Jag tror på Nådegåvorna

Jag tror på att nådegåvorna är verksamma idag också och att vi verkligen behöver dem i funktion i denna mörka värld. Men jag tror också att de missbrukas och att mörkret kan kopiera dem.


Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? för att bedra människor att tro ett annat evangelium.

Jag har ju varit frälst sedan 1989 rest som förkunnare med min fru över hela landet i flera år. Vi har sett Anden manifestera sig i möten och ofta har det kommit som en spontan överraskning. En gång var vi uppe i Värmland och skulle ha kvällsmöte i en Pingstkyrka en söndag. Vi hade haft möten i olika kyrkor sedan onsdagen så vi var oerhört slitna och det var kamp. Det blev ett märkligt möte den där kvällen Anden tog över redan efter första sången. En del människor satt och grät i bänkarna det blev en sådan förkrosselse. Gud vad jag längtar efter en riktigt sann väckelse! Den som har smakat det här vet vad jag talar om – Herre gör det igen!
Min erfarenhet av nådegåvor är att de är väldigt spontana! Det är absolut inget som du kan räkna ut innan det sker.

En gång kom Anden över mig nere i Israel med ett budskap till en ortodox Jude – Jag fick nåden att tala flytande Hebreiska den gången! Budskapet handlade om svaret på mannens fråga: Är Jesus Messias Israels Gud? Jag glömmer aldrig den upplevelsen den började med att jag kände hur liksom trycket ökade inifrån min ande. Tungan kändes som om den formade sig och så fick jag en stark inlevelse att tala ut den inlevelsen. Detta hände på vår bröllopsresa ner till Israel där vi gifte oss i Netanya på Orit. Därifrån åkte vi till Jerusalem och händelsen skedde vid muren.

Nu skall jag berätta om en Kraftgärning som skedde för länge sedan kanske 1990 – 91 då jag gått bibelskolan på Moholm och var i Bergsjön i ett Team.

När Gud låter oss få göra ett under jag menar en riktigt sann och äkta upplevelse genom Anden av en Kraftgärning så handlar det enbart om att hans namn skall bli upphöjt. Låt mig berätta om ett tillfälle för många år sedan som jag av nåd fick vara med om det.

Det står i bibeln om att Gud ger Kraftgärningar! Han gör det för att han vill förhärliga sitt namn. Jag var med om just detta en sen kväll uppe i Bergsjön! Jag tror att det vi kan läsa om sker i olika Missionsländer även kan ske här i Sverige. Sent en kväll när jag skulle gå hem för dagen hittade jag en man liggande livlös på marken. Han luktade alkohol så jag skakade liv i honom och frågade honom hur det var. Han vädjade om hjälp att ta sig hem men han kunde inte gå själv. Han sa sin adress som jag visste låg ca 100 talet meter därifrån. Plötsligt får jag en stark tanke ett impulsivt infall: Bär honom hem! Jag böjde mig ner och drog upp honom på ryggen och upp på mina axlar och börjar att gå. När jag började gå med honom tänkte jag att det här gick ju oerhört lätt.

När jag kom fram till adressen var ytterdörren öppen. Mannen bodde givetvis högst upp så jag kånkade upp honom dit. När jag kommer fram till dörren öppnas den av hans förvånade fru som grät. Jaha sa jag här kommer jag med din man! Vi lyckades placera honom i TV soffan och ta av honom skorna. Jag presenterar mig för henne och säger att vi kommer från Kyrkan och vi talar med människor om Jesus här uppe i Bergsjön. Då tittade hon på mig förvånat med rödgråtet ansikte och sa: Jaha då finns Gud! Hon hade vuxit upp i ett Kristet hem men aldrig fått en levande tro. Hon berättade att de hade bråkat och att mannen supit sig stenfull och gått ut och lämnat henne. Hon hade tänkt på sina föräldrars Gudstro! Hon sa: Precis innan du kom till dörren hade jag stått på balkongen och ropat ut: Gud om du finns så hjälp mig nu för hem min man! Jag han bara ropa ut detta så står du utanför dörren!

Ära Halleluja! Jag har inte berättat det här för många! När jag gick därifrån hoppade och studsade jag av lycka! Nu förstod jag varför mannen hade varit så lätt att bära! Jag hade ju burit honom i Guds Kraft! Kraftgärningen öppnade för vittnesbördet om en levande Gud.

1 Kor 12:6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

Joh 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.

Det grekiska ordet för nådegåva är Charis-Ma och rätt och slätt översatt så kan man säga att det betyder: Ett utflöde av Nåd!

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Det börjar flöda ut med kraft när han tycker det inte när du tycker det! Men sedan tror jag att det är olika skeenden i våra liv då han använder oss som han tycker. När vi reste nere i Småland en helg talade Herren till oss genom profetiska tilltal i alla 3 församlingarna vi besökte den helgen. Han sa att vår tjänst skulle få en lite annorlunda inriktning framöver! Ni skall blåsa i basunen och varna mitt folk för de faror de kommer att få möta i framtiden. Nu lever vi i det utflödet av Nåden och tilltalen kan komma på lite olika sätt. Du kan få en dröm eller en syn men allting skall prövas genom Guds Ord! Det är mäktigt men alltid så är det ett textsammanhang Anden gör levande!

Det finns ingenting Herren har talat så starkt om som att det kommer att stort avfall från tron! Snart kommer en falsk väckelse att bryta ut som en flod som drar med sig dem som inte är grundade på Klippan.

Exempel på hur en Profetisk dröm kan vara: Jag ser att en flod kommer mot ett hus som representerar en församling. Både deras grund som väggarna träffas av en flodvåg. Men innan det sker ropar vi 3 ggr allt vad vi orkar: Gå ut härifrån det kommer en katastrof!

Människorna här inne är helt upptagna med att leka och är klädda i samma gymnastikkläder helt ovetande om den stundande katastrofen. Jag nämner om denna katastrof i min senaste predikan.

Mat 24:36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste (Förstod) ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Jag tror på Nådegåvorna

Nygnosticism: de skall säga Herre Herre

2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

GNOSTICISMEN KOMMER IN I KRISTENHETEN
Här är alltså något farligt som börjar sprida sig i kristenheten: Ord som skall sprida sig som cancertumörer låter inte så positivt. Men vad handlar nu läran om? Jo att uppståndelsen redan har skett. Det får ju oerhörda konsekvenser för kristna tro! Det Gud lovat som skall ske vid den sista basunen har vi redan nu fast vi har det i vår ande. Det arv som skall bli vårt när Jesus kommer har vi redan i vår ande påstår nu dessa gnostiker.

Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina! Jesus säger till dem som byggt utan grund: Jag känner er inte (Mt 7) Råder det någon tvekan om att det här måste vara de som följer de läror som kom genom Kenyon och Hagin? En uppsving av nygnosticismen är det vi ser komma under 80 talet. Nu har dessa läror infiltrerat större delen av kristenheten så vi behöver ha urskiljning om vi skall kunna se skillnaden.

Kenyon och Hagin lär att ditt verkliga jag är din ande. Jesu frälsning har nu upprättat allt igen som innan fallet. De menar att i din ande har du nu fått all auktoritet att sköta skapelsen precis som det var menat från början. Ser du att här har vi samma lära som 2 Tim 2:18 ”Uppståndelsen har redan ägt rum”

ALLT ÄR INTE GUD SOM GLIMMAR
Så heter titeln på Sven Reichmans bok som fullkomligt avslöjar denna falska lära. Här är ett citat från sidan 47. När Kenyon talar om tro menar han att vi redan har fått ut allting som Gud har lovat. Men vi har det nu i vår ande och måste med bekännelse förlösa ut det som är vår egendom eller vår rättighet till vår själ (Mot synden) till kroppen (Sjukdomarna) och till omgivningen (Mot Satan och våra negativa omständigheter)

TALA SKAPANDE ORD SOM GUD
Satans falska 3 stegs högmodsraket över molnen fortsätter nu med tanken att du kan skapa genom att tala ut skapande ord. Men för det första är ju allt redan skapat av Gud.
Apg 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand.
Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.
Heb 11:10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.
Upp 4:11 “Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.”

Citat: Sidan 48 Reichmann: De lär alltså att vi kan utifrån vår rättfärdiga ande nu skapa som gud skapar men de kallar detta för tro. När du nu talar ut saker blir de skapande ord precis som Gud gjorde säger Kenyon. Han menar ju att vi redan blivit som Gud genom pånyttfödelsen. Nu gäller det bara att yttra oss med den förmågan så får våra ord samma förmåga som Gud. Tron har nu övergått från att vara ett uttryck för ömsesidig trohet och tillit till att bli en magisk kraft. Lägg märke till att den här falska tron lurar oss att istället gå förbi medlaren själv. Den som utövar den här sortens tro utövar trolldom och magi.

Jag tvivlar inte ett ögonblick på att det är ”Trosrörelsens läror” som beskrivs både i Judas brev och i 2 Petrus Kap 2+3. Och i Matt 7 – Falska under o tecken!

Nu går vi tillbaka till ursprungstexten igen:
2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

1/ De som säger att uppståndelsen redan ägt rum
2/ De bryter ner tron (Grunden)

Lägg nu märke till vad det står Guds fasta grund består (Klippan)
1/ Herren känner de sina
2/ Var och en som säger Herre Herre skall hålla sig borta från orättfärdighet
3/ Han skall rena sig och hålla sig borta från dessa kärl (Alltså Nygnostikerna)


Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Den här läran för med sig att man tar en auktoritet man absolut inte har. Detta skrev jag om i ”De Laglösas falska auktoritet

Sammanfattning: Många Kristna förstår inte hur allvarligt det här är! I min predikan i Parousia Mission 4/10-20 påvisade jag att Satans frestelse på oss ligger i att: “Utveckla vår egen själiska förmåga” Gnosticism är själiskhet det är inte andlighet! Precis som Adam o Eva frestades i Eden kommer vi Kristna att frestas av ett annat evangelium!

Kenneth Copeland has only mimicked what he heard from Kenneth Hagin. “Every man who has been born again is an incarnation and Christianity is a miracle. The believer is as much an incarnation as was Jesus of Nazareth.”12) This repeats the thought from the Gnostic scripture The Gospel of Philip. “This person is no longer a Christian but is Christ.”13) Kenneth Hagin appears to quote this text. “Man was created on terms of equality with God, and he could stand in God’s presence without any consciousness of inferiority…. God has made us as much like Himself as possible…. He made us the same class of being that He is Himself…. Man lived in the realm of God. He lived on terms equal with God…. [T]he believer is called Christ….That’s who we are; we’re Christ!”14)

Hagin writes, “Originally, God made the earth and the fullness thereof, giving Adam dominion over all the works of His hands. In other words, Adam was the god of this world.”15) Charles Capps follows suit. “We were created to be gods over the earth, but remember to spell it with a little ‘g’.”16)

This all goes back to pre-Pentecostal preachers such as John G. Lake whose work is published today by Kenneth Copeland. John Lake taught, “The power of God, the Holy Ghost, is the Spirit of Dominion. It makes one a god.”17) In his preaching we find the root of Hagin’s theology of Christians being an incarnation. Lake said, “I want you to hear what Jesus said about himself. God was in Christ, wasn’t He? An incarnation. God is in you, an incarnation, if you were born again. You are incarnate.”18) He further elaborates his deification doctrine. “God’s purpose through Jesus Christ is to deify the nature of men.”19) The nature of man is actually deified in this theology, becoming one and the same essence as God, united to Him as the persons of the Trinity are one in essence. E.W. Kenyon admits just that. “Christian Science, Theosophy, New Thought and Modern Unitarianism teach, consciously or unconsciously, the Incarnation of the human family, that is they teach that every man has a God in him. If a man has God in him then he and God are in union, and if united, Incarnated.”20) Kenyon confirms, “The believer is as much an incarnation as was Jesus of Nazareth.”21)

The “little gods” Word of Faith Heresy

JANNE OHLIN -GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Nygnosticism: de skall säga Herre Herre

Profetiskt: The Great Reset

Har lyssnat på en video som förklarar hur allting är samordnat mot vad Globalisterna kallar: The Great Reset! Man planerar att dela in jorden i 10 zoner. Macron talade nyss om ett D 10 ? Påven har startat vad som ser ut som början på Världskyrkan!

Vi ser hur det samhälle vi lever i är på väg att falla sönder! Fram kommer en ny världsordning en Marxistisk sådan. Därför måste en sådan samhällsomstörtning ske = En frammanipulerad sådan.

Det spelar ingen roll hur duktig du är och känner till alla konspirationsteorierna det kommer bara var en sak som är viktig: Känner du Gud? Och har du öppnat ditt hjärta för honom?

Dan 11:32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig,

Det jag upplevde så starkt är att det kan komma tider när du måste avsäga dig all jordisk egendom du äger. Är du beredd på det? För att kunna göra det måste korset få göra ett djupt verk i oss. Jag känner en del som går igenom oerhört smärtsamma omständigheter just nu som de kanske inte förstår. Det enda svaret kan vara att Gud är intresserad av evigheten tillsammans med dig. Om det nu när vad jag tror närmar sig den med hast!

World Economic forum säger själva att Covid 19 är en av byggstenarna till ett nytt system. Lyssna nu ! Allt som nu förs fram som argument kommer att vara för mänsklighetens bästa! Men bibeln säger att människan inte har en aning om vad synd är! Gud säger att Jesus Kristus som dog på Golgata är en gåva för mänsklighetens bästa!


Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Den som tror att Jesus är den enda vägen till Gud kommer att ses som en fiende till detta Marxistiska system. Men det kommer att vara värt det! För den som är trofast mot Gud skall ärva en Ny Himmel och en ny Jord!

Janne Ohlin – Göteborg!

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Profetiskt: The Great Reset

Vägen går genom öknen

Vägen går genom öknen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
4/10-2020

När jag var i bön för Emanuelskyrkan i Kungsbacka innan vi skulle dit förra veckan, fick jag se en syn. Jag upplever att den också gäller oss och alla som går Guds väg.

SYNEN: Jag såg en rak stig, en smal väg framåt. Det var skymning och ganska mörkt överallt. På båda sidor av vägen såg det väldigt ödsligt ut, som en torr öken. Vid sidan av vägen stod ett tydligt vägmärke – en vägstolpe målad röd på övre delen. Längre fram kommer som en tydlig gräns eller avgränsat område, något helt annat och helt nytt. Där är sädesfält /skördefält på båda sidor om stigen. De har “vitnat till skörd” (Joh 4:35).
Budskapet är: ”Fortsätt bara rakt fram. Herren ska leda er in i sina löften.”

När jag berättade för ordföranden, sa hon förvånad: ”Det stämmer nog… vi upplevde samma sak igår i bön.” När hon berättade vad de hade upplevt att Herren talade, var det precis samma som i synen. Gud bekräftade därmed på båda håll.

Jag visste att det står om vägmärke i en vers i GT och gick dit (Jer 31). Texten beskriver Israels församlande och frälsning i den yttersta tiden (Jer 30:24) men allt som är skrivet är till undervisning för oss.

Rom 15:4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Vi läser:
Jer 31:3  Fjärran ifrån uppenbarade sig HERREN för mig: “Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva [mashak = fortsätta, att dra (till sig)] över dig.

(Hebreiska) …därför har jag dragit dig till mig med min nåd [godhet].
Jesus sa:
Joh 6:44  Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar [grundtexten betyder kalla på, förmå att komma (inte att släpa med sig ngn)] honom…

Ibland måste vi vänta in att Gud drar människor. Det är lätt att vara för ivrig och bli otålig.
Jer 31:4  Än en gång skall jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. [“Än en gång skall jag”, de orden upprepas tre gånger för att beskriva det Gud kommer att göra av förnyelse]

”Herren uppenbarade sig”
Uppenbarelsens syfte är att visa vem Gud är.
Jesus frågade en gång sina lärjungar:
Matt 16:15  …vem säger ni att jag är?” 16  Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” [för judarna var det samma som att säga “du är Gud”] 17  Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat [grundtextens apokalupto betyder en slöja dras undan, en dold sanning blir avtäckt] detta för dig, utan min Fader som är i himlen.

”Med evig kärlek har jag älskat dig…”
Uppenbarelsens syfte är att tala om hur Gud är.

”Än en gång skall jag upprätta dig…”
Uppenbarelsen talar om Guds vilja /Guds rådslut /Guds plan.
En sann uppenbarelse kan förklara bibelordet men den kan aldrig gå emot Bibelns budskap eller gå utanför Bibelns gränser.  

Gud kan tala på många sätt. Han kan ge löften genom ett bibelord, ett direkt tilltal, en profetia, en dröm eller en syn. Gud talar inte för att roa oss men han vet vad vi kommer att möta.
Min egen erfarenhet: Många gånger har det varit ett löfte som Gud har gett, som har varit hjälp för att inte ge upp. Guds levande ord och löften är det som har burit genom allt. Om vi står inför en svår väg kan vi få desto starkare löften. Gud visar och lär oss att inget är omöjligt för honom.

Jeremia fick fortsätta profetera och uppenbara Guds plan för framtiden:
Jer 31:7  Ty så säger HERREN: Jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är den främste bland folken. Brist ut i lovsång och säg: “Fräls, HERRE, ditt folk, de som finns kvar av Israel.”

Gud talade om återkomsten till landet och omvändelsen till Messias Jesus innan förskingringen ens hade börjat. Uppfyllelsen pågår nu. Det är Gud som drar det judiska folket tillbaka till landet och till sig själv.
Jag läste på den Messianska hemsidan OneforIsrael att 35 000 israeler ser deras videos om evangelium om Jesus på nätet varje dag (!).

Gud sa till mig i bönen en gång när jag bad och bad enligt ett löfte, utan att se något hända: ”Du kan tacka mig redan nu.”
Här säger Gud genom Jeremia: ”Jubla i glädje över det jag kommer att göra!”

Jer 31:9  Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar [den helig Andes tröst och hjälp] på en jämn väg [yashar = jämn, rak (väg)] där de inte skall stappla. Ty jag är en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. 10  Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det och bevara det som en herde bevarar sin hjord. 11  Ty HERREN skall befria Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han. [befrielse från världsmakten men ytterst och andligt är det befrielse från djävulen makt] 12  De skall komma och jubla på Sions höjd och strömma likt en flod till HERRENS goda, till säd, vin och olja och till unga får och oxar. Deras själ skall vara som en vattenrik trädgård [frälsta och uppfyllda av den Helige Ande], och de skall inte sörja mer. 13  …Unga och gamla ska glädja sig tillsammans. Jag skall förvandla deras sorg till glädje och trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. 14  Prästerna skall jag mätta med utsökta rätter och mitt folk skall mättas av mitt goda, säger HERREN.

När Jesus har kommit in och berört oss på djupet, inser vi att det inte finns någonting i den här världen som kan tillfredsställa det innersta. Det kan bara Jesus. Yttre omständigheter eller olika åldrar och generationer blir oväsentligt. Alla åldrar är tillsammans i Guds familj.

…16 Men så säger HERREN: Sluta med din högljudda gråt, låt inte dina ögon fälla tårar. Ty ditt verk skall få sin lön, säger HERREN, och de skall vända tillbaka från sina fienders land.

Ser bönesvaret omöjligt ut? Var alla tårar och böner förgäves? Många kristna gråter och sörjer över sina barn som valt sin egen väg. Och vi har alla människor som vi ber för, som har valt andra vägar än Guds väg.

Paulus skriver:
1Kor 15:57  Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. [Anden leder oss in i Jesu seger] 58  Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.
Lydnad till Guds vilja och bönerna är inte förgäves.

Jer 31:17  Det finns hopp för din framtid, säger HERREN. Dina barn skall vända tillbaka till sitt land. [de ska komma och inta sin arvedel i Kristus – bönesvaren kommer i sin tid] 18  Jag har hört hur Efraim klagar: “Du har tuktat mig, jag har blivit tuktad som en otämd kalv. Omvänd mig, så blir jag omvänd! Ty du är HERREN, min Gud. [vi måste t o m be Gud om hjälp att vända om och komma rätt. ”Efraim” får här representera alla dem som gått vilse] 19  Ty sedan jag har vänt om känner jag ånger, och sedan jag har besinnat mig slår jag mig på höften. [Guds Ande överbevisar om synd och verkar förkrosselse och ånger i hjärtat] Jag både blygs och skäms då jag nu bär min ungdoms förnedring.” [Syndarens bekännelse och bön. I Guds tuktan kan det ingå att man får se konsekvenserna av sina egna val för att förstå hur fel det var att vända Gud ryggen] Gud säger:
20 Är inte Efraim en dyrbar son för mig, är han inte mitt älsklingsbarn? Ju mer jag går till rätta med honom, desto mer tänker jag på honom. Därför ömmar mitt hjärta för honom. Jag måste förbarma mig över honom, säger HERREN. [Här lär vi känna Guds hjärta till ”förlorade söner och döttrar”]

ÖKNEN
När Gud ger ett löfte brukar vägen dit gå genom en öken, andligt sett. Det betyder fostran och en förberedelse för det som kommer.

Jer 31:2  Så säger HERREN: Det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger det ro. [Gud gör ett verk i öknen även om vi tycker att inget händer och vi undrar om vi någonsin ska komma in i Guds löften?]

Vi kan aldrig hoppa över öknen. Det går inga direktflyg in i landet /in i löftena… även om vi kanske önskar det ibland. Landet är ju en bild på Jesus Kristus /Messias och alla löften, som har sin fullbordan i honom.

2Kor 1:20  Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

I öknen ställer oss Gud i omöjliga situationer… han kan hålla tillbaka resurserna [som han gjorde med Israels folk] men han har allting förberett.

Gud lät oss leva i flera år under existensminimum med en ekonomi som inte gick ihop, mänskligt sett. Men jag minns när frågan kom senare under bön: ”Har något fattats er?” och jag måste ärligt svara: ”Nej, Herre, inget har fattats oss!” (Paulus var förtrogen med både hunger och brist, så vi kan inte ta något för givet, Fil 4:11-12).

I öknen kan vi känna oss lika tomma och torra som omgivningen, för att vi inte ska bygga på känslor och upplevelser eller något annat än den enda fasta grunden: JESUS. I öknen lär vi känna Gud och vi lär känna oss själva ”och finner nåd”. Jag minns tillfällen när inspirationen har varit på “sparlåga” och jag har frågat Gud: Går jag i köttet nu? men svaret har varit: Gå framåt i tro och lydnad.

Mose påminde Israels folk:
5Mos 8:2  Kom ihåg hur HERREN, din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. [troheten prövas] 3  Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun.

Jesus prövades i öknen efter dopet i Jordan då Fadern talade direkt från himlen och sa: “Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” (Hebr) Min Son, David [= den älskade]. David var på flera sätt en förebild på Messias och Messias kallas “David” i en del profetior i GT (t ex Jer 23:5, 30:9, Hes 34:23, 37:24-25, Hos 3:5).

Matt 4:1  Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. [grundtextens peirasmos betyder frestas (av djävulen) eller prövas (av Fadern). Ordet beskrivs ”att pröva en sak, som metaller prövas genom eld”, att testa moraliska egenskaper 2  Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. 3  Då kom frestaren fram och sade till honom: “Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” 4  Jesus svarade: “Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” [Fadern hade sagt: ”Denne är min Son” och Jesus behövde inte bevisa det. Han gjorde bara vad Fadern sa och inväntade Faderns ledning.
Den Onde försöker på samma sätt att locka oss bort från beroendet av Gud och troheten till Jesus: ”Hur kan Gud tillåta att du går här och lider…? Det är lika bra att du ger upp nu för det kommer bara att bli värre…” eller ”Visa att du har auktoritet att göra tecken och under” – så talar den gamle ormen]

En par saker som vi får lära oss och blir påminda om i öknen är att inte springa före Gud och att avslöja djävulens listiga angrepp och falska läror.

I ökenvandringar får vi lära oss att förtrösta på Gud och inte oss själva. Det är många gånger en svår läxa. Vi läser om när israeliterna stod inför Röda havet och deras förtvivlan. När vi själva står inför omöjliga hinder förstår vi bättre hur det var.

VÄGMÄRKET
Jer 31:21  Sätt upp vägmärken [tsiyun] åt dig, skaffa dig vägvisare! [(1917 års översättn.) Res åt dig vägvisare] Ge akt på vägen, på stigen där du vandrade… [”Ge akt” (”set thy heart”), fäst ditt hjärta vid vägen där du vandrade. Hjärtat måste vara med helt och hållet: viljan, sinnet, vänt till Jesus] Vänd tillbaka, du jungfru Israel, vänd tillbaka till dessa dina städer. [det här är också en uppmaning till alla som har lämnat Guds väg: Vänd om! Vänd tillbaka!]

Tsiyun är ordet för vägmärke, vägledande pelare.
Rot: tsiyah betyder öken, vildmark, karg, torka, ensam plats.
“Vägmärken i öknen” (som jag såg i synen).

Vägmärket måste vara tydligt uppsatt så att alla kan se och finna vägen. ”Här är vägen, vandra på den!” (Jes 30:21). Vägmärket pekar ut Guds viljas väg [korsets väg]. Även om det inte står bokstavligt om röd färg, står det röda profetiskt för blodet. 3Mos 17 talar om ”Blodets helighet”.

3Mos 17:11  Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det.
Detta pekar på Jesu blod, blodet som ger liv! Varje kroppsdel som inte har blod, har inget liv. Blodet i GT fick bara användas för ett enda syfte: till offer.

BLODET
Påskalammets blod var det enda medel som renade från synd. Det var beskyddet som man strök på dörrposterna (i Egypten) så att Fördärvaren inte kunde komma in i huset. Blodet befriade och ledde ut från slaveriet och in i ett nytt liv. Jesu blod står för hans liv i oss.

1Kor 5:7  Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg [en ny skapelse i Kristus], eftersom ni är osyrade [synden är förlåten och sonad]. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8  Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg [medveten och utlevd synd], utan med renhetens [eilikrineia] och sanningens osyrade deg. [Det osyrade brödets högtid kommer direkt efter Påsken, då allt syrat (varje smula) måste rensas ut i husen. När Anden överbevisar om synd måste vi bekänna och göra upp]

Eilikrineia är grundtextens ord för renhet, klarhet, uppriktighet.
Rot: eilikrines betyder bedömd i solljus, prövad och befunnen vara äkta, ren och uppriktig. En beskrivning på JESUS.

RENSA UT SURDEGEN
På Jeremias tid blandade folket in främmande religion [surdeg] i sin gudsdyrkan. Idag hör vi en del kristna ledare som irrar omkring i mörker i öknen och säger att det finns bra saker att hämta från alla religioner. Vi ska läsa vad Gud sa till Israels folk om främmande religioner, dvs. surdeg:

1Mos 7:25  Deras avgudabilder skall du bränna upp i eld. Du skall inte ha begär till det silver och det guld som finns på dem och inte själv ta något av det, så att du blir snärjd av det, för det är avskyvärt för HERREN, din Gud. [tro inte att det finns något gott att hämta där] 26  Du skall inte låta något avskyvärt komma in i ditt hus, så att inte också du drabbas av tillspillogivning. Du skall räkna sådant som ytterst skändligt och avskyvärt. Det är tillspillogivet.

Det finns alltså inget gott att hämta i främmande religioner. Följ inte sådana ledare och lärare, för vi är inte kallade att irra omkring i öknen. Vi har blodet på dörrposterna i våra hjärtan och låter Gud städa i huset (våra liv). Vi rensar ut surdegen och följer vägmärket [korset] på Guds väg.

1Kor 10:14  Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.
…20  Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar
[demoner] och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna. 21  Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. [”ha del i” – enbart att närvara och äta av något som hedningarna hade offrat var illa nog på den tiden, även om man inte offrat själv – det räcker med att delta i yoga, zenmeditation, seanser eller andra s k övningar från främmande religioner för att öppna för den onda andevärlden]

Jer 31:25  Ty jag skall stärka trötta själar, och alla utsvultna [daav = bedrövade, misslyckade, tid som slösats bort] själar skall jag mätta.

”Guds ängel” [Messias] som ledde Israels folk i den stora ökenvandringen till landet i GT, kom till sitt folk som han hade lovat. Det var ett folk som levde under religiösa slavok och tunga bördor. Samma religiösa slavok förekommer idag:
Du måste betala tionde och stora summor i kollekten (om du vill bli helad /bevara ditt helande)”, ”desto mer du ger desto mer får du” …du måste vara med på alla gudstjänster och samlingar… du måste vara med i en cellgrupp /hemgrupp …du måste engagera dig i församlingen och göra det ledarna säger …du måste evangelisera… du måste… annars går du emot Gud och Guds vision…”
Religiösa slavok handlar egentligen om att behaga människor!


Jesus säger till alla som lever under sådana ok:
Matt 11:28  Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor [jagande efter att duga, jagande efter att lyckas, jagande efter framgång, jagande för att vara “andlig”… Den som är överbelastad med alldeles för tunga bördor], så skall jag ge er vila. 29  Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild [(grek) praos: ödmjuk attityd av lydnad, saktmodig] och ödmjuk i hjärtat [taipeinos: ödmjuk, (inre styrka) ett böjt sinne. Det påminner om profetian som jag läste upp på förra PM-mötet: ”Tiden är hård. Böj er för mig, säger Herren”]. Då skall ni finna ro för era själar. 30  Ty mitt ok är milt [nådefullt, välgörande, hälsosamt, nyttigt, det passar väl, ”som att möblera efter behov” (personligt format)], och min börda [phortion = personlig utrustning, (din) uppgift och kallelse] är lätt.”

Ska vi inte ge till Guds verk? Jovisst, ska vi det. Men när Guds Ande får leda, inspirera och verka inifrån blir bördan lätt. Annars blir det slaveri och krav och Jesus vill bryta alla sådana slavok. Evangelium handlar inte om vad vi gör för Gud eller för att vara människor till lags, utan vad Jesus får göra i och genom oss.

Jer 31:26  Vid detta vaknade jag och såg mig om, och min sömn hade varit ljuvlig. [Gud hade talat och uppenbarat allt detta i en profetisk dröm till Jeremia] 27  Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall beså Israels land och Juda land med säd av människor och med säd av djur. [som ”sädesfält /skördefält” där människor också andligt, får inta sin arvslott och del i Kristus]

Så låt oss fortsätta framåt, bedjande på Guds väg. Då kommer han att leda oss [föra oss] in i sina löften, både här i livet och i evigheten.

(Vi är inte lovade en jätteväckelse men vi är lovade en äkta väckelse bland dem som är bedjande och går Guds väg, den smala vägen).

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vägen går genom öknen

Från anden till själen

1 Mos 2:7 Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (Heb: Själ)

Bibeln säger att vi består av 3 delar.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.

Luk 1:46 Då sade Maria: Min själ upphöjer Herren 47 och min ande jublar över Gud, min Frälsare
Luk 1:46 And Mary said, My soul doth magnify the Lord, 47 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

1/ Anden har tagit emot glädjen fört in den i anden
2/ Den strömmar genom ditt samvete ut i själen

Rom 8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Det var exakt så här Herren ville att människan skulle fungera innan syndafallet. Så när Gud nu helar människans inre steg för steg måste vi samarbeta för han måste ta vägen genom vårt samvete.

1/ Gud kommer in i din ande när du föds på nytt
2/ Han går igenom samvetet för att nå själen
3/ Han vill bli Herre över din själ (Vilja – Förstånd-Känslor)
4/ Då kan han utföra gärningar genom kroppen

Stephen Kaung: Ditt samvete är kanalen eller dörren mellan din ande och din själ. Det är exakt här hjärtat kan bli förhärdat så vi inte längre kan höra hans röst!

1 Tim 1:18 Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen 19 i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron.

Heb 4:7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk.10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

Det innebär att om vi går på Satans lögn att “Utveckla vår själ” (Kunskapens Träd) så stänger vi igen dörren så Gud kan inte nå vår själ.

Upp 3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Från anden till själen

Själiskhet och Andlighet

Det var meningen att Adam skulle få Guds eget liv på insidan genom att frivilligt äta av livets träd. Nu valde han istället kunskapens träd som jag tror är en bild på att han valde att “utveckla sin själiska förmåga” och drivas av själen istället.

Han åt en dom över sig själv en död som orsakade en separation från det eviga livet. Ett svärd är i bibeln en bild på en dom men också på en separation. Nu måste vi dömas igen med svärd för att det som kommit in skall separeras bort från oss och dö (Heb 4:12)(Lk 2:35) Andens omskärelse utförs av Andens svärd (Rom 2:28-29) När Gud nu skall bygga sin församling vill han inte ha något som står för: Att utveckla de själiska förmågorna!

Vi ser att det var allvarligare än att käka ett äpple! Gud hade ju gett ett bud Satan förvrängde det och människan åt förbjuden mat.
> Att förvrida det Gud sagt = Laglöshet! (Hebreiska)
> Att äta förbjuden mat = Laglöshet (Grekiska)

Satan var den förste att försöka utveckla sig själv?
Satan var i Eden och hade en uppgift han skapades för (Hes 28) Han vandrade där och var perfekt inför Herrens ansikte. (Hes 28:11-14) Tills Gud fann ”laglöshet” i hans hjärta som en grund (Hes 28:15) Gud säger att den visdom och Gudsfruktan Satan fått har ”Du förvridit” och bytt bort för ”Ditt yttre sken” (Hes 28:16-17)

Vi står alltså inför exakt samma val egentligen men nu kommer det i form av falska profeter med ett falskt evangelium.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Evangelium = Mat – ande = Inspiration
Det här försöker nu Satan få att se ut som Ljus och Andlighet men det är Mörker och han vill att du väljer: “Att utveckla de själiska förmågorna” Istället för att låta svärdet gå genom hjärtat för att låta det dö så att Jesu Liv kan växa upp där istället.

Är det inte vad som är i centrum idag?
> Skapa stämning med ljussättning och inredning!
> Man använder musik för att skapa stämning!
> Sedan kommer en vältalare som talar till din själ!
> Gud kan använda dig precis som du är!

Det är ju delvis sant för alla kommer vi ofullkomliga till Herren och vi är hjälplösa i oss själva att kunna bedöma vad som är Själiskt och vad som är Andligt.

Andens svärd innebär det att Sanningens Ande skiljer Mörker och Ljus från varandra. Herren sa ju åt mig den där natten i drömmen! Jag skall uppväcka fiendeskap (SVÄRD) mellan kvinnans säd (LJUS) och ormens säd! (MÖRKER) Adam hade fått ljus men valde mörker! Jesus säger att det är domen alltså svärdet (Joh 3) Om vi äter ett falskt evangelium som handlar om en ”Utveckling av de själiska förmågorna” gör vi på samma sätt som Adam.

Det verkar ju som det slutar som det börjar!
1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var (Blev) öde och tom (Katastrof) och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde (DOM) ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

De flesta teologer tror V 2 handlar om Satans fall som i så fall är mörkret. Paulus tycks bekräfta detta.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren, (KORSFÄST) och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus (NÅD) lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken

Här beskriver ju Paulus det som var syftet i Eden:
> Jesus Kristus som Herren dog för vår synd! (Kors)
> Guds ljus och Liv på insidan av hjärtat!
> Inte ”Utvecklingen av de själiska förmågorna”

Jag tror att de första verserna även kan vara en profetia om slutet. Alla som är i ljuset kommer att avskiljas från de i mörkret. Alla i mörkret som gör sig delaktiga i trädet: Att ”Utveckla de själiska förmågorna” går mot en katastrof.

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar (Gk: Bevara Livet genom Katastrofen) till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.

Katastrofen kommer innan Herren kommer!

1 Tess 5:3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Gk: Katastrofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Mörkrets barn och nattens barn! (1 Tess 5:4-5)
Ljusets barn och Dagens barn! (1 Tess 5:4-5)
Ljusets barn: Vakna och Nyktra! (1 Tess 5:8)
Ha Guds rustning på oss! (1 Tess 5:8)

Det här är exakt samma rustning som Ef 6 beskriver! Om vi inte förstår hur mörkrets furste arbetar är vi ett lätt byte för honom.

EF 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Han råder i Mörkret! Där det kommer in ett annat evangelium! Där man dukar ett bord med förbjuden mat: “Du kan utveckla dina själiska förmågor” istället för “Allt vårt eget måste dö ner”. Det är detta som kommer att orsaka stora splittringar för ljus och mörker går aldrig att förena.

Galaterna hade fått budskapet om en korsfäst Kristus (Gal 3:1)
Där hade det börjat med inre förvandlingar (Gal 3:1-5)
Nu kom ett annat evangelium in med Mörker (Gal 1:6)
Nu uppstod ett fiendeskap mot sanningen (Gal 4:16)

Evangelium är som ett bord som är dukat med mat. Paulus säger att det finns två sådana bord att välja på till Korintierna som råkat ut för exakt samma sak som Galaterna (1 Kor 10:21)

1/ Herrens bord! Godkänd mat!
2/ Onda andars bord! Förbjuden mat! (Laglöshet)

Nu säger Guds ord att han kommer att tillåta församlingen att prövas precis som människan i Eden. Det står att “De Laglösa” kommer att komma till din församling och erbjuda dig en måltid.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Här ser vi ett onda andars bord dukat med dålig mat kallat “De laglösas Villfarelse” eller ett annat Evangelium. Den som äter av det här bordet går mot en Katastrof! Vi har ju redan tagit upp detta med Katastrofen (1 Tess 4:14 + 1 Tess 5) Så bordet kommer att dukas upp för dig innan Herren kommer – Äter du av det kommer du att dö!

Men du skall vända det bordet ryggen och välja Herrens bord istället. Du skall inte “utveckla dina själiska förmågor” – De måste ju dö!

Psa 23:5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

Här kan man tolka det som det bord Herren dukar för David är exakt motsatsen mot vad fiendens. Herrens Ande kommer över David och hans inre liv flödar över.

Sodomskungen erbjuder Abraham gåvor men innan dukar Melkisedek ett bord för Abraham. (1 Mos 14:18) Tack vare det bordet kunde han stå emot den laglöses bord. Lägg märke till vad Abraham säger nu!

1 Mos 14:22 Men Abram svarade kungen i Sodom: “Jag lyfter min hand upp till HERREN, till Gud den Högste, skapare av himmel och jord: 23 Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem, än mindre något annat som tillhör dig. Du skall inte kunna säga: Jag har gjort Abram rik. 24 Jag vill inte ha någonting. Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel, Aner, Eskol och Mamre. Låt dem få sin del.”

Kungen i Sodom är en bild på Satan! Han erbjuder alltså saker som borde inspirera Abraham alltså mat. Abraham säger nej till onda andars bord!
Heb: Du skall inte kunna säga att du har styrkt och utvecklat min själ! Ser du att Satan vill styrka det som Gud vill låta dö ner?

Det kusliga är att “De som utvecklar sin själ” alltså de laglösa fungerar i yttre manifestationer som ser ut att vara nådegåvor. Men hjälp då ser det ju ut att vara äkta? Ja exakt!

Jes 14:13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

DE LAGLÖSA PÅ MÖTE I LAKELAND

På Youtube kan man se olika klipp där man plötsligt börjar skaka och säga ohhhh! Då brukar de säga att “Smörjelsen är stark”. Då skall det ge uttryck för att läran de presenterar måste ju vara från Gud.

På ett av programmen såg jag en kille som sa att han tränat upp sin profetiska gåva genom att försöka gissa vilken hiss som kommer ner först – Den högra eller vänstra! Det här har inget med andlighet att göra det har med själiskhet att göra en medial förmåga. På en hemsida berättas det om en pastor som hade en “profet” med sig på ett bibliotek. Pastorn kunde peka på vilken bokrygg som helst och “profeten” kunde genast tala om svaret.

Jag läste på en annan hemsida om en kvinna vid namn Doreen om hennes tid i New Age som hon nu jämförde med överlåtelsen till Herren. Hon fick lära sig och träna upp sig att använda olika tekniker för att kunna se in i framtiden och kontrollera den för att få mina behov fyllda. Men genom att studera bibeln förstod jag att den sanne Guden inte är en kraft från universum som jag kan träna upp mig att kontrollera.

ÄKTA KRAFTGÄRNING KAN DU INTE KONTROLLERA

När Gud låter oss få göra ett under jag menar en riktigt sann och äkta upplevelse genom Anden av en Kraftgärning så handlar det enbart om att hans namn skall bli upphöjt. Låt mig berätta om ett tillfälle för många år sedan som jag av nåd fick vara med om det.

Det står i bibeln om att Gud ger Kraftgärningar! Han gör det för att han vill förhärliga sitt namn. Jag var med om just detta en sen kväll uppe i Bergsjön! Jag tror att det vi kan läsa om sker i olika Missionsländer även kan ske här i Sverige. Sent en kväll när jag skulle gå hem för dagen hittade jag en man liggande livlös på marken. Han luktade alkohol så jag skakade liv i honom och frågade honom hur det var. Han vädjade om hjälp att ta sig hem men han kunde inte gå själv. Han sa sin adress som jag visste låg ca 100 talet meter därifrån. Plötsligt får jag en stark tanke ett impulsivt infall: Bär honom hem! Jag böjde mig ner och drog upp honom på ryggen och upp på mina axlar och börjar att gå. När jag började gå med honom tänkte jag att det här gick ju oerhört lätt.

När jag kom fram till adressen var ytterdörren öppen. Mannen bodde givetvis högst upp så jag kånkade upp honom dit. När jag kommer fram till dörren öppnas den av hans förvånade fru som grät. Jaha sa jag här kommer jag med din man! Vi lyckades placera honom i TV soffan och ta av honom skorna. Jag presenterar mig för henne och säger att vi kommer från Kyrkan och vi talar med människor om Jesus här uppe i Bergsjön. Då tittade hon på mig förvånat med rödgråtet ansikte och sa: Jaha då finns Gud! Hon hade vuxit upp i ett Kristet hem men aldrig fått en levande tro. Hon berättade att de hade bråkat och att mannen supit sig stenfull och gått ut och lämnat henne. Hon hade tänkt på sina föräldrars Guds tro! Hon sa: Precis innan du kom till dörren hade jag stått på balkongen och ropat ut: Gud om du finns så hjälp mig nu! Jag han bara ropa ut detta så står du utanför dörren!

Ära Halleluja! Jag har inte berättat det här för många! När jag gick därifrån hoppade och studsade jag av lycka! Nu förstod jag varför mannen hade varit så lätt att bära! Jag hade ju burit honom i Guds Kraft! Gåvan öppnade för vittnesbördet om en levande Gud.

1 Kor 12:6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

Joh 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.

Med andra ord det går inte att lära sig Andens verk genom att utveckla din Själ det är omöjligt. Det är istället den kunskap Jakob 3 talar om som demonisk. Om vi förkastar visheten från ovan och istället satsar på ”Själens utveckling” Att ”Utveckla oss själva” leder det till demonisk aktivitet.

Abels offer är en bild på att ”Lägga ner sin själ”
Kains offer är en bild på att: ”Utveckla sina själiska förmågor”

Med andra ord det går inte att lära sig Andens verk genom att utveckla din Själ det är omöjligt. Det är istället den kunskap Jakob 3 talar om som demonisk. Om vi förkastar visheten från ovan och istället satsar på ”Själens utveckling” Att ”Utveckla oss själva” leder det till demonisk aktivitet.

Abels offer är en bild på att ”Lägga ner sin själ”
Kains offer är en bild på att: ”Utveckla sina själiska förmågor”

Gal 4:16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen?

1 Joh 3:11 Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra 12 och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda men hans brors var rättfärdiga. 13 Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er.

Världen här handlar ju hela tiden om att utveckla din själs kapacitet och lysa och skina mest. Man är ju förundrad vad idrottsmän kan utsätta sig för bara för att få ett sken. Jag har hört de som sörjt hela livet för den där 10 – delen för flera år sedan som de missat guldmedaljen med i en stor tävling. Det är stentufft att befinna sig på klättring upp på de laglösas pyramid. Här räknas bara din själs prestationer och ingenting annat.

Att komma med ett evangelium där korset är i centrum och där du erbjuds att dö ner från strävan att ständigt utveckla din själ är fullständig dårskap för de som går förlorade.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

I ändens tid kommer en stor marknad öppnas för falska profeter: De kommer att predika att du kan ”utveckla din själ” så att du kan göra samma under som Jesus gjorde.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

Jag har skrivit ner några punkter som dessa lärare säger.

1/ Jesus avsade sig frivilligt sin Gudomlighet och sin Gudomliga makt och gjorde bara mirakler som en vanlig människa genom Anden. Jesus var bara en förebild så att vi kan göra samma mirakler som han gjorde. Så vi skall nu ta auktoritet i vår ande och gå ut och upprätta Guds Riket nu på jorden. (Synligt)

2/ Du måste gå till speciellt “smorda” ledare för att få tag i denna fördolda kunskap om detta skall kunna fungera (Gnosticism) – De utsuger människor på pengar för hemligheterna kostar sedan skjortan.

3/ En jätteväckelse profeteras och all världens rikedom skall strömma till kyrkan (Detta får du ju inte missa)

4/ Du kan skapa saker precis som Gud genom att tala ut det som finns i din ande.

5/ Tron är en kraft istället för en relation där man lär känna Gud

6/ All sjukdom och svaghet är bara en illusion och du har tagit emot dem därför att du ej har förstått de andliga lagarna (Som kostar att få reda på)

7/ Den sista stora väckelsen som kommer är grundad på de nya Apostlarna och Profeterna som de tror Kyrkan är byggd på. (Hädelse)

Konsekvensen blir ju ett totalt förakt av Herren själv. Man lär ju att Gud har gett Kyrkan all auktoritet. Gud själv den allsmäktige Guden har plötsligt förlorat sin auktoritet i deras ögon. Att det verkligen är precis så här jag har skrivit kan du se på citaten nedan. Det är skrämmande!

Vet du vad den stora hemligheten är i det kristna livet? Jo det är korsets hemlighet nämligen att de tankar som säger att du måste ”utveckla din själ” måste dö. Om vi skall kunna få Jesus Kristus som en verklighet i våra liv. Det är därför så många lämnar Gud besvikna de upplever inget säger de! Men de har inte förstått att det kristna livet är inte snabba klipp utan en process från död till liv.

När predikanter som ”Utvecklar sin själs förmågor” predikar så berör det sällan den inre människan. Man känner sig oberörd känner inte Andens vittnesbörd till det inre. Det som är jobbigt är att en predikan måste liksom födas fram av anden annars känner man sig otillfredställd på nått sätt. Men inget går upp mot när Anden får föda fram en profetisk förkunnelse där Guds ord talar till oss i nutid i vår egen situation.

När predikan får ljus och föder hopp och tro! Det är 3 olika saker som man kan säga är underbart att få ta emot från Gud.
1/ Uppenbarelse
2/ Inlevelsen från Gud genom Anden i hjärtat
3/ Tala ut inlevelsen genom Guds ord

När man fått detta kan man bara stå inför Guds ansikte och låta honom utföra arbetet i människors hjärtan. Vi förmår ingenting andligt genom att ”Utveckla vår själiska förmåga” att predika.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , | Comments Off on Själiskhet och Andlighet

En predikan måste födas fram

På Söndag är det möte med Parousia Mission igen jag går i födslovånda för budskapet måste födas fram i anden. Den stora hemligheten i det kristna livet är Kristus i oss. Det är därifrån en predikan måste födas fram och det är en väntan på uppenbarelsen från honom.

Rom 10:17  So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 

Jag har påbörjat en ny kur med inflammationshämmande mediciner för knät för det vill inte ge med sig. Men tack o lov att man lever i Guds nåd! Vill han göra mig svag för en tid så är det upp till honom.

Jag är korsfäst med Kristus sa Paulus! Han visste att själiskhet och tankar som handlar om att ”utveckla din själ” är totalt verkningslösa när det gäller att kunna beröra och förvandla andra människor genom Guds ord. Ibland känner man nästan panik när man inget får fast tiden närmar sig. Man kan känna sig både trött och svag men för Paulus var det bara en fördel.

1 Kor 2:2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Han kom för att predika Jesus Kristus som korsfäst. Han kom inte med ett budskap som handlade om att: “Utveckla våra själar” Utan precis tvärtom!

När predikan får ljus och föder det hopp och tro! Det är 3 olika saker som man kan säga är underbart att få ta emot från Gud.

1/ Uppenbarelse
2/ Inlevelsen från Gud genom Anden i hjärtat
3/ Tala ut inlevelsen genom Guds uppenbarade ord

När man fått detta kan man bara stå inför Guds ansikte och låta honom utföra arbetet i människors hjärtan. Vi kan ingenting åstakomma genom ”Utveckla vår själiska förmåga” att predika.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

Gal 1:15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

Posted in Different Stuff | Comments Off on En predikan måste födas fram

De Laglösas falska auktoritet

Heb 12:16 Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. 17 Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau under tårar sökte få välsignelsen.

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

> Här ser det nya Jerusalem
> Här ser vi alla Guds änglar som inte föll
> Här ser vi de förstfödda som har sina namn skrivna i himlen
> Här ser vi Gud och nya förbundets medlare Jesus Kristus
> Vi ser ett renande blod som talar starkare än Abels blod

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet (SÖNDERSKAKAT) är det stora Babylon! Det har blivit en boning (ETT HUS) för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.

Här ser vi att hur alla andemakter har samlat ihop alla till det stora upproret mot Gud. Här finns alltså de som inte kunde stå emot ondskans andemakter i himlarymderna. (EF 6) De ville inte lyssna till alla varningar i Guds ord – Den som gör det visar förakt mot Gud!

Ord 13:13 Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom (Heb ROT: Fastbunden med rep) den som fruktar budet får belöning. (Frälsning-Frihet) 14 Den vises undervisning är en källa till liv (Rättfärdighet) en hjälp att undgå dödens (SATANS) snaror. (En snara som fångar djur)

Precis för en vecka sedan fick jag se en sak när jag bad för en person som bett sig mycket otrevligt åt mot Kristna. Misstänker att det är andra makter i görningen i det huset! Jag fick se att han var “bunden” av ett rep! (Det här har jag varit med om förut) Så jag undrar om det inte var en syn Petrus fick: Han skulle ju få se i Anden vad som var bundet på jorden! (Mt 16)

Apg 8:23 Jag ser (I Anden?) att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band.”

Detta gällde alltså Simon trollkarlen! Det var ockulta krafter som sökte komma in.

Det här beskrivs i 2 Petrus 2
2 Pet 2:9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, 10 särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter. (Fallna Änglar)

De Gudfruktiga får kunskap från Gud kommer undan djävulens snaror.
Den som föraktar Herrens ord blir bunden i väntan på dom.


2 Pet 2:12 Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga (s) och döda (s). De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under.

Känner ni till någon rörelse idag som tar auktoritet istället för att få auktoritet. Som med sin mun talar ut skapande ord och har möten där man hoppar och stampar på ormens huvud? Där man befaller istället för att be i ödmjukhet?

Bibeln säger att dessa skall vara mitt i Kristi Kropp innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen.

2 Pet 2:13 Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar GK: Dolda rev) där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er.

Det märkliga och farliga är att detta kommer att se ut som om det är Gud!
Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa

Ordet för Laglöshet på Hebreiska: Att förvrida den ursprungliga meningen med skriften. Det gäller alltså att ha urskiljning så vi förstår!

Här följer några av de saker som de har “förvridit” sanningen med.

1/ Jesus avsade sig frivilligt sin Gudomlighet och sin Gudomliga makt och gjorde bara mirakler som en vanlig människa genom Anden. Jesus var bara en förebild så att vi kan göra samma mirakler som han gjorde. Så vi skall nu ta auktoritet i vår ande och gå ut och upprätta Guds Riket nu på jorden. (Synligt)

2/ Du måste gå till speciellt “smorda” ledare för att få tag i denna fördolda kunskap om detta skall kunna fungera (Gnosticism) – De utsuger människor på pengar för hemligheterna kostar sedan skjortan.

3/ En jätteväckelse profeteras och all världens rikedom skall strömma till kyrkan (Detta får du ju inte missa)

4/ Du kan skapa saker precis som Gud genom att tala ut det som finns i din ande.

5/ Tron är en kraft istället för en relation där man lär känna Gud

6/ All sjukdom och svaghet är bara en illusion och du har tagit emot dem därför att du ej har förstått de andliga lagarna (Som kostar att få reda på)

7/ Den sista stora väckelsen som kommer är grundad på de nya Apostlarna och Profeterna som de tror Kyrkan är byggd på. (Hädelse)

Konsekvensen blir ju ett totalt förakt av Herren själv. Man lär ju att Gud har gett Kyrkan all auktoritet. Gud själv den allsmäktige Guden har plötsligt förlorat sin auktoritet i deras ögon. Att det verkligen är precis så här jag har skrivit kan du se på citaten nedan. Det är skrämmande!

Här är några citat av människor du bör akta dig för. Det som går ut ur deras mun är en bekännelse som visar att de har tagit sig auktoritet istället för att underordna sig den. Den här videon är bra för den visar hur det ockulta kommit rakt in i kyrkan genom falska lärare

“When Jesus was on earth, the Bible says that first He disrobed Himself of the divine form. He, the limitless God, became a man, that we men, may become as He is.” (Benny Hinn “Our Position In Christ” cassette tape #A031190, Orlando Christian Center, 1990)

“Jesus was God in the flesh. We must be as He was in the world, and even greater in volume and influence.” (Earl Paulk, The Ultimate Kingdom , 1986, p.121) “We are the essence of God, His on-going incarnation in the world” Earl Paulk, Held In The Heavens (Atlanta: K Dimension Publishers, 1985, p. p. 125.)

You don’t have a god in you, you are one,” (Kenneth Copeland, The Force of Love (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1987), audiotape #02-0028, side 1.)

“Man was created in the god class, was not created in the animal class, it was the gods class. ..Alright, are we gods? We are a class of gods.” (Kenneth Copeland Praise the Lord, TBN, 2/5/1986)

“I am a little messiah walking on earth,….. You are a little god on earth running around (Benny Hinn Praise-a-Thon TBN, Nov. 6 1990)

“May this manifestation lead you to see each other as the gods you are”(Maitreya Message 13 feb. 1982)

“when I read in the Bible where He [Jesus] says, I AM,' I say,Yes, I AM too!’” (Kenneth Copeland: Spoken during a crusade meeting, 19/7/1987)

“One of these days I’ll be so complete I won’t be a human. I’ll be a god.” (John Denver, Newsweek dec.20,1976 p,68)

“Are you ready for some real revelation knowledge….you are god” (Benny Hinn, “Our Position In Christ”, tape # AO31190-1)

.“Christians are little messiahs. Christians are little gods.” (Benny Hinn Praise-a-thon (TBN),11/90, “Our position in Christ,” tape A031190-1)

.“God and man are one. Man is incarnate God.”(Sung Myung Moon of the Moonies, Christianity in Crises p.5)

“Are you a child of God? Then you’re divine! Are you a child of God? Then you’re not human!” (Benny Hinn TBN, Dec 1, 1990).

. “Man is an emerging God “ (Benjamen Crème message 81 sept.12 1979 The reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom)

“Dogs beget dogs, and cats beget cats, and God begets gods. You are all little gods” (Kenneth Copeland, speaking on Trinity Broadcasting Network’s Praise the Lord show)

“you have got to learn how to be gods yourselves” (Teachings of the prophet Joseph Smith p.346,347)

“Now that gives us a little insight on why God wanted a god on the earth like He was God in heaven.” (Creflo Dollar, Our equality with God through righteousness 1/21/2001)

“God said, Let us make man in our image after our likeness. The word likeness in the original Hebrew means an exact duplication in kind…Adam was an exact duplication of Gods kind.”(Charles Capps, Authority in three worlds pp.15-16)

“Gods reason for creating Adam was his desire to reproduce himself.” I mean a reproduction of Himself. And in the Garden of Eden He did just that. He was not a little like God, He was not almost like God, He was not subordinate to God even…Adam was as much like God as you can get, just the same as Jesus. Adam in the Garden of Eden was God manifested in the flesh” (Kenneth Copeland, Following the faith of Abraham #01-3001 Audio side 1).

“now He’s made Adam god of the earth…” (Creflo Dollar Our Equality with God Through Righteousness 1/21/2001)

“When God created you He made you part of Him” (A Course in Miracles- Text, p. 100)

“We are all Gods” (Alice A. Bailey, The Reappearance of the Christ, Lucis Publishing Company, New York, 1948; p. 9)

“Think, speak, and act as the God You Are”( Neale Donald Walsch, Conversations with God)

Posted in Different Stuff | Comments Off on De Laglösas falska auktoritet

Älska Guds ord och be om urskiljning

2 Tim 3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. 14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Bedragarna kommer klädda som får men den som är väl grundad i Guds ord och älskar Herren kommer att kunna stå emot dem.

Psa 119:165 Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall. 166 Jag väntar efter din frälsning, HERRE, och handlar efter dina bud. 167 Min själ håller fast vid dina vittnesbörd, de är mig mycket kära. 168 Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd, ja, du känner alla mina vägar. 169 HERRE, mitt rop (BÖN) kommer inför dig, ge mig förstånd (URSKILJNING) enligt ditt ord.

Det ordet som används som förstånd i vers 169 har innebörden Urskiljning! Vi kan se att Gud kommer att svara på bönen från dem som älskar honom. Jag har sett hur Herren själv kallar ut en kvarleva åt sig själv och visar dem vägen! Han kommer inte att överge dem som älskar honom. Jag fick se att det redan finns platser beredda med både mat och kläder. Detta gäller de små som drar ut från makthungriga ledare och deras falska undervisning.

> De som älskar Herrens undervisning.
> Den som väntar på Herren.
> De som handlar enligt det ljus de får.

1/När ljuset kommer så får du se vem Herren är samtidigt som du får se vem du är. Det här är meningen att det skall skänka Gudsfruktan i våra hjärtan.

2/När vi blir bedragna och mörker börjar täcka våra ögon försvinner vår förmåga att se honom och vi förstår då heller inte längre vilka vi är. När Gudsfruktan försvinner från våra hjärtan ger vi mörkrets makt tillåtelse att förslava oss och anklaga oss.

Vi får aldrig glömma att frälsningen är en process till befrielse. När fienden kom med Kunskapens träd handlar det om lockelsen till omedelbar frihet till perfekthet alltså en lära utan liv. Jesus Kristus lämnas utanför!

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (process)


Det sanna evangeliet: Du FÅR  auktoritet att underordna dig och stå emot
Det falska evangeliet: Du TAR auktoritet upphöjer dig och tror du lever i seger
Det kommer en räkenskapens dag och den är nära för den som tagit sig auktoritet.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa

Posted in Different Stuff | Comments Off on Älska Guds ord och be om urskiljning

Håll fast vid hoppet

Ibland talar Gud om för oss saker som skall ske med våra liv men så går det en av Gud bestämd tid tills han uppfyller det. Den tiden är ofta en formningstid av lerkärlet för uppgiften! Det kan vara väldigt smärtsamma upplevelser.

Det är nu Anden kommer vår svaghet till hjälp! Han kallas också för ”Tröstaren” det står att Han ber för oss med suckar utan ord. För länge sen var jag i en sån svaghet att jag knappt orkade be. Precis allt såg ut som om det gick åt fel håll. Jag hade fastat och bett till Gud utan resultat! Det kan se ut som om till och med Gud är emot dig i de prövningarna. Jag sjunker ner i djup bedrövelse med slutna ögon! Då händer det något jag aldrig kommer att glömma så länge jag lever.

Anden ger mig en uppenbarelse en väldigt tydlig bild för mitt innersta. Jag ser mig själv stå där med ett kraftigt tvinnat rep i mina händer. Jag fick följa repet upp i himlen med blicken där upp i landet ovan där sitter ett stort ankare fast i mitt rep djupt förankrat i det himmelska löfteslandet.

Det här var mer än en uppenbarelse det gav mig nytt hopp och förnyelse i tron. Jag förstod snart att alla känslor jag haft var attacker från mörkret självt. Jag fick förnyad tro på de löften Gud givit mig! Detta bibelord skall hjälpa oss och förnya oss Gud är ingen lögnare men djävulen är det: Han viskade hela tiden till mig: Skulle Gud ha sagt? Nu håller jag fast i repet ännu hårdare! Gud skall utföra det han lovat dig!

Heb 6:13 När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv han hade ju ingen högre att svära vid. 14 Han sade: Jag skall rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. 15 Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. 16 Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. 17 Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. 18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. 19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Hebreiska ordet för vänta är Qava som betyder att tvinnas samman som ett som ett rep. Och det hebreiska ordet för hopp är Tikva som just betyder ett rep. Israels nationalsång heter Ha Tikva (Hoppet)

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Håll fast vid hoppet