5 Han lyfter upp mitt huvud

Psa 3:1  En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. 2 HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig.3 Många säger om mig: “Det finns ingen frälsning för honom hos Gud.” Sela. 4  Men du, HERRE, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära, (KABOD) du lyfter upp mitt huvud.

goodsheepherd

Kabod på hebreiska / Doxa på grekiska: beskriver härlighet, tyngd eller värde. Av sammanhanget kan vi se att David inte sökte sitt värde av människor. De som förut hade tyckt om David vände sig nu plötsligt emot honom. Därför gör vi väl i att inte försöka söka vårt värde ifrån människors tyckande och tänkande för människor förändras snabbt med opinionen.

Samma människor som hyllade Jesus när han red in i Jerusalem stod senare och gapade “korsfäst” “korsfäst”

Det finns bara en som har ett oföränderligt liv och härlighet och värde och det är Herren själv. Hade David sökt sitt värde av människor i det här läget hade han troligen gett upp för länge sedan. Du kan se på Saul hur han hela tiden sökte sitt värde i människors ögon och det blev slutligen hans fall.

Heb 13:8  Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Låt oss titta lite på vad Jesus säger för att få mer ljus över det här. I Tron ligger även den aspekten att söka sitt värde från Herren. I Otron ligger alltså även den aspekten att försöka söka ära och värde hos människor.

Joh 5:44  Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära (DOXA) av varandra och inte söker den ära (DOXA) som kommer från den ende Guden?

När vi har kommit in I Kristus genom tron har vi blivit ett med honom och är ett I anden med honom. 1 Kor 6:17  Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Detta är alltså vår nya natur I Jesus Kristus. Men fortfarande så finns ju allting kvar på utsidan som vi kan benämna den själiska människan. Det är här vi brukar möta vår stora kamp vi fortsätter att vara själiska men vi tror att vi är andliga. Vi försöker att leva som kristna och vi läser i bibeln hur man skall vara och försöker att leva efter det. Vi måste ha hjälp av Gud genom Kristus i oss att kunna byta drivkraft. Det här är den kampen Romarbrevet 7 beskriver.

Rom 7:15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. 16  Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. 17 Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. 18 Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 20 Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig.

Paulus pekar på den enda lösningen Jesus Kristus i oss skall göra det.

Rom 7:24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! (I OSS) Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

Av egen erfarenhet så vet jag att Guds vägar till befrielse går igenom smala passage. Tuktan och prövningar ser inte roliga ut när vi är mitt i dem men när du kommit igenom har du blivit starkare i Herren. Du börjar lära dig och förstå att dra din kraft ifrån Kristus och inte från dig själv.

Detta kommer att innebära att bära ett kors och vandra efter honom. För en tid kan han beröva dig alla känslor och Gud verkar vara gömd för oss. Men han har en plan med det här han vill lära oss att det är från honom kraften och ledningen kommer i våra liv. Då förstår vi att vår naturliga människas visdom inte är till någon hjälp alls. Snarare till ett hinder eftersom den vill göra en kopia på den äkta tron (Ogräset – Vetet – Matt 13)

Han vill genom prövningen visa oss sin sanning om Jesus Kristus. Det kommer alltid att finnas massa ”röster” (Ps 3: 3) som säger massa negativa saker om oss det får vi räkna med i den andliga striden.

The Accuser

Här har du några negativa “röster” jag upplevt genom åren du kanske känner igen dig.
Du är så värdelös !!!
Och du skall vara Kristen?
Ser du hur han eller hon är så mycket bättre än dig
Nu har Gud verkligen lämnat dig
Nu finns det ingen återvändo du har förhärdat ditt hjärta
Du kommer aldrig in i Guds vilja

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

Tillbaka till bibelstudier

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.