3_16_Vi behöver uppenbarelse och ljus

heaven-light-christian-cross-19837067

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? (= Mörker)
Heb: Tomhet och Fåfänglighet!

Varför? Jo därför att hela den här världen är nedsjunken i mörker och synd och driven och  styrd av denna tidsålderns gud.

Rom 8:20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen (GK: Tomhet och Fåfänglighet) inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder.

Just därför står det i Jes 55
Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

1/Då är hans tankar och hans väg ljus
2/Våra tankar och vår väg är mörker

Det Jesus kom för att göra är förebildat redan i begynnelsen.
1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.

Men Jesus är svaret på våra problem.

1/Jesus är vägen (Joh 14:6)
2/Jesus är ljuset (Joh 8:12)

Tack Gud att du har skänkt oss Jesus Kristus med honom i våra hjärtan kommer vi alltid fram till målet.

Jes 42:16 De blinda skall jag leda på en väg som de inte känner, på okända stigar skall jag föra dem fram. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är vad jag skall göra, och jag skall inte överge dem.

Jes 42:6 Jag, HERREN, har kallat dig (KRISTUS) i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken,

1/Han är det nya förbundet
2/Han är ljuset

När vi nu tittar lite på det nya förbundet så gäller det hjärtat för det är där vår väg alltid börjar. En väg är hur vi tänker och hur vi sedan handlar! När ljuset får lysa upp vårt hjärta och inspirera det till de handlingar vi gör så är det alltså samma sak i stort som Nya Förbundet.

Hes 36:25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er (JESUS KRISTUS) och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Vattnet har alltid med Anden och ordet att göra och det är uppenbarelsen av ordet genom den helige Ande som skall utföra det hela.

EF 5:25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, 26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.

När detta sker kommer du helt naturligt att finna din identitet i honom. Han kommer att driva dig inifrån så att du vandrar i ljuset in i allting som Herren har för ditt liv. Du kommer att bära frukt!

Satan kommer att försöka hindra dig och han har sina redskap
En annan jesus
Ett annat evangelium
En annan ande

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Där mörkret råder är det människocentrering! Mycket tal om visioner alltså eftersom man inte drivas av det inre ljuset (KRISTUS – ORDET) Lägg märke till att makten alltid vill bygga sig ett hus men det är för att stjäla äran från Gud.

Alltså vad drivs vi av mörker eller ljus? Galaterbrevet lär oss att det kan börja med ljus och sluta med mörker. Även Jesus varnar oss för detta.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Den som inte vet vart han går är ju en bild på en som slutat drivas av det inre för den som drivs av det inre får reda på vart han går. Han hamnar då under människors visioner, och tänker kanske så här många kan väl ändå inte ha fel. Man hoppar på det senaste i kristenheten men vägen kan sluta i en katastrof med fel vägvisare.

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna (= vägvisarna) som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. (deras verkliga drivkraft) 16 På deras frukt (munnen +  handlingarna) skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. (= agape) 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Har vi inte nu en hel rörelse från Latter Rain och Bill Johnson som infekterat en stor del av kristenheten. Som till stor del sätter under och tecken och profeterande före Ordet och Anden?

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

Tillbaka till bibelstudier

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.