New Wine – EN STOR FARA!

Herren har talat sedan 1989 när jag blev frälst om att vi närmar oss tidens slut. Jag undrade ibland om jag höll på att bli knäpp men han helade mig natten mellan den 9-10 November 1989. Där kallade han mig och väckte mig till och med mitt i natten och började tala till mig direkt. Jag kunde knappt ett dugg om bibels profetior så jag fick ibland gå upp och söka den i en gammal biblisk ordbok jag fick hittade på Saron Second hand. Då var det 1917 år översättning som gällde Gud har hela tiden bekräftat det han talade till mig under den här första tiden. Så det är aldrig någon kavajprydd person med ett starkt yttre sken som berättar vad Gud kallar dig personligen till. Jag hade ingen aning om att Korset måste utföra sitt verk i mig först innan jag skulle få gå in i det han talade till mig om. Då förstod jag inte att NÅD (Fostran – Tuktan) alltid leder till SANNING (Bekräftelse av att du är på rätt väg – Inre uppbyggelse av din sargade själ – En personlig stark upplevelse på olika sätt av att den du följer alltid står för sina löften och är totalt trofast)

Det innebär att den sanna NÅDEN.
Alltid följs av uppenbarad SANNING

Jag har lärt mig en sak genom åren och det är exat vad Josef i bibeln fick lära sig. Han berättade om sina upplevelser och sin kallelse med sina syskon som naturligtvis var avundsjuka och ville döda honom. När jag försökte få tala om mina upplevelser för en del pastorer förstod jag att de såg ner direkt på mig på grund av mitt förflutna bland droger och depressioner. Jag var totalt föraktade och jag vet hur det känns tro mig jag har verkligen gråtit nätterna igenom och känt mig totalt övergiven och ensam. Om inte Gud på den tiden hade skänkt mig uppmuntran och gjort stora under. Han skickade mig med direkta tilltal på resor till platser i direkt tid som innebar att en del av mina släktingar blev frälsta. Det skedde i absolut sista sekunden innan de lämnade jordelivet.

Det jag vill lära dig nu är att det Herren säger kommer alltid att ske i ditt liv oavsett hur dina omständigheter ser ut just då. Han uppenbarade på Moholm att jag skulle träffa Elvor och att vi skulle tjäna sida vid sida. Kom ihåg om Gud talar och kallar dig till bekräftar han alltid det själv också! Elvor sade märkligt nog exakt det Herren talat till mig om på Linneahuset och sedan bekräftades det för oss genom andra sanna profeter och genom upplevelser.

NEW VINE ÄR DET EN VÄLSIGNELSE ELLER ÄR DET EN FÖRFÖRELSENu startar en församling i Göteborg på Linnegatan 35. Nu började man anställa folk från Citykyrkan i Stockholm där ledaren för Linnekyrkan i Göteborg har sin bror som föreståndare. Där i Citykyrkan har man Bill Johnson och Colin Dye som sina stora inspiratörer. (Kolla länkar får du se)
Kingdom Now = 7 Bergen och er synligt Guds Rike på jorden.
Heaven on Earth = Under o tecken

Denna är naturligtvis hämtad från den farligaste av alla villolärare just nu Bill Johnson: When Heaven Invades Earth: ”A Practical Guide to a Life of Miracles” Kan du gissa vem som skrivit förorden till boken? Samma person som hämtade den falske profeten Rodney Howard Brown till Toronto.  – Randy Clark. (Vilken Linda Bergling Arken fortfarande har kontakter med)

På Amazon kan du läsa följande lögn: Det är genom att återupptäcka vår identitet i Kristus som vi kan börja gå in i hans löften om det mirakulösa. Bill Johnson lär inte bara ut det övernaturliga, han förmedlar det genom att förändra vårt sätt att tänka. Genom att lägga en solid biblisk grund för att vandra i Guds övernaturliga kraft, tillhandahåller When Heaven Invades Earth den utrustning du behöver för att uppleva mirakel varje dag. Nu ingår en 40-dagars andakt, vi firar nu en period som har förvandlat jorden!

Hur kan man i sin livligaste fantasi tro att den smutsflod Herren varnade Tricia Tillin för 1994 skulle vara Gud absoluta rena Ande? När du vet att källan direkt kommer ifrån Kenyon och Kenneth Hagins New Age läror? Detta är direkt bevisat till 100 % !

Bill JohnsonNew Apostolic Reformation (Kingdom Now)
Randy ClarkNew Apostolic Reformation (Global Awakening)
New Wine – New Apostolic Reformation (Vilken slump att de har samma läror?)
Citykyrkan I Stockholm (New Wine)(Kingdom Now)
Kensington Temple I London Colin Dye (Dominionism/Kingdom Know)
Hillsong rörelsen (New Apostolic Reformation)
Samfunden är redan infiltrerade av dessa enorma hemliga nätverk.’

VÄKTAR TJÄNST ELLER SANN PROFETTJÄNST EXISTERAR FORFARANDE

Men den nya Apostoliska Reformationen saknar total urskiljning och många påstår att sedan Toronto 1994 började Herren lägga en ny grund. Denna falska andemakt kommer ju över själiska människor och de kan omöjligt ta emot det Anden uppenbarar. De tillhör alltså de dårar som Gud avskiljer ifrån sin kropp genom en dom på en bred väg för att dit samlas ihop av demonerna till ett hus. 

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta (De visa) är det en Guds kraft. (Förvandlar ditt sinne) 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.

Ovisa Kristna fortsätter men tvingas in av sina egna tankar leder dem in på en bred väg. Visa Kristna kommer uppleva att ordet blir levande och de förs mot en smal väg

Det finns bara en enda väg som aldrig kan skiljas och det är NÅD och SANNING. (Jesus Kristus) Om du vandrar i Guds sanna Nåd

Den senaste profetiska drömmen skakade om mig rejält det är nu andra gången jag får en profetisk varning gällande en församling som släppt in som släppt in New Wine. Men kan gälla all annan trosundervisning driven av Hagin/Kenyons vlllolära (Trosrörelsen)

Jag vill härmed varna att Guds dom är på väg och börjar med Guds Hus. Allt håller på att uppfyllas Herren varnat oss för under så många år som startade med Toronto 1994. Den här orena anden kommer samla ihop till en Ekumenik som slutar i Rom. Det som såg ut att vara en enda rörelse ser vi nu precis som Gud varnade för en jättelik flod. Den kommer att sluta i Rom som alltid haft samma syn på Guds Rike där kyrkan har inflytande där råder Guds Rike.

PROFETISKA VARNINGAR SKALL PRÖVAS INTE FÖRAKTAS

Redan innan Toronto startar 1994 får Tricia Tillin en profetisk varning hon skriver i sitt nyhetsbrev några månader innan att hon ser en flod av en falsk ande släppas lös. Strax efter detta sker talar Herren till oss genom drömmar o syner exakt samma sak. Jag såg hur allt genomträngdes o dränktes och Sions berg är räddningen undan vattenmassorna där kvarlevan och Herren själv finns.

Joel 2:32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar. (En kvarleva som överlever domen på Herrens Dag)

Läs gärna igenom Heb 12:18-29
Där finns de rättfärdiga (Frikända från Domen
Där finns medlaren (Villoläran behöver ingen medlare de är ju Kristus själva)
Där har vi alla Gud änglar som inte föll
Där har de rättfärdiga beskyddet för den vrede som är på väg

PROFETISK VARNING TILL DIG SOM LEDARE DRA DIG UR BABYLON NU

Jag är för det första rädd att vi varit för upptagna med att diskutera Corona och för eller emot sprutor. Missförstå mig inte nu det är viktigt men det viktigaste är vad Satan gör i den fördolda världen han har en andlig strategi också. De falska änglarna har redan tilldelats auktoritet att råda i mörkret och att organisera världen (Kosmos = Babylon) men bara för en tid och endast inom de gränser Herren redan bestämt.

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Hans folk finns fortfarande med och berörs av denna falska andlighet jag undervisade om i Laglöshetens Hemlighet. Jag tror personligen att dessa skakningar och själiska upplevelser de söker i dessa sammanhang slutar med en kopia på Jesu tillkommelse. Detta är Laglöshetens Hemlighet! Den Herre de verkligen tillber (Satan) kommer personligen att närvara bland sitt folk. (Det grekiska ordet är Parousia) Jag beskrev det i detalj i Parousia Mission senast 4/9 – 22

Efter så många år i väktartjänst med Elvor och så många tilltal har jag lärt mig och fruktar när han kommer på det sätt han gjorde denna gång. Nu är det andra gången han talar direkt till mig om en församling inblandad i New Wine. Förra gången skulle vi varna för en mörk flod som var på väg att rasera hela väggen på byggnaden vi skrek i nöd till ungdomarna därinne att lämna snabbt. Det är exakt samma flod Tricia Tillin varnade för 1994 innan Toronto. Det var inte en flod av andlig välsignelse utan en kraftig villfarelse som var på väg som en dom över Guds hus. Lite längre ner kan du se hur år 2015 en av ledarna i New Wine Hans Wolfbrant profeterar med en falsk uppenbarelse beskriver Villfarelsens ande som Guds Ande.

Wolfbrants profetia från profeterar 2015:  (Den måste prövas) Det jag upplever Herren vill säga är att platser och församlingar som upplever att floden nästan torkat ut, Gud vill komma med sin mäktiga flod. Vi ska kasta oss ut i floden, vi kommer då att bäras och drivas att strömmen i floden, så att vi själva tappar kontrollen. Att vara med i det Gud gör framöver, innebär att vi själva får tappa kontrollen, vi får istället flöda med i något som är mycket större än oss själva. Att floden är djup är uttryck för att vi inte kan kontrollera när Anden flödar. Där floden väller fram, där frodas livet, vi kommer att få se saker hända där Guds flod väller fram. (Den profetian låter direkt som hämtad från ´Toronto)

Denna artikel är talande vädjande eller befallande bön? http://itpastorn.nu/tag/new-wine/

Det har alltid varit så i Israels historia och 1 Kor 10 säger att Israels historia kommer att vara ett mönster på hur den Kristna eran skall sluta. Det vet vi redan med ett stort avfall drivet av Nya Apostlar och Nya Profeter. Hur lät det innan Israel drabbades av katastrofen? Det är exakt samma andemakter bakom som på Elias tid Baals och den fallna andevärlden (Skökan) mot Guds Sanning.

Elia och Jeremia var nästan ensamma men på framgångssidan där Baal rådde kryllade det av falska profeter. Naturligtvis var de med om exakt samma manifestationer på Elia tid som de vi ser idag. Det fanns en närvaro demoner som fejkade Gud. Massvis av spådomar som visste om framtiden så de trodde naturligtvis att de hade med Gud att göra då också. Det var alltså 950 falska profeter mot 1 Sann Herrens profet som vågade säga sanningen och förlitade sig på att Gud själv tog hand om mat och kläder. Precis på samma sätt är det idag också enligt det mönster som 1 Kor 10 målar upp för oss om församlingen i ändens tid.

Du skall inte för ett ögonblick inbilla dig att Guds varningar kommer från någon korrumperad populär Pastor med fet lön och talets gåva. Nej du kan förvänta dig att han sänder någon precis tvärtom föraktad av mänsklig visdom men ärrad och sårad av sitt korsbärande. En som fruktar människor mer än Gud vågar säga sanningen hur mycket det än kostar. Ingen perfekt person utan en med svagheter precis som vi men totalt beroende av Gud för sin försörjning.

Jak 5:17 Elias was a man subject to like passions as we are (Svagheter och Frestelser) and he prayed earnestly that it might not rain: and it rained not on the earth by the space of three years and six months. 

När Gud sände 2 vittnen direkt ifrån himlen vittnade han för 3 kvinnor om Jesus uppståndelse. På 2 eller 3 vittnens utsago skall allt avgöras: Kvinnor fick inte vittna i rättegångar på den tiden! Männen kom på skam nu i Guds Rike gäller andra regler en ny skapelse inget annat.

När Gud sände det viktigaste budskapet i världshistorien kom Jesus i en form som stötte den mänskliga visdomen som bara ser till det yttre. Tror du verkligen Jesus såg ut som de fina målade tavlor du sett om honom upphängda i våra kyrkor blond med lockar och fagert ansikte? Absolut inte det är aldrig Gud vilja att sända sitt budskap med något som skulle attrahera oss. Ändå så står vi idag och gör om honom och evangeliet för att han skall passa in här i världen.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Hallå hela New Wine handlar om ett nytt Evangelium där vi bedras att täcka över den sanna Jesus och presentera en ny Ekumenisk Jesus. De kompromissar på varje område som stöter världen! Det kan omöjligt leda fram till något annat än vad Herren så tydligt sa till mig en natt: Jag själv skall väcka upp fiendeskap mellan Ormens säd (Ogräset) och Kvinnans säd (Den sanna församlingen)

Den ende Jesus som världen kan acceptera är en som liknar New Age Jesus (Antikrist) detta är exakt vad denna mörka flod lett fram till.
1/ Du har fått en New Age Kristus (Bill Johnsons teologi)
2/ Du har fått en Ekumenisk Jesus som passar överallt (Kompromiss)
3/ Du har blivit vän med Världen (Då blir du Guds fiende

Jak 4:4 Ni trolösa (Andlig otukt) vet ni inte att vänskap med världen (Kompromissa genom att forma om Guds ord) är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Gud visade att de som följer dessa ledare kommer ur Kristus (2 Petrus 2:1-3) Gud visade att dessa ledare är hans vrede redan nu upptänd mot. De som nu tillåter denna orena flod komma in i deras församlingar och bedra ungdomarna i första hand kommer han själv ställa till svars. Ni för in Baals dyrkan mitt bland mitt folk och New Age om ni följer den Jesus och den lära Bill Johnson undervisar. Drömmen jag hade sist gjorde mig så skakad att jag är tvungen att berätta den för jag vill inte ha något blod på mig och övertäcka det profetiska ljuset.

Lyssna nu ni alla som följer dessa läror och tror att detta är en välsignelsens flod ni kastat er i det är istället en förbannelse och en dom som Gud tillåter komma över er för att pröva er. Älskar ni och följer de falska profeterna och deras demoniska läror eller följer ni mitt ord säger Herren. Det är just för detta ändamål denna orena flod drabbat er.

Hesekiel 3:17 “Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 18 När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 19 Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. 20 Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då skall jag lägga en stötesten i hans väg och han skall dö. Om du då inte har varnat honom skall han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag skall utkräva hans blod av din hand. 21 Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv.”

Vi har predikat och varnat sedan Toronto startade och följt utvecklingen jag vill inte ha något oskyldigt blod på mig – Därför måste jag tala det Herren uppenbarat och sagt till mig och jag fruktar för vad Gud kommer att tillåta komma över Guds hus.

Drömmen började med att jag får se in i en samling där man planerar onda saker mot Guds folk. Man planerar att underlägga sig områden för att utöka sin makt och sitt eget inflytande på olika områden i samhället. (Kingdom Now och den nya läran om de 7 Bergen?) Detta pågick i hemlighet i mörkret där var det absolut kolsvart utan ljus.
Fram ur detta mörker träder det fram en man jag känner igen han är ledare för en av dessa kyrkor som släppt in New Wine. Sedan hör jag mig själv höja rösten och peka honom rätt i ansiktet och säga: Tro inte för ett ögonblick att du kan gömma dig och planera något som Herren inte hör. Gud jag fruktar inte dig och jag fruktar inte ens att förlora mitt jobb!

Jag visste inte i denna stund att jag faktiskt uppfyllde ett bibelord: Jes 58:1 Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder.

DET PROFETISKA BUDSKAPET

Tydligare är det i King James:
Jes 58:1 Cry aloud (Adressera vid namn) spare not, (Dölj inget av det jag visar dig) lift up thy voice (Utan fruktan) like a trumpet (En varning från en väktare) and shew (Övertäck inte vad du ser) my people their transgression, and the house of Jacob their sins. (Om de inte omvänder sig nu vad konsekvensen blir)

Skulle du inte bli rädd om du får ett sådant tilltal direkt ifrån Herren själv? Herren upprepar här för profeten två gånger att inte dölja något av det Herren uppenbarar för väktaren. Kommer du ihåg varför? Då kommer Herren att hålla väktaren ansvarig för detta så snälla våga inte ens träda upp som någon självutnämnd profet för att göra dig ett namn. Du måste vara kallad av Gud och du själv kommer att ställas till ansvar för det du säger i hans namn.

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad (Förklarad rättfärdig) som missbrukar hans namn. (För egen vinning eller ära)

Gud sa till och med åt mig att jag inte skulle frukta för någon falsk ledare. Eller frukta för att säga sanningen skulle kosta oss våra personliga jobb. Du skall veta att det priset har vi redan fått betala 2 gånger redan. Du kan själv handla fel men omvänder du dig och gör upp inför Gud är du omedelbart återställd i rättfärdighet. Om Gud kallat dig kommer han också att ta hand om dig men det kommer han inte göra om du går in under en falsk andlighet och kompromissar med världen och sanningen.

Drömmen fortsatte med att jag kom in i själva församlingen där Herren öppnade varenda rum. Där pågick synd där var man bildligt talat nästan nakna och såg ut som om de var påverkade eller druckna av någonting. Jag upplevde att Herren visade den andemakt som den där smutsiga floden med början från Toronto påverkat människorna med. De var utsatta av en stark förblindelse den liknade en berusning som gjord dem sömniga. Det var som om allt var i oordning och människor uppträdde som om de var i en slags trance.

Chocken var väl ändå i drömmen när dörren öppnades till Pastorns rum som själv. Anden pekade på hans sovplats i församlingen och den såg ut som om den var bäddad för en hund. Detta följdes direkt upp av ett bibelord att han som skulle vakta på församlingen liknades mer vid en hund än en herde för Guds får. (Detta är väldigt allvarligt)

Jes 56:10 Hans väktare (Den avfallna församlingens väktare) är alla blinda, de märker inget. (Att domen är på väg) De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans. 12 “Kom, jag skall hämta vin, låt oss berusa oss av starka drycker. Och morgondagen skall bli denna lik, ja, ännu bättre!”

Det här är väl en exakt beskrivning av den katastrof (Domen) Paulus beskriver skall drabba Nattens Barn (De ägs inte av Jesus utan har en annan Jesus) De dricker om Natten och festar därför att de kan bara se en framgångsrik framtid för sina Apostoliska Nätverk. (New Wine)

1 Tess 5:6 Låt oss därför inte sova som de andra (Andlig berusning = En dom) utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten (Andligt berusning = En dom) och de som berusar sig är berusade om natten. (De festar för de tror på framgång och ekonomisk vinning och egen ära

1 Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker (Andlig berusning = Dom) så att den dagen (Domen över Guds hus startar) kan överraska er som en tjuv. (Starke Mannen kommer för att ta de som han är Herre över) 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör (Ägareskap) inte natten eller mörkret.

Denna andliga berusning är ju inte så svårt att förstå att den började 1984 vid Toronto när Rodney Howard Brown och Randy Clark startade ”The River” ”Helig Fylla” en total hädelse emot Gud. Så nu börjar domen över Guds hus kristna börjar nu kalla det onda Gott och det Goda ont. Här har du vad Hagin/Kenyons teologi via Toronto – Pensacola – Lakeland – Bill Johnson nu i dagslägen strömmat in i New Wine – Allt detta samlat under Den Nya Apostoliska Reformationen dit vi även måste kalla Hillsong med flera olika underavdelningar.

3:e delen av drömmen handlar o New Wine nätverk och NAR konferens i November 2022 tydligen ett starkt fäste för både New Wine och Kingdom Now,


2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. (Exakt) De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Nu står alltså i drömmen utanför öppningen en vagn där man sålde våfflor. Dessa våfflor kostade nu 35 Kronor styck. Från himlen sa en röst: Man gör alltså 35.000 i vinst varje dag på denna verksamhet. Det är omöjligt att tolka detta på något annat sätt än att gå till bibeln och titta på vilket motiv de falska profeterna har viken drivkraft driver dem? Är det girighet och längtan efter nådegåvor som de tror de äger själva för att få egen ära att glänsa med? (New Wine) Ja det är exakt varför falska läror och profeter sänd in bland oss för att kolla älskar vi Gud och vaktar på hans ord? Eller lockas vi med av den nya falska läran som formar om ordet som i ett våffeljärn och lär att vi kan äga istället för att bara förvalta? Det är så tydligt att de som säger Herre Herre tror att de äger förmågan i sig själva och inte bara förvaltar den. (Matt 7) Den konsekvensen får Bill Johnsons läror och du kan ge dig på att demonerna kommer att låta det se ut som om den fungerar.

4:e delen av drömmen hänger ihop med tredje delen
2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem (EX = UT – de förlorar sin frälsning) i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte. (Det var svärdet som var beställt men som till slut kom fram och kapade hästhuvudena)

Nu kommer en syn jag chockerades och gjorde mig livrädd över bibeln är bokstavlig varför tror du det står att lärorna de för in i församlingen skapar följande saker:
1/ De skall forma Guds ord så det passar deras planer
2/ De drar lärjungarna efter sig ut ur Kristus (Ex)
3/ Det uppstår en splittring mellan dem och de som stannar kvar
4/ Domen är redan bestämd i Guds rådslut den kommer hastigt och blixtsnabbt

Jag fick se att det låg avkapade hästhuvuden överallt det stod tydliga namn på varenda ett av dem. De såg ut som om hästhuvudena var avkapade med ett superskarpt värd i ett enda snitt

Jag stod där chockad och förundrad över den fasansfulla synen som drabbade villolärare som använder Herrens eget namn för egen vinnings skull. Det var tyst ett bra tag sedan hörde jag röster tala uppifrån himlen. De sa dessa svärd är beställda sen urminnes tider men precis nu har de anlänt! Guds ord är så exakt så du kan lita exakt på att när Herren talar till dig personligen om du är kallad till väktartjänst personligen av honom står han för resultatet. Redan i början sa han att jag skall lägga en sån fruktan och en sån kärlek till mig i ditt hjärta så du kommer att lyda mig blint. Jag ryser av Gudsfruktan när jag förstår att Guds Rättfärdighet kräver att han är tvingen att döma. Du kan inte vara utanför Kristus när Gud skall döma världen du måste se till att du är försonad med Gud och innanför gränserna. De falska apostlarna har i princip samma lära som Bill Johnson lär ut idag. En dag i bönen sa plötsligt Gud till Paulus: Ledarskapet har passerat gränsen för min försoning blodet äger dem inte längre 2 Co 5:20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. (De själupphöjda apostlarna var utanför gränserna de ägdes inte längre av Kristus) Gud säger exakt samma sak till Laodicea: Öppna ögonen och förstå de Andliga sakerna jag säger nu annars skall jag spotta ut er ur min mun. Vet du vad han menar jo annars är ett värde inför mig som en värdelös snorlobba!

BILL JOHNSONS KRISTUS ÄR EN NEW AGE KRISTUS

Du får snart efter lite eftersökningar reda på att Citykyrkan som är en stor del av New Wines ledarskap är Partner med Kensington Tempel och Här är en sida som avslöjar vad Colin Dye undervisar.

Där bevisas att man öppnade för Toronto anden! Colin Dye är en Dominionist/Kingdom Now lärare precis det rike New Wine och Bill Johnson talar om. Vi skall bara ha segrar genom de nya Apostlarna o Profeterna ska jordens sista superväckelse komma. Vi skall ta kontroll över jordens regeringar (de 7 bergen) Vi skall sätta upp riket i en ny smörjelse utgjuten i Latter Rain. Konsekvensen förstår man inte nämligen den att bruden måste ju själv göra sig perfekt.

Om nu Linnekyrkan i Göteborg startade bra hur kommer det sig att den förvandlas till en New Wine kyrka. Vi vet från säkra källor att precis de böcker de inte skulle ta in i församlingen Manipulerades in ändå. Varför skulle samma böcker som påverkade Citykyrkan tvingas in i Linnekyrkan tror tror du? Colin Dye från Kensington Tempel i London skulle få in samma nytänk som i CVitykyrkan. Om nu alla här höll med om exakt samma lära bakom ryggen på dem som startade församlingen från början hur kunde man tro något annat än att man började snabbt tala om Apostlar och Profeter. Sakta men säkert förändras församlingen idag är det ingen hemlighet de är med i nätverket New Wine. Samtidigt under större nätverk naturligtvis för här är det stora or och stora planer på gång det kommer vi nog snart få se tydligare träda fram. Vilka andra i församlingar tycks gilla New Wine?
Vallhamrakyrkan
Kungsbacka Pingst
Falun – Lugnetkyrkan
Halmstad – Kornhillskyrkan
Malmö – Immanuelskyrkan
Vänersborg – Pingstkyrkan

Jag är inte ett dugg rädd att säga att trosrörelsen är gnosticism och Torontofloden med dess manifestationer har dragit över en döm över dessa ledare var så säker den är på väg och då sker det snabbt! Todd Bentley som ledde denna cirkus i Lakeland var både vulgär lyste av högmod.  Och uttalade stora ord inför Herren och vanhelgade hans namn. Var det denna falska eld man nu ville ta hem till Sverige eller har han förändrat sig? Han talade nyss med våra vänner om vad han ville se förändra Sverige. Han sa: personligen Det kommer att ske genom under o tecken! Med andra ord New Age tänkandet i Bill Johnsons New Age bok: När Himlen invaderar jorden!

New Wine grundades 1989 av David Pytches som då var kyrkoherde i den anglikanska kyrkan St. Andrews Chorleywood i Hertfordshire, England. Under Davids ledning gick församlingen genom en stark andlig förnyelse, vilket drog till sig tusentals andra kyrkoledare som ville lära sig från vad som hände där. Detta lede till att David och hans fru Mary började ordna årliga förnyelsekonferenser för att förmedla till andra något av vad Gud gjort hos dem. New Wine var nu fött. Det hela har sedan dess vuxit och utvecklats och 1998 såg ”The New Wine Network” – ett nätverk som syftar till att stödja kyrkor och ledare i förnyelsen – dagen ljus. Holy Trinity Brompton i London, församlingen där Alpha har sin hemvist, är ett exempel på en kyrka inspirerad av New Wine.  (Superekumenisk och Vatikanvänlig)

I mitten av 90-talet hölls de första ledarkonferenserna i Sverige på initiativ av Andrew Thompson som då var pastor i Salemkyrkan, Vargön. Dessa konferenser blev början till nätverket New Wine Sverige. 2001 genomfördes den första sommarkonferensen i Töcksfors, Värmland.

Ledarkonferenser och sommarkonferenser är årligen återkommande evenemang i New Wines regi. Utöver det arrangerar New Wine ledarretreater och helgkonferenser i samarbete med lokala församlingar. Nystart
2006 gjordes en nystart och en breddning då New Wine Sverige och Kairos gick samman. Kairos startades 1996 som ett forskningsinstitut under Carl-Erik Sahlbergs ledning i S:ta Clara kyrka, Stockholm. Kairos har också gett ut en tidning för att dokumentera församlingstillväxt. Under åren har S:ta Clara kyrka mer och mer blivit en plats som ger hopp till ledare i Sverige.

Beslutet om ett samgående mellan Kairos och New Wine Sverige fattades för att öppna upp dörrarna till ett stort, levande och sunt internationellt nätverk av likasinnade ledare som längtar efter att se kyrkan förnyas genom lokala församlingar och enskilda kristna som är fyllda av Helig Ande, som tillber Jesus Kristus och som tillämpar hans ord i sina liv och gör Guds rikes gärningar.

Janne Ohlin: Jag blev frälst 1989 och detta tog jag precis nyss upp 4/9-22 i en predikan som heter Laglöshetens hemlighet.

Här är lite historia bakom så ni ser hur den orena anden som startade det hela också kommer att samla allt till Babylon och Rom
2011 Den 10-13 augusti 2011 var Bill Johnson huvudtalaren i Sverige bredvid Randy Clark (han som tillsammans med John Arnott startade “Toronto-väckelsen”) på ”Healing School” i Malmö (kan man lära sig helande på skola?!?). Denna helandeskola arrangerades också av bl.a. New Wine och hölls i Europaporten (Saxat från Bibelfokus)
2012 höll förnyelsenätverket New Wine en sommarkonferens i Vänersborg. Huvudtalare där var Heidi Baker
2013
Huvudtalare Randy Clark indikerar att New Wine inspireras från Toronto
2014 Huvudtalare Kris Vallotton från Bethel Redding i Kaliforninen. (Bevisad falsk profet)
2015 Hans Wolfbrant: Han får en vad jag upplever en uppenbarelse av en annan ande samma språk som de inblandade i Latter Rain och Bethel Church och Ny Apostoliska Reformationen. Citat: Det jag upplever Herren vill säga är att platser och församlingar som upplever att floden nästan torkat ut, Gud vill komma med sin mäktiga flod. Vi ska kasta oss ut i floden, vi kommer då att bäras och drivas att strömmen i floden, så att vi själva tappar kontrollen. Att vara med i det Gud gör framöver, innebär att vi själva får tappa kontrollen, vi får istället flöda med i något som är mycket större än oss själva. Att floden är djup är uttryck för att vi inte kan kontrollera när Anden flödar. Där floden väller fram, där frodas livet, vi kommer att få se saker hända där Guds flod väller fram. (Varför prövar ingen denna profetia nu tror jag att New Wine går in under NAR.

Just detta år 2015 sker saker i Bethel Church där New Wine hämtar sin andliga inspiration ifrån. Budskapet från Bill Johnson (Falsk Apostel) och Kris Kris Vallotton (Falsk Profet) är tydliga. Teologi och gammalt tänkande måste bort om förnyelse av anden skall kunna ske. Det är exakt vad de kallar för ”smörjelse” eller ”närvaro” de menar att detta skall förvandla församlingarna och nationerna i världen. Detta är exakt samma tankar som började 1994 i Toronto av Rodney Howard Brown. Tänk inte kasta dig bara rakt in i det övernaturliga så du får uppleva något. Nu dyker det upp falska under och tecken på löpande band i Bethel ChurchÄnglafjädrar och Guldstoff!

2017 Är ett intressant år här bevisas att talarna läs noga igenom den här bloggen så ser ni starka indikationer för att New Wine tillhör det vi misstänkt. Den Ny Apostoliska Församlingen som bokstavligen tror att Guds Rike synligen upprättas på Jorden ledda av Apostlar (Falska) och Profeter (Falska) innan Jesus kommer tillbaka igen. Lägg märke nu till orden Purpose (Rick Warren och används ofta inom New Age) Danny är pastor i Bethel Church i Redding, Californien. Han ansvarar för församlingens många herdar/pastorer och har byggt upp många av församlingens verksamheter. Han har stor erfarenhet av att jobba med familjer och relationer och har grundat organisationen Loving on Purpose. (Låter som Rick Warren) Eftersom han undervisat om aposteln i Sverige, bland annat skriver om aposteln i svensköversatta Heder i Guds rike och tillhör en inflytelserik movement så vill jag granska hans undervisning i ämnet.

2018 Konferensen bekräftar bara misstankarna att 2015 eller tidigare gick New Wine in under NAR – Budskapet var solklart på konferensen det året en stark (Men falsk) Apostolisk rörelse nu vaknar i vårt land!
2019 Huvudtalare är Mike Pilavachi och Alan Hirsch
Mike Pilavachi är nämlingen en person med nära anknytning till Vatikanen och bekräftar bara att hela New Wines ledning tänker som Rom alltid gjort: Vatikanen har alltid velat upprätta Guds Rike synligen på jorden. New Wine verkar få bli ett redskap i Vatikanens händer att få oss tillbaka till Rom igen. False prophets of the UK Church Apostasy/ (Mike Pilavachi)

Beware of Mike Pilavachi and Soul Survivor. Part A
Beware Of Mike Pilavachi and Soul survivor Part B
Beware of Mike Pilavachi and Soul Survivor Part C

The Truth and news about Mike Pilavachi. Han har precis som Todd Bentey upphöjt magikern och villoläraren William Branham. När hans Todds ängel Emma dök upp då gjordes under precis så lärde Branham. Om någon gör ett under i ett möte genom Anden är äran endast Herrens. Nu är detta utbytt mot ”Smörjelsen” eller ”Närvaron” Herrens ära förminskas alltid när en villolära kommer in detta det är A och O.

2022 kommer en ledarkonferens på Linneakyrkan i Nov 2022 (Undvik den om du kan) Det kommer även stor sommarkonferens i Vänersborgs arena 29/6-4/7- (Undvik helst den med) Deras slogan:

New Wine är ett ekumeniskt nätverk av lokala församlingar. (Som leder mot Rom) Vi bär en gemensam vision om att se nationer förändras genom kristna som upplever glädjen i att tillbe Gud, genom friheten att följa Jesus och genom kraften av att bli fylld av den Helige Ande. (Energi)?) New Wine anordnar utrustningsdagar, ledarhelger och en årlig sommarkonferens. Fokus i närverket är på Guds rike (Ogräsets version) och hur vi kan vara med och breda ut det. Och detta (Falska) evangelium om riket (Ogräset) ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. (Matt 24:14).

Hur väl chockartat stämmer inte detta med Matt 7: När Dagen kommer floden åklagaren Laglöshetens Hemlighet då först kommer chocken. Men lägg märket till att tiden ännu inte är slut.
1/ Floden drabbade dem men inte dem på klippan
2/ De trodde sig vara innanför riket men var utanför
3/ De utför exakt Bill Johnsons lära under o tecken spådomar o tror de hör Guds röst
4/ Gud kallar dem laglösa så det här vi ser nu är en dom av Herren
5/ Vad älskar vi mest ägs vi nämligen av upplevelser o manifestationerna

Lite om sommar konferensen i Vänersborg! Påstående: Resan kan få börja här, och sen mellanlanda i din församling och nå sin destination när plats efter plats får ta emot evangeliet om riket. (Ogräset) Med vänliga hälsningar /styrelsen i New Wine genom Paul Orlenius, nationell ledare New Wine Sverige.

Mat 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

1/ Ogräset samlas ihop först av honom som äger dem (En falsk Parousia)
2/ Vetet samlas ihop av Herrens sanna änglar genom den sista basunen (Matt 24:31)
3/ Nu som först avslutas Herrens Dag med att han sätter fötterna på Oljeberget (Sak 14:4)

Skulle du vilja hoppa i Hans Wolbrants Toronytoflod?

2015 Hans Wolfbrant: Han får en vad jag upplever en uppenbarelse av en annan ande samma språk som de inblandade i Latter Rain och Bethel Church och Ny Apostoliska Reformationen. Citat: Det jag upplever Herren vill säga är att platser och församlingar som upplever att floden nästan torkat ut, Gud vill komma med s in mäktiga flod. Vi ska kasta oss ut i floden, vi kommer då att bäras och drivas att strömmen i floden, så att vi själva tappar kontrollen. Att vara med i det Gud gör framöver, innebär att vi själva får tappa kontrollen, vi får istället flöda med i något som är mycket större än oss själva. Att floden är djup är uttryck för att vi inte kan kontrollera när Anden flödar. Där floden väller fram, där frodas livet, vi kommer att få se saker hända där Guds flod väller fram. (Varför prövar ingen denna profetia nu tror jag att New Wine går in under NAR.

Ps! 19/9 -22 fick vi personsamtal ifrån några som besökt Linnekyrkan. De fick själva en personlig varning från Herren att hålla sig därifrån. Hon blev varnad i en syn att församlingen drevs framåt genom ryttare och hästar. (Anden är inte med) Nu förstod hon att det var den Helige Ande som varnat dem för att gå dit. Människor kan du lura men aldrig Gud. Anden uppenbarade till och med för oss att de planlade med varandra i mörker för att ta över församlingen. Vad du än försöker tuta i mig om Hillsong? Säger Herren att det är mörker så är det mörker och då får du tycka precis vad du vill. Vi upplever själva att New Wine är det farligaste hotet mot Kristi Kropp idag och det är mycket få i Sverige som kan förklara skillnaden tydligen eftersom den sprider sig så snabbt.

Vad vet vi om Ledaren för Linnekyrkan idag? 2002 Citykyrkan i Stockholm får nytt ledarteam. John Brandström. (Ofattbart effer GBC:s högmodskrasch i trosrörelsen något år innan) från Rörö blir ny föreståndare och Jacob Orlenius från Öckerö blir ungdomspastor där det ren historia.

Citykyrkan reste till korrumperade falska väckelse världen någonsin skådat skådat Todd Benleys manifestationer först. Se min utläggning om den falska Parousisan från “The Abyss”, vet du vad Parousia betyder? Ogräsets Kung med sina fallna demoner kommer på en av Gud bestämd tid.

Det säger mig lite om hur det står till med urskiljningen i Citykyrkan på den här den tiden. Har det förändrats? Nej inte vad jag kan förstå! Jag är inte ett dugg rädd att säga att trosrörelsen är Gnosticism och Torontofloden med dess manifestationer har dragit över en döm över dessa ledare var så säker den är på väg och då sker det snabbt! Todd Bentley som ledde denna cirkus i Lakeland var både vulgär lyste av högmod.  Och uttalade stora ord inför Herren och vanhelgade hans namn. Var det denna falska Baalseld Teamet ville hämna hem till Sverige eller har han förändrat sig? Nej Absolut inte Baalselden bara byt plats från Lakeland till Bethel Church. Detta påstående bekrä¨ftade han nyss för ett par vänner som nu slutat besöka kyrkan efter de profetiska varningarna. De frågade vad var framtiden för Sverige tror du? Vad tror du han svarade? Jo som varenda en i New Wine skulle gjort. Guds Rike måste manifesteras synligen på Jorden genom under o tecken som människor kan se. = Exakt vad de laglösa skall säga på den breda vägen! (Matt 7)

Det kommer att ske genom under o tecken! Med andra ord New Age tänkandet i Bill Johnsons New Age bok: När Himlen invaderar jorden!

Huvudtalare på Sommarkonferensen 2022
1/Paul Harcort (UK)
2/Becky Harcort (UK)
3/Derek Morphew (SA)

Här följer en varning för New Wine i England redan 2017 det är exakt samma mönster här med. De har redan infilrerat det mesta där så denna varning är befogad. WOLVES IN SHEEP’S CLOTHING: FALSE PROPHETS AND BIBLE TEACHERS IN THE LAST DAYS

EIGHT LOCAL LEICESTER CHURCHES NOW PARTICIPATING IN THE NEW WINE PROGRAMME!

You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. (Matthew 16:3).

New Wine was established in 1989 as a Christian festival run by Anglican clergy David Pytches and Barry Kissell. Pytches had close associations with a number of false prophets/teachers such as John Wimber, the Kansas City (false) Prophets, including Paul Cain and Mike Bickle, Mark Stibbe and “Mr Bam” himself aka Todd Bentley. (= New Apostolic Reformation)

New Wine is currently advertising R.T. Kendall as a speaker at their 2017 July event.{1} R.T. Kendall is yet another hireling who has close connections with all of the above, as well as fraudster Morris Cerullo, Trinity denier Tommy Tenney and false prophet Gerald Coates.

GERALD COATES FALSE PROPHECY 1995 (Från Torontoutgjutelsen)
On April 20 1995 before 4,000 Christians at Spring Harvest, Gerald Coates, leader of the Pioneer network of charismatic churches, delivered the following prediction to Dr. R.T. Kendall, pastor of Westminster Chapel. Dr. Kendall believed it and circulated a letter containing the text of the prophecy to every member of his home congregation (dated December 16 1995). The full text of the prophecy is as follows: “I wonder Dr. Kendall if you could come here please. TESTA NUNDENNA PROFETIA

God has put such a deep concern – the seed in your heart for that place of Westminster. Not just the Chapel but for all of those that live in it – within its shadow. I see that God has narrowed you down and narrowed you down and narrowed you down and the cry has gone up so long as you walk the streets on a Saturday morning, as you’ve been at home in your apartment – ‘How long, how long, how long, how long, how long, how long?’ God has continued to narrow you down and narrow you down and narrow you down. He’s beginning to take away everything that you thought you could trust in, all the things that were safe, but the Spirit of the Lord is upon you. The Spirit of the Lord will come upon you in increasing power, but you need to understand that over these next eighteen months although many attacks will come, that if you are faithful to God, faithful to all that He’s taught you, faithful to your brothers and not seek to achieve in human strength what only God can achieve by His Holy Spirit, in eighteen months from this month, in eighteen months from April 1995 your church, Westminster Chapel, will be unrecognisable, completely utterly and totally unrecognisable. And as you walk with your God and allow Him to narrow you down and narrow you down, you will indeed become a man of great laughter and many tears, and as a result of that humility that God will bring about your attempts to bring about the things that you long to see will diminish and the Holy Spirit will increase in power. In eighteen months, in eighteen months, in eighteen months, in eighteen months the Spirit of God – not just upon Westminster Chapel, but upon Westminster itself, upon the high of the land, upon many who live in that area, is going to come on that place and many of your prayers – taxi drivers would get out of their taxis because the Spirit of God is so strong in that place – you’re going to see them fulfilled. And it will come from the most unlikely sources, it will not come through the people you would like it to be through, it’ll come through the most unlikely sources. And if you keep your heart and your eyes open the Spirit of God is going to surprise us all. The Spirit of God is going to surprise us all. I ask, Lord, for my friend Dr. Kendall, that You will fill him with Your Holy Spirit from the top of his head to the toes of his feet, fill with the presence of God, saturated and learning to carry that presence in his heart and his mind, in Jesus’ Name… ” {2}

In fact Westminster Chapel actually declined and numbers dwindled in the months and years that followed Coates’ prophecy. This particular prophecy was one of a number of false prophecies made by Gerald Coates.

Seeker-Driven Pastor John Mark Comer will be the speaker for the second week of the New Wine event. Comer apparently promotes polytheism into the mainstream. {3}

John Wimber (1934-1997) was a major influence upon Pytches and New Wine. Wimber built what is known as “power evangelism” on the teachings of theologian George Eldon Ladd (Kingdom Now) which led him to the opinion that miracles such as healings, words of knowledge and speaking in tongues play an essential role in bringing people to faith in Christ. Wimber: “I felt that God wanted me to concentrate on the relationship of supernatural signs and wonders to church growth during the decade.” I personally do believe in the gifts of the Holy Spirit and I am not writing this post from a cessationist point of view. I believe the problem with Wimber’s theology is that it over emphasises the miraculous at the expense of the Gospel. In other words, Wimber subverted the biblical teaching that faith comes by hearing (Romans 10:17) and replaced it with the diametric opposite, pragmatism – if it works I will accept it and believe it. The great commission is very simple: Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation (Mark 16:15). Paul tells us that the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes (Romans 1:16). Wimber ventured into excessive experientialism and a dangerous mixture of truth and error which he later distanced himself from. The Bible tells us that an evil and adulterous generation seeks for a sign (Matthew 12:39; 16:4; Luke 11:29). Wimber’s mantra: “God is bigger than his written Word.”  This arrogant statement is an outright denial of the sufficiency of the scriptures which are divinely inspired and give us EVERYTHING needed to live the Christian life. Christians are specifically warned not to go beyond what is written (1 Corinthians 4:6).  I have gone into more detail in a previous post. {4}

Paul Harcourt (Talare på Vänersborg 2022) Regional Director for London and East: Now and Not Yet of the Kingdom. “

…..We want to press in to signs and wonders and miracles…  restoring the whole of creation…  Gods kingdom is pressing into this world and restoring the whole of creation. God is becoming once again Lord and King over His world…. As well as pressing in for the miraculous we also want to stand with those who haven’t yet experienced their miracle. We want to pray that they would experience God’s comfort, His love, His joy, His peace, even in the midst of their suffering…..” {5}

“…..We want to press in to signs and wonders and miracles…  restoring the whole of creation…  Gods kingdom is pressing into this world and restoring the whole of creation. God is becoming once again Lord and King over His world…. As well as pressing in for the miraculous we also want to stand with those who haven’t yet experienced their miracle. We want to pray that they would experience God’s comfort, His love, His joy, His peace, even in the midst of their suffering…..” {5}

This man teaches the diametric opposite of God’s Word. There will be no restoration of creation until Jesus Christ returns and begins his millennial reign. (Isaiah 11:6-9). In the meantime we are called to preach the gospel and to worship God in Spirit and in Truth. (John 4:23). New Wine offers false hope, lies and ultimate disappointment to its followers.

This man teaches the diametric opposite of God’s Word. There will be no restoration of creation until Jesus Christ returns and begins his millennial reign. (Isaiah 11:6-9). In the meantime we are called to preach the gospel and to worship God in Spirit and in Truth. (John 4:23). New Wine offers false hope, lies and ultimate disappointment to its followers.

As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?” And Jesus answered them, “See that no one leads you astray. For many will come in my name, saying, ‘I am the Christ,’ and they will lead many astray. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains. (Matthew 24:3-9).

Jesus goes on to speak about tribulation, apostasy, persecution, betrayal, false christs and false prophets, lawlessness, false signs and wonders, great tribulation culminating in the appearance of the man of sin and the abomination of desolation.

Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name’s sake. And then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come…..For false christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. (Matthew 24:9-28).

Jesus warns his followers explicitly about false teachers, false Christs and false signs and wonders three times in Matthew 24!

An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah.” So he left them and departed. (Matthew 16:4).

But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people. (2 Timothy 3:1-5).

John McGinley, Regional Director for the Midlands and East: Continuity and Change. John McGinley quotes Isaiah 43:18-19: Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, do you not perceive it? “He (God) is teaching them about continuity and change. ‘You need to forget what I did in the past because I am going to do it in a new way.’ We need to be willing to let go of how we have done it in the past and to seek the new things that God is calling us to. ..hold together these values of continuity and change.” {6)

Notice that change, miracles, experience and new things are at the epicentre of the New Wine Movement. They talk about unity and diversity, continuity and change…. their hopes are centred upon a new thing, but this hope is not what God’s Word tells us to rely upon. New Wine offers something apart from the gospel of Jesus Christ. (Proverbs 30:6).

The Meadows Community Church in Wigston Leicester has also jumped onto the New Wine apostate bandwagon which operates under the authority of John McGinley of Holy Trinity Church in Leicester. I cannot say I am surprised. Apparently New Wine now has eight local churches in Leicester participating in its programme.

“The Learning Community is a group of eight local churches who meet every six months for prayer and planning for vision and growth.” {7}

{1} https://www.new-wine.org/
{2} http://op.50megs.com/ditc/coates.htm
{3} http://www.donotbesurprised.com/2013/01/seeker-driven-pastor-brings-polytheism.html
{4} https://bewareofthewolves.blogspot.co.uk/2015/05/new-wine-deception-holy-trinity-church.html
{5} https://www.youtube.com/watch?v=7pzuKcRWMrs&list=PLKUxSrvacjrU4vfQ6FGM5L45nd5rCnUqR&index=7
{6} https://www.youtube.com/watch?v=DnCiZ5GZc88&index=1&list=PLKUxSrvacjrU4vfQ6FGM5L45nd5rCnUqR
{7} http://meadowscc.org.uk/#

Janne Ohlin / Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.