Den falska andligheten Del1

Undervisning: Elvor Ohlin
2022-11-07
Läs också New age-kristendom” – en falsk kopia (här finns fler länkar)

Det här är en påminnelse och sammanfattning av den nya andligheten, New wine (Nya vinet).
Jesus sa:
Matt 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.

Latter Rain
Det är i prövning och svårigheter det visar sig hur huset är byggt. Om grunden är fel blir hela bygget fel. Det gäller New Wine, NAR och övriga Trosrörelsen. Den nya andligheten och det nya vinet [New Wine] kommer ursprungligen från William Branham (1909-1965) som en förgrundsfigur för Latter rain-läran på 1940-talet. Oral Roberts bör också nämnas som ledare för Latter rain-rörelsen. (Även om tankarna har funnits tidigare är det fr a 40-talets Latter rain-rörelse som är grunden till den nya andligheten idag).

William Branham förnekade treenigheten och hade tre ”rättesnören”:
1. Zodiaken – stjärntecken, horoskop (spådom och ockult verksamhet).
2. Pyramiderna – strukturen återkommer överallt där de nya apostlarna verkar. Hit hör G12, Cellkyrkan.
3. Bibeln – han omtolkade som han ville och predikade villoläror. Man kan läsa om att han brukade bli ombedd att “bara göra under och tecken” för han predikade så illa och dessutom obibliska läror. Han påstod att det var en ängel som gjorde miraklen. Branham dog i tron att han var profeten Elia.

 • Branham påstod att Jesus inte kan komma tillbaka förrän kyrkan har herravälde [Dominion] och besegrar världen. Här har vi alltså Herraväldesteologi som Trosrörelsens (tros)förkunnelse bygger på. Kortfattat: “Adam var som Gud och fick herravälde, som han förlorade till Satan i syndafallet och måste återvinna”.
 • Kristi brud kan inte vara svag utan stark och mäktig, enligt Branham.
  (Paulus skrev utan att skämmas: 1Kor 2:3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er.
  Gud svarade på Paulus bön om befrielse från en kroppslig svaghet: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” 1Kor 12:9)
 • Hela nationer ska ”kristnas” och ”Guds rike” ska bli synligt och besegra hela världen [Idag: Kingdom now]. Det är en felaktig tolkning av bibelverserna (missionsbefallningen):

Matt 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Evangeliet ska ut till alla folk men det finns inte ett enda bibelord som säger att hela nationer ska bli lärjungar. Tvärtom. Det enda folk som har löfte om en sådan folkväckelse är Israel, Guds utvalda folk, i tidens avslutning (Rom 11). Grammatiskt och enligt grundtexten säger Jesus att evangeliet ska ut till alla folk och i dessa folk – de som kommer till tro – skall undervisas så att de blir lärjungar. Så har man läst och uppfattat Jesu ord i alla tider och det är helt bibliskt rätt. Här följer 10 punkter om den nya andligheten:

 1. Den maktfullkomliga kyrkan skall komma till stånd genom upprättandet av nya apostlar (de maktfullkomliga) och profeter [Nyapostoliska Reformationen, NAR]. Allt det gamla ska bort, säger de, för det nya ska föras in. Dvs det Nya vinet [New Wine].
 2. Dessa nya apostlar och profeter ska utöva andlig krigföring och kriga ner “territoriella andefurstar och andemakter”. C Peter Wagner (1930-2016) ses som grundare för NAR. Wagner skriver i en av sina böcker att de hämtar information om andemakterna hos New age-are och i ockulta sammanhang för att kartlägga dem.
  Inte undra på att Bill Johnsons Bethel Church har öppnat för och sprider New age, ockult andlighet.
 3. Utbredningen av det så kallade gudsriket sker genom 7 bergen-läran – dvs. kristna intar höga positioner i alla samhällspelare eller berg (sfärer) och ska utbreda ett synligt gudsrike genom makt, pengar och positioner efter bönesatsningar. Sverigebönen är den fr a organisation i Sverige som sprider 7 bergen-läran. De tar dyrt betalt för att lära församlingar att be. Sedan när blev bön en handelsvara att tjäna pengar på, kan man undra?
  Tror du att bönen måste göras med en viss teknik eller en viss ordning? Räcker inte hjärtats ärliga böner längre? Jo, de räcker. Låt dig inte luras av dessa charlataner.
 4. När andemakterna är bortrensade kan kristna gå ut och vittna, lärde C P Wagner.
  Att smäda och “kriga” mot andemakter och andefurstar gör man utifrån högmod och övermod. Bibeln varnar allvarligt för det (Judas brev, 2Petr 2). Inte ens ärkeängeln Mikael gjorde det (Judas brev v 9). De makterna är under Guds kontroll och är kvar tills Gud stoppar dem helt.
 5. Det blir ”en jätteväckelse” över hela jorden “tack vare de nya apostlarna” genom under och tecken. För att bortförklara alla Bibelns profetior om den yttersta tiden och tidstecken, påstår de att att allt redan är uppfyllt. Det är inte sant men kanske “kliar i öronen” hos dem som anammar Framgångsteologi.
 6. “Väckelsen” kräver global enhet för den kräver att man är många och stora – Nyapostoliska Reformationen (NAR) är en reformation tillbaka till påven och Romkyrkan. Det är ekumenikens mål (SKR).

  I Sverigebönens folder för en del år sedan kunde man läsa:
  Inte bara Rom är byggt på sju kullar. Varje samhälle byggs upp utifrån sju pelare – Näringsliv, Politik, Utbildning, Media, Kultur, Familj, Religion…´Gud kallar sin kyrka, sitt folk, att vara huvud, inte svans. Kristus bjuder sin församling att ta plats för att utöva inflytande…”
  Märk väl att “staden på de sju kullarna (bergen)” står för den antikristna religionens centrum i Johannes uppenbarelse (Upp 17:9).
 7. Alla måste underordna sig de nya apostlarna för att allt detta ska bli möjligt.
  Nej, vi säger som Paulus sa ironiskt om dåtidens apostlar av samma sort: Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga “apostlar”. (2Kor 11:5)
 8. Om du är utanför apostlarnas “covering” är du utanför “Guds rike”, enligt dem.
  Det är samma tankar som i RKK, som påstår att du bara är kristen om du tillhör katolska kyrkan .
 9. Istället för att fokusera på kyrkan för mycket, ska man nu fokusera på ”Guds rike”.
  Dvs. de nya apostlarnas byggen på sand: ett politiskt-religiöst maktbygge som leder till en världsreligion.
 10. När kyrkan har fått makt över världen genom [de övermåttan höga] apostlarna skall de införa världsfred och ekonomisk rättvisa.
  Tro´t den som vill. Jag gör det inte!) Ska dessa skapa rättvisa som har utmärkt sig för att vara både maktlystna och övermåttan giriga?! Framgångsteologi: “Name it and claim it”.

C Peter Wagner tog alltså vidare Branhams idéer och sågs som ”överapostel” inom Trosrörelsen och grundaren till NAR, Nyapostoliska reformationen. Genom ekumeniken har allt spridit sig vida omkring. Wagner utvalde 500 apostlar i sitt nätverk och idag är det kanske ingen som vet hur många sådana [falska] apostlar det finns, för det kryllar av dem. Alla bygger sitt eget lilla herradöme och nätverk, dvs. sin egen pyramid eller påvedöme inom det globala nätverket. Wagner drogs till John Wimber och Vineyard-rörelsen p g a det övernaturliga. Wimber hade uteslutits från Calvary Chapel för osund karismatik. Det stora startskottet för New wine kom i Toronto Vineyard. Det spårade ur så illa att till och med John Wimber tog avstånd, fast han själv gjort sig känd för osunda manifestationer och läror, vilket säger en hel del.

Kyrkotillväxtrörelsen i USA och de flesta större rörelser räknas idag till NAR:
-Kansas city-profeterna (Läs om Andrew Stroms Kundalinivarning)
-Rodney Howard Brown och Toronto “blessing” (berusning av orena andar och borde snarare heta Toronto förbannelsen och inte välsignelse)
-Pensacola
“väckelsen” (samma ockulta manifestationer som i Toronto, även om undervisningen inte var lika extrem)
Todd Bentley i Lakeland (efterföljare till Toronto och Pensacola)
-Bill Hybels Willow Qreek
(Cellkyrka och företagstänk)
-Rick Warren Saddleback Church
(Cellkyrka och företagstänk)
-Emerging Church-rörelsen
(liberalteologi och ekumenik)
-Kenneth Hagin (“Trosrörelsens fader”)
-Kenneth Copelands Ministry
(utan tvekan demonbesatt, kan ses på video)
-Hillsong
(framgångsteologi även där)
-Bill Johnson i Bethel Church
(new age-andlighet)
m fl, i alla världsdelar.

Hur mycket av Branhams lärosystem man följer varierar men att bygga på makt och göra sig rik, brukar vara allmänt förekommande. Det räcker att känna till det vi vet om Livets ord och en del andra trosförsamlingar i Sverige. Detta världsliga tänkesättet med girighet i förarsätet har spridit sig i många sammanhang.

NAR:s läror är tvärt emot vad Bibeln lär.
Bibeln lär att Guds rike utbreds i våra hjärtan, i var och en som tar emot syndernas förlåtelse och blir född på nytt. Världsfred kommer först när Fridsfursten Jesus Kristus/Messias kommer tillbaka. Ändens tid kännetecknas inte av en “jätteväckelse” utan av ett avfall bort från den sunda tron, enligt 2Tess 2, samtidigt ska Guds evangelium spridas till alla folk genom det sanna gudsfolket. Det innebär naturligtvis väckelser på olika platser och i olika länder.

Joh 18:36 Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”

Det här tycker jag är så tydligt med 7 bergen-läran och hela det här lärosystemet, att man gör Guds rike till ett politiskt-religiöst världsrike. Vi är kallade att söka Guds vilja och ledning – inte att sträva efter positioner, makt eller pengar som alla dessa apostlar och profeter gör och uppmanar till. De har inte Guds Ande och vill inte veta av helgelse eller Andens kraft till ödmjukhet och förändring. Därför avslöjas de ofta med att leva i missbruk, otrohet, otukt, homosexuella förhållande, ekonomiska oegentligheter, omättlig girighet och all möjlig annan medveten synd. Det är att leva i hyckleri, eftersom man saknar Guds kraft att stå emot dessa frestelser. Todd Bentley är ett exempel av många. Han avslöjades med missbruk, lögner och en långvarig otrohetsaffär, skilde sig och gifte sig med den andra kvinnan.

1Tim 6:10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
Det kanske inte märks på en gång, som Jesus sa om huset på sand – det mänskliga verket – kan se bra ut när det är lugnt. När prövningarna kommer visar det sig att det inte håller utan rasar samman.
2Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
…4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

På NT:s tid följde under och tecken på den sanna förkunnelsen. Detsamma har skett och sker i alla äkta väckelsetider. Ofta gör Herren under i förföljelse och nöd. Vi kan läsa om det i länder med förföljelse idag. I den nya andligheten [New Wine] går man ut och lovar under till alla – utan biblisk undervisning och det äkta evangeliet. I dessa sammanhang är det mer regel än undantag att överdriva och många t o m ljuger om under och tecken. Ett exempel var Todd Bentley i Lakeland, som ljög om mirakler och 12 uppväckande av döda. Filmerna Transformation 1 och 2 är NAR-propaganda. De är avslöjade att vara fejk från början till slut. Vilken skam!
Undra på att Petrus skrev:
2Petr 2:2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

Gud ger sin helige Ande till dem som lyder honom. Inte till vem som helst, vilket de nya apostlarna påstår. Petrus sa:

Apg 5:32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Det finns vittnesbörd om f d new age-are (nu frälsta) som har känt igen att det är samma onda andemakter och demonisk påverkan i den falska väckelsen som var i Toronto och i det som pågår i Bethel Church, Redding Kalifornien. Likaså har ockulta häxor fått bekräftelse och uppmuntran att de är “rätt”, genom falska profetior eller spådomar i Bethel Church. De har själva vittnat öppet om det efteråt.

Bibeln varnar faktiskt för allt som kännetecknar NAR och New Wine i den yttersta tiden:

 • fokus på under och tecken och fr a falska sådana. De kan vara verkliga eftersom även Satan kan göra övernaturliga saker men de kan också vara fejk, lögner och påhittade, Matt 24, 2Tess 2.
 • fokus på mirakler och kraftgärningar “med hjälp av Jesu namn”, utan beroende av Jesus eller ens känna honom och det talar Jesus om i Matt 7. Motivet här verkar vara att själv göra sig ett namn, bli känd och rik. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt, sa Jesus. Som vi vet visar sig inte frukten på en gång men den syns efter ett tag.
 • 5 Mos 13 varnar för om någon gör under och tecken men inte predikar enligt Guds ord utan leder till avgudar: Följ honom (henne) inte! Även om uppmuntran att be för sjuka är biblisk, är problemet här att man luras att följa dessa ledare och ta in lögnen likaväl som de bitar de säger som är sant. Den förrädiska blandningen är väl känd.

Många gudsmän och gudskvinnor som kunde ha gjort en lysande karriär nåddes av Guds kallelse, att bli Guds tjänare i länder och på platser dit ingen normalt vill åka. Att ge sitt liv för andra på det sättet kostar allt. Lönen är ofta liten på jorden men den blir stor i det eviga livet. Hur totalt fel är då inte Sverigebönens och NAR:s 7 bergen-lära?! Vi ser vad det är för ”rike” de menar. Det är ett politiskt-religiöst gudsrike och en falsk världskyrka, en dålig kopia av Guds rike. De kommer att dras till “vilddjuret ur jorden” om de inte vänder om (Upp 13).

Det som har återkommit med full kraft idag och som har rötter i Latter rain är talet om “en jätteväckelse” och att utbreda “Guds rike” synligt över hela jorden genom 7 bergen-läran och under och tecken. Det är svårt att förstå att predikanter som normalt håller sig till bibelordet, låter sig påverkas av sådana villfarelser. Vill de hålla sig väl med människor mer än med Gud?

Gal 1:10 Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Huvud eller svans?
Guds rike bygger Gud själv med sin nåd och trofasthet i den Helige Andes renhet och kraft. Att vara huvud och inte svans, har dessa rörelser gjort om till att handla om makt och rikedom – ett upp-och-ner-påvänt s k evangelium, som inte är ett evangelium.
I Bibeln betyder “att vara huvud” Guds fostran till ödmjukhet och tjänande. Läs om Jakob efter kampen i Peniel (1Mos 32). När Jakob var förödmjukad och bruten i sin egen styrka, såg han till de minsta istället för att ha sig själv och jaget i centrum. Det är att vara huvud och inte svans, en sann tjänare, en man eller kvinna efter Guds hjärta.

Här är några typiska tecken på den falska andligheten inom den karismatiska rörelsen (röran):

 1. Berusning i anden och okontrollerbara skakningar, ryckningar, skratt, djurläten och andra bisarra manifestationer. Tvärtom står Guds Ande alltid för nykterhet och vaksamhet, aldrig för berusning i Bibeln.
 2. Mysticism, en del kallar sig De nya mystikerna, beter sig som drogade och hädar Gud.
 3. Allt handlar om manifestationer, mirakel och upplevelser (Eftersom man inte håller sig till Bibeln eller är noga med bibelordet, öppnar detta för demonisk påverkan).
 4. De överdriver och t o m ljuger ofta om under och tecken, antal och mängd.
 5. De bygger på punkter, modeller, strukturer, tekniker, andliga övningar, metoder, system. M a o mänsklig vishet eller sand.
 6. De talar mycket om änglar och att “ge order till änglar”, vilket är helt emot Bibelns ord.
 7. De talar om ”portaler, vibrationer och guidad visualisering” (New Age, demoniska läror).
 8. Herraväldesteologi eller Dominion teaching är en lära om elitism. Självutnämnda apostlar och profeter ska leda kyrkan och upphöjer sig över alla.
 9. I Latter rain-läran ingår ersättningsteologi, att kyrkan har ersatt Israel (trots att Paulus varnar allvarligt för det i Rom 11).

De nya apostlarna finns över hela världen och säger att “de lägger en ny grund för 2000-talet” men den grunden är sand, dvs. mänskliga och köttsliga verk. Huset på sand kommer att rasa och dess fall kommer att vara stort.

Låt oss istället byggas upp på den sanna grunden, på klippan och Guds ord. Jesus är grunden som redan är lagd för all evighet. På den grunden kommer huset – vårt liv – att bestå.

1Kor 3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.
Matt 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.

Gå till: Den falska andligheten Del2

Tillägg 7 februari 2023:
Som jag skrev innan är en av de “nya NAR-apostlarna” Rick Warren som har skrivit boken Leva med mål och mening (Purpuse Driven Life). Rick Warren är inte bara en globalist-agent som promotar den globala agendan och NWO. Han citerar en dålig bibelparafras som jag antar är The Message eftersom han brukar använda den : “Gud styr allt, är överallt och är i allt” (panenteism). Warren står för Chrislam (kristna och muslimer tror på samma “Gud”). Den guden borde stå med litet g eftersom det är “denna världens gud” som påstår att “Gud är i alla ” och att “alla är gudar”, det som den sista tidens världsreligion kommer att mynna ut i (alla ska inse och erkänna sin egen “gudomlighet”).

Första gången vi hörde talas om Rick Warren, var av en pingstpastor som var oerhört imponerad av att hans bok var först på USA:s bästsäljarlista. Janne och jag reagerade tvärtom, båda två. En bok som är biblisk och talar om “Guds syfte” (purpuse) kan inte tiga om korset, Jesu blod, försoningen… omvändelse och frälsning. Den skulle ALDRIG hamna på världens bästsäljarlista. Här är något skumt. Ändå har många pastorer spridit boken.

Kanske dessa församlingsledare borde fundera bara en minut på HUR det kommer sig att Bethel Church har öppnat för ockult New age-andlighet: spådom utifrån vykort och tarotkort mm mm. Det börjar ofta med en liten kompromiss genom att tona ner korsets budskap om Jesu försoning. Man tonar ner synd, skuld och dom. Korset kommer alltid att vara stötande och en dårskap för människan som är bortvänd från Gud men “den som [ärligt] söker han finner”, sa Jesus.

1Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade [de går förlorade eftersom de förkastar Guds frälsning i Jesus Kristus], men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Jag vill avsluta med att uppmana oss att hålla oss till det centrala i Bibeln. Att hålla oss till den enda sanna grunden, Jesus Kristus, Guds Son. Att vi håller till korsets evangelium och korsets budskap om vad Jesus har gjort för oss, att vi tar vårt kors och följer honom. Korset handlar om försoning, Guds frälsning och förlåtelse. Om vi tonar ner detta att vi är förlorade utan frälsning i Jesus Kristus, då riskerar vi att hamna längre och längre bort och öppna upp för den falska andligheten.

Vi ska hålla oss till Guds ord, till Jesus Kristus och sanningen. Då vet vi att våra liv, eller vårt hus, är byggt på klippan och kommer att bestå vad som än möter av prövningar och svårigheter. Gud välsigne dig att ta till dig det budskapet.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM. Bookmark the permalink.