Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Krukmakaren och lerkärlet

Krukmakaren och lerkärlet

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2020-09-06

Vi läser
Jer 18:1 Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN. Han sade: 2  “Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord.” [gå ner påminner om att ödmjuka sig i lydnad] 3  Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. 4  Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. 5  Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 6  “Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. 7  Ena gången talar jag om ett hednafolk och ett rike att jag vill rycka upp, bryta ner och förgöra det. 8  Men om det hednafolk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar [nacham] jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. 9  En annan gång talar jag om ett hednafolk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det. 10  Men om man då gör det som är ont i mina ögon så att man inte hör min röst, då ångrar [nacham] jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem.

Kan Gud ångra sig? Nej, inte som när vi ångrar oss, för Gud gör inga fel eller misstag. Ordet nacham (hebr) betyder att vara bedrövad över någon eller att hämnas. “Min är hämnden”, säger Herren (Rom 12:19). Gud hämnas utifrån sin helighet och rättfärdighet – inte av onda motiv som vi. Nacham betyder också att trösta /att trösta sig, att sucka, antingen av sorg eller av lättnad. Gud ändrar vad han hade i sinnet beroende på hur vi människor väljer.

…11  Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar.

Här ser vi vad som händer när ett folk eller nation som har kännetecknats av gudsfruktan, vänder Gud ryggen och glömmer honom. Eller när det motsatta sker att människor söker Gud och omvänder sig till honom. Då välsignar Gud landet och folket och det blir en upprättelse och läkedom där, som bara Gud kan åstadkomma. Det blir väckelse.

Jeremia fick gå tillbaka till krukmakaren:
Jer 19:1  Så sade HERREN: Gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren och tag med dig några av de äldste i folket och av de äldste bland prästerna, 2  och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför Lerskärvsporten och ropa där ut de ord som jag kommer att tala till dig.

Jeremia fick sen slå sönder lerkrukan som en varning till dem som hade vänt Gud ryggen – de kunde förhärda sig i synd så att de krossas och aldrig kan helas igen. Gud vill alltid frälsa och därför varnar han för syndens konsekvenser.

Juda var fullt av avguderi, korruption, förtryck, orättvisor, våld… ändå trodde man att Gud skulle ge framgång och beskydd. Jeremia hade många falska profeter emot sig som profeterade ”fred och trygghet” men om några år skulle Juda intas av Nebukadnessar i Babylonien.

Hinnoms sons dal
Det är från Hinnom som namnet Gehenna kommer, som står för helvetet och ett namn som Jesus använde (Luk 12:5, Matt 23:33). Platsen var en avskrädesplats söder (sydväst) om Jerusalem, där elden aldrig slocknade. Här dyrkades främmande hedniska gudar, “himlens hela härskara” (Jer 19:13) och det babyloniska avgudasystemet. Här offrade man sina spädbarn åt avgudarna Molok och Baal på det mest grymma sätt, för att få egen “framgång”.

Vi vill gärna höra positiva budskap om framtiden. Vi vill gärna höra stora löften om en jätteväckelse: ”Hela Sverige ska frälst!”. Vi vill inte så gärna höra varningar, för det är ”negativt” och obekvämt. Vi kan till och med välja att hellre tro på falska löften än på sanningen. Precis så var det på Jeremias tid. Han var ganska ensam om att varna men det fanns hur många som helst, som profeterade lycka och framgång i Juda.

 

Vad säger Gud till oss kristna i Sverige idag?

En profetisk dröm
Vi har underbara vänner i Klövsjö i Jämtland som bjöd oss dit i somras. På vår hemsida har ni kunnat läsa om en profetisk dröm. Drömmen började med att Göte och hans fru Eva-Lena var på väg till en stor kristen konferens. Göte berättar:
”Vi var lite sena så folk hade redan satt sig till bords. Det var kaffe och tårta och på estraden spelades musik av ett band. Estraden var lång med lite förhöjning av två trappsteg upp. Jag reagerade på att det inte fanns något kors på estraden.
(Jag tänkte direkt på dagens s k ”festgudstjänst” och korset som döljs bakom mörka draperier i en del kyrkor, när Göte berättade för oss).
…Jag upplevde en konstig känsla, folk satt bara och pratade med varandra och skrattade. Plötsligt säger en man som jag inte kände igen: ”Ja, vi väntar ju på den stora väckelsen som ska komma!” Sedan satte han sig ned och folk fortsatte att prata och fika.
Jag upplevde plötsligt en olustig känsla. Folk började gå runt och prata med varandra. Jag bad till Herren: ”Hjälp oss Herre, ut härifrån!” Jag hinner inte mer än be denna bön, så faller Guds Ande över mig och jag hör mig själv säga de här orden: ”Förvänta Er ingen jätteväckelse, men säger Herren: det kommer en tid när jag söker människor till frälsning. Människor kommer att bli räddade, några här, några där, samtidigt på flera platser där bönens Ande är utgjuten, där det finns ett bedjande folk. Det blir en mycket hård tid. Böj Er för mig, säger Herren!” Då vaknade jag, det var mycket starkt!
När jag skrev ner drömsynen på natten slog jag upp min Bibel och läser följande:
Ps 105:3-5 ”Berömmen Er av hans heliga namn; glädje sig av hjärtat de som söka Herren. Fråga efter hans makt, söken hans ansikte beständigt. Tänk på de underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar.”

Gud talar ett och detsamma till flera. Det påminde mig om synen jag fick för många år sedan med ett kompakt mörker över Sverige men också många mindre eldar som brann, där Guds folk samlas i ödmjukhet inför Gud.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Krukmakaren
Vi kan se bilden av Krukmakaren både i det korta perspektivet och det långa, det lilla och det stora. Jag menar så här:
Kort perspektiv: Lerkärlet är ämnat att bli ett kärl till heder [hedersamt bruk] här i livet.
Långt perspektiv: Formningen pågår hela livet och slutförs vid tidens slut.
Litet perspektiv: Det gäller varje enskild människa.
Stort perspektiv: Det gäller ett folk, ett land (här sydriket Juda).

Jesus identifierar sig med Krukmakaren.
Sakarja profeterade om det.

Sak 11:4  Så sade HERREN, min Gud: “Bli en herde för slaktfåren, 5  ty de som köper dem slaktar dem utan att straffas, och de som säljer dem säger: Lovad vare HERREN att jag blir allt rikare! 5 …Inte heller deras [egna] herdar förbarmar sig över dem. [falska herdar skor sig på fåren och de övriga herdarna tiger] 6  Ty jag skall inte längre förbarma mig över dem som bor i landet”, säger HERREN. “Se, jag skall överlämna människorna åt varandra och åt deras kung. De skall ödelägga landet, och jag skall inte rädda någon ur deras hand.”

Den profetian uppfylldes år 70.
Vem var ”kungen (konungen)”?
Joh 19:14  Det var påskens tillredelsedag, omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: “Här ser ni er konung!” 15  De skrek: “Bort med honom, bort! Korsfäst honom!” Pilatus frågade: “Skall jag korsfästa er konung?” Översteprästerna svarade: “Vi har ingen annan konung än kejsaren.” [kejsaren i Rom]

Sakarja fortsätter:
7  Och jag blev en herde för slaktfåren, de olyckliga [aniy = ödmjuka, behövande, fattiga, bedrövade] fåren: Jag tog två stavar, den ena kallade jag Nåd [noam = (Guds) Ljuvlighet, Ljuvlig ro], och den andra kallade jag Endräkt [chebel betyder egentligen rep, band, sammanbundna – tankarna går till “kärlekens band” i Hos 11:4 och Ef 4:3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band]. Så blev jag en herde för fåren. [här talar den Gode herden] 8  Och inom en månad förgjorde jag de tre herdarna. Jag blev otålig på dem, och de fick i sin tur ovilja mot [bachal – avsky, hat] mig. [Förklaringen på “de tre herdarna” kan vara Jer 2:8  om landets ledare på den tiden: Prästerna frågade inte: “Var är HERREN?” De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn (framgångsprofeter) och följde sådana som inte kunde hjälpa. Profetian pekar fram på de ledarna i Israel som ständigt förföljde Jesus ”för att hitta något att anklaga honom för”. De föraktade, hånade, förlöjligade, hädade och förtalade honom] 9  Då sade jag till fåren: “Jag vill inte längre vara er herde. Det som håller på att dö, det må dö, och det som håller på att förgås, det må förgås. Och de som blir kvar må äta upp varandra.” [Gud utlämnar människan till sig själv och tar bort sin hand] 10  Så tog jag min stav Nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag hade slutit med alla folk. [alternativ översättning: alla i folket. Det gällde i så fall förbundet med Israels folk. Det första förbundet var föråldrat och nära att försvinna och skulle ersättas med det nya (förnyade) förbundet [ett evigt förbund] som instiftades med Jesu blod (Hebr 9)] 11  Så upplöstes det på den dagen, och de olyckliga fåren som gav akt på mig förstod att detta var HERRENS ord. [lärjungarna fick veta i förväg vad som skulle ske med Jesus] 12  Och jag sade till dem [här syftas på ledarna]: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver (30 silverpengar). 13  Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Judas Iskariot
Krukmakaren hade en väldigt låg lön. Vi känner igen summan som Judas Iskariot fick för att förråda Jesus och i 2 Mos 21:32 var den summan ersättning för en (skadad) slav. (Summan finns också nämnd i 3Mos 27. Där som lösensumman för en kvinna. Det handlar inte om människors värde, utan om arbetskraft).

I Matt 27 läser vi om att Judas ångrade sig men de religiösa ledarna var iskalla och likgiltiga. Det grekiska ordet för ångra sig är metamellomai som snarare betyder “ändra sig (i efterhand)”. Det är inte ordet metanoia som är en ånger som leder till omvändelse. Judas kastade pengarna i templet innan han gick och tog sitt liv. Eftersom det var ”blodspengar” fick de inte läggas i offerkistan, utan för pengarna köpte prästerna Krukmakaråkern ”till en begravningsplats för främlingar”, kallad ”Blodsåkern” (Akeldama). Här brukade krukmakarna hämta material till sitt arbete när de gjorde kärl till templet. Den åkern låg i Hinnoms dal och där blev Judas begravd – en främling för Jesus.

30 silverpengar
De 30 silverpengarna i templet var som “en betalning” till Gud. En liten summa som om arbetet inte var värt något alls.
Jes 53:3 Han var föraktad och övergiven av människor …så föraktad att vi räknade honom för intet. [Krukmakaren har sårmärkta händer – han ”lärde sig lydnad genom lidande och blev prövad i allt men var utan synd”. Därför har han  medlidande med våra svagheter (Hebr 4) och han har makt att förlåta synd]

Jesus och hans verk ansågs värdelöst men att förkasta Jesus är att förkasta sitt eget rätta värde.
Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud [Jesus är Gud]. …14 Och Ordet blev kött [Gud blev människa – sann Gud och sann människa] och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet [doxa], en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. [Vad såg de? Jo, att allt som Jesus sa och gjorde var bevis på att han och Fadern är ett. Jesus uppenbarade vem Gud är]

Rom 3:23  Alla har syndat och saknar härligheten [doxa], från Gud, 24  och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Härlighet
Grekiska (NT) doxa betyder härlighet, hur någon verkligen är, rätt värde.
Hebreiska (GT) kavod betyder härlighet, ära, majestät, rikedom, tyngd [tungt p g a sitt värde]. Vi säger ibland “hans /hennes ord väger tungt”. Det betyder ju att det har stort värde, stor betydelse.

Skatten i lerkärlet
Lerkärlet är ett enkelt kärl
men det är ämnat att bära livets [dyrbara] skatt – Guds härlighet [JESUS]. Det är lerkärlets hela syfte och däri ligger lerkärlets sanna värde.

2Kor 4:6  Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet [kunskapen om hur Gud verkligen är], som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7  Men denna skatt [Guds härlighet: Jesus] har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Att ha skatten [JESUS] inom sig innebär:

 • att du har Guds närvaro i ditt liv
 • att du får ditt rätta och sanna värde tillbaka
 • att du blir det Gud har avsett och skapat dig att vara
 • att du får den Helige Andes inspiration och kraft att följa Jesus = en ny drivkraft!

Krukmakarens arbete på drejskivan beskriver Guds arbete med sitt folk. Det beskriver Guds tålamod och vår bräcklighet, Guds trofasthet trots våra misslyckanden men också vad som händer om vi vänder Gud ryggen.

På drejskivan
Att forma leran kräver stor känslighet och mycket tålamod. Janne och jag gick ABC Bibelskola i Saronkyrkan Gbg 92-93. Det var där vi träffades. Varje termin fick vi välja ett praktiskt ämne. Jag valde Drejning/Keramik-kurs den ena terminen, för jag hade alltid hållit på med konst och tecknat och målat hela mitt liv. Det här ville jag prova på men det blev alltid likadant: det började som en hög kruka och slutade som ett platt fat! Det var ganska förödmjukande (jag fixade det inte). Men jag lärde mig en del som var väldigt intressant.

Man måste ha lagom med vatten för att inte leran ska torka. Luftbubblor (uppblåsthet) måste bort genom att trycka och pressa leran. Annars kommer kärlet att spricka i ugnen. Man trycker uppifrån och pressar från sidorna. Trycker, pressar, trycker, pressar… Det är så formningen börjar.

Paulus skriver
2Kor 12:10  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd [thlipsis], över förföljelser och ångest [stenochoria], eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Nöd och trångmål tycker jag beskriver krukmakarens rörelser med leran.
Thlipsis betyder nöd, att pressa/trycka (krama ur).
Stenochoria betyder ångest, trångmål, att vara trängd från alla sidor.
Drejskivan som snurrar kan vi kalla omständigheternas hjul. Det kan verka som att det snurrar utom kontroll ibland. Men krukmakaren har kontroll och vi kan tryggt överlåta oss till Mästarens händer. Han formar i kärlek.

Luftbubblor måste bort
Luftbubblan som heter ”självsäkerhet” och ett mått av “högmod” måste bort i Simon Petrus liv. Han hade en hög bekännelse. Han skulle aldrig svika Jesus, även om alla andra gjorde det. Så kom Förnekelsen när han prövades och Petrus var förtvivlad. De stora orden var luft. Bildligt kan man säga att luftbubblan i Petrus sprack och ”luften gick ur”.

Innan förnekelsen hade Jesus sagt:
Luk 22:31  Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32  Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.” [Jesus ber och manar gott för oss också (Rom 8:34). Rensningen av vetet är detsamma som luftbubblorna i leran som måste tryckas bort]

Misslyckanden är inget större problem för Jesus, bara vi stannar kvar på drejskivan och  ”ödmjukar oss under Guds mäktiga hand” (1Petr 5:6). Det Gud hade påbörjat i Petrus liv ämnade han fullborda /slutföra (Fil 1:6). Det Herren har påbörjat i ditt och mitt liv ämnar han fullborda och slutföra – bara vi stannar kvar.

Luftbubblan ”bitterhet”
Den luftbubblan kan komma av att hysa agg mot någon och ovilja att förlåta. Den måste bort. Jag har berättat om mitt agg mot min hemförsamling där jag växte upp förut men jag  gör det igen för det var en väldigt stark läxa för mig. Jag hade verkligen orsak att anklaga, tyckte jag. Jag var på knä vid köksstolen i bön (ganska nyomvänd, ca 30 år sedan) och talade om det här för Jesus …när jag hörde en röst inom mig: ”Men din bitterhet är synd inför mig”.
Bitterhet?! Jag var i det närmaste chockad. ”Luftbubblan” sprack och luften gick ur mig. Jag måste bekänna och be Gud om förlåtelse och be om hjälp att förlåta andra. Jesus gjorde ett under: han bytte ut min bitterhet mot sin kärlek till min hemförsamling och jag var fri och kunde se klart! Jag kunde se vad som varit fel och lagiskt och varför men också det som var sunt och bra. Jag kunde se tillbaka utan förakt och istället känna tacksamhet. Den helige Ande öppnade mina ögon för mycket i bibelordet och undervisade mig om sådant som jag inte hade sett eller förstått innan.

3Mos 19:18  Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är HERREN. [här gäller att vi prövar oss själva]

Vi kan inte fortsätta leva i anklagelser och agg mot någon, inför Gud. Det håller inte. Och den luftbubblan kan uppstå många gånger i livet.

Paulus skriver om olika slags kärl
2Tim 2:20  …några till heder, andra till vanheder.
 [det gällde människor som sprider falska läror – de sprider ”luftblåsor” som leder till andligt högmod och köttslighet] 21  Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. [det har stor betydelse hur vi lever]

Farao förhärdade sitt hjärta mot Gud.
Kung Kores blev Guds redskap att befria sitt utvalda folk från Babylonien.
Båda fick tjäna Guds syfte – det ene till ”vanheder”, den andre till ”heder”.

Efter uppståndelsen ställde Jesus senare tre frågor till Petrus om hans kärlek till Jesus. Petrus bekännelsen var betydligt försiktigare nu – men den var äkta!

Efter varje svar som Petrus gav, kom en uppmaning och ett uppdrag från Jesus:
”För mina lamm på bete”, “Var en herde för mina får”, “För mina får på bete”.
Petrus skulle bli ett kärl till heder för att tjäna andra, inte genom att sträva efter en position. Den strävan hade ”korsfästs med Kristus”.

Guds vilja och mål är att vi alla ska vara kärl till heder. Vi längtar och ber om en äkta väckelse i Sverige. Jag tror inte någon av oss kan slå sig för bröstet och säga att ”jag har gjort allting rätt”. Jag kan det i alla fall inte. Men vi kan alla be om Guds nåd för oss själva och för varandra (och andra). Vi kan be om att få vara ”kärl till heder” där Jesus har ställt oss var och en. Vi kan be om att vi ska vara förberedda och med ”i det bedjande folket” som Han vill och kan använda!

Och om vi har misslyckats, då börjar han om igen.

Vi kan be med orden i den gamla älskade sången:
“Börja om än en gång i mitt liv,
börja om än en gång i mitt liv.
Jag vill formas av dig, av ditt heliga bud.
Gör mitt liv till ett redskap för dig.

I min Mästares hand synas skärvor av ler
av ett käril som misslyckat var.
I sitt hjärta han sörjer, ty genast han ser
av förhoppningar intet är kvar.
Men i ömmande kärlek han börjar igen,
han vill skåda sin avsikt däri.
Då han formar det åter, kanhända det än
dock ett hedersamt käril kan bli.

Börja om än en gång i mitt liv…”

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Krukmakaren och lerkärlet

Övervinna Världen

Den här världen heter den Kosmos på grekiska: Det betyder en arrangerad ordning! Väldigt likt Egypten!
Farao – Satans makt
Slavdrivare med hot och piskor
Slavar som producerar döda stenar

Precis som Egypten makt så är denna världens makt tidsbestämd
> Vid den bestämda tiden drog man ut ur Egypten slaveriet. När det hade gått 430 år förde Gud ut dem genom Lammets blod.

Gud var tyst från Malaki till Johannes sen kommer Guds Lamm. Lammets blod sänder bryter Djävulens makt.

Malaki profeterar och Jesus uppfyller
En soluppgång med rättfärdighet gå upp med befrielse (Jesus Lk 1:78)
Det är Rättfärdighetens Kung vars Rike är Ljus (2 Kor 4:6)
Elia har kommit sa Jesus (Johannes Döparen – Mt 17:12)

Spiro Zodhiates: Mörker är Syndens konsekvens!
Mörker och natt råder i människohjärtat tills strålarna från hans ansikte som lyser som solen i sin fulla glans får lysa upp därinne. (Upp 1:16) När det sker blir Jesus Kristus vår skatt och vårt värde och vårt hjärtas fröjd och glädje.

Israel var helt upptaget med ett tankesätt – Riket till Israel!
Jesus undervisade hela tiden om – Guds Rike i hjärtat!

Judarna tänkte Guds Rike skall driva ut Romarna och göra Israels Hus berömt över hela världen. De frågade till och med Jesus efter uppståndelsen: Herre skall du i denna tid upprätta Riket åt Israel? (Apg 1:6) Den du ser Anden komma ner och förbliva över är Kungen. Det är Kungen i Riket som döper med Anden (Joh 1:32-34)

> På hans axlar (OK) skall Riket vila (Jes 9:6)
> På hans axlar (OK) skall Anden vila (Jes 11:2)

Mat 11:25 Vid den tiden sade Jesus: Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Fader, detta var din goda vilja. 27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

Hans Ok var ju en bild av vad som fanns på hans axlar. Vi har aldrig fått det ansvaret att sätta upp något rike på den här jorden. Anden på axlarna är ju samma sak som Riket på axlarna. (Jes 11:2 + Jes 9:6) Det här innebär att det finns 2 Ok och 2 riken!

Slavoket – Mörkret och Dödsriket (Drivs av Fruktan)
Jesu Ok – Ljuset och Guds Rike (Drivs av Nåd)

Luk 12:32 Var inte rädd (FEAR NOT) du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. 33 Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. 34 Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

Frukta inte lilla Hjord! Guds Riket är ert!  Det Kungen bär på sina axlar skall befria er från slavoket! (Du får Anden och Guds visdom) Ser du att det står värde här? På Abrahams tid var det Hus och Familj!

Nu skall vi se Evangeliet om Guds Rike komma till Abraham i förtid.
1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.2 Men Abram sade: Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.

> Jag är din försvarare! (Mot Djävulen)
> Jag är din skatt! (Ditt värde)(Ditt Namn)

Låt oss se vad slavoket är hur det kom på våra nackar så att säga.
Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. (Gk: Blev underkastade Slaveriet)

Vi föds alltså med ett osynligt krav på oss att producera ett värde! En slags godhet eller rättfärdighet att visa upp i oss själva för att duga. Åklagaren driver oss till detta och Gud ger honom rätt!

Jes 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. 4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid.

Här ser vi två saker som Guds Sons Rike av Ljus skall befria ifrån: Mörkret och från Döden!
Syndens konsekvens: Bördors ok – Piska på skuldror – Plågares stav (Makt)
Förebilden till vad Jesus gjorde kan vi se i Egypten (VÄRLDEN)

> Farao har auktoritet (STAV)
> Slavdrivare har Piskan (BESTRAFFNING – FRUKTAN)
> Bördors ok – (BARA VÄRDEFULL OM DU KAN PRODUCERA)

Sedan förde han dem till Sinai och gav dem lagen genom Mose. Men det andliga inre problemet skulle och kunde bara Jesus Kristus lösa med Nåden och Sanningen (Joh 1:17)
Rom 7:14 Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden.15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

1/ Jag är såld till slav under Synden = Dödsriket – Mörkret.
2/ Jag är totalt blind och hjälplös och min vilja är fångad.

När blev jag nu såld till slav? När Adam åt av trädet! Då skulle de Döden Dö! Döden är en process som startade i Eden och får sin fullbordan när denna tidsålder slutar. Då kommer något som bibeln kallar för den andra Döden (Upp 2:11 Upp 20:6 Upp 20:14 Upp 21:8)
Nu blir det genast mycket lättare att förstå begreppen:
1/ Denna onda tidsålders gud
2/ Världen
3/ Dödsriket
4/ Mörkret
5/ Synden

1972 kom det ut en film som hette ”Fruktan är mitt Vapen” – Det är exakt vad Djävulen använder sig av för att tvinga sina slavar mot den andra döden. Det finns något osynligt som påverkar oss vi har en inre medvetenhet om att vi måste prestera ett värde för att duga. Den här drivkraften är mörker men vi förstår det inte! Det här är slaveriet! Fruktan för den andra döden!

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

Jes 53 Beskriver hur Jesus Kristus går in i den här dubbla döden. Han blir sedan den siste Adam och kallar nu sin kvinna ut ur slaveriet. Han kallar henne i rättfärdighet för att dra henne till sig. Den som kallar bruden är alltså hennes äkta man (Jes 54:5) Det står att han är återlösare (GOEL) hon är alltså friköpt från slaveriet genom Lammets blod. GT kunde bara övertäcka syndens konsekvenser – Lammets blod plockar bort dem!
> Du har levt ett meningslöst liv du har ärvt – Det har en början och ett slut!
> Genom Lammets blod ärver du Evigt Liv – Det har ingen början eller slut!

Det är intressant att studera de hebreiska orden kvinnan fruktade för som nu lammets blod befriar henne ifrån: Dåtid – Nutid – Framtid (Levande Hopp) Åklagaren byts nu ut till Försvararen! Här är en sammanfattning på tankarna hon upplever som ett tvång.

1/ Det handlar om att du sår och är hela tiden orolig att det inte skall bli någon skörd.
2/ En stark inre stress att inte når ett visst resultat och bli besviken
3/ En inre stress som pressar dig av fruktan att komma försent
4/ En inre fruktan för att bli sårad
5/ En fruktan för att känna sig utanför alltså förkastelse

Den som alltså är i världen han eller hon drivs av det här det är detta som gäller i Satans världsordning – Det här är en andemakt som råder i mörkret (EF 6) Alltså syndens konsekvens mörkret driver oss att handla så här. Jesus visste vad som fanns i människan (Joh 2:25)

1 Pet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull 21 ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.

Men vi har fått del av ett härligt arv redan! Jag vill läsa från 1917 det blir lite tydligare.
Jes  54:14 Genom rättfärdighet skall du bliva befäst. (UPPBYGGD) All tanke på förtryck vare fjärran ifrån dig, ty du skall intet hava att frukta, och all tanke på fördärv, ty sådant skall icke nalkas dig.

Jes 54:17 Och nu skall intet vapen, som smides mot dig, hava någon lycka; var tunga, som upphäver sig för att gå till rätta med dig, skall du få domfälld. Detta är HERRENS tjänares arvedel, den rätt de skola undfå av mig, säger HERREN.

Herren har sagt åt mig att studera 2 mos för där ser vi samma mönster. Det kom ett starkt mörker innan befrielsen genom Lammets blod. Innan Jesus Kristus Guds Lamm hade sitt stora Exodus ut ur den här världen kom det ett stort mörker också. Bibeln säger att det kommer ett stort mörker över världen innan vi skall gå in i en annan värld. Pressen kommer att öka från åklagarens håll. Hela världen pressas nu att tänka ett och det samma och fruktan och ångest kommer att öka. Lammet besegrade världen då och Lammets blod besegrar världen nu också.

Upp 12:9  Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Först så var Kvinnan i Jes 54 under de här makterna (5 Punkterna) Nu har hon en försvarare som vittnar i hjärtat istället att hon är frikänd från domen.

1 Joh 5:5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?
6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7 Ty det är tre som vittnar: 8 Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma. 9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Ordet för vittnesbörd Martur betyder inte bara att ge sitt liv för Gud. Det innebär exakt vad Gud lovade Abraham. (1 Mos 15) Försvarare och Skatt! Du får ett starkt överbevisande bevis som leder till en friande dom i en rättegång. (GUD) Detta är Tron! Det är en stark överbevisning av det vi inte kan se!

Obs! Tillagt 7/6 – 20 En notis i Expressen!
Min dotter skrev i dagboken, varför är det ingen som ser och lyssnar på mig?
Peter Jacobsson har själv missbrukat och förlorat sin dotter i en överdos. Nu ser han ett förändrat droglandskap, där även unga missbrukare blandar droger för att trycka ner sina känslor. 

Vad då för känslor? Jo det Jesus köpt oss fria ifrån! Vi repeterar dem!

Det är intressant att studera de hebreiska orden kvinnan (Jes 54) fruktade för som nu lammets blod befriar henne ifrån: Dåtid – Nutid – Framtid (Levande Hopp) Åklagaren byts nu ut till Försvararen! Här är en sammanfattning på tankarna hon upplever som ett tvång.

1/ Det handlar om att du sår och är hela tiden orolig att det inte skall bli någon skörd.
2/ En stark inre stress att inte når ett visst resultat och bli besviken
3/ En inre stress som pressar dig av fruktan att komma försent
4/ En inre fruktan för att att bli sårad
5/ En fruktan för att känna sig utanför alltså förkastelse

Jes 53:11 Genom den vedermöda (5999 AMAL) hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder (5771 AVON) är det han som bär.

Vi vet att mörkret kom över Kain han utbrister:
Jag orkar inte bära den fällda domen (5771 Avon) = (Laglöshet)  Det är ju Slaveriet ser vi Döden – Dö syndens konsekvens .

Mörkret kommer över Jesus han bär ditt slaveri på korset!

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg 6/9_20

 

 

 

 

 

 

Posted in Different Stuff | Comments Off on Övervinna Världen

Vi har vår glädje i Herren (Psalm 1)

Vi har vår glädje i Herren (Psalm 1)

Predikan: Elvor Ohlin
Emanuelskyrkan Kungsbacka
30/8-2020

Ps 1:1  Salig [hebreiska esher/ashrei är pluralform och betyder fullhet av något, inte bara lite glad utan rikt välsignad, djupt lycklig och i roten till ordet går det att läsa ut ledd på en jämn väg] är den som inte följer de ogudaktigas råd [etsah = plan, syfte] och integår på syndares väg eller sitter blandbespottare [ett råd som leder in på en väg och slutar i ett sammanhang]

Psalmen börjar med att räkna upp vad ”den saliga/djupt lyckliga människan” tar avstånd ifrån och inte tar del i.

Salig /rikt välsignad är den…

 1. som inte följer de ogudaktigas råd [plan]. Ett råd börjar med tankens påverkan. Här handlar det om den fallna och Guds-frånvända människans sätt att tänka och leva som leder bort från Jesus, bort från Gud.

De råden kan vara att olika slags begär uppmuntras som Gud tvärtom varnar oss att ge efter för, eftersom det leder till andlig död.

Jak 1:14  Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. [“sitt eget”, säger att begäret finns inom oss] 15  När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16  Bedra inte er själva, mina älskade bröder (systrar).

Ef 4:22  Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, 23  och ni förnyas nu till ande och sinne. 24  Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Pånyttfödelsen och helgelsen innebär att våra hjärtan förvandlas. Vi har fått nya tankar, en ny vilja och nya önskningar. Avbilden som förstördes genom synden blir upprättad i Jesus Kristus och vår sanna identitet tar form.

Det pågår en intensiv propaganda och påverkan idag för en Global Agenda så att alla ska tänka lika för att ”rädda planeten och mänskligheten”. Det låter väl positivt och bra? Vad är det för fel med den? Varför skulle inte det lyckas? Därför att den utgår ifrån att människan är god och egentligen vill det goda. Tanken är att det bara är yttre påverkan och olyckliga omständigheter som gör att människor gör fel saker. Jesus sa:

Matt 15:19  Ty från hjärtat [dvs. inifrån människan] kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.

FN:s Agenda om hållbar utveckling vill skapa ett fredsrike, människans guldålder och till och med (på vissa håll) gudomliggörande. Det är en falsk kopia av det vi brukar kalla ”tusenårsriket”. Bibeln beskriver istället att det leder till en global diktatur med superkontroll, förslavande av människor och kaos (Upp 13).

Citat från en artikel jag läste på nätet: FN talar om ”Social rättvisa” och det låter kanske bra men det berör också andra frågor som öppna gränser, attacker på den bibliska familjen, aggressiva ekumeniska insatser mot en världsreligion …Påven och Rom-kyrkan är djupt involverad och här finns ingen ”absolut sanning”. (slut citat)

Han som säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet” [i bestämd form], är alltså inte välkommen där. Vi märker snart att det som låter ”gott” visar sig vara ont och antikristligt. Så arbetar också den Onde. Han stjäl från Guds ord och blandar med dödligt gift. Vi tar inte del i det men “vi avslöjar mörkrets ofruktsamma gärningar” (Ef 5:11).

Sanningen är att endast Gud är god. Bara Gud är syndfri, rättfärdig, helig och fullkomlig. Jesus uppenbarade vem Gud är. Kunskapens träd handlade om att försöka bli god utan Gud – en omöjlighet.
Vi är i desperat behov av en Frälsare. Vi är i desperat behov av Guds förlåtelse och helgelse i Jesus Kristus.
När kyrkan slutar tala om synd och omvändelse, då är det riktigt illa ställt. Då är läget allvarligt, för då förvägras människor att få höra sanningen om Guds frälsning och evigt liv.

Jesu försoning på Golgata och korset utgör skiljelinjen och korsets budskap kommer alltid att vara en stötesten, alltid vara till “anstöt” för den som föraktar och förkastar Gud och som går förlorad.
”…men en Guds kraft till frälsning för var och en som tror…” (Rom 1:16)

Om vi förnekar synden behövs ingen Frälsare eller frälsning. Då blir Jesus  bara en god förebild bland många andra. Men då är risken stor att vi närmar oss New age-tankar.

Jag vill läsa några citat från New age-författaren Marianne Williamsons bok Ett Återvändande till Kärleken (New York, NY: Harper Perennial, 1996).
Om “Kristus”
Citat: Tanken på det gudomliga, eller ”Kristus-medvetandet”, är tanken att i vårt innersta, är vi inte bara identiska, utan också samma väsen. ”Det finns bara en Enfödd Son” betyder inte att en annan var det, och att vi inte är det. Det betyder att vi alla är det. Det finns bara en av oss här. (p. 30-31) Du och jag har Kristus-sinnet precis lika mycket som Jesus har. (p. 42)
Hon säger därmed att “alla är Kristus, gud är i alla, alla är gudar”.
Bibeln säger:
1Tim 2:5  Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe… [Paulus markera tydligt här att Gud är Gud och vi är människor och att det endast finns en Medlare mellan Gud och människa]

Om korset
Citat:
Resan mot korset borde vara den sista ”meningslösa resan.” (Williamson citerar, p. 298)
Bibeln säger:
1Joh 1:9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10  Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. [den ogudaktige ljuger om Gud]

Om Harmageddon
Citat: Men vi kan gå förbi ett scenario med ett Armageddon med kärnvapenkrig om vi bara vill det. De flesta av oss har redan lidit våra personliga Armageddons. Det är inte nödvändigt för oss kollektivt att gå igenom det hela ännu en gång. (p. 82)

Att förneka vedermödan och Harmagedon har till och med trängt in i en del kristna sammanhang där liberalteologi fått fäste. Det finns mycket som vi uppmanas att be för i Bibeln men det som Gud har förutsagt eller bestämt att tillåta ske, det kommer att ske! Det är ingen idé att vi ”ber emot” det eller ber att det inte ska ske. Sådant är bortslösad tid.

Salig är den…

 1. …som inte går på syndares väg (livsväg, inriktning).

Chattim är ordet för syndare, synd. På grekiska (NT) är samma ord hamartia som betyder att missa målet, att välja fel väg. Att välja en inriktning där man påverkas och anpassar sig efter den här världen.

Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den här världen [ordet betyder världens mönster eller mall (levnadssätt)], utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Konsekvensen är tydlig. Om vi anpassar oss efter den här världen förstår vi inte Guds vilja. Förnyelsen genom den helige Ande är nödvändig för, att vi ska kunna förstå Guds vilja.

Salig är den…

 1. …som inte sitter bland bespottare [luts].
  Ordet kan också översättas: där bespottare har sitt säte (bestämmer/tar beslut), [där man] talar arrogant (emot Gud). Man befinner sig i fel sammanhang och på fel plats.

Den som tar råd av de ogudaktiga väljer syndarens väg och hamnar bland bespottare.

Ords 21:24  Bespottare kallas den som är fräck och övermodig, den som handlar i måttlöst övermod. [man behöver inte vara ateist för att handla i övermod  – det kan vara den som tror att vi kan styra Gud, ”kräva våra rättigheter” och förakta ödmjukhet och bönen ”Ske din vilja”]

”Saliga är de ödmjuka [inte de övermodiga], de skall ärva jorden”, sa Jesus (Matt 5:5)

Ords 15:12  Bespottaren ogillar tillrättavisning, till de visa vill han inte gå. [han står emot sanningen /ger inte kärleken till sanningen rum, dvs Guds ord (2Tess 2)]

”Bespottarna” i Petrus brev:
2Petr 3:1  Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2  så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. [en sund påverkan som leder rätt] 3  Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er [(1917 års översättn.) bespottare skola komma med bespottande ord], 4  och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” 5  De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

Detta handlar alltså inte om olika eskatologiska uppfattningar om när Jesus ska komma tillbaka. (Det har hänt att detta felaktigt har använts emot oss som inte tror att Jesus kan komma när som helst, som det felaktigt och i strid med många bibelord har undervisats i många frikyrkosammanhang). Texten handlar om mänskor  som lever för det jordiska, som ”drivs av sina begär”. Då vill man inte höra om att den här världen ska förgås. Man vill inte höra om varningarna inför den yttersta tiden. Bespottaren förringar och föraktar Guds ord. Vi älskar Guds skapelse men vi vet att JESUS själv ska befria skapelsen utan människors hjälp! (Rom 8].

Bland “bespottarna” hör även kristna som utifrån sina begär efter makt säger att kyrkan ska få herravälde över jorden innan Jesus kommer tillbaka, så att han kan komma. Det leder till att de förnekar Bibelns undervisning om tidstecken och Jesu återkomst förlorar betydelse. Vi vet att Gud har kontrollen – att han tillåter det onda som sker av mänsklighetens fria val – vi har facit. Alla dessa olika ”bespottare” kommer att gå samman och finna varandra (Upp 13).

Vem kan då vara salig [djupt lycklig, rikt välsignad] i allt detta som sprids över världen? Jo, den som…

vers 2  …har sin glädje [chephets = tillfredsställelse] i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. [vi behöver inte sitta uppe på nätterna. Det hebreiska uttrycket innebär ”att ha för vana att alltid vända sig till Gud, alltid vända sig till Guds ord”. Att ha sin glädje i Herrens undervisning är att älska Jesus och att älska Bibeln. Att i ödmjukhet och överlåtelse leva i bön och söka Guds råd och hans vilja. Det är först då som vi förstår vad glädje i Herren är]

Asaf var anförare för tillbedjan och lovsång, en levit och en klar profetröst. Han hade sin glädje i Herren och i Herrens undervisning. Han skriver:

Ps 73:28  Att vara i Guds närhet [att dra mig nära Gud] är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om [räkna upp] alla dina gärningar. [när israeliterna vände Gud ryggen räknade Asaf upp och påminde om Guds mäktiga gärningar, för att folket skulle vända tillbaka till Gud]

Ps 16:11  (David) Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.[vem sitter på Faderns högra sida? Jesus, Sonen (Mark 16:19)]

(Ps 1) vers 3  Han (hon) är som ett träd, planterat [shatal betyder omplanterat, utvalt och placerat på sin plats] vid vattenbäckar [i Andens liv och flöde], vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

Vill du att ”allt du gör ska lyckas väl”? Följ då inte de ogudaktigas råd utan Guds råd. ”Att lyckas” är att leva för Gud så att Jesu namn blir förhärligat och ärat. Jeremia profeterade ett liknande budskap:

Jer 17:5  Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från HERREN. 6  Han är som en torr buske på heden och får inte (kan inte) se något gott komma. [Vi kan inte behaga både människor och Gud. Den människan som förlitar sig på människor och sitt eget förstånd – eller hellre vill hålla sig väl med människor än med Gudkan inte se allt det goda som Herren gör. Den människan är blind för Guds ledning och svar på bön. Vi kan berätta om underbara bönesvar men den människan säger ändå att det är slumpen eller tillfälligheter] Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas. 7  Men välsignad [barak = välsigna, att böja knä (böjd)] är den man (människa) som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. 8  Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år (prövningar) kommer, och det upphör aldrig att bära frukt.

Ett grönskande träd eller en torr buske? Valet är vårt. Gud är god! Att bära frukt, läste vi. Frukten är Andens verk och inte det vi presterar. Grönskan [att göra gott] kommer av livet i Kristus och Andens inspiration, inte våra prestationer. Här beskrivs Friheten i Kristus, för att referera till kyrkoårets tema och texter idag. Sabbatens egentliga innebörd är vilan i Gud, för att det är Gud som helgar. Vi behöver inte frukta för framtiden eller för ”ett torrt år” för vi vet att Gud hjälper genom allt och har sin väg genom allt. Vi kan tycka att allt går emot oss men Gud verkar i det fördolda. Det kan vi se eller i alla fall ana med ”trons ögon”.

Vi lever inte under lagen men vi formas i enlighet med Guds bud. Vi lever inte ”hur som helst”. Jag fick frågan av en coach via Arbetsförmedlingen när vi var arbetslösa en tid efter tjänsten i Bohuslänsmissionen. ”Tillåter Gud homosexualitet och samkönade äktenskap?” Jag svarade: “Gud tillåter mycket men han talar om konsekvenserna av det”.

vers 4   (som det grönskande trädet) är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.

”Agnar” är tomma skal och har ingen tyngd, inget värde. Jesus är Guds härlighet och värdet är i honom. Den ogudaktige som förkastar Guds frälsning, förkastar därmed sitt sanna värde. Men den Helige Andes kraft är gränslös och Guds tålamod med oss är ofattbar!

vers 5  Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.

Gud gör en åtskillnad. Ingen kommer in i den fullkomliga världen (det himmelska) eller den nya skapelsen, som inte har bekänt sin synd och tagit emot förlåtelse.

vers 6  Ty HERREN känner [tar hand om] de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas [grek. anomia = laglösas] väg leder till fördärvet. [därför att Gud inte är med där. Förakt för Guds ord och Guds vilja har konsekvenser]

Vi kan göra fel val som inte behöver äventyra vår evighet men som gör att vi ställer till onödiga problem för oss själva. Den här psalmen handlar om livets två vägar: den smala vägen och den breda vägen.  Två vägar som har olika mål, olika destinationer och som aldrig någonsin möts. Det handlar om Guds kärlek och nåd men också om människans ansvar att välja rätt och att hålla sig på Guds väg för att nå målet.

”…han känner de rättfärdigas väg..” Orden står grammatiskt i pågående form: Gud vakar ständigt. Gud vet när vägen är lätt och ljus eller när den är svår och dunkel, om den är ångestfylld. Han vet när vi är villrådiga eller ansatta eller osäkra… Gud känner vägen för Jesus har gått före och banat väg ända fram till det himmelska målet.

Jag läste en kommentar om de första orden i Psalm 1. Psalmen börjar med 3 sh-ljud på hebreiska: ”Ashrei haish asher” (”Salig är den människa som…”). I många delar av världen, oavsett språk, säger föräldrar ”sch!” när barnet är oroligt. Genom forskning vet man att det ljudet liknar det som bebisen hör i sin mammas mage när blodet pulserar i blodkärlen: ett brusande ljud som lugnar barnet. Språkforskare gör en koppling mellan det ljudet och sch-ljudet. Det påminner helt enkelt om tryggheten i mammas mage.
Budskapet i Psalmen blir: ”Var lugn, Gud har kontroll, det kommer att ordna sig”

Vi avslutar med att läsa dagens text från Psalm 145:
Ps 145:13b) HERREN är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. 14 HERREN uppehåller alla dem som är på väg att falla, han reser upp alla nerböjda. 15 Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. 16 Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. 17 HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. 18 HERREN är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning.

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vi har vår glädje i Herren (Psalm 1)

Vägen till Guds hus

EF 4:1 Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt (VANDRA) den kallelse ni har fått. 2 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: 4 en kropp (ETT HUS) och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse.

Jesus säger att vi har bara två vägar att välja: Båda leder till ett slut och på slutet av vägen finns ett hus eller en familj på hebreiska. Mot husen kommer det en flod – Dan 9:26 Slutet kommer som en Flod! Vi är kallade att ”Leva värdigt” det är exakt samma sak som att vandra ”Den smala vägen”. Paulus beskriver alltså  ”Den smala vägen” som leder in i ett hus eller en kropp eller en familj. Den vägen är livsförvandlande och det är Andens enhet. Det hebreiska tankesättet för enhet är Echad och innebär som i ett äktenskap. Totalt eniga och överens om vägen och målet!

1 Kor 1:10 I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Sedan säger han: Är Kristus delad? (1 Kor 1:13)

> Var ivriga att bevara Andens enhet (EF 4:3)
> Låt inte stridigheter förekomma bland er (1 Kor 1:10)
> Alla skall vara eniga i det vi talar (1 Kor 1:10)

Vi är alltså Kristi Brud vi skall vara överens med vår brudgum om vägen och om målet Huset och Familjen. Men vår natur föraktar ofta de som vandrar på den vägen. Ödmjukhet är ju en svaghet i världens ögon. Att tömmas på sitt egen och bli svag och bära ett kors är ju fullständig dårskap. Men Jesus säger att det är vägen och porten in till hans hus eller familj.

De som är där berömmer sig inte av något yttre utan av Jesus Kristus. (Fil 3:3) Det yttre är en bild på det vi värderar som vår skatt det är i bibeln en bild på ett hus eller familj. Det är därför Jesus säger att vi får inte älska vårt hus eller vår familj mer än honom (Matt 10:34-39) Huset handlar alltså om det sammanlagda värdet vi nått på en väg! 
> Både Laodicea och de Laglösa berömmer sig av något yttre själiskt
> Om inte vår själ får tömmas på kraft kommer vi att göra det också

Mt 16 Bekänner Jesus att han är Guds Son och skall bygga ett hus. Det är märkligt men David var stormrik och ville bygga Herrens Hus. Men Herren sa: Jag skall bygga dig ett hus! Det huset David ville bygga representerar alltså summan av det Davids själ samlat ihop under sin livstid.

Vår själ vill bygga ett hus eller en familj! Jesus uttömde sin själ för oss!

Jes 53:11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.

Jes 55:3 Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.

Han lovade David att upphöja Davids Son till att bygga upp ett Hus åt honom! Han lovar oss  att bygga ett hus som vi kan gå in i. Men vår själ måste dö ner annars jagar vi husbygge och skatt.

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Den som vill gå in i mitt husbygge måste ta sitt Kors på och följa mig. Han måste förlora sin själ i den här världen för Jesus skull. Annars kommer själen att bygga sig ett hus och berömma sig. Denna väg är Satans och Människotankar. (Mt 16:23) Den själ som jagar fram efter att bygga upp ett hus och en familj kommer att bränna ut sig. Om vi väljer att avstå det livet så börjar Herren återupprätta våra själar. David i Ps 23 talar om Herrens Hus som han till evig tid skall få bo i.

Att vandra är att bygga och Ps 23 är en underbar bild på vad Herren gör om vi väljer att vandra på den smala vägen som leder in till hans hus. Om vi väljer att ge honom ära istället för att bygga hus själva.

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. 5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. 6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.

1/Du kallas av Herden för att bli ett av hans får – ordet Qarah: Det innebär att den som kallar också står hela din omkostnad och utrustning.
2/Han leder sina får för han vet vart de bästa betesmarkerna finns för oss
3/Där kommer jag att dricka vatten och finna vila (Anden)
4/Han återupprättar nu min själ som förut jagade skatter och bygga
5/ Nu får du vandra på rätta vägar tjäna honom det du gör ärar hans namn
6/ Satan kommer försöka stoppa dig men Gud är allsmäktig
7/ Du kommer på den vägen förstå att du håller provet Kristus manifesterar sig
8/ Detta är Guds eviga boning i Anden som kommer ner från himlen.

Den rikaste som någonsin levat på jorden det var Salomo Davids Son han skulle bygga upp ett hus åt David. Det Salomo gjorde var att söka sin egen ära före Guds det kan vi se här och det handlade om att bygga hus givetvis.

1 Kung  6:1 I det fyra hundra åttionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv, det är den andra månaden, begynte han bygga huset åt HERREN. 2 Huset som konung Salomo byggde åt HERREN var sextio alnar långt, tjugu alnar brett och trettio alnar högt.  (Byggde i 7 År 1 Kung 6:38 )

1 Kung 7:1 Men på sitt eget hus byggde Salomo i tretton år, innan han fick hela sitt hus färdigt. 2 Han byggde Libanonskogshuset, hundra alnar långt, femtio alnar brett och trettio alnar högt, med fyra rader pelare av cederträ och med huggna bjälkar av cederträ ovanpå pelarna.

Det var precis de här två sakerna Salomo gjorde som vi talat om:
1/ Han skaffade en jättefamilj – Massor av fruar och massor av barn!
2/ Han byggde sig själv ett jättehus

Från och med nu börjar ett stort avfall sprida sig i Israel. För om ledarna som skall gå först är mer intresserade av sitt eget hus än av Guds hus då backar Den Helige Ande! Då kommer Tjuven och Tomheten börjar regera. Det har egentligen inte med pengar att göra utan att vi söker ära människor mer än Gud. Det är exakt det som är Världen (Gal 6:12-15)(Rom 12:1-2)

Summan av vår tid på jorden handlar om vårt hus eller familj. Salomo gav 7 år till Herrens hus och 13 år till sitt eget. Sök först Hans Rike (HUS) och Hans rättfärdighet skall ni få de andra också (Matt 6:33) I slutet av sin levnad såg Salomo på summan av sitt liv på den här jorden (Predikaren) det som representerar huset eller familjen och den sammanlagda visdomen – Tomhet!

Vilken skillnad på att få bo i Guds hus som han bygger upp åt oss!
EF 4:10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

 

 

 

Janne Ohlin Parousia Mission 9/8_20 Göteborg

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vägen till Guds hus

När törnbusken blev kung

När törnbusken blev kung
Kristus eller Antikrist

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2020-08-09

Vi läser vad Jesus säger:
Matt 23:12  Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Mark 10:42  Då kallade Jesus dem till sig och sade: “Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar [katakurieuo] över dem. [katakurieuo betyder att utöva makt, kontroll och herravälde över människor] 43  Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 44  och den som vill vara främst bland er skall vara allas slav. 45  Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Det är bara Jesus som kan förändra våra hjärtan så att vi blir ödmjuka inför Gud och Guds tjänare, utgivande och villiga att ge våra liv för varandra, som vi uppmanas till i 1Joh 3:16. Det kan bara ske i den helige Andes kraft och är inget vi har i oss själva.

Bakgrunden till texten om “törnbusken” finner vi i Domarboken kapitel 6-8.

Gideon var ”oansenlig och ringa” (hans egna ord) när Gud kallade honom till sitt redskap för att rädda landet från fienderna. Midjaniter, amalekiter och österlänningar var ”talrika som gräshoppor”. Israels folk – eller Israels barn som det står i texten hade avfallit till avgudadyrkan och därför hade Gud överlåtit dem till midjaniterna i 7 år. Gud överlät dem på det sättet till sina avgudar. NU ropade Israels barn till Gud i sin nöd!

Gideon var ingenting i världens ögon men han var en övervinnare när han levde och handlade i Jesu seger. Herrens ängel – som Jesus ofta kallas i GT – uppenbarade sig för Gideon när han arbetade med att rädda mat (vete) undan fienderna. Dessa var ute efter att fördärva, förslava och döda. De satte eld på fälten så att all säd brändes upp, vilket ledde till svält.

Bildligt och symboliskt kan vi ta jämförelsen att fienden stal och förstörde Guds ord (den andliga maten) från folket.

I dagsläget har vi kunnat se på internet när demonstranter i Antifa och BLM i Portland USA, har bränt upp biblar. Hatet är drivkraften. Men vi kan också jämföra med att Guds församling infiltreras genom mängder av böcker som inte alls är sunda utan vilseleder och utarmar till andlig svält – böcker av falska lärare.

Jesus sa till fariséerna:
Mark 7:7  Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. 8  Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Människobud och människors stadgar upphöjer alltid människan och förminskar Gud.

Gideon fick mod [på Guds befallning] att först av allt riva ner Baalsaltaret och Aseran, den som är förknippad med modergudinnan, himlens drottning.

Avgudar måste först raseras och falska läror bekännas och förkastas.

Folket sa: ”Nu måste han dö!” – så långt hade avfallet gått.
Gideons pappa gick till försvar: ”Är Baal Gud, så kan han försvara sig själv, när nu någon har brutit ner hans altare”. Efter det blev Gideon kallad Jerubbaal, som betyder: låt Baal (själv) försvara sin sak.

Sedan byggde Gideon ett altare åt Herren på platsen där ”Herrens ängel” hade uppenbarat sig. Innebörden kan beskrivas som att resa korset, att stå på den fasta grundvalen [Klippan Kristus] och bekänna/predika Guds evangelium och ”Skriften allena”. Herrens ängel – JESUS – visade Gideon genom uppenbarelsen att ”Det är inte på dig det beror.Lita på mig och mitt fullkomliga offer och min fullständiga seger.”

Gud behövde inte någon med hög position eller kändisskap, ingen ”nyckelperson”.
Gud behövde inte heller många i antal – tvärtom!
En pastor sa till mig en gång: ”Om vi är många är vi starka.” Det var i försvar för den organiserade ekumeniken (SKR) men det avslöjar att man har sin tillit på fel plats.

Med en liten armé på 300 man använde Gud Gideon för att lära Israels folk att han inte är beroende av mängd och antal eller mänsklig vishet och kraft. Gideon var sänd av Gud och det var det som var avgörande. Den som är stark är den som går med Gud – oavsett om man är ensam. Gud är vår starkhet. “Herren är min starkhet och min lovsång..” (2Mos 15:2).

Gideons armé måste vara få för att de skulle veta att detta kan bara Gud utföra.

Guds val eller människans val? Vi läser:
Dom 8:22  Israeliterna sade till Gideon: “Härska du över oss, och sedan också din son och din sonson, för du har räddat oss ur midjaniternas hand.” 23  Men Gideon svarade dem: “Jag skall inte härska över er, och min son skall inte heller härska över er, utan HERREN skall härska över er.”

Detta var en begäran som bottnade i att Israels folk (Guds utvalda folk) ville vara som alla andra, som hedningarna. En kung skulle ersätta Gud. De ville anpassa sig efter världen, tvärtemot Rom 12:2. Människors gillande och ära kan stå högre än Guds – men det är alltid lika förrädiskt.

På något sätt föll Gideon för smickret och folkets beröm efter segern.
…8:24  Gideon sade…: “En sak begär jag av er: Att var och en av er ger mig den öronring han har fått som byte.” Fienderna bar nämligen öronringar av guld eftersom de var ismaeliter. [sedan räknas det upp guld och en mängd dyrbarheter som han fick av bytet] …27  Gideon lät göra en efod av detta och satte upp den i sin stad Ofra. Hela Israel höll sig trolöst till den, och den blev en snara för Gideon och hans hus.

Framgången och rikedomen av bytet blev till en avgud. Tänk så viktigt det är att vaka och hålla ut hela vägen. Att bli bevarad till slutet. Vi sjunger: ”Det är Gud som all ära ska ha, bara han ska äran för sitt verk”.

Segern berodde inte på Gideons vishet eller kraft eller stora ledarförmåga. Det var helt och hållet Gud som verkade när Gideon var en ödmjuk tjänare som levde i trohet till Guds befallningar, beroende av Guds Ande.

Dom 8:33  När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal-Berit till gud åt sig.

Baal-berit betyder förbundets herre. Det syftade på ”denna världens gud” mammon, som upphöjer jaget till gud och försvarar de köttsliga begären.

Jesus säger:
Matt 6:24  Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Vi fortsätter i Domarboken:
…8:34  Israels barn tänkte inte på HERREN sin Gud, som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring.  [Israels barn glömde allt gott som Herren hade gjort. Det är vad som händer när man försöker tjäna både Gud och mammon och inte längre tar Guds ord på allvar. Jaget blir större och Gud förminskas. Sinnet förmörkas] 35  Inte heller visade de Jerubbaals, Gideons, hus någon kärlek i gengäld för allt gott som han hade gjort mot Israel.

”Otack är världens lön”, är ett gammalt talesätt.

Dom 8:30-32 berättar att Gideon (Jerubbaal) hade många hustrur – det var ju vanligt på GT:s tid – och sjuttio söner. Han hade också sonen Abimelek (betyder: min far är kung) med en bihustru, slavinna.

 

Dom 9:2 (Abimelek, slavinnans son, säger) “Säg så här till alla män i Sikem: Vilket är bäst för er: att alla Jerubbaals sjuttio söner råder över er, eller att en enda man råder över er? Kom också ihåg att jag är ert kött och blod.” [Abimelek utgav sig för att måna om ”folkets bästa”: “Vi måste ha en röst, en stark ledare…” …ekot hörs ända in i vår tid?] 3  Då talade hans morbröder allt detta till hans förmån inför Sikems alla män. Dessa blev vunna för Abimelek, ty de tänkte: “Han är ju vår bror.” 4  De gav honom sjuttio siklar silver ur Baal-Berits tempel, och för dessa anställde Abimelek löst folk och äventyrare [hebr. värdelösa, arroganta och odisciplinerade] som följde honom. 5  Därefter begav han sig till sin fars hus i Ofra och dödade där på en och samma sten sina bröder, Jerubbaals sjuttio söner. [maktmänniskor brukar tysta alla som kan hota deras plan t o m ”i godhetens namn”] Men Jotam, Jerubbaals yngste son, kom undan eftersom han hade gömt sig. 6  Sedan samlades alla män i Sikem och alla i Millo, och gick bort och gjorde Abimelek till kung vid terebinten där minnesstenen står i Sikem.

Vad är det vi har att göra med här? En Antikrist!
”Han är ju vår broder”. Johannes skriver om antikrister och om den siste Antikrist:

1Joh 2:19 Från oss har de utgått men de hörde aldrig till oss…
…26  Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. [dvs. bort från den innerliga gudsrelationen och bort från Guds ord och Guds vilja och ödmjukhet. Antikrists ande fokuserar mer på människans förmågor eller församlingen storhet och upphöjelse, än på Jesus]

Törnbusken
Jotam
var den ende brodern som överlevde Han blev en röst för sanningen. En profetröst. Jotam betyder Herrens fullkomlighet.

Dom 9:7  När man berättade detta för Jotam, gick han och ställde sig på toppen av berget Gerissim och ropade med hög röst till dem [det var på berget Gerissim som välsignelserna lästes upp, som Mose fick ge befallning om innan israeliterna kom in i landet]: “Hör på mig, ni män i Sikem, för att Gud också må höra er. 8  En gång gick träden för att smörja en kung över sig. De sade till olivträdet: Bli du kung över oss! 9  Men olivträdet svarade: Skulle jag avstå från min olja, som gudar och människor ärar mig för [Annan o bättre översättning: som ärar Gud..], och gå för att svaja över de andra träden? [Med andra ord kan man säga att olivträdet sa: ”Skulle jag kliva upp för en mänsklig position och förlora den uppgift som Gud har gett mig, att tjäna honom i ödmjukhet”? Nej, det vill jag inte!] 10  Då sade träden till fikonträdet: Kom, bli du kung över oss! 11  Men fikonträdet svarade: Skulle jag avstå från min sötma och min goda frukt och gå för att svaja över de andra träden? [”skulle jag byta ut Guds godhet för att bli upphöjd av människor? Nej, jag vill vara Guds tjänare i ödmjukhet”] 12  Då sade träden till vinstocken: Kom, bli du kung över oss! 13  Men vinstocken svarade: Skulle jag avstå från min vinmust, som gläder gudar och människor, och gå för att svaja över de andra träden? [”skulle jag följa en främmande ande istället för Guds Ande? Nej, jag vill vara Herrens tjänare i ödmjukhet”] 14  Då sade alla träden till törnbusken: Kom, bli du kung över oss! 15  Törnbusken svarade träden: Om ni av uppriktig mening vill smörja mig till kung över er, kom då och tag er tillflykt under min skugga. [”under min skugga” är ett uttryck som enbart tillfaller Gud. Törnbusken Abimelek ville alltså upphöja sig och göra sig själv till gud och samtidigt utge sig för att vara omtänksam. Det påminner om när Satan gör sig lik en ”ljusets ängel” (2Kor 11:14)]

Försök att finna skydd eller skugga under en törnbuske. Bilden är talande. Jag kände av törnbuskar senast när vi var på Hönö och smög på en Kärrsångare (småfågel) i Ersdalen. Desto närmare en törnbuske, desto mer skador och rivsår.

(forts. v 15) …Om inte, skall eld gå ut från törnbusken och förtära cedrarna på Libanon. [han styr genom hot och kontroll. Den som inte böjde sig för Abimelek skulle straffas hårt] 16  Lyssna nu (fortsatte Jotam): Har ni handlat rätt och riktigt när ni gjorde Abimelek till kung, har ni handlat rätt mot Jerubbaal och hans hus, och har ni lönat honom efter hans gärningar?

Jotams liknelse säger att de ödmjuka vägrar ”att upphöja sig” eller kliva upp. De vill vara Guds tjänare. Den högmodige upphöjer sig däremot gärna …till allas fördärv när människan tar Guds plats.

Det borde ha varit uppenbart för alla att Abimelek var en ogudaktig och ond ledare. Han levde i laglöshet och synd. Han var en mördare.

1Joh 3:15  Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden.15  Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. [Abimelek hatade och mördade oskyldiga, som han visste inte skulle acceptera honom som kung]

När kompromissen har fått ingång och bibelordet ”omtolkas” kan man försvara nästan vad som helst. (Maktmänniskor har splittrat hela församlingar men välsignas ändå..?)

Hur gick det för Abimelek?
Dom 9:22  När Abimelek hade härskat över Israel i tre år, 23  sände Gud en ond ande [tvedräktsande = fiendskap] mellan Abimelek och männen i Sikem, så att dessa avföll från Abimelek. …9:55  När nu israeliterna såg att Abimelek var död, gick var och en hem. 6  Så lät Gud Abimelek få igen det onda som han hade gjort mot sin far, då han dödade sina sjuttio bröder. 57  Och allt det onda som Sikems män hade gjort, lät Gud komma tillbaka över deras egna huvuden. Så kom Jotams, Jerubbaals sons, förbannelse över dem. [En ond ande utgår aldrig från Gud men Gud tillät den att utföra ett syfte. Detsamma hände kung Saul när han övergav Herren och sökte sig till det ockulta.]

Antikrists ande är verksam idag och den som ser ut att vara Den falske profeten samlar alla s k kyrkofamiljer och religioner till en Ny [religiös] världsordning. Muslimer och kristna ber till samma Gud, säger han (Påven). ”De är våra kära bröder” …och förnekar därmed att Jesus är enda vägen till Gud.
(Vi ska istället be för muslimer, att de finner Jesus och blir frälsta).

Sikem
Sikem hade varit kananeiskt. När Israels folk avföll drogs de tillbaka till samma avgudar som kananeerna. Det är märkligt att se mönstret upprepas. När kristna kompromissar  och i värsta fall avfaller dras man obönhörligt tillbaka till… katolicism och religionssynkretism? Vi måste göra upp med sådana rötter som drar oss bort från sanningen.

Nutida Baalsprofeter
Den falske profeten har en mängd nutida Baalsprofeter till sin hjälp. De finns i många sammanhang men framför allt i Nyapostoliska Reformationen (NAR) som har infiltrerat och påverkat det mesta i kristenheten med sina läror och människobud.

Jag skrev ett par kommentarer på nätet. Den första var när någon försvarade konferensen EMPOWERED21 som vill ena kristna i en världskyrka och promotar 7-bergen-läran (här kan vi prata om att”upphöja sig”!):
Att Kenneth Copeland har varit en av talarna på EMPOWERED21 räcker så gott för att förkasta alltihop! Det kan jämföras med att be KUNG AHAB och DROTTNING ISEBEL i GT att vara huvudtalare på konferens. Eller varför inte vilken BAALSPROFET som helst under profeten Elias tid?!”

Jag nämner det här namnet (igen) för han står som förebild för många i den rörelsen och är nog den mest kände av dem. Ibland hör man att någon sådan “apostel eller profet” har ”omvänt sig”…?

Min kommentar blev: ”Alltför många verkar ta sig en kallelse idag som inte Gud har gett – själviska ambitioner lyser igenom. Många borde nog inte enbart vända om utan också kliva ner från talarstolen.

Jesus sa: Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Det sker framför våra ögon. Profeten Mika fick förmedla ord från Gud:
Mika 3:11 Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på HERREN och säger: “Är inte HERREN mitt ibland oss? Olycka skall inte drabba oss.” 12  Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd.
Den profetian uppfylldes bokstavligt.

Paulus skriver att den som predikar evangelium har rätt att leva av det (1Kor 9:14). Det är alltså inte fel att vara avlönad predikant. Mikas ord handlar om något annat, som är lika sant om dagens många framgångspredikanter som upphöjer sig för att samla skaror och bli rika. Budskapet blir därefter. En sann omvändelse visar sig i biblisk klarsyn och att man varnar för sin tidigare förvillelse. Sådana goda exempel finns, men de är ytterst få.

En ogudaktig mänsklighet kommer att välja en ”törnbuske” (Antikrist) till ”kung” och ledare. Han kommer att tala för “mänsklighetens bästa”. …Fred och rättvisa, rädda planeten, ena alla människor, göra den här världen god… (Dan 8:24-27, 11:36, 1Tess 5:3, Upp 13). Men han kommer att kalla det onda gott och det goda ont och upphöja sig själv till gud, säger Bibeln.

Jesus:
Joh 16:1  Detta har jag talat till er för att ni inte skall komma på fall. 2  Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud [synagogan var ju den sociala tryggheten]. 3  Och det skall de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig. [sådant kommer alltså att göras “i Guds namn”]

Luk 21:17  Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. 18  Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. 19  Genom att stå fasta skall ni vinna era själar.

Vad är problemet här om man vill ha en bättre värld?
Vad var problemet med många skriftlärda och fariséer på Jesu tid?
Jo, att de litade på sina egna gärningar och därmed sin egen rättfärdighet. Människor vill inte höra att vi inte är goda innerst inne. Den ”godheten” som föraktar Guds godhet, förnekar eller försvarar synd och syndens konsekvens är ond och en fiende till Gud. Fariséer och skriftlärde hatade Jesus därför att han sa dem sanningen. De vägrade erkänna och bekänna sin synd och ta emot den enda räddningen: Jesu rättfärdighet.

Vi är inte kallade till någon gärningslära eller ”rädda-planeten-religion”, som ersätter (kommer att ersätta) missionsbefallningen (Matt 28). Vi är kallade att ledas och drivas av Guds Ande in i det som Gud har förberett personligt. Vi ska inte drivas av dåligt samvete och skuldkänslor – som man så ofta gör i denna världens propaganda och påtryckningar.

2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Vi kan inte strida för att hindra mörkrets makter, när Gud tillåter det att komma över jorden. Men vi kan ödmjuka oss inför Gud och Guds ord. Han ska strida för sina barn och Guds seger är redan vunnen i Jesus Kristus.

Den siste antikrist kommer också att få några år att regera. Det kommer att leda till det största fördärv och en vedermöda (nöd) som världen aldrig har skådat. Men då griper Gud in (Matt 24, Upp 10:7, 11:15).

Dan 8:24 Han skall bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han skall åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig, och han skall lyckas i allt han gör. Han skall fördärva mäktiga män, och även det heliga folket. 25 Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen, och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste, men han skall krossas utan hjälp av människohand.

Dan 7:25  Denne skall tala mot den Högste och ansätta [belah = bedröva, hemsöka] den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar [troligen förändra och “omtolka” Bibeln], och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. [3,5 år]

2Tess 2:8  …Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

Universums sanne Kung ska komma tillbaka. Han är alltigenom god.

Fil 2:6  Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7  utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,

Hans namn är JESUS …han som är [enda] vägen och sanningen och livet. (Joh 14:6)
Vill vi ödmjuka oss inför Gud och gå “korsets väg” i Jesu efterföljelse till slutlig seger? Eller följa antikrists väg i självupphöjelse till slutligt fördärv?
Vi har alla ett val att göra. Vem vill vi följa?

Det var i Sikem – därför stod minnesstenen där – som Josua ställde Israels folk inför det valet och sa de välkända orden: “Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren”, (Jos 24:15).

Det är ju faktiskt underbart att vara och känna sig liten inför vår store och mäktige Kung och Gud!

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När törnbusken blev kung

Gud vet slutet redan från början

Gud vet slutet redan från början

Undervisning: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2020-06-14

Vi ska läsa från Stefanus tal innan han stenades till döds för sin tro på Jesus. Det kostade honom livet att säga och stå för sanningen. Sådana här tillbakablickar och påminnelser som Stefanus ger om Guds ledning och gärningar är värdefullt.

Apg 7:2  Stefanus svarade: “Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien, innan denne bosatte sig i Haran, 3  och sade till honom: Lämna ditt land och din släkt och gå till [KJ kom in i… = Gud välkomnar] det land som jag skall visa dig. 4  Då lämnade Abraham kaldeernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött, lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. 5  Han gav honom ingen mark i landet, inte så mycket som en fotsbredd, men han lovade att han och hans efterkommande skulle få landet som egendom trots att han var barnlös. [Abraham ägde inte en kvadratcentimeter land. Han och Sara var barnlösa och kunde inte få barn. Ändå lovade Gud både arvingar och landet. Så omöjliga brukar Guds löften se ut!] 6  Detta är vad Gud sade: Hans efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras, och man skall göra dem till slavar och förtrycka dem i fyrahundra år. 7  Men det folk som de kommer att vara slavar under, skall jag döma, sade Gud, och sedan skall de draga ut och tjäna mig på denna plats 8  Och han gav honom omskärelsens förbund. Så födde Abraham Isak som han omskar på åttonde dagen, och Isak födde Jakob, och Jakob de tolv stamfäderna. [här är exempel på Guds välsignelse följer i släktled – om du inte har någon tidigare i din släkt som var frälst börjar välsignelsen med dig] 9  Och våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom [i sällskap med, ständigt närvarande] 10  och räddade honom ur alla hans lidanden [allt hans betryck]. Han gav honom ynnest [nåd] och vishet inför farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. 11  Men hela Egypten och Kanaan drabbades av hungersnöd och mycket lidande, och våra stamfäder hade inget att äta. 12  När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten, sände han våra fäder dit en första gång. 13  Andra gången de var där gav Josef sig till känna för sina bröder, och farao fick höra om Josefs släkt. 14  Josef skickade då bud och kallade till sig sin far Jakob och hela sin släkt, sjuttiofem personer. 15  Och Jakob drog ner till Egypten, och där dog han och våra fäder. (Stefanus fortsätter sedan att påminna om Mose och hur tiden närmade sig att Guds löften till Abraham skulle uppfyllas).

Vi kan lugnt konstatera att…
Gud vet allt i förväg.

Gud är alltid steget före, både med löften och varningar. De går ofta hand i hand.
Han talar om vad som kommer att ske för att vi ska ha vår trygghet i honom. Många av Guds löften drivs fram av och genom svårigheter och lidande. Josef hade fått insikt och löften om framtiden genom drömmar men han visste inte vägen dit. Vi läste:

Apg 7:9 …Gud var med honom 10  och räddade honom ur [ek] alla hans lidanden [thlipsis]…

Ek (grek) betyder ur, (i)genom.
Thlipsis (grek) översätts ofta vedermöda, nöd, bedrövelse.

Ingen ”positiv bekännelse” eller ”proklamation” i världen, hade hjälpt Josef(!). Han fick gå igenom alla sina lidanden (vedermöda) som Gud tillät – men det var för en bestämd tid.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. [de kallade är de som säger sitt JA till Jesus]

Samma ord (ek) har vi här om ändens tid.

Upp 3:10  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur [ek] prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. [Det betyder att Guds folk går igenom prövningen och räddas ur den men inte att komma undan den. Räddningen består i att bevaras i tron och befrias först vid den bestämda tiden, vid Jesu återkomst].

Paulus skriver samma ord till Timoteus:

2Tim 3:11  …Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur [ek] alla har Herren räddat mig. 12  Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

Gud räddade både Josef och Paulus inte bort undan men igenom deras lidande. Det löftet gäller också oss. Vi som Guds folk räddas inte undan från eller innan den sista vedermödan. Vi räddas och bevaras igenom [ek] den (om vi lever då). Paulus räddades inte undan eller slapp gå igenom sina lidanden. Han gick igenom dem konkret men Herren räddade honom ur [ek] dem och befriade honom när tiden var inne. Samtidigt ska vi veta att Herren räddar oss undan ifrån mer än vi kan förstå, här i livet.

Förberedelsen i fängelset
Guds väg var och är ödmjukhetens och ibland förödmjukelsens väg. För Josef innebar det till och med att bli slav och oskyldig kastad i fängelse. Men allt var en enda betydelsefull förberedelse. Guds syfte var att Josef skulle bli ett redskap för att rädda många andra. Frågan var om Josef skulle gå hela vägen? Skulle han hålla fast vid Guds löften och hålla ut och hålla sig till Herren?

Det finns många kristna som sitter oskyldiga i fängelse för sin tro. Jag har nyss läst boken Fångna i Iran (rekommenderas) om de två unga kvinnorna Maryam och Marziyeh som växte upp i muslimska familjer på olika håll i Iran. Båda sökte sanningen och bad Gud att visa vem han är. De fann JESUS och lärde känna varandra i Turkiet efter att de blivit kristna. Mitt i ett land, Iran, som drivs med sharia-lagar och andligt mörker visar Jesus att hans ord är sant.

Matt 7:8  Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Tillbaka i Iran spred Maryam och Marziyeh tusentals NT under tre år och hade två husförsamlingar i sitt hem. Hela deras liv kom att handla om att sprida evangelium. Ett citat av dem beskriver hur många människor har det i Iran: ”Många längtar desperat efter ett sätt att fly men ser ingen utväg. Islams regler har tvingats på dem mot deras vilja. Många av dessa unga.. hade knappt kunnat föreställa sig en Herre i mänsklig gestalt som gav sitt liv för dem, en Frälsare som älskade dem villkorslöst. Den insikten gjorde dem nästan yra av glädje och tacksamhet. De älskade Jesus därför att han först har älskat dem. De valde mycket hellre den kristna tron än islam. Men de var inte fria att välja en ny tro. Att lämna islam för den kristna tron innebar risk för tortyr och död.”

Gud har verkligen utrustat dem till evangelister men myndigheterna fick ögonen på dem. De arresterades och sattes i det mest ökända fängelset i Iran. Deras spridning av NT var så stor att myndigheterna var övertygade om att de hade en stor organisation bakom sig. De kunde inte tro att två kvinnor hade klarat det själva. Till en början var de två skrämda och oroliga men snart förstod de att de hade en uppgift i fängelset.

Maryam och Marziyeh förklarar: ”Vi hade bett länge och ihärdigt om nya möjligheter att få dela vår tro”. Bönesvaret skulle uppfyllas när de satt i fängelse i drygt 8 månader under vidriga förhållanden som gjorde dem både sjuka och undernärda – men de fortsatte att vittna och fick be för många till frälsning.

Tillbaka till Josef
Det var brödernas avundsjuka som drev Josef till Egypten när de sålde honom. Tack vare Ruben kastades han i brunnen, annars hade de dödat honom. Dessa bröder var Guds utvalda stammar(!). Inga perfekta människor, precis. Men Gud skulle förändra deras hjärtan.

Hungersnöd och Guds utväg
Nu drevs Josefs familj och hela Kanaans land till desperation på grund av hungersnöd. De hjälplösa bröderna tvingades ned till Egypten för att köpa mat. Hungersnöden var Guds straff men han hade också berett en utväg.

Vi läser att Josef var sänd att gå före de andra…

Ps 105:16  När han (Gud) sände hungersnöd över landet så att de led brist på bröd, 17  då sände han en man framför dem, Josef som blev såld till slav. 18  Man slog hans fötter i bojor, i järn låg han bunden, 19  till den tid då hans ord uppfylldes och HERRENS tal bevisade hans oskuld. 20  Då släpptes han på kungens befallning, folkens härskare gav honom fri. 21  Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över allt han ägde,

Långt senare upprepas straffdomen på liknande sätt och vi får förklaring på varför.

Jes 3:1 Se, Herren, HERREN Sebaot skall ta bort ifrån Jerusalem och Juda både stöd och tillgång – all tillgång på bröd, all tillgång på vatten –
…8  Ty Jerusalem vacklar och Juda faller, därför att de med tal och gärningar står emot HERREN, upproriska mot hans härlighets ögon. 9  Deras uppsyn vittnar emot dem. Liksom Sodoms folk bedriver de sina synder öppet och döljer dem inte. Ve över deras själar, ty själva har de berett sig olycka.
[Gud hade välsignat men folket vände sig bort och levde i uppror och medveten synd. När Gud tar bort sin välsignelse börjar saker och ting falla samman, rasa ihop, falla isär… ”inget blir som det var”] 10  Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars frukt skall de äta. [här är löftet om Guds utväg] 11  Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, han skall vedergällas efter sina gärningar. [den som inte omvänder sig och tar emot Guds förlåtelse, får själv ta konsekvenserna för sina gärningar]

Josef blev ”herre över Egypten” men han hade en tjänares sinnelag, ett herdesinne nu. Herren hade tränat honom i fängelset.

1Mos 39:22  Han (föreståndaren) lät alla fångar i fängelset stå under Josefs uppsikt, och allt som skulle göras där fick Josef göra.

Vi kan föreställa oss hur Josef hade kunnat vara utan Guds fostran:
”JAG har fått makt, JAG har lyckats, JAG är rik..”
”JAG ska lära er 8 punkter till framgång och ständig seger, hur ni lyckas..” ?!

Många talar om att “gå upp på en högre nivå, en högre höjd” medan Guds sätt är att kliva ner för att tjäna. Vi har alla svaga sidor där vi är för starka i oss själva om inte Gud får förändra. Vår starkhet måste brytas ner så att vi kan ta emot Guds nåd och befrias från fruktan.

 • Paulus riskerade att bli högmodig för allt han hade fått uppenbarat. Han visste att den där ”törntaggen i köttet” var till hans räddning (2Kor 12:7).
 • Petrus var impulsiv och frimodig men ibland var han väldigt feg (Mark 14; Gal 2)
 • Jakob och Johannes – hade hetsigt temperament och Jesus kallade dem i början ”Boanerges”, som betyder ”Tordönsmän /Åskans söner” (Mark 3:17; Luk 9:54). Vi kanske ler när vi vet att Johannes senare blev den som har kallats ”kärlekens apostel”.

Den förändringen kan bara JESUS åstadkomma.
Världens ande
uppmuntrar tvärtemot ”våra starka sidor” på ett sätt som omintetgör och hindrar Guds kraft. “Världens rika och mäktiga kan lära oss ledarskap”. Nej, de kan inte det eftersom de inte leder människor till JESUS, den ende som kan förändra hjärtat.

Vi behöver fostras och förändras av Herren för att vara redskap i hans hand och få ett andligt förråd att ge av. För Gud var tiden för Josef i fängelset lika viktig som allt det andra som hände senare. Vi kan tycka att det finns perioder i våra liv som verkar meningslösa, händelselösa och kanske misslyckade – men för Gud kan den tiden vara den mest nödvändiga och betydelsefulla.

Josefs liv är ju som vi vet på många sätt en förebild på Jesus.

 • Gud försåg Josef med stora förråd med mat för sitt folk och hela Egypten under de 7 svåra åren.
  Jesus mättar alla som hungrar och törstar efter hans rättfärdighet.
 • Josef blev såld och utlämnad av sina egna bröder till Egypten.
  Jesus blev utlämnad av sitt eget folk [judarna] för att dödas av hedningarna.
 • Josef förlät sina bröder med Guds hjälp och gav dem upprättelse.
  Jesus förlåter alla som vänder om till honom och bekänner sin synd och Israel som folk [Jesu egna bröder efter köttet] kommer enligt profetiorna att ångra sig och omvända sig till Jesus, sin Messias.

Strax innan Jesus greps och korsfästes sa han till sina lärjungar:

Joh 16:22  Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig [chairo], och ingen skall ta er glädje ifrån er. 23  Den dagen kommer ni inte att fråga [Erotao betyder “be” och att den som ber står på samma nivå som den han ber till. Ordet används endast om Jesus, när han ber till Fadern. Hade lärjungarna ställt sig på lite för hög nivå här?] mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber [aiteo – betyder att en (ur)fattig tjänare ber till en god och mäktig person] Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24  Hittills har ni inte bett [aiteo] om något i mitt namn. [att be “i Jesu namn” innebär att be i enlighet med Guds vilja, karaktär och syften] Bed [aiteo] och ni skall få, för att er glädje [charis] skall vara fullkomlig.

Det Jesus säger är alltså “om ni ber på det sättet, dvs. i ödmjukhet, ska ni få det ni ber om i mitt namn (enligt Guds vilja)”.

Glädje och nåd kommer från samma rot i grundtexten (grekiska).

 • Roten är chairo som översätts “glädja sig”
 • chara – glädje
 • charis – nåd, förmån, favör

Sann glädje grundar sig i och utgår ifrån att vi är älskade av Gud och har fått ta emot Guds nåd.

Efter Jesu död och uppståndelse fylldes lärjungarna av glädje i den Helige Ande. De kunde ta emot så mycket mer av Guds nåd. Vad hände? Jo, Guds kraft [nåd] fullkomnades i lärjungarnas svaghet, som Paulus uttrycker det:

2Kor 12:9 …”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Jätteväckelse eller stort avfall?
Gud gav och ger både varningar och löften om framtiden. Jag skrev om en återkommande fråga i Parousia Missions senaste Nyhetsbrev: Blir det en världsväckelse som många säger eller blir det bara ett stort avfall i den sista tiden?

Jag vill säga att båda påståendena är felaktiga och extrema. De som talar om en “jätteväckelse” över hela jorden förnekar Bibelns varning för avfall. Å andra sidan har nog en del av dem som tidigare sa att det bara blir avfall, fått tänka om och läst på bättre vad Gud har sagt i sitt ord.

Den yttersta tiden kännetecknas av ett stort avfall och förföljelse av kristna. Men samtidigt ska evangelium om Jesus ut till alla folk, sa Jesus, vilket naturligtvis innebär väckelse på många olika platser. När Gud dömer nationer finns ofta löften med (GT).

Det finns löften om väckelse bland kineser (Jes 49:12). Väckelse i Iran (Elam) är förutsagd (Jer 49). Ps 87 nämner Egypten, Irak (Babel), Gasa (f d Filisteen), Etiopien (Kush). Ps 68 talar om väckelse bland egyptier och i Etiopien (Nubien). Sak 9 nämner olika folk. Överallt där Guds ord har framgång blir människor frälsta, det vi kallar väckelse.

Bibeln säger däremot inte att det blir en jätteväckelse överallt och att allt blir bättre och bättre före Jesu återkomst. Det är önsketänkande.

Gud har visat och lovat en äkta väckelse i Sverige genom nöd, bön och tårar (ordet “äkta” är väldigt viktigt). Han har också visat att det skulle komma ett andligt mörker över landet och först en falsk rörelse som ser ut som väckelse men inte är det. Jag har berättat om synen jag fick på 90-talet med ett kompakt mörker över Sverige men också många små eldar som brann, där Guds folk samlas.

Jag hittade några papper härom dagen med text av Kurt Ulander från 2005 (jag känner inte till vem det är).
Han berättar att han fick profetera 1990 om ett andligt mörker (!) som kommer att föra människor in i slaveri.
Citat: ”Detta mörker började i hjärtat av EW Kenyon på västkusten i USA, spreds till Tulsa (K Hagin) och därifrån till Uppsala (LO). Och nu förs det ut inte bara i de Skandinaviska länderna, men till länderna på andra sidan järnridån. Om inte de kristna vaknar och med Herrens hjälp driver bort detta mörker, kan resultatet bli att Jesu församling kommer att utplånas i de nordiska länderna…
Han uppmanar den som blivit påverkad: ”Bed Gud om förlåtelse. Sedan ber du och förkastar dessa avgrundsläror och bed att Jesus ska rena dig med sitt blod”.

Gud har varnat för avfallets ekumenik. Vi ser hur den Nyapostoliska Reformationens (NAR) läror sprids överallt. Det är en omvänd reformation tillbaka till Rom och påven. Här möts i förlängningen alla religioner.

Gud har varnat för Empowered21, den s k ”pingstkarismatiska konferensen” där en del av trosrörelsens värsta villolärare (t ex Kenneth Copeland) är med tillsammans med svenska pingströrelsens ledare. Deras egen beskrivning år 2010 var: ”Bevittna sammanförandet av de världsvida strömmar av den Ande-laddade (kraftfyllda) rörelsen till en enad flod av välsignelser, som skall översvämma jorden”.

Det var ju bara det att jag hade fått en dröm på hösten 2009 om exakt det. Men det var antikrists strömmar – inte Guds Andes verk – och en varning från Gud. I drömmen visade Gud att huset, dvs. sammanhanget som vi befann oss i, inte var säkert så länge till. Det gäller de ledare som påverkar många åt fel håll, inte alla i pingströrelsen, men utvecklingen är oroande.

Jes 46:8  Tänk på detta och fatta mod! Tag det till hjärtat, ni överträdare. 9  Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. 10  Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. 11  Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. [profetian syftar på kung Kores i Persien som Jesaja fick profetera om ca 200 år innan den uppfylldes – det var han som fick uppmana judarna och hjälpa dem att återvände till sitt land Israel] 12  Hör på mig, ni självsäkra, ni som är fjärran från rättfärdighet: [”de självsäkra” litar på sitt eget resonemang och mänsklig vishet mer än på Gud]13  Se, jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta, min frälsning [Yeshua] dröjer inte. Jag ger frälsning [Yeshua /Jesus] i Sion, min härlighet åt Israel.

Gud vet slutet redan från början och därför talar han om det för oss i förväg, för att vi ska välja rätt och bli det han har tänkt – och få uppleva Guds löften också i Sverige.

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Gud vet slutet redan från början

Elden närmar sig

Detta är från ett ljudklipp jag tror det är från 2009 med David Wilkerson han förolyckades tragiskt vid en bilolycka år 2011. Wkipedia: Driven av en stark nöd och en enkel maning i sitt inre, som han tog emot under en ensam bönestund i sitt hem, kom han 1958 som ung pastor till New York för att arbeta med kriminella, utsatta ungdomar. Detta ledde grundandet den världsvitt missionerande och drogrehabiliterande organisationen Teen Challenge.

Jämför budskapet bibeln har med det framgångs och falska väckelsebudskap som förkunnas idag. Det liknar också den tid innan domen kom över Israel. Bibeln säger att de falska profeterna skall vara många strax innan domen kommer. Jag vill idag blåsa i basunen för att varna för att Elden närmar sig och det är dags att vakna upp och förstå Guds Rådslut!

Det kommer ett fruktansvärt kaos över USA. Det finns både svarta ledare och en del radioprogram som blåser upp en massa hat ”Radio New York” och en massa män där hatar svarta. Som pastor kan man bara inte lyssna på en massa sånt skräp. Det ser inte ut att betyda något just nu men inte långt borta i tiden kommer ett ekonomiskt kaos att bryta ut. Beväpnade grupperingar av svarta mot Judar. Beväpnade grupper av vita mot Svarta. Beväpnade grupper av asiater mot Svarta och vita. Jag har varnat om och om igen men jag undrar hur många har egentligen lyssnat till mina varningar? Det verkar precis som om människor bara stänger av och man vill inte lyssna på varningar. Lyssna nu för USA är på väg mot kaos och kollaps. Ordet befrielse kommer att få en helt ny mening för oss, just nu betyder det för oss befrielse eller helande av någon kroppsdel eller befrielse från något handikapp. Vi kommer se det här ske inför TV kameror hemma i sofforna.

Det kommer en tid av kaos när folk mest av allt önskar sig säkerhet igen. De kommer att springa runt i förvirring och fråga: Vad betyder nu allt detta som händer? Är det Guds dom eller vad är det som sker. De kommer att rusa runt och söka säkerhet! Ordet befrielse kommer alltså att förändra sin mening: Människor kommer att vilja ha säkerhet och höra ett ord från Gud!

Men frid och säkerhet kommer bara över Guds eget folk. Det folk han känner som egna kommer att få hans frid och säkerhet. De som upplever vila och säkerhet i den här tiden är de som hör Guds röst från himlen. Gud kommer att beskydda Gud kommer att bevara, Guds eget namn och hans härlighet kommer att vara med dig. Han har talat till dig du som verkligen lyssnar så du skall inte bli förvånad och skräckslagen när det kommer. Nu skall jag tala om för er vad som kommer att ske med ordet befrielse. Folk kommer att komma till dem som äger Guds Frid i den här tiden inte till den som lyser av skräck. Bibeln säger att människors hjärtan kommer att skakas av fruktan och skräck när det här kommer över världen. Jag såg stora samlingar av bilar utanför städerna när människor försökte fly från kaoset där och de sov över i bilar. Älskade det kommer att bli värre än vad vi ens vågat föreställa oss. Men Gud kommer mitt i den här krisen ha en kvarleva av nåd. Den kvarlevan kommer att vara oskadad och äga en säkerhet. 

Det finns en som jag har förtroende för och vars blogg jag har följt under åren vars namn är Constance Cumbey. Det var hon som avslöjade New Age rörelsen:
Hidden dangers of the Rainboow! (Bok)
A Planned Deception – Staging of a New Age Messiah (Bok)

Det hon sagt genom åren är att det är New Age folk inblandade och står bakom de senaste årens våldsamma upplopp i USA. Hon har sagt att de vill underminera samhället genom Kaos för att få till “New World Order”! Hon har sagt att hela New Age rörelsen har omorganiserat sig och infiltrerat nästan hela samhället och även de största kyrkorna. Hon skrev på sin blogg nyss om de här bränderna och upploppen när hon såg dem på TV. Det här ser exakt ut som den revolution som Alice Bailey beskriver i sina böcker!

Vad är en dom över mänskligheten egentligen? Rom 1 Beskriver en nedåtgående spiral där människan kommer att tro att skapelsen är Gudomlig. Vilken rörelse tillhör man då? Jo den rörelsen Alice Bailey beskriver vars mål är att underminera samhället och skapa kaos genom en stor revolution och en Ny Världsordning och en tid av Fred för hela mänskligheten. (2 Tess 2 + 1 Tess 5)

En av de mest kända teologerna är FF Bruce: Ordet Apostasia i 2 Tess 2 betyder både ett politiskt uppror mot lag och ordning som ett religiöst uppror mot Gud. Det intressanta är att han skriver att det är ett kombinerat uppror. Då stämmer det exakt med vad Constance Cumbey säger: Bakom det vi ser nu står regnbågsfolket! Alla i Adam samlas ihop till ett sista globalt uppror mot Gud 

Joel beskriver en stor armé som skall avsluta den här tidsåldern, för mig verkar han se den här regnbågsarmén drivna av Babylons andemakter. Vi har svårt att ta in det här men Gud kallade Babylons Kung Nebudkadnessar och hans armé för sin tjänare (Jer 25:9) Då gällde det Erets Israel nu gäller det hela jorden. Vilken förebild för antikrists ande som släpps lös som en dom över hela jorden. Vad är tecknet på att den här regnbågsarmén går fram?

Har ni sett på videos hur man förstör affärer och byggnader och bränner upp bilar? Så är det ju väldiga skogsbränder som plötsligt självantänder över hela jorden. Tecknet på att regnbågsarmén startat är ju Blod-Eld-Rökmoln (Joel 2:31)
Regnbågsarmén är Herrens armé (Joel 2:11)(Jer 25:9)
Regnbågsarmén är som en förtärande eld (Joel 2:3)
Regnbågsarmén förstör allt i dess framfart (Joel 2:3)

Varför intog Babylons Kung Israel då? Det intressanta är ju att när domen kom över Israel hade ju redan Babylons ande fyllt dem. Han kom och hämtade de som redan var hans så att säga. Detta är ju en förebild för kyrkan i ändens tid (1 Kor 10) Satan kommer alltså att hämta dem som är hans så att säga och dra dem till sig. Jes 2:6-8 beskriver hur läget var i Israel innan domen kom.

1/ Det är fullt av Österländskt tänkande
2/ De praktiserar Magi (Falska under o tecken) och Falska profetior
3/ Massor av Materialism och Ekonomiskt välstånd
4/ Hästar och vagnar – Människors visdom och Kraft!
5/ De tillber sina egna händers verk
6/ Fullt av Avgudar
7/ De sluter förbund med andra Folk’

Jag tror att vi ser regnbågsarmén samlas nu om vi bara vill se den, det enda sättet att komma undan dem är omvändelse och helgelse. Herren har visat att elden kommer snabbare mot oss än vi trodde. Det folk som förstår det profetiska skeendet nu kommer att dra ut från påverkan av antikrists ande (7 Punkter) Jag ska redovisa mina talenter en dag därför måste jag tala om vad Herren uppenbarat även om det inte är populärt.

Herren har talat till oss genom drömmar och syner flera år om att det här kommer. Men den som drar ut ur allt babyloniskt och renar sig från alla de här 7 punkterna kommer att uppleva övernaturlig ledning i den här kaotiska tiden. Frågan är vad vi har i våra kärl?
< Godkänd mat (Nomos)
< Förbjuden mat (Laglöshet = A-Nomos)

Dröm: Vi går ut från ett hus utan stress i vila för vi visste redan om att elden var på väg! Vi bär ett fint kärl av rostfritt stål. Gud öppnade en jämn väg att vandra på. Varje gång elden (Regnbågsarmén) kom närmare ledde oss Herren till olika platser. På varje plats försåg Han med mat och kläder. Gud samlade ihop alla som vandrade så här till en enhet som vandrade på samma väg. Satan samlade ihop alla andra på en bred väg vars slut var en katastrof i Eld. Det var olika detaljer i drömmen som stämmer exakt med vad Joel beskriver som Regnbågsarmén som förföljde oss.

Det första profetiska budskapet gäller alltså alla som bär Herrens Kärl.
Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl. 12 Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg. (Heb: Samlar ihop er)

Det andra profetiska budskapet gäller att Gud hela tiden ledde oss undan elden innan den hann ifatt oss och jag såg att elden brände upp en stor kulle bakom oss. Det var ett oerhört dån i den här branden jag hörde ljudet tydligt från den när den närmade sig. Det här dånet knyter ihop Elden med Regnbågsarmén.

Joel 2:3 Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. Undan dem finns ingen räddning. 4 De liknar hästar, som stridshästar rusar de i väg. 5 Med ett ljud som av vagnar spränger de fram över bergens toppar, med ett dån som av eld när den förtär strå. De är som ett mäktigt folk, ordnat till strid.

Det tredje profetiska budskapet handlar om att Gud hela tiden försåg med vad vi behövde: Vi kom fram till olika platser där det var förberett med mat och kläder! Sedan kom kallelsen att dra vidare!

Det fjärde profetiska budskapet handlar om att Gud själv samlade ihop kvarlevan av sitt folk. När du går till Uppenbarelseboken kan du se att hela jorden följer antingen Vilddjuret eller Lammet. Det var ju det budskapet Jes 52 :12 talade om Gud själv samlar ihop sitt folk! Exakt samma budskap Elvor o jag fick mitt i natten samtidigt med hörbar stämma:
Jes 40:10 Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. (VI) 11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. (Exakt motsatsen mot Hästar o Vagnar)

När Herren visade mig det här med den kommande regnbågsarmén tänkte jag direkt: Om jag lägger fram det här kommer folk att tro att jag blivit extrem och ingen kommer tro mig. Jag tar min bibel en morgon nu i veckan och höll på att tappa hakan av förvåning när jag läste sammanhanget i Habackuk 2:1-3 profeten får ett budskap som han skall skriva ner. Profeten tänker tydligen: Om jag profeterar det här kommer jag att få möta smälek de kommer att tro att jag inte är klok.

Hab 2:1 Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han skall tala till mig, vilket svar jag skall få på min klagan. 2 Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor, så att den lätt kan läsas. 3 Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli.

Vilket svar jag skall få på min klagan
KJ: Hab 2:1  I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. 
> V 3 Synen gäller en bestämd tid vid slutet av denna tidsålder. (HEB)

Det är ju uppenbart av sammanhanget att det gäller något redan uppenbarat i Kapitel 1.
Hab 1:5 Se er omkring bland hednafolken, ja, skåda! Häpna, ja, häpna! Ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den.

När gäller den synen? Den gäller Ändens Tid säger Herren (Hab 2:3)
Hab 1:6 Ty se, jag skall uppväcka kaldeerna, det vilda och snabba folket, som drar ut vida omkring på jorden för att ta i besittning boplatser som inte är deras. 7 De är fruktansvärda och hemska, de avgör själva vad som är lag och rätt. 8 Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än vargar om aftonen. Deras ryttare spränger fram, de kommer fjärran ifrån. De flyger i väg likt örnen, som störtar sig över sitt rov. 9 Alla kommer de för att utöva våld, stridslystna rycker de fram och samlar fångar som sand. 10 De gör kungar till åtlöje, furstar hånar de. De hånskrattar åt alla befästningar, de kastar upp jordvallar och intar dem. 11 Så drar de vidare som vinden, de fortsätter framåt och ådrar sig skuld. Deras egen styrka är deras gud.

Detta är exakt den Babylonska regnbågsarmé som Joel talar om: Den som han kallar till fiendeskap!
Hab 1:12 Har inte du, HERRE, alltid varit till, du min Gud, min Helige? Vi skall inte dö! HERRE, till en dom har du satt dem, till en tillrättavisning har du berett dem, du vår klippa.

Både Joel – Jesaja – Habackuk får ett budskap som gäller avslutningen av denna tidsålder. De ser formandet av en New World Order! Denna Nya Världsordning skall födas genom samhällsomstörtning. Gud tillåter det här men för många kommer det här att bli en stötesten – Det är en gärning Gud (Domaren) utför som man inte ens kommer tro om man berättar det (Hab 1:5)

Det här är vad profeten får se i en syn om ändens tid! Wilkerson vi själva och 1000 tals bedjare har sett samma sak komma över jorden. Vet du att pastorer rådde Wilkerson att aldrig trycka boken “SYNEN” – Vet du av vilken anledning? Folk kommer inte att tro dig du gör bort dig inför hela Kristenheten. Det här är vad Profeten Habackuk fick se komma i slutet av denna tidsålder.

Hab 1:2 HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att du hör, ropa högt till dig över våld, utan att du räddar? 3 Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig, split och kiv uppstår. 4 Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd.

Herren sa ju med hörbar stämma en natt! Jag skall uppväcka fiendeskap mellan Kvinnans säd och Ormens säd! Han uppväckte alltså Babylonierna eller Kaldeerna som en dom över Guds Hus. Nu säger bibeln att det gäller Ändens Tid. Det var så omvälvande att Gud var tvungen att säga: Skriv denna syn på en stor tavla! Vi tror att så här kommer Gud aldrig att handla!

Lägg nu märke till att den här Regnbågsarmén hade snabba hästar! I de här 7 punkterna jag tog upp var det en punkt Gud inte gillade: Punkt 4/Hästar och vagnar – Människors visdom och Kraft!

Nu är det så att även Jesaja profeterar om Regnbågsarmén som skall komma över Guds folk. Den kommer för att man importerar hästar från Egypten. Vad står nu Egypten för profetiskt? Jo det står för den här världen! Man hade förbund med Egypterna!

Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande (ASCHARON) dagar (YOM) alltid och för evigt. 9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning

Asharon betyder slutet av någonting.
Yom betyder helt enkelt tid.

Så detta är alltså ett budskap som både gällde på den tiden men som också är en bild på den sista tiden som vi lever i. Så Joels armé och den här armén Jesaja profeterar om är alltså samma sak. Vilka är Babylonierna idag? Globalister och New Agare alltså Regnbågsarmén. Den kommande förföljelsen jag har beskrivit nu i Guds ord kommer från dem som vill bygga en stad på den här jorden. Bibeln kallar alla som går med i den här regnbågsarmén för Jordens innebyggare.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra.

Jordens innebyggare står alltså i total motsats till dem som är uppskrivna i himlen. Det grekiska orden kan betyda: “De som bygger permanenta boningar på blotta jorden“. Vilken skillnad mot Abraham!

Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

Vi kan ha två olika sorters tro säger bibeln.
> Bygga med mänsklig visdom (Jordiska)
> Bygga på Herren (Himmelska)

Vart drog Abraham ut ifrån? Babylon ! Från ett sätt att tänka till ett annat sätt att tänka! Från ett sätt att Bygga till ett annat sätt att Bygga. Från en Tro till en annan Tro!
> Han blev kallad.
> Han fick ett löfte och trodde honom som gett löftet
> Han väntade på staden som i evighet kommer att bestå. (Sions Berg – Nya Jerusalem)

Även Paulus beskriver att det går att bygga på klippan med olika material. Elden kommer sedan att pröva hur var och en har byggt på den här grunden. (1 Kor 3:11-15) Petrus beskriver domen över Guds hus vara en som en eld. (1 Petr 4:12-18) I alla de här drömmarna jag haft om den kommande domen så är det en sak som kännetecknar dem som bygger på Herren. De är stilla och väntar på Gud medan alla andra startar en febril verksamhet och bygger på Jorden och hoppar på ett tåg som går mot en katastrof. Jag beskrev drömmen på Facebook där bekräftades den: Det var en kille som skrev till mig privat om sin dröm – att hela hans familj hoppade av ett tåg fullt av människor som strax efter körde rakt in i en bergvägg.

Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: “Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16 Ni säger: “Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. “På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba.

Nebudkadnessar från Babylonien eller Kaldeen kom sedan och intog hela Egypten!
Den armén skall ha snabba hästar (Joel 2:4)
Hästar snabba som Leoparder (Hab 1:8)

Paulus tar det här och för in i NT! Det är alltså ett tidlöst budskap som får sin slutliga uppfyllelse de sista åren. Det hände när Babylons trupper kom men det kommer ske när Satans regnbågsarmé kommer med sitt uppror.

Apg 13:40 Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er: 41 Se, ni föraktare, häpna och gå under: en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro, när man berättar den för er”

År 70 bara några år efter det här förstördes Jerusalem och Judar förföljdes.

TILLÄGG! När vi läser Habackuck och profeterna om elden (Som jag drömde kommer mot huset) så stämmer det exakt med vad domen över Guds Hus är. 

1 Petrus 4:12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. 15 Men ingen av er skall lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. 16 Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. 17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

Profeten såg detta och det är ändens tid detta handlar om
Hab 1:2 HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att du hör, ropa högt till dig över våld, utan att du räddar? 3 Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig, split och kiv uppstår. 4 Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd. 5 Se er omkring bland hednafolken, ja, skåda! Häpna, ja, häpna! Ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den.  6 Ty se, jag skall uppväcka kaldeerna (BABYLON) det vilda och snabba folket, som drar ut vida omkring på jorden för att ta i besittning boplatser som inte är deras.

Varför väcker Gud upp motståndet (Han sa ju det till mig i drömmen)
Hab 1:12 Har inte du, HERRE, alltid varit till, du min Gud, min Helige? Vi skall inte dö! HERRE, till en dom har du satt dem (BABYLONIERNA) till en tillrättavisning har du berett dem, du vår klippa.

Vad säger nu Paulus om Guds domar?
Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.

Dan 12:8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Om ni visste hur mycket nöd och sorg det ligger över att förmedla detta budskap. Jag ser en stor del av kristenheten rusa framåt för att uppfylla pastorers drömmar att bli stora.

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Elden närmar sig

Brevet till Pergamus i nutid

Brevet till Pergamus i nutid

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
19 april-2020
(Obs! Det finns ett tillägg längst ned från 30 april 2020)

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart [en tachei kan också översättas: snabbt, utan dröjsmål] måste ske.

Både i GT och NT står orden ”plötsligt” eller ”med hast” ofta när Gud griper in. Många av oss som har fått profetiska syner och drömmar har Gud visat att omständigheter förändras snabbt. Guds tidstabell är väl inte riktigt som våran men när det sker, då kan det ske snabbt.

Johannes uppenbarelsen börjar med att han ser Jesus:
V 5 …Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod
V 13 …omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

En anteckning från en kommentar: Översteprästen i GT hade trådar av guld. Jesu bälte är helt och hållet av guld (2Mos 39:1-5). I Efesierbrevet 6 läser vi om sanningen som bälte. Guldet i positiv betydelse, står för det som är gudomligt och Guds verk i Bibeln.

Jesus står mitt ibland ljusstakarna (Upp 1:13). Prästerna i GT hade uppgiften att fylla på olja så att ljusstaken alltid brann. Jesus ger Helig Ande till alla dem som lyder honom (Apg 5:32).

Jesus talar både uppmuntran och tillrättavisningar till församlingarna, till sitt folk. En gammal uppfattning är att de sju församlingarna beskriver olika tidsepoker i kristenhetens historia. Men de är helt klart aktuella i alla tider och Gud kan tala till oss både personligt och som folk genom budskapen.

När Jesus talar är syftet att leda oss rätt, speciellt inför svåra tider, den sista tiden och inför hans återkomst.

v 7  Se, han kommer med molnen [på samma sätt som när han for upp till himlen Apg 1], och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom [dvs. alla som har förkastat Jesus], och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Johannes hade varit med på Oljeberget när Jesus sa:
Matt 24:23  Om någon då säger till er [obs! Jesus talar till sitt folk]: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. [tro inte på falska uppenbarelser]
…27  Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.
[inte hemligt eller osynligt]

Pergamus

Upp 2:12  Skriv till församlingens ängel i Pergamus: Så säger han (Jesus) som har det skarpa, tveeggade svärdet:

Här går vi till ett välkänt bibelord om “svärdet”, som är Guds ord.
Hebr 4:12  Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Bilden här är tagen från översteprästens uppgift när han synade djuroffret i GT, så att det var felfritt eftersom det var en förebild på Guds Son som är det felfria offret. Jesu motiv och uppsåt, liv och gärning var alltigenom heligt och rent och fullkomligt.

Inte ett trubbigt svärd
Det står inte att Jesus ”har det trubbiga svärdet” men det tycks många tro idag(?). Jag blir bedrövad när jag hör att många predikanter försöker att göra Guds ord lite mer trubbigt. Man undviker ord som kan stöta. Jag hörde i efterhand Pingsts ledares predikan på Palmsöndagen som gick ut i radion. Först vill jag säga att mycket var bra men något oroar när det gäller ordvalet och det blir allt vanligare i kristenheten.

Jesus dog inte för ”vår utsatthet” han dog för våra synder. Behöver den som “är utsatt” förlåtelse? Knappast, för han eller hon är snarare ett offer. Men en syndare är skyldig och måste ha förlåtelse. Ordvalet är alltså livsviktigt här.

Folket ropade ”Hosianna!” [Herre, fräls!] när Jesus red in i Jerusalem. Ja, det var fantastiskt – men många ropade inte långt senare ”Korsfäst!”. Mängden var inte sanna tillbedjare och Jesus uppfyllde inte deras förväntningar om ett bättre liv, utan att bekänna sin synd och vända om.

Guds ord är skarpt och det har kraft. Det avslöjar våra motiv och tankar för Gud vill korrigera och rena till befrielse och inre läkedom och förvandling.

(Forts. Pergamus)
13  Jag vet var du bor – där Satan har sin tron. Och du håller fast [krateo betyder att gripa tag i, hålla fast (en person), hålla troget fast] vid mitt namn och förnekade inte tron på mig [Grundtexten säger ”min tro” (Jesu tro), därför att tron är Guds gåva, inte vår prestation] ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 14  Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla [skandalon = stötesten] för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. [de lockades in i avgudadyrkan och föll i synd] 15  Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 16  Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart [eller: snabbt, utan dröjsmål] över dig och strider mot dem med min muns svärd. [de hade blivit Guds fiender] 17  Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.

Pergamus betyder borg, (be)fästning. Staden var ett huvudsäte för avgudadyrkan och platsen för ett sataniskt fäste. Jesus sa ”…där Satan har sin tron”. Det betyder att Satan har makt /herravälde /starkt inflytande i samhället.

“Satans tron” – Zeusaltaret
Här fanns en uppsjö med avgudar. Askletios tillbads som ”läkedoms- och vishetsguden” avbildad som en orm. Zeus dyrkades på ett stort Zeusaltare som enligt mytologin var ”den högste guden”. Det var här babylonisk religion infördes till Romarriket.
Zeusaltaret (originalet) hittades på 1800-talet och flyttades år 1901 och finns idag i ”Pergamon-Museet” i Berlin. (Enligt Wikipedia finns det finns avbilder på altaret av gudinnan Athena (“gudarnas drottning”) och jordgudinnan Gaja… Idag är det många som tillber Moder jord, alltså Gaja.

Jag tänker på hur Guds tjänare i Bibeln rev ned avgudaaltaren för att stoppa ondskan dvs. tillbedjan av onda andar. För bakom varje avgud fanns och finns demonisk aktivitet som människan öppnar sig för och påverkas av och kan bli besatt av.

3Mos 17:6  Prästen skall stänka blodet på HERRENS altare vid ingången till uppenbarelsetältet och bränna fettet till en ljuvlig doft för HERREN. 7  De skall inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Detta skall vara en evig stadga för dem, från släkte till släkte.

5Mos 32:16  De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vrede. 17  De offrade åt onda andar, som inte är Gud, åt gudar som de inte kände, nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade.

Blodet som prästen stänkte var ju förebilden på Jesu dyrbara blod. Vi får aldrig någonsin byta ut Jesu rena offer mot falska gudar – och inte heller göra svärdet trubbigt när det gäller att skilja på heligt och oheligt.

Jag skrev Ohlins fundering 31/12-2013 – ”deluppfyllelse” av profetian, om
Antiokus Epifanes som plundrade templet i Jerusalem 168 f Kr och förbjöd gudstjänsterna. Han införde tillbedjan av den grekiske guden Zeus. Brännoffersaltaret byttes ut mot ett hedniskt altare, där han offrade svinkött och ställde upp en staty av Zeus. Antiokus ville utplåna judarnas tro och religion och många judar dödades och andra ålades höga skatter. Han utropade sig själv till gud och kallade sig ”Antiokus Epifanes den gudomlige”. Den judiska högtiden Chanukah, Tempelinvigningens högtid, är en judisk högtid som firas för reningen av templet som gjordes senare.

Till sin hjälp hade Antiokus judar som redan hade kompromissat med sin tro och avfallit. Antiokus var en Antikrist på sin tid och en förebild på historiens siste Antikrist. Profeten Daniel fick se syner som gällde ändens tid och den siste Antikrist.

Dan 11:32  Dem som har kränkt förbundet skall han [Antikrist] med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

11:38  Men fästenas [maoz] gud skall han i stället ära, en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. 39  Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande guds hjälp. De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning. [slut på privat markägande finns redan i den globala Planen idag..?]

Maoz betyder fäste, armé (militärmakt), kraft. Jupiter var krigsguden som man ansåg vara staden Roms beskyddare och “den högste guden” i romersk mytologi. Motsvarigheten är Zeus. Kanske kommer det att finnas en koppling här men det är än så länge en tolkning. En världsarmé? Vem kan strida mot det (vilddjuret)? (Upp 13)

Antiokus dödades av människor men den siste Antikrist skall dödas utan hjälp av människohand(Dan 8:25). Svaret finns i NT:

2Tess 2:8 …honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst [parousia].
(i samma kapitel)
3  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma [apostasia betyder avfall, uppror, separation] och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i [eis = i, ibland] Guds tempel [neos] och säger sig vara Gud.

Neos betyder tempel och kan syfta på det inre (människor, “vi är tempel åt den Helige Ande” 1Kor 6:19), det allra heligaste (i en helgedom) och helig plats (brukar syfta på Tempelberget, Sion, i Jerusalem).

Alternativ översättning om ”templet” syftar på oss som är frälsta kan då vara: ”han sätter sig ibland Guds folk och säger sig vara Gud.”

Bileams lära och Nikolaiternas lära hör troligen ihop och mönstret återfinns i vår tid.

Bileam
Bileams lära står för ”framgångsteologi” som ledet till högmod och övermod. Bileam vek av från Guds väg och blev en falsk profet. Hans girighet gjorde att han gick de ogudaktigas ärenden men han tvingades ibland att tala det Gud ville.

2Petr 2:15  De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet.

Jud 1:11  Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. [De lockas av pengar. Det beskriver en utförsbacke och det står att girigheten är avgudadyrkan (Kol 3:5)]

1Tim 6:5  …människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär.

Bileam dödades av Israel i strid mot Midjaniterna (Jos 13). Han befann sig på fel sida i striden – han var tillsammans med Guds fiender.

Nikolaiternas gärningar
Vad Nikolaiternas gärningar eller lära var finns det olika meningar om. Namnet på grekiska betyder att erövra folk, seger över folken, en som regerar /tar herravälde (Dominion).
–det syftar i så fall på att sätta sig över andra, införa hierarki.
–det sägs också ha varit en gnostisk lära med mysticism.
Visst är märkligt att samma villfarelser sprids idag på bred front.

Pergamus var Asiens officiella centrum för kejsardyrkan under Rom. Man kan tänka sig att det fanns ledare som gjorde sig till “små kejsare” eller “småpåvar”. Idag finns på samma sätt många krafter som vill sätta sig över Guds folk och dessutom leda alla tillbaka till Rom, under Påven. De har vikit av från Guds väg.

Nyheter från Vatikanen:
Påven bjuder in till ett internationellt möte i Vatikanen den 14 maj 2020 för att forma en världsvid utbildningspakt …Påven citerar dokumentet han undertecknade med storimamen av Al-Azhar i Abu Dhabi, den 4 februari, om broderskap. Målen med utbildningsalliansen är fred, rättvisa och acceptans mellan alla mänskliga familjer och dialog mellan religioner.

Det känns väl igen från Rick Warrens fredsplan…?

”Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd.” De hade alltså blivit Guds fiender.

Jesus tillrättavisade inte bara de som trodde på de falska lärorna. Han tillrättavisade ledarna som tillät de falska lärorna. Guds svärd är skarpt och åtskiljer. Vi är uppmanade att rensa ut det onda. Rensa ut surdegen! Tillrättavisa dem som följer Bileams och Nikolaiternas läror och gärningar, för deras läror kan smitta och spridas som ett farligt virus.

Allt handlar om pengar
De fyra första sigillen i (Upp 6) är ju de 4 hästarna
som är vindar eller andemakter (Sak 6:5). Jag har den här bilden inför mig, som då är en tolkning:

 • Vit häst         Religion(synkretism)
 • Röd häst        Politik
 • Svart häst      Ekonomi
 • Grön häst      en Ny global världsordning [Globalism] samlad under en världsregering [FN] och en världsledare

Min NWO-pyramid i undervisningsserien Ändens tid har ”ekonomi” som botten. Sidorna utgör politik och religion – tillsammans blir det Globalism, en Ny världsordning (NWO).


Människans styre utan Gud – 666

WORLD ECONOMIC FORUM skriver: Det finns bara ett alternativ för en global utgångsstrategi av coronaviruset. Endast genom att undvika nationalistisk retorik och politik och genomföra ett starkare internationellt samarbete kan regeringar skydda medborgarna.

Vi kan räkna med att den globala Agendan tar stora steg framåt nu efter coronapandemin med stora delar av samhället nedstängt (Upp 13). Allt går i riktning mot ett (totalitärt) kontroll- och övervakningssamhälle i trygghetens, fredens, klimatets namn och för ekonomins räddning. Allt under en världsregering, som allt oftare efterfrågas.

Profeten Daniel såg Antikrist och det sista globala riket som skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa denoch världsledaren, Antikrist:

Dan 7:21  Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, 22  till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga [= alla frälsta] fick ta riket i besittning.

Samma som står i:
Upp 13:7  Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.

”Att besegra” betyder enbart att det tillåts att få politisk, religiös och ekonomisk makt globalt, inte att besegra dem andligt sett …för vi läser vidare:

Upp 12:11  De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Upp 14:12  I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”

Jesus manar oss till vaksamhet.
Luk 21:34  Men akta er för att berusa er och dricka er fulla [ordet betyder all slags berusning] och låta era hjärtan tyngas [eller: bli överlastade] av det dagliga livets omsorger, så att den dagen [eller: tiden] plötsligt kommer över er 35  som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36  Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly [ekpheugo betyder stå emot, gå igenom] allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”
Utifrån grundtexten innebär budskapet: ”Vaka alltid och be så att ni frimodigt kunna ta emot Jesus med hängivet hjärta och vänta honom”, ”att anses värdiga att gå rakt igenom allt detta utan att fastna i snaran /bevarad genom allt”.
Jesus vill styrka och hjälpa så att vi håller oss vakna så att inte det kaos som kommer, gör att vi ger upp eller förlorar tron. Vi ska undfly att somna av materialism och jagandet efter pengar, så att vi uppslukas av det jordiska.

Bileam betyder den som uppslukar (folk).
(Ett träffande namn).

Ett troget vittne
Antipas
var Jesu trogna vittne som blev martyr för “han älskade inte sitt liv så högt att de (han) drog sig undan döden”. Namnet betyder emot allt.
Anti + pater
(roten till namnet) kan också betyda “emot fadern” (emot påven?). Antipas bevarade tron och stod emot all avgudadyrkan och falska läror. Det kostade honom livet men församlingen lät sig inte skrämmas. De stod fast.

Till övervinnarna
Jesus säger att de som vinner seger, övervinnarna, alltså de som håller fast vid Jesus och bekänner sin tro på honom…
…ska få av det dolda mannat. Det är himmelsk föda och vi läser:

Ps 78:23  Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. 24  Han lät manna regna över dem till föda, säd från himlen gav han dem. 25  Änglabröd fick människor äta, han gav dem all den mat de behövde. [mat kan bokstavligt regna från himlen, för Gud kan göra sådana under igen, om han vill]

Det dolda mannat är framför allt när den Helige Ande uppenbarar Jesus i bibelordet, för Jesus är ”det himmelska mannat” (Joh 6:50-51). Guds ord mättar och styrker varje dag, i varje prövning, varje omständighet och i allt vi möter. Mannat står också för korsets budskap (ökenvandringen). Gud förser och vi ska inte ens förbereda något försvarstal, om vi får lida för tron på Jesus:

Luk 21:15  Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga.
v 13 Det ger er tillfälle att vittna.

…ska få en vit sten
Vitt står för renhet. En vit sten användes på flera sätt på Johannes tid och Jesus kan nog syfta på alltihop:

 • en vit sten gavs som ett tecken på vänskap.
 • en vit sten gavs till övervinnare i strid.
 • en vit sten gavs som ett tecken på frikännande i en domstol.

(stenen är) ingraverad med ett nytt namn  

 • ett nytt namn betyder en ny karaktär och en djupare gemenskap
 • det kan vara något som väntar i himlen – något speciellt mellan dig och Jesus som ingen annan kan se

Man kan säga att församlingen i Pergamus levde under ett satanisk makt- och kontrollsamhälle.
Varför kunde de inte bara befalla Satan att ge vika?
Därför att Gud tillät det för en tid – en bestämd tid.

Hebr 10:37  Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. 

Vi vet inte hur nära den dagen är men vi ska alltid vara redo. Precis som med församlingen i Pergamus vill Jesus bevara och leda oss genom allt, så att vi också är trogna vittnen om honom.

TILLÄGG 30 april 2020:
Ikväll bläddrade jag igenom tidskriften Flammor som jag inte har läst innan och upptäckte en artikel med överskriften Näste ledare i Europa. Jag visste inte att Frankrikes president Macron har uttalat att “han skall regera som den romerske guden Jupiter” (Zeus). Krigsguden… militärmakt? Macron startade The European Intervention Initiative (EI2), en Europeisk armé. Han har redan från början som president förespråkat en världsregering. Vi minns säkert att Macron också har sagt att han ska “göra vår planet stor igen”. (En travestering på president Trumps vallöfte att “göra USA stort igen”, en anti-globalistisk slogan som Macron naturligtvis ogillar).
I ett privat samtal skrev jag för en tid sedan: “den person som har så höga tankar att han tror han kan rädda hela planeten är Antikrist”. Utan att peka ut någon, är detta ändå värt att följa upp i fortsättningen.
/Elvor Ohlin

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Brevet till Pergamus i nutid

Vi måste byta Gudsbild

Något hände bland änglarna en gång innan världen skapades. Ett uppror mot den Kung som Gud bestämt skulle vara Herren över Himmel o Jord. (Kol 1 Ef 1:9-10) Vi kan alltså påverkas av både Gud och av Mörkret båda har alltså osynliga egenskaper.

Människan hade förmågan att kunna uppleva Guds osynliga egenskaper i Eden. Hon vandrade i ljuset och upplevde att ingenting saknades dem (Shalom=Fullhet) Människan blev tillsagd att vakta dessa gränser men det var mot en fiende de inte kunde se. Fienden förskapade sig bedrog dem så de förlorade sina kläder.

Att sakna kläder och vara naken är exakt samma sak som att förlora sin rättfärdighet och dömas skyldig i en rättegång. Människan gjorde sig till ett med den fallna änglavärden när hon åt av trädet. Den man äter och dricker med gör man sig till ett med eller sluter förbund med. (Skökan 1 Kor 6:16)

Människan vänder Gud ryggen och förlorar hans härlighet (Rom 3:23) Hon förlorar nu förmågan av gemenskap och förlorar överbevisningen och upplevelsen av Guds egenskaper. (TRON)

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 

Ordet för Tro är Pistis! (Gk) Det betyder två saker och båda två måste vara med om det skall vara en äkta tro.
1/ En överbevisning
2/ Trofasthet

Människan förlorade Tron i Eden. Människan får tillbaka Tron i Jesus Kristus. Så Tron är något oerhört värdefullt (1 Petr 1:1-9 OBS! Viktigt) som vi också kan förlora genom att vara otrogna.

 

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (Ögon) fördärvas  och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

När sinnet (ÖGAT) fångas av annat vi vänder vårt ansikte bort från Herrens ansikte. En omvändelse åt fel håll börjar alltid med att vi slutar upp att vakta. Jag tror att vi kan applicera Rom 1:18-21 både på Eden och som en varning för oss.

Det kusliga är att det sker helt frivilligt från vår sida. Men först måste en passivitet komma och den kommer när vi slutar upp att vakta. Om  Rom 1:18-21 är en bild på Eden så är det samtidigt en bild på oss.

Rom 1:18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.

De kände alltså Gud de vandrade i trofasthet inför hans ansikte. De slutade upp och vakta deras sinnen blev passiva de vänder Herrens ansikte ryggen. Mörkret tar över deras tankesätt eller ögon. Gud varnar att samma sak kan hända oss.

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid (Shalom) som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Glädjen har här sin rot i nåden så det här har alltså med Tron att göra. Alltså vi får del av hans osynliga egenskaper när våra ögon är på honom. Om bekymmer kommer fortsätter vi alltså åkalla be och tacka Gud. Då vaktar han över vårt tankeliv.

Människan förlorar förmågan att kunna uppleva Gud. Mörkret eller lögnen tar över hennes uppmärksamhet. Hon får nu både en förändrad Gudsbild och Självbild lögnen är dubbel precis som Sanningen. För att få del av den Sanningen krävs omvändelse det leder till befrielse (Joh 8:32) Den som lever i lögnen har både en felaktig Gudsbild och en felaktig Självbild. I den falska Gudsbilden finns nu en Gud som kan förändras och som kan manipuleras och blidkas annars kommer negativa konsekvenser. Det här ligger till grund för hela den fallna människan från ockultism och för alla religioner. Just därför är bibeln så noga med att Gud är oföränderlig. (OBS! Skulle då Gud ha sagt…..)

Tydligaste bibelordet på det här står i Jakobsbrevet 1. Tron vi vandrar i kommer att prövas! Vi upplever Guds osynliga egenskaper! Sedan står det om våra begärelser. Vi ser alltså den gamla människan här! Prövning är alltid ett val mellan 2 vägar. Vi kan inte vandra på båda vägarna det kommer Gud att se till. Den som bedras följer alltså den bild som människan fick i syndafallet. Det är Kains väg det är guden som kan förändras manipuleras.

Jak 1:16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder. 17 Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Vår otrohet drabbar oss själva vi kan aldrig överlåta oss åt en Gud som förändras och som kan manipuleras. Den guden går inte att lita på och skänker ingen vila. Du måste ju nu springa runt och blidka honom hela tiden så att det inte blir negativa konsekvenser.

DAVID KÄNDE GUD

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Här ser vi Tron på Gud! Vilken skillnad mot Kains väg! Allt det som nämns här ger Gud till den Trofaste. Du behöver aldrig försöka blidka honom för att få det. Du får det bara om du vänder ditt ansikte mot hans ansikte. Det hela måste därför börja med omvändelse Herren är min Herde! Sedan låter han mig vila på gräset och upprättar min Gudsbild – Självbild. (Vilan från den fallna bilden) Den nya bilden av Gud som inte förändras vågar vi lita på och överlåta oss till. Därför vågar du nu gå den väg han visar att du skall gå för hans namns skull (Han är Sanningen) Det här är ju livsviktigt nu när vi riskerar våra liv genom att följa honom.

Lite senare i Psalmen kommer dödsskuggans dal och ingången till Herrens eviga hus. Det är nog profetiskt om den sista tiden också. När vi kommer till dödsskuggans dal är det viktigt att vår Guds bild är rätt. Han som fört oss dit på en väg för sitt namns skull har givetvis makt att föra oss till det slutliga målet för sitt namns skull.

Psa 23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

När vi är i Dödsskuggans dal är det tyst. Om människor lämnar dig och hotet kommer vad gör vi då? Väntar vi på Gud eller tar den gamla människan över? Davids motståndare var ju Saul hur reagerade han i dödsskuggans dal?

1 Sam 10:8 Och du skall gå före mig till Gilgal. Se, jag skall komma ner till dig för att offra brännoffer och gemenskapsoffer. Du skall vänta i sju dagar, till dess jag kommer till dig och meddelar vad du skall göra.

Men innan Samuel kom så offrade han åt Gud. Frågan är ju varför då? Han trodde Gud förändrats!
1 Sam 13:12 tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om HERRENS hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret.

1 Sam 15:22 Då sade Samuel: Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.”

Saul hade inte lagt sig ner på någon grön äng och vilat. Han hade inte fått någon Gudsbild – Självbild förändrad. Han tog mod till sig och offrade brännoffret = För att han trodde sig kunde blidka Gud. (FALSK TRO)

Guds glädje ligger alltså i att vi hör Herrens röst. (SHEMA)
1/ Lyssna (Vända vår uppmärksamhet mot honom)
2/ Förstå (Förändrad Gudsbild – Självbild)(Gröna ängarna)
3/ Göra (Handlingar i Ljuset utan att blidka)

Jag tror berättelserna från GT är bilder på just detta med Synden. Saul var under lagen och trodde att han kunde behaga Gud genom offer. Under GT råder alltså Synden med sitt tankesätt. Inget offer i världen kunde innan Jesus Kristus kom ta bort Synd och skänka full Förlåtelse.

Heb 10:4 Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. 5 När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. 6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.

Jesu Kristus skall alltså ersätta den gamla människan i oss. När han tar över kan vi genom honom uppleva Guds osynliga egenskaper genom tron igen. Vi har nyss läst Saul (Gamla Människan)  Riket togs ifrån honom och gavs åt en man efter hans hjärta David (Jesus Kristus). Jämför nu 1 Sam 15:22 med Jesus på förklaringsberget så förstår vi hur djupt vi fallit.

1 Sam 15:22 Då sade Samuel: Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer (GT) som att man hör (NT) HERRENS röst? (Hans får förstår Shema Joh 10) Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.

Mat 16:28 Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike.

Wow! Det här med Guds Rike är väldigt populärt idag! Men då kan jag säga direkt att det råder mycket missuppfattningar i den frågan. Nu skall vi se att Guds Rike ställs i motsats till den där andra Gudsbilden som är Synd och Lögn. Guden vi kan manipulera och blidka genom offra eller bygga något till.

Mat 17:1 Sex dagar därefter (7:e Dagen) tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. 2 Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3 Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. 4 Petrus sade till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” 5 Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: “Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” 

Lyssna = Shema – Uppmärksamheten på honom!

Det är ju som hämtat från Samuels budskap till Saul. Efter Saul skulle David (Den Älskade) komma en man efter Guds Hjärta. Sauls hjärta är alltså en bild på Synden som måste dö för att David (Den Älskade) en man efter Guds Hjärta skall växa upp i vårt hjärta och ta över. Vi ser här att den falska Gudsbilden satt så hårt att de ville fortfarande “Bygga/Göra” för att blidka Gud. (GT)

HERRENS VILA

Då skall vi ta och titta på något Herren har talat till mig om personligen. Det som sker nu är att de som inte går korsets väg kommer att drivas av den falska Gudsbilden. Alltså en Gud vi måste bygga något offra något eller göra något för att blidka och manipulera. Tänk efter nu vad är det bakom all så kallad lovsång vi hör? I många Karismatiska församlingar så säger man ju det öppet:
> Vi bygger en Tron för Gud genom våra Lovsånger!
> Vi bygger församling för att vinna människor för Gud
> Vi intar 7 Berg för att upprätta Guds Rike där

Nu börjar vi förstå vad God Frukt och Ond Frukt är för något. Den rot vi har i vårt hjärta växer upp och bär frukt. Om vårt hjärta är fullt av den här lögnen så kommer detta att färga vår undervisning. Men om roten får växa upp och bära God frukt kommer det också att färga min undervisning.

1 Tim 4:14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig. 15 Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg.16 Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

1/ Ge akt på dig själv! Akta dina tankar o ditt hjärta.
2/ Vad hjärtat är fullt av kommer ut genom din mun.

Den som vill bli ledare måste alltså förstå att det har med det där trädet med God frukt att göra. Annars blir du bara bli ledare för blinda! Gud går tillrätta med Petrus där vid stranden (Joh 21)
> För mina lamm på bete (V 15)
> Var en herde för mina får. (V 16)
> För mina får på bete (V 17)

Den som nu vandrar i Tro får uppleva Guds osynliga egenskaper sa jag. En av dessa osynliga egenskaper är barmhärtighet. Vi skall alltså Älska Gud och när vi gör det kommer hans Kärlek att beröra oss så vi vill reflektera den till andra. Herdepsalmen speglar alltså den kärlek Gud ger mot oss. Men den speglar samtidigt vad vi skall försöka få andra att uppleva också. Därför kan vi aldrig leda någon längre än till den Gudsbild – Självbild vi har fått.

Denna sanna Gudsbild är det ljuset och den härligheten Paulus talar om som strålar från Kristi ansikte som vi sedan skall sprida till andra (2 Kor 4:6) Det finns hur många människor som helst därute som är helt sönderslitna och utbrända av ledare med fel Gudsbild-Självbild. Titta nu på hur Jesus möter de här människorna det här är exakt vad han kallar oss till visa barmhärtighet.

Mat 9:36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.

Sedan säger han åt sina lärjungar att ge dem mat! (Mk 6:37)
Alla slog sig ner i gröngräset (Mk 6:39)
De hade 5 bröd o 2 fiskar att dela ut (Mk 6:38)
Jesus välsignade och de delade ut (Mk 6:41)

Ser ni han ville lära dem att när vi har barmhärtighet för människor och vill föra dem bort från den falska gudsbilden. Det är vägen till Nådens överflödande liv! Detta är alltså precis vad Paulus säger är vägen till den överflödande nåden Kärleken. (1 Kor 12+13)

Predikan av Janne Ohlin Parousia Mission 19/4-20

Obs! Tillägg om du nu tar och läser Galaterbrevet 3:1 och jämför med vad Samuel säger till Saul ser du att det är härifrån han tar “Bewitched”
1 Samuel 15:22  And Samuel said, Hath the LORD as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the LORD? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. 23  For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the LORD, he hath also rejected thee from being king.

Kommentarer från Barnes Gal 3 säger att de falska profeternas uppträdande är lik ormens i Eden.  Alltså det är detta som får människan att bli passiv och vända sin uppmärksamhet åt den här fallna bilden vi talat om (Märkt med rött ovan)

Who hath bewitched you – The word used here (ἐβάσκανεν ebaskanen) properly means, to prate about anyone; and then to mislead by pretences, as if by magic arts; to fascinate; to influence by a charm. The idea here is, that they had not been led by reason and by sober judgment, but that there must have been some charm or fascination to have taken them away in this manner from what they had embraced as true, and what they had the fullest evidence was true. Paul had sufficient confidence in them to believe that they had not embraced their present views under the unbiassed influence of judgment and reason, but that there must have been some fascination or charm by which it was done. It was in fact accomplished by the arts and the plausible pretences of those who came from among the Jews.

That ye should not obey the truth – The truth of the gospel. That you should yield your minds to falsehood and error. It should be observed, however, that this phrase is lacking in many manuscripts. It is omitted in the Syriac version; and many of the most important Greek and Latin Fathers omit it. Mill thinks it should be omitted; and Griesbach has omitted it. It is not essential to the passage in order to the sense; and it conveys no truth which is not elsewhere taught fully. It is apparently added to show what was the effect of their being bewitched or enchanted.

Här får vi alltså se upp för de falska profeterna skall komma för att pröva oss för att se om vi älskar honom eller inte. 2 Petrus 2:1-2 + 5 Mos 13. Lägg märke till att de även skall kunna profetera det som sker också. Men de skall gå en fel väg och följer vi dem kommer vi till fördärvet.

Det är då särskilt Profetia och Helande som kommer att dra människors uppmärksamhet bort från deras rena tro på Jesus Kristus. När du kommer till Youtube finns det drösvis av
falska profeter som profeterar det som verkligen sker men de har Trosrörelsens falska läror (Ockultism) OBS ! Läs igen det som är skrivet med rött ovan det är jätteviktigt att vi förstår detta. 

1Sa 15:23  ForH3588 rebellionH4805 is as the sinH2403 of witchcraft,H7081 and stubbornnessH6484 is as iniquityH205 and idolatry.H8655 BecauseH3282 thou hast rejectedH3988 (H853) the wordH1697 of the LORD,H3068 he hath also rejectedH3988 thee from being king.H4480 H4428

Uppror eller avfall = Synd så pekar han på Syndens rot! Är det Satans knep ?
Witchraft – Se ovan Charming – Säga framtiden exempelvis!
Förhärdelse av hjärtat = Förblinda sinnet
Laglöshet = Att förvrida något fel Gudsbild – Självbild
Iniquity = A healer – Falska helandeunder

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vi måste byta Gudsbild

Grunden – Guds Rådslut

Det råder en sådan oerhörd förvirring när det gäller ändens tid och tolkningar om olika tider för uppryckande mm mm. Min mening är att man kan inte börja var som helst utan vi måste börja med att ställa oss frågan: Vad är Guds Rådslut?

Vi börjar nu med att ställa oss frågan för vems skull skapades allting?
Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.
15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet (KUNG) för sin kropp, församlingen. (De utkallade) Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. 21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

1/ Herren fanns redan innan något annat fanns
2/ Genom honom och till honom skapades allt
3/ Både änglavärlden och människan måste ha fri vilja
4/ Änglavärden följde Satan i ett uppror Mörker (Syndens konsekvens)
5/ Genom vårt tankesätt och våra gärningar (Väg) var vi hans fiender (V 21)

Då skall vi se här på något intressant! Paulus tar bilden här av två riken han kallar nu Satan och hans uppror och de som är Herrens fiender för Mörkrets Välde. Han kallar nu sin plan och sitt rådslut med Jesus Kristus för Ljuset. Vi ser alltså bara två riken eller välden här med dess Kungar! (Satan (Ef 6:12) och Jesus Kristus (Ef 1:9-10)

De flesta teologer tror att det är dessa två riken som nämns i begynnelsen. Paulus hämtar flera bilder härifrån i sina brev när han talar om Ljus och Mörker.

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var (Blev) öde och tom (Genom en katastrof) och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde (Dömde) ljuset från mörkret.

Här är en tydlig profetia om att Satans uppror är inte fullbordat i himlen. Det kommer att få sin slutliga uppfyllelse på jorden när människan upphöjer sig själv till Gud. Detta leder fram till den profeterade katastrofen. “Styggelsen som orsakar katastrofen” skall ju upphöjas till en position den inte bör ha. När det sker så startar “Den stora Vedermödan”

De som är i mörkret drabbas av Katastrofen (Grekiskan) (1 Tess 5:1-9)
De som bevarar livet (Andliga) genom Katastrofen blir uppryckta (1 Tess 4:13-18)
Den som håller ut till slutet skall bli frälst (Mk 13:13)(Heb 6:11 Heb 3:14)
Slutet kommer som en störtflod och orsakar en katastrof (Dan 9:26)

Vi ser alltså att Guds Plan handlar om en Kung vars rike är Ljus. Innevånare i det riket är:
> Änglarna som inte gjorde uppror!
> Människor på jorden som inte deltar i upproret som kommer!
> De som inte följer vilddjuret alltså (Upp 13)

Därför får vi mer kunskap om vi nu går till Ef 1:9-10
EF 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

De grekiska orden handlar om att sammanfatta allting som finns i himlen och på jorden och göra till ett under ett Huvud (Kungen i Riket ) Det är bara Kristi Brud som är ett med honom här på jorden. Skökan tror jag först och främst symboliserar de fallna änglarna som först var otrogna mot honom.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Grunden – Guds Rådslut