Kallad och Formad

Innehåller en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll 8/10-2017 i Parousia Mission – Göteborg

KALLAD OCH FORMAD

Gud utväljer sina redskap och formar dem också, när hans tid är inne låter han de yttre omständigheterna verka på ett sådant sett så att det blir möjligt. Det förstod tydligen Mordechai som vi kan läsa om i Esters bok. Guds folk hotades av utrotning men Gud hade redan en plan i den ingick en vacker kvinna som hette Ester. Hon var speciellt utvald till en speciell tid.

Mordechai säger till Ester i Est 4:14 Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?

Vi kan tycka ibland att Gud sover men han har redan svaret och förbereder en utväg för oss redan innan faran uppstår.

Psa 121:1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? 2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.

Aposteln Paulus skriver: 2 Kor 4:8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa. Paulus talar om en otrolig kraft som står till förfogande för de Troende men inte för ”Hycklarna med mask”

Vet du vad jag tror? Jag tror att Herren just nu förbereder ett folk i öknen ”Just för en tid som denna” – Han vill ha ett folk han kan lita på ett folk som älskar honom. Det folket kommer att få se och uppleva honom precis som han är och få uppleva hans härlighet.

FÖRVALTARE ELLER ÄGARE?

Jag tog upp det förra gången om de Gnostiska lärorna som kom in i bland annat Korint. De lärorna påstår att du kan äga Guds kraft och jag tror det är därför Paulus talar om förvaltarskap. Det du förvaltar äger du aldrig. Du ser till att det överlämnas till ägaren i ursprungligt skick. Paulus nämner de här ”övermåttan höga Apostlarna” (2 Kor 11:5) som påstod sig varit i Himlen flera gånger om. Jämför med det svaga lerkärlet Paulus likställde sig med.

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter (GUDS ORD) skall man alltså betrakta oss. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig (HEURISKO) pålitlig.(GK: HEURISKO innebär att det visar sig först genom ett test)

Paulus använder detta mot de falska Apostlarna som lärde Gnosticism = Att den hemliga kunskapen du får gör dig till något du inte är. Paulus säger alltså precis tvärtom! Vad jag kan se så är det exakt samma sak idag med testet i öknen.

Vi får skåda Herrens Härlighet och Ljuset
Underordnar vi oss och blir dess Tjänare och Förvaltare? Är jag införstådd med att mitt värde minskar (LERKÄRL) och hans värde ökar? (SKATTEN)

Joh 14:21 Den som har mina bud (EVANGELIUM) och håller fast vid dem (TEREO) han är den som älskar (A) mig. Den som älskar (A) mig skall bli älskad av min Fader, och jag (KUNGEN) skall älska honom och uppenbara mig för honom. (GUDS HEMLIGHETER – KUNGEN JESUS KRISTUS)

Exakt vad Paulus säger: Vi får evangelium genom att Anden tar bort täckelset för våra ögon. (Sanning = Aletheia eller Uppenbarelse – Ett avtäckande)
Vi får se en Kung som vi underordnar oss (= AGAPE) Kungen vi får se blir så värdefull för oss att vi är beredda att till och med lida för hans skull. En som sett Kungen behöver aldrig köpa biljett till de Gnostiska predikanternas arenor.

1 Kor 4:6-8 visar att det är samma Gnosticism i stort sett då som nu. Det kallas idag för Latter Rain eller Kingdom Now eller Dominionism.

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. (KINGDOM NOW)

Dessa falska Apostlar lärde att man kunde gå ur sin kropp i anden och möta himmelska varelser. Man fick budskap av dessa som man sedan predikade men budskapen stämde inte med skriften. Den som hade störst uppenbarelse var den störste ledaren bland dem. Därför kallar Paulus dem för ”De övermåttan höga Apostlarna” – Paulus säger till Timoteus att detta kommer att öka vid ändens tid (1 Tim 4:1)

Dessa uppenbarelser från den onda andevärlden kallade Gnostikerna kallade för ”Mysterier” och de förvred nu det sanna Evangeliet till Lögn.

Hebreiska ordet för laglöshet Avon = betyder ”att förvrida”
Grekiska ordet Anomia = förbjuden mat (Se Eden och Trädet)

satan

De här fallna änglarna har en plan med sitt budskap som uppenbaras genom dessa Gnostiska apostlar. Mörkrets änglar vill att vi skall gå samma öde till mötes som de. Paulus nämner att det kommer att finnas två mysterier i ändens tid.

Två Vägar
Två Hus
Två olika destinationer för människan

Laglöshetens Hemlighet (Satans plan med demonernas gnostiska evangelium)
Gudsfruktans Hemlighet (Leder till ett underordnande och till ett förvaltande)

Då börjar vi ana lite grann vad Paulus menar i 2 Tess 2 med Laglöshetens hemlighet. Satans plan genom alla de här budskapen från den onda andevärlden. Det skall leda fram till klimax strax innan Jesus kommer tillbaka. Vänner Herren visade ju mig i en dröm de här två vägarna där den breda vägen leder till fördärvet.

Vi har redan läst lite om det i 1 Kor 4:6-8
Gnostisk Uppenbarelse och Manifestationer upphöjer över Gud (SKRIFTEN)
Du förvaltar inte för du äger!
Du tjänar inte du regerar!

Laglöshetens hemlighet är alltså redan då verksam vad är det Satan vill? Jo han vill bedra människor så att han genom dem kan inta Guds tempel (NAOS) “Det stora avfallet” i 2 Tess 2:3 kan lika gärna översättas “Det stora upproret”

Fråga vart kommer detta upproret ske ? Jo mitt ibland den synliga kristenheten som utgör hans tempel (NAOS)

2 Tess 2:4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel (NAOS) och säger sig vara Gud. (KRISTUS)

Det var en motståndare som sådde ogräset i Mt 13
Guds tjänare i liknelsen som såg det
Guds tjänare fick uttydningen av ”detta mysterium”

Vem äger Vetet? Herren!
Vem äger Ogräset? Satan!

Det finns ett folk på Sion (Förvaltare och Tjänare) Heb 12
Det finns ett folk i Babylon (Ägare och Kungar)

Jes 14 “Konungen över Babel” De flesta teologer är helt överens om att det är Satan det här handlar om. Vi ser alltså både en människa samtidigt som vi ser Satan. Om vi använder den här tolkningen ser vi att Paulus faktiskt kan mena exakt samma sak i 2 Tess 2. (Hebre som han är)

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

aa

Är de på bilden förvaltare eller ägare?

Han säger exakt samma sak idag också i de hjärtan han äger. Kom ihåg att ordet som används för Judas är samma ord som 2 Tess 2 använder för den bedragne som Satan äger: ”Fördärvets son” Jesus använder samma titel om Judas Joh 17:12 (Används bara om honom)

Vad gjorde Judas?
Han var förvaltare åt Jesus men stal!
Han bedrog Jesus genom falsk tillbedjan! LK 22:48 Kyss!

bible___judas___kiss_by_karaii-d3elqq4

Ett av ordet för tillbedjan på Grekiska: ”Proskuneo” Komma emot någon för att visa sig underlägsen i form av en Kyss. Ett annat ord för tillbedjan uttrycker värdet av det jag tillbeder. (De vägde upp 30 silverpenningar)

För de som är i Babylons ande och är Kungar och Ägare istället för Förvaltare och Tjänare så är naturligtvis korset en dårskap. (1 Kor 1:18)

Det jag äger måste tillbaka till den som gett! Abraham lämnade allt för Herren var hans lön. (Det är därför Abraham offrade Isak när han prövades – Bildligt talat för att få Kristi Fullhet.)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Heb: Jag är din försvarare
Heb: Jag är din övermåttan höga rika Lön eller Belöning

Judas: Bytte bort Härligheten från Gud (= KRISTUS Heb 1) mot 30 Silverpenningar Mk 14:11 + Sak 11:12

Innan vi läser om Judas i Mt 14:11 kommer berättelsen om Kvinnan med alabasterflaskan full av dyrbar Nardus. Mk 14:1-9 Kvinnan hade Abrahams Tro och sann tillbedjan! Hon såg hans härlighet och tyckte att han var värd att satsa hela sin framtid på precis som Abraham gjorde när han lämnade allt.

Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

GUD KALLAR OCH FOSTRAR TJÄNARE OCH FÖRVALTARE I ÖKNEN

e768049007f5da49ee1c911d237d152b

Vad är det för mening med detta kan vi ibland fråga oss. Jo Kors och Ökenvandringarna skall forma oss till enkla lerkärl som bara är förvaltare. Johannes Döparen fostrades av Herren i öknen. Grekiskan säger en öken eller en plats som är som en öken med få innevånare. Han formades av Gud i 30 år för att göra tjänst i 6 månader. Vi har sannerligen olika syn på tid Gud och vi. På samma sätt fostrades även andra som Mose och Elia.

När Mose ökenvandring var slut:
Han ser då Herren som Kung (Jag Är)
Han ser på sig själv som – Vem är då jag? (2 MOS 3:11)

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Gud tar oss och börjar forma oss när han lägger handen på oss ser han slutet medan du bara ser vad som händer idag. Det kommer tider när kärlet känner sig både övergivet sprucket och totalt misslyckat men allt ingår i Guds evighetsperspektiv.

När vi nu läser 2 Kor 4 tänk då på:
Det sanna evangelietFörvaltarskap – Kungen uppenbaras i Härlighet (VÄRDE) vi förvaltar.
Det falska evangeliet – Ägandeskap – Kungens härlighet (VÄRDET) är vår egen och vi blir Kungar inte förvaltare.

Det vi nu skall läsa i 2 Kor 4 tror inte jag är världens människor i allmänhet. Jag tror han jämför resultatet av det sanna evangeliet (VETET) med det falska evangeliet (OGRÄS). Läs Mt 13:24-30 + Mt 13:36-43

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga  knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Det här avslöjar så mycket av Guds handlande i våra liv. Johannes Döparen när han klev fram var naturligtvis ingen superman han heller. Han hade ingen aning om när han skulle träda fram men plötsligt en dag skedde det. Jag tror att Johannes mycket väl kan symbolisera det folk Herren har sparat åt sig för den speciella tid vi lever i av villfarelse och förvirring.

Detta var alltså strax innan Jesus uppenbarade sig den 1:a gången. Men nu skall han komma den andra gången och han kommer att ha en beredd brud. Budskapet är det samma !

Luk 3:1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene 2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. 3 Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse 4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. 5 Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. 6 Och alla människor skall se Guds frälsning. (YESHUA) (Grundtexten Jes 40 De skall se Guds Härlighet! = Heb 1 Han är Guds Härlighet)

I LK 1:17 Så står det att meningen med hans tjänst är att Gud skall få ett berett folk
Vad är då ett berett folk?

Jo det är ett folk som är ödmjukt!
> Det är ett folk som är förvaltare!
> Det är bara förvaltare som kan förvandla andra!

Luk 1:16 Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. 17 Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag (= ÖPPNA ÖGONEN) och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

Fädernas hjärtan till barnen.
Omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag.
Omvända många till Herren deras Gud.

Jag tror att Paulus använder uttrycket: ”Olydiga mot sina föräldrar” när han beskriver Avfallet eller Upproret i den sista tiden (Rom 1:30) (2 Tim 3:2) Paulus kallar nämligen de som han fört till frälsning som sina barn.

Att vara fader är ett hebreiskt uttryck: Den som inspirerar andra till de gärningar de gör! Kommer ni ihåg att Jesus samtalar med Judarna en gång om Abraham. Abraham kallas ju för trons fader!

Joh 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, (PSEUDO) talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (PSEUDO)

BAAL ELLER JESUS?

elias-2

Ni kommer säkert ihåg hur Elia omvände Israels barn till Herren sin Gud. Men vad står egentligen Baal för här? Vad jag kan se är det kosmiska makterna New Age! Det är detta tankesätt som driver hela byggandet av Babel. Det är Baal som är kung i Babylon! Baal betyder Herre (KOPIA) nu uppträder han som Jesus.

Det är denna andemakt som skall ta över församlingarna och sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud. Det är exakt vad vi ser ske idag i form av Kenyon – Hagins och Bill Johnsons läror och Mystiken.

Jesus är Kung och har ett folk.
Baal vill också vara Kung och ha ett folk.

När Elia omvände Israels barn till Herren sin Gud. Vad var det första han gjorde?

1Kung 18:30 Elia sade då till allt folket: “Kom fram hit till mig!” Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp HERRENS altare, som hade blivit nerrivet.

Altare på Hebreiska kan ha den här betydelsen: “Platsen där djuret slaktades! (EDEN)
Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Elias ande och kraft handlade alltså om att föra folket tillbaka till Korset igen. Korset är platsen där Guds Lamm offrades istället för dig! Vi väntar i ödmjukhet och som förvaltare på den dag han fullt ut växlar in ditt liv mot hans i en evig förvandling.

Heb 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Människorna efter floden vände altaret Noa byggt ryggen och fick en Kung över sig i Babylon Nimrod (Baal)

De ville nå upp till Himlen (Gud)
De ville tillsammans bygga en stad (Babel)

LATTER RAIN
chi rho

Vi har redan tittat på Jes 14 som jag tror beskriver detta antikristliga uppror vi nu ser infiltrera församling efter församling. Baal betyder Herre men också Husbonde eller ägare av ett hus (MT 7 På sanden ett jordiskt rike) Men han är också en Fader glöm inte det.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Han har gjort uppror redan i himlen! Nu vill han ha ett folk på jorden som han äger! Genom deras hjärtan vill han upphöja sig. Kom ihåg att han är lögnens fader! Det är alltså han som har en kopia att erbjuda ”en annan Jesus” (2 Kor 11:4) (Gnosticism)

Bibeln säger att vi kan ha en rätt bild av Jesus. (SANNINGEN)(FADERN UPPENBARAR SONEN) Men vi få höra talas om en annan Jesus (PSEUDO)

Den här andre Jesus som förkunnas kan attrahera oss mer än den Fadern uppenbarar för oss. Om vi frivilligt väljer den här andre Jesus får mörkret legal makt över våra liv. Du kan se det i 2 Tess 2 och i Rom 1.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (PSEUDO)

Rom 1:21 Fastän de kände (GINOSKO) till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar.

1/Hjärtats ögon förblindas
2/Mörkrets välde tar över
3/Man byter hänförelse

Vem står bakom förblindandet? Denna Tidsålders gud (ORMEN)
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (OLYDIGAS) sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (VÄRDET) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, (SOM VÄRDEFULLA)  utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Så går vi till Jesu prov i öknen vad handlade detta om egentligen? Vem är min Fader!
Om du är Guds Son? Med andra ord om Gud är din Fader så …. Då är frågan testas en som inte fått sett Guds härlighet? Svar Nej! För själva testet handlar ju om vem som är centrum för min hänförelse! Kommer vi att testas på samma sätt? Svar: Ja!

Testerna är samma som i Eden: Skulle då Gud ha sagt…..
Jesus: Det står skrivet…..
Djävulen citerar även skriften……Mt 4:6

Mat 4:5 Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång 6 och sade: Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.7 Jesus sade till honom: Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.

Ett bibelställe som är borttaget ur sitt sammanhang är typiskt för villolärare att använda sig av för att få till sin lära. Här gäller att summan av Guds ord är sanning (PS 119:160)

Den organiserade Ekumeniken använder just ett ord borttaget ur sitt sammanhang:
Joh 17:21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Alla skall vara ETT
Då skall Världen TRO

Sanningen är att om du är ETT med Herren det kommer att testas i öknen. Ordet ETT är kommer från ett hebreiskt ECHAD – Ett i samma tankesätt – Helt överens! Vandra helt i samma Plan på samma Väg!

Vad händer sedan när Jesus klarade provet?
Luk 4:14 I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring.

Det verkade ha varit ett prov som handlade om att agera utan att ha blivit ledd att göra under eller hur? Jag tror att det är exakt samma sak idag.
Joh 5:19 Jesus svarade dem: “Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

Det verkade ha varit ett prov som handlade om att agera utan att ha blivit ledd att göra under eller hur? Jag tror att det är exakt samma sak idag. Vad handlar hela den här Gnostiska smörjelsen egentligen om? Jo du kan göra under utan att vara ledd för du äger Härligheten du förvaltar den inte.

Du är utrustad med Anden – Igenom Anden finns det möjligheter.
Men inte när Du Vill – Utan när Han vill! Förvandla dessa stenar till bröd är alltså ingen omöjlighet för Gud – Om Han vill – När Han vill !

Jesus blev först ledd av Anden
Prövad!
Sedan fylldes han av Andens Kraft
Men han gjorde inget utan att Fadern inspirerade honom till att göra det.

parousia6

Predikan av Janne Ohlin från Parousia Mission 8/10 – 2017

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kallad och Formad

Vem är Gud och vem är jag?

Från predikan Parousia Mission 10/9-17 Mot Gnosticismen.

Jakob Prash förutsade för över 20 år sen det som skulle föra med sig en delning av den synliga evangeliska kyrkan i världen.

1/ Hur vi ser på de Sexuella avvikelserna
2/ Hur vi ser på den Ekumeniska utvecklingen
3/ Hur vi ser på Israel och på Judarna
4/ Hur vi ser på den Katolska Kyrkan

Men inget av det här borde förvåna oss egentligen för allt handlar ju om hur vi ser på Guds ord. Världens tankesätt liksom förändras genom tiderna. Det som var moral och standard för bara några år sedan har också förändrats i ett rasande tempo.

christtheking

Guds ord och det sanna evangeliet är exakt detsamma år efter år. Det är samma smala port och samma smala väg idag som då. Om vi säger oss älska Jesus är vi även skyldiga att försvara den vägen. En väg är alltid i bibeln hur du och jag tänker och hur du och jag sedan handlar. När Anden börjar skänka det sanna ljuset och lysa upp vårt sinne genom ordet kommer vi automatiskt att drivas att även handla rätt.

> Jag får se vem Gud verkligen är,
> Jag får se vem jag är i hans ljus.

Det är när Satan kommer med sitt falska ljus som de här gränserna suddas ut. New Age tankesättet suddar ut gränsen mellan Gud och Skapelsen. Därav uttrycket Oneness !

Hur vi ser på Evangeliet är alltså av högsta betydelse för vår frälsning. När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en “annan Jesus”. När vi öppnar vi upp oss för en “annan Jesus” öppnar vi automatiskt upp oss för en “annan ande.”

sudd

Den antikristliga anden som nu verkar försöker attackera våra sinnes ögon så att vi ”suddar ut” gränsen mellan Människan och Gud

opeth

Det är just ett sådant Gnostiskt evangelium Bill Johnson predikar. Vad sker? Är det äkta? ”Guldstoft och Fjädrar” en del i rörelsen upplever även ”Diamantpulver” Vi finner det inte i bibeln och Bills kommentar i en video: PS 91:4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.

Vad sa jag? När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en “annan Jesus”. När vi öppnar vi upp oss för en “annan Jesus” öppnar vi automatiskt upp oss för en “annan ande.”
(Bibeln säger att denna ande skall göra under och tecken för att bedra)

Ett “mantra” man hör i den här Gnostiska rörelsen är att vi skall bryta barriärer och tränga in i det övernaturliga flödet. Detta flöde kan bara ha två stycken källor: Antingen är det Gud eller också är det antikrists ande.! Ju mer man studerar det här och prövar anden bakom finner jag att det är New Age. Ju mer man försöker tränga in i detta övernaturliga flöde ju mer påverkas man av dessa Gnostiska New Age tankar.

VARNING FÖR GNOSTICISM

2 Joh 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner (HOMOLOGOS) inte att Jesus är Kristus (MESSIAS) som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

Kristus eller Messias är en titel som Guds enfödde Son bär.
Luk 2:11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, (KRISTUS) Herren. Herren här är JHWH på Hebreiska.

Bill Johnson teologi håller inte provet. Han påstår att Guds Son upphörde att vara Gud och var tvungen att bli född på nytt. Men bibeln säger att Gud sände sin “Enfödde Son” (JHWH) och var och en som tror på honom.. (JOH 3:16)

Vi ser att det har en väldig betydelse vilken Jesus du och jag tror på. Gnostikerna och dit räknar jag Bill Johnson. Bill Johnsons – Kenosis – Lära är exakt likamycket antikristlig som Kenneth Hagins JDS lära. De går i grunden ut på samma sak. Klä av ”den enfödde Sonen” hans härlighet och sätta oss på samma nivå som Kristus. (SUDDA UT GRÄNSEN)

Dessa läror behöver Gnostikerna lägga som en grund för att kunna bedra dig fullständigt med sin lära om “Smörjelsen”eller “Anointing” den kommer i olika skepnader men den Gnostiska “smörjelsen” (anden) upphöjer alltid människan och gör Jesus mindre.

Lyssna på Paula White som förnekar att Jesus är “Guds enfödde Son”
Här får du veta att han bara är en förstfödd son av många…..

Kom åter ihåg vad jag sa i början: När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en “annan Jesus”. När vi öppnar vi upp oss för en “annan Jesus” öppnar vi automatiskt upp oss för en “annan ande.” (Smörjelse)

aa

DEN FALSKA SMÖRJELSEN

I den här Gnostiska rörelsen är verkligen ordet smörjelse (ande) förvrängt. För det är en antikristlig ande kom ihåg det! Den skall alltså börja ta Kristi plats i församlingen och den gör under och tecken.

Den smorde är Messias på hebreiska och Kristus på grekiska, han är alltså den enfödde Sonen. Bara Han har Andens hela fullhet vi får bara del av den smörjelsen men vi äger den aldrig. Människan har sedan Eden alltid velat äga Guds härlighet i sig själv. Därför är det inte så konstigt att det Gnostiska evangeliet påstår att du kan äga både smörjelsen och Guds härlighet. Om du skulle kunna det vore ju Jesus inte längre ”Den Enfödde Sonen” Men inte bara det du kan även föra över smörjelsen genom handpåläggning eller att svinga med kavajen eller till och med blåsa på någon.

Det verkar som om ju mer av denna smörjelse och ande ju längre bort från vägen kommer man. Som jag sa i början: “När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en annan Jesus. Öppnar vi upp oss för en annan Jesus öppnar vi automatiskt upp oss för en annan ande.”

2 Mos 30 31-32 Får Mose tydliga order av Gud att inte låta denna heliga smörjelse komma på något köttsligt. Denna heliga smörjelse som nämns här är en bild av Andens verk som kommer via Jesus och inspirerar våra liv.

Där den sanna smörjelsen verkar avtäcks och uppenbaras “Den Enfödde Sonens” härlighet. Där den Gnostiska smörjelsen verkar där täcks “Den Enfödde Sonens” härlighet över. Du kan se många videos på nätet där man säger att vi också blir “Söner som Jesus” och vi kan göra allting som han gjorde. Nej och åter nej! Vi kan inte alls bli Söner som Jesus för han är “Den Enfödde Sonen” – Han blev inte “Den Enfödde Sonen” och behövde “födas på nytt” Han var och är och kommer för alltid att vara “Den Enfödde Sonen”

Detta vi ser idag och kämpar emot är exakt vad som hotade församlingarna på Apostlarnas tid. Redan då var Laglösheten verksam, Redan då var Antikrists ande verksam…..Kunde de bedras på Apostlarnas tid så hur mycket mer nu?

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.4 Ty den här tidsålderns gud (ORMEN) har förblindat de otroendes sinnen (ÖGON) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, (GNOSTICISM) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Jesus Kristus som Messias (V4 = Den Enfödde Sonen)
Jesus Kristus som Herren (V 5 – JHWH)
Vi är bara tjänare (V 5 Doulos – Underordnade slavar av Herrens vilja)

Kommer ni ihåg när Trosrörelsen först kom till Sverige? Det är exakt samma grund i den läran som nu sprider sig som en präriebrand över hela jorden som Paulus nu går till rätta med. (GNOSTICISMEN)

Men många förstår inte att det är samma Gnosticism som presenteras där men kanske med lite finare omslagspapper.! Johannesbreven är skrivna just för att bemöta Gnosticismen på den tiden. Dessa brev är till hjälp för oss att bemöta Gnosticismen idag också. Apostel Johannes skriver om Smörjelsen.

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.(BEDRA ER) 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

sotc1

För att kunna byta sida liksom och tro ett gnostiskt evangelium (Kunskap) krävs att man tror lögnen som ormen serverade Eva i lustgården. Paulus själv säger ju det till Korinterna.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar (en annan Jesus) än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

1/ Skulle då Gud ha sagt (Evangeliet)
2/ Ingalunda skall ni dö (Ej någon Dom = Universalism)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus)

Herren visade mig att Satan när han förför vill få oss att byta ut Sanningen mot Lögnen. (PSEUDO) – En skickligt konstruerad Kopia. Den som ser han hänförs av Andens uppenbarade bild av Jesu Härlighet. Den som är förblindad hänföras av Pseudo istället för Kristus. Det står redan i profetiorna om honom att hans framträdande som skall förvridas

Jes 52:14 Liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors.

Laglöshet på Hebreiska kommer från  Avon – “Att förvrida skriften”

Lyssna nu för detta är viktigt att vi förstår.
En som blir bedragen har alltså frivilligt bytt bort sanningen mot lögnen. Prövningen
Eden: Vi väljer själva om vi tycker att lögnen är mer värd än sanningen. Om vi tycker att sanningen är mer värd kallas vi för visa. Om vi tycker lögnen är mer värd kallas vi för ovisa.

David Wilkerson sa en gång att nyckeln till att förstå många liknelser är att det är byteshandel som gäller.

Ord 23:22 Lyssna till din far som har fött dig (GENOM ORDET OCH ANDEN) och förakta inte din mor när hon blir gammal. 23 Förvärva (KÖP) sanning och sälj den inte, (BYT EJ BORT DEN) förvärva vishet, fostran och insikt.

Med andra ord Sanningen är något som är Värt så mycket att den som är vis byter aldrig bort den. Men som sagt var det är ju frivilligt eller hur? Då är frågan? Den Jesus som du fått lära känna en gång vill du behålla honom eller vill du byta bort honom? Det är exakt vad Paulus menar om någon kommer till er och predikar ”En annan Jesus” (2 KOR 11:4)

Apostel Paulus presenterar en sann Jesus. De Gnostiska Apostlarna som kom till Korint 2 Kor 11:3-5 Presenterade alltså exakt samma evangelium som Kenneth Hagin och Bill Johnson lär ut. Bådas evangelium är Gnostiskt och täcker över Herrens Härlighet och uppenbarar en annan Jesus.

Bill_Johnson

Bill Johnson har alltså en mycket farlig lära som kallas för KENOSIS och den har exakt samma syfte som JDS i trosrörelsen. Det är en förvriden tolkning av:
Fil 2:5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa.

Vi har väl alla hört om alla de här nya företeelserna som kommer ut ifrån Betel – Church
> Profetskola.
> Helandeskola.
> Dra kraft ifrån gravar (LIKSTRÖM)

Vi måste väl ändå säga att något “nytt” har kommit över Kristenheten men är det bibelns Jesus? Kan det här till och med vara den rörelse som beskrivs i MT 7 som Jesus säger att han aldrig har berört med sin Ande.
> Profetia
> Andeutdrivning
> Helande och Kraftgärningar i hans namn

Jesus profeterade om ändens tid:
Mat 24:5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (SMORD) och de skall leda många vilse. (BYTA UT SANNINGEN MOT LÖGNEN)

Kommer ni ihåg vad jag sa? Den som blir bedragen byter frivilligt ut Sanningen mot Lögnen. (2 Tess 2) Se även detta i ett Kalvinistiskt tänkande som är livsfarligt där kan du ju inte byta ut sanningen mot lögnen eftersom den fria viljan försvinner i deras teologi. Där lär man att man är utvald och kan inte förlora sin frälsning. Man menar en gång frälst alltid frälst….Hur många om inte alla som hör detta kommer ju att tro att de är utvalda…

Sanningen handlar om vem Jesus Kristus är och vem du är. Vi har redan tittat på bibelversen Aposteln Johannes skrev i 1 Joh 2:26-28 (OVAN – GNOSTICISM)

Vi gör det igen med det ljus vi nu fått!
1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. (BEDRA ER) 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

En annan smörjelse eller an annan ande kommer för att attackera Guds folk med Lögn. Det hela kommer alltså att handla om: Vem Herren är! Vem du är! När vi frivilligt väljer den falska bilden av vem Herren är och vem du är så är du bedragen. Det är just bedragna de är som Jesus talar om i Mt 24:5 som kommer i hans namn.

1/ Många skall alltså komma med en förvriden bild av Herren
2/ De skall ha en förvriden bild av sig själva: Jag är smord!
3/ Dessa skall presentera detta gnostiska evangelium med under och tecken på ett sådant sätt att många skall frivilligt byta ut sin bild av Gud och bilden av sig själva mot en annan bild. (SANNINGEN mot LÖGNEN)

Det finns alltså en Gnostisk rörelse idag som attackerar alla församlingar idag. De har exakt samma lära i stort sett som de som försökte infiltrera Korintierna. 2 Kor 11: 3-5 Exakt på samma sätt som ormen bedrog Eva på…. Jag fick ett nytt ljus över min dröm om trädgården med Jätteormen som födde småormar som försökte attackera våra ögon.

Den gamle ormen – Lögnens Fader
1/ Skulle då Gud ha sagt – Öppnar ju för nya uppenbarelser – hela Latter Rain och Trosrörelsen bygger helt och hållet på falska uppenbarelser. Hela 7 bergen teologin grundar sig på att personer har hört röster som sagt…… Här ligger också hela uppenbarelsen om vem Gud är och vad Gud vill.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Den enfödde betyder: Den ende unike i sitt slag!

Här ligger alltså första delen av den falska bilden vi tog upp som Ormen bedrar oss med
Vem Herren är! Nu följer två punkter som innehåller den andra delen av den falska bilden Vem du är!

2/ NI skall inte dö!
3/ Ni skall bli som Gud (KRISTUS)(SMORDA)

Nu skall jag ta upp något som sänder ljus över de här moderna villolärorna. Jag har tagit upp det här förut men vi behöver påminnas gång efter gång. Nu är det så här att Adam och Eva bara var vanliga själiska människor. Redan innan de ens var till var Messias Guds Son insatt.

De var på jorden liksom vi att finna Livet och underordna oss Kungen i lydnad. Livets träd symboliserar givetvis Guds vilja.

Joh 20:30 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 31 Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias (DEN SMORDE) Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.

Alltså den enfödde Sonen – Den ende unike i sitt slag! När vi nu läser EF Kap 1 tänk då på den villfarelsen och lögnen jag nyss tog upp. Nu säger Paulus sanningen om:
Vem Han Är!
Vilka Vi Är!

Guds Plan var till redan innan världens grund var lagd V 3
Gud vill ha ett folk som älskar honom och underordnar sig honom som Kung. Han vill vid tidens fullbordan samla allt som är i himlen och på jorden till ett under ett huvud. (AGAPE) V 9-10

Vi som tror och älskar honom har fått Anden (SMÖRJELSEN) V 13
Men det står att det är en Pant (FÖRLOVNINGSRING) V 14

Johannes skrev skall smörjelsen ge oss sann kunskap om både Gud och Oss.
EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande (SMÖRJELSEN) så att ni får en rätt kunskap om honom.

Lägg märke till nu vad den sanna smörjelsen gör den sätter en tydlig gräns mellan den enfödde Sonen och vad som är hans och oss ofullkomliga som är så beroende av hans nåd.

EF 1:18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas (LJUS) så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Ser ni att alla ormens försök handlar om att sudda ut gränsen mellan vem Kristus är och vilka vi Är. Han är den enfödde Sonen själv Gud och insatt från evighet. Det är Hans namn det är hans härlighet! Vi är Syndare frälsta men helt beroende av hans nåd även i fortsättningen för att nå målet.

Hur är det då med undervisningen som utgår från Bethel? Av Frukten skall vi lära känna trädet. Är Frukten Agape? Är det Ljus eller Mörker? Vi lärde ju oss vad Ormen och Trädet står för!

1/ Skulle då Gud ha sagt (Attack på Vem Kristus är)
Vid punkt 2-3 Flyttas fokus över på vilka Vi är

Det är så tydligt att efter Mose möte med: Jag är!
2 Mos 3:11 Men Mose sade till Gud: “Vem är jag, att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten.

Eller när Johannes får sanningen på ön Patmos. Ser du att när ljuset kommer sätts gränserna upp mellan Gud och Människa. Synen han ser är så våldsam att han bara sjunker ner..

Upp 1:17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.

Vilken skillnad mot Gnostikerna som far till himlen titt som tätt. Där möter de en Jesus som absolut inte sänder någon som helst Gudsfruktan.

parousia6

Predikat av Janne Ohlin 13/9-2017 i Parousia Mission – Göteborg. Obs! Detta studie täcker mer än den predikan jag höll på 40 minuter. Sidan kommer att byggas på med mer citat och annat när tid ges.

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , | Comments Off on Vem är Gud och vem är jag?

Guds vilja i våra liv

Jag kan nog säga att den frågan är nog den vi fått mest av alla ungdomar vi arbetat med. Vart skall vi börja ? Jo det börjar alltid där du står med dina fötter just nu. Du vandrar inte heller ensam utan tillsammans med Herren.

EF 5:8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. (HAN I OSS) Vandra då som ljusets barn.

Herren börjar nu kommunicera i oss genom sin Ande i vår ande. Vi kommer att påverkas av den kommunikationen. Det handlar om en överbevisning i Tro (Heb 11:1-2) Det första Anden kommer att göra i ditt liv är att börja kommunicera Jesu Kristi rättfärdighet.

Rom 8:16 Anden själv vittnar (MARTUR) med vår ande att vi är Guds barn.
Heb 10:14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15 Om detta vittnar (MARTUR) också den helige Ande för oss.

hämtning

Grekiska ordet Martur betyder även att sett solklart bevis läggs fram i en rättegång som leder till en frikännande dom inför Gud. (Rättfärdighet)

Det är alltså en vandring i ett ljus och i ett liv vi själva inte äger. Det här är ett ljus som strålar fram från Kristi ansikte i oss genom Anden. Vi väljer om vi vill låta det ljuset beröra oss eller inte för Gud tvingar oss aldrig. Vi kan välja att sätta “annat före” och stänga oss för ljuset. Bibeln kallar detta för en ”Täckelse”

De som väljer att ledas av ljuset från hans ansikte kallas för Visa
De som väljer att sätta täckelse eller nått annat före kallas för Ovisa

Gud kommer att öka din Visdom och din Kunskap steg för steg. Gud uppenbarar sällan mer än ett steg åt gången. Men han sviker dig aldrig tar du ett steg på den väg han lyser upp åt dig kommer han också bekräfta det. (Jes 30:21)

EF 5:17 Var därför inte oförståndiga (OVISA) utan förstå (SUNIEMI) vad som är Herrens vilja.

Om vi väljer att vandra i ljuset inför Herrens ansikte. Så kommer vi att få en upplevd kunskap om hans väg för varje steg du tar. När Herren själv bekräftar din väg och är ditt ljus så blir du också befriad från vad andra människor tycker om dig. Var så säker de kommer att tycka både det ena och det andra om dig.

Men vi ser av bibeln och Jesu undervisning att alla kommer inte att vandra som visa utan som ovisa. Han undervisar oss om att det finns både ovisa Jungfrur (Mt 25) och ovisa byggare (Mt 7)

tiden
1 Kor 10 står det att Israels historia är ett mönster för oss som lever i ändens tid. När ett folk inte längre vill vandra i Herrens ljus kommer han först och främst att varna dem. När de inte vill lyssna får de ledare som de förtjänar. Jag ser detta exakt hända idag……

De ovisa som inte vill vandra i ljuset ville ha en Kung som skulle leda dem. De fick en ovis Kung.

1 Sam 8:6 Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: “Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till HERREN. 7 Då sade HERREN till Samuel: “Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem.

Så det var alltså Herren som genom sin Ande regerade över Israel igenom Samuel. Vars namn betyder: Den som hör och lyder Gud!

Saul undervisades av Samuel genom Anden. Anden sa genom Samuel att Saul skulle vänta på honom vid Gilgal. Om han lydde så skulle han få mer ljus! Anden sa åt mig att vänta i Linneahuset och studera hans ord! Om jag lydde skulle han ta hand om allt det yttre. Vilket han också gjorde jag blev skuldfri genom många under precis när jag träffade Elvor.
Jag gjorde precis vad han sade och därifrån kom det mer ljus och ledning……

Saul satte nu någonting före Gud kan man säga ”Täckelse” nämligen människors vilja. Samuel säger också mycket riktigt åt honom att du har handlat dåraktigt. (OVIST)

1 Sam 13:11 Men Samuel frågade: “Vad har du gjort?” Saul svarade: “När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash 12 tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om HERRENS hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret. 13 Samuel sade: Du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit (SHAMAR) det bud (MITZVA) HERREN, din Gud, har gett dig. Om du hade gjort det, skulle HERREN ha befäst (KUN)  ditt kungadöme över Israel för all framtid. 14 Men nu skall ditt kungadöme inte bestå. HERREN har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har han utsett till furste över sitt folk. Men du har inte hållit vad HERREN befallt dig.

Agape på grekiska betyder även att underordna sig en kungs ord.
Då ser vi och förstår av sammanhanget vad en man efter Herrens hjärta är. Det är en Vis människa och inte en Ovis. Det är en som väntar på Herren. Det Saul gjorde nu är precis vad många pastorer gör idag när de ser att antalet minskar. Man bygger helt enkelt en egen väg helst så bred som möjligt (Mt 7) man kallar den Andens men det är deras egen. Det här är dårarnas väg 2 Petrus 2:1-2 säger att många kommer att följa dem ut (Ex)

När jag ser eller hör ledare idag dras till det som är inne i det Kristna folkhavet är det för mig en varning. Vad är motiven bakom? Är det för Jesu skull eller är det för människors skull? Vi är väldigt skickliga att dölja våra motiv men Herren vet svaret.

För det här ljuset du får är nämligen som ett tveeggat svärd som tränger djupare och djupare ner i vårt innersta och avslöjar hur det är ställt. Saul försökte förandliga synden men allt blir uppenbart i ljuset. Gud visste givetvis redan att Saul inte skulle vända om från sina gärningar.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare (SAMUEL) över hjärtats uppsåt och tankar.13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Idag talas det mycket om ledarskap och hela konferenser handlar om detta ämne. Men vilket ledarskap är det egentligen? Är det efter Guds hjärta eller är det efter människors?Saul eller David – det är frågan?

Gilgal är platsen där Israels barn omskars!
Den platsen är nu I Kristus! Kol 2:11 Köttet måste bort ”Täckelsen”
För att kunna bli ledd och driven av Anden måste allt ”Kött eller ”Täckelse” bort.

lampa

Saul visste vägen för Anden hade genom Samuel visat honom den. Om vi inte vandrar på den kommer heller inget nytt ljus och det är exakt vad Samuel sa till Saul. (1 Sam 13:11-14) Gud vill alltså att vi skall kunna förstå hans vilja för våra liv. (EF 5:17)

Gud vill alltså att vi skall kunna förstå hans vilja för våra liv. (EF 5:17) Om vi väljer att vandra i ljuset inför Herrens ansikte kommer vi att få en upplevd kunskap om hans väg för varje steg vi tar.

Jag måste fråga en viktig sak här. Är det den gamla naturliga människan i oss eller den nya människan i Kristus som skall leda andra? Bibeln säger helt klart att vi skall växa upp i Kristus och det är samma sak som han i oss. Det är alltså den nya inre människan som skall leda andra eller hur? Varför undervisas det då inte om Korset när det gäller ledarskapet i de här starka moderna församlingarna? Vet du varför? Jo därför att de kör med Zoombie metoden. Vad är det? Jo de försöker att göra levande det Herren säger måste dö.

frankenstein-1931

Är det någon som sett den här gamla filmen Frankenstein? (1931) En professor som gjorde en kropp av gamla döda delar. Sedan sände han blixtrar i kroppen och den började skaka och tillslut fick den ett slags konstgjort liv. Det finns många som håller på med att försöka sända blixtrar och eld i döda kroppar idag. Man betalar till och med svindyra resor och hotell för att få uppleva lite Zoombiekraft. Men denna likström är inte den sanna kraften

apostZoombie träff i Lakeland

Rom 6:4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.

Ja du skall vandra i hans ljus i hans liv tillsammans med honom. Han kommer att uppenbara sin härlighet för dig och den som tror på honom kommer aldrig att komma på skam. Du skall få uppleva hur varje plats du sätter ner din fot har han berett åt dig. Du skall få uppleva hur ingen makt kan förhindra den segern. Satan kommer att försöka men Gud kommer att strida för dig och uppfylla allting han lovat dig. Men det är en viktig princip vi måste lära oss först.

Jos 1:3 Var ort som er fot beträder har jag givit er, såsom jag lovade Mose.

Kom ihåg nu att folket som kom in var Korsfästa med Kristus. Och de följde inte människor utan Anden.

cross

Folket drog in i öknen under en upplyft stav (KORSET)
De följde Arken in i löfteslandet (ANDENS KRAFT – JESUS SOM HERRE)

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Den som är utan täckelse (VIS) Han får uppleva Herrens härlighet! Det innebär allt som jag tidigare berättat – Visar vart du skall sätta ner din fot – Men han bekräftar också varje steg!

Kom ihåg att det inte finns kapitelindelning i grundtexten

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

V 1 Därför då vi har fått ta emot denna tjänsten genom hans barmhärtighet ordet talar om en Gudomlig Nåd och Gudomlig Kraft
Tappar vi inte modet
Tappar heller inte Kraften
V 2 Detta talar om ”Täckelsen” (OVISA)
De har andra motiv bakom deras tjänst och eftersom Gud har stängt igen för sin kraft är man nu tvungen att använda ”Zoombiekraft” och ”Blixtrar och Dunder”. Frankensteins monster andligen talat.

Ser du att Heb 4:10-13 stämmer här? Men då Jesus finner att vi har rätt motiv så får vi Kraft till hjälp: Heb 4:10-13

Vi måste alltså lära oss att vi kan inte ta emot något från honom om vi gör det med fel motiv. Men han vill hjälpa oss på traven – Ökenvandringen är till för detta ändamål. Ibland så låter han oss sjunka ner så att allt hopp är borta utan Gud. Vi kan bara hålla tag i löftena och ropa på hjälp och ingen människa är i närheten.

DAVID OM LEDARSKAP

En av de största ledarna i Israel han var inte perfekt han heller. Men han hade fattat principen samma sak hade Jakob gjort vid Peniel. Jakob ropade: Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig! Hur skall han få en människa som förut varit inne bland de mörka slotten där Zoombiekraften och Monstren vandrat bli fri från dem? Jo han kör Kvicksandsmetoden den är ganska enkel men väldigt effektiv. Han tillåter oss att sjunka ner i ett hål med Kvicksand om du ändå håller fast där trots att allt mänskligt hopp är ute drar han upp dig igen.

 

passive-income-system

Psalm 40:2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN.

1/ Vi sjunker ner för att vi skall förlora vår Kraft
2/ Vi dras upp ”Hopp” på Hebreiska = Tvinnat Rep

En gång när jag var nedsjunken och modfälld fick jag se en syn: Ett rep som gick ända uppe i himlen och där var det fastsatt i ett stort Jätteankare.

Det är Jesu Kristi uppståndelse och hans löften vi får grabba tag om ibland när vi ingenting ser och ingenting förstår. Det såg ut som om David aldrig skulle bli och komma in i det Herren talat till honom om. Det finns ingen plats så djup och så svår där inte Herren har makten att dra dig från.

godstime

Heb 6:15 Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. 16 Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. 17 Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. 18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. 19 I detta hopp (REP) har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

När du kommer upp ifrån prövningen kommer du att vara starkare i Herren än innan. Din nya identitet i Herren kommer att bli tydligare än den var innan. Ljuset kommer att stråla klarare i din ande än den gjort tidigare.

1/Du står på en klippa
2/Han gör dina steg fasta (HEB: Förutbestämd ordning)
3/Din mun kommer nu att vittna och tala om honom
4/Många skall se det och så skall de börja Tro på Herren

Det som sker är att Kristus strålar fram genom ditt liv. Du börjar manifestera honom och resultatet blir att människor i din omgivning börjar bli påverkade.

JAG UPPLEVDE EN NATT PÅ JOBBET ATT HERREN TALADE

Det var ungefär klockan halv fyra under mitt första nattskift i Augusti 2017. Det han sa är ifrån Jesaja 42 vi kör lite från början för att tydligare få fram vad Herren säger. Han börjar med att proklamera Kristus och evangeliets utbredande över hela världen.

Jes 42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. 2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. 4 Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. (TORAH – INTRUKTION eller LÄRA)

Det här handlar först och främst om Jesus Kristus eller hur? Men det här är även bilden på hans folk som har Jesus Kristus boende inom sig genom DHA. Så vi som har Anden inom oss är alltså som Jesus är. (1 Joh 4:17)

Det var de här verserna som kommer nu som Anden gjorde levande den här natten när jag satt på jobbet och bad. Kom ihåg nu att profetian först och främst gäller Jesus Kristus men den uppfylls också med honom boende i dig. Jag satt nämligen och bad över Guds vilja i våra liv.

Jes 42:5 Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. 6 Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7 för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. 8 Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. 9 Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan de visar sig låter jag er höra om dem. 10 Sjung till HERREN en ny sång, sjung hans lov från jordens ände, ni som far på havet och allt som finns i det, ni havsländer med era invånare.

Det är alltså Jesus Kristus i mig som är det nya förbundet. Han är Guds vilja i mitt liv! Lägg märke till vad det står i Jesaja 53…

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (I OSS)

Det finns ett intressant ställe I 1 Tess 5 som handlar om det inre livet med Gud. Elden som brinner därinne kan släckas så vi slutar att drivas av Anden.

1 Tess 5:16 Var alltid glada, 17 be oavbrutet 18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 19 Släck inte Anden.

1/ Chara – kommer av Charis nåden
2/ Bön och Tillbedjan
3/ Att tacka och tala väl om

Det här är alltså Guds vilja med oss i Kristus Jesus eller Jesus i oss. Det här är totalt omöjligt för oss i vår egen kraft. Men vi kan faktiskt släcka elden som brinner där.

parousia6

Detta innehåller ett mer fullt studie över den predikan jag höll i Parousia Mission 13/8 – 2017 – Mvh Janne Ohlin – Göteborg

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Guds vilja i våra liv

Prövning av profetia

Prövning av profetia

1. Profetian måste alltid vara i enlighet med Guds ord, Guds rådslut
1Tess 5:20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta från allt slags ont.
Det som är gott = innanför Guds ords gränser (inte det som är behagligt och kliar i öronen, typ att JAG/VI ska bli stor och känd, framgångsrika etc…)
5 Mos 13 –  talar om att falska profeter leder bort från den smala vägen (överlåtelsen till Jesus och ödmjukhet) men kan ändå göra tecken och mirakel.
En falsk profet kan också påstå att saker ska hända (ofta inom en bestämd tid), som inte sker  – även om de skyller på människor är det fel, för Gud är mäktig att göra allt som han säger – han lovar inget som han inte håller!

2. Om profetian säger att något ska hända vet man först när det händer – om det händer
Det får tiden utvisa.

3. Vi ska pröva andarna – vad har personen för bekännelse?
1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud,

När Guds Ande talar kan det vara både allvarligt och skarpt men det finns alltid nåd med. Om Gud varnar har han också alltid en väg till räddning. (Om man har valt att vägra lyda Gud och han prisger, är det troligt att han är tyst). När Gud talar finns det en helighet och renhet över budskapet.

4. Profetian upphöjer och förhärligar Jesus, inte människor. Det kan vara en stark uppmuntran till en person att få tjäna Gud – men det är alltid för att Jesus ska äras, inte att personen ska få ära.
Upp 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: ”Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

5. Profetia (personlig) är ofta bekräftelse på det man redan vet eller sätter ord på det man känner i sitt hjärta. Det ger sanktion, inte ofrid. Även om det innebär kamp och en kostnad, finns det en visshet i våra hjärtan.
Jes 55:12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram…

6. Guds Ande tvingar inte.
Det finns många exempel på att människor ”profeterats” ihop i äktenskap, som inte var Guds Ande. Då är det ofta ett tvingande och pushande som inte ger utrymme för prövning.

7. Om det är något allvarligt eller ”stort”, talar Gud på flera sätt eller genom flera personer (kanske många) som stämmer överens.
2Kor 13:1 …Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.

/Elvor Ohlin

Posted in Different Stuff | Comments Off on Prövning av profetia

Surdeg är Farligt

Ur predikan med Janne Ohlin på Parousia Mission 21/5 – 2017

pizza-dough6

Jes 55:12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna.

1/ Glädje (SIMKAH) En högtidsglädje!
2/ Föras fram (FLYTA)
3/ I Shalom (SHALOM = FULLHET)

Det här blev en verklighet för oss när Jesus dog och uppstod för oss. Han själv är detta inom oss genom DHA. Herren vill att vi skall leva i den här högtidsglädjen varje dag. Men det finns saker som kan hindra ”Flytet” nämligen ”Högmodet” ”Surdegen” ”Köttet”

Det är de små han vill leda på det här sättet inte de stora och starka de utgår från att de redan vet vägen. De små kommer att ha flyt! (Smile)

Psa 25:9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.
Jes 29:19 De ödmjuka skall få allt större glädje (SIMKAH) i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige.

De hebreiska orden här tyder på att högtiderna får sin uppfyllelse i Herren. Det är just därför tar Paulus upp detta. Kom nu ihåg att vid uttåget ur Egypten (PÅSK) var surdegen borta och utrensad.

stav

2 Mos 12:39 Av degen som de fört med sig ur Egypten bakade de osyrade brödkakor. Ty den hade inte hunnit bli syrad, eftersom de hade drivits ut ur Egypten utan att få dröja. De hade inte heller kunnat göra i ordning någon reskost åt sig.

Här ser vi alltså bilden av Jes 55:12 vi läste först gällande högtidernas uppfyllelse I Kristus.

1 Kor 5:6 Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? 7 Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.

Paulus beskriver här det hebreiska ordet för ”Högmod” som även beskriver något ”Svällande” precis som jäsande deg. Vart har man jäsande deg? Jo i ett baktråg som då blir en bild av ditt hjärta. Jag tror just att vi kanske har fått en liten ledtråd nu om ändens tid.

Innan högtiderna skall nå sin yttersta uppfyllnad med Jesu Tillkommelse kommer han själv att rensa bort ”Surdegen” ur sitt hus.

Sef 3:11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn.

Sef 3:11 In that day shalt thou not be ashamed for all thy doings, wherein thou hast transgressed against me: for then I will take away out of the midst of thee them that rejoice in thy pride, and thou shalt no more be haughty because of my holy mountain. 12 I will also leave in the midst of thee an afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the LORD.

Detta skall alltså ske innan Herrens Dag. Herren skall själv rensa ut från mitten de som talar högmodigt från Hjärtat! Det är exakt vad Tess 2:7 säger i grundtexten

2 Tess 2:7 (Parafras och Andemening)
Laglösheten är redan aktivt och verksamt bland er. Men när skördetiden är inne så kommer jag att låta det tas bort från er mitt.

Nu skall vi se att de som kommer ut från mitten har en syn på Guds Rike eller Himmelriket som inte stämmer överens med sanningen. De som tas bort är högmodiga och stolta de har alltså surdeg i hjärtat och talar stora svällande ord.

I mitt gamla liv var jag duktig på hembränning ja straffet är sonat och synden betald. Men då fanns det något man kunde snabbjäsa mäsken med som kallades ”Turbojäst” jag vet inte vad det innehöll men det började jäsa snabbt. Det verkar som om villolärarna idag använder detta för nu går det väldigt snabbt.

LIKNELSERNA OM RIKET

I Mt 13 beskriver Herren först liknelsen om såningsmannen. Där verkar det handla om det sanna riket som sås i hjärtat och som skall bära frukt.

Sedan kommer liknelsen om hur en fiende smyger in en falsk säd så nu uppstår en blandning på vad som är sant och vad som är falskt. (DE LAGLÖSA)  Men Herren säger att ogräset skall tas bort ifrån hans äkta församling vid skördetiden.

Både 2 Tess 2 och Sefanja 3:11-12 säger att den här tiden är strax innan Herrens Dag. Petrus säger att: Domen kommer först över Guds hus! (1 PETR 4:17)

Så om vi nu läser in det här i det sammanhang det står i så är Kvinnan som gömmer surdeg i degen. Exakt samma sak som fienden som sådde ogräset i åkern.

Mat 13:33 Ännu en liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”

King James och Grekiskan har:
Mat 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid (EGKRYPTO) in three measures of meal, till the whole was leavened.

Då börjar det jäsa I baktråget (HJÄRTAT) och ut genom munnen kommer det stora ”Svällande” ord av högmod. Men vad kommer deras stora ord att handla om då? Jo dags för en till liknelse som står i sammanhanget.

Mat 13:31 Han framställde också en annan liknelse för dem: “Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker.32 Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.”

Jag tror att hemligheten till att förstå det här ligger i att Jesus målar upp två bilder samtidigt. Både den sanna bilden men sedan också den falska bilden.

vete

Ogräset är alltså bilden på ett förfalskat evangelium om riket
Kvinnan som gömmer surdeg i degen är exakt samma sak

Här kommer resultatet och jag tog upp det förra gången precis som Konstantin så kommer man att ”Kristna” samhället utan omvändelse. (7 BERGEN – DOMINIONISM – KINGDOM NOW)

senap

Himmelriket är likt ett senapskorn blir som en stor köksväxt. Men det är just den här falska bilden som gör den till något mycket större än det är. Nu skall man föra in alla religioner och bygga och man kommer att kalla det ”Guds Rike” eller ”Himmelriket”

skylt2

Vi lever i ett sånt stressat samhälle med ett medieflöde utan dess like. Det är svårt att få tiden att räcka till det är så mycket vi måste göra hela tiden. Email – Hemsidor – Facebook ingen är idag utan påverkan från den här stressen. Jag personligen känner att när detta får ta för mycket tid så kommer mitt liv med Herren att påverkas.

Är det någon mer som upplevt detta? Jag upplever att det är något speciellt i atmosfären ljust nu, ett mörker som utbreder sig som vill tynga ner oss och dra ner oss. Det är en kraft som vill stjäla det vittnesbörd vi fått i vårt innersta. Attackerna upplever jag nu kommer i våra tankeliv

1/Han attackerar det som har varit (DÅTID)
2/Han attackerar även det som är nu (IDENTITET OCH NUTID)
3/Han attackerar även det som kommer (HOPPET)

Ofta utför han dessa saker genom andra människor som inte är fasta i Herren. Ofta kommer attackerna genom tungan och bibeln varnar oss för den.

Jak 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

Tungan kan säga välsignelser
Tungan kan även tala förbannelser (ORM)

Allt det här har sin källa i vårt hjärta därifrån kommer det! (SYND)
Mat 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Du kommer att bli attackerad på de här 3 områdena jag tagit upp. Om vi förlorar den här kampen om vårt hjärta blir vi redskap för åklagaren och blir hans tunga. Kristus han som är vårt liv bor i oss är lösningen på problemet.

addiction-and-support

Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp.5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

1/ Här ser du att vi förklaras rättfärdiga av Tro (DÅTID)
2/ Genom Kristus i dig (FRID) som är din nya identitet (NUTID)
3/ Hans härlighet är nu vårt hopp (FRAMTID)

Förra predikan jag höll kallade jag för ”Korset segerbaneret” och det är exakt det här det handlar om. Vår seger kommer inte genom vår egen ansträngning utan att Anden tar Jesu fullbordade verk och för in det i våra liv så att det blir en upplevd verklighet.

Ditt gamla liv i Adam: (KÖTTET)
Summan av dina gärningar (DÅTID) ger din identitet (NUTID)
Beroende på hur det ser ut värderar du sedan ditt hopp (FRAMTID)

När bibeln talar om frälsning så betyder ordet både att bli befriad men i ordet ligger även att bli helad. Även om Gud är mäktig att hela kroppsdelar så handlar frälsningen i huvudsak om människans helhet.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Vad är det för verk han talar om? Jo upprättelsen i oss var och en helgelse innebär alltid att vi lämnar något och går in i något nytt. Det vi lämnar är ändå inget att ha nämligen det gamla livet i Adam. Vi fylls i stället av det nya livet som strömmar ut från Kristus i oss genom Anden.

Det liv som bara Gud har
Det liv som var (DÅTID)
Det som är (NUTID)
Det som kommer (HOPPET)

Kommer ni ihåg att jag i min förra predikan kallade detta eviga livet för Jesu seger?
Jesus har alltså segrat över ditt gamla liv med dess gärningar (DÅTID)
Jesus har segrat över din gamla identitet han är din identitet (NUTID)
Jesus har redan segrat över allt som kommer (HOPP)

The Accuser

Rom 8:33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Här ser vi återigen de här tre sakerna striden innehåller:
1/Anklaga = Dina gärningar (DÅTID)
2/Fördömer = Din personlighet (NUTID) Han är din nya identitet
3/Hoppet sviker oss aldrig (FRAMTID)

Djävulens plan och listiga anslag handlar alltså om att få dig ut ur Anden och Nåden tillbaka till Köttet. Den som är i köttet kan inte behaga Gud han blir fiende till Gud. Men han eller hon förstår det ofta inte själv. Hur skall vi veta det då?

Rom 8:5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.

Rom 8:8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.
Hur tänker då den köttsliga naturen eller den syndiga naturen? Jo att summan av mina gärningar är den jag är. Hon drivs av att uppehålla ett yttre sken ett eget sken om du så vill.

Hon jämför sig hela tiden med andra människor! Paulus sa att Korintierna var barn i Kristus där hade de olika grupper som höll på sin favoritpredikant.

1 Kor 3:1 Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus.

Då förstår vi snart att djävulens villoläror är konstruerade på ett sånt sätt att de vill fånga oss och hålla oss kvar i vår gamla natur. Om inte Anden får tag i oss och renar oss från vårt gamla tankesätt så hålls vi kvar…. Villolärorna är alltså så listigt konstruerade att de kommer att möta syndens problem med mänsklig visdoms lösning. (SAND)

1 Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. 5 Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något – Gud är vårt vittne. 6 Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra.

När den äkta Aposteln Paulus kommer för att starta en församling gör han det genom att lägga en grund. Han gör det genom att predika evangelium om Jesus Kristus som är klippan. (MT 7) Alltså hans evangelium erbjuder lösningen på den synd som bor i oss genom att vi dör ner från vårt eget. Det sker genom omvändelse från vad bibeln kallar för döda gärningar som just har köttets drivkraft till grund.

När de falska budbärarna kommer för att starta församling gör de det utan att lägga någon grund först (SAND MT 7)

När den församlingen lämnade vägen som vi var med i visade Herren att man lämnade klippan och byggde en väg på blotta jorden. Andligen betyder detta att man förkastar hörnstenen och bygger utan den. En sådan församling har givetvis en mycket stor chans att växa sig stor för nu möter man människans behov men utan Anden. Eftersom Guds Ande aldrig går med på något sådant.

Så exakt det Paulus säger att han INTE GÖR – GÖR DE!
Bakom min predikan ligger – ingen fördold agenda!
Bakom min predikan vill jag inte vara människor till lags!
Jag smickrar aldrig någon!
Jag har inte spelat teater för att dölja min girighet
Jag har aldrig strävat efter att bli ärad av människor

Det som nu står uppräknat är exakt det som är gärningar i mörkret. Det falska evangeliet samlar alltså människor till ett hus byggt på sand. Det är totalt omöjligt att förena dessa två hus eller familjer.

Det är därför inte undra på varför huset på sand drar så många unga duktiga företagare och rika människor. Här får du höra smicker och att summan av dina gärningar verkligen är din identitet. Det här är exakt vad vi vill höra.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

Vet du med dig att Kristus som är ditt liv bor i dig? Vet du med dig att du börjar växa upp och bära frukt? Hur skall jag nu veta det?

Jo jag upplever att mitt liv är löst från:
Det som har varit (GÄRNINGAR)
Det som är nu (IDENTITET)(VÄRDE)
Det som kommer (HOPP)

Jag behöver inte hela tiden ha bekräftelse från människor, ord från någon ”smicker profet”.
Jag behöver inte hela tiden tala om gamla oförrätter.
Jag behöver inte upphöja mig och se ner på andra (LK 18:10-14)
Av samma princip fungerar förtal (JAK 3:8)

Jak 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.(ORM) 9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

När man förtalar någon så gör man honom ”Lätt” i mina ögon och det innebär samtidigt att jag blir ”Tung”. Därför ryms detta också i ordet synd för jag ärar och upphöjer mig själv på en annans bekostnad som publikanen och fariseen.

FRANK MANGS

Jag hörde nyss en predikan med Frank Mangs som grep mig starkt den heter ”Avfällingen”
Sista mötet han hade innan kriget i hans hembygd var en ung man med i mötet. Han var frälst och han var döpt i vatten han kallades ut i krig. Han fick uppleva fasansfulla saker där så att han gick sönder till både kropp och själ. Han kom sedan hem efter kriget förvirrad och omtöcknad av allt han varit med om och drog till stan och söp sig full. Han kom i bråk där med en man och stack kniven i honom. Han kom i fängelse och försvann till Helsingfors tukthus. Frank fick då en kallelse att predika för fångarna där.

Fängelseprästen sa att det var en ung man som sitter med här i mötet dömd för mord som kommer från dina hemtrakter och han säger att han känner dig. Jag vill gärna träffa honom efter mötet sa jag till honom. När fångarna lämnade salen en bänkrad efter en annan så kom en fånge fram. Hans ansikte var full av tårar och hans hand skakade när jag tog honom i handen. Jag förstod då vem det var men jag sa inger bara: Gud välsigne dig! Så tog jag honom i famnen och då brast han i gråt! Vi stod där och höll om varandra och bad. Plötsligt så faller Guds Ande när vi beder och den här mannen som lutade sitt huvud mot min skuldra i tårar började prisa Gud i nya tungor.

______________________________________________________________

I människors ögon var han utan värde men i Guds ögon var han värdefull. Paulus var också en mördare men fick också nåd av Gud. Men det går inte att ljuga för Gud det måste givetvis handla om en äkta omvändelse.

parousia6

Obs! Predikan som Janne Ohlin höll på Parousia Missionsmötet 21/5-2017

 

 

 

 

 

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Surdeg är Farligt

Vårt segerbaner är korset

Jag vill börja min predikan med en profetisk syn jag fick ta emot från Herren under ett bönemöte i Alafors 2009. Den står även nedskriven på hemsidan men jag upplever den väldigt aktuell idag för fienden attackerar idag församling efter församling. Herren visade mig att det är stora sprickor och öppningar i muren så fientliga soldater tränger in.

reformerspledgecontributors

The New Apostolic Reformation is an apostate Christian movement built upon a hyper-authorarian pyramid scheme structure. Each of these ministries has their own guru-like apostle that sits at the top of their ministry. But the whole movement, because of it’s affiliations, really reflects a much larger global pyramid structure much like the Catholic Church which is built upon a world-wide spread of archdiocese ministries. In other words, the larger structure, because of their affiliations and lines of authority, reflects many pyramids building up into a larger pyramid.

Muren är en profetisk bild på läran och urskiljningen, det är på muren väktarna står för att stöta i basunen när de ser fienden komma. Vi försöker att blåsa så starkt vi kan just nu för villfarelsens makt har ökat drastiskt den sista tiden. Vilket även en del av de bedjare vi känner upplevt i Anden.

Den här kvällen sitter vi alltså och ber över ett bibelsammanhang i 2 Kung 19 om Hiskia och kvarlevan i Israel. Elvor säger att hon upplever att det här har talat till henne den sista tiden.

2 Kung 19:4 Kanske skall HERREN din Gud, höra Rab-Sakes ord, som hans herre, kungen i Assyrien, har sänt för att håna den levande Guden, så att han straffar honom för dessa ord som HERREN din Gud, har hört. Bed en bön för den kvarleva som ännu finns.

Det är exakt vad vi får göra idag också Gud bevara en kvarleva idag åt ditt namn. Ett folk som ser och förstår vad Herren gör just nu. Ett folk som står fast man faller både till höger och vänster. Det är viktigt att vi förstår att Gud kommer att strida för den som håller fast vid hans vägar.

Elisa ber också en intressant bön för sin lärjunge: Att Herren skulle öppna hans ögon.
2 Kung 6:15 När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: “O, min herre, vad skall vi ta oss till?” 16 Han svarade: “Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem.” 17 Och Elisa bad: ” HERRE, öppna hans ögon, så att han ser.” Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa.

2 Kung 19:34 Ty jag skall skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull.” 35 Samma natt gick HERRENS ängel ut och slog 185.000 i assyriernas läger, och när man steg upp tidigt följande morgon, se, då låg där fullt av döda kroppar.

Gud stred alltså för Israel medan de låg och sov! Gud har även i denna tid en kvarleva av nåd för sin Sons skull Davids son. Han kommer att träda upp och strida för den också!

Jesaja profeterar vidare….
Jes 37:32 Ty från Jerusalem skall en kvarleva gå ut, de räddade från Sions berg. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Guds nitälskan och Guds kärlek skall alltså se till att det finns en kvarleva som han sparar för sig själv. Han gör det för sitt eget namns skull!

Rom 11:2 Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte, vad Skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel: 3 Herre, dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda. 4 Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män som inte har böjt knä för Baal. 5 På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd.

SYNEN OM BANERET

Det jag ser nu är ett baner ett sådant långsmalt banér som sitter på en stav som ryttare brukar ha jag tänkte på korståg med hästar. Själva flaggan hade en svart botten med ett tydligt vitt märke. Jag visste när jag såg märket att jag hade sett det förut. Men jag upplevde att det här tecknet inte var något positivt utan det hade med fiendens arméer att göra. Tecknet jag såg kallas för CHI – RHO korset.

chi rho

EXAKT SÅ HÄR SÅG DET UT

Jag hittade det ganska snart i Katolska Kyrkor men jag blev väldigt förvånad att finna det på Latter Rains egen hemsida. När jag började söka bakgrunden till detta kors så fann jag det tillsammans med kejsaren Konstantin av Rom.

LATTER RAINLATTER RAINS – CHI-RHO KORS

Latter Rain har en militant lära som kallas Joels Armé vilket är en total pervertering av skriften hämtad ur Joels boken. 1 2

År 312 så var Kejsar Konstantin i ett historiskt slag. Han ledde sin armé mot sin fiende Maxentius och slaget stod vid en bro utanför Rom. Den som van det här slaget skulle bli Kejsare över hela Romerska imperiet. Konstantin som var en hednisk soldyrkare började be till Gud om hjälp. Han fick nu se ett märkligt tecken uppenbara sig över solen och sedan orden ”genom detta tecken skall du övervinna”. Samma natt uppenbarade sig Jesus för honom I en dröm. Denne Jesus sa åt honom att märka alla sina soldaters utrustning med CHI-RHO tecknet.

ANKH

Ovan ser vi det “ockulta” ANKH – Korset som är en symbol på den gamla Egyptiska solguden. Jämför de här två korsen och tänk efter om inte solgudsdyrkaren Konstantins nya symbol CHI-RHO korset egentligen är samma sak. Det handlar alltså om den urgamla Babylonska Baal som nu återigen försöker infiltrera sig bland Guds folk. Carola Häggkvist bar denna symbol på armen under en Melodifestival.

Symboler 1 + 2

carola

Var nu detta bibelns Jesus som uppenbarat sig för Kejsaren Konstantin? Nej troligen inte utan snarare antikrists ande. Den gamla lögnen från Babylon med dess sköka alltså som hela tiden har försökt att göra om intet Guds plan. Konstantin börjar nu ”kristna” hela det romerska imperiet nu kommer hela det gamla Babylon in och blandas med kristendom. Nu uppstår alltså den Romersk Katolska Kyrkan och dess Påvedöme. Men vad var det nu för Jesus man tillbad?

Konstantin följde sin faders exempel och tidigare kejsares över Rom. Han var alltså en som tillbad solen och trodde på den Romerska solguden (APOLLO) Han trodde alltså att Solen var den synliga manifestationen av den osynlige ”Högsta Guden” som var ”Principen och Kraften” bakom universum. Det var denna Guden som var med de Romerska Kejsarna. Påvedömet är ju efterträdare till det Romerska Kejsarsystemet och Påven kallades liksom Kejsarna för ”Pontifex Maximus”

Så vi ser ganska tydligt här att Konstantin inte träffade den äkta Jesus utan samma ”Kristus” som New Age har. Alltså bara en opersonlig kraft som man säger är ”principen” bakom universum. Därför är det inte så märkligt att vi finner CHI – RHO korset på Latter Rains hemsida för de börjar ju finna varandra nu för båda 2 har i grunden tro på samma sak.

kenneth-hagin-sr

Hagin – Kenyons undervisning reducerar ju ner Jesus till att bli en opersonlig kraft som styr universum. Den kraften styrs av andliga lagar dessa lagar kallas för tro.

Vatikanens Jesus då? Det är när vi förstår den romerske solguden som vi förstår hemligheten med Eukaristin som är den Katolske Jesus. Som solen är en synlig manifestation av den osynlige Guden som bara är en ”Kraft och en Princip” som styr universum så är Eukaristin exakt samma sak.

monstrans-1

 

Eucharist

Katolska Kyrkan lär att ”Våfflan” bokstavligen är den synliga manifestationen av något osynligt. Ännu tydligare blir det att något är galet när vi ser alla solsymboler involverade i deras mässa. Det intressanta är att Kejsar Konstantin var soldyrkare så det var troligen inte den sanne Kristus som uppenbarade sig för honom utan Baal/Nimrod. Hela den här kulten involverades sedan I den Romersk Katolska Kyrkan. Man böjer alltså bokstavligen knä för Baal och genom tiderna har många äkta troende dödats av dem för att man inte gjort det.

adoration

Knäböjande vid tillbedjan av Eukaristin (Baal) (Se Solsymbolen)

Hesekiel fick se den här synen när Herren avslöjade vad som skedde bland Israels andliga ledare på den tiden. Skillnaden idag är att dyrkan av Baal är flyttad till Rom. Dit man nu vänder sig i stora skaror för att dyrka solguden bedragna av antikrists ande.

Hes 8:15 Han sade till mig: “Ser du detta, du människobarn? Men du skall få se ännu vidrigare avgudadyrkan än detta.” 16 Så förde han mig till den inre förgården till HERRENS hus. Och där, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster. 17 Han sade till mig: “Ser du detta, du människobarn? Är det inte nog för Juda hus att bedriva de vidrigheter de har bedrivit här, eftersom de också har fyllt landet med våld och ännu mer väckt min vrede? Se hur de sätter kvisten för näsan! 18 Därför skall jag också handla i vrede. Jag skall inte skona dem och inte ha något förbarmande. Även om de ropar högt i öronen på mig, skall jag ändå inte lyssna till dem.”

Gud kommer att handla precis på samma sätt med dem som gör sig ett med skökan från Babylon. Det här gör man inte ostraffat!

Upp 17:16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. 18 Och kvinnan som du såg är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden.”

the whore

1 Kor 6:15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Gal 6:7 Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda. 8 Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.

Gud låter alltså ingen behandla honom med förakt utan att det blir konsekvenser. Hela vilddjurets armé kommer att vända sig mot den som gör sig ett med skökan. Det är exakt vad Jakob skriver i sitt brev med den som blir världens vän.

Jak 4:4 Ni trolösa, (SKÖKOR) vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Ordet för att Gud står emot här betyder exakt vad som står í Upp 17:16 Det betyder att ställa upp en armé i ordning mot. Jag har i Anden sett ett stort motstånd resas upp emot den kanske populäraste församlingen i vårt land. Jag råder er till att lyssna på den här predikan med Jerry Potter där han varnar för detta i den här predikan från 35:e minuten
Jerry Potter 96-07-23 Eftermiddag

När jag förberedde mig för att tala om den här profetiska varningen med baneret med Konstantins Kors på gick tankarna till Uppenbarelseboken 5.

Upp 6:1 Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: Kom! 2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

  • Romerska generalernas hästar var alltid vita
  • Segerkransen är också en Romersk sed

Jag tror nämligen att detta symboliserar antikrists ande den andemakt som nu har ökat sitt inflytande I världen. Men vi skall inte böja knä för någon solgud även om han kallas för Jesus!

Vad har nu både Vatikanen och Latter Rain vidare gemensamt nu? Vad är det som gör att de finner varandra? Det är givetvis en andemakt bakom men det är mer. Det handlar om att vi skall ”göra om” samhället och ”Kristna det” det här kallas 7 Bergens mandat eller Dominionism eller Kingdom Now. Det var väl exakt vad Konstantin gjorde i Rom på 300 talet han försökte ”Kristna” kulturen. Det här är inget annat än Babylon! Det är precis vad Påven vill göra tillsammans med Latter Rain med Rick Warren i spetsen.

Rick Warrens Purpose drivna program är en fiende till alla som vill hålla fast vid den kristna grunden och den sunda läran. Han brukar förlöjliga dem som håller fast vid bibelns profetior om ändens tid.

Han vill samla alla liberala kyrkor och Evangelikaler tillsammans med Katoliker för att kunna sprida sitt egna evangelium om Riket genom att införa världsvida sociala och ekonomiska reformer. (7 BERGEN) I sin bok ”The Purpose Driven Life” upphöjer han många Katolska Mystiker och annat vars lära är exakt som Konstantins (MYSTIK)

outpouring

Älskade vänner hur i hela världen tror ni att det skall kunna komma väckelse i de kyrkor när man tar in dessa böcker som faktiskt hädar Anden. Sedan tror man att Gud skall svara på bön om väckelse när man i själva verket har blivit världens vän. Nej det blir en utgjutelse från en annan källa man får istället.

Jak 4:4 Ni trolösa, (SKÖKOR = GÖRA SIG ETT MED) vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss? 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Anden bli alltså bedrövad och håller tillbaka välsignelsen från Gud (NÅDEN) när vi tar till oss det här falska evangeliet som hans fiende står bakom. En vi känner berättar att han var på ett vanligt möte i en kyrka då man plötsligt sätter upp en databild på hur vi skall inta de 7 bergen. Han upplever en sån bedrövelse i Anden i det mötet. Det är ju inte undra på för den läran är ju synd.

Kommer ni ihåg att förra gången visade jag er att i ordet synd som bor i oss finns just begreppet: Att göra oss oberoende av Gud. Det här är exakt vad Rick Warren och läran om de 7 bergen handlar om.

rick-warren-and-barack-obama (1)

I ett forum för Religion, Politik 2005 ger Rick Warren sin syn på den protestantiska reformationen och behovet att införa en andra reformation som skall vara ledd av Purpose – Driven Church movement. Han säger där: Den protestantiska reformationen var ett stort misstag för det handlade där om olika läror.

JANNE: Fel fel fel Rick Warren!  Reformationen handlade om att folk drog sig ut ur Babylon och tillbedjan av solguden Baal vid mässan.

Rick Warren: Den andra reformationen skall samla Evangelikaler tillsammans med Romerska Katoliker in under det Purpose Drivna tältet. Han kallar detta för en Majoritet och menar att det kommer att bli en stor kraft som skall förändra världen. Den första reformationen handlade om vad vi tror. Men den nästa skall handla om vad vi gör!

Rick Warren: Jag upplever att alla dessa folk är syskon i Guds familj eller Guds hus (BETEL) Jag skall nu bygga broar med den Ortodoxa Kyrkan, och med den Romersk Katolska Kyrkan, och med den Anglikanska Kyrkan, and säga: Vi kan nu tillsammans utföra det vi aldrig har kunnat göra ensamma!

JANNE: För det första till Guds hus leder en smal väg. Men till det här huset leder en bred väg. Jakob visste vägen som ledde in i Guds hus. (1 MOS 35:1-5) Gör er av med avgudarna! Han hade ju själv sett Herrens ansikte vid Peniel. Det hade gett honom Guds fruktan. Nu skulle han undervisa folket hur man fick Gud närvaro med sig när man vandrade.

1 Mos 35:1 Gud sade till Jakob: Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din bror Esau.2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: Gör er av med de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder 3 och låt oss dra upp till Betel. Där skall jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på den väg jag gick. 4 Och de gav Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig och alla sina örringar, och Jakob grävde ner allt detta under terebinten vid Sikem.5 Sedan bröt de upp, och en förskräckelse från Gud kom över städerna runt omkring, så att man inte förföljde Jakobs söner.

jakob

Altaret är en bild på Golgata kors men det är också en bild på den stegen han såg i drömmen. Han såg Herren och Änglar mellan himlen och jorden. Så Betel (GUDS HUS) är den plats där löftena blir en verklighet i ditt liv men det är en smal väg dit där vi måste lära oss bli beroende av honom.

Jag tror ingen kommer in genom dörren till hans hus som inte gått den här vägen. När bibeln talar om att Gud har i sitt hus BETEL (FÖRSAMLINGEN) satt – Så måste dessa först ha vandrat in på denna vägen.

1 Kor 12:28 Gud har i sin församling (HUS) för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål.

Ef 4:11 Och han gav några till (SITT HUS) apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.

bb

LATTER RAIN PREDIKANTER PÅ BESÖK I NYA BABYLON

Rick Warren: Vi kan nu tillsammans utföra det vi aldrig har kunnat göra ensamma! (BABYLON)

JANNE: Ja ni hör ju själva ropet från det gamla Babylon
1 Mos 11:4 Och de sade: Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.

itisdone

En del har frågat oss hur skall vi kunna rädda folk som sitter fast i Babylon? Jo genom att predika korset.

Jer 50:2 Förkunna bland hednafolken, ge det till känna, res upp ett baner (NIS) kungör och dölj det inte. Säg: Babel är intaget, Bel har kommit på skam, Merodak är krossad. Dess avgudabilder har kommit på skam, dess avgudar är krossade.

PARAFRAS och ANDEMENING: Gör detta känt och förklara dess betydelse bland hedningarna. Upphöj segerbaneret (KORSET) och förklara vad segern innebär. Låt inte dess segerkraft döljas, för alla Satans demoniska läror är besegrade av Jesus på korset.

Det här är exakt vad Paulus nu predikar för hednaförsamlingen i Korint
1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, (SMICKER) så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

Här ser vi att det som berövar församlingen dess kraft är när vår egen visdom tar över. Det är här Satan försöker snärja oss, hans plan är ju att neutralisera församlingens kraft. Ju mer vi börjar se på oss själva som goda ju mindre behövs ju korset.

VI SKALL ALLTSÅ LYFTA UPP VÅRT SEGERBANER

1 Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud (INSPIRERAT AV ANDE) besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Det är när vi börjar ersätta korsets väg med vår egen väg som “Guds kraft” och “Jesu seger” förlorar sin kraft att förvandla liv. Vi sänker då bokstavligen segerbaneret vi behöver alltså hjälpas åt att lyfta upp segerbaneret.

Joh 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd (KORSET) 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. (JESU SEGER) 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. (JESU SEGER)

Jesus sa ju att som Mose upphöjde kopparormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. Det hebreiska ordet för den stång Mose upphöjde ormen på är NIS (BANER)

4 Mos 21:5 Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade: Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får! 6 Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog. 7 Då kom folket till Mose och sade: Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. 8 HERREN sade till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.9 Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. (NIS) Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken (NABAT) på kopparormen och fick leva. (JESU SEGER)

Vad var det vi sa nu igen? Evigt liv i Joh 3:14-16 var ”Jesus seger” Det står inte att Herren tog bort ormarna för de symboliserar mörkrets makt. Men ”Jesus har vunnit seger” över dem.  (Kol 2:15)

Ordet för att SE (NABAT) är intressant
1/ Att stirra mycket intensivt upp för hjälp och beroende (Jes 22:8 + 11)
2/ Att se upp för att se ett värde (1 Sam 16:7)(1 Petr 1:18-19)

Det är exakt det här jag tror Paulus menar i 2 Kor 4

Satan har genom en falsk undervisning om vad Andlig krigföring egentligen är lyckats förblinda mångas ögon. Den falska krigföring som lärs ut idag är ofta inte alls knutet till Korset därför har också Kristi Kors förlorat sin kraft. Om inte vi lyckas öppna människors ögon för att förstå de här två punkterna i Kristi Kors är det ingen Andlig krigföring.

Lägg märke till att LAODICEAS blindhet är exakt motsatsen till ordet SE -NABAT.
Jesus sa att vi skulle ta vårt kors på oss varje dag och följa honom. Det hade ju varit ganska onödigt om vi inte hade någon synd eller hur? Men Anden tar korsets fullbordade kraft och gör vår gamla människa overksam (ROM 8:13 – LÄGG MÄRKE TILL HUR ANDEN VERKAR) Vandra i Ande

Jehovah Nissi – Herren vårt segerbanér

Ett av Guds namn är Jehova Nissi och det betyder just: Herren vårt segerbaner!
Vi hittar det i sammanhanget 2 Mos 17:8-15

2 Mos 17:8 Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. 9 Då sade Mose till Josua: Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen.10 Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden.11 Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget.12 När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner.13 Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd.14 HERREN sade till Mose: Skriv upp detta i boken, så att ni inte glömmer det, och inpränta det hos Josua, ty jag skall utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen. 15 Och Mose byggde ett altare och gav det namnet HERREN mitt baner. (JHWH NISSI)

Altaret på hebreiska: ”Platsen där djuret slaktades” (Vid dörren till Eden + Vid dörren i Egypten) Här knyts alltså altaret ihop med en person vars namn är ”Herren vårt Segerbanner

Det här är alltså samma bild som Joh 3:14-16 och 5 Mos 21:5 Budskapet där var ju att Mose lyfte upp baneret och alla som såg det fick uppleva seger över ormgiftet. Här är en bild på församlingens seger över ormen igen. När Mose höll upp staven stred Josua (JESUS) och hans folk och vann seger. När Mose händer tröttnade och sjönk ner rådde fienden.

Att upphöja korset är alltså hemligheten till seger och det är sann andlig krigföring om vi jämför med 5 Mos 21:5 ser vi att: När korset höjs upp av Mose så:
1/ Att stirra mycket intensivt upp för hjälp och beroende (Jes 22:8 + 11)
2/ Att se upp till något och se värdet (1 Sam 16:7)(1 Petr 1:18-19)

När korset sjunker ner och Mose händer blir trötta så:
1/ Leder det till oberoende av hjälp
2/ Leder till att vi inte längre ser upp till det och förstår dess värde

Vi behöver alltså hjälpas åt var och en för att upphöja korset i församlingen.
Här är det Aron och Hur som lägger en sten under Mose och hjälper till att upphöja Korset. Jesus (JOSUA) strider själv och besegrar fienden. Människan har alltså ingen som helst del i frälsningen

Mose håller bara upp korset
Han sätter sig och vilar på en sten (LEVANDE)
Aron och Hur hjälper bara Mose i uppdraget att hålla upp Korset.
Jesus strider själv mot fienden
Efter den här segern bygger alltså Mose altaret och kallar det: Jehova Nissi!
Herren vårt Segerbaner

JESU NAMN

Det här ger oss faktiskt en riktig tankeställare för det beskriver vad det är att komma i någons namn. Jesus kom i sin faders namn och det innebär att allt som han värderar högt måste Jesus stå för och också värdera högt. Vi ser att nästan alla förebilder i GT är förknippat med korset på ett eller annat sätt. Så att komma i Jesu namn är att representera det Gud värderar högt.

I Ändens tid står det att många skall komma i hans namn MT 24:5 Men de representerar tydligen inte det Gud värderar högt. Det står faktiskt varningar för den som missbrukar Herrens namn. Jag tror att det här också har med ”Förödelsens styggelse” att göra låt oss titta lite mer på detta.

Mat 24:15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats den som läser detta bör noga lägga märke till det.

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

2 Mos 20:7 Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

Parafraserat: Du skall inte lyfta upp Herrens din Guds namn och auktoriteten det namnet har till något som har med avgudar att göra som är falskt och som orsakar katastrof och ödeläggelse. Den kommer att huggas bort som lyfter upp mitt namn till något som orsakar katastrof och ödeläggelse och det som bryter ner.

Det är exakt härifrån Paulus tar dessa ord:
2 Kor 10:8 Ja, även om jag skulle berömma mig ännu mer av den makt som Herren har gett oss för att bygga upp och inte för att bryta ner er, så skulle jag inte behöva skämmas.

parousia6     Janne Ohlin / Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Vårt segerbaner är korset

Lyktan och ljuset

Glasses on Open Bible

2 Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Lägg märke till hur kapitlet börjar….
2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa

1/ Svåra Tider = GK: Tömmas på Kraft /Som Grenarna som ej förblir i  vinträdet Joh 15
2/ Älska sig själva (MÄNNISKAN I CENTRUM)
3/ Olydiga mot sina föräldrar (INTRESSANT)

Lägg märke till det här han talar om gäller Kristenheten

EF 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” 15 Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.

EF 5:13 (PARAFRAS) Men allt som överbevisas och görs tydligt att det är fel sker genom att ljuset från lampan lyser på det. För allt som görs tydligt genom att lampan lyser på det är ljus.

Sov inte!
Kungen skall lysa fram
Vi skall leva som visa

Hur lever då en vis? Jo i ordspråksboken hittar vi barnuppfostran, föräldrar som undervisar sitt barn. Jag tror att Paulus term “olydiga mot sina föräldrar” handlar just om det. Den som inte är lydig mot sina “föräldrar” är inte vis. Vi har ju en treenighet i himlen där Anden ibland på hebreiska ibland framställs som feminin även av Paulus.

Då kan vi förstå ordet “född av Anden” bättre tex. Här talar Paulus om Andliga barn.

Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

Jes 66:9 Skulle jag öppna moderlivet, men inte ge kraft att föda? säger HERREN. Eller skulle jag ge kraft att föda, men sedan hålla fostret tillbaka? säger din Gud. 10 Gläd er med Jerusalem, fröjda er med henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. 11 Ty ni skall få dia er mätta vid hennes trösterika bröst, ni skall suga och njuta av hennes härlighets rikedom. (ANDENS UNDERVISNING) 12 Ty så säger HERREN: Se, jag leder frid till henne som en flod och folkens rikedomar som en översvämmande älv. Ni skall få dia och bli burna på höften och få sitta i knäet och bli smekta. 13 Som en mor tröstar sin son, skall jag trösta er. Ja, i Jerusalem skall ni bli tröstade. (ANDEN KALLAS ÄVEN TRÖSTAREN)

Bilden haltar lite för det går ju inte att dela upp treeningheten för de är ett. Men det hebreiska tankesättet är intressant för då kan vi förstå Paulus bättre. När han talar om att växa upp i Kristus så talar han om barnuppfostran och det är just denna bild. Ordet och Anden och det som lyser fram är ljuset själv Jesus Kristus. Det är Guds plan från begynnelsen att uppenbara Sonen för oss.

Ord 6:20 Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning.21 Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. 22 Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar.23 Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande (ÖVERBEVISANDE) tillrättavisning (TUKTAN – BARNUPPFOSTRAN) är en livets väg.

1/ Ditt hjärtas skatt
2/ Det skall vara din prydnad (SKÄMS EJ)

Din fars bud och din mors undervisning skall då:
1/ Leda dig när du går
2/ Det skall guida dig när du sover (DRÖMMAR)
3/ När du vaknar skall det tala till dig

Dina föräldrar vill alltså att det skall gå dig väl och att du skall bli vis. I slutet av vägen väntar ett härligt arv på dig nämligen det eviga livet tillsammans  med Jesus. Vi kan förstå att det är den “smala vägen” han talar om. Att vara olydig mot föräldrarna är att vandra på “den breda vägen”

När ordspråksboken tar Visdomen från Gud så skall den vägen rädda oss från “En ond Kvinna” – Det symboliserar “onda andar” och “mörkrets makt” att bedra.

Lägg märke till att kvinnan har en väg och att kvinnan har ett hus om du nu vill studera vidare. Jämför sedan med Mt 7 bred väg och huset på sand som rasar när floden kommer (Antikrists framträdande?)

Ord 6:24 De skall bevara dig för onda kvinnor, för den främmande kvinnans smicker.
Ord 7:5 De skall bevara dig för den främmande kvinnan, för din nästas hustru som talar hala ord.
Ord 5:3 Av honung dryper en trolös kvinnas läppar, halare än olja är hennes mun.

Huset hon bor i kan kallas “tankebyggnader” av demoniskt listigt sammansatta läror för att dra dig in på en väg och in i sitt hus. Där dricker man tydligen mycket, även detta är viktigt för den du dricker och äter med gör du dig ett med i hebreiskt tänkande.

Pro 23:25 Låt din far och mor vara glada, må hon som fött dig kunna fröjda sig. (BEDRÖVA INTE ANDEN) 26 Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. 27 Ty skökan är en djup grop, den okända kvinnan en trång brunn.  28 Ja, som en rövare ligger hon på lur, hon förökar de trolösas skara bland människorna. 29 Vem ropar “ack”, vem ropar “ve”? Vem vållar kiv, vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? (HEB: VAR ÄR RÖDA ÖGON?) 30 De som stannar länge vid vinet, de som går för att pröva kryddat vin.  31 Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. 32 Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm. 33 Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper.

1 Kor 6:15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

I Anden har Herren visat oss att den moderna församlingen med dess unga ledare har förkastat visdomen från Gud. Man är på väg på den “breda vägen” in i “skökans hus” som består av tankebyggnader. Där dricker man sig “druckna”. De har ingen aning om att floden är på väg och det huset kommer inte hålla. Se min varning till Guds folk i predikan jag höll i Parousia Mission 26/3 – 2017

parousia6

JANNE OHLIN / GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Lyktan och ljuset

Varningar till Guds Folk

Börjar med en profetisk uppdatering kring världsläget, vi ser hur Ryssland upprättar samarbete med Iran och Libyen exakt som Hesekiel säger.

28-time-management

Hes 38:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 3 och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal.4 Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5 Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm. 6 Gomer och alla dess härskaror, togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig.

KIng James som översattes 1611 står det:
Eze 38:5 Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet:

Ryssland sa nyss åt Norge att backa från Arktis för det är vårt. Ryssland har ständigt patrullerande atomubåtar och militärbaser i Arktis. Märkligt är det att profetian som skrev för över 2600 år sedan säger att från Norr skall det anfall komma som avslutar tiden (Ashariyth Hes 38:8 Efter Israels återsamlande 1948)

Hes 38:8 Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år (ASHARIYTH = TIDENS SLUT) skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. (FRÅN ÅR 70 TILL 1948) De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet.

Hes 38:15 Du skall komma från ditt land längst uppe i norr, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik här.

erdoganjpg-thumb-large

Nu har ett nytt hot mot Europa dykt upp genom Turkiets plötsliga vändning. Att de hatar Israel är väl heller ingen hemlighet.

Magog = Russia
Persia = Iran
Cush = Ethiopia
Put = Libya
Gomer = (Gamla Sovjetländer)
Beth – Togarmah = Turkey

Många har redan på 50 talet sagt att Turkiet skall vända sig mot Ryssland. Då kommer troligen Europa att rusta upp med en egen armé för att möta hotet.  I vår egen omgivning ser vi hur våldet har ökat drastiskt? Folk vågar sig knappt ut på kvällarna av risken att bli överfallen jag tror det är en konsekvens av att vi vänt Gud ryggen.

Hes 7:11 Våldet reser sig till ett ris (STRAFF) för ogudaktigheten. (1917)
Våldet är alltså ett straff när man vänder sig mot det Gud står för.

FRIHET I LJUSET OCH FÅNGENSKAP I MÖRKRET

Hur försöker Satan bedra? Jo han förvrider Sanningen till lögn (PSEUDO)
Det som är rättfärdigt det är ljus och rakt.
Det som är orättfärdigt det är mörker och krokigt.

Därför så har laglöshet och orättfärdighet på hebreiska ganska lika mening. Den som vandrar i ljuset han ser och förstår och vandrar i rättfärdighet. Han frikänd (LÖST) i en domstol Gud. Den som vandrar i mörkret han ser inte och är utestängd från Guds rike (ANDE) han är bunden till mörkret genom en domstol och det är GUD.

Det här har vi hör förut eller hur. Nycklarna som Petrus skulle få…

Mat 16:18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.

I Karismatiska kretsar cirkulerar läror som påstår att vi nu fått makt att “Binda” djävulen och hans demoner. Andra säger att nu kan vi ”Binda” sjukdom och fattigdom och ”Lösa” Hälsa och Rikedom.

Grundtexten grammatiskt: Nycklarna är till för att…..
Det du skall binda på jorden skall först ha blivit bundet i himlen. Det du löser på jorden skall först ha blivit löst i himlen. Den hebreiska synen är vad som är rätt och vad som är fel. För oss som Kristna betyder detta rätt och slätt att Anden skall lysa upp vägen och visa oss vart gränserna går genom Guds ord.

Psa 119:104 Genom dina befallningar (ANDENS ÖVERBEVISNING) får jag förstånd (BIYN – URSKILJNING) därför hatar jag alla lögnens vägar.105 Ditt ord (UPPENBARAT AV ANDEN) är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. 106 Jag har svurit och hållit min ed: Att följa dina rättfärdiga domslut. (ATT VAKTA PÅ DINA RÄTTFÄRDIGA DOMSLUT)

Detta är alltså att vandra i ljuset….. Eller att vandra i Anden…

Det här är den ”heliga” vägen Jesaja 35
Det är den ”högre” vägen i Jes 55
Det är ”sanningens väg” den ”smala vägen”

Att bli ”bedragen” i bibeln det är att ”byta väg” för att börja gå på en väg måste du först ha blivit inspirerad och lockad av något. (ÄTIT) Det är alltid något som ser ut att vara Guds vilja men leder alltid till att göra oss oberoende av Gud (SYND) Anden vill även hjälpa oss att förstå vad Synd verkligen är – Han vill överbevisa oss SYND – DOM – RÄTTFÄRDIGHET. Synd är otro och det handlar även om att göra sig oberoende av Gud.

glimmar

Trosrörelsen har en lära som är byggd på Hagin – Kenyons teologi. Den tro som uppenbaras där är i själva verket otro för den gör oss i praktiken oberoende av Gud.

Detta är exakt vad man gjort i Laodicea. Strax innan domen faller och de kommer bli utrensade genom Floden (Antikrist) Klappar Jesus på deras port! Man har gjort sig oberoende av honom…… (Upp 3:14-22)

Här ser vi några bibelställen där Tron förvandlas till Otro (SYND)

1 Krön 12:1 Satan inspirerade David att räkna Israel.
Jes 31:1 Förlitat sig på hästar och ryttare för att mängden är så stor.
Hos 10:13 Du har ätit (INPIRERATS AV) lögnens frukt och förlitat dig din väg på dina många hjältar och på stor kraft.

Detta profeterar Jesaja skall ske i Kristenheten i den sista tiden (JES 30:8)
De falska profeternas budskap = Bred väg och Många (MT 7:13)

Hos 10:13 Ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity (FRUKTEN ÄR AVEL) ye have eaten the fruit of lies: because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy mighty men.

Här finner vi både det grekiska ordet för laglöshet och det hebreiska
1/ Att förvrida
2/ Att äta förbjuden mat

Samma sak ser vi här:
Mat 24:4 Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

De skall alltså med munnen säga att Jesus är Herre. Så till det yttre ser man ingen skillnad. Men själva varningen gäller ”MÅNGA” skall bedra ”MÅNGA” och ordet vilse PLANAO betyder: Leda någon bort från vägen till en annan Väg! (TILL VÅR EGEN HOS 10:13)

Den vägen måste ju vara både bred och väldigt väl upptrampad eller hur? Den smala vägen däremot är det ju inte så många som beträder.

Ordspråksboken ger mycket visdom vad tycks om det här?
Ord 14:14 Den avfällige uppfylls av sina egna vägar, en god man håller sig borta från honom.
Ord 14:12 En väg (BRED) kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.

discernment

DRÖMMEN OM DE TVÅ VÄGARNA

Jag skall sammanfatta ett budskap Herren gav mig om just dessa två vägar. Vi blev ledda på en ganska smal väg som jämnades av Gud framför våra fötter. Han liksom gick före oss och vi bara följde efter. Tillslut ledde vägen fram till en grupp människor som stod och samtalade med varandra om vägen. De enda personer jag kom ihåg i drömmen pekade på en annan väg lite längre bort och de trodde kanske är det den? På långt håll såg det ut att vara rätt. Men vi sa då det här stämmer ju inte med den väg Herren har lett oss på förut men vi kan ju ”pröva den” Vi liksom lyftes iväg till den här vägen och fick se vägens början den var bred och vältrampad av många fötter (MT 7:13) och lerig. På båda sidor av vägen var det affärer där man kunde köpa allt man ville. (OBEROENDE AV GUD) Vid vägens slut, var en demonisk grym herde som fångat massor av svin i en inhägnad. En röst kommer från himlen och den sa: Dessa har inte en chans att komma undan elden. (MT 7:13 APOLEIA DESTRUCTION) Vi kom tillbaka igen och berättade tagna över vad vi nyss sett. Nu ropade vi till Herren att han skulle visa oss vägen. Nu kom det en röst igen från himlen: Ser ni inte den gamla vägen? Nej Herre ropade vi! Rösten igen: Ser ni inte den urgamla vägen? Då öppnades våra ögon och vi kunde vandra ända in i målet frälsningen av våra själar.

I hela det moderna förvrängda evangeliet har man ju avskaffat domen. Man har fått en Gud som ingen fruktar längre. Men den breda vägen slutar i katastrof…. Den smala raka vägen slutar i frälsning.

Herden som fångat svinen i en inhägnad i slutet på den breda vägen tror jag representerar både Satan men också Antikrist. Lägg märke till att han kommer att binda människor till sig och det handlar om “Köpa och Sälja” (Upp 13) Därför tror jag Jes 14 också är en profetisk dubbelbild – det är både Satan men också Antikrist. Lägg märke till att även där så handlar det om “Köpenskap” som jag nu tror är en symbol på att göra sig oberoende av Gud. Se även Salomos handel och talet 666 där.

Lägg märke till ordningen i 2 Tess 2
1/ Avfallet måste först komma – Dra sig bort från fundamentet. Det är samma sak som att kasta bort hörnstenen. Eller att börja vandra på den breda vägen. (MÅNGA SAK 4:6)
2/ ”Den Laglöse” skall träda fram med Satans kraft för att bedra dem med falska (PSEUDO) under och tecken. Han skall upphöja sig i Guds hus han skall även upphöja sig till Kristus.

Kom ihåg bibeln är en andlig bok den talar till Guds folk i första hand och inte till ofrälsta. Kom nu ihåg den här första drömmen för nu kommer den andra.

Jag har berättat om den här drömmen förut men det märkliga är att de enda som jag kände igen ansiktena på i den första drömmen är nu engagerade i den kyrksal den andra drömmen handlar om. Det var precis samma personer som pekade på den andra vägen och frågade om den inte var rätt.

Antikrist håller på tills Jesus kommer tillbaka (DAN 7)
Antikrist är den ”laglöse” (2 TESS 2)
Antikrist är laglöshetens hemlighet (2 TESS 2)

NWO

Det är alltså detta som demonerna talar om genom sina New Age profeter. Det som de kallar för Planen är alltså en Ny världsordning. De tror att en fred i mellanöstern är nyckeln till världsfred. Antikrists framträdande kommer som en flod eller en katastrof. Bara det hus som är byggt på den sanna grunden kommer att bestå när den tidpunkten kommer.

Nu till en av de tilltal Herren gav mig som jag tror handlar om Antikrists framträdande. En flod av villfarelse så kraftig att det spolar med sig allt som inte står fast på klippan. (MT 7)

ANTIKRISTS FRAMTRÄDANDE (DRÖM 2)

satan

Vi kom fram till en Kyrka och en dörr öppnades. Vi gick in och började gå trapporna upp vi kom in i ett rum, plötsligt så började platsen vi stod på spricka sönder och även väggarna började tryckas inåt. (Dan 8:11) av ett enormt tryck utifrån på huset av en flod.

Vi visste att nere i Kyrksalen var det fullt av folk och vi springer snabbt dit och sliter upp dörren. Jag ropar allt vad jag orkar tre gånger: Ni måste ut härifrån snabbt för det kommer en katastrof!

Men man tittade bara förvånat och ointresserat på oss, så fortsatte man leka och de var klädda i konstiga dräkter i turkos färg. Vi står nu på avstånd och ser hur väggarna spricker och en smutsflod fyller kyrksalen. Strax innan drömmen tar slut får jag se ett kort ögonblick att kyrksalen städades upp igen efter katastrofen. När det är något viktigt brukar Herren ge mig ett tecken och det brukar vara att något i drömmen brukar också ha en bokstavlig uppfyllelse. Det skedde även den här gången bara 1 Vecka efteråt så ringde man och frågade om vi inte kunde komma dit och undervisa om: Att bli ledda av Anden.

2 Pet 3:15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. (ÄNDENS TID) I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor (EJ FAST FIXERADE VID GRUNDEN) förvränger (HEB: AVON – LAGLÖSHET) till sitt eget fördärv (= EN VÄG SOM SLUTAR I EN KATASTROF) något som också sker med de övriga Skrifterna. (VEM HERREN ÄR) 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med (TRANSPORTERAS TILLSAMMANS) i de laglösas villfarelse (VÄG) och förlorar ert fäste. (BYTER VÄG)

Akta er så ni inte transporteras tillsammans med dem bort från er väg. Hoppa inte på tåget med massorna när det avgår slutet blir katastrof. Samma i 2 Petr 2:1-2 där beskrivs falska profeter och många skall transporteras ut tillsammans med dem. I slutet på breda vägen där du kunde köpa vad du ville väntar alltså deras Kung – Antikrist.

sell

I ljuset av att “Köpa och Sälja” betyder att göra sig oberoende av Gud börjar jag förstå både Elvors dröm om Harmagedon. Men även min profetiska varning om Tåget som handlade om Tony Blair. (Symbol på något eller?) Han såg ut som en affärsman medan Sven Reichmann såg Fattig ut. Den som hör vad Anden säger är alltså beroende av Gud. Den som inte hör vad Anden säger gör sig alltså oberoende av Honom. Då säger jag det igen ordet för att höra på Hebreiska innehåller 3 saker:

1 Lyssna
2 Förstå
3 Göra

Jag har gjort min egen översättning på en del av Daniel 8 en sk Parafras. För det blir så hackigt att läsa in grundtextens betydelse hela tiden. En Parafras är alltså en möjlig översättning med ord man lika gärna kunnat välja istället. Det råder ingen tvekan om vart Paulus hämtar sin undervisning i 2 Tess 2 från.

little-horn
Dan 8:9 Ett nytt horn trädde fram en kung som bredde ut sin makt mot söder och öster och mot Israel.10 Han blev motståndare även till de troende han fick en del av dem att helt avfalla från tron och han förtryckte dem som förblev kvar.11 Han upphöjde sig själv till Messias position och avskaffade det dagliga offret och vad det står för. Ja själva fundamentet eller grunden som församlingen och templet vilar på förstördes, övergavs, kastades bort eller förkastades. (HÖRNSTENEN)

”Hörnstenen” och ”Det dagliga” (SLAKTADE LAMMET) hör ihop för det handlar om förlåtelse och rening från synd. Det är fundamentet eller grunden hela församlingen vilar på.

2 Tim 2:19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten.

1 Kor 3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

Sak 3:9 Se den sten som jag har lagt inför Josua! Över denna enda sten vakar sju ögon, och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger HERREN Sebaot. Och jag skall utplåna detta lands (JORDENS) missgärning (SYND) på en enda dag.

Joh 1:29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: Se Guds lamm, som tar bort världens (JORDENS) synd. (Citat – Sak 3:9 ?)

”Lammet” har även ett annat Andligt namn nämligen ”Stenen”

Petr 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, (LAMMET) och den som tror på (BYGGER PÅ) den skall aldrig komma på skam.7 För er som tror (BYGGER PÅ DEN) är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror (BYGGER PÅ) har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Så här ser alltså hur “Byggnadsmännen” kastar bort “Hörnstenen” och vi har ju lärt oss vad det är eller hur. Det är samma sak som att göra sig oberoende av Gud som var att “Köpa och Sälja” Så “Byggnadsmännen” är exakt samma sak som “Jordens Köpmän” (Företagarna i Elvors dröm Harmagedon) (Eller Tony Blair i min dröm)

Lägg märke till att i båda dessa drömmar så skulle “Företagarna” “Köpmännen” ta över i Kristenheten. Det handlar alltså om att göra sig oberoende av Herren. (SYND)

Byggnadsarbetarna förkastar stenen är intressant det var ju exakt vad Antikrist skulle göra. Då får vi en liten ledtråd, i uppenbarelse boken ser vi Lammet (HÖRNSTENEN) och de 144:000 stående på Sions Berg.

Upp 14:1 Och jag såg, (EIDO) och se (EIDO) Lammet (HÖRNSTENEN) stod på Sions berg och med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans Faders namn skrivna på sina pannor.

Heb 12 Lammet (HÖRNSTENEN) på Sions berg med de ”Förstfödda” och ”Änglarna” och det Nya Jerusalem (GUDS BYGGNAD)

Vi ser dem som kommer undan katastrofen stående på Sions Berg och i Jerusalem i Joels boken 2 Kapitel.

Joel 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Kvarlevan = De som överlever den katastofen som fienden orsakar.

Detta är exakt orden Paulus beskriver den frälsta skara som skall få möte Herren. Det är alltså dessa som bevarar sitt andliga liv från “köpmännen” och inte spolas med i floden. Eller de som inte “huggs av” vid Harmagedon. Det är alltså dessa som förblir på den fasta grunden ända tills slutet = Jesu Tillkommelse.

Kolla harmonin i skriften nu när du kastar av dig “Darbyismens falska lära”

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Ordet betyder exakt det Paulus beskriver i Joel 2:32
Kvarlevan = De som överlever  katastrofen som fienden orsakar.

Vi går tillbaka igen till vår Parafras på Danielsboken och läser:
Daniel 8:12 En stor skara som förkastade det dagliga (KORSET – LAMMET – HÖRNSTENEN) gjorde uppror. De höll även sanningen nedtryckt på jorden.

Daniel 8:13 Sedan hörde jag en av de heliga tala, och en annan helig frågade den som talade: Hur lång tid avser synen rörande ”det dagliga” alltså “förkastandet av hörnsten” Det som för med sig ”ett stort avfall” eller ”uppror” som slutar i en katastrof och att en stor skara prisges.

Dan 8:14 Då svarade han mig: Tvåtusentrehundra kvällar och morgnar, sedan skall helgedomen renas och återställas. (RENAS OCH FÖRKLARAT RÄTTFÄRDIGT)

imagesCASG3T2A

Det måste vara Jesu Tillkommelse vad skulle det annars syfta på? Han kommer från himlen, hans änglar är klädda i vitt linne, och de troende gavs rätt att klädas i vitt linne, Det vita linnet är de rättfärdigas gärningar (Upp 19)(EF 1:9-1)(Mt 24:31)Upp 10:6-7)

Dan 8:17 Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom, och jag föll ner på mitt ansikte. Han sade till mig: Ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid.

Dan 8:19 Därefter sade han: Jag skall låta dig veta vad som skall ske när det lider mot slutet av vreden, för detta syftar på ändens tid.

Jesu tillkommelse och tidens slut är exakt samma sak.

Mat 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. (FÅR ER BORT FRÅN VÄGEN) 5 Ty många skall komma i mitt namn (PÅ DEN BREDA VÄGEN) och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. (LURA MÅNGA BORT FRÅN VÄGEN)

In på den breda vägen som många trampat upp som leder till fördärvet fångade av Antikrist. Men dessa som nu hållit fast vid Herren skall alltså få gå in i en upprättad och renad helgedom. Herren rensade templet en gång från dem som sålde och köpte med piska (JOH 2:15) som gissel eller piska den här gången kommer floden. (ANTIKRIST)

Lägg märke till att det är “Byggningsmännen” alltså “Köpmännen” de som förkastar hörnstenen. Det är dessa som gör sig oberoende av Herren och därmed träder in på den breda vägen. Det är de “druckna” de som “sover om natten”  (1 Tess 5)

Jes 28:1 Ve dig, du stolta krona av Efraims druckna män, du vissnande blomma av hans strålande härlighet på bergskrönet ovanför de vinberusades bördiga dal. 2 Se, från HERREN kommer en som är stark och mäktig, lik en hagelskur, en förödande storm, lik en flod med väldiga, översvämmande vatten, som med makt slår allt till jorden.

Det skall komma en stark och mäktig nämligen Antikrist. Hans framträdande skall vara som en Flod som raserar alla byggnader. (SE DRÖMMEN KYRKAN) Men dessa “Druckna” skall inte förstå detta (1 Tess 5) De skall inte kunna förstå det här i skriften (Jes 28:13)

Prom_King_crown
Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten.

Kvarlevan = Alltså de som överlever Katastrofen som vi visat!

Jes 28:14 Hör därför HERRENS ord, ni hånare, ni som härskar över folket här i Jerusalem.15 Ni säger: Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.16 Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. 17 Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Hagel skall slå ner lögnens tillflykt, vatten skall skölja bort gömstället.

Så här ser vi igen att de som förblir på hörnstenen eller grunden inte spolas bort av floden vid Antikrists framträdande. En tydlig bild på Mt 7 se hur den breda vägen slutar. Ett husbygge utan grund spolas bort vid Antikrists tillkommelse (2 Tess 2:9)

För att återigen visa att reningen jag drömde om helgedomen går vi till Dan 9. Jag vill inte trycka på några dagar här utan mer Guds rådslut.

Dan 9:24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den (eller det) Allraheligaste.

Dan 9:24 SeventyH7657 weeksH7620 are determinedH2852 uponH5921 thy peopleH5971 and uponH5921 thy holyH6944 city,H5892 to finishH3607 the transgression,H6588 and to make an endH2856 of sins,H2403 and to make reconciliationH3722 for iniquity,H5771 and to bring inH935 everlastingH5769 righteousness,H6664 and to seal upH2856 the visionH2377 and prophecy,H5030 and to anointH4886 the most Holy.H6944 H6944

Detta skedde vid Jesu död och uppståndelse men det kommer att få sin fullbordan vid Jesu tillkommelse och tidens slut.

Upp 21:2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.3 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” 5 Han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: “Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

Upp 21:10 Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud 11 och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.12 Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar. 13 I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar.14 Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar.15 Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. 16 Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till tolv tusen stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika.17 Han mätte också upp dess mur till etthundrafyrtiofyra alnar efter människors mått, som också är änglars.18 Muren var byggd av jaspis, och staden bestod av rent guld som liknade rent glas.19 Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd 20 den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist.21 De tolv portarna bestod av tolv pärlor, och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. 22 Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel.23 Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet. 24 Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den.25 Stadens portar skall aldrig stängas om dagen natt skall inte finnas där 26 och folkens härlighet och ära skall föras in i staden.27 Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Varningar till Guds Folk

Guds folk Judar och Hedningar i samma Kropp

Prom_King_crown

EF 3:4 När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. 5 I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. 6 Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.7 Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. 8 Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom 9 och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. 10 Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. 11 Detta var det eviga beslut (RÅDSLUT) som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.

Aposteln och Profeten Paulus har fått inblick i den hemlighet Gud haft redan innan tiden startade. Det innebär alltså att hedna Kristna och Messianska Judar:

1/Tillhör samma Kropp… (I Honom)
2/Har del i samma löfte… (I Honom)
3/Har del i samma arv…. (I Honom)

I första kapitlet ger Paulus ytterligare ljus över detta eviga rådslut Gud utförde genom Jesus Kristus.

EF 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut (RÅDSLUT) som han hade fattat i Kristus 10 den plan (RÅDSLUT) som skulle genomföras när tiden (KAIROS) var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

1/Samla allt i himlen och på jorden till ett under ett huvud (KUNG)
2/Judarna började det med men nu även hedningarna (JOH 10)
3/I Honom har vi vårt arv
4/Anden är panten eller förlovningsringen
5/Hans folk skall förlossas EF 3:4-11

När då? Vid Klimax!
Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.” (1917) (EF 4:5)

1/ Kristus skall hämta sin brud (Judar o Hedningar)
2/ Kristus är Kung över sitt Rike i oss (Judar o Hedningar)

Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda (VETET) från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

De utvalda här utgör en enda kropp vare sig det är Judar eller Hedningar. Detta är alltså “Bruden”

Kol 1:24 Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen. (De utvalda och de kallade = Hednakristna + Messianska Judar)

EF 2:13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. 14 Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. 15 Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. 17 Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Det har uppstått en del förvirring genom att man delat upp (Frälsta) Judar och (Frälsta) Hedningar. Fastän bibeln är så tydlig när det gäller detta. Särskilt vänder jag mig nu till dem som undervisar att hedningarna skall “ryckas upp” innan vedermödan. Detta sänder ju splittring i Kristi Kropp!

1 Kor 1:13 Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn?

1 Kor 12:12 Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör en kropp, så är det också med Kristus. 13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 14 Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många.

Vid Kristi tillkommelse vid själva Klimax – Vilka hämtas då?

1 Kor 15:21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst (PAROUSIA) de som tillhör honom. (KROPPEN-BRUDEN) 24 Därefter ( SKALL DET STÅ) kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. (PS 110:1)  26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus.
parousia6

Janne Ohlin/Göteborg

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Guds folk Judar och Hedningar i samma Kropp

GUDS RÅDSLUT OCH PLAN

christtheking

Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom (Gal 1:15-16) Jag hoppas att den här serien skall få uppenbara Guds hemlighet med Kungen och Riket. För mig blev det så att när ljuset kom blev det till en helig Gudsfruktan. Innan vi börjar den här serien så läs alla bibelställen först. Guds hemlighet kan bara Anden uppenbara och det du får se är den ultimata Sanningen. Det grekiska ordet för sanning är Aletheia och betyder en uppenbarad realitet. (Guds hemlighet Kristus uppenbarad)

Obs! Länkar till Bibelverserna Svenska Folkbibeln (Bible Gateway)

Guds rådslut är hemligt Ef 1:9-10 (King James) >>
Guds rådslut handlar om en Kung Ef 1:9-10 Kristus Kol 2.2 Guds Son (Gal 1:15-16)
Guds rådslut uppenbaras och förstås och det leder till frihet Joh 8:32 Joh 14:6
Guds rådslut handlar om en Kung och hans Rike Mk 4:11 / Joh 3
Guds rådslut måste uppenbaras och förstås om vi skall bära frukt Matt 13:23
Guds rådslut fullbordas vid tidens slut vid den sista basunen Upp 10:7 Mt 24:31 1 Tess 4:16
Guds rådslut predikades av Paulus i församlingarna 1 Kor 2:1 Apg 20:27

DEL 1  Guds Rådslut och Chronos (Löpande tid) och Kairos (Bestämd tid)
DEL 2  Guds Rådslut – “Messianska” Judar och “Troende” Hedningar i samma kropp
DEL 3 Guds Rådslut – Gud skiljer de i “Mörkret” från de i “Ljuset” – (MÖNSTRET)

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on GUDS RÅDSLUT OCH PLAN