Gud skakade om mig inatt!

Vaknade upp med tårarna rinnande på kinderna jag var skakad av drömmen den var ganska lik den Hesekiel fick se!

Hes 8:7 Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och där fick jag se ett hål i väggen. 8 Han sade till mig: “Du människobarn, bryt igenom väggen.” Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. 9 Han sade till mig: “Gå in och se vilka onda vidrigheter de bedriver här.

Jag kom i anden till en stor byggnad där en massa kristna ledare i landet samlats. Jag kände igen en del av dem och visste att det var en massa teologer som samlats här. Det var särskilt en som jag kände igen som tidigare var ledare för Smyrna bibelskola och är vän med Peter Halldorf. (Obs! Ringde upp honom på middagen och varnade honom jag vågade inget annat) Jag fick se in och höra att det planerades för en ny teologi! En ny väg och riktlinje för Kristenheten skall snart presenteras (Kommer det tvång att följa den för anställda?) Jag fick höra att de var väldigt irriterade på hur man kan se på Israels Berg som vi gjorde.

Vi symboliserar alltså alla de som tror på himmel och helvete med synden och dess straff! Alltså den urgamla grundteologin man haft sen Apostlarnas dagar. Nu kommer man alltså att forma sig en egen teologi av skriften. Ordet för laglöshet på hebreiska är att ”forma och förvrida” och ordet för rättfärdighet på hebreiska är att ”göra rakt”. Här ser vi alltså de ”laglösa” hitta en teologi som skall passa in och den kommer att vara formad av denna tidsålders gud. Det kommer att vara en teologi som formas för att församlingen skall accepteras av världen. (Rom 12:1-2)

Precis när jag vaknade ur drömmen sa Anden: Varna dem! Jag går upp och in i köket där Elvor sitter och äter frukost! Jag berättar allt för henne medan bilderna fortfarande är solklara i mitt medvetande. Hon utbrister: Va! Det är ju precis som min dröm om Harmagedon! Min dröm om Israels berg och Elvor dröm om Harmagedon har alltså exakt samma innebörd. Det märkliga är att en vän till oss profeterade: Gud kommer att använda er mitt i den stora trädfällningen och han kommer att märka ut träden tydligt. Det hebreiska ordet Harmagedon betyder platsen där man huggs av!

Varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. (Matt 18:16) Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras. (2 Kor 13:1)

Den här drömmen blev för mig lösningen på ett stort profetiskt pussel:
> Kunskapen är styckverk
> Visdomen sätter ihop dem till en bild man förstår

Drömmen jag vaknade med i morse gav mig svaret på nästan alla profetiska drömmar vi haft de senaste åren. Nu tror jag att tiden är väldigt nära för uppfyllelsen av det här. Mitt i våra samfund och även i Pingströrelsen kommer en ”Formad och Förvriden” teologi och den kommer ta över tåget. Jag ser i anden alltså ett tåg stå på stationen färdigt för avgång men det går mot en katastrof. Det ”yttre skenet” tar över alla konferenser och större samlingar de som håller fast vid den traditionella Harmagedonsynen kommer att förlöjligas och hånas.

En vän till mig som är Pingstpastor hörde ett tilltal från Herren bara för några dagar sedan: Dags att vakna upp det kommer ett tåg! Det är exakt det tåg jag skrivit och varnat för!

Den drömmen jag hade i natt är även svaret på en annan dröm där Herren faktiskt sa: Jag skall visa dig varifrån de kommer! Vilka då? Jag skall förklara så kommer du att förstå att svaret kom i natt! Då måste jag berätta denna profetiska dröm så lägger vi ihop dem så förstår vi svaret! När Herren vill säga något riktigt viktigt till mig brukar han samtidigt med det profetiska budskapet ge mig ett tecken som verkligen sker i det naturliga också. Han visade mig en släktings död på en märklig plats! En vecka senare ringer min halvbror och bekräftade denna händelse! Absolut endast Gud kan ha känt till det här! Jag blev oerhört tagen när jag fick reda på det här! Den profetiska drömmen jag hade började med att vi befann oss på metern på exakt samma plats som släktingen dog.

Gud kallade oss att komma och vi såg en väg där en smal lite upplyst väg! När vi gick i den riktningen kom det små huggormsungar de såg snälla ut. Men plötsligt blev de väldigt arga och aggressiva och de försökte attackera våra ögon. Vi lyckades att stå emot dem och de flydde rakt in i mörkret i en vingård. De hade bara ett yttre konstigt gulgrått sken på utsidan men inuti var de kolsvarta! Nu kom det ner två enorma vita händer från himlen som vek undan en massa torrt gräs och jag hörde en röst från himlen sa: Jag skall visa er varifrån de kommer! Kom ihåg nu att vi representerar de som vill stå för sanningen!

Här är ett bibelord som passar exakt in hittills på drömmen!
EF 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.”

Nu fortsätter vi drömmen! Vi har alltså lämnat platsen där den döde släktingen låg. Vi blev attackerade av huggormsyngel som bara hade ett yttre sken men kolsvart inre. Det var ju exakt vad Jesus kallade de skriftlärda och fariseerna för på sin tid. Det kommer alltså att se ut som om händelserna runt Jesu första besök på jorden.
Nu i drömmen kommer det ner en stor lampa från himlen med ett enormt starkt sken! Samtidigt hörs rösten igen: Titta nu här! Hela vingården lystes upp av ett kritvitt sken som avslöjade minsta vrå därinne. Jag såg Satan som en orm som födde alla dessa huggormsyngel! När detta skedde kom rösten från himlen igen: Jag skall väcka upp fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd!

Drömmen i natt gav alltså svaret: Detta är de avfallna ledarna i svensk kristenhet. Vad är det för ny teologi? En antikristlig!
> De kommer att förneka Herren (Genom att göra om honom)
> De kommer att förneka Synden (Då behövs ingen frälsare)
> De kommer att ha samma teologi som Ormen

1/ Skulle då Gud ha sagt? (Förvrida skriften)
2/ Ingalunda skall ni dö (Det finns ingen synd)
3/ Vi skall bli som Gud (Domare)

Om du lyssnar till Teologen Peter Halldorfs video: Därför sörjer jorden! Så säger han där att alla som har en teologi där allt skall brinna kan inte kalla sig kristna. Med andra ord de som håller fast vid Harmagedon är inte kristna. Nu ser vi alltså vad Petrus varnade oss för läs 2 Petrusbrevet noga.

Här är Elvor Ohlins dröm om Harmagedon när du läst alltihop så pröva detta mot skriften. Jag tror att tiden är kort och Gud varnar oss för att hoppa på tåget för det leder ut ur Kristus och mot katastrofen.

Den här nya teologin kan ju förklara varför de skall säga “Fred och Säkerhet” (1 Tess 5) med den nu så populära “Kingdom Now” Dominionism- teologin så är det fullständigt möjligt.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.