Laglöshetens Hemlighet

Heb 9:7 I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. 8 Därmed visar den helige Ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består.

Heb 9:24 Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen (Tredje) för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. (Vi behöver mycket nåd allihop)

Det innebär att framför Guds egen tron i himlen den verkliga nådastolen finns Jesus Kristus och hans eget blod. Gud räknar vår själs värde inför honom och genom Guds egen Nåd skänker han sin egen Tro på detta försoningsblod genom sin Ande i din ande. (Gud Vittnar) Det är Gud som redan utfört allting som gör att vi kan födas på nytt från ovan försonas med Gud och inväxlas till ett annat värde. Vems värde tror du det handlar om? Inte undra på att det sjungs framför tronen: Värdigt Värdigt är Guds Lamm som med sitt eget blod köpt loss själar åt Gud.

Det finns ett mönster genom hela bibeln att Guds Nåd i GT (Chesed) alltid följs av Sanning (Emeth) Nåden (Charis) och Sanningen (Aletheia) kom genom Jesus Kristus (Joh 1) Det är omöjligt att skilja Guds Nåd ifrån Guds Sanning både i GT och i NT.

Guds Nåd (Chesed) Uppfostran och tuktan i kärlek till visdom och till mognad
Sanningen (Emeth) Uppenbarelse Trofasthet Bekräftelse Tro Vittnesbörd

I NT får det innebörden att följa och lyda Jesus Kristus och Evangeliet.

Guds Nåd (Charis) En faders uppfostran av ett barn att växa upp
Sanningen (Aletheia) En avtäckande realitet som alltid leder till frihet

Nu skall vi se på den hemlighet som ingår i hela Guds Rådslut det Paulus talar om. De 5 första verserna i bibeln uppenbarar en Andlig bild som stämmer exakt med Guds Rådslut.

Jag översätter detta i en helt egen parafras för att förtydliga detta.
1 Mos 1:1 Igenom och till Sonen skapades det himmelska (Osynliga) och det jordiska (Synliga) 2 Det blev kaos genom ett uppror i himlen. De fallna band Gud att verka ifrån ett speciellt område kallat The Abyss de liknas vid ett mörkt flodvatten. De får en uppmätt tid precis som det Jordiska (Synliga) Resultatet av detta system kallas Världen (Kosmos) Guds Ande kommer ner som en fågel över vattenmassorna. 3 Gud talar genom sitt eget ord och uppenbarar en hemlighet för Israel. När den hemligheten uppenbaras för Israel så börjar det sanna ljuset lysa. 4 Gud bestämde och bekräftade att detta ljus är mitt Goda. (Tov) Gud själv bekräftade och skiljde Ljuset ifrån Mörkret (Död Blindhet Katastrof Okunskap) 5 Nu kallar Gud Ljuset eller det Goda att uppfylla Dagen (Ägarskap 1 Tess 5) Han har redan bundit mörkret (Gud själv gav dem auktoritet – Gk Exousia se Kol 1:13) och de har inget alternativ de måste uppfylla Midnatten. (Ägarskap 1 Tess 5) det blev kväll och morgon den första dagen.

Gud har här alltså redan som gäller det andliga eller det osynliga det finns redan färdigt i Guds Rådslut. Vår pånyttfödelse att bli nya skapelser och alla gärningar i Kristus finns alltså i Ljuset. Han själv är Dagen och äger allt i Ljuset. Utanför Ljuset är allt bundet av Gud och ges auktoritet (Kol 1:13) och tidsbestäms (Denna tidsålder) Mörkret sätter upp ett system kallat Världen (Kosmos) och måste uppfylla Natten eller Midnatten. (De äger allt utanför församlingen i Ljuset) Det är därför Guds församlingen i Kristus heter: Den Utkallade! Den är blodköpt och måste vandra i ljuset för att bevaras till Dagen då alla i ljuset blir fullt förlossade av Jesu blod.

De 5 första verserna är alltså en andlig hemlighet som innehåller Guds Rådslut och där är ingår även Laglöshetens Hemlighet (2 Tess 2) Om nu allt som kallas Ljuset samlas i Kristus till en Dag (En tidpunkt kommer då ljusets änglar och församlingen helt separerats (Matt 24:31) Då har mörkret och natten redan separerat dem som tillhör honom (Laglöshetens Hemlighet)

Jesus döps på var en plats redan innan bestämd av Gud skriften säger att Johannes döpte Jesus på en plats där det var massor av vatten (Joh 3:23)(1 Mos 1:2 Profetiskt) Floden han döptes i är Jordan (Heb: Nedstigande för att döma) det här innebär profetiskt att när Ljuset uppenbaras här finns det bara två alternativ från Gud som kan stiga ner. Domaren sände ner något som är en hemlighet men erbjuder oss antingen Andlig välsignelse (Ljus) Om vi inte vill lyda Ljuset kommer det en andlig förbannelse (Mörkrets andemakter). Det var ju precis vad Johannes redan hade predikat för alla i öknen vid Jordan innan. Han hade predikat om en väg som skulle uppenbaras för folket här ute i öknen. Det är välsignelsens väg det är Herrens själv som sa: Jag är den Vägen! (Joh 14:6)

Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen (3:e där Gud bor) 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” (Gk: I dig har jag mitt goda = Ljuset 1 Mos 1:1-5)

Inget har hänt på 400 år men nu när Jesus nu döps i Jordan börjar han be och direkt öppnas himlens fönster. Den Helige Anden kommer som en duva ner över honom. Bilden vi ser är samma som 1 Mos 1:4 Gud själv bekräftade att i honom är mitt Goda det är alltså Ljuset. Vilket får innebörden att allting som är i honom (Kristus) bedömer jag som Gott och Kristus själv är Ljuset.

Bara i Kristus kan den Andliga välsignelsen existera. Bara i Kristus kan Guds Ljus uppenbaras. Bara de som blir nya skapelser i Kristus ägs av honom genom hans försoningsblod och måste bevaras i ljuset fram till Dagen då hela hans egendom fullt ut förlossas. Varför tror ni att varenda uppmaning från Jesus och Apostlarna om ändens tid handlar om:
1/ Förbliv i Honom
2/ Se till att ingen bedrar er
3/ Håll er vakna och brinnande förakta inte profetiskt tal
4/ Mörkret kommer att testa oss om vi älskar honom och hans ord
5/ Genom falska profeter och läror 2 Petr 2:1-2 + 5 Mos 13
6/ Skriften vittnar det går att följa dem ut ur Kristus och in i Världen
7/ När en viss punkt nåtts uppstår ett ägarbyte av vår själ

Paulus säger att vi alla är kallade ut från mörkrets välde (Exousia tilldelad auktoritet) in i hans underbara ljus (Bara Jesu försoningsblod har makt att utföra detta ägarbyte) Mörkret satsar därför mycket på att kopiera för att bedrar oss att tro att vi är i Ljuset fast vi är i Mörkret. Det är därför det står att han själv förskapar sig och har tjänare som uppträder som ljusets tjänare och det sker mitt bland oss i den kristna kyrkan idag.

I Kungsbacka sist beskrev jag hur Paulus kämpade i Korint med samma läror som idag invaderar våra församlingar. Nya Apostlar och nya Profeter dyker upp med läror som säger att vi nu är ande och där är vi Kristus. Därför regerar vi nu utifrån vår ande och alla ondskans andemakter har vi fått makt att genom vår mun uttala ord över och i Jesu namn binda och lägga under våra fötter. Är det någon som känner igen den här läran? Eller vi skall utifrån vår egen ande nu göra större under än Jesus gjorde. Har ni inte fattat att Kristus redan där i vår ande redan gett oss all auktoritet och alla gåvor. Den sista tidens segrande församling är den som ledda av nya Apostlar och Profeter leder oss in i en ny era: De skall hjälpa oss förlösa detta så att vi kan hämta ner himlen och upprätta den på jorden. (Judas Brev – Varnar för just detta att vi skall bedras att tro att vi har fått mer auktoritet än vi har)

Har vi verkligen förstått hur heligt och allvarligt Gud ser på den ledare som i hans namn uppträder och vägleder en församling där varje själ är räknad i realtid inför Guds ansikte framför tronen. De som själar som befinner sig där genom Jesu Kristi försoningsblod är alltså genom Guds Nåd och Sanning genom tron på Jesus Kristus född på nytt och befinner sig i Kristus. Paulus har efter 3 års tid personligen under tårar uppenbarat för var och en av dem hela Guds Rådslut sa han (Upp 20)

Gud själv vittnar i hans ande nu kan du lämna över församlingen till Efesus ledarskap. Nu är du fri att göra det och Gud sa att han inte kommer inte hållas ansvarig för någon av de själar som är blodköpta inför tronen. Han för nu över ansvaret till dem att bevara och försvara Guds Nåd och Sanning och att inför Guds ansikte genom Anden vaka över varje blodköpt själ Jesus själv vunnit med sitt försoningsblod. (Apg 20) Han varnade dem för Anden visade att mörkret skulle lyckas ta sig in mitt bland dem och dra iväg lärjungar till det Nya Evangeliet samma som tagit över Korintierna.

Men han var fortfarande ansvarig tydligen över församlingen i Korint och vakade över den och de hade exakt samma läror som jag nämnde nyss med fetstil ovan. Nu uppenbarade Gud för honom att församlingens ledarskap fört dem över en gräns där blodköpta själar passerat gränsen. Vet du vad som sker då i den andliga världen? De kommer ut ur Kristus och in i mörkret och försoningsblodet gäller inte längre de har bytt ägare och Herre. Kunde detta ske på Paulus tid kommer det givetvis att ske i vår tid.

Paulus skriver ett profetiskt budskap till dem om detta som Kristi ambassadör: En ambassadör sänd från himlens land där Gud regerar måste först kallas till ett möte inför Kungens ansikte. Det innebär att han själv måste uppfylla Kungens krav på rättfärdighet det kan man bara få utan täckelse för sitt ansikte genom att stå i Nåd och Sanning. Han måste sedan personligen tilldelas auktoritet (Exousia) att handla och att agera sändebud i Herrens namn. Bilden vi målat upp framför oss är exakt det som kännetecknar den som tjänar i en äkta profettjänst inför Gud.

Både Paulus och Johannes är alltså Ambassadörer från Guds Rike de uppfyller båda kraven att få tala i Herrens namn. Lägg noga märke till hur de båda agerar genom att inför Guds eget ansikte få uppenbarat genom Nåd och Sanning tala eller skriva på direkt order adresserat till personer och församlingar i Herrens namn. Både Paulus och Johannes får tilldelad auktoritet av Herren att agera i Herrens namn. Vad har de gemensamt? Båda drivs av en stor Gudsfruktan och verkar genom Nåd och Sanning.

Sions berg är en profetisk bild på Guds Rike och där är de blodköpta de lever i Ljuset och bevaras för den stora förlossningens dag. Men Laglöshetens Hemlighet kommer först innan förlossningens dag säger Paulus 2 Tess 2. För många år sedan nu när vi började vår tjänst hade jag en syn en natt i en dröm. Jag fick se hur något som liknade Noas flod startade med kolsvart vatten spridas över jorden. Jag fick se ett berg där var den enda platsen vattnet inte nådde upp till. Människor kom från alla håll och steg upp på berget endast där var beskydd mot det kolsvarta vattnet. (Stark Demonisk aktivitet)

Detta var alltså i början av vår tjänst när den falska andeutgjutelsen från Toronto startade. Precis innan den bröt fram fick en kvinna från England vid namn Tricia Tillin en uppenbarelse. Hon skrev i ett nyhetsbrev en varning några månader innan. Jag ser i en syn som en stor flod med stark demonisk villfarelse står färdig att öppna sig den innebär ett stort hot mot Guds folk. Man kan säga att idag många floder nu flutit i hop till en enda flod. Det märkliga är att just nu håller samma läror och samma slags falska Apostlar och Profeter resas upp som på Apostlarnas tid. (Exakt som de läror som det jag beskrev med fet stil innan)

Man kan därför säga att den där andliga bilden jag beskrev om hur de 5 första verserna både startar och avslutar tiden. Johannes budskap vid Jordan upprepas återigen men denna gång för oss som kallar oss kristna.

Domaren kommer att starta Herrens Dag med att sända ner förbannelse över olydnaden (Mörker uppfyller Natten)
Domaren kommer att fortsätta flöda ner andlig välsignelse över alla som lyder honom (Ljuset uppfyller Dagen)

Bibeln är solklar att Jesus Kristus kommer att dela upp hela jordens befolkning i något som han kallar att dela bytet med den starke mannen. (Satan) (Jes 53) Det är exakt vad Jesus sa mörkret skall uppfylla Midnatten. Jesus själv säger att Midnatten kommer att inträffa innan Ljuset uppfyller dagen. Helt exakt i enlighet med Paulus undervisning om vad som skall ske vid tidens slut.

De som överlevt en katastrofen (Mörkret som uppfyller Natten) som kommer först kommer samlas hos Herren (1 Tess 4:17) De väntar alltså på att Ljuset skall uppfylla Dagen (De blodköptas fulla förlossning)

Herrens Dag är en tidsperiod som startar med domen genom att mörkrets barn eller nattens barn drabbas av en oväntad katastrof (1 Tess 5:1-3) De sover och vakar inte de är andligt berusade av villfarelse. De kan bara se framgångsrika tider och säkerhet (1 Tess 5) Vi som lever i ljuset och är Dagens barn över oss kommer inte katastrofen komma som en rövare eller tjuv lägg märke till att det står för vi tillhör (En Ägare hämtar sin egendom) inte mörkret eller natten. (Starke Mannen hämtar sitt byte först om Natten)

Exakt samma mönster fortsätter 2 Tess 2 där säger han att innan ljuset uppfyller dagen då samtliga av Jesu förlossade samlas tillsammans måste något ske först. Han upprepar igen exakt samma mönster. Mörkret har fått auktoritet av Gud att arbeta genom villoläror för pröva samtliga troende att välja ägare över sina liv när det är klart uppfylls Natten före Dagen.

Vi ser här 2 Parousia i 2 Tess 2 – Det betyder att en Kung kommer personligen till sitt folk. Först kommer alltså Satan till sitt folk genom att kopiera Jesu tillkommelse. Jesus sa att hans tillkommelse kommer att vara som en blixt över himlen. Jesus sa att han såg att när Satan kastas ner ser det ut som en stor blixt också.

Jag tror att den 1:a mos 1:2 beskriver som the Abyss är samma sak som uppenbarelseboken beskriver som the Abyss avgrundens brunn. Paulus själv säger ju att de är på mörka platser på himmelska platser (Ef 6) Det är ju solklart att Gud band dem gav dem auktoritet att råda över världen (Kosmos) Det handlar alltså om olika andliga bilder för samma sak nämligen The Abyss är mellan himlen den andra himlen för Gud själv bor i den tredje himlen (Paulus blev uppryckt dit) Sedan får du se plötsligt att alla andar är i Babylon Upp 18. Den andra himlens namn på grekiska är Mesos – Ouranos.

Upp 8:13 Och jag såg, och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. (Mesos-Ourana = Mittenhimlen = The Abyss) Den ropade med hög röst: “Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som återstår, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner.”

Upp 9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall (Som en Blixt) from heaven unto the earth: and to him was given (Auktoritet – Tillåtelse att Öppna) the key of the bottomless pit. (The – Abyss)

1 Mos 1:2 beskriver The Abyss som en väldigt djup flod med mörkt vatten:
Upp 9 beskriver The Abyss bildligt också men det är exakt samma sak.

Nu får Satan alltså uppfylla Natten nu ges honom en nyckel och det är exakt det som 2 Tess beskriver är Satans Parousia. Det innebär att Satan kommer som en Kung personligen med alla sina demoner till sitt eget folk. Det är exakt detta som inte kan ske innan Gud bestämda tid Kairos (2 Tess 2:6)

Det som sker nu är Laglöshetens Hemlighet och det kommer först som en dom. Det står helt klart att det skall komma ut ur Gk; Mesos det är ju mitten himlen – The Abyss – Han kommer ur Mesos – Ouranos! Lägg märke till att detta måste ske först för Gud har en mening med detta och det är att avsluta sitt hemliga rådslut. (Ef 1:9-10) Detta kommer att föra bort och separera fullständigt allting som inte förblir under hans huvud. När detta är klart kommer Herrens Parousia: Vår egen Kung kommer personligen till sitt folk. Kungen kommenderar sina låter änglar som inte föll kommer att hämta alla troende som förblir i Kristus.

Uppenbarelseboken säger att den sista basunen kan inte ljuda och den löpande tiden kan inte avslutas (Chronos) innan hela Guds Rådslut är fullbordat.

Rev 10:6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (Chronos) skall mer givas (Den har redan givits dem 1 Mos 1:2) 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (Parousia – Kungen kommer till sitt folk) och hur vi skall samlas hos honom ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, (Judas besattes av Djävulen det var Midnatt då) 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. (Kairos) 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. (Det är helt klart att det är Guds bestämda tidpunkt tills han får nyckeln i handen Upp 9:1) 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. (Gk: Det kommer ur mitten (Mesos) himlen = The Abyss) Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst (Parousia – Kungen kommer till sitt folk) är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (Falsk Parousia) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Det finns ett stycke till där the Abyss nämns ihop med demoner.
Luk 8:30 Jesus frågade honom: “Vad är ditt namn?” Han svarade: “Legion”, eftersom många onda andar hade farit in i honom. 31 Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. (The Abysss) 32 Nu gick där en stor svinhjord och betade på berget, och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen, och det tillät han. 33 De onda andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade utför branten ner i sjön och drunknade.

Lägg märke till att det är på Herrens Dag flodvattnet från The Abyss släpps på över båda husen i Matt 7. Den drabbar de Laglösa men inte de Rättfärdiga på Sion.

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom (From The Abyss) och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom (From The Abyss) och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

När detta sker så har alltså de laglösa redan valt att vandra på den breda vägen. De rättfärdiga valt att vandra på den smala vägen. Herren sa till mig att han skall uppväcka fiendeskap mellan dessa båda. Och det är exakt vad Jes 54 beskriver. Satan skall samla de Laglösa till Fiendeskap mot de Rättfärdiga innan de drabbas av Floden eller fördärvaren som kommer.

Jes 54:15  Behold, they shall surely gather together, but not by me: whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. 16  Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work; and I have created the waster to destroy. 17  No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, and their righteousness is of me, saith the LORD. 

Han har redan skapat vapnet som kommer som en fördärvare emot de laglösa som kommer att samla sig och smida planer mot de rättfärdiga (2 Tess 2) Varenda en som följer dem och talar emot Guds ord och hans folk kommer att drabbas av svärdet eller Yxan. Du kan se exakt samma mönster upprepas i Ps 2.

Folken vredgas och Jordens Kungar samlas för att planera saker mot Gud.
1/ Falsk Religion
2/ Antikristliga Politiska lagar

Gud varnar dem först sedan sänder han domen över dem. Herrens Dag startar alltså med att de får den Herre som de verkligen tjänar. En fruktansvärd dag av ångest och nöd och mörker väntar dem som deltar i upproret. Men Frid Glädje Rättfärdighet fortsätter strömma ner över hans folk på Sion i ljuset. Precis som Paulus säger kommer Herrens Dag med vrede i form av demonisk aktivitet sänd från The Abyss Upp 9.

Rom 2:5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, (Herrens Dag) när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. 6 Han skall ge var och en efter hans gärningar: 7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. 9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken, 10 men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, 11 ty Gud är inte partisk.

Det är alltså på den dagen som startar tidsperioden som leder till slutet det kommer att bli uppenbart att de som säger Herre Herre. Plötsligt drabbas av något de inte räknat med nämligen Nöd och Ångest och sedan när Herren Kommer evigt straff.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: (När den Startar får de Ångest) Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då (Herrens Dag startar alltså Vreden och Domen fullbordas när den tidsperioden Avslutas) skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Vilket slutet av Herrens Dag när han själv kommer till sitt folk)

Herrens Dag är alltså en tidsperiod som startar med en hemlig tidpunkt då vreden startar. Herrens Dag avslutas med att Herren själv kommer till Oljeberget. Där emellan starten och slutet är en kort period vi kallar den stora vedermödan. Detta är vad bibeln säger men många har en annan syn på detta men vi kommer alla som predikar att få ställas till svars för vad vi förkunnar.

Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.