HELA GUDS RÅDSLUT – BALANS

Läser en parafras direkt översatt från Hebreiskan och lägger till andemeningen. För detta är exakt vad som sker i våra kyrkor idag. Det Österländska – New Age räknas både Mystiken och Gnosticismen.

Apg 20:26 Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod. 27 Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. 28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod

2 KRÖN 36:14 Alla ledarna började att föröka laglösheten och otroheten mot Herren deras Gud som varit så trofast emot dem. De fyllde Herren hus med “Styggelser” (Orenhet) vilket innebär att människan genom Mystiken och Gnosticismen vilket är New Age upphöjde “Jaget” i Guds hus. Den största styggelsen vi kan gör är att upphöja människotankar i Guds hus över Guds tankar och hans läror.

Ty det som är högt (Eller Upphöjt) i människors ögon (“Tankesätt eller Medvetande”) är avskyvärt (Gk: Bdlugma = En Styggelse) inför Guds (Ansikte i hans Tempel) (Lk 16:15) Jesus lär oss att bara Korset kan besegra denna fiende som bestämmer vårt sinne (Joh 16:21-28)

Också alla de ledande prästerna och folket gick allt längre i sin trolöshet mot Gud. De bedrev hednafolkens alla styggelser och orenade HERRENS hus (Mystik – Gnosticism – New Age = Österländskt) det som han hade helgat i Jerusalem. 15 HERREN, deras fäders Gud, skickade sina budskap till dem gång på gång genom sina sändebud, (Säkert 100 tals profeter) ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning. 16 Men de gjorde narr av Guds sändebud, de föraktade hans ord (Evangelium) och hånade hans profeter (Sanna Förkunnare) till dess att HERRENS vrede över hans folk växte så att det inte mer fanns någon bot. 17 Då sände han emot dem kaldeernas kung (Babels Kung ondskans andemakter) som dödade deras unga män med svärd i deras helgedom (Deras församlingar de var ledare över) och inte skonade vare sig unga män eller unga kvinnor, inte heller gamla och gråhårsmän. Allt gavs i hans hand. 18 Och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i HERRENS hus, liksom de skatter som tillhörde kungen och hans förnämsta män, allt förde han till Babel. 19 De satte eld på Guds hus och bröt ner Jerusalems mur. Alla stadens palats brände de upp i eld och förstörde alla dyrbara föremål. 20 Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, (Mörkrets välde) och de blev slavar åt honom och hans söner till dess att perserna kom till makten. 21 HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater så länge det låg öde hade det sabbat – till dess att sjuttio år hade gått.

Vi som tillhör vår Herre Jesus Kristus bekänner att han är den enda vägen till Gud. Men tyvärr till och med i Guds eget hus förs österländskt tänkande in mer och mer på precis samma sätt. Tänk på vad Johannes uppenbarelse egentligen handlar om han ger sin varning till sina tjänare! Herrens Dag kommer det är dags att ni förbereder er rensa ut allt som inte håller måttet.

1/ Laodicea är en bild av en församling likt den som Gud detta
2/ Gud verkar bli som GT:s Gud från Herrens Dag
3/ Han går tillrätta med alla laglösa på breda vägen den dagen (Matt 7)
4/ På den dagen kommer en skillnad mellan två hus
5/ Att vandra på den breda vägen är alltså en dom ifrån Gud
6/ Det är exakt vad Satan vill du skall tro du gör Guds vilja men gör som du vill. De här människorna är de många som kommer i hans namn och säger “Jag är” “Kristus”

Svärdet drabbade de män som förde in Österländskt tänkande Mystiken eller Gnosticismen i Guds hus. Alla som hånade Guds profeter som stod emot sanningen! (2 Krön 36:14-21) Men efter Guds bestämda tid skulle en upprättelse komma. (70 år är både bokstavligt och symboliskt) Framför allt är det Gud som inte kan ljuga som stod bakom försäkringen.

När Herren talade om att starta Parousia Mission talade han starkt om Nehemja. Han talade om att vända tillbaka till bibelns grunder. Vi skulle inte göra reklam för att locka folk och vi skulle predika omvändelse från Babylon. Gud själv skulle kalla på människor som skulle följa med ut ur Babylon och in i en tid av återuppbyggande. Är det människoverk skulle man aldrig orkat hålla ut. Oj vad det har stormat ibland när fienden har attackerat från alla möjliga håll. Precis som att läsa ur Nehemja så är namnen på personer i bibeln viktigt – De 4 första namnen som nämns är profetiskt!

Neh 7:5 Min Gud ingav mig i hjärtat att samla de förnäma männen, föreståndarna och folket för att uppteckna dem i släkt-register. Då fann jag släktförteckningen över dem som först hade dragit upp, och där fann jag detta skrivet: 6 “Dessa är de män från provinsen som drog upp ur den landsflykt och fångenskap till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, kungen i Babel, (Satans förvirring och mörker) och som vände tillbaka till Jerusalem (Herrens Frid platsen där grunden är Sion) och till Juda (Lovprisning och tillbedjan) var och en till sin stad. 7 De följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordokaj, Bilsan, Misperet, Bigvaj, Nehum och Baana. Detta var antalet män av Israels folk:

Det kommer en upprättelse vid en Guds bestämd tid av Gud! Här är en hemsida som talar mycket om den här tiden om återupprättelsen

1/ Serubbabel (En främling i eller till Babylon = Se Heb 11:13)
2/ Jesua (Herren Jesus Kristus kungen i Guds Rike)
3/ Nehemja (Tröstaren och Vägvisaren) Andens – Nåd – Tjänster
4/ Asarja (Den som hör och lyder Guds röst)
5/ I Ezra 2:2 (Ararja = Bytt namn ? Guds Prins (Israel)

Bara för att en person säger att han tjänar Gud är det alltså inte säkert att han tjänar denna bibelns Gud och Herre Jesus Kristus. Du måste ägas av honom och kännas av honom.

Bara de som Herren äger kommer få kraft att gå igenom prövningarna:
Jes 43:1 Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig

Jag vill gå så långt att det finns de som säger att de tjänar Jesus men det är ändå inte säkert att det är bibelns Jesus Kristus.

Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: ”Jag är” Messias (Kristus) och de skall leda många vilse.

GNOSTICISMEN OCH MYSTICISMEN KOM IN I KYRKAN REDAN UNDER APOSTLARNAS TID

The Anointing in Gospel of Philip uppfyller Jesu varning exakt: I dopet eller smörjelsen får personen automatiskt Fader – Son – Helige Andes stämpel. Resultatet blir att personen är inte bara en “Kristen” utan en “Kristus” (Medvetandet = New Age) Namnet tas emot vid “Smörjelsen” med olja genom korsets kraft. De gnostiska apostlarna kallade denna kraft för höger och vänster. Den personen är inte längre en “Kristen” han är “Kristus”. Detta var en invigningsritual upprättad för mottagaren som nu får ta emot en direkt kommunikation med Den Helige Ande. Han blir nu “en Kristus” en “Smord” medlem i Guds Rike.

1/Falsk smörjelse (Antikrist ande)
2/Falsk Kristus (Antikrist)
3/Falskt Guds Rike (Babel)

Himlen är för en gnostiker: “Kristusmedvetandet”
Himlen är för en gnostiker; Absolut ingen plats eller en sak
Gud är för en gnostiker: En “Hen”……(Svenska: Könsneutral)

För en gnostiker: Så hade Jesus i sitt kött vår orena natur så han han var tvungen att bli frälst och fick sitt “Kristusmedvetande” vid dopet . Därför var ju en jungfrufödsel onödigt för dem om det bara handlade om “ett Kristusmedvetande” (Smörjelse) som alla kunde få.

Men kom ihåg vad jag brukar säga att sanningen börjar alltid med: Vem är Gud! En lögn om Gud föder alltid en lögn om dig själv!

Sanningens Ande måste uppenbara den sanne Guden genom den attribut och härlighet som han valt uppenbara sig för oss genom.

2 Kor 3:17 Herren är (Sanningens) Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte (Sanning) skådar Herrens härlighet som i en spegel (I Skriften) vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. (Sanningens)

Hans härlighet är alltså hans attribut sådan han är:
Allsmäktig
Allestädes närvarande men skild från sin skapelse
Han arbetar ständigt med en plan som har ett bestämt slut
Han är det sanna ljuset han är kärleken
Han är Treenig

Men vi väljer bort de vi inte vill höra men Kristus är inte delad.
Han är rättfärdig domare
Hans helighet är enorm
Hans vrede kan upptändas
Han har en nitälskan för sitt namn och för sitt hus

Vi kan inte välja bort det här vi måste få våra ögon öppnade och våga se hela Kristus. Är därför Gudsfruktan försvunnit från kyrkorna? Är det därför vi vågar ifrågasätta skaparen att ett stort avfall kommer? Den som inte känner Gud känner inte sig själv han eller hon kommer att följa den stora massans val hon vågar inget annat. Jag drömde en gång att en del kristna jag känner har inte tro att vänta de hoppar på tåget.

Heb 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. (På Hans sätt i Ande och Sanning)

Heb 11:10 Ty han (Abraham) väntade (I Tron) på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

Heb 11:11 Genom tron (Försäkringen och Garantin från Jesus) fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. (Garantin)

Vi var på Julmöte på Orust i veckan 10/12-22 där jag delade ett budskap som handlade om Garanti. Det var en kvinna där med profetisk gåva som bekräftade det vi talade om jag hade aldrig sett henne förut. Hon såg hur min själ fått en reva och att det smärtade men Herren skulle upprätta helt. Han skulle ge tillbaka och upprätta saker och föröka mitt flöde av nåd sa hon. Allt det du verkar i just nu kommer från och med denna stund bara förökas ännu mera efter denna prövning. Ert ljus kommer jag att föröka och ni skall få avslöja alla djävulens listiga anslag och läror som kommer mot er. Men genom det ni fått gå igenom och det jag undervisat er om har jag gjort er som ljus för att hjälpa andra både privatpersoner och församlingar att vinna tillbaka det förlorade (andliga skatterna) Jag visste inte om att Elvor fått liknande budskap av henne som ännu mer bekräftade att vi var på rätt väg tillsammans. Det Herren lovat för 20 år sedan höll han på att på att göra men då förstod jag varför vi fått gått igenom prövningseldarna.

Det märkliga var att redan dagen därpå var många jobbiga saker försvunna från mitt sinne som tyngde ner mig genom de saker jag nyss gått igenom. Ingen är så trofast som Jesus!

Det är alltså i din själ Satan sätter in sina attacker: Där sitter din vilja ditt förstånd och ditt känsloliv allt samarbetar även med olika ämnen och signalsubstanser från hjärnan. Mina känslor försvann helt och hållet ett par dagar det var en hemsk upplevelse.

Där skadas någonting om han lyckas “Bränna ut dig” eller om du blir sjuk eller får gå igenom ett Trauma. Mitt känsloliv var sårat och jag var så hjärntrött i somras att jag orkade inte ens läsa ett kapitel. Stressen och konfrontationerna på jobbet startade en Menieres Sjukdomsattack direkt. (Kronisk Sjukdom) Jag var tvungen att pensionera mig i förtid med allt vad det innebär jag hade inget val. Men idag tackar jag Gud jag kan tjäna honom jag kan undervisa hela Guds rådslut.

DRÖMMEN OM ÅTERUPPRÄTTELSE

Gud är så otroligt exakt precis innan det här mötet sa jag till Elvor jag vet inte om jag orkar med detta? Vi bad flera gånger om hjälp och ny kraft att tjäna Gud o predika är ju vår kallelse tillsammans. Men det trasiga i min själ har varit som ett handikapp som hindrat vandringen kändes det som. Bara några dagar innan det här Orustmötet ger mig Gud en märklig dröm om upprättelse och lovade och garanterade oss det. Jag har ju upplevt det så många gånger genom åren lovar Gud något håller han det också. Det har hittills blivit exakt som han sagt det brukar ta tid men denna gång skedde saker med en väldig hastighet. Kvinnan i mötet som profeterade över oss känner oss inte vi har aldrig träffat henne: Gud använde henne och hon bekräftade det Herren redan talat till oss! Jag hade redan lagt ut detta på FB – Fritt ur hjärtat dagen innan mötet såg jag nu!

2 Kor 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 Ty såsom ”Kristuslidanden” flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Gud är både den som är välsignad och som välsignar oss! Det betyder på Hebreiska: Att böja Knä! Eller att inympas och komma in djupare i Kristus! Här i sammanhanget ser vi att ett äkta “Kristuslidande” alltid för med sig äkta “Kristuströst”. Resultatet: Dina gåvor förökas du böjer knä och förs djupare in i Kristus! Varför då? Därför att genom prövningen förökas din kraft till att hjälpa andra som prövas!

VILKEN FÖRSÄKRING HAR VI NÄR PRÖVNINGEN KOMMER?

Det var en mycket jobbig tid för både Elvor och mig med mina anfall och andra jobbiga saker. Då kom det mer ”Kristuströst” en natt i en dröm som jag inte förstod då måste varit från Herren. Vi var ute på en resa långt bort och skulle fotografera vid skogen intill en stor sjö med en massa andra. Visste du att ordet fotografera betyder: Att måla upp något med ljus!
Idag fotograferar man ju med färg så det betyder att måla upp något med starka färger!

Samtliga lade utrustningen i en enda stor hög en bit bort. Det började det skymma och någon tände en lägereld. (Kan vara bild på en prövning?) Alla satt runt den plötsligt upptäcker någon att en tjuv hade smugit sig in i lägret och snott hela högen med kameror och objektiv, Vi blev så bedrövade och ledsna för vi hade förlorat allting för vi hade förlorat hela vår utrustning. Plötsligt stod det en man mitt ibland oss som utstrålade vänlighet och talade med lugn stämma, Jag hade aldrig sett honom förut! Han sa att det fanns bara en försäkring som garanterar full kompensation för förlorad fotoutrustning de har aldrig förändrat dessa garantier.

Det var exakt den försäkringen eller garantin vi hade så det tände ett hopp i hjärtat. Det var en himmelsk försäkring han talade om förstod vi, så vi visste ju att Gud och hans löften kan aldrig förändras. Det fanns andra där som hade fel försäkring som inte täckte detta.

Han vände sig slutligen till oss och frågade vilken försäkring vi hade? Jag kan garantera att ni båda två kommer att få en helt ny utrustning igen för det är just den enda försäkringen som aldrig förändrar sina villkor. Det sista han sa var med sådan övertygande röst: Var inte oroliga jag är väl insatt i detta jag vet. Mannen som talade måste ha varit ett sändebud från himlen det han sade var så levande och gick rakt in i hjärtat och tände en trons och hoppets låga.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse (En “Försäkring” eller en “garanti” från Herren som aldrig kan ljuga) om det man hoppas, en visshet (En klar överbevisning) om det man inte ser

Vet du varför det har blivit så här? Många läser inte eller studerar bibeln längre därför förmörkas bilden av Gud för hjärtats ögon. Jag hör att det finns kristna idag som vägrar läsa GT för de ser en sträng Gud där. De väljer NT för där ser de bara nåd kärlek och förlåtelse! Men Gud har aldrig förändrats och kan inte förändras heller men han har gett oss en tid av nåd.

Mal 3:6 Jag, HERREN, har inte förändrat mig, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats.

Heb 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Det var precis det jag menade med balans förut vi började med att läsa sådant som vi sedan läser om i Uppenbarelseboken. Det som om hände Israel är en förebild för oss som har slutet inpå oss (1 Kor 10) Hur länge är det kvar på Guds klocka? Det verkar som Gud blir som i GT igen när nådens tidsålder tar slut.

Utan en sann uppenbarelse av korset kommer vi aldrig att lära känna Gud helt och fullt i hans attribut. Hans Vrede Hans Rättfärdighet och helighet mot Synden. Hans Barmhärtighet och Nåd och Kärlek.

Rom 12:19 Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.

På Korset kan vi se hur hans vrede krav på rättfärdighet möter hans nåd och kärlek och barmhärtighet.

Gud sände sin son
Gud blev människosonen
Gud blev 100 % Människa och 100 % Gud
Korset fullbordade Guds Rättfärdiga krav ställda på människan
På korset spikades skuldbrevet fast du är betald och friköpt från slaveriet

Kom inte och säg att Gud inte är kärlek han tog det straffet du och jag skulle fått var och en av oss (Jes 53) Adam syndade en gång och det smittade ner hela människosläktet. Jesus Kristus gör varenda en av oss som tror på honom till en ny skapelse i Kristus och räknar inte det gamla som tur är. Så budskapet när det gäller Gud är att han har inte förändrats han kan inte förändras.

Inget bevisar mer än korset att Gud är densamme där möter Guds vrede hans egen barmhärtighet och nåd.

Psa 85:10 Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet skall bo i vårt land. 11 Nåd och sanning skall där mötas, rättfärdighet och frid kyssas. (Golgata Kors ingången till det himmelska landet)

Jag vill avsluta med en profetisk hälsning till just dig som delvis handlar om drömmen jag fick. En eld som jag tror är en prövningseld tändes upp mitt ibland oss vis skymningen. Ett sändebud från Gud garanterade och försäkrade att den äkta tron är en äkta garanti en försäkring till full upprättelse. Det kan komma en prövningstid där det ser ut som om du förlorar något som du älskade varför och när det sker kan bara Gud svara på. Men helt plötsligt är Guds härlighet hos dig igen och din tro garanterar och grundas på en försäkring som aldrig förändras: Gud kompenserar alltid fullt ut!

1Pet 4:12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. (När Gud gör det som är omöjligt för människor)

Återigen “Kristuslidanden”
Återigen “Kristuströst”
För att Nåden skall strömma allt starkare istället för vår själs kraft.
Försök inte ens begripa korsets mysterium men böj knä inför det.

De eldar Elvor och jag vandrat igenom tillsammans Herren alltid visat redan innan de kommer genom profetiska drömmar och syner. Han har aldrig någonsin haft fel de är beskrivna med sådan förvånande exakthet och överbevisning. Varenda tjänst vi gått in i och varenda tjänst vi har lämnat för nästa uppdrag. Till och med mina sjukdomar och mitt lidande har han visat att han vet om och allting är så perfekt planerat. Håller du bara fast vid den himmelska försäkringen gäller: Den himmelska garantin! Gud kan omöjligt ljuga! Men han har sin egen tid och den råder vi inte över och bara väntandet i sig själv är faktiskt en prövning.

När jag startade mitt arbete på Betelskeppet visade Herren att när du slutar och kommer därifrån kommer du göra det genom att få gå igenom en eld. Herren har aldrig fel det uppfylldes exakt med andra ord Herren tillät prövningen och gav mig ett bibelord.

Och dagen därpå ringer en kvinna och profeterar exakt sådant hon inte har en aning om. Herren själv ville ta bort mig därifrån från att påverkas av en annan ande som kommit in. Så beskriver hon i detalj saker profetiskt det Herren redan uppenbarat in i minsta detalj. Det som även andra profeter och Herren själv nyss talat till oss om. Prövningseldarna har Herren tänt för de som sig har Jesu tro i hjärtat fyllda med Anden det är de som bestämt sig att inte kompromissa med bekännelsen! Han visade redan innan att kärlet skulle klara Elden där brinner det som vi tänker upp och vi får vara Herrens renade kärl.

Efter denna händelse kom en väntetid där vi gjordes beredda att dra ut på en redan jämnad väg bärandes på Herrens Kärl som nyss gått igenom elden. Vi behövde inte fly eller stressa vi visste redan om vad som skulle hända redan i förväg, Det konstiga var att fruktan var totalt försvunnen och vi förde Herrens kärl framåt till en plats förberedd med mat och kläder.

2 Tim 2:19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder.21 Den som därför renar sig (Och håller sig borta från dessa (Gnostiker – Mystiker – Österländska anden) blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott (Ljuset) arbete

Levi betyder den som älskar Herren med Hjärtat och reningen av dessa är den tuktan (Eld) Herren själv utför av de Levi söner som älskar honom. Vi begriper inte att det är Herrens tuktan som samtidigt skiljer oss ifrån sammanhang eller personer han vill ha bort oss ifrån. Jag läste en kommentar som gjorde mig överlycklig nämligen att om vi älskar Gud så talar han till oss personligen om sin vilja.

Han äger dig och vill du skall vara där han vill du skall vara under en speciell tid. Det ordet att Gud tuktar dig innebär även att om du inte förstår hans vilja om att du skall lämna ett ställe. Ett Jobb eller en församling eller en annan omständighet kommer Gud att hjälpa dig genom att helt enkelt själv stänga dörren för dig. På det sätt och vilken tidpunkt Gud låter dörren stängas på bestämmer han och inte du. Till och med när vi inte förstår saker och och tidpunkter i Guds perfekta kalender kan tuktan från Gud innebära att han stänger dörren genom att arrangera omständigheterna så att det sker.

Heb 12:6 Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. 7 Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far?

1 Kor 1:30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren……

Nu kan jag glädja mig i Herren för jag ser att han har handlat med oss flera gånger på liknande sätt! Så om Gud stänger en dörr för dig gör han det alltid av Kärlek och Trofasthet. Han ser vad som kommer att ske men du står i flera år innan du begriper någonting. Gud stängde alltså dörren av kärlek och nåd du tjänar aldrig människor du tjänar Gud enligt hans perfekta plan.

Upp 3:7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn

Herren stängde dörren för det var hans vilja men jag förstod inte det. Tiden var ute men jag förstod det inte jag sörjde varje dag. Idag kan jag känna sådan tacksamhet istället jag tror att många likt mig inte kan se att den delen även tillhör Gud tuktan av den han älskar och bär hans kärl.

Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! (Babylon) Rör inte vid något orent! (Lära eller ande) Gå ut från henne (Skökan Babylon – New Age) rena er (Luttringseld) ni som bär HERRENS kärl. (Leviterna) 12 Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er (Jämnar Vägen) och Israels Gud avslutar ert tåg. (Fullbordar sitt verk)

Mal 3:3 Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. (Äkta Kärlen) Han skall rena Levi (Hjärtat) söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära (I Kärlen) fram åt HERREN en offergåva i rättfärdighet. (Jesus Kristus)

Upp 12:6 Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar.

Upp 12:14 Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid.

JAG GÖR EN PARAFRAS DIREKT FRÅN DEN HEBREISKA TEXTEN OCH LÄGGER IN ANDEMENINGEN.

Jesaja 52;5 så vad är det vi nu se sker i håller mitt folk på att föras bort igen av den babyloniska skökans demoniska lärorna som lär dem att tömma sinnet och ersätta mitt ord med den österländska andligheten som är driven av kraftig demonisk aktivitet?

Den som med ett annat namn kallas för New Age eller fyller deras sinnen och hjärtan med österländsk demonisk visdom. Ormen eller Draken som står bakom dessa demoniska läror är alltid en fiende och motståndare till mig. Kom ihåg att ni är Guds hjärtas åkerfält så sår vi österländsk babylonisk visdom tar det över hela hjärtats åkerfält. Det du talar ut sedan och sprider kommer att se; Jesus Kristus som ett “Kristusmedvetande” “en opersonlig kraft” eller en “smörjelse” detta sker ofta genom media och ungdomskonferenser idag; Ormen kommer idag rakt in i de omognas sinnen i genom Media: Att namnet Jesus har blivit en opersonlig kraft istället för en peson vanärar Herren.

I Jesus Kristus har jag verkligen mitt ljus” (Sonens Rike) utanför Jesus Kristus ger Gud auktoritet (Exousia) åt ett annat mörker som uppträder som ljus. Men så kommer ju det stora problemet: Vi har förlorat den förmågan vid syndafallet och vi kan få tillbaka den igen som troende (Ef 1:18-21) Men vi kan även förlora den igen som troende (2 Kor 1:3) Så i lydnad för kungen kan vi bara genom fortsatt kärlek (Agape) till honom få fortsatt urskillning.

1/ Serubbabel (En främling i eller mot Babylon = Se Heb 11:13)
2/ Jesua (Herren Jesus Kristus kungen i Guds Rike)
3/ Nehemja (Tröstaren och Vägvisaren) Andens – Nåd – Tjänster
4/ Asarja (Den som hör och lyder Gud = Agape)
5/ I Ezra 2:2 (Ararja) = Bytt namn ? Guds Prins (Israel)

Jes 52:8 Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de skall med egna ögon (GENOM ANDENS UPPENBARELSE) få se HERREN vända tillbaka till Sion.9 Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty HERREN tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. 10 HERREN uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning. (Yeshuwa) 11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! (MYSTIKEN- GNOSTICISMEN - TROSRÖRELSEN - NEW WINE = ANTIKRISTS ANDE) Gå ut från henne (Den fallna andevärlden Demonerna och dess läror det nya vinet) rena er, ni som bär HERRENS kärl. 12 Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg.

1/ Det gäller dem som är nyktra och inte dricker om natten
2/ Det gäller endast dem som är vakande nyktra under natten
3/ Den försäkringen gäller bara de vars prövning klarar elden
4/ Det handlar om dem som drar ut från skökan Babylon
5/ De sin vägrar delta i gnosticismen och mystiken
6/ Det gäller bara de som har ren mat i sina kärl att ge människor
7/ De som delar ut orena mat eller förvrider skriften kallas de laglösa
8/ De som förkunnar hela Guds rådslut och rike för de rättfärdiga
9/ Detta var exakt vad Herren sa till mig 1989 men fattade det ej då!

Herren själv kallar ut med gänget som drar ut ur Babylon nu Gud sa: Jag kommer själv kalla ut min kvarleva som står på Sions Berg: det finns medlemmar bland oss dom fått en personlig kallelse att gå upp på Sions Berg.! Kvinnan jag berättade om på Orust som vi inte kände profeterade och väckte upp igen det Herren talat redan från början till oss: Ni skall vara med om att gå först ut i ett andligt exodus från Babylonien förebildad av av Nehemja: Som är en bild av Andens verk dessa som drar ut behöver inte stressa de är testade och formade i elden. Det märkliga att hon sa till Elvor att vi skall gå först – Det är alltså inget märkvärdigt utan hon talade om att Nehemja gruppen de som du nu hör på media varna för allt hot mot den sanna församlingen och bygger upp muren igen. behövs var beredd på Herrens kallelse han söker sådana som står på hans sida för att laga revorna i muren (Villoläror öppnar smygvägarna för de österländska andarna)

Från och med nu när Janne gått i förtidspension har vi större möjligheter att besöka hemgrupper eller församlingar helst nära Göteborgsområdet. Vi undervisar utifrån bibelns klara grund. Vi driver även 2 mycket populära hemsidor som kommit till genom rena mirakel.
www.elvorochjanne.se
https://www.truereformation.net/

Mötet kan gälla en vanlig dag eller kvällssamling eller helg om det passar er bättre med ren sund undervisning och rådgivning och samtal utifrån från bibeln. Kontakt: Elvor på mobil: 0733-521689 E-mail: ohlinelvor@gmail.com – (Betalning = Att få ihop till resan och mat är den bibliska principen vi håller oss till och övernattning om det skulle passa) Vi har fått så många förfrågningar från grupper som vi förut tvingats säga nej till. Annars inbjuds ni till träffar regelbundet i Göteborg med Parousia Mission ca 1 Gång/Månaden /Elvor & Janne Ohlin – Göteborg.


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, INTERFAITH, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.