Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning: Elvor Ohlin 

26 mars 2010
Del 1
finns även här >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>
Del 3 >>

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

ÖKAD DEMONISK AKTIVITET


VIDEO YOUTUBE

Keith Malcomson – Ljudklipp – Villfarelsens andemakt (Eng)

Ed Tarkowski i en bok Sid 61 vittnar att han gjorde en liknande upplevelse precis innan Toronto – New Wine släpptes lös. Ni vet att vi sedan 90 talet varnat att den anden kommer leda fram till världskyrkan.

Tricia Tillin gjorde samma upplevelse och skrev bara några månader innan 1994: Dammluckorna kommer öppnas med en flod av villfarelse som kommer att hota Guds Folk. (New Wine)

The Nephilim (1 Mos 6:4) kallas för ”Väktarna” av New Age detta måste vara den andliga hierarki Paulus talar om i EF 6
EF 6:12  For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 

Det är dessa som släpps lösa för att försöka leda mänskligheten in i New Age. De har dykt upp med jämna mellanrum för att bedra människor. Warren B Smith och många FD New Agare kan vittna om att demonerna säger att jorden blir ett paradis bara negativa krafter har rensats bort från jorden.

Dessa brukar i New Age kretsar vara kopplade till UFO:s och dess fenomen över jorden och detta ökar i styrka hela tiden nu på jorden.

ED Tarkowski berättar att han råkat ut för en liknande sak som Keith Malcomson gjorde. Ed Tarkowski berättar hur en stark demonisk kraft kom över honom precis på samma sätt som Keith Malcomson vittnar om. Han säger att andemakten försökte gripa hela mitt sinne, andemakten sa att “Jag var Kristus”. Jag lyckades stå emot dessa tvingande tankar i Jesu namn så den släppte greppet. Då fick jag med mina andliga ögon se demonen lämna mig och sätta sig i ett andligt hierarkisystem uppe i himlarna (Den 2:a himlen)

Han förstod att Satan höll på med något starkt på jorden. På ett annat ställe säger Ed att han erbjöds en plats i toppen av det skedde på jorden. Jag kom omedelbart att tänka på Kansas Cityprofeterna och demonen erbjöd mig att bli en av ledarna där. Jag förstod direkt att när Toronto bröt ut att detta var demoniskt. Kan ni tänka er att jag hörde flera vittnesmål från pastorer om exakt samma andliga hierarki manifesterades i Toronto.

Nu började jag förstå vad demonerna verkligen ville vi skulle tro att vi var Kristus. Predikanterna förändrade sin teologi och en efter en började predika den ockulta New Age läran Manifested Sons of God. Nu började alla predika att vi var havande genom New Wine och skulle upprätta en Gudsmänniska som skulle styra jorden som Kristus.

Det var endast genom kontakt med New Wine som du kunde uppnå detta och regera över Guds Rike nu på Jorden. Dessutom så hade min känsliga bönesyster fått ett profetiskt ord: Nu är det exakt som i Noas dagar! Så jag slog upp 1 Mos 6 och läste det ur denna Kristna synvinkel. Det är märkligt att New Age kallar det hierarkisystem uppe i himlarna för Väktarna. Och det är märkligt att samma saker verkar hända igen demoner besöker människor precis som innan floden.

De säger att de kom till i Egypten (Mose?)(Abbadon)(Upp 8-9)

Är det inte märkligt tycker du att det var just i Egypten Kansas City profet ledaren Mike Bickle fick ta mot ett ord från ”Gud”? (Enligt HAFO var det dit Lars Enarsson åkte efter Hosianna) Att Gud nu skulle starta en ny mäktig rörelse på jorden och många kommer att erbjudas en ledarplats i denna rörelse. Dessa ledare gjorde naturligtvis liknande upplevelse som jag fick och började sedan predika den ockulta New Age läran Manifested Sons of God. Mike Bickle är ledare The International House of Prayer (IHOPKC) – bönerörelse likt Sverigebönen.

Att det hierarkisystem som New Age kallar för Väktarna dyker upp snart efter floden är ju inte så konstigt. Det är samma namn som den ”Starke Mannen” kan ha så vi vet att det är de fallna änglarna och de kan ju knappast drunkna. Babylon och det ockulta startar ju igen nästan direkt efter floden.

1 Mos 10:8 Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden. 9 Han var en väldig jägare inför HERREN. Därför brukar man säga: “En väldig jägare inför HERREN som Nimrod.” 10 Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land.

Nimrod betyder ”Låt oss göra uppror” och han är en bild på antikrist i bibeln. Han regerade i Shinar står det och det kan betyda: “The Land of the Watchers,” or Nephilim, eller Guds Söner. En del av hans rike var Babel och det är exakt det vi ser nu när The New Wine för in människor i New Age
genom Mystiken och värre lär det bli. Är Satan släpps lös kommer alla som inte har Kristi Blod på sina dörrar att få påhälsning
och en kraft griper deras sinnen och de tror de är Kristus.

Vad är Mysticism eller Mystik som har blivit så populärt de senaste åren? Det är en upplevelse med en känsla som kan skapa extas eller ett förändrat medvetande eller sinne. Denna upplevda känsla eller extas griper sinnet och ger det ett förändrat synsätt eller medvetande när det gäller en andlig eller religiös sak. Detta kan medföra att den som gör upplevelsen känner och upplever sig ett med Gud eller det absoluta. När det gäller det andliga så kan upplevelsen skapa en stark känsla av att ha uppnått den ultimata högre fördolda kunskapen och sanningen. Människan kan alltså nå en förändring i sitt medvetande och sin personlighet genom olika metoder och övningar som ger mer och mer upplevelser.

Under den första moderna kristna mystikens tid växte detta snabbt till att innefatta ett brett område av ideologier och trosuppfattningar. Inom dessa finns samma förmåga att göra extraordinära upplevelser som förändrar en persons medvetande så hon kan göra samma upplevelser vi nämnt innan.

Det Hierarkin eller Demonerna eller “Väktarna” som New Age kallar dem bjöd in Ed Tarkovski att bli ledare i är troligen NAR. (New Apostolic Reformation) vilket startades av CP Wagner de har alla druckit av New Wine. Alla av dem undervisar:
Manifested Sons of God
Kingdom Now
Dominionism
Joels armé
Latter Rain

Naturligtvis har ED Tarkowski rätt de undervisar New Age läran Manifested Sons of God vilket är typiskt för alla som berörts av Torontos New Wine. Manifested Sons of God är Dominionism och Kingdom Now. IHOP (International House of Prayer) och Mike Bickle är med i NAR (New Apostolic Reformation)

Amy Spreeman skriver om Mike Bickle och International House of Prayer på sidan Berean Research. Detta är nog ett av de mest bekymrande falska rörelser jag sett när det gäller manifestationer av olika andar som förskapar sig som Den Helige Ande.

Nu när vi vet att ED Tarkowski blivit direkt inbjuden att bli en av ledarna i en av den starkaste falska Kristna Karismatiska rörelsen på jorden. Han blev det direkt ifrån den 2:a himlen vilket är de höga platser där Hierarkin eller Demonerna eller “Väktarna” som New Age kallar dem håller till.

Då förstår vi att alla ledarna i NAR (New Apostolic Reformation) har fått liknande påhälsningar: Då förstår man att NAR (New Apostolic Reformation) Bill Johnson sagt ja till inbjudan från demonerna från den 2:a himlen. Han undervisar ju ren New Age.

Vi lägger här ut Bob DeWaay´s analys av Bill Johnsons bok “När himmelriket tränger fram”, översatt till svenska. Vi har tidigare varnat för Bill Johnsons samröre med den s k Profetrörelsen i USA. Johnson finns även med i Andrew Stroms Kundalinivarning.

Mvh
Elvor Ohlin

Läs även min fru Elvor Ohlins: När blev bön en handelsvara från 26/11-22 – Där det verkar precis som Herren sagt – Det är dags för en riktig fara från och med Toronto.

Precis det Herren visat går allting mot mystiken och den enar Världskyrkan då har alla Nationer druckit av Nya Vinet från Toronto. Vänner det verkar precis som om allting speedats upp det tåget går allt snabbare mot Världskyrkan.

IHOPKC: Exposing Mike Bickle (Videon ovan)

När du studerar ledaren för NAR C. Peter Wagner och NAR Aposteln och Latter Rain läraren Bill Hamon, Blir det bevis för att Mike Bickle och hans Kansas City Fellowship/ Kansas City Prophets/ iHOP (International House of Prayer) spelade en central roll i upprättandet av NAR (the New Apostolic Reformation)

Eftersom NAR opererar i hemliga nätverk som infiltrerar församlingar fast det bevisligen i skrifter nämns om dem förnekar: Bill Johnson, Heidi Baker, Michael Brown och Mike Bickle att de är med i NAR (the New Apostolic Reformation)

– De arbetar hemligen i nätverk för att NEW WINE från Toronto att sätta upp Dominionism – Kingdom Now – Latter Rain. Cellgrupper är en Latter Rain tanke att gånga upp den jätteväckelse som de väntar på. Men de drar dem rakt in i Mysticismen genom New Wine nu istället och snabbt går det.

Att titta på en organisations hemsida utåt sett eller deras Söndagspredikningar är ofta medvetet gjorda för att lura folk att de står för en ortodox uppfattning. Dessa falska Apostlar och Profeter uppfyller exakt detta utåt sett New Wine – Kyrkorna gör exakt samma sak. International House of Prayer en ortodox bekännelse: “We believe that Jesus of Nazareth is the Christ (Messiah), the Son of God; that He is God incarnate, fully God and fully man” IHOP – LÄNK

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte

Detta är en exakt beskrivning utåt sett på hemsidor och på Söndagspredikningarna märks ingenting. Men det kommer på smygvägar att förändra läran till mystik så du får en New Age Kristus och får in en Österländsk ande i kyrkan.

Du kan höra Mike Bickle förneka Jesus Kristus som “Gud inkarnerad” och Jesus Kristus som fullt ut Gud och fullt ut människa i många av hans predikningar. Han predikar exakt samma Kenosis lära som Bill Johnson. (Samma konsekvens som JDS) Detta gör att hela NAR kulten är vargar i fårakläder som utåt sett gömmer sig bakom en mask av Ortodoxi. Medan man i hemlighet smyger in Kingdom Now/Dominionist agendan på smygvägar i Kyrkorna. De står även uppenbart för läran om de 7 bergen (the Seven Mountain Mandate) vilket är en typisk NAR signum. Här har bibeln helt rätt igen!

Nu skall vi se på vad Paulus skriver till Timoteus som tjänstgjorde i Efesos där Gnosticismen började få ingång – de motsvarar idag Betel Church och Trosrörelsen. Vi startar i 1 Tim 3:14 till 1 Tim 4:2 (Utan Kapitelindelning i Grundtexten) Hur väl stämmer inte detta på dessa falska Apostlar och Profeter idag.

Jag gör översättningen till en egen parafras direkt ifrån grekiskan och lägger in andemeningen samtidigt: 1 Tim 3:14 Från och med nu skriver jag om saker jag profetiskt ser komma som ett hot mot församlingen. Själv hoppas jag att snabbt kunna komma till dig. 1 Tim 3:15 Men om det skulle hända att jag blir försenad måste klart bli överbevisad i och hålla dig fast vid hur du skall uppföra dig själv för att kunna bevara det Andliga livet kvar i församlingen. Det är alltså det Levande Andliga Guds Hus jag talar om nu grundpelaren eller själva grunden till Sanningen. 1 Tim 3:16 Och helt i enlighet med skriften är vår bekännelse stor och fullt mogen och mysteriet av Guds hemlighet är redan fullt ut uppenbarat för alla. Bibelns Gud blev 100 % människa och 100 % Gud. Han som är den sanna Guden fick en kropp och offrade sig för våra synder. Han förklarades rättfärdig och levde ett totalt syndfritt liv. Han blev sedd av änglarna som även kunde vittna om hans syndfria liv. Han som är Abrahams säd blev predikad till hedningarna som skriften säger. Han predikades om och troddes på bland människor i världen. Nu sitter han på faderns högra sida och regerar i sin egen härlighet. 1 Tim 4:1 Men jag hör Anden tydligt varna om att i de kommande dagarna eller i den sista tiden i en tid som Gud har bestämt själv (Kairos). Kommer en grupp människor att överge den tron eller bekännelsen. De kommer att vända sitt sinne mot demonisk påverkan (De skall göra upplevelser) från den bekännelsen eller tron som är vår grund. (Till Mystiken)

Alltså ju närmare slutet vi kommer ju tydligare kommer det blir att det kommer två vägar . Alla demoner leder genom mänsklig visdom mot Babylon (Mystiken) Guds Ande mot Sanningen

1 Tim 4:2 Detta kommer att ske genom falska predikanter som utåt sett uppträder som renläriga och ortodoxa men som sprider dessa lögner som demonerna säger. Dessa har ett samvete som är brännmärkt och är totalt okänsligt de saknar med andra ord empati.

Det var exakt det Keith Malcomson och Ed Tarkowski fick vara med om för att varna för vad som kommer.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Joseph Smith upplevde en demon som ledde till Mormonkyrkan.
Ellen G White startade på samma sätt 7 – dags adventisterna.
Mary Eddy Baker startade på samma sätt Christian Scientist church
Sun Myung Moon startade på samma sätt Unification Church
Muhammed fick budskap av en röst och startade Islam.

NAR profeterna hörde röster som de sa var från Gud när de fick visionen om att inta samhällets 7 Berg. Så har vi då Mike Bickle som i slutet av 80 talet i september hade en upplevelse i Kairo lik exktas (Enl ett band) han fick höra en mystisk röst som sa till honom med hörbar stämma: Jag inbjuder dig till att resa upp ett arbete som skall nå till jordens ändar. Jag har inbjudit många att göra detta men få har gjort min vilja.

Så 1999 startade Mike Bickle (NAR) The International house of prayer som är kända för sina 24/7 bönetjänster. Det har sedan dess växt och upprättat internationella förgreningar. De har egna seminarier och knyter sig själva till NAR (The New Apostolic Reformation) De ber alltså 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Men det som bekymrar mig mest är att det handlar inte om vanlig bön utan IHOP är hängivna Kontemplativ bön.

Här kommer några citat om Kontemplativ bön från Mike Bickle som oroar mig lite för det är inte vanlig bön han talar om utan Kontemplativ Bön är Mystik.

“Varenda person i Kristi Kropp är kallad att leva sina liv helt i Kontemplativ Bön”

“Varenda en är kallad att leva i Kontemplativ bön. Varenda en,Varenda en,Varenda en. Detta är ett av de största hindren vi måste övervinna motståndet till Kontemplativ bön”

Vad är det då för fel på Kontemplativ bön? Först måste vi kolla upp varifrån det har sin källa och då blir man chockad: Österländsk!

Centreringsbön eller Kontemplativ bön har med gammal tradition tagen ifrån Ökenfäderna. Lectio Divina (Bedja skriftord) The Cloud of Unknowing, Sankt John av Korset och Teresa av Avila. Det var ihopsatt till en metod av bön genom 3 Trappistmunkar Fr. William Meninger, Fr. Basil Pennington och Thomas Keating i St Josefs klostret i Spencer i USA: Det kom genom de 20 åren 1961-1981 när Keating var ledare i St Josefs. Det kom fram genom dialoger med Buddister och Hinduer och en Zen mästare gav en hel veckas undervisning och även undervisning av Transcendental Meditation.

Kontemplativ bön (centering prayer), Andnings teknisk bön. Meditation eller att lyssna in Guds röst är mest uppskattade i spiritual formation.I praktiken och meningen så går Kontemplativ bön rakt emot allt som bibeln lär om att bedja. De som praktiserar Kontemplativ bön tror att man kan tömma sitt sinne så att Guds röst kan höras tydligare och så att du kan bli förenad med gudagnistan inuti dig.


Ray Yungen beskriver själva grundtanken till New Age så här: “Allt som existerar – osynligt som synligt – är gjort av energi. Små partiklar av vibrerande energi, atomer och molekyler, protoner etc. Allting är energi. Den energin tror de är Gud, och därför är allting Gud. (ONENESS) Därför att allting är en del av denna ”gudomliga-energi” så måste ju vi också vara gudomliga. Gud ses inte som en person som är i himlen skild från sin skapelse, utan han är kraften i universum i sig själv och i allting”. (PANTHEISM)

Alla som förespråkar Kontemplativ bön tror och lär att detta är en absolut nödvändighet om man skall kunna bli mer lik Kristus. De som är ut det här gör det utifrån gammal ockult teknik från gamla Romersk Katolska munkar istället för ur Guds ord.

Janne Ohlin – GöteborgPosted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on ÖKAD DEMONISK AKTIVITET

En annan Jesus – en främmande ande = Österländsk

DEN LIGGER NU FÄRDIG PÅ YOUTUBE

2 Kor 11:4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande (Österländsk) ande eller ett främmande (Österländskt) evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga (Gnostiska) apostlar.

Den främmande anden som hotar Israel var alltid den Österländska från Babylon. Det har med mystiken att göra och det är samma vin lära eller ande som hotade den första församlingen. Mystiken ligger bakom den lära de kallar New Wine idag det är exakt samma andemakter. De som är invigda i NAR är gnostiker eller mystiker de talar samma lära och dricker samma vin som betyder ande och lära som de gjorde då.

I min senaste predikan: Mystiken drar ihop världskyrkan ! Finns mycket förklaringar men jag skall kommentera denna video lite. Detta New Wine skall spridas till varje nation på jorden innan slutet kommer. Upp 18:3

Upp 17:5 På hennes panna (Tankesätt) var skrivet ett namn (En lära och en ande som ger en Österländskt tankesätt) en hemlighet: det stora Babylon, modern (Alla fallna änglar tillsammans) till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan (Den fallna Änglavärlden) var berusad av de heligas blod (Väcker upp vrede och förföljelse) av Jesu vittnens blod. (De hatar vittnesbördet om Jesus Kristus) Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

1Joh 3:13 Bröder, var inte förvånade över att världen hatar

Modern (Skökan) här är den fallna andevärlden demonerna den österländska ande och främmande lära som Israel och församlingen har haft andlig otukt med. Bildligt är vin en bild på en lära och en ande. Så den som drack ur skökans bägare var den som gjorde sig ett med hennes ande och hennes lära och det är alltid mysticism.

Redan på Paulus tid kom det in ett ny lära och en annan ande New Wine med andra ord.

1/ Annat evangelium = Ny lära (New Wine)
2/Annan ande = Den Österländska (New Wine)
3/ Annan Jesus = Den Österländska versionen (Baal-Satan-Åklagaren)
4/ Andlig otukt = Du gör dig till ett den stora skökan får samma slut

1 Kor 6:16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom (Lära och Liv)

Att inte förbli kvar i honom (Joh 15) då faller du av och gör dig ett med den österländska anden i lära och liv. Du kommer in i ett annat vinträd New Wine det österländska kan aldrig ge god frukt. Kolla in förebilden nu i Israel till det både Elvor och Jag har drömt: 1 Kor 10 Israel som en förebild till församlingen på ändens tid.

Hos 1:2 Detta är början av HERRENS ord genom Hosea. HERREN sade till honom: “Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge HERREN .”3 Då gick han bort och tog Gomer, Diblajims dotter, till hustru och hon blev havande och födde en son åt honom. 4 HERREN sade till honom: “Ge honom namnet Jisreel, ty när ännu en liten tid har gått skall jag straffa Jisreels blodskulder på Jehus hus och göra slut på kungadömet i Israel. 5 Och det skall ske på den dagen att jag skall bryta sönder Israels båge i Jisreels dal.” (Det är exakt samma sak som Harmagedon)

Harmagedon betyder på hebreiska platsen där man huggs av med andra ord en plats där grenarna på vinträdet som inte bär God frukt huggs av. Jisreels dal får därför betydelsen av att här kommer en prövning som skiljer det äkta Israels säd ifrån det oäkta Israels säd.

Israel hade gjort sig ett med en sköka och tagit in österländska läror och en annan ande. Israel hade gjort sig ett med en sköka det här är alltså andlig otukt vi talar om. Du och jag kommer att få sållas som vete eller rensas som ett vinträd om vi inte förblir i Kristus hamnar vi under den falska andemaktens auktoritet.

Bibeln kan ta bilden av en människa både som ett träd och en häst säger Sven Reichman. Innan domen kommer över hästarna Jes 30-31 sker det som jag tror händer just nu ett mörker en Österländsk andemakt (Mystiken) utgjuts över ledarskapet Jes 29:9-16.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. (Andlig blindhet) De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. (Mystiken) Han har höljt mörker (Österländsk ande = Mystiken) över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse (Sannigen) har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig (Den Helige Ande är borta ersatts med New Wine som är Mystiken) är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, (Hästarna i Jes 30 – 31) de förståndigas förstånd (Sinnen) skall förmörkas. (Mystiken ges Auktoritet) 15 Ve dem som går ner i djupen (Satans Djupheter) för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret (Mystiken) och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss? (Den Helige Anden är borta) 16 Hur dåraktiga är ni inte! Skall leret anses lika med krukmakaren? (Den Österländska andemakten får dem att tro att de är Kristus) Skall verket säga om sin mästare: “Han har inte gjort mig”? Eller skall det formade säga om honom som har format det: “Han förstår ingenting”? (Han ger dem åt en Österländsk andemakt)

Jes 29-31 Säger att Toronto – New Wine bekräftar bara det bibeln säger skall ske innan Jesus kommer tillbaka igen. Där sker det Gud varnade skulle ske och sprida sig över hela världen. Bibeln skall stängas för deras ögon Anden dra sig undan och ersättas av Mystiken. Inte nog med det Bethel Church ledar uppmanar dem att göra det.

_________________________________________________________

Vad är Mysticism eller Mystik som har blivit så populärt de senaste åren? Det är en upplevelse med en känsla som kan skapa extas eller ett förändrat medvetande eller sinne. Denna upplevda känsla eller extas griper sinnet och ger det ett förändrat synsätt eller medvetande när det gäller en andlig eller religiös sak. Detta kan medföra att den som gör upplevelsen känner och upplever sig ett med Gud eller det absoluta. När det gäller det andliga så kan upplevelsen skapa en stark känsla av att ha uppnått den ultimata högre fördolda kunskapen och sanningen. Människan kan alltså nå en förändring i sitt medvetande och sin personlighet genom olika metoder och övningar som ger mer och mer upplevelser.

Under den första moderna kristna mystikens tid växte detta snabbt till att innefatta ett brett område av ideologier och trosuppfattningar. Inom dessa finns samma förmåga att göra extraordinära upplevelser som förändrar en persons medvetande så hon kan göra samma upplevelser vi nämnt innan.
_______________________________________________

David Wilkerson vittnar om detta i slutet av detta budskap: Vid 22:17 kommer ett klipp där en kvinna har skrivit ett brev till David Wilkerson om sin pastor som ville ha mer av Gud och besökte Toronto. När Pastorns skulle predika börja predika på Söndagen så började han bara skratta okontrollerat i 30 Minuter. Vet ni vad han sa till församlingen? Den Helige Ande har börjat verka på ett nytt sätt nu. Exakt samma sak upprepades på Söndagen därpå det blev ingen predikan då heller. Detta höll på i 3 månader ingen predikan ur Guds ord bara okontrollerat skratt från pastorn.

Det står i bibeln att det är Sanningen som genom Guds ord som gör människor fria. Kom inte och säg att detta New Wine från Toronto är Andens verk om det drar bort församlingen från att höra Guds ord. Nu har det kommit nya predikanter som manifesterar Anden på nya sätt de skäller som hundar och låter som olika djurläten. Nu finns det predikanter som slutat upp att predika mot synd helt och hållet. Klippet med David Wilkerson slutar vid 23:50.

2 PROFETISKA DRÖMMAR FRÅN ELVOR OCH MIG

Jag börjar med min profetiska dröm sedan berättar jag min frus Elvors får ni se hur Anden bekräftar ordet vi är framme vid Jes 29-31. New Wine eller mystiken är en dom över de visa. Deras sinne blir förvandlat eller förmörkat av villfarelsens ande tills du blir dömd. Det här är allvarliga varningar Guds Hus är under en dom just nu.

Janne Ohlin profetiskt dröm Augusti 22 gällande New Wine där de hade en konferens jag tog upp i min senaste predikan _ Detta är New Age ! Mystiken drar ihop världskyrkan kommer in i mörkret.

DRÖMMEN – Janne Ohlin (Förkortad version)
Anden tar med mig in i en lokal där människor samlas i hemlighet i kolsvart mörker de har hemliga planer. Det var en kyrka som nyss var värd för en New Wine konferens.Pastorn kommer ut kolsvart som Kain i ansiktet både blind och nästan döv och jag tänkte direkt på Kains väg (JUDAS 11) Tankarna gick direkt till 1 Mos 4

1 Mos 4:5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick (Heb: Ansikte) blev mörk. 6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick (Heb: Hans ansikte) så mörk? (Kom ihåg att mörkret har fått auktoritet Kol 1:13 )

Roten till ordet Kain betyder!
1/ Plantera
2/ Få att växa
3/ För egen ära

Sedan fyller Anden mig med en enorm frimodighet så jag pekar med fingret rakt i ansiktet på honom och ropar högt: Du skall inte tro en sekund att jag är rädd vare sig för dig eller några av av dina vänner här i mörkret jag är inte ens rädd att förlora mitt jobb (Gud visste redan att jag slutade jobbet)

Jag skriker följande bibelord till honom:
Jes 58:1 Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder.

Anden lyfter mig rakt in i kyrkan och därinne öppnar alla dörrar och visar vad som finns i varje rum: Obs! Detta kan vara bilden av flera församlingar just nu för så fungerar det profetiska. Herren kommer att håller på att börja döma sitt hus det var tydligast! (1 Petr 4:17)
1/ Otukt (Andlig?)
2/ En kuslig atmosfär en främmande ande var där
3/ En total oordning
4/ Gud talade om orättfärdig ekonomi
5/ Pastorns rum var som bäddat för en hund

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra.
11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel (Ära och Framgång) allesammans. 12 “Kom, jag skall hämta vin, låt oss berusa oss av starka drycker. Och morgondagen skall bli denna lik, ja, ännu bättre! (1 Tess 5:7)

Dessa starka drycker är ingenting annat än att söka mystiken före Guds ord som jag tog upp Jes 29:9-16 Samma New Wine (Mystiken) som göts ut i Toronto som gjorde dem blinda för Guds ord. Det som kom innan Jes 30 – 31 om Hästarna!

Det som fanns i ett rum var överdraget med ett svart draperi. Jag såg igenom trons ögon rakt igenom att där fanns högvis med Katolska religiösa saker som Ikoner. Eftersom det är bakom ett svart draperi upplevde jag att det är dit de planerar leda allt detta New Wine – Alfakurser – Kingdom Now – Dominionismen allting handlar om att det blir en Världskyrka. Så det är någonting hemligt man samlas i mörkret och planerar är uppenbart. Men det kommer lite längre fram i tiden! Det som slagit mig sista tiden är allt tal om kontemplativ bön (Mystik) som tränger in i Karismatiska kretsar.

Utanför kyrkan står en vagn där man reser runt och säljer våfflor de kostade 35 Kr styck. Då kom det en röst från himlen som sa att de tjänade 35000 Kr /Dag på detta. Gud kommer att börja avslöja all orättfärdighet i ekonomi så var beredda på att saker kommer fram i ljuset snart.

2 Pet 2:3  Parafras: De skall genom deras girighet sälja ord eller teologi som de format själva. Men deras dom är bestämd för länge sedan och ingenting kan hindra det när tiden är inne. Därför att han som vakar över att katastrofen kommer han sover inte.

Våfflorna är ju de formade orden eller planerna de reser ju runt och har handel med er – ja till och med får du betala nu för att lära dig bedja – Sverigebönen mfl.

Sista delen av drömmen var den mest kusliga men det blev knäpptyst och sedan fick jag se avkapade hästhuvuden med deras namn inbrända på ligga på marken. Då hörde röster i himlen de var hämtade direkt från versen ovan 2 Pet 2:3 Talade grundtexten direkt från himlen: Detta har för länge sedan bestämts eller beställts men de vapnen har anlänt precis nu. Snitten var så att ett mycket skarpt svärd måste gjort detta inget jordiskt svärd är så här skarpt.

Upp 19:15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

Vem tror du svärdet drabbar?
Vad är det för druvor som döms som han är vred över?
Jo det är de som är fyllda med New Wine! Den österländska anden som söker upplevelserna utanför Guds ord och söker sin egen ära.

Träd med dålig frukt huggs itu = Människor (Österländsk ande)
Hästar med ryttare från Egypten = Människors visdom (Österländsk ande)

Dröm: ”Harmagedon”

Dröm och undervisning av Elvor Ohlin ( min fru)
Jag fick en märklig dröm natten till 1 oktober 2009 som jag berättar här i stora drag. Innebörden förstod jag redan innan jag vaknade.

DRÖMMEN: Vi var kallade till ett styrelsemöte i en ganska stor sal och det hela handlade både om kristenheten i stort och olika sammanhang inom kristenheten. Ordföranden var en man i ca 40-årsåldern som hade en självsäker och mycket hård attityd och utstrålning. Vi representerade predikanter i kristenheten som vill följa Jesus och gå Guds väg utan kompromiss. Ordförande gjorde nu klart att han varken gillade det vi sa eller det vi gjorde och vi skulle därför inte få vara kvar, utan ”sägas upp med omedelbar verkan”.

Kylan och hårdheten från den här ledaren hade fått inflytande och börjat påverka människorna runt omkring. Intill mig satt en ledare som jag upplevde var vänlig och helt annorlunda mot den som var ordförande. Han representerade en grupp (äldre) ledare och pastorer i församlingarna som är Guds tjänare och tjänarinnor. Jag vände mig till honom och frågade hur det kunde vara möjligt att denne ordförande kunde ta ett sådant beslut? Mannen svarade vänligt att ”det var möjligt, eftersom de har tagit över här nu och ordförande har rätt att göra så, med omedelbar verkan”.

Förvånad frågade jag: ”Men vad heter det här företaget (!) egentligen?”. Han såg lite förvånat på mig som om han tänkte ”vet du inte det?” – och svarade: ”Det heter Harmagedon.” Det märkliga var att jag direkt i drömmen förstod vad det innebar. Jag kunde knappt tro vad jag hörde och upprepade viskande: ”Harmagedon?! Harmagedon!!”

Ett POLITISKT Harmagedon – ett RELIGIÖST Harmagedon

Det var tydligt att det handlar om influenser som inte är från Gud och som leder till att kärleken kallnar och till avfall från korsets väg, Guds väg. Det grekiska ordet för avfall (apostasia) betyder också uppror. Det är det upproret som beskrivs som en (falsk) världskyrka eller ”skökan/Babylon” i Uppen.boken, vilket kan kallas ”ett religiöst Harmagedon”. Detta var en uppenbarelse direkt ifrån Gud. Jag hade aldrig tänkt på den termen förut och aldrig hört det från någon annan.

Detta ”Harmagedon” dras ihop i en religionssynkretism, till en världsreligion. Villovägarna är många och villfarelsens makt är stark (2 Tess 2). Den lockar med tillbedjan av yttre ting, alltifrån ikoner till världsliga strukturer – företagstänk – och leder till laggärningar. Den lockar med ockulta upplevelser, manifestationer och mysticism. Den förnekar/kommer att förneka att Jesus är Gud. Den förnekar/kommer att förneka att Jesus är Kristus. Den förnekar/kommer att förneka att Jesus är enda vägen till Fadern och världens Frälsare (1 Joh 4).

Det religiösa Harmagedons mål är människocentrering, människoupphöjelse och människans självförgudning i sin egen inbillade förträfflighet och godhet – och bereder väg för världsledaren antikrist. Det religiösa Harmagedon infiltrerar idag med hjälp av framgångsteologi, ortodoxi, nyjudaism, nyandlighet, liberalteologi…allt som lockar den fallna människonaturen att själv nå andlighet och ”bevara sitt liv” istället för att ödmjuka sig inför Gud, bekänna sin synd och be om nåd. Denna falska globala enhet kommer att vända sig emot alla som ”följer Lammet” (Guds folk) och (till sist) emot Israel, Guds egendomsfolk, därför att Gud har en plan med det judiska folket.

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Det politiska Harmagedon är en slutlig uppgörelse där allt kulminerar till en ”slutstrid” vid Harmagedon i Israel. Arméer kommer att dra mot Israel – ”Israels berg” – och Jerusalem och redan nu ställer sig länderna och FN fientliga mot Israel (Hes 38-39, Sak 12-14, Joel 3).

Det mest sorgliga var den äldre ledaren som såg vad som höll på att hända men som likt prästen Eli (1 Sam 1-3) ändå bara accepterade, apatisk och tyst. Tankarna går till David Wilkersons profetiska budskap till svensk kristenhet om apati. Vi är inte bara kallade att evangelisera. Vi är kallade att urskilja vad som är heligt och oheligt, sant eller falskt. Och att förkasta det som inte är från Gud.

Vi är inte kallade att ha vår tillit i varandra, mängd och antal, i en förfalskad ekumenik. Vi är kallade till ödmjuk förtröstan på Gud och villighet att följa Guds väg. All kompromiss gör att skärpa och urskiljning går förlorad. Men inte bara det. Den mänskliga styrkan ersätter Guds kraft och leder bort från Guds väg och det slutar alltid i katastrof.

Men för den som beslutar att följa Jesus ”Lammet”, ges den helige Andes kraft i varje situation och varje dag intill tidens slut. Gud är trofast och sviker aldrig. Jesus segrade på Golgata och han ska tillintetgöra både militärarmé och antikrists härsmakt och upprätta sitt rike av ljus och härlighet för alltid.

2Petr 3:17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Trädfällning = Hästar och Träd kan symbolisera människor sa vi !

I namnet Harmagedon [G717] och dess rötter finns betydelsen berg, hugga ned/av, trädfällning, folksamling, samla sig i trupper, förstörelse och även hugga ned, relaterat till skörd. Orden kan sammanfattas: ”Platsen/berget där trädfällning sker (av det) som orsakar total förstörelse” eller ”platsen där folken huggs ned”.

Uppenbarelseboken 16 beskriver att det är tre orena andar som samlar folkens arméer till Harmagedon. I samma kapitel hörs den sista kallelsen att vara redo, för Jesus ”kommer som en tjuv”, dvs. överraskande och snabbt! Gud skall döma alla hednafolk som kommer mot Jerusalem i ”Josafats dal” eller ”Domens dal”. Josafat betyder Herren är domaren/Herren dömer. Profeterna beskriver samma händelse på olika sätt.

Sak 12:9 På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem.

Joel 3:14 Det är skaror på skaror i Domens dal, ty HERRENS dag är nära i Domens dal.

Jes 10:32 …Han svingar sin hand mot dottern Sions berg, mot Jerusalems höjd. 33 Se, Herren, HERREN Sebaot skall hugga av den lummiga kronan med våldsam kraft. De resliga stammarna skall fällas, de höga träden störta ner.

Gud kommer att döma hedna-nationernas arméer som kommer för att strida emot Israel och Jerusalem, Guds egendomsfolk, hans ögonsten. Detsamma sker mot den avfallna världskyrkan och det religiösa system (”skökan Babylon”) som har förföljt Jesu efterföljare. Det blir en stor ”trädfällning”. Vi varnas för att förhäva oss över judarna och vi varnas här för att tro på ersättningsteologi.

Rom 11:19 Nu invänder du kanske att grenarna [judarna] bröts bort för att du skulle ympas in [evangeliet gick ut till hedningarna]. 20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21 Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna [judarna] skall han inte heller skona dig [hednakristen].

SLUT CITAT ELVORS DRÖM!
Tillägg Janne: Harmagedon och Jizreels dal Hos 1:5 är samma plats

…………………………………………………………………………………………………

Upp 18:3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk (NATIONER) druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.”

Så vi ser att det sanna vinträdet kommer att bära god frukt.
Den goda säden
Så vi ser att det falska New Wine måste också in i alla Nationer (Vredesvinet)(Den falska säden)

Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu.

En natt drömde jag att Herren visade mig en jättelik Huggormshona som födde levande ormungar. Så sa Herren direkt ifrån himlen: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd (Andens barn) och Ormens barn (New Wine – Österländska anden)

KOMMENTAR AV VIDEON ÖVERST: VARFÖR KAN INTE DETTA VARA DEN HELIGE ANDE?

Kathryn Kuhlman startar videon fram till minut 1:35 hon talar om den helige Ande men vi upplevde direkt att detta är en “Främmande ande” upplevdes vid prövning obehagligt.

Den andra video gäller Patricia King som talar vid en konferens vid samma kyrka där “The New Wine” började hällas ut i Toronto 1994. Här talar hon från en konferens från 2008 – konferensens namn: “Going deeper going higher”

Detta är bland det värsta hädelse du kan se av Anden hoppas du orkar se den. Tiden videoklippet startar är 3 Min 40 Sekunder. Patricia King
Hon menar att man kan använda “The Goast” som en Joint (Röka Marjuana) och man kan även injicera “The Goast” som knark med en spruta innan du går ut fungerar också. Patricia King går om kring som berusad och påverkad hela tiden hon talar. Hon säger att de sprutar Jesus i deras vener med en spruta. Sedan går de ut till knarkarna i staden och så ser de att de är påverkade och höga och frågar var får man tag på detta som ni är höga på? Hon menar att de får i sig “the Goast” till människor på gatan så de andas in och blir frälsta och även befriande. Det är precis som om du tar en hel flaska med “The New Wine” sedan beter hon sig likadant med samma skratt som Toronto hade och kan knappt prata….

Sedan säger hon att tala sanning eller lögn till er är faktiskt inget som intresserar mig. (Ofattbart). Jag kan bara säga att jag struntar i i vilken förpackning Gud kommer i är det han vill jag ha det hur det än ser ut. Att använda “The Goast” som en Joint (Röka Marjuana) verkar starkt på mig och har en stark efter effekt. Hon ger ett bibelord på detta. (Hädelse)

Joh 20:21 Jesus sade än en gång till dem: “Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” 22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: “Tag emot den helige Ande!

Han sa ta emot! Hur tar man emot? Som en inandning eller hur! Klippet slutar vid tiden 9:26 – Detta är bland det mest hädande jag har hört det är så man vill spy! Detta är direkt hämtat från en man som öppet hädar Gud med sin undervisning nämligen Crowder (Se Videon – Drunken Glory rena hädelsen) Det är hit det Nya Vinet lett oss det leder alltid bort ifrån sanningen ju längre österut ju längre tiden går.

Patricia King citerar ett stycke och lärjungarna blev inte alls höga när Jesus andats på dem. Vi skall ta och läsa lite om vad Anden verkligen gör när han berör oss människor.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er

Gal 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill 18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

Gal 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Rom 8:11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. 12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

Ser ni att Anden Kraft kan inte skiljas från Korsets Kraft att dö och förvandlas. Korset dödar den gamla människans uppror och syndiga gärningar genom Andens Kraft. Men det får du aldrig höra i de här New Wine undervisningarna här är det bara upplevelserna som gäller. Och de upplevelserna blir mer och mer av den österländska andens. (Reiki – Kundalini)

Patricia King fortsätter sedan från ett klipp från tid 17 Min 50 Sek Citat: Det är nått så härligt med den här byggnaden. I morse kände jag mig ganska nykter men så fort jag kom in i det här huset så får jag en sådan stark lust att börja dricka mig berusad. Att bli påverkad är ett underbart sätt att leva det här livet. Speciellt när vi går igenom tuffa tider då är det lättare att bara dricka mera då struntar du fullständigt i vad som sker i din omgivning.

Vi hade nyss en konferens som vi kallade “The New Mystics” du skall inte oroa dig för namnet det betyder bara att folk får upplevelser med Gud. Hela konferensen var alltså helt fylld med “Mystiker” – Helt klart är Patricia King en av dessa mystiker som gör konstiga österländska upplevelser med “Gud”

THIS IS NOT THAT…THE NEW MYSTICS (Berean Call)
De står för Rick Joyners bok skörden och en jätteväckelse med Latter Rain och en mobilisering av Joels armé. Den menar de skall övervinna hela världen innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen. De menar att kyrkan nu blivit kungar som skall regera världen utan kungens närvaro. Uppdraget är att underlägga sig Guds fiender de menar att de är dessa stora fötter som genom de nya Apostlarna och nya Profeterna skall gå segrande fram och underlägga sig världen. Konsekvensen av detta blir ju att den som inte tror på den här läran och underordnar sig deras auktoritet blir deras fiender. Detta innebär att det som startade i Toronto 1984 kommer att mer och mer skapa splittring mellan de som tror på New Wine och de som inte gör det. Och till och med skriften backar upp mitt påstående.

———————————————————————————————————-

Vad är Mysticism eller Mystik som har blivit så populärt de senaste åren? Det är en upplevelse med en känsla som kan skapa extas eller ett förändrat medvetande eller sinne. Denna upplevda känsla eller extas griper sinnet och ger det ett förändrat synsätt eller medvetande när det gäller en andlig eller religiös sak. Detta kan medföra att den som gör upplevelsen känner och upplever sig ett med Gud eller det absoluta. När det gäller det andliga så kan upplevelsen skapa en stark känsla av att ha uppnått den ultimata högre fördolda kunskapen och sanningen. Människan kan alltså nå en förändring i sitt medvetande och sin personlighet genom olika metoder och övningar som ger mer och mer upplevelser.

Under den första moderna kristna mystikens tid växte detta snabbt till att innefatta ett brett område av ideologier och trosuppfattningar. Inom dessa finns samma förmåga att göra extraordinära upplevelser som förändrar en persons medvetande så hon kan göra samma upplevelser vi nämnt innan.

Mysticism: The Deadly Dangers of Trusting Personal Experience Over Biblical Authority

———————————————————————————————————–

Det mesta vi ser idag inom den karismatiska rörelsen är ett sökande efter att göra extraordinära upplevelser med Gud

EF 5:15 Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. 16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. 17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. 20 Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. 21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.

1/Vördnad
2/Tacksamhet
3/Glädje
4/Gudsfruktan
5 /Vandra i visdom
6/ Anden gör detta med oss
7/ Anden låter oss inte uppföra oss som vildar utan kontroll

Nu skall vi tala om andra personer inom NAR som kallar oss som avslöjar deras synder hädare av Anden. Dessa män tror de har auktoritet att med sin kavaj svepa runt och leka medlare istället för Kristus och styra Den Helige Ande som är Gud precis dit de vill.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.
15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er

Nu skall vi lyssna på Benny Hinn från 25 Min 30 sek Citat: Något mäktigt kommer att hända i morgon. Varenda en som vandrar i Anden kommer att uppleva något mäktigt med era händer. Du kan få uppleva det i båda dina händer (Reikihealing) därför att en ny stark rörelse från Anden kommer att starta igen och du måste göra dig beredd på det. Detta var en tydlig falsk profetia från Benny Hinn! Eller något kusligt som kommer?

Nu skall vi läsa från en New Age sida från 27, 20 Minuter, pratar man om exakt det jag Janne nämnde: I predikan om New Wine – och Reikihealing i Parousia Mission 27/11-22 – Mystiken drar ihop världskyrkan / Text /

Citat om Reiki Healing (New Age) Janne Ohlin:

“Reiki” är två Japanska ord sammansatta
1/ Rei vilket betyder ”Guds Visdom” eller den ”Högre Kraften” (The Force)
2/ KI vilket är den ”Högre kraften av Livsenergin”
3/ Reiki Healing innebär: Andligt lett helande genom: Den högre livsenergin som strömmar igenom allting.

En behandling genom handpåläggning kan upplevas som en underbar glödande (Fire) strålning som flyter runt dig och igenom dig. Reiki verkar genom handpåläggning och behandlar hela personen – anden – kroppen – sinnet. Det finns massor av människor som efteråt kan vittna om otroligt starka känslor av frid och säkerhet och känner sig hela till hela kroppen efteråt. Reiki genom handpåläggning är en enkel metod som alltså innebär överförande av andligt helande genom handpåläggning som varenda en kan använda. Detta har bevisligen inneburit hjälp mot varje känd sjukdom och skapar alltid fördelaktiga effekter.

Det är en enkel metod att lära sig, möjligheten att använda Reiki lärs inte ut som genom vanligt studerande. Nej du får detta överfört till dig under gruppmöten – ”Genom Handpåläggning”. Förmågan att själv kunna förmedla Reiki genom Handpåläggning sker genom en Initiering (Läs Handpåläggning) genom en som själv är Reiki mästare (Tränad att genom handpåläggning ledd av en andeguide = Demon) Få nybörjaren i kontakt så att han själv lär sig ”Koppla in sig” i den högre visdomen eller den högre livsenergin som genomströmmar allting.

Från New Age sidan:

FRÅGA av Tamica: Det börjar med någon som har en fråga i ett forum. Jag upplever att mina händer blir övernaturligt varma så man kan faktiskt känna värmen stråla ut ifrån dem ibland. Detta ske med mig mer än 2 ggr per dag. Jag börjar undra detta om inte detta är andliga upplevelser av något slag? Detta har hållit på nu de senaste 5 åren! (a Virgo)

Svaret från Dreamchaser vet du vad? Om en vän hade som sagt likadant till dig i en fråga. Då kan jag slå vad om att du hade svarat wow du har ju fått gåvan att bli en Healer. Det finns ett starkt andligt samband att uppleva sådan stark värme i händerna. Varenda Healer jag känner har värme i sina händer. När Gud vill använda dem till att hela någon annan upplever de alltid att händerna blir varmare. Jag råder dig till att nästa gång du får ont så sätt händerna på det stället och koncentrera dig på att det skall bli helat. Jag tror att du kommer att få uppleva hur dina händer värms upp och din smärta kommer att försvinna.

Ett annat svar från Astrea: Det är ju uppenbart att det är dina Guider (Demoner) visar dig att du skall tjäna genom att hela människor både fysiskt och andligt. Det är dina guider (Demoner) som ger dig starka tecken på att du har denna gåva.

Vid Kundalini väcks sker liknande saker som vid Toronto – New Wine Okontrollerbara skakningar i din kropp som till och med kan bli så kraftiga att du blir rädd.

Det vi skall lägga märke till är att alla de här falska apostlarna talar aldrig om att Anden är en levande person vars uppgift är att förhärliga Jesus Kristus i allting han gör.

Videon tar och visar ett klipp ifrån 33,06 Minuter där Todd White möter en Kundalini ande (Demon) Han beskriver exakt samma symptom! Se till slutet vid 34:45 – Han beskriver hur han skriker och tror han skall dö Bill Johnson går förbi.

Detta är inte den Helige Ande detta påminner exakt om den ande Heidi Baker mötte i sitt vittnesbörd. Båda vittnar om mötet med en opersonlig kraft.

Rom 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on En annan Jesus – en främmande ande = Österländsk

Mystiken drar ihop Världskyrkan

Eller läs texten under den innehåller mer info!

Ni vet ju att jag skrivit om att jag mått så dåligt att jag knappt vågar vakna. Inatt drömde jag att jag var på ett starkt väckelsemöte med en underbar atmosfär där alla sjöng om Jesus. Jag vaknade men ville bara somna om och in i mötet igen 🙂 Det verkade som allt har vänt – Tack för alla förböner! (Detta är andligt vänner inte bara sjukdomen) Janne Ohlin FB 27/11-22

Upp 17:5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

Upp 7:3 “Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor.

Upplevelser av utombibliska saker sker just nu idag fick jag ett Videoklipp (Se LÄNK) från Arken idag från en vän som såg ut som det kunde varit i början av Toronto. Det som verkar ha centrerats och spridits ut från Bethel Church är i New Wine. Det är obibliska läror som kallas Dominionism eller Kingdom Now. Det är Österländskt väsende (New Age) som infiltrerat Kyrkorna och med Romersk Katolsk Mystik som också upplevelser av Mystik. Det som startade i Toronto slutar i Världskyrkan.

The Toronto Blessing: A Different Gospel (Alan Morrison, 1994) Video 2,4 Tim
The Toronto Blessing: A Plague in the Land (Alan Morrison, 1995) Video 1,58 Tim
The Toronto Blessing: No other foundation (Alan Morrison, 1996) Video 2,23 Tim

Sedan fortsatte andemakten till Pensacola
Dr. Michael Brown and Strange Fire at Brownsville (Video)
More False Doctrine at Brownsville Revival from Fighting for the Faith on podbay
Brownsville: The Staged Revival
Part 2 – Rodney Howard Browne Catalyst for Brownsville Revival
Brownsville Revival: The Outcome

Sedan fortsatte det andliga Otukts – Vinet till Lakeland
Lakeland: The Godless Revival (Video 1 Tim 04)
The False Apostles and Fake Angels of the Lakeland Revival (1,11 Tim

Sedan fortsatte The New Wine till Bethel Church Bill Johnson och därifrån smälter det ihop med NAR och ut i varenda nation för att uppfylla profetian. Samtidigt som Latter Rain och Den falska Profetrörelsen
och Word of Faith läran. (Kingdom Now och Dominionism och Mystiken)


Kenneth Hagin’s Destructive Legacy: “The Believer’s Authority”
Chuck Pierce’s Prophetic Circus
8 Reasons You Should Stop Listening to Andrew Wommack
IHOPKC: Exposing Mike Bickle
Is There Gnosticism In Your Church?
Why THIS Can’t be the Holy Spirit
Spiritualism and the Modern Church (healing Reiki)

L. Ron Hubbard was a prophet (New Age) skriver att ett barn skall förlösas vid denna stora väckelse (Latter Rain) kusligt likt 2 Tess 2. På sidan 256 i Ed Tarkowskis bok: “Det stora avfallet” De kallar barnet Isak som betyder “Skratt” – New Age beskriver att ett skratt skall spridas genom hela mänskligheten. Latter Rain beskriver genom deras falska profeter samma sak glöm inte att man hade “bön och födslovåndor” i trosrörelsen på den här tiden? Ed Tarkowski: Den falska Latter Rain profetissan Jill Austin profeterar vide en stor konferens 1994 (Sidan 265) att ett barn vid namn Isak (Skratt) skall födas fram när nation efter nation får dricka av det nya vinet (New Wine)

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud

Kommer ni håg att jag varnat för en falsk tillkommelse nu säger de att han kommer hemligt i kropp innan han kommer öppet.

Upp 18:3 Ty av hennes (ANDLIGA VIN = LÄRA) otukts vredesvin har alla folk druckit (NATIONER) och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.”

1/ Det handlar om andlig otukt
2/ En villlolära
3/ New Wine från Toronto skall spridas till alla nationer
4/ Sedan kommer 2 Tess 2

Herren tillåter Agenda 2030/The Great Reset/ Men de som inte druckit ur Skökans bägare har Guds sigill på sina pannor.De har länge försökt bedra Kristenheten men som sagt var det var när “Torontoförbannelsen” startade Herren började tala till oss och andra om antikrists ande.

THIS IS NOT THAT…THE NEW MYSTICS (Berean Call)
De står för Rick Joyners bok skörden och en jätteväckelse med Latter Rain och en mobilisering av Joels armé. Den menar de skall övervinna hela världen innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen. De menar att kyrkan nu blivit kungar som skall regera världen utan kungens närvaro. Uppdraget är att underlägga sig Guds fiender de menar att de är dessa stora fötter som genom de nya Apostlarna och nya Profeterna skall gå segrande fram och underlägga sig världen. Konsekvensen av detta blir ju att den som inte tror på den här läran ochunderordnar sig deras auktoritet blir deras fiender. Detta innebär att det som startade i Toronto 1984 kommer att mer och mer skapa splittring mellan de som tror på New Wine och de som inte gör det. Skriften backar ju upp mitt påstående.

Precis som New Age profeten Hubbard kallade Pat Robertson på ett Internationellt Jubelår. Detta säger Robertson är en perfekt bild av den bibliska högtiden Jubelåret. Han sa när den tiden är inne så kommer så kommer alla bli befriade från alla sina skulder. Inga slavar kommer att finnas mer så det innebär en hel omfördelning av all produktion (Och Jordens Resurser) globalt. Allting som vi ser det just nu måste genom gå en förändring om detta skall kunna ske i världen. Pat Robertson menar att vi måste stryka alla skulder som existerar på en global basis. Han sa att han menade varje typ av skuld både säkrade skulder som osäkrade skulder måste upplösas. The great Reset

I Serien Avslöja Mörkret på vår hemsida Truereformation finns en hel serie information av vad som sker över hela världen och historien bakom händelserna också.

Del 1 – Evolutionen är mörkrets agenda från start till mål
Del 2 – Covid 19 en “Täckmantel”
Del 3 – The Great Reset – Den kommande ekonomiska krisen
Del 4 – En Socialistisk (kommunistisk) världsregering
Del 5 – Den 4:e Industriella revolutionen
Del 6 – Förändra människan genom Bio/Data teknik
Del 7 – Transhumanism 

Hur kunde Pat Robertson vetat om redan 1981 jo naturligtvis har man bakom stängda dörrar redan diskuterat de här sakerna? Glöm inte bort att han var Frimurare och var kompis med många som räknades som Eliten.

Det är omöjligt att vara Frimurare och ha Jesus som Herre samtidigt!
1 Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

Bibeln talar om ”ett sista stort uppror” mot Gud och en kommande
uppenbarad laglöshetens hemlighet. (2 Tess 2) – Jag har beskrivit detta i en predikan där jag precis som Sven Reichman gjorde: Kommer det en falsk tillkommelse ? (Parousia) Mp3 / Text

Det gick ett TV program alla skulle se på 90 Talet Robert Schuller – Som sade 1986 – “Kristusanden” bor i varenda människa vare sig hon är medveten om detta eller ej. (New Age) Robert Schuller var Rick Warrens mentor och om du läst hans böcker kan du inte undgå att han var kraftigt påverkad av honom. Det är väl inte så konstigt att Rick Warren börjat förespråka Romersk Katolsk Mystik i sin Kyrka, Ni förstår åt vilket håll allt går! I en av de sista profetiska drömmarna Herren gav mig kom jag ju in i en Kyrka. Anden förde mig in i varenda rum inne i den kyrkan och avslöjade allting. I ett av rummen fanns något jag kom att tänka på det var som ett stort draperi som dolde någonting. Jag såg det aldrig med egna ögon och jag tror att det är en bild på en tid som ligger längre fram. Utan att se vad som fanns bakom draperiet med mina ögon fick jag uppleva det med trons ögon istället. Det var massor av ikoner och en massa Katolska prylar så vi vet vad vi har att förvänta oss smyga sig in i enhetens namn.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet (Överbevisning) om det man inte ser. (Jag bara visste det går inte att beskriva)

Vi har sett hur många av de moderna rörelserna som New Wine orsakar splittringar på i de kyrkor de kommer till. Det är ju tydligt att man hämtar sin lära och inspiration ifrån Bethel Church och Mysticismen är tydlig där. Bill Johnsons böcker talar ju direkt om New Age.

Så här skrev en av ledarna i New Wine nätverket officiellt på sin FB sida ”Tack till Linneakyrkan som lät oss ha en regional New Wine-dag (19/11) med bibelstudium, seminarier och gudstjänst. Det var verkligen enormt värdefullt att träffas och dela livet och erfarenheter. Det här var den andra i ordningen och nästa blir i Malmö 29/1

John Derneborg (New Wine) skriver alltså en artikel i Världen idag 27/10-22 jag reagerar starkt över. Varför? Artikelns namn är: Det händer något i rummet när människor sätter ord på vad som sker!

Jag går absolut inte på honom som en person jag reagerar bara på vad han skriver öppet i en kristen tidning! ”CITAT”

Är det någon som vill berätta om ett helande som skett medan vi bad för varandra? Inte vad du hoppas ska hända framöver, utan berätta bara vad du konkret upplever har skett just nu!” Så kan det låta i en samling där vi haft undervisning och praktik i att betjäna med kraft (Force? New Age?) bland sjuka och svaga. En del kanske avstår från att berätta eftersom man vill kolla om det ”håller” nästa dag, vilket jag på sätt och vis kan förstå, men det är lika ärligt att beskriva som det är just nu. Vi är medvetna om att det finns en vetenskapligt bevisad placebo-effekt och att värme och omtanke med handpåläggning i sig själv kan minska smärta, men vi får bekräftelser på verkliga helanden då personer hör av sig i efterhand med känslosamma och rörande berättelser om vad som skett. Tacksamheten till Gud är stor.

Vid Dalagården i somras kom en man fram till mig som vid förbön i en liknande samling flera år tidigare blivit helad från en sjukdom, och detta gjorde det möjligt för honom att fortsätta i sitt yrke som elektriker. Jag brukar säga att den som ifrågasätter betydelsen av helande bön bör prata med någon som är eller har varit sjuk.

Det händer något i rummet när människor sätter ord på vad som sker. I Raseborg, Finland, var det nyligen tre personer som berättade att de blivit helade innan vi hunnit börja be för varandra. En man med migrän kände att smärtan och trycket försvann när han klev in i gudstjänstlokalen och att han omedelbart kunde tänka klart. En annan man, som haft ryggskott i flera dagar, samt en kvinna som haft värk i fötterna i ett par år, blev bra medan de satt och lyssnade på undervisningen. Andra vittnade om hälsa utifrån att någon lagt handen på dem och bett.

Jag tror en del kan känna av en ”helande närvaro” bara genom att läsa berättelserna om vad som har hänt. Dessutom ger vittnesbörden Gud ära (?) och hoppet tänds: ”Kan Gud göra det med honom eller henne, så kan han göra det för mig också!”

Mina exempel handlar inte om de svåraste sjukdomarna och jag försöker inte övertyga om att helande är på riktigt. Det viktiga som jag vill lyfta fram är att vi bygger förtroende genom att uppträda med integritet. Benjamin Rush, undertecknare av den amerikanska självständighetsförklaringen, grundare av söndagskolerörelsen och det första amerikanska bibelsällskapet, sade att ”integritet i uppförandet hos både levande och döda tar ett starkare grepp om det mänskliga hjärtat än någon annan dygd” (Letters of Benjamin Rush, min översättning). Kan det vara tydligare än så? När människor ser att du är ”på riktigt” så finns förutsättningarna för att ta emot vad du har att erbjuda. Det handlar om en överlåtelse till sanningen och att tankar, ord och handlingar stämmer överens!

Gud har integritet i förhållande till sitt ord. Bibliska hjältar såsom Job, Daniel, Josef och Jesus demonstrerade integritet. Integriteten finns där utifrån ett djupt medvetande om att vi är ansvariga inför Gud. Manipulation är uteslutet då vi vid förbön uppriktigt vill veta hur personen i fråga mår och är genuint intresserade av vad som verkligen sker. Oavsett det omedelbara resultatet älskar vi den behövande människan. Det handlar om att vara äkta.
John Derneborg pastor, Pingstkyrkan Vänersborg, inspiratör New Wine Sverige

Om vi skulle bedöma hans artikel som ett brev som skulle in i NT:s Canon skulle det inte enligt min bedömning inte passa in. Alla 27 böckerna som skrevs skulle vara anses som inspirerade av Den Helige Ande. Detta håller inte måttet enligt Canon!

Janne Ohlin: Vad jag reagerar över denna artikel är att en New Agare kunde ha skrivit den.
1/ Jesus Kristus är utbytt mot Gud (Vilken?)
2/ Ingenting nämns om Kristi Kors eller Jesu blod.
3/ De betjänar varandra med en opersonlig kraft
4/ Allt detta sker genom handpåläggning
5/ Det är samma manifestationer som i New Age
6/ FD Reiki ockultist avslöjar Bethel och Bill Johnson

What is Reiki? https://www.reiki.org/faqs/what-reiki

“Reiki” är två Japanska ord sammansatta
1/ Rei vilket betyder ”Guds Visdom” eller den ”Högre Kraften” (The Force)
2/ KI vilket är den ”Högre kraften av Livsenergin”
3/ Reiki Healing innebär: Andligt lett helande genom: Den högre livsenergin som strömmar igenom allting.

En behandling genom handpåläggning kan upplevas som en underbar glödande (Fire) strålning som flyter runt dig och igenom dig. Reiki verkar genom handpåläggning och behandlar hela personen – anden – kroppen – sinnet. Det finns massor av människor som efteråt kan vittna om otroligt starka känslor av frid och säkerhet och känner sig hela till hela kroppen efteråt. Reiki genom handpåläggning är en enkel metod som alltså innebär överförande av andligt helande genom handpåläggning som varenda en kan använda. Detta har bevisligen inneburit hjälp mot varje känd sjukdom och skapar alltid fördelaktiga effekter.

Det är en enkel metod att lära sig, möjligheten att använda Reiki lärs inte ut som genom vanligt studerande. Nej du får detta överfört till dig under gruppmöten – ”Genom Handpåläggning”. Förmågan att själv kunna förmedla Reiki genom Handpåläggning sker genom en Initiering (Läs Handpåläggning) genom en som själv är Reiki mästare (Tränad att genom handpåläggning ledd av en andeguide = Demon) Få nybörjaren i kontakt så att han själv lär sig ”Koppla in sig” i den högre visdomen eller den högre livsenergin som genomströmmar allting.

Den som startade Reiki Mikao Usui Sensei ,upplevde exakt samma sak som Warren B Smith vittnar om när han kom in i New Age. Han upplevde efter 21 dagars fasta en stark REIKI (Den högre visdomen eller den högre livsenergin som genomströmmar allting) den var precis ovanför hans huvud. På samma gång blev han andligt väckt han fick denna gåva som fick namnet REIKI helande samtidigt som han initierades av en Andeguide (Demon) in i New Age. Han testade då att lägga händerna på sig själv på sin egen kropp och även på sin egen familj de upplevde övernaturliga resultat direkt. Många mår väldigt dåligt efter en tid! Även helandet kan försvinna efter en tid.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.
2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud

Uppdatering 28/11-22- Från en New Age sida:
FRÅGA av Tamica: Det börjar med någon som har en fråga i ett forum. Jag upplever att mina händer blir övernaturligt varma så man kan faktiskt känna värmen stråla ut ifrån dem ibland. Detta ske med mig mer än 2 ggr per dag. Jag börjar undra detta om inte detta är andliga upplevelser av något slag? Detta har hållit på nu de senaste 5 åren! (a Virgo)

Svaret från Dreamchaser vet du vad? Om en vän hade som sagt likadant till dig i en fråga. Då kan jag slå vad om att du hade svarat wow du har ju fått gåvan att bli en Healer. Det finns ett starkt andligt samband att uppleva sådan stark värme i händerna. Varenda Healer jag känner har värme i sina händer. När Gud vill använda dem till att hela någon annan upplever de alltid att händerna blir varmare. Jag råder dig till att nästa gång du får ont så sätt händerna på det stället och koncentrera dig på att det skall bli helat. Jag tror att du kommer att få uppleva hur dina händer värms upp och din smärta kommer att försvinna.

Ett annat svar från Astrea: Det är ju uppenbart att det är dina Guider (Demoner) visar dig att du skall tjäna genom att hela människor både fysiskt och andligt. Det är dina guider (Demoner) som ger dig starka tecken på att du har denna gåva.

Vid Kundalini väcks sker liknande saker som vid Toronto – New Wine Okontrollerbara skakningar i din kropp som till och med kan bli så kraftiga att du blir rädd.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mystiken drar ihop Världskyrkan

När blev bön en handelsvara?

NÄR BLEV BÖN EN HANDELSVARA?

Undervisning: Elvor Ohlin
2022-11-26

Mer att läsa:
New age-kristendom – en falsk kopia
Mer om Kontemplativ bön HÄR och HÄR (punkt 4).

Vi lever helt klart i ändens tid, den sista tiden.
När jag var tonåring på 70-talet behövde man inte varna för någon kyrka i min hemstad. Det fanns 6 frikyrkor. Statskyrkan var inte mycket att räkna med. Prästen rökte, svor och festade (“festa” är ett missvisande uttryck för att dricka alkohol, som inte har med fest att göra). Bilden av Svenska kyrkan var alltså inte särskilt positiv när jag växte upp. Med en sådan kyrka kan man lika gärna gå till krogen. Tack och lov är inte alla präster sådana.

Idag kan man inte rekommendera en enda kyrka utan att ta reda på om den är biblisk och sund. Vi måste säga till nyfrälsta/nykristna: Det här är ingen normal tid. Det är den tid som Gud har förutsagt genom sina profeter och beskrivit som en svår tid med ett avfall från den sanna tron.

När blev bön en handelsvara? var min fråga.
Sverigebönen har nämligen gjort bön till en handelsvara. De tar hutlöst betalt för att “lära församlingar att be”. Är det inte märkligt att allt som är osunt alltid handlar om pengar!? Sverigebönen står för 7 bergen-läran, som är Kingdom now (Riket nu), ett falskt gudsrike. Falskt eftersom den läran inte är biblisk utan lär att de ska utbreda Guds rike synligt genom positioner, makt och pengar innan Jesus kan komma tillbaka. Hela nationer “ska kristnas” i den här tiden. Var står det i Bibeln? För att komma undan det profetiska ordet i bibeltexterna påstår många av dem att allt redan är uppfyllt eller att det profetiska ordet inte är vår angelägenhet.

7 bergen-läran kommer från Nyapostoliska Reformationen (NAR) som framför allt sprids från Trosrörelsen, den hyperkarismatiska (överandliga och oandliga) rörelsen. Målet med den reformationen är ekumenik tillbaka till påven och Romerska Katolska Kyrkan (RKK). År 2018 hade Sverigebönen böneledaren John Mulinde på besök i New Wine-kyrkan, Citykyrkan Stockholm. Mulinde är NAR och tillhör också IHOP (en annan rörelse med “övermåttan höga apostlar och profeter”, fullt av mysticism och kontemplativ andlighet, som det heter). Konferensen i Stockholm kallades “Ett reformatoriskt manifest”. Undrar vilken reformation..?

I februari 2018 skrev Världen idag:
24/7-bön på webben blir del av Sverigebönen
Jag har lyssnat en del på vad man lär ut på 24/7-bönen. Pete Greig lär ut kontemplativ bön i 24/7-bönekursen.

Citat av Greig i Bönekursen som sprids i våra församlingar: ”Talet står i bakgrunden och känslan i förgrunden. Guds kärlek, tystnad, upplevelse – allt går ut på att uppleva Gud”.

På frågan vad han säger till skeptiker, som menar att detta är österländsk meditation och New age som förs in bland kristna, svarar Greig: ”detta tillhör oss kristna, det är bibliskt. I Ps 62:1 står det: Endast på Gud väntar min själ i tystnad.

Jag frågar då: Vad har Greig för bibel? En New age-parafras?
Ja, så klart. The Message. Lyssna på varningar från dem som har varit i New age (länken). Lyssna inte till pastorer som är totalt okunniga och inte bryr sig.


Svenska Folkbibeln (SFB):
Ps 62:1  För sångmästaren, till Jedutun, en psalm av David. (62:2) Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning.
(KJ Bible) Min själ väntar i stillhet (förtröstansfullt) på hjälp från Gud.

Här gör man tystnaden till en metod som inte Bibeln alls talar om.

Citat av Pete Greig i 24/7 -bönekurs:
Vi har tre faser i den kontemplativa resan:
Först meditation som kan vara hårt arbete att fokusera. Jag och Gud. …ta en liten bit av Bibeln och använd som ett fönster som hjälper dig att fokusera på Guds närvaro.
Andra steget är kontemplation. Jag blir mindre medveten om mig själv och mer medveten om Gud. Gud och jag.
Kontemplation når sin fullhet när vi går in i nästa fas: gemenskap. Då är det bara Gud. Vi är så medvetna om honom att vi slutar tänka på oss själva.

Du söker uppenbarelse och ett möte, inte utbildning och information. Men du behöver inte meditera bara över Bibeln. Du kan fokusera på orkidén där (står på bordet) för skapelsen uppenbarar Skaparen. Var du än är kan du fokusera på något som blir din ingång till att söka Guds närvaro och godhet. Vi kan beakta en bild (pekar på ikonen). Överallt finns portaler (finns bara i New age och talas bara om i ockulta sammanhang) som kan hjälpa oss att träda in i en medvetenhet om Guds närvaro. Andas djupt för det är en del av att bli stilla (andningsteknik hör hemma i New age). Det behövs ingen bibelvers för det, det är bara sunt förnuft. …kanske upprepa en enkel bibelfras eller be med tungor. Vi har franciskanernas bibelfras: ”Min Gud och mitt allt”. Det är att röra sig mot kontemplation genom meditation. Meditation övergår i kontemplation. Orden blir inte lika nödvändiga (i österländsk ockult religion kallas det ett “kristusmedvetande”, ett “högre medvetande” eller Awakening).

Citat av en av ökenfäderna ”den helige Antonius”: Fullkomlig bön är att inte veta att du ber”. Du är omedveten om dig själv.
Greig gör en jämförelse med att alla gör en kontemplativ resa när man går på bio. Citat: …när du är inne i filmen och glömmer att det är fiction. Det blir verkligt och du är utanför tiden… Det är en vacker och djup upplevelse att bli ett med en film på det viset. Då har du gått in i den sista kontemplativa fasen …kontemplation flyttar oss till någonting utanför oss själva.

Greig citerar moder Teresa: I människors ögon är vi kanske socialarbetare men egentligen är vi kontemplativa själar i världen. Vi rör vid Kristi kropp 24 timmar om dygnet.

Peter Greigs böcker kan du köpa på Livets Ords förlag. Där kan du förresten också köpa New age-författarens Sarah Youngs bok och mycket annat. Jag råder dig naturligtvis inte att köpa dem.

Jag undrar: Kan vi bestämma och styra över Gud, när han ska möta oss? Gör vi Jesus en tjänst när vi hjälper andra? Ska han vara tacksam till oss för våra “goda gärningar”? Det här är gärningslära och självrättfärdighet i en falsk skepnad av fromhet.

(Greig) …de betjänar Jesus i de fattiga och de döende. De möter Jesus i de fattiga, var moder Teresas budskap.

Vet du vad det betyder? Att ”Kristus är i alla”? Då förnekar man Jesus som Frälsaren, enda vägen till Gud och Medlaren. Att Gud är i alla är panenteism. Moder Teresa var inte en person som spred Guds evangelium om nödvändigheten av omvändelse och tro på Jesus och det han har gjort för oss. Hon erkände själv att hon inte spred evangelium eller vittnade.

Greig citerar The Message (New age-bibelparafrasen) från Matt 6:6:
”…Då kommer fokus att hamn på Gud istället för på dig själv, och du kan börja ana hans gåvor”.

Bibeln säger:
Matt 6:6  Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Här undervisar Jesus om att vi inte ska låta bönen vara något vi skryter med öppet för att verka andliga inför människor. The Message är naturligtvis skriven för att uppmuntra till österländska metoder, österländsk andlighet och mysticism.

Kontemplativ bön härstammar från katolska mystiker som Greig flitigt citerar. Greig kommer från Vineyard-rörelsen och har naturligtvis samma andlighet som New wine och det vi såg i Toronto och Lakeland.

Kontemplativ bön är kanske den farligaste, eftersom många tror att det är ofarligt, när det i själva verket har att göra med tekniker hämtade i ockult andlighet. Kontemplation är kontakt med det andliga utan medlaren, Jesus. Det är en metod från buddhism och hinduism som används för att komma in i ett förändrat medvetandetillstånd. Du läste om exemplet på bion. Kontemplation fungerar för alla, oavsett tro.

Jag vill påminna om citatet jag alltid tagit upp på Temadagar om Ändens tid:
New age-författaren Marilyn Ferguson skrev:
“31 % av alla som är involverade i New age andlighet kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön”.

Idag skulle jag tro att den siffran är betydligt högre. Tycker inte du som jag att det är ganska skrämmande?

Gud har sagt:
5Mos 12:29  När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, 30  se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: “Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 31  Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar. 32  Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa. Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.

Frågan gällde inte vilka gudar de tillbad.
Frågan gällde HUR dyrkar de sina gudar? På vilket sätt? Vilka metoder?

Dessa österländska tekniker gör att du byter ut den sanna gudstron till en falsk gudstro och en falsk Kristus, en new age-Kristus som passar den oandliga människan.

Greigs bönelektion avslutas med kontemplativ bön av en stor ikon som man fokuserar på. Lectio Divina ingår i kursen, en metod som passar och enar all oren andlighet (min fetstil).

Lectio Divina
Citat av Per-Arne Imsen:
Lectio Divina är en klosterövning, en meditationsövning som inleds med bibelläsning. Och det känns ju bekant för dem som är vana vid bibelstudium. Men sedan sker det som är annorlunda: I stället för att ta till sig textens egentliga budskap väljer man ut ett eller flera ord ur texten, för att använda som ett slags mantra som man läser sakta, om och om igen, tills det leder fram till det meditativa tillståndet. Bibeln används med andra ord som ett verktyg i en meditationsteknik, där den lästa bibeltextens egentliga och verkliga budskap inte längre har någon funktion.


I ett annat sammanhang säger Imsen: Buddhister använder Lectio Divina för att lyssna till Buddhas ord. Bland muslimer sägs Koranen bli levande genom Lectio Divina. En naturalist vittnar om hur Lectio Divina hjälper henne att i sitt inre lyssna till Moder Jord. Metoden tycks passa och förena alla andligheter. Men vill Gud verkligen en blandning?

Svaret på frågan “om Gud vill den blandningen”, är naturligtvis nej. Tvärtom har Gud förbjudit och varnat för sådant. Vi har redan läst det.

Här påstår man att allt handlar om ”kärlek”…
Vad säger kristna som inte vill höra varningar för något alls idag? Vad har de hört från predikstolen? ”Vi vill inte döma eller vara kritiska. Vi välsignar alla, vi ska älska varandra”.

Det låter kanske fromt och fint men är det bibliskt?
Joh 14:21  Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.” …24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.

Att hålla Jesu bud är att älska Bibeln, Guds ord till oss. Att lyda är att läsa och be den Helige Ande om rätt insikt av kunskapen vi får och kraft att leva enligt Guds vilja. Att hålla Guds bud är att bevara sanningen. Då måste man förkasta det som talar emot Bibeln och som Bibeln varnar oss för.

Dessa kristna är aningslösa och totalt avväpnade, oförmögna att kunna avslöja falska lärare och falska läror. Vad sa de äldre i Knutby? ”Å, det kommer ju ungdomar till församlingen”. Fanns det ingen som kände varningar från den Helige Ande? Ingen som prövade utifrån Guds ord vad de nya stod för? Gode Gud! Vakna! Bara för att det är många som följer eller ger tillväxt, betyder inte att det är sunt eller sant. (Jag menar inte att anklaga någon av de ursprungliga medlemmarna i Filadelfia Knutby men det måste bli en lärdom för alla kristna till prövning och urskiljning).

Målet med 24/7-bönen och Sverigebönen handlar inte om bön enligt Guds ord.
Här är man med och sprider s k andliga övningar och tekniker från katolska mystiker och ökenfäder hämtat i österländsk religion som utmynnar i New age-andlighet. Och tjänar pengar på att “lära församlingar att be”! Är det så illa ställt att församlingarna inte längre vet vad bön är? Behövs det metoder för att be? Var står det i Bibeln? Det står inte alls.

Målet med den stora ekumeniken är att samla alla kristna. Sedan är det ganska lätt att packa ihop alla och allt med påven och RKK. Världskyrkan är vilddjuret ur jorden (Upp 13), som har två horn som ett lamm (utger sig för att vara kristet) men talar som en drake (Satan står bakom religionssynkretism). Vi ska inte ta del i vare sig bönetekniker eller andliga övningar. Allt som har österländsk religionsprägel ska vi vara rena och fria ifrån (Jes 2:6). Andlig krigföring brukar ingå i NAR, trots att Bibeln allvarligt varnar för övermodet att “ta auktoritet och driva bort andefurstar och Satan..” (Judas brev, 2 Petr 2). De kallar det “att kartlägga territoriella andemakter”. Vi har varken makt eller tillåtelse att ge oss in i sådant. Det är nog dags för dem som är med i 24/7-bönen och Sverigebönen att tänka sig för, stiga av och följa Jesus, om de inte vill riskera att dras med till fel destination. Vakna över vart det leder.

Äkta bön är gratis. Bön är ingen handelsvara! Bön är aldrig ämnat att tjäna pengar på. Bön är för alla som vänder sig till Herren i ödmjukhet. Vi behöver varken vara kända eller många. Det räcker med två eller tre, sa Jesus (Matt 18:20). Bönen i ensamhet är lika viktig och värdefull. Att be i Jesu namn är att be i enlighet med Guds vilja. Många gånger får vi be “ske din vilja”, för vi vet inte exakt vad Guds vilja är men vi vet att Gud alltid vet bäst och är suverän. Läs din Bibel och be Guds Ande om ledning och hjälp. Anden och Ordet är allt vi behöver. Då blir Jesu namn förhärligat och upphöjt.

Kol 4:2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW | Tagged , , , , , , | Comments Off on När blev bön en handelsvara?

Sann eller falsk grund

Sann eller falsk grund

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
25/11-2022
Lyssna –HÄR

Vi ska läsa orden från ögonvittnen som kände Jesus och har vittnat om honom.

Johannes och de andra apostlarna kämpade mot samma falska läror och lärare som vi gör idag men i den här sista tiden kommer allt att öka i mängd och bli globalt. Så beskriver Jesus och hans tjänare profeterna den sista tiden. Allt dras liksom till sin spets men vi utsätts inte enskilt för värre prövningar än NT:s troende, skriver Paulus i 1Kor 10:13.

1Joh 1:1  Det som var från begynnelsen [Johannes menar hela Guds syfte och plan med skapelsen], det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2  Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. [Johannes var ett ögonvittne: (Joh 1) Ordet var hos Gud och Ordet var Gud …i honom var liv. Jesus är det levande och livgivande Ordet …och livet var människornas ljus. Jesus var inte en ”andevarelse” som gnostikerna sa och säger. Han blev inte ”Kristus” vid dopet eller vid uppståndelsen… Han blev människa helt och fullt och är samtidigt oavbrutet sann Gud] Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4  Och detta skriver vi för att vår [(grek) er] glädje skall vara [eller bli] fullkomlig [i pågående form: ett växande till…].

Det betyder inte att vi går omkring och ler när livet är svårt. Det betyder att i de mörkaste stunder och i de svåraste prövningar har vi ett hopp som aldrig sviker. I de smalaste passage och svårigheter har vi Guds löften att åberopa, att påminna om och be enligt. I den djupaste sorgen och det mest smärtsamma i livet, får vi säga allt till Gud.

Johannes var en av de tolv apostlarna, kallad och utvald av Jesus själv. Han hade sett Jesus med egna ögon, rört vid Jesus [i vilken all Guds fullhet bor], lyssnat på Jesus [hört levande ord] och han var ett sant vittne om Jesus. Ett ögonvittne.

Johannes var en av apostlarna som la grunden med sin förkunnelse om Jesus. Det märks att Johannes levde i den första kärleken och för apostlarna hade kärleken sin glädje i sanningen. Kärlek och sanning går alltid tillsammans. Johannes hade sin glädje i Jesus – hans ”glädjekälla” – och han ville att vi ska ha samma gemenskap med Jesus och med varandra i sann enhet = Andens enhet.

Till församlingen i Efesus skriver Paulus:
Ef 2:18  Ty genom honom har vi båda [judar och icke-judar] i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19  Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj [genom tro på Jesus]. 20  Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21  Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22  I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. [Så Jesus fogar oss samman, för oss samman och Anden bygger upp]

Till församlingen i Korint skrev Paulus:
1Kor 3:10  Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. [Paulus var medveten om att hans kallelse och tjänst inte var av förtjänst, utan av Guds nåd. Nu hade han predikat Kristus och startat församlingar] 11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än [para] den som är lagd, Jesus Kristus [en annan grund = en grund bredvid (para) den som är lagd (kan ingen lägga)]. 12  Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, 13  så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva.

”Någon annan grund”det står skrivet väldigt tydligt och klart. …därför att den Helige Ande visste att det kommer många falska [självutnämnda] apostlar i den sista tiden som påstår att de ska lägga ”en ny grund för 2000-talet”, en grund vid sidan om den som är lagd. De ”nya” apostlarna utger sig för att ha samma auktoritet som NT:s apostlar och ännu mer – och dom kräver att alla ska underordna sig. Det mesta tycks komma genom Trosrörelsen och sprids in i alla sammanhang.

Jesu 12 apostlar förkunnade sanningen om Jesus och deras namn är skrivna i det himmelska Jerusalem. Det är redan färdigt! Johannes såg:
Upp 21:14  Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar. [Vågar någon människa försöka ändra på det?]

Jesus är grunden som blev lagd för 2000 år sen och sen har Gud fortsatt att bygga på den med alla troende. Vi är med i det tempelbygget (om vi tillhör Jesus).

Grunden talar om vem Jesus är, hans lära och undervisning, hans liv och gärningar, hans död och uppståndelse och återkomst – Guds rådslut. Sanningen.
Upp 22:13  Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

Hela Bibeln kan sammanfattas i honom som har ett namn som vi sjunger om att det strålar i all evighet ”när alla andra namn en gång förbleknar”: JESUS KRISTUS /MESSIAS.

Den grunden är fast och orubblig, säker, trygg och evig.
Matt 7:24  Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25  Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. [När Jesus är grunden har vi en säker grundval, vad vi än går igenom]

Mose talade till Israel:
5Mos 32:3  Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. 4  Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. [Jesus är både Klippan och grunden]

På den grunden ska allt byggas upp i harmoni med själva grunden /Jesus. Vi kan bygga illa och slarvigt utan att söka Guds vilja, utan att gå in i det som Gud har förberett och hans plan för oss. Trä, hö och halm står för mänsklig visdom och falska läror (Jer 23:28), förgängligt material som brinner upp.

1Kor 3:14  Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. 15  Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. [Han blir frälst därför att han står fast på grunden – den sanna tron på Jesus. Det handlar inte om någon ”skärseld” som vissa påstår och tjänar stora pengar på, utifrån den här versen]

Om någon bygger på en annan grund – ett annat evangelium som är en falsk lära – kommer allt att rasa ihop.
Matt 7:26  Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. [En ostabil och jordisk grund. Lukas skriver ”på marken utan att lägga någon grund”. Han litar på sig själv eller kanske på ”Moder jord”? Det är samma ord (ge) i grundtexten] 27  Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Gud bygger sitt tempel med guld, silver och dyrbara stenar. Det är Guds Andes verk i oss och det består i prövningen. Guds vishet ovanifrån uppenbarat i Ordet är hållbart material!

Hur bygger man en annan grund vid sidan om?
Hur rör man sig bort från den sanna grunden, som Johannes så tydligt varnar för? Jag vill ge några exempel:

 1. genom dåliga bibelöversättningar eller parafraser som förändrar innehållet och fyller den med New age-termer. Exempel: The Message
 2. man tar enstaka bibelverser ur sitt sammanhang och göra en ny lära (klassiskt för falska läror)
 3. går utanför Bibelns gränser
 4. låter upplevelser och mysticism ersätta bibelordet
 5. genom att locka med ”något mer” än Jesus, ”något mer” än Bibeln
  Jag glömmer aldrig de orden av Peter Halldorf innan han grävde ner sig i kyrkofäder och katolsk/ortodox mysticism: ”Jag ville ha något mer”.
 6. genom falska uppenbarelser (håller inte för prövning med Bibeln. Exempel: 7 bergen-läran)
 7. genom att allt fokus är på tecken och under och manifestationer (då kommer Bibeln alltid i skymundan och predikan blir urvattnad, se New Wine)
 8. när man luckrar upp betydelsen och ändrar Bibelns undervisning (liberalteologi)
  Exempel: Niklas Pienseho som säger att homosexuell livsstil är ok, att samkönade äktenskap är ok och att någon som lever så kan vara både pastorer och ledare i församlingen.

Allt detta förändrar efter hand gudsbilden och leder till en falsk Kristus. Det är en väldigt förrädisk väg.
Hur är det möjligt att detta har kunnat spridas i så många kyrkor?
Det vill jag tala om: Därför att de allra flesta predikanter har underlåtit att varna! Man varnar inte för något alls, utan låtsar att det inte finns. De predikanter (vi) som har varnat måste ofta gå andra vägar, som Gud har öppnat.

Jag vill påminna om en del citat som jag hämtade från Brian McLaren, Bill Hybels, Rick Warren och andra EC-pastorer [Emergent Church = den framväxande kyrkan] och NAR på Temadagar om Ändens tid. Det visar hur hur man rörde sig bort från den sanna grunden:

 1. Vi ändrar inte budskapet, bara formerna: allt det gamla ska bort” (Brian Mc-Laren erkände senare öppet att de faktiskt ändrade budskapet också. Han är inte pastor längre. Han är i New age, liksom Rob Bell som skrev en bok om universalism, att alla blir frälsta).
 2. “Vi måste vara sökarvänliga och inkluderande – vi kan inte skrämma bort människor med synd, skuld och dom – vi måste anpassa språket
 3. Människan är egentligen god innerst inne om man skrapar på ytan: människor behöver bara rätt kunskap för att göra rätt val” (då behövs ingen frälsning)
 4. ”Ett nytt evangelium – människor vill ha upplevelser, inte lära
 5. ”Förra reformationen handlade om läran, den här reformationen (NAR) handlar om gärningar” (citat RW) 
 6. ”Bibelns profetior är inte vår angelägenhet” (citat BH och RW)
 7. ”Guds rike kommer genom de kristna i den eukaristiska (katolska) nattvarden och ska utbredas över hela jorden” (SKR:s mål med ekumeniken och Charta Oecumenica).
 8. ”Gud är i allt, vi kan bara inte se det” = PANENTEISM
 9. ”Frasen ´Jesu andra tillkommelse´ finns inte i Bibeln. Doktrinen som frasen hänvisar till förtjänar nytänkande (omdefinition)… den är inte bara ignorant och fel, utan en farlig och omoralisk lära”. (McLaren förnekar också Harmagedon)
 10. ”Jesu död var ingen ställföreträdande död, Gud är inte blodtörstig…” (McLaren förnekade därmed Jesus och hans försoningsdöd på Golgata, den sanna grunden)

Allt detta leder bort från ljuset och ut i mörker: new age-andlighet och religionsblandning.
Hur ska vi agera? Johannes ger oss råd och uppmaningar:
2Joh 1:9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10  Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Sådana lärare citerar gärna en halv vers som ”Bokstaven dödar men Anden ger liv”
De säger: de som bara studerar Bibeln är lagiska och döda medan vi vill ha upplevelser och nya uppenbarelser” …Gud leder oss ut på nya områden [outforskad mark] utanför sitt ord”. Det är alltså ett försvar som de använder för att gå utanför Bibeln.
Vi läser texten och låter sammanhanget avgöra:
2Kor 3:3  Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan.4  En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, 5  inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. 6  Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Det Paulus menar med att bokstaven dödar är naturligtvis inte att vi ska sluta läsa och studera Bibeln. Tvärtom. Han jämför det Gamla förbundet under lagen med det Nya förbundet i Kristus Jesus. Lag och nåd. Sedan Pingstdagen i Jerusalem (Apg 2) är den Helige Ande utgjuten över allt kött (Joel 2) och ges till alla som lyder Gud och tar emot evangeliet om Jesus (Apg 5:32). Sedan [enligt grundtexten i Fil 2:13] ”verkar Gud mäktigt i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske = Anden ger liv.

Den ande som leder bort från den sanna grunden, till en grund vid sidan om och utanför Guds ord är Antikrists ande. Tvärtemot vad ”de nya apostlarna” lär, är det i bibelordet vi lär känna Gud och får rätt kunskap om honom. Vi får klarhet och urskiljning så att vi kan pröva vad som är Guds vilja och kan dessutom avslöja mörkrets gärningar.

1Kor 3:16  Vet ni inte att ni är ett Guds tempel [naos] och att Guds Ande bor i er? 17  Om någon fördärvar [phteiro] Guds tempel, skall Gud fördärva [phteiro] honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

Det finns två ord för tempel (naos och hieron). Här är ordet naos, det inre i templet, det heliga och det allra heligaste i tabernaklet och senare i templet. Nu är vi Guds tempel. Vi är heliga för att Guds Ande bor i oss.

Det enda ljuset i det Heliga var oljelamporna på ljusstaken som lyste upp bordet med skådebröden och rökelsealtaret. Anden lyser upp och förklarar Guds ord, leder oss i bönen och när vi inte ens vet hur vi ska be suckar Anden… och ber så som Gud vill (Rom 8:26).

Att fördärva [phteiro] Guds tempel. Jag vill ge en definition på det ordet som verkligen ger oss ljus: Att föra Guds församling bort från den position av helighet och kunskap den ska vara i. Med andra ord att föra församlingen bort från den sanna grunden.

Johannes fortsätter att skriva om Att vandra i ljuset – detsamma som att leva i ljuset:
(1Joh 1)…5  Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. [Gud är alltigenom god, allt igenom sann. Han är kärlek, han är trofast och rättfärdig…] 6  Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret [att fortsätta leva utanför Guds gränser, att leva i synd], så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7  Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. [Vem säger det? Hela världen: ”jag kan frälsa mig själv, jag behöver ingen Frälsare”] 9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Bibeln varnar både i GT och i NT för att ta bort eller lägga till något till det skrivna ordet. Att vandra i ljuset är att leva innanför Bibelns gränser och i harmoni med Ordet.

1Joh 5:10  Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11  Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son.

Vittnesbördet är sanningen om Jesus. Det påminner den Helige Ande om och vittnar med din ande. Det finns kristna som lider och säger att de tvivlar…ändå ber man om hjälp i bön. Varför? Det bevisar att de har vittnesbördet inom sig! Du har vittnesbördet inom dig.

2Tim 2:19  Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten.
Versen kan hänsyfta till:
Nah 1:7  God är HERREN, en tillflykt på nödens dag, han känner dem som flyr till honom.

Vi ska läsa om löften till alla som är prövade – och det gäller många kristna idag.
1Petr 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron [Ge inte upp! Vänd dig till Gud. Han känner dig och han hör dig] och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 10 All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 11 Hans är makten [dominion = herraväldet – den nya apostlarna har inte herraväldet. Det har himlens GUD] i evighet, amen.

…sedan ni en kort tid har lidit.
-i ett evighetsperspektiv är lidandet kort.
-det varar för en bestämd tid. Det har ett slut.

Guds ord blir upplevt genom livets erfarenheter. Mycket som Gud gör måste ske i och genom prövningar och lidande.
Jag kommer ihåg i början när Gud öppnade det han hade talat så tydligt till mig 7 år tidigare, att resa i församlingar och predika. Nu gällde det Janne och mig tillsammans. Efter ett möte kom en församlingsledare fram och sa: Tack, det känns att det är upplevt. Jag stannade upp… ja, sa jag, det är upplevt. Därför tillåter Gud svåra saker men han gör så mycket mer än vi förstår. Vi får personlig erfarenhet i verkligheten av Guds löften.

Så kom löftet: …han (Jesus) skall upprätta, stödja, styrka och befästa er.
Jag kommer att läsa varje ord utifrån grundtextens betydelser. Det här är ett pågående verk som Gud gör. Det är viktigt att vi kommer ihåg. (Betydelserna i fetstil)

Jesus skall upprätta [katartizo] dig:
Jesus gör dig till den du är ämnad att vara – en ”perfekt passform” – och han skall fullborda /slutföra sitt verk i dig. Han skall korrigera det som behöver justeras och laga eller reparera och återställa om något har gått sönder. Han förbereder och utrustar dig för det som ligger framför.
1Petr 2:24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.

Jesus skall stödja [sterizo] dig:
Det här betyder att mitt i ditt lidande gör Gud dig fast, stabil och orubblig i tron [på den sanna grunden] och han skall bekräfta att du är hans.

Antingen ger vi upp eller också låter vi Gud göra sitt verk. Han gör något som du inte hade kunnat få på något annat sätt. Kanske är det så att något löfte som du har fått tidigare – är just det som Jesus håller på att göra i dig just nu, genom det du går igenom. Vi sjunger: ”när vi har nått botten av tillgångar egna vår Fader då endast begynt att ge ut”. Ibland måste vi nå botten för att lära att så helt lita på Gud och inte oss själva.

Ordet används också om förbön och att uppmuntra varandra i tron /troheten. Vi stöder varandra (1Tess 3:2). Motsvarande ord i GT används när Aron och Hur höll uppe och stödde Mose händer – en på var sida – till solen gick ner och segern var vunnen. Mose höll i Guds stav, en bild på Guds ord och löften. Lyfta händer är en bild på bönen. Här uthållig bön.

Jesus skall styrka [sthenoo] dig:
Jesus skall ge dig kraft att bära allt. Han skall ge styrka åt din själ och ge dig andlig kunskap. Jesus sa till Petrus:
Luk 22:31  Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32  Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk [sterizo] dina bröder.”

Att sålla som vete är den “fina” rensningen. Det som inte var bra och inte höll måttet i Petrus karaktär, skulle åtgärdas. Därför tillåter Gud den sållningen. Petrus hade en hög bekännelse men den höll inte i prövning. Det är då det visar sig om vår tro håller. Men jag har bett för dig, sa Jesus. Sen: ”styrk dina bröder /systrar”. Petrus fick gå före, för att hjälpa andra. Utifrån det Petrus och det alla vi andra går igenom, kan vi uppmana den som har misslyckats eller fallit att vända om. Det finns förlåtelse! Vi kan uppmuntra och tala tro till den som vacklar, att inte ge upp. Lita på Gud! Den tron eller troheten och förtröstan är grundad i sann kunskap om Gud och Kristi lära.

Jesus skall befästa [themelioo] dig:
Jesus skall stadfästa dig på den fasta grunden så att du övervinner och inget ska rubba dig. Samma ord beskriver huset på klippan. Ordet används om en husgrund eller grundval.

All nåds Gud... det är Gud som verkar i och genom oss. Bara han kan utföra sitt verk, av nåd och med nåd.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Sann eller falsk grund

LÄMNA ÖVER DIN SAK TILL HERREN

Jer 20:7 Du, HERRE, övertalade mig, (KJ: Du svek mig – Har du känt dig sviken av Gud?) och jag lät mig övertalas. (Kj: Jag gick på detta sveket) Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. 8 Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa, ty HERRENS ord (Den Gud sänt att varna för) drar över mig spott och spe hela dagen. 9 Men jag tänkte: Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. (Nej nu får det vara slut med alla Missförstånd och svek du kommer uppleva likadant) Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, (Guds Kärlekseld i Anden) instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte. (Guds Kärlek griper alltid den Guds sänt att varna för domen ) 10 Jag hör många förtala mig, det är skräck från alla håll: “Ange honom!” “Ja, vi skall ange honom!” Alla som stått mig nära väntar på att jag skall falla. (Till och med hans vänner trodde inte på varningarna) “Kanske låter han lura sig, så att vi blir honom övermäktiga och kan hämnas på honom.” 11 Men HERREN är med mig som en mäktig hjälte. Därför skall mina förföljare komma på fall och inte bli mig övermäktiga. De skall stå där med stor skam, ty de har handlat utan förstånd. De skall drabbas av evig vanära, som ej skall glömmas. 12 HERRE Sebaot, du prövar den rättfärdige, du ser hjärtan och njurar. (Om den Gud sänt är sann) Jag skall få se din hämnd på dem, ty till dig har jag överlämnat min sak. (Då kommer Gud att strida i Rättfärdighet) 13 Sjung till HERREN, lova HERREN, ty han räddar den fattiges själ ur de ondas hand. (Åklagaren)

1/ Gud kallade Jeremia
2/ Jeremia sa ja till Herrens Kallelse
3/ Jeremia var inte beredd på vilket motstånd han skulle få möta
4/ Sviken av till och med av sin egen familj
5/ Djävulen ville tysta Jeremia
6/ Gud tillåter ibland detta testande genom det motstånd en Herrens sändebud fick möta både fysiskt och Psykiskt.
7/ Gud prövar den rättfärdiges hjärtan och njurar genom riktiga händelser som du får gå igenom i livet.
8/ Vad hade hänt om inte Herrens eld tändes upp i hans innersta då ? Då hade han inte klarat av prövningen. Kristus lever ju där (2 Kor 13:4 under)
9/ Lägg märke till hur arg profeten är på dem som svikit honom

2 Kor 13:4 Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna. 5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

1 Kor 10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas (Gk: Prövas) över er förmåga, utan när frestelsen (Gk: Prövningen) kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Det kommit mail från Kristna som har det svårt och prövas hårt just nu. Men samtidigt får vi inte glömma bort att tacka för alla fantastiska tecken och bönesvar vi får mitt i prövningarna också.

Jag vet det av egen erfarenhet nu att en del dagar kan vi ha det så jobbigt att vi inte ens kan glädja oss åt någonting alls. Du har säkert upplevt de perioder jag går igenom just nu någon gång? Sömnmedicin måste jag ta vågar inte ens vakna mitt i natten med den oförklarliga känslan som kommer över mig av att känna mig övergiven av av alla. Den sitter i under morgonen då jag får ta lugnande de säger att det har med hjärntrötthet att göra? Skall träffa läkaren den 25:e får vi se vad de säger. Det verkar som allt bara missförstås vad det än gäller har aldrig varit med om konstigare prövningar vill helst bara vara helt ensam men det är ju ohållbart i längden.

Prövningen jag går igenom just nu verkar handla om för mig personligen som jag upplever det att Herren är den enda som verkligen är trofast. Vi måste lära oss att allt kött är gräs det rör sig hela tiden åt det håll vinden blåser.

Mat 11:7 När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: “Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden?

Mat 21:7 De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp.8 Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! 10 Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: “Vem är han?” 11 Folket svarade: “Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen.

5 Mos 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom.19 Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom……

Profeten skall uppstå….
Apg 3:14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt (Låtit Uppstå) från de döda. Det är vi vittnen till

Jer 30:9 utan de skall tjäna HERREN, sin Gud, och David, sin kung, som jag skall låta uppstå åt dem.

Men vad hände sedan när ledarskapet förkastade honom då vände vinden väldigt snabbt. Samma folkmassa som nyss hyllat och upphöjt honom: Tyckte nu att han var en förrädare och skrek korsfäst korsfäst!

Mat 27:20 Men översteprästerna och de äldste övertalade folkmassan att begära att Barabbas (ONT) skulle friges och Jesus dödas. (GOTT) 21 När landshövdingen frågade dem: “Vilken av de två vill ni att jag skall frige åt er?”, svarade de: “Barabbas” (ONT) 22 Pilatus frågade dem: “Vad skall jag då göra med Jesus, som kallas Messias?” Alla svarade: “Korsfäst honom!” 23 Han frågade: “Vad har han gjort för ont?” Men de skrek ännu högre: “Korsfäst honom!”

Apg 2:23 Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. 24 Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. 25 David säger med tanke på honom: Jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida för att jag inte skall vackla. 26 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga, ja, också min kropp skall vila i det hoppet 27 att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen 28 Du har visat mig livets vägar, och du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. 29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30 Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, 35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.

2 Kor 1:17 Handlade jag då tanklöst när jag fattade detta beslut? Eller fattar jag mina beslut som jag själv finner bäst, för att mitt ja skall vara ja och mitt nej vara nej? 18 Så sant Gud är trofast: vårt budskap till er är inte ja och 19 Ty Guds Son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus, han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. 20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss

Jag tror att vi är indragna i en oerhörd kamp om själar just nu och det verkar som om det gäller många sant troende. Jag tänker inte vara den som viker ner mig för åklagarens attacker jag är upptecknad i Lammets blod framför Guds tron och där i Kristus tänker jag strida för att vara kvar.

Upp 12:10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds (Marturia) ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.

Det grekiska ordet här pekar på att det är lammets blod i himlen på nådastolen. Som samtidigt Gud vittnar i din ande i ditt hjärta genom tron. Du får en frikännande överbevisning om en friande dom i en rättegång framför Guds tron. Halleluja! Tack vare Jesus !

Först ser vi hur mycket Djävulen hatar den som tror på Jesus och håller upp hans vittnesbörd för att vittna i världen. Djävulen hatar det ljuset Herren har gett dig gör att han förlorar intagen mark både hos dig men även hos andra. Allting är redan fullbordat men vi måste applicera det genom tron på vår hjärtas port. Det var genom tron på lammet fördärvaren inte tilläts in i huset i Egypten och dödade någon av Israels barn som bodde där.

Men åklagaren kommer även i andra skepnader får vi lära oss farligast kanske är när han kommer utklädd till en ljusets ängel. Det står att han har tjänare som ofta inte har en aning om att går hans ärenden.

Paulus blev falskt anklagad och det var tydligt Satan som låg bakom för att förstöra hans rykte genom andra människors munnar. Djävulen var helt enkelt vred på Paulus för han hade ställt till med stor förlust för mörkrets rike.

2 Kor 11:9 Och när jag var hos er och saknade något, låg jag ingen till last, ty bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med. 10 Lika säkert som Kristi sanning finns i mig skall man i Akajas bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen. 11 Varför? Därför att jag inte älskar er? Gud vet att jag gör det. 12 Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse skall lyckas med det. 13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Ser du att man ljög om Paulus motiv bakom hans tjänst! De hade alltså inte vunnit seger över åklagaren! De gick hans ärenden istället så arbetar vår fiende han tar sig in i sinnet på andra människor. Han försöker förstöra Paulus vittnesbörd!

Ef 6:7 Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor.8 Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. 9 Och ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samme Herre i himlen som ni, och han gör inte skillnad på människor.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.

För att vinna seger över Åklagaren eller Satans alla lögner och allt vad som sägs om dig är det en kamp att övervinna och striden står inte emot människor utan mot den makt som inspirerar dem – Mörkret!
1/ Tankelivet
2/ Munnen
3/ Handlingarna

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

1/ Du måste stå i rättfärdighet och vara frikänd ifrån domen
2/ Detta är Andens vittnesbörd i din ande att du är frikänd i en rättegång
3/ Det är exakt samma sak som att ta emot Andens svärd som är Gud Rhema
4/ Gud själv måste uppenbara för dig något från bibeln som gäller dig personligen
5/ Detta ger dig frälsningens hjälm och trons sköld automatiskt
6/ Satan är ute efter att få dig förlora det området som är ditt
7/ Han kommer att använda sig av ojusta metoder
8/ Du måste därför lära dig frukta Herren mer än människor
9/ O du så skulle stå ensam kompromissa aldrig med sanningen för att behaga människor – Även hur smärtsamt det än kan kännas!

Varenda morgon är en kamp för mig så fort jag vaknar jag flyr till Herren och hans ord! Jag har redan fått mitt vittnesbörd från tronen i min anden genom hans Ande så jag kan stå fast i det. Jag har redan fått mitt Rhema Guds direkta tilltal ifrån honom i den situation jag befinner mig i. Jag vet till 100 % att jag befinner mig exakt där Herren vill ha mig just nu. Men detta måste förnyas i tron varje morgon för att Djävulen inte skall lyckas få mig att backa ens 1 mm vad än människor tycker och tänker.

När man är så utbränd/hjärntrött som jag är just nu är Herren min hjälpare i nöden. Han kommer min svaghet till hjälp för jag är känsligare än någonsin för attacker som Djävulen kommer med. Mest av allt är jag ledsen över att Elvor har förlorat den gamla glada kille jag var förut. Det kan också dra ner mig ibland att jag inte orkar följa med henne ut på våra fotoäventyr.

Hjärntröttheten/Utmattningssyndromet har jag haft sedan i somras. Olika omständigheter gjorde att jag gick in i väggen. Om inte Herren själv talat till mig vet jag inte hur jag skulle orkat vidare. Men som jag sagt Herren själv måste tala med dig om din situation. För mig är Betelskeppet och Linneahuset en period som är över och just nu gläder jag mig faktiskt att vara därifrån. Jag har inte upplevt ett enda anfall av sjukdomen sedan jag slutade mitt jobb vilket är ett under i sig.

Det som gör att mörkret flyr och ljuset bryter in det är när jag får studera bibeln vi behöver förnyelse av löften i Guds ord varenda dag.

Guds Vittnesbörd direkt från hans ord är det starkaste som finns. Profetiskt lever jag kvar i ordet varenda dag och det som sker just nu i Kristenheten bekräftar bara vad Herren talar. Vi ser en skiljeväg uppenbaras framför våra ögon och det är detta Herren sagt vi skall varna för. Och den tjänsten tänker vi fortsätta med så länge det går.

Herren har i alla fall på flera sätt bekräftat att jag är precis där han vill ha mig just nu och glöm inte bort mötet med Parousia Mission nu på Söndag 27/11 Kl 14:00.

Janne Ohlin 24/11-22

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on LÄMNA ÖVER DIN SAK TILL HERREN

Äkta väckelse eller Jannes och Jambres

Du har hört det går som ett mantra i kyrkorna år efter år nu.
2 Krönikeboken 7:13 Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, 14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber (Gk: Aito) och söker mitt ansikte (Vem Jag är) och omvänder (Förändring av sinnet hur de tänker) sig från sina onda vägar (Hur de handlar bara efter egen vinning) då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. (Exakt som Jes 58) 15 Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds (Gk: Aiteo) på denna plats. 16 Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn (Där skall uppenbaras vem och hur jag verkligen är) skall vara där till evig tid. (Anden + Frukten = Församlingen) Och mina ögon och mitt hjärta skall alltid vara där

Jag skall senare visa att ordet Ödmjukar sig och Beder hör ihop. De som brukar använda dessa bibelorden från 2 Krön 2:7-17 har ofta igen ödmjukhet alls. När trosrörelsen ber kommenderar de Gud när ödmjuka rättfärdiga kristna ber vädjar de till Gud. Det var därför jag skrev att Ödmjuka sig och Beder (Gk: Aiteo) hör ihop.

Jag vill påstår att trosrörelsen och falska läror har fört oss bort ifrån den sanna ödmjukheten i Gud. Vi samlas till bön ena sidan vädjar till Gud medan du på den andra sidan kan höra helt andra böner som jag anser är en styggelse inför Gud (Judasbrev) – Vi kan omöjligt vara med i sådana samlingar Anden blir bedrövad upplever vi.

Fråga: Skall vi vädja till Gud i ödmjukhet när vi ber eller skall vi befalla honom? Hur kommer det sig att en del befaller honom har det med någon lära att göra? Mitt svar på den frågan måste bli ett Ja! Är det detta Gud menade med 2 Krön 2:7-16 att ödmjukhet innebär att vi vädjar till Gud istället för att befalla honom? Svar Ja!

Det grekiska ordet när vi beder är (Gk:Aiteo)

När Jesus ber att Gud skall sända hjälparen använder han ordet alltid ordet (Gk Erotao) vilket betyder att Jesus och Faderns står på exakt samma nivå i makt och Auktoritet, (Joh 14:16) Kolla nu ordet som används när vi beder till Gud (Gk: Aiteo) Det beskriver en tiggare som är så uthungrad men känner en som är rik han kommer till honom för att inte svälta ihjäl. Här kommer några bibelord på Aiteo så vi förstår hur sjuk trosrörelsens böner har utvecklas men bibeln varnade oss exakt för denna utveckling. (Judas brev)

Ordet Aiteo just här i Joh 14 bevisar att Bill Johnson tror han är Kristus i sin ande. Därför ber och vädjar han aldrig dessa falska superapostlar talar ut och skapar med sina egna ord.

Joh 14:11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. 12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. 13 Och vad ni än ber (Gk: Aiteo) om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber (Gk: Aiteo) om något i mitt namn, skall jag göra det. 15 Om ni älskar (Gk: Agape) mig, håller ni fast (Gk: Tereo) vid mina bud.(Förändrar ni inte det Evangelium jag har givit er)

Här ser vi tydligt av sammanhanget att den som tror han är den som fått se sanningen Vem den Allsmäktige Guden är att han är Kungen i Guds rike. Du får se dig själv i hans ljus och vet och förstår att bara han kan hjälpa dig från att gå under. Tron betyder även trofasthet så sammanhanget visar att när vi förstår hur beroende vi är för att överleva. Så den som känner Gud är den som Tror och han ber (Gk: Aiteo) en sådan människa är det Jesus menar här Älskar honom. Han känner honom och förändrar inte vad han säger i Evangeliet för han är helt beroende av hans hjälp för sin överlevnad varenda dag.

1/ Han har sett sanningen
2/ Han har kommit till tro på sanningen
3/ Han känner Kungen och är totalt beroende av honom
4/ Bara en sådan människa kan be (Gk: Aiteo)
5/ Detta är alltså en människa som tror och älskar Kungen
6/ En sådan människa kallas rättfärdig och ödmjuk
7/ Bara en människa som känner Gud är totalt beroende av honom

Detta måste vara den väg tillbaka igen som de sanna profeterna måste predika de kan inte vara tysta: De Älskar Gud som Nehemja gjorde de predikar vägen tillbaka till Sion. Andens kärlek som grep Nehemjas hjärta att längta efter upprättelse av Sion och Jerusalem igen.

Detta är möjligt för Herren kan genom Anden kan starta om igen och är den den ende som kan återupprätta en församling och en människa. Vi måste tillbaka till den smala vägen Ödmjuka oss och Bedja (Gk: Aiteo)

2 Krön 7:14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber (Gk: Aito). Det brukar citeras i kyrkor och på stora konferenser men mitt folk går under i brist på kunskap om andliga saker är så sant (Hos 4:6) Andlig blindhet är straffet för olydnad och vi har förlorat kunskapen om Gud till och med i ledarskapet.

Det är lätt att i skriften plocka ut precis de verser som passar in vår teologi som vi vill ha fram hur förvriden den än är. Någon mer förvriden än Bill Johnson och New Wine har de ju lyckats hitta ut ryckta feltolkade bibelverser på och folk sväljer detta vänner vi har slutat testa andarna för länge sedan.

Ett bra exempel på detta kan du finna i Matt 16:19 och Matteus 18:18. Det ser ut som om Jesus säger i våra översättningar, att: Det vi löser på jorden det skallet vi skall “Binda” på på jorden det skall vara “Bundet i Himlen”. Och det ser ut i våra översättningar som om han säger att: Det vi “Löser” på jorden de skall vara “Löst” i Himlen. Naturligtvis har trosrörelsen snappat åt sig detta direkt för här jagas det ju efter olika mantlar och auktoritet hela tiden. Men den sanna kunskapen om dessa verser var absolut inget märkvärdigt för en Jude på Jesu tid. Det handlade helt enkelt om att kunna förstå skriften på ett rätt sätt och bevara det Gud menat det betyda från början.

1/ Att förändra skriftens betydelse och du förlorar nyckeln till kunskapen
2/ Att återställa skriftens betydelse till det Gud menat ger dig nyckeln till Kunskapen

Lägg märke till hur de som tar bort nyckeln är de som förlorar kärleken och träder in på Kains väg. De kommer att hata dem som återställer kunskapen till Gud igen. Förlorar du nyckeln till vad Gud menat från början kommer du hindra människor från att komma in i det sanna Guds Riket du kommer bara in i ett falskt Guds Rike.

Luk 11:49 Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem skall de mörda och förfölja. 50 Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, 51 från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte. 52 Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat. (Obs! Denna profetia uppfylldes bokstavligen år 70)

Men du måste förstå att vi kristna kan göra på exakt samma sätt och dra på oss en dom genom att föra människor bort från Guds sanna rike in i Bill Johnsons falska Guds Rike – New Wine!

Som troende har vi ansvar att både testa andarna och testa vad som sägs mot skriften. Om du inte gör det och följer de falska ledarnas tolkning kommer åt 70 ske igen säger Jesus.

Citat från Predikan i Kungsbacka: Guds hemligheter!

Jag var med om detta i somras när Gud la mig på sjukbädden totalt hjälplös vaknade på morgonen upplevde en övernaturlig händelse med Gud i realtid. Jag fick se bakåt och såg att Gud med sin stora mäktiga hand har genom yttre omständigheter samverkat allting just för att lägga mig här och uppleva honom. Han som är densamme igår och idag och i all evighet bryr sig om små korn i universum som mig och dig. Jag blev så överväldigad av denna upplevelse och så otroligt tacksam mitt i mina prövningar och min sjukdom. Vilken trygghet att ha Jesus som Herre och Huvud i sitt liv. Jag tänkte framåt med Guds löfte till Abraham i tankarna: Herren ville vara hans stora belöning och hans värde Jesus har betalat priset för min räkning med sitt blod. Han skall även bevara mig genom tron och vara min försvarare tills den stora förlossningens dag då min själ blir helt återlöst och en sluträkning sker. Jag läste något intressant i Luk 21 jag inte lagt märke till förut att det nämns en viss ordning och när vi ser och förstår den skall vi göra oss redo.

LK 21:28 Parafras: När ni ser och förstår att dessa saker jag talat om börjar att ske och återupprepas igen från början (Gk: Archomai) och börjar fullbordas. Då skall ni öppna ögonen och börja sträcka er och upphöja ert huvud (Gk: Kephale = Den uppståndne Herren – Klippan) för då börjar er fulla sluträkning för era själar att närma sig. (Jag skall berätta en profetisk dröm för er sedan)

Jag slog upp ordet i ett lexikon och det är solklart för mig: Det grekiska ordet (Gk: Archomai) kan faktiskt översättas som denna text = I think we need to rehearse the first scene again. = Då tar vi om det från början igen och dubbla profetiska uppfyllnader är inte ovanligt i bibeln.

Lägg märke till liknelsen om fikonträdet i versen efter (Lk 21:29) hur väl timat detta är av Jesus. Exakt 40 år senare förstörs alltså Jerusalem Templet och folket förs bort i fångenskap landet blir som en öken tills 1948 då står fikonträdet där igen.

Om det är så som jag beskrivit hur texten tolkas kanske en del som skämtat om de där blodmånarna får skrämselhicka istället. år 70 som Jesus förutsåg år 30 skall återupprepas från början igen. I så fall är omstarten från början när Israel 1948 blir fikonträdet (LK 21:29) Det här med blodmånarna som kallas Tetrader är så märkligt.

1 Mos 1:14 Gud sade: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken (Heb: Moed) som utmärker särskilda tider, dagar och år, (Det måste vara samma som Kairos som är en tid Gud redan har bestämt i sitt rådslut) (Strax innan Guds rådsut fullbordas (Ef 1:9-10) och Herrens Dag kommer står det om Solen Månen Stjärnorna) (Om Jesu död var enligt Guds rådslut och Kairo skulle det ske något övernaturligt tccken från himlen) (Ordet kan även betyda att Gud bhudit till fest eller bestämt ett möte med dem)

1/ Solen och Månen + Stjärnorna skall vara (Heb Owt) på gammalhebreiska så skall alltså solen och månen vara tecken. Bokstäverna har var och en en särskild betydelse enligt experterna på detta skall budskapet bli:
Hammare
Spik
Kors

En del professorer på gammalhebreiska har nog exakt rätt när de beskriver “Tecknet” (Heb: Owt) betyder med varje bokstav: Kungen är fastspikad på ett Kors!

De tre vise männen talade om att till och med om ett tecken (Heb: Owt) på himlen att en Kung fötts så det är ju knappast ockult. Star of Bethlehem and the Wise Men (Mkt intressant artikel)

Sann Kristendom faller ner och tillbeder honom
Sann Kristendom skänker honom gåvor just för en person han är
Sann Kristendom kräver knappast tillbaka gåvorna i form av någon fördel eller välsignelse

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: (Heb Owt) Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel (Gud med oss)

Luk 2:10 Men ängeln sade: “Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. 12 Och detta är tecknet: (Heb: Owt) Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”

Om nu detta med (Heb:Owt) stämmer talar ju Jesus om detta tydligt vi kan omöjligt bortförklara detta. Vi repeterar vad detta ord betyder! Vad är det första tecknet (Heb: Owt)

1/ Ni skall finna en barn lindat i en krubba i Betlehem (Heb Owt)
2/ Jesus gjorde tecken (Heb: Owt) fadern visade honom
3/ Kungen blev fastspikad på ett Kors (Heb: Owt)
4/ Det kom övernaturliga tecken (Heb: Owt) när Jesus Korsfästes
6/ Ett tecken (Heb Owt) som skall bli motsagt av många (Lk 2:34)

Blodmånarna på högtiderna i Israel stämmer exakt med vad Jesus sa:
Nationen Israel 1948 följs upp 1949–50 4 blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid
Jerusalem intas 6 Juni 1967 1967–68 4 Blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid
Agenda 2030 – Invigs september 2015 2014-15 4 Blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid. Denna sista Tetraden avslutades med en ovanlig Superblodmåne – Nu startar “The Great Reset” som är samma sak som Agenda 2030 Så det vi såg då är en signal om starten på det stora uppror som leder till Jesu Tillkommelse.

Vad jag tror Jesus säger är att händelserna som skedde år 70 kommer att återupprepas från början igen. Då flydde församlingen i Jerusalem till Petra ca 3 ½ till 4 år innan detta skedde en belägring av Jerusalem startade ca år 66 General Gallus. Det är ett fullständigt mirakel att den kristna församlingen kom undan massakern år 70 skriver flera. Petra är en klippa och det hebreiska namnet påminner oss om församlingens uppståndne Herre klippan Sela (Huvudet för Församlingen). Att upphöja Huvudet är alltså att vakna upp för tidens tecken stå stadigt fast i tron på det sanna evangeliet ända in i mål.

När du läser i bibeln kan du finna en enda lär som lär ut att vi kan kommendera Gud gör saker har kommit in sedan trosrörelsen det kan vi omöjligt förneka. Om du ändå gör det går du medvetet in och blir en fiende till sanningen tänk på det. Istället läser vi precis tvärtom det är endast i förkrosselse vi kan närma oss Gud och han oss. Så eftersom det är fullkomligt bevisat att du har aldrig funnit att vi kan kommendera Gud saker innan Trosrörelsen kom måste vi faktiskt ompröva allting. Vad är det för frukt som börjat växa upp ifrån ett nytt vinträd på bara 30 år – Hur ber de? Det avslöjar nämligen om du är kvar i sanningen eller börjat tro på lögnen!

Hur närma du dig Gud i bön ? Frimodighet har inte ett dugg med att kommendera Gud att göra saker som Trosrörelsen lär dig. Frimodig är du i ditt hjärta om du är rättfärdig och Guds Ande vittnar med din ande att du är ett Guds barn. Förstår du inte böckerna och Youtube videos från Trosrörelsen får dig att uppträda i högmod istället för ödmjukhet. Men Apostlarna varnade oss att Satan skulle bedra oss att tro att vi har auktoritet över både Satan och demoner och andliga omständigheter (Se Judas Brev)

Guds vilja är att låta Jesus Kristus bli din vilja och din kraft och bära en frukt som hans.
Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (Genom hans Ande i vår ande)

1 Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. (Gk: En levande Själ) Den siste Adam blev en livgivande ande. 46 Men det andliga är inte det första utan det jordiska. (Gk: Det Själiska) Därefter kommer det andliga.

Det är endast på grund av blodet på Korset som vi kan bli födda pånytt från begynnelsen igen före tidens början.Då förstår vi genom Anden vad Jesus har gjort genom en överbevisning om det vi inte kan se med vår själ. Det är denna överbevisning om frihet om kallas rättfärdighet för den befriar dig från mörkrets välde vilket är fruktan. Det är bara klädda i denna underbara rättfärdighet som du blir beklädd med som döden och åklagarens makt över ditt liv är brutet. Vet du vad den sanningen skapar? Ödmjukhet och Sanningen överbevisar dig om vart du hade befunnit dig om inte vägen till nådens tron hade öppnats för dig. Vi går därför frimodigt in genom tron i rättfärdighetens klädnad och söker sann nåd framför tronen.

Den som upplevt sanningen; (Blivit född på nytt och fått sina hjärtas ögon öppnade) Han har sett Guds allsmäktighet och Nåd. Men han har även sett sitt behov av den inför tronen,

Det finns inga bibelställen som säger att vi har rätt att kräva saker ifrån Gud det är Trosrörelsens villoläror (Gnosticism – Antikristists ande) som förstört en hel Kristenhet. Det är otroligt att komma med ett sådant påstående men de liknar mer Satan än Kristus.

Jes 14:13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

1/ Satan vill att vår gamla människas själ inte skall dö ner genom korset
2/ Satan vill använda vår gamla människas själ för att göra hans vilja
3/ Han vill bygga en pyramid genom vetenskapen och de fallna änglarna för att nå över Guds Tron = Han vill inte vara begränsad till den 2:a himlen “The Abyss”
4/ En dag kommer alltså Gud öppna upp och ge honom möjligheten att göra uppror (2 Tess 2)
5/ Han får ett tillfälle att bedra hela världen men det uppfyller Guds vilja som är Guds hemlighet Ef 1:9-10.

Kom ihåg vad Jesus sa om de fariseer som alltid ville högre än alla andra.
Joh 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till (Att bli högst) det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Vi måste komma ihåg att vår tro är baserat på vad Gud gjort och vad han av nåd skänker och vi kan inte ens äga något av det. Det är bara när vi vet att han kan vi lita på som bön kan bli sann bön. Det måste vara baserat på att vi vet att han är mäktig att utföra det vi ber om när omständigheterna och hans tid är i Guds perfekt tid Matthew 26:39-44; John 14:14; 15:7; Hebrews 11:6; 1 John 5:14).

Folk som tror på en att man kan förvandla situationer genom visualisering och positiva proklamationer brukar samtidigt ha en annan ockult lära nämligen att de kan sända änglar som förändrar olika situationer detta är exakt som Voodoo fungerar. Ingen makt i hela universum kan förändra den plan Gud redan startat och arbetar efter hela änglavärlden ligger redan bunden under hans vilja,

Är bönen Fader vår vi som kommenderar Gud eller är det en Vädjan till Gud?

Mat 6:8 Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber (Gk: Aiteo) honom om det. 9 Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. 0 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Vad var det jag sa förut om att de första som fryses ut ur en sådan rörelse som New Wine är de som studerar bibeln på djupet. Grekiskan och Hebreiskan avslöjar dem direkt som lögnare så teologer vill man förlöjliga och stänga ute från talarstolarna. Ordet vi skall be fadern om är inget vi kommenderar Gud att göra som trosrörelsen lär ut utan precis tvärtom. Det är exakt samma grekiska ord för bön vi tittat på innan (Gk: Aiteo)

EF 1:11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut…..

Jes 14:27 Ty HERREN Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är uträckt, vem kan då hindra den?

Du ser kristna runt omkring dig som inte känner Herren det står om dem i trosrörelsen som tror de har fått auktoritet att förändra Guds vilja genom att de tror de kan bekämpa Satan.

Jud 1:10  But these speak evil of those things which they know (Gk: Eido) not: but what they know naturally, as brute beasts, (Själiska) in those things they corrupt themselves. (De saknar alltså pånyttfödelsen och Andens undervisning de saknar Kunskapen om Gud som bara Anden kan ge)

Jag vill påstå att detta har med att pröva andarna att göra om jag själv hör någon som skryter över att man har makt över Satan och den fallna andevärlden. Då är det för mig ett stort varningstecken! Detta är så blandat i dagens kristenhet att du kommer att nästan få höra detta överallt. Att be är att vädja som jag sa Aiteo: Kolla nu ordet som används när vi beder till Gud (Gk: Aiteo) Det beskriver en tiggare som är så uthungrad men känner en som är rik han kommer till honom för att inte svälta ihjäl.

Den som känner Gud förstår det här för de har gått den smala vägen de har tvingats av med sin egen kraft och är nu helt beroende av hans kraft och hjälp. Naturligtvis kommer inte en sådan människa som känner Gud att ställa krav och kräva sker av honom.

De som går den breda vägen har aldrig lärt sig att bli totalt beroende av Gud de har inte lärt sig hans väg de vandrar som dårar. Det kommer uppenbarligen en dom över Guds hus jag kan säga så mycket att Gud visat att den är på väg den skall skilja de högmodiga från de ödmjuka.

1/ Högmodig är den som tror de kan komma till Gud och kräva saker av honom. Jannes och Jambres – Magiker!
2/ Ödmjuk är den som gått den smala vägen och gjort sig totalt beroende av att Gud agerar i enlighet med vad han lovat – Som Mose i kärlek och lydnad!

Det är omöjligt att väcka upp någonting som aldrig Gud startat. Gräshoppor och Pest det sänder Gud som straff för olydnad. Jag ser detta idag som ett straff över kristenheten också därför att vi har förkastat sanningen och börjat följa ett annat Evangelium. Vi har gjort det därför att vi har följt andra en annan Jesus vi predikar ett annat evangelium vi gått helt enkelt på onda vägar. Det tragiska är att de som kanske ber denna bön är de som följt de onda vägar som trosrörelsen själva skapat som utvecklat sig till NAR och Toronto och nu senast Bethel ChurchBill Johnson och hans grenar som kallas New Wine. Här följer en profetia av Kennneth Hagin (Trosrörelsens fader) och även han talar om att det övernaturliga skall bli naturligt. = Det är exakt dit New Age vill ha hela världen för att nå sitt mål de vill vi skall tro att Gud är i alla Pantheismen, Men det är en lögn! Jag tror att detta är den lögnen 2 Tess 2 beskriver att de som inte ger kärleken (Agape) till sanningen rum skall bedras att tro. Agape innebär att man inte förändrar grundbetydelsen i evangelium. (Joh 14:21) Laglöshet betyder att man gör det för egen vinnings skull. (Se de som säger Herre Herre i Matt 7)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst (Parousia) är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Jag tog upp detta i en predikan jag ser en falsk Jesu tillkommelse (Mp3) /Text / eftersom Parousia betyder att: En Kung kommer med sin personliga närvaro mitt bland sitt folk. Satan avgrundens Kung – Det som skedde i Egypten kommer att ske igen men nu på ett andligt sätt.


Upp 9:11 Som kung (Satan) över sig har de avgrundens (”The Abyss”) ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. (1 Mos 1:2) Jag vet eftersom vi kände Sven Reichmann att han trodde detta scenario var fullt möjligt.

Jag har hört vittnesbörd om hur många kommit ur den här falska vägen men de flesta av dem som klarar det har ett äkta evangelium i botten sedan barnsben eller äldre. Ordet väckelse innebär ju att Gud själv måste lysa upp vårt hjärtas öga det är samma sak som att han gör någonting med sin Ande i vår ande. Vi behöver en äkta väckelse då men de som ber om det måste vända om från sina onda vägar och sluta följa andra evangelier annars är det omöjligt.

GUD VILL STARTA OM VÄCKA OSS FÖRA OSS TILLBAKA IGEN PÅ VÄGEN – FELET ÄR ATT VI VILL FÖLJA ANDRA EVANGELIER.

När vi tänker väckelse tänker vi antal och att vi och vår kyrka skall öka i antal så vi skall bli berömda. Det är därför de falska profeterna kommer fortsätta hålla oss kvar på falska vägar år efter år. I New Wine Kyrkorna i England är det vanligt att falska profeter lovar otroliga saker över en kyrka och det drar folk och förväntan. Läste att 1000 tals lämnar kyrkorna besvikna lurade på pengar och fått fullt av falska profetior men givetvis kommer ingenting att hända det är ju byggt utan grund från början.

Gud både vill och kan starta en förnyelse i en församling om vi vänder oss bort från falska evangelier om Gud och hans rike. Men då måste det funnits något äkta där från början det brukar det finnas hos de äldre men de mobbas bort från de nya falska församlingarna som växer upp.

1/ Om hans folk vänder bort ifrån sina onda vägar New Wine och NarLatter Rain vilket leder till upphöjelse av människan. (2 Krön 7:14)
2/ Om hans folk vänder sig till ljuset som strålar från Kristi ansikte i det sanna Evangeliet (2 Krön 7:14)
3/ Om hans folk ödmjukar sig och beder det ordet är Aiteo på grekiska (2 Krön 7:14)
4/ Då skall Gud åter väcka oss och lysa upp våra hjärtans ögon det är låta sin Ande flöda igen i församlingen i Kristus

När vi startade våra hemsidor och började Parousia Mission gjorde vi det därför att Herren talade om Nehemja. Det som låg på Herrens hjärta är alltid tillståndet bland hans folk han lade en nöd på våra hjärtan. Jag är säker på att det var samma sak Nehemja upplevde när han såg Jerusalems murar nedbrutna.

Neh 1:1 Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse. Det hände i månaden Kislev i det tjugonde året, när jag var i Susans borg, 2 att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna – de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen – och om Jerusalem. 3 De sade till mig: “De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerbruten och dess portar nerbrända.” 4 När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. 5 Jag sade: “O, HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud.

1/ Om du verkligen älskar Gud är du berörd av tillståndet för församlingen
2/ Jerusalems mur (Sinnet – Tankeättet – Försvaret) – är nedbrutet av ett annat evangelium
3/ Portarna som står för viljan och här samlades alla visa ledare var förtärt av en falsk eld

Vad är den äkta troendes respons?
A/ Nehemja insåg att bara Gud kan upprätta detta igen
B/ Nehemja sörjde djupt förkrossad över Guds verk och ödmjukade sig inför Himlens Gud
C/ Han ödmjukar sig själv och ser Guds storhet och påminner Herre (JHWH = Förbundets Gud)
D/ Bönen han ber påminner Gud om hans nåd över dem som älskar honom att upprätta dem igenom att de vänder åter till de gränser som förbundets Gud vakar över (Neh 1:5-6)
E/ Gud hör bönen som är Aiteo i NTVi är där utfattiga tiggare som måste ha hjälp annars går vi under.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Lägg märke till att det handlar om att Gud kan starta om igen från början om vi vill och ödmjukar oss.
1/ Han vill hjälpa oss och kommer sänd i Jesu namn ifrån Kungen själv
2/ Han skall upprätta hela evangeliet på dess grund igen
3/ Han skall påminna oss om samtliga ord som Jesus undervisat om
4/ Det måste föra med sig kraftiga befrielser från mörkrets välde många människors förvandling
5/ Djävulen kommer att försöka förstöra allt verk som är äkta så räkna med attacker på alla områden

Vi behöver inga nya Apostlar och Profeter med nya uppenbarelser allting ligger redan uppenbarat och Gud har talat färdigt genom sin Son Jesus Kristus. Vi behöver sanna Guds röster i det här landet som kan väcka hjärtan genom Andens kraft. Glöm inte bort att detta har Gud också gjort genom historien när han tycker det passar honom.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. (Profeten 5 Mos 18 = Messias Joh 4) Honom har han insatt till att ärva allting, (Också vi som är köpta av honom) och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. (Vi är i honom därför kan ingenting rubba oss i honom)

Janne Ohlin kommentar: Gud har velat gjort det helt klart att han innan Nåden och Sanningen uppenbarades genom Jesus Kristus har genom både Mose och Profeterna på olika sätt velat visa att något större och fullkomligare är på väg längre fram i tiden. Det var därför jag tror Gud medvetet vart tyst lika länge mellan profeten Malaki och Jesus som han var mellan fångenskapen i Egypten då Mose sändes av Herren till Folket. Men denna gång kom han som brann i en buske i öknen och sände Mose själv och besökte sitt folk efter 430 år.

Förra gången det skedde genom Mose kom påsken då räddades de som lydde och slaktade lammet och hade genom tron blod på sina dörrposter. Nu kommer slutuppfyllelsen det innebär att fördärvaren förgör alla som inte tror på Jesu försonings blod som det sanna påskalammet på Golgata.

Upp 8:13 Och jag såg, och jag hörde en örn flyga högst uppe på himlen. (Gk: Meso-Outanos = Mittenhimlen = 2.a Himlen – ”The Abyss”) Den ropade med hög röst: “Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som återstår, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner.”

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn.

Rev 9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven  unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit. 

Upp 9: 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, (150 dagar i snitt) och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa.

1 Mos 7:24 Och vattnet stod högt över jorden i etthundrafemtio dagar. (5 Månader med 30 dagar i snitt/

Upp 9:11 Som kung över sig har de avgrundens (”The Abyss”) ängel, (Satan Joh 10:10) som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. (1 Mos 1:2)

1/ Vid ett basunljud (Upp 9:1)
2/ Skall en stjärna upptändas och kastas ut (Ex) ifrån den 2:a himlen) (KJ Upp 9:1)
3/ Grekiska: Jag såg en stjärna upptändas så den lyste som en blixt den kom ut ur (EX) himlen (Gk: Mesos-Outanos = Mittenhimlen = 2.a Himlen – ”The Abyss”) Exakt så står det att Satan skall komma på grekiska med sina fallna änglar som en Kung till sitt folk (Parousia) När Guds bestämda tid är inne (Gk:Kairos) får Satan Auktoritet (En Nyckel en auktoritet at öppna The Abyss) då måste en mycket bestämd tid vara inne (Gk: Kairos) (2 Tess 2:6) (När han får nyckeln (Upp 9:1) Han får inte röra de som har Guds sigill på sina pannor (Upp 9:4)
4/ Den kastades ner på jorden (Upp 9:1) Amos 3 Upprepar samma scenario) Där står det att profeterna skall varna innan detta sker.

5/ Satan som kommer ut är Kung över Mörkret som kommer ut ur ”The Abyss” Man kan säga att man nu får den kung man förtjänar.

6/ Kungens namn (Falska Parousia) är fördärvaren eller Abaddon (Upp 9:11)

7/ Detta är exakt upprepning av vad som skedde Egypten (2 Mos 12.23)

2 Mos 12:23 Ty HERREN skall gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna (Heb: Han skall noga undersöka att det finns där) skall han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren (Abaddon = The Destroyer) att komma in i era hem och slå er. 24 Detta skall ni hålla. Det skall vara en stadga för dig och dina barn för evigt. (Detta är nu en verklighet i oss genom Jesus Kristus)

Detta är exakt vad jag ser komma över världen när Herrens Dag är inne Gud sänder Gud det sanna evangeliet om Guds Rike. Satan (Farao) har ett falskt evangelium om Guds Rike de falska profeterna kallas för Jannes o Jambres. Men de höll människor utanför Gosen (Heb: Dra sig nära någon = Helgelse) utanför det sanna Evangeliet. Det står att Gud kommer noga att kontrollera att det verkligen finns lammets blod på dörrposterna och honom kan vi inte lura. (2 Mos 12:23)

Paulus tar bilden på Exodus själv och jämför den med ändetiden så historien kommer att upprepa sig.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. (Gk: I den sista tiden skall församlingen tömmas på kraften han menar den äkta Andens Kraft). När man läser ihop kapitlet förstår man att man kommer att bli bedragen att förändra Evangeliets mening till att mena någonting inte Jesus menat (Laglöshet) På hebreiska kallas detta för laglöshet Andens äkta kraft kommer att dra sig undan och ersättas av trolldomskraft (2 Petr 2:1-23) man kommer att kalla den kraften för nya namn för att den på ytan skall se kristen ut men det är exakt samma kraft som New Age: Detta har hänt förr i Israel som en förebild då kallades det Baalsdyrkan. Det fattar du väl att det skedde manifestationer där Baal uppenbarades.
”Smörjelsen”
”Närvaron”
”Kraften”

2 Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Jag hörde en kommentar på detta som menade att man agerar i en kraft som ser ut att vara Andens men det är i ”New Age”. Detta liknar ju Bill Johnson och New Wineyttre skakningar” ”Manifestationer” – Detta ger oss en ännu tydligare bild på New Wine de ser ut att ha ett yttre sken men saknar ett inre livet ifrån Anden och Guds Rike. Han säger oss tydligt att vi skall hålla oss borta ifrån dem.

2 Tim 3:2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Detta Guds falska Rike de som bygger utan grund lurar dem att inta samhällets 7 berg det handlar endast om att jaga ett yttre sken. Ofta talar man om upprättandet av Nya Apostlar och Profeter som man påstår skall förlösa jordens största väckelse – Jag tror detta är det stora avfallet istället som Paulus talar om i 2 Tess 2.

De kommer att se ut som de har kraft genom skakningar och yttre manifestationer. Just därför kommer de lura så många människor för går du dit får du göra olika konstiga upplevelser som inte står i den här boken.

De kommer att vara de bedragna på den breda vägen Guds Rike för dem är bara det yttre inte det inre Anden. Detta yttrar sig nu och splittrar kyrkor över hela världen – det sa Jesus att en sådan tid som denna skulle komma. Men han sa också att det kommer två grupper uppstå som har valt sida. Bara de som har öron kommer att förstå (De Förståndiga) HÖRA (Heb: Shema: Lyssna – Förstå – Lyd = Älska)

Dan 12:8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade (Tuktade – Aj Aaj! ) men de ogudaktiga (Men de Laglösa på den breda vägen) skall bedriva sin ogudaktighet (Laglöshet = De som förvrider Guds Evangelium) och ingen ogudaktig (Ingen som på den breda vägen) skall förstå detta (De som Lyssnar – Förstår – Lyder – Älskar Herren) men de förståndiga skall förstå (Gud kommer att själv genom Anden uppenbara för dem vad som skall komma Joh 16:13)

Varför tuktas man? Jo det är nåd vi måste få mogna och kunna skilja på den som är ont och som är gott. Det finns bara ett sätt säger Paulus annars formas vi som lever i den sista tidsåldern till New Age allihop bara korset (Ataret) kan övervinna mörkret i denna onda tidsålder.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er (Gjuts inte samman) inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (Skilja på Ljus och Mörker)

Varenda dag utsätts vi för medveten propaganda för att få oss alla i världen att tänka på samma sätt. Media brukar kallas för den tredje statsmakten nu börjar saker sakta men säkert förbjudas sägas. Jag tror att det kommer att sluta med att en religiös maktapparat bildas som sätter upp internationella lagar inom världsregeringen inom vilka vi måste hålla oss. Man håller redan på att sätta upp ett hemligt system i västvärlden som finns i Kina där man gör skillnad på människor. Tack o lov är Herren både vår försvarare och vårt värde han står högre än alla kreditsystem tillsammans. Detta är ett ockult system och New Age de manipulerar dig in i. Tiden är snart slut dra iväg till Gosen med Guds folk – Vi måste leva nära Herren nu!

Janne Ohlin – GöteborgPosted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged | Comments Off on Äkta väckelse eller Jannes och Jambres

Adam och Eva förebilder på något fullkomligt

Den förste Adam är enligt bibeln bara en förebild på det fullkomliga som en gång skulle träda fram vid tidens slut. Han skall få sin brud till slut trots alla försök av Djävulen kunde han inte hindra Gud från att låta sin vilja ske i Kristus. Så det är beviset Djävulen kan omöjligt hindra Gud från att uppfylla allt han sagt dig trots att det ser omöjligt ut.

Det är så starkt att bli uppmuntrad också när man inte riktigt orkar med sig själv en gång. Elvor med flera ber varenda dag för mig att det skall vända. Jag vågar inte ta ut någon seger i förskott men idag är det en stor skillnad det känns som om något håller på att läka. Jag tycker glädjen börjar komma tillbaka jag äter mediciner men ändå. Har börjat träna igen med remmar och övningar så något måste ju skett.

Men i Kriser har jag lärt mig känna en person som aldrig sviker hur jag än känner mig är det på klippan jag vill vara på. Ingenting annat kan upprätta och läka dig ändå härifrån kommer kraften att besegra allt åklagaren kastar mot mig. Det känns som om det gör inget om hela världen skulle vara emot dig – Jag talar nu alltså om en uppståndelsekraft ingenting förmå bryta ner, Jag tycker Djävulen verkligen har kastat en hel arsenal mot mig Klippan du står på kan han ändå inte rubba.

2 Tim 2:11 Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. 12 Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. 13 Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själ

Job 5:9 Han gör stora och outgrundliga ting, under som inte kan räknas. (Han gör mirakler i ditt liv) 10 Han ger jorden regn och sänder vatten över markerna. (Han uppenbarar sitt levnade ord för dig) 11 Han upphöjer de ringa (Ger dem ny Kraft och Nytt Hopp) och hjälper de sörjande. 12 Han gör de listigas anslag om intet, så att deras händer ej får framgång. (Både Satans och svekfulla människors) 13 Han fångar de visa i deras slughet och låter de svekfulla förhasta sig vid sina rådslag. 14 Om dagen kommer mörker över dem, de famlar mitt på dagen som vore det natt. 15 Han räddar från svärdet i deras mun (Åklagarens) den fattige från den mäktiges hand. (Mörkrets Auktoritet SE Studiet!) 16 Den nödställde får åter ett hopp, orättfärdigheten måste stänga sin mun. 17 Se, salig är den människa som Gud agar, förkasta inte den Allsmäktiges tuktan.( Du måste gå den smala vägen och bära korset för att få möta visdomens och livets träd komma in genom porten – Se Studiet) 18 Ty han sargar och han förbinder, han slår och hans händer helar. (Han kan tillåta sjukdom och svaghet men hela) 19 Sex gånger räddar han dig ur nöden, och den sjunde gången skall det onda inte drabba dig. 20 I hungerstid befriar han dig från döden och i krig undan svärdets våld. 21 När tungor svänger gisslet göms du undan, du behöver inte frukta när ödeläggelse kommer (Vilka löften för den tid som kommer för den som lyder honom)

Rom 5:14 Ändå härskade döden (Separation = Vi är inte Ett) från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. 15 Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd.

EVA ÄR EN FÖREBILD PÅ FÖRSAMLINGEN
Ef 5:30 eftersom vi är lemmar i hans kropp. 31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett (Heb: Echad) kött. 32 Denna hemlighet är stor jag talar om Kristus och församlingen.

Den första kvinnan Eva var från början tagen ur den förste mannen Adams sida och det var Gud som utförde detta under genom att låta en djup sömn komma över Adam (2 Mos 2:21)

Hur skapas nu församlingen? Eller skall vi kalla församlingen den sista Eva. Jesus Kristus som är den sista Adam vilket bara den första Adam är en förebild på (Rom 5:14) Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. Ibland ser vi hur både Adam och Eva tillsammans som en enhet kallas för människa (Adam) av Gud i sitt eget ord.

1 Mos 3:20 Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till allt levande. 21 Och HERREN Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. 22 HERREN Gud sade: “Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.” 23 Och HERREN Gud sände bort dem från Edens lustgård, för att de skulle bruka jorden som de tagits från. 24 Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd

1/ De består av två – Mannen (Adam) – Hustrun (Eva)
2/ Gud dödade ett oskyldigt djur och klädde dem nu i (Lammet)
3/ Gud kallar nu både Adam och Eva för Adam – De hade blivit som ett (Echad)
4/ Han förbjuder dem att ta av livets träd genom att begränsa dem från det eviga livet (Anden – Jesus Kristus)
5/ Herren Gud sände bort dem (Plural) från Eden som betyder gemenskap och harmoni i Ljuset (V 23)
6/ Han sände iväg dem (Plural) för att bli slavar till det jordiska (Han har redan bundit de fallna änglarna till världen och råda över de jordiska 1 Mos 1:2) (Obs! Gal 4:8 Ni var slavar under gudar som inte är gudar)
7/ Nu drev han ut de två som ett (Echad) människan (Adam) från Gemenskapen och harmonin i Ljuset – (Till Gal 4:8 falska gudar!)
8/ Öster om (Eden) Gemenskapen och Harmonin i Ljuset kan betyda att Gud själv flyttar allting tillbaka före tidens start (Se Guds nåd Ps 118:1 Den är Olam = Hemlig och Före tidens början den är evig) (Joh 1:17 : nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus)
9/ Bilden Gud vill uppenbara för oss är att Gud helt enkelt flyttar sin eviga nåd (Ps 118:1) Han gömmer allting i en hemlighet vi vet att Guds hemligheten är Kristus (Kol 2:2) För vem var Herrens arm uppenbarad (Jes 53:1) Så i en hemlighet som Gud övertäcker och flyttar före tidens begynnelse finns bilden av Keruber och ett skarpt tveeggat svärd som vände sig och strider mot alla andra vägar utom en nämligen Kristus själv.

10 / Vad var det jag sa förut om att människan var oense med Gud (Död – Laglös) Kolla in Punkt 7 Nu drev han ut de två som ett (Echad) människan (Adam) från Gemenskapen och harmonin i Ljuset – (Till Gal 4:8 falska gudar de fallna änglarnas system Kosmos/Mörkret)

Men det fanns alltså bara en väg att komma in tillbaka igen till Gud på det framgår ju klart att det finns en väg som det levande svärdet inte vänder sig emot. Det finns bara ett sätt att komma tillbaka igen till Eden synden som orsakade döden separationen och fiendeskapen mellan Gud och människa måste tas bort. Vägen blir nu uppenbarad de gick oense med Gud ut ur Eden nu måste vi komma tillbaka igen i gemenskap i Jesus Kristus.

Joh 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

1/ Förlåten
2/ Heliga
3/ Det Allra Heligaste

Apostel Johannes tar bilden som redan är uppenbarad och så förklarar han för oss:
A/ Adam var en förebild på Kristus (Rom 5:14)
B/ Eva var en förebild på Kristi brud (Ef 5 30:31)
C/ Eden var en förebild på församlingen och gemenskapen i ljuset (1 Joh 1:1-6)

1Joh 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.
5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

Johannes menar att det som var innan begynnelsen det är Guds stora hemlighet Jesus Kristus. Han är den personen som är Guds Nåd Guds stora hemlighet innan tiden ens började. Han har gjort oss ett igen utplånat ovänskapen förlåtit synderna och utplånat döden (Döden eller Separationen som fick oss utdrivna från denna gemenskap den första gången) Det är Jesus Kristus som vandrat in tillbaka igen in i Eden (Tillbaka in i Eden och Gemenskapen i Ljus och Harmoni) Vi har genom tron på evangeliet blivit ett med Guds Son som blev människa.
Han är 100 % Människa
Han är 100 % Guds Son

Vi har sett den personen rört vid den personen vi har hört den personen tala direkt till oss detta budskap att vandra tillsammans med honom leder in i livet och gemenskapen med Gud igen i ljuset.

Jesus Kristus är en levande person han är inte en kraft (New Age) han är Gud en person även om han äger kraft: Rättfärdighet Frid Glädje i Anden. Men det tillhör inte oss det var ju exakt vad ormen sa till människan
1/ Ta själva ut från från Trädet (New Wine)(Ormens lögn)
2/ Det var inte anden som öppnades utan själens ögon
3/ Ingalunda skall ni dö ni kan leva i Eden utan (Döden)
4/ Ormen försökte få dem att bli lika Kristus (Ogräset)

Det står skrivet till de församlingarna att bara de som hör och förstår kommer att vara övervinnare. Då ställer jag er följande sanna påstående som så få verkar förstå.
1/ Höra = Lyssna – Förstå – Lyda = Älska Herren din Gud! (Herren är Kung)
2/ Det är alltså de som älskar honom som övervinner = Ej förändra Evangeliet
3/ De som förlorar kallas de laglösa de förändrar betydelsen av det evangelium om Guds Rike Jesus förkunnar från början (Matt 7) Detta är exakt vad lärjungarna till Bill Johnson gör idag.

Vet du vad Herren visade mig sker just nu ? En dom över Guds hus han tuktar oss starkt för att det enda sättet att bli ett med Herren på och komma in i Eden igen det som Apostel Johannes talar om var ju att följa Jesus.
Joh 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Om du verkligen har mött honom och vandrar i gemenskap med honom och vill komma in i Eden. (Tillbaka in i Eden och Gemenskapen i Ljus och Harmoni in i en sann relation och församling) måste vi bära ett kors eller vandra en smal väg genom en smal port. Vi måste vara helt överens med honom Herren talade till mig i en dröm att han kommer tukta sitt folk.

Så att bära ett kors är att godta tuktan från honom och det är samma sak som att vandra på den smala vägen genom den smala porten – Bakom är Livets Träd – Bakom hittar du den verkliga visheten Jesu Kristi Visdom. Jag lovar du kommer att bli förvånad när Anden börjar uppenbara saker för dig som du inte hade en aning om fast du trodde givetvis det.

Mat 7:12 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. 13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Detta är alltså samma sak som att dö med Jesus Kristus och uppstå med honom till en ny skapelse för att bakom dörren finns gärningar beredda för dig innan någonting utan Gud egen plan existerade (Ef 1:9.-19)

Men så har vi då ormens väg:
1/ Ta själva ut från Trädet (Tolka om Evangeliet)(New Wine)
2/ Det var inte anden som öppnades utan själens ögon
3/ Ingalunda skall ni dö ni kan leva i Eden utan gemenskap (Döden)
4/ Ormen försökte få dem att bli lika Kristus (Ogräset)

Det är exakt vad Gud tillåter de falska profeterna att göra och dem sänder han som en dom talade vi om igår länkat här. För han vill se om vi älskar Jesus eller om vi kan tjäna något pengar eller ära på att följa honom (Tistlar och Törnen)

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna (Gå före er och lysa upp en väg i ert sinne) som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, (Agape = Älska en Kung och bevara vad han menade med evangelium om Guds Rike ) men ett dåligt träd bär dålig frukt. (Laglöshet = Förändra meningen med evangelium om Guds Rike) 18 Ett gott (Ljuset) träd kan inte bära dålig frukt,(Mörker) inte heller kan ett dåligt (Mörkret) träd bära god (Ljuset) frukt. 19 Ett träd som inte bär god (Ljuset) frukt (Agape Bevarar meningen Evangelium om Guds Rike) blir nerhugget och kastat i elden. (Domen) 20 Alltså skall ni (Äkta Lärjungar) känna igen dem på deras frukt. (Förändrar de meningen om Evangelium om Guds Rike eller Försvarar de det?)

Då kan jag citera gårdagens Studie: Ingen har förändrat Kristendomens syn på Guds Rike på så kort tid som Latter RainNarNew WineBetel ChurchBill Johnson = Det är exakt vad de laglösa skall göra! De vandrar på en bred väg de kommer aldrig finna den relationen med korset och den korsfäste som krävs för att komma in tillbaka till Eden igen. Det är dessa som tror på de falska Apostlarna och Profeterna. Nu kommer vi tydligt se skillnaden mellan Vetet och Ogräset: Herren sa till mig i en dröm en natt att jag skall resa upp fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Ni som läste min text igår kanske kommer ihåg att jag sa Jesus är ju både Profeten och Messias på en gång. Han säger åt kvinnan i samarien

Joh 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.”
26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.”

Att han som skulle komma efter Johannes är uppenbart men kom ihåg nu är vi hedningar inympade i Israel så nu gäller samma dom oss.

Joh 1:19 Detta är Johannes vittnesbörd, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. 20 Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: “Jag är inte Messias.” 21 De frågade honom: “Vad är du då? Är du Elia?” Han sade: “Nej, det är jag inte.” “Är du Profeten?” Han svarade: “Nej.” 22 Då sade de till honom: “Vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv?”

Joh 6:12 När de var mätta sade han till sina lärjungar: “Samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört.” 13 De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem kornbröden när de ätit. 14 När folket såg vilket tecken han hade gjort, sade de: “Visst är detta Profeten, som skulle komma till världen.”

Profeten var något de skulle frukta vad han sa: De ville se under och tecken istället! Hur har vi inte genom falska profeter gjort om Kungens budskap till laglöshet vi kräver under och tecken!
Matt 7 15-15 – Akta er för de falska profeterna
Matt 7: 21 – 23 De hade gått på de falska profeterna

Det är märkligt att de inte förstod vad Jesus undervisade om Profeten var ju samma person som Messias: Han säger direkt till de laglösa på den breda vägen själv.

5 Mos 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. (Joh 14:24) 19 Och om någon inte lyssnar (Heb: Shema) till mina ord (Guds lära = Evangelium Guds Vilja) de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. (Heb; Jag skall själv fråga honom varför han inte gör min himmelske faders vilja Matt 7:21-23 = De Laglösa) 20 Men den profet som är så förmäten (Heb: Högmodig och Arrogant) att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. (Det är de laglösa på den breda vägen för profeter är alltid vägvisare) 21 Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? 22 så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet (Heb: Arrogans och Högmod) har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

Jag skulle vilja att ni läser detta inlägg till den fega kristenheten i detta land! Varför vågar vi inte ifrågasätta kända ledares profetior

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Adam och Eva förebilder på något fullkomligt

UT FRÅN MÖRKRETS AUKTORITET IN I SONENS RIKE

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Gk: Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike.14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Vem har befriat oss ? Fadern igenom det han utförde genom vår frälsare Jesus Kristus.Han var 100 % människa och 100 % Gud samtidigt annars hade han aldrig kunnat slutföra verket och medla och upprätta frid mellan Människa och Gud. Jesus Kristus som är både Människosonen och Guds Son på en gång för alltid både människa och Gud för att friköpa oss. Han var syndfri och köpte dig frivilligt med sitt blod. Han är människosonen för att kunna föra oss till Gud. Han är Guds Son för att kunna föra Gud till oss.

Det här är exakt vad som sker när han föder din ande på nytt. Han kommer genom Anden in i vår ande. Både som Människosonen och Guds Son för att förena och skapa frid och medla mellan Människan och Gud. Här ser du att antingen är du kvar under mörkrets välde (Gk: Exousia) eller också får vi tron på vad han har gjort blir friköpa av blodet på korset. Då kommer vi in i honom och han kommer in i oss. Här ser du att komma in i Jesus Kristus är exakt samma sak som att komma in i hans älskade sons rike. Att vara i Jesus Kristus är exakt samma sak som att vara i Guds Rike. Hans älskade Sons Rike och Guds Rike är exakt samma sak med andra ord som att fyllas av Den Helige Ande.

Det står här att mörkret som är syndens konsekvens har ett rike som han har fått makten över. Ordet Exousia är ett grekiskt ord som innebär tilldelad rätt att regera inom ett område.

Vem gav de fallna änglarna makten och rätten (Gk: Exousia) att regera inom det område som bibeln kallar för mörkret? Det finns en hemlighet i de 5 första verserna i bibeln.

Gud band alltså de fallna änglarna i ett område som Gud kallar för mörkret. Mörkret är alltså syndens konsekvens så en som lever utanför Guds Rike eller Guds Sons rike har Mörkret auktoritet och makt över. Satan binds av Guds allsmakt och får Exousia att sätta upp ett tidsbestämt system. Det kallas för världen (Gk: Kosmos) (1 Mos 1:2)

1 Joh 5:3 Detta är kärleken (Gk: Agape) till Gud: att vi håller (Gk: Tereo) hans bud. (Vakta på Evangeliets lära så att det inte får en annan mening än den Gud menat från början) Och hans bud är inte tunga. (Genom Anden som bor i oss och undervisar oss) 4 Ty allt som är fött av Gud (Den som Gud gett nytt liv åt och undervisar genom sin Ande undervisar i Evangeliet och skänker Ljuset) besegrar världen (Gk: Kosmos/Mörkret) och detta är den seger som har besegrat världen: (Kosmos/Mörkret) vår tro. (Det sanna Evangeliet oförändrat) 5 Vem kan besegra världen (Gk Kosmos/Mörkret) utom den som tror (Pågående form) att Jesus är Guds Son (Det sanna Evangeliet om Guds Rike som Jesus Kristus menade från början)

ANTIKRIST OCH DE LAGLÖSA

Johannes brev är skrivet för att bemöta den villolära som fanns då och är exakt samma som dyker upp nu. Gud förbereder oss på att det kommer en kopia på vad Jesus har sagt! Gud kommer att tillåta att åtskilja de som älskar honom ifrån de som inte älskar honom. Han kommer att göra så vare sig vi tycker om det eller inte Gud är rättfärdig därför måste han fullborda sin plan. Så detta med att tillåta falska läror och profeter måste Gud göra för att fullborda sin plan (EF 1:9-10.)

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud eller under en Kung (Ef 1:9-10)

Allt detta har med vad vi nyss läst att göra för att testa om vi älskade honom i Eden kom Ormen. Precis på samma sätt kommer de falska profeterna de är vägvisare och de har förändrat originalbetydelsen om Evangeliet om Frälsning. Till ett Evangelium om Guds Rike enligt Bill Johnson och det är Gud som tillåter detta för att fullborda sin plan (Se ovan Ef 1:9-10)

Det kommer att finnas kvar efter prövningen:
1/ De Rättfärdiga
2/ De som inte gör uppror mot Gud
3/ De som älskar honom och bevarar evangelium som Gud menat från början
4/ Dessa som vaktar och klarar provet kallas övervinnare i Uppenbarelseboken

Då måste vi förklara att Satan kommer att kopiera Guds Församling och även Nådegåvorna. 2 Tess 2 + 2 Petrus 2:1-3 + 5 Mos 13 + Matt 24:24 – Det var en som sa att ingenting splittrar som New Wine och Bethel Church gör det låter hemskt men det är exakt vad Gud måste tillåta.

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Gk: Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike.14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Gud har här alltså redan som gäller det andliga eller det osynliga det finns redan färdigt i Guds Rådslut. Vår pånyttfödelse att bli nya skapelser och alla gärningar i Kristus finns alltså i Ljuset. Han själv är Dagen och äger allt i Ljuset. Utanför Ljuset är allt bundet av Gud och ges auktoritet (Kol 1:13) och tidsbestäms (Denna tidsålder) Mörkret sätter upp ett system kallat Världen (Gk:Kosmos/Mörkret) och måste uppfylla Natten eller Midnatten. (Mörkret styr allt utanför församlingen i Ljuset) Det är därför Guds församlingen i Kristus heter: Den Utkallade! Den är blodköpt och måste vandra i ljuset för att bevaras till Dagen då alla i ljuset blir fullt förlossade av Jesu blod.

Lägg nu märke till att Johannes varnar för att en Antikrist skall komma men är redan här. Det kommer alltså bara finnas två stycken platser att befinna sig på. Jag hörde en predikan igår att de har redan börjat hata dem som predikar en dubbel utgång. Människan vill ha sin dröm uppfylld från Eden men förstår inte att hon är på väg mot katastrof.

Hon förlorar kärleken från Gud och gör om evangeliets grundbetydelse och en sådan person är en laglös person på hebreiska. Hon vill nå en värld med fred och bli av med Gud som hon tycker är dömande och kärlekslös. Hon skapar därför en egen religion nu ser du hur många kyrkor ändrar uppfattning så de predikar precis som världen gör. Vad var nu världen? Jo det var ju bara ett ont system mörkret får regera över tills Guds plan går i fullbordan. Att befinna sig i eller utanför Jesus Kristus är de enda alternativen som finns vi människor får tycka som vi vill Gud är rättfärdig. Det innebär att Gud är tvungen att utföra vad han sagt så den här världen Kosmos/Mörkret har en tid uppmätt sedan förgörs den i eld.

Satan kommer att vräka fram falska profeter och ett falskt evangelium om Guds Rike för att det kommer att passa Världskyrkans syn på Världen. De kommer alltså kalla det som är ont i Guds ögon för Gott. (Ljus) De kommer att kalla det som är ont (Mörker) i Guds ögon för Ljus.

Johannes varnade oss i sina brev mot dem som skall försöka bedra oss. Glöm aldrig bort att detta ändå ingår i Guds Plan (Ef 1:9-10)

Antikrist = En annan Jesus eller istället för Jesus
Hans evangelium = Ett annat Evangelium om Guds Rike istället för det äkta
Resultatet = Många skall gå ut ur Kristus och ut i Världen/Mörkret. De kommer att predika som världen/Mörkret och världen/Mörkret kommer att lyssna till dem.

1 Joh 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Petrus säger samma sak och detta har jag drömt exakt! flera stycken till och med nyss om en splittring i Pingströrelsen.

Citat från vår nyhetssida av Elvor
Daniel Alm: Våra processer utgår från bevarad äktenskapssyn
Att Filadelfiakyrkan i Stockholm väljer att öppna för att personer i samkönade relationer kan bli medlemmar och ledare i församlingen väcker reaktioner. Pingstledaren Daniel Alm understryker dock att församlingen fortsatt står bakom rörelsens äktenskapssyn där man endast viger kvinna och man.

OHLINS: Tydligen har Daniel Alm redan fegat ur och vågar inte gå emot Pienosho. Håller han med? I en lättlurad kristenhet där majoriteten pastorer inte varnar för något alls, är det lätt att föra in både icke-bibliska doktriner, new age-andlighet från Bethel Church och andra falska läror. Pastorer och andra som använder ”new age-bibeln” The Message är medskyldiga i allra högsta grad.
Jesus och alla andra som författat bibelordet inspirerade av den Helige Ande varnade i förväg, så att vi inte ska bli överraskade och tappa fotfästet.


Matt 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (”jag är smord”), och de skall leda många vilse. ..24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg.

Apostel Petrus säger att precis som de falska profeterna sändes för att testa om hans folk älskade honom och ville bevara vad han sagt oförändrat sänds falska lärare i NT.

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem (Gk: EX UT! UR) i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

På grekiska står att många skall transporteras ut ur (Gk: EX) Kristus och ut i världen/Mörkret (Platsen för Katastrofen) för att de skall tro på denna falska Jesus och hans falska Guds Rike. Vänner det verkar som om Gud varnar för att domen över Guds hus är väldigt nära.

Är det detta Paulus menar 1 Tess 5
1/ De är kvar i Kristus
2/ De andra har lämnat och är på väg mor en Katastrof/Världen

Laglöshet vad betyder nu det då? Gk: Anomia / Heb:Awon
Först och främst så betyder det att en som är laglös står redan under en aktiv dom fälld av Gud. En som är laglös står som en motsats till den som är rättfärdig alltså frikänd i en rättegång fälld av Gud.

En laglös människa beskriver en person som tar vad Jesus menat med Evangelium och Guds Rike sedan lägger han till eller drar ifrån någonting. Helt plötsligt får vi då en annan Jesus och naturligtvis ett annat Guds Rike. När Jesus talar till de Laglösa i Matt 7 kan jag inte låta bli att tänka på hur kusligt exakt det stämmer med Bill Johnson och New Wine.

En laglös människa är alltså en människa som gör exakt tvärtom vad Jesus säger att vi skall älska Jesus genom att inte förändra grundbetydelsen i evangeliet om Guds Rike.

Joh 14:15 Om ni älskar (Gk: Agape) mig, håller ni fast (Gk: Tereo) vid mina bud. (Vakta på att ursprungsmeningen med evangeliet inte förändras) 16 Och jag skall be (Gk: Erotao) Fadern, och han skall ge er en annan (Gk: Allos) Hjälpare, som alltid skall vara hos er, (Ni som blir födda på nytt och får gå in i Guds Rike) 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. (I Guds Rike i Anden Rom 14:17 + 1 Kor 4:20) 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå (GK: Genom en levande upplevd Kunskap genom Anden) att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, (Gk: Tereo = Vakta på att ursprungsmeningen med evangeliet inte förändras) han är den som älskar (Gk: Agape) mig. Den som älskar (Gk: Agape)mig skall bli älskad (Gk: Agape) av min Fader, och jag skall älska (Gk: Agape) honom och uppenbara mig för honom.” (Sanningen) 22 Judas inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig (Gk: Avtäcka = Sanningen) för oss och inte för världen?” 23 Jesus svarade: “Om någon älskar (Gk: Agape) mig, håller han fast vid mitt ord (Vakta på att ursprungsmeningen med evangeliet inte förändras) och min Fader skall älska (Gk: Agape) honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar (Gk: Agape) mig håller inte fast (Gk: Tereo) vid mina ord. (Vakta på att ursprungsmeningen med evangeliet inte förändras) Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. (Detta är ett bevis på att Jesus är Profeten 5 Mos 18-22) 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande (Smörjelsen 2 Joh 2:20) som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. 27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

1/ Jesus lämnar efter sig en äkta lära ett äkta evangelium
2/ Den älskar honom som bevarar hans evangelium om Guds Rike
3/ Detta har inte de laglösa gjort som är på den breda vägen (Matt 7)
4/ Att förbliva i hans kärlek (Gk: Agape) är alltså samma sak som att vakta på att originalmeningen inte förändras (Laglöshet)

Det finns ännu en betydelse utifrån grekiskan på vad laglöshet är (Gk: Anomia) Det betyder bokstavligen att ge förbjuden mat (Lära) åt människor eller Djur. Kommer ni ihåg att Paulus sa att de inte skulle äta av onda andars bord! Den som äter ihop med en sköka blir ett med henne det vill säga andlig otukt det är villoläror.

1 Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

1/ Dricker du av Herrens bägare är du död med honom
2/ Får du mat av honom som ger liv får du det genom Anden
3/ Om du går ut från Herren till Kosmos/Mörkret tillhör du inte Herren

Om ordet för den Gudomliga kärleken är Agape och det så klart bevisar att den som älskar Herren. strider för att bevara ursprunget av evangeliet att inte dra bort eller lägga till någonting. Då håller många så kallade profeter på och förför en hel värld och nästan ingen vågar säga ett pip. De tjatar om väckelse men vi behöver möta Guds äkta kärlekseld i Anden och vända tillbaka till ursprunget igen i det här landet.

Korintierna som var totalt vilseföra av de falska apostlarna precis som New Wine är idag av Bill Johnson. Vilka motiv tror du de hade för att höra Guds röst och hela och profetera och göra Kraftgärningar? Var det Herren tror du de ville förhärliga eller var det de själva tror ni? Paulus ger oss svaret att skall det börja överflöda i våra liv måste vi återvända till att strida för och bevara evangeliets ursprung.

1 Kor 12 handlar om att de ville ha Nådegåvor av fel motiv! Men Paulus försöker få dem att förstå att kärleken är nyckeln till församlingens återupprättelse och frihet för så många människor.

1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra:

Vet du vad jag tror är den rätta översättningen här på grekiska: Nu skall jag Paulus visa er en väg alltså ett tankesätt kom ihåg att Paulus är en sann profet en vägvisare. Till skillnad mot de falska New Wine – Apostlarna som kommit in och förstört hela församlingen. Försöka flöda över i Nåden allt starkare och jag vill visa er en väg till att supeöverflöda i Jesus Kristus.

Lägg märke till nu att någon kapitelindelning finns inte i grundtexten den kom tydligen inte förrän på 1500 talet. Så den vägen han profeterar om är exakt vad Herren sa åt oss när vi startade Parousia Mission. Vänd om igen till evangeliets rötter vi i västvärlden har förstört evangeliet.

Nu kommer alltså Kapitel 13 så detta är vägen till det vi kallar för väckelse Agape – Att strida för att upprätta evangelium igen till dess ursprungsmening – Det har Anden förmågan att göra inte en människa bara Herren genom sin Ande.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

1 Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 3 Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.4 Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5 den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda.6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen

MEN VI GLÖMMER SÅ LÄTT ATT ALLT UTGÅR FRÅN KUNGEN GENOM ANDEN VI ÄR BARA FÖRVALTARE


Han som är universums kung och de utkallade från världens kung församlingens han behöver ingen hjälp att bygga upp något mänskligt rike på den här jorden. Vi kallar så gärna det vi planerar och bygger för Guds rike men det är jordiskt ändå hur vi än försöker fantisera. Men förkastar vi hörnstenen som samtidigt är slutstenen kommer vi aldrig in i hans rike. Gud har lärt mig att bara den smala vägen med faderns tuktan kan öppna våra hjärtans ögon så vi får se det mirakel Gud redan utfört i Jesus Kristus. Du måste gå igenom detta innan du kan leda andra genom porten och öppna deras hjärtas ögon. Jag har upplevt detta så jag vet att detta är sant! Detta måste bli sant för dig också om du skall in i Kristus och komma in i hans rike. Detta kan kallas korsets väg för det är precis samma sak.

Psa 118:12 De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I HERRENS namn skall jag förgöra dem. 13 Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men HERREN hjälper mig. 14 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. 15 Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: ” HERRENS högra hand gör mäktiga ting. 16 HERRENS högra hand upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting.” 17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.24 Detta är den dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada!


1/ Han är Kung och huvud över sin församling (De Utkallade)
2/ Du måste komma till en punkt av hjälplöshet
3/ Han kommer att arrangera de yttre omständigheterna
4/ Dessa kommer att samverka med de inre uppenbarelserna
5/ Det är bara när du kommer in i Kristus i vilan som du ser allt förberett
6/ Då kommer du få se att allt samverkat till det han kallat dig till
7/ Han har visat oss allting i syner och drömmar innan det har alltid stämt


Förstod vi nu att det finns endast ett sätt Guds Rike kan komma in i dig på. Det är exakt på det enda samma sätt du kommer in i Guds Rike på. Eller byt ut ordet Guds Rike mot Kristus eller mot Kristi Ande och du får exakt samma svar. Jag har gått korsets väg så jag vet redan att för att bli fylld och bära frukt så måste vi bära frukt. Den frukten vi skall bära det är samma sak som att bära frukt för Guds Rike det är Agape.

Janne Ohlin – Göteborg


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, NEW AGE AND MYSTICISM | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on UT FRÅN MÖRKRETS AUKTORITET IN I SONENS RIKE

Kristus måste vara i oss om vi skall hålla provet.

2 Kor 13:4 Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna. 5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

Janne Ohlin: Om vi gör som Jesus och låter oss dö ner med honom så är vi givetvis svaga i honom med världens sätt att bedöma oss människor på. Men är det det sanna evangeliet och den sanna Jesus du mött kommer han bevisa sin styrka och kraft i dig när problemen kommer. Det kom in ett annat evangelium och en annan Jesus på den här tiden. Precis som de falska evangeliernas Jesus idag. När problemen dyker upp kommer det visa sig om din Jesus Kristus är den äkta eller en kopia.

Den äkta Jesus sitter på faderns högra sida och som håller ihop hela universum med sitt ord. Bara han kan hjälpa dig själv behöver han inte vår hjälp att bygga upp någonting som en del lär.

Psa 34:18 När de rättfärdiga ropar hör HERREN, han räddar dem ur all nöd. 19 HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande (De Ödmjuka)

Nu står vi inför domen som börjar på Guds hus och han kommer att skaka om allting som är skapat. För att komma ifrån den här gamla jorden och dess demoniska krafter måste vi tro på det äkta evangeliet. Jesus ger nämligen inte Anden order att hjälpa någon som inte är i Guds sanna rike. Det är därför han kopierar Guds sanna Vinträd. Sedan Toronto har ett nytt vinträd börjat växa upp på jorden. Det har bytt namn för att förvilla folk på vägen men idag kallas det “New Wine”. Satan har arbetat i en lång process för att bedra församlingen för att nå hit vi kan kalla processen “Latter Rain” (NAR)

I de moderna New Wine Kyrkorna undervisas en kopia på det äkta riket och därför kan den äkta Jesus inte bo där heller.
1/ Ett annat Evangelium
2/ En annan ande
3/ En annan Jesus

Det är nämligen så att det är ifrån Jesus Kristus som är Kungen i Guds Rike vi får allting av Andlig kraft och möjlighet att utföra ett tjänande inför hans ansikte. Jerry Potter sa att skillnaden mellan villfarelse och lögn kommer att bli så hårfin att bara de som vandrat korsets väg kommer att kunna se skillnaden. Det är bara genom de smala passagen vi kan lära oss att vi kan aldrig äga något inte ens nådegåvor vi kan bara vara förvaltare av hans nåd.

Sanningens Ande är samma sak som “Smörjelsen” den kommer att undervisa oss genom sitt ljus. Visa oss skillnaden mellan Sanningen och Lögnen (Pseudo) = Kopian. (New Wine)

1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse (Anden) från den Helige (Undervisade) och känner (Gk: Eido) alla sanningen. (Gk: Aletheia) 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen (Gk: Aletheia) utan därför att ni känner (Gk: Eido) den och vet (Gk: Eido) att ingen lögn (Gk: Pseudo) kommer från sanningen. (Gk: Aletheia)

EIDO och det innebär att det är knuten till en kunskap tillsammans med en upplevd intuition.
1/ Det finns ingen fördömelse för dem i Kristus Jesus alltså en ny upplevd Andlig kunskap (Rom 8:1)
2/ Du måste bli född på nytt av Anden i din ande för att bli en ny skapelse (2 Kor 5:17)
3/ Eido (Intuition) och Suneidesis (Samvete) samarbetar för att frigöra din själ från mörkret välde till Ljuset

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

1/ Jesus Kungen i Riket kommer ge Anden order att uppenbara för dig vem han är hans härlighet.
2/ Jesus Kungen i Riket kommer att ge Anden order att visa att vi är syndare som behöver hans nåd och han kommer tukta oss och göra oss fattiga i Anden
3/ Jesus Kungen i Riket kommer visa dig och föra dig in i din plats i hans hus
4/ Jesus Kungen i Riket kommer att bli din skatt och din försvarare. Det vill säga du kommer att få uppleva hans allsmäktiga hand ingen makt i universum har makten att stå emot.
5/ Men Kungen i Riket har villkor och det är att vi underordnar oss vad Kungen säger att vi skall göra (Apg 5:29-39)

Många av de nya rörelserna som följer Bill Johnson som till exempel New Wine nätverken i många länder lär – Du kan lära dig profetera! Du kan lära dig göra under! Då kan ju varenda människa göra under och tecken och profetera: Warren B Smith varnar oss det är så de vill vi skall tänka det övernaturliga blir naturligt = Gud är alltså i allt! (New Age)

Det som kom in i församlingen i Korint är exakt vad New Wine undervisar idag jämför han med ormen i Eden. New Wine vill gör det övernaturliga naturligt de är på väg att föra in en hel Kristenhet rakt i armarna på en annan Kristus (Antikrist)

2 Kor 11:2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvar och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. 6 Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. 7 Eller var det en synd jag begick, när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning?

1/ Paulus brann av Guds äkta kärlek
2/ Fri från egen vinning
3/ Församlingen ville han presentera som en där Kristus i dem vuxit upp i till full mognad som Kung över sitt rike.
4/ Paulus tog inte ens betalt för sina tjänster de falska giriga apostlarna utsög församlingen
5/ Det är vanligt att Gud inte gav sitt redskap vältalighet precis som Mose
6/ Men en kunskap utöver det vanliga var vad han fått av Nåd av Herren

A/ En själisk människa tar emot New Age konstigt nog
B/ Men en själisk människa kan inte ta emot Sanningen från Anden

1 Kor 2:7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, (Sanningen – Kungen i Riket) den vishet som är fördold (Ef 1:9-10 Guds Rike) och som Gud från evighet (Anden) har bestämt att bli till härlighet (Vår största skatt det vi tycker är värt mest 1 Mos 15:1 + Rom 14:17 + 1 Kor 4:20) för oss. (Jesus är redan insatt som Kungen men han kan bara ge oss Anden och Riket och bara genom Kungen uppleva det) för han äger allting (Joh 16:13-15) 8 Denna vishet (Kunskapen om Guds Rike) har ingen av den här världens härskare känt om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. (Kungen själv i Guds Rike) 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar (Agape) honom. (Apg 5 säger att Kungen och Riket kan bara tas emot av dem som lyder honom) 10 Ty för oss (Som Agape = Lyder Kungen i Riket) har Gud uppenbarat det genom sin Ande. (Vem Kungen är och vad hans Rike är) Anden utforskar allt, också djupen i Gud. (Du som lyder Kungen får reda på till och med framtiden) 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.(Jesus Kristus Kungen boende i oss genom Anden) 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig (Gk: Själisk = Driven av sina natuliga sinnen) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt (Den Kungen själv ger Anden och undervisar från sin Kunskap (Joh 16:13-15 + Jesaja 53:10-12 = Äkta smörjelse) men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

Janne Ohlin kommmentar : Varför var denna hemlighet menat bli vår största härlighet? (Gk: Doxa – Heb – Kabod) Det Paulus säger är egentligen samma sak som Gud sa till Abraham. /

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”

1 Mos 15:1  After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield (Advokat Försvarare) and thy exceeding great reward. (Oerhört stora värde och skatt)

Kortfattat talar han om Guds Rike här som en hemlighet. Kungen själv i riket vill uppenbara sig för Abraham. Det är bilden som är hos oss Kristus skulle få växa upp i Abraham ta över hans längtan efter slaveriet att bli något i världen. Herren ville ta över Abrahams tankeliv och bli hans advokat och försvarare. Få honom fri i en rättegång mot motståndaren Åklagaren (= Rättfärdighet frikännande i en domstol framför Guds Tron med sitt eget blod) Herren är själv Kungen i Guds Rike hans vilja var att Abraham själv skulle välja honom som det viktigaste i Abrahams liv.

Mat 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

DEN MODERNA KYRKANS GULLIGA JESUS ÄR ORMENS LÖGN

Men vad säger den “gullige” konungen själv att ordet Agape betyder? Jo exakt vad jag har undervisat om att det betyder och lyder du inte Kungen är dörren till riket stängt för dig.

Joh 14:15 Om ni älskar (Gk: Agape) mig, håller ni fast (Gk: Tereo) vid mina bud. 16 Och jag skall be (Gk: Erotao) Fadern, och han skall ge er en annan (Gk: Allos) Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. (Ni som blir födda på nytt och får gå in i Guds Rike) 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. (I Anden 2 Kor 3:17) 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. (I Guds Rike i Anden Rom 14:17 + 1 Kor 4:20) 20 Den dagen skall ni förstå (GK: Genom en levande upplevd Kunskap genom Anden) att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem (Gk: Tereo) han är den som älskar (Gk: Agape) mig. Den som älskar (Gk: Agape) mig skall bli älskad (Gk: Agape) av min Fader, och jag skall älska (Gk: Agape) honom och uppenbara mig (för honom. (Sanningen) 22 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig (Gk: Avtäcka) för oss och inte för världen?” 23 Jesus svarade: “Om någon älskar (Gk: Agape) mig, håller han fast (Gk: Tereo) vid mitt ord och min Fader skall älska (Gk: Tereo) honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar (Gk: Agape) mig håller inte fast (Gk: Tereo) vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.

Vänta nu ett tag det är alltså inte Jesu ord de nu lyssnar till det är Jesus Faders ord han som har sänt mig. Det borde väl skänka Guds folk Guds fruktan om något! Detta gäller givetvis alla som kallar sig Kristna också. Fadern har nämligen i GT sagt att hann tänker skicka Profeten och alla som inte lyssnar (Shema)

Vad betyder ordet lyssna “SHEMA” på hebreiska tänk dig nu att det är en kung eller profeten som talar då lyssnar man.
1/ Lyssna intensivt för att inte missa någon information
2/ Aktivt studera och lära sig vad profeten eller Kungen menar
3/ Då först kan vi lyda honom till 100 %

5 Mos 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. (Joh 14:24) 19 Och om någon inte lyssnar (Heb: Shema) till mina ord (Guds lära = Evangelium Guds Vilja) de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. (Heb; Jag skall själv fråga honom varför han inte gör min himmelske faders vilja Matt 7:21-23 = De Laglösa) 20 Men den profet som är så förmäten (Heb: Högmodig och Arrogant) att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. (Det är de laglösa på den breda vägen för profeter är alltid vägvisare) 21 Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? 22 så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet (Heb: Arrogans och Högmod) har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

Jag skulle vilja att ni läser detta inlägg till den fega kristenheten i detta land! Varför vågar vi inte ifrågasätta kända ledares profetior?

Läste på en blogg från England att det är samma sak där, folk är så trötta på alla falska löften att många lämnar kyrkan. Absolut ingenting händer av vad de falska profeterna säger!

5 Mos 18:20  But the prophet, which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak (Ett annnat evangelium om Guds Rike och vem Kristus är) or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. (Han följer denna tidsålderns gud)
21  And if thou say in thine heart, How shall we know the word which the LORD hath not spoken? 22  When a prophet speaketh in the name of the LORD, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the LORD hath not spoken, but the prophet hath spoken it presumptuously (Heb: Då talar en sådan från sin egen arrogans och i sitt eget högmod du skall omedelbart dra dig bort ifrån honom) thou shalt not be afraid of him. (Heb: Du skall inte längre vara hans vän du skall skilja dig direkt från honom och ni skall samla er tillsammans som en fiende emot honom)

Den Jesus Kristus som vi predikar i evangeliet. Den Jesus Kristus och den Anden kan endast tas emot genom Tron .

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet (En Andlig överbevisning genom Guds levande ord) om det man inte ser. (Kan uppfatta med ditt naturliga sinne)

Paulus drivkraft var den eld bara den Andens Kärlek kan ge (Gk: Agape) – Detta grekiska ord är så avslöjande för det betyder: Att underordna sig en Kungs ord! Paulus var driven av Kungen Jesus Kristus genom Andens kärlek. De falska Apostlarna som är kopior på de vi ser komma och ta över församlingar idag hade girighet och egen makt och ära som drivkraft!

När Paulus skriver att ni måste på något sätt upplevt att Kristus är i er talar han inte i poesi. Han menar att om vi är pånyttfödda Guds levande ord som Anden väckt upp vår ande med så bor Jesus Kristus bokstavligen i oss. Vi har nu blivit tempel åt Kristus genom Anden.

1 Kor 6:19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

Jesus Kristus lever i oss och kan verka när han vill genom sin nåd. Kom ihåg att om Jesus är kungen bestämmer han hur och när saker skall ske. När Jesus vill verka genom en nådegåva är det spontant det är på den exakta tiden han vill inte när du vill.

Mar 12:30 och du skall älska (Gk: Agape) Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.

Agape betyder att underordna sig en Kungs order och ord. Du är köpt av honom genom hans dyrbara blod. Du är ett tempel i anden så när Gud vill verka kommer hans Ande och genom Kärlek använder han dig. En del tror att de äger den och springer omkring på gator och torg men sanningen är att vi endast är förvaltare. Men vi måste vara vakna för du vet inte när Gud vill använda dig du äger ingenting du är hans redskap och egendom.

Vi tar några exempel där det beskrivs i bibeln att Kristus är i dig!

1/ Rom 8:9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 10 Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. 11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er

Vi är skapade av Gud och vi består av 3 beståndsdelar:
1/ ANDE – Den del som Gud kan kommunicera med som är föll
2 / SJÄL – Känslor – Vilja – Förstånd
3/ KROPP – Våra 5 Sinnen

Vår ande är den plats endast Guds Ande kan föda oss på nytt därför kan det även kallas vårt hjärtas öga eller öra. Endast från vår ande kan Gud kommunicera och börja en relation med oss människor. Detta är en plats reserverad endast för den sanne Guden. När du hör New Agare tala om ande är det och kan det endast vara själen de kan bli berörda av. Men när du blir född på nytt genom tron genom Guds levande ord kommer han själv in i din ande genom sin Ande.

En intressant sak att lägga märke till är att när han talade till mig den 1:a gången med en hörbar röst var det som om han trängde igenom mina sinnen. Den andra gången han talade med hörbar stämma kom den rösten djupt inom mig: Han sa så tydligt så jag hoppade till av förvåning vilken församling han ville jag skulle gå med i.

Nu idag står jag i en tjänst nu talar han genom sitt levande skrivna ord genom drömmar och syner. (Profetiskt) när han dessutom lägger till en händelse i drömmen som bokstavligen uppfylls. Han har visat oss flera år innan saker som skall ske genom att jag drömmer ett bibelord. TEX…..

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka (Gk: Arneomai) den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem (Gk: EX) i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Nu händer att tilltalen från Anden bli så starka och tydliga så att du till och med får se ansiktena på de falska profeterna redan innan. Men Gud har sin tid och vi har vår tid det kan ta flera år innan den uppfylls och då brukar det vara exakt som han visade dig. Gud har aldrig någonsin haft fel när han kommit med en sådan här dröm för att varna människor och församlingar. Men Herren måste hjälpa oss att stå i en sån tjänst genom att utplåna din fruktan för människor. Han ger dig en sån Guds fruktan så din människofruktan brinner upp i lågorna.

Amo 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. 8 När lejonet (Kungen i Guds Rike) ryter, vem skulle då inte frukta? (Gudsfruktan) När Herren, HERREN talar, (Kungen i Guds Rike talar till dig om något) vem skulle då inte profetera?

När vi började vår tjänst var jag inte alls så frimodig jag var nervös inför stora möten. En Söndag skulle vi predika i Pingstförsamlingen i Gnosjö Kl 11:00 – dessutom skulle vi sjunga! Jag vill dela med mig av detta för att det skänker en sån underbar vila ifrån att prestera andlighet.

Jag stiger säkert upp redan kl 5 för att sätta mig ner och gå igenom min predikan och jag var nervös och spänd. Predikan handlade om “Kristus i oss” Jag sitter nu stilla med min bibel och mitt utkast det var precis tyst överallt. Det är något visst med Söndagar alla kommer dit och det känns som om det krävs att man lyfter sig ett snäpp bara för att det är just Söndag.

Jag tar upp mitt utkast jag skulle predika över och bad en bön ungefär: Herre hjälp oss idag så vi klarar av det här mötet. Jag har predikat i många år skall växa i din tjänst med Gud och bli frimodigare finns ingen annan väg än att fortsätta göra och lyda det du vet att Herren öppnar åt dig.

Om du lyder får du vara med om det som Paulus sa 2 Kor 13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

Jag har upplevt hur Herren varit med i nästan omöjliga situationer genom livet. Till och med genom alla sjukdomar jag haft! Trofastare person finns inte han kan inte ljuga du kommer att få det du behöver om du följer honom.

Men som sagt var: Jag tar upp mitt utkast jag skulle predika över och bad en bön ungefär: Herre hjälp oss idag så vi klarar av det här mötet.

Då talade Herren med hörbar stämma det har hjälpt mig så mycket det är Jesus Kristus i dig som är sin tjänst. När han växer upp i dig då växer din frimodighet och riket i dig. Men det är ingen lätt väg att vandra men det är han som skall bli förhärligad och inte du. Viken befrielse att veta att egentligen har jag ingen tjänst Kristus som växer upp i dig han är din tjänst.

Guds röst är nästan omöjligt att förklara den är full av kärlek den är överbevisande den är så personlig. Nu ville han lära mig den största läxa jag lärt mig i det kristna livet som skänker mig sån vila – Jag är bara hans Tempel han äger mig han använder mig hur han vill och framför allt i den tid han vill.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm (Kungen och hans rike Rättfärdighet Glädje Frid och Kraft genom Anden) uppenbarad? (Jag ville hoppa upp i taket av glädje jag hade fått uppleva det Kristus bor i mig) 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. (Herrens röst sa: Jag växer upp i era liv på exakt samma sätt) Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (Värdet som han äger) som strålar fram i Kristi ansikte (Vi skall bara refletera ljuset) skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt (Som Gud äger) har vi i lerkärl (Vi måste känna oss svaga och värdelösa i Världen) för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

De här verserna beskriver exakt samma sak som Herren uppenbarade för mig med sin hörbara stämma. Jesus är plantan som är Guds Rike i mig ifrån Anden i min ande finns och uppenbaras allting vi behöver. Gud sänder oss inte in i mörkret utan hann själv växer upp genom tron och ditt ljus blir bara starkare och starkare.

1/ Vi är värdelösa i oss själva en del har jag hört säga att det är en lampa som lyser i en fattig hydda. Gjord av värdelös jord från gården men i den fanns olivolja som kastade sitt ljus. Om det kom in någon utifrån in i det mörka rummet var det inte lampan som drog åt sig uppmärksamheten det var skenet som lyste upp hela rummet.

Detta skenet som beskrivs vara skatten menar Paulus komma strålande ifrån Jesu Kristi ansikte vilket är en bild av hans personlighet alltså hans härlighet. Plantan jag nyss beskrev skall växa upp för att bära hans frukt. Den totalt värdelösa lerlampan skall fyllas med olivolja för att kasta ett sken av ljus som även har förmågan att besegra allting som Djävulen försöker stoppa din tjänst med. Ser du nu och förstår vad jag menar med att du har ingen tjänst det är Kristus som utför tjänsten i oss
1/ Plantan som växer upp och bär frukt är Kristus
2/ Den värdelösa lampan av lera fylls med olja som besegrar varje mörker.
3/ Kristus i er är härlighetens hopp säger Paulus (Kol 1:27)

Jag kämpar mig just nu genom otroliga attacker från fienden de värsta i mitt Kristna liv. Det började med en knäskada otrolig smärta operation och sjukskrivning i över 1 år. Sedan fick jag Menieres sjukdom som gjorde att jag blev så dålig så jag trodde jag skulle dö. Ambulans till akuten allt bara snurrade sedan tuppade jag av blev sjukskriven igen. Fick återkommande anfall trots medicin kunde ligga 11 timmar allt snurrar och du bara spyr. Får specialschema och lugnande medicin gick ner till 50 % Pension. Fortfarande återkommande anfall semestern i somras förvandlades till rena mörkret jag undrade om jag skulle orka vidare. Jag var helt utbränd hade inga känslor och kunde bara börja storgråta av ingenting. Men mitt i all bedrövelse kommer Herren med den största uppenbarelsen i mitt liv.

Det händer nu saker på mitt arbete på grund av sjukdomen och andra märkliga saker som gjorde att jag var tvungen att gå i Pension. Det är nu du verkligen ser hur Djävulen använder människor emot dig för att svika dig och ta knäcken av dig. Jag skrev nyss bibelstudiet som berättar hur det känns när vänner du hjälpt och ställt upp på plötsligt vänder dig ryggen. När allt känns meningslöst och vännerna sviker! Vi känner vänner där barnen och släktingar vänt dem ryggen men Gud ger kraft att gå igenom detta med. Egentligen är det mot Jesus de gör det men det är inte många som förstår allvaret.

Jag vet att Kristna just nu över hela världen testas på olika sätt!
Kristus måste vara i oss om vi skall hålla provet.

Att få Menieres sjukdom kan yttra sig på många olika sätt det är absolut värst på morgonen så for du vaknat…..Kan du tänka dig att denna sjukdom kan göra att allt du förut tyckte var roligt blir totalt ointressant. (Utom Gud)

Men det här har faktiskt gjort bibeln ännu mer levande för mig och jag förstås en del bibelord på ett nytt sätt jag aldrig gjort förut. När Anden uppenbarar Guds ord för mig så trängs alla negativa tankar bort. Guds ords uppenbarelse är för mig det absolut viktigaste det skänker glädje där mänskliga ord aldrig når in. Det skänker dig även en enorm tacksamhet eftersom uppenbarelse måste Anden ta ifrån det som tillhör Kungen i Riket och skänka till dig i din ande vidare till ditt förstånd. (Joh 16:13-15)

Jag har tänkt så här låter Gud mig få gå igenom detta också för att kunna hjälpa andra ut ur depressioner och svårigheter. David och Profeterna kan vi läsa om vad de fick gå igenom och jag kan bara intyga ingenting lyfter mig mer just nu än när Anden uppenbarar sitt ord för mig.

Psa 119:24 Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare.
Psa 119:25 Min själ ligger nertryckt i stoftet, håll mig vid liv efter ditt ord.

Psa 147:18 Han sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar.

Jer 15:16 Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, ty jag är uppkallad efter ditt namn, HERRE, härskarornas Gud.


Janne Ohlin – GöteborgPosted in DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kristus måste vara i oss om vi skall hålla provet.