Author Archives: Elvor

Andens gåvor och utrustning

Andens gåvor och utrustning Undervisning: Elvor OhlinSkriven undervisning Nåden genom tron är en gåva och ett verk av den Helige Ande (Ef 2:8). I den bemärkelsen får alla Anden vid pånyttfödelsen.Joh 3:5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Andens gåvor och utrustning

Skriven på jorden eller i himlen

Skriven på jorden eller i himlen Predikan: Elvor OhlinParousia Mission2013-12-13Lyssna –HÄR– Vi läser:Joh 8:1  och Jesus gick ut till Oljeberget. 2  Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Skriven på jorden eller i himlen

Gud är inte “en kosmisk energi”

Gud är inte ”en kosmisk energi”   Predikan: Elvor OhlinParousia Mission3/10-2021Lyssna –HÄR–Fler Bibelstudier i text 2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Gud är inte “en kosmisk energi”

Kallade till tjänare och vittnen

Kallade till tjänare och vittnen Predikan: Elvor OhlinEmauelskyrkan Kungsbacka15/9-2021Lyssna –HÄR–Fler Bibelstudier i text (Apg 26)De judiska religiösa ledarna ville ha dödsstraff på Paulus för hans vittnesbörd om Jesus. Gud använde romarna för att rädda Paulus här, genom att fängsla honom. … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Kallade till tjänare och vittnen

Skapade till Guds avbild (Del 2)

Skapade till Guds avbild (Del 2) Predikan Elvor OhlinParousia Mission2021-09-05Lyssna -HÄR-Fler Bibelstudier i text Jag fortsätter här med samma ämne som förra predikan och tar bland annat upp en del som jag inte hann med då. Vi är kallade att … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Skapade till Guds avbild (Del 2)

Skapade till Guds avbild (Del 1)

Skapade till Guds avbild (Del1) Parousia MissionPredikan: Elvor Ohlin8 augusti 2021Lyssna –HÄR–Fler Bibelstudier i text 1Mos 1:26  Gud sade: “Låt oss göra människor till (i) vår avbild [tselem], till att vara lika oss… 27  Och Gud skapade människan [hebr. adam] … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Skapade till Guds avbild (Del 1)

Äktenskapet ett förbund

Äktenskapet ett förbund Predikan: Elvor OhlinParousia Mission2021-05-16 Lyssna HÄRFler Bibelstudier i text Att vara grundad i Kristi kärlek/Guds kärlek (Ef 3), är också att vara grundad i Guds ord/Bibeln. Man kan inte vara grundad i Guds kärlek utan att vara … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Äktenskapet ett förbund

Huvud eller svans

HUVUD ELLER SVANS Predikan: Elvor OhlinLyssna HÄRParousia Mission2017-05-21Fler Bibelstudier i text Välsignelser av lydnad för Israel som nation i GTMose läste upp välsignelser och förbannelser. Välsignelser gällde om man levde i lydnad till Gud och förbannelser om man levde i … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Huvud eller svans

Guds rike i våra hjärtan

Guds rike i våra hjärtan Predikan: Elvor OhlinParousia Mission18 april 2021Lyssna –HÄR–Fler Bibelstudier i text I evangelierna står det att Jesus vandrade “från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike”. Vi läser Jesu … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Guds rike i våra hjärtan

Fågelfängarens snara

Elvor Ohlin Gud har varnat många i profetiska drömmar den senaste tiden.Natten till 24 mars 2021 fick vi var sin dröm, som bekräftade varandra. Det Gud visade Janne i drömmen går att läsa HÄR. Det var en stark varning för … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, PROPHECY | Comments Off on Fågelfängarens snara