Tag Archives: grunden i kristen tro

För att uppleva Guds Rike måste vi födas pånytt

Den här bilden visar Watchman Nee och Stephen Kaungs bild av människan som är född på nytt. Guds Ande flyttar in i din ande och börjar inspirera dig på ett nytt sätt. Eftersom ditt tankesätt och dina handlingar är en … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on För att uppleva Guds Rike måste vi födas pånytt

Olivträdet

Olivträdet Olivträdet står för Förbundet mellan Gud och Israel, med början hos Abraham (och Sarah), ett Förbund som vilar på Guds ord och löftet om Messias. I Romarbrevet 11 ser vi att Guds plan var och är att väcka judarnas … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Olivträdet

8 Han skall få skina i mitt hjärta

Psa 4:1  För sångmästaren, till stränginstrument. En psalm av David.2 Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. Den engelska texten är ganska annorlunda. … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on 8 Han skall få skina i mitt hjärta

Hos Herren finns frälsning och befrielse

Psa 3:9 Hos HERREN finns frälsningen. (Heb: Jeshuwa ) Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela. Frälsning innefattar ju mycket och en aspekt på den är befrielse. När jag var i kolsvart mörker i ångest och droger upplevde jag … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Hos Herren finns frälsning och befrielse

6 Vilan i Herrens hand

Psa 98:1 En psalm. Sjung för HERREN en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. (= JESUS) Psa 3:6 Jag lade mig ner och somnade, jag vaknade … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on 6 Vilan i Herrens hand

5 Han lyfter upp mitt huvud

Psa 3:1  En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. 2 HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig.3 Många säger om mig: “Det finns ingen frälsning för honom hos Gud.” Sela. 4 … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on 5 Han lyfter upp mitt huvud

4 VI HAR EN ARVEDEL I GUDS SON

Psa 2:7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött dig.8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Jesus Kristus kallas … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on 4 VI HAR EN ARVEDEL I GUDS SON

Jag skall växa upp i honom

Psa 1:3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Joh 4:14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Jag skall växa upp i honom

ANDAKTER 2017

Sann Tro  – 22/11-.17 Lyktan och Ljuset 1/4-17 Kristus är meningen med allt 17/2-17 Proklamationen av en sann tro 19/12-16 Tillbedjan i Ande och Sanning 15/11-16 Rätt tid att tala och att tiga 26/10-16 Ett rop i nöden till Gud … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on ANDAKTER 2017

1 Kristus i mig en ny drivkraft

Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Salig är den som … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on 1 Kristus i mig en ny drivkraft