8 Han skall få skina i mitt hjärta

Psa 4:1  För sångmästaren, till stränginstrument. En psalm av David.2 Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön.

Den engelska texten är ganska annorlunda.
Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.

I andra andakter tar jag upp 3 saker som Kristus ger i mitt hjärta (LJUS)
1/Tron (Överbevisning)
2/Rättfärdighet (Frikännande från dom)
3/Frälsning och Kraft (Befrielse)

Först och främst ser vi en bön i tro. Den bönen är grundad på att han har gjort mig rättfärdig genom Jesus Kristus. Vad som nu sker när jag börjar be till honom i min svårighet och prövning är att Gud förökar Jesu seger i mig. Han växer till och blir starkare i mig och jag förminskas. Ljuset strålar allt starkare i mitt hjärta alltså.

i-am-shining1

Det är exakt vad Paulus menar med skatten i lerkärlet.
2 Kor 4:5  Vi predikar (MUNNEN) inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

Munnens bekännelse (Rom 10)
Hjärtats Tro (Rom 10)

Vi ser här att vi kan skina av två saker.
Vi kan ha ett yttre sken (OSS SJÄLVA)
Ett inre sken (KRISTUS I OSS)

Ordet Paulus använder ofta är ”Berömma mig av” det ordet hämtar han från Jeremia. På hebreiska betyder ordet ”Att skina” ”Att lysa”

light-vs-dark

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig (LYSA) av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom.24 Den som vill berömma (LYSA) sig, han skall berömma (LYSA) sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. (I OSS) Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

2 Kor 10:17  Den som berömmer sig (SKINA) skall berömma sig (SKINA) av Herren. (I OSS)

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma (SKINA) mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Världen här är ju precis vad Jer 9:23 säger att vi INTE skall skina av
Vi skall inte skina av vår egen visdom
Vi skall inte skina av vår egen styrka
Vi skall inte skina av vår egen rikedom

När nu Paulus beskriver de avfallna i ändens tid vad skall de SKINA av?
2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

V 1 GK: Beskriver ett batteri som töms på kraften (LJUSET)
V 5 GK: Ett yttre sken utan inre realitet (LJUSET)

battery-life

Om det inte är Kristus som lyser upp hjärtat vad är det då för ljus som skiner utvändigt? Ormen i lustgården heter på hebreiska ”Nahash” och betyder “den skinande”. I det gamla hebreiska tänkandet så betyder fader den som inspirerar dig till de gärningar du gör.

Har du Gud som din Fader lyser han upp ditt hjärta och ur din mun kommer sanning. De gärningar du gör är rättfärdiga gärningar. Har du ormen som din Fader ”tänder” han upp dig så att ur din mun kommer lögn och dina gärningar blir orättfärdiga (DE LAGLÖSA)

Mat 12:34 Huggormsyngel, (BARN TILL EN ORM) hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. 36 Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. 37 Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.”

Det är alltså fullt möjligt att tappa kraften och bildligt talat är det samma sak som att ljuset i vårt hjärta slocknar. Det är det här ormen (Nahash) är ute efter genom sin list.

Luk 11:33 Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet. 34 Ditt öga (TANKESÄTT – SINNE) är kroppens lykta. När ditt öga (TANKESÄTT – SINNE)  är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. 35 Se därför till att ljuset i dig inte är mörker.

Vi skall alltså vakta och se till att våra tankar tänker Herrens tankar.
Vi kan annars börja tänka mörkrets tankar. (ORMENS NAHASH)

Han vill alltid förvrida sanningen för oss, det verkar alltid ”kristet” det han kommer med men det kan vara kolsvart mörker. Rom 1 visar hur han intar ett hjärta och släcker ljuset så att vi börjar skina i oss själva istället.

Rom 1:21  Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, (FALSKT EVANGELIUM) så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen (ÖGA) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Han förvrider alltid skriften så att den får en annan betydelse än det Gud menat:
2 Pet 3:13  Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14  Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv  något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

lying-blog

Ormen skaffar sig ungar genom att försöka bedra även de utvalda om han kan. Lägg märke till ormens 3 lögner.

1/
1 Mos 3:1 Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?”

Här ser vi lockelsen att det Gud sagt eller skrivit i sitt ord kanske inte gäller nu. Eller lockelsen att vi kan förändra meningen med vad han skrivit. Jesus varnar oss för att tänka på det sättet och förklarar att den som gör det älskar (AGAPE) inte honom.

2/
1 Mos 3:4 Då sade ormen till kvinnan: Ni skall visst inte dö!
Ormen säger: Det blir ingen dom eller något straff och därför finns inget helvete heller.

3/
1 Mos 3:5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

Ormen säger här att vi kan få del av Guds egenskaper (härlighet) Det har aldrig Gud menat vi är skapade bara för att reflektera hans härlighet inte äga hans härlighet i oss själva. Titta gärna på bibelstudiet som handlar om ormens 3 lögner

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

Tillbaka till bibelstudier

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.