God jord?

För några år sedan (2019) gick jag in och kommenterade en diskussion om “God jord” på Facebook. Eftersom God jord ligger öppet på Internet och åsikterna är öppna för alla, lägger jag ut några av kommentarerna här:

Elvor Ohlin:
Den Gröna revolutionen /Gröna religionen är New age. Det är tillbedjan av skapelsen, “moder jord, Gaja, himlens drottning…”. Guds evangelium kan aldrig bli något “green gospel”. När kyrkan tar efter världen leder det alltid till avgudadyrkan.

1Kor 2:5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång.
7:31 …Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång,

2Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,

Matt 24:35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.
(Jesus)

Första budet i Bibeln är inte samma som ert. Det finns ingen uppmaning eller kallelse i NT om klimatet över huvud taget.
Gud tar hand om sin skapelse.

Det ENDA vi uppmanas till är att sprida evangelium. Vet du varför? Det får som en naturlig frukt att det blir mer rättvisa och att man älskar Guds natur och djur. Men Gud vet att majoriteten människor inte kommer att hörsamma hans ord och därför går allt mot sin undergång.
Har ni bytt ut den sanningen med?

Här behövs ingen förföljelse för att tysta Guds evangelium. Kyrkorna gör det så gärna ändå och byter ut korsets stötesten mot klimatreligionens falska “godhetskultur”, där hyckleriet genomsyrar det mesta.

Den Gröna revolutionen /Gröna religionen är New age. Det är tillbedjan av skapelsen, “moder jord, Gaja, himlens drottning…”.
Varför inte kalla den andemakten och religionen vad den kallas i Bibeln: Skökan.

Vet du inte vad den gröna revolutionen står för? Människans självfrälsning och “energin som går genom hela skapelsen”. Det är en ockult världsbild.

Människan var satt att vårda skapelsen i BEROENDE AV och I LYDNAD TILL SKAPAREN. Kunskapens träd handlade om att göra sig oberoende av Gud.
Den s k gröna agendan är antikristen och gudsfientlig, oberoende av Gud.
Guds evangelium handlar om omvändelse, syndabekännelse, överlåtelse och efterföljelse till JESUS. Han sa inte ett enda ord om att rädda planeten!!

Kom nu inte med den hjärntvättades falska anklagelser och kalla oss som ser skillnaden för att inte värna skapelsen. Jag är både fågelskådare och naturälskare. Den som älskar Jesus, älskar också Guds natur.

De pastorer som öppnar för sådant (klimatreligionen) för att hålla sig väl med världen och accepteras, riskerar att bli Guds fiende. (Jak 4:4) Propagandan har pågått alltför länge och få tycks förstå vad det egentliga syftet är med klimathetsen och NWO.

Johannes Widlund:
Jag är ordförande för God Jord och vet vad vi står för, det är det viktiga för mig 🙂 vi har Jesus i centrum och precis som Emil är inne på kommer förvaltarskap, evangelisation och kärlek till nästan som en naturlig konsekvens av ett liv i Jesu efterföljd. Självklart ska vi vara beroende av och i lydnad till skapelsen? Du fäktas mot en halmgubbe och jag skulle vilja uppmana dig att inte ‘brusa upp’ på det här sättet när du uppenbarligen inte vet vad vi i god jord står för. Jesus sa att vi ska älska vår nästa som oss själva, vi alla är beroende av en välmående natur för att leva välmående liv, därför är omsorg om skapelsen även kärlek till människor 🙂 gott att du är naturälskare. Guds goda jord är fantastisk! Vi håller inte med varandra om allt men borde i stort kunna stå bredvid varandra i att bygga guds rike 🙂

Elvor Ohlin:
…jag skrev beroende av Skaparen – inte skapelsen. Jag hoppas att det är det du också menar? Jag ser inget behov av en organisation som arbetar för klimatet. Vi är kallade att sprida Guds evangelium och göra lärjungar – inte börja i en annan ände.

Den som har ett arbete till försörjning som handlar om klimatet, är en helt annan sak och är helt naturligt.

Johannes Widlund, DU påstår att ni bygger Guds rike nu. Guds rike bygger inte ni. Det gör Gud genom att FRÄLSA och FÖDA MÄNNISKOR PÅ NYTT till en LEVANDE TRO på JESUS KRISTUS.
Ursäkta att jag “höjer tonen” (din påpekan) men jag anser er som totalt vilse och vilseledande och skulle vilja ropa ut: VÄND OM!

Du vill inte kännas vid att den här världen går mot sin undergång? Det är Bibelns klara ord och JESU ORD. Du vill inte kännas vid att problemet till allt är djävulens lögn och syndens makt och att alla människor är syndare?

Du låter som en läkare inför en dödssjuk patient: klappar på axeln och säger att allt ska bli bra. Nu ska vi se på det positiva – och döljer sanningen för patienten, underlåter den enda behandling som finns och underlåter patienten att förbereda sig för det som ligger framför.

Du säger att första budet är att förvalta skapelsen?
Nej, första budet som Gud gav är att inga andra gudar ha jämte honom. INGENSTANS i hela NT finns ett enda ord om att vi ska rädda klimatet eller planeten. Er “omvändelse” är inte biblisk.
Du påstår att “allt hör samman”. Ja, New age-rörelsen skulle helt klart hålla med om det.
Om du tror att “frukten” ska gälla skapelsen (klimatreligionen), har du tyvärr totalt missuppfattat allt och är på fel väg.

DU säger att ni “fokuserar på Jesus”.
Jag undrar VILKEN JESUS?

Ert fokus är i vilket fall INTE “Jesus” enligt er själva. Det är klimatet som förenar er och lokalföreningen. = en AVGUD.
Citat ur artikeln:

“…att låta klimatfrågan förena enskilda, församlingar och kyrkor i kampen för omvändelse och efterföljelse. (Extra roligt var att God Jord i samband med kyrkfikat inbjöd till att gjuta nytt liv i lokalföreningen och att så skedde!)” Slut citat.

__________________

Det ingick fler kommentarer som gjorde att jag skärpte tonen i diskussionen. Dessvärre har många kristna ledare anammat den nya linjen som gjorde att frågan uppkom i ett helt annat sammanhang: “Är klimatet kyrkans nya religion?”

Att den frågan ens finns anledning att ställa, avslöjar att det pågår ett avfall bort från sann och sund biblisk kristen tro. Här ingår den new age-inspirerade bibelparafrasen The Message som ändrar Bibelns budskap till oigenkännlighet.

Obs! Jag påstår inte att personerna i God jord använder The Message. Det vet jag inget om. Det jag vet är att den blir allt vanligare.

Ett av många exempel:
Bibeln
Rom 15:13  Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

The Message:
Åh! Må det gröna hoppets Gud fylla dig med glädje, fylla dig med fred, så att din tro lever, fyllda med den heliga Andes livgivande energi, kommer att fyllas med hopp!

”Det gröna hoppets Gud” är den Gröna Revolutionens gud. Det innebär att man erkänner sin enhet [Oneness] med skapelsen Gaia [Moder jord], dvs. new age-guden (satan).

/Elvor

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.