Forskare har upptäckt ”dold” havsbotten – kan gömma sig i jordens inre

Forskare har upptäckt ”dold” havsbotten – kan gömma sig i jordens inre

Psa 53:2  Dåren säger i sitt hjärta: “Det finns ingen Gud.” Onda och avskyvärda är deras gärningar, ingen finns som gör det goda. 

Rom 1:18  Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19  Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20  Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

Genom att studera seismiska vågor, vågor som utbreder sig genom jorden, skapade av jordbävningar har forskare skapat en bild av vår planets inre. I nya resultat har man sett vad som ser ut att vara ett nytt lager mellan manteln och jordens yttre kärna – det nya lagret tros vara en forntida havsbotten.

Forskningen har letts av en grupp forskare från amerikanska universitet i Alabama och Arizona samt från det brittiska universitetet i Leeds. De nya rönen har publicerats i tidskriften Science Advances.

Forskarna utgick från tre års insamlade data

Traditionellt tros jorden ha fyra lager. Utifrån och inåt är de jordskorpan, manteln, den yttre kärnan och slutligen den inre kärnan. Nyligen föreslog dock forskning att den inre kärnan i sig kan ha en inre kärna – en ”innermost inner core”.

Forskarna som nu lägger fram möjligheten till ännu ett lager mellan manteln och den yttre kärnan har utgått från data insamlade från 15 mätstationer under 3 års tid. Det tunna men täta lagret finns cirka 2 900 kilometer under jordytan.

– Seismiska undersökningar, som vår, ger de högst upplösta bilderna av de inre strukturerna av vår planet. Och vi ser att dess struktur är betydligt mer komplicerad än vad vi en gång trott. Vår forskning ger viktiga kopplingar mellan grunda och djupa jordstrukturer och den överliggande processen som driver vår planet, säger Samantha Hansen, professor i geologi vid universitetet i Alabama, i ett pressmeddelande.

I bilderna som forskarna skapat syns en struktur mellan manteln och den yttre kärnan smälta metalliska lager. Tidigare forskning har pekat på att det funnits strukturer mellan den yttre kärnan och manteln, men dessa har man trott vara lokala till skillnad från vad de nya resultaten föreslår.

Strukturen tros vara en gammal, och nedsjunken havsbotten som täcker hela klotet. Lagret har högre densitet än den omgivande manteln och de seismiska vågorna har därför en annan hastighet när de rör sig genom det. Den forntida havsbottnen tros ha sjunkit djupare ner i underjorden när jordens tektoniska plattor rört på sig.

Berg högre än Mount Everest

Seismiska data visar att lagret också varierar i tjocklek, från runt 5 km till 40 km.

– Materialets tjocklek varierar från några kilometer till tiotals kilometer. Det här tyder på att vi ser berg på kärnan, på vissa ställen upp till fem gånger högre än Mount Everest, säger Edward Garnero vid universitetet i Arizona i pressmeddelandet.

”Bergen” som forskarna sett under marken kan spela en viktig roll i hur värme tar sig ut från jordens kärna. Material från det nyupptäckta lagret tror också kunna ta sig tillbaka till jordytan via vulkanisk aktivitet.

____________________________________________________________

Älskade vänner ger inte detta bevis för en flod lik Noas? Gud låter alltså bevisen komma fram just när tiden är slut för att varna en hel mänsklighet för den kommande domen. Denna video är textat till svenska och är mycket talande för oss som vet att jorden har haft omvälvande katastrofer genom åren.

2 Pet 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. 3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” 5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 

Vi läser några bibelställen där Guds ord visar på omvälvningar över hela jorden.
1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var (Heb: Blev) öde och tom (Heb: Genom en katastrof) och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 

Noas flod var en förebild på den stora kommande katastrofen glöm nu inte att evangelium om det slaktade lammet har gått muntligen genom generationerna. Det står att Gud hade bestämt sig för att förstöra hela jorden genom en katastrof men Noah fann nåd inför Gud ögon. Gud uppenbarade för Noah vad han tänkte göra.

Detta ord att finna nåd finner vi i Abrahams relation till Herren när han skulle förgöra Sodom och Gomorra. (1 Mos 18:3) Precis på samma sätt uppenbarade Herren för Abraham vad han tänkte göra. (1 Mos 18:17)

Vi får reda på att Lot fann nåd inför Guds ögon (1 Mos 19:19) Vi får alla ett mått av tro som Gud har tilldelat var och en av oss och detta strömmar ut hur hans nåd.

Här är länken till videon

Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, PROPHECY and tagged , . Bookmark the permalink.