New Wine och lite annat smått och gott

Personligen vädjar jag alla som kommit ur New Wine att sända vilken undervisnig de lär privat. För vi se nog detta som det farligaste som sker i Sveriges Kristenhet just nu för det liknar mer New Age än Kristendom.

Det som jag nu kommer att skriva kommer kanske tala till en del eller inte alls beröra en del. De som känner Gud känner nog på sig att saker är på gång och vet att domen kommer över Guds hus först. Det vill säga han kommer att som en kärleksfull fader tukta oss för att växa upp i mognad och visdom (NÅDEN) Vill du följa Jesus nu det är alltid frivilligt! Du skall veta att dina böner och din bekännelse inför honom tar han på fullaste allvar han vet om du menar allvar med vad du säger inför honom. Kom inte till mig och säg att du inte förstår att tiden håller på att ta slut och Jesus kommer snart tillbaka igen. Vi har varnat för detta sedan 1994 gjort allt vad vi kunnat evangeliserat predikat varnat på hemsidan.

När du följer Korset följer du alltså Guds Nåd det är alltid Gud tuktan över en son han älskar och om du lyder kommer alltid Sanning (Ljus och Bekräftelse av din väg och din tjänst) Så har det alltid varit för oss i vår vandring inför Gud – Att vandra i NÅDEN uppenbarar alltid SANNINGEN.

Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Herren har sagt åt oss att det finns ingen annan väg att nå full mognad och nå det Gud lovat än denna väg. Kanske just därför att det tar så lång tid kommer heller inte alla in i det man är fullt kallade till. Men om du fortsätter stånga dig framåt bärande ditt kors kommer en dag löftenas uppfyllelse nästan aldrig som du räknar med. Vi är ju sådana att vi kör på framåt även om vi skulle vara ensamma på vägen. Men plötsligt en dag förnyade Gud alla löften under en möteshelg tre olika platser i Småland. Hur stor är chansen tror du att du skulle få uppleva exakt samma profetia på alla tre olika platserna av 3 olika personer som inte kände till ett dugg om oss.

De bekräftade den tjänsten som vi precis just står i och det innebar att vi skulle varna folk för djävulens listiga anslag och läror och stå på berget och blåsa hårt i basunen. Det var inget nytt vi visste det redan Gud hade redan sagt allt detta för flera år sedan. Det är sådan vila att få höra att Herren nu säger att jag skall själv stå för och ge er allting ni behöver för att kunna stå i den tjänsten. Det har med åren visat sig att han stått för varje ord som han lovat. Om du låter dig fostras av Korset kommer Sanningen automatiskt att följa. Det vill säga att då kommer du förstå att sann andlighet är ingenting du äger du bara förvaltar. Ingenting handlar om dig det handlar om vem han är och vad han gör i ditt liv. Och framför allt du springer inte omkring och gör saker i hans namn när du vill. Du kommer in i en djup vila i Jesus Kristus där du fattar han skall göra det och öppna för det du skall bara gå efter och göra det han säger.

1/ Uppenbarelser och syner i Guds Ord
2/ Andens nyckel att öppna skriften med
3/ Talat om redan vad vi skall möta innan det sker
4/ Gett kraft att stå emot alla attacker från olika religiösa ledare
5/ Alltid öppnat nya dörrar när gamla har stängts
6/ Gett oss personliga vänner som är barmhärtiga och förstår
7/ Han kommer ge dig en kärlek och en stark Gudsfruktan i ditt hjärta

Så kommer då våren 2022 och den efterlängtade semestern och den största krisen i mitt kristna liv hade varit ett ett faktum med sjukdomar och elände. Det är egentligen först nu som jag börjar känna igen mig själv efter den fullständiga krasch och fullständig utmattning som drabbade mig jag under semestern när vi befann oss i Valdemarsvik i Östergötland.

Jag bara rasade ihop och fick panikångest kunde inte andas var livrädd för hjärnblödning eller något liknande. Elvor tänkte ringa Ambulans direkt men det lugnade ner sig så jag bäddade ner mig. Det var en fruktansvärd natt där Elvor bad på knä och ropade om Guds ingripande över mitt liv. På morgonen när det började dagas vid 3-4 tiden upplevde jag Herrens ljus i mitt hjärta på ett sätt som enbart kan beskrivas med bibelns ord.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Jag har upplevt ett ögonblick av denna oerhörda makt och härlighet som endast tillhör Gud och jag är livrädd att skymma den härligheten, Det var Gud som i ett heligt ögonblick uppenbarade sig för mig jag vet inte tiden det verkade bara som en glimt i vår tid men det kan ha varit ett tag i hans tid.

Innan jag somnade låg jag för mig själv som vi människor gör: Jaha var det så här det skulle sluta? Allt mänskligt hopp var totalt som bortblåst jag låg som naken inför honom som kallat mig och skapat mig och format mig lovat en massa saker som skall ske. Har du känt så här är du nog inte ensam tänk på Abraham. Gud måste låta oss få förstå att vi har ingenting att bidra med till hans verk.

Rom 4:18 Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli.

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Så just nu visste Gud att precis som han kallade mig första gången 1989 när jag var hjälplös. Nu var jag i samma läge igen totalt hjälplös totalt berövad på allt mänsklig kraft. Då uppenbarade sig Herren och gav mig den starkaste upplevelsen i mitt liv. Han visade mig personligen att mina böner hade han hört. Jag hade ju bett att följa honom kosta vad det kosta vill men att det hade detta pris var jag inte beredd på. Jag såg det uppmålat som en hel andlig bild som ett enormt pussel inom mig. Redan innan du föds känner Gud till din själ och din personlighet.

Guds storhet och att han äger all makt kan vi aldrig någonsin ta in det är för oss fullständigt ofattbart att Gud kan få sin vilja fram med oss genom historien. När jag låg där ensam i mina tankar helt kraftlös talade Herren direkt genom sitt ord till mig. Gud visade att han kände till min själ och min personlighet redan innan han skapade mig i min mammas mage. Men det bekräftar han också för J eremia

Jer 1:5 “Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” 6 Men jag svarade: “O, Herre, HERRE! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung.” 7 Då sade HERREN till mig: “Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. 8 Frukta inte för dem (För deras Ansikten) ty jag är med dig för att rädda dig, säger HERREN.

Gud gjorde Jeremias själ passande för uppgiften. Gud sänder ingen med budskap att profetera dom rakt i ansiktet på dem som har makt utan att först utplåna hans fruktan för människor. Vet du hur Gud gör det? Jo han uppenbarar sig personligen för dig då blir Gudsfruktan större än människofruktan.

Gud har tillåtit allt detta svåra drabbat mig för att föra mig till den oundvikliga dödspunkt och kunna för oss in i den han kunde uppenbara sig för mig. Detta hade jag aldrig någonsin kunnat räkna ut själv försök inte ens du tröttar bara ut dig Herrens vägar kan du inte räkna ut.

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.

Så nu ligger jag här på min säng orkar med några promenader men varje morgon när jag slår upp mina ögon var jag med om saker med Herren där han: Talade om olika bibelställen och dess förklaring jag var med om drömmar jag började förstå vi var på väg in i det Gud talat redan för länge sedan. Det kommer att handla inte om att bara varna församlingar utan också ledare personligen. De som bär ansvaret för att ha bedragit oskyldiga får utan urskiljning rakt in i villfarelse.

Det är inte lätt att vara en församlingsledare idag när villfarelsen kommer in direkt genom internet och Youtube till får utan urskiljning. Där finns en stor blandning på både mörker och ljus! Omogna Kristna har inte den skärpan att avgöra som fullvuxna kristna har.

Heb 5:13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

Det är viktigt att vi förstår att om Gud kallar dig kommer han personligen till dig själv tala med dig om din kallelse och tjänst. Men han kommer använda bland annat profetians nådegåva eller på annat sätt att bekräfta att du är på rätt väg. Profetens tjänst i Kristi Kropp hör alltid ihop med en lärartjänst det är alltså en tjänstegåva.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. (Paulus hade inte kallats till Apostel för att sändas som Missionär ännu)

En sann profettjänst är alltid samtidigt en lärartjänst! För detta måste finnas om det är en sann profet. Han måste vara kallad av Gud och bekräftad annars orkar ingen stå emot trycket och attackerna som kommer. Sedan måste han eller hon ha fått blivit utrustad med följande:
EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

1/ Anden kommer med tiden med syner drömmar
2/ De skall ge ljus över skriften eller varna och avslöja fiendens attacker mot församlingen
3/ De är menade att skänka full urskiljning och lära skilja mörker från ljus

Det är en otrolig skillnad mellan det man kallar profetia eller profeter idag och vad skriften menar. Profettjänsten är alltid inriktad på att varna genom skriften och det är skriftställen Andens uppenbarelse genom drömmar o syner gäller och inte någonting annat. Detta är tex en äkta profettjänst idag vill jag mena ett samarbete i Anden med Guds hjärta baserat på skriften. Du kan inte åka till Bethel Church och lära dig bli profet och lära dig höra Guds röst det är inte bibliskt det är ren villfarelse.

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

NÄR NEW WINE FÖRSKER FÅ DIG HÖRA GUDS RÖST ÄR DET ANDRA RÖSTER DU KOMMER ATT HÖRA. DE HAR MISSUPPFATTAT ALLTING

Det hebreiska ordet för att höra är Shema och det är absolut inte vad Bethel Church eller New Wine lurar dig att tro. Eftersom deras Jesus är en New Age Kristus kommer demoner istället att ersätta Anden. Resultat kommer att bli falsk profetia nämligen spådom (Se Bileam) Satan kopierar i Betel och New Wine. Han gör det så skickligt att ytterst få kan förstå att Satan ens kan arbeta på det här sättet för allt de gör sedan kommer ju i Jesu namn. Hur skall gamla Hulda eller farbror Bertil i församlingen förstå det här? Hur skall ungdomarna i församlingarna kunna överlista detta? Det kan de inte och det är just detta jag har fått sån nöd över senaste tiden.

Jesus använder hela tiden det hebreiska ordet ”Shema” i sin undervisning.
1/ Ett intensivt lyssnade som om det gällde det viktigaste i hela världen
2/ Ett intensivt mottagande av det jag hör så jag förstår att det är det viktigaste
3/ Då först kommer en förvandling i hjärtat och där växer frukt och jag blir lydig Kungen

Matt 13 Guds Rike är att Jaget dör och ersätts med Jesus Kristus istället1/ Den som sår Guds ord är såningsmannen genom att undervisa
2/ En del är inte intresserade av läran alls (Vill inte Höra eller ge upp sina Själar)
3/ En del är intresserade men efter ett tag (Förlorar intresset att Höra)
4/ En del har ett gott hjärta (De fortsätter att HÖRA och bär god frukt)

Men nu tror många att liknelsen om ogräset och vetet betyder något annat. Vet du vad meningen är? Det är att man inte ger kärleken till Guds ord rum i hjärtat. Vi tror ofta att dessa måste var Kalle på krogen eller pundaren Nisse eller nån annan vi bedömer helt utanför vår kultur. Men så enkelt är det inte för nu ser du plötsligt att Bill Johnsons läror har växt till i New Wine det påverkar nu de flesta sammanhang även på båten. Satans falska Guds Rike är att Jaget kan upprätta det själv på jorden. Demonerna kommer att lura dig att tro på att det är sant för de kan göra under och tecken också. Fråga alla som varit i New Age får du klart svar på den frågan.

1/ Den som inte vill höra sanningen väljer hellre Betel Church
2/ Hit kan du ju resa för att bli profet eller få falsk eld och bli något utan korset
3/ Det är bara det att du blir förblindad och dras till Babylon
4/ Gud kallar dig aldrig att resa hit falska profeter bekräftar din tjänst

Jag vågar frimodigt påstå att följer du Bill Johnsons läror följer du New Age Kristus och den har redan tagit sig in i New Wine.

Citat Bill Johnson: “Smörjelsen” är vad det som länkar mannen Jesus till det gudomliga, det var detta som gav honom förmågan att bryta ner alla djävulens verk. Dessa mirakulösa vägar hjälpte till att sätta något i rörelse som människan själv kan ärva när hon blir förlossad. Himlen är den övernaturliga sfären skulle nu bli människans dagliga bröd. (Ur boken: A Life of Miracles)

Den ”Smörjelsen” som länkar mannen Jesus till det gudomliga. Detta är en New Age Kristus enligt skriften dessa läror tränger in överallt så håll ett öga på New Vines utveckling framöver. Lägg märke till att de samlas för många konferenseer både i höst och i sommar. (Undvik dem om du frågar oss om råd)

Apostel Johannes varnar oss för en annan Jesus kommer att dyka upp i kristenheten i slutet av denna tidsålder. Tyvärr har de flesta av våra ungdomar vare sig kunskap i Guds ord eller det mod som krävs att stå upp mot en falsk ledare som frimodigt med en brinnande falsk eld förkunnar Betel Churchs Jesus som inte är någon annan än Baal själv. Men det är bara det att denna Baal som på olika sätt nu börjar manifesterar på olika sätt kallar han för Jesus! Vad skall de stackars ungdomarna tro de litar ju på ledningen i församlingen som kallad honom och satt honom i tjänst.

VAD GÖR VI FÖR ATT RÄDDA DEM?

Det är en fråga som gripit mig sedan min dröm i Grekland långt innan allt detta startade. Gud visad att massor av ungdomar skall dras med i en rörelse som en stark karismatisk rörelse från Gud. Men plötsligt avslöjade Anden sanningen i en annan syn de befinner sig i slaveri och på väg mot Babylon och Rom. Vi är kallade att varna och har gjort så i flera år de som väl känner oss vet att detta har kostat oss allt. Jag vet att Gud kallar människor direkt nu att gå den väg vi redan vandrat på i så många år nu och tränats på. Det kommer aldrig att handla om att bli moralisk perfekt och att aldrig drabbas av frestelser.

Förra predikan Laglöshetens Hemlighet/Text visade jag de andliga hemligheterna i de 5 första verserna i bibeln. Två nätter senare kom Herren i en dröm tydligt men kort. Det blev snabbt mörkt och nattsvart! En röst talade: Jag vill ge dem en ny rättegång! Inför mig börjar en bild träda fram och tankarna gick till förbundsarken och nådastolen där ovanför såg jag som ett vitt sken. Det hela avslutades med en direkt uppmaning ifrån Herren: Ni får inte övertäcka detta!

Gud talade så tydligt så att det går inte att missuppfattas:
Bill Johnason och New Wine = På gränsen eller över till New Age!
Det sanna Evangeliet genom ljuset = Avslöja dem var inte rädda för dem!
Jag har haft nöd för de oskyldiga ungdomar som av ovisa ledare dras med nu i en andlighet som mer liknar New Age än kristendom. Herren visade att detta kommer att utveckla sig ekumeniskt och dras mot Rom. Det är exakt vad vi sett ske från Toronto 1994 också. Smutsfloden byter namn hela tiden men i Sverige ser jag Bill Johnson och New Wine som den största faran.

Att det är precis så bekräftade Herren i en drömsyn strax innan jag började arbeta efter semestern. Den här nya andligheten sprider sig snabbt den har tagit över hela Linnekyrkan i Göteborg och nu infiltrerat mitt eget arbete på skeppet. Det fick jag veta när jag kom tillbaka igen från semestern av en arbetskamrat som själv var orolig över utvecklingen. Herren har alltid varnat mig innan faror dyker upp mot oss och det gjorde han även denna gång.

Denna dröm är en profetia om hur Herren Gud ser på sker och ting och den började med att folk samlades att planera saker i mörkret. Det måste all villfarelse göra eftersom inte Sanningens Ande är med därför måste alla falska Apostlar syssla med smussel och manipulation bakom stängda dörrar. Vi har ju varit under den tid då David Johansson var föreståndare i Giealdförsamling då fick vi på nära håll de hur mörkret arbetade. Och ibland får du även höra hur Anden uppenbarade vad man viskade bakom stängda dörrar. Fortsättningen känner alla till Hillsong framträdde och det såg ju ut som ljus. Alla som stod emot förklarades som oandliga och förktades!

Linnekyrkan visade Gud som en profetik bild i en dröm. Här höll New Wine på att infiltrera och Colin Dyes böcker på att förvandla församlingen. Profetiska drömmar skall prövas som allt profetiskt tal en dröm från en Gud kan omöjligt bara rättegång. En ny andlighet börjar spridas i den kyrkan visade Anden var mer lik New age än Kristendom. Det märkliga är att tiden när jag får den profetiska drömmen är innan jag kommer tillbaka från semestern. Pekar ledaren rakt i ansiktet och varnar honom med en profetisk varning. Jag ropar följande med hög röst: Tro inte för ett ögonblick att du kan hota mig eller att jag skulle vara ett dugg rädd för dig! Sedan sa jag något märkligt: Inte ens om du skulle hota säga upp mig från jobbet kommer jag att hålla tyst Fattar du det jag har förlorat min människofruktan du kan ingenting göra mot mig jag tjänar inte dig utan Gud!

Jes 58:1 Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder.

Det var ju exakt det Herrens hade sagt så tydligt! Vi fick inte dölja skillnaden för människor mellan det sanna evangeliet och det falska.

Gud talade så tydligt så att det går inte att missuppfattas:
Bill Johnson och New Wine = På gränsen eller över till New Age!
Det sanna Evangeliet genom ljuset = Avslöja dem var inte rädda för dem!

Det verkar som Gud nu kallar oss djupare rakt in i en tjänst där personliga varningar kommer att förmedlas till både personer och till församlingar. Vi känner bara till 4 stycken personer som Gud varnat direkt genom sin personliga heliga vrede på detta sättet: Alla dessa har Gud redan visat kommer att få till svars för att splittra hans församling! Gud skämtar aldrig när han talar sådana här varningar!

Act_20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

Redan de falska Apostlarna i Korint klev övergränsen där ett ägarbyte inträffar Jesu egendom blir Satans egendom. = Ut ur kristus!

2 Kor 5:20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

Det är nu andra gången Herren avslöjade ett hot mot Linnekyrkan. Första gången skulle det komma en splittring i toppen och det skedde. I den drömmen blev konsekvensen att en annan ande tog över den som du släppte in om ett falskt Guds Rike. Vi känner två vänner personligen som i detalj beskrivit precis allt som skett där. De lyckades vända styrelsen emot dem sedan vet jag resten. Men i den profetiska drömmen är det föreaståndaren i försmligen som Gud personligen ser som ansvarig för att ha släppt in denna falska andlighet med hjälp av andra bedragna förståss.

Den Jesus som Bill Johnson undervisar är en ”New Age Kristus” Citat Bill Johnson: “Smörjelsen” är vad det som länkar mannen Jesus till det gudomliga, det var detta som gav honom förmågan att bryta ner alla djävulens verk. Dessa mirakulösa vägar hjälpte till att sätta något i rörelse som människan själv kan ärva när hon blir förlossad. Himlen är den övernaturliga sfären skulle nu bli människans dagliga bröd. (Ur boken: A Life of Miracles

Nu uppenbarade alltså Herren för mig i Augusti 2022 följande du Ledaren församlingen är den som själv anser dig vara Apostel och överlägsen alla andra där. Anden visade mig att ni är inblandad i nätverk som inte är i ljuset det har jag förstått länge för får inte Anden leda då måste ju man träffas för att smida planer.

Utanför Kyrkans dörr stod i drömmen enn gammal handelsvagn där man sålde våfflor för 35 Kr/st – En röst talade nu direkt ifrån himlen och sa; Detta gör man 35000 Kronor på varje dag!

Detta är lätt att förstå ni använder evangeliet eller religiös verksamhet för att bereda er vinning eller egen glans och ära (Yttre sken av vad vi åstakommit)

2 Pet 2:1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies (Splittringar) even denying (Ej Bekänna Jesus enligt Läran) the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. 2 And many shall follow their pernicious ways; (Ett exodus utifrån Kristus) by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. And through covetousness (Egen ära girighet) shall they with feigned words (Formad teologi om ett falskt Guds Rike) make merchandise (Tjäna pengar på Evangeliet och söka egen ära) of you: (De planerar hela tiden nya områden att lägga under sig) whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. 

Hoppas att ni förstår att Bill Johnsons Jesus är en hädelse mot Bibelns Jesus!

Anden tog mig innanför dörrarna precis likt Hesekiels syn:
Hes 8:8 Han sade till mig: “Män­niskobarn, bryt igenom väggen.” Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. 9 Han sade till mig: “Gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här.”

Här är ledaren i församlingens sovplats det var nämligen som en hundkorg bäddat som till en hund. Ledaren själv som ser sig som en Apostel av hög rank liknar Gud vid en Hund. Och det finns bibelord på det också:

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker ingenting. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de ska vara herdar, de som inget förstår! Alla går sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, (Vinning ära o Girighet) allesammans. 12 “Kom, jag hämtar vin, vi berusar oss med starka drycker! Och morgondagen ska bli som i dag, ja, ännu bättre!” (Bara framgångrika tider ligger framför oss)

Detta är ett bildspråk som Paulus använder i 1 Tess 5

1 Tess 5: 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

En katastrof är på gång drickandet och sovandet är en bild på total förblindelse på grund av egen vinning och äreslystnad hos ledarna. Katastrofen som drabbar dem är därför att Gud har utgjutit en tung ande av sömn och villfarelse över dem. Alla håller med om att efter Toronto byttes all sann bibelundervisning ut mot jakt efter upplevelse och mirakler och det är Gud själv som tillåtit det ske.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda och var blinda! De är druckna men inte av vin, de raglar men inte av starka drycker. 10 För Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn. Han har slutit era ögon, profeterna, och täckt över era huvuden, siarna. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bokrulle. Räcker man en sådan bokrulle till någon som kan läsa och säger: “Läs det”, så svarar han: “Jag kan inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den till någon som inte kan läsa och säger: “Läs det”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Detta folk kommer nära med sin mun och ärar mig med sina läppar, men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras vördnad för mig bara ett inlärt människobud. (Den Nya teologin om Guds Rike har förblindat dem)

Sedan kommer vi in i Jes 30 där David Wilkerson beskriver vara vår tid den sista tiden:

Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och nerteckna det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar (Herren talade detta till Elvor efter att hon fick en stark syn år 1990 om en äkta väckelse genom förkrosselse och nöd. Detta gäller den sista tidens församling enligt David Wilkerson). alltid och för evigt. 9 För det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning 10 och som säger till siarna: “Sluta med era syner!” och till profeterna: “Profetera inte det som är sant för oss! Tala något smickrande till oss, profetera något bedrägligt.

Varför är Gud nu så fruktansvärt arg på ledarna i den sista tidens församling? Jo det kan jag tala om för er de tror de kan bygga upp Guds Rike (de 7 Bergen) med världens kraft och visdom = Symboliseras av Hästar från Egypten. Profetian är så oerhört träffsäker! Men kolla vad Gud kommer att göra med dem? Sända förföljelse och hot efter dem och de kommer att förgås av skräck! De trodde ju att de var så säkra nyss!

Jes 31:1 Ve dem som drar ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar för att de är många, och på ryttare för att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter Herren. 2 Men också han är vis och låter olyckan komma, han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig mot de ondas hus och mot hjälp från förbrytare. 3 För egyptierna är människor och inte Gud, deras hästar är kött och inte ande. Herren ska räcka ut sin hand, och hjälparen ska vackla och den hjälpte falla, båda går under tillsammans.

Då kommer vi fram till den sista delen av den profetiska synen och detta skrämde mig så att jag stod förstummad inför vad jag såg framför mig. De ledare som inte vänder om tillbaka igen till de kristna rötterna riskerar hamna här och detta var fasansfullt. Dessa är en bild på dem som gör sifg till vänner med världen nu.

Framför vagnen som sålde dessa våfflor och alltså formar ordet så det passar den nya falska teologin om Guds Rike som Bill Johnson och New Vine inför. Fullt av hästhuvuden ligger avkapade på marken med ett oerhört skarpt svärd de såg ut som det var gjort i ett enda hugg. Det märkliga var att det stod namn på varenda avkapat hästhuvud. Det här bekräftar bara en profetia vi fick för över 20 år sedan jag skall använda er mitt i den stora trädfällningen och jag kommer att noga markera träden som skall fällas. Detta kommer att gälla Guds hus först var beredd på det och förändringen kommer väldigt snabbt. Nu har ni alltså dragit in denna New Age andlighet på skeppet och jag vill varna er att detta kan få konsekvenser som ni inte räknat med.

Skulle du vilja hoppa i Hans Wolbrants Torontoflod? (Du måste Pröva den)
2015 Hans Wolfbrant: Han får en vad jag upplever en uppenbarelse av en annan ande samma språk som de inblandade i Latter Rain och Bethel Church och Ny Apostoliska Reformationen. Citat: Det jag upplever Herren vill säga är att platser och församlingar som upplever att floden nästan torkat ut, Gud vill komma med sin mäktiga flod. Vi ska kasta oss ut i floden, vi kommer då att bäras och drivas att strömmen i floden, så att vi själva tappar kontrollen. Att vara med i det Gud gör framöver, innebär att vi själva får tappa kontrollen, vi får istället flöda med i något som är mycket större än oss själva. Att floden är djup är uttryck för att vi inte kan kontrollera när Anden flödar. Där floden väller fram, där frodas livet, vi kommer att få se saker hända där Guds flod väller fram. (Varför prövar ingen denna profetia nu tror jag att New Wine går in under NAR.

Ps! Fick idag 19/9 _22 ett samtal från några som besökt Linnekyrkan ett tag de hade ingen aning om vad jag jag varnat om hästarna. Kvinnan blev varnad i en syn att församlingen drevs framåt genom ryttare och hästar. (Heller inget förtal utan profetia) Nu förstod hon att det var den Helige Ande som varnat dem för att gå dit. Vi upplever själva att New Wine är troligen det farligaste hotet mot Kristi Kropp idag och det ör mycket få i Sverige som kan förklara skillnaden.

Följande är rent fakta och inget förtal! Vad vet vi om Ledaren för Linnekyrkan idag? 2002 Citykyrkan i Stockholm får nytt ledarteam. John Brandström. (Ofattbart effer GBC:s högmodskrasch i trorsrörelsen något år innan) från Rörö blir ny föreståndare och Jacob Orlenius från Öckerö blir ungdomspastor.

Jakob och Teamet reste till Lakland från Citykyrkan de trodde Todd Bentleys manifestationer först måste vara äkta eld från Gud. Men när skall vi någonsin lära oss att Gud aldrig utgjute äkta eld över gnosticism. Se min utläggning om den falska Parousisan från “The Abyss”, vet du vad Parousia betyder? Ogräsets Kung med sina fallna demoner kommer på en av Gud bestämd tid att hämta sin egendom mitt bland ditt folk.

Det säger mig lite om hur det står till med urskiljningen i Citykyrkan på den här den tiden. Har det förändrats? Nej inte vad jag kan förstå! Jag är inte ett dugg rädd att säga att trosrörelsen är Gnosticism och Torontofloden med dess manifestationer har dragit över en döm över dessa ledare var så säker den är på väg och då sker det snabbt! Todd Bentley som ledde denna cirkus i Lakeland var både vulgär lyste av högmod. Och uttalade stora ord inför Herren och vanhelgade hans namn. Var det denna falska Baalseld teamet från Citykyrkan fick med sig hem ? Det är ju det moderna betala 10,000 kr res få väckelsen ta hem till Sverige eller har han förändrat sig? Jag måste fråga mig Hur dumma får vi får bli egentligen? får Nej Absolut inte men nu har Baalselden bara byt plats från Lakeland till Bethel Church. Vi förstår inte som Guds folk att när Israel tillbad avguden Baal var det samma makter och manifestationer i rörelse som nu de kunde uppfatta med sina sinnen. Vi har så svårt för att lära oss att allting går bara runt igen. Det finns bara två makter som har möjlighet att producera övernaturliga manifestationer Gud (Anden) eller Baal (lögnen)

Detta på stående bekrä¨ftade han nyss för ett par vänner som nu slutat besöka kyrkan efter de profetiska varningarna. De frågade vad var framtiden för Sverige tror du? Vad tror du han svarade? Jo som varenda en i New Wine skulle gjort. Guds Rike måste manifesteras synligen på Jorden genom under o tecken som människor kan se. = Exakt vad de laglösa skall säga på den breda ´vägen! (Matt 7

Det kommer att ske genom under o tecken! Med andra ord New Age tänkandet i Bill Johnsons New Age bok: När Himlen invaderar jorden!

Janne Ohlin / Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.