För att uppleva Guds Rike måste vi födas pånytt

Den här bilden visar Watchman Nee och Stephen Kaungs bild av människan som är född på nytt. Guds Ande flyttar in i din ande och börjar inspirera dig på ett nytt sätt. Eftersom ditt tankesätt och dina handlingar är en väg i bibeln så är detta nu Guds väg. Det är faktiskt den väg 1 Kor 13 säger är Kärlekens (Agape)

1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra

Sedan börjar ju 1 Kor 13 som vi ofta feltolkar och ersätter med mänsklig kärlek fast det står Agape överallt.

1 Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek (Agape) vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.

manniskan_nee_kaung

Nu kan vi börja drivas av något som vi tidigare aldrig upplevt förut nämligen att Kristus (Kungen) i oss genom sin Ande och sitt ord kan börja regera i våra liv. Det är exakt det som menas  med Agapekärlek. Agape betyder att underordna sig en Kungs bud.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. (I Anden)

Nu skall vi titta på några bibelsammanhang som bekräftar allt det här. Lägg märke till att det är inifrån och ut som Jesus Kristus genom sin Ande utför hela sitt frälsningsverk i oss. Kanalen mellan vår ande och vår själ är samvetet och det har med intuition att göra (Gk: Suneidesis) Det finns ett grekiskt ord Eido som har med intuition att göra som ligger i ordet samvete.

Låt oss nu börja med hur Guds Rike (Kungen) skall börja påverka en person. Vad säger Jesus (Kungen)?

Joh 3:3 Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (EIDO) Guds rike. 4 Nikodemus sade: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.

Vad är det då för mening med att kunna få uppleva och se den här kungen i riket på ett andligt intuitivt sätt (Eido)? Jo det finns bara en enda mening och det är att Guds vilja skall ske i våra liv så att vi kan bli frälsta. Hur blir jag frälst då? Jo du måste se och uppleva att Jesus är Herre och Kung i sitt rike. Och när du gjort det så måste vi be – Herre öppna för mig!!!

Psa 118:20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

Vad ser vi här då? Jo!
Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred (Själisk Inspiration) som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. (Byggnadsarbetarnas väg = De Själiska) 14 Och den port är trång, och den väg är smal (Andens Inspiration) som leder till livet, och det är få som finner den. (De Rättfärdigas väg = De Andliga)

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar (Agape) honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. (I vår ande) Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet (Eido)vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet (Eido) heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, (I vår ande) för att vi skall veta (Eido) vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär (I vår ande) när vi återger andliga ting med andliga ord. (Som Anden uppenbarat i vår ande)  14 En oandlig (Själisk) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

beg

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

Du måste alltså bli född på nytt och genom trons ögon (Eido) skåda en kung i sitt rike och bekänna honom som Anden visat dig först i din ande men senare ut ur din mun. (Inifrån och Ut) Det är den enda väg till att bli ETT som bibeln talar om.

EF 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Vers 10 (Grekiskan) Göra allting till ETT under EN KUNG = Agape

Då skall vi titta på en församling som är ETT och som nu upplever att alla är på samma väg. Det här är givetvis vägen till sann enhet och inte den ekumenik som tvingar ihop olika lärosystem och religioner idag och kallar det för enhet i Guds Rike.

1Pet 1:2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (Agape) ni utan att ha sett honom (Eido) och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom (Heb 11:1-2 Överbevisning inifrån genom Anden) och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje (Rom 14:17  Guds Rike)  9 då ni nu är på väg (Tankesätt + Handling) att vinna målet för er tro, era själars frälsning. (Underordna oss Kungen i Riket istället för Världens Kung)

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.