Påskdagen-Uppståndelsedagen

Påskdagen-Uppståndelsedagen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
Påskdagen 21 april 2019

Jag brukar kalla påskliljan ”Uppståndelseblomman”. Som knopp är den ganska tråkig och intetsägande (tycker jag) men den döljer en fantastisk blomma, en majestätisk krona.

Golgata såg ut som ett nederlag, ett totalt misslyckande, slutet på alla förväntningar och allt hopp. Det såg ut som om djävulen och ondskan hade segrat. Man hade inte bara dödat en oskyldig människa – man hade dödat Guds Son! Det är den yttersta konsekvensen av människan som är bortvänd från Gud och som vill styra världen utan Gud.

Ibland tillåter Gud saker hända som vi inte förstår… Gud tillät att Jesus blev oskyldigt dömd och avrättad utan att hindra det. Innebörden av Jesu död var dold för människan. Det är likadant idag. Den kristna påsken verkar dyster och tråkig för människan, eftersom innebörden är dold på grund av andlig förblindelse.

2Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

För den pånyttfödda människan som har upplevt påskens verklighet i tron på Jesus, är den däremot den högsta skatten och det dyrbaraste som har hänt.

Förlåten (förhänget) brast
Förlåten eller förhänget framför det allra heligaste i templet rämnade mitt itu när Jesus gav upp andan och “skiljemuren” var riven.

Mark 15:37  Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38  Då brast förlåten i templet [naos = det innersta] i två stycken, uppifrån och ända ner. 39  När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: “Den mannen var verkligen Guds Son.”

Det var från nådastolen i det allra Heligaste som Gud skulle uppenbara sig, 2Mos 25. Nu var vägen öppen till det Allra heligaste. Storleken på förhänget sägs ha varit 10 cm tjockt och 18 x 9 meter. Enligt den judiske historieskrivaren Josefus kunde “..4 hästar i varje kant inte få den att rämna”.

Jesu rop ”Det är fullbordat” innebar att nu och för alltid är det fullbordat.

Hebr 10:19  Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20  på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.

I berättelsen om den gode herden, sa Jesus:
Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst…

Djävulen visade sitt rätta ansikte i svek, förräderi, girighet, hån och förakt, lögn, avund, feghet, tortyr, mord och död… det han kan utföra genom människor.

JESUS visade vem Gud ären Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning… som gav sitt liv för alla och han ger förlåtelse och evigt liv till alla som vänder sig till honom och bekänner och ångrar sin synd – och följer Jesus.

I den hebreiska Bibeln står lamm enbart i singular (ental), enligt messianska judar. Det säger oss att det bara finns ”ett lamm”, ett sant påskalamm /offerlamm: ”Se, Guds lamm som tar bort världens synd”, sa Johannes döparen.

Delaktighet – inte ersättning
För oss som hedningar innebar det delaktighet, inte ersättning. Paulus talar här om Kristi hemlighet:

Ef 3:6  Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.

Vi ersätter inte judarna, men vi blir inympade i det äkta Olivträdet, i det Nya förbundet. De judar som förkastar Jesus blir borthuggna men den tiden har börjat då alltfler judar blir åter-insatta eller inympade igen, därför att de tar emot Jesus som Messias (Rom 11).

Rom 11:30  Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. [evangeliet gavs till hedningarna] 31  Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. [det sker när judarna ser att sanna kristna känner deras Gud bättre än de själva – och Paulus ville väcka deras avund så att förstår att Jesus är Messias  och judarnas konung] 32  Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. [både judar och hedningar]

Jesaja 53 brukar kallas ”det förbjudna kapitlet” eftersom rabbinerna förbjöd judarna att läsa det. Idag läser allt fler judar och ser att det måste handla om Jesus. I den hebreiska masoretiska texten som judarna har (GT) har rabbinerna kortat av bokstaven vav till yod i Ps 22:17 – dvs. från ett streck till en punkt och översatt versen: ”som lejon är mina händer och fötter” istället för våra svenska biblar som är helt korrekt: “de har genomborrat mina händer och fötter”. Varför ändras det av rabbinerna som alltid annars varit så otroligt noga med bibeltexten? Svaret är att det var alldeles för likt det som hände Jesus [Yeshua] på Golgata.

Nu är vi framme vid påskdagen och vi läser från Johannes evangelium:

Joh 20:1  Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. 2  Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: “De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom.” 3  Då begav sig Petrus och den andre lärjungen ut till graven.

I Synagogan läser man enligt tradition från Höga Visan.

HV 4:6  När dagen blir sval och skuggorna flyr [alternativ översättn. tills morgonen gryr och skuggorna försvinner], vill jag gå bort till myrraberget till den rökelsedoftande höjden.

Med andra ord kan man säga: ”jag vill gå bort till Golgata kulle, Myrraberget, och till graven..” Myrra var en väldoftande flytande gummiharts, en slags intorkad kåda som användes både som den finaste parfym och som medicin. Den ingick i den heliga smörjelseoljan i tabernaklet och templet, som allt skulle smörjas med. I HV kan man säga att myrra står för kärlek och den Helige Ande.

Jesus blev också bokstavligt smord med myrra (och aloe) som Nikodemus hade med sig till korset.  Det var han som kom till Jesus på natten för att få svar på sina frågor (Joh 3). Josef från Arimatea (en annan rådsherre) fick ta ned Jesu kropp och lindade den med salvorna och la den i en ny grav som han ägde, i den trädgård som låg strax intill (Joh 19:38-42). Allt som Jesus, Guds Smorde, gjorde var en väldoft inför Fadern.
Det står om “konungen”, som profetiskt talar om judarnas konung.

Ps 45:9 Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder, från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.

Joh 19:19 Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: “Jesus från Nasaret, judarnas konung.” 20 Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. 21 Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: “Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.” 22 Pilatus svarade: “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.”

Konungarnas Konung kröntes med en törnekrona.

…den rökelsedoftande höjden. Rökelsen talar om Jesu bön och förbön i Getsemane och hans förlåtelse på korset: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör!” Det var en bön i Ande och sanning och fullkomlig, oändlig kärlek. Jag tror inte att vi ska ”förringa” judarnas skuld här, för ”där synden är större överflödar nåden desto mer”. Detsamma gäller oss, för vi är alla syndare och står med skuld inför Gud.

Vem kan förstå en sådan kärlek?

…7  Du är alltigenom skön, min vän, på dig finns ingen fläck.

Jesus, Guds lamm, var syndfri och han är Guds härlighet. Samtidigt beskriver det också brudgummens [Jesu] ord till den pånyttfödda människan som har tagit emot hans förlåtelse och är renad genom hans blod, en ny skapelse i Kristus Jesus, inför Gud.

Påskens offrande av lammet bars fram i templet och det brändes sedan upp utanför stadsporten. Samtidigt som det utfördes i templet i Jerusalem, uppfylldes alla förebilderna på Golgata utanför stadsporten (Hebr 13).

Moria berg
Templet låg på tempelplatsen som en gång hette Moria berg. Det var där Abraham skulle offra sin son Isak, liksom Gud offrade sin Son. Abraham gav berget namn och det finns flera betydelser av namnet Moria.

 • Berget där Herren utser /Herren utväljer.
  Jesus var utvald före världens skapelse (1Petr 1:20) och vi är utvalda i honom.
 • Berget där Herren förser eller utrustar
  Vi kan känna oss tomhänta men Herren förser och utrustar oss för det han har skapat oss att vara.
 • Berget där Herren låter sig ses
  Vi får lära känna Herren och hans vägar. Abraham fick en uppenbarelse om framtiden på Moria berg och Jesus sa: ”Abraham jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad” (Joh 8:56).

På kung Davids tid var samma plats en tröskplats, där vete och agnar skiljs åt [en “domsakt”], som  tillhörde jebuseen Ornan (1Krön 21:15). Då gick en dom över folket p g a Davids folkräkning som i det läget var en synd inför Gud – som att skryta med sin egen styrka, storhet och makt istället för att ge Gud äran. David fick sedan en uppenbarelse om att bygga ett altare just på den platsen, så att folket skonades.

2Krön 3:1  Salomo började bygga HERRENS hus i Jerusalem på Moria berg, där HERREN hade uppenbarat sig för hans fader David, på den plats som David hade ställt i ordning, jebusiten Ornans tröskplats. [Jesu kors (altare) gör skillnaden]

(Tillbaka till Höga visan) Brudgummen manar:

HV 4:8  Kom med mig från Libanon, min brud, kom med mig från Libanon. [som när Jesus sa: Kom och följ mig!”] Skåda ner från Amanas topp, från toppen av Senir och Hermon, från lejonens hålor, från leopardernas berg.

Bergen här beskriver de högsta bergen vid gränsen till Libanon, ett farligt område med vilddjur. Paulus skrev att han kämpade mot vilddjuren i Efesus och menade onda människor, drivna av Satan (1Kor 15:32), och han jämförs också med ett rovdjur.

1Petr 5:8 …Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9  Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

-Lämna världens lockelser som leder till ödeläggelse och död, och kom till Jesus! Han som är Uppståndelsen och livet! Ja, han är livets mening! Överlåt dig helt till honom! Kom till mig! Kom nära mig! säger Jesus. Med Jesus är du trygg även om du måste gå nere i dalen.

…När dagen blir sval och skuggorna flyr, vill jag gå bort till myrraberget, läste vi innan.
-Lev inte längre i lagens skugga utan lev i verkligheten Kristus, i Guds nåd och sanning och kärlek! (Kol 2:17)
-Gå inte in under falska apostlar och maktmänniskors skugga som vill styra ditt liv och ta dina pengar! (Jes 30:3)
-Gå inte in under slavok och falska gärningsläror! (Gal 5:1)
-Lev inte i (de hemliga) syndernas skugga! Fly det onda! Fly till Jesus! (Matt 4:16)

”Tidigt den första veckodagen” – kvinnorna uppfyllde säkerligen profetian utan att veta om det eller vara medvetna om det. De gick in i förberedda gärningar (Ef 2:10).

Förstlingen
Enligt judisk tradition gick översteprästen tidigt på morgonen till Kidrondalen. När första solstrålen kom fram bakom Oljeberget tog han ett strå /en kärve av vårskörden av korn i dalen för att skörda symboliskt. Det kallades förstlingsskörd. Den förde han till templet och viftade inför Herren enligt lagen:

3Mos 23:10  Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. 11  Den kärven skall han vifta inför HERRENS ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. [det sägs att han viftade som ett kors: ned och upp, från sida till sida]

Vi läser om den nya skapelsen och uppståndelsen.

1 Kor 15:20  Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de avsomnade
15:23  Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.

Bruden [Guds folk] väntar nu på Messias [Jesus] återkomst!

HV 2:17  När dagen blir sval och skuggorna flyr, kom då tillbaka, min älskade, lik en gasell eller en ung hjort på de kassiadoftande bergen. [När natten och mörkret råder… Kom snart tillbaka, Herre Jesus!]

Bether-bergen är det hebreiska namnet på de kassiadoftande bergen. Det betyder delning. En annan översättning är ”förbundsbergen” och annan “grovhuggen”. Åter andra översättare menar att bergen står för hinder – och att inga hinder kan stå i vägen för Gud. Berg kan också stå för Guds församlingar som har Jesus som Herre och Kung. Höga visan avslutas med orden:

HV 8:14  Skynda min vän! Var som en gasell eller en ung hjort på de kryddoftande bergen.

Om bergen tidigare stod för delning eller hinder beskrivs de nu som doftande. Det påminner om ropet som kommer från den Ande-fyllda bruden:

Upp 22:17  Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Uppståndelsen bekräftade och bevisade att..

 • Jesus var syndfri och därför kunde han bära våra synder och bli Medlaren
 • Jesus är Gud – sann Gud och sann människa

Jes 43:11  Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare. 12  Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger HERREN, och jag är Gud.

Hos 13:4  Jag är HERREN , din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.

Forts. från den tomma graven i Jerusalem:

Joh 20:11  Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. 12  Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas. [här beskrivs detsamma som nådastolen på arken med två keruber i var ände vända mot varandra – där hade Gud sagt att han skall uppenbara sig /uppenbara sin härlighet (2 Mos 30)] 13  Och de sade till henne: “Kvinna, varför gråter du?” Hon svarade: “De har tagit bort min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom.” 14  När hon hade sagt det, vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. 15  Jesus sade till henne: “Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?” Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: “Herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.” 16  Jesus sade till henne: “Maria.” Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: “Rabbuni” – det betyder lärare.

Det lär finnas tre olika grad av ordet och det är ett starkt uttryck som Maria använde.
Rab               = mästare, lärare (den enklaste i betydelse)
Rabbi            = min Mästare, min lärare
Rabbuni    = min store Mästare, den mest hedervärde av alla – Min Mästare och Herre!

17  Jesus sade till henne: “Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” 18  Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Lärjungarna hade flytt och övergivit Jesus… men han skäms inte för att kalla dem bröder och systrar.

Hebr 2:9  Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.
11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder..

Det var alltså en kvinna som Jesus hade befriat från 7 onda andar (“andeguider”/demoner) som blev det första vittnet om uppståndelsen!

Lukas berättar om två änglar som mötte kvinnorna vid graven och de orden tror jag att vi älskar allihop:

Luk 24:5  …Varför söker ni den levande bland de döda? 6  Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen.

En ny morgon och uppståndelse
Vandringen och livet med Jesus slutar aldrig i mörker och natt eller död. Det finns alltid en ljusning, alltid en utväg, alltid en morgonrodnad och en soluppgång.

Det kom en soluppgång på uppståndelsedagen och den kan också vara en andlig verklighet i våra hjärtan:

Mal 4:2  Men för er som fruktar mitt namn [Namnet är JESUS – gudsfruktan är viljan att älska och lyda Gud i ödmjukhet] skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. 3  Ni skall trampa ner de ogudaktiga, ty de skall vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot. [= alla tankar och planer som upphöjer människan och förkastar Jesus – kommer att raseras och komma på skam]

Den gammaltestamentliga profetian som Jesaja fick uttala gick i uppfyllelse och den går i uppfyllelse varje gång som en människa öppnar sitt hjärta och tar emot Jesus som sin personlige Frälsare (Jes 9:1-2).

Matt 4:16 – det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp.

-Lev inte i hopplöshet och mörker. Öppna ditt hjärta för Jesus!

2Kor 4:5  Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6  Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7  Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Påsken såg ut som ett nederlag men Jesus vann ”en överväldigande seger” både över synden, världen, döden och djävulen – allt det onda.

Det mörknar i världen… men för alla som tar emot Jesus och som väntar hans återkomst kommer en ny morgon, en soluppgång och en uppståndelse till evigt liv!

“Jag är uppståndelsen och livet”, sa Jesus. (Joh 11:25)

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Påskdagen-Uppståndelsedagen

Jesus är vår Mat

Mose hade blivit tillsagd på berget att göra ett tabernakel helt i enlighet med vad Gud visat honom. Själva Tabernaklet var uppdelat i två avdelningar av förlåten. Den var av linnematerial och färgat i 3 färger Blått – Purpur och Sharlakansrött. På själva tygstycket var invävt Keruber! Dessa Keruber var en slags änglar som vaktade porten tillbaka till Eden (1 Mos 3:24)

I den första delen som kallades det heliga såg man 3 föremål
1/Rökelsealtaret av guld.
2/Skådebrödsbordet med Hans ansiktesbröd.
3/Den 7 armade ljusstaken.

Bakom själva förlåten i det allra heligaste rummet fanns Vittnesbördets Ark. På denna ark satt vad man kallade Nådastolen. Judarna ansåg detta som Guds domstol på jorden. När Nådastolen sattes på arken fanns det inget höjdmått längre. Det är en bild på ett Gud vill regera genom Nåden. Upp till Himlen räcker din Nåd (Ps 57:11)

4 Mos 9:15  På den dag då tabernaklet sattes upp övertäckte molnskyn tabernaklet, vittnesbördets tält. Från kvällen till morgonen var den över tabernaklet och den såg ut som eld.

Förebilden skulle bli en verklighet i Jesus som slog upp sitt tabernakel bland oss.
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (Gk: Tabernaklade) bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.
Joh 1:17 Lagen (Förebilderna) gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Förebilderna som senare skulle uppenbaras i NT var nu gömt bakom täckelse. Nåden och Sanningen (ALETHEIA) borttagandet av Täckelsen skulle komma genom Jesus Kristus.

Lagen var NT gömt bakom ett täckelse genom Mose. Nåden och Sanningen (ALETHEIA)
Borttagandet av Täckelsen kom alltså genom Jesus Kristus. Låt oss först se när Mose sätter upp täckelset.

2 Mos 26:33 Du skall hänga upp förlåten i hakarna och föra dit vittnesbördets ark och ställa den innanför förlåten. Förlåten skall för er skilja det heliga från det allra heligaste. 34 Och du skall sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste.

När Jesus dör rivs Förlåten – Täckelset försvinner och Nåden och Sanningen uppenbaras.
Mar 15:37 Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38 Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.

När Jesus dör som den 2:e Adam så kan alla i den 1:e Adam få sina synder förlåtna och räknas som rättfärdiga få liv och gå in i den 2:a Adam. (Kristus)

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad (AVTÄCKT ) en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna,

Sanningen och den avtäckande realiteten är nu uppenbarad för den som Tror! Lagen och Profeternas hemlighet är uppenbarad för oss. Vilken Nåd att vi kan se detta?

HÖGSTA DOMSTOLEN

För en Jude är Gud den högsta domstolen! Så länge Förlåten eller Täckelsen som hängde där vittnar alltså om en fällande dom (SYNDEN)

Vet du hur högsta domstolen fungerar? När ett fall har dömts där blir fallet definitivt stängt. Det enda sättet att det skall kunna tas upp igen är att det kommit fram nya solklara bevis som leder till ett frikännande dom.

Förlåten rivs av Gud vid Jesu död! (Mk 15:37) Genom att göra detta vittnar Gud om att vårt fall har tagits upp på nytt igen. Han har fått en ny solklar bevisning i vårt fall som har lett till en friande dom. Denna rättfärdighet är evig och kan aldrig tas ifrån oss igen men vi måste tro på vad Jesus har gjort för oss.

Vittnesbördets Tabernakel
Vittnesbördets Ark med Nådastolen

Om man nu tittar ovanifrån på detta Tabernakel ser man att alla saker i det formar ett Kors. Blodet på detta Kors symboliserar alltså blodet på Nådastolen! Honom har Gud ställt fram som en Nådastol att tas emot genom tron. (Heb 3:25) Det var från denna Nådastol Gud skulle uppenbara sig i molnet ovanför Nådastolen (3 Mos 16:2)

Vad händer på förklaringsberget? Vi ser ett moln där Gud uppenbarar sig och talar!
Vi ser hur det finns en härlighet gömt bakom eller innanför Jesu Kropp! Gud vittnar om härligheten som skall komma när Jesus dör! (Utgång)

Molnet och Elden kom alltså över tabernaklet synligt för att Vittna! Men idag kommer Anden över ett annat Tabernakel för att vittna. Den som har tagit emot Jesus i sitt hjärta han har bildligt tagit emot Nådastolen därinne. Paulus säger att vi är:
1/ I Kristus Jesus och Kristus är i oss!
2/ Vi är hans Tempel och Anden bor i oss (1 Kor 3:16 + 1 Kor 6:19)
3/ Arken med Nådastolen bor därinne genom tron (Rom 3:23)

Kommer ni ihåg vad vi sa om Högsta Domstolen? Det krävs nya solklara bevis i fallet som leder till en friande dom om fallet ens skall öppnas igen. Genom tron på Guds Son kan du frimodigt träda fram igenom förlåten.

1 Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod (DÖD) kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. (OFFER) 21 Vi har en stor präst över Guds hus.

VILLKORLIG DOM

När jag kom till Gud hade jag gjort en massa saker och blev kallad till en Rättegång. Jag fick en massa böter men det stora var att jag blev villkorligt dömd till Rehabilitering. Jag skulle fortsätta min rehabilitering 1 år på Linneahuset.

Vad jag vill säga är att vi kan inte komma till Jesus och vilja bli frälsta för att sedan leva precis som jag vill. Nej detta här är en villkorlig dom men istället för 1 år gäller den hela livet eller tills Jesus kommer tillbaka igen.

Heb 6:11 Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

1/ Vi kan bli tröga i hjärtat och börja leva som vi vill
2/ Vi kan fortsätta på vägen i Tro

ATT TJÄNA GUD

Kallelse och tjänst i Kristi kropp beskrivs också i Rom 12. Men innan talet om Kristi kropp beskriver Paulus en viktig sak. Vi kan alltså inte gå in med något eget innanför förlåten.
1/ Lägga ner våra liv på Altaret.
2/ Sedan går vi genom förlåten på denna nya levande väg.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst.

Vad är det vi kommer att finna på andra sidan förlåten? Frihet och Vila!

Heb 4:10 Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

Den väg jag väljer är hur jag tänker!
För att komma in genom förlåten måste vi förnyas i sinnet! Vi kan ingenting ta med oss bakom förlåten av det som är mänsklig visdom.

Han står emot de “Högmodiga” (Jak 4:6)
Han öppnar för de “Ödmjuka” (Jak 4:6) Ger dem Nåd!

Det är de Ödmjukas väg och tankesätt som leder in genom förlåten!
EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Heb 4:10 Handlar om en Väg in i vilan och till hans gärningar
Ef 2: 10 Handlar om en Väg in till Guds gärningar
Heb 10:19 Vägen är ny och går in genom förlåten hans kött

För att kunna gå på en väg måste vi först ha blivit inspirerade av något. En väg är i bibeln tankesätt + handling! Paulus beskriver alltså en väg till Guds vilja i Rom 12:1-2.

1/Vi lägger ner våra Kroppar som ett offer (Rom 12:1)
2/Det är vår andliga tempeltjänst (Rom 12:1)
3/Då kommer vi förstå Guds vilja (Rom 12:2)
4/Akta er för höga tankar (Rom 12:3)
5/ Så skall alltså en lem i Kristi Kropp tänka (Rom 12:4-21)

När Paulus kommer till Korint kör han med samma väg! Här berömde man sig av människor och mänsklig visdom här. Vi kan alltså aldrig finna Guds vilja med detta tankesätt det är två helt skiljda vägar.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. 5 Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (NÅD)

Hur kom man ut ur Eden? Man åt av förbjudna Trädet!
Hur kommer vi in? Genom att Äta hans Kött och Blod (Offer)

Förlåten symboliserade Jesu offer (Heb 10:19) Så att börja gå på denna nya väg är alltså att inspireras av den mat Jesus ger oss. Att äta och att dricka har också med att sluta förbund att göra. Det är i NT att göra sig till ETT med Jesu tankar Han skriver dem på ditt hjärta,,,

Joh 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” 52 Judarna började då tvista med varandra och säga: “Hur kan han ge oss sitt kött att äta?” 53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.

Alla i Adam är redan dömda av Högsta Domstolen (GUD) och den stängda förlåten vittnar emot dem. Jesus dör för oss tror på honom öppnas förlåten för. Han får rätt att inspireras av Jesu offer genom Anden. I Jesus Kristus får du Andlig mat som vittnar för dig! Bara genom den Andliga maten kan vi finna Guds vilja för våra liv.

Det är ju underbart att Jesus Kristus är vår Herde!
Han leder mig på den rätta vägen (Ps 23:3)
På den vägen försvarar och bevarar han mig (Ps 23:4)
Mat finns dukat inför hans Ansikte (Ps 23:5)
Jag skall komma in och Bo i Herrens eviga Hus (Ps 23:6)

Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. (I OSS)

Luk 22:19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.

1 Kor 11:26 Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg!

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Jesus är vår Mat

Jordens undergång och den enda räddningen

Jordens undergång och den enda räddningen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 2019-03-24
Lyssna -HÄR- (Mp3)

Vi blir överösta med “klimattjat” (ursäkta med det är ganska tjatigt och obalanserat) om global uppvärmning, klimatförändringar och klimatångest. Det används främst för att driva igenom Agenda 2030 som innebär ett diktatoriskt globalt kontrollsamhälle i enhetens och fredens namn.

Samtidigt kan vi läsa om värre saker:
Dödlig 5G-teknik byggs ut i världen
”5G-teknik. Trots utbredd förnekelse är bevisen att radiofrekvent strålning är skadlig för livet redan överväldigande. …Om telekommunikationsindustrins planer för 5G-teknik kommer att uppfyllas, kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på Jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, till nivåer av radiofrekvent strålning som är tusentals gånger tätare än vad som finns idag, utan någon möjlighet att fly någonstans”.

”Jorden går mot sin undergång” hör vi nästan dagligen. Ja, utan tvekan är det så! Den här världen går mot sin undergång. (2Petr 3:7, 1Kor 7:31)

Jesus beskrev den sista tiden (Matt 24) med en mängd falska lärare och profeter, falska under och tecken, avfall/uppror, förföljelse, naturkatastrofer, matbrist och extremväder, en sista [global] vedermöda… och så Guds räddning, den enda räddningen:

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Upp 1:7  Se, han kommer med molnen [precis som när han for upp till himlen på molnskyn], och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Sol- och månförmörkelser är synliga tecken men också ett bildligt hebreiskt uttryck i GT när kungariken och makter störtas, exempelvis beskrivning om Babylon, Tyrus och Edom. Det är en dubbel bild, liksom solförmörkelsen när Jesus dog på Golgata.

Jes 50:3  Jag kläder himlen i mörker och ger den sorgdräkt att bära.

Jes 24:23  Då skall månen blygas och solen skämmas, [sammanhanget beskriver sjätte och sjunde sigillet: jordbävning, sol- och månförmörkelsen mm innan Jesus kommer i härlighet och uppryckandet sker] ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet. [det är över Oljeberget i Jerusalem som Jesus ska återvända, samma plats där han for upp till himlen].

Fortsättning i Matt 24:
31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar [det är änglarna som är ”de heliga” som han kommer med], och de skall samla hans utvalda [vilka är det? Det är alla frälsa, alla som tillhör Jesus – ordet står på många ställen i breven i NT och beskriver både judar och hednakristna] från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. [= Jesu andra ankomst ”parousia” /hans återkomst].
35  Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. [en bibelkomm. ”förvänta er snarare att himmel och jord förgår än mina ord, för de kommer aldrig att förgå”].

1Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Att fokusera på klimatet istället för på människors frälsning är inte sunt och att tala om för andra kristna vad de ska göra leder till lagiskhet.

Jag läste om en kristen organisation (God jord) som ska hjälpa kristna att vårda och värna skapelsen, att leva osjälviska liv, att förverkliga Guds vision för jorden… men inte ett ord om synd och skuld, omvändelse, överlåtelse och lydnad till Jesus och Guds Ande och Guds ord. Om du tar dig i kragen och gör som dom säger, då går du in på självrättfärdighetens och självgodhetens väg. Det är inte Guds väg.

Först ska vara först och rätt grund betyder allt.
Jesus sa inteGå ut och rädda miljön, rädda klimatet! Gå ut och gör goda gärningar!”

Matt 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! [uppdraget syftar på individer i alla folkslag- inte hela folk och nationer som en del falska apostlar påstår] Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Förutsättningen för en förändring och förvandling i lära, liv och levnadssätt är att vi först tar emot Jesu frälsning och (Rom 6:33) först söker Guds rike och hans rättfärdighet, alltså Guds vilja. Det är bara Jesus [Guds Son] som kan förändra våra hjärtan. Det räcker inte att besluta sig för att leva rätt eller leva för Gud, för det är bara Guds nåd [Guds kraft] som gör det möjligt – när vi lever i överlåtelse och helgelse, kan tilläggas. Före och efter den versen (Matt 6:33) står det:

Matt 6:31  Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32  Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
…34  Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Jesus sa också:
Joh 14:27  Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Vi kan lugnt säga: Grips inte av klimatångest och låt ingen lagiskhet oroa er!

Synd
Orsaken till jordens undergång är människans SYND. Synd är fiendskap, bortvändhet och uppror emot Gud. Det är att bryta Guds bud. Synd är ett sinnelag och handlingar som är i strid med Guds vilja. Synd är att inte tro på Jesus: den han är, hans verk och hans ord.

Jer 12:4  Hur länge skall landet sörja och gräset på marken förtorka, så att både fyrfotadjur och fåglar går under på grund av invånarnas ondska? De säger: “Han kan inte se vår framtid.”

Hos 4:2  Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. 3  Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.

Vårda skapelsen? Ja, men inte utan beroende av Guds ledning i ödmjukhet inför honom. Det är det som Livets träd handlar om. Att råda över skapelsen är inte det primära utan en konsekvens av ett rättfärdigt liv – ändå är det också Gud som har gett människan möjlighet till forskning, mediciner, en viss maktbalans osv. för annars hade vi troligen utplånat oss själva för länge sen.

Ords 3:5  Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.


Skapelsen tillhör Gud

För den som känner Jesus borde det vara självklart att se skapelsen som Guds egendom och ära Gud för allt han har skapat …men vårt uppdrag är framför allt att sprida Guds evangelium! Gud sörjer mer över all ondska som människor utför mot varandra och mot djuren än över klimatförändringar. Gud kommer själv att förvandla och förnya sin skapelse.

2Petr 3:13 Men nya [kainos = förnyad, samma men kvalitativt ny] himlar och en ny [kainos = förnyad, samma men kvalitativt ny] jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Gud har förutsagt att de flesta människor förkastar honom och därför kommer allt att gå under. Jorden vacklar, den ”slits ut” p g a människans synd.

Jes 24:3  Jorden blir helt utplundrad [baqaq = tom, töms, ödelagd, (avfall, skräp),] och fullständigt ödelagd [bazaz = plundra, förstöra, råna (destruktiv aktivitet)]. Ty HERREN har sagt detta. 4  Jorden sörjer [abal = klaga] och tynar bort [nabel = utplundras, vissna, försmäkta, förtvina, blekna, slitas ut, torka ut, dö, falla av], världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5  Jorden har blivit orenad [chaneph = oren och förorenad i moralisk mening, profanerad, korrupt] under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6  Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld…


Regnbåge över Oljeberget sedd från Maale Adumim

Guds eviga förbund:
1Mos 9:13  Min regnbåge sätter jag i skyn, [obs! Regnbågen tillhör Gud och ingen annan!] och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 14  När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn 15  skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv.

Har du sett reklamen på svt om att ”Rädda Moder jord”? Det är ingen tillfällighet. Gå in på New age-sidor så hittar du snart: ”Låt Moder jord bli helad”. Det är människan som tillber skapelsen [”Moder jord”] istället för Skaparen.

Rom 1:25  De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade [= Moder jord] i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. [Lögnen kom från ormen: ”ni blir som Gud” – alla är gudar, allt är gud, allt är ett]

Upp 14:7  Han (ängeln) sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”


Ockult enhet – Oneness

Här kommer en ”vetenskaplig artikel” från en kristen (en syster i Herren) med mina kommentarer emellan. Jag vill visa hur förföriskt och listigt new age-budskapet kan förmedlas. (Jag kan tillägga att vi fick påpeka för en frikyrkopastor en gång att texten som han hade citerat från talarstolen var hämtad från new age. Orden kanske lät bra men eftersom han inte var insatt i termerna, förstod han inte att meningen inte alls var kristen eller biblisk och då kan man lätt bli lurad).
Citat: “Forskare visar hur tacksamhet bokstavligen förändrar människans hjärta och molekylstruktur i hjärnan.”
Elvor: Problemet var det invävda förföriska new age-budskapet och jag måste reagera.
Citat: ”Sammantaget antyder denna typ av arbete att människans medvetenhet i allmänhet kan förändra hela världen.”
Elvor: “Ett nytt medvetandetillstånd/medvetandeupphöjande” …som ska förändra världen? Det är därför som man under många år har spridit och infiltrerat med meditation, yoga, mindfulness mm. Det är allmänt känt att också vetenskapen i stora delar är infiltrerad.
Citat: ”Vi är fundamentalt och djupt kopplade [förenade] med varandra och till själva planeten.”
Elvor: Källan är New age [Produced by Liquid Buddha studios]
Citat: ”Det andliga hjärtat – är på ett sätt som en smartphone, osynligt kopplar den oss till ett stort informationsnät. Det är genom en osynlig energi som hjärtat avger, som människor är djupt kopplade till allt levande. Hjärtats energi kopplar [förenar] oss bokstavligen med varandra.”
Elvor: Med andra ord säger man: Allt är ett [vi är ett med skapelsen, kosmos/Oneness /energin i kosmos som går genom hela skapelsen och enar allt], vilket de kallar “gud”. Detta är typiska New age-tankar. (På sajten finns öppen reklam för Mindfulness som kommer från buddhismen).

“Synd” finns inte enligt New age för ”alla är goda eller gudomliga innerst inne” men om synden nämns är det att vägra tro att vi alla är ett, att vi alla kan förändra världen genom ett nytt medvetandetillstånd. Synd i New age är division [delning]. Det är att vägra oneness – att vägra erkänna att alla är gudar eller gudomliga, att gud är i alla och alla är goda innerst inne och istället påstå att en del är frälsta och andra inte… att det bara finns en Frälsare och Herre: Medlaren Jesus, Guds Son. Det vill man inte höra.

Citat av K–G Severin från ett (gammalt) band på LO som en person la ut på Fb: ”Du är en ny skapelse i Din ande. Du är vad Gud är. Jag är Gud. Sådan Han är, äro också vi i den här världen. Detta är uppenbarelsekunskap. Att Din egen ande – Du själv – är helt uppfylld med gudomlig natur. Du är som en stålman på insidan. Där Du går, där går Gud. Sådan Han är, äro också vi i den här världen.”

Har han ändrat och tagit avstånd från det här offentligt? Detta är grunden för Herraväldesteologin som är gnosticism och och leder till new age-budskapet ”vi är gudar”, “Vi ska ta herravälde (Dominion) och styra över alla samhällets 7 berg”, säger man.


En falsk väckelse

Citat från New Wine Sverige på Facebook:
“En till röst på ledarkonferensen i Malmö är Kjell-Axel Johansson. Han har varit en man som varit på rätt plats i rätt tid för att öppna dörrar för New Wine, Willow Creek och Alpha i Sverige.
Elvor: Medan Bibeln uppmanar oss att rensa ut surdeg och falska läror, finns det andra som omhuldar och sprider den)
…I hans nyutgivna bok God and the Spiritual Tsunami beskriver Kjell-Axel hur Gud påtagligt är verksam idag. EN metaforisk, kulturell, politisk & religiös tsunanim är på väg och när den kommer i full kraft kommer den vända den värld som vi känner den uppochned…
Elvor: Läs den profetiska drömmen om
en Tsunami som jag fick 2009 -HÄR- Tsunamin är  en ockult våg, villfarelsens andemakt, inte Guds Andens verk. Om de tror att det är Guds verk är de bedragna. (2Tess 2)
…Kjell-Axels utgångspunkt för boken och för hans undervisning hos oss kommer vara: Det finns en Gud. Trosfrågan är en moralisk fråga inte en intellektuell. Gud skapade människan utifrån sin godhet som Hans representanter på Jorden. Då Gud är god och Hans natur är generositet – då blir essensen av synd att tvivla på Guds godhet och att vi fjärmar oss från honom. Och så mycket mer.”

New Wine låter väldigt likt New age-budskapet fast i kristen förklädnad.

Jag skrev en kommentar om New Wine på vår Nyhetssida härom dagen:
New wine är inget annat än den falska Nyapostoliska reformationen (NAR) som startade genom C Peter Wagner med förespråkare som John Wimber, Rodney Howard Brown [”bartendern” som bjuder på ”det nya vinet/new wine”, dvs. ockult andlighet], John Arnott, Kansas-city ”profeterna” och Emerging Church-pastorer, Bill Johnson och en mängd andra maktlystna och penningkära s k apostlar som förespråkar Dominion [Herraväldesteologi, med Kenneth Copeland som en av de mest kända inom trosrörelsen] och Kingdom now [en maktfullkomlig kyrka som ska ”kristna” världen och utbreda ”Guds rike” så att Jesus kan komma tillbaka]. New wine har öppnat för new age-andlighet och blandar detta med biblisk undervisning. Många har öppnat för falska under och tecken, hysteriska skratt (se videon när RH Brown ”predikar” om helvetet och hela församlingen skrattar hysteriskt) spådomsandar, djurläten (!) och andra ockulta manifestationer. New wines apostlar vill ta makt över kyrkor, städer, nationer och hela världen [de 7 bergen]. De säger att kyrkan inte kan slutföra sitt uppdrag förrän dessa apostlar har intagit sin position (överst i pyramiden som är deras maktstruktur) – och de kan utge sig för att vara ödmjuka men bara på ytan. En annan falang är Rick Warren och Bill Hybels koncept som bidrar med sina företagsmodeller. Det de har gemensamt är att de allihop är på väg till den stora världskyrkan under påven – skökan Babylon i Uppenbarelseboken.
Matt 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [den smorde, Kristus, ”vi är alla Kristus”, ”vi är alla gudar”], och de skall leda många vilse.
Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Matt 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Tillägg: En villolära eller oren andlighet försvinner inte med tiden. Den måste bekännas och avvisas och det kräver också tydlighet och avståndstagande från sådana rörelser och nätverk.

Jag vill påminna om något som jag tog upp i undervisningen Ändens tid, första gången i Malmbäck 2010. Det gäller tolkning om det 4:e Inseglet och den gröna hästen. Av de 7 sigillen innehåller de 4 första olika hästar (Upp 6). Vad hästarna är får vi svar på i Sakarja bok, där Sakarja såg en liknande syn.

Sak 6:5  Ängeln svarade mig: “Det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens Herre.

Hästarna är vindar eller (ande)krafter som gör att vilddjuren [världsmakterna] reser sig upp (Dan 7:2-3).


De fyra första sigillen

Grön häst – Globalism
Vi brukade föra fram Irving Baxters tolkning att det är 4 ismer, där den gröna hästen står för Islam(ism). Här valde jag en egen tolkning, nämligen Globalism /NWO som öppnar upp för islam och islamism (kaos som ett maktmedel). Begreppet Agenda 21 /Agenda 2030 var inte känt då men handlingsplanen fanns. För mig var det grundtextens ord som utgjorde mitt val och idag är jag ännu mer övertygad.

Upp 6:7  När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” 8  Och jag såg, och se: en gulblek [chloros] häst. Och han som satt på den hette Döden [thanatos], och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd [ett allmänt ord om vapen] och med svält [hungersnöd, matbrist] och med pest [död, sjukdomar] och genom jordens vilda djur. [i roten finns betydelsen snara, bakterie – vilddjur kan stå för en ond och brutal människa eller världsmakt = dessa konsekvenser drabbar en fjärdedel – samma straffdomar som i Hes 14]

Grön [blekgul] häst: chloros betyder grön och är samma ord som klorofyll som gör att växterna blir gröna. På några andra ställen översätts chloros “grön”.

Mark 6:39  (1917 års översättn) Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned i gröna [chloros] gräset.

Jag tog upp The Global Green revolution, Den Gröna Revolutionen/Religionen och Gaias tidsålder:

Citat: ”Målen är att alla världens religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning [Kristusmedvetande] som erkänner Gaia [= Moder jord (jordens gudinna i grekisk mytologi)] som den sanna källan av liv och andlighet, och är det enda relevanta föremålet för dyrkan”
Gaia transformation är detsamma som “upplysningen”, kundaliniresning, ”awaken within”. Här kan nämnas Club of Rome (Romklubben).

Club of Rome eller The first global revolution. Den beskrivs som en global tankesmedja som behandlar internationella politiska frågor. De strävar efter en global överstatlighet med världsregering som mål och är emot demokrati.
James Lovelock: “Jorden, hon Gaia – Moder jord – är källan till evigt liv och lever nu; hon födde fram mänskligheten och vi är del av henne.”


Ockult andlighet – new age

The GaiaMind Project:
Eftersom vi tror att jorden är levande, och vi är en del av den, bekräftar vi också den store Anden i Oneness, som finns i hjärtat av alla världens stora andliga traditioner. Vad som är viktigast kanske inte är vad vi tror, men vad vi finner att vi alla delar, när vi lägger våra tankar åt sidan för att gå in i meditation och bön tillsammans (kontemplativ bön, djupmeditation). Tänk dig att människor över hela världen delar en stund av meditation och bön, ett ögonblick av enhetligt globalt medvetandet, när människor från världens många olika andliga traditioner samtidigt fokusera på vår sammanlänkade relation med Gaia – den levande jorden”

Från en ockult (new age) sida: Transformation: Fördjupa ditt sinne, din kropp och själsförbindelse [spirit conection] och utveckla ditt medvetande med Gaia.

Ett nytt medvetandetillstånd är den ockulta upplevelsen, “upplysningen” eller kundalini – uppvaknande, upplevelsen att allt är ett.
Detta är panteism och panenteism = ”allt är gud och gud är i allt = alla är gudar”. 

Det där tog jag alltså upp i Ändens tid 2010. För ett par veckor sedan blev jag påmind när jag läste något av Warren Smith, en underbar kristen och f d new age-are. Han säger att grön är New age:s färg. Det representerar extrem miljöaktivism och dyrkan av jorden som identifieras med hedendom och häxkraft. Han tar också upp Gaia-tron:

The Green movement (Den gröna rörelsen):
Gaya är tillbedjan av jorden /skapelsen och hjärtat av den globala gröna Agendan.
Gaya-filosofin är tron att mänskligheten kan rädda ”Moder jord” genom att inse sin enhet med henne = Oneness (kundalini-kraften, ormkraften).
Den Globala Gröna Agendan = New age och det finns begrepp som “grön häxkraft, den gröna överenskommelsen, den grön-hornade guden av Wicca, den gröna imamen mm…


New age-inspirerad parafras

Warren Smith tar också upp citat från den new age-inspirerade bibelparafrasen The Message. Exempel:

Svenska Folkbibeln:
Rom 15:13  Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

The Message:
Rom 15:13 Oh! Må det gröna hoppets Gud [the God of green hope] fylla er med glädje…

The Message har ett typiskt new age-språk.
Warren Smith förklarar: ”New age-Kristus kommer att ställa allt till rätta genom att lära alla Oneness-läran: att Gud är i alla och i hela skapelsen och i alla religioner, en ny världsreligion …”kristus kommer att föra samman alla religioner …(Bibelns) Jesus var bara en av 12 mästare som ska hjälpa New age-Kristus att göra sitt jobb = Jesus är inte Herre eller Kristus. Han är en Mästare …du kan bekänna dig till vilken religion du vill eller ingen alls – bara du bekänner att vi alla är ett, för gud är i alla och i allt.
The Message kallar Jesus ”Mästare” – men aldrig Herre (eng. Lord)”.(!)
(slut på citat av Warren Smith)

Vi läste att Döden är ryttaren på den gröna hästen och helvetet följde (Upp 6). Detsamma beskrivs i Jesaja bok om antikrists ande.

Jes 28:15  Ni säger: “Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket [= helvetet]. När gisslet far fram som en översvämmande flod, [= Guds straffdomar eller tsunami] skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.” [Lögnen en tillflykt? ”Inget kan drabba oss.. för vi är alla gudar, allt är gud, vi är Kristus…”]

Tidigare i kapitlet (Jes 28) beskrivs ledare som är andligt berusade, druckna. De kallas ”bespottare”, liksom i 2 Petr 3:3 och de är andligt blinda. Dessa ger inte rum för sanningen [Guds ord] utan sätter tro till lögnen /lögnläror. Man sluter förbund med synden [döden] och har därför ingen kraft att stå emot ”den översvämmande floden” [tsunamin?], som jag tror är ”villfarelsens makt” – en moralisk kollaps och ändetidens falska världsreligion och den ockulta enhetsupplevelsen, “ett högre medvetandetillstånd”.
Guds profeter [Jesaja här] hade varnat för syndens konsekvenser men man gömde sig bakom lögner, inbillningar, falska läror.  Det var samma andemakter då som nu, för djävulen är densamme, lögnen är densamma och andemakterna är desamma. Villfarelsens makt är stark men laglöshetens hemlighet är avslöjad.


Guds evangelium

Räddningen – Guds räddning
Jes 28: 16  Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. [här har vi den rätta grunden, den enda hållbara grunden!] Den som tror på den behöver inte fly. 17  Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet [korsets tecken]. Hagel skall slå ner lögnens tillflykt, vatten skall skölja bort gömstället. 18  Ert förbund med döden skall upplösas, ert fördrag med dödsriket skall inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall ni bli nertrampade av det.

Hag 2:23 Jag skall omstörta kungatroner och göra hednarikenas makt om intet. Jag skall välta omkull vagnarna och dem som kör dem, och hästarna med sina ryttare skall störta. Den ene skall falla för den andres svärd.

Med andra ord: Ingenting av det som människor litat på kommer att bestå men det finns en trygg och säker plats i Jesus Kristus/Messias – den enda räddningen och hela världens Frälsare:

Rom 9:33  så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. [de som förkastade och de som förkastar Jesus, Guds Messias] Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.

Och vi ska veta att det finns hjälp. Det finns förlåtelse och befrielse i Jesu Kristi blod, i hans försoning – hans död och hans uppståndelse. Allt är färdigt och det finns hjälp för den som har varit eller är i mörker, för den som har varit i detta. Det finns befrielse och omedelbar förlåtelse för den som vänder sig till Jesus. Det måste vi också ha med för det är budskapet som vi får förmedla till människor för att rädda dem.

Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Jordens undergång och den enda räddningen

Kvarlevan som känner sin Gud 5

Dan 11:32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

Jag sa förra gången i del 4 att sedan 2001 och Twin Towers 2001 trädde många av de stora New Age profeterna fram och menade att nu måste vi ha en ny väg eftersom den gamla vägen inte fungerar.

< Det nya sättet att tänka och handla = New Age
< Det gamla sättet att tänka och att handla =  Kristendom

Det märkliga är ju att Påven i Rom fortfarande är populär i de här kretsarna. Hur kan det komma sig att inte  massorna hatar Vatikanen? Påven vill nämligen ha en ny världsordning! Skulle tro att han är planerad att ha en viktig position i den.

Många världsledare och frimurare uttalade sig alltså i enlighet med New Age profeterna. Man sa Fred på jorden kan bara uppnås genom en ny Världsordning! Men den är inte ny utan härstammar från det gamla Babylon. Jag tror att det är upproret beskrivet i Ps 2 och kommer att tända upp Guds vrede. (Ps 2 + Upp 18:4 + 1 Tess 5)

Bibeln säger att Israels historia skall hjälpa oss förstå händelserna i ändens tid. (1 Kor 10)
När de inte ville vandra i sanningen kom konsekvenser (5 Mos 28:15-67) Samma sak kommer drabba oss också. (2 Tess 2)

Därför är det viktigt att vi förstår hur läget såg ut innan Babylons soldater kom in över Juda (586 f.kr) Först och främst tror jag att det är viktigt att vi kan identifiera oss med profeterna som hörde Guds röst då. (Jak 5:19 (Upp 10:7) den som hör vad Anden säger kommer att få se den profetiska klockan.

Jeremia hade fått Ljus: Han kände Guds Vägar! Jeremia visste att innan domen kommer Falska Profeter! Exakt vad Jesus och Apostlarna sa: (5 Mos 13 + 2 Petrus 2:1-2 Mt 24)

Jer 4:10 Men jag sade: O, Herre, HERRE, hur svårt bedrog du inte detta folk och Jerusalem när du sade: “Det skall gå er väl.” (SHALOM) Svärdet (Heb. YXAN) är ju nära att ta våra liv! (SJÄL)

Det är helt klart de falska profeternas budskap! Men Gud låg bakom för att testa dem! Känner vi igen det här från Jesu undervisning om Yxan och Träden som inte bär frukt?  Jeremia visste alltså Guds handlande gör vi det? Jesus säger ju själv att exakt samma sak kommer att ske med oss!

Gud kommer att sända dem för att testa sitt folk! Både i Mt 24 och Matt 7 kan vi se samma mönster!
1/ Det står att vi skall ta oss tillvara för dem (Mt 7)
2/ Vi skall känna igen dem av deras frukt (Mt 7)
3/ Dessa träd skall huggas ner av yxan (Mt 7)

Paulus säger att man skall sluta att lyssna till Herren. Då kommer man automatiskt att få lyssna till  “onda andars läror” (Demoniska) själva roten till ordet Demon gk: Daio: To Distribute Fortunes! De skall alltså ha ett budskap av Shalom – Helande – Framgång! Eller i Karismatiska Kretsar: Det kommer ingen dom utan en jätteväckelse!

Det var tre huvudprofeter som profeterade om domen över Juda Rike!
Jesaja
Jeremia
Hesekiel

Varje gång Israel kom in i tider av avfall var det en viss Baal som hade huvudrollen. Denna Baal var kungen i Babylon och symboliserar alltid Satans plan att kopiera Guds plan. I NT är det här ingen annan än “Den Laglöse” eller “Antikrist” (Jes 14) Baal är samme som den Nimrod som var den förste Kungen i Babel. Man är ganska säker på att man trodde att Nimrod var den utlovade frälsaren Gud lovat (1 Mos 3:15) Det budskapet hade ju människan med sig från Eden!

Man kan spåra allting tillbaka till det gamla Babel. De som studerat det här finner att detta budskap har vandrat runt Jorden. Nimrod (Baal) var gift med Semiramis som fick namnet Himmelens Drottning. Nimrod dog men Semiramis fick ett barn vid namn Tammus som hon sade var Nimrod (Baal)  inkarnerad. (Moder – Barnkulten föds)

Himmelens Drottning skall alltså föda fram ett inkarnerat barn som skall frälsa Jorden. Här ser vi Satans falska 3 enighet:
1/ Nimrod (Baal) = Fadern
2/ Semiramis = Himmelens Drottning (Anden)
3/ Tammus = Guds Son

På ovanstående lögn är alltså hela New Age rörelsen byggd! Hela den rörelsen säger att den skall föda fram en son som skall styra välden. Detta skall ske vid något som de kallar för en Kosmisk Pingst och kommer att ske innan Gud skall föda fram sina barn (Rom 8:23) Himlens Drottning (Antikrists ande) skall alltså föda fram en “Corporate Christ” en slags inkarnerad Tammus (Perfekted by Fire)

Det här är Satans Plan och denna födelse är själva “Klimax”. Det är hit alla falska eldar och Kundaliniupplevelser kommer att leda fram till. Det kommer att visa sig att både Latter Rain och New Age och Vatikanen väntar på en sista andeutgjutelse från “Himmelens Drottning” – Det är just det som 2 Tess 2 beskriver!

Jag har ju flera gånger berättat att Herren gav mig en dröm där en stark lampa kom ner från himlen Herren sa: Jag skall visa er varifrån de kommer! Vi måste alla vandra i det profetiska ljuset för vi är ju alla Ljusets Barn. (2 Petr 1:19) För att beskriva den kort: Massor av små huggormar föddes fram tills allt nådde sitt klimax i en jättestor sista födelse. Det som kom ut då växte upp till en jättedrake med röda ögon och 2 Huvuden! Irwin Baxter säger att två huvuden betyder ett rikes uppgång och fall genom historien. Det innebär alltså att det gamla Babylons lögn kommer att upprepas en sista gång. Sedan sa Herren: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd!

Mysteriet Babylon som nu föder sitt barn kommer tro att de är Kristus på Jorden! De kommer att tro att vi är Antikrist! Som jag sa förra gången de kommer att tro att de kan upprätta Gud Rike på Jorden och återställa den i ursprungligt skick.

Himmelens Drottning (Antikrists ande) skall föda fram en “Corporate Christ”(Perfekted by Fire) (Kundalini)

Där man kallar ner falsk eld över folk vad har man för teologi?
1/ Anden skall föda fram en armé som kallas Manifested Sons of God
2/ Upprätta Guds Rike på Jorden innan Jesus kommer
3/ Eftersom de föds fram innan Jesus kommer måste det vara en Lögn (Rom 8:23)

Vad symboliserar röd färg i bibeln?
1/ Vår synd är blodrött (Jes 1:1)
2/ Den färgen symboliserar Babels Krigare och andlig otukt (Hes 23:14-17) De första följde ju Nimrod för att bygga upp Guds Rike här på Jorden. Det här stämmer ju exakt med “förödelsens styggelse”

Dan 11:31 Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Jesus själv pekar på Juda när han säger samma sak!

Mat 24:13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. 15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen.

Om det kommer en stark ockult andeutgjutelse som skall kopiera Jesu Tillkommelse! Vart någonstans tror ni centrum på den kommer att vara? JERUSALEM!

Idag tycks Gud tala väldigt starkt till sitt folk för att varna och vägleda dem. Detta hände Juris en vän till oss bara för några veckor sedan. Han fick en stark upplevelse från Guds Ande som bara bekräftar vad vi nu varnar för.

Det hela börjar med att han hade fått en missionstidning från Livets Ord i brevlådan. Han lade sig ner för att kolla igenom den då han plötsligt får se en syn från Gud. Han fick se en massa hästar och röda ryttare komma emot honom i anden. Plötsligt liksom stannade de framför honom de kunde inte komma åt honom. Det var liksom en vit linje runt alltihop. Han upplevde att det betydde att det skulle till det yttre se ut som om det var från Gud.

Han upplevde samtidigt att han skulle beställa 3 stycken böcker från Livets Ord för att se vad de lär.
1/ Joel Osteen
2/ Kenneth Hagin
3/ Yongi Cho

Samtliga undervisar ett Gnostiskt evangelium! Vi har vid pånyttfödelsen blivit Kristus på Jorden. Hagin säger att vi skall nu upprätta jorden igen det är vårt Mandat. Vart kommer det här tankesättet ifrån? Är det inte Baal? Satans Plan att kopiera Guds Plan?

Är det inte märkligt att alla som har den här teologin talar mycket om en Kraft som de upplever som en stark energi och som en eld? Denna falska säd som skall födas fram skall ju liknas vid Tammus (Perfekted by Fire)

Baal – Semiramis – Tammus är alltså mysteriet Babylon som skall uppenbaras för Guds Barn som lever strax innan Jesu tillkommelse. Semiramis är en bild av Himlens drottning och samtidigt en bild av antikrists ande. Hon ses ofta med 12 stjärnor runt sitt huvud? Vad menas nu med detta? Det är en bild på den ockulta Zodiaken Babylonierna delade upp hela himlen i.

Håll i er nu men den här Kvinnan – Himlens Drottning menar man kunde förena himmel med Jord. Härav kommer det Ockulta uttrycket: As Above so Below. Titta noga på den här bilden under ser du vad konstiga stjärnorna ser ut? Det är ett budskap om hur EU skall bygga upp Babylon igen! I det här ligger ett Antikristligt budskap! Samma budskap som New Age profeterna sa efter 11 September 2001: Bort med det gamla tankesättet (Jesus Kristus) och in med det nya tankesättet (New Age)

Bilden överst är EU byggnaden i Strasbourg med en byggkran på. Det här är givetvis medvetet för det pekar på den Ockulta Get symbolen Baphomet. På större bilder av denna Baphomet kan du se att han pekar både neråt på Jorden samtidigt som uppåt mot Himlen. Budskapet “As Above So Below ” (Se Herrens bön i The Message) Det är alltså en bild på den planerade världsreligionen New Age – Pantheism! Där Påven är den falske Profeten!

Gnostikerna på Paulus tid menade alltså att Jesu död förenade Himlen o Jorden. Katolska kyrkan offrar Jesus gång på gång och förenar Himlen med Jorden. Men den som gör det i Rom är ju en Kvinna vars son kallas för den Eukaristiske Jesus. Himlens Drottning är alltså en bild på anden i den här Kopian.Du kan ofta se en låga som brinner i bilder på Himlens Drottning (Maria)

Barnet är ju egentligen inget barn utan Kristus som en Kraft Inkarnerad i oss. I New Age kallas det för “Kristus – medvetande”.

De Gnostiska tankarna hade redan kommit in i Korint!
2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva (SOM KRISTUS) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Frimurare och New Agare fullkomligt älskar symboler de tror att det är kraft i dem. Ju mer de anstränger sig med sina symboler ju mer varnad blir Guds folk. Ja det vill säga de som fått del av det sanna profetiska ljuset (2 Petr 1:19)

Bakom bilden med EU och Babelsbygget och de Ockulta stjärnorna finns alltså exakt samma budskap som Baphomet. Hans budskap är klart och tydligt: AS ABOVE SO BELOW!

I Kundalini Yoga som brukar upplevas som en kraft av brinnande eld är “Above” en stark kraft som kan matchas med personen “Below”. So Above kan kontrollera Belovs kraft. Tanken är att kraften från ovan måste synkroniseras till rätt frekvens eller rätt vibrationer med den människan på Jorden (Below)

Tror ni det var en slump att Todd Bentley som gick omkring i Lakeland och skrek: Fire och människor föll och skakade sa att det var en kvinnlig budbärare (EMMA) bakom anden som förlöstes. Han profeterade även om: Manifested sons of God! (Corporate Christ)

Ray Yungen: Grunderna till New Age tankarna handlar om att allt både synligt och osynligt är energi små små partiklar av vibrerande energi för dem är allt energi. Det är denna energi som de tror är Gud och därför är ju allt Gud. Och eftersom vi är en del av denna vibrerande Guds energi så måste ju vi också vara Gud. Gud ses inte som en Person som sitter uppe i Himlen nej Gud är universum.

Jag skall nu repetera från början så det blir helt klart! Tornen rasade New Age ledarna kliver fram budskapet: Den gamla vägen fungerade inte ! Nu skall vi ha en ny väg! Den gamla grunden slänger vi bort nu bygger vi ett nytt hus enligt en ny ordning. Gud är i allt och alla! AS ABOVE SO BELOW!

Först såg vi alltså ett hus som höll på att byggas!  Vi såg ockulta stjärnor! Men du skulle precis lika gärna ha satt en pyramid med ett allseende öga på toppen. Budskapet är exakt samma “AS ABOVE SO BELOW “.  Det allseende ögat är en viktig symbol och den pekar på Moder – Barnkulten i Babylon. ISIS (HIMLENS DROTTNING) – HORUS eller RA (BARNET) Dessa symboler av Ögat fanns överallt i de gamla Egyptiska avgudatemplen.

Även Nazitysklands symbol Swastikan symboliserar: As Above so Below! Men som jag sa förut Gud visar sitt folk vad som håller på att ske. Kommer ni ihåg att den ockulta treenigheten i Babylon bestod av:
Nimrod (Baal)(Fadern)
Semiramis (Himlens Drottning)(Anden)
Tammus (Barnet)(Sonen)

Sak 4 kan vi se samma bild som Johannes får se i Uppenbarelseboken! Kristus och hans församling! Det är ju tydligt Guds Hus som där skall byggas upp! De skall få olja och Ljus genom sanningens Ande!

Sak 5:1-4 Synen  handlar om en utrensning som skall ske en dom över Guds Hus!

Sak 5: Där får vi se en Kvinna som sitter i en korg (EFAMÅTT) med Lock (HEMLIGHETEN) De (Avfallna) de som rensas ut skall bygga ett hus åt henne i Sinears land. Där skall hon sättas ner! Vet du vad ordet Sinear betyder? Platsen där väktaren somnat!

Himmelens Drottning!
Sak 5:6 “Vad är det?” frågade jag. “Det är en sädeskorg” (Efa = Fullhet) svarade han och tillade: “Så förhåller det sig med dem i hela landet.” (Hela Jorden)

Zec 5:6 And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. He said moreover, This is their resemblance through all the earth.

Detta kan översättas:
Detta är deras öga över hela Världen!
Detta är deras “Tankesätt” över hela Världen!
Detta är deras “Symbol”

WOW ! Ögat eller Baphomet eller Kraften i Kundalini Yoga! AS ABOVE SO BELOW! Det är alltså exakt samma sak! När detta sker kommer man tro att det är Jesu Tillkommelse! Påven vill ha hem de separerade bröderna men jag tror han menar alla religioner. Barbara Marx Hubbard’s kristus sa till henne.

Ni har kommit hem till mig. Brödet och Vinet håller i sig den sanna substansen av min nya kropp. Nyckeln för er just nu är att varje dag inandas djupt i en ”födsloupplevelse” av min uppståndelsekropp. Ta sedan nattvarden (eukaristin) och upplev hur min kropp förvandlar er kropp. Gör allt detta i en förberedelse för den stora Planetariska födelsen som kommer att bli introducerad genom denna upplevelse som mina nya lärjungar i kristus kommer att ge dessa som arbetar tillsammans för en ny Planetarisk pingst som kommer att ske då ande blir utgjuten över allt folk. Detta är syftet med er mission på jorden.

I Filmen “Passion for Christ” finns det så många gömda Bayloniska symboler att det kan knappast vara en slump. Särskilt de symboler som pekar på “So Above So Below” det Ockulta Ögat och den Babyloniska falska treenigheten.

Vi kommer alltså få se klimax i Baal (Satans Plan) födas fram av Himmelens Drottning (Corporate Christ) strax innan Jesu tillkommelse (Då Guds Barn förvandlas) Låt mig få citera ur en bok av en falsk Latter Rain profet vid namn Francis Frangepane.

När Kristi ande kommer i den fysiska världen så måste han först gå in i en fysisk kropp. När Kristus först gick in i vår värld som ett barn så var det Maria som Gud valde att föda Kristus. Marias liv symboliserade de kvalitéer som kyrkan måste ha för att vandra i Kristi fullhet. Gud förbereder oss precis som han gjorde med Maria för att föda fram hans sons tjänst. Och nu i den andliga livmodern i jungfrukyrkan så växer Kristus i sitt syfte och väntar på mognad för att bli helt klar att födas fram i kraft i Guds tid. Jag säger er att jungfrun är i ”födslovånda” klar att föda Upp 12:1 Ja satan skakar och himlen står i förundran för jag säger er att jungfrun är havande med ett barn. INNAN JESUS KOMMER TILLBAKA så skall den sista jungfrun kyrkan bli havande med Guds löften. Ut ur denna födslovånda skall Kristi kropp födas fram upprest till samma nivå som huvudet – Herren Jesus Kristus. Corporately manifesterad i helighet kraft och kärlek ja Kristi brud skall resa sig upp. (Francis Frangipane, ‘In the Presence of God” Now Wine Press, 1994. Chapter: The Virgin Shall Be With Child)

Ledarna i Betel Church är medförfattare till en bok som heter: “The Physics of Heaven.”
Vad blir nästa stora händelse från Guds sida? Kom ihåg att Bill Johnson skrivit en bok innan som heter Heaven Invading Earth  


Alla håller de med om att nästa steg från Guds sida kommer att bli samma “Vibrations nivå” (Frekvens) som de har funnit redan i New Age. Han menar även att New Age har snott hemligheter och fördolda ting som som tillhör Kristenheten. Men många anser dessa ting totalt värdelösa men nu är det tid att omvärdera.

Här en Video från Andrew Stroem
New Age, Kundalini, Yoga, & Astral Projection In The Church. Yoga & Meditation Spiritually Dangerous

Vi kommer inte ifrån att många stora ledare talar nu samma språk och åker till Rom för att visa upp sig. På något sätt förstår vi att det ligger dold agenda bakom och Vatikanen är indragen i en process att förena världen och göra den klar för en världsreligion.

Men vänta nu Shiva och ett öppet Öga! Nu kommer vi till Indiska Gurus och kraftöverföring. Detta kallas för Shaktipat och skall öppna ditt medvetande (Öga) Detta har med “Kundalini Awakening” att göra! Ni hörde ju själva vad Betel Church säger:
Alla håller de med om att nästa steg från Guds sida kommer att bli samma “Vibrations nivå” (Frekvens) som de har funnit redan i New Age. Han menar även att New Age har snott hemligheter och fördolda ting som tillhör Kristenheten. Men många anser dessa ting totalt värdelösa men nu är det tid att omvärdera.

I Kundalini Yoga så är “Above” en stark kraft som kan matchas med personen “Below”. So “Abow” kan kontrollera människan Belows  kraft. Tanken är att kraften från ovan måste synkroniseras till rätt frekvens med den människan på Jorden (Below) Om det görs rätt blir det bra för människan Below. Om det görs fel blir det ont för människan Below.

Om man nu skall bedra någon så sätter man:
> Riket (Above)
> Jorden (Below)
Mat 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
Message Bible: Matt 6:10 Set the world right; Do what’s best as above, so below

Att en gud bokstavligen bygger  upp ett rike på Jorden är en nyckel för enhet mellan många religiösa grupperingar både kristna och icke kristna. Vi kan se att vi behöver bara förändra den traditionella teologin lite så får vi en ny. Men som sagt var den teologin är inte ny utan härstammar från Babylon. Där Nimrod trodde han var löftet kvinnan fick om barnet som skulle födas som skulle rädda mänskligheten.

Låt mig avsluta med en person med i nya Babylons – Apostla – Profetnätverk vid namn – Ryan Whyatt. Jämför det han säger här med Herrens varning till Juris om Babylons soldater. (Antikrist)

Ryan Wyatt: I flera hundra år har profetiska budskap gått ut att Gud skall resa upp en generation av andliga krigare. Dessa skall bygga upp Guds Rike runt hela Jorden och skörda den jätteskörd som kommer i ändens tid.

Jag är intresserad av att bidra till att Guds Härlighet skall få en boning på Jorden. Detta kallas “Guds Riket” – Det är alltså ingen rörelse vi skapar. Jesus kom inte för att upprätta en annan världsreligion på Jorden. Jesus kom för att “Återupprätta” Himmelriket på denna Jord. Jesus kom för att återkoppla Jorden med Himlen. Han kom för att återupprätta sin närvaro och sin atmosfär här och för att hans himmelska makt och auktoritet skall råda här på Jorden.

Hur börjar nu detta? Jo NAR säger att det handlar om upprättelsen av de 5 tjänstegåvorna. (EF 4) De nya makthavarna i denna Babylonska armé blir de nya Apostlarna-Profeterna.

Till slut sanningen! Vi skall vandra i spåren av Abrahams tro! (Rom 4:12)
Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

Intressanta länkar om en kommande andeutgjutelse som en Tsunami av Roger Oakland. Det märkliga är att den tycks komma från (Maria) (Queen of Heaven)

Så har jag skrivit två stycken på vår gamla sida om Babylon
Babylon 1 – En falsk eld
Babylon 2 – Samling runt Eukaristin (Katolska nattvarden)

Uppdaterat 25/3-19 Bekräftar ovanstående länkar! Man börjar nu “förvandla” undervisningen om Nattvarden så den liknar den i Rom. Även den New Age talar se Barbara Marx Hubbard nedan.

Barbara Marx Hubbard’s kristus sa till henne. (New Age Kristus)
Ni har kommit hem till mig. Brödet och Vinet håller i sig den sanna substansen av min nya kropp. Nyckeln för er just nu är att varje dag inandas djupt i en ”födsloupplevelse” av min uppståndelsekropp. Ta sedan nattvarden (eukaristin) och upplev hur min kropp förvandlar er kropp. Gör allt detta i en förberedelse för den stora Planetara födelsen som kommer att bli introducerad genom denna upplevelse som mina nya lärjungar i kristus kommer att ge dessa som arbetar tillsammans för en ny Platetarisk pingst som kommer att ske då ande blir utgjuten över allt folk. Detta är syftet med er mission på jorden.

BOOK REVIEW: THE POWER OF COMMUNION – BENI JOHNSON
Nu förändras meningen med “Nattvarden” sakta närmar man sig Rom
och New Age. Var beredda på rapporter om falska under och tecken kring
den “Eukaristiske Jesus”

Vänner ta varning för den här utvecklingen!
Kris Vallotton on Becoming an Incarnation through Holy Communion

Här är länkarna till budskapen i Serien:

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud 5

Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Predikan: Elvor Ohlin
(Skara 16/2-2019)
Parousia Mission 24/2-2019

Hela skapelsen ärar Gud!

Ps 148:1  Halleluja! Prisa [halal] HERREN från himlen, prisa honom i höjden. 2  Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. 3  Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla lysande stjärnor. 4  Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. 5  Ja, de skall prisa HERRENS namn, ty han befallde och de blev skapade. 6  Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. 7 Prisa HERREN från jorden, ni havsdjur och alla djup, 8  eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning, 9  ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla cedrar, 10  ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar,

Hela skapelsen vittnar om Guds eviga makt och gudomliga natur (Rom 1).
(När vi hade katt brukade jag säga till Millie: ”Du ärar Gud genom att bara vara katt”.)

Halal är ordet för prisa, ära, berömma [vi berömmer oss av Gud!], lova/lovorda, skryta (om), att lysa, att utstråla /ha klart ljus. Halal är roten till Halleluja, som betyder Prisa Herren, Ära Herren, [Prisad vare Herren].

 

Uppmaning till alla människor:

11  ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domare på jorden, 12  ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga. 13  Prisa HERRENS namn, ty endast hans namn är högt, [Namnet [Ha Shem] är Jesus (Yeshua) som betyder frälsning] hans majestät når över jord och himmel. 14  Han har upphöjt ett horn [qeren] för sitt folk till en lovsång för alla sina fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

Qeren betyder horn, kulle och står för ära, styrka, kraft, härskande.
Vi läser om ”horn”:

Ps 75:3  “På den tid jag har bestämt skall jag fälla en rättvis dom. 4 Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga.” Sela. 5 Jag säger till de övermodiga: “Var inte övermodiga!” och till de ogudaktiga: “Upphöj inte hornet!” 6 Höj inte ert horn så högt, tala inte så trotsigt och fräckt. 11 Alla de ogudaktigas horn skall jag hugga av, men den rättfärdiges horn skall bli upphöjt.

Att höja sitt horn är alltså självupphöjelse, att uppträda arrogant och trotsigt mot Gud.
Jesus sa:

Luk 14:11  Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, [tapeino = nedkastad] men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var…9 Därför har Gud upphöjt..

Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var …han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden… 9 Därför har Gud upphöjt honom…

Att följa Jesus: den rättfärdige ödmjukar sig och upphöjer bara Jesus och hans namn – inte sitt eget namn eller kollektivet /församlingen eller människor.

”Församlingen är världens svar”, löd Bill Hybels slogan i början av 2000-talet på GLS (Global Leadership Summit). Jag reagerade omedelbart. Hur man än vänder och vrider så kan man aldrig påstå det. Läs Upp-boken kapitel 2-3. Församlingen kan vara katastrof, avfallen, ytlig, kall, andligt död…

GLS 2019 – Danielle Strickland uppmanar Pingströrelsen (huvudtalare i Norges GLS 2019 och hon ska till Sverige också) att närma sig Katolska Kyrkan men också andra religioner – och hon praktiserar yoga.

Andra talare presenteras på Svensk GLS 2019: ”en motivationstalare – en av de mest inflytelserika på Wall Street – en”expert på prestationsutveckling och rådgivare till företag och o idrottare runt om i världen – en ledarskapsexpert i USA med bästsäljande böcker – en världskänd konsult… som har i uppdrag att hitta företags potential – en annan lär ut globalt ledarskap och kulturell intelligens” .
Församlingar som har GLS är Smyrna Gbg, LO Uppsala, Kungsporten Huskvarna, Ryttargårdskyrkan Linköping och flera andra.

Här uppmanas att upphöja sig, “upphöja sitt horn” (bildligt talat) och göra sig ett namn (”du kan vinna” – människors ära?!). HUR började det? Man ville inte ödmjuka sig och vänta på Gud utan något måste göras NU. Det var Bill Hybels uppmaning och slog man  in på en annan väg, utan kors, utan ödmjukhet inför Gud.

”Du måste överlåta dig till församlingen”, är nästa uppmaning. (Det kanske snarare ska sägas: “Du måste överlåta dig till vårat program”).

JESUS är världens enda svar! Bara hans namn är högt! Honom ska du överlåta dig till, och det är förutsättningen för att det ens kan kallas en Guds församling och inte ett företag. All framgång måste gå genom korset. På GLS upphöjs människan och alla uppmanas att höja sitt horn högt.

Profetiskt står horn för kungar eller ledare med riken (Bibelord kommer).
Guds horn är JESUS, kungars Kung.

Nimrod
Nimrod var den förste världshärskaren – globalisten – som ”upphöjde sitt horn”.

1 Mos 10:9 …den förste som fick stor makt på jorden. 9 Han var en väldig [gibbor] jägare inför HERREN [1917 års översättn: den förste som upprättade ett välde]…

Gibbor betyder väldig, mäktig, tyrann, krigare.
Nimrod betyder rebell och upprorisk. Han var upprorisk inför Gud.

…10 Hans rike hade sin början i Babel,..

Det var detta som ledde fram till Babels torn i kapitel 11.
Gud förbistrade språket och spred ut dem.

1Mos 11:6 HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för [zamam].

Zamam betyder också “att utarbeta en plan eller agenda”, föreställning, ett syfte (Eng. imagination).

Babel betyder förbistring, förvirring. Roten är balal som har betydelsen att svämma över, smörja (olja), att blanda /mingla (foder), förväxla.

Jag gjorde en egen beskrivning för en gång utifrån betydelserna:
Blandreligion [mingel av andligt foder /mat] och en falsk smörjelse [olja = en oren ande] leder till förväxling [av sanningen] och därför svämmar [laglösheten] över.

Gud tillåter ett sista uppror – ett sista Babel /Babylon. Det är därför samma namn i Upp-boken. Globalismen betyder att mänskligheten ska rädda sig själv [politiskt, religiöst och ekonomiskt – 666] utan Gud [Guds frälsning i JESUS] men i en s k ”hållbar utveckling”. Det är  humanism, människan i centrum.

Som jag skrev (och sa) för ett par år sedan:
Det finns bara en ”hållbar utveckling”. Det är Guds rike som får sin fullbordan när Jesus – Kungen – kommer tillbaka!

Hur löd ropen i Babel? ”Låt oss göra oss ett torn som har sin spets [sitt huvud] i himlen – låt oss göra oss ett namn…
Man ropade efter en diktatorisk konstruktion som upphöjer sig till gud(ar). Det brukar beskriva det egna hjärtats strävan efter makt.

Skökan Babylon [är motsats till bruden] står för blandreligion /mingel – synkretism. Den falske profeten är ledaren (Upp 13). Vem ska man använda för att samla religioner? Påven, så klart. Han promotar den Nya världsordningen (NWO), Agenda 2030, den globala agendan.

Februari 2019
Påven i Marocko – logga: korset omslutet av månskäran (Chrislam). Det är hädelse.

Påven och den mest betydelsefulle imamen inom sunni-islam skrev på ett historiskt interreligiöst dokument till en Världsreligion i Abu Dhabi (4/2-2019). Enligt brittiska nyhetskällor, var detta avtal gjort med representanter från alla religioner. Påven uppmanade alla att skaka hand, omfamna varandra, kyssa varandra och be “med varandra… ” enligt Påven tror alla på samma Gud (i hans tal). ”Pluralism och mångfald av religioner är Guds vilja”, var ett gemensamt uttalande av påve Franciskus och en storimamen.

Påven talade några dagar senare till globala politiska ledare världstoppmötet i Dubai (”världsregeringsmöte”), där han betonade behovet av mer global enhet och global religiös enhet”religiöst uppförande måste renas från att döma andra eller se dem som motståndare”, ”vi kan inte tala om hållbar utveckling utan mer tolerans”.

Artikeln Svenska kyrkan har gått i fällan av Sameh Egyptson forskare i interreligiösa relationer: ”…I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige (genom infiltration, mission och dialog).…chefsteologen för Muslimska brödraskapet, skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.”

Vill man tro på lögnen? Gud svarar med att sända villfarelsen och dess andemakt är stark.

2Tess 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan [en sista antikristen global agenda med världsregering och världsledare: antikrist och den falske profeten] och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10  och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten [adikia].

Inte så att Gud vill att någon ska gå förlorad (Hes 18:23, 1Tim 2:4). Nej, han ställer människan i situationer som avslöjar hennes hjärta. Gud utlämnar. Det betyder att han låter människan följa sina begär, det man redan har valt och vill tro på.

Ordet adikia betyder orättfärdighet, lagöverträdelse, synd, att få något på ett oärligt sätt.
Definitionen är:  Att inte formas av Guds karaktär och principer – att inte vara rätt enligt samvetet och Guds ord. Det är motsats till rättfärdighet.

Avslutningen på kapitlet i 2 Tess:

2:15  Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. [Håll er till Bibeln, Guds ord!] 16  Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17  uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. [= rättfärdighet, vilket är att formas efter Guds vilja, hans karaktär och principer. Därför ska vi leva i överlåtelse och helgelse så att djävulen inte har några hållhakar på oss som binder och hindrar att lyda Gud. Fria från begär efter makt, position, rikedom, människors beundran och ära etc.].

Det sista globala världsherraväldet med 10 horn

Dan 7:7  Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Man har börjat tala om diktatoriskt tvång för att driva igenom FN:s Agenda 2030. Profeten Daniel såg sedan ett litet horn stiga upp (Dan 7:8) och ta makt genom list och slughet – han utger sig för att stå för fred men han hädar Gud – Antikrist. (Dan 8:23,25)

Upp 17:3  I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur [“Skökan Babylon” samlar alla falska religioner. Therion  betyder vilddjur och kommer från thera = jägare, jakt (Jämför Nimrod)], som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn…

Tolkning: Vi har i många år fört fram Irving Baxters tolkning att det röda står för en marxist-kommunistisk (socialistisk) agenda och är då den röda hästen (Upp 6:4). Hästarna står för  andemakter/andekrafter. Satan vill skapa ett fridsrike /ett ”tusenårsrike” /en Ny världsordning (NWO)/ en guldålder, där människan upphöjer sig till gud. Det är bokstavligen uttalat, med början i EU och vidare globalt i FN. Vi har inte sett de 10 hornen än. Kommer de i det återuppståndna Romarriket? Eller kan det ha att göra med de 10 delar som FN redan delat upp världen i, där varje del får en ledare…? Det vet vi inte än men de ska föregå ett framträdande av en världsledare.

…Upp 17:14  De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” [med andra ord: Guds horn JESUS, träder fram]

När det gäller 7 huvuden ser jag två tolkningar. I undervisningen Ändens tid tar vi upp djursymbolerna men jag tror inte att det behöver ersätta tolkningen med de olika världsrikena och dess kungar:
1. Egypten
2. Assyrien
3. Babylonien
4. Medien-Persien (Kung Kores, ett redskap till befrielse för Guds folk)
5. Grekiska riket (Alexander den Store)
6. Romarriket
7. The Holy Roman Empire (Grunden till det som Upp 13 beskriver – en politisk ledare [Karl den store] och en religiös ledare [påven] samarbetade för att få världsherravälde)
8. (men hör till de 7, Upp 17:11) Återuppstått “Heligt Romarrike” som blir globalt – samma principer och sinne.

Daniel bad ängeln om förklaring på synen.

Dan 7:21  Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, [samma som står i Upp 13:7] 22  till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. 23  Då svarade han: “Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. [ett globalt rike] 24  De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket (här får vi det svaret på vad hornen står för), och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25  Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. [antikrist] Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. [3,5 år om det är bokstavligt] 26  Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund. [”den som upphöjde sig…”]

Det kostar på att gå emot strömmen.
2Mos 23:2  Du skall inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda, så att du vränger rätten när du vittnar i något mål.

Guds gränser eller gränslöst?
Världshärskare /globalister vill lägga länder under sig och utplåna alla gränser. Detsamma hör vi om idag. Vi ska läsa om ett exempel:

Jes 10:12  Men när Herren har fullbordat allt sitt verk på Sions berg och i Jerusalem, skall jag ställa Assurs kung (Assyriens kung) till svars för frukten av hans hjärtas övermod och hans stolta ögons högmod. 13  Ty han säger: “Med min hands kraft har jag utfört detta och genom min vishet, eftersom jag är så klok. Jag tog bort folkens gränser, jag plundrade deras skatter, som den mäktige störtade jag härskarna. 14  Min hand har funnit folkens skatter. Liksom i ett fågelbo, där alla övergivna ägg är samlade, har jag samlat hela jorden. Det fanns ingen som rörde en vinge eller öppnade näbben och pep. [Var fanns föräldrarna som skulle skydda äggen? Var finns de ledare som ska skydda sitt folk och land?]

Assyrien och Assyriens kung var ett domsredskap i Guds hand men upphöjde sig själv som en ”gud”. Jag har haft en hel del diskussioner den senaste tiden om gränser med människor som är påverkade av tidsandan och Agendan. Bibeln visar att Gud har utstakat nationsgränser.

Apg 17:26  Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27  för att de skall söka Gud,

Ords 30:4 Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son – du vet det ju?

”Det gäller inte landsgränser”, kan man få som svar. Vi läser vidare (och det finns fler exempel, inte minst i 4Mos 34):

4Mos 33:53 Ni skall erövra landet och bosätta er där, ty jag har givit landet åt er till besittning. 54 Ni skall utskifta landet åt er som arvedel genom lottkastning efter era släkter.

5Mos 32:8  När den Högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn.

5 Mos 2:5  Ni skall inte inlåta er i strid med dem, ty av deras land skall jag inte ge er ens så mycket som en fotsbredd, eftersom jag redan har givit Seirs bergsbygd till besittning åt Esau. [Gällde detta landsgränser, eller?!]

9  Och HERREN sade till mig: “Du skall inte angripa Moab eller inlåta dig i strid med dem, ty av deras land skall jag inte ge dig något till besittning, eftersom jag redan har givit Ar till Lots barn.”

Gränser är inte statiska. De har ändrats när Gud har dömt folk och nationer.

Jer 51:37  och Babel skall bli en stenhög, ett tillhåll för schakaler, till häpnad och förakt. Ingen skall bo där.

Världsriken har uppstått som har fått utföra Guds domar – likaväl som befrielse för Guds folk: Persien (Medien-Persien) och kung Kores.

5Mos 2:21  (om rafaeerna) De var ett folk som var stort, talrikt och resligt som anakiterna. Men HERREN förgjorde dem för ammoniterna, som fördrev dem och bosatte sig i deras land.

Det allra största försvaret för att GUD har bestämt och givit nationsgränser: HUR skulle Guds löften till Israel kunna uppfyllas om alla gränser tas bort?!

Hes 11:17 …Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er Israels land.

Israel är ett tecken och vittnesbörd för hela världen om Guds makt och att Guds ord är sant.

Nationsgränser är ett skydd och de visar i vilka länder det råder störst frihet, rättvisa, jämställdhet…! Muslimska? Buddhistiska? Hinduistiska? Kommunistiska?
Nej, det är Judisk-Kristna länder, dvs. länder med Guds budord i grundlagen och judisk-kristna värderingar.  Vem vill blanda allt? Vem vill blanda sanning och lögn? Och av vilket motiv? Svaret är givet: Det är Satan, djävulen. Han vill hindra Guds verk och förgöra människorna.

Upp 7:9  Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. [Observera att inte ”länder” nämns om vilddjurets rike i Upp 13]

Hela skapelsen längtar efter Jesus, sin Kung och hans återkomst.

Rom 8:19  Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. 20  Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen [mataiotes = tomhet, meningslöshet, värdelöst, dårskap], inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21  att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. [födslovåndorna som Jesus beskriver om den sista tiden] 23  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, [ett förskott på arvet] också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. [den första uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka] 

Jesus är Arvingen – vi är medarvingar “i Kristus”, i tron på honom.

Hebr 1:1  Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2  har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Det är livsviktigt att inte vi ”upphöjer oss” och tror att vi ska få herravälde här och nu (Kingdom now, De 7 bergen-läran och Herraväldesteologi).

Rom 8:16  Anden själv vittnar med [tillsammans med] vår ande att vi är Guds barn. 17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom [= nutid], för att också bli [= framtid] förhärligade med honom. 18  Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att [= framtid] uppenbaras och bli vår.

Guds vågskål
Detta beskriver Guds vågskål med både nöd och nåd.

Antikrists ande samlar allt som saknar Jesu försoning och korsets innebörd. Då kan det låta i den avfallna kristenheten: ”Allt här och nu”, ”Jesus led för att vi ska slippa lida”, “vi ska ta herravälde nu”. Det är köttets sinnelag. Det är ”att bevara sitt liv.” Den som upphöjer sig kommer att följa antikrists ande. Köttet vill stiga upp och ta makt – ”upphöja sitt horn”. Ibland tillåter nog Gud även att vi kraschar, för att göra oss mottagliga för hans nåd.

Det är alltid ”det starka” som tar över om det inte stoppas. Därför måste köttet/det köttsliga sinnelaget stoppas och korsfästas. I annat fall tar det över. Detsamma gäller falska läror.

Gal 5:24  De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25  Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Den “som ödmjukar sig” följer JESUS och blir upphöjd av och i honom. Och Anden kommer vår svaghet till hjälp. “Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd” (Jak 4:6, 1Petr 5:5). Låt oss se en stund på Jobs liv.

Job
Job tyckte att nöden vägde alltför tungt i Guds vågskål.

Job 6:1  Då tog Job till orda och sade: 2  O, att min sorg kunde vägas och min olycka läggas i samma vågskål! 3  Den är nu tyngre än havets sand, därför kan jag inte styra mina ord.
16:15  Jag bär säcktyg hopfäst över min hud och har sänkt mitt horn i stoftet.

Vi läser om när Job såg tillbaka på den tid då alla visade honom respekt. Alla lyssnade på hans råd och såg upp till honom och han hjälpte alla (Job 29). Nu var han tvärtom föraktad och övergiven.

3:25 Ty det som förskräckte mig drabbar mig, vad jag fasade för kommer över mig. 26  Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig.

Hur var det ställt med Job nu? Fylld av ångest? Hade han frid med Gud som vi läser om..?

Rom 5:1  Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2  Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. [det är att ära Gud]

Vad är ”frid med Gud”?
Svar: Frid med Gud är ett tillstånd! Det är att stå i rätt relation med Gud. Känslan kan komma efter och den kan variera.

Ärade Job Gud? Ja, det gjorde han för han vägrade att vända Gud ryggen. Hur var det med Guds vågskål? Vilket väger tyngst i slutänden? Nöd eller nåd?

Job 42:12 Och HERREN välsignade slutet av Jobs liv mer än början. [“den som ödmjukar sig skall bli upphöjd”]

Det är inte självklart att den vågskålen fylls på det sättet här i det jordiska livet men den mörka tunneln hade ett slut. Ljuset bröt fram igen.

Vad var Satan ute efter i Jobs liv? Han ville att han skulle sluta att ära Gud.
“Förbanna Gud och dö”, sa Jobs hustru vid ett tillfälle och det var precis det som Satan ville. Men Job svarade: “du talar som en dåraktig kvinna…”

Vad var det GUD var ute efter i Jobs liv? Han ville göra ett djupare verk, befria och välsigna! Det var också en djupare överlåtelse i Jobs liv där han fick lära känna Herren. Även Jobs framgång måste gå genom korset.

Abraham
Hur ärade Abraham Gud?

Rom 4:20  Han tvivlade [diakrino] inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. [1917 – ty han ärade Gud] 21  Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22  Därför “räknades det honom till rättfärdighet.”

Diakrino beskriver här att tvivla (i otro), ett delat sinne, en delad vilja. Det beskriver alltså brist på överlåtelse.

Att ära Gud är inte bara att sjunga lovsång och tillbe eller be på bönemöte eller i ensamhet. Att ära Gud är att vara uppriktig mot Gud, att vänta på honom, att tacka, tillbe och förtrösta. Det är att lita på att Guds tid är bäst, Guds sätt är rätt.  Det är att lita på att Guds Ord är sant, att ödmjuka sig under Guds vilja och överlåta sig helt till honom – och att inte ge upp utan hålla ut. Håll ut!

I Upp 5:6 såg Johannes ”ett [litet] Lamm som såg ut att ha varit slaktat” och det hade  7 horn.
7 är fullhetens tal. Det är samma innebörd som Jesus själv sa: ”Mig är given all makt i himlen och på jorden…”

Vi upphöjer inte vårt eget horn – vi upphöjer Guds horn, Kungen: JESUS

“…För det namnet hatet viker, för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.
Namnet JESUS himlens hälsning, det mitt hjärtas kärlek vann.
I det namnet fann jag frälsning, ingen annan frälsa kan.”

Läs mer om det sista Babylon och himlens drottning >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Kvarlevan som känner sin Gud Del 4

Det här som står skrivet i det här studiet förklarar vad som händer i politiken både i Sverige men också globalt. Det kommer tillslut handla om vilken bild vi tillber! Vilddjurets bild är New Age och den Österländska. Guds Bild är Jesus Kristus och redan nu ser vi hur en skiljelinje går mellan dessa tankesätt!

Dan 11:31 Och härar, utsända av honom, ska komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret (GUDS AVBILD) och ställa upp (UPPHÖJA) förödelsens styggelse. (DEN ÖSTERLÄNDSKA GUDS BILDEN) 32 Och dem som hava kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall; men de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut.

I nästa studie skall jag visa att Förödelsens Styggelse = “Laglösheten” då vet vi vad “de laglösas villfarelse är” (2 Petrus 3)

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. 15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’ (DEN ÖSTERLÄNDSKA GUDSBILDEN) som profeten Daniel talar om, stå på (UPPHÖJAS)  helig plats  (TA KRISTI PLATS) den som läser detta bör noga lägga märke till det.

De falska profeterna är alltså Satans redskap: Deras mål är att attackera vårt tankesätt för deras tankesätt. De laglösa står alltså för det Österländska tankesättet: Gud är allt i alla! (LÖGNEN)

 

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

Gud samlar alltså ihop Kungariken och Folk. Den som dras med hit kommer att drabbas av hans vrede på Herrens Dag. Vi ser här ett politiskt vilddjur som samlas ihop genom något slags avtal som berör alla länder. Sefanja fortsätter att ge oss pusselbitar! Det är inte bara politiskt det kommer även att vara religiöst i sin natur.

Jag påmindes om hur David Wilkerson i en predikan nämner hur Herren talade till honom om gräshopporna i Joel 1. D Wilkerson säger att det är andemakter! Hur väl stämmer det inte på New Age rörelsen och deras falska rike. Detta har nu kommit in i församlingarna i form av ett falskt Gudsrike. Den här armén kommer att splittra ödelägga och fånga många
församlingar.

Joel 2:3 Framför dem går en förtärande eld och bakom dem kommer en förbrännande låga. Likt Edens lustgård var landet framför dem, men bakom dem är det en öde öken; ja, undan dem finnes ingen räddning.

Redan talar man om en revolution som skall ödelägga!
“In all revolutions there are noisy and dangerous times as THE OLD ORDER Is replaced by the now … after the dust settles. WE CAN PROCEED TO BUILD the beautiful kingdom that the Lord has purposed from the foundations of the World” – Vinson Synan, one of the leaders of A.D. 2000 (FULNESS, Jan – Feb. 1990. Vinson Synan. p. 24.)

Men det här är Antikrists ande alltså Gud är allt i alla! Det kommer rapporter om ödelagda församlingar överallt där det här kommer in.

Sef 3:11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja (TA BORT) från dig (OUT IN THE MIDST OF YOU) dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn. 13 Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem.

Av sammanhanget förstår vi att när Herrens Dag kommer med sin eld har redan detta avskiljande skett. Exakt samma mönster som Apostlarnas undervisning
2 Tess 2: De som förhäver sig skall tas bort :Gk Out in the midst of)
1 Joh 2:19 De skall komma ut för de tillhörde aldrig oss
Mt 13 Ogräset samlas i knippor före Herrens dag för att brännas

Vad är det som drar ihop dem då? En mycket stark villfarelse! Så att de tror på en Lögn (2 Tess 2) Vad är det som gör att kvarlevan förblir kvar? Jo en som är mycket starkare än den andemakt som är i världen (1 Joh 4:1-4) De som tas bort har ju också en slags tro för de skall ju tro på en lögn. (PSEUDO)

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Man skulle kunna säga att detta beskriver New Age och till den gruppen måste räknas en stor del av den osunda Kristendomen idag. Herren visade mig att de som nu kommer ur Kristus åker upp på en bro som hålls uppe av en sprucken gammal Romersk pelare.

Warren B Smith beskriver att New Age ser sig själva som en bro som skall leda mänskligheten in i en ny Guldålder. Så villfarelsens ande har under lång tid verkat så att teologin har förändrats så att “De Avfallna” har samma tankesätt som New Age har. Det verkar som en av de största farorna är Rick Warren
Rick Warren and His Purpose Driven Movement (Studie)

New Age skall genom att utbreda sin andlighet bygga ett rike på jorden. Den avfallna kristenheten skall genom att utbreda sin andlighet göra samma sak. Dessa två kommer att förenas nu under FN:s Agenda 2030. Är du förvånad att det kommer rapporter från avfallna karismatiska kyrkor gällande saker som mer liknar New Age än Kristendom? Det är inte jag utan de är på väg ut från Kristus och värre kommer det att bli!

Jordens ledare har alltså samlats för att skriva på FN:s Agenda 2030. Detta skedde under den sista Tetraden och Påven var där och talade sig varm för det här. 25-28 September 2015. Denne Påve var nyss och skrev på ett avtal som skall samla alla religioner! Det gäller mer än Katolicism det gäller New Age. FN är grundat på New Age så den enda religion som kommer att accepteras är: Gud är i allt och alla! Därför är skapelsen Gudomlig! Vilka förstör denna jorden? Judarna och de Kristna som tror att Gud är en person!

Bakom FN står alltså mäktiga Frimurare och New Agare. Frimurarguden är i stort sett lik New Age guden och en opersonlig kraft. När detta tankesätt har nått pyramidens topp så kommer svåra tider för Judar och Kristna. Frimurarna tror att de kan förena alla religioner och hjälpa jorden att bli en bättre plats! Det talar G W Bush om i sitt tal här NWO och FN skall bli den plats därifrån en ny lag skall komma (Agenda 2030)

De anser att den guden kan förena alla religioner.
“As the unifier of all religions, Freemasonry holds that “the Christian, the Hebrew, the Moslem, the Brahmin, the followers of Confucius and Zoroaster, can assemble as brethren and unite in prayer to the one god who is above all the Baalim.” (Pike, Morals and Dogma)

Om det nu är ett New Age världsrike som planeras genom Agenda 2030. Är det två saker vi skall titta efter för då gäller helt vad de själva säger.
1/ En Grön världsregering (FN – New Age – Ledare)
2/ Den enda Religion som accepteras (New Age)

Frimurare och Globalister och New Agare har kommit samman idag och driver på en Agenda. Förstår vi inte det här kommer vi aldrig att förstå händelser i politiken! Men det som de kallar “Den Goda Viljan” är “Fiende till Gud”. Ser du att det är en strid mellan Vilddjurets bild och Guds bild ? Den Judisk Kristna Gudsbilden måste elimineras till varje pris om Jorden skall kunna räddas. Man menar att den Österländska Gudsbilden är den enda som kan leva i harmoni med naturen! Så den är den enda “Hållbara utvecklingen” i det antikristliga Agenda 2030.Vi ska inte förvånas om världen hatar oss? (1 Joh 3:13)

Ps 2 Är profetiskt för den tid vi lever just nu! Den beskriver det stora upproret mot Gud och hans härlighets återsken och avbild  (Jesus Kristus).
Vers 2 Samling i FN
Vers 3 Utplåna den Judisk och Kristna (Gudsbilden)
Vers 1 Beskriver hur man kommer in i New Age och får ett förändrat medvetande: Man river ner beskyddet runt dina tankar och tömmer ditt sinne.

Vers 1 Hur exakt är inte bibeln? Meditera + Tomma Tankar! Det är exakt vad Jesus varnade oss för. Roger Oakland säger att Mt 24:26 kan översättas om de säger att han är i “Öknen” (TOMHETEN)  Romarbrevet 1:21 Talar om ett folk som kände Gud men “Tömde sina tankar”

Att tömma sina tankar är farligt för det öppnar upp för andra krafter. Detta är precis vad som är inkörsporten till de österländska religionerna. Satan vet att vi måste frivilligt bryta ner det skyddet. Den som bryter ner en mur honom stinger ormen (Predikaren 10:8) Den som får ormbettet kommer att byta Guds bild! Hon överger den gamla Gudsbilden för att hänge sig åt den Österländska. Det här är exakt samma sak som sker i Kristen Mystik! Emerging Church – Saddleback Churh – Willow Creek!

När man blir ormbiten kommer man i fiendeskap mot Gud. Man börjar kallar de som tror att Jesus är enda vägen till Gud för? Fundamentalister och Trångsynta!
> Fundamentalist har med en Grund att göra! (Klippan) Mt 7
> Trångsynthet har med ditt Tankesätt att göra! (Trånga porten) Mt 7
> New Age har ingen grund! (Klippa) Mt 7
> New Age vill expand the mind (Bred Port) Mt 7

Den här mannen talar sig Rick Warren sig varm för vilket bevisar att han är en falsk vägvisare. En Katolsk Mystiker vid namn Henri Nouwen

Idag tror jag personligen att samma dörr som Jesus öppnade till Guds hus kan hela mänskligheten gå in genom. Det spelar ingen roll om du hört talas om Jesus eller inte. Idag ser jag min kallelse att hjälpa varje människa att bekräfta hennes egen väg till Gud. (From Sabbatical Journey, Nouwen’s last book, page 51, 1998 Hardcover Edition)

Jesus säger i Mt 7 att du kan inte förena de här två tankesätten för det är två helt skilda tankesätt och de leder fram till 2 helt olika hus. När Katastrofen kommer så består bara huset byggt på Klippan. (SE GUDSBILDEN MT 16) Katastrofen är Guds vrede på Herrens Dag (Joel 1:15)

Grundtextens ord är slående i Ps 2:2 Jordens Kungar samlas för att lägga grunden till ett hus eller en stad. (BABYLON) Detta är ett hus fullt av fiender till Gud men de tror att de gör det goda.

1/ Globalister och Höga Frimurare har lagt Grunden (DE VISA)
2/ New Age är religionen här
3/ De skall bygga ett fredsrike på Jorden (1 Tess 5)
4/ De skall återställa Jorden i ursprungligt skick.

Jordens Kungar har kommit samman för att lägga en ny grund och bygga ett Hus! Till grund ligger ett dokument som heter Agenda 2030. Men i det här huset finns inte plats för “Trångsynta” “Fundamentalister” eller Judar för de är ju fiender till “det tankesätt” som skall förvandla jorden enligt New Age.

Råkade se programmen “Skavlan” en gång där var vår utrikesminister Margot Wallström där hon sa att hon “Mediterar” (Vilket kan förklara hur hon agerar mot Israel) Det är en antikristlig ande som är emot Herren och hans Smorde (Ps 2) (Judisk – Kristna Tankesättet)

Jag vi berätta om en händelse på mitt jobb där en kille som sysslade med New Age står i korridoren och jag i köket. Plötsligt ser jag hur hans ansikte förmörkades och han kom fram till mig och sa: Janne jag vet inte vad detta är men något inom mig hatar dig! Jag svarade: Han som bor i mig är mycket starkare än den som bor i dig! Min arbetskamrat hörde detta! Kära vänner nu vet ni vad det är det är antikrists ande. Alla som har den anden kommer att samlas tillsammans och bli ETT.

Vad är det för Tidstecken vi skall titta efter:
1/ Israel och Judarnas återsamlande och fler Frälsta
2/ Österländska Religioner
3/ Miljörörelsen – Grön andlighet!
4/ Ökad Motstånd mot Kristna och Judar
3/ Ett hus eller Världsregering där Psalm 2:  2-4 Råder

Nu till en dröm jag hade för bara någon månad sedan som jag tror är profetisk och från Herren. Den är skrämmande samtidigt som den är ett löfte till dig som håller fast vid Jesus Kristus.

Jag kommer på min cykel och befinner mig plötsligt i min hemstad Finspång. Det kommer människor som säger att vi måste samlas allihop för att ta en spruta. (Märket?) Man samlar ihop människor för att göra detta i olika lokaler. Jag upplevde då bokstavligen en dödsdom inom mig (Svårt att förklara) Jag sa Gud skall mitt liv verkligen sluta så här? Jag snurrade runt i cirklar med cykeln och var väldigt sorgsen och ledsen! Då får jag se en ny väg som jag aldrig hade sett förut det var en jämn och ny asfalterad väg. När jag såg vägen visste jag att den vägen kommer att rädda mig bort från dödshotet. Precis då jag tänkte cykla in på den stoppades jag av en röst från ovan! Nej Janne denna väg är ännu inte invigd och öppnad.

Jes 35:8 En banad väg, (JÄMNAD) en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas “den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. 9 Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den. 10 HERRENS friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

Upp 15:2 Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna 3 och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: “Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung.

Vunnit seger över Vilddjurets Bild: Den Österländska gudsbilden: Gud är i allt och alla!

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud Del 4

Om mitt folk ändå ville höra mig

Om mitt folk ändå ville höra mig!

Predikan av Elvor Ohlin
Parousia Mission 27-01-2019

1917 års översättning: O att mitt folk ville höra mig!
Vi läser:

Ps 81:1 För sångmästaren, till Gittít, av Asaf. [Gittit – tror man står för ett musikaliskt glädjefullt framförande] 2) Höj glädjerop till Gud, vår starkhet, höj jubel till Jakobs Gud! 3) Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda, ljuvliga harpor tillsammans med psaltare. 4) Blås i hornet [eller: blås i basunen] vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. 5) Ty detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. [det är framför allt en beskrivning på den judiska Påsken och Lövhyddohögtiden men vi uppmanas i Ef 5:19 …att tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunga och spela för Herren i våra hjärtan. (Vers 20) Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
Kol 3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.]
6) Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef, när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände: 7) “Jag lyfte bördan från hans skuldra, hans händer blev fria från lastkorgen. 8) I nöden ropade du, och jag räddade dig, jag svarade dig, höljd i åska (tordön), jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela. [Herren tog inte bara bort bördor och slavok – han förde dem ut från Egypten och in i Löfteslandet. Jesus tog inte bara bort syndens börda och slavok: ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike” (Kol 1:13)]
9) Hör, mitt folk, och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig! 10) Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud. 11) Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. [ett uttryck för att öppna ditt hjärta helt] 12) Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13) Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. [Gud prisger /utlämnar, som det står om i Rom 1 – människan står emot Gud mot bättre vetande] 14) Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15) Då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. [= fullt beskydd] 16) De som hatar HERREN skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. [de skulle aldrig resa sig upp igen så länge de står emot Gud] 17) Han skulle ge folket bästa vete att äta, ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.”

”Om du ändå ville höra [shama] mig…”

Hebreiska ordet shama betyder att lyssna och lyda, höra och göra, lyssna med odelat intresse, lyssna uppmärksamt. Det är som det står i Fil 2:13:”Gud verkar i oss, både i vilja och gärning” – om vi vill.

Vem var Asaf? Han insattes i tjänst under kung Davids tid.

1 Krön 16:4 Och han (David) förordnade vissa leviter till att göra tjänst inför HERRENS ark, för att de skulle prisa, tacka och lova HERREN, Israels Gud: 5 Asaf såsom anförare…
v 37 Och han gav där, inför HERRENS förbundsark, åt Asaf och hans bröder uppdraget att beständigt göra tjänst inför arken, var dag med de för den dagen bestämda sysslorna.

Asaf var en levit som gjorde tjänst inför Herrens ark och han ledde tillbedjan och lovsång.
Nehemja och Esra skrev ca 600 år senare:

Neh 12:46  Ty redan för länge sedan, på Davids och Asafs tid, fanns ledare för sångarna, och man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud.
Esra 2:41  av sångarna: Asafs barn: 128,
3:10  När byggnadsarbetarna lade grunden till HERRENS tempel, intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter. Tillsammans med leviterna, Asafs söner, prisade de HERREN med cymbaler efter den anvisning Israels kung David hade givit.

Asafs liv måste ha satt spår i många generationer efter honom.

Namnet Asaf betyder den som församlar, den som kallar samman (upptecknar).

Asaf församlade till Herren – han var en profetröst som kallade folket tillbaka till Gud och han skrev sånger. Han har skrivit Psalm 50 och 73-83 och där kan vi följa en del av det han såg omkring sig och upplevde inom sig. Första delen av Ps 50 är som en bakgrund till 2Tess 1:6-8 när den sista basunen ljuder och änglarna får befallning:

2Tess 1:6  Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7  och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8  i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

Ps 50:5 “Församla till mig mina fromma, som sluter förbund med mig vid offer.” [förbundet är slutet med Jesu offer på Golgata]
16  Men till den ogudaktige säger Gud: “Hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga, 17  du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig? [ett ord till framgångsprofeter och trosförkunnare, våra dagars “Laodiceaner”?]
23  Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen, skall jag låta se Guds frälsning [Guds Yeshua].”

När vägen är smal och livet är svårt kan lovet och tillbedjan upplevas som ett ”offer” men den som känner Gud vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar honom (Rom 8:28) och håller fast ändå.

I Psalm 73 kämpar Asaf med det som verkar så orättvist. De ogudaktiga och högmodiga har framgång, medan den som vill leva rent och lyda Gud är prövad och tuktad och föraktad. Vers 8-10 låter som en beskrivning av ändetidens (vår tids) många falska profeter och apostlar:

Ps 73:8 De hånar och talar om förtryck i sin ondska, överlägset talar de. [Vad säger de till Guds folk idag? ”Alla måste underordna sig de nya apostlarna? Glöm allt du har lärt dig tidigare för nu kommer det nya vinet (New wine), Gud för oss ut på nya områden, utanför Bibeln”] 9  Med sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. [ja, de talar stora ord (om herravälde)] 10  Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig. [Många ska bli bedragna och följa dem, sa Jesus (Matt 24)] 11  De säger: “Hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den Högste ha sådan kunskap?” 12  Så är det med de ogudaktiga, det går alltid väl för dem och deras rikedom [makt] växer. [högmod förblindar så att man t o m påstår att ”våra ord har samma makt som Guds”, ”Guds händer är bundna om inte vi agerar” – och det handlar alltid om pengar!]
13  Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. 14  Jag blev plågad hela dagen, var morgon blev jag tuktad. [i det korta perspektivet kan det se ganska lönlöst ut att gå den smala vägen] 15  Om jag hade sagt: “Så vill jag tala”, då hade jag svikit dina barns släkte. [det är alltid lättare att tala sådant som ”kliar i öronen” – men det är ett svek både mot Gud och människor]

Asaf blev till och med förbittrad över orättvisor men ytterst är förbittringen riktad mot Gud, för att han inte tar itu med situationen på en gång.

21  När mitt hjärta förbittrades [chemets] och jag kände styng i mitt inre, 22  då var jag oförnuftig och förstod ingenting, som ett djur var jag inför dig.

Chemets betyder förbittrat, surt, upphetsat, förblindat, jäst, syrat [av surdeg]
Surdeg måste bekännas och rensas ut… (1Kor 5:7)

Med sitt mänskliga förstånd förstod han inte men i Guds närhet fick Asaf klarsyn och insikt att se på längre sikt – i ett evighetsperspektiv och han fick se in i Guds rådslut, Guds plan.

16  När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17  till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut.
..19  Hur plötsligt går de inte under! De förgås och får en ände med förskräckelse.
23 Men jag är alltid hos dig, du håller mig i min högra hand. [”jag håller mig till dig vad som än händer”, sa Asaf] 24  Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. 25  Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. [vi lever inte bara för detta livet. Vi lever för det som väntar, det som är där ovan och en evighet med Jesus] 26  Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. [som Paulus skriver: även om vår yttre människa (kroppen) bryts ned, förnyas vår inre människa dag för dag (2Kor 4:16)]
Asaf avslutar psalmen:
28  Att vara i Guds närhet är lycka för mig. [(KJ) att närma mig Gud är gott för mig] Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om alla dina gärningar.

Det är i JESUS vi finner vår rätta identitet och sann lycka /glädje.

I Psalm 74 är Asaf förtvivlad när templet ohelgas. Templet profaneras eller förvärldsligas av det som tas in där. Psalmen är en bön och förbön från den som är förtryckt eller bortstött.

Detta måste vara en profetisk psalm eftersom det som Asaf beskriver hände bokstavligt ung 300 år efter att han levde. Det började under Asafs livstid men han fick se in i framtiden vad det skulle leda till. I 2 Kon 24:2 kan vi läsa att det som hände i Juda var ”i enlighet med det ord som HERREN hade talat genom sina tjänare profeterna.” Kompromisserna gick allt längre i avfall och gjorde att man inte hade kraft att stå emot fienderna, som blev en dom från Gud. Man kan nog säga att det beskriver vad som händer i varje generation eller tid, när världens ande tas in i Guds församling genom kompromisser.

Ps 74:3  Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. 4  Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss, de har satt upp sina egna tecken som rätta tecken. [det köttsliga och mänskliga tar över. Vilka tecken sätter de upp idag? 7 berg? Pyramidstrukturer? Dollartecken? (pengar). De leder människor in i världens tänkesätt och bort från Guds ord – tvärtemot Rom 12:2]
7  De har satt eld på [shalach] din helgedom, ända till grunden har de orenat ditt namns boning.

Shalach betyder att sända ut, sprida, att släppa fram (eld).

8  De har sagt i sina hjärtan: “Vi skall kuva dem fullständigt!” Alla Guds heliga platser har de bränt ner [saraph] i landet.

Saraph betyder att brinna. I roten till ordet finns betydelsen: brinnande, giftig orm.

Vad är det för eld som sprids på kristna konferenser idag när man blandar sanning och lögn och vill ena alla till påven? Han som påstår att muslimer ber till samma Gud som vi? Inom NAR (Nyapostoliska Reformationen) kan man få höra: ”det skrivna ordet hörde till den gamla tidsåldern och vi måste gå vidare in i en andlig tidsålder (det övernaturliga), Gud är större än sitt eget ord…han kan gå emot sitt eget skrivna ord”?

Det är inte Guds Ande. Det är en främmande eld, dvs. en främmande oren ande har sänts ut istället för Guds Andes eld.
Vad är det för krafter när kristna säger att de blir ”berusade av anden”, så att de raglar eller väser som ormar i släptåg på Rodney Howard Brown och Kenneth Hagin? Ormkraft (kundalini)?! Det är samma eld som beskriver Joels armé, vilket de med rätta kallar sig själva(!): ”Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. (Joel 2:3)

Det kan gå så långt så att själva grunden förstörs, att människor förlorar sin tro.

9 Våra tecken ser vi inte, [korset är borttaget! Skymt bakom svarta draperier?] ingen profet finns kvar och ingen av oss vet hur länge det varar. [sann profetia har tystats och ersatts med allsköns falska lyckoprofeter. Gud bekänner sig inte till detta och därför blir sann profetia varningar och emot detta, vilket man inte höra.]

Gud hade sagt: ”Du skall inte tillbe någon främmande gud”

När världens ande tas in i kyrkan blir frukten densamma som i världen. Politiker kör över folket – detsamma sker i kyrkan. Globalismen (NWO) leder till kontroll, övervakning, förslavande, maktkoncentration… pengar och girighet styr allt. Den guden heter Mammon.

Jag vill läsa ett citat om den organiserade ekumeniken från nätet:
Kyrkorna är inte längre oberoende och självstyrande. Allt det kommer att upphöra under det nya systemet. Pastorer uppmanas att underställa sig sin lokala apostel, och varje stad eller område kommer att krävas för att komma ihop med alla andra kyrkor i staden och att underteckna förbund som lovar (man förbinder sig) att inte diskriminera, inte stjäla andras medlemmar eller kritisera andras läror.

Det här innebär att alla samkörs genom digitala register och nätverk till en världskyrka under regionala, nationella och internationella ”apostlar” (som gör sig rika, förstås). Man säger sig vilja ”utbreda Guds rike här och nu över hela jorden” (Kingdom now och Herraväldesteologi).

Köttet strider mot Anden. Om inte det köttsliga stoppas tar det över och vad händer? Guds folk blir Guds fiender.

Rom 8:6  Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8  De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Ps 74:10  Hur länge, Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? 11  Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag fram den ur din barm och förgör dem! 12  Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden.

Enda räddningen är att Gud griper in!

…att det finns ett folk – om så bara en kvarleva – som ödmjukar sig inför Herren och ber om nåd.
…ett folk som VILL HÖRA Guds röst och hålla sig till hans ord [inte falska apostlar och profeters dårskap och självupphöjelse och falska löften]
…ett folk som lever under Jesu Kristi herravälde – inte under (giriga) maktmänniskor.
…ett folk som är tända med Guds eld.

15  Det var du som lät källa och bäck bryta fram, det var du som lät starka strömmar torka ut. [Guds Ande bryter fram i varje pånyttfött hjärta och när fienden bryter fram som en flod /ström, skall Herrens Ande driva honom på flykten (Jes 59:19)]
17  Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. 18  HERRE, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. 19  Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ, glöm inte för alltid dina betrycktas liv! [Vad är det för krafter [andekraft] idag som vill ta bort alla gränser?! Nationella, politiska, ekonomiska, moraliska, andliga, religiösa?] 20 Tänk på förbundet, ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen. 21  Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam, låt den fattige och behövande prisa ditt namn. [= ”Låt den som har lagt sitt liv i din hand få se dina gärningar”] 22  Stå upp, Gud, och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren. 23  Glöm inte bort dina ovänners rop, larmet som ständigt hörs från dina motståndare.

Den som förföljer en Jesu lärjunge, förföljer Jesus själv.

Vi har fått det starkaste försvaret och de mäktigaste vapnen: bön och förbön.

2Kor 10:4  De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför [borde översättas: genom] Gud [annan översättning:är inte svaga utan har Guds makt] att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5  och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud…

Stora delar av Asafs psalmer innehåller bön och förbön för folket och landet. I Psalm 77 är han förtvivlad och nästan deprimerad av sömnbrist, oro och grubbleri.

Ps 77:2  Jag vill höja min röst till Gud och ropa, jag vill höja min röst till Gud, och han lyssnar till mig. 3 På nödens dag söker jag Herren, om natten är min hand uträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. 4 Jag tänker på Gud och klagar, jag grubblar ty min ande tynar bort. Sela. 5 Mina ögonlock håller du öppna, jag är full av oro och kan inte tala. 6 Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. 7 Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta, min ande tänker efter. 8 Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? [Hade Gud så helt övergett dem?]

Här ser vi vägen ut ur tvivel: Asaf påminner sig om Guds gärningar förr i tiden. Han påminner om alla gånger han kunnat tacka Gud ”mitt i natten”, mitt i svårigheter.

12 Jag vill minnas HERRENS gärningar, jag vill minnas dina forna under. 13 Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. 14 Gud, i helighet går din väg. Vilken gud är så stor som Gud? 15 Du är den Gud som gör under, du har uppenbarat din makt bland folken.

Sången i natten
Vi kan dra parallellen till sången mitt i natten, fastkedjade i den innersta fängelsehålan.

Apg 16:25  Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. 26  Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av.
30  Sedan förde han (fångvaktaren) ut dem och frågade: “Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?” 31  De svarade: “Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” 32  Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. 33  Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. 34  Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.

Paulus skriver:
2Kor 1:4  han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

Desto större prövning desto större tröst så att vi kan trösta andra, därför att Gud för oss igenom allt.

I Psalm 75 uttrycker Asaf tacksamhet och glädje över att Gud ska döma, att Gud är Domaren och att han dömer rättvist.

En farlig väg
En fråga till oss: Gläds vi över Guds domar? Eller är vi så påverkade av tidsandan så att vi förminskar och ursäktar och bortförklarar synden och syndens konsekvenser? Det är en farlig väg. Den vägen leder till att man ”kallar det onda gott och det goda ont”. Gud som är god kallas ond när han dömer och den Onde kallas ”god”. Det är Antikrists ande och djävulen ”förklädd till en ljusets ängel” och då är han som farligast. (2Kor 11:14)

Om vi inte väljer och vill höra och lyda Guds ord och Guds Ande… då kommer vi att påverkas av Antikrists ande i den här tiden.

Vi läste innan att Gud lät dem gå ”i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer” (Ps 81:13). Hårdhet, är hebreiska ordet sheriyruth. Det betyder också inbillning, fantasi, man följer sina egna rådslag (10 årsplaner? 15 årsplaner?). Man väljer sin egen väg för att nå framgång, hämtad i världen. Men våra vägar är alltid i uppror mot Gud, för där är vi själva i centrum och ”på tronen”.

Synden bryter ned – Jesu nåd och rättfärdighet bygger upp.

Trots allt mörker var Asaf hoppfull. Det fanns hopp. Det finns hopp.
Gud har dukat ett bord för alla som vill höra, ödmjuka sig och ta emot!

Bästa vete – det är Guds ord till förvandling som mättar vår inre människa.
Det är uppenbarelsen om Jesus och att lära känna Honom.

Jesus är den ende som kan mätta vårt inre och ge liv.

Honung ur klippan – ordet är [tsur] – samma ord som när Mose uppmanades att slå på klippan [Kristus] i öknen – symbol för Golgata. Honung är näringen, sötma och tröst i Guds ord, i Jesus Kristus. Den får vi genom prövningar [korset] och Guds fostran i kärlek. I Psalm 19 står det att gudsfruktan och Herrens domslut är ”sötare än renaste honung”.

Ps 19:8  HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. 9 HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. 10 HERRENS fruktan är ren, den består i evighet. HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga. 11 De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung. 12 Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön. 13 Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.

Gud frågade inte efter gärningar och verksamheter.
Det enda Gud begärde – och begär – var att hans folk skulle höra och lyda hans goda vilja.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Om mitt folk ändå ville höra mig

KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 3

Detta innehåller en mer detaljerad bild av den predikan Janne Ohlin höll i mötet med Parousia Mission 27/1-19 – detta är nu den 3:e predikan i serien: Kvarlevan som känner sin Gud! I min förra predikan del 2 nämde jag en del saker som jag vill att vi skall lägga märke till.

1/ Det moderna samhället är väldigt känslocentrerat: På Facebook finns det till och med saker du kan trycka på för att visa hur du känner just för tillfället.

2/ Jag sa även att jag tycker mig se ett “skifte” i Kristenheten. Många skall överge vägen som leder till ”Kunskapen om Gud” för att istället jaga efter ”Upplevelser och Manifestationer”. I stort sett såg vi början på detta år 1994 med den så kallade Toronto – Välsignelsen.

Jag vill vara ganska personlig här idag och berätta vad man kan få vara med om. Jag höll på att förbereda den här predikan.  Jag har känt mig väldigt sliten det sista men Herren har mött mig och gett mig nya krafter. Detta hände inom 24 timmar en man ringer och ber om förbön för situationen där en man sköt sina egna barn och sig själv. Elvor meddelar mig om en kvinna i djup nöd hon är så attackerad och hon vet ingen annan hon kan vända sig till. Under tiden kommer en ny vän på Facebook. Jag känner till lite så där vem han är så jag godkänner hans vänskap. Efter det så börjar meddelanden komma från den här mannen som nu utger sig för att vara en profet. Profeten säger att Gud nu visat honom Uppenbarelsebokens rätta ordning och tolkning.

Han sa att Antikrists Rike kommer inte förränn Jesus hämtat hem sitt folk. Jag svarade: Det finns inte ett enda bibelord som styrker detta. Han envisades med: Köp min bok när den kommer ut så får du se! Jag svarade åter: Fortsätt du att pilla på din bok för någon Pretrib lära köper inte jag.

Nu “exploderade” profeten i ilska han skrev nu att han kände många i Parousia Mission och de blir inte glada när de får reda på hur du behandlat mig. Han skrev att jag var både hård och högmodig tydligen för att jag inte “köpte” hans uppenbarelse. Jag avslutade konversationen med: Jag tänker berätta den här händelsen för mina vänner i Parousia Mission för där har vi inga hemligheter för varandra.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Vår vision i Parousia Mission det är att öppet presentera sanningens väg! Om detta sker för Jesu skull (V 5) finns det oerhörda kraftresurser att få. Men om det sker för min egen skull vilket Paulus beskriver i V 2 “Hemligt och Skamligt” kommer man alltså att tappa modet och ge upp.

“Hemligt och Skamligt” kallas av Petrus för “Smygvägar” och det ger oss en bild av vad som driver de “Falska Profeterna”. Därför kan en falsk Profet säga väldigt bra saker men hans drivkraft kommer förr eller senare att avslöjas för den som verkligen vill se. Förr eller senare dras han till dem som “Vill göra sig ett namn”

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

För att förtydliga det hela så betyder en väg i bibeln: Tankesätt och handling! Sven Reichman sa: För att börja gå på en väg måste du först ha inspirerats av något. Att äta i bibeln har även den innebörden av att inspireras av. Så här på Parousia Mission vill vi alltså presentera mat till Guds Folk i rätt tid. Det är alltså en andlig bild på att inspireras att gå en väg! Läs Matt 24:45-51 Vad kan “äta med de druckna” då betyda? Jo den väg vi varnar för! Vi vill istället ge mat i rätt tid! Alltså innan det är försent!

Det var alltså när Toronto Välsignelsen startade som Herren uppenbarade för oss att det kommer 2 vägar och lade den kallelsen på oss att varna Guds Folk. Han berättade även att människor som ni minst anar kommer att väna er ryggen. Vi ber till Gud att om detta är din vilja får du kalla någon att göra en hemsida till oss. En dag ringer en kille från Småland som upplever ett tilltal från Gud att göra en hemsida till oss. Den hade vi i många år men den blev med åren ganska omodern för de nya Webbläsarna och den hakade upp sig. Precis då dyker en annan kille upp som återigen kände sig manad att göra en modern hemsida åt oss ett riktigt proffs. Ja sådär har det varit hela tiden så när Gud kallar dig ser han även till att du får de resurser du behöver.

Om vi sammanfattar vad Herren sa vid den här tiden och tittar på utvecklingen 25 år efteråt har det uppfyllts framför våra ögon. Han sa att det kommer en rörelse baserad på känslomässiga kickar. Den rörelsen kommer i huvudsak bestå av ungdomar som inte lärt sig att vänta på Gud. Det sista steget i den här rörelsen kommer att vara ekumenisk och dras mot Rom.

Jes 40:30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas (Heb: Väntar) på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Dessa verser pekar på andlig mognad! Unga i Herren som ej nått mognad:
EF 4:14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

Barnen tror nämligen att allt som rör sig är Gud. Men det gör inte de som vuxit upp till andlig mognad de har lärt sig att hoppas eller vänta på Gud. De får ny kraft vilket på grekiska betyder att de får både nya möjligheter och resurser att kunna fortsätta.

EF 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

“Hålla fast vid sanningen” hör ihop med “Kärleken” (A) som är målet och Andens Frukt. Det är också den enda väg som leder till sann enhet! Därför handlar Agapekärleken även om: Vad vi gör för Jesu skull!

EF 4:16 Från honom (I OSS) får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek (A) och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Agapekärlek!
Byggas upp!
Resurser och Kraft!

Många drömmer om en kallelse men förstår inte att man hela tiden står i en kallelse! Du växer alltså i din kallelse för den är baserad på Agape! Där Jesus växer upp i oss där växer Agape och där är motivet rent. Det handlar inte om att göra Andlig karriär! Det handlar om att bära ett kors varje dag! Om vi böjer oss kommer vi in och får uppleva både Ny Kraft och Nya Resurser. Det är Herrens Nåd och Välsignelse!

Många idag rusar runt och jagar sin identitet för många vet inte vem de är. De längtar efter att hitta den men den finns inte i en andlig titel. Du kan bara finna din identitet i Jesu Kristi Kärlek. (Mt 16)

Gud uppenbarar för Petrus vem Jesus Är!
Jesus uppenbarar för Petrus vem han Är!

Petrus jagade mot målet (Andlig Titel) det slutade i Krasch!
Vid stranden uppenbarar sig Jesus: För min skull! Föd mina Får!

Jakob blev välsignad av Gud och han förstod Guds hjärta! Sedan säger Jakob något vi ska lägga märke till! Han hade mött Agapekärleken. Petrus möte med Jesus liknar Jakobs möte med Gud. Han slutade upp att driva folket och sin hjord framåt i 300 Km/ Tim.

1 Mos 33:13 Men Jakob svarade honom: Min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden. 14 Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.

En natt var det något viktigt Herren ville säga oss: Han sa det samtidigt mitt i natten i vår ande och vi talade ut det exakt samtidigt.

Jes 40:11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

Är nu Toronto – Välsignelsen samma sak som Guds Välsignelse? (Nej Apg 3:25-26) Denna ande nådde sedan Pensacola i Florida. Den flyttade sig sedan till Lakeland i Florida. Där stod det en kille som påstod att han brann av helig eld nämligen Todd Bentley. Nu drogs 10,000 tals till Lakeland bland annat massa ledare från Sverige. Det som skedde nu tror jag var en varning för alla Kristna hur illa det verkligen står till med urskiljningen. Det Todd undervisade var ibland ren New Age.

När Todd Bentley skakade som mest och manifestationerna var som starkast levde denne man i dryckenskap och sexuell synd och otrohet. Ändå stod han där och förkunnade om Guds Rike som skulle ut och förvandla nationerna genom denna falska eld som han påstod Gud hade tänt. Todds teologi handlade ju precis som hans lärofäder Hagin mfl om att du redan fått ut arvet. Men vad säger bibeln om att ärva Guds Rike?

1 Kor 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Det var under denna tid vi fick kontakt med Sven Reichman och jag glömmer aldrig då vi besökte ett möte i Mölndal. Tänkte att då är det nog fullt i Kyrkan men jag tror att det faktiskt var ungefär som här. Det vi mötte i Mölndal var en man så tärd av smärta att han var tvungen att sitta ner och undervisa. Det var inget häftigt lovsångsband som skulle skapa någon atmosfär i mötet. Det var istället Sven som tog en gitarr och sjöng en enkel bibelkör. Sedan satte han sig ner och började undervisa och man bara visste: Han känner sin Gud!

Vilken kontrast jämfört med de mötena i Lakeland! Där sprang man omkring som trimmade Ekorrar och gapade att det var Guds vilja att alla skulle vara helade. Publiken stod upp och jublade när Todd skrek ut uppenbar villfarelse. Todd blev avslöjad som en Fejk ! Men han kom igen i samma ande som förut Bill Johnson var hans mentor under denna tid! Men som det står skrivet: Mat 15:14 Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.”

Todd skrev senare en bok som nästan är identisk med Bill Johnsons bok: When Heaven invades Earth. Låt oss titta på ett stycke från Todd Bentleys bok: Kingdom Invasion! Där kan vi tydligt spåra Bill Johnsons – Kenosis Teologi! (Bill var hans mentor.) (Antikrists ande 1 Joh) Jesus är här bara “en mönster son” Det är de manifesterade sönerna som skall upprätta riket på Jorden. Det är samma lära som han hade i Lakeland också!

Jag översätter vi börjar med förordet: Denna bok skall öppna dina ögon så att du kan se Guds Rikets härlighet stråla omkring dig. Detta kommer att utmana dig att lämna din egen trygga zon för att inta den plats som Gud har planerat för dig. Detta leder till att du kommer in i den position som du har i den oerhört mäktiga Guds Rikes armé som kommer att vandra helt i harmoni med himlens ordning.

Gud skapar nu en armé av krigare för Guds Rike dessa förbereds nu att bryta ner alla motståndsfästen och att upprätta och bygga upp Guds Rike på jorden. Vill du bli med i denna härlighets armé? Ja då kommer denna bok Kingdom Invasion att ge er instruktion hur du kan göra din del att bygga upp och avancera Guds Rike på Jorden. Gud mobiliserar nu ändetidens skördearbetare som skall se till att Guds ordningar och Syften blir förverkligade i vår tid. Denna bok visar den strategi som är nödvändigt för att manifestera Guds plan och vilja som är att införa Guds Rike på jorden i denna tid NU. Du måste få dina ögon och öron öppnade så att du kan deltaga i historiens största väckelse.

Den här boken har ett budskap den kallar någon att bli delaktig i någonting. Det finns bara två vägar och dessa vägar leder fram till två olika hus. (Mt 7) Vilket hus tror ni budskapet kallar till? Budskapet kommer helt klart att dra dem som inte kan vänta på Gud. Detta är nu del 3 i serien: Kvarlevan som känner sin Gud! 

Känner du igen Herdens röst? Det saknas en viktig sak! Det finns inget kors med i budskapet! Sedan överlåts ansvaret för rikets uppbyggande på människor. Det här är så långt bort från Herrens vila man kan komma följer du denna röst hamnar du i slaveriet.

Om du tillhör kvarlevan som Gud kallar så har alla en sak gemensamt: Hans Får känner igen Herdens röst! När en främmande röst ljuder flyr Fåren! Det finns en kraftig varning till oss i Uppenbarelseboken. Det Todd Bentley och likasinnade författare gör är exakt vad Uppenbarelseboken varnar oss för!

Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

Bruden har förstått Andens budskap för den här sista tiden! Det är ett helt annat budskap än de här lejda herdarna har. Den sanna Herdens röst leder oss alltid till Vattenkällan (Jer 2:13) Livets Träd och den heliga staden det handlar ju om Guds Rike vi skall ärva när Jesus kommer tillbaka.

Kan det vara så att det är samma frestelse som Adam utsattes för? Hur förlorade Adam Livets träd och Staden? För det står ju att Guds Rike har stått klart och berett åt de välsignade redan från begynnelsen (Mt 25:34) Adam åt av förbjuden mat! Bibeln säger att vi kan göra likadant (2 Kor 11:3) Laglöshet = Anomos = Förbjuden Mat! Vad kallas de ovisa husbyggarna? De laglösa” – Var ligger då ormens lockelse? Jo om de åt skulle de ju bli lika Gud det är Guds Son (Kristus) Ni behöver inte vänta nej nej ni har fattat fel: Äter ni så kommer riket till er NU.

Vilken skillnad det är på vägen till det Guds Rike Todd Bentley predikar och vägen till det Guds Rike vi skall ärva om vi väntar på honom.
Apg 14:21 De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, 22 och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Men detta är Herdens Röst!

Jes 49:8 Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna 9 och säga till de fångna: “Drag ut”, och till dem som sitter i mörkret: “Kom fram.” De skall finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder. 10 De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och föra dem till vattenkällor. (JER 2:13)  11 Jag skall göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banade vägar skall byggas höga.

De fångna!
De som sitter i mörkret!

De skall inte ledas in i någon människobyggd struktur. Istället talar Herdens röst om Vattenkällor! Mina berg skall bli jämnade vägar! Det är ingen pyramidstruktur det är en plats där vi alla som hör och förstår Guds röst kan mötas på samma grund: Klippan!

BÖNEBARNENS TID

Jag har tro för att vi skall få se Gud börja verka mitt bland våra familjer och släktingar. Gud vill ha sitt hus fyllt för där finns många rum (Joh 14:2) Kan liknelsen Jesus beskriver i Luk 14 vara profetisk om den sista tiden?

Det står att Herren vill ha sitt hus fyllt! Lägg märke till att hus betyder även familj på hebreiska. Så Gud vill ha en massa söner och döttrar från alla folk och tungomål. Jag tror på evangelisation ledd av Anden där vi kommer att få uppleva märkliga möten med människor. Jesus säger i LK 14:21

Gå ut på gator och gränder i staden!
Efter det står det vägar och stigar! (GK: Bakom staket eller fängelse)

Bönebarnen befinner sig kanske just bakom staket eller fängelse alltså platser där befrielse ser omöjligt ut. Men ingenting är så långt borta från Gud att inte hans frälsande makt kan nå dit. Det är dessa fångna eller som sitter i mörkret! (Jes 49:9) Vilken röst tror du kommer att kunna locka fram dem? Har du tänkt på att Jesus både kunde mullra och nästan viska!

Gud kallade mig att komma ut ur synden genom en kärleksfull viskning! Det fanns inget som helst hot om bestraffning bakom hans röst! Bruden måste lära sig tala som han talar!
Vi kallar till möte på Sions berg där finns en kvarleva som åberopar Herrens Namn. (JOEL 2:32)

Det står i bibeln att Satan är den som för oss människor in bakom de här staketen eller fängelserna. Men när Gud kommer till vår hjälp finns det inget fängelse i världen som kan hålla oss borta från honom. Satan beskrivs som en fågelfångare i bibeln han vill binda vår själ och hålla oss borta från Gud!

En natt för många år sedan i början av vår tid på Wartagården visade Herren att det kommer en tid när Gud kommer att sända människor i vår väg. De här människorna som kommer är just dessa bönebarn som Herren skall befria ur fågelfångarens snara. Han visade att många av dem är själiskt skadade men att vi skulle ta emot dem och hjälpa dem. Jag glömmer aldrig den nöden Herren gav mig i hjärtat den natten. Då predikade jag

Vi skulle ta emot människor som precis kommit undan fågelfängarens fälla! Det kanske innebär att de är väldigt skadade själiskt och kanske de har blivit så brända att de har svårt att lita på någon.

Psa 91:1 Den som sitter (VILAR) under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger: I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. 3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

Jag har aldrig läst den här Psalmen på detta sätt att V 3 här är mitt budskap till min nästa! Det hela börjar med att Gud vill ha in dig i sin vila och göra dig trygg. (Vers 1) Sedan när du kommit in i hans vila får du vila från dina gärningar (Heb 4) Då kommer vi att se och  förstå att Gud beskyddar oss och Herrens närvaro är med för att hjälpa. Det är först när den här stocken har försvunnit från våra egna ögon (SINNEN) vi kan förstå att hjälpa andra.

2 Kor 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Du kan bara hjälpa den ödmjuke du kan inte hjälpa någon som anser sig ingen hjälp behöva. Det innebär ju att de Kristuslidanden Paulus talar om här fostrar till sant ledarskap. Här har vi en hemlighet du aldrig får höra på de moderna ledarskapskonferenserna.

Många vill ju kalla sig för både Profeter och Apostlar idag. Men lägg märke till att de tillhör en rörelse som förkastat Kristi Kors! Kristuslidanden är inget annat än just att bära hans kors!

2 Kor 12:9 men han svarade mig: Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Varför skall vi bära hans kors? Varför skall vi ha kraft? Vem söker vi upp när vårt andliga liv kraschar? Du kommer till den som du bedömer som genuin du går inte till någon “kavajnisse” som aldrig visar någon som helst svaghet.

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin/  Parousia Mission – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 3

God fortsättning på det nya året!

Guds Rika Välsignelser,

Den hedniska påve-kalendern har åter igen bjudit oss att gå in i ett nytt år…
Så låt oss nu göra det bästa vi kan av 2019 – så gott som bara går!

Trots att vi har ett land utan Riksdag med politiker som inte vill prata med sin nästa
och som faktiskt tycks bara vilja ha makten och totalt struntar i landets allra bästa

Trots dagliga rapporteringar om krig och våld – som förr endast skedde i andra länder
men – till vår stora sorg – nu är det i vårt eget land som dessa hemskheter händer

Så må vi fortsätta ha mod och vishet att våga ta ställning och göra det lilla vi kan
Våga stå för Guds Ord, bevara en Kristen hållning och göra egen självrannsakan

Ja, för det är många av oss Bibeltroende som faktiskt inte alls begriper
Hur Svenska Kyrkan och kristna ledare kunnat gå ifrån Guds heliga principer

Och visst kan vi inte annat än att längta efter stor förändring och en ny vår!
Och av Herren be och hoppas att vi ytterligare NÅD och Kärlek av Honom får

Att härda ut och stå pall för ondskans makter och angrepp – en dag i sänder
och våga möta det okända varje morgondag – det går när vi oss till Herren vänder

Vi har fått löftet om att få NYA krafter, inspiration och ledning av Guds Helige Ande
och sedan vi själva tröstats och blivit läkta kan vi osjälviskt hjälpa andra som är lidande

Må Gud, vår Herre och Frälsare, få äran genom oss och våra liv
När vi nu redan in i det nya året har tagit ett stort kliv!

Hälsningar
Karin Jansson

 

Posted in Different Stuff | Comments Off on God fortsättning på det nya året!

Nyheter augusti-december 2018

Man knivhuggen av flertalet gärningsmän i Bjurhovda
Våldet flyttar ut från storstäderna: “Aldrig haft så många mord”
Fler ihjälskjutna i år än någonsin
Explosion vid villa i centrala Lund
Sköt in i lägenhet i Tensta
Fler ihjälskjutna än tidigare år
Maskerade ungdomar sköt raketer mot polis
IS tar på sig dåd i Tripoli
En allvarligt skadad – misstänkt grov mordbrand i Göteborg
Man skjuten i Malmö
Vulkanutbrott i Italien stängde flygplats
Dödssiffran stiger efter gisslandådet i Kabul – 43 döda
Fullt utvecklad brand i villagarage i Salbohed
Väpnat rån i Örebro
Ny forskning: “Trädens klister” kan bli bensin och diesel
Trump litar på att Erdogan tar sig an IS
Här är de som åtalats för terrorplaner
Säpo-chefen: Två terrordåd avvärjda
Dödstalet stiger efter tsunamin – 168 döda
Tre bilar satta i brand
Knivskuren i ansiktet på Andra Långgatan
Polisförbundet: Våldet mot poliser har förändrats och blivit grövre
Stockholm: Bil har exploderat – bombskyddet på plats
Två explosioner i Mogadishu – flera döda
Två gripna efter drönarkaoset
Här protesterar de i Barcelona – 13 gripna
Mord på skandinaver utreds som terror
Knivskadad kvinna död – misstänkt anhållen
Knivbråk mitt i centrala Stockholm
Kvinna rånades i centrum
Brand i parkeringshus – kraftig rökutveckling
Bands fast och rånades i hemmet
Man hittad knivskuren i Göteborg
Tre anhållna för mord i Hedemora
Tyska flugplaster höjer säkerheten
Brand i Kåge – tolv lägenheter evakuerade
Hagelskador i Sydney för en halv miljard
Flygkaoset fortsätter: drönare över Gatwick kan skjutas ned
Gård avspärrad efter skolbomb
Nytt brutalt rån – personal tejpades fast
Flest döda i trafiken sedan 2009
Allvarligt skadad man hittad i Bollnäs- misstänkt mordförsök
Två gripna misstänkta för mordförsök i Haparanda
Facket larmar: Våld och hot ökar på vårdcentraler
Pojke knivskuren i Bålsta – minderårig gripen för mordförsök
Kvarter avspärrat i centrala Göteborg – misstänkt bomb i påse
Ungdomar krossade fönster och sköt raketer mot väktare
Dödsskjutningarna i Malmö fler än någonsin tidigare i år
Kommuner har dålig kontroll på IS-återvändare
Sverige: Nästan 300 skjutningar – 44 med dödlig utgång
Garage övertänt i Björna
Två explosioner i trapphus på kort tid i Malmö
Stora skador efter explosion i Rosengård
Så förbereder sig sjukhusen för gängkrigen: “Lockdown”
Extremväder i paradiset – gäster evakuerades
Finland – en förebild i arbetet med hemlösa
Misstänkt mord i Göteborg – två personer gripna
Man huggen på behandlingshem – allvarligt skadad
Man knivstucken i Stockholm – överfallen mitt i julruschen
Polisen rustar för nya Gula västarna-protester i Frankrike
Nu får Göteborgs gågator terrorskydd
Kraftig brand i bostad – flera villor evakuerade
Stor insats i Göteborg i natt – uppges vara terrorinsats
Säpo inkopplade vid stort terrortillslag i natt
Man skuren i halsen – misstänkt mordförsök
Taxibilar i brand i Malmö i natt: ”Tittare på kopplingar”
Flera döda och många skadade i dramatisk tågkrasch i Turkiet
Många döda i vietnamesiska översvämningar
100 våldtäkter begås i Sverige – varje dygn
Man ihjälskjuten i Malmö
Två män stickskadade – polisen jagar misstänkt gärningsman
Flera döda vid skottlossning i Frankrike
Familjevilla i Skultuna förstörd i brand
Försvunnen man hittad död – tre häktade för mord
Invandrares jobbsiffror kraftigt skönmålade
Misstänkt farligt föremål hittat i Västra Frölunda
Fem döda i skjutning vid brasiliansk katedral
Misstänkt handgranat undersöks av polis i Brämaregården
Polisen: Samband mellan Malmöexplosioner
Antalet granatattacker ökar kraftigt – experten: ”Extremt”
Maktkampen i undre världen – fyra döda i våg av skjutningar
Två män gripna för misstänkt våldtäkt i Åre
Malmö: Pojke svårt skadad i explosion
Misstänkt mordbrand – minibuss började brinna
Man knivskars och rånades på sina kläder
Brand på populärt nöjesställe
Merkels favorit tar över CDU
Skott mot radhus – misstänkt mordförsök
Bombhot mot CNN – livesändning fick avbrytas
Man svårt skadad efter lägenhetsbrand i Ludvika
Död kvinna funnen vid Delsjön Gbg – misstanke om mord
Anlagd brand på pizzeria – två personer fanns i lokalen
“Min systerson tog sitt liv efter vaccinsprutan”
Sparka alla mansgrisar
Ung man beskjuten i bilen – förd till sjukhus
Nordkoreas nya robotbas avslöjad – från rymden
Kvinna mördad i Åhus – sambon åtalas för mord
Polisen: Droghandel sker allt mer öppet
Skottlossning i Malmö – tonåring förd till sjukhus
Kraftig explosion i Malmö
Man skjuten från bil i södra Stockholm
Försvaret sköt varningsskott vid intrång på militärbas
Misstänkt mord i Lidköping – flera förhörda i natt
Mörka moln över G20-mötets öppnande
”Mycket tyder på att det är samma gärningsman”
Ladugård helt övertänd intill E4
Stora skador efter kraftigt jordskalv i Alaska
En person hittad död efter branden i Marks kommun
Jättelik narkotikarazzia i Nederländerna efter från Sverige
Ladugård fattade eld – kvigor evakuerade
Kraftiga skyfall skakar Kalifornien
Äldre man avled efter villabrand
En allvarligt skadad vid villabrand – hus i Saxhyttan får brinna ner
Stora översvämningar i Sydney efter regnoväder
Här stör ryska attackplan övningen utanför Skåne
Larmen inifrån – om krisen på Sahlgrenska
Man död efter knivdåd i Kävlinge
Taiwaneser sa nej till samkönade äktenskap
Polisen tvingas nedprioritera arbete mot narkotika
Kriminella använde stödboende för att sälja knark och begå brott
Självmord bland unga ökar
Stor brand i bussgarage
Lägenhetsbrand i Karlstad i natt
Brand i Lugnvik
Slutar köpa märkeskläder på grund av knivrån
Stödboende i Malmö blev tillhåll för gängkriminella – för miljonbelopp
Attack mot religiöst center i Somalia
Här är kommunen som tar tryggheten i egna händer
145 strandade valar döda på Nya Zeeland
Man anhållen misstänkt för våldtäkt i Sälen
Lada brann ned till grunden utanför Bergkvara
Kraftig brand vid Sävstaholms gård
Tårgas mot demonstranter i Paris
Stor brand i sågverk: “Lågor slog ut”
Giftig rök bildades vid brand i centrala Härnösand
Grov misshandel i Tenhult
Misstänkt våldtäkt i centrala Helsingborg
Brexiavtalet kan stoppas: “Stödjer det inte i nuvarande form”
Pastorn Thomas, 53, mördade kvinnan som vägrade ha sex med honom
Illegal avverkning ökar i Amazonas
Dödlig attack mot kinesiskt konsulat i Pakistan
Person död i Boden – polisen misstänker mord
Religionsfriheten hotad i vart femte land
Flera bilar förstörda efter bränder i Uddevalla
Ladugård i lågor utanför Höganäs
Misstänkt mordbrand vid MC-relaterad lokal i Sandviken
Fullt utvecklad lägenhetsbrand i Hovsjö
Kraftig explosion i Malmö
Tre bilar brand – står nära en byggnad
Ikea varslar 650 tjänster i Sverige – totalt försvinner 7 500 jobb
Misstänkt mordvapen kan tillhöra ungdomsboende
Skottlossning i Västra Frölunda – hylsor hittade
Fyra döda efter skjutning på sjukhus i Chicago
Sextonåring åtalas för mord på hemlös man
Terror plan avslöjad i Australien
Flera bilar i brand i Malmö i natt
Detonation i trapphus – bombskydd på väg
Ny tv-skatt kan drabba döda
Man sköts och knivskars i Nacka
Malmö: Var femte i nian lever under hedersförtryck
Sverige dras in i “Europas största svindel”
Rysk spion utbildades i Kalmar av svenska biståndsmedel
Efter bränderna: Nu hotas Kalifornien av giftig luft
Skottlossning i Rosengård i Malmö
Minst 33 döda i indisk cyklon
Explosion vid butik i Landskrona
Sverige kan ha förlorat miljarder i kontroversiella skatteupplägg
En död efter protester mot höjda bensinpriser i Frankrike
Fem misstänks ha misshandlat och rånat man i hem
Storbråk i Göteborg – två knivskurna
Man knivskuren i Malmö – misstänkt mordförsök
Ungdomar i storbråk i Örebro
Över 1000 saknas i bränderna i Kalifornien
Misstänkt våldtäkt i närheten av skola i Vällingby
Familj väcktes av rånare – tvingade till sig bilen
Flera bilar brann i Haninge söder om Stockholm
Nordkorea skryter om nytt strategiskt vapen
Fackförbundet Transport lyxresa kostade 600 000
Hundratals saknade efter bränderna i Kalifornien
Misstänkt mordbrand i Oskarshamn
Knivman hotade polis i Alvesta
Flicka gripen misstänkt för mordförsök
Man hittad svårt knivskuren i Örebro
Rånvåg i Helsingborg – fyra personer hotade med kniv
En död efter skottlossning i Biskopsgården
”Elden tros inte vara under kontroll förrän i december”
Polisen jagar våldtäktsman i Skellefteå
Bombskyddet inkallat efter explosion på Orust
Staffanstorp: Nej till halal och könsuppdelade bad
Skellefteå saknar härbärge – situationen akut för hemlösa
Bil beskjuten i norra Stockholm två skadade
Brand på skola – utreds som mordbrand
29 döda i Kaliforniens dödligaste brand
Explosion utanför lägenhet i Helsingborg
Bilbrand och misstänkt explosion i Malmö
Kvinna knivhuggen i ryggen på Hisingen
Kalifornien: Minst 25 döda i bränderna
Sverige i botten av statistiken på våldtäkter
Fyra skjutningar på 24 timmar i Malmö: ”Direkt hänsynslöst”
Tre män gripna efter gruppvåldtäkt vid Medborgarplatsen
Man knivrånad vid Resecentrum
Misshandel och personrån i Eskilstuna
12-åringen ännu inte identifierad fullt ut
Man jagas för mord i Malmö
Ung man skjuten i Göteborg på öppen gata
Person skjuten i axeln – fördes till sjukhus
Rekordstarkt jordskalv vid norsk vulkanö
Fem stora växthus nedbrunna i Östra Stackmora
Restaurang i full brand på Orust
Skottlossning efter bråk på krog – fem till sjukhus
Flera personer har skadats i stort bråk
Tre gripna för grovt vapenbrott i Hallstahammar
Dyster utveckling av antibiotikaresistens i EU

Höghus har rasat i centrala Marseille
Bilbrand i Kalix i natt
Man knivskuren – kvinna anhållen misstänkt för mordförsök

Man knivskuren – två personer har anhållits
Man misshandlad av fem personer
Man utsatt för mordförsök – hittades svårt skadad på marken
Hög explosion i Malmö – bombskyddet larmat
Minst sju kopter döda i bussattack i Egypten
Hur ska vi förhålla oss till islam och muslimer?
Polisen fick äggkastare att städa efter sig
Skottlossning i Hagsätra – två skadade

Mölnlycke: Sju skadade efter skottlossning vid festlokal – stor polisinsats i natt

Taxichaufför skjuten i sin bil – stor polisinsats i Malmö
Skott mot bostad i södra Malmö
Två anmälda våldtäkter i Jönköpingsområdet
Stora väderkontraster i oktober – från värmerekord till iskyla
En person död efter skottlossning i Uppsala
Kraftig explosion i Malmö
Högsbo: Man hotade med kniv – sköts av polis
Masskjutning i Florida – flera döda
Fortsatta oväder i Italien – minst 20 döda
Jobbar de för jämlikhet och kvinnoförtyck på samma gång?

Det är inte exkluderande att bli behandlad som alla andra
Man rånad och misshandlad

70-årig kvinna rånad av två män i park
Nej, sex av tio ryggradsdjur har inte alls utrotats
Mystiskt dödsfall på vandrarhem i Göteborg
Beväpnad man gripen i Malmö – flera misshandlade
Knivmord på 16-åring skakar norsk by
Grovt brott i Borlänge: Kvinna förd till sjukhus
Misstänkt mordbrand i Laholm
Stort gatuslagsmål i centrala Stockholm
Gör något nu – innan vi får medborgargarde
Man hittat skjuten med flera skott i Göteborg

Fler dödsoffer i det italienska ovädret
Benrester hittade i Vatikanens ambassad i Rom

Stor risk för att blodiga gängkriget trappas upp
SMHI varnar för kraftigt snöfall – kan snöa flera decimeter

Fullt utvecklad brand i bostad utanför Ystad
Man knivskadad i Norrköping

Kvinna överfallen i motionsområde
Passagerarplan har kraschat – 189 saknas
Agera – äldreomsorgen är på väg att haverera
Fem häktade för vapenbrott i Göteborg

Stockholm: 15-åringar sköts i ungdomskonflikt – sökte skydd i skolan
Svårbekämpad brand i radhus – tiotal personer utrymda
Ökad säkerhet runt synagogor
164 döda av ebola i Kongo-Kinshasa
Explosion i flerfamiljshus – bombtekniker på väg

Polisen söker vittnen till grovt brott i Malmö
Kraftig jordbävning nära grekisk semesterö
Man skjuten med flera skott i Göteborg

Här är dödsorsakerna i Sverige
Man knivhuggen i Borås
Skyhögt antal unga män skjutna till döds

Självmorden ökar i Värmland
Två bilbränder i Skellefteå

Larm om mässlingsutbrott i Skåne
Flera bilbränder i natt – tidningsbudsbil helt utbränd

En död efter beskjutning i Huddinge
Trump vill begränsa rätten att ändra juridiskt kön
Större jordskalv i Gävle

Afghanistan: Minst 130 döda på valdagen
Flera bilbränder i Trollhättan

Adaktusson: Vi måste stoppa islamismen

Mordmisstänkt pojke ska ha erkänt misshandeln av Gica

Brand i bilar på tre olika ställen
Skott mot villa på Hisingen
Misstänkt våldtäktsförsök – nu går polisen ut med bilder
Man knivhuggen – kvinna gripen
Skott genom fönster i radhus i Osby

Förvirrade körsbärsträd blommar i oktober
Tonåringar knivrånades i Örebro

Misstänkt överfall – park i Sollefteå har spärrats av
Misstänkt mordförsök utanför Östersund
Storbanker bakom skatteplundring
Stort polispådrag efter larm om skottlossning i centrala Göteborg

Israel: Raket avfyrad från Gaza

Censurerad sökapp på gång i Kina
Mordförsök i Filipstad – fyra anhållna

Skottfri helg i New York

Spänningen stiger kring brexit
Australien övervägar att flytta sin ambassad till Jerusalem
Transsexuell kvinna döms för övergrepp inne på kvinnofängelse
Värmerekord på flera håll – 21 grader i Mora
Makedonien röstar om namnbyte
Två våldtäkter i natt – flicka och kvinna utsatta
Brand i radhus i Frölunda
Stora värden förstörda i ladubrand vid E6
Politiskt jordskred hot mot Merkel
Skottlossning vid bensinmack: ”Hörde tre knallar”

Dödssiffran stiger efter översvämningen på Mallorca
Minst en död efter orkanen Michael
Minst tio döda efter oväder på Mallorca
Sänkt straff efter dödligt gängbråk
Bil brann i gångtunnel
Köpte vägsalt för 15 milj -borde kostat 100 000
Malmö: Man knivskuren till döds
Par utsattes för rånförsök i sin bostad

Tomhylsor hittade efter skottlossning
Radhuslänga evakuerad i Lund efter anlagd brand
Skola övertänd – två flickor misstänkta för mordbrand

Göteborg: Polisen söker vittnen efter mordförsök
Brand i flerfamiljshus i Lund
Bilbrand på Hisingen
Skott mot lägenhet i Göteborg
Kraftiga översvämningar i Costa Rica

Polis i USA skjuten till döds

“Det mullrar på sydkinesiska havet”
Villa i lågor i natt – en gripen för mordbrand

Här flyr restaurangens gäster från skjutningen
Larmet: Mer problem med råttor i svenska städer
Flera skadade i tyfonen Tramis framfart

Jordbävningen i Indonesien befaras ha orsakat tusentals dödsoffer
Jättebråk mellan grupper lamslog Halmstad i timmar

Man svårt skadad efter knivskärning
Sveriges kommuner behöver miljarder – då bygger egna organisationen dyrt
Stökig natt i Västra Götaland och Halland
Stormen Zorba drar in över Grekland och Turkiet

Nära 50 döda efter tsunami i Indonesien
Anmälningar om våld på skolor mer fördubblats på fem år
Knivbeväpnad tog sig in på skola

Man knivskuren vid busshållplats – gärningsman gick från platsen

Lägenhet i Malmö beskjuten

Misstänkt mordförsök i Norrköping
Kvinna gripen för dödsskjutning i Uppsala
Två gripna i stor polisinsats – koppling till mordförsök

Busschaufförens larm – hot och attacker ökar
Omröstning om statsministerposten i dag
Flera skakade efter storbråk på torg

Bilbrand spred sig till villa
Sömnproblemen bland unga har ökat kraftigt
Man i 20-årsåldern brutalt misshandlad med sparkar i natt

Flera döda i Iran under militärparad
Kraftig brand i radhuslänga i Södertälje

Ung man död efter skottlossning i Stockholm
Polisjakt efter dubbla knivskärningar i bostadsområde
Kvinna våldtagen i Stockholmsområdet i natt
Djävulssopp hittad i Sverige: ”Går inte att vara säker längre”
Attentat mot polisstation – kastade tårgasgranat
Sverige: Fem skjutna under sex timmar på onsdagskvällen
Misstänkt anlagd bilbrand spred sig till fler fordon
Stormen Knud drar in – SMHI varnar för vindarna
Vietnams president är död
Minst tre skadade i skottlossning i södra Stockholm

Skjuten kvinna hittad i Järfälla
Nytt filippinskt jordskred – tre döda
Man knivhuggen i Köping
Flera bilar utsatta för skadegörelse
Människor blåste omkull i Norge – ny storm på väg mot Sverige
Pengar skickades från Göteborg till IS-finansiär

Skottlossning i Trelleborg – en gripen
Våldsam 16-åring fick stanna kvar på skolan – begick sedan mord

Flera bilbränder runtom i Sydsverige
Två rånare slog ner offer
Misstänkt skottlossning i Malmö

Över 100 tros ha dött i gruvkollaps efter tyfonen Mangkhut

Sa sig ha dödat släkting med en sten – får stanna i Sverige

Uppgifter: Svenska gränskontroller bland Europas sämsta
Stigande vatten största faran i Carolina

Minst 25 döda – nu tar orkanen sikte på Kina
Unga man skjuten i Huddinge

Svensk polis i internationell razzia mot nätbedragare med koppling till Syrien
Mangkhut är kraftigaste ovädret på hela planeten
Efter jordskalvet: Malariautbrott på turistön
“Trump behöver inte ha deltagit i Manaforts skumraskaffärer”

Fattigpensionären Ing-Marie 65 fast i väntekaoset
Tig
gande kvinna utnyttjad av sina landsmän
Förråden sinar – krisen för bönderna inte över
Skott mot lägenhet i Skåne – misstänkt mordförsök
Försvunnen man söks i Borlänge
Orkanen Florence drar in över USA
Man till sjukhus med stickskador i huvudet
Sköt ihjäl fem andra och tog sitt eget liv

Elva till sjukhus efter brand i Jönköping
NMR utreds – misstänks för hotbrev: ”Vi vet var du bor”
Efter misstänkt valfusk – kan bli omval i Degerfors

Två gripna för mordet i Årbyskogen

Prognos: 103.000 migranter till Sveriges kommuner på 3 år

Trumps regering stänger PLO-kontor (Bra beslut)
Misstänkt mordbrand i Södertälje

Man rånad och nedslagen – gärningsmän hotade med kniv
Tre bilar brändes under valnatten

9 scenarion – det händer nu
Sju skadade i knivattack i Paris
Misstänkt explosion i centrala Stockholm
Misstänkt skottlossning mot hus i Rinkeby

Tre bilar i brand i centrala Halmstad under natten

Brand i skolbyggnad med öppna lågor
Park avspärrad efter skottlossning

Man erkänner i rätten – dödade sin familj

Man skjuten till döds i Malmö

Nya flygfoton över brandhärjade skogar

Man anhållen misstänkt för skottlossning mot barn i Tingsryd

Bilbränder i Västerås i natt

Man i 30-årsåldern skottskadad i Katrineholm
Hela Gotland strömlöst – gång på gång
Man skjuten i benet – polisen vädjar om hjälp

Man misshandlad av flera okända gärningsmän i Malmö
Man skjuten – förd med ambulans till sjukhus
Liggande man sparkades av flera
Tre män åtalas för kidnappning i Borås
Man knivskuren i Malmö – misstänkt mordförsök
Man till sjukhus efter mordförsök
Nya bilbränder i Trollhättan
Man gripen under natten – försökte sticka en polis
Många bilar i brand i Göteborg

Bilbränder i Lövgärdet i natt

Misstänkt bomb utanför Norrköpings polishus
Minst elva döda i självmordsdåd i Irak

Två misstänkta mordbränder i Tensta

Floridaskytten tidigare inlagd för psykisk sjukdom
FN diskuterar mördarrobotar
SVT avslöjar: Funktionshindrade barn tvingas flytta till barnboenden

Man skjuten i Göteborg – förd till sjukhus
Bilar brann i Borlänge

Ögonvittnen om skytten: Han blev arg för att han förlorade
Dömda våldtäktsmän ofta födda utomlands

Knivattack utanför Paris – två döda en skadad

Flera bränder hus och bilar i Kristianstad

Hyperinflation i Venezuela

Flera bilbränder i Uppsala
Man knivskuren i Borås
Uppsala: 100 bilar skadade i mordbrand
Sjuttonårig pojke knivhuggen till döds
Vänsterpartiet i diktaturens tjänst
Sex nya bilbränder i Västsverige

Nytt jordskalv i turistparadis
Flera bränder under natten i Vivalla
Skottlossning i Malmö

Bilbränder i Östergötland – misstänks vara anlagda
Rusning inför pengabyte i Venezuela
Man skjuten i Helsingborg

Ungdomsgäng vandaliserade bilar på Brynäs

Tonåring skjuten i Uppsala
Sex personer misstänkta för bränder i Göteborg
Misstänkt skottlossning i Trelleborg

Larm om skogsbrand i Vindeln
Fyra nya bilbränder i natt

Anlagda bränder under natten
Experter om italienska broraset

Adaktusson: Tänker inte vara passiv inför islam

Stenkastning och ett 80-tal bilar brandskadade i Göteborg och Trollhättan
Prishöjningar i Turkiet: “Vi är chockade”
Ungdomar misstänks ha vandaliserat polisbuss
Många döda i sjukhusbrand i Taiwan

Räddningstjänsten efter åskan: Vi hinner inte åka på alla larm

Getter dök upp på badplats i Lidingö
Kliniken ändrar sig – Isabella får tillbaka sina ögondroppar
Larm om skottlossning i Gamlegården

Saudiarabien flyttar patienter från Kanada
Minst 91 döda i skalv i Indonesien

Extremvärmen: Fler äldre som dött i juli än tidigare år
44 personer skjutna under 14 timmar – fem döda
Tre bilar skadades i brand
Nya extremhettan slår mot Sverige – kan bli nytt rekord
Värmen slog rekord i Lissabon
Afropastorer tackade Trump i Vita huset
Dödlig bussolycka i Pakistan
Okänd grupp påstår sig ligga bakom ”drönarattacken” mot Maduro

Posted in Different Stuff | Comments Off on Nyheter augusti-december 2018