6 Vilan i Herrens hand

in_gods_hand

Psa 98:1 En psalm. Sjung för HERREN en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. (= JESUS)

Psa 3:6 Jag lade mig ner och somnade, jag vaknade igen, för Herren stöder mig.

Eftersom bibeln handlar om det inre livet så är det samma sak här i Psalmerna. Jag lägger mig ner för att vila och i mitt inre kan jag trots omständigheterna få en frid tack vare kunskapen om Guds närvaro i mitt liv

David visste att Herren vaktade över honom. Han visste av erfarenhet att Herren kände även till Davids morgondag precis som han känner till din. Av egen erfarenhet kan jag säga att innan något mänskligt jobbigt kommit på vår väg har Herren berett oss på det.

Kristendom är egentligen ingen religion utan det är ett liv och en relation och vandring tillsammans med honom som är Vägen – Sanningen – Livet.

När du vandrar framåt tillsammans med honom kommer olika händelser att samarbeta med din kunskap i Guds ord. Resultatet blir en Kunskap om Gud som du aldrig kan få på något annat sätt. Det ser ibland ut som om det inte kommer att gå längre, men så plötsligt ordnas omständigheterna i sista stund och så går det ett litet tag till. Det var ju anledningen till att Herren förde Israels barn in i öknen, de skulle genom omständigheterna växa sig starka för att inta landet.

När Herren nu satte in Elvor o mig på olika arbeten så sa han: Jag vill lära er något som jag inte skulle kunna göra på något annat sätt. Det är bara att ödmjuka sig och gå in i det Herren har för oss, han formar oss (LERKÄRL) för att kunna fylla oss med mer av honom. (SKATTEN) Det vi går igenom ger oss ännu mer kunskap om Gud upplevt och praktiserat i vardagen.

Det som alltid förvånat mig är hur han alltid har en perfekt tidpunkt för allt han gör. Det är en sådan trygghet att veta att min tid är skriven i hans händer.

GodsPerfectTiming

Psa 31:15 Men jag förtröstar på dig, HERRE, jag säger: “Du är min Gud.” 16 Min tid står i dina händer, (= I Kristus) rädda mig från mina fienders hand, från dem som förföljer mig. 17 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, fräls mig genom din nåd

Om de förutberedda gärningarna i Kristus
EF 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. (I EN PERFEKT TID ÖPPNAS ALLA DÖRRAR EN EFTER EN)

En gång fick vi ett profetiskt budskap i en kyrka vi besökte som sa: Jag har redan bestämt tid och plats när ni skall få gå in i det jag har för er. När den dagen är inne kommer ni att få en nyckel att öppna dörren med. Det är ingen nyckel av mänskligt material utan det är en nyckel som strålar i den andliga världen (Anden).

002-lame-beggar-healed

Apg 3:1 Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. 2 Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. 3 När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. 4 De fäste blicken på honom, och Petrus sade: “Se på oss!” 5 Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. 6 Men Petrus sade: “Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” 7 Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. 8 Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. 9 Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud.

Sköna Porten i grundtexten betyder ”den bestämda tiden” det här är en kunskap du bara kan få genom en vandring tillsammans med honom på sanningens väg. Det här är också en bild av härligheten från Gud som strålar ut ifrån Guds Sons ansikte. Hur visste förresten David att käppen och staven skulle vara med honom i dödsskuggans dal? Jo genom den erfarenhet som du får i gemenskap med honom.

Psa 23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Om vi själva eller andra stakar ut våra vägar kommer vi aldrig att få uppleva den här härligheten från Gud. Utan när svårigheterna kommer säger Paulus så ger man upp.

2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. (= Att ge upp eller komma på skam)

Kolla nu får du se att den här erfarenheten och upplevda kunskapen om Gud kommer bara om du vandrar i sanningen.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. (UTAN TÄCKELSE 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

När nu världen oundvikligen kommer till slutet och kaos inträder säger bibeln att de ovisas hus brakar samman men inte de visas. De visas hus är nämligen byggt på klippan, då förstår vi att det måste handla om den här upplevda erfarenheten och Kunskapen om Gud. Den som bara kan fås genom vandringen tillsammans med honom.

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. 15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

 

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg

Tillbaka till Bibelstudier

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.