En omöjlig blandning

Den 28 mars 2020 skrev jag ett brev till mina Facebook-vänner. Orsaken var en blandning av inlägg hos vänner som jag inte direkt ville konfrontera på deras sidor, utan valde att skriva detta på min egen sida.

EN OMÖJLIG BLANDNING
BIBELN och NEW AGE är lika skilda som LJUS och MÖRKER. Som förkunnare och bibellärare (får man kalla sig det när man har undervisat i ca 27 år?) känner jag att jag måste reda ut vissa begrepp, även om det blir längre än jag brukar skriva (och själv läsa) här på Fb. Jag använder stora bokstäver ibland för att stryka under och variera texten.

Läs den som vill men det som sprids på bred front även bland kristna sedan länge, oroar mig. NEW AGE -religionen säger att “alla är Guds barn”, “Gud är i alla, allt är Gud” (panteism), “Gud är i allt” (panenteism), “alla är gudar/gudomliga”, “Kristus är i alla/ jaget i mig är Kristus”, “gud är en kosmisk kraft /energi som genomsyrar universum” (Gaja, Moder jord), “det finns ingen personlig gud, för allt som finns är gud”, “du kan frälsa dig själv”.
Detta är en OCKULT världsbild och tänkesätt som förnekar Bibelns innebörd för “synd” men om “synd” nämns, är det enligt new age-andligheten att i n t e erkänna sin egen “godhet” och gudomlighet (“kristusmedvetande/ nytt medvetandetillstånd /upplysning” – ingången brukar vara yoga). Det finns s k andeguider (demoner) i det ockulta som utger sig för att vara “Jesus” men lugn: Bibeln har förutsagt det med, så att vi inte ska bli bedragna.

Vi har m å n g a vänner som har v a r i t i den ockulta andligheten men som nu är kristna. BIBELN OCH SANN KRISTEN TRO SÄGER…att alla är s k a p a d e av Gud men ett Guds barn blir man ENBART genom omvändelse och TRO på JESUS KRISTUS /MESSIAS, Guds Son.

Gud är Gud och ingen annan. Vi är a l l a syndare som behöver syndernas förlåtelse och Guds kärlek genom JESUS, världens Frälsare och e n d a vägen till Gud.

BIBELORD:
Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom t r o n på Kristus Jesus. ( = enbart tro på Jesus gör oss till Guds barn)

1Joh 5:10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som i n t e tror på Gud gör honom till en l ö g n a r e, eftersom han i n t e tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som i n t e har Guds Son har inte livet. ( = är i n t e Guds barn)

Joh 14:6 Jesus sade…: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

SUMMA:
I n g e n kan tvinga någon att bli [sann] kristen. Det är OMÖJLIGT eftersom det är GUD som frälser och i n t e vi själva. Till och med TRON är Guds g å v a till den som omvänder sig och b e r om det. Varje människa har r ä t t att välja sin väg, enligt Bibeln, och alla har också rätt att få del av budskapet, Guds Evangelium. DET VI INTE HAR RÄTT TILL är däremot att blanda, förvrida, ändra, klippa och klistra med GUDS ORD! Det är enligt Bibeln ANTIKRISTS LÄRA /ANTIKRISTS ANDE.

Det finns ett utbrett FÖRAKT för klara och tydliga svar, medan ett STÄNDIGT SÖKANDE är populärt och upphöjs. För min del ÄLSKAR jag BIBELNS TYDLIGHET och KLARHET, “rakhet”, ärlighet och öppenhet! (Jag tröttnade på mitt eget “haltande på båda sidor” för många år sedan).

OM någon har den föreställningen att sann kristen tro är “självgod” och att vi tror oss vara “bättre än andra”, vill jag svara: Det är precis TVÄRTOM! Vi har erkänt och bekänt att det är illa ställt med oss, att vi är SYNDARE och totalt BEROENDE av GUDS FÖRLÅTELSE och GUDS NÅD och KÄRLEK genom JESUS. Det är den stora skillnaden. NAMNKRISTEN eller SANN KRISTEN enligt Bibeln: Gud vill inte bara att vi ska vara “namnkristna”, utan att vi ska ha en levande tro, gemenskap och relation med honom. Det måste upplevas och när vi har kommit dit får livet mening.

Som NAMNKRISTEN följer man REGLER, BUD och FÖRBUD så gott man kan och gör “GODA GÄRNINGAR” för att DUGA. Det tänkesättet kan förresten vi alla hamna i ibland och många av oss har nog erfarenhet av det – kristen eller ej.

En LEVANDE TRO [Evangelium] handlar om att FÖRTRÖSTA PÅ GUD. Guds Ande inspirerar och förändrar oss i n i f r å n. Vi VILL göra Guds vilja och ber om och får GUDS KRAFT att leva så. Våra misslyckanden, tillkortakommanden och brister får vi leva med här men vi har löften om något bättre i framtiden. Den inbjudan gäller alla.

Elvor Ohlin

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.