Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Härligheten från Gud

När Gud uppenbarar sin härlighet för oss råder det ingen tvekan om att Gud är upphöjd och att vi är syndare som behöver både rening och hjälp. All lögn är uppbyggt på att sudda ut skillnaden mellan Gud och oss. Ju mer kraft vi har i oss själva ju sämre ser vi denna skillnad! Vi förstår inte att vi i vår själ faktiskt är fiender till Gud.

Många stackars människor börjar sin vandring med Gud i den moderna kyrkans nedvattnade evangelium. Gud är då för mig som en Aladdins lampa som bara skall välsigna mitt yttre: Det finns lärare som åker runt och lär folk att “Gnugga på rätt sätt” de blir ofta kallade och accepterade och gör sig en bra inkomst.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Men folk kommer förr eller senare fram till den slutsatsen att hur du än “gnuggar” kommer hjälpen inte ut ur lampan. Besvikna på “gud” lämnar de kyrkan och försvinner ut genom bakdörren. Jag har fått en djup nöd för dessa människor “Min Herre” får skulden för en “Annan Kristus” som inte kan hjälpas skull. Satan gör allt han kan för att dra ner “Min Herres” härlighet i smutsen.

Jag fick ju möta Min Herre starkt under mitt missbruk då han sa: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Jag blev härligt frälst och började min vandring och Herren började använda mig trots mina svagheter. Men sanningens väg är en väg där Gud uppenbarar sig på och nu började han tala om att jag måste dö ner från min styrka och kraft.

Nu över 30 år senare förstår jag vägen den urgamla vägen. Korsets väg är en underbar kombination av Guds yttre noga planerade omständigheter och Guds inre uppenbarade ljus. (Rom 8:28-30) Varje gång jag upplevt detta så blir Gud mer och mer personlig och upphöjd. Jag blir oerhört liten och helt beroende av honom detta föder samtidigt en tacksamhet över hans trofasthet.

Jag sitter ju här som alla vet med ett nyopererat knä och stor smärta. Normalt sett kan ju detta dra ner en person men jag har upplevt att Gud tillåtit detta på något sätt. Det är otroligt men mitt i mitt lidande har jag blivit starkare i Herren. Jag fick göra en stark förkrossande upplevelse här för några dagar sedan i min ensamhet. Jag satt och läste om David i bibeln när det hände! Det var ingen profetisk uppenbarelse eller något sådant men det var levande personliga ord som berörde mitt hjärta till tårar och förkrosselse. Jag fick se Herrens Härlighet i Guds ord!

2 Sam 7:22 Därför är du stor, Herre (JHWH) HERRE (ADONAY) ty ingen är dig lik, och ingen Gud (ELOHIM) finns utom dig efter allt vad vi har hört med våra öron. 23 Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk Israel, som Gud själv kom för att friköpa (PADAH) åt sig som sitt eget, för att göra sitt namn känt? Du har gjort storverk för dem och förunderliga ting för ditt land och inför ögonen på ditt folk, som du har friköpt (PADAH) från Egypten, från hednafolken och deras gudar. 24 Du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid, och du, HERRE, har blivit deras Gud.

Det var när jag läste att ordet Adonay betyder ”Min Herre” det blev så starkt för mig att jag personligen är köpt genom hans blod. Det var så oerhört befriande att få en levande tro på att jag har samma ”Herre” som David kallade ”Min Herre” (Adonay) och att det var upplevelserna om Herren som gjorde att han skrev herdepsalmen Ps 23. Jag är alltså blodsköpt och jag tillhör inte mig själv längre framtiden ligger i den gode herdens händer.

Det står även om “Min Herre” i Psalm 110
Psa 110:1 En psalm av David. HERREN (JHWH) sade till min Herre: (ADONAY) “Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.” 2 Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender.

Så det råder inte det minsta tvivel om vem David kallade: Min Herre! (Adonay) Det är Jesus Kristus som sitter på maktens högra sida i himlen. Men han bor samtidigt hos den som är ödmjuk och har ett förkrossat hjärta.

Jes 57:15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

Här uppenbaras faktiskt vägen igen Livet börjar alltså i vår ande Livet går genom vårt samvete (Dörren) Livet tar över de ödmjukas hjärtan (Själar)

Petrus beskriver den här vägen med Herren genom yttre omständigheter och inre uppenbarelse av hans härlighet. Precis som den upplevelsen jag beskrev att jag hade haft. (Förkrosselse)

1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

Bön: Herre min Gud! Tack för att du var trofast mot David och alla andra vittnen du låtit stå som exempel för oss kämpande kristna. Jag vet att många kära vänner går igenom både yttre och inre kamp just nu. Många har nöd för sina vänner och familjer för tiden är kort. Många står nu inför en del svåra vägval i livet. Herre min Gud jag ber att du skall leda ditt folk idag tydligt för vi behöver dig mer än någonsin.
Mvh Janne Ohlin

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , | Comments Off on Härligheten från Gud

Äktenskap och skilsmässa

På min födelsedag fick jag en plötslig lust att städa i mina förråd av gamla predikningar mm som jag haft utskrivet genom åren. Jag hittade lite anteckningar från en person som jag lyssnade på för många år sedan. Hans namn är Ernest O´Neill och jag kommer ihåg hur han berörde mitt hjärta då. Kanske är det så att dessa videor kommer att välsigna dig också det är en fantastisk undervisning. Därmed är inte sagt att jag har lyssnat och godkänt allt han säger i alla andra predikningar men dessa är bra.

Jag vill börja med hans vittnesbörd som är något som många troligen kan göra sig till ett med. Det pågår en inre kamp i våra hjärtan en kamp som bara Korsets Kraft rår på genom Andens Kraft.

Rom 7:15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

Sedan går vi vidare till äktenskap och skilsmässa och jag får nog säga att detta är nog det bästa jag har hört i dessa ämnen. Ernest tar upp skillnaden mellan ett “Kristet” äktenskap och ett “Världsligt”. Ett kristet äktenskap är och har Guds vilja i centrum. Här är första videon Grunden för äktenskapet.

Sedan kommer video nummer två: Vad är det för syfte med äktenskapet?


Video nummer Tre: Guds väg att få ett äktenskap att fungera.

Video nummer 4 Tro på Gud

Video nummer 5: Här tar Ernest upp ett känsligt ämne: Skilsmässa!

Citat från videon: Det är när de stora kriserna kommer som Guds möjligheter kommer att få oss in i Guds vilja med det.

Video nummer 6: Visste du att 50 % slutar i skilsmässa?

Janne Ohlin – Göteborg


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Äktenskap och skilsmässa

Det nya hjärtats längtan

Jag har drabbats av lidande och skall knä opereras den 29/4-21. Men mitt i lidandet har nåden och kärleken faktiskt ökat. Samtidigt så är det så fullständigt uppenbart att jag själv äger inte denna kärlek. Den kommer ifrån Jesus Kristus som bor i mig. När jag ger ut av denna Kärlek till de människor Herrens Ande leder mig till så verkar det som om den förökas. Det här är något som övergår mitt förstånd men är väldigt konkret för mig just nu. Det är verkligen fritt ur hjärtat och spontant det jag skriver nu.

Rom 5:2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek (Agape) är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss. 6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.

Paulus säger att Kärlekens väg leder till att nåden flödar över starkare.
1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor (Charis-Ma) som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra.

Ordet för nådegåvor (Charis-ma) kan översättas: Utflöde av Nåd!

Grekiskan: Sträva efter att överflöda allt starkare i nåden – Jag skall visa er den vägen som leder till detta överflödande. (Sedan kommer Kap 13)

1 Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, (Agape) vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, (Agape) så vore jag ingenting. 3 Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek (Agape) så skulle jag ingenting vinna. 4 Kärleken (Agape) är tålig och mild, kärleken (Agape) avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst.

Wow! Paulus menar alltså att Kärleken som är Andens Frukt (Gal 5:22) slår högre än en massa Helanden och Profetia mm. Paulus säger alltså att kärleken är en väg som leder till att Guds Nåd förlöses i människors liv.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga “ja” till Gud och säga “nej”. Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Guds kärlek (Agape) är alltså inget som kommer ifrån vårt gamla hjärta. Bibeln säger att vårt gamla jag bara tänker på och planerar för oss själva först hela tiden. Gud måste alltså få göra ett under med oss om vi skall byta tankesätt och gärningar här på jorden. Guds kärlek (Agape) är nämligen något som ligger i Guds eget väsen och finns alltså i hans härlighet.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Jer 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? 10 Jag, HERREN, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.

Hes 36:25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Vårt hjärta eller vår själ är sjukt och djupt nedsjunket genom syndafallet. När vi nu talar om frälsning så innebär det att Herren ger oss ett förnyat hjärta med förnyade tankar. Om jag är i ett sunt sammanhang där Anden verkar hur vet jag det? Jo ditt hjärta och dina tankar börjar dras till Herren och du längtar efter hans levande ord.

När du fått det hjärtat kommer inte underhållning att kunna mätta din själs törst. Du kan inte känna tillfredställelse i en församling baserad på ytlig undervisning. Inte heller kommer du att känna din själs törst fyllas genom någon verksamhet. Jesus Kristus vet hur du har det han kommer att föra dig till vattenkällorna. Många är så till döden trötta på allt detta och längtar efter något nytt. Många sänder upp sina innersta hjärtans bön till Gud.

Psa 42:1 För sångmästaren, en sång av Koras söner. 2 Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. 3 Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?

Här ser vi en sådan själ som längtar efter en levande Gud. En sådan själ både hungrar och törstar efter en levande Gud. Om nu Gud ger dig ett nytt hjärta som så hungrar och törstar efter honom vad gör han då? Kolla vad herdepsalmen säger….

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Tro inte för ett ögonblick att inte Gud ser din hjärtas rop? Du är absolut inte övergiven av honom han såg folkets hjärtan. Vi träffade nya vänner och fick höra hur det går till i de moderna församlingsbyggena.

Det vi fick höra är alltså direkt från människor som kommit ur dessa församlingsbyggen. Vi blev väldigt bedrövade och tänkte på hur många det måste finnas där som verkligen längtar efter den levande Guden.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. 35 Det var redan sent på dagen, när hans lärjungar kom fram till honom och sade: “Den här platsen ligger ödsligt till, och det är redan sent. 36 Sänd i väg folket så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. 37 Men han svarade: Ge ni dem att äta. De frågade honom: “Skall vi gå och köpa bröd för två hundra denarer och ge dem att äta?” 38 Han sade till dem: “Hur många bröd har ni? Gå och se efter.” De tog reda på det och sade: “Fem bröd och två fiskar.” 39 Då befallde han att alla skulle slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. 40 De satte sig ner i grupper om hundra eller femtio. 41 Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud och bröt bröden och gav åt sina lärjungar, för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut de två fiskarna så att alla fick. 42 Och alla åt och blev mätta. 43 Sedan plockade lärjungarna upp brödstyckena och det som blev över av fiskarna, tolv korgar fulla. 44 Det var fem tusen män som hade ätit.

Jer 23:1 Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN. 2 Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger HERREN. 3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

När Jesus Kristus kommer in i våra hjärtan kommer vi att få se och uppleva det han blir gripen av. Hans kärlek kommer att driva oss att bli herdar och ge fåren den mat de behöver. Om vi säger ja till hans kärlekskallelse kommer han att stå för det vi behöver både mat och beskydd.

När våra vänner berättade om de nya församlingarnas starka ledarskap kunde jag inte låta bli att tänka på vad Jesus sa om falska och sanna herdar i ändens tid.

Mat 24:45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Vet du vad jag tror? De onda herdarna är bedragna av den teologi som fullständigt invaderar församlingarna idag. Den teologin handlar om att vi skall genom ett starkt ledarskap med Apostlar-Profeter bygga upp Guds Rike på jorden synligt innan Jesus Kristus kommer tillbaka till jorden igen.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on Det nya hjärtats längtan

Huvud eller svans

HUVUD ELLER SVANS

Predikan: Elvor Ohlin
Lyssna HÄR
Parousia Mission
2017-05-21

Välsignelser av lydnad för Israel som nation i GT
Mose läste upp välsignelser och förbannelser. Välsignelser gällde om man levde i lydnad till Gud och förbannelser om man levde i olydnad. Det gällde Israel som nation i GT, i det gamla förbundet.

5Mos 28:13  HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till HERRENS, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem.

Det här bibelordet har misstolkats och felaktigt missbrukats till att handla om makt och herravälde /herradöme. Det finns många exempel på idag: Nyapostoliska reformationens (NAR) alla visioner, 7 bergen-läran, G12 mm.

Guds plan med Israel att vara ett huvud som nation, var att göra HERREN känd bland hedna-nationerna. Att leda människor till tro på himlens Gud, Israels Gud. Alla skulle kunna se att de var Guds folk. Man skulle förhärligade Guds namn. Det var det som det handlade om här, att vara huvud.

Att vara svans eller att ”vara under” här, har inte med ödmjukhet att göra, utan helt enkelt att vara människor till lags. Vi har ett uttryck: ”att svansa efter”. Man följer mängden (världen) och hänger bara med.

Huvud, beskriver här en början, början på något nytt, förstling, den som går före.

Intellektet, är det som vi tänker är “huvud”. För judarna och hebreiskt tänkesätt var det hjärtat, det inre, som är centrum av människans personlighet: vilja, tankar, sinne, känslor, intellekt.. Hjärtat är det centrala, människans personlighet.

Huvud i GT och i det profetiska ordet brukar syfta på kungar och ledare. I Upp 17 exempelvis, är det bildspråk men det står att det handlar om kungar.

Vi kan jämföra med när ledarna vek av från Guds väg:
Jes 9:15 De äldsta och högst uppsatta är huvudet, profeten som talar lögn är svansen. 16  Ty detta folks ledare för det vilse, och de som låter sig ledas går i fördärvet.

”Svansen” här, är profeterna. De sa det ledarna ville höra: ”Allt står väl till, allt står väl till..” Så uppmuntrades falska läror, hyckleri och orättvisor. Den ogudaktige uppmuntrades genom dem.

Mose läste upp förbannelser av olydnad mot Gud och vi läser om vad som hände.
5Mos 28:43  Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig allt högre och högre, men du skall sjunka ner allt djupare och djupare. 44  Han skall ge lån åt dig, men du skall inte ge lån åt honom. Han skall bli huvudet och du skall bli svansen.

Om vi nu går tillbaka till skapelsen:
1Mos 1:1  I begynnelsen [bereshit] skapade [bara = att frambringa av intet] Gud [Elohim – pluralform] himmel [himlarna – både synlig och osynlig] och jord.

Bereshit betyder i begynnelsen eller genom begynnaren.
Ordet reshit betyder först (i rum, tid, ordning) förstling. Det kan relatera till och beskriva början av en kungs regering. Det talar alltså om Jesus /Yeshua. Kungen i Guds rike är Jesus.

Reshit har samma rot som ordet “huvud” på hebreiska.
Roshhuvud, den förste, kapten, förstlingen, begynnaren (ordet kan stå för ledare).
Be reshit betyder i begynnelsen. Bokstaven b – beit – betyder hus.

”Ett hus för den främste (reshit) skapade Gud.”
”Himlarna och jorden är Reshits (Begynnarens) hus.”
Allt är skapat genom, till och för Messias Jesus.
JESUS är i centrum för hela skapelsen.

Gud äger skapelsen
Gud äger allt. Vi är förvaltare. Jag har sagt det många gånger, att vi hade en underbar liten svart bondkatt i många år, som vi älskade mycket. Jag pratade ofta med katten om att vi har samma Skapare. Det är skillnad på djur och människa men ändå… din hund eller katt eller annat husdjur, är Guds katt eller hund osv. Du får sköta om det där djuret åt honom. Jag blev alltid varm i hjärtat av att tänka, att det är Guds katt. “Du är Guds katt, förstår du“, sa jag till Milli. “Och vi får sköta om dig“. Men det var med Guds hjälp, för annars hade katten dött flera gånger om. Det var många bönesvar och vi brukar säga att “katten lever på förbön”. (Det här var ett sidospår).

Vad krävs av en förvaltare? Jo, det krävs trohet och pålitlighet till Gud (1Kor 4:2). Guds rådslut för hela skapelsen och hela mänskligheten, är att föra tillbaka och sammanfatta allt i Kristus. Därför erbjuds alla evangeliet och frälsningen.

Ef 1:9  Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10  den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Kol 1:16  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17  Han är till före allting, och allt består genom honom. 18  Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Joh 1:11  Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Detta är viktiga verser idag. Det är en klar skiljelinje att tillhöra Jesus eller att inte tillhöra honom. Att vara frälst eller inte frälst. Man halkar inte in på något. Det är ett fast beslut som man tar medvetet. Vi ska ära Gud med vårt förstånd – det är ett förståndsmässigt beslut. Söka honom med vårt förstånd, ett beslut att tillhöra honom, tillhöra Guds rike. Vi vill vända om och få förlåtelse för våra synder.

Ett annat huvud
Vi läser om Babels torn. Det var människan uppror mot Gud där man valde ett annat huvud.

1Mos 11:4  Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen [rosh – huvudet (huvudet i himlen)] uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.” [”låt oss göra oss ett annat namn / ett eget namn och ett annat huvud – så att vi blir lika Gud /gudar”]

Man skulle inte bygga ett torn som nådde himlen bokstavligt. Innebörden är “vi kan bli gudar (bli lika Gud)”. VI bygger… Vi gör oss ett eget namn, ett annat namn att samlas under istället för Kristus – på grekiska: anti-krist. Detta därför att man vill leva i synd. Man ville inte ha himlens Gud som huvud (Jesus), även om det inte var uppenbart på den tiden vem Jesus är. Vem Gud är, var uppenbarat och tron på honom.

“Låt oss göra oss ett annat huvud. Låt oss bli gudar.”
Människan utan Gud leder alltid till maktkamp, kaos och trasighet. Det är satans mål. Han vill förstöra. Han vill förgöra. Han vill fördärva det goda som Gud har skapat.

Det Gud skapar och gör i våra liv, det är ordning och harmoni. Han återställer.

Denna (falska) “enhet” eller enighet i uppror mot Gud är det värsta av allt. Gud grep in och förbistrade språket och spred ut dem så att de slutade bygga på det här bygget (Babels torn).

Babel betyder förbistring (språket), förvirring eller förskingring.
Babel kommer från balal som betyder att svämma över, att blanda (även foder), smörja, förväxla, mingla, blanda (själv)

Jag gjorde en gång en definition utifrån grundtexten: ”en blandreligion av andligt foder/mat, en falsk smörjelse (en oren ande) och en falsk enhet som leder till förväxling (av sanningen) och därför svämmar (laglösheten) över”            

Vad innebar det att vara ”huvud” i GT om man var kung? Hur ville Gud att en kung skulle vara?

Jer 22:14  (Gud talade genom Jeremia till kung Jojakim) Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15  Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack (han hade det också gott ställt), men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16  Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. [Guds hjärta] 17  Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld. [hans far Josia hade vänt folket till Gud]

Här ser vi Guds hjärta, hur han ville att en kung skulle vara och det viktigaste: han såg till den förtryckte och till den fattige. Han tog hand om människor. Det är ett ”huvud” enligt Guds vilja.

Jakob i Peniel
Jag vill ge ett annat exempel. Det är inte en kung men jag tycker att det är strålande exempel när vi läser om Jakob i Peniel. Det är ett textsammanhang som många älskar. Jag älskar i alla fall att läsa om hur Jakob förändras efter gudsmötet i Peniel, när Gud måste slå honom på höften – slå ner hans egen styrka så att han kunde ta emot Guds välsignelse, som han längtade efter.

När vi ser Jakob innan detta, så var han väldigt manipulativ. Hans namns betydelse när han bekände hur han han var och bekände sin synd, sa han: ”bedragare”.

Han bedrog sin bror Esau för att få förstfödslorätten och lura åt sig välsignelser. Innan han kommer till Peniel kan vi se att han är ganska feg och självisk. Han var livrädd för att möta Esau. Vad gör han när han ska tillbaka? Han skickade kvinnor och barn före sig själv (hotad). Har ni sett?!

Men efter Peniel är det en förändrad och förvandlad Jakob. Nu går han före själv för att skydda de andra. Det talar om utgivande och tjänande i hans hjärta nu och det är vad Gud hade gjort.

I takt med de minsta – Guds hjärta!
När vi läser längre fram kan vi se att han går i takt med de minsta. Esau vill skynda på när han hade mött honom. Nej, nej, säger Jakob… djuren och barnen får inte drivas för hårt för då orkar de inte. Vilken förändring!!

– han vill gå i takt med de minsta
– han satte andra före sig själv

Här kan man säga att Jakob blev HUVUD istället för SVANS.

Josef
Josef är ett annat exempel på frukten av Guds fostran i hans liv. Att han kunde möta sina bröder med förlåtelse, barmhärtighet och med kärlek – och vinna dem för Gud. Det var alltså Israels tolv stammar. Tänk på, vilken katastrof det hade kunna bli. Josef hade fått ljus över Guds plan och rådslut i hans liv. Han förstod varför detta hade hänt, varför han blev såld som slav, blev satt i fängelse och fick gå igenom så mycket lidande.

Gud hade gett Josef ljus över hans situation. Han säger till sina bröder:

1Mos 45:7  Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. 8  Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud…

Gud var med i det svåra. Det är som det står i Rom 8:28: Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud…

“Det bästa” står i bestämd form. Bra, bättre, bäst. Det står i superlativ. Det betyder: Det finns inget bättre!

Var Guds syfte med Josef att ge honom position, ära och makt?
Nej, det var att tjäna sitt folk. Att rädda sitt folk, var syftet med Josef.

Vi går till NT och läser om “huvud”.
Ef 1:22  Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud [kephale] över allting gav han åt församlingen, 23  som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

I det Nya förbundet (NT) har ordet huvud en lite annan innebörd. Vi tänker gärna att det är den som är “över” och “bestämmer” och “råder”. Men det är inte innebörden här.

Kephale betyder huvud, källa, tillgång och resurs.
Ordet beskriver:
-att se till den andres bästa, till den andres behov.
-att vara den andres resurs eller styrka.
-att stärka och uppmuntra den andre (andra) i sin kallelse.

Ordet används inte om auktoritet, utan utgivande och tjänande (NT). Det är vad huvud är, i Guds rike.

Hur är Jesus som ”huvud”?
Fil 2:3  Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4  Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var (huvudet).
Vad gjorde han? …han utgav sig själv…antog en tjänares gestalt…ödmjukade sig.. gav sitt liv på korset. Han gick i döden för oss. Det är vad “huvudet” gjorde.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” [detta är Kristi sinne, han som är huvudet och har visat oss vägen].

Fler exempel:
1Joh 3:16  Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder (/systrar). [det är huvudets funktion, vi läser om]

Rom 15:1  Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. 2  Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. [det är Kristi sinne, huvudets funktion].

Tit 2:7  och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet.

3Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda

2Tim 4:2  predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. [att varna för det som skadar och för vilse, är också att ha Kristi sinnelag]

Jesus tillrättavisade maktmänniskor, för att skydda sina barn, sitt folk, Guds barn. Här ser vi också Kristi sinne /sinnelag. De här ledarna – skriftlärde och fariséer – trodde att det handlar om makt, herravälde och egen vinst. Men Jesus säger:

Matt 23:11  Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12  Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd. 13  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.
16  Ve er, ni blinda ledare!…
25  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet.
26  Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren.
27  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare!
33  Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

Vi använder inte sådana uttryck men i hebreiska (eller grekiska) är det inte konstigt. Vad är ormar? Huggormsyngel? Med andra ord: ni är djävulens redskap och går hans ärenden (och ni hindrar människor att komma in i Guds rike).

Guds rike ger inget utrymme för maktbegär eller mänskligt styrande. Därför kan vi inte sträva efter positioner, plattformar, titlar eller hierarki. Då är vi fel ute. Vi uppmanas istället att underordna oss varandra.
Nyckelvers:

Gal 3:28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. [äkta enhet kan bara fungera när vi är jämställda, på samma nivå. Därför ska vi ödmjuka oss och underordna oss varandra utan maktbegär]

Passiv form
När det står ”underordna er varandra” mellan människor, mellan oss, mellan man och kvinna i relationer i Guds rike, bland Guds folk, församlingen (Ef 5), står det i passiv form. Innebörden är att samarbeta, att vara villig till samarbete, frivilligt tjänande.

Det skriver också Paulus om när det gäller man och kvinna. Han börjar med orden: Underordna er varandra. Det är utgångspunkten och summen blir det som texten beskriver. Gud hade ju redan bestämt från början att skapa människan: till man och kvinna skapade han dem.

Det var inte så att Gud plötsligt kom på, när han hade skapat Adam: Oj då, det här blev inte så bra. Han känner sig ju ensam... jag måste ordna en liten betjänt åt honom här..
Det står “en hjälp” och enligt en judisk professor i hebreiska kan det översättas en jämlik partner. De skulle tjäna sida vid sida.

Vi skrattar åt det idag.. men när vi var nygifta sa Janne: “Det är mycket bättre att du städar toaletten, för du gör det så mycket bättre än jag”. Jag gick inte på det och sa istället: “Jag kan lära dig hur man städar toaletten”.

Aktiv form   
När det står att vi ska underordna oss Gud, underordna oss Herren, står det i aktiv form. Det innebär att vi böjer oss och överlåter allt till HERREN. Gud får ta över ledningen helt och fullt. Det är inte Gud som följer och lyder våra planer. Vi styr inte Gud utan han leder oss. Han är Herre(n) och det har däremot med herradöme (herravälde) att göra. Därför står det skrivet:

1Petr 5:3 Uppträd inte som herrar [katakurioeuo betyder att utöva herravälde (dominion), högst i auktoritet – utöva inte dominans] över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden (framför allt sagt till andliga ledare).

Det här handlar om män och kvinnor som är föredömen i efterföljelse och som pekar på Jesus och för människor till honom, som har erfarenhet och med sitt liv kan visa vad det vill säga att följa Jesus. Att gå hans väg, att gå korsets väg.

När Guds folk blir svans
Vad händer då när människor/ledare försöker vara ”herrar” över Guds folk? Han eller hon tar Jesu plats, ”istället för” Kristus [anti-krist]. Man släpper in antikrists ande. Då blir Guds folk en svans.

En profetisk varning i en dröm
Det hände i en församling som vi (Janne och jag) väl känner till. Man tog in en s k dominion-struktur (G12) – företagsstruktur. En kvinna hade en dröm och hon var väldigt skakad av den och berättade för oss, för hon upplevde att det var en varning från Gud. Det handlade om församlingen och att ett barn föddes men huvud och kropp satt inte ihop. Hur man än försökte att sätta ihop det, så gick det inte. Betydelsen var tydlig: Det går inte att förena Guds Ande med världens ande, antikrists ande. Det som pågick hade inte med “huvudet” [Jesus] att göra! Det kommer inte från mig, sa Herren genom drömmen. Kvinnan var väldigt skakad.

Jag undrar ibland vad som kommer att hända, där man lär ut det här att “vi är huvud och inte svans, vi ska regera här på jorden” och man tror att man redan här och nu kan inta genom makt. Jag tänker på folket när Jesus hade gjort brödundret med 5 bröd och 2 fiskar. Det står att de ville göra honom till kung med våld. Wow, vilken bra kung! Han kan skaffa fram detta och detta… den här kungen vill vi ha!

Joh 6:15 Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam.
Jesus drog sig undan i ensamhet.
Inte så lång tid senare ropade folket: Korsfäst! Korsfäst! Det är inte vår kung!
Joh 19:15 De skrek: “Bort med honom, bort! Korsfäst honom!”

JESUS ÄR HERRE – ingen annan. Inte vi. Han har all makt och hans herradöme är av evighet. Men han styr inte som världens mäktiga människor – utan i kärlek och rättfärdighet, i nåd och sanning.

Vi ser nu att det sista försöket att bygga ett andligt (globalt) Babels torn pågår för fullt. Ett sista andligt Babylon med en annan ”herre”, ett annat ”huvud”. En världsledare istället för-Kristus [en antikrist] kommer att träda fram.

Vi ska inte vara svans och följa mängden som följer detta.
Vi ska följa Jesus, han som är både Huvud och Herre.
Vi ska stå för Jesus, stå för Korsets budskap tillsammans, för det är vår enda räddning och frälsning.

Vi ska ge vidare det vi har fått.
Vi ska hata synden men vittna för syndare – för vi är själva syndare som är frälsta av bara nåd.
Vi ska vara barmhärtiga, för vi har fått barmhärtighet.

På tal om huvud, när vi ser tidstecknen så står det att Jesus säger: ”När ni ser allt detta, lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning” (Luk 21:28). Vi ser att det närmar sig och vi kan glädjas åt det och sprida budskapet om “honom som är huvudet för folken” (Jer 31:7).

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Huvud eller svans

Guds rike i våra hjärtan

Guds rike i våra hjärtan

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
18 april 2021

I evangelierna står det att Jesus vandrade “från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike”. Vi läser Jesu liknelse om såningsmannen:

Matt 13:3  Och han talade till dem i många liknelser. Han sade: “En såningsman gick ut för att så. 4  Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 5  En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6  Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. 7  En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. 8  Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9  Hör, du som har öron!” 10  Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: “Varför talar du till dem i liknelser?” 11  Han svarade dem: “Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. 12  Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 13  Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. 14  På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. 15  Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. 16  Men saliga [makarios – välsignade] är era ögon som ser och era öron som hör.

Den saligheten (makarios) beror helt på att ha Jesus och därmed Guds rike i sitt hjärta och har inget med yttre omständigheter att göra.

Jesus talade inte i liknelser för att de inte skulle förstå men han döljer sanningen för den som inte vill höra. Här pågick något som kunde leda till att man förhärdade sitt hjärta, därför att man inte ville ta emot Guds ord. Många gav inte kärleken till sanningen rum (2Tess 2:10, 1917 års översättning), utan stod emot det ljus som man hade fått och stod emot den Helige Andes överbevisning om synd, rättfärdighet och dom. De stod emot Guds nåd.

Jesus sa vid ett tillfälle till “Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. …ni vill döda mig därför att ni inte förstår [choreo] mitt ord.” (Joh 8:36-37). Det Jesus säger är: Ni tar inte emot eller ger rum för [choreo] mitt ord.

”Den som har skall få mer men den som inte har skall tas också det han har”?
Vad betyder det? Svaret finns i:
Ords 9:9 Ge åt den vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. 10  Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.

-Gudsfruktan gör att vi tar Guds ord på allvar.
-Ordet får ingång, ges rum och pånyttfödelsen sker.
-Vi lär känna Jesus /lär känna Gud genom Anden och Ordet.

Ljuset ökar när vi ger kärleken till sanningen rum
I den processen – det är viktigt att komma ihåg att det är en process – lär vi känna Jesus mer och mer. Den som är nyfrälst ska uppmuntras av oss som har varit med länge – men inte jämföra sig. Vi lär känna Jesus genom Guds ord och genom erfarenheter i livet men vi får inte allt på en gång.

När Paulus var i förhör hos kung Agrippa, sa han:
Apg 26:19  Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, 20  utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna…

Paulus följde och levde i lydnad till det ljuset som han hade fått i mötet med Jesus och han fick mer och mer insikt från Gud.

Jesus förklarade liknelsen om såningsmannen:
Matt 13:18  Hör [på hebr shama /shma = hör och gör, ta emot, lyd och vakta ordet som en skatt] alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. 19  När någon hör budskapet om riket [Luk 8:10 Säden är Guds ord] men inte förstår det, kommer den onde (djävulen) och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. 20  Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21  men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. 22  Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. 23  Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår [suniemi] och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.” [Luk 8:8 hundrafaldig skörd]

Grekiska ordet förstå är suniemi, som betyder ”att föra tillsammans det man hör för att se helheten”, att lägga pusselbitar och att förstå med hjärtat.

Såningsmannen är Gud – såningsmannen är perfekt. Det finns inga fel hos såningsmannen.
Säden är Guds ord – levande ord. Samma säd såddes överallt. Det finns inga fel på sådden.
Budskapet om Guds rike handlar om att komma in under Guds vilja, in i lydnad till Kungen i riket. Kungen är Jesus, Guds Son.

Jesus talar om olika jordmån. Om sådden (budskapet) ska bära frukt, beror på hjärtats jordmån. Jordmånen är hjärtats mottaglighet, ett val – det beror på viljan och längtan att ta emot. Det är här problemen kan finnas. På Sakarjas tid (lika aktuellt i alla tider):

Sak 7:11 Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. 12  De gjorde sina hjärtan hårda som diamant [stenig mark] så att de inte hörde den undervisning och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från HERREN Sebaot [viljan är avgörande].

Hebr 3:15  Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring.

Hjärtat kan hårdna utan att vi märker det. Gud kan mjuka upp våra hjärtan på olika sätt – genom gudomlig beröring, genom omständigheter, genom profetiska tilltal och gudsmöten eller på andra sätt som Gud väljer. Syftet är att vi ska få förkrossade hjärtan som tar emot Guds ord.

1. Ordet vid vägen
Om det saknas ödmjukhet och mottaglighet kommer motståndaren, den onde (fåglarna) och tar bort ordet.

2Kor 4:3  Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4  Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

1Kor 1:18  Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade (går förlorade), men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

2. Ordet på stenig mark med grund jord
Det kan se bra ut på ytan men det saknar rötter och här finns bara en ytlig tro. Man kanske vill tjäna Gud på sina egna villkor? Bygger tron enbart bygger på känslor, en upplevelse, utan vilja att förändras? Så fort motstånd och förföljelse kommer, ger man upp och återgår till sitt liv i synd.

Stenig mark – stenar kan stå för människotankar som hindrar Guds ord att få ingång. Man kanske av högmod håller sig själv för klokare och visare än Gud?

Det finns många som har varit nära att tappa tron och det finns andra som har lämnat tron på grund av falska läror. De var upplärda sådant som ”kliar i öronen”, om att ingen kristen ska vara fattig eller sjuk eller behöva lida. Guds rike ska övervinna och utbredas i hela världen… När verkligheten kommer i kapp, förstår man inte Gud eller Guds verk.

Vad sa Jesus?
Jesus lärde att vi måste ge upp allt för att följa honom. Det betyder att släppa taget och överlåta – låta Jesus vara Kung i våra liv. Det är tvärtemot vad de falska lärorna säger.

3. Ordet bland tistlar
Världsliga bekymmer, materialism, rikedom och njutningslystnad kan kväva Ordet. Att försöka tjäna både Gud och mammon – det kanske är den största frestelsen för oss i Västvärlden? Vi måste ständigt vaka över våra hjärtan …så att inga tistlar växer upp.

DW skriver i Synen (sid 48-49): ”De sista kristna skall hemsökas av välstånd och prövas genom det mer än genom fattigdom. …De är så bundna av materialismens bojor att de blir ljumma, blinda, svaga och andligt utblottade. Trots sin materialism förblir de dock ömkansvärda och totalt otillfredsställda”.

1Tim 6:10 Kärleken till pengar är en rot till allt ont…
1Tim 6:17  Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.

Det är ingen synd att ha det gott ställt, att arbeta och ha en hög lön (om man har det). Det är inte fel att spara eller planera för framtiden men det är inte i pengar som vi ska ha vår trygghet, utan i Gud. Pengar kan försvinna på ett ögonblick – läs om The Great Reset. Vi ska heller inte vara slarviga med vår ekonomi. Vi är förvaltare med ansvar inför Gud.

När vi väljer att lyda Gud – lyda det ljus som han ger – då ger han också den kraft som vi behöver för att lyda.

4. Ordet i den goda jorden
Luk 8:15  Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller [katecho – håller fast], det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt [är fruktbärande] och är uthålliga [bär frukt i uthållighet /ståndaktighet].

-att höra
-vilja att förstå
-ta emot
-hålla fast och bevara som en skatt
-lydnad till den Helige Ande

(Mark 4:20) använder grekiska paradechomai som betyder att ta emot och omfamna med samtycke och lydnad. Man tar Guds ord på allvar.

1Petr 1:23  Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

Jesus talar om överflöd av liv, så att vi kan dela med oss till andra.

Uthållighet är som en nyckel här.
Hupomone [rot: hupomeno] betyder uthållig, att stanna kvar under fostran eller under omständigheter som kräver viljans underkastelse, som man i vanliga fall hade gjort uppror emot. Uthållighet här, är detsamma som fasthet, trofasthet, ståndaktighet. Det är vad ordet betyder. Att ha förmåga att fokusera på Jesus mitt i allt och att bevara hoppet. Jesus kan förvandla lidandet till underbar seger.

Lägg märke till att frukten kommer med uthålligheten!
Man kan säga att det beskriver den som håller fast vid övertygelsen att ”Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud…” (Rom 8:28)

Då har vi en visshet att Gud kommer att leda igenom.
Varifrån kommer kraft för att hålla ut?

Rom 15:4  Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. [det är alltså väldigt viktigt att vi läser Bibeln] 5  Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, [kraftkällan är Gud själv och allt sammanfattas i Jesus]

Det finns bara ett enda sätt att bära frukt:
Joh 15:4  Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Jag hör till dem som är ganska uthållig och inte ger upp så lätt…Jag brukar säga att ”Det finns inget som heter att ge upp”.

Men Gud har mer än en gång fört mig dit där min gräns är nådd, kraften tar slut – och Guds nåd tar över! Ibland måste Gud låta oss inse våra begränsningar, för att lära känna Guds kraft. Jag minns redan på 90-talet hur Gud visade det här så tydligt i mitt liv och sången blev väldigt levande:

Han ger mera nåd då min börda blir större
när arbetet växer, mer kraft han mig ger,
med ökade trångmål hans kärlek fördubblas
när prövningar möter, sin frid han mig ger.

När allt vad jag ägt utav mod syntes svika
när kraften är tömd fastän dag ej är slut
när jag har nått botten av tillgångar egna
vår fader då endast begynt att ge ut.

Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina eviga väldiga skatter
Han giver och giver och giver igen.

Guds rike börjar i våra hjärtan
När hela hjärtat tillhör Jesus får det konsekvenser på hela livet och hur vi lever. Frukten kommer av Andens verk. När Jesus kommer tillbaka blir Guds rike synligt. Det är det glada hoppet som vi äger.

Rom 5:1  Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. [Jesus har betalat priset för oss med sitt blod och vi står i en rätt relation till Gud – frid med Gud] Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. [allt i Jesus Kristus och inget utanför honom – nåden är Guds godhet till oss som vi aldrig har förtjänat eller kommer att förtjäna men som vi är ställda i – som vi står i – och uppmanas att stå kvar i] 3  Men inte bara det, vi jublar [vi triumferar] också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod [hupomone = uthållighet],tålamodet fasthet och fastheten hopp. [här växer rötterna djupare när fokus är på källan, på Jesus och på Guds löften] 5  Och det hoppet bedrar oss inte [hoppet är ”en glad säkerhet /glad övertygelse”], ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

I vår mänskliga natur kan vi reagera med uppgivenhet, besvikelse upprördhet, ilska osv. när vi drabbas på olika sätt. Men den Helige Ande i våra hjärtan kommer till vår hjälp, så att vi kan lyfta blicken och förstå att Gud använder allt som sker på ett underbart sätt för att forma våra liv.

Vem har inte beundrat den lilla blomman som tränger sig upp genom asfalten eller det vindpinade trädet som ingen storm har kunnat rubba? Det finns ett fördolt liv med rötter som söker sig till vatten, till källan. Det är i den bönekampen som våra rötter går allt djupare i Guds kärlek, för vi vet att Gud är god.

Så var det för Job när hans egen kraft och egna resurser var slut. Han lyfte blicken uppåt:
Job 19:23  O, att mina ord hade skrivits ner, att de hade blivit upptecknade i en bok 24  och för evigt inristade i klippan med ett stift av järn och med bly! 25  Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet.
…27  Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.

Ja, Job, dina ord blev uppskrivna och vi läser dina ord i den boken tusentals år senare. Helt säkert är de också uppskrivna i himlen. De är inristade – ingen kan utplåna dem – och de har varit till hjälp och tröst för många miljoner människor. Job fick djupare rötter i Guds kärlek för han lät Guds ord falla i god jord. Det kom en morgon… och Gud gav ljus och insikt till Job. Han höll fast vid sin tro och kom ut ”på andra sidan”.

Job 42:2  Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig.
… 5  Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon.

Tro är att ta emot kunskap om Gud och hålla Gud och hans ord för sant.

Vi påminns om Job och hans uthållighet:
Jak 5:11  Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet [hupomone] och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Att få djupare rötter
Job 29:19  Min rot sträcker sig till vatten, och i mina grenar faller nattens dagg.

Job sträckte sig mot Gud. Jag tror att daggen är de små tecknen och välsignelserna som Gud ger i mörka, svåra tider (natten) som bevis på sin närvaro.

Vi behöver bli djupt rotade i Guds kärlek
Ef 3:16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade [themelioo – befäst] i kärleken.

När vi är grundade i Jesus kan vi få djupare rötter. Att vara rotad i Guds kärlek är att veta att Gud är god. Rhizoo betyder rotad, fast, stabil men också orubblig med fokus på källan (Gud) som ger kraft.

Ords 12:3  Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men de rättfärdigas rot skall inte rubbas.

Falska läror om Guds rike
Det är en utopi och falska läror som säger att Guds rike ska bli synligt nu och få inflytande över hela världen. Vi kommer aldrig att påverka den här världen att bli bättre. Tvärtom! Därför uppmanas vi till omvändelse och avskildhetinte isolering men frihet att följa Jesus på den smala vägen genom allt. Ondskan och synden kommer att öka och förvärras, säger Bibeln.

Matt 24:12  Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.
22  Och om inte den tiden förkortades
[hade förkortats], skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas [den tiden är alltså redan förkortad].

Skökan Babylon i Upp-boken står för religionsblandning. Liberalteologi och andra falska läror har förstört många hjärtans jordmån. Hjärtats jordmån har blivit torr och hård.

Upp 19:2  ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden [förbränna, förtorka, göra vissen genom kompromiss – först och främst hjärtats jord] med sin otukt [avgudadyrkan, otrohet (mot Jesus)], och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.”

I slutet av den här tidsåldern har alla gjort sitt val.
Upp 22:11  Den orättfärdige må [kommer att] fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må [kommer att] fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.”

Petrus sa på Pingstdagen i Jerusalem:
Apg 2:40  …“Låt er frälsas från [apo] detta bortvända släkte.”

Apo – separera, (vänd er) bort från, skilj er från…detta onda släkte. Jämför Koras uppror i 4 Mos: ”Skilj er från dem”. Det sista antikristna upproret ”Babylon” uppmanas vi: ”Gå ut, från henne..! Dra ut! Fly ut!”

Falska visioner har framgång idag – de kliar våra öron och säger att det kommer en världsvid jätteväckelse och att allt blir bättre och bättre för Guds folk. Det påstås att Guds rike ska utbredas synligt på jorden och inta allt, innan Jesus kommer tillbaka.

Dessa falska lärare har missat det viktigaste av allt: att pröva allt utifrån Bibeln. Tvärtom är det mörkrets herravälde som råder och kommer att råda fram till Jesus kommer tillbaka.

Upp 13:7  Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem [utöva kontroll], och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9  Den som har öron må höra. [Vad ska vi höra och förstå? Vi kan inte bekämpa det antikristna, globala maktutövandet – men vi kan hålla fast vid vår tro på Jesus Kristus]

Därför behöver vi Guds kraft att vara uthålliga och tåliga.
Kol 1:11  Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12  Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13  Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14  I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

I Jesu liknelser om Guds rike /Himmelriket finns det en annan såningsman. Satan har sått ogräs mitt ibland vetet, liksom surdegen (falska läror) håller på att infiltrera hela degen, kristenheten. Gud tillåter falska profeter för att pröva våra hjärtan (5Mos 13:3) men Gud ser till varje hjärta. Han känner till var och en som ärligt vill tillhöra honom och som vill förstå och ta emot sanningen i sitt hjärta.

Israels trosbekännelsen
Vi ska läsa det som kallas Israels trosbekännelsen som Mose fick lära folket – den judiska trosbekännelsen. Den pekar direkt på Jesu liknelse och i Svenska Folkbibeln finns den som en kommentar.

5 Mos 6:4  Hör [shma /shama – hör och lyd, lyssna, ta emot och vakta], Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en [echad betyder en, ett eller enhet]. Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft [med alla förmågor i själ och kropp”]. 6  Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.

Jesus citerade detta:
Matt 22:35  En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: 36  “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37  Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd [förståndet är intellekt och sinne, inte en tro som bygger på känslor]. 38  Detta är det största och främsta budet. 39  Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 40  På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” [det andra kan inte ske utan det första – det är endast möjligt med Guds kärlek till oss först]

Den rabbinska tolkningen i 3 punkter är ganska intressant, även om den inte är heltäckande. Den beskriver hjärtat med god jord, utan stenar och tistel, med sådd som har rötter nedtill och frukt upptill.

 1. Älska Gud av hela ditt hjärta
  ”Ett odelat hjärta så att inga andra gudar får komma in i ditt liv”.
 2. Älska Gud av hela din själ [Nefesh betyder själ eller liv (samma ord)]
  ”Villighet att lyda även om det kostar ditt liv”.
 3. Älska Gud av all din kraft
  ”Av hela din rikedom – viljan till materiella offer för Guds skull.”

Jesus svarade den laglärde på frågan om det största budet och om liknelsen om såningsmannen säger han:
Mark 4:13 …”Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls?

Liknelsen om såningsmannen är alltså som en mönsterbild som vi ska förstå.

Jak 1:21 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. 22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Här är samma uppmaning som det hebreiska “shma /shama“. Hör och gör, lyssna och lyd. Att lyssna uppmärksamt, ta emot och lyda.

Än en gång är det Guds rike i våra hjärtan, i vårt inre, som det handlar om och som också får yttre konsekvenser. Det handlar inte om att gå ut och göra tecken och under när som helst och hur som helst, för att “manifestera Guds rike synligt”. Jesus varnar i Matteus 7:21-23 för att lura sig själv genom att vara upptagen med yttre gärningar, utan att verkligen känna Jesus i sitt hjärta.

Låt oss var och en be till Jesus att våra hjärtan får ha den goda jorden, som är lyhörd och öppen för Guds ord och Guds Ande. Att vi får djupa rötter i Guds kärlek som inget kan rubba och att vi bär frukt i uthållighet. Då kan vi be som lärjungarna när motståndet ökade:
Apg 4:29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, 30 genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.”
Amen

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Guds rike i våra hjärtan

TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ

Jag att och tittade på ett program om en som reste runt i världen för att fiska i olika floder i världen. Jag berördes av hur andligt programmet egentligen var. Han offrade tobak på en sten i sjön för att blidka andarna. Ändå fastnade han med kroken i armen och undrade om andarna var missnöjda med offret. Han var i Indien och för att fiska där gick han till ett Hinduiskt tempel med gåvor för att välsignas av en Hinduisk präst. Han fick ta emot ett märke i pannan och fick även en påse heligt ris att hälla i floden.
Vart kommer tankarna ifrån om att vi måste blidka en Gud? Detta finns ju på ett eller annat sätt i alla religioner.

Märket i pannan är ju något man genast hajar till över för det står ju i Upp 13 om en världsreligion.

Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Vi har ju länge skrivit om den troliga utvecklingen: (MOT KONTROLL)
1/ Pandemi
2/ Vaccinpass
3/ Hyperinflation
4/ Märket

Jag lade ut 15/4-21 en omfattande artikel om Klaus Swab och ”The Great Reset” som heter: “Tyrannernas Plan för världen

Jag kunde inte låta bli att tänka på Nazismen och Reinkarnationstanken. De här människorna har stora planer att regera över hela världen och agera precis som Gud. Nu idag 15/4-21 när jag spelar in detta budskap så reser jag mig upp och får tag i en bok av Håkan Arlebrand: Det Okända! Den handlar om Nyandlighet och Ockultism. Vad vi vet om ändens tid är att demoner alltså fallna änglar skall stå bakom utvecklingen mot denna sista Nya världsordning. (Gud varnar människorna Ps 2) Jag hade ju en omskakande dröm för ett tag sedan som bara bekräftar det här.

Nazisternas symbol Svastikan symboliserar Reinkarnation och är även symbolen för det Teosofiska sällskapet. (Blavatsky – New Age Profeten) Den Ockulta Världen och Datavärldens utveckling hör ihop: De tror allvarligt att de skall bli som Gud! De tror att de kan skapa evigt liv! Vilka tror ni då blir deras fiender? Alla som tror att Jesus personligen är: Vägen – Sanningen och Livet. Det är alltså en slags Nazism som dyker upp igen! Hitler trodde att den ariska rasen utvecklas till Gudar. Den siste Hitler: Människan och Vetenskapen är Gud. New Age och Vetenskap kommer nu samman framför våra ögon – Ta över jorden och frälsa den!

På senaste Runes Hörna som handlar om vaccinpass och kontroll skriver han: (Ingen kan väl tveka på att onda andar talade med Hitler?)

I Mein Kampf skrev Adolf Hitler i mitten av 1920-talet följande:
Det bästa sättet att ta kontroll över ett folk och kontrollera dem helt är att ta lite av deras frihet i taget, att urholka rättigheter med tusen små och nästan omärkliga inskränkningar. På så sätt kommer folket inte se att dessa rättigheter och frihet (Exakt vad vi ser nu men globalt)

Nedan en video som berättar om 3:e riket och Hitlers ockulta makt

Håkan ArlebrandDet Okända” sidan 63-64 Sammanfattning: Den västerländska evolutionstanken är att den odödliga människan inte kan gå bakåt utan alltid utvecklas framåt. För att människans gudomliga väsenskärna skall kunna utvecklas vidare mot att bli Gud måste följande ske. Det är totalt nödvändigt att självet eller jaget inkarneras med den materialistiska världen. (Läs Datorerna) Man menar att personlig utveckling (Själen) är vägen som gör att man kan nå det målet. (Matt 16:24-26) Det är alltså genom att förvärva erfarenheter/upplevelser och kunskap människan kan nå det målet att bli ett med världsalltet och det gudomliga. Denna Evolution betyder att alla skall uppnå fullkomning. Den som fullkomnade denna positiva reinkarnationslära var Helena Petrovna Blavatsky som 1879 tog denna lära och förde ihop den med västerländsk utvecklingsoptimism. (Exakt vad Hitler gjorde) Madame Blavatsky sade att detta Gudomliga var: Den mystiska evolutions och involutionskraften, den allestädes närvarande, allsmäktiga och allvetande potentialiteten. Utifrån vad hon själv säger så är det lätt att identifiera utvecklingen med Gud.

Guds folk behöver alltså Herrens hjälp och hans välsignelse i rätt tid. Det finns så stora hot nu så vi behöver hjälp i vår vandring.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

I ordet för ”svagheter” (ASTHENEIA) ligger det alltså moraliska svagheter och begärelser som vi inte klarar av att vinna seger över. Men genom Guds välsignelse och Nåd är det möjligt genom Jesus Kristus vår Herre.

TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ
I tisdags morse vaknade jag med en sång som jag inte hört på länge från segertoner. Vilken Gud jag har mäktig underbar, underbar i råd underbar i nåd. Hotar mörker här han min tillflykt är, uti sorg och nöd har han blivit mitt säkra stöd. Ref: Tänk vad Gud är god ändå som har ordnat allting så att för stora och för små finns det frälsning och hjälp att få.

Vår överstepräst Jesus sa att han skulle vara med oss alla dagar till tidens slut. (Matt 28:20) Vet du vad vår överstepräst gjorde sedan?

Luk 24:50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.

Vad var det översteprästen sa när han for upp genom himlarna för att åter sätta sig på sin tron i himlen som han lämnat tror ni? Jo han citerade givetvis välsignelsen som står i lagen. Den är nu alltså uppfylld genom Jesus Kristus.

4 Mos 6:24 Herren välsigne dig och bevare dig. 25 Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 Herren vände sitt ansikte till dig (Nåd) och give dig frid. (En bild på att Kungen ger dig tillträde och uppfyller din önskan)

Paulus använder ofta dessa 2 uttryck Nåd och Frid när han skriver till församlingarna. Här står välsignelse (Heb: Barak) tillsammans med att Herrens bevarar oss (Heb: Shamar)

(A) Välsigna (Barak) betyder alltså 2 saker:
1/ Inympa (I Jesus Kristus)
2/ Att böja Knä (Lyda en Kung som vi inte kan se)
3/ Det innebär ju att komma in i Herrens vila och göra hans vilja

Här ser vi alltså att Gud skall få oss att bli små och han skall bli stor. Det här kan vi säga symboliserar den trånga porten (Matt 7:13) Vi kan se den här bilden i Jakobs liv när han blir välsignad vid Peniel. Vi kan även se att det står i (Apg 3:25-26)

(B) Bevare (Shamar) betyder även det flera saker:
1/ Ha en stor omsorg om någon eller något
2/ Vakta så att egendomen inte tar skada eller blir stulen
3/ Som en herde som med omsorg sköter om och vaktar sina får

Först såg vi alltså bilden av den trånga porten (A) Nu ser vi bilden av den smala vägen (B – Matt 7:14) Att skriva så här är typiskt hebreiskt för resten i välsignelsen pekar på samma bilder som A + B.

Kungen vänder alltså sitt ansikte ner mot oss
Kungen vänder alltså sitt ansikte till oss

Vi är alltså de som är härnere och behöver hans hjälp vi behöver hans nåd. Kungen vänder alltså sitt ansikte till oss och ger oss allting vi kan behöva på vår vandring.

Bilden vi ser är alltså (A) Välsignelsen och (B) Bevarandet
1/ Han böjer alltså våra knän så han blir Kung över våra liv (A)
2/ Han vänder sitt ansikte till oss med stor omsorg (B)

Det är inte nyttigt för oss att falla ur Guds Nåd. (A + B)
Guds Nåd (B) innebär också att Gud fostrar oss som sina barn (Titus 2:11-13)
Guds Nåd (B) innebär att han agar den han har kär (Heb 12:5-8)

Kan vi sammanfatta detta vi sagt om välsignelsen (A) och omsorgen (B) ? Ja det är totalt omöjligt att bli välsignad (A) utan Korset. Det är totalt omöjligt att gå på hans väg och få uppleva Kungens omsorg om vi inte bär det (B)

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv (Bred Port) skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. (GK: HEURISKO) 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Om någon vill följa mig på vägen alltså leva i min gemenskap och få uppleva kungen och herdens omsorg och beröring av själen eller hjärtat. (Alltså Guds omsorg och hjälp B) Då måste han först ta på sig hans Kors och förneka sig själv (Det är alltså den trånga porten A)

Den som nu väljer att göra precis som Herren sa och tar Korset på:
1/ Kommer in genom den trånga porten (A)
2/ Han kommer att få uppleva Herdens omsorg (B)

Skulle inte du vilja få uppleva att en allsmäktig Gud har omsorg om dig i den här svåra tiden vi lever i? Vad är det nu V 25 beskriver att den som tar korset på skall vinna? Det grekiska ordet här nämligen HEURISKO vad betyder nu detta ord? Svenska bibeln översätter det “Vinna det” King James: “Finna det” – Grundtexten beskriver ordet som att efter stort och långt sökande få uppleva och förstå något. Då är ju frågan vaddå?

Om vi tar och översätter det här ordet till ett annat ord med exakt samma innebörd är det Ginosko eller Eido. Det som Jesus nu beskriver i Joh 10 är exakt vad han säger i Matt 7 + Matt 16:24-26.

Både Ginosko och Eido innebär att vi får en kunskap om oss själva och om Gud som vi omöjligt kan få uppleva utan att ta vårt kors på.

Joh 10:2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner (EIDO) igen hans röst. 5 Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner (EIDO) igen främlingars röst.”

Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12 Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. 13 Den som är lejd bryr sig inte om fåren. 14 Jag är den gode herden, och jag känner (Ginosko) mina får, och mina får känner (Ginosko) mig,

Du skall alltså gå in genom den trånga porten det var samma sak som att ta upp ditt kors och förneka dig själv (A) Den som gör det skall finna Livet alltså exakt vad Matt 16:25 beskriver som GK: Heurisko.

Om du tar Korset går in genom den smala porten kommer du att få uppleva att din själ eller ditt hjärta har bytts ut mot ett nytt. På hebreiska så är själ och hjärta samma sak så vårt hjärta av sten skall Herren byta ut. Mot ett känsligt hjärta av kött och blod.

Hes 36:25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Här står det att Herren själv skall göra något i oss 5 ggr
> Vi kan behålla vår Själ eller vårt Stenhjärta OM vi vill.
> Vi kan ta vårt Kors på och följa Herren OM vi vill.

Den som inte vill ta korset på men behåller sitt stenhjärta kan aldrig komma in genom den smala porten. Det kristna livet det hjärtat försöker att leva är Stentråkigt.

Bibeln talar om våra själars frälsning eller våra hjärtans frälsning. En sann profet som har gått före har givetvis fått sitt hjärta utbytt genom Korsets Kraft. En falsk profet har stenhjärtat kvar och drivs av mänsklig visdom.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet (Stenhjärtat) så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. (Att påverka andra hjärtan) 18 Ty detta budskap om korset (Smala Porten) är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är (Förstå öppna upp och gå in) det en Guds kraft. (DUNAMIS) 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

Paulus blev inte sänd med ett Stenhjärta
Paulus blev sänd med ett av Korset förvandlat hjärta

Detta budskap om Korset som jag nu levererat pekar alltså på en öppning till en väg. (A) Om vi väljer att gå den vägen får vi uppleva Guds Kraft (Omsorgen och Livet) (B)

Paulus och Jesus är båda Hebreer och evangelium kommer av GT:s skrifter. Ordet för frälsning Yeshuwa kommer av en rot som är Yasha vilket betyder att “Öppna upp”. Återigen ser vi hur Korset knyts samman med Dörr och att få uppleva Guds Kraft (Dunamis)

Dunamis betyder:
Att få en inre kapacitet (Nya hjärtat Herrens Ande Hes 36:26)
Att få öppnade dörrar (Nycklar som öppnar)

De med stenhjärtan det är de som vill bevara sina själar i den här världen. De som får ett nytt hjärta eller finner sin själ det är de som tror på Korset. Det vill säga det är de som vill följa Herren de kommer att finna sin nya själ eller sitt nya hjärta. (Hes 36:25-27) Vad kan man kalla det för med andra ord? Född på nytt eller en ny skapelse i Kristus Jesus!

EN GAMMAL SÅNG TILL MEN SANN
Det finns en gammal känd sång som går så här: Everybody Wants to go to Heaven, But Nobody Wants to Die ”Alla vill in i himmelriket eller Guds Rike men ingen vill dö”

Stenhjärtan kommer alltså inte in i Himmelriket
Hjärtan av kött och blod som är påverkade av Anden gör det

Jag vill runda av denna predikan med att repetera vad ÖP välsignelse innebär och nu vet vi vad han menar helt klart. Den som inte vill ta sitt kors på kommer alltså inte in genom porten (A) (Trånga Porten) därför kommer han heller inte att få uppleva och finna vägen (Smala Vägen till Livet) (B) Han kommer då att få vandra efter sitt eget förstånd (Stenhjärtat = Bred Port + Bred Väg) Herrens välsignelse och hans bevarande är alltså helt och hållet beroende på om vi förstår talet om Korset eller inte.

(A) Välsigna (Barak) betyder alltså 2 saker: (Korset = Trång Port)
1/ Inympa (I Jesus Kristus)
2/ Att böja Knä (Lyda en Kung som vi inte kan se)
3/ Det innebär ju att komma in i Herrens vila och göra hans vilja

(B) Bevara (Shamar) betyder även det flera saker: (Smal väg och Livet)
1/ Ha en stor omsorg om någon eller något
2/ Vakta så att egendomen inte tar skada eller blir stulen
3/ Som en herde som med omsorg sköter om och vaktar sina får

Jag sa att det innebär det sanna evangeliet om Guds Rike eller Himmelriket. Ni vet att jag har haft en hel del drömmar om den sista tiden och hur Gud skall leda den som tror och följer honom. Han talade från himlen en gång och sa: Ser ni inte den urgamla vägen?

1/ Först så ser vi här en trång port (A)
2/ Sedan ser vi en smal väg (B)

Paulus sa att den som predikar ett annat evangelium än det han predikade är under förbannelse? Det betyder att istället (B) Punkterna 1-3 Kommer det bli tvärtom på Herrens Dag.

Bara “Stenhjärtan” predikar ett falskt evangelium de är under förbannelse. De med “Nya hjärtan” predikar ett sant evangelium de är välsignade.

Förbannade betyder att de är “Utkastade” “Nedhuggna” Välsignade har vi ju redan sett vad det betyder dessa går alltså in i något underbart. Medan de “Förbannade” blir utkastade från något.

Mat 25:34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.

Om Guds Rike har stått färdigt redan innan denna värld skapades vad är det då för evangelium om Guds rike som Bethel Church, Hillsong och New Wine talar om som de håller på att sätta upp? Paulus säger ju att det finns bara ett evangelium.

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. (Kastas Ut)

Jag har nu klart beskrivit det sanna och det enda evangeliet för er det som leder till att du kommer in genom den trånga porten (A Korset) Den väg som leder till att du gör ett hjärtbyte och får uppleva Guds omsorg (B – Den smala vägen)

Det som växer (Byggs) upp som Jesus är rot till: Välsignelse och Bevarande
Det som växer (Byggs) upp som mitt stenhjärta producerat: Förbannelse och Kastas ut

Heb 6:7 Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. 8 Men bär den törnen och tistlar är den värdelös och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av.

Det hjärtat som får välsignelse från Gud är det nya hjärtat
Det är Stenhjärtat som producerar Tistlar och Törnen

Nu när vi så tydligt får oss förklarat vad Evangelium är så förstår vi att såningsmannens budskap (Matt 13) – Det är alltså budskapet om Korset det kan inte vara någonting annat.

Goda hjärtat (Nya Hjärtat) har inte bara lyssnat det har även förstått korset (A) och det är ett måste för att kunna gå in på vägen och få uppleva Guds omsorg (B)

Det innebär att det kan ta tid mellan “lyssnandet” och när personen börjar “förstå”. När personen förstår vandrar den och gör vad Herrens Vilja är.

1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (Agape) ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.

Vi är födda på nytt till ett levande hopp
Vi har ett levande hopp och ett arv som är förvarat i himlen
Vi blir alltså både välsignade och bevarade genom Guds makt till frälsningen
Vi måste utstå prövningar av olika slag (Nåden + Tuktan Heb 12:5-8)
Vi älskar (Agape) honom utan att se honom (Heb 11) (Lyder honom Joh 14:21)
Vi är på en väg som leder till livet och våra själars frälsning
Det var denna väg och denna nåd alla profeter profeterade om

Janne Ohlin – Göteborg.
Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , | Comments Off on TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ

Älska Herren och din Nästa

5 Mos 10:12 Och nu Israel, vad begär HERREN, din Gud, av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 13 så att du håller HERRENS bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl. 14 Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör HERREN, din Gud.

1/ Fruktar Herren din Gud
2/ Älskar Herren din Gud
3/ Tjänar Herren din Gud
4/ Vaktar på de gränser Herren Gud sätter upp
5/ Förstå att vi äger ingenting Herren din Gud äger allt

Alla dessa saker är alltså ett krav för att vi skall ”Vakta” på de gränser som Gud sätter upp för oss det är gott. Att vandra innanför gränserna är alltså gott (Ljus) att vandra utanför gränserna är alltså ont. (Mörker)(Laglöshet)

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.

Gud är den som drar alla gränser!
Gud är en Kung som ger alla order!

Det är alltså Herren vår Gud som står för domen av all överträdelse och bestraffning av hans order eller hans gränser. Här ser vi alltså Gud eller Kungen fälla en dom genom att dela upp Ljuset och Mörkret. Han säger klart och tydligt att ljuset är Gott. När det står Mörker i bibeln så handlar det oftast om syndens konsekvens.

Gud sade handlar alltså om det levande ordet och Paulus säger nu att samma sak skett i hans hjärta också. Mitt i hans mörker (Syndens Konsekvens) uppenbarades en Kung och hans härlighet för honom.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare (Doulos) för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret” (Syndens Konsekvens) han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Detta har gett honom kunskap om vad som bor i hans person (Hjärta) och det är inte gott (Mörker) (Rom 7:18) Vårt hjärta eller vår person är inget att predika vi måste dö med Jesus Kristus. Det är hans ljus som strålar fram i Kristi person som skall fram ur våra hjärtan.

Det här är endast möjligt för den allsmäktige att kunna utföra i våra hjärtan. Kungen kallas ju även för Guds Levande Ord och endast på det sättet är det möjligt. Bara den allsmäktige kan omskära våra hjärtan och skapa ett rent hjärta som duger inför honom.

Guds levande ord kommer till David genom profeten Natan (Gåva – Nåd) David hade syndat och sjunkit djupt! Ingen annan än Gud kände till detta så utåt sett kunde han hålla skenet uppe men inte invändigt.

Psa 32:2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. 5 Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.

Psa 51:12 Skapa (Heb: BARA) i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. 13 Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. 14 Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande.

Ljuset kom till David genom Guds Levande Ord! Han väljer att lyda ljuset så fort du säger ja dödar Herren begärelsen och du är fri. Men du måste fortsätta leva i ljuset och vandra i det. Detta är omskärelsen som sker i ditt hjärta genom det Tveeggade svärdet.

Lite senare i 5 Mos 10 talas det om omskärelse av hjärtat.
5 Mos 10:16 Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade.

Så går vi lite längre ner i samma kapitel så ser vi detta.

5 Mos 10:20 HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, honom skall du hålla dig till, och vid hans namn skall du avlägga din ed. 21 Han är din berömmelse, han är din Gud, med dig har han gjort de stora gärningar som inger fruktan och som du med egna ögon har sett.

Här kan man översätta det lite annorlunda nämligen:
1/ Herren skall du bli ett med
2/ Herren skall fullborda
3/ Genom sitt namn det är samma sak som sin härlighet

Vi kan omöjligt lära känna Gud om han inte uppenbarar sitt ansikte för oss i våra hjärtan. Paulus säger alltså att han fått sett Guds ansikte i Jesu Kristi ansikte. Denna syn var så överväldigande att Paulus böjer sina knän och blir Kungens tjänare. (Doulos)

En Doulus är en slav som frivilligt underordnar sig en Herre. En som är en Doulus förlorar helt enkelt alla rättigheter och äger inget själv. Han har förstått 5 Mos 10:14 Herren äger allting! (Mig med)

Agape som betyder att underordna sig en Kungs bud eller order. Vi äger inte den kärleken (A) i oss själva. Det är en del av Guds attribut och hans härlighet och hans namn. Därför är det totalt omöjligt för oss att lära känna Gud och bli hans tjänare om han inte uppenbarar sig för oss först och ger oss sin härlighet (Ljus)

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Vad kallas nu Kungen Jesus Kristus för med ett annat namn? Han kallas för Guds Levande Ord! Paulus sa ju att han har lyst upp hans hjärta och där har han alltså skiljt mörkret från ljuset. Detta innebär att Paulus nu älskar Herren (Agape) Men Paulus sa ju att han vill sprida detta sken. Med andra ord din nästa skall kunna få uppleva exakt samma kärlek (Agape) genom ditt hjärta till din nästa.

Mat 22:34 Men när fariséerna fingo höra att han hade stoppat munnen till på sadducéerna, samlade de sig tillhopa 35 och en av dem, som var lagklok, ville snärja honom och frågade: 36 Mästare, vilket är det yppersta budet i lagen? 37 Då svarade han honom: Du skall älska (Agape) HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. 38 Detta är det yppersta och förnämsta budet. 39 Därnäst kommer ett som är detta likt: ‘Du skall älska (Agape) din nästa såsom dig själv.’ 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Vad var det Paulus sa? Du kan omöjligt vandra innanför Kungens eller Domarens gränser (Agape) därför att hjärtat är fullt av Mörker (Syndens Konsekvens) Kungen (Det Levande Ordet) måste uppenbara sitt ansikte och sin härlighet där för oss (Ljuset) bara han kan skilja det åt.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Samma person som befriade oss från Egypten skall alltså föra oss innanför hans gränser och omskära våra hjärtan. Vad var det som hände efter omskärelsen i Gilgal? (Josua 5)

Jos 5:13 Medan Josua var vid Jeriko, hände sig en gång när han lyfte blicken, att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: “Tillhör du oss eller våra fiender?” 14 Han svarade: “Nej, jag är befälhavare över HERRENS här och har nu kommit hit.” Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: “Vad har min herre för budskap till sin tjänare?” 15 Befälhavaren över HERRENS här sade då till Josua: “Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så.

Han som uppenbaras här är Guds Levande Ord nu skall Löftena intas. Det kommer inte an på oss utan på honom som går före oss och strider för oss. Detta är att komma in i Herrens Vila!

Här har du fått en undervisning som klart uppenbarar att Kungen upprättar sitt rike i ditt hjärta genom ljuset. Ditt gensvar är alltså Agape och det innebär att vandra innanför Kungens gränser. Vilken oerhörd konsekvens det måste få att vi kan upprätta Guds rike utvändigt och inta 7 berg – Det är ju inget annat än överträdelse av hans gränser (Laglöshet)

Läs nu noga det här och förstå att ordet är det levande ordet uppenbarat i hjärtat “Tveeggade svärdet” (Heb 4)

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, (Kungens Gränser) utan den som gör min himmelske Faders vilja. (Underordna sig Kungen) 22 Många skall säga till mig (Kungen) på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. (Gett er Ljus) Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Gränsöverträdare)

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord (Levande Ordet) och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. (Kungen)


Mat 7:26 Men den som hör dessa mina ord (Levande ord) och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort

Nu säger bibeln att de laglösa som upprättar Guds Rike och inta 7 bergen skall komma mot församlingen och försöka bedra dem.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

En mycket stark varning för den sista tiden att lägga märke till.

Janne Ohlin – Göteborg!

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , | Comments Off on Älska Herren och din Nästa

Lek inte med synden

Gud har varnat många i profetiska drömmar den senaste tiden.
Natten till 24 mars 2021 fick vi var sin dröm, som bekräftade varandra. Det Gud visade Janne i drömmen går att läsa HÄR. Det var en stark varning för allt orent och demoniskt som vill binda, förslava och fullständigt förgöra människor via internet.

Jag kommer sällan ihåg mina vanliga drömmar men när Gud har gett profetiska drömmar har de varit mycket klara och tydliga. De har ett budskap, som jag brukar få direkt i drömmen. Sedan kan vissa detaljer läggas till rätta i efterhand.

Jag kommer att berätta om två profetiska drömmar här och länka till någon ytterligare. Det här är drömmen som jag fick den natten (24/3):

Jag eller vi – Janne var i närheten – stod och beundrade ett stort antal fåglar. Det var starar som flög omkring i vackra formationer. De flög fram och tillbaka över kvällshimlen i en vacker flyguppvisning. Hela synen talade om frihet och det vackra som Gud har skapat, det som är naturligt och äkta.

Plötsligt när den stora fågelflocken kom flygande från vänster och befann sig rakt framför, stoppades de tvärt och hastigt, sögs in i något och fastnade. Friheten var slut.

Det som fåglarna hade fastnat och sugits in i framträdde nu på natthimlen som ett stort stjärntecken med många stjärnor. Men det var inte äkta. Stjärnbilden var digital. Den såg ut som ett stort tjurhuvud. Samtidigt påminde den om Baphomet (gethuvud med horn, svart magi), som är en symbol för djävulen. Ovanför det här digitala huvudet eller digitala stjärnbilden var en stor, rund måne (fullmåne).

När jag vaknade gick tankarna direkt till bibelverserna:
Pred 9:12  Människan känner inte heller sin tid. Som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människors barn i olyckans tid, när ofärd plötsligt kommer över dem.
Jesus sa till sina lärjungar:
Luk 21:34  Men akta er för att berusa er och dricka er fulla (det grekiska ordet betyder omåttlighet, starkare än vin och alkohol) och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35  som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36  Vaka alltid och be om kraft [den helige Ande] att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Faran med snaran har att göra med om vi är bundna till det jordiska istället för det himmelska. Vad är det vi värdesätter högst? Orden betyder ”att anses värdiga att vara mitt i detta (syftar på ändens tid) och gå rakt igenom utan att fastna i snaranså att vi frimodigt kan ta emot Jesus när han kommer”.

Tjurhuvudet
Tjuren är symbol för pengar [mammon] och det är också Baals symbol. Baal är solguden som ofta nämns i GT. Det är samma avgud som Molok, som man bokstavligt offrade sina spädbarn till för att få egen ”framgång”. De som har den här världen i sitt våld globalt idag, är framför allt storföretag och superrika köpmän, precis som Bibeln säger skulle ske. Planen är att allt och alla ska digitaliseras, kontrolleras och övervakas i en Ny världsordning.

Upp 18:23Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst [pharmakeia] blev alla folk vilseledda.

Pharmakeia kan översättas häxkraft, svartkonst, (ockult njutning av droger), droger [står antingen för medicin eller för gifter], trolldom, magi, magiska besvärjelser (med droger), trollkonster, att tillverka droger (medicin eller gifter).
Magi är enligt Wikipedia att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. Dvs. onda makter och demoner. En kommentar om ordet (roten) pharmakia beskrivs med orden: lockbetet av det kommersiella Babylon är som ett narkotikamissbruk som matas med vilseledande reklam.

Baphomet (satanistsymbolen som gethuvud med horn) står för det tvåkönade som utplånar olika kön och blandar ljus och mörker. Det ockulta, sataniska och omoraliska utbudet är enormt idag.

Jag vill vara tydlig med att vi ska skilja på det som är bra och gott och som tjänar Guds syfte. I Guds händer är internet och media fantastiska redskap för att sprida Guds evangelium och Guds ords sanning, i den här tiden. Det ska vi fortsätta med så länge det är möjligt.

Digitaliseringen
I Ohlins fundering 13/12-2020, skrev jag om digitaliseringen som är Klaus Schwab och maktelitens globala plan. Citaten är hämtade från en internetsida. Klaus Schwab vill ”effektivt omdefinierade människor inte som medborgare, fria individer eller medlemmar av samhällen, men som sekundära deltagare i ett massivt kommersiellt företag”.Människors integritet och frihet kommer inte att beaktas. Nej, det är istället människorna som ska ändra sin inställning i linje med Den fjärde industriella revolutionen” (4IR), där allt digitaliseras och leder till superkontroll av varje individ – ”tekniken blir en del av människan”. Man måste ”omdefiniera vad en människa är”. Den nya rasen kan kallas ”cybers”. ”De som väljer att fortfarande vara människor kommer att vara en underart”, skriver Schwab. Fortsatt citat: Ingen överträdelse tycks gå för långt för Schwab, som drömmer om ”aktiva implanterbara mikrochips som bryter hudens barriär i våra kroppar”, ”smarta tatueringar”, ”biologisk databehandling” och ”specialdesignade organismer”.

Fullmånen
Fullmånen är känd i ockulta sammanhang. Jag är inte säker men möjligen kan fullmånen i drömmen ha med ”det tredje ögat” att göra. Den tanken dök också upp inom mig. Läs Ohlins fundering 21/3-2013 punkt 4 och 5.

Sak 5:6 ”Vad är det?” frågade jag. ”Det är en sädeskorg” [hebr. detta är en efa – dvs. ett fullt mått eller innebörden ”de har fyllt sina synders mått”] svarade han och tillade: ”Så förhåller det sig med dem i hela landet.” [Hebr. detta är deras öga (ayin) över hela landet/hela jorden] 7 Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna satt mitt i korgen [troligen den andemakt som står bakom den världskyrka som kallas ”skökan Babylon” i Uppenbarelseboken]. 8 Han sade: ”Detta är ondskan [ogudaktigheten, laglösheten].” Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen.

Ögat
Ögat kan här stå för kontroll- och övervakningssamhälle och har då helt klart med digitalisering att göra. Jag fick en profetisk dröm 2010 om kontroll och övervakning. Läs Drömmen om En ockult (satanisk) treenighet HÄR eller i Ohlins fundering 10/6-2010.

Ögat [hebreiska ayin] står för en Ny världsordning med en världsregering. AI (Artificiell Intelligens) är otroligt användbart i många sammanhang. Jag vill nämna fotografering, som exempel. Men om det används i syfte att övervaka och kontrollera blir det något helt annat.

Global kontroll
Vi kan inte komma undan den globala kontrollen, för den är redan överallt och kommer att öka över hela jorden. Men vi kan leva under och i Guds beskydd i Jesus, Guds Son. Vi kan leva i frihet i vårt inre, därför att den helige Ande bor i oss. Det gör vi genom att söka oss nära Jesus, läsa Guds ord och hålla oss till det.

1Joh 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.

De senaste varningarna handlar om än värre ockult och demonisk aktivitet, en smutsflod och ett moraliskt jordskred, som David Wilkerson såg och beskrev i boken Synen. Gud har gett alla människor ett visst beskydd, precis som han gjorde med Kain. Om människan ändå söker sig till omoral, perversitet, ockultism och annat nedbrytande måste Gud utlämna (prisge) till synden (Rom 1), om man inte vill vända om.

Vi som är pånyttfödda kristna, Jesu lärjungar, är kallade att leva i Guds vilja och vända oss bort från synden som snärjer. Det gäller inte enbart våra egna liv. Gud vill använda varje kristen för att rädda andra och det är bara möjligt om vi själva lever helt för Jesus.

Hebr 12:1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

Om man ger… lillfingret, tar han hela handen”, är ett ordspråk som stämmer på djävulen. Minsta hållhake kommer han att använda för att haka ett fastare grepp och göra allt för att dra oss bort från tron och överlåtelsen till Jesus. Omvändelse och bekännelse utan kompromiss, är vägen till frihet. Jesu blod renar från all synd och sätter oss fria.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Lek inte med synden!

Här vill jag berätta om en annan profetisk dröm som jag har haft.
Drömmen om den vita dräkten.
Jag befann mig med andra i en förberedelse inför en stor fest, ett bröllop. Jag hade en vit, lång klänning på mig. När jag såg ner på den vita dräkten kom det ett litet stänk på den, med millimeter-tunna strålar. Det som kom på dräkten försvann i det vita tyget men när jag såg på riktigt nära håll, syntes små prickar på tyget där stänket landat. Detta hände två eller tre gånger. Varje gång försvann stänket i klänningens tyg men när jag såg på riktigt nära håll syntes små prickar. Jag sa för mig själv: “jag måste tvätta den här klänningen snart”, innan jag vaknade.

Så fort jag steg upp på morgonen bad jag till Herren om uttydningen. Genast visade han vad det gällde. Det var en sak som många nog hade sett som en petitess men när Gud visar att något är synd, gör vi bäst i att bekänna och göra rätt. Utan att berätta vad det var, kan jag säga att jag fick ett tilltal som både gjorde att jag skämdes och blev helt förkrossad: “Elvor, är inte jag mäktig att försörja dig?”

Den himmelska festen
Bröllopsfesten är “Lammets bröllop”, den himmelska festen. Vi lever i förberedelse. Den vita dräkten är Jesu rättfärdighet och frälsningen som vi får av nåd. Gud avslöjar våra synder för att han älskar oss och vill rena och befria. Han skapar något nytt och vi får be som David.

Ps 51:12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.

Vi måste vara noga med att inte ta del i något som vi innerst inne vet inte är ok inför Gud. Vi kan inte leka med synden. Frestelserna kommer att öka och bli allt värre, sofistikerade och listiga. Därför är det så viktigt att vi lever i ljuset och gör upp med allt – även det som vi tycker är litet och oförargligt men som inte riktigt tål ljuset. Om vi känner minsta tvekan eller förnimmelse att något inte är rätt inför Gud, ska vi be om förlåtelse och vända om. Då bevarar vi den friheten som tillhör Guds barn och Jesus bevarar oss i och genom allt.

Jag vill tillägga: Om din pastor eller präst inte håller sig i ödmjukhet till Guds ord: Följ INTE honom eller henne! (Jag syftar då på helheten och det som står tydligt och klart i Bibeln).
/Elvor Ohlin

Uppdatering 4/4-2021
Stängda kyrkor trots turistström till fjällen ger anledning till oro
Min kommentar:
Joh 8:36 Om nu Sonen [Jesus] gör er fria, blir ni verkligen fria.
Problemet i den digitaliserade världen [den Nya världsordningen] är att man inte vill ha fria människor. Alla ska tillhöra en massa som leds att tänka och göra samma under en världsregering och kommande världsledare (antikrist).

6G förenar verkligheten med den digitala världen
Min kommentar:
När människan inte längre kan skilja på en digital konstgjord värld och verkligheten, är man på farlig mark och kan styras omedvetet av onda krafter. I World Economic Forum och NWO:s globala plan ingår att isolera och distansera människor för att bli beroende av den nya tekniken. Är det inte märkligt att en pandemi dyker upp så lägligt och gör allt detta möjligt?!

“Ögat”

This image has an empty alt attribute; its file name is lissabon.jpg
Posted in BIBLE STUDY, PROPHECY | Comments Off on Lek inte med synden

Mörkret bakom Dataskärmen

När David Wilkerson skrev synen 1972 så undrar jag om vad han var med om egentligen? Många pastorer sa: Du är tokig om du släpper den där boken. Idag kan vi pricka av den ena uppenbarelsen efter den andra. Ingen kan väl idag tvivla på att det var Anden som gav honom dessa uppenbarelser. Hans budskap är ju även korsets så Gud kan tala och uppenbara vad som sker i mörkret för att avslöja det för Guds folk. Gud älskar oss så han gör det för att befria oss från mörkrets makt till honom. Det är bara det att ibland måste Gud tala om för oss vad som är mörker och vad som är ljus. Vi kan själva ofta inte skilja på det!

Elvor hade en liknande dröm om Babylon precis samtidigt vilket bekräftar min upplevelse. Det finns 2 andra drömmar från vänner till oss som varnar för en ockult invasion. Dröm 1 Dröm 2

Innan vi gick och lade oss så bad vi och ropade till Herren för våra nära och kära. Jag fick uppleva en stark förvissning och en inre bild när jag bad. Jag såg en gren eller en stav med taggar som liknade törnen brytas av det var en väldigt tydlig bild. Jag kan inte låta bli att tänka på Pelle Karlssons sång “Makten är i Jesu händer ” ihop med detta.

Makten är i Jesu händer allt är honom underlagt dödens udd är bruten ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger han har makt!

Jesus har makt han har all makt han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt han har all makt han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt han har all makt han vunnit seger där Golgata.

Joh 4:37 Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar. 38 Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.”

Det har hänt en gång förut när vi blev kallade på en väckelsekampanj nere i Blekinge att vi blev attackerade på liknade sätt på natten. Vi bad och ropade till Gud hela natten ända tills morgonen. Efter det vi åkt hem fick man senare i församlingen be till frälsning med 13 personer (Tror jag det var?) Kan tilläggas att platsen vi besökte är en betydande plats för Satanister. Vi vet att fler upplevt liknande saker som vi upplevde på den platsen men vi skall inte bli rädda. Ondskans makt är krossad dödens makt är besegrad. Jag är helt och fullt övertygad om att vi skall få se segrar i bönen så småningom.

Det jag är nyfiken på är om han levde in i och upplevde samma sak som jag gjorde i natt? Jag fick en stark upplevelse och varning mellan klockan 21:30 och 23:00. Då jag vaknade upp efter att ha varit med om en skakande upplevelse i drömmen. Upplevelserna bekräftar nämligen det David Wilkerson skrev i synen! Det är med djup smärta och inlevelse jag försöker beskriva det han varnade för i Synen. Herren tog mig nämligen med på en resa till Babylons mörker bakom Datorskärmarna och jag fick både se och skakas om av dessa krafter.

Nu förstod jag varför Gud sa åt oss för ett par år sedan: Nu är det dags att dra upp på säker mark (Sions Berg) för att dammluckorna kommer snart att öppnas och spola med sig allt som inte byggts upp på klippan. Nu var det dessa verser som var levande!

Klagovisorna 2:14 Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning (LAGLÖSHET) för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.

Falska profeter kommer inte uppenbara vad folket måste höra. Falska profeter kommer bara att tala om för folket vad de vill höra. De demoniska krafterna var så starka att bara den som var fylld med Andens Kraft och Kärlek kunde stå emot det här.

David Wilkerson skriver i boken ”Synen” på sidan 37  
Ve eder alla Jordens och havets innebyggare för Djävulen har kommit ned till er i stor vrede, för att förvilla till och med Guds utvalda. Hur tänker nu Satan att förvilla och förföra Guds utvalda? Jag tror att han kommer att försöka förföra mänskligheten genom att orsaka ett moraliskt jordskred. Han kommer att öppna helvetets dammluckor och överskölja världen med en flod av erotisk smuts och sensualitet. Detta moraliska jordskred kommer att överträffa allt vad den mänskliga hjärnan kan frambesvärja. Redan sveper en demonisk lustans ande över många länder och för med sig nakenhet perversion och en flod av smuts.

Denna värld kommer att få gå igenom ett smutsbad så intensivt att det kommer till och med att anfäkta många innerliga kristna. Bibeln säger att Lot led i sin rättfärdiga själ både dag och natt på grund av synden i Sodom. Kristna kommer snart att bli utsatta för sådan smuts och sensualitet att det krävs ett verkligt fast grepp om Herren för att överleva. De som sitter på gränslinjen till världen kommer att falla framstupa. De som inte söker skydd i Guds trygga ark blir bortspolade av denna smutsflod. (Slut Citat)

Jag fick där uppleva hur Satan planerar attackera våra ögon (Sinnen) på olika sätt. Jag fick känna av den demoniska lockelsen som presenteras på våra datorskärmar. Det går omöjligt att förklara allt jag nu berättar med mänskliga ord. Det var därför jag undrade hur David Wilkerson kände när han fick synen. För jag fördes in i det mörker som råder bakom dataskärmarna för att se viken ande som råder där. Jag fick påtagligt känna på oerhörda frestelser och krafter. Här i detta mörker förvandlas allt som är fint och Guds kärlek till perversitet (Jag vill helst undvika detaljer) Herren visade mig att dras in i denna värld var exakt samma sak som att vara beroende av Heroin. Men här var det ännu mer listigt för de som var fast här förstod inte att de var fångade. Här inne i datamörkret rådde en ockult treenighet som styrde allting.

De satt därinne och planerade hur de skulle bedra en hel ung generation och förstöra den. De satt och planerade hur de skulle inta barnens sinnen på det mest effektiva sättet. Jag fick se unga fina pojkar som förvandlades till råa homosexuella män. Jag fick se hur man både påverkades av detta mörker och blev känslokall och aggressiv.

Jag skrev till en vän på PM på Facebook!
Jag fick uppleva Sodom och Gomorra och den demoniska lustan som finns bakom dataskärmarna allt djävulskt du kan tänka dig. Jag kan inte berätta mer av de intima sakerna men Gud visade att ingen som inte är fylld av Guds Ande kommer orka stå emot detta.

Slutligen fick jag se det värsta av allt och det var att de flesta som fastnat i den här djävulska datavärlden har ingen aning om att de är fast i missbruk lika starkt som Heroinmissbruk.
Jag har varit på besök i Babylon och upplever nu Andens maning: Dra ut ur Henne! (Demonisk Aktivitet i Mörkret)

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

> Babylon (Den stora jordiska illusionen)
> Henne (Avfallna andevärlden)
> Otukts Vredesvin (Starka Begärelser)

Här ser vi att Babylon och Hennes vredesvin måste vara någonting Satan och alla hans demoner är delaktiga i. Jag skrev ett studie för ett tag sedan som beskriver detta som alla de fallna änglarna. Att dricka av detta vin gör oss delaktiga av henne. Medan att fylla sig med Anden för dig upp på Sions berg!

Min vän Gud älskar oss så mycket att han varnar oss genom sina profeter! Sanna profeter som David Wilkerson uppenbarar vår synd så vi kan bli frälsta.

Klagovisorna 2:14 Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De uppenbarade inte din missgärning (LAGLÖSHET) för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande.

Här ser du att de laglösa är i fångenskap. De hade alltså sina egna profeter som profeterade för dem precis vad de ville höra. Det betyder alltså att de falska profeterna hade syner om framtiden som var lögner. En sann profet däremot säger sanningen hur obekväm den än är. Det är faktiskt kärlek (Agape) som är exakt motsats till Laglöshet.

Du ser exakt samma sak idag med de laglösa och deras falska profeter förkunnar framgång helande och falsk väckelse. De sanna profeterna förkunnar kom till korset och vänd om i ditt sinne en demonisk aktivitet starkare än någonsin kommer över er annars. (2 Tess 2) (Matt 7)

Sedan är det en annan sak med Paulus Gud ville göra honom svag! Medan falsk förkunnelse alltid vill göra oss starka. Gud tillät saker drabba Paulus för att kunna använda honom. Jag vet att många av mina vänner också upplever stort lidande och prövning. Jag tänker på min predikan senast i Parousia Mission Guds Nåd och Frid! Denna uppenbarelse är nästan som en fortsättning på den predikan.

2 Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Varningen gäller naturligtvis varenda en av oss! Vi är svaga människor och kan påverkas! Tiden är nu inne för att predika omvändelse upplever jag!

Dan 12:9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Dan 12:9  And he said, Go thy way, Daniel: for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10  Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; (BIYN) but the wise shall understand. (BIYN)

BIYN är alltså urskiljningsförmåga att kunna skilja ljuset från mörkret. Det är ju väldigt viktigt att vi kan. Mörkret är alltså syndens konsekvens!

Här står alltså att den som vill rena sig och hålla sig ren (Korset) skall få uppenbarelse (Ljus) från Anden så att man vet vad man skall rena sig från. Den personen kommer alltså att få personlig vägledning av Anden vilken väg hon kommer att välja.

Men den som inte vill rena sig och hålla sig ren (Korset) kommer inte att få uppenbarelse (Ljus) från Anden så att man vet vad man skall rena sig ifrån. Den personen kommer heller inte att få personlig vägledning av Anden vart vägen går.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Vaddå vet inte vart han går? Vad var det Anden gav mig uppenbarelse om? Jo att många lever och påverkas av detta mörker bakom dataskärmarna men inte förstår att det är som Heroinmissbruket.

Alla har vi en helgelsens väg ingen blir perfekt vi sitter fast i olika saker på vägen som Gud vill göra oss fria från. Min erfarenhet av befrielse är att när ljuset kommer och du håller med i samma ögonblick är du fri.

Jag tror Paulus vandrade i en kraftig befrielsetjänst! Lägg märke till hur han beskriver att Guds Ljus o Kraft skall spridas.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.
7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Kunskap som överbevisar om synd
Ljuset skall sprida sig till andra hjärtan
Det skall övervinna mörkret genom ljuset


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , | Comments Off on Mörkret bakom Dataskärmen

Hitler och Kingdom Now likheter

Jag har ju berättat att när Nyapostoliska Reformationen rasade som värst vid tiden för Knutby varnade Herren oss. Detta var en andlig bild av en elitism likt Hitler. Ve dem som stod emot det rike de försökte upprätta, Jesus sa att hata en människa är samma sak som mord.

Idag är det så att en agenda pågår att infiltrera församlingarna med denna elitism – Nya Apostlar och Profeter med nya uppenbarelser. Ve dig du gamla kristna korsbärare om du inte böjer dig för “makten”. Det kommer ständigt rapporter hur dessa “maktmänniskor” har planerade utrensningar i kyrkorna. Man “hatar” och “dödar” och tror man tjänar Gud. Jag är säker på att det är dessa nya Apostlar och Profeter Jesus varnar oss för.

Mat 24:45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, (Kairos = Bestämd tid) 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Varför tror ni de säger att Herren dröjer? Jo “Riket” skall ju upprättas av dessa maktmänniskor synligt innan Jesus kommer menar de. De bedras av Postmillianism att vi redan lever i 1000 års riket. Läs gärna vad Elvor drömde om ett andligt “Harmagedon” (Exakt vad vi ser ske nu)

Lägg märke till hur Hitler satsade stenhårt för att påverka ungdomen.
Här följer kloka ord från David Hunt hur detta verkligen liknar Nazism.

Dave Hunt’s words are very timely for today.
“Adolf Hitler was a good potential Antichrist. His opposition to God, plain enough now, deceived many at first. While deliberately out to destroy Christianity and replace it with his neopagan occultism, Hitler pretended that he was the champion of real Christianity. And in many ways his pretense was convincing, for Hitler officially opposed homosexuality, immorality, occultism (though he was involved in occultism/immorality). He claimed to be God’s representative to establish His kingdom upon earth, and regularly invoked the name and blessing of God in his speeches. For example:
1940: “We pray our Lord that He would continue to bless us in our battle for freedom….”
1941: “We believe we shall earn the blessing of the Supreme Leader…the Lord God has given His approval to our battle. He will be with us…in the future.”
1942: “And we will pray the Lord God for that, the salvation of the nation….”
1943: “Our Lord God…will help us as He always has….”
Could any real Christians have been deceived? Did some go along with Hitler to save their own skins? The following from a speech by Dr.Hans Kerrl, Nazi Minister of Church Affairs, is probably representative of the deception under the Antichrist’s world religion. It reveals how blatant the lie can become while still being eagerly embraced in the name of “positive Christianity”:
“The Party stands [for]…Positive Christianity, and Positive Christianity is National Socialism…National Socialism is the doing of God’s will…God’s will reveals itself in German blood….That Christianity consists in faith in Christ as Son of God makes me laugh….
No, Christianity is not dependent upon the Apostles’ Creed…True Christianity is represented by the Party, and the German people are now called by the Party and especially by the Fuehrer to a real Christianity….
The Fuehrer is the herald of a New Revelation.”
Thousands of German pastors joined the newly organized “German Christians’ Faith Movement,” which supported Nazi doctrines and promoted the concept of a “Reich Church” that would unite all Protestants under the state. A minority of pastors, led by Martin Niemoeller, who had originally welcomed Hitler to power, realized at last that Hitler’s “positive Christianity” was in fact anti-Christian, and so opposed the nazification of the church. The vast majority of both Catholics and Protestants and their leaders, however, enthusiastically welcomed Hitler’s takeover of their country and obeyed his orders without apparent protest or twinge of conscience.
The “Reich Church,” formed under leaders picked by Hitler, was formally recognized by the Reichstag on July 14, 1933. On November 13, a massive rally was held in the Berlin Sportpalast by the “German Christians’ Faith Movement.” Leaders of the rally proposed abandonment of the Old Testament (not so far from today’s rejection of Israel) and revision of the New Testament to fit National Socialism. Resolutions called for “One People, One Reich, One Faith” and an oath of allegiance to Hitler to be signed by all pastors.
Though Christians had never expected developments to reach this stage, most were too happy over the prosperity and the new social stability to be concerned about Nazi control of the church. Protesters were dealt with harshly by the Gestapo, whose reign of terror against true Christians began with the arrest of 700 pastors in the fall of 1935.
Amazingly, it was all done in the name of “freedom of religion” and for “unity” especially unity . That will be the cry of the deceivers in our day. Ecumenism is so appealing, yet will eventually produce an apostate church for the Antichrist. Make no mistake: What happened in Germany will happen again but with far greater deception. In fact, one can discern its beginnings now.”
-Dave Hunt

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , | Comments Off on Hitler och Kingdom Now likheter