En annan Jesus – en främmande ande = Österländsk

DEN LIGGER NU FÄRDIG PÅ YOUTUBE

2 Kor 11:4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande (Österländsk) ande eller ett främmande (Österländskt) evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga (Gnostiska) apostlar.

Den främmande anden som hotar Israel var alltid den Österländska från Babylon. Det har med mystiken att göra och det är samma vin lära eller ande som hotade den första församlingen. Mystiken ligger bakom den lära de kallar New Wine idag det är exakt samma andemakter. De som är invigda i NAR är gnostiker eller mystiker de talar samma lära och dricker samma vin som betyder ande och lära som de gjorde då.

I min senaste predikan: Mystiken drar ihop världskyrkan ! Finns mycket förklaringar men jag skall kommentera denna video lite. Detta New Wine skall spridas till varje nation på jorden innan slutet kommer. Upp 18:3

Upp 17:5 På hennes panna (Tankesätt) var skrivet ett namn (En lära och en ande som ger en Österländskt tankesätt) en hemlighet: det stora Babylon, modern (Alla fallna änglar tillsammans) till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan (Den fallna Änglavärlden) var berusad av de heligas blod (Väcker upp vrede och förföljelse) av Jesu vittnens blod. (De hatar vittnesbördet om Jesus Kristus) Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

1Joh 3:13 Bröder, var inte förvånade över att världen hatar

Modern (Skökan) här är den fallna andevärlden demonerna den österländska ande och främmande lära som Israel och församlingen har haft andlig otukt med. Bildligt är vin en bild på en lära och en ande. Så den som drack ur skökans bägare var den som gjorde sig ett med hennes ande och hennes lära och det är alltid mysticism.

Redan på Paulus tid kom det in ett ny lära och en annan ande New Wine med andra ord.

1/ Annat evangelium = Ny lära (New Wine)
2/Annan ande = Den Österländska (New Wine)
3/ Annan Jesus = Den Österländska versionen (Baal-Satan-Åklagaren)
4/ Andlig otukt = Du gör dig till ett den stora skökan får samma slut

1 Kor 6:16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom (Lära och Liv)

Att inte förbli kvar i honom (Joh 15) då faller du av och gör dig ett med den österländska anden i lära och liv. Du kommer in i ett annat vinträd New Wine det österländska kan aldrig ge god frukt. Kolla in förebilden nu i Israel till det både Elvor och Jag har drömt: 1 Kor 10 Israel som en förebild till församlingen på ändens tid.

Hos 1:2 Detta är början av HERRENS ord genom Hosea. HERREN sade till honom: “Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge HERREN .”3 Då gick han bort och tog Gomer, Diblajims dotter, till hustru och hon blev havande och födde en son åt honom. 4 HERREN sade till honom: “Ge honom namnet Jisreel, ty när ännu en liten tid har gått skall jag straffa Jisreels blodskulder på Jehus hus och göra slut på kungadömet i Israel. 5 Och det skall ske på den dagen att jag skall bryta sönder Israels båge i Jisreels dal.” (Det är exakt samma sak som Harmagedon)

Harmagedon betyder på hebreiska platsen där man huggs av med andra ord en plats där grenarna på vinträdet som inte bär God frukt huggs av. Jisreels dal får därför betydelsen av att här kommer en prövning som skiljer det äkta Israels säd ifrån det oäkta Israels säd.

Israel hade gjort sig ett med en sköka och tagit in österländska läror och en annan ande. Israel hade gjort sig ett med en sköka det här är alltså andlig otukt vi talar om. Du och jag kommer att få sållas som vete eller rensas som ett vinträd om vi inte förblir i Kristus hamnar vi under den falska andemaktens auktoritet.

Bibeln kan ta bilden av en människa både som ett träd och en häst säger Sven Reichman. Innan domen kommer över hästarna Jes 30-31 sker det som jag tror händer just nu ett mörker en Österländsk andemakt (Mystiken) utgjuts över ledarskapet Jes 29:9-16.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. (Andlig blindhet) De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. (Mystiken) Han har höljt mörker (Österländsk ande = Mystiken) över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse (Sannigen) har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig (Den Helige Ande är borta ersatts med New Wine som är Mystiken) är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, (Hästarna i Jes 30 – 31) de förståndigas förstånd (Sinnen) skall förmörkas. (Mystiken ges Auktoritet) 15 Ve dem som går ner i djupen (Satans Djupheter) för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret (Mystiken) och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss? (Den Helige Anden är borta) 16 Hur dåraktiga är ni inte! Skall leret anses lika med krukmakaren? (Den Österländska andemakten får dem att tro att de är Kristus) Skall verket säga om sin mästare: “Han har inte gjort mig”? Eller skall det formade säga om honom som har format det: “Han förstår ingenting”? (Han ger dem åt en Österländsk andemakt)

Jes 29-31 Säger att Toronto – New Wine bekräftar bara det bibeln säger skall ske innan Jesus kommer tillbaka igen. Där sker det Gud varnade skulle ske och sprida sig över hela världen. Bibeln skall stängas för deras ögon Anden dra sig undan och ersättas av Mystiken. Inte nog med det Bethel Church ledar uppmanar dem att göra det.

_________________________________________________________

Vad är Mysticism eller Mystik som har blivit så populärt de senaste åren? Det är en upplevelse med en känsla som kan skapa extas eller ett förändrat medvetande eller sinne. Denna upplevda känsla eller extas griper sinnet och ger det ett förändrat synsätt eller medvetande när det gäller en andlig eller religiös sak. Detta kan medföra att den som gör upplevelsen känner och upplever sig ett med Gud eller det absoluta. När det gäller det andliga så kan upplevelsen skapa en stark känsla av att ha uppnått den ultimata högre fördolda kunskapen och sanningen. Människan kan alltså nå en förändring i sitt medvetande och sin personlighet genom olika metoder och övningar som ger mer och mer upplevelser.

Under den första moderna kristna mystikens tid växte detta snabbt till att innefatta ett brett område av ideologier och trosuppfattningar. Inom dessa finns samma förmåga att göra extraordinära upplevelser som förändrar en persons medvetande så hon kan göra samma upplevelser vi nämnt innan.
_______________________________________________

David Wilkerson vittnar om detta i slutet av detta budskap: Vid 22:17 kommer ett klipp där en kvinna har skrivit ett brev till David Wilkerson om sin pastor som ville ha mer av Gud och besökte Toronto. När Pastorns skulle predika börja predika på Söndagen så började han bara skratta okontrollerat i 30 Minuter. Vet ni vad han sa till församlingen? Den Helige Ande har börjat verka på ett nytt sätt nu. Exakt samma sak upprepades på Söndagen därpå det blev ingen predikan då heller. Detta höll på i 3 månader ingen predikan ur Guds ord bara okontrollerat skratt från pastorn.

Det står i bibeln att det är Sanningen som genom Guds ord som gör människor fria. Kom inte och säg att detta New Wine från Toronto är Andens verk om det drar bort församlingen från att höra Guds ord. Nu har det kommit nya predikanter som manifesterar Anden på nya sätt de skäller som hundar och låter som olika djurläten. Nu finns det predikanter som slutat upp att predika mot synd helt och hållet. Klippet med David Wilkerson slutar vid 23:50.

2 PROFETISKA DRÖMMAR FRÅN ELVOR OCH MIG

Jag börjar med min profetiska dröm sedan berättar jag min frus Elvors får ni se hur Anden bekräftar ordet vi är framme vid Jes 29-31. New Wine eller mystiken är en dom över de visa. Deras sinne blir förvandlat eller förmörkat av villfarelsens ande tills du blir dömd. Det här är allvarliga varningar Guds Hus är under en dom just nu.

Janne Ohlin profetiskt dröm Augusti 22 gällande New Wine där de hade en konferens jag tog upp i min senaste predikan _ Detta är New Age ! Mystiken drar ihop världskyrkan kommer in i mörkret.

DRÖMMEN – Janne Ohlin (Förkortad version)
Anden tar med mig in i en lokal där människor samlas i hemlighet i kolsvart mörker de har hemliga planer. Det var en kyrka som nyss var värd för en New Wine konferens.Pastorn kommer ut kolsvart som Kain i ansiktet både blind och nästan döv och jag tänkte direkt på Kains väg (JUDAS 11) Tankarna gick direkt till 1 Mos 4

1 Mos 4:5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick (Heb: Ansikte) blev mörk. 6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick (Heb: Hans ansikte) så mörk? (Kom ihåg att mörkret har fått auktoritet Kol 1:13 )

Roten till ordet Kain betyder!
1/ Plantera
2/ Få att växa
3/ För egen ära

Sedan fyller Anden mig med en enorm frimodighet så jag pekar med fingret rakt i ansiktet på honom och ropar högt: Du skall inte tro en sekund att jag är rädd vare sig för dig eller några av av dina vänner här i mörkret jag är inte ens rädd att förlora mitt jobb (Gud visste redan att jag slutade jobbet)

Jag skriker följande bibelord till honom:
Jes 58:1 Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder.

Anden lyfter mig rakt in i kyrkan och därinne öppnar alla dörrar och visar vad som finns i varje rum: Obs! Detta kan vara bilden av flera församlingar just nu för så fungerar det profetiska. Herren kommer att håller på att börja döma sitt hus det var tydligast! (1 Petr 4:17)
1/ Otukt (Andlig?)
2/ En kuslig atmosfär en främmande ande var där
3/ En total oordning
4/ Gud talade om orättfärdig ekonomi
5/ Pastorns rum var som bäddat för en hund

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra.
11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel (Ära och Framgång) allesammans. 12 “Kom, jag skall hämta vin, låt oss berusa oss av starka drycker. Och morgondagen skall bli denna lik, ja, ännu bättre! (1 Tess 5:7)

Dessa starka drycker är ingenting annat än att söka mystiken före Guds ord som jag tog upp Jes 29:9-16 Samma New Wine (Mystiken) som göts ut i Toronto som gjorde dem blinda för Guds ord. Det som kom innan Jes 30 – 31 om Hästarna!

Det som fanns i ett rum var överdraget med ett svart draperi. Jag såg igenom trons ögon rakt igenom att där fanns högvis med Katolska religiösa saker som Ikoner. Eftersom det är bakom ett svart draperi upplevde jag att det är dit de planerar leda allt detta New Wine – Alfakurser – Kingdom Now – Dominionismen allting handlar om att det blir en Världskyrka. Så det är någonting hemligt man samlas i mörkret och planerar är uppenbart. Men det kommer lite längre fram i tiden! Det som slagit mig sista tiden är allt tal om kontemplativ bön (Mystik) som tränger in i Karismatiska kretsar.

Utanför kyrkan står en vagn där man reser runt och säljer våfflor de kostade 35 Kr styck. Då kom det en röst från himlen som sa att de tjänade 35000 Kr /Dag på detta. Gud kommer att börja avslöja all orättfärdighet i ekonomi så var beredda på att saker kommer fram i ljuset snart.

2 Pet 2:3  Parafras: De skall genom deras girighet sälja ord eller teologi som de format själva. Men deras dom är bestämd för länge sedan och ingenting kan hindra det när tiden är inne. Därför att han som vakar över att katastrofen kommer han sover inte.

Våfflorna är ju de formade orden eller planerna de reser ju runt och har handel med er – ja till och med får du betala nu för att lära dig bedja – Sverigebönen mfl.

Sista delen av drömmen var den mest kusliga men det blev knäpptyst och sedan fick jag se avkapade hästhuvuden med deras namn inbrända på ligga på marken. Då hörde röster i himlen de var hämtade direkt från versen ovan 2 Pet 2:3 Talade grundtexten direkt från himlen: Detta har för länge sedan bestämts eller beställts men de vapnen har anlänt precis nu. Snitten var så att ett mycket skarpt svärd måste gjort detta inget jordiskt svärd är så här skarpt.

Upp 19:15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

Vem tror du svärdet drabbar?
Vad är det för druvor som döms som han är vred över?
Jo det är de som är fyllda med New Wine! Den österländska anden som söker upplevelserna utanför Guds ord och söker sin egen ära.

Träd med dålig frukt huggs itu = Människor (Österländsk ande)
Hästar med ryttare från Egypten = Människors visdom (Österländsk ande)

Dröm: ”Harmagedon”

Dröm och undervisning av Elvor Ohlin ( min fru)
Jag fick en märklig dröm natten till 1 oktober 2009 som jag berättar här i stora drag. Innebörden förstod jag redan innan jag vaknade.

DRÖMMEN: Vi var kallade till ett styrelsemöte i en ganska stor sal och det hela handlade både om kristenheten i stort och olika sammanhang inom kristenheten. Ordföranden var en man i ca 40-årsåldern som hade en självsäker och mycket hård attityd och utstrålning. Vi representerade predikanter i kristenheten som vill följa Jesus och gå Guds väg utan kompromiss. Ordförande gjorde nu klart att han varken gillade det vi sa eller det vi gjorde och vi skulle därför inte få vara kvar, utan ”sägas upp med omedelbar verkan”.

Kylan och hårdheten från den här ledaren hade fått inflytande och börjat påverka människorna runt omkring. Intill mig satt en ledare som jag upplevde var vänlig och helt annorlunda mot den som var ordförande. Han representerade en grupp (äldre) ledare och pastorer i församlingarna som är Guds tjänare och tjänarinnor. Jag vände mig till honom och frågade hur det kunde vara möjligt att denne ordförande kunde ta ett sådant beslut? Mannen svarade vänligt att ”det var möjligt, eftersom de har tagit över här nu och ordförande har rätt att göra så, med omedelbar verkan”.

Förvånad frågade jag: ”Men vad heter det här företaget (!) egentligen?”. Han såg lite förvånat på mig som om han tänkte ”vet du inte det?” – och svarade: ”Det heter Harmagedon.” Det märkliga var att jag direkt i drömmen förstod vad det innebar. Jag kunde knappt tro vad jag hörde och upprepade viskande: ”Harmagedon?! Harmagedon!!”

Ett POLITISKT Harmagedon – ett RELIGIÖST Harmagedon

Det var tydligt att det handlar om influenser som inte är från Gud och som leder till att kärleken kallnar och till avfall från korsets väg, Guds väg. Det grekiska ordet för avfall (apostasia) betyder också uppror. Det är det upproret som beskrivs som en (falsk) världskyrka eller ”skökan/Babylon” i Uppen.boken, vilket kan kallas ”ett religiöst Harmagedon”. Detta var en uppenbarelse direkt ifrån Gud. Jag hade aldrig tänkt på den termen förut och aldrig hört det från någon annan.

Detta ”Harmagedon” dras ihop i en religionssynkretism, till en världsreligion. Villovägarna är många och villfarelsens makt är stark (2 Tess 2). Den lockar med tillbedjan av yttre ting, alltifrån ikoner till världsliga strukturer – företagstänk – och leder till laggärningar. Den lockar med ockulta upplevelser, manifestationer och mysticism. Den förnekar/kommer att förneka att Jesus är Gud. Den förnekar/kommer att förneka att Jesus är Kristus. Den förnekar/kommer att förneka att Jesus är enda vägen till Fadern och världens Frälsare (1 Joh 4).

Det religiösa Harmagedons mål är människocentrering, människoupphöjelse och människans självförgudning i sin egen inbillade förträfflighet och godhet – och bereder väg för världsledaren antikrist. Det religiösa Harmagedon infiltrerar idag med hjälp av framgångsteologi, ortodoxi, nyjudaism, nyandlighet, liberalteologi…allt som lockar den fallna människonaturen att själv nå andlighet och ”bevara sitt liv” istället för att ödmjuka sig inför Gud, bekänna sin synd och be om nåd. Denna falska globala enhet kommer att vända sig emot alla som ”följer Lammet” (Guds folk) och (till sist) emot Israel, Guds egendomsfolk, därför att Gud har en plan med det judiska folket.

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Det politiska Harmagedon är en slutlig uppgörelse där allt kulminerar till en ”slutstrid” vid Harmagedon i Israel. Arméer kommer att dra mot Israel – ”Israels berg” – och Jerusalem och redan nu ställer sig länderna och FN fientliga mot Israel (Hes 38-39, Sak 12-14, Joel 3).

Det mest sorgliga var den äldre ledaren som såg vad som höll på att hända men som likt prästen Eli (1 Sam 1-3) ändå bara accepterade, apatisk och tyst. Tankarna går till David Wilkersons profetiska budskap till svensk kristenhet om apati. Vi är inte bara kallade att evangelisera. Vi är kallade att urskilja vad som är heligt och oheligt, sant eller falskt. Och att förkasta det som inte är från Gud.

Vi är inte kallade att ha vår tillit i varandra, mängd och antal, i en förfalskad ekumenik. Vi är kallade till ödmjuk förtröstan på Gud och villighet att följa Guds väg. All kompromiss gör att skärpa och urskiljning går förlorad. Men inte bara det. Den mänskliga styrkan ersätter Guds kraft och leder bort från Guds väg och det slutar alltid i katastrof.

Men för den som beslutar att följa Jesus ”Lammet”, ges den helige Andes kraft i varje situation och varje dag intill tidens slut. Gud är trofast och sviker aldrig. Jesus segrade på Golgata och han ska tillintetgöra både militärarmé och antikrists härsmakt och upprätta sitt rike av ljus och härlighet för alltid.

2Petr 3:17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Trädfällning = Hästar och Träd kan symbolisera människor sa vi !

I namnet Harmagedon [G717] och dess rötter finns betydelsen berg, hugga ned/av, trädfällning, folksamling, samla sig i trupper, förstörelse och även hugga ned, relaterat till skörd. Orden kan sammanfattas: ”Platsen/berget där trädfällning sker (av det) som orsakar total förstörelse” eller ”platsen där folken huggs ned”.

Uppenbarelseboken 16 beskriver att det är tre orena andar som samlar folkens arméer till Harmagedon. I samma kapitel hörs den sista kallelsen att vara redo, för Jesus ”kommer som en tjuv”, dvs. överraskande och snabbt! Gud skall döma alla hednafolk som kommer mot Jerusalem i ”Josafats dal” eller ”Domens dal”. Josafat betyder Herren är domaren/Herren dömer. Profeterna beskriver samma händelse på olika sätt.

Sak 12:9 På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem.

Joel 3:14 Det är skaror på skaror i Domens dal, ty HERRENS dag är nära i Domens dal.

Jes 10:32 …Han svingar sin hand mot dottern Sions berg, mot Jerusalems höjd. 33 Se, Herren, HERREN Sebaot skall hugga av den lummiga kronan med våldsam kraft. De resliga stammarna skall fällas, de höga träden störta ner.

Gud kommer att döma hedna-nationernas arméer som kommer för att strida emot Israel och Jerusalem, Guds egendomsfolk, hans ögonsten. Detsamma sker mot den avfallna världskyrkan och det religiösa system (”skökan Babylon”) som har förföljt Jesu efterföljare. Det blir en stor ”trädfällning”. Vi varnas för att förhäva oss över judarna och vi varnas här för att tro på ersättningsteologi.

Rom 11:19 Nu invänder du kanske att grenarna [judarna] bröts bort för att du skulle ympas in [evangeliet gick ut till hedningarna]. 20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21 Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna [judarna] skall han inte heller skona dig [hednakristen].

SLUT CITAT ELVORS DRÖM!
Tillägg Janne: Harmagedon och Jizreels dal Hos 1:5 är samma plats

…………………………………………………………………………………………………

Upp 18:3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk (NATIONER) druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.”

Så vi ser att det sanna vinträdet kommer att bära god frukt.
Den goda säden
Så vi ser att det falska New Wine måste också in i alla Nationer (Vredesvinet)(Den falska säden)

Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu.

En natt drömde jag att Herren visade mig en jättelik Huggormshona som födde levande ormungar. Så sa Herren direkt ifrån himlen: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd (Andens barn) och Ormens barn (New Wine – Österländska anden)

KOMMENTAR AV VIDEON ÖVERST: VARFÖR KAN INTE DETTA VARA DEN HELIGE ANDE?

Kathryn Kuhlman startar videon fram till minut 1:35 hon talar om den helige Ande men vi upplevde direkt att detta är en “Främmande ande” upplevdes vid prövning obehagligt.

Den andra video gäller Patricia King som talar vid en konferens vid samma kyrka där “The New Wine” började hällas ut i Toronto 1994. Här talar hon från en konferens från 2008 – konferensens namn: “Going deeper going higher”

Detta är bland det värsta hädelse du kan se av Anden hoppas du orkar se den. Tiden videoklippet startar är 3 Min 40 Sekunder. Patricia King
Hon menar att man kan använda “The Goast” som en Joint (Röka Marjuana) och man kan även injicera “The Goast” som knark med en spruta innan du går ut fungerar också. Patricia King går om kring som berusad och påverkad hela tiden hon talar. Hon säger att de sprutar Jesus i deras vener med en spruta. Sedan går de ut till knarkarna i staden och så ser de att de är påverkade och höga och frågar var får man tag på detta som ni är höga på? Hon menar att de får i sig “the Goast” till människor på gatan så de andas in och blir frälsta och även befriande. Det är precis som om du tar en hel flaska med “The New Wine” sedan beter hon sig likadant med samma skratt som Toronto hade och kan knappt prata….

Sedan säger hon att tala sanning eller lögn till er är faktiskt inget som intresserar mig. (Ofattbart). Jag kan bara säga att jag struntar i i vilken förpackning Gud kommer i är det han vill jag ha det hur det än ser ut. Att använda “The Goast” som en Joint (Röka Marjuana) verkar starkt på mig och har en stark efter effekt. Hon ger ett bibelord på detta. (Hädelse)

Joh 20:21 Jesus sade än en gång till dem: “Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” 22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: “Tag emot den helige Ande!

Han sa ta emot! Hur tar man emot? Som en inandning eller hur! Klippet slutar vid tiden 9:26 – Detta är bland det mest hädande jag har hört det är så man vill spy! Detta är direkt hämtat från en man som öppet hädar Gud med sin undervisning nämligen Crowder (Se Videon – Drunken Glory rena hädelsen) Det är hit det Nya Vinet lett oss det leder alltid bort ifrån sanningen ju längre österut ju längre tiden går.

Patricia King citerar ett stycke och lärjungarna blev inte alls höga när Jesus andats på dem. Vi skall ta och läsa lite om vad Anden verkligen gör när han berör oss människor.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er

Gal 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill 18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

Gal 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Rom 8:11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. 12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

Ser ni att Anden Kraft kan inte skiljas från Korsets Kraft att dö och förvandlas. Korset dödar den gamla människans uppror och syndiga gärningar genom Andens Kraft. Men det får du aldrig höra i de här New Wine undervisningarna här är det bara upplevelserna som gäller. Och de upplevelserna blir mer och mer av den österländska andens. (Reiki – Kundalini)

Patricia King fortsätter sedan från ett klipp från tid 17 Min 50 Sek Citat: Det är nått så härligt med den här byggnaden. I morse kände jag mig ganska nykter men så fort jag kom in i det här huset så får jag en sådan stark lust att börja dricka mig berusad. Att bli påverkad är ett underbart sätt att leva det här livet. Speciellt när vi går igenom tuffa tider då är det lättare att bara dricka mera då struntar du fullständigt i vad som sker i din omgivning.

Vi hade nyss en konferens som vi kallade “The New Mystics” du skall inte oroa dig för namnet det betyder bara att folk får upplevelser med Gud. Hela konferensen var alltså helt fylld med “Mystiker” – Helt klart är Patricia King en av dessa mystiker som gör konstiga österländska upplevelser med “Gud”

THIS IS NOT THAT…THE NEW MYSTICS (Berean Call)
De står för Rick Joyners bok skörden och en jätteväckelse med Latter Rain och en mobilisering av Joels armé. Den menar de skall övervinna hela världen innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen. De menar att kyrkan nu blivit kungar som skall regera världen utan kungens närvaro. Uppdraget är att underlägga sig Guds fiender de menar att de är dessa stora fötter som genom de nya Apostlarna och nya Profeterna skall gå segrande fram och underlägga sig världen. Konsekvensen av detta blir ju att den som inte tror på den här läran och underordnar sig deras auktoritet blir deras fiender. Detta innebär att det som startade i Toronto 1984 kommer att mer och mer skapa splittring mellan de som tror på New Wine och de som inte gör det. Och till och med skriften backar upp mitt påstående.

———————————————————————————————————-

Vad är Mysticism eller Mystik som har blivit så populärt de senaste åren? Det är en upplevelse med en känsla som kan skapa extas eller ett förändrat medvetande eller sinne. Denna upplevda känsla eller extas griper sinnet och ger det ett förändrat synsätt eller medvetande när det gäller en andlig eller religiös sak. Detta kan medföra att den som gör upplevelsen känner och upplever sig ett med Gud eller det absoluta. När det gäller det andliga så kan upplevelsen skapa en stark känsla av att ha uppnått den ultimata högre fördolda kunskapen och sanningen. Människan kan alltså nå en förändring i sitt medvetande och sin personlighet genom olika metoder och övningar som ger mer och mer upplevelser.

Under den första moderna kristna mystikens tid växte detta snabbt till att innefatta ett brett område av ideologier och trosuppfattningar. Inom dessa finns samma förmåga att göra extraordinära upplevelser som förändrar en persons medvetande så hon kan göra samma upplevelser vi nämnt innan.

Mysticism: The Deadly Dangers of Trusting Personal Experience Over Biblical Authority

———————————————————————————————————–

Det mesta vi ser idag inom den karismatiska rörelsen är ett sökande efter att göra extraordinära upplevelser med Gud

EF 5:15 Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. 16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. 17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. 20 Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. 21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.

1/Vördnad
2/Tacksamhet
3/Glädje
4/Gudsfruktan
5 /Vandra i visdom
6/ Anden gör detta med oss
7/ Anden låter oss inte uppföra oss som vildar utan kontroll

Nu skall vi tala om andra personer inom NAR som kallar oss som avslöjar deras synder hädare av Anden. Dessa män tror de har auktoritet att med sin kavaj svepa runt och leka medlare istället för Kristus och styra Den Helige Ande som är Gud precis dit de vill.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.
15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er

Nu skall vi lyssna på Benny Hinn från 25 Min 30 sek Citat: Något mäktigt kommer att hända i morgon. Varenda en som vandrar i Anden kommer att uppleva något mäktigt med era händer. Du kan få uppleva det i båda dina händer (Reikihealing) därför att en ny stark rörelse från Anden kommer att starta igen och du måste göra dig beredd på det. Detta var en tydlig falsk profetia från Benny Hinn! Eller något kusligt som kommer?

Nu skall vi läsa från en New Age sida från 27, 20 Minuter, pratar man om exakt det jag Janne nämnde: I predikan om New Wine – och Reikihealing i Parousia Mission 27/11-22 – Mystiken drar ihop världskyrkan / Text /

Citat om Reiki Healing (New Age) Janne Ohlin:

“Reiki” är två Japanska ord sammansatta
1/ Rei vilket betyder ”Guds Visdom” eller den ”Högre Kraften” (The Force)
2/ KI vilket är den ”Högre kraften av Livsenergin”
3/ Reiki Healing innebär: Andligt lett helande genom: Den högre livsenergin som strömmar igenom allting.

En behandling genom handpåläggning kan upplevas som en underbar glödande (Fire) strålning som flyter runt dig och igenom dig. Reiki verkar genom handpåläggning och behandlar hela personen – anden – kroppen – sinnet. Det finns massor av människor som efteråt kan vittna om otroligt starka känslor av frid och säkerhet och känner sig hela till hela kroppen efteråt. Reiki genom handpåläggning är en enkel metod som alltså innebär överförande av andligt helande genom handpåläggning som varenda en kan använda. Detta har bevisligen inneburit hjälp mot varje känd sjukdom och skapar alltid fördelaktiga effekter.

Det är en enkel metod att lära sig, möjligheten att använda Reiki lärs inte ut som genom vanligt studerande. Nej du får detta överfört till dig under gruppmöten – ”Genom Handpåläggning”. Förmågan att själv kunna förmedla Reiki genom Handpåläggning sker genom en Initiering (Läs Handpåläggning) genom en som själv är Reiki mästare (Tränad att genom handpåläggning ledd av en andeguide = Demon) Få nybörjaren i kontakt så att han själv lär sig ”Koppla in sig” i den högre visdomen eller den högre livsenergin som genomströmmar allting.

Från New Age sidan:

FRÅGA av Tamica: Det börjar med någon som har en fråga i ett forum. Jag upplever att mina händer blir övernaturligt varma så man kan faktiskt känna värmen stråla ut ifrån dem ibland. Detta ske med mig mer än 2 ggr per dag. Jag börjar undra detta om inte detta är andliga upplevelser av något slag? Detta har hållit på nu de senaste 5 åren! (a Virgo)

Svaret från Dreamchaser vet du vad? Om en vän hade som sagt likadant till dig i en fråga. Då kan jag slå vad om att du hade svarat wow du har ju fått gåvan att bli en Healer. Det finns ett starkt andligt samband att uppleva sådan stark värme i händerna. Varenda Healer jag känner har värme i sina händer. När Gud vill använda dem till att hela någon annan upplever de alltid att händerna blir varmare. Jag råder dig till att nästa gång du får ont så sätt händerna på det stället och koncentrera dig på att det skall bli helat. Jag tror att du kommer att få uppleva hur dina händer värms upp och din smärta kommer att försvinna.

Ett annat svar från Astrea: Det är ju uppenbart att det är dina Guider (Demoner) visar dig att du skall tjäna genom att hela människor både fysiskt och andligt. Det är dina guider (Demoner) som ger dig starka tecken på att du har denna gåva.

Vid Kundalini väcks sker liknande saker som vid Toronto – New Wine Okontrollerbara skakningar i din kropp som till och med kan bli så kraftiga att du blir rädd.

Det vi skall lägga märke till är att alla de här falska apostlarna talar aldrig om att Anden är en levande person vars uppgift är att förhärliga Jesus Kristus i allting han gör.

Videon tar och visar ett klipp ifrån 33,06 Minuter där Todd White möter en Kundalini ande (Demon) Han beskriver exakt samma symptom! Se till slutet vid 34:45 – Han beskriver hur han skriker och tror han skall dö Bill Johnson går förbi.

Detta är inte den Helige Ande detta påminner exakt om den ande Heidi Baker mötte i sitt vittnesbörd. Båda vittnar om mötet med en opersonlig kraft.

Rom 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.