Fredsbudbärare eller Fridsbudbärare

Fredsbudbärare eller Fridsbudbärare?

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2016-01-13

Jag vill nämna något om profetiska nyheter och den globala Agendan. Det kommer mer och mer information. Vi har redan kommit in den eftersom man ska “genomdriva den med kraft” från 1 januari 2016. Agenda 2030 har sin grund i det som kallades Agenda 21 i FN.

Vi kallas ”Världsmedborgare” och ingår i den globala planen. Det handlar om Världsherravälde med en Världsregering som troligen redan har tagit form, även om det inte sägs högt. Detta medan individens rättigheter och friheter dras åt och minskar mer och mer. Allt ”för att rädda planeten”, som man säger. Det är det som står om i Daniels bok.

Dan 7:23  Då svarade han: “Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. (de som inte böjer sig frivilligt blir krossade)

Kontroll och Maktcentralisering

I hela den här agendan finns det naturligtvis också positiva saker och bra beslut. Men det finns också s a s en dold agenda i allt det här, som vi ser vart det leder – som Bibeln har förutsagt och varnat för.
Citat på EU:s egen hemsida om Agenda 21:

…EU är angeläget om att åstadkomma en heltäckande ram för tiden efter 2015 och integrera fattigdomsutrotning och hållbar utveckling med fredliga och stabila samhällen. En stark ram för övervakning, ansvar och översyn bör ingå som en integrerad del i agendan för tiden efter 2015. (slut citat)

”En milstolpe” kunde vi läsa för ett tag sedan. “Världen samlas kring historiskt klimatavtal i Paris” – medan andra som är väl insatta, hävdar att “Klimatet används för att genomdriva ett nytt ekonomiskt system.

Världsskatt kommer att införas (frågan diskuterades 2012 i FN). Jag var inne på Youtube för ett tag sedan och sökte på Agenda 21 och lyssnade på en aktivist, Rosa Koire, som har skrivit boken: Bakom den Gröna masken.

”Många politiker har redan skrivit under Agendan fast de inte talar om det – de har rätt att begränsa dig precis som de vill ”för att rädda planeten.
Du ger upp dina rättigheter, din frihet för FN tar över sakta men säkert.”

Redan år 2011 skrev Koire: ”Du kommer att vara tvungen att visa ditt id för att gå på ett tåg eller en buss.” Det är intressant när vi ser idag på grund av flyktingar, migranter. Är det bara början på kontrollen?

Allt för att skapa en totalitär stat. En världs-stat.

”Ni (amerikanare) har blivit manipulerade till ett annat EU och sedan till en världsregering. Du behöver inte undra vartåt det går. Detta ÄR vart det går och det är på god väg. …Agendan påverkar varenda del av ditt liv.”

Ett annat citat när det gäller kyrkorna: ”Kyrkor ska foga sig efter modellen eller försvinna.”

Den trebenta stolen

Jag vill göra en påminnelse om Rick Warrens och hans s k ”trebenta stol”, som han hämtade från företagsgurun och globalisten Peter Drucker. Det handlar om att ena politik, ena ekonomi & ena religion = Agenda 21/Agenda 2030.

Nu vill jag ta några positiva och goda nyheter. Detta är ganska häpnadsväckande nyheter i december 2015.

1. Dagstidningar 2 dec 2015: Ett lersigill av kung Hiskia från 700-talet f Kr har hittats av arkeologer vid muren runt Tempelberget i Jerusalem. “Ett avtryck av Hiskias sigill som fästes på brev för att visa att det inte varit öppnat“. (slut citat)

Kan det vara profetiskt? Ja, det kan faktiskt vara det om vi läser om Hiskia och hans liv. I alla fall en påminnelse om en person som förtröstade på Gud och vad han gjorde.

2. Israel Today 12 dec 2015: ”Jeshua/Jesus fick huvudrubriker i Israel”. ”Den näst största internetportalen i Israel sätter hebreisktalande vittnesbörd om Jesus på sin förstasida (One for Israel), och 95% av israelerna är anslutna till internet varje dag, hela dagen.”

3. Israel Today 24 dec 2015: ”Ortodoxa rabbiner tar hem Jesus till jul” ”Mer än 25 framstående rabbiner från Israel och utomlands har gjort ett uttalande där de kräver en förnyad syn på Jesus, kristna och Nya testamentets tro. De skäms inte för att upphöja Jesu namn och välkomna snickaren från Nasaret tillbaka till den judiska fållan.
…Vad vi nu bevittnar är upplösningen av 2000 år av judiskt bortstötande och fientlighet mot Jesus, ett mirakel som inte går att värdera. Judarnas vägran att ta emot Jesus närmar sig sakta men säkert sitt slut, när allt fler prestigefyllda ortodoxa rabbiner välkomnar Jesus tillbaka.
Två tusen år av kristen antisemitism, korståg, inkvisition och Förintelsen kan inte hindra att Betlehemsstjärnan stiger igen i Israel. Denna uppmaning av dessa framstående rabbiner att omfamna de kristna som “bröder och systrar” är inget mindre än ett under…” (slut citat)

Det här är profetiska nyheter av sällan skådat slag. Det är profetior i Bibeln som går i bokstavlig uppfyllelse. Jag bodde i Israel sammanlagt 6,5 år på 80-talet och jag vet hur det såg ut på den tiden. Det fanns några enstaka messianska, Jesustroende grupper. Så mycket har hänt sedan dess. Idag finns de över allt och “växer upp som svampar ur jorden”. Det händer bland judarna och det här är tidstecken. Underbart!

FREDSBUDBÄRARNA

Jes 33:1 Ve dig, du ödeläggare [shadad du som härjar, förtrycker, rånar, kraftfullt (ointaglig)], som själv har gått fri från ödeläggelse. Ve dig, du plundrare [bagad betyder agerar i hemlighet, förrädiskt, falskt, förolämpar], som själv har undgått att bli plundrad. När du har slutat att ödelägga [1917 när du har fyllt ditt mått att fördärva], skall du själv ödeläggas. När du har upphört att plundra, skall du själv plundras. 2  HERRE, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning (Yeshua/Jesus) i nödens tid. [arm står för hjälp och stöd, den man litar på och lutar sig mot] För det väldiga dånet flyr folken, inför ditt majestät skingras folkslagen. [Jesus kommer tillbaka när arméer har samlats mot Israel, Harmagedon. De som förlitar sig på människor (“har gjort kött sig till arm”) flyr och försöker gömma sig]

Vad är det som styrker och vägleder oss ”i nödens tid”? Jo, det är sann kunskap om Gud och hans vägar. Att vi känner honom och känner igen honom. Vi känner Jesus personligen. Lyssna inte på påven för han ljuger, när han säger att det är farligt att ha en personlig tro på Jesus (video på YouTube). Till dem som inte har har en personlig relation med Jesus, säger han (Jesus): Gå bort ifrån mig. Det är tvärtemot vad påven har sagt.

Vem var ödeläggaren? Här var det Sanherib, kungen i Assyrien, som intog land efter land – till ett världsrike eller globalt rike – med framgång. Han var en världsledare, en despot. Han var en föregångare av antikrister och den siste antikrist. En maktmänniska kan ju vara både en politiskt antikrist och religiös antikrist. (Jag skrev en del om det i senaste Ohlins fundering).

Gud tillåter sådana att få makt och det visar på människans val, emot och i uppror mot Guds Messias. Det här är alltså en förebild på Ändens tid, en dubbel bild i Jesaja bok.

Vid den här tiden Hiskia kung i sydriket Juda som nu var hotat. Alltså den kung som man för bara en månad sedan hittade ett avtryck av hans sigill. Det är en påminnelse för oss om den tiden då Hiskia var kung.

Jes 33:5 Upphöjd är HERREN, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. 6 Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. HERRENS fruktan skall vara Sions skatt. [Vishet och kunskap ska vara stabiliteten i din tid/framtid och styrka i Yeshua. Sann rikedom är gudsfruktan] 7 Hör, deras hjältar klagar därute, fredsbudbärarna gråter bittert. 8 Vägarna är öde [shamem betyder öde, förödelse, ödeläggelse, fruktlöst, skövla, förlama, stelna], ingen går mer på stigarna. Han bryter förbund, han föraktar städer, han tar ingen hänsyn till människor. [samma som i Daniels bok, kapitel 9] 9 Landet sörjer och försmäktar, Libanon blygs och tynar bort, Saron har blivit lik en ödemark [ödsligt, dött, kallt – Jämför Jes 35 när öknen och ödemarken skall blomstra. När Jesus kommer får allting liv], Basans och Karmels skogar fäller sina löv [shake off their fruit]. [Det blomstrande har vissnat, kärleken har kallnat och det är höst. Drömmen är krossad  – både människor, djur och natur far illa – gudsföraktet och syndens mått är fyllt] 10 Nu vill jag stå upp, säger HERREN, nu vill jag resa mig upp, nu vill jag visa min höghet. 11 Med halm går ni havande, och ni föder strå. Er ande är en eld som kommer att förtära er.

Fredsbudbärarna gråter bittert. Vad är “halm”?
Vi läser i 1Kor 3 om när Anden får bygga i våra liv med guld, silver och ädla stenar. Det är med evighetsvärde. Det visar det som har mening och värde inför Gud. Det är vad Jesus och den helige Ande gör i våra liv och genom oss. Men den som bygger “i köttet” bygger med halm och strå. Det brinner. Det har inget värde och kan inte bestå. Det kommer att försvinna för det har JAGET i centrum. Själviska ambitioner är drivkraften, inte Guds Ande.

Jer 23:28 beskriver också falska drömmar och falska förutsägelser, falska profetior även i Guds namn. Dvs. halm – värdelöst. Här handlade det om materiell rikedom och framgång: Baalsdyrkan.

Vad var problemet?  Man försöker nå allt det som människor normalt vill ha: världsfred, kärlek, enhet, gemenskap, rättvisa, jämställdhet, godhet… MEN utan att erkänna det som gör det omöjligt: synden och syndanaturen som är fientligt mot Gud och som har gjort oss själviska, giriga och onda på många sätt.

Vi kan ta en kort jämförelse i Jesaja bok om MESSIAS. Jesaja beskriver Messias dels som den lidande tjänaren och dels som den mäktige Kungen. Det här har i alla tider varit ett problem för judarna och för rabbiner. Man har till och med sagt att det handlar om två olika personer. Man har hoppat över (förbjudit läsning) Jesaja 53, där profeten fick beskriva Golgata.

Men det är just det idag när vi läser om judar som tar emot Jesus som Messias, för att de läser Jesaja 53. “Det handlar ju om Jesus/Yeshua!”

När judarna väntade på Messias var de desperata i Israel vid tiden när jesus föddes. De väntade Messias som kungen politisk-religiös ledare som skulle befria dem från yttre fiender, från romarna, från ockupationen. Därför kände man inte igen honom, när han kom som en ringa tjänare för att ge sitt liv. Messias Jesus kom först för att befria från den inre fienden – synden och syndens makt.

När vi har inre frid – JESU FRID i våra hjärtan – då kan det bli en yttre fred och allt som Gud har lovat i sin tid. Annars blir det ingen fred och därför “gråter fredsbudbärarna bittert”. Planen gick om intet.

Shalom (hebreiska) betyder bland annat frid och helhet, utspridda delar kommer på rätt plats.

Eirene (grekiska) betyder frid, inre ro och harmoni, inre trygghet, ”att förena eller binda samman det som varit separerat”. Med andra ord att genom Evangelium återfå gemenskapen med Gud.

Djävul (grekiska) är diabolosanklagare, förtalare, splittrareden som kastar sig mellan två för att skilja dem åt (skilja människa och Gud).

Djävulen är nog inte så väldigt intresserad av om vi är rika eller fattiga, friska eller sjuka. Det han vill är att skilja oss från Gud med vilka medel som helst… att locka oss bort från gemenskapen med Herren.

Jes 57:21  Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.

Jesus sa till sina lärjungar:

Joh 14:27  Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa (Vad är det för frid som kan uppleva i världen, i New age och andra ockulta sammanhang? Det är ingen äkta frid utan en falsk “frid”, som förr eller senare visar sig vara något helt annat. Därför säger Jesus att han ger sin frid, för Jesu frid är äkta och sann.). 28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.

Fadern större? Ja, i den ställning och den omständighet som Sonen befann sig i som människa, gick han frivilligt in under våra begränsningar även om han var sann Gud. Därför borde lärjungarna glädja sig när Jesus återvände till Fadern. Jämför:

Joh 17:4 Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5  Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. (Ser ni skillnaden? Jesus fick tillbaka den härligheten när han återvände till himlen och det är i den [synliga] härligheten som han ska komma tillbaka).

Hur får Israel och hela världen fred? Det får vi enbart genom det Guds evangelium, som Petrus sa:

Apg 10:36  Detta är det ord som Gud sände till Israels folk, när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre.

Vad var då Sanheribs budskap, kungen i Assyrien och dåtidens antikrist?

Sanherib krävde tunga skatter, som det brukade vara i världsriken.
Sanherib blandar sanning och lögn.
”Vem litar du på, som vågar sätta dig upp emot mig?! …Gör upp i godo med mig så skall ni få trygghet och frihet…” jag ska föra er till ett land som är likt ert eget,
Sanherib erbjuder en falsk kopia av det Gud hade lovat.
“Ni skall få leva och inte dö. Men hör inte på Hiskia för han vill förleda er när han säger: HERREN skall rädda oss!” (2Kon 18:32)
Sanherib lockar till kompromiss och avfall med en lära som är lik sanningen, lik det äkta. Men det leder till att sanning blir lögn och lögn blir sanning. Vi kanske känner igen det idag? Alla de där fantastiska drömmarna som är så förföriska för människor är ju det som många längtar efter. Ett fredsrike på jorden. Rättvisa, jämställdhet. Det är ju det som vi brukar kalla ”tusenårsriket” i Bibeln eller Jesu fridsrike som aldrig går att åstadkomma utan honom som är Fridsfursten.

Detta är vad som lockas med MEN ni måste acceptera alla slags gudar och alla religioner, säger Globalismen.

Sanherib upphöjde sig själv över alla gudar och sa (det kan man också läsa om i Jesaja bok för han levde ju vid den här tiden och var Guds profet):
2Kon 18:30  Låt inte Hiskia få er att förtrösta på HERREN när han säger: HERREN skall förvisso rädda oss, och denna stad skall inte ges i den assyriske kungens hand.
18:35  Vilken bland andra länders alla gudar har kunnat rädda sitt land ur min hand. Skulle då HERREN kunna rädda Jerusalem ur min hand?”

Sanherib hade verkligen intagit andra länder, det ena efter det andra för de hade ju inga riktiga gudar. De tillbad avgudar, falska gudar som inte kunde beskydda dem från världsriket.

Sanherib drog sig inte för att håna Israels Gud och pressade folket att böja sig.

Jämförelse: Om hela världen får fred genom den Nya världsordningen/Agendan – hur tror ni att ni ska klara er?!

Nordriket Israel hade intagits av Sanherib och föll 722 f Kr. Sydriket Juda var nu hotat. Vi får förklaringen varför:
2Kon 18:12  Detta skedde därför att de inte lyssnade till HERRENS, sin Guds, röst, utan bröt mot hans förbund och varken ville lyssna eller göra allt det som HERRENS tjänare Mose hade befallt. [de hade ingen kraft att stå emot därför att de inte lyssnade på Herren och Herrens ord. Det finns ingen kraft att stå emot en antikristlig världsmakt utan Guds Ande] 13  I kung Hiskias fjortonde regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda (sydriket) och intog dem. [nu var alltså Juda var belägrat och Jerusalem omringat och hotat – där Gud hade fäst sitt namn – där Guds folk, kvarlevan fanns!]

Då kommer vi till FRIDSBUDBÄRARNA

Jes 52:7  Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg som kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning [Jesus] och säger till Sion: “Din Gud är konung!”

Kung Hiskia som förebild
Hur ska vi förhålla oss till en gudsfientlig och antikristen världsordning? Vi har förebilder och exempel i Bibeln. Kung Hiskia är en sådan. Man ska respektera de lagar och beslut som finns, betalar den skatt som alla måste betala. Gränsen går när det gör intrång på tron. Vi ser andra, vi ser Daniel, vilken respekt han visade. Det är svårt ibland för vi kan bli upprörda när vi ser att det här är falskt. Vi ser vad det är för motiv och vad man håller på med. Så det vi ser är att han respekterade de styrande MEN han kompromissade inte med sin tro.

Hiskia gjorde en kompromiss som jag kort vill nämna.
Namnet Hiskia betyder styrka hos Herren.
Hiskia var bara 25 år när han blev kung. Han gjorde otroliga saker i Juda. Han renade och helgade templet. Han återinförde allt som Gud hade sagt att det skulle vara. Han slog sönder avgudabilder och högg ned Aseran [avbild av modergudinnan, ”Himlens drottning”). Han till och med krossade kopparormen ”Nehustan” som var ämnad att vara en förebild men nu tillbads som en avgud. Hiskia gjorde sig av med allt som ledde till avgudatillbedjan och det var väckelse i landet.

Förebilder ska inte tillbes. Exempel idag: vi firar nattvard för att påminna oss om vad Jesus har gjort. Brödet och vinet är inte till för att tillbedjas! Jag tror att Hiskia hade kastat det också på sophögen i så fall, ärligt talat. Sådant är förebilder men det är JESUS vi tillber, ingen falsk eukaristi.

2Kon 18:5  Hiskia förtröstade på HERREN, Israels Gud. Ingen var honom lik bland alla Juda kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. 6  Han höll sig till HERREN och vek inte av från honom, utan höll de bud som HERREN hade givit Mose.

Kompromissen med guldet på dörrposterna i templet
Hur skulle det nu gå för Hiskia när pressen ökade. Det står inte att det var ett misstag men jag tror att det var det. Han började nämligen bryta ned guldet på dörrposterna i templet (2Kon 18). Jag tror inte att det var Guds vilja och det var en kompromiss.

Ordet dörrpost (hebr) omenah kan också översättas sanning, pelare, tro, stabilitet. Ordet aman (hebr) som betyder tro, kommer från omenah.
Kompromissa med tron? Kompromissa med sanningen? Paulus skriver:

1Tim 3:15     …den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Hiskias handling ledde inte till något (någon räddning) för det visade sig att det inte var det som den här “antikrist” var ute efter. Han var ute efter makt och att lägga folket under sig. Att få dem att lämna sin Gud, Israels Gud.


Pressen ökade på kungen och folket i Juda. Sanherib skickade ett hotbrev till kung Hiskia.

Vad gör man när man är omringad av fiender? Man vänder sig UPPÅT. Hiskia ”gick upp till Herrens hus och bredde ut hotbrevet inför Herrens ansikte”. Han BAD! han ropade till himlens Gud (2 Kon 19 -det står också om i Krönikeboken och Jesaja). Profeten Jesaja fick ett budskap till Hiskia när han var i bön. Profetian är lika aktuell idag till oss, i vår tid. Gud sänder profeten Jesaja med uppmuntran. Tro! Håll fast! Och Gud ger löften:

2 Kon 19:21  och detta är det ord som HERREN har talat om honom: Hon föraktar dig och hånar dig, jungfrun, dottern Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. 22  Vem har du smädat och hädat, mot vem har du upphävt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels Helige! [i Förbundet med Gud: dina fiender blir Guds fiender]
31  Ty från Jerusalem skall en kvarleva gå ut, de räddade från Sions berg. HERRENS nitälskan
[passionerad kärlek] skall göra detta. 32  Därför säger HERREN så om kungen i Assyrien: Han skall inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil ditin.

Gud stred för sitt folk och räddade dem. Men det hände något mer i Juda, som vi läser om, när kampen ökade.

Jes 33:14  Syndarna [chatta(fr shata) betyder skyldig, förvilla. Det talar om falska profeter och falska lärare] i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa [chaneph – hycklare]. “Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?”

När uppenbarelsens Ande, sanningens Ande kommer, då avslöjas synden och det finns två val: man måste göra upp inför Gud eller fly. Man står inte ut.

15  Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är (den som har vänt sig till Jesus och bett om förlåtelse och bekänt, gjort allt klart), den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor,..

Verserna beskriver sen att inte sträva efter det som är meningslöst, att inte ha sin glädje i orättfärdighet eller att söka ära från människor.

16  han (hon) skall bo på höjderna, klippfästen [sela – hög, fritt liggande klippa. Det är den klippan som talar om uppståndelsen, uppståndelsekraft, att ha sina fötter på klippan] skall vara hans värn [ Jesu försoning]. Sitt bröd [Guds ord] skall han få, vatten [Helig Ande] skall aldrig fattas honom. 17 En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land. [KJ – they shall behold the land that is very far off. – den himmelska visionen, himlen] 18 Då skall ditt hjärta tänka tillbaka på förskräckelsens tid: “Var är nu skrivarna, var är skatteindrivarna, var är de som räknade tornen?” [kontroll, kontroll, kontroll – kontrollen har nu upphört]

Vad är Fridsbudbärarnas styrka?

33:24  Och ingen av invånarna skall säga: “Jag är sjuk. [svag]Folket som bor där har fått sin synd förlåten.

Jesus visar sin styrka i de svaga. Synden är försonad och förlåten. Han sa till sitt eget folk judarna:

Matt 23:39  Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

När hela världen reser sig i ett uppror – idag precis som då – emot Gud och hans Messias pågår ett uppvaknande bland judarna. Muslimer blir frälsta och människor blir frälsta från andra religioner. Där vi minst anar gör Gud under. Evangeliet går ut över världen. Profetiorna går i uppfyllelse.

Kung Hiskias lersigill hittas idag! I vår tid – 2700 år senare – från den här tiden (Bibelns) som påminner oss om vad Hiskia gjorde i den situationen, som vi mycket troligen kommer att befinna oss i, innan allt förändras.

Vi vet inte stunden, det vet bara Gud men NU kan vi ”lyfta våra huvuden”, som Jesus sa, för vår förlossning nalkas. Jesus kommer snart.
FRIDSFURSTEN kommer snart!

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.