Tag Archives: Falsk Parousia

Gud får alltid sista ordet!

HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. (Klagovisorna 3:23) Detta skriver Jeremia som kände Herrens hjärta. Jeremia själv … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Gud får alltid sista ordet!

Laglöshetens Hemlighet

Heb 9:7 I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. 8 Därmed visar den helige Ande att vägen till det … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Laglöshetens Hemlighet