Johannes Evangelium Kap 1 vers 36-44

Joh 1:36 När han såg Jesus komma sade han: Se Guds lamm! 37 De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus.38 Jesus vände sig om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem vad de ville. De svarade: “Rabbi” – det betyder lärare – “var bor du?” 39 Han sade till dem: “Kom och se!” Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen.40 Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus.41 Han fann först sin bror Simon och sade till honom: “Vi har funnit Messias” – det betyder Kristus.42 Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: “Du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas” det betyder Petrus.43 Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sade till honom: “Följ mig!” 44 Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus.

När Johannes två lärjungar följde efter Jesus, frågade han vad de letade efter. De frågade var han bodde och han tillät dem att komma och se själva. De gick och tillbringade dagen med honom, det var ungefär den tionde timmen vid den tiden ungefär16:00. Vi får ingenting veta om platsen där han var vistas, vilket visar att platsen inte var det viktiga. Det som var viktigt var att lärjungarna fick möjlighet till det bli introducerad till Jesus och hans undervisning.

De två tilltalade Jesus som “rabbi”, en term som betyder lärare. Det var som ofta användes på den tiden (och ändå idag) av judiska folk att hänvisa till deras lärare. Resultatet var att de två lärjungarna blev kvar den dagen hos Jesus. Uppenbarligen gav detta honom möjligheten att undervisa dem och gav dem möjligheten att iaktta Honom själva. Resultaten uppenbarligen övertygade dem att tro på Honom. Så är det idag också att vara nära Jesus och lyssna och förstå hans undervisning berör vårt innersta och något gott börjar att växa upp där. Samtidigt är det så att denna innerliga närvaro också rensar ut saker ifrån vårt hjärta Herren inte vill ha där. Detta kallar bibeln för helgelse.

Av dessa två lärjungar som följde Jesus i verserna 35-39 var en Andreas, bror till Simon Petrus. Han hittade Simon och berättade att de funnit Messias, Kristus. Messias är den hebreiska motsvarigheten till det grekiska ordet Kristus (Den smorde). John hade blivit tillfrågad om han var Kristus, men han förnekade det (v20). Men han hade kommit för att förbereda sig vägen för En som var större än han. Han hade identifierat Jesus som den Israel väntade på Andreas drog därmed slutsatsen att Jesus var Kristus (Messias)

Det hebreiska ordet Messias och grekiska Kristus betyder en som är smorda. Smörjelse (vanligtvis med olja) var en symbolisk ritual i det gamla Testamentet att tillägna eller utse någon till ett speciellt arbete. Det var mest vanligt för kungar (1 Samuel 9:16; 10:1; 16:13), men gjordes också för präster (3 Mosebok 4:3) och ibland profeter (Psaltaren 105:15). Jesus innehade alla dessa tre positioner (vilket ingen gjorde under det gamla Testamentet), men den speciella betydelsen är att Han skulle vara kungen eller Härskaren över Guds speciella folk under Nya testamentet.

Jesus var den rättmätige arvtagare till Davids tron efter härstamning, men utvaldes av Gud själv att vara kungen i det andliga Nya testamentets rike. Efter att ha hittat Kristus ville Andreas i sin iver att andra skulle göra det också. Vi borde alla respektera denna iver hos Andreas och imitera det. Vi borde också berätta för alla våra vänner och släktingar om de välsignelser de kan få om de accepterar sanningen om Jesus.

Apg 2:38  Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.” 

1/ Omvänd er och tänk enligt Jesu undervisning och lära
2/ Döpas i Jesu namn är vår död och efterföljelse i lärjungaskap
3/ Då skall vi få Anden som en gåva

Apg 5:27 När de nu fördes bort, ställdes de inför Stora rådet, och översteprästen förhörde dem 28 och sade: “Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod skall komma över oss.” 29 Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Ordet som används här om att lyda betyder egentligen att underordna sig en Kung. Och detta lydande står alltså i pågående form på grekiska.
1/ Då ser vi alltså Kungen i Gudsrike (Eller himmelriket)
2/ Sedan ser vi dem som underordnar sig Kungen i riket
3/ Det är dessa som gör Guds vilja som drivs av Anden i lydnad

Observera att Andreas och Petrus båda till slut blev apostlar. Mycket lite har någonsin berättats specifikt om Andreas förutom att han var Peters bror. Men oavsett vad han någonsin kan ha åstadkommit, att föra sin bror till Herren var en stor bedrift, eftersom hans broder blev en av de mest inflytelserika av apostlarna och predikade första evangeliepredikan osv.

Vi kanske inte heller personligen uträttar saker som ser stora ut men som i lydnad för Herren kan bli till stor välsignelse för andra. Våra böner eller våra ord kan uträtta mycket mer än vad vi tror när Gud kopplar samman med dem.

Exakt varför Jesus gjorde detta namnbyte på Simon till Petrus anges inte här eller någon annanstans. Kanske var det en hänvisning till Petrus karaktär som var till en början häftig och instabil, han skulle senare bli fast i tron som en sten.

Nästa dag ville Jesus åka tillbaka till Galileen och Han fann Filippus som var från Betsaida, samma stad där Andreas och Peter var från. Den här staden ligger någonstans vid Galileiska sjön nära Kapernaum i norra änden av sjön.Petrus och Andreas var fiskare där, enligt andra uppgifter i samarbete med Jakob och Johannes. Jesus kallade Filippus att följa honom på samma sätt kallade han också flera att bli lärjungar. Att vara en lärjunge betyder helt enkelt att likna sin mästare så mycket som möjligt i både lära och liv.

Precis så här kallade han även mig och jag kan säga att denna röst som kom till mig direkt 1989 var så full av kärlek och barmhärtighet och överbevisning så den går inte att stå emot.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.