Försoningsdagen – den stora dagen

Försoningsdagen – den stora dagen

Undervisning Elvor Ohlin
Parousia Mission 2018-12-02
Lyssna HÄR
(Mp3)
Mer undervisning >>

Idag är det 1 advent. Vi är inte så traditionsbundna här men vi läser om ”skuggan/skuggbilderna” i GT men ljuset och verkligheten kom, nämligen Jesus Guds Son.

3Mos 16:3  Detta skall Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4  Han skall ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han skall spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig skall han bada sin kropp i vatten. 5  Av israeliternas menighet skall han ta emot två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer.

7  Sedan skall han ta de två bockarna och ställa dem inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. [en benämning på Försoningsdagen är ”Ansikte mot ansikte”] 8  Aron skall dra lott om de båda bockarna: en lott för HERREN och en lott för att skaffa bort synden. 9  Den bock som lotten bestämmer åt HERREN skall Aron föra fram och offra till syndoffer. 10  Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden skall ställas levande inför HERRENS ansikte, för att försoning skall bringas genom honom. Och sedan skall han sändas i väg ut i öknen för att skaffa bort synden. 11  Aron skall föra fram sin syndofferstjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han skall slakta sin syndofferstjur. 12  Sedan skall han ta ett fyrfat, fullt med glöd från altaret som står inför HERRENS ansikte, och han skall fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse, och han skall bära in detta innanför förlåten. 17  Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen, till dess han går ut…[det här gjorde ju ö-prästen en gång om året] 19  och han skall stänka av blodet på altaret med sitt finger sju gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. 20  När Aron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken. 21  Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta.

Försoningsdagen hör till hösthögtiderna och det kan synas lite märkligt eftersom Påsken hör till vårhögtiderna. Framför allt så är det försoningen eller Försoningsdagen som vi får förklarat för oss i Hebreerbrevet. Där får man förklarat alla gammaltestamentliga offer men vi kanske är vana att tänka just på påsken. Det hör naturligtvis samman med men det är framför allt försoningsdagen som förklaras där.

Hösthögtiderna börjar med Basunklangens högtid, det som idag är det judiska nyåret.  Profetiskt ser vi det i basunerna i Uppenbarelseboken i Ändens tid. Sen kom det 10 dagar av omvändelse fram till Försoningsdagen.

1 Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud [7:e basunen]. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Det här handlar om Jesu återkomst och enligt den judiska traditionen i det gamla förbundet, i gamla testamentet, blåste man i basun alla de 10 dagarna fram till Försoningsdagen.

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Jag (och kanske många av oss) tror inte på en hemlig och delad återkomst utan på en synlig återkomst och det ser vi ganska klart här. Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han for upp bland molnen från Oljeberget, sa ängeln. Han ska komma tillbaka till Oljeberget. Och här står det att han kommer med himlens moln synligt för alla, för hela världen. Det då som alla utvalda, alla frälsta, ska hämtas av änglarna och som kallas “uppryckandet”.

Hebr 9:28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram (synligt), inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Försoningsdagen är en dag för rannsakan och omvändelse och försoning. Det också en tid att förbereda sig att möta Messias, att ha allt klart med Gud. Yom Kippur (hebreiska) i Israel är en väldigt speciell dag när allt står stilla, allt är stängt, inga kommunikationsmedel( bilar, tåg, bussar), inga flyg. Man tänker tillbaka på året som gått, ber varandra om förlåtelse och kanske lovar Gud att bli bättre eller ger löften. Många fastar, beroende på om man är troende/religiös eller inte.

Profetian beskriver ”En nationell försoningsdag”. När alla vänder sig emot Israel och Jerusalem ska väckelsen fullbordas i Israel och bland judarna.

Dan 12:1 …Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. [samma som Jesus säger i Matt 24:21] Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

“Ditt folk” (Daniel) är det judiska folket – och naturligtvis bland alla andra folk där Evangeliet går ut och människor tar emot Jesus.

Hos 5:15  Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig.

Vi ser hela tiden kopplingen till Försoningsdagen och innebörden av den dagen:

  • den pekar tillbaka på Golgata där allt är fullbordat av Jesus Messias /Kristus
  • den pekar framåt på Israels frälsning och Messias (andra) ankomst
  • det pekar också på den reningseld som förvandlar och upprättar hela skapelsen, för hela skapelsen är med i Jesu frälsningsverk på Golgata, både djur och natur. (Rom 8:19-23)

2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade [thesaurizo tereo = bevarad som en skatt för framtida bruk] åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.
[här blir bibelordet i Jes 43:2 aktuellt både personligt och i det stora perspektivet: ”Om du än måste gå genom vatten är jag med dig… eller genom eld, skall du inte bli svedd… gäller den som är i Jesus Kristus]

Planeten kommer inte att gå under på det sätt som globalisterna hotar med.

Gud tar hand om sin skapelse. Han tar hand om den här planeten. Efter Försoningsdagen kommer Lövhyddohögtiden – en glädjehögtid då skörden är bärgad.

Den uppfylldes delvis på pingsten – och som en försmak – när vi blev pånyttfödda och fick den Helige Ande. Den talar om en ny start, något nytt har börjat. Den uppfylls helt när JESUS upprättar Guds rike (Tusenårsriket eller evigheten, vilket det nu kommer att bli. Vi har lite olika tolkningar och det är inte helt enkelt men vi ser till en del genom tydliga bibelverser).

Översteprästen
Det var bara översteprästen Aron som fick utföra offret på försoningsdagen, läste vi. Ingen annan. Det är en förebild på Jesus som kallas den himmelske översteprästen. Han skulle ha vita linnekläder. Det står för renhet, helighet, rättfärdighet –Linnetyget är de heligas rättfärdighet (Upp19). Det är inte en egen utan Jesu rättfärdighet som vi får ikläda oss. Linnet beskrivs som ett material som inte framkallar svett (jag har tagit upp det i en annan predikan). “Svett” står för människans strävan och människans självrättfärdighet.

Linnet står också för enkelhet här. Annars var prästdräkten väldigt utsmyckad och säkert vacker. Vi kan läsa hur man i detalj fick göra översteprästens dräkt men det här är alltså en enkel dräkt. Det talar om att Jesus blev som en av oss.

Gud blev människa – Medlaren – men det är ändå skillnad på den första människan Adam och på Jesus. Jesus sa själv:

Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”
[= om ni inte tror att jag är Herren, Jahve, Jag är = Gud]

Kenosisläran är en falsk lära som säger att Jesus tömde sig på sin gudomlighet och bara var människa som vi.

Fil 2:7  utan utgav sig själv [keno (fr kenos) = tömma sig, utblotta sig – därav “kenosis”] genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människaödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,
[Jesus använde inte sina gudomliga rättigheter utan gick frivilligt in under våra villkor och begränsningar]

Varför har Fadern upphöjt Jesus? Därför att han ödmjukade sig i lydnad… och vi är kallade att följa. Ödmjukhet och lydnad är “nyckelord”.

-om Jesus hade utfört allt enbart som människa… ”då är vi jämlika honom”, resonerar man – ”då kan vi också gå ut och bota alla”
Ändens tid beskriver ett omåttligt begär och fokus på under och tecken. Det kanske sker under och tecken. Det kanske inte alltid är påhittat och lögn som det ofta har varit. Men det är falskt och fel när det leder fel och det bygger på villoläror. Ytterst handlar det om att Satan vill styra Gud. Vi kan läsa i Mos 13, där en profet gör tecken eller under.

5Mos 13:2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”,

Eller han/hon kanske säger: “Gud för oss utanför Bibelns gränser för allt finns inte med i Bibeln. Gud för oss ut på nya områden..”

3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Aron måste först gå in med rökelse (bön). Nu gällde offrandet för hela folket. ”Han skall fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse, och han skall bära in detta innanför förlåten” . Av Jesu ord förstår vi att det är bön “i Ande och sanning”.

Aron var helt ensam där inne. Jesus var också ensam och övergiven av människor. Han utförde allt ensam…
-ensam i bön i Getsemane
-ensam i rättegången /ensam mot falska vittnen
-ensam under misshandel och gisselslag och vägen till Golgata
Men ha sa själv:

Joh 16:32  Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. 33  Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” [lidande ingår, enligt Jesus]

Försoningsoffret bestod av två bockar som tillsammans är förebild för ett offer. Den ene för att offras och slaktas – ett ställföreträdande offer. Ingen förlåtelse eller rening kan ges utan att blod utgjuts (och döden besegras). Den andra bocken skulle släppas levande ut i öknen när synden lagts på den. I min gamla 1917 års Bibelöversättning står det Asasel. Det har blivit en del konstiga tolkningar ibland. I ordförklaringen där står det att man trodde att det var ett ”trollväsen” eller Satan. Sådana tolkningar kan vi lämna helt. Det här handlar om Jesu offer! Asasel är ingen egennamn men det betyder att skaffa bort, skilja från, den utstötte, den förkastade.

Man drog lott:

Enligt judisk sed stod det ”Lashashem” [för Namnet -dvs Guds namn, Namnet över alla namn] på den ena och Lasasel [till att skaffa bort] på den andra. Synden förklarades försonad genom den offrade bocken. Härifrån har vi troligen ordet ”syndabock”.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten… [Jesus bröt djävulens makt över oss och är den som helgar /avskiljer – det betyder att han skiljer oss från våra synder till befrielse och frälsning]

Hebr 9:11  Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, [= det himmelska] 12  gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, [Försoningsdagen] och vann en evig återlösning.

Och utan det blodet kan ingen människa komma in i Guds rike. Ingen kan komma in i himlen eller det himmelska utan Jesu blod.

..men det står också  ”i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste” och det gör vi när vi ber (Hebr 10)

Den levande bocken skulle bära bort folkets synder – den fördes fram inför Herrens ansikte – sen la Aron sina händer på bockens huvud som visade att ”nu är alla folkets synder lagd på den”. Sedan släpptes den levande ut i öknen [mörkrets område]. Det här brukar ses som en förebild på att Jesus uppstod. Men jag tror att det också är en bild på att Jesus inte ”dog andligen”, som den falska JDS-läran (Jesus died spiritualy) säger: den innebär att han upphörde att vara Gud när han dog (att han fick Satans natur och plågades av honom i 3 dygn) och att han måste ”födas på nytt” precis som vi [samma som kenosisläran]. Detta är antikrists ande.

1Joh 2:22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? [att inte känna eller känna igen, bekänner inte enligt Guds ord] Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

Vår bekännelse är alltså väldigt viktig, att vi vet vad Guds ord säger. För de falska profeterna banar väg med sina falska läror och förbereder för Antikrist, som Bibeln talar om. Alltihop syftar på att människor blir små gudar. Men Guds ord är väldigt tydligt med  att Jesus är Kristus /den Smorde /Messias av evighet som blev människa.

Joh 1:5  Och ljuset (Jesus) lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. [Enl Gr t: ljuset lyste och lyser och har lyst oavbrutet och mörkret övervann det inte] Vi läser att Jesus blev en förbannelse när han korsfästes (Gal 3). Här här bilden i kopparormen som Mose hängde upp på en stång (korset). Gud sände giftiga ormar bland folket p g a deras upproriskhet och förakt emot Gud. På samma sätt sänder Gud villfarelsens makt… (2Tess 2). Den ormbitne som såg upp på kopparormen – med innebörden att bekänna och ångra sin synd – blev botad. På samma sätt utplånar Jesus synderna och befriar från ormgift = lögnläror, för var och en som vänder om och gör upp inför honom.

2Kor 5:21  Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd [syndoffer], för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. [inte bredvid honom som om vi är likvärdiga som ”kristusar/små gudar” nej: i honom!]

Hebr 4:16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron [Jesus öppnade vägen in i det Allra Heligaste] för att få barmhärtighet och finna nåd [få förlåtelse när vi behöver det och få kraft att göra Guds vilja (nåd)] till hjälp i rätt tid.
[boetheia – 2 ggr i NT – hjälp innan det är för sent – att ta fram nödutrustningen (på ett skepp Apg 27:17)]

Det finns hjälp hos Jesus i varje situation i våra liv. Det finns inget som är utanför det Jesus har gjort. Allt som vi går igenom är inneslutet där.

I GT gavs tillfällig förlåtelse. Djuroffrens betydelse:  ”jag bekänner att jag förtjänar döden men eftersom Gud är god och barmhärtig får jag offra det här oskyldiga djuret och Gud tar emot det istället”. Det står att det var en påminnelse om synden men den kunde inte utplånas. Men det var också då precis som för oss det fanns ingenting som människan kunde lita på av sitt egetbara på offret som Gud hade befallt – och de löften som hörde dit.

I NT i Kristus Jesus ges fullständig förlåtelse – inga mer offer får läggas till varken blodiga eller oblodiga. Allt är klart!

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse [aphesis] för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit [super]flöda över oss, med all vishet och insikt. (ordet betyder “superflöda”)

Aphesis betyder fullständig förlåtelse, frälsning, frihet (från synd). Roten är aphiemi = att bära bort (synden), att skicka bort, lämna. (Jmf bocken)

Förebilderna i GT är inte bara symboler – de beskriver sanningar som skulle uppenbaras. Och det är samme Ande /Guds Ande och samma smörjelse i båda förbunden!

Det finns gott om lögnprofeter idag som påstår att smörjelsen i GT är föråldrad och gammal. Den gäller inte nu och nu är det en ny ande och en ny smörjelse [new wine]. Det är inte sant! De läser Bibeln väldigt dåligt.

1Petr 1:10  Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. [i GT] 11  De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12  Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

2Tim 3:14  Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15  och du känner från barndomen de heliga Skrifterna [GT] som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.

Roten till kippur [försoning] är Kaphar (verb)/kopher (subst) som betyder bringa försoning /försona, förlåta, förena, sona överträdelser, att täcka över [inte bara dölja utan också förändra].

Arken täcktes över med försoning [kopher] för att den inte skulle läcka in vatten.

1Mos 6:12  Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad [shachath = förstörd, förfallen, fullständigt avfallen, korrupt, perverterad], eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. 13  Då sade Gud till Noa: “Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden. 14  Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den [kaphar = försona] med jordbeck [kopher = försoning (becka den)] både på insidan och utsidan.

“Försona arken med försoning både på insidan och utsidan”. Då är man riktigt försonad i Frälsningsbåten!

Ändens tid beskriver en lika fördärvad generation som i Noas dagar. Några kännetecken: Människor styrs av begär, ett stort avfall från klassisk biblisk lära, kärleken [agape] kallnar, jorden fördärvas p g a girighet och synd, våldet ökar – samtidigt fortsätter allt ”som vanligt” – vi vänjer oss så snabbt

Matt 24:37  Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38  Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39  och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. [eller kommande – en tidsperiod – katastroferna i ändens tid liknas vid en ”störtflod”= det går fort (Dan 9:26)]

Lägg märke till hur människor lever – och hur Gud beskrev den här tiden. Människor lever som vanligt medan Gud beskriver vad som verkligen sker.

40  Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar [aphiemi = lämna ifred – rot till aphesis = vara helt förlåten]. 41  Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar [aphiemi] 42  Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag [hora = timme] er Herre kommer.

Här brukar man ha uppfattningen att det gäller uppryckandet av kristna – men det är troligare att det är tvärtom! Ordet “lämnas kvar” är samma ord som vi läste innan, fullständigt förlåten, lämnad ifred. Det är den som står kvar. Det kan alltså syfta på att dras med i världens strömmar så att han/hon inte är redo när Jesus kommer och katastrofen kommer väldigt snabbt. Den ene dras med, den andre lämnas ifred.

Noa stod emot den tidens strömningar – när floden kom var hans familj inne i arken. Det är att vara i Kristus, försonad med Gud.

Noa visste ungefär när floden skulle komma – som vi kan se tidstecken att dagen närmar sig. Den stora dagen, den stora försoningsdagens totala uppfyllelse.

1Tess 5:3  När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Man tror på en  världsfred, man tror på en ”guldålder, en evolution” men  det sanna Ljuset – Jesus – är utestängd. Då är det mörker. Det är mörkt.

4  Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen [hemera = tiden] kan överraska er som en tjuv. 5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6  Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. [det är vad den Helige Ande gör med oss! Han gör oss vaksamma och nyktra.]

Vi fick en profetia för många år sedan om att vara med och dra upp människor som håller på att drunkna. “Men ni får inte dra förrän jag säger dra”, sa Herren. Det tror jag att vi kommer att få vara med om allihop, att dra upp människor som håller på att drunkna.

För den som inte har gått in i Jesu frälsningsark – är det dags att gå in nu!
Det innebär: relation med Jesusatt bli upprättad som människaoch att få tjäna Gud.

För oss alla är det tid att förbereda oss för att möta Messias Jesus! Det handlar om Försoningsdagens innebörd, för snart är dagen här, den stora dagen, den underbara dagen när vi får se honom ansikte mot ansikte när Jesus kommer tillbaka. (Matt 24:29-31)

Det är fler profetior som måste uppfyllas innan Jesus kommer men det kan gå väldigt fort och det är mycket som händer i vår tid. Men vi har ett underbart hopp!

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.