Profetiskt budskap – 7 Ord

22/9-23 Efter en par dagar av Andens maning att be mer och söka hans ansikte i stillhet kom en ökning av flödet i mitt innersta av hans Frid och Glädje i mitt innersta. Ställde en fråga till Herren i går kväll 21/9_ 23 Vad menar du med att den som vet att Kristus är i oss håller provet? Jag förstod inte att det var Anden som lett mig till att ställa denna fråga.

2 Kor 13:4 Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft (Gk: Dunamis) som ni skall få känna. (Gk: Eis – I Centrum av er) 5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. 

När jag vaknade den 22/9 upplevde jag någonting märkligt det kom plötsligt starka tankar inom mig alldeles innan jag riktigt vaknat som ställde mig en fråga: Använder du mig eller använder jag dig? (Dessa 7 ord är en nyckel som öppnar skriften) Jag skall säga att jag blev förvånad över att Herren svarade så tydligt på bönen även om jag upplevt det flera gånger. Detta ord är som ett tveeggat svärd som tränger igenom hela din varelse och uppenbarar ditt hjärtas uppsåt och tankar. (Detta är omskärelsen i Kristus)

Vi tvingas alltså svara Ja eller Nej på den här frågan. (Läs Heb 4)
Om du i ljuset från hans ansikte svarar Ja håller du provet
Om du i ljuset från hans ansikte svarar Nej håller du inte provet

Det är den som håller provet som går in i hans vila (Kristus använder dig i din svaghet)
Den som inte håller provet får inte gå in i landets vila (Du använder Kristus i din styrka)

Detta budskap bekräftar bara den senaste undervisningen från 21/9-23
https://www.youtube.com/watch?v=WYkqjSFFmj8

1 Kor 11:19 Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet. 

Detta ger oss svaret på den utopi av falsk enhet som nu proklameras i den ekumeniska rörelsen. Det är ju så uppenbart att de använder Kristus i sin egen styrka så de håller inte provet. Gud välsigne er alla i Jesu namn Elvor kommer under dagen att lägga upp en profetisk uppdatering.   

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.