Gud tar bort för att fullt välsigna din själ!

Job 1:21  And said, Naked came I out of my mother’s womb, and naked shall I return thither: the LORD gave, and the LORD hath taken away; blessed be the name of the LORD. 22  In all this Job sinned not, nor charged God foolish

Job 42:12 Och HERREN välsignade slutet av Jobs liv mer än början.

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

En äkta tro ger en äkta rättfärdighet och nu är det så ofta dålig undervisning så ingen förklarar någonting så Satan lyckas förvirra oss: Vi tar bara emot och tror på allting vi hört utan att ställa oss mer frågor. Låt mig försöka göra en enkel beskrivning för dig om den sanna vägen rättfärdighetens väg vars mål alltid är din själs (Gk: Psuches) frälsning.

1Pe 1:9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

Herren vill återställa (Hela) din själ (Gk: Psuche) till det han tänkt med din personlighet från början redan innan du fick en kropp i din moders liv.

Jer 1:4 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 5 “Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”

Gud hade givetvis lett Jeremia genom livet där han mött olika saker som Gud använde för hans formande. Gud har sin klocka den kallas för (Gk: Kairos) Det finns ett hebreiskt ord för när Gud har en bestämd tid för ett möte också (Heb: Moed). Människans tid (Gk: Chronos) och denna tidsålders tid (Gk: Aion)

Eftersom Guds klocka aldrig kan gå fel för han arbetar efter en redan färdig plan är det alltid Gud som agerar med oss så vi är färdiga när Guds tid är inne (Heb: Moed Gk: Kairos) för oss människor snurrar tiden runt på våra klockor (Gk: Chronos)

Vi har ingen aning om när Gud Kairos eller Moed är inne. Vare sig Mose och Jeremia hade naturligtvis ingen aning om att Gud redan bestämt ett möte med dem längre fram och vakat över dem med sin nåd. Det står att Abraham fick veta Guds hemlighet strax innan han förstörde Sodom o Gomorra (1 Mos 18:17)

Sodom och Gomorra betyder på Hebreiska: “Ett hemligt uppror” (E – Sword – Kommentarer) det är alltså en förebild på Herrens Dag som bara Guds (Gk:Kairos Heb: Moed) klocka vet. (2 Tess 2)

Gud uppenbara sina hemligheter för sina tjänare profeterna. (De som vandrar som Abraham i Ljuset 1 Mos 20:7)

Amo 3:6 Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? 7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. (De som vandrar som Abraham i Ljuset)

Lägg märke till att hela Amos 3 är en förebild på domen över Guds hus. 1 Kor 10 att det som sker Israel är en förebild på domen över Guds hus i ändens tid.

Nu står det om Abraham att han var profet (1 Mos 20:7)
Det står att vi skall vandra i Abrahams fotspår i tron (Rom 4:12)
Det står även att vi skall vandra i Kristi fotspår (1 Petr 2:21)

Gud arbetar alltid enligt sitt bestämda tid Kairos. Så när tiden är inne på Guds klocka uppenbarade han och kallar dig var en del av hans plan och rådslut. (Ef 1:9-10) Det är uppenbart att alla själar är skapade genom honom för honom och till honom.

Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Gud kände Jeremias personlighet (Själen – Hans personlighet) innan skapelsen. Rean från hans födelse började Herren arbeta med leran för att forma hans liv. Gud började alltså leda och forma Jeremias liv genom olika livssituationer för att göra honom redo just när Guds tid (Gk: Kairios) var inne. Vi kan förstå att han måste gjort på samma sätt med Mose. Gud är så enormt stor så han vet alla saker redan i förväg!

Du får på samma sätt höra det sanna evangeliet och Guds levande ord kommer in i din ande som förut var under en dom du var utan kontakt separerad från Gud som är Ande – Liv – Ljus.

När nu Gud kommer in i din ande skänker han dig i ett ständigt pågående flöde av en äkta Tro – en äkta Rättfärdighet – en äkta Kärlek (Agape)

Rom 8:28 Vi vet (Av upplevd erfarenhet) att för dem som älskar (Agape = Lyder) Gud samverkar allt (Det han bestämt du skall gå igenom) till det bästa (Mot det han bestämt) för dem som är kallade efter hans beslut. (Till de redskap Gud bestämt) 29 Ty dem som han i förväg (Innan världen existerade) har känt som sina har han också förutbestämt (Gk: Prooritzo / Begränsat vägen framför dem till en smal väg) till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt (Gk: Prooritzo / Begränsat vägen framför dem till en smal väg) har han också kallat. (Heb Qarah = Föra att själv Utrusta med allt de behöver som en soldatutrustning) Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. (Frikänt i en rättegång från mörker till ljus) Och dem som han har förklarat rättfärdiga (De som vandrar i det frikännandet eller ljuset) har han också förhärligat. (De har han format och rustat färdigt till en tjänst i Kristus)

1/ V 29 där har du Jeremia – Mose (Innan de ens fanns till)
2/ V 29 Vägen är begränsad i förtid
3/ V 30 De som går den smala vägen och säger ja
4/ V 30 De som går den vägen kallar han och förklarar rättfärdiga
5/ V30 Rättfärdigheten till förhärligandet du blir vad han planerat
6/ V 28 Allt i livet du mötet bittert som sött kommer leda dig mot målet

1 Pet 2:25 Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om (Gk: Vänt tillbaka) till era själars (Gk: Psuche) herde och vårdare. b v

Vår själ (Gk: Psuche) kan alltså skadas av olika händelser vi går igenom i livet särskilt under vår uppväxt eller efter olika trauman och svåra saker vi gått igenom eller går igenom just nu.

Det verkar livsviktigt att vår själ vänder sig åt rätt håll Petrus visar vägen till den bästa försäkring och det bästa försäkringsbolag du kan ha som garanterar att du får tillbaka allting om du förlorat något.

Världens bästa försäkring vet du vad det är?
1 Pet 2:24 Och våra synder (Dödens och mörkrets makt och skuld på din själ) bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö (Vår själ Separeras) bort från synderna (Mörker = Syndens Konsekvens) och leva (Drivas av Anden) för rättfärdigheten. (Frikännande och Ljuset) Och genom hans sår har ni blivit botade. (Gk: Iaomai)

När du nu läser 1 Petrus 2:24-25 igen så ser vi direkt att det är i första hand inte kroppsligt helande utan ett helande och återställande av din Själ (Gk: Psuche) Jesus menar alltså inte kroppens helande här

Här beskrivs någonting som återställer vår själ!
Synderna kan i bibeln bildligt talat beskriva som allt som orsakar sår och ångest och förstör eller river sönder våra själar. Ordet mörker i bibeln kan sammanfatta allting som förstör våra själar.
Mörkret = Kan betyda Satan själv och hans fallna änglar!
Mörker = Kan även betyda syndafallets konsekvens eller döden

1 Joh 4:9 Så uppenbarades Guds kärlek (Agape) till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom (Han i oss och vi i honom) 10 Kärleken (Agape = Lydnad) består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat (Agape = Utgivit sig själv) oss och sänt sin Son till försoning (Gk: Hilasmos) för våra synder. (Exakt samma betydelse som 1 Pet 1:24-25)

Av ordet Försoning (Gk: Hilasmos) kommer det grekiska ordet för Nådastol Heb 9:5 (Gk: Hilasterion) Så Jesu död på Golgata Kors garanterar den som tror och ger oss en försäkring en garanti på våra själars återupprättelse. (Helande av Själen)

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga (Juridisk rätt till frihet) utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. (Gk: Apolutrosis) 25 Honom har Gud, genom hans blod (Försoningsoffer på Korset) ställt fram som en nådastol (Gk: Hilasterion) att tas emot genom tron. (Heb: 11:1 Garanti – Försäkring – Överbevisning) Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna,

1/ Vem är i centrum = Jesus Kristus
2/ Vad har han gjort för våra själar? = Befriat och helat
3/ Han har försonat (Gk: Hilasmos) 1 Joh 4:9
4/ Han har friköpt (Gk: Apolutrosis) Rom 3:23
5/ Han har förklarat oss rättfärdiga (Frikända) (Rom 3:24)
6/ Han har förhärligat oss genom att vi blir det han tänkt (Rom 8:30)
7/ Tron är garantin och tryggaste försäkringen (Heb 11:1)

Heb 11:1 Tron är en övertygelse (En “Försäkring” eller en “garanti” från Herren som aldrig kan ljuga) om det man hoppas, en visshet (En klar överbevisning) om det man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd (Solklart bevis i en rättegång som leder till en frikännande dom)

DRÖM OM ÅTERUPPRÄTTELSE

Nu skall jag berätta en mycket intressant dröm jag drömde när jag mådde som sämst i min sjukdom nyss. Det var en mycket jobbig tid för både Elvor och mig. Då hade jag en dröm en natt som jag inte förstod då måste varit från Herren. Massor av folk var ute på en resa långt bort och skulle fotografera vid skogen intill en stor sjö vi var de enda som var frälsta vad jag vet. Alla andra fotografer var ganska välbärgade och hade hade utrustningar som var värda massor . Vid en viss tidpunkt skulle alla samlas vid ett läger och varenda en av oss lade all utrustning i en enda stor hög en bit bort.

Vad jag minns började det skymma och någon tände en lägereld. Alla satt runt den plötsligt upptäcker någon att en tjuv hade smugit sig in i lägret och snott hela högen med foto utrustning. Det blev ett väldigt ståhej inte roligt precis att bli bestulen på så värdefulla saker. Vi blev så bedrövade och ledsna för vi hade förlorat allting för vi hade varenda fotopryl och kamera med oss. Med plötsligt är det en man mitt ibland som utstrålade vänlighet och talade med lugn stämma, Jag hade aldrig sett honom förut!

Han började utfrågade alla vilken försäkring de hade och den ene efter den andre talade om vilken försäkring de hade. Han sa till dem alla tyvärr er försäkring täcker inte obevakad utrustning. Jaha tänkte jag nu är det helt kört! Plötsligt vänder han sig till sist till oss och frågade samma sak: Och ni två då vilket försäkring har ni? Vi var de enda som hade en speciell försäkring. Då säger mannen helt övertygande till oss de är de enda jag vet kommer att ge er helt ny utrustning. Vi tvivlade då säger han: Jag kan garantera att båda två kommer att få en helt komplett ny utrustning igen det är den enda försäkringen av alla som aldrig förändrat sina villkor. Var inte oroliga jag känner väl till det här jag garanterar er detta!

Mannen som talade är naturligtvis en bild på Herren. Jag tar det som ett löfte om en hel återställning och upprättelse av det som gått förlorat. Jag känner att detta gäller inte bara oss utan alla som håller fast vid den äkta tron och inte hoppar på fel tåg som kommer nu.

1 Tess 5:24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare

HERREN ÄR INTRESSERAD AV ATT FRÄLSA VÅRA SJÄLAR

1 Mos 35:18 Men när hennes själ skulle lämna henne (ty hon var döende) gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far kallade honom Benjamin. 19 Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrat, det vill säga Betlehem. 20 Jakob reste en stod på hennes grav. Det är den som än i dag kallas Rakels gravsten.

Själen (Heb: Nephesh)(Gk: Psuche)
Lämna henne (Heb: Yatsa) Föras ut från henne!
Den troendes själ går till Gud!

1 Pet 1:6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (Agape) ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

Agape som är Gud kärlek handlar om lydnad i tro under vad en kung sagt du kan se innebörden här. Tron som är en garanti och en försäkran och en överbevisning av det vi inte kan se:
1/ Den äkta tron måste prövas i elden
2/ Den äkta tron lyder och älskar (Agape) vad kungen har sagt
3/ Bara den äkta tron kan glädja sig i prövningen för den kommer av nåden
4/ Den äkta tron vandrar på den smala vägen
5/ Trons slutmål är din själs totala återställning och helande = Frälsning

Vi påstår att vi känner Gud och att vi älskar honom med vår mun. Men vi kan i hjärtat älska världen mer och därför kommer Gud att testa om vår tro och vår kärlek är äkta. Hur och när han gör det är upp till honom själv att bestämma. Vi kan inte älska världen mer än Gud för då gäller inte försäkringen eller garantin så att säga. Det är ingen äkta tro och det kommer Gud att brinna upp i elden.
> Äkta Tro (Garanti – Föräkring)
> Äkta Kärlek (Agape)

Mar 8:36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? (Gk: Psuche) 37 Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ (Gk: Psuche)

Jesus beskriver att våra själar har ett oerhört värde inför honom. Det som gör dig till den person Gud från början har tänkt att du skall vara finns nedlagt i din själ. Där finns ditt minne dina känslor därifrån kan du fantisera. Därifrån kan du övertygas och härifrån kan du känna önskningar och hänförelse och här finns ditt sinne och ditt förstånd.

Satans vilja är att hålla din själ borta från Kungen på olika sätt
Kungens vilja är att du skall älska och lyda honom med hela din själ

1/ Äkta Kärlek (Agape) lyder Herren din Gud
2/ Äkta Kärlek (Agape) lyder Herren din Gud med hela vår själ (Psuche)
3/ Äkta Kärlek (Agape) lyder Herren med hela vår kraft och styrka
4/ Äkta Kärlek (Agape) lyder Herren med hela vårt förstånd
5/ Äkta Kärlek (Agape) lyder Herren och gör inte skillnad på sin nästa

Så Gud kallade varje människan innan världen ens startade att älska honom och bära frukt åt honom. (Agape) Detta att bli det Gud har tänkt att du skall bli är mer värt än jordens sammanlagda skatter. Vår själ är inandad i oss redan av Gud men det är bara Jesus Kristus den andra Adam som kan andas in Anden in i din ande och förvandla dig.

Den gamla människan jagar alltid upplevelser till själen utvändigt
Den nya människan kan aldrig bli nöjd annat än genom Guds Ande

Bibelns centrala budskap är korset som symboliserar det perfekta offret ett utbyte av den gamla människans själ till den siste Adams själ (Jesus Kristus) som är liv (Anden)

Det viktigaste budskapet för en människa är att hon kan bli rättfärdig inför Gud och bli det Gud bestämt henne att bli innan hon ens skapades. Men om du vill bli frälst och säga ja måste vi följa honom och bära vårt kors! Det finns nämligen ingen annan väg att nå vad Petrus kallade: 1 Petr 1:9 Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

SATAN VILL KOPIERA FRÄLSNINGEN SÅ VI BARA TROR VI ÄR FRÄLSTA

Aldrig förut har jag blivit så säker på att den stora förvirringen kom genom den falska Torontoväckelsen – The New Wine – Det är New Ages falska vinträd – Det var därför Jesus Kristus sa att han var det sanna vinträdet! (Joh 15) Det är genom gnosticismen allt kommer ledas samman och just nu verkar de använda sig av “Falska Bönerörelser“. Det blir ju så förföriskt att samlas och be verkar ju så oskyldigt och naturligtvis kommer ju allting att ske i hans namn! Vad sa Jesus om samlingar i stora stadiums i hans namn?

Mat 24:5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: “Jag är” Messias (Smord) och de skall leda många vilse.

Man kan tolka detta som om de tänker samla många som säger sig vara “Smorda” (Mystiker) på samla ställe. Så de “Nygnostiska” kristna planerar stora bönekonferenser för att få vanliga oskyldiga kristna med “New Age” tåget. Många förstår inte att man egentligen splittrar.

Jud 1:17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek (Agape = Andens Kärlek) medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

Det är alltså dessa som kommer med en ny slags gnosticism som upphöjer sig över andra. De som tror att de har fått en särskild auktoritet över demonerna som kommer splittra, (Judas V 8-9) alltså det nya som kommer in. De är knutna till trosrörelsen och Nyapostoliska Reformationen. Det är de laglösa som Jesus nämner i Matt 7: De är i ett falskt gnostiskt Gudsrike och tror på falska under o tecken.

Aldrig förut har jag förstått vilken förvirring gnosticismen orsakat under den första kristna tiden. Gnosticismen är inget annat än New Age eller Mysticism äter du av det trädet kommer du att dö! Tack o lov att man blev förtidspensionerad nu har jag tid att studera och det jag ser chockerar mig!

Himlen är för en gnostiker: “Kristusmedvetandet”
Himlen är för en gnostiker; Absolut ingen plats eller en sak
Gud är för en gnostiker: En “Hen”
För en gnostiker: Så hade Jesus i sitt kött vår orena natur så han han var tvungen att bli frälst. (Därför var ju en jungfrufödsel onödigt för dem)

Contemplative Prayer with Ray Yungen
By Ray Yungen
There is a practice that is becoming more and more popular within the evangelical church. It is called contemplative prayer or centering prayer. Youth organizations and seminaries are particularly drawn to this, thus impacting the Christian youth in this country. Furthermore, there is a snowballing effect wherein contemplative prayer is being accepted and endorsed by more and more evangelical leaders, often based not on their own experience and understanding but rather on the word of other respected leaders who in turn may not have fully researched this subject. I would like to address four points, each with quotes from various published works. A Distinct Connection Between New Age, Eastern Religion, and the Occult, and Contemplative Prayer. First of all, New Agers, occultists and those practicing Eastern religion regard contemplative prayer as part of their own movement. The following excerpts are all from New Age, Eastern thought and occultic books and magazines:

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.