Vilken Kristus predikas på “Christ at the Checkpoint”?

Uppdatering 2016: Israel Today – HÄR

Vilken Kristus predikas på “Christ at the Checkpoint”?

Det är Israel Today >> som ställer frågan och den är befogad. När konferensen hölls första gången 2010 uppmuntrades till en tredje våg av terrorism och intifada mot Israel av extremisten Haneen Zoabi. En av talarna var britten Ben White, författare som har låtit Zoabi skriva förordet till en av sina böcker. Två månader senare fanns hon med ombord på Mavi Marmara, det ledande skeppet i Ship to Gaza-flottiljen som var lastat med terrorister och vapen.

Årets konferens förväntas innehålla antisemitism, rasism och ersättningsteologi >>  & >> . Om så är fallet, kan man räkna med att det är en falsk “Kristus” som predikas.

Kristna på checkpoint

Christ at the Checkpoint 2012 Conference – Att slåss för “rättvisa” på bekostnad av sanningen >> . Konferensen hålls i Betlehem och i talarlistan >> finner vi namn som Stephen Sizer, Gary Burge, Lynne Hybels [Bill Hybel’s fru], och Shane Claiborne. Kristna ledare som John Ortberg, Tony Campolo, och andra kommer att vara involverade >> (program). Citat:

“Samlingen är ämnad för att uppmuntra den globala Kristi kropp (särskilt unga vuxna) att stödja palestinska kristna som lider under det de ser som den “israeliska ockupationen” av Palestina.  Med fler och fler ledare som hoppar på det anti-israeliska tåget varje år i ett försök att bekämpa förväxling med förvirring, är min ande upprörd och mitt sinne är förtretat.
Den teologiska grunden för denna missriktade rättvise-initiativ är felaktig. Och vad som är byggt på dem kommer så småningom att falla sönder, även om det som byggs är delvis bibliskt”.

Kristna israelsvänner

Vi som är kristna vet att alla människor har lika värde inför Gud, oavsett etnicitet. Vi ska be för både judar och araber och dem som kallar sig palestinier. Både messianska judar och kristna (frälsta) palestinier är våra trossyskon.

Gud har en speciell plan och kallelse för det judiska folket och Israel. Det är inget som judarna förtjänar, lika lite som någon människa förtjänar Guds nåd till frälsning i Jesus Kristus. Vi vet också att judarna är utsatta för lögner och hat, inte minst på grund av sin utkorelse som Guds egendomsfolk.

Att be och välsigna Israel betyder inte att man håller med om allt som sker. Men den som har gudsfruktan tar Bibeln på allvar och ser vad Gud har bestämt. Det handlar om ödmjukhet inför Herren och hans vilja. Skulle vi sätta oss upp emot den Allsmäktige?! Den som gör så kommer alltid på skam.

Därför är det märkligt att kristna kan delta i sådana här konferenser. Frågetecknen är stora och frågan om man predikar en annan Kristus, är befogad. Om innehållet är antisemitiskt och uttrycker nonchalans – eller ännu värre om det är förakt – mot det Gud har beslutat om landet Israel och det judiska folket, föraktar man Bibeln och Guds vilja.

Bibeln varnar oss kristna för att se ner på Guds egendomsfolk. Paulus skrev (mina komm. inom parentes):

Rom 11:15  Ty om deras förkastelse (av Jesus som Messias) betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande (omvändelse till Messias) betyda, om inte liv från de döda (Uppståndelsen vid Jesu återkomst)? 16  Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. 17  Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd (icke-judisk), har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18  då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. 19  Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. 20  Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21  Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna (judarna)skall han inte heller skona dig (hednakristen). 22  Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. 23  Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen.

 

/Elvor Ohlin

 

 

 

This entry was posted in MIDDLE EAST AND ISRAEL and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.