Mer om Jesu återkomst

Mer om Jesu återkomst

Undervisning: Elvor Ohlin
juni 2009

Läs också: Kan Jesus komma när som helst?

Här tar jag upp några vanliga försvar för ett hemligt, osynligt uppryckande (pre-trib) och ytterligare några bibelverser som angår Jesu återkomst.

”VI BEHÖVER INTE OROA OSS – VI KOMMER ÄNDÅ INTE ATT VARA HÄR!”

Den här inställningen kan vara den mest riskabla av alla idag. Då blir profetiorna ointressanta och man förstår inte tiden och vad som händer. Jesus varnade gång på gång för förförelser och uppmanade till vaksamhet (Matt 24). Det är inställningen som är farlig. Jag tror inte någon av oss ser alla tidstecken. Den som inte har Internet till exempel missar mycket och har ingen möjlighet att följa med i allt. Men den som vill vara vaken tar Gud hand om och jag är övertygad om att han då varnar och leder på rätt väg.

Paulus var tydlig med att Jesus inte kunde komma när som helst:

2 Tess 2:1-5 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?

”VI SKA INTE DRABBAS AV VREDEN”

1Tess 5:9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [orge] utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade.

Det grekiska ordet för vredesdom är orge och det beskriver en pågående vrede, dvs. Guds eviga straff över ogudaktighet. Ordet beskriver alltså Guds eviga vrede över den som förkastar Jesu frälsning. Det menas inte de domar som kallas vredesskålar i Uppenbarelseboken. Det är inte heller den svåra tid som kallas vedermödan. Ordet beskriver personens upprördhet – inte straffet! Många blandar ihop begreppen här och tror att vreden är vedermödan men så är alltså inte fallet.

En annan bibelvers med samma ord:

Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede [orge] blir kvar över honom.

Här framkommer det tydligare att det är något pågående. I den stund som en människa omvänder sig och tar emot Jesus och hans förlåtelse i sitt liv, försvinner vreden. Vreden är på grund av synden. Jesus tog synden och straffet på sig på Golgata men den som förkastar Jesus, får själv ta konsekvenserna av synden.

Om 1 Tess 5:9 hade menat domarna eller vredesskålarna under yttersta tiden hade ett annat ord använts, nämligen thumos som betyder vredesutbrott, vredesskål, (Upp 16:1) Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: “Gå ut och töm Guds sju vredesskålar [thumos] över jorden.”

Gud är mäktig att hjälpa sitt folk genom allt, precis som han tog hand om Israels folk i Egypten under plågorna där.

”JESUS KOMMER MED SINA HELIGA. VI HAR HÖRT ATT DET ÄR VI?”

Det står på flera ställen i Bibeln att Jesus kommer med sina heliga och det har tolkats som att det är de troende. Men om vi läser alla verser där det här nämns, ser vi snart att de heliga är änglarna!

1 Tess 3:13 …så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

Jud 1:14 Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: “Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga

Matt 16:27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Luk 9:26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

Matt 25:31-32 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna.

Matt 24:29-31 Strax efter de dagarnas nöd (vedermödan) skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

2 Tess 1:6-9 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror.

Den sista raden beskriver de dödas uppståndelse och förvandlingen på alla som tror, då Jesus kommer tillbaka på den yttersta/sista dagen.

Här är ännu ett ord som beskriver dagen då Jesus kommer i sin härlighet:

Kol 3:2-6 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. 4 När Kristus träder fram [phanero], han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. 5 Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. 6 Allt sådant nedkallar Guds vrede [orge] över olydnadens barn.

Ordet phanero kan översättas att träda fram, bli uppenbarad, visa sig, bli synlig, manifesteras.
Versen innan talar om att Jesus är vårt liv. Vårt liv i honom är fördolt nu men när Jesus kommer – träder fram synligt (!) ska vi träda fram i härlighet = bli förvandlade (alternativt uppstå).

”JESUS SKA KOMMA SOM EN TJUV OM NATTEN”

Läs gärna undervisningen om det hebreiska uttrycket ”som en tjuv om natten” för att förstå innebörden av det.

1Tess 5:2-8 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: “Fred och trygghet” [fred med säkerhet], då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.

“Dagen” är bilden av de som har Guds rike och ljus inom sig och som lever för ”det som är där ovan”, som vi läste tidigare. “Natten” beskriver den som inte har Guds rike, utan bara lever för denna världen, utan Guds ord och frälsning.

2 Petr 1:19 säger att det profetiska ordet lyser som ett ljus i en dyster vildmark och vi bör ta vara på det.

Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Utan ljus blir det mörkt. Vi behöver ta vara på det profetiska ljuset i Bibeln. (Det som sover eller den som är berusad behöver inte nödvändigtvis vara berusning av alkohol. Det kan vara berusning av makt, pengar, framgång och annat. Ett beroende som styr ens liv).

Herrens dag, eller den dagen som avslutas med att Jesus kommer tillbaka [yom (hebr) och hora (grek) betyder dag/dygn eller en bestämd tidsperiod], kommer inte att överraska den som lever i ljuset, står det. ”Tjuven” kommer inte osynligt men överraskande och hastigt för den som inte är beredd. Vi vet inte dagen och stunden men vi kan förstå när tiden är nära. JESUS kommer som en tjuv om natten för den som inte är vaken!

Betydelsen kan vara att han kommer ”som en tjuv om natten” till sovande i kyrkan.

Upp 3:2-3 (Sardes) Vakna upp och håll dig vaken, och styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö. Ty jag har inte funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud. Tänk nu på hur du undfick ordet och hörde det, och tag vara därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig.

Luk 12:37 Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande, när han kommer. Sannerligen säger jag eder: Han skall fästa upp sin klädnad och låta dem ta plats vid bordet och själv gå fram och betjäna dem.

Här är sista gången uttrycket “som en tjuv” nämns. Slutstriden och Harmagedon närmar sig:

Upp 16:13-15 Och ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun såg jag tre orena andar utgå, lika paddor. De är nämligen onda andar som gör tecken, och som gå ut till konungarna i hela världen, för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. (Se, jag kommer såsom en tjuv; salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte måste gå naken, och man får se hans skam.)

JAKOBS NÖD – DÅ ÄNGELN MIKAEL “TRÄDER TILLBAKA”?

Dan 12:1-4 “På den tiden skall Mikael träda upp [amad], den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk (judarna) bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt. Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”

Det hebreiska ordet amad kan översättas: att träda upp, upphöra att agera, vara stilla.
Enligt experter på hebreiska:
-om personen redan handlar/agerar betyder amad att han slutar upp med det och blir stilla.
-om personen inget gör betyder amad att han börjar agera.

Hur amad ska översättas är alltså beroende på bakgrunden, vad som hände innan. I den här bibelversen kan då amad även översättas att Mikael som är försvarare för Israel blir stilla, slutar att agera, drar sig tillbaka. Det skulle innebära en svår tid för Israel. Kan det betyda en så hopplös situation för Israel/judiska folket att de äntligen vänder sig till Jesus och blir frälsta(?).

Alla folk ska vända sig emot Israel. Till och med Amerika börjar kritisera Israel nu och vända sig emot dem och (Barak Obama) vill hålla sig väl med arabländerna. Landet kommer att delas men då drar människor Guds dom över sig för Israel är Guds land, säger Bibeln.

Joel 3:1-2 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

Vårt ansvar som troende är att se det judiska folket och Israel som Gud ser dem. Deras omvändelse leder till att Jesus kommer tillbaka:

Apg 3:18-21 Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot [behålla] tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

UPPSTÅNDELSEN /FÖRVANDLINGEN SKER VID DEN SISTA BASUNEN

1Kor 15:52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Upp 10:6-7 …”Ingen tid skall mer givas, utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun (den sjunde och sista basunen), då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

DEN YTTERSTA DAGEN

Joh 6:40 Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta [eschatos = sista, final, slutlig] dagen.” (Jesus upprepar uttrycket 4 ggr i Joh 6)

Åtskilliga gånger i historien har man trott att Jesu återkomst är nära. Tiden har gått. Vad är det som säger att det skulle vara snart?

Profetiorna uppfylls delvis gång på gång i historien. Det gör att Jesu återkomst ser ut att vara snart för många generationer. Men det kommer en fullbordan då allt som förutsagts skall uppfyllas (Apg 3:20-21). Det vi ser idag är att profetiorna går i uppfyllelse på alla fronter. (I vilket fall ska vi alltid vara redo för vi vet inte hur länge vi lever).

TITANIC OCH LIVBÅTEN
Titanic påstods vara ”osänkbar”. Det uttryckte människans stolthet och självsäkerhet. När larmet gick fortsatte folk att äta, dricka och dansa. Därför var de första livbåtarna knappt  halvfyllda. Först när båten stod nästan rakt upp, på väg att sjunka, förstod man att det var allvar – men då var det för sent.
(För några år sedan sa man att Amerikas ekonomi är osänkbar!?)

Larmet går: Bibeln förutsäger miljökatastrofer, miljöförstöring, jordbävningar, hungersnöd, krig, globalisering med en världsregering, världsekonomi, världsledare (antikrist) och en världsreligion emot Guds ord, många falska profeter, avfall, förföljelse – och Harmagedon, slutstriden. Men det finns en ”LIVBÅT” som heter Jesus Kristus/judarnas Messias, hela världens Frälsare. Den är säker och trygg i alla stormar och skakningar. Alla får plats.

Apg 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” [JESUS KRISTUS/MESSIAS]

I allt det här behöver vi påminnas om att vi har många löften om Guds hjälp genom allt. Jesus sa:

Matt 28:20 …se jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Det profetiska ordet får inte bli ett självändamål att förstå alla tidens tecken. Det måste få gripa våra hjärtan så att vi blir ännu ivrigare att vittna om Jesus [och att varna, som Jesus gjorde] och föra människor till honom. Det är vår uppgift.

Videoserien Jesu Återkomst

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged . Bookmark the permalink.