Böneberget i Refidim

Böneberget i Refidim

Predikan: Elvor Ohlin
2018-12-05 Kungsbacka Emanuelskyrkan
Lyssna >> (Mp3)

2 Mos 17: 1  På HERRENS befallning bröt hela Israels menighet upp från öknen Sin och drog från lägerplats till lägerplats, och de slog läger i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka. 2  Då klagade folket på Mose och sade: “Ge oss vatten att dricka.” Mose svarade dem: “Varför klagar ni på mig? Varför sätter ni HERREN på prov?” 3  Men folket törstade efter vatten, och de knotade mot Mose. De sade: “Varför har du fört oss ut ur Egypten, så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst?” 4  Då ropade Mose till HERREN och sade: “Vad skall jag göra med det här folket? Snart stenar de mig.” 5  HERREN svarade Mose: “Tag med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. 6  Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan. Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka.” Mose gjorde så inför de äldste i Israel. 7  Och han gav platsen namnet Massa och Meriba, eftersom Israels barn hade klagat och satt HERREN på prov och sagt: “Är HERREN ibland oss eller inte?”

Hebreiska ordet för klippa här, är tsur som betyder lågt liggande hälleberg/klippa, tillflykt – en bild på Golgata. Vi kan förställa oss att det var märkligt för Mose att Herren sa “jag ska stå framför dig.. och du ska slå på klippan. Men det var på Guds uppmaning som fick göra det.  Slaget på klippan står för Guds dom över synden som drabbade Jesus istället för oss. Vi läser i 1Kor 10:4 ..De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Härifrån vet vi säkert att klippan är en bild på Kristus.

Senare kan vi läsa om att Mose slog på klippan när han skulle tala till den. Där är ett annat hebreiskt ord som är är sela. Det betyder högt liggande, fritt liggande klippa och är en förebild på den uppståndne Frälsaren, den uppståndne Jesus.

 • det kom vatten nu också – det “funkade” – men det fick konsekvenser för Mose och Aron
 • det var olydnad mot Guds befallning
 • det var missbruk av Guds ord – som att godtyckligt använda Guds ord som man vill och tro att det är ok för Gud eller att försöka tvinga Gud att göra under på våra villkor

…att ”slå på den uppståndne” gav en helt felaktig bild av Gud. Gud sa: ”Ni höll inte mig helig inför Israels barns ögon”. Gud är helig och det han gör eller säger är alltid i enlighet med den han är.

Refidim är plural av rephida som betyder sits eller ryggstöd på en bärstol, en sådan som kung Salomo hade t ex. Det kan också betyda vederkvickelse (raphad). Men det var ingen vederkvickelse för Israels folk, det förstår vi. Det här platsen beskrivs som en mycket ödslig och torr plats.

Det var en svår situation för israeliterna men de var på rätt plats – det var Gud hade fört dem dit – en rastplats. Gud leder oss ibland till platser – eller in i situationer – som vi kan uppleva som en öken eller en ökenvandring. Det ingår i våra liv.

Cracks in the desert

Öknen…

…är platsen där vi prövas och lär oss beroende av Herren och att vänta på honom.

Hur reagerar vi? Börjar vi klaga som Israels folk gjorde? Varför hjälper inte Gud?! Varför ska vi vänta? Ska vi behöva dö här!

…en plats där vi fostras – där vi mognar och blir befästa i tron.

Särskilt när inget händer och vi bara får vänta och hålla ut. Israels folks ökenvandring är en enda stor undervisning för oss. Här avslöjas om vi litar på Guds omsorg – hur lätt blir vi otåliga? Otåligheten är ofta orsak till att vi inte riktigt klarar av att vänta på Gud och vi drar iväg. Det måste hända något. Det är en väldig svaghet hos oss människor, troligen mer eller mindre för oss alla.

…en plats för uppenbarelse.

Det var i öknen som Gud talade till Mose ur den brinnande busken och senare fick han se Guds härlighet i öknen. Guds ledning var många gånger mirakulös under ökenvandringen.

…en plats där Gud uppenbarar sina hemliga förråd (som här):

Vem kunde ana att det skulle komma vatten ur en klippa? Någon sa vid ett tillfälle: ”en klippa är väl sista platsen man tror att vatten ska flöda”. På samma sätt passade Jesus inte heller in i människornas föreställning om Messias. Men klippa är en benämning på Gud i GT som står för fasthet, orubblighet, trygghet, beskydd, trofasthet – som Gud är.

Vi minns kanske Hagar som hade flytt ut i öknen och fick också del av Guds hemliga förråd:

1Mos 21:19  Och Gud öppnade hennes ögon, så att hon fick syn på en brunn med vatten. (hon var utan vatten och färdig att ge upp, sonen Ismael låg där och tänkte: jag orkar inte se honom dö). Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka.
= Guds hemliga förråd.

…en plats där vi lär oss vikten av bön och att Herren strider för oss.

Forts. (2Mos 17)

8  Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. [(stred) kan också betyda att uppsluka och råda över, ta makt över] 9  Då sade Mose till Josua: “Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen.” 10  Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. 11  Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget [gabar = starka, hade styrka o kraft], men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. 12  När Moses händer blev tunga tog de därför en sten [eben] och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. 13  Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. 14  HERREN sade till Mose: “Skriv upp detta i boken, så att ni inte glömmer det, och inpränta det hos Josua, ty jag skall utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen.” 15  Och Mose byggde ett altare och gav det namnet HERREN mitt baner. [Jahve-nissi] 16  Han sade: “En hand har lyfts mot HERRENS tron. HERREN skall strida mot Amalek från släkte till släkte.”

Amalek
Amalek var sonson till Esau. Esau beskrivs som ”profan och ohelig” i NT (otuktig och oandlig, Hebr 12) därför att han inte värdesatte Guds nåd och välsignelse. Han tog lätt på Guds ord.

Amalek var den första fienden som anföll israeliterna på vandringen till landet.

Amalekiter
“Amaleks folk” eller amalekiter, vill jag påstå är en bild på köttet – den gamla människan, den fallna människan eller syndanaturen. Det är den som alltid vill hindra oss att komma in i landet, in i Kristus, att vara i honom och helt överlåta oss till Herren.

Desto mer vi dör ned från oss själva som vi uppmanas till, desto mer får vi del av Landet: Det som är torrt (öken) och fruktlöst i oss, får liv och blir fruktbärande när Jesus tar över. Men vi får ofta kämpa i bön för olika områden. Paulus skrev:

Gal 5:16  Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17  Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.

Den kampen känner vi alla till för vi har alla den kampen att kämpa. Det där är så svårt att lära ibland – vi vill ju så mycket, vi vill göra rätt för oss, vi borde så mycket, leva upp till så mycket, prestera för att duga! …istället för att överlåta oss helt till Herren och  låta den Helige Ande vara drivkraften.

Amalekiter [köttets sinnelag] brukar gå djävulens ärende. Där kanske vi alla får erkänna att ibland är vi lite amalekiter.

Det också så att varje ”svag punkt” utnyttjades av Amalek – som här är en förebild på djävulen själv. Mose påminde folket:

5 Mos 25:17  Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen, när ni drog ut ur Egypten. 18  Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad.

Detta är typiskt den Onde, eller hur? Han känner till våra svagheter och svaga punkter och där slår han till. Men det gäller också en uppmaning till oss alla utifrån..

Hebr 4:1  Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. [= att komma in i landet och ännu mer: den slutliga vilan /det himmelska landet]

Kung Saul blev befalld att förgöra Amaleks folk i (1 Sam 15). Men han ”skonade det bästa som hade något värde” och därför förlorade tronen.
Det köttsliga kan se bra ut på ytan men det hade inget värde inför Gud.
Det innehöll högmod och uppror och förakt emot Gud.
Det är ingen idé att bevara eller behålla det som Gud har förkastat. Gud hatar det som skiljer oss från honom – allt som fördärvar och bryter ned det fina som han har skapat och skapat oss till.

”Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden”

Mose betyder uppdragen, räddad (ur Nilfloden)
Aron betyder ljus, upphöjd, berg av styrka, lärare
Hur betyder vithet /vitt linne, frihet
Jag satte ihop det där till en mening och då kan få fram: Uppdragen och frälst – fått ljus och Guds kraft – iklädd Jesu rättfärdighet (vitt linne) …och nu står de på berget.

Bönekondition
Mose klättrade högst upp på berget. Det får mig att tänka på bönen. När bönen känns som en uppförsbacke. Har ni känt det? När det är tungt. Det är trögt och motigt och det är svårt att be. Det kan vi uppleva både nu och då.

Mose hade bra kondition – ”bönekondition – beslutsamhet. Det är att ha bönekondition, för Mose var att gå till Gud, van att be. Han är en underbar förebild för oss. Vi behöver inte gå upp på berg (bokstavligt) för att be. Vi kan be i dalar eller var vi vill. Det är inte som med araméerna i 1Kon. De trodde att Israels Gud var en bergsgud eftersom de förlorade striden på berget. Då anföll de på slätten men Gud stred för Israels folk som vann seger där med – för Gud är ju Gud överallt!

Mose blev trött och fick sätta sig på en sten.
Det är samma ord [eben] som byggnadssten i Guds tempel, som beskriver JESUS som byggnadsstenen, den dyrbara stenen. Jesus är den rätta grunden som vi alltid måste stå eller vila på.

Han höll Guds stav i händerna. Det intressanta med staven är att den tidigare var Mose stav. När han gav den till Gud och gjorde som Gud befallde, så blev den sen Guds stav.  Allt som Mose gjorde med staven var på Guds befallning! Det var inga spektakulära shower eller spektakel (för att imponera och tjäna pengar) utan på Guds befallning. Det ledde till Guds förhärligande och kännetecknades av Guds helighet och rättfärdighet.

Guds stav – är en bild på Guds ord och Guds löfte som vi håller högt när vi ber.

Arons stav
Arons stav var en gren av ett mandelträd (4 Mos 17). Mose fick lägga en stav av varje stam i det Allra Heligaste, där Arons stav representerade Levi stam. Det hade varit ett uppror mot Aron. Under natten hade den döda grenen /staven fått liv i Guds närhet (vid nådens tron). Den bar både knoppar, blommor och mandlar. Den bar frukt. Och så är det med oss också – kan tilläggas – det är i Guds närhet som vi bär frukt och blommar ut i det som Gud har skapat oss till. Guds ord ger kraft och bygger upp. Mandelträdet är en bild på Guds ord och Guds löften. Det ser vi också i Jeremia bok.

Jeremia
Jer 1:11  HERRENS ord kom till mig. Han sade: “Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: “Jag ser en gren av ett mandelträd.” (en syn från Gud) 12  HERREN sade till mig: “Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.”

Gud är Väktaren som vakar över sitt ord så att det går i uppfyllelse. Mandelträdet kallas “det vakande trädet”, det som blommar först på våren.

Jakob
1Mos 32:10 Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror.

Gud hade välsignat honom. Jakob är alldeles förkrossad och tacksam inför Gud. Det är detsamma som att säga ”jag hade bara Guds löfte, ett ord från Gud, när jag drog iväg men nu har jag allt detta”, för Gud hade uppfyllt sitt löfte. Gud är trofast!

David skrev i Ps 23:4 “Din käpp och stav de tröstar mig”. Det var när han beskriver dödsskuggans dal och Guds ord som tröstar och hjälper och styrker.

Guds stav är också en bild på korset och Jesu seger.

När seger var vunnen byggde Mose ett altare och gav det namnet ”Herren mitt banér”. Ordet banér på hebreiska är nes eller nissi. Det betyder något som sätts upp som ett tecken, en signal. Det kan vara ett banér, en flagga, ett segel (på fartyg), stång. Och här har vi ordet som står om när Mose gjorde kopparormen i öknen och hängde den på en stång. Det syftar på korset och att Jesus blev en förbannelse för vår skull. Han tog vår synd och alla som såg upp på kopparormen blev botade. Alla som ser upp till Jesus och bekänner hans död och uppståndelse får ta emot hans frälsning.

Korset är segertecknet – ”baneret”    

Ps 60:6  Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner [nes] att hålla upp för sanningens skull.
Jer 4:6  Res upp ett baner [nes] i riktning mot Sion, Sök skydd, stanna inte!

Jesus blev upphöjd på korset och han är Segraren!

2Kor 1:20  Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Vi ska alltid, alltid hålla korset högt, Jesu försoning.

Aron och Hur höll Mose händer stadiga

Ordet för stadiga [emunah – fasta trygga] kommer från ordet tro och trofasthet [aman]. “Styrk maktlösa händer!”  uppmanas vi i Hebr 13, citat från Jesaja. Dvs. ”Uppmuntra varandra i tron! Bed med och för varandra!” Aron och Hur som håller upp Mose händer och armar, är en underbar bild förbön.
Det gjorde tills solen gick ned: Med andra ord Bevara fältet! Ge inte upp!

Kol 4:2  Var uthålliga [= att hålla sig nära och troget till ngn] i bönen, vaka och be under tacksägelse.

…så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget… Lyfta händer inför Gud var tecken på beroendeställning inför Herren /Gud.

”Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd”. Vi vet säkert alla att Josua är samma namn som [Joshua, Yeshua] Jesus. Han  besegrade både Satan och köttet med Andens svärd. ”Herren skall strida för er”. Herren strider emot Amalek från släkte till släkte, från generation efter generation. Det är en livslång kamp för oss, för varje troende/kristen men Jesus är med och strider för oss så att vi har målet, vilan som väntar.

När vi håller ut i bön och håller korset högt och Guds ord och löften högt – då får vi seger! Då vet vi att Herren är med och han ger seger. Då kan inte köttet /det köttsliga ta över och få övertaget och få makt över oss. Herren vinner seger. Jesus vinner seger.

David skrev:

Ps 20:6  Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. HERREN må besvara alla dina böner. 7) Nu vet jag att HERREN frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. [David hade mycket erfarenhet av Guds hjälp] 8) Andra förlitar sig på vagnar och hästar, [ja, man förlitar sig på mänskliga planer och agendor, mänsklig kraft, pengar och makt] men vi berömmer oss av HERRENS, Guds, namn. 9) De sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående. 10 HERRE, fräls oss! Konungen skall svara oss när vi ropar.

Amen.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Böneberget i Refidim

Försoningsdagen – den stora dagen

Försoningsdagen – den stora dagen

Undervisning Elvor Ohlin
Parousia Mission 2018-12-02
Lyssna HÄR
(Mp3)
Mer undervisning >>

Idag är det 1 advent. Vi är inte så traditionsbundna här men vi läser om ”skuggan/skuggbilderna” i GT men ljuset och verkligheten kom, nämligen Jesus Guds Son.

3Mos 16:3  Detta skall Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4  Han skall ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han skall spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig skall han bada sin kropp i vatten. 5  Av israeliternas menighet skall han ta emot två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer.

7  Sedan skall han ta de två bockarna och ställa dem inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. [en benämning på Försoningsdagen är ”Ansikte mot ansikte”] 8  Aron skall dra lott om de båda bockarna: en lott för HERREN och en lott för att skaffa bort synden. 9  Den bock som lotten bestämmer åt HERREN skall Aron föra fram och offra till syndoffer. 10  Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden skall ställas levande inför HERRENS ansikte, för att försoning skall bringas genom honom. Och sedan skall han sändas i väg ut i öknen för att skaffa bort synden. 11  Aron skall föra fram sin syndofferstjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han skall slakta sin syndofferstjur. 12  Sedan skall han ta ett fyrfat, fullt med glöd från altaret som står inför HERRENS ansikte, och han skall fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse, och han skall bära in detta innanför förlåten. 17  Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen, till dess han går ut…[det här gjorde ju ö-prästen en gång om året] 19  och han skall stänka av blodet på altaret med sitt finger sju gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. 20  När Aron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken. 21  Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta.

Försoningsdagen hör till hösthögtiderna och det kan synas lite märkligt eftersom Påsken hör till vårhögtiderna. Framför allt så är det försoningen eller Försoningsdagen som vi får förklarat för oss i Hebreerbrevet. Där får man förklarat alla gammaltestamentliga offer men vi kanske är vana att tänka just på påsken. Det hör naturligtvis samman med men det är framför allt försoningsdagen som förklaras där.

Hösthögtiderna börjar med Basunklangens högtid, det som idag är det judiska nyåret.  Profetiskt ser vi det i basunerna i Uppenbarelseboken i Ändens tid. Sen kom det 10 dagar av omvändelse fram till Försoningsdagen.

1 Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud [7:e basunen]. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Det här handlar om Jesu återkomst och enligt den judiska traditionen i det gamla förbundet, i gamla testamentet, blåste man i basun alla de 10 dagarna fram till Försoningsdagen.

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Jag (och kanske många av oss) tror inte på en hemlig och delad återkomst utan på en synlig återkomst och det ser vi ganska klart här. Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han for upp bland molnen från Oljeberget, sa ängeln. Han ska komma tillbaka till Oljeberget. Och här står det att han kommer med himlens moln synligt för alla, för hela världen. Det då som alla utvalda, alla frälsta, ska hämtas av änglarna och som kallas “uppryckandet”.

Hebr 9:28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram (synligt), inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Försoningsdagen är en dag för rannsakan och omvändelse och försoning. Det också en tid att förbereda sig att möta Messias, att ha allt klart med Gud. Yom Kippur (hebreiska) i Israel är en väldigt speciell dag när allt står stilla, allt är stängt, inga kommunikationsmedel( bilar, tåg, bussar), inga flyg. Man tänker tillbaka på året som gått, ber varandra om förlåtelse och kanske lovar Gud att bli bättre eller ger löften. Många fastar, beroende på om man är troende/religiös eller inte.

Profetian beskriver ”En nationell försoningsdag”. När alla vänder sig emot Israel och Jerusalem ska väckelsen fullbordas i Israel och bland judarna.

Dan 12:1 …Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. [samma som Jesus säger i Matt 24:21] Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

“Ditt folk” (Daniel) är det judiska folket – och naturligtvis bland alla andra folk där Evangeliet går ut och människor tar emot Jesus.

Hos 5:15  Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig.

Vi ser hela tiden kopplingen till Försoningsdagen och innebörden av den dagen:

 • den pekar tillbaka på Golgata där allt är fullbordat av Jesus Messias /Kristus
 • den pekar framåt på Israels frälsning och Messias (andra) ankomst
 • det pekar också på den reningseld som förvandlar och upprättar hela skapelsen, för hela skapelsen är med i Jesu frälsningsverk på Golgata, både djur och natur. (Rom 8:19-23)

2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade [thesaurizo tereo = bevarad som en skatt för framtida bruk] åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.
[här blir bibelordet i Jes 43:2 aktuellt både personligt och i det stora perspektivet: ”Om du än måste gå genom vatten är jag med dig… eller genom eld, skall du inte bli svedd… gäller den som är i Jesus Kristus]

Planeten kommer inte att gå under på det sätt som globalisterna hotar med.

Gud tar hand om sin skapelse. Han tar hand om den här planeten. Efter Försoningsdagen kommer Lövhyddohögtiden – en glädjehögtid då skörden är bärgad.

Den uppfylldes delvis på pingsten – och som en försmak – när vi blev pånyttfödda och fick den Helige Ande. Den talar om en ny start, något nytt har börjat. Den uppfylls helt när JESUS upprättar Guds rike (Tusenårsriket eller evigheten, vilket det nu kommer att bli. Vi har lite olika tolkningar och det är inte helt enkelt men vi ser till en del genom tydliga bibelverser).

Översteprästen
Det var bara översteprästen Aron som fick utföra offret på försoningsdagen, läste vi. Ingen annan. Det är en förebild på Jesus som kallas den himmelske översteprästen. Han skulle ha vita linnekläder. Det står för renhet, helighet, rättfärdighet –Linnetyget är de heligas rättfärdighet (Upp19). Det är inte en egen utan Jesu rättfärdighet som vi får ikläda oss. Linnet beskrivs som ett material som inte framkallar svett (jag har tagit upp det i en annan predikan). “Svett” står för människans strävan och människans självrättfärdighet.

Linnet står också för enkelhet här. Annars var prästdräkten väldigt utsmyckad och säkert vacker. Vi kan läsa hur man i detalj fick göra översteprästens dräkt men det här är alltså en enkel dräkt. Det talar om att Jesus blev som en av oss.

Gud blev människa – Medlaren – men det är ändå skillnad på den första människan Adam och på Jesus. Jesus sa själv:

Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”
[= om ni inte tror att jag är Herren, Jahve, Jag är = Gud]

Kenosisläran är en falsk lära som säger att Jesus tömde sig på sin gudomlighet och bara var människa som vi.

Fil 2:7  utan utgav sig själv [keno (fr kenos) = tömma sig, utblotta sig – därav “kenosis”] genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människaödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,
[Jesus använde inte sina gudomliga rättigheter utan gick frivilligt in under våra villkor och begränsningar]

Varför har Fadern upphöjt Jesus? Därför att han ödmjukade sig i lydnad… och vi är kallade att följa. Ödmjukhet och lydnad är “nyckelord”.

-om Jesus hade utfört allt enbart som människa… ”då är vi jämlika honom”, resonerar man – ”då kan vi också gå ut och bota alla”
Ändens tid beskriver ett omåttligt begär och fokus på under och tecken. Det kanske sker under och tecken. Det kanske inte alltid är påhittat och lögn som det ofta har varit. Men det är falskt och fel när det leder fel och det bygger på villoläror. Ytterst handlar det om att Satan vill styra Gud. Vi kan läsa i Mos 13, där en profet gör tecken eller under.

5Mos 13:2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”,

Eller han/hon kanske säger: “Gud för oss utanför Bibelns gränser för allt finns inte med i Bibeln. Gud för oss ut på nya områden..”

3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Aron måste först gå in med rökelse (bön). Nu gällde offrandet för hela folket. ”Han skall fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse, och han skall bära in detta innanför förlåten” . Av Jesu ord förstår vi att det är bön “i Ande och sanning”.

Aron var helt ensam där inne. Jesus var också ensam och övergiven av människor. Han utförde allt ensam…
-ensam i bön i Getsemane
-ensam i rättegången /ensam mot falska vittnen
-ensam under misshandel och gisselslag och vägen till Golgata
Men ha sa själv:

Joh 16:32  Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. 33  Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” [lidande ingår, enligt Jesus]

Försoningsoffret bestod av två bockar som tillsammans är förebild för ett offer. Den ene för att offras och slaktas – ett ställföreträdande offer. Ingen förlåtelse eller rening kan ges utan att blod utgjuts (och döden besegras). Den andra bocken skulle släppas levande ut i öknen när synden lagts på den. I min gamla 1917 års Bibelöversättning står det Asasel. Det har blivit en del konstiga tolkningar ibland. I ordförklaringen där står det att man trodde att det var ett ”trollväsen” eller Satan. Sådana tolkningar kan vi lämna helt. Det här handlar om Jesu offer! Asasel är ingen egennamn men det betyder att skaffa bort, skilja från, den utstötte, den förkastade.

Man drog lott:

Enligt judisk sed stod det ”Lashashem” [för Namnet -dvs Guds namn, Namnet över alla namn] på den ena och Lasasel [till att skaffa bort] på den andra. Synden förklarades försonad genom den offrade bocken. Härifrån har vi troligen ordet ”syndabock”.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten… [Jesus bröt djävulens makt över oss och är den som helgar /avskiljer – det betyder att han skiljer oss från våra synder till befrielse och frälsning]

Hebr 9:11  Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, [= det himmelska] 12  gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, [Försoningsdagen] och vann en evig återlösning.

Och utan det blodet kan ingen människa komma in i Guds rike. Ingen kan komma in i himlen eller det himmelska utan Jesu blod.

..men det står också  ”i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste” och det gör vi när vi ber (Hebr 10)

Den levande bocken skulle bära bort folkets synder – den fördes fram inför Herrens ansikte – sen la Aron sina händer på bockens huvud som visade att ”nu är alla folkets synder lagd på den”. Sedan släpptes den levande ut i öknen [mörkrets område]. Det här brukar ses som en förebild på att Jesus uppstod. Men jag tror att det också är en bild på att Jesus inte ”dog andligen”, som den falska JDS-läran (Jesus died spiritualy) säger: den innebär att han upphörde att vara Gud när han dog (att han fick Satans natur och plågades av honom i 3 dygn) och att han måste ”födas på nytt” precis som vi [samma som kenosisläran]. Detta är antikrists ande.

1Joh 2:22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? [att inte känna eller känna igen, bekänner inte enligt Guds ord] Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

Vår bekännelse är alltså väldigt viktig, att vi vet vad Guds ord säger. För de falska profeterna banar väg med sina falska läror och förbereder för Antikrist, som Bibeln talar om. Alltihop syftar på att människor blir små gudar. Men Guds ord är väldigt tydligt med  att Jesus är Kristus /den Smorde /Messias av evighet som blev människa.

Joh 1:5  Och ljuset (Jesus) lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. [Enl Gr t: ljuset lyste och lyser och har lyst oavbrutet och mörkret övervann det inte] Vi läser att Jesus blev en förbannelse när han korsfästes (Gal 3). Här här bilden i kopparormen som Mose hängde upp på en stång (korset). Gud sände giftiga ormar bland folket p g a deras upproriskhet och förakt emot Gud. På samma sätt sänder Gud villfarelsens makt… (2Tess 2). Den ormbitne som såg upp på kopparormen – med innebörden att bekänna och ångra sin synd – blev botad. På samma sätt utplånar Jesus synderna och befriar från ormgift = lögnläror, för var och en som vänder om och gör upp inför honom.

2Kor 5:21  Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd [syndoffer], för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. [inte bredvid honom som om vi är likvärdiga som ”kristusar/små gudar” nej: i honom!]

Hebr 4:16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron [Jesus öppnade vägen in i det Allra Heligaste] för att få barmhärtighet och finna nåd [få förlåtelse när vi behöver det och få kraft att göra Guds vilja (nåd)] till hjälp i rätt tid.
[boetheia – 2 ggr i NT – hjälp innan det är för sent – att ta fram nödutrustningen (på ett skepp Apg 27:17)]

Det finns hjälp hos Jesus i varje situation i våra liv. Det finns inget som är utanför det Jesus har gjort. Allt som vi går igenom är inneslutet där.

I GT gavs tillfällig förlåtelse. Djuroffrens betydelse:  ”jag bekänner att jag förtjänar döden men eftersom Gud är god och barmhärtig får jag offra det här oskyldiga djuret och Gud tar emot det istället”. Det står att det var en påminnelse om synden men den kunde inte utplånas. Men det var också då precis som för oss det fanns ingenting som människan kunde lita på av sitt egetbara på offret som Gud hade befallt – och de löften som hörde dit.

I NT i Kristus Jesus ges fullständig förlåtelse – inga mer offer får läggas till varken blodiga eller oblodiga. Allt är klart!

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse [aphesis] för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit [super]flöda över oss, med all vishet och insikt. (ordet betyder “superflöda”)

Aphesis betyder fullständig förlåtelse, frälsning, frihet (från synd). Roten är aphiemi = att bära bort (synden), att skicka bort, lämna. (Jmf bocken)

Förebilderna i GT är inte bara symboler – de beskriver sanningar som skulle uppenbaras. Och det är samme Ande /Guds Ande och samma smörjelse i båda förbunden!

Det finns gott om lögnprofeter idag som påstår att smörjelsen i GT är föråldrad och gammal. Den gäller inte nu och nu är det en ny ande och en ny smörjelse [new wine]. Det är inte sant! De läser Bibeln väldigt dåligt.

1Petr 1:10  Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. [i GT] 11  De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12  Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

2Tim 3:14  Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15  och du känner från barndomen de heliga Skrifterna [GT] som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.

Roten till kippur [försoning] är Kaphar (verb)/kopher (subst) som betyder bringa försoning /försona, förlåta, förena, sona överträdelser, att täcka över [inte bara dölja utan också förändra].

Arken täcktes över med försoning [kopher] för att den inte skulle läcka in vatten.

1Mos 6:12  Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad [shachath = förstörd, förfallen, fullständigt avfallen, korrupt, perverterad], eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. 13  Då sade Gud till Noa: “Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden. 14  Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den [kaphar = försona] med jordbeck [kopher = försoning (becka den)] både på insidan och utsidan.

“Försona arken med försoning både på insidan och utsidan”. Då är man riktigt försonad i Frälsningsbåten!

Ändens tid beskriver en lika fördärvad generation som i Noas dagar. Några kännetecken: Människor styrs av begär, ett stort avfall från klassisk biblisk lära, kärleken [agape] kallnar, jorden fördärvas p g a girighet och synd, våldet ökar – samtidigt fortsätter allt ”som vanligt” – vi vänjer oss så snabbt

Matt 24:37  Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38  Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39  och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. [eller kommande – en tidsperiod – katastroferna i ändens tid liknas vid en ”störtflod”= det går fort (Dan 9:26)]

Lägg märke till hur människor lever – och hur Gud beskrev den här tiden. Människor lever som vanligt medan Gud beskriver vad som verkligen sker.

40  Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar [aphiemi = lämna ifred – rot till aphesis = vara helt förlåten]. 41  Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar [aphiemi] 42  Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag [hora = timme] er Herre kommer.

Här brukar man ha uppfattningen att det gäller uppryckandet av kristna – men det är troligare att det är tvärtom! Ordet “lämnas kvar” är samma ord som vi läste innan, fullständigt förlåten, lämnad ifred. Det är den som står kvar. Det kan alltså syfta på att dras med i världens strömmar så att han/hon inte är redo när Jesus kommer och katastrofen kommer väldigt snabbt. Den ene dras med, den andre lämnas ifred.

Noa stod emot den tidens strömningar – när floden kom var hans familj inne i arken. Det är att vara i Kristus, försonad med Gud.

Noa visste ungefär när floden skulle komma – som vi kan se tidstecken att dagen närmar sig. Den stora dagen, den stora försoningsdagens totala uppfyllelse.

1Tess 5:3  När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Man tror på en  världsfred, man tror på en ”guldålder, en evolution” men  det sanna Ljuset – Jesus – är utestängd. Då är det mörker. Det är mörkt.

4  Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen [hemera = tiden] kan överraska er som en tjuv. 5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6  Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. [det är vad den Helige Ande gör med oss! Han gör oss vaksamma och nyktra.]

Vi fick en profetia för många år sedan om att vara med och dra upp människor som håller på att drunkna. “Men ni får inte dra förrän jag säger dra”, sa Herren. Det tror jag att vi kommer att få vara med om allihop, att dra upp människor som håller på att drunkna.

För den som inte har gått in i Jesu frälsningsark – är det dags att gå in nu!
Det innebär: relation med Jesusatt bli upprättad som människaoch att få tjäna Gud.

För oss alla är det tid att förbereda oss för att möta Messias Jesus! Det handlar om Försoningsdagens innebörd, för snart är dagen här, den stora dagen, den underbara dagen när vi får se honom ansikte mot ansikte när Jesus kommer tillbaka. (Matt 24:29-31)

Det är fler profetior som måste uppfyllas innan Jesus kommer men det kan gå väldigt fort och det är mycket som händer i vår tid. Men vi har ett underbart hopp!

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Försoningsdagen – den stora dagen

Kvarlevan som känner sin Gud del 2

KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 2 – Till del 1 >>

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission Göteborg 2/12-2018.

Hela det postmoderna samhället är väldigt känslocentrerat. Man får ofta höra: Jag känner inte för det eller det! Men frälsningen är mycket mer än känslor för de skiftar hit och dit. Andens regn över hjärtat har som 1:a prioritering KUNSKAP om GUD och LYDNAD inte KÄNSLOR även om det hänger med ibland.

Jesus blev ledd till en stad i Samarien som hette Sykar! Jesus har där ett samtal med en kvinna. Om man sammanfattar det samtalet handlar det om människans innersta törst och längtan. Jesus säger att Han kan möta upp denna längtan! Människans problem handlar ju om att vi saknar Kunskap både om Gud och om oss själva. Samarierna var förkastade av Judarna och Kvinnan här var förkastad av Samarierna. Hon hade haft en hel del män och den hon nu bodde med var inte ens hennes man.

Men det var något i Herrens röst som gjorde att hon upplevde en beröring i sitt innersta. Ingen annan än Messias (GUD) kan fylla våra grundbehov!
1/ Att bli sedd och få ett värde
2/ Att bli älskade och känna oss säkra

Hon längtade efter Messias! När Han kommer skall han förklara allt sa hon! Jesus: Jag är Han som talar med dig! Det var inte bara att Jesus förklarade teologin det var att han berörde dessa två områden genom Anden. Han gjorde exakt samma sak när jag levde i knarkmissbruk – Han sa: Gå nu sanningens väg dig skall inte fattas! (Med hörbar stämma)

Denna föraktade Kvinna drog sedan iväg och samlade hela staden till Jesus. Då började han tala till hela staden och många kom till tro på honom (Joh 4.41) I Judarnas ögon var det omöjligt att Messias ens skulle sätta sin fot här. Jesus har nu ett intressant samtal med sina lärjungar angående sådd och skörd.

Joh 4:35 Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.

Jesus har nu sått! De har även skördat!
När bonden sådde tog det 4 månader till skörd! Vet du vad som måste komma först jo Latter Rain som skulle förbereda åkern för grödan.
Jesus har alltså sått (Såningsmannen) men han säger att skörden redan är mogen! Jamen molnen skall ju hopa sig på himlen först och Latter Rain skall falla. Vet du att Jesus här pekar på de Messianska profetiorna om honom. Latter Rain har alltså Kommit?

Han skall komma som regn som vattnar Jorden!
Han skall komma som läraren som låter det regna på oss!

Den falska läran om Latter Rain pekar fram mot ett kommande klimax! Det enda klimax bibeln talar om är “När Villfarelsens Ande utgjuts” och efter det när “Jesus själv kommer”. Ed Tarkowski ser hur märkligt New Age och Latter Rain läror flyter samman i ändens tid. Det verkar som att Satan behöver Latter Rain allegorin för att den avfallna kyrkan skall tro en lögn. (2 Tess 2)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen (KUNSKAPEN OM GUD) och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (MANIFESTATION) över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Hos 6:3 Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. (KUNSKAP OM GUD) Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. (UNDERVISNING)

Joel 2:23 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. (UNDERVISNING) 24 Så skall logarna fyllas med säd (SKÖRD) och pressarna flöda över av vin och olja.

Församlingen i en stad kan liknas vid en Åker (1 Kor 3:8-10) Jesus kom alltså som läraren och regnade vatten på åkern i Sykar som genast gav en skörd. Men då han kom till Nasaret gav det ingen skörd alls.
Innevånarna i Sykar vill ha honom kvar nära hos sig (Joh 4:40)
Men i Nasaret så de drev bort honom (LK 4:20-30)

Gud vill han en kvarleva som känner sin Gud. En där Jesus får fylla våra behov!

Amos 4:6 Jag lät er gå med tomma magar i alla era städer, jag lät er sakna bröd på alla era orter. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger HERREN. 7 Jag höll tillbaka regnet för er, när det ännu var tre månader kvar till skördetiden. Jag lät det regna över en stad men inte över en annan. En åker fick regn, och den åker som inte fick regn torkade bort.

På Elia tid var det svår torka! Men Gud tog hand om Elia! Baal symboliserar vad vi idag skulle kalla New Age och där finns en kraft man kallar för Kundalini. Gud sa att han sparat en kvarleva genom torkan på 7000 personer som inte böjt knä för Baal (Rom 11:4) Alltså bildligt talat 7000 åkrar som han låter det regna över. Herren söker en kvarleva i Sverige också som inte böjer sig för Baal. Alltså ett folk som har sina hjärtans åkrar öppna för kunskapen om Gud som inte dras till Latter Rain och dess New Age influenser och manifestationer.

Heb 6:7 Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. (Apg 3:26)

Vi har ju lärt oss vad Regnet är = Kunskap om Gud!
Regnet kommer ju från Molnet = Förklaringsberget!

Molnet sänkte sig ner och Jesus förklarades för dem! Gud sa: Denne är min älskade Son Lyssna (SHEMA) till honom! The ”Glory Cloud” kom över dem inga manifestationer bara ett starkt sken som pekade på Guds Son = Det är honom ni skall lyda det här är Kungen! Vad underbart! Från molnet regnade det alltså kunskap från Gud!

Efter att Elia byggt upp Guds altare och segrat på Karmel! (Guds Trädgård)
1 King 18:41 Elia sade till Ahab: Bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn.

HEB: Jag kan höra rösten eller ljudet av ett oerhört rikt regn. Det här regnet skulle inte sända manifestationer utan återställa kunskapen om Gud igen.

Jag fick en natt höra hur man grät i förtvivlan över att alla andliga skatter var borta i Guds hus. Hur har det nu kunnat ske? Jo bland annat att man börjat vandra i Latter Rains agenda. Där är det manifestationer som gäller före Kunskapen om Gud.

Tricia Tillin säger: Det kommer säkert en politisk antikrist som råder över hela världen. Men begreppet Antikrist och Antikrists ande syftar till Satan och hans Falska Kyrka!
Hans falska kyrka kommer att jaga upplevelser och mer och mer gå över gränsen till New Age.

UPPLEVELSEKYRKAN

Vi skall alltså titta efter ett globalt ”skifte” i Kristenheten då många skall överge ”Kunskapen om Gud” och hänge sig åt ”Upplevelser och Manifestationer”. Jag tror att början på detta skedde 1994 med den så kallade Torontovälsignelsen. Det var nämligen vid den här tiden Herren började att varna oss starkt för att villfarelse var på gång.

Låt oss titta på huvudfiguren i den här rörelsen Rodney Howard Brown (RHB) han var nyss på Arken i Stockholm. Han är en av Kenneth Hagins (KENYON) lärjungar! Alltså Kristus är för honom mer en personlig kraft än en person. Lyssna nu för detta är viktigt.

Kol 1:18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Hagin förvrider denna vers  så att Jesu uppståndelse från de döda innebär att ”Jesus hade Satans natur” men nu fick han ”Guds natur” men Jesus Kristus har aldrig upphört att vara Guds Son. Jesus upphör enligt Hagin att vara 100% människa och 100 % Gud. Hagin lär nu att vi har fått samma auktoritet som han har i Himlen. Vips så har vi blivit som Gud (KRISTUSAR)

Tänk efter vad man lär i Betel Church – As Above So Below… detta är New Age! Kommer du ihåg vad Satan ville? (Genom falsk Teologi)
Jes 14:13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Egentligen ska vi inte vara ett dugg förvånade när vi ser en falsk andeutgjutelse som grundar sig på New Age läror och som har samma manifestationer. Guds Ande utgjuts inte över dem som lever i uppror.

RHB beskriver själv i sin bok (The Touch of God) att han gjorde en upplevelse 1979 han bad: Antingen kommer du ner hit och berör mig eller så kommer jag upp och berör dig. Plötsligt kom Guds eld över mig det började med huvudet gick genom hela kroppen till fötterna. Denna eld fortsatte brinna I min Kropp I 3 dagar. På den 4:e dagen bad jag Herre sänd din härlighet då upplevde jag som att jag blev inkopplad i himlens kraftfält. Nu brann det i hela min kropp det flödade ut ur min mage och jag började att skratta helt okontrollerbart. Nu var jag så drucken av Andens nya vin så jag var helt borta från mina sinnen. Jag fick nu en sån längtan att börja koppla in andra i himlens kraftfält.

Det är exakt vad han sedan gjorde i Toronto men kraftfältet är inte från medlaren Jesus Kristus. Det här sprids genom Kundalini krafter!

Den som kan lite om Kundalini upplevelser vet att det här är ingenting ovanligt i de kretsarna! Det fanns de som var lösta från New Age som gick ut från mötena i Toronto. De såg att det de blivit frälsta från invaderade ny Kyrkan. Det är skakande att studera detta och inse att manifestationerna kom starkast över dem som följde Hagins läror. Inte undra på för de lärorna liknar ju mer New Age än Kristendom. En annan sak att lägga märke till är att precis som Kundalinianden kan detta föras vidare av den som fått kraften (ELDEN)
Detta kallas i New Age kretsar för Shaktipat. (Överföring av andlig energi)

Video 1 >> 
Video 2 >>
Video 3 >>

PARADIGM SKIFTE

RHB kommer alltså till Toronto 1994 och började nu koppla in människor i det ”himmelska kraftfältet” och det sker alltså utan Medlaren. Vad var det för skifte som skedde vid Toronto? Jo om man följer spåren av denna falska utgjutelse: Man gick nu från Andens prioritering: Kunskap om Gud! Man börjar nu prioritera upplevelser och manifestationer istället! Man valde hellre att beröras av Energierna istället.

Ni som vart med ett tag har sett att inget är sig likt sen dess. Det är nu kyrkorna förändras just för att skapa den här atmosfären så att “Energierna lättare kan överföras”. Musiken är ett redskap så alla gamla Psalmer som berättar om Guds Ord försvinner.

RHB besökte då Kenneth Copelands församling i Texas och hade ett berömt “Fyllemöte”. Du kan se det på Youtube! RHB börjar nu profetera om att Latter Rain utgjutelsen precis har börjat i Toronto.  Detta är dagen nu är tiden inne säger Herren! Nu börjar jag röra mig runt Jorden! Det är denna dag som jag har fått er att gå över och in i det övernaturliga kraftfältet. Nu börjar regnet falla ner till Guds ära!

Vi har ju precis lärt oss att Latter Rain handlar om Jesus Kristus och om hans undervisning. Men vad är då detta för ande som talar? Helt klart Antikrists ande! Denna ande profeterar alltså om att överge läran och komma in i samma kraftfält som New Age. Lägg märke till att man börjar från den här tiden kalla manifestationerna för “smörjelse”.

Guds synbara härlighet kommer inte att bli manifesterad här på Jorden innan Jesus sätter sina fötter här igen vid sin tillkommelse. Men för de avfallna skall ett slags falskt klimax komma strax innan.

Om vi tar och jämför Joels profetia med Pingstdagen blir det ju ganska uppenbart att det är efter att Messias (Molnet) varit här och undervisat som Andeutgjutelsen kommer. Du kan aldrig i bibeln se att Joels andeutgjutelse skulle vara något som skall ske igen.

Apg 2:16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten 17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. 29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30 Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 

Här spricker Hagins teologi och även Bill Johnsons. Vi har inte blivit stora genom Jesu uppståndelse och fått samma auktoritet som honom. Nej vi har blivit små men vi har fått kraft att vittna om Hans storhet.

ANDLIG FYLLA

Som jag sa förut så blev jag skakad när jag insåg att den här ”Fylleväckelsen” verkar som starkast bland dem som proklamerar gnostiska läror. Denne RHB kallades även för Guds bartender. Han bjöd på ”det nya vinet” i Toronto som skämtsamt kallades för Joels Bar.

Alla människor går omkring med en längtan och en törst inom oss. Det är menat att Jesus Kristus skall fylla de behoven i oss. Andlig berusning är i bibeln inget positivt utan pekar mer på en annan ande. En Österländsk sådan! Vi läser från 5 Mos 29:18-21 något märkligt i KJ det är lite dolt i Folkbibeln.

5 Mos 29:18 Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam som i sitt hjärta i dag vänder sig bort ifrån HERREN, vår Gud, för att gå bort och tjäna dessa hednafolks gudar. Bland er får det inte finnas någon rot som frambringar gift och malört, 19 så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och torrt, förgås. (KJ = To add drunkenness to thirst)

1/ Vända sitt ansikte bort från Herren = Österut!
2/ Österländska religioner! Kundalini exempelvis!
3/ Så det mitt ibland er sås något som växer upp och är giftigt
4/ En som inte ger akt på detta ord utan skaffar en falsk Shalom
5/ Han lägger till ”berusning” till sin ”andliga törst”

Den andliga törsten skall ju Herren fylla! Meningen här är att man vänder sig bort från honom för att få sitt andliga behov fyllt hos avgudarna. Om vi gör det kommer vi in under dessa “Energifält” och blir “Druckna”. Gå in på Youtube skall du få se hur Kundalini upplevelserna exakt liknar den anden som utgjutits av RHB. Vänner det ser ut som detta är en dom från Gud!

Lägg märke till att Apostel Paulus använder de två begrepp som är direkt hämtat från dessa verser i 5 Mos 29:18-21. Detta gäller alltså Guds Folk innan Herrens Dag.

1/ En falsk shalom = Fred och Säkerhet
2/ Andligt fylleri (Kundalini – krafter)

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet” (SHALOM) då drabbas de av undergång (OVÄNTAD KATASTROF) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Kundalini utlovar en slags falsk frid. Men det är inte den som Jesus ger!

1 Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

De 5 Ovisa Jungfrurna – Jagar en Smörjelse! Tydligen vänder de sig inte till Herren för att få den. De vänder sig till de falska profeterna istället! I avfallstider i Israels historia vände sig folket bort från Herrens ansikte mot de Österländska “Energifälten”. Profeten Mika beskriver att en natt kommer då med stora svårigheter då de skall märka att Gud inte är med dem och den smörjelse de sökt inte var Guds.

Mic 3:5 Så säger HERREN om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: Allt står väl till! (SHALOM) så länge de har något att tugga med sina tänder. Mot den som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid. 6 Därför skall en natt utan syner komma över er, och mörker utan spådomar. Solen skall gå ner över profeterna och dagen bli mörk över dem. 7 Siarna skall stå med skam och spåmännen blygas. De skall alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud. 8 Men jag, jag är full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd.

V 5 Spiro Zhodiates beskriver ordet som att det är de falska profeterna som för folket vilse genom sina skarpa tänder. De möter alltså deras andliga behov med gift som orsakar berusning. Berusningen får folk att känna en falsk SHALOM.

Återigen ser vi dessa två saker som Paulus beskriver i 1 Tess 5:2-4
1/ En falsk Fred (SHALOM)
2/ En andlig Berusning (Kosmiska Kraftfältet)

Då kan vi titta på nästa vers om andlig fylla nu när vi vet vad det är.

Jes 28:7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.

Lägg märke till att det är just den andliga fyllan som gjort att de missar vägen. Ledarskapet i den här rörelsen älskar att kalla sig själva för Profeter numera har man upphöjt sig till Apostlar. Det kommer alltså en dom över dem som vänder sig från Herren mot Österns avgudar! De slås av blindhet! Kolla in nästa kapitel. Vi har ibland sagt hur kan man undgå att se villfarelsen i det här?

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: Läs detta så svarar han: Jag kan det inte, den är ju förseglad. 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: Läs detta så svarar han: Jag kan inte läsa. 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå de förståndigas förstånd skall förmörkas.

Det är V 13 Här Paulus tar upp när han beskriver hur en stor del av Kristenheten skall se ut innan Jesus kommer. 2 Tim 3:1-5

Paulus uppmanar oss alla! Håll dig borta från dem! Det här är de som vänder sina ansikten från “Kunskapen om Gud” för att gå in i “Det Kosmiska Kraftfältet”. Men istället är det så att den äkta kraften från Gud kommer in i ditt liv genom Kunskapen om Gud.

Fil 3:8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

I den Gnostiska rörelsen behövs ju inget kors! Man lär ju att du redan nu nått fullheten och skall förlösa den i världen. Hagin lär att vi redan nu har fått samma auktoritet som Jesus har i Himlen.

Inte undra på att ur denna falska Latter Rain kommer sådana företeelser som Kingdom Now och Dominionism. De kommer från den felaktiga grunden dvs den har ingen grund!

Här till sist en sida på Engelska som förklarar mycket av det vi nu ser i våra Kyrkor som hade sin start i den falska Toronto utgjutelsen >>

Det är alltså inga påhittade saker vi skriver om utan Herren har varnat oss skarpt för att inte ha någonting med något som har sin ursprung i Latter Rain och Toronto. Både Bethel Church,  och även New Wine rörelsen har sina rötter härifrån. Vi måste ompröva allt även upprättandet av de 5 faldiga tjänsterna kommer från denna orena källa.

Jag vet alla kommer inte att gilla det jag skriver här. Men Jag kommer att stå helt fast vid min uppfattning! Vi sätter inte min fot i en kyrka som börjar drivas av den här rörelsen! Istället är vårt uppdrag att befria så många som möjligt ur denna falska flod!

Här är länkarna till budskapen i Serien:

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

 

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud del 2

Kvarlevan som känner sin Gud del 1

5 Mos 1:6 HERREN, vår Gud, talade till oss vid Horeb och sade: Länge nog har ni uppehållit er vid detta berg.
Nästa vers: Bryt upp och dra iväg…… (Dra upp tältpinnarna)
Nästa vers: Landet ligger framför er…. (Löftena)

Man hade varit här med lägret i ett år nu och man kom in i en viss vana och rutin. Helt plötsligt säger Gud att de skall bryta upp och dra iväg mot Löfteslandet. Med andra ord: Guds perfekta tid och tajming var inne. Det är viktigt att vi vandrar i takt med Anden så vi inte bli efter på vägen. När jag arbetade på Posten hade vi en där som vi kallade för: Fjärran han dröjer! Han var ibland så sen med brevbäringen så folk ringde och frågade vart posten tagit vägen.

Att bryta upp kan vara smärtsamt för oss för vi vill ju gärna ha kontroll över omständigheterna i våra liv. Nu skulle man lämna det man var så van vid och dra vidare. Men välsignelsen kommer längre fram när vi lyder och vandrar i hans takt. Det är längre fram vi kommer upptäcka att vi vuxit i Herren sedan förra gången vi slog läger.

NYFRÄLST OCH KÄNSLOLIV

I början drivs vi ofta av våra känslor och upplevelser. Kommer att tänka på 2 nyfrälsta på båten där jag arbetar. De kom ofta och berättade om sina olika känsloupplevelser. När vi växer upp i Herren kommer vi vandra även om känslorna inte är med oss. Vi börjar i Fileokärlek men Agapekärlek skall börja växa i oss.

Gud beskriver lite av hur vår egen kärlek är jämfört med hans.
Hos 6:3 Låt oss lära känna HERREN ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. 4 Vad skall jag ta mig till med dig, Efraim? Vad skall jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är som morgondis, lik daggen som tidigt försvinner. 

Vår egen kärlek dunstar när solen stiger upp och värmen kommer.
Mat 13:5  En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot.

Det som växer upp skall alltså bära frukt åt Gud! Det beror på jordmånen och roten om det skall växa upp något som bär frukt som består. Alltså på vårt hjärtas förmåga att ta emot regnet som faller (UNDERVISNINGEN)

Heb 6:7  Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud.

Därför är Agape kärleken mycket djupare än Fileokärleken! Gud vill byta ut vår kärlek mot hans kärlek! Guds kärlek ger aldrig upp! Du skall älska (A) Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela ditt förstånd.

I bibeln står Hjärtat för centrum av vår personlighet:
1/Känsla
2/Vilja
3/Intellekt

Hela det postmoderna samhället är väldigt känslocentrerat. Man får ofta höra: Jag känner inte för det eller det! Men frälsningen är mycket mer än känslor för de skiftar hit och dit. Vi har sett att Andens regn över hjärtat inte har som 1:a prioritering KÄNSLOR utan KUNSKAP om GUD och LYDNAD. Vi ser det återigen här….

Heb 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar (INSTRUKTION – LÄRA) i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 11 Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste.

Andligt talat är detta samma sak som att han skall låta det regna ner över ditt hjärtas åker. Om vi tar emot regnet som faller i hjärtat kommer vi att bära frukt och känna Herren. För att förtydliga att det är så här läser vi en text från 1917 för den är tydligast.

Kol 1:9  Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd 10. Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt (A) och växa till i allt gott verk.

Vad händer om vi inte växer till? Vad händer om vi inte drar vidare när Gud kallar? Vi växer inte upp. Då är vi vidöppna för alla andar som blåser runt hit och dit!

Ef 4:14  Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek (A) hålla fast vid sanningen (KUNSKAP OM GUD) och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Vad är då Satan ute efter? Jo att du inte skall växa upp!
1/ Kunskap om Gud (REGN I HJÄRTAT)
2/ Tillväxt (BÄRA FRUKT ÅT GUD)

Vad var det vi sa om de som inte växer upp utan är barn? Jo man drivs av känslor hit och dit och fortsätter man med det växer man alltså inte upp och bär frukt. Paulus beskriver församlingen både som ett åkerfält och som ett hus.

1 Kor 3:8  Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. 9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. 10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger.

Plantera och att Vattna = Ge Kunskap om Gud
Att Bygga = Ge Kunskap om Gud

Vad kan vi lära oss av detta nu då? I Mt 7 ser vi ett husbygge utan grund: De känner inte Herren! Alltså någonting har byggts upp som bara på ytan ser ut som Jesus Kristus. Då förstår vi att liknelsen om ogräset i åkern har exakt samma innebörd.

Liknelsen om ogräset i åkern = Guds Rike!
Liknelsen om husbygget = Himmelriket!

Vi ser att det handlar om exakt samma sak! Det var fullt av manifestationer och upplevelser i det falska husbygget. Då är det också det som skall känneteckna ogräset i åkern. Vi skall alltså när tidens slut närmar sig få se ett skifte från Kunskap om Gud till Upplevelser, Det som kännetecknar denna rörelse kommer vara mycket tal om Guds Rike eller Himmelriket.

När vi tittar närmare på de Ovisas hus (Mt 7) ser vi att: Det är fullt av manifestationer och upplevelser! Men vad är det för ande bakom? Är det Guds Ande eller Villfarelsens? Vem kan skilja dem åt? Bara den som växer upp och mognar! (VETET)

UPPLEVELSEKYRKAN

Då vet vi att bygget på Klippan och Vetet i åkern är samma personer och de känner sin Gud. Vi har ju sett att Huset utan grund och Ogräset också är samma personer: De känner inte Herren! Då vet vi att den som bygger upp huset utan grund är exakt samma som sår ogräset bland vetet. Är det Jesus Kristus eller någon som vill kopiera honom?

Jes 14:14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste. (KRISTUS)

Nu skall vi lära oss något intressant! Vem var det som sådde ogräset? Vad sa Jesus?
1/ Motståndaren!
2/ Han sådde alltså något som såg ut som Vete!

Vet ni vad ordet Antikrist betyder på Grekiska?
1/ Motståndare till Kristus
2/ Istället för Kristus

Vad skall vi nu göra då vi ser ogräset i åkern? Vi skall inte dra upp det! Nej låt det växa upp sa Herren! Det är samma sak som att han säger: Nej låt dem nu fortsätta samlas och bygga upp deras hus! Det ingår alltså i Guds Plan och rådslut! Låt dem alltså hålla på men delta inte i bygget! De kommer att bli dömda av Floden på Herrens dag.

Skördetiden är Tidens slut! (Mt 13:39)
Ändens tid skall komma som en flod! (Dan 9:26)

Bibeln är solklar på flera ställen: Det kommer strax före Jesu tillkommelse att byggas upp en ”Upplevelsekyrka”. Dit kommer massor att dras som sätter ”Upplevelser” före “Kunskapen om Gud”

Även Aposteln Petrus får profetiskt skåda in i ändens tid och även han varnar oss!
2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (PRO_GINOSKO) var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

V 17 Här står det Pro-Ginosko vilket innebär att Petrus beskriver något i förväg Profetiskt som kommer mot församlingen strax innan Herrens Dag.
V 18 Detta står i kontrast till att Växa i nåd och Kunskap om Herren.

Vad säger Paulus om denna tid då? Vad skall hända strax innan Herrens Dag? Eftersom Apostlarna knappast säger emot varandra måste vi tolka det Paulus skriver ihop med de andra.  Han beskriver i 2 Tess 2 hur de som bygger på ”Upplevelser och Manifestationer” före Kunskapen om Gud (SANNINGEN) får en Villfarelsens ande utgjuten över sig så de tror en Lögn (KOPIA) Villfarelsens ande och Antikrists ande måste ju vara samma sak.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (KRAFTIGA UPPLEVELSER) över dem så att de tror på lögnen (PSEUDO) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen (KUNSKAPEN OM GUD) utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. (KUNSKAPEN OM GUD) 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.

Då tar vi den 3:e Aposteln Johannes och ser vad han skriver om samma sak.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

BILL JOHNSON

För den som inte vet det så är det så att om det finns en lära som säger att Jesu Kristus någon gång sedan sin inkarnation upphört att vara 100% människa och 100 % Gud. Fakta som du själv kan kolla upp. Trosrörelsens fader Kenneth Hagin passar in här. (JDS) Det gör även den så populäre Bill Johnson (KENOSIS)

RODNEY HOWARD BROWN

HAR VI SETT ETT SKIFTE ÄNNU ?

Bibeln säger alltså att vi skall se ett skifte då många troende skall söka upplevelser istället för Kunskap om Gud. 1994 bröt det ut en hel väckelserörelse som startade i Toronto som byggde på olika manifestationer och känslor. Man brukar kalla Rodney Howard Brown grundare till detta fenomen. Han börjar nu lägga händerna på människor och de upplever nu Hysteriska Skratt olika Ryckningar och Skakningar. Han viftade med handen och människor kom i trance och föll baklänges. I de Kyrkor där denna rörelse drar fram försvinner undervisningen mer och mer och öppnar upp för upplevelser och manifestationer istället.

Bibeln varnade  ju för att folk ville hellre ha “upplevelser och manifestationer” än Kunskap om Gud. Den här så kallade “andeutgjutelsen” var helt klart inte enligt Andens prioritering som ju är:

1/ Kunskapen om Gud
2/ Lydnad till Gud

Det märkliga var att det här som kallades för “smörjelse och eld” kunde överföras vidare till andra. Det här är däremot vanligt inom New Age rörelsen! Massor av människor åkte hit och till Pensacola och Lakeland för att hämta den här “smörjelsen”. Just nu verkar detta i Bill Johnsons kyrka i Redding USA. Han har kraftigt påverkat en annan rörelse vi ser sprida sig i Sverige nämligen New Wine.

Den här rörelsen som växer fram påstår att tron och smörjelse är kraft! Men som vi redan har tagit upp är Andens prioritering Kunskap om Gud.  Det är i vårt hjärta Anden uppenbarar Guds ord och ger oss en levande kunskap om vem Jesus Kristus verkligen är. Det är den sanningen som skall komma ut ur din mun och den leder till frälsning. (Rom 10)

Det finns inga som talar så mycket om “smörjelse” som “upplevelsegänget” Apostel Johannes varnar oss i sitt brev att det kommer några som försöker leda oss vilse (Samma som Petrus och Paulus varnade för) Tydligen kommer de tala om “smörjelse” som något helt annat än vad NT menar.

När vi tar och sammanfattar tidens slut så ser vi att de 5 ovisa jungfrurna (Mt 25) och de ovisa byggarna (Mt 7) är samma sak. Bibeln säger att den sanna smörjelsen eller oljan från Anden ska ge Kunskap om Gud (LJUS) och det skall leda till Lydnad (AGAPE)

1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. (KUNSKAP OM GUD)

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (OLJA) som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse (OLJA) lär er om allting är sanning och inte lögn. (PSEUDO) Förbli i honom, så som den har lärt er.

Oljan eller Smörjelsen i min Lampa leder mig på en väg så jag når målet. Vi kan läsa om 10 jungfrur som gör sina lampor redo för brudgummen kommer. (Mt 25)
5 Har smörjelse och lampan brinnande (VISA)
5 Trodde de hade smörjelse och lampan slocknade (OVISA)

5 Kom fram till dörren på en väg i rätt tid och gick in. (VISA)
5 Kom fram till dörren försent och dörren var stängd. (OVISA)

Öppna för oss ropade de! Herren kände dem inte! De motsvarar alltså exakt dem som byggt huset på blotta jorden. De hade tagit emot en ande som de trodde var Anden men det var en annan ande. Det var alltså denna “upplevelsesmörjelse” apostlarna varnade för som kommer mot församlingen i ändens tid. (Pröva andarna 1 Joh 4:1)

GUDS VILA

Det var när ”Den Smorde” förklarade skrifterna för dem på vägen som hjärtat började brinna hos Emmausvandrarna. Det är när ”Smörjelsen” förklarar skrifterna som hjärtat börjar brinna hos oss på vägen. (Lk 24:32) De Ovisa Jungfrurna kom efter på vägen!

Vet du att det står att vi kan bli efter på vägen! Att komma in i Guds vila (FRIHET) är omöjligt utan ett hjärta som fått en levande kunskap om Gud. Därför är det givetvis så att villfarelsens ande som ger dessa upplevelser binder oss.

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi  som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull.

Tron står alltid i bibeln tillsammans med kunskap om Gud. När vi får kunskap om Gud får vi samtidigt Gudsfruktan.

1 Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan,

2 Pet 1:3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.

Exakt samma tankar för Paulus fram här:
Fil 2:9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. 12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. 13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. 14 Gör allt utan att klaga och tveka, 15 så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, 16 när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves.

Det är Gudsfruktan som gör att man inte vågar stå här och säga saker som inte stämmer med bibeln. När man får Gudsfruktan vet man att man står inför Herrens ansikte.

Upplevelsegänget beskrivs här igen 2 Tim 3:1-9 Lägg märke till att det handlar om ändens tid! Då måste det handla om de 5 ovisa Jungfrurna och de ovisa Byggnadsmännen.

2 Tim 3:4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Ordet på Grekiska: Söka njutning!
Ordet på Latin för älska njutning: Sensuella upplevelser!
Ordet på Franska: Söka bekräftelse!

Det här skapar ju en väldig marknad så att säga! Om det nu är upplevelser som kommer att vara grunden för en stor del av kristenheten i ändens tid. Då behöver man ju också lärare som kan fylla behoven! Det är också exakt vad Paulus säger skall ske. ”Upplevelsegänget” kommer att samla massor av falska predikanter som skall fylla deras behov.

Det kommer alltså en tid då marknaden stängs igen för ”Kunskapen om Guds” predikanter. Men öppnar upp för ”Upplevelsegänget” att få höra det de vill och få uppleva det de vill. Det är exakt denna skiljelinje som är dom över Guds Hus.

1/Ogräset samlas tillsammans
2/Vetet samlas tillsammans

2 Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

När Pastorer och andra började flyga till Lakeland för att få del av “Smörjan” då började man undra hur det stod till med urskiljningen. Det visade sig att denne Todd Bentley under tiden denna så kallade andeutgjutelse varade levde i fylleri och äktenskapsbrott. Det var alltså när det var som mest köttsligt som denna ande som gav en massa upplevelser verkade det tål faktiskt att tänka till lite på.

Varför manifesteras “Upplevelsen” och den falska andeutgjutelsen som starkast just där New Age lärorna Hagins – (JDS) Bill Johnson (KENOSIS) är inne?  Vet du vad jag tror? Det är exakt samma upplevelser och manifestationer där som i New Age. Andrew Stroem var själv med i den här rörelsen men hoppade av när han förstod detta. Det är Kundalinikrafter som kommer in och tar över samlingarna!

Elvor Ohlin har gjort en översikt av boken Kundalinivarning med kommentarer.
Kundalinivarning Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5

Det kan faktiskt vara så att det vi nu ser är en dom som faller över Guds Hus!

Här är länkarna till budskapen i Serien:

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud del 1

Gud kan ge kraft

När Gud kallar oss så ger han oss också kraft att kunna utföra vårt uppdrag. Det hebreiska ordet ”QARA” innebär att den som kallar även backar upp oss med allt vi behöver för uppdraget. Eftersom Gud är allsmäktig är också nåden han ger oss totalt oövervinnerlig. Det är bara genom hans nåd vi kan bli de övervinnare uppenbarelseboken talar om.

Det är verkligen jättespännande att vandra tillsammans med Herren. Innan jag gifte mig med Elvor gick jag en bibelskola i Moholm. Efter detta blev jag engagerad i ett teamarbete utifrån Kristen utmaning i Bergsjön, Göteborg. Här är en mycket tuff miljö och då behövs också mycket nåd från Gud.

spirit

Jag vill berätta en händelse för att uppmuntra alla som vandrar med Herren. Det står i bibeln om att Gud ger Kraftgärningar! Han gör det för att han vill förhärliga sitt namn. Jag var med om just detta en sen kväll uppe i Bergsjön!

KRAFTGÄRNINGAR

Jag tror att det vi kan läsa om sker i olika Missionsländer även kan ske här i Sverige. Sent en kväll när jag skulle gå hem för dagen hittade jag en man liggande livlös på marken. Han luktade alkohol så jag skakade liv i honom och frågade honom hur det var. Han vädjade om hjälp att ta sig hem men han kunde inte gå själv. Han sa sin adress som jag visste låg ca 100 talet meter därifrån. Plötsligt får jag en stark tanke ett impulsivt infall: Bär honom hem! Jag böjde mig ner och drog upp honom på ryggen och upp på mina axlar och börjar att gå. När jag började gå med honom tänkte jag att det här gick ju oerhört lätt.

När jag kom fram till adressen var ytterdörren öppen. Mannen bodde givetvis högst upp så jag kånkade upp honom dit. När jag kommer fram till dörren öppnas den av hans förvånade fru som grät. Jaha sa jag här kommer jag med din man! Vi lyckades placera honom i TV soffan och ta av honom skorna. Jag presenterar mig för henne och säger att vi kommer från Kyrkan och vi talar med människor om Jesus här uppe i Bergsjön.

Då tittade hon på mig förvånat med rödgråtet ansikte och sa: Jaha då finns Gud! Hon hade vuxit upp i ett Kristet hem men aldrig fått en levande tro. Hon berättade att de hade bråkat och att mannen supit sig stenfull och gått ut och lämnat henne. Hon hade tänkt på sina föräldrars Guds tro!

Hon sa: Precis innan du kom till dörren hade jag stått på balkongen och ropat ut: Gud om du finns så hjälp mig nu! Jag han bara ropa ut detta så står du utanför dörren!
Ära Halleluja! Jag har inte berättat det här för många!

Men jag kände så starkt att jag skulle göra det här idag! Dina föräldrars Gud är den samme igår idag och i all evighet. När jag gick därifrån hoppade och studsade jag av lycka! Nu förstod jag varför mannen hade varit så lätt att bära! Jag hade ju burit honom i Guds Kraft! Gåvan öppnade för vittnesbördet om en levande Gud.

1 Kor 12:6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

mur

Här står det att hos Gud finns resurserna och kraften! Han verkar i oss för det gemensamma bästa. Vad är det? Vittna och Förhärliga Jesus i den här världen. Jag har bara varit med om detta en gång! På vår bröllopsresa till Jerusalem fick jag nåden att tala språk jag inte kunde. Men det har också bara hänt en enda gång.

När Paulus talar om en skatt i ett lerkärl så menar han att han är ringa jämfört med Jesus Kristus som bodde i honom. (2 Kor 4:7)
> Gud kallar oss!
> Gud formar oss!
> Gud fyller oss!

När jag kom till Gud i början kunde jag ingenting om Guds vägar. Jag läste om Anden och började be till Gud om att få bli fylld med Anden. Då tänkte jag att bara Anden fyller mig så skulle jag bara plötsligt bli förvandlad till det Gud tänkt. Så en dag uppe vid Skansen Kronan ovanför Linnégatan i Göteborg hände det. Jag fylldes med Den Helige Ande. Men mina tankar stämde inte med verkligheten någon färdig Andlig produkt hade jag inte blivit som jag trott.

Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Det var då jag fick en profetia som har hjälpt mig genom åren och jag hoppas den även skall hjälpa dig: Så säger Herren mitt älskade barn! Min Kraft och Min Visdom och min Kunskap kommer att förökas i ditt liv steg för steg. Jag har en perfekt plan för ditt liv håll dig nära mig.

Jag förstod direkt vad Gud menade! Gud korrigerade mina tankar med sina tankar. Det här var totalt befriande för mig just då. Så skall äkta profetiskt tal fungera det ska rasera våra tankar och bygga upp hans tankar.

Profetian handlade om att Jesus har en perfekt plan för våra liv.
> Steg för Steg handlar om formningen av LERKÄRLET
> Kraften Visheten och Kunskapen är SKATTEN

När kunskapen om Gud växer i oss skänker den en vila.
Vi kan inte bli något annat än det Gud formar dig till.
Det är just det kärlet som skall uppenbara skatten för andra.

Aposteln Paulus bekänner att det är bara genom Guds Nåd han är den han är (1 Kor 15:10)

Titus 2:11-12 Där beskriver Paulus att Nåden uppfostrar oss!
Rom 8:29-31 Beskriver Paulus hur Nåden uppfostrar oss!

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. 31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

(1) GUDS PLAN FÖR DITT LIV

Den som är kallad (QARA) backas upp av den Allsmäktige Gudens hela makt. (NÅDEN) (V 31) Är Gud för oss vem kan då vara emot? Vaddå emot? Den plan Gud har för ditt liv. Att bli ett lerkärl och att reflektera ljuset från Guds Sons ansikte.

(2) HUR KOMMER JAG DIT?

Jo uppfyllelsen kommer steg för steg! Den som säger ja till att formas av honom. Han kommer att få möta olika saker på sin vandring som kommer att forma fram det kärl Gud vill ha. Eftersom det är den Allsmäktige som redan berett vad du möter kan det som ser ut som misslyckande i dina ögon vara en seger i Guds ögon. För vi förstår inte Guds tankar (Jes 55:8-9)

En gång kom Elvor och jag fram till vad som mänskligt sett såg ut som slutet på vår kallelse. Men då kom det fram en äldre broder i ett möte som inte hade en aning om vad vi gick igenom och kämpade med. Först så talade han rakt in i vår situation sedan sa han. Nu vill jag lära er att ingen människa kan stoppa de planer jag har för er!
(Det är exakt vad Rom 8:28-31 säger också)

(3) FÖRUTBESTÄMT

Typiskt Hebreiskt är det Paulus nu skriver. Vad är det då? Jo att först beskriva saken från ett håll och sedan från ett annat håll. Det här syns ofta i Ordspråksboken exempelvis.

Först så skriver Paulus att allt vi möter på vägen kommer att samverka till att Gud Plan uppfylls i våra liv. (Rom 8:28) Sedan förklarar han samma sak från en annan vinkel. (Rom 8:29) Där beskriver Paulus att vi är förutbestämda till att formas till Guds Sons bild.

Ordet förutbestämt här är ordet PROORITZO vilket innehåller två grekiska ord. Pro = Före + Oritzo = Horisont eller Gräns. Den Allsmäktige har alltså satt upp en väg som är begränsad för just dig.

Tro inte för ett ögonblick att det du möter och går igenom är en slump? Gud ser hela vägen från din födelse och ända in i evigheten. Han vet exakt vad du måste möta för att korrigera saker i våra hjärtan. Ibland kan det se ut som om människor har all makt istället för Gud. Men som leran görs mjuk och formbar tillåter Gud ett och annat.

Psa 66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd.

Människor och Eld och Vatten beskriver här formningen.
Överflödet beskriver skatten Gud placerar i Kärlet.

(4) KÄRLET

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

När Jeremia får se hur Krukmakaren formar lerkärlet så står det att lerkärlet misslyckas i hans hand. Då står det något helt underbart nämligen att Krukmakaren börjar om processen! (Jer 18:4)

En bibelkommentar till denna vers säger: Leran som nu snurrade på drejskivan kunde börja tappa formen under processen. Det berodde på att främmande material kommit in i leran. Då var Krukmakaren tvungen att blöta upp alltsammans så han fick en ny lera att arbeta med på sin drejskiva. Då fortsatte han arbetet och slutförde sedan det kärl som han planerat.

Det är alltså inget fel på den Allsmäktige Gudens händer! Inte heller på hans plan! Felet ligger som sagt alltid i materialet.

Shiny diamonds in different shapes and colors on grey background

(5) SKATTEN

Allt jobb Gud lägger ner på lerkärlet är inte för att lerkärlet skall synas. Utan beredas för att fyllas med skatten. Vi äger inte skatten men vi skall reflektera den. De som reflekterar skatten liknas i bibeln för Guds Juveler.

> De representerar ett oerhört värde
> De är slipade så att de reflekterar ljuset på ett underbart sätt.

Jag sökte lite på nätet om hur Diamanter värderas. Det högsta betyget för en diamant kallas för ”Exellent”. Diamanten är då av yppersta kvalitet och helt perfekt. Det innebär att både formen och slipningen har utförts med oerhörd precision. Det innebär att diamanten kunde reflektera ljuset så bra som möjligt. Man brukar säga att en sådan Diamanten utstrålar Briljans Eld och Liv.

Gud talar med Abraham om en skatt!

1 Mos 15:1 Därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. Han sade: Var inte rädd, Abram. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Heb: Jag är ditt oerhört stora värde!

Sedan kommer kapitel 16 som handlar om ett misslyckande där Abraham trodde att det var Guds vilja! Lägg märke till att det var nu 14 års tystnad i Abrahams liv. Men Guds barmhärtighet och Nåd är det att han börjar om.

Sven Reichman sa en sak till mig jag aldrig glömmer: När Gud är tyst kanske han talar som mest.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig Herren för honom och sade: Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig.

Vad som hände i Abrahams innersta den här tysta tiden kan vi bara spekulera om. Men tydligen använde sig den Allsmäktige av tystnaden för att göra Abraham redo att kunna ta emot Nåden.

Vandra inför mitt ansiktes ljus och var perfekt!
1/ Ett förbund upprättades!
2/ Omskärelse som ett tecken!

Det här är en förebild på NT där omskärs vi i hjärtat och en bild på att vi blir perfekta diamanter som reflekterar Herrens Härlighet och inte vår egen härlighet.

Rom 2:29 Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.

Jag vet inte hur många år du har vandrat och Gud är tyst! Men jag har ett profetiskt budskap till dig här idag! Abraham trons fader gjorde fel och vi kan göra fel! Du kan ha ryckts med i olika sammanhang där du trott att detta måste ju vara Gud. Men olika händelser har gjort att du hamnat i de tysta åren. Ser du att Gud inte har någon plan B med Abraham?

Abraham var som det här misslyckade leran vi tog upp under (4) KÄRLET. Han hade nu liksom legat i blöt i 14 långa år. Nu tog Gud och lade honom på Drejskivan igen för att fullborda formningen. Det är som Gud sa: Abraham du är bara ett lerkärl! Jag är den skatt och det ljus som du nu skall reflektera i världen. Detta är min vilja inte bara för dig Abraham utan för alla som sedan följer dina spår.

Det kommer en tidpunkt vid den sista basunens ljud då Gud samlar alla hans Juveler. De som vandrat och formats och slipats för att reflektera ljuset från Herrens ansikte här i den allt mörkare världen. Med den hastigheten profetiorna uppfylls nu så kanske den stunden inte är så långt borta.

Men så har vi de som vandrar i spåren av Abrahams Tro!

Mal 3:16 Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn. 17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom (JUVELER) på den dag då jag utför (SLUTFÖR) mitt verk. (UPP 10:5-7) Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. 18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Hebreiskan och i King James så står det att han skall samla ihop sina Juveler. Det var ju exakt det vi tog upp om diamanten som slipats till perfekt för att reflektera ljuset. Det ena huset dras de till som söker berömmelse från människor. Det andra huset byggt på klippan söker de sig till som fruktar och ärar Gud.

De som är på Klippan har ju avsagt sig att gå i sin egen kraft! De har gjort sig totalt beroende av Gud! Om inte Gud griper in kommer situationen att bli hopplös. Men vi läste ju om att ingen kan stoppa de planer Gud har för oss!

2 Krön 16:9 Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft (NÅD) skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.

Vi ser ofta på problemen så att Gud nu skall förändra dem blixtsnabbt till vår fördel. Det gör han också ibland och ger oss rätt. Men ibland så får vi nåd istället att gå rakt igenom problemen. Vilket av de här lösningarna Gud väljer är upp till honom. Att låta honom få göra det är ödmjukhet!

Heb 4:15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

1/ Medlidande med våra Svagheter
2/ Barmhärtighet och ge Nåd till Hjälp

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission Göteborg

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Gud kan ge kraft

Bönedag – För Gud är inget omöjligt

För Gud är inget omöjligt

Bönedag i Emanuelskyrkan Kungsbacka
27/10-2018 med
Arrangör: Jesus for Life
Undervisning: Elvor Ohlin

Vi ska läsa om när profeten Sakarja får en uppenbarelse och en syn från Gud om återuppbyggandet av templet i Jerusalem. Året är 519 f Kr. Det är ett budskap med uppmuntran och en påminnelse om Guds vilja.

Sak 4:1  Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. 2  Han sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. 3  Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” 4  Och jag frågade ängeln som talade med mig: “Vad betyder dessa, min herre?” 5  Ängeln som talade med mig svarade: “Förstår du inte vad de betyder?” “Nej, min herre”, sade jag. 6  Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7  Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!” 8  Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 9  “Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer skall också göra det färdigt och du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till er. [ = härskarornas Gud] 10  Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa HERRENS sju ögon som far omkring över hela jorden?”

 • Talet 7 är fullkomlighetens tal. Guds “sju ögon” är symboliskt för Guds allseende och allvetande. Gud ser allt.

Ords 15:3  HERRENS ögon är överallt, de vakar över både onda och goda.

 • Guldljusstaken är en bild på Guds folk som är bärare av vittnesbördet (ljuset), om Jesus  och Guds ord, ljuset (Upp 1).
 • Guldet står för Guds verk och Guds helighet, det som är gudomligt: pånyttfödelse och helgelse i Kristus. Jesus är guld.
 • Oljan är bränslet eller drivmedlet – den Helige Ande
 • Olivträdet står för Guds förbund (Rom 11) och Guds nåd (Ps 52)

Skeendet på profeterna Haggai och Sakarjas tid berättar om hur Gud talar – påverkar – berör – förbereder – inspirerar till bön och ger kraft att lyda. Allt förs in i den riktning som Gud hade bestämt. Vi kommer tillbaka till Sakarjas syn men först ska vi göra en lång resa för att förstå omständigheterna på den här tiden.

Bakgrunden:

 • Jeremia hade profeterat om sydriket Juda fall och 70 års fångenskap i Babylon
 • Jesaja hade profeterat att kung Kores sedan skulle sända judarna tillbaka till sitt land
 • Daniel – var en av de bortförda judiska fångarna i Babylon

Dan 9:1  I Ahasveros son Darejaves första regeringsår – han som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjd till kung över kaldeernas rike – 2  i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt HERRENS ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år.Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.

Guds ord grep tag i Daniels hjärta och han började be enligt det.

Det fanns många falska profeter på Jeremias tid. De fick fel i det mesta (för att inte säga allt):

 •  De profeterade enbart framgång och goda tider och förkastade alla varningar från Gud som profeten Jeremia fick frambära
 •  Ingen invasion eller fångenskap till Babylon skulle ske, enligt dem.
 •  Deras budskap var: ”fred och trygghet, styrka och kraft”.

Babylonien intog Juda år 586 f Kr. Salomos tempel och Jerusalems murar raserades och brändes. ”Framgångsprofeterna” sa då att fångenskapen i Babylon skulle ta slut om 2 år (istället för 70 år).

Gud hade sagt att hans hus inte längre var ett bönehus, utan en rövarkula. Det är en plats för att göra vinst och få makt, att röva. Det allvarligaste var att man berövade människor på deras uppriktiga tro på Herren.

Att profetera eller be emot det som Gud har förutsagt är alltid en återvändsgränd.
HUR ska vi be?

Vi är inte kallade att vara överandliga..

 1. genom att måla upp en enbart positiv bild av framtiden eller lova en världsvid jätteväckelse. Gud har förutsagt ett stort avfall och svåra tider. Men Jesus sa också att evangeliet skall ut i hela världen – det ska vi be och arbeta för.
 2. Gud har sagt att judarna i förskingringen skulle få tillbaka sitt land. Bibelläsare såg profetiorna och bad i enlighet med det och profetian uppfylldes år 1948.
 3. Gud har sagt att alla folk kommer att vända sig emot Israel och Jerusalem. Det är ingen idé att be emot det. Men Gud har också sagt att Israel skall bli frälst – det ska vi be och verka för.

Vi är inte kallade att vara oandliga..

 1. genom att be om ”fred och en bättre värld” utan att tala om synd, omvändelse och Guds förlåtelse och frälsning.
 2. Gud har sagt att den här världen kommer att sluta i katastrof p g a synden och att skapelsen kommer att slitas ut. (Jes 51) Men han har också sagt att Jesus skall upprätta sitt fridsrike och Gud ska förvandla och förnya himmel och jord – det kan vi be om och tacka för redan nu!

Guds ord och Guds Ande [Ordet & Anden] leder oss i bönen.

Men VARFÖR ska vi be?
Det enklaste svaret är:

 • Därför att Gud har sagt det.

”Ni har inget därför att ni inte ber” (Jak 4). Vi kanske får börja med bönen: ”Herre, grip mitt hjärta och tänd bönens ande i mig!”

 • Gud har gett löften och vi uppmanas att söka och be enligt dem.
 • I bönen får vi del av det som är på Guds hjärta.
 • I bönen blir vi delaktiga i Guds plan.
 • I bönen förbereds vi för svåra tider.

Ett exempel är Daniel, som inte greps av panik när den babyloniske kungen Darejaves satte upp en skrivelse om dödsstraff för all annan tillbedjan än till honom själv. Visserligen blev han lurad till det. Men vad hjälpte det? En lag som utfärdats av kungen gick inte att ändra på enligt rikets lag. Det är farligt när en människa utger sig för att vara “ofelbar”. Vi har påven som ett skrämmande exempel i nutid.

Dan 6:10  Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. 11 Då kom dessa män instormande och fann Daniel i färd med att bedja och åkalla sin Gud.

Daniel blev kastad i lejongropen men vi vet hur det gick. Gud räddade honom mirakulöst. Han hade mer uppgifter för Daniel, därborta i Babylonien.

Babylonien intogs av Medien-Persien (Medo-Persiska riket) och kung Kores, precis som Jesaja hade profeterat. Ett nytt världsrike breder ut sig (ofta säger man Persien). Nu börjar stora löften från Gud gå i uppfyllelse. Det här går inte att läsa om i historieböckerna men Bibeln för oss till händelsernas centrum.
Det hade snart gått 70 år av fångenskapen. Vi går till Esra bok och läser hans egna ord:

Esra 1:1  …För att HERRENS ord genom Jeremia skulle uppfyllas, påverkade HERREN den persiske kungen Koresh sinne [ur]

Hebreiska ur betyder att Gud påverkade sinnet, uppväckte hans ande och öppnade hans ögon. Ordet har också innebörden att uppväcka och resa upp någon till att handla. Kung Kores befallde därmed alla av Guds folk att återvända till Jerusalem och Juda och bygga upp templet och staden.

Esra 1:5  …alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, [Hebr ur – vilkas ande Gud uppväckte – uppväcka och resa upp någon till att handla] gjorde sig beredda att ge sig i väg för att bygga upp HERRENS hus i Jerusalem.

Så är det när Guds kärlek griper hjärtat och driver till handling – man bara måste lyda och man vill lyda. (Fil 2:13)

Guds löften och kallelse stod kvar
Löftena om återvändandet stod kvar. Löften om återuppbyggnad och upprättelse stod kvar. Bönerna formades enligt Guds ord och Guds vilja. Israels folk hade svikit men Gud sviker aldrig. Förbundets Gud sviker aldrig i sitt förbund.

När vi återvänder till Gud står löftena kvar. Kan Guds plan för mitt liv stå kvar..? Även om jag har gått min egen väg i många år? Jag fick själv erfarenhet av det när jag kom tillbaka. Är inte det omöjligt? Jo, men för Gud är inget omöjligt!

Esra bok och Nehemja bok (GT) berättar om judarnas återvändande från Babylonien och återuppbyggelsen av templet och Jerusalem. Esra var en skriftlärd, av Arons släkt. Han älskade Guds ord och lag och han var en bedjare. Nu var han ledare för en av grupperna som återvände till landet.

Esra 7:27  “Välsignad vare HERREN, våra fäders Gud, som ingav kungen i hjärtat att han skulle smycka HERRENS hus i Jerusalem, 28  och som lät mig finna nåd inför kungen och hans rådgivare och inför alla kungens mäktiga furstar. Eftersom HERRENS, min Guds, hand var över mig fattade jag mod och samlade en del av huvudmännen i Israel för att de skulle resa med mig.”

Innan de reste utlyste Esra bön och fasta för att ”de skulle ödmjuka sig för Gud” och be om beskydd för fiender, bakhåll och andra faror.

Esra 8:22  Ty jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen: “Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl, men hans makt och hans vrede är emot alla som överger honom.” 23  Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss.

Esra hade frimodigt vittnat om Israels Gud men nu insåg han att hans egna ord sattes på prov. Det var en stark bekännelse men han hade en ödmjuk inställning i bönen inför Gud. Ingen självsäkerhet. Inget uppblåst krävande och proklamerande – och Gud bönhörde.

Kung (furste) och Överstepräst
Ståthållaren (fursten) Serubbabel ledde arbetet med att bygga upp templet i Jerusalem tillsammans med översteprästen Josua. I sina befattningar var de förebilder på Jesus som både Kung och Överstepräst.

Mostånd
Återuppbyggandet började i Jerusalem… grundstenen till templet var lagd och grunden påbörjad. Men det fanns motståndare och hårt motstånd reste sig i landet.

Esra 4:4  Men folket i landet gjorde judarna modfällda [(hebr) de gjorde deras händer kraftlösa] så att de avskräcktes från att bygga vidare. 5  De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet…

Motståndet var “berget” i Sakarjas syn. Tempelbygget upphörde i nästan 16 år.

Hebr 12:12 Styrk nu kraftlösa händer… [= uppmuntra till bön och förtröstan på Gud].

Vi får räkna med motstånd för det pågår en andlig strid. När Gud öppnar en dörr reser sig alltid ett motstånd. Det räcker inte med att “ta sig i kragen” eller med motivationspsykologi. Nej, Guds Andes inspiration och kraft är det enda som håller och består. Det är nu profeterna Haggai och Sakarja har en särskild uppgift.

Esra 5:1  Och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som de var uppkallade efter. 2  Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem.

Haggai betyder fest, högtidlighet
Sakarja
brukar  presenteras i Sakarja bok som “Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten”. Det finns ett profetiskt budskap i namnen.

Sakarja betyder Gud kommer ihåg.
Berekja
betyder Gud välsignar.
Iddo betyder vid den bestämda tiden.
Gud kommer ihåg, Gud välsignar vid den bestämda tiden.

Nehemja befann sig i det som nu var Persien och han reste tillbaka till Juda senare. Han fick höra att Jerusalems mur fortfarande var nedriven och folket led nöd. Nehemjas reaktion var att han grät, fastade och bad till Gud för situationen enligt Guds löften. I bönen fick han del av Guds hjärta, han blev delaktig i Guds plan och fick kallelsen att bygga upp Jerusalems murar.

Nehemja betyder (JHWH:s) Herrens tröst, Herrens andedräkt – ”Guds Andes tröst”.
Han var son till Hakalja som betyder den som väntar på Herren.

Ett levande tempel
Men detta handlar om något mycket större än enbart den tidens tempelbygge i Jerusalem. Det handlar om ett levande tempel byggt av levande stenar med JESUS som den levande stenen som ger liv till andligt döda stenar (1Petr 2). Det är ett tempel där JESUS är hörnstenen, grunden, byggmästaren och slutstenen. Det beskriver Jesu första och andra ankomst och ändens tid. Grunden är lagd och bygget pågår.

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

I Guds rike är Kungen JESUS i centrum.

Kol 1:16  …Allt är skapat genom honom och till honom.

Berget som Sakarja såg i synen är en bild av ett stort och starkt motstånd. Vi ser det idag i en ny global världsordning där människan styr utan Gud (Upp 13). Här samlas allt motstånd emot Guds vilja och Guds väg. Det är en överstatlighet och superkontroll , ett antikristligt världsherravälde. Här samlas allt som upphöjer sig och sätter människan i centrum – också ”med hjälp av Jesu namn”, dvs. falska apostlar och profeter. Jesus sa:

Matt 7:22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Alla dessa har gjort sig rika och kända och blivit beundrade och ärade ”med hjälp av Jesu namn” men deras liv och deras frukt vittnar emot dem. De känner inte Jesus och de är många. “Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar”, sa Jesus (Matt 7:15)

Hur stort berget än är och blir, kommer det att ”jämnas med marken inför JESUS” – för Gud har sagt det. Haggai profeterade om det sista stora berget som jämnas när Gud skakar:

Hag 2:22 Jag skall komma himlen och jorden att skaka. 23 Jag skall omstörta kungatroner och göra hednarikenas makt om intet… (Jmf Hebr 12)

Murlodet [sänklodet] var i Serubbabels hand. (Sakarjas syn)

Jes 28:16  därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten [Jesus prövades i allt, Hebr 4:15], en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver inte fly. [chosh – stressa, vara otålig] Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet…

Det beskriver en (rak) rättfärdighetens byggnad, Guds tempel i Kristus. Det är korsets budskap om Jesu seger.

Ängeln sa till Sakarja: …”inte genom (mänsklig) styrka [chayil], inte genom kraft [kuach]…” (Sak 4:6)

Ordet chayil ger betydelsen: Inte genom styrka eller armé. Inte genom förmåga och prestation. Inte genom effektivitet och duglighet, rikedom eller välstånd. Inte genom tapperhet och mod, dristighet och viljekraft.
Ordet kuach ger betydelsen: Inte genom kraft och kapacitet eller hjälpmedel (sådant är värdelöst inför Gud).

Vi har lätt för att lita på mänskliga förmågor och yttre hjälpmedel. Människor jagar metoder, tekniker, trender, andliga övningar och en mängd annat.
Genom min Ande ska det ske, säger Herren Sebaot [härskarornas Gud].

”Mitt hus ska vara ett bönehus”, sa Gud. Gud kan ställa oss i omöjliga situationer för att vi ska dö ned från att lita på något annat än på honom och för att lära oss att be.

Den ringa begynnelsen
Vem vågar förakta ”den ringa begynnelsen”? Elva lärjungar – en hade förrått Jesus. Och i hela världen hade Gud en skara på 120 män och kvinnor. Det var verkligen “en ringa början”! Guds verk är sällan det som syns och uppmärksammas i den här världen. När Gud börjar uppfylla sina löften brukar det vara ”en ringa begynnelse”.

Ordet ringa är qatan. Det betyder mycket liten,  ringa i mängd, storlek och antal, ålder och betydelse (obetydlig). Men Gud ville ha det så – och det var bara början!

Slutstenen [huvudstenen] ska läggas. Jesus ska komma tillbaka! Han som är A & O, trons upphovsman [begynnaren] och fullkomnare.

(Sak 4:7) ..man ropar [1917 års övers. – under jubelrop]: NÅD! NÅD över den!

Vår hjälplöshet öppnar för Guds nåd. NÅD är en oförtjänt gåva /oförtjänt frälsning /oförtjänt förlåtelse /oförtjänt helgelse / oförtjänt kallelse /oförtjänta uppfyllda löften / en oförtjänt himmel… evigt liv hos Gud.
Nåd är också Guds kraft som inspirerar att göra Guds vilja (idag). Vi får be om Guds hjälp och ledning. Vi får be om en äkta väckelse. Att många fler ska finna Jesus, Guds kärlek och den inre frid och harmoni som vi äger, få frid med Gud och evigt liv. Det får vi be om på den här bönedagen frimodigt, därför att Gud har sagt det. Gud vill det för Sverige och vi behöver det mer än någonsin.

För Gud är inget omöjligt och han gör allt han vill.

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Bönedag – För Gud är inget omöjligt

Fristaden-tillflyktsorten

Fristaden – tillflyktsorten

Predikan: Elvor Ohlin
Kungsbacka Equmeinakyrkan
10 oktober 2018
Lyssna på Mp3

Israels folk är här tillbaka i sitt land med ledning av Josua.

Jos 20:1  HERREN sade till Josua: 2  “Säg till Israels barn: Utse åt er de fristäder som jag talade till er om genom Mose, 3  de städer som en dråpare skall kunna fly till, när han av misstag och utan avsikt har dödat någon. Ni skall ha dem som tillflyktsorter undan blodshämnaren. 4  Och när någon flyr till en av dessa städer, skall han stanna vid ingången till stadsporten och förklara sin sak för de äldste i staden. Därefter skall de låta honom komma in i deras stad och ge honom en plats, där han kan bo bland dem. 5  Om blodshämnaren förföljer honom, skall de inte överlämna dråparen i hans hand, eftersom han utan avsikt har dödat sin nästa och utan att förut ha burit hat till honom. 6  Han skall stanna kvar där i staden, till dess han har stått till rätta inför menigheten och till dess översteprästen som då är i tjänst har dött. Sedan kan dråparen vända tillbaka och komma åter till sin stad och sitt hus i den stad som han har flytt ifrån.” 7  De avskilde Kedesh i Galieen, i Naftali bergsbygd, Sikem i Efraims bergsbygd och Kirjat-Arba, det vill säga Hebron, i Juda bergsbygd. 8  På andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, på östra sidan, utsåg de inom Rubens stam Beser i öknen på slätten, inom Gads stam Ramot i Gilead och inom Manasse stam Golan i Basan. 9  Dessa var de städer som utsågs till tillflyktsorter för var och en av Israels barn – och för de främlingar som bodde bland dem – som av misstag hade dödat någon, för att han inte skulle dö för blodshämnarens hand, innan han hade stått inför menigheten.

Det måste finnas fristäder om man råkade döda någon oavsiktligt eller av okunnighet. Att döda med berått mod och medvetet, gav dödsstraff.

Blodshämnaren var en nära släkting som hade rätt att hämnas – skipa rättvisa – på den som hade dödats och straffa honom. Ordet är (hebr) gaal och samma som bördeman och förlossare.

1Mos 9:6  Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild. [synd måste straffas]

2 Mos 20:13  Du skall inte mörda. (sjätte budet i Bibeln om vi läser som det står och inte tar bort bildförbudet, det andra budet)

Senare uppmanades israelerna – Guds utvalda folk – att döda och utrota 7 hednafolk som hade ”fyllt sina synders mått”. Det var dödsstraff.

Vad är skillnaden? Svar: motivet.
Lagens tid visade syndens allvar och konsekvenser. Det var ju också en skugga av den andliga verkligheten som vi ser i det Nya förbundet och i ljuset av NT.

Jesus tar upp budordet ”Du skall inte mörda”.

Matt 5: 20  Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. 21  Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. 22  Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud [rhaka], är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre [moros], är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. 23  Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, 24  så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva. [Den andre har något emot dig därför att han/hon känner sig illa behandlad. Det är inte särskilt bibliskt att bekänna något som man inte har gjort. En del ber om förlåtelse oavsett – det är väl ok om det blir försoning – men det är inte det som vi uppmanas till.]

Rhaka (hebr) är ett starkare ord än vi uppfattar i svenskan här. Det betyder att räkna någon som värdelös, tom, att nedvärdera en annan människa – alltså utifrån förakt och nedvärdering (mobbning). Likadant med moros (hebr) som betyder moraliskt värdelös.

(v 20) Den avgörande frågan här är: Vems rättfärdighet litar vi på? De skriftlärda och fariséerna litade på sin egen rättfärdighet. Utåt sett gjorde de “goda gärningar” och njöt av människornas beröm. Det är likadant idag: den globala agendan talar om ”goda gärningar”. “Men eran Jesus och någon frälsning behöver vi inte…människan är sin egen gud”, säger humanisten.

Skriftlärda och fariséer föraktade Jesus för han sa sanningen om deras inre. Där fanns redan syndens rot som skulle leda fram till att de utlämnade Jesus till att dödas och därmed gjorde sig skyldiga till mord, som budordet förbjuder. Det är onda uppsåt från synden i hjärtat.

Vi brukar säga att Jesus skärper buden. Ja, det gjorde han för den själv-rättfärdiga människan. Men den som bekänner sin synd får förlåtelse och tar emot Jesu rättfärdighet! Då är vår rättfärdighet “långt utöver de skriftlärdas och fariséernas” – vi litar på JESU RÄTTFÄRDIGHET.

Gud befallde om fristäderna redan till Mose. De är en påminnelse (förebild) om Guds frälsning. Fristaden var en plats att fly till för att rädda sitt liv. En plats av hopp för framtiden.

Stadsporten nämns många gånger i GT. Här satt de äldste, ledarna, i staden och tog viktiga beslut och här hade man rättegångar. Den som sökte skydd i fristaden måste stanna vid ingången till stadsporten och bekänna sin synd, sin skuld.

Stadsporten är en förebild på  korset. [Exempelvis “Jakobs stege” som är en bild på korset och Jakob utbrast: “…här är himlens port”.]
Bildligt kan människan beskrivas som en stad med murar (Ordspråksboken) och då står stadsporten för viljan. Vi väljer vad vi släpper in och vad vi inte släpper in. Muren kan vara ett skydd eller ”tankebyggnader som reser sig upp mot kunskapen om Gud…” (2Kor 10:5).
I fristaden var stadsporten bildligt Guds vilja.

”Dråparen” är en förebild på att alla är syndare. Alla är skyldiga inför Gud och får fly till fristaden! JESUS är vår fristad!

Den skyldige måste vänta tills översteprästen dog. När översteprästen dog fick han sin frihet. Han blev dömd till frihet.

Hebr 6:18  Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt [= fristad (samma ord i grekiska)] i att hålla fast vid det hopp vi äger.19  I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 20  dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Det står om översteprästen Melkisedek att han var utan början och utan slut. Han var en förebild på Jesus. En del tror att det var Jesus som uppenbarade sig för Abraham men det vet vi inte.
Jesu offer – hans död på korset – var det som satte oss fria.

Rom 4:25  han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Vår fristad och vårt beskydd är evigt – inte tillfälligt.

Hebr 7:24  …eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. 25  Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Stanna i fristaden! Stanna hos Jesus!

”Förbli i mig, så förblir jag i er”, sa Jesus, och till de nyomvända sa han: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:31-32)

Den Helige Ande visar och verkar. Ljuset kommer att öka, det kommer att klarna mer och mer..

Alla hade rätt att komma till fristaden som befann sig i dråparens situationen. Men till fristaden Jesus får alla komma – både för medveten och ouppsåtlig synd. All synd.

Joh 6:37  Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Ps 46:2  Gud är vår tillflykt [fristad, trygg plats, hopp] och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3  Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, 4  om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror.

I orden finns betydelsen en ”mycket närvarande, överflödande hjälp” (matsa meod) …genom nöd /genom vedermöda /genom smala passage (tsara)
Jesus har gått före!

Ordet meod betyder också högtid eller avtalade mötestider: Jesus har bestämt möte. Han har bestämt möte med dig ikväll (idag). Och ibland får vi de där speciella Guds-mötena när vi säger efteråt att “Gud mötte mig så starkt. Han talade till mitt hjärta.” De kommer sällan när man själv tycker att man behöver det, enligt min mening. Gud vet vad vi behöver och ibland händer det när vi minst anar eller förväntar det.

Lagen är en blodshämnaren
Guds lag överbevisar om synd och dömer syndaren: Skyldig!
Den  kan inte friköpa eller ta itu med hjärtat. Vi kan känna oss dömda därför att lagen avslöjar – men den driver oss till korset. Lagens uppgift är att avslöja synd och driva oss till korset och Frälsaren.
Den första fristaden hette:

 1. Kedesh som har betydelsen renhet
  – där man blir ren (inte delvis eller halvt, utan “ren” helt och hållet)
  – förlåten och renad i Jesu blod.

Samvetet “samvetar” – vet tillsammans med lagen – och ger en medvetenhet om synd och skuld. När vi flyr till Guds fristad – JESUS – då får vi ett rent och känsligt samvete igen. Vi kan ju både döva samvetet och våldföra oss på det så att vi gör tvärtemot det vi vet är rätt. Men Jesus ger ett rent och känsligt samvete OCH vi blir renade från döda gärningar.

Hebr 9:13  Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, 14  hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Sakta men säkert byts drivkraften ut.

Vi drivs inte längre av dåligt samvete för att duga ..så att vi gör döda gärningar. Vi drivs av den helige Ande som leder oss in i gärningar som Gud har förberett – och så får Gud äran!
Och om – eller snarare när, för det händer ibland på grund av den fallna naturen vi bär på – vi faller tillbaka i det gamla tänkesättet, det gamla tankemönstret, då kommer Anden till vår hjälp.

Matt 5:3  “Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. 4  Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.

Jag tänker på den förlorade sonen som ”kom till sig själv”. Han kom till slutet av sig själv.  Fattig i anden. Ofta sker det genom misslyckanden då vi inser vårt totala beroende av Guds nåd.

Jag vill än en gång sticka in en parentes: Den nya världsordningens (NWO) Agenda 2030 gör allt för att lägga dåligt samvete på människor och skuldbelägger för att driva alla in i sin plan. Här är det viktigt att vi är uppmärksamma, för vi drivs inte längre av dåligt samvete. Vi drivas av den Helige Ande. Vi är fria i Kristus och tjänar honom.

Den andra fristaden hette:

 1. Sikem som betyder skuldra, börda.
  – här är platsen där bördan läggs ned. Oket brister sönder.
  Den tyngsta bördan är synden. Men vi kan också bära på andra bördor som vi inte ska bära: Bördor av oro för framtiden, oro för familj. Ja, vi människor kan göra oss oro och bekymmer för allt möjligt. Här får vi lägga ned våra bördor – och om vi har svårt att släppa taget får vi be Herren om hjälp att så att vi slutar oroa oss. Vi får också bära ”bönebördor” som vi får bära i bön inför Gud, inför Nådens tron.

Den tredje fristaden hette:

 1. Kirjat Arba eller Hebron.
  Kirjat Arba betyder uppbyggnad eller uppsamling i 4 väderstreck och Hebron betyder gemenskap. Det talar om Andens enhet när Jesus samlar sitt folk från alla håll och kanter – och Jesus är i centrum.
  Vi söker inte efter vad vi kan vinna ”med hjälp av hans namn” eller vad vi kan bli. Jag behöver inte bli något alls i den här världen eller bland Guds folk – bara jag får vara din, Jesus! Men när han kallar, då vill vi följa och tjäna och lyda honom.

Den fjärde fristaden hette:

 1. Beser som betyder stark, ointaglig plats.
  Vi läser Davids ord:
  Ps 139:5  Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
  Att vara i Guds hand är den tryggaste platsen som finns. Ingen kan rycka oss ur hans hand (Joh 10:29).

Fristäderna låg centralt och synligt så att ingen hade för långt dit. Vi läser i Apg:
…Gud är inte långt borta från någon enda av oss (Apg 17).

Den femte fristaden hette:

 1. Ramot och betyder höjder, högt belägen plats. David skrev om Guds ingripande i sitt liv när han lyftes upp ur dy och ställdes på den fasta klippan (Jesus).

Ps 40:2 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta.

Vägen till fristaden måste rustas upp och göras jämn (5Mos 19:3).

Ps 34:5 Jag sökte HERREN och han svarade mig, ur all min förskräckelse (all fruktan) räddade han mig. 6 De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel…

Det får mig att minnas den där natten för många år sedan när jag gick mina egna vägar (inte Guds väg) och väcktes mitt i natten en gång, av att någon stötte till mig – men det var ingen där. Den enda tanken som fanns inom mig var: kan min tro rinna ut i sanden? Kan min tro dö ut?! Jag skämdes för att be till Gud. Det kändes som att “rodna av blygsel” för jag visste att jag levde i synd. Jag bad: “Snälla, låt aldrig min tro rinna ut i sanden eller dö ut”. Det var naturligtvis den Helige Ande som gav mig vett att be så. Gud hörde den bönen – och han hörde andra som bad för mig.

…7 Här är en betryckt som ropade och HERREN hörde honom, han räddade honom ur all hans nöd. 8 HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. 9 Smaka och se att HERREN är god. Salig [esher] är den människa som flyr [chasah = fly för beskydd, förtrösta] till honom. 10 Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.

“Smaka och se att Herren är god”
Den versen får mig att tänka på hummus, en kikärtsröra från Mellanöstern. Jag bodde i Israel ett antal år i min ungdom och där åt jag mycket hummus. När Janne och jag som nygifta, var i israel ville jag inviga Janne i den här goda rätten men Janne vägrade. Aldrig! Det ser jätteäckligt ut! Jag vill inte ha! Ungefär så var hans reaktion. Men du kan väl smaka?! sa jag, du kan inte veta förrän du smakar! Men Janne vägrade.
Det är så många resonerar om Gud. Nej, jag vill inte ha med Gud att göra och jag tror inte på någon gud..
Men en dag bestämde sig Janne för att smaka. Va?! Det är ju jättegott!! Sedan fick jag inte ha min hummus ifred för Janne ville ha hummus både morgon, middag och kväll.
Likadant med tron för den som en dag tar emot Guds gåva, frälsningen i Jesus Kristus. Varför gjorde jag inte det här förut! Gud är ju god! brukar det låta då.

Esher (hebr) kan översättas välsignad eller ledd på en jämn väg. Jesus har jämnat vägen för oss.

Vi läste också ”lider ingen brist?” Då måste det väl vara fel på min tro om jag lider brist, eller?
Paulus skrev:
Fil 4:12  Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. 13  Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Han var alltså väl förtrogen med både med hunger och fattigdom och andra brister.
I fristaden fanns mat och förnödenheter – det man behövde – det får vi också be om och i Kristus finns det hjälp att få under alla förhållanden. Fortsättningen i vers 19:

19  Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

Det som Paulus skrev om här var ju framför allt yttre brister som mat och kläder osv. Men Jakob tar upp inre brister:

Jak 1:2  Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3  Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4  Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 5  Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

Vilket underbart löfte! Gud säger inte: “Å vad du är trög som inget fattar”. Nej, han ger vishet när vi brister. Yttre prövningar kan producera en djupare förtröstan på Jesus och att vi formas enligt hans vilja till fasthet och urskiljning så att vi inte vajar hit och dit… eller blir bedragna, som Jesus varnade för. Gud ger oss vishet att förstå att även prövningar kan föra med sig en god frukt – för vishet är ju också att förstå vart vägen leder.

Invånarna i fristaden hade som uppgift att ta hand om dem som kom dit utifrån. Detsamma gäller oss.

Fristaden skulle vara tydligt skyltad (enligt judisk tradition). Det gällde liv eller död om man nådde dit! Guds evangelium ska spridas tydligt och klart! Alla måste få höra.

Jag läste en artikel i tidningen Dagen idag: En ledare i söndagsskolan frågade: “Hur kommer Jesus in i våra liv?” Ett av barnen svarade snabbt: “Han kryper in genom örat”.

Det var ett roligt och härligt svar, för det står ju att Tron kommer av predikan [att höra] och predikan i kraft av Kristi ord. (Rom 10)

Den sjätte fristaden:

 1. Golan – (rot: galah) befria, frälsa och (rot: gai) glädje över frälsningen

Mina tankar går till Nehemja bok. Israels folk var tillbaka i landet. De hade börjat bygga upp templet och bygga upp ruinerna. Esra som var skriftlärd la ut texten om lagen och Guds bud. När folket hörde detta föll de i gråt. De grät och grät och grät. De grät över sina synder, över misslyckanden, besvikelser och motgångar. De var helt förkrossade. Men då sa Nehemja:

Neh 8:10 …Var inte bedrövade, ty glädje i HERREN är er starkhet.

Det finns en ”grundglädje” i frälsningen oavsett hur livet är just nu, därför att Guds kärlek är oförändrad. Vi sjunger i en gammal sång:
Hans kärlek är gränslös,
hans nåd är oändlig
…han giver och giver och giver igen.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Fristaden-tillflyktsorten

GUDS ANSIKTES LJUS

anotherJwebhagin

Jag sa senast i Kungsbacka att om vi inte förstår att Ormen försöker framställa Mörker som Ljus riskerar vi bedras. Mycket av det som vi idag kallar för Andlig Krigföring är rökridåer från vår listige fiende. Mörkret arbetar frenetiskt med olika knep och läror just för att vi skall ha högre tankar om oss själva än vi skall ha. Det finns ju många varningar om det! 2 Tess 2 Tex.. antikrists ande skall upphöja sig i Guds Hus!

ljus

Inte ens när vi blir troende försvinner den här skadan från Eden. Vi är förblindade i våra hjärtan och behöver hjälp. Kanske det största beviset på det finner vi i Mt 7 där huset byggt på jorden är Mörker. Mörker i bibeln beskriver Syndens konsekvens! Det finns alltså Mörker och om vi inte underordnar oss Ljuset kommer alltså Mörkret att ta över. Just därför talar bibeln om tuktan och om kors.

Heb 3:12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. (MÖRKRET som LJUS)

Levande Gud kommer in i hjärtat genom Levande Ord! (Heb 4:12)

Det är en kuslig tanke men Ormen sa att vi skulle bli som Gud med Kunskap om Gott och Ont. Mörkret har en tendens att bedra oss så vi tror att vi kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Det här är viktigt att vi förstår!

glimmar

När jag tar emot Jesus Kristus i mitt hjärta börjar en kamp. Jag måste var tag ta på mig korset och följa honom. Varför det? Jo just därför att annars tar Mörkret över! Lägg märke till orden Min Herre och Min Gud! Det innebär att han är både min Kung och min Domare! (Avskiljare av Mörkret i mig)

Huset på Jorden är byggt av en visdom som ser ut som ljus men är mörker. Jag tycker det helt ser ut att handla om den lära som Trosrörelsen och Bill Johnson lär ut. De här nya Apostlarna och Profeterna som man menar att den nya segerrika församlingen skall bygga upp riket på jorden innan Jesus kommer tillbaka. Den visdomen gör även skillnad på människor (Jak 2:1 + 2:9) Vi kan läsa om den i Jak 3:14-16. (Den är Själisk och Jordisk och Demonisk)

Därför måste vi få Himmelrikets nycklar från Gud! Det är den visdomen som kommer ner från ovan (Jak 3:17-18) Det är förmågan som kommer från Gud och som kan åtskilja Ljus och Mörker. Men den visdomen har alltså med Korset att göra! Du får den alltså genom att vandra Korsets väg. Gud måste alltså få en öppen dörr in i våra hjärtan för att det skall kunna ske.

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare (ÅTSKILJARE) över hjärtats uppsåt och tankar. (MÖRKER OCH LJUS) 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. (DOMAREN)

Det här har verkligen med Andligt ledarskap att göra! För om inte detta sker i våra hjärtan kommer vi att bli blinda ledare som leder blinda. Det mesta av den andliga ledarskapsträning vi får höra idag är mörker för det saknas ett Kors. Det är totalt omöjligt att du kan träda fram som en andlig ledare utan att ha upplevt korset i ditt liv. Men har du upplevt korset så kommer din mun att tala om denna underbara Kraft. (1 Kor 1)

Låt mig nu ta ett exempel! Att samla in pengar och hjälpa någon fattig! Det kan vi alla göra utan att Herren är Gud i våra liv! Att samlas på stora arenor för att där manifestera för världen att Kristna kan samlas det kan vi också göra. Det här bedömer nu de flesta vara Ljus! Om vi fastnar i detta tankesätt så måste ju Guds Rike vara något som vi kan sätta upp själva!

Men bibeln säger att det vi kan göra själva är aldrig Nåd! Sven Reichmann sa en gång!
> Ljus = Nåd
> Mörker = Egen Kraft – (Men det uppträder som Ljus)

Ljuset först! Agape –  Herren vår Gud! (Mt 12:30)
Sedan gärningarna! Agape – Din nästa som dig själv! (Mt 12:31)

Du kan även se detta i Joh 3 + (2 Sam 2:28-29)
Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.

Herren vår Gud kom med Ljuset! Hans Rike är ljus !
1/ Söka Guds Rike först!
2/ Sedan det andra!

Här ser vi vad som är vår första prioritering! Herren vår Gud måste först lysa upp våra hjärtan! Om inte detta sker är alla gärningar för att jag skall berömma mig! Det finns i oss alla och utan korsets kraft i våra liv är detta omöjligt (1 Kor 1) (Jer 9:23-24) Till och med andliga manifestationer kan man berömma sig av (Mt 7:21-23)

Kom ihåg vad skadan från Eden egentligen innebär! Vi vill bli som Gud med Kunskap om Gott och Ont! Om vi fortfarande drivs av detta hur kan vi då Agape Herren vår Gud av hela vårt hjärta ? Gud är en Domare som skiljer Ljus från Mörker!

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Hans sken till vår nästa inte vårt sken – Gal 1:16)

Apg 26:18 för att du skall öppna deras ögon (SINNEN) så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt (EXOUSIA) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Orion

Det är här vi missar och som gör Satan så framgångsrik idag att infiltrera. Vi ser på det mörker som förnedrar Alkoholism Narkotika Våld och brott mm. Men när Satan kommer som en Ljusets Ängel med sitt Mörkret som ser ut som Ljus! Då förstår vi inte att det kommer från exakt samma rot Synd. När det Ljuset uppträder i Jesu namn är det ytterst få som överlistar det. Det är precis vad jag tror Paulus varnar för i Rom 11 (Höga Tankar)

Vi behöver alltså det ljus som strålar från Kristi Ansikte!

3 Mos 26:9 Jag skall vända mig till er (Heb: MITT ANSIKTE) och göra er fruktsamma och föröka er (VÄXA UPP OCH BÄRA MYCKET FRUKT) och jag skall upprätthålla (FULLBORDA) mitt förbund med er. 10 Gammal gröda, som legat inne länge, skall ni ha att äta. Ni skall tvingas skaffa undan den gamla för den nya. (MT 13:52) 11 Och jag skall resa upp min boning mitt ibland er, och jag skall inte avvisa er. (KASTA UT) 12 Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk. 13 Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud.

GUDS NÅD HANDLAR 1 (3 Mos 26:9) Jag skall vända mitt ansikte till er!
2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

RESULTAT 1:
2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar (eller Reflekterar) Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Gud avtäcker sitt ansikte för oss! När vi avtäcker vårt ansikte sker en mäktig förvandling! Det är alltså vår inre människa det här är frågan om. Att se Herrens ansikte är att bli välsignad! Den som får se ljuset från Herrens ansikte växer till och bär frukt.

När ÖP varit inne och gjort sin tjänst på den stora försoningsdagen och stänkt djurblod på nådastolen skulle han komma ut och välsigna folket. Alla var glada och jublande när man fick se hans ansikte igen. Detta var beviset för att Gud tagit emot offret!

Först såg man honom sedan såg man honom inte mer sedan jublade de när de fick se hans ansikte. Jesus Kristus vår överstepräst sa likadant. De skulle bli överlyckliga när de såg hans ansikte igen och då skulle glädjen vara evig. (ANDLIG) Då skulle de få bevis på att Gud tagit emot offret! Guds eget ansikte Jesus Kristus skulle gå in i det Himmelska Tabernaklet och betala med sitt eget blod för våra synder. Han skulle sitta där på faderns högra sida! Både som Kung och som Präst och sända oss Anden.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.16 En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.

Sanningens Ande = Avtäckande Realitet! Han skall föra oss in i fullt Avtäckande! Vilken välsignelse! Han skall ta bort vårt täckelse så att vi kan skåda ljuset från Herrens ansikte.

Sak 6:12 Och du skall säga till honom: Så säger HERREN Sebaot: Se, där är en man som skall kallas Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga upp HERRENS tempel. 13 Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät och sitta på sin tron och regera; och en präst skall han vara på sin tron; och fridens rådslag ska vara mellan båda.

Herrens Ansikte Jesus Kristus är både Kung och Präst!
Han både välsignar och regerar på samma gång! Här beskrivs hans verk som både ett Åkerfält som växer upp. Men också som en byggnad eller ett tempel som byggs upp. (1 Kor 3:19) Paulus säger att de är både Trädgårdsarbetare och Hjälper Gud att bygga (Gud ger Växten)

Hur bygger då Gud upp sitt tempel! Hur får Gud växten att producera frukt? Det finns bara ett enda sätt! Det här är Andligt ledarskap! Ni måste väl hålla med om att en ledare måste vandra i Ande? Uppbyggnaden av församlingen och Guds Rike sker när vi följer Anden in i hela sanningen (Joh 16:13-16)

GUDS NÅD HANDLAR 2 (3 Mos 26:9) (Jag skall fullborda mitt förbund med er!

RESULTAT 2: Guds Finger skrev på stentavlor 10 Guds bud! Guds Andes ljus förmedlar Sanningen på ett överbevisande sätt rakt in i våra hjärtan! När lagen gavs på Sinai dog 3000 män när Andens överbevisande ljus kom på Sions berg blev 3000 frälsta.

Mose förde Instruktion och Bokstav till folket = Död! (HUR VÅRA HJÄRTAN ÄR)
Jesus för Nåden och Sanningen in i hjärtat = Liv (RÄTTFÄRDIGHET genom TRON)

Hur behandlar vi nu Ljuset som kommer till oss? Tar vi emot det nära?
Om vi gör det så blir vi Guds Barn (Joh 1:12)
Paulus kallar oss Ljusets barn (1 Tess 5)

REPETITION RESULTAT 1 När vi får se det skenet från hans ansikte! Vi blir som träd som växer upp och bär God frukt! Eller som Paulus beskriver ett Husbygge som byggs upp! Paulus säger att vår uppgift är att reflektera exakt samma sken! Detta ljus är Andens ljus och därför ingenting som finns i oss själva! Detta ljus är alltså tillväxt och byggnadsmaterial. Det är absolut ingenting som kommer från oss själva.

Bilden stämmer exakt med den Jesus tar i Mt 7
Av frukten skall du lära känna Trädet!
Falska Profeter = Gå före och lysa upp en Väg!

GUDS NÅD HANDLAR 3 (3 Mos 26:10) Det kommer en tillväxt så snabbt att ni kommer att äta både säd från det gamla förrådet samtidigt som skörden kommer in till det nya förrådet.

RESULTAT 3
Mat 13:52 Då sade han till dem: Därför är varje skriftlärd, som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt (KAINOS) och gammalt.

Det är exakt vad jag nu gör för er. Jag undervisar ur GT och så kommer Andens Ljus och det blir som nytt i Jesus Kristus.

GUDS NÅD HANDLAR 4 (3 Mos 26.11)
Jag skall mitt bland er resa upp mitt tabernakel!
Jag skall inte kasta ut er!

Heb: Mishkan – Vilket har följande betydelse Tabernakel vilket kallades ”Mötesplatsen” – Här möts alltså Människa och Gud! (1 Krön 6:31-32)

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (TABERNAKLADE) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Här ser vi att Tabernaklet är en bild på mötesplatsen mellan Människan och Gud. Det är en bild på Människosonen som iklädde sig mänsklig gestalt. Det är härifrån Paulus i första hand hämtar sin favoritfras ”I Kristus”

RESULTAT 4
Tack vare den här boningen i Kristus Jesus så kan Gud ta emot oss! När Jesus fullbordade sin tjänst som det fullkomliga tabernaklet rämnade förlåten. Nu har Jesus Kristus upprättat en ny mötesplats i sig själv och det är genom Anden.

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Han erbjuder oss att frimodigt komma in till denna relation med honom. Han lovar att inte kasta ut oss! Joh 6:37 Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse.15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

GUDS NÅD HANDLAR 5 (3 Mos 26:12)
Jag skall vandra i mitten av er och jag skall vara er Gud och ni skall vara mitt folk.

RESULTAT 5
Jesus Kristus vandrade som en levande Mötesplats mellan Människa och Gud! Du får gå in i denna mötesplats i Kristus Jesus! Det finns ett syfte med detta? När du går in får du se något som totalt förvandlar ditt liv! Ljuset kommer in i ditt hjärta! Vi får se honom som han verkligen är! Nu tar Guds Nåd över och vi får kasta sandalerna och stå på Helig mark.

Mose ställde frågan: Vem jag att jag skulle gå till Egypten?
Gud svarar: Jag är!

Det är nämligen så att om vi är Guds Folk skall vi sprida hans sken till andra! Den Kunskapen om Gud som du får se stråla i Kristi Ansikte. Den skall vi föra vidare till andra i Världen som är i slaveri så att de också kan bli Guds Folk.

GUDS NÅD HANDLAR 6 (3 Mos 26:13)
Jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egyptens slaveri!
Jag har brutit sönder ert ok!
Jag har låtit er upprättas!

RESULTAT 6
Kommer ni ihåg min predikan om Doulus? 2 Mos 21:1-6

Man var slavar i Egypten precis på samma sätt som vi är slavar i Världen. Man byggde år Farao istället för att tjäna Herren! Farao symboliserar denna tidsålders gud! Vi har absolut inget val i livet! Antingen tjänar vi Farao eller så tjänar vi Herren! En Doulus är en som förstått detta under ökenvandringen! Kommer ni ihåg att många ur folket inte förstod detta utan gjorde sig avgudar och ville vända tillbaka till Egypten? Församlingen som förkastar Nåden gör precis likadant.
Alla som lever i villfarelse är Slavar (2 Petr 2:2) Men de tror de är Fria!
De som kommer in i Kristus och förblir där är Fria!

tabernaklet

HERRENS TABERNAKEL MÖTESPLATSEN

Den som ville bli en Doulus han fick sitt öra genomborrat vid dörren! Han blev då sin Herres tjänare för hela livet! Det här är faktiskt en bild på helighet för det är att vara avskild enbart för sin Herre! Vad var det nu du och jag var avskiljda till? Jo att reflektera vår Herres ljus! Eller att ge himmelskt bröd åt människor.

Gud slog alltså upp sitt Tabernakel bland oss människor.Tabernaklet i öknen täcktes av skinn! Men innanför skinnet fanns ett ljus! Bara prästerna fick gå in i det heliga till det ljus som lyste där. Ljuset som brann här tändes från altarglöden som tändes av Gud själv. Det skulle kasta sitt sken på skådebrödsbordet eller hans närvaros bröd eller hans ansiktes bröd. Bara prästerna hade rätt att äta av dessa bröd! Detta rum kallades ”Det Heliga” eller för ”Sanningen” Bröden var 12 genomborrade Kakor!

Gud tänder Altarelden från himlen! Samma eld lyser upp ljusstaken i Tabernaklet! Detta ljus lyser sedan på 12 genomborrade brödkakor! Vi kan nästan höra ekot från 1 Mosebok här: Varde Ljus! Alltså låt Planen och Guds vilja ske på jorden som den sker i Himlen (I GUD) Planen får sin början på ett Altare. Senare får Planen sin bokstavliga uppfyllelse på Golgata där Guds Son frivilligt gav sitt eget liv.

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd.

ljus

Gud tänder sedan lampor på Pingstdagen! Från Guds Himmelska Tabernakel kommer nu Eld som tänder Ljusstaken i det Heliga. Det församlingen nu gör är att kasta skenet på de 12 genomborrade brödkakorna som ligger där. Hur skall jag veta idag om det här är Guds Ljus eller ej? Det tänds ju eldar överallt idag! Men om inte ljuset uppenbarar Jesus Kristus och hans plan är det Mörker. Det är Denna Tidsålders gud som samlar till sitt hus (SE NÅDERESULTAT 1)

Vår uppgift är att kasta skenet på hans ansiktes bröd eller hans närvaros bröd! Det finns ingen smörjelse eller olja vars uppgift inte är Helig just för denna uppgift. Om någon kommer till er och ger sig för att sprida ”Fire” men är oförmögen att uppenbara Guds Plan är han i mörker och inte ljus.

Uppdatering: Eller som Rick Warren säger: “It is my deep conviction that anybody can be won to Christ if you discover the key to his or her heart. . . . It may take some time to identify it. But the most likely place to start is with the person’s felt needs.”1 (Rick Warren)

Men om vi skall följa Rick Warren så kommer vi få problem med Gud för bibeln säger.
1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Rick Warren menar att vi måste göra om budskapet så det passar personen. Just detta är Laglöshet på Hebreiska. Att göra om den ursprungliga meningen så att det betyder något annat. Det är exakt vad vi kommer att se i den avfallna kyrkan byggd på blotta Jorden.

2 Pet 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Sanningen är den att vi måste förkunna evangeliet oförvridet med exakt samma mening som Jesus menade. Detta kommer att komma i konflikt med Världens åskådning och de här två synsätten kan aldrig någonsin förenas. Det ena är Mörker och ser ut som Ljus!

Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.

Följer vi Rick Warren innebär det att människan kommer i centrum! Den här rörelsen påstår att vi skall studera människan först. När vi gjort det skall vi genom att använda den kunskapen få vår församling att växa till. Någonting är allvarligt fel här och Paulus själv sätter fingret på detta i Korint. Han säger att de som tänker som Rick Warren är fångade i just detta Mörker som vill framträda som Ljus.

2 Kor  4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. (OERHÖRDA RIKEDOMAR). Han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Herren har visat mig att han kommer att uppväcka fiendeskap mellan de här två tankesätten. Mellan Ormens säd och Kvinnans säd

parousia6

Predikan från Parousia Mission Göteborg 7/10-2018
Janne Ohlin

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on GUDS ANSIKTES LJUS

Ljuset som är Mörker

Inledning: Den här predikan kommer som en uppfyllelse av en dröm jag hade för några år sedan. Det hela började med att jag befinner mig i en liten by utanför Finspång. Vi står intill dörren till en källare i min Mormors hus. (Gud visade detta som ett tecken) Bara någon vecka efteråt ringer min bror och berättade om att en släkting precis just dött vid denna Källardörr. (Det här kunde bara Gud vetat om!) Så för mig blev detta ett tecken på att denna dröm är viktig. Det blev ännu mer tydligt när Gud lät en person som bott 100 meter från händelsen i Källardörren i denna lilla by sitta med i mötet 26/6 i Kungsbacka då jag predikar detta budskap för första gången. Man blir ju stum av förvåning över Gud ibland men han vet ju allt.

Drömmen: Vi stod alltså med ryggen mot denna källardörr det var kolsvart Natt då Herrens röst kallade oss framåt. Plötsligt kom det skinande små huggormar emot oss som såg ofarliga ut. Men vi kunde liksom tränga igenom ljuset med våra ögon så att vi såg att de var mörka invändigt. Då plötsligt förvandlades de och blev oerhört aggressiva och försökte attackera våra ögon! Vi kämpade och stod emot dem och de flydde de in i en Vingård för att gömma sig.

Det kommer ner ett intensivt vitt sken från himlen som lyste på oss! Sedan säger Herren! Jag skall visa er varifrån de här skinande ormarna kommer ifrån. Då får jag se två händer komma ner från himlen i samma strålande vita sken. Händerna viker undan en massa torrt gräs så att ljuset nu kunde lysa upp en öppning in i Vingården. Där fick vi se en jättestor Huggorm föda levande ungar. Den sista ungen som föddes förvandlades blixtsnabbt till en orm som liknade en drake med två huvuden. Den såg verkligen hemsk ond ut!

Efter detta var vi tillbaka igen i lampans sken och då säger Herren igen: Titta nu!  Nu ser vi hur lampan vänder sig rakt över denna vingård med ett oerhört intensivt kritvitt sken. Nu blir det fart på ormarna som inte tålde ljuset! Alla dessa ormar samlades nu i stora ormgropar!  Efter detta var vi tillbaka igen under lampans sken! Nu rakt framför oss lyste lampan upp den vägen som vi skulle vandra på. Den var smal men den var helt jämnad!

Drömmen avslutades med att Herren talade från himlen till oss: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan Ormens säd och Kvinnans säd! 

Det är alltså om det här min undervisning beskriver här! Jag upplever det här som ett profetiskt budskap över vad som nu sker i Kristenheten! Ormen hade här två huvuden det innebär att det har två uppgångar och fall genom historien (Irwin Baxter) Om nu Nimrod vars namn betyder: Låt oss göra uppror! Var det första Babylon! Så säger 2 Tess 2 att det kommer ett liknande uppror igen i ett nytt och sista Babylon! Alltså Ormens sken som är Mörker skall upphöja sig över Guds ljus!

Inte heller att jag hade en annan dröm när en affärsman står där med samma ljus som ormarna i drömmen och upphäver sig med förakt över Sven Reichman. (Hans död ett tecken?) Då säger Affärsmannen: Jag skall ta över era konferenser! Vi ser det nu hur Trosrörelsen och NAR  har infiltrerat kristenheten man har använt Sverigebönen. Nu har man en stor konferens i Citykyrkan i Stockholm. Kära vänner det stora avfallet är här! Kan vi skilja på Mörker och Ljus?

 

Drömmen nämner jag inte under predikan i Kungsbacka (Mp3) >>

sotc1

1 Kor 1:27  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Guds vilja är alltså att göra oss svaga i oss själva!
Göra till intet det som tror det är något!
Föra över uppmärksamheten från oss till Herren

Profeten Samuel såg till det yttre när han var hos Isai för att smörja en av hans söner till Kung. (1 Sam 16:7) Men Gud utväljer inte efter det yttre utan han ser till hjärtat! Jag tror att det är precis därför Mt 22:14 säger: Ty många är kallade, men få är utvalda.

Att Paulus nu skrivet till en Kristen församling visar att vi har Problem! Vårt hjärta är så infekterat från mötet med Ormen att skenet fortfarande finns kvar i våra sinnen. Om vi inte blir av med denna drivkraft i hjärtat kommer vi att berömma oss. Vi kommer att tala mer om oss än om Herren.

Kristna TV kanaler!
Kristna Tidningar!
Kristna Konferenser!

På senare år har ett nytt fenomen dykt upp på scenen Kristna kändisar! Om någon känd i världen blivit frälst har vi lyft den personen till skyarna. Texten vi läste handlar om att göra skillnad på människor. Jakobs brev säger att göra skillnad på människor är Synd! (Jak 2:9) Tänk nu om det skulle bli en känd sångare frälst! Han måste vi bara lyfta upp hans berömmelse får vi del av! Det här har med hjärtats problem att göra!

Mt 7 beskriver 2 Hus byggda med två olika sorters visdom! Den ena är byggd av visdom från ovan på Klippan (LJUS) Den andra är byggd av visdom från Jorden! (MÖRKER) Mörker i bibeln är antingen Synden själv eller dess Konsekvens! Bedragna blir vi om vi förblindas så vi inte ser och förstår att Mörkret uppträder som Ljus!

Jakob har en intressant sak att berätta för oss i Kapitel 3:15-16. Det finns en visdom som kommer ovanifrån som är Rent ljus utan Mörker! (BYGGNADSMATERIAL) Sedan en Visdom som är Jordisk och själisk från de Fallna Änglarna (BYGGNADSMATERIAL)

Jesus Kristus samlar alltså under sig själv och bygger upp sitt hus genom heligt ljus från ovan. Det är ett ljus som överbevisar oss till lydnad under en Kung (Apg 5:29) Petrus fick Ljus ovanifrån och på detta skall Guds Son bygga (Mt 16:16-18) Det är exakt det Paulus beskriver är Guds Rådslut och Vilja i EF 1:9-10 Att samla allt som är i Himlen och på Jorden och göra det till ETT under 1 Kung. Vi kan bara bli detta om vi är i Ljuset från Himlen! Då är vi hans Hus! Då är vi hans Plantering!

satan

Men den fallna änglavärden då! Han snurrar inte omkring som ett gasmoln och gör saker av en slump. Han vill också samla ihop människor och bygga hus! Han har ju redan en rot i oss i våra hjärtan. Han kommer att göra allt han kan för att ge den roten näring. Han vill få oss att berömma oss och skina och lysa i hans ljus fast det är Mörker. I Mt 7 ser vi:
1/ En bred Port (Babylons berömda Ichtar – Port)
2/ Falska profeter (Demoners Läror)
3/ Ett hus byggt på roten eller grunden (Demoners Visdom)

Jag tror att det här är grunden till de begrepp bibeln talar om när den nämner det stora avfallet! Eller det stora upproret! Det är ett Mörker men det ser ut som Ljus!
Är Satan  “Den Laglöse” som samlar “De Laglösa” ?
Är Satan “Antikrist” som samlar “Antikrister” ?

Paulus citerar Jer 9:23-24 i Texten vi startade med! 1 Kor 1:27-31
Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Berömma sig här betyder ”Att Skina eller Lysa av ” och i verserna efteråt framkommer det att det här ljuset kommer från ett oomskuret hjärta. (SYNDEN) I Gamla förbundet omskars man på köttet för att bli ett förbundsfolk. Nu i NT så omskärs man i hjärtan av Anden.

Rom 2:29  Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm (LJUS och Värde) inte av människor utan av Gud.

Detta verk av Anden går djupare och djupare ner i våra hjärtans hemliga vrår. Det är himmelskt ljus från ovan som visar oss vad som finns i våra hjärtan. Om Jesus Kristus finns där kommer han att strida mot mörkret och upprätta sitt rike där. Guds Rike är alltså Kristi Herravälde som tar över Mitt Herravälde!

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. (LJUSET) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (MÖRKER)

När det har gjort sitt verk kan vi säga som Paulus!
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Här ser vi igen Ljus och Mörker! Om inte Gud gör någonting åt våra oomskurna hjärtan genom Korsets Kraft! Kommer vi att berömma oss ! “To Shine” Det ljuset kommer från Ormen i Lustgården som ville bjuda på mat från en förbjuden visdom. Namnet på ormen är Nachash – “Den som skiner eller lyser” De åt och inspirerades alltså av Jordisk visdom eller Demonisk visdom. Vi lärde oss en viktig sak förut!

Jakob har en intressant sak att berätta för oss i Kapitel 3:15-16. Det finns en visdom som kommer ovanifrån som är Rent ljus utan Mörker! (BYGGNADSMATERIAL) Sedan en Visdom som är Jordisk och själisk från de Fallna Änglarna (BYGGNADSMATERIAL)

Just det här vi har så oerhört svårt att förstå! Att vi kan utstråla ett ljus ifrån våra hjärtan som i själva verket är mörker. Det kan uppträda som ljus men det är mörker ändå! Jesus varnade sina lärjungar för det här Mörkret som uppträder som Ljus!

Joh 12:35 Jesus sade till dem: Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

Ljuset kommer alltså ner till oss ovanifrån genom Anden! Vi måste låta det lysa upp våra hjärtan och lysa på och attackera Mörkret. De som låter det ske är vi Ljusets Barn.

Om det här är Andlig krigföring så har nog många missat dess mening. Mörkret vill alltså bedra oss och förblinda våra ögon genom att uppträda som Ljus!

Låt oss titta lite närmare på Mörkret som ser ut som Ljus! Människan skapades för Kristi skull inte för sin egen skull! Att vandra i Helighet är att vandra endast för Herrens skull! Den människa som vandrar i helighet vandrar alltså i Herrens Ljus! Hon får sitt ljus från Herren! Så länge de vandrade i Ljuset hade de allt de behövde det saknades dem inget.

HÖRA RÖSTER

Edward-40-Hands-win-vomit-2142

Nu till en annan del av Mörkret nämligen förnedringen! Mörkret uppträder nämligen i 2 delar den ena delen är att vi upphöjer oss över andra. Den andra delen mörkret uppträder är när den förnedrar människor. Den första delen är livsfarlig för oss Kristna för många förstår det inte. Förnedringsmörkret däremot är lätt att se.

Sista natten jag arbetade var det en man som var så förvirrad att han började prata med diskmaskinen flera timmar. Jag tog in honom på kontoret och började predika evangelium för honom! Jag var väldigt tydlig med hur jag vittnade för honom!

Jag berättade att Jesus seger var en seger över Mörkrets makter en gång för alla. Du kan få uppleva precis som jag att Jesu Kristi blod renar dig från all synd. Du behöver inte leva i förnedring och slaveri du kan välja Jesus som Kung och bli Frälst och Befriad. Varenda gång som jag nämner Jesu seger på Golgata över Mörkret hände något med mannen. Det var som en svart dimma kom över hans ögon och han utbrast flera gånger! Men Satan Då? Men Satan då? Strunta i den nollan sa Jag! Han är besegrad!

Den här svarta dimman som kom över hans ögon var något som speglade hans sinne! Det var helt klar en andemakt som förblindade honom. Det var den gamle Ormen !
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Jag talades vid med en vän på telefon om just det här med att så många hör röster. Vi var överens om att detta har ökat väldigt snabbt. Det märkliga med de här rösterna är att de aldrig säger något positivt. Vore det nu som vetenskapen påstår är ju allt av en slump! Hur förklarar man då det här? Man kan ju tycka att de borde väl i rimlighetens namn säga något positivt någon gång? Men jag har inte talat med någon ännu som hört positiva saker!

En kille jag var kontaktman åt på båten hörde röster!

Jag hade långa samtal med den här killen! Ondskan i rösterna grep mig!
1/ De förnedrade hans utseende
2/ De sa att han skulle ta livet av sig
3/ Det kommer aldrig bli någon förändring så det är ingen ide

Den här killen försökte fly till Alkoholen. Men han berättade att rösternas styrka ökade om han använde droger! När jag ser en människa som mår väldigt dåligt tänker jag: Det där kunde likagärna varit jag! Men samtidigt kommer tacksamheten till Gud! Precis som vi läste!

1 Kor 1:30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Tack Gud för att jag befinner mig i Kristus! Och att han befinner sig i mig! Han har blivit min nya inspirationskälla! Genom Anden kommer hans Liv ut i mitt innersta och skapar nya fräscha tankar! Han talar aldrig någonting som kan skada mig! Det livet erbjuds genom evangeliet! Det är precis det här vi får erbjuda människor i denna mörka nedsjunkna värld idag.

parousia6

Janne Ohlin/Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Ljuset som är Mörker

Det är Guds nåd som gör det

DET ÄR GUDS NÅD SOM GÖR DET

Detta är en mer full bild av den predikan Janne höll i Parousia Mission Göteborg 9/9 – 2018

bibeln

Det hänt att Gud talat till mig med hörbar stämma. Det är inte hans vanliga sätt att tala jag har bara upplevt det några få gånger. Vi skulle ha två möten nere i Småland ett vanligt Söndagsmöte och sedan ett kvällsmöte.

Det var när jag läste igenom texten till första mötet som det händer Herren kommenterade samma text som jag läste. Ju mer jag tänker på detta ju större blir det Jesus som själv är Guds levande ord kommenterar sitt nedskrivna ord. Alltså snacka om en levande bibelkommentar! Jag läser från Jes 53 följande:

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

planta

Plötsligt kommer Herrens stämma: Precis så kommer jag i era liv också! Det här stämmer ganska bra med liknelsen om såningsmannen. Vi bestämmer alltså själva om han skall få växa upp i oss eller ej. När han får växa upp i oss så kommer vi också att tänka som han och tala i enlighet med Guds ord. Vi kommer att bli som de i Filadelfia som inte förnekat hans namn (Gk: Onoma = Hur någon är! )

Det finns två bilder på församling: Ett Träd ! Och en Byggnad! (1 Kor 3:9)
1 Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker (Plantering)  en Guds byggnad.

> Trädens tillväxt kommer från Roten!
> Byggnadens från Hörnstenen!

Herren uppenbarade sig för Abraham – Han Trodde = Byggde !
1 Mos 15:6 Och Abram trodde (Heb: Tot: “Aman” – Bygga på) på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Han uppenbarade sig för Petrus = På denna Klippa = Bygga !
Mat 16:16 Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

För en som kan hebreiska är detta oerhört intressant. För ordet Fader betyder: “Grundläggare av ett hus eller ett familjenamn”. Och ordet Son betyder: “Grund och uppbyggare av ett hus eller ett familjenamn”

Detta kommer tydligt fram i Jakobs dröm i Betel som betyder Guds hus.
1 Mos 28:12 Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. 13 Och se, HERREN stod ovanför den och sade: “Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. 14 Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma (Kristus Gal 3:16) skall alla folkslag på jorden bli välsignade. (Heb: Inympade eller att Böja Knä)

1 Mos 28:16 När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17 Han greps av fruktan och sade: “Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” 18 Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. 19 Och han kallade platsen Betel. (Guds Hus) Tidigare hette denna stad Lus. 20 Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21 och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud. 22 Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.”

Hörnstenen blir alltså ett Andligt hus som byggs av Guds Son som är Klippan (1 Kor 10) Eller Jesus blir som en levande rot som växer upp till ett träd. (Joh 15) Om vi förkastar hörnstenen förkastar vi roten! Det vi producerar kommer att bli ormungar! För vi har redan en giftig bitter rot i oss som producerar ond frukt (Synden – Rom 7) Den kom in i Eden när ormen gav dålig frukt till människosläktet att äta (Inspireras av). Den roten producerar i vårt kött 3 saker som tar över vårt tankesätt! (Ormens 3 Lögner)

1/ Skulle då Gud ha sagt! (Skriften)
2/ Ingalunda skall ni dö (Missa märket)
3/ Ni skall bli lika Gud ändå (Utvändigt)

Herren sa i en dröm att han kommer att uppväcka fiendeskap mellan de här två tankesätten. Ormens säd kommer att komma i konflikt med Kvinnans säd. Jag tror det redan har börjat och det är mitt ibland oss och det kommer även att gå rakt igenom församlingar och familjer.

När du nu läser Ps 118 så gör det med Jakobs upplevelse i Betel i åtanke. (1 Mos 28: 12-22) Jakob fick liksom gå runt och tuktas av Gud ett tag sedan kom han tillbaka igen till samma plats. Gud tar hand om Jakobs liv på sitt eget precis som han gör individuellt med våra liv. Ordet för omvändelse på Hebreiska kan vi se i Jakobs liv när han gör denna resa och kommer sedan tillbaka till Betel igen.

Ordet Shuwa som betyder omvändelse är en rörelse runt och tillbaka igen till utgångspunkten

Psa 118:18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. (Korsets handlande i våra liv) 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten (Jesu Verk) som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. (HUS) 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

Vi ser en port in till ett andligt hus! Det husets grund är en sten en hörnsten! Men vi måste ödmjuka oss och Herren måste tukta oss för att vi skall se det här. Vi skulle lika gärna ta bilden av en rot som växer upp till ett träd som bär god frukt det är exakt samma sak.

Mat 13:20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.

Förkastar vi hörnstenen så förkastar vi roten det är exakt samma sak! Föraktar vi eller förkastar Roten Jesus Kristus så inte han får växa upp i oss. Då kommer en annan rot att växa upp och bli till ett träd eller en växt. Så vi kan alltså bära God frukt eller dålig frukt! Det hjärtat är fullt av det talar munnen!

Mat 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd (Växt) som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

Om vi nu både är en åker och en byggnad så måste vi ju tolka liknelsen om ogräset och vetet utifrån detta tankesätt. Ormen kommer alltså in i åkern och sår och det har han ju redan gjort i Eden (Förebild) Han sår nu samma sak! Kom ihåg att ordet Antikrist betyder
1/ Motståndare (Till Kristus)
2/ Istället För (Han Kopierar)

Så någon ny växt sår han egentligen inte utan ett nytt evangelium. Det är ett evangelium och en ande som ger näring till den rot som redan finns där redan. (Synden) Ormen vill gärna krypa in och ge näring åt den roten.

Heb 12:9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva? 10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet. 11 För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. (Från Kristus roten i oss) 12 Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. 13 Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. 14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. 15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. 

Guds Nåd verkar alltså så att den håller ormens rot i schack så att den inte växer upp och bär frukt. Istället verkar Guds nåd så att Roten Kristus i oss får mer och mer plats att växa och bära Frukt. (Guds Rike Rom 14:17) Om ormen får tillfälle kommer han alltså att snabbt skapa grupperingar och sprida detta i Kristi Kropp som Cancer. Det är exakt vad Paulus beskriver om Gnosticismen (Trosrörelsen)

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare (Trädgårdsarbetare) som inte behöver skämmas (Misslyckas) utan rätt delar (Beskära och Rensa) sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

För att få fram andemening som Paulus vill ha fram till oss vill jag här parafrasera det lite.

Timoteus jag ser en fara komma så hänge dig åt att studera Guds ord. Det är ju din kallelse och då hjälper Guds Nåd dig att utföra din tjänst. Timoteus jag vet att Gud har satt dig som en Trädgårdsarbetare i Guds Trädgård. (Rike) Du är satt där för att vakta så att ormen inte kommer och ger näring åt ogräset eller den bittra roten. För om den ges näring kommer den att växa och skapa grupperingar och sprida sig mitt bland er i Guds trädgård  (Heb 12:15) Din utrustning är Anden och Ordet! Det är som en skalpell eller som en beskärningskniv de rensar bort saker om kan vålla skada (Jesus tar samma bild om hans ord Joh 15 Rensning och Beskärning)

Guds ord är som en skalpell och så skarp genom Anden att den blottlägger vad det är för rot som påverkar och driver oss. Andlig krigföring handlar om att hålla ormen borta från Lustgården för han vill ge näring åt den här bittra Roten! Men ljuset håller honom i schack!

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det här tog jag upp förra gången om Doulus! Den som frivilligt kommer till dörren på huset och blir genomborrad där. Han tillhör nu Herrens hus evinnerligen. Han får sin skuld fastspikad vid dörren (Korset) Herren har nu ansvaret för hans försörjning och beskydd. Jesus var en Doulus och vi skall vara det (Fil 2) Tömma oss själva är exakt samma sak som talet om Korset. Det är även samma sak som att bli beskärd med skalpellen eller kniven av Trädgårdsmästaren. (Joh 15)

1 Kor 1:17  Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Kristi Kors i våra liv drar oss mer och mer in genom en smal port till ett Hus. Förkastar vi det dras vi mer och mer mot en bred port till Babylon.

Gud vill plantera något underbart in i våra liv. Han sätter ett rotskott där som senare börjar växa upp till ett olivträd. Det finns en enorm kraft i ett växande olivträd för det kan till och med flytta på klippblock. Det flyttar på det omöjliga i våra liv när det får växa upp. Det är min uppgift på båten känner jag att samtala med människor i sin nöd och försöka så in något av Jesus i hjärtat på dem. Jag har nyss fått ett tillfälle att få så in Jesus i ett hjärta så be gärna för honom.

PIX-TFMYG2

Psa 52:9 “Se, där är en man som ej gjorde Gud till sitt värn! Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig.” 10 Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. 11 Jag skall alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma skall jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.

i David finns ett grönskande Olivträd och han är i ett grönskande Olivträd! Detta är att komma in i Kristus och Kristus kommer in i dig. Nu har Plantan vuxit upp till ett träd som bär frukt (LJUS) Gud har gjort något underbart i hans liv! Han vill alltid tacka Gud för det. När han ser mannen som hela tiden jagar fram såg han sig själv innan Gud handlat med honom (52:9) Nu när han är i Kristus Jesus kan han tacka Gud för hans nåd!

tabernacle

Förra gången tog jag upp vad ordet synd betyder: Att missa märket! (DÖRREN) Det handlar om en kraft som kallas synd. Den är lik mannen i  Ps 52:9 slaveriet under begäret att jaga efter ett värde blir bunden till slut. Men sen finns det en annan kraft som Gud lägger ner i oss som drar oss till Gud som kallas för Nåd. Utan att Gud handlar med oss så är vi ohjälpligt förlorade!

Den har till grund i vad Jesus gjorde på Korset och den sanna tron drar oss alltid mot honom. Det är genom Guds nåd han ger oss Tron som gör oss Rättfärdiga och som leder till Frälsning. Inte undra på att bibeln skriver så mycket om Guds nåd. Vad är vår respons till Guds nåd?

1/ Tacksamhet!
2/ Lydnad!

Rom 6:17 Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar (DOULOS) men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. 18 Nu är ni slavar (DOULUS) under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden.

Det är exakt vad nåden gör! Den skapar tacksamhet genom att du kommer att förstå att det är Guds handlande i ditt liv som för dig till lydnad. (AGAPE) Jag tog just upp tuktan förra gången att det är Gud som fostrar oss genom de omständigheterna vi möter. Resultatet vi ser och förstår Guds Nåd och kommer till porten till Guds hus.

Jag berättade att jag drömde innan förra predikan att jag besökte två vänner med bil. Jag såg en väldig flod komma jag sprang upp på ett högt berg. När jag kom upp på berget så var jag plötsligt i Anden mitt i ett Parousia Möte. Jag vet att det finns de här i mötet som haft liknade drömmar!

Berget är naturligtvis inte ett berg du kan ta på eller se med dina vanliga ögon. Gud måste öppna våra ögon genom sin Nåd. (TUKTAN) Anden talar genom David som förklarar vad detta berg är! Han Här förklaras även vad den här floden är jag drömde om är.

Psa 36:6 HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet (EMMUNAH) ända till skyarna. 7 Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar (YASHA) du, HERRE. 8 Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. 9 De mättas av de rika gåvorna i ditt hus, av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. 10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. 11 Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över de rättsinniga.

Låt oss nu titta på några intressanta saker här!

Hans Nåd!
Hans Tro! (Gal 2:16 Rättfärdiga genom Hans Tro)
Hans Rättfärdighet! Hans Berg!
Under Hans Vingars skugga! (Jesu Verk Rom 3:23 + Heb 9:5)
I Hans Hus!

Sedan står det om Hans fällande Dom – Den är som en oerhört snabbt stigande Flod av väldiga vattenmassor! Det är exakt samma ord som används om Noas flod! Det är troligen därför det står att han öppnar (YASHA) för människor och djur.

1 Mos 7:11 Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades.

Plötsligt steg en flod från underjorden upp och skapade väldiga vattenmassor. Den drog med sig alla som inte gått in i Arken. Att gå in i arken genom rättfärdighetens port den smala porten det var Noas budskap. Den som har Öra han hör (LYDER) vad Anden säger till församlingarna.

Arken symboliserade alltså även Sions berg och det Nya Jerusalem! (Heb 12) Tron på Jesus når ända upp i himlen det når ända upp i skyarna står det.  Vi har alltså ett namn givet! Det första Noa gör när han går ur Arken är att bygga ett altare. Det var alltså exakt samma altare bildligt talat som fört honom min i Arken. Altare på hebreiska kan betyda: Platsen där djuret slaktades (GOLGATA) Lammet är slaktat från begynnelsen (UPP 13:8)

BABYLON

Noa fortsatte som rättfärdighetens förkunnare även när floden dragit bort. Han var fortfarande en förkunnare på Sions berg. Hans Altarbygge var alltså evangeliet! Vad är egentligen frälsning? Noa förflyttades från en gammal värld rakt in i en ny. På samma sätt skall vi komma från denna tidsålder rakt in i nästa.

Apg 4:11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (YASHA)

För att komma in i nästa tidsålder och bli frälsta måste vi alltså komma in genom dörren till Guds hus. Den som kommer in i Guds hus har accepterat hans namn! Det är hur någon verkligen är! Den som är vänd mot ingången till Herrens Hus han har ansiktet mot Altaret. Den som har ansiktet vänt mot Altaret och inte förnekar hans namn han är samtidigt på Sions berg och i Det Nya Jerusalem.

Massor av människor far runt som skottspolar och letar efter sammanhang där man tror att Jesus är och där Jesus verkar. Hur skall jag veta om det är det sanna namnet eller inte? Det finns nämligen ett annat evangelium en annan Jesus och en annan ande (2 Kor 11:4)

Berg i bibeln symboliserar riken! Sions Berg är Guds Rike! Herrens Doulus Johannes hörde där ljudet av en Basun! Budskapet förstås av hans Doulusar! Sedan hörde han ljudet av väldiga vatten (Exakt som Noas Flod)

Så om du kommer till Sions berg så kommer du att få höra ljudet av en Basun! Basunljud har ju med väktare att göra alltså de som inte sover utan vaktar. Noa hörde detta eller hur?

1/ Varning!
2/ Floden kommer!

Noa fortsatte alltså att vara Rättfärdighetens förkunnare! Han fortsatte vända människors ansikten mot det altare han byggt. Men Satan kommer alltid som ett ljusets ängel och bedrog dem ANTIKRIST betyder både MOT och ISTÄLLET FÖR.

Bakom principen Babylon står alltså Satan! Lägg märke till att det är MOTSTÅNDAREN som mitt bland de Kristna sår någonting som är EN KOPIA (MT 13)

De vände altaret ryggen
De kommer till Sinerars land (Folket sover)
Där förändras namnet (Laglöshet)
Där försöker de nå Himlen (Ps 36:6) Tron!
Där bygger de ett hus

Är det inte lite märkligt att Jesus sa att Antikrist ande kommer in där folket sover?

Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän (MOTSTÅNDARE) och sådde ogräs (KOPIA) mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Kvinnans säd (Jesus Kristus i oss)
Ormens säd (Antikrists ande)

Så när man rört sig tillräckligt långt Österut bort ifrån Altaret kommer man till platsen där väktarna sover! Det är exakt vad namnet Sinear betyder enligt en kommentar jag har. Där startar alltså Babylon som var och som kommer. Antikrist är en andlig princip och Antikrists ande är floden som drar människor dit.

Det verkar som om Jesus hänvisade till allt detta när han undervisade om Babylon för sina lärjungar. Judarnas fiender var ju ofta Babylon! Lärjungarna kände ju väl till deras historia! Så när Jesus talade om en sådd av ormen där folket sov (SINEARS LAND) Det samma gällde när han talade om Portar! Det var en port i Babylon som var världsberömd det var Ishtar Gate.

Det var en oerhört stor och med dyrbart material prydd port in i staden Babel. Denna väldiga port räknades som en av världens sju underverk. Ishtar var Himmelens Drottning vars andra namn var Semiramis och Astarte. Gick man in genom den porten ärade man alltså Himmelens Drottning som även var Magins Gud! Men samtidigt även en annan avgud som hette Adad som var beskyddade mot naturkatastrofer som Stormar och Slagregn.

Det var ju exakt vad som var bakom porten till det Hus Jesus talade om i Mt 7. Jag slutar aldrig förvånas över det oerhörda djup som finns i bibeln. Här står det talas om falska under och tecken profetia och stora kraftgärningar som Satan lätt kan kopiera. Astarte eller Ichtar var även magins stora avgud!

Det står även talas om Naturkatastrofer som Stormar och Slagregn som den där avguden Adad skulle beskydda emot. Bakom Babylons avgudaport fanns alltså en Magi! Vet du att många som kommer ur New Age tror att de tjänar Gud. Ja en del är så blinda att de faktiskt tror att de tjänar Jesus! Johanna Mickaelsen skapade ett tomrum i sitt innersta där en person som kallade sig Jesus uppenbarade sig.

Det här är precis vad den sanne Jesus varnade oss för i Mt 24

Mat 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

V 26 Öknen kan likagärna översättas: Tomheten! Det här var ju exakt vad Johanna Mickalesen råkade ut för. En annan Jesus uppenbarade sig för henne i det tomrum hon skapade när hon mediterade och tämde sig själv på sina tankar.

V 27 Inre rummen kan betyda behållare eller litet tabernakel. Det är exakt vad som sker i en mässa i Katolska Kyrkan. Våfflan blir upphöjd av människohänder och genom magi förvandlad till Jesus. Den läggs sedan in i en Monstrance som är en behållare formad som en sol. Sedan läggs Våfflan in i ett litet Tabernakel och när det görs tänds en lampa som visar Jesus är Här.

Bob Dylan skrev en sång en gång som handlar om att vi människor kan sätta på oss olika titlar en del höga och en del ännu högre. Men vi måste tjäna någon!

Du måste tjäna någon ja så är det du måste vara någons tjänare. Ja det kan vara Djävulen eller det kan vara Herren men du måste tjäna någon.

1/ Om vi tjänar Herren dras vi till porten på hans hus!
2/ Om vi tjänare Djävulen dras vi till porten på hans hus!

Vid porten till hans hus finns ISHTAR och bibeln beskriver henne som sensuellt attraherande. Hon kallas även som sagt var för Himmelens Drottning! Hon vill gärna att du tar och dricker lite vin tillsammans med henne. Går du in till henne gör du dig ett med Henne! Detta kallas i bibeln för andlig otukt!

Det som fångade Johanna Mikaelsen var en andlig upplevelse!
Det som fångade Warren B Smith var en andlig upplevelse!
Det som fångar människor i Latter Rain är andliga upplevelser!
Det som fångade mig i Knarket var också upplevelse!
Den som tjänar Djävulen är kvar i Babylon! Han eller hon är Drucken!

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Här talar han mot Gnosticismen föregångare till den Latter Rain och Trosrörelse vi ser idag.  Uppståndelsen har redan skett och arvet är redan vårt men vi har inte fattat detta. Du måste först åka till Tulsa sedan till Uppsala. Sedan gör du helt enkelt andra upplevelser och förändrar din teologi till Katolska Kyrkans. Det är exakt samma andemakt bakom! Men vad är det som gör att de kommer att ha sådan stor framgång? Vad är det som gör att deras evangelium kommer att ha sådan framgång? Jo då som nu: Upplevelser!

Jesus sa: Om de Falska Profeterna säger han är här eller där gå inte dit!
Varför åkte så många till Toronto?
Varför åkte så många till Pensacola?
Varför åkte så många till Lakeland?
Varför åker så många till Bethel Church?

Därför att på dessa ställen kan du få gå in genom Ichtars port (Den breda porten) Magins Drottning vill gärna ge dig lite vin och smutta på så du kan få göra en egen lite upplevelse. Vad är det nu för skillnad på de här ställena och på de som gått in genom den smala porten? En av upplevelserna är lite märklig – Gud är bara kärlek han skulle aldrig döma någon nej det är inte min Jesus! (VIDEO)

Men de som går in genom den smala porten kommer Herren också att ge upplevelser! Men det är tydligen drömmar och syner och andligt förstånd om vilken tid vi lever i. Till skillnad från bygget i Sinears land sover inte Sions väktare.

parousia6

Janne Ohlin / Parousia Mission – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Det är Guds nåd som gör det