LYSSNA TILL PROFETEN

Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje. (Heb: Min godhet = Mitt ljus!)

1 Mos 1:3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

1/ Jesus Kristus är Ljuset
2/ Jesus Kristus är Det Goda
3/ Utanför honom är Världen eller Mörkret dem äger han

1Pet 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Då är vi där igen NÅD och SANNING går inte att skilja på. Här ser du att vi skall lägga bort saker som vi egentligen vill ha kvar för det ger oss njutning. (1 Petrus 2:1) Så det måste börja med att Gud griper in med sin uppfostran (NÅD) eller kalla det för Korset det är exakt samma innebörd. Gud börjar sig alltså lägga sig i och han börjar för dig in i omständigheter för att uppfostra dig. Det är allt helga dig att lägga bort det han inte vill se i ditt liv.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är.

Det är egentligen att ta korset på och få uppleva hans reningskraft även kallas helgelse!
Heb 12:14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.

Vi är kallade att bära ett Kors lämna mörkret och få uppleva och förstå Guds Hemligheter!
1 Petr 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Om du säger ja till Guds kallelse kommer Gud att börja tukta dig som en far. För att föra dig till full mognad och urskiljning för att sätta dig in i sitt hus. Detta är alltså exakt samma sak som Abrahams välsignelse. (Böja Knä + Inympning i Kristus)

Apg 3:22 Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. 23 Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur (Avhuggas) folket. 24 Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. 25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (KRISTUS) skall alla folk på jorden välsignas.  26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”

I 400 år var det knäpptyst
Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje. (Heb: Min godhet = Mitt ljus!)

Ni läste väl rätt och förstod att Johannes döparen talade om att profeten skulle komma med yxan domen var nära:
Mat 3:7 Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: “Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 9 Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. 10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

År 70 exakt 40 år efter Jesu varning kom yxan fällde hela fikonträdet (Israel) men otroligt nog dog inte en enda en av de kristna de kunde profetiorna. Kom ihåg nu vad skrifterna säger om Israel som ett mönster för församlingen på ändens tid 1 Kor 10. Det finns så mycket falska eskatologiska läror men de får predikanterna svara för själva att ha lurat in Guds folk i en falsk förhoppning.

Nästan alla i Israel hade hört vad som skett vid Jordan och med Jesus vid dopet. Nu skulle profeten komma och Gud själv bekräftade detta från himlen själv. Ha detta nu i åtanke när vi flyttar oss fram till Johannes 7 efter en sådan uppenbarelse först av Johannes sedan gjorde Jesus de tecken som bevisade att han var den han var.

Joh 7:11 Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade: “Var är han?” 12 Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sade: “Han är god.” Andra sade: “Nej, han vilseleder folket. 13 Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. 14 När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa.15 Judarna blev förvånade och sade: “Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?” 16 Jesus svarade: “Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom.

Jag lovar han målade upp bilden av Guds rådslut så tydligt att ingen kunde tveka efter detta. Men han var den han sade sig vara och år 70 kom domen över nationen. Jag citerar senaste predikan från Kungsbacka! Vi har inte fattat vi västerländska kristna att samma sak kommer inträffa igen. Vi tror vi blir uppryckta innan men Yxan är på väg istället.

Guds Hemligheter

Posted on August 29, 2022 by Janne

Predikan i Emanuelskyrkan i Kungsbacka 28/8-22 – Janne Ohlin
Den innehåller en del profetiska varningar för en kommande dom som jag sett komma över falska Apostlar och Profeter. Den kommer över alla som använder evangeliet för att få eget ära. Jag berättar om några omskakande profetiska budskap Herren gett mig senaste tiden.

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet (Eido) vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet (Eido) heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens (Kosmos) ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (Eido) vad vi har fått av Gud. (GK: Det som genom Nåd redan är skänkt) 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa (Själisk) tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Ordet Eido här använder Jesus som en förutsättning att kunna uppleva och gå in i Guds Rike. Så det handlar alltså om en kunskap som bara Anden kan ge dig genom tro. Det innebär att precis som Paulus säger kommer det att finnas de som bara är kristna till det yttre skenet. Dessa är födda av kött men uppträder som om de vore andliga.

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt (Och blir en nyskapelse i Kristus) kan inte se (EIDO – Uppleva sann Andlig kunskap från Kungen) Guds rike. (Rättfärdighet Frid Glädje och Guds Kraft) 4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av (Inspirerade av) vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. (Genom den smala Porten) 6 Det som är fött av (Inspirerat av) köttet är kött (De på den breda vägen är själiska de kan inte ta emot något från Anden) och det som är fött av Anden är ande. (De på den smala vägen är Andliga de har tuktats och deras hjärtas ögon har upplysts och de känner Herren)

Herren har sagt till mig att han kommer att sätta fiendeskap mellan en kristendom som bara har ett yttre sken. Det är de själiska som kallas de laglösa de som inte kan ta emot vad Anden har att ge (se ovan 1 Kor 2 9-14)

Det är dessa som blir bedragna genom de falska profeterna eftersom de inte kan få den Visdom och Kunskap som endast Herren kan ge genom sin Ande.
De vandrar på den breda vägen de säger Herre med munnen. Kraften och Profetiorna kan omöjligt komma från Anden så den måste komma ifrån Demonisk aktivitet. Samtliga tycks vara hopsamlade genom en lära som är en kopia på Guds Rike. Det är exakt vad Herren håller på med just nu för att han sänder falska Apostlar och Profeter med demonisk aktivitet rakt in i kristenheten för att skilja dem som älskar (Agape) honom ifrån de som inte Älskar (Agape) honom. Ni tror väl inte det råkar vara en slump att alla som nu talar om Nya Apostlar och Profeter och bygger församlingar i en cellgruppsstruktur som liknar en pyramid samtidigt helt plötsligt uppstått? Där genomsyras hela pyramidstrukturen av en ny lära där Guds Rike är väldigt lätt att komma in i. Nu skall någon bara lägga händerna på dig du skall underordna dig allt som kommer ifrån toppen av pyramiden nedåt. I praktiken innebär ju det här att du börjar lyda människor mer än huvudet för församlingen Jesus Kristus. Från toppen av pyramidstrukturen måste alla under dem i cellgruppsstrukturen ha deras tankesätt och lära.

Det innebär att Guds ord formas från ledarna för att passa en helt ny syn på Guds Rike som endast existerat i de församlingar som splittrades på Paulus tid. Samma villfarelse Gnosticism som kom in genom falska Apostlar och Profeter på Paulus tid kommer nu i en förklädd skepnad att komma in i den sista församlingens tidsålder. Detta är en prövning från Herren som kommer att åtskilja det Äkta ifrån det Falska. Men eftersom vi redan vet att de själiska inte kan ta emot något från Guds Ande så måste de som följer med de falska Apostlarna och Profeterna ut ur Kristus och bort från grunden (2 Tess 2) agera med en stark demonisk aktivitet som är mörker.

Många kristna luras nu att tro på ett nytt evangelium om Guds Rike som genom alla de falska under och tecken och spådomsandar (Falska Profetior) och den stora mängden av dem som följer dem ser ut att vara äkta. Men förkastar vi Guds visdom Kristus och hans väg Korset (Den smala vägen) Fångas vi nu av den visdom som egentligen redan är demonisk och tillhör den starke mannen och vi kommer inte bort från hans ägandeskap vi blir hans byte och hans egendom (Jak 3:15 Jes 53:10-12) Satan den starke mannen som även är mörkret och äger nattens barn hämtar bara de som är hans byte och tillhörighet (1 Tess 5) Alla dessa hämtas nu och förs helt druckna och förblindade till hans stad Babylon. Där gör de sig till ett med honom och där bor samtliga fallna änglar också (Upp 18) Detta är en del av Guds hemligheter i hans rådslut som uppenbaras för de som älskar honom (Ef 1:9-10) Hela Uppenbarelseboken är en uppenbarelse som gäller endast för Herrens tjänare (Doulos) Där uppenbaras att domen på Herrens dag innebär att av samtliga 7 församlingar (Alla som kallar sig Kristna) dras med antingen till Babylon av demonisk aktivitet och mörkret. Eller till Sions Berg genom Anden och uppenbarelsen av Ljuset. Det kommer från och med nu bara att finnas två vägar var och en av dem leder till en konsekvens och uppfyller Guds Rådslut. Det finns en djupen hemlighet uppenbarad i de 5 första verserna i bibeln. Ljuset skall genom Jesus Kristus växa i styrka och uppfylla Dagen. Mörkret skall genom demonisk aktivitet uppfylla Natten (Midnatten)

Här kommer min översättning av Jes 53:10-13 Nattens Barn tillhör Den starke Mannen (Satan och alla hans fallna änglar) Ljusets barn tillhör Jesus Kristus de är kvar under hans Huvud och Ägs av honom.

Jes 53:10 Det var Guds godhet och vilja (Ljuset) att han skulle bli helt ituriven och uppdelad i småbitar. När detta sker så skall hans själ bli en betalning och ett borttagande av all skuld och all synd. Då skall han som är Abrahams säd (Sing) (Messias) få se massor av säd växa upp och han skall alltså starta soluppgången som leder fram till uppfyllelsen när solen stigit upp mitt på himlen och Dagen uppfylls och han samlar in sin egendom (Matt 24:31 + Malaki 4:1) (1 Tess 5) Men de som inte lyder honom kommer alltså mörkret att samla ihop till midnatten (Då hörs ett skrik Matt 25)

Jes 53:11 Genom den vedermöda Jesus Kristus gått igenom skall han få Andens fulla makt kraft och visdom och kunskap tilldelat sig. Den kommer min rättfärdige tjänare min egen Son att få bli tilldelad när han uppstår och blir Herren och förbundets och alla löftens fullbordare över hela universum. Han kommer genom Anden att ifrån det han själv äger väcka upp människor och föda dem på nytt. Där i de pånyttföddas ande skall han uppenbara sig själv för dem som tror på hans verk. Dessa skall få ljus i sitt innersta och få delaktighet (Aldrig ägandeskap) av all min makt och styrka som är min nåd. Jag som nu är den rättfärdige skall i dem vittna genom Anden och överbevisa dem att de är frikända från skulden och synden. Jag skall i dem starta en utrensning av allt det gamla som är i uppror mot mig (Mörkret) och istället ersätta det med det som kommer ifrån mig själv (Ljuset) Jag skall själv ta på mig och bära det straff som redan har kommit över er som en konsekvens av synden nämligen att bli bunden och få göra ett slavarbete med det Jordiska. Detta som jag redan har bundit och befallt alla fallna änglar (Mörkret) att utföra och vakta som slavdrivare över. Bara de laglösa skall förbli under den förbannelsen alla de som förkastar mig som Herren. Dessa laglösa kommer under mörkrets tilldelade auktoritet att tvingas att bygga upp ett hus utan grund på bara jorden. De som vägrar lyssna till mig kommer aldrig att få Andligt förstånd av mig så att de förstår Evangeliet.

Jesaja 53:12 Har ni förstått att hela min plan och rådslut som är en stor hemlighet (Ef 1:9-10) som bara uppenbaras för dem som ödmjukar sig rensar ut mörkret och låter mig växa upp och ta över deras liv så jag själv kan utföra allting genom dem så de inte kan ta åt sig någon ära och skina som ormen gör genom deras egen kraft (Jesaja 53:1-3) Jag har redan befallt mörkret att uppfylla natten (1 Mos 1 1-5) Och alla som tillhör mörkret och natten har druckit ur samma bägare som skökan (Bild på den fallna andevärlden) (1 Tess 5) De har ätit och druckit och slutit avtal och gjort sig ett med henne och allting de står för (1 Kor 10:21 Rom 11:9) Därför skall de överlämnas till den som de själva med sin mun bekänner som sin Herre och sin ägare och huvud. (Heb: Baal = Nimrod) De kommer att istället för att välja att bli formade till min avbild och få min genuina stämpel genom Anden på mitt ägandeskap av deras själar och bevaras som min egendom.
Plötsligt kommer Gud att använda sina bundna fallna änglar att samtidigt som ekonomin rasar i en gigantisk katastrof även kallad The Great Reset. Vända de fallna andemakterna och hela det politiska systemet mot dessa högmodiga laglösa som tror att de skall upprätta Guds Rike synligt på Jorden. Först luras de in i en falsk teologi om ändens tid genom demoniska läror de tror att de är Kristus på Jorden och skall därför upprätta Guds Rike synligt på Jorden genom under och tecken och det kommer att ske med demoners kraft och falska profetior drivna av spådomsandar (Detta är exakt vad vi ser ske nu överallt i västvärlden) Det här är exakt det Herren visade mig och Elvor i drömmar.

När sedan de samlat ihop sig och är som högmodigast genom sina Nya Apostlar och Profeter kommer något att ske som de aldrig hade kunnat föreställa sig. Det kommer en stor flod likt en jättetsunami rakt emot huset de byggt på jorden. Samma Tsunami kommer även emot det hus som är byggt på klippan. World Economic Forum kallar själva The Great Reset för en jättelik Tsunami som kommer över världen helt plötsligt. Det hus som är byggt på klippan den uppståndne består för han som byggt huset har redan bundit alla fallna änglar i sin hand. Det är han som också befallt denna mörkrets Tsunami våg att komma och han har befallt dem att de får inte röra vid det som är hans tillhörighet. Elvor såg en drömsyn där vi i Parousia Mission samlades och hon ser denna Tsunami komma. Vi kastade oss på golvet i bön och ropade på Herrens hjälp! Tsunamivågen passerade över huset utan att någonting skadades där vi samlades.

Själv har jag två gånger nu sett en och samma församling som leds av en som kallar sig Apostel där man fört in Gnostiska läror drabbas av exakt samma tsunami. Vi varnade människor därinne i drömmen att fly undan katastrofen som är på väg: Ingen ville lyssna fast vi ropade högt 3 gånger: Ut härifrån snabbt en katastrof är på väg. Så kom flodvågen med sådan kraft att hela kyrkväggen bara brakade sönder. Det var kolsvart avloppsvatten i floden som kommer så det är mycket stark demonisk aktivitet bakom det här. Men som sagt var de är bundna redan vid änglarnas fall att utföra den allsmäktige Gudens befallning på hans bestämda tider. Jag hade själv nyss en dröm om exakt samma församling så det tyder på att domen är väldigt nära. Då visade Herren varför den kommer också församlingen här är bara en bild på det som kommer över varje hus byggt utan honom. Detta visade Herren mig står bakom varför dessa ledare kommer att dömas först och främst.


1/ De är bygger på det jordiska med Egyptiska hästar (Jes 29-31)
2/ Jag såg att hästhuvudena kapades med ett skarpt svärd
3/ Jag såg personliga namn skrivna på varje hästhuvud
4/ Jag såg att de formade Guds ord för att passa deras teologi
5/ Denna teologi är det falska Guds Riket jag redan beskrivit
6/ De samlas i mörkret i hemliga nätverk för att planera att inta andra församlingar och lägga dem under deras influens och makt.
7/ Dessa ledare liknades vid hundar som sover och söker sin egen ära
8/ Alla kommer i Herrens namn och täckmanteln är ett falskt Guds Rike
9/ Demonerna kommer att bekräfta deras teologi med falska under och tecken. Mycket profetia skall förekomma men bakom dessa är spådomsandar som kommer att tala och det de säger kommer också att ske. Så plötsligt ser det ut som om alla får samma drömmar och samma tilltal och det är Gud som tvingar dem för att uppfylla hans rådslut.
10/ Det kommer alltså att födas fram en enhet som genom demonisk aktivitet samarbetar på Herrens order för att de allesammans skall tro på en och samma lögn (Pseudo) det är en skicklig gjord kopia på Jesu tillkommelse Parousia.
11/ Jesus säger att han kommer som en blixt över himlen. Satan kommer att kopiera detta det såg ut som en blixt när han kastades ut från himlen. Kan det vara så att den laglöse är Satan själv? Helt plötsligt kommer det att ske att Gud befaller demonerna att fara in i Svinen. Varför måste det här ske då? Jo därför att skriften måste uppfyllas! Mörkret måste ju uppfylla Midnatten kan du tänka dig skriket och skräcken som hörs från världen när detta sker? Men domen måste börja med Guds hus först!

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst (Parousia) är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade (De byter ägare från Jesus till den starke mannen) eftersom de inte tog emot sanningen och älskade (Agape) den, så att de kunde bli frälsta. (Få en full förlossning av sin skuld) 11 Därför sänder Gud (Domaren) en kraftig villfarelse över dem (Alla fallna Änglar över dem) så att de tror på lögnen (Pseudo ) 12 och blir dömda (Blir den starke mannens ägodel) alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Vad är det i huvudsak de falska Apostlarna och Profeterna kommer att ha gemensamt. Det är Gnosticism att du i din ande har blivit bokstavligt ett med Kristus. Då kan du alltså tala skapande ord som Gud och du kan även göra alla kraftgärningar och profetera som Kristus och göra större gärningar än han gjorde precis när du vill. Vad skall du då vänta på när du själv redan blivit Kung? Nu har man fått en demonisk lära med exakt samma tankar som Satan själv hade vid sitt fall. Jag kan alltså bli som Kristus och om vi alla som tillsammans tror samma sak kommer samma sak når vi ett genombrott det klimax de väntar på. Guds Rike kan äntligen komma och förgängelsen bytas ut mot förnyelse av hela Jorden.

Om du sväljer den här teologin kommer du naturligtvis att tala precis som den lära ditt hjärta är fullt av. Så här är Guds ordning tills Jesus kommer tillbaka igen om vi inte ödmjukar oss under den ordningen ägnar vi oss åt vad bibeln kallar för laglöshet.
1/ Jesus Kristus som död och uppstånden är huvudet för sin kropp församlingen. Från honom själv och det han äger utgår order genom Anden. Från honom själv som äger all auktoritet (Exousia) måste allting som sker både i Världen och i Guds Hus tilldelas auktoritet (Exousia)
2/ Han trofasta änglar i himlen som inte föll vid upproret fungerar som våra medtjänare de tar aldrig emot tillbedjan.
3/ De änglar som föll håller han bundna att utföra hans rådslut
4/ Vi som tror på Jesu död och uppståndelse har en grund och en lära
5/ De som inte tror på det sanna Evangeliet om Jesu död och uppståndelse har ingen grund därför är de slavar under den fallna andevärlden och tvingas tjäna det jordiska som Gud redan lagt under förgängelsen. Man kan säga att de som inte fått sitt eget personliga skuldbrev fastspikat på korset tillhör den starke mannens familj eller hus.

Herren kommer att släppa lös ett sådant mörker och en sån ångest och fruktan över alla de laglösas själar så de drabbas av skräck och terror. Den stad de sökte som sin säkerhet det som alla onda andar påverkat dem att söka först nämligen det yttre skenet. Allting som den här världen ser som säkerhet kommer helt plötsligt att på Herrens order kollapsa på ett enda ögonblick. Detta kommer att ske strax innan Herren kommer med alla sina änglar för att hämta alla de som valt honom först och inte deltagit i de laglösas uppror (Matt 24:31)(2 Tess 2) Då har Mörkret uppfyllt Natten och då kommer Herren för att slutföra Dagen. Herren kommer att göra exakt det som skedde i Egypten han sände ett stort demoniskt mörker snabbt som uppfyllde natten. Fördärvaren som är samma sak som den starke mannen kom inte in i de hus som hade blodet på dörren och där man vakade i ljuset och där man åt av lammet och var redo. Vem har total kontroll över alla de demoniska krafterna som verkar i världen? Han har bundit dem redan när de föll att tvingas utföra hans vilja att binda alla olydiga på jorden

Den världsliga själiska människan kan inte få information och ledning av Guds Ande för Anden uppenbarar sig bara genom en pånyttfödd människas ande. Där blir det som en Guds helgedom där Herren kan möta oss och ge oss ett nytt sinne och öppna våra hjärtans öga. Gud kan nu ge oss en levande kunskap och börja uppenbara sina hemligheter. Anden hämtar ifrån Jesus själv och börjar avtäcka sitt ansikte för dig. Det du får uppleva fördömer dig aldrig utan älskar dig och han vill att ljuset ökar i dig. Vår gamla själiska människa däremot är något som måste försvagas för hon står i vägen och kan inte ta emot fullkomlig Andlig kärlek och den driver ut fruktan. Fruktan och Fördömelse kan upplevas väldigt obehagligt det är ett samband mellan din själ och ditt samvete.

När Djävulen attackerar dig kommer han förklädd som Gud för att bedra dig. När vi växer upp och mognar och lär känna att Herren är fullkomlig kärlek och enbart ljus växer vår urskiljning. Nu kan du genom Anden och Ordet på ett Andligt sätt skilja på vad som är Ljus och vad som är Mörker.

Men av egen erfarenhet kan jag säga att ju mer du växer och mognar ju listigare blir attackerna från mörkret. När Djävulen testade Jesus ville han att han skulle göra sten till bröd. Jag tror den attacken är mycket mer listig än vi tror. För den går vi ofta på själva nämligen att sten står för människotankar och bröd står här för att göra Guds vilja. Jesus svarar med skriftens uppenbarelse just för den stunden det är nämligen Rhema vad säger Gud nu. Det är exakt vad Andens svärd är för oss också det är det levande uppenbarade ordet direkt i nutid. (Ef 6) 

Luk 4:4 Andemeningen: Jesus applicerar skriften rakt mot den listiga attacken. Han vet direkt att Satan vill att han skall välja att agera med sin själ först och förse sitt eget behov. Guds Son kom för att helt och hållet i varje svår situation helt lita på Guds ledning och omsorg. Det står skrivet att människans liv (Andliga – Det Rättfärdiga) handlar först och främst inte om att starta agera med själens tankar. (Att börja rabbla bibelord) Det var alltså tänkt att människan från början skulle starta med och fortsätta med anden först inspirerad av Guds mun (Ande) med levande ord (Rhema) för varje situation och vägval i livet. Adam föll för frestelsen och fick hjärtat fullt av sten. Den andre Adam Jesus var helt övertygad att han som kallade honom utföra sin vilja på jorden. Han skulle uppenbara lösningen genom att fortsätta uppenbara sin vilja till honom i sin ande.

Därför gavs lagen skrivet på stentavlor i en öken för att synden skulle bli så mycket tydligare för människan. Därefter kommer Jesus och uppfyller allting och erbjuder oss att födas på nytt genom sitt levande ord för att byta ut stenhjärtat mot ett levande hjärta som drivs av Anden först. Så länge vi startar med själen och förståndet först är det absolut ingen skillnad mellan oss och en Jude på Jesu tid. Då fungerar bibeln vi har här i vår hand som gamla testamentet på deras tid för Evangelium är Gamla testamentet uppfyllt av Jesus. Bokstaven vi läser är stendöd om inte Anden gör den levande i vår ande och då är det bara en person som vi får se: Guds avbild uppenbarad genom Anden. Du får se och uppleva Jesu ansikte då sker något märkligt. Du förvandlas från en som bara ser fel både hos dig själv och andra till en som förstått att det är bara Jesus som har härlighet.

Du kommer in i en underbar vila du behöver inte ständigt jämföra ditt yttre sken och mäta det värdet mot andras sken. Du börjar nu byta ut det skenet och får hans sken istället och när hjärtats ögon öppnas helt kommer du förstå vad synden egentligen handlar om. Jakobsbrev säger att om vi fått skådat den uppståndnes härlighet och fått oss tron och Guds Ande kan vi omöjligt göra skillnad och värdera skillnaden mellan människors yttre sken. Allting sådant är nämligen Mörker men det uppträder som Ljus detta kommer ifrån Lögnens Fader. Detta är nämligen exakt vad som sker när han oupptäckt krälar in och infiltrerar en församling. Han gör det på olika sätt men resultatet han är ute efter är att förblinda våra ögon så vi inte längre kan skåda härligheten från hans ansikte. Då börjar församlingen att rivas ner istället för att byggas upp och förenas av Herren i samma tro och genom samma Ande.

Öppnade hjärtas ögon avslöjar och lyser upp mörkret och kopian
Öppnade hjärtas ögon förenas i samma ljus de ser bara ett enda värde Herrens Ansikte.

Det är när vi dör ner från att börja med själen och istället börja drivas av Andens uppenbarelse av Herrens Härlighet i vår ande som vi ständigt kan förnyas så därför ger vi inte upp sa Paulus. (2 Kor 4:1) Om Satan lyckas att placera ett täckelse mellan Herrens Ansikte och ditt ansikte då startar vi att börja jämföra sken med varandra igen. (2 Kor 3 – Detta är mörker och synd men uppträder som Ljuset) Tro inte för ett ögonblick att mörkret blir påverkad av en andligt blinds högmodiga proklamationer och deras så kallade andliga krigföring. Det han är livrädd för är när Guds visdom börjar uppenbara sig mitt i en församling när hjärtats ögon börjar öppnas. För då avslöjas hans planer och när människor får skåda Herrens Härlighet (Värde) förlorar hans falska sken direkt sin falska andliga dragningskraft som har bedragit våra ögon. Det som du tidigare kanske trodde var andlighet kommer genom Guds Visdom direkt genom Andens uppenbarade ord avslöjas som mörker.

Ord 21:22 Heb: En enda vis man kan komma rakt in i den starkes stad (En bedragen församling av Ormen) och där kan han genom Andens uppenbarelse i ordet. Bryta ner och avslöja och förklara varför deras kraft och visdom som de trodde var ljus är mörker.

Detta är de Andliga vapen Paulus talar om som inför Guds Ansikte och genom Guds kraft är mäktigt att bryta ner och avslöja alla djävulens listiga anslag och läror. (Att byta ut visdomen och driva den ur församlingen)

Jag var med om detta i somras när Gud la mig på sjukbädden totalt hjälplös vaknade på morgonen upplevde en övernaturlig händelse med Gud i realtid. Jag fick se bakåt och såg att Gud med sin stora mäktiga hand har genom yttre omständigheter samverkat allting just för att lägga mig här och uppleva honom. Han som är densamme igår och idag och i all evighet bryr sig om små korn i universum som mig och dig. Jag blev så överväldigad av denna upplevelse och så otroligt tacksam mitt i mina prövningar och min sjukdom. Vilken trygghet att ha Jesus som Herre och Huvud i sitt liv. Jag tänkte framåt med Guds löfte till Abraham i tankarna: Herren ville vara hans stora belöning och hans värde Jesus har betalat priset för min räkning med sitt blod. Han skall även bevara mig genom tron och vara min försvarare tills den stora förlossningens dag då min själ blir helt återlöst och en sluträkning sker. Jag läste något intressant i Luk 21 jag inte lagt märke till förut att det nämns en viss ordning och när vi ser och förstår den skall vi göra oss redo.

LK 21:28 Parafras: När ni ser och förstår att dessa saker jag talat om börjar att ske och återupprepas igen från början (Archomai) och börjar fullbordas. Då skall ni öppna ögonen och börja sträcka er och upphöja ert huvud (Kephale = Den uppståndne Herren) för då börjar er fulla sluträkning för era själar att närma sig. (Jag skall berätta en profetisk dröm för er sedan)

Jag slog upp ordet i ett lexikon och det är solklart för mig: Det grekiska ordet Archomai kan faktiskt översättas som denna text = I think we need to rehearse the first scene again. = Då tar vi om det från början igen och dubbla profetiska uppfyllnader är inte ovanligt i bibeln.

Lägg märke till liknelsen om fikonträdet i versen efter (Lk 21:29) hur väl timat detta är av Jesus. Exakt 40 år senare förstörs alltså Jerusalem Templet och folket förs bort i fångenskap landet blir som en öken tills 1948 då står fikonträdet där igen. 

Om det är så som jag beskrivit hur texten tolkas kanske en del som skämtat om de där blodmånarna får skrämselhicka istället. år 70 som Jesus förutsåg år 30 skall återupprepas från början igen. I så fall är omstarten från början när Israel 1948 blir fikonträdet (LK 21:29) Det här med blodmånarna som kallas Tetrader är så märkligt. 1 Mos 1 beskriver att Gud satt Sol o Måne för att visa tid för ett bestämt möte.

Blodmånarna på högtiderna i Israel stämmer exakt med vad Jesus sa:
Nationen Israel 1948 följs upp 1949–50 4 blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid
Jerusalem intas 6 Juni 1967 1967–68 4 Blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid
Agenda 2030 – Invigs september 2015 2014-15  4 Blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid. Denna sista Tetrad avslutades med en ovanlig Superblodmåne – Nu startar the great reset som är samma sak som Agenda 2030 Så det vi såg då är en signal om starten på det stora uppror som leder till Jesu Tillkommelse.

Vad jag tror Jesus säger är att händelserna som skedde år 70 kommer att återupprepas från början igen. Då flydde församlingen i Jerusalem till Petra ca 3 ½ till 4 år innan detta skedde en belägring av Jerusalem startade ca år 66 General Gallus. Det är ett fullständigt mirakel att den kristna församlingen kom undan massakern år 70 skriver flera. Petra är en klippa och det hebreiska namnet påminner oss om församlingens uppståndne Herre klippan Sela (Huvudet för Församlingen). Att upphöja Huvudet är alltså att vakna upp för tidens tecken stå stadigt fast i tron på det sanna evangeliet ända in i mål

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner (Enligt Evangeliet) att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir (EIS = In emot centrum) rättfärdig, med munnen bekänner man (Enligt Evangeliet) och blir (Eis = In mot centrum) frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.

Luk 9:26 Den som skäms för mig (Visar Förakt) och mina ord (Min Lära) honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.
Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Jag har haft två riktigt allvarliga drömmar och varningar från Gud. Båda handlar om den utveckling vi ser nu med ett evangelium som gör oss till kungar och därmed i praktiken avsätter honom som kung och huvud över ditt liv. Låt mig få berätta den ena av dem så du som kanske lyssnar på internet kan börja varna dina vänner att dra sig undan samma gnostiska evangelium som kom in bland annat i Korint. De väldiga nätverken av nya Apostlar och Profeter som i mörkret samarbetar för att inta nya områden de upphöjer sig över andra. Jag vill blåsa i basun lite här idag för jag har i Anden sett ett knivskarpt svärd komma mot alla som höjer upp sig över andra och mot dem som använder Evangeliet för egen vinnings skull. Jag fick se att det kommer blixtsnabbt och totalt oväntat och Anden visade att han redan innan noterat namnen på dem detta gäller.

Drömmen var så här att jag var ute och gick så plötsligt stannar jag till och har kommit fram till en enormt stor blänkande raket med toppen likt ett huvud eller stor knopp uppe bland molnen. Jag tittar ner på mina fötter mina skor har nu plötsligt försvunnit jag stirrar ner på min högra stortå minns jag. Plötsligt lyfts jag upp till toppen av raketen där öppnades en dörr framför mig och jag gick in. En röst talar direkt till mig och talar om att min far har en sån stor skuld att den kan han aldrig betala av. Jag förstod att det var min förlossare som talade och han som betalt min skuld från Adam på Golgata kors med sitt eget blod. Han sa nu att det finns skor här som kommer att passa dina fötter perfekt de är gjorda för dig. Det fanns massor av skor där de såg ut som mjuka fina mockasiner jag såg direkt vilka som var mina jag körde in mina fötter i dem det var perfekt passform. Precis när jag gjord det hörde jag en tyst stämma som lovade att min far skulle få en plats också. Jag upplevde Elvor hålla på någon våning ner och hon satte saker och ting i en viss ordning. Jag upplevde att detta var förberedelsen till att göra Kristi Kropp i ordning inför slutet. Härinne rådde ett lugn och en vila det var ingen stress. Rösten talade till mig igen: Men då talade han om Elvor och min tjänst och säger att jag vill ge er försoningens ämbete! Så tog drömmen slut och jag vaknade och undrade vad allt detta kunde innebära. Min första tanke var att Noas ark var försonad med försoning både invändigt och utvändigt varenda planka var alltså exakt lika mycket värda. Noa betyder ju tröst och vila så det handlar ju om att förstå att sann försoning kan bara upprättas genom Anden och Blodets Kraft.

Jakobsbrevet varnar oss för att göra skillnad på människor är synd.
Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade (Huvudet) och på samma gång göra skillnad på människor.

Jak 2:9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Vår tro kommer ifrån Herren till oss genom Anden som tar ifrån det Jesus äger och förmedlar det in i din ande. Så vi äger alltså inte tron det är därför det står på grekiska ofta att vi får Jesu Kristi tro. Nu skall du få se varför Gnosticism är en fiende till Gud.

1 Kor 4:7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter (Skiner = Mörker) du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er.

Detta sken är egentligen mörker men det uppträder som ljus. Det kommer av ormen i lustgården vars namn är ”Nachash” (Den som Skiner) Ordet högmod på grekiska betyder: (Att Skina över)

Inte undra på att Herren talade om försoningens ämbete för det nämns särskilt till Korintierna som en motsats till Ormens attacker. Där ormen får skina där råder skillnad på människor men där försoningen får tillträde där förlorar ormen sin makt. Försoningen talar om att Jesus Kristus har dött och uppstått och enbart i ljuset från hans ansikte upprättas allting och får sitt rätta värde.

Nu skriver Paulus sitt andra brev till Korint villoläran har ökat i kraft och därför har ormens sken ökat i kraft. Detta gör skillnad på människor så det är mörker och synd fast det ser ju väldigt andligt ut hur många skulle idag kunna genomskåda skillnaden mellan mörker och ljus? Att uppleva Kungen som uppstånden i sitt hjärta och bekänna det med sin mun lämnar inget utrymme för något falskt sken.

2 Kor 5:12 Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av (Skiner av) yttre ting (Deras falska Apostlar) och inte av det som finns i hjärtat.

Detta falska sken hade tagit över församlingen de övermåttan höga Apostlarna. Har satt sig som Herrar över lärjungarna här råder mörkret för där det råder skillnad mellan människor.
1/ Där finns inte tron som skänks av nåd från huvudet som äger den
2/ Så fort något skiner av något yttre där råder synden
3/ Där synden råder där skall ju lön utbetalas och det är död
4/ Då vet du att där kan nåden inte verka

Vad kan då Guds Visdom ge dem för svar? Paulus gapar inte och skäller han höjer inte sin röst han låter Anden inspirera orden. Han är nog troligen väldigt ledsen och bedrövad men du ser Paulus vet att vi människor måste få göra våra val även i Kyrkan.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Paulus attackerar tankebyggnaderna som råder i församlingen och han gör det inför Guds ansikte. För den sanna tron och nåden som skänks från huvudet till församlingen gör inte skillnad på människor. (Jak 2:1)

Det utplånar det gamla och skapar om oss till nya skapelser. Men den processen har genom er nya lära stannat av för den nya skapelsen i Kristus ger enbart honom äran. Paulus har nu sänt ett meddelande från Huvudet själv som också är Gud (Domare) Vad gör man med ett sådant meddelande? Det är en direkt varning ifrån Gud själv till hela församlingen i Korint. De Nya Apostlarnas lära har fört er utanför Försoningsverket ni är nu utanför Kristus och ni står i en stor skuld till Gud. Men Gud sände alltså Jesus för att i ditt ställe bli både din synd och ditt syndoffer. (Återställd från Skulden) Men det finns faktiskt villkor från Gud som måste uppfyllas. Du måste få en levande tro av honom först för att annars kan vi inte komma in i Kristus. När vi väl har kommit in i Kristus måste vi förbli där genom tron och då kommer domaren att förklara oss frikända från en skuld i en rättegång inför Guds tron. 

Exakt detta kommer nu ske över den högmodiga församlingen som lämnat vägen för länge sedan och följer demoniska läror (Se gårdagens text) Gud vore inte rättfärdig om inte yxan faller över dessa Baalsläror som infiltrerat större delen av den kristna församlingen, (New Age och Occultism genom Trosrörelsen) Se till att du inte går på häxmöten där möter sig demonerna de kopierar alla nådegåvor som finns för att se om du verkligfen älskar Gud.

Rom 11:17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. 19 Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. 20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan.

1/ Tron
2/ Gudsfruktan

Det är väl saker som de moderna andevärldens Krigare har förkastat för länge sen. Detta är Baalsdyrkare och Trollkarlar hela bunten!

https://www.youtube.com/watch?v=RE1K3Ze8o6s&ab_channel=TreasureChrist

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.