Isaskars män förstod

Sitter och funderar vad som egentligen är meningen med alla falska nyheter som strömmar om läget i USA. Nu kommer nyheter om att han faktiskt ställs in för Krigsrätt. Vi brukar säga att åt det håll USA går så går även Sverige. Utvecklingen går mycket snabbare än någon kunnat ana man är förvånad över hastigheten. Och det är Gud som tillåter det här att komma! Men Gud varnar alltid innan det sker men hans äkta tjänare kommer att få motstånd……Vi har sett denna utveckling i Anden så man förvånas inte ett dugg om ett motstånd kommer från dem som vill ha kvar sin makt och prestige och njuta av världens goda.

Jag har också en stark känsla av att vi kommer att få både mail och kanske telefonsamtal från folk som utger sig för att “Vara ett med dig” De kommer att fråga dig om eventuella känsliga ämnen som Homosexualitet Aborter Vaccin och andra saker som är svåra.

Mat 22:15 Då gick fariseerna och överlade om hur de skulle kunna fälla honom för något som han sade.16 De sände till honom sina lärjungar tillsammans med herodianerna, som skulle säga: “Mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. 17 Säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet?” 18 Jesus märkte deras ondska och frågade: “Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare?

En gång ringde en pastor mig och anklagade mig för att ha talat illa om dåvarande Pingstledaren Pelle Hörnmark i en predikan. Man hör vad man vill höra eller hur? Han kom genast på skam för han visste inte om att allting var inspelat med en gammal Mp3 spelare. Det var efter den händelsen vi alltid spelar in det vi säger. Inte undra på att Herren sagt: Jag skall ge er vänner som ni kan lita på.

Amos 5:10 De hatar den som i porten försvarar det rätta och den som talar sanning avskyr de. 11 Hör därför, ni som trampar på den fattige och tar ifrån honom hans säd som skatt: Ni bygger hus av huggen sten men skall inte få bo i dem, ni planterar ljuvliga vingårdar men skall inte få dricka vin från dem 12 Ty jag vet att era överträdelser är många och era synder talrika, ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och i porten hindrar de fattiga att få rätt. 13 Därför tiger den förståndige i denna tid, ty det är en ond tid. 14 Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då skall HERREN, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är. 15 Hata det onda och älska det goda och låt rätten härska i porten. Kanske skall HERREN, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.

Det står uttryckligen på hebreiskan att följande profetia i Jesaja 30 hör ändens tid till! Elvor har predikat om den genom ett tilltal hon fick. Det står att en stor del av hans bekännare skall sluta sig till världen och hata sanningen. Gud kommer att få rätt som vanligt. När jag gick på bibelskolan i Moholm sa han: Janne läs 2:a Mosebok hus Herren din Gud förde ut Israels barn ur Egypten för precis på samma sätt skall jag göra det igen. Wow! Vad väl det stämmer med tvångsarbete och kontroll mm mm. (Slaveriet som kommer)

Jes 30:7 Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta. Därför kallar jag Egypten “Rahab, som ingenting uträttar”. 8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar (ÄNDENS TID) alltid och för evigt. 9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning 10 och som säger till siarna: “Skåda inte!” och till profeterna: “Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. 11 Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige. (I DET SANNA EVANGELIET) 12 Därför säger Israels Helige: “Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant, 13 skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur, som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick. 14 Den krossas som en lerkruka, så skoningslöst att man inte kan finna en skärva stor nog att med den hämta eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen.” 15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: “Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16 Ni säger: “Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. “På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle.

1/ Profetian handlar om Ändens Tid!
2/ Man har förtröstat på världen (Egypten)
3/ Automatiskt blir man fiende till sanningen (Gal 4:16)
4/ Muren är en “falsk säkerhet” (1 Tess 5)
5/ Det kommer en oväntad Katastrof (Jag har varnat för den)
6/ Gud vänder politiska makten mot dem (Upp 17:16)
7/ Ser du att förföljelse är vad de minst av allt förväntar sig

Hes 13:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 “Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord! 3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag. (Ändens Tid) 6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: “Så säger HERREN “. Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. 7 Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: “Så säger HERREN “, fastän jag inte hade talat något sådant?

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Det brukar ju låta som om en “Jätteväckelse” utan tidigare skådat mått skall komma över detta land säger Herren! Jag har själv läst profetior från kristna kända resande predikanter att man har lovat ett visst datum så skall en viss stad skakas av Guds kraft. Men med facit i hand har laglöshetens ande istället svept över denna stad med uppror och mörker. (Uppsala – Göteborg mfl)

Det är dags att “vakna upp” över all tokig eskatologi som spridits i våra kyrkor och inse sanningen. Herrens Dag är den “Katastrofen” det är den “vreden” – Jämför nu Paulus undervisning den stämmer exakt!

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er.2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

När Paulus sedan skriver 2:a brevet till samma församling förtydligar han bara det han redan sagt åt dem.
1/ Ett stort uppror kommer över hela världen (Marxistiskt)
2/ En del kommer att göra sig ett med dem (Avfallet skökan på röda djuret)
3/ Men det hela kommer att sluta i katastrof
4/ Men den som håller ut till slutet och förblir i honom skall bli frälst

Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. (NEW AGE) 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Jag glömmer inte när alla upplopp började i USA för många år sedan vad lätt vi har att glömma. Då sa Constance Cumbey som är expert på New Age att hon såg många New Agare i dessa protester. Det innebär att upproret och den röda marxismen hör ihop. Är inte det också exakt vad Johannes fick se?

1/ Vit häst (Falsk Religion)
2/ Röd häst (Marxism-Kommunism)
3/ Svart häst (Ekonomi – Hyperinflation)
4/ Grön häst (Klimatet -Islam)

Ser ni hur väl det stämmer med vad Jesus sa?
1/ Matt 24:4-5 Falsk Religion!
2/ Matt 24:6-7 “Ett Marxistiskt” Uppror på Jorden (2 Tess 2)

Några videos från FD New Agaren – Warren B Smith
The Titanic and Today’s Church: A Tale of Two Shipwrecks
Warren B Smith – Holy Laughter or Strong Delusion?
Warren B Smith – Standing Fast in the Last Days!
Spiritual Experiences: What Spirit?
Dangerous Impact of New Age Movement!
Warren B Smith – Another “Jesus
Warren B Smith – Preparing the Way for Antichrist!

Det är ingen ide att blunda och låtsas att det regnar en “Tsunami” har startat den är på väg för att testa alla jordens innebyggare. Vi har varnat och varnat genom åren! Möjligheterna att få höra fortsatta varningar begränsas nu och det är bara en tidsfråga innan Gud låter oss få det vi verkligen drivs av i våra hjärtan.

Upplever att hotet närmar sig där arbetsgivare kanske genom att landsting och kommuner sätter press på “Vårdinrättningar” och “Serviceplatser” indirekt kommer tvinga på oss Vaccinationer. Både jag och andra som arbetar inom sådana yrken kommer troligen att utsättas för påtryckningar. Jag sitter alltså i samma båt så jag sitter inte här och skriver över huvudet på er som nu upplever hotet närma sig. Jag kan förstå att det känns väldigt olustigt som händer nu. Vi behöver uppleva äkta “Så säger Herren” istället för en massa “lyckoprofeter” – Deras tid är räknad! Skriv upp det!

2 Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Det vi behöver idag står skrivet redan i Israels historia.
1 Krön 12:32 av Isaskars söner kom män, som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra, 200 befälhavare, därtill alla deras stamfränder under deras befäl

Jag hämtade en liten artikel här “snodd” från Facebook skriven av Don Pirozok (USA) – Bara Gud kan ta oss ur snaran nu och den dras åt fort!


Dissolving the Second Amendment Proof of Communism/Socialism
When Americans begin to considered the great reset into globalization, the Second Amendment stands in the way to that whole agenda. When we forget about other generations and don’t learn from past history were are doomed to make the same mistakes. Right now our new socialist government is willing to dissolve the individual rights guaranteed all American citizens in the First Amendment. What are three major freedoms being taken away by Socialist agenda.

1) The freedom of speech
2) The right to bare arms
3) The freedom of religion

The new Presidential administration along with big tech has released an outright program of censorship against any voices which oppose their philosophical beliefs and agenda. You know history has proven when communistic socialism rises to power the repression of the peoples voice was through major party censorship. Language is modified, laws are enacted to make free speach illegal. Right now we have seen massive hypocrisy in our government as Antifa burned down our cities , and those in government enpowered their lawlessness, even warning it would continue after the elections. None of the Democratic Party thought it was insurrection against the government. Now the Trumpers have risen in their own violent protest and suddenly it’s a major insurrection, an attempt to over throw the results of the election. Anyone who voice has sounded out in protest has been censured right down to the President of the United States.

The grave danger does not lie with the new socialist government, rather in the practice of censoring the voices of opposition. History has proven censorship leads to oppression of the people, and governmental law over individual rights. Even now the censorship has led to labeling those who oppose the party voice as domestic terrorist. Soon those who continue to speak out against the socialist policies will be charged with crimes against the state. Many will be placed into reconditioning camps designed by the government to re-educate those who are being censured.

If you think America is beyond placing its own citizens into re-education camps for political reasons. Just consider what happened to Japanese’s Americans during WWII. Even now Google has been working with the Chinese government to develop social engineering technology. Facial recognition by Artificial intelligence will track the movements of Americans in our new socialism. A scoring system of all who are in opposition will limit their a viability to certain freedoms. Oppositional voices will be repressed and censured. Even now many who are standing in government are threatening those who supported the Trump administration with reparations.


America is aligning with China in its globalization and censorship of freedom of speech, and repression by big government. With the threat of government ruling over individual rights, a disarmament must take place over the nations population. New laws are soon to be enacted which seizes control of the right to bare arms. With the removal of personal arsenal and ammunition, the threat of a nations citizens forming its own armies against the government are removed. This disarming of of citizens in Germany, and Russia and other communist regimes led to the slaughter of tens of millions of persons. The disarming of Americans is a signal that war is at hand, led by communist dictator like governments.


Now for the Church in America. Be prepared for an all out war against Christianity. As the Church stands in the way to globalization and a one world order. Laws will come into effect charging Christians with hate crimes who speak out against the homosexual agenda. I trust a similar thing will happen with just about any social cause and it’s immoral action. You will not be allowed to speak out against these issues without being charged with hate crimes. Soon It will be illegal to speak of your religious beliefs in public just like what Christians face under totalitarian governments. Almost nobody thought these things could happen in America, but the signs are all around.


Why so rapidly? Evil rulers are a sign of Gods judgment upon a nation. America has sown evil immorality for many decades while kicking God out of its culture. Like every other nation which has made laws against God, it’s time for reaping a greater national judgment. Our only way out is to turn from our sin, asking for Gods mercy for our nation. The spirit of antichrist has gained the voice of ascendency in almost every function of American society. The voice of the Church has been declared non essential, and a great departure from the organized Church has begun. The cries for revival are met with selfish ambition in leadership, and the fear of the Lord has long since departed. All these are sins of the current state of the Church and nation. God have mercy upon the Church which was given so much but has squandered it with worldly lust and ambitions.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. 10 Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, 11 under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. 12 Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. 13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. 14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Isaskars män förstod

Kraft i kraftlösa tider

Kraft i kraftlösa tider

Predikan: Elvor Ohlin
(våren 2018)

Svåra och kraftlösa tider

2Tim 3:1  Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra [chalepos] tider. 2  Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, …ha ett sken [ten morphosis] av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Ten morphosis har innebörden “att hålla på med en yttre form eller struktur, skiss eller ritning (schema) som ritas upp (med penna)”. Chalepos betyder kraftlösa, försvagande, farliga/farofyllda.
Roten är chalao som betyder att sjunka till tomhet.

Tankarna går osökt till alla de döda maktstrukturer som har förts in i kyrkor genom G12, Cellkyrkan och allt slags företagstänk. Följden är att Guds Ande drar sig undan och kvar blir kraftlöshet. I värsta fall öppnas för andra krafter.

“Ett sken” stämmer bra på ordet för orättfärdighet. Motsatsen är rättfärdighet som kan definieras att formas efter Guds karaktär och principer. Adikia är det grekiska ordet för orättfärdighet – alltså att inte låta sig formas efter Guds karaktär och principer. Man förnekar dess kraft. Ett sken beskriver ”yttre former utan inre substans (liv)”. Tro är liv och har innehåll (substans). Äkta tro vilar på Guds ords säkra grund.

Hebr 11:1  Tron är en övertygelse [Eng. substance] om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Att förneka dess kraft handlar om att man inte låter Gud forma sitt hjärta och sitt liv.
– man litar in på Gud hans suveränitet.
– man litar på mänsklig visdom, resonemang och egna styrkor och prestationer.

Vad är orsaken till kraftlöshet?

2Tim 4:3  Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
(v 4) De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Att vägra lyssna är ett val: Man litar hellre på sig själv och på människor. Det hindrar Guds kraft och detta i en tid då det viktigaste är att söka sig till Guds ords sanning och Guds kraft (nåd).

Vi läser om antikrist och antikrists ande:

Dan 7:25  Denne [antikrist] skall tala mot den Högste och ansätta [belah – trötta ut] den Högstes heliga… [Guds folk]

Belah kan också översättas trötta ut.
Hur? Genom att hindra Guds folk att tala om sin tro fritt? Genom att erbjuda (eller tvinga på) mänskliga lösningar som leder till kompromisser med tron? Om Guds Ande drar sig undan när människor väljer att hellre accepteras av världen, vad blir kvar? Tomhet! Kraftlöshet!

Paulus var fängslad och kunde inte missionera. Han visste att han snart skulle dö för sin tro på Jesus och han uppmuntrade dem som skulle fortsätta kampen.

Kol 1:28 Honom (Jesus) predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. [överlåtelse, att helt tillhöra Jesus] 29  För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Gud ger sin kraft till den som hoppas på honom

Jes 40:29  Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.  30  Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31  Men de som hoppas [qava] på HERREN får [hämtar, byter ut] ny kraft (nåd), de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Qava (hebr) betyder att vänta efter, att bindas samman (genom tvinning), att tålmodigt vänta. I väntan och förtröstan formas din vilja efter Guds goda vilja. Vi får – eller byter ut – och ger Herren vår kraftlöshet och han ger oss sin Andes kraft. På det sättet får vi ständigt hämta ny kraft.
Qava är roten till tiqva (hebr), som betyder hopp.

Rättfärdighet är alltså att formas efter Guds vilja. Där får vi lära oss att vänta och förvänta oss hjälp och kraft från Herren, att lita på honom. Vi får hjälp till befrielse från synd och skuld. Vi får hjälp att bli fria från fördömelse och modlöshet. Vi får hjälp i hopplösa situationer, i allt.

Själiska läror ”kyler ner” och de attraherar köttet

Matt 24:11-13 Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bli frälst.

Att gå in i landet var en förebild på att börja vila i det inre livet som Jesus ger. Det innebär att lägga ned sina egna planer och sin framtid. Att kärleken till Gud kallnar, är detsamma som avfall. Mitt i ett stort avfall bland folket följde Josua och Kaleb Herren. Öknen är inte sällan en plats av klagan. Orsaken till israelernas klagan var att de saknade Egypten, dvs. världen. Därför blev de aldrig tillfredsställda och de fick heller aldrig komma in i landet, Guds vila (Hebr 3:11).

Detsamma gäller den som försöker lägga till något till Jesus eller som bara ger honom en del av sitt liv. Korset får inte verka köttets (de onda begärens) död så att Jesu uppståndelsekraft och kärlek kan få utrymme. Utan överlåtelse blir man aldrig tillfredsställd och kärleken kallnar om man då väljer sin egen väg.

Kaleb gick inte bara in i landet fylld av Guds kraft. Han gick in i förberedda gärningar och kunde åberopa och inta de löften som Gud hade gett honom.

Jos 14:6 …du vet själv vad Herren sa till gudsmannen Mose angående mig och dig i Kades-Barnea.
…10 Och se, nu har HERREN , så som han lovade, låtit mig leva dessa fyrtiofem år, sedan HERREN talade detta till Mose när Israel vandrade i öknen. Se, jag är nu åttiofem år. 11 Än i dag är jag lika stark som den dag Mose sände i väg mig. Som min kraft var då, så är den än i dag, vare sig det gäller att strida eller vara ledare eller anförare. 12 Ge mig nu denna bergsbygd, som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med stora och befästa städer. Om bara HERREN är med mig, skall jag fördriva dem så som HERREN har lovat.”

Det är ett underbart vittnesbörd om Guds kraft för att göra Guds vilja (nåd). De fästen han skulle inta var de starkaste som fienden hade byggt. Det var endast möjligt “därför att han i allt följde HERREN , Israels Gud” (Jos 14:14).

4 Mos 14:24 ”Men eftersom i min tjänare Kaleb är en annan ande, så att han i allt har efterföljt [male achar] mig, därför vill jag låta honom komma in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar (de som följer efter) skola besitta det.”

Kaleb var hade “en annan ande” än otrons och upprorets ande, som hade fyllt så många av de andra ledarna. Att efterfölja [male achar] betyder att uppfylla, vara (upp)fylld av, överflöda. Kaleb var fylld av Guds Ande och uppfylld av att följa Herren och lyda honom. Då ger man kärleken till sanningen rum, som det står skrivet (2Tess 2). Avkomlingar syftar på dem som kommer efter, de som följer efter i hans fotspår.

Namnet Kaleb betyder såsom ett hjärta, enligt hjärtat, helhjärtad.
Kaleb var helhjärtat ense med Gud i allt, därför att han hade böjt sig under Guds vilja. Fylld av kraft i en svår och för många “kraftlös tid” på grund av avfall. fick han inta sin arvslott och tjäna Herren. Så är vi också kallade att leva idag.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kraft i kraftlösa tider

PROFETISKT BUDSKAP

Tvångsvaccinering för vårdanställda införs i Sverige – Personal berättar
(Källa: Newswire)

ÄLDREOMSORGEN. NewsVoice kan avslöja att vårdanställda i Stockholm idag fått förhandsinformation om att det införs tvångsvaccinering för vårdanställda eftersom den som vägrar avskedas. Kravet på vaccinering mot Covid-19 gäller för all vårdpersonal inom all äldreomsorg. Kravet ställs även på läkare.

Vissa är glada, men andra inte. Vaccinationskravet kan införas redan denna månad, enligt ej bekräftade uppgifter. Den 9:e januari gick Sveriges kommuner och regioner (SKR) ut med budskapet att ”vårdpersonal ska prioriteras i vaccinkön”, enligt Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen. Denna prioritering är dock villkorad.

Sammanfattningsvis införs nu i Sverige tvångsvaccinering, alternativt villkorad ”frivillig” vaccination, samt att vårdpersonal kan tvingas att tvångsinjicera vaccin, alternativt villkorad ”frivillig” tvångsinjicering, om de har utbildning att ge sprutor. Tvångsvaccinering kan likställas med tvångsmedicinering, enligt kritiska röster. (Läs hela texten här)

Först så kom alltså Pandemilagen som är ett sätt att kunna undgå grundlagen i Sverige. Ungefär samtidigt kommer alltså uppgifter om dessa “indirekta” tvångsvaccinationer = Vilket sammanträffande? Glöm inte att det är de globala företagen som kommer att stänga dig ute med “Covidpass”. Det blir ju en slags tvångsvaccinering fast ändå inte liksom. Under tiden jag skrev detta lade Elvor upp detta på vår hemsida:

Denna Roadmapsom vi fick via mail, visar att planen med tvångsvaccinering (direkt eller indirekt) och ett covid-pass planerades långt före covid19 fanns. Det går oerhört snabbt och detta kunde du läsa idag!
Massvaccineringen i Sverige kommer att kunna dra igång under början av våren och alla som vill ska kunna vaccineras till midsommar Det är från mars och framåt som det kommer jättestora volymer till landet så vi kan erbjuda det till en bredare befolkning, säger vaccinsamordnaren Richard Bergström.

Vad händer då med “attityden” mot dem som vägrar vaccinera sig? Jag skrev ju om det sista riket innan Jesu kommer. Ett rike av anklagelser! Kommer de att göra samma mot oss som de gjorde med Judiska folket förr? De anklagades ju för att sprida sjukdomar mm. Precis när jag skriver detta dyker tankarna upp hos vaccinmotståndare i Tjeckien. Dessa får mycket kritik men när världsregeringen kommer på plats kommer en vedermöda.
Hat mot Judar (Upp 12)
Hat mot Kristna (Upp 12)

Nu skall jag berätta om lite profetiska saker jag har upplevt från Gud får vi se om vi tror att att allt detta fortfarande är konspirationsteorier. Blir alltså frälst i Finspång genom Guds direkta tilltal: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Kommer till Göteborg och Linneahusets rehabilitering 9 November 1989. Blir kallad att varna Guds folk för den fara som kommer emot dem i ändens tid. Exakt vad vi gör just nu! Det var alltså exakt samma datum som muren föll och Sovjets ledare med Påven och Bush samlas för att leda världen in i världskommunism. Vad de kallar en ny världsordning = Agenda 2030! Alla större händelser sedan dess har vad jag kan förstå skett bakom stängda dörrar fram manipulerat av de 1% som äger 80 % av jordens tillgångar “Globalister” (Laglöshetens Hemlighet) Det är alltså dessa girigbukar som nu står bakom alltsammans.

Jag tycker ni skall lyssnat till det här talet av en mäktig globalist GW Bush får ni höra hur han redan 1991 beskriver Agenda 2030

1993 i ett bönemöte fick vi ta emot en av de starkaste profetiska varningar vi kanske upplevt. I dagens ljus och med dagens händelser börjar vi förstå att synen går i uppfyllelse framför våra ögon. Jag sammanfattar den här: Båda två fick alltså exakt samtidigt uppleva en syn från Gud! Ryska soldater intog Göteborg. De intog Gustav Adolfs torg och sprang in i Kommunalhuset i synen var 5:an nedsläckt.

Vi känner en syster i Herren som har varit en stor välsignelse och uppmuntran för oss med sin starka profetiska gåva. Hon har strax efteråt en stark dröm som skakade om henne rejält. Denna dröm har hon alldeles innan hon gifte sig och flyttade till Israel. Hon berättar för oss och var väldigt uppskakad när hon sa det.

Elvor o Janne sa hon jag är väldigt glad att jag flyttar till Israel nu. Jag drömde något fruktansvärt i natt. Jag drömde att det var ryssar överallt i den här staden. Jag fick se hur de plötsligt kontrollerade varenda rörelse du gjorde. De kontrollerade varuhus och transporter ja allting!

Nu är det så att profetior förstår vi bättre när tiden kommer då de uppfylls. Då förstår jag att “Ryssarna” är en bild på det “Hemliga maktövertagande” som en del kallar “Konspirationsteorier”. Men samtidigt så är det “Laglöshetens hemlighet” (Kvinnan rider på ett “Rött” Marxistiskt vilddjur)

Det “Hemliga maktövertagandet” är ju inte så hemligt när det avslöjas. Titta noga på denna bild och det är från World Economic Forums egen hemsida. Jag blev fullkomligt omskakad när jag fick se den. På bilden är alltså Kommunism länkat till 5:an i Göteborg exakt som i synen 1993. Jag la ut denna video på “Fritt ur hjärtat” (Är detta verkligen en slump?)

En av våra vänner som visste om att vi profeterat detta skrev SMS dagen därpå Citat: Såg bilden på videon jag kom genast att tänka på ert budskap om “kommunism” i Göteborg.

Ställ dig frågan nu varför ville Bill Gates radera denna videon? Girigheten och makthungern är demonisk håll med om det.

Har fått höra att Sverige är ett “provland” när det gäller att föra in den här “Marxistiska” agendan. Det är bara en tidsfråga hur länge Gud tillåter att varningarna går ut därför känner jag att detta är viktigt. Ni som följt oss vet att vi alltid har talat i samma linje! Vi har aldrig följt människor eller trender vi har alltid gått: Utanför lägret! Det är vi även beredda att göra i fortsättningen också men den lilla hjord som vill stå utanför detta onda system.

För flera år sedan kom Herren en natt och i drömmen tog han mig med i Anden till min barndoms hemstad. Precis som i synen 1993 så var det först dimma sedan klarnade visionen. Jag befinner mig nu ovanför en kraftverksdamm där brukade vi fiska när vi var små. Det är en livsfara att vara där för dammluckorna kunde ju öppnas! Vi bodde nu i ett hus som vi bara lånade (Det Jordiska) – Herren talar från himlen och säger: Det är nu hög tid att ni går upp på säker mark. Jag får nu se hur Lotorp (där jag bott en gång) plötsligt blir som ett inferno av lågor och rök! Jag tänkte då: Jaja vi kan nog gå upp på säker mark sakta för så fort går det nog inte!

Plötsligt spred sig elden med otrolig hastighet och dammluckorna öppnades. Vi kunde enbart ta med oss en grön militärväska och springa upp på ett berg för att komma undan. Vet du vad Herren vill säga med den drömmen? Elvor o Janne även om ni har sysslat med det profetiska sedan 90 talets början kommer ni att bli förvånade hur fort slutet kommer.

Det är ju exakt vad han säger till Johannes (Symboliserar hans tjänare) i Uppenbarelseboken.

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (DOULOS) vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

Hur många böcker och kommentarer har inte skrivits om denna uppenbarelsebok – Det mesta har inte gjort hans folk berett att möta det vi ser nu! Nu när folket ställs inför den stora utmaningen har man vaggats in i en falsk förhoppning om ett “bortryckande” innan allt kommer.

Visste ni om att man kallar detta hemliga marxistiska maktövertagande för “The Dark Winter” “Revolution” “Build Back Better” (Biden använder detta) Jag vill avsluta det hela med några profetisk drömmar till så får vi se om de också går i uppfyllelse?

Jag börjar cykla mot centrum av Göteborg och det blev plötsligt Polarvinter. Ju närmare Centrum jag kom ju kallare blev det, Det gick knappt att fortsätta men jag kämpade mig ner till Betelskeppet. Skeppet ligger totalt infruset och öde och Göta Älv ser mer ut som en frusen flod i norra Sibirien. Jag lyckades ta mig ombord och ropade: Hallå Hallå!! Hörde ljud på övre däck där jag träffade en person som plockade iordning sina saker. Vart är alla frågade jag. Han svarade: De bor på andra boenden visste du inte om det? Nej svarade jag! Jag tog tag i elementet som var ljummet och sa: Men elementet är ju fortfarande varmt? Han svarade: Det har nyss skett!
(The Dark Winter har tydligen kommit)

TVÅNGSVACCINATIONER

Nästa dröm har jag precis innan Pandemin kom till Sverige. Jag befinner mig plötsligt i min hemstad Finspång. Jag cyklar nu i Centrum där och plötsligt kommer en väldigt obehaglig känsla över mig. Jag cyklar förbi vårdcentralen där sitter massor av människor med uppkavlade skjortärmar i stora köer. Den obehagliga känslan byts nu ut till en känsla av en dödsdom, jag cirklar runt på min cykel det fanns ingen väg bort från denna fara vad jag kunde se.

Men plötsligt får jag se en väg som jag inte kunnat se förut med mina lekamliga ögon. Det var en ny asfalterad och jämn väg. Jag visste inom mig att kommer jag bara in på den vägen så blir jag räddad undan detta dödshot jag upplevde. Precis när jag skulle svänga in och cykla på den vägen kom en röst från himlen: Janne – Den här vägen är ännu inte invigd!

DEN RÄTTFÄRDIGE HAR EN JÄMNAD VÄG

Jag ser plötsligt oss stå med en rostfri kastrull mellan oss. Bakom oss brann hela himlen och det var fullständigt kaos i världen. Vi upplevde total frid och kände ingen stress alls för vi visste liksom om att detta skulle ske. Vägen framför oss blev nu en jämnad väg. Vi kom fram till olika platser där mat och kläder fanns i beredskap åt oss. Hela tiden när vi drog vidare så var det den “armé” står i Joels bok som jagade oss: Upplevde profetiskt detta:

Joe 2:1 Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära, 2 en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och dimma. Likt en gryning som breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk, vars like inte har funnits och aldrig skall uppstå igen under kommande släkten. 3 Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. Undan dem finns ingen räddning. 4 De liknar hästar, som stridshästar rusar de i väg. 5 Med ett ljud som av vagnar spränger de fram över bergens toppar, med ett dån som av eld när den förtär strå. De är som ett mäktigt folk, ordnat till strid.

Obs ! Vers 5 var det ljud jag hörde i drömmen hur tydligt som helst!
Plötsligt kommer vi fram till en folkgrupp som samlats på en stor gräsmatta. De undrade vart vägen egentligen gick nu för de kunde inte se någon. En av dem pekade ut en väg och sa det går en väg som ser ut som den rätta där borta så pekade han på en bred väg. Vi sa. Aldrig i livet att Gud leder på ett sådant sätt! Vi prövade vägen och det var den breda vägen och det var affärer på båda sidor om den och vägen slutade hos djävulen med miljoner inhägnade Svin. En stark röst från himlen: Janne de här har inte en chans att komma undan elden! Tillbaka igen på gräsmattan där vi ropade till Gud: Visa oss vägen Herre! Han svarade återigen från himlen! Ser ni inte vägen? Den urgamla vägen! Plötsligt skedde samma sak som med drömmen när jag cyklade i Finspång Gud gjorde en väg som ledde till frälsning men den var smal.

Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl. 12 Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg.

1 Kor 10:11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. 12 Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller.13 Ingen annan frestelse (PRÖVNING) har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg (AV HONOM JÄMNAD VÄG) så att ni kan härda ut. 14 Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. 15 Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger.

Upp 12:14 Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid.

Psa 5:7 Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska. 8 Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. 9 HERRE, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig.

Psa 26:9 Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare eller mitt liv tillsammans med blodtörstiga män, 10 som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor. 11 Jag är oskyldig, befria mig och var mig nådig. 12 Min fot står på jämn mark. I församlingarna skall jag prisa HERREN.

Sak 4:7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

Jes 26:3 Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. 4 Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. 5 Han störtar ner dem som tronar i höjden, den stolta staden förödmjukar han. Han slår den till jorden, han låter den komma ner i stoftet. 6 Den trampas ner under fötterna, fattigas fötter, svagas steg. 7 Den rättfärdiges väg är jämn, du, den Rättfärdige, jämnar den rättfärdiges stig.
8 Ja, på dina domars väg, HERRE, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. 9 Min själ längtar efter dig om natten, ja, anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet.

+ Mycket Mycket mer! Gör PDF på allt material ni tycker är viktigt för det kan ni läsa även utan internet! Tiden är kort för den här sortens information snart tar Pravda över!

Var beredda möta en sträng “Dark Winter” genom att ge ditt hjärta helt till Jesus han har berett en ny underbar värld för dig! Obs! Verkar vara attacker på Kristna hemsidor just nu också!

Här följer ett budskap från en vän på Facebook som beskriver den här falska Profetrörelsen NAR – När vi nu ser det jag vill kalla osunda hatet mot Trump – Man har ingen anledning alls att hata någon! Det är andligt det vi ser. Jag är absolut inget Trumpist men han har gjort en del bra grejer! Kommer världens hat mot Trump att också komma över dessa i NAR?

Det här är så bra skrivet tycker jag: (Don Pirozok)
Prophets Beginning To Admit Rotten Fruit
For years self-declared prophets have ignored the pleas from the body of Christ to see how corrupt the prophetic ministry had become. The main points of corruption were 1) personal and subjective revelations, private interpretations were being exalted over the written word of God. 2) New Testament prophets were being treated by Charismatics as if their prophetic words carried the same wight of authority, as the written infallible word of God. 3) The prophets (apostles too) were being lifted by the Charismatic Movement into an unnatural position, even being idolized by Charismatic followers 4) The prophets objected to their predictive prophetic words being judged and rejected. The common defense was to warn not to touch Gods anointed prophets or you would be judged by God. 5) Failed prophetic words were swept under the carpet, and the prophets who gave them continued as if nothing happened. 6) Platforms which promoted prophetic words did not expose false prophecy. 6) False doctrines, and philosophy were put into prophetic words creating a Schism, a heresy, a divided body. 7) If you exposed the prophetic heresy you were accused as a troublemaker and excluded from the prophetic/apostolic camp. A true division over false prophecy and a blind loyalty to prophets. 8)An extra Biblical Movement which took the 7 Mountain philosophy and targeted President Trump as its evidence. 9) All who rejected these teachings and practices were not part of the Movement, and disobeyed God command to follow the prophets. You were not as spiritual and would be kept out of the next move of God and the coming great revival.

Now after four years of continual assault upon the body of Christ pushing the Trump revival, the self-declared prophets were backed into the corner by failed predictions. Public confessions began to be made by the same prophets, and in the beginning they were championed as having integrity by some Charismatics. However, after brief applause the failed prophets came under a great assault by Charismatics which had taken their prophetic words to an extent which borders on insanity. Suddenly the popular prophets were charged with evil motives and unbelief. In some cases, death threats came from some in the Prophetic Movement against the prophet or their families. It has come to a point where the prophets are losing their support base, and mass following. All this has served as an awakening by their own admission “May have created this idol monster.”

What is really happening with the prophets? They are being rebuked in an off handed way. They are being forced to see the rotten fruit Jesus Christ has warned with false prophets. Rotten fruit coming from prophetic error and deception, now coming to a head in the Charismatic Movement where Trump has become an idol to save a nation. The pride and exaltation of the prophets has come with a price, the people lifted up prophets, and now they are willing to crucify them. The prophets fed off any measure of popularity and financial profit and considered man’s approval as Gods approval. It has been one of the true weakness of modern prophets who say the serve God, but their fruit has been found in the approval of man. Now that they have confessed sin, the whole Movement must follow. Sadly, many Charismatics have swallowed the false prophetic hook line and sinker and are become radicalized into Trumpism.

What continues to be totally crazy are the numbers of self-declared prophets who are still holding out Trump will be inaugurated once again. The prophetic divide runs deep into the Church a tremendous deception all built upon false prophecy promoted to a level of infallibility. Which the failed prophets are now seeing and admitting has happened. The suffering by rejection from the crazed mob is the rotten fruit of their own doing. They sowed deception and now are reaping destruction. The prophetic Movement is in danger of caving in upon itself, resulting in many Christians abandoning the Church and the Lord in total disillusionment.

Its time for these prophets to greatly humble themselves and in no fashion present themselves as innocent victims being wrongly persecuted. Instead, their repentance needs to demand total reform and accountability inside the Charismatic Movement. Correction and discipline needs to be real with real confessions of deception and leading the Church into error. Even if it would cost them their ministries and they have known it and could no longer depend on monies coming from a support base. How dire is the warning in Scriptures for those who deceive the Church, and lead schisms bringing division into the body of Christ? Repentance is the only thing which will stop the reaping of destruction which Christ has warned. God is not mocked if a man who is called prophet has sown according to the flesh, from the flesh he will reap destruction. Prophets wake up you are being called to give an account and are guilty of false testimony speaking in the name of the Lord. How dangerous to speak presumptuously in the name of the Lord. So did the false prophets which were before you. Their damnation does not stand afar off.

2 Peter 2
1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers amongyou, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.
2 And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.
3 And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you: whosejudgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not.
4 For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment;
5 And spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly;
6 And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that after should live ungodly;
7 And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked:
8 (For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul fromday to day with their unlawful deeds;)
9 The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished:
10 But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.
11 Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against thembefore the Lord.
12 But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things thatthey understand not; and shall utterly perish in their own corruption;
13 And shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the day time. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they feast withyou;
14 Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin; beguiling unstable souls: an heartthey have exercised with covetous practices; cursed children:
15 Which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness;
16 But was rebuked for his iniquity: the dumb ass speaking with man’s voice forbad the madness of the prophet.
17 These are wells without water, clouds that are carried with a tempest; to whom the mist of darkness is reserved for ever.
18 For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error.
19 While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.
20 For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord andSaviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.
21 For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.
22 But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomitagain; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.

AVSLUTNING!! Det blev mycket idag men var tvungen att “ladda ur” mig det profetiska trycket (Smile)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on PROFETISKT BUDSKAP

Ditt Öga och Husets Port

Idag är det bättre med oss förutan den jobbiga hostan som hela tiden gör sig påmind. Jag inandas kolloidalt silver med en nebulisator (Som används av Astmatiker) och då släpper det men proceduren måste upprepas under dagen. Räknar idag helt klart med att kunna återvända till arbetet på Fredag om den goda utvecklingen fortsätter.

En sammanfattning:

OHLINS: Eskatologin håller vi inte med om och en del annat om DNA men utvecklingen gällande Vaccinet är ganska skrämmande! Helt kort så säger han att läget verkar vara så här. Han bekräftar nu min tolkning på Vaccinet som jordens köpmän skall bedra hela världen med. Anden talar ett och detsamma till sitt folk nu.
Kommer vaccinet utvecklas till märket = Ja
Tvångsvaccineringar alltså = Ja
Påverkar Vaccinet DNA = Ja
Aborterade foster i Vaccinet = Ja
Vaccinet blir ett slags operationssystem i kroppen = Ja
Operationssystemet blir kopplat till finansiella systemet = Ja
Koncentrationsläger för nekarna = Det verkar så = Ja!
Har det med reducering av befolkningsmängd att göra = Ja
Bill Gates vaccin orsakade stora skador i Indien = Ja (Obs! inte Fakenews)

Nu tar vi och går till undervisningen! Jag citerar i början från AW Tozers: Att testa andarna! (Hittade ett gammalt citat)

Många Kristna är rädda för att bryta mot kärleksbudet genom att ifrågasätta saker som kommer i Jesu namn och iklätt Kristna kläder. Man vågar helt enkelt inte pröva den senaste profeten eller hans budskap för de tror de kan missa något som är från Gud. De tänker på hur fariseerna vägrade att ta emot Jesus Kristus när han kom så man vill inte hamna i samma snara. Man tänker att det är bättre att blunda och acceptera allting istället. De menar att göra så skulle vara tecknet på andlighet fast i praktiken är det precis tvärtom.

Tron handlar inte om att öppna munnen och svälja allting som ser ut som övernaturligt. Sann tro är att hålla hjärtats ögon öppna för vad som kommer från Gud. Det är samtidigt att stänga ögonen för allt som inte kommer från Gud oavsett hur underbart det än ser ut. Att pröva andarna är ett bud från Herren till sin församling. Den pågående trenden att vägra ta ställning i någon fråga uppfyller inte det budet Herren gett oss. Att kunna urskilja saker med ett hjärta fyllt av kärlek och sedan handla på det är alltså den troendes plikt i världen.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Kära vänner på vandringen försök att bevara er frid! Många är utom sig av rädsla för uppror i USA – talet om vaccin DNA som skulle kunna beröva oss från frälsningen mm. Det är för mig uppenbart att en massa falsk ryktesspridning pågår undrar vad motivet är? Kanske i samma manipulerade syfte som följer deras plan. En hel drös fejkade budskap genomströmmar sociala medier. Det ger dem sedan orsak att göra något åt det (Stänga av och kontrollera) Blir överöst med konstiga videos om både det ena och det andra just nu. Rykten om inbördeskrig i USA mm – Påstådda häktningar av Obama o Påven vågorna går höga just nu. Jag säger er: VAR PÅ ER VAKT NU!!!!

Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.
6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Profeter kallades förr i tiden : De som såg! Eller för väktare och då var ju ögonen bra att ha. När profeten som var ögat varnade så stängde man igen porten för den fara som hotade staden. Just Öga och Port används i bibeln för att beskriva våra sinnen.

Våra andliga ögon är alltså en bild på vårt sinne alltså hur vi ser och hur vi bedömer saker och ting. Jesus sa att om vårt öga är helt och friskt så får hela vår kropp ljus. (Lk 11:34) Genom att Jesus upplyser mina hjärtas ögon skall jag alltså samtidigt få förmågan att kunna stänga igen hjärtat för det onda. Så vi ser hur Öga och Port är samma sak.

En port kan du öppna och stänga ute det du själv vill. Du kan släppa in det som kommer från Herren eller du kan låta bli att öppna dörren för honom när han knackar på. Om huset är Herrens så öppnar du upp för honom men om huset är ditt eget stänger du dörren för honom.

Det finns alltså inget mellanting kommer Herren in då förlorar vi äganderätten även till innehållet i huset. Nu står det att Jerusalem på Jesu tid också är en bild på kristendom fött av köttet idag (Gal 4:21:31) Det står att Jesus kom till Guds Hus med ett budskap om Guds Rike eller Guds Hus som de vägrade ta emot.

Jesus kom alltså till sitt eget hus och de släppte inte in honom. Men de som gjorde det gav han rätt att bli Guds barn. Det innebär alltså att de som förstod hans budskap och öppnade sina hjärtan för honom gick in i hans hus eller de blev hans hus eller hans rike. Jag har ju tidigare sagt att ju mer vi har kapat det hebreiska tankesättet ju mer har mänsklig visdom tagit över.

Heb 3:5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus (Familj) för att vittna om det som senare skulle förkunnas. 6 Men Kristus (Kungen) är betrodd som Son att råda över (Regera över) Guds hus (Familj och Guds Rike) och hans hus (Familj och Rike) är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Luk 16:14 Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom. 15 Då sade han: “Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. 16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.

Mose skulle alltså vara ett vittnesbörd och en förebild på Evangeliet om Guds Rike eller Guds Hus! Varför är de här nya SK Apostoliska församlingarna som säger sig bygga Guds Rike så rädda för sanningen? Jo därför att de avslöjas! Guds ord avslöjar dem och de förlorar sin makt om det sker! Människor kommer att överge dem och springa till Jesus! Fariseerna på den tiden tänker nämligen exakt likadant idag!

Joh 11:48 Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. (Vårt Hus – Vår Församling)

Laodicea är en bild på ett hus byggt på egen kraft och styrka! Men det är ju Herrens folk och Herrens rike eller hus det handlar om eller?

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.


Vi har gjort om betydelsen det är ingenting gulligt utan fruktansvärt allvarligt! Han står alltså vid dörren till ett hus om han blir insläppt blir vi hans hus eller hans barn. Här ser vi att porten och ögat är exakt samma sak som ditt sätt att se och förstå.

Upp 3:16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Blind!
Stängd dörr!

På hebreiska har ett hus (BAIT) betydelsen: Familj eller Hus! Här ser vi att Herren kommer till något som bekänner sig till ”det yttre” att vara Guds Hus eller Guds Rike. Det är alltså ingen skillnad på det Israel som Herren kom till som inte tog emot honom som denna blinda församling som inte tog emot honom. Det är exakt därför det står så här!

Joh 1:9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom (ÖPPNADE SITT SINNE ELLER PORT) gav han rätt att bli Guds barn (FAMILJ och HUS och RIKE) åt dem som tror på hans namn. (LJUSET) 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.

Alla som öppnade dörren och släppte in ljuset blev Guds barn skulle man ju kunna säga! Eller på hebreiska att alla som öppnade dörren och släppte in ljuset blev Guds Hus (Bait) eller Familj bestående av Ljusets söner! Alla dessa är födda och inspirerade av Gud eller från ovan av Anden!

Hebreiska ordet för Son är Ben vilket betyder: Grundläggare av ett Hus eller ett Familjenamn! Då har vi med skriftens hjälp bevisat att Guds Hus är exakt samma sak som Guds Rike. Guds Rike och Guds Hus är grundlagt och uppbyggt av Kungen som är Guds Son (Ben)

Mat 16:16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias (KUNGEN) den levande Gudens Son. (BEN) 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag (BEN) bygga min församling, (HUS och RIKE) och helvetets portar (MÖRKRET) skall inte få makt över den.

Guds Son (BEN) som är både grunden och uppbyggaren av ett Hus och ett Rike, Han skall bygga sitt hus med alla som tar emot honom och öppnar dörren för honom = Porten + Ögat

Det var nu natt och Nikodemus kom till Herrens Hus! Han såg på det yttre ”Under och Tecken” han förstod inte alls budskapet om det verkliga Guds Huset eller Guds Rike. Lägg märke till att detta bara bekräftar mitt påstående från igår.

Bibeln säger att Guds Rike (KUNGEN) kan inte råda över någonting annat än över det Korset har utfört sin influens över och lagt under sig. Men nu säger en populär gren av Kristendomen att Guds Rike eller Guds Hus är att vi med hjälp av under och tecken och rika företagare kan influera världen. Båda påståendena kan inte vara sanning en av dem måste vara en lögn. Det är ju bra att förstå vilken av dem.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. (Han citerar Jes 29:14-15 Dom över Guds hus)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on Ditt Öga och Husets Port

När ropen tystnar och Pravda tar över

Här har det varit mycket tufft senaste tiden kan jag lova vi är sjuka dock ej Corona utan en kraftig förkylning? Hosta sprängvärk i huvudet och en väldig trötthet. Sedan är mitt knä inte bra tydligen blir det värre när det blir kallt säger dom. Nej jag tror inte att det är demoniska attacker (Smile) Har väl aldrig hänt att jag gått och lagt mig klockan 19:00 men jag orkade inte ens sitta uppe så trött var jag i förrgår.

Men upp igen på morgonen och fram med trumpeten varnas skall det tydligen göras så länge det bara går det är min uppgift. Du kan vara helt säker på att nådatiden att kunna få höra sanningen genom internet är väldigt kort tror jag. Det finns mäktiga krafter som vill förändra teologin och jag börjar förstå att det ligger på ett högre plan än bara här i Sverige. (Se varningen ! – Drömmen) Läs gärna om vad UNAOC är för något? Vi kom i kontakt med det här för många år sedan. Då i en Youtube video (Borttagen nu) hörde vi hur de sa att de arbetade på en mall som alla religioner måste följa. Allt detta kom då som en efterföljd till kriget mot terrorism efter händelserna i USA. Givetvis kan du väl förstå att du som inte följer deras mall blir klassad som en.

Se även de andra profetiska budskapen
Jordens köpmän bedrar världen Del 1 Del 2
Sista Riket innan Jesus kommer (Åklagarens)
Snart dags för avgång men gå inte på tåget mot Babylon (Avfallet)
Den mörka kommande vintern (Nwo)
Kan du räkna ut totalsumman? (666)

Jordens köpmän för in sin agenda med Vaccinet och Covidpassen mm. Vad händer samtidigt? Profetrösterna tystnar och tas bort från sociala medier! Det här är ju en naturlig följd när man för in ett kommunistiskt samhälle. Med USA:s fall så kommer detta nu bara att accelerera fortare och fortare. Jag skrev i senaste fritt ur hjärtat följande och ni som följt oss i undervisningen om ändens tid har hört oss säga det.

Berlinmurens fall startar globalisternas plan för världskommunism vilket New World Order är. Det sker alltså samma dag som jag blir frälst 9 Nov 1989! Avslöjar du detta blir du kallad: “Konspirationsteoretiker” Bibeln säger att jordens rika köpmän skall bedra hela världen med vaccin. Jag tror hela detta falska spel som pågår bakom kulisserna är: Laglöshetens Hemlighet!
1/ Ett stort uppror mot Gud (2 Tess 2)
2/ Det skall avslöjas (2 Tess 2)

Vi ser 4 vindar eller 4 hästar blåsa över havet. Upp kommer vilddjuret i Dan 7 vilket är exakt samma som i Upp 13.

1/ Vit häst (Falsk Religion)
2/ Röd häst (Kommunism)
3/ Svart häst (Ekonomi – Hyperinflation)
4/ Grön häst (Pandemin – Klimat – Islam)

De säger helt öppet nu att Pandemin skall leda fram till en helt ny Ekonomi! Planen är att haverera den gamla och det är precis vad alla “Lockdowns” kommer att ställa till med. Man trycker upp så kallade “Helikopterpengar” som leder fram till Hyperinflation. (Se Runes Hörna)

Jordens Köpmän som skall bedra Jordens innebyggare med Vaccin är samtidigt de som äger all media. Många profetröster varnar nu och säger att – Tiden att kunna förmedla sanningen över nätet är nu inne på de sista skälvande minuterna. Så när de nu bygger upp det röda Babylon kommer sanningen att ersättas med Pravda.

Upp 18:23 And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries (GK: Pharmakeia) were all nations (GK: Ethnos) deceived. (King James)

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst (GK: PHARMAKEIA) blev alla folk (ETHNOS) vilseledda.

Här står det att världens rikaste och mäktigaste män skall bedra alla jordens folkslag genom Grekiska ordet: “Pharmakeia“. (VACCIN?)

Nu vet jag att många som läser budskapet är väldigt rädda just nu men sanningen är att det här måste ske ändå hur illa vi än tycker om det. Profetian gäller alltså Babylon och då är det globalism vi talar om här. Köpmännen på jorden skall alltså bli ledare i New World Order! Nationernas gränser och ekonomier skall ju raderas och ett nytt ledarskap måste ju komma fram ur det här. Bibeln säger att det skall till slut bli 10 ledare och Antikrist som slutligen regerar på jorden.

Gud som låter köpmännen ta över kontrollen över jorden alltså det är väl exakt vad bibeln säger? Alltså de 1% som äger 80 % av världens tillgångar nöjer sig inte med det. Nu vill de även ta kontroll och förslava människor för att få mer makt. En stor seger för globalisterna är att USA faller under deras kontroll. Det verkar som om många är så totalt blinda för utvecklingen så de hejar på agendan istället för att avslöja den.

Agendan är att dela upp jorden i 10 olika zoner inga mer nationer skall mer finnas. Över dessa 10 zoner skall alltså den här eliten råda. Alltså de 1 % som redan äger 80 % bibeln kallar dem för jordens köpmän som blev stormän eller ledare i det sista Babylon. Under den här pandemin har människor fått sitt ljus och sina varningar genom Internet eller hur? Genom sociala medier och på hemsidor har det varnats genom åren hela världen har haft möjlighet att göra det. Den som har kärlek till sanningen har därför sökt efter sanningen och fått den. Men du ser också hur det profetiska ljuset hånats särskilt från vänsterhåll.

Vilka kommer att följa detta röda kommunistiska vilddjur? Jo det kommer jordens innebyggare att göra. Det här är inte bara alla jordens innevånare utan det är en bild på att ”Bygga fasta boningar på Jorden” och det är en profetisk bild på att värdera det jordiska högre än Herrens Härlighet! Gud vet precis vad du har i ditt hjärta vilket du värderar högst.

När Sovjet var på sin höjdpunkt hade man en enda tidning ”Pravda” som ironiskt nog betyder Sanningen. Allt utom det som det röda partiet ville ha fram i tidningen till folket stängdes effektivt av och förföljdes! Vi kommer att få se exakt samma sak ske och det har redan börjat på sociala medier. Jag känner många fina kristna människor som tror mer på nyhetsförmedlingen än på bibeln. De blir rasande på dig om du ens skulle nämna att det finns krafter bakom som styr allt i en enda riktning.

Vet du vad Gud kommer att göra då? Han kommer att ta bort sitt ljus genom att låta Babylons köpmän stänga ner internet. Han kommer nämligen att låta dessa som inte ger kärleken till sanningen rum få mörker istället för ljus.

De som följde det kommunistiska vilddjuret (Upp 13) kallas ”Jordens Innebyggare” det innebär alltså att deras hjärtan älskade världens härlighet (Värde) mer än Herrens Härlighet (Värde) Det var ju exakt vad Judas gjorde han kallades för ”Fördärvets Son”. Och det är därför ”Fördärvets Son” används om alla som gör sig delaktiga i det stora avfallet 2 Tess 2.

Det finns alltså bara två grupper här och det finns två olika sorters tankesätt och vägar. Vilket är mest värdefullt för dig? Eller vad tycker du är din skatt? Vad är ditt hjärta fullt av?
> Världens härlighet? (Lögn-Mörkret)
> Herrens härlighet? (Sanningen-Ljuset)

Gud har tillåtit hela världen att drabbas av en Pandemi. Gud har tillåtit hela världen att stängas ner och jordens befolkning har fått information genom Internet. Kristna har fått chansen att ta reda på sanningen om man verkligen velat höra den. Ja just det OM man verkligen velat höra den. Det är samma sak som att ha en kärlek till sanningen. Hur länge tror du att den här möjligheten att kunna bli varnad kommer att vara tillgänglig? Det som hände med Judas ”Fördärvets Son” kommer att hända med alla som inte ger kärleken till sanningen rum. (2 Tess 2)

1/ Fördärvets tankar fanns redan hos honom
2/ Satan for in i honom
3/ Han gick ut och det var natt
4/ Han värderade världen mer än Herrens Härlighet

Jordens Köpmän som är Jordens verkliga ledare äger alltså och har kontroll på allt nyhetsflöde och på alla affärer på hela jorden. De äger alla läkemedelsföretag och därmed också allt Vaccin! De kommer alltså att bedra ”jordens innebyggare” med en plan som skall ge dem världsherravälde. Alla som gör sig delaktiga av deras tankesätt dras alltså till Babylon. Där kommer alltså ljuset att slockna! Alla varningar att tystna! Vi har en kort nådatid kvar och bruden håller på att dra sig ut från henne!

Heb 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 11 Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste. 12 Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg. 

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Många är de som reagerade på min varning om att jordens köpmän skall bedra jordens innebyggare med Vaccin. Kanske lika många kommer att reagera när jag påstår att samma köpmän kommer att stänga av alla varnade röster. Men detta är en dom från Gud! Han prisger ”Judas” åt lögnen!

Så när ljuset och alla varningarna försvinner så kommer alltså händelserna som en “snara” för “Jordens Innebyggare” – men inte för de små!

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Vaddå för prov? Det tog jag ju redan upp i början av studiet med Judas. Vad värderar vi högst?
Världens härlighet (Värde)
Herrens härlighet (Värde)

Luk 4:5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: “Dessa rikens hela makt och härlighet (Värde) vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” 8 Jesus svarade: “Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen (Värdet) men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet (Värde) med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. (Vilket värde vi sätter högst) 28 Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike.

Bibeln säger att Guds Rike kan inte råda över någonting annat än över det Korset har utfört sin influens över och lagt under sig. Men nu säger en populär gren av Kristendomen att Guds Rike är att vi med hjälp av under och tecken och rika företagare kan influera världen. Båda påståendena kan inte vara sanning en av dem måste vara en lögn. Det är ju bra att förstå vilken av dem.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. (Han citerar Jes 29:14-15 Dom över Guds hus)

Kan du förstå att Korset är det enda som har makt och kraft att få oss frälsta. Alltså få en rätt värdering så vi värderar Härligheten från Gud högre än Härligheten i världen.

Kan det då vara så att det de kallar konspirationsteorier är något annat? Har du följt utvecklingen sedan 1989 måste du väl ha lagt märke till att det sker en massa omskakande händelser. Sedan kommer reaktioner på dessa händelser och det blir kontroll. Tänk efter nu riktigt noga!

FN
Sovjetunionens fall 1989
EU
Gamla Jugoslaviens sammanbrott
World Trade Center (Väldigt konstiga händelser)
Bin Ladens hemliga avrättning och mystiska begravning
Krigen nere i Mellanöstern
IS
Arabvåren
Migrationskrisen
5 G (Tystnad av alla varningar)
Klimatet (Tystnad av alla andra forskare)
Terrordåden
Kriget mot Pengatvätt kontroll av kontanta medel
Pandemin och Vaccinet – Mystiska filmer på media för att skrämma
Nuvarande händelserna kring valet i USA (Valfusk + Upploppen?)
Uppsägning av Bankkonton (Terror)(Utestängningar kommer Upp 13)

Ovanstående saker har orsakat kriser som fört den nya världsordningen framåt? Många sätter ett stort frågetecken kring dessa händelser. Får jag föreslå lite kommande så kallade kriser?
Nedstängning av Internet på grund av hacker “attacker”
Problem med “kraftförsörjningen”
Problem med maten vi äter köttet och klimatet
Problem med att vi rör oss på fel områden i naturen (Skyddade Zoner)
Problem med att vi reser för mycket så alla kan ju inte ha bil

Vare sig det är manipulerat eller inte så handlar allting till slut om att Gud ger Satan Makt. Satan ger Eliten makt! Gud använder alltihop för att få sin vilja och sitt rådslut igenom vi måste se det nu.

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung) Lägg märke till att de samlas till ett rött (Kommunistiskt) vilddjur!

Då måste alltså lögnen stå tillsammans med detta röda vilddjur på nått sätt.
2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Håller ni med om det? De som nu blir bedragna följer ju vilddjuret (Upp 13) De frälsta följer ju Lammet! (Upp 13)

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött (KOMMUNISMEN) vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on När ropen tystnar och Pravda tar över

Ärad av människor eller Gud

Joh 12:36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. 37 Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. 38 Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? 39 Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: 40 Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. 41 Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet (VÄRDE) och talade om honom. 42 Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. 43 De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.

Det är inte alls så svårt med dagens utveckling kunna förstå att de här verserna kommer att gälla oss också. Religiösa ledare ställer sig upp och uttalar sig om vilken väg vi skall välja. Det råder häxjakt på alla som vill vara fria att tro vad man vill både på sociala medier och på olika arbetsplatser har vi hört. Du ser att man tar ställning i olika frågor och det bildas olika grupperingar och människan finner ju som bekant en trygghet i att vara i en majoritetsgrupp. “Fred och säkerhet” är något som kommer att attrahera de blinda (1 Tess 5) Detta är alltså den stora mängdens uppfattning människans väg i den sista tiden.

Många läser nog in att bibeltexten i Johannes måste handla om Judar? Men Paulus säger att detta gäller oss alla och att det är Satan som förblindar hjärtat hos den som inte lyder. (2 Kor 4:4)
1/ Förblindat och förstockat deras hjärtas ögon (Joh 12:40)
2/ De ser eller förstår inte (Joh 12:40)
3/ Därför vänder de inte om så Jesus kan bota dem (Joh 12:40)

Mörker är alltså syndens konsekvens och Jesus säger att det är något som gått sönder i våra hjärtan. När Jesus talar om helande är det alltså inte armar och ben han talar om som behöver helande. Vi har idag en hel rörelse som springer på gator och torg och påstår att Guds Rike sätts upp på det sättet. Men vers 43 pekar på något viktigt! De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.

Hjärtat är en bild på vår personlighet: Vilja! Förstånd! Känslor! Om hjärtats ögon är förmörkade kommer alltså de här 3 sakerna att påverkas. Vi kan bara bli påverkade från två källor så att säga.
1/ Guds Ande eller Sanningens Ande
2/ Världen och Lögnen

Det vi kommer att få se nu är att en stark religiös rörelse kommer att uppstå med makt att frysa ut dem som inte gör sig ett med dess agenda. Efter dem kommer att följa de som inte gav kärleken till sanningen rum så de kunde bli frälsta från hjärtats skada (2 Tess 2:10) Den som är botad och frälst i hjärtat ser alltså att Gud är mer värd än människor. Den som är frälst och botad i hjärtat kommer att se det som ett större värde att lyda Gud mer än att lyda människor. Ordet för härlighet på hebreiska kabod kan även betyda tyngd och värde.

Paulus säger att den här värderingen kan bara komma genom att vi får öppnade ögon. Lägg märke till vad 2 Tess 2 kallar dem som kommer att följa med i det religiösa tåget. Kj Bible – The son of Perdition (2 Tess 2:3) Det är exakt samma namn Jesus ger Judas (Joh 17:12) Judas räknade alltså att få ära (Värdet) från människor mer än äran (Värdet) från Gud. Men nu fortsätter vi läsa i 2 Tess 2 får du se hur väl det här stämmer.

2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta (Botade i hjärtat) genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. (Ljuset) 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. (Värdet) 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.

Vi har alltså en skada i hjärtat och det har att göra med hur vi värderar Gud. Vi startar alltså vår kristna resa med ett förblindat hjärta. Vi har ingen som helst förmåga att kunna se härligheten (Värdet) från Gud (Rom 3:23) Allt detta har med vårt hjärta att göra! (Vilja – Förstånd – Känslor)

Vår vilja är fångad!
2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

1 Kor 12:1 Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen. 2 Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt (Viljelöst) till de stumma avgudarna.

Har vi förstått nu vad det stora avfallet kommer att handla om då? Ja vi tog ju upp det nyss!
1/ De kommer att vilja ha ära (Värdet) från människor mer än äran från Gud
2/ De har inte tagit emot sanningen så de kunnat helas från den skadan
3/ Gud kommer att utgjuta en villfarelsens ande över dem (Förblinda dem)

Låt oss nu läsa en märklig profetia om ett uppror och en fiendskap mot Sions berg. Alla ”Judas” kommer att vända sig mot Jesus Kristus och hans församling. Med den fiendeskap du kan se idag från människor som kallar sig kristna är detta inte svårt alls att kunna förstå. Det yttre trycket från världen kommer att föra med sig ett falskt religiöst system. Mänsklig visdom har inte en chans att kunna stå emot detta. Nu skall vi läsa Jes 29 som är profetiskt!

Jes 29:1 Ve dig, Ariel, Ariel, staden där David slog upp sitt läger! Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp, (Vid Tidens Slut) 2 så skall jag försätta Ariel i svårigheter. Där skall bli sorg och jämmer, och den skall vara för mig ett verkligt Ariel. 3 Jag skall slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa upp bålverk mot dig. 4 Då skall du bli förnedrad och tala djupt nerifrån jorden, dämpade skall dina ord komma fram ur stoftet. Din röst skall höras ur jorden som en andes röst, ur stoftet skall du viska fram dina ord. 5 Men många av dina fiender skall bli som fint damm, våldsmännens skara som bortflygande agnar. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. 6 Från HERREN Sebaot skall straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. 7 Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade det svårigheter skall vara som en drömsyn om natten. 8 Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom, som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst, så skall det gå med alla de folk som drog ut i strid mot Sions berg. 9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara (Heb: En separation en dom) ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?” 16 Hur dåraktiga är ni inte! Skall leret anses lika med krukmakaren? Skall verket säga om sin mästare: “Han har inte gjort mig”? Eller skall det formade säga om honom som har format det: “Han förstår ingenting”?

Först får vi en tidsangivelse för profetian det är när alla högtider avslutar sitt kretslopp (Jes 29:1) Det handlar alltså om denna tidens avslutning. Attacken kommer från de som är fångade i Djävulens snara ”De druckna” (Jes 29:9 2 Tim 2:25)(1 Tess 5) Dessa planerar sina verk i mörkret (Jes 29:15-16) De anser lerkärlet ha mer värde än skaparen (Jes 29:16) De ärar mig med munnen men inte med hjärtat (Jes 29:13) Därför skall Herren (Heb: Separera dem och döma dem) (Jes 29:14) Han kommer att förblinda dem och sända villfarelsens ande över dem (Jes 29:10) De kommer inte att förstå det profetiska orden ur Danielsboken och Uppenbarelseboken (Jes 29:11)

Är inte detta exakt vad som händer nu? Se drömmen!
Gud skakade om mig inatt!

Bibeln säger att Guds Rike kan inte råda över någonting annat än över det Korset har utfört sin influens över och lagt under sig. Men nu säger en populär gren av Kristendomen att Guds Rike är att vi med hjälp av under och tecken och rika företagare kan influera världen. Båda påståendena kan inte vara sanning en av dem måste vara en lögn. Det är ju bra att förstå vilken av dem.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. (Han citerar Jes 29:14-15 Dom över Guds hus)


JANNE OHLIN – GÖTEBORG
Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , | Comments Off on Ärad av människor eller Gud

Fredsbudbärare eller Fridsbudbärare

Fredsbudbärare eller Fridsbudbärare?

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2016-01-13

Jag vill nämna något om profetiska nyheter och den globala Agendan. Det kommer mer och mer information. Vi har redan kommit in den eftersom man ska “genomdriva den med kraft” från 1 januari 2016. Agenda 2030 har sin grund i det som kallades Agenda 21 i FN.

Vi kallas ”Världsmedborgare” och ingår i den globala planen. Det handlar om Världsherravälde med en Världsregering som troligen redan har tagit form, även om det inte sägs högt. Detta medan individens rättigheter och friheter dras åt och minskar mer och mer. Allt ”för att rädda planeten”, som man säger. Det är det som står om i Daniels bok.

Dan 7:23  Då svarade han: “Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. (de som inte böjer sig frivilligt blir krossade)

Kontroll och Maktcentralisering

I hela den här agendan finns det naturligtvis också positiva saker och bra beslut. Men det finns också s a s en dold agenda i allt det här, som vi ser vart det leder – som Bibeln har förutsagt och varnat för.
Citat på EU:s egen hemsida om Agenda 21:

…EU är angeläget om att åstadkomma en heltäckande ram för tiden efter 2015 och integrera fattigdomsutrotning och hållbar utveckling med fredliga och stabila samhällen. En stark ram för övervakning, ansvar och översyn bör ingå som en integrerad del i agendan för tiden efter 2015. (slut citat)

”En milstolpe” kunde vi läsa för ett tag sedan. “Världen samlas kring historiskt klimatavtal i Paris” – medan andra som är väl insatta, hävdar att “Klimatet används för att genomdriva ett nytt ekonomiskt system.

Världsskatt kommer att införas (frågan diskuterades 2012 i FN). Jag var inne på Youtube för ett tag sedan och sökte på Agenda 21 och lyssnade på en aktivist, Rosa Koire, som har skrivit boken: Bakom den Gröna masken.

”Många politiker har redan skrivit under Agendan fast de inte talar om det – de har rätt att begränsa dig precis som de vill ”för att rädda planeten.
Du ger upp dina rättigheter, din frihet för FN tar över sakta men säkert.”

Redan år 2011 skrev Koire: ”Du kommer att vara tvungen att visa ditt id för att gå på ett tåg eller en buss.” Det är intressant när vi ser idag på grund av flyktingar, migranter. Är det bara början på kontrollen?

Allt för att skapa en totalitär stat. En världs-stat.

”Ni (amerikanare) har blivit manipulerade till ett annat EU och sedan till en världsregering. Du behöver inte undra vartåt det går. Detta ÄR vart det går och det är på god väg. …Agendan påverkar varenda del av ditt liv.”

Ett annat citat när det gäller kyrkorna: ”Kyrkor ska foga sig efter modellen eller försvinna.”

Den trebenta stolen

Jag vill göra en påminnelse om Rick Warrens och hans s k ”trebenta stol”, som han hämtade från företagsgurun och globalisten Peter Drucker. Det handlar om att ena politik, ena ekonomi & ena religion = Agenda 21/Agenda 2030.

Nu vill jag ta några positiva och goda nyheter. Detta är ganska häpnadsväckande nyheter i december 2015.

1. Dagstidningar 2 dec 2015: Ett lersigill av kung Hiskia från 700-talet f Kr har hittats av arkeologer vid muren runt Tempelberget i Jerusalem. “Ett avtryck av Hiskias sigill som fästes på brev för att visa att det inte varit öppnat“. (slut citat)

Kan det vara profetiskt? Ja, det kan faktiskt vara det om vi läser om Hiskia och hans liv. I alla fall en påminnelse om en person som förtröstade på Gud och vad han gjorde.

2. Israel Today 12 dec 2015: ”Jeshua/Jesus fick huvudrubriker i Israel”. ”Den näst största internetportalen i Israel sätter hebreisktalande vittnesbörd om Jesus på sin förstasida (One for Israel), och 95% av israelerna är anslutna till internet varje dag, hela dagen.”

3. Israel Today 24 dec 2015: ”Ortodoxa rabbiner tar hem Jesus till jul” ”Mer än 25 framstående rabbiner från Israel och utomlands har gjort ett uttalande där de kräver en förnyad syn på Jesus, kristna och Nya testamentets tro. De skäms inte för att upphöja Jesu namn och välkomna snickaren från Nasaret tillbaka till den judiska fållan.
…Vad vi nu bevittnar är upplösningen av 2000 år av judiskt bortstötande och fientlighet mot Jesus, ett mirakel som inte går att värdera. Judarnas vägran att ta emot Jesus närmar sig sakta men säkert sitt slut, när allt fler prestigefyllda ortodoxa rabbiner välkomnar Jesus tillbaka.
Två tusen år av kristen antisemitism, korståg, inkvisition och Förintelsen kan inte hindra att Betlehemsstjärnan stiger igen i Israel. Denna uppmaning av dessa framstående rabbiner att omfamna de kristna som “bröder och systrar” är inget mindre än ett under…” (slut citat)

Det här är profetiska nyheter av sällan skådat slag. Det är profetior i Bibeln som går i bokstavlig uppfyllelse. Jag bodde i Israel sammanlagt 6,5 år på 80-talet och jag vet hur det såg ut på den tiden. Det fanns några enstaka messianska, Jesustroende grupper. Så mycket har hänt sedan dess. Idag finns de över allt och “växer upp som svampar ur jorden”. Det händer bland judarna och det här är tidstecken. Underbart!

FREDSBUDBÄRARNA

Jes 33:1 Ve dig, du ödeläggare [shadad du som härjar, förtrycker, rånar, kraftfullt (ointaglig)], som själv har gått fri från ödeläggelse. Ve dig, du plundrare [bagad betyder agerar i hemlighet, förrädiskt, falskt, förolämpar], som själv har undgått att bli plundrad. När du har slutat att ödelägga [1917 när du har fyllt ditt mått att fördärva], skall du själv ödeläggas. När du har upphört att plundra, skall du själv plundras. 2  HERRE, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning (Yeshua/Jesus) i nödens tid. [arm står för hjälp och stöd, den man litar på och lutar sig mot] För det väldiga dånet flyr folken, inför ditt majestät skingras folkslagen. [Jesus kommer tillbaka när arméer har samlats mot Israel, Harmagedon. De som förlitar sig på människor (“har gjort kött sig till arm”) flyr och försöker gömma sig]

Vad är det som styrker och vägleder oss ”i nödens tid”? Jo, det är sann kunskap om Gud och hans vägar. Att vi känner honom och känner igen honom. Vi känner Jesus personligen. Lyssna inte på påven för han ljuger, när han säger att det är farligt att ha en personlig tro på Jesus (video på YouTube). Till dem som inte har har en personlig relation med Jesus, säger han (Jesus): Gå bort ifrån mig. Det är tvärtemot vad påven har sagt.

Vem var ödeläggaren? Här var det Sanherib, kungen i Assyrien, som intog land efter land – till ett världsrike eller globalt rike – med framgång. Han var en världsledare, en despot. Han var en föregångare av antikrister och den siste antikrist. En maktmänniska kan ju vara både en politiskt antikrist och religiös antikrist. (Jag skrev en del om det i senaste Ohlins fundering).

Gud tillåter sådana att få makt och det visar på människans val, emot och i uppror mot Guds Messias. Det här är alltså en förebild på Ändens tid, en dubbel bild i Jesaja bok.

Vid den här tiden Hiskia kung i sydriket Juda som nu var hotat. Alltså den kung som man för bara en månad sedan hittade ett avtryck av hans sigill. Det är en påminnelse för oss om den tiden då Hiskia var kung.

Jes 33:5 Upphöjd är HERREN, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. 6 Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. HERRENS fruktan skall vara Sions skatt. [Vishet och kunskap ska vara stabiliteten i din tid/framtid och styrka i Yeshua. Sann rikedom är gudsfruktan] 7 Hör, deras hjältar klagar därute, fredsbudbärarna gråter bittert. 8 Vägarna är öde [shamem betyder öde, förödelse, ödeläggelse, fruktlöst, skövla, förlama, stelna], ingen går mer på stigarna. Han bryter förbund, han föraktar städer, han tar ingen hänsyn till människor. [samma som i Daniels bok, kapitel 9] 9 Landet sörjer och försmäktar, Libanon blygs och tynar bort, Saron har blivit lik en ödemark [ödsligt, dött, kallt – Jämför Jes 35 när öknen och ödemarken skall blomstra. När Jesus kommer får allting liv], Basans och Karmels skogar fäller sina löv [shake off their fruit]. [Det blomstrande har vissnat, kärleken har kallnat och det är höst. Drömmen är krossad  – både människor, djur och natur far illa – gudsföraktet och syndens mått är fyllt] 10 Nu vill jag stå upp, säger HERREN, nu vill jag resa mig upp, nu vill jag visa min höghet. 11 Med halm går ni havande, och ni föder strå. Er ande är en eld som kommer att förtära er.

Fredsbudbärarna gråter bittert. Vad är “halm”?
Vi läser i 1Kor 3 om när Anden får bygga i våra liv med guld, silver och ädla stenar. Det är med evighetsvärde. Det visar det som har mening och värde inför Gud. Det är vad Jesus och den helige Ande gör i våra liv och genom oss. Men den som bygger “i köttet” bygger med halm och strå. Det brinner. Det har inget värde och kan inte bestå. Det kommer att försvinna för det har JAGET i centrum. Själviska ambitioner är drivkraften, inte Guds Ande.

Jer 23:28 beskriver också falska drömmar och falska förutsägelser, falska profetior även i Guds namn. Dvs. halm – värdelöst. Här handlade det om materiell rikedom och framgång: Baalsdyrkan.

Vad var problemet?  Man försöker nå allt det som människor normalt vill ha: världsfred, kärlek, enhet, gemenskap, rättvisa, jämställdhet, godhet… MEN utan att erkänna det som gör det omöjligt: synden och syndanaturen som är fientligt mot Gud och som har gjort oss själviska, giriga och onda på många sätt.

Vi kan ta en kort jämförelse i Jesaja bok om MESSIAS. Jesaja beskriver Messias dels som den lidande tjänaren och dels som den mäktige Kungen. Det här har i alla tider varit ett problem för judarna och för rabbiner. Man har till och med sagt att det handlar om två olika personer. Man har hoppat över (förbjudit läsning) Jesaja 53, där profeten fick beskriva Golgata.

Men det är just det idag när vi läser om judar som tar emot Jesus som Messias, för att de läser Jesaja 53. “Det handlar ju om Jesus/Yeshua!”

När judarna väntade på Messias var de desperata i Israel vid tiden när jesus föddes. De väntade Messias som kungen politisk-religiös ledare som skulle befria dem från yttre fiender, från romarna, från ockupationen. Därför kände man inte igen honom, när han kom som en ringa tjänare för att ge sitt liv. Messias Jesus kom först för att befria från den inre fienden – synden och syndens makt.

När vi har inre frid – JESU FRID i våra hjärtan – då kan det bli en yttre fred och allt som Gud har lovat i sin tid. Annars blir det ingen fred och därför “gråter fredsbudbärarna bittert”. Planen gick om intet.

Shalom (hebreiska) betyder bland annat frid och helhet, utspridda delar kommer på rätt plats.

Eirene (grekiska) betyder frid, inre ro och harmoni, inre trygghet, ”att förena eller binda samman det som varit separerat”. Med andra ord att genom Evangelium återfå gemenskapen med Gud.

Djävul (grekiska) är diabolosanklagare, förtalare, splittrareden som kastar sig mellan två för att skilja dem åt (skilja människa och Gud).

Djävulen är nog inte så väldigt intresserad av om vi är rika eller fattiga, friska eller sjuka. Det han vill är att skilja oss från Gud med vilka medel som helst… att locka oss bort från gemenskapen med Herren.

Jes 57:21  Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.

Jesus sa till sina lärjungar:

Joh 14:27  Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa (Vad är det för frid som kan uppleva i världen, i New age och andra ockulta sammanhang? Det är ingen äkta frid utan en falsk “frid”, som förr eller senare visar sig vara något helt annat. Därför säger Jesus att han ger sin frid, för Jesu frid är äkta och sann.). 28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.

Fadern större? Ja, i den ställning och den omständighet som Sonen befann sig i som människa, gick han frivilligt in under våra begränsningar även om han var sann Gud. Därför borde lärjungarna glädja sig när Jesus återvände till Fadern. Jämför:

Joh 17:4 Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5  Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. (Ser ni skillnaden? Jesus fick tillbaka den härligheten när han återvände till himlen och det är i den [synliga] härligheten som han ska komma tillbaka).

Hur får Israel och hela världen fred? Det får vi enbart genom det Guds evangelium, som Petrus sa:

Apg 10:36  Detta är det ord som Gud sände till Israels folk, när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre.

Vad var då Sanheribs budskap, kungen i Assyrien och dåtidens antikrist?

Sanherib krävde tunga skatter, som det brukade vara i världsriken.
Sanherib blandar sanning och lögn.
”Vem litar du på, som vågar sätta dig upp emot mig?! …Gör upp i godo med mig så skall ni få trygghet och frihet…” jag ska föra er till ett land som är likt ert eget,
Sanherib erbjuder en falsk kopia av det Gud hade lovat.
“Ni skall få leva och inte dö. Men hör inte på Hiskia för han vill förleda er när han säger: HERREN skall rädda oss!” (2Kon 18:32)
Sanherib lockar till kompromiss och avfall med en lära som är lik sanningen, lik det äkta. Men det leder till att sanning blir lögn och lögn blir sanning. Vi kanske känner igen det idag? Alla de där fantastiska drömmarna som är så förföriska för människor är ju det som många längtar efter. Ett fredsrike på jorden. Rättvisa, jämställdhet. Det är ju det som vi brukar kalla ”tusenårsriket” i Bibeln eller Jesu fridsrike som aldrig går att åstadkomma utan honom som är Fridsfursten.

Detta är vad som lockas med MEN ni måste acceptera alla slags gudar och alla religioner, säger Globalismen.

Sanherib upphöjde sig själv över alla gudar och sa (det kan man också läsa om i Jesaja bok för han levde ju vid den här tiden och var Guds profet):
2Kon 18:30  Låt inte Hiskia få er att förtrösta på HERREN när han säger: HERREN skall förvisso rädda oss, och denna stad skall inte ges i den assyriske kungens hand.
18:35  Vilken bland andra länders alla gudar har kunnat rädda sitt land ur min hand. Skulle då HERREN kunna rädda Jerusalem ur min hand?”

Sanherib hade verkligen intagit andra länder, det ena efter det andra för de hade ju inga riktiga gudar. De tillbad avgudar, falska gudar som inte kunde beskydda dem från världsriket.

Sanherib drog sig inte för att håna Israels Gud och pressade folket att böja sig.

Jämförelse: Om hela världen får fred genom den Nya världsordningen/Agendan – hur tror ni att ni ska klara er?!

Nordriket Israel hade intagits av Sanherib och föll 722 f Kr. Sydriket Juda var nu hotat. Vi får förklaringen varför:
2Kon 18:12  Detta skedde därför att de inte lyssnade till HERRENS, sin Guds, röst, utan bröt mot hans förbund och varken ville lyssna eller göra allt det som HERRENS tjänare Mose hade befallt. [de hade ingen kraft att stå emot därför att de inte lyssnade på Herren och Herrens ord. Det finns ingen kraft att stå emot en antikristlig världsmakt utan Guds Ande] 13  I kung Hiskias fjortonde regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda (sydriket) och intog dem. [nu var alltså Juda var belägrat och Jerusalem omringat och hotat – där Gud hade fäst sitt namn – där Guds folk, kvarlevan fanns!]

Då kommer vi till FRIDSBUDBÄRARNA

Jes 52:7  Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg som kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning [Jesus] och säger till Sion: “Din Gud är konung!”

Kung Hiskia som förebild
Hur ska vi förhålla oss till en gudsfientlig och antikristen världsordning? Vi har förebilder och exempel i Bibeln. Kung Hiskia är en sådan. Man ska respektera de lagar och beslut som finns, betalar den skatt som alla måste betala. Gränsen går när det gör intrång på tron. Vi ser andra, vi ser Daniel, vilken respekt han visade. Det är svårt ibland för vi kan bli upprörda när vi ser att det här är falskt. Vi ser vad det är för motiv och vad man håller på med. Så det vi ser är att han respekterade de styrande MEN han kompromissade inte med sin tro.

Hiskia gjorde en kompromiss som jag kort vill nämna.
Namnet Hiskia betyder styrka hos Herren.
Hiskia var bara 25 år när han blev kung. Han gjorde otroliga saker i Juda. Han renade och helgade templet. Han återinförde allt som Gud hade sagt att det skulle vara. Han slog sönder avgudabilder och högg ned Aseran [avbild av modergudinnan, ”Himlens drottning”). Han till och med krossade kopparormen ”Nehustan” som var ämnad att vara en förebild men nu tillbads som en avgud. Hiskia gjorde sig av med allt som ledde till avgudatillbedjan och det var väckelse i landet.

Förebilder ska inte tillbes. Exempel idag: vi firar nattvard för att påminna oss om vad Jesus har gjort. Brödet och vinet är inte till för att tillbedjas! Jag tror att Hiskia hade kastat det också på sophögen i så fall, ärligt talat. Sådant är förebilder men det är JESUS vi tillber, ingen falsk eukaristi.

2Kon 18:5  Hiskia förtröstade på HERREN, Israels Gud. Ingen var honom lik bland alla Juda kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. 6  Han höll sig till HERREN och vek inte av från honom, utan höll de bud som HERREN hade givit Mose.

Kompromissen med guldet på dörrposterna i templet
Hur skulle det nu gå för Hiskia när pressen ökade. Det står inte att det var ett misstag men jag tror att det var det. Han började nämligen bryta ned guldet på dörrposterna i templet (2Kon 18). Jag tror inte att det var Guds vilja och det var en kompromiss.

Ordet dörrpost (hebr) omenah kan också översättas sanning, pelare, tro, stabilitet. Ordet aman (hebr) som betyder tro, kommer från omenah.
Kompromissa med tron? Kompromissa med sanningen? Paulus skriver:

1Tim 3:15     …den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.

Hiskias handling ledde inte till något (någon räddning) för det visade sig att det inte var det som den här “antikrist” var ute efter. Han var ute efter makt och att lägga folket under sig. Att få dem att lämna sin Gud, Israels Gud.


Pressen ökade på kungen och folket i Juda. Sanherib skickade ett hotbrev till kung Hiskia.

Vad gör man när man är omringad av fiender? Man vänder sig UPPÅT. Hiskia ”gick upp till Herrens hus och bredde ut hotbrevet inför Herrens ansikte”. Han BAD! han ropade till himlens Gud (2 Kon 19 -det står också om i Krönikeboken och Jesaja). Profeten Jesaja fick ett budskap till Hiskia när han var i bön. Profetian är lika aktuell idag till oss, i vår tid. Gud sänder profeten Jesaja med uppmuntran. Tro! Håll fast! Och Gud ger löften:

2 Kon 19:21  och detta är det ord som HERREN har talat om honom: Hon föraktar dig och hånar dig, jungfrun, dottern Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. 22  Vem har du smädat och hädat, mot vem har du upphävt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels Helige! [i Förbundet med Gud: dina fiender blir Guds fiender]
31  Ty från Jerusalem skall en kvarleva gå ut, de räddade från Sions berg. HERRENS nitälskan
[passionerad kärlek] skall göra detta. 32  Därför säger HERREN så om kungen i Assyrien: Han skall inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil ditin.

Gud stred för sitt folk och räddade dem. Men det hände något mer i Juda, som vi läser om, när kampen ökade.

Jes 33:14  Syndarna [chatta(fr shata) betyder skyldig, förvilla. Det talar om falska profeter och falska lärare] i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa [chaneph – hycklare]. “Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?”

När uppenbarelsens Ande, sanningens Ande kommer, då avslöjas synden och det finns två val: man måste göra upp inför Gud eller fly. Man står inte ut.

15  Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är (den som har vänt sig till Jesus och bett om förlåtelse och bekänt, gjort allt klart), den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor,..

Verserna beskriver sen att inte sträva efter det som är meningslöst, att inte ha sin glädje i orättfärdighet eller att söka ära från människor.

16  han (hon) skall bo på höjderna, klippfästen [sela – hög, fritt liggande klippa. Det är den klippan som talar om uppståndelsen, uppståndelsekraft, att ha sina fötter på klippan] skall vara hans värn [ Jesu försoning]. Sitt bröd [Guds ord] skall han få, vatten [Helig Ande] skall aldrig fattas honom. 17 En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land. [KJ – they shall behold the land that is very far off. – den himmelska visionen, himlen] 18 Då skall ditt hjärta tänka tillbaka på förskräckelsens tid: “Var är nu skrivarna, var är skatteindrivarna, var är de som räknade tornen?” [kontroll, kontroll, kontroll – kontrollen har nu upphört]

Vad är Fridsbudbärarnas styrka?

33:24  Och ingen av invånarna skall säga: “Jag är sjuk. [svag]Folket som bor där har fått sin synd förlåten.

Jesus visar sin styrka i de svaga. Synden är försonad och förlåten. Han sa till sitt eget folk judarna:

Matt 23:39  Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

När hela världen reser sig i ett uppror – idag precis som då – emot Gud och hans Messias pågår ett uppvaknande bland judarna. Muslimer blir frälsta och människor blir frälsta från andra religioner. Där vi minst anar gör Gud under. Evangeliet går ut över världen. Profetiorna går i uppfyllelse.

Kung Hiskias lersigill hittas idag! I vår tid – 2700 år senare – från den här tiden (Bibelns) som påminner oss om vad Hiskia gjorde i den situationen, som vi mycket troligen kommer att befinna oss i, innan allt förändras.

Vi vet inte stunden, det vet bara Gud men NU kan vi ”lyfta våra huvuden”, som Jesus sa, för vår förlossning nalkas. Jesus kommer snart.
FRIDSFURSTEN kommer snart!

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Fredsbudbärare eller Fridsbudbärare

Evangeliets förebild 1

Judarna kallade till och med Tabernaklet för Vägen Sanningen och Livet! Guds tabernakel kom sedan till oss personligen.
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (Gk: Tabernaklade) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.”5 Thomas sade: “Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vad ser vi på bilden? Jo vi ser ett hus och vi ser ett lamm (Jesus Kristus) eller vi ser en stad och vi ser en port för profetiskt är detta Nya Jerusalem och Sions berg. (I Kristus) Bilden ovan har mycket att säga oss!

Nya kläder
Svärdet till omskärelse av hjärtat
Lammets död
En port och en väg
Guds hus eller Guds Rike

Han hade ju förklarat i bergspredikan om porten och vägen! En väg är alltså ett tankesätt och handling! Jesus sa att det finns bara en väg! Alla andra vägar måste alltså skäras bort från våra hjärtan med ett svärd.

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Guds ord uppenbaras genom Andens ljus! Alltså vem Gud verkligen är hans härlighet! Om det får ske med oss är vi tydligen väldigt nära hans hus eller hans rike.

Jes 6:1 I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2 Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3 Och den ene ropade till den andre: “Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” 4 Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. 5 Då sade jag: “Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.” 6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. 7 Med det rörde han vid min mun och sade: “När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.”

Herren på sin tron
Herren i sitt hus
Altaret är en bild på lammet och hans blod
Altaret är en bild på Golgata Kors
Offret ger kläder (Rättfärdighet)

Ser du att sanningen alltid är tveeggad? Om Anden nu skall leda in oss i hela sanningen = Ve Oss! Då är det Jesajas upplevelse som gäller!
1/ Vem är Gud?
2/ Vem är jag?

Man skulle kunna översätta Jes 6:1 med det “Året då min kung kraft dog” . Det är exakt vad som är målet med Herrens handlande och uppenbarelse i våra liv. Den Allsmäktige Gudens kraft uppenbaras alltid tillsammans med ett Altare! Då tittar vi på bilden igen ovan ser du att Guds offer är ingången till Guds hus?

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset (Altaret) är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Man skulle kunna beskriva händelserna i Eden som att Gud (domaren) först slaktade ett lamm vid dörren intill sin byggnad och klädde dem. Han satte sedan svärdet Heb: som vände sig emot alla andra vägar och Keruberna som jag tror symboliserar Guds vittnen. Allt detta vände han österut och det är viktigt att vi ser det i fortsättningen. Åt samma håll skulle ju tabernaklet och templet sättas upp också vilket är en progressiv uppenbarelse mot fullheten i Jesus Kristus.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Hur räknades man som rättfärdig förr på Abels eller på Noas tid? Jo man hade givetvis muntligen hört det här så man visste om att ett oskyldigt lamm dog för att klä dem. Låt oss nu titta på ordet för altare på hebreiska som ger mer ljus över den här hemligheten.

1 Mos 4:4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer. (Lammet)

1 Mos 8:20 Noa byggde ett altare (Heb: Mitzbeach) åt HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret.

Mitzbeach lär enligt en uppgift jag fått betyda “platsen där djuret slaktades” Om det skall ha en andlig mening överhuvudtaget måste det betyda lammet som offrades framför dörren i Eden till Guds hus. Så vi ser här evangeliet förkunnas men gömt. Vi kan även se detta när lamm offrades i Egypten. Lammet slaktades vid dörren till huset och blodet ströks på dörrkarmarna.

tabernacle

Ljuset ökar när Gud säger åt Mose att bygga ett tabernakel i öknen som senare blir till ett Tempel i Jerusalem. Lägg märke till Altaret (Mitzbeach) vid ingången till Tabernaklet (Guds hus) Att det här syftade på både Lammet i Eden och Lammets död på Golgata kan vi förstå av följande.
När vi lyfter upp de här täckelserna som Tabernaklet är täckt med så uppenbaras för oss ett tydligt kors. För det andra så under den stora försoningsdagen Yom Kippur så skulle man offra på altaret (Mitzbeach) men Gud säger att han redan har skänkt offret redan innan man offrade, han menar då lammet framför huset i Eden vilket allt bara är en förebild på tills Jesus kommer på Golgata.

3 Mos 17:11 Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret (Mitzbeah) till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det.

Allt kötts (= alla männskors) liv är i blodet (lammets) och här ser vi hur det måste till en rättfärdiggörelse först för vi är ju dömda till döden i våra synder. (Ef 2:1) Han har redan givit oss detta lammet till altaret (upp 13:8)
Ordet försoning som Lammets blod ger oss betyder följande:
1/ Att göra någon rättfärdig
2/ Att skriva över någonting = vår skuld på honom (Skuldbrevet)
3/Att “övertäcka” och här har vi kläderna som övertäcker vår nakenhet
4/ Att upphöra med vrede (Jes 54)
5/ Att inväxla oss till ett rätt värde
Öp skulle gå från altaret igenom förlåten i heliga kläder och frambära blod som bara var en förebild på Kristi blod. För en Jude var detta att gå Vägen – Sanningen – Livet (Guds hus) så det måste ha väckt förundran när Jesus säger.

Joh 14:6 Jesus svarade honom: “Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Heb 10:18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. 19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21 Vi har en stor präst över Guds hus.


Lammet har frälst oss ordet Jesus på Hebreiska Yeshuwa har en rot som betyder att “öppna upp” vad hände när Jesus dog? Jo förlåten vi ser med Keruberna på rämnade uppifrån och ner. Förebilden från Eden är nu fullbordad i Jesus Kristus (Lammet)


Luk 23:45 Solen förmörkades, och förlåten i templet brast mitt itu. 46 Och Jesus ropade med hög röst: “Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” Och när han hade sagt detta gav han upp andan.

Vi har nu fått ett levande altare (Mitzbeach) att äta (Inspireras av) tack vare att han gick hela vägen in för din och min skull.
Heb 13:10 Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta.

Vi önskar att Jesus skulle välsigna oss med en väckelse en sann eld istället för alla de här falska eldar vi ser. Man ropar att det är väckelse här och där men efter ett tag blir det bränd mark istället, pengabedrägerier, äktenskapsbrott, mm vittnar om en frukt eller hur? Skall vi få en äkta väckelse i det här landet måste altaret (Mitzebach) byggas upp igen. (Korset)

1 Kon 18:30 Elia sade då till allt folket: “Kom fram hit till mig!” Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp HERRENS altare, som hade blivit nerrivet. 31 Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Det var ju Jakob som fick detta ord från HERREN: “Israel skall vara ditt namn.” 32 Av stenarna byggde Elia ett altare i HERRENS namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för ett utsäde av två seamått. 33 Han lade upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. 34 Sedan sade han: “Fyll fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden.” Han sade vidare: “Gör så en gång till.” De gjorde så för andra gången. Därefter sade han: “Gör så för tredje gången.” De gjorde så för tredje gången. 35 Vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät också fylla diket med vatten. 36 Då tiden var inne att frambära matoffret, trädde profeten Elia fram och sade: ” HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt i dag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. 37 Svara mig, HERRE, svara mig, så att detta folk förstår att det är du HERRE som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.” 38 Då föll HERRENS eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. 39 När allt folket såg detta, föll de ner på sina ansikten och sade: “Det är HERREN som är Gud! Det är HERREN som är Gud!”

Det fanns inget altare i Abrahams liv när han var i Egypten. Han återvände till altaret han byggt när han gick in i landet igen. (1 Mos 13:4) Sedan skiljdes Lot (Täckelset) från honom och då fick han uppleva Guds allsmakt.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , | Comments Off on Evangeliets förebild 1

Elias Gud är densamme idag!

Var uppe i morse och tog lite medicin och drack vatten och klockan var då 04:30 lade mig ner igen och försökte somna om. Jag bad för min familj och mina vänner. Tänkte på de av våra pastorer som verkar satt sig på för höga hästar och samlar till det “Ekumeniska Tåget” mot Rom. Plötsligt kommer den där känslan och stämman som jag har lärt känna under åren. Anden kommer in och för mina tankar till ett bibelsammanhang. Jag känner igen detta så väl när det är något viktigt han vill säga. Jag har fått en hel del profetiska predikningar på samma sätt genom åren. Det brukar börja med ett bibelord så byggs det på med tiden.

Luk 4:16 Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: 18 Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet 19 och predika ett nådens år från Herren. 20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då började han tala till dem: “I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” 22 Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: “Är inte han Josefs son?” 23 Då sade han till dem: “Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 24 Och han fortsatte: “Amen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 25 Jag säger er sanningen: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. 26 Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. 27 Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien.” 28 Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. 29 De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. 30 Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.

Det jag så tydligt hörde var vers 25 + 26 jag har aldrig tänkt på att det står 3 1/2 år här. Det är ju exakt den tid som nämns i Upp 13

Upp 13:5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det är 3 1/2 År – Profetiskt!

1 Kor 10 säger att det som hände Israel är en profetisk bild på vad vi som kristna skall förvänta oss i ändens tid. Uppenbarelseboken 13 beskriver de sista 3 1/2 åren. Jag har ju beskrivit det förut i predikningar Jesus bryter sigillen…..hästarna drar ut. Det är samma syn som Joel får se.

Jag tror Irwin Baxter får rätt i sina tolkningar av ändens tid. Berlinmurens fall startar globalisternas plan för världskommunism vilket New World Order är. Det sker alltså samma dag som jag blir frälst 9 Nov 1989! Avslöjar du detta blir du kallad: “Konspirationsteoretiker” Bibeln säger att jordens rika köpmän skall bedra hela världen med vaccin. Jag tror hela detta falska spel som pågår bakom kulisserna är: Laglöshetens Hemlighet!
1/ Ett stort uppror mot Gud (2 Tess 2)
2/ Det skall avslöjas (2 Tess 2)

Vi ser 4 vindar eller 4 hästar blåsa över havet. Upp kommer vilddjuret i Dan 7 vilket är exakt samma som i Upp 13.

1/ Vit häst (Falsk Religion)
2/ Röd häst (Kommunism)
3/ Svart häst (Ekonomi – Hyperinflation)
4/ Grön häst (Pandemin – Klimat – Islam)

De säger helt öppet nu att Pandemin skall leda fram till en helt ny Ekonomi! Planen är att haverera den gamla och det är precis vad alla “Lockdowns” kommer att ställa till med. Man trycker upp så kallade “Helikopterpengar” som leder fram till Hyperinflation. (Se Runes Hörna)

När bibeln skall visa en förstörd ekonomi tar den bilden av en svält och torka i landet det ser vi i Joels bok. Det var exakt vad som skedde på Elia tid också så den profetiska bilden stämmer väldigt väl.

Joel 1:10 Fältet är ödelagt, marken sörjer, ty säden är förstörd. Det nya vinet har torkat bort, och oljan har sinat. 11 Stå med skam, ni jordbrukare, jämra er, ni vinodlare, över vetet och över kornet, ty skörden på fälten är förstörd. 12 Vinstocken är förtorkad och fikonträdet har vissnat, granatträdet, palmen och äppelträdet, ja, alla träd på marken har torkat bort, glädjen har vissnat bort från människors barn.

Finns det en likhet mellan Upp 13 och Elias tid? I Upp 13 ser vi:
1/ Ond Politisk makt (Upp 13:1-10)
2/ Ond Religiös makt (Upp 13:11-18)

På Elia tid så ser vi exakt samma sak.
1/ Ond Politisk makt (Ahab)
2/ Ond Religiös makt (Jesebel + Falska Profeter 1 Kung 18:19)

När den religiösa makten allierar sig med den onda politiska makten kommer ett ont totalitärt system som förföljer Guds folk. Vi kommer få se en avfallen ond religiös makt rida på ett kommunistiskt (Rött) Vilddjur.

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. (Samma vilddjur som i Upp 13 + Dan 7)

Jesus sa att himlen var stängd i 3 1/2 år! Men lägg märke till att den var inte stängd för Elia. Tydligen är den inte stängd för Guds tjänare heller vilket Johannes får vara en bild på. Han fick ju se himlen vara öppen! Vad är nu en stängd himmel en profetisk bild på? Nu börjar jag förstå vad det är för nycklar Filadelfia kommer att få jag har även hört detta i profetiska tilltal.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

En öppen himmel är en bild på Guds välsignelse
En stängd himmel är en bild på Guds förbannelse

Profeten Elia “Stängde Himlen” för det onda systemet på sin tid. Det var givetvis inte Elia som gjorde det utan Gud. Precis samma sak kommer att ske i ändens tid över New World Order och dess Religiösa system.

Vet du att Herren har visat oss i drömmar att den som följer honom nu och inte dras med i avfallet kommer han att välsigna. De kommer att ha en “nyckel” som öppnar himlen (Bön) Jag ser en fruktansvärd katastrof drabba dem som följer det onda systemet.

Samtidigt som Elia stänger himlen leds han av Gud bort från det onda systemet Han hade en öppen himmel både i Kerit som hos Änkan i Sarafat. (3 1/2 År) En änka symboliserar den som är totalt hjälplös i sig själv. Gud sänds för att hjälpa henne lägg märke till att hon tror på Israels Gud.

1 Kung 17:8 Då kom HERRENS ord till Elia. Han sade: 9 “Stig upp och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig att äta.” 10 Han steg upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten, fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne: “Hämta lite vatten åt mig i kärlet, så att jag får dricka.” 11 När hon gick för att hämta det, ropade han efter henne: “Tag också med dig en bit bröd åt mig.” 12 Men hon svarade: “Så sant HERREN, din Gud, lever, jag har inte en kaka bröd, utan bara en näve mjöl i krukan och litet olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och skall nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi skall äta det och sedan dö.” 13 Då sade Elia till henne: “Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. 14 Ty så säger HERREN, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och olja skall inte fattas i kannan fram till den dag då HERREN låter det regna på jorden.” (3 1/2 År) 15 Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. 16 Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som HERREN hade talat genom Elia.

Wow! En öppen himmel en Guds välsignelse över den utfattiga änkans hus! En stängd himmel och förbannelse över Ahab och Jesebels system.

5 Mos 28:5 Välsignad skall din korg vara och välsignat ditt baktråg. 6 Välsignad skall du vara när du kommer in, och välsignad skall du vara när du går ut. 7 När dina fiender reser sig upp mot dig, skall HERREN låta dem bli slagna inför dig. På en väg skall de dra ut mot dig, men på sju vägar skall de fly för dig. 8 HERREN skall befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Han skall välsigna dig i det land som HERREN, din Gud, ger dig.

Elia vandrade i Guds välsignelse och hade en öppen himmel. Han vandrade bildligt talat i himmelriket.

Titta nu vad som händer med de som får en stängd himmel? Är det inte märkligt att det är ju precis det han säger till de laglösa i Mt 7. De drabbas av förbannelsen! Jag ser en stor flodvåg (Ändens Tid) komma mot dem som i sitt högmod inte vill lyssna till varningar! (Se 5 Mos 28:15-68)

Tydligen skall vi vara som Änkan för att gå in i Himmelriket och det är exakt vad Jesus säger i Matt 7. För vem öppnas alltså dörren till himlen? Vem har välsignelsen med sig vart han än går? Ordet välsignelse på hebreiska kan även ha innebörden: Övernaturligt multiplicera!

Nu skall jag berätta om ett under vi var med om när vi tjänade som Evangelister uppe i Bohuslän. Det är just för den här tiden vi har blivit förberedda att ha ett sant budskap till “De Små”.

Jag förbereder min predikan tidigt på morgonen innan söndagens möte uppe i Hällevadsholm. När jag upplever Herren säga: Jag skall välsigna din korg och ditt baktråg! Idag förstår jag att det troligen var ett löfte inför den tid som kommer (3 1/2 åren)

Jag predikade sedan det budskap som Herren lagt på mitt hjärta! Sedan levererade jag detta profetiska ord Herren talat på morgonen: Jag skall välsigna din korg och ditt baktråg! (Förstod inget av det just då)

Nu händer något mycket märkligt! En syster kommer fram efter mötet med en brödkorg! Däri ligger det 5 stycken brödlimpor! Jag tappade hakan av förvåning när hon säger: Tidigt i morse upplevde jag att Herren sa att jag skulle skall baka 5 stycken limpor till Elvor & Janne.

En annan gång så var vi i en djup ekonomisk kris och levde under knapra omständigheter. Vi reste då i Sverige och predikade vi körde omkring i en gammal rostig röd Honda. Vår bilmekaniker sa att nu är den så rostig så det går inte längre att fästa svetsen i något. Vi fick 2:or på besiktningen också! Djup bedrövelse så klart man är ju bara människa! Ja köpa bil på avbetalning var något vi inte ville men tvingades göra i det läget. Det blev en bättre begagnad Honda som då kostade 16000 Kronor och första betalningen på bilen skulle göras inom en månad.

Vi tog nu denna Honda vi köpt på avbetalning till Värnamo där Pingströrelsen hade möte för oss resande predikanter på den tiden. (Jag saknar faktiskt det äkta Pingst inte det som tagit över nu#). Under mötet skulle vi be och välsigna varandra då kom det fram en broder som inte hade en aning om vilken situation vi befann oss i. Han började bedja profetiskt: Herre välsigna nu dessa dina tjänare så de får ekonomi att kunna byta bil! Vi tittade förvånat på varandra och undrade vad detta nu skulle betyda? När vi sedan kom hem så ligger det ett tjockt kuvert med våra namn och adress på innanför dörren. (Avsänt från Stockholm utan avsändare) Vi sprättade upp kuvertet och gissa vilken summa det var i nya ovikta 500 lappar? Ja precis 16000 Kronor! Vi behövde alltså inte någon avbetalning Herren som försåg oss med “det inre” försåg oss också med “det yttre”.

# Lyssna på detta från världen idag så får du se vad jag menar har tagit över Pingst – Bedöm själva! Jag tror att detta är den tågdröm där en affärsman säger att han skall ta över. Alltså dessa förespråkar ett rike som byggs upp av oss! Snart dags för avgång men hoppa inte på tåget!

Förlåt Jesus att jag misströstade på dig den gången och de andra gångerna när du så tydligt bevisat din trofasthet mot oss. Jag det är min egen bekännelse när jag sitter här och ser på mitt eget liv och på omständigheterna i världen: Det har gått exakt i den riktning han har talat! Vi har så svårt att ta in att Gud är Allsmäktig och vi är totalt hjälplösa!

Det är något visst när Christina Imsen sjunger! Jag har gripits till tårar många gånger genom åren. Gud välsigne er alla Kristi lärjungar det mörknar men Elias Gud är densamme än.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , | Comments Off on Elias Gud är densamme idag!

MR GLOBALIST AND YOU

Jag skriver ju de här sakerna här för att jag berörs av vad som håller på att ske i världen. Ta till exempel hur kan påven tycka att Kina är en förebild för världen? Ett av de värsta förtryckarsystemet genom tiderna?

När påven talar om “The common good” menar han kommunism. Alla som överhuvudtaget har något med Vatikanen att göra måste vakna nu innan det är försent. Kommunism använder militär mot människor och åsidosätter alltid den enskilda människans frihet.

Det är exakt vad vi förväntas se när FN blir världsregering och dess militär ersätter polisen i ett totalitärt system.
2 Pet 2:19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.

US_News – Påven förespråkar en världslön för alla människor:
(En brödbit och en skål med soppa) OM du håller med “Kamraterna”

CNBS: Pandemin kan jämna vägen för världslön för alla människor.
(Då krävs registrering Upp 13)

Historien upprepar sig! VÄRLDSSKATT!
Luk 2:1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad.

Mr Globalist bibeln varnar dig att dina dagar är räknade!
Jak 5:1 Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. 2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. 3 Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. 4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. 5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. 6 Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er.

Det är lite svårt att höra och förstå engelskan här men jag blev både arg och ledsen när jag förstod hennes budskap! Inte undra på att Guds vrede kommer att upptändas.

1/ Lockdowns
2/ Betalda upplopp (BLM)
3/ Mr Globalist kan köpa upp det billigt

Du undrar varför BLM kan fortsätta med sina upplopp fast det är lockdowns? OBS! Dessa uppgifter kommer ifrån denna video gjord av en 7 dags adventist men mkt bra fakta.

Här nämner han att Kina kommer att ingå i FN:s fredsbevarande styrkor. Liksom troligen Ryssland? BLM är inte vad du kanske tror att det är?

De säger själva att de är tränade Marxister. De påkallar andar och avlidna att hjälpa dem. Deras mål är att få fram FN att bli en världsregering för att få en världsfred.

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet“, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Inte undra på att Gud är arg!
Först drabbar domen den religiösa makten…

Upp 17:15 Och han sade till mig: “Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk.16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse. 18 Och kvinnan som du såg är den stora staden, som regerar över kungarna på jorden.

FN:s fredsbevarande styrkor vänds nu plötsligt mot henne som nyss skrek: Fred o Säkerhet! – Det hade hon aldrig räknat med!

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot (RESA UPP MOTSTÅND MOT) de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hellre sitter jag där förkrossad och utan ägodelar men med en levande Jesus Kristus i hjärtat. Gud måste och har lovat ta hand om sina små den här tiden.

Jag har i Anden sett hur en stor flodvåg drabbar de som inte vaknar och gör sig redo och lämnar världens påverkan NU! Dra ut ur Babylon!

Vi fick en profetia en gång som jag börjar förstå när jag ser utvecklingen: Den handlade om en kommande översvämning, vi skulle stå och dra upp människor som höll på att drunkna. Herren sa att ni får inte dra innan jag säger dra!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on MR GLOBALIST AND YOU