Glöm inte det 3:e nu kommer det 4:e Riket

Endtimes ministries hade nog rätt från början. Men nu i NWO

Den är över 3 timmar lång men missa inte detta! Det är svensk test!

Demonisk aktivitet såg till att detta skedde New Age moder Helena Blavatsky startade det hela. Kommer historien att upprepas? Be om beskydd och Guds ledning. Är du känslig så se inte dessa videos: De talar om utrensningar! Det är alltid den österländska som symboliseras av solen Nazisternas Swastika är inget annat än en bild av Soldyrkan (Baal – Antikrist – Babylon)

På Sanskrit betyder Swastika intressant nog: Det som är det goda! (Ljuset) (Hinduism) Det är rena hånet mot Jesu dop i Jordan och hans lära om alla människors lika värde i Kristus.

Adolf Hitler on God: Quotes Expressing Belief and Faith

Heinrich Himmler: The Nazi Hindu

Så tankarna på en övermänniska som skall styra jorden är väldigt likt Kains och den nuvarande elitens som kommer att sätta upp det antikristliga systemet: Nazisterna hämtade alltså samma tankesätt och var djupt involverade i tanken på en supermänniska som skall ta över jorden. Det här är i princip samma tankesätt som New Age har andligen. Därför kan du omöjligt skilja Hitler och Himmlers tankar på att en Arisk ras är toppen på människans evolution. Här involverades Asatron och tron på de gamla germanska Gudarna i Nazismen därför ser du de två blixtarna i SS loggan.

Har vi verkligen förstått hur viktigt för Satan läran om evolutionen är för att kunna få till allt det här med att vi utvecklas mot Gudaväsen? Jag citerar det jag skrev om Evolutionen (PDF) Jag tar bara med ett citat får du sedan ladda hem o läsa själv men förstår du inte att Demonerna driver Evolutionen missar du allting.

CITAT: Vart kom detta ifrån hatet mot bibeln och Gud? Vet du vad jag tror? Pierre Teilhard de Chardin lärde honom hur man tömde sitt sinne för att möta Gud. Där möter man inte Gud man möter onda andar som talar och dessa onda män tror det är Gud. Så i den New Age andevärlden är det tydligen 3 saker
onda andar uppenbarar för sina anhängare.
1/ Världsregering
2/ Evolution
3/ Detta skall göra er till Gudar

Julian Huxley skrev förordet till Pierre Teilhard de Chardins bok: Han är en remarkabel mänsklig varelse han har tvingat teologerna att inse ett annat perspektiv: Evolution! För min egen del är det en känsla av en enorm andlig befrielse att förkasta Gud som en allsmäktig supervarelse. Darwinismen drev bort varje tanke på Gud som en organisatör av minsta detalj. Julian Huxley njuter av att beskriva hur Evolutionen dödade Gud. Vilken lättnad att Gud försvann för då behöver vi inte längre behöva oroa oss för synd eller dom. Vilken intelligens va? Han menar vi kom från ingenstans och är på väg till ingenstans. Hur totalt meningslöst är då inte denna resa om inte Gud existerar? Nu skall du förstå att Evolutionen fick sådan fart i Världen. Julian Huxley blev chef över UNESCO alltså hela världens högsta vetenskapliga utbildningssystem. Han sätts nu som chef för FN för att
sprida Evolutionen över världen. FN var från början konstruerad för att bli en världsregering så det hör ju ihop sa vi Världsregering och Evolution. Pierre Teilhard de Chardin och Alice Bailey båda NEW AGE formade FN:s ideologier. Bara så ni vet vart vi är på väg och att New Age driver på Evolutionen framåt.

Detta stämmer så väl in på Ps 2 människan förstår inte sin egen undergång hon är en dåre om honom förkastar Gud.

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? (Tömmer man sina tankar = New Age) 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde (I FN) 23 “Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.” 4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. 5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: 6 “Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” 7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött dig. 8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. 9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.” 10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Det är Guido von List och Helena Blavatskys (New Age moder) demoniska uppenbarelser.

Från den 14 Juli 1933 Bestämde Nazisterna “Tvångssteriliseringar” av sjukdomar de trodde var ärftliga Man tvångssteriliserar över 400, 000 Epilepsi, Alkoholister mm. Från Mars 1933 börjar Judarnas egendomar att bojkottas. En månad senare får inga Judar arbeta inom offentliga arbeten. Sedan får inga Judar undervisa i skolorna, sedan utestängs Judarna ifrån det Tyska samhället och det ekonomiska liv (Upp 13 igen) Från 1935 ges order att isolera Judarna ifrån det Tyska folket.

Från de Tyska mystikerna Hitler lyssnade till hade han fått det uppenbarat. Hitler hade kontakt med det ockulta och det var dessa demoner som sa: Judarna är inte människor! Det är Guido von List och Helena Blavatskys (New Age moder) demoniska uppenbarelser. Hitler hade kontakt med det ockulta och det var dessa demoner som sa: Judarna är inte människor! Detta hade Tyska ockultister sagt i åratal! Sedan blir det bara ondare och ondare 1935 började programmet att döda alla handikappade. Precis som med alla “naturliga dödsorsakerna idag” Pga ett vaccin?

Predikaren 1:9 Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.10 Finns det något om vilket man säger: “Se, detta är nytt”, så har det redan funnits i gamla tider som varit före oss.

Hitler är New Agare och Ockultist: Han läser Blavatsky (New Ages Moder) OBS! Här säger Hitler: Vi håller på att bli Gudar! Det är exakt vad den “Kristna New Age läran” Manifested sons of God också säger!

Amos 3:5 Fastnar en fågel i en fälla på marken utan att någon snara är gillrad för den? Slår en fälla upp från marken utan att den gör någon fångst? 6 Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? 7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. 8 När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera?

Det är exakt det vi försöker göra så länge det är möjligt det är två saker Herren alltid visar när det gäller profetisk uppenbarelse när det gäller Trosrörelsen – New Wine de måste komma från samma källa nämligen New Age – Precis därifrån hämtade Nazisterna ockult inspiration (Jag talar andligt nu) Dominionism. Kingdom Now – Manifested Sons Of God – Latter Rain samtliga har alltså samma källa som New Age där finns ett elittänkande (Andligt)

I Serien Avslöja Mörkret på vår hemsida Truereformation finns en hel serie information av vad som sker över hela världen och historien bakom händelserna också.

Del 1 – Evolutionen är mörkrets agenda från start till mål
Del 2 – Covid 19 en “Täckmantel”
Del 3 – The Great Reset – Den kommande ekonomiska krisen
Del 4 – En Socialistisk (kommunistisk) världsregering
Del 5 – Den 4:e Industriella revolutionen
Del 6 – Förändra människan genom Bio/Data teknik
Del 7 – Transhumanism 

Upp 21:4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” 5 Han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: “Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” 6 Han sade också till mig: “Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten.

Mvh Janne Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.