En falsk Kristus med ett falskt Rike

Jerry Potter profeterade för många år sedan att det kommer en falsk väckelse som bara är på ytan. Det kommer att se ut som om många människor har kommit in i Guds Rike.

David Wilkerson ”SYNEN” (Sid 53) En falsk rörelse kommer som starkt framhåller:
> Andeutdrivning
> Helandets gåvor (Skenbara underverk)
> Socialt Evangelium (Goda gärningar)
> Predikar mycket om Kärlek

Sedan Toronto 1994 har vi sett en tydlig trend. Man talar mer om anden än om Jesus. Man talar mycket om ett Guds Rike men nästan inget om Korset. (Lk 24:27) Jag lyssnade till en predikan från Vision Norge. Han tonade ner Synden och upphöjde oss och sa att vår skyldighet är att i tro tala ut Herrens Ord! Tanken är här att Gud redan har skapat allt men vår uppgift bli att gå omkring och förlösa det.

TROSRÖRELSENS FADER KENNETH HAGIN

Det är samma tankesätt som i ockultismen. Att vi inom oss har en spegelbild av det som redan är skapat i universum och är Guds medskapare på jorden. Om vi nu kallar det som skall förlösas ut på jorden för Guds Rike så förstår vi hur lätt vi kan luras in i New Age. Kom ihåg att Hagin lärde att Jesus inget kan göra allt är överlåtet på oss!

Gnostikerna på Apostlarnas tid menade att anden är den nya människan och därför regerar vi som Kungar redan (1 Kor 4:8) Uppståndelsen menade man har redan skett i anden (2 Tim 2:8) De har gått ut från oss (1 Joh 2:19) De skulle splittra församlingen i Efesus inifrån (Apg 20:20-31) Om man har detta tankesätt är ju Guds Rike något vi bara går ut och löser ut. Man menar ju att Gud redan helat alla genom korset nu skall du tala ut
och förlösa detta på gator och torg.

Jag vill berätta om en kille från USA vid namn Steven Bancarz. En vanlig kristen kille från USA som började fascineras av det övernaturliga. Han drogs över linjen rakt in i New Age där han fick göra upplevelser och fick övernaturliga krafter. Han blev både rik och känd och menade själv att han funnit hemligheten kyrkan egentligen sökte efter nämligen Guds Rike. Hans andliga guider sa nämligen att det ”Kristusmedvetande” han nu funnit var Guds Rike. Han såg sig själv som ett Guds redskap som skulle hjälpa andra in i Guds Rike.

Han kände sig helt överlägsen de här vanliga kristna som gick i kyrkan varje söndag. Han försökte övertyga sin gamle troende far och ropade överlägset från sin lyxbil. kolla här vad Jesus sa är sant: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. (Mt 6:33)

När man läser om den sista tidens villfarelser ser man att det måste finnas:
> En falsk Kristus
> En falsk ande som ger en massa upplevelser
> Ett falskt Gudsrike

Bibelöversättningar som ”The Message” som Rick Warren använder är medvetet översatt så att gränsen suddas ut mellan det falska ”Guds Riket” och det sanna ”Guds Riket”. “The Message” använder en urgammal Gnostisk ockult term: As Above so Below!
Här är en sida som tar upp denna förvridna översättning (Eng)

Men detta innebär för den invigde samma ”Kristus” och samma ”Gudsrike” som Steven skulle vara en ambassadör för. Det som i verkligheten är en bön om Jesu kommande rike ersätts nu med en skyldighet ”Set the world right”.

Här görs ett tydligt försök att bedra oss genom att förvrida Fader vår!
Matt 6:10 Set the world right; Do what’s best as above, so below.
Matt 6:10 Tillkomme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Översättningen “The Passion Bible” (NAR Bill Johnson) använder medvetet ”Purpose” och ”Realm”

Matt 6:10 Manifest your kingdom realm, and cause your every purpose to be fulfilled on earth , just as it is fulfilled in heaven.

Man gömmer allt i New Age termer för att fånga våra tankar. Jag kan riktigt höra ormen viska: Skulle då Gud ha sagt? Han vill få oss att tro det Gnostiska tankesättet att vi är hans medskapare på Jorden. Det är hans mål: Ni skall bli som Gud (KRISTUS)

Steven längtade efter upplevelser och det drog honom över gränsen in i Mörker. Människor som såg på hans liv kunde bara se det yttre skenet men inte det inre så det var jobbigt att hålla upp masken. Steve berättar att han ropade till Herren om frälsning i total förkrosselse! Plötsligt hände något! Istället för den upplevelsen han hade i New Age när han var ett med Universum och hela Skapelsen. Gjorde han nu upplevelsen av att Jesus Kristus är skild från Skapelsen och upphöjd över allt. Han gick nu ut efter sin omvändelse och vittnade på sin egen New Age kanal hur han hade blivit bedragen av en ”annan Kristus” med ett ”annat Rike”. Han berättade hur han mött sanningen Jesus Kristus! Steven avslutar med: Den här andligheten öppnar vägen rakt in i hyckleri och självbedrägeri!

Här ser vi alltså en slags ”Gnosticism” där ”hemlig kunskap” och ”upplevelser” upphöjer oss själva över alla. Lägg märke till att den saknar fullkomligt kraft att förvandla en människa invändigt!

NYGNOSTICISMEN
Den urgamla tron och vägen har alltid varit att Guds rike är något som:
1/ Har kraft att förvandla oss på insidan genom Korset.
2/ Kommer till våra hjärtan genom en Medlare.
3/ Bara denne Medlare kan uppenbara för våra hjärtan vem Gud är.
4/ Guds Kraft är alltså något som kommer genom en Medlare i hjärtat.
5/ Denne Medlare skall komma tillbaka och själv sätta upp sitt Rike på Jorden.

Mörkret vill föra oss in på en annan väg! Kommer ni ihåg att jag berättade en gång en profetisk dröm om ”Den urgamla vägen”? Hur människor står på en gräsmatta och är förvirrade och undrade vart vägen går. Några säger: Det går en väg lite längre bort som ser ut att vara rätt! Men det var den breda vägen som Satan berett att bedra Kristenheten med. Nu innan semestern hade jag ytterligare en dröm om samma sak! Herren varnade starkt: New Wine är på väg att välja denna breda väg!

Det var en sak Herren visade med den breda vägen! Du behöver där ingen medlare utan du kan själv göra affärer och ta dig fram. Slutet på den vägen såg jag Satan samla ihop Svinen! Gud sa med hög röst: Den som går den här vägen till slutet har ingen chans att komma undan elden!

Vad är det för Väg och vad är det för Eld som han varnade för? Jo den här nya vägen handlar om ett falskt Guds Rike. Det finns bara en enda väg och den leder in i Guds Rike. Att missa den vägen är alltså den ”Breda Vägen” det leder till att elden förtär oss. Satan kommer att göra allt han kan för att förblinda ögonen så att vi inte kan se vägen!

Mörker på hebreiska har även innebörden av: Att täcka över något! (Förhärda och förblinda hjärtats ögon) Vad är det han vill att vi inte skall se? Att vi är totalt beroende av medlaren och hans ljus i våra hjärtan. (Den smala vägen) Vi måste förstå det är inte om vanliga människor i världen Paulus pekar på när han skriver till Korintierna följande budskap.

Paulus beskriver att en del redan blivit både mätta och rika och regerar redan som Kungar (1 Kor 4:8) Om du redan har fått allting i din ande genom Jesu uppståndelse vad skall du då med medlaren till (Den smala vägen) Då finns det ju bara en väg kvar! (Den breda vägen) Det är alltså om Gnostikerna inte människor i allmänhet Paulus beskriver här. (Det förstår vi av sammanhanget också)

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Mörkret har alltså täckt över gnostikernas hjärtan så att de inte förstår vägen! Om vi inte förstår vägen och vandrar på den har vi heller ingen gemenskap med medlaren. Här ser vi att Guds Kraft kommer från Medlaren genom att han uppenbarar vem Gud är för våra hjärtas ögon. Om Gnostikerna redan kommit in i Korint på Paulus tid hur mycket mer idag?

När Jesus kommer tillbaka ser vi ett hus bestående av dem som inte funnit den smala vägen. De är helt klart ambassadörer för samma ”falska Gudsrike” och tjänar samma ”falska Kristus” som Steven gjorde.

Matt 6:10 Set the world right; Do what’s best as above, so below

Steven Bancarz ”Guds Rike” med sin ”Kristus” kan:
> Göra Mirakler
> Hela Sjuka
> Profetera och förutsäga framtiden!

Detta är exakt vad Bill Johnson säger att Guds Rike är i boken: ”When Heaven invades Earth”. Allan Scott talare i New Wine konferensen 2016 säger samma sak. Men det var en sak som Steven Bankarz ”Guds Rike” med sin ”Kristus” inte kunde: Nämligen förvandla insidan hjärtat på människan.

Låt ditt rike komma låt din vilja ske! Har nu genom Gnostikerna förvandlats till Karismatisk lagiskhet. Vi ser att man misstolkar Herrens bön till att vi måste göra något.
Mt 7 ser vi en avfallen gnostisk karismatisk församling som är totalt blind.
> De har missuppfattat Riket
> De har missuppfattat Guds vilja
> De har gjort sig av med Medlaren

Vi har varnat i flera år nu att det här kommer att ske med en sovande Kristenhet! Samma ”Kristus” och samma ”Guds Rike” som Steven Bancarz mötte i New Age, är samma ”Kristus” och samma ”Guds Rike” som Bill Johnson och Betel Church talar om.
Paulus beskriver Guds Rike komma genom Anden – Men vad är det? Vad skall det göra? (Rom 14:17) (1 Kor 4:20)

> Rättfärdighet = Inte bara frikännande utan även en förvandling av hjärtat!
> Frid
> Glädje
> Kraft – Det är alltså Guds Nåd!

En gång råkade vi ut för en Gnostisk sekt där vi stod med vårt bord på en New Age mässa. De uppträdde mycket föraktfullt. De kunde inte begripa hur vi kunde vara så dumma att vi trodde bibeln var färdigskriven. De hade fått en större uppenbarelse och vi har inte förstått att man kan gå till kraftfältet direkt istället för att gå en omväg.

MEDLAREN

Det som de kallar för en ”omväg” är den sanne Jesus Kristus! Han som är medlaren till det nya förbundet! Den ende som kan förvandla vårt innersta!

Hebreerbrevet 12 Beskriver den sanne Jesus Kristus på ett berg som kallas för Sion. Detta ord Sion kommer av hebreiska ord vars rötter betyder: En Grund! Här får vi svaret på vad det var för Eld Gud talade om i drömmen skulle drabba de som valde den breda vägen.

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Men i King James står det något viktigt!
KJ: Heb 12:28 Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: 29 For our God is a consuming fire.

Att ta emot Riket i hjärtat! Är alltså att ta emot Guds Nåd i hjärtat!
Resultat: Tjäna Herren enligt hans vilja med Gudsfruktan! Det skall leda till frälsning och att vi kommer undan Elden! (Vredesdomen – Jud 1:7 Heb 10:26-30)

Wow! Om det här är Guds Rike vad är det då för Guds Rike ”Kingdom Now” predikanterna talar om? Då är det Guds Rike Paulus talar om här också.

Heb 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. ( Alltså komma till Kungen eller medlaren för att kunna ta emot Nåd till hjälp)

Den person som nu ger Guds Rike av Nåd i våra hjärtan är både Kung och Medlare! Kännetecknet för Gnosticismen är att ”Medlaren” kan vi avvisa för ”Kristus” och ”Guds Rike” har vi ju fullt ut redan i vår ande.

1/ Gamla förbundet skrevs som bokstäver (Moses)
2/ Nya förbundet genom Jesus Kristus (Medlaren Nåd o Sanning)

Man försöker bedra oss genom att säga att Guds Rike är en sak och Nya Förbundet en annan sak! Men det är exakt samma sak! NT handlar om hjärtats förvandling genom att vi tar emot Guds Rike eller Guds Nåd genom medlaren eller Kungen.

Men hur konstigt det än låter kan en hyperkarismatisk församling uppsätta olika karismatiska lagar. Dessa lagar är inget annat än Mörker. Den nya Karismatiska lagen handlar om ett rike som du och jag är skyldiga att upprätta på Jorden!

Slutligen vi måste förstå att det är inte mot människor av kött och blod striden står emot utan mot dessa andemakter som “sätter täckelse över” människors hjärtan. Vi känner flera som dragits in i det här som vi upplever stor nöd över. Underbara människor men de saknar urskiljning!

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Det Herren visade i drömmen när han varnade för att New Wine var på väg in i New Age var att de saknade Kraft att kunna stå emot dessa andemakter. De kunde inte vinna seger över dem!

TILLÄGG:

Bethel Church: Incorporating New Age Mysticism, Spirit Guides, Auras, Angels, Revival,Healing Energy  (VIDEO)

När det gäller “As In Heaven, So On Earth” så är denna länk värdefull att läsa (Eng)
The Doctrines of Dominionism

Även denna The Bethel version of “As above so below,” Drawing heaven to earth

Att titta på våra kristna TV kanaler innebär att man får höra en blandning av sunt och osunt. Först då det gamla vanliga framgångsevangeliet som gör mig bedrövad. Men jag blev jag glad över det evangelium Sebastian Stakset predikade den 10/8-2019 på Tjörn. Vad härligt att höra om Jesus som sann Gud och sann människa som fullbordade verket på Golgata kors. Det finns hopp ! Tack o Lov !

Här är ett litet studie som verkar helt okej men som är Sataniskt listigt. Jag är glad att jag hittade detta för det visar att Kingdom Now är den bro som New Age behöver för att attackera den kristnes tankeliv  Global Initiatives Foundation

CITAT: “When Jesus said to go into all the world and make disciples, it involved commitment, commitment for both those going and those becoming disciples. The Kingdom culture unfolds with faithful dedication and commitment. Followers believe, but it is not until a follower becomes a disciple that they enter the realm of the Kingdom with the authority and the supernatural power to create and to build and to restore”

MINGLED ANOINTINGS

Här kommer ett till studie som visar att han har Trosrörelsens läror och alltså tror att han är Guds medskapare på Jorden. Lägg märke till namnen han nämner !
Individual anointings are multiplied exponentially when mingled, combined and released with the anointings of others. The scope of Elisha’s mantle expanded as Elijah mentored, nurtured and prepared him. It is the reason why biblical community represents a safe-place to foster the diversity of gifts and anointings; where they are allowed to incubate and work together. However, since Jesus’ resurrection and the outpouring of the Holy Spirit, shared, mingled anointings have taken on an even greater potential.

The charismatic revival of the late sixties and early 70s began when believers hungry for more of God, began gathering to seek Him more diligently. What resulted was shared and passed on by prayer and the laying on of hands. Ripples went out that became a torrent of revival as the anointing was imparted and the presence of God manifested to satisfy the growing hunger of those not satisfied with the status quo.

Over the years, within my calling in the marketplace, I have been given opportunity to apply my gift and impart my anointing as a consultant/ advisor to a number of respected ministries, ranging from CBN to Oral Roberts, to Morris Cerullo to Marilyn Hickey. In each of these cases not only did result come from the application of my gift; but I emerged with a dimension of the anointing from these ministries I had served.

Här kommer ytterligare en New Age sida för att visa hur de försöker bedra den troende. När du läser det här tänk då de 7 bergen och Kingdom Now
CITAT: Directly above the seventh sphere is a new realm known as the ‘kingdom’. It is not as ancient as the seven spheres, for it is just over two thousand years old, and was created at the time of Jesus’s birth. The kingdom is clearly the central theme of the New Testament and is mentioned more than a hundred and fifty times: “Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.”
A.G. Riddle (law partner of medium): “The kingdom, as a place, is real and independent of the state of the soul, though it is necessary for the soul to be in a corresponding state in order to enter the kingdom. The many mansions spoken of are there and change not, and whether they shall have occupants depends upon the soul’s harmony with the laws of God to enter this kingdom.”

The kingdom is of great spiritual importance because its purpose is the redemption of all humanity. When the kingdom is completed, the hells of the spirit world will be emptied, and the world will be restored to the paradise that it once was. The kingdom is under construction, though, it is not being built with bricks and mortar, but with souls of humans transformed by God’s love into divine angels.

God knows very will that men will never bring peace and harmony to the world through their own efforts. So, in God’s wisdom and goodness, a plan has been devised whereby this will be achieved through the building of this spiritual kingdom high up in the spirit world. When the kingdom is completed, all hatred, envy, bigotry, greed, anger, and selfishness will be removed from the hearts of men, all will be brothers, ending the want and suffering of the world forever.

Här har vi en som gått över gränsen och förespråkar de 7 sfärerna!

In advancing the kingdom of God we are to influence the earth for Christ. The Church must be a positive agent of change and transformation in the community. We are a Governmental Church – The saints must rise and taking their place in the society as God’s agent.

There is what is known today as the Seven (7) Mountains of Influence, and the nations of the earth is changed and transformed through these Seven (7) Mountains.

1. Family
2. Religion – (Spirituality)
3. Business – (Economy, Finance)
4. Politics – (Government)
5. Education
6. Media – (Communication)
7. Arts – (Entertainment, Celebration, Sports)

 

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on En falsk Kristus med ett falskt Rike

Det allra viktigaste

Det allra viktigaste
Varning för New age-infiltrationen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-08-11
Lyssna på Mp3

Vi läser:
1Kor 15:1  Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, 2  och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. 3  Jag meddelade er det allra viktigaste [grek. protos], vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4  att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna..

Paulus fortsätter sedan att berätta om alla som Jesus visade sig för, alla ögonvittnen – mer än 500 personer – som med egna ögon såg Jesus uppstånden från de döda.

Det allra viktigaste
Ordet [en] protos betyder först i tid, plats och/eller betydelse. Det allra viktigaste är korsets budskap om Jesus, försoningen på Golgata och vem Jesus är så att vi lär känna den sanne Jesus, i ödmjukhet och trohet. Det är grunden för våra liv och på den grunden ska vi ska växa upp till mognad. På den grunden ska vi vara befästa och djupt rotade [orden pekar med fokus på källan i Ef 3] i Guds kärlek

Vi uppmanas: ”Stå fasta i tron (1Kor 16:13) Stå fasta i Herren (Fil 4:1) Stå fasta (i Guds sanna nåd)” (1Petr 5:12). ”Förbli i mig”, sa Jesus. Det gäller tron. Efterföljelsen beskrivs däremot som en vandring och en livsväg.

Ef 4:13  tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad [= ordet syftar på att bli vuxen i motsats till att vara barn och omogen] att vi blir helt uppfyllda av Kristus. [att allt är underordnat Herren, Jesus Kristus] 14  Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse [methodeia plane = bedrägligt, metodiskt och med list leder vilse]. 15  Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16  Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

I den här tiden infiltreras New age och det ockulta överallt i samhället.
New age-rörelsen säger – tvärtemot Bibeln /Guds ord – att ”korset var meningslöst”.

 • vi måste ha beredskap
 • vi behöver veta hur lögnen smygs in så att vi kan avslöja den, avslöja mörkret (Ef 5:11)

I undervisningen som vi hade temadagar om Ändens tid för en del år sedan, tog jag upp Emerging Church (EC) väg bort från korset och bort från den sanna grunden.

Brian McLaren och många andra EC-pastorer är sedan länge inne i New age. Idag arbetar McLaren med en mängd ockulta ledare i The Vision Project som går ut på att ”mänskligheten ska inse sin egen gudomlighet”. Om korset säger han: ”det är en falsk reklam för Gud” och “Jesu död var ingen ställföreträdande död”. Han säger också: ”Guds ande bodde i Jesus, precis som den bor i varenda person (alla människor). Varje person har potentialen att uttrycka kristusfullkomlighet som Jesus gjorde”. Det började med att McLaren presenterade “ett nytt evangelium”.
Det är inte nytt men det är ett falskt och korslöst “evangelium”.

Varför skrev Paulus att korsets budskap om Jesus Kristus/Messias är det det allra viktigaste? Därför att den som tar bort eller förnekar korsets budskap på det här sättet, är i mörker och hamnar i det ockulta New age.

Tidningen Dagen (31/7): Megakyrkopastor Joshua Harris uppger att han lämnar sin fru efter 21 års äktenskap och han är inte längre en kristen.

Vi kan nog bereda oss på att det kommer många fler sådana nyheter!
I de här sammanhangen liksom i stora delar av den s k karismatiska rörelsen talar de om att ”lämna den passerade sanningen” (Bibeln) för den ”nuvarande sanningen” och ”nya uppenbarelser”, som brukar visa sig vara influenser och tankar från New age, det ockulta. Detta är förutsagt av Guds Ande genom sina tjänare i Bibeln.

1Joh 2:18  Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19  Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

2Petr 2:1  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2  Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3  I sin girighet kommer de att med falska argument [plastos logos] sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Plastos logos betyder en konstgjord /förvrängd / påhittad /falsk mall eller gjutform. Utifrån grundtexten kan man översätta “en konstgjord och falsk mall som stöper alla i samma form med förvrängda ord efter sina begär”.

1Kor 1:18  Ty detta budskap om korset är en dårskap [moria] för dem som blir förtappade [går förlorade], men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. [dunamis = [Guds] dynamit, dvs kraft till frälsning och befrielse]

Grekiska moria betyder dårskap, dumhet, meningslöst och något som ingenting betyder. Det är precis det man uttrycker i New age-rörelsen och i alla trosuppfattningar som förnekar korsets budskap.

Enligt Skrifterna
Den som älskar Gud går aldrig utanför Skrifterna eller utöver det som står skrivet. Paulus gick aldrig utanför Skrifterna. Allt var förutsagt och skedde “enligt Skrifterna”. Nutida självutnämnda apostlar som påstår att de kommer med “nya  uppenbarelser”, säger däremot att “Gud leder oss utanför sitt ord, ut på nya områden” (Bill Johnson) och “Gud är större än sitt ord”. Detta är en lögn och den som säger så gör Gud till en lögnare. I själva verket har de öppnat för ockult andlighet och mörker.

Bibeln säger:

 • att alla är syndare – och vi är ovärdiga Guds kärlek och frälsning
 • att det finns förlåtelse för synd för varenda människa (Joh 3:16)
 • att bara Gud kan förlåta synder och ge evigt liv genom sin Son, Jesus Kristus /Messias
 • att Jesu blod renar från all synd
 • att Gud helgar och fostrar alla sina barn

Rom 4:24  …Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på [epi = in i, till (en rörelse till centrum)] honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, 25  han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.
Uppståndelsen bevisade att Jesus är Messias, Guds Son, den Rättfärdige. Döden kunde inte behålla Jesus för han var syndfri och det var våra synder han bar. Jesus har därmed övervunnit synden, världen, djävulen och döden.

I kristenheten är vissa tecken varningssignaler:

 • när upplevelser, manifestationer och känslor ställs över Guds ord, läran och sanningen.
 • när jordisk och social rättvisa /att rädda planeten ställs över frälsningen, Jesu återkomst och evigheten.

Fel fokus
Här är fokus på det jordiska och på människan och människans begär.
Rätt fokus
Bibeln har fokus på JESUS, Guds ord, på det himmelska hoppet och evigheten.

Jag blev tillrättavisad av en pastor en gång när jag sa ordet ”ofrälsta”. ”Vi säger inte ofrälsta för det kan få människor att känna sig utanför”, förklarade han.
Frälst eller ofrälst /inte frälst? Innanför eller utanför? Bibeln är kristallklar:

1Joh 5:10  Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11  Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12  Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13  Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

Jag håller med om att vi inte ska stöta bort människor. Frälsningen gäller alla och i den bemärkelsen ska vi vara ”inkluderande”. Men inte så att vi slutar tala om synd och syndens konsekvens och nödvändigheten med omvändelse och bekännelse. Annars är risken stor att ingen sann omvändelse eller pånyttfödelse sker och Jesus blir en cool /häftig grej bland andra. “Jesus kan få ta min ångest och depression så att jag kan fortsätta leva mitt liv som JAG vill…och nu har JAG kraften att förlösa, tala ut, göra under som Jesus gjorde…” – istället för att omvända sig och följa Jesus! När det inte  funkar som man trodde, kanske den människan tror att alltihop var fejk. Fruktansvärt allvarligt och förödande när människor tror att de är frälsta men inte är det.

Var kommer detta påståenden ifrån: ”Vi ska inte tala om synd för det ger människor skuld och kan stöta bort dem …vi talar om kärlek, godhet, att du är älskad och Gud tar emot dig som du är…” ?
Här är man farligt ute för dessa tankar kommer från New age [antikrists ande] som förnekar synden, ondskan och djävulen.

Bibeln säger att synden är hindret [som separerar] oss och Gud och gör oss till Guds fiender.

1Joh 1:8  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. [= new age och den antikristna globala agendan] 9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10  Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. [Lögnaren = new age-kristus /antikrists ande]

”Alla människor är Guds barn”, ”alla är goda innerst inne”, ”alla har en gudagnista” (mystikerna) är andra påståenden som har trängt in i kristenheten. Var kommer sådana påståenden ifrån? Från New age, antikrists ande.

Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

 • inte en Jesus som iklädde sig en ”Kristusform”
 • inte en Jesus som lämnade sin gudomlighet och bara blev människa och ”utförde tecken och underverk som människa” – så att vi kan göra samma som han” (Bill Johnson)
 • inte en Jesus som bara var en modell för oss

Jesus är Gud som blev människa – sann Gud och sann människa – i en och samma person och han är Medlaren.

Mika 5:2  Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Joh 10:31  Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. 32  Jesus sade till dem: “Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?” 33  Judarna svarade: “Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”

Dessa judar ville döda Jesus för att han sa att han och Fadern är ett, dvs. Gud.

Jesus sa: ”..för att alla skall ära Sonen, liksom de ärar Fadern” (Joh 5:23) Bibeln säger tydligt och klart att endast Gud tillhör äran och han delar inte sin ära med någon (Jes 42:8). Alltså är Jesus Gud.

Rom 1:3  evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt [= judisk] 4  och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.

Uppståndelsen bevisade att Jesus är Messias/Kristus, världens Frälsare och helt unik! Den ende.

Innan Ketriel Blads lära och MFS blev kända skickade en vän Blads undervisning till oss. En del var väldigt lagiskt och en del var bra men jag undrade varför det var så “dött”, tills jag upptäckte att han förnekar Jesu gudom.  För MFS är Jesus som Adam före syndafallet (samma som Jehovas vittne). Jag gjorde därmed en lista på bibelord som säger att Jesus är Gud. Det blev 45 st och det finns säkert fler. I vilket fall är det en himmelsvid skillnad mellan Adam och Kristus.

1Kor 15:47  Den första människan var av jord, jordisk. [= Adam] Den andra människan kom från himlen.
(King James översättn.) Den andra människan [är Herren] från himlen = Jesus är Gud.

Joh 5:26  Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. 27  Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.

Vad säger då New age och den globala Agendan?

(Info bl a från Warren B Smith som själv var djupt i New age och som har en otrolig insikt och andlig vaksamhet). Lägg märke till den kristna vokabulären, fast det är en falsk kopia.
New age-planen:

– man talar om mänsklighetens evolution – utveckling – till enhet [oneness]
– alla är ett, mänskligheten är en enda stor familj som bröder och systrar
– tillsammans ska vi rädda planeten, utrota fattigdom o svält och få världsfred
– världen förbereds för att kalla fram och ta emot en världsledare (en världsregering)
– det kommer en ”tillkännagivandets dag” när han träder fram

Världsledaren beskriver man på följande sätt:
”En modern man engagerad i moderna problem”: politiska, ekonomiska, och sociala – han är ingen religiös ledare men han har extraordinär andlig styrka och han är universell i sin ståndpunkt, han har kärlek till hela mänskligheten och kommer för att inspirera och stödja…”
världsledaren är ”Kristus, Herren” (Herren Maitreia)”

Den här vokabulären används inte i världspolitiken men vi kan se att alla strävar åt samma håll, eftersom hela världen är i den Ondes våld.

1Joh 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

(nu kommer något mycket intressant)
Först vill jag säga att hela den globala Agendan/New age-planen /Frimurarplanen / FN:s fredsplan / Rick Warrens Peaceplan /Trebenta stolen bekräftar den tolkningen av Upp 13 som vi lyfte fram i Ändens tid, tack vare pastor Irving Baxter. Inget hördes om den tolkningen i Sverige vid den tiden om vem Den falske profeten kan vara, nämligen Påven. Det fanns i princip bara två olika uppfattningar: är påven Antikrist eller inte?

New age-planen:

-tillsammans med världsledaren ska 12 ledare [visdomslärare] träda fram
-en av dem är ”Mästare Jesus” (jmf The Message: kallar Jesus “Mästare” men aldrig Herren. För övrigt är The Message en parafras som är full av new age-termer)

-han [Mästare Jesus] ska betjäna världsledaren [Maitreia] från ”Helige Petrus stol i Rom” (!!!)
Påven  som kallas ”Kristi ställföreträdare” på jorden enligt romerska-katolska kyrkan!? Här har vi Den falske profeten i Ändens tid enligt New age-planen, som får alla utom Guds folk att följa världsledaren/antikrist (Upp 13).

-han har ansvar för ”den Nya reformationen av den kristna församlingen”
Aha? En Ny Reformation som ska samla alla till Romkyrkan och Påven?! De flesta känner till Nyapostoliska Reformationen (NAR) idag med hundratals falska apostlar som alla samlar till påven. Hur många kristna har inte redan svalt det dödliga giftet?!

– man väntar på en ”planetarisk (världsvid) sista Pingst” som ska ena alla religioner i en världsreligion

Hela den ekumeniska rörelsen som vill ena alla kyrkor med påven är exakt det som ingår i New age-planen.

– några ledord är ” mål o mening, syfte” [purpose /purposedriven] och ”Guds dröm”

”Guds dröm” är en new age-term som betyder att ena världen och kyrkan, att ena alla människor.
Rick Warren kallar sin PEACE- plan ”Guds dröm för världen”. Bill Johnson, Kenneth Copeland, Brian McLaren, Joel Austeen, Leonard Sweet, Joyce Meyer… talar om ”Guds dröm”. Det är människor som försöker styra över Gud.
BIBELN talar om Guds rådslut och Guds plan! Aldrig om ”Guds dröm”.

New age-planen:

– ”du behöver ingen yttre frälsare, för du ska lära dig att nå inre Kristusmedvetande”
…ett nytt ”kristus-sinne” så att du inser att du är gudomlig för ”vi kan frälsa oss själva”
– ”om du inte erkänner att du är gud, skadar du Kristi kropp, som är mänskligheten”
”Jesus var en modell som nådde Kristusmedvetande… frälsning är att inse att Guds rike är inom dig och inom alla = att vi är Kristus”
”världsledaren ska förkroppsliga medvetandet och ena världen – då kan vi förändra framtiden [
så att inget Harmageddon kommer utan allt blir bra]” – samma som NAR och många andra i Kyrkotillväxtrörelsen som inte vill kännas vid Bibelns tidstecken och det profetiska Ordet.

Detta är förförelse på högsta nivå med det värsta ockulta mörker och sataniska lögner. Vi ska vara mycket uppmärksamma när de bibliska orden ges ett ”nytt” innehåll. Det låter “kristet” men det är helt utanför Skrifterna, utanför och emot Guds eget ord. I världspolitiken används inte samma vokabulär om globala Agendan men det är tydligt att man strävar emot samma mål och att det är andemakter bakom.

Matt 24:4  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5  Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [= ”jag är Kristus /vi är alla Kristus”], och de skall leda många vilse.

De förnekar att Jesus Kristus.

Bill Hamon, en NAR-apostel och en av vargarna i fårakläder lärde:
…att kyrkan ska utbreda Guds rike fysiskt på hela jorden som korstågen förr [Kingdom now]. ”Manifested sons of God /Latter rain handlar om att ”Guds uppenbarade söner” kommer att vara jämställda Jesus Kristus: odödliga, syndfria, perfekta som delaktiga i gudomlig natur. De har all rätt att kallas gudar och de kommer att vara gudar och då kommer hela skapelsen att förvandlas som i en kedjereaktion”.

Kenneth Copeland – en annan varg (som inte ens har fårakläderna på sig): ”Jesus är inte längre den ende enfödde Guds son. Nu är vi i Kristus Jesus. Det betyder att Jesus var mönstersonen, inte unik, utan bara den förste sorten av många, många fler”.
http://www.letusreason.org/Latrain1.htm

Detta är New age-läror. Det är New age-planen. Vi kan genom dem förstå att hela trosrörelsen, kyrkotillväxtrörelsen och många andra i kristenheten riskerar att hamna i New age om de inte gör upp med lögnläror (ormgift) som Framgångsteologi = girighetslära / Herraväldesteologi /Kingdom now / 7-bergen-läran /JDS mm.

Denna antikrists ande och ”laglöshetens hemlighet” var redan verksam på NT:s tid, skrev Paulus, och vi förstår varför Johannes var så tydlig om att [Jesus ÄR Kristus] – ingen annan någonsin.

1Joh 2:21  Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus [= Jesus är Messias]? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24  Låt det ni har hört från början förbli i er. [de hade fått den sunda utläggningen av Skrifterna och Guds evangelium] Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25  Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26  Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse [planao].

Planao betyder gå vilse/vilseledas, gå fel, vika av från vägen (sanningen), bli förförd, vandra bort [från den sanna grunden].

New age-planen:
”Kristus /Herren Maitreia [världsledaren] för alla till Fadern Sanat Kumara” [Satan]
”Maitreia ska utrota alla självcentrerade = dvs. de som inte erkänner sin och allas gudomlighet och Oneness [enheten] – de är separerade och de hindrar manifestationen av människans gudomlighet”

“Ett sista hinder – gudsfruktan”
Det finns ett sista hinder för Oneness enligt den globala Agendan och New age-planen:
Det är gudsfruktan. Intressant. Nej, låt oss bevara gudsfruktan och hålla Jesus helig i våra hjärtan.

Ords 9:10  Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ords 8:13  Att frukta HERREN är att hata det onda…

Vi vill ha gudsfruktan i våra hjärtan! Vi älskar gudsfruktan! Vi älskar JESUS för den han är, för vad han har gjort för oss [på Golgata] och det han gör idag! Vi älskar Jesu tillkommelse!

Det allra viktigaste, skrev Paulus och Johannes såg:

Upp 14:6  Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. 7  Han sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”

………….
Tillägg 2019-08-17
Dagen efter denna predikan kunde vi läsa i kristen media om ännu en ledare (Hillsong) som avsäger sig sin kristna tro. Samma vecka stod detta i tidningen Dagen:

Kristen rockstjärna: Farligt när unga lovsångsledare “styr”
“Nu har vi en kyrklig kultur där vi snarare lär oss vem Gud är genom att sjunga moderna lovsånger än via undervisning från Ordet”, skriver han. “Det är dags för kyrkan att återupptäcka Ordets överlägsenhet. Och att värdera Ordets undervisning. Vi måste värdera sanningen framför känslan. Sanning över känslor.

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Det allra viktigaste

Att få se med Guds ögon

Detta bibelstudie innehåller en mer komplett bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission 16/6 – 2019.

Flera av våra samfund kopplar nu Klimatfrågan till Missionsbefallningen att nå alla folk. Nyss skrev Svenska Kyrkan skrev att Greta är Guds röst i tiden. Påven och Vatikanen har denna fråga som topp prioritering! Eftersom denna fråga kräver en global lösning pressas allt mot att FN tar den rollen. Hur du och jag ser på den här frågan kommer troligen ha en större betydelse än vi kanske anar.

Redan nu har frågan väckt bitter debatt både på Arbetsplatser Sociala Medier och inom släkt och familj. Jag lovar att det kommer rakt in i våra församlingar också. Det verkar som om allting delas upp som om det börjar bli två vägar att följa liksom. Det jag vill med denna predikan är att vi måste få ögon att kunna se med. Bara de som kan se som Gud ser kommer att kunna välja rätt väg ! Men vi måste ödmjuka oss för att bli upphöjda så att vi får förmågan att kunna se. En gammal sång kom till mig i morse! Gud är rolig! Jag började nynna på Edward Persons gamla sång : Jag är en liten Gåsapåg från Skåne. Jag tänkte att jag skulle leta reda på texten till den… När jag läste den sista versen i sången blev jag Paff! Den beskriver lite av vår tid! Youtube – LÄNK
Sången handlar en del om att han får sitta på en Gås och se ner över den här Jorden…

Nu jordens alla murar börjar skaka, en samling dårar satt vår värld i brann Vad fäderna byggt upp blir pannekaka, det ryck och slits i gamla vänskapsband Ack, kära ni som slåss därner på jorden kom upp och ta en liten titt med mig Jag är ganska säker på att ni skäms en smula då när ni ser vår gamla jord så här från ovan.

Nu vill jag citera från Runes Hörna 24/1 – 2019
“Eftersom människor enligt FN-agendan är orsaken till klimat-förändringarna kommer detta att resultera i åtgärder av genomgripande befolkningskontroll och påtvingad familjeplanering. En berättigad fråga blir då, är det de som ur ett elitistiskt normperspektiv inte bidrar med något av ”värde” som i första hand inte anses önskvärda?”

Nu i veckan förklarade jag för en kille med bibeln i hand vad profetiorna sa om NWO. Då utbrast han: Ja och i det systemet kommer vi inte vara värda någonting! 

När Israels barn var i Egypten var deras värde till slut beroende om de kunde leverera något till systemet. Deras förstfödda slängdes i Nilen som inget värde! På det sättet skulle ju Israels barn gå under inom några generationer.

Den här tanken kommer från Babylon. Där skulle man också göra sig ett namn. Där måste alla producera tegelstenar till bygget. Vilka var det som utnyttjades av alla stenar högre upp och fick göra smutsjobbet åt Herrarna?  De som var mest föraktade är klart! Så är det alltid när människor bygger! På toppen av pyramiden finner vi ett ljus som strålar! (JES 14) det ser ut att vara ljus men det är mörker! Satan sitter alltid överst på de här pyramiderna och glänser på detta sätt får han äran. New Age säger helt öppet att den som inte tror att Gud är i allt och alla är inte välkomna i systemet.

Precis det här tankesättet kan även ta över en församling. Ledarna låter de små generera äran till toppen av pyramiden. Genererar du ingen ära så sparkas du ut ur församlingen ja eller “mobbas” ut.
Gal 4:17 Dessa människor (FALSKA LEDARE) är ivriga att vinna er men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem. (GE DEM ÄRA OCH BERÖMMELSE I DERAS BYGGE)

Ef 4:10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

Detta förvrids av de laglösa NAR exempelvis bygger pyramider med de 5 Tjänsterna. Men stenarna de bygger med genererar inte ära åt Gud utan åt dem själva. Det kan omöjligt bli annat än Guds dom över ett sådant bygge….

Mat 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Ut ur Babylon kallade Herren sedan Abraham! Av hans säd blev det sedan Israels barn som kom i fångenskap i Egypten. Pyramiden i Egypten symboliserar alltså samma tankesätt som den pyramid som jag beskrev i Babylon. Just nu byggs en annan maktstruktur upp människan kallar den för NWO. Men bibeln kallar den Babylon och nu förstår vi den andliga principen.

EN PROFETISK BILD

Abraham kallades alltså ut ur Babylon: Herren uppenbarade sig för honom och sa att Han själv var hans stora värde eller skatt och även hans försvarare (1 Mos 15:1) Att han är försvarare innebär att Gud skall beskydda Abraham och hans säd så att löftena uppfylls! Vad var det för löften? Det var faktiskt mer än landet det var hela Jorden genom tron på Jesus Kristus (Rom 4:13)

Gud låter Abraham få se in i sitt rådslut!
1 Mos 15:13 Och HERREN sade till Abram: Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land (PÅ EN JORD) som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem (FÖRAKTA DEM) i fyrahundra år. 14 Men det folk som gör dem till slavar (JORDENS INNEBYGGARE) skall jag döma. Sedan skall de dra ut med stora ägodelar.15 Men du själv skall gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. 16 I fjärde släktledet skall de återvända hit. Ty ännu har inte amoreerna (HEDNINGARNA) fyllt sina synders mått. 17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena. 18 På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: Åt dina efterkommande (SÄD) skall jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat

Också det är märkligt för ur Eufrat drog man lera och byggde Babylon
och ur Nilen drog man lera och byggde i Egypten.

Det går att översätta V 13 med att de skall bo som främlingar på en Jord som inte är deras. Och denna dubbla bild bekräftas även av ett annat bibelord.
Heb 11:13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.

Jag hade en natt en dröm som handlade om att vi skulle snabbt lämna vårt hus som vi bara lånat att bo i. Dammluckorna skulle öppnas och allt som var byggt med Jordiskt material skulle förstöras. Han förde oss sedan upp på en höjd där vi klart kunde se kklart med Guds ögon vad som hände. Det enda vi kunde ta med oss upp dit var en grön militärväska. Den symboliserar vår andliga utrustning. (Gal 6:2-5) = Talenterna !

Om nu Landet de skulle ärva samtidigt är en bild på att ärva hela Jorden! Då måste ju folkets betryck i Egypten samtidigt peka på Guds Folks betryck på hela den här Jorden. Som Gud dömde Egypten kommer han alltså att döma den här Jorden.

Heb 3:5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. (FÖREBILDERNA) 6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Det Mose och Guds Folk mötte av Farao och hans folk i Egypten kommer Kristus och hans folk att få möta i Världen! Det är bara det hus som är byggt på klippan som kommer att bestå provet! (Mt 7) De är stenar som producerar ära åt Gud!

Hur tänker Guds folk på Klippan? Jo som Mose!
Heb 11:24 I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. 25 Han valde (VÄG) att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. 26 Han räknade Kristi smälek (KORSET) som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.

Lönen? Vad var nu det Gud lovat? Det var ju mer än Landet för det var hela Jorden! Mose förstod ju den profetiska klockan för Guds Folk då! Folket på klippan kommer att förstå den profetiska klockan idag!

Varför hatar mänsklig visdom korset? Jo den som är korsfäst med Kristus har ju slutat upp att bidra till Egyptens sammanlagda värde. Han vill inte längre vara med och bygga monument över döda kungar (Pyramider) Jesus ärade ingen människa och han tog heller inte emot ära av någon! Inte undra på att Hörnstenen förkastades? Att bygga sitt liv på honom måste ju därför vara en total dårskap! Men den som lyder kommer att få se in i Guds Rådslut.

ÄNDETIDEN I EGYPTEN OCH ÄNDETIDEN I VÄRLDEN
Abraham får alltså se en eldslåga och en tidsrymd! Eldslågan är en person! Han lovar att stå bakom Abraham och hans säd så löftena uppfylls. Johannes får se samma sak glöm inte det när du försöker tolka Uppenbarelseboken

Nu får Mose får se en Eldslåga ges en stav och ett budskap blir sänd precis i slutet av de 400 åren! Eldslågan symboliserar ju Herren som står för löftena! Vad handlar allt om egentligen som Mose gör? KLIMATFÖRÄNDRINGAR! Vad fick det för konsekvenser? Guds Folk börjar acceptera Mose budskap. De slutar nu upp med att leverera tegelstenar till Farao från Nilens dy.

Uppenbarelseboken handlar också om ett budskap från samma Eldslåga. Nu var tiden inne för Herrens Dag (Tidens Slut) Johannes får se vad då? KLIMATFÖRÄNDRINGAR! Men han får också se hela världen samla sig till ett hus!
Politisk Ledning (FARAO)
Religiös Ledning (ALLA TROLLKARLAR OCH SPÅMÄN)

Bibeln beskriver klimatförändringarna så att det är meningen att det skall brytas ner.
Gud lade hela världen från syndafallet under förgängelsen (Rom 8:20-22) Men det finns ett hopp och det finns hos Jesus.

Om den profetiska bilden är som på Mose tid skall vi se efter en toppstyrd politisk ledning (FARAO) men vi skall även se efter en New Age rörelse (SPÅMÄN OCH TROLLKARLAR) Strax innan slutet kommer klimatförändringarna drastiskt att öka men det är Gud bakom dem.

FÅNGAS I SIN EGEN VISDOM
Klimatförändringarna som nu drastiskt kommer att öka förstods inte av Farao. Gud sa ju att han skulle förhärda hans hjärta. Makten idag med New Age rörelsen kommer inte att förstå heller när de verkliga omvälvningarna kommer på Jorden. Han skall fånga hela världen i deras egen visdom! (1 Kor 3:19) Dåren säger i sitt hjärta: “Det finns ingen Gud.” (Ps 53:2)

Innan 9/11 trädde New Age rörelsen fram och hånade Gud och sa: Nu ser vi att den gamla vägen inte fungerade så nu måste vi ha en ny! Alla som nu vänder sig emot pyramiden som byggs föraktas och förlöjligas. Vi ser ett kraftigt motstånd resas upp emot sann kristen tro! Precis som då handlar hatet om Israels Gud! Han är ju liksom svår att ge sig på så man ger sig istället på hans folk.

GUDS VISDOM BEFRIAR
Den som ser från Guds perspektiv och får sin visdom från ovan kommer att förstå vad som sker. Klimatförändringarna är ju inget annat än den förgängelsen Gud redan sagt skall ske. Man använder detta för att kunna vrida om armen på Gud själv. Men Gud gäckar man inte! Han är rättfärdig och därför måste hans domar drabba Jorden och Orättfärdigheten.

Jes 26:4 Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. 5 Han störtar ner dem som tronar i höjden, den stolta staden förödmjukar han. Han slår den till jorden, han låter den komma ner i stoftet. 6 Den trampas ner under fötterna, fattigas fötter, svagas steg. 7 Den rättfärdiges väg är jämn, du, den Rättfärdige, jämnar den rättfärdiges stig. 8 Ja, på dina domars väg, HERRE, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. 9 Min själ längtar efter dig om natten, ja, anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet.

Psa 37:29 De rättfärdiga skall ärva landet (JORDEN) och bo där för evigt. 30 Den rättfärdiges mun talar visdom, hans tunga säger det rätta. 31 Hans Guds undervisning är i hans hjärta, hans steg vacklar inte. 32 Den ogudaktige (DEN ONDE-DÖDSRIKET) vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom. 33 Men HERREN överlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld, när han ställs inför rätta. 34 Vänta på (QAVAH) HERREN och håll dig på hans väg. Han skall upphöja dig så att du får ärva landet. (JORDEN) Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade.

Upphöja är alltså Ödmjuka oss! Plocka bort från oss den här visdomen som vill upphöja sig själv. Herren eller den Ljuslågan som Abraham såg skall bli både din skatt och din försvarare.
> Han kommer att fylla ditt hjärta med Visdom.
> Han kommer att låta din mun tala den Visdomen.
> Han kommer inte låta dödsrikets portar besegra honom.

Detta är alltså exakt vad Herren beskriver för Petrus.
(MT 16:16-19) Den som Gud upphöjer är den som sätts på klippan! Grundtexten säger att Himlen skall visa för dig personligen först vad som är bundet och vad som är löst. Alltså hur skall undervisningen appliceras i den situation jag befinner mig i just nu.

Uppenbarelseboken är skriven till oss på klippan! (Hans Tjänare)
Johannes ser en öppen dörr i himlen (NYCKLAR) Bilden är inte att han rycks upp till Himlen bokstavligen! Han upphöjs för att Gud ville visa honom och oss vad som måste ske!
Först får han ju se Eldslågan som en person nämligen Herren själv. (Upp 1) Han som talade med Abraham om de 400 åren i Egypten. Nu efter att nycklarna givits honom går han in i Guds visdom.

1/ Först får han se en personlig Gud som skapat allt!
2/ Sedan står det att denne personlige Gud – Var Är och Kommer! (Upp 4:8)
3/ Kapitel 5 Lammet har all makt han har köpt oss med sitt blod
4/ Kapitel 6 Lammet bryter sigill Johannes både får se och förstå! 4 hästar släpps lösa eller 4 vindar! Vi kan se dessa vindar komma över Jorden i Dan 7 – Det för med sig ett Vilddjur som skall försöka kontrollera hela Jorden! Samma Vilddjur som i Upp 13.
Dit dras inte den som fått Guds Visdom!

Så just nu ser vi alltså redan hur klimatfrågan påverkar i stort sett hela Jorden. Om vi inte får se saker och ting ifrån himlens perspektiv tvingas vi göra det ur ett mänskligt perspektiv. Då blir vi fångade i fågelfängarens snara! (Ps 91) De blir fångade i sin egen visdom (1 Kor 3:19) Klimatfrågan ännu en gång ur ett bibliskt perspektiv. Läs gärna 2 Petrus 3:1-11 tillsammans med detta i Jes 51:1-7 För det är härifrån Apostel Petrus hämtar
sin undervisning.

Jes 51:4 Tänk på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken. 5 Min rättfärdighet är nära, min frälsning (YESHA) är på väg, och mina armar skall döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. 6 Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning (YESHUA) skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner. 7 Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser, var inte rädd för deras hån. (FÖRAKT)

Först och främst ser vi då två grupper av människor här. Vi ser en grupp som förstår att Jesus kommer tillbaka igen för att upprätta jorden. De får se på jorden från ett himmelskt perspektiv. Det är de som är rättfärdiga och känner Gud och har hans undervisning i sitt hjärta.

Men så ser vi en annan grupp som inte får se från Guds perspektiv vad som sker på Jorden. De skall upphöja sig själva och bespotta och förakta den första gruppens trosuppfattning. Det här ser för mig ut som de laglösa Paulus beskriver i 2 Tess 2.

1/ De älskade inte Sanningen!
2/ Satan får förblinda dem! (Förhärda dem)
3/ De kommer att upphöja sig själva! (I sina egna ögon)
4/ De kommer att tro på Lögnen! (PSEUDO)

Pseudo betyder: Något som utger sig för att vara någonting det inte är! De som nu tror på Lögnen kommer att Bespotta och Förakta de som inte tror på den. Här ser vi tydligt att Satan bara är ett redskap i Guds allsmäktiga hand att skilja en skara från en annan (DOMEN)

PROFETISK DRÖM

Det är så märkligt hur allt jag undervisat om nu stämmer exakt in med en dröm jag hade för några år sedan. Nästan alltid när Herren vill visa mig någonting lyfts jag upp i Anden i oftast i någon dröm. Så jag förstår precis vad Johannes beskriver när han kom i Anden till Herrens Dag (Upp 1) Det är ingenting annat än att Anden levandegör något för oss genom att ta dig dit i drömmen eller i synen. Det är alltså en uppenbarelse från Gud! Eftersom han kallat oss för att varna Guds folk för vad de skall möta handlar det ofta om just det.

Hes 3:17 “Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 18 När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 19 Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ.

Hela drömmen börjar med att vi vandrar ut från ett hus för vi ser att hela himlen är som en brinnande eld. Framför våra fötter jämnas marken när vi går. Vi kommer fram till några platser på vår väg där det fanns både kläder och mat berett i förväg åt oss. Till slut kommer vi fram till en stor gräsmatta där en massa kristna människor stod. Det var särskilt ett par där vi kände igen för de kommer från öarna här utanför Göteborg. Dessa kristna hade kommit fram till en plats där man inte längre kunde se vart vägen gick.

Hela gänget samtalade nu med varandra om vart vägen gick det verkade vara förvirring. Paret som vi kände pekade nu på en annan väg som gick parallellt med vägen vi tidigare vandrat på. Mannen sa: Där är en väg som ser ut att vara den rätta! Den måste det vara!

Vi svarade då: Nej så leder aldrig Gud! Men vi skall kolla upp vägen så skall vi ge er svar! Nu for vi dit i drömmen (I Anden) Så här såg alltså den vägen ut! Det var som en stor bred gata mitt i en stor stad! Det var affärer på båda sidor så du kunde köpa och sälja och skaffa dig precis vad du själv ville. Men något som slog mig var att det var som om beläggningen var som dy eller lera. Ju längre ner på denna vägen vi kom ju mer dy eller lera fanns det. Hela vägen slutade i en stor inhägnad där massor av Svin var fångade och där Djävulen var deras Herde. Nu kom en röst från himlen till oss! Herren sa: Dessa som är fångade här har inte en chans att komma undan elden. Plötsligt så stod vi mitt ibland de här Kristna igen!

Vi varnade dem för att gå på den här vägen och berättade hur den såg ut! Vi sa även att så här leder aldrig Gud ! Nu kom något jag upplevde som en bedrövelse eller nöd! Alla började ropa till Herren! Vart går vägen? Vart går vägen?

Plötsligt kom det svar från Himlen: Ser ni inte vägen? Den urgamla vägen! Plötsligt som genom ett under uppenbarades en urgammal väg som hela tiden legat dold under gräsmattan. Den vägen var precis lika jämnad som den väg vi tidigare vandrat på! Den vägen ledde till frälsning!

Är det inte lite märkligt? Idag har jag precis predikat om de här två vägarna! Men vilka är då Svinen som gått på vägen av Dy? De massor som fångats i slutet i dyngan under Svinherden? Vi tror ofta att Dyn representerar grova synder! Men vi har ju redan undervisat om vad Dyn eller Leran är för något.

Man drog dy från Nilen eller Eufrat och byggde den stora staden med. Det symboliserar alltså mänsklig visdom. Man byggde alltså Babylon för att generera ett Namn eller ett Värde. Varför förkastade man Jesus? Jo han vare sig tog emot eller genererade ära till någon. Så mänsklig visdom förkastade Hörnstenen och dödade honom! Du och jag är alltså kallade att bygga på honom och bli levande stenar.

Mannen som jag kände pekade ju på en väg: Som såg ut som om den var riktig! Det är ju exakt det grekiska ordet för Lögn (PSEUDO) Lögnen såg ju ut som den rätta vägen men den fångade alltså Svinen som valde den vägen. Den fångade inte dem som vandrade på en jämnad väg. Här ser vi alltså två grupper av människor “De Rättfärdiga” (VISA) och så ser vi de “Orättfärdiga” (MÄNSKLIG VISDOM) Jag har ju redan beskrivit att jag tror att klimatfrågan är en del av den lögn som skall fånga “De Orättfärdiga” (MÄNSKLIG VISDOM)

De med mänsklig visdom kommer välja lögnens väg! De är alltså stenar i “Den stora Staden” De både tar emot och ger ära till människor! Det står om den Babyloniska skökan i Uppenbarelseboken att hon skaffat sig ära. (VÄRDE) Hon är ett Svin ändå i Guds ögon hur andligt mänsklig visdom än kan se ut. Bibeln säger att allt som inte är byggt på hörnstenen är byggt på och av Jord. (Dy)

Huset i Mt 7 såg ju ut som om det hade mycket gåvor: Gud sa: Ni är Svin!
Ord 11:22 Som en guldring (NÅDEGÅVOR) i svinets tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. (SOM BYGGER SITT HUS AV OCH PÅ JORD)

Min förvåning blev stor när jag såg hur detta bibelord bara bekräftade min undervisning om Vägarna och Klimatfrågan.

2 Petrus 2:21 Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. 22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.

Svinet är alltså en som tidigare lärt känna rättfärdighetens väg! Vänt sig från Dyn och vandrat den här jämnade vägen! Nu vänder sig till en annan väg (Tankesätt) och blir därmed i fiendeskap till de rättfärdiga.

De rättfärdigas bygge är av ett bygge av levande stenar på hörnstenen. De tar ej emot ära och ger heller ingen ära åt människor. Svinen vänder åter till dyn som profetiskt är en bild på att jaga och ge ära till människor i systemet (VÄRLDEN) Just därför är Smicker ofta drivmedlet i ett Svinbygge!

Vi har så svårt att tänka klart så det gör att vi ofta tänker i vissa förutbestämda mallar när vi tolkar bibeln. När vi nu läser om de här människorna som följer de falska profeterna ut i Världen (2 Petr 2:1-2) Då tänker vi ofta på djupa synder Äktenskapsbrott Knark Fylla Sex mm mm. Men i Guds ögon är det istället: De har vänt sig bort från min visdom från ovan till sin egen visdom. (DY) Den visdomen handlar ju i grunden om att ta emot och ge ära åt människor. Den mänskliga visdomen dödade både Abel och Herren!

Jag sa till Elvor en dag! Det är otroligt men de här människorna ljuger faktiskt så de tror sig själva! Och Gud kommer faktiskt att låta dem få tro det! Det är så tydligt när vi läser i grekiskan 2 Petrus kapitel 2+3 att det här är alltså de som en gång gått med Gud som nu vänder sig till den här vägen: Som ser ut som någonting men inte är det (Pseudo)

1 Kor 3:19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. 21 Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert,

Här ser vi Världens Visdom + Berömma sig av = “To shine”
Ta emot och ge ära och berömmelse! Det sa vi ju var den församling som byggde sitt på dy (Mt 7) Kolla nu vad Paulus säger vidare så förstår vi tankesättet!

1 Kor 3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.
Alltså hörnstenen och hans tankesätt! Bygga på honom är att tänka och handla som han!

Så det kan bara bli äkta enhet och sammanhållning genom detta? Så då måste det ju föra med sig att Svinen samlar sig först i dypölen? Ja och det är ju exakt vad bibeln också säger!

 

Janne Ohlin / Göteborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Att få se med Guds ögon

Ett förnyat sinne

Ett förnyat sinne

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-06-16
Lyssna på Mp3

Rom 11:25  Bröder/systrar, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet [en hemlighet från Gud är en uppenbarad sanning som bara kan fås genom den Helige Ande], för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.  26  Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. 27  Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

Ordet Frälsaren har också betydelsen Förlossare, bördeman, återlösare – en som betalar priset för att återköpa /befria [sitt folk]. Det talar om att Jesus Guds Son blev människa och att han var jude. Citatet är från från Jes 59 ”När fienden bryter fram lik en flod, skall Herrens Ande driva honom på flykten. Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren”. 

Hemligheten
Vad var ”hemligheten”? Jo, att Gud har en plan med Israel hela vägen och att det kommer en folkväckelse i Israel strax innan Återlösaren kommer tillbaka. Hur? Paulus skriver om att väcka deras avund (11:11). De ser att pånyttfödda kristna känner deras Gud på ett sätt som de inte gör. Så har många judar kommit till tro på Jesus genom hednakristna. Gud har inte förkastat Israel och vi har ingen rätt att se ner på dem.

…28  I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. 29  Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.  32  Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. [fångar: ordet betyder att hamna i fängelse därför att man bryter mot lagen – alla är syndare inför Gud] 33  O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. 34   Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare?  35   Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen?  36  Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. [med andra ord är Gud inte skyldig oss någonting och vi har inget att kräva av honom och ingen rätt ”att ta ut” något]

Rom 12:1  Så förmanar jag nu er, bröder, vid [dia = genom, p g a ] Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga [logikos] gudstjänst.

Jaha? Vi som trodde att vår andliga gudstjänst är att gå i kyrkan! Man blir frälst, går i kyrkan, engagerar sig i verksamheten, som ett paket” för att Gud skall vara nöjd.

Ungefär så trodde jag i min ungdom. Men de sista åren i tonåren upplevde jag kyrkan som ett fängelse av krav och plikt och ställa upp. Efter gymnasiet gjorde jag det jag helst ville: Resa utomlands. Det innebar också ”frihet” från kyrkan för att leva som jag själv ville i världen.
Nio år senare var jag så sökt av Gud och så gripen av gudslängtan, så – hör och häpna – jag var beredd att gå tillbaka in i ”det fängelset” eftersom jag trodde att det var så det skulle vara. En dag gav jag upp, kapitulerade som vi brukar säga och överlät mitt liv och min framtid 100% till Jesus.
Jag väntade på att Herren på något sätt skulle tala om kyrkan men inget hände. Istället fick jag lära mig under minst ett år i ensamhet (med Jesus, bibeln och bönen) att det är JESUS jag ska överlåta mig till och lära känna. Jag var chockad! Det var inte alls Guds vilja att tjäna honom på det sätt som jag hade gjort – med krav och plikt, utan glädje. Det är “att leva efter köttet”.

2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
Guds rike …består i rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande (Rom 14:7)

Senare kom längtan efter en andlig gemenskap /församling helt naturligt. Men under drygt ett år tog Herren mig åt sidan i ensamhet med Jesus och Bibeln, i bön och bibelläsning för att jag skulle förstå vad det handlar om.

Vad var felet? Varför blev det så fel?
Fel nr 1 …var i mitt hjärta: Jag hade bara gett Jesus en del (inte allt).

Jer 29:12  Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13  Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. [hela viljan/allt]

Fel nr 2 …gällde församlingen: jag tror att det var en brist i undervisningen att uppmuntra till överlåtelse och be om och söka Andens liv och ledning. Istället var verksamheten på något sätt viktigare. I stort sett var undervisningen god men jag tror att det handlade för mycket om ”rätt och fel” (syndakatalog) än om hur vi lever i Guds vilja och hur vi får uppleva det som Bibeln talar om. Mina föräldrar talade om hur viktigt det är med den personliga relationen och ensamheten med Jesus men kompisarna i kyrkan lockade mer då.

Tyvärr finns det många förlorade söner och döttrar som missade just detta som är viktigast av allt. Överlåtelsen av hela hjärtat är grunden, så att JESUS är i centrum och inget annat. Idag försöker man locka ungdomar med lovsång och tror att det är lösningen. Det tror jag inte alls att det är.

2Kor 3:6  Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

En helig kallelse
Guds verk är heligt och det finns inget som går att jämföra med eller som går upp emot en helig kallelse från Gud. När vägen är svår, när vi möter motstånd, blir missförstådda, kanske föraktade… inom oss finns en fasthet och en ”grundglädje” och Guds kraft att fortsätta. Guds vilja för oss är starkare än något annat, för det är den Helige Ande som verkar.

Andliga spädbarn
Missförstå inte att tro att man inte är frälst om man lever som jag gjorde i kyrkan. Man kan mycket väl vara pånyttfödd. Problemet kan ligga i överlåtelsen och den fortsatta vandringen med Jesus. Vi kan vara andliga spädbarn trots många år som troende och ibland är det hela förklaringen.

I församlingen i Korint var Andens nådegåvor i funktion men Paulus kallade dem ”köttsliga människor, spädbarn i Kristus”. (1Kor 3)

De saknade andlig mognad [som ger urskiljning] och släppte därför in falska apostlar. Det förekom tvister och avund och kiv i församlingen, troligen positionstänkande. Man upphöjde människor felaktigt och skröt över sina ledare. Det pågick otuktssynd som man inte tog itu med och därmed signalerade att det var ok.

Andliga spädbarn har ännu inte fått ett förnyat sinne genom Anden.
-det krävs ett förnyat sinne för att se Guds plan med Israel.
-det krävs ett förnyat sinne för att se att Guds vägar.

Andlig mognad
Andlighet och andlig mognad har med Guds-beroende och ödmjukhet inför Guds ord att göra i en mognadsprocess (kanske mer mogen på ett område, mindre på ett annat?).

Jag har sagt det förut:
Frälsning handlar inte om att vi är bättre än andra. Frälsning handlar om att vi har erkänt och bekänt hur illa det är ställt med oss, att vi är syndare och behöver Guds förlåtelse och frälsning. Vi behöver Jesus på alla områden i livet.

På samma sätt är det med andlig mognad:
Andlighet /andlig mognad handlar inte om att vi blir duktigare och får Anden och Andens nådegåvor som några ”meriter”. Andlig mognad handlar om att vi ännu mer förstår vårt totala beroende av Guds Ande och Guds ord för att fortsätta vandringen med Jesus och leva i Guds vilja.

Vad är grunden till överlåtelsen? Det är Guds godhet och hans fullkomliga kärlek.

Rom 8:3  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. [i köttet – i vår egen kraft – kan vi inte lyda Guds bud som vi är kallade att göra, hur vi än strävar och presterar – ”leva efter Anden”, de orden är väldigt viktiga!]

(Rom 12:1) ”Frambärandet”/ överlåtelsen står i pågående form (dag för dag) – men det är viktigt att vi tar det där heliga beslutet som gäller för hela våra liv och vår framtid.

”ett levande och heligt offer som behagar Gud”, beskriver ett heloffer. I GT offrades hela djuret (kroppen). Jesus offrade sig själv för våra synder och vi överlåter oss helt till honom. Det är att gå in under Guds vilja helt och fullt.

Vad är det som för oss dit? Det är återigen Guds oförtjänta kärlek till oss i Jesus, genom den Helige Ande och den gör oss tacksamma.

Hebr 13:15  Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 16  Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till.

Först och främst sträva efter att lära känna Jesus. Sen kommer frukten [en naturlig följd] av det… i gärningar.

”andlig gudstjänst”
Ordet är grekiskans logikos som betyder andlig, rimlig, Reformationsbibeln översätter förnuftig. Vi börjar tänka, tala eller agera i överensstämmelse med det Gud vill.

Roten är logos. Det har alltså med Guds ord att göra: rätt insikt, biblisk förståelse.
”Ordets gudstjänst”

1Petr 2:1  Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2  Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken [KJ eng. Ordets rena mjölk], så att ni genom den växer upp till frälsning, 3  då ni nu har smakat att Herren är god.

Om vi är omvända och pånyttfödda älskar vi sanningen och det rena och enkla evangeliet.
”lägg därför bort…”, skrev han. Då måste vi fråga: Varför? Hur?

I verserna innan läser vi: ”Ni är födda på nytt… av Guds levande ord… allt kött är som gräset, det vissnar och blomman faller av…” Ja, vi åldras. Många gör skönhetsoperationer för att bevara yttre skönhet och ungdom men kroppen åldras ändå – vissnar som gräset och blommorna – och vi dör. Men Guds ord [inom oss] förblir i evighet, fortsätter Petrus. Här är kraften till ett liv i helgelse och lydnad. Gud verkar i er, både vilja och gärning… (Fil 2:13)

2Kor 13:8  Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen. 9  Vi är glada, när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni skall nå fram till allt större mognad.

Mognaden handlade tydligen om att korinterna skulle inse att deras egen styrka var självtillit och ett hinder för Guds kraft. Paulus skrev ”när jag är svag då är jag stark”, för då var han helt beroende av Gud som hade sagt ”Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet”.

Ett förnyat sinne
(Forts. i Rom 12)
2  Och anpassa er inte [sunschematizo] efter den här världen [aion = tidsålder], utan låt er förvandlas [metamorphoo] genom sinnets förnyelse [anakainosis], så att ni kan pröva [dokimazo] vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom [= helt överensstämmer med det Gud vill]. 3  Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4  Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5  så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. 6  Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått.

”Heloffer” [hel-överlåtelsen] har alltså ett samband med att förstå Guds vilja. Om vi anpassar oss efter denna världen kan vi inte förstå Guds vilja. Vi måste ha ett förnyat sinne genom den Helige Ande för att kunna pröva. ”Köttet” är ett sinnelag i strid med Guds ord och Guds vilja.

Att anpassa sig åstadkommer vi själva – att låta sig förvandlas är att låta Gud verka i oss. Jag översätter direkt utifrån betydelserna av grundtextens ord:

Formas inte efter denna världens mönster, schema och yttre form eller trend och tänkesätt [sunschematizo] utan låt Anden (den Helige Ande) få göra en djup inre förvandling och omskapande [metamorphoo] i sinnet (står för hela själslivet: tankar, känslor, vilja, förstånd), en kvalitativ förnyelse och renovering [anakainosis].
(Hedegårds översättning) Låt förvandla er genom ert sinnes förnyelse.

Metamorpho beskriver en förvandling inifrån, som bara Gud kan göra. Ordet används t ex om en fjärils förvandling [biologisk metamorpho] –”en förändring i fyra stadier: ägg, larv, puppa och vuxen individ”. Vilken bild! Kan du förstå hur den där larven kan bli en vacker fjäril!?

Samma ord:
2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18  Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas [metamorphos] till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker (genom projekt och gärningar och prestationer? Nej!!) genom Herren, Anden.

Gärningsläror
Många kyrkor anpassar sig tyvärr till världens mönster och tänkesätt idag. En del bygger församling för de unga, starka och friska för att få effektivitet, resultat och vinst. Sådant brukar leda till att de svaga, de sjuka och de gamla är till besvär (om de inte kan ge pengar, förstås). Vi känner igen världens tänkesätt. Andra vill vara PK (politiskt korrekta) och kompromissar med Bibeln för att bli accepterade i världen. Allt detta leder in i gärningsläror.

”Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha…”, läste vi. Först och främst gällde det att inte förhäva sig över judarna men det står om olika sammanhang och relationer.

Rom 12:16  Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. [= vi är på samma nivå]

Hes 21:26 …Allt skall inte förbli som det nu är [världens mönster och tänkesätt ska upphöra och få ett slut]. Det som är lågt [den som ödmjukar sig] skall upphöjas, och det som är högt [den som upphöjer sig] skall förödmjukas.

Luk 12:32  Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Det är ett sätt att tänka, vilket kan innebära att uppmuntra de små stegen och de till synes ”små gärningarna”:
vittnesbördet i vardagen
bönerna vid köksbordet
hjälpen du gav någon, uppmuntran till någon, hembesöket
hjälpsändningen du åkte med

Det är inte säkert att de stora (om än sunda) evangelisationssatsningarna är de mest effektiva, även om de behövs. Guds rike består av en stor mångfald där vi alla har en uppgift. Att hålla sig det ringa kan också handla om att se till de svaga och de som är särskilt utsatta. Att inte göra skillnad på människor utifrån position eller status.

David såg konsekvenserna när Guds folk anpassade sig efter denna världen.

Ps 12:2 Fräls, HERRE, ty de fromma [rättfärdiga] är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn. 3  De talar lögn [shav = värdelöst, tomt prat], den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de [= delat hjärta, delad vilja]. 4 HERRE, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord. [talar utifrån högmod – ja, det finns s k kristna som påstår att de kan styra vädret och kriga bort andefurstar…stora ord!] 5 De säger: “Genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss, vem är herre över oss?”

“Vi kan, vi vill, vi ska…” Mänskliga planer, stora ord, drömmar och visioner och en global antikristen världsordning. I kristenheten talar man om att utbreda Guds rike med makt, positioner, pengar, kändisskap, andlig krigföring och kontroll för att ”kristna världen” och ta herravälde– de har anpassat sig efter denna världen och ser upp till det som är stort och de har väldigt höga tankar om sig själva.

 

Gud svarar:
6 “Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar [det är frukten av världens ande som visar sig förr eller senare], vill jag nu gripa in”, säger HERREN, “jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter.”

Vilket löfte! Gud ger frälsning till varje människa som längtar och söker honom uppriktigt. Det är när vi blir små – som barn – som vi kan se Guds rike. Inte sällan är det förtryck och hopplöshet som driver människan att söka Guds hjälp.

7 HERRENS tal är ett rent [tsaraph] tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger.

David prövade deras tal utifrån Guds ord. Ordet tsaraph betyder renat, luttrat och handlar egentligen om att rena silver och guld i eld för att få bort orenhet.

7 gånger, betyder fullkomligt rent. Jesus blev prövad i allt och var helt utan synd. Helt ren.
Guds ord är fullkomligt. Det är bevisat vara rent och sant och värt att lita på 100%.

”Pröva vad som är Guds vilja” (Rom 12)

Här är det motsvarande ordet i grekiska – dokimazo. Betydelsen är pröva, utforska /utröna och undersöka. Ordet beskriver metaller som prövas i eld för att se om de är äkta och värdefullt.

Vi uppmanas att pröva allt, också andarna. T ex ställa frågan: leder detta närmare new age? I så fall är det en främmande (ond) ande. Leder detta till religionsblandning och kompromiss med sanningen? Då är det inte Guds Ande, utan en främmande (ond) ande.

Till sist kommer löftet till Guds barn /alla Jesu efterföljare.

8 Du, HERRE, skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte (denna generation). 9 Runt omkring drar ogudaktiga fram, när uselhet prisas av människors barn. [orden betyder: när de uslaste / de mest omoraliska människor upphöjs]

Gud lovar att beskydda var och en som ber om ett förnyat sinne genom Anden och han begär inget av oss som han inte själv ger oss kraft och inspiration till. Han vill att vi ska tjäna honom med glädje.

Amen

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Ett förnyat sinne

Bönen /Bönsöndagen

Bönen /Bönsöndagen

Predikan: Elvor Ohlin
Kungsbacka 26/5-2019
Lyssna -HÄR-

Idag är det bönsöndagen och jag kommer att hålla mig till kyrkoårets texter. Vi ska läsa det som kanske är en favorittext för många.

Jer 29:11  Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens (jag vill er inget ont) för att ge er en framtid och ett hopp. 12  Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13  Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. 14  Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger HERREN. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.

Grunden
Detta är grunden för all bön:
Gud är god och han vill oss gott. Han vill och han vet vårt bästa.
-Gud har berett en underbar framtid och ett säkert hopp.
-Han vill att vi alla ska nå det himmelska målet.

En annan grundsanning är att bönen först och främst är gemenskap och umgänge med Herren. Vi kan lätt hamna i krav och måste… ”vi borde be mer, vi måste, vi skall”, för vi vet att bönen och Ordet [Guds ord/Bibeln] är det viktigaste av allt. Vi vet också att vi har en fiende som alltid vill tysta bönen på alla sätt han kan. Det är en kamp att utkämpa.

Bakgrunden
Bakgrunden och situationen när Jeremia profeterade det här budskapet, är att vi befinner oss i sydriket Juda och Jerusalem. Guds profeter – däribland Jeremia – hade predikat omvändelse och varnat för en dom på grund av synd och avgudadyrkan som alltid leder till orättvisor, sönderfall i samhället, förtryck mot de svaga, våldsdåd mm mm.

Nordriket Israel hade redan fallit under Assyrien av samma orsaker. Hur tänkte man? ”Nej sådant kan inte drabba oss!” Ja, kanske tänkte man så. Istället för att lyssna på Guds ord, förföljde man Guds profeter och dödade många. Jeremia fick utstå svår förföljelse och mycket lidande.

Babylonien började inta landet och föra bort judarna i fångenskap och det var i den katastrofen som Jeremia fick ett ord från Gud med tröst och hopp för framtiden. Gud skulle själv församla folket och uppfylla sina löften. ”Det finns en framtid och hopp. Det slutar inte i fångenskap och förskingring”.

Likväl måste folket vara i Babylonien så länge som Gud hade bestämt: 70 år. Detta drabbade alla, både rättfärdiga och ogudaktiga. Gud har inte lovat att vi ska slippa prövningar men han lovar att hjälpa sitt folk, sina barn genom allt.

HUR skulle Guds löften uppfyllas? Hur skulle de gudfruktiga agera? Och hur skulle de som vänt Gud ryggen komma i rätt förhållande till honom igen?
Svaret är: genom BÖN (och omvändelse i det senare fallet)! ”Kom och be till mig, och jag skall höra er.”

Bönekamp
David uttrycker det vi brukar kalla ”en bönekamp”. Han var i djup nöd när han skrev Psalm 13.
-Psalmen beskriver när bönesvaret dröjer.
-Gud känns långt borta… i tystnad.
Men ändå… höll David fast vid Guds godhet och trofasthet. Ibland – för att inte säga ofta – är nöden eller lidandet ett effektivt redskap för att driva oss till bön.

Ps 13:2  Hur länge, HERRE, skall du alldeles glömma mig? Hur länge skall du dölja ditt ansikte för mig? 3  Hur länge skall jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge skall min fiende triumfera över mig? 4  Se till mig och svara mig, HERRE, min Gud! Upplys mina ögon, så att jag ej somnar in i döden. 5  Låt inte min fiende säga: “Jag blev honom för stark” och mina ovänner glädja sig när jag vacklar. 6  Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig.

Här kanske vi kan säga att David ”bad igenom”, ett uttryck som ofta användes förr i tiden. Det står inget om att någon yttre eller synlig förändring hade skett men i bönen fick han kraft och visshet att lita på att Herren skall och kommer att gripa in och svara. Han hjälper mig igenom detta.

Vi är helt beroende av den Helige Ande för att ”be igenom”. Gud har gett löften och vi uppmanas att be och söka enligt dem för att få del i dem och förberedas för att gå in i dem. Men vi ska också tacka och förtrösta. Oro och tvivel finns inte hos Gud – men det kan finnas hos oss.

Tacka redan nu!
Har ni varit där? Gud har gett ett löfte men inget händer. Jag hade fått löften (det var i början när Gud hade kallat oss till tjänst) både genom profetiska budskap och personliga tilltal i bönen. Men jag såg ingen förändring, nästan tvärtom och tiden gick. Jag bad och bad. En dag hörde jag plötsligt inom mig den Helige Ande: ”Du kan tacka mig redan nu!”
Det var ord som vände hela situationen och gav mig tröst och förvissning. Ett tilltal som jag bär med mig och aldrig glömmer.

Orden i Jeremia beskriver innerlig och hängiven bön, inte ytlig eller lättvindig. Vi uppmanas att be och söka Gud i pågående form, att fortsätta be och vara uthållig. Lite senare får Jeremia uttrycka orden från Herren:

Jer 31:9  Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte skall stappla.

Orden är också andliga löften om den Helige Ande, “Andens flöde” och en jämn väg där vi kan följa Jesus.

Var bedjande
Jeremia 29 är bakgrunden till Jesu ord i en annan av dagens texter. Den grammatiska formen är presens particip, dvs. pågående form.

Luk 11:9  Jag säger er: Be [var bedjande] och ni skall få, sök [var sökande] och ni skall finna, bulta [var bultande] och dörren skall öppnas för er. 10  Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. [= pågående, uthållighet i bön] 11  Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, 12  eller en skorpion när han ber om ett ägg? 13  Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

Ödmjukhet
Vi får komma som vi är i vår svaghet men det är viktigt hur vi kommer inför Gud, när det gäller attityd och inställning. Jag har tagit upp det tidigare men vill nämna det igen. Det vanligaste ordet för att bedja när det gäller oss (inte Jesus) är det grekiska aiteo. Om Jesus står det erotao, som betyder att en jämlik kommer inför en annan som är jämlik honom själv. Aiteo har däremot innebörden ”en utfattig tiggare kommer inför en mäktig Herre och ber om hjälp”. Jag brukar läsa från Psalm 123 för den versen beskriver ordet “aiteo” väldigt bra.

Ps 123:1  Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. 2  Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd.

Det beskriver bön i ödmjukhet.

Hjärtats bön
Helhjärtad bön var villkoret för bönesvaret här”om ni söker mig av hela ert hjärta”. Det är viktigt att vi inte har en delad vilja eller vacklar hit och dit. Ena dagen vill vi det ena och nästa något annat. Nej, det gäller hela viljan, hela hjärtat. Första kapitlet i Jakobs brev talar om att ha en delad håg och att den som kastas hit och dit inte kan förvänta sig något av Herren. Vi ska vara överlåtna helt och då också räkna med den Helige Andes hjälp och kraft.

Hinder för bönesvar
Bibeln talar också om hinder för bön och bönesvar.

1. Omständigheter

Tiden är inte inne och vi får lära oss tålamod. 70 år var bestämda för judarna i Babylon.  Alla skulle inte ens få se det bönesvaret uppfyllt. I Romarbrevet 5 skriver Paulus om prövning som ger tålamod, tålamodet ger fasthet och fastheten hopp. Det är alltså något djupt och gott och verkligt och har ett evigt syfte, detta som Gud gör. Bönesvaret sker i Guds tid och vi har inget att förlora men har allt att vinna.

Ibland kommer Gud i sista stund men han är trofast och håller alltid sitt ord. Kanske till och med i sista sekunden i våra ögon?

Vi stod mitt emellan två “tjänster” eller anställningar som reseevangelister. Det enda vi visste den sommaren var att om drygt en månad har vi ingen inkomst (inte heller a-kassa). Vi åkte till Nyhemsveckan, som vi brukade, och mötte en pingstpastor på gångvägen som vi kände för vi hade besökt hans församling när vi reste och predikade i församlingar. Han kom emot oss med öppna armar, kramade om oss och började be för oss utan att veta något om vår situation. Bönen övergick i profetia och han sa ungefär så: “Frukta inte och bli inte frustrerade, säger Herren, för jag har en väg för er och ska leda er. Jag är med er så fortsätt bara rakt fram…”
Jag sa det inte högt men tänkte för mig själv: Jaha… fortsätt rakt fram..(?) men vägen tar ju slut, gode Gud!? Men vägen tog inte slut och i sista stund öppnades nästa dörr som fältmissionärer/evangelister i Bohuslänsmissionen, där vi sedan var i tjänst i många år.

Efter 70 år fick judarna återvända till landet precis som Gud hade sagt. Vi vet att löftet uppfylldes och kan läsa om det i Esra, Nehemja, Sakarja och flera andra bibelböcker.

2. Vi är inte mogna för att ta emot bönesvaret än

Det är inte Gud som behöver förändras eller övertalas i bönen. Det är vi som behöver formas och förändras och förberedas (helgas). Vi läser om Israels folk efter befrielsen från Egypten. Det är ett ord som jag har tänkt på många gånger men inte riktigt tagit till mig rent praktiskt – men det är värt att lägga märke till.

2Mos 13:17  När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom filisteernas land, fast det var den närmaste vägen. Ty Gud tänkte att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten, när de fick se krig hota. 18  Därför lät han folket ta en omväg genom öknen åt Röda havet till…

Vi kan dra en parallell till 1 Kor 10. Ordet “frestelse” borde nog hellre översättas “prövning” på svenska.

1Kor 10:13  Ingen annan frestelse (prövning) har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas (prövas) över er förmåga, utan när frestelsen (prövningen) kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Gud bereder en utväg och vi prövas inte över förmåga. Men Gud kan låta oss gå en omväg för vårt eget bästa, av omsorg om oss. Har ni tänkt på det? Det var viktigare att de blev bevarade i Guds vilja och Guds hand och i tron (än att försöka komma fram snabbt).

3. Vi styrs av köttsliga begär och fel motiv

När vi läser i Jakobs brev förstår vi att det inte var ”bön efter Guds vilja” som var det centrala.

Jak 4:1  Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? 2  Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3  Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. 4  Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Här hade ett högmod kommit in ser vi när vi läser brevet, så att man gjorde skillnad på människor utifrån status. Man såg ner på de fattiga och svaga. Världens ande hade släppts in i församlingen.

Den köttsliga människan söker inte Guds vilja först utan försöker styra Gud efter sina egna begär efter rikedom, ägodelar, positioner, människors ära eller vad det än är. Vi kan räkna upp en hel del här.
Den andliga människan däremot söker Guds vilja så att Jesus/Gud ska bli förhärligad. I bönen kan Gud också förändra oss, så att hans vilja också blir vår vilja.

Bön enligt Guds vilja
Vi uppmanas att be enligt Guds vilja. Det är bön i enlighet med Guds ord /Bibeln.

1Joh 5:13  Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. 14  Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. 15  Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.

Att veta Guds vilja har ju delvis med mognad att göra. Desto mer vi lär känna Jesus och desto mer vi lär känna Bibeln förstår vi Guds vilja. MEN vi vet inte alltid vad vi ska be ändå och vad som är Guds vilja.  Då har vi ett annat underbart löfte:

Rom 8:26  Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27  och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. 28  Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

4. Brist på ödmjukhet och förtryck i ett äktenskap

I verserna innan ges uppmaning till hustrur och sen kommer detta.

1Petr 3:7  På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. [här menas fysiskt vilket generellt är skillnad på män och kvinnor, som vi vet] Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade 8  Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka.

Ordet för “hindrade” är grekiska ekkopto som också betyder huggas ner, huggas av. Det betyder att bönen faller platt till marken! Inte roligt alls, nej, så vill vi inte ha det.
Ett kristet äktenskap ska kännetecknas av samarbete i ödmjukhet och kärlek, inte makt och hierarki eller förtryck. Det gäller naturligtvis ömsesidigt, både man och hustru.
Annars kan bönen hindras och himlen vara stängd.

5. Otro

Luk 4:23  Då sade han (Jesus) till dem: “Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 24  Och han fortsatte: “Amen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. [Ingen blir profet i sin egen hemstad]

Felaktiga förställningar gjorde att de föraktade Jesus. Det har stor betydelse att vi har en rätt kunskap om Gud. Rätt kunskap i Guds ord. Detta är ett världskänt citat och det finns säkert många som inte ens vet att det var Jesus som sa det, när det används i massmedia och i alla möjliga sammanhang.

Otro har med viljan – eller oviljan – att göra. Det är ett val. Otro är inte samma som tvivel. Vi kan drabbas av tvivel på grund av yttre omständigheter och annat även om vi vill tro. Otro har med ovilja att göra och det kan vara att handla mot bättre vetande.

Joh 12:42  Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. 43  De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. [= otro]

Vi läser fortsättningen av det Jesus sa i Lukas 4:

Luk 4:25  Jag säger er sanningen: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. 26  Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. 27  Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien.” 28  Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta.

Här avslöjades stora hinder av otro för att kunna ta emot Guds nåd och hjälp i ödmjukhet.

6. Olydnad och upproriskhet

Om vi lever tvärtemot Guds vilja och hans bud som Bibeln lär oss. Då hindras Guds goda vilja att ske i våra liv.

Jes 48:17  Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra. 18  O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor.

Folket levde här i upproriskhet. När Gud varnade dem för olyckan som skulle drabba om de inte vände om då ”ville de inte höra”. När olyckan sen kom, då sa de: ”Gud bryr sig inte om oss”. Total förvirring. Gud måste än en gång förklara och påminna om sina löften och beslut för framtiden men det var inte för att de förtjänade det. Det var bara Guds nåd.

Det största av allt
”Jag ska låta mig finnas av er”

Av alla bönesvar som vi får är väl detta det största! Att finna Jesus och att vara funnen av honom! Att leva så i Guds kärlek, som vi får göra! Att ha gemenskap med honom i bön och veta att han hör oss när vi ber. Paulus skrev om det.

Paulus (Fil 3): ”…att jag må vinna Kristus och bliva funnen i honom”.

Allt annat han räknar upp som i världen kan ha betydelse och värde är värdelöst i jämförelse med detta: att finna Kristus och vara funnen i honom.

Bön i kammaren
Jesus lärde sina lärjungar bönen Fader vår i Lukas 11, när de bad honom direkt: “Lär oss be! Hur ska vi be?”. Matteus skriver detsamma och innan bönen talade Jesus om att be rätt. Att inte vara hycklare och be för att synas av människor eller imponera för människor.

Matt 6:5  När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. 6  Nej, när du ber, gå in i din kammare [tameion] och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Detta motsäger naturligtvis inte den gemensamma bönen som är självklar. Jesus talar om motivet för bönen och det är i ensamhet i “kammaren” är den bönen som är det första och det viktigaste. Det kan vara i vårt hem, i naturen eller på olika ställen. Det grekiska ordet tameion för kammare betyder också förrådsrum, där man gömmer sina mest värdefulla ägodelar. Vad säger det? Jo, det talar om att det finns himmelska skatter som väntar på oss när vi ber. Så mycket som Gud vill ge… han inte bara verkar i vårt inre, han kan tala till oss. Genom en tanke, genom ett ord, en syn, en bild eller bara ge oss sin frid. Säkert har vi mycket som vi skulle kunna berätta allihop av himmelska skatter, som vi bär med oss.

Det står också i Hebreerbrevet att ”Gud (be)lönar dem som söker honom.” (Hebr 11:6).

Fader vår
Till sist ber vi bönen Fader vår (gamla versionen) tillsammans:
Fader vår, som är i himmelen
helgat varde ditt namn
tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen, så och på jorden.
Giv oss idag vårt dagliga bröd
och förlåt oss våra synder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga är
och inled oss inte i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten och härligheten
i evighet.
Amen

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Bönen /Bönsöndagen

Nyheter jan-april 2019

Lägenhetsbrand i Rottneros – hela huset rökfylldes
Anmälningarna om rån mot ungdomar ökar
Kraftig smäll i västra Stockholm
En person gripen misstänkt för källarbränder
Villa brinner utanför Vara
Tiotal lägenheter evakuerade efter brand i Karlstad
Kraftig brand i villa i Hässleholm
Brand i Norsborgs herrgård
Bränderna i Gislaved och Motala inte under kontroll
Jordbävning på Filippinerna
Kraftig skogsbrand på Ramsö i Blekinge
Två män allvarligt skadade efter skottlossning i Helsingborg
Stor skogsbrand – kommer släckas hela natten
En gripen för mordförsök – skadad man till sjukhus
Kvinna misstänkt mördad i Gamla stan
Misstänkt mordbrand utanför Alingsås
IS har attackerat styrkor i Syrien
Malmö: Polisen sköt knivbeväpnad man i benet
Två män gripna för mordförsök
Kvinna ihjälskjuten i kaoset på Nordirland
Okänd man bröt sig in i 84-årings sovrum
Brand rasar i villa – stort pådrag
Skottlossning i Angered
Skottlossning i Örebro
Konflikt om Israeltal på gymnasieskola
Brand i Spångholms bruk i Mjölby
Åtta folkracebilar brann i Västervik i natt
Brand i Ica-butik – allmänheten varnas
Nordkorea har testskjutit nytt ”taktiskt vapen”
Branden i Notre-Dame under kontroll
Misstänkt skottlossning i Mölndal
Skogsbrand stort räddningspådrag
Explosion i centrala Malmö
Flera knivskurna i lägenhet i Malmö
Brand i Stockholm: ”Vi har ej kontroll”
Man knivhuggen flera gånger – förd till sjukhus
Kraftig explosion – hela centrum avspärrat
Gängexperten: Risk för upptrappning
Man anhållen för mordförsök i Tierp
Man skadad i skottlossning
Misstänkt dubbelmord i Sätra
Bilbränder i Tyresö i natt
Skottlossning på restaurang i Eskilstuna
Skottlossning i Bredäng
Larm om skottlossning i Högdalen
Skottlossning mot villa – misstänkt sågs fly
Brand rasar i radhuslänga
Brexit skjuts fram till halloween – May hoppas på snabba ryck
Villa brinner i Bjästa
”Bonde-Maries” stall brann ner – misstänkt mordbrand
Skyskrapa brinner i Bangkok – människor döda
Två bränder inom loppet av en timme: “Misstänkt”
Kraftig brand på konstgräsplan i Limhamn
Vittne: Skott har avlossats i Sudan
Försökte köra på polis – sköts i benet
Mer än vart tredje svenskt fängelse är överfullt
Radhus i brand: ”Beskrivs som totalskadat”
Explosion – en person allvarligt brännskadad
Brand i flerfamiljshus i Säffle
30 personer i storbråk i Kristinehamn
Man skjuten i benet i Norsborg
Brand i industrilokal i Göteborg
Villa totalförstördes vid brand i Leksand
Tusentals flyr skogsbrand i Sydkorea
Skola i Västerås stängs efter hot
Panamaläcka drog in 11 miljarder i skatt
Moskéskytten i Nya Zeeland åtalas för 50 mord
Detonation vid villa
Byggföretagare från Mölndal offer för beställningsmord
Flera bilbränder i Majorna i natt
Restaurang totalförstörd i brand i södra Stockholm
Brand i radhuslänga – uppges helt övertänd
Två till sjukhus efter altan exploderade
Misstänkt våldtäkt på hotell – två män gripna
Algeriet inför övergångsregering
Man döms för flera våldtäkter mot barn
Bomb exploderade i centrala Jönköping
Svårare för funktionsnedsatta få jobb
Misstänkt våldtäkt på flicka – två gripna
Detonation vid restaurang i Märsta
Misstänkt mordbrand i Skaraborg
Gänget sprider rädsla på biblioteket i Kinna
Grannarnas ilska: 45 bilar förstörda – på två månader
Fullt utvecklad villabrand i Haverdal – person befaras kvar i byggnaden
Två tonårspojkar gripna för rån i Malmö
Omfattande polisjakt i Göteborg – jagade svartklädd mc-förare
Så besegrades terrorstaten IS
Pentagon godkänner miljard till muren mot Mexiko
Swedbank mörkade kännedom om rysk penningtvätt
Fullt utvecklad brand i byggnad i Mora
Joannas son knivhöggs av annan elev i skolan
Man stickskadad i Ulricehamn – misstänkt mordförsök
Man rånades i sin bostad
75-åring rånad och slagen i huvudet
Villabrand i Orsa – en person kan finnas i huset
Brand i flerfamiljshus i Gröndal
En seger som kan bädda för Trumps omval
Flera butiksanställda hotas varje månad
Brand i skola i Upplands-Väsby
Brinner i friluftsanläggning i Gisslaved
Albin, 27 knivhöggs till döds sitt studentrum
Malmö: Flera knivrån i natt
Ung man hittad utomhus i Göteborg med skärskador
Kropp hittad i vattnet i Landskrona
Flera skadade under storbråk i Örebro
Ladugård intill lägenhetskomplex brinner kraftigt
Två gripna för mordförsök i Stockholms city
En person hittad skadad i Göteborg
Knivbråk i Trollhättan – en man död
Sju bilar har brunnit vid industriområde i Uddevalla i natt
Över 40 död efter fabriksexplosion i Kina
Bränder, mordförsök och rån – Krylbo hårt drabbat 2018
Storbrand i stall – flera hästar stängdes in
Villa i Kungälv totalförstörd i brand
Villabrand i Bollnäs i natt
Kvinnor och barn fast i trädtoppar efter cyklonen
Misstänkt explosion i Frölunda
Norge och Island skriver brexitavtal
Villabrand utanför Fagersta
Brand i natt – polisen: “Anlagd”
Malmö: Skulle träffa vänner – sköts i parken
Kraftig detonation vid nattklubb i Malmö
Explosion i bil – bombskyddet på plats
Psykisk ohälsa bland unga ökar – här räcker personalen inte till
Polisen utreder grovt brott i Skellefteå
Här bor 36 svenska terroråtervändare
Attackerade kvinna slumpmässigt på Ica med kniv
Grovt brott i Malmö
Misstänkt mord i Arvika
Stickskadad man hittad i villabrand
Trio jagas – knivrånade pojke
Butik utsatt för väpnat rån i centrala Malmö
Region Sörmland vill ha fler kameror på sjukhusen
Kraftig brand i bygghandel
Överfölls av gäng – misshandlad med hammare
Nytt nederlag för May om brexit
Våldtäktsutredningar läggs ner utan förhör
Extremismen i Göteborg växer
Fyra bilar i brand i Göteborg i natt
Gäng kastade stenar och rev ner varor i matbutik
Misstänkt mordförsök – tonåring allvarligt skadad
De levde lyxliv – lurade till sig miljoner av cancersjuk kvinna
Man skjuten till döds på Älvsjö pendeltågsstation
Man skjuten utanför järnvägsstation i Uddevalla
Tre personer rånade i Göteborg i natt
Polisen söker svart bil efter våldsamt rån i Göteborg
Taxichaufför rånad och knivhuggen
Flera länder drar in IS-terroristers medborgarskap
Kvinna hittad död i bostad – polisen misstänker mord
Man knivskuren i natt
Låg tilltro till demokratin i Sverige
Fler döda efter indonesiskt jordskred
Brand i byggnad i Berga centrum
Taxichaufför rånad under natten
Tusentals strömmar ut ur IS sista fäste – terrorister kapitulerar
Storbråk i Kristinehamn – knivar beslagtagna av flera män
Storbrand på skånsk gård inatt
Förskola brann ned – misstänkt mordbrand
Sågverk i brand i Kalmar
Flera bilbränder i Gävle inatt
Hundratal i storbråk i Göteborg
Misstänkt mordförsök i Västerås
Allvarlig misshandel på torg – två gripna
Nu bor hemlöse Håkan i eget hus: ”Nästan overkligt”
Stor polisinsats i Malmö – en person till sjukhus
Misstänkt spion häktad
Dåd stänger ebolakliniker i Kongo
Spänningarna lättar vid gränsen på Koreahalvön
Trump och Jong-Un möts i dag
Misstänkt mord i Göteborg
Flera kilo knark hittades i Borås
Indien bekräftar flyganfall mot Pakistan
Kraftig explosion i bil – bombskyddet inkallat
Flera tusen hushåll utan el efter stormen
Skottlossning i Jakobsberg i natt
16-åring häktad för mord på skolkamrat i Märsta
Tumult mitt i centrala Göteborg
En miljon skogsbosatta indier tvingas flytta
Gäng i Uppsala Väsby kastade sten mot polis-tre gripna
Ny bilbrand på Håsten i natt
Brand i Upplands-Väsby – två hus totalförstörda
Två hittade ihjälskjutna i Bro
Asfaltsläggarna tillbaka i väst – polisens varning
Ovanliga stjärnan förbryllar NASA
Anmälda patientskador i vården ökar
Brand i flerfamiljshus – öppna lågor från taket
Elva ungdomar rånade utanför Lund
Man i 20-årsåldern dök upp skottskadad på sjukhus
60-åring död efter skottlossning i Uppsala
Storbråk – stenkastning mot polis och vakter: ”Kalabalik”
Strypgrepp, dödshot och vapen – elevernas vardag
Explosion i centrala Malmö – bombskyddet kallades in
Misstänkt mordförsök i Alingsås
Malmö: Två skjutningar samma kväll
Tonårspojke hittad död – misstänkt mord
Man knivskadad i storbråk
Kraftig källarbrand i åttavåningshus
Fler barn vräks – men inte i länet
En man skjuten till döds i våldsamma protester på Haiti
Kriminalpolis utreder mord utanför Motala
Man och kvinna skadade i misstänkt knivbråk – man jagas
Död man i Malmö identifierad
Ytterligare en bilbrand i Gävle
Lastade fordon med koppar – tre män gripna inatt
Byggnad i Emmaboda helt övertänd
Undantagstillstånd på rysk ö – efter isbjörnsinvasionen
Flera döda efter protester i Haiti
Kraftig brand på Orust
Husbil i lågor – flera bilar brinner
Kraftig explosion i fastighet – ”Huset skakar”
Explosion i trappuppgång i Malmö
Man huggen i huvudet med kniv
Offensiv mot IS “sista ficka” i Syrien
Maskerade knivmän rånade Ica – bakband personalen
Fem anhållna efter mord i Norsborg
Ung man skjuten i benet i Solna – förd till sjukhus
Dödliga strider i östra Ukraina
Lars Adaktussons angrepp – mot kommunistsymbolerna
Brand i kyrka – stort pådrag
Putins och Rysslands nya supervapen
Bombhotat flygplan på Arlanda
Grovt rån i Norrköping
Polisens larm: Bedragarna ger sig på de allra svagaste
14-åring körde ifrån polisen
Fem tonåringar inför rätta efter skolbranden på Sandsbro
Villa på Öland totalförstörd efter kraftig brand
Storbrand i Paris
Margot Wallström KU-anmäls av Lars Adaktusson
Man gripen misstänkt för mord på kvinna i Hässleholm
Två skadade i knivskärning på Arlanda flygplats
Pojke överfallen på väg till skolan
Gotland: Misstänkt mord – två gripna
Filippinerna: Misstänkta för bombning överlämnade sig
Bilar totalförstörda i brand på Brynäs
Jo, sjukhusen måste få ha kameraövervakning
USA: Snökaos, Super Bowl och fem döda i flygkrasch
Orsak till tågförseningar – inte varit så illa sedan 2010
Återuppbyggnad påbörjad i Aleppo
Sverige: Fler ihjälskjutna i år än någonsin 2018
Snö stoppade flyg till flera svenska flygplatser
Äldre man utsatt för grovt våld i hemmet
Saknade upphållstillstånd – fick säkerhetsklassad tjänst
Skola brann inatt
Gravid kvinna misshandlad – fördes till sjukhus
Bomb hittad i väska på hotellrum i Stockholm
En anhållen för mordförsök i Lund
Man svårt misshandlad – fyra gripna
En till sjukhus efter vådaskott
Man död efter skottlossning i Jakobsberg
Skadad man lämnad på sjukhusparkering i Uppsala
Vargavädret i Amerika “nästan som på Mars”
Skottlossning i Jakobsberg – en person skadad
Flera skjutna i Houston
En skottskadad i Tensta
Männen ville hitta och döda västerlänningar
Man anhållen för misstänkt mordförsök
Smash and grab ledde till stor polisjakt
Kraftig brand i industrilokal i Umeå
Två personer knivhuggna i Västerås
Hundratal saknas efter dammras i Brasilien
Många döda i explosioner vid katedral
Man hittad skottskadad i Jakobsberg
Tonåringar gripna efter våldsamt personrån
Man attackerades med järnrör
Medvetslös man hittad i Avesta – misstänkt gripen
Våldsam brand rasar i villa
Tre bränder i Täby misstänks vara anlagda
Storbråk i Alingsås: “En enda stor röra”
Dödsskjutningen: Anhållne mannen släppt
Våldsamt på grekiska gator – här skjuter demonstranter raketer på polisen
Duon misstänks för flera brott mot äldre – polisen släpper bilder
Misstänkt morddrama i Sala – polisen har hittat tre döda personer
Vittnen förhörs efter skotten i Umeå – en död och två skadade
Polisen på plats på skola efter hot om skjutning i Kungsbacka
Ytterligare en sprängning i Värnamo
Löfven medger – hederskulturen har inte tryckts tillbaka
Livlös person hittad utomhus – förd till sjukhus
Inbrottsvåg under natten i Sydsverige
Anlagd garagebrand vid vårdcentralen i Arvika
Kraftig detonation på pizzeria – flera anhållna
Explosion på restaurang i natt
Forskaren: ”Barn som är födda på 2000-talet kommer ha skörare skelett”
Man från Malmö inför rätta i danskt terrormål
Mördarna använder gps-sändare för att hitta sina offer
Explosion vid bostadshus – dörr sprängdes bort
LRF: ”Ett hot mot demokratin”
Knivskuren man hittades av tidningsbud
Ung man knivrånad i Borgholma
Jordskalv skakade Chile – två döda
Kalmar: Flera män gripna misstänka för våldtäkt på minderårig
Man i 30-årsåldern till sjukhus efter misshandel
Man allvarligt skadad i brand
Kvinna misshandlad på Busstorget
Extrem hetta drabbar Australien
Colombia: Minst 20 döda efter bilbombsattentat
Idag möter kyrkorna migrationsverket
Storbrand i natt – restaurang totalförstörd
Fullt utvecklad brand – en person till sjukhus
Nya explosioner vid terrordådet i Nairobi
Theresa May hånas i brittisk media – efter brexitfiaskot
Man jobbade som läkare med falskt intyg på flera sjukhus
15 döda efter terrorattacken i Nairobi
Misstänkt mordbrand i byggnad på Gärdet
Man svårt knivskuren på gata
Kvinna knivhuggen i Partille
Man gripen i natt efter två bilbränder
Två bilbränder – misstänkt anlagda
Polis sköt mot aggressiv man
Tre anhållna efter dödsskjutning i Stockholm
Michels bil rammad av Postnords förare: ”Jag var livrädd”
Raketer sköts in på äldreboende
Två män skjutna i Borlänge – en död
Gula västarnas nya drag: Göra revolution genom bankomaterna
Orkanstyrkor när stormen Jan drar in
Polisens teori om massiva ökningen av sprängningar
Man huggen på asylboende – två till förhör
Nej, vi lärare kan inte stoppa våldet själva
Misstänkt mordbrand på asylboende
Skottlossning mot flera personer i bil
Kvinna död i villabrand
Garagedörr i Malmö förstörd vid explosion
Stor insats efter skottlossning i Värnamo
Skottlossning mot hus i Värnamo
Kraftig explosion i Norrköping
Krossa gängvåldet nu!
Polisens listor: Attackerna i Göteborgs förorter
Kraftiga smällar i Landskrona
Ung man knivhuggen i Göteborg
Våldsam brand på Orust – kan vara anlagd
Boende vid gränsen: Hoppas Trumps mur blir av
Utvisa fler män som begår sexualbrott
Biltjuv häktad misstänkt för mordförsök
Polisen varnar: Nu är det högsäsong för skotertjuvarna
Misstänkt mord i Täby
Flicka misstänkt för mordförsök på sina föräldrar
Mordförsök i lägenhet – en gripen
Polisen varnar för nya farliga ungdomsdrogen
Man gängrånad utanför McDonald’s
Misstänkt farligt föremål i Malmö – område avspärrat
Träden har brutits som tändstickor
Kvinna utsatt för överfallsvåldtäkt
Explosion vid två taxibilar i Malmö
En person skadad vid radhusbrand i Åkersberga
Närmare 100 000 utan ström i stormen
Fler döda hittade efter husraset i Ryssland
Man knivskuren i Haninge – en person gripen
Stökigt under nyårsnatten – ordningsvakter attackerade

Posted in Different Stuff | Comments Off on Nyheter jan-april 2019

Påskdagen-Uppståndelsedagen

Påskdagen-Uppståndelsedagen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
Påskdagen 21 april 2019
Lyssna på Mp3

Jag brukar kalla påskliljan ”Uppståndelseblomman”. Som knopp är den ganska tråkig och intetsägande (tycker jag) men den döljer en fantastisk blomma, en majestätisk krona.

Golgata såg ut som ett nederlag, ett totalt misslyckande, slutet på alla förväntningar och allt hopp. Det såg ut som om djävulen och ondskan hade segrat. Man hade inte bara dödat en oskyldig människa – man hade dödat Guds Son! Det är den yttersta konsekvensen av människan som är bortvänd från Gud och som vill styra världen utan Gud.

Ibland tillåter Gud saker hända som vi inte förstår… Gud tillät att Jesus blev oskyldigt dömd och avrättad utan att hindra det. Innebörden av Jesu död var dold för människan. Det är likadant idag. Den kristna påsken verkar dyster och tråkig för människan, eftersom innebörden är dold på grund av andlig förblindelse.

2Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

För den pånyttfödda människan som har upplevt påskens verklighet i tron på Jesus, är den däremot den högsta skatten och det dyrbaraste som har hänt.

Förlåten (förhänget) brast
Förlåten eller förhänget framför det allra heligaste i templet rämnade mitt itu när Jesus gav upp andan och “skiljemuren” var riven.

Mark 15:37  Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38  Då brast förlåten i templet [naos = det innersta] i två stycken, uppifrån och ända ner. 39  När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: “Den mannen var verkligen Guds Son.”

Det var från nådastolen i det allra Heligaste som Gud skulle uppenbara sig, 2Mos 25. Nu var vägen öppen till det Allra heligaste. Storleken på förhänget sägs ha varit 10 cm tjockt och 18 x 9 meter. Enligt den judiske historieskrivaren Josefus kunde “..4 hästar i varje kant inte få den att rämna”.

Jesu rop ”Det är fullbordat” innebar att nu och för alltid är det fullbordat.

Hebr 10:19  Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20  på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.

I berättelsen om den gode herden, sa Jesus:
Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst…

Djävulen visade sitt rätta ansikte i svek, förräderi, girighet, hån och förakt, lögn, avund, feghet, tortyr, mord och död… det han kan utföra genom människor.

JESUS visade vem Gud ären Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning… som gav sitt liv för alla och han ger förlåtelse och evigt liv till alla som vänder sig till honom och bekänner och ångrar sin synd – och följer Jesus.

I den hebreiska Bibeln står lamm enbart i singular (ental), enligt messianska judar. Det säger oss att det bara finns ”ett lamm”, ett sant påskalamm /offerlamm: ”Se, Guds lamm som tar bort världens synd”, sa Johannes döparen.

Delaktighet – inte ersättning
För oss som hedningar innebar det delaktighet, inte ersättning. Paulus talar här om Kristi hemlighet:

Ef 3:6  Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.

Vi ersätter inte judarna, men vi blir inympade i det äkta Olivträdet, i det Nya förbundet. De judar som förkastar Jesus blir borthuggna men den tiden har börjat då alltfler judar blir åter-insatta eller inympade igen, därför att de tar emot Jesus som Messias (Rom 11).

Rom 11:30  Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. [evangeliet gavs till hedningarna] 31  Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. [det sker när judarna ser att sanna kristna känner deras Gud bättre än de själva – och Paulus ville väcka deras avund så att förstår att Jesus är Messias  och judarnas konung] 32  Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. [både judar och hedningar]

Jesaja 53 brukar kallas ”det förbjudna kapitlet” eftersom rabbinerna förbjöd judarna att läsa det. Idag läser allt fler judar och ser att det måste handla om Jesus. I den hebreiska masoretiska texten som judarna har (GT) har rabbinerna kortat av bokstaven vav till yod i Ps 22:17 – dvs. från ett streck till en punkt och översatt versen: ”som lejon är mina händer och fötter” istället för våra svenska biblar som är helt korrekt: “de har genomborrat mina händer och fötter”. Varför ändras det av rabbinerna som alltid annars varit så otroligt noga med bibeltexten? Svaret är att det var alldeles för likt det som hände Jesus [Yeshua] på Golgata.

Nu är vi framme vid påskdagen och vi läser från Johannes evangelium:

Joh 20:1  Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. 2  Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: “De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom.” 3  Då begav sig Petrus och den andre lärjungen ut till graven.

I Synagogan läser man enligt tradition från Höga Visan.

HV 4:6  När dagen blir sval och skuggorna flyr [alternativ översättn. tills morgonen gryr och skuggorna försvinner], vill jag gå bort till myrraberget till den rökelsedoftande höjden.

Med andra ord kan man säga: ”jag vill gå bort till Golgata kulle, Myrraberget, och till graven..” Myrra var en väldoftande flytande gummiharts, en slags intorkad kåda som användes både som den finaste parfym och som medicin. Den ingick i den heliga smörjelseoljan i tabernaklet och templet, som allt skulle smörjas med. I HV kan man säga att myrra står för kärlek och den Helige Ande.

Jesus blev också bokstavligt smord med myrra (och aloe) som Nikodemus hade med sig till korset.  Det var han som kom till Jesus på natten för att få svar på sina frågor (Joh 3). Josef från Arimatea (en annan rådsherre) fick ta ned Jesu kropp och lindade den med salvorna och la den i en ny grav som han ägde, i den trädgård som låg strax intill (Joh 19:38-42). Allt som Jesus, Guds Smorde, gjorde var en väldoft inför Fadern.
Det står om “konungen”, som profetiskt talar om judarnas konung.

Ps 45:9 Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder, från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.

Joh 19:19 Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: “Jesus från Nasaret, judarnas konung.” 20 Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. 21 Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: “Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.” 22 Pilatus svarade: “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.”

Konungarnas Konung kröntes med en törnekrona.

…den rökelsedoftande höjden. Rökelsen talar om Jesu bön och förbön i Getsemane och hans förlåtelse på korset: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör!” Det var en bön i Ande och sanning och fullkomlig, oändlig kärlek. Jag tror inte att vi ska ”förringa” judarnas skuld här, för ”där synden är större överflödar nåden desto mer”. Detsamma gäller oss, för vi är alla syndare och står med skuld inför Gud.

Vem kan förstå en sådan kärlek?

…7  Du är alltigenom skön, min vän, på dig finns ingen fläck.

Jesus, Guds lamm, var syndfri och han är Guds härlighet. Samtidigt beskriver det också brudgummens [Jesu] ord till den pånyttfödda människan som har tagit emot hans förlåtelse och är renad genom hans blod, en ny skapelse i Kristus Jesus, inför Gud.

Påskens offrande av lammet bars fram i templet och det brändes sedan upp utanför stadsporten. Samtidigt som det utfördes i templet i Jerusalem, uppfylldes alla förebilderna på Golgata utanför stadsporten (Hebr 13).

Moria berg
Templet låg på tempelplatsen som en gång hette Moria berg. Det var där Abraham skulle offra sin son Isak, liksom Gud offrade sin Son. Abraham gav berget namn och det finns flera betydelser av namnet Moria.

 • Berget där Herren utser /Herren utväljer.
  Jesus var utvald före världens skapelse (1Petr 1:20) och vi är utvalda i honom.
 • Berget där Herren förser eller utrustar
  Vi kan känna oss tomhänta men Herren förser och utrustar oss för det han har skapat oss att vara.
 • Berget där Herren låter sig ses
  Vi får lära känna Herren och hans vägar. Abraham fick en uppenbarelse om framtiden på Moria berg och Jesus sa: ”Abraham jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad” (Joh 8:56).

På kung Davids tid var samma plats en tröskplats, där vete och agnar skiljs åt [en “domsakt”], som  tillhörde jebuseen Ornan (1Krön 21:15). Då gick en dom över folket p g a Davids folkräkning som i det läget var en synd inför Gud – som att skryta med sin egen styrka, storhet och makt istället för att ge Gud äran. David fick sedan en uppenbarelse om att bygga ett altare just på den platsen, så att folket skonades.

2Krön 3:1  Salomo började bygga HERRENS hus i Jerusalem på Moria berg, där HERREN hade uppenbarat sig för hans fader David, på den plats som David hade ställt i ordning, jebusiten Ornans tröskplats. [Jesu kors (altare) gör skillnaden]

(Tillbaka till Höga visan) Brudgummen manar:

HV 4:8  Kom med mig från Libanon, min brud, kom med mig från Libanon. [som när Jesus sa: Kom och följ mig!”] Skåda ner från Amanas topp, från toppen av Senir och Hermon, från lejonens hålor, från leopardernas berg.

Bergen här beskriver de högsta bergen vid gränsen till Libanon, ett farligt område med vilddjur. Paulus skrev att han kämpade mot vilddjuren i Efesus och menade onda människor, drivna av Satan (1Kor 15:32), och han jämförs också med ett rovdjur.

1Petr 5:8 …Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9  Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

-Lämna världens lockelser som leder till ödeläggelse och död, och kom till Jesus! Han som är Uppståndelsen och livet! Ja, han är livets mening! Överlåt dig helt till honom! Kom till mig! Kom nära mig! säger Jesus. Med Jesus är du trygg även om du måste gå nere i dalen.

…När dagen blir sval och skuggorna flyr, vill jag gå bort till myrraberget, läste vi innan.
-Lev inte längre i lagens skugga utan lev i verkligheten Kristus, i Guds nåd och sanning och kärlek! (Kol 2:17)
-Gå inte in under falska apostlar och maktmänniskors skugga som vill styra ditt liv och ta dina pengar! (Jes 30:3)
-Gå inte in under slavok och falska gärningsläror! (Gal 5:1)
-Lev inte i (de hemliga) syndernas skugga! Fly det onda! Fly till Jesus! (Matt 4:16)

”Tidigt den första veckodagen” – kvinnorna uppfyllde säkerligen profetian utan att veta om det eller vara medvetna om det. De gick in i förberedda gärningar (Ef 2:10).

Förstlingen
Enligt judisk tradition gick översteprästen tidigt på morgonen till Kidrondalen. När första solstrålen kom fram bakom Oljeberget tog han ett strå /en kärve av vårskörden av korn i dalen för att skörda symboliskt. Det kallades förstlingsskörd. Den förde han till templet och viftade inför Herren enligt lagen:

3Mos 23:10  Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. 11  Den kärven skall han vifta inför HERRENS ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. [det sägs att han viftade som ett kors: ned och upp, från sida till sida]

Vi läser om den nya skapelsen och uppståndelsen.

1 Kor 15:20  Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de avsomnade
15:23  Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.

Bruden [Guds folk] väntar nu på Messias [Jesus] återkomst!

HV 2:17  När dagen blir sval och skuggorna flyr, kom då tillbaka, min älskade, lik en gasell eller en ung hjort på de kassiadoftande bergen. [När natten och mörkret råder… Kom snart tillbaka, Herre Jesus!]

Bether-bergen är det hebreiska namnet på de kassiadoftande bergen. Det betyder delning. En annan översättning är ”förbundsbergen” och annan “grovhuggen”. Åter andra översättare menar att bergen står för hinder – och att inga hinder kan stå i vägen för Gud. Berg kan också stå för Guds församlingar som har Jesus som Herre och Kung. Höga visan avslutas med orden:

HV 8:14  Skynda min vän! Var som en gasell eller en ung hjort på de kryddoftande bergen.

Om bergen tidigare stod för delning eller hinder beskrivs de nu som doftande. Det påminner om ropet som kommer från den Ande-fyllda bruden:

Upp 22:17  Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Uppståndelsen bekräftade och bevisade att..

 • Jesus var syndfri och därför kunde han bära våra synder och bli Medlaren
 • Jesus är Gud – sann Gud och sann människa

Jes 43:11  Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare. 12  Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger HERREN, och jag är Gud.

Hos 13:4  Jag är HERREN , din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.

Forts. från den tomma graven i Jerusalem:

Joh 20:11  Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. 12  Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas. [här beskrivs detsamma som nådastolen på arken med två keruber i var ände vända mot varandra – där hade Gud sagt att han skall uppenbara sig /uppenbara sin härlighet (2 Mos 30)] 13  Och de sade till henne: “Kvinna, varför gråter du?” Hon svarade: “De har tagit bort min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom.” 14  När hon hade sagt det, vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. 15  Jesus sade till henne: “Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?” Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: “Herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.” 16  Jesus sade till henne: “Maria.” Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: “Rabbuni” – det betyder lärare.

Det lär finnas tre olika grad av ordet och det är ett starkt uttryck som Maria använde.
Rab               = mästare, lärare (den enklaste i betydelse)
Rabbi            = min Mästare, min lärare
Rabbuni    = min store Mästare, den mest hedervärde av alla – Min Mästare och Herre!

17  Jesus sade till henne: “Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” 18  Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Lärjungarna hade flytt och övergivit Jesus… men han skäms inte för att kalla dem bröder och systrar.

Hebr 2:9  Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.
11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder..

Det var alltså en kvinna som Jesus hade befriat från 7 onda andar (“andeguider”/demoner) som blev det första vittnet om uppståndelsen!

Lukas berättar om två änglar som mötte kvinnorna vid graven och de orden tror jag att vi älskar allihop:

Luk 24:5  …Varför söker ni den levande bland de döda? 6  Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen.

En ny morgon och uppståndelse
Vandringen och livet med Jesus slutar aldrig i mörker och natt eller död. Det finns alltid en ljusning, alltid en utväg, alltid en morgonrodnad och en soluppgång.

Det kom en soluppgång på uppståndelsedagen och den kan också vara en andlig verklighet i våra hjärtan:

Mal 4:2  Men för er som fruktar mitt namn [Namnet är JESUS – gudsfruktan är viljan att älska och lyda Gud i ödmjukhet] skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. 3  Ni skall trampa ner de ogudaktiga, ty de skall vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot. [= alla tankar och planer som upphöjer människan och förkastar Jesus – kommer att raseras och komma på skam]

Den gammaltestamentliga profetian som Jesaja fick uttala gick i uppfyllelse och den går i uppfyllelse varje gång som en människa öppnar sitt hjärta och tar emot Jesus som sin personlige Frälsare (Jes 9:1-2).

Matt 4:16 – det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp.

-Lev inte i hopplöshet och mörker. Öppna ditt hjärta för Jesus!

2Kor 4:5  Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6  Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7  Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Påsken såg ut som ett nederlag men Jesus vann ”en överväldigande seger” både över synden, världen, döden och djävulen – allt det onda.

Det mörknar i världen… men för alla som tar emot Jesus och som väntar hans återkomst kommer en ny morgon, en soluppgång och en uppståndelse till evigt liv!

“Jag är uppståndelsen och livet”, sa Jesus. (Joh 11:25)

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Påskdagen-Uppståndelsedagen

Jesus är vår Mat

Mose hade blivit tillsagd på berget att göra ett tabernakel helt i enlighet med vad Gud visat honom. Själva Tabernaklet var uppdelat i två avdelningar av förlåten. Den var av linnematerial och färgat i 3 färger Blått – Purpur och Sharlakansrött. På själva tygstycket var invävt Keruber! Dessa Keruber var en slags änglar som vaktade porten tillbaka till Eden (1 Mos 3:24)

I den första delen som kallades det heliga såg man 3 föremål
1/Rökelsealtaret av guld.
2/Skådebrödsbordet med Hans ansiktesbröd.
3/Den 7 armade ljusstaken.

Bakom själva förlåten i det allra heligaste rummet fanns Vittnesbördets Ark. På denna ark satt vad man kallade Nådastolen. Judarna ansåg detta som Guds domstol på jorden. När Nådastolen sattes på arken fanns det inget höjdmått längre. Det är en bild på ett Gud vill regera genom Nåden. Upp till Himlen räcker din Nåd (Ps 57:11)

4 Mos 9:15  På den dag då tabernaklet sattes upp övertäckte molnskyn tabernaklet, vittnesbördets tält. Från kvällen till morgonen var den över tabernaklet och den såg ut som eld.

Förebilden skulle bli en verklighet i Jesus som slog upp sitt tabernakel bland oss.
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (Gk: Tabernaklade) bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.
Joh 1:17 Lagen (Förebilderna) gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Förebilderna som senare skulle uppenbaras i NT var nu gömt bakom täckelse. Nåden och Sanningen (ALETHEIA) borttagandet av Täckelsen skulle komma genom Jesus Kristus.

Lagen var NT gömt bakom ett täckelse genom Mose. Nåden och Sanningen (ALETHEIA)
Borttagandet av Täckelsen kom alltså genom Jesus Kristus. Låt oss först se när Mose sätter upp täckelset.

2 Mos 26:33 Du skall hänga upp förlåten i hakarna och föra dit vittnesbördets ark och ställa den innanför förlåten. Förlåten skall för er skilja det heliga från det allra heligaste. 34 Och du skall sätta nådastolen på vittnesbördets ark inne i det allra heligaste.

När Jesus dör rivs Förlåten – Täckelset försvinner och Nåden och Sanningen uppenbaras.
Mar 15:37 Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38 Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.

När Jesus dör som den 2:e Adam så kan alla i den 1:e Adam få sina synder förlåtna och räknas som rättfärdiga få liv och gå in i den 2:a Adam. (Kristus)

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad (AVTÄCKT ) en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna,

Sanningen och den avtäckande realiteten är nu uppenbarad för den som Tror! Lagen och Profeternas hemlighet är uppenbarad för oss. Vilken Nåd att vi kan se detta?

HÖGSTA DOMSTOLEN

För en Jude är Gud den högsta domstolen! Så länge Förlåten eller Täckelsen som hängde där vittnar alltså om en fällande dom (SYNDEN)

Vet du hur högsta domstolen fungerar? När ett fall har dömts där blir fallet definitivt stängt. Det enda sättet att det skall kunna tas upp igen är att det kommit fram nya solklara bevis som leder till ett frikännande dom.

Förlåten rivs av Gud vid Jesu död! (Mk 15:37) Genom att göra detta vittnar Gud om att vårt fall har tagits upp på nytt igen. Han har fått en ny solklar bevisning i vårt fall som har lett till en friande dom. Denna rättfärdighet är evig och kan aldrig tas ifrån oss igen men vi måste tro på vad Jesus har gjort för oss.

Vittnesbördets Tabernakel
Vittnesbördets Ark med Nådastolen

Om man nu tittar ovanifrån på detta Tabernakel ser man att alla saker i det formar ett Kors. Blodet på detta Kors symboliserar alltså blodet på Nådastolen! Honom har Gud ställt fram som en Nådastol att tas emot genom tron. (Heb 3:25) Det var från denna Nådastol Gud skulle uppenbara sig i molnet ovanför Nådastolen (3 Mos 16:2)

Vad händer på förklaringsberget? Vi ser ett moln där Gud uppenbarar sig och talar!
Vi ser hur det finns en härlighet gömt bakom eller innanför Jesu Kropp! Gud vittnar om härligheten som skall komma när Jesus dör! (Utgång)

Molnet och Elden kom alltså över tabernaklet synligt för att Vittna! Men idag kommer Anden över ett annat Tabernakel för att vittna. Den som har tagit emot Jesus i sitt hjärta han har bildligt tagit emot Nådastolen därinne. Paulus säger att vi är:
1/ I Kristus Jesus och Kristus är i oss!
2/ Vi är hans Tempel och Anden bor i oss (1 Kor 3:16 + 1 Kor 6:19)
3/ Arken med Nådastolen bor därinne genom tron (Rom 3:23)

Kommer ni ihåg vad vi sa om Högsta Domstolen? Det krävs nya solklara bevis i fallet som leder till en friande dom om fallet ens skall öppnas igen. Genom tron på Guds Son kan du frimodigt träda fram igenom förlåten.

1 Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod (DÖD) kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. (OFFER) 21 Vi har en stor präst över Guds hus.

VILLKORLIG DOM

När jag kom till Gud hade jag gjort en massa saker och blev kallad till en Rättegång. Jag fick en massa böter men det stora var att jag blev villkorligt dömd till Rehabilitering. Jag skulle fortsätta min rehabilitering 1 år på Linneahuset.

Vad jag vill säga är att vi kan inte komma till Jesus och vilja bli frälsta för att sedan leva precis som jag vill. Nej detta här är en villkorlig dom men istället för 1 år gäller den hela livet eller tills Jesus kommer tillbaka igen.

Heb 6:11 Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

1/ Vi kan bli tröga i hjärtat och börja leva som vi vill
2/ Vi kan fortsätta på vägen i Tro

ATT TJÄNA GUD

Kallelse och tjänst i Kristi kropp beskrivs också i Rom 12. Men innan talet om Kristi kropp beskriver Paulus en viktig sak. Vi kan alltså inte gå in med något eget innanför förlåten.
1/ Lägga ner våra liv på Altaret.
2/ Sedan går vi genom förlåten på denna nya levande väg.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst.

Vad är det vi kommer att finna på andra sidan förlåten? Frihet och Vila!

Heb 4:10 Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

Den väg jag väljer är hur jag tänker!
För att komma in genom förlåten måste vi förnyas i sinnet! Vi kan ingenting ta med oss bakom förlåten av det som är mänsklig visdom.

Han står emot de “Högmodiga” (Jak 4:6)
Han öppnar för de “Ödmjuka” (Jak 4:6) Ger dem Nåd!

Det är de Ödmjukas väg och tankesätt som leder in genom förlåten!
EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Heb 4:10 Handlar om en Väg in i vilan och till hans gärningar
Ef 2: 10 Handlar om en Väg in till Guds gärningar
Heb 10:19 Vägen är ny och går in genom förlåten hans kött

För att kunna gå på en väg måste vi först ha blivit inspirerade av något. En väg är i bibeln tankesätt + handling! Paulus beskriver alltså en väg till Guds vilja i Rom 12:1-2.

1/Vi lägger ner våra Kroppar som ett offer (Rom 12:1)
2/Det är vår andliga tempeltjänst (Rom 12:1)
3/Då kommer vi förstå Guds vilja (Rom 12:2)
4/Akta er för höga tankar (Rom 12:3)
5/ Så skall alltså en lem i Kristi Kropp tänka (Rom 12:4-21)

När Paulus kommer till Korint kör han med samma väg! Här berömde man sig av människor och mänsklig visdom här. Vi kan alltså aldrig finna Guds vilja med detta tankesätt det är två helt skiljda vägar.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. 5 Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (NÅD)

Hur kom man ut ur Eden? Man åt av förbjudna Trädet!
Hur kommer vi in? Genom att Äta hans Kött och Blod (Offer)

Förlåten symboliserade Jesu offer (Heb 10:19) Så att börja gå på denna nya väg är alltså att inspireras av den mat Jesus ger oss. Att äta och att dricka har också med att sluta förbund att göra. Det är i NT att göra sig till ETT med Jesu tankar Han skriver dem på ditt hjärta,,,

Joh 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” 52 Judarna började då tvista med varandra och säga: “Hur kan han ge oss sitt kött att äta?” 53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.

Alla i Adam är redan dömda av Högsta Domstolen (GUD) och den stängda förlåten vittnar emot dem. Jesus dör för oss tror på honom öppnas förlåten för. Han får rätt att inspireras av Jesu offer genom Anden. I Jesus Kristus får du Andlig mat som vittnar för dig! Bara genom den Andliga maten kan vi finna Guds vilja för våra liv.

Det är ju underbart att Jesus Kristus är vår Herde!
Han leder mig på den rätta vägen (Ps 23:3)
På den vägen försvarar och bevarar han mig (Ps 23:4)
Mat finns dukat inför hans Ansikte (Ps 23:5)
Jag skall komma in och Bo i Herrens eviga Hus (Ps 23:6)

Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. (I OSS)

Luk 22:19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.

1 Kor 11:26 Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg!

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Jesus är vår Mat

Jordens undergång och den enda räddningen

Jordens undergång och den enda räddningen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 2019-03-24
Lyssna -HÄR- (Mp3)

Vi blir överösta med “klimattjat” (ursäkta med det är ganska tjatigt och obalanserat) om global uppvärmning, klimatförändringar och klimatångest. Det används främst för att driva igenom Agenda 2030 som innebär ett diktatoriskt globalt kontrollsamhälle i enhetens och fredens namn.

Samtidigt kan vi läsa om värre saker:
Dödlig 5G-teknik byggs ut i världen
”5G-teknik. Trots utbredd förnekelse är bevisen att radiofrekvent strålning är skadlig för livet redan överväldigande. …Om telekommunikationsindustrins planer för 5G-teknik kommer att uppfyllas, kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på Jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, till nivåer av radiofrekvent strålning som är tusentals gånger tätare än vad som finns idag, utan någon möjlighet att fly någonstans”.

”Jorden går mot sin undergång” hör vi nästan dagligen. Ja, utan tvekan är det så! Den här världen går mot sin undergång. (2Petr 3:7, 1Kor 7:31)

Jesus beskrev den sista tiden (Matt 24) med en mängd falska lärare och profeter, falska under och tecken, avfall/uppror, förföljelse, naturkatastrofer, matbrist och extremväder, en sista [global] vedermöda… och så Guds räddning, den enda räddningen:

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Upp 1:7  Se, han kommer med molnen [precis som när han for upp till himlen på molnskyn], och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Sol- och månförmörkelser är synliga tecken men också ett bildligt hebreiskt uttryck i GT när kungariken och makter störtas, exempelvis beskrivning om Babylon, Tyrus och Edom. Det är en dubbel bild, liksom solförmörkelsen när Jesus dog på Golgata.

Jes 50:3  Jag kläder himlen i mörker och ger den sorgdräkt att bära.

Jes 24:23  Då skall månen blygas och solen skämmas, [sammanhanget beskriver sjätte och sjunde sigillet: jordbävning, sol- och månförmörkelsen mm innan Jesus kommer i härlighet och uppryckandet sker] ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet. [det är över Oljeberget i Jerusalem som Jesus ska återvända, samma plats där han for upp till himlen].

Fortsättning i Matt 24:
31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar [det är änglarna som är ”de heliga” som han kommer med], och de skall samla hans utvalda [vilka är det? Det är alla frälsa, alla som tillhör Jesus – ordet står på många ställen i breven i NT och beskriver både judar och hednakristna] från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. [= Jesu andra ankomst ”parousia” /hans återkomst].
35  Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. [en bibelkomm. ”förvänta er snarare att himmel och jord förgår än mina ord, för de kommer aldrig att förgå”].

1Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Att fokusera på klimatet istället för på människors frälsning är inte sunt och att tala om för andra kristna vad de ska göra leder till lagiskhet.

Jag läste om en kristen organisation (God jord) som ska hjälpa kristna att vårda och värna skapelsen, att leva osjälviska liv, att förverkliga Guds vision för jorden… men inte ett ord om synd och skuld, omvändelse, överlåtelse och lydnad till Jesus och Guds Ande och Guds ord. Om du tar dig i kragen och gör som dom säger, då går du in på självrättfärdighetens och självgodhetens väg. Det är inte Guds väg.

Först ska vara först och rätt grund betyder allt.
Jesus sa inteGå ut och rädda miljön, rädda klimatet! Gå ut och gör goda gärningar!”

Matt 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! [uppdraget syftar på individer i alla folkslag- inte hela folk och nationer som en del falska apostlar påstår] Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Förutsättningen för en förändring och förvandling i lära, liv och levnadssätt är att vi först tar emot Jesu frälsning och (Rom 6:33) först söker Guds rike och hans rättfärdighet, alltså Guds vilja. Det är bara Jesus [Guds Son] som kan förändra våra hjärtan. Det räcker inte att besluta sig för att leva rätt eller leva för Gud, för det är bara Guds nåd [Guds kraft] som gör det möjligt – när vi lever i överlåtelse och helgelse, kan tilläggas. Före och efter den versen (Matt 6:33) står det:

Matt 6:31  Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32  Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
…34  Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Jesus sa också:
Joh 14:27  Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Vi kan lugnt säga: Grips inte av klimatångest och låt ingen lagiskhet oroa er!

Synd
Orsaken till jordens undergång är människans SYND. Synd är fiendskap, bortvändhet och uppror emot Gud. Det är att bryta Guds bud. Synd är ett sinnelag och handlingar som är i strid med Guds vilja. Synd är att inte tro på Jesus: den han är, hans verk och hans ord.

Jer 12:4  Hur länge skall landet sörja och gräset på marken förtorka, så att både fyrfotadjur och fåglar går under på grund av invånarnas ondska? De säger: “Han kan inte se vår framtid.”

Hos 4:2  Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. 3  Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.

Vårda skapelsen? Ja, men inte utan beroende av Guds ledning i ödmjukhet inför honom. Det är det som Livets träd handlar om. Att råda över skapelsen är inte det primära utan en konsekvens av ett rättfärdigt liv – ändå är det också Gud som har gett människan möjlighet till forskning, mediciner, en viss maktbalans osv. för annars hade vi troligen utplånat oss själva för länge sen.

Ords 3:5  Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.


Skapelsen tillhör Gud

För den som känner Jesus borde det vara självklart att se skapelsen som Guds egendom och ära Gud för allt han har skapat …men vårt uppdrag är framför allt att sprida Guds evangelium! Gud sörjer mer över all ondska som människor utför mot varandra och mot djuren än över klimatförändringar. Gud kommer själv att förvandla och förnya sin skapelse.

2Petr 3:13 Men nya [kainos = förnyad, samma men kvalitativt ny] himlar och en ny [kainos = förnyad, samma men kvalitativt ny] jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Gud har förutsagt att de flesta människor förkastar honom och därför kommer allt att gå under. Jorden vacklar, den ”slits ut” p g a människans synd.

Jes 24:3  Jorden blir helt utplundrad [baqaq = tom, töms, ödelagd, (avfall, skräp),] och fullständigt ödelagd [bazaz = plundra, förstöra, råna (destruktiv aktivitet)]. Ty HERREN har sagt detta. 4  Jorden sörjer [abal = klaga] och tynar bort [nabel = utplundras, vissna, försmäkta, förtvina, blekna, slitas ut, torka ut, dö, falla av], världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5  Jorden har blivit orenad [chaneph = oren och förorenad i moralisk mening, profanerad, korrupt] under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6  Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld…


Regnbåge över Oljeberget sedd från Maale Adumim

Guds eviga förbund:
1Mos 9:13  Min regnbåge sätter jag i skyn, [obs! Regnbågen tillhör Gud och ingen annan!] och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 14  När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn 15  skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv.

Har du sett reklamen på svt om att ”Rädda Moder jord”? Det är ingen tillfällighet. Gå in på New age-sidor så hittar du snart: ”Låt Moder jord bli helad”. Det är människan som tillber skapelsen [”Moder jord”] istället för Skaparen.

Rom 1:25  De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade [= Moder jord] i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. [Lögnen kom från ormen: ”ni blir som Gud” – alla är gudar, allt är gud, allt är ett]

Upp 14:7  Han (ängeln) sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”


Ockult enhet – Oneness

Här kommer en ”vetenskaplig artikel” från en kristen (en syster i Herren) med mina kommentarer emellan. Jag vill visa hur förföriskt och listigt new age-budskapet kan förmedlas. (Jag kan tillägga att vi fick påpeka för en frikyrkopastor en gång att texten som han hade citerat från talarstolen var hämtad från new age. Orden kanske lät bra men eftersom han inte var insatt i termerna, förstod han inte att meningen inte alls var kristen eller biblisk och då kan man lätt bli lurad).
Citat: “Forskare visar hur tacksamhet bokstavligen förändrar människans hjärta och molekylstruktur i hjärnan.”
Elvor: Problemet var det invävda förföriska new age-budskapet och jag måste reagera.
Citat: ”Sammantaget antyder denna typ av arbete att människans medvetenhet i allmänhet kan förändra hela världen.”
Elvor: “Ett nytt medvetandetillstånd/medvetandeupphöjande” …som ska förändra världen? Det är därför som man under många år har spridit och infiltrerat med meditation, yoga, mindfulness mm. Det är allmänt känt att också vetenskapen i stora delar är infiltrerad.
Citat: ”Vi är fundamentalt och djupt kopplade [förenade] med varandra och till själva planeten.”
Elvor: Källan är New age [Produced by Liquid Buddha studios]
Citat: ”Det andliga hjärtat – är på ett sätt som en smartphone, osynligt kopplar den oss till ett stort informationsnät. Det är genom en osynlig energi som hjärtat avger, som människor är djupt kopplade till allt levande. Hjärtats energi kopplar [förenar] oss bokstavligen med varandra.”
Elvor: Med andra ord säger man: Allt är ett [vi är ett med skapelsen, kosmos/Oneness /energin i kosmos som går genom hela skapelsen och enar allt], vilket de kallar “gud”. Detta är typiska New age-tankar. (På sajten finns öppen reklam för Mindfulness som kommer från buddhismen).

“Synd” finns inte enligt New age för ”alla är goda eller gudomliga innerst inne” men om synden nämns är det att vägra tro att vi alla är ett, att vi alla kan förändra världen genom ett nytt medvetandetillstånd. Synd i New age är division [delning]. Det är att vägra oneness – att vägra erkänna att alla är gudar eller gudomliga, att gud är i alla och alla är goda innerst inne och istället påstå att en del är frälsta och andra inte… att det bara finns en Frälsare och Herre: Medlaren Jesus, Guds Son. Det vill man inte höra.

Citat av K–G Severin från ett (gammalt) band på LO som en person la ut på Fb: ”Du är en ny skapelse i Din ande. Du är vad Gud är. Jag är Gud. Sådan Han är, äro också vi i den här världen. Detta är uppenbarelsekunskap. Att Din egen ande – Du själv – är helt uppfylld med gudomlig natur. Du är som en stålman på insidan. Där Du går, där går Gud. Sådan Han är, äro också vi i den här världen.”

Har han ändrat och tagit avstånd från det här offentligt? Detta är grunden för Herraväldesteologin som är gnosticism och och leder till new age-budskapet ”vi är gudar”, “Vi ska ta herravälde (Dominion) och styra över alla samhällets 7 berg”, säger man.


En falsk väckelse

Citat från New Wine Sverige på Facebook:
“En till röst på ledarkonferensen i Malmö är Kjell-Axel Johansson. Han har varit en man som varit på rätt plats i rätt tid för att öppna dörrar för New Wine, Willow Creek och Alpha i Sverige.
Elvor: Medan Bibeln uppmanar oss att rensa ut surdeg och falska läror, finns det andra som omhuldar och sprider den)
…I hans nyutgivna bok God and the Spiritual Tsunami beskriver Kjell-Axel hur Gud påtagligt är verksam idag. EN metaforisk, kulturell, politisk & religiös tsunanim är på väg och när den kommer i full kraft kommer den vända den värld som vi känner den uppochned…
Elvor: Läs den profetiska drömmen om
en Tsunami som jag fick 2009 -HÄR- Tsunamin är  en ockult våg, villfarelsens andemakt, inte Guds Andens verk. Om de tror att det är Guds verk är de bedragna. (2Tess 2)
…Kjell-Axels utgångspunkt för boken och för hans undervisning hos oss kommer vara: Det finns en Gud. Trosfrågan är en moralisk fråga inte en intellektuell. Gud skapade människan utifrån sin godhet som Hans representanter på Jorden. Då Gud är god och Hans natur är generositet – då blir essensen av synd att tvivla på Guds godhet och att vi fjärmar oss från honom. Och så mycket mer.”

New Wine låter väldigt likt New age-budskapet fast i kristen förklädnad.

Jag skrev en kommentar om New Wine på vår Nyhetssida härom dagen:
New wine är inget annat än den falska Nyapostoliska reformationen (NAR) som startade genom C Peter Wagner med förespråkare som John Wimber, Rodney Howard Brown [”bartendern” som bjuder på ”det nya vinet/new wine”, dvs. ockult andlighet], John Arnott, Kansas-city ”profeterna” och Emerging Church-pastorer, Bill Johnson och en mängd andra maktlystna och penningkära s k apostlar som förespråkar Dominion [Herraväldesteologi, med Kenneth Copeland som en av de mest kända inom trosrörelsen] och Kingdom now [en maktfullkomlig kyrka som ska ”kristna” världen och utbreda ”Guds rike” så att Jesus kan komma tillbaka]. New wine har öppnat för new age-andlighet och blandar detta med biblisk undervisning. Många har öppnat för falska under och tecken, hysteriska skratt (se videon när RH Brown ”predikar” om helvetet och hela församlingen skrattar hysteriskt) spådomsandar, djurläten (!) och andra ockulta manifestationer. New wines apostlar vill ta makt över kyrkor, städer, nationer och hela världen [de 7 bergen]. De säger att kyrkan inte kan slutföra sitt uppdrag förrän dessa apostlar har intagit sin position (överst i pyramiden som är deras maktstruktur) – och de kan utge sig för att vara ödmjuka men bara på ytan. En annan falang är Rick Warren och Bill Hybels koncept som bidrar med sina företagsmodeller. Det de har gemensamt är att de allihop är på väg till den stora världskyrkan under påven – skökan Babylon i Uppenbarelseboken.
Matt 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [den smorde, Kristus, ”vi är alla Kristus”, ”vi är alla gudar”], och de skall leda många vilse.
Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Matt 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Tillägg: En villolära eller oren andlighet försvinner inte med tiden. Den måste bekännas och avvisas och det kräver också tydlighet och avståndstagande från sådana rörelser och nätverk.

Jag vill påminna om något som jag tog upp i undervisningen Ändens tid, första gången i Malmbäck 2010. Det gäller tolkning om det 4:e Inseglet och den gröna hästen. Av de 7 sigillen innehåller de 4 första olika hästar (Upp 6). Vad hästarna är får vi svar på i Sakarja bok, där Sakarja såg en liknande syn.

Sak 6:5  Ängeln svarade mig: “Det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens Herre.

Hästarna är vindar eller (ande)krafter som gör att vilddjuren [världsmakterna] reser sig upp (Dan 7:2-3).


De fyra första sigillen

Grön häst – Globalism
Vi brukade föra fram Irving Baxters tolkning att det är 4 ismer, där den gröna hästen står för Islam(ism). Här valde jag en egen tolkning, nämligen Globalism /NWO som öppnar upp för islam och islamism (kaos som ett maktmedel). Begreppet Agenda 21 /Agenda 2030 var inte känt då men handlingsplanen fanns. För mig var det grundtextens ord som utgjorde mitt val och idag är jag ännu mer övertygad.

Upp 6:7  När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” 8  Och jag såg, och se: en gulblek [chloros] häst. Och han som satt på den hette Döden [thanatos], och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd [ett allmänt ord om vapen] och med svält [hungersnöd, matbrist] och med pest [död, sjukdomar] och genom jordens vilda djur. [i roten finns betydelsen snara, bakterie – vilddjur kan stå för en ond och brutal människa eller världsmakt = dessa konsekvenser drabbar en fjärdedel – samma straffdomar som i Hes 14]

Grön [blekgul] häst: chloros betyder grön och är samma ord som klorofyll som gör att växterna blir gröna. På några andra ställen översätts chloros “grön”.

Mark 6:39  (1917 års översättn) Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned i gröna [chloros] gräset.

Jag tog upp The Global Green revolution, Den Gröna Revolutionen/Religionen och Gaias tidsålder:

Citat: ”Målen är att alla världens religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning [Kristusmedvetande] som erkänner Gaia [= Moder jord (jordens gudinna i grekisk mytologi)] som den sanna källan av liv och andlighet, och är det enda relevanta föremålet för dyrkan”
Gaia transformation är detsamma som “upplysningen”, kundaliniresning, ”awaken within”. Här kan nämnas Club of Rome (Romklubben).

Club of Rome eller The first global revolution. Den beskrivs som en global tankesmedja som behandlar internationella politiska frågor. De strävar efter en global överstatlighet med världsregering som mål och är emot demokrati.
James Lovelock: “Jorden, hon Gaia – Moder jord – är källan till evigt liv och lever nu; hon födde fram mänskligheten och vi är del av henne.”


Ockult andlighet – new age

The GaiaMind Project:
Eftersom vi tror att jorden är levande, och vi är en del av den, bekräftar vi också den store Anden i Oneness, som finns i hjärtat av alla världens stora andliga traditioner. Vad som är viktigast kanske inte är vad vi tror, men vad vi finner att vi alla delar, när vi lägger våra tankar åt sidan för att gå in i meditation och bön tillsammans (kontemplativ bön, djupmeditation). Tänk dig att människor över hela världen delar en stund av meditation och bön, ett ögonblick av enhetligt globalt medvetandet, när människor från världens många olika andliga traditioner samtidigt fokusera på vår sammanlänkade relation med Gaia – den levande jorden”

Från en ockult (new age) sida: Transformation: Fördjupa ditt sinne, din kropp och själsförbindelse [spirit conection] och utveckla ditt medvetande med Gaia.

Ett nytt medvetandetillstånd är den ockulta upplevelsen, “upplysningen” eller kundalini – uppvaknande, upplevelsen att allt är ett.
Detta är panteism och panenteism = ”allt är gud och gud är i allt = alla är gudar”. 

Det där tog jag alltså upp i Ändens tid 2010. För ett par veckor sedan blev jag påmind när jag läste något av Warren Smith, en underbar kristen och f d new age-are. Han säger att grön är New age:s färg. Det representerar extrem miljöaktivism och dyrkan av jorden som identifieras med hedendom och häxkraft. Han tar också upp Gaia-tron:

The Green movement (Den gröna rörelsen):
Gaya är tillbedjan av jorden /skapelsen och hjärtat av den globala gröna Agendan.
Gaya-filosofin är tron att mänskligheten kan rädda ”Moder jord” genom att inse sin enhet med henne = Oneness (kundalini-kraften, ormkraften).
Den Globala Gröna Agendan = New age och det finns begrepp som “grön häxkraft, den gröna överenskommelsen, den grön-hornade guden av Wicca, den gröna imamen mm…


New age-inspirerad parafras

Warren Smith tar också upp citat från den new age-inspirerade bibelparafrasen The Message. Exempel:

Svenska Folkbibeln:
Rom 15:13  Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

The Message:
Rom 15:13 Oh! Må det gröna hoppets Gud [the God of green hope] fylla er med glädje…

The Message har ett typiskt new age-språk.
Warren Smith förklarar: ”New age-Kristus kommer att ställa allt till rätta genom att lära alla Oneness-läran: att Gud är i alla och i hela skapelsen och i alla religioner, en ny världsreligion …”kristus kommer att föra samman alla religioner …(Bibelns) Jesus var bara en av 12 mästare som ska hjälpa New age-Kristus att göra sitt jobb = Jesus är inte Herre eller Kristus. Han är en Mästare …du kan bekänna dig till vilken religion du vill eller ingen alls – bara du bekänner att vi alla är ett, för gud är i alla och i allt.
The Message kallar Jesus ”Mästare” – men aldrig Herre (eng. Lord)”.(!)
(slut på citat av Warren Smith)

Vi läste att Döden är ryttaren på den gröna hästen och helvetet följde (Upp 6). Detsamma beskrivs i Jesaja bok om antikrists ande.

Jes 28:15  Ni säger: “Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket [= helvetet]. När gisslet far fram som en översvämmande flod, [= Guds straffdomar eller tsunami] skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.” [Lögnen en tillflykt? ”Inget kan drabba oss.. för vi är alla gudar, allt är gud, vi är Kristus…”]

Tidigare i kapitlet (Jes 28) beskrivs ledare som är andligt berusade, druckna. De kallas ”bespottare”, liksom i 2 Petr 3:3 och de är andligt blinda. Dessa ger inte rum för sanningen [Guds ord] utan sätter tro till lögnen /lögnläror. Man sluter förbund med synden [döden] och har därför ingen kraft att stå emot ”den översvämmande floden” [tsunamin?], som jag tror är ”villfarelsens makt” – en moralisk kollaps och ändetidens falska världsreligion och den ockulta enhetsupplevelsen, “ett högre medvetandetillstånd”.
Guds profeter [Jesaja här] hade varnat för syndens konsekvenser men man gömde sig bakom lögner, inbillningar, falska läror.  Det var samma andemakter då som nu, för djävulen är densamme, lögnen är densamma och andemakterna är desamma. Villfarelsens makt är stark men laglöshetens hemlighet är avslöjad.


Guds evangelium

Räddningen – Guds räddning
Jes 28: 16  Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. [här har vi den rätta grunden, den enda hållbara grunden!] Den som tror på den behöver inte fly. 17  Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet [korsets tecken]. Hagel skall slå ner lögnens tillflykt, vatten skall skölja bort gömstället. 18  Ert förbund med döden skall upplösas, ert fördrag med dödsriket skall inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall ni bli nertrampade av det.

Hag 2:23 Jag skall omstörta kungatroner och göra hednarikenas makt om intet. Jag skall välta omkull vagnarna och dem som kör dem, och hästarna med sina ryttare skall störta. Den ene skall falla för den andres svärd.

Med andra ord: Ingenting av det som människor litat på kommer att bestå men det finns en trygg och säker plats i Jesus Kristus/Messias – den enda räddningen och hela världens Frälsare:

Rom 9:33  så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. [de som förkastade och de som förkastar Jesus, Guds Messias] Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.

Och vi ska veta att det finns hjälp. Det finns förlåtelse och befrielse i Jesu Kristi blod, i hans försoning – hans död och hans uppståndelse. Allt är färdigt och det finns hjälp för den som har varit eller är i mörker, för den som har varit i detta. Det finns befrielse och omedelbar förlåtelse för den som vänder sig till Jesus. Det måste vi också ha med för det är budskapet som vi får förmedla till människor för att rädda dem.

Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Jordens undergång och den enda räddningen

Kvarlevan som känner sin Gud 5

Dan 11:32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

Jag sa förra gången i del 4 att sedan 2001 och Twin Towers 2001 trädde många av de stora New Age profeterna fram och menade att nu måste vi ha en ny väg eftersom den gamla vägen inte fungerar.

< Det nya sättet att tänka och handla = New Age
< Det gamla sättet att tänka och att handla =  Kristendom

Det märkliga är ju att Påven i Rom fortfarande är populär i de här kretsarna. Hur kan det komma sig att inte  massorna hatar Vatikanen? Påven vill nämligen ha en ny världsordning! Skulle tro att han är planerad att ha en viktig position i den.

Många världsledare och frimurare uttalade sig alltså i enlighet med New Age profeterna. Man sa Fred på jorden kan bara uppnås genom en ny Världsordning! Men den är inte ny utan härstammar från det gamla Babylon. Jag tror att det är upproret beskrivet i Ps 2 och kommer att tända upp Guds vrede. (Ps 2 + Upp 18:4 + 1 Tess 5)

Bibeln säger att Israels historia skall hjälpa oss förstå händelserna i ändens tid. (1 Kor 10)
När de inte ville vandra i sanningen kom konsekvenser (5 Mos 28:15-67) Samma sak kommer drabba oss också. (2 Tess 2)

Därför är det viktigt att vi förstår hur läget såg ut innan Babylons soldater kom in över Juda (586 f.kr) Först och främst tror jag att det är viktigt att vi kan identifiera oss med profeterna som hörde Guds röst då. (Jak 5:19 (Upp 10:7) den som hör vad Anden säger kommer att få se den profetiska klockan.

Jeremia hade fått Ljus: Han kände Guds Vägar! Jeremia visste att innan domen kommer Falska Profeter! Exakt vad Jesus och Apostlarna sa: (5 Mos 13 + 2 Petrus 2:1-2 Mt 24)

Jer 4:10 Men jag sade: O, Herre, HERRE, hur svårt bedrog du inte detta folk och Jerusalem när du sade: “Det skall gå er väl.” (SHALOM) Svärdet (Heb. YXAN) är ju nära att ta våra liv! (SJÄL)

Det är helt klart de falska profeternas budskap! Men Gud låg bakom för att testa dem! Känner vi igen det här från Jesu undervisning om Yxan och Träden som inte bär frukt?  Jeremia visste alltså Guds handlande gör vi det? Jesus säger ju själv att exakt samma sak kommer att ske med oss!

Gud kommer att sända dem för att testa sitt folk! Både i Mt 24 och Matt 7 kan vi se samma mönster!
1/ Det står att vi skall ta oss tillvara för dem (Mt 7)
2/ Vi skall känna igen dem av deras frukt (Mt 7)
3/ Dessa träd skall huggas ner av yxan (Mt 7)

Paulus säger att man skall sluta att lyssna till Herren. Då kommer man automatiskt att få lyssna till  “onda andars läror” (Demoniska) själva roten till ordet Demon gk: Daio: To Distribute Fortunes! De skall alltså ha ett budskap av Shalom – Helande – Framgång! Eller i Karismatiska Kretsar: Det kommer ingen dom utan en jätteväckelse!

Det var tre huvudprofeter som profeterade om domen över Juda Rike!
Jesaja
Jeremia
Hesekiel

Varje gång Israel kom in i tider av avfall var det en viss Baal som hade huvudrollen. Denna Baal var kungen i Babylon och symboliserar alltid Satans plan att kopiera Guds plan. I NT är det här ingen annan än “Den Laglöse” eller “Antikrist” (Jes 14) Baal är samme som den Nimrod som var den förste Kungen i Babel. Man är ganska säker på att man trodde att Nimrod var den utlovade frälsaren Gud lovat (1 Mos 3:15) Det budskapet hade ju människan med sig från Eden!

Man kan spåra allting tillbaka till det gamla Babel. De som studerat det här finner att detta budskap har vandrat runt Jorden. Nimrod (Baal) var gift med Semiramis som fick namnet Himmelens Drottning. Nimrod dog men Semiramis fick ett barn vid namn Tammus som hon sade var Nimrod (Baal)  inkarnerad. (Moder – Barnkulten föds)

Himmelens Drottning skall alltså föda fram ett inkarnerat barn som skall frälsa Jorden. Här ser vi Satans falska 3 enighet:
1/ Nimrod (Baal) = Fadern
2/ Semiramis = Himmelens Drottning (Anden)
3/ Tammus = Guds Son

På ovanstående lögn är alltså hela New Age rörelsen byggd! Hela den rörelsen säger att den skall föda fram en son som skall styra välden. Detta skall ske vid något som de kallar för en Kosmisk Pingst och kommer att ske innan Gud skall föda fram sina barn (Rom 8:23) Himlens Drottning (Antikrists ande) skall alltså föda fram en “Corporate Christ” en slags inkarnerad Tammus (Perfekted by Fire)

Det här är Satans Plan och denna födelse är själva “Klimax”. Det är hit alla falska eldar och Kundaliniupplevelser kommer att leda fram till. Det kommer att visa sig att både Latter Rain och New Age och Vatikanen väntar på en sista andeutgjutelse från “Himmelens Drottning” – Det är just det som 2 Tess 2 beskriver!

Jag har ju flera gånger berättat att Herren gav mig en dröm där en stark lampa kom ner från himlen Herren sa: Jag skall visa er varifrån de kommer! Vi måste alla vandra i det profetiska ljuset för vi är ju alla Ljusets Barn. (2 Petr 1:19) För att beskriva den kort: Massor av små huggormar föddes fram tills allt nådde sitt klimax i en jättestor sista födelse. Det som kom ut då växte upp till en jättedrake med röda ögon och 2 Huvuden! Irwin Baxter säger att två huvuden betyder ett rikes uppgång och fall genom historien. Det innebär alltså att det gamla Babylons lögn kommer att upprepas en sista gång. Sedan sa Herren: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd!

Mysteriet Babylon som nu föder sitt barn kommer tro att de är Kristus på Jorden! De kommer att tro att vi är Antikrist! Som jag sa förra gången de kommer att tro att de kan upprätta Gud Rike på Jorden och återställa den i ursprungligt skick.

Himmelens Drottning (Antikrists ande) skall föda fram en “Corporate Christ”(Perfekted by Fire) (Kundalini)

Där man kallar ner falsk eld över folk vad har man för teologi?
1/ Anden skall föda fram en armé som kallas Manifested Sons of God
2/ Upprätta Guds Rike på Jorden innan Jesus kommer
3/ Eftersom de föds fram innan Jesus kommer måste det vara en Lögn (Rom 8:23)

Vad symboliserar röd färg i bibeln?
1/ Vår synd är blodrött (Jes 1:1)
2/ Den färgen symboliserar Babels Krigare och andlig otukt (Hes 23:14-17) De första följde ju Nimrod för att bygga upp Guds Rike här på Jorden. Det här stämmer ju exakt med “förödelsens styggelse”

Dan 11:31 Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Jesus själv pekar på Juda när han säger samma sak!

Mat 24:13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. 15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen.

Om det kommer en stark ockult andeutgjutelse som skall kopiera Jesu Tillkommelse! Vart någonstans tror ni centrum på den kommer att vara? JERUSALEM!

Idag tycks Gud tala väldigt starkt till sitt folk för att varna och vägleda dem. Detta hände Juris en vän till oss bara för några veckor sedan. Han fick en stark upplevelse från Guds Ande som bara bekräftar vad vi nu varnar för.

Det hela börjar med att han hade fått en missionstidning från Livets Ord i brevlådan. Han lade sig ner för att kolla igenom den då han plötsligt får se en syn från Gud. Han fick se en massa hästar och röda ryttare komma emot honom i anden. Plötsligt liksom stannade de framför honom de kunde inte komma åt honom. Det var liksom en vit linje runt alltihop. Han upplevde att det betydde att det skulle till det yttre se ut som om det var från Gud.

Han upplevde samtidigt att han skulle beställa 3 stycken böcker från Livets Ord för att se vad de lär.
1/ Joel Osteen
2/ Kenneth Hagin
3/ Yongi Cho

Samtliga undervisar ett Gnostiskt evangelium! Vi har vid pånyttfödelsen blivit Kristus på Jorden. Hagin säger att vi skall nu upprätta jorden igen det är vårt Mandat. Vart kommer det här tankesättet ifrån? Är det inte Baal? Satans Plan att kopiera Guds Plan?

Är det inte märkligt att alla som har den här teologin talar mycket om en Kraft som de upplever som en stark energi och som en eld? Denna falska säd som skall födas fram skall ju liknas vid Tammus (Perfekted by Fire)

Baal – Semiramis – Tammus är alltså mysteriet Babylon som skall uppenbaras för Guds Barn som lever strax innan Jesu tillkommelse. Semiramis är en bild av Himlens drottning och samtidigt en bild av antikrists ande. Hon ses ofta med 12 stjärnor runt sitt huvud? Vad menas nu med detta? Det är en bild på den ockulta Zodiaken Babylonierna delade upp hela himlen i.

Håll i er nu men den här Kvinnan – Himlens Drottning menar man kunde förena himmel med Jord. Härav kommer det Ockulta uttrycket: As Above so Below. Titta noga på den här bilden under ser du vad konstiga stjärnorna ser ut? Det är ett budskap om hur EU skall bygga upp Babylon igen! I det här ligger ett Antikristligt budskap! Samma budskap som New Age profeterna sa efter 11 September 2001: Bort med det gamla tankesättet (Jesus Kristus) och in med det nya tankesättet (New Age)

Bilden överst är EU byggnaden i Strasbourg med en byggkran på. Det här är givetvis medvetet för det pekar på den Ockulta Get symbolen Baphomet. På större bilder av denna Baphomet kan du se att han pekar både neråt på Jorden samtidigt som uppåt mot Himlen. Budskapet “As Above So Below ” (Se Herrens bön i The Message) Det är alltså en bild på den planerade världsreligionen New Age – Pantheism! Där Påven är den falske Profeten!

Gnostikerna på Paulus tid menade alltså att Jesu död förenade Himlen o Jorden. Katolska kyrkan offrar Jesus gång på gång och förenar Himlen med Jorden. Men den som gör det i Rom är ju en Kvinna vars son kallas för den Eukaristiske Jesus. Himlens Drottning är alltså en bild på anden i den här Kopian.Du kan ofta se en låga som brinner i bilder på Himlens Drottning (Maria)

Barnet är ju egentligen inget barn utan Kristus som en Kraft Inkarnerad i oss. I New Age kallas det för “Kristus – medvetande”.

De Gnostiska tankarna hade redan kommit in i Korint!
2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva (SOM KRISTUS) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Frimurare och New Agare fullkomligt älskar symboler de tror att det är kraft i dem. Ju mer de anstränger sig med sina symboler ju mer varnad blir Guds folk. Ja det vill säga de som fått del av det sanna profetiska ljuset (2 Petr 1:19)

Bakom bilden med EU och Babelsbygget och de Ockulta stjärnorna finns alltså exakt samma budskap som Baphomet. Hans budskap är klart och tydligt: AS ABOVE SO BELOW!

I Kundalini Yoga som brukar upplevas som en kraft av brinnande eld är “Above” en stark kraft som kan matchas med personen “Below”. So Above kan kontrollera Belovs kraft. Tanken är att kraften från ovan måste synkroniseras till rätt frekvens eller rätt vibrationer med den människan på Jorden (Below)

Tror ni det var en slump att Todd Bentley som gick omkring i Lakeland och skrek: Fire och människor föll och skakade sa att det var en kvinnlig budbärare (EMMA) bakom anden som förlöstes. Han profeterade även om: Manifested sons of God! (Corporate Christ)

Ray Yungen: Grunderna till New Age tankarna handlar om att allt både synligt och osynligt är energi små små partiklar av vibrerande energi för dem är allt energi. Det är denna energi som de tror är Gud och därför är ju allt Gud. Och eftersom vi är en del av denna vibrerande Guds energi så måste ju vi också vara Gud. Gud ses inte som en Person som sitter uppe i Himlen nej Gud är universum.

Jag skall nu repetera från början så det blir helt klart! Tornen rasade New Age ledarna kliver fram budskapet: Den gamla vägen fungerade inte ! Nu skall vi ha en ny väg! Den gamla grunden slänger vi bort nu bygger vi ett nytt hus enligt en ny ordning. Gud är i allt och alla! AS ABOVE SO BELOW!

Först såg vi alltså ett hus som höll på att byggas!  Vi såg ockulta stjärnor! Men du skulle precis lika gärna ha satt en pyramid med ett allseende öga på toppen. Budskapet är exakt samma “AS ABOVE SO BELOW “.  Det allseende ögat är en viktig symbol och den pekar på Moder – Barnkulten i Babylon. ISIS (HIMLENS DROTTNING) – HORUS eller RA (BARNET) Dessa symboler av Ögat fanns överallt i de gamla Egyptiska avgudatemplen.

Även Nazitysklands symbol Swastikan symboliserar: As Above so Below! Men som jag sa förut Gud visar sitt folk vad som håller på att ske. Kommer ni ihåg att den ockulta treenigheten i Babylon bestod av:
Nimrod (Baal)(Fadern)
Semiramis (Himlens Drottning)(Anden)
Tammus (Barnet)(Sonen)

Sak 4 kan vi se samma bild som Johannes får se i Uppenbarelseboken! Kristus och hans församling! Det är ju tydligt Guds Hus som där skall byggas upp! De skall få olja och Ljus genom sanningens Ande!

Sak 5:1-4 Synen  handlar om en utrensning som skall ske en dom över Guds Hus!

Sak 5: Där får vi se en Kvinna som sitter i en korg (EFAMÅTT) med Lock (HEMLIGHETEN) De (Avfallna) de som rensas ut skall bygga ett hus åt henne i Sinears land. Där skall hon sättas ner! Vet du vad ordet Sinear betyder? Platsen där väktaren somnat!

Himmelens Drottning!
Sak 5:6 “Vad är det?” frågade jag. “Det är en sädeskorg” (Efa = Fullhet) svarade han och tillade: “Så förhåller det sig med dem i hela landet.” (Hela Jorden)

Zec 5:6 And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. He said moreover, This is their resemblance through all the earth.

Detta kan översättas:
Detta är deras öga över hela Världen!
Detta är deras “Tankesätt” över hela Världen!
Detta är deras “Symbol”

WOW ! Ögat eller Baphomet eller Kraften i Kundalini Yoga! AS ABOVE SO BELOW! Det är alltså exakt samma sak! När detta sker kommer man tro att det är Jesu Tillkommelse! Påven vill ha hem de separerade bröderna men jag tror han menar alla religioner. Barbara Marx Hubbard’s kristus sa till henne.

Ni har kommit hem till mig. Brödet och Vinet håller i sig den sanna substansen av min nya kropp. Nyckeln för er just nu är att varje dag inandas djupt i en ”födsloupplevelse” av min uppståndelsekropp. Ta sedan nattvarden (eukaristin) och upplev hur min kropp förvandlar er kropp. Gör allt detta i en förberedelse för den stora Planetariska födelsen som kommer att bli introducerad genom denna upplevelse som mina nya lärjungar i kristus kommer att ge dessa som arbetar tillsammans för en ny Planetarisk pingst som kommer att ske då ande blir utgjuten över allt folk. Detta är syftet med er mission på jorden.

I Filmen “Passion for Christ” finns det så många gömda Bayloniska symboler att det kan knappast vara en slump. Särskilt de symboler som pekar på “So Above So Below” det Ockulta Ögat och den Babyloniska falska treenigheten.

Vi kommer alltså få se klimax i Baal (Satans Plan) födas fram av Himmelens Drottning (Corporate Christ) strax innan Jesu tillkommelse (Då Guds Barn förvandlas) Låt mig få citera ur en bok av en falsk Latter Rain profet vid namn Francis Frangepane.

När Kristi ande kommer i den fysiska världen så måste han först gå in i en fysisk kropp. När Kristus först gick in i vår värld som ett barn så var det Maria som Gud valde att föda Kristus. Marias liv symboliserade de kvalitéer som kyrkan måste ha för att vandra i Kristi fullhet. Gud förbereder oss precis som han gjorde med Maria för att föda fram hans sons tjänst. Och nu i den andliga livmodern i jungfrukyrkan så växer Kristus i sitt syfte och väntar på mognad för att bli helt klar att födas fram i kraft i Guds tid. Jag säger er att jungfrun är i ”födslovånda” klar att föda Upp 12:1 Ja satan skakar och himlen står i förundran för jag säger er att jungfrun är havande med ett barn. INNAN JESUS KOMMER TILLBAKA så skall den sista jungfrun kyrkan bli havande med Guds löften. Ut ur denna födslovånda skall Kristi kropp födas fram upprest till samma nivå som huvudet – Herren Jesus Kristus. Corporately manifesterad i helighet kraft och kärlek ja Kristi brud skall resa sig upp. (Francis Frangipane, ‘In the Presence of God” Now Wine Press, 1994. Chapter: The Virgin Shall Be With Child)

Ledarna i Betel Church är medförfattare till en bok som heter: “The Physics of Heaven.”
Vad blir nästa stora händelse från Guds sida? Kom ihåg att Bill Johnson skrivit en bok innan som heter Heaven Invading Earth  


Alla håller de med om att nästa steg från Guds sida kommer att bli samma “Vibrations nivå” (Frekvens) som de har funnit redan i New Age. Han menar även att New Age har snott hemligheter och fördolda ting som som tillhör Kristenheten. Men många anser dessa ting totalt värdelösa men nu är det tid att omvärdera.

Här en Video från Andrew Stroem
New Age, Kundalini, Yoga, & Astral Projection In The Church. Yoga & Meditation Spiritually Dangerous

Vi kommer inte ifrån att många stora ledare talar nu samma språk och åker till Rom för att visa upp sig. På något sätt förstår vi att det ligger dold agenda bakom och Vatikanen är indragen i en process att förena världen och göra den klar för en världsreligion.

Men vänta nu Shiva och ett öppet Öga! Nu kommer vi till Indiska Gurus och kraftöverföring. Detta kallas för Shaktipat och skall öppna ditt medvetande (Öga) Detta har med “Kundalini Awakening” att göra! Ni hörde ju själva vad Betel Church säger:
Alla håller de med om att nästa steg från Guds sida kommer att bli samma “Vibrations nivå” (Frekvens) som de har funnit redan i New Age. Han menar även att New Age har snott hemligheter och fördolda ting som tillhör Kristenheten. Men många anser dessa ting totalt värdelösa men nu är det tid att omvärdera.

I Kundalini Yoga så är “Above” en stark kraft som kan matchas med personen “Below”. So “Abow” kan kontrollera människan Belows  kraft. Tanken är att kraften från ovan måste synkroniseras till rätt frekvens med den människan på Jorden (Below) Om det görs rätt blir det bra för människan Below. Om det görs fel blir det ont för människan Below.

Om man nu skall bedra någon så sätter man:
> Riket (Above)
> Jorden (Below)
Mat 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
Message Bible: Matt 6:10 Set the world right; Do what’s best as above, so below

Att en gud bokstavligen bygger  upp ett rike på Jorden är en nyckel för enhet mellan många religiösa grupperingar både kristna och icke kristna. Vi kan se att vi behöver bara förändra den traditionella teologin lite så får vi en ny. Men som sagt var den teologin är inte ny utan härstammar från Babylon. Där Nimrod trodde han var löftet kvinnan fick om barnet som skulle födas som skulle rädda mänskligheten.

Låt mig avsluta med en person med i nya Babylons – Apostla – Profetnätverk vid namn – Ryan Whyatt. Jämför det han säger här med Herrens varning till Juris om Babylons soldater. (Antikrist)

Ryan Wyatt: I flera hundra år har profetiska budskap gått ut att Gud skall resa upp en generation av andliga krigare. Dessa skall bygga upp Guds Rike runt hela Jorden och skörda den jätteskörd som kommer i ändens tid.

Jag är intresserad av att bidra till att Guds Härlighet skall få en boning på Jorden. Detta kallas “Guds Riket” – Det är alltså ingen rörelse vi skapar. Jesus kom inte för att upprätta en annan världsreligion på Jorden. Jesus kom för att “Återupprätta” Himmelriket på denna Jord. Jesus kom för att återkoppla Jorden med Himlen. Han kom för att återupprätta sin närvaro och sin atmosfär här och för att hans himmelska makt och auktoritet skall råda här på Jorden.

Hur börjar nu detta? Jo NAR säger att det handlar om upprättelsen av de 5 tjänstegåvorna. (EF 4) De nya makthavarna i denna Babylonska armé blir de nya Apostlarna-Profeterna.

Till slut sanningen! Vi skall vandra i spåren av Abrahams tro! (Rom 4:12)
Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

Intressanta länkar om en kommande andeutgjutelse som en Tsunami av Roger Oakland. Det märkliga är att den tycks komma från (Maria) (Queen of Heaven)

Så har jag skrivit två stycken på vår gamla sida om Babylon
Babylon 1 – En falsk eld
Babylon 2 – Samling runt Eukaristin (Katolska nattvarden)

Uppdaterat 25/3-19 Bekräftar ovanstående länkar! Man börjar nu “förvandla” undervisningen om Nattvarden så den liknar den i Rom. Även den New Age talar se Barbara Marx Hubbard nedan.

Barbara Marx Hubbard’s kristus sa till henne. (New Age Kristus)
Ni har kommit hem till mig. Brödet och Vinet håller i sig den sanna substansen av min nya kropp. Nyckeln för er just nu är att varje dag inandas djupt i en ”födsloupplevelse” av min uppståndelsekropp. Ta sedan nattvarden (eukaristin) och upplev hur min kropp förvandlar er kropp. Gör allt detta i en förberedelse för den stora Planetara födelsen som kommer att bli introducerad genom denna upplevelse som mina nya lärjungar i kristus kommer att ge dessa som arbetar tillsammans för en ny Platetarisk pingst som kommer att ske då ande blir utgjuten över allt folk. Detta är syftet med er mission på jorden.

BOOK REVIEW: THE POWER OF COMMUNION – BENI JOHNSON
Nu förändras meningen med “Nattvarden” sakta närmar man sig Rom
och New Age. Var beredda på rapporter om falska under och tecken kring
den “Eukaristiske Jesus”

Vänner ta varning för den här utvecklingen!
Kris Vallotton on Becoming an Incarnation through Holy Communion

Här är länkarna till budskapen i Serien:

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud 5