Att bedöma är inte att döma

The Accuser

Satan är mycket listig och smart och så är även hans redskap de falska profeterna och lärarna. Av erfarenhet kan vi säga er att favorit meningarna  man använder sig av när de skall försvaras är: ” Om du dömer andra skall du själv bli dömd ” det är som ett mantra i de här kretsarna. Ett annat är ”Rör inte Herrens smorde” man menar då att dessa giriga ”Trosrörelsesnubbar” som Todd Bentley och Copeland, Benny Hinn Mfl  (Skräckexempel) skulle vara sända av Gud och vara ”smorda”.

Det krävs verkligen att man är fast grundad i Guds ord för att kunna stå emot “trycket”. Så vill man att du skall känna dig gammalmodig och träig för du förstår ju inte det nya som sker i församlingen.

2 Joh 1:9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.
Elvor har skrivit en bra artikel om att döma eller bedöma.

toronto1

Man använder ofta ordet kärlek men man har ingen som helst kunskap om vad Guds kärlek verkligen är. Guds kärlek handlar inte om att vi ska “gulla” med villolärare. Nej bibeln säger precis tvärtom att Agape är att bevara hans ord så det ej ges en annan mening.
Joh 14:21 Den som har mina bud (EVANGELIET) och håller fast vid dem (GK: VAKTA FRÅN SKADA) han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad (AGAPE) av min Fader, och jag skall älska (AGAPE) honom och uppenbara mig för honom.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

Bibelns klara budskap är att om vi skall kunna förbliva i Kristi Kärlek måste vi själva vakta på evangeliet men även peka ut de som vållar splittring. Det kommer nämligen en stor splittring i ändens tid och bibeln varnar oss för den.

2 Pet 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna.17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. (VAKTA SÅ NI INTE BEDRAS AV ETT FÖRVRÄNGT EVANGELIUM)

Splittringen ser vi tydligt:
1/ Sanningens evangelium leder till Frälsning
2/ Det förvrängda evangeliet leder till Fördärv

De som splittrar dyker upp igen i Judas brev
Jud 1:18  De sade till er: I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga (SJÄLISKA) och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar (GK: VAKTANDE) i Guds kärlek (AGAPE) medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

Watchman_neeElden brinner alltså inifrån vår ande i Agape när vi vaktar på att Evangeliet inte förändras. Om vi inte gör det dras vi med i de laglösas villfarelse. Släpper vi in laglösheten och accepterar att annat evangelium kommer känsligheten inifrån vår ande att kylas ner. Elden kommer att slockna och vår förmåga att höra Guds röst kommer att försvinna mer och mer. Det är exakt därför Jesus skriver det här.

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.12 Och eftersom laglösheten tilltar (EVANGELIUM FÖRVRIDS) kommer kärleken (AGAPE) att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet (OCH INTE DRAS MED I DE LAGLÖSAS VILLFARELSE) skall bli frälst.14 Och detta evangelium om riket (ÄKTA RIKET INVÄNDIGT) skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Har vi verkligen förstått konsekvensen av det här bibelordet? Tänk gärna efter ett par gånger till. Den som håller ut till slutet skall bli frålst! Vad då hålla ut? Jo ifrån att dras med i de laglösas villfarelse som kommer att bli jättestort, att bevara kärleken (Agape) till Gud ända till slutet.

SNAKE

2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Hur i hela friden kan Jesus säga som han gör om allt han säger och gör är kärlek?
Mat 10:34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar (AGAPE) sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar (AGAPE) sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.

Ja men det är Agape Jesus menar och inte vanlig mänsklig kärlek, han menar att kärleken till Gud (Agape) är viktigast.

Vi har själva erfarenhet av att Gud varnat människor för villfarelse men sedan har man kompromissat av olika anledningar och tillslut tystnar den varnande rösten. Långt senare när det ofta redan är försent börjar man vakna upp men då är församlingen redan ”ockuperad” och full med ogräs.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.