Ärad av människor eller Gud

Joh 12:36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. 37 Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. 38 Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? 39 Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: 40 Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. 41 Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet (VÄRDE) och talade om honom. 42 Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. 43 De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.

Det är inte alls så svårt med dagens utveckling kunna förstå att de här verserna kommer att gälla oss också. Religiösa ledare ställer sig upp och uttalar sig om vilken väg vi skall välja. Det råder häxjakt på alla som vill vara fria att tro vad man vill både på sociala medier och på olika arbetsplatser har vi hört. Du ser att man tar ställning i olika frågor och det bildas olika grupperingar och människan finner ju som bekant en trygghet i att vara i en majoritetsgrupp. “Fred och säkerhet” är något som kommer att attrahera de blinda (1 Tess 5) Detta är alltså den stora mängdens uppfattning människans väg i den sista tiden.

Många läser nog in att bibeltexten i Johannes måste handla om Judar? Men Paulus säger att detta gäller oss alla och att det är Satan som förblindar hjärtat hos den som inte lyder. (2 Kor 4:4)
1/ Förblindat och förstockat deras hjärtas ögon (Joh 12:40)
2/ De ser eller förstår inte (Joh 12:40)
3/ Därför vänder de inte om så Jesus kan bota dem (Joh 12:40)

Mörker är alltså syndens konsekvens och Jesus säger att det är något som gått sönder i våra hjärtan. När Jesus talar om helande är det alltså inte armar och ben han talar om som behöver helande. Vi har idag en hel rörelse som springer på gator och torg och påstår att Guds Rike sätts upp på det sättet. Men vers 43 pekar på något viktigt! De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.

Hjärtat är en bild på vår personlighet: Vilja! Förstånd! Känslor! Om hjärtats ögon är förmörkade kommer alltså de här 3 sakerna att påverkas. Vi kan bara bli påverkade från två källor så att säga.
1/ Guds Ande eller Sanningens Ande
2/ Världen och Lögnen

Det vi kommer att få se nu är att en stark religiös rörelse kommer att uppstå med makt att frysa ut dem som inte gör sig ett med dess agenda. Efter dem kommer att följa de som inte gav kärleken till sanningen rum så de kunde bli frälsta från hjärtats skada (2 Tess 2:10) Den som är botad och frälst i hjärtat ser alltså att Gud är mer värd än människor. Den som är frälst och botad i hjärtat kommer att se det som ett större värde att lyda Gud mer än att lyda människor. Ordet för härlighet på hebreiska kabod kan även betyda tyngd och värde.

Paulus säger att den här värderingen kan bara komma genom att vi får öppnade ögon. Lägg märke till vad 2 Tess 2 kallar dem som kommer att följa med i det religiösa tåget. Kj Bible – The son of Perdition (2 Tess 2:3) Det är exakt samma namn Jesus ger Judas (Joh 17:12) Judas räknade alltså att få ära (Värdet) från människor mer än äran (Värdet) från Gud. Men nu fortsätter vi läsa i 2 Tess 2 får du se hur väl det här stämmer.

2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta (Botade i hjärtat) genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. (Ljuset) 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. (Värdet) 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.

Vi har alltså en skada i hjärtat och det har att göra med hur vi värderar Gud. Vi startar alltså vår kristna resa med ett förblindat hjärta. Vi har ingen som helst förmåga att kunna se härligheten (Värdet) från Gud (Rom 3:23) Allt detta har med vårt hjärta att göra! (Vilja – Förstånd – Känslor)

Vår vilja är fångad!
2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

1 Kor 12:1 Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen. 2 Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt (Viljelöst) till de stumma avgudarna.

Har vi förstått nu vad det stora avfallet kommer att handla om då? Ja vi tog ju upp det nyss!
1/ De kommer att vilja ha ära (Värdet) från människor mer än äran från Gud
2/ De har inte tagit emot sanningen så de kunnat helas från den skadan
3/ Gud kommer att utgjuta en villfarelsens ande över dem (Förblinda dem)

Låt oss nu läsa en märklig profetia om ett uppror och en fiendskap mot Sions berg. Alla ”Judas” kommer att vända sig mot Jesus Kristus och hans församling. Med den fiendeskap du kan se idag från människor som kallar sig kristna är detta inte svårt alls att kunna förstå. Det yttre trycket från världen kommer att föra med sig ett falskt religiöst system. Mänsklig visdom har inte en chans att kunna stå emot detta. Nu skall vi läsa Jes 29 som är profetiskt!

Jes 29:1 Ve dig, Ariel, Ariel, staden där David slog upp sitt läger! Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp, (Vid Tidens Slut) 2 så skall jag försätta Ariel i svårigheter. Där skall bli sorg och jämmer, och den skall vara för mig ett verkligt Ariel. 3 Jag skall slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa upp bålverk mot dig. 4 Då skall du bli förnedrad och tala djupt nerifrån jorden, dämpade skall dina ord komma fram ur stoftet. Din röst skall höras ur jorden som en andes röst, ur stoftet skall du viska fram dina ord. 5 Men många av dina fiender skall bli som fint damm, våldsmännens skara som bortflygande agnar. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. 6 Från HERREN Sebaot skall straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. 7 Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade det svårigheter skall vara som en drömsyn om natten. 8 Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom, som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst, så skall det gå med alla de folk som drog ut i strid mot Sions berg. 9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara (Heb: En separation en dom) ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?” 16 Hur dåraktiga är ni inte! Skall leret anses lika med krukmakaren? Skall verket säga om sin mästare: “Han har inte gjort mig”? Eller skall det formade säga om honom som har format det: “Han förstår ingenting”?

Först får vi en tidsangivelse för profetian det är när alla högtider avslutar sitt kretslopp (Jes 29:1) Det handlar alltså om denna tidens avslutning. Attacken kommer från de som är fångade i Djävulens snara ”De druckna” (Jes 29:9 2 Tim 2:25)(1 Tess 5) Dessa planerar sina verk i mörkret (Jes 29:15-16) De anser lerkärlet ha mer värde än skaparen (Jes 29:16) De ärar mig med munnen men inte med hjärtat (Jes 29:13) Därför skall Herren (Heb: Separera dem och döma dem) (Jes 29:14) Han kommer att förblinda dem och sända villfarelsens ande över dem (Jes 29:10) De kommer inte att förstå det profetiska orden ur Danielsboken och Uppenbarelseboken (Jes 29:11)

Är inte detta exakt vad som händer nu? Se drömmen!
Gud skakade om mig inatt!

Bibeln säger att Guds Rike kan inte råda över någonting annat än över det Korset har utfört sin influens över och lagt under sig. Men nu säger en populär gren av Kristendomen att Guds Rike är att vi med hjälp av under och tecken och rika företagare kan influera världen. Båda påståendena kan inte vara sanning en av dem måste vara en lögn. Det är ju bra att förstå vilken av dem.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. (Han citerar Jes 29:14-15 Dom över Guds hus)


JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.