Johannes Evangelium Kap 1: 26-34

Joh 1:26 Johannes svarade dem: “Jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner 27 han som kommer efter mig. Jag är inte värd att knyta upp remmen på hans sandaler.” 28 Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: “Se Guds lamm, som tar bort världens synd.30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig.31 Och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten.” 32 Johannes vittnade och sade: “Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den som du ser Anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son.” 

Dopet var inte tillåtet utom på befallning av judarnas råd, och sedan var det bara hedningar som döptes. Judarna ansåg att de var Abrahams barn av födsel och omskärelse och att därför hade de alla kommit in i Guds familj och väntade nu på Guds Rike. Att Johannes nu döpte judar, var för dem ett mysterium, de var tvungna att kolla upp om Gud på något sätt var inblandad och gett Johannes auktoritet.

Att knyta upp läderremmarna på sandalerna var en slavs arbete om det kom en gäst och besökte ett Hebreiskt hem i gamla tider. Detta är väldigt intressant för Mose skulle ju själv ta av sig skorna på sina fötter för han hade kommit till helig mark (Guds Hus – Betel)

2 Mos 3:1 Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. 2 Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. 3 Då tänkte Mose: “Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp.” 4 När HERREN såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: “Mose! Mose!” Han svarade: “Här är jag.” Då sade Gud: “Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark.” 

Avtagandet av sandalerna inför en helig Gud när han uppenbarar sig för oss och ger oss ljus innebär också att vi avsäger oss all äganderätt precis som en Doulos (Slav) Paulus kallade sig en Doulos och det är bilden av den Kristne. Dopet till Kristus betyder ju helt enkelt att låta sig döpas och bli Herrens egendom och låta sig brukas av vår Herre och mästare.

Låt oss titta på detta med Doulus och Guds uppenbarelse i Uppenbarelseboken 1.
Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (Doulos) vad som snart (Gk: Snabbt) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 

Johannes dop pekade hela tiden fram på Jesus Kristus och vårt dop till döden i honom för att uppstå med honom i Andens nya liv. Gud hade sänt Johannes att döpa och när Jesus steg ner i vattnet så sänktes Anden ner över honom och förblev där. Jesus Kristus är alltså Guds Son och medlare mellan människan och Gud bara genom honom kan vi få syndernas förlåtelse och Andens nya liv och kraft. Hela Johannes döparens tjänst handlade om att med Elia Ande och Kraft gå före Herren och peka ut och uppenbara honom för Israel.

Johannes ser Jesus komma till honom, eftersom han nu har återvänt från öknen, där han hade blivit frestad. och säger: »Se, Guds Lamm, den oskyldige och helige, som skall frambäras till offer för människosläktets synder; profeterad av Jesaja, (Jes_53:7,) och symboliserad av påskalammet och av det dagliga offret; som tar bort världens synd

Jes 53:7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. 

Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.