Jakobs stege

Jacobs-Ladder
Jakobs stege

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission Kungsbacka
22/5-2018
Lyssna HÄR (Mp3)

Bakgrund:
Jakob hade köpt förstfödslorätten från sin bror Esau och lurat till sig Välsignelsen av pappa Isak. Förstfödslorätten handlade om att föra Messiaslinjen vidare och att underordna sig Guds vilja. Den värdesatte inte Esau alls – till skillnad mot Jakob – men Välsignelsen hade Esau gärna velat ha. Gud hade talat till mamma Rebecka om att han hade utvalt Jakob men det manipulativa tillvägagångssättet som det gjordes på var inte Guds sätt. NU är Jakob på flykt bort från Esau som var så arg så han ville döda honom.

1 Mos 28:10  Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. 11  Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. 12  Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. 13  Och se, HERREN stod ovanför den och sade: “Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. 14  Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade. 15  Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig.” 16  När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17  Han greps av fruktan och sade: “Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” 18  Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. 19  Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. (Betel betyder Guds hus och Lus betyder skilsmässa eller separation) 20  Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21  och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud. 22  Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.”

Det blev natt och Jakob måste stanna upp. När det är mörkt ser man inte. Ibland är det svårt att se vägen. Vi vet inte riktigt vad som är Guds vilja. Då är det bäst att stanna upp, vänta och be.

Jakob hade ingen lösning på sin situation men Gud visade att han hade allt i sin hand.

Jakobs dröm
Jakob fick en profetisk dröm och han utbrister: ”Gud är här! Jag visste det inte!”
Ordet ”han kom till…”(paga) har också i sig betydelsen att (två) möts. Gud hade bestämt möte med Jakob redan innan men det visste han inte. Gud kan möta oss när vi minst anar.

Helig plats
Platsen var helig därför att Gud mötte honom där. Människan vill gärna göra stenar eller berg eller öknar heliga men det finns inget heligt i materian. En plats är helig där Gud möter, därför att Gud är där, Guds närvaro, och han kan möta var som helst.

När Gud talar och ger uppenbarelser är det alltid enligt Guds ord och det upphöjer och förhärligar Jesus! Om ett tilltal, en profetia eller annan uppenbarelse leder bort från Guds ord eller förringar Guds ord/Bibeln – då är det inte från Gud och vi kan förkasta det.

Lägg märke till att det centrala i drömmen var inte Jakob – det var STEGEN. Jakob skulle vara ett redskap åt Gud och en bärare av Guds löften. Men det centrala är stegen.

Stegen
Stegen stod som Medlare mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Den är en bild på JESUS. Vi kan inte nå Gud men Gud har tagit initiativet och böjt sig till oss, kommit ned till oss. Synden är hinder emellan himmel och jord. Stegen talar om vad Jesus gjorde på korset. Här återfår vi gemenskapen med Gud för Jesus har sonat våra synder. Jesus citerar Jakobs dröm vid ett tillfälle och det visar att Jesus uppfyller drömmen, utifrån det han själv säger.

Joh 1:45  Filippus fann Natanael och sade till honom: “Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” (Natanael var inte särskilt imponerad) 46  Natanael sade till honom: “Kan något gott komma från Nasaret?” Filippus svarade: “Kom och se!” 47  När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: “Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.” 48  Natanael frågade honom: “Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: “Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.” 49  Natanael svarade: “Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.” 50  Jesus svarade honom: “Därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta skall du få se.” 51  Sedan sade han till honom: “Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.” Namnet Jakob betyder ”bedragare”. Den som är ”utan svek” har ångrat och bekänt sin synd. Den är ärlig och en ”verklig israelit”. Jakob fick ju namnet Israel av Gud. Israel betyder Guds kämpe och Guds prins.

Änglarna var väldigt involverade i Jesu död och uppståndelse.
– Jesus blev styrkt av en ängel i Getsemane
– 2 änglar satt inne i graven där Jesu kropp hade legat. En satt vid huvudändan och en vid fotändan. Det var uppfyllelsen av GT:s skugga (förebild), med keruberna på arken, en i var ände.
– änglar förkunnade att Jesus hade uppstått

Det är en ständig aktivitet i den himmelska världen. Änglarna var i full aktivitet – och är det idag – även om vi inte ser det. ”Änglavakt” har blivit ett uttryck även hos dem som inte ens tror att änglar finns. Vi vet att de finns. Ibland kan vi ana det och blir påminda om det och vi säger: det där måste ha varit en ängel som hjälpte.

Jag läste en gång om missionärer och det finns många liknande berättelser, inte minst från missionsfälten. Fientliga infödingar /urinvånare omringade en natt missionsstationen för att döda missionärerna och bränna upp platsen. Missionärerna hade upplevt att de skulle be på natten och inget farligt hände den natten. Ett år senare blev en av dessa urinvånare frälst. Han berättade om planerna som funnits mot missionsstationen. Så frågade han vad det var för mäktiga män som omringat hela missionsstationen den där natten för ett år sedan. De hade skinande kläder och stora svärd! Därför vågade de inget göra mot missionärerna!

”När du var under fikonträdet”, sa Jesus. Vad är det som är speciellt med det? Jo, det fanns en sed bland judarna att sitta under ett fikonträd och be och läsa Skrifterna. Det uttryckte gudslängtan. Jesus citerade Mika 4 om det kommande fridsriket efter Jesu återkomst när Guds rike blir synligt.

Mika 4:2 Ja, många folk skall gå i väg och säga: “Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” 4 Och var och en skall sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och ingen skall förskräcka honom, ty så har Herren Sebaots mun talat (Herren Sebaot = Härskarornas Gud, har talat).

För judarna betydde ”att sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd” harmoni, trygghet, glädje och frid. Och vi läser om Guds rike:

Rom 14:17  Ty Guds rike består inte i mat och dryck (detta yttre) utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Fikonträdet pekade också tillbaka till Eden/Edens lustgård, begynnelse, för man menade att livets träd var ett fikonträd.

Vi vet inte vad som rörde sig inom Natanael. Kanske hade han suttit där under fikonträdet och längtat och sökt att få komma nära Gud, att få lära känna honom. Han kanske hade gråtit över sina misslyckanden, i den situation som rådde i landet med tunga ok och lag-ok. De religiösa, andliga ledarna som la bördor, som vi läser om. Fariséer och skriftlärde där de flesta helt hade gått ifrån Guds väg. Utan barmhärtighet, la krav och bördor på människorna. Kanske Natanael suttit där med sin längtan …och Jesus talar, förstår vi att talar rakt in i Natanaels liv, rakt in i hans hjärta. Det Jesus säger kan man – utifrån den uppfattningen som judarna hade om detta med fikonträd – kan man säga att Jesu ord sa till Natanael:

“Jag såg dig och utvalde dig redan vid tidernas början, tidernas begynnelse, och jag är den som kan möta din djupaste längtan!” ..Jag är den som kan möta och mätta ditt inre”, säger Jesu.

”Låt oss gå upp till Jakobs Guds hus”, läste vi. Eller ”låt oss gå till Jakobs Betel, som det blir.

Så är det också när Jesus får komma in i våra liv. Vi blir det ett Betel, ett Guds hus, ett tempel åt den Helige Ande, säger Guds ord. Vi var separerade, skilda, som det hette innan. Lus hette ju platsen innan. Vi var skilda från Gud. vi var i mörker och i synd men nu har vi fått gemenskap med Gud igen, tack vare Jesus.

Israel

Löften
Det var löften här som Jakob fick i drömmen från Gud. De gällde folket, landet och alla folkslag.
Folket är Jakobs efterkommande. Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande skulle vara Guds egendomsfolk och det är de vi kallar judarna idag.
Landet som Gud gav Jakobs efterkommande och avkomma är Israel.
Alla folkslag skulle bli välsignade genom Jakobs efterkommande och hans avkomma. Här vi evangeliet om Jesus och genom honom är vi delaktiga i det Nya förbundet och i Guds löften, ett evigt förbund. Många judarna som tror på Skrifterna (GT) och som tror på Israels Gud har grunnat på hur den profetian skulle uppfyllas om det inte handlar om oss kristna /hednakristna..? Det måste väl vara så? Javisst är det så.

Motstånd och kamp
Tänk vilken kamp och vilket motstånd som plötsligt reser sig när Gud ska uppfylla sitt ord, sina löften. Vi läser om i Bibeln och vi vet historien om Guds löften till Israel. Folket vände Gud ryggen och Gud varnade, manade och kallade men de inte ville höra och till slut måste Gud låta dem gå den väg de ville. Det står att Gud ”prisgav”. Det betyder att människan får gå den väg som hon själv vill och har valt.  Då förlorade man också Guds beskydd, vilket ledde till att landet blev invaderat av fiender. Folket is stort spreds ut även om det alltid fanns en kvarleva kvar. En lång tid låg landet öde som står om i Hes 36:34. Landet var öde och 1800-talet var detta som mest uppfyllt. Resande beskrev hur de kunde resa mil utan att se en enda människa. Ingen brydde sig om landet. Men när judarna återvände och fick landet tillbaka DÅ reste sig motstånd. Då var det andra folk som vill ha landet och det blev plötsligt väldigt intressant. Människor som aldrig har bott där, kallar det sitt och säger att det är stulet. Sådant hör vi idag. Vad är det som händer? Jo, det är onda krafter som inte ens vill erkänna judarnas rätt till sitt eget land. Jerusalem som kung David gjorde till judarnas huvudstad för 3000 år sedan – därför att Gud hade sagt det. Därför att Gud hade talat.

Men det här kan vi också se i våra liv. Eller hur?
Det var väl ganska lugnt så länge du inte brydde dig om Gud eller levde för honom. Men från den dagen som du sa ditt ”JA” till Jesus DÅ började det hända saker. Så är det för att den Onde vill hålla kvar oss. Han gör allt för att vi ska lämna Gud och inte följa Jesus.

1Petr 5:8  Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

Hur vinner vi seger i den kampen?

Jak 4:7  Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er…

Här har vi svaret. Ödmjukhet inför Gud. Att vi som det också står: ödmjukar oss under Guds mäktiga hand. Vi överlåter vår sak till Gud, även i prövningar, i kamp, i strid. För segern är redan vunnen av Jesus och när vi ödmjukar oss ger oss Gud nåd, står det. Han står emot den högmodige men den ödmjuke ger han nåd – och då får vi del av Jesu seger. Och så får vi vinna seger i prövning och frestelse.

Gud förnyar sitt förbund och sina löften och vi får förnya förbundet när överlåtelse på nytt till Herren, för det får vi göra många gånger i livet.

Utvald  
Jakob var utvald av Gud men det fanns en hel del som han måste lära sig att. Bland annat att Guds vilja ska ske på Guds sätt och i Guds tid. Inte att man försöker manipulera fram.. självuppfyllda profetior brukar leda till problem. Han måste också lära sig att lita på Gud. Det går inte på ett ögonblick. Vi kanske tror det och säger : ”Jag förtröstar på Gud!”.

Men så kanske det är som när lärjungarna var med Jesus i båten på Gennesarets sjö och det kanske blåste upp till storm. En ordentlig storm som det kan blåsa upp till där. Vågorna slog över båten och Jesus låg och sov. En del av lärjungarna var garvade fiskare men de blev livrädda. ”Herre hjälp, vi går under!”. de skakade säkert Jesus så att han vaknade. Jesus reser sig upp och talar till vind och vågor – och allt blir stilla. Och han säger: ”Varför är ni rädda? Så liten tro ni har”. De hade inte lärt sig än vem Jesus är. Att han har makt över naturen. Han är Skaparen. Varför hände det här? Vad var syftet med stormen? Att lärjungarna skulle få se att Jesus har makt över naturen? Ja säkert. Men kanske också för att de skulle inse att de hade en hel del fruktan i sina hjärtan. De blev än en gång påminda om att lita på Jesus. Han var ju där! Han var med i båten och när vi är med honom, så är vi ju trygga.

olivolja

Stenen
Jakob lutade sig mot stenen, står det längre fram i texten. Att ha en sten som huvudkudde låter inte jätteskönt.. Men det har naturligtvis en djupare mening. Stenen på hebreiska [eben] som också kan betyda ”byggnadsstenen”. Vi läser om när Petrus och Johannes var i förhör inför Stora rådet i Jerusalem för förföljelsen var igång och Petrus säger:

Apg 4:11  Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12  Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Jakob reste upp stenen till en stod och göt olja över den. Det var en profetisk handling, för Jesus är stenen/byggnadsstenen som ÄR Den Smorde: Messias /Kristus. Guds hus måste byggas på den grunden [Kristus], med den hörnstenen. Den grunden som redan är lagd.

Ef 2:20  Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Hörnstenen är den som hela Bibeln sammanfattas i och apostlarna och profeternas grund menas Gamla testamentets skrifter och Nya testamentet. Det som är nedskrivit. Färdigt. Den grund som redan är lagd. Det finns många falska, självutnämnda apostlar idag som påstår att de ska lägga ”en ny grund” med ”nya uppenbarelser” men det är lögn. Det är inte från Gud.

Jakob kom tillbaka till den här platsen många år senare, som Gud hade lovat. Jakob uttrycker sin tacksamhet till Gud.

1 Mos 32:10  Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror.

stav

Staven 
Vad har en herde sin stav till? Den används för att leda fåren, beskydda, korrigera, samla, rädda o jaga bort vilddjur. Staven i Bibeln är ibland en förebild på korset men det är också en förebild på Guds ord.

2Tim 3:16  Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning (tillrättavisning/överbevisning), till upprättelse (/att stärka det som är svagt) och till fostran i rättfärdighet,

Ps 23:4 …Din käpp och stav, de tröstar mig. (= Ditt ord är min tröst. Ditt ord tröstar mig.)

”Det enda jag hade med mig var min stav”, sa Jakob. Man kan säga likaväl: ”Det enda jag hade med mig var ditt ord. Ett ord ifrån dig!” för det är det enda vi behöver för framtiden – Guds ord och Guds löften. Det är vårt hopp. Sedan är det Guds välsignelse som verkar och ger växten, som han gjorde för Jakob de där åren.

Gud visste vad Jakob skulle gå igenom och vad han måste gå igenom för sin fostran. Därför fick han drömmen, tilltalet, löftet. Men vad är det som bär genom allt? Han hade ingen lätt väg framför sig. Guds ord och Guds löften!

Jag vill avsluta med orden som Herren sa till Jakob, för de är lika levande och sanna idag och de gäller oss idag:

”Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, säger Herren …Jag skall föra dig tillbaka till detta land [Land? Löfteslandet, dvs in i löftena, in i Kristus. Jesus säger: ”Jag ska föra dig in i de löften jag har för dig och ditt liv, och de som finns runt dig”] Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig”.

Amen

 

 

 

 

 

Posted in Different Stuff | Comments Off on Jakobs stege

Kärleken har sin glädje i sanningen

heart

Kärleken har sin glädje i sanningen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 20/5 -2018

Vi läser några verser från det som kallas Kärlekens lov:

1Kor 13:4  Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5  den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. 6  Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.

Kärlek på grekiska är agape, som är gudomlig kärlek, osjälvisk, uppoffrande, utgivande, ren kärlek och välvilja. Det innebär att Gud ger det som är bäst till oss människor. Det kanske inte är det vi vill ha eller tycker vi ska ha men Gud vet vad vi behöver bäst.

Vi ska också ha med vers 2, Kärlekens lov, som talar om att om vi har all kunskap och all tro men inte har kärlek, då är vi ingenting.

Jesus stod i förhör inför Pontius Pilatus:

Joh 18:37  Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” 38  Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?”

Vilka lyssnar till Guds röst? Jo, Jesus hade sagt tidigare:

Joh 8:47  Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.” [dvs. tror på Gud]

Det grekiska ordet för sanning är aletheia, som betyder en avtäckt eller uppenbarad verklighet och sakens äkta och sanna natur eller väsen.

Allt som Jesus sa och gjorde var sanning!
Sanningen är grunden och en förutsättning för kärleken – och för att ta emot (Guds) kärlek.

 • Äkta kärlek bygger på sanning.
 • Sanningen är kunskap om Gud och Guds rådslut, Guds vilja.
 • Sanningen – läran – för oss till Guds kärlek.
 • Sanningen avslöjar oss som syndare men erbjuder också förlåtelse och befrielse av nåd.
 • Kärlek (agape) är att vandra i sanningen, i lydnad till Guds vilja.
 • Utan sanning finns ingen Guds kärlek och ingen kraft att leva för Gud. Inte heller någon enhet, för
  kärlek och sanning går inte att skilja åt.

Det finns de som säger: ”Om vi bara visar kärlek kommer människor till Gud”. Jag tänker, ja det kan dra en del människor. Men Jesus är Guds kärlek personifierad och vad hände? ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son…” Gud gav det absolut bästa. Han bevisade sin kärlek och erbjuder människan förlåtelse men alla tog ändå inte emot Jesus när han var på jorden. Istället visade sig syndens yttersta konsekvens – att döda Jesus, Guds Son, den helige och syndfrie.

Korsets budskap är anstötligt för det tar itu med synden – men sanningen gör oss fria. Kärlek måste alltså gå hand i hand med sanningen.

Joh 3:20  Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21  Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” [du älskar sanningen och läser Bibeln och tar emot Guds ord och ber om mer av Jesus… du vill leva i ljuset och leva heligt liv]

Det är inte kärlek att påstå att Gud är nöjd med dig som du är, för Gud vill helgelse. Det är inte kärlek att säga till den som kämpar med en synd, att du är ok som är. Det är som att säga att det inte finns någon hjälp och det är inte kärlek.

Jag vill ta upp ett bibelord som har missförståtts ibland. Jesus var hembjuden till farisén Simon, då en ”synderska” kom in gråtande och föll ner vid Jesu fötter. Det står att hon tvättade hans fötter med sina tårar och smorde dem med olja. Simon blev missnöjd och Jesus tillrättavisade honom genom en liknelse. Simon hade inte visat Jesus någon som helst kärlekshälsning när han kom till hans hem.

Luk 7:47  Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.”

Jaha, så f d kriminella och grova brottslingar är dom som älskar mest, eller..? Nej, det inte alls självklart. Ordet handlar om den Helige Andes överbevisning om synd – att förstå och inse hur illa det är ställt med mig som människa p g a synden och vad den leder till och gör med mig. Du behöver alltså inte ha levt i de värsta synder för att kunna älska mycket.

Vi var inte med och korsfäste Jesus men vi är alla delaktiga p g a synden. Ibland behöver vi påminnas om nåden som vi har upplevt, för att vi ska vara barmhärtiga mot andra.

Johannes skrev till en av de äldste i en församling:

2 Joh 1:4  Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen efter det bud som vi har tagit emot av Fadern. 5  Och nu har jag en bön till dig, min fru – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra. 6  Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken. 7  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. [”bedragarna” har gått ut i världen – ordet kan betyda att ”gå ut” i allmänhet men också att de inte förblev i Kristi lära utan gick utanför, bort från den och ut i världen. Här gällde det gnostiska läror, gnosticism] 8  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10  Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Läran är Guds undervisning. Därför lever vi inte hur som helst. Vi gör inte heller upp stora och mångåriga planer, utan vi ber om Guds vilja och Andens ledning.

Det finns många röster idag som säger att ”Vi ska inte hålla på med läran, det handlar inte om lära, bara om kärlek …det som känns bra”. Paulus skrev:

1Tim 6:3  Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 4  så är han högmodig och begriper ingenting.

Kännetecken på falska lärare brukar vara högmod, girighet och uppror mot Guds vilja. Ibland är det väl kamouflerat men de avslöjas förr eller senare av sina ord och sitt levnadssätt.

Vi måste lära oss att förkasta allt som inte stämmer med Guds ord.

himlens-fysik2

Vi läste förut att det finns ”många bedragare”. Jag vill ge ett exempel. Jag läste några kapitel i en bok som ligger ute på nätet av ett gäng sådana ”bedragare”. Det är en bästsäljande bok där Bill Johnson är pastor, i Bethel Church, Redding Kalifornien. Boken heter ”The Physics of Heaven” (”Himlens fysik”).

De skriver själva om boken: Några av de mest inflytelserika och profetiska rösterna i den andeuppfyllda rörelsen (= NAR) har kommit samman för att hjälpa dig att börja höra himmelens ljud och upptäcka hur naturliga element – ljud, ljus, energi, vibrationer och till och med kvantfysik – övernaturligt tar himlen till jorden. Med bidrag från Bill och Beni Johnson, Larry Randolph, Jonathan Welton, Bob Jones, Cal Pierce… (m fl)

Bill Johnson påstår att Gud har sagt att han ”vill föra oss utanför gränserna, ut på nya områden”. Här är några citat ur boken:

 • ”Vi inbjuder er att komma med oss på vår upptäcktsfärd till områden som inte är kartlagda”
 • ”Nu har vi börjat höra mer och mer uppenbarelse som är i linje med det som new age-are har sagt hela tiden och vi hör mer och mer undervisning om kristna som ”tar tillbaka sanningar” från New age, som verkligen tillhör medborgarna i Guds rike”
 • Ett kapitel i boken heter: Dolfin- och Healing energi
 • ”Bill Johnson skriver att vi kan inte bara campa omkring gamla sanningar utan söka nya avslöjade sanningar för vår generation och ge dem vidare till nästa generation. Och sen, eftersom vi utforskar områden som en del folk fruktar är fulla förfalskningar, förklarar Jonathan Welton att kristna inte behöver vara rädda för att luras av villfarelse men borde inse att när helst vi ser en förfalskning, ska vi försöka upptäcka den verkliga saken bakom den.”

Bakom?? Bibeln säger att ”bakom förfalskningar och villfarelse” finns onda andar:

1Kor 10:20  Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Paulus gjorde klart att Bibelns undervisning [”gamla sanningar”] gäller i alla tider!

Rom 15:4  Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

newage

Ytterligare ett citat ur boken Himlens fysik (The Physics of Heaven):

 • ”New Age stal alla sina mystiska tekniker från kristendomen och vi avser att stjäla dessa tillbaka”.

Här ställer man dörren vidöppen för ockult och demonisk andlighet (new age)!

En annan hemsida berättar att en av Bethels egna ”profeter” utbildade på deras ”övernaturliga skola” (School of Supernatural Ministry) profeterade, omedveten om att det var en verklig häxa och sa till henne ”Gud är nöjd med dig! Fortsätt göra vad du gör!”

Mina tankar gick direkt till Ords-boken, där visheten och dårskapen beskrivs poetiskt som två kvinnor.

Ords 9:13  Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. [kan inte vänta på Gud och vill inte höra från honom] 14  Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. [upphöjer sig själv] 15  Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16  ”Alla okunniga kan vända sig hit.” Till den utan förstånd säger hon: 17  ”Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet [kan översättas: från hemliga platser] smakar ljuvligt.” 18  Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup. [dit leder vägen för den som går utanför och bort från Kristi lära, utanför Guds ords gränser och in i detta mörker]

Är det ockulta gott? Är det ”stulet vatten som är sött” och ska stjälas tillbaka?!
Nej! Nej! Nej! Det ockulta har aldrig någonsin tillhört Gud. Det kommer från djävulen och leder till honom.

5 Mos 18:10  Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11  ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12  Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Mitt råd:
Ta helt avstånd. FLY från församlingar och sammanhang som har minsta samröre med Bethel Church, Bill Johnson, New Wine – för det är New wine som har fört hit dem till Sverige, New wine (ett nätverk) som har öppnat för denna mörkrets andlighet i vårt land. De påverkar många församlingar och blandar och mixtrar med demoniska läror, onda andars läror, som man blandar med Guds ord. Nyapostoliska reformationen NAR – ta avstånd! Den värste av dem alla, Kenneth Copeland. Han som påstår att protestantismen är en demon. Jag vågar säga och jag är övertygad om att om någon har en demon (minst en) så är det Kenneth Copelnad själv. Han är demonisk. Han är en antikrist, ingen stor men ändå. De leder människor in i andligt mörker, in i det ockulta, demonisk andlighet! In i New age. De är bedragna och bedrar andra.

Även om vi har varnat i många år blev jag chockad när jag läste den här boken. När man ser hur de så öppet säger detta själva. Ändå är det så många kristna som inte vill se. Som inte vill ta varning. Inte vill lyssna. Detta är fruktansvärt allvarligt. Ta avstånd från dessa bedragare så att du inte ”gör dig medskyldig till deras onda gärningar”, skrev Johannes.

Detta har räddat Janne och mig i alla år, för Gud gav oss drömmar och syner som vi visste var från Gud, som han talade i enlighet med sitt ord. Det höll vi fast vid och det räddade oss från allt det som svepte in och även svepte in i vår församling på 90-talet. Det var Guds Andes kraft för vi höll bara fast vid det som Gud hade visat och talat till oss. Och vi bestämde oss för – och så har vi gjort i alla år – och det räcker om man får ett mail eller en fråga ”Är det en sann apostel? Är det en sann profet? Är det en sann lärare?” Vi säger: Sök på nätet vad de har för samröre, nätverk. har de minsta samröre med NAR, Bethel Church, trosrörelsen… ta avstånd! Som Jesus sa: Gå inte dit! Riskera inte att bli påverkad. Håll dig ren. Håll dig till Jesu Kristi sunda, rena lära.

kompass

Kristi lära

Didasko är det grekiska ordet för lära och betyder också levande instruktion. Först och främst handlar läran om hur vi bekänner Jesus.

(v 7) ”…att Jesus är Kristus som har kommit i köttet…” [inte en av flera ”kristusar” – Jesus är den Smorde [Kristus/Messias] av evighet som blev människa]

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2  Han var i begynnelsen hos Gud.

…14  Och Ordet blev kött och bodde [tabernaklade – ”Guds tabernakel” bland människorna] bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

…18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. [Jesus har aldrig upphört att vara Gud]

1Joh 2:23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner [homologeo = i enlighet med Guds ord] Sonen har också Fadern.

Varje lära som inte bekänner Jesus så – den som säger att Jesus någon gång har upphört att vara Gud eller den som förnekar att Jesus blev människa – är en falsk lära. Antikristlig.

Kärleken bygger på en lära som har gränser – som vi inte ska gå utanför, läste vi.
Guds ords gränser är det beskydd som vi är kallade att leva inom.
Guds Ande är Hjälparen som leder oss rätt och ger oss kraft att leva för Gud.
Guds instruktion /Kristi lära leder till andlig mognad och gör oss rotade i Kristi kärlek.
(Ef 3:16-17)

Falska läror går emot det som är frälsningsavgörande och bibliska grundsanningar.
Falska läror gör att kärleken kallnar. Här ser vi vad människocentrerade läror leder till. Inte undra på att de gör en bibelöversättning som är new age-inspirerad (The Message).

bible

Vad innebär Kristi lära mer? Vi ska läsa om de första grunderna.

Hebr 6:1  Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, 2  med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.

 • Omvändelse från döda gärningar

Det är omvändelse från all slags gärningslära, all slags tanke på rättighet, vinst och prestationstro. Frälsningen är av nåd.

(Ps 127) …Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves…

De största människoverk – även om det byggs i Guds namn – kommer att rasa men när Gud bygger huset, då vakar han själv över att det består och blir färdigbyggt. Ordet för omvändelse är metanoia. Det betyder också att göra bättring, tänka efter, ompröva. Det innehåller betydelsen att höra vad Gud säger, att hålla med Gud och att vända sig till honom.

 • Tro på Gud

Tro är överlåtelse och förtröstan på Gud, på Guds ledning och hjälp i allt.

1Joh 5:3  Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. 4  Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5  Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Vår tro vilar på ett fullbordat faktum, på sanningen, på Guds ord.
Tro är också att äta – inspireras och fyllas – av Gudsordet genom bön och bibelläsning.

 • Reningar

Ordet är baptismos, som betyder dop och står i plural. Vi brukar tala om ett dop med två sidor: dop i vatten och dop i Anden.

Rom 6:4  Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

(Pingst) Andedopet eller uppfyllelsen av Anden. Den Helige Ande är sanningens Ande som utgår från Fadern. Anden är Hjälparen som ”skall leda er in i hela sanningen”, sa Jesus till lärjungarna. Enligt David Hedegårds översättning av NT kan det läsas ”inom hela sanningen”. Anden leder oss aldrig utanför Guds ord och Guds gränser som de falska lärarna påstår. Han leder oss in i och inom Guds ord, sanningen. Vi har hela sanningen nedskriven här (Bibeln).

Jesus sa också:  …”ni ska förstå sanningen och sanningen skall göra er fria”. Då får Guds kärlek utrymme i våra hjärtan. Men villkoret var: ”Om ni förblir i mitt ord..”

 • Handpåläggning

Handpåläggning nämns vid flera olika handlingar.

– vid förbön (Apg 28), bön för sjuka
– bön om den Helige Andes uppfyllelse (Apg 8)
– när man avskiljs till tjänst (Apg 6), Paulus varnar för att inte vara för snabb eller oaktsam (1Tim 5:22)

Handpåläggning praktiserar vi ofta och det är helt bibliskt. Det är en symbolisk handling för det är Gud som döper i Helig Ande, botar sjuka eller insätter i tjänst. Vi är bara Guds redskap.

 • De dödas uppståndelse

Det talar om Jesu återkomst som ska vid Guds basun, då Herren själv (Jesus) stiger ner till Oljeberget (Sak 14, Apg 1:11).

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar [Gr.t. överlevt katastrofen] ryckas upp bland moln tillsammans med [sun] dem för att möta [eis apanthesis = gå till mötes] Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos [sun = tillsammans med] Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord.

1Kor 15:51  Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud [= den 7:e basunen]. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53  Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

Sjunde basunen beskriver också att Jesus träder fram som konung.

Upp 11:15  Den sjunde ängeln blåste i sin basun. …17  …”Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung.

Jesus talar om ”uppståndelsen från de döda sker på den yttersta (sista) dagen” 5 ggr Joh 6.
(Upp 10)  …”Tiden är ute [chronos = löpande tid – ”ingen mer dag, timme eller minut…”]  då den sjunde ängeln.. stöter i sin basun…”

 • En evig dom

Bibeln säger att det kommer en dom som har eviga konsekvenser. Det står om att alla människor skall uppstå och stå inför Guds domstol.

Apg 17:31  Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

Upp 20:12  Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

Det här hör alltså till grunderna i tron.

Kristi /Jesu lära är som sagt en levande instruktion. Bibeln beskriver hur Gud har handlat med människor, så att vi förstår vem Gud är.

Rom 6:6  Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt [katargeo], så att vi inte längre är slavar under synden.

Katargeo kan översättas ”arbetslös”. Syndens makt är bruten, den är arbetslös och nu har den Helige Ande tagit över. Jag upptäckte den där översättningen för många år sedan när jag förberedde predikan. Efter ett möte kom en man fram och sa: ”Jag vet vad det är att vara arbetslös. Oj, det där var häftigt, att syndakroppen är arbetslös!”

Rom 6:17  (1917 års översättn.) Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då I voren syndens tjänare, och för att I haven blivit av hjärtat lydiga, så att I följen den lära som har givits eder till mönsterbild, 18  och för att I, när I nu haven gjorts fria ifrån synden, haven blivit tjänare under rättfärdigheten –

Vem är det som står kvar om alla andra skulle överge dig eller svika dig? Jesus!
Vad är det som består när allt annat förgår? Guds ord /Jesu ord.

”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.” (Matt 24:35)
”Förbli i mig, så förblir jag i er…” (Joh 15:4)

HA

Vi förvrider inte Guds ord (laglöshet) och vi håller oss innanför Guds gränser. Den som ber om Guds kärlek och verkligen älskar sanningen, lyssnar till Jesu ord och blir inte bedragen för Gud bevarar honom/henne. Kärlek till sanningen kan bara Gud ge – synden gör att vi föredrar lögnen.

När den helige Ande började verka och påverka oss för att förända det som är hinder och står emot Gud i våra liv – då svarar vi: ”Jag vill!” På det sättet ger vi kärleken till sanningen rum i våra hjärtan.

Pingst (det är Pingstdagen idag)

Den kallas också Veckohögtiden eller Skördehögtiden. Enligt rabbinerna firas att lagen gavs på Sinai berg. I Nya förbundet utgöts den Helige Ande och Anden undervisar och lär oss Guds vilja och rådslut… för ”kärleken har sin glädje i sanningen” och den böjer sig under Guds vilja.
Amen.

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kärleken har sin glädje i sanningen

Bunden i Fruktan

Detta är utkastet till den predikan Janne Ohlin höll 20/5-2018 i Parousia Mission /Göteborg

Med avstängt inspelning berättar jag om en profetisk dröm som Herren har bekräftat. För flera år sedan visade Herren en förkunnare sitta i vita kläder och tala med sin mamma i himlen. Det verkade bra mellan himlen och honom. När han nyligen avled förstod jag att det var ett tidstecken från Gud. Då skulle nämligen antikrists ande ta över konferenserna i det här landet. Det var nyligen en stor konferens som handlar om Kingdom Now och Dominionism. (Kingofkingsconference)

Herre tack att du välsignar den andliga maten vi bär fram här idag. Låt det bära frukt och leda till frälsning och befrielse. Låt bojor brista Herre! Låt bojor brista! Låt den öppna ögonen på människor så de förstår dina vägar hur du handlar med oss.

frihet

När vi får Ljus så uppenbaras Herren det skall leda till en Gudsfruktan som befriar oss från en annan fruktan nämligen Människofruktan.

Ord 29:25 Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.

Vi läser här som att det bara betyder att vara rädd för människor. Kj – ”The Fear of man” Men i ordet ligger det även att oroa sig för saker och ting. Den här osunda fruktan leder alltså inte till frihet utan till slaveri i olika former. Det kan till och med gå så lång att det blir en Fobi!

Vad är då Fobi? Gjorde en sökning på ordet Fobi! Från BUP
Fobi hänger ihop med ångest, det vill säga stark oro och rädsla. Oro och rädsla är egentligen en naturlig del av livet. Det signalerar för oss att något är farligt så att vi kan undvika det eller förbereda oss på att klara av det. Men ibland kan man känna sig överdrivet rädd eller rädd fast det inte finns någon fara.

Ulf_Ekman

En del har blivit så svikna att man är livrädd för relationer. Man har kanske varit med i en församling där man utsatts för manipulation och maktmissbruk. Många är därför fångade i ensamhet och behöver hjälp att komma ut. Vägen in i slaveriet börjar ofta när vi upphöjer våra tankar över Guds tankar. Falska Profetior har därför fört många in i mångårigt slaveri! Jag vet att Elvor har med Herrens hjälp fått loss en vän till henne!

Psa 107:8 Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn, 9 ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. 10 De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor 11 ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den Högstes råd. 12 Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande, de kom på fall och hade ingen hjälpare.

stav

Den som har fostrats av Herren han kan faktiskt tacka Gud både för Nöden som för Nåden. Vi har något i oss som kallas för synd. Ibland kommer perioder i våra liv då vi får förstå vad som finns i oss för att förstå att i oss bor inget Gott. (Rom 7:8)

V 9 Vi kan få uppleva tider av Hungrande och Törstande
V 10 Tider av Fruktan och Ångest!
V 11 Vi gör det om vi står emot Andens maning igenom Ordet
V 12 Då kommer vi att inse vi har ingen Hjälpare

Halleluja! Men det som kan se ut som fullständigt nederlag kan plötsligt vända till fullkomlig seger! Gud gör inga misstag han vet vad som finns i våra hjärtan! Vägen in till Guds Rike är smal!

VALTERS VITTNESBÖRD

1 Sam 2:7 HERREN gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. 8 Han reser den ringe upp ur stoftet, ur dyn (THE DUNGHILL) lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Ty jordens grundpelare är HERRENS, och på dem har han byggt världen.

Kände en kille från Säffle vars vittnesbörd är exakt så! Han kom till ett Rehab uppe i Bohuslän som heter Fjällgården. Han kämpade emot Gud och skulle aldrig böja sig hans pappa var pastor och bad för grabben! Men han stod emot Gud men mådde bara sämre och sämre så en dag när han körde ut dynga från ladugården då böjde han sina knän på dynghögen och tog emot Jesus. Han berättade för oss att han inte längre orkade stå emot han började ropa till Gud om Förlåtelse och Frälsning. Ibland måste Gud föra oss den här vägen!

Vi går tillbaka till Ps 107 och fortsätter där vi slutade!

Psalm 107:13 Men de ropade till HERREN i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål. 14 Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga, han slet sönder deras bojor.15 Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn 16 ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar.

När vi kommer ut ur Nöden blir alltid Nåden så värdefull! Då hamnar fokus alltid på Herren istället för på oss! Först då kunde David bekänna och förstå att det var du Gud som gjorde något i mitt inre! Det var alltså en mening i allt lidande som han fick gå igenom.

I Psalm 34 Bekänner David att Guds handlande i våra liv är rätta och sanna oavsett vad vi tyckt om dem då de inträffade! Det leder alltid till mer frihet om vi accepterar hans vägar! Men försök inte ens räkna ut dem för det står att de är outgrundliga.

Psa 34:2 Min själ skall berömma sig av HERREN, de ödmjuka skall höra det och glädja sig. 3 Lova med mig HERREN, låt oss tillsammans upphöja hans namn! 4 Jag sökte HERREN och han svarade mig, ur all min förskräckelse (RÄDSLOR) räddade han mig. 5 De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel. 6 Här är en betryckt som ropade och HERREN hörde honom, han räddade honom ur all hans nöd. 7 HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. 8 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom. 9 Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.

Vers 4 He delivered me out of all my Fears
Vers 6 Den som är fattig kommer ut ur den trånga Passagen.

Det är alltså när vi inser att vi behöver ständig hjälp och ser upp till honom som Nöden förvandlas till Nåd.  Den nöd som Tuktan för med sig Herren leder till Fridsfrukt! (Heb 12:7) Men den nöd vi drabbas av om vi medvetet väljer synden leder till Slaveri.

Slaveri handlar alltså om tvång och gör så att vi inte längre frivilligt kan välja utan vi är slavar under vårt tankeliv. Att få ett förmörkat sinne är alltså samma sak som att få ett förblindat öga (Andligt sett) – Satan hade alltså bedragit Kain det ser vi (2 Kor 4:4)

1 Mos 4:6 Och HERREN sade till Kain: Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.

Kains öga var förblindat! Han var slav under syndens makt! Vem är Herre över syndens makt? Djävulen eller Denna Tidsålders gud som han även kallas! Den andemakt som råder över de olydiga (Ef 2:1-3) Han råder med Tvång!

Jag känner flera stycken som är jättesnälla när de är nyktra och kan bli riktigt otäcka när de är fulla. Bibeln tar bilden av den som inte är under Andens Herravälde han är under en ande som gör honom berusad och för honom in i slaveri.

Paulus säger:
2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

1/ Undervisning om Sanningen
2/ Gud ger omvändelse (METANOIA) i Tankelivet
3/ Det ger befrielse från Tvång (Bojor)

Kommer ni ihåg att Judas brev beskriver avfallna Kristna som att de trätt in på Kains väg (Jud 11) så att vi förstår det här är av högsta betydelse så att vi inte följer dem. En väg börjar alltid i vårt tankeliv eller ditt sinne (ÖGA) alltså hur vi börjar att se på saken.

Den församling som vi tillhörde kom det en gammal missionär med ett budskap. Det var ur JUDAS brev! En varning att man höll på att lämna vägen och träda in på Kains väg! Senare drömde jag att människor åkte fångtransport under lovsång och karismatiska uttryck! (SLAVERI)

Efter frestelsen av ormen så började Eva se på trädet på ett fel sätt.
1 Mos 3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat.

Vi läser om Kain igen!

1 Mos 4:6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.

Grundtexten beskriver här ett vilddjur som ligger utanför dörren och är färdig att sätta klorna i oss.

Göra det som är gott? Det låter ju precis som om man kan bli rättfärdig genom gärningar? Men sanningen är ju den att Kain genom sina föräldrar redan har hört sanningen. Ett oskyldigt lamm fick sätta livet till för våra synder! (1 Mos 3:22) (Upp 13:8)

Cain-Able

Salomo skriver att det finns inget nytt under solen…
Predikaren 1:9 Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.

Det finns en del om ändens tid som stämmer rätt bra i historien om Kain. Man skulle kunna sätta ordet Kain på jordens innebyggare. Man skulle även kunna sätta Abel på de som är skrivna i livets bok.

Det står att det var när tiden gick mot sitt slut som de bar fram sina offer! (1 Mos 4:3)
Jag har sagt det förr men Kains namn och ordet ”Alla jordens innebyggare” har samma andliga betydelse. ”Att bygga fasta boningar på blotta Jorden”.  Kains namn kommer av en rot som betyder – Grundlägga – Bygga upp – Egen ära!

NWO

1 Mos 13:8 Alla jordens invånare (KAIN) kommer att tillbe det (VILDDJURET) alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (ABEL)

Är det inte intressant att det står ett Lamm och knackar på dörren till Laodicea? Den du öppnar dörren för kommer att få din tillbedjan!
Vad handlar hela uppenbarelseboken om? Jo lydnad och tillbedjan!
Antingen öppnar vi vår dörr för Lammet! (Upp 3:20)
Eller så öppnar vi dörren för Vilddjuret!

Det var exakt därför Gud såg till Abels och hans offer! Abels namn betyder ”Vindfläkt”. Han gjorde det goda och Anden inspirerade honom att komma med förstlingen av sin hjord. Han bar fram det enda Gud accepterar! Jesus Kristus (Lammet) och inget annat vid sidan av!

Både Abel och Kain hade hört genom sina föräldrar evangeliet predikat i förtid. Lammet eller djuret som slaktades för deras skull. Abel gjorde alltså det som var Gott! Han kunde därför se frimodigt uppåt och stråla av fröjd (Psalm 34:6)

Abel fick ljus av Gud och han höll fast vid det han har hört! Kain fick också höra evangeliet men troligen något annat också. Han fick höra en falsk profetia genom Eva om den kommande frälsaren av världen! Att denna frälsare skulle vara han! Att löftena nu skulle uppfyllas Messias är nu här!

boss

Inte undra på då att det står att han blev en slav till det Jordiska. Jag tror att Kain var Kingdom Now eller Dominionisten. Han tjänade alltså det Jordiska! Här kommer alltså Synden fram: Ni skall bli som Gud (Kristus)

Så redan i det första Guds Hus eller familj på Jorden kommer ormens säd in och försöker att ödelägga Guds Plan. Gud har alltid haft en familj och Satan har alltid velat förstöra den. Idag har Gud också ett hus och en familj! Den kallas för Guds hus eller församlingen eller Kristi Kropp.

Så när skriften varnar oss för antikrists ande så ser vi att den har redan verkat i den första familjen i det första Guds hus. Bibeln säger att det kommer att ske igen vid tidens slut!
De kommer att träda in på Kains Väg! (Judas brev V 11) Vilka då? “De Laglösa”

I det första Guds Hus kom Kain istället för Messias! Hur gick det till? Jo genom att Eva felaktigt profeterade över Kain! Glöm inte bort vad hans namn betyder! De gav honom det namnet genom vad de trodde om honom!

1/ Grundlägga (Plantera)
2/ Bygga upp (Växa)
3/ För egen ära…

Då måste man ju undra varför detta är ett sådant vanligt ämne i Paulus brev till Korintierna? Jo för stämmer förebilderna in så var Kain den förste Gnostikern. Det som nu började komma in i Guds Familj (HUS) kommer att utveckla sig och sprida sig till ett stort uppror i Guds Hus. Laglöshetens hemlighet är redan verksam det startade i det första huset och kommer att blomma upp fullt ut i det sista huset.

Gnostikerna fick en egen Sk “väckelse”  1994 I massor av profetior kom då att en global kropp nu skulle födas fram – Corporate Christ – Manifested Sons of God mm mm. Det här är alltså en förenad kropp som kommer samman vi kan kalla den för Kain. För de har nu exakt samma teologi som han hade fått genom en falsk profetia. Det är vi som nu skall återupprätta Jorden! Det är genom oss det Nya Riket skall komma! Det är vi som är Kingdom Builders!

Gör vi som Kain så kommer vilddjuret att komma in genom vår port vår dörr. Vad symboliserar nu en Port eller en Dörr i bibeln ofta? Jo din vilja! Men även urskiljning! Förr var det så att alla rådslag skedde i porten! Där satt de äldste i staden!

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten. 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.

toronto
Vad var det vi sa om fylla förut? 2 Tim 2:24-26
Den som är berusad är fast i Djävulens snara så att han tvingas göra hans vilja! Det är något annat som sker också man förlorar förmågan att se klart. Man förlorar sin visdom och blir dårar!

 

Howard-Brownes

RODNEY HOWARD BROWN – En falsk profet som kallas “Holy Bartender”

Andlig Kunskap kommer till oss i styckverk. Medan Andlig Visdom är förmågan att kunna sätta ihop det till en hel bild. Ordet Sofia kommer av det hebreiska ordet för Väktare (SOPHIM) Innebörden är att Väktaren gick runt staden som ofta byggdes på en höjd! Av de olika bilderna han fick sattes det ihop till en hel bild! Om den bilden var hotande skulle han blåsa i basun och varna folket!

Är det därför det hörs så få varningar idag? Man ser helt enkelt inte vilken tid vi lever i. Man har förlorar förmågan att kunna sätta olika bibelord samman till en hel bild! Har man ingen bild så ser man inte det profetiska pusslet! Det är bara en massa pusselbitar med kryptiska bilder på. När Herren kallade oss att varna för Ändens Tid gav han mig en drömsyn när Pappa skulle lära mig lägga pussel när jag var liten.

Jes 28:13 Och HERRENS ord blev för dem “bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där.” Så skall de, bäst de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade.

Jag ser ett annat profetiskt budskap i Abel och Kain nämligen att i hebreiskan står det att Kain var en slav till det Jordiska. Så även om Abel dog så får han åter bo i Herrens hus evinnerligen efter uppståndelsen precis som David uttrycker i Psa 23:6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.

Men bibeln säger oss att en slav inte får bo där…..

Joh 8:34 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35 Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. 36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Friheten kommer alltså genom det fullkomliga offret som ha sin förebild redan i det slaktade djuret i Eden. Ordet altare på hebreiska betyder ”Platsen där djuret slaktades” så vi ser redan från början fram till Golgata Evangelium fördolt. Sedan kom Jesus själv som det slaktade lammet och gav oss äkta kläder att ta på oss. Nämligen hans rättfärdighets klädnad!

Vi ser nu den 1:a familjen på Jorden få barn! Sedan den familjen kan vi spåra Messiaslinjen genom historien. Den 1:e Adam har alltså ett hus och det står att han är en förebild på Kristus som skulle komma den 2:e Adam (Rom 5:14) I den förste Adams familj så fanns det två sorters söner

Abel och Kain i slutet av tiden står det så skall det visa sig vad vi är bundna vid. Vi ser då att Abel var bunden till Herren genom Sanningen. Kain var slav till det Jordiska genom Lögnen.

Han som skulle komma Kristus har också ett hus som kallas Guds Hus! I slutet av tiden så skall det också visa sig vad vi är bundna till. Vi som Tror och har Den Helige Anden är bundna till Jesus genom hans Offer! (Ef 1:7-14)

Låt oss se lite på Kain!
Han var fångad i en Lögn! Han trodde på en Felaktig Profetia!
Kain varnades för Synden som ett Vilddjur vid dörren!
Kain upphöjde sig själv i Guds Hus första hus över Abel och slog honom
Kain i Guds första hus var en slav som drevs ut och fick ett märke
Kain i Guds första hus tyckte inte att han behövde “Vakta” (Shamar)

Då går vi till Guds Hus och familj idag!
Kain i den sista familjen tycker inte han behöver “Vakta”
Kain i den sista familjen är bedragen av en Lögn
Kain i den sista familjen upphöjer sig själv i Guds hus och dödar (Jak 4:2 + 2 Tess 2)
Kain i den sista familjen kommer också att ta emot ett märke
Kain i den sista familjen kommer också att lämna huset (Slav)

Vi kan läsa i Judasbrev att Kain i den sista familjen
Tar en auktoritet han inte äger!

Kommer ni ihåg vad Sigvard Svärd sa förra gången? Han blev utsatt för ett prov!
Om du tillber mig skall jag ge dig allt! Jesu Prov!

Luk 4:5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: “Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig. 8 Jesus svarade: “Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

För ett tag sedan skrev jag i ett forum ungefär i den här stilen: En de av dessa Nya Apostlar och Profeter tror jag kör med rena lögner. Men många av dem har mött änglar som de tror är ljusets men de har bara förskapat sig. De lovar dem något verkligt högt och betydelsefullt en kvinna drog in i en New Age sekt. Hon berättade att ett medium sett att hon var Drottningen av Saba i sitt förra liv! Ser du att folk som inte har någon identitet är vidöppna för villfarelse!

Jesu prövningar handlade om identitet så vi förstår att det här är viktigt!

Djävulen kommer att testa om vi vet vilka vi är! I Guds Rike är det så att vi inte kan få någon annan identitet än den Herren ger oss! I det ögonblick du försöker bli någon annan förkastar vi den identiteten. Den som bygger på klippan vet sin identitet den som bygger på sanden han är ständigt flyttbar och utbytbar och råkar ut för den ena besvikelsen efter den andra.

parousia6

Janne Ohlin /Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Bunden i Fruktan

Kristus vårt liv

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll 25/4-2018 i Parousia Mission/Kungsbacka.

Man kan fråga sig, vad är egentligen evigt liv? Det vanligaste svaret kanske är att ha blivit förlåten och att komma till himlen. Ja det är ju sant men det innebär mer! Det är inte bara ”en sak” som Gud givit oss. Det är innebär också att det Gud ger till oss är sitt eget liv! Endast Gud själv äger evigt liv och det livet är hans härlighet. Så vi får alltså delaktighet av Guds Härlighet! Det är exakt samma sak egentligen som hans namn.

Både Härlighet och Namn beskriver hur någon verkligen är. Härlighet innebär också ett värde på hebreiska. (KABOD) Tydligen så är det något vi saknar och jagar fram efter i livet. Detta jagandet och denna drivkraft kommer inte att kunna nå målet för det kallar bibeln för SYND.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud
– Men!…….
Rom 3:24 och de står som rättfärdiga (FRIKÄNDA) utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. (APOLUTROSIS)

diamant2

APOLUTROSIS betyder ”inväxlade till ett rätt värde”
Förr fanns det något som hette Checkhäfte! Det var ett papper som var förtryckt med ditt bankkonto! Det var värdelöst om inte ägaren som satte sitt namn på det hade täckning för summan. Och så beskrev ägaren ett värde till ditt namn. Nu handlar inte detta om pengar utan om andliga rikedomar i en himmelsk bank.

Vi är alltså av ett oerhört värde inför Gud därför att värdet av Jesu Kristi oerhört dyrbara blod har nu hamnat på ditt konto. Du är nu inväxlad till ett rätt värde inför Gud! Men människor i världen förstår inte detta värde kanske du redan har märkt.

1 Pet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

När Gud skall avsluta sitt verk på den här jorden så skall han samla ihop sina Juveler. Vi är Guds ögonstenar så oerhört mycket är Jesu Kristi blod värt. (Mal 3:17 King James)

Mal 3:16 Then they that feared the LORD spake often one to another: and the LORD hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the LORD, and that thought upon his name. 17 And they shall be mine, saith the LORD of hosts, in that day when I make up my jewels; and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him. 18 Then shall ye return, and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not.

NWO-666

Människor har jagat härligheten och ett värde ända ifrån syndafallet. De började att täcka över sin nakenhet med fikonlöv. Senare samlades man i Babylon för att göra sig ett namn.

1 Mos 11:4 Och de sade: Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.

Bygger! Vi gör oss ett Namn! Det är exakt samma sak som att samla ihop ett värde! Detta kallar nu bibeln för Orättfärdighet! Låt oss gå till Babylon i Uppenbarelseboken! Kvinnan där skryter med att hon skaffat sig härlighet! Hon har alltså gjort sig ett namn!

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Upp 18:7  Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

Upp 18:7 How much she hath glorified herself (DOXAZO)

Vi måste fråga oss: Kan det verkligen vara en slump att vi nu ser en avfallen kristenhet försöka inta världens 7 samhällssfärer eller 7 berg? Samtidigt som denna falska enhet påstår sig vara Kristus på jorden?

Upp 17:4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

JesusOnCross

 

Lägg märke till när Gud kallar Abraham ut ur Babylon! Här har vi bilden av sann rättfärdighet! Det är en person och han bara han är vårt värde. Inget vi gör eller något vi presterar! Antingen bygger vi på det värdet eller så måste vi jaga fram efter vårt eget värde. (SYND)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Gen 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.

Ordet uppenbarades för Abraham!
1/ Jag är ditt beskydd och din försvarare!
2/ Jag är ditt oerhört stora Värde – Lön eller Kompensation

Hur responderade Abraham på denna uppenbarelse?
1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet. (Ordet ”Trodde på” kommer av en Rot som betyder ”Att bygga på”)

Gud är Gud och han har bestämt att uppenbara sig själv för oss människor genom Evangelium om Jesus Kristus! Gud blev en människa och dog för oss på ett kors! Den som får sina ögon öppnade och ser och förstår detta får sina synder förlåtna och får evigt liv. Han finner vila från att jaga efter ett värde han har nått målet Jesu Kristi rättfärdighet.

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

ETT FALSKT BABYLONISKT EVANGELIUM

Då måste ett evangelium som lovar att vi kan äga härligheten i oss själva vara ett väldigt tilldragande för den visa människan. Mänsklig visdom drivs ju av synden och den har vi ju lärt oss vill skaffa ett värde i sig själv. Kom ihåg nu när jag läser det här vad ”Trodde På” betydde i 1 Mos 15:6 när det gällde Abraham. Han hade redan förklarat detta i sitt evangelium till Korintierna.

När vi läser 1 Kapitlet ser vi de här tankarna tydligt. Predikan om Korset är en dårskap för de Visa! Men det frälser oss som Tror (BYGGA PÅ) Bland dem som (BYGGER PÅ) är det inte många Visa till det Yttre inte många av Förnäm släkt inte många Mäktiga. Varför är det inte det då? Jo just därför att dessa har lyckats skaffa sig ett värde redan. Skulle man nu förlora sitt värde och liksom ”Nollas”? Vilken otrolig dårskap?

Jag måste få slänga fram en tanke här! Ofta när vi ser kändisar bli frälsta varför väljer de ofta de kyrkor som förespråkar mer mänsklig visdom än Kristi Kors? Är det för att man inte vill förlora sin egen härlighet? Man kan fortsätta sedan att glänsa i sitt eget namn medan man till det yttre talar om Jesus med munnen.

jews.torah

EVANGELIET UPPENBARAT I FÖRTID

Släkttavlor är inte så roliga att läsa men den här pekar fram mot vad Jesus skulle göra med oss fattiga nedsjunkna människor. Vi går till 1 Mos 5 så läser vi Sets släkttavla där och 10 Namn som beskriver hela evangeliet.

Adam – Set – Enos – Kenan – Mahalalel – Jered – Hanok – Metusela – Lemek – Noa. Gud som redan innan tidens begynnelse har berett frälsningen har här alltså gömt evangeliets hemlighet. Jag gör nu en möjlig litterär översättning av grundspråket.

Adam = Människan
Set = Beskärd
Enosh = Dödlig människa
Kenan = Ägande sorg och bedrövelse
Mahalalel = Den välsignande Guden
Jared = Skall stiga ner
Hanok = Den invigde läraren
Metusalela = Hans död skall frambringa
Lemek = Den fattiga och nedsjunkna
Noa = Tröst och Vila

Alltså om vi läser ihop det här blir det: Människan är beskärd att bli en dödligt sjuk människa som äger sorg och bedrövelse. Men den välsignande Guden skall själv stiga ner, den invigde läraren. Hans död skall frambringa och ge den fattige och nedsjunkna både tröst och vila. 

Apg 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (VÄRDET MÅSTE KOMMA FRÅN HIMLEN)

Han bar våra Synder och Han tillräknar oss ingen Synd

hämtning

Gud som är högsta domstolen! Dömde alltså hela människosläktet att ”Döden Dö” erbjuder oss nu en ny rättegång! Vi kan komma ut ur Adam och in i Kristus! Den nya ställningen vi står i kallas i bibeln för rättfärdighet! Den kommer också av en Gåva nämligen Tro!

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Så går vi till V 20

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Jesu Kristi Tro! V 16
Guds Sons Tro V 20

Det här innebär att om jag hör evangeliet förkunnas för mig och jag får en äkta Tro. Då beror det på att jag samtidigt tar emot Guds Son och hans Liv och hans Härlighet in i mitt liv. Jag är nu rättfärdig för han som är mitt liv och min rättfärdighet bor i mig.

lying-blog

Och eftersom nu bibeln så klart beskriver att vi inte har något av detta i oss själva. Det måste komma in i oss genom att vi tror evangeliet. Det är tvärtemot vad New Age och Mysticism lär.

De här två vägarna tror jag är det som 2 Tess beskriver i det stora avfallet. Antingen Tror vi på Sanningen! Alltså att vi är I oss själva totalt I avsaknad av Guds Härlighet och får den av Nåd genom Jesus Kristus. Eller så kommer vi att tro Lögnen! (New Age) Tror vi Lögnen behöver vi i princip inte heller Kristus! Lägg märke till att MT 7 lär att det är en smal väg som leder till Livet…(Mer och Mer)

Inom New Age lär man att det finns många vägar till Gud. Men bibeln säger att det finns bara en väg och det är en person Jesus Kristus. Du måste komma in i honom och han i dig!

Vi skall gå till ett bibelställe där det låter som om en ond andemakt predikar evangeliet och bekräftar vad Paulus säger. Paulus blev irriterad i sin Ande och drev ut den här andemakten. (Bra sida för jämförelse New Age – Kristendom på Svenska)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:21783/FULLTEXT01.pdf

Apg 16:16 En gång när vi var på väg till bönestället, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. 17 Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: “De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.” 18 Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: “Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne.” Och i samma ögonblick for den ut.

goldencalf

Den andemakten som drev henne är samma som verkar inom New Age idag. Det är exakt samma andemakt som verkar i ”Mysteriet Babylon”. De säger att Jesus var bara en profet (Vägvisare) av många andra som kan leda dig till Gud. Den här andemakten är så stark att bara en som är väl grundad på klippan kan stå emot när floden kommer.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. (LIV) 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. (AGAPE)

Vad har nu Gud kallat oss till genom Evangeliet? Jo till att bli frälsta! Hur?
Detta jag läser står alltså i pågående form!
Genom att Anden fortsätter att helga oss! (Avskilja oss)(Dra Ut)
Genom att vi fortsätter att tro på Sanningen!

Sedan står det att Vi som blir Frälsta måste:
Stå Fasta och Hålla oss till Läran!

Det innebär av sammanhanget att de som blir dömda har förändrat meningen med Evangeliet så att det betyder något annat än det Jesus menar. De kallas de ”Laglösa” och på hebreiska betyder det att ”Förvrida” Evangeliet.

Vi kan argumentera hur mycket vi vill men bibeln är solklar Jesus Kristus är lösningen för människan kan inte bli frälst utanför honom. Han är Gud som blev människa och bara i honom finns det eviga Livet. Om vi är i honom så är han samtidigt i oss!

Nu kommer vi till en verklig stötesten och det är frågan: Hur tar vi emot detta livet? Jo genom att vi dör bort från vårt eget. Vi måste alltså dö ner från vårt eget och bli ett med honom och hans liv. Den som har tagit emot hans liv får alltså en helt ny drivkraft i sitt liv! Hur visar sig nu den? Genom olika Nådegåvor? Nej genom Andens Frukt (AGAPE)

2 Tess 2:11 Beskriver indirekt Agape! Agape som kommer ur det här livet från Jesus Kristus i oss handlar om lydnad. Den som Älskar Gud älskar också det han har sagt! Det är det första ormen sa till människan i Eden: Skulle då Gud ha sagt!

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Jes 57:14 Man skall säga: “Bana väg, bana och bered väg! Tag bort stötestenarna från mitt folks väg!” 15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesus Kristus är den som dött och har uppstått han bor i det höga och heliga! Men han har även ett tempel i hjärtat hos den som är ”Förkrossad” och har en ”Ödmjuk ande”. Där i deras hjärtan vill han ge och uppenbara sig själv! Dessa får en helt ny drivkraft! Då måste man ju fråga sig: Vem är Förkrossad? Vem har en Ödmjuk Ande? Det är den som låter Jesus Kristus bygga! Det är den som låter sig formas av Herrens hand och som sedan låter sig sättas in just på den plats i Herrens tempel där Gud vill.

Den som Älskar Herren och lyder honom öppnar han vägar för han tar bort stötestenar! Dessa vandrar på jämnade vägar rakt in i förutberedda gärningar. (EF 2:10) Men om vi inte vill lyda honom om vi inte vill formas av honom om vi inte vill bli placerade av honom där han vill? Läs sammanhanget Jer 5:30-31 med fortsättning in i Kap 6

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , | Comments Off on Kristus vårt liv

Vår berömmelse är i Kristus

Bible

Vår berömmelse är i Kristus

Predikan: Elvor Ohlin
Kungsbacka 11/4-2018

Jag vill börja med att berätta en syn, eller kanske snarare en upplevelse som jag hade för ganska många år sedan. Det var något år efter att jag hade kommit tillbaka till Gud och överlåtit mitt liv till Jesus. Jag satt vid köksbordet med Bibeln uppslagen framför mig i bön. För en kort stund var det som om hela Bibeln öppnade sig, allt som stod där, och allt strålade namnet ”Jesus Kristus”. Det var en ”helig stund” där vid köksbordet. Allt handlar om och centreras på Jesus Kristus.

Jesus uppenbaras för oss när vi läser Bibeln och tar vara på det som står

Ords 29:18 (SFB) Utan uppenbarelsen (om Guds vilja. Det står här i bestämd form och i det fallet pekar det på JESUS, som är Guds uppenbarelse) går folket vilse, lycklig [välsignad] är den som tar vara på [shamar] Guds undervisning.

Hebreiska shamar betyder också att betrakta, att bevara, att vakta och att skydda. Hur skyddar vi? Genom att se till att bibelordet bevaras från att blandas med andra källor och det som är orent.

Jesus sa själv:
Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid [tereo] dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig [emphanizo = manifestera, lysa fram, deklarera tydligt, avtäcka sig genom ord – som att yppa en hemlighet, visa en gömd skatt] för honom.”

diamant2

Grekiska ordet tereo kan också översättas att vaka över (så att man inte förlorar det) bevara som en dyrbar skatt (som du bevarar det som är allra dyrbarast för dig), noggrant observera eller lyssna. Vi kan läsa Bibeln på olika sätt. Vi kan läsa för att få fylla oss med kunskap och teologi men om vi läser för att lära känna Gud, läser vi och ”lyssnar” till Ordet.

…23  Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24  Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. [= den som inte fortsätter att älska mig…] Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
..26  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Anden leder oss alltid till Jesus och pekar på honom.

1Kor 1:30  Honom (Gud) har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31  för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Allt är Guds verk i Kristus! Vi har inget eget att berömma oss av! Paulus citerade profeten Jeremia här:

Jer 9:23  Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av [halal] sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. (Vad läste vi innan? JESUS ÄR Guds vishet – och han är Guds kraft och rikedom) 24  Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Halal betyder att skryta med, prisa eller skina /lysa av. Jeremia hade det svårt här eftersom han inte bara var förföljd, han hade också stor nöd för folket som hade vänt Gud ryggen. Han fick som Paulus senare uttryckte det, ”dela Kristi lidande” (Fil 3:10).

I Joh 16:8 läser vi att Andens skall överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.

 • Nåd – Gud erbjuder förlåtelse för synd och skuld.
 • Rätt och rättfärdighet – vi tror och förstår att Gud handlar rätt och rättfärdigt.
 • Guds glädje är att frälsa och frikänna människor, att ge evigt liv!

Vid två tillfällen hördes Faderns röst från himlen (NT) högt så att alla i närheten kunde höra: “Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.”

David skrev:
Ps 34:3 Min själ skall berömma sig [halal] av HERREN, de ödmjuka skall höra det och glädja sig.

David uttrycker i psalmen att det som han värdesatte och berömde sig av var inte hans rikedom eller styrka, inte ämbete eller position, vad han gjort eller vad han fått, utan att det finns en GUD och att Gud är den han är och han kan kalla honom ”min Gud”. Han hade inget eget att berömma sig av. Han berömde sig av Herren.

Ida Anderssons dröm
Jag vill berätta om en dröm som en kvinna hade. Hon hette Ida Andersson och var evangelist på 1900-talet. Hon dog på 70-talet (1974), då gammal. Med rätta kallades hon ”apostel”, för hon fick vinna många för Gud och hon startade 39 församlingar och byggde kapell till dem på ”västgötaslätten”. Alla kapell var utan skuld och betalda när de invigdes, så det hände många Guds under – häftiga under – de här åren. Det var också mycket motstånd men Gud var med Ida. Jag blev frälst som barn på ett av Idas läger på Broddetorp, för hon och teamet runt henne ordnade många läger.
Om jag nu inte kommer ihåg den där drömmen exakt, så var i alla fall innebörden ungefär så här: Ida drömde att hon stod inför himlens port och där stod en ängel och vaktade. Porten var stängd och ängeln frågade Ida om ”lösenordet”. Ida tänkte efter och räknade upp allt det hon hade uträttat i Guds verk. Men för varje sak som hon nämnde svarade ängel: ”Det räcker inte!”. Ida fortsatte men ängeln svarade varje gång: ”Det räcker inte!”.
Men så utropade Ida: ”Men jag är frälst! Jag har fått mina synder förlåtna och jag är renad i Jesu blod!” ”DET RÄCKER! Utropade ängeln och så öppnades porten och Ida kunde gå in.

Vi läser:
Ef 2:8  Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9  inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Rom 8:16  Anden själv vittnar med [tills med] vår ande att vi är Guds barn. 17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. 18  Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.

Tänk att Paulus kunde skriva detta. Han visste vad förföljelse var men också att ha nöd för människors frälsning. Han hade lidit skeppsbrott på sina missionsresor, blivit stenad bl a och varit nära att bli dödad flera gånger. Ändå säger han att denna tidens lidande väger lätt i jämförelse med som väntar. Man kan riktigt se den där vågskålen med nöden i den ena skålen men härligheten i den andra skålen dundrar i marken av sitt värde och sin tyngd.

Jag vill ta upp några viktiga sanningar i de här verserna.

 1. ”Guds arvingar och Jesu medarvingar”
  Det betyder inte att vi är jämlika med Jesus.
  Vi ärver i Kristus

Jesus är unik. Jesus är Arvingen av allt.

Hebr 1:1  Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2  har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3  Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

HA

 1. ”Sonen utstrålar Guds härlighet”, alltså hur Gud är.
  Andens uppgift är att föra oss till Jesus:

Joh 16:13  Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. (DHA skall leda och guida er in i [eis]… ”en rörelse mot centrum (Jesus)”. En definition: han skall föra dig in i alla de segrar som Jesus har vunnit för dig.  Vi kan förtrösta på JESUS) Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14  Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15  Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Den helige Ande förhärligar alltid Jesus och talar alltid enligt Jesu ord. Det talas mycket om ”Anden” idag men om Jesus blir eller upplevs som ”ett störande moment” – se upp! Vilken ande är detta? Det är inte Guds Ande då.

 1. Vilka är ”Guds barn, de som ärver”?

En del säger att alla människor är Guds barn. Nej, så är det inte. Alla människor är skapade av Gud men alla är inte Guds barn, för det blir vi genom tron på Jesus. Barnaskap handlar om relation och gemenskap med Gud genom Jesus.

 1. “..Om Guds Ande bor i er” – ”Anden själv vittnar med [tills med] vår ande att vi är Guds barn” – Jesus sa: ”..vi ska ta vår boning hos er”

Din ande och Guds Ande är inte detsamma men Guds Ande bor i din ande om du är troende och helgelsen gäller både ande, själ och kropp.

1Tess 5:23  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24  Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Svenskan här kanske låter lite märklig men det kan också översättas: Må fridens Gud själv helga er så att ni bevaras, så att hela er ande, själ och kropp är utan fläck osv.

Det finns de som påstår: ”du är fullkomlig i din ande för du är ett med Guds Ande”. Med andra ord: din ande är Guds ande …därför kan du skapa med dina ord precis som Gud (exempelvis). Detta stöder man på följande bibelord som handlar om att leva i synd och framför allt otuktssynd:

1Kor 6:15  Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16  Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17  Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. 18  Fly bort från otukten!…

Ekvationen är mycket enkel. Ett par här blir ”ett kött”, men de är alltid två individer. Att vara ”en ande med Herren” betyder på samma sätt att det är två personer, din ande och Guds Ande. Det viktiga är att vi är eniga med Gud.

Om ”att bli ett” innebar ”en och samma” leder det i förlängningen till att man säger ”vi är allt det som Jesus är” = ”vi är gudar”. Då kommer vi till den gamla URSYNDEN, LÖGNEN i Edens lustgård.

1 Mos 3:1  Men ormen (djävulen) var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?”  2  Kvinnan svarade ormen: “Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3  men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.” 4  Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

Djävulen sa:

 • ni skall visst inte dö” – här förnekas synd och dom. Det är inte farligt att strunta i det Gud säger och göra emot Guds vilja.
 • ni blir som Gud” – ni blir gudar, ni blir gudomliga, du blir din egen gud. Det är jagets religion.
 • kunskap… eller en högre kunskap” = ett högre medvetande(?) men utan Gud.

Guds väg och plan var Livets träd, som står för Jesus och den Helige Ande. Det handlar om beroende av Gud. Det handlar om beroende av Guds kärlek och vishet, kraft och ledning i lydnad till Gud. Och det handlar om att vara Guds barn i överlåtelse, gemenskap och förtröstan på Gud. Detta var tänkt i ett tjänande sinnelag. Adam och Eva skulle vara varandras medhjälpare (grundtexten ”jämlika partners”) med JESUS i centrum. Det handlar om NÅD och SANNING.

Kunskapens träd om gott och ont var Satans väg och plan. Man gör sig oberoende av Gud genom olydnad och blev därmed Guds fiende. En av syndens konsekvenser var hierarki och herravälde (kontroll, manipulation). Redan här mellan Adam och Eva konstaterade Gud till kvinnan: ”mannen skall råda över dig”. Här börjar styret uppifrån och ned med ”jaget” i centrum, självförverkligande och självförgudning. Det handlar om MAKT och tvång (som det ofta leder till).

Pyramiden

Detta som beskriver denna världens visdom och system eller maktstruktur utan Gud, brukar beskrivas som en pyramid. För mig är det väldigt självklart eftersom Herren har visat en svart pyramid vid flera tillfällen i olika syner och tilltal. Pyramiden hör hemma i Egypten, som profetiskt står för världen och syndens slaveri (Israels folk var slavar i Egypten). Pyramiderna var gravar för faraoner – fyllda med döda ben.  Vi minns säkert vad Jesus sa om de skriftlärde och fariséer som var hycklare: ”Utanpå ser de vackra ut men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet”.

NWO-666

666

Upp 13 beskriver den sista tidens globalism och världsrike med en världsregering och en världsledare. Detta hör vi ibland att man ropar efter idag i världspolitiken. Man vill ha ”en röst”. Här står också om numret 666. Siffran 6 står för människans tal eftersom de första människorna skapades på den sjätte dagen.

Det står om en antikrist som beskrivs som en politisk ledare och den falske profeten. Den falske profeten är en religiös ledare som samlar alla religioner och en global ekonomi. Vi har haft Temadagar om Ändens tid ganska många gånger. Den första var 2007 i Värmland. En gång när jag satt och förberedde hade jag ritat upp en pyramid.. jag brukar teckna (har tecknat mer eller mindre hela mitt liv) och rita hästar och vindar och basuner mm för det är lättare att överblicka då.

Så skrev jag en 6:a på varje sida av pyramiden – jo, men så är det ju! Det handlar om:

 • människans styre religiöst (6) på den ena sidan
 • människans styre politiskt (6) på den andra sidan
 • människans styre ekonomiskt (6) på bottensidan, för ”allt handlar om pengar”.

Idag kallas det den Nya världsordningen, en agenda som ska leda till att skapa ”en bättre värld” men utan Gud. Jag vill räkna upp en del sätt som ”lögnen” ger sig uttryck i vår tid (jag brukar ta upp det om Ändens tid), när människan vill bli lik Gud eller vara sin egen gud.

Ps 119:163  Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag.

interfaith

Hur lögnen tar sig uttryck idag

Frimurarna:
”Frimureriets stora hemlighet är att det gör människan medveten om det gudomliga inom henne själv.” (J F Newton)

 New age /nyandlighet:
”Gud är i alla. Allt är gud – alla är gudar”. (Panteism och panenteism) För att Kristus (Maitreya) skall träda fram så måste först alla människor förstå att de är ett, alla är gudomliga. Hela skapelsen är ett. ”Synd” är separation, att inte inse att man är gudomlig.

Mystikerna:
I människans innersta väsen finns en gnista av den gudomliga Enheten från vilken hon utgått. Hon är Guds oförstörbara avbild på väg tillbaka till sitt ursprung. Målet är uppgåendet med Gud genom den inre resan – ett nytt ”medvetandetillstånd”.

Sufism (Islam)
Målet är att bli ett helgon genom att man kan identifiera sig med gud. (Sker genom meditationsformer och kroppens avslappning).

Mormonerna
Christina Hanke var mormon i 40 år: ”Som mormon tror man att människan ska bli upphöjd och bli Gud. I kristendomen är det endast Gud som är Gud.”

Gnostikerna:
Gnosis betyder (högre) kunskap. “Förmågan att finna det inre ljuset, den sanna visheten, DET HÖGRE/HELIGA JAGET – GUD – om man söker inom sig själv – människan är ett gudaväsen /innerst inne god. ”Kunskapen” nås genom meditation, tystnad, sökande inåt, upplevelser och andningsövningar”.

Latter Rain (karismatiska rörelsen):
Kristus kommer andligen i sin förenade kropp (Corporate Christ). Det leder till att ”vi (tillsammans) är Kristus”.

Trosrörelsens Herradömesteologi (framgångsteologi):
”Jag är en ande, som har en själ som bor i en kropp”. ”Du är rättfärdiggjord och fullkomlig i din ande och kan därför ta ut /proklamera helande, rikedom, framgång, seger” ”Ordets makt /positivt tänkande / positiv bekännelse”
Man påstår att Adam hade all makt men den stals av satan och ska nu återtas. ”Jesus blev som vi för att vi skulle bli som han” = gud. Eller ännu värre: han dog andligen och blev som satan (JDS). det är en lära som är ren hädelse men därför bekänner sig dessa som “gudar”.
Benny Hinn: “Säg inte till mig att du har Jesus. Du ÄR allt det som Jesus var, är och skall bli.”
Kenneth Copeland: ”Du har inte en gud inom dig, du ÄR en… du är helt och hållet gud.”

Jesus sa om makt: ”Mig är given all makt…” (Matt 28:18) Djävulen frestade Adam och Eva med makt.

Katolska Katekesen artikel 460:
”Ty Guds son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han som blev människa, skulle gör människorna till gudar”.
Andra Vatikankonciliet: ”Genom att delta i eukaristin (katolsk nattvard) så blir ni förändrade till det ni tar emot” (= ni blir gudar).
Man påstår att prästen nedkallar Jesus vid varje mässa (eukaristi) och att brödet bokstavligt förvandlas till Kristi kropp. Sedan tillbeder man brödet och säger att Kristus offras oblodigt varje mässa. Det sker alltså varje dag året om..

kors

Bibeln säger:
Hebr 9:28 ..så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder…

När Jesus sa “det är fullbordat” var hans offer fullbordat och det gjordes EN gång för alla.

 • Påven samlade redan 1986 alla religioner till ett s k topp-bönemöte
 • Alla ”separerade bröder” protestanter välkomnas ”hem” till Rom
 • Påven för ”dialog” med andra religioner till en världsreligion

Bibeln kallar det här systemet för Babylon (Upp) och skökan Babylon eftersom det går tillbaka till det första världsriket. Det har följt genom historien med olika namn och skepnader men det är samma avgudar. ”Skökan Babylon” står profetiskt för världskyrkan och det globala religiösa systemet i den sista tiden. Ordet sköka beskriver någon som har många män, här beskriver det religionsblandning – och det är LÖGNEN som förenar.

Påven kallas ”Kristi ställföreträdare” och då är man en antikrist, en religiös antikrist som  kallas “den falske profeten” i profetian. Ordet antikrist betyder ju emot, mitt emot eller istället för Kristus. Så påven är en mycket trolig kandidat till att vara den falske profeten.

Bibeln säger däremot att den Helige Ande är Kristi ställföreträdare och det läste vi tidigare enligt Jesu egna ord.

Vad ska vi göra? Ska vi strida emot detta? Nej, det går inte för Gud tillåter det att ske. Det är människans val. men varenda enskild människa har rätt att göra sitt eget val och i allt verkar Gud och kallar och kallar människor till Jesus, till frälsning. Vi kan varna, vittna om Jesus och visa vad Bibeln säger och vart den vägen slutar.

Vad säger Bibeln om Guds barn här?

Upp 14:4  Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. (kvinnor här bör stå profetiskt för främmande läror och religioner  och avgudadyrkan. De som följer Lammet/JESUS håller sig bara till honom) De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. 5  I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. (Vad var lögnen?! Jo: ”vi är gudar /vi är gudomliga, alla är goda innerst inne”. Men nej, vi berömmer oss bara av HERREN, av den ende Sanne Guden i evighet!) 6  Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. 7  Han sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.” 8  Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.”

Lögnen måste bekännas som synd. I Upp 18:4 ropar och manar Gud: Dra ut från henne! Gå ut från henne, ni mitt folk…” Av det förstår vi att en del kristna kommer att dras med i detta. Vi kanske också behöver påminnas om att när den Helige Ande avslöjar synd, är det för att föra oss till Jesus så vi får hjälp. När den onde (djävulen) pekar på synden är det för att få oss att ge upp. Så om du enbart känner dig anklagad och åklagad så är det inte från Gud. djävulen vill alltid få oss att ge upp och misströsta men Gud vill alltid förlåta, befria, rena, hela och upprätta.

light-from-the-sky

Vi läser i Romarbrevet igen:

Rom 8:11  Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. (då är det slut med psykiska och fysiska sjukdomar, åldrande och död, slut på kamp och onda attacker. Vi får evigt liv hos Gud. Vilket underbart hopp!)
…22  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt [en pant på arvet], också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

Här beskrivs vår ”slutfrälsning”. Ni kanske minns de där 3 punkterna jag tog upp andra gången jag undervisade här i Kungsbacka:
1. Fri fr syndens straff
2. Fri från syndens makt det är helgelsen, när vi ödmjukar oss och överlåter oss.
3. Fri från syndens närvaro. Det är när förvandlingen och uppståndelsen från de döda sker när Jesus kommer tillbaka. Hur underbart ska inte det bli?!

24  Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25  Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Det är det som Gud har ämnat oss till från början.

Vi kan tacka Gud idag och vi kan lita på Gud och hans löften.
Tacka Jesus för frälsningen och berömma av oss av honom.
För allt handlar om Jesus!

Posted in Different Stuff | Comments Off on Vår berömmelse är i Kristus

Herren fyller dig!

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas (BEKYMMER) och var inte modlösa. (RÄDDA)

10042018-IMG_1643_Luminar2018-edit

Min Shalom ger jag er! Det betyder Fullhet! Han menar Andens inre välsignelse som inte är beroende av yttre omständigheter! Det är just den Friden och Fullheten som skall bevara våra tankar i Kristus Jesus!

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Var alltså inte rädda eller bekymra er utan låt Gud få veta i bönen hur du har det. Utgjut ditt hjärta för din bäste vän! Han kommer då att ge dig sin Andes fullhet i ditt hjärta! Det handlar kanske först och främst om vår framtid! Att uppleva kamp och oro det gör alla Kristna Paulus berättar även att han gör det.

2 Kor 4:8 Vi är på allt sätt trängda (BEKYMMER) men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

Paulus berättar här hur den Kristne kan ha det:

1/ Bekymmer överallt
2/ Instängda
3/ Förföljda
4/ Nedslagna

Men Gud har en lösning på allt det här när han vill och hur han vill. Vi är bara enkla lerkärl men det är han som bor på insidan det handlar om Jesus Kristus. Han är nyckeln och lösningen! Nu skall vi gå till Ps 73 för att förstå Psalmistens tankegångar.

Han säger att han är nära att falla när han ser de ogudaktigas framgång och deras Shalom. (DEN YTTRE FULLHETEN SOM VÄRLDEN GER) Men han kom in på den rätta vägen igen när han fick tränga in i Guds rådslut när han fick se hur deras slut blir.

Psa 73:16 När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17 till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut. 18 På hal mark ställer du dem, du störtar ner dem i fördärvet. 19 Hur plötsligt går de inte under! De förgås och får en ände med förskräckelse.

De som bara har den frid som världen ger och inte den som Jesus ger kommer alltså att drabbas av ett plötsligt fördärv. Det är ju exakt vad Paulus säger i 1 Tess 5.

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet” (SHALOM) då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

stav

Då läser vi Ps 73
Psa 73:1 En psalm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. 2 Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta 3 ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de ogudaktiga väl. (SHALOM) 4 Fria från lidanden är de till sin död, och deras kropp är vid gott hull. 5 De kommer inte i olycka som andra dödliga, de plågas inte som andra människor. 6 Därför är högmod deras halsprydnad och våld de kläder de bär.

Vad sa Jesus nu igen?

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid (SHALOM) ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid (SHALOM) som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas (BEKYMMER) och var inte modlösa. (RÄDDA)

Tänka att få byta ut detta ifrån vårt innersta ifrån vårt hjärta.
Oro och Bekymmer.
Rädslor och Fruktan.

Mat 6:25 Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?

1 Pet 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

Grundtextens ord för att Gud har omsorg om oss är ett ord som betyder:

Hans intresse ligger i att bry sig om oss! Vi vet att det också ligger i hans makt att kunna fylla oss! Det är exakt vad David vill ha fram i Ps 23…..

Just därför att Gud (Den Allsmäktige) är vår Herde

Så skall inget fattas! (SHALOM) en inre fullhet.

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas.

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg – Sweden

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Herren fyller dig!

Öppna din mun!

Elvor o Jag talade om att Jesus är så god att han låter oss alltid få något nytt och gott säga om honom. Jag var hos tandläkaren igår och där får man ju verkligen ligga och gapa, jag låg där i 1 timme med öppen mun.

Dentist2

Jag blev så full av skratt för jag tänkte på ett bibelord där jag låg där!
Psa 81:11 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun (HJÄRTA) helt så att jag får fylla den.

Tandläkaren en väldigt ung tjej och hennes tandsyster satte på musik i högtalaren. Jag ligger där och slappnar av så börjar Tandläkaren sjunga. Jag tänkte jag måste höra fel! Hon sjunger ju om Jesus! Jag lyssnade intensivt och det stämde låten hon sjöng heter: Personal Jesus! Kollade jag upp när jag kom hem!

Hebreiskt tankesätt är Mun – Hjärta så gott som samma sak!

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

planta

Lägg märke till att vårt hjärta är en åker eller en plantering som tar emot en säd eller ett frö! När detta får växa upp manifesteras det till slut genom vår mun.

Fikon och Vindruvor är God Frukt – AGAPE – LJUS
Tistlar och Törnbuskar är – KÖTTET – SYND – MÖRKER

När jag kom hem från tandläkaren tänkte jag att jag skulle studera djupare vad som står i sammanhanget i Ps 81:11

Psa 81:9 Hör, mitt folk, och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig! 10 Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud. 11 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. 12 Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. 14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15 Då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. 16 De som hatar HERREN skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. 17 Han skulle ge folket bästa vete att äta, ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.

Det börjar med en kallelse till lydnad! (V 9) Men folket lydde inte (V 12)
Konsekvensen:
> Våra begärelser tar över vi vandrar efter vår egen visdom (V 13)
> Fienden vinner seger över oss (V 15 +  V 16)
> Fienden är en andemakt!

Jag tror det är här Paulus hämtar EF 2:1-2 ifrån
Eph 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.  3 Bland dem var vi alla en gång, när vi  följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Denna Andemakt finnas alltså i Världen och kallas även för denna Tidsålders gud. Villfarelsens ande eller för Ondskans andemakter i himlarymderna. (EF 6) Det här är givetvis även den ande som beskrivs som antikrists ande (1 Joh 4:1-6) Det är samma andemakt bakom som de Egyptiska trollkarlarna (2 Tim 3:8-9) Det är alltså Gnosticismen som kopierar Guds Ande!

Hur skall vi nu veta att den här anden har tagit över? Jo du skall titta efter vart man sätter Manifestationer högre än Guds ord och lydnad! Varför förde han oss ut ur Egypten eller Världen?

81:10 Jo för att fylla vår Mun och Hjärta! Med sin Heliga Ande!
81:17 Med bästa Vete och Honung från Klippan (Tzur)

Ordet kommer att avtäckas för dig och Jesus Kristus kommer att bli din skatt och allt du behöver! Ordet Tzur här i Klippan är den Korsfäste Kristus!

Han skall fylla den som lyder med Andens fullhet! Med Jesus Kristus själv! Du kommer då att bära frukt! (GAL 5) Det är skatten i lerkärlet Paulus talar om som denna väldiga Kraft som kommer från Gud (2 Kor 4:7) Lägg märke till att detta skriver nu Paulus till Korintierna där Gnosticismen kommit in genom dessa väldiga falska Apostlar. Det är exakt samma Gnosticism som kommit in i dag men med nya kläder!

Låt oss nu gå tillbaka igen till Ps 81 och läsa vad som händer när olydnaden kommer in och den här främmande anden börjar manifestera sig. Paulus varnade församlingarna för:
1/ Ett annat Evangelium
2/ En annan Jesus
3/ En annan Ande

Ps 81:10 Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud.

Hebreiskan går att översätta så här:
< En (ande)Kraft som bedrar dig och leder dig vilse!
< Du skall inte falla ner raklång för denna (ande)Kraft!

slain-in-the-spirit

Är det inte märkligt? Om du går in på Youtube kan du se massor av klipp på hur människor berörs av en “kraft” de faller ner och ligger “raklånga” och skakar under denna kraft. Det här sker nu i de flesta församlingar! Är detta straffet för olydnad? Svar: Ja vad jag kan se i skriften! Paulus säger att det kommer ske strax innan Jesus kommer tillbaka igen! Det är alltså en dom som kommer över Guds hus! (1 Petrus 4:17 = Lydnad)

DE OLYDIGA

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, (OLYDNAD) så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

DE LYDIGA

Vi skall öppna vår mun – hjärta och fyllas av bästa Vete och Honung ur Klippan!
2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.

joseph-with-brothers

JOSEF

När jag läste detta om Vetet kunde jag inte låta bli att tänka på Josef! Det står att allt Guds ord är inandat av Anden och där står det om Josef. Josef fick gå lidandets väg men tillslut hade han nycklarna till det största veteförrådet i världen. (1 Mos 41)

Hans egna bröder förkastade honom och de sålde honom som slav. Men Gud var med Josef mitt i lidandet och upphöjde honom till en stor ledare i Egypten. Han hade fått sån makt att han kunnat döma vem som helst till döden.  Genom Guds försyn hade det blivit så ont om mat att bröderna nu var tvungna att resa till Egypten och ställdes nu inför Josefs makt. Josef hade nu världens chans att hämnas på allihop som behandlat honom så illa. Men Josef var totalt befriad från bitterhet och förstod att Gud låg bakom alltihop.

1 Mos 50:19 Men Josef sade till dem: Var inte rädda. Håller ni mig för Gud? 20 Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. 21 Var inte rädda. Jag skall sörja för er och era små barn.” Och han tröstade dem och talade vänligt till dem.

tiden

Han täckte inte över ondskan utan sa att det de gjort var ont! Men samtidigt kunde han se att Guds hand var med i alltsammans för att rädda många människors liv. Typiskt Gud vilken Tajming! Gud ser längre än vi och började redan innan nöden började arrangera omständigheterna för att hans ord skulle uppfyllas. Han gjorde alltså det här för sitt heliga namns skull!

Han sa ju till Abraham!
1 Mos 15:13 Och HERREN sade till Abram: Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år.

Så här är det i våra liv också Gud ger oss också en massa löften. Om vi håller fast vid dem i förbundet i Jesus Kristus och inte ger upp så får vi skörda förr eller senare.

Gal 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte (Behandla med Förakt): det människan sår skall hon också skörda. 8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. 9 Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Straxt innan uttåget ur Egypten började Gud arrangera omständigheterna på ett sådant sätt att hans ord skulle uppfyllas. Han förberedde ett litet barn för uppgiften! Mose! Just i den perfekta tiden kallade han honom och sände honom till Egypten!

queen-esther-king-1332891-wallpaper

Gud har verkligen omsorg om sitt folk! I Persien hotades Judarna av förföljelse! Där fanns en Judinna som blev drottning! Hennes fosterfar Mordechai anade att hon har kommit till makten för att rädda många ur fara. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?” (EST 4:14)

Gud vet allt och kan även använda sig av det som för oss människor ser ut som ont. Han kan vända det så att det plötsligt blir till en välsignelse för hans folk.

Inte nog med att Josef blir illa behandlad av sina bröder. Josef försöker att vara så ärlig som möjligt i Egypten. Han blir oskyldigt anklagad och hamnar i fängelse för det! Han kunde ha blivit otroligt bitter, men vad var det som höll hans mod uppe? Det var Tron! Det var en inre övertygelse att Gud är med mig trots allt vad som än händer. Paulus visste det ! Därför säger han det otroliga!
> Gläd er i Herren alltid! (Fil 4:4)
> Tacka Gud i livets alla förhållanden! (1 Tess 5:18)

Det här är trons hemlighet! Det här kan vi bara se när Herren öppnar våra ögon! Det blir så oerhört mycket lättare att förlåta andra när vi förstår detta. Gud kan även använda jobbiga människor för att forma våra liv! Men när prövningen är slut och du kommer igenom kommer du att få uppleva en stark andlig förnyelse!

Psa 66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi måste gå genom eld och vatten. Men du har fört oss ut och vederkvickt oss.

Job 36:15 Genom lidandet vill han rädda den lidande, och genom betrycket vill han öppna hans öra. (ÖGA) 16 Så sökte han ock draga dig ur nödens gap, ut på en rymlig plats, där intet trångmål rådde; och ditt bord skulle bliva fullsatt med feta rätter.

cat

Vi kan säga att allting är emot oss! Vi är människor hur andliga vi än försöker vara så blir vi inte fullkomliga på den här sidan evigheten. Nu skall jag berätta en hemlighet för er: När våran Katt Milli dog grät jag i tre dagar (Så andlig är jag SMILE)

Vi skall nu läsa om Josefs fader Jakob – Det hände så mycket negativt nu så han trodde att allt var emot honom. Men han kunde inte se att Gud faktiskt verkade i det fördolda för honom.

1 Mos 42:36 Och deras fader Jakob sade till dem: Ni gör mig barnlös! Josef är borta, Simeon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allting är emot mig!”

Har du också upplevt det? Dessa dagar är det jobbigt att tacka Gud i livets alla förhållanden! Gud var själv tvungen att uppenbara sig för honom och öppna hans ögon! Din kallelse och din väg är helt beroende av Guds välsignelse! Jakob var tvungen att få vägledning och bekräftelse direkt från Gud. Han går direkt mot ett altare och där offrar han åt Gud! Det här är en underbar handling profetiskt så överlåter han därmed sitt liv till Herren.

1 Mos 46:1 Israel bröt upp med allt han ägde. När han kom till Beer-Sheba offrade han slaktoffer åt sin fader Isaks Gud. 2 Och Gud talade till Israel i en syn om natten och sade: “Jakob! Jakob!” Han svarade: “Här är jag.” 3 Då sade han: “Jag är Gud, din faders Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, ty jag skall där göra dig till ett stort folk. 4 Jag skall själv följa med dig till Egypten och jag skall också föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand skall tillsluta dina ögon.”

Här uppenbarar alltså Gud att det är han som stått bakom alla händelserna som Jakob nyss sagt: Allting går emot mig! Kolla nu hur han tagit sig hit!? Gud har gripit in och begränsat hans väg och påverkat hans omständigheter.

Det här är väldigt intressant för när Paulus undervisar i Rom 8 om precis samma sak ställer han en fråga: Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Helt klart så hänvisar han till just Guds ledning i våra liv. För i verserna innan så förklarar han vad han menar med sin fråga!

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Grekiska i Aktiv pågåendeform: Inte bara en gång eller så utan han håller hela tiden på!

Jakob tyckte ju allting var emot honom! Gud öppnade hans ögon för att visa att så var inte fallet! Det var en tid i våra liv också när Gud begränsade oss så det såg ut som om allt gick emot oss. Herren uppenbarade sig och sa: Nu skall jag visa er att människor aldrig kan stoppa de planer som jag har för era liv!

Rom 8:28 är exakt 1 Mos 50:20 Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv.

Människor handlade – Det var ondska!
Gud handlar i hemlighet – Det blev Gott!
Det gäller alltid mer än bara mig själv! Han handlar alltid för sitt namns skull!

Det finns bara en möjlighet att göra en bitter källa söt men Gud klarar av det hemligheten ligger i ett “Visst slags Trä” (Korset)

cross-lamb

2 Mos 15:25 Men han ropade till HERREN, och HERREN visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov.

Nu skall vi titta på detta i Davids liv! Vad var Davids två största synder och misslyckanden?
1/ Äktenskapsbrottet med Batseba…
2/ Han räknade folket i slutet av sitt liv (Otro och förtröstan på egen kraft)

Genom synden som kom genom att han gjorde nr 2 gick han och köpte mark på Moria berg. Där byggde han ett altare och tillbad Herren! David gifte sig sedan med Batseba och fick genom henne en son som hette Salomo.

Sedan ser vi hur Salomo bygger upp ett tempel på Moria berg. Det var exakt på en kulle där som Korset restes upp för en hel världs synder. Gud tog alltså konsekvenserna av Davids synd ett stycke mark och sedan en Son och byggde ett tempel. Så en människa som misslyckas kan omvända sig och få nåd och Gud kan börja om genom Golgata.

Då måste vi utrycka som Paulus i Rom 5
Rom 5:20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.

Att gå upp på Moria berg är att gå upp till Golgata! Abraham skulle gå upp dit för att offra sin son. Gud gav honom ett annat offer istället! Vet du vad det här egentligen är en bild på? Guds löften skulle nu bli en verklighet i Jesus Kristus! Abraham skulle nu bli en Abraham men det kan bara ske på Guds villkor! Han gick upp i tro! Han vände tillbaka i Välsignelse! En övernaturlig multiplicering började ske!

1 Mos 22:14 Och Abraham kallade platsen HERREN förser. I dag säger man: Berget där HERREN förser. 15 HERRENS ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: 16 Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, 17 skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. 18 I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.

Helt plötsligt så blev det en massa barn i Abrahams familj (V 19-24)

Hela Josefs liv var tvinnat av Guds trådar och det hade ett slutmål. Han skulle rädda sitt folk genom den auktoritet och den nyckeln Josef fått i Egypten. Josef är även en stark förebild på vår frälsare Jesus Kristus.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg 27/3-2018

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , | Comments Off on Öppna din mun!

Det goda vi äger

Texten till den predikan Janne Ohlin höll på Parousia Mission 25/3-2018 (FULL VERSION)

Judarna längtade efter den stora välsignelse och det goda som skulle komma när Messias trädde in i Världen.

christ_the_king_sundayI Hoseaboken 2 Kap nämns en del av det goda de väntade på:
Utrota avgudarna (1 Tess 1:9)
Evig Trolovning (Brudgum Joh 3 + Anden (Ef 1: 13-14)
De skulle få lära känna Herren (Heb 8:11)

Paulus säger nu att Judarna kan sluta vänta för det har redan börjat I Jesus Kristus.

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Innan Jesus kom och fullbordade Lagen:
> Varje år samma procedur av Offer av Djur!
> Varje år samma förnyelse av Israels Hopp!
> ÖP dog och ersattes av nya som gjorde samma procedur!

Psalms_WesternWall

Hur länge skulle det hålla på egentligen? Jo tills Kristus kom och gick in i det allra heligaste med sitt eget blod och vann en evig försoning. Att förhänget i templet revs uppifrån och ner av Gud när Jesus dog har alltså det budskapet! Nu igenom honom är den gamla ordningen fullbordad! Allting i GT har sin uppfyllelse i Jesus Kristus!

FÖREBILDEN

En gång varje år på den stora försoningsdagen beskriven i det gamla testamentet skulle översteprästen lägga åt sidan sina fina utsmyckade kläder. Han skulle klä sig i den enkla vita dräkten och klä sig i linne. Han skulle därmed identifiera sig med det vanliga folket. Han skulle ta Lammet utsett för offret och slakta det. Ensam skulle han gå in i det allra heligaste med offerlammets blod och bestänka Nådastolen som övertäckte Förbundsarken. Judarna trodde Förbundsarken var Guds domstol på Jorden.

jesus high priest

Detta försoningsoffer krävde Gud alltså en gång om året för att försona Israels synd. När den här proceduren var klar skulle han kläda sig i Översteprästens högtidskläder igen. I denna präktiga skrud skulle han sedan visa sig för folket och lyfta upp sina händer och uttala välsignelsen.

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig.25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Hela Israel väntade tålmodigt utanför Tabernaklet på denna händelse. När man nu såg ÖP komma ut jublade folket! Man knäböjde och tillbad Gud och tog emot välsignelsen! Att man nu såg ÖP först i den enkla dräkten sedan komma ut i Högtidsdräkten var för dem beviset på att Gud godkände Israels offer. Blodet hade nu stillat Guds krav så länge tills en bättre ordning skulle komma i Kristus.

Det här var alltså ett frikännande från Guds Domstol baserat på dödliga människors vittnesbörd. Det var en rättfärdighet baserat på vad de kunde se med dina naturliga ögon. Det berör ej vårt hjärta och vårt samvete som fortfarande kräver offer! (RELIGION) Nu skulle en annan ordning komma genom att Gud själv talar till oss från Himlen (DOMSTOLEN) genom sin egen Son.

UPPFYLLELSEN I KRISTUS

Heb 1:1 Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

Översteprästen i GT var alltså bara en vanlig människa och Folket tog emot Vittnesbördet! De förstod mentalt att Gud tagit emot offret kommit ut och välsignat. Men det här var inte den rättfärdighet Gud egentligen ville att vi skulle ha.

Översteprästen Jesus är 100 % människa och 100 % Gud. När han uppenbarar sig för oss och talar med oss i våra hjärtan får vi tro. Det är hit Gud ville detta är uppfyllelsen!

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (MARTUR)

Hur gick det till då Abraham fick sin rättfärdighet? Herrens ord (JESUS) uppenbarade sig för Abraham. Abraham trodde på och överbevisades av det ljus han fick! (1 MOS 15)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

I GT var ÖP klädd i enkel prästerlig dräkt när han offrade för vår synd.
Jesus kom i en enkel dräkt när han offrade sig själv för vår synd.

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

I GT kom prästen ut till folket i högtidsdräkt som ett vittnesbörd från Gud.
Jesu uppståndelsekropp  är ett levande vittnesbörd från Gud.

Fil 3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

1 Joh 5:9-12 Där jämförs GT:s vittnesbörd med det fullkomliga som finns I Kristus. Alltså GT:s Rättfärdighet med den fullkomliga Rättfärdigheten Kristus. Ordet som översätts med “Vittnesbörd” i texten (Marturia) betyder: En Solklar överbevisning som leder till en frikännande dom i en rättegång! 

1 Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd (MARTURIA) så skall vi veta att Guds vittnesbörd (MARTURIA) är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son.10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet (MARTURIA) inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet (MARTURIA) som Gud har givit om sin Son.11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

JESU PROKLAMATION SOM ÖVERSTEPRÄST

Luk 24:50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.52 De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.

4 Mos 6:24-26 Jesus står nu här i sin uppståndelsekropp och uttalar den översteprästerliga välsignelsen! Han står nu här och är ett bevis direkt från Gud att han har godkänt offret! Samtidigt när han talar tas han upp till himlen. Han förde dem ut till Betania vilket kan betyda ”Fattighuset”  det låg vid Oljeberget.

The Ascension of Jesus in the New Testament

Apg 1:11 Och de (ÄNGLARNA) sade: “Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Jesus gillade Betania han ville vara här. Här (MK 14:3) blev han smord av en Kvinna med dyr Nardusolja! Det var i Simon den spetälskes hus! Jesus säger då: De fattiga har ni alltid hos er! Här bodde även en familj Jesus älskade: Marta Maria och Lasarus! (JOH 11:1)

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?

Så när Jesus nu gör den mäktigaste proklamationen att han är Israels ÖP sker det här bland de fattigaste i Betania. Det sker här bland de spetälska bortdrivna från lägret! Det ligger ett profetiskt budskap i det här med Betania.

Heb 13:13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek.

2 Mos 33:7 Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga (SÖKTE EFTER) HERREN måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.

goldencalf

Guldkalvs teologin hade förorenat lägret så Guds närvaro inte längre fanns där. Den som sökte efter Herren fick gå utanför lägret. Guldkalven handlade ju om att man tog guld och formade det till den Gud man ville ha. (LAGLÖSHET)

MOSE VILLE HA GUDS LEDNING

Mose gick därför utanför lägret och tillbad Herren hände något! Molnet sänkte sig ner! Anden kom ner över uppenbarelsetältet (2 MOS 33: 9) Mose var helt frustrerad! Hur är det möjligt att gå vidare efter detta med Guldkalven? Mose ville vandra i Ljuset! Det kommer alltid en belöning för detta!

Du får se vägen!
Du får se Guds härlighet!
Hans närvaro eller hans ansikte kommer att gå med dig på vägen!

2 Mos 33:13 Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar (VÄG) och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk.14 HERREN sade: “Jag skall själv (MITT ANSIKTE) gå med dig och låta dig få ro.” (VILA)

2 Mos 33:18 Mose sade: “Låt mig få se din härlighet.” (ANSIKTES LJUS)

Jesus ledde dem dit alltså utanför lägret till Betania och hans Härlighet manifesterades för dem. Vägen som går till Betania (FATTIGHUSET) är en välsignad väg där får vi se Jesus precis som han är.

Det här med Betania är en märklig berättelse för när Herrens Härlighet lämnar templet i Hesekiels syn stannar den vid berget öster om staden. (HES 11:23) Det är Oljeberget! Israels härlighet lämnade templet för evigt när man förkastade honom. Han uppenbarade sin härlighet på berget Öster om Staden! Innan han for upp till Himlen.

Det var från Betania han kom fattig ridande på en åsna med sitt ansikte mot staden. (1917) Det var till Betania han förde dem han vände ryggen åt Jerusalem och ansiktet mot Betania.

hagin

RHEMA

I Trosrörelsen missbrukas det mesta i skriften. Nådegåvor och särskilt det Profetiska ordet! En del rabblar verser ur bibeln som man menar är Rhema. Hagin menar man att ordet alltid skapar när jag talar ut det. Hans bibelskola heter ju Rhema Bibelskola i Tulsa. Men Gud har ju redan talat genom sin Son och skapat allt. (HEB 1)

Det verkar inte finnas någon gräns nu hur tokigt det kan bli i de här kretsarna. Kommer man bort från sanningen så virrar man längre och längre bort från Vägen.

Eftersom Rhema är Logos uppenbarat så är det ljus!
Psa 119:130 När dina ord öppnas (AVTÄCKS) ger de ljus och skänker förstånd (BIN) åt enkla människor. (BETANIA)

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (RHEMA)

Joh 6:63 Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord (RHEMA) som jag har talat (GK: TALAR)  till er är Ande och liv.

RHEMA är alltså ljuset som strålar från den uppenbarade Jesu Kristi ansikte. Att predika är att reflektera samma ljus till andra. Det ljuset föder Tro och Förvandlingar! Paulus förklarar detta!

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Här säger nu Paulus exakt samma sak men med andra ord!

Gal 1:15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, (GENOM AVTÄCKA ORDET OCH LYSA UPP MITT HJÄRTA) för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

Här ser vi att RHEMA är Guds Logos uppenbarat och manifesterat i ljus i hjärtat. Objektet för all uppenbarelse är alltid att uppenbara Guds Son. Gud vill tända dig som en lykta som utstrålar hans härlighet för att öppna människors hjärtan för honom.

När Jesus uppenbarade sig för Emmausvandrarna och förklarade skrifterna för dem vad som var skrivet om honom (LOGOS – RHEMA) upplevde de att det brann som en eld i deras hjärtan.

Luk 24:27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

Luk 24:32 Och de sade till varandra: Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?

Om vi inte låter den här Elden eller Ljuset slockna utan vakar och bevarar det kommer Gud att bevara dig! Jag vet inte hur många gånger jag upplevt att Guds ord har hjälpt oss! Vägledning och profetiska Varningar både till oss och andra har kommit genom drömmar och syner.

Ord 6:20 Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. 21 Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. 22 Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. 23 Ty budet (MITZVAH) är en lykta och undervisningen (TORAH) ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.

Här står det om min Faders (MITZVAH) och Min moders undervisning (TORAH)
MITZVAH = Hela skriften vad Fadern kräver TORAH = Andlig Instruktion är ljuset (ELD)

När nu Emmausvandrarna fick Instruktion började det brinna i deras hjärtan. Vad fadern kräver är uppfyllt i Jesus Kristus! Det som brinner och lyser i våra hjärtan är Jesus Kristus själv! Detta ljus eller eld är en överbevisande korrigering som leder till Livet. (Smala vägen i MT 7)

Detta ljus slutar inte upp att lysa för att du går och lägger dig för att sova. Det kommer att vakta över dig när du sover. När du vaknar upp så kommer ordet Gud uppenbarat på natten att förklaras för dig. Jag vet inte hur många gånger det här har hänt mig genom åren.

Det här ljuset har överbevisat mig om saker i mitt eget liv
Det har visat oss vem som har rätt i en konflikt
Det har varnat för kommande fara
Det har gett profetiska budskap och predikningar
Det har varit en otrolig hjälp och tröst vid Guds ledning

1 Joh 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid om Livets Ord (LOGOS) är det vi vittnar.2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. (PS 119:130)(GAL 1:15)

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig. 25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid. (I Faderns – Sonen och DHA:s Namn – Amen!)
parousia6

Janne Ohlin / Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Det goda vi äger

När vi kommer inför Gud

Bönedag – Guds viloplats i våra hjärtan
17/3-2018 Kungsbacka Emanuelskyrkan
Undervisning: Elvor Ohlin

bön

När vi samlas till bön är det viktigt hur vi kommer inför Gud.

Jes 66:1  Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila (viloplats)? 2  Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt [aniy] och har en förkrossad [nakeh] ande, och till den som fruktar mitt ord.
5
  Hör HERRENS ord ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, de säger: “Må HERREN förhärliga sig, så att vi får se er glädje.” Men de skall komma på skam. [vilka var de? Det var de som hade stora planer och ansåg att de gjorde väldiga saker åt Gud]

Gud har skapat allt och äger allt och uppehåller allt – hela universum.
Gud behöver inte oss men vi behöver Gud!
Men Gud har valt att använda oss människor i sin tjänst.

Apg 17:24  (Paulus på aeropagen i Aten) Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25  Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.

Vad skulle en liten människa kunna göra för Gud?!
..ändå sprids läror idag som säger:

Vi ska utbreda Guds rike, Vi ska göra Guds rike synligt” ”Vi ska inta samhällets 7 berg (sfärer) och vi ska ta herravälde…” Vi ska inta positioner i samhällets 7 sfärer: Näringsliv, Politik, Utbildning, Media, Kultur, Familj, Religion…
”Bli rik! Gör pengar! Inta positioner! Gör karriär! Planera! Strukturera! Leverera! Prestera! Nå din fulla potential och bygg på dina ”styrkor”!
Dröm stort! …för Guds rikes skull – sedan ska vi överlämna det vi har åstadkommit till Jesus – först då kan han komma tillbaka!
Vi ska åstadkomma världsfred men det förutsätter att vi är MÅNGA i antal och hjälps åt.

7-mountain-ecourse-session-1-7-638

Israels folk lyssnade till Baalsprofeterna på Jesajas tid.
Utåt såg det ut som om de tillbad Herren – med de hade avfallit att tillbe avgudar.

Jesus sa: ”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon”. Vi måste välja.

Vid den här tiden tillbad Israels folk Gad & Meni.
Det är samma som Baal och Astarte, gamla babyloniska gudar som står för moder-son-kulten.

 • Gad var solguden (Baal) som stod för folkskara, krigsskara, armé, folkvälde och framgång [Fortune], lycka och tillväxt.
 • Meni var månguden (Astarte) som stod för flertal, många, antal, [öde /destiny]. Hon kallades också modergudinnan, himlens drottning och (lady) Fortuna

mariaisisbuddha

Avgudar behöver inte vara en staty. En avgud är något som intar hjärtat. “Tillväxt och antal” kan bli en avgud om det görs med mänskliga strukturer. Hur märker vi det? Jo det märks när det avgörande inte längre är om du älskar Jesus och lever för honom. Det avgörande är om du är med i en strukturen, en modell som är hämtad i (företags)världen. Det märks också när man är beredd att kompromissa med uppenbara sanningar i Guds ord, för att bli MÅNGA och förlitar sig på mängd, mer än på Gud. En avgud försvaras sen med en villolära.

Den stora, avgörande skillnaden är KORSET och KORSETS BUDSKAP – att vi förstår innebörden i Jesu ord:

Matt 16:24  Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25  Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26  Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

light-from-the-sky

Det verkliga livet finner vi bara om vi ödmjukar oss inför Gud. Vi går tillbaka till Jesaja kapitel 66 där Herren sa:

 • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..betryckt
Det hebreiska Aniy betyder också ödmjuk, böjd (under Guds vilja), fattig

Matt 5:3  Saliga [makarios = välsignade, lyckliga] är de som är fattiga i anden dem tillhör himmelriket.

Det vill säga den som vet att jag har inget att komma med inför Gud och som bekänner “jag är helt beroende av Guds nåd och den Helige Ande”.

 • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..ödmjuk
Det beskriver motsatsen till stolthet och högmod. 

Jak 4:6  …Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Jesus sa också:

Matt 7:13  Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14  Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Porten kommer alltid att vara trång och vägen är fortfarande smal.

korset

Den smala passagen
Jag vill berätta om en syn som jag fick för många år sedan som jag kallade “Den smala passagen”. Vi hade ett par vänner på besök. Under kvällen bad vi tillsammans och det var då jag såg den här synen inom mig. Jag gick på en smal gångväg. Framför mig en bit bort, var det höga klippväggar på båda sidor av stigen. Det var väldigt trång men det öppnades nere vid vägen. Jag tänkte med viss oro: “Oj, det är så trångt att man inte kan gå igenom ens. Där måste man krypa fram..!” Men bortanför den smala passagen stod en strålande och ljus gestalt. Jag kände hans närvaro och visste att det var Jesus.

Just då kom jag ihåg en mening i en profetia som Janne och jag fick genom en pastor cirka ett halvår tidigare. Orden löd: ”…Jag ska hjälpa er genom varje smal passage, så frukta inte, säger Herren..”. Genast kändes det lugnt. Gud är trofast och Jesus hade redan gått före. Han hjälper oss att följa.

Att krypa eller vara ”på knä” uttrycker bön eller “bönevägen”. Det handlar om vårt sinnelag, inte nödvändigtvis att vi är fysiskt på knä, för det finns många som av olika orsaker inte kan vara det. Ofta när Gud för oss in i något nytt, får vi gå igenom en smal passage. Då får vi “be oss igenom”. Så vandrar vi in i Guds löften. Att komma igenom en smal passage innebär också att det finns saker som vi måste lämna, som inte kommer igenom.
Här måste vi lägga ner och ge upp våra egna planer och drömmar och överlåta allt. Vi säger: “Ske din vilja med mitt liv. Bara jag får vara med dig, Jesus! Det är allt som betyder något. DÅ kommer Gud att visa sin väg och sin vilja, steg för steg. Vi får del av det som är på Guds hjärta.

Det grekiska ordet för smal (väg) är thlibo som också kan översättas vedermöda, lidande, nöd, bedrövelse eller sjukdom.

Det märkliga var att det jag såg i synen är exakt det som står i grundtexten. Jag visste det inte då och upptäckte det när jag studerade verserna närmare ett bra tag senare. Ordet för trång (port) är stenos, som bildligt beskrevs i ett bibellexikon som en smal väg mellan klippväggar, att krypa igenom, en trång öppning. Jag blev verkligen förundrad men det som Gud talar, uppenbarar hans eget ord.

Vid den där bönen med våra gäster, visste ingen av oss att kvinnan stod inför sin sista smala passage. Det visade sig att hennes kropp var full av cancer och hon gick bort tre månader senare. Ingen kunde undgå att se att Jesus hjälpte henne igenom. Ju närmare slutet desto mer strålade av Jesus som bodde i hennes hjärta. Sjukhussalen där hon låg den sista tiden var fyllt av frid och Guds närvaro. Hon berättade om Jesus för alla i personalen. Det var “herdepsalmen” upplevd.

Ps 23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. (= ditt ord och din närhet tröstar mig)

Det hebreiska ordet för dal är gay som också betyder trång klyfta och beskrivs bildligt som trångt pass mellan branta klippor. Ordet kommer från gevah som betyder arrogans, stolthet, upplyft.
Den som följer Jesus möter arrogans och förakt tidvis, Fienden, djävulen, vet om våra svagheter och var han ska attackera. Det är bara på den smala vägen som vi lär känna Jesus.

herde

Paulus böjde sina knän i bön och tillbedjan. Böjd under Guds vilja bad han:

Ef 3:14  Därför böjer jag mina knän för Fadern, 15  han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 18  Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet 19  och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. 20  Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, 21  honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

En sista trång passage väntar allt Guds folk. Den kallas ”den sista vedermödan” och jag tror att vi kommer att vara med då (om vi lever). Då gäller också löftet varje troende: ”Jag ska hjälpa er genom varje smal passage, så frukta inte, säger Herren”. Sedan kommer Jesus tillbaka i härlighet och DÅ kommer Guds rike att bli synligt! Inte förrän den dagen och det vi upplever idag är en försmak.
Men först ska Evangeliet ut i hela världen till alla folk.

 • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som har en…”

förkrossad (ande) och det är ordet nakeh (hebr) som också översättas nedslagen, ångerfull, botfärdig, skadeskjuten eller lam/förlamad. Vi ber den Helige Ande att ”utrannsaka och pröva våra hjärtan, att ingen mörk vrå finns där”.

 • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..skadeskjuten (sårad i strid) – besviken? Kanske är du knäckt för något som inte blev som du trodde? Livet blev svårt. Herren vill hela och läka och kallar på nytt. Han vill förnya. Han vill förnya sitt förbund med dig.

 • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..lam/förlamad – den som är oförmögen att stå inför Gud (Guds helighet) och att gå Guds ärenden. Gud skådar ner till den som inget är i sig själv men som säger: ”Herre, här är jag, använd mig som du vill! Låt mig få leva i din plan för mitt liv! Jag vill lära känna dig och tjäna dig”.

rullstol

Vi ska läsa om Mefiboset som var “nakeh”, alltså lam, i båda fötterna.

2Sam 9:3  Kungen (David) frågade: “Finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet?” Siba svarade kungen: “En son till Jonatan finns ännu kvar, en som är förlamad [nakeh] i fötterna.” 4  Kungen frågade: “Var finns han?” Han svarade: “Han är nu i Ammiels son Makirs hus i Lo-Debar.” 5  Då sände kung David och lät hämta honom från Ammiels son Makirs hus i Lo-Debar.
(Lyssna nu på vad kung David sa till Mefiboset)
6  När Mefiboset, Sauls son Jonatans son, kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sade: “Mefiboset.” Han svarade: “Jag är din tjänare.” 7  David sade till honom: “Var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonatans skull, och jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordagods, och du skall alltid äta vid mitt bord.” 8  Då bugade han sig och sade: Vad är din tjänare, att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag?”

Namnet Mefiboset betyder ur min mun utgår skam (hur kul är det att heta så?)
I
nte nog med det. Han bodde i Lo-Debar som betyder utan bete(splats). Med andra ord hade han brist på mat och var utan arvslott!

Mefiboset sa om sig själv: ”..en död hund som jag”. Det betydde ”en värdelös hedning som jag”. Såg han så på sig själv? Var det så andra såg på honom för hans handikapp? Hur värderar vi människor?

Den här texten säger oss något om hur Gud värderar!

Jak 2:8  Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9  Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Eller kanske uttryckte Mefiboset känslan han upplevde inför kungens godhet?
”Han föll ner på ansikte…”
Det låter ungefär som det profeten Jesaja kände inför Guds helighet.

Jes 6:5  Då sade jag: “Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.”

”Orena läppar”- ”ur min mun utgår skam”. Munnen talar det som finns i hjärtat.

Paulus skrev i Rom 7:18: …”i mig finns inte något gott” – nej, allt beror på Guds kärlek och nåd. “Jag har inget gjort för att förtjäna detta”. Han var fylld av tacksam.
Detta uttrycker gudsfruktan som är vördnad och tillbedjan. Guds fruktan är viljan att älska och lyda Gud och att fly det onda.

Forts. om Mefiboset

…9  Därefter kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och sade till honom: “Allt vad Saul och hela hans hus ägde har jag gett åt din herres son. 10  Du med dina söner och dina tjänare skall bruka jorden åt honom (Mefiboset) och inbärga skörden, för att din herres son skall ha bröd att äta. Men Mefiboset, din herres son, skall alltid äta vid mitt bord.
…13
 Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt (lam) på båda fötterna.

kungensbord

Han var fysiskt lam i sin kropp men inte andligt. Innan Jesus frälste oss var vi andligt lama varenda en. Vi hade inte kraft eller möjlighet att stå inför Herren eller att gå Guds vägar.

 • Mefiboset fick alltid äta, varje dag, vid konungens bord. Vi får äta av Guds rätter varje dag och mättas av Konungen, Herren Sebaot.
 • Han fick bo permanent i Jerusalem. Vi har vårt medborgarskap i himlen och i det himmelska Jerusalem. Namnet betyder visionen av frid/fred, fridens boning, ”ställer dig i dubbel frid” (set ye in double peace) – frid med Gud och med varandra. Jesu frid.

Gud vill å sin sida bo i våra hjärtan – där vill han ha sin ”viloplats”

Jes 57:15  Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

heart

 • Herren säger: ”Jag skådar ner till den som…”

..fruktar mitt ord. Att frukta Guds ord är att ta Guds ord på allvar. Dvs allt Guds ord, hela Guds rådslut (dåtid – nutid – framtid). Vi tar både emot löften och profetiska varningar, både uppmuntran och uppbyggelse, korrigering och fostran.

Jag tror att Herren säger detta till oss utifrån Davids ord till Mefiboset:

Ur din mun utgick skam men jag har renat dig och frälst dig. ”Var inte rädd, för jag vill visa dig godhet”: Kom därför frimodigt inför Nådens tron! För min Son Jesu skull blir du insatt i din arvslott i Kristus och din ”betesplats”, för Jesus är Arvingen av allt (Hebr 1). Jag är den som upprättar dig, jag hjälper dig, jag hör dina böner och du ska alltid få äta mina rätter vid mitt bord och tjäna mig. Så förbliv i mig och mina ord, säger Herren Jesus.

Då kan vi göra som det står i Ps:47 – komma inför Herren med jubel och fröjderop i tacksamhet!

..och som Jesaja också fick profetera: “Jag skall ge glädje i mitt bönehus” (Jes 56:7)

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När vi kommer inför Gud

Nytändning

STÅ UPP VAR LJUS

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer (HAR KOMMIT) och HERRENS härlighet (KABOD) går upp över dig.2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

Joh 8:12 Jag är världens ljusMat 5:14 Ni är världens ljus (De som följer honom)

dep

Amplified Bible: Res dig upp från andlig depression!
En som har depression känner sig ofta både värdelös och förkastad! Hon ser inget ljus framåt och kan inte längre glädja sig! Men i det här sanna ljuset finns det befrielse för Herrens Härlighet (KABOD) skall lysa upp huset och föra tillbaka det tjuven har berövat dig!

Många har dragit sig undan kampen sårade och förvirrade! Man känner sig både utnyttjad och sviken men det var aldrig Guds Ljus från man följde! Det såg ut som ljus men det var i själva verket mörker och människors visioner!

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (DOXA) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (DOXA) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Profetiskt budskap i bönen till någon: Denna tidsålders gud har täckt över själens fönster i ditt hus. Du tittar ut men ser inte solen som strålar utanför fast det är fullt solsken ute. Idag så skall ditt fönster öppnas så Herren får lysa upp ditt sinne. Du har försökt själv genom så många böcker och metoder men inte lyckats! Men idag är frälsningens dag säger Herren din Gud!

Det finns två olika ljus som försöker att ta över vårt tänkande och komma in i vårt hjärtas fönster eller öga! Båda två ser ut att vara ljus men det ena är i själva verket Mörker! Det handlar här inte om ofrälsta som förkastat evangeliet. Det handlar om vanliga ”kristna” som fångats och förblindats av detta mörker. Det ser ut som ljus men det är mörker och försöker få in oss i ett pyramidliknande tänkande, där vi börjar jämföra oss med varandra.

Satan vill stänga våra ögon! Vi ser inte Herrens Härlighet! (Vi Jagar Värde)
Herren vill öppna våra ögon! Vi ser hans Härlighet! (Han är vårt Värde)

pyramid

Bibeln uppmanar oss att pröva andarna! Vilket ljus eller vilken eld ligger bakom?
1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Budskapet som presenteras i Sak 4 är egentligen samma som i Upp 1 – Han får se en 7 armad ljusstake. Vilket är en profetia som betyder:
Sak 4:6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

1/ Alltså inte genom Världens sätt (Resurser och Kosmiska krafter)
2/ Utan genom min Helige Andes ledning (Nåden)

1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, (1) och världen lyssnar till dem. (1) 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, (2) den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. (1) Det är så vi känner igen sanningens Ande (2) och villfarelsens ande. (1)

När du tittar på Villfarelsens ande i 2 Tess 2 ser du att den förknippas med att förhäva sig över! Den som förhäver sig över föraktar också hans små.
2 Tess 2:4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Vem sådde ogräset i åkern? Jo just det Motståndaren
Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän (Motståndare) och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Mat 13:27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän (Motståndare) har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det?

Det här innebär att Ogräset är ett annat evangelium som lär att du kan bygga på världens sätt. (Använda dess Resurser och Kosmiska krafter) Det innebär även att Ogräs lyssnar till och dras till Ogräs och Vete lyssnar till och dras till Vete (1 Joh 4:5-6)

Vi läste nyss 2 Kor 4:4-7 fortsätter vi några verser till ser vi hur Paulus beskriver att bergen jämnas till en jämn väg. Det är exakt det budskapet i Sak 4 som vi läste nyss! Det är alltså meningen med budskapet till de 7 församlingarna också. Johannes skulle ju skriva ner vad han sett och det är ju samma som Sakarja såg.
Upp 1:19 Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.

 

ljus

VI BEHÖVER NYTÄNDNING

På Hemsidan Hebrews for Christians kan vi läsa följande:
I Ljusstaken I Tabernaklet ser vi bilden av Vinträdet och Grenarna! (Se Joh 15) Om grenarna skall ha liv beror det på stammen. Precis på samma sätt när det gäller ljus och eld så berodde det på mittpelaren (MESSIAS)

Hur tändes nu ljusstaken i vittnesbördets tabernakel? Det var det exakt samma rena olja i varje lampa. Men den lampan i mitten var alltså en bild av Messias så den skulle tändas först. Sedan skulle varje lampa tändas från den lampan med samma eld som brann från den. Kan ni gissa varifrån man hämtade elden att tända lampan med från början?

elijah-mount-carmel

När det fullkomliga offret noga undersökts och lagts på altaret så föll Guds eld ner på Altaret. Elden föll därför att Gud bekräftade att detta behagade honom. Det var exakt samma eld som föll från himlen som ÖP tände lamporna med på Ljusstaken. Judisk tradition har ibland en del intressant att säga oss. Prästen började alltid med att tända ”Mittlampan” i ljusstaken. Sedan tog han den lampan för att tända de andra lamporna.

Mittlampan kallades även för ”Shemash” vilket betyder ”Min tjänare
Den kallades även för ”Nyr Elohim” man menade att detta är ”Världens Ljus

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. (ELD = LJUS)

Det står något underbart om ”Min Tjänare” i Jes 42
Jes 42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. 2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.

Det sista här har samma andliga budskap i sig som vi började med: Stå upp var ljus!
En tynande veke skall han inte släcka” refererar till en veke i en lampa som håller på att slockna, oljan är nästan konsumerad. Den lyser inte upp någonting! Det kan betyda en person som är missmodig eller att kärleken till Gud nästan har utsläckts. Löftet gäller att han kommer genom sin stora nåd fylla på lampan igen så att den lyser upp igen.

Han skall i trofasthet utbreda rätten! Det här handlar om lampans funktion i världen.
Att överbevisa andra om en rättfärdighet! Den rättfärdigheten är Jesus Kristus!

UPPRÄTTELSE I JESUS KRISTUS

Jag vill ta er med till en tid i Israels historia när vi kan se att en lampa håller på att slockna. Men Gud börjar genom sin stora nåd verka för att tända sin lampa igen. Vi skall läsa om Samuel som senare blev domare i Israel och fick smörja David till Kung.

Det andliga läget just då var! Andlig blindhet och Synd i ledarskapet!
1 Sam 3:1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se.3 Guds lampa hade ännu inte slocknat, och Samuel låg i HERRENS tempel där Guds ark stod. 4 Då kallade HERREN på Samuel. “Här är jag,” svarade Samuel.

Gud skulle inte låta lampan slockna! ”Han skulle inte släcka en tynande veke”. Guds Nåd skulle verka fram det här när hans tid var inne. Samuels moder var Hannah vilket betyder just Nåd!

Vi skall komma ihåg det i dessa tider av avfall att Guds Nåd är full av Barmhärtighet!

Klag 3:21 Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp: 22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

Hebreiska: Nådens moderliv misslyckas aldrig! Det här har en tydlig referens till Samuels mamma Hannah (NÅD) / Det brukar alltid vara så att det som sker med själisk kraft ser nästan alltid ut att komma före det som får liv av Anden och Guds Nåd och Kraft.

I Samuels familj fanns det två mammor och båda fick barn: (Peninna – Hannah) Det är detta som är så förunderligt med Gud. Han hindrade Nåden att manifestera sig i ett resultat! Hannah sörjde och bad men det vilade ett profetiskt löfte över hennes liv! När sedan löftet fullbordades gav hon Gud all ära! Det är därför orsaken till att Gud väntar!

Vi ser en kvinna i Upp 12 vara havande (ISRAEL) Nådens livmoder kommer att föda fram i exakt rätt tid. Budskapet: Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss det är inte slut med hans barmhärtighet = NÅDENS MODERLIV MISSLYCKAS ALDRIG!

Trons öga börjar redan att tacka för löftet redan innan resultatet kommer. Vet du varför? Jo därför att Nådens moderliv misslyckas aldrig! Just därför står det så här:

Jes 54:1 Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger HERREN.

Heb 11:11 Genom tron fick också Sara kraft (NÅD) att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet.12 Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död.

PARALLELL

1 Kor 10 säger oss att Israels historia är en förebild för oss som har ändens tid inpå oss. Låt oss se berättelsen om Samuel i det profetiska ljuset! I Uppenbarelseboken 1 får vi en uppenbarelse om Herren och hans folk.

flag

Gud visar vad som snabbt måste ske!
1 Mos 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes.

Kom nu ihåg vad vi lärt oss om Messias i ljusstaken i början! Han var den ”Mittersta Lampan” det är genom hans ljus och hans eld de andra 6 lamporna tänds och brinner! Vi ser alltså profetiskt Vinträdet och grenarna som är ett i honom. De andra 6 lamporna som tänds är alltså bilden av hans tjänare! (Paulus Ljus i Hjärtat 2 Kor 4:6)

Upp 1:12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

Sedan sänder han ett budskap till alla församlingarna där han frågar efter sina tjänare. Den som hör vad Anden (GUD) säger till församlingarna! Det är ju exakt den hebreiska betydelsen av Samuel! I Silo i Guds hus på den tiden fanns det en Samuel som fötts fram av Nåd! Exakt samma sak kommer det att finnas i vår tid! Vad sa Samuel? Tala Herre din tjänare Hör!

Vad är det första som Gud talar och överbevisar Samuel om? Synd – Rättfärdighet – Dom! Exakt vad Anden skulle göra när den kom (Joh 16:8-9) Varför kom domen över Guds hus nu då? Därför att Gud redan varnat Eli och hans hus genom profetiskt tal (1 Sam 2) Det står att de föraktade Herren!

Det finns ett mycket effektivt sätt att släcka elden i en församling! Det är exakt vad vi ser ske idag! 1 Tess 5:19 Släck inte Anden.20 Förakta inte profetior 21 men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.

Alla som känner oss vet att vi arbetat på knäna i bön och ibland fasta i flera år. Vet du vad det första Anden uppenbarade för mig (oss?) (Synd – Rättfärdighet – Dom) Jag får se hur domen kommer över Guds Hus………

Uppenbarelseboken talar om Övervinnare (Världen)
1 Joh 5:3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

KJ: Detta är Guds Kärlek (AGAPE) = ELD och LJUS!

Den lampa som är tänd av kärlekens låga från Altaret kommer att överbevisas till lydnad av Anden och den lampan kommer att besegra Världen. När människor talar med dig om dina synder blir du mer bunden. När Gud talar till dig genom sitt ljus så blir du löst.

När Gud hus dömdes på Samuels tid var det 6 framträdande huvudsynder:
1/ Andlig blindhet (ELI)
2/ Förakt för Guds offer (Jesus Kristus)
3/ Förakt för Profetiskt tal (Guds ord)
4/ Ett makthungrigt ledarskap (Förtryck av de små)
5/ Girighet
6/ Sexuella synder (Porr idag ?)

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

Det Herren visade oss i Anden redan på 90 talet håller på att ske idag! När domen kom på Samuels tid var det strid mot Filisteerna (VÄRLDEN) Man hämtade Arken som symboliserade Herrens Härlighet eller Jesu Namn. Men man kunde inte stå emot och besegra världen! Bara den lampa kan besegra världen som är tänd av elden från Altaret (Korset)

Men kom ihåg vad vi sagt Ogräset kommer att blomma upp strax innan Skörden. Ogräset som rensas ut kommer att ha de här 6 Punkterna jag tog upp som kännetecken. (Mt 13) Lampan som höll på att slockna är profetiskt även en bild på Föräldrars uppfostran av ett Barn. 2 Tim 3:1-9 Beskriver exakt synderna hos Eli och hans Söner. (Det står olydiga mot sina föräldrar)

DEN HIMMELSKA LAMPAN

Jag drömmer en natt att Elvor och Jag stod under en Lampa som kom ner från himlen. Skenet från Lampan var ett oerhört intensivt vitt ljus. I en vingård vid sidan om vägen fanns det fientliga huggormsungar som lyste av ett yttre konstigt yttre sken sen såg jag att de var tomma och mörka invändigt. Jag fick se hur en smal väg lystes upp! Sedan talade Herren från Himlen: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd! Jag tror att lampan som kom ner från himlen är en bild på mittlampan (Messias) Ljuset han lyste upp vägen med var ett oerhört kraftigt överbevisande ljus! Huggormarna flydde in i mörkret så fort det sanna ljuset visade sig! (1 Tess 5:1-9)(Joh 3:19-21)

Vi går till Ordspråksboken!
Ord 6:20 Min son, bevara din fars bud (MITZVAH) och förkasta inte din mors undervisning. (TORAH) 21 Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. 22 Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar.23 Ty budet är en lykta (MITZVAH) och undervisningen (TORAH) ett ljus, förmanande tillrättavisning (ÖVERBEVISANDE UPPFOSTRAN) är en livets väg.

1/ Hela skriften är en lykta! (MITZVAH)
2/ Instruktionen är ett ljus! (TORAH) (ELD)
3/ Begränsning eller Tuktan! (ÖVERBEVISANDE FOSTRAN)
4/ Vägen till Livet (ANDE)

Det här är de som blir tända av elden från altaret av Messias. Det är de som hör vad Anden säger till församlingarna. (SAMUEL) Vi slutar där vi började!

Stå upp från andlig depression och var ljus! Säg ja till honom idag så skall han komma in till dig! Hälla ny olja i din lampa och tända dig! Du skall börja brinna och nu skall du får brinna för hans skull! Det är det som händer när den sanna kärlekslågan brinner i våra hjärtan!

Tänd din Eld och sänd ditt Ljus idag Herre! Låt oss få se dig som du är! Låt oss få stå på Helig mark idag inför ditt ansikte inför sin heliga eld!

Jesaja 6 beskriver hur hans mun blir berört av elden från Altaret.
Jes 6:6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret.7 Med det rörde han vid min mun och sade: När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning (AVON) tagits ifrån dig och din synd är försonad. 8 Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: “Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: “Här är jag, sänd mig!”

Bilden är att nu tänds kärlekens låga upp i hans hjärta! Ljuset bryter fram och det ljuset dödar alla själviska motiv så nu kan han sändas i Herrens Kraft. Han predikar nu för Herrens skull! Bildligt talat så är det samma sak Petrus är med om vid stranden. (Joh 21)

1/ Han fick höra att Herren var där! Han kände sig naken och kastade sig i sjön (21:7)
2/ Mitt bland dem var nu en eld upptänd (21:9)
3/ Herren talar till Petrus om hans motiv (FILEO – AGAPE)
4/ Han bekänner: Herre du vet allt! (EIDO)(ÖVERBEVISNING)
5/ Följ mig! Sa Herren och det betyder lyd mig!
6/ Pingstdagen kommer en eld med lågor på var och en (LJUSSTAKEN BRINNER)(APG 2)

Så vi ser alltså ett mönster som går rakt igenom GT och uppenbaras i NT. Du kan inte åka och hämta Anden någonstans i USA eller på någon ”Catch The Fire” konferens. Du måste gå samma väg!

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg 17/3-2018 Utkastet till den predikan jag höll på bönedagen
“Jesus for Life” (Emanuelskyrkan i Kungsbacka)

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Nytändning