Kampen mot det onda

När det gäller kampen mot det onda eller mörkret säger bibeln att det inte är mot kött och blod utan den fallna änglavärldens påverkan över det som är i mörker. Mörker kan med andra ord beskrivas med Syndens konsekvens. Vi lever i en fallen värld och syndens konsekvens kommer inte lösas förrän vid den sista basunens ljud. Det är vid Jesu tillkommelse som är mänsklighetens stora hopp Gud själv kommer ta hand om det onda.

Bibeln säger att den onde har syndat från begynnelsen så därför finner vi också mörkret från begynnelsen. Bibeln säger också att hela världen är i den ondes våld 1 Joh 5:19. Människan föds andligt blind och måste födas på nytt för att kunna se och kunna gå in i Guds Rike. (Joh 3) Ingen människa har Guds ljus i sig från födseln.

Hos de Judiska ledarna på Jesu tid var det yttre viktigare än det inre. Han kallade dem för “hycklare” det betyder att “uppträda bakom en mask”. Jesus varnade sina lärjungar för deras surdeg hyckleriet.

Luk 12:1 Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar: Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet!  = Det yttre skenet! Prestigen!

Att drivas av detta sken är egentligen att vara en fånge för hur mycket kraft och tid kan vi inte lägga på det yttre! Om vi lägger all kraft på det här blir det ju ingen kraft kvar för Herren. Lagen säger ju att vi skall älska Herren vår Gud av hela vår kraft. Så länge Djävulen kan få oss att hålla på med detta förvandlas inte vårt innersta.

Detta blir tydligt i Paulus brev till Korint.
Paulus talar om att den som är utan täckelse förvandlas (2 Kor 3:18)
Det handlar om skatten (Det inre) och inte om lerkärlet (Yttre)(2 Kor 4:7)

Paulus säger att vi kan bli bedragna som Eva blev. Det är ju märkligt att Ormen heter Nachash vilket betyder “Den Skinande” (2 Kor 11:3) Så Satan och hans tjänare föreställer sig så de liknar Ljusets budbärare (2 Kor 11:14) Nu förstår jag varför Sven Reichman sa att när en falsk profet får undervisa ett tag sitter hela församlingen med “täckelse”. Den falske Profeten smittar alltså församlingen “Det yttre skenet” blir viktigare än “Det inre”.

Just i ändens tid skall massor av falska profeter komma och bedra många. Paulus beskriver vad resultatet av deras härjningar blir. De skall ha ett yttre sken utan inre realitet (2 Tim 3:5) Paulus sa ju att det var Skatten i Lerkärlet som var Ljuset och Kraften i hans liv att gå igenom alla svårigheter och motstånd. (2 Kor 4:5-9)

Nu ser det ut som om det kommer svåra tider och det är ju exakt vad Liknelsen om de 10 Jungfrurna handlar om. Vilket ljus tror ni kommer att nå fram till målet?
“Det Yttre” eller “Det Inre” ? Plötsligt märker 5 Jungfrur att deras lampor slocknar! Vad tror ni det var för ljus de brann av? “Det Yttre” och 2 Tim 3:5 Bekräftar det!

Eva såg på trädet genom det falska ljuset och hon åt (LAGLÖSHET) Syndens konsekvens blev nu att det yttre skenet (FIKONLÖVEN) blev viktigare än det inre. Det som sker här är alltså Synd och Mörker eller Laglöshet. Bara Herren kan frälsa oss från det Mörkret!

Vi tror ofta att Gud skall välsigna och då menar många “Det Yttre” men Paulus sa ju att “Täckelsen” förhindrade förvandlingen. Hur skall vi bli av med “Våra Arbetskläder” (DET YTTRE SKENET) och kunna ta på oss “Rättfärdighetens Klädnad” (DEN INRE SKATTEN)

Gud har en lösning på problemet som vi inte gillar i Köttet nämligen Kris. En Kris kan föra en människa till omvändelse. Det är i Krisen vi upptäcker att våra egna arbetskläder är totalt värdelösa. De är som en smutsig klädnad (Jes 64:6) Det finns olika kriser men är det från Gud leder det till något Gott nämligen omvändelse och frälsning (2 Kor 7:10) Alltså Krisen leder till att jag byter “Det Yttre” mot “Det Inre”.

Jes 61:10 Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken.

Nu vet jag att många ber för sina nära och kära och Gud har gett löften om frälsning. Man bad för mig och krisen kom och jag blev frälst. Vet du vad jag tror? Gud är allsmäktig och arrangerar våra omständigheter så att en Kris kommer. Titta bara på Jakob i bibeln han ställde krav på Gud. Det handlade givetvis om det yttre den Gud köttet vill ha.

1 Mos 28:20 Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21 och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud.

Gud arrangerade omständigheterna så att han kom till en Kris vid Peniel. Efter Peniel haltar han efter ett slag på höften. Vad var det för välsignelse? Han sa ju att han inte släppte Gud med mer än att han skulle välsigna honom. Han fick ju Abrahams välsignelse som inte är en massa yttre rikedomar utan omvändelse från ondska (Apg 3:25-26)

Paulus förstod att Gud hade även arrangerat hans liv till dagen ljuset strålade från himlen och han for av hästen liggande på marken. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa (Rom 8:28)

1 Joh 3:8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades (PHANEROO = LYST FRAM) för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Här ser vi att när Jesus uppenbaras i vårt innersta med sitt ljus. Kommer en befrielse och en mäktig förvandling vi byter drivkraft – Från det yttre (Prestigen) till det Inre (Härligheten från Gud)

Petrus får ljus av Fadern så han förstod vem Guds Son är (Mt 16:16) Guds Son svarar att på denna Klippa skall han bygga sin församling (Mt 16:18) Dödsriket (Mörkret) kommer inte att få makt över den (Mt 16:18) Därför att den kommer att få nycklar och urskiljningsförmåga (MER LJUS) (Mt 16:19)

> Ljus och Mörker nämns 1:a gången i första verserna i bibeln.

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

Här tror jag vi ser en profetia om den här jorden! (Heb) Den blev öde och tom genom en katastrof! Paulus hänvisar till denna text när han i 1 Tess 5 beskriver två sorters människor.
Mörkrets Barn – De hör Natten till
Ljusets Barn – De hör Dagen till

Herrens Dag skall komma som en tjuv om natten. Som en stor katastrof över Mörkrets barn som dricker och sover om natten. Paulus beskriver hur detta ljus har gått upp i hjärtat hos ljusets barn.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

DEN HÄR JORDEN DÅ?

Du har säkert hört ordet klimatångest? Om en Greta som flyger och far och talar inför både kungar och regeringar. Det är ju egentligen inget fel i det hon säger! Men Ps 2 som beskriver kungarna på ändens tid säger.

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 “Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.”

Vart samlas Jordens konungar? Vad heter den organisationen? FN ! De påstår att den här Jorden tillhör dem! Det är därför de anser sig ha rätt att upprätta lagar som berör samtliga innevånare på den här jorden. Det vi ser nu är en stor kris som kommer att föra med sig en världsregering. Bibeln kallar den här sammanslagningen för ett Vilddjur! (Upp 13) Profetiorna säger att det skall förtrampa hela jorden med sina fötter (Dan 7) Då kommer Jesus Kristus som stenen och träffar fötternas 10 tår (Dan 2)

Ps 2 säger att de skall varnas! För han för vilket allting skapades (Kol 1:16) kommer att bli arg.

Psa 2:10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

De som nu flyr till honom kommer undan vredesdomen!
1 Tess 5:9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Som sagt var om vi vet Guds Hemlighet så vet vi Satans och Laglöshetens Hemlighet.
Guds Hemlighet EF 1:9-10 – Samla allt under ett Huvud
Laglöshetens Hemlighet 2 Tess 2 – Samla allt under ett Huvud

Gud som har all auktoritet måste ge Satan makt att agera enligt hans rådslut. Det som är skrivet måste alltså gå i uppfyllelse till sista pricken. Varför låter oss Gud nu få reda på saker innan det sker?

1/ Gud blir förhärligad
2/ Skrifterna skall skänka tröst
3/ När det sker skall vi kunna förstå och ta oss tillvara för det onda

Vi ser nu hur man hela tiden talar om de här stora kriserna och lösningen blir en toppstyrd världsregering genom FN. Här satt Bildt för någon vecka sedan som är globalist och gjorde reklam för sin bok. Är det inte viktigt att vi får en varning så att vi kan fly till Gud när vi förstår hans rådslut? Ja det är till och med så viktigt att när Gud uppenbarar sina profetior för oss och vi inte varnar blir vi skyldiga till vår nästas blod (Hes 3)

Så när vi nu ser och hör de Röd-Gröna samla ihop sig till bibelns sista vilddjur. Står det uttryckligen i profetiorna.
> Gud har all makt
> Satan får auktoritet att verka en speciell tid
> Tills 7:e Basunen då är Guds Rådslut fullbordat.

Det verkar bli ett väldigt springande efter vilddjuret och dess andliga gren. Kolla nu vad det står i Sefanja bok hur hela denna tidsålder slutar med Herrens Dag.

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

Vem är bytet? De blodköpta! Han skall dela detta byte med den starke mannen (LK 11)

Jes 49:24 Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? 25 Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn. 26 Jag skall låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skall de bli druckna, som av sött vin. Och allt kött skall då förstå att jag, HERREN, är din Frälsare, att den Mäktige i Jakob är din återlösare.”

Jes 53:11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Jes 53:12  Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong (SATAN) because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors.

Denna Predikan hölls av Janne Ohlin i Emanuelskyrkan i Kungsbacka 15/3-20

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kampen mot det onda

Moria berg – där Gud förser

Moria berg – där Gud förser

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
23/2-2020
Lyssna på mp3

Vi läser:
1Mos 22:1  En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: “Abraham!” Han svarade: “Ja, här är jag.” 2  Då sade han: “Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.” 3  Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer, gav han sig i väg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. 4  När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. 5  Han sade då till sina tjänare: “Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er.” 6  Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. [Isak bar veden – långt senare skulle Guds Son bära ett träkors] 7  Isak sade till sin far Abraham: “Far!” Han svarade: “Ja, min son?” Han sade: “Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” 8  Abraham svarade: “Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans. 9  När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. 10  Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. 11  Då ropade HERRENS ängel [är oftast Guds Son i GT] till honom från himlen: “Abraham! Abraham!” Han svarade: “Här är jag.” 12  Då sade han: “Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din ende son.” 13  Abraham såg sig omkring [(KJ) lyfte blicken] och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer i stället för sin son. 14  Och Abraham kallade platsen HERREN förser. I dag säger man: Berget där HERREN förser. [JHWH Jireh – (1917) Herren utser… Herren låter sig ses] 15  HERRENS ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: 16  “Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, 17  skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. 18  I din avkomma [singular: Messias] skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till [shama = lyssna och lyda] min röst.”

Människooffer var vanligt i hedna-religioner men förbjudet i Guds lag /Mose lag (5Mos 12:31). Kanske visar det på en slags medvetenhet hos människan att det krävs ett offer?
Det svåra med altaret [som är korset för oss] är att vi inte vet vad som kommer efter.
Vad får vi istället? Vad kommer sen?

Kände Abraham på sig att han var på väg att göra en handling som pekar på det största och värdefullaste som någonsin har hänt – på Golgata och sen den tomma graven?

Nu skulle Abrahams tro visa sig i lydnad, som det står: ”tron samverkar med gärningar” (Jak 2:22). Han hade vandrat med Gud och han visste att Gud är alltigenom god, alltigenom helig och rättfärdig.

Abraham visste att Gud har sin glädje i att frälsa och leda och befria människor. Han visste att Gud är sann och trofast.

Det Gud har bestämt och lovat det kommer han att göra hur omöjligt det än ser ut!

Hebr 11:17  I tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin ende son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena. 18  Och till honom hade Gud sagt: Genom Isak skall du få dina efterkommande. [plural – betyder ett folk] 19  Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat.

Tron sträcker sig bortom det omöjliga, bortom döden om så är.
(Abraham sa till sina tjänare) “…Jag och pojken går dit bort för att tillbe [Shachah], och sedan kommer vi tillbaka till er.”
Sedan kommer vi (!) tillbaka. Abraham måste ha haft en orubblig tro på Guds löfte.
Ordet shachah (hebr) betyder att tillbe, böja sig, att falla ned i tillbedjan.

När Gud ger ett löfte tar han själv ansvar för att det uppfylls.

Vi ska ha klart för oss att…
-Guds löften är alltid bortom det vi kan åstadkomma
-Guds löften är alltid utom räckhåll för mänsklig förmåga

 • om Gud har sagt att Guds rike ska komma fysiskt är det inget som vi åstadkommer.
 • om Gud har lovat en äkta väckelse är det inget som vi kan veva igång.
 • om Gud har lovat att ett under ska ske är det inget som vi kan “ta ut” när vi vill.

Gud uppfyller sitt eget ord.

Det Gud ville göra gällde naturligtvis Abrahams hjärta. “Släpp taget om det du älskar mest!” Ge det till Herren! Lägg det på altaret. Först då är du fri – verkligt fri!

Vår naturliga kärlek är ofullkomlig. Abraham fick tillbaka Isak som Guds gåva och hans kärlek renades så att Guds fullkomliga kärlek kunde ta över. Nu kunde Abraham verkligen älska Isak på rätt sätt. Gud var först i hans liv.

Jesus sa:
Matt 10:37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

(Vi brukar säga att “Gud blir aldrig någon något skyldig”. Jag tror det var Leif Tholin som sa för många år sedan: “till och med graven gav Jesus tillbaka”).

Bakgrunden känner vi till:
Det är en lektion
i hur viktigt det är att vi inte försöker uppfylla Guds löften på egen hand. Fast Gud lät Abraham och Saras plan bli till förebilder och lärdomar.

Gud hade lovat Abraham och Sara ett barn.
Sara var för gammal att kunna få barn och Abraham fick sonen Ismael [betyder Gud hör, Gud har hört] med den yngre tjänstekvinnan Hagar [betyder fruktan, den som fruktar, främling] från Egypten (bild på världen). Det var Saras idé och en gemensam plan med Abraham för att försöka uppfylla Guds löfte. Tjänstekvinnan /slavinnan är en förebild på ett sinnelag och ett tillstånd när man lever under lagen i det Gamla förbundet (Gal 4).

Men Gud gjorde ett under och Abraham och Sara fick Isak, löftessonen [betyder leende, skratt]. Det blir glädje när Gud uppfyller sina löften och det är en förebild på det Nya förbundet som är Jesu liv istället för lag.

Det mänskliga och köttsliga brukar ringakta och förakta Guds verk. Hagar föraktade Sara när hon själv ”hade framgång”.

1Mos 16:4  Han (Abram) gick in till Hagar och hon blev havande, men när hon märkte att hon var havande, började hon förakta sin husmor. [Hagar skulle vara en tjänarinna och hjälp för Sara – och Gud uppmanade Hagar att ödmjuka sig inför Sara]

Senare – i nästa generation – fortsatte föraktet från Ismael gentemot Isak.

1Mos 21:8  Barnet växte och blev avvant, och den dag då Isak avvandes gjorde Abraham en stor fest. 9  Men då Sara såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade, den son som Hagar fött åt Abraham, [(hebr) Ismael hånskrattade och förlöjligade Isak]10  sade hon (Sara) till Abraham: “Driv ut den här slavinnan och hennes son, för den här slavinnans son skall inte dela arvet med min son, med Isak.” [Gud sa till Abraham att han skulle lyda Sara i detta]

Gud välsignade Ismael också till att bli ett folk p g a Abraham (1Mos 21:13). Men det mänskliga kan inte ersätta Guds verk, det kan inte bestå i längden och det får konsekvenser. Avundsjukan och föraktet från dem som räknar sig som Ismaels avkomma råder än idag hos många. Av sammanhanget kan vi ana att Ismaels förakt mot Isak gällde Guds löften till Isak och hans efterkommande: om folket, landet och Messias.

Driv ut slavinnan och hennes son!
Nästa steg i Abrahams liv var alltså att driva ut slavinnan och hennes barn. Abraham måste skiljas från Ismael – bara arvingen [löftessonen] fick bo kvar.

Att driva ut Hagar och Ismael är en bild på…
-att driva ut sina egna planer och lösningar för att försöka uppfylla Guds löften och Guds ord.
-att överge köttets sinnelag.

Jesus sa vid ett tillfälle:
Joh 8:35  Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. 36  Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Det eviga arvet kan inte fås genom laggärningar utan bara genom löftet [Sonen – Guds löftes-Son] av nåd.

Gal 4:29  Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning [Ismael] förföljde den som var född i kraft av Anden [Isak], så är det också nu. 30  Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. 31  Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. [dvs. vi är trons barn]

Gal 5:1  Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. [det är vad som sker när mänskliga planer och yttre verk och strukturer förs in i Guds hus och får ersätta Guds verk  – det leder alltid till lagiskhet och slavok]

Vi är löftets barn i Jesus Kristus. Han är Abrahams säd (singular) som alla folk skulle bli välsignade genom – dvs. alla som har en tro som Abraham. (Gal 3:5) Likafullt föddes Jesus mitt ibland Isaks avkomma (plural) som jude i Israel, ställd under lagen för att uppfylla den och sluta det Nya förbundet genom sitt eget blod. Evangeliet erbjöds först till judarna och sen till hedningarna.

Varför får vi dåligt samvete när vi syndar eller misslyckas?
-lagen avslöjar och dömer oss skyldiga
-samvetet är som en inre kompass

Vad var lagens uppgift?
-att övervaka och vara en hjälp och en uppfostrare till [eis – i riktning mot] Kristus(Gal 3:24). Dvs. att driva oss till Jesus, att driva oss till nådens tron för att få hjälp. (Hebr 4:16)
Jesus formar och fostrar oss inifrån i enlighet med lagen /Guds bud (Rom 8:4; Jer 31:33).

Paidagogos är ordet för uppfostrare. Det betyder övervakare, handledare, pedagog, “en tjänare som tar barnen till skolan”.

Vem anklagar och vill få oss att fortsätta att känna skuld och att fokusera på våra fel och brister?
– Åklagaren (djävulen)

Vad händer om vi lyssnar på djävulen, ”lögnens fader”?
-vi lever under lagen
Det är inte Guds vilja! Den helige Ande säger: ”Se, på Jesus!”

Gal 5:18  Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

Vi fäster blicken på Jesus” (Hebr 12) och säger som det är till honom. Vi kan tacka för hjälp, tacka för förlåtelse (när vi behöver det) och tacka för att han verkar i oss. Gud prövar oss därför att han älskar oss. I provet visar det sig vad motivet är. Många bra initiativ kan tas – men vad är motivet? Är det på Guds befallning och inspiration eller finns det andra motiv?

Porten – viljan
”din avkomma skall inta sina fienders portar”
N
är Israels folk följde Guds vilja och litade på Gud hade de framgång – Gud var med. Porten /stadsporten var den viktigaste platsen. När porten var intagen, var i princip hela staden intagen. Stadsporten kan också vara en bild på en människas vilja när hon/han vill och väljer att ta emot evangeliet, tar emot Jesus. Då måste fienden lämna och Jesus tar över. Det som var ”fiendens port” intas och människan blir fri – evangeliet har framgång och Jesu seger blir en verklighet i den människans liv.

Gud uppenbarade sig som JHWH Jireh (hebr) som betyder Herren som ser, ger sig själv, utser, förser, är nära, möter, respekterar.

Abraham kallade Moria berg:

 • Berget där Herren utser”Herren utser offret”

1Petr 1:20  Han (Jesus) var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, [och vi är utvalda i honom]

 • Berget där Herren låter sig ses – Jesus uppenbaras

När vi ger upp vårt eget, uppenbarar Gud sig själv, sin vilja, sitt rådslut, sitt förbund. (Ps 25:14)
Jesus sa:
Joh 8:56 Abraham, er fader, jublade över [ordet betyder “att hoppa av glädje”] att få se min dag. Han såg den och blev glad.” [chairo = glad, fylld av uppmuntran /glädje/ jubel – kanske också med anspelning på Isak som betyder leende, skratt (glädje)]

 • Berget där Herren förser …han vet vad vi behöver för varje dag.

Rom 8:32  Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

En skänk eller gåva går inte att köpa för pengar. I vers 30 ser vi att Gud har förutbestämt oss i Kristus och han kallar…rättfärdiggörförhärligar.
Det Gud gör har med eviga och andliga värden att göra. Han hjälper också på alla områden i livet när vi ber, för han vet vad vi behöver.

Hur sjukt är det då inte när (falska) apostlar säljer “smörjelse på flaska”?! Säljer avlatsbrev? “Heligt” vatten? Eller säljer helande? Bedrövligt, rent ut sagt.

 • Berget där Herren utrustar 

Här ingår att vi kan få stå inför omöjliga situationer. Det är då vi inser vårt totala beroende av Herren och vi kan få se att Gud gör det som är omöjligt för människor.

Vi går framåt i tiden:
Ornans tröskplats på Moria berg – Golgata

(1 Krön 21) Här står det att ”Satan uppeggade David till att räkna Israel”. En folkräkning var förbjuden om inte Gud befallde det. Innebörden här var att förlita sig på antal och mängd och sin mänskliga styrka. Det verkar som en stolthet i Davids hjärta kom upp till ytan som Gud måste ta itu med. Guds dom föll över landet – folket brukade följa sin ledare – men när ängeln stod vid jebusiten Ornans tröskplats i Jerusalem sa Gud ”det är nog”.

David var förkrossad men Gud uppmanade honom att bygga ett altare på den platsen. David köpte därmed Ornans tröskplats och byggde ett altare – platsen var Moria berg. Gud svarade med eld från himlen på brännoffret, ett heloffer. Det är en förebild på när Andens eld föll /faller på Jesu lärjungar p g a Jesu offer. (Apg 2)

En tröskplats – där skiljs agnar och vete. Det som är äkta skiljs från det oäkta. David var bildligt talat böjd vid korset för att ta emot förlåtelse och nåd och här fick han en uppenbarelse från Gud:

1Krön 22:1  David sade: “Här skall HERREN Guds hus stå och här altaret för Israels brännoffer.”

2Krön 3:1  Salomo började bygga HERRENS hus i Jerusalem på Moria berg, där HERREN hade uppenbarat sig för hans fader David, på den plats som David hade ställt i ordning, jebusiten Ornans tröskplats.

Moria berg är Tempelplatsen och Sions berg i Jerusalem. Idag kan man nog säga att det är världens mest omstridda och känsliga plats, rent geografiskt.

Moria berg är prövningens berg och välsignelsens berg. Här är grunden som vi lever på och som vi uppmanas att stå fasta på – Jesu försoning.

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

– vi är med i ett andligt tempelbygge
– vi har kommit till ett andligt ”Sions berg” och vi tillhör ”det himmelska Jerusalem” (Hebr 12).

På tredje dagen
Abraham ”lyfte blickenpå tredje dagen och såg platsen. Tredje dagen är uppståndelsedagen. Han tänkte: Gud har makt att uppväcka från de döda”. Vi förstår att det var Guds Ande som gav den tanken till Abraham. Vi läser i Upp-boken:

Upp 13:8 …Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Inför Gud var det som om det redan hade hänt och var fullbordat.
Därför kunde Abraham tryggt lyda Gud – och det kan vi också.
Segern är vunnen genom Jesu dyrbara blod. Allt är fullbordat. Jesus är uppståndelsen och livet. Att lyda Gud ger en djup och äkta glädje. Abrahams liv gjorde avtryck och det kan våra liv också göra.

 

 

Posted in Different Stuff | Comments Off on Moria berg – där Gud förser

Guds Kallelse och Ledning

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Han skapade den här världen genom och till sin egen Son. Sonen är Guds Plan och samtidigt alltså Guds Logos.

Herrens ord kom till Abraham och Han sade (1 Mos 15:1) Vi vet samtidigt att Abraham är en förebild för vår vandring i Tro (Rom 4:12)

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet (LOGOS) och Ordet (LOGOS) var hos Gud, och Ordet (LOGOS) var Gud. 2 Han (CHRIST) var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom (CHRIST) har allt blivit till, och utan honom (CHRIST) har inget blivit till, som är till.

Gud har alltså en Son! Det tror inte Islam! Men det är ju genom Sonen vi ber och har kontakt med Fadern.
1 Joh  5:11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Detta vittnesbördet skall alltså gå ut över hela världen och bära frukt!
Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Jes 55:10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Anden + Ordet från Guds mun skall verka fram vad Gud vill. (Cypresser och Myrten) Men det står alltid i motsats till det vi vill. (Törnen och Nässlor) Myrten används som prydnad i brudekronor) (Jes 55:13)

2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig (PERFEKT) väl rustad för varje god gärning.

Evangelium som utgår ur Guds mun har ett mål!
1/ Undervisning!
2/ Bevis eller Överbevisning
3/ Göra krokigt till rakt igen
4/ För att forming skall ske till att göra tjänst

När vi nu tar och läser samma Kaptel från V 1- 9 Ser vi en annan grupp som tydligen också har Guds ord. Men de ödmjukar sig inte under sanningen det märkliga är att de skall tappa Andens Kraft (Grekiska 2 Tim 3:1) Det slutar med att de uppfylls av en annan kraft istället och står emot sanningen istället som Jannes o Jambres (2 Tim 3:8-9) de Egyptiska Trollkarlarna.

5 Mos 18:9-12 räknar upp en lista över styggelser som får Gud att driva ut hedningarna ur löfteslandet. Han varnar Israel för att ta efter deras sätt! I den listan står exakt de krafter som byggarna på Jord berömmer sig av. (MT 7)  5 Mos 18:13 Du skall vara fullkomlig inför HERREN, din Gud. Du finner de perfekta på ett berg i Heb 12:22-23 Sions Berg eller Nya Jerusalem. (De som vandrat enligt 2 Tim 3:16-17 4 Punkter)

Jesaja 55 som vi läste nyss är en underbar profetia om en Kung av Davids hus. Han skall bli förhärligad och den som lyder honom skall få vatten som släcker människans djupaste törst. (Jes 55:1-2) Men det gäller inte bara Judarna utan ett hopsamlat folk. (Jes 55:3-5)

Jesus knyter Jes 55 till sig själv på tempelberget och hans förhärligande!
Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. På Pingstdagen efter det att Jesus förhärligats utgjuts Anden över allt kött. (Apg 2:17)

Apg 2:32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd (FÖRHÄRLIGAD) och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör.

En annan intressant profetia finner vi i profeten Mika.

Mik 5:2 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. (OLAM) 3 Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. (Lk 2:11) Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. 4 Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft (ANDEN) i HERRENS, sin Guds, namns höghet. (EXOUSIA) Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar.

Födas i Betlehem Davids Stad (V 2)
Han skall vara Kung (V2)
Han skall vara en Herde (V 4)

Ordet för evighet är OLAM vilket också kan betyda en gömd hemlighet. Både Jesus själv och Paulus beskriver Guds Rike eller Himmelriket och Kungen som Guds hemlighet. (Mk 4:11 1 Kor 2:1 Kol 2:2 Upp 10:7) En hemlighet i bibeln är något Gud måste öppna för att vi skall kunna förstå den. När vi förstår den är den fullkomligt livsförvandlande!

JAG ÄR innan Abraham var till (Joh 8:58) JAG ÄR innan Jeremia föddes (Jer 1) JAG ÄR innan Mose föddes. När Mose kommer till busken får han alltså möta JAG ÄR. När Paulus möter ljusskenet och kastas av hästen får han höra en röst: JAG ÄR (EGO EIMI) JESUS!

(Apg 9:5) Alla de här redskapen får alltså nåd från honom som bodde i busken (5 Mos 33:6) Gud kallar varenda en av oss och ger oss nåd men lägg märke till att vi är begränsade. EF 4:7 Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut.

Paulus säger något viktigt!
1 Kor 15:10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.

Paulus säger att han själv är en förebild på alla som kommer till tro (1 Tim 1:16) Så om vi nu tittar lite på hur Gud leder Paulus kan vi lära oss hur Gud arbetar. När vi förstår hur han arbetar skänker det vila och förtröstan men framför allt förundran över hans oerhörda makt.

Vi hoppar rakt in i ett sammanhang som understryker det jag sagt om Guds Nåd!
Apg 14:26 Därifrån seglade de (BARNABAS OCH PAULUS) tillbaka till Antiokia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort.
Hur blev de kallade till det uppdraget kan man ju undra? Jo de var redan i tjänst som lärare och profeter i församlingen i Antiokia. De visste redan om i sina hjärtan båda två något som Gud uppenbarat för dem. Så har det alltid varit i våra liv också Gud talar sedan formar han och så sänder han.

Exempel: Jag ligger i Influensa hemma och ser en syn som jag upplevde måste vara landskapet Bohuslän. Elvor är på möte och får en profetia med en syn. Predikanten ser henne resa upp och ner till församlingar längs denna kust. Då förstod vi att vi kommer att kallas till Bohuslän. Efter ett tag ringde styrelsen i Bohuslänsmission.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. 2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

Paulus sa att det var genom Guds Nåd han var den han var (1 Kor 15:10) Han hade även fått lära sig att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud och är kallade efter hans beslut. (Rom 8:28) Hur kom nu Paulus in i sin kallelse från det att han låg raklång på marken? Om vi ser saker som bara enskilda händelser missar vi det. Det börjar med att han hatar Guds församling och Stefanus stenas (Apg 7)

Han slås ner från Hästen av ett starkt Ljussken! (Apg 9:1-4) Han skall bli ett utvalt redskap för hedningarna (Apg 9:15-16) Han förs ut i öknen för formning i 3 år (Gal 1:17-18) 14 år senare till Jerusalem genom en uppenbarelse (Gal 2:2) Guds tid var inte inne för hedningarnas frälsning ännu och redskapet skulle formas genom Guds Nåd.

Paulus var alltså i formningens tid men Gud själv förberedde vägen till händelsen där dörren till hedningarnas frälsning började öppnas. (APG 10) Petrus var nere vid havet hos en garvare vid Joppe han ber vid 6:e timmen och får en uppenbarelse från himlen. Ett lakan som åker hiss från himlen upp och ner med orena djur: Gud säger slakta och ät Petrus! Nej säger Petrus! Herren: Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent (Detta hände 3 ggr)

Kommer vi ihåg vad Jesus sagt åt honom i Mt 16: Gud skulle bygga sin församling på Klippan. Han skulle få himmelrikets nycklar. Vad han såg löst i himlen skulle vara löst på Jorden. Nu förstod han att hedningarna skulle byggas på klippan också. Vilket samarbete mellan himlen och jorden!

Innan Petrus fick sin uppenbarelse måste ängeln talat till Kornelius. Han sändebud till Petrus som precis då haft denna uppenbarelse och funderade över den. Just då knackar det på dörren då säger Anden till Petrus att 3 män står där och att det är Anden som sänt dem dit. Petrus följer med dem och predikar evangeliet för dem och Anden faller över dem precis som över Judarna. Detta var tvunget att ske för det var stort motstånd från de omskurna i församlingen. Han berättar allt han varit med om för församlingen (Apg 11)
Nu skall vi se hur Paulus kommer in i sin tjänst om vi ser det uppifrån nu och kan föra ihop alla bitarna till ett pussel. Då ser vi Guds mäktiga hand i rörelse! Paulus har fått jämn mark han har formats i Öknen han är nu hemma i sin stad Tarsus en vanlig dag när han får gå in i en öppnad dörr. Han hade varit Guds vittne innan men det höll på att kosta honom livet (Apg 9:29-30) Det är inte vår sak att öppna dörrarna om det är nåd utan det är Guds sak. När Paulus får gå in i sin uppgift är det en annan som leder honom in nämligen Barnabas.

Apg 11:19 De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar. 20 Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, och när de kom till Antiokia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. 21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. 22 Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiokia. 23 När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. 24 Barnabas var en god man, uppfylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. 25 Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. 26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.

Det var alltså efter denna tid Anden ledde dem vidare in i nästa uppgift (Apg 13:1-3 Apg 14:26) Om nu Paulus säger att han är en förebild för alla som kommer till tro så förstår vi snart att vi måste lära oss att vänta på Gud. Vi skall formas och marken skall jämnas! Det är alltså bara de ödmjuka som Gud kan ge Nåd! (FORMA) Ett stort tecken på ödmjukhet är att vi kan vänta på Gud. (Jes 40)

Janne Ohlin Parousia Mission 23/2-2020

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Guds Kallelse och Ledning

Uppenbarelsens ljus

Uppenbarelsens ljus

Predikan: Elvor Ohlin
Emmanuelskyrkan Kungsbacka
2020-02-02
Lyssna >> (Mp3)

Uppenbarelsens ljus talar om något som vi inte kan se utan den Helige Andes hjälp. Därför bad Paulus:

Ef 1:17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18  Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Vi läser om uppenbarelse i…
Ords 29:18 Utan uppenbarelsen [Eng. vision] går folket vilse [1917 års översättn. blir folket tygellöst], lycklig [esher = salig, välsignad] är den som tar vara på Guds undervisning.

Första delen av versen har ofta använts i kristenheten för att uppmana till att planera, drömma och ”visionera” – rättare sagt fantisera eller visualisera – om stora planer (inte sällan med sig själv i centrum). Det gäller då att sätta upp 5-10- eller 20-årsplaner.

Den andra delen av versen brukar glömmas bort. Den talar om att uppenbarelsen syftar på Guds ord, på undervisningen – att vi ser och förstår det som står. När Gud ger en syn, en profetisk dröm, profetia och talar på olika sätt, uppenbarar det alltid det som står skrivet i Bibeln, Guds ord.

Vi fick frågan av en pastor en gång: “Vad gör ni om fem år?” Jag svarade: “Ingen aning!”. Pastorn sa då: “Men ni måste ju ha en vision”. Mitt svar blev då: “Javisst, vi har löften från Gud. Det är vår vision(er). Men när eller hur det kommer att ske, det vet bara Gud!”.

Walter C Kaiser, en professor i GT har sagt: ”Versen syftar inte på människans förmåga att formulera framtida mål och planer (5 år, 10 år..). Det hänsyftar till det profetiska ordet, till uppenbarelsen, till förmedlandet av Guds ord”. (slut citat)
Det är också vad ordet i  grundtexten betyder.

När Guds folk säger att ”anden gör dem druckna och berusade så att de raglar, då vill jag påstå att folket är ”tygellöst” och ”vilse”. Man har släppt in en främmande ande. Gud har varnat:

Jes 29:9  Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10  Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11  All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12  Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.”

Vi kanske undrar: Ser de inte vad det står skrivet? Förstår de inte att de sprider falska läror? Nej, antagligen inte. En andlig blindhet och andligt mörker gör att Bibeln, uppenbarelsen, är stängd för dem!

Jag vill nämna tre uppenbarelser som jag fick i bön på 1990-talet (och allt ska prövas enligt Bibeln, som sagt).

 • Uppenbarelse nr 1
  Jag satt vid köksbordet med Bibeln uppslagen. Plötsligt var det som att Guds närvaro fyllde rummet och Bibeln liksom öppnades och strålade av en himmelsk strålglans och allt sammanfattades i namnet Jesus, som strålade fram. Jesus ÄR uppenbarelsens ljus. Synen var i mitt inre men den var lika verklig som Bibeln, som låg uppslagen framför mig.

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. [Jesus är inte bara gudomlig – han är Gud -Fader, Son och Helig Ande] 2  Han var i begynnelsen hos Gud. 3  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4  I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Joh 8:12  Jesus: …“Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Det är som att Jesus säger: ”Hur mörkt det än är runtomkring, är jag ditt ljus och jag lyser upp livsvägen för dig” . Vi vet vem vi tror på och vart vi är på väg. David skrev:

Ps 36:10  Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

När Jesus senare säger till sina lärjungar och alla troende: Ni är världens ljus…är det enbart för att Jesus är det ljuset i oss. Vi har inget ljus i oss själva (Matt 5:14).

 • Uppenbarelse nr 2
  Jag var fortfarande ganska nyomvänd (hade ganska nyss kommit tillbaka och överlåtit mig till Gud) och när jag var i bön såg jag en syn för mitt inre: En slöja, som en gardin, drogs undan. Det var en underbar Guds-närvaro och stillhet i bönen. Jag förstod att Gud skulle visa sådant som jag inte hade sett eller förstått.

Då kände jag inte till betydelsen av ordet ”uppenbarelse” som brukar användas i NT:s grekiska:
Apokalupsis
översätts uppenbarelse och betyder också manifestation, avslöjande, något som tidigare var dolt blir känt eller synligt. Roten betyder avtäckande, ” en slöja dras undan / ett täckelse tas bort”.

Paulus skriver om ”en slöja över hjärtat” (2Kor 3) hos dem som försöker tjäna Gud genom lagen och laggärningar (här gällde det judar som inte trodde på Jesus). Mose ansikte strålade när han hade fått lagen och instruktioner om tabernaklet från Gud på Sinai berg men den härligheten eller strålglansen bleknade och försvann för det var ju …en skugga av det som skulle komma: verkligheten själv, är Kristus (Kol 2:17). För att dölja att strålglansen bleknade hängde Mose en slöja för sitt ansikte (2Mos 34). Sven Reichmann brukade säga att ”Mose försökte verka andligare än han var”. Paulus fortsätter:

2Kor 3:14 …Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. 15  Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16  Men närhelst någon omvänder sig [epistrepho = vänder om, vänder tillbaka] till Herren, tas slöjan bort.

Det innebär att Jesus – det sanna Ljuset – kommer in i hjärtat, han som ger ”vishetens och uppenbarelsens Ande”. Därför skrev också Paulus, fylld av helig Ande:

2Kor 4:6  Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Den strålglansen kommer aldrig någonsin att blekna och vi sjunger i en gammal sång: ”När alla andra namn en gång förbleknar, står dock namnet Jesus kvar. Dess purpurglans skall hela evigheten, stråla lika underbar. Namnet framför andra är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än hans.”

Nu läser vi en av dagens texter om en äldre man och en äldre kvinna som hade fått ”uppenbarelsens ljus”.

Luk 2:25  På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. [namnet betyder den som hör (och gör)] Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26  Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. [= Herrens Messias] 27  Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, 28  tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: 29  “Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. [(KJ) enligt dina ord] 30  Ty mina ögon har sett din frälsning, [på hebreiska: din Yeshua /din Jesus] 31  som du har berett att skådas av alla folk, 32  ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.”
33  Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. 34  Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: “Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. 35  Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.”
36  Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam.

Namnet Hanna betyder nådefull. Fanuel betyder ungefär Guds ansiktes uppenbarelse och Aser betyder glädje, lycka. Jag satte ihop namnens betydelse och fick: ”Guds ansiktes uppenbarelse ger glädje för han är nådefull”.

(v 36) …Hon (Hanna) hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru, 37  och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. 38  Just i den stunden [vi förstår att hon var ledd av Anden i rätt stund och på rätt plats] kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning.

Uppenbarelsens syfte
Jag vill säga något om
Guds-uppenbarelsens syfte.

Uppenbarelsens syfte är att peka på Jesus och ge kunskap om Gud:
Han är Israels tröst…han är ljusethärlighetenGuds frälsning …han är världens Frälsare.

Uppenbarelsens syfte är att förklara Guds vilja och rådslut /Guds plan:
”han är satt till fall och upprättelse …ett tecken som blir motsagt”

Den helige Ande påminde och bekräftade Jesajas profetia om Messias, genom Simeon:
Jes 8:14  Han skall vara en helgedom. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. 15  Många bland dem skall snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. 16  Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. [det sista syftar på Jesu lärjungar, att uppenbarelsen bevaras hos dem som tog emot honom och trodde]

Jes 42:6  Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7  för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker.

”ett ljus som uppenbaras för hednafolken” (Simeon). Frälsningen gällde inte bara det judiska folket och Israel. Det gäller alla. Det fick Petrus förstå genom en syn. och hedningarnas väckelse började i Kornelius hus där en Guds ängel hade uppenbarat sig (Apg 10) och Paulus skriver:

Ef 3:3  …hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. [Vilken hemlighet? Jo, den Helige Ande hade visat att frälsningen inte bara gäller judarna utan att hedningarna (vi) är medarvingar och har del i samma löften]

Uppenbarelsens syfte är att ge uppmuntran, uppbyggelse och bekräftelse.
Gud håller det han har lovat!
Simeon hade levt med ett löfte i många år. NU var tiden inne. Plötsligt händer det – antagligen en helt vanlig dag. Anden manar… “gå till templet”. Vilken lycka, vilken helig stund, vilken bekräftelse för Simeon! Och profeten Hanna fick samma uppenbarelse: Han är Messias, Frälsaren! Hon vittnade frimodigt för alla runtomkring.

Uppenbarelsens syfte är att hjälpa inför kommande prövningar.
”också genom din själ skall det gå ett svärd”, sa Simeon till Maria. Maria skulle gå genom en mycket svår prövning men efter lidande och död kom uppståndelsen. Personliga löften från Gud har hjälpt många av oss genom smala passage i livet så att vi inte ger upp. Gud vet vad vi kommer att möta och hans ord bär genom allt.

Gudsuppenbarelsen förändrar oss inifrån
Vi läser en annan av dagens texter:
Apg 2:42  De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43  Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44  Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45  De sålde sina (jord)egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46  Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.

Ibland hör man någon säga att ”alla sålde sina hus och ingen ägde något” men vi läser att de var tillsammans ”i hemmen”, så det stämmer nog inte på alla. Troligen sålde de sådant som de inte behövde, för att dela med sig. Här är Andens enhet “i endräkt”. De var samlade som ett ackord (grundtexten), i harmoni [i tro och lära och liv]. Guds kärlek förändrar hjärtat så att vi bryr oss om de svaga och de fattiga och utstötta. Vi vill dela med oss så som Anden leder var och en – inte roffa åt oss för att få mer.

Uppenbarelsens syfte är att ge oss urskiljning och att avslöja mörkret.
I Matt 13 beskriver Jesus i olika liknelser att det sker en åtskillnad på det som är äkta och det som är falskt, sanning och lögn, den som lever i ljuset och den som lever i mörkret.

Matt 13:31  Han framställde också en annan liknelse för dem: “Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. 32  Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.” 33  Ännu en liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in [egkrupto] i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”

Evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror och det sprids utöver världen men det är något mer som Jesus vill säga här, för orden är märkliga.

Surdeg (jäst) står alltid för något negativt och ont i Bibeln, skrifterna i GT. I en deg till ett spisoffer (matoffer) – som detta troligen syftar på – var all surdeg förbjuden (3Mos 2:11). Surdegen står för falska läror som blåser upp det köttsliga sinnet. Degen sväller. Surdeg verkar i mörker och sprider sig snabbt. Jesus sa vid ett annat tillfälle:

Matt 16:12  Då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och sadduceernas lära.

Egkrupto som översätts blandar in,  betyder gömma, smyga in, hemligen blanda in, att dölja något, att dölja under täckelse. Jesus varnar alltså för falska läror och avfall inifrån i kristenheten.

Mjölet står för undervisningen och budskapet om Guds rike, himmelriket – det sanna Gudsriket. Avfallet (där läror om ett falskt gudsrike uppenbarligen ingår, som Kingdom now/Riket nu) finns beskrivet på flera ställen, exempelvis: 2Tess 2, 2Tim 3, 2Petr 2). Jesus sa:

Matt 24:11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

2Petr 2:1  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. [de utger sig för att vara Guds tjänare och predikar Guds ord men samtidigt smyger de in falska läror i sin undervisning – allt för egen vinst]

Det är stor skillnad mot det som Jesus sa och som också Paulus gav uttryck för:

Joh 18:20  Jesus svarade honom: “Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet, där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls.

2Kor 3:12  Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga
4:2  Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. [det talar om öppenhet och ärlighet – ingen dold agenda]

 • Uppenbarelse nr 3
  Den här gången var jag också i bön när jag såg en syn för mitt inre. Jag var på väg söderut (upplevde att jag stod vid relingen på en båt) och vände mig om. Hela Europa var som en karta och jag såg uppåt Sverige. Ett kompakt mörker var över Sverige och det var så mörkt att jag förskräckt drog efter andan. Nu zoomades bilden in och då såg jag att det fanns ljuspunkter över hela landet. De var små men när det kom ännu närmare såg jag att det var eldar som brann. Jag drog en suck av lättnad för jag visste att det var Guds eldar som brann mitt i mörkret.

Dagens bibelord från profeten Mika beskriver ett mörker och en mörk tid med laglöshet som kan jämföras med uppenbarelserna och profetiorna om den yttersta tiden:

Mika 7:7  Men jag, jag skall skåda efter [tsapha – spana efter] HERREN, jag skall hoppas på [yachal – vänta tålmodigt på] min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig. 8  Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, skall jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är HERREN mitt ljus.

Det är ett vittnesbörd fullt av hopp och förtröstan. Vi kan tillägga Davids ord:

2Sam 22:29 Ty du, HERRE, är min lampa, HERREN gör mitt mörker ljust.

Jag tror att det också gäller oss i Sverige idag.
Samtidigt som vi sörjer och bävar över mycket som sker och mörkret som tätnar när laglösheten ökar, har vi fått uppenbarelsens ljus i våra hjärtan och hoppet som strålar från den himmelska världen. Guds ord  och Guds Ande leder oss på rätt väg.

Vi ska hålla oss utanför all slags religionsblandning (surdeg) men Guds-uppenbarelsen om JESUS bevarar vi som den dyrbaraste skatt. Då kommer också Gud att bevara oss.

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Uppenbarelsens ljus

När vi går genom Bakadalen (tåredalen)

När vi går genom Bakadalen (tåredalen)

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2020-01-26

Psalm 84
Överskrift: Den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar (SFB)

Den här psalmen kan uppfattas som att den är skriven av någon som förhindras att besöka Guds hus. Jag tänker på dem som inte längre kan gå till sin kyrka, därför att mänskliga strukturer har införts och blivit en avgud [läs cellkyrka, G12] eller underhållning, sjuka manifestationer och t o m oren (ockult) andlighet har blandats in eller ersatt Guds ord och äkta tillbedjan.

Ps 84:1  För sångmästaren, till Gittit, en psalm av (för) Koras söner. [skrervs på kung Davids tid] 2) Hur ljuvliga [yedid = älskade] är ej dina boningar [mishkan], HERRE Sebaot! [Härskarornas Gud] 3) Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jublar mot levande Gud.

Orden uttrycker den starkaste och djupaste längtan efter Gud och Guds hus. En längtan ända till utmattning.

Mishkan betyder boning, tält, mötesplats, tabernakel, tempel – platsen där Gud mötte sitt folk i GT. Nu är vi tempel [boningar] åt den Helige Ande och Gud möter oss där vi är (1Kor 6:19).

Ps 84:4 Ty [även, också] sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot, min konung och min Gud.

Trygghet
Småfåglarna har funnit en trygg plats för sina ungar. Det är som psalmisten säger:”min trygga plats är vid dina altaren, Herre Sebaot”. Guds altaren i det Nya förbundet är korsets budskap och verk (Hebr 13). Det är i Jesu försoning till frälsning, enda platsen där vi finner ro och trygghet.

Jesus sa en gång om sparvarna:
Matt 10:29  Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. 30  På er är till och med alla hårstrån räknade. 31  Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

Luk 12:6  Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud.

Två sparvar för ett öre och fem sparvar för två öre? Det blir en sparv på köpet. Den var ofta skadad eller mindre än de andra. Det kan beskriva en människa som känner sig värdelös eller mindre värd – men inte inför Gud. Det är skillnaden av att ha sitt värde och sin identitet [”sitt hus”] i Kristus Jesus. Bara Gud kan ge oss vårt rätta värde, tack vare Jesu rättfärdighet.

Ps 84:5 Saliga [esher betyder också överlyckliga, välsignade] är de som bor i ditt hus, de lovar dig ständigt.

Att ”bo i Guds hus” är detsamma som att vara [i Kristus] och förbli i honom och i hans ord.

Jesus är uppfyllelsen av tabernaklet. Hela tabernaklet var möblerat som ett kors och allt vittnade om Jesu blod som offrades och renar från all synd – beviset för Guds fullkomliga kärlek.

Ps 84:6 Saliga [hebr. esher – överlyckliga, välsignade] är de människor som har sin styrka [hebr. oz – frimodighet, säkerhet, beröm] i dig, de som har dina vägar [hebr. mesilla] i sitt hjärta.

Det beskriver hjärtats inställning och öppenhet för Guds ledning på alla områden.

Mesilla på hebreiska betyder (jämn) väg, ”highway”, huvudgata, kurs eller inriktning.  Samma ord finner vi bland annat i:

Ords 16:17  De rättsinnigas väg [mesilla] är att fly det onda, den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.

Det kan också läsas som att vägen är som en jämn huvudgata för den som flyr det onda.
Jesaja profeterade om Johannes Döparen:

Jes 40:3  En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg [mesilla] i ödemarken för vår Gud. 4  Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark [akov = uppsvälld, krokig, bedräglig, förorenad] skall jämnas, kuperat land [= bergsrygg, något som är bundet] bli slät mark. 5  HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.”

Jämn väg
Hur banar vi en jämn väg i hjärtat?

Varje dal av uppgivenhet, missmod, förkastelse… höjs upp när vi vänder oss till Gud och ber om hjälp. Det kan ta lång tid men Gud utför ett verk.
Varje berg av stolthet, uppror, bitterhet [och andra hinder] sänks ned, utjämnas, utplånas när vi bekänner och ödmjukar oss inför Herren. Den som är bunden blir fri.

Det vanliga ordet för ”bekänna” [grek. exomologeo] har innebörden att hålla med Gud och sitt samvete.

Vi ska också jämna vägen för andra. Fienden – som var Assyrien när Jesaja profeterade – förstörde vägar som behövde rustas upp. På samma sätt gör Satan allt för att hindra människor att finna Jesus, genom att ”förstöra vägen”.

Vi ska bevara budskapet rent och oförfalskat (1Tim 6:14).

Johannes döparens budskap var:
Matt 3:2 …”Omvänd [metanoe] er, ty himmelriket är nära.” [vänd er till Gud]

Det grekiska ordet metanoeo betyder tänk annorlunda, [gör sinnesändring], tänk efter, att vara ångerfull gentemot Gud, att vilja ändra riktning, att vända sig bort från det onda.

2Kor 7:11  Se, just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er, vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan,…

Utan omvändelsen och omvändelse-budskap riskerar vi att hamna i samma budskap som ockultisten Alice Bailey: att finna ljuset [”gud, gudagnistan”] som redan finns i dig. Det är ”den gamle ormens” (djävulens) lögn.

5Mos 5:29  Om de ändå hade sådana hjärtan att de fruktade mig och alltid höll alla mina bud! Då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn.

Det innebär inte att livet alltid är lätt men det innebär att allt samverkar till det bästa (Rom 8:28).

5Mos 32:18  Du övergav Klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet.
…29  Vore de visa skulle de inse detta, de skulle förstå vilket slut de måste få. [med andra ord: de skulle förstå vart vägen leder]

Vishet är: 

 • att frukta Gud (Ps 111:10)
 • att fly det onda [Exempel: Josef i Potifars hus, (1Mos 39)]
 • att förstå vart vägen leder (jag tog upp det i predikan om Vishet och Urskiljning för en del år sedan)

Guds löften gäller på Guds väg men inte på syndens vägar eller på våra “köttsliga” vägar. Gud möter oss var vi än befinner oss när vi vänder oss till honom men vi kan inte räkna med Guds löften om vi lever i uppror och medveten synd mot honom, utan att vilja förändring.

Att ha Guds vägar i sitt hjärta måste också innebära att ha det himmelska hoppet i sikte, att gå den [smala] vägen som leder dit. Vi fortsätter läsa om vandrarna:

Ps 84:7 När de [KJ – var och en] vandrar genom tåredalen [Bakadalen /Tårarnas dal] gör de den rik på källor [mayan], och höstregnet [moreh] höljer den med välsignelser [KJ – höstregnet fyller poolerna].

Höstregn
Höstregnet var en stor välsignelse för marken är torr och bränd efter sommaren. Någon har sagt att man byggde reservoarer med stenar för att samla upp regnet till vandrarna. Gud är deras källa här och regnet har med undervisningen /Guds ord att göra.

Hebreiska moreh betyder tidigt regn [höstregn] och lärare.
Roten: yarah betyder att flöda som vatten, att lära/undervisa eller att skjuta en pil. Jesja profeterade om Jesus:

Jes 49:2Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger”.

Jesus är Läraren [rabbi] som uppfyllde Joels profetia om höstregnet. När den Helige Ande kom över Jesu lärjungar talade de om Guds väldiga gärningar. De spred Guds ord och fick kraft att vittna om Jesus Messias (Apg 2). Mose talade om regnet som bildspråk för lära. Äkta väckelse har alltid med den sunda läran, Guds ord, att göra.

5Mos 32:2  Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs. 3  Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. 4  Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Ords 18:4  Orden i mannens mun är som djupa vatten, vishetens källa som en flödande bäck.

Vi sjunger i en gammal sång: ”Skurar av nåd skola falla, O, att de fölle just nu! Gud, medan här vi dig bedja, Sänd oss välsignelse du!”

Paulus skrev:
1Tim 1:14  Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.

Bakadalen /Tåredalen

Vägen upp till Sion och Jerusalem beskrivs här gå genom en dal som kallas Bakadalen. Det är osäkert om det bokstavligt fanns en sådan dal eller om det är bildligt talat.

Baka [baca] betyder tårar, klagan.
Bakaträd kallas ”de gråtande träden” eftersom saven ”droppade som tårar”, en sorts balsam-träd. Ibland översätts ordet mullbärsträd (även om den översättningen är tveksam enligt en del teologer).

Det finns bara ett sammanhang till i Bibeln där Bakaträd nämns och det är på kung Davids tid. David hade nyss vunnit seger över filistéerna i Baal-Perasim som betyder genombrott, spricka [i fiendens attacker].
David sa: ”Gud har brutit ned mina fiender genom min hand, likasom en vattenflod bryter fram”. Baals makt var bruten [med den Helige Andes kraft].

Filisté betyder kringflackande, vilsefarande, vilseledande, en som rullar sig i dammet /smutsen.

Filistéernas avgudar skulle hjälpa dem att övervinna Guds folk. Dessa hade lämnats kvar när de förlorade striden. David gav order att bränna upp avgudarna i eld som det står i lagen.

5Mos 7:5  Men så här skall ni göra med dem: Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder, hugga ned deras aseror och bränna upp deras avgudabilder i eld. (Jmf Apg 19)

Ett nytt anfall
Nu anföll filistéerna igen. Det kan liknas vid “själafiendens”, den Ondes, återkommande attacker på Guds folk.

2Sam 5:22  Men filisteerna drog upp än en gång och spred sig i Refaimdalen [= jättarnas dal. Det talar om en mäktig fiende som gärna attackerar när man är nere ”i dalen”]. 23  När David då frågade HERREN, svarade han: “Du skall inte dra dit upp. Gå runt dem bakifrån och kom över dem från det håll där bakaträden står. [det var en omväg] 24  Så snart du hör ljudet av ett steg [tseada = marscherande] i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har HERREN dragit ut framför dig för att slå filisteernas här.” 25  Och David gjorde som HERREN hade befallt honom. Han slog filisteerna och förföljde dem från Geba ända till Gezer.

Samma berättelse finns i 1Krön. 14 med ett tillägg.

1Krön 14:17 Och ryktet om David gick ut i alla länder, och HERREN lät fruktan för honom komma över alla folk.

Människor fick gudsfruktan när de såg hur Israels Gud handlade genom David. Det kan också jämföras med att vara känd i den andliga världen när vi lyder Herren (Apg 19).

David frågade Herren om råd och ledning. Gud gick före/framför David.
Det är enda sättet att vinna seger och då får Gud äran!

Vi är inte gudar. Inte ens med litet g.
Vi är Guds tjänare (och vänner) som är kallade att utföra Guds vilja.
”När du hör ljudet av steg” …då har Herren dragit ut framför dig.

Ljudet i bakaträdens toppar kan liknas vid att den Helige Ande berör våra hjärtan och manar till bön. Det kan liknas vid att vi förstår att Gud manar och vi är redo att följa. Det beskriver också att vara villig att gå en annan väg än vi hade tänkt eller förväntat oss.

Vi har en förmåga att vilja bestämma själva och tro att Gud hänger med…eller kanske säga att ”Gud har sagt” det vi vill att han ska säga.

Vänta… lyssna… gå

Personligt: När jag var ung vågade jag inte be ”ske din vilja med mitt liv” helhjärtat. Några av oss ungdomar skämtade med varandra ibland. ”Du ska nog bli missionär i Zimbabwe”. Zimbabwe stod då för det värsta man kunde tänka sig. Det var visserligen på skämt men där fanns en baktanke, att Gud vill säkert något (tråkigt) som inte jag vill.

När jag kom tillbaka och överlät mitt liv till Jesus år 1989 gav jag upp allt det där. Sommaren 1992 var jag på en konferens med några hundra andra. Vi skulle ut i evangelisationsteam i olika länder den sommaren. Vid avslutningen på en samling gav predikanten tillfälle för förbön. Han sa ungefär så här: Jag upplever att ni är många här som vill ta ett beslut att säga ja till Guds vilja för din framtid. Du som är villig att be: ”jag är beredd att åka var som helst, vart du än vill sända mig i världen”, ni ska komma fram nu.

Jag gjorde mig redo att gå fram för den bönen kunde jag verkligen be uppriktigt nu. Men det märkliga var att jag inte kunde resa mig. Det var som om en osynlig hand höll mig tillbaka. Jag kämpade med Gud inom mig och förstod ingenting. ”Men jag vill gå fram! Du vet att jag är villig att åka var som helst…!” (Kan man be en andligare bön?) Det gick inte.

När förbönen var färdig sa predikanten: ”Nu ska ni komma fram som är villiga att ge era liv för den ort som ni bor på. Om du till exempel bor i Göteborg, ska du komma fram nu om du är villig att ge ditt liv för Herren för din ort.” (Varför sa han just Göteborg? Själv bodde han i Stockholm). Gode Gud, de orden berörde och grep hela mitt inre och jag reste mig snabbt (fortfarande förvånad över Guds handlande) och gick fram.

När vi ställer villkor och begränsar Gud blir vägen inte bred [huvudgata] i hjärtat. Det är som att säga ”jag (ett stoftkorn) vet bättre än dig, Gud (hela universums Skapare)”. Det låter lite pinsamt, eller hur?

Vi bosätter oss inte i tåredalen
När Guds folk vandrar genom Bakadalen/Tåredalen ”gör de den rik på källor”, läste vi. Det står inte ”om” de vandrar, utan ”när”. Vi måste alltså gå den vägen.

2Kor 1:3  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4  han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

Bland de starkaste vittnesbörden är när vi går genom tårarnas dal och står fasta i tron och kan vittna om Guds trofasthet! Ännu mer om vi går den vägen för andra människor skull.

Ps 126:5  De som sår med tårar skall skörda med jubel.
Ps 30:6 …Om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel.

vandrar genom” – inte flyger eller svävar fram, även om det skulle kännas andligare.
”vandrar genom – inte bosätter oss. Vi passerar genom dalen. Vi kan låta besvikelser och sorger bygga bo i våra hjärtan. Missförstå mig inte – jag säger inte detta lättvindigt. Det finns sorger som vi bär med oss hela livet. Det viktigaste är att vi släpper in Jesus helt och fullt och lämnar över till honom. Annars finns risken att besvikelsen riktas mot Gud och vi blir bundna av sorgen. Vi kan få leva med obesvarade frågor men Jesus ger läkedom för själen och hans kärlek förvandlar.

Lidandet och prövningen har ett slut och det finns en fortsättning. Gud bereder en utväg (1Kor 10:13). Gud leder på en väg som går genom ”tåredalen” där tron prövas och löftena blir realiteter och erfarenheter.

1Petr 1:6  Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7  Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Skeppsbrott i tron
Det är en farlig teologi att påstå att ”kristna inte behöver lida”. Människor kan lida skeppsbrott i tron, för det stämmer varken med verkligheten eller med Guds ord.

1Tim 1:18  Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, 19  i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. [ett skepp som bryts i bitar] 20  Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar. [Alexander var en av dem som påstod att uppståndelsen redan skett, dvs. ”allt här och nu”, vilket är en obiblisk lära]

En omväg
David fick gå en annan väg – en omväg – för att vinna seger. Ibland är det är enda sättet för Gud att utföra det han vill i oss (Läs 2Mos 13).

Josef hade säkert inte räknat med åratal i fängelse. Det ingick inte i hans framtidsplan men det ingick i Guds fostran och förberedelse.

Mose gick före Gud och Gud kunde inte använda honom då. Han måste lära sig att lyssna och lyda Gud och han fick gå en lång omväg. Mose hade kunnat dra fördel av sin maktposition som ”Faraos dotterson” för att rädda folket. Men Mose kände inte till 7-bergen-läran eller Dominion. Han förstod inte vikten av att sträva efter pengar och position och makt. Stackars Mose… Han visste inte att hans ord hade samma makt som Guds…? (Jag är ironisk). Det är ju så de falska apostlarna lär.

Vi läser:
Hebr 11:24  I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. 25  Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. 26  Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.

Ett (väg)val
Mose valde ”Kristi smälek” istället för ”syndens njutning” dvs. att försöka tjäna Gud på köttsligt vis. Mose var inte intresserad av makten och rikedomen, stora planer och drömmar. Han hade blicken på den himmelska lönen som ges av nåd och hör till evigheten.

Ps 84:8 De går från kraft till kraft, de träder fram [raah] inför Gud på Sion.

Jesu blod har öppnat vägen in till det allra Heligaste och vi får därför träda fram frimodigt (Hebr 10:19). Raah kan översättas: träda fram för att höra, ta emot, förstå och se.

Ps 84:9 HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud! Sela. 10 Gud, se vår sköld, (1917 – Gud vår sköld, se härtill) ge akt på din smordes ansikte! [en bön för David som var kung – och profetisk bön om Messias] 11 En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boningar. [med andra ord: ”jag är nöjd med den minsta uppgiften i Guds rike hellre än gillande i världen”. (Mose)”Hellre Kristi smälek än syndig njutning”] 12 Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. [(1917) ostrafflighet]

Fullkomlighet betyder här ärlighet och uppriktighet, helt och fullständigt – att ha Guds vägar i sitt hjärta, vara upptagen av Guds vilja. Guds nåd ger oss kraft att följa Jesus och leva för honom. Gud ger ljus och värme (sol) och beskydd (sköld), kraft (nåd) och upprättelse (ära). Samma löfte:

Fil 4:19  Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

Gud vet vad vi behöver här och nu och för att förberedas för framtiden, det eviga livet.

Ps 84:13 HERRE Sebaot, salig [esher = överlycklig, välsignad. Rot: ashar som har innebörden ledd på en jämn väg] är den människa som förtröstar på dig.

Gud jämnar vägen för var och en som förtröstar på honom och ger kraft att fortsätta framåt.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När vi går genom Bakadalen (tåredalen)

Ärans Konung

Psa 24:1 Av David. En psalm. Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den. 2 Ty han har grundlagt den på haven, och givit den fäste på strömmande vatten. 3 Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? 4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. 5 Han skall få välsignelse från HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. 6 Sådant är det släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte, de är Jakobs barn. Sela. 7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. 9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela.

Han knackar på dörren! Du frågar vem är det? Det är Herren Sebaot! Vågar du öppna?
Vi har rätt att hålla dörren stängd men han har rätt att döma oss för det.

Gud har skapat världen och allt i världen tillhör honom.
Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Gud har lagt in vittnesbörd om honom i hela sin skapelse.
Rom 1:20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Även vi är skapade som en 3 enighet. Vi är skapade från början att vandra i gemenskap med en 3 enig Gud. En gemenskap fungerar ju bäst med ett rent samvete att uppleva skuldkänslor får oss nedböjda och ledsna. Våra samveten är väldigt känsliga när vi är barn. Om vi gör fel kommer en stark känsla inom oss upp av skuld. Det här vittnar också om Gud för ordet för Samvete är på Grekiska SUNEIDESIS. I detta ordet ligger EIDO som betyder Se och Förstå men det kan även ha med Intuition att göra. Det betyder rätt och slätt att du och en annan delar kunskapen om något tillsammans. Du är den ena vem tror du då är den andra? Vi är precis som Gud skapade i en 3 enighet! Den fallna människans ande är ur funktion så vi behöver uppleva helande.

Det är meningen att vi skall kunna fungera som ett Herrens tempel.
1/ Allra Heligaste (Ande)
2/ Det Heliga (Själ)
3/ Förgården (Kropp)

Så en 3 enig Gud vittnar om en 3 enighet både hos människan men också i hela skapelsen.
Psa 8:3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained 4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

Här ser vi alltså hur Gud som skapade allt nu gör sitt inträde i den här fallna världen. För att bereda frälsning till den kommande världen.

Heb 2:5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. 6 På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom? 7 En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära. 8 Allt har du lagt under hans fötter.  När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom.

Han som skapade universum skall ta sig an människan. Vad är då människan? Enligt vetenskapen är människan bara en fysisk massa som liksom kommit ur ingenting. En slump gjorde alltså att liv uppstod i ett urslem och evolverade till en människa. Vetenskapen kan trösta oss med att en normal människa är värd ungefär 30 kronor idag. Det var väl uppmuntrande eller hur? Det är väl inte undra på att människan längtar efter något annat? Det hon längtar efter är sin skapare som skapade henne till sin avbild.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Den här skapelsen bär vittnesbörd om en 3 – Enig Gud. Exempel:
Atomer: Neutroner – Elektroner – Protoner
Materia: Fast – Gas – Flytande
Mått: Längd – Bredd – Höjd
Tid: Dåtid-Nutid-Framtid
Solen strålar med 3 sorters strålar: Alfa-Beta-Gamma
Färg – All färg härstammar från: Rött-Gult-Blått
Människans kapacitet: Tankar – Ord – Handlingar
Blodet lär också innehålla 3 delar

När Jesus döps uppenbaras en 3 enighet:
Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.

Jesus vandrade alltså omkring som Guds perfekta tabernakel eller tempel på Jorden. Jesus hade ett perfekt rent samvete och ett perfekt hjärta. Men framför allt han vandrade i perfekt lydnad inför Gud. Han var Guds fläckfria rena offerlamm för våra synder.

Han uppfyller alltså verserna vi startade med: (PS 24:3-4)
Han får gå upp på Herrens Berg (GUDS RIKE)
Han får stå i Det Allra Heligaste (GUDS HELGEDOM)
Han får Välsignelsen från Gud (ANDEN)

BUDSKAPET OM KUNGEN

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden 11 och alla tungor bekänna (HOMOLOGOS) Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. (KUNGEN I RIKET)

1/ Gud har upphöjt honom över allting (Hans är Riket)
2/ Han skall böja alla Knän inför sig (Hans Är Makten)
3/ Han skall uppenbara vem han verkligen är (Hans är Härligheten)

Det som ligger till grund för mitt budskap idag hände mig på morgonen den 13 Januari.
Efter en god nattsömn vaknar jag med ett Guds ord ringande inom mig. Det var samma ord hela tiden. Herren sa: Fräls oss från ondo ty riket är ditt!

Jag blev förvånad när jag slog upp Folkbibeln och inte fann att det stod så! Men i KJ står det exakt så här. Mat 6:13 And lead us not into temptation but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

Nu är det så här att han har gått in i en helgedom inte gjort med människohänder i himlen.
Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste (ANDE) 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21 Vi har en stor präst över Guds hus. 22 Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.

Det Paulus undervisar oss om är alltså hur tabernaklets delar symboliserar en 3 Enighet. Han har gått in i ett allra heligaste. Vad symboliserar nu det? Guds Rike och hans Makt på Jorden. Han tronade ju på Keruberna att gå in här är att böja knä vid hans fotapall. En orenhet här inne hade dödat ÖP direkt på försoningsdagen. Han skulle ju tala till Israel och uppenbara sin härlighet på nådastolen mellan keruberna. Det här var ju den gamla vägen men hur är då den nya vägen? Wow! Han vill ju upprätta det här i mitt hjärta han bygger sin helgedom där han upprättar sitt rike där.

Vad läste vi nu i Ps 24:7-10 Han som då ville komma till sin helgedom vill nu inta oss som tempel. På lagens tid var det dunder och brak men nu är det Nåd och Sanning och en mild vädjande stämma.

Ps 24: 7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. 9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela.

Så vad gör nu Kungen när han har upprättat sin helgedom och tron i vår ande? Jo han börjar att regera på det sätt han tänkt från början. – (Ande – Själ – Kropp) (1 Tess 5:23-24) Det här är alltså att komma in i Guds Rike för hans Tron symboliserades ju av Arken med Nådastolen.

För att kunna upprätta sitt rike och kunna regera oss människor måste det för det första ske frivilligt. Vi lämnade Gud frivilligt och måste därför komma tillbaka till honom frivilligt. Just därför måste ju Herren vara väldigt mild och nådefull mot oss särskilt i början av vår vandring. Han sa till mig som nyfrälst att du har så djupa sår så jag kan inte pröva dig ännu. Han låter oss då få tider av vederkvickelse och det ser ut att flyta på för oss i livet på alla områden till det yttre.

SK säger: Samvetet är kanalen eller dörren mellan anden och din själ. Gud måste komma in därigenom om han skall upprätta sin tron och bli Kung över oss. Ps 24:7-10
Ärans Kung
Herren Sebaot

Han kommer in genom vår ande och vill passera vår hjärtas dörr som kallas för Samvetet och vill befria och regera över våra själar. Din själ är där din personlighet sitter dina känslor ditt förstånd och din vilja. Lagen kunde inte prestera någon kärlek (A) och underordnande till Gud. (Rom 7)

Både vi som enskilda och så församlingen skall vara ett Herrens Tempel. Vad tror ni nu det var för dörr som Herren knackade på i Laodicea? Samvete betyder ju att både Gud och vi får en kunskap som vi vet tillsammans. Vi kan stänga honom ute eller vi kan släppa in honom det han kommer med är Agapekärlek vilket betyder att underordna sig en Kung.

Vi får reda på att Jesus visste allt vad som fanns i människan därför måste han vara Gud. Han besitter alltså en kunskap om oss som vi måste ha för att bli befriade och upprättade. Vi vet inte om att vi är blinda och nakna men det har han kunskap om. Han har alltså en Kunskap som leder till frälsning av våra själar.

Joh 2:23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Vet du vad jag tänkte när jag läste det här? Jo att upp boken talar ju om något som skall ske innan Herrens Dag kommer som hans tjänare skall förstå. Det gäller ju hans hus eller hans tempel. Här kommer Herren för att vittna för eller emot oss. Vad står det om domen kommer den först över Guds hus? Svar Ja! (1 Pet 4:17) Vilka drabbas då av domen?

Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

2 Tess 2 Beskriver dem som de laglösa som upphöjer sig i Guds Hus (TEMPEL)

Kan det här ha och göra med en teologi att göra? Herren säger att han skall komma till sitt tempel och vara ett vittne mot Trollkarlar/Häxor. (Mal 3:1-5) Det är ockultism! Det är ordets makt över materian. Men det kan väl ändå inte vara möjligt att det finns Häxor och Trollkarlar i Herrens Tempel? Eller? De uppträder i Herrens namn!

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Jag vill berätta för er att det har gått så långt att Trolldom/Häxeri är något som ligger på Himlen 7 helt öppet och riskerar bedra människor. Vi hade vänner hemma här hemma hos oss på nyårsafton så jag spelade upp programmet. Det var en kvinna vid namn Anne Lucca: Kraften i våra ord!

Jag Citerar: Det sker precis som du säger det blir till precis som när Gud skapade världen. Så vad vill du att det skall skapas något bra eller något dåligt? Vi är ju skapade till Guds avbild och är ju kopior av pappa Gud han har skapat oss på samma sätt. Hur skapade Gud? Jo han talade och det blev till och med oss är det exakt på samma sätt – Vi skall tala och det blir till! = Ockultism Häxeri och Trolldom – Ordets makt över Materian!

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. (New Age)

Elvor berättade en sak jag blev skakad av! Betel Church säger att vi skall använda New Age lärorna för de är egentligen från början Kristna. Ve dem som kallar det onda gott! (Jes 5:20) Vet du hur det går till när de lär sig profetera? Ja en person kommer in i rummet och den första tanken som kommer till dig är profetiskt. Den här förmågan kan du sedan själv träna upp i grupper! Vet du mer att det bara är positiva saker som är profetiskt.

En kvinna vid namn Doreen Virtue som varit i New Age i över 15 år säger: Det här är exakt samma sätt som du får lära dig Psycic Reading i New Age. Hon fick även lära sig att detta med att tala skapande ord är ju något väldigt vanligt inom New Age.

Jag hör Herren säga: Dra ut ur Babylon! Följ inte med den stora skaran nu!
Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl.

Skökan, som Johannes såg, omtalas som stor. Hon har fått stort inflytande och hon har varit stor i sig själv (Upp 17:8). Men för Gud är denna sköka inte stor. Han betraktar det stora Babylon, som ett fallet religiöst system (Upp 14:8). Grunden till det är att skökan har förfört folken med sin trolldom och förföljt Jesu sanna vittnen (Upp 18:23, 17:6). Tänk att det som skulle vara sanningens stöttepelare och grundval, fick utveckla sig till en plats för orena andar (Upp 18:2). Inte konstigt att aposteln Johannes storligen förundrade sig när han såg denna stora sköka (Upp 17:6).

Janne Ohlin – Predikan från Parousia Mission 26/1 – 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Ärans Konung

Vem tror du att du är ?

OBS! Detta är mer än vad jag hinner med i predikan Söndag! Men jag har valt att lägga ut detta ändå.

Den som tror på bibeln och förstår skrifterna om ändens tid skall inte förvånas över världsläget. Månadens profetiska nyhet Iran – Kina – Ryssland har gemensamma militärövningar. Ryssland och Iran nämns ju tydligt i Hes 38-39. Bibeln säger att en jättestor militärmakt i ett land längst uppe i norr skall med Iran anfalla Mellanöstern och dra genom många länder på sin väg dit. Samtidigt kan vi läsa i uppenbarelseboken om en jättearmé från öster med 250 miljoner man. (Upp 9:16 + Upp 16) gamla bibelläsare har alltid tolkat detta som Kina.

Ja vänner mörkret blir allt kompaktare och hatet mot Herren och hans Smorde blir allt tydligare. Allt oftare smyger sig reklam in i Tv om en annan Kristus nämligen den österländska versionen. En reklam gav undertonen att Yoga kan göra dig till supermänniska. Constance Cumbey säger att många i den här gröna rörelsen är
New Agare och de gillar inte bibelns Jesus. Jag tror att den här armén från öster också
handlar om demoniska krafter. Det är märkligt att ledaren över dem kallas för Abbadon eller Appolyon. (Upp 9:11) Det är tydligen samma mörker som kom över Egypten innan befrielsen.

Bibeln uppmanar oss hela tiden att förbli i honom för utanför honom blir ingen rolig plats att befinna sig när Guds vrede upptänds. Gud kallade Abraham ut ur Babylon där man tillbad Österländska avgudar. Gud kallar oss precis på samma sätt till sig själv. Du är ju skapad av honom och till honom själv (Kolosserbrevet 1) Herren visar Abraham Rättfärdighetens väg. Det är Herren själv som uppenbarar sig för honom.

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.7 Sedan sade han till honom: “Jag är HERREN, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel. 8 Han svarade: “Herre, HERRE, hur skall jag veta att jag kommer att ärva det?

Abraham trodde på Herren – Herren räknade nu tron på honom till rättfärdighet. Det är samma sak som att frikänna honom från Domen. Löftet han får är större än landet det gäller hela världen. Då måste ju Kanaans folk samtidigt representera jordens innebyggare.

Det är ju tydligt att Abraham genom tron fick se in i den nya tiden efter Jesu tillkommelse när de Rättfärdiga skall bo på en ny Jord.
Heb 11:13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.

Rom 4:13 Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro.

Säden (Pluralis) kommer att ärva jorden genom tro på säden (Singularis)

Gal 3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. 15 Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen: inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. (ARVET) 16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. (SING) Det heter inte: “och åt dina avkomlingar” (PLURAL) som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus. (SING)

Kristus blev en förbannelse i vårt ställe! Ordet “Förbannelse” på hebreiska handlar om att ”Huggas av” ”Kastas ut”. Ordet “Välsignelse” betyder exakt tvärt om ”Inympas” ”Välkommen” ”Böja Knä”. Bilden förstår vi för den finns liknelsen om Vinträdet (Joh 15)

Abrahams tro börjar med att Gud tar initiativet och avtäcker sig själv. (SANNING) Abraham blir berörd och tar emot (TRO) Herren agerar igen: Han förklarar Abraham rättfärdig! Herren agerar igen: Han lovar Abraham att ärva jorden! Abraham frågar: Hur skall jag veta det? Gud talar nu om trons och rättfärdighetens väg! Det är faktiskt den urgamla vägen.

I Eden fick ett oskyldigt lamm offras för människan. Nu skulle Abraham stycka och offra oskyldiga djur. Abraham gör som Gud säger! Han bär fram och styckar offren. De djur som Abraham styckar och skall offra är alltså en bild på Jesus Kristus och Golgata kors. Här har vi alltså trons grund det är därför vi i nattvarden påminner oss: Detta Vin och detta Bröd var för din skull! Så varje gång du äter och dricker så proklamerar vi och förkunnar det oskyldiga lammets död istället för mig. Han var totalt oskyldig men blev en förbannelse för vår skull ”Avhuggen” ”Utkastad”.

Du är precis på samma sätt lovad att ärva jorden tillsammans med Abraham. Detta måste bli vår drivkraft det enda vi kan berömma oss av är Kristi Kors. När Abraham lyder och väntar på Gud kommer fåglar och försöker stjäla hans offer. Abraham jagar bort fåglarna som symboliserar ondskans andemakter!

 

Det finns ingen annan väg att få uppleva Andens välsignelse. Du måste träda fram med honom som blev en förbannelse för din skull. Det kommer en förbannelse över jorden men du kan genom tro på honom komma undan. Det är alltså ingen skillnad på Abels offer och Abrahams offer de symboliserar samma sak Jesus Kristus.

Abel trädde fram med ett oskyldigt lamm (LYDNAD RÄTTFÄRDIGHET)
Kain förkastade den urgamla vägen – (OLYDNAD ORÄTTFÄRDIGHET)

1 Mos 4:4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer 5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk.

När Abraham presenterar sitt offer kommer ett stort mörker! När Jesus dör på Golgata kommer också ett stort mörker. När Israels barn är bakom blodet av det slaktade lammet kom också ett stort mörker. Men för dem som väntade på Gud i tro kom tillslut ljuset och eldslågan. Den ledde Israels barn i öknen den ledde dem till Landet (Nya Jorden) Samma tydliga ledning kommer vi få om vi i tron väntar på honom vid våra “Stycken”

Så när tåget går mot Babylon så väntar vi i Tro på vår Herre Jesus Kristus. Han kommer tillbaka i Eld.

1 Mos 15:17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena.18 På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat.

Landet tillhör Judarna som folk. Men när de kommer in i Kristus hela värden (Rom 4:13) Så det finns en tydlig väg men den är fördold och måste uppenbaras av Herren först.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. 17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Här ser vi rättfärdighetens väg uppenbaras precis som för Abraham. Evangelium beskriver alltså Guds kraft som frälser oss från förbannelsen ”Huggas av” ”Kastas ut”. Tron drar oss istället in i Jesus Kristus så du blir välsignad istället. Mitt i förbannelsen uppenbaras istället en eldslåga den kom på pingstdagen över var och en av lärjungarna som väntade i Tro. Abraham frågade: Hur skall jag veta att jag skall ärva jorden? Han fick se en Eldslåga!
Detta måste vara en bild på Anden som skall vara panten på arvet (Ef 1:1-14)

Apg 2:3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Apg 2:11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.

För att få Andens eldslåga krävdes alltså att vi träder fram med samma offer som Abraham och Abel gjorde. Ingenting bevisar tydligen vår trofasthet inför Gud som väntandet. Därför sitter vi ofta i mörkret med våra “Stycken” och väntar och väntar. Gud vill nämligen inte att vi skall tillbe honom på hedningarnas vis det är för att få något. (ALLADIN) Herren visade mig en viktig sak! De falska profeterna kommer att dra med sig alla som har det tankesättet. Det är nämligen så att den som väntar på Gud gör det för den han är inte för det han kan ge.

Sven Reichman sa en gång:
> Det jag gör för min egen skull är Kött.
> Det jag gör för Jesu skull är Ande.

Den som drivs av Kött kan aldrig vänta på Gud han kan alltid byta sin identitet efter sin omgivning. Men den som drivs av Guds kärlek har sin identitet fast förankrad i vem Gud är inte i det han kan ge. Han känner Herren och Herren känner honom. (Joh 10:14)

Gal 6:3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är han bedrar sig själv.

Den som drivs av Anden är en Kristi tjänare! (IDENTITET) Den som drivs av kött han jagar en Identitet. Han är helt beroende av att människor ger honom sin identitet. (ELLER ONDA ANDAR) En sådan människa bedrar sig själv! Gud själv gav Abraham en identitet – Du hette Abram nu skall du heta Abraham. Gud gav Jakob namnet Israel.

2 Petrus 2 att massor av falska profeter skall komma och många skall följa med den ut. Detta tåget har jag sett i minst 3 profetiska drömmar! Dessa kan inte vänta på Gud! Dessa falska profeter predikar exakt vad köttet vill höra. De som nu följer dem ut ur Kristus vill ha denna bilden av Gud. Det är den hedniska bilden av Gud (ALLADIN) det kusliga är att det ser äkta ut på ytan.
1/ Du får här falska identiteter av läror och falska profetior
2/ Du får starka andliga krafter och energier
3/ Du kan få en oerhörd nitälskan som ser ut som kärlek

Men om inte drivkraften är Agape säger Paulus är detta kött hur andligt det än ser ut (1 Kor 13) Därför måste vägen till sann Andlighet alltid innehålla en lång väntan då vi sitter där. Men det ser ut som om alla andra hittar sina identiteter och drar förbi dig i 300 Km. Låt oss titta på en man med starka andekrafter som demoner sagt att han är något stort. Det är nämligen exakt vad de försöker lura i dig.

Apg 8:9 Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. 10 Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften.11 De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. 

> Han sa sig vara något stort (Gal 6:13 – Falsk Identitet)(Böcker också)
> Han drog människor till sig
> Han var ockultist eller Trollkarl – Det innebär att jag genom något jag gör eller säger kan jag påverka den osynliga världen så att den lyder mig så jag får vad jag vill i den materiella världen. Det finns massor av bevis för att det är verkliga under som sker men det är mörkrets makter som får tillåtelse. Kan det finnas något mer fängslande?

Varför tror du att folk flockades till honom? De ville också ha del av den här kraften så de också kunde bli något stort. (Den som säger dem sanningen blir hatad Gal 4:1) Men kunde Anden tränga igenom det här mörkret då kan han göra likadant idag också.

Apg 19:18 Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. (10 Miljoner kronor idag) 20 På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka.

Vet du att hela grunden för den villolära som infiltrerade församlingarna då och som infiltrerar församlingarna idag handlar om identitet. Simon han trodde sig vara något stort men det var han inte han var bedragen. Han drog en massa människor efter sig och deras motiv var att få kunskap om hur man blir som Simon. De satsade en förmögenhet i trolldomsböcker för att få tag i hemligheten. Men Paulus predikar att det är Kristus som är Guds hemlighet.

Gud gav mig en natt en dröm där vi kom fram till ett hus där inne rådde ett grågult sken. Vi fick uppleva en oerhörd nöd det var hjärtskärande att höra. De ropade: Tjuvar har smugit sig in och tagit alla skatter men vi förstår inte hur det gått till. En syster jag känner har haft en liknande dröm. Gud kallade oss att gå in och avslöja hur det kom sig att härligheten från Gud försvunnit.

Den här veckan läste jag om hur Härligheten från Gud försvunnit från Guds hus på Eli tid. Vi kan börja med det djupa nödropet: Härligheten från Gud är borta! Kolla hur tillståndet var hos ledarskapet.

1 Sam 4:15 Men Eli var nittioåtta år gammal, och hans ögon hade gråstarr så att han inte kunde se.

Men Samuel förstod eftersom Gud redan berättat detta för honom! När domen kommer över Guds hus kommer de som hör vad Anden säger till församlingarna att kunna förstå.

1 Sam 4:13 När han kom dit satt Eli på sin stol vid sidan av vägen och vaktade, ty hans hjärta bävade av oro för Guds ark. Så snart mannen kom in i staden med budskapet, brast hela staden ut i klagorop.

Detta klagorop var det jag hörde! Det kan betyda ett rop som härstammar från djup sorg och ångest jag kommer aldrig glömma smärtan i ropet.

1 Sam 4:18 När han nämnde Guds ark, föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten, bröt nacken och dog. Ty mannen var gammal och tung. Eli hade då varit domare i Israel i fyrtio år. 19 Hans sonhustru, Pinehas hustru, som var havande och nära att föda, fick höra nyheten att Guds ark var bortrövad och att hennes svärfar och man var döda. Hon sjönk då ner och födde sitt barn, ty födslovärkarna kom över henne. 20 När hon höll på att dö, sade kvinnorna som stod omkring henne: Frukta inte, du har fött en son. Men hon svarade inte och brydde sig inte om det.21 Hon kallade pojken I-Kabod, och därför att Guds ark var tagen och hennes svärfar och man var döda, sade hon: “Härligheten är borta från Israel”. 22 Hon sade: “Härligheten är borta från Israel, för Guds ark är bortrövad.

Den här katastrofen var bara resultatet av en resa ELI stoppade inte den yngre generationens FÖRAKT FÖR HERRENS OFFER. Tror ni att det är en slump att det ser ut som det gör idag i våra församlingar. Alla offer i bibeln pekar fram mot Golgata kors och utan kors kan du inte bli Herrens tjänare (IDENTITET)

1 Sam 2:12 Men Elis söner var onda män, som inte kände HERREN. 13 Så här brukade prästerna göra med folket: När någon offrade ett slaktoffer, kom prästens tjänare medan köttet kokades och hade en treuddig gaffel i handen. 14 Den stack han ner i kitteln, pannan, krukan eller grytan, och allt som gaffeln fick upp tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. (Obs Se Judas 1:12)

1 Sam 2:17 De unga männens synd var mycket stor inför HERREN, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta HERRENS offer. 18 Samuel gjorde tjänst inför HERRENS ansikte och var redan som pojke klädd i linneefod.

Den första drömmen jag berättade handlade om midnatt jag hörde en röst och det handlade om Ljus. Den andra drömmen jag hade handlade också om att det var midnatt jag hörde en röst och den handlade om ljus. Jag tror det är något Herren vill säga till oss.

Mat 25:1 Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.

Nu tror jag att nödropet kommer de saknar härligheten från Gud. Det är Ikabod därinne istället för den utlovade “jätteväckelsen” kommer motstånd och nöd.

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Här är det uppenbart att det är Gnosticismen Johannes vill åt. De lärde alltså att vi kunde få en ny identitet men Anden säger att det är bättre att låta vår identitet förbli i honom. Gnosticismen låter väldigt andlig men den är faktiskt väldigt köttslig. Deras lära handlar om att vi blir någonting mer än vad Gud menat när vi föds på nytt. Andrew Wommack är en falsk lärare som får illustrera hur många på våra kära tv kanaler är smittade av.

1/ Han fick en uppenbarelse som han sa förändrade hela hans liv. Han fick ett helt nytt sätt att se på sin egen identitet.

1/ Janne: Han testade aldrig anden bakom för den sätter aldrig oss i centrum: Joh 16:14 Han (ANDEN) skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

2/ Han fick nu en helt ny kunskap om hur Gud har egna lagar som han redan har skapat. Denna kunskap kan gå in och koppla ihop oss med dessa lagar. Han säger att det finns ett universum bortom vår förmåga att förstå. Då talar jag inte bara om den andliga sfären därute utan också om den andliga sfären som finns i alla människor så vi är egentligen andliga varelser.

2/ Janne: Samma sak som ”As Above so Below” det här ä r grunden i all trolldom och magi. Det finns en parallell värld som du genom tankekraft kan koppla ihop dig med. Då blir saker i den osynliga sfären synlig i den materiella världen.

3/ En falsk pånyttfödelse!
2 Kor 5:17 Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Det är i anden som förändringen skett du har blivit en helt ny varelse. Det är din ande som är helt ny och där finns absolut ingen synd kvar i dig. De flesta kristna har blivit lurade att tro att de har två naturer att kämpa med. Denna kristendom skapar schizofreni bland de troende. Detta producerar kristna som inte liknar Kristus.

3/ Janne: Nu får vi se om du hänger med i svängarna kolla Punkt 2. Du har blivit ett med den Kraft som redan finns i universum och som redan finns i alla människor. (PANTHEISM) Den identitet hans uppenbarelse gett honom är att han blivit bedragen att tro att han är något som han inte är (Gal 6:3)

Detta är ju Satans lilla specialitet
Hes 28:2 Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud.

Hes 28:6 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom du menar att dina tankar är Guds tankar.

Det är när vi tränger in i den gnostiska världen vi förstår varför man hela tiden bara rabblar bibelord och alltid talar positivt med sin mun. Ja för man tror att man skapar utifrån sin rättfärdiga ande.

4/ AW – Du kan läsa i Genesis 1 att Gud skapade vår värld genom att tala så den blev till. Därför måste du också använda ord för att skapa vad du vill ha. Ja vad det än är helande framgång fred eller något annat Gud vill du skall ha.

Jag kallar denna uppenbarelse för Ande – Själ – Kropp jag har fått vägen uppenbarad för mig. Det här är sanningen Jag har fått en ny Kunskap. Jag är egentligen en ande men jag har en kropp och jag lever i en kropp. Men det sanna Jag är min andliga person. Det är alltså i anden jag har förvandlats och det är där jag blivit exakt lika Jesus.

Eftersom Gud är ande så handlar han med mig utifrån den jag är i anden. (Joh 4:24) Denna uppenbarelse har förändrat hela mitt liv. Detta ger mig en helt ny position det tillskriver mig allt som Gud är och allting som Gud har. Nu har jag fått Guds auktoritet att använda och när jag gör det så har jag upplevt mirakulösa resultat. Jag är så inspirerad av detta att jag vill gå ut i hela världen och berätta denna sanning.

5/ Janne: Det är kusligt att förstå hur bedragen han är. Men det förklarar ju hur syndens människa skall upphäva sig i Guds hus. Du kan se hur du genom denna lära tror dig ha en högre auktoritet än vad Gud menar. Han kommer alltså i Jesu namn och han säger ju att han är Kristus!

Full text av den predikan Janne höll i Parousia Mission 1/12 – 19
Tiden tillåter inte att jag säger allt som är skrivet här så håll tillgodo och läs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vem tror du att du är ?

Hela skapelsens Återlösare

Hela skapelsens Återlösare

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission

2019-12-01
Lyssna på Mp3

Upp 5
Johannes såg en bokrulle med sju sigill.
Det är ett köpebrev och ett testamente som bara arvingen eller motsvarande återlösaren kunde öppna. Sigillen bevisar fullkomligt godkännande och giltighet. Det handlar om hela skapelsens befrielse genom domar. Men vem har rätt att döma?

Upp 5:2  Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: “Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?”

Johannes “grät bittert” (storgrät) för att ingen kunde öppna den. Han förstod vad det innebar: ingen rättvis kan skipas. Ingen frälsning kommer, allt är meningslöst och hopplöst. Allt går förlorat. Men en av de äldste tröstade Johannes och sa:

Upp 5:5  “Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam [symbol för Messias som Kungen], Davids rotskott [ur Davids släkt], har segrat [grammatiskt har segrat en gång för alla], och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” 6   Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm [ett litet lamm (grek. arnion)] stå där, som såg ut att ha blivit slaktat…

Lammet beskriver Messias som den lidande tjänaren, offerlammet. Det hade 7 horn, dvs all makt, fullkomligt herravälde och 7 ögon som symboliserar all visdom/allvetande. Vidare: ”ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden”. Detta betyder inte 7 andar bokstavligt, men det talar om Guds Andes fullkomliga verk.

7  Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.

En sång ljöd i himlen:
(v 9) “Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt [friköpt, lösköpt (grek. agorazo)] människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Här är Arvingen som ärver allt och här är Återlösaren som har friköpt allt! Han är både Lejonet och Lammet.

Upp 16:7 “Ja, Herre Gud Allsmäktig, sanna och rätta är dina domar.”

Vi går tillbaka i tiden.
Adam och Eva drevs ut ur Eden efter att de ätit eller fyllt sig med förbjuden frukt /förbjuden mat. Grekiska Anomia som brukar översättas laglöshet, har också betydelsen förbjuden mat.

1Mos 3:22 …Hon (människan) får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och äta och leva för evigt.” [att ” äta och leva…” Att äta av livets träd i det läget, hade inneburit att leva som syndare utan någon räddning i evighet].

”Syndens lön är döden”, säger Bibeln och det innebar att människan förlorade gemenskapen med Gud och sin arvslott och framtid som Gud hade avsett. De stod i skuld inför Gud som är helig och blev slavar under syndens makt. Gud slaktade ett oskyldigt djur för att skyla deras nakenhet med djurhuden. Det var en tillfällig förlåtelse och lösning samtidigt ett löfte om en framtida fullkomlig frälsning.

Vi skyller ibland våra misstag och synder på uppväxten, omständigheter, påverkan utifrån, samhället mm. Men om vi hade växt upp med de bästa förutsättningar och omständigheter som finns – hade vi ändå syndat. Vi är alla födda i “Adams avbild” med en natur som gör att vi syndar.

Lögnen säger att ”synd och död inte existerar, bara kärlek och fred. Du är perfekt som du är och du har potential inom dig att bli gudomlig, för du är innerst inne god och du är en medskapare”. Med andra ord: Du behöver ingen frälsare för du kan frälsa dig själv. Vi kan frälsa oss själva.

Döden är (tvärtom) beviset på att alla är syndare. Skulden måste betalas och sonas [med ett allt för högt pris]. Människan är i desperat behov av en Frälsare /en Återlösare /en Befriare – eller en Bördeman som det kallas i GT.

Vi går till Ruts bok (GT)
Berättelsen sker under Domartiden och det var hungersnöd i Israel. Troligen befinner vi oss på Gideons tid när ”Gud gav Israel i midjaniternas hand i 7 år” p g a allt ont de gjorde. Midjaniterna förtryckte och förstörde all gröda så fort israelerna sådde något.”De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor” (Dom 6). Vi kan konstatera att det var hungersnöd både lekamligt och andligt.

I Betlehem [som betyder brödhuset] bodde en familj som drog till Moabs land för att få det bättre. När ”brödhuset” är tomt söker sig en del människor till annat, ibland ut i världen men det leder aldrig till något gott. Familjen var Elimelek och Noomi [betyder: den lyckliga, den ljuvliga, behaglig, angenäm] och deras två söner. Både mannen och sönerna dog i Moab och Noomie blev ensam med sina sonhustrur Orpha och Rut.

Orpha betyder gasell, nacke/rygg. I hebr. finns betydelsen ”vända tillbaka”.
Rut betyder vänskap, tillfredsställd.

Rut 1:6  Noomi bröt upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. Ty medan hon var i Moabs land, hade hon hört att HERREN hade tagit sig an sitt folk och givit dem bröd. [ofta är det nöden som driver oss till bön – och Gud svarar]

Om detta var Guds räddning genom Gideon, har vi en beskrivning av vad som hände “i Midjans tid” i Jesajas profetia som också förutsade Messias födelse och frälsning.
Jes 9:4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. [Gideon var domare och Guds redskap att befria folket från midjaniterna] 5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. 6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Nu följer en skilsmässa – ett vägval – en skiljeväg
Noomie ville inte att Orpha och Rut skulle följa henne av plikt eller tvång. Därför uppmanar hon dem att stanna i Moab. De båda gråter men gör olika val. Det handlade om var deras hjärtan fanns.

Jesus sa: ”Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara”. Det är ett val som gäller oss alla och det vi älskar mest, är det som avgör vilket val vi gör. Moab står här som förebild för hednafolken och att ”anpassa sig efter denna världen” (Rom 12:1-2). Att följa ett folk innebar också att följa det folkets gudar.

Rut 1:15  Noomi sade då (till Rut): “Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska.” 16  Men Rut svarade: “Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. 17  Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. HERREN må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig.”

Rut säger här att hon vill följa Israels folk och Israels Gud. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är Bibelns Gud, som för alltid låter sitt namn förknippas med det judiska folket. Guds kallelse över Israel står kvar och allt han har sagt kommer att uppfyllas. Därför har det betydelse idag hur vi ser på det judiska folket och Israel, likaväl som de frälsta av Israel. Allt handlar om hur GUD ser på saken och vad han har sagt. Det val som Rut gör, är att tillhöra Israels Gud och som det står i Rom 12:2: “låt er förvandlas genom sinnets förnyelse”.

Tillbaka i Betlehem
“Är det inte Noomi?”, sa vännerna i Betlehem.

Rut 1:20  Men hon sade till dem: “Kalla mig inte Noomi [den lyckliga], utan kalla mig Mara [den bedrövade, den bittra], för den Allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. 21  Rik [male = fullhet, fylld] drog jag härifrån, och tomhänt [reyqam = tom, värdelös] har HERREN låtit mig komma tillbaka. [Noomie hade förlorat allt, sin arvslott och sin framtid,  när hennes man och båda söner dog] Varför kallar ni mig då Noomi? HERREN har vittnat mot mig, den Allsmäktige har låtit det gå illa för mig.” 22  …Och de kom till Betlehem när kornskörden började.

”Gud har tillåtit… Gud hjälpte inte… han är emot mig”.
Ibland förstår vi inte Guds handlande eller det vi tycker är brist på handlande. Flytten till Moab var ett eget val men Gud kan även använda våra misstag som förberedelse för något nytt. Noomi hade inga framtidsplaner nu. Hon var ”tömd” på sitt eget. Men Gud hade en plan och en väg för henne.

Rut beslutar nu att gå ut och plocka ax på någon åker, för att de skulle överleva. Som fattig hade man rätt enligt lagen att gå och plocka efter skördemännen (resterna). Hon ”råkar” hamna på Boas åker. Boas som är en mäktig man och släkting till Noomis och Ruts avlidna män. Just då ”råkar” Boas komma dit.

3Mos 23:22 När ni bärgar skörden i ert land, skall du inte skörda intill yttersta kanten av din åker, och du skall inte heller plocka ströaxen efter din skörd. Detta skall du lämna kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är HERREN, er Gud.

När vi läser i Guds ord att det hände sig eller det föll sig då vet vi att det är Guds hand som är med och leder människor och omständigheter i exakt rätt tid. Boas lägger märke till Rut, uppmuntrar henne och ger henne extra korn. Hon får äta, bli mätt och får t o m över.
När Rut berättar allt för Noomi utropar hon:

Rut 2:20  …”Välsignad vare han av HERREN, som inte har tagit bort sin nåd [chesed] från vare sig de levande eller de döda!” Och Noomi tillade: “Den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra bördemän.” [goel]

Chesed betyder nåd, vänlighet, kärleksfullhet, barmhärtighet, godhet, trofasthet. Definitionen är att en starkare böjer sig ned och hjälper frivilligt en svagare. När det gäller Gud, är det baserat på ett [evigt] förbund.

Lagen om bördeman (3Mos 25)

Goel (fr gaal) är ordet för bördeman, återlösare, förlossare eller blodshämnare. Bördemannen var den närmaste manlige släktingen.

Bördemannens uppgift:

 • att köpa tillbaka egendom /arvslott som släktingen förlorat (ofta p g a fattigdom)
 • att friköpa sin släkting som hamnat i slaveri och betala skulden
 • att gifta sig med änkan till en avliden för att bevara hans namn

Bördemannen hade alltså rätt att köpa loss /köpa fri /förlossa och ”rätt att bringa liv ur det döda”.  Det var viktigt att bevara familjen och att familjens namn inte dog ut. Boas var Ruts bördeman /återlösare, som hade rätt att köpa loss hennes arvslott.
Boas betyder kraft och styrka.

En natt var Boas på tröskplatsen för att skilja korn från agnar. Noomi uppmanade Rut att gå till Boas när han lagt sig och lägga sig vid hans fötter under hans mantelflik [hebr. kanaph]. Noomie hade sagt till Rut: “Jag vill försöka skaffa dig trygghet”. Här får vi lära hur vi kommer in i [Guds] vila.  Vi kan jämföra med Maria som satt vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord (Luk 10:39). Att ligga under hans mantelflik är detsamma som att söka hans hjälp och beskydd. Rut är en förebild för oss alla att komma i ödmjukhet inför HERREN. Kanaph är förknippat med att sluta förbund (Hes 16:8).

Ps 36:8  Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars [kanaph = mantelflik, utbredande] skugga.

Den förste återlösaren
Nu fanns det en annan återlösare [släkting] som stod närmare än Boas.

Rut 4:2  Därefter tog Boas till sig tio män av de äldste i staden och sade: “Sätt er här.” Och de satte sig.

Boas förklarar saken inför 10 vittnen och den “förste” återlösaren/bördemannen får ge besked.

…6  Återlösaren svarade: “Då kan jag inte lösa in den, för då skulle jag skada min egen arvslott. Lös du in det jag skulle ha löst in, för jag kan inte göra det.” 7  Vid inlösen och ägarbyte var det förr i tiden sed i Israel att den ena parten, för att stadfästa avtalet, drog av sig sin sko och gav den åt den andre. Detta gällde som bekräftelse i Israel. :8  Återlösaren sade till Boas: “Köp det du!” Och han tog av sig skon. [Att ta av skorna var ett tecken på att ge upp sin äganderätt. Här fanns det ett hinder i vägen]

10 vittnen satt i porten med Boas, precis som Lagen sammanfattas i 10 budord. Den förste återlösaren [Lagen] säger: ”Den människa som håller lagen skall leva genom den.” (Gal 3:12). Men vi kan inte hålla buden och därmed kan lagen inte frälsa oss.

Rom 8:3  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.
Lagen är rättfärdig och god – men den kan inte befria oss från synden.

Lagen eller Guds Son?
Återlösaren måste vara en släkting och därför står det:

Hebr 2:11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder, (/systrar) [Tack vare det är Jesus vår Bördeman, vår Återlösare]

Vem kan ”bringa liv ur det döda”?
Lagen dömer den skyldige – en ”Blodshämnare” – men den domen föll över Jesus!

Joh 10:17  Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18  Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. [Guds nåd (chesed) genom Jesus]

Hur behandlade man en oduglig bördeman som inte ville ta sitt ansvar (GT)?

5Mos 25:9  då skall hans svägerska träda fram till honom inför de äldste och dra skon av hans fot och spotta honom i ansiktet och säga: “Så gör man med den man som inte vill bygga upp sin brors hus.” [hand hus var en skam och kallades den barfotades hus / den föraktades hus]

Jesus sa:
Mark 10:33  “Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. 34  Dessa skall håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar skall han uppstå.”

Mark 15:20  Och när de hade hånat honom, tog de av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder.
Jes 53:3 Han var föraktad och övergiven av människor,…

Jesus behandlades som en oduglig och ovärdig Bördeman.

 • men han uppfyllde lagens krav och dog för oss – Synden är sonad och skulden är betald!
 • inte betald (inget är betalt) till djävulen (!) utan inför Gud som är helig och rättfärdig
 • Jesus är därmed vår Bördeman, Återlösare och (gamla bibelöversättn.) Förlossare.

Lagen kräver rättvisa
Guds helighet kräver rättvisa.

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Lagens uppgift – den förste återlösaren – är att driva oss till korset, till Jesus. När vi syndar får vi dåligt samvete eftersom vi är skyldiga. Då får vi be Jesus om förlåtelse och hjälp.

Noomie sa till Rut:
Rut 3:18  ..”Vänta, min dotter, tills du får se hur saken utfaller. För den mannen kommer inte att ge sig någon ro, förrän han i dag fört saken till sitt slut.”

Be – var stilla – vänta på Herren. Boas hade lovat att ta hand om Rut.
När vi ödmjukar oss, kommer Gud oss till mötes med sin nåd.

Tro är inte att visualisera, en tankekraft eller ”en kraft som du ska förlösa”. Sådant är villfarelse. Tro är att lita på Gud, att fatta tag om ett givet löfte från Gud. Sedan ber vi enligt det löftet och så får vi vandra in i det när tiden är inne (Guds tid).

Återlösaren måste kunna återköpa slaven och betala alla skulder.

Kol 2:13  …Han har förlåtit oss alla överträdelser 14  och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder..
…11  I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,

Jesus köpte tillbaka allt. Därför har vi evigt liv och en arvslott i honom.

1Petr 1:18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19  utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

Jesus friköpte hela skapelsen som längtar efter sin befrielse (Rom 8:19-22).

Ruts son med Boas fick heta Obed [tillbedjande, tjänande]. Han blev Davids farfar och tillhör messiaslinjen, Jesu släkttavla.

Rut 4:14  Då sade kvinnorna till Noomi: “Välsignad vare HERREN, som i dag inte har låtit dig vara utan återlösare. Må hans namn bli prisat i Israel! 15  Han skall ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom…
(1917 års övers.) Han skall bliva dig en tröstare och en försörjare på din ålderdom

Återlösaren är en tröstare och en försörjare – född i Betlehem. Jesus sa: ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut”.

Det var 10 vittnen i stadsporten med Boas och det är vittnen i himlen när köpebrevet eller testamentet [med de 7 sigillen] ska öppnas (Upp 4). Bland annat läser vi om 4 väsen som liknade ett lejon [vilda djur], en tjur [boskapsdjur], en människa och en flygande örn [fåglar]. Bilderna kan ha symboliska betydelser var och en men kanske är det en påminnelse om hela skapelsens befrielse, för Jesus har friköpt allt med sitt eget dyrbara blod.

En dag ska alla frivilligt och med glädje bekänna eller motvilligt tvingas erkänna att Jesus är Förlossaren, Återlösaren och hela världens Frälsare och Befriare enligt lag och rätt.

Låt oss vara bland dem som tar emot och bekänner vår Återlösare med glädje!

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Hela skapelsens Återlösare

Maj-Dec 2019

Australien: Katastrofen drabbar allt fler – nu sätts flottan in
Brandbomber kastades mot polis i Växjö
Misstänkt mord i Tumba – död person hittad utomhus
Brandkatastrofen i Australien – enorm yta har brunnit
Nattlig bilbrand i Härnösand misstänks anlagd
Ung man skjuten i Rinkeby – hittades i bil
Två personer skjutna i Göteborg
13 bilar brann i Västsverige
Flera bilbränder i Trollhättan i natt
Macheteattack i New York mot Channukah-firande
Fyra till sjukhus efter brand i Göteborg
Det bruna pulvret som får forskarna att jubla
Elbilar extremt farliga vid brand
Boris Johnson jultalade om förföljda kristna
Flygplan i Kazakstan har störtat in i byggnad
Person skjuten i huvudet i Norsbro
Uppgifter: Tidigare Malmöbo mördad i London
Kraftig explosion utanför Helsingborg
Stigande dödssiffra efter tyfon
Bilar satta i brand – för andra natten i rad
Efter demonstrationerna – Iran släcker internet
Tre skadade vid skottlossning i Norsborg
Hål har öppnat sig i vägbanan i Trollhättan
Samhälle utplånat av brand 10 mil från Sydney
Kritiskt läge för bränderna i Australien – närmar sig Sydney
Man till sjukhus efter skottlossning i Helsingborg
Sparbanken kunde ha stoppat misstänkt bedragare – får kritik
Nordamerikanskt handelsavtal godkänt
Man död efter skottlossning i Kristianstad
Man skjuten i Uppsala – ingen gripen
Lägenhet beskjuten i Helsingborg – en skadad
Man svårt knivskuren i Göteborg i natt
Busschaufför attackerad av gäng
Här är alla skjutningar i Uppsala 2019
En dö efter skottlossning i Uppsala – en allvarligt skadad
Skottlossning i Sundsvall – en avliden
Mer amfetamin i Stockholm än i övriga städer i Europa
Över 40 bilar skadade efter bilbrand i garage
Minst en död i vulkanutbrott i Nya Zeeland
Skottlossning – personer i lägenhet beskjutna
Nordkorea: Kärnvapennedrustning inte längre aktuellt
Ingen ljusning syns i franska storstrejken
Kvinna skjuten – hittades av ambulans
Över 30 döda efter brand i Delhi
Två bilar utbrända i centrala Göteborg
De samlar in julklappar – till ekonomiskt utsatta
140 000 dog i mässling förra året – de flesta barn
Ung man hittad död i Malmö – sköts ihjäl
Två skjutna utanför nattklubb
Äldre över 80 år ökar kraftigt
Kritiskt för skottskadad man
Krogbesöket minuter efter förnedrande dubbelmordet
En person gripen efter dödsskjutning i Malmö
Ny vapenstöld på Regeringskansliet
Här drabbar polis och demonstranter samman i Chile
Stor sökinsats efter försvunna Emilia, 20
Uddevalla efter försvunna flickans död
Två personer skjutna i Rågsved
Två explosioner i Stockholm – inom en dryg timme
Misstänkt skottlossning i Linköping
Flera döda i protester i Colombia
Man hittad knivskuren i park-vårdas för livshotande skador
Tre bilar totalförstörda i brand i Araby
Amnestys varning om Google och Facebook
Beskjutning mot butik i Ängelholm
Man knivhuggen – flera personer sprang från platsen
En av tre rädd att drabbas av gängvåld: ”Förståeligt”
En man skadad i skottlossning i Göteborg
Minst 106 döda under protesterna i Iran
Man hittad död i lägenhet efter tre år
Våldsamma protester mot chockhöjda bensinpriser i Iran – en dödad
Nya dödsoffer i Bolivias politiska protester
Personbil beskjuten under färd i Landskrona
Ung kvinna hittad död i bil – utreds som mord
Svår brand rasar i radhuslänga
Flera döda i bombdåd i Kabul
Misstänkt skottlossning i Stockholm
Misstänkt skottlossning i Malmö
Flera bilar eldhärjade på Vallås
Kraftig explosion vid gym i Helsingborg
Kraftig explosion i bostadsområde i Malmö
Tonåring sköts ihjäl på pizzeria i Malmö
Kraftig explosion i Rönninge
Explosion krossade fönster i Salem
Ilskan stiger: ”De kriminella tar över hela Sverige”
Svåra bränder i Australien – “himlen glödde”
Explosion i Hässleholm – boende uppmanas hålla sig inne
Män i Adidasbyxor jagas efter mordförsök
Man i 20-årsåldern skjuten i Uppsala
Många gripna i kaotiskt Hongkong
Demonstrationerna i Chile fortsätter
Massevakuering efter nya storbränder utanför LA
Ännu en explosion i Malmö
En död efter skottlossning i Malmö
Unga muslimer ska betala tillbaka bidrag
Industribyggnad i Årsunda brinner
Handelspessimismen sprider sig över Europa
Bilbränderna oroar Lundaborna
Över 250 gängkriminella har inflytande i centrala Göteborg
IS-anhängare bet Ica-anställd
Amnesty: Turkiet tvingade syriska soldater tillbaka till krigszonen
39 döda hittade i lastbil utanför London
9 personer funna vid liv i lastbil på motorväg
Google bekräftar bygget av överlägsen kvantdator
Larm om explosion i Stockholm
Antalet skottlossningar har fördubblats i Uddevalla
Skottlossning i Skövde – misstänkt mordförsök
Anställd på Hall får sparken efter ha levt med dubbla identiteter
Johnson ber EU om förlängning av Brexit-processen
Denis Mukwege blir hedersdoktor
Fortsatt oro i Katalonien
Tre explosioner i Stockholmsområdet inatt
Brand vid bilfirma i Malmö
Trumps krav på Erdogan: Avbryt invasionen i Syrien
Antänd bil fick garagelänge på Bäckby att brinna
Bil sattes i brand på parkering
Bilbränder i Norsborg
Polisen: “Det är en vidrig och fruktansvärd händelse”
En halv miljon kan ha dött förgäves
Syriska styrkor skickas att möta turkiska offensiven
Skottskadad man hittad vid väg
Misstänkt dubbelmord i Västerås
Man bortförd och skjuten – lämnades i Vaxholm
Två män hittade döda i lägenhet – mord utreds
Explosion vid polishus i Staffanstorp
Två bränder inom mindre än en timme
Pojke pistolrånad av gäng vid skola
Person hittad död utomhus – fem anhållna
Trump inför mötet med Liu He: ”Går riktigt bra”
Detonation vid butik – nationella bombskyddet på väg
15-åring knivhuggen på trottoar – 16-åring gripen
Kvinna sköts ihjäl – man begärd häktad
Nationella bombskyddet i Husby oskadliggjorde handgranat
Explosionsrisk vid brand i bostadsområde
Flera bilbränder i Skåne under natten
Misstänkt anlagd brand i Kungsbacka i morse
Det behövs mer vårdpersonal och de måste kunna svenska
Nästan 6 våldtäkter om dagen – bara i Stockholm
Ny våg av bilbränder – 7 bilar totalförstörda
IS-svenskar anmäls av polis som jobbar med terroroffer
Misstänkt mordbrand på skola
USA: Vi hade bra diskussioner med Nordkorea
Lever vi i ett pyramidspel?
Färre bränder i Amazonas
15-årig pojke rånad av fyra personer i samma ålder i Ludvika
Minst en polis död i knivattack i  Frankrike
Jordskalv söder om Skellefteå
Socialdemokratisk kommunpolitiker pekas ut som människosmugglare
Minst nio döda i demonstrationer i Irak
Skottlossning i Södertälje
Misstänkt anlagd brand – tre bilar stod i lågor
Kraftig villabrand i Sjöbo kommun
Tre personrån på tio minuter • Polisen: ”Finns flera likheter”
Polisen: ”Bildelar flög iväg uppåt hundra meter”
Bilbrand på parkering
Person skjuten i bostadsområde – plats avspärrad
Räddningsmissionen: Rekordmånga utsatta söker hjälp
Ekonomiskt våld mot kvinnor ökar
Hundratals pojkar fritagna från tortyrbyggnad
Barn kastade sten mot äldre – efter bingon
El i hjärnan kan tysta tinnitus
Misstänkt anlagd brand i skola i Sjöbo
Många bolag utsätts för brottslighet – överväger lägga ner sin verksamhet
Över 15000felbyggda vägar på svenska vägar
Tusentals felformade kurvor på svenska vägar
Skottlossning under rån på pizzeria – flydde på cykel
Ännu en explosion i centrala Borås
USA varnar sina turister för Köpenhamn: ”Håll låg profil”
Allt fler mässlingsfall i Norge
Skottlossning i Uppsala
Explosion i Lund – bombskydd på väg
Dopningsgömma hittad på gym
Sex skjutna i Washington
Sex bilar i brand – garagelänga i Ljungskile totalförstörd
Skottlossning i Bromölla
Hotade skjuta skolbarn i handskrivna brev
Stor bilbrand i Gävle
Student träffades i ögat under Nacka-skjutning
Stor bilbrand i Askim
Tre till sjukhus efter skottlossning i Malmö
Polisen misstänker: Förskolebranden i Borlänge var anlagd
Misstänkt skottlossning i Örebro
Misstänkt skottlossning i Markbacken: ”Vittnen har hört smällar”
Sporthall i Göteborg totalförstörd i brand – misstänkt anlagd
Brand i radhus i Linköping
Skottlossning mot lägenhet i Malmö
Larm om skottlossning mellan bilar i tunnel i Stockholm
Ung man huggen med machete – fem gärningsmän jagas
Anlagd brand i pizzeria i Alingsås
Storbrand i Enköping – 30-tal lägenheter evakuerade
Skottlossning i Upplands Väsby – en gripen
Kraftig explosion i Lund – kvinna skadad
Två knivskurna i Karlskoga
Mayron, 75, fick vänta på akuten i 12 timmar
Misstänkt gruppvåldtäkt i Umeå
Fem bilar brann i Gränby i Uppsala
Tolv personer gripna för stöldturné
Två misstänkt farliga föremål i Göteborg
Krossade rutor och dränkte fem bilar i bensin
Två personer skadade efter skottlossning i Nacka
Man rånad på sin bil – hotades med pistol
Man skjuten med luftvapen i Göteborg
Över 40 döda efter Dorian – oljeläckage på ö i Bahamas
Skottlossning på parkering – mörk bil söks av polisen
Larm om skottlossning i Helsingborg
Larm om skottlossning på Drottninghög
Brexit-nederlag för Boris Johnson – hotar med nyval
Explosion i Malmö: ”Stora skador”
Två garage skadade i misstänkt mordbrand
Bilbränder i Trollhättan i natt
Sex personer åtalas efter bilbränderna
Kvinna knivskuren på köpcentrum i Malmö
Man misshandlad i centrala Bollnäs – misstänkt grov misshandel
Fyra bilar skadade av bränder i Helsingborg
Samtliga sex döda i helikopterolyckan i Norge
Ny attack av Ekerömannen i natt
Ett gängmord – över hundra poliser
Man skuren i ryggen av maskerade män
En man gripen misstänkt för våldtäkt i Söderhamn
Man i Kiruna anhållen för våldtäkt
Lilla Edet: Kvinna överfallen och knivskuren utomhus
Misstänkt mord i Kungsbacka
Tre bilar satta i brand under natten
Vi håller på att slå rekord i skjutningar
Så har gängvåldet förändrats – oron ökar efter Malmömordet
Kvinna död efter skottlossning i Vällingby
Kvinna till sjukhus efter skottlossning
Skottlossning i Trollhättan
Ilskan mot SVT – efter hånet mot kristna: ”Ingen hänsyn”
Bränder i Östersund i natt misstänks vara anlagda
Kvinnans grymma öde får inte bli plakatpolitik för dagen
Man anhållen för mordet i Malmö
Våldet i Hongkong eskalerar
Oron för blåskrabba växer på västkusten
20 miljoner dollar till till brandbekämpning i Amazonas
Över hundra personer dör i USA av opioider varje dag
Mordförsök i Stockholm
Larm om skottlossning i Eskilstuna
30-årig kvinna död efter skottlossning i Malmö
Fyra bilar skadade i brand i Växjö
Explosion i lägenhet i Huskvarna
Finland: Misstänkta i polisskjutningen greps i svenskskyltad bil
Kokainliga i lyxlägenhet i Turning Torso sprängd
Två poliser skjutna i Finland
Brand hotar populär turistort
En till sjukhus efter skottlossning i Uppsala
Kriminella i Malmö har tillgång till mer vapen och sprängmedel än tidigare
Våldsamt upplopp: ”Attackerade polisen”
Man allvarligt skadad – efter mordförsök
Kraftig explosion i gatukök i Solna
Bilbrand i Lund – nära att sprida sig till garage
Bombcykeln i Linköping innehöll minst 15 kg sprängmedel
Man i 25-årsåldern skjuten med flera skott i Uppsala
Kraftiga smällar i Skäggetorp
Stort bråk i Malmö – två personer gripna
Undersköterskor kräver bättre arbetsvillkor
Skottlossning mot bostad i Bro
Misstänkt skottlossning i Uppsala
Man i 50-årsåldern död efter skottlossning i Danderyd
Kraftig explosion i polisbyggnad i Linköping
Hongkongs kritiserade ledare vädjar om dialog
Minst 63 döda i explosion på bröllopsfest
Explosion vid bostad i Helsingborg
Tonåringar knivskurna vid skola – ingen gripen
Kvinna rånad – fick kniv mot halsen
Rekordmånga rån mot unga
Amerikanska bönder lider – men står bakom Trump
Gert-Inges misstänkta mördare kan ha lämnat landet: ”Blir svårt”
Tågstopp väntas i dryg en vecka efter storbrand
Misstänkta terroristen i Norge ändrar sig – villig att prata med polisen
Det handlar konflikten i Hormuzsundet om
Två kvinnor knivhögg man allvarligt i Kållered
Japan förberedder sig inför kraftiga stormen Krosa
Man skottskadad i Borås
Bilbrand på Carlshem i natt
Tvåbarnspappa misstänks för barnvåldtäkt – minst tolv brottsoffer
Överfallsvåldtäkt i Stockholm
Lådcykel från explosionen i Linköping hittad
Pojke rånad under knivhot
1000 platser saknas på svenska anstalter och häkten
Man knivskuren på Norrmalm i Stockholm
Sex bilar i brand i Ronneby
Nya protester i Hongkong trots förbud
Ung man misshandlades av flera personer
Skottlossning mot lägenhet på Rosengård i natt
Ny misstänkt våldtäkt utomhus i Stockholm
Misstänkt föremål i Landskrona var oladdad granat
51 kvinnor stämmer USA:s olympiska kommitté
Explosioner och skottlossning – våldsveckan som skakar Landskrona
Försvaret förberett på Hormuzinsats
Minst tre döda på matfestival i USA
Man skjuten i Västerås – allvarligt skadad
2 500 strömlösa efter åska
40 000 granater exploderade vid militärbas i Sibirien
Nya köpcentrum riskerar stå tomma när e-handeln tar över
Man misstänkt skottskadad i Malmö
40 döda efter drönarattack mot bröllop i Libyen
Masskjutning i Texas – minst 20 personer döda
Tre gripna efter bråk – en person död
Fyra skadade i skalvet i Indonesien
Nervöst Kreml griper fler oppositionella inför lördagens protestaktion
Stort slagsmål i centrala Gävle – en person knivskuren
Mord i Uppsala – man huggen i överkroppen
Nordkorea testar uppskjutning av vapen
Ny skottlossning genom fönster – en till sjukhus
Historiskt allvarligt dengueutbrott i Asien
”En våldsam natt i Landskrona”
Hongkong-demonstranter stormade kollektivtrafik

Bil brändes ut vid tågstationen i Knivsta
Maskerade män attackerade man och stal hans bil
Kvinna och två ungdomar knivskurna – en gripen för mordförsök
Här sker drogförsäljning helt öppet: ”Blivit värre”
Pizzeria i lågor – sprider sig
Mord efter skjutning i Borlänge i morse
Barngäng sätter skräck – boende håller sig inne
Misstänkt samband mellan Ludvikabränder
I natt: Misshandel i centrala Gävle
I natt: Stort bråk i Hofors kommun
Nytt jordskalv i södra Kalifornien
Män knivskurna på festival
Skottlossning i Stockholm
Anlagd brand på Engelska skolan
Bilbrand i Norsborg under natten
Ung man hittad skjuten – område avspärrat
Monsunregn ramslår Bombay – 15 döda i ras
Tre skjutningar på 4,5 timmar – två döda
Ännu en natt med bilbränder i Lund
Man allvarligt skadad i ladugårdsbrand
Värsta skogsbranden på 20 år i Katalonien
Misstänkt anlagd brand i Tibro – hotell utrymt
Man svårt skadad efter mordförsök vid kyrka
Två personer slagna och rånade i Hjällbo
Stort bråk i Gävle i natt – över tio personer inblandade
Tonåring knivhuggen i Surahammar
Svår brand – spridningsrisk till skog
100 våldtäkter i Sverige begås varje dygn
Explosion i Örebro – bombtekniker på väg
Skott in i lägenhet i Uppsala
Man skjuten i Västerås – förd till sjukhus
Bilbrand i Lund spred sig till skola
Man skjuten i Västerås
Flera skadade efter protester i Georgien
Göteborg: Flera bilar skadade efter brand
Väktare knivskuren i ansiktet
Man beskjuten på väg hem från jobbet
Blommor och bin livsviktiga för livsmedlen
Hagelskur bucklade bilar i Lidköping
Skottlossning i Uppsala
Kokain värt 9,5 miljarder beslagtaget i USA
Man anhållen för försök till dråp
Familjerna miste allt i branden – “alla vill hjälpa till”
Först våldtagen – sedan diskriminerad av lagen
Explosion i Flemingsberg – bombskyddet på plats
Överfulla häkten allt vanligare
Tre skadade i storbråk – bostadsområde avspärrat
Tiotal bilar brann i södra Stockholm
Larm om misstänkt skottlossning i Gottsunda
Barn och unga offer för de brutala gängrånarna
Explosion nära kyrka i Södertälje
Maskerade män tilltvingade sig moped vid gångtunnel
Storbrand i centrala Malmö
Kvinna avled vid villabrand utanför Piteå
Två 18-åringar anhållna efter explosionen i Gränby
Ny explosion i Rosengård
Två explosioner i Malmö: ”Jag vaknade av smällen”
Två Malmöbor beskjutna i ännu en skottlossning
Larm om skottlossning i Gottsunda
Restaurang brann i Norrköping i natt
Två bilar och ett garage förstördes i explosionsartad brand
Massmord i Mali krävde nära 100 liv
Fem knivhuggna på Islands Brygge
Fem bilar skadade efter bilbrand
Hus brann ner till grunden – misstänkt mordbrand
Kille knivskuren och rånad
Sprängdådet: “Det är inte en attack mot oss”
Sprängdådets måltavla: 29-årig gängledare
Skott avlossade mot lägenhet
Explosion på Hisingen
Brand i Ica-butik släckt – vittne såg lågor slå ut
En till sjukhus efter skottlossning i Malmö
Trumps handelshot mot Mexiko: Tullar på måndag
En hittad död – polisen utreder mord
70-årig kvinna överfallen under villainbrott i Malmö
Bilar i brand i natt – misstänkt anlagda
Skottlossning i Gottsunda
Skottlossning vid protest i Sudan
Hemtjänstpersonal i chock – däcken på alla tjänstebilar i Saltskog sönderskurna
Minst sju döda efter båtolycka på Donau
Man skjuten till döds i Göteborg
Kraftig explosion i Malmö
Misstänkt våldtäkt på gymnasieskola
Resultat i EU-valet
Skottskadad man hittad på bänk
Misstänkt våldtäkt i skogsparti i Borlänge
Man blev huggen i halsen: ”Ett vansinnesdåd”
Man misstänks mördad i Helsingborg
Tiotal personer i knivbråk – en person hittad skadad
Brandattentat mot barnfamilj i Malmö
Man nedslagen och rånad i gångtunnel i Sundsvall
Hög smäll i södra Stockholm – polis på plats
Bidragsfusk för 650 miljoner avslöjat
Kraftigt oväder härjar i USA – tornador på 30 platser
FN befarar långt och blodigt krig i Libyen
Brand i villa – fullt utvecklad när räddningstjänsten kom till platsen
Skottlossning på Hisingen – en person skadad
Minst elva döda i skjutning på bar i Brasilien
Minst tolv personer skadade vid explosion i Egypten
Två mordförsök i Jönköpings län
Man knivskuren i Åkersberga
Pojke knivskuren i buken – en gripen
Två män skjutna i Malmö
Mordförsök i Halmstad i natt
Uppgifter om våldtäkt på högstadieskola
Lagen om särskild utlänningskontroll – så funkar den
Brand på tåg – stor insats

Posted in Different Stuff | Comments Off on Maj-Dec 2019

Rättfärdighet och Dom

DOMSÖNDAGEN (Sv kyrkans texter)
2019-11-24 Domsöndagen – Kristi återkomst Joh 5:22-30, Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Ps 102:26-29

Joh 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.25 Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.26 Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv.

Efter min frälsning på Linneahuset blev jag kallad till rättegång, detta låg som en börda över mig. Jag var tvungen att möta rätten det fanns ingen annan utväg som man sår får man skörda. Men jag visste ju att Gud var med mig så jag var inte ensam.

En advokat mötte upp Sven Olof (Föreståndaren) och mig i Norrköping. När vi gick in i rättssalen satt domare samt åklagare. Jag fick villkorlig dom alltså frikänd på vissa villkor. Dessa villkor var ju egentligen Guds vilja för mitt liv nämligen fortsatt rehabilitering på behandlingshemmet. Herren visste givetvis om detta för innan hade han sagt till mig: Jag vill att du skall vara här och jag skall ta hand om resten. Han som leder konungarnas hjärtan som vattenbäckar (Ord 21:1)(1917)

En präst sa en gång: En stor hjälp att kunna förstå bibelns teologi är att kunna se det som en rättegång i högsta domstolen.

< Du ser en Domare
< Du ser en Advokat
< Du ser en Åklagare

Människan står nu inför domen med en lång skuldlista och den växer. Domaren som vet allt har ju redan fällt domen över oss en gång: Ni skall döden dö! När vi då vandrar bort ifrån Gud läggs mer och mer till på vår skuldlista.

Rom 2:5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

För att ett fall skall kunna tas upp igen i den högsta domstolen krävs ju att nya bevis framkommit i fallet som leder till en frikännande dom. Rättfärdighet handlar om en frikännande dom i en rättegång. Vårt fall kan alltså tas upp på nytt säger bibeln därför att det framkommit nya bevis i fallet.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Evangeliet uppenbarar alltså det bevis vi behöver för att vårt fall skall tas upp på nytt igen så att säga. Det står att beviset är fördolt så det måste avtäckas för våra ögon först. Så när vi får se den hemligheten genom trons ögon blir den en Guds Kraft som frälser och förvandlar oss. Guds hemlighet är Jesus Kristus och vad han har gjort för oss.

Kol 2:14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.

Evangelium är gömt i gamla testamentets skrifter! Paulus evangelium handlar om GT förklarat. Den som inte förstår evangeliet kommer att försöka komma undan domen genom gärningar (RELIGION)

Domen närmar sig för Laodicea vad var deras bekännelse! Eller skall vi säga det med andra ord! Vad berömde de sig av? Egenrättfärdighet! De ägde ett yttre sken utan inre realitet (2 Tim 3:5)

< De tolkade bibeln på sitt sätt!
< De berömde sig och lyste av sina egna gärningar!
< Men Gud sa att de var både blinda och nakna

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av (SKINA) sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, (SKINA) han skall berömma sig av (SKINA) att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Här ser vi saker som inte håller i domen! Alltså de saker som den nakne och blinde försöker komma inför Gud med. Det imponerar säker på människor men inte på Gud. (Visdom – Styrka – Rikedom)

Sen kan vi frimodigt redan nu träda upp inför Guds ansikte. Men då är det inte vårt eget ljus vi skiner av utan Herrens. Vi kan berömma oss av honom därför att. Lägg märke till att allt startar med en beröring av Gud i våra liv.

1/ Han känner mig (YADA – Berörd av) att Jag är Herren
2/ Herren ger Nåd!
3/ Herren Dömer!
4/ Herren ger en frikännande dom här på Jorden
5/ Detta är vad som behagar mig säger Herren

Detta är ju exakt det vi läste i Joh 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen.

Vi läser ofta omedvetet kanske in att bibelns orättfärdighet gäller Judarna som försökte nå rättfärdighet genom lagen. Men vi finner samma sak hos dem som sa Herre Herre i Mt 7 – Det går inte heller att berömma sig och ha sin sin drivkraft i Karismatik. Vi läste nyss om Laodicea som på samma sätt berömde sig av det yttre skenet. Det vi har så svårt att kunna förstå är att mörkret uppträder som ljus och bara han kan skilja det åt.

 

Det är detta Paulus beskriver här!
2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Här ser vi att vi att den som fått blicka in i sanningen berömmer sig av det sanna ljuset Jesus Kristus. Men det samtidigt förminskas vi till enkla lerkärl. Här ser vi alltså vägen uppenbarad som leder till frälsning. Då kan vi precis som Paulus berömma oss av Jesu Kristi kors.

Varför det? Jo det är ju det nya bevis vi behöver för att vårt fall på nytt skall tas upp i den nya rättegången i HD (Rom 1:16-17)

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Heb 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Det finns stora två begrepp för tid som Gud använder
1/ Kronos = En löpande tidsaxel.
2/ Kairos = Bestämda händelser på denna löpande tidsaxel.

Gud har alltså bestämt exakt hur många år timmar och minuter världen som vi ser den med våra ögon skall bestå. När tidens timglas runnit ut så kommer alltså den rättfärdige domaren som aldrig kan göra fel eller ljuga på himlens skyar han som bestämde hur mycket sand det skulle vara i timglaset. Nu vill jag läsa från 1917 års översättning….

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (KRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.

TIDERNAS OCH HÄNDELSERNAS KLIMAX
När människans högmod når sin topp och när jordens kungar har bildat en världsregering.
Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde 3 Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.

Vi ser idag hur den sanne Jesus Kristus drivs bort från skolor och arbetsplatser medan TV och Media godkänner ”En annan Kristus”. En Kristus som vi vill ha honom en som absolut inte dömer någon. Kommer ni ihåg vad Ormen sa i Eden: Ingalunda skall ni Dö! Nej ni skall bli som Gud (Kristus)

Jesus sa själv att när ni ser detta så är tidernas och händelsernas klimax nära.
Mat 24:1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna.2 Men han sade till dem: “Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner.” 3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

När den här andre Jesus tagit över då kommer alltså den sanne Jesus.
Dan 7:9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.

Men den som förstår vad Gud gjorde i Jesus Kristus på Golgata behöver inte vara rädd att dömas här.

Jes 53:3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jag vill avsluta här med att läsa ett stycke av A Frostensson från Svenska Psalmboken nr 289. (Vers 4)

O döm oss, Herre, frisäg oss i domen. I din förlåtelse vår frihet är. Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar bland alla mänskor, folk och raser här. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.
> Det är en frihet och förlåtelse du har med dig!
> Det är en kärlek som är med oss och som kan beröra andra!

Jag skall aldrig glömma en riktig bråkstake på båten men plötsligt kom Guds kärlek över mig. Jag gick ut och höll om honom och sa: Jag önskar dig Guds välsignelse! Det blev knäpptyst i matsalen! Allas ögon var på oss! Jag visste att detta var någonting jag inte ägde själv. Det var samma kärlek som sträckte ut handen till mig fast jag inte förtjänande den. Det är kärleken som ger och ger och inte kräver något för sig själv.

Det här innehåller en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Emanuelskyrkan i Kungsbacka 24/11-2019

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Rättfärdighet och Dom