Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

FieldUndervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(innehåller uppdateringar med vår undervisning om Ändens tid och Temadagar som vi harhaft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

Fieldbible-vete-1

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

God fortsättning på det nya året!

Guds Rika Välsignelser,

Den hedniska påve-kalendern har åter igen bjudit oss att gå in i ett nytt år…
Så låt oss nu göra det bästa vi kan av 2019 – så gott som bara går!

Trots att vi har ett land utan Riksdag med politiker som inte vill prata med sin nästa
och som faktiskt tycks bara vilja ha makten och totalt struntar i landets allra bästa

Trots dagliga rapporteringar om krig och våld – som förr endast skedde i andra länder
men – till vår stora sorg – nu är det i vårt eget land som dessa hemskheter händer

Så må vi fortsätta ha mod och vishet att våga ta ställning och göra det lilla vi kan
Våga stå för Guds Ord, bevara en Kristen hållning och göra egen självrannsakan

Ja, för det är många av oss Bibeltroende som faktiskt inte alls begriper
Hur Svenska Kyrkan och kristna ledare kunnat gå ifrån Guds heliga principer

Och visst kan vi inte annat än att längta efter stor förändring och en ny vår!
Och av Herren be och hoppas att vi ytterligare NÅD och Kärlek av Honom får

Att härda ut och stå pall för ondskans makter och angrepp – en dag i sänder
och våga möta det okända varje morgondag – det går när vi oss till Herren vänder

Vi har fått löftet om att få NYA krafter, inspiration och ledning av Guds Helige Ande
och sedan vi själva tröstats och blivit läkta kan vi osjälviskt hjälpa andra som är lidande

Må Gud, vår Herre och Frälsare, få äran genom oss och våra liv
När vi nu redan in i det nya året har tagit ett stort kliv!

Hälsningar
Karin Jansson

 

Posted in Different Stuff | Comments Off on God fortsättning på det nya året!

Nyheter augusti-december 2018

Man knivhuggen av flertalet gärningsmän i Bjurhovda
Våldet flyttar ut från storstäderna: “Aldrig haft så många mord”
Fler ihjälskjutna i år än någonsin
Explosion vid villa i centrala Lund
Sköt in i lägenhet i Tensta
Fler ihjälskjutna än tidigare år
Maskerade ungdomar sköt raketer mot polis
IS tar på sig dåd i Tripoli
En allvarligt skadad – misstänkt grov mordbrand i Göteborg
Man skjuten i Malmö
Vulkanutbrott i Italien stängde flygplats
Dödssiffran stiger efter gisslandådet i Kabul – 43 döda
Fullt utvecklad brand i villagarage i Salbohed
Väpnat rån i Örebro
Ny forskning: “Trädens klister” kan bli bensin och diesel
Trump litar på att Erdogan tar sig an IS
Här är de som åtalats för terrorplaner
Säpo-chefen: Två terrordåd avvärjda
Dödstalet stiger efter tsunamin – 168 döda
Tre bilar satta i brand
Knivskuren i ansiktet på Andra Långgatan
Polisförbundet: Våldet mot poliser har förändrats och blivit grövre
Stockholm: Bil har exploderat – bombskyddet på plats
Två explosioner i Mogadishu – flera döda
Två gripna efter drönarkaoset
Här protesterar de i Barcelona – 13 gripna
Mord på skandinaver utreds som terror
Knivskadad kvinna död – misstänkt anhållen
Knivbråk mitt i centrala Stockholm
Kvinna rånades i centrum
Brand i parkeringshus – kraftig rökutveckling
Bands fast och rånades i hemmet
Man hittad knivskuren i Göteborg
Tre anhållna för mord i Hedemora
Tyska flugplaster höjer säkerheten
Brand i Kåge – tolv lägenheter evakuerade
Hagelskador i Sydney för en halv miljard
Flygkaoset fortsätter: drönare över Gatwick kan skjutas ned
Gård avspärrad efter skolbomb
Nytt brutalt rån – personal tejpades fast
Flest döda i trafiken sedan 2009
Allvarligt skadad man hittad i Bollnäs- misstänkt mordförsök
Två gripna misstänkta för mordförsök i Haparanda
Facket larmar: Våld och hot ökar på vårdcentraler
Pojke knivskuren i Bålsta – minderårig gripen för mordförsök
Kvarter avspärrat i centrala Göteborg – misstänkt bomb i påse
Ungdomar krossade fönster och sköt raketer mot väktare
Dödsskjutningarna i Malmö fler än någonsin tidigare i år
Kommuner har dålig kontroll på IS-återvändare
Sverige: Nästan 300 skjutningar – 44 med dödlig utgång
Garage övertänt i Björna
Två explosioner i trapphus på kort tid i Malmö
Stora skador efter explosion i Rosengård
Så förbereder sig sjukhusen för gängkrigen: “Lockdown”
Extremväder i paradiset – gäster evakuerades
Finland – en förebild i arbetet med hemlösa
Misstänkt mord i Göteborg – två personer gripna
Man huggen på behandlingshem – allvarligt skadad
Man knivstucken i Stockholm – överfallen mitt i julruschen
Polisen rustar för nya Gula västarna-protester i Frankrike
Nu får Göteborgs gågator terrorskydd
Kraftig brand i bostad – flera villor evakuerade
Stor insats i Göteborg i natt – uppges vara terrorinsats
Säpo inkopplade vid stort terrortillslag i natt
Man skuren i halsen – misstänkt mordförsök
Taxibilar i brand i Malmö i natt: ”Tittare på kopplingar”
Flera döda och många skadade i dramatisk tågkrasch i Turkiet
Många döda i vietnamesiska översvämningar
100 våldtäkter begås i Sverige – varje dygn
Man ihjälskjuten i Malmö
Två män stickskadade – polisen jagar misstänkt gärningsman
Flera döda vid skottlossning i Frankrike
Familjevilla i Skultuna förstörd i brand
Försvunnen man hittad död – tre häktade för mord
Invandrares jobbsiffror kraftigt skönmålade
Misstänkt farligt föremål hittat i Västra Frölunda
Fem döda i skjutning vid brasiliansk katedral
Misstänkt handgranat undersöks av polis i Brämaregården
Polisen: Samband mellan Malmöexplosioner
Antalet granatattacker ökar kraftigt – experten: ”Extremt”
Maktkampen i undre världen – fyra döda i våg av skjutningar
Två män gripna för misstänkt våldtäkt i Åre
Malmö: Pojke svårt skadad i explosion
Misstänkt mordbrand – minibuss började brinna
Man knivskars och rånades på sina kläder
Brand på populärt nöjesställe
Merkels favorit tar över CDU
Skott mot radhus – misstänkt mordförsök
Bombhot mot CNN – livesändning fick avbrytas
Man svårt skadad efter lägenhetsbrand i Ludvika
Död kvinna funnen vid Delsjön Gbg – misstanke om mord
Anlagd brand på pizzeria – två personer fanns i lokalen
“Min systerson tog sitt liv efter vaccinsprutan”
Sparka alla mansgrisar
Ung man beskjuten i bilen – förd till sjukhus
Nordkoreas nya robotbas avslöjad – från rymden
Kvinna mördad i Åhus – sambon åtalas för mord
Polisen: Droghandel sker allt mer öppet
Skottlossning i Malmö – tonåring förd till sjukhus
Kraftig explosion i Malmö
Man skjuten från bil i södra Stockholm
Försvaret sköt varningsskott vid intrång på militärbas
Misstänkt mord i Lidköping – flera förhörda i natt
Mörka moln över G20-mötets öppnande
”Mycket tyder på att det är samma gärningsman”
Ladugård helt övertänd intill E4
Stora skador efter kraftigt jordskalv i Alaska
En person hittad död efter branden i Marks kommun
Jättelik narkotikarazzia i Nederländerna efter från Sverige
Ladugård fattade eld – kvigor evakuerade
Kraftiga skyfall skakar Kalifornien
Äldre man avled efter villabrand
En allvarligt skadad vid villabrand – hus i Saxhyttan får brinna ner
Stora översvämningar i Sydney efter regnoväder
Här stör ryska attackplan övningen utanför Skåne
Larmen inifrån – om krisen på Sahlgrenska
Man död efter knivdåd i Kävlinge
Taiwaneser sa nej till samkönade äktenskap
Polisen tvingas nedprioritera arbete mot narkotika
Kriminella använde stödboende för att sälja knark och begå brott
Självmord bland unga ökar
Stor brand i bussgarage
Lägenhetsbrand i Karlstad i natt
Brand i Lugnvik
Slutar köpa märkeskläder på grund av knivrån
Stödboende i Malmö blev tillhåll för gängkriminella – för miljonbelopp
Attack mot religiöst center i Somalia
Här är kommunen som tar tryggheten i egna händer
145 strandade valar döda på Nya Zeeland
Man anhållen misstänkt för våldtäkt i Sälen
Lada brann ned till grunden utanför Bergkvara
Kraftig brand vid Sävstaholms gård
Tårgas mot demonstranter i Paris
Stor brand i sågverk: “Lågor slog ut”
Giftig rök bildades vid brand i centrala Härnösand
Grov misshandel i Tenhult
Misstänkt våldtäkt i centrala Helsingborg
Brexiavtalet kan stoppas: “Stödjer det inte i nuvarande form”
Pastorn Thomas, 53, mördade kvinnan som vägrade ha sex med honom
Illegal avverkning ökar i Amazonas
Dödlig attack mot kinesiskt konsulat i Pakistan
Person död i Boden – polisen misstänker mord
Religionsfriheten hotad i vart femte land
Flera bilar förstörda efter bränder i Uddevalla
Ladugård i lågor utanför Höganäs
Misstänkt mordbrand vid MC-relaterad lokal i Sandviken
Fullt utvecklad lägenhetsbrand i Hovsjö
Kraftig explosion i Malmö
Tre bilar brand – står nära en byggnad
Ikea varslar 650 tjänster i Sverige – totalt försvinner 7 500 jobb
Misstänkt mordvapen kan tillhöra ungdomsboende
Skottlossning i Västra Frölunda – hylsor hittade
Fyra döda efter skjutning på sjukhus i Chicago
Sextonåring åtalas för mord på hemlös man
Terror plan avslöjad i Australien
Flera bilar i brand i Malmö i natt
Detonation i trapphus – bombskydd på väg
Ny tv-skatt kan drabba döda
Man sköts och knivskars i Nacka
Malmö: Var femte i nian lever under hedersförtryck
Sverige dras in i “Europas största svindel”
Rysk spion utbildades i Kalmar av svenska biståndsmedel
Efter bränderna: Nu hotas Kalifornien av giftig luft
Skottlossning i Rosengård i Malmö
Minst 33 döda i indisk cyklon
Explosion vid butik i Landskrona
Sverige kan ha förlorat miljarder i kontroversiella skatteupplägg
En död efter protester mot höjda bensinpriser i Frankrike
Fem misstänks ha misshandlat och rånat man i hem
Storbråk i Göteborg – två knivskurna
Man knivskuren i Malmö – misstänkt mordförsök
Ungdomar i storbråk i Örebro
Över 1000 saknas i bränderna i Kalifornien
Misstänkt våldtäkt i närheten av skola i Vällingby
Familj väcktes av rånare – tvingade till sig bilen
Flera bilar brann i Haninge söder om Stockholm
Nordkorea skryter om nytt strategiskt vapen
Fackförbundet Transport lyxresa kostade 600 000
Hundratals saknade efter bränderna i Kalifornien
Misstänkt mordbrand i Oskarshamn
Knivman hotade polis i Alvesta
Flicka gripen misstänkt för mordförsök
Man hittad svårt knivskuren i Örebro
Rånvåg i Helsingborg – fyra personer hotade med kniv
En död efter skottlossning i Biskopsgården
”Elden tros inte vara under kontroll förrän i december”
Polisen jagar våldtäktsman i Skellefteå
Bombskyddet inkallat efter explosion på Orust
Staffanstorp: Nej till halal och könsuppdelade bad
Skellefteå saknar härbärge – situationen akut för hemlösa
Bil beskjuten i norra Stockholm två skadade
Brand på skola – utreds som mordbrand
29 döda i Kaliforniens dödligaste brand
Explosion utanför lägenhet i Helsingborg
Bilbrand och misstänkt explosion i Malmö
Kvinna knivhuggen i ryggen på Hisingen
Kalifornien: Minst 25 döda i bränderna
Sverige i botten av statistiken på våldtäkter
Fyra skjutningar på 24 timmar i Malmö: ”Direkt hänsynslöst”
Tre män gripna efter gruppvåldtäkt vid Medborgarplatsen
Man knivrånad vid Resecentrum
Misshandel och personrån i Eskilstuna
12-åringen ännu inte identifierad fullt ut
Man jagas för mord i Malmö
Ung man skjuten i Göteborg på öppen gata
Person skjuten i axeln – fördes till sjukhus
Rekordstarkt jordskalv vid norsk vulkanö
Fem stora växthus nedbrunna i Östra Stackmora
Restaurang i full brand på Orust
Skottlossning efter bråk på krog – fem till sjukhus
Flera personer har skadats i stort bråk
Tre gripna för grovt vapenbrott i Hallstahammar
Dyster utveckling av antibiotikaresistens i EU

Höghus har rasat i centrala Marseille
Bilbrand i Kalix i natt
Man knivskuren – kvinna anhållen misstänkt för mordförsök

Man knivskuren – två personer har anhållits
Man misshandlad av fem personer
Man utsatt för mordförsök – hittades svårt skadad på marken
Hög explosion i Malmö – bombskyddet larmat
Minst sju kopter döda i bussattack i Egypten
Hur ska vi förhålla oss till islam och muslimer?
Polisen fick äggkastare att städa efter sig
Skottlossning i Hagsätra – två skadade

Mölnlycke: Sju skadade efter skottlossning vid festlokal – stor polisinsats i natt

Taxichaufför skjuten i sin bil – stor polisinsats i Malmö
Skott mot bostad i södra Malmö
Två anmälda våldtäkter i Jönköpingsområdet
Stora väderkontraster i oktober – från värmerekord till iskyla
En person död efter skottlossning i Uppsala
Kraftig explosion i Malmö
Högsbo: Man hotade med kniv – sköts av polis
Masskjutning i Florida – flera döda
Fortsatta oväder i Italien – minst 20 döda
Jobbar de för jämlikhet och kvinnoförtyck på samma gång?

Det är inte exkluderande att bli behandlad som alla andra
Man rånad och misshandlad

70-årig kvinna rånad av två män i park
Nej, sex av tio ryggradsdjur har inte alls utrotats
Mystiskt dödsfall på vandrarhem i Göteborg
Beväpnad man gripen i Malmö – flera misshandlade
Knivmord på 16-åring skakar norsk by
Grovt brott i Borlänge: Kvinna förd till sjukhus
Misstänkt mordbrand i Laholm
Stort gatuslagsmål i centrala Stockholm
Gör något nu – innan vi får medborgargarde
Man hittat skjuten med flera skott i Göteborg

Fler dödsoffer i det italienska ovädret
Benrester hittade i Vatikanens ambassad i Rom

Stor risk för att blodiga gängkriget trappas upp
SMHI varnar för kraftigt snöfall – kan snöa flera decimeter

Fullt utvecklad brand i bostad utanför Ystad
Man knivskadad i Norrköping

Kvinna överfallen i motionsområde
Passagerarplan har kraschat – 189 saknas
Agera – äldreomsorgen är på väg att haverera
Fem häktade för vapenbrott i Göteborg

Stockholm: 15-åringar sköts i ungdomskonflikt – sökte skydd i skolan
Svårbekämpad brand i radhus – tiotal personer utrymda
Ökad säkerhet runt synagogor
164 döda av ebola i Kongo-Kinshasa
Explosion i flerfamiljshus – bombtekniker på väg

Polisen söker vittnen till grovt brott i Malmö
Kraftig jordbävning nära grekisk semesterö
Man skjuten med flera skott i Göteborg

Här är dödsorsakerna i Sverige
Man knivhuggen i Borås
Skyhögt antal unga män skjutna till döds

Självmorden ökar i Värmland
Två bilbränder i Skellefteå

Larm om mässlingsutbrott i Skåne
Flera bilbränder i natt – tidningsbudsbil helt utbränd

En död efter beskjutning i Huddinge
Trump vill begränsa rätten att ändra juridiskt kön
Större jordskalv i Gävle

Afghanistan: Minst 130 döda på valdagen
Flera bilbränder i Trollhättan

Adaktusson: Vi måste stoppa islamismen

Mordmisstänkt pojke ska ha erkänt misshandeln av Gica

Brand i bilar på tre olika ställen
Skott mot villa på Hisingen
Misstänkt våldtäktsförsök – nu går polisen ut med bilder
Man knivhuggen – kvinna gripen
Skott genom fönster i radhus i Osby

Förvirrade körsbärsträd blommar i oktober
Tonåringar knivrånades i Örebro

Misstänkt överfall – park i Sollefteå har spärrats av
Misstänkt mordförsök utanför Östersund
Storbanker bakom skatteplundring
Stort polispådrag efter larm om skottlossning i centrala Göteborg

Israel: Raket avfyrad från Gaza

Censurerad sökapp på gång i Kina
Mordförsök i Filipstad – fyra anhållna

Skottfri helg i New York

Spänningen stiger kring brexit
Australien övervägar att flytta sin ambassad till Jerusalem
Transsexuell kvinna döms för övergrepp inne på kvinnofängelse
Värmerekord på flera håll – 21 grader i Mora
Makedonien röstar om namnbyte
Två våldtäkter i natt – flicka och kvinna utsatta
Brand i radhus i Frölunda
Stora värden förstörda i ladubrand vid E6
Politiskt jordskred hot mot Merkel
Skottlossning vid bensinmack: ”Hörde tre knallar”

Dödssiffran stiger efter översvämningen på Mallorca
Minst en död efter orkanen Michael
Minst tio döda efter oväder på Mallorca
Sänkt straff efter dödligt gängbråk
Bil brann i gångtunnel
Köpte vägsalt för 15 milj -borde kostat 100 000
Malmö: Man knivskuren till döds
Par utsattes för rånförsök i sin bostad

Tomhylsor hittade efter skottlossning
Radhuslänga evakuerad i Lund efter anlagd brand
Skola övertänd – två flickor misstänkta för mordbrand

Göteborg: Polisen söker vittnen efter mordförsök
Brand i flerfamiljshus i Lund
Bilbrand på Hisingen
Skott mot lägenhet i Göteborg
Kraftiga översvämningar i Costa Rica

Polis i USA skjuten till döds

“Det mullrar på sydkinesiska havet”
Villa i lågor i natt – en gripen för mordbrand

Här flyr restaurangens gäster från skjutningen
Larmet: Mer problem med råttor i svenska städer
Flera skadade i tyfonen Tramis framfart

Jordbävningen i Indonesien befaras ha orsakat tusentals dödsoffer
Jättebråk mellan grupper lamslog Halmstad i timmar

Man svårt skadad efter knivskärning
Sveriges kommuner behöver miljarder – då bygger egna organisationen dyrt
Stökig natt i Västra Götaland och Halland
Stormen Zorba drar in över Grekland och Turkiet

Nära 50 döda efter tsunami i Indonesien
Anmälningar om våld på skolor mer fördubblats på fem år
Knivbeväpnad tog sig in på skola

Man knivskuren vid busshållplats – gärningsman gick från platsen

Lägenhet i Malmö beskjuten

Misstänkt mordförsök i Norrköping
Kvinna gripen för dödsskjutning i Uppsala
Två gripna i stor polisinsats – koppling till mordförsök

Busschaufförens larm – hot och attacker ökar
Omröstning om statsministerposten i dag
Flera skakade efter storbråk på torg

Bilbrand spred sig till villa
Sömnproblemen bland unga har ökat kraftigt
Man i 20-årsåldern brutalt misshandlad med sparkar i natt

Flera döda i Iran under militärparad
Kraftig brand i radhuslänga i Södertälje

Ung man död efter skottlossning i Stockholm
Polisjakt efter dubbla knivskärningar i bostadsområde
Kvinna våldtagen i Stockholmsområdet i natt
Djävulssopp hittad i Sverige: ”Går inte att vara säker längre”
Attentat mot polisstation – kastade tårgasgranat
Sverige: Fem skjutna under sex timmar på onsdagskvällen
Misstänkt anlagd bilbrand spred sig till fler fordon
Stormen Knud drar in – SMHI varnar för vindarna
Vietnams president är död
Minst tre skadade i skottlossning i södra Stockholm

Skjuten kvinna hittad i Järfälla
Nytt filippinskt jordskred – tre döda
Man knivhuggen i Köping
Flera bilar utsatta för skadegörelse
Människor blåste omkull i Norge – ny storm på väg mot Sverige
Pengar skickades från Göteborg till IS-finansiär

Skottlossning i Trelleborg – en gripen
Våldsam 16-åring fick stanna kvar på skolan – begick sedan mord

Flera bilbränder runtom i Sydsverige
Två rånare slog ner offer
Misstänkt skottlossning i Malmö

Över 100 tros ha dött i gruvkollaps efter tyfonen Mangkhut

Sa sig ha dödat släkting med en sten – får stanna i Sverige

Uppgifter: Svenska gränskontroller bland Europas sämsta
Stigande vatten största faran i Carolina

Minst 25 döda – nu tar orkanen sikte på Kina
Unga man skjuten i Huddinge

Svensk polis i internationell razzia mot nätbedragare med koppling till Syrien
Mangkhut är kraftigaste ovädret på hela planeten
Efter jordskalvet: Malariautbrott på turistön
“Trump behöver inte ha deltagit i Manaforts skumraskaffärer”

Fattigpensionären Ing-Marie 65 fast i väntekaoset
Tig
gande kvinna utnyttjad av sina landsmän
Förråden sinar – krisen för bönderna inte över
Skott mot lägenhet i Skåne – misstänkt mordförsök
Försvunnen man söks i Borlänge
Orkanen Florence drar in över USA
Man till sjukhus med stickskador i huvudet
Sköt ihjäl fem andra och tog sitt eget liv

Elva till sjukhus efter brand i Jönköping
NMR utreds – misstänks för hotbrev: ”Vi vet var du bor”
Efter misstänkt valfusk – kan bli omval i Degerfors

Två gripna för mordet i Årbyskogen

Prognos: 103.000 migranter till Sveriges kommuner på 3 år

Trumps regering stänger PLO-kontor (Bra beslut)
Misstänkt mordbrand i Södertälje

Man rånad och nedslagen – gärningsmän hotade med kniv
Tre bilar brändes under valnatten

9 scenarion – det händer nu
Sju skadade i knivattack i Paris
Misstänkt explosion i centrala Stockholm
Misstänkt skottlossning mot hus i Rinkeby

Tre bilar i brand i centrala Halmstad under natten

Brand i skolbyggnad med öppna lågor
Park avspärrad efter skottlossning

Man erkänner i rätten – dödade sin familj

Man skjuten till döds i Malmö

Nya flygfoton över brandhärjade skogar

Man anhållen misstänkt för skottlossning mot barn i Tingsryd

Bilbränder i Västerås i natt

Man i 30-årsåldern skottskadad i Katrineholm
Hela Gotland strömlöst – gång på gång
Man skjuten i benet – polisen vädjar om hjälp

Man misshandlad av flera okända gärningsmän i Malmö
Man skjuten – förd med ambulans till sjukhus
Liggande man sparkades av flera
Tre män åtalas för kidnappning i Borås
Man knivskuren i Malmö – misstänkt mordförsök
Man till sjukhus efter mordförsök
Nya bilbränder i Trollhättan
Man gripen under natten – försökte sticka en polis
Många bilar i brand i Göteborg

Bilbränder i Lövgärdet i natt

Misstänkt bomb utanför Norrköpings polishus
Minst elva döda i självmordsdåd i Irak

Två misstänkta mordbränder i Tensta

Floridaskytten tidigare inlagd för psykisk sjukdom
FN diskuterar mördarrobotar
SVT avslöjar: Funktionshindrade barn tvingas flytta till barnboenden

Man skjuten i Göteborg – förd till sjukhus
Bilar brann i Borlänge

Ögonvittnen om skytten: Han blev arg för att han förlorade
Dömda våldtäktsmän ofta födda utomlands

Knivattack utanför Paris – två döda en skadad

Flera bränder hus och bilar i Kristianstad

Hyperinflation i Venezuela

Flera bilbränder i Uppsala
Man knivskuren i Borås
Uppsala: 100 bilar skadade i mordbrand
Sjuttonårig pojke knivhuggen till döds
Vänsterpartiet i diktaturens tjänst
Sex nya bilbränder i Västsverige

Nytt jordskalv i turistparadis
Flera bränder under natten i Vivalla
Skottlossning i Malmö

Bilbränder i Östergötland – misstänks vara anlagda
Rusning inför pengabyte i Venezuela
Man skjuten i Helsingborg

Ungdomsgäng vandaliserade bilar på Brynäs

Tonåring skjuten i Uppsala
Sex personer misstänkta för bränder i Göteborg
Misstänkt skottlossning i Trelleborg

Larm om skogsbrand i Vindeln
Fyra nya bilbränder i natt

Anlagda bränder under natten
Experter om italienska broraset

Adaktusson: Tänker inte vara passiv inför islam

Stenkastning och ett 80-tal bilar brandskadade i Göteborg och Trollhättan
Prishöjningar i Turkiet: “Vi är chockade”
Ungdomar misstänks ha vandaliserat polisbuss
Många döda i sjukhusbrand i Taiwan

Räddningstjänsten efter åskan: Vi hinner inte åka på alla larm

Getter dök upp på badplats i Lidingö
Kliniken ändrar sig – Isabella får tillbaka sina ögondroppar
Larm om skottlossning i Gamlegården

Saudiarabien flyttar patienter från Kanada
Minst 91 döda i skalv i Indonesien

Extremvärmen: Fler äldre som dött i juli än tidigare år
44 personer skjutna under 14 timmar – fem döda
Tre bilar skadades i brand
Nya extremhettan slår mot Sverige – kan bli nytt rekord
Värmen slog rekord i Lissabon
Afropastorer tackade Trump i Vita huset
Dödlig bussolycka i Pakistan
Okänd grupp påstår sig ligga bakom ”drönarattacken” mot Maduro

Posted in Different Stuff | Comments Off on Nyheter augusti-december 2018

Böneberget i Refidim

Böneberget i Refidim

Predikan: Elvor Ohlin
2018-12-05 Kungsbacka Emanuelskyrkan
Lyssna >> (Mp3)

2 Mos 17: 1  På HERRENS befallning bröt hela Israels menighet upp från öknen Sin och drog från lägerplats till lägerplats, och de slog läger i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka. 2  Då klagade folket på Mose och sade: “Ge oss vatten att dricka.” Mose svarade dem: “Varför klagar ni på mig? Varför sätter ni HERREN på prov?” 3  Men folket törstade efter vatten, och de knotade mot Mose. De sade: “Varför har du fört oss ut ur Egypten, så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst?” 4  Då ropade Mose till HERREN och sade: “Vad skall jag göra med det här folket? Snart stenar de mig.” 5  HERREN svarade Mose: “Tag med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. 6  Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan. Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka.” Mose gjorde så inför de äldste i Israel. 7  Och han gav platsen namnet Massa och Meriba, eftersom Israels barn hade klagat och satt HERREN på prov och sagt: “Är HERREN ibland oss eller inte?”

Hebreiska ordet för klippa här, är tsur som betyder lågt liggande hälleberg/klippa, tillflykt – en bild på Golgata. Vi kan förställa oss att det var märkligt för Mose att Herren sa “jag ska stå framför dig.. och du ska slå på klippan. Men det var på Guds uppmaning som fick göra det.  Slaget på klippan står för Guds dom över synden som drabbade Jesus istället för oss. Vi läser i 1Kor 10:4 ..De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Härifrån vet vi säkert att klippan är en bild på Kristus.

Senare kan vi läsa om att Mose slog på klippan när han skulle tala till den. Där är ett annat hebreiskt ord som är är sela. Det betyder högt liggande, fritt liggande klippa och är en förebild på den uppståndne Frälsaren, den uppståndne Jesus.

 • det kom vatten nu också – det “funkade” – men det fick konsekvenser för Mose och Aron
 • det var olydnad mot Guds befallning
 • det var missbruk av Guds ord – som att godtyckligt använda Guds ord som man vill och tro att det är ok för Gud eller att försöka tvinga Gud att göra under på våra villkor

…att ”slå på den uppståndne” gav en helt felaktig bild av Gud. Gud sa: ”Ni höll inte mig helig inför Israels barns ögon”. Gud är helig och det han gör eller säger är alltid i enlighet med den han är.

Refidim är plural av rephida som betyder sits eller ryggstöd på en bärstol, en sådan som kung Salomo hade t ex. Det kan också betyda vederkvickelse (raphad). Men det var ingen vederkvickelse för Israels folk, det förstår vi. Det här platsen beskrivs som en mycket ödslig och torr plats.

Det var en svår situation för israeliterna men de var på rätt plats – det var Gud hade fört dem dit – en rastplats. Gud leder oss ibland till platser – eller in i situationer – som vi kan uppleva som en öken eller en ökenvandring. Det ingår i våra liv.

Cracks in the desert

Öknen…

…är platsen där vi prövas och lär oss beroende av Herren och att vänta på honom.

Hur reagerar vi? Börjar vi klaga som Israels folk gjorde? Varför hjälper inte Gud?! Varför ska vi vänta? Ska vi behöva dö här!

…en plats där vi fostras – där vi mognar och blir befästa i tron.

Särskilt när inget händer och vi bara får vänta och hålla ut. Israels folks ökenvandring är en enda stor undervisning för oss. Här avslöjas om vi litar på Guds omsorg – hur lätt blir vi otåliga? Otåligheten är ofta orsak till att vi inte riktigt klarar av att vänta på Gud och vi drar iväg. Det måste hända något. Det är en väldig svaghet hos oss människor, troligen mer eller mindre för oss alla.

…en plats för uppenbarelse.

Det var i öknen som Gud talade till Mose ur den brinnande busken och senare fick han se Guds härlighet i öknen. Guds ledning var många gånger mirakulös under ökenvandringen.

…en plats där Gud uppenbarar sina hemliga förråd (som här):

Vem kunde ana att det skulle komma vatten ur en klippa? Någon sa vid ett tillfälle: ”en klippa är väl sista platsen man tror att vatten ska flöda”. På samma sätt passade Jesus inte heller in i människornas föreställning om Messias. Men klippa är en benämning på Gud i GT som står för fasthet, orubblighet, trygghet, beskydd, trofasthet – som Gud är.

Vi minns kanske Hagar som hade flytt ut i öknen och fick också del av Guds hemliga förråd:

1Mos 21:19  Och Gud öppnade hennes ögon, så att hon fick syn på en brunn med vatten. (hon var utan vatten och färdig att ge upp, sonen Ismael låg där och tänkte: jag orkar inte se honom dö). Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka.
= Guds hemliga förråd.

…en plats där vi lär oss vikten av bön och att Herren strider för oss.

Forts. (2Mos 17)

8  Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. [(stred) kan också betyda att uppsluka och råda över, ta makt över] 9  Då sade Mose till Josua: “Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen.” 10  Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. 11  Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget [gabar = starka, hade styrka o kraft], men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. 12  När Moses händer blev tunga tog de därför en sten [eben] och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. 13  Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. 14  HERREN sade till Mose: “Skriv upp detta i boken, så att ni inte glömmer det, och inpränta det hos Josua, ty jag skall utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen.” 15  Och Mose byggde ett altare och gav det namnet HERREN mitt baner. [Jahve-nissi] 16  Han sade: “En hand har lyfts mot HERRENS tron. HERREN skall strida mot Amalek från släkte till släkte.”

Amalek
Amalek var sonson till Esau. Esau beskrivs som ”profan och ohelig” i NT (otuktig och oandlig, Hebr 12) därför att han inte värdesatte Guds nåd och välsignelse. Han tog lätt på Guds ord.

Amalek var den första fienden som anföll israeliterna på vandringen till landet.

Amalekiter
“Amaleks folk” eller amalekiter, vill jag påstå är en bild på köttet – den gamla människan, den fallna människan eller syndanaturen. Det är den som alltid vill hindra oss att komma in i landet, in i Kristus, att vara i honom och helt överlåta oss till Herren.

Desto mer vi dör ned från oss själva som vi uppmanas till, desto mer får vi del av Landet: Det som är torrt (öken) och fruktlöst i oss, får liv och blir fruktbärande när Jesus tar över. Men vi får ofta kämpa i bön för olika områden. Paulus skrev:

Gal 5:16  Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17  Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.

Den kampen känner vi alla till för vi har alla den kampen att kämpa. Det där är så svårt att lära ibland – vi vill ju så mycket, vi vill göra rätt för oss, vi borde så mycket, leva upp till så mycket, prestera för att duga! …istället för att överlåta oss helt till Herren och  låta den Helige Ande vara drivkraften.

Amalekiter [köttets sinnelag] brukar gå djävulens ärende. Där kanske vi alla får erkänna att ibland är vi lite amalekiter.

Det också så att varje ”svag punkt” utnyttjades av Amalek – som här är en förebild på djävulen själv. Mose påminde folket:

5 Mos 25:17  Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen, när ni drog ut ur Egypten. 18  Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad.

Detta är typiskt den Onde, eller hur? Han känner till våra svagheter och svaga punkter och där slår han till. Men det gäller också en uppmaning till oss alla utifrån..

Hebr 4:1  Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. [= att komma in i landet och ännu mer: den slutliga vilan /det himmelska landet]

Kung Saul blev befalld att förgöra Amaleks folk i (1 Sam 15). Men han ”skonade det bästa som hade något värde” och därför förlorade tronen.
Det köttsliga kan se bra ut på ytan men det hade inget värde inför Gud.
Det innehöll högmod och uppror och förakt emot Gud.
Det är ingen idé att bevara eller behålla det som Gud har förkastat. Gud hatar det som skiljer oss från honom – allt som fördärvar och bryter ned det fina som han har skapat och skapat oss till.

”Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden”

Mose betyder uppdragen, räddad (ur Nilfloden)
Aron betyder ljus, upphöjd, berg av styrka, lärare
Hur betyder vithet /vitt linne, frihet
Jag satte ihop det där till en mening och då kan få fram: Uppdragen och frälst – fått ljus och Guds kraft – iklädd Jesu rättfärdighet (vitt linne) …och nu står de på berget.

Bönekondition
Mose klättrade högst upp på berget. Det får mig att tänka på bönen. När bönen känns som en uppförsbacke. Har ni känt det? När det är tungt. Det är trögt och motigt och det är svårt att be. Det kan vi uppleva både nu och då.

Mose hade bra kondition – ”bönekondition – beslutsamhet. Det är att ha bönekondition, för Mose var att gå till Gud, van att be. Han är en underbar förebild för oss. Vi behöver inte gå upp på berg (bokstavligt) för att be. Vi kan be i dalar eller var vi vill. Det är inte som med araméerna i 1Kon. De trodde att Israels Gud var en bergsgud eftersom de förlorade striden på berget. Då anföll de på slätten men Gud stred för Israels folk som vann seger där med – för Gud är ju Gud överallt!

Mose blev trött och fick sätta sig på en sten.
Det är samma ord [eben] som byggnadssten i Guds tempel, som beskriver JESUS som byggnadsstenen, den dyrbara stenen. Jesus är den rätta grunden som vi alltid måste stå eller vila på.

Han höll Guds stav i händerna. Det intressanta med staven är att den tidigare var Mose stav. När han gav den till Gud och gjorde som Gud befallde, så blev den sen Guds stav.  Allt som Mose gjorde med staven var på Guds befallning! Det var inga spektakulära shower eller spektakel (för att imponera och tjäna pengar) utan på Guds befallning. Det ledde till Guds förhärligande och kännetecknades av Guds helighet och rättfärdighet.

Guds stav – är en bild på Guds ord och Guds löfte som vi håller högt när vi ber.

Arons stav
Arons stav var en gren av ett mandelträd (4 Mos 17). Mose fick lägga en stav av varje stam i det Allra Heligaste, där Arons stav representerade Levi stam. Det hade varit ett uppror mot Aron. Under natten hade den döda grenen /staven fått liv i Guds närhet (vid nådens tron). Den bar både knoppar, blommor och mandlar. Den bar frukt. Och så är det med oss också – kan tilläggas – det är i Guds närhet som vi bär frukt och blommar ut i det som Gud har skapat oss till. Guds ord ger kraft och bygger upp. Mandelträdet är en bild på Guds ord och Guds löften. Det ser vi också i Jeremia bok.

Jeremia
Jer 1:11  HERRENS ord kom till mig. Han sade: “Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: “Jag ser en gren av ett mandelträd.” (en syn från Gud) 12  HERREN sade till mig: “Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.”

Gud är Väktaren som vakar över sitt ord så att det går i uppfyllelse. Mandelträdet kallas “det vakande trädet”, det som blommar först på våren.

Jakob
1Mos 32:10 Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror.

Gud hade välsignat honom. Jakob är alldeles förkrossad och tacksam inför Gud. Det är detsamma som att säga ”jag hade bara Guds löfte, ett ord från Gud, när jag drog iväg men nu har jag allt detta”, för Gud hade uppfyllt sitt löfte. Gud är trofast!

David skrev i Ps 23:4 “Din käpp och stav de tröstar mig”. Det var när han beskriver dödsskuggans dal och Guds ord som tröstar och hjälper och styrker.

Guds stav är också en bild på korset och Jesu seger.

När seger var vunnen byggde Mose ett altare och gav det namnet ”Herren mitt banér”. Ordet banér på hebreiska är nes eller nissi. Det betyder något som sätts upp som ett tecken, en signal. Det kan vara ett banér, en flagga, ett segel (på fartyg), stång. Och här har vi ordet som står om när Mose gjorde kopparormen i öknen och hängde den på en stång. Det syftar på korset och att Jesus blev en förbannelse för vår skull. Han tog vår synd och alla som såg upp på kopparormen blev botade. Alla som ser upp till Jesus och bekänner hans död och uppståndelse får ta emot hans frälsning.

Korset är segertecknet – ”baneret”    

Ps 60:6  Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner [nes] att hålla upp för sanningens skull.
Jer 4:6  Res upp ett baner [nes] i riktning mot Sion, Sök skydd, stanna inte!

Jesus blev upphöjd på korset och han är Segraren!

2Kor 1:20  Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Vi ska alltid, alltid hålla korset högt, Jesu försoning.

Aron och Hur höll Mose händer stadiga

Ordet för stadiga [emunah – fasta trygga] kommer från ordet tro och trofasthet [aman]. “Styrk maktlösa händer!”  uppmanas vi i Hebr 13, citat från Jesaja. Dvs. ”Uppmuntra varandra i tron! Bed med och för varandra!” Aron och Hur som håller upp Mose händer och armar, är en underbar bild förbön.
Det gjorde tills solen gick ned: Med andra ord Bevara fältet! Ge inte upp!

Kol 4:2  Var uthålliga [= att hålla sig nära och troget till ngn] i bönen, vaka och be under tacksägelse.

…så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget… Lyfta händer inför Gud var tecken på beroendeställning inför Herren /Gud.

”Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd”. Vi vet säkert alla att Josua är samma namn som [Joshua, Yeshua] Jesus. Han  besegrade både Satan och köttet med Andens svärd. ”Herren skall strida för er”. Herren strider emot Amalek från släkte till släkte, från generation efter generation. Det är en livslång kamp för oss, för varje troende/kristen men Jesus är med och strider för oss så att vi har målet, vilan som väntar.

När vi håller ut i bön och håller korset högt och Guds ord och löften högt – då får vi seger! Då vet vi att Herren är med och han ger seger. Då kan inte köttet /det köttsliga ta över och få övertaget och få makt över oss. Herren vinner seger. Jesus vinner seger.

David skrev:

Ps 20:6  Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. HERREN må besvara alla dina böner. 7) Nu vet jag att HERREN frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. [David hade mycket erfarenhet av Guds hjälp] 8) Andra förlitar sig på vagnar och hästar, [ja, man förlitar sig på mänskliga planer och agendor, mänsklig kraft, pengar och makt] men vi berömmer oss av HERRENS, Guds, namn. 9) De sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående. 10 HERRE, fräls oss! Konungen skall svara oss när vi ropar.

Amen.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Böneberget i Refidim

Försoningsdagen – den stora dagen

Försoningsdagen – den stora dagen

Undervisning Elvor Ohlin
Parousia Mission 2018-12-02
Lyssna HÄR
(Mp3)
Mer undervisning >>

Idag är det 1 advent. Vi är inte så traditionsbundna här men vi läser om ”skuggan/skuggbilderna” i GT men ljuset och verkligheten kom, nämligen Jesus Guds Son.

3Mos 16:3  Detta skall Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4  Han skall ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han skall spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig skall han bada sin kropp i vatten. 5  Av israeliternas menighet skall han ta emot två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer.

7  Sedan skall han ta de två bockarna och ställa dem inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. [en benämning på Försoningsdagen är ”Ansikte mot ansikte”] 8  Aron skall dra lott om de båda bockarna: en lott för HERREN och en lott för att skaffa bort synden. 9  Den bock som lotten bestämmer åt HERREN skall Aron föra fram och offra till syndoffer. 10  Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden skall ställas levande inför HERRENS ansikte, för att försoning skall bringas genom honom. Och sedan skall han sändas i väg ut i öknen för att skaffa bort synden. 11  Aron skall föra fram sin syndofferstjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han skall slakta sin syndofferstjur. 12  Sedan skall han ta ett fyrfat, fullt med glöd från altaret som står inför HERRENS ansikte, och han skall fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse, och han skall bära in detta innanför förlåten. 17  Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen, till dess han går ut…[det här gjorde ju ö-prästen en gång om året] 19  och han skall stänka av blodet på altaret med sitt finger sju gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. 20  När Aron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken. 21  Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta.

Försoningsdagen hör till hösthögtiderna och det kan synas lite märkligt eftersom Påsken hör till vårhögtiderna. Framför allt så är det försoningen eller Försoningsdagen som vi får förklarat för oss i Hebreerbrevet. Där får man förklarat alla gammaltestamentliga offer men vi kanske är vana att tänka just på påsken. Det hör naturligtvis samman med men det är framför allt försoningsdagen som förklaras där.

Hösthögtiderna börjar med Basunklangens högtid, det som idag är det judiska nyåret.  Profetiskt ser vi det i basunerna i Uppenbarelseboken i Ändens tid. Sen kom det 10 dagar av omvändelse fram till Försoningsdagen.

1 Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud [7:e basunen]. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Det här handlar om Jesu återkomst och enligt den judiska traditionen i det gamla förbundet, i gamla testamentet, blåste man i basun alla de 10 dagarna fram till Försoningsdagen.

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Jag (och kanske många av oss) tror inte på en hemlig och delad återkomst utan på en synlig återkomst och det ser vi ganska klart här. Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han for upp bland molnen från Oljeberget, sa ängeln. Han ska komma tillbaka till Oljeberget. Och här står det att han kommer med himlens moln synligt för alla, för hela världen. Vi vet att det är fullt möjligt idag med massmedia – om det är med hjälp av det får vi se den dagen. I vilket fall är det då som alla utvalda, alla frälsta, ska hämtas av änglarna.

Hebr 9:28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram (synligt), inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Försoningsdagen är en dag för rannsakan och omvändelse och försoning. Det också en tid att förbereda sig att möta Messias, att ha allt klart med Gud. Yom Kippur (hebreiska) i Israel är en väldigt speciell dag när allt står stilla, allt är stängt, inga kommunikationsmedel( bilar, tåg, bussar), inga flyg. Man tänker tillbaka på året som gått, ber varandra om förlåtelse och kanske lovar Gud att bli bättre eller ger löften. Många fastar, beroende på om man är troende/religiös eller inte.

Profetian beskriver ”En nationell försoningsdag”. När alla vänder sig emot Israel och Jerusalem ska väckelsen fullbordas i Israel och bland judarna.

Dan 12:1 …Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. [samma som Jesus säger i Matt 24:21] Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

“Ditt folk” (Daniel) är det judiska folket – och naturligtvis bland alla andra folk där Evangeliet går ut och människor tar emot Jesus.

Hos 5:15  Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig.

Vi ser hela tiden kopplingen till Försoningsdagen och innebörden av den dagen:

 • den pekar tillbaka på Golgata där allt är fullbordat av Jesus Messias /Kristus
 • den pekar framåt på Israels frälsning och Messias (andra) ankomst
 • det pekar också på den reningseld som förvandlar och upprättar hela skapelsen, för hela skapelsen är med i Jesu frälsningsverk på Golgata, både djur och natur. (Rom 8:19-23)

2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade [thesaurizo tereo = bevarad som en skatt för framtida bruk] åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.
[här blir bibelordet i Jes 43:2 aktuellt både personligt och i det stora perspektivet: ”Om du än måste gå genom vatten är jag med dig… eller genom eld, skall du inte bli svedd… gäller den som är i Jesus Kristus]

Planeten kommer inte att gå under på det sätt som globalisterna hotar med.

Gud tar hand om sin skapelse. Han tar hand om den här planeten. Efter Försoningsdagen kommer Lövhyddohögtiden – en glädjehögtid då skörden är bärgad.

Den uppfylldes delvis på pingsten – och som en försmak – när vi blev pånyttfödda och fick den Helige Ande. Den talar om en ny start, något nytt har börjat. Den uppfylls helt när JESUS upprättar Guds rike (Tusenårsriket eller evigheten, vilket det nu kommer att bli(?). Vi har lite olika tolkningar och det är inte helt enkelt men vi ser till en del genom tydliga bibelverser).

Översteprästen
Det var bara översteprästen Aron som fick utföra offret på försoningsdagen, läste vi. Ingen annan. Det är en förebild på Jesus som kallas den himmelske översteprästen. Han skulle ha vita linnekläder. Det står för renhet, helighet, rättfärdighet –Linnetyget är de heligas rättfärdighet (Upp19). Det är inte en egen utan Jesu rättfärdighet som vi får ikläda oss. Linnet beskrivs som ett material som inte framkallar svett (jag har tagit upp det i en annan predikan). “Svett” står för människans strävan och människans självrättfärdighet.

Linnet står också för enkelhet här. Annars var prästdräkten väldigt utsmyckad och säkert vacker. Vi kan läsa hur man i detalj fick göra översteprästens dräkt men det här är alltså en enkel dräkt. Det talar om att Jesus blev som en av oss.

Gud blev människa – Medlaren – men det är ändå skillnad på den första människan Adam och på Jesus. Jesus sa själv:

Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”
[= om ni inte tror att jag är Herren, Jahve, Jag är = Gud]

Kenosisläran är en falsk lära som säger att Jesus tömde sig på sin gudomlighet och bara var människa som vi.

Fil 2:7  utan utgav sig själv [keno (fr kenos) = tömma sig, utblotta sig – därav “kenosis”] genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människaödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,
[Jesus använde inte sina gudomliga rättigheter utan gick frivilligt in under våra villkor och begränsningar]

Varför har Fadern upphöjt Jesus? Därför att han ödmjukade sig i lydnad… och vi är kallade att följa. Ödmjukhet och lydnad är “nyckelord”.

-om Jesus hade utfört allt enbart som människa… ”då är vi jämlika honom”, resonerar man – ”då kan vi också gå ut och bota alla”
Ändens tid beskriver ett omåttligt begär och fokus på under och tecken. Det kanske sker under och tecken. Det kanske inte alltid är påhittat och lögn som det ofta har varit. Men det är falskt och fel när det leder fel och det bygger på villoläror. Ytterst handlar det om att Satan vill styra Gud. Vi kan läsa i Mos 13, där en profet gör tecken eller under.

5Mos 13:2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”,

Eller han kanske säger: “Gud för oss utanför Bibelns gränser för allt finns inte med i Bibeln. Gud för oss ut på nya områden..”

3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Aron måste först gå in med rökelse (bön). Nu gällde offrandet för hela folket. ”Han skall fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse, och han skall bära in detta innanför förlåten” . Av Jesu ord förstår vi att det är bön “i Ande och sanning”.

Aron var helt ensam där inne. Jesus var också ensam och övergiven av människor. Han utförde allt ensam…
-ensam i bön i Getsemane
-ensam i rättegången /ensam mot falska vittnen
-ensam under misshandel och gisselslag och vägen till Golgata
Men ha sa själv:

Joh 16:32  Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. 33  Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” [lidande ingår, enligt Jesus]

Försoningsoffret bestod av två bockar som tillsammans är förebild för ett offer. Den ene för att offras och slaktas – ett ställföreträdande offer. Ingen förlåtelse eller rening kan ges utan att blod utgjuts (och döden besegras). Den andra bocken skulle släppas levande ut i öknen när synden lagts på den. I min gamla 1917 års Bibelöversättning står det Asasel. Det har blivit en del konstiga tolkningar ibland. I ordförklaringen där står det att man trodde att det var ett ”trollväsen” eller Satan. Sådana tolkningar kan vi lämna helt. Det här handlar om Jesu offer! Asasel är ingen egennamn men det betyder att skaffa bort, skilja från, den utstötte, den förkastade.

Man drog lott:

Enligt judisk sed stod det ”Lashashem” [för Namnet -dvs Guds namn, Namnet över alla namn] på den ena och Lasasel [till att skaffa bort] på den andra. Synden förklarades försonad genom den offrade bocken. Härifrån har vi troligen ordet ”syndabock”.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten… [Jesus bröt djävulens makt över oss och är den som helgar /avskiljer – det betyder att han skiljer oss från våra synder till befrielse och frälsning]

Hebr 9:11  Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, [= det himmelska] 12  gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, [Försoningsdagen] och vann en evig återlösning.

Och utan det blodet kan ingen människa komma in i Guds rike. Ingen kan komma in i himlen eller det himmelska utan Jesu blod.

..men det står också  ”i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste” och det gör vi när vi ber (Hebr 10)

Den levande bocken skulle bära bort folkets synder – den fördes fram inför Herrens ansikte – sen la Aron sina händer på bockens huvud som visade att ”nu är alla folkets synder lagd på den”. Sedan släpptes den levande ut i öknen [mörkrets område]. Det här brukar ses som en förebild på att Jesus uppstod. Men jag tror att det också är en bild på att Jesus inte ”dog andligen”, som den falska JDS-läran (Jesus died spiritualy) säger: den innebär att han upphörde att vara Gud när han dog (att han fick Satans natur och plågades av honom i 3 dygn) och att han måste ”födas på nytt” precis som vi [samma som kenosisläran]. Detta är antikrists ande.

1Joh 2:22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? [att inte känna eller känna igen, bekänner inte enligt Guds ord] Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

Vår bekännelse är alltså väldigt viktig, att vi vet vad Guds ord säger. För de falska profeterna banar väg med sina falska läror och förbereder för Antikrist, som Bibeln talar om. Alltihop syftar på att människor blir små gudar. Men Guds ord är väldigt tydligt med  att Jesus är Kristus /den Smorde /Messias av evighet som blev människa.

Joh 1:5  Och ljuset (Jesus) lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. [Enl Gr t: ljuset lyste och lyser och har lyst oavbrutet och mörkret övervann det inte] Vi läser att Jesus blev en förbannelse när han korsfästes (Gal 3). Här här bilden i kopparormen som Mose hängde upp på en stång (korset). Gud sände giftiga ormar bland folket p g a deras upproriskhet och förakt emot Gud. På samma sätt sänder Gud villfarelsens makt… (2Tess 2). Den ormbitne som såg upp på kopparormen – med innebörden att bekänna och ångra sin synd – blev botad. På samma sätt utplånar Jesus synderna och befriar från ormgift = lögnläror, för var och en som vänder om och gör upp inför honom.

2Kor 5:21  Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd [syndoffer], för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. [inte bredvid honom som om vi är likvärdiga som ”kristusar/små gudar” nej: i honom!]

Hebr 4:16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron [Jesus öppnade vägen in i det Allra Heligaste] för att få barmhärtighet och finna nåd [få förlåtelse när vi behöver det och få kraft att göra Guds vilja (nåd)] till hjälp i rätt tid.
[boetheia – 2 ggr i NT – hjälp innan det är för sent – att ta fram nödutrustningen(på ett skepp Apg 27:17)]

Det finns hjälp hos Jesus i varje situation i våra liv. Det finns inget som är utanför det Jesus har gjort. Allt är inneslutet där som vi går igenom.

I GT gavs tillfällig förlåtelse. Djuroffrens betydelse:  ”jag bekänner att jag förtjänar döden men eftersom Gud är god och barmhärtig får jag offra det här oskyldiga djuret och Gud tar emot det istället”. Det står att det var en påminnelse om synden men den kunde inte utplånas. Men det var också då precis som för oss det fanns ingenting som människan kunde lita på av sitt egetbara på offret som Gud hade befallt – och de löften som hörde dit.

I NT i Kristus Jesus ges fullständig förlåtelse – inga mer offer får läggas till varken blodiga eller oblodiga. Allt är klart!

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse [aphesis] för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit [super]flöda över oss, med all vishet och insikt. (ordet betyder “superflöda”)

Aphesis betyder fullständig förlåtelse, frälsning, frihet (från synd). Roten är aphiemi = att bära bort (synden), att skicka bort, lämna. (Jmf bocken)

Förebilderna i GT är inte bara symboler – de beskriver sanningar som skulle uppenbaras. Och det är samme Ande /Guds Ande och samma smörjelse i båda förbunden!

Det finns gott om lögnprofeter idag som påstår att smörjelsen i GT är föråldrad och gammal. Den gäller inte nu och nu är det en ny ande och en ny smörjelse [new wine]. Det är inte sant! De läser Bibeln väldigt dåligt.

1Petr 1:10  Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. [i GT] 11  De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12  Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

2Tim 3:14  Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15  och du känner från barndomen de heliga Skrifterna [GT] som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.

Roten till kippur [försoning] är Kaphar (verb)/kopher (subst) som betyder bringa försoning /försona, förlåta, förena, sona överträdelser, att täcka över [inte bara dölja utan också förändra].

Arken täcktes över med försoning [kopher] för att den inte skulle läcka in vatten.

1Mos 6:12  Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad [shachath = förstörd, förfallen, fullständigt avfallen, korrupt, perverterad], eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. 13  Då sade Gud till Noa: “Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden. 14  Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den [kaphar = försona] med jordbeck [kopher = försoning (becka den)] både på insidan och utsidan.

“Försona arken med försoning både på insidan och utsidan”. Då är man riktigt försonad i Frälsningsbåten!

Ändens tid beskriver en lika fördärvad generation som i Noas dagar. Några kännetecken: Människor styrs av begär + ett stort avfall från klassisk biblisk lära + kärleken kallnar + jorden fördärvas p g a girighet o synd + våldet ökar – samtidigt fortsätter allt ”som vanligt” – vi vänjer oss så snabbt

Matt 24:37  Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38  Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39  och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. [eller kommande – en tidsperiod – katastroferna i ändens tid liknas vid en ”störtflod”= det går fort (Dan 9:26)]

Lägg märke till hur människor lever – och hur Gud beskrev den här tiden.

40  Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar [aphiemi = lämna ifred – rot till aphesis = vara helt förlåten]. 41  Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar [aphiemi] 42  Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag [hora = timme] er Herre kommer.

Här brukar man ha uppfattningen att det gäller uppryckandet av kristna – men det är troligare att det är tvärtom! Ordet “lämnas kvar” är samma ord som vi läste innan, fullständigt förlåten, lämnad ifred. Det är den som står kvar. Det kan alltså syfta på att dras med i världens strömmar så att han/hon inte är redo när Jesus kommer och katastrofen kommer väldigt snabbt. Den ene dras med, den andre lämnas ifred.

Noa stod emot den tidens strömningar – när floden kom var hans familj inne i arken. Det är att vara i Kristus, försonad med Gud.

Noa visste ungefär när floden skulle komma – som vi kan se tidstecken att dagen närmar sig. Den stora dagen, den stora försoningsdagens totala uppfyllelse.

1Tess 5:3  När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Man tror på en  världsfred, man tror på en ”guldålder, en evolution” men  det sanna Ljuset – Jesus – är utestängd. Då är det mörker. Det är mörkt.

4  Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen [hemera = tiden] kan överraska er som en tjuv. 5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6  Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. [det är vad den Helige Ande gör med oss! Han gör oss vaksamma och nyktra.]

Vi fick en profetia för många år sedan om att vara med och dra upp människor som håller på att drunkna. “Men ni får inte dra förrän jag säger dra”, sa Herren. Det tror jag att vi kommer att få vara med om allihop, att dra upp människor som håller på att drunkna.

För den som inte har gått in i Jesu frälsningsark – är det dags att gå in nu!
Det innebär: relation med Jesusatt bli upprättad som människaoch att få tjäna Gud.

För oss alla är det tid att förbereda oss för att möta Messias Jesus! Det handlar om Försoningsdagens innebörd, för snart är dagen här, den stora dagen, den underbara dagen när vi får se honom ansikte mot ansikte.

Det är fler profetior som måste uppfyllas innan Jesus kommer men det kan gå väldigt fort och det är mycket som händer i vår tid. Men vi har ett underbart hopp!

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Försoningsdagen – den stora dagen

Kvarlevan som känner sin Gud del 2

KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 2 – Till del 1 >>

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission Göteborg 2/12-2018.

Hela det postmoderna samhället är väldigt känslocentrerat. Man får ofta höra: Jag känner inte för det eller det! Men frälsningen är mycket mer än känslor för de skiftar hit och dit. Andens regn över hjärtat har som 1:a prioritering KUNSKAP om GUD och LYDNAD inte KÄNSLOR även om det hänger med ibland.

Jesus blev ledd till en stad i Samarien som hette Sykar! Jesus har där ett samtal med en kvinna. Om man sammanfattar det samtalet handlar det om människans innersta törst och längtan. Jesus säger att Han kan möta upp denna längtan! Människans problem handlar ju om att vi saknar Kunskap både om Gud och om oss själva. Samarierna var förkastade av Judarna och Kvinnan här var förkastad av Samarierna. Hon hade haft en hel del män och den hon nu bodde med var inte ens hennes man.

Men det var något i Herrens röst som gjorde att hon upplevde en beröring i sitt innersta. Ingen annan än Messias (GUD) kan fylla våra grundbehov!
1/ Att bli sedd och få ett värde
2/ Att bli älskade och känna oss säkra

Hon längtade efter Messias! När Han kommer skall han förklara allt sa hon! Jesus: Jag är Han som talar med dig! Det var inte bara att Jesus förklarade teologin det var att han berörde dessa två områden genom Anden. Han gjorde exakt samma sak när jag levde i knarkmissbruk – Han sa: Gå nu sanningens väg dig skall inte fattas! (Med hörbar stämma)

Denna föraktade Kvinna drog sedan iväg och samlade hela staden till Jesus. Då började han tala till hela staden och många kom till tro på honom (Joh 4.41) I Judarnas ögon var det omöjligt att Messias ens skulle sätta sin fot här. Jesus har nu ett intressant samtal med sina lärjungar angående sådd och skörd.

Joh 4:35 Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.

Jesus har nu sått! De har även skördat!
När bonden sådde tog det 4 månader till skörd! Vet du vad som måste komma först jo Latter Rain som skulle förbereda åkern för grödan.
Jesus har alltså sått (Såningsmannen) men han säger att skörden redan är mogen! Jamen molnen skall ju hopa sig på himlen först och Latter Rain skall falla. Vet du att Jesus här pekar på de Messianska profetiorna om honom. Latter Rain har alltså Kommit?

Han skall komma som regn som vattnar Jorden!
Han skall komma som läraren som låter det regna på oss!

Den falska läran om Latter Rain pekar fram mot ett kommande klimax! Det enda klimax bibeln talar om är “När Villfarelsens Ande utgjuts” och efter det när “Jesus själv kommer”. Ed Tarkowski ser hur märkligt New Age och Latter Rain läror flyter samman i ändens tid. Det verkar som att Satan behöver Latter Rain allegorin för att den avfallna kyrkan skall tro en lögn. (2 Tess 2)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen (KUNSKAPEN OM GUD) och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (MANIFESTATION) över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Hos 6:3 Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. (KUNSKAP OM GUD) Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. (UNDERVISNING)

Joel 2:23 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. (UNDERVISNING) 24 Så skall logarna fyllas med säd (SKÖRD) och pressarna flöda över av vin och olja.

Församlingen i en stad kan liknas vid en Åker (1 Kor 3:8-10) Jesus kom alltså som läraren och regnade vatten på åkern i Sykar som genast gav en skörd. Men då han kom till Nasaret gav det ingen skörd alls.
Innevånarna i Sykar vill ha honom kvar nära hos sig (Joh 4:40)
Men i Nasaret så de drev bort honom (LK 4:20-30)

Gud vill han en kvarleva som känner sin Gud. En där Jesus får fylla våra behov!

Amos 4:6 Jag lät er gå med tomma magar i alla era städer, jag lät er sakna bröd på alla era orter. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger HERREN. 7 Jag höll tillbaka regnet för er, när det ännu var tre månader kvar till skördetiden. Jag lät det regna över en stad men inte över en annan. En åker fick regn, och den åker som inte fick regn torkade bort.

På Elia tid var det svår torka! Men Gud tog hand om Elia! Baal symboliserar vad vi idag skulle kalla New Age och där finns en kraft man kallar för Kundalini. Gud sa att han sparat en kvarleva genom torkan på 7000 personer som inte böjt knä för Baal (Rom 11:4) Alltså bildligt talat 7000 åkrar som han låter det regna över. Herren söker en kvarleva i Sverige också som inte böjer sig för Baal. Alltså ett folk som har sina hjärtans åkrar öppna för kunskapen om Gud som inte dras till Latter Rain och dess New Age influenser och manifestationer.

Heb 6:7 Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. (Apg 3:26)

Vi har ju lärt oss vad Regnet är = Kunskap om Gud!
Regnet kommer ju från Molnet = Förklaringsberget!

Molnet sänkte sig ner och Jesus förklarades för dem! Gud sa: Denne är min älskade Son Lyssna (SHEMA) till honom! The ”Glory Cloud” kom över dem inga manifestationer bara ett starkt sken som pekade på Guds Son = Det är honom ni skall lyda det här är Kungen! Vad underbart! Från molnet regnade det alltså kunskap från Gud!

Efter att Elia byggt upp Guds altare och segrat på Karmel! (Guds Trädgård)
1 King 18:41 Elia sade till Ahab: Bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn.

HEB: Jag kan höra rösten eller ljudet av ett oerhört rikt regn. Det här regnet skulle inte sända manifestationer utan återställa kunskapen om Gud igen.

Jag fick en natt höra hur man grät i förtvivlan över att alla andliga skatter var borta i Guds hus. Hur har det nu kunnat ske? Jo bland annat att man börjat vandra i Latter Rains agenda. Där är det manifestationer som gäller före Kunskapen om Gud.

Tricia Tillin säger: Det kommer säkert en politisk antikrist som råder över hela världen. Men begreppet Antikrist och Antikrists ande syftar till Satan och hans Falska Kyrka!
Hans falska kyrka kommer att jaga upplevelser och mer och mer gå över gränsen till New Age.

UPPLEVELSEKYRKAN

Vi skall alltså titta efter ett globalt ”skifte” i Kristenheten då många skall överge ”Kunskapen om Gud” och hänge sig åt ”Upplevelser och Manifestationer”. Jag tror att början på detta skedde 1994 med den så kallade Torontovälsignelsen. Det var nämligen vid den här tiden Herren började att varna oss starkt för att villfarelse var på gång.

Låt oss titta på huvudfiguren i den här rörelsen Rodney Howard Brown (RHB) han var nyss på Arken i Stockholm. Han är en av Kenneth Hagins (KENYON) lärjungar! Alltså Kristus är för honom mer en personlig kraft än en person. Lyssna nu för detta är viktigt.

Kol 1:18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Hagin förvrider denna vers  så att Jesu uppståndelse från de döda innebär att ”Jesus hade Satans natur” men nu fick han ”Guds natur” men Jesus Kristus har aldrig upphört att vara Guds Son. Jesus upphör enligt Hagin att vara 100% människa och 100 % Gud. Hagin lär nu att vi har fått samma auktoritet som han har i Himlen. Vips så har vi blivit som Gud (KRISTUSAR)

Tänk efter vad man lär i Betel Church – As Above So Below… detta är New Age! Kommer du ihåg vad Satan ville? (Genom falsk Teologi)
Jes 14:13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Egentligen ska vi inte vara ett dugg förvånade när vi ser en falsk andeutgjutelse som grundar sig på New Age läror och som har samma manifestationer. Guds Ande utgjuts inte över dem som lever i uppror.

RHB beskriver själv i sin bok (The Touch of God) att han gjorde en upplevelse 1979 han bad: Antingen kommer du ner hit och berör mig eller så kommer jag upp och berör dig. Plötsligt kom Guds eld över mig det började med huvudet gick genom hela kroppen till fötterna. Denna eld fortsatte brinna I min Kropp I 3 dagar. På den 4:e dagen bad jag Herre sänd din härlighet då upplevde jag som att jag blev inkopplad i himlens kraftfält. Nu brann det i hela min kropp det flödade ut ur min mage och jag började att skratta helt okontrollerbart. Nu var jag så drucken av Andens nya vin så jag var helt borta från mina sinnen. Jag fick nu en sån längtan att börja koppla in andra i himlens kraftfält.

Det är exakt vad han sedan gjorde i Toronto men kraftfältet är inte från medlaren Jesus Kristus. Det här sprids genom Kundalini krafter!

Den som kan lite om Kundalini upplevelser vet att det här är ingenting ovanligt i de kretsarna! Det fanns de som var lösta från New Age som gick ut från mötena i Toronto. De såg att det de blivit frälsta från invaderade ny Kyrkan. Det är skakande att studera detta och inse att manifestationerna kom starkast över dem som följde Hagins läror. Inte undra på för de lärorna liknar ju mer New Age än Kristendom. En annan sak att lägga märke till är att precis som Kundalinianden kan detta föras vidare av den som fått kraften (ELDEN)
Detta kallas i New Age kretsar för Shaktipat. (Överföring av andlig energi)

Video 1 >> 
Video 2 >>
Video 3 >>

PARADIGM SKIFTE

RHB kommer alltså till Toronto 1994 och började nu koppla in människor i det ”himmelska kraftfältet” och det sker alltså utan Medlaren. Vad var det för skifte som skedde vid Toronto? Jo om man följer spåren av denna falska utgjutelse: Man gick nu från Andens prioritering: Kunskap om Gud! Man börjar nu prioritera upplevelser och manifestationer istället! Man valde hellre att beröras av Energierna istället.

Ni som vart med ett tag har sett att inget är sig likt sen dess. Det är nu kyrkorna förändras just för att skapa den här atmosfären så att “Energierna lättare kan överföras”. Musiken är ett redskap så alla gamla Psalmer som berättar om Guds Ord försvinner.

RHB besökte då Kenneth Copelands församling i Texas och hade ett berömt “Fyllemöte”. Du kan se det på Youtube! RHB börjar nu profetera om att Latter Rain utgjutelsen precis har börjat i Toronto.  Detta är dagen nu är tiden inne säger Herren! Nu börjar jag röra mig runt Jorden! Det är denna dag som jag har fått er att gå över och in i det övernaturliga kraftfältet. Nu börjar regnet falla ner till Guds ära!

Vi har ju precis lärt oss att Latter Rain handlar om Jesus Kristus och om hans undervisning. Men vad är då detta för ande som talar? Helt klart Antikrists ande! Denna ande profeterar alltså om att överge läran och komma in i samma kraftfält som New Age. Lägg märke till att man börjar från den här tiden kalla manifestationerna för “smörjelse”.

Guds synbara härlighet kommer inte att bli manifesterad här på Jorden innan Jesus sätter sina fötter här igen vid sin tillkommelse. Men för de avfallna skall ett slags falskt klimax komma strax innan.

Om vi tar och jämför Joels profetia med Pingstdagen blir det ju ganska uppenbart att det är efter att Messias (Molnet) varit här och undervisat som Andeutgjutelsen kommer. Du kan aldrig i bibeln se att Joels andeutgjutelse skulle vara något som skall ske igen.

Apg 2:16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten 17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. 29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30 Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 

Här spricker Hagins teologi och även Bill Johnsons. Vi har inte blivit stora genom Jesu uppståndelse och fått samma auktoritet som honom. Nej vi har blivit små men vi har fått kraft att vittna om Hans storhet.

ANDLIG FYLLA

Som jag sa förut så blev jag skakad när jag insåg att den här ”Fylleväckelsen” verkar som starkast bland dem som proklamerar gnostiska läror. Denne RHB kallades även för Guds bartender. Han bjöd på ”det nya vinet” i Toronto som skämtsamt kallades för Joels Bar.

Alla människor går omkring med en längtan och en törst inom oss. Det är menat att Jesus Kristus skall fylla de behoven i oss. Andlig berusning är i bibeln inget positivt utan pekar mer på en annan ande. En Österländsk sådan! Vi läser från 5 Mos 29:18-21 något märkligt i KJ det är lite dolt i Folkbibeln.

5 Mos 29:18 Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam som i sitt hjärta i dag vänder sig bort ifrån HERREN, vår Gud, för att gå bort och tjäna dessa hednafolks gudar. Bland er får det inte finnas någon rot som frambringar gift och malört, 19 så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och torrt, förgås. (KJ = To add drunkenness to thirst)

1/ Vända sitt ansikte bort från Herren = Österut!
2/ Österländska religioner! Kundalini exempelvis!
3/ Så det mitt ibland er sås något som växer upp och är giftigt
4/ En som inte ger akt på detta ord utan skaffar en falsk Shalom
5/ Han lägger till ”berusning” till sin ”andliga törst”

Den andliga törsten skall ju Herren fylla! Meningen här är att man vänder sig bort från honom för att få sitt andliga behov fyllt hos avgudarna. Om vi gör det kommer vi in under dessa “Energifält” och blir “Druckna”. Gå in på Youtube skall du få se hur Kundalini upplevelserna exakt liknar den anden som utgjutits av RHB. Vänner det ser ut som detta är en dom från Gud!

Lägg märke till att Apostel Paulus använder de två begrepp som är direkt hämtat från dessa verser i 5 Mos 29:18-21. Detta gäller alltså Guds Folk innan Herrens Dag.

1/ En falsk shalom = Fred och Säkerhet
2/ Andligt fylleri (Kundalini – krafter)

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet” (SHALOM) då drabbas de av undergång (OVÄNTAD KATASTROF) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Kundalini utlovar en slags falsk frid. Men det är inte den som Jesus ger!

1 Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

De 5 Ovisa Jungfrurna – Jagar en Smörjelse! Tydligen vänder de sig inte till Herren för att få den. De vänder sig till de falska profeterna istället! I avfallstider i Israels historia vände sig folket bort från Herrens ansikte mot de Österländska “Energifälten”. Profeten Mika beskriver att en natt kommer då med stora svårigheter då de skall märka att Gud inte är med dem och den smörjelse de sökt inte var Guds.

Mic 3:5 Så säger HERREN om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: Allt står väl till! (SHALOM) så länge de har något att tugga med sina tänder. Mot den som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid. 6 Därför skall en natt utan syner komma över er, och mörker utan spådomar. Solen skall gå ner över profeterna och dagen bli mörk över dem. 7 Siarna skall stå med skam och spåmännen blygas. De skall alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud. 8 Men jag, jag är full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd.

V 5 Spiro Zhodiates beskriver ordet som att det är de falska profeterna som för folket vilse genom sina skarpa tänder. De möter alltså deras andliga behov med gift som orsakar berusning. Berusningen får folk att känna en falsk SHALOM.

Återigen ser vi dessa två saker som Paulus beskriver i 1 Tess 5:2-4
1/ En falsk Fred (SHALOM)
2/ En andlig Berusning (Kosmiska Kraftfältet)

Då kan vi titta på nästa vers om andlig fylla nu när vi vet vad det är.

Jes 28:7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.

Lägg märke till att det är just den andliga fyllan som gjort att de missar vägen. Ledarskapet i den här rörelsen älskar att kalla sig själva för Profeter numera har man upphöjt sig till Apostlar. Det kommer alltså en dom över dem som vänder sig från Herren mot Österns avgudar! De slås av blindhet! Kolla in nästa kapitel. Vi har ibland sagt hur kan man undgå att se villfarelsen i det här?

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: Läs detta så svarar han: Jag kan det inte, den är ju förseglad. 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: Läs detta så svarar han: Jag kan inte läsa. 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå de förståndigas förstånd skall förmörkas.

Det är V 13 Här Paulus tar upp när han beskriver hur en stor del av Kristenheten skall se ut innan Jesus kommer. 2 Tim 3:1-5

Paulus uppmanar oss alla! Håll dig borta från dem! Det här är de som vänder sina ansikten från “Kunskapen om Gud” för att gå in i “Det Kosmiska Kraftfältet”. Men istället är det så att den äkta kraften från Gud kommer in i ditt liv genom Kunskapen om Gud.

Fil 3:8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

I den Gnostiska rörelsen behövs ju inget kors! Man lär ju att du redan nu nått fullheten och skall förlösa den i världen. Hagin lär att vi redan nu har fått samma auktoritet som Jesus har i Himlen.

Inte undra på att ur denna falska Latter Rain kommer sådana företeelser som Kingdom Now och Dominionism. De kommer från den felaktiga grunden dvs den har ingen grund!

Här till sist en sida på Engelska som förklarar mycket av det vi nu ser i våra Kyrkor som hade sin start i den falska Toronto utgjutelsen >>

Det är alltså inga påhittade saker vi skriver om utan Herren har varnat oss skarpt för att inte ha någonting med något som har sin ursprung i Latter Rain och Toronto. Både Bethel Church,  och även New Wine rörelsen har sina rötter härifrån. Vi måste ompröva allt även upprättandet av de 5 faldiga tjänsterna kommer från denna orena källa.

Jag vet alla kommer inte att gilla det jag skriver här. Men Jag kommer att stå helt fast vid min uppfattning! Vi sätter inte min fot i en kyrka som börjar drivas av den här rörelsen! Istället är vårt uppdrag att befria så många som möjligt ur denna falska flod!

 

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud del 2

Kvarlevan som känner sin Gud

5 Mos 1:6 HERREN, vår Gud, talade till oss vid Horeb och sade: Länge nog har ni uppehållit er vid detta berg.
Nästa vers: Bryt upp och dra iväg…… (Dra upp tältpinnarna)
Nästa vers: Landet ligger framför er…. (Löftena)

Man hade varit här med lägret i ett år nu och man kom in i en viss vana och rutin. Helt plötsligt säger Gud att de skall bryta upp och dra iväg mot Löfteslandet. Med andra ord: Guds perfekta tid och tajming var inne. Det är viktigt att vi vandrar i takt med Anden så vi inte bli efter på vägen. När jag arbetade på Posten hade vi en där som vi kallade för: Fjärran han dröjer! Han var ibland så sen med brevbäringen så folk ringde och frågade vart posten tagit vägen.

Att bryta upp kan vara smärtsamt för oss för vi vill ju gärna ha kontroll över omständigheterna i våra liv. Nu skulle man lämna det man var så van vid och dra vidare. Men välsignelsen kommer längre fram när vi lyder och vandrar i hans takt. Det är längre fram vi kommer upptäcka att vi vuxit i Herren sedan förra gången vi slog läger.

NYFRÄLST OCH KÄNSLOLIV

I början drivs vi ofta av våra känslor och upplevelser. Kommer att tänka på 2 nyfrälsta på båten där jag arbetar. De kom ofta och berättade om sina olika känsloupplevelser. När vi växer upp i Herren kommer vi vandra även om känslorna inte är med oss. Vi börjar i Fileokärlek men Agapekärlek skall börja växa i oss.

Gud beskriver lite av hur vår egen kärlek är jämfört med hans.
Hos 6:3 Låt oss lära känna HERREN ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. 4 Vad skall jag ta mig till med dig, Efraim? Vad skall jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är som morgondis, lik daggen som tidigt försvinner. 

Vår egen kärlek dunstar när solen stiger upp och värmen kommer.
Mat 13:5  En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot.

Det som växer upp skall alltså bära frukt åt Gud! Det beror på jordmånen och roten om det skall växa upp något som bär frukt som består. Alltså på vårt hjärtas förmåga att ta emot regnet som faller (UNDERVISNINGEN)

Heb 6:7  Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud.

Därför är Agape kärleken mycket djupare än Fileokärleken! Gud vill byta ut vår kärlek mot hans kärlek! Guds kärlek ger aldrig upp! Du skall älska (A) Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela ditt förstånd.

I bibeln står Hjärtat för centrum av vår personlighet:
1/Känsla
2/Vilja
3/Intellekt

Hela det postmoderna samhället är väldigt känslocentrerat. Man får ofta höra: Jag känner inte för det eller det! Men frälsningen är mycket mer än känslor för de skiftar hit och dit. Vi har sett att Andens regn över hjärtat inte har som 1:a prioritering KÄNSLOR utan KUNSKAP om GUD och LYDNAD. Vi ser det återigen här….

Heb 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar (INSTRUKTION – LÄRA) i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 11 Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste.

Andligt talat är detta samma sak som att han skall låta det regna ner över ditt hjärtas åker. Om vi tar emot regnet som faller i hjärtat kommer vi att bära frukt och känna Herren. För att förtydliga att det är så här läser vi en text från 1917 för den är tydligast.

Kol 1:9  Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd 10. Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt (A) och växa till i allt gott verk.

Vad händer om vi inte växer till? Vad händer om vi inte drar vidare när Gud kallar? Vi växer inte upp. Då är vi vidöppna för alla andar som blåser runt hit och dit!

Ef 4:14  Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek (A) hålla fast vid sanningen (KUNSKAP OM GUD) och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Vad är då Satan ute efter? Jo att du inte skall växa upp!
1/ Kunskap om Gud (REGN I HJÄRTAT)
2/ Tillväxt (BÄRA FRUKT ÅT GUD)

Vad var det vi sa om de som inte växer upp utan är barn? Jo man drivs av känslor hit och dit och fortsätter man med det växer man alltså inte upp och bär frukt. Paulus beskriver församlingen både som ett åkerfält och som ett hus.

1 Kor 3:8  Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. 9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. 10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger.

Plantera och att Vattna = Ge Kunskap om Gud
Att Bygga = Ge Kunskap om Gud

Vad kan vi lära oss av detta nu då? I Mt 7 ser vi ett husbygge utan grund: De känner inte Herren! Alltså någonting har byggts upp som bara på ytan ser ut som Jesus Kristus. Då förstår vi att liknelsen om ogräset i åkern har exakt samma innebörd.

Liknelsen om ogräset i åkern = Guds Rike!
Liknelsen om husbygget = Himmelriket!

Vi ser att det handlar om exakt samma sak! Det var fullt av manifestationer och upplevelser i det falska husbygget. Då är det också det som skall känneteckna ogräset i åkern. Vi skall alltså när tidens slut närmar sig få se ett skifte från Kunskap om Gud till Upplevelser, Det som kännetecknar denna rörelse kommer vara mycket tal om Guds Rike eller Himmelriket.

När vi tittar närmare på de Ovisas hus (Mt 7) ser vi att: Det är fullt av manifestationer och upplevelser! Men vad är det för ande bakom? Är det Guds Ande eller Villfarelsens? Vem kan skilja dem åt? Bara den som växer upp och mognar! (VETET)

UPPLEVELSEKYRKAN

Då vet vi att bygget på Klippan och Vetet i åkern är samma personer och de känner sin Gud. Vi har ju sett att Huset utan grund och Ogräset också är samma personer: De känner inte Herren! Då vet vi att den som bygger upp huset utan grund är exakt samma som sår ogräset bland vetet. Är det Jesus Kristus eller någon som vill kopiera honom?

Jes 14:14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste. (KRISTUS)

Nu skall vi lära oss något intressant! Vem var det som sådde ogräset? Vad sa Jesus?
1/ Motståndaren!
2/ Han sådde alltså något som såg ut som Vete!

Vet ni vad ordet Antikrist betyder på Grekiska?
1/ Motståndare till Kristus
2/ Istället för Kristus

Vad skall vi nu göra då vi ser ogräset i åkern? Vi skall inte dra upp det! Nej låt det växa upp sa Herren! Det är samma sak som att han säger: Nej låt dem nu fortsätta samlas och bygga upp deras hus! Det ingår alltså i Guds Plan och rådslut! Låt dem alltså hålla på men delta inte i bygget! De kommer att bli dömda av Floden på Herrens dag.

Skördetiden är Tidens slut! (Mt 13:39)
Ändens tid skall komma som en flod! (Dan 9:26)

Bibeln är solklar på flera ställen: Det kommer strax före Jesu tillkommelse att byggas upp en ”Upplevelsekyrka”. Dit kommer massor att dras som sätter ”Upplevelser” före “Kunskapen om Gud”

Även Aposteln Petrus får profetiskt skåda in i ändens tid och även han varnar oss!
2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (PRO_GINOSKO) var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

V 17 Här står det Pro-Ginosko vilket innebär att Petrus beskriver något i förväg Profetiskt som kommer mot församlingen strax innan Herrens Dag.
V 18 Detta står i kontrast till att Växa i nåd och Kunskap om Herren.

Vad säger Paulus om denna tid då? Vad skall hända strax innan Herrens Dag? Eftersom Apostlarna knappast säger emot varandra måste vi tolka det Paulus skriver ihop med de andra.  Han beskriver i 2 Tess 2 hur de som bygger på ”Upplevelser och Manifestationer” före Kunskapen om Gud (SANNINGEN) får en Villfarelsens ande utgjuten över sig så de tror en Lögn (KOPIA) Villfarelsens ande och Antikrists ande måste ju vara samma sak.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (KRAFTIGA UPPLEVELSER) över dem så att de tror på lögnen (PSEUDO) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen (KUNSKAPEN OM GUD) utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. (KUNSKAPEN OM GUD) 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.

Då tar vi den 3:e Aposteln Johannes och ser vad han skriver om samma sak.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

BILL JOHNSON

För den som inte vet det så är det så att om det finns en lära som säger att Jesu Kristus någon gång sedan sin inkarnation upphört att vara 100% människa och 100 % Gud. Fakta som du själv kan kolla upp. Trosrörelsens fader Kenneth Hagin passar in här. (JDS) Det gör även den så populäre Bill Johnson (KENOSIS)

RODNEY HOWARD BROWN

HAR VI SETT ETT SKIFTE ÄNNU ?

Bibeln säger alltså att vi skall se ett skifte då många troende skall söka upplevelser istället för Kunskap om Gud. 1994 bröt det ut en hel väckelserörelse som startade i Toronto som byggde på olika manifestationer och känslor. Man brukar kalla Rodney Howard Brown grundare till detta fenomen. Han börjar nu lägga händerna på människor och de upplever nu Hysteriska Skratt olika Ryckningar och Skakningar. Han viftade med handen och människor kom i trance och föll baklänges. I de Kyrkor där denna rörelse drar fram försvinner undervisningen mer och mer och öppnar upp för upplevelser och manifestationer istället.

Bibeln varnade  ju för att folk ville hellre ha “upplevelser och manifestationer” än Kunskap om Gud. Den här så kallade “andeutgjutelsen” var helt klart inte enligt Andens prioritering som ju är:

1/ Kunskapen om Gud
2/ Lydnad till Gud

Det märkliga var att det här som kallades för “smörjelse och eld” kunde överföras vidare till andra. Det här är däremot vanligt inom New Age rörelsen! Massor av människor åkte hit och till Pensacola och Lakeland för att hämta den här “smörjelsen”. Just nu verkar detta i Bill Johnsons kyrka i Redding USA. Han har kraftigt påverkat en annan rörelse vi ser sprida sig i Sverige nämligen New Wine.

Den här rörelsen som växer fram påstår att tron och smörjelse är kraft! Men som vi redan har tagit upp är Andens prioritering Kunskap om Gud.  Det är i vårt hjärta Anden uppenbarar Guds ord och ger oss en levande kunskap om vem Jesus Kristus verkligen är. Det är den sanningen som skall komma ut ur din mun och den leder till frälsning. (Rom 10)

Det finns inga som talar så mycket om “smörjelse” som “upplevelsegänget” Apostel Johannes varnar oss i sitt brev att det kommer några som försöker leda oss vilse (Samma som Petrus och Paulus varnade för) Tydligen kommer de tala om “smörjelse” som något helt annat än vad NT menar.

När vi tar och sammanfattar tidens slut så ser vi att de 5 ovisa jungfrurna (Mt 25) och de ovisa byggarna (Mt 7) är samma sak. Bibeln säger att den sanna smörjelsen eller oljan från Anden ska ge Kunskap om Gud (LJUS) och det skall leda till Lydnad (AGAPE)

1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. (KUNSKAP OM GUD)

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (OLJA) som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse (OLJA) lär er om allting är sanning och inte lögn. (PSEUDO) Förbli i honom, så som den har lärt er.

Oljan eller Smörjelsen i min Lampa leder mig på en väg så jag når målet. Vi kan läsa om 10 jungfrur som gör sina lampor redo för brudgummen kommer. (Mt 25)
5 Har smörjelse och lampan brinnande (VISA)
5 Trodde de hade smörjelse och lampan slocknade (OVISA)

5 Kom fram till dörren på en väg i rätt tid och gick in. (VISA)
5 Kom fram till dörren försent och dörren var stängd. (OVISA)

Öppna för oss ropade de! Herren kände dem inte! De motsvarar alltså exakt dem som byggt huset på blotta jorden. De hade tagit emot en ande som de trodde var Anden men det var en annan ande. Det var alltså denna “upplevelsesmörjelse” apostlarna varnade för som kommer mot församlingen i ändens tid. (Pröva andarna 1 Joh 4:1)

GUDS VILA

Det var när ”Den Smorde” förklarade skrifterna för dem på vägen som hjärtat började brinna hos Emmausvandrarna. Det är när ”Smörjelsen” förklarar skrifterna som hjärtat börjar brinna hos oss på vägen. (Lk 24:32) De Ovisa Jungfrurna kom efter på vägen!

Vet du att det står att vi kan bli efter på vägen! Att komma in i Guds vila (FRIHET) är omöjligt utan ett hjärta som fått en levande kunskap om Gud. Därför är det givetvis så att villfarelsens ande som ger dessa upplevelser binder oss.

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi  som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull.

Tron står alltid i bibeln tillsammans med kunskap om Gud. När vi får kunskap om Gud får vi samtidigt Gudsfruktan.

1 Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan,

2 Pet 1:3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.

Exakt samma tankar för Paulus fram här:
Fil 2:9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. 12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. 13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. 14 Gör allt utan att klaga och tveka, 15 så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, 16 när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves.

Det är Gudsfruktan som gör att man inte vågar stå här och säga saker som inte stämmer med bibeln. När man får Gudsfruktan vet man att man står inför Herrens ansikte.

Upplevelsegänget beskrivs här igen 2 Tim 3:1-9 Lägg märke till att det handlar om ändens tid! Då måste det handla om de 5 ovisa Jungfrurna och de ovisa Byggnadsmännen.

2 Tim 3:4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Ordet på Grekiska: Söka njutning!
Ordet på Latin för älska njutning: Sensuella upplevelser!
Ordet på Franska: Söka bekräftelse!

Det här skapar ju en väldig marknad så att säga! Om det nu är upplevelser som kommer att vara grunden för en stor del av kristenheten i ändens tid. Då behöver man ju också lärare som kan fylla behoven! Det är också exakt vad Paulus säger skall ske. ”Upplevelsegänget” kommer att samla massor av falska predikanter som skall fylla deras behov.

Det kommer alltså en tid då marknaden stängs igen för ”Kunskapen om Guds” predikanter. Men öppnar upp för ”Upplevelsegänget” att få höra det de vill och få uppleva det de vill. Det är exakt denna skiljelinje som är dom över Guds Hus.

1/Ogräset samlas tillsammans
2/Vetet samlas tillsammans

2 Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

När Pastorer och andra började flyga till Lakeland för att få del av “Smörjan” då började man undra hur det stod till med urskiljningen. Det visade sig att denne Todd Bentley under tiden denna så kallade andeutgjutelse varade levde i fylleri och äktenskapsbrott. Det var alltså när det var som mest köttsligt som denna ande som gav en massa upplevelser verkade det tål faktiskt att tänka till lite på.

Varför manifesteras “Upplevelsen” och den falska andeutgjutelsen som starkast just där New Age lärorna Hagins – (JDS) Bill Johnson (KENOSIS) är inne?  Vet du vad jag tror? Det är exakt samma upplevelser och manifestationer där som i New Age. Andrew Stroem var själv med i den här rörelsen men hoppade av när han förstod detta. Det är Kundalinikrafter som kommer in och tar över samlingarna!

Elvor Ohlin har gjort en översikt av boken Kundalinivarning med kommentarer.
Kundalinivarning Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5

Det kan faktiskt vara så att det vi nu ser är en dom som faller över Guds Hus!

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud

Gud kan ge kraft

När Gud kallar oss så ger han oss också kraft att kunna utföra vårt uppdrag. Det hebreiska ordet ”QARA” innebär att den som kallar även backar upp oss med allt vi behöver för uppdraget. Eftersom Gud är allsmäktig är också nåden han ger oss totalt oövervinnerlig. Det är bara genom hans nåd vi kan bli de övervinnare uppenbarelseboken talar om.

Det är verkligen jättespännande att vandra tillsammans med Herren. Innan jag gifte mig med Elvor gick jag en bibelskola i Moholm. Efter detta blev jag engagerad i ett teamarbete utifrån Kristen utmaning i Bergsjön, Göteborg. Här är en mycket tuff miljö och då behövs också mycket nåd från Gud.

spirit

Jag vill berätta en händelse för att uppmuntra alla som vandrar med Herren. Det står i bibeln om att Gud ger Kraftgärningar! Han gör det för att han vill förhärliga sitt namn. Jag var med om just detta en sen kväll uppe i Bergsjön!

KRAFTGÄRNINGAR

Jag tror att det vi kan läsa om sker i olika Missionsländer även kan ske här i Sverige. Sent en kväll när jag skulle gå hem för dagen hittade jag en man liggande livlös på marken. Han luktade alkohol så jag skakade liv i honom och frågade honom hur det var. Han vädjade om hjälp att ta sig hem men han kunde inte gå själv. Han sa sin adress som jag visste låg ca 100 talet meter därifrån. Plötsligt får jag en stark tanke ett impulsivt infall: Bär honom hem! Jag böjde mig ner och drog upp honom på ryggen och upp på mina axlar och börjar att gå. När jag började gå med honom tänkte jag att det här gick ju oerhört lätt.

När jag kom fram till adressen var ytterdörren öppen. Mannen bodde givetvis högst upp så jag kånkade upp honom dit. När jag kommer fram till dörren öppnas den av hans förvånade fru som grät. Jaha sa jag här kommer jag med din man! Vi lyckades placera honom i TV soffan och ta av honom skorna. Jag presenterar mig för henne och säger att vi kommer från Kyrkan och vi talar med människor om Jesus här uppe i Bergsjön.

Då tittade hon på mig förvånat med rödgråtet ansikte och sa: Jaha då finns Gud! Hon hade vuxit upp i ett Kristet hem men aldrig fått en levande tro. Hon berättade att de hade bråkat och att mannen supit sig stenfull och gått ut och lämnat henne. Hon hade tänkt på sina föräldrars Guds tro!

Hon sa: Precis innan du kom till dörren hade jag stått på balkongen och ropat ut: Gud om du finns så hjälp mig nu! Jag han bara ropa ut detta så står du utanför dörren!
Ära Halleluja! Jag har inte berättat det här för många!

Men jag kände så starkt att jag skulle göra det här idag! Dina föräldrars Gud är den samme igår idag och i all evighet. När jag gick därifrån hoppade och studsade jag av lycka! Nu förstod jag varför mannen hade varit så lätt att bära! Jag hade ju burit honom i Guds Kraft! Gåvan öppnade för vittnesbördet om en levande Gud.

1 Kor 12:6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.

mur

Här står det att hos Gud finns resurserna och kraften! Han verkar i oss för det gemensamma bästa. Vad är det? Vittna och Förhärliga Jesus i den här världen. Jag har bara varit med om detta en gång! På vår bröllopsresa till Jerusalem fick jag nåden att tala språk jag inte kunde. Men det har också bara hänt en enda gång.

När Paulus talar om en skatt i ett lerkärl så menar han att han är ringa jämfört med Jesus Kristus som bodde i honom. (2 Kor 4:7)
> Gud kallar oss!
> Gud formar oss!
> Gud fyller oss!

När jag kom till Gud i början kunde jag ingenting om Guds vägar. Jag läste om Anden och började be till Gud om att få bli fylld med Anden. Då tänkte jag att bara Anden fyller mig så skulle jag bara plötsligt bli förvandlad till det Gud tänkt. Så en dag uppe vid Skansen Kronan ovanför Linnégatan i Göteborg hände det. Jag fylldes med Den Helige Ande. Men mina tankar stämde inte med verkligheten någon färdig Andlig produkt hade jag inte blivit som jag trott.

Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Det var då jag fick en profetia som har hjälpt mig genom åren och jag hoppas den även skall hjälpa dig: Så säger Herren mitt älskade barn! Min Kraft och Min Visdom och min Kunskap kommer att förökas i ditt liv steg för steg. Jag har en perfekt plan för ditt liv håll dig nära mig.

Jag förstod direkt vad Gud menade! Gud korrigerade mina tankar med sina tankar. Det här var totalt befriande för mig just då. Så skall äkta profetiskt tal fungera det ska rasera våra tankar och bygga upp hans tankar.

Profetian handlade om att Jesus har en perfekt plan för våra liv.
> Steg för Steg handlar om formningen av LERKÄRLET
> Kraften Visheten och Kunskapen är SKATTEN

När kunskapen om Gud växer i oss skänker den en vila.
Vi kan inte bli något annat än det Gud formar dig till.
Det är just det kärlet som skall uppenbara skatten för andra.

Aposteln Paulus bekänner att det är bara genom Guds Nåd han är den han är (1 Kor 15:10)

Titus 2:11-12 Där beskriver Paulus att Nåden uppfostrar oss!
Rom 8:29-31 Beskriver Paulus hur Nåden uppfostrar oss!

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. 31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?

(1) GUDS PLAN FÖR DITT LIV

Den som är kallad (QARA) backas upp av den Allsmäktige Gudens hela makt. (NÅDEN) (V 31) Är Gud för oss vem kan då vara emot? Vaddå emot? Den plan Gud har för ditt liv. Att bli ett lerkärl och att reflektera ljuset från Guds Sons ansikte.

(2) HUR KOMMER JAG DIT?

Jo uppfyllelsen kommer steg för steg! Den som säger ja till att formas av honom. Han kommer att få möta olika saker på sin vandring som kommer att forma fram det kärl Gud vill ha. Eftersom det är den Allsmäktige som redan berett vad du möter kan det som ser ut som misslyckande i dina ögon vara en seger i Guds ögon. För vi förstår inte Guds tankar (Jes 55:8-9)

En gång kom Elvor och jag fram till vad som mänskligt sett såg ut som slutet på vår kallelse. Men då kom det fram en äldre broder i ett möte som inte hade en aning om vad vi gick igenom och kämpade med. Först så talade han rakt in i vår situation sedan sa han. Nu vill jag lära er att ingen människa kan stoppa de planer jag har för er!
(Det är exakt vad Rom 8:28-31 säger också)

(3) FÖRUTBESTÄMT

Typiskt Hebreiskt är det Paulus nu skriver. Vad är det då? Jo att först beskriva saken från ett håll och sedan från ett annat håll. Det här syns ofta i Ordspråksboken exempelvis.

Först så skriver Paulus att allt vi möter på vägen kommer att samverka till att Gud Plan uppfylls i våra liv. (Rom 8:28) Sedan förklarar han samma sak från en annan vinkel. (Rom 8:29) Där beskriver Paulus att vi är förutbestämda till att formas till Guds Sons bild.

Ordet förutbestämt här är ordet PROORITZO vilket innehåller två grekiska ord. Pro = Före + Oritzo = Horisont eller Gräns. Den Allsmäktige har alltså satt upp en väg som är begränsad för just dig.

Tro inte för ett ögonblick att det du möter och går igenom är en slump? Gud ser hela vägen från din födelse och ända in i evigheten. Han vet exakt vad du måste möta för att korrigera saker i våra hjärtan. Ibland kan det se ut som om människor har all makt istället för Gud. Men som leran görs mjuk och formbar tillåter Gud ett och annat.

Psa 66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd.

Människor och Eld och Vatten beskriver här formningen.
Överflödet beskriver skatten Gud placerar i Kärlet.

(4) KÄRLET

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

När Jeremia får se hur Krukmakaren formar lerkärlet så står det att lerkärlet misslyckas i hans hand. Då står det något helt underbart nämligen att Krukmakaren börjar om processen! (Jer 18:4)

En bibelkommentar till denna vers säger: Leran som nu snurrade på drejskivan kunde börja tappa formen under processen. Det berodde på att främmande material kommit in i leran. Då var Krukmakaren tvungen att blöta upp alltsammans så han fick en ny lera att arbeta med på sin drejskiva. Då fortsatte han arbetet och slutförde sedan det kärl som han planerat.

Det är alltså inget fel på den Allsmäktige Gudens händer! Inte heller på hans plan! Felet ligger som sagt alltid i materialet.

Shiny diamonds in different shapes and colors on grey background

(5) SKATTEN

Allt jobb Gud lägger ner på lerkärlet är inte för att lerkärlet skall synas. Utan beredas för att fyllas med skatten. Vi äger inte skatten men vi skall reflektera den. De som reflekterar skatten liknas i bibeln för Guds Juveler.

> De representerar ett oerhört värde
> De är slipade så att de reflekterar ljuset på ett underbart sätt.

Jag sökte lite på nätet om hur Diamanter värderas. Det högsta betyget för en diamant kallas för ”Exellent”. Diamanten är då av yppersta kvalitet och helt perfekt. Det innebär att både formen och slipningen har utförts med oerhörd precision. Det innebär att diamanten kunde reflektera ljuset så bra som möjligt. Man brukar säga att en sådan Diamanten utstrålar Briljans Eld och Liv.

Gud talar med Abraham om en skatt!

1 Mos 15:1 Därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. Han sade: Var inte rädd, Abram. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Heb: Jag är ditt oerhört stora värde!

Sedan kommer kapitel 16 som handlar om ett misslyckande där Abraham trodde att det var Guds vilja! Lägg märke till att det var nu 14 års tystnad i Abrahams liv. Men Guds barmhärtighet och Nåd är det att han börjar om.

Sven Reichman sa en sak till mig jag aldrig glömmer: När Gud är tyst kanske han talar som mest.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig Herren för honom och sade: Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig.

Vad som hände i Abrahams innersta den här tysta tiden kan vi bara spekulera om. Men tydligen använde sig den Allsmäktige av tystnaden för att göra Abraham redo att kunna ta emot Nåden.

Vandra inför mitt ansiktes ljus och var perfekt!
1/ Ett förbund upprättades!
2/ Omskärelse som ett tecken!

Det här är en förebild på NT där omskärs vi i hjärtat och en bild på att vi blir perfekta diamanter som reflekterar Herrens Härlighet och inte vår egen härlighet.

Rom 2:29 Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.

Jag vet inte hur många år du har vandrat och Gud är tyst! Men jag har ett profetiskt budskap till dig här idag! Abraham trons fader gjorde fel och vi kan göra fel! Du kan ha ryckts med i olika sammanhang där du trott att detta måste ju vara Gud. Men olika händelser har gjort att du hamnat i de tysta åren. Ser du att Gud inte har någon plan B med Abraham?

Abraham var som det här misslyckade leran vi tog upp under (4) KÄRLET. Han hade nu liksom legat i blöt i 14 långa år. Nu tog Gud och lade honom på Drejskivan igen för att fullborda formningen. Det är som Gud sa: Abraham du är bara ett lerkärl! Jag är den skatt och det ljus som du nu skall reflektera i världen. Detta är min vilja inte bara för dig Abraham utan för alla som sedan följer dina spår.

Det kommer en tidpunkt vid den sista basunens ljud då Gud samlar alla hans Juveler. De som vandrat och formats och slipats för att reflektera ljuset från Herrens ansikte här i den allt mörkare världen. Med den hastigheten profetiorna uppfylls nu så kanske den stunden inte är så långt borta.

Men så har vi de som vandrar i spåren av Abrahams Tro!

Mal 3:16 Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn. 17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom (JUVELER) på den dag då jag utför (SLUTFÖR) mitt verk. (UPP 10:5-7) Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. 18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Hebreiskan och i King James så står det att han skall samla ihop sina Juveler. Det var ju exakt det vi tog upp om diamanten som slipats till perfekt för att reflektera ljuset. Det ena huset dras de till som söker berömmelse från människor. Det andra huset byggt på klippan söker de sig till som fruktar och ärar Gud.

De som är på Klippan har ju avsagt sig att gå i sin egen kraft! De har gjort sig totalt beroende av Gud! Om inte Gud griper in kommer situationen att bli hopplös. Men vi läste ju om att ingen kan stoppa de planer Gud har för oss!

2 Krön 16:9 Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft (NÅD) skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.

Vi ser ofta på problemen så att Gud nu skall förändra dem blixtsnabbt till vår fördel. Det gör han också ibland och ger oss rätt. Men ibland så får vi nåd istället att gå rakt igenom problemen. Vilket av de här lösningarna Gud väljer är upp till honom. Att låta honom få göra det är ödmjukhet!

Heb 4:15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

1/ Medlidande med våra Svagheter
2/ Barmhärtighet och ge Nåd till Hjälp

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission Göteborg

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Gud kan ge kraft

Bönedag – För Gud är inget omöjligt

För Gud är inget omöjligt

Bönedag i Emanuelskyrkan Kungsbacka
27/10-2018 med
Arrangör: Jesus for Life
Undervisning: Elvor Ohlin

Vi ska läsa om när profeten Sakarja får en uppenbarelse och en syn från Gud om återuppbyggandet av templet i Jerusalem. Året är 519 f Kr. Det är ett budskap med uppmuntran och en påminnelse om Guds vilja.

Sak 4:1  Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. 2  Han sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. 3  Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” 4  Och jag frågade ängeln som talade med mig: “Vad betyder dessa, min herre?” 5  Ängeln som talade med mig svarade: “Förstår du inte vad de betyder?” “Nej, min herre”, sade jag. 6  Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7  Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!” 8  Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 9  “Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer skall också göra det färdigt och du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till er. [ = härskarornas Gud] 10  Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa HERRENS sju ögon som far omkring över hela jorden?”

 • Talet 7 är fullkomlighetens tal. Guds “sju ögon” är symboliskt för Guds allseende och allvetande. Gud ser allt.

Ords 15:3  HERRENS ögon är överallt, de vakar över både onda och goda.

 • Guldljusstaken är en bild på Guds folk som är bärare av vittnesbördet (ljuset), om Jesus  och Guds ord, ljuset (Upp 1).
 • Guldet står för Guds verk och Guds helighet, det som är gudomligt: pånyttfödelse och helgelse i Kristus. Jesus är guld.
 • Oljan är bränslet eller drivmedlet – den Helige Ande
 • Olivträdet står för Guds förbund (Rom 11) och Guds nåd (Ps 52)

Skeendet på profeterna Haggai och Sakarjas tid berättar om hur Gud talar – påverkar – berör – förbereder – inspirerar till bön och ger kraft att lyda. Allt förs in i den riktning som Gud hade bestämt. Vi kommer tillbaka till Sakarjas syn men först ska vi göra en lång resa för att förstå omständigheterna på den här tiden.

Bakgrunden:

 • Jeremia hade profeterat om sydriket Juda fall och 70 års fångenskap i Babylon
 • Jesaja hade profeterat att kung Kores sedan skulle sända judarna tillbaka till sitt land
 • Daniel – var en av de bortförda judiska fångarna i Babylon

Dan 9:1  I Ahasveros son Darejaves första regeringsår – han som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjd till kung över kaldeernas rike – 2  i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt HERRENS ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år.Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.

Guds ord grep tag i Daniels hjärta och han började be enligt det.

Det fanns många falska profeter på Jeremias tid. De fick fel i det mesta (för att inte säga allt):

 •  De profeterade enbart framgång och goda tider och förkastade alla varningar från Gud som profeten Jeremia fick frambära
 •  Ingen invasion eller fångenskap till Babylon skulle ske, enligt dem.
 •  Deras budskap var: ”fred och trygghet, styrka och kraft”.

Babylonien intog Juda år 586 f Kr. Salomos tempel och Jerusalems murar raserades och brändes. ”Framgångsprofeterna” sa då att fångenskapen i Babylon skulle ta slut om 2 år (istället för 70 år).

Gud hade sagt att hans hus inte längre var ett bönehus, utan en rövarkula. Det är en plats för att göra vinst och få makt, att röva. Det allvarligaste var att man berövade människor på deras uppriktiga tro på Herren.

Att profetera eller be emot det som Gud har förutsagt är alltid en återvändsgränd.
HUR ska vi be?

Vi är inte kallade att vara överandliga..

 1. genom att måla upp en enbart positiv bild av framtiden eller lova en världsvid jätteväckelse. Gud har förutsagt ett stort avfall och svåra tider. Men Jesus sa också att evangeliet skall ut i hela världen – det ska vi be och arbeta för.
 2. Gud har sagt att judarna i förskingringen skulle få tillbaka sitt land. Bibelläsare såg profetiorna och bad i enlighet med det och profetian uppfylldes år 1948.
 3. Gud har sagt att alla folk kommer att vända sig emot Israel och Jerusalem. Det är ingen idé att be emot det. Men Gud har också sagt att Israel skall bli frälst – det ska vi be och verka för.

Vi är inte kallade att vara oandliga..

 1. genom att be om ”fred och en bättre värld” utan att tala om synd, omvändelse och Guds förlåtelse och frälsning.
 2. Gud har sagt att den här världen kommer att sluta i katastrof p g a synden och att skapelsen kommer att slitas ut. (Jes 51) Men han har också sagt att Jesus skall upprätta sitt fridsrike och Gud ska förvandla och förnya himmel och jord – det kan vi be om och tacka för redan nu!

Guds ord och Guds Ande [Ordet & Anden] leder oss i bönen.

Men VARFÖR ska vi be?
Det enklaste svaret är:

 • Därför att Gud har sagt det.

”Ni har inget därför att ni inte ber” (Jak 4). Vi kanske får börja med bönen: ”Herre, grip mitt hjärta och tänd bönens ande i mig!”

 • Gud har gett löften och vi uppmanas att söka och be enligt dem.
 • I bönen får vi del av det som är på Guds hjärta.
 • I bönen blir vi delaktiga i Guds plan.
 • I bönen förbereds vi för svåra tider.

Ett exempel är Daniel, som inte greps av panik när den babyloniske kungen Darejaves satte upp en skrivelse om dödsstraff för all annan tillbedjan än till honom själv. Visserligen blev han lurad till det. Men vad hjälpte det? En lag som utfärdats av kungen gick inte att ändra på enligt rikets lag. Det är farligt när en människa utger sig för att vara “ofelbar”. Vi har påven som ett skrämmande exempel i nutid.

Dan 6:10  Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. 11 Då kom dessa män instormande och fann Daniel i färd med att bedja och åkalla sin Gud.

Daniel blev kastad i lejongropen men vi vet hur det gick. Gud räddade honom mirakulöst. Han hade mer uppgifter för Daniel, därborta i Babylonien.

Babylonien intogs av Medien-Persien (Medo-Persiska riket) och kung Kores, precis som Jesaja hade profeterat. Ett nytt världsrike breder ut sig (ofta säger man Persien). Nu börjar stora löften från Gud gå i uppfyllelse. Det här går inte att läsa om i historieböckerna men Bibeln för oss till händelsernas centrum.
Det hade snart gått 70 år av fångenskapen. Vi går till Esra bok och läser hans egna ord:

Esra 1:1  …För att HERRENS ord genom Jeremia skulle uppfyllas, påverkade HERREN den persiske kungen Koresh sinne [ur]

Hebreiska ur betyder att Gud påverkade sinnet, uppväckte hans ande och öppnade hans ögon. Ordet har också innebörden att uppväcka och resa upp någon till att handla. Kung Kores befallde därmed alla av Guds folk att återvända till Jerusalem och Juda och bygga upp templet och staden.

Esra 1:5  …alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, [Hebr ur – vilkas ande Gud uppväckte – uppväcka och resa upp någon till att handla] gjorde sig beredda att ge sig i väg för att bygga upp HERRENS hus i Jerusalem.

Så är det när Guds kärlek griper hjärtat och driver till handling – man bara måste lyda och man vill lyda. (Fil 2:13)

Guds löften och kallelse stod kvar
Löftena om återvändandet stod kvar. Löften om återuppbyggnad och upprättelse stod kvar. Bönerna formades enligt Guds ord och Guds vilja. Israels folk hade svikit men Gud sviker aldrig. Förbundets Gud sviker aldrig i sitt förbund.

När vi återvänder till Gud står löftena kvar. Kan Guds plan för mitt liv stå kvar..? Även om jag har gått min egen väg i många år? Jag fick själv erfarenhet av det när jag kom tillbaka. Är inte det omöjligt? Jo, men för Gud är inget omöjligt!

Esra bok och Nehemja bok (GT) berättar om judarnas återvändande från Babylonien och återuppbyggelsen av templet och Jerusalem. Esra var en skriftlärd, av Arons släkt. Han älskade Guds ord och lag och han var en bedjare. Nu var han ledare för en av grupperna som återvände till landet.

Esra 7:27  “Välsignad vare HERREN, våra fäders Gud, som ingav kungen i hjärtat att han skulle smycka HERRENS hus i Jerusalem, 28  och som lät mig finna nåd inför kungen och hans rådgivare och inför alla kungens mäktiga furstar. Eftersom HERRENS, min Guds, hand var över mig fattade jag mod och samlade en del av huvudmännen i Israel för att de skulle resa med mig.”

Innan de reste utlyste Esra bön och fasta för att ”de skulle ödmjuka sig för Gud” och be om beskydd för fiender, bakhåll och andra faror.

Esra 8:22  Ty jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen: “Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl, men hans makt och hans vrede är emot alla som överger honom.” 23  Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss.

Esra hade frimodigt vittnat om Israels Gud men nu insåg han att hans egna ord sattes på prov. Det var en stark bekännelse men han hade en ödmjuk inställning i bönen inför Gud. Ingen självsäkerhet. Inget uppblåst krävande och proklamerande – och Gud bönhörde.

Kung (furste) och Överstepräst
Ståthållaren (fursten) Serubbabel ledde arbetet med att bygga upp templet i Jerusalem tillsammans med översteprästen Josua. I sina befattningar var de förebilder på Jesus som både Kung och Överstepräst.

Mostånd
Återuppbyggandet började i Jerusalem… grundstenen till templet var lagd och grunden påbörjad. Men det fanns motståndare och hårt motstånd reste sig i landet.

Esra 4:4  Men folket i landet gjorde judarna modfällda [(hebr) de gjorde deras händer kraftlösa] så att de avskräcktes från att bygga vidare. 5  De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet…

Motståndet var “berget” i Sakarjas syn. Tempelbygget upphörde i nästan 16 år.

Hebr 12:12 Styrk nu kraftlösa händer… [= uppmuntra till bön och förtröstan på Gud].

Vi får räkna med motstånd för det pågår en andlig strid. När Gud öppnar en dörr reser sig alltid ett motstånd. Det räcker inte med att “ta sig i kragen” eller med motivationspsykologi. Nej, Guds Andes inspiration och kraft är det enda som håller och består. Det är nu profeterna Haggai och Sakarja har en särskild uppgift.

Esra 5:1  Och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som de var uppkallade efter. 2  Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem.

Haggai betyder fest, högtidlighet
Sakarja
brukar  presenteras i Sakarja bok som “Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten”. Det finns ett profetiskt budskap i namnen.

Sakarja betyder Gud kommer ihåg.
Berekja
betyder Gud välsignar.
Iddo betyder vid den bestämda tiden.
Gud kommer ihåg, Gud välsignar vid den bestämda tiden.

Nehemja befann sig i det som nu var Persien och han reste tillbaka till Juda senare. Han fick höra att Jerusalems mur fortfarande var nedriven och folket led nöd. Nehemjas reaktion var att han grät, fastade och bad till Gud för situationen enligt Guds löften. I bönen fick han del av Guds hjärta, han blev delaktig i Guds plan och fick kallelsen att bygga upp Jerusalems murar.

Nehemja betyder (JHWH:s) Herrens tröst, Herrens andedräkt – ”Guds Andes tröst”.
Han var son till Hakalja som betyder den som väntar på Herren.

Ett levande tempel
Men detta handlar om något mycket större än enbart den tidens tempelbygge i Jerusalem. Det handlar om ett levande tempel byggt av levande stenar med JESUS som den levande stenen som ger liv till andligt döda stenar (1Petr 2). Det är ett tempel där JESUS är hörnstenen, grunden, byggmästaren och slutstenen. Det beskriver Jesu första och andra ankomst och ändens tid. Grunden är lagd och bygget pågår.

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

I Guds rike är Kungen JESUS i centrum.

Kol 1:16  …Allt är skapat genom honom och till honom.

Berget som Sakarja såg i synen är en bild av ett stort och starkt motstånd. Vi ser det idag i en ny global världsordning där människan styr utan Gud (Upp 13). Här samlas allt motstånd emot Guds vilja och Guds väg. Det är en överstatlighet och superkontroll , ett antikristligt världsherravälde. Här samlas allt som upphöjer sig och sätter människan i centrum – också ”med hjälp av Jesu namn”, dvs. falska apostlar och profeter. Jesus sa:

Matt 7:22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Alla dessa har gjort sig rika och kända och blivit beundrade och ärade ”med hjälp av Jesu namn” men deras liv och deras frukt vittnar emot dem. De känner inte Jesus och de är många. “Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar”, sa Jesus (Matt 7:15)

Hur stort berget än är och blir, kommer det att ”jämnas med marken inför JESUS” – för Gud har sagt det. Haggai profeterade om det sista stora berget som jämnas när Gud skakar:

Hag 2:22 Jag skall komma himlen och jorden att skaka. 23 Jag skall omstörta kungatroner och göra hednarikenas makt om intet… (Jmf Hebr 12)

Murlodet [sänklodet] var i Serubbabels hand. (Sakarjas syn)

Jes 28:16  därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten [Jesus prövades i allt, Hebr 4:15], en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver inte fly. [chosh – stressa, vara otålig] Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet…

Det beskriver en (rak) rättfärdighetens byggnad, Guds tempel i Kristus. Det är korsets budskap om Jesu seger.

Ängeln sa till Sakarja: …”inte genom (mänsklig) styrka [chayil], inte genom kraft [kuach]…” (Sak 4:6)

Ordet chayil ger betydelsen: Inte genom styrka eller armé. Inte genom förmåga och prestation. Inte genom effektivitet och duglighet, rikedom eller välstånd. Inte genom tapperhet och mod, dristighet och viljekraft.
Ordet kuach ger betydelsen: Inte genom kraft och kapacitet eller hjälpmedel (sådant är värdelöst inför Gud).

Vi har lätt för att lita på mänskliga förmågor och yttre hjälpmedel. Människor jagar metoder, tekniker, trender, andliga övningar och en mängd annat.
Genom min Ande ska det ske, säger Herren Sebaot [härskarornas Gud].

”Mitt hus ska vara ett bönehus”, sa Gud. Gud kan ställa oss i omöjliga situationer för att vi ska dö ned från att lita på något annat än på honom och för att lära oss att be.

Den ringa begynnelsen
Vem vågar förakta ”den ringa begynnelsen”? Elva lärjungar – en hade förrått Jesus. Och i hela världen hade Gud en skara på 120 män och kvinnor. Det var verkligen “en ringa början”! Guds verk är sällan det som syns och uppmärksammas i den här världen. När Gud börjar uppfylla sina löften brukar det vara ”en ringa begynnelse”.

Ordet ringa är qatan. Det betyder mycket liten,  ringa i mängd, storlek och antal, ålder och betydelse (obetydlig). Men Gud ville ha det så – och det var bara början!

Slutstenen [huvudstenen] ska läggas. Jesus ska komma tillbaka! Han som är A & O, trons upphovsman [begynnaren] och fullkomnare.

(Sak 4:7) ..man ropar [1917 års övers. – under jubelrop]: NÅD! NÅD över den!

Vår hjälplöshet öppnar för Guds nåd. NÅD är en oförtjänt gåva /oförtjänt frälsning /oförtjänt förlåtelse /oförtjänt helgelse / oförtjänt kallelse /oförtjänta uppfyllda löften / en oförtjänt himmel… evigt liv hos Gud.
Nåd är också Guds kraft som inspirerar att göra Guds vilja (idag). Vi får be om Guds hjälp och ledning. Vi får be om en äkta väckelse. Att många fler ska finna Jesus, Guds kärlek och den inre frid och harmoni som vi äger, få frid med Gud och evigt liv. Det får vi be om på den här bönedagen frimodigt, därför att Gud har sagt det. Gud vill det för Sverige och vi behöver det mer än någonsin.

För Gud är inget omöjligt och han gör allt han vill.

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Bönedag – För Gud är inget omöjligt

Fristaden-tillflyktsorten

Fristaden – tillflyktsorten

Predikan: Elvor Ohlin
Kungsbacka Equmeinakyrkan
10 oktober 2018
Lyssna på Mp3

Israels folk är här tillbaka i sitt land med ledning av Josua.

Jos 20:1  HERREN sade till Josua: 2  “Säg till Israels barn: Utse åt er de fristäder som jag talade till er om genom Mose, 3  de städer som en dråpare skall kunna fly till, när han av misstag och utan avsikt har dödat någon. Ni skall ha dem som tillflyktsorter undan blodshämnaren. 4  Och när någon flyr till en av dessa städer, skall han stanna vid ingången till stadsporten och förklara sin sak för de äldste i staden. Därefter skall de låta honom komma in i deras stad och ge honom en plats, där han kan bo bland dem. 5  Om blodshämnaren förföljer honom, skall de inte överlämna dråparen i hans hand, eftersom han utan avsikt har dödat sin nästa och utan att förut ha burit hat till honom. 6  Han skall stanna kvar där i staden, till dess han har stått till rätta inför menigheten och till dess översteprästen som då är i tjänst har dött. Sedan kan dråparen vända tillbaka och komma åter till sin stad och sitt hus i den stad som han har flytt ifrån.” 7  De avskilde Kedesh i Galieen, i Naftali bergsbygd, Sikem i Efraims bergsbygd och Kirjat-Arba, det vill säga Hebron, i Juda bergsbygd. 8  På andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, på östra sidan, utsåg de inom Rubens stam Beser i öknen på slätten, inom Gads stam Ramot i Gilead och inom Manasse stam Golan i Basan. 9  Dessa var de städer som utsågs till tillflyktsorter för var och en av Israels barn – och för de främlingar som bodde bland dem – som av misstag hade dödat någon, för att han inte skulle dö för blodshämnarens hand, innan han hade stått inför menigheten.

Det måste finnas fristäder om man råkade döda någon oavsiktligt eller av okunnighet. Att döda med berått mod och medvetet, gav dödsstraff.

Blodshämnaren var en nära släkting som hade rätt att hämnas – skipa rättvisa – på den som hade dödats och straffa honom. Ordet är (hebr) gaal och samma som bördeman och förlossare.

1Mos 9:6  Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild. [synd måste straffas]

2 Mos 20:13  Du skall inte mörda. (sjätte budet i Bibeln om vi läser som det står och inte tar bort bildförbudet, det andra budet)

Senare uppmanades israelerna – Guds utvalda folk – att döda och utrota 7 hednafolk som hade ”fyllt sina synders mått”. Det var dödsstraff.

Vad är skillnaden? Svar: motivet.
Lagens tid visade syndens allvar och konsekvenser. Det var ju också en skugga av den andliga verkligheten som vi ser i det Nya förbundet och i ljuset av NT.

Jesus tar upp budordet ”Du skall inte mörda”.

Matt 5: 20  Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. 21  Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. 22  Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud [rhaka], är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre [moros], är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. 23  Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, 24  så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva. [Den andre har något emot dig därför att han/hon känner sig illa behandlad. Det är inte särskilt bibliskt att bekänna något som man inte har gjort. En del ber om förlåtelse oavsett – det är väl ok om det blir försoning – men det är inte det som vi uppmanas till.]

Rhaka (hebr) är ett starkare ord än vi uppfattar i svenskan här. Det betyder att räkna någon som värdelös, tom, att nedvärdera en annan människa – alltså utifrån förakt och nedvärdering (mobbning). Likadant med moros (hebr) som betyder moraliskt värdelös.

(v 20) Den avgörande frågan här är: Vems rättfärdighet litar vi på? De skriftlärda och fariséerna litade på sin egen rättfärdighet. Utåt sett gjorde de “goda gärningar” och njöt av människornas beröm. Det är likadant idag: den globala agendan talar om ”goda gärningar”. “Men eran Jesus och någon frälsning behöver vi inte…människan är sin egen gud”, säger humanisten.

Skriftlärda och fariséer föraktade Jesus för han sa sanningen om deras inre. Där fanns redan syndens rot som skulle leda fram till att de utlämnade Jesus till att dödas och därmed gjorde sig skyldiga till mord, som budordet förbjuder. Det är onda uppsåt från synden i hjärtat.

Vi brukar säga att Jesus skärper buden. Ja, det gjorde han för den själv-rättfärdiga människan. Men den som bekänner sin synd får förlåtelse och tar emot Jesu rättfärdighet! Då är vår rättfärdighet “långt utöver de skriftlärdas och fariséernas” – vi litar på JESU RÄTTFÄRDIGHET.

Gud befallde om fristäderna redan till Mose. De är en påminnelse (förebild) om Guds frälsning. Fristaden var en plats att fly till för att rädda sitt liv. En plats av hopp för framtiden.

Stadsporten nämns många gånger i GT. Här satt de äldste, ledarna, i staden och tog viktiga beslut och här hade man rättegångar. Den som sökte skydd i fristaden måste stanna vid ingången till stadsporten och bekänna sin synd, sin skuld.

Stadsporten är en förebild på  korset. [Exempelvis “Jakobs stege” som är en bild på korset och Jakob utbrast: “…här är himlens port”.]
Bildligt kan människan beskrivas som en stad med murar (Ordspråksboken) och då står stadsporten för viljan. Vi väljer vad vi släpper in och vad vi inte släpper in. Muren kan vara ett skydd eller ”tankebyggnader som reser sig upp mot kunskapen om Gud…” (2Kor 10:5).
I fristaden var stadsporten bildligt Guds vilja.

”Dråparen” är en förebild på att alla är syndare. Alla är skyldiga inför Gud och får fly till fristaden! JESUS är vår fristad!

Den skyldige måste vänta tills översteprästen dog. När översteprästen dog fick han sin frihet. Han blev dömd till frihet.

Hebr 6:18  Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt [= fristad (samma ord i grekiska)] i att hålla fast vid det hopp vi äger.19  I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 20  dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Det står om översteprästen Melkisedek att han var utan början och utan slut. Han var en förebild på Jesus. En del tror att det var Jesus som uppenbarade sig för Abraham men det vet vi inte.
Jesu offer – hans död på korset – var det som satte oss fria.

Rom 4:25  han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Vår fristad och vårt beskydd är evigt – inte tillfälligt.

Hebr 7:24  …eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. 25  Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Stanna i fristaden! Stanna hos Jesus!

”Förbli i mig, så förblir jag i er”, sa Jesus, och till de nyomvända sa han: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:31-32)

Den Helige Ande visar och verkar. Ljuset kommer att öka, det kommer att klarna mer och mer..

Alla hade rätt att komma till fristaden som befann sig i dråparens situationen. Men till fristaden Jesus får alla komma – både för medveten och ouppsåtlig synd. All synd.

Joh 6:37  Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Ps 46:2  Gud är vår tillflykt [fristad, trygg plats, hopp] och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3  Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, 4  om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror.

I orden finns betydelsen en ”mycket närvarande, överflödande hjälp” (matsa meod) …genom nöd /genom vedermöda /genom smala passage (tsara)
Jesus har gått före!

Ordet meod betyder också högtid eller avtalade mötestider: Jesus har bestämt möte. Han har bestämt möte med dig ikväll (idag). Och ibland får vi de där speciella Guds-mötena när vi säger efteråt att “Gud mötte mig så starkt. Han talade till mitt hjärta.” De kommer sällan när man själv tycker att man behöver det, enligt min mening. Gud vet vad vi behöver och ibland händer det när vi minst anar eller förväntar det.

Lagen är en blodshämnaren
Guds lag överbevisar om synd och dömer syndaren: Skyldig!
Den  kan inte friköpa eller ta itu med hjärtat. Vi kan känna oss dömda därför att lagen avslöjar – men den driver oss till korset. Lagens uppgift är att avslöja synd och driva oss till korset och Frälsaren.
Den första fristaden hette:

 1. Kedesh som har betydelsen renhet
  – där man blir ren (inte delvis eller halvt, utan “ren” helt och hållet)
  – förlåten och renad i Jesu blod.

Samvetet “samvetar” – vet tillsammans med lagen – och ger en medvetenhet om synd och skuld. När vi flyr till Guds fristad – JESUS – då får vi ett rent och känsligt samvete igen. Vi kan ju både döva samvetet och våldföra oss på det så att vi gör tvärtemot det vi vet är rätt. Men Jesus ger ett rent och känsligt samvete OCH vi blir renade från döda gärningar.

Hebr 9:13  Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, 14  hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

Sakta men säkert byts drivkraften ut.

Vi drivs inte längre av dåligt samvete för att duga ..så att vi gör döda gärningar. Vi drivs av den helige Ande som leder oss in i gärningar som Gud har förberett – och så får Gud äran!
Och om – eller snarare när, för det händer ibland på grund av den fallna naturen vi bär på – vi faller tillbaka i det gamla tänkesättet, det gamla tankemönstret, då kommer Anden till vår hjälp.

Matt 5:3  “Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. 4  Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.

Jag tänker på den förlorade sonen som ”kom till sig själv”. Han kom till slutet av sig själv.  Fattig i anden. Ofta sker det genom misslyckanden då vi inser vårt totala beroende av Guds nåd.

Jag vill än en gång sticka in en parentes: Den nya världsordningens (NWO) Agenda 2030 gör allt för att lägga dåligt samvete på människor och skuldbelägger för att driva alla in i sin plan. Här är det viktigt att vi är uppmärksamma, för vi drivs inte längre av dåligt samvete. Vi drivas av den Helige Ande. Vi är fria i Kristus och tjänar honom.

Den andra fristaden hette:

 1. Sikem som betyder skuldra, börda.
  – här är platsen där bördan läggs ned. Oket brister sönder.
  Den tyngsta bördan är synden. Men vi kan också bära på andra bördor som vi inte ska bära: Bördor av oro för framtiden, oro för familj. Ja, vi människor kan göra oss oro och bekymmer för allt möjligt. Här får vi lägga ned våra bördor – och om vi har svårt att släppa taget får vi be Herren om hjälp att så att vi slutar oroa oss. Vi får också bära ”bönebördor” som vi får bära i bön inför Gud, inför Nådens tron.

Den tredje fristaden hette:

 1. Kirjat Arba eller Hebron.
  Kirjat Arba betyder uppbyggnad eller uppsamling i 4 väderstreck och Hebron betyder gemenskap. Det talar om Andens enhet när Jesus samlar sitt folk från alla håll och kanter – och Jesus är i centrum.
  Vi söker inte efter vad vi kan vinna ”med hjälp av hans namn” eller vad vi kan bli. Jag behöver inte bli något alls i den här världen eller bland Guds folk – bara jag får vara din, Jesus! Men när han kallar, då vill vi följa och tjäna och lyda honom.

Den fjärde fristaden hette:

 1. Beser som betyder stark, ointaglig plats.
  Vi läser Davids ord:
  Ps 139:5  Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
  Att vara i Guds hand är den tryggaste platsen som finns. Ingen kan rycka oss ur hans hand (Joh 10:29).

Fristäderna låg centralt och synligt så att ingen hade för långt dit. Vi läser i Apg:
…Gud är inte långt borta från någon enda av oss (Apg 17).

Den femte fristaden hette:

 1. Ramot och betyder höjder, högt belägen plats. David skrev om Guds ingripande i sitt liv när han lyftes upp ur dy och ställdes på den fasta klippan (Jesus).

Ps 40:2 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta.

Vägen till fristaden måste rustas upp och göras jämn (5Mos 19:3).

Ps 34:5 Jag sökte HERREN och han svarade mig, ur all min förskräckelse (all fruktan) räddade han mig. 6 De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel…

Det får mig att minnas den där natten för många år sedan när jag gick mina egna vägar (inte Guds väg) och väcktes mitt i natten en gång, av att någon stötte till mig – men det var ingen där. Den enda tanken som fanns inom mig var: kan min tro rinna ut i sanden? Kan min tro dö ut?! Jag skämdes för att be till Gud. Det kändes som att “rodna av blygsel” för jag visste att jag levde i synd. Jag bad: “Snälla, låt aldrig min tro rinna ut i sanden eller dö ut”. Det var naturligtvis den Helige Ande som gav mig vett att be så. Gud hörde den bönen – och han hörde andra som bad för mig.

…7 Här är en betryckt som ropade och HERREN hörde honom, han räddade honom ur all hans nöd. 8 HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. 9 Smaka och se att HERREN är god. Salig [esher] är den människa som flyr [chasah = fly för beskydd, förtrösta] till honom. 10 Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.

“Smaka och se att Herren är god”
Den versen får mig att tänka på hummus, en kikärtsröra från Mellanöstern. Jag bodde i Israel ett antal år i min ungdom och där åt jag mycket hummus. När Janne och jag som nygifta, var i israel ville jag inviga Janne i den här goda rätten men Janne vägrade. Aldrig! Det ser jätteäckligt ut! Jag vill inte ha! Ungefär så var hans reaktion. Men du kan väl smaka?! sa jag, du kan inte veta förrän du smakar! Men Janne vägrade.
Det är så många resonerar om Gud. Nej, jag vill inte ha med Gud att göra och jag tror inte på någon gud..
Men en dag bestämde sig Janne för att smaka. Va?! Det är ju jättegott!! Sedan fick jag inte ha min hummus ifred för Janne ville ha hummus både morgon, middag och kväll.
Likadant med tron för den som en dag tar emot Guds gåva, frälsningen i Jesus Kristus. Varför gjorde jag inte det här förut! Gud är ju god! brukar det låta då.

Esher (hebr) kan översättas välsignad eller ledd på en jämn väg. Jesus har jämnat vägen för oss.

Vi läste också ”lider ingen brist?” Då måste det väl vara fel på min tro om jag lider brist, eller?
Paulus skrev:
Fil 4:12  Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. 13  Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Han var alltså väl förtrogen med både med hunger och fattigdom och andra brister.
I fristaden fanns mat och förnödenheter – det man behövde – det får vi också be om och i Kristus finns det hjälp att få under alla förhållanden. Fortsättningen i vers 19:

19  Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

Det som Paulus skrev om här var ju framför allt yttre brister som mat och kläder osv. Men Jakob tar upp inre brister:

Jak 1:2  Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3  Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4  Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 5  Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

Vilket underbart löfte! Gud säger inte: “Å vad du är trög som inget fattar”. Nej, han ger vishet när vi brister. Yttre prövningar kan producera en djupare förtröstan på Jesus och att vi formas enligt hans vilja till fasthet och urskiljning så att vi inte vajar hit och dit… eller blir bedragna, som Jesus varnade för. Gud ger oss vishet att förstå att även prövningar kan föra med sig en god frukt – för vishet är ju också att förstå vart vägen leder.

Invånarna i fristaden hade som uppgift att ta hand om dem som kom dit utifrån. Detsamma gäller oss.

Fristaden skulle vara tydligt skyltad (enligt judisk tradition). Det gällde liv eller död om man nådde dit! Guds evangelium ska spridas tydligt och klart! Alla måste få höra.

Jag läste en artikel i tidningen Dagen idag: En ledare i söndagsskolan frågade: “Hur kommer Jesus in i våra liv?” Ett av barnen svarade snabbt: “Han kryper in genom örat”.

Det var ett roligt och härligt svar, för det står ju att Tron kommer av predikan [att höra] och predikan i kraft av Kristi ord. (Rom 10)

Den sjätte fristaden:

 1. Golan – (rot: galah) befria, frälsa och (rot: gai) glädje över frälsningen

Mina tankar går till Nehemja bok. Israels folk var tillbaka i landet. De hade börjat bygga upp templet och bygga upp ruinerna. Esra som var skriftlärd la ut texten om lagen och Guds bud. När folket hörde detta föll de i gråt. De grät och grät och grät. De grät över sina synder, över misslyckanden, besvikelser och motgångar. De var helt förkrossade. Men då sa Nehemja:

Neh 8:10 …Var inte bedrövade, ty glädje i HERREN är er starkhet.

Det finns en ”grundglädje” i frälsningen oavsett hur livet är just nu, därför att Guds kärlek är oförändrad. Vi sjunger i en gammal sång:
Hans kärlek är gränslös,
hans nåd är oändlig
…han giver och giver och giver igen.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Fristaden-tillflyktsorten

GUDS ANSIKTES LJUS

anotherJwebhagin

Jag sa senast i Kungsbacka att om vi inte förstår att Ormen försöker framställa Mörker som Ljus riskerar vi bedras. Mycket av det som vi idag kallar för Andlig Krigföring är rökridåer från vår listige fiende. Mörkret arbetar frenetiskt med olika knep och läror just för att vi skall ha högre tankar om oss själva än vi skall ha. Det finns ju många varningar om det! 2 Tess 2 Tex.. antikrists ande skall upphöja sig i Guds Hus!

ljus

Inte ens när vi blir troende försvinner den här skadan från Eden. Vi är förblindade i våra hjärtan och behöver hjälp. Kanske det största beviset på det finner vi i Mt 7 där huset byggt på jorden är Mörker. Mörker i bibeln beskriver Syndens konsekvens! Det finns alltså Mörker och om vi inte underordnar oss Ljuset kommer alltså Mörkret att ta över. Just därför talar bibeln om tuktan och om kors.

Heb 3:12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. (MÖRKRET som LJUS)

Levande Gud kommer in i hjärtat genom Levande Ord! (Heb 4:12)

Det är en kuslig tanke men Ormen sa att vi skulle bli som Gud med Kunskap om Gott och Ont. Mörkret har en tendens att bedra oss så vi tror att vi kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Det här är viktigt att vi förstår!

glimmar

När jag tar emot Jesus Kristus i mitt hjärta börjar en kamp. Jag måste var tag ta på mig korset och följa honom. Varför det? Jo just därför att annars tar Mörkret över! Lägg märke till orden Min Herre och Min Gud! Det innebär att han är både min Kung och min Domare! (Avskiljare av Mörkret i mig)

Huset på Jorden är byggt av en visdom som ser ut som ljus men är mörker. Jag tycker det helt ser ut att handla om den lära som Trosrörelsen och Bill Johnson lär ut. De här nya Apostlarna och Profeterna som man menar att den nya segerrika församlingen skall bygga upp riket på jorden innan Jesus kommer tillbaka. Den visdomen gör även skillnad på människor (Jak 2:1 + 2:9) Vi kan läsa om den i Jak 3:14-16. (Den är Själisk och Jordisk och Demonisk)

Därför måste vi få Himmelrikets nycklar från Gud! Det är den visdomen som kommer ner från ovan (Jak 3:17-18) Det är förmågan som kommer från Gud och som kan åtskilja Ljus och Mörker. Men den visdomen har alltså med Korset att göra! Du får den alltså genom att vandra Korsets väg. Gud måste alltså få en öppen dörr in i våra hjärtan för att det skall kunna ske.

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare (ÅTSKILJARE) över hjärtats uppsåt och tankar. (MÖRKER OCH LJUS) 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. (DOMAREN)

Det här har verkligen med Andligt ledarskap att göra! För om inte detta sker i våra hjärtan kommer vi att bli blinda ledare som leder blinda. Det mesta av den andliga ledarskapsträning vi får höra idag är mörker för det saknas ett Kors. Det är totalt omöjligt att du kan träda fram som en andlig ledare utan att ha upplevt korset i ditt liv. Men har du upplevt korset så kommer din mun att tala om denna underbara Kraft. (1 Kor 1)

Låt mig nu ta ett exempel! Att samla in pengar och hjälpa någon fattig! Det kan vi alla göra utan att Herren är Gud i våra liv! Att samlas på stora arenor för att där manifestera för världen att Kristna kan samlas det kan vi också göra. Det här bedömer nu de flesta vara Ljus! Om vi fastnar i detta tankesätt så måste ju Guds Rike vara något som vi kan sätta upp själva!

Men bibeln säger att det vi kan göra själva är aldrig Nåd! Sven Reichmann sa en gång!
> Ljus = Nåd
> Mörker = Egen Kraft – (Men det uppträder som Ljus)

Ljuset först! Agape –  Herren vår Gud! (Mt 12:30)
Sedan gärningarna! Agape – Din nästa som dig själv! (Mt 12:31)

Du kan även se detta i Joh 3 + (2 Sam 2:28-29)
Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.

Herren vår Gud kom med Ljuset! Hans Rike är ljus !
1/ Söka Guds Rike först!
2/ Sedan det andra!

Här ser vi vad som är vår första prioritering! Herren vår Gud måste först lysa upp våra hjärtan! Om inte detta sker är alla gärningar för att jag skall berömma mig! Det finns i oss alla och utan korsets kraft i våra liv är detta omöjligt (1 Kor 1) (Jer 9:23-24) Till och med andliga manifestationer kan man berömma sig av (Mt 7:21-23)

Kom ihåg vad skadan från Eden egentligen innebär! Vi vill bli som Gud med Kunskap om Gott och Ont! Om vi fortfarande drivs av detta hur kan vi då Agape Herren vår Gud av hela vårt hjärta ? Gud är en Domare som skiljer Ljus från Mörker!

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Hans sken till vår nästa inte vårt sken – Gal 1:16)

Apg 26:18 för att du skall öppna deras ögon (SINNEN) så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt (EXOUSIA) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Orion

Det är här vi missar och som gör Satan så framgångsrik idag att infiltrera. Vi ser på det mörker som förnedrar Alkoholism Narkotika Våld och brott mm. Men när Satan kommer som en Ljusets Ängel med sitt Mörkret som ser ut som Ljus! Då förstår vi inte att det kommer från exakt samma rot Synd. När det Ljuset uppträder i Jesu namn är det ytterst få som överlistar det. Det är precis vad jag tror Paulus varnar för i Rom 11 (Höga Tankar)

Vi behöver alltså det ljus som strålar från Kristi Ansikte!

3 Mos 26:9 Jag skall vända mig till er (Heb: MITT ANSIKTE) och göra er fruktsamma och föröka er (VÄXA UPP OCH BÄRA MYCKET FRUKT) och jag skall upprätthålla (FULLBORDA) mitt förbund med er. 10 Gammal gröda, som legat inne länge, skall ni ha att äta. Ni skall tvingas skaffa undan den gamla för den nya. (MT 13:52) 11 Och jag skall resa upp min boning mitt ibland er, och jag skall inte avvisa er. (KASTA UT) 12 Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk. 13 Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud.

GUDS NÅD HANDLAR 1 (3 Mos 26:9) Jag skall vända mitt ansikte till er!
2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

RESULTAT 1:
2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar (eller Reflekterar) Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Gud avtäcker sitt ansikte för oss! När vi avtäcker vårt ansikte sker en mäktig förvandling! Det är alltså vår inre människa det här är frågan om. Att se Herrens ansikte är att bli välsignad! Den som får se ljuset från Herrens ansikte växer till och bär frukt.

När ÖP varit inne och gjort sin tjänst på den stora försoningsdagen och stänkt djurblod på nådastolen skulle han komma ut och välsigna folket. Alla var glada och jublande när man fick se hans ansikte igen. Detta var beviset för att Gud tagit emot offret!

Först såg man honom sedan såg man honom inte mer sedan jublade de när de fick se hans ansikte. Jesus Kristus vår överstepräst sa likadant. De skulle bli överlyckliga när de såg hans ansikte igen och då skulle glädjen vara evig. (ANDLIG) Då skulle de få bevis på att Gud tagit emot offret! Guds eget ansikte Jesus Kristus skulle gå in i det Himmelska Tabernaklet och betala med sitt eget blod för våra synder. Han skulle sitta där på faderns högra sida! Både som Kung och som Präst och sända oss Anden.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.16 En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.

Sanningens Ande = Avtäckande Realitet! Han skall föra oss in i fullt Avtäckande! Vilken välsignelse! Han skall ta bort vårt täckelse så att vi kan skåda ljuset från Herrens ansikte.

Sak 6:12 Och du skall säga till honom: Så säger HERREN Sebaot: Se, där är en man som skall kallas Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga upp HERRENS tempel. 13 Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät och sitta på sin tron och regera; och en präst skall han vara på sin tron; och fridens rådslag ska vara mellan båda.

Herrens Ansikte Jesus Kristus är både Kung och Präst!
Han både välsignar och regerar på samma gång! Här beskrivs hans verk som både ett Åkerfält som växer upp. Men också som en byggnad eller ett tempel som byggs upp. (1 Kor 3:19) Paulus säger att de är både Trädgårdsarbetare och Hjälper Gud att bygga (Gud ger Växten)

Hur bygger då Gud upp sitt tempel! Hur får Gud växten att producera frukt? Det finns bara ett enda sätt! Det här är Andligt ledarskap! Ni måste väl hålla med om att en ledare måste vandra i Ande? Uppbyggnaden av församlingen och Guds Rike sker när vi följer Anden in i hela sanningen (Joh 16:13-16)

GUDS NÅD HANDLAR 2 (3 Mos 26:9) (Jag skall fullborda mitt förbund med er!

RESULTAT 2: Guds Finger skrev på stentavlor 10 Guds bud! Guds Andes ljus förmedlar Sanningen på ett överbevisande sätt rakt in i våra hjärtan! När lagen gavs på Sinai dog 3000 män när Andens överbevisande ljus kom på Sions berg blev 3000 frälsta.

Mose förde Instruktion och Bokstav till folket = Död! (HUR VÅRA HJÄRTAN ÄR)
Jesus för Nåden och Sanningen in i hjärtat = Liv (RÄTTFÄRDIGHET genom TRON)

Hur behandlar vi nu Ljuset som kommer till oss? Tar vi emot det nära?
Om vi gör det så blir vi Guds Barn (Joh 1:12)
Paulus kallar oss Ljusets barn (1 Tess 5)

REPETITION RESULTAT 1 När vi får se det skenet från hans ansikte! Vi blir som träd som växer upp och bär God frukt! Eller som Paulus beskriver ett Husbygge som byggs upp! Paulus säger att vår uppgift är att reflektera exakt samma sken! Detta ljus är Andens ljus och därför ingenting som finns i oss själva! Detta ljus är alltså tillväxt och byggnadsmaterial. Det är absolut ingenting som kommer från oss själva.

Bilden stämmer exakt med den Jesus tar i Mt 7
Av frukten skall du lära känna Trädet!
Falska Profeter = Gå före och lysa upp en Väg!

GUDS NÅD HANDLAR 3 (3 Mos 26:10) Det kommer en tillväxt så snabbt att ni kommer att äta både säd från det gamla förrådet samtidigt som skörden kommer in till det nya förrådet.

RESULTAT 3
Mat 13:52 Då sade han till dem: Därför är varje skriftlärd, som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt (KAINOS) och gammalt.

Det är exakt vad jag nu gör för er. Jag undervisar ur GT och så kommer Andens Ljus och det blir som nytt i Jesus Kristus.

GUDS NÅD HANDLAR 4 (3 Mos 26.11)
Jag skall mitt bland er resa upp mitt tabernakel!
Jag skall inte kasta ut er!

Heb: Mishkan – Vilket har följande betydelse Tabernakel vilket kallades ”Mötesplatsen” – Här möts alltså Människa och Gud! (1 Krön 6:31-32)

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (TABERNAKLADE) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Här ser vi att Tabernaklet är en bild på mötesplatsen mellan Människan och Gud. Det är en bild på Människosonen som iklädde sig mänsklig gestalt. Det är härifrån Paulus i första hand hämtar sin favoritfras ”I Kristus”

RESULTAT 4
Tack vare den här boningen i Kristus Jesus så kan Gud ta emot oss! När Jesus fullbordade sin tjänst som det fullkomliga tabernaklet rämnade förlåten. Nu har Jesus Kristus upprättat en ny mötesplats i sig själv och det är genom Anden.

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Han erbjuder oss att frimodigt komma in till denna relation med honom. Han lovar att inte kasta ut oss! Joh 6:37 Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse.15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

GUDS NÅD HANDLAR 5 (3 Mos 26:12)
Jag skall vandra i mitten av er och jag skall vara er Gud och ni skall vara mitt folk.

RESULTAT 5
Jesus Kristus vandrade som en levande Mötesplats mellan Människa och Gud! Du får gå in i denna mötesplats i Kristus Jesus! Det finns ett syfte med detta? När du går in får du se något som totalt förvandlar ditt liv! Ljuset kommer in i ditt hjärta! Vi får se honom som han verkligen är! Nu tar Guds Nåd över och vi får kasta sandalerna och stå på Helig mark.

Mose ställde frågan: Vem jag att jag skulle gå till Egypten?
Gud svarar: Jag är!

Det är nämligen så att om vi är Guds Folk skall vi sprida hans sken till andra! Den Kunskapen om Gud som du får se stråla i Kristi Ansikte. Den skall vi föra vidare till andra i Världen som är i slaveri så att de också kan bli Guds Folk.

GUDS NÅD HANDLAR 6 (3 Mos 26:13)
Jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egyptens slaveri!
Jag har brutit sönder ert ok!
Jag har låtit er upprättas!

RESULTAT 6
Kommer ni ihåg min predikan om Doulus? 2 Mos 21:1-6

Man var slavar i Egypten precis på samma sätt som vi är slavar i Världen. Man byggde år Farao istället för att tjäna Herren! Farao symboliserar denna tidsålders gud! Vi har absolut inget val i livet! Antingen tjänar vi Farao eller så tjänar vi Herren! En Doulus är en som förstått detta under ökenvandringen! Kommer ni ihåg att många ur folket inte förstod detta utan gjorde sig avgudar och ville vända tillbaka till Egypten? Församlingen som förkastar Nåden gör precis likadant.
Alla som lever i villfarelse är Slavar (2 Petr 2:2) Men de tror de är Fria!
De som kommer in i Kristus och förblir där är Fria!

tabernaklet

HERRENS TABERNAKEL MÖTESPLATSEN

Den som ville bli en Doulus han fick sitt öra genomborrat vid dörren! Han blev då sin Herres tjänare för hela livet! Det här är faktiskt en bild på helighet för det är att vara avskild enbart för sin Herre! Vad var det nu du och jag var avskiljda till? Jo att reflektera vår Herres ljus! Eller att ge himmelskt bröd åt människor.

Gud slog alltså upp sitt Tabernakel bland oss människor.Tabernaklet i öknen täcktes av skinn! Men innanför skinnet fanns ett ljus! Bara prästerna fick gå in i det heliga till det ljus som lyste där. Ljuset som brann här tändes från altarglöden som tändes av Gud själv. Det skulle kasta sitt sken på skådebrödsbordet eller hans närvaros bröd eller hans ansiktes bröd. Bara prästerna hade rätt att äta av dessa bröd! Detta rum kallades ”Det Heliga” eller för ”Sanningen” Bröden var 12 genomborrade Kakor!

Gud tänder Altarelden från himlen! Samma eld lyser upp ljusstaken i Tabernaklet! Detta ljus lyser sedan på 12 genomborrade brödkakor! Vi kan nästan höra ekot från 1 Mosebok här: Varde Ljus! Alltså låt Planen och Guds vilja ske på jorden som den sker i Himlen (I GUD) Planen får sin början på ett Altare. Senare får Planen sin bokstavliga uppfyllelse på Golgata där Guds Son frivilligt gav sitt eget liv.

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd.

ljus

Gud tänder sedan lampor på Pingstdagen! Från Guds Himmelska Tabernakel kommer nu Eld som tänder Ljusstaken i det Heliga. Det församlingen nu gör är att kasta skenet på de 12 genomborrade brödkakorna som ligger där. Hur skall jag veta idag om det här är Guds Ljus eller ej? Det tänds ju eldar överallt idag! Men om inte ljuset uppenbarar Jesus Kristus och hans plan är det Mörker. Det är Denna Tidsålders gud som samlar till sitt hus (SE NÅDERESULTAT 1)

Vår uppgift är att kasta skenet på hans ansiktes bröd eller hans närvaros bröd! Det finns ingen smörjelse eller olja vars uppgift inte är Helig just för denna uppgift. Om någon kommer till er och ger sig för att sprida ”Fire” men är oförmögen att uppenbara Guds Plan är han i mörker och inte ljus.

Uppdatering: Eller som Rick Warren säger: “It is my deep conviction that anybody can be won to Christ if you discover the key to his or her heart. . . . It may take some time to identify it. But the most likely place to start is with the person’s felt needs.”1 (Rick Warren)

Men om vi skall följa Rick Warren så kommer vi få problem med Gud för bibeln säger.
1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Rick Warren menar att vi måste göra om budskapet så det passar personen. Just detta är Laglöshet på Hebreiska. Att göra om den ursprungliga meningen så att det betyder något annat. Det är exakt vad vi kommer att se i den avfallna kyrkan byggd på blotta Jorden.

2 Pet 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Sanningen är den att vi måste förkunna evangeliet oförvridet med exakt samma mening som Jesus menade. Detta kommer att komma i konflikt med Världens åskådning och de här två synsätten kan aldrig någonsin förenas. Det ena är Mörker och ser ut som Ljus!

Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.

Följer vi Rick Warren innebär det att människan kommer i centrum! Den här rörelsen påstår att vi skall studera människan först. När vi gjort det skall vi genom att använda den kunskapen få vår församling att växa till. Någonting är allvarligt fel här och Paulus själv sätter fingret på detta i Korint. Han säger att de som tänker som Rick Warren är fångade i just detta Mörker som vill framträda som Ljus.

2 Kor  4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. (OERHÖRDA RIKEDOMAR). Han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Herren har visat mig att han kommer att uppväcka fiendeskap mellan de här två tankesätten. Mellan Ormens säd och Kvinnans säd

parousia6

Predikan från Parousia Mission Göteborg 7/10-2018
Janne Ohlin

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on GUDS ANSIKTES LJUS