Den kommande skiljelinjen

Jag varnade i skriften i senaste predikan för en ökad demonisk aktivitet Janne Ohlin: Fritt ur hjärtat: Blod på hjärtats port – Ökad demonisk aktivitet / Youtube / Text

Det är precis därför vi har skrivit i alla år men nu är det tydligare än någonsin. Och det är fler och fler som får varningar om vad som sker nu Warren B Smith har varnat i många år vart allt detta går.

Gud tillåter en kraftig demonisk aktivitet att skapa en skiljelinje och en fiendeskap på hela jorden. New Age = Alla som tror de är ett och har samma Gudagnista i sig genom en Österländsk ande tror de är “Kristus”. Dit räknas även mystiken och gnosticismen vi ser idag en flod av detta svepa fram även i våra kyrkor.

Vi ser även hur alla som inte står fasta i evangeliet börja vackla i sin tro och dras med i dessa saker. Varför kommer är alla dessa New Age och Gnostiska översättningarna av bibeln så populära? Kom ihåg nu att man länge har talat om en “Transformation” av mänsklighetens medvetande översättningarna är naturligtvis gjorda för detta.

The Message (New Age – Mystik – Nar) >>
The Passion bible (Nar – Gnosticism) >>
Det nygamla gnostiska Tomasevangeliet >>

Genom att på olika sätt nå Gnosis (Hemlig Kunskap) Frälsning innebär för de Gnostiska att de måste uppleva mystiska upplevelser av kunskapen “Kristus” som de också kallade för “Himlen”.

______________________________________________________________

Stackars församlingar snacka om förvirring i Korint? Vart tror du detta leder? De upplever falska uppenbarelser om himlen.

Så det Sanningens Ande uppenbarar för dig om vem Jesus Kristus är ju vad Paulus kallar för Kunskapen om Gud. (Sanningen) Bara genom den Sanningen kan den kristne få uppleva sanningen om människan. Mat 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

______________________________________________________________

Fick idag en fråga om NEW WINE (=Allt från Torontoutgjutelsen kallades för New Wine) Jmfr med NAR (New Apostolic Reformation) jag menar att det kommer från samma rot och allt detta flyter från och med Toronto ihop med med Latter Rain (NAR). Manifested sons of God (NAR) Joels Armé (NAR).

Men en gnostiker börjar precis som en mystiker i fel ände så att säga. Jesus var bara en mästare (Mönsterbild) som redan funnit inom sig “Gudagnistan” (“Falskt Gudsrike= Himlen) samma tankar i New Age/Mystiken/Gnosticismen.

De börjar med att borra sig inåt först för att genom olika tekniker uppleva kunskapen om “Jaget” (“Gudagnistan“) De menar att bara det som kan upplevas på detta sättet är sanningen det är den realiteten och den sanna andligheten. Så den ultimata naturen av vem du verkligen är kan du endast finna på det här sättet. Att börja leta inom dig först och stänga ute allt annat i tystnad menar de är enda sättet att finna din “Gudagnista” ditt ultimata “Jag” och den här mystiska upplevelsen måste ju frambringa “Ett falskt Guds Rike“. Det är i princip ren New Age för det är exakt samma teknik de använder där. Vi kan säga att evangelium enligt Thomas vägleder läsaren att bli mystiskt förenad med “Kristusanden” och bli “Kristus” själv. På sid 108 i boken står det: As Jesus says in saying 108, “Whoever drinks from my mouth will become as I am. I, too, will become him, and the hidden things will be shown to him.”

Med andra ord förstår vi att det vi kallar för trosrörelsens fader Kenneth Hagin vars skola Ulf Ekman gick på i Tulsa lär ut ren Gnosticism. Han sa att människans riktiga natur är att hon är en ande har en själ och bor i en kropp! När vi förstår det här blir det ju ännu mer intressant att läsa Sven Reichmans bok: Allt är inte Gud som glimmar! (Gratis Pdf)

Vare sig du vill det eller inte alla tvingas göra ett val: Du låter dig “Transformeras” det är att bli ett med New Age och gå på den breda vägen. (Mystiken – Gnosticismen – New Wine – RKK förenar Religionerna = (Oneness) Den breda vägen!

New Age – Kristus (antikrist) De leds in i ett falskt Guds Rike
Skördemännen: Demonerna och Falska budskap Falska budbärare
Slutmålet är Katastrof : De Laglösa – Det stora Babylon

Det Thomasevangeliet lär ut skiljer sig inte ett dugg ifrån Hagin och Bill Johnsons påståenden. Nu blir jag ännu mer säker på att kristenheten håller på att totalt bedras av Gnosticism/Mysticism.

Du finner du alltså att “Jag är” en ande. Du blir mystiskt förenad och blir “Jag är” bokstavligt förenad till ETT Hagin och Bill Johnson säger också att Jesus bara var en “Mönsterbild” För en gnostiker är alltså upptäckten av detta högre medvetande “Himlen” eller du är “Kristus”.

Jag är säker på att Bill Johnsons “Himmel” inte är vad den “Vanlige Kristne” tror att det är. Ju mer du läser om Bill Johnson ju mer av hans böcker ju mer säker blir man. Han menar att “Himlen” är “Guds Rike” eller “Kristusmedvetandet” i dig som gnostikerna kallar “Himlen

______________________________________________________________

Detta ser vi redan nu ta form och vi kommer att se det allt tydligare från och med nu att sann Kristendom på Klippan = Separation) Den smala vägen! Leds av församlingens huvud Jesus Kristus i ett sant Guds Rike
Medhjälpare: Ande och det Sanna Evangeliet Sanna budbärare
Slutmålet är Evigt Liv: Kvarlevan på Sion det nya Jerusalem

Titta noga på linjen jag gjorde ovan och på ordet separation låt oss först citera vad Warren B Smith säger en skiljelinje kommer. Inom New Age talar man om en kommande utrensning.

Oneness = De andliga som funnit Kristusmedvetandet
Separation = De oandliga som inte funnit Kristusmedvetandet

Här skall vi titta på “en gnostisk kristen” sida som säger exakt som New Age
What is Consciousness? Romans 9:1 (Jag har även en Pdf på hela) Titta på bekännelsen om vem Gud är i den svarta rutan med vit text (Eng) Svenska:

Jag tar och läser in andemeningen i texten för enkelhetens skull.
Gud är “Kristusmedvetandet” (Himlen eller universum i dig) alltså inte skaparen, Det är detta som ligger bakom källan till skapelsen själv “It” (Inte han eller hon) “It” är absolut oberoende av dig. “It” det är totalsumman av allting. Så när jag kallar mig själv för Gud talar jag inte ut mitt egen personliga själviskhet. (som hon eller han) “Jag Är” bara ett uttryck av Gud själv som bor i mig “Du är ju absolut ett med Kristusmedvetandet som nu vilar och är absolut ett med din ande. (Det är ju exakt vad de lär)

1/ Du är en ande och absolut ett med (“kristusmedvetandet“)
2/ Du har en själ (Den blir ju ganska obetydligt)
3/ Du har en Kropp (Den blir ju även den obetydlig)

Alltså en Energi som ett verb som är en opersonlig. Inte som ett substantiv av personlig energi. Så fort du börjar tänka att Gud är ett substantiv en person eller en sak eller plats så börjar du separera dig från “It“. Så fort du börjar släppa in sådana tankar så förvandlas du till att bli en begränsad varelse. Det är detta som skiljer mellan de som har en religiös tro och de som har en verklig andlig kunskap (Gnostikerna)

Citat från Warren B Smith ovan efter Tid 26:40 Världen är alltså det system de onda andarna driver som är antikristliga. (1 Joh 4:1-4)

Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! (Separera er från Babylon) Rör inte vid något orent! (New Wine) Gå ut från henne (Vredesvinet – New Age läran) rena er, ni som bär HERRENS kärl (Se till att ni har en sann Jesus och ett sant evangelium) 12 Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg.

Nu när man förstår att New Age talar kodspråk och säger att de skall skapa expandera nya galaxer = Metaverse är alltså konstruerat för att få alla att nå Kristusmedvetandet = Universum i dig Kristus anden och din ande är absolut ett. Och framför allt så är New Age Guden “Könslös”(Hen)

Elvor min fru har skrivit om detta i en Ohlins Fundering 2022-10-13
CITAT: Av en tillfällighet som jag inte ens kommer ihåg, hamnade jag på en hemsida med boken The Physics of Heaven år 2018. Jag tog upp det i en predikan med titeln Kärleken har sin glädje i sanningen. Bill och Beni Johnson är medförfattare. När jag läste långa utdrag ur boken som ligger öppen för alla på nätet, tappade jag hakan. Ja, faktiskt. Det är en New age-bok och att man så öppet bejakar ockult andlighet var i det närmaste chockerande. Bill Johnson påstår att ”Gud har sagt att han vill föra oss utanför gränserna (Bibelns tydliga gränser), ut på nya områden”.
_____________________________________________

Roberta Gilbert preaches on the reach of Gnosticism in the church of today.
En väldigt bra undervisning av att våra senaste varningar stämmer!

https://www.youtube.com/watch?v=uG2GueeiBmE&ab_channel=MelissaDougherty

Den vanlige kristne kommer att bli bedragen för de använder samma språkbruk och om du inte har lyssnar på varningarna vi sänt ut förut kommer du bli chockad hur många som inte förstår att de redan är bedragna.

Himlen är för oss = 3:e himlen där Fadern Sonen Anden är personlig (2 Kor 12:2) Himmelriket eller Guds riket har med en Guds personliga Andens Kraft att döda köttets gärningar i dig så Jesus blir förhärligad (Rom 8:13)

Himmelriket eller Guds Rike är för Bill Johnson och New Age (Gnosticism) är bara Gud (Opersonlig kraft) Himlen är inte för dem en plats inte heller en sak.

BILL JOHNSON – GNOSTICISM =
Metaphysical meaning of kingdom of heaven (mbd)
Observera detta är en Gnostisk hemsida! Men den låter precis som en kristen de har och kommer att bedra massor!

Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias “Smord” och de skall leda många vilse.

Nu kommer du förstå kyrkorna blev så bedragna på Paulus tid exakt samma lära om “Smörjelse” kommer tillbaka genom Hagin / Bill Johnson idag. Men deras läror avslöjar att de är “Antikrister”. Så när vi kommer in på Gnosticismen blir helande och det falska Guds Riket mer intressant än Sanningen själv.

Gnostikerna lärde om smörjelsen så här på Paulus tid.
Anointing in the Gospel of Philip (Gnostisk)

CITAT: Med rent gnostisk tänkande så blir alltså dessa verser jag nu citerar följande: Smörjelsen med “Kristusanden” som är samma sak som “Kristusmedvetandet” (Som alltid är för dem himlen eller en opersonlig kraft alltid en Hen) (Under Toronto sa Roodney Howard Brown: Tänk inte ta bara emot “IT” (Det = Opersonlig Kraft) – Denna smörjelse som hon får ta emot gör henne perfekt och fullkomligt hel. Så citeras helt felaktigt i detta. You, however, are not in the flesh but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Christ. Rom 8:9

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I sann Kristendom är alltid Anden genom din ande kopplat till ditt förstånd och din själ så du är ingen “uppblåst” ballong som svävar omkring i luften buren av olika upplevelser genom handpåläggnigar och lovsånger som mantran.

Rom 6:5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.

Kristendomen är tvärtom mot Gnosticismen en kraftfull och helt uppenbarad hemlighet; Genom en personlig tro på vad Jesus Kristus redan har fullbordat för dig så kan du acceptera att bli förenad till ett med honom.

Men denna förening innebär att bära hans kors och följa honom och inte en massa sökande efter olika upplevelser. Om du gör det och satsar på sanningen blir du belönade med sanningen. Du dör med honom och uppstår med honom i hans kraft när han vill och det sker genom smala passage. Väljer vi den lätta vägen missar du också den sanna upplevelsen av hans verkliga kraft. Risken är stor att Gnosticismen blir mer attraktiv och du jagar upplevelserna först.

För en som tror och följer korset kommer att uppleva att detta var ju redan förberett för mig när du kommer fram till de svåra passagen. Jag kan själv vittna om att nyss har jag gått igenom de smalaste passagen i mitt kristna liv. Men om du säger ja och fortsätter kommer Gud bekräfta att han var med även i de mest knepiga saker du upplevt i hela ditt liv. Jag var nyss med om en av de mest smärtsamma sakerna jag någonsin upplevt! Kan ni tänka er att Gud bekräftade att han var med även mitt i dessa. Han visade mig saker som senare skedde som bevis för att bara Gud kunde veta om det. Jag trodde aldrig jag skulle orka bära smärtan men Gud gjord det!

Elvor bad för mig när det var som värst och fick detta bibelord till mig! Isa 38:17 Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg.

Den gamla Adam är formad efter Adam djupt integrerad med honom i vårt kött. Du kan aldrig studera bort den gamle Adam genom teologi för den enbart försöker bara omforma Adam till att bli något gott. Vi förstår inte att den Gud älskar den tuktar han och det är att dö med Kristus på Korset och den vägen är redan utstakad i detalj genom det Gud planerar att möta i vardagslivet. Gud använder alltså detta sätt att befria oss från saker som binder oss för att befria oss från den gamla Adam. Gud kan inte använda någonting av vår gamla människa för den skulle bara stjäla äran från Guds verk.

Mvh Janne Ohlin / Göteborg


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.