Drivas Inifrån – Undervisning i Bönegruppen 29_4_16

Watchman_nee

Så här ser bilden ut av en människa som är född på nytt av Guds Helige Ande.  Samvetet är “kanalen” mellan anden och själen. Det grekiska ordet för samvete innehåller EIDE eller EIDO. I ordet finns betydelsen av Intuition.

Vad är nu vår själ? Först och främst vår personlighet för där sitter vår vilja vårt förstånd och våra känslor. Innan en människa är född på nytt drivs hon av själen, därför är vår kropp också slav under själen.

Människans egna ögon (SINNEN) öppnades ”Jaget” blir nu människans första prioritering. Nu börjar egenintresset ersätta Gudsintresset.

1 Mos 3:7 Då öppnades ögonen (SINNET) på dem båda, och de märkte (YADAH) att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

Yadah betyder som Ginosko i NT. Lära känna genom en intim beröring!
Fruktan för straff kom in genom samvetet (INTUITION)
De försöker göra något för att duga inför människor och inför Gud (RELIGION)

En själisk människa vill styras av:
Sitt förstånd och sina känslor

Jud 1:17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: I den sista tiden skall det finnas människor som hånar (FÖRAKTAR) och följer sina egna gudlösa begär. 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga (SJÄLISKA) och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek (AGAPE) medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

Guds Kärlek (AGAPE) som betyder att underordna sig en kungs bud kommer alltså inifrån (SE BILDEN) Vi kan alltså se på vilket sätt Gud bestämt att Jesus skall bli Kung och regera i våra liv. Men det går alltså att komma ur det här inre flödet. (SE JOH 15 Vinträdet – Grenarna)

1/De drivs av själen
2/Upphöjer sig över och föraktar andra

Det här att drivas av Själen istället för Anden är att komma ut ur Kristus och in i Världen. Vi kan alltså komma ur flödet från Anden och bli drivna av själen igen. (Förhärda sitt Hjärta)

1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.
Lyssnar till oss = Andens väg!
Lyssnar till dem = Lögnens väg!

Vet du varför korsets väg är en dårskap för de själiska? De åt manna o vandrade mot löfteslandet dag efter dag. De själiska tycker Guds väg är en dårskap för vi måste korsfästa vår styrka o kraft annars tar vi äran från Gud.

4 Mos 21:5 Och folket talade emot Gud och emot Mose och sade: Varför har I fört oss upp ur Egypten, så att vi måste dö i öknen? Här finnes ju varken bröd eller vatten, och vår själ vämjes vid den usla föda vi få.

Detta förde med sig ormar som bet dem. Sedan gjorde Mose en orm och satte den på en stång så att alla som såg upp på den och förstod blev helade (Golgata – Korsets väg) Det är så att ju fortare vi dör ner från att dra vår kraft från vår själ ju snabbare blir vi andliga och kan ta emot vår information från vårt innersta genom Jesus Kristus och Anden.

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (EIDO) vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig (SJÄLISK) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Vi är själiska i oss själva
Men Gud är Ande
Du måste alltså bli född på nytt för att EIDO Guds Rike (Joh 3)

Den nya informationen som strömmar från Kungen i Riket in i din ande och vidare till din själ tas alltså emot på ett helt nytt sätt (EIDO)

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (GK: EIDO) Guds rike.

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor.

Joh 3:5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

vete

Vi kommer alltså att få se 2 olika församlingstyper utvecklas innan Jesus kommer.
En Andlig (Vetet)
En Själisk (Ogräset)

Eftersom den själiska församlingen VILL drivas av sitt förstånd och sina känslor kan vi genast förstå hur en sån församling kommer att se ut.

1/ Man måste ha starka strukturer (Cellgrupper) (Apostlar – Profeter)
2/ Man måste ha en ledarstruktur som är som världens (Starka ledare = Mycket tal om ledarskap)
3/Man måste basera möten och verksamhet på det som stimulerar själen så det innebär en massa nya konstigheter som vi kan se i Emerging Church och i sådana församlingar som Bill Johnsons. Musik är en annan sak som stimulerar oss.

1 Petrus 1 beskriver en församling som är på rätt väg som drivs av:
1/Guds Kärlek (AGAPE) 0 lydnad för Kungen
2/Intuition (TRO)(EIDO)
3/Guds Rike (Andens glädje Rom 14:17)
4/Man är på Frälsningens Väg på väg mot målet själens slutfrälsning.

1 Petrus 1:2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (AGAPE) ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.