Gud får alltid sista ordet!

HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. (Klagovisorna 3:23)

Detta skriver Jeremia som kände Herrens hjärta. Jeremia själv som var på väg att ge upp på grund av omständigheterna och människors tungor och åklagarens press på honom blev för mycket. Har du befunnit dig i en sådan situation någon gång? Hur skall jag som tjänar Gud handla när det uppstår en situation när du vet att du gjort fel men gjort upp det inför Guds ansikte redan? Gud aldrig har en syndakatalog han graderar oss efter men det har människor. Om vi till exempel gör skillnad på människor så är det Synd (Jak 2:1)(Jak 2:9) Om vi som ledare för in en falsk lära i en församling är det Synd (2 Pet 2:1-3 Judas Brev)

Liknelsen om den förlorade Sonen visar att i samma ögonblick du vänder om med hjärtat svarar Gud med inre upprättelse. (Luk 15) Men den hemmavarande själiske sonen bedömde saken genom sina egna ögon. Som tur är för oss är Fadern i liknelsen en bild på Gud själv och den hemmavarande sonen är väldigt lik Åklagaren. Vad tror du kommer att uppta hans hjärta och komma ur hans mun resten av tiden i relationerna med andra?

Både du och jag kommer att begå både misstag och göra fel vi ångrar att vi alla gjort. Men om du tror att du är perfekt i dina egna ögon utan några misstag är du blind och uppträder i självrättfärdighet och har en stor stock i ditt öga.

Vad är det som betyder något när vi begått ett fel som du ångrar och omvänder dig ifrån. Jeremia var så besviken på sina omständigheter att han tänkte överge sin kallelse. Den förlorade sonen är väl ett extremt exempel han lämnade hemmet hos Gud levde ut hela syndaregistret. Jesus sa att bara tanken på att upptändas av frestelsen att vilja ha en kvinna sexuellt är äktenskapsbrott. Jesus sa att hata en broder är samma sak som att vara mördare. Jesus skärper alltså lagen och pekar på roten till synden (Singular) är hjärtat och att därifrån uppstår synderna (Pluralis)

Innan Paulus kommer fram till Romarbrevet Kapitel 8 kommer Kapitel 7. Naturligtvis handlar detta om en Kristens liv och Paulus förklarar nu att synden (Singular) som bor i oss kan ställa till problem. Du kan ersätta ordet Lagen i stycket mot Bibeln för det handlar om att vi försöker leva efter instruktion och med vårt förstånd och med vår egen kraft följa bokstäverna så startar det nog för de flesta av oss.

Rom 7:14 Vi vet att lagen (Bibeln) är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. (I början har vi lite kraft att stå emot) 15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16 Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. 17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig.

Skriften uppenbarar alltså vad som är Andligt. Det finns bara en person som är Andlig nämligen Jesus Kristus. När du nu startar att försöka leva upp till instruktionen eller bibeln kommer du snart upptäcka att det bor något i mig som bibeln kallar synd (Sing)
1/ Du förstår att bibeln är rätt väg
2/ Problemet är att Jaget gör tvärtom
3/ Naturligtvis döljer du denna skam inför andra
4/ Du kan inte ens låta bli att berömma dig om du gör en gärning
5/ Problemet själv är Jaget så det måste dö genom Korset
6/ Om du accepterar den vägen sker något viktigt.

Nu kommer vi till Kapitel 8
1/ Accepterar du Korsets väg försvinner fördömelsen och anklagelsen.
2/ Anden kommer att vittna i din ande om rättfärdighet från Gud.
3/ Här ligger segern även om både människor och djävulen är emot dig.

Så länge du är i den här världen kan vi falla och dras in i frestelser av alla de slag. Vad som än händer dig på din vandring i både medgång och motgång är kriser oundvikliga. Du kommer göra många saker på din vandring som bibeln beskriver är synd. Det var inte länge sen vi hade den berömda syndakatalogen som än idag skrämmer bort människor från Jesus med dess obarmhärtighet.

Paulus upprepar återigen hur viktigt det är i en kris att uppleva Andens vittnesbörd i din ande. Det betyder konkret att du kommer att hamna under människors fördömande av dig det är oundvikligt. Men Anden vittnar i en rättegång från Himlen och frikänner dig det upplever du i din ande.  

Rom 8:14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar (Överbevisar i en rättegång från Gud) med vår ande att vi är Guds barn.

Paulus säger att den Kristna vandringen kommer att innebära svårigheter och svagheter. Så att du inte ens vet hur du skall hantera krisen du hamnat i. Den kan vara självförvållad eller som i Paulus fall innebära sjukdom och lidanden och fängelse. Med andra ord omständigheterna kan se ut som om du är utfryst av människor och övergiven av Gud för litet ögonblick. Du kan få uppleva kraftiga attacker från mörkret av betryck och anklagelser.

Jag har varit där precis nyss och det enda jag haft i mina händer de svåra stunderna har varit att hålla fast vid hoppet. Jag lovar dig Gud kommer till dig förr eller senare vilken situation du än befinner dig i. Du kanske själv får stå för konsekvensen av de misstag du gjort. Men om inte Gud själv ger dig sitt personliga vittnesbörd och befriar dig från åklagarens anklagelser kommer du aldrig genom Krisen. Det går inte att spela kristen och möta en stor kris du måste vara kallad av Gud själv om du skall orka igenom prövningen.

Rom 8:24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. (Krisen måste komma men hoppet måste vara äkta genom tron)

Om du nu befinner dig mitt i krisen självförvållad eller inte och du vänt om till Gud. Då kommer Gud att uppfylla sina löften till dig. Du kan omöjligt räkna ut hur det skall ske men för en Allsmäktig Gud är ingenting omöjligt. Han lämnar aldrig de han kallar det finns redan en utväg planerad!

Rom 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. (Paulus vittnar att detta har han själv upplevt)

Rom 8:28 Vi vet (Har Upplevt) att för dem som älskar (Agape) Gud samverkar allt (Samtliga Kriser) till det bästa (För oss mot Guds Kallelse) för dem som är kallade efter hans beslut. (Bestämt dig till innan Världen skapades) 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt (Kriserna är Korset) till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. (Frikända från Domen) Och dem som han har förklarat rättfärdiga (Frikända) har han också förhärligat. (Fört in på den plats han bestämt)

Nu beskriver han att en sant troende som är kallad och följer efter Gud på hans väg genom kriserna. Kommer Gud att frikänna från åklagarens attacker och det är A och O.

Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

Herren känner till alla omständigheter redan innan de sker i våra liv. Jag vet inte hur många gånger han visat det för mig (Oss) först genom en dröm eller en syn. Gud har alltid varenda gång uppfyllt det så att du vet att det ingår i Guds Plan. Plötsligt vänds hela ditt liv rakt in i en ny omständighet det kan se antingen positivt ut eller negativt ut. Om du är kallad av Gud och har vittnesbördet inom dig kommer det negativa alltid att föra dig djupare in i det Gud kallat dig till. Naturligtvis är dessa kriser du får möta inget du gapskrattar dig igenom du är en människa samtidigt så du måste försöka stilla dig och få uppleva Andens vittnesbörd inom dig.

Sedan måste du samla de uppenbarelser och syner du fått som kan vittna om den situation eller kris du nu möter. Det räcker för mig Guds uppenbarelse och Andens vittnesbörd inom mig. På två eller 3 samstämmiga vittnesbörds utsaga skall allt avgöras. Konung David är ett gott exempel på hur Nåd och Sanning kunde samverka rakt igenom våra mänskliga svagheter (Misstag och Synder) och ändå blev Davids kallelse uppfylld. Bara en Allsmäktig Gud har den förmågan inget är fördolt för honom eller sker av en slump.

Du kan vara 100 % säker på att skulle han förändra omständigheterna för dig och förändra din situation stänga en dörr. Kommer du alltid att tacka honom för det och kunna se dig tillbaka med glädje och förstå att tidpunkten är Guds perfekta tid. Varje gång han har förändrat omständigheterna för oss två så har han alltid varnat oss innan.

Gud varnade för en falsk andlighet skulle komma mot oss redan för flera år sedan. Så nu får vi se om Gud följer mönstret han alltid haft när det gäller profetiska varningar till oss? Den Allsmäktiges Ögon och Öron kan ingen människa gömma sig för. Han visade att det finns just nu Apostoliska nätverk som samarbetar i mörkret för att infiltrera alla kristna sammanhang. Deras mål är att byta ut den traditionella grunden i den Kristna tron och ersätta den med ett annat Evangelium.

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro (Jesu Lära) som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Var vaken när ditt sammanhang börjar förändras från vanlig traditionell kristendom till en Jesus som mer liknar den i New Age. Bill Johnson är ledare i Betel Church all dess lära har infiltrerat det mesta i New vine. Den Jesus han predikar är en New Age Kristus han säger så här om honom: “Smörjelsen” är det som länkar mannen Jesus till det gudomliga, det var detta som gav honom förmågan att bryta ner alla djävulens verk. Dessa mirakulösa vägar hjälpte till att sätta något i rörelse som människan själv kan ärva när hon blir förlossad. Himlen är den övernaturliga sfären skulle nu bli människans dagliga bröd. (Ur boken: A Life of Miracles)

Vad hjälper människor på domens dag? Kunde församlingen i Korint föras ut ur Kristus så ser du exakt samma lära återupprepas igen. Falska Apostlar och Profeter använder Korset bara som en “språngbräda” att jaga andliga mantlar och smörjelse istället för Jagets död. (Det verkliga problemet) Min förra predikan Laglöshetens Hemlighet /Text/ bevisar att deras syn på Guds Rike på Jorden i själva verket är “de laglösa” som samlas på den breda vägen.

Mörkret skulle ju uppfylla Natten (1 Tess 5 Ägandeskap)
Ljuset skulle uppfylla Dagen (1 Tess 5 Ägandeskap)

Natten kommer först med sina änglar för att kopiera Jesu Parousia.
Dagen kommer sedan med sina änglar den äkta Jesu Parousia.
Exakt vad profeten Jesaja säger: Mänskligheten (Bytet) skall delas upp mellan Satan (Starke Mannen) och Jesus Kristus (Den Starkare)

Satan kommer ur Mitthimlen (Gk Mesos Ouranos) “The Abyss”
Satan får en nyckel Upp 8+9 och kommer ur mitten (Gk Mesos 2 Tess 2)
På Guds bestämda tid 2 Tess 2 (Kairos)

Här kommer alltså Satan som Kung personligen till sitt eget folk först. (Parousia) Troligen kommer det se ut som en stor blixt över hela himlen.
Han besätter själv kanske någon Judas som kallas fördärvets man går han gick ut och det var Midnatt. (Profetiskt) Det här är exakt vad jag tror kommer att hända och tiden kan vara nära.

Lägg märke till att hela systemet ser ut att upprättas efter den falska Parousian:

Upp 17:5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern (Andemakt) till skökorna och skändligheterna på jorden. Detta tror jag handlar om den kvinna som Salomo beskriver som den fallna andevärlden. (Predikaren 7;27) Men det är väl inte konstigare än att Paulus nämner Anden som vår moder därovan och bruden som en enda Kvinna.

Kolla nu noga varifrån systemet kommer för då måste ju redan Upp 8+9 + 2 Tess 2:2 orsakat precis det vi ser komma ut ur “The Abyss” = En falsk Jesu Parousia kommer orsaka detta!

Upp 17:6 Och jag såg (EIDO – Förstod klart genom uppenbarelsen) att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. 7 Och ängeln sade till mig: “Varför är du så förundrad? Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret, som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. 8 Vilddjuret som du såg (EIDO) det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden (THE ABYSS) och går sedan i fördärvet. (APOLEIA – FÖRDÄRVAREN) De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma.
De har redan innan det skett varnats av Anden och de sanna Profeterna.

Amo 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. 8 När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera?

Om jag har tid skall jag visa att Amos 3 uppenbarar exat vad ja´g predikade sist i Laglöshetens hemlighet. Satan kommer kopiera Jesu tillkommelse för att döma sitt eget hus för där startar domen. Detta skapar sedan det onda system av demonbesatta blodtörstiga människor vi ser.
1/ Kor 10 är en bild på Israel och ändetidens församling
2/ Här i Amos 3 uppenbaras exakt vad jag redan uppenbarat

Lägg märke till mönstret jag använder en pafras för att framhäva den hebreiska texten tydligare. En falsk Parousia från The Abyss (Midheaven Out from tje Middle (2 Tess 2) ) som är en bild av den andra himlen och inte något underjordiskt som vi alltid har trott.

Vem kommer ner hit då? Åklagaren kastas ner på orden som en blixt lik Jesus tillkommelse.
Upp 12:12 Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort.” (Kairos = Gud har bestämt detta ögonblick) Hur skall de sant kristna övervinna honom då?

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Kvinnan i Prdikaren 7;27 är en bild av samma makt. Detta kommer att kastas ner över Guds folk o bara rättfärdigheten kan rädda oss. Vi har fått en eskatologisk villfarelse som gör att detta kommer ingen att vara beredda på än de som lever i profetisk uppenbarelse på Sion.

DETTA GÄLLER GUDS FÖRSAMLING OCH KOMMER ATT SKE INNAN JESU TILLKOMMELSE FÖR ATT SATAN SAMLAR SINA LAGLÖSA FÖRSTAV ALLA. BÅDE ELVOR OCH JAG ´DRÖMDE DETTA EXAKT SAMMA NATT,

Parafras:
Amos 1:1-2 Hör och förstå och lyd vad jag säger åt er nu endast er har jag uppenbarat mig för och era ledare kommer jag att ställa ännu mer till svars för vad ni gjort.
Vers 3 Aningen väljer ni nu att vandra tillsammans med mig och vi blir överens.
Vers 4: Annars kommer jag att överlämna er åt era andliga fiender till evigt fördärv. Jag kastar själv ner er andliga åklagare åt er får han ta vad som tillhör honom. Då kommer en ångest utan dess like höras på jorden.
Vers 5 Han kastar ner sitt nät över er och jag tänker låta honom fånga de fåglar som inte söker skydd hos mig de ger jag åt honom.
Vers 6 Jag kommer att orsaka pest hungersnöd farsoter i era städer då först kommer ni förstå att det är mig ni fått som fiende tack vare er olydnad.
Vers 7 Men allt detta kommer jag innan det sker tala med mitt folk mina tjänare om innan det sker så de är beredda.
Vers 8 Jag kommer uppenbara detta för dem jag kallar till profeter i ändens tid de kommer att skaka av fruktan. Och för sin egen skull tvingas berätta vad Herren uppenbarat för dem.

Vi har känt på oss att vi kommer att vandra rakt in i den här tjänsten och det får oss att skaka av Gudsfruktan. När han till och med pekar ut personer som han tänker döma blir man rädd.

Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.