Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

PROFETISKT – BABYLON

För det första vart vill man att detta skall sluta? Jo att alla tänker och gör exakt samma sak så att vi bygger vårt permanenta hem på det jordiska och inte i det himmelska.

Man försöker “skrämma” in mänskligheten in i den staden vars namn är Babylon. Man arbetar stenhårt genom media för att “hjärntvätta dig” så du “formar dig” och går in genom den breda “gröna” porten till den stora staden eller huset. I min senaste profetiska dröm så var porten in i huset grön. / Agenda 2030

Om du söker på ordet Culture Mandat så får du se hur Dominionismen eller Kingdom Now faktiskt kan leda till en Världsreligion. Alla har med detta med “Ta Dominion över skapelsen” (Vårda och sköta den Agenda 2030)

Judar
Kristna (Avfallna + Katoliker)
Islam

Från 10:39 in i videon: Cardinal Muller –
World Economic Forum (WEF) använder denna Covid pandemi för att få till en “Great Reset” (Nollställning av hela världen) för att förändra värderingarna (Tankesättet) hos alla människor på den här jorden. (Hjärntvätt) Det är en medveten handling för att kontrollera vad varje människa tänker och säger. Det här är alltså vare sig någon slump eller konspirationsteori.

JANNE: “Lockdowns och Isolering” gör ju “Hjärntvätten” enklare. De äger ju media som skall utföra denna “Hjärntvätt” på dig. Det här är så uppenbart på Sociala medier just nu.

Så målet är alltså att få in hela mänskligheten genom den gröna dörren och rakt in i en världsregering. (Agenda 2030) Varje dag öser media på med Covid – statistik och klimatförändringarna. Istället för att se det profetiska skeendet och varna ropar nu de flesta kristna ledare: “Fred och ingen fara“. Äkta profetisk uppenbarelse förvandlas till “Konspirationsteorier“.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er (Formas inte) inte efter den här världen (Agenda 2030 + Great reset mm) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (Inte genom den Gröna dörren)

Istället förändrar man sin teologi så att den passar Agenda 2030. Att vi sett ett Babylon är ju ett historiskt fullbordat fakta. Men att vi skall se det igen är biblisk profetia. Visste ni att grundtexten i 1 Mos 11 faktiskt kan översättas med att det skall ske igen på en speciell tidpunkt. Då skall inte Gud förhindra deras onda planer.

1 Mos 11:1 Hela jorden hade (Blev) ett (Echad) enda språk och samma ord. (Dabar-Plan) 2 Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. 3 De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. 4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Vi skall bygga en stad och ett pyramidformat torn vars huvud är himlen eller är högt upphöjd. Låt oss göra oss en upphöjd position eller skaffa oss ära. Så att vi ej slås i bitar eller sprids ut på jorden.

1 Mos 11:6 HERREN sade: Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.

1 Mos 11:6 And the LORD said, Behold, the people is one (Echad) and they have all one (Echad) language; and this they begin (Chalal) to do (Asah) and now (Atah) nothing will be restrained (Batsar) from them (Minay) which they have imagined (Zamam) to do.

När man översätter de här orden enligt Spiro Zodhiathes (Heb) får vi följande:

De har alla förenat sig och blivit som en enda person i tankesätt och handling. (Echad) = De är alla på samma väg
Chalal: ”Spelat Pan flöjt” eller ”Orsakat ett dödligt sår” ”Brutit förbundet” ”Profanera”
Asah: Starta något med en plan att slutföra
Atah: Nu eller när en senare tidpunkt nåtts i historien
Batsar: ”Samla ihop vid en skördetid” eller ”hålla tillbaka” (Restrain)
Minay: ”Ut från mitten” ”En separation”
Zamam: En ond plan

Gör vi nu en parafras direkt på de möjliga orden från hebreiskan ser vi att detta kommer att upprepas ännu en gång. Då skall Gud inte hålla tillbaka den onda planen när tidpunkten är inne. Jag översätter en parafras nu på det:

Människorna har nu formats i tankelivet så att de blivit som en enda person. De har alla slagit in på en och samma väg. De har alla gjort uppror mot mitt namn och brutit förbundet och ådragit sig ett dödligt sår. Nu har de grundlagt och påbörjat ett bygge som de tänker slutföra senare i historien på en bestämd tid. När det bestämda tidpunkten är inne så kommer jag inte att hålla tillbaka eller förhindra det. Utan när den bestämda tiden är inne vid skördetiden då skall de separeras och komma ut från mitten.

Det här är ju ordagrant exakt vad Jesus sa om ogräset och vetet. Det stämmer samtidigt exakt in på Paulus undervisning i 2 Tess 2.

Men exakt som det var vid Babyloniens anfall på Israel då skall det vara när den andliga fienden anfaller idag. Israel är förebilder för oss som har tidens slut inpå oss (1 Kor 10)

Hes 13:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 “Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord! 3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag. 6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: “Så säger HERREN “. Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. 7 Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: “Så säger HERREN “, fastän jag inte hade talat något sådant? 8 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. 9 Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN. 10 Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: “Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,
11 därför skall du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar, ni skall falla, ja, en stormvind skall bryta lös! 12 Och se, när muren har fallit, skall man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på? 13 Därför säger Herren, HERREN så: Jag skall i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min förbittring låta ett slagregn komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs. 14 Jag skall riva ner muren som ni vitkalkade och jämna den med marken, så att grunden ligger bar. När den faller, skall ni gå under därinne. Och ni skall inse att jag är HERREN. 15 Jag skall tömma ut min vrede över muren och på dem som har vitkalkat den, och så skall jag säga till er: Muren finns inte mer och inte heller de som vitkalkat den, 16 de profeter i Israel som profeterade om Jerusalem och skådade syner att allt stod väl till, fast allt inte stod väl till, säger Herren, HERREN.

Så undrar många som mailar till oss varför ser inte ledarna vad som sker? Har man en position att förvara är det svårt att stiga ner det blir prestigeförlust. Bibeln säger att de flesta skall vara blinda nakna och bedragna av dem innan Jesus kommer. Ändå fortsätter de flesta att lyssna till dem det är ofattbart….Dessa ledare kommer att vända sig mot bruden själv. Precis som fariseerna gjorde mot Jesus!

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. (Daniels bok + Uppenbarelseboken) Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?”

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Katastrof) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Jag tror inte alls att det är en slump att platsen där de började bygga Babylon på var Sinars land. På hebreiska översätter Hitchcock detta med: “Platsen där väktarna sover

Janne Ohlin – Göteborg.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on PROFETISKT – BABYLON

Brudklänningen

MIN BRUDKLÄNNING
Elvor Ohlin

Berättelsen om hur jag fick min brudklänning är väldigt speciell för mig. Janne och jag träffades på Bibelskola, en Folkhögskolelinje, i Saronkyrkan Göteborg. Året var 1992. Skolan startade i augusti. Vi la inte direkt märke till varandra den första tiden men när vi började prata märkte vi att vi hade väldigt mycket gemensamt. Vi drogs till varandra utan tanke på annat än vänskap. När vi förstod att vi var ämnade för varandra, övertygade om att det var Guds vilja, gick det undan.

Vi planerade förlovning och senare giftermål men den tidsplaneringen kortade vi av mer och mer. Inom 4 månader hade vi hunnit bli ett par, förlova oss och gifta oss. Eftersom vi inte fick ihop pusslet med släkt och vänner varken praktiskt eller ekonomiskt, bestämde vi oss för att gifta oss i Israel. Jag hade bott i Israel och Janne hade alltid velat åka dit.

Den utvalda platsen var Orit i Netanya, Israel och bröllop 10 februari 1993. Orit är ett mysigt hotell och kristet servicecentra som drivs av organisationen Israels vänner. Det var deras första bröllop. Februari är inte högsäsong för turister och alla på Orit engagerade sig fantastiskt i vårt lilla bröllop med sammanlagt 18-20 personer.

Planeringen gjordes på telefon och gick väldigt smidigt. Jag visste att föreståndaren spelar gitarr och det fick bli musiken men när jag pratade med honom (Tony), fick vi veta att en ny volontär just hade anlänt. Hon hade studerat på Musikhögskola och hade synt. Vi kunde få vilken musik vi ville. Förutom det, var Tony, Cheri och deras fyra barn, musikaliska och dessutom sjöng Anneli solo, min kompis sedan många år. Brudbuketten fick jag hjälp med av kompisen Lena, som bodde med sin familj i Netanya. Hon fick fram exakt den nyans som jag hade önskat (samma som Noblesse-choklad-asken, minsann).

Allt gick alltså väldigt smidigt förutom en sak: min brudklänning. VAD skulle jag ha på mig? Jag hade inte tid att sy en klänning, inte råd att köpa någon. Jag kunde inte hyra en klänning i Israel, för det fanns inte tid. Jag ville helst ha en lång, vit brudklänning (som gick att ta med i resväskan).

Tiden gick och jag var mest upptagen med Bibelskolan men oron kom mer och mer. En dag bad jag en ganska förtvivlad bön till Gud: ”Jesus, hjälp mig! Vad ska jag ha på mig?!”

Hastigt, för en kort stund, fick jag inom mig en syn av en lång, vit klänning. Samtidigt kom en klar tanke, som en röst: ”Du behöver inte oroa dig. Du kommer att få en färdig klänning”.

Gud?! Var det verkligen du som talade? Jag hade varit med om Guds tilltal förut men jag vågade knappast tro att det var sant. Jag behöll det inom mig, undrade om det var möjligt…? Fullt upptagen med studierna i Bibelskolan glömde jag nästan bort den här upplevelsen.

En tid senare kom Anita och hälsade på. Vi hade lärt känna varandra i ett team med UMU Missionsorganisation på sommaren under en månad i Barcelona. Jag berättade för Anita om våra planer och hon sa: ”Å, så spännande! Och vad ska du ha på dig?” Mitt svar blev: ”Om jag det visste!!…”.

Efter att jag förklarat situationen, sa Anita: ”Elvor, om du vill ha den och om den passar dig, så har jag en brudklänning (oanvänd) som jag vill ge dig som bröllopspresent.” ”Å, tack, jag provar gärna”, sa jag utan att ens tänka på vad jag upplevt tidigare. (Visserligen hade nog jag mindre storlek men jag tänkte inte mer på det).

Anita ringde en dag och påminde om att jag skulle komma och prova brudklänningen. DÅ, när jag stod med telefonluren i handen, kom jag ihåg!!! Wow, kan det vara den brudklänningen som jag såg i synen…? Då var det verkligen Gud som hade talat?!

Anneli, min granne och kompis sedan många år, följde med till Anita. (Jag hade inte berättat om min upplevelse). Jag fick klä på mig i ett annat rum och kom ut till Anita och Anneli som väntade och nog tyckte att det var lite spännande. Det jag minns, var att båda satt och mer eller mindre gapade när jag kom ut med brudklänningen på.

Anneli: ”Men Elvor, den är ju som skräddarsydd just för dig! Och det är precis din stil! Anita instämde. (Jag hann tänka lite förbryllad: vad är min stil? Jag visste ens inte då vad min stil var men insåg senare att det stämde).

Anita skulle haft brudklänningen på sitt eget bröllop några år tidigare men i och med att hon blev kristen strax innan, tog förhållandet istället slut.

Anita: ”Det är så märkligt. Jag har försökt sälja klänningen och minst tre tjejer har velat köpa den – men ändå har den inte blivit såld. Ibland har jag undrat varför den inte blivit såld! Jag förstod det inte. Det var så märkligt. När jag var hemma hos dig och du berättade om ert bröllop, fick jag en stark inre maning som att Gud sa: ”Du ska ge brudklänningen till Elvor. Hon ska ha den”.

Nu var det min tur att berätta om synen och tilltalet från Gud. Vi var nog ganska förundrade alla tre. Storleken på brudklänningen var exakt, både i bredd och längd. Anneli hade helt rätt. Den var som skräddarsydd! Dessutom var den enkel att ha med på flyget.

Berättelsen om min brudklänning stannar inte där. För alla som känner till Evangeliet är budskapet klart och alltihop en predikan. Bibeln talar om ”den vita dräkten” och den ”vitklädda skaran” och i bildspråk ett himmelskt bröllop. Den vita klädnaden (brudklänningen) är Jesu rättfärdighet och frälsning. Det betyder Guds förlåtelse från synd och ett nytt liv i tron på honom.

Alla är syndare. Ingen synd kommer in i himlen, det eviga livet. Dit kommer bara den in som har levt ett alltigenom syndfritt liv: Jesus, Guds Son. Vi får komma dit i tron på Jesus och det han har gjort för oss.

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Tron och frälsningen är en gåva som vi får ta emot (som min brudklänning). Den är gratis och kan inte förtjänas. Den kan inte köpas. Jesus har gjort allt färdigt.

Det som också måste sägas är att frälsningen är ”som skräddarsydd”. Att komma in i Guds vilja med sitt liv, är att komma in i det man är skapad för. Jag är så tacksam att Gud drog mig tillbaka med sin nåd och kärlek och jag gjorde mitt livs val år 1989, några år innan jag träffade Janne. Han i sin tur har ett fantastiskt vittnesbörd från ett liv i drogmissbruk, självmordsförsök och hopplöshet till Guds-möte (också år 1989) och ett förvandlat nytt liv. Hans farmors syster Margits böner blev besvarade efter 30 år. Så länge hade hon bett till Gud för Janne.

Janne och jag kan som många andra kristna berätta om många bönesvar, om Guds ledning både på märkliga sätt och på enkla sätt, ekonomiska under och andra under, om hjälp genom svårigheter osv. Sann kristen tro är inte religion. Det är en levande relation med JESUS och det erbjuds alla.Posted in Different Stuff | Comments Off on Brudklänningen

Guds svaghet är starkare än människor

Guds svaghet är starkare än människor

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
21/2-2021
Lyssna –HÄR

Vi läser:
Mark 8:27  Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: “Vem säger människorna att jag är?” 28  De svarade: “Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna.” 29  Då frågade han dem: “Och ni, vem säger ni att jag är?” Petrus svarade honom: “Du är Messias.”

Matteus skriver mer detaljerat:
Matt 16:16  Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17  Jesus sade till honom: “Salig (välsignad) är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat [apokalupto] detta för dig, utan min Fader som är i himlen.

Grek. apokalupto beskriver att en slöja eller ett täckelse dras undan – alltså något som bara Gud kan uppenbara. Täckelset /slöjan hade fallit från Petrus ögon och hjärta så att han kunde se vem JESUS är: Guds härlighet och det nya förbundets Medlare, Messias (Jes 25:7, 2Kor 3:16).

(Mark 8) …30  Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon. 31  Därefter började Jesus undervisa dem om att Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar. 32  Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom. Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: “Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.” 34  Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv [avstå helt, förneka helt] och ta sitt kors på sig och följa mig. 35  Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. 36  Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37  Och vad kan en människa ge i utbyte mot (lösen) sin själ? 38  Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.” (när Jesus kommer tillbaka)

Svaghet eller styrka
Jesus talade öppet och rakt på sak. Lärjungarna blev antagligen chockade av det han sa. Messias skulle stå för makt, befrielse och herravälde, dvs. styrka. Vad var detta? Att dödas och förkastas, stod för svaghet. Det Jesus sa var så otänkbart att Petrus instinktivt protesterade och sa ivrigt emot Jesus. Alldeles innan hade Petrus gjort en stark bekännelse – men i nästa stund var han under inflytande av Satan.

Petrus ord stämde inte med Skrifterna (Bibeln) och det är det främsta beviset på att han hade helt fel. Hans reaktion gällde kanske inte bara det Jesus hade sagt om sig själv? Det påverkade också lärjungarnas liv, de som följde och följer Jesus. Satans ”väg” är den breda vägen. Där finns inget kors. Där får allt köttsligt (oandligt och själviskt) plats. All synd och allt högmod accepteras där, liksom självupphöjande planer, drömmar och tillvägagångssätt. Alla goda intentioner utan korset, upphöjs där – men det leder till förakt mot Guds väg i Jesu efterföljelse, den smala vägen.

Människotankar
Jesus tillrättavisade Petrus mycket skarpt och avslöjade vem hans tankar var inspirerade av. Människotankar är påverkade och inspirerade av den här tidsålderns gud (Satan) och upphöjer sig emot Gud och Guds väg. Matteus använder ordet stötesten.

För många år sedan fick vi ett profetiskt budskap genom en Guds tjänarinna: ”…Ingen kan hindra er. Inga bojor kan läggas på er. Även om människor försöker lägga stenar framför er, kan de inte hindra er eller skada er”.

Människotankar går ut på att slippa lidande och komma undan korsets innebörd och korsets verk i våra liv. Därför brukar villoläror gå ut på att en kristen alltid ska vara på topp, alltid frisk och stark, framgångsrik och segrande, maktfullkomlig. Till och med vara ”gudar”. Jesaja profeterade:

Jes 55:8  Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9  Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.
Paulus skriver:
1Kor 1:25  Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

Guds dårskap är visare än alla människors samlade visdom.
Ingen finner Gud genom sitt förstånd eller sina erfarenheter, hur intellektuell han eller hon än är. Hur är det möjligt att begåvade och otroligt kunniga människor kan tro att skapelsen har kommit till av en slump?!

1Kor 1:20  Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21  Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22  Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23  Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24  Men för de kallade, både judar och greker (hedningar), predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.

Grekerna (hedningarna) sökte efter visdom.
Korsets budskap var en dårskap för dem.

Guds svaghet är starkare än alla människors samlade kraft.
Med all kraft och alla ansträngningar som människan har, kan hon inte frälsa sig själv. Judarna sökte efter tecken och en stark Messias som skulle befria dem från romarna.
Korsets budskap var en stötesten för dem.

Det är inte vi som söker Gud först – Gud söker oss först.
Det är inte vi som har älskat Gud först – han har älskat och bevisat sin kärlek till oss först.
Rom 3:11   ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.  
1Joh 4:19  Vi älskar därför att han först har älskat oss.

Jesus sa: ”Människosonen måste lida mycket …han måste dödas och uppstå efter tre dagar. Jesaja 53 måste uppfyllas för att ge oss förlåtelse, frälsning och evigt liv. Satan försökte genom Petrus att komma emellan Jesus och hans himmelske Far. Samma listiga försök gör Satan med oss: ”Inte ska väl du behöva lida som är kristen. Gud måste ha övergett dig… det måste vara ett straff..” Det gör han enbart för att få oss att tvivla på Guds omsorg och kärlek i tider av prövningar. Satan är lögnens fader, sa Jesus.

Det är inte våra svagheter som är det största hindret för Gud. De kommer vi nog gärna till Gud med. Det är vår styrka som är hinder. Styrkor gör att vi tror på oss själva, istället för att vara beroende av Gud. ”Styrkor” (talanger, gåvor, sådant som vi är bra på) måste också överlåtas vid korsets fot till rening, så att de blir till Guds ära.

Människotankar är att rädda sitt liv -för att sedan förlora det
1Joh 2:15  Älska [agape] inte världen, inte heller det som är i världen (ge inte din kärlek till skapelsen och den här världen istället för Skaparen). Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16  Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod [alazoneia – betyder stolthet som bygger på själens (bios) självsäkerhet] över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17  Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

De här verserna beskriver när Eva lyssnade på ormens (Satan) lögn som ledde till syndafallet, 1Mos 3:6. Hon såg att frukten var god att äta av (köttets begär väcktes i tanken), en fröjd för ögat (ögonens begär) och lockande eftersom det skulle ”ge förstånd, att bli lik Gud(högmod). Samma lockelser förblindar människor idag. Det är otaligt många som når sina drömmar efter rikedom, popularitet och framgång i världen men som ändå är djupt olyckliga, därför att det livet är meningslöst.

Här avslöjas också falska läror som uppmanar kristna att söka rikedom, positioner och all världslig framgång (exempelvis De sju bergen-läran). Sådana läror handlar om ”att bevara sitt liv” och att älska den här världen. Även om man intalar sig att det är ”för Guds rikes skull”, visar det bara alltför väl att man gör tvärtemot vad Jesus sa och följer Satans onda andars läror. Den som så vill rädda sitt liv, går vilse och kommer att mista det.

Ordet ”rädda sitt liv” betyder att frälsa (grek. sozo). Att bevara sitt liv och vägra ge det till Jesus, innebär att man försöker frälsa sig själv. Ingen kan frälsa sig själv. Utan Jesus kommer man att förlora livet och gå evigt förlorad.

All världslig framgång och rikedom kan inte rädda själen inför evigheten. Jesu ord går inte att missförstå: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?”

Satans ”onda andars läror”, uppmanar till att inte gå korsets väg, att undvika eller förneka den vägen. Gud vill [Guds ”önskande vilja” – inte ”beslutande vilja” – för vi måste ta beslutet /göra valet] att alla ska bli frälsta genom Jesus Kristus. Satan vill att alla ska gå evigt förlorade, precis som han själv.

Vad innebär det att förneka sig själv och vinna sitt liv?
Att följa Jesus innebär att förneka sig själv, sa Jesus. Vad det handlar om är att ge upp sina egna planer, egna val och drömmar, ambitioner, rätten till att själv bestämma över sitt liv. Att låta Gud ta över helt och låta Jesus vara både Herre och Herren, alltså Gud. Innan vi kommer igenom dessa ofta smala passage, kan det verka tråkigt och motbjudande men på andra sidan önskar vi att vi hade gjort det tidigare. Det ger sann inre frihet och trygghet, när Gud får vara på hjärtats tron.

Exempel
Gud kallade Abraham att förneka sig själv
när han uppmanades att lämna sitt land, sin släkt och sin fars hus. Abraham överlät därmed sitt liv helt i Guds hand och drog iväg utan att veta vart det skulle leda. Han gick i tro och lydnad. Det ledde till inre tillfredsställelse och ett meningsfullt liv och löftet om ett evigt liv. Vi är inte lovade ett lätt liv. Abrahams och Saras liv var inte lätt men det var meningsfullt. Det fick sitt rätta värde och inte minst: deras liv blev vittnesbörd om Guds ledning och fostran i kärlek, nåd och trofasthet.

Att ta sitt kors
Ibland uppfattar vi korset som något slags självpåtaget lidande eller motgångar av alla de slag. Vad innebär det att ta sitt kors och följa Jesus? Han blev förnedrad, föraktad och förkastad. I verserna efter talar Jesus om att vi inte ska skämmas för honom och evangeliet. Det som korset först och främst handlar om här, är alltså det lidande som man möter när man bekänner sin tro på Jesus. Att vi inte drar oss för att anses som dårar, mindre intellektuella eller bli hånade för tron på Jesus. Pastor Carter Conlon sa en gång (om jag minns rätt): Jesus skäms inte för dig (mig), varför skulle du (jag) skämmas för honom? Mycket tänkvärda ord.

Om vi skäms för honom nu, kommer han att skämmas för oss när han kommer tillbaka i makt och härlighet med sina heliga änglar (v 38). Av erfarenhet lär vi oss att när vi står för tron på Jesus, ökar frimodigheten. Det är den helige Andes sanktion i vårt inre och det är han som inspirerar till att vittna om Jesus och tron på honom.

Man kan ses som en dåre för Jesus av olika orsaker:

 • det kan vara trossteg som mänskligt sett ser väldigt konstiga ut och tvärtemot det mänskliga förståndet. Ett trossteg är alltid enligt Guds vilja och hans personliga ledning (inget som vi hittar på).
 • när man vägrar samtycka eller hänge sig i synder och den ogudaktiga livsstil som kännetecknar den här världen.
 • när man inte söker rikedom eller strävar efter det som den här världen strävar efter och ser som framgång.
  Korset kommer alltid att vara en dårskap för människor som inte känner Gud.

Korset kan stå för allt som Gud leder oss till när vi förnekar oss själva i överlåtelse till Guds vilja. Av Paulus uppmuntran och uppmaning till Timoteus kan vi ana att även Timoteus  kunde frestas att skämmas, när yttre omständigheterna mer såg ut som nederlag än seger i människors ögon.

2Tim 1:8  Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. 9  Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet
…15  Som du vet, har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem är Fygelus och Hermogenes. 16  Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj, ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor.

Många skämdes alltså för att Paulus satt i fängelse (var “svag”) och vi vet från hans brev att det också på den tiden fanns falska apostlar och framgångsprofeter eller som Paulus ironiskt kallade dem ”övermåttan höga apostlar”. Men det var Guds kallelse över Paulus liv som var orsaken till hans lidande… och själv bekände han:

2Tim 1:12  Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig.

Det handlar om: Korsets verk i våra liv
Korset var ett dödsredskap och talar om död. Korset dödar det som står emot Gud och hindrar hans verk i våra liv. Det renar oss för att vi ska få del av det verkliga livet, Guds liv och uppståndelsekraft. Därför leder korset till befrielse för oss, även om det följer ett mått av lidande som ibland kan skymma vår blick.

Vad hindrar? Det kan vara sådant som vi frestas av. Det kan vara allt som vi genom vår brist på överlåtelse tror att vi klarar bättre själva utan Gud. Vi vill ha kontroll. Vi vill göra vårt bästa. Vi vill prestera. Vi försöker leva ”ett kristet liv” men det finns bara en som kan det: JESUS.

Jag vet tillfällen då jag har upplevt livet som om Gud drog bort mattan under fötterna på mig (jag beskrev det så, för det var precis så det kändes). Jag tappade fotfästet – eller rättare sagt kontrollen. Senare förstod jag att det var just det som var syftet. Jag försökte ha kontroll på det som bara Gud kan.

Det är svårt för oss att komma dit Paulus var: I mig bor inte något gott”. Därför kunde han säga att han var ”korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”, (Gal 2:19-20). Paulus hade fått insikt om att allt eget måste dö [gå genom korset]. Petrus skrev:

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade (frälsta, pånyttfödda). 25  Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare (den gode herden).

Gud fostrar i kärlek
Gud fostrar [helgar] för att han älskar oss. Han fostrar inte sina barn med hårdhet och slag. Han fostrar genom sin NÅD. Är inte det underbart?! Guds nåd är Guds kraft i den helige Ande att göra Guds vilja. Ändå är det kamp. Det är inte alltid lätt. Tvärtom. Vi kan ha så mycket att kämpa med inom oss. Livet kan se ut eller upplevas som kaos men ändå… Guds nåd bär, hjälper, styrker, leder igenom allt. Vägen – med syfte på omständigheterna – kan vara svåra men den vägen kanske är det enda sättet för Gud att forma oss till det vi är ämnade till i Guds rike.

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den (nåden) fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet (hoppet är Jesu återkomst i härlighet).

Gud gör oss svaga i oss själva, för att kunna fylla oss med sin kraft. Gud ger sin kraft till de ödmjuka och förkrossade. Paulus kämpade med en kroppslig svaghet, ett lidande som begränsade honom, troligen en ögonsjukdom, (Gal 4:13; 4:15; 6:11). Han bad flera gånger till Gud om helande och befrielse men han fick ett annat bönesvar. ”Törntaggen i köttet” hade han fått för att han skulle bevaras ödmjuk genom svaghet. Sedan kunde Paulus tacka för alla slags lidanden som Gud tillät i hans liv. Det gjorde honom svag. Endast Gud kan ge lidandet mening och vända det till välsignelse, att allt samverkar till det bästa… (Rom 8:28). Paulus berättar om Guds svar på hans böner:

2Kor 12:9  men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag (i mig själv), då är jag stark (fylld av Guds kraft /Guds nåd).

Eftersom vi går igenom olika prövningar som inte tycks direkt ”rättvist fördelade” kan orden om att det vi möter inte är något ovanligt, verka lite märkliga. Vid eftertanke blir vi påminda om att det finns prövningar (lidande) som inte syns men som vi bär inom oss. Men Gud är rättvis, hans löften gäller alla. Han bereder en utväg och tillåter inte att vi prövas över förmåga, dvs. utöver den nåd och kraft som Gud ger, i förhållande till det vi går igenom. Vi läser den versen:

1Kor 10:13  Ingen annan frestelse [grek. peirasmos – prövning] har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas (prövas) över er förmåga, utan när frestelsen (prövningen) kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Ordet peirasmos kan översättas frestelse eller prövning. Gud prövar för att stärka vår tro. Den tro som inte är prövad – som guldet prövas i elden – är inte mycket värd. Satan frestar för att få oss på fall. Han använder människor för att lägga ut stötestenar. Om han kunde förgöra oss skulle han göra det omedelbart men det är Gud som sätter gränser och hjälper oss igenom allt.

Gud vet vad vi kommer att möta. När jag ser tillbaka, är det tydligt att Gud har talat väldigt starkt vissa gånger men andra gånger mycket enkelt. De gånger som de starka tilltalen har kommit (direkta uppenbarelser genom syner och drömmar eller profetia genom andra), har följts av svårare prövningar. Det är då som Guds löften har varit räddningen att hålla fast vid och be i enlighet med, för att härda ut. Gud ger oss helt enkelt uppenbarelser eller löften och framför allt sin kraft, i förhållande till de prövningar som vi möter.

1Petr 1:7  Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

”Stridsbytet” måste renas enligt lagen:
Det som vanns i strid under Mose ledning var en andlig förebild på helgelsen. Allt som vinns i den andliga kampen, i livets strid, måste renas genom eld och vatten.

4Mos 31:22  Guld och silver, koppar, järn, tenn och bly, 23  allt som tål eld skall ni låta gå genom eld, så blir det rent. Men det skall också renas med stänkelsevatten. Och allt som inte tål eld skall ni låta gå genom vatten. 24  På sjunde dagen skall ni tvätta era kläder och så vara rena. Därefter får ni gå in i lägret. (sjunde dagen kan stå för att komma in i Guds rikes fullbordan, ”tusenårsriket”, efter Jesu återkomst)”

Guds löften säger att inga prövningar kan skada (andligt) den som går Guds väg och han är med genom allt. Det leder till rening och upprättelse.

Jes 43:2  Om (när) du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om (när) du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

I svagheten
Jesus sa utan mig kan ni ingenting göra(Joh 15:5). Vilka ord! Hur ska vi komma till den insikten på allvar? Det kanske måste ske genom att vi kommer till korta, genom misslyckanden när vi tvingas se att vi inte klarar det. Vi vänder oss i hjälplöshet till Gud och ber om hjälp. Dit måste Gud föra oss gång på gång och det kan vi uppleva förnedrande. Frälsningen är början på vägen. Helgelsen leder till beroende av Gud och en vila i förtröstan. En definition av helgelse är att sätta på rätt plats för rätt syfte. Det gäller alla som tror.

Vi kan uppleva det som om vi ”förlorar” något när vi ”dör ner från oss själva” och ger upp vårt eget till Jesus. Sanningen är att vi vinner det som har verkligt värde och liv.

Jesus sa:
Joh 12:24  Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. 25  Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. 26  Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

Paulus skrev om uppståndelsedagen:
1Kor 15:43  Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft.

Korsets verk i våra liv kan också bli ett starkt vittnesbörd om tryggheten i förtröstan på Gud, oavsett omständigheter. I längden kan det leda till respekt hos människor och till och med en avund på vår tro. Inte minst uppmuntrar det och hjälper andra att våga överlåta sig till Jesus, att ta sitt kors och följa honom. Det håller! Guds ord är sant! Halleluja! (på svenska: Prisad vare Herren!)

Guds fostran genom människor
Gud lärde mig tidigt som nyomvänd (efter många år som ”förlorad dotter”) att de människor som jag möter eller hamnar tillsammans med, är ingen slump att de finns där. Jag hamnade på den tiden en period med ett par arbetskamrater, vilken den ena ansåg att det var ofattbart att jag kunde tro på allt i Bibeln. ”Hur kan du, Elvor, gå på något så löjligt som skapelseberättelsen?”. Den personen fick mig att känna mig dum (som en dåre) och förminskad och gjorde mig ibland väldigt frustrerad.

Gud manade mig att be för mina två arbetskamrater, vilket var ganska motigt till en början. Jag visste att jag måste ödmjuka mig och lyda och med tiden började förunderliga saker hända. Mitt hjärta och min inställning förändrades och jag fylldes av Guds kärlek till dem.

Efter hand skedde också en förändring i deras attityd. Den yngre av dem hade blivit ganska chockad över att jag var kristen. Hon kände ingen kristen och hennes bild av att kristna är färglösa, tråkiga och menlösa, stämde inte på mig, sa hon. Hon ställde ofta frågor om min tro och jag gav henne en bok om evangeliet och kristen tro. Efter att hon hade läst boken sa hon med eftertryck en kväll när vi hade börjat arbetspasset: ”Det stämmer ju alltihop! Det stämmer ju!” Hon hade tagit fram sin konfirmationsbibel och slagit upp varenda bibelvers som citerades i boken och det var många. Nu var det jag som tappade hakan. ”Om mina kompisar hade sett mig, hade de svimmat”, sa hon.

Vid ett annat tillfälle ställde den andra arbetskamraten (hon som hade tyckt att Bibelns skapelseberättelse var löjlig) en teologisk fråga. När jag gett svaret sa hon lite tankfullt och med fullt allvar: ”Man borde nog läsa Bibeln, egentligen”.

Jag hade väldigt gärna arbetat med kristna arbetskamrater innan det här men Gud hade en annan plan för att nå dem – och inte minst till lärdom och fostran i mitt liv. Korsets verk måste gå djupare i en djupare överlåtelse till Guds vilja. Gissa om jag var tacksam över det jag hade fått vara med om!

Jag hade en dröm
Jag vill uppmuntra dig i de böner du ber för andra människor (menar särskilt dem som inte är kristna och som verkar vara långt bort från Gud). Jag hade en dröm förra natten. Jag kan inte berätta den exakt men innebörden var en uppmuntran i att Gud verkar och att det händer saker i människors liv som jag ber för – och det gäller oss alla. Det händer någonting, som vi kanske inte ser eller förstår, men som Gud gör. Så fortsätt i bön!

Jesus kommer (träder fram) i sin Faders härlighet med de heliga änglarna, läste vi. Ja, jag hamnar ofta på Jesu återkomst i undervisning och predikan men det visar också hur aktuellt det är och att det ofta står om i Bibeln. Jesus kommer inte med församlingen, sitt folk, bruden. Det är ju oss han ska hämta (!) när han sänder ut sina änglar, säger Jesus själv i Matteus 24, bl a.

Innan dess ska Israel bli frälst som folk (Rom 8). Det uppvaknandet (väckelse) och nyfikenheten har redan börjat bland det judiska folket. Men den slutliga frälsningen och profetians uppfyllelse för Israel ser ut att komma när deras kraft är ute, när de står maktlösa och svaga, i den svåra nöden eller vedermödan (Dan 12:1). Ingen människa eller militärmakt kan rädda folket och landet. Ängeln Gabriel talade om det judiska folket till Daniel:

Dan 12:7  Jag (Daniel) lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid (3,5 år om det är bokstavligt) och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat.

Det stämmer med det som Mose fick profetera:
5Mos 32:36  Ty HERREN skall ta sig an sitt folks sak, och förbarma sig över sina tjänare, när han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar, varken slav eller fri (alla är svaga och mottagliga för Guds kraft till frälsning i Jesus Messias).

Hela Israel ska inse och vara redo för Messias, tillsammans med Guds folk över hela jorden – och övriga människor i hela världen ska tvingas se, att Guds svaghet är starkare än människor.

Därför ska vi inte heller sörja när vi känner oss svaga och hjälplösa. Det är förutsättningen för att ta emot Guds nåd och kraft.
Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Guds svaghet är starkare än människor

Profetisk dröm – Bevara ditt hjärta

I natt hade jag en dröm som jag vill dela med er den började med att jag gick omkring som fattig utan skor och upplevde en stor sorg i mitt innersta. Det var en stor smärta att gå omkring så här så jag sökte hjälp för den inre smärtan jag upplevde. Jag kom fram till ett jättestort hus och där utlovades hjälp så jag gick in genom dörren för att se vad det handlade om. (Jag vet inte om det har någon betydelse men ingången var helt grön = klimatet? )

När jag kom in så mötte jag människor av olika slag men alla var rika till det yttre och finklädda precis som om de var klädda till en stor fest. Men jag lade märke till att det var något konstigt med alla människorna trots sina fina kläder utstrålade de en atmosfär av iskyla.

Jag gick omkring som en främling här med tårar rinnande på mina kinder och upplevde en oerhörd smärta i mitt innersta. Här i det jättestora huset går jag nu omkring och söker kontakt med människorna klädda för festen. Ingen hade tid för mig man såg mig men ingen reagerade och deras ansikten var precis som sten. Jag vandrade vidare och såg att det fanns hur många rum som helt här fyllt av uppklädda gäster.

Plötsligt kommer jag fram till en stor trappa som ledde ned till källaren i det jättelika huset. Där står en oerhört vacker kvinna. Hon också var klädd precis som hon skulle gå på bal eller en stor fest hennes hår var otroligt långt och vackert. Men det var när jag såg in i hennes ansikte och mötte hennes blick jag förstod att något väldigt ont fanns där.

Jag skall aldrig glömma hur hennes ögon såg ut det var som att stirra in i döden för hennes ögon var som gjorda av is. Hon var totalt utan känslor och hela hennes ansikte var precis som gjort av sten. Hela hennes utstrålning var iskall och atmosfären runt henne var som själva döden. Jag förstod att det var denna kvinna vid källartrappan som var i centrum för allt som hände i det stora huset. Det var hon som bjudit dit gästerna som var uppklädda för att gå på en stor fest.

Jag lämnar nu det stora huset med min intensiva smärta i mitt innersta och tårarna rinnande utefter mina kinder. Jag går ut och kommer till en jättelik gräsmatta som en golfbana där möter jag Elvor och vi omfamnar varandra. Precis då vaknar jag till i verkligheten att jag gråter och berättar det här för Elvor. Det första jag tänker på är den kvinna som står vid källartrappan jag är säker på att hon representerar den fallna änglavärlden.
Jag har redan gjort ett studie på att den kvinna Salomo såg representerar den fallna andevärlden. Och där beskriver jag att vi kan göra oss ett med henne.

Elvor sa något intressant när jag frågade henne om vad den gröna gräsmattan kan betyda profetiskt? Hon svarade direkt det är en bild på Herrens Vila! Ja givetvis nu förstår jag Camillas dröm handlade ju om samma gräsmatta.

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk.10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

Jag har haft en liknande dröm med vad jag tror exakt samma betydelse på semestern i Grekland för många år sedan. Då var vi stilla på ett högt berg och väntade på Gud. Då började människor bli otåliga och sa att de inte kunde vänta längre! Man byggde en väg utan att lägga någon grund. Sedan kom tåget och allting sjönk ned i en bottenlös grop.

Ord 23:27 Ty skökan (Ondskans andemakter) är en djup grop, den okända kvinnan en trång brunn.

Nu drömmer jag alltså en dröm med exakt samma innebörd och vaknar på exakt samma sätt med tårar rinnande utför mina kinder. Det handlar om “de laglösas” transport den här gången också. När Gud talar så här starkt gång på gång måste det vara något viktigt i görningen i mörkret?

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Drömmen in natt står i ordspråksboken och det handlar om exakt samma sak som jag drömt tidigare så det är bara ännu en bekräftelse.

Ord 9:13 Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. (Mörker i hjärtat) 14 Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. 15 Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16 “Alla okunniga kan vända sig hit.” Till den utan förstånd säger hon: 17 “Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt.” (Onda andars läror) 18 Han vet inte att de döda är där att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Det skall bli en stor fest i Babylon! När domen kommer skall ingen av dem kunna förstå den. Kungen i Babylon är samtidigt som en människa också en bild på den avfallna änglavärlden. (Jes 14:12-15) Den vill alltid upphöja sig över Guds tjänare och redskap.

Dan 5:1 Kung Belsassar ordnade en stor festmåltid för sina tusen stormän och drack vin med dem. 2 När Belsassar var påverkad av vinet, befallde han att man skulle bära in de kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle sedan kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustrur dricka. 3 Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem, och kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustrur drack vin ur dem. 4 Medan de drack prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. 5 I samma stund visade sig fingrar som av en människohand, som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats, och kungen såg handen som skrev. 6 Då blev kungen blek och fylldes av oroliga tankar, så att han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. 7 Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldeerna och stjärntydarna. Kungen sade till de vise i Babel: “Den som kan läsa denna skrift och ge mig dess uttydning skall bli klädd i purpur, och guldkedjan skall hängas om hans hals, och han skall i makt vara den tredje i riket.” 8 Då kom kungens alla vise in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. 9 Kung Belsassar blev då ännu mer förskräckt. Färgen vek bort från hans ansikte och hans stormän var bestörta.

Vad stod det skrivet på väggen mitt under festen?

Dan 5:23 utan upphöjt dig mot himmelens Herre och låtit bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina gemåler och bihustrur har druckit vin ur dem, och samtidigt har du prisat dina gudar av silver och guld, av koppar, järn, trä och sten, gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. 24 Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. 25 Så lyder den skrift som är tecknad här: Mene mene tekel u-farsin. 26 Detta är uttydningen av den: Mene betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. 27 Tekel betyder: Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt.

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

Gästerna var alltså klädda för en fest jag tror att deras Kung skall komma på besök snart. Lägg noga märke till att den festen kommer först!

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , | Comments Off on Profetisk dröm – Bevara ditt hjärta

Jesu död och blodets kraft

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram (Protithemai) som en nådastol, att tas emot (I Hjärtat) genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Protithemai betyder: En plats bestämd i förväg där han skall låta sig ses öppet. (I Kristus utan täckelse)

Abraham fick ju uppleva en sådan plats när han skulle offra sin son på ett berg. Men på det berget hade Gud berett ett offer istället för hans son.

1 Mos 22:13 När då Abraham lyfte upp sina ögon, fick han bakom sig se en vädur, som hade fastnat med sina horn i ett snår; och Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. 14 Och Abraham gav den Platsen namnet HERREN utser; nu för tiden heter den Berget där HERREN låter se sig. (1917)

Här ser vi att Abraham fick gå till en plats bestämd i förväg av Gud där han skall låta sig ses öppet (Protithemai Rom 3:25)

Detta skedde på Moriah berg som senare blev Sions berg där själva Guds hus byggdes. Men det Abraham fick se hade Gud berett från begynnelsen att låta alla människor se. Det här innebär att du och jag idag är Guds tempel på detta berg. Vi har Evangelium och Anden och vi skall sprida ljuset till andra människor. (2 Kor 4:6)

När nu Gud skulle uppenbara sig på den bestämda platsen (Protitemai) för hela världen, är det ju intressant att veta att bakom förlåtet i templet fanns det ingen ark eller nådastol på den här tiden. Det Jesus gjorde på Golgata när han offrade sitt eget blod räknas alltså som en nådastol för varenda en i hela världen som tror.

På nådastolen stänktes blodet 7 gånger (3 Mos 16:14) På nådastolen skall Herren uppenbara sig i molnet ovanför nådastolen (3 Mos 16:2)

Vad händer nu på Moria berg eller Sion ? Vad symboliserar molnet? Vi vet att molnet symboliserar Anden (1 Kor 10) Jesus dör nu här exakt på denna plats som Abraham skulle offra sin son. Den plats som Gud bestämt i förväg att uppenbara sig på och visa sig öppet (Protithemai Rom 3:25)
Berget som heter: Herren Förser!
Berget som heter: Herren låter sig ses här!

När Jesus dör på Golgata utropar han ”Det är fullbordat” (Joh 19:30)
Förlåten i templet rämnar uppifrån och ända ner (Mark 15:38)
Jesus går med blodet upp på ett andligt berg (Heb 12:24)
Han tar blodet in ett nytt allraheligaste (Heb 9:11-12)

Lammet offrades på tempelplatsen och prästerna blåste i en Shofar gjort av vädurshorn. Shofaren är en symbol på den vädur som Abraham offrade istället för sin son på Moria berg. Judarna förstod inte de kunde förstod inte den andliga innebörden i vad Gud gjorde på Golgata. Jesus kom alltså för att befria dem från en andlig fiende.

De sa att de var Abrahams barn och har inte varit slavar under någon. Jesus sa att de var syndens slavar och djävulens barn. Jesus predikade frihet för de fångna i Nasaret. (Lk 4:18) De ville inte lyssna!

Psa 53:7 O att det från Sion (Moria) kom frälsning (Yeshuwa) för Israel! När Gud gör slut på sitt folks fångenskap (Andliga) då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

Luk 2:25 På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26 Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. 27 Ledd av Anden kom han till templet (På Sion) och när föräldrarna bar in barnet Jesus (Yeshuwa) för att göra med honom som det var sed enligt lagen, 28 tog han honom (Yeshuwa) i sina armar och prisade Gud och sade: 29 Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. 30 Ty mina ögon har sett din frälsning, (Yeshuwa) 31 som du har berett att skådas av alla folk, 32 ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet (Värde) för ditt folk Israel.”

På en av Jerusalems bergstoppar (Ps 125:2) låg Moria eller Sion där templet byggdes (2 Krön 3:1) Jesus skulle fullborda sitt verk i Jerusalem (Lk 9:31)

Gud ställde fram (Protithemai) honom som en ark med en nådastol att tas emot genom tron. Den plats som Gud bestämt i förväg att uppenbara sig på och visa sig öppet (Protithemai Rom 3:25)
Berget som heter: Herren Förser!
Berget som heter: Herren låter sig ses här!

På denna plats offrade man nu ett lamm varje morgon och varje kväll. Varje gång man offrade lammet så blåste prästerna i Shofar på den sydvästra delen av Tempelberget. Shofaren är alltså enligt Judarna själva en bild på Väduren som dog istället för Abrahams son på Moria berg. Det finns klara arkeologiska bevis som pekar ut platsen för trumpetblåsarna. Varje person i Jerusalem blev påmind om synden varje gång de hörde ljudet av Shofaren ljuda över staden.

Samtidigt som ett lamm fördes fram till altaret för att slaktas framför Templet. Exakt samtidigt spikar man upp Guds offerlamm Jesus på korset för våra synder. Kommer ni ihåg vad Jesus bad då? “Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” (Luk 23:34) Bara en kort distans ifrån där prästerna skall döda ett oskyldigt lamm där ber Jesus på Korset att Gud skulle förlåta folkets synder.

Senare samma kväll kväll upprepas alltså proceduren med lammet vid altaret framför templet vid kvällsoffret. Samtidigt hänger Guds offerlamm och är nära döden på ett Kors. Om vi studerar judisk tradition från denna tid hur man gjorde vid tempeltjänsten (NIV Cultural Backgrounds Study Bible) Denna bok säger att: När man skulle offra lammet till kvällsoffret citerade prästerna Ps 31:6

Psa 31:6 I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig (Blodet) HERRE, du trofaste Gud. (Du Sanningens Gud)

Samtidigt ropar vår stora överstepräst på Korset.
Luk 23:46 Och Jesus ropade med hög röst:Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” Och när han hade sagt detta gav han upp andan.

Att Jesus inte citerade resten är väl ganska uppenbart han behövde ju inte friköpas av någon. När Jesus ropar ut detta som en Shofar (Basun). Blåser man I Shofaren (Basun) så det hördes över hela Jerusalem. Det här var alltså en bibelvers varenda en i Jerusalem citerade. (Ps 31:6) Men inte många förstod vad som skedde nu i detta heliga ögonblick.

Exakt samtidigt som detta sker rämnar alltså förlåten i Templet uppifrån och ända ner. När något täcks av är det en bild på uppenbarelse vad såg man nu i det allra heligaste? Det fanns ingen ark och det fanns ingen nådastol. När Arken togs från Israel på Samuels tid vad kallade man templet då? Ikabod = Utan härligheten från Gud! (1 Sam 4:21-22) 40 år senare blev deras hus öde exakt som Jesus profeterat Romarna utförde det år 70.

Det här innebär ju att Arken och Nådastolen är förebilder som inte längre kan tillbedjas på ett fysiskt berg eller en fysisk plats. Paulus sa ju att det Jesus gjort är som en nådastol som kan tas emot genom tron i ditt hjärta. (Rom 3:25-26) Genom Anden så blir vi tempel med Kristus som en nådastol boende i oss. Men vi tillber på ett heligt berg Sion eller Nya Jerusalem ett nytt Tabernakel som inte tillhör denna skapelse.

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. (Offer)

I kraft av Jesu blod kan vi gå in i ett nytt allra heligaste. Hans kött symboliserar ju Människosonen. Bakom förlåten står ju Arken och Nådastolen som representerar både Människosonen och Guds Son samtidigt. Gud måste själv lysa upp denna platsen bakom förlåten nu blir det heligt värre för denna plats är både himlen och i din ande samtidigt.

Det var det här Gud hade längtar efter att få ett folk där Jesus Kristus kunde få bo och igenom Anden i vår ande uppenbara sig och lysa upp vårt innersta.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan (DAH) för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Till andra hjärtan)

Tillbedjan i ande (Liv) och sanning är ju något är alltså något som krävs för att Gud skall kunna frikänna oss från döden (Domen) Detta kallas för rättfärdighet i bibeln.

Joh 4:21 Jesus svarade: “Tro (Heb: AMAN) mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. (EIDO) Vi tillber vad vi känner (EIDO) eftersom frälsningen (Yeshuwa) kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.”

Återigen kommer hemligheten fram i det hebreiska ordet Aman betyder både Tro och Sanning. Det är samma ord som Herren talade till Abraham när han räknade honom för rättfärdig och frikände honom från domen.
1 Mos 15:6 Abraham trodde (Aman) Herren det räknades honom till rättfärdighet. Ifrån samma rot kommer ordet för Sanning (Emeth)

Tro på mig Kvinna! (V 21)
Jag är Yeshuwa (V 22)
Nu är tiden inne då ni kan tillbe i Anden och Sanning (Rättfärdighet)
Jag är (JHWH) som uppenbarade sig för Abraham talar nu

Nu kan vi alltså komma till ett andligt berg och tillbe honom i ande och sanning och vi kan komma dit nu. (Heb 12:18) Det berget kallas för Sion eller Nya Jerusalem (Heb 12:22) Det är alltså Guds Rike i våra hjärtan och där finns en Kung och en medlare mellan människor och Gud. Där finns också något viktigt Jesu Kristi blod (Heb 12:24)

Jesus kallas för Människosonen för han skall föra oss till Gud. Jesus är samtidigt Guds Son för att representera Gud. Detta är i Tabernaklet en bild av arken med nådastolen. När nådastolen sattes på Arken fanns inte längre något höjdmått.

Du läste ju själv att blodet finns på berget Sion eller Nya Jerusalem och att du har genom tron kommit dit. Att tillbe i Jesus Kristus är alltså en stor hemlighet. Det är ett nytt fullkomligt tabernakel det är det nya Jerusalem det är Sion det är en ny skapelse. Det är Guds Rike!

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, (Människosonen) honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. (Frikända)

Kristus är alltså både Människosonen och Guds Son på en gång. Han är Arken och Nådastolen platsen där människan och Gud kunde förenas genom Jesu Kristi blod. Det var på Golgata detta skedde där hänger Jesus Kristus som både Människosonen och Guds Son.

Det är precis detta Paulus menar när han talar om och predikar Jesu Kristi kors. Medlaren mellan människan och Gud vill bo i ditt hjärta och på denna grund vill han uppenbara sig i ett moln för dig. (Anden)

Det är detta allra heligaste och ljuset i hjärtat Paulus ber Gud uppenbara för församlingen i Efesus genom Anden.

Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande (Ljus) så att ni får en rätt kunskap (Epignosis) om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas (Ljus) så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet (DoxaVärde) hans arv är bland (I) de heliga 19 och hur oerhört stor hans makt (Dunamis) är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft (Kratos – Dominion) är verksam.

1/ Kratos är dominion och herravälde. (Vi underordnar oss)
2/ Dunamis är Andens Kraft
3/ Detta är hans oerhörda värde eller skatt i oss
4/ Detta finns i det ljus Anden ger oss i hjärtat

Det hela börjar ju med att de redan tror och har nådastolen och Kristus boende i sina hjärtan. Men det fanns ju ett moln ovanför blodet där Herren skulle uppenbara sig. Alltså en bild på Andens uppenbarelse i våra hjärtan. Här står nu att Anden skall ge dem en rätt kunskap (Epignosis) Det innebär att man skall kunna skilja den äkta Jesus ifrån något som uppträder som sanning men är en lögn. Av sammanhanget här förstår man att det ljus du får i hjärtat ger dig urskiljning så du kan skilja ljuset från mörkret.

1/ Kratos vilket innebär att vi kommit till den plats i ljuset där hans dominion är verksam och där vi lyder honom. Det här får ju oss genast att tänka på Guds Rike där han råder. Men ordet betyder samtidigt att bli fullkomlig och uppfylld. Alltså platsen där Guds löften uppfylls för ditt liv.

2/ Dunamis innebär Andens Kraft – Det innebär inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Dörrar som öppnas som ingen kan stänga!

3/ Härlighet innebär samtidigt att få uppenbarelse om vem Jesus Kristus verkligen är. Men det innebär samtidigt att han blir vår oerhört stora skatt för oss.

4/ Allt detta finns alltså i det ljus som Anden vill föra in i våra hjärtan.

Abraham är alltså en bild på en troendes vandring tillsammans med Jesus Kristus på den här jorden. Först sluter Jesus Kristus ett förbund med honom. Egentligen är det Jesus som träder emellan och går mellan styckena istället för Abraham. Ljuset eller Elden är alltså Människosonen eller Guds Son medlare mellan Gud och människor. (1 Mos 15)

Det som händer nu i 1 Mos 17 är ju inte att Herren sluter ett nytt förbund utan att Abraham erbjuds gå in i det förbundet som redan är upprättat. Ljuset eller Elden skall nu genom Tron bo i våra hjärtan.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: “Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. 2 Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket.

Vandra nu inför mitt ansikte “utan täckelse” och bli uppfylld och perfekt. Jag skall skänka förbundet mellan dig och mig! Jag skall välsigna dig så att du superöverflödar! Varifrån vill Gud att vi skall superöverflöda? Från vårt hjärta som nu är Guds Tempel!

Det Abraham skulle göra nu var att hålla borta köttet genom omskärelse. Hur svårt har vi inte för att hjälpa Gud på traven? Så länge vi vill hjälpa honom kommer vi inte in i hans vila.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. (= Ljus) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Ser du här att detta motsvarar ju den upplysning av hjärtat Paulus bad om i Ef 1:17 Vi måste få våra hjärtan upplysta av Visdomens och Uppenbarelsens Ande i Guds Ord som kan ge oss en rätt kunskap (Epignosis) Så att vi kan se som Gud ser och skilja på ljus och mörker.

Laodicea tyckte de var andliga – Jesus sa ni är blinda och nakna!
De laglösa (Matt 7) tyckte de var andliga – Jesus sa: Jag har aldrig känt er!
Sardes tyckte de var andliga – Jesus sa: Ni är nära att dö!
Filadelfia: Berömmer sig inte av något!

Innan Jesus dör som Människosonen eller Guds Son så äter han och dricker med dem så tar han bägaren efter måltiden. Nu skall ni få se något starkt!

Luk 22:19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig. 20 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: Denna bägare är det nya (Kainos) förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

Genom att ta del av detta gör man sig till ett med honom detta är samma förbund Gud slöt med era fäder där nämns Abraham (Apg 3:25-26) Här nämns att vi kan bli “inympade” i det förbund Abraham slöt med Herren.

Joh 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd (Maten) som har kommit ner från himlen. Den som äter av (Inspireras av) det brödet (Maten) skall leva i evighet. (Rättfärdighet + Ande) Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” 52 Judarna började då tvista med varandra och säga: “Hur kan han ge oss sitt kött att äta?” (Inspireras av) 53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter (Inspireras av) Människosonens kött och dricker (Inspireras av) hans blod, har ni inte liv i er. (Rättfärdighet + Ande) 54 Den som äter (Inspireras av) mitt kött och dricker (Inspireras av) mitt blod har evigt liv, (Ande) och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är verklig (Sanning) mat och mitt blod är verklig (Sanning) dryck. 56 Den som äter (Inspireras av) mitt kött och dricker mitt blod (Sanningen) förblir i mig och jag i honom.

Alla människor har en dödsdom över sig uttalad av domaren: Ni skall döden dö (2 ggr) Här uppenbaras alltså en rättfärdighet från Gud en frikännande dom genom tro på Människosonen. Ordet Amen Amen två ggr är istället för att skrika i bibeln. Det hebreiska ordet Jesus här talar Amen är hebreiska Aman.

Det pekar på att Jesus säger att han är samme Herre som talade till Abraham och räknade honom som rättfärdig och frikänd från domen.

1 Mos 15:5 Sedan förde han honom ut och sade: “Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem”, och han sade till honom: “Så skall din avkomma bli.” 6 Och Abram trodde (Aman) på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet. (Frikänd från domen) 7 Sedan sade han till honom: “Jag är HERREN, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel.”

Exakt samme Herre som talade ut en rättfärdighet av tro till Abraham skulle nu bli människa och ta sig an Abrahams säd.

Heb 10:5 När Kristus (Herren) träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.

1Pet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

3 Mos 17:11 Ty kroppens (En Persons) liv (Själ) är i blodet, och jag har givit er det till altaret (Korset) till att bringa försoning (Kaphar) för era själar. (Liv) Det är blodet som bringar försoning (Kaphar) genom själen (Livet) som är i det.

Lev 17:11  For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement (Kaphar) for your souls: for it is the blood that maketh an atonement (Kaphar) for the soul. 

i hebreiska ordet försoning Kaphar finns även att sätta stopp för ett kontrakt eller sluta upp att vara arg. Det har i grundbetydelsen att övertäcka något.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv (Själ) till ett skuldoffer (Synd + Skuld) får han se avkomlingar (Frukt och barn) och leva länge,(Evigt liv) och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (I oss) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. (På Korset) 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de(n) starka (Satan) skall han få som byte (Uppdelning av alla människor) eftersom han utgav sitt liv (Själ) i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Isa 53:12  Therefore will I divide him a portion with the great (Satan) and he shall divide the spoil with the strong; (Satan) because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. 

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss (GK: Charizomai) alla överträdelse 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Charizomai = Ett flöde av nåd från Gud som är allas domare! Våra själar som var i dödens grepp och mörkrets makt. Har genom att Jesus gick in i ditt ställe redan drabbats av Guds vredesdom och straff. Men samtidigt så har han köpt tillbaka oss så vi kan inte längre leva hur vi vill. Vi är faktiskt hans egendom vi är hans tjänare.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Jesu död och blodets kraft

Vi är skapade för att tjäna någon

Texten handlar egentligen om vem vi väljer att tjäna antingen Djävulen eller Herren. Det är en chockerande sanning men vi måste välja vem av dem vi följer. Ännu mer skakande är det när bibeln säger att en stor del av kristenheten tror att man följer Herren fast man inte gör det. Titta noga på bilden till videon nästan exakt som mina profetiska drömmar om tåget som kommer.

Hur kommer det sig att vi har fått en lära som säger att ”De Goda” skall genom ett ”Hemligt uppryckande” tas bort innan ”De Onda” tas bort? Så länge den här tidsåldern håller på kan människan antingen förklaras rättfärdig eller fälld i en rättegång av Gud. Att bli fälld i en himmelsk rättegång innebär automatiskt ett maktskifte över våra liv. Den rättfärdige gör alltså Guds vilja! Den orättfärdige fångas av Djävulen för att göra hans vilja.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om (Förstår) sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Här ser vi att mitt i Guds Hus finns det motståndare till sanningen. (V 25) De har alltså problem med sitt sinne så att de inte kan förstå eller se sanningen. (V 25) En sådan människa är alltså drucken och i mörkret fångad och bunden och tjänar Djävulen. Vem är det som ytterst sett har gett Djävulen den makten att binda henne? Det är Guds domstol i himlen som förklarar något fritt eller bundet.

Då skall vi se på att Gud kommer att döma sitt eget hus innan han kommer för att sätta sina fötter på oljeberget (Sak 14)

Mat 22:9 Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på.10 Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster. 11 När kungen kom in för att se (THEAOMAI = En noga undersökning av) sina gäster, lade han märke till (EIDO = Klar bedömning) en man (En människa) som inte var klädd i bröllopskläder.12 Han sade till honom: Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg.13 Då sade kungen till tjänarna: Bind honom (Dom) till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret (Syndens konsekvens) här utanför! (Huset) Där skall man gråta och skära tänder.14 Ty många är kallade (Till Bröllopet) men få är utvalda. (Gk: Efter en noga undersökning av karaktären)

Innan bröllopet sker så skall Kungen noga undersöka sina gäster. Här använder Anden ordet Theáomai vilket ger oss betydelsen. Herren skall göra en noga undersökning av alla sina kallade gäster innan bröllopet. Många är alltså kallade till bröllopet men bara ett fåtal av alla dessa som står här kommer att bestå provet efter en noga undersökning av karaktären.

Kan vi se en sådan händelse i bibeln? En noga undersökning av karaktären hos alla i hela Guds Hus? Johannes kom fram till Herrens Dag i Anden och fick skriva till breven till församlingarna! Här ser du av brevet till Sardes att Gud kan bedöma det vi inte kan bedöma. Eller brevet till Laodicea de tyckte men Gud såg.

Hör och häpna men ur människors ögon skulle knappast Filadelfia fått godkänt men det var precis vad Gud gillade.

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (Ex = Leda dig ut från) prövningens stund (Testet) som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Kungen som ser igenom alla våra masker och maskeradkostymer. På grekiska står det i liknelsen Matt 22:9-14 alltså att Kungen mycket noga skall se och bedöma hur det verkligen är ställt med våra hjärtan. Kungen bedömer nu genom sina ögon att en man inte har kläder och är naken. Det är tydligt av sammanhanget att mannen eller människan här symboliserar en grupp av människor i den stora kristenheten som bara äger ett ”yttre sken” av rättfärdighet.

Är det bibliskt att benämna en hel grupp som en? Det är exakt vad det ordet Echad betyder på det språk Jesus talade här nämligen hebreiska. Ja det kan du se genom att vi som är många är ett i Jesus Kristus.

Kungen som samtidigt är Gud och har all makt skall alltså på en bestämd tid. Noga analysera hela sitt hus med sitt ljus för att se hur står det till med våra hjärtan. Han skall då befalla ”Sina tjänare” att binda den här mannen eller gruppen.

När vi går till liknelsen om ogräset och vetet ser vi exakt samma sak ske. Det kommer en speciell tidpunkt som han kallar skördetiden då Kungen (GUD) säger till ”Sina Tjänare” att binda ”Ogräset i Knippor” för att brännas. Här får du veta att ”Tjänarna” är änglar och att skördetiden är tidens slut. (Matt 13)

Mat 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, (De Fallna) och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Här ser vi alltså en Kung och vi ser Djävulen eller Satan. Djävulen sår falska läror som växer upp i hjärtat och skapar oäkta kristna mitt i den stora kristenheten. När Kungen uttalar en dom som handlar om att bli bunden är det en fällande dom. En som blir bunden är fångad i djävulens snara så att han gör hans vilja och ägs av honom. Meningen med liknelsen om ogräset bland vetet är exakt den Jesus berättade i Matt 22:9-14. Strax före tidens slut skall han noga undersöka sitt hus och se in i hjärtat om det finns mörker eller ljus där.

När vi vet att 1 människa kan beskrivas som 1 grupp precis som i Kristi brud går vi till 2 Tess 2. Kan det vara så att Paulus menar samma sak här? Alltså precis som det hebreiska ordet Echad?

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Laglöshetens människa både person och grupp
Fördärvets son både person och grupp
Motståndaren ? Satan?

2 Tess 2:5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid (Kairos = Bestämd tid) kommer.

Han = Person + Grupp

2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Det finns översättningar som klart tyder på att något först genom villoläror har såtts mitt bland kristenheten. Men nu på en bestämd tid Kairos skall komma ut från mitten av den stora kristenheten.

2 Tess 2:8 Sedan (Gk: Då) skall den laglöse (Både person + grupp) öppet träda fram. (Avslöjas) Men honom (Sing) kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem (Plural) som går förlorade, eftersom de (Plural) inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem (Plural) så att de (Plural) tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa (Plural) som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten

Satan och hans änglar skall är alltså Guds tjänare för att utföra domen över ogräset och de orättfärdiga och alla som lever i laglöshet. Vi måste förstå att det sker på en tidpunkt som kallas för Herrens Dag. Vi känner inte till när Herrens Dag startar den skall komma som en tjuv eller en katastrof (1 Tess 4 + 5)

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk (De laglösa) säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de (Laglösa) av undergång (Katastrofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de (Laglösa) slipper inte undan. 4 Men ni, (Bruden) bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni (Bruden) är alla ljusets barn och dagens barn. Vi (Bruden) tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss (Bruden) därför inte sova som de andra (De Laglösa) utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. (De Laglösa) 8 Men vi (Bruden) som hör dagen till, låt oss (Bruden) vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss (Bruden) till att drabbas av vredesdomen (Som de Laglösa) utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Det får räcka att fundera över den här gången men Gud kommer att vid en speciell tidpunkt Matt 22:9-14 Noga analysera och döma oss! Om vi befinner oss nakna kommer domen: Han uttalar “bind honom” eller “dem”! Vreden som kommer utförs av Satans fallna änglar.

Den kommer tydligen att drabba dem på Herrens Dag! Vad händer om Gud ser att vi är druckna och regerar med makt över de andra fåren? Hans Herre (Satan) kommer på en DAG han inte förstår och hugger honom i stycken (Andligt Harmagedon) Se Elvors dröm!

Mat 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid,
Mat 24:46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer,
49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Vi måste alltså tjäna någon Är det Djävulen eller Gud? Den som är vår Herre det är honom vi följer! Vem har de laglösa följt? Det är ju uppenbart av sammanhanget i Matt 7 de har följt falska profeter!

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa

Det är nu man blir bunden och utkastad ur huset! När tror du utspottandet av Laodicea sker om de inte vänder om? På Herrens Dag!

Upp 3:14 Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Lite att pröva inför Gud och jämföra med traditionell eskatologi eller hur? På Herrens Dag skall alltså bedömningen komma hur det är ställt i våra hjärtan vem vi verkligen tjänar. På Sions Berg befinner sig de som överlever Katastrofen på Herrens Dag.

Joel 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara (De som överlever Katastrofen) så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

1 Tess 4:13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar (Överlever Katastrofen) till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter () skall vi som lever och är kvar (Överlevt Katastrofen) ryckas upp bland moln tillsammans med dem (Matt 24:31) för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.
18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Ser ni att Herrens Dag kommer som en Tjuv eller Katastrof över dem som inte håller provet när Herren noga testar hjärtat (Matt 22:9-14) Detta sker innan Jesus kommer med alla sina änglar för att hämta oss (Matt 24:31)

Heb 12:18 Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, 19 inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. 20 Ty de uthärdade inte befallningen: Även om det är ett djur som rör vid berget, skall det stenas. 21 Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver. 22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Vi är skapade för att tjäna någon

Ändens tid (Del 3)

Gå till Ändens tid (Del 1)
Gå till Ändens tid (Del 2)
Det här är en del av min undervisning från Temadagar om Ändens tid med bilderna som hör till. Vi hade den första Temadagen år 2008. Det här är från Trunnagården år 2011 och det är lika aktuellt idag. Lyssna på Del 3
Vi tar upp olika bitar om Ändens tid. När det gäller Irving Baxters tolkning var vi överens direkt om att det kan stämma. För övrigt studerar vi alltid Bibeln var och en för sig men ofta kommer vi fram till samma uppfattning ändå.
/Elvor Ohlin

I den förra undervisningen kom jag in på cellkyrkostrukturen, den pyramidliknande strukturen och hur obibliskt hela det tänkesättet är. Jag tog upp Mega-tillväxtrörelsen, Rick Warrens PEACE-plan, Tony Blairs fredsplan och deras samarbete …Emerging – eller Emergent – Church (EC) som började med att anpassa evangeliet, omdefinierade steg för steg och allt längre bort från Bibeln och biblisk evangelisk tro. Idag har de till och med pastorer som förnekar Jesu ställföreträdande död och som förnekar Bibelns evangelium.

Jag läste det senaste i förra delen om församlingen i Korint som var en levande församling med nådegåvor i funktion men som hade börjat anpassa efter dåtidens språk. Allt för att passa in och de var på väg åt fel håll. Vi läste vad Paulus skriver till dem om det enkla evangeliet och korset. Gud utväljer det som ingenting är osv.

Då kommer vi till nästa “ström”, utifrån uttrycket ”Många strömmar som kommer samman och leder till en flod, som ska översvämma allt”. Jag tror inte att det här är från Gud, där allting sammanblandas.

Vi ska se lite på Latter rain-läran, som framför allt är grund för Apostla- och profetrörelsen och stora delar av den karismatiska rörelsen. Latter rain har främst förknippats med William Branham på 30- och 40-talet och Franklin Hall, som ses som upphovsmän. Fast läran fanns egentligen innan, från uppenbarelser som inte är bibliska men som ligger som grund för många.

När man läser om William Branham, borde man dra öronen åt sig ganska snart. Han påstod själv att detta var hans tre rättesnören:

 • Bibeln
 • Pyramiderna
 • Zodiaken (babylonisk soldyrkan och horoskop)

Branham förnekade treenigheten och han sa att han fick sina “uppenbarelser” från en ängel som följde honom och som gjorde mirakler. Ängeln sa till honom att han var Elia. Det här spårade naturligtvis ur ganska ordentligt.

Latter rain handlar om en global maktfullkomlig kyrka som tar över världen och “inför Guds rike i ändens tid”, säger man. (Det är samma tankar som Katolska kyrkan hade /har och som ledde till inkvisitionen). Jag har skrivit en del om det här i Ohlins Funderingar på våran webbsida och läser här från det jag tidigare har lagt ut där (bilderna):

Idag säger man Nyapostoliska Reformationen (NAR).

Jag tog upp det här tidigare, att det är fel grund och inte har stöd i Bibeln. Bara detta att Adam och Eva fick samma kallelse. Vi såg i början vad den kallelsen var. Inte ens det har de fått rätt! (De talar bara om Adams uppdrag).

Det här intagandet kallas också De sju kullarna [DE SJU BERGEN-läran] och det är olika områden i samhället som man ska inta, säger man.

 • Näringsliv
 • Politik
 • Utbildning
 • Media
 • Kultur
 • Familj
 • Religion

C Peter Wagner om Dominion (Herredöme): Dominion har att göra med kontroll, dominion har att göra med ledarskap, dominion har att göra med auktoritet och underordnande – och det är relaterat till samhället. …Med andra ord, det handlar om att förändra samhället.”

För att få den makten att införa Guds rike (som man kallar det) på jorden, krävs en stark ledarstruktur som fungerar överallt och som kräver underordnande, säger de. Dvs. en PYRAMID eller CELLKYRKOSTRUKTUR.

Vi ser hur hela tänkesättet och allt det här för till samma mål. Alla (falska) strömmar kommer samman! Jag vill säga att varje ledare, pastor, präst, äldste eller cellgruppsledare (vad man än är och kallas) som kräver underordnande – se upp med dem. I Guds rike gäller tjänande och ödmjukhet. Allt det andra såg vi från början i skapelsen, vart det kommer ifrån. Det kommer från mörker, makt, mänsklig visdom – från ormens lögn.

Bibeln: Joels armé är en domsarmé (Joel 2), inte Guds folk, den kommer att dömas av Gud. (Inom Latter rain är det vanligt att man kallar sig “Joels armé”).
Bibeln: Gud ger sin helige Ande till den som lyder honom (inte till vem som helst). (Apg 5:32)
Bibeln: skördar skall bärgas men det finns varningar för ett stort avfall (Matt 24; 2 Tess 2) Ogräset och vetet ska skiljas åt.
Bibeln: När Jesus kommer i makt och härlighet förvandlas vi och regerar med honom, inte förr. Då kommer Guds rike att bli synligt och fullbordas. Det är vårt hopp. Den helige Ande är en pant på arvet.

I de här sammanhangen är det vanligt med kontemplativ bön och mysticism, som kommer från alla möjliga olika håll. Jag vill visa på några exempel på sådant som vi bör ta helt avstånd ifrån idag (bilden).

Kontemplation kanske är det farligaste eftersom många tror att det är ofarligt och bra, när det i själva verket har att göra med det ockulta och mysticism. Kontemplation är kontakt med det andliga utan medlaren, utan Jesus. Det är en metod från buddhism och hinduism som används för att komma in i ett förändrat medvetandetillstånd.

När vi har sett på allt detta och den maktfullkomlig kyrkan på jorden, så finns det ju inget som helst stöd i Bibeln för det. Vad är vårt hopp?

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

Hoppet är Jesu återkomst, synligt för alla och Jesus beskriver det själv i Matt 24. “Om de säger till er han är där eller han är i öknen.. Gå inte dit!” Det ska vi ta varning av och när vi ser och förstår att ett sammanhang är blandat. “Det här är inte helt rätt, inte sunt”. Gå inte dit! Det finns orsak till att Jesus sa de orden. Det är väldigt lätt att påverkas om det är blandat och det finns alltid sådant som stämmer, för så har alltid fienden gått till väga. Framför allt är det lätt att påverkas när man lyssnar och det är lätt att tänka “men det där var ju rätt, det kanske är jag som har fel”. Man börjar tvivla på det man egentligen vet, att det här stämmer inte med Bibeln. Ta avstånd istället och gå inte dit.

Jesus beskriver också sin återkomst i Matt 24: som blixten går från öster till väster, dvs. synligt, inget smygande eller hemligt utan med otrolig kraft och härlighet.

Vad gör man då om man har påverkats och kanske av okunskap har kommit in i sådant här osunt (nämnda rörelser)? Det står skrivet:

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Det gäller oss alla, alltid. Jag tror att det är väldigt viktigt, om vi inser att vi påverkats av något som inte är sunt, inte rent, inte bibliskt, att vi bekänner det som synd och tar avstånd ifrån det. Vi har sett gång på gång (också vänner) som har hakat på än det ena, än det andra. Även om de inser att något inte var bra… bara det rör sig, så är de där. (Trosrörelsen/NAR, Toronto, Pensacola, Lakeland, Bethel Church…) Varför ser de inte? Därför att de aldrig har gjort upp med det som de tidigare var inne i. Det verkar som fienden har en hållhake och så hänger man på när det rör sig.

Jag har en del citat här. I mars hade Saddleback Church en konferens och Roger Oakland var med, så vi vet att det är fakta.
Citat Rick Warren: “Den förra reformationen handlade om läran, denna reformationen handlar om gärningar.”
Vad händer om inte läran är rätt? Vad blir det för gärningar? Bibeln kallar sådana för “döda gärningar”.

Citat EC-pastor: “En absolut lära splittrar. I cellgrupperna lär man sig bli fri från en absolut lära”. Det gäller cellkyrka som är ett system /struktur som alla måste in i.

Citat Rick Warren m fl: “Den förra reformationen splittrade kyrkan. Denna reformationen (NAR) kommer att ena” (vill föra alla tillbaka till Rom).

Inom Emerging /Emergent Church (EC) vill man “lukta, se och beröra Gud”. Därför blandar man evangelikalt med ortodoxt, som ikoner, rökelse, eukaristin. Det är upplevelser som gäller men vi såg innan vart den vägen leder när man anpassar evangeliet, omdefinierar och var man är idag. Man förnekar Jesu ställföreträdande död och hans återkomst. Bibeln säger (bilden):

Joh 14:23 Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.
Kristi lära, Jesu ord, Guds ord är väldigt viktigt.

Om ändens tid och eskatologi
Citat Rick Warren:Ändetidens scenario skall inte vi hålla på med, det är inte vår sak”
Citat Bill Hybels: ”Profetior är inte vår angelägenhet”
Robert Schullers råd till unga församlingsledare: ”Låt inte eskatologi kväva ditt långsiktiga tänkande.” (Märklig inställning till vad Bibeln säger) ”Jag tror att vi idag bevittnar den bakåtsträvande tidsålderns sista dagar i kyrkohistorien. Och jag är vidare övertygad om att vi bevittnar den nya missionstidsålderns (eng. new age of mission) födelse.” (Brian McLaren är numera inne i New age).

Ser de inte vad som står? Nej, de kanske faktiskt inte gör det, därför att:

 • de förkastar Guds ord.
 • ”ger inte kärleken till sanningen rum” och det leder till förblindelse.
 • …därför går de rakt i djävulens fälla.

JESU ANDRA ANKOMST /hans återkomst brukar man förknippa med hösthögtiderna:

 • Basunklangens högtid/trumpetfesten
  Att blåsa i basun var larmsignal och/eller för att samla folket. I Upp-boken ser Johannes hur 7 änglar blåser i 7 basuner. Det är liksom startskott för ändens tid och det talar om att Messias ankomst är nära!            

Ps 119:18 Öppna mina ögon så jag ser undren i din lag (undervisning)!
Jag hoppas att det är vår bön här idag, att få öppnade ögon så att vi ser och förstår tiden vi lever i. Att vi inte lyssnar på röster som säger annat och vill förblinda eller förvirra. Att vi läser Guds ord, för det är inga nya uppenbarelser det handlar om. Det står skrivet här men vi behöver få öppnade ögon för att se och förstå det profetiska ordet.

Ps 22:27 De ödmjuka skall äta och bli mätta (motsatsen är laglöshet = förbjuden, oätlig mat. Guds ord är livgivande, näringsrik mat och feta/mättande rätter), de som söker HERREN skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt.

Dan 12:4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor (växa till).”
Det är alltså ett löfte för ändens tid och vi tror ju att vi lever i den tiden. Gud vill öppna våra ögon så att vi ser och förstår mer och mer av den tid vi lever i.

Men då är det så, att motsatsen gäller också. Bibeln stängs för den som förkastar sanningen och för den som inte vill ödmjuka sig inför Gud och hans ord (bilden):

Satans mål är att få världsherraväldevi såg ormens lögn och Nimrods världsrike. Att ena mänskligheten i en “underbar, fantastisk enhet” utan Gud. Satan vill kopiera och skapar falska kopior av Guds plan. Bibeln förutsäger det här:
POLITISKT – RELIGIÖST – EKONOMISKT

Världsregering med en Världsledare
Istället för eller emot (över) Kristus = ANTIKRIST
HAN VILL ENA ALLA RELIGIONER I EN VÄRLDSRELIGION I EN NY VÄRLDSORDNING, New World Order (NWO).

Vi går till Daniels bok kapitel 2, där profeten Daniel fick se en syn och en bildstod om olika världsriken. Jag tar delvis upp en gammal tolkning som jag tror stämmer. Vi läser inte texten (var och en får läsa själv) men han såg bildstoden och ängeln förklarade vilka riken det var.

Bildstoden (Dan 2) – Världsriken

 • Guld ]huvud] = Babylonien
 • Silver [bröst + armar] = Medien-Persien (Medo-Persiska riket)
 • Koppar (höfter + buk) = Grekiska riket med Alexander den store
 • Järn ]Ben] = Romarriket
 • Järn + Lera (fötter + [10 tår] politiskt + religiöst = The Holy Roman Empire (återuppstått Romarrike)
  Det här är en tolkning av Irving Baxter. Han såg att det handlar inte bara om ett nytt Romarrike, utan en omstrukturering av Romarriket som kallas The Holy Roman Empire.

Detta var på 800-talet Karl den Store var den politiske ledaren och Påven den religiöse ledaren. De två samarbetade för att få Världsherravälde. Det här känner vi i Upp-boken men vi läser först om det fjärde riket (bilden).

This image has an empty alt attribute; its file name is 37.jpg

Här kan vi se uppfyllelsen av den profetian: politik och religion. Det kommer också ett 10-statsförbund – de tio hornen – som Johannes också ser i Upp-boken. Vi läser från Dan 7, där han ser det fjärde djuret separat.

Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Vi kan tillägga att Påven har sagt: “Vi behöver en världsauktoritet med tänder”.

När vi nu kommer till det här odjuret, Romarriket, som vi ser att det stämmer med som händer i EU och Europa. Vi ser att politik och religion går hand i hand.

Dan 7:23 Då svarade han: “Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar.

Det handlar alltså om ett världsrike. Vi bör ha bilderna klart för oss: Tyngdpunkten är så att säga ett återuppstått Holy Roman Empire (Heligt Romarrike), ett nytt Romarrike – men därifrån ut över världen till ett världsrike. Vi ser tydligt var EU och FN leder. Vem kunde tro att en sådan förändring skulle ske i USA så att makten knyts mer och mer till Europa?

Johannes såg en en annan syn som han beskriver. Han såg ett vilddjur med sju huvuden. Jag vill tillägga att de här profetiorna i GT – för de som inte känner till det – att de uppfylldes delvis genom Babylonien, Medo-Persien, Grekiska riket osv. De har uppfyllts men den slutliga uppfyllelsen sker i Ändens tid. Vi kommer ta fram sådant som jag tror överbevisar om att vi lever i ändens tid (avslutningen av den) och hur Gud är mäktig att låta dessa profetior – även om de delvis uppfyllts bokstavligt i historien – ändå uppfylls bokstavligt och slutligt i ändens tid. Det är det som händer i världen idag.

Jag tar den gamla tolkningen av de sju huvudena. Det är också så att en profetia faktiskt kan ha en dubbel betydelse. (Det finns en förklaring på de tio hornen som är mycket trolig, Western Europeian Union WEU. Den brukar kallas “EU:s arme”, Nato. Det är också möjligt att det kan bli mer och en större uppfyllelse i detta).

Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. 10 Fem har fallit, en är, och en har ännu inte kommit, och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid.

SJU HUVUDEN (delvis en gammal tolkning)

This image has an empty alt attribute; its file name is 38.jpg

Fem har fallit (de fem första), en är (Romarriket på Johannes tid) och sen kom The Roman Holy Empire som återuppstår (blir globalt).

…11 Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot sin undergång. 12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme.

En Ny världsordning:
en världsregering – politiskt
en världsreligion – religiöst

Vi går vidare till de sju inseglen /sju sigillen. Det är “startskottet” för Ändens tid. Här börjar uppenbarelsen om ändens tid. När du läser om de sju inseglen kan du jämföra med Matteus 24. Det som Jesus beskriver är en sammanfattning om ändens tid. Du kan följa det Jesus undervisar och se att han beskriver exakt de sju inseglen/sigillen.

Johannes ser en bokrulle med sju insegel/sigill. På den tiden undertecknades ett testamente av sju vittnen och det hade sju sigill. Det var bara arvingen som fick öppna.

Den här bokrullen innehåller Guds vilja och framtiden uppenbarad, frälsningsplan och hans domar och nu är frågan (bilden):

Johannes grät förtvivlat! Han säger: “jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den” (Upp 5:4).
Det skulle innebära att mänskligheten är utan räddning men vi kommer till:

Upp 5:5 Men en av de äldste sade till mig: “Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” 6 Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn (fullkomlig makt) och sju ögon (all vishet och kunskap, fullkomlig vishet) – de sju ögonen är Guds sju andar (den Helige Ande som har fullkomlig insikt och ser allt), utsända över hela jorden (Uppenbarelseboken är fylld av bildspråk). 7 Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.
…9 Och de sjöng en ny sång: “Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Med andra ord:
Det är Jesus Kristus som ärver allt.
Han är Arvingen.
Han har makt och rätt att öppna sigillen.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Ändens tid (Del 3)

Profetisk utveckling 3

Vet inte hur du har det man jag upplever att mörkret attackerar oss på olika områden i livet just nu. Jag brukar aldrig skriva om ”attacker” men bed gärna för oss det är tungt. Har ju haft värk och problem i knät sedan Maj 20 och nu hälsenan men med Jesus har jag ändå “haltat” framåt. Jag vet Guds vilja nu och det är huvudsaken och jag tror att vi alla kommer att prövas hårt innan evigheten bryter in. Korset måste få göra ett djupt verk i våra hjärtan och det är oerhört smärtsamt ibland. Vi har underbara förstående vänner och det tackar jag givetvis Gud för! Må Gud församla sina små för att möta den härliga morgonen.

Denna sång “Härlighetens Morgon” är en av mina favoritsånger. När jag hörde den 1:a gången var det när jag var djupt ner i droger och ångest. Gud började faktiskt förkrossa mitt hjärta med denna sång. Stenhårda Jag grät som ett barn det var en början på en väg till Gud. Det berodde på mina släktingars förböner för mig det och det kan jag förstå nu. Ge inte upp du som ber för dina barn och barnbarn Gud är allsmäktig.

Jag blev full i skratt när jag läste om “De haltande” i bibeln. Det är en bild på att Gud slog Jakob på höften så han förlorade sin egen kraft. Han haltade sedan efter mötet med Gud i Peniel där Gud välsignade honom.

1 Mos 32:29 Och Jakob frågade: “Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: “Varför frågar du efter mitt namn?” Och han välsignade honom där. 30 Jakob kallade platsen Peniel, ty han tänkte: “Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats.” 31 När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på höften.

Mic 4:7 Jag skall låta de haltande bli en kvarleva, och de som drivits långt bort ett mäktigt folk, och HERREN skall vara konung över dem på Sions berg, från nu och till evig tid.

Sef 3:19 Se, jag skall på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag skall låta dem bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där de var så hånade.

Ibland så kan man bli så frustrerad man vill att folk skall vakna och en del har faktiskt gjort det. Man kastas i känslolivet och undrar är det värt allt detta? Är det värt att gå utanför allting och bli både missförstådd och ibland hånad och föraktad? Ja jag måste väl ändå säga att jag gör detta inte för att behaga människor utan behaga Herren!

Apg 20:26 Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod. 27 Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan.

Varför skriver Paulus detta? Jo han hämtar det från profeterna:
Hes 3:18 När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand.

Älskade käre kristne vän vänd dig till din bibeln nu och be Anden uppenbara sanningen för dig. Försök läsa texterna utan någon eskatologisk tradition.

Denmark Seeking to Force Churches to Submit Sermons to Government
European Anglican Bishop, Robert Innes, is expressing concerns that the country of Denmark is seeking to require churches to translate and submit their sermons to the government. In a mind-blowing act of violence against the free expression and practice of religion, the state may require approval before a church can addres their own congregants.

Vem står bakom detta? De som sätter upp världsordningen gillar inte att vi säger att Jesus är enda vägen till Gud. Elvor drömde om ett religiöst Harmagedon – Jag drömde om att en ny teologi kommer! Denna nyhet är skrämmande och profetiorna på väg att uppfyllas med hast.

I dröm 2 om tåget innan avfallet startade steg Tony Blair (Katolik – Globalist) på tåget och förbjöd Sven Reichmann (En bild på sanningen) att tala. Tony Blair (Katolik Världsreligion – Globalist) sa att han skulle ta över all undervisning och alla era konferenser. Det sägs att det var han som var med att skapa Abraham Accord med Påven-Islam.

Jag skrev då i november 20 exakt så här:
Dröm nr 2: Vi får nu se in i det här tåget och där visar Herren att den sanna läran kommer att bytas ut mot ett yttre sken. En affärsman Tony Blair (Världsreligion) kommer in och säger hånfullt med förakt i rösten: Nu skall jag ta över alla era samlingar och konferenser! I drömmen finns alltså en faktisk möjlighet att det kan bli tvång på vad du får säga och inte.

Alla kära sanningsföljare nu är det allvar! Tror tiden är mycket kort! Vi ser alltså en Politisk + Religiös makt (Upp 13) Börja resa sig till makten!

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake.12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde.15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Janne Ohlin – Göteborg!

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW | Tagged , , , | Comments Off on Profetisk utveckling 3

Ändens tid (Del 2)

Ändens tid (Del 1)
Det här är en del av min undervisning från Temadagar om Ändens tid med bilderna som hör till. Vi hade den första år 2008. Det här är från Trunnagården år 2011 och det är lika aktuellt idag.
Vi tar upp olika bitar om Ändens tid. När det gäller Irving Baxters tolkning var vi överens direkt om att det kan stämma. För övrigt studerar vi alltid Bibeln var och en för sig men ofta kommer vi fram till samma uppfattning ändå.
/Elvor Ohlin

Djävulen, den gamle ormen, som han kallas i Uppenbarelseboken, har alltid velat ta Jesu plats i församlingen, Sion. Det är viktigt att vi är medvetna om det. De flesta teologer menar att de här verserna i Jesaja bok, beskriver Satan och hans fall. Vi ser också att det stämmer med helheten i Bibeln.

Jes 14:13  Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14  Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ 15  Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven.

Sion är (andligt) namnet för Guds folk, Guds församling. Bokstavligt ligger berget i Jerusalem. Fadern säger om Jesus:
Ps 2:6  “Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.”

Satan försöker locka Guds folk utanför förbundet.
Djävulen kommer inte åt den som är i Guds förbund (GT + NT). Jesus har slutit förbundet i vårt ställe med Fadern. Alla som är i honom [i Kristus], kan djävulen inte komma åt. Det vet vi också från GT. Israels folk hade beskydd när de gick med Gud. Det gäller oss likadant.

Det Satan gör är att försöka locka Guds folk utanför förbundet. Att gå utanför Guds ords gränser och det Gud har förbjudit. Likadant med oss, att han försöker locka oss utanför förbundet (beskyddet). Han försöker naturligtvis locka genom våra svagheter, där vi är svaga, där han vet att han kan fresta oss. Lägg märke till att villoläror (lögnläror, falska läror) alltid bygger på begär. Tänk på hur ofta det står när du läser i NT. Våra begär efter att få en position, att bli något (speciellt), begär efter att bli känd, begär efter att bli rik, begär efter succé. Begär av själviska ambitioner som lockar och det tillfredsställer alltid någonting i vår syndanatur, köttet.

Det är därför så viktigt med överlåtelsen till Jesus Kristus helt och fullt.
Vi läser:
Rom 1:22  De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23  De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24  Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25  De bytte ut Guds sanning mot lögnen (lägg märke till i [Rom 1] att det börjar med en liten kompromiss /lockelse och är som trappa utför, nedåt) och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

1Tim 6:10  Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. (läror som har med pengar att göra finns det gott om)

Vad ska vi då göra i allt detta? Jo, samma som Paulus skrev till Timoteus.
2Tim 4:1  Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2  predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3  Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4  De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
Det är också vårt uppdrag. Predika ordet /vittna, läs ordet. Stå upp i tid och otid – när det är bekvämt eller obekvämt, ledda av den helige Ande. Det betyder inte att vi ska uppföra oss hur som helst, det förstår vi. Men vi ska stå fast för Guds ord. Det är det som håller genom allt. (Myter kan stå för ”att lära hemligheter och mysterier” utanför Guds ord, i andra religioner).

En rörelse som kanske har påverkat mest i kristenheten, trots att många kristna inte ens vet vad det är. Det har pågått många år nu och vi ser mer och mer av det: Emerging /Emergent Church (den framväxande kyrkan).

Vi ska se hur den här rörelsen började med en liten anpassning och vart det leder till. Det märkliga är att man måste ta efter i Sverige, trots att det har pågått länge i USA och man kan se var det leder. Det är bara att fråga var de är idag? Vad leder det till? En vandring bort från korset!

Emerging Church (EC) [Den framväxande kyrkan]:

 • Vi ändrar inte budskapet, bara formerna
 • Vi måste vara sökarvänliga och inkluderande – vi kan inte skrämma bort människor med synd, skuld och dom – vi måste anpassa språket – och människan är egentligen god (om man skrapar på ytan)
 • Ett nytt evangelium – människor vill ha upplevelser, inte lära
 • Profetior (det profetiska ordet) är inte vår angelägenhet
 • Guds rike kommer genom de kristna i den eukaristiska (katolska) nattvarden och ska utbredas över hela jorden
 • ”Gud är i allt, vi kan bara inte se det” (säger en del EC-pastorer)
 • Frasen Jesu andra tillkommelse finns inte i Bibeln. Doktrinen som frasen hänvisar till förtjänar nytänkande (omdefinition)… den är inte bara ignorant och fel, utan en farlig och omoralisk lära
 • Jesu död var ingen ställföreträdande död (man förnekar därmed Jesus och försoningen)

Jag vill citera Roger Oakland i boken Faith Undone. Han har rest över hela världen och varnat för den här rörelsen.
Det är ironiskt att Emerging Church som talar så mycket om att hjälpa fattiga och sjuka och att ta bort alla världsproblem, inte alls visar vägen till Jesus och till hans kropp. Istället förkastar de försoningen och går armkrok med Katolska Kyrkan. De lär rättfärdighet genom gärningar och inte genom tro. Och deras budskap är mysticism och målet att nå ” ett högre medvetande” och på det sättet drivs de förlorade ännu längre bort från det enda som har makt att frälsa dem. De leder inte människor till en personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus och förklarar inte vem han är”.

Vem vill man behaga med denna anpassning? Människor eller Gud?

EC handlar om en omvänd reformation tillbaka till RKK, där man tar emot “den eukaristiske Jesus” (en annan jesus), för att nå en ekumenisk enhet och kunna bygga Guds rike, som är en maktfullkomlig kyrka här på jorden (återkommer till det).

Vanliga termer i EC:

 • Den nya andligheten
 • Paradigmskifte (nytt tänkesätt)
 • Den Nya reformationen (tillbaka till RKK)
 • (Ny)Apostoliska reformationen (NAR)
 • Ett nytt evangelium

Det här borde få alla varningssignaler att ringa för oss.
Man hade en Pingstkarismatisk konferens 2010, Empowered 21 Trosrörelsen och Pingströrelsen. (Janne och jag var med i pingströrelsen). Man talade där om ”Många strömmar som kommer samman till en flod och kommer att översvämma allt”. Det skrämmande när jag läste detta och stirrar på orden, var att jag på hösten 2009 fick tre profetiska drömmar. En av drömmarna innehöll exakt det som de talar om – men det var inte Guds strömmar. Det var inte den helige Andes flöden, utan det motsatta. Jag blev skakad när jag läste det här.

Några av “strömmarna” som förs in är..

 • Företagstänk(ande) /företagsstruktur
 • Framgångsteologi
 • Church Growth Movement (Kyrkotillväxt-rörelsen)
  Det handlar om metoder för att få kyrkotillväxt.
 • Cellkyrkostrukturen G12, pyramid, Påvedöme

Jag läste en vers för ett tag sedan, som beskriver det här väldigt bra.
Pred 5:7 Om du ser att den fattige förtrycks och att rätt och rättfärdighet i landet kränks, så bli inte förvånad över detta, ty hög vakar över hög och andra höga över dem båda.

Kommer ni ihåg den första bilden med Kunskapens träd, jämfört med Livets träd, där människor är på samma nivå. Vid Livets träd finns ingen hierarki. Pyramiden däremot och maktanspråk, kom som en konsekvens av synden och som har genomsyrat hela världen. För att påverka tusentals kyrkor har man ett program som man säger fungerar som en katalysator. En cellstruktur som en pyramid. Jag vill tillägga att det är perfekt för alla maktmänniskor. Om man inte är det innan, riskerar man lätt att bli det. Det handlar om kontroll, ett sätt att påverka alla att tänka och göra samma sak.

Vi måste ha klart för oss att hemgrupper, bönegrupper, husförsamlingar, cellgrupper är inget fel. Bönegrupper och hemgrupper har funnits i alla tider. Det här handlar inte om det. Det här är ett system, en struktur som alla tvingas in i. Det brukar heta att det är frivilligt i början men det visar sig snart att det inte är frivilligt.

Här finns en dold agenda, en plan bakom hos dessa ledare, för att påverka alla kyrkor och alla kristna i samma riktning. På ledarkonferenser och i smågruppskonferenser använder man sig gärna av världskända experter inom ekonomi och marknadsföring. Det kan vara ateister. Det kan vara New age-sympatisörer, katolska mystiker, kända politiker… vad du vill, bara de är kända. Dessa ska lära präster, pastorer och andra kristna ledare att styra Guds församling(!).

Leonard Sweet – en av ledarna inom EC skriver i sin bok Quantum Spirituality (sid 147):
”Kraften i smågrupper är deras förmåga att forma lärjungar för att få folk in i fasen med ett kristusmedvetande och att bli sammanlänkade med varandra”.
Är det någon som tycker att det snarare låter som New age? Just det. Kristusmedvetande är en typisk New age-term, “insikten att allt är gud och gud är i allt”. Han talar om Nya ljusets ledare som har rätt uttydning av evangeliet”.

Här kommer flera namn, för det är inte obibliskt att namnge. Det är bibliskt att namnge. Skulle det vara bättre att stå här och tala om det här och låta er gissa vilka personer det gäller? Hur ska man då kunna varna? (Då är risk att man misstänker fel personer). Paulus skriver till och med “märk ut” och ta avstånd från dem som leder vilse. Vi måste det, tyvärr.

 • Robert Schuller (Kristallkyrkan)
 • Rick Warrens (Saddleback Church) Purpuse driven church
 • Bill Hybels cellkyrkokonceptet (Willow Creek)
 • Brian McLaren (Emerging church)
 • C Peter Wagner (Trosrörelsen)

På bilden kan ni se några av de mest kända, även om det finns många fler.
Saknas på bilden: Leonard Sweet och Matthew Fox som är new age-are, Thomas Merton katolsk mystiker (zenbuddhist). En av de mest kända är den som kallas “Amerikas pastor”, Rick Warren. Han har skrivit boken Att leva med mål och mening.

The Message parafras med new age-termer.
Warren Smith har varit djupt i det ockulta, New age, och har ett underbart vittnesbörd. Gud frälste, befriade och förvandlade honom och hans fru. Men när han läste The Message – som Rick Warren alltid läser och citerar – så blev han förskräckt eftersom den är full av New age-termer.

Varifrån kommer de här planerna egentligen?
Det har också Roger Oakland tagit upp i boken Faith Undone. Bakom detta fanns en man som heter Peter Drucker, en världskänd amerikansk företagskonsult, globalist och mystiker. Han var konsult åt Robert Schuller, Bill Hybels och Rick Warren. Han var Rick Warrens mentor i 20 år. Dessa pastorer går hand i hand med Emerging Church.

Druckers tillväxtprogram är receptet DEN TREBENTA STOLEN.
Den kan man sammanfatta med:

 • en världsregering
 • en världsreligion
 • en världsekonomi (global ekonomi)

Det är vad planen går ut på. Rick Warren har sin PEACE-PLAN (Fredsplan) som är exakt detsamma. Här ingår mystiska, kontemplativa metoder.

Katolsk mysticism har sitt ursprung i österländsk mysticism. Leonard Sweet citerar Thomas Merton i sin bok. Merton citeras av en del präster och pastorer ibland i Sverige och man blir förvånad att de inte är mer insatta i vad han stod för. Merton var “en katolsk mystiker som dog i Asien när han höll på att utforska djupet i den tibetanska buddhismen”. Han skrev så här:
”Vi är redan ett, men vi föreställer oss att vi inte är det. Det vi måste återupptäcka är vår ursprungliga enhet”. “Alla religioner är ett och i alla religioner når man fram till “centrum” och den upplevelsen som man kallar Gud.

Det här är alltså en av dem som EC-pastorn Leonard Sweet kallar för “nya ljusets ledare”, som har den rätta uttydningen av det nya evangeliet (!!). Då rör man sig ganska långt utanför Guds ords gränser.

Rick Warrens PEACE-plan handlar om att ena eller förena alla religioner för att göra “goda gärningar” i sociala verksamheter. Han samarbetar med Tony Blair. Dessa bör vi följa noga. Tony Blair har något som heter Faith Foundation, ett Interreligiöst arbete. Rick Warren sitter med i den rådgivande styrelsen. De har ett “Interreligiöst arbete för att förena alla religioner globalt i projekt, för att få världsfred”.

Citat av Tony Blair: “Fundamentalister är ett hot mot freden och ska bort i alla religioner”. Vad är en “fundamentalist” enligt dem? Om du säger “jag tror att Jesus är enda vägen till Fadern”, då är du en “fundamentalist”. Det kallas exklusivitet (och själviskhet). Du måste inse att “din tro, din religion, är likvärdig alla andra religioner för alla religioner är lika värda”. Alla som inte tror så “riskerar att bli terrorister”.

Tony Blair säger sig ha fått sin uppgift från Påven. Han blev katolik för några år sedan. Uppgiften är att få till stånd en världsreligion för fred i Kristi namn. I det här samarbetet finns alltså Rick Warren som idag påverkar hundratusentals kyrkor – och mängder med kyrkor i Sverige påverkas av hans böcker. Det här är samma mål som FN har och som hela New age-rörelsen har. Parollen är “inkluderande och tolerans”. Låter bra? “Goda gärningar, utplåna fattigdom, världsfred…?”

This image has an empty alt attribute; its file name is 22.jpg

Rick Warrens Daniel-planen 2011
I början på det här året startade Rick Warren ett ettårigt hälsoprogram som kallas Daniel-planen. Den har utformats och leds av tre hälsoguider, meditationsgurus. De heter Dr. Mehmet Oz, [inspirerad av spiritisten Swedenborg och gift med en reikimästare] Dr. Daniel Amen, and Dr. Mark Hyman. Alla tre försvarar och förespråkar österländsk meditation. Meditation och hypnos ingår i programmet. Meditationen går ut på att få ett nytt sätt att tänka, att få ett “kristusmedvetande”. Att inse “att kristus är jaget”.

Mr Oz har uppmanat miljoner TV-tittare att pröva Reiki (japansk healing, andeguider – new age). Från talarstolen i Saddleback Church har Dr Amen förespråkat Satanamah-meditation. Det är kundalini-yoga. Ni förstår nog vilket sammanhang det här hör hemma.

Alla församlingens 5000 cellgrupper ska genomgå programmet som är en start på “Ödets årtionde”.  Man ska utveckla sitt “ultrasinne”, (ultramind – mental träning som är vanlig inom nyandligheten).

Vi ska se lite på meditation och yoga. Alla som har forskat och är väl insatta i detta säger att Meditation & Yoga har alltid med nyandlighet och det ockulta att göra. (Vi har artiklar av Solveig Henriksen och missionär Evy Juneswed som är mycket insatta och har forskat i detta). Här syftar jag inte på att det är fel att meditera, dvs. tänka på Guds ord. Det är en annan sak och ordet kan användas på lolika sätt. Men meditation och yoga är något annat. Det är en teknik.

”Den högre livsvägen” = kontakt med (den onda) andevärlden.
Den inre resan handlar om att “tömma sitt sinne och utplåna sina tankar” och “gå in i tystnaden”, att ”nå tomheten med hjälp av andningsövningar, tekniker och mantra” för att få ett förändrat sinne, ett nytt ”medvetandetillstånd, kristusmedvetande eller kundalinikraft”. Det handlar om en ny livsväg och att upptäcka sin egen gudomlighet (inte ”bara rörelser”) . Målet är upplevelsen av enhet (oneness) – att allt är ett och tron att “gud” är i allt, att förenas med gud (panenteism/panteism), den kosmiska livskraften “gud” som strömmar genom universum.

Bibeln säger något helt annat. Vi uppmanas att be, att läsa Guds ord, tänka på och fylla oss med Guds ord. Inte att söka någon “tomhet” eller andlighet vid sidan av Jesus, för det är ockult andlighet.

Vad säger Gud om att ta in världens system och världens tänkesätt i församlingen?

Här ser vi hur vi får urskiljning. Genom beroende av Herren, läsa Guds ord och den helige Andes ledning och hjälp. Vi ska läsa Paulus ord till en församling där det hade börjat så. De hade nådegåvor i funktion och mycket engagemang. Men så hade man försökt att anpassa evangeliet, språket för att passa in i nutidens språk (det står så i SFB).

Det den grekiska filosofins språkbruk, som var trendigt på den tiden. Så började man kompromissa för att bli accepterad, för att inte vara stötande. Det gäller församlingen i Korint. Vi kan se hur Paulus manar och förmanar och vädjar, för nu hade det lett till splittringstendenser. Alltihop mynnar ut i maktkamp och hierarki. Vad gör Paulus? Han påminner:

1Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.
…27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

HÄR HAR VI BOTEMEDLET! Paulus predikade korset! Han predikade blodet (Jesu blod och offerdöd)! Han predikade det gamla Evangeliet som håller i alla tider i evighet. Han skäms inte för det. Han försöker inte omändra eller anpassa, ta bort eller lägga till. Korset, evangeliet, är botemedlet.
Amen

Gå till Ändes tid (Del3)

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Ändens tid (Del 2)

RUNES HÖRNA

Rune Johansson med fru är ett par vi har känt i många år nu, vi har nästan exakt samma syn på ändens tid och Rune brukar beskriva det bra i sina hörnor. Här är den senaste Runes Hörna (Pdf) Det kusliga är att i den här hörnan beskriver han det ekonomiska skeendet i världen så tydligt att man förstår att slutet och Upp 13 kan omöjligt vara långt borta. Särskilt inte med en kommande fredskonferens med delandet av Israel.

Det är chockerande hur man kan tysta människor och kalla detta för konspirationsteorier när det pågår framför våra ögon. Innan du läser vidare är denna artikel oerhört viktig i det vi nu ser mot ett Kommunistiskt samhälle (Röd häst)
Nazism, fascism och socialism har alla sin rot i kommunism:
Citat: Socialismen beskrivs i Marx teori om civilisationens fem stadier. Efter det att han hjälpt till att definiera begreppet ”kapitalism” som ett samhälle där människor kan handla fritt, föreslog han att efter kapitalismen skulle stadiet med ”socialism” komma, följt av ”kommunism”. Socialism var det stadium som Vladimir Lenin beskrev som ”statskapitalistiskt monopol”, där en diktatur har tagit kontroll över alla produktionsmedel. Tanken var att en kommunistregim skulle använda den absoluta makten hos det socialistiska ”proletariatets diktatur” för att förstöra alla värden, alla religioner, alla institutioner och alla traditioner – vilket teoretiskt sett skulle leda till den kommunistiska ”utopin”.

Upp 6:3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: “Kom!” 4 Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.


Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: “Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.” (Hyperinflation)

Här är textversionen utan grafer och bilder för den som vill skriva ut det.

Begreppet helikopterpengar myntades första gången av nobelpristagaren i ekonomi, Milton Friedman när han 1969 beskrev en liknelse om att släppa pengar från en helikopter för att illustrera effekterna av en monetär expansion. Liknande idéer har sedan framförts av bland andra dåvarande amerikanske centralbankschefen Ben Bernanke om att helikopterpengar kunde användas för att förhindra deflation. Idéen med helikopterpengar har även anammats av den senare Fed-ordföranden Janet Yellen som medgivet att helikopterpengar kan vara ett alternativ i extrema situationer.
I motsats till de tidigare välkända kvantitativa lättnaderna (QE) där centralbanken köper obligationer eller liknande finansiella tillgångar så ger banken, med alternativformen helikopterpengar, bort de skapade pengarna utan att öka tillgångarna på sin balansräkning.

Flera varianter av konceptet har tidigare nyttjats såsom att bevilja ett allmänt skatteavdrag till alla hushåll finansierat av centralbanken. Detta är till exempel vad USA gjorde med Economic Stimulus Act från 2008.

Under den rådande pandemin har principen med helikopterpengar redan nyttjats i USA vid ett par tillfällen. Inledningsvis betalade
Trumpadministrationen genom CARES Act i mars 2020 ut $1200 till samtliga vuxna amerikanska medborgare med en årsinkomst upp till $75 000 samt $500 till minderåriga. Detta åtföljdes i december 2020 av ytterligare en stimulansomgång innehållande helikopterpengar motsvarande $600 per person, denna gång även inkluderande minderåriga.

Denna strategi är en del av flera stora stödpaket som USA likt många andra
länder praktiserat under 2020. Den nu nytillträdde amerikanske presidenten Joe Biden har annonserat nya enorma stödpaket i spåren av pandemin, även denna gång inkluderande nya helikoptersläpp. Demokraternas finansplan innehåller ett centralt löfte om nya direktbetalningar till de flesta amerikaner med $2000. Stimulansåtgärder med bland annat helikopterpengar har under 2020 krävt enorma utgiftsökningar och 21 procent av samtliga existerande US-dollar har skrivits ut under 2020 vilket ökar risken för kraftigt stigande inflation.

Den nu inslagna vägen med återkommande direktutbetalningar till den amerikanska allmänheten med kapital skapade ur de digitala sedelpressarna är en väg som gradvis riskerar att globalt leda till vad som allmänt kallas Modern Monetary Theory (MMT).

Grundprincipen med MMT är att regeringar med ett fiatvalutasystem under sin kontroll kan och bör skriva ut (skapa med några tangenttryckningar) så mycket pengar som de önskar spendera. Man är inte i behov av någon obligationsförsäljning för att låna pengar eftersom de har kontroll över sin egen centralbank och kan skapa pengar på egen hand och riskerar då inte att bli konkursmässiga. För MMT-förespråkarna finns ingen återgång till normalitet, MMT är The New Normal.

En av flera risker med penningfinansierade underskott är en skenande inflation. När folk förväntar sig inflation blir de ovilliga att hålla kontanter, vilket driver upp priserna och innebär att regeringen måste skriva ut mer pengar för att generera en viss mängd verkliga resurser, vilket i sin tur innebär högre inflation och så vidare, ett scenario som riskerar att utmynna i hyperinflation.

Motåtgärderna mot en sådan utveckling menar man är en dränering av likviditet genom kraftigt ökande beskattning. Det vill säga ett tillvägagångssätt med fokus på skattepolitik som ekonomisk accelerator och broms. En framtidsbild där gemene man riskerar att hamna i kläm mellan hyperinflation och hypertaxering. En föraning om vad som komma skall har vi redan sett då regeringar globalt i sviterna av covid-19 i princip redan avaktiverat den finansiella återhållsamheten, resulterande i enorma stödpaket, i USA inkluderande flera utbetalningar av gratispengar till allmänheten.

Helikopterpengar och MMT-teorierna leder osökt i en bestämd riktning, nämligen till Universal Basic Income (UBI), det vill säga en global allmän grundinkomst, vilket i sin förlängning öppnar möjligheter för ett globalt elitistiskt kontrollsamhälle. UBI är verktyg som World Economic Forum (WEF) kan tänkas använda sig av i genomförandet av The Great Reset. WEF och den finansiella eliten hävdar att man aldrig kommer att tillåta livet att återgå till det normala efter Covid-19 och att slutförandet av The Great Reset kräver en grundlig översyn av ekonomi, politik och samhälle, det vill säga en total transformering.

Inte enbart WEF driver på för en genomgripande global ekonomisk omställning. Redan 2018 talade sig FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sig varm för en allmän global grundinkomst. Vid ett tal i FN:s generalförsamling uppmanade Guterres världsledare att överväga en ovillkorlig grundinkomst. Även påve Franciskus framhåller i sin nyskrivna bok, Let us Dream: The path to a better future, att det kan vara dags för länderna att införa UBI. Dessutom är det föga förvånande hur elitister som Elon Musk och Mark Zuckerberg med flera visat stor entusiasm beträffande idéen om UBI.

Intentionen och målet med UBI sammanfaller till stor del också med FN-målen i Agenda 2030 och organisationen Unconditional Basic Income Europe (UBIE) menar att med en global UBI skulle 11 av de 17 målen i Sustainable Development Goals omgående uppnås. Först ut med vad som närmast kan beskrivas som en trevare, en regional test, av UBI är vad som i juni sjösattes i Spanien och beskrivs som världens största ekonomiexperiment.

Den spanska regeringen erbjöd rikstäckande månatliga utbetalningar på upp till €1 015 (drygt 10 000 svenska kronor) till landets fattigaste familjer. Programmet är det största testet hittills av idéen med UBI då nära 1 miljon spanjorer ingår i försöket. Ekonomer runt om i världen följer noga experimentet för att analysera effekterna. En viktig gruppering som ihärdigt arbetar för en total UBI är Basic Income Earth Network (BIEN). På sin hemsida skriver man att: En grundinkomst är en periodisk kontant betalning som villkorslöst levereras till alla på individuell basis utan
behovstest eller arbetskrav

Planen med ett införande av både MMT och UBI kanske för några låter tilltalande. I själva verket är ett UBI-system en listig strategi, en försåtlig snara som effektivt kommer att snärja 99,9 procent av världens befolkning in i ett oåterkalleligt antikristligt kontrollsamhälle. Med UBI har en antikristlig elit total kontroll över all privatekonomi. Borta är kontanter och vår basinkomst kan vi endast förvärva genom att följa uppsatta antikristliga lagar och förordningar. Vi kan inte genomföra transaktioner varken som köpare eller säljare utan ett tillstyrkande om att vi uppfyller uppsatta dekret. Det vill säga, dessa diktat kommer i grund och botten att handla om människors tillbedjan till en annan jesus, ett annat och förändrat gudsord och en trohet, en lojalitetsförklaring till det antikristliga vilddjurssystemet (märket).


Sannolikt föregås det antikristliga UBI-systemet av en kort MMT-period med
hyperinflatoriska kännetecken (svart häst). Tydliga tecken varslar om att vi nu kan vara på väg in i detta MMT-system. I spåren av pandemin är den ekonomiska verkligheten i ett tillstånd som inte klarar någon eftertrycklig räntehöjning utan att sänka hela obligationsmarknaden. Detta talar för en utdragen våg av stödpaket och en fortsatt expanderande penningmängd.
Vi närmar oss ett antikristligt system där 99,9 procent av världens befolkning tillhör en underklass, beroende av algoritmer via smartphones och centralstyrda UBI. Ett system där man radikalt modifierat världens ekonomiska struktur till en totalitär teknokratisk dystopi.
Se även: Betalning med hjälp av fingeravtryck eller ansiktsavläsning – ett steg närmare antikrists märke
/Rune

Lite tröst!
Mar 10:29 Jesus sade: “Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on RUNES HÖRNA