Jerry Potter – Boken PÅ DENNA KLIPPA

JP

Jerry Potter som är Pastor i Columbus, MS i USA har fått betyda mycket för vänner här i Sverige. Vi lyssnade själva förr på inspelade band och blev välsignade. Jerry Potter har en stark profetisk förkunnelse, Herren gav honom en uppenbarelse 1984 som handlar om en falsk väckelse, före en äkta sådan. Vår önskan med allt detta är att det på samma sätt skall bli en andlig skatt för våra läsare. Parousia Missions medlemmarna “Team Liåker”  i Sala är initiativtagare till att lägga ut boken med tillstånd och har lagt ned stort arbete. Vi har även genom dem fått kontakt med Jerry Potter och hans familj i USA. Mer undervisning kommer att översättas och läggas ut på hemsidan framöver.
/Mvh i Herren
Elvor & Janne Ohlin, Göteborg

DEL 1 – INLEDNING OCH FÖRORD
Kapitel 1 –  BERÄTTELSEN OM ELIA OCH ELISA
Kapitel 2 – GILGAL OCH BETEL
Kapitel 3 – JERIKO
Kapitel 4 – JORDAN OCH ÖKNEN
Kapitel 5 – SANN TILLBEDJAN
DEL 2 – KORSET
Kapitel 6 – DE FATTIGA I ANDEN OCH DE SOM SÖRJER
Kapitel 7 – DE ÖDMJUKA
Kapitel 8 – DE SOM HUNGRAR OCH TÖRSTAR
Kapitel 9 – DE BARMHÄRTIGA OCH DE RENHJÄRTADE
Kapitel 10 – DE SOM HÅLLER FRED
Kapitel 11 – DE SOM FÖRFÖLJS
Kapitel 12 – ANSIKTE MOT ANSIKTE
DEL 3 – EFTERFÖLJELSEN
Kapitel 13 – EN KLOK MAN OCH EN DÅRE
Kapitel 14 – TILLBAKA TILL BEGYNNELSEN
Kapitel 15 – KORSETS VÄG
Kapitel 16 – TRE SYNDENS MÄN
Kapitel 17 – TVÅ FÖRBUND FÖR TVÅ LIV
Kapitel 18 – ATT GRÄVA BORT SANDEN
Kapitel 19 – ETT HÖGT PRIS

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Jerry Potter – Boken PÅ DENNA KLIPPA

KRISTUS ÄR MENINGEN MED ALLT

Givetvis kan man inte få rum med Guds vilja och hela hans rådslut i en liten andakt så här men jag skall göra ett försök att beskriva det.

Varför finns vi till egentligen? Vi diskuterade det ofta på festerna innan jag blev frälst.
Min kompis sa att det är den största sagobok som skrivits. Men jag har aldrig vågat säga något emot Gud jag har alltid haft respekt för bibeln.

Vad säger bibeln egentligen om: Guds vilja! Logos! Varför finns vi till? Vart är du på väg?
Guds vilja med hela skapelsen.  Gud skapade i och igenom Kristus (Begynnaren) allting både osynligt som synligt.

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet (KUNGEN) för sin kropp, församlingen. (UTKALLADE) Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Mörkrets välde (Rike)
Ljusets och Sonens (Rike)

Hur länge får då mörkrets rike påverka jorden och människor? Jo det finns en tidpunkt beredd av Gud när ondskans makt stoppas.

Upp 10:6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

timglas

Grekiska ordet “Chronos” betyder alltså löpande tid. Så precis som ett stoppur kommer tiden att stoppas. Eller som ett timglas där sanden runnit ur.

Guds rådslut och vilja skall fullbordas. Vad är det Gud håller på med? När du vet det kan du svara på frågan i PS 2 Varför tänker folken på jorden uppror mot Gud?

EF 1: 9-10 Gud har bestämt att Jesus Kristus skall vara kung och samla allt i himlen och på jorden in under ett huvud (= KUNG)

Änglarna som inte föll (KATASTROFEN)
De troende i Kristus som inte faller i (KATASTROFEN)

Jag skall senare förklara vad jag menar med “Katastrofen”
Det är dessa som är kvar i Guds vilja och därmed blir frälsta eller hur?
1/ Kungen kommer tillbaka
2/ Änglarna som inte föll kommer med honom
3/ De skall hämta de ”Utvalda”

Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.
Ljusets änglar skall alltså hämta Ljusets söner. Det är dessa som inte tillhör mörkret (1 Tess 5) Det här kan inget mänskligt öga eller tanke se: Gud måste säga: Varde Ljus i våra hjärtan!

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.

Varför talar Paulus i samma termer som i skapelsens första vers? Jo för redan där uppenbaras Planen.

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, (Heb: BLEV ÖDELAGD GENOM EN KATASTROF) och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.

Begynnaren är Kristus som Kungen
Himmelen = ”Det översta det högsta”
Det jordiska = ”Det lägre det under”

satan

Det blev en ”Katastrof” eller en ”Förstörelse” när Satan och hans änglar gjorde uppror och kastades ut. Jesus (Kungen) sa: Att han själv såg Satan kastas ner från himlen som en blixt (LK 10:18)

Vi ser alltså Himmelriket eller Guds Riket startar.
1/Änglarna gör uppror
2/Det blir en Katastrof eller Kaos
3/Det blir en dom

Vi ser samma mönster komma mitt bland Guds bekännande skara på Jorden.
1/ Det kommer ett uppror (Ps 2)(2 Tess 2)
2/ Det blir en katastrof
3/ Det blir en dom

”Förödelsens styggelse” Kan översättas när ni förstår ”styggelsen som orsakar katastrofen” upphöjs till en position den inte skall ha. ”Styggelse är vedervärdig mat” (Lära) MT 24:15 (2 Tess 2)

Då kan vi förstå varför Paulus undervisar som han gör ”Det stora avfallet eller upproret måste komma först” – Då gäller det att förbli i ljuset eller under kungen för där är liv.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet (LOGOS) och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Kommentar: Ordet Logos kan även betyda Plan och någons Vilja (Guds)

Herren visat oss flera gånger att en katastrof är på väg! Det är ett uppror på gång på jorden men det måste komma först sa Paulus. Låt mig slutligen läsa 1 Tess 4 som kopplar ihop med 1 Tess 5 där alla termer om 1 Mos 1:1 är skrivet.

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Vi som bevarar livet eller ljuset och kommer undan katastrofen V 15 + V 17
Vi ser alltså de i ljuset! Vi ser Guds änglar + De som bevarat ljuset bli ett under en Kung.

Men dessa andra då vem gör de sig ett med? Det är därför 2 Tess 2 skrivs för Paulus förklarar vidare.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan (Mörkret) och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (Mörker) över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda (Avskiljda) alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Kungen över Mörkret samlar alltså in under ett huvud allt i himlen (Som föll) och alla som faller i kristenheten in under ett huvud. (Laglöshetens hemlighet) Detta är ju exakt som Guds hemlighet EF 1:9-10 fast precis tvärtom.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on KRISTUS ÄR MENINGEN MED ALLT

proklamationen av sann tro

Tron på Jesus Kristus är en tro som inte vacklar för att han är alltid fast. Han är oföränderlig det är vi som kastas mellan mörker och ljus men aldrig Gud.

Jak 1:17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Så vår tro är alltså relaterat till hans ljus i våra hjärtan och aldrig till något vi har i oss själva.

Biblisk tro handlar alltså aldrig om vår egen möjlighet och förmåga. Nej det handlar om vårt eget hjärtas öppenhet mot Jesus Kristus och hans ord.

Mat 13:23 Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.

Här använder Jesus det hebreiska ordet Shema vilket egentligen betyder 3 saker samtidigt.
1/Lyssna
2/Förstå
3/Göra

Ett hjärta som är öppet för Guds ord är ett hjärta som har god jord. Det är Guds åkerfält.
1 Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.

Det är alltså bara ett lyssnade överlåtet hjärta som kommer att förstå Guds ord. Paulus beskriver processen i Rom 10.

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

I den engelska översättningen blir det tydligare
Rom 10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word (RHEMA) of God.

Vår tro som alltså skall vara vår drivkraft på vår väg kommer av de här 3 stegen vi visat ovan. 1/Lyssna 2/Förstå 3/Göra och handla.

Men själva processen och tillväxten kommer av att Guds ord uppenbaras för våra hjärtan. (RHEMA) Det är alltså när det skrivna ordet blir levande för oss och vi förstår det som det skapar en ny drivkraft i våra liv som bibeln kallar för tro. Den äkta tron är alltid inriktad på Jesus Kristus och aldrig på oss eller våra verk.

Lägg märke till hur Emmausvandrarna fick en helt ny drivkraft i hjärtat när Herren förklarade skrifterna för dem = Rhema!

Luk 24:32 Och de sade till varandra: “Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?” 33 De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem, där de fann de elva och de andra lärjungarna församlade,

Ordet tro som är Pistis på grekiska betyder två saker som måste finnas med om tron är äkta:
1/ Trofasthet och Trohet
2/ Övertygelse och överbevisning

Paulus säger att han brinner av en helig eld från Gud. Han beskriver hur den tron skall beröra människor så att de också får samma tro. Vi kan förstå att äkta tro alltid gör saker och ting ”För Jesu skull”

2 Kor 11:2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Jag är också rädd för att många idag har så dålig grund i bibeln så att man inte förstår hur fienden arbetar. Lägg märke till att när ormen bedrar så presenterar han en kopia istället för originalet. Detta tog jag upp i min undervisning om Ormen som mästerförfalskaren.

Herren har visat oss att det här är exakt vad som händer nu i många församlingar som inte är vakande. En annan Jesus kommer in och eftersom denne kopia även kan utföra under och tecken så blir vi väldigt hänförda. Men lägg märke till att samma hänförelse drog guldkalven också igång under ökenvandringen.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on proklamationen av sann tro

Varför förhärdade Gud faraos hjärta? (Rom 9)

 

sten

Varför förhärdade Gud faraos hjärta? (Rom 9)

Inledning: Gud kan tala personligt både genom enstaka bibelord eller genom bibeltexter. Läran däremot, måste styrkas genom många ord och texter och för att stämma med helheten och summan av Bibeln. När vi vill förstå ett bibelsammanhang som verkar svårt, bör vi fråga oss vad texten syftar på. Vad är huvudtemat? Hur var situationen och bakgrunden när det hände eller skrevs? Hur förhåller sig den här texten till andra texter i Bibeln och till nutid?

Exempelvis vet vi att vissa avsnitt när Paulus riktar sig till kvinnor, inte är kvinnorna han vill ”komma åt” utan de gnostiska villolärorna som dessa kvinnor spred. De hade inte tagit emot undervisning och saknade därför kunskap, insikt och Guds auktoritet att undervisa. Paulus uppmuntrade många andra kvinnor i olika gåvor och tjänster. Det ser vi inte minst i hälsningarna i hans brev som är skrivna till församlingsledare. Den helige Andes utgjutande gjorde ingen skillnad på män och kvinnor, tjänare eller tjänarinnor, (Apg 2). Detsamma gäller i alla tider där Gud verkar.

Utkorelsen – förutbestämmande

Romarbrevet 9 är en text som måste läsas med helheten av Guds ord. Där läser vi om att Gud utväljer vem han vill och förhärdar vem ha vill. Det kan uppfattas som att det betyder att allt är förutbestämt. Men då måste texten ställas med andra bibelord. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Därför kan han inte ha bestämt i förväg att någon ska födas för att gå förlorad.

1Tim 2: 1  Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2  för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3  Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare,som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Huvudtemat i Rom 9 är att Gud väljer vem han vill till vad han vill. Guds utväljande och kallelse sker inte utifrån meriter, förtjänst, karaktär eller gärningar. Det sker enbart av nåd. Ingen förtjänar Guds barmhärtighet.

Rom 3:10  Det står skrivet:  Ingen rättfärdig finns, inte en enda  11   ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.  12   Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

hand

”För mitt heliga namns skull”

Hes 36:22  Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. 23  Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. 24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.

När Gud handlade för ”sitt heliga namns skull” betyder det att han inte längre tillät människor att hindra hans  godhet att nå ut. När Israels folk levde i synd och bortvändhet mot Herren kunde han inte visa sin godhet till dem och genom dem. Detta tillät inte Gud längre utan han tog tag i hela situationen och förde folket tillbaka, trots deras svek. Guds folk är alltid kallade att ge vidare. När deras hjärtan var stängda för Herren, hindrades budskapet och Guds härlighet att bli synlig för andra folk. När Gud ”visade sig helig” på sitt folk, skulle andra folk kunna se Guds härlighet genom det. Samtidigt gjorde Gud klart att det var inget som Israel förtjänade, tvärtom.

val

Guds utkorelse

Rom 9:13  Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. 14  Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte! 15  Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över.

Att älska och hata här, är ett hebreiskt uttryckssätt i en jämförelse och blir märkligt när det översätts till svenska. Det betyder inte att Gud i förväg hatade Esau utan att Gud valde Jakob framför Esau till den uppgiften det gällde och visade honom sin kärlek. Samma uttryck nämns om förhållandet till föräldrar och familj. Vi ska inte ”hata” våra föräldrar – tvärtom – men vi ska älska Gud mer. Det är vad orden betyder.

Luk 14:26  ”Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. 27  Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.

1Tim 5:8 Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.

Det är först när vi har överlåtet till Jesus och han är Herre(n) i våra liv, som vi har möjlighet att ta emot hans kärlek så att vi kan älska våra släktingar och andra med Guds kärlek, den sanna kärleken.

Jakob var oslipad och manipulativ. Gud kallar oss och ”kallar på det som inte är, som om det vore till”. Det Gud säger är det han ämnar att göra (Rom 4:17). Ett annat exempel är Gideon. Han var ingen ”tapper stridsman” när Gud kallade honom men Gud skulle göra honom till det, alltså en andlig ledare och ett redskap i Guds hand. Det berodde helt på Guds kraft, inte på Gideon (Dom 6).

Gud utvalde sitt egendomsfolk som utgick från Abraham, Isak och Jakob och Jakobs 12 söner som blev Israels folk. De hade inget gjort för att förtjäna kallelsen. De var mindre än andra folk och de var hårdnackade, sa Gud. Gud väljer ganska ofta ett ”råmaterial” som vi inte förstår. Utkorelsen innebär också ansvar. Desto större uppgift, desto större ansvar och mer att stå till svars för. Först som sist är det vår relation med Jesus och troheten till honom som allt handlar om och inte vilken uppgift vi har eller inte har. Den saken avgör Gud.

Luk 12:48  …Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

hand

Hur var det då med Farao? Det står att Gud förhärdade hans hjärta.

Rom 9:17  Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. 18  Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. 19  Nu säger du kanske till mig: Varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? 20  Men du, människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan? 21  Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? 22  Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga? 23  Och om han gjorde detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten?

2Mos 10:20 Men HERREN gjorde faraos hjärta hårt [chasaq H2388], och han släppte inte Israels barn.

Chasaq [Strongs 2388] betyder hård, förhärda, (envis, modig och att övervinna). Här betyder chasaq att förhärda. Grammatiskt (enl expertis) beror agerandet här på mottagaren inte på givaren. Det säger att Farao redan hade valt sin väg och Gud lät honom få fortsätta på den.

Jag tror också att vi har en förklaring i dessa meningar:

  1. Paulus skrev: ”Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras…” (Rom 9:22)
  1. HERREN sa till Farao genom Mose: ”Ty nu var jag nära att räcka ut min hand och slå dig och ditt folk med pest för att utrota dig från jorden. Men just därför skonade jag dig, att jag skulle visa dig min kraft och för att mitt namn skulle förkunnas på hela jorden.” (2Mos 9:15-16)

Farao var med andra ord redan färdig för dom – ändå valde Gud att visa stort tålamod och fördrag med honom. Detta genom att låta honom få se att Israels Gud är den ende sanne Guden och ingen kan hindra hans vilja. Gud gav Farao många chanser till omvändelse även om Gud visste att han inte skulle ändra sig. Farao bekände att han hade syndat men bara för att slippa plågorna. Det fanns ingen ånger i hans hjärta. Han föraktade Israels Gud och tillbad hedniska gudar. Det var de avgudarna som Gud dömde genom Egyptens plågor. Guds namn skulle så förkunnas över hela jorden och Guds folk befrias från slaveri. Allt fick tjäna Guds syften!

Gud dömde alla Egyptens gudar som Farao tillbad. Det skedde genom plågorna som alla var förknippade med (av)gudarna. Detta gjorde att många egyptier vände sig till Herren.

2 Mos 12:12  …Och över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom. Jag är HERREN.

2Mos 9:13  Därefter sade HERREN till Mose: ”Stig upp tidigt på morgonen, träd fram inför farao och säg till honom: Så säger HERREN, hebreernas Gud: Släpp mitt folk, så att de kan hålla gudstjänst åt mig. 14  Annars skall jag denna gång sända alla mina plågor över dig själv, dina tjänare och ditt folk, för att du skall förstå att ingen är som jag på hela jorden.

lerabutter

Jag hörde en gång en ganska bra bild som är en jämförelse på olika reaktioner på Guds godhet.
När solen lyser händer följande:

  • leran torkar och blir hård (förhärdelse)
  • smöret smälter (ödmjukhet)

Vi har alla möjlighet att välja, hur vi reagerar på Guds godhet.

Mvh
Elvor Ohlin

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Varför förhärdade Gud faraos hjärta? (Rom 9)

Vägen till att överflöda i nåden

Utkastet till Janne Ohlins predikan Parousia 4/12-2016

Jag tänkte på vilken nåd vi har fått som tror. Jag hade absolut ingenting när jag blev frälst, jag stod på minus gällande alla mänskliga resurser. Men i Guds Rike är det så att våra minus förvandlas till plus. Paulus hade lärt sig det här så han sa: ”Det enda jag kan berömma mig av är min svaghet och Kristi Kors

Vi tror ofta att Gud ser något gott i oss som går att använda. Men den som är redo att ta emot mer och mer av Guds nåd och hans kraft vet att det är inte så…

Paulus fick lära sig det – Han mötte ljuset som slog honom ur sadeln!
Petrus fick lära sig det – Han mötte elden vid stranden!
Jakob fick lära sig det – Ljuset strålade från Herren i Peniel
Mose fick lära sig det – Han fick nåd från honom i elden!

FALSK DRIVKRAFT

pa-kopia
Eld och ljus är i bibeln ofta synonymt med varandra. Ordet för att berömma sig är på hebreiska att lysa av något. (JER 9:23-24) Paulus säger att det enda han berömmer sig av är Kristi Kors (GAL 6:14)
Så det som är min hänförelse och min drivkraft är det jag brinner för.

När Herren visat mig alla dessa tilltal om avfallet som vi skrivit om på sidan. Har det ofta handlat om ett yttre sken och en väldig hänförelse och drivkraft. I öknen startades en väldig hänförelse ur en falsk eld när man formade Guldkalven (2 MOS 32) (ROM 12:1-3)

2 Kor 11:2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus.

När Israel kallades för en otrogen brud var det alltid en viss Baal som handlingen utspelas kring. Ordet Baal i GT som är NT:s motsvarighet till en ”annan Jesus” betyder också ”Herre” (BDB) Han är ju ofta förknippad med eld (ELIA OCH BAALS PROFETERNA 1 KUNG 18)

Paulus brann med en eld eller ett ljus som kom ifrån Gud. Hans uppgift var att få församlingen som en ren jungfru att brinna eller lysa av samma eld eller ljus. (MT 25) Sedan nämner Paulus hur Ormen bedrog Eva. Vi ser att det finns en Helig eld och en Falsk eld (NITÄLSKAN)

För att gå på en väg måste det först finnas en drivkraft. När folket skulle omvända sig från att följa Baalsprofeterna till att följa Herren måste de alltså drabbas av en äkta drivkraft. Elia byggde först upp Altaret innan elden föll.

I Galatien kom det också in falska profeter och falsk eld eller ljus. Dessa tände också falsk drivkraft i församlingen. Kom ihåg att profet är en som lyser upp en väg för andra! Men vilken eld eller vilket ljus är det som brinner?

Gal 4:15 Var hör man nu er lovprisning? (MAKARISMOS) Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt. Makarismós = En person som är välsignad av Gud med Andens olja och drivkraft. (OLJA)

GK: Var är nu er drivkraft eller er olja eller er Heliga Eld? När man byter väg så byter man samtidigt drivkraft, ohelig eld är fiendeskap mot Gud och mot hans tjänare.

Gal 4:16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen? 17 Dessa människor är ivriga att vinna er men har inte rätt iver, (ELD) utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem. 18 Det är bra att vara ivrig för det som är gott, det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er.

Gal 4:17 They zealously affect you, but not well; yea, they would exclude you, that ye might affect them.18 But it is good to be zealously affected always in a good thing, and not only when I am present with you.

Kan ni se vad som händer? Guds eld och ljus slocknar och ersätts med en falsk eld och ljus. Men de kommer inte att märka det utan det kan till och med se andligare ut. Paulus säger även att de fallit ur Nåden (GAL 5:4) (2 PETRUS 2:1-2) detta skall ske i ändens tid…

Något vi skall lära oss är att den äkta elden från Gud ser inte ner på människor. Men det gör den här falska elden. Det här är en nyckel till att förstå det profetiska om församlingen skrivet i Mt 24-26
Mt 24:43 Tjuven bryter sig in och byter ut Äkta mot Falskt (PSEUDO)
Mt 24:51 Det äkta ger mat åt (V 46 OLJAN) det falska börjar slå och se ner på (JAK 4 + )
Mt 25:1-13 De med olja i lamporna kommer in (PAULUS ELD 2 KOR 11:2)(DE SOM FORTSÄTTER GE MAT TILLS HAN KOMMER 24:46)
Mt 25:1-13 De med falsk eld kommer inte in han känner dem inte
Mt 7:21-23 De med falsk eld kommer inte in han känner dem inte
Mt 25:34 De med olja (VÄLSIGNADE) går in
Mt 25:41-40 De andra går bort från honom, lägg märke till att de föraktat hans små

Nu skall vi titta på den sanna vägen som ger olja i lampan. Mose fick nåd står det från honom som bodde i busken alltså en helig eld (5 MOS 33:16)

2 Mos 33:13 (FB) Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk.

2 Mos 33:13 (KJ) Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, shew me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight: and consider that this nation is thy people.

1/ Om det är Guds nåd jag fått och nu står i så….
2/ Visa mig då din väg (1 KOR 12:31 AGAPE – ELD OCH DRIVKRAFT)
3/ Så att jag kan lära känna dig (ERFARENHET OCH BERÖRING)
4/ Så att jag kan finna nåden i dina ögon (AYIN) (SUPERÖVERFLÖDA 1 KOR 12:31)
5/ Låt mig förstå att det här är ditt folk och ditt tempel eller kropp (JOH 11:48)(1 KOR 11:29 NATTVARD – HERRENS KROPP)

Den här undervisningen tror jag Paulus har som grund när han tar upp tjänstegåvor och nådegåvor till Korintierna. När han talar om nådegåvor är det ordet CHARIS-MA Paulus använder. Att det slutar med MA innebär att det är konsekvensen eller utflödet av NÅD. Det innebär ju samtidigt att man aldrig kan äga en tjänst eller nådegåvor i oss själva. Så det handlar alltså om att jag bara reflekterar den Jesus Kristus som bor i mig.
1/ Paulus säger att alla har fått en speciell nådegåva att bruka. Den nådegåvan (CHARIS-MA) skall passa in i själva bygget så du skall alltså inte ta en annans plats. Det här fattade inte Korintierna utan såg upp till olika ”Pastorer”

1 Kor 1:12 Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: ”Jag håller mig till Paulus” eller ”Jag håller mig till Apollos” eller ”Jag håller mig till Kefas” eller ”Jag håller mig till Kristus”. 13 Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn?

Han menar alltså att Kristus i var och en av dessa tjänster genom Guds nåd verkade till att församlingen byggdes upp. Då kommer vi fram till punkt 2 som handlar om att vi begränsas.

2/ Vad är en väg i bibeln? Hur vi tänker och sedan handlar och talar. Är vårt hjärta fullt av Kristus är han ju vägen för oss eller hur? Men en väg har gränser och vi skall vakta på de gränserna så vi inte plötsligt kommer in på en villoväg. Det är alltså kärlekens väg det här! (AGAPE)

1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra.

Om ni är brinnande i Guds nitälskan att låta utflödet av nåden bli allt starkare. Så skall jag visa er en superöverflödande väg. Den vägen har vi redan visat och det är Agape… 1 Kor 13 Om vi inte vandrar i Agape kommer Satan att bedra oss så vi tror att vi äger skenet i oss själva.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot (ARRANGERAR MOTSTÅND EMOT)de högmodiga (HUPEREPHANOS) men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. (AGAPE)Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Huperḗphanos betyder att ”Skina eller lysa” över någon annan. Här ser vi att det har med Djävulen att göra vars namn i Eden var NACHASH (DEN SKINANDE)

Ormens listiga anslag är få oss ur Guds Nåd. Han hade lyckats med Galaterna (GAL 5:4) Han höll på att göra på samma sätt i Korint (2 KOR 11)

Eva bedrogs och tog emot visdom (SAKHAL)
(SAKHAL) betyder inte bara visdom utan även att få förmåga och resurs att bli framgångsrik. Det innebär även att kunna undervisa och förmedla till andra. Men det intressanta är att ordet också betyder hänförelse och därmed också drivkraft och nitälskan. Alltså en ohelig eld och en drivkraft som kommer från ormen som driver mig att göra mig ett namn.

Stå emot djävulen (ORMEN) innebär alltså att vara på Guds sida och genom sanning i ord och handling stå emot det här.(EF 6) Vi förstår inte att högmod alltså även innebär att vi inte ens tar upp kampen. Så när man nu kommer och helt öppet predikar förvrängda ord är det inte ens någon som reagerar.

Varför skall jag strida för Guds ordning när jag kommit in i en annan ordning (KOSMOS) Det här förklarar faktiskt den likgiltighet som råder i idag. Världen har tagit över……

3/ Lära känna Kristus genom erfarenhet och beröring. Ordet används om en herdes relation till sina får som han har visat sin väg för. Han ger dem omvårdnad, mat och beskydd och viktigt är ögonsalva annars riskerade fåren att bli blinda.

Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner (GINOSKO) mina får, och mina får känner (GINOSKO)mig,

4/ Så att jag kan superöverflöda – kom ihåg att det handlar om Kristus i mig….

1/ Om jag nu står i din nåd 2/ Och jag nu vandrar i Agape 3/ Så att jag har lärt känna dig genom erfarenhet och beröring. 4/ Låt då Kristus i mig manifestera sin kraft allt starkare genom mitt liv. Låt honom få superöverflöda i och genom mig. (ROM 5:17)

Alltså ett utflöde av NÅD (CHARISMA)
Det står AIN i grundtextens ord för Ögon här. (FONTÄN ELLER BRUNN)
Joh 4:14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv. (KRISTUS I OSS)

KALLAD TILL ATT ÖVERFLÖDA

Förra predikan med Prästen och korgen sa jag att vårt innersta är som en korg som skall fyllas för att hyperöverflöda till andra. Guds vilja med våra liv är att låta Kristus i oss växa upp och börja manifesteras allt starkare. Men det sker steg för steg i en tillväxtprocess som ofta innebär både ångest och smärta.

En morgon när vi skulle ner till Småland och predika. Hörde jag Herren tala med hörbar stämma. Det har faktiskt bara hänt några gånger och då vet jag att det är viktigt.

Jag läste precis Jes 53
Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Herren sa: Så växer jag upp i era liv också! (TÄNK VETE – OGRÄS)

Han växer alltså upp och han börjar bära frukt. Han börjar manifestera sig genom ditt liv i både ord och handling. Den nitälskan och eld som drev honom kommer också att driva dig. Med exakt samma resultat som för Paulus i Galatien (GALATER 4:15-18)
Det är tänt två eldar eller ljus
Vetet kommer att samlas
Ogräset kommer att samlas

pm-1
Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , | Comments Off on Vägen till att överflöda i nåden

Tillbedjan i Ande och Sanning

 

worship

Ohhh Wow!
Idag hände något väldigt starkt och underbart när jag studerade bibeln. Jag läste Ordspråksboken 8 när en hemlighet avtäcktes för mig i Andens ljus. Jag fick se Jesus Kristus upphöjas och förhärligas, det var som en lampas sken. Jag drogs till ljuset och förundrades över Guds otroliga makt och så fick jag se mig själv i det ljuset. Resultatet blev Tillbedjan och Guds fruktan!

Joh 3:30 Han måste bli större och jag mindre. 31 Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla.

Det stod så klart för mig vad sann tillbedjan var. Jag var inte på någon plats där lovsången dånade och 1000 tals människor sjunger och höjer sina händer i extas. Nej jag var alldeles själv här hemma med en djup suck inom mig: Gud förnya mig!

lll

Jag kom att tänka på orden Jesus sa till Kvinnan i Sykar.
Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i Ande och sanning.”

Ordet för sanning är Aletheia och det betyder: Uppenbarad Realitet! Alltså Anden skall avtäcka en “Realiet” (Jesus Kristus) för våra hjärtas ögon och det skall föra med sig tillbedjan. Det var exakt vad som skedde med mig på morgonen i vår enkla lägenhet på min enkla stol.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Nu läser vi den text som fick mig att så förundras över Guds storhet. I den Svenska översättningen och delvis i den Engelska så försvinner själva kärnan

FOLKBIBELN
Ord 8:22 HERREN ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. 23 Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns.

KING JAMES
Pro 8:22 The LORD (JHWH) possessed me (HADE MIG ALLTSÅ JHWH = MESSIAS) in the beginning (BEGYNNAREN) of his way, (PLAN) before his works of old. (FÖRE SKAPELSEN) 23 I was set up (SMORD = JHWH = MESSIAS) from everlasting (ELLER FÖRDOLD) from the beginning (HUVUD) or ever (ÖVER) the earth was.

Inom parentes så har vi den alternativa översättningen. Alltså ord som vi lika gärna kan använda istället utan att göra våld på skriften. När dessa ord används så får vi se vad Paulus fick se. Denna tråd finns ju med i hela hans undervisning när han talar om en hemlighet som nu uppenbarats för de heliga.

Jag kör en “Ohlinsk” Parafras för att vi lättare skall förstå det.
JHWH hade mig JHWH – MESSIAS som sin plan (ORDET) innan ens världen var till. Jag JHWH – MESSIAS är förevigt den fördolda som är satt som huvud över världen.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

burdens1

Men för vem uppenbarades detta?
Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? (JHWH – MESSIAS) 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.
3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN (JHWH) på honom. (JHWH – MESSIAS) 7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. 8 Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? 9 Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. 10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom.

Ja det handlar om Herren som uppenbarades för oss som tror! Lägg nu märke till JHWH tilltalar JHWH – MESSIAS efter att ovanståede har skett Jes 53 vid hans uppståndelse.

Psa 110:1 En psalm av David. HERREN (JHWH) sade till min Herre (JHWH – MESSIAS) : “Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”

Joh 10:30 Jag och Fadern är ett.”

parousia6

Mvh Janne Ohlin, Göteborg

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Tillbedjan i Ande och Sanning

Prästen och Korgen

HERREN HELAR OCH UPPRÄTTAR

När jag bad i veckan innan det här mötet så såg jag en syn. En fin korg ni vet en sån där flätad gammal sak. Jag såg att den var trasig men att Herren tar och lagar den igen. Det finns ett grekiskt ord som talar om att återställa saker igen till dess ursprungliga skick.

01-mending-the-net-stuart-mccann-eps-e1449956102392

Mar 1:19 Då han kom lite längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten och gjorde i ordning (KATARTIZO) sina nät.

2 Kor 13:11 Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas (KATARTIZO) och förmanas var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.

Jag tror att det här är en profetisk hälsning till någon eller några som har varit med i sammanhang under ett karismatiskt auktoritärt ledarskap likt det i Korint. (Apostlar)

BRÖD OCH KORGAR

Mar 6:42 Och alla åt och blev mätta.43 Sedan plockade lärjungarna upp brödstyckena och det som blev över av fiskarna, tolv korgar fulla.

Samma händer som fyllde folkets behov hade nu fyllt 12 korgar fulla. Alla lärjungarna hade nu plötsligt en hel korg överfull var. Jag tror det här symboliserar prästtjänsten som vi alla är kallade till. Jag tror korgen är en bild av vårt innersta det som skall fyllas med härlighet. (HIMMELSKT BRÖD)

Hos 6:1 Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss.2 Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte.

Vi har vänt honom ryggen alla har syndat! Alla drabbades för att Adam o Eva käkade förbjuden mat. Villoläror orsakar själiska sår…

> Rivit oss – Det hebreiska ordet talar om små brödsmulor
> Slagit oss – Det hebreiska ordet slag efter en piska
> Döden – Mörkrets makter eller Dödsriket (EF 2:4-6)

Exakt det här orden säger Jesus nu om folket:
Mat 9:36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. (DOG FÖR FÅREN JOH 10:11)

Vi får reda på att ett av brödundret skedde på den tredje dagen.
Mar 8:1 Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem: 2 Det gör mig ont om dessa människor. I tre dagar har de redan varit hos mig, och nu har de inget att äta.

Petrus hade förstått den profetiska dimensionen av brödundret och profetian i Hos 6:1-2.

1 Pet 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.25 Ni var som vilsegångna får (DECEIVED) men nu har ni vänt om till era själars herde (FEEDER) och vårdare. (ÖVERVAKARE)

Kristi Kropp är som ett bröd som bryts i småsmulor för oss.
Kristi Kropp har slagits med piska sönder och samman för vår skull.
Kristi Kropp uppstod igen på den tredje dagen och du med honom.

Ordet vilsegångna får handlar om bedragna får. Alltså Rivna och Slagna utan någon Herde. (FEEDER)  – Han gav Lärjungarna uppdraget: GE NI DEM ATT ÄTA!

VI ÄR ETT KONUNGSLIGT PRÄSTERSKAP

1 Pet 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

121-jesus-feeds-5000-people

Det var i GT bara Aron och hans söner som gjorde prästtjänst inför Gud. Nu är det alla som är födda av Anden som har den tjänsten. Att dela ut bröd ur en korg idag är alltså att förkunna hans härliga gärningar. Men det skall vara osyrat bröd och inte syrat bröd för det var förbjudet. (ANOMIA)

5 Mos 28:5 Välsignad skall din korg vara och välsignat ditt baktråg. (Heb: DEG)
Ordet för välsignad. Kan betyda lite olika saker “Inympad” “Böja knä” “Att Övernaturligt Multiplicera” = I detta fall både brödet och degen!

Jag vill berätta en händelse jag själv var med om en gång under vår tjänst i Bohuslänsmissionen. Jag skulle predika klockan 11 den här söndagen, jag bad till Herren då jag plötsligt hör Anden citera den här versen. Jag predikade sedan över den här texten och efter mötet kom en kvinna fram med en bricka övertäckt med en handduk. Hon sa: I morse klockan 5 när jag vaknade sa Herren åt mig att baka 5 limpor och ge dem till Elvor & Janne. Jag blev alldeles paff! Talet 5 står i bibeln för Nåd enligt de som kan det här.

Direkt efter ett brödunder börjar Jesus varna sina lärjungar.

Mat 16:5 -12 Ett samtal som handlar om Bröd och Korgar. (PRÄSTERSKAP) Men Jesus avslutar samtalet med att varna dem för Fariseernas och Saduceernas surdeg (LÄRA)

De hade ju precis nyss hört dem söka tecken från Gud.
Mat 16:1 Fariseerna och Sadduceerna kom fram och ville snärja (FRESTA) Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen.

Ormen (SATAN) frestade Jesus? Om du är Guds Son så gör stenar till bröd! (LK 4:3)

Bill Johnson säger i stort sett samma sak i en bok: Om man inte blir helad när du ber så måste du ha bett fel. Med en sådan slutsats måste du ha ett gnostiskt evangelium. Man tar Guds plats – När vi ber: AITEO – Jesus ber: EROTAO

Fariseerna som sökte ”Under och Tecken” och frestade Herren blev kallade ”Huggormsyngel” av Jesus. Det betyder att man har Ormen som fader: Inspirerar till de gärningar de gör eller säger!

Det här ger uttydningen till en dröm Herren gav mig en gång. Små självlysande ”huggormsyngel” försökte attackera våra ögon för att göra oss blinda. En röst sa: Jag skall visa dig vart de kommer ifrån! Två vita händer vek undan torrt gräs så att vi fick se in i en vingård där i mörkret låg en stor huggorm och födde levande huggormsyngel. Sedan fick jag se en smal upplyst väg där Herren kallade oss att vandra på. En jättestor lampa kom ner från himlen som lyste upp allting och ljuset drev samman huggormarna i stora högar.

KUNDALINIVARNING Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5

Vad är huggormsungarna och vad symboliserar de? Hur har de kunnat fylla hela vingården? Vet du vad jag tror? Det är en dom ifrån Gud. När folket sov kom fienden Mt 13

Mt 16 (KJ) Ser vi hur Fariseerna och Saduceerna frestade Herren – begärde se tecken
Jes 7:11-12 Begära tecken är att fresta Herren

Det var ju precis den surdeg Jesus varnade sina lärjungar för. 1 Kor 10 säger att vi som lever i ändens tid skall se förebilder i Israels historia.

1 Kor 10:9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar.

Luk 4:9 Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, 11 och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. 12 Jesus svarade honom: “Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.”

För att göra det klart vad jag menar finns det andra ord i bibeln du kan stå på och bekänna: Gud måste ju bara svara för det står ju skrivet eller?

sotc1

4 Mos 21:5 Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade: Varför (OKUNSKAP) har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? (KORSET) Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får! 6 Då sände HERREN giftiga (BURNING) ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog.

Mika 3:5 kan man översätta versen med en parafras så här: De falska profeterna för folket vilse. De har bitit dem och deras gift har gjort folket druckna och berusade så de raglar och hittar inte vägen. De predikar “shalom” det är framgång och helande. De planerar krig mot alla som inte står på deras sida. (Vilken träffande bild på den rörelse vi ser nu)

De klagar på maten och de menar mannat! (4 Mos 21:5) Vilket på hebreiska betyder: Vad är detta? Mannat är alltså det som man gjorde osyrade kakor av och lade upp på skådebrödsbordet. De var genomborrade! Så detta handlar alltså om talet om korset. Bara prästerna hade ljus över det här inne i det heliga! Bara de i Kristus har ljus över det här i NT. (1 PETR 2:9) Vi är ett utvalt släkte …..

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Jag tror att vi lever i ändens tid gör ni? I så fall skall vi se en kristenhet som förkastar korset. De skall fresta Herren som är att söka under och tecken. (SURDEG) Domen kom över dem i form av giftiga ormar eller brinnande ormar. Jag är rädd för att det här vi nu ser är en dom från Gud. Vi ser idag hur Kundalini (Serpent power) (Serpent fire) intar hela församlingar.

Andrew Stroem skrev alltså en bok Kundalinivarning. Håller orena andar på att invadera församlingen?

Andrew Strom var med i Profetrörelsen, samma del av den karismatiska rörelsen som Todd Bentley, Rick Joyner, Bob Jones, Paul Cain och Mike Bickle. Men allt började spåra ur så Andrew såg sig tvungen att lämna det här. Varningar hade gått ut under åratal men istället blev allt bara värre.

Redan från början reagerade många på likheterna med den världsvida Hinduismen/New age´s manifestationer och Kundalini, som hinduistiska gurus arbetar under. Inga sådana manifestationer nämns i Bibeln. Istället uppmanas till nykterhet! Indiska gurus kan överföra kraft (impartation) bara genom att nudda människor på pannan. De börjar skratta eller gråta okontrollerat. Vanliga Kundalini manifestationer är rytande, okontrollerat skratt, gråt, hundskall, skakningar och djurläten. En del upplever tillfällig glädje, frid och kärlek medan andra upplever ångest och fruktan. Det enda som krävs av mottagaren är att överlåta sig och öppna för den kraft som verkar genom gurun. Är det en tillfällighet att det började ske exakt likadana (obibliska) manifestationer i Torontoväckelsen?

Dessa manifestationer kallas Kundalini – Uppvaknande (eller Shakti). (AWAKENING) Även helande och mirakler förekommer. Man sträcker sig efter en kosmisk kraft som är demonisk och verklig. En populär Kundalini typ i Kina är Qigong.

Hinduismen beskriver Kundalini som en ormkraft, placerad i ryggraden. Man säger att Kundaliniuppvaknande är när det tredje ögat chakras (I PANNAN) öppnas. Enligt f d New Age Peter Bell kan kraften få dig att tro att det är du själv, när det i stället är en främmande ande som intagit dig. Alla dessa spöklika manifestationer visar sig nu i kyrkor utöver världen och har sedan 1994 vällt in genom den hyperkarismatiska rörelsen. En hinduisk guru skulle utan tvekan kalla dessa manifestationer för Kundalini uppvaknande. (AWAKENING) Samma manifestationer är också kända hos den ockulte helaren Franz Mesmer, grundare till Mesmerism, den moderna hypnotismen.

Det finns åtskilliga vittnesbörd från kristna f d New agare som kände igen samma ande och manifestationer i Torontorörelsen som i New age. Även praktiserande New agare besökte möten i “Torontoanda” och stortrivdes med att kyrkorna äntligen “insett den rätta andligheten”. (SLUT CITAT)

1 Mos 3:7 när det står talas om att deras ögon öppnades. Komm: Kan betyda att deras sinnen blev bredare. Alltså samma sak som att deras väg blev bredare!

Vad säger ju Jesus om de falska profeterna i Mt 7?
Deras väg är bred
De har ätit av fel träd och bär ond frukt
De drivs av falska under och tecken (MT 7:22 – SE OVAN New Age Peter Bell)

De luras av ett annat evangelium typ Bill Johnsons surdeg. De begär och älskar under och tecken mer än sanningen. Gud prisger och ormarna kommer och gör ”under och tecken”

MEN GÅR DET ATT VINNA DE HÄR MÄNNISKORNA IGEN?

Vi ser massor av ungdomar dras med i den här rörelsen. Men Herren visade att en del kommer att vakna upp. Det har alltid med våra ögon att göra (SINNE)

Mat 16:4 Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jonas tecken. (KORSET) Och han lämnade dem och gick sin väg.

snake

Botemedlet mot ormgift.
4 Mos 21:7 Då kom folket till Mose och sade:  Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. 8 HERREN sade till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.9 Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. (NIS – SEGERBANER) Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

Fästa blicken här innebär på hebreiska mer än att bara kika. Det innebär att man ser upp till både med förundran och med en förståelse och med en vädjan om hjälp.

Joh 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

1 Pet 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

LYFT UPP SEGERBANERET MOT BABYLON

En del av våra vänner är fångade bakom Babylons murar de är förgiftade – Hur skall vi rädda dem? Finns bara ett sätt – Lyft upp segerbaneret! (NISSI)

Jer 50:2 Förkunna bland hednafolken, ge det till känna, res upp ett baner (NISSI) kungör och dölj det inte. Säg: Babel är intaget, Bel har kommit på skam, Merodak är krossad. Dess avgudabilder har kommit på skam, dess avgudar är krossade.

Det hände något för över 2000 år sedan på ett kors. Det hänger en man som kämpar för oss blodig och sönderslagen, så fort han andas ut sitt sista andetag är segern vunnen. Korsets smälek förvandlas till ett segerbaner för oss som förstår hemligheten.

Kol 2:15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset (NISSI) triumferade över dem.

Psa 60:6 Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner (NISSI) att hålla upp för sanningens skull # Sela.7 För att dina älskade skall räddas, fräls oss med din högra hand och bönhör oss.

# 1917 – Komma undan bågen = Nimrod – Vit häst

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Prästen och Korgen

Rätt tid att tala och rätt tid att tiga

Upplevde så starkt att jag skulle skriva just den här andakten på grund av en händelse som utspelade sig på jobbet. Kanske kan den vara till hjälp för någon som läser den.

“Never argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.” Detta är ett gammalt engelskt talesätt. Dåren vill dra dig ner till sin nivå och argumentera med dig genom sin mänskliga erfarenhet……

Du kan finna liknade i ordspråksboken.
Ord 26:4 Svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik.

1 Kor 1:21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

Jag mötte just det här nyligen på jobbet då en anställd skulle diskutera tron med en som ifrågasatte bibeln och Gud och dessutom gjorde det högt inför andra. Min ganska “nyomvände” kompis svarade honom så bra: Du jag kan inte gå utanför det område jag känner till det som hör till min tro! (Jag tror att Anden hjälpte honom)

Detta är exakt vad bibeltexterna och ordspråket ovan handlar om. Vi kan inte diskutera någonting som inte är bibliskt sunt och dra ner oss på den nivån. Min erfarenhet säger mig att risken finns att vi skapar en onödig ovänskap istället. Nej istället så är det bättre att vänta på rätt tid och rätt tillfälle. När vi var ute med bibeläventyret i skolan kunde vi bokstavligen uppleva Andens maning: Var tyst! … Tala! ….. Det är exakt vad som står i ordspråksboken kap 3 allting har sin tid…..

Så är det nämligen att mänsklig visdom och Guds visdom är två helt skilda vägar. De möts nämligen aldrig, fiendens strategi är att dra dig utanför det område du fått ljus över. Nej det är istället Anden som skall överbevisa dåren att han är på fel väg.

Jes 55:7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. 8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Det handlar alltså inte om att vinna en debatt med en som ifrågasätter Guds handlande med mänskligheten. Hur han kan vara god som tillåter så mycket lidande i världen är några frågor de ogudaktiga gärna vill debattera om. De har aldrig tänkt omvända sig ändå utan frågorna speglar oftast bara det inre upproret mot Gud.

Rom 8:5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. 6 Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7 Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.

Bibeln varnar oss för att en sån människa har en inneboende vrede och bitterhet som förr eller senare kommer ut genom munnen. Det är otroligt vilken visdom bibeln kan ge om vår inneboende fallna natur egentligen.

Job 5:2 Dåren dödas av sin ilska, den oförståndige av sin förbittring.

Ord 1:7 Att frukta HERREN är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren.

Ord 10:21 Den rättfärdiges läppar föder många, oförnuftiga dör (andligen) av brist på förstånd.

Ord 12:15 Dårens väg är rätt i hans egna ögon, den är vis som lyssnar till råd. 16 Dåren visar genast sin vrede, klok är den som döljer smälek.

Ord 14:9 Dårarna hånar skuldoffret, (heb: synden) men bland de rättsinniga finns nåd.

Ord 29:9 När en vis man går till rätta med en dåre, blir denne arg eller ler men får ingen ro.

Till sist!
Rom 6:13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten.

Det innebär faktiskt att vi människor kan användas av mörkrets makter som vapen för att försöka bryta ner tron hos rättfärdighetens tjänare. Jag har själv varit med om detta och Herren gav mig en dröm som förklarade det här alldeles innan det hände. En person ljög om mig inför andra för att själv framstå som bättre. Det hela slutade med att personen som ljög avslöjades och det var inte första gången det hände utan det hade hänt flera gånger.

Den dagen Herren grep in och personen avslöjades fick jag omedelbart ett bibelord till mig när jag vaknade.

Jes 54:17 Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.

Det var märkligt för precis innan attacken mot mig startade drömde jag att en mkt ond demonisk varelse hoppade på mig. I handen hade han en smidd kockkniv och försökte skära halsen av mig. Jag vaknade med ett ryck och fick en väldigt obehaglig känsla……

Men den här morgonen avslöjades han som en lögnare och Herren visade återigen sin storhet och sin trofasthet… Det är Sant! Gud är med oss!

2 Mos 14:13 Mose svarade folket: “Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. 14 HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.”

2 Petr 2:9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, 10 särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda (Munnen) höga makter,

parousia6

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on Rätt tid att tala och rätt tid att tiga

Kundalinivarning Del1

Kundalinivarning – del 1

Håller orena andar på att invadera kyrkan?

Det här är första delen av mindre sammanfattningar, citat och egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Egna tankar är markerade med blå text.
/Elvor Ohlin

Andrew Strom från Nya Zeeland har nyligen gett ut boken Kundalini varning. Själv har han varit del i den karismatiska rörelsen i 25 år och involverad med den s k Profetrörelsen i 11 år. Det han känner till är alltså inte av studier på avstånd, utan genom att ha deltagit och sett utvecklingen med egna ögon. Mycket som har kommit in i den karismatiska rörelsen är bisarrt och obibliskt, särskilt de senaste 16 åren.

Andrew Strom var med i Profetrörelsen, samma del av den karismatiska rörelsen som Todd Bentley, Rick Joyner, Bob Jones, Paul Cain och Mike Bickle. Men 2004 hade allt gått så fullständigt snett att Andrew såg sig tvungen att lämna den. Varningar hade gått ut under åratal men istället blev allt bara värre.

Många kristna har läst böcker av Rick Joyner och har lurats att han är en profet. Vi blev uppmanade att köpa boken Finalkampen av en kristen för en del år sedan. Efter att ha läst några kapitel och ögnat igenom resten av boken, rev vi sönder den (för att inte riskera att någon skulle hitta den och läsa) och kastade den i soptunnan. Den är vidrig, bibelstridig och troligen inspirerad av demoner, för att tala klartext.  Här finns utdrag ur Finalkampen med samma reaktion som vi hade >> . Här är en video med Rick Joyner på Morningstar med bisarra manifestationer som är vanliga i de här sammanhangen. >>

Den första bilden Andrew Strom ger i Kundalinivarning är två män på en plattform på ett stor kristet Event. Männen verkar inte bara druckna utan påtända, bokstavligt ”stenade”. En av männen ser ut att röka något som liknar en marijuanacigarett. Men det är i själva verket en liten ”Jesusdocka”. De uppmanar publiken att ”bli druckna i anden” på samma sätt som de…

De två männen är John Crowder och Ben Dunn. Dessa två har under senare år delat plattform med många kända karismatiska ledare. Crowder har skrivit boken The new Mystics som är populär bland dem som räknar sig till ”Förnyelsefloden”/River (den karismatiska rörelsen). Crowder är en stor beundrare av Todd Bentley. Dunn har inbjudits att undervisa i Bill Johnsons kyrka i Kalifornien. Den som läser på Crowders hemsida ser att inte ens en hinduisk guru skulle förneka att det är New age.

Det finns åtskilliga video på You Tube med Crowder. Här är exempel >> . Man frågar sig hur det kan gå så här långt?

Profetrörelsen är en gren av den karismatiska rörelsen, som tror på moderna apostlar och profeter. Men istället för att föra församlingen tillbaka till omvändelse och helighet, renhet och kraft som den tidiga församlingen i Apostlagärningarna, leder de människor vilse. Det handlar om en rörelse som tar betalt för att tyda drömmar, lär ut hur man visualiserar sig in i ”tredje himlen” och som erbjuder bokningar för en halvtimmes samtal med en profet, för en rejäl kostnad. Det är en rörelse som fokuserar på manifestationer, portaler och mystiska besök. Det är mer New Age än kristet. Det är snarare demoniskt.

Var började Floden/The River?
Det många inte har förstått är att ”Torontovälsignelsen”, Todd Bentley, John Crowder och Profetrörelsen och ”Sloshfest” hör samman. Det hela började med framgångspredikanten från Sydafrika, Rodney Howard-Browne. Han kallade sig ”helige andes bartender” och uppmanade sin publik att ”hälla upp i baren och dricka”.

Snart blev ”Torontovälsignelsen” eller ”skrattväckelsen” stora nyheter världen över och det visade sig att det i själva verket var ” Rodney Howard-Browne-smörjelsen” det handlade om. Det var 1994 som pastor Randy Clark hade tagit in detta i Toronto Airport Vineyard church. Huvudledaren i Toronto, John Arnott, hade stora möten med Howard Browne.

Man vill egentligen inte uppmana någon att se dessa avskyvärda beteenden som både hädar, förlöjligar och förnedrar Guds namn. Men det kanske är nödvändigt för att förstå hur obibliskt och ogudaktigt det är och ta varning! John Crowder, Ben Dunn och David Vaughan kallar sig nya mystiker.

“Sloshfests” kallas deras partyn där man istället för att använda alkohol och droger, blir berusade och påtända på ”Gud” och “dricker God-ka istället för vodka”, som man säger. Det handlar om en falsk och demonisk andlighet. Det började med små till synes ganska oskyldiga steg men här är man idag. Troligen kommer man att gå ännu längre i villfarelsen. Här >> & >> .

Andrew Strom: “Första gången som jag kan minnas att jag såg Howard-Browne var på video i min hemstad i Auckland, Nya Zeeland. Året var antingen 1993 eller 1994, och vid den tiden var jag redaktör för en liten profetisk tidskrift på NZ. Men det jag såg på videon fick mig att må illa. De kallade det en väckelse som Howard-Browne ledde i Florida, men jag blev så skakad över vad jag såg, att jag sa till kvinnan att hon fick inte föra in sådant farligt material till Kristi kropp på NZ. Jag började inse att om det skulle bli en invasion av sådant, då måste jag tala emot det öppet – en tanke som bokstavligen fyllde mig med bävan. Lite förstod jag då vart allt det här skulle leda.”

Invasionen och uteslutning
“Toronto” invaderade pingst-karismatiska kyrkor i Storbritannien (Europa), Australien och Nya Zeeland, mer än i USA, där det finns många många konservativa evangeliska kristna. Till NZ kom nu de stora Toronto-ledarna, Rodney Howard-Browne och John Arnott, och hade stora möten. Så även den mindre kända Jill Austin från Kansas City. När Andrew Strom en gång besökte ett möte med Jill Austin, flög människor många meter upp i luften (en del landade på barn). Människor gjorde onormala rörelser och uttryckte spöklika, klagande ljud. Det var som en spökfilm.

Möte efter möte hölls, i veckor, där man sökta främmande manifestationer och upplevelser. Hela kyrkor fylldes av hyena-liknande skratt, berusade beteenden, ryckningar, skällande som hundar, rytande och andra djurläten. Alla låg på golvet och man insöp (soaking) den nya “smörjelsen”. Andrew Strom säger att det gick så långt att han inte tillät någon alls att lägga händerna på honom (för att inte besmittas).

Mycket av spridningen berodde på grupptryck. De “stora” ledarna var inne i det, så varför inte hänga på.. Art Katz var en av dom få som varnade. Derek Prince gjorde en video där han gick emot djur-manifestationerna och Clifford Hill från Storbritannien gav skarpa varningar. Visserligen gick Hank Hanegraaff och John MacArthur emot alltihop. Men de ansågs som anti-karismatiska och ingen lyssnade på dem i den karismatiska fållan.

1995 blev Toronto Airport Vineyard church uteslutna ur den internationella Vineyard –rörelsen efter många varningar från John Wimber.

I vår grupp av bedjare vid den här tiden, varnade Gud från något som skulle komma från Kanada. Därför var vi till viss mån förberedda när “Toronto” invaderade en av kyrkorna i stan. Många åkte till Toronto för att få del av “smörjelsen” och manifestationer, spådomar och skratt följde. Det gjordes försök att föra in det i vår församling. Men Gud hörde våra böner och mötet blev en löjlig flopp med vittnesbörd om att “det handlar inte om manifestationer”, samtidigt som det inte talades om annat än just – manifestationer. Inget gensvar följde på den kvällen, vilket vi tackade Gud för.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Berusning och dryckenskap andligt sett, står alltid för falsk andlighet och avfall i Bibeln (Skökan, Babylon). Den helige Ande står alltid för nykterhet och vaksamhet. Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande. Den är grundad i nåden och sanning i Jesus, Guds Son. Läs gärna bibelstudiet De två skördarna >>

En sann väckelse för alltid Guds folk till förkrosselse och ödmjukhet, omvändelse och rening. Det för Guds folk ned på knä. Det här var något helt annat och obibliskt.

Tillrättavisning
Andrew Strom diskuterade under lång tid, frågan om tillrättavisning offentligt och om att namnge personer. Många vill framhäva Matt 18 i alla situationer. Men genom hela NT kan vi se att Jesus tillrättavisade alltid öppet, när det gällde sådant som påverkade Kristi kropp, församlingen. Det är av omsorg om hjorden och falska profeter eller ulvar i fårakläder behandlades aldrig väl, utan avslöjades. Paulus både talade klarspråk, avslöjade och namngav.

Äldste uppmanas att korrigera strängt och tillrättavisa öppet för synd (Tit 1:13, 1 Tim 5:20), med saktmod (2 Tim 2:24-26). Paulus tillrättavisade Petrus offentligt för hyckleri (Gal 2), Jesus tillrättavisade Petrus öppet och Jesus rensade templet med kraft. Paulus namngav ett antal falska ledare när de var en fara för församlingen. Vi har en skyldighet att avslöja (Ef 5:11).

Kundalini
Redan från början reagerade många på likheterna med den världsvida hinduismen/New age´s manifestationer och Kundalini, som hinduistiska gurus arbetar under. Inga sådana manifestationer nämns i Bibeln. Istället uppmanas till nykterhet! Indiska gurus kan överföra kraft (impartation) bara genom att nudda människor på pannan. De börjar skratta eller gråta okontrollerat. Vanliga Kundalini -manifestationer är rytande, okontrollerat skratt, gråt, hundskall, skakningar och djurläten. En del upplever tillfällig glädje, frid och kärlek medan andra upplever ångest och fruktan. Det enda som krävs av mottagaren är att överlåta sig och öppna för den kraft som verkar genom gurun. Är det en tillfällighet att det förekommmer exakt likadana (obibliska) manifestationer i Torontoväckelsen?

Dessa manifestationer kallas Kundalini –uppvaknande (eller Shakti). Även helande och mirakler förekommer. Man sträcker sig alltså efter en kosmisk kraft som är demonisk och verklig. En populär Kundalini–typ i Kina är Qigong.

I hinduismen beskrivs Kundalini som en ormkraft, placerad i ryggraden. Man säger att kundalini-uppvaknande är när det tredje ögat chakras (i pannan) öppnas. Enligt f d New age:are Peter Bell kan kraften få dig att tro att det är du själv, när det i stället är en främmande ande som intagit dig. Alla dessa spöklika manifestationer har synts i kyrkor utöver världen och det har vällt in genom den karismatiska rörelsen sedan 1994. En hinduisk guru skulle utan tvekan kalla dessa manifestationer för Kundalini –uppvaknande. Samma manifestationer är också kända hos den ockulte helaren Franz Mesmer, grundare till Mesmerism, den moderna hypnotismen.

Det finns åtskilliga vittnesbörd från kristna f d New age-are som kände igen samma ande och manifestationer i Torontorörelsen som i New age. Även praktiserande New age:are besökte möten i “Torontoanda” och stortrivdes med att kyrkorna äntligen “insett den rätta andligheten”.

En av våra vänner hade en dröm om den pastor som tagit in “Torontovälsignelsen” i en kyrka, som nämndes tidigare. I drömmen gick denne pastor, följd av en skara människor, utklädd som clown och han lekte med en stor orm. Hon försökte varna honom för den hemska och farliga ormen men han bara skrattade och sa att den var ofarlig. (Vid den här tiden, 1994, hade ingen av oss en aning om vad “kundalini” var för något).

2Tess 2:3  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,
2Tess 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10  och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Avfallet förbereder för antikrists framträdande. Målet är att kyrkan ska förlora sin urskiljning och i toleransens namn acceptera obibliska manifestationer och metoder, mystik och främmande andlighet. Om ekumeniken inte är grundad i sanningen, är det en falsk enhet som öppnar för villfarelse, där beröringspunkter alltid går att finna. Om inte annat förenar, så är vi ju alla människor. Med sådant tänkesätt öppnas för enhet mellan allt och alla. Varför hindrar inte Gud allt detta, undrar många. Vi har svaret i Guds ord. Han prövar våra hjärtan genom att tillåta falska profeter att stiga fram.

Orsaken till kompromiss finns alltid i våra hjärtan. Om inte Jesus är Herre, och våra liv är överlåtna till honom, drivs och lockas vi av begär. Om det är begär efter makt, framgång, upplevelser, pengar och välstånd eller något annat, så finns det “bete” som kastas ut från de falska profeterna. Om vi sväljer betet fastnar vi och dras viljelöst med. Det är inte utan orsak som många följer och stöder framgångspastorerna. Efterföljarna vill bli som ledarna.

Men det finns också de som lurats med och egentligen vill följa Jesus. Istället för att lära sig att följa Jesus och pröva allt, har de blivit lärda att de sätter sig upp mot Gud om de går emot ledarna. Sådana ledare har själva tagit Jesu plats i församlingen och är att jämföras med antikrist. Därför har Gud lovat i Jeremia kapitel 23 att Herden, Jesus, ska själv rädda sina får från de falska herdarna.

5 Mos 13:1  Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2  och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3  då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Språket lurar kristna
Det som lurar många kristna är att dessa falska apostlar och profeter kan det kristna språket. Men det betyder inte att anden är från Gud!

Torontos “gud” kan beskrivas som någon som vill vidröra och ge kroppsliga sensationer på sitt folk, som älskar att ha party för att mjuka upp dem så att de kastar all återhållsamhet och gör dåraktiga saker som de aldrig skulle göra normalt. Detta kan vem som helst uppleva som inte är troende.  En del av dessa ”vidröranden” kan verka hemska för utomstående iakttagare (liknande sinnessjukdom eller drogpåverkan etc.) men, kom igen, lämna sinnet, slappna av och ta del i allt! Vem bryr sig om det verkar demoniskt (djurläten, hysteriska skratt, bisarra skaningar…) så länge det känns bra…en tomte-gud som passar perfekt för den ytliga, vällustälskande tidsålder, i vilken vi lever. (Detta är inte Bibelns Gud).

Efter ´Toronto´:
Vineyard-pastor Paul Gowdy gjorde en summering några år efter att man släppte in ”Torontoväckelsen”:

“Efter att ha varit med tre år i ”Toronto-väckelsen” och i ”Soaking” blev vår Vinyard -församling utanför Toronto nästan självutplånad. Vi åt upp varandra med förtal, sekterism, splittringar, kritik m.m. Vi verkade mitt i Toronto Airport Christian Fellowship och levde nästan där. Men vad hade hänt med oss? Vi hade blivit de mest köttsliga, omogna, bedragna kristna som ni kan tänka er. Jag sade då till en pastor i Scarborough Vineyard Church, att sen den här ”Toronto-väckelsen” kom så har hela församlingen smulats sönder i bitar – och han höll med. Min upplevelse var att de nådegåvor som nämns i 1 Kor 12 var mycket vanligare i församlingen före januari 1994 (året när Torornto-väckelsen startade) när den påstådda andeutgjutelsen kom. Under åren 1992-93 när vi bad för människor upplevde vi äkta profetia och befrielse och mycket nåd från Herren. Efter Toronto-väckelsen startade så förändrades allt det äkta till: ”Mer Herre, ge MIG MER Herre” och en massa rop på ”Eld” och konstiga skakningar och uttrycken ”ooh, ooh, OOH, WOOOAAH” i bönerna”.

Den sammanfattningen visar att frukten inte var god utan dålig. Jesus sa att vi ska känna igen de falska profeterna på deras frukt. Den syns inte alltid direkt men visar sig förr eller senare. Många som deltog i manifestationerna tycks ändå inte inse att det här inte är från Gud. Istället skyller man på församlingen, motståndet eller andra omständigheter som orsak att framgången uteblev.

Att man möter motstånd tas ibland som ett tecken på att det är från Gud. Det är sant att Guds verk alltid möter motstånd eftersom fienden vill hindra det som den helige Ande gör. Men motståndet i sig är inget tecken på att det är rätt. Dessa falska profeter är inte “förföljda” och lider inte motstånd därför att de går Guds väg. De lider för sina synder, eftersom de förleder Guds folk och Gud reser upp sina sändebud för att varna dem.

Kung Ahab ansåg sig vara illa behandlad av Guds profet Mika, därför att Mika “aldrig profeterade lycka, utan bara olycka” (1 Kon 22:18). De falska “framgångsprofeterna” lovade däremot kungen framgång i sin ondska. Det är ett exempel på att motsåndet var från Herren, därför att ledaren var på fel väg.

1Petr 3:17 Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.

Ur en artikel av Andrew Strom: “För mig verkar det utan tvekan vara en främmande ande, som är lössläppt i många kyrkor senda en längre tid. Bara för att “Toronto-manifestationerna” är omgärdad av kristen terminologi betyder det inte att det är från Gud. Faktum är att inga sådana manifestationer finns i Bibeln, däremot rakt igenom hela New age-rörelsen. Självklart skulle väl bara den “flugan” ensam ha fått varningsklockor att ringa?”

Ett av många vittnesbörd: “Jag har ett färskt vittnesbörd om befrielse som kanske kan vara till hjälp för någon. 2003 var jag med på ett “Toronto -inspirerat” möte. Jag var ungdomsledare för en kristen organisation vid den tiden. Jag fick en del andliga upplevelser i den här Toronto-kyrkan. Något överfördes till mig då.

Hur vet jag det? Gud hade börjat verka i ungdomarnas liv där jag tjänade, vid den här tiden. Efter Toronto-mötet när jag nu delade med mig, började andliga fenomen visa sig. Skratt bröt ut, några kände sig berusade, några föll till golvet när jag bad. Jag förstod det inte då fast en del gjorde mig fundersam. Men jag ville inte släcka det, om det var från Gud. En sak som störde mig var att en av dem som “kände sig berusad” i flera dagar, var inte ens frälst.

I vilket fall hade jag alltid en kärlek till Guds ord, sund lära och sanningen. En del av Toronto-grejerna stämde aldrig för mig. Jag förstod att det var en del New age -influenser. Jag gav efter för manifestationerna ändå och har skrattat, skakat, ryckt och “whooooaaahhhat” med de värsta av dem. Sedan dess var jag en försvarare av “Toronto”…

Efter att ha fått handpåläggning av många “Toronto-människor”, började jag undra över impartation (överföring) och vad det var jag hade tagit emot. En dag när jag var ute på stan fick jag se några amerikanska indianer som gjorde sin naturdans på gatorna. Jag stannade och lyssnade, och när jag lyssnade kände jag hur det började röra sig i magen. Rörelsen jag kände var väldigt lik den jag brukade känna vid “bön -och lovsångsmöten”. Jag tänkte för mig själv: varför blir min ande berörd (på ett njutbart sätt) av denna hedniska musik? I den stunden började jag undra vad det var för andar jag hade öppnat mig för.

I vilket fall, dessa “new-mystic”-mötena (ny mysticism) som jag var med på förra veckan (jag visste inte att det var det som det handlade om) fick mig att fortfarande känna att något inte stod rätt till. Även om mina ögon hade öppnats för villfarelsen, kände jag fortfarande att det fanns en andlig lockelse. Jag säger så eftersom min ande fortfarande gensvarade på det som hände i mötena även om det var uppenbart kaotiskt. Även när jag lovsjöng och tillbad kom några upp och bad för mig och återigen kände jag att det här inte var bra.

Dagarna som följde efter det här mötet var ganska hemska känslomässigt. Jag kände mig dränerad, nere och deprimerad. Då kom jag ihåg att jag ofta hade känt så när jag gick ut från Torontomöten. På den tiden hade jag tolkat det som att Gud förde dessa negativa saker till ytan för att ta itu med det. När det nu började hända igen började jag tvivla på att det var så. Jag upplevde också att det var svårt att be och läsa Ordet.

I vilket fall, till sängs en kväll några dagar senare kände min fru att hon skulle be för mig. När hon la händerna på min mage och bad såg hon “något litet svart”. Hon la märke till att det lilla svarta hölls hårt fast med en knytnäve. När hon bad försvann det. Men hon talade inte om det förrän nästa morgon. Efter att hon bett kände jag mig mycket bättre, somnade och vaknade nästa morgon mycket lättare till mods. Jag tolkar det så här: genom att öppna mig för villfarelsen hade fienden fått ingång.

De senaste mötena fick mig att se sanningen om villfarelsen angående den ande som verkade, öppnades mina ögon men det fanns fortfarande en bindning inuti (som troligen hade med överföring att göra)…”

En respons på vittnesbördet ovan: “´Väckelse-eld´- jag fann ditt inlägg mycket intressant. Särskilt när det gäller den respons som du kände inom dig till saker som du visste inte var från Gud (indianmusiken), och hur likt det var som gensvar till “gud” i mötena. Jag har haft samma upplevelser och det har verkligen oroat mig. Även när jag såg klipp om Kundalini, kände jag hur jag började gensvara och vrida, rycka och skaka och jag stängde av för det fick mig att “flippa ut”. Jag har aldrig varit i Toronto eller haft direkt kontakt med någon som varit där – men jag har sett det på God TV och jag har lagt händerna på Tv-apparaten och tagit emot och trott att allt var från Gud…”

Befrielse
För att bli fri från dessa orena villoandar är det nödvändigt att bekänna sitt deltagande som synd och ta avstånd ifrån det. Den som inte gör upp med och bekänner beblandning med orena andar, riskerar att dras med i nästa ockulta “väckelse”/rörelse. Troligen är det därför vi ser att nyandligheten väller fram och får fäste genom zenmeditation /djupmeditation, mystik, oneness, yoga (och liknande övningar), magi (t ex eukaristen) mm.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Andrew Strom skriver att för den som har fått handpåläggning eller varit med i “soaking prayer” i någon av dessa organisationer/Ministries, är det mycket viktigt att avsäga sig och befalla ut dessa Kundalini-andar och vilken annan “smörjelse” som man har mottagit i dessa sammanhang. Omvändelse och ånger i hjärtat, inte bara med munnen, är nödvändig. Då skall det onda lämna i Jesu Kristi namn (2 Kor 10:4).

Guds heliga karaktär
Mycket av denna typ av villfarelse kommer av en felaktig förståelse om VEM GUD ÄR och hans karaktär. Gud är helig. Han är ingen “party-gud” eller “välsignelse-gulle-pappa”. Vi måste ha detta klart för oss för att inte öppna upp för villfarelser i den denna yttersta tid.

Det finns alltså en koppling mellan Rodney Howard-Browne, Torontorörelsen, Profetrörelsen, Lakeland och Todd Bentley och John Crowder etc. Det är samma s k ”smörjelse”, exakt samma ande (kundalini).

Brownsville Pensacola
Åren 1996-97 bombarderades Andrew Strom av arga mail från kristna ledare runt om i världen, som försökte få honom att backa med sina varningar. Det blev ännu värre när den första artikeln om Brownsville Pensacola kom ut. Det är viktigt att notera att Toronto var en smittsam “smörjelse”. Den spreds överallt, framför allt genom handpåläggning (överföring).

“Brownsville-väckelsen” som bröt ut 1995 var mer av en gåta, en blandning mellan gott och ont. Dess centrum var i en Assembly of God -kyrka. Till skillnad från Toronto predikades omvändelsebudskap i Pensacola. Men Toronto-anden hade stort utrymme redan från början och de försökte inte ens dölja det. John Kilpatrick beskrev manifestationerna i Brownsville. Det var egentligen samma manifestationer som pågick där som i Toronto. Inte att förvånas över, eftersom huvudtalaren Steve Hill besökte den stora “Toronto-kyrkan” Holy Trinity Brompton i London, strax innan Brownsville.

Problemet med denna “smörjelse” man sägs överföra (impartation), som leder till den “andliga berusningen” och den andliga dårskapen är att det är samma ande som belastar människor med kundalini. Skakningar, ryckningar, hysteriskt skratt och “orm”sensationer, kommer alltihop från samma källa. Faktum är att denna ande har förstört så mycket i Kristi kropp de senaste 16 åren att det är svårt att överblicka. Kanske har det ställt till med mer kaos än någonsin i historien. Man kan nästan tro att det är domen – som börjar i Guds hus.

1Petr 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?

Det är mycket allvarligt när människor blir frälsta men sedan leds vilse. Vi såg en video från Pensacola med dopförrättningar. Det verkade äkta och flera som döptes hade starka vittnesbörd om omvändelse och förvandling när de bekände sina synder och upplevde Jesus till frälsning. De hade lyssnat och tagit emot omvändelsebudskapet. Men hur gick det sedan?

Vad ska man säga? Lite surdeg syrar hela degen… Man riskerar att leda de nyfrälsta vilse in i en förrädisk nyandlighet. Det fanns anledning att ta avstånd från det som påstods vara en väckelse i Pensacola, eftersom blandningen var stor med orena andar och sjuka, obibliska manifestationer. En trosrörelsepredikant sa till oss att “det är sista tåget som går. Om vi inte är med nu, är det för sent. Då hamnar vi utanför Guds verk”. Eftersom vi kände till kopplingen till Toronto, “hoppade vi inte på tåget”. Det ångrar vi inte.

Elvor Ohlin

 

Video:

  • Andrew Strom berättar om Kundalini Warning >>

http://www.youtube.com/watch?v=1YjhCimojjc&feature=related

 

  • True or false religion (Andrew Strom) >> & >> & >> & >> & >>

http://www.youtube.com/watch?v=B-Y5R_raf6M&feature=related

 

  • Lennart Jareteg jämför falsk karismatik och hinduism/New age i Det stora avfallet Del 2 (Sv) >>

http://bibelfokus.se/avfallet

 

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kundalinivarning Del1

Ett rop i nöden till Gud

Psa 61:1  För sångmästaren, till stränginstrument, av David. 2 Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön! 3 Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. 4 Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.5 Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela. 6 Du, Gud, hör mina löften, du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. 7 Du förökar kungens dagar, hans år skall vara från släkte till släkte. 8 Han skall sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. 9 Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag.

burdens1

David ber till Gud att han skall föra honom upp på en klippa högre än honom. (V3)
David bekänner att Herren är hans tillflykt och starka torn. (V4)
David vill bo i Herrens tält (TABERNAKEL) för evigt (V5)
David söker sin tillflykt under hans vingars skugga (NÅDASTOLEN) (V5)

Sedan kommer Anden och pekar på Messias som Davids son (V7-V8)

Då ser vi hur underbart den här Psalmen pekar fram på Guds hemlighet nämligen livet i nya testamentet.

stav

Klippan är Jesus Kristus (V3)
1 Kor 10:4  och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.

Mat 16:16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

På den klippan har vi vårt försvar (V4) Se ovan Mt 16:18 Dödsrikets portar skall inte ….

Vers 5 syftar ju tydligt på tabernaklet och på nådastolen vars keruber överskuggade.

tabernacle

Tabernaklet är en bild på Jesus..
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (GK: Tabernaklade) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Nådastolen är en bild av Kristi försoningsverk på golgata för på insidan av Tabernaklet fanns ju både det heliga och det allra heligaste. Där inne stod Guds ark och på toppen av arken fanns en nådastol av guld med keruber.
Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

Så vi ser att bilderna i GT får sin fulla sanning i Jesus Kristus.
Heb 9:5  Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta skall jag inte nu gå in på i detalj. 6 Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. 7 I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. 8 Därmed visar den helige Ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består. 9 Detta är en bild av den tid som nu är: gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar.10 Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. (INRE) 11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Tabernaklet är alltså en bild på att vara i Kristus. Vårt nya löftesland är alltså i honom.
2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom (I OSS) sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Så hoppet David hade när han ropade till Herren i sin bedrövelse (Ps 61) är exakt samma hopp som vi har I Kristus. Gud måste göra det för vi kan inte klara av vare sig fienden eller vår gamla natur.

Rom 7:22 Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ett rop i nöden till Gud