Hos Herren finns frälsning och befrielse

addiction-and-support

Psa 3:9 Hos HERREN finns frälsningen. (Heb: Jeshuwa ) Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela.

Frälsning innefattar ju mycket och en aspekt på den är befrielse. När jag var i kolsvart mörker i ångest och droger upplevde jag en dag Jesus Kristus. Han talade rakt in i mitt hjärta och sa: Janne gå nu sanningens väg dig skall intet fattas!

Wow vilket löfte !!! Ja och bibliskt..
2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom (I Oss) sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Jag glömmer aldrig den här upplevelsen som jag fick 1989 det är som igår. Det var sån kraft i orden att jag direkt reste mig från parkbänken där jag satt och gick till Ria byrån en liten bit bort. Jag berättade händelsen för föreståndaren Barbro, hon tittade storögt på mig och kanske undrade om jag gick på någon drog. Efteråt kan man ju skratta men då var det så allvarligt för mig. Jag fick låna en bibel och slog upp den och mina ögon föll på en vers som ytterligare bekräftade min upplevelse 30 minuter innan. Jag läste högt för mig själv flera gånger.

Joh 14:6 Jesus sade till honom: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Från och med den stunden började en kraftig förändring ske både i mitt inre men också de yttre omständigheterna förvandlades och jag kom på rehabilitering. Under den här tiden började Herren verkligen tala till mig om min framtid, jag började läsa och studera Guds ord dagligen.

Frälsning är exakt samma sak som namnet Jesus i NT. Jesus (Jeshuwa) är min frälsning och han är mitt liv. Vi tittar på den så kallade ”frälsningsbönen” som man så ofta citerar kanske utan att tänka på vad som står där egentligen.

e768049007f5da49ee1c911d237d152b
Bibelns tankar är att hjärta och mun är relaterade, det som börjar i mitt hjärta kommer ut ur min mun. Det är ju med själva livet som föds i ditt hjärta genom tron på det levande ordet. Det kommer att bekännas ut genom din mun. För Guds ord är levande och verksamt.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner (HOMOLOGOS) att Jesus (FRÄLSNING) är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man (ÖVERBEVISNING) och blir rättfärdig (FRIKÄND FRÅN DOMEN) med munnen bekänner (HOMOLOGOS) man och blir frälst. (BEFRIAD)

Homo = Lika
Logos = Guds ord

Det betyder kort och gott att jag bekänner lika med det skrivna ordet att….. Jag tror att Jesus exakt menar samma sak här.

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Du skulle lika gärna kunna översätta V 38 så här: Den som tror på mig som skriften säger … = (HOMOLOGOS)

Så när Herrens ord föder oss på nytt och Guds ord uppenbaras genom Anden i vårt hjärta kommer bekännelsen (HOMOLOGOS) på ett levande spontant sätt ut genom vår mun. Och eftersom det är sanningen som uppenbaras så kommer också sanningen ut genom vår mun.

Ljuset uppenbaras i våra hjärtan. Ljuset kommer också att manifesteras genom våra liv. Om inte oljan och elden finns där slocknar ljusstaken.

Psa 119:129  Underbara (MIRAKLER) är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt. 130  När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.

När ordet uppenbarades för mig skedde ett mirakel som står över mänskligt förstånd.

När ljuset lyser allt starkare i ditt innersta trängs också mörkret som finns där bort. Steg för steg upplever du också befrielse från en massa saker du själv inte har kontroll över. När ljuset börjar ta över så överlåter du också mer och mer till Jesus Kristus.

Han byter ut din fruktan mot hans frimodighet
Han byter ut din sorg mot hans glädje
Han byter ut din oro mot sin frid
Han byter ut dina begärelser mot hans frukt
Han kommer mer och mer att bli ditt nya liv

jesus_117

När du vandrar med Herren så kommer omständigheterna + uppenbarelsen i Guds ord att ge dig en levande kunskap om Gud. Det är i de svåra tiderna när ljuset uppenbaras o du får se att Gud är mäktig att rå på dina omständigheter.

Luk 1:37  Ty för Gud är ingenting omöjligt.”
Luk 18:27  Han svarade: “Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.”

Så läste vi Ps 3:9 ”Låt din välsignelse komma över ditt folk!” I Apg 3 står det vad välsignelsen är: Jesus Kristus i oss !

Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (KRISTUS) skall alla folk på jorden välsignas. (INYMPAS)  26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.” (HAN BOR I OSS)

Johannes 15 beskriver att vi är som grenar i ett träd
Han är både roten och saven (LIVET) i det trädet och vi är grenarna som lever bara därför att vi är insatta i trädet och har del av saven (LIVET)

Om vi förblir kvar i det trädet kommer vi att bära god frukt

Joh 15:2  Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Lägg märke till att ”rensade” i V 3 är samma sak som att bli välsignad i Apg 3:26 När ordet uppenbaras i vårt innersta genom Anden inspireras vi i hjärtat och det kommer snart också munnen att tala. = Rom 10: 9-10 ”Frälsningsbönen”

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

Tillbaka till bibelstudier

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.