Proklamation av Tro

 PROKLAMATION AV TRO

Sann tro på Gud skakas inte för den tron vet att Gud kan inte skakas. Många vi möter ser ut att ha en väldig tro och talar också om den vitt och brett. Men det är i prövningens stund det kommer att avgöras om det är en sann tro eller inte.

Heb 12:25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.

Tro är alltså inte en intellektuell fråga utan mer en hjärtefråga. Vad jag tror är alltså helt relaterat till vad som finns i mitt hjärta. Har Gud talat där? Om jag inte visar bort honom när han talar utan lyder kommer min tro att bestå provet och de skakningar som kommer över världen. Vi ser alltså att jag kan inte ha en tro som inte samtidigt innebär att jag ger mitt hjärta till honom. Det är den här tron som bibeln beskriver är att ha en tro utan gärningar. Men gärningar kommer automatiskt ur det här hjärtat som har en äkta tro. Alltså det börjar med att jag underordnar mig på den väg som leder mig till förutberedda gärningar.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Tron jag har måste prövas för Gud vill visa att jag bygger på sanningen. När jag får uppleva att min tro håller går Gud vidare till nästa steg. Så vi vandrar på det sättet steg för steg i tron och därför växer vi upp i sanning och kärlek.

Gud har aldrig sagt åt mig att vinna någon seger, nej han har istället sagt att jag skall stå fast i den seger som har redan har vunnit åt mig. Därför handlar tron och min kamp ofta om att stå fast och behålla den seger och det område Herren gett oss.

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

The Accuser

Namnet Djävulen är namnet på Åklagaren! Fördömelsens makt! Förtal och Fördömelse är hans lilla specialitet! Han råder i mörkret som är syndens konsekvens! Han får makt när vi är olydiga! Han använder även människor för att anklaga dig!

EF 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

1 Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Världen här står för mörkrets område där Djävulen försöker snärja den kristne och han använder sig av fördömelse och av anklagelser. (Läs även resten av 1 Joh 5) Den grekiska textens i kapitlet beskriver en rättegång! Ett där du har fått ett bevis som leder till en friande dom! Det vittnesbördet (Beviset) finns i ditt hjärta genom Tron.

sotc1
1 Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet (BEVISET) inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet (BEVISET) som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

Vi behöver aldrig försöka piska upp någon tro för att försöka nå Gud. Den sanna tron kommer vi att få när vi behöver den genom Guds nåd. Den strömmar från vår levande frälsare Jesus Kristus som nu bor i den troendes hjärta. Om du vandrar i hans vilja i ljuset kommer också han förse dig med allting du behöver för din tjänst för honom.

Församlingen betyder ”Den utkallade” på grekiska. Det intressanta är att ordet för kallad på hebreiska Qara innebär att han som kallar står också för allting du behöver för din tjänst. Då ser vi snart att det finns olika tjänster i kroppen. Därför måste det också finnas olika utrustningar i kroppen som Gud ger genom Anden. Olika förmågor för att bygga upp Kristi kropp i Kärlek.

Så vi kommer alltså att få möta prövningar och vår respons får inte vara att ”ge upp”. Om vi verkligen vandrar i ljuset och i sanningen så kommer vi att ge oss till honom i denna prövning. Vi kommer då att få uppleva hur prövningen bara var ett redskap till att Herrens Härlighet blir synlig för oss. Vi kommer efteråt att kunna förstå att den prövningen var värt allt. Den kommer bara att leda fram till att Herren blir större!

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

V 1 Vi ger inte upp!
V 2 Därför att vi vandrar i ljuset utan täckelse utan dolda avsikter

Om vi plockar ner prövningen till grunden så innebär den egentligen. Jag väljer att tro på Gud oavsett kostnaden, oavsett vad människor tycker väljer jag den smala vägen. När hela församlingen tycks välja den breda vägen kommer tron ändå välja den smala vägen. Prövningen vi möter är bara temporär men valet du gör i den och den tron du får i den är evig.

Jag fick en gång i början när jag blev frälst en profetia som löd: Jag kommer att ställa dig inför en skiljeväg, välj då mig!

Vi kommer en dag att nå slutet av den väg vi väljer. Då kommer vi oavsett vilken väg vi valt tvingas bekänna: Gud gjorde rätt i allting han gjorde! Så vi måste därför tro även om vi inte kan se!

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Därför är sann tro aldrig att komma till Gud på våra egna villkor. Det innebär alltid att vi kommer med en attityd av ovillkorlig kapitulation. Även ett litet barn kan tro för tron kräver inte en massa kunskap och fakta i huvudet. Nej den kräver bara att vi vilar i det fakta att Gud vet!

Det är aldrig bara det vi ger upp som Gud är ute efter i prövningen utan det är oss själva han vill ha tillbaka för vi är skapade av honom till honom.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

parousia6

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Proklamation av Tro

Andakter 2018

Andakter 2017 – HÄR 

Herren fyller dig >> /11/4-2018
I mörkret behöver vi Gud >> /4/3-2018
Tjäna Gud i Anden och räkna ej med Köttet >> /3/3-2018
Den sanna tron >> /16/2 – 2018

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on Andakter 2018

Vi går mot tidens slut

 

714eagle

Jag tror att det vi nu ser hända i världen är styrt efter en agenda som när tiden är inne kommer att utveckla sig mot Harmagedon och tidens slut. Det verkar som Berlinmurensfall 1989 och händelserna runt Twin Towers 2001 var något som verkligen speedade upp profetiornas uppfyllelse.

1/En Allsmäktig Gud styr allt och tillåter
2/Satan får ta emot auktoritet och handlar genom sin pyramid av andemakter
3/Mörkret är en andemakt som påverkar människors sinnen (EF 6)

Många har skrivit och varnat genom åren! Vi går mot elitstyrd kommunism! Irwin Baxter har länge sagt att den röda färgen symboliserar kommunismen. (UPP 6 Röd Häst) Påven talar sig så varm över detta att han kallas ”Red Francis”. Vi ser den även i Uppenbarelseboken då det gäller Vilddjuret. (NWO)

Det kommer ett uppror mot Gud bakom står Mörkret, Gud tillåter det!
4 Vindar (Upp 6:1-8) Hästar = Vindar (Sak 6 Elvor såg det) (Irwin Baxter)

1/ Vit häst – Katolicism
2/ Röd häst – Kommunism
3/ Svart häst – Kapitalism
4/ Grön häst – Islams färg

Kommer ni ihåg att Jesus talade om havets och vågornas dån? = Hästarnas/Vindarnas påverkan över Jorden.
Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.

Jes 57:19 Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger HERREN. Jag skall bota honom. 20 Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. 21 Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.

Dan 7:2 Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. (FOLKHAVET) = Resultatet blir en världsregering! Eller en Ny Världsordning!

I Daniel 7:7-10 Ser vi hur ett slutligt vilddjur kommer upp som har 10 horn och 7 huvuden. Det djuret har fötter som trampar ner hela jorden. Vi ser hur Jesus kommer! I V 8 Ser vi det ”Lilla Hornet” som talar skrytsamt!

nimrod

Exakt samma sak ser vi i Upp 13…….
Upp 13:1 (12:18) Och draken stod på sanden vid havet. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det? 5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen.7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra.

Vi ser alltså hur Guds rådslut EF 1:9-10 håller på att fullbordas och alla på jorden får välja väg. Upp 10:5-7 Tiden fullbordas vid basunens ljud och Guds änglar hämtar oss Mt 24:31.

jakob

Jordens innevånare kan översättas – ”De som bygger permanenta boningar på Jord” Vilket i sin tur är motsatsen till att bo i tält. (2 Kor 5:1-2) (Heb 11:8-11) Nu skall det alltså avgöras vad vi byggt våra liv på. Den levande stenen! Eller förkastar vi den? Mt 7 ser du att det slutar med två hus. Men det börjar med att vi måste välja väg! (Tankesätt och handling)

1 Pet 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Den som lyder byggs upp på klippan (Mt 16) På denna klippa!!!
Den som inte lyder bygger upp på sand (Upp 12:18)

Jag hade för några år sedan en profetisk dröm! Jag liksom flög i väg till min barndoms fiskeplats under en stor kraftanläggning med dammluckor. Men i drömmen bodde Elvor och jag därnere i ett hus som bara var lånat! Plötsligt hör vi en röst som talar från himlen! Nu är det tid att dra upp på säker mark! Vi säger till varandra! Vi hinner inte hämta någonting utan bara den gröna soldatväskan. (Gal 6:1-5) Sedan springer vi upp för slänten så vi kommer ovanför dammluckorna! Vi visste då att dessa kommer att öppnas när som helst och hela huset kommer att spolas med i floden!

Samma dag som Berlinmuren föll kom jag till Linneahuset och blev frälst. Står den händelsen i bibeln? För då proklamerade man födelsen av denna nya världsordning! Redan 1968 skrev den Amerikanske Pastorn Irwin Baxter en bok: Han beskriver att Herren har visat honom i Guds ord att vi kommer att få se Berlinmuren falla! Vad såg han?

Huvuden i bibeln är ofta en bild på rikens uppgångar och fall genom världshistorien. Anden visade Baxter att i Daniel 7 så råder ju dessa riken vid Jesu Tillkommelse så det kan ju inte vara de här gamla rikena som inte längre finns. Han började studera möjligheten om det inte är så att det är ländernas symboler som står där. Hans tolkning är faktiskt det vi ser ske!

Dan 7:2 Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet.3 Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. 4 Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det, rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa, och det fick ett mänskligt hjärta. 5 Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött. 6 Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard (PANTER) men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden, och det fick stor makt. 7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. (Dan 2 Tio Tår) Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Lejonet = England – Ur detta kommer USA (ÖRN-Människa)
Björnen = Ryssland
Panter eller Leopard = Tyskland (EU) (4 Huvuden)
Fruktansvärda djuret = FN

Om vi nu tar och räknar huvuden på dessa som nämns
Lejonet – Örnen (1)
Björnen (1)
Panter eller Leopard (4)
Det sista vilddjuret (1)

Hur många huvuden får vi då? Svar 7 stycken! Vilket huvud har då fått ett dödligt sår men blivit helat igen? Jo det finns bara ett med flera huvuden = Pantern eller Leoparden! Redan 1968 skrev alltså Baxter = Det är symbolen på Tyskland!
German government under fire over Leopard tanks in Syria

Upp 13:3 Ett av dess huvuden (PLURAL) såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. (NWO)

Alla vet att Hitler kallade sitt rike för: ”Det tredje Riket” sedan kom såret och landet delades upp i Öst – Västtyskland – Muren byggdes. Sedan går Tyskland upp som den ledande nationen i EU.

Profetiorna i bibeln är progressiva så de leder tillslut till dess fulla uppfyllelse. Vilddjuret som nu träder fram i den sista profetian är FN och troligen är Agenda 2030 det som leder fram till världsregeringen. Det är genom den agendan vi nu ser de mest konstiga besluten genom våra regeringar för reglering av samhällets miljö mm.

FREDSKONFERENSEN I ANNAPOLIS 2007

flag

Vägkartan för Fred presenterades för första gången! Det här är första gången Mellanösternkvartetten samlades! (Daniel 7) Man vill dela landet Israel!

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Sedan fortsätter ”Rullen” utan kapitelindelning

Joe 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

1/ Jerusalem och Juda blir en Nation efter fångenskap (1948)
2/ Samla alla Hednafolk (FN)
3/ Harmagedon (Dan 7 + Dan 2)
4/ De skall dela hans land

Kolla nu på ordningen! Och så jämför vi det med vad Jesus säger Lk 21
Luk 21:24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. 25 Tecken (SEMEION) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna (ASTRON) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Lk 21:24 År -70 diasporan och Landet och återtagandet av Jerusalem (1967)
Lk 21:25 Tecken (SEMEION) i solen månen och stjärnorna (ASTRON)
Lk 21:25 Havets och vågornas dån (Har vi redan nämnt med Hästarna/Vindarna)

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. (DAN 2) 32 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. (DE FYLLDE NYSS 70 ÅR)

Guds Rike kommer när de 10 tårna råder i Daniel 2:41-44 Samtidigt Dan 7.
Fikonträdet är Israel…..
1/ Joel 3:1 Göra slut på Juda och Jerusalems fångenskap.
Alla andra Träd är hedningarna:
2/ Joel 3:2 Skall jag samla alla hednafolk (FN)
3/ Joel 3:2 Harmagedon (Platsen där man huggs ner)

Lägg noga märke till resten.
Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

Vem handlar detta om i första hand?
Har Gud förskingrat församlingen bland hednafolken? = NEJ!
Domen kommer för Israels skull =  Hans folk!
Vems land är det? = Herrens Land!

Rom 11:1 Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam.

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. (OM INTE HAN UPPENBARAR DET)

Tänk er nu Israels folk och de som kommer ut ur Koncentrationslägren. Nästan hela folket på gränsen till förintelse. Profetian här gäller i första hand Jakob! (ISRAEL) som tror att Herren övergivit dem! HERREN (JHWH) är den som upprätthåller förbund! Så Gud tänker handla med Israel för sitt eget namns skull!

bloodmoons

Jes 40:25 Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige. 26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn ingen enda uteblir. 27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: “Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”? 28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Det som snurrar runt däruppe i himlen av kometer och himlakroppar Måne och Sol har han satt däruppe för att ”visa tecken” (1 Mos 1:14) Moed = ”Bestämma ett möte för en fest”

Joels bok talar om ”Tecken i himlen”
Jesus talar om ”Tecken” i solen månen och stjärnorna (Astron)

Det största tecknet är ”Israel och Jerusalem” (Fikonträdet)
Ett annat tecken var ”Alla andra Träd”

I upp 12 kan vi se de här två tecknen i ett nytt ljus.
Israel
Hedningarna – Drivna av Drakens ande

Upp 12:1 Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. 3 Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.

Nu skall jag ta upp något som jag tror är riktigt men som andra har överdrivit så det har blivit perverterat och liknar spådom. Men jag skall presentera fakta så får vi bedöma om det är profetiskt eller inte jag tror inte det här är en slump. När det blir total solförmörkelse nere i mellanöstern så blir månen blodröd (Joel 2:31) När det blir 4 totala Månförmörkelser utan någon partiell emellan kallas det för en Tetrad enligt NASA. Herren sa! Israel jag har inte glömt er kolla upp mot himlen, det är jag som för allt där i ordning. Dessa Tetrader inträffar alltså under Påsk och Lövhyddohögtid….

Låt oss se nu på de saker Herren (JHWH) själv sa:
Israel – 1948 – Tetrad 1949-1950
Jerusalem – Tetrad – 1967-1968
Det kom en till 2014-2015 avslutades med en Supermåne samtidigt som Påven talade i FN. (Vilddjuret) om Agenda 2030 (Upp 13 Politiskt – Religiöst)

”Alla andra träd” tecken i Stjärnorna (ASTRON) När alla andra träd samlade sig för fredskonferensen i Annapolis Nov 2007 händer något otroligt sensationellt bland Astronomerna. En sa: Det största under som skådats uppe i himlen! Det kom en liten komet vid namn Holmes 17 P som plötsligt ökade över 1 miljon ggr i omkrets så den var när den passerade i Nov 2007 det största objektet i vårt solsystem alltså större än solen själv.

Vi sa att de 10 tårna i Daniel 2 var samma sak som de 10 hornen i Dan 7. För vi ser att Jesus kommer för att upprätta Guds Rike på jorden. Daniel 9:26 säger att Antikrist kommer upp ur Romarriket.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

IDAG HAR VI FÅTT EN JÄTTEKRIS EUROPA INTE KAN HANTERA

När kriserna kommer så orsakar de splittringar, vi har sett dem både mellan länder men också i länderna. Nu uppstår starka motkrafter som inte vill ha någon immigration alls. Det verkar som om man medvetet skapar dessa kriser för att själva komma med lösningen: Kontroll och Världsregering!

Rockefeller gjorde ett uttalande i FN 1984. Vi står nu på randen av en global transformation. Det enda vi behöver är den rätta stora krisen, först då kommer nationerna att acceptera en ny världsordning.

Det här är skrämmande likt ett annat uttalande: Den enklaste vägen för att upprätta kontrollen över en befolkning är att utföra terrorhandlingar. Då kommer allmänheten att godta alla lagar som för deras personliga säkerhet är hotade. (Josef Stalin)

I Europa upplever vi nu en stark splittring mellan Väst och Öst! När Jesus kommer tillbaka igen ser vi att stenen träffar fötterna på den staty Nebudkadnessar ser i Dan 2. Många ser det som det sista splittrade riket i Europa där antikrist skall träda fram.

Dan 2:41 Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. 42 Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. 44 Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.

V 43 Här ser vi att integrationen inte kommer att lyckas i den ”Multikulturella Europa” Genom giftermål står inte i grundtexten! Utan det står en blandning av människosäd. Invandringen eller Migrationskrisen i Europa är alltså förutsagt i bibeln 2600 år innan det händer. Det är alltså genom  och ur denna kris en världsledare träder fram med lösningen på problemet.

Men återigen pekar denna kris på vad Jesus sa: Fikonträdet (Israel) och Alla andra träd (Nationerna)

Men dessa Islamister som kommer in i Europa hatar Israel och Guds folk. Så det har fått massor av Judar att lämna Europa och flytta till Israel. Genom det uppfylls Jeremias profetia.

Jer 16:13 Därför skall jag slunga er bort ur detta land till ett land som varken ni eller era fäder har lärt känna, och där skall ni få tjäna andra gudar både dag och natt. Jag skall inte ha något förbarmande med er. 14 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land 15 utan: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. 16 Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga (JAGA) dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor. (TILL ISRAEL)

 

Janne Ohlin Predikat Parousia Mission /Kungsbacka 14/2-2018

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vi går mot tidens slut

Europa mot tidens slut

Jag tror att det vi nu ser hända i världen är styrt efter en agenda som när tiden är inne kommer att utveckla sig mot Harmagedon och tidens slut. Det verkar som Berlinmurensfall 1989 och händelserna runt Twin Towers 2001 var något som verkligen speedade upp profetiornas uppfyllelse.

1/En Allsmäktig Gud styr allt och tillåter
2/Satan får ta emot auktoritet och handlar genom sin pyramid av andemakter
3/Mörkret är en andemakt som påverkar människors sinnen (EF 6)

Många har skrivit och varnat genom åren! Vi går mot en elitstyrd kommunism! Irwin Baxter har länge sagt att den röda färgen symboliserar kommunismen. (UPP 6 Röd Häst) Påven talar sig så varm över detta att han kallas ”Red Francis”.

maxresdefault

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Det här är givetvis en andlig bild: Alla som fångas av den andemakt som nu förlöses allt starkare över världen hamnar här. Alla som gör sig ett med Den Helige Ande hamnar på Sions berg och det nya Jerusalem (Heb 12:22-29)

Vi ser även tecknet i himlen i Upp 12
Upp 12:1 Ett stort tecken (SEMEION) visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. 3 Ett annat tecken (SEMEION) visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.

SEMEION = Tecken på att Guds rådslut sker
KVINNAN = Israel men sedan även Församlingen (Senare i Kapitel 12)
ELDRÖD DRAKE = Satan och hans sista Vilddjur

När Jesus uppmanar oss att börja titta efter hans återkomst pratade han om en födslovånda (Mt 24:8 och en förlossning (LK 21:28). I ljuset av det här blir liknelsen om fikonträdet intressant vi måste läsa så att bibeln förklarar sig själv.

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Han tar liknelsen om fikonträdet och sätter det i relation till “Födslovåndan” V 28 innan handlade alltså om vår “Förlossning”. Liknelsen om Fikonträdet är alltså exakt samma sak som Upp 12:1-3 Jag tror vi ser Arabvåren i Liknelsen för att det är händelserna som har öppnat för IS och den våldsamma flyktingvågen upp i Europa. Arabvåren kommer att övergå till Sommar till slut och det betyder dom (Dan 2:35)

När Jesus kommer så skall det alltså finnas ett Eldrött vilddjur som har 7 Huvuden och 10 Horn Vi kan se ett sådant i Dan 7 när Jesus kommer.

Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. 8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. 9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.

Det ” lilla hornet” som kommer fram här är “Antikrist”. Vi kan även se det här i Uppenbarelseboken 13:5 Vilddjurets mun talade stora hädiska ord! Varifrån kommer då denne man? Låt oss nu läsa Dan 9 Som troligen gömmer hemligheten om de 7 sista åren.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Antikrist skall vid tidens slut träda fram ur samma folk som förstörde Jerusalem och Templet år 70 – Så vi skall på nått sätt få se ett nytt Romerskt imperium vid tidens slut jag tror det är EU. Ur detta EU skall alltså komma en Världsledare. Han kommer upp ur 10 horn som då blir exakt samma sak som 10 tår på statyn i Daniel 2. Hans kompis också från Rom kommer samtidigt och kallas “Den Falske Profeten” (UPP 13:11-18)

lissabon

Låt oss nu titta lite på vad Arabvåren har inneburit för Europa. Vad kan vi förvänta oss? Kan det verkligen vara så att det finns en dold agenda för att upprätta en världsregering? Efter att ha studerat det här ämnet i många år måste det bli Ja på den frågan.

Det arbetas febrilt av Globalisterna för att få till en ny världsordning (KOSMOS) helt klart är att Vatikanen och Storföretag och Banker och Regeringsledare inblandade.

En av de mest kända är Rockefeller som skriver i sin bok: ”Memoirs” (Sid 405)
Det finns de som tror att vår familj är inblandade i en hemlig sammansvärjning att arbeta emot USA:s intressen. De kallar oss även för Globalister som i hemlighet samarbetar med andra för att bygga upp en integrerad Politisk och Ekonomisk ordning för en enad värld. Om det är detta jag anklagas för så är jag skyldig och är stolt över det.

Rockefeller 1991 på väg till ett möte med Bilderbergergruppen.
Det hade varit omöjligt att kunna utveckla vår plan för världen om vi hade publicerat det öppet under åren. Men nu är världen mer beredd att marschera mot en världsregering.

Det fanns de som avslöjade det här ganska tidigt men som dog konstigt. En kongressledamot Larry Mc Donald som dödades när hans plan sköts ner av Sovjet 1976. ”Rockefellers och de andra allierade driver på för att skapa en världsregering. Den skall bli superkapitalistisk och kommunistisk på samma gång. Den kommer att kontrolleras av dem. (Eliten) Jag menar att det verkligen finns en konspiration. Den är internationell och har planerats under en lång tid! Denna plan är otroligt ond i sin natur”

IDAG HAR VI FÅTT EN JÄTTEKRIS EUROPA INTE KAN HANTERA

När kriserna kommer så orsakar de splittringar, vi har sett dem både mellan länder men också i länderna. Nu uppstår starka motkrafter som inte vill ha någon immigration alls. Det verkar som om man medvetet skapar dessa kriser för att själva komma med lösningen: Kontroll och Världsregering!

Rockefeller gjorde ett uttalande i FN 1984. Vi står nu på randen av en global transformation. Det enda vi behöver är den rätta stora krisen, först då kommer nationerna att acceptera en ny världsordning.

Det här är skrämmande likt ett annat uttalande: Den enklaste vägen för att upprätta kontrollen över en befolkning är att utföra terrorhandlingar. Då kommer allmänheten att godta alla lagar som för deras personliga säkerhet är hotade. (Josef Stalin)

I Europa upplever vi nu en stark splittring mellan Väst och Öst! När Jesus kommer tillbaka igen ser vi att stenen träffar fötterna på den staty Nebudkadnessar ser i Dan 2. Många ser det som det sista splittrade riket i Europa där antikrist skall träda fram.

Dan 2:41 Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. 42 Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. 44 Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.

V 43 Här ser vi att integrationen inte kommer att lyckas i den ”Multikulturella Europa” Genom giftermål står inte i grundtexten! Utan det står en blandning av människosäd. Invandringen eller Migrationskrisen i Europa är alltså förutsagt i bibeln 2600 år innan det händer. Det är alltså genom  och ur denna kris en världsledare träder fram med lösningen på problemet.

Denne världsledare som kommer från Europa kommer att ha en armé så det är ett tidstecken när vi ser Europa pressa fram en sådan. Ser vi det? Ja nu börjar till och med Stefan Löfven talar om möjligheten att sätta in militär i Sverige. Visste du att han varit med på Bilderbergergruppens möten (ELITEN)? Han vet i så fall mer än han öppet vågar säga! Obs! Även Reinfelt var med på de mötena !

eu-militar-620x372

I Ett EU Möte 3 september 2017 sa (Juncker): Vi skall pressa på för att få en EU arme, det skall vi göra utan att vi behöver något samtycke från väljare. (DIKTATORSFASONER) Med andra ord de ser det kaos som de själva skapat och säger: Nu kan vi pressa på vår agenda. Jag tror inte det är en slump att man vill ha militärer i Sverige för att reda ut kaoset. Man sa även nyligen i EU att: Vi vill ha en stark man som blir ledare över hela EUROPA!

Om det här blir en verklighet så blir det första gången sedan Romarriket som hela Europa kommer in under en enda ledare. (Dan 9:26) Eliten säger att de behöver en stor kris för att föra fram deras agenda.

En undersökning i Europa visar följande resultat
1/ Tror du att ett stor Terrorattentat är möjlig i ditt land?
Svar Ja: 90 %

Så vi ser alltså ett Europa i skräck! Många vågar inte gå ut en gång efter mörkrets inbrott!
2/ Ser ni det som ett stort problem att illegala immigranter kommer in i ert land?
Svar: Ja 81 %

3/ Hur mycket litar ni på er egen regering?
Svar: 50 %

Det här har skapat en stor kris i Europa! Eliten säger att de behöver en stor kris för att kunna genomföra sin agenda. Nu har de skapat en jättekris och splittringar i länder och mellan länder. Havets och vågornas dån har orsakat folkets behov av hjälp. Eliten kommer att fylla ropet på hjälp och deras lösning blir en världsregering och en världsledare.

David Wilkerson skriver i Synen om en sista världsledare från Europa som skall ordna upp ett stort finansiellt kaos. Vi har ju sett en stor ekonomisk kris i världen men jag tror att det kommer fler. Låt mig få citera Kommunismens centralfigur Karl Marx.

Kapitalägarna (ELITEN) kommer att stimulera arbetarklassen att köpa mer och mer dyrbara saker, hus och teknologi. De kommer att drivas till att ta mer och mer krediter tills de inte mer klarar av sina skulder. Detta kommer att leda till att bankerna går omkull och bli nationaliserade. Då kommer staten att komma in på den väg som slutligen leder till kommunism. (Karl Marx, Das Kapital, 1867)

Stefan Gustavsson hade en intressant artikel i Världen idag nyligen.
Vem hade för 20 år sedan trott att vi skulle föra samtal om barnäktenskap, antisemitism, klanvälde, muslimsk radikalisering, svenska medborgare som terrorister, handgranater på gatorna, bombattacker mot polishus, återkommande avrättningar på öppen gata och en statsminister som är öppen för att diskutera om svensk militär ska sättas in – i Sverige!

Församlingen skall vara profetisk ! Vi måste förstå vad som rör sig i “Tidsandan” så att vi inte dras med i den flod som nu börjar svämma över åt alla håll. Antikrists ande kommer före antikrist!

Varje Tidsepok (AION) Har sin egen Världsordning (KOSMOS)
Det här är exakt vad som nu sker genom de 3 Punkterna vi började med. Gud tillåter nu Satan att organisera världen en sista gång på ett sådant sätt att det till och med kan bedra de utvalda. Den nya Världsordningen formas som en slags kopia på Guds Rike på Jorden. Bara de som är födda på nytt och följer Anden och det Profetiska ordet kommer undan den här andemakten.

2 Per 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Meningen med det profetiska ordet är ju att vi skall förstå vår samtid. Det är också meningen att vi skall få se Gud som stor och Satan som bara hans redskap. Låt mig citera den Amerikanske förkunnaren Bill Randels.

Bill Randels citat: Enligt profetian i Dan 2 så skall den sista fasen av Romarriket bli 10 tår. Men riket skall vara som järnet (Starkt) men det skall vara ett försvagat rike för att det skall vara blandat med lera. Järn och lera kan aldrig förenas och hålla ihop.

Det förra stora starka Romerska imperiet skall vid tidens slut vara ett blandat rike. Hebreiskans ord är slående ”Arab” – För oss till tanken på ”Arabiserat”. Och jag tror att det fullständigt ologiska beslutet att låta millioner av Muslimer som vägrar integreras kan vara en möjlig uppfyllelse av profetian i Dan 2. (Slut citat)

Är det här planerat ? Ja jag tror det! Men Gud blir så otroligt stor eftersom man kan se att hans hand är över allt detta. En politiker från Sydafrika som hette A.K. Chesterton (1899-1973) Bedöm själva om det nu är en slump att terrorhandlingar utförs av just det folk som USA och de Allierade låter svämma in i Europa genom öppna gränser utan kontroll.

Jag påstår att det existerar en konspiration för att förstöra Västvärlden. Detta är förspelet för att föra mänskligheten in i en förenad värld av Tyranni

Men dessa Araber som kommer in i Europa hatar Israel enligt Islam. Så det har fått massor av Judar att lämna Europa och flytta till Israel. Genom det uppfylls Jeremias profetia.

Jer 16:13 Därför skall jag slunga er bort ur detta land till ett land som varken ni eller era fäder har lärt känna, och där skall ni få tjäna andra gudar både dag och natt. Jag skall inte ha något förbarmande med er. 14 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land 15 utan: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. 16 Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga (JAGA) dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor. (TILL ISRAEL)

ANDEN MÅSTE VISA OSS VÅR SAMTID !

Vi måste bli födda på nytt för att se Guds Rike. Men det är lika sant att vi måste bli födda på nytt för att förstå vilken tidsålder du lever i just nu och vad Gud gör i vår samtid.

EF 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis (AION) + (KOSMOS) och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

Här ser vi det igen AION (TIDSEPOK) + KOSMOS (VÄRLDSORDNING) alltså att varje tidsperiod har sin egen världsordning.

Rom 12:2 Och anpassa er inte efter (FORMAS) den här världen, (AION) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Lösningen:
Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst.

Heligt offer är motsatsen till Profan (Världsligt). Vi kan inte själva producera vare sig andlighet eller helighet. (Joh 15) Utanför Kristus förmår vi inget men i honom ”Rensas vi” för att bära mer frukt.

Rensas = Tuktan
Frukt = Helighet

Heb 12:6 Ty den Herren älskar tuktar (RENSAR) han, och han agar var son som han har kär.7 Det är till er fostran (RENSNING) som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? 8 Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. 9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva? (AGAPE – FRUKT) 10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet.

träd

Mycket prövningar och kamp har drabbat oss och flera andra den sista tiden. Men mitt i alla dessa prövningar har jag upplevt Herrens Frid! Då räcker det för mig om han står bakom prövningarna kommer det att föra med sig något gott. Herren visade nyss en intressant sak som gav svaret på en del drömmar jag haft. Jag drömde bland annat att när floden kommer så drar folk upp på ett berg.

Om vi läser Heb 12:6-10 med resten i Kapitel 12 förstår vi att det är just Tuktan och Rensning som gör att vi blir äkta söner på Sions berg och får del av Nya Jerusalem när domarna drabbar världen. Jag tror att även kvarlevan på Sion i uppenbarelseboken pekar på samma sak (Upp 14:1)

Det är det här jag tror sker nu mitt ibland oss en del av oss är i ett “Främmande land”. Anden väcker upp oss men vi måste börja röra oss i riktning mot Gud när han kallar. Det var exakt det jag tror hände med den förlorade  sonen därborta i “det främmande landet” med grisarna. Han började tänka på Gud mitt i smutsen. Han vände tillbaka igen! Han fick en ring på sitt finger och den finaste dräkten! Fadern förlät och upprättade! – Man skulle kunna säga att Gud faktiskt frikände honom!

1/ Han drog bort från Gud
2/ Han kom till sig själv!
3/ Prövningen ledde till ett vägval
4/ Han vände tillbaka igen till Gud
5/ Han dömdes rättfärdig av fadern och upprättades som son

1 Kor 11:31 Om vi gick till rätta med oss själva (DIAKRINO) skulle vi inte bli dömda. 32 Men när vi döms (KRINO) fostras vi (RENSAS) av Herren, för att vi inte skall bli fördömda (KATAKRINO) tillsammans med världen. (KOSMOS – VÄRLDSORDNINGEN)

DIAKRINO – Betyder – Att avskilja sig och separera sig själv från något (VÄRLDEN)
KRINO – En Prövning = ETT VÄGVAL
KATAKRINO – EN FÄLLANDE DOM

Innan man intog landet omskars Israels barn vid Gilgal – Det har med helighet att göra!
Jos 5:9 Och HERREN sade till Josua: I dag har jag vältrat av Egyptens vanära från er. Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än i dag. (Obs! Det var Påsk)

Vanära här är en bild på gamla misslyckanden! Gamla misslyckanden kan åklagaren använda mot dig. Man lämnade öknen och gick in i landet för att ta del av hans helighet! Helighet är ett måste för att bli övervinnare. Varför går budskapet om att bli övervinnare går ut till alla församlingarna i Uppenbarelseboken? Jo annars kommer den här andemakten driva oss tillsammans med vilddjuret det kommer till och med att tro att det är Guds vilja men det leder till domen.

Predikan Parousia Mission/Göteborg 28/1-2018 av Janne Ohlin

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on Europa mot tidens slut

Med Jesus genom stormen

När jag var liten byggde vi flottar och seglade på en liten sjö hemma. Som segel hade vi en rullgardin som vi kunde dra ner så vinden kunde ta tag i. Det var inte så avancerat utan vi paddlade upp på ena sidan sjön och segla i medvind vi kunde inte kryssa. Jag var ung då och livet var en lek. Men senare dök problemen upp och jag förlorade kontrollen på min egen båt. Jesus dök upp och förde min båt in i frälsningens hamn. Jag blev renoverad i det himmelska varvet och nu är Jesus alltid med mig i båten. Han lotsar mig genom alla faror. Förr fanns det vrakplundrare utmed kusten som flyttade sjömärken och tände falska eldar. År 1697 utfärdade Sveriges regering stränga straff för den som försökte förvilla sjöfarare.

29122017-IMG_1560

(FOTO: Janne Ohlin)

När jag läste det så tänkte jag på att bibeln höjer varningar för fienden ska försöka förvilla oss genom att ta bort bibliska sjömärken och tända upp falska ledljus. Han vill inte att du och jag skall nå målet för vår resa. Men Gud har satt upp stränga straff för den som försöker förvilla oss (UPP 22:18 -19) Man kan förlora sin del i Livets träd och det Himmelska Jerusalem.

I Hamnarna förr var det mer liv än nu och sjömännen trängdes för att få jobb och mönstra på båtar. Sjömanslivet förr ledde ofta in i alkoholism och omoraliskt liv i hamnstäderna. Det var just det som ledde fram till det första Betelskeppet som låg i New Yorks hamn och drevs av Metodisterna. Svenskar tog sedan visionen hem till Sverige där man startade Betelskeppet i Göteborgs hamn där jag nu arbetar mitt bland de utslagna.

SJÖMANNEN ALFONS BLEV FRÄLST

Redan innan något sker brukar det ofta börja med att Gud samarbetar tillsammans med Förbedjare. Bibeln säger att det är makt i våra böner för andra och att Gud kan ge Nåd genom dem.

2 Kor 1:10 Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss 11 när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.

Kanske vi aldrig skulle blivit frälsta om inte människor bett för oss?

Jag upplevde att jag skulle nämna Alfons vittnesbörd här ikväll. Han kom nästan varje dag till den församling vi arbetade då i Göteborg. Han var lite originell och hade den där gamla härliga Göteborgsdialekten. Alfons var sjöman som ung kom han ganska snabbt in i alkoholismens fängelse. Han berättade att hans gamla mamma jämt bad till Gud för honom. Så mycket nåd var över Alfons liv redan som ung.

Under sin ungdom tänkte han mönstra på en båt. När han står där med papperen i handen hör han plötsligt en stämma säga till honom: Alfons ta inte båten! Detta hände 3 gånger! Han mönstrade av den båten och fick en riktig utskällning för så gjorde man bara inte. Han blev skakad när han senare fick höra att just den båten gick under med man och allt i en storm. Men det skulle ta några år innan han blev frälst.

Hans alkoholism blev nu värre och värre, han började få skador av Alkoholen. Läkarna hade gett upp hoppet! Men Alfons skulle få vara med om ett mirakel. Nu låg han på en madrass på golvet helt utblottad och tänkte att livet var slut. Plötsligt gick tankarna till mammas Jesus och Alfons bad: Om du räddar mig nu Jesus skall jag vittna om dig resten av mitt liv. Troligen var det Mammas alla förböner som genom Guds Nåd vände Alfons till att söka Herren och Livet vände tillbaka igen. Från den stunden slutade han att dricka. Han hade alltid traktat i fickan och höll sitt löfte han berättade om Jesus för alla han mötte.

VÄLJA RÄTT BÅT ÄR OCKSÅ VIKTIGT

Så vi förstår att det är viktigt att välja en båt där Jesus är med! Hellre en liten Optimistjolle med Jesus än en jättestor Titanic utan Jesus. I sin stolthet ignorerade man alla varningar, man trodde ju att båten var osänkbar. Kaptenen höll full fart mitt i natten framåt i de livsfarliga vattnen där Isberg inte alls var ovanligt. Fartygets orkester slutade att spela världslig musik och bytte till Psalmen: Närmare Gud till dig!  Även när fartyget sjönk. (Upp 20:13)

Även en del församlingar kör likt Titanic i full fart framåt i sin egen styrka och kraft. Man ignorerar alla varningar! Men Gud låter ingen människa berömma sig!

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Ordet berömma sig hämtar Paulus från Jer 9:23-24 Heb: ”To Shine”
Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

sotc1

Ormen Heb: Nachash: ” The shining one” (1 Mos 3:1)

Här kan vi ha hittat den rätta uttydningen av Liknelsen med Jungfrurna och Lamporna. (MT 25) De ovisas lampor slocknade = De skiner av fel ljus men de förstod det inte själva! De ovisas hus faller av samma anledning (MT 7) Herre har inte vi? Herre har inte vi? Herre har inte vi?

Vid Röda havet ställdes Israels barn inför ett jätteproblem det såg ut som om de skulle gå under. Men Herren Gud säger till Mose: Lyft upp staven så gör jag en väg till andra sidan (2 Mos 14:14-16) Israels barn lyder och börjar gå mot målet igenom en våldsam storm.

1 Kor 10 säger att det som skedde här är en bild för oss som har ändens tid inpå oss. Så vi skall se om mönstret stämmer!

Det står att de blev döpta i Anden:
1 Kor 10:1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet.2 Alla blev i molnskyn (ANDE) och i havet (VATTEN) döpta till Mose.

De blev alltså pånyttfödda här! JOH 3:5 Döpta i Ande och Vatten! De går Korsets väg i lydnad! (APG 5:32 – ANDEN) De börjar berömma sig av Herren på andra sidan (SKINA AV)

2 Mos 15:2 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

FÖDD PÅ NYTT

Att vara född på nytt är som att påverkas av en vind sa Jesus:
Joh 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.

Ande på hebreiska är Ruach som även kan översättas Vind. Ibland så blåser det till och du förstår att det är Gud först efteråt. Förra veckan var en sådan händelse på Betelskeppet. I mitten av kvällsandakten kom två muslimer in och ville vara med. Precis då var jag framme vid en berättelse om Abraham.

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Sedan bevisade med skriften att Han som uppenbarade sig för Abraham måste vara Guds Son genom att läsa Johannes 1 Kap.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Efteråt ute i matsalen satt sedan flera Muslimer och diskuterade. De tror ju inte att Jesus är Guds Son. Först efteråt förstod jag: Det måste ha varit Anden som verkade!

Anden verkade nu vid Röda Havet också. Exakt samma vind som verkade för Israels Hus verkade emot Faraos Hus.

1 Tess 5:9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen (VREDE) utan till att vinna frälsning (ÖPPNA) genom vår Herre Jesus Kristus.

Profeten Jeremia beskriver att en storm av vrede kommer i ändens tid. Men den skall inte drabba det huset byggt på klippan. Men det skall drabba huset byggt på sanden.

Jer 23:18 Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det? 19 Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner.20 HERRENS vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.

Ordet i den yttersta tiden här beskriver helt klart tidens slut. Sammanhanget är mycket märkligt! För det är en exakt beskrivning av Jesu undervisning i Mt 7.

> Falska Profeter Falska Herdar
> Ond Väg (BRED VÄG)
> En storm kommer (HUSEN MT 7)

Mar 4:35 På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: Låt oss fara över till andra sidan. 36 De lämnade folket och tog honom – som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med.37 Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den höll på att fyllas.38 Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? 39 Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: Tig! Var tyst! Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt.40 Han sade till dem: Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? 41 Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: “Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?

Bildligt ser vi här två stormar:
1/ Själva de yttre omständigheterna!
2/ Sedan de inre känslostormarna

Jesus har makt att kunna förändra båda! Vem är han? Hans härlighet var fördold för dem än så länge! Först när Anden kom förstod vi fullt ut hans härlighet!

Det finns en serie med 4 mirakler här i Markus som Anden målar upp för oss som visar vem Jesus är.

1/ (Mk 4) Jesus stillar stormen – Makt över yttre omständigheter
2/ (Mk 5) Den Demonbesatte – Makt över alla ondskans makter
3/ (Mk 5) Helar kvinnan från sjukdom – Makt över alla sjukdomar
4/ (Mk 5) Reser upp en flicka från döden – Makt över döden själv (andlig död med)

Jesus liknelser om Guds Rike handlar om Kungen! När ordet uppenbaras så får vi skåda ljus (Ps 119:130) Det är Kungen och hans härlighet. Då kommer sann tillbedjan.

Joh 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. /Sanning/Gk: Aletheia: Uppenbarad realitet!

De lämnade nu folkskarorna och följde Kungens ledning! Låt oss fara över till andra sidan! De följde Jesus! Vad säger Jesus om de som följer honom?

Den som följer mig skall ej vandra i mörker utan ha livets ljus (JOH 8:12)

Mörker är syndens konsekvens och det sätter ett täckelse för våra hjärtas ögon så att vi inte ser. Livets Ljus = Öppnade ögon så att vi utan täckelse får se Kungens härlighet.

Jesus lovar alltså att den som tar sitt kors på och följer honom skall få se och uppleva hans Härlighet. Paulus beskriver det så här…

2 Kor 3:17 Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.18 Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla (SKÅDAR) Herrens härlighet vi förvandlas till hans avbilder i det vi stiga från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är ande.

Det är exakt samma sak som att säga: Den som följer Jesus skall inte vandra i mörker utan ha Livets ljus (JOH 8:12)

Jesus sa: Nu drar vi över till andra sidan! De som följde honom drabbas av en storm som ingen kunde hantera trots att de var vana fiskare och kunde sjön utantill.

Vad vill den här berättelsen med båten i stormen säga oss?

1/Har ordet verkligen slagit rot i hjärtat?
2/ Vår egen styrka måste brytas och ersättas med hans styrka
3/ Vår egen härlighet bleknar i jämförelse med hans härlighet

Liknelsen om Såningsmannen visar en viktig sak! Det kommer stormar för att vi håller fast och vaktar på hans ord.

Mat 13:20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse (STORMAR) för ordets skull, så kommer han genast på fall.

Hur mycket av det han undervisat mig om som fått slagit rot i vårt hjärta? Det kommer alltså att visa sig i stormen om undervisningen bara sitter i huvudet. Om den sitter i hjärtat kommer också sann tro därifrån (Trofasthet)(Överbevisning)

Ett bibelord i det här sammanhanget:
NAH 1:3 HERREN är sen till vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad. HERREN har sin väg i storm och oväder, och molnen är dammet under hans fötter.

Vi måste förstå att det kommer att bli en stormig seglats. Det var det Jesus försökte visa de som följde honom in i stormen på Galileiska sjön. (Mk 4:35-41)

Det var inte stormens rytande eller båtens rörelse som väckte Jesus. Naturligtvis visste Jesus om vad som skulle ske redan innan de började sin resa. Det var lärjungarnas rop som väckte Jesus. Då började han att agera! Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?

Petrus som var med i båten har lärt sig en värdefull läxa! 1 Pet 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Omsorg Gk: Bryr sig verkligen om och oss!

Frågan i båten! Bryr du dig inte om att vi går under? (MK 4:38) Petrus 30 år senare: Jo Jesus bryr sig verkligen!

Heb 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. 6 Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?

Jesus väntar alltså tills människans härlighet bleknar innan han uppenbarar sin härlighet. Det leder fram till Gudsfruktan! De mötte en ”Mega Storm” som gjorde dem förskräckta. Men den skulle fruktan nu ersättas av en annan fruktan: Guds Fruktan!

Mk 4:39 Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: “Tig! Var tyst!” Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt. 40 Han sade till dem: “Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” 41 Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: “Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?

Nu står ordet ”Mega Fruktan” så nu var de mer rädda för honom än för ”Megastormen”. När hans härlighet uppenbaras för våra ögon fruktar vi alltså Gud mer än Människor. Och den vi fruktar för lyder vi!

Bibeln är så otroligt barnslig samtidigt som den är allvarlig. Vi lämnar nu stormen och lärjungarna är “Megarädda” och fulla av förundran över denne Jesus. De hade ju nyss ropat till varandra: Vem är han egentligen? Nu skulle de få svaret på frågan: Vem är Han? från en källa de aldrig räknat med! Nu möter de en skräckinjagande man full av onda andar. (De var rädda)

Mar 5:1 Så kom de över till kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. 4 Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. 5 Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar. 6 När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom 7 och skrek: “Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!” 8 Jesus hade just befallt honom: “Far ut ur mannen, du orene ande!” 9 Nu frågade han honom: “Vad är ditt namn?” Mannen svarade: “Mitt namn är Legion, för vi är många. 10 Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. 11 Där gick då en stor svinhjord och betade vid berget. 12 De orena andarna bad honom: “Skicka i väg oss till svinen, så att vi kan fara in i dem. 13 Det tillät han, och då for andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön. Det var omkring två tusen svin som drunknade.

Mat 8:29 Nu skrek de: Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? (Pro-Kairos) = Alltså före den bestämda tiden!

Det här tror jag är profetiskt de laglösa och de som inte vill höra är i bibeln bilden på Svin. De onda andarna och svinen skall i ändens tid bli ETT (Skökan)

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Med Jesus genom stormen

Sann Tro

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Rom 3:22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.

Det står på 2 ställen att den frälsande tron vi får ta emot av Gud inte är vår egen utan den kommer ifrån Gud själv. Det står : Jesu Kristi Tro i Grekiskan

Vi har alltså fått något oerhört värdefullt placerat i våra hjärtan ifrån Guds Ande som skall hjälpa oss i vår vandring med Gud. Vi får alltså en Tro men Tron har också ett objekt eller ett mål nämligen Jesus Kristus. Vår tro kommer alltså att växa och resultera i kärlek och sann tillbedjan av Gud genom Jesus Kristi Tro i oss.

När det står att Abraham Trodde på Gud används ett hebreiskt ord för Trodde som kommer av en rot som betyder “Att Bygga på”

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Vi kan förstå att det var Jesus Kristus som uppenbarade sig för Abraham. För han är ju ordet som senare blir Kött…
Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Det finns ett intressant kapitel i Hebreerbrevet tillägnad Tron.
Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Det står att Gud startar verket i oss genom Tro och han avslutar verket genom Tro.
Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Det innebär att den Tro som kommer in i våra liv från Gud är något som är till för att göra Guds vilja och inte vår vilja. Om vi gör hans vilja med hans tro är det inte mycket vi kan berömma oss av. Även i den största prövning håller den utan att svikta. Det är denna tro som kommer från honom som blir kvar när allting annat vacklar för det som är från Gud i våra liv kan inte vackla.

Heb 12:26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Vad är förmågan att höra? Jo det är vår förmåga att öppna oss och ta emot från Gud. En sann Tro är en förmåga av Gud att kunna ta emot Guds levande ord.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?

Heb 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

Här ser vi att Tron från Gud vänder sig till Gud och tar emot!

Heb 11:11 Genom tron fick (TOG EMOT) också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. 12 Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död.

Så vi ser att Tron handlar om att hålla fast vid vad Gud sagt åt dig personligen. Det han har lovat dig genom Tron. När tiden är inne kommer Gud på ett övernaturligt sett se till att det han lovat kommer att ske och det kommer alltid genom Tro.

En Tro som inte står i Guds sanning är ingen äkta Tro. Inte heller en Tro som inte innebär att jag ger mig själv till Gud i överlåtelse. Det är exakt vad jag tror menas med att en Tro utan gärningar är en död tro. En sann Tro tål att prövas och måste göra så för att växa.

Gud har aldrig sagt åt mig att gå och besegra något. Han har sagt åt mig att i Tro stå fast i den seger som Jesus redan har vunnit för oss. Den sanna Tron måste om den är äkta stå emot allting som utger sig för att vara äkta men är lögn. Vi behöver aldrig själva ”pumpa upp” en tro i oss själva som skall försöka nå upp till Gud. (Babel) Den sanna Tron vilar i det faktum att Gud redan genom JK har sträckt sig ner till oss. Tron handlar alltså inte om saker som står utanför Jesus Kristus den tron är bara ett själiskt antagande.

Det som händer i en prövning för en troende människa är att: Prövningen blir Guds verktyg att kunna bygga upp ännu mer Tro i oss. Prövningarna vi möter är bara temporära medan Tron du får när du går igenom dem hjälper oss att nå det eviga målet. Frågan som kommer i en prövning är om jag vill stå med Gud i Tron oavsett kostnad? En dag när evigheten kommer så kommer vi att förstå att även om vi inte såg det så gjorde Gud rätt varje gång.

På denna sida evigheten så måste vi tro utan att kunna se och förstå allt. Sann Tro närmar sig aldrig Gud med vår egen förmåga.

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on Sann Tro

Glädjebudbärarens fotsteg

Glädjebudbärarens fotsteg

Parousia Mission 5 november 2017
Predikan: Elvor Ohlin

Rom 10:13  Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14  Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15  Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga [horaios] är inte stegen (fotstegen) av dem som förkunnar det goda budskapet. 16  Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan?

Jag tog upp det grekiska ordet horaios i en annan predikan om Sköna porten.

Horaios betyder ljuvlig, skön, behaglig. Roten är hora som betyder bestämd tid, rätt tid.
Gud uppfyller sina löften i bestämd tid – vilken trygghet! Det står många gånger i Bibeln …”vid den bestämda tiden” ”…när tiden var inne”. Det kan gälla:
-personliga löften till människor
-när Jesus föddes, dog och uppstod
-om tidens slut, Jesu återkomst är bestämd och upprättandet av Guds rike
-vi lever i rätt tid som Gud har bestämt. Det är ingen slump att just vi lever nu!
-evangeliet om Jesus frambars ”när tiden var inne” (2Tim 2:6)

Paulus citerade här profeten Jesaja. Vi läser:

Jes 52:1  Vakna upp, vakna upp, [Bed! Gör dig redo! Tiden är inne!] kläd dig i din styrka, du Sion, kläd dig i din högtidsskrud, du Jerusalem, du heliga stad, ty ingen oomskuren eller oren skall härefter komma in i dig. [högtidsskruden: ta emot frälsningens klädnad] 2  Skaka stoftet [aphar] av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. [det var från Jerusalem som budskapet först gick ut och Jesus fullbordade försoningsverket – och det är där som det skall avslutas bland ett folk som är berett för Messias Jesus. Han ska komma tillbaka till Oljeberget och Jerusalem] 6  Därför skall mitt folk lära känna mitt namn, därför skall det på den dagen förstå att jag är den som säger: Se, här är jag! 6  Därför skall mitt folk lära känna mitt namn, därför skall det på den dagen förstå att jag är den som säger: Se, här är jag! [eller: “de skall förstå att det är jag Yeshua”och det är vad som sker bland judarna idag. Många inser vem Jesus är] Hur ljuvliga [hebr. naah  – passar in, att komma hem] är inte glädjebudbärarens [basar] fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning [Yeshua] och säger till Sion: “Din Gud är konung!” 8  Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de skall med egna ögon få se HERREN vända tillbaka till Sion. 9  Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty HERREN tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. 10  HERREN uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning. [(Upp 1) Jesu återkomst: han kommer med molnen och allas ögon ska se honom] 11  Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl. 12  Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg. [Judarna var i Babylon. Grips inte av panik om du inser att du är i fel sammanhang – det antikristliga systemet, det falska religiösa systemet eller världskyrkan “Babylon” – invänta Guds ledning också nu].

”Skaka stoftet av dig”
Ordet är hebr.
aphar som betyder (stoft) aska, jord, damm.
Paulus skrev till Timoteus:

2 Tim 1:6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. 7  Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 8  Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, [Paulus satt i fängelse för sin tro] utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger…

Jag läste för många år sedan att det ska finnas en kinesisk översättning som säger: ”skaka av dig askan så att det brinner friskare”.
Timoteus ”aska” var fruktan och modlöshet. Han uppmanas att skaka av sig det, för han hade fått Guds Ande och det är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Glädjebudbärare (hebr) basar, betyder att vara uppfylld av glädjebudet! Det är ett liv som vittnar både med ord och handling – man lever budskapet. Jag läste för många år sedan en beskrivning av ordet:

 • att vara fräsch som blommornas färger – jag glömmer aldrig när jag hade kommit tillbaka till Jesus och gick ut på innergården hemma. Jag tänkte att t o m ”gräset är grönare nu”. Det var som om hela naturen hade klarare färger..! Senare har jag hört många som har haft samma upplevelse.
 • att vara frisk som levande vatten – den Helige Ande är som kristallklart, friskt vatten till törstande själar
 • att vara färsk som en ny start – vi blir nya skapelser i Kristus. Något nytt har börjat. Kanske bara som ett senapskorn i början – men det räcker, säger Jesus. Så verkar Gud.. det fördjupas och förmeras och växer till.

JESUS är den store Glädjebudbäraren naturligtvis – men också alla vi som lever med o vittnar om honom. Jesus uppfyllde Jesajas profetia och vi läser:

Luk 4:16  Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17  och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: 18  Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet  19  och predika ett nådens år från Herren.  20  Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21  Då började han tala till dem: “I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” [= Jesus proklamerade ett Nådens år – det messianska Jubelåret (GT)]

..men han mötte en märklig reaktion.

22  Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: “Är inte han Josefs son?” 23  Då sade han till dem: “Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 24  Och han fortsatte: “Amen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 25  Jag säger er sanningen: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. 26  Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. 27  Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien.” 28  Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. 29  De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. 30  Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.

Vad hade hänt?! Jag tror att det hade hänt som det varnas för i Petrus brev.

2Petr 3:17  …var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18  Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. [det står innan att ”okunniga och obefästa människor förvränger” Skrifterna. Det är också en benämning på laglöshet]

 • det hade skett en missväxt här
 • de hade inte växt i Guds nåd – utan de hade växt i köttet / i sin egen starkhet /i sin självgodhet
 • de förlitade sig på sina egna gärningar, sitt eget förstånd
  och då förkastar man Guds nåd

Reaktionen blir: ”Hur vågar du, Jesus, komma här och kritisera och anklaga oss?”
De hade glömt varifrån de kom och att allt är av NÅD, Guds nåd.
Konsekvensen blir att man tar äran från Gud!

Köttet – den fallna naturen i människan/syndanaturen/den onda naturen som vi alla lever med här i livet – står alltid emot och i strid med Anden, för att hindra oss att göra det Gud vill. Paulus tar bl a upp det i Galaterbrevet. Därför står det att den här naturen blir korsfäst, när Jesus får bli Herre. Så att Guds Ande får ta över och vi kan göra Guds vilja istället och inspireras av Guds Ande. Därför kan vi också läsa:

1Kor 1:26  Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28  och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29  för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

ÄNDÅ kan vi läsa om ledarskapskonferenser som påverkar tusentals kristna ledare…
…som bygger på människors styrkor, människans starkhet.

GLS januari 2018 i Smyrnakyrkan Gbg.
Jag läser några citat från hemsidan:

Bill Hybels vision och syfte med GLS är att samla de bästa tänkarna och talarna för att ge världens ledare verktyg till att bli bättre på att leda och förändra världen.

XXoperativ chef på Facebook, och den första kvinnan i styrelsen. Dessförinnan arbetade hon för Google.
XX ..Affärsman och legendarisk ledare för personalavdelningen på Google. Under hans tid på Google växte företaget från 6 000 till mer än 75 000 anställda. Google har blivit uppmärksammade för sin ledarkultur och har en fantastisk attraktionskraft på unga talanger.
XX ..Författare och flitig talare som fokuserar på våra styrkor och vårt engagemang. Budskapet är att det är mycket smartare och mer effektivt att utveckla det vi är bra på, jämfört med att lägga tid på svagheter och brister.

Summit 2017 Highligths (starka ledare, stora ledare, kända..)
”..jag ber dig att utveckla din kreativitet så att du inspirerar ditt folk att bli mer kreativa. För det är så vi bygger en bättre värld.(människans kreativitet är svaret?)
”Livets dröm har aldrig byggts på fruktan för det som kan gå fel. I den stund som du börjar kritisera, slutar du att lära. Och när du slutar att lära, slutar du att leda.”

Pröva inget, svälj allt? Det är tvärtemot vad Bibeln säger! Antal och mängd, rikedom och kändisskap… är det succé och framgång i Guds rike? Ett evangelium för de starka, rika och kända?

Joni Eackardson Tada verkar vara det enda positiva. Joni blev förlamad efter en olycka som ung. Hon har ett fantastiskt vittnesbörd och älskar Jesus och ärar verkligen honom. Samtidigt kan man undra, vad gör hon här?

Det uppstår en rad frågor:
Ska vi driva Guds verk med världens visdom? Motivationspsykologi?
Ska församlingen drivas som ett företag?
Ska församlingen bygga på mänskliga ambitioner och lita på människans s k starkhet och styrkor? Humanism? Det är människan som vill ha kontroll, vill bli som Gud.

Någon kanske tror att jag inte vet vad det är jag talar om, när jag inte har varit där. Jo, vi har varit där för en hel del år sedan. Janne och jag blev skickade på en sådan här konferens, för att vi skulle indoktrineras i detta “fantastiska” koncept. Men det var bortkastade tusenlappar, eftersom vi inte var imponerade.

Jag har berättat förut vad Gud sa till mig om Bill Hybels koncept och det är därför jag inte drar mig för att varna för detta:
”…du kan aldrig blanda min Ande med världens ande”
Om världens ande tas in, drar sig Guds Ande undan.

1Kor 2:12  Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13  Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

Här gör man precis som Israels folk såg på hednafolken: ”Hur får ni framgång? Hur får ni tillväxt? Ni kan väl lära oss..?” Det ledde till att de tillbad hedningarnas avgudar.

Var kan våra “styrkor” leda oss? Vi har ganska många exempel i Bibeln.

Se på Mose
Han var “mäktig i ord och gärning”. Han visste att hans kallelse var att befria Israels folk. Men hans styrka gjorde att han slog ihjäl en egyptier. Det var efter att han hade vallat får 40 år i öknen som Gud mötte Mose i den brinnande busken. Han är så liten i sig själv så han säger (ynkligt) “vem är jag, att befria folket?” JAG ÄR med dig, säger Herren.

Se på Jakob
Jakob var ganska feg och manipulativ. Han försökte själv uppfylla Guds löften till honom, på sitt eget sätt. Gud måste brotta ner Jakob och slå honom där han var som starkast, på höften. Slå hans styrka – då fick Jakob ett nytt hjärta. Då såg han med kärlek och om sorg på andra. Såg de minsta. Såg de svagaste, och brydde sig om dom.

Och Petrus?
Var ledde Petrus styrka? Hans starkhet? Å hans frimodiga bekännelse! Hans höga bekännelse! “Jag ska aldrig svika dig, Jesus”. Å vad andlig han var. Och förkrossad, får Gud börja om i hans liv när han ödmjukade sig.

Paulus?
Ja, hans starkhet gjorde att han förföljde de Jesus-troende. Han såg till att de misshandlades, kastades i fängelse eller dödades. Gud måste möta Paulus (Saulus) så att han far i backen – han far av hästen och förlorade sin syn. Nu var han helt hjälplös. Nu får Gud börja om på nytt. Paulus med sitt intellekt och all sin otroliga kunskap. Han hade haft den bäste läraren, suttit vid Gamaliels fötter. Vart ledde den styrkan? Vart ledde hans starkhet?

Vilka budskap lyssnar vi på och fyller oss med?
Lyssnar vi på Guds ord eller människors ord?
Vilka fotspår följer vi?

Rom 4:12 …vandra i spåren (fotspåren) av den tro som vår fader Abraham hade

Abrahams fotspår leder oss till Jesus Kristus/Messias.

Rom 4:20  Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. 21  Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22  Därför “räknades det honom till rättfärdighet.” [Gud kan ställa oss i omöjliga situationer för att pröva om vi vill lita helt på honom]

”glädjens budskap för de fattiga”

I bergspredikan sa Jesus:
Matt 5:3 – ”Saliga är de fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.”

Fattig i anden, är att vara helt beroende av Guds nåd och Guds kraft. Ordet betyder att vara utfattig – utfattig på egna tillgångar och egna förutsättningar för att tjäna Gud. Paulus skrev till och med att han vill berömma sig av sin svaghet!

2Kor 11:30 Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet.

Inte styrka. Nej, SVAGHET! Han hade upptäckt någonting.

(12:10) Ty när jag är svag, då är jag stark.
Han hade upptäckt en hemlighet: När jag är svag, då är jag stark. För då vilar Guds kraft över mig. Och då får Gud äran.

Guds kraft fullkomnas i svaghet (2Kor 12:9).

Jesus proklamerade det messianska Jubelåret i Nasaret – ett nådens år [andligt] Han som själv är uppfyllelsen av högtiderna. Det Nya förbundets tid började.

3 Mos 25:10  Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt.

JUBELÅRET (GT) betydde vila och frihet både för människor och djur och naturen eller jorden. Jubelåret började med Yom Kippur [Försoningsdagen]. Det var en märklig upplevelse när jag var i Israel första gången, år 1980. Allt stod stilla i Israel. Inga bussar, inga bilar och allt är stängt.

Kippur betyder försoning, rening, förlåtelse.
Glädjebudskapet går ut: ”Din synd är sonad! Du är förlåten!”

JUBELÅRET firas var 50:ionde år i Israel efter 7 Sabbatsår. Sabbatsåret firas vart 7:de år.

Det var Jubelår 1967 då judarna återtog hela Jerusalem i 6-dagarskriget. Kanske det märkligaste kriget genom historien? (I alla fall ett av dem). Det är Jubelår i år (2017). Det  räknas från intåget i landet under Josua. Här kan vi tala om “historiens vingslag”, som man brukar säga.

3Mos 25:11  Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. Då skall ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och ni skall inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar. 12  Ty det är ett jubelår, heligt skall det vara för er. Av markens egen avkastning skall ni få er föda.

Detta har en andlig innebörd och verklighet, om att komma in i Guds vila. Att lära känna Jesus mer och mer. Överlåtelsen till honom. Att lära sig att lita på Gud.

Hebr 4:11  Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. [de som inte kom in, hade inte tagit emot i tro]

Allt skulle återställas i sitt ursprungliga skick – återupprättelse.

 • personlig frihet för alla – slavarna skulle friges – ofta hade de sålt sig p g a fattigdom och för att betala av en skuld
 • ekonomisk upprättelse – skulder efterskänktes – det innebar en utjämning mellan fattiga och rika
  och en påminnelse om att vi bara är förvaltare.
 • alla fick tillbaka sin arvedel/sin arvslott – det handlar om Guds egendomsrätt. Gud sa: ”Landet är mitt”. Därför fick inte arvslotter säljas permanent.
 • fullständig vila

50 står för frihet i den Heliga Ande. Pingstdagen var 50 dagar efter påsk.
5 är nådens tal. 10 kan stå för fullhet. Guds budord är 10.
Fullhet och frihet i den Helige Ande.

Vila från arbete betyder inre vila från självrättfärdiga gärningar när Gud får ta över i våra liv.
Frihet och frid från syndens slaveri och syndens makt, från religiösa slavok och satans makt. Allt det som kan hindra och binda. En läkedomsprocess har börjat. En frihetsprocess. Det står ju om den Helige Ande: ”Herren är Anden, och där Herrens Ande är där är frihet”.

Ps 49:7  De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. 8  Men sin broder kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom. 9  För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, 10  så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

Vi står som skuldfria inför Gud. Jesus har betalat vår skuld med sitt blod när han blev ett  skuldoffer och tog all vår skuld.
Arvedel /arvslott – det Gud har tänkt för våra liv.
Jag var så förvånad och förundrad när jag kom tillbaka till Jesus – att kallelsen stod kvar! Jag var bara tacksam att få komma tillbaka och hade ingen tanke på att tjäna Gud. Jag trodde att jag hade förbrukat (bränt) allt. Men Herren började tala väldigt starkt och tydligt om kallelsen för mitt liv. Arvslotten fanns kvar.

Ingen kan ta din arvslott. Det kvittar i vilken ålder vi än kommer till Herren, så är arvslotten kvar i Guds rike.

Sabbatsår och Jubelår förutsatte att man litade helt på Herren. Då skulle man få bo trygga i landet. Det är verklig trygghet. Man skulle ju varken så eller skörda. Gud talade genom Mose

3Mos 25:18  Ni skall följa mina stadgar och mina lagar skall ni ta vara på och följa. Ni kommer då att bo trygga i landet. 19  Och landet kommer att ge sin frukt, så att ni har att äta i överflöd, och ni kan bo där i trygghet. 20  Om ni frågar: “Vad skall vi äta under det sjunde året, om vi varken får så eller bärga vår gröda?” 21  så må ni veta att jag skall befalla min välsignelse att komma över er under det sjätte året, så att det ger gröda för tre år.

Det handlar om att lita på gud. Att inte vi ska lita på våra styrkor och våra förmågor. Det handlar om att förtrösta och lita på GUD.

Och det här handlar också om det eviga himmelska Jubelåret naturligtvis. Det himmelska. För alla som tar emot budskapet om Jesus!

Det handlar om att lita på Gud. Inte att vi ska lita på våra styrkor och våra förmågor. Det handlar om att förtrösta och lita på GUD.

Och det här handlar också om det eviga himmelska Jubelåret naturligtvis. Det himmelska. För alla som tar emot budskapet om Jesus!

Och så får vi sprida detta Glädjebudskapet överallt…
Det finns förlåtelse och frälsning!
Det finns frid och vila!
Det finns befrielse!
Det finns en evig framtid och ett hopp!

Jesus har segrat! Han är Konung! Han är på tronen! Underbart!
Vi får predika glädjens budskap för de fattiga. Den som ingenting är utväljer Gud. Ropa ut frihet för de fångna. Syn för de blinda – våra ögon öppnas så att vi förstår och kan se med andliga ögon. Och ge de betryckta frihet. Predika ett Nådens år från Herren!

Vi får skaka av oss allt som vill tynga och hindra (“askan”) och lita på Gud i allt!
Och vi får be: ”Gud, grip mig igen …jag vill vara din glädjebudbärare! Jag vill vittna om dig, Jesus! Vara din budbärare”

Det är vår kallelse varenda en som tillhör honom.
Amen

Posted in Different Stuff | Comments Off on Glädjebudbärarens fotsteg

Tro och Frimodighet

Här följer den fulla skrivna versionen av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission – Göteborg 5/11 – 2017

Heb 10:35 Kasta därför inte bort (GK: KLÄDERNA) er frimodighet, som ger stor lön.36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 37 Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. 38 Min rättfärdige skall leva av tro. Och vidare: Men om han drar sig undan (TÄCKER ÖVER SIG) finner min själ ingen glädje i honom. 39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan (TÄCKER ÖVER OSS) och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.

Både Tro och Rättfärdighet beskrivs i bibeln som något vi får av Gud. Detta flyter nu fram ifrån den överflödande nåden han skänkt oss.

Rom 5:18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Här står det i den grekiska texten två gånger:
Du skall stå som rättfärdig genom Jesu Kristi Tro” Även här: Rom 3:22 ”Rättfärdighet genom Jesu Kristi Tro”

Först så får vi alltså tro och liv av Gud men tron måste liksom riktas tillbaka till honom som gav den. Den sanna Tron drar oss alltså till Jesus!

Joh 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. (FRIKÄNNANDE)

Jag vittnade om min frälsning i Kungsbacka för 2 veckor sedan. Hur Gud talade till mig och jag fick tro och började dras till Jesus. Detta var inget som jag själv påverkade det var bara Guds Nåd. Men jag kan säga ett i min ande kunde jag nu uppleva 3 saker.

1/ Överbevisning – Trofasthet – Jag kunde lita på han som talade.
2/ Jag upplevde att jag fick ett Hopp.
3/ Jag ville lyda Gud och jag gjorde det av glädje.

Gud förbarmade sig över mig och skänkte mig tro genom sin Nåd. Jag fick liv i min ande och kunde uppleva Guds beröring i min ande.

Psa 107:20 Han sände sitt ord och botade (RAPHA) dem och räddade dem från undergång. (FÖRDÄRVET)

1 Pet 1:23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

1/ anden i oss få Gudsmedvetande när vi föds på nytt.
2/ Själen i oss har Självmedvetande.
3/ Kroppen har Världsmedvetande.

När de åt av det förbjudna trädet förlorade de bildligt talat sina kläder och därmed sin Frimodighet! Nu drivs man av Fruktan för Döden (STRAFF)

Vår ande kan nu ta emot information ifrån Gud som är Ande. Watchmann Nee säger att anden i oss får nu 3 egenskaper:
Vår pånyttfödda ande får nu 3 egenskaper…… (Watchmann Nee)
1/ Nu kan vi bli medvetna om hans närvaro i vår ande
2/ Nu kan vi ha en gemenskap med honom i vår ande
3/ Nu får vi ett nytt renat samvete genom anden

Men som jag sa det är inte för vår egen skull han föder oss på nytt utan för hans skull. Vi har alltså fått upplevt ett helt nytt liv men det skall levas för hans skull.

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

> Andliga är vi om vi lever för Jesus skull. (Ger Frimodighet)
> Själiska är vi om vi lever för vår egen skull. (Ger Fördömelse)

9 av 10 själavårdfall handlar mer eller mindre om Fördömelse (S Reichmann)
(Har vi missat något i vår undervisning?) (Mt 24:11-12 Agapen skall Kallna 0 bli själisk)

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (EIDO) vad vi har fått av Gud. (CHARIZOMAI)

EIDO – Att få uppleva något levande i anden
CHARIZOMAI = Talar om Guds överflödande nåd

Stephen Kaung beskriver det som vi kan ta emot av Guds ande genom Nåden i vår ande som 3 saker. (1 Kor 13:13)
1/ Tro
2/ Hopp
3/ Kärlek (Driver ut all Fruktan 1 Joh 4:8 = Tanke på straff)

1 Kor 2:14 En oandlig (SJÄLISK) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.
Galaterbrevet visar att det är fullkomligt möjligt att börja Gudsmedveten i den Tro Herren skänkt i anden. För att sedan försöka bli rättfärdig genom instruktion. (SJÄLISK)

Resultat:
> Man faller ur Nåden! (Gal 5:4)
> Kristus slutar verka (Gal 5:2)
> Den äkta tacksägelsen slutar (Rom 4:6 + Gal 4:15)

Men det finns hopp för Paulus säger att det kan börja om igen.
Gal 4:19 Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er.

Många församlingar har förlorat andliga rikedomar och förstår inte hur man skall ta sig tillbaka igen. Så man försöker med olika ”Paketlösningar” men de är instruktion och inte liv. De flesta går under namnet ”Församlingstillväxt”

1 Tim 1:5 Vad all förmaning (INSTRUKTION) syftar till är kärlek (AGAPE) av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.6 (EN TRO UTAN TÄCKELSE) Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat.

Om vi förblindas så vi inte ser det målet börjar vi tala tomhet. Den som talar tomhet gör det naturligtvis för att hans inre förlorat rikedomarna i Kristus. Det vårt innersta är fullt av det talar munnen (Mt 12:34)

En sån församling som inte har detta mål med sin VISION eller sin INSTRUKTION liknar Paulus vid Mose. När Härligheten från Gud försvinner måste vi ju ersätta den med olika program.. “Täckelser”

När Abraham offrade Isak så var det en bild på vad?

Mat 10:37 Den som älskar (A) sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar (A) sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.

Det blev sedan församlingstillväxt i Abrahams familj! Alla blev fruktsamma och förökade sig! Du kan läsa om detta i 1 Mos 22. Men nu till Mose! Detta är i stort sett vad vi läste i början i Heb 10:35-39 Att inte täcka över sig.

2 Kor 3:13 säger att Mose satte ett täckelse för sitt ansikte så att de inte skulle se att härligheten försvunnit (Saknades) Adam och Eva klädde över sin nakenhet. (Saknas)

Själen kan bara läsa och ta emot information och kunskap om Gud. Det blir en slags falsk tro som utåt sett verkar hur andlig som helst. Hon kan till och med ha en sån stor kunskap om Gud att hon tror sig kunna flytta berg. (Gnosticismen då är Trosrörelsen idag)

1 Kor 13:2 Och om jag ägde profetisk (gåva står ej) och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek (AGAPE) så vore jag ingenting.

1/ Det står inte gåva utan en förmåga att förutsäga framtid.
2/ Kände alla hemligheter och hade all kunskap (GNOSTICISM)
3/ En tro och en övertygelse så att den kunde flytta berg
4/ Men kommer den från själen istället för anden
5/ Så är Jag ingenting

Jag har nu i två predikningar innan visat att Gnosticismen som Paulus gick emot kommer idag i en ny form. Alltså man lärde att man redan på den här sidan evigheten är fullkomlig. Du skall komma in i den här fullkomligheten genom att lärarna invigde dig i Hemligheter. Gnostikerna var som Magiker.

2 Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.

Detta skall alltså komma att ske i den synliga Kristi Kropp innan Jesus kommer tillbaka igen.
> Herrens Ande gör under och tecken för att befria ifrån Slaveriet.
> Antikrists ande kopierar för att hålla människor kvar i Slaveriet.

DET VI KAN TA EMOT I DENNA TID ÄR BEGRÄNSAT

Paulus sa att fullkomligheten kommer endast när Basunen ljuder och Jesus förvandlar oss. Medan Gnostikerna säger att allting är här och ta ut till fullo redan här och nu. (Kingdom Now)

1 Kor 13:9 Ty vi förstår till en del och profeterar till en del 10 men när det fullkomliga kommer, skall det förgå.

1 Kor 13:12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. 13 Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. (AGAPE)

Gåtfull spegelbild” – alltså på den här sidan evigheten ser jag bara GK:
1/ Mig själv som reflekterad som i en gammal koppar spegel väldigt otydligt
2/ Jag ser Herren som genom ett Mörkt glas! (Titta på Solen)

Alltså det är inte fel på ljuset utan felet sitter hos mig som människa och min förmåga att kunna ta in ljus i min ande. Men en dag skall det bli en Soluppgång och en förvandling! Då skall vi få se honom som han är!

Jesus är en soluppgång (LK 1:78)
Jesus är världens Ljus (Joh 8:12)

En dag ska ljuset bli så starkt att vi förvandlas!

Mal 4:1 Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist. 2 Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. (Inne i ladugården släpper fönstren inte in så mycket ljus)

Vid hans inträdde i världen så var uppgiften att upplysa oss om vägen. Ingen kan vandra på den vägen om han inte är driven av Anden i vår ande. Nu skulle han lysa in i vår ande och ge oss sann kunskap om Gud och hans vilja.

De som nu frivilligt tar emot honom som Kung och lyder honom.
> De fruktar hans namn för de har förstått vem han är.
> De skall få se honom som han är och förvandlas på den dagen.

Då skall alla högmodiga det är motsats till förkrossade och ödmjuka. Det är alltså de som inte förstått vem han är och underordnat sig Kungen och Faderns vilja. (EF 1:9-10)

De förkrossade och de ödmjuka är alltså en bild på de Rättfärdiga. Vi läste att de skall ha liv genom Jesu Kristi Tro. De frikänns alltså i domen de drivs av Anden för de har upplevt det helande jag tror bibeln menar med sant helande.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Jes 57 Är ett intressant kapitel det börjar med Israels och människans alla olika svek och synder mot Gud (Vers 1-13 + 17) Guds vrede är upptänd men han har bestämt sig för att stilla den för han vill inte att någon skall förgås (Vers 16 + 1 Tim 2:4-6)

Han vill ge oss Landet eller Jorden till arvedel och de skall även få hans heliga berg till arvedel (57:13)

Dessa löften gäller nu för Abrahams säd som tror både Hedningar och Judar (Rom 4:16)(2 Kor 1:20)

Löftet gäller alla som kommer in under hans beskydd (V 13)

Guds Ande målar upp Ps 91:1-4 så här:

Det är en hemlig plats där du kan bo och där du kan finna vila. Platsen är belägen under Vingarna i det allra heligaste. I GT stillades Guds vrede på Nådastolen. Jesu verk beskrivs som en Nådastol för oss

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Allt som stod uppräknat nu i Jes 57:1-3
Gud stillar nu sin vrede Jes 57:16

Jes 57:16 Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat.

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Helande och frälsning handlar i första hand om vårt innersta. Det livet som började i vår ande skall arbeta sig utåt. Det skall övervinna själen så att vi blir helgade rakt igenom. Så väckelse är alltså ett tillstånd av Ödmjukhet och Förkrosselse.

Helandet handlar om att vi blir återupprättade som Herren har tänkt från början. anden i oss skall genom hans Ande väckas till liv så vi vandrar i Tro. Detta är väckelse att bli Ödmjuka och Förkrossade.

Jes 57:15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

Parafras: Så säger den uppståndne från de döda och den upphöjde han som farit upp till himlen. Jag bor och tronar nu i ett evigt tabernakel i himlen. (Arken) Men samtidigt så bor jag genom min Ande i de ödmjukas och förkrossades andar för att väcka upp och ge liv och reparera dem så att de blir hela.

1/Anden ger alltså Liv (2 Kor 3:6)
Det väcker upp min ande så jag kan inspireras på ett levande sätt. Jag kan nu både känna och få uppleva Gud.

2/Bokstaven dödar! (2 Kor 3.6)
Det ger bara själen en kunskap om Gud….Det är denna kunskap som kommer från Trädet i Eden (Gott och Ont)

Vi kan alltså förkasta Väg 1 och välja Väg 2
1 Pet 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god.4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Gud bygger upp oss! = Ande (Judas 20-21)
Vi bygger upp oss! = Själ (Judas 16-19)

parousia6

Janne Ohlin – Parousia – Mission Göteborg 5/11-2017

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Tro och Frimodighet

Att stå i gapet

Att ställa sig i gapet /Att stå i gapet

Predikan av Elvor Ohlin
Parousia Mission-möte 8 oktober 2017

Vi läser från Hesekiels bok (mina kommentarer inom parentes):

Hes 22:23  HERRENS ord kom till mig. Han sade: 24  “Du människobarn, säg till dem: Du är ett land som inte har renats och inte har sköljts av regn på vredens dag. (höstregn & vårregn var förknippat med skördetid – andligt kan det därför stå för ett ”reningsregn”, dvs. väckelsetid eller förnyelsetid) 25  De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon (det här var ledare som talade stora men tomma ord). De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet. (jag tror att detta kan beskriva många falska och giriga profeter som leder människor bort från Herren/Jesus o gemenskapen med honom. Deras läror är MÄNNISKOCENTRERADE. ÄNKA, andligt sett, kan då vara att förlora den sanna och nära relationen med Jesus.) 26  Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem.

HELIGT       = avskilt, det som är i Guds hand
RENT           = Guds ord och att vi formas efter det
OHELIGT /PROFANT = kan också översättas allmängods
Det kan betyda att man är öppen för allt möjligt. Man hämtar lite här och lite – även från orena källor – som man blandar samman.
ORENT         = handlingar och levnadssätt som strider mot Guds ord

Rent eller orent – det handlade om vad man åt i Mose lag. Det fanns mat som var förbjuden eller mat som var laglig. Andligt handlar det om vad som är uppbyggligt eller vad som är nedbrytande och destruktivt. Vad fyller vi oss med? Vad inspireras vi av?

SABBATEN var tecken på att Gud är den som helgar o förändrar, inte våra gärningar! Jesus uppfyllde sabbaten genom att göra Guds gärningar.
Sabbat           = är att komma in i Guds lydnad och därmed Guds vila.
Vi läser också om här att Gud blev “vanghelgad”.

Gud blir vanhelgad när man TAR LÄTT PÅ Guds ord och Guds helighet.
Gud blir vanhelgad – när man sätter mänskliga traditioner över Guds ord, som vissa religioner och sammanhang är välkända för.
Gud blir vanhelgad – när yttre gärningar [om det så kallas sakrament] ersätter det inre livet. Det är våra hjärtan som Gud vill ha och som ska tillhöra honom.

Det grekiska ordet för att helgas – hagiazo – betyder också att avskiljas. En definition av ordet är “att insättas för sitt rätta syfte och formas av Guds Ande”.

(forts. i Hesekiel kap 22)
27  Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning. (Jesus talade om ”vargar i fårakläder” som själva vill bli rika och kända och lever hur som helst ist f att omvända sig och leda folket till Herren/Jesus och in på Guds väg) 28  De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: Så säger Herren, HERREN, fastän HERREN inte har talat. (Många kallar sig ”apostlar” idag som vill ha “dominion” eller herravälde över Guds folk – sen kallar man på ”profeterna” som smickrar och säger det apostlarna vill. De målar vit färg över apostlarnas lögnläror så att det ska framstå som något från Gud).

Ursäkta om det blir tjatigt men detta är ett sådant praktexempel på falska apostlar och profeter i vår tid. Jag syftar på Todd Bentley i Lakeland Florida, predikanten som levde i missbruk, i otrohetsaffär, som beskrev typiska ockulta upplevelser, tatuerade ockulta, hinduiska bilder och texter efter att han blev kristen, som ljög om tecken och under (sa bland annat att han uppväckt 12 människor från de döa, vilket alltihop var påhittat), använde våld vid förbönen (och påstod att den Heliga Ande uppmanade till det)…
Mitt i allt detta träder NAR-apostlarna (Nyapostoliska Reformationen)upp: Bill Johnson, Peter Wagner, Che Ahn, John Arnott, Rich Joyner, Paul Cain m fl och välsignade hans tjänst och profeterade smörjelse och omåttlig framgång…!?

NAR (Nyapostoliska Reformationen), Awakening, den Sökarvänliga rörelsen, EC… allt detta är enorma nätverk som fångar och drar människor tillbaka till RKK och påven genom ekumenik. Dvs tillbaka till (babylonisk) avgudadyrkan och religionssynkretism.

Detta kallade man ”väckelse”?! Och de här falska ledarna har stort inflytande på kristenheten. Har man helt glömt bort det som står i Johannes brev?!

2Joh 1:9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10  Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.
11  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Det är alltså ganska allvarligt när man resonerar att ”alla måste få plats, alla ska rymmas.” Guds ord säger tvärtom att vi ska märka ut dem – skilja oss ifrån dem – ta avstånd ifrån dem.

(Forts. Hes 22)
29  Folket i landet begår våldsgärningar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker de, och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. (hela samhället påverkades och avfallet spred sig – när världens ande tas in talas det om ”kärlek” precis som i världen men istället blir klimatet kallare och hårdare – folket lyssnade hellre på de falska profeterna som spådde framgång och succé än på budskap om synd och omvändelse) 30  Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet [Hebr. perets] inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. (De hade snart inget beskydd p g a synden) Men jag fann ingen. 31  Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittrings eld. Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, HERREN.”

Kompromisserna hade gått så långt så att ”ingen bland dem” ville höra sanningen eller stå upp för den. Hesekiel fanns, Jeremia och Baruk fanns… men de blev förföljda istället.

Babylonien intog landet och rev ner Jerusalems murar, raserade templet och tog alla skatter till Babel. Guds beskydd var borta p g a synden.

gapet

Att stå i gapet handlar om att vara förebedjare och ett sant vittne. Gud sökte efter bedjare för han vill inte fördärva.
Vi läser om när Mose ställde sig i gapet. Här står samma ord i hebreiska: perets som betyder gap, spricka, rämna, klyfta.

Ps 106:23  Han sade att han skulle förgöra dem. Men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare [perets] inför honom för att vända bort hans vrede, så att den inte förgjorde dem.

När syndens konsekvenser hinner ikapp oss, vem kan då ge hopp o tröst? Kan drogen/alkoholen ge missbrukaren tröst när han/hon är fast?
Nej, den ger ångest, depression, sjukdomar, fattigdom, ensamhet, kanske hemlöshet.

BARA JESUS kan ge hopp och befrielse, frälsning och ett nytt liv!
Detsamma gäller med all slags synd.

Guds profeter Hesekiel och Jeremia fick nu ge hopp och tröst och löfte om befrielse från fångenskapen i Babylon. Folket skulle få vända tillbaka, bygga upp Herrens tempel och bygga upp Jerusalem igen …och långt där framme såg Hesekiel en helt ny tid med Messias som Kung i ett nytt Jerusalem!

Jeremia hade profeterat om 70 års fångenskap.

Ett nytt världsrike reser sig och Gud verkar mitt i det stora skenendet. Det Medo-Persiska riket med kung Kores besegrade och erövrade Babylonien. Det var om Kores som Guds tjänare Jesaja hade profeterat om 150-200 år tidigare. Kores sa nu att han hade blivit befalld av himlens Gud att bygga ett hus åt honom i Jerusalem” och det måste göras av Guds folk. Därmed uppmanades judarna att återvända och de fick med sig alla skatter som Babels kung hade tagit från templet. Så kan det gå till när Gud upprättar! Alla judar som var gripna av Guds ord och löften, började nu vända tillbaka till Israel. Vägen ut ur fångenskapen och tillbaka till Gud hade börjat.

Detta kan vi läsa om i Esra bok. De byggde först upp brännoffersaltaret som talar om Försoning och korsets budskap i centrum där vi kommer till tro.
Sedan byggdes templet och uppfyllde Jeremias “70 år”. Templet var en boplats åt den Helige Ande. Så kallas vi som tror, tempel åt den Helige Ande idag.

Profeterna Haggai och Sakarja med och fick tala tro till folket som finns skrivet om i deras böcker i GT. Det var en tid då man tappade modet och bygget upphörde i 15 år. Men så kom Herrens Ande över dem igen så att de fortsatte verket.

Nu kommer vi till Nehemja som verkligen ”ställde sig i gapet i ruinerna av muren” och han fick uppleva förnyelse och upprättelse. Vi läser:

Neh 1:1  Nehemjas, Hakaljas [= den som väntar på Herren] sons, berättelse. Det hände i månaden Kislev i det tjugonde året, när jag var i Susans borg, (Nehemja var bland de bortförda i Babylon) 2  att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna – de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen – och om Jerusalem. 3  De sade till mig: “De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerbruten och dess portar nerbrända.” 4  När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud.

Namnet Nehemja betyder Herrens tröst, tröstare [nacham = att andas tungt, sucka, ha medlidande]. Det pekar på den Helige Ande som är Tröstaren och Hjälparen.

Nehemja greps av nöd – han blev förkrossad – och han ”ställde sig genast i gapet!” och gick in i BÖN och FÖRBÖN. Bönen är mäktiga vapen inför Gud (2Kor 10:4). Vi kan lägga märke till några saker här.

burdens1
Nehemjas bön:

 1. Bekännelse – Nehemja bekände sina och folkets synd, en kollektiv skuld. Att bekänna sina förfäders synder och gräva i sådant är inte bibliskt. Men i det här fallet kan man bekänna allas skuld inför Gud. Jag tänker på det David Wilkerson sa när han var i Sverige, om apati bland oss kristna. Jag tror inte någon av oss kan slå sig för bröstet och säga att “jag har minsann gjort allt jag kunde”. Vi har alla orsak att ödmjuka oss inför Gud.

Att bekänna är att säga samma sak som Gud och att ta konsekvensen av det.
Metanoe (grek. NT) betyder omvändelse: att förstå + tillsammans med. Tillsammans med vem? Med Gud. Att inse situationen, att hålla med Gud och att handla därefter.

 1. Han påminde ödmjukt om Guds löften och Guds ord – det var inget befallande, inget proklamerande… Nej, i all ödmjukhet påminde Nehemja om Guds löften många år tidigare. Vi läser från kapitel 1:

8  Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sade: Om ni är trolösa skall jag skingra er bland folken. 9  Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att mitt namn skall bo där.

Nehemja visste att allt berodde på Guds ledning och utrustning och kraft!

 1. Han trodde på Gud. TRO kan vara att gripa tag om (och lita på) Guds löften och att låta GUD leda. Vi kan inte vandra i tro om vi vill bestämma själva. När vi går Guds väg finns det alltid en mängd omständigheter som är omöjliga för oss och som bara Gud kan förändra.

Ps 127:1  (Salomo skrev) Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves.

Vidare står det om det meningslösa att bara leva för jordiska och slita och sträva. “Detsamma ger han (Gud) åt sina vänner medan de sover” (v 2). Ja det är så mycket mer värt att gå Guds väg och tjäna honom och hans syften.

 1. Gud hade en plan och han ville göra Nehemja delaktig i sin plan. Det hände när Nehemja var i bön. Han fick en brinnande längtan att se Jerusalems murar uppbyggda igen. Nu väntar Nehemja på att Gud ska öppna vägen. Nehemja skriver att han var munskänk, alltså hovmästare hos kungen.

Neh 2:1  Det hände i månaden Nisan, i Artasastas tjugonde regeringsår, då vin stod framför kungen, att jag tog vinet och gav det åt honom. Och jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. 2  Han frågade mig: “Varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon hjärtesorg.” Då blev jag mycket rädd (man fick inte visa sorg inför kungen och rädsla och fruktan kunde ha stoppat Nehemja men Guds Ande var med honom. Det är viktigt att inte backa eller låta rädsla ta över då). 3  och jag sade till honom: “Må konungen leva för evigt! Skulle jag inte se bedrövad ut, när den stad där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nerbrända?” 4  Kungen sade till mig: “Vad är det då du begär? Då bad jag till himmelens Gud, (här förstår vi att han snabbt sände upp en bön till Gud inom sig!) 5  och svarade sedan kungen: “Om det behagar konungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, till den stad där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen.”

Nehemja bad sedan om ett brev med tillstånd och som sa att han skulle få virke till att bygga mm. Det är fantastiskt att läsa om hur Gud verkar mitt i det stora världsriket och leder som han vill och har bestämt. Vi läser sedan:

…Kungen gav mig detta, eftersom min Guds goda hand var över mig.

hand

Du kanske har upplevt “Guds goda hand” i ditt liv? Jag fick uppleva det i somras. Det var en situation som jag var förtvivlad över och en natt låg jag och bad. Det blev inte mycket sömn. Mitt i natten fick jag se en syn. Jag såg hur Guds hand vilade över alltsammans. Det går inte att förklara men det var som härlighet, en strålande underbar hand. Samtidigt kände jag en underbar frid och glädje inom mig. Det var bara för en kort stund men nu visste jag att alltsammans var i Guds hand. Tiden som följde fick jag se hur allt lades på plats och det var som om det aldrig hade hänt.

Nehemja fick gå i förberedda gärningar (Ef 2:10). Vi vandrar in i Guds löften när vi går på Guds väg. Jag brukar tänka på Psalm 97:11. “Ljus är utsått åt de rättfärdiga”. Jag tänker att det är löften /ljus som väntar på vägen framför och som vi vandrar in i. Ibland kan det vara längre avstånd mellan “ljusplatserna” och ibland mindre.

Nehemja kom till Jerusalem. Där väntade han i tre dagar. Det återkommer då och då i GT.
3 dagar eller 3:e dagen talar om uppståndelsedagen och uppståndelsekraften. Det är Guds kraft som verkar mäktigt i oss som tror.

På natten gick han runt och undersökte Jerusalems murar. Det är som det står om Guds Ande som utrannsakar.

Ords 20:27  Anden i människan är en HERRENS lykta, den utforskar varje rum i hennes inre.

Nehemja gav ingen falsk bild – ”sopande inte under mattan”. Han såg ruinerna och all trasighet. Men han såg något mer: han såg vad Gud skulle göra (trons ögon).
Gud verkade men ingen visste det. Så är det med Guds verk. Gud verkar i det fördolda även om vi inte ser det.

Muren och portarna står för kraft och beskydd – ibland också för sinne o tankar.

 • Ords 25:28  Som en nerbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne.
 • Rom 12:2 ”..låt er förvandlas genom sinnets förnyelse”
 • Jes 26:3  Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han.

Genom erfarenheter stärks vår tillit till Gud och vi kan stå emot fiendens hån o förakt. Han (satan) är expert på att peka på det som är nerrivet, trasigt och tala om hur hopplöst det är och att inget kommer att bli bättre.

Jerikos murar som föll, var en annan sak (Jos 6). Det var otrons och gudsfientlighetens (villfarelsens) murar som rasade – ”tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud”. Sådana murar bör rasa och jämnas med marken.

Nehemjas lydnad till Herren gjorde skillnad för alla i Jerusalem och hela folket.

Neh 2:17  Men nu sade jag till dem: “Ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nerbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur, så att vi inte längre behöver utstå förakt.” 18  Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sade de: “Låt oss stå upp och bygga!”, och de fattade mod för det goda verket.

Folket var genast med på att bygga upp muren. Den Helige Ande hade förberett deras hjärtan och alla reste sig för att sätta igång.
Lika snabbt reste sig fienden genom några män med hån – förakt – hot – smicker (försöka locka bort Nehemja bort från Guds vilja) – falska anklagelser – falska ”profetior” – förtal. Allt det som brukar ingå från mörkrets makter.

Neh 2:19  Men när horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia och araben Gesem hörde detta, hånade och föraktade de oss och sade: “Vad är det ni gör? Sätter ni er upp mot kungen?” 20  Då svarade jag dem: “Himmelens Gud skall låta det gå oss väl, och vi hans tjänare skall börja bygga. Men ni har ingen del eller rätt i Jerusalem eller anknytning dit.”

Var inte Nehemja kritisk och dömande? Var han inte kärlekslös? De kanske ville hjälpa till? Nej, han var mån om att skilja det heliga från det oheliga. Att skilja Guds folk från villolärare.

mur

Muren byggs upp:
Alla arbetade nära sitt hus. Gud använder oss i vardagen precis där vi är. Han kan säga till oss att flytta eller åka dit eller dit men det vanligaste är att Herren använder oss där vi är.
Portarna kan stå för olika saker och här följer exempel.

Fårporten – här bar man in offerlammen. Här red Guds offerlamm in. Det talar om  Jesus och korset, som är grunden för allt i våra liv. Det är det första och största – vi tjänar Gud för att han har älskat oss först. Drivkraften ska vara Guds kärlek.

Fiskporten – den låg nära en fiskmarknad. Jesus sa till sina lärjungar att han skulle göra dem till ”människofiskare”. Det gäller oss idag precis som de. Att ge vidare det vi har fått.

Gamla porten”fråga efter de urgamla stigarna” (Jer 6). Vi ska hålla oss till och älska sanningen och stå för den.

Dalporten kan stå för prövningar men också för ödmjukhet. David skrev i Psalm 23: ”…om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont för du är med mig, din käpp och stav (Guds ord) de trösta mig.” Jesus har gått före och han går med oss och hjälper oss igenom allt.

Dyngporten – här bar man ut sopor och skräp. Vi ska inte förtiga synden av rädsla för att stöta människor. Om inte synden bekänns finns det heller ingen befrielse. Vi ska bekänna synd. Tala om synd och vad det är enligt Guds ord.

1Joh 1:9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10  Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.
3:9  Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. (den som är frälst kan inte leva i pågående, medveten synd. Det går inte för då förhärdar man sitt hjärta och avskärmar sig från Herren).

Källporten – det talar om Livets källa och ”strömmar av levande vatten ur vårt innersta”, som Jesus sa om den Helige Ande. (Joh 7)

Vattenledningsdammen och Vattenporten kom sedan…Konungsdammen som var detsamma som Siloadammen. Siloam betyder utsänd och det kan få syfta på Guds ord och närvaro. Han sänder sitt ord…” (Ps 147:15, 18; Jes 55).

Vapenförrådet i Vinkeln – det kan stå för bönen, som är mäktiga vapen.

Hästporten – det brukar stå för styrka och strid eller kamp, “stridshäst”. Vi får Guds kraft i den andliga kampen.

Östra porten – öster där solen går upp – hoppets port. Det pekar fram emot Jesu återkomst och det eviga livet.

Mönstringsporten – hebreiska mifkad betyder överlåtelse och bud bland annat.

…och så är man tillbaka vid Fårporten igen, Golgata och Jesu försoning.

Det var en tid då folket var trötta och färdiga att ge upp. Arbetet var tungt och kampen hård. Fienderna var ständigt där för att störa. Då sa Nehemja: ”Tänk på Herren…” och då fick de nytt mod och ny inspiration ovanifrån så att de fortsatte verket. Det är som det står i:

Hebr 12:2  Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare,..
Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

Basunblåsare hade man för att samla alla när det behövdes. En dag skall den sista basunen ljuda och vi ska samlas till Jesus när han kommer!

När det gäller Sverige ser vi att mycket rasar.. både andligt och moraliskt och på andra områden, som ger otrygghet och oro.

Men vi har fått också löften från Gud, som vi får gripa tag i, som Nehemja gjorde!

Vi är alla kallade att bygga upp trons och förtröstans murarså att vi står fasta i Jesus när det skakar.. och kan ge hopp till människor och visa på JESUS!

Rom 8:31  Vad skall vi nu säga om detta? (skrev Paulus) Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
Amen.

/Elvor Ohlin

Posted in Different Stuff | Comments Off on Att stå i gapet

Kallad och Formad

Innehåller en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll 8/10-2017 i Parousia Mission – Göteborg

KALLAD OCH FORMAD

Gud utväljer sina redskap och formar dem också, när hans tid är inne låter han de yttre omständigheterna verka på ett sådant sett så att det blir möjligt. Det förstod tydligen Mordechai som vi kan läsa om i Esters bok. Guds folk hotades av utrotning men Gud hade redan en plan i den ingick en vacker kvinna som hette Ester. Hon var speciellt utvald till en speciell tid.

Mordechai säger till Ester i Est 4:14 Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?

Vi kan tycka ibland att Gud sover men han har redan svaret och förbereder en utväg för oss redan innan faran uppstår.

Psa 121:1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? 2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.

Aposteln Paulus skriver: 2 Kor 4:8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa. Paulus talar om en otrolig kraft som står till förfogande för de Troende men inte för ”Hycklarna med mask”

Vet du vad jag tror? Jag tror att Herren just nu förbereder ett folk i öknen ”Just för en tid som denna” – Han vill ha ett folk han kan lita på ett folk som älskar honom. Det folket kommer att få se och uppleva honom precis som han är och få uppleva hans härlighet.

FÖRVALTARE ELLER ÄGARE?

Jag tog upp det förra gången om de Gnostiska lärorna som kom in i bland annat Korint. De lärorna påstår att du kan äga Guds kraft och jag tror det är därför Paulus talar om förvaltarskap. Det du förvaltar äger du aldrig. Du ser till att det överlämnas till ägaren i ursprungligt skick. Paulus nämner de här ”övermåttan höga Apostlarna” (2 Kor 11:5) som påstod sig varit i Himlen flera gånger om. Jämför med det svaga lerkärlet Paulus likställde sig med.

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter (GUDS ORD) skall man alltså betrakta oss. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig (HEURISKO) pålitlig.(GK: HEURISKO innebär att det visar sig först genom ett test)

Paulus använder detta mot de falska Apostlarna som lärde Gnosticism = Att den hemliga kunskapen du får gör dig till något du inte är. Paulus säger alltså precis tvärtom! Vad jag kan se så är det exakt samma sak idag med testet i öknen.

Vi får skåda Herrens Härlighet och Ljuset
Underordnar vi oss och blir dess Tjänare och Förvaltare? Är jag införstådd med att mitt värde minskar (LERKÄRL) och hans värde ökar? (SKATTEN)

Joh 14:21 Den som har mina bud (EVANGELIUM) och håller fast vid dem (TEREO) han är den som älskar (A) mig. Den som älskar (A) mig skall bli älskad av min Fader, och jag (KUNGEN) skall älska honom och uppenbara mig för honom. (GUDS HEMLIGHETER – KUNGEN JESUS KRISTUS)

Exakt vad Paulus säger: Vi får evangelium genom att Anden tar bort täckelset för våra ögon. (Sanning = Aletheia eller Uppenbarelse – Ett avtäckande)
Vi får se en Kung som vi underordnar oss (= AGAPE) Kungen vi får se blir så värdefull för oss att vi är beredda att till och med lida för hans skull. En som sett Kungen behöver aldrig köpa biljett till de Gnostiska predikanternas arenor.

1 Kor 4:6-8 visar att det är samma Gnosticism i stort sett då som nu. Det kallas idag för Latter Rain eller Kingdom Now eller Dominionism.

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. (KINGDOM NOW)

Dessa falska Apostlar lärde att man kunde gå ur sin kropp i anden och möta himmelska varelser. Man fick budskap av dessa som man sedan predikade men budskapen stämde inte med skriften. Den som hade störst uppenbarelse var den störste ledaren bland dem. Därför kallar Paulus dem för ”De övermåttan höga Apostlarna” – Paulus säger till Timoteus att detta kommer att öka vid ändens tid (1 Tim 4:1)

Dessa uppenbarelser från den onda andevärlden kallade Gnostikerna kallade för ”Mysterier” och de förvred nu det sanna Evangeliet till Lögn.

Hebreiska ordet för laglöshet Avon = betyder ”att förvrida”
Grekiska ordet Anomia = förbjuden mat (Se Eden och Trädet)

satan

De här fallna änglarna har en plan med sitt budskap som uppenbaras genom dessa Gnostiska apostlar. Mörkrets änglar vill att vi skall gå samma öde till mötes som de. Paulus nämner att det kommer att finnas två mysterier i ändens tid.

Två Vägar
Två Hus
Två olika destinationer för människan

Laglöshetens Hemlighet (Satans plan med demonernas gnostiska evangelium)
Gudsfruktans Hemlighet (Leder till ett underordnande och till ett förvaltande)

Då börjar vi ana lite grann vad Paulus menar i 2 Tess 2 med Laglöshetens hemlighet. Satans plan genom alla de här budskapen från den onda andevärlden. Det skall leda fram till klimax strax innan Jesus kommer tillbaka. Vänner Herren visade ju mig i en dröm de här två vägarna där den breda vägen leder till fördärvet.

Vi har redan läst lite om det i 1 Kor 4:6-8
Gnostisk Uppenbarelse och Manifestationer upphöjer över Gud (SKRIFTEN)
Du förvaltar inte för du äger!
Du tjänar inte du regerar!

Laglöshetens hemlighet är alltså redan då verksam vad är det Satan vill? Jo han vill bedra människor så att han genom dem kan inta Guds tempel (NAOS) “Det stora avfallet” i 2 Tess 2:3 kan lika gärna översättas “Det stora upproret”

Fråga vart kommer detta upproret ske ? Jo mitt ibland den synliga kristenheten som utgör hans tempel (NAOS)

2 Tess 2:4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel (NAOS) och säger sig vara Gud. (KRISTUS)

Det var en motståndare som sådde ogräset i Mt 13
Guds tjänare i liknelsen som såg det
Guds tjänare fick uttydningen av ”detta mysterium”

Vem äger Vetet? Herren!
Vem äger Ogräset? Satan!

Det finns ett folk på Sion (Förvaltare och Tjänare) Heb 12
Det finns ett folk i Babylon (Ägare och Kungar)

Jes 14 “Konungen över Babel” De flesta teologer är helt överens om att det är Satan det här handlar om. Vi ser alltså både en människa samtidigt som vi ser Satan. Om vi använder den här tolkningen ser vi att Paulus faktiskt kan mena exakt samma sak i 2 Tess 2. (Hebre som han är)

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

aa

Är de på bilden förvaltare eller ägare?

Han säger exakt samma sak idag också i de hjärtan han äger. Kom ihåg att ordet som används för Judas är samma ord som 2 Tess 2 använder för den bedragne som Satan äger: ”Fördärvets son” Jesus använder samma titel om Judas Joh 17:12 (Används bara om honom)

Vad gjorde Judas?
Han var förvaltare åt Jesus men stal!
Han bedrog Jesus genom falsk tillbedjan! LK 22:48 Kyss!

bible___judas___kiss_by_karaii-d3elqq4

Ett av ordet för tillbedjan på Grekiska: ”Proskuneo” Komma emot någon för att visa sig underlägsen i form av en Kyss. Ett annat ord för tillbedjan uttrycker värdet av det jag tillbeder. (De vägde upp 30 silverpenningar)

För de som är i Babylons ande och är Kungar och Ägare istället för Förvaltare och Tjänare så är naturligtvis korset en dårskap. (1 Kor 1:18)

Det jag äger måste tillbaka till den som gett! Abraham lämnade allt för Herren var hans lön. (Det är därför Abraham offrade Isak när han prövades – Bildligt talat för att få Kristi Fullhet.)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Heb: Jag är din försvarare
Heb: Jag är din övermåttan höga rika Lön eller Belöning

Judas: Bytte bort Härligheten från Gud (= KRISTUS Heb 1) mot 30 Silverpenningar Mk 14:11 + Sak 11:12

Innan vi läser om Judas i Mt 14:11 kommer berättelsen om Kvinnan med alabasterflaskan full av dyrbar Nardus. Mk 14:1-9 Kvinnan hade Abrahams Tro och sann tillbedjan! Hon såg hans härlighet och tyckte att han var värd att satsa hela sin framtid på precis som Abraham gjorde när han lämnade allt.

Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

GUD KALLAR OCH FOSTRAR TJÄNARE OCH FÖRVALTARE I ÖKNEN

e768049007f5da49ee1c911d237d152b

Vad är det för mening med detta kan vi ibland fråga oss. Jo Kors och Ökenvandringarna skall forma oss till enkla lerkärl som bara är förvaltare. Johannes Döparen fostrades av Herren i öknen. Grekiskan säger en öken eller en plats som är som en öken med få innevånare. Han formades av Gud i 30 år för att göra tjänst i 6 månader. Vi har sannerligen olika syn på tid Gud och vi. På samma sätt fostrades även andra som Mose och Elia.

När Mose ökenvandring var slut:
Han ser då Herren som Kung (Jag Är)
Han ser på sig själv som – Vem är då jag? (2 MOS 3:11)

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Gud tar oss och börjar forma oss när han lägger handen på oss ser han slutet medan du bara ser vad som händer idag. Det kommer tider när kärlet känner sig både övergivet sprucket och totalt misslyckat men allt ingår i Guds evighetsperspektiv.

När vi nu läser 2 Kor 4 tänk då på:
Det sanna evangelietFörvaltarskap – Kungen uppenbaras i Härlighet (VÄRDE) vi förvaltar.
Det falska evangeliet – Ägandeskap – Kungens härlighet (VÄRDET) är vår egen och vi blir Kungar inte förvaltare.

Det vi nu skall läsa i 2 Kor 4 tror inte jag är världens människor i allmänhet. Jag tror han jämför resultatet av det sanna evangeliet (VETET) med det falska evangeliet (OGRÄS). Läs Mt 13:24-30 + Mt 13:36-43

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga  knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Det här avslöjar så mycket av Guds handlande i våra liv. Johannes Döparen när han klev fram var naturligtvis ingen superman han heller. Han hade ingen aning om när han skulle träda fram men plötsligt en dag skedde det. Jag tror att Johannes mycket väl kan symbolisera det folk Herren har sparat åt sig för den speciella tid vi lever i av villfarelse och förvirring.

Detta var alltså strax innan Jesus uppenbarade sig den 1:a gången. Men nu skall han komma den andra gången och han kommer att ha en beredd brud. Budskapet är det samma !

Luk 3:1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene 2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. 3 Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse 4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. 5 Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. 6 Och alla människor skall se Guds frälsning. (YESHUA) (Grundtexten Jes 40 De skall se Guds Härlighet! = Heb 1 Han är Guds Härlighet)

I LK 1:17 Så står det att meningen med hans tjänst är att Gud skall få ett berett folk
Vad är då ett berett folk?

Jo det är ett folk som är ödmjukt!
> Det är ett folk som är förvaltare!
> Det är bara förvaltare som kan förvandla andra!

Luk 1:16 Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. 17 Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag (= ÖPPNA ÖGONEN) och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

Fädernas hjärtan till barnen.
Omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag.
Omvända många till Herren deras Gud.

Jag tror att Paulus använder uttrycket: ”Olydiga mot sina föräldrar” när han beskriver Avfallet eller Upproret i den sista tiden (Rom 1:30) (2 Tim 3:2) Paulus kallar nämligen de som han fört till frälsning som sina barn.

Att vara fader är ett hebreiskt uttryck: Den som inspirerar andra till de gärningar de gör! Kommer ni ihåg att Jesus samtalar med Judarna en gång om Abraham. Abraham kallas ju för trons fader!

Joh 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, (PSEUDO) talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (PSEUDO)

BAAL ELLER JESUS?

elias-2

Ni kommer säkert ihåg hur Elia omvände Israels barn till Herren sin Gud. Men vad står egentligen Baal för här? Vad jag kan se är det kosmiska makterna New Age! Det är detta tankesätt som driver hela byggandet av Babel. Det är Baal som är kung i Babylon! Baal betyder Herre (KOPIA) nu uppträder han som Jesus.

Det är denna andemakt som skall ta över församlingarna och sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud. Det är exakt vad vi ser ske idag i form av Kenyon – Hagins och Bill Johnsons läror och Mystiken.

Jesus är Kung och har ett folk.
Baal vill också vara Kung och ha ett folk.

När Elia omvände Israels barn till Herren sin Gud. Vad var det första han gjorde?

1Kung 18:30 Elia sade då till allt folket: “Kom fram hit till mig!” Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp HERRENS altare, som hade blivit nerrivet.

Altare på Hebreiska kan ha den här betydelsen: “Platsen där djuret slaktades! (EDEN)
Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Elias ande och kraft handlade alltså om att föra folket tillbaka till Korset igen. Korset är platsen där Guds Lamm offrades istället för dig! Vi väntar i ödmjukhet och som förvaltare på den dag han fullt ut växlar in ditt liv mot hans i en evig förvandling.

Heb 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Människorna efter floden vände altaret Noa byggt ryggen och fick en Kung över sig i Babylon Nimrod (Baal)

De ville nå upp till Himlen (Gud)
De ville tillsammans bygga en stad (Babel)

LATTER RAIN
chi rho

Vi har redan tittat på Jes 14 som jag tror beskriver detta antikristliga uppror vi nu ser infiltrera församling efter församling. Baal betyder Herre men också Husbonde eller ägare av ett hus (MT 7 På sanden ett jordiskt rike) Men han är också en Fader glöm inte det.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Han har gjort uppror redan i himlen! Nu vill han ha ett folk på jorden som han äger! Genom deras hjärtan vill han upphöja sig. Kom ihåg att han är lögnens fader! Det är alltså han som har en kopia att erbjuda ”en annan Jesus” (2 Kor 11:4) (Gnosticism)

Bibeln säger att vi kan ha en rätt bild av Jesus. (SANNINGEN)(FADERN UPPENBARAR SONEN) Men vi få höra talas om en annan Jesus (PSEUDO)

Den här andre Jesus som förkunnas kan attrahera oss mer än den Fadern uppenbarar för oss. Om vi frivilligt väljer den här andre Jesus får mörkret legal makt över våra liv. Du kan se det i 2 Tess 2 och i Rom 1.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (PSEUDO)

Rom 1:21 Fastän de kände (GINOSKO) till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar.

1/Hjärtats ögon förblindas
2/Mörkrets välde tar över
3/Man byter hänförelse

Vem står bakom förblindandet? Denna Tidsålders gud (ORMEN)
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (OLYDIGAS) sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (VÄRDET) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, (SOM VÄRDEFULLA)  utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Så går vi till Jesu prov i öknen vad handlade detta om egentligen? Vem är min Fader!
Om du är Guds Son? Med andra ord om Gud är din Fader så …. Då är frågan testas en som inte fått sett Guds härlighet? Svar Nej! För själva testet handlar ju om vem som är centrum för min hänförelse! Kommer vi att testas på samma sätt? Svar: Ja!

Testerna är samma som i Eden: Skulle då Gud ha sagt…..
Jesus: Det står skrivet…..
Djävulen citerar även skriften……Mt 4:6

Mat 4:5 Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång 6 och sade: Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.7 Jesus sade till honom: Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.

Ett bibelställe som är borttaget ur sitt sammanhang är typiskt för villolärare att använda sig av för att få till sin lära. Här gäller att summan av Guds ord är sanning (PS 119:160)

Den organiserade Ekumeniken använder just ett ord borttaget ur sitt sammanhang:
Joh 17:21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Alla skall vara ETT
Då skall Världen TRO

Sanningen är att om du är ETT med Herren det kommer att testas i öknen. Ordet ETT är kommer från ett hebreiskt ECHAD – Ett i samma tankesätt – Helt överens! Vandra helt i samma Plan på samma Väg!

Vad händer sedan när Jesus klarade provet?
Luk 4:14 I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring.

Det verkade ha varit ett prov som handlade om att agera utan att ha blivit ledd att göra under eller hur? Jag tror att det är exakt samma sak idag.
Joh 5:19 Jesus svarade dem: “Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

Det verkade ha varit ett prov som handlade om att agera utan att ha blivit ledd att göra under eller hur? Jag tror att det är exakt samma sak idag. Vad handlar hela den här Gnostiska smörjelsen egentligen om? Jo du kan göra under utan att vara ledd för du äger Härligheten du förvaltar den inte.

Du är utrustad med Anden – Igenom Anden finns det möjligheter.
Men inte när Du Vill – Utan när Han vill! Förvandla dessa stenar till bröd är alltså ingen omöjlighet för Gud – Om Han vill – När Han vill !

Jesus blev först ledd av Anden
Prövad!
Sedan fylldes han av Andens Kraft
Men han gjorde inget utan att Fadern inspirerade honom till att göra det.

parousia6

Predikan av Janne Ohlin från Parousia Mission 8/10 – 2017

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kallad och Formad