Herren fyller dig!

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas (BEKYMMER) och var inte modlösa. (RÄDDA)

10042018-IMG_1643_Luminar2018-edit

Min Shalom ger jag er! Det betyder Fullhet! Han menar Andens inre välsignelse som inte är beroende av yttre omständigheter! Det är just den Friden och Fullheten som skall bevara våra tankar i Kristus Jesus!

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Var alltså inte rädda eller bekymra er utan låt Gud få veta i bönen hur du har det. Utgjut ditt hjärta för din bäste vän! Han kommer då att ge dig sin Andes fullhet i ditt hjärta! Det handlar kanske först och främst om vår framtid! Att uppleva kamp och oro det gör alla Kristna Paulus berättar även att han gör det.

2 Kor 4:8 Vi är på allt sätt trängda (BEKYMMER) men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

Paulus berättar här hur den Kristne kan ha det:

1/ Bekymmer överallt
2/ Instängda
3/ Förföljda
4/ Nedslagna

Men Gud har en lösning på allt det här när han vill och hur han vill. Vi är bara enkla lerkärl men det är han som bor på insidan det handlar om Jesus Kristus. Han är nyckeln och lösningen! Nu skall vi gå till Ps 73 för att förstå Psalmistens tankegångar.

Han säger att han är nära att falla när han ser de ogudaktigas framgång och deras Shalom. (DEN YTTRE FULLHETEN SOM VÄRLDEN GER) Men han kom in på den rätta vägen igen när han fick tränga in i Guds rådslut när han fick se hur deras slut blir.

Psa 73:16 När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17 till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut. 18 På hal mark ställer du dem, du störtar ner dem i fördärvet. 19 Hur plötsligt går de inte under! De förgås och får en ände med förskräckelse.

De som bara har den frid som världen ger och inte den som Jesus ger kommer alltså att drabbas av ett plötsligt fördärv. Det är ju exakt vad Paulus säger i 1 Tess 5.

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet” (SHALOM) då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

stav

Då läser vi Ps 73
Psa 73:1 En psalm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. 2 Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta 3 ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de ogudaktiga väl. (SHALOM) 4 Fria från lidanden är de till sin död, och deras kropp är vid gott hull. 5 De kommer inte i olycka som andra dödliga, de plågas inte som andra människor. 6 Därför är högmod deras halsprydnad och våld de kläder de bär.

Vad sa Jesus nu igen?

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid (SHALOM) ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid (SHALOM) som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas (BEKYMMER) och var inte modlösa. (RÄDDA)

Tänka att få byta ut detta ifrån vårt innersta ifrån vårt hjärta.
Oro och Bekymmer.
Rädslor och Fruktan.

Mat 6:25 Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?

1 Pet 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

Grundtextens ord för att Gud har omsorg om oss är ett ord som betyder:

Hans intresse ligger i att bry sig om oss! Vi vet att det också ligger i hans makt att kunna fylla oss! Det är exakt vad David vill ha fram i Ps 23…..

Just därför att Gud (Den Allsmäktige) är vår Herde

Så skall inget fattas! (SHALOM) en inre fullhet.

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas.

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg – Sweden

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Herren fyller dig!

Öppna din mun!

Elvor o Jag talade om att Jesus är så god att han låter oss alltid få något nytt och gott säga om honom. Jag var hos tandläkaren igår och där får man ju verkligen ligga och gapa, jag låg där i 1 timme med öppen mun.

Dentist2

Jag blev så full av skratt för jag tänkte på ett bibelord där jag låg där!
Psa 81:11 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun (HJÄRTA) helt så att jag får fylla den.

Tandläkaren en väldigt ung tjej och hennes tandsyster satte på musik i högtalaren. Jag ligger där och slappnar av så börjar Tandläkaren sjunga. Jag tänkte jag måste höra fel! Hon sjunger ju om Jesus! Jag lyssnade intensivt och det stämde låten hon sjöng heter: Personal Jesus! Kollade jag upp när jag kom hem!

Hebreiskt tankesätt är Mun – Hjärta så gott som samma sak!

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

planta

Lägg märke till att vårt hjärta är en åker eller en plantering som tar emot en säd eller ett frö! När detta får växa upp manifesteras det till slut genom vår mun.

Fikon och Vindruvor är God Frukt – AGAPE – LJUS
Tistlar och Törnbuskar är – KÖTTET – SYND – MÖRKER

När jag kom hem från tandläkaren tänkte jag att jag skulle studera djupare vad som står i sammanhanget i Ps 81:11

Psa 81:9 Hör, mitt folk, och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig! 10 Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud. 11 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. 12 Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. 14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15 Då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. 16 De som hatar HERREN skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. 17 Han skulle ge folket bästa vete att äta, ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.

Det börjar med en kallelse till lydnad! (V 9) Men folket lydde inte (V 12)
Konsekvensen:
> Våra begärelser tar över vi vandrar efter vår egen visdom (V 13)
> Fienden vinner seger över oss (V 15 +  V 16)
> Fienden är en andemakt!

Jag tror det är här Paulus hämtar EF 2:1-2 ifrån
Eph 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.  3 Bland dem var vi alla en gång, när vi  följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Denna Andemakt finnas alltså i Världen och kallas även för denna Tidsålders gud. Villfarelsens ande eller för Ondskans andemakter i himlarymderna. (EF 6) Det här är givetvis även den ande som beskrivs som antikrists ande (1 Joh 4:1-6) Det är samma andemakt bakom som de Egyptiska trollkarlarna (2 Tim 3:8-9) Det är alltså Gnosticismen som kopierar Guds Ande!

Hur skall vi nu veta att den här anden har tagit över? Jo du skall titta efter vart man sätter Manifestationer högre än Guds ord och lydnad! Varför förde han oss ut ur Egypten eller Världen?

81:10 Jo för att fylla vår Mun och Hjärta! Med sin Heliga Ande!
81:17 Med bästa Vete och Honung från Klippan (Tzur)

Ordet kommer att avtäckas för dig och Jesus Kristus kommer att bli din skatt och allt du behöver! Ordet Tzur här i Klippan är den Korsfäste Kristus!

Han skall fylla den som lyder med Andens fullhet! Med Jesus Kristus själv! Du kommer då att bära frukt! (GAL 5) Det är skatten i lerkärlet Paulus talar om som denna väldiga Kraft som kommer från Gud (2 Kor 4:7) Lägg märke till att detta skriver nu Paulus till Korintierna där Gnosticismen kommit in genom dessa väldiga falska Apostlar. Det är exakt samma Gnosticism som kommit in i dag men med nya kläder!

Låt oss nu gå tillbaka igen till Ps 81 och läsa vad som händer när olydnaden kommer in och den här främmande anden börjar manifestera sig. Paulus varnade församlingarna för:
1/ Ett annat Evangelium
2/ En annan Jesus
3/ En annan Ande

Ps 81:10 Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud.

Hebreiskan går att översätta så här:
< En (ande)Kraft som bedrar dig och leder dig vilse!
< Du skall inte falla ner raklång för denna (ande)Kraft!

slain-in-the-spirit

Är det inte märkligt? Om du går in på Youtube kan du se massor av klipp på hur människor berörs av en “kraft” de faller ner och ligger “raklånga” och skakar under denna kraft. Det här sker nu i de flesta församlingar! Är detta straffet för olydnad? Svar: Ja vad jag kan se i skriften! Paulus säger att det kommer ske strax innan Jesus kommer tillbaka igen! Det är alltså en dom som kommer över Guds hus! (1 Petrus 4:17 = Lydnad)

DE OLYDIGA

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, (OLYDNAD) så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

DE LYDIGA

Vi skall öppna vår mun – hjärta och fyllas av bästa Vete och Honung ur Klippan!
2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.

joseph-with-brothers

JOSEF

När jag läste detta om Vetet kunde jag inte låta bli att tänka på Josef! Det står att allt Guds ord är inandat av Anden och där står det om Josef. Josef fick gå lidandets väg men tillslut hade han nycklarna till det största veteförrådet i världen. (1 Mos 41)

Hans egna bröder förkastade honom och de sålde honom som slav. Men Gud var med Josef mitt i lidandet och upphöjde honom till en stor ledare i Egypten. Han hade fått sån makt att han kunnat döma vem som helst till döden.  Genom Guds försyn hade det blivit så ont om mat att bröderna nu var tvungna att resa till Egypten och ställdes nu inför Josefs makt. Josef hade nu världens chans att hämnas på allihop som behandlat honom så illa. Men Josef var totalt befriad från bitterhet och förstod att Gud låg bakom alltihop.

1 Mos 50:19 Men Josef sade till dem: Var inte rädda. Håller ni mig för Gud? 20 Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. 21 Var inte rädda. Jag skall sörja för er och era små barn.” Och han tröstade dem och talade vänligt till dem.

tiden

Han täckte inte över ondskan utan sa att det de gjort var ont! Men samtidigt kunde han se att Guds hand var med i alltsammans för att rädda många människors liv. Typiskt Gud vilken Tajming! Gud ser längre än vi och började redan innan nöden började arrangera omständigheterna för att hans ord skulle uppfyllas. Han gjorde alltså det här för sitt heliga namns skull!

Han sa ju till Abraham!
1 Mos 15:13 Och HERREN sade till Abram: Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år.

Så här är det i våra liv också Gud ger oss också en massa löften. Om vi håller fast vid dem i förbundet i Jesus Kristus och inte ger upp så får vi skörda förr eller senare.

Gal 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte (Behandla med Förakt): det människan sår skall hon också skörda. 8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. 9 Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Straxt innan uttåget ur Egypten började Gud arrangera omständigheterna på ett sådant sätt att hans ord skulle uppfyllas. Han förberedde ett litet barn för uppgiften! Mose! Just i den perfekta tiden kallade han honom och sände honom till Egypten!

queen-esther-king-1332891-wallpaper

Gud har verkligen omsorg om sitt folk! I Persien hotades Judarna av förföljelse! Där fanns en Judinna som blev drottning! Hennes fosterfar Mordechai anade att hon har kommit till makten för att rädda många ur fara. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?” (EST 4:14)

Gud vet allt och kan även använda sig av det som för oss människor ser ut som ont. Han kan vända det så att det plötsligt blir till en välsignelse för hans folk.

Inte nog med att Josef blir illa behandlad av sina bröder. Josef försöker att vara så ärlig som möjligt i Egypten. Han blir oskyldigt anklagad och hamnar i fängelse för det! Han kunde ha blivit otroligt bitter, men vad var det som höll hans mod uppe? Det var Tron! Det var en inre övertygelse att Gud är med mig trots allt vad som än händer. Paulus visste det ! Därför säger han det otroliga!
> Gläd er i Herren alltid! (Fil 4:4)
> Tacka Gud i livets alla förhållanden! (1 Tess 5:18)

Det här är trons hemlighet! Det här kan vi bara se när Herren öppnar våra ögon! Det blir så oerhört mycket lättare att förlåta andra när vi förstår detta. Gud kan även använda jobbiga människor för att forma våra liv! Men när prövningen är slut och du kommer igenom kommer du att få uppleva en stark andlig förnyelse!

Psa 66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi måste gå genom eld och vatten. Men du har fört oss ut och vederkvickt oss.

Job 36:15 Genom lidandet vill han rädda den lidande, och genom betrycket vill han öppna hans öra. (ÖGA) 16 Så sökte han ock draga dig ur nödens gap, ut på en rymlig plats, där intet trångmål rådde; och ditt bord skulle bliva fullsatt med feta rätter.

cat

Vi kan säga att allting är emot oss! Vi är människor hur andliga vi än försöker vara så blir vi inte fullkomliga på den här sidan evigheten. Nu skall jag berätta en hemlighet för er: När våran Katt Milli dog grät jag i tre dagar (Så andlig är jag SMILE)

Vi skall nu läsa om Josefs fader Jakob – Det hände så mycket negativt nu så han trodde att allt var emot honom. Men han kunde inte se att Gud faktiskt verkade i det fördolda för honom.

1 Mos 42:36 Och deras fader Jakob sade till dem: Ni gör mig barnlös! Josef är borta, Simeon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allting är emot mig!”

Har du också upplevt det? Dessa dagar är det jobbigt att tacka Gud i livets alla förhållanden! Gud var själv tvungen att uppenbara sig för honom och öppna hans ögon! Din kallelse och din väg är helt beroende av Guds välsignelse! Jakob var tvungen att få vägledning och bekräftelse direkt från Gud. Han går direkt mot ett altare och där offrar han åt Gud! Det här är en underbar handling profetiskt så överlåter han därmed sitt liv till Herren.

1 Mos 46:1 Israel bröt upp med allt han ägde. När han kom till Beer-Sheba offrade han slaktoffer åt sin fader Isaks Gud. 2 Och Gud talade till Israel i en syn om natten och sade: “Jakob! Jakob!” Han svarade: “Här är jag.” 3 Då sade han: “Jag är Gud, din faders Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, ty jag skall där göra dig till ett stort folk. 4 Jag skall själv följa med dig till Egypten och jag skall också föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand skall tillsluta dina ögon.”

Här uppenbarar alltså Gud att det är han som stått bakom alla händelserna som Jakob nyss sagt: Allting går emot mig! Kolla nu hur han tagit sig hit!? Gud har gripit in och begränsat hans väg och påverkat hans omständigheter.

Det här är väldigt intressant för när Paulus undervisar i Rom 8 om precis samma sak ställer han en fråga: Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

Helt klart så hänvisar han till just Guds ledning i våra liv. För i verserna innan så förklarar han vad han menar med sin fråga!

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Grekiska i Aktiv pågåendeform: Inte bara en gång eller så utan han håller hela tiden på!

Jakob tyckte ju allting var emot honom! Gud öppnade hans ögon för att visa att så var inte fallet! Det var en tid i våra liv också när Gud begränsade oss så det såg ut som om allt gick emot oss. Herren uppenbarade sig och sa: Nu skall jag visa er att människor aldrig kan stoppa de planer som jag har för era liv!

Rom 8:28 är exakt 1 Mos 50:20 Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv.

Människor handlade – Det var ondska!
Gud handlar i hemlighet – Det blev Gott!
Det gäller alltid mer än bara mig själv! Han handlar alltid för sitt namns skull!

Det finns bara en möjlighet att göra en bitter källa söt men Gud klarar av det hemligheten ligger i ett “Visst slags Trä” (Korset)

cross-lamb

2 Mos 15:25 Men han ropade till HERREN, och HERREN visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov.

Nu skall vi titta på detta i Davids liv! Vad var Davids två största synder och misslyckanden?
1/ Äktenskapsbrottet med Batseba…
2/ Han räknade folket i slutet av sitt liv (Otro och förtröstan på egen kraft)

Genom synden som kom genom att han gjorde nr 2 gick han och köpte mark på Moria berg. Där byggde han ett altare och tillbad Herren! David gifte sig sedan med Batseba och fick genom henne en son som hette Salomo.

Sedan ser vi hur Salomo bygger upp ett tempel på Moria berg. Det var exakt på en kulle där som Korset restes upp för en hel världs synder. Gud tog alltså konsekvenserna av Davids synd ett stycke mark och sedan en Son och byggde ett tempel. Så en människa som misslyckas kan omvända sig och få nåd och Gud kan börja om genom Golgata.

Då måste vi utrycka som Paulus i Rom 5
Rom 5:20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer.

Att gå upp på Moria berg är att gå upp till Golgata! Abraham skulle gå upp dit för att offra sin son. Gud gav honom ett annat offer istället! Vet du vad det här egentligen är en bild på? Guds löften skulle nu bli en verklighet i Jesus Kristus! Abraham skulle nu bli en Abraham men det kan bara ske på Guds villkor! Han gick upp i tro! Han vände tillbaka i Välsignelse! En övernaturlig multiplicering började ske!

1 Mos 22:14 Och Abraham kallade platsen HERREN förser. I dag säger man: Berget där HERREN förser. 15 HERRENS ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: 16 Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, 17 skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. 18 I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.

Helt plötsligt så blev det en massa barn i Abrahams familj (V 19-24)

Hela Josefs liv var tvinnat av Guds trådar och det hade ett slutmål. Han skulle rädda sitt folk genom den auktoritet och den nyckeln Josef fått i Egypten. Josef är även en stark förebild på vår frälsare Jesus Kristus.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg 27/3-2018

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , | Comments Off on Öppna din mun!

Det goda vi äger

Texten till den predikan Janne Ohlin höll på Parousia Mission 25/3-2018 (FULL VERSION)

Judarna längtade efter den stora välsignelse och det goda som skulle komma när Messias trädde in i Världen.

christ_the_king_sundayI Hoseaboken 2 Kap nämns en del av det goda de väntade på:
Utrota avgudarna (1 Tess 1:9)
Evig Trolovning (Brudgum Joh 3 + Anden (Ef 1: 13-14)
De skulle få lära känna Herren (Heb 8:11)

Paulus säger nu att Judarna kan sluta vänta för det har redan börjat I Jesus Kristus.

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Innan Jesus kom och fullbordade Lagen:
> Varje år samma procedur av Offer av Djur!
> Varje år samma förnyelse av Israels Hopp!
> ÖP dog och ersattes av nya som gjorde samma procedur!

Psalms_WesternWall

Hur länge skulle det hålla på egentligen? Jo tills Kristus kom och gick in i det allra heligaste med sitt eget blod och vann en evig försoning. Att förhänget i templet revs uppifrån och ner av Gud när Jesus dog har alltså det budskapet! Nu igenom honom är den gamla ordningen fullbordad! Allting i GT har sin uppfyllelse i Jesus Kristus!

FÖREBILDEN

En gång varje år på den stora försoningsdagen beskriven i det gamla testamentet skulle översteprästen lägga åt sidan sina fina utsmyckade kläder. Han skulle klä sig i den enkla vita dräkten och klä sig i linne. Han skulle därmed identifiera sig med det vanliga folket. Han skulle ta Lammet utsett för offret och slakta det. Ensam skulle han gå in i det allra heligaste med offerlammets blod och bestänka Nådastolen som övertäckte Förbundsarken. Judarna trodde Förbundsarken var Guds domstol på Jorden.

jesus high priest

Detta försoningsoffer krävde Gud alltså en gång om året för att försona Israels synd. När den här proceduren var klar skulle han kläda sig i Översteprästens högtidskläder igen. I denna präktiga skrud skulle han sedan visa sig för folket och lyfta upp sina händer och uttala välsignelsen.

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig.25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Hela Israel väntade tålmodigt utanför Tabernaklet på denna händelse. När man nu såg ÖP komma ut jublade folket! Man knäböjde och tillbad Gud och tog emot välsignelsen! Att man nu såg ÖP först i den enkla dräkten sedan komma ut i Högtidsdräkten var för dem beviset på att Gud godkände Israels offer. Blodet hade nu stillat Guds krav så länge tills en bättre ordning skulle komma i Kristus.

Det här var alltså ett frikännande från Guds Domstol baserat på dödliga människors vittnesbörd. Det var en rättfärdighet baserat på vad de kunde se med dina naturliga ögon. Det berör ej vårt hjärta och vårt samvete som fortfarande kräver offer! (RELIGION) Nu skulle en annan ordning komma genom att Gud själv talar till oss från Himlen (DOMSTOLEN) genom sin egen Son.

UPPFYLLELSEN I KRISTUS

Heb 1:1 Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

Översteprästen i GT var alltså bara en vanlig människa och Folket tog emot Vittnesbördet! De förstod mentalt att Gud tagit emot offret kommit ut och välsignat. Men det här var inte den rättfärdighet Gud egentligen ville att vi skulle ha.

Översteprästen Jesus är 100 % människa och 100 % Gud. När han uppenbarar sig för oss och talar med oss i våra hjärtan får vi tro. Det är hit Gud ville detta är uppfyllelsen!

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (MARTUR)

Hur gick det till då Abraham fick sin rättfärdighet? Herrens ord (JESUS) uppenbarade sig för Abraham. Abraham trodde på och överbevisades av det ljus han fick! (1 MOS 15)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

I GT var ÖP klädd i enkel prästerlig dräkt när han offrade för vår synd.
Jesus kom i en enkel dräkt när han offrade sig själv för vår synd.

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

I GT kom prästen ut till folket i högtidsdräkt som ett vittnesbörd från Gud.
Jesu uppståndelsekropp  är ett levande vittnesbörd från Gud.

Fil 3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

1 Joh 5:9-12 Där jämförs GT:s vittnesbörd med det fullkomliga som finns I Kristus. Alltså GT:s Rättfärdighet med den fullkomliga Rättfärdigheten Kristus. Ordet som översätts med “Vittnesbörd” i texten (Marturia) betyder: En Solklar överbevisning som leder till en frikännande dom i en rättegång! 

1 Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd (MARTURIA) så skall vi veta att Guds vittnesbörd (MARTURIA) är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son.10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet (MARTURIA) inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet (MARTURIA) som Gud har givit om sin Son.11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

JESU PROKLAMATION SOM ÖVERSTEPRÄST

Luk 24:50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.52 De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.

4 Mos 6:24-26 Jesus står nu här i sin uppståndelsekropp och uttalar den översteprästerliga välsignelsen! Han står nu här och är ett bevis direkt från Gud att han har godkänt offret! Samtidigt när han talar tas han upp till himlen. Han förde dem ut till Betania vilket kan betyda ”Fattighuset”  det låg vid Oljeberget.

The Ascension of Jesus in the New Testament

Apg 1:11 Och de (ÄNGLARNA) sade: “Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Jesus gillade Betania han ville vara här. Här (MK 14:3) blev han smord av en Kvinna med dyr Nardusolja! Det var i Simon den spetälskes hus! Jesus säger då: De fattiga har ni alltid hos er! Här bodde även en familj Jesus älskade: Marta Maria och Lasarus! (JOH 11:1)

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?

Så när Jesus nu gör den mäktigaste proklamationen att han är Israels ÖP sker det här bland de fattigaste i Betania. Det sker här bland de spetälska bortdrivna från lägret! Det ligger ett profetiskt budskap i det här med Betania.

Heb 13:13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek.

2 Mos 33:7 Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga (SÖKTE EFTER) HERREN måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.

goldencalf

Guldkalvs teologin hade förorenat lägret så Guds närvaro inte längre fanns där. Den som sökte efter Herren fick gå utanför lägret. Guldkalven handlade ju om att man tog guld och formade det till den Gud man ville ha. (LAGLÖSHET)

MOSE VILLE HA GUDS LEDNING

Mose gick därför utanför lägret och tillbad Herren hände något! Molnet sänkte sig ner! Anden kom ner över uppenbarelsetältet (2 MOS 33: 9) Mose var helt frustrerad! Hur är det möjligt att gå vidare efter detta med Guldkalven? Mose ville vandra i Ljuset! Det kommer alltid en belöning för detta!

Du får se vägen!
Du får se Guds härlighet!
Hans närvaro eller hans ansikte kommer att gå med dig på vägen!

2 Mos 33:13 Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar (VÄG) och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk.14 HERREN sade: “Jag skall själv (MITT ANSIKTE) gå med dig och låta dig få ro.” (VILA)

2 Mos 33:18 Mose sade: “Låt mig få se din härlighet.” (ANSIKTES LJUS)

Jesus ledde dem dit alltså utanför lägret till Betania och hans Härlighet manifesterades för dem. Vägen som går till Betania (FATTIGHUSET) är en välsignad väg där får vi se Jesus precis som han är.

Det här med Betania är en märklig berättelse för när Herrens Härlighet lämnar templet i Hesekiels syn stannar den vid berget öster om staden. (HES 11:23) Det är Oljeberget! Israels härlighet lämnade templet för evigt när man förkastade honom. Han uppenbarade sin härlighet på berget Öster om Staden! Innan han for upp till Himlen.

Det var från Betania han kom fattig ridande på en åsna med sitt ansikte mot staden. (1917) Det var till Betania han förde dem han vände ryggen åt Jerusalem och ansiktet mot Betania.

hagin

RHEMA

I Trosrörelsen missbrukas det mesta i skriften. Nådegåvor och särskilt det Profetiska ordet! En del rabblar verser ur bibeln som man menar är Rhema. Hagin menar man att ordet alltid skapar när jag talar ut det. Hans bibelskola heter ju Rhema Bibelskola i Tulsa. Men Gud har ju redan talat genom sin Son och skapat allt. (HEB 1)

Det verkar inte finnas någon gräns nu hur tokigt det kan bli i de här kretsarna. Kommer man bort från sanningen så virrar man längre och längre bort från Vägen.

Eftersom Rhema är Logos uppenbarat så är det ljus!
Psa 119:130 När dina ord öppnas (AVTÄCKS) ger de ljus och skänker förstånd (BIN) åt enkla människor. (BETANIA)

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (RHEMA)

Joh 6:63 Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord (RHEMA) som jag har talat (GK: TALAR)  till er är Ande och liv.

RHEMA är alltså ljuset som strålar från den uppenbarade Jesu Kristi ansikte. Att predika är att reflektera samma ljus till andra. Det ljuset föder Tro och Förvandlingar! Paulus förklarar detta!

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Här säger nu Paulus exakt samma sak men med andra ord!

Gal 1:15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, (GENOM AVTÄCKA ORDET OCH LYSA UPP MITT HJÄRTA) för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

Här ser vi att RHEMA är Guds Logos uppenbarat och manifesterat i ljus i hjärtat. Objektet för all uppenbarelse är alltid att uppenbara Guds Son. Gud vill tända dig som en lykta som utstrålar hans härlighet för att öppna människors hjärtan för honom.

När Jesus uppenbarade sig för Emmausvandrarna och förklarade skrifterna för dem vad som var skrivet om honom (LOGOS – RHEMA) upplevde de att det brann som en eld i deras hjärtan.

Luk 24:27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

Luk 24:32 Och de sade till varandra: Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?

Om vi inte låter den här Elden eller Ljuset slockna utan vakar och bevarar det kommer Gud att bevara dig! Jag vet inte hur många gånger jag upplevt att Guds ord har hjälpt oss! Vägledning och profetiska Varningar både till oss och andra har kommit genom drömmar och syner.

Ord 6:20 Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. 21 Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. 22 Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. 23 Ty budet (MITZVAH) är en lykta och undervisningen (TORAH) ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.

Här står det om min Faders (MITZVAH) och Min moders undervisning (TORAH)
MITZVAH = Hela skriften vad Fadern kräver TORAH = Andlig Instruktion är ljuset (ELD)

När nu Emmausvandrarna fick Instruktion började det brinna i deras hjärtan. Vad fadern kräver är uppfyllt i Jesus Kristus! Det som brinner och lyser i våra hjärtan är Jesus Kristus själv! Detta ljus eller eld är en överbevisande korrigering som leder till Livet. (Smala vägen i MT 7)

Detta ljus slutar inte upp att lysa för att du går och lägger dig för att sova. Det kommer att vakta över dig när du sover. När du vaknar upp så kommer ordet Gud uppenbarat på natten att förklaras för dig. Jag vet inte hur många gånger det här har hänt mig genom åren.

Det här ljuset har överbevisat mig om saker i mitt eget liv
Det har visat oss vem som har rätt i en konflikt
Det har varnat för kommande fara
Det har gett profetiska budskap och predikningar
Det har varit en otrolig hjälp och tröst vid Guds ledning

1 Joh 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid om Livets Ord (LOGOS) är det vi vittnar.2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. (PS 119:130)(GAL 1:15)

4 Mos 6:24 HERREN välsigne dig och bevare dig. 25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid. (I Faderns – Sonen och DHA:s Namn – Amen!)
parousia6

Janne Ohlin / Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Det goda vi äger

När vi kommer inför Gud

Bönedag – Guds viloplats i våra hjärtan
17/3-2018 Kungsbacka Emanuelskyrkan
Undervisning: Elvor Ohlin

bön

När vi samlas till bön är det viktigt hur vi kommer inför Gud.

Jes 66:1  Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila (viloplats)? 2  Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt [aniy] och har en förkrossad [nakeh] ande, och till den som fruktar mitt ord.
5
  Hör HERRENS ord ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, de säger: “Må HERREN förhärliga sig, så att vi får se er glädje.” Men de skall komma på skam. [vilka var de? Det var de som hade stora planer och ansåg att de gjorde väldiga saker åt Gud]

Gud har skapat allt och äger allt och uppehåller allt – hela universum.
Gud behöver inte oss men vi behöver Gud!
Men Gud har valt att använda oss människor i sin tjänst.

Apg 17:24  (Paulus på aeropagen i Aten) Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25  Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.

Vad skulle en liten människa kunna göra för Gud?!
..ändå sprids läror idag som säger:

Vi ska utbreda Guds rike, Vi ska göra Guds rike synligt” ”Vi ska inta samhällets 7 berg (sfärer) och vi ska ta herravälde…” Vi ska inta positioner i samhällets 7 sfärer: Näringsliv, Politik, Utbildning, Media, Kultur, Familj, Religion…
”Bli rik! Gör pengar! Inta positioner! Gör karriär! Planera! Strukturera! Leverera! Prestera! Nå din fulla potential och bygg på dina ”styrkor”!
Dröm stort! …för Guds rikes skull – sedan ska vi överlämna det vi har åstadkommit till Jesus – först då kan han komma tillbaka!
Vi ska åstadkomma världsfred men det förutsätter att vi är MÅNGA i antal och hjälps åt.

7-mountain-ecourse-session-1-7-638

Israels folk lyssnade till Baalsprofeterna på Jesajas tid.
Utåt såg det ut som om de tillbad Herren – med de hade avfallit att tillbe avgudar.

Jesus sa: ”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon”. Vi måste välja.

Vid den här tiden tillbad Israels folk Gad & Meni.
Det är samma som Baal och Astarte, gamla babyloniska gudar som står för moder-son-kulten.

  • Gad var solguden (Baal) som stod för folkskara, krigsskara, armé, folkvälde och framgång [Fortune], lycka och tillväxt.
  • Meni var månguden (Astarte) som stod för flertal, många, antal, [öde /destiny]. Hon kallades också modergudinnan, himlens drottning och (lady) Fortuna

mariaisisbuddha

Avgudar behöver inte vara en staty. En avgud är något som intar hjärtat. “Tillväxt och antal” kan bli en avgud om det görs med mänskliga strukturer. Hur märker vi det? Jo det märks när det avgörande inte längre är om du älskar Jesus och lever för honom. Det avgörande är om du är med i en strukturen, en modell som är hämtad i (företags)världen. Det märks också när man är beredd att kompromissa med uppenbara sanningar i Guds ord, för att bli MÅNGA och förlitar sig på mängd, mer än på Gud. En avgud försvaras sen med en villolära.

Den stora, avgörande skillnaden är KORSET och KORSETS BUDSKAP – att vi förstår innebörden i Jesu ord:

Matt 16:24  Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25  Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26  Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

light-from-the-sky

Det verkliga livet finner vi bara om vi ödmjukar oss inför Gud. Vi går tillbaka till Jesaja kapitel 66 där Herren sa:

  • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..betryckt
Det hebreiska Aniy betyder också ödmjuk, böjd (under Guds vilja), fattig

Matt 5:3  Saliga [makarios = välsignade, lyckliga] är de som är fattiga i anden dem tillhör himmelriket.

Det vill säga den som vet att jag har inget att komma med inför Gud och som bekänner “jag är helt beroende av Guds nåd och den Helige Ande”.

  • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..ödmjuk
Det beskriver motsatsen till stolthet och högmod. 

Jak 4:6  …Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Jesus sa också:

Matt 7:13  Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14  Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Porten kommer alltid att vara trång och vägen är fortfarande smal.

korset

Den smala passagen
Jag vill berätta om en syn som jag fick för många år sedan som jag kallade “Den smala passagen”. Vi hade ett par vänner på besök. Under kvällen bad vi tillsammans och det var då jag såg den här synen inom mig. Jag gick på en smal gångväg. Framför mig en bit bort, var det höga klippväggar på båda sidor av stigen. Det var väldigt trång men det öppnades nere vid vägen. Jag tänkte med viss oro: “Oj, det är så trångt att man inte kan gå igenom ens. Där måste man krypa fram..!” Men bortanför den smala passagen stod en strålande och ljus gestalt. Jag kände hans närvaro och visste att det var Jesus.

Just då kom jag ihåg en mening i en profetia som Janne och jag fick genom en pastor cirka ett halvår tidigare. Orden löd: ”…Jag ska hjälpa er genom varje smal passage, så frukta inte, säger Herren..”. Genast kändes det lugnt. Gud är trofast och Jesus hade redan gått före. Han hjälper oss att följa.

Att krypa eller vara ”på knä” uttrycker bön eller “bönevägen”. Det handlar om vårt sinnelag, inte nödvändigtvis att vi är fysiskt på knä, för det finns många som av olika orsaker inte kan vara det. Ofta när Gud för oss in i något nytt, får vi gå igenom en smal passage. Då får vi “be oss igenom”. Så vandrar vi in i Guds löften. Att komma igenom en smal passage innebär också att det finns saker som vi måste lämna, som inte kommer igenom.
Här måste vi lägga ner och ge upp våra egna planer och drömmar och överlåta allt. Vi säger: “Ske din vilja med mitt liv. Bara jag får vara med dig, Jesus! Det är allt som betyder något. DÅ kommer Gud att visa sin väg och sin vilja, steg för steg. Vi får del av det som är på Guds hjärta.

Det grekiska ordet för smal (väg) är thlibo som också kan översättas vedermöda, lidande, nöd, bedrövelse eller sjukdom.

Det märkliga var att det jag såg i synen är exakt det som står i grundtexten. Jag visste det inte då och upptäckte det när jag studerade verserna närmare ett bra tag senare. Ordet för trång (port) är stenos, som bildligt beskrevs i ett bibellexikon som en smal väg mellan klippväggar, att krypa igenom, en trång öppning. Jag blev verkligen förundrad men det som Gud talar, uppenbarar hans eget ord.

Vid den där bönen med våra gäster, visste ingen av oss att kvinnan stod inför sin sista smala passage. Det visade sig att hennes kropp var full av cancer och hon gick bort tre månader senare. Ingen kunde undgå att se att Jesus hjälpte henne igenom. Ju närmare slutet desto mer strålade av Jesus som bodde i hennes hjärta. Sjukhussalen där hon låg den sista tiden var fyllt av frid och Guds närvaro. Hon berättade om Jesus för alla i personalen. Det var “herdepsalmen” upplevd.

Ps 23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. (= ditt ord och din närhet tröstar mig)

Det hebreiska ordet för dal är gay som också betyder trång klyfta och beskrivs bildligt som trångt pass mellan branta klippor. Ordet kommer från gevah som betyder arrogans, stolthet, upplyft.
Den som följer Jesus möter arrogans och förakt tidvis, Fienden, djävulen, vet om våra svagheter och var han ska attackera. Det är bara på den smala vägen som vi lär känna Jesus.

herde

Paulus böjde sina knän i bön och tillbedjan. Böjd under Guds vilja bad han:

Ef 3:14  Därför böjer jag mina knän för Fadern, 15  han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 18  Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet 19  och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. 20  Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, 21  honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

En sista trång passage väntar allt Guds folk. Den kallas ”den sista vedermödan” och jag tror att vi kommer att vara med då (om vi lever). Då gäller också löftet varje troende: ”Jag ska hjälpa er genom varje smal passage, så frukta inte, säger Herren”. Sedan kommer Jesus tillbaka i härlighet och DÅ kommer Guds rike att bli synligt! Inte förrän den dagen och det vi upplever idag är en försmak.
Men först ska Evangeliet ut i hela världen till alla folk.

  • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som har en…”

förkrossad (ande) och det är ordet nakeh (hebr) som också översättas nedslagen, ångerfull, botfärdig, skadeskjuten eller lam/förlamad. Vi ber den Helige Ande att ”utrannsaka och pröva våra hjärtan, att ingen mörk vrå finns där”.

  • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..skadeskjuten (sårad i strid) – besviken? Kanske är du knäckt för något som inte blev som du trodde? Livet blev svårt. Herren vill hela och läka och kallar på nytt. Han vill förnya. Han vill förnya sitt förbund med dig.

  • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..lam/förlamad – den som är oförmögen att stå inför Gud (Guds helighet) och att gå Guds ärenden. Gud skådar ner till den som inget är i sig själv men som säger: ”Herre, här är jag, använd mig som du vill! Låt mig få leva i din plan för mitt liv! Jag vill lära känna dig och tjäna dig”.

rullstol

Vi ska läsa om Mefiboset som var “nakeh”, alltså lam, i båda fötterna.

2Sam 9:3  Kungen (David) frågade: “Finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet?” Siba svarade kungen: “En son till Jonatan finns ännu kvar, en som är förlamad [nakeh] i fötterna.” 4  Kungen frågade: “Var finns han?” Han svarade: “Han är nu i Ammiels son Makirs hus i Lo-Debar.” 5  Då sände kung David och lät hämta honom från Ammiels son Makirs hus i Lo-Debar.
(Lyssna nu på vad kung David sa till Mefiboset)
6  När Mefiboset, Sauls son Jonatans son, kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sade: “Mefiboset.” Han svarade: “Jag är din tjänare.” 7  David sade till honom: “Var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonatans skull, och jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordagods, och du skall alltid äta vid mitt bord.” 8  Då bugade han sig och sade: Vad är din tjänare, att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag?”

Namnet Mefiboset betyder ur min mun utgår skam (hur kul är det att heta så?)
I
nte nog med det. Han bodde i Lo-Debar som betyder utan bete(splats). Med andra ord hade han brist på mat och var utan arvslott!

Mefiboset sa om sig själv: ”..en död hund som jag”. Det betydde ”en värdelös hedning som jag”. Såg han så på sig själv? Var det så andra såg på honom för hans handikapp? Hur värderar vi människor?

Den här texten säger oss något om hur Gud värderar!

Jak 2:8  Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9  Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Eller kanske uttryckte Mefiboset känslan han upplevde inför kungens godhet?
”Han föll ner på ansikte…”
Det låter ungefär som det profeten Jesaja kände inför Guds helighet.

Jes 6:5  Då sade jag: “Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.”

”Orena läppar”- ”ur min mun utgår skam”. Munnen talar det som finns i hjärtat.

Paulus skrev i Rom 7:18: …”i mig finns inte något gott” – nej, allt beror på Guds kärlek och nåd. “Jag har inget gjort för att förtjäna detta”. Han var fylld av tacksam.
Detta uttrycker gudsfruktan som är vördnad och tillbedjan. Guds fruktan är viljan att älska och lyda Gud och att fly det onda.

Forts. om Mefiboset

…9  Därefter kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och sade till honom: “Allt vad Saul och hela hans hus ägde har jag gett åt din herres son. 10  Du med dina söner och dina tjänare skall bruka jorden åt honom (Mefiboset) och inbärga skörden, för att din herres son skall ha bröd att äta. Men Mefiboset, din herres son, skall alltid äta vid mitt bord.
…13
 Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt (lam) på båda fötterna.

kungensbord

Han var fysiskt lam i sin kropp men inte andligt. Innan Jesus frälste oss var vi andligt lama varenda en. Vi hade inte kraft eller möjlighet att stå inför Herren eller att gå Guds vägar.

  • Mefiboset fick alltid äta, varje dag, vid konungens bord. Vi får äta av Guds rätter varje dag och mättas av Konungen, Herren Sebaot.
  • Han fick bo permanent i Jerusalem. Vi har vårt medborgarskap i himlen och i det himmelska Jerusalem. Namnet betyder visionen av frid/fred, fridens boning, ”ställer dig i dubbel frid” (set ye in double peace) – frid med Gud och med varandra. Jesu frid.

Gud vill å sin sida bo i våra hjärtan – där vill han ha sin ”viloplats”

Jes 57:15  Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

heart

  • Herren säger: ”Jag skådar ner till den som…”

..fruktar mitt ord. Att frukta Guds ord är att ta Guds ord på allvar. Dvs allt Guds ord, hela Guds rådslut (dåtid – nutid – framtid). Vi tar både emot löften och profetiska varningar, både uppmuntran och uppbyggelse, korrigering och fostran.

Jag tror att Herren säger detta till oss utifrån Davids ord till Mefiboset:

Ur din mun utgick skam men jag har renat dig och frälst dig. ”Var inte rädd, för jag vill visa dig godhet”: Kom därför frimodigt inför Nådens tron! För min Son Jesu skull blir du insatt i din arvslott i Kristus och din ”betesplats”, för Jesus är Arvingen av allt (Hebr 1). Jag är den som upprättar dig, jag hjälper dig, jag hör dina böner och du ska alltid få äta mina rätter vid mitt bord och tjäna mig. Så förbliv i mig och mina ord, säger Herren Jesus.

Då kan vi göra som det står i Ps:47 – komma inför Herren med jubel och fröjderop i tacksamhet!

..och som Jesaja också fick profetera: “Jag skall ge glädje i mitt bönehus” (Jes 56:7)

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När vi kommer inför Gud

Nytändning

STÅ UPP VAR LJUS

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer (HAR KOMMIT) och HERRENS härlighet (KABOD) går upp över dig.2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

Joh 8:12 Jag är världens ljusMat 5:14 Ni är världens ljus (De som följer honom)

dep

Amplified Bible: Res dig upp från andlig depression!
En som har depression känner sig ofta både värdelös och förkastad! Hon ser inget ljus framåt och kan inte längre glädja sig! Men i det här sanna ljuset finns det befrielse för Herrens Härlighet (KABOD) skall lysa upp huset och föra tillbaka det tjuven har berövat dig!

Många har dragit sig undan kampen sårade och förvirrade! Man känner sig både utnyttjad och sviken men det var aldrig Guds Ljus från man följde! Det såg ut som ljus men det var i själva verket mörker och människors visioner!

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (DOXA) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (DOXA) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Profetiskt budskap i bönen till någon: Denna tidsålders gud har täckt över själens fönster i ditt hus. Du tittar ut men ser inte solen som strålar utanför fast det är fullt solsken ute. Idag så skall ditt fönster öppnas så Herren får lysa upp ditt sinne. Du har försökt själv genom så många böcker och metoder men inte lyckats! Men idag är frälsningens dag säger Herren din Gud!

Det finns två olika ljus som försöker att ta över vårt tänkande och komma in i vårt hjärtas fönster eller öga! Båda två ser ut att vara ljus men det ena är i själva verket Mörker! Det handlar här inte om ofrälsta som förkastat evangeliet. Det handlar om vanliga ”kristna” som fångats och förblindats av detta mörker. Det ser ut som ljus men det är mörker och försöker få in oss i ett pyramidliknande tänkande, där vi börjar jämföra oss med varandra.

Satan vill stänga våra ögon! Vi ser inte Herrens Härlighet! (Vi Jagar Värde)
Herren vill öppna våra ögon! Vi ser hans Härlighet! (Han är vårt Värde)

pyramid

Bibeln uppmanar oss att pröva andarna! Vilket ljus eller vilken eld ligger bakom?
1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Budskapet som presenteras i Sak 4 är egentligen samma som i Upp 1 – Han får se en 7 armad ljusstake. Vilket är en profetia som betyder:
Sak 4:6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

1/ Alltså inte genom Världens sätt (Resurser och Kosmiska krafter)
2/ Utan genom min Helige Andes ledning (Nåden)

1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, (1) och världen lyssnar till dem. (1) 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, (2) den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. (1) Det är så vi känner igen sanningens Ande (2) och villfarelsens ande. (1)

När du tittar på Villfarelsens ande i 2 Tess 2 ser du att den förknippas med att förhäva sig över! Den som förhäver sig över föraktar också hans små.
2 Tess 2:4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Vem sådde ogräset i åkern? Jo just det Motståndaren
Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän (Motståndare) och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Mat 13:27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän (Motståndare) har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det?

Det här innebär att Ogräset är ett annat evangelium som lär att du kan bygga på världens sätt. (Använda dess Resurser och Kosmiska krafter) Det innebär även att Ogräs lyssnar till och dras till Ogräs och Vete lyssnar till och dras till Vete (1 Joh 4:5-6)

Vi läste nyss 2 Kor 4:4-7 fortsätter vi några verser till ser vi hur Paulus beskriver att bergen jämnas till en jämn väg. Det är exakt det budskapet i Sak 4 som vi läste nyss! Det är alltså meningen med budskapet till de 7 församlingarna också. Johannes skulle ju skriva ner vad han sett och det är ju samma som Sakarja såg.
Upp 1:19 Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.

 

ljus

VI BEHÖVER NYTÄNDNING

På Hemsidan Hebrews for Christians kan vi läsa följande:
I Ljusstaken I Tabernaklet ser vi bilden av Vinträdet och Grenarna! (Se Joh 15) Om grenarna skall ha liv beror det på stammen. Precis på samma sätt när det gäller ljus och eld så berodde det på mittpelaren (MESSIAS)

Hur tändes nu ljusstaken i vittnesbördets tabernakel? Det var det exakt samma rena olja i varje lampa. Men den lampan i mitten var alltså en bild av Messias så den skulle tändas först. Sedan skulle varje lampa tändas från den lampan med samma eld som brann från den. Kan ni gissa varifrån man hämtade elden att tända lampan med från början?

elijah-mount-carmel

När det fullkomliga offret noga undersökts och lagts på altaret så föll Guds eld ner på Altaret. Elden föll därför att Gud bekräftade att detta behagade honom. Det var exakt samma eld som föll från himlen som ÖP tände lamporna med på Ljusstaken. Judisk tradition har ibland en del intressant att säga oss. Prästen började alltid med att tända ”Mittlampan” i ljusstaken. Sedan tog han den lampan för att tända de andra lamporna.

Mittlampan kallades även för ”Shemash” vilket betyder ”Min tjänare
Den kallades även för ”Nyr Elohim” man menade att detta är ”Världens Ljus

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. (ELD = LJUS)

Det står något underbart om ”Min Tjänare” i Jes 42
Jes 42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. 2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.

Det sista här har samma andliga budskap i sig som vi började med: Stå upp var ljus!
En tynande veke skall han inte släcka” refererar till en veke i en lampa som håller på att slockna, oljan är nästan konsumerad. Den lyser inte upp någonting! Det kan betyda en person som är missmodig eller att kärleken till Gud nästan har utsläckts. Löftet gäller att han kommer genom sin stora nåd fylla på lampan igen så att den lyser upp igen.

Han skall i trofasthet utbreda rätten! Det här handlar om lampans funktion i världen.
Att överbevisa andra om en rättfärdighet! Den rättfärdigheten är Jesus Kristus!

UPPRÄTTELSE I JESUS KRISTUS

Jag vill ta er med till en tid i Israels historia när vi kan se att en lampa håller på att slockna. Men Gud börjar genom sin stora nåd verka för att tända sin lampa igen. Vi skall läsa om Samuel som senare blev domare i Israel och fick smörja David till Kung.

Det andliga läget just då var! Andlig blindhet och Synd i ledarskapet!
1 Sam 3:1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se.3 Guds lampa hade ännu inte slocknat, och Samuel låg i HERRENS tempel där Guds ark stod. 4 Då kallade HERREN på Samuel. “Här är jag,” svarade Samuel.

Gud skulle inte låta lampan slockna! ”Han skulle inte släcka en tynande veke”. Guds Nåd skulle verka fram det här när hans tid var inne. Samuels moder var Hannah vilket betyder just Nåd!

Vi skall komma ihåg det i dessa tider av avfall att Guds Nåd är full av Barmhärtighet!

Klag 3:21 Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp: 22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

Hebreiska: Nådens moderliv misslyckas aldrig! Det här har en tydlig referens till Samuels mamma Hannah (NÅD) / Det brukar alltid vara så att det som sker med själisk kraft ser nästan alltid ut att komma före det som får liv av Anden och Guds Nåd och Kraft.

I Samuels familj fanns det två mammor och båda fick barn: (Peninna – Hannah) Det är detta som är så förunderligt med Gud. Han hindrade Nåden att manifestera sig i ett resultat! Hannah sörjde och bad men det vilade ett profetiskt löfte över hennes liv! När sedan löftet fullbordades gav hon Gud all ära! Det är därför orsaken till att Gud väntar!

Vi ser en kvinna i Upp 12 vara havande (ISRAEL) Nådens livmoder kommer att föda fram i exakt rätt tid. Budskapet: Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss det är inte slut med hans barmhärtighet = NÅDENS MODERLIV MISSLYCKAS ALDRIG!

Trons öga börjar redan att tacka för löftet redan innan resultatet kommer. Vet du varför? Jo därför att Nådens moderliv misslyckas aldrig! Just därför står det så här:

Jes 54:1 Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger HERREN.

Heb 11:11 Genom tron fick också Sara kraft (NÅD) att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet.12 Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död.

PARALLELL

1 Kor 10 säger oss att Israels historia är en förebild för oss som har ändens tid inpå oss. Låt oss se berättelsen om Samuel i det profetiska ljuset! I Uppenbarelseboken 1 får vi en uppenbarelse om Herren och hans folk.

flag

Gud visar vad som snabbt måste ske!
1 Mos 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes.

Kom nu ihåg vad vi lärt oss om Messias i ljusstaken i början! Han var den ”Mittersta Lampan” det är genom hans ljus och hans eld de andra 6 lamporna tänds och brinner! Vi ser alltså profetiskt Vinträdet och grenarna som är ett i honom. De andra 6 lamporna som tänds är alltså bilden av hans tjänare! (Paulus Ljus i Hjärtat 2 Kor 4:6)

Upp 1:12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

Sedan sänder han ett budskap till alla församlingarna där han frågar efter sina tjänare. Den som hör vad Anden (GUD) säger till församlingarna! Det är ju exakt den hebreiska betydelsen av Samuel! I Silo i Guds hus på den tiden fanns det en Samuel som fötts fram av Nåd! Exakt samma sak kommer det att finnas i vår tid! Vad sa Samuel? Tala Herre din tjänare Hör!

Vad är det första som Gud talar och överbevisar Samuel om? Synd – Rättfärdighet – Dom! Exakt vad Anden skulle göra när den kom (Joh 16:8-9) Varför kom domen över Guds hus nu då? Därför att Gud redan varnat Eli och hans hus genom profetiskt tal (1 Sam 2) Det står att de föraktade Herren!

Det finns ett mycket effektivt sätt att släcka elden i en församling! Det är exakt vad vi ser ske idag! 1 Tess 5:19 Släck inte Anden.20 Förakta inte profetior 21 men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.

Alla som känner oss vet att vi arbetat på knäna i bön och ibland fasta i flera år. Vet du vad det första Anden uppenbarade för mig (oss?) (Synd – Rättfärdighet – Dom) Jag får se hur domen kommer över Guds Hus………

Uppenbarelseboken talar om Övervinnare (Världen)
1 Joh 5:3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

KJ: Detta är Guds Kärlek (AGAPE) = ELD och LJUS!

Den lampa som är tänd av kärlekens låga från Altaret kommer att överbevisas till lydnad av Anden och den lampan kommer att besegra Världen. När människor talar med dig om dina synder blir du mer bunden. När Gud talar till dig genom sitt ljus så blir du löst.

När Gud hus dömdes på Samuels tid var det 6 framträdande huvudsynder:
1/ Andlig blindhet (ELI)
2/ Förakt för Guds offer (Jesus Kristus)
3/ Förakt för Profetiskt tal (Guds ord)
4/ Ett makthungrigt ledarskap (Förtryck av de små)
5/ Girighet
6/ Sexuella synder (Porr idag ?)

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

Det Herren visade oss i Anden redan på 90 talet håller på att ske idag! När domen kom på Samuels tid var det strid mot Filisteerna (VÄRLDEN) Man hämtade Arken som symboliserade Herrens Härlighet eller Jesu Namn. Men man kunde inte stå emot och besegra världen! Bara den lampa kan besegra världen som är tänd av elden från Altaret (Korset)

Men kom ihåg vad vi sagt Ogräset kommer att blomma upp strax innan Skörden. Ogräset som rensas ut kommer att ha de här 6 Punkterna jag tog upp som kännetecken. (Mt 13) Lampan som höll på att slockna är profetiskt även en bild på Föräldrars uppfostran av ett Barn. 2 Tim 3:1-9 Beskriver exakt synderna hos Eli och hans Söner. (Det står olydiga mot sina föräldrar)

DEN HIMMELSKA LAMPAN

Jag drömmer en natt att Elvor och Jag stod under en Lampa som kom ner från himlen. Skenet från Lampan var ett oerhört intensivt vitt ljus. I en vingård vid sidan om vägen fanns det fientliga huggormsungar som lyste av ett yttre konstigt yttre sken sen såg jag att de var tomma och mörka invändigt. Jag fick se hur en smal väg lystes upp! Sedan talade Herren från Himlen: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd! Jag tror att lampan som kom ner från himlen är en bild på mittlampan (Messias) Ljuset han lyste upp vägen med var ett oerhört kraftigt överbevisande ljus! Huggormarna flydde in i mörkret så fort det sanna ljuset visade sig! (1 Tess 5:1-9)(Joh 3:19-21)

Vi går till Ordspråksboken!
Ord 6:20 Min son, bevara din fars bud (MITZVAH) och förkasta inte din mors undervisning. (TORAH) 21 Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. 22 Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar.23 Ty budet är en lykta (MITZVAH) och undervisningen (TORAH) ett ljus, förmanande tillrättavisning (ÖVERBEVISANDE UPPFOSTRAN) är en livets väg.

1/ Hela skriften är en lykta! (MITZVAH)
2/ Instruktionen är ett ljus! (TORAH) (ELD)
3/ Begränsning eller Tuktan! (ÖVERBEVISANDE FOSTRAN)
4/ Vägen till Livet (ANDE)

Det här är de som blir tända av elden från altaret av Messias. Det är de som hör vad Anden säger till församlingarna. (SAMUEL) Vi slutar där vi började!

Stå upp från andlig depression och var ljus! Säg ja till honom idag så skall han komma in till dig! Hälla ny olja i din lampa och tända dig! Du skall börja brinna och nu skall du får brinna för hans skull! Det är det som händer när den sanna kärlekslågan brinner i våra hjärtan!

Tänd din Eld och sänd ditt Ljus idag Herre! Låt oss få se dig som du är! Låt oss få stå på Helig mark idag inför ditt ansikte inför sin heliga eld!

Jesaja 6 beskriver hur hans mun blir berört av elden från Altaret.
Jes 6:6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret.7 Med det rörde han vid min mun och sade: När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning (AVON) tagits ifrån dig och din synd är försonad. 8 Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: “Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: “Här är jag, sänd mig!”

Bilden är att nu tänds kärlekens låga upp i hans hjärta! Ljuset bryter fram och det ljuset dödar alla själviska motiv så nu kan han sändas i Herrens Kraft. Han predikar nu för Herrens skull! Bildligt talat så är det samma sak Petrus är med om vid stranden. (Joh 21)

1/ Han fick höra att Herren var där! Han kände sig naken och kastade sig i sjön (21:7)
2/ Mitt bland dem var nu en eld upptänd (21:9)
3/ Herren talar till Petrus om hans motiv (FILEO – AGAPE)
4/ Han bekänner: Herre du vet allt! (EIDO)(ÖVERBEVISNING)
5/ Följ mig! Sa Herren och det betyder lyd mig!
6/ Pingstdagen kommer en eld med lågor på var och en (LJUSSTAKEN BRINNER)(APG 2)

Så vi ser alltså ett mönster som går rakt igenom GT och uppenbaras i NT. Du kan inte åka och hämta Anden någonstans i USA eller på någon ”Catch The Fire” konferens. Du måste gå samma väg!

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg 17/3-2018 Utkastet till den predikan jag höll på bönedagen
“Jesus for Life” (Emanuelskyrkan i Kungsbacka)

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Nytändning

I Mörkret behöver vi Gud

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

goodsheepherd

Även när vi vet om att vi vandrat med Gud och gått på hans väg så kan vi få möta olika svårigheter. Job var en rättfärdig man men oförklarliga negativa saker började drabba honom. Bibeln är skriven även som tröst åt den som tror och vi kan förstå att Gud måste ha hjälpt Job igenom.

Job 23:8 Se, går jag mot öster, är han inte där, går jag mot väster, finner jag honom ej. 9 Är han verksam i norr, skådar jag honom inte, vänder han sig åt söder, ser jag honom ej. 10 Han vet vilken väg jag har vandrat, prövar han mig, skall jag komma ur prövningen som guld. 11 Min fot har hållit fast vid hans spår, jag har följt hans väg utan att vika av. 12 Hans läppars bud har jag inte övergett, hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd. 13 Men han är den ende (Heb: Echad) vem kan stå honom emot? Vad han vill, det gör han. 14 Han fullbordar vad han har beslutat om mig, och mycket mer av samma slag.

Men det svåraste för Job var att Gud tycktes vara borta när han behövde hans närvaro som mest. Vi kanske inte har prövats lika hårt som Job som förlorade hela sin familj. Men det räcker att vi blir sjuka eller förlorar vårt Jobb eller något annat så undrar vi vad som händer och varför.

Grunden till varje prövning som kommer tycks vara att jag håller fast vid Herren. Trots att det jag nu går igenom tycks för mig själv motsäga att Gud är god mot mig. Jag kan säga av egen erfarenhet att Gud leder oss in i situationer som vi inte förstår hur vi än försöker. Hur hårt du än fastar eller ber om ett svar på din fråga så är Gud tyst. Då är det så att vill att du skall fortsätta rakt framåt ändå genom den tro han har lagt in i ditt liv. Han begärde det av Job och han kommer att begära samma sak av oss också. Det Herren vill är att vår tro skall mogna och bära frukt så att vi kan vänta på honom tills han öppnar dörrar eller leder.

Jes 40:28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas (Heb: QAVAH) på HERREN får ny (Heb: Byter) kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

1/Ynglingar
2/Unga män
3/De som (Heb: Tvinnar sig samman med honom) i svårigheterna.

Ynglingar och unga män kan liknas vid vilda hästar som behöver ”tämjas” för att de skall lyda honom och lära sig att ”Byta ut sin kraft (KÖTT) mot Guds Kraft” (ANDE)

Psa 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. 9 Var inte utan förstånd, som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att de skall komma till dig.

V 8 Gud vill lära oss vägen!
V 9 Gud vill genom prövningen (Töm och Betsel) ge oss förstånd!
V 9 Så att vi kommer till Herren! För att få lära känna honom!

Jag skriver till ”Ynglingar” och ”Unga” som idag rusar runt i den ”kristna hagen”. Det kommer en dag när Gud genom prövningarna fångar in och tämjer. Han är starkare än alla vildhästarna tillsammans. Jag har sett genom Anden hur stora prövningar kommer över dessa församlingar som likt hästar rusar framåt. (Utan Förstånd)

horse
“Hästpredikanter” som rusar fram på podiet med mikrofonen i högsta hugg. Klädda i senaste ”HipHop” munderingen talar de om en kristendom men utan Kors. De tar för givet att Gud skall ställa upp på deras visioner och ungdomar flockas till diskolamporna och följer med i den våldsamma galoppen framåt. Ledarna förbereder dem inte på de svåra tider som ligger framför men Gud kommer att göra dem ansvariga. Snart stiger Vattenfloderna och det kommer att prövas hur var och en byggt! Bara det Gud fått prövat och byggt kommer att hålla.

Jag vill hellre vara i Sion och där söka Herren i stillhet med de små än vara på galoppbanan med de starka. Den som har fostrats av Herren är stilla inför honom.

lamb

2 Mos 14:14 HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.

Pred 9:16 Då sade jag: “Vishet är bättre än styrka”, men den fattiges vishet blir föraktad, och ingen lyssnar till det han säger. 17 De visas ord som hörs i stillhet är bättre än ropet från en härskare bland dårar.

Psa 65:2 Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, till dig får man infria löften.

Klag 3:25 HERREN är god mot dem som väntar (Heb: Qavah) på honom, mot den själ som söker honom. 26 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. 27 Det är gott för en man att bära ett ok i sin ungdom. 28 Må han sitta ensam och tyst, när han lägger bördor på honom.

Det är väldigt intressant att dra parallellen med Israel då och Församlingen idag som lever i Ändens tid. 1 Kor 10 säger att vi skall göra det. Klagovisornas 3 Kapitel säger oss vilket hjärta som finns hos den kvarleva som kom undan Guds dom över sitt hus. Det påminner mycket om det vi läst om prövningar som vi inte förstår mm. Det här är vardag hos många lidande kristna idag i Kina och i Mellanöstern. Västvärldens framgångskristendom är ett skämt som kommer att kosta mer än det smakar för snart vänder vinden och det blir motvind för dem.

prophet-jeremiah

Profeten Jeremia:
Klag 3:1 Jag är mannen som har sett elände genom hans vredes ris. 2 Han har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. 3 Ja, han vänder emot mig sin hand, gång på gång, hela dagen. 4 Han lät mitt kött och min hud täras bort, han krossade mina ben. 5 Han byggde upp en mur mot mig och omringade mig med bitterhet och möda. 6 På mörka platser har han låtit mig bo likt de som länge varit döda. 7 Han har byggt en mur omkring mig, jag kan inte komma ut, han har lagt på mig tunga bojor. 8 Hur jag än klagar och ropar, stänger han ute min bön. 9 Med huggen sten har han spärrat av mina vägar, mina stigar har han gjort krokiga. 10 En björn som ligger på lur är han mot mig, ett lejon som ligger i försåt. 11 Han har fört mig på avvägar och rivit mig i stycken. Förödelse lät han drabba mig. 12 Han har spänt sin båge och ställt mig som ett mål för sin pil. 13 Han har låtit pilar från sitt koger gå in i mina njurar.14 Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa dagen lång. 15 Han har mättat mig med bitterhet, givit mig malört att dricka. 16 Han har krossat mina tänder mot stenar, han har täckt mig med aska. 17 Du har drivit min själ bort från friden, jag har glömt vad lycka är. 18 Jag sade: “Det är slut med min livskraft och mitt hopp till HERREN.” 19 Tänk på mitt elände och min hemlöshet, malörten och giftet! 20 Ständigt tänker min själ på det och är bedrövad i mig. 21 Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp: 22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. 24 HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. 25 HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. 26 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. 27 Det är gott för en man att bära ett ok i sin ungdom. 28 Må han sitta ensam och tyst, när han lägger bördor på honom. 29 Må han sänka sin mun i stoftet; kanske finns det ännu hopp. 30 Må han vända kinden till åt den som slår honom och låta sig mättas med smälek. 31 Ty Herren förkastar inte för evigt. 32 Om han än bedrövar, förbarmar han sig efter sin stora nåd. 33 Ty det är inte av hjärtat han plågar eller bedrövar människors barn. 34 Att man krossar under sina fötter alla fångar i landet, 35 att man förnekar en man hans rätt inför den Högstes ansikte, 36 att man handlar orätt mot någon i hans sak, skulle Herren inte se det? 37 Vem talade och det blev så, utan att Herren hade befallt det? 38 Kommer inte från den Högstes mun både ont och gott? 39 Varför klagar en människa här i livet, när hon straffas för sin synd? 40 Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem, låt oss vända om till HERREN! 41 Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer till Gud i himlen! 42 Vi har syndat och varit upproriska, och du har inte förlåtit. 43 Du har dolt dig i vrede och förföljt oss, du har dödat och inte visat förbarmande. 44 Du har dolt dig i moln, så att ingen bön når fram. 45 Du har gjort oss till avskum och förakt mitt ibland folken. 46 De spärrar upp munnen mot oss, alla våra fiender. 47 Faror och fallgropar möter oss, förödelse och undergång. 48 Vattenbäckar strömmar från mitt öga, ty dottern mitt folk går under. 49 Mitt öga flödar utan uppehåll, det får ingen vila, 50 förrän HERREN blickar ner från himlen och ser. 51 Mitt öga vållar min själ plåga på grund av alla unga kvinnor i min stad. 52 De har ivrigt jagat mig som en fågel, de som utan orsak är mina fiender. 53 De ville utsläcka mitt liv här i gropen, de kastade sten på mig. 54 Vatten steg mig över huvudet. Jag sade: “Jag är förlorad!” 55 Jag åkallade ditt namn, HERRE, längst nere i gropen. 56 Du har hört min röst, tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. 57 Du kom mig nära när jag åkallade dig, du sade: “Frukta inte!” 58 Herre, du tar dig an min sak, du förlossar mitt liv. 59 Du ser, HERRE, den orätt jag får utstå. Döm i min sak! 60 Du ser all deras hämndlystnad, alla deras anslag mot mig. 61 Du har hört deras smädelser, HERRE, alla deras anslag mot mig, 62 mina fienders tal och deras onda planer, som riktas mot mig hela tiden. 63 Vare sig de sitter eller står sjunger de nidvisor om mig 64 Du skall vedergälla dem, HERRE, efter deras händers verk. 65 Du skall lägga en slöja över deras hjärtan, din förbannelse skall komma över dem. 66 Förfölj dem i vrede och förgör dem, så att de inte kan bestå under HERRENS himmel

Lägg märke till att i Jes 30 nämner Jesaja om hur det såg ut innan domen föll och han profeterar till vår tid. Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt.

Vad kännetecknar nu ledarna i Kristenheten innan domen faller?
Jo där står det om “Hästpredikanterna (Jes 30:16)
De importerar dem från Egypten (Världen)

De vänder sig mot de sanna och väljer att lyssna till de falska:
Jes 30:9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning10 och som säger till siarna: “Skåda inte!” och till profeterna: “Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting…..

Detta visade Herren Elvor en gång ……LÄNK

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg 4/3-2018

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on I Mörkret behöver vi Gud

Tjäna Gud i Anden o Räkna ej med Köttet

Fil 3:3 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting

Fil 3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.

En parafras på det här enligt Paulus teologi: Vi är ett förbundsfolk som tillber Gud i Anden, och skiner av Jesus Kristus och har förstått genom Guds handlande i våra liv att köttet är inget att förlita sig på.

eldstod

Så det här är egentligen målet med Guds handlande i våra liv och innebär ett visst mått av lidande. (KORSET) Detta är sammanhanget av Filipperbrevet 3:3-16 så vi måste ha det klart för oss när vi nu läser.

Fil 3:3 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss (To Shine) av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting, 4 fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer, 5 jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé, 6 i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. 7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. 12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. 13 Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför 14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. 15 Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. 16 Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.

Här ser vi att i Kristus drivs vi av Guds Ande och vi skiner och berömmer oss av Jesus Kristus. Vi har alltså inte saker utanför honom (Yttre Ting) som drivkraft. Den som gör det senare är alltså olydig och drivs av världens ande (EF 2:1-29) Det kan se ut som ljus men är i själva verket mörker och OTRO. Ordet berömma sig av hämtar Paulus helt klart från Jeremia 9:23-24.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av (SKINA AV) sin vishet, den starke inte av (SKINA) sin styrka och den rike inte av (SKINA AV) sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av (SKINA AV) att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN. (Berömma sig = ”To Shine”)

I de här verserna ser vi att det finns två ljus som vi kan skina av. Det finns ett ljus som kommer av yttre ting (Utanför Kristus) Men det är i själva verket Mörker. (Syndens Konsekvens) Att förlita sig på det som är utanför Kristus gör oss i praktiken oberoende av honom. (OTRO) men om jag skall kunna förlita mig på det som är I Kristus. Måste han ju på nått sätt få mig in i Honom. (TRO)

Människan är helt och hållet förblindad så hon jagar fram efter ett värde i livet. Hon saknar helt och hållet härligheten från Gud (Rom 3:23) Här ser vi vad människan jagar efter och vill göra och hon fattar inte att det är Mörker (Syndens Konsekvens) detta är exakt vad Paulus beskriver i Fil 3. Innan Gud grep in i hans liv!

1/Mänsklig Visdom vill BERÖMMA SIG
2/Mänsklig Styrka vill BERÖMMA SIG
3/Mänsklig Rikedom vill BERÖMMA SIG

Förut jagade han efter ett värde i det Yttre = De 3 Punkterna! (Fil 3:7-10) det är exakt vad religionen vill göra och Paulus varnar för att församlingen i ändens tid skall berömma sig av ”yttre ting” (2 Tim 3:1-9)

Paulus säger i Fil 3:3-16 att det som driver honom nu är att han har nu fått nytt ljus och en ny drivkraft som kommer av att han börjar känna Herren Jesus Kristus (Jer 9:24)
Några saker som står i Jeremia 9:24 som Paulus tar upp i Filipperbrevet 3

> Herren ger sina befallningar och vi lyder = RÄTT VÄG
> Herren verkar på den vägen med NÅD
> På den vägen är du RÄTTFÄRDIG och FRIKÄND
> Detta är TRONS väg……….
> På den vägen får vi uppleva HANS GLÄDJE!
> Den vägen leder fram till målet UPPSTÅNDELSEN!

Filipperbrevet  kallas just för Glädjens brev! Men vi ser också att det handlar om en Väg! Det är den smala begränsade vägen som leder fram till målet ett hus byggt på klippan som består provet (Mt 7) Den breda vägen leder också fram till ett hus men det består inte provet (Mt 7)

De falska profeternas budskap handlar alltså om att vi skall lockas att försöka bygga församling med “Yttre Ting” för att Skina och Berömma sig…(Jungfrurnas lampor slocknade Mt 25) Se Jer 23:24……

1/Mänsklig Visdom vill BERÖMMA SIG
2/Mänsklig Styrka vill BERÖMMA SIG
3/Mänsklig Rikedom vill BERÖMMA SIG

Gud varnar sitt folk att dra ut ur det Babyloniska systemet i ändetiden just för att de har berett sig egen ära. Och det är exakt samma sak som att göra sig ett namn (1 Mos 11)

Upp 18:7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission 28/2-2018

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Tjäna Gud i Anden o Räkna ej med Köttet

Vakna för nu gäller det

Uppdaterat 5/3-18 

Förra gången här i Parousia tog jag upp exakt vad som sker i världen politiskt som kommer att leda fram till Världsregering och tidens slut. Den här gången skall jag helt kort försöka göra ett försök att göra samma sak men då på det religiösa området. Jag kommer faktiskt knappt nämna Påven nu men under hans inflytande kommer allt detta till slut.

wheatweeds

Vakna för nu gäller det som jag döpte min predikan till här syftade jag på liknelsen med ogräset och vetet i (Mt 13) Det står där att: Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Det här var precis det en vän till mig drömde! Han drömde att Zoombies (Levande döda) kom in med frön som var livsfarliga… Det ledde till slut till att den blev två hus! (Mt 7)

Satan har en plan han jobbar efter för att bedra de utvalda! Han har redan en färdig plan en listig sådan och utan Andens uppenbarelse och ljus kommer vi att bedras. Jag ser två linjer som nu förts samman till ett. Latter Rains lära….. Kenyon Hagins lära…. Har nu lett fram till Dominionism eller Kingdom Now som den också kan kallas. Vem står egentligen bakom villoläror? Gal 5:20 säger att det kommer från köttet. Köttet symboliserar även olydnad  (Gal 5:17) Vad driver då olydnad? Bibeln säger en andemakt (Ef 2:1-2) Bibeln säger att det finns en andemakt bakom villoläror (1 Tim 4:1)

Därför det står så här:
1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. (Se Ef 2:1-2) Den här anden kommer att göra mycket under och tecken. (2 Tess 2 + Mt 7 + Mt 24) Kom ihåg att Antikrist även betyder “Istället för Kristus” som Mot Kristus. Så den här andemakten vill alltså ta Kristi Plats… Det är exakt vad den här läran vill göra…
2 Tess  2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

chi rho

Hagins teologi om den kristnes felaktiga auktoritet har nu  smält samman med Latter Rains lära om en oövervinnerlig armé av kristna ledda av superapostlar och superprofeter som skall underlägga sig Jorden. Detta har nu skett genom progressiva uppenbarelser och lett fram till den sista fasen innan Jesus kommer tillbaka NAR (New Apostolic Reformation) Grundare är CP Wagner. Bill Johnson är en av dessa Apostlar.

Hagin lärde helt kort!
Människan är en ande som har en själ och bor i en kropp. Människans sanna identitet är alltså hennes ande. Jag har i min ande nu allt vad Jesus menat att jag skall ha för att bli en övervinnare! Jag kan nu proklamera drömma och tala ut skapande ord precis som Gud. I praktiken innebär det att jag lockas till högmod och tar mig en auktoritet som jag aldrig fått och försöker utöva den för att kuva min synd. Den auktoriteten ger mig rätt att övervinna mörkrets hela auktoritet. Konsekvensen blir ju att jag aldrig behöver ödmjuka mig och bekänna att jag har synd! (1 Joh 1:18)

Han sa ofta att Gud har gett oss makten att vara huvud och inte svans (5 Mos 28:13) En vers tagen ur sitt sammanhang. Vi kan aldrig bli ”Huvud” det är Kristi plats som Herren. (Ef 1:22)

Han menar att Kristi seger ger oss samma auktoritet som Adam hade innan syndafallet att regera och ha dominion över hela jorden (1 Mos 1:26)

Sven Reichmann: ”Likaså skulle vi komma fram till att Adam skulle ha mera makt över skapelsen än Kristus själv, trots att allt i skapelsen är till genom honom och till honom och äger sitt bestånd i honom”

Latter Rain: En slags andlig evolution av församlingen genom Guds handlande så att den sista församlingen blir oövervinnerlig och kan lägga allt under sig genom smorda Apostlar och Profeter. Man väntar på en sista stor andeutgjutelse (JÄTTEVÄCKELSE) som skall transformera församlingen in i detta.

Vi talades vid nu i veckan och vi var överens om att allt Herren har talat till oss om genom åren i Drömmar och Syner börjar nu falla på plats.  Innan Jesus kommer tillbaka skall vi se ett evangelium om ett falskt Guds Rike eller Himmelrike spridas ut mitt i den stora kristenheten. (MT 13)  NAR och Kingdom Now läran uppfyller exakt det här. Det är som en Trojansk häst som genom olika nätverk infiltrerat hela kristenheten med sin lära. Det som gör det så farligt är att man använder samma vokabulär men man har förändrat bibelordets betydelse. (Laglöshet)

_______________Uppdaterat 5/3-2018 ________________________

Ett kodord som Dominionisterna/Kingdom Now använder är Mandate (Mandat). Man menar sig alltså ha fått mandat från Gud att underlägga sig skapelsen. Man har därmed tagit sig en auktoritet man aldrig ägt.

Christine Caine (Hillsong) >> /Video)
God has a word for his army >> /False Prophet

Det här är så typiskt denna lära att jag citerar det:
God has a word for his army. He is speaking to his elite group that are consumed with the Kingdom mandate to establish the kingdom of God in the earth.They are treading under their feet anything and everything that opposes the Kingdom mandate. We are not the beat up, bruised, and head in our hand army, but we are the army that carries His authority and moves forward in his Mighty Name. We are not the low flying, don’t rock the boat kind of army.

Så när vi har den här läran klart för oss! Då anser jag att Världen idag har artiklar som klart är influerat av detta tankesätt.
Guds rike och skapelseordningen Del 1 (Sven Nilsson)
Sverigebönen – Latter Rain och de 7 bergen >> / Går nu ihop med Bönenätverket ”Light the fire

När vi går in och läser deras vision blir det ganska tydligt vilken agenda som ligger bakom:
Vision: It is our vision to see a unity in the body of Christ in Sweden. That we pray and work together to bring Gods kingdom to earth. (OHLINS: NAR) We believe that God has a destiny for Sweden. A part of this destiny is that Sweden will be: A leader in arts, fashion and design. (ETT av de 7 bergen)

Sverigebönen 40 dags fasta och bön för Sverige och Stockholm 20 feb-31 mars
Lukas Berggren (Världen idag = Berget Media?)
Patrik Sandberg Sverigebönen

Vi vill tillsammans se: ”Ett Förvandlat Sverige & Storstockholm” Genom fasta och bön i enhet. Områden som vi kommer att be utifrån är: Omvändelse, Försoning och de sju samhällspelarna samt valet. (= DE 7 Bergen)(Dominionism/Kingdom Now) Kolla in deras länkar – Direkt NAR Tyvärr verkar Sebastian Stakset vara indragen.

Redan 2011 varnade vi för utvecklingen vi nu ser infiltrerar överallt!
Är Världen idag infiltrerad av Kingdom now?

Citykyrkan i Stockholm: Ur programmet:
08:30 – 7 berg av inflytande  Bill Johnson är inblandad (Förståss?) På denna NAR sida finns mycket: GENERALS INTERNATIONALS >>

Alvin Toffler  talade om 7 Spheres >> / Kallade detta “The Third Wave”

Newt Gingrich wrote the foreword to with Alvin and Heidi Toffler, where they were promoting that idea of transnational government, which a lot of us would see as a form of one-world government, Tofflers var New Agare >> / Läs detta och se hur världen har förändrat sig enligt deras Plan. Inte undra på att 7 bergen läran står på Lucis Trusts hemsida. (NEW AGE) Hur väl den stämmer in med NAR läran…

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Tänk efter hus dumt det här är med de 7 bergen. Gud skulle alltså ha gömt missionsbefallningens rätta uttydning och så uppenbarat det 1900 år senare till bara två personer? Vakna upp sådant är Gnosticism!

Denna video tar upp vad som sker i en människa som fått sin Kundalini Awakening (New Age) Lägg märke till vad som sägs från 15 minuten i videon. CITAT: Punkt 11 Upptäckten av din framtid och din själs ”Purpose” (Driven?)
Du får genom meditation uppleva vad vi kom hit för att göra. (Vad som är ditt Purpose = Dominionism) energin kan komma på olika sätt för att få dig att uppleva din framtid med ”Purpose energi”för att göra ”What ever it Takes” för att göra tjänst och använda våra gåvor!

Jag undrar jag? C P Wagner och Rick Warrens uttryck: ”What ever it takes” och Dominionismverkar vara ren NEW AGE (SE LÄNGRE NED PÅ STUDIET) Rick Warrens Purpose Driven = Inte samma sak som att söka Guds vilja för ditt liv. Det är snarare att ”gjutas samman” med denna tidsålders ande (New Age) för att tjäna New World Order! Vänner varna alla ni kan innan det är försent! Den avfallna kristenheten kommer att tjäna (sitta på Vilddjuret)

Idag 5/3 Hittade jag denna video som bara bekräftar det jag funnit-
New World Order – 2018 – NAR Dominionists and the Luciferian New Age

På denna sida (ENG) finns nästan allt vi behöver veta om NAR LÄNK /

_____________ Slut på Uppdateringen ________________________

 

C PETER WAGNER – NAR (NEW APOSTOLIC REFORMATION)
Ett nyhetsbrev Wagner skickade ut 2007.

7-mountain-ecourse-session-1-7-638

Lance varumärke undervisning relaterar till vad han kallar  “de sju bergen” Dessa har nu blivit ett permanent inslag i min personliga undervisning för att ta herraväldet, och jag har refererat Wallnau i kyrkan på arbetsplatsen såväl som i min kommande bok Dominion! Enligt min mening är det inte möjligt att få ett operativt grepp om hur man kan inleda operativa åtgärder för en social förvandling utan att beakta de sju bergen. De sju är religionen, familjen, affärer, konst & underhållning, myndigheter, utbildning och media.

wagner

Vår teologiska grund är vad som varit känt som Dominion Theology. Det innebär att vårt gudomliga uppdrag är att göra allt som krävs, genom kraften av den Helige Ande, för att återta herraväldet av Guds skapelse som Adam förverkade till Satan i Edens lustgård. Det är inget mindre än att se Guds rike komma och hans vilja ske här på jorden som det är i himlen. Detta inkluderar behovet av att styra apostoliskt, liksom att innefatta andlig krigförings tekniker som neutraliserar våra motståndare inom de funktionella och geografiska områden vilket vi har tilldelats. För att göra detta, vi vet att vi måste så krävs att det att vi är i gemenskap, vi måste ta emot uppenbarelse, och vi måste apostoliskt och profetiskt förkunna denna uppenbarelse.

För det första är vårt uppdrag att utrusta de heliga för arbetet i Tjänsten. Vi är en apostoliskt enhet, och vi läser i Efesierbrevet 4:11-12 att det angivna ansvar apostlar (liksom profeter, evangelister, herdar och lärare) är att utrusta de heliga. Vi känner att vi måste utrusta de heliga inte bara präster utan alla Guds heliga både personligen och Corporately (Enhet). Däremot blir nästa fråga: Utrusta de heliga i vilket syfte? (PURPOSE)

Detta leder till den andra punkten, nämligen vårt mål. Vårt mål, med ett ord, är förvandling (TRANSFORMATION). Det första steget i detta mål är personlig transformation eftersom varje helgon måste vara beredda att göra sin del i processen för att ta herravälde.

rick-warren-and-barack-obama (1)

Kan det verkligen vara en slump att Wagner väljer orden Purpose och Transformation? Nej absolut inte för denne Wagner är nämligen mentor till Rick Warren.

Om du studerar Rick Warrens Purpose Driven skall du finna att han också ser fram mot en Transformation. Om han menar samma sak som CP Wagner så har de flesta påverkats av det här tankesättet. Rick Warren: Jag har sett Purpose Drivna principer Transformera 1000 tals församlingar och idag så undervisas de i över 500,000 kyrkor.

Wagner: Det innebär att vårt gudomliga uppdrag är att göra allt som krävs (ENG: Whatever it Takes) genom kraften av den Helige Ande, för att återta herraväldet av Guds skapelse som Adam förverkade till Satan i Edens lustgård. Det är inget mindre än att se Guds rike komma och hans vilja ske här på jorden som det är i himlen.

Rick Warren: April 2010 har han samlat 30,000 på en stor arena, Han har nyss släppt sin vision som han kallar PEACE – Plan – Han kallar nu detta för hans bergspredikan. Denna PEACE plan handlar i stort sett om att återupprätta den här skapelsen igen. Så säger han: Jag ser fram emot arenor fyllda med människor som säger till Gud. Att de vill göra vad som än krävs (Eng: Whatever it takes) för att kunna upprätta Guds Rike på jorden precis som det är i Himlen. (= Wagners Kingdom Now)

bill_johnson_lg

Bill Johnson: Han är apostel i exakt samma nätverk NAR och har påverkat millioner med sin undervisning. Vi kan läsa på hans egen blogg om hur han vill exakt samma sak som Wagner och Rick Warren – Han citerar faktiskt ordagrant Warrens Peaceplan här.

Vi är ute efter att förstöra Djävulens verk. Det som är känt som Herrens bön, Jesus sa ju klart och tydligt: Mat 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Guds vilja är helt enkelt detta: ”På Jorden som i Himlen” Är det inte underbart? När vi beder ”Tillkomme ditt Rike” ”Låt din Vilja ske” (PURPOSE) så ber vi att Kungens dominion skall bli sett och upplevt här och nu i realtid. Detta är en livsförvandlande (TRANSFORMATION) för att göra Kristendom. Vad som nu är fritt att operera I himlenGlädje – Frid – Visdom – Hälsa – Helhet ja alla de goda löften som du kan läsa om i bibeln.

Dessa skall nu frigöras (LÖST) så de kan operera här på jorden. I ditt hem, I din Kyrka, På din arbetsplats, och i din skola. Det som inte får frihet (BUNDET) att operera där är: Sjukdomar, Svaghet, andlig bundenhet, och Synd. Nej vi skall förstöra Djävulens verk (1 John 3:8). Å vad det är underbart att leva! Nu när vi har förstått vad Gud vill så kommer de andra sakerna att sortera sig själva (Mt 6:33)

När vi nu lever ut det här uppdraget i vår mission, blir resultatet att människor sätts i frihet, kroppar sätts i funktion igen, mörker lyfts bort från människors sinnen. Fiendens makt trycks tillbaka! Dina relationer och dina affärer kommer att blomstra. Nu kommer folk att ”Connect” för att gå in i deras kallelse och Purpose. Församlingar kommer att växa, Hela städer kommer att få uppleva vilken effekt det innebär när riket blomstrar upp inom dem. Den energin som nu förlöses för att utbreda riket kommer att verka på vägar vi aldrig sett förut. (Obs detta är inte Guds kraft)

Efter att ha fått ett telefonsamtal från en vän som sa: Jag får samma känsla av “Kingdom Now” som Occultism.. (Han har väldigt rätt) I The Message bible som används flitigt i de här kretsarna finns uttrycket: AS ABOVE, SO BELOW. (Vilket är en ren New Age term)
SE LÄNKEN Det uttrycket finns där istället för Herrens bön! >> / Så jag tror personligen att det inte är någon slump alls att nyckelversen i NAR just nu är  ”På Jorden som i Himlen”

Oh, and that other Bible I told you about? It’s Eugene Peterson’s “The Message.” Look at his “Lord’s Prayer” in Matthew 6. It changes “Hallowed be thy name” to “Reveal who you are.” Why? Is God hiding?

Then it changes “Thy will be done, in earth as it is in heaven,” to “Do what’s best, AS ABOVE, SO BELOW.” There’s those code words. Why did he use them, since they’re not in the text? What kind of “message” is he sending? —And to whom?
Kolla in den här sidan som visar en video: Pictures Say a “Million” Words About Bethel – “As Above, So Below”

Kanske ännu tydligare blir den nya Passion Bible översatt av NAR – Aposteln Brian Simmons.  Han har översatt en hel bibel så att den helt överensstämmer med deras Teologi. Hillsong förespråkar både den här och The message. Passion bible beskriver Mt 6:10 helt enligt Rick Warrens ”Purpose” och de 7 bergens realm eller spheres!

Mt 6:10
Manifest your kingdom realm,[a]
and cause your every purpose to be fulfilled on earth,
just as it is fulfilled in heaven.

Skärmklipp

Ta en titt på ovanstående Baphomet bilden. Budskapet det ger är vad som är på jorden (Below) kommer ifrån eller är påverkade av saker från ovan (Above) Detta är astrologi bland annat!. (BABEL)  Det här har med att göra att uppnå och realisera din fulla potential. Men vilken energi är det som verkar? Är det här Guds Ande eller Kosmiska Krafter? Är det andeguider (Demoner) så kommer de att lära dig vissa hemligheter för att du skall få den här kraften. Men det Gud gör sker alltid i full öppenhet så det går att se skillnad.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet.2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Bibeln säger att avfallet kommer att handla om kosmiska krafter och andeguider. Läran om de 7 bergen kom till genom att “gud” talade till två personer. In 1975 Bill Bright and Loren Cunningham met for the very first time. It just so happened that God spoke to each of these leaders that very week about the importance of the 7 cultural spheres, or mind molders, LÄNK

Jag tror det var andeguider (Demoner) som talade till dessa två män. Låt oss nu gå till Lucis Trusts hemsida. (Den största inom New Age) Överskriften där är: The Hierarchy of Light

CITAT: Throughout time, the idea of a group of wise and enlightened beings working behind the scenes to guide our planet has been conveyed in spiritual teachings, in literature and myth. This group, known by various names such as the spiritual Hierarchy, the Masters of the Wisdom, and the Elder Brothers has ever come forth in times of crisis and today will be no different. Great teachers such as Socrates, Shri Krishna, Mohammed, the Buddha and the Christ have all been members of the Hierarchy.

JANNE : Alltså upplysta varelser har alltid verkat bakom alla läror men underförstått vi måste ledas av dem för att få rätta uttydningen (Demoner)

CITAT: As we move through this difficult transition period our future stands in the balance. It is up to humanity to accept responsibility for instituting the necessary changes so that we will begin to realise our higher spiritual possibilities. The way will then be cleared for these great teachers to return to outer physical plane activity. It is important, therefore, that more people know about the fact of the Hierarchy and about what sort of individuals the Masters of the Wisdom really are.

JANNE: Vi är alltså på väg nu in i en transformation, då kommer vi att förstå och nå vår fulla potential. Då kommer vägen att öppnas för dessa stora lärare att agera på det fysiska planet. (Obs läs 2 Tess 2 – falsk Jesu tillkommelse)

CITAT; In ageless wisdom teachings we’re told that the Masters have been described as the “rare efflorescence of a generation of enquirers.” They work primarily behind the scenes, protected in the remote areas of Earth, and it is futile, therefore, to seek them out upon the physical plane. They are individuals of extraordinary capacities. Through the repeated experience of life in form, under the Law of Rebirth, they eventually achieved self-mastery and freed themselves from the confines of normal human existence and entered into a higher state of consciousness. Because of their relative freedom they possess a tremendous ability to wield spiritual energy — thus their power to serve, to love and to heal.

JANNE: De här varelserna kan du inte få kontakt med på det fysiska planet. Men dessa varelser har en oerhörd kapacitet att ge andlig energi (antikrists ande) att tjäna och att älska och att hela (Bill Johnsons lilla specialitet) Kommer ni ihåg Todd Bentleys berättelser att han mött döda? Vad är det för Jesus som kommer på besök hos dessa i NAR? Svar: Demoner eller Andeguider!

CITAT: The Hierarchy works ceaselessly and could be compared to a great army working for world upliftment. (SE APG 7:39-43)  They are the inspiration for the major changes being implemented in the world yet they take no credit for the work that they do. Through the process of spiritual impression they influence those leaders and progressive thinkers whose minds and hearts are receptive to the new and forward looking, incoming ideas. Their work extends to all aspects of our planetary life — politics, education, religion, art, science, psychology and economics.

JANNE: De avfallna talar om en jättearmé för Herren. Dessa andeguider i Hierarkin har nu inspirerat sinnet och hjärtat för ett nytt tänkande. DETTA RÖR DE 7 SFÄRERNA ELLER DE 7 BERGEN!.

The NAR and proponents of the seven mountain mandate have abandoned biblical teaching on the end times, choosing to believe that Christians must set the stage for Jesus’ second coming by achieving dominion over the world’s systems. According to 7-M theology, Jesus will only return to a world that mirrors the kingdom of God. This idea parallels the New Age teaching that anticipates a cosmic spiritual shift when man becomes a co-redeemer of Planet Earth.

Purpose Driven Rick Warren använder uteslutande the Message med dess New Age budskap varför då? Jo därför att jag är övertygad om att han tillhör New Age. Låt oss läsa New Age bönen och lägg märke till ordet PURPOSE.

THE GREAT INVOCATION*

From the point of Light within the mind of God
Let light stream forth into human minds
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into human hearts
May the Coming One return to Earth.

From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide all little human wills
The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the human race
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

Det här är exakt vad Herren prisgav sitt folk åt förr och han kommer att göra det igen om vi inte vill lyda honom. Har vi förstått att när det står himmelens härskara i bibeln handlar det om exakt samma krafter som i New Age.

2 Kung 21:3 Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört. Och han reste altaren åt Baal och gjorde en Asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och han tillbad och tjänade himlens hela härskara

Apg 7:39 Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. 40 De sade till Aron: Gör åt oss gudar som skall gå framför oss. Ty vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. 41 Och de gjorde vid den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. 42 Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok: Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? 43 Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag skall föra er bortom Babylon.

OBS!  Ovanstående verser ser vi alltså mönstret till det stora avfallet!
1 / De vill inte lyda
2/ De vänder sina hjärtan mot Egypten (VÄRLDEN)
2/ De gör en Guldkalv = Ett annat evangelium
3/ Då utlämnade dem Gud åt de Kosmiska Krafterna (NEW AGE)

WOW! Det här är exakt vad vi ser hända över hela vår värld?

Men hur är det då med Hillsong frågar en del? Enligt den här länken är de med i detta nätverk i Australien hur det är här vet inte men vi har våra misstankar, men vi tror att det finns många som inte har en aning om dessa teologier.  Även C P Wagner erkänner att Hillsong är NAR  >>

hagin

Konsekvensen blir ju en total brist på ödmjukhet. Hagin lärde ju ut att den troende nu har fått all makt över skapelsen. Vart tar Jesu auktoritet vägen? (Dominion)? Det här är helt klart ett annat evangelium som presenteras. Det här beskrivs både i 2 Petrusbrev och i Judas Brev.

Om det kommer någon och predikar ett annat evangelium än det vi predikat så vare han förbannad sa Paulus. (Gal 1:9) Herren sa till Kain: Du är förbannad (1 Mos 4:11) Motsatsen ser vi i välsignad (Apg 3:25-26)

Vad betyder ordet Förbannad? Hebreiska: ”Att vara Bunden” ”Att bli kraftlös att stå emot” (SYND) Det är alltså ett vägval vi gör som börjar i tankelivet. Vi kan se de jag talat om här… Ve dem! De har trätt in på Kains väg (Tankesätt + Handling)

Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (ARNEOMAI) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

1/De har smugit in i hemlighet på sidan om som en tjuv
2/De förvrider skiftens betydelse till något annat än Gud tänkt (LAGLÖSHET)
3/Arneomai är motsatsen till Homologos. (Den teologi förnekar Herren)

Punkt 1 Drömde jag exakt! Mörkret kom på en smygväg genom taket in genom en lönndörr på sidan som en Tjuv. Herren gav oss i uppdrag att vakta och att avslöja det här. Och det är exakt vad jag nu gör…..

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Ve dem! De har slagit in på Kains väg! (FÖRBANNADE) ”De är kraftlösa att kunna stå emot synd”  Vilket leder till Bileams villfarelse (GIRIGHET) (FALSKA PROFETER)
Vilket leder till Koras uppror (MAKT) (FALSKA APOSTLAR)

Detta gäller alltså strax innan Jesus kommer tillbaka (Judas 1:14-15) Om deras läror vore sanna om kommande Superapostlar som är större än Paulus och Petrus borde det inte står här.

Jud 1:16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. 17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt (GK: Proeieo) av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: I den sista tiden skall det finnas människor som hånar (FÖRAKTAR) och följer (TRANSPORTERAS eller RESER) sina egna gudlösa begär. (FÖRBANNADE) 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande.

De följer alltså samma väg som Kain! ”De har tappat kraften att kunna stå emot” Dessa skall alltså transporteras och resa tillsammans på en tågresa ledda av ”Nya Apostlar och Profeter”. Men de sanna Herre Jesu Kristi Apostlar har förutsagt det här!

Samma tågresa varnar oss Apostel Petrus för!

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

1/ Falska Apostlar o Profeter.
2/ Många skall Följa dem eller transporteras ut med dem.

Både i Judas brev och här får vi reda på lite om grunden i deras lära. Den liknar ju Kenyons teologi och Kingdom Now. Att vi har fått all auktoritet i vår ande att bekämpa Djävulen!

2 Pet 2:9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag 10 särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter 11 under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren.

Jud 1:8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.”

Kommer ni ihåg att vi nyss lästa att vår Herre Jesu Kristi Apostlar redan förutsagt detta (Jud V 17)
Både 2 Petrus brev och i Judas brev beskriver dem som:
De föraktar Auktoritet insatt av Herren! King James är avslöjande: Despise Dominion! Helt klart av sammanhanget är att de Falska Profeterna och de Falska Apostlarna kommer att lära ut att den troende har fått mer Auktoritet över andevärlden än sanningen säger. De som tror dem hoppar alltså på samma tåg som dem och den resan slutar inte väl. Vilken skillnad mot bibelns sanna lära om äkta ödmjukhet.

Underordna oss andarnas fader så att vi får leva (Heb 12:9)
Underordna er Gud stå emot djävulen så skall han fly (Jak 4:7)

Till sist något som kanske är en liten pik åt Kingdom Now läran.
1 Pet 2:6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Vi som tror och lyder Herren skall inte ägna oss åt någon maktkamp som Kingdom Builders.

1 Pet 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. 11 Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.12 Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.13 Underordna er varje myndighet för Herrens skull, det må gälla kejsaren som högste härskare

 

En typisk undervisning om de 7 bergen kan du hitta här >>

Family (household and social sphere)
Religion (including church sphere and spirituality)
Politics (government sphere)
Economy (business+finance/science and technology)
Education
Media
Celebration (arts/entertainment/sports)

These Spheres can be spheres of influence for good or for evil. Spheres Receptive to the ideas, words, thoughts and actions of the Kingdom of God or Spheres receptive to the thoughts, ideas and actions of the Kingdoms of this World and of Satan who seeks to control them

Which Sphere has God placed you in?
What Sphere Do You Currently Work In?
How Does God want to use you in that Sphere to extend His Kingdom?
How can you make a difference in your Sphere?
How Are You Sowing Kingdom Seeds into Your Spheres of Influence?
Are You Acting Out Your Behaviour in that Sphere as a Seed and Citizen of the Kingdom of Heaven, or not?

På den här sidan kan man läsa att As Above so Below betyder:
Teachings that instruct man to look without in order to see within point out another fact: man is an incomplete being, an unfinished world that only partially mirrors the neighboring cosmoses. Asabove so below meaning the direction of man’s evolution, the way to fulfill his potential and become a complete man—a complete cosmos.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg!

För mer nätverk och 7 bergen kolla in Karins Nyhetsbrev

 

Posted in BIBLE STUDY, KINGDOM NOW | Tagged , , , , , | Comments Off on Vakna för nu gäller det

Linnetyget

linne

Linnetyget

Undervisning: Elvor Ohlin
januari -2014

Prästerna var klädda i linne i GT (2Mos, 3Mos).

Hes 44:17  När de kommer in i den inre förgårdens portar, skall de ta på sig linnekläder… 18  De skall ha huvudbonader av linne på huvudet och benkläder av linne runt höfterna. De får inte klä sig i något som gör att de svettas.

“De får inte klä sig i något som gör att de svettas”

Svett står för människans egna ansträngningar. Det var en av syndafallets konsekvenser när det gällde “brödfödan”. Gud sa till Adam:

1Mos 3:19  I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd…

Andligt sett står “svett” för synd, självrättfärdighet och “köttets gärningar” (Gal 5:19).

Upp 19:7  Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8  Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg [KJ rent och vitt linnetyg].”Linnetyget är de heligas rättfärdighet.

Det vita linnet står för Jesu rättfärdighet, renhet och frälsning. Att förhindra blandning (andligt sett) betyder att bevara renhet, äkthet och enkelhet – att helt lita på Jesu (Guds) försoning och rättfärdighet. Lägg märke till att det står “hon har givits att klä sig…” Det är en oförtjänt gåva. Paulus skrev:

Fil 3:9 och bli funnen i honom (Kristus), inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.

svett

Ull och lin(ne)

5 Mos 22:9  Du skall inte så i din vingård två slags grödor. Gör du det kommer alltsammans, både det du har sått och det som själva vingården avkastar, att tillfalla helgedomen. 10  Du skall inte plöja med oxe och åsna tillsammans. 22:11  Du skall inte klä dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans.

3Mos 19:19  Mina stadgar skall ni hålla: Du skall inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. I din åker skall du inte så två slags säd. Ett klädesplagg av två olika slags garn skall du inte ta på dig.

Gud skapade allt ”efter sina slag”. Den främsta orsaken till att man inte fick blanda grödor var troligen för att de försämras i längden. Likaså fick man inte plöja med oxe och åsna. De har både olika storlek och styrka.

Ett citat från en äldre text: ”Lagen, som ska observeras, förbjöd inte israeliterna att bära många olika slags tyg tillsammans, utan bara de två som anges och observationer och undersökningar av modern vetenskap har visat att “ull, i kombination med linne, ökar förmågan att överföra elen från kroppen. I heta klimat leder det till ondartad feber och minskar kraften…”.

Blandningen med ull och lin kan jämföras med:

1Kor 10:21  Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

2Kor 6:14  Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

Vi är kallade att ta på Jesu ok, att gå i ok med honom. (Matt 11:29-30) Att gå i ok, förutsätter att man går tillsammans och har samma mål.

Att blanda ull och lin, är detsamma som att försöka lägga till något till Jesu rättfärdighet (linne) genom egna ansträngningar (ull). Den levande och äkta tron får alltid konsekvenser men inte så att vi ska försöka behaga Gud genom våra gärningar – tvärtom vill han genom den Helige Ande verka i och genom oss.

Att blanda lin(ne) med ull är också som att ha kommit till tro men genast göra upp egna planer, drömmar och visioner i Guds namn – och “göra sig ett namn” genom att själv vara i centrum.

”En god hustru”

Ett annat exempel där linnet nämns (egen tolkning):

Ords 31:22  Täcken gör hon åt sig, hon har kläder av finaste linne och purpur. (klädd och skyddad i Jesu försoning och rättfärdighet, friköpt genom Jesu blod) 23  Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste. (Jesus är mannen) 24  Linneskjortor gör hon och säljer (en byteshandel erbjuds: Jesu frälsning ges till den som bekänner och överger sin synd), köpmännen förser hon med bälten. (sändebuden blir uppbyggda och styrkta genom Guds ords förkunnelse och Andens gåvor) 25  Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer. (hon litar på Guds nåd och hans dagliga kraft och tjänar Herren med glädje) 26  Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. (hon predikar Guds ord och allt Guds rådslut, både uppmuntran och förmaning) 27  Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja. (vakar, beder och lever i gudsfruktan för hon förstår tidens allvar och det profetiska ordets värde)

Beskrivningen kan tillämpas både enskilt och på församlingen (Guds folk). Tyngdpunkten ligger framför allt på offerviljan och sinnet hon har – villighet, trohet och en  tjänande inställning i den Helige Andes kraft och inspiration.

wedding-dress

Bröllopsklädseln

Jesus berättade en liknelse om en inbjudan till ett bröllop som syftar på “det himmelska bröllopet” eller “Lammets bröllop”, då allt Guds folk är “bruden” och Jesus är brudgummen.

Matt 22:1  Jesus talade än en gång till dem i liknelser: 2  “Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. 3  Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma.

När en kung inbjöd till bröllop fick man också bröllopskläder från kungen, alltså en bild på Jesu rättfärdighet. Budskapet var: ”Allt är färdigt, Kom till bröllopet!”

Vidare berättar Jesus att de inbjudna var upptagna med sitt eget – jordbruk och affärer mm – och brydde sig inte om inbjudan. En del av kungens sändebud blev till och med förföljda och dödade. Kungen sände då ut sina tjänare att bjuda alla som de träffade på – en bild på att evangeliet går ut till alla folk. På det himmelska bröllopet skall alla folkslag finnas representerade.

11 När kungen kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder.

Den här mannen blev utslängd. Att inte ta på sig kungens kläder visade på ett stort förakt mot kungen och hans dyrbara gåva: bröllopsklädsel eller den vita linneklädnaden.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

På samma sätt kallar Gud idag att ta emot Jesus och hans rättfärdighet, att vara redo för det himmelska bröllopet!

wedding

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , | Comments Off on Linnetyget

Proklamation av Tro

 PROKLAMATION AV TRO

Sann tro på Gud skakas inte för den tron vet att Gud kan inte skakas. Många vi möter ser ut att ha en väldig tro och talar också om den vitt och brett. Men det är i prövningens stund det kommer att avgöras om det är en sann tro eller inte.

Heb 12:25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.

Tro är alltså inte en intellektuell fråga utan mer en hjärtefråga. Vad jag tror är alltså helt relaterat till vad som finns i mitt hjärta. Har Gud talat där? Om jag inte visar bort honom när han talar utan lyder kommer min tro att bestå provet och de skakningar som kommer över världen. Vi ser alltså att jag kan inte ha en tro som inte samtidigt innebär att jag ger mitt hjärta till honom. Det är den här tron som bibeln beskriver är att ha en tro utan gärningar. Men gärningar kommer automatiskt ur det här hjärtat som har en äkta tro. Alltså det börjar med att jag underordnar mig på den väg som leder mig till förutberedda gärningar.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Tron jag har måste prövas för Gud vill visa att jag bygger på sanningen. När jag får uppleva att min tro håller går Gud vidare till nästa steg. Så vi vandrar på det sättet steg för steg i tron och därför växer vi upp i sanning och kärlek.

Gud har aldrig sagt åt mig att vinna någon seger, nej han har istället sagt att jag skall stå fast i den seger som har redan har vunnit åt mig. Därför handlar tron och min kamp ofta om att stå fast och behålla den seger och det område Herren gett oss.

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

The Accuser

Namnet Djävulen är namnet på Åklagaren! Fördömelsens makt! Förtal och Fördömelse är hans lilla specialitet! Han råder i mörkret som är syndens konsekvens! Han får makt när vi är olydiga! Han använder även människor för att anklaga dig!

EF 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

1 Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Världen här står för mörkrets område där Djävulen försöker snärja den kristne och han använder sig av fördömelse och av anklagelser. (Läs även resten av 1 Joh 5) Den grekiska textens i kapitlet beskriver en rättegång! Ett där du har fått ett bevis som leder till en friande dom! Det vittnesbördet (Beviset) finns i ditt hjärta genom Tron.

sotc1
1 Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet (BEVISET) inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet (BEVISET) som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

Vi behöver aldrig försöka piska upp någon tro för att försöka nå Gud. Den sanna tron kommer vi att få när vi behöver den genom Guds nåd. Den strömmar från vår levande frälsare Jesus Kristus som nu bor i den troendes hjärta. Om du vandrar i hans vilja i ljuset kommer också han förse dig med allting du behöver för din tjänst för honom.

Församlingen betyder ”Den utkallade” på grekiska. Det intressanta är att ordet för kallad på hebreiska Qara innebär att han som kallar står också för allting du behöver för din tjänst. Då ser vi snart att det finns olika tjänster i kroppen. Därför måste det också finnas olika utrustningar i kroppen som Gud ger genom Anden. Olika förmågor för att bygga upp Kristi kropp i Kärlek.

Så vi kommer alltså att få möta prövningar och vår respons får inte vara att ”ge upp”. Om vi verkligen vandrar i ljuset och i sanningen så kommer vi att ge oss till honom i denna prövning. Vi kommer då att få uppleva hur prövningen bara var ett redskap till att Herrens Härlighet blir synlig för oss. Vi kommer efteråt att kunna förstå att den prövningen var värt allt. Den kommer bara att leda fram till att Herren blir större!

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

V 1 Vi ger inte upp!
V 2 Därför att vi vandrar i ljuset utan täckelse utan dolda avsikter

Om vi plockar ner prövningen till grunden så innebär den egentligen. Jag väljer att tro på Gud oavsett kostnaden, oavsett vad människor tycker väljer jag den smala vägen. När hela församlingen tycks välja den breda vägen kommer tron ändå välja den smala vägen. Prövningen vi möter är bara temporär men valet du gör i den och den tron du får i den är evig.

Jag fick en gång i början när jag blev frälst en profetia som löd: Jag kommer att ställa dig inför en skiljeväg, välj då mig!

Vi kommer en dag att nå slutet av den väg vi väljer. Då kommer vi oavsett vilken väg vi valt tvingas bekänna: Gud gjorde rätt i allting han gjorde! Så vi måste därför tro även om vi inte kan se!

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Därför är sann tro aldrig att komma till Gud på våra egna villkor. Det innebär alltid att vi kommer med en attityd av ovillkorlig kapitulation. Även ett litet barn kan tro för tron kräver inte en massa kunskap och fakta i huvudet. Nej den kräver bara att vi vilar i det fakta att Gud vet!

Det är aldrig bara det vi ger upp som Gud är ute efter i prövningen utan det är oss själva han vill ha tillbaka för vi är skapade av honom till honom.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

parousia6

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Proklamation av Tro