ÖKAD DEMONISK AKTIVITET


VIDEO YOUTUBE

Keith Malcomson – Ljudklipp – Villfarelsens andemakt (Eng)

Ed Tarkowski i en bok Sid 61 vittnar att han gjorde en liknande upplevelse precis innan Toronto – New Wine släpptes lös. Ni vet att vi sedan 90 talet varnat att den anden kommer leda fram till världskyrkan.

Tricia Tillin gjorde samma upplevelse och skrev bara några månader innan 1994: Dammluckorna kommer öppnas med en flod av villfarelse som kommer att hota Guds Folk. (New Wine)

The Nephilim (1 Mos 6:4) kallas för ”Väktarna” av New Age detta måste vara den andliga hierarki Paulus talar om i EF 6
EF 6:12  For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 

Det är dessa som släpps lösa för att försöka leda mänskligheten in i New Age. De har dykt upp med jämna mellanrum för att bedra människor. Warren B Smith och många FD New Agare kan vittna om att demonerna säger att jorden blir ett paradis bara negativa krafter har rensats bort från jorden.

Dessa brukar i New Age kretsar vara kopplade till UFO:s och dess fenomen över jorden och detta ökar i styrka hela tiden nu på jorden.

ED Tarkowski berättar att han råkat ut för en liknande sak som Keith Malcomson gjorde. Ed Tarkowski berättar hur en stark demonisk kraft kom över honom precis på samma sätt som Keith Malcomson vittnar om. Han säger att andemakten försökte gripa hela mitt sinne, andemakten sa att “Jag var Kristus”. Jag lyckades stå emot dessa tvingande tankar i Jesu namn så den släppte greppet. Då fick jag med mina andliga ögon se demonen lämna mig och sätta sig i ett andligt hierarkisystem uppe i himlarna (Den 2:a himlen)

Han förstod att Satan höll på med något starkt på jorden. På ett annat ställe säger Ed att han erbjöds en plats i toppen av det skedde på jorden. Jag kom omedelbart att tänka på Kansas Cityprofeterna och demonen erbjöd mig att bli en av ledarna där. Jag förstod direkt att när Toronto bröt ut att detta var demoniskt. Kan ni tänka er att jag hörde flera vittnesmål från pastorer om exakt samma andliga hierarki manifesterades i Toronto.

Nu började jag förstå vad demonerna verkligen ville vi skulle tro att vi var Kristus. Predikanterna förändrade sin teologi och en efter en började predika den ockulta New Age läran Manifested Sons of God. Nu började alla predika att vi var havande genom New Wine och skulle upprätta en Gudsmänniska som skulle styra jorden som Kristus.

Det var endast genom kontakt med New Wine som du kunde uppnå detta och regera över Guds Rike nu på Jorden. Dessutom så hade min känsliga bönesyster fått ett profetiskt ord: Nu är det exakt som i Noas dagar! Så jag slog upp 1 Mos 6 och läste det ur denna Kristna synvinkel. Det är märkligt att New Age kallar det hierarkisystem uppe i himlarna för Väktarna. Och det är märkligt att samma saker verkar hända igen demoner besöker människor precis som innan floden.

De säger att de kom till i Egypten (Mose?)(Abbadon)(Upp 8-9)

Är det inte märkligt tycker du att det var just i Egypten Kansas City profet ledaren Mike Bickle fick ta mot ett ord från ”Gud”? (Enligt HAFO var det dit Lars Enarsson åkte efter Hosianna) Att Gud nu skulle starta en ny mäktig rörelse på jorden och många kommer att erbjudas en ledarplats i denna rörelse. Dessa ledare gjorde naturligtvis liknande upplevelse som jag fick och började sedan predika den ockulta New Age läran Manifested Sons of God. Mike Bickle är ledare The International House of Prayer (IHOPKC) – bönerörelse likt Sverigebönen.

Att det hierarkisystem som New Age kallar för Väktarna dyker upp snart efter floden är ju inte så konstigt. Det är samma namn som den ”Starke Mannen” kan ha så vi vet att det är de fallna änglarna och de kan ju knappast drunkna. Babylon och det ockulta startar ju igen nästan direkt efter floden.

1 Mos 10:8 Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden. 9 Han var en väldig jägare inför HERREN. Därför brukar man säga: “En väldig jägare inför HERREN som Nimrod.” 10 Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land.

Nimrod betyder ”Låt oss göra uppror” och han är en bild på antikrist i bibeln. Han regerade i Shinar står det och det kan betyda: “The Land of the Watchers,” or Nephilim, eller Guds Söner. En del av hans rike var Babel och det är exakt det vi ser nu när The New Wine för in människor i New Age
genom Mystiken och värre lär det bli. Är Satan släpps lös kommer alla som inte har Kristi Blod på sina dörrar att få påhälsning
och en kraft griper deras sinnen och de tror de är Kristus.

Vad är Mysticism eller Mystik som har blivit så populärt de senaste åren? Det är en upplevelse med en känsla som kan skapa extas eller ett förändrat medvetande eller sinne. Denna upplevda känsla eller extas griper sinnet och ger det ett förändrat synsätt eller medvetande när det gäller en andlig eller religiös sak. Detta kan medföra att den som gör upplevelsen känner och upplever sig ett med Gud eller det absoluta. När det gäller det andliga så kan upplevelsen skapa en stark känsla av att ha uppnått den ultimata högre fördolda kunskapen och sanningen. Människan kan alltså nå en förändring i sitt medvetande och sin personlighet genom olika metoder och övningar som ger mer och mer upplevelser.

Under den första moderna kristna mystikens tid växte detta snabbt till att innefatta ett brett område av ideologier och trosuppfattningar. Inom dessa finns samma förmåga att göra extraordinära upplevelser som förändrar en persons medvetande så hon kan göra samma upplevelser vi nämnt innan.

Det Hierarkin eller Demonerna eller “Väktarna” som New Age kallar dem bjöd in Ed Tarkovski att bli ledare i är troligen NAR. (New Apostolic Reformation) vilket startades av CP Wagner de har alla druckit av New Wine. Alla av dem undervisar:
Manifested Sons of God
Kingdom Now
Dominionism
Joels armé
Latter Rain

Naturligtvis har ED Tarkowski rätt de undervisar New Age läran Manifested Sons of God vilket är typiskt för alla som berörts av Torontos New Wine. Manifested Sons of God är Dominionism och Kingdom Now. IHOP (International House of Prayer) och Mike Bickle är med i NAR (New Apostolic Reformation)

Amy Spreeman skriver om Mike Bickle och International House of Prayer på sidan Berean Research. Detta är nog ett av de mest bekymrande falska rörelser jag sett när det gäller manifestationer av olika andar som förskapar sig som Den Helige Ande.

Nu när vi vet att ED Tarkowski blivit direkt inbjuden att bli en av ledarna i en av den starkaste falska Kristna Karismatiska rörelsen på jorden. Han blev det direkt ifrån den 2:a himlen vilket är de höga platser där Hierarkin eller Demonerna eller “Väktarna” som New Age kallar dem håller till.

Då förstår vi att alla ledarna i NAR (New Apostolic Reformation) har fått liknande påhälsningar: Då förstår man att NAR (New Apostolic Reformation) Bill Johnson sagt ja till inbjudan från demonerna från den 2:a himlen. Han undervisar ju ren New Age.

Vi lägger här ut Bob DeWaay´s analys av Bill Johnsons bok “När himmelriket tränger fram”, översatt till svenska. Vi har tidigare varnat för Bill Johnsons samröre med den s k Profetrörelsen i USA. Johnson finns även med i Andrew Stroms Kundalinivarning.

Mvh
Elvor Ohlin

Läs även min fru Elvor Ohlins: När blev bön en handelsvara från 26/11-22 – Där det verkar precis som Herren sagt – Det är dags för en riktig fara från och med Toronto.

Precis det Herren visat går allting mot mystiken och den enar Världskyrkan då har alla Nationer druckit av Nya Vinet från Toronto. Vänner det verkar precis som om allting speedats upp det tåget går allt snabbare mot Världskyrkan.

IHOPKC: Exposing Mike Bickle (Videon ovan)

När du studerar ledaren för NAR C. Peter Wagner och NAR Aposteln och Latter Rain läraren Bill Hamon, Blir det bevis för att Mike Bickle och hans Kansas City Fellowship/ Kansas City Prophets/ iHOP (International House of Prayer) spelade en central roll i upprättandet av NAR (the New Apostolic Reformation)

Eftersom NAR opererar i hemliga nätverk som infiltrerar församlingar fast det bevisligen i skrifter nämns om dem förnekar: Bill Johnson, Heidi Baker, Michael Brown och Mike Bickle att de är med i NAR (the New Apostolic Reformation)

– De arbetar hemligen i nätverk för att NEW WINE från Toronto att sätta upp Dominionism – Kingdom Now – Latter Rain. Cellgrupper är en Latter Rain tanke att gånga upp den jätteväckelse som de väntar på. Men de drar dem rakt in i Mysticismen genom New Wine nu istället och snabbt går det.

Att titta på en organisations hemsida utåt sett eller deras Söndagspredikningar är ofta medvetet gjorda för att lura folk att de står för en ortodox uppfattning. Dessa falska Apostlar och Profeter uppfyller exakt detta utåt sett New Wine – Kyrkorna gör exakt samma sak. International House of Prayer en ortodox bekännelse: “We believe that Jesus of Nazareth is the Christ (Messiah), the Son of God; that He is God incarnate, fully God and fully man” IHOP – LÄNK

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte

Detta är en exakt beskrivning utåt sett på hemsidor och på Söndagspredikningarna märks ingenting. Men det kommer på smygvägar att förändra läran till mystik så du får en New Age Kristus och får in en Österländsk ande i kyrkan.

Du kan höra Mike Bickle förneka Jesus Kristus som “Gud inkarnerad” och Jesus Kristus som fullt ut Gud och fullt ut människa i många av hans predikningar. Han predikar exakt samma Kenosis lära som Bill Johnson. (Samma konsekvens som JDS) Detta gör att hela NAR kulten är vargar i fårakläder som utåt sett gömmer sig bakom en mask av Ortodoxi. Medan man i hemlighet smyger in Kingdom Now/Dominionist agendan på smygvägar i Kyrkorna. De står även uppenbart för läran om de 7 bergen (the Seven Mountain Mandate) vilket är en typisk NAR signum. Här har bibeln helt rätt igen!

Nu skall vi se på vad Paulus skriver till Timoteus som tjänstgjorde i Efesos där Gnosticismen började få ingång – de motsvarar idag Betel Church och Trosrörelsen. Vi startar i 1 Tim 3:14 till 1 Tim 4:2 (Utan Kapitelindelning i Grundtexten) Hur väl stämmer inte detta på dessa falska Apostlar och Profeter idag.

Jag gör översättningen till en egen parafras direkt ifrån grekiskan och lägger in andemeningen samtidigt: 1 Tim 3:14 Från och med nu skriver jag om saker jag profetiskt ser komma som ett hot mot församlingen. Själv hoppas jag att snabbt kunna komma till dig. 1 Tim 3:15 Men om det skulle hända att jag blir försenad måste klart bli överbevisad i och hålla dig fast vid hur du skall uppföra dig själv för att kunna bevara det Andliga livet kvar i församlingen. Det är alltså det Levande Andliga Guds Hus jag talar om nu grundpelaren eller själva grunden till Sanningen. 1 Tim 3:16 Och helt i enlighet med skriften är vår bekännelse stor och fullt mogen och mysteriet av Guds hemlighet är redan fullt ut uppenbarat för alla. Bibelns Gud blev 100 % människa och 100 % Gud. Han som är den sanna Guden fick en kropp och offrade sig för våra synder. Han förklarades rättfärdig och levde ett totalt syndfritt liv. Han blev sedd av änglarna som även kunde vittna om hans syndfria liv. Han som är Abrahams säd blev predikad till hedningarna som skriften säger. Han predikades om och troddes på bland människor i världen. Nu sitter han på faderns högra sida och regerar i sin egen härlighet. 1 Tim 4:1 Men jag hör Anden tydligt varna om att i de kommande dagarna eller i den sista tiden i en tid som Gud har bestämt själv (Kairos). Kommer en grupp människor att överge den tron eller bekännelsen. De kommer att vända sitt sinne mot demonisk påverkan (De skall göra upplevelser) från den bekännelsen eller tron som är vår grund. (Till Mystiken)

Alltså ju närmare slutet vi kommer ju tydligare kommer det blir att det kommer två vägar . Alla demoner leder genom mänsklig visdom mot Babylon (Mystiken) Guds Ande mot Sanningen

1 Tim 4:2 Detta kommer att ske genom falska predikanter som utåt sett uppträder som renläriga och ortodoxa men som sprider dessa lögner som demonerna säger. Dessa har ett samvete som är brännmärkt och är totalt okänsligt de saknar med andra ord empati.

Det var exakt det Keith Malcomson och Ed Tarkowski fick vara med om för att varna för vad som kommer.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Joseph Smith upplevde en demon som ledde till Mormonkyrkan.
Ellen G White startade på samma sätt 7 – dags adventisterna.
Mary Eddy Baker startade på samma sätt Christian Scientist church
Sun Myung Moon startade på samma sätt Unification Church
Muhammed fick budskap av en röst och startade Islam.

NAR profeterna hörde röster som de sa var från Gud när de fick visionen om att inta samhällets 7 Berg. Så har vi då Mike Bickle som i slutet av 80 talet i september hade en upplevelse i Kairo lik exktas (Enl ett band) han fick höra en mystisk röst som sa till honom med hörbar stämma: Jag inbjuder dig till att resa upp ett arbete som skall nå till jordens ändar. Jag har inbjudit många att göra detta men få har gjort min vilja.

Så 1999 startade Mike Bickle (NAR) The International house of prayer som är kända för sina 24/7 bönetjänster. Det har sedan dess växt och upprättat internationella förgreningar. De har egna seminarier och knyter sig själva till NAR (The New Apostolic Reformation) De ber alltså 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Men det som bekymrar mig mest är att det handlar inte om vanlig bön utan IHOP är hängivna Kontemplativ bön.

Här kommer några citat om Kontemplativ bön från Mike Bickle som oroar mig lite för det är inte vanlig bön han talar om utan Kontemplativ Bön är Mystik.

“Varenda person i Kristi Kropp är kallad att leva sina liv helt i Kontemplativ Bön”

“Varenda en är kallad att leva i Kontemplativ bön. Varenda en,Varenda en,Varenda en. Detta är ett av de största hindren vi måste övervinna motståndet till Kontemplativ bön”

Vad är det då för fel på Kontemplativ bön? Först måste vi kolla upp varifrån det har sin källa och då blir man chockad: Österländsk!

Centreringsbön eller Kontemplativ bön har med gammal tradition tagen ifrån Ökenfäderna. Lectio Divina (Bedja skriftord) The Cloud of Unknowing, Sankt John av Korset och Teresa av Avila. Det var ihopsatt till en metod av bön genom 3 Trappistmunkar Fr. William Meninger, Fr. Basil Pennington och Thomas Keating i St Josefs klostret i Spencer i USA: Det kom genom de 20 åren 1961-1981 när Keating var ledare i St Josefs. Det kom fram genom dialoger med Buddister och Hinduer och en Zen mästare gav en hel veckas undervisning och även undervisning av Transcendental Meditation.

Kontemplativ bön (centering prayer), Andnings teknisk bön. Meditation eller att lyssna in Guds röst är mest uppskattade i spiritual formation.I praktiken och meningen så går Kontemplativ bön rakt emot allt som bibeln lär om att bedja. De som praktiserar Kontemplativ bön tror att man kan tömma sitt sinne så att Guds röst kan höras tydligare och så att du kan bli förenad med gudagnistan inuti dig.


Ray Yungen beskriver själva grundtanken till New Age så här: “Allt som existerar – osynligt som synligt – är gjort av energi. Små partiklar av vibrerande energi, atomer och molekyler, protoner etc. Allting är energi. Den energin tror de är Gud, och därför är allting Gud. (ONENESS) Därför att allting är en del av denna ”gudomliga-energi” så måste ju vi också vara gudomliga. Gud ses inte som en person som är i himlen skild från sin skapelse, utan han är kraften i universum i sig själv och i allting”. (PANTHEISM)

Alla som förespråkar Kontemplativ bön tror och lär att detta är en absolut nödvändighet om man skall kunna bli mer lik Kristus. De som är ut det här gör det utifrån gammal ockult teknik från gamla Romersk Katolska munkar istället för ur Guds ord.

Janne Ohlin – GöteborgThis entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.