Jag skall växa upp i honom

4-Reasons-Why-You-Should-Consider-Planting-A-Fruit-Tree-768x423
Psa 1:3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

Joh 4:14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.”

Joh 7:38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Jesus Kristus är i mig och genom mig både en källa och en flod av levande vatten som flödar fram genom Anden. Därför är det så att om du är planterad vid det här vattnet så har Jesus Kristus nu blivit ditt nya liv och din nya inspirationskälla.

Därför kommer han att påverka allting i ditt liv både det du tänker och det du gör. Eftersom Jesus är god så kan du inte drivas till att göra onda gärningar det är totalt omöjligt. Då är vi inte inympade i honom och bär inte hans frukt.

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Det är alltså vad som inspirerar mig inifrån som bestämmer vad jag bär för frukt i Guds ögon. Kristus i mig ger = God frukt Jag själv ger = Dålig frukt!

Ingenting som du har i dig själv kan producera den frukt som är god. Men ingenting i dig själv kan heller hindra Kristus att få dig att bära frukt om du samarbetar med honom. För Kristus i oss har redan övervunnit världen genom sin död och uppståndelse och den segern blir din om du säger ja till hans frälsning.

Men Satan vill bedra oss att följa andra läror. Alla fiendens läror är byggda så att vi inte skall dra vår inspiration från Kristus i vårt inre. Nej han vill lura oss med en yttre kristendom en humanistisk modell utan sann uppenbarelse och ljus.

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

Ibland kan det se ut som om det är omöjligt för jag är för rik o stark i mig själv. Men inget är omöjligt men bara tillsammans med Gud. Följande bibelord sa Herren personligen till mig en gång för 20 år sedan och jag kan intyga att det stämmer.

Mat 19:23 Jesus sade till sina lärjungar: “Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. 24 Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik (I SIG SJÄLV)  att komma in i Guds rike.” 25 När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: “Vem kan då bli frälst? (BEFRIAD OCH OCH FRUKTBÄRANDE) 26 Jesus såg på dem och sade: “För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” (GENOM KRISTUS I OSS)

 

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg – Parousia Mission

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.