David Wilkersons – Världskyrka = “Kingdom Now” slutar med”Kingdom of Rome”

https://www.youtube.com/watch?v=svd9waGjNKk&ab_channel=BloodBoughtMinistries

Med den utvecklingen vi ser just nu går allting mot ett enande med Rom! De har alltid haft “Kingdom Now” eller “Dominionism” + All mystik på agendan! Lyssna in detta ljudklipp med Mike Gendron om den Katolska Eukaristin som vi kan tvingas tillbedja.

Här följer stycket ur David Wilkerson ur Synen från 1972: En av de mest erkända profeterna i vår tid såg vad som nu håller på att ske och redan 1972 i boken SYNEN skriver Wilkerson på sid 66 -68

En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den Romersk Katolska Kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt, På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen.

Denna Superkyrka kommer att bli andlig bara till namnet, man använder fritt Jesu Kristi namn, Men är själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, Väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten att fylla alla mänskans behov och man kallar folk till ett förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna.(De kommer driva agenda 2030 och detta är Upp 13?)

Just när det ser ut som om den ekumeniska rörelsen skulle dö får vi se en underlig kedja av händelser som åstadkommer ramen för denna ekumeniska union. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ledarna och får sin vilja igenom.

Denna union kommer att betrakta Påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter.

Man begär inte att dessa skall betrakta den helige fadern som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer istället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare. Jag menar inte att Påven eller någon annan kyrklig ledare i denna Superkyrka gör sig skyldig till antikristliga handlingar. Bibeln har mycket att säga oss i det ämnet men nu är inte tid att spekulera i det. Jag ser nämligen något annat som skrämmer mig. Jag ser en Arme´av karriärmänskor inta de mest inflytelserika posterna i denna Superkyrka. (New Apostolic Reformation)

Många av dessa kommer att vara ogudaktiga, antikristliga och besatta av tanken att denna Superkyrka måste bli en Politisk maktfaktor (Inta samhällets 7 Berg) som är stark nog att utöva påtryckningar mot de som opponerar sig mot den. (Den har redan startat i princip) Medan de som innehar de högsta posterna (De Nya Apostlarna) talar om underverk kärlek och försoning så kommer mutkolvarna under dem att plåga förfölja de religiösa organisationer som motsätter sig deras ledarskap.

I början går man försiktigt tillväga då man bildar denna kyrka. Det börjar med gemensamma studie och forskningsprogram. Sedan följer gemensamma företag utan förpliktelser från något håll. Men liberala protestantiska ledare från England och Usa förenar sig med liberala Katolska teologer från Europa i ett försök att pressa fram ett Ekumeniskt mirakel. Den legala politiska sammanslagningen befinner sig fortfarande rätt långt borta. Men det informella samarbetet för unionen är redan igångsatt.

GLÖM INTE GUDS PLAN MED DETTA DU VÄLJER VÄG SJÄLV

1/ Det kommer “en great reset” en total ekonomisk krasch
2/ Jordens innebyggare följer lösningen som redan är planerad 666
3/ De som väljer jordiska kommer följa vilddjuret och göra uppror
4/ Det är exakt vad Gud redan har planerat innan världen var skapad

Förföljelsen har redan startat i mindre skala om du inte böjer dig under ett makfullkomligt “Falskt Apostoliskt ledarskap” blir du redan nu “utfryst”. Jag har full förståelse för att många pastorer och andra kommer vända dem ryggen som vill följa vad bibelns verkligen säger. Jag fick nyss höra att vår grupp blev kallad en sekt av ett sådant ledarskap. Det tar vi bara som ett hedersutnämnande för det är vad de alla kommer att kalla som inte går in under deras falska ledarskap. (Många har trängt in på Kains väg för länge sen) Den hebreiska Roten till Kain kommer betyder:
1/ Att plantera
2/ Få att växa upp
3/ Frukten trädet ger är egen ära

Jesaja 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

1/ Vem förstod evangeliet
2/ Han planterades och Kungen växer upp i oss
3/ Vi kan inte uppleva honom eller se honom med själen
4/ Bara Anden kan uppenbara honom i och igenom din ande
5/ Evangeliet fortsätter men du övertäcker ditt ansikte för honom

Vet du vilken väg du trängt in på få? Kains!
Mat 15:10 Sedan kallade han till sig folket och sade till dem: “Lyssna och förstå! 11 Det som kommer in i munnen gör inte människan oren. Men det som går ut ur munnen, det orenar henne.”12 Lärjungarna gick då fram till honom och sade: “Vet du att fariseerna tog illa vid sig, när de hörde detta?”
Mat 15:13 Jesus svarade: “Varje planta, (Jesus) som min himmelske Fader inte har planterat, skall ryckas upp med roten. 14 Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.” (Han syftar direkt på (Jes 53:vers 1-2)

Förstår vi vad han menar? Varje människa är ett träd planterat från roten av kunskapens träd vi kan bara bära dålig frukt. (Kain) Då när Fadern får uppenbara Jesus Kristus livets träd i oss då kan vi bli träd som producerar god frukt. När jag var sjuk i somras uppenbarade Herren att han låtit tillåtit tuktan för att hans planta skall växa upp och min egen huggas av.

Medan jag tror att Rom leder vägen med det djärva påståendet att Gud valde Petrus och de efterföljande påvarna att ta titeln “Kristi ställföreträdare! och de enbart skall bestämma vad fåren måste tro och vad som är förbjudet att tro. Det finns andra grupper som är helt övertygade om att de har kallats att upprätta Guds Rike synligt här på jorden utan att ens kungen kommit. De grupperna har ofta ståndpunkten att Jesus faktiskt inte fysiskt kommer att återvända för att styra och regera under en period av tusen år. De ser sig som speciellt utvalda av Gud just för att slutföra det målet.

Det finns massor av namn just för det här tankesättet: Kingdom Now, Dominionism, Manifested Sons of God, Latter Rain (Likt en Andlig evolution med nya Apostlar o Profeter mot ödödlighet) Man tror att det är kyrkans uppgift genom de nya Apostlarna och Profeterna få uppleva en utgjutelse av anden över allt kött. (Men det har ju redan skett)

De tror på allvar att det är kyrkans uppdrag att upprätta världen till ett paradis av enhet och harmoni utan Jesus. Rick Warren’s Purpose Driven P.E.A.C.E. Plan, Jim Wallis’ social gospel agenda, and Tony Campolo or Brian McLaren’s emergent church är bara delar av det hela. Det är inget annat än FN;s agenda 2030 vi talar om. Utrota alla sjukdomar all fattigdom all terrorism alla utsläpp att rädda naturen. Den stor planen Agenda 2030 kan omöjligt inträffa innan “The Great reset” har skett, Man planerar helt klart vad man kallar för “medborgarlöner” istället.

Bibeln talar om en övergång från ett system till ett helt annat strax innan Jesus personligen kommer igen. Du kan se det i uppenbarelseboken 1 där uppenbaras det bara för Herrens Tjänare (Doulos) Uppenbarelseboken är en bok du måste läsa tillsammans med Danielsboken och händelsena är fördolda för de laglösa.

Dan 12:9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Det finns alltså skriftligen ingen annan bok än uppenbarelseboken han kan mena för där startar världshändelserna med att lammet bryter sigillen, Daniel beskriver alltså vilka som kommer förstå detta.

När Gud låter sitt rådslut gå i fullbordan kommer två Andemakter att verka:De laglösa utgjuts en villfarelsens ande över

Jejaja 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker.10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad (Danielsboken + Uppenbarelseboken)

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten

Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen

En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Vi arbetar med att kommunicera FN:s arbete och engagera för de globala målen för hållbar utveckling. Genom att engagera dig i FN-förbundet får du tillgång till verktyg för att göra skillnad, träffa likasinnade och engagera dig för globala målen på olika nivåer.

———————————————————————————
Lägg märke till ett det står att detta skall uppnås i alla nationer till år 2030. Då har vår regering tagit på sig sig att genomföra dessa mål. jag är säker på att detta är avslutningen av tiden och hur Jesus visste vad han talade om.

Matt 24:9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. (Agenda 2030 varför skulle vi kristna bli hatade?)

Villfarelsens ande utgjuts innan domen sa jag! Man lär så konstiga saker så det är inte klokt

1/ Alla profetior uppfylldes år 70 (Preterism)
2/ Kyrkan har tagit Israels roll (Ersättngsteologi)
3/ Harmageddon är bara kampen mellan ljus o mörker
4/ Vi är redan i 1000 års riket
5/ Nya profeter med utombibliska uppenbarelser får inte dömas
6/ De vill upprätta Eden fast det var ju bara början
7/ De förstår inte att Adam var en förebild på Kristus
8/ Eva en förebild på församlingen

World Economic Forum: 8 Deadly Predictions for 2030 (Great Reset)
Never let a good crisis go to waste

Du som är en äkta Herrens efterföljare det är December 2022 de skall vara färdig med sin plan till 2030 – det är ca 7 år kvar tills planen skall vara genomförd och den ekonomiska katastrofen har genomförts.

OBS! Jag säger inte att det är 7 år kvar tills Jesus kommer!

World Economic Forum har några häpnadsväckande förutsägelser för världen 2030. I sin artikel “8 förutsägelser för världen 2030” täcker de en rad ämnen från miljö till teknik. De har till och med en uppföljningsartikel i Forbes med titeln “Välkommen till 2030: Jag äger ingenting, har ingen privat (Kontroll) och livet har aldrig varit bättre. Med andra ord tänk efter vad Chefen för Babylon och Jordens stormän själv säger år 2022: Han är symboliskt faktiskt talesman här för Jes 14 Kungen över Babylon! Han profeterar hans vilja! (Satan själv)

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr.14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

1/Först verkar Satan kastas ner från 3:e himlen till den 2:a himlen
2/I slutet av denna tidsålder kastas han från 2:a himlen ned på Jorden
3/Är detta en kopia av Jesu Parousia? Det ser ut som en blixt som faller

För att citera WEF:s ordförande Klaus Schwab vid 2022 års möte: “Framtiden händer inte bara. Framtiden byggs av oss, av en mäktig gemenskap som ni här i det här rummet, sa Schwab inför årets gäster. Det är jordens mäktigaste och rikaste makthavare han menar bygger jordens framtid.

Tänk efter på vad som sker de sista 7 åren som är tidsbestämda på Guds bestämda tider. Det finns ett bibelord som stämmer i så väl.
Han bekänner med sin mun att de bygger framtiden och de som följer dem bygger upp det stora Babylon.

Ta en titt på på Alice Baileys NewAge demon fick tillåtelse av Gud att uppenbara det kommer 10 punkter. Samma andemakter driver givetvis alla olydiga framåt att riva ner kristendomens grunder förkasta hörnstenen och bygga en ny världsordning utan grund.

The Great Reset eller FN:s Agenda 2030 har inget till övers för dem som tror vad Jesus sa: Joh 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Huvudsyftet med alla demoniska läror är därför New Age tro inte ett ögonblick att du i din hemstad eller församling inte kommer att råka ut för konfrontation med världen. De planerar bakom allt du hör om Agenda 2030 och The Great Reset bli den dominanta religionen i världen. Ibland försäger de sig också så det tydligt framkommer att alla andra religioner främst fundamental kristendom måste bekämpas. Hon har sagt att det skall de göra inifrån genom infiltration och nedbrytning av dess kraft läror och inflytande.

TAKE GOD AND PRAYER OUT OF THE EDUCATION SYSTEM

REDUCE PARENTAL AUTHORITY OVER THE CHILDREN

DESTROY THE JUDEO-CHRISTIAN FAMILY STRUCTURE OR THE TRADITIONAL CHRISTIAN FAMILY STRUCTURE

IF SEX IS FREE, THEN MAKE ABORTION LEGAL AND MAKE IT EASY

MAKE DIVORCE EASY AND LEGAL, FREE PEOPLE FROM THE CONCEPT OF MARRIAGE FOR LIFE

MAKE HOMOSEXUALITY AN ALTERNATIVE LIFESTYLE

DEBASE ART, MAKE IT RUN MAD

USE MEDIA TO PROMOTE AND CHANGE MINDSETS

CREATE AN INTERFAITH MOVEMENT

GET GOVERNMENTS TO MAKE ALL THESE LAW AND GET THE CHURCH TO ENDORSE THESE CHANGES.

—————————————————————————————————

Warren Smith: Standing Fast In The Last Days (Video)

Alla som håller med dem är “Oneness” (Världens vän)
Alla som som inte gör det “Separerar”(Världens fiende)

Warren B Smith: Rick Warren säger; Gud är överallt allting och han är i allting! Det är New Age budskapet där predikar vi oss själva

2 Co 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Här ser du Rick Warren på World Economic Forum 2022 – Du kan omöjligt tro på Hörnstenen (Separation) och tro på “Byggnadsmännen” (Oneness) samtidigt! Nu förstrår jag att drömmen Gud gav mig mitt i natten; Jag skall väcka upp fiendeskap mellan ormens säd (Världen = Oneness) och Kvinnans säd (De sant troende på klippan = Separation) = Det är omöjligt att förena Agenda 2030 (New Age – Mål/Planen) med de som vill stå fast på hörnstenen.

Warren B Smith försöker förklara grundtanken i New Age (se min predikan Laglöshetens Hemlighet) för det finns en sådan nämligen detta: Alla människor är ett därför att vi alla är Kristus och han är redan från början i varenda människa. För att en sådan Kristus skall bli accepterad för världen så måste han ha massor av personer som kallar sig för Kristna, för annars hade de ju aldrig kallat honom för Kristus. Idag ser vi ett nerbrytande av evangeliet där vi luras att tro att vi skall göra allt i ordning för den kommande Kristus men det kommer en falsk först säger bibeln.

Jag förstod att Gud hade en mening med min pensionering att få tid och skriva och varna. Vi är tacksamma för vänner och förbedjare Djävulen är vred och använder de som inte är fasta att förtala och splittra mellan vänner och i familjer som aldrig förr. Det är i elden de verkliga vännerna visar sig några klarar inte provet men de som går igenom eldarna smälter samman till ett.

Detta är samma saker som står i boken synen men lite mer detaljer. Han han står och varnar alla Andefyllda att göra sig redo för förföljelse och svåra tider – det är 5 saker Anden tydligt jag jag skulle dela med mig av till er under stor vånda.

1/ En total recession drabbar hela världsekonomin
2/ Naturen kommer att komma i födslovånda. Övrnaturliga händelser som ingen utom Gud vet svaret på. Jordbävningar hungersnöd och det kommer dyka upp märkliga rasande kosmiska eldsstormar som kommer lämna efter sig spår som ser ut som ångmoln. När detta sker kommer Tornados och oförklarliga oväder få en del människor att förstå att detta är övernaturliga domar. Ju närmare slutet ju starkare katastrofer kommer för att varna människan.
3/ En sådan smutsflod av porr och ondska kommer som en dom från Gud
(Porren han fick rätt) Det kommer att bli som Sodom och Gomorra som på Lots tid upprepas exakt. Detta kommer vara något som kristna dagligen kommer utsättas för genom media för Satan är ute efter att förstöra deras sinnen.
4/ Uppror det största problemet av allting kommer att bli barnen uppror mot sina föräldrar. Anden sa tydligt att de i ert eget hushåll kommer bli era värsta fiender. Barn kommer att hata sina föräldrar intensivt och det är ett uppror i hemmen. Detta kommer vara världens största problem att Satan vänder barnen mot sina föräldrar i ett uppror. Föräldrar kommer vara villiga att ge dem allt de önskar bara för att behålla dem. De kanske kommer att leva under samma tak men kommer knappt att kommunicera med varandra. Detta är det tydligaste jag sett i Anden någonsin detta är starkare än droger eller sex för ungdomar. De kommer börja hata sina föräldrar i den sista generationen.
5/ Det startar ett förföljelsevansinne mot kvarlevan som fortfarande står fast på grunden är fyllda av Anden och älskar Jesus Kristus.

Det var både Jesus so lovade oss kraft men samme Jesus som lovade oss förföljelse.

Joh 15:19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.

Det Anden sa åt mig var att Gud tillåter denna förföljelse komma för att skilja de sant troende ifrån de falska. (Jag skrev själv om min dröm under bilden av Rick Warren på World Economic Forum 2022 (Ovan)

2 Tim 3:12 Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. 13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragare

1/ Denna förföljelse kommer att börja resas upp övernaturligt ur människohavet havet. Den kommer sakta men accelererar när den religiösa friheten ser ut att var som störst. Jag ser att Satan står bakom och en antikristlig ande stå emot alla andefyllda kyrkor missionärer och kristen media. Du kommer snart inte få säga vad du vill ifrån talarstolen de kommer kontrollera vad som predikas.

2/ Han ser hur Rom slås ihop med den avfallna karismatiska kyrkan och håller med det politiska systemet. Avlyssningar och taxering av församlingens inkomster skall registreras. Satan kommer använda massor av taktik för att stänga av allt Kristet från nätet och media.

Anden säger tydligt arbeta så mycket ni kan:
Joh 9:4 Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta.

Det sanna evangeliet i kyrkan kommer att förkastas istället tar det ockulta gnostiska över och blir populärt. (Bill Johnson Betel tex) Du kommer se TV håna det vi förut ansågs som heligt.De kommer medvetet beskatta det som anses kristet så en del går i konkurs. Varenda en som förkunnar evangeliet skall kontrolleras och kristen utbildning förhindras. Du kommer få se bibelskolor och organisationer av Satan förvandlas till att bli redskap för att byta ut lärare av de sanna evangeliet till de gnostiska lärorna. (New Wine – Trosrörelsen) (Se Elvors dröm Harmageddon) Hör mig Anden säger tydligt förföljelsen är på väg för att döma Gud hus och han menar allvar Gud skojar aldrig.

Jag ser en sak återupprepas när Jesus for in på en åsna folket samma folk som hyllade honom kommer att vilja ha bort honom från vägen.

Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt. 9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning 10 och som säger till siarna: “Skåda inte!” och till profeterna: “Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. 11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige.” 12 Därför säger Israels Helige: “Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant, 13 skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur, som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick.

Den som inte försvarar hans evangelium kommer heller inte han att försvara de ges i fiendens hand. Dessa kyrkor blir istället fiender till de sanna kristna efterföljarna de döms att tro en lögn.

Avslutning 1993 började Elvor och jag arbeta heltidstjänst för Herren vi vår tjänst. 1994 började en gnostiskt andeutgjutelse i Toronto. Det vi såg var att hur det hela slutade var att det var som en flod med kloakvatten som steg och steg över hela jorden över hela vår stad. Kyrka efter kyrka kunde inte stå emot trycket väggarna föll de höll inte provet.

Dessa kyrkor slev en del av dess antikristliga flod! Medlemmarna i dessa kyrkor kommer inte att acceptera att de som inte hänger på och blir ett med dem. De kommer att förfölja de sant troende om inte Gud visat detta hade jag aldrig trott det kärleken kommer att kallna och de populäraste kyrkorna stå i spetsen för förföljelsen. De kommer att bli vänner med världen och Agenda 2030 av feghet eftersom de förlorat andens kraft. Det är en bild på Antikrist ande som är ockult gnostiskt och New Age. Alla ockulta läror låter Satan bli en enda jätteflod som riskerade svepa med sig allting i dess väg.

I Somras visade Herren hur han har en kvarleva som han har låtit gå igenom eld och vatten Han har prövat oss där han vet att vi behövt det vilken otrolig trofast och vis Gud vi har. Själva har vi fått gått igenom svåra prövningar men vi visste redan om att vi skulle få göra det. Man jag förstod inte att han kan tillåta så svåra sjukdomar och upptända eldar för att få oss formade men vi måste nå slutet av vår egen visdom och kraft.

Allting Herren sagt har gått i uppfyllelse men inte på det sätt jag som människa själv kunde räkna ut. Jag ser mig bara som en Herrens vägvisare till den smala vägen och den trånga porten. På sjukbädden i somras fick jag möta nådens Gud han uppenbarade att han hade en perfekt väg till ett perfekt mål. Jag fann livets träd på andra sidan den smala porten på sjukbädden mötet med dem uppståndne klippan. Jag fann vilan mitt i kaoset du skall inte göra någonting det ni skall gå in i är redan fullbordat.

Han visade att han visste om dig redan innan du föddes
Han visade min barndoms väldiga trauman
Han visade att han tillåtit lidandet för sin plan
Han visade att tiden var inne för en förändring jag ej förstod då
Han visade inte att jag skulle få gå igenom det värsta elddopet i mitt liv
Han visade att jag skulle gå in i skor som var formade efter mina fötter
Han visade att jag skulle profetera över olika pastorer och församlingar
Han visade att han skulle ta bort all människofruktan
Han visade att jag skulle sluta på Betelskeppet
Han visade att han skulle pröva genom eld vilka vi kunde lita på
Han sa att då kommer det visa sig att en del ni trodde var vänner inte är det

DET STORA AVFALLET

Den viktigaste profetian av alla och tydligaste vi fått från 1984 har en ockult gnostisk New Age Ande utgjutits över världen. Det har flera förebedjare fått från Herren redan innan den startade. Lägg märke till att den utgöts som en österländsk kundalini ande över ett folk till en dom. Så har det alltid vart i Israels historia: The Word of Faith är ockult gnostiskt där startar alltså domen och sprider sig över hela världen föst sakta. Plötsligt vid en bestämd tid steg floden blixtsnabbt vattnet var orent som kloakvatten.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (Som en Flod) över dem så att de tror på lögnen (Pseudo) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Vid en av Guds bestämd tid (Gk: Kairos) kommer Gud att tillåta Satan att kopiera något som ser ut som Jesu Parousia. Det kommer att vara likt Toronto där trodde de bedragna att Guds Ande kommit till sitt folk.

1/ Först kommer Antikrist ande
2/ Sedan kommer han själv och Skördar
3/ Efter detta kommer Jesu Parousia
4/ Matt 24;31 Guds rådslut fullbordat Upp 10:6-7 + Ef 1:9-10

2 Kor 11:14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.


Joe 2:28 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. 29 Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. 30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner (Enligt Evangeliet) att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

Kvarlevan här kan kan omöjligt betyda något anat än dem som kommer undan en “katastrof” = Den 2:a döden! (Vredesdomen)

Det vi kan se på Sions berg är alltså dem Herren själv hämtat dit
Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda (På Sion – Kallade) från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Slutet på in profetiska dröm om ändetiden handlade om att en flod med smutsigt kloakvatten steg blixtsnabbt över jorden. Jag med flera vi känner har haft liknande drömmar. Men det som var så tydligt var att Sion var en säker plats dit ondskan inte nådde upp. Folk från alla sammanhang leddes hit de flydde undan floden och blev räddade Sions berg (Guds sanna rike) var enda platsen dit Satans makt inte nådde oss. Jag blev så förvånad på mötet på Orust när kvinnan som inte kände oss profeterade så exakt: Syner och Drömmar kommer från och med nu bara att tala och leda allt tydligare! Gäller kvarlevan på Sions Berg!

Mvh Janne Ohlin


This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.