En superkyrka byggs av de visa och starka

Predikan Parousia Mission av Janne Ohlin  24/4-16
Väldigt bra överblick av Kingdom Now/Dominionism (Svenska) >> 

boken_synen-179x300

(Citat från David Wilkerson Synen från 1972)
Denna Superkyrka kommer att bli andlig bara till namnet, man använder fritt Jesu Kristi namn, Men är själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, Väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten att fylla alla mänskans behov och man kallar folk till ett förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. (Exakt vad FN talar om nu?)

Just när det ser ut som om den ekumeniska rörelsen skulle dö får vi se en underlig kedja av händelser som åstadkommer ramen för denna ekumeniska union. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ledarna och får sin vilja igenom. Denna union kommer att betrakta Påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter.
Man begär inte att dessa skall betrakta den helige fadern som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer istället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare. Jag menar inte att Påven eller någon annan kyrklig ledare i denna Superkyrka gör sig skyldig till antikristliga handlingar. Bibeln har mycket att säga oss i det ämnet men nu är inte tid att spekulera i det. Jag ser nämligen något annat som skrämmer mig. Jag ser en Arme´ av karriärmänskor inta de mest inflytelserika posterna i denna Superkyrka.

Många av dessa kommer att vara ogudaktiga, antikristliga och besatta av tanken att denna Superkyrka måste bli en Politisk maktfaktor som är stark nog att utöva påtryckningar mot de som opponerar sig mot den. Medan de som innehar de högsta posterna talar om underverk kärlek och försoning så kommer mutkolvarna under dem att plåga förfölja de religiösa organisationer som motsätter sig deras ledarskap. (Slut Citat)

Vi har nu sett hur man har haft stora konferenser i USA där man just försöker pressa fram ett ekumeniskt mirakel. Vem minns inte Påven på video hos Kenneth Copeland? På vår sida kan du lyssna till ett budskap med Jerry Potter där han profeterar om att Ogräset samlas tillsammans. Han säger att vi kommer att se det och de samlas tillsammans genom deras gemensamma tro (Dominionism)(Kingdom Now). Det är dessa som tillsammans utgör det stora avfallet som (2 Tess 2) talar om. Det är dessa Petrus varnar oss för så att vi inte skall dras med i ”De Laglösas villfarelse” (2 Petr 2:13-17)

De skall alltså förvrida skrifterna 2 Petr 2:16
Samlas under ett ”förvridet evangelium”
Vi ser hur skökan rider på vilddjuret (FN) Hon sitter även på 7 Berg (Upp 17)

Kan det vara en slump att just Dominionismen eller Kingdom Now har ett evangelium som handlar om att vi skall inta samhällets 7 berg eller 7 pelare? Man har nu förvridit evangeliet om Guds Rike så meningen blir att vi skall sätta upp det och det innan Jesus kommer.

HAGIN KENYON

Grundbudskapet i deras lära är mycket kort: (Hagin)(Gnosticism)
Syndafallet förlorade vi auktoriteten över skapelsen (Riket förlorades)
Jesu död gav kyrkan tillbaka den igen fullt ut (Riket nu i anden)

Konsekvensen får mer makt än Kungen själv. Det är ju exakt vad ormen säger att det förbjudna trädets frukt (Mänsklig visdom) skall ge oss: Ni skall bli som Gud (Kristus) ”Messias den smorde”

Det Kenneth Hagin lärde är exakt vad C Peter Wagner och Bill Johnson tror och det här är ett förvridet evangelium. (Gnosticism) en väg som slutar i en katastrof om du följer dem.

1/ I din ande har du nu fått rättfärdigheten (Right Standing)
2/Du har i din ande fått tillbaka all förlorad auktoritet igen. (Smörjelsen)
3/Vad väntar du nu på? Förlös andra så att dom också fattar det här, nu skall vi komma tillsammans och återställa skapelsen och upprätta riket. (Vi har Mandat – Plikt)

Dale Neill (ICCCC International Christian Chamber of Commerce)
Kyrkan måste nu gå vidare och inte fastna vid budskapet om människors frälsning. Det är bara när vi förstår och börjar implementera ”Principerna som gäller för evangeliet om Guds Rike”. Det är först då som vi kan få se människor städer och länder förvandlas. Men Kyrkan har ingen kunskap (Gnosis) om den här sfären. Nu måste kyrkan börja växa upp!

Eftersom det här evangeliet helt och hållet förkastar Kristi Kors är man nu inne på exakt samma väg som Kain i bibeln. Hans namn betyder enligt en kommentar i E-Sword
1/Plantera
2/Få att växa upp
3/För egen ära

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Books_When-Heaven-Invades-Earth_Thumb

Bill Johnsons böcker han har ju inflytelse över New Wine så det är viktigt vad han skriver: ”When Heaven Invades Earth” (Han menar Himmelriket) han har exakt samma lära som Hagin. Av vilken anledning springer hans lärjungar omkring och gör under och tecken och profeterar överallt ? Är det på samma grund som Hagin lär ut så är det definitivt laglöshet.

Bill Johnson 1: Vårt Mandat (Kingdom Now Term) är enkelt vi skall resa upp en Elia generation av Elitkristna som skall manifestera Guds Raw Power. (Googla på det)

Bill Johnson 2: Vi har fått tillbaka den auktoritet som vi förlorade i Eden. Det innebär att i vår ande finns det en inneboende kraft som är i total avsaknad av sjukdom fattigdom och synd.

Janne Ohlin 1: Nu skall vi se vad han menar med under och tecken och att manifestera Guds Rawpower.

Bill Johnson 3:
Mat 6:9  Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat.10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.

Han menar att det betyder följande och det visar ifrån vilket träd den här läran kommer ifrån: Eftersom Gud hela tiden vill förlösa det fullkomliga (NU) så är det så att om vi upplever problem eller sjukdomar så ber vi fel. (Se Bill Johnson 2)

Janne Ohlin 2: Den här generationen Elia kristna som nu springer omkring för att förlösa det här fullkomliga som bor i deras andar uppfyller vad Jesus säger i Mt 7.
Falska profeter lär ut en lära och pekar ut en väg
Människor följer den läran och vägen
Man kommer inte in i riket för att man säger Herre Herre
Man kommer in därför att man gör Faderns vilja

Bill Johnson säger ju att Guds vilja och din plikt är att förlösa det fullkomliga du fått i din ande genom under och tecken.

Mat 7:22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Han säger till och med att de som inte förstår den verkliga betydelsen av Fader vår är motståndare till ”Väckelsen” Hur väl stämmer inte detta in på Laodicea? Det var en kyrka som sade sig ha allt. ”Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting” (I sin ande?)

Don Koenig: ”Kingdom Now” tankarna har tagit över i de karismatiska sammanhangen. Nästan alla Radio och Tv program är infekterade av detta. De har öppnat profet och helande skolor överallt. De håller stora megamöten för massorna. De har nu även tagit över nästan all litteratur som ges ut i de kristna bokhandlarna idag som handlar om Anden. De har nu tillsammans med Rick Warrens purposedrivna kyrkor och Emerging Church slagit in på ett nytt tankesätt: Nämligen den att kyrkan skall bygga upp Guds rike på jorden innan Kungen kan komma tillbaka igen. Men detta stämmer inte med bibeln!

De flesta av ledarna i den här rörelsen lär att 1000 års riket är redan här och nu. Man proklamerar därför med slagord att vi skall inta landet. Vi skall inta och förändra kulturen menar man och styra den sedan. Man lär också att du har blivit som en gud i ditt innersta så därför kan du gå omkring och med din mun tala ur din smörjelse ord som förlöser realiteter.

bible-

DET SANNA EVANGELIET

Det viktigaste vi har i den kristna tron är väl evangeliet. Vi har 4 olika budbärare som förmedlar evangeliet direkt från Jesus i skrift.
1/Matteus 2/Markus 3/Lukas 4/Johannes

Herren valde Paulus att ta samma evangelium till Hedningarna.

Gal 1:15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, (Genom Ordet) för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

Men det hände något i Galatien som bibeln säger skall vara väldigt vanligt strax innan Jesu tillkommelse. Förvirring och villfarelse.

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium 7  fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.

Det finns bara ett evangelium säger Paulus det är Kristi evangelium. Lägg märke till att det är Kristi evangelium, vi äger det inte utan vi bara förvaltar det. Om vi förvaltar det och inte förändrar dess ursprungsmening så förblir vi under en Kung i hans kärlek (Agape)

Joh 14:21 Den som har mina bud (Evangeliet) och håller fast vid dem (Vaktar från skada) han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. (Ge honom ljus och uppenbara min härlighet)

Evangelium om Guds Rike
Evangelium om Himmelriket
Evangelium om Riket

EF 1:9-13 handlar om vad det sanna evangeliet om Guds Rike står för.
1/Vi skall underordna oss en Kung. (Agape)
2/Vi skall bli ett under honom. (Vi är hans Hus eller Åker 1 Kor 3:9)
3/Vi får Anden som ett sigill (Arrabbon – Pant – Förlovningsring)
4/Vi skall prisa hans härlighet och ära. (Mun och Handling)
5/Det sanna evangeliet handlar om vår frälsning (Befrielse från Synd)

003-jesus-cleansing-temple

Jesus drev ut dem som sålde i Templet innan påsk då all surdeg skulle rensas ut ur husen i Israel. Det här visar den sanna Sabbaten = Gud har gjort allting klart vi går in i förutberedda gärningar och ger honom äran för det.

Mar 11:17 Han undervisade dem och sade: “Är det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus (Bön men även Lovprisning) för alla folk? (Etnos) Men ni har gjort det till ett rövarnäste. (Stjäla ära från Gud)

Här ser du den rätta Sabbaten!

Psa 118:20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den.21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (YESHUWA) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

1/Kungen har gjort något en gång för alla (KORSET)(NYCKELN)
2/Alla som kommer in i riket måste underordna sig detta (KORSET)(PORTEN)
3/Alla som vill förbli i riket måste fortsätta underordna sig

Du och jag har fått ett budskap att förvalta om en kung i sitt rike. Vi har fått ett budskap att förmedla om att Kungen vill att vi skall komma in till honom i riket.

Han har gett oss en nyckel till en trång port och en smal väg (Mt 7:14)
Den leder in till hans tempel eller hus (Vila och Sabbat)

Vad var nu själva nyckeln i Paulus budskap om Guds Rike eller Himmelriket? Vad var kärnan i Paulus frälsningserbjudande till människor på den tiden? Problemet med Synd är att vi inte förstår att vi är korrumperade i vår visdom: Vi vill bli som Gud!

Gud själv kom hit genom sin Son och talade till oss och visade oss vem Gud var men det var vår visdom (Synd) som korsfäste honom säger Paulus (1 Kor 2:8)

När Petrus predikade detta på Pingstdagen högg det (ORDEN TRÄNGDE IGENOM) till i hjärtat på dem: Bröder vad skall vi göra? (VI HADE SKRIFTEN OCH PROFETERNA MEN VÅR VISDOM KORRUMPERADE DEN)

Apg 2:37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad skall vi göra? 38 Petrus svarade dem: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.

Budskapet om Kungen i riket och vad han har gjort frambärs i Andens kraft. Vad sa Jesus det första Anden skulle göra när han kom? Överbevisa om Synd! (Joh 16:8)
1/Nyckeln
2/Omvändelse Mt 7  (Porten) +  (Smal väg)
3/In i Livet  = Huset – Sabbaten – Riket (Alltså ej Byggare)

PAULUS OCH NYCKELN (TOTALT BEROENDE)

Korint var ett område med mycket Gnosticism/New Age det var alltså en kultur som liknar vår. Hur skulle nu Paulus kunna sprida Guds Rike här? Sanningen är den att vi kan omöjligt sprida Guds Rike om vi inte använder oss av nyckeln. Och även när vi använder oss av nyckeln så måste Anden hjälpa oss och överbevisa med sin kraft. Så för att detta skall ske måste vi ju först ha gått in själva (3 Stegen) annars har vi ju varken nyckeln eller Anden som är Guds Kraft att överbevisa.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er.2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er.4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft.5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (Överbevisar om Kungen)

Paulus som redskap: Svag, Rädd, Mycket orolig (Inre)(Ej Gnosticism)
Paulus budskap: Nyckeln! Budskapet om Kungen och vad han har gjort!
Paulus Vapen: Ord som skall överbevisa människor i Ande och Kraft.
Resultatet: Människor som bygger på klippan istället för på Jorden (Guds hus)

PAULUS OCH FRAMGÅNG

Fråga: Vad är framgång i Guds Rike? Svar: När du gör vad Herren bestämt och sagt att du skall göra och vad han sedan inspirerar dig till. Inte vad människor säger att du skall göra för Guds Rike. Exempel: Se på ”Herre Herre” sägarna i Mt 7

Vad skulle nu Paulus bli och vad skulle han göra?
Apg 26:15 Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer.16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Redskapet och Budskapet: Kom sänd till Korint svag och rädd för att predika om Kungen i en kultur genomsyrad av New Age.
Paulus Vapen: Öppna deras ögon = Samma sak som Ord som överbevisar i Ande och Kraft. (1 Kor 2:4)
Resultatet: Människor lämnar mörkret när deras ögon öppnas (NYCKELN) så att de får se en Kung.

Vad är vår kallelse? Idag är det förvirring!
Göra kulturen Kristen och kalla det Guds Rike? ELLER Öppna människors ögon genom Anden och ordet så att de får se en Kung? När det sker skall Kungen börja leda den frälste framåt genom Anden och inte människor.

Petrus beskriver en församling 1 Petrus 1:1 (SLÅ UPP) där Kungen har fått bli Kung. Andens överbevisande Kraft genom Guds ord har fått Guds Rike att komma i människors hjärtan.

V 23 Guds ord har överbevisat dem, fött dem på nytt så att de fått se en Kung (Joh 3: 3 + 5) (Se och gå in i Riket) V 8 De ser honom inte med sina naturliga ögon: Men de Älskar (Agape) honom och Tror (Överbevisning om det vi inte kan se) på honom.

Herren sa en gång till oss: Er uppgift är att säga det jag lägger på era hjärtan. Jag själv står för resultatet! = Överbevisar och föder på Nytt!

DEN GUD SÄNDER FORMAR OCH RUSTAR HAN FÖRST

Hans mål med våra liv är alltså att han skall göra oss till människofiskare. Han som är allsmäktig skall alltså forma oss så att vi blir helt beroende av honom. Svaga i oss själva så att vi får de vapen som öppnar människors ögon och överbevisar dem genom Andens kraft. Så att de byter rike från mörker till ljus. Så om du känner dig svag och otillräcklig i dig själv kan det faktiskt vara Guds vilja det med.

2 Kor 12:7 Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8 Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Herren sände en försvagad Paulus till Korint.
Herren tillät Paulus att gå igenom svårigheter som tömde honom.
Herrens syfte var att Andens kraft att överbevisa skulle öka.

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.