Varifrån skall min hjälp komma?

Varifrån skall min hjälp komma?
Undervisning: Elvor Ohlin

Frågan är hämtad ur Psalm 121.

berg3


Ps 121:1  En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? 2  Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3  Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. 4  Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. 5  HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. 6  Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten. 7  HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ. 8  HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.


Vers 1 – Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma?

Berg i negativ betydelse, står för bekymmer och problem. Det kan också stå för maktcentra och människans stolthet och upphöjelse.

När Guds berg beskrivs som högst av alla berg, betyder det däremot att Jesus är högst och den ende som är upphöjd och som skall upphöjas!

Jes 2:2  Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit.
[betyder inte alla men från alla folkslag]

LÄS: Profetiska syner om ändetidens världsreligion (Pyramid-berg) – HÄR

pyramid2Ett sista globalt världsrike – det sista Babylon eller Babels torn – beskrivs i Bibeln som ett stort berg.

Jer 51:25  Se, jag vänder mig mot dig, du fördärvets berg, säger HERREN, du som fördärvar (hebr. mashchiyth) hela jorden, och jag skall sträcka ut min hand mot dig och störta dig ner från klipporna och göra dig till ett förbränt berg, 26  så att man inte från dig skall kunna ta vare sig hörnsten eller grundsten, utan du skall bli en ödemark för alltid, säger HERREN.

Ordet mashchiyth betyder fördärv, korruption, EN SNARA. Roten är shachath som betyder avfall, förfall, ruin.

Babylons synd var tyranni, slaveri, förföljelse, korruption, girighet, lögn och annan orättfärdighet. Det står också för allt som försöker hindra människor att finna JESUS. Bakom står djävulen och alla som går hans ärenden. Babylon står för religionsblandning och kallas därför en andlig SKÖKA.

Upp 19:1  Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: “Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud, 2  ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade (grek. phteiro) jorden med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.”

vissen

Phteiro betyder:

 • fördärva
  orena
  skrumpna /bli rynkig
  göra vissen
  korrumpera
  förbränna/förtorka

Det handlar först och främst om att hjärtats jordmån fördärvas och blir torr och hård och det leder till andlig död. Många som har varit i nyandlighet (som härstammar från det gamla Babylons religionssynkretism och mysteriereligioner) vittnar om att de bara blev mer och mer tomma och torra inom sig. Det fanns inget liv.

trad

Jag tycker om att jämföra beskrivningen av BRUDEN (Jesu lärjungar/Guds folk) med “SKÖKAN BABYLON”. Bruden beskrivs som:

 • rättfärdig och frälst (Rom 5:9)
  ren (Upp 15:6)
  trogen – älskar brudgummen JESUS och följer honom (Upp 12:11)
  utan fläck och skrynka /rynka (Ef 5:27)
  grönskande (Jer 17) = att förtrösta på Herren
  har liv i överflöd (Joh 10:10)

jord

Vers 2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

Det är som om psalmförfattaren vill säga: Förstå hur stor och mäktig Gud är! Han har kontroll över allt!

Sak 4:6  Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka [chayil], inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7  Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!” [Serubbabel är här en förebild på JESUS]

Med ordet chayil kan orden översättas: Inte genom makt eller arméer, inte med rikedom och välstånd, inte med mänsklig förmåga, eller tapperhet, mod eller dristighet… utan genom min Helige Ande, säger HERREN.

Guds verk måste ske på Guds sätt – in i det sista. Det gäller också det sista globala berget som reser sig i uppror emot himlens Gud och Guds Messias. Det berget kan bara Gud själv övervinna och jämna med marken.

vaktVers 3-4 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.

Orden i grundtexten beskriver både herden och väktaren. Herden vakar över fåren, skyddar, leder, föder, söker det förlorade… Väktaren vaktar och får aldrig somna på sin post. Gud är den store VÄKTAREN (Jer 1) och Jesus är den gode HERDEN (Joh 10).

Förbundet med Israel visar på Guds trofasthet. Det är ett bevis på att Gud är trofast emot oss och att Guds ord är sant. Därför gäller också varningarna som Gud ger på samma sätt, när Guds folk vänder Gud ryggen och inte vill lyssna utan gör sig själva till “gudar”.

Mika 3:12  Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd.

Det uppfylldes bokstavligt efter att templet förstördes av romarna år 70.

5Mos 29:22 Det kommande släktet, era barn som träder fram efter er, och främlingen som kommer från ett avlägset land, de skall säga, när de ser detta lands plågor och de sjukdomar som HERREN slagit detta land med

Exakt så beskrev en författare och resande landet i slutet på 1800-talet.

Hes 36:8 Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka.

Judarna förskingrades till alla länder men de skulle få återkomma till sitt land. Det lovade Gud för det hade han bestämt. Judarna återfick sitt land Israel år 1948 och de återtog staden Jerusalem år 1967.

Jerus

Jes 27:6  I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt.

FN: ”Israel producerar mer frukt och grönsaker än ngt annat land i hela världen, i förhållande till landets storlek”.

jaffa

Rom 11:15 Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, (Evangeliet gick till hednafolken) vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? (Israels frälsning och Jesus Messias återkomst)

Judarna ska ta emot Jesus som sin Messias och det pågår idag…

Rom 11:17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.

Vi varnas mycket allvarligt här för all slags Ersättningsteologi.
Läs om Christ at the Checkpoint som är ett skrämmande exempel – HÄR

    sol
Vers 5-6 – HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten.

moonSolen och månen nämns här ”till skada”. De representerar dag och natt bokstavligt men i detta fall måste det menas i en djupare mening..? Några tankar omkring detta (som jag nog fick från den helige Ande):

SOLEN – står för dagens hetta som i det profetiska ordet beskriver betryck, nöd, förföljelse, hot.

MÅNEN – står då för nattens kyla. Kärleken kallnar när människan vänder sig bort från Gud och laglösheten ökar (Matt 24). Hela världen vittnar om det med maktkamp, krig, hat och ofattbar grymhet.

Jes 4:5 Och HERREN skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om dagen och skenet av en flammande eld om natten. Ja, över allt det härliga skall det finnas ett skyddande tak. 6 Och det skall finnas en hydda, som ger skugga om dagen undan hettan och tillflykt och skydd undan storm och regn. 

Jes 49:8 Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna 9 och säga till de fångna: “Drag ut”, och till dem som sitter i mörkret: “Kom fram.” De skall finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder. 10 De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och föra dem till vattenkällor.

Jes 25:4 Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta. Ty de skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg. 5 Som du kuvar hettan när det är som torrast, så kuvar du främlingarnas larm. Ja, som hettan dämpas av molnets skugga, så dämpas de skoningslösas sång.

Det har gjorts många försök att utrota Guds folk och dem som följer JESUS men Herren hjälper genom allt. Förföljelse brukar leda till det motsatta, att fler tar emot Jesus som sin Frälsare. Under ökenvandringen ledde och följde Gud sitt folk med en molnstod om dagen och en eldstod om natten.

eldstod

2Mos 13:21  HERREN gick framför dem, om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt. 22  Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstoden på natten.
2Mos 14:19  Guds ängel, som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnstoden, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom dem, 20  så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena hären inte komma inpå den andra. [Guds ängel /Förbundets ängel i GT är JESUS som uppenbarade sig i Gamla förbundet]

Nyckeln till seger är att det är GUD/Jesus som sänder oss och som har sänt oss.
Då går han både före och efter, han som är A&O, den förste och den siste.

MOLNSTODEN
gav skugga och lindring = HERREN beskyddar tankar och sinne

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

ELDSTODEN
värmde och lyste upp nattens mörker = Guds Ande bevarar hjärtat i Guds kärlek

2Tess 3:5 Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Vers 7HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ.

Herren bevarar inte från alla prövningar i livet men han bevarar från allt ont. Det får inte fördärva eller förgöra. Även det som är svårt får leda till det bästa.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. (vilka är alla som säger ja till Guds kallelse)

door

Vers 8”HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.”

Herren skall bevara din ”utgång” från ett meningslöst liv och din ”ingång” i Guds rike.
Herren skall bevara dig när du…
…går in i bön inför Guds tron och går ut med budskapet om Jesus.
…går ut från det jordiska livet och går in i paradiset/himlen.

När Israels folk gick UT UR öknen och IN I löfteslandet kan vi läsa vad Kaleb sa:

Jos 14:11 Än i dag är jag lika stark som den dag Mose sände i väg mig. Som min kraft var då, så är den än i dag, vare sig det gäller att strida eller vara ledare eller anförare. (en militär term: “att strida eller vara ledare eller anförare” på hebreiska är här orden “min utgång och min ingång”) 12 Ge mig nu denna bergsbygd, som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med stora och befästa städer. Om bara HERREN är med mig, skall jag fördriva dem så som HERREN har lovat.” 

Han var lika stark i den Helige Andes kraft nu vid 85 år, vilken uppgift han än hade! Vet du vad han gjorde? Han intog bergsbygden där anakiterna (“jättarna”, en folkgrupp som var väldigt starka och kraftiga) hade sitt högkvarter. Framgång och seger får vi med JESUS även om vi är svaga och osäkra fysiskt, för det ska ske genom den Helige Andes kraft. Det enda vi behöver – precis som Israels folk – är att Gud har sagt: ”Jag är med dig!”, “Jag är med er!”

För oss handlar det om en andlig kamp emot mörkrets makter.

När Gud sa till sitt folk att “ni ska vara mina”, är innebörden: ”du var min, du är min, du kommer att vara min”. Ja, det är det som sker när du tar emot och inbjuder Jesus att ta över ditt liv. Han tar hand om din bakgrund, han tar hand om dig nu och han tar hand om din framtid i all evighet.

/Elvor Ohlin

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.