VAD ÄR HÄDELSE? DET ÄR DET BILL JOHNSON SÄGER HÄR.

https://www.youtube.com/watch?v=sXRmGmsDnTo&ab_channel=TheMessedUpChurch

The “Born Again” Jesus of Bill Johnson, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland and Todd White

Detta är vidrigt att lyssna till men viktigt att förstå!
Bill Johnson: Visste du att Jesus var tvungen att födas på nytt? Han var tvunden att bli det om han skulle göras till synd.

Kenneth Hagin: Varför måste Jesus födas på nytt? Jo därför att han var tvungen att komma som vi var. Han betalade den andliga döden för varenda människa. Det var därför hans inre människa gick ner till dödsriket i mitt ställe.

Kenneth Copeland äger samma vidriga saker…..Jesus blev gjord till synd.

Todd White bekänner exakt samma teologi.

DIN LILLA KYRKA KANSKE ALLTID HAFT SÖNDASGSSKOLA HÄR HAR DET VARIT SUND UNDERVISNING OM JESUS FÖRSONINGSDÖD FÖR VÅRA SYNDER.
Men idag har det dykt upp ett hot som gör att pastorns undervisning kan förbytas mot något helt annat. Du har fått in en Youtube predikan från Bethel Church eller Kenneth Copeland. Eller den livsfarlige villoläraren Todd White. Villolärorna kan du både se och höra idag direkt in i ditt vardagsrum vad tror du ungdomarna talar om sedan?

Om nu dessa möten på TV är sant med alla som ser ut att möta en väldig kraft och ingen kan ju förklara för dem varför det inte skulle vara det. Vet du hur vi själiska människor tänker då? Jo något som följt oss sedan Eden = Då måste ju det ju sakna något hos vårt evangelium som inte finns i vårat evangelium. Jo de jämför det de sett med det de har vad blir ofta slutsatsen? Precis den som i Eden om ormen har rätt då har vi missat något här.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (Ögon – Tankesätt) fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

Apostlar kommer och folk börjar skaka av en kraft de kan se det!
Det ser ut som profetior men det kopior på andens gåvor. De upphöjer sig alltid själva med sina gåvor. Det är omöjligt att äga nåden den kan bara förvaltas.

1 Pet 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva (GK:CHARIS-MA) alltså med det utflöde av han har fått, som goda förvaltare (EJ Ägare) av Guds mångfaldiga nåd. (Nu skall jag förklara exat vad Gud menar)

Det här låter ju i människors öron att nådegåvor är samma sak som en smörjelse” eller en “närvaro” som du själv kan bestämma när du skall förmedla eller förlösa över människor “istället för” när ägaren av både nåden och och medlaren själv ger sitt eget klartecken. Det grekiska ordet här för nådegåva betyder rätt och slätt ett utflöde av nåd från Gud i hans bestämda tid. Du har absolut ingen rätt att bestämma när vattnet skall börja att flöda eller inte. Detta tankesätt satte ett täckelse för Mose ansikte och de upphöjde sig över den uppståndne och sa:

VI HAR FÖRLORAT GRUNDEN I DEN KRISTNA TRON

4 Mos_20:8 “Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka.” 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: “Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” (VI KAN PRECIS SOM IDAG i TORONTO)

Vad skulle Mose ha staven till från början? 2 Mos 4:17 Du skall ta den här staven i handen, och med den skall du göra dina tecken. (HEBREISKA OTH) Dessa gamla hebreiska bokstäver får meningen: Ledaren är fastspikad på Korset! Kan du gissa vad Mose gjorde istället? Han gjorde exakt samma sak som kommer att hugga av de falska läror (grenar) som upphöjde sig över de andra grenarna,

Rom 11:17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.

4 Mos 20:10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: “Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan (TZELA) och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. 12 Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.”

4 Mos 20:12 Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.”

Först skulle han ju slå!
När han gjorde det kom han inte in i löfteslandet. Var ligger hemligheten?
Exo 17:6 Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa (Heb:: TZUR) och du skall slå på klippan. Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka.” Mose gjorde så inför de äldste i Israel.

1/ Klippan i 2 Mos 17:6 = Korsfäste Kristus (Blodet)
2/ Klippan han skulle vittna om 4 Mos 20:6 – Uppståndne Kristus (Vattnet)

Katolikerna slår ju den uppståndne varje mässa så att säga. Men det gör även alla Torontoföljare med: Stjäl vatten!
Heb 10:9 Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra. 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

1 Joh 5:6  This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. 7  For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.  8  And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one. 9  If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son. (Klippan slagen men upphöjd

Vi är tjänare förvaltare och vittnet vi äger ingenting av detta.
Nu hade Mose ett täckelse för sitt ansikte bedragen av djävulen: Staven skall nu upphöja Jesus Kristus som död och uppstånden och ingenting annat. (2 Kor 3 = Du tror du kan glänsa av Evangeliet)

Joh 7:31 Bland folket kom många till tro på honom, och de sade: “När Messias kommer, ska väl han göra fler tecken än den här mannen har gjort?” (= Han bevisade och gjord de tecken som stod skrivet om honom)

Joh_11:47 Översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet och sade: “Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. (Som bibeln sa Messias skulle göra när han kom till Israel)

Joh 12:36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. 37 Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. 38 Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? (De tecken bibeln sa skulle bevisa att det var han)

Joh 20:30 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 31 Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.

VAD MENAR NEW WINE MED TECKEN?

Är dessa tecken det Jesus menade eller är det en annan ande? Vittnar detta om Jesus död och uppståndelse? Detta är inget annat än ockultism att vi aldrig lär oss det här. Spar dina pengar åk inte på New Wine möten eller åk med ditt Kyrkoteam till Bethel Church du blir intagen av en kraft du garanterat kommer att ångra en vacker dag.

Vad ville egentligen Apostel Paulus lära Korintierna han visste redan att de vill ha gåvorna att äga och skryta med. Jag kan bara vittna om min egen långa ökenvandring: Hur har min gåva ökat egentligen vad sa Herren åt mig innan: Allt det du skall tjäna mig genom kommer att öka steg för steg:
1/ Profetisk smörjelse i ordet
2/ Kraft att befria människor
3/ Urskiljnings förmåga
4/ Lärarämbetet
5 /Ljus att avslöja djävulens alla listiga angrepp
6/ Om ni vandrar denna väg kommer ingen att hindra det att kunna ske

Gud måste låta dina steg vandra på den stig som är specialpreparerad för dig innan världen ens skapades. Passagen är konstruerad för dig eller er som ett gift par tillsammans. Ett gott råd efter 25 års heltidstjänst inför Herren du kan aldrig påskynda den här processen.

Nåd = Korsets fostran tuktan utifrån på olika sätt
Sanninger = Gud uppenbarar sig bekräftar vittnar för dig
Vem är det du får uppleva genom denna process tror du?

Joh 1:16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Nåden = Kristi lära och korsbärande
Sanningen = Vittnesbördet inom dig bekräftan av din väg.

Titus 2:11 Ty Guds nåd (Charis) har uppenbarats till frälsning (Befrielse från Köttet som vill ta ära från Gud) för alla människor. 12 Den fostrar oss (Barnauppfostran till Mognad) att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är.

Efter 33 års frälsning är jag ganska frustrerad över den felaktiga synen vi har fått genom åren av vad nåd och nådegåvor är. Det Herren uppenbarat för mig efter alla år har stämt exakt – Nådegåvorna eller som det står på grekiska Charis-Ma har ökat efter alla års korsbärande och din begränsning han satt upp för mig. Jag överflödar just nu igenom nåden (Charisma) det blev exakt som han sa steg för steg genom åren.

Guds Nåd i GT har samma innebörd en uppfostran av en kärleksfull far till visdom. Så att han kan mogna och sköta om Guds hus sedan. Har du tagit kallelsen själv kommer aldrig bekräftelsen Gud vittnar bara i sina egna vittnen. Tro inte för ett ögonblick att ett starkare utflöde av Guds Nåd i forma av Nådegåvor eller Tjänstegåvor eller Kraftgärningar kommer att ges köttsliga kristna att glänsa över.

1/ Korsets väg är kärlekens väg det är tuktan av en fader till lydnad
2/ När Faderns ser din lydnad kommer han föröka din kallelse
3/ Alla smärtsamma tårar ingår du kommer ibland tro att du är fel
4/ Det är mycket av den nya Torontoflodens falskhet bakom detta

VI HAR FÅTT EN NY BRED VÄG UTAN KORS BETALA FÅR DU GÅVOR
Satan vill få dig övertygad att du måste vara fel du håller trofast fast vid din undervisning precis som Timoteus gjorde. Jag gör nu en modern bild av dagens Timoteus så vi förstår dagens problem. Det är att Timoteus undervisar om Nåd (Korset) och Sanning (Bekräftelse av tjänst och det Gud sagt dig blommar ut du ser det och märker det andra märker det.

Så har Elvor och jag alltid hållit på sedan vi blev kallade Korset först sedan kommer bekräftelsen det tar många år att låta Herren växa upp i dig som du skall ära. Varför tror du Timoteus blev modlös? Jag vet exakt varför New Wine hade tagit över församlingen (Gnosticismen) Paulus hade ändå sagt till honom precis som till oss du kommer märka att gåvorna (Charis-Ma) kommer öka

2 Tim 1:6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. 7 Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Timoteus visste naturligtvis vad han var kallad till Paulus bara påminde honom om det han redan visste om. Hur kan man tappa modet?

Titus 2:14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 15 Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. (Föraktet)

Vet du vad jag tror hade sket här i Efesus ?. Runt Timoteus samlades de som var intresserade av Guds ord. Men Gnosticismen kom in New Wine med en mycket högre kunskap här skedde det manifestationer och en väldig energi och smörjelse skedde i deras möten. Timoteus möten mindre o mindre folk New Wine drog fler och fler folk. Detta hade ju redan Paulus profeterat om skulle komma i Efesus där Timoteus ung som han var fick stå emot enorma prövningar. Precis likt de splittringar som drabbade oss sen Livets Ord startade i Sverige 1984. Det finns knappt en enda församling som inte är påverkat på ett eller annat sätt.

Det här är en viktig video det avslöjar varför New Wines huvudlära är att kunna höra Guds Röst! (Men de tolkar det totalt teologiskt fel)

Apg 20:26 Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod. 27 Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. 28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar. 32 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade.

De ´falska apostlarna startade en kyrka mitt emot och kallade sig för ett Kristet Center. Ockulta krafter började att kopiera Guds Nådegåvor men utan Kors är klart. De lockades över av andra som drabbats av våldsamma skakningar och skrattanfall. De sa detta måste ju bara vara äkta ni skall se vad som sker i mötena. (Men var det Guds Anden eller Demoner?) Kolla in ett möte med Kennet Hagin där det till 100 % är demoner i mötet.

Ingen av de här vet vad korset (Tuktan) är de predikar det aldrig då vet de heller inte vad Nåd (Tuktan) och Sanning (Bekräftan är heller)¨ Ärligt talat ingen av dessa ledare är mogna att leda en söndagsskoleklass.. Du måste vara ärlig tycker du verkligen dessa människor ära Gud?

1 Pet 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

1/ Vi är förvaltare av hans äkta nåd alltid genom korset
2/ Den som tuktats genom korset talar alltid i enlighet med Guds nåd
3/ Korset tar bort vår kraft så bara Gus kraft blir kvar
4/ Om inte Gud blir ärad finns det inget kors
5/ Hans startar och han avslutar och hans är all ära

Vet du varför jag inte ber för dessa ledare men för de oskyldiga som de bedrar? Det de gör är vad jag tror är den synd du inte får förlåtelse för. De skapar ett evangelium som säger:
1/ Du ä en Ande
2 /Har en Själ
3 Bor i en Kropp

1 Joh 5:16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den.

Den synden måste handla om Gnosticism. Den måste vara exakt det Kenneth Hagin lär ut i sina böcker! Sven Reichman: Trosrörelsen är likt Jehovas man hoppar mellan olika bibelställen urryckta ur sitt sammanhang.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

Nu säger Kennet Hagin helt utan biblisk grund; Vi är en ande har en själ och bor i en kropp. Men visste ni att det är precis vad man lär inom de ockulta källorna. Kenyons resonemang är följden av Mänsklig visdom inte Guds. Han säger: Om vi är skapade till att vara Guds Avbilder och han är Ande så måste vi ju vara en ande. Det finns inte ett enda bibelord som bekräftar detta tankesätt. Guds gyllene regel är alltid: Summan av Guds ord där är Sanning ! (Ps 119: 160) Eller på två eller tre samstämmiga vittnesbörd skall allt avgöras! (Dan 19:15)

MÄNNISKAN ÄR INTE BARA EN ANDEVARELSE

Många inom trosrörelsen har svalt en livsfarlig villfarelse. Var Jesus verkligen gjord till bokstavlig synd eller var han ett rent syndoffer.

2 Kor 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Naturligtvis är Paulus expert på den Judiska offersystemet i GT. Härifrån kommer ju NT och det är solklart att Paulus och de andra apostlarna pekar på ett perfekt syndoffer. Det offret krävdes vara 100 % människa samtidigt som han är 100 % Gud. Apostel Johannes tycker detta är så viktigt för den kristna grunden så han skriver, Testa andarna som ligger bakom det evangelium du hör.

Jag kör en egen parafras för att andemeningen ska bli tydligare.
1 Johannes 1:4:1 Tala här till dem som lyder Evangeliuem (Agape) när ni nu sitter ensamma utan påverkan av andra och är inne på Youtube. Då måste ni väga varje ord som sägs emot det sanna evangeliet. Gud har nämligen tillåtit massor av falska budskap lämna Kristus och gått in i New Age. Klarar ni verkligen av att urskilja vilken ande som påverkar era tankar.

Vers 2 Den helige Ande kommer alltid klart att fortsätta det gamla budskapet o Korset och du kommer uppleva att inre vittnesbörd från Gud i din ande. från Anden när det budskapet förkunnas. Detta sanna evangelium som Gud bekräftar har bara en enda grund.
1/ Guds Son blev människa från sin inkarnation
2/ Människosonen var den sista Adam för att föra oss till Gud
Men inte nog med det predikanten måste ha ett klart vittnesbörd ifrån Guds ord att han för all framtid är idet tillståndet och förändrar sig aldrig.

Vers 3 Detta måttet på Jesus Kristus får Bill Johnsson Kenneth Copeland hela Trosrörelsen och nu senast New Wine att passera gränden och komma ut ur Kristus och in i New Age.

Vers 4 Varje ande som driver en förkunnare att tala eller agera utanför skriftens klara vittnesbörd. Gällande Jesu Födelse Jesu Dop Jesu Död Jesu Uppståndelse och Himlafärd. Detta är Antikrists ande

1Jn 4:3 och varje ande som inte bekänner (Homologos) Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists (Istället för) ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. (Det system Gud tillåtit dem bygga för en tid)
1Jn 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större (Mycket Starkare) än den (Starke Mannen = Satan Jes 53:4-5) + Jes 49:24-26) som är i världen (Kosmos)(Denna tidsbestämda period)

Det vill säga att någon syndfri måste träda in i vårt ställe och frivilligt ge sitt liv. Han måste vara 100 % Människa + 100 % Gud. Bara Jesus Kristus Guds lamm kan vara den personen som kan försona världens synd. Därför är det mycket lätt att överlista de falska profeterna om man sätter sig in och djupstuderar Evangeliet. Ordet försoning har innebörden att först har något förlorat sitt värde sedan blir det oerhört värdefullt genom Kristi blod genom tron.

Paulus beskriver att om vi inte får kunskap om detta viktiga förblir vi värdelösa för det är ju för och till honom vi skapades. Om vi inte uppfyller det vi är skapade till att vara så förlorar vi vårt värde inför honom.

Jesus Kristus fanns innan tidens start!
Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

1 Kor 2:6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång.

1Joh 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Kan det beskrivas tydligare Jesus Kristus kom som Guds son och den siste Adam. Eva och Adam (Ef 5 + Rom 5) var alltså förebilder på det som skulle komma en ny Himmel o en Ny. Detta blir konsekvensen av den dårskap som nu predikas av Bill Johnson och dårarna kring de 7 bergen.

1Kor 7:31 och de som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång,


Det fanns massor av vittnen till detta och journalister i mötet. Visste du att ingen människa blev ens helad från förkylning i mötet. Det handlar bara om pengar ingenting annat men i Jesus namn.

När vi läser i den grekiska grundtexten säger Paulus alltså att Jesus Kristus måste vara ett perfekt syndoffer för oss. Det finns absolut ingen annan möjlighet att bli frälst på. Likadant är det med alla förebilderna de måste stämma exakt ifrån GT också. På hebreiska är ordet för synd och syndoffer exakt samma namn. Ordet “Chattah” och det står för syndoffer 118 ggr och för synd 168 ggr.

Hebreerbrevet förklarar hur syndsystemet i Israel fungerar. När vi kommer till Heb 10:6 läser vi.

Heb 10:5 När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. 6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. 8 Först säger han: “Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen. 9 Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra.10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Återigen kommer vi fram till Jesus dop där fadern förklarade att endast i dig har jag mitt Goda och inte i Offersystemet.

Mar 1:9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. 10 Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva.
Mar 1:11 Och en röst kom från himlen: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”
(Heb har jag mitt Goda = Ljuset)

Du behöver bara gå till Ps 40 för att få det bekräftat vad Gud egentligen planerat i kristus innan tiden ens startat.

Psa 40:7 Slaktoffer och matoffer vill du inte ha – du har öppnat mina öron – brännoffer och syndoffer begär du inte. 8 Därför säger jag: “Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig. 9 Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta. 10) Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar, du, HERRE, vet det. 11 Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och din sanning för den stora församlingen.

Vem skulle mu ersätta offer systemet med ett offer som öppnade förlåten? Vem skulle ersätta Lagen (Offren genom att bli ett perfekt offer och föra in Nps occh Sanning i Israel. Med andra or fullbora det förbundet som redan fanns där genom Mose. Guds vilja var ju att han själv Jesus Kristus skulle bli den sista Adam en givare av liv i varje människa som trodde på honom.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 6 En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. 8 Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. 9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och

Joh 1:11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. :14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.”16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Vad betyder “Den Enfödde” det betyder absolut inte att han blev född pånytt som vi kristna måste bli. Heretic Bill Johnson says Jesus was Born again

2 Kor 5:21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Det finns två bibelstället Djävulen använder mot Kristna för att fördöma dem som inte är mogna och utan urskiljning. Djävulen vet bibeln och läser den högt för oss ibland. Jag tor att dessa två bibelställen har samma svar!

Heb_6:6 men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son (Som Mose gjorde på klippan) och öppet hånar honom.

1Joh 5:16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den.
17 All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds. 18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.

Det är när du tror på ett evangelium som själv förvandlar dig till Kristus i din Ande- Då är det nämligen totalt omöjligt att bli frälst för blodets kraft och korset förlorar ju dess rätta värde för dig. Detta är precis vad vi ser sker framför våra ögon precis idag!

2 Pet:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.2 Många skall följa dem (Ur ur Kristus) i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

1/ Det evangelium som växte fram nu är exakt samma som vi ser idag Gnosticicismen: Livets ords Bibelskola 1984 och den falska orena andeutgjutelse som följde i spåren.

Kenneth Hagin Ulf Ekmans och trosrörelsens fader:
1/ Du är en ande
2/ Har en själ
3/ Bor i en kropp

Åklagare uppträder ofta genom människor du kan göra ett fel och falla men det felet drabbar egentligen bara dig själv. Var nu riktigt ärlig mot dig själv!
1/ Svarta Pengar är vanligt
2/ Kanske du faller i en drog eller liknande?
3/ Du plågas av sexuella fantasier du kommer inte ur dem det är som klister
4/ Det bibeln menar är synd synd är att du vill vill leva som du vill utan en fråga vad Gud vill.
5 Synd är alltid självrättfärdighet därför ligger alltid tankar på att jag är högre och den som fallit är lägre. (Alltid så vi tänker det är synd)
6 Att göra skillnad mellan människor är synd e´nligt bibeln och är i totalt motsats till kärleken – Det visar sig ofta genom hjärtat ut genom tungan.

Luk 18:9 För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse: 10 “Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. 11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. 13 Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

Fariseen predikade varje söndag fast han inte ens var rättfärdig inför Gud. Jag gjorde ett fel som jag ångrade jag gjorde upp med Gud han förklarade mig rättfärdig genom sitt blod omedelbart när jag bekände detta som en synd inför honom. Men om människor skulle få reda på ditt felsteg upphöjer de sig själva och tycker de är bättre automatiskt (Självrättfärdighet)

Människor förstår helt enkelt inte bibelns budskap
1Joh_2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig.

1Joh_3:9 Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.

Det här betyder att den som är född på nytt kommer inte att kunna fortsätta att drivas att synda som ett tvång. Han har nu andens kraft han kan omöjligt fortsätta med de synder han förut tvingades att göra.
1/ Han slutar med att sätta sig själv i centrum i alla lägen
2/ Han måste ha rätt i samtliga disskutioner
3/ Han slutar upp med att likna djävulen och anklaga alla människor fel eller rätt.
4/ Han slutar upp att dras ill de personer som kan ge honom egen vinning
5/ Han slutar upp att söka efter lösa sexuella förbindelser på nätet
6/ Han slutar definitivt att uppträda som en hycklare och förråder andra som han tror kan gynna honom.
7/ En kristen ledare som gjort fel som enbart drabbat honom gör upp det inför Gud och kan även berätta det inför dem det gäller. Om han får förlåtelse och förståelse upprättas relationerna omedelbart i Anden. Vet du hur det går till?

Anden själv kommer att vittna i en himmelsk rättegång rättfärdighet och frikännande! Det sker inom dig i dit hjärta och påverkar de som är fyllda med Anden.

EF 4:2 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. 3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band 4 en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud (Domare) som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.7 Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut.

Med Gud upprättar dig direkt invändigt! Men det kan ta ett tag innan själiska människor gör det så det kan bli en utrdragen process!

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor 26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Tänk efter vad Jesus anklagades för! Tänk dig själv sedan att under det masstrycket som pågick välja Barabbas eller Jesus fri! Alla tittade på allas ansikten och undrade masstryket avgjorde. Kommer historien upprepas i ändens tid New Age (Barrabas) eller Kristus? (Sanningen)

Mat 27:15 Vid högtiden brukade landshövdingen frige en fånge, en som de själva önskade. 16 Just då hade man en beryktad fånge, som hette Barabbas. 17 När de nu var samlade, frågade Pilatus dem: “Vem vill ni att jag skall frige, Barabbas eller Jesus, som kallas Messias?” 18 Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom.

Janne Ohlin Göteborg- 23/9-22This entry was posted in DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.