Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning: Elvor Ohlin 

26 mars 2010
Del 1
finns även här >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>
Del 3 >>

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

ETT FALSKT GUDS RIKE UTAN KORS


Efter min sista predikan laglöshetens hemlighet / Text har jag haft en dröm 2 dagar efteråt. Gud brukar bekräfta saker jag undrar över nu gjorde han det igen: Jag fic

Kol 1:9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.
13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.

I somras skedde något som jag berättat för er jag blev jättedålig trodde jag skulle dö vaknade klockan 4. Herren talade till mig o mitt liv det var som om han ville säga: Janne varför tror du att du är skapad? Jag visste svaret! Både du och jag är skapade att tillhöra honom som är kärleken själv! Han visade hela mitt liv på några sekunder något hände som är ofattbart övernaturligt men helt enligt skiften.

1/ Jag visste att han kallade oss in i något nytt det kommer att bli tuffare att stå för sanningen.
2/ Jag har märkt en dramatisk förändring Människofrukan började försvinna
3/ Den ersattes av något mycket starkare nämligen Gudsfruktan

Han tvingar dig aldrig att svara ja men hans kärlek är så stark så att du får kommer säga ja, Jag bara visste att när jag vaknade efter den natten kommer våra liv att förändras! Det har det visat sig gjort om jag får tala för min egen del! Herren uppenbarar saker som du omöjligt kan förstå utan hans Ande. Gud söker ett folk han kan dela eget sitt hjärta med. Ursäkta mig nu du får kalla dig för vilken tjänstegåva du vill. Du får tro att du har alla nådegåvorna men när du får ett äkta möte med Gud härlighet ansikte mot ansikte kommer din teologi förändras för mig var det som bokstäverna blev liv. Jag såg såg så tydligt att det de kallade Guds Rike idag i de flesta kyrkor bara är inlärda bud vi kopierat av människor.

Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom Vi är kallade att vittna i en rättegång om Jesu uppståndelse. Han är de förste och den siste han är den siste Adam den först var bara en förebild på honom (Rom 5:14) Bruden är den som är född från honom som är från begynnelsen (Ef 5:31)

SANNINGEN OM GUDS RIKE FINNER VI HÄR

Det grekiska ordet för lyda uppenbarar massor ordet är. strongs 3980 Peitarcheo / Jag skev om det på vår gamla sida en gång. Inte undra på att Paulus skriver

Detta ord är intressant om man tar det i samband med Guds Rike för ordet betyder att bli övertygad och överbevisad av en härskare som råder från begynnelsen (Apg 5:29-32)

SPIRO ZOHIATHES: πειθαρχέω
peitharchéō; contracted peitharchṓ, fut. peitharchḗsō, from peítharchos (n.f.), submission to authority, which is from peíthomai (the mid. voice of peíthō [G3982], to persuade), to obey, and archḗ (G746), rule, beginning. To obey a person in authority; hence generally to obey; with a dat., as magistrates (Tit_3:1); God (Act_5:29, Act_5:32). To obey or follow one’s advice, with the dat. of person (Act_27:21).

ETT EXEMPEL PÅ DE BEDRAGNA PÅ DEN BREDA VÄGEN

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. (Lyd min lära skall ni förstå Sanningen och få ät av Livets Träd) Ty den port är vid (Er egen Vilja) och den väg (Ert Tankesätt) är bred (Mörker och Oförstånd) som leder till fördärvet (Katastrofen) och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång (Överlåtelsen till mig) och den väg är smal (Att vandra i min vilja) som leder till livet (Livets Träd – Andlig Visdom – Förstå min Vilja) och det är få som finner den.

1/Nåden = Uppfostran genom fadern att likna sonen det är Korset.
2/Sanningen = Andlig visdom – Livets träd – Sanningen.

Joh 1:15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. (Skänkt oss Sanningen)

Mose hade alltså en lära som gjorde att du kunde läsa ihjäl dig utan att någonting hände. Det måste varit en tråkig lära och vi ser hur drivor av folk var uppgivna de läste men förstod inte. Nu kommer Jesus och säger att han har en lär från fadern gör min lära som måste innebära att bära hans kors så skall ni få uppleva sanningen.
Detta var naturligtvis läran om Guds rike det kan omöjligt vara något annat.

1/ Lyd min lära gå in genom smala porten (Korset – Nådens uppfostran)
2/ Då kommer ni fina livet (Livets Träd det Andliga LivetSanningenBekräftelse av din tjänst
3/ Den som följer en sann profet och lära kommer att få bekräftelse direkt av Anden på olika sätt. Profetiska syner eller drömmar eller direkta tilltal ifrån Herren direkt. Gud har till och med varnat för falska pastorer och församlingar direkt. Han kräver din lydnad kompromissa aldrig när han talar till dig och bekräftar sina tilltal till dig.
Gal 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda

EF 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna.13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” 15 Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.

Gud menar nu dessa som samla i hemlighet bakom stängda dörrar och ej förstår att Gud känner varje motiv bakom varje handling och ord. Dra er undan dessa falska människor ledda av falska profeter och läror. Den som gör det får uppleva sanningen du kommer att snabbt förstå och kunna korrigera din vandring.
1/ Du lämnar den breda vägen där de ovisa lever med släckta lampor
2/ Du får stället se en större och större bild av sanningen och du vet vart du vandrar
3/ Det första som sker när du får ögonen öppnade är du vet vilka de falska profeterna är
4/ Det märkliga är att han till och med kan uppenbara deras ansikten för dig

Matt 7: 15 Akta er för de falska profeterna (Vägvisarna till det falska Guds Riket) som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar Mat 7:16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, (De falska profeterna skall leda er in i ett mänskligt Guds Rike) utan den som gör min himmelske Faders vilja. (Rom 8:29 Bli Jesu Avbilder och bära frukt) 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör (Förstår) dessa mina ord och inte handlar efter dem, (Visar engagemang eller intresse) han liknar en dåre (Utan förstånd) som byggde sitt hus på sanden. (Struntade fullständigt i Jesu Lära) 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.” (Slutet blir en katastrof)

Ord 24:11 Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. 12 Om du säger: “Vi visste det inte”, skulle inte han som prövar hjärtan märka det, skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.

Djävulen har medvetet på Gud uppdrag givetvis fått order att testa oss vilket rike vi väljer men det undantar inte mig bördan att profetiskt varna för vad jag ser och hör dem planera i mörkret. Det är vår kallelse! Ungdomar utan urskiljning går på att man kan lära sig profetera genom att gissa vilken hiss som kommer nr först från ett höghus den högra eller vänstra. En person som går emot lögnerna räknas som ond den som promotar trolldom räknas som god. Inte undra på att Gud visar att domen är på väg och kommer blixtsnabbt!

Jes 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!

Det är en medveten förvirring om Guds rike idag för det skall leda fram till världskyrkan under Agenda 2030 slutet där dårarna skiljs från de visa Det är ju 100 % uppenbart att läran Jesus kom med var hans faders och inte sin egen.

Mar 1:14 Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium15 Han sade: “Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”

Vad var det för lära Jesus undervisade om? Det var Nåden och Sanningen det var alltså Evangeliet om Guds rike han undervisade hela Israel om.
1/ Vem är Gud?
2/ Vem är Människan
3/ Vem är Satan ?
4/ Vad handlar världen egentligen om?

Jesus uppenbarade inte sina hemligheter för de stora utan för de små Apostlarna såg läran byggde på hörnstenen.

1Pet :5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som, inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Vi blir så bedragna därför att i har tappat en hebreiska aspekten på evangeliet. Han som skulle uppenbaras för Israel var en som hade fler ämbetet i sig på en gång. Varför har vi hedningar så svårt för visdom? Se en hel bild på en gång?


1/ Han var Messias Kungen i Guds rike (På sin axlar Jes 9;6)
2/ Han var Friköparen (Goel) (Jes 43:1)
3/ Han skulle fullborda förbundet (JHWH) med folket (Jes 49:6+8)(Rom 2:28-29)
4/ Han var ÖP efter Melkisedek med Evigt liv (Heb 7)
5/ Han var Profeten all olydnad straffas (5 Mos18:18-19)
6/ Han är frälsaren samtidigt (YeshuwaKol 1:16-17)) (Matt 1:21)
7/ Genom korset upprättas riket inte gnom mysträffar (Gal 6:14)
8/ Han gjorde enbart de gärningar Gud sagt åt honom att fullborda (Joh 5:36)
9/ Allting skapades för hans skull (Kol 1:16-17)

Vet du varför han utsattes för så mycket motstånd? Om han verkligen var den han sa sig vara skulle hela religiösa systemet i både Israel och Kyrkan krascha. Du såg samma fenomen mot Paulus både i Korint och Galatien!

Brian Mc Laren: Uppenbarelseboken är till för att visa hur kyrkan kan influera polititiken i det samhälle vi lever i nu och inget senare. Detta är vad New Wine Rick Warren Påven alla håller på med nu.

Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Det är lätta att förstå att det Jesus (Profeten) gjorde och sa var det samma som fadern gjorde och sa.
Joh 7:15 Då förundrade sig judarna och sade: “Varifrån har denne sin lärdom, han som icke har fått undervisning?” 16 Jesus svarade dem och sade: “Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig. (Profeten 5 Mos 18.18-19) 17 Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

Heb 1:1 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 2 men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. 3 Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.


1/ Jesus är insatt som arvinge av allting
2/ Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild
3/ Han sitter på maktens högra sida i himlen
4/ Allt detta är fullkomligt sant varför upplevs han då på så många olika sätt?

Kol 1:9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt,10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud.11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.13 Han har frälst oss från mörkrets välde (GK: Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.

EF 1:15 Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga,16 upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner.17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

Sven Reichmann sa en gång att han trodde bibeln var skriven på ett sådant sätt att de som försöker förstå den men mänsklig visdom kommer aldrig förstå den. Men de däremot som är äkta sökare och ödmjuka kommer att förstå den. Gnosticism är precis som det låter mänsklig visdom och då måste tolkningarna bli sådana också.

Låt mig ta ett till dubbelt exempel: De som sa att uppståndelsen redan skett menade ju inte alls att deras gamla farfars far nu uppstått och nu satt och käkade middag med dem. Vet du vad de menade? De menade inget annat än Bill Johnson och de andra menar idag med. När Kristus uppstod från de döda fick du mer än Apostlarna lovade. Kol 19-15 + Ef 1;15-17 var ju inget du behövde be för församlingen de såg ner på de äkta apostlarna hela arvet finns ju redan i vår ande. Det är därför du skall läsa Reichmanns bok Gud är inte allt som Glimmar gratis PDF! (Detta är livsviktigt att du förstår)

Gnosticism In Faith Clothing – Gud har ett äkta rike lyssna nu bara de som har vandrat med korset genom de smala passagen kommer att kunna se skillnaden så lika kommer det se ut. -Evangeliet är enkelt passa dig när du måste gå och fyllas på av speciella “Smorda” det är aldrig Gud. Om du går på ett möte för lovsång eller profetia eller tror att du skall bli ledd in i Guds vilja genom någon smord känd profet. Då är du redan på väg in i gnosticism Gud har redan uppenbarat personligen saker för dig men om du inte vill vandra i Guds visdom utan i mänsklig visdom då följer du människor.

Profetisk Visdom!
1/ Sofia = Väktaren som går runt berget staden är uppbyggd på när han ser lägger samma allting och förstår det andliga läget blåser han i Lambasunen! Det var exakt den tjänst Herren sa 1989 som växt fram nu med mkt korsbärande! i över 30 år! ¨Jag tror det var därför han varnade oss dölj inget av det jag visar er! Det var bara 2 Dagar efter senaste predikan om de 5 första verserna i bibeln och dess andliga innebörd, 1 Kor 14:8 Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid

Det är krig vänner jag hoppas ni hör de äkta basunernas ljud nu! Kan du gissa vad de säger på dessa konferenser nu? Bibelkunskap är livsfarlig den håller dig undan Guds direkta ledning som du bara kan få genom de smorda “Apostlarna och “Profeterna (NAR)

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

Vet du att detta har redan börjat att man hånar de bibeltroende som tror på den här boken och förlöjligar dem öppet. Det kommer att stå fast det var därför Judas brev skrev om detta:
Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Dessa hånare påstår att de vandrar i Guds Rike fast de hånar korset! Har ni lagt märke till att allt nu kallas för Guds Rike? Det är medvetet planerat! Det skall leda oss till Rom

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , | Comments Off on ETT FALSKT GUDS RIKE UTAN KORS

FALSKA PROFETER STJÄL MINA ORD

Posted on September 28, 2022 by Janne

Det jag beskriver för er är profetior uppbyggda genom en vandring genom smärta och prövningar. Nästan dagligen kommer det in bekräftelser på folk som vaknar upp och inser det andliga läget i det här landet. Efter mina upplevelser i sommar med Gud. Fruktar jag aldrig mer människor som satt sig på höga hästar: Gud själv har visat deras tid är snart inne högmod skall förödmjukas kraftigt till och med kan det kosta människor livet att sätta sig upp mot Gud. Gud sa dölj ingenting nu av det jag visar er, alltså ljuset från hans ansikte som är sanning kan bara komma genom en lång ökenvandring.

1/Sanningen om vem Gud är
2/Sanningen om vem du själv är
3/Du får se rakt in i mörkret vad som planeras
4/Gudsfruktan gör att du tvingas tala det du ser.

Återigen kom Gud inatt och visade en gammal pastor i Pingströrelsen jag såg tydligt hans ansikte det smärtade mig att se honom. (DEN 5:e i ordningen nu) Herren visade att allt arbete han gjort nu blixtsnabbt växte över av ogräs. Det gjorde mig sorgsen och ledsen jag känner ju honom, Men Gud sa för många år sedan ni kommer att få se människor överge mig som ni aldrig trodde. Han har visat att det mest otroliga kommer ske på på Linneahuet och Betelskeppet det skedde bokstavligen. Aldrig mer kommer jag tvivla när Gud säger något sker det också exakt som han visat. Detta är givetvis en förberedelse för att gå in i en djupare smörjelse i den sanna profetiska ämbetet vi två är kallad att vandra i. Slutfegat nu Guds folk våga testa profetiorna.

Jer 18:6 “Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. 7 Ena gången talar jag om ett hednafolk och ett rike att jag vill rycka upp, bryta ner och förgöra det. 8 Men om det hednafolk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. 9 En annan gång talar jag om ett hednafolk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det. 10 Men om man då gör det som är ont i mina ögon så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem. 11 Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare: Så säger HERREN: Se, jag bereder en olycka åt er, och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. 12 Men de kommer att svara: Det är lönlöst. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta.”

De hamnade sedan i 70 år i Babylon för att leran skulle bli mjuk och kunna han sände dem dit att få förkrossad hjärtan.

Jer 29:3 Jeremia sände brevet med Eleasa, Safans son, och Gemarja, Hilkias son, när Sidkia, Juda kung, sände dessa till Nebukadnessar, kungen i Babel. Brevet löd: 4 Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: 5 Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. 6 Tag er hustrur och föd söner och döttrar, tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. 7 Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er.https://www.youtube.com/embed/atGfH4Obrh8?feature=oembed

VISSTE DU ATT NAR ST¨ÅR BAKOM DETTA? DE HAR REDAN PLANERAT ATT SÄGA ALLT DETTA TILL ETT FOLK OCH LJUGA DEM RAKT I ANSIKTET. DU FÅR SÄKERT HÖRA DEM SÄGA SAMMA LÖGNER.https://www.youtube.com/embed/xxOECYSbaWM?feature=oembed

Jer 29:7 And seek the peace of the city whither I have caused you to be carried away captives, and pray unto the LORD for it: for in the peace thereof shall ye have peace. 

De falska profeterna menar att de skall lyda staten. Vara snälla och rösta på Fauchis lögner skulle vara Guds vilja. Naturligtvis är denna vedervärdiga lögn en påverkan av ditt sinne för “The Great Reset”. Har Guds folk inget annat än “Skakningar” “Falsk Eld” och Lögn kvar? Var är bönenätterna mina gamla släktingar berättade om? Det sas att en del var så gripna av Anden så de gick Direkt till arbetena piggare än annars.https://www.youtube.com/embed/5kCrGcHRbAc?feature=oembed

Herren sa åt oss dölj inget jag uppenbarar för er -De står och ljuger er rätt i ansiktet! Ljuset har ju lämnat dem men Babyloniskt vin finns hur mkt som helst att dricka av sov gott!

https://youtube.com/watch?v=vif14onRA7k%3F

https://youtube.com/watch?v=vif14onRA7k%3Ffeature%3Doembedhttps%3A

Jag tycker synd om Stakset en människa med kärlek för själars frälsning men när du förstår att de betalade alla hans skulder får man ju hållhakar på folk. Ingen passar bättre att samla konferenser runt. Är det verkligen så att han är ett bricka i ett spel skulle göra mig ledsen.
1/ Kingdom Now / New Wine = Leder till Ekumeniken
2/Kingdom Now / Det är det Sociala Evangeliet (Världens Goda)

Ursäkta mina uttryck men jag tror vi håller på att grundluras och inte många kommer förstå vad det är för skillnad mellan Goda gärningar och det sanna Evangeliet. Här kommer Påven och Rik Warren in och de måste de bara ha med glöm inte att Anden redan visat oss vad som planeras bakom stängda dörrar i mörkret. /Laglöshetens Hemlighet/ Text
Nä de räknat ut allt perfekt fångas de i sin egen visdom. Deras Herre kommer i sin Parousia först! Han kommer för att närvara och anklaga dig för att tillhör honom. Detta förstår jag är det som startar Herrens Dag tjuven eller rövaren tar bara de som tillhör honom de i mörkret eller nattens barn.. Hann har redan visat detta profetiskt. Jag har hört ångestskriken av dem som inte kommer in Herrens Dag är en fruktansvärd dag. Hoppas ni följt våra varningar säkert över er ledare som är ute efter makt och inflytande det jag såg komma gjorde mig livrädd och snabbt som blixten kom det över de oförberedda. Går i Pension 1/11 -22 Då skall det djupstuderas ännu djupare,

Amo 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. 8 När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera?

https://youtube.com/watch?v=5pDdi7vx1rA%3F

https://youtube.com/watch?v=5pDdi7vx1rA%3Ffeature%3Doembedhttps%3A

Parousia Mission

År 2022

Söndag 2 oktober Kl 14:00 Mötesplats: Wartagården Hisingen
Söndag 30 oktober Kl 14:00 Mötesplats: Wartagården Hisingen
Söndag 27 november Kl 14:00 Mötesplats: Wartagården Hisingen

Vägbeskrivning (spårvagn) till Wartagården:
Wartagården ligger på Södra Sälöfjordsgatan 29, i närheten av Eketrägatan, på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum: gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.

Med bil till Wartagården:
Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på Norra Sälöfjordsgatan. Du passerar under leden (Hjalmar Brantingsgatan) och kommer in på Södra Sälöfjordsgatan. Du ser snart en stor byggnad med texten Wartagården på vänster sida på Södra Sälöfjordsgatan 29. Parkering finns utanför.

Medverkan i Emanuelskyrkan KungsbackaThis entry was posted in BIBLE STUDYKINGDOM NOWPROPHECY and tagged Kingdom Nowlaglöshetens hemlighetSocial GospelStakset. Bookmark the permalinkEdit

Posted in Different Stuff | Comments Off on FALSKA PROFETER STJÄL MINA ORD

SANN OMVÄNDELSE EN GÅNG ELLER VARJE DAG?

Martin Luther, född 10 november 1483 i Eisleben i Kurfurstendömet Sachsen, Tysk-romerska riket, död 18 februari 1546 i Eisleben, var en tysk präst, munk, tonsättare och teolog, känd som den som initierade den protestantiska reformationen. Det största felet han begick var att vända sig mot Judarna. Han spikade upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg. Vet du vad den första tesen var?

Luther: När Jesus talade om den omvändelse han menade att hela vårt kristna liv måste förnyas vi har hamnat i ett helt system av felaktigt tänkande om vi inte omvänder oss är vi tillbaka igen. Luther vågade göra det ingen annan vågade göra eller säga på den här tiden han riskerade kätteri och dödsdom direkt. Vad Luther menad var nu ser vi vart vi hamnat det hade aldrig skett om vi levt í omvändelse varje dag. Vi har sett med egna ögon vad som skett de senaste åren med våra samfund. Det har blivit pyramidsystem det slutar alltid i det tankesätt som påverkat generationerna fram till honom.

Omvändelse handlar att varenda dag få sitt sinne förnyat av Kungen i Riket. Det Guds Rike människor förkunnar idag leder till samma system som innan reformationen: Är någon förvånad att Kenneth Copeland säger följande på en video? Vatikanens teologi har samma teologi “Kingdom Now” så ingen skall väl förvånas! Men uppenbarelseboken avslöjar att bara “Skökan” får makt igen blir hon blodtörstig. HAN FÖRKLARAR HÄRMED REFORMATIONEN AVSLUTAD! (Vem tror du sagt åt honom och säga det?)

Tänk på alla dessa miljoner som fick sätta livet till för detta onda system? Här står den mannen med sin Demoniska utstrålning och talar det han nyss hört en Demon sagt. Sedan nedvärderar han alla dessa reformatorer och os alla som vill stå för sanningen.

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror.

1 Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

10 Reformers Who Changed the World

Rev 17:6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

1/ Jesus totalt oskyldig i en rättegång som var en ren cirkus och en fars dödades han för att han hotade de fariseernas makt. Det var sanningen som dödade honom.

Joh 8:40 Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham.

Gal 4:16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen?

1 Mos 4:4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer (Rättfärdighet) 5 men till Kain och hans offer såg han inte. (Laglöshet) Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. (Falsk eld) 6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred (Brinner en falsk nitälskan i ditt hjärta) och varför är din blick så mörk? (Varför har du inte lyssnat till evangeliet från begynnelsen?)

Abel drevs av sanningen
Kain drevs av att bygga ett rike på jorden

Heb_8:1 Detta är en huvudpunkt i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen

Jesus ställer sig upp i himlen när Stefanos ger sitt liv för Jesus.Posted in Different Stuff | Comments Off on SANN OMVÄNDELSE EN GÅNG ELLER VARJE DAG?

Är det Guds fel när allt går precis som du inte tänkt dig?Calvinismen

Det är ett vanligt klagan från kritiker av Gud och Bibeln att han inte stoppar sjukdom och lidande i världen. Anklagelsen menar att om Gud verkligen är god och kärleksfull och har all makt, varför eliminerar han inte lidandet i vår värld? Men du finner snart att samma människor erkänner öppet att de inte velat lyda Herren för de tycker han tar friheten ifrån dem.

Vad är det för frihet han tar ifrån dem menar de? De tror att frihet ät att göra och leva som de vill för sig själva. De vill gärna ha Guds välsignelser som Gud lovade Abraham men det vill satsa på sitt eget hus först. Det Gud lovade Abraham var inte materiella välsignelser i första taget utan andliga.

Vårt tankesätt avslöjar om vi har en hednisk Gud eller den sanna Guden! Abraham kom från Babylon han kände inte Gud vi den här tiden. Du måste ställa dig frågan vill du lära känna den sanne Guden eller vill du fortsätta med den babyloniska hedniska Guden?

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord (Jesus Kristus) till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.” (Löfte) 2 Men Abram sade: “Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.” 3 Abram sade vidare: “Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig.”

King James: Gen 15:1  After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.  2  And Abram said, Lord GOD, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? 

1/ Abraham var full av fruktan han var omogen ännu! Sedan träffades han Hagar (Heb: Fruktan) ännu inte mogen det tar alltså tid att bära frukt.

1John 4:18 Rädsla finns inte i kärleken (Agape) utan den fullkomliga kärleken (Agape) driver ut rädslan. (Hagar) Rädslan (Hagar) hör ju samman med straff (Orent samvete) och den som är rädd (Fruktar för domen är orättfärdig) är inte fullkomnad i kärleken. (Agape) 19 Vi älskar (Agape) därför att han först har älskat (Agape) oss.

Samtalet avslöjar att Abrahams sinne ännu inte var förnyat han hade den gamla Gudsbilden fortfarande kvar. Babylons Gudar var anden i lampan Avgudarna där lovar dig frihet men du fattar inte att de binder dina tankar istället. I ändens tid skall det komma nya teologer de skall lova frihet men de fångar dem i stället:

2 Petr 2:19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. (Hagar Fruktan) 20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta (Mörkret) men sedan åter blir snärjda och besegrade av den (Fruktan för Domen) då har det sista blivit värre för dem än det första.

2 Tim 2:23 Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, 24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han (Eller Hon) skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

V 23 / De som alltså är fångade in under en annan andemakt och är slavar under dem kommer att medvetet söka stridigheter mot dig bara därför att du har Herrens Ande inom dig: KING JAMES: (Parafras) 2 Tim 2:23 De kommer alltid att försöka locka dig från det Andliga området till det Själiska området. Eftersom de inte förstår eller kan ta emot Andlighet och Gud inte ger dem någon heller kommer ni befinna er stå och diskutera på två olika plan (Det blir nästan alltid stridigheter)

Det är ett vanligt klagomål från kritiker av Gud och Bibeln att han inte stoppar sjukdom och lidande i världen. Anklagelsen menar att om Gud verkligen är god och kärleksfull och har all makt, varför eliminerar han inte lidandet i vår värld? Men du finner snart att samma människor erkänner öppet att de inte velat lyda Herren för de tycker han tar friheten ifrån dem. Christina Imsen sjunger sanningen här!

2 Petr 2:19 De lovar dem frihet men är själva slavar
De tror att frihet är att göra och leva som de vill för sig själva. De vill gärna ha Guds välsignelser som Gud lovade Abraham men det vill satsa på sitt eget hus först. Det Gud lovade Abraham var inte materiella välsignelser i första taget utan andliga. Vårt tankesätt avslöjar om vi har en hednisk Gud eller den sanna Guden! Abraham kom från Babylon han kände inte Gud vi den här tiden. Du måste ställa dig frågan vill du lära känna den sanne Guden eller vill du fortsätta med den hedniska Guden!

1/ Välsigna mig det skall synas utåt så andra kan se det materiellt i första hand
2/ Välsigna mig det är en Andlig välsignelse den förvandlar ditt sinne inifrån och ut

Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (Jesus Kristus – Singular) skall alla folk på jorden välsignas. (Böja Knä för en Kung eller Inympas i honom och hans rike) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er (Ta er ut ur den demoniska världens tankesätt mörker) genom att vända var och en bort (GK: Aposrepho) från sina onda gärningar. (Mörkret)

Nåden som är Korset tar hand om mitt Kött och min fiendeskap mot Gud Lyder vi uppenbaras Sanningen: Vem är Gud? Vem är Jag? Satans strategier att bedra dig

Gal 3:16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. (Jesus Kristus) Det heter inte: “och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många (Plural) utan som när det talas om en enda: (Singular) och åt din avkomling som är Kristus.

ABRAHAM MÅSTE BYTA GUDS BILD

Abraham är trons fader han fördes från Babylon till Israel som är en bild på Jesus Kristus. Här har du våra två koncept av Gudsbilder uppenbarade tydligt.

1/ Hedniska Gudar är demoner bakom du i centrum och välsignelsen skall andra se
2/ Guds välsignelse den förvandlar ditt sinne inifrån och ut förnyar dina tankar

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord (Jesus Kristus) till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.” (Löftet tar alltid tid) 2 Men Abram sade: “Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus (Hedniska avgudens tankesätt) är Elieser från Damaskus.” 3 Abram sade vidare: “Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig.

Jag har ju sagt det förut lägg märke till att Gud vill lära oss två principer eller Andliga lagar innan vi kommer in i eller Gud bekräftar din tjänst.
1/ Nåd = Uppfostran av en fader till lydnad och mognad
2/ Sanning = Bekräftelse – Ljus – Förökande av din tjänst!Joh 1:10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus KristusVers 16 Fullhet här är Pleroma det kan betyda att när han fullbordade eller uppfyllde allting (Pleroma) så öppnades en källa för oss misslyckade människor. Vi kan alltid vända om till honom och han kan alltid föra oss tillbaka till startpunkten igen så börjar vi om från begynnelsen innan jorden skapades.1/ Lagen kommer med sina krav på 10:e med mera slaveri utan dess like.
2/ Jesus kommer att uppfylla lagen och skänka gärningar skapade innan världen fanns.
3/ Jag skall bevisa för dig att du alltid kan börja om igen om du förstår evangeliet.
4/ Vi har fått mycket bekräftelse på omvändelser nu förstår vi äntligen evangeliet.
5/ Jag vill inte lägga skuld på pastorer utan mer på traditionen vi har missat något här.Jag citerar Abrahams välsignelse igen det var detta Nikodemus Absolut inte förstod den där natten hos Jesus heller.Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (Jesus Kristus – Singular) skall alla folk på jorden välsignas. (Böja Knä för en Kung eller Inympas i Kristus) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er (Ta er ut ur den demoniska världens tankesätt mörker) genom att vända var och en bort (GK: Aposrepho) från sina onda gärningar. (De som Gud gett mörkret auktoritet över) 1/ Apostrepho = Andemeningen med vad “Yeshuwa” Jesus talar om är enligt detta innebär att “födas på nytt” “eller från ovan” vet du vad han menar detta är ofattbart stort och “med Gud är inget omöjligt” (Mark 10:27)

Bara en allsmäktig Gud har från början skapat en osynlig värd och en synlig. Att predika omvändelse utan blodet och korset håller dig borta från den största välsignelsen som existerar Gud kan förlåta och Gud kan börja om igen från begynnelsen.. Det kan bara en säga som äger ett liv som för alltid varit är nu och kommer för alltid att förbli endast Gud kan ge dig nytt liv och förnyelse. Om du verkligen menar allvar med din bekännelse så tar han dig innan världens ens fanns och reparerar dig ger dig nåd. När tror du han skapade de gärningar som är förberedda innan världen skapades att vandra in i.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.Lyssna nu omvändelse är för varenda en av oss gäller varje dag för alla människor. Om vi inte hade en chans att vända tillbaka igen från början där han skapade allt och reparera det som gått fel då hade ju ingen av oss upplevt Gud nåd.Det Jesus säger till Nikodemus är en stor hemlighet som visar att han är den som har det eviga livet. Han är själv nåden och sanningen som skulle komma efter den stränga lagen och upprätta allt igen.

Joh 3:1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: “Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom. 3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född (GK: Gennao = Inspirerad av + Pro Create) (Gk: Anothen = Av den 1;a eller Begynnaren) kan inte se (EIDO) Guds rike.”
4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i (EIS) Guds rike

Kolla vad Thayers lexicon säger: Du måste tillbaka innan tiden startade för att kunna gå in Guds Rike. ἄνωθεν
anōthen
Thayer Definition:
1) from above, from a higher place
1a) of things which come from heaven or God
2) from the first, from the beginning, from the very first
3) anew, over again
Part of Speech: adverb
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G507
Citing in TDNT: 1:378, 63Äskade vänner det här var det underbaraste jag läst på länge jag säger det intet är med välsignat än när Gud Ord öppnas och du får se sanningen.

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, (NÅDEN: Det tar tid och det kommer prövningar) är ni verkligen mina lärjungar, 32 (SEDAN KOMMER DET) och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”Vi förstår inte att det Paulus säger om frälsningsbönen gäller alla Patorer Präster och vanliga folk varenda dag. Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner (Homologos – Skriften blir levande av Anden) att Jesus är Herren (JHWH) och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst (Mörkrets välde) 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig (Frikänd) med munnen bekänner (Det Anden uppenbarat och gjort levande nu) man och blir frälst. (Andens Uppenbarelse I Ordet vad Jesus gjort gör att mörkret förlorar sin skuldlista)Många som läser våran undervisning uppskattar den därför att det förklarar saker de aldrig förstått innan. Ärligt talat blir man ibland chockad när det profetiska ljuset kommer starkt som det gjord idag,Jag sammanfattar det jag sagt alla behöver vi sinnets förnyelse genom Ordet uppenbarat genom Anden.
1/ Abraham kom från Babylon behövde sinnets förnyelse.
2/ Vi kommer från världen vi behöver sinnets förnyelse varje dag.
3/ Joh 1 :1-10 Han som är “den förste” uppfyllde allting V 16
4/ Nikodemus blir erbjuden att starta om innan världen ens startade
5/ Thayers lexicon säger: From the first, from the beginning, from the very first = Han talar om att han har en ny skapelse för varenda en av oss!
6/ Du finner exakt samma språk i Abrahams välsignelse Apg 3:25-26Jag har berättat det förut vi har gått igenom saker som varit tuffa och vi har sagt ja, Herren visade att det kommer kosta er vänner som vänner er ryggen och mycket missförstånd och förtal och lögner. Ni kommer att få gå en lång ökenperiod det kommer vara så tufft att ni kommer tro ni kommit ut er kallelse. Allt vad Gud sagt har skett han ljuger aldrig för dig! Men ljuset och visdomen och det profetiska ljuset skulle öka det stämde också. När man vet vad det kostar att gå en sån här väg vet du direkt vilka som leker profeter de som inte betalat priset.

KALVINISMEN HAR ORSAKAT MÅNGA SJÄLVMORD TYDLIGEN
Följande är saxat från Bibelfokus.se – Jag vill göra dig uppmärksam på några kända och populära förkunnare som är kalvinister:

Paul Washer
John F. MacArthur
John Piper
R.C. Sproul

Konsekvenser av predestinationslära Om man lite logiskt funderar kring vad som kan bli konsekvenser av predestinationsläran för den som tagit den till sig, så kommer man helt säkert på några sådana. Jag vill här själv summera några allvarliga konsekvenser:

Den troende kan aldrig vara säker på sin utvaldhet/sin frälsning eftersom det inte finns någon säker grund för vad som påvisar detta.
Den troende kan aldrig vara säker på sin utvaldhet/sin frälsning eftersom det inte finns någon säker grund för vad som påvisar detta.
Den troende riskerar att leva lagiskt för att inför sig själv och andra bevisa att han/hon hör till de utvalda. 

Ett perfekt moraliskt liv ses av många som tror på predestination som bevis för att man är utvald – men var går gränsen!?
Jesu försoningsverk och tron på detta tappar i betydelse då det i grunden är Guds utväljande som avgör om en människa blir frälst eller inte, och det utväljandet gjorde ju Gud långt före Jesu död på korset.

För den som verkligen vill dra konsekvenser till sin yttersta spets, skulle en stark förvissning om utvaldhet kunna leda till ett liv i totala utsvävningar: ät drick och var glad, för du är ju utvald och kan då inte avfalla!

Om de utvalda inte kan avfalla från tron finns ingen orsak att varna för avfall. Alla apologeter och väktare arbetar helt i onödan!

Eftersom de utvalda redan är utvalda och klara för frälsning, så finns ingen mening med mission och evangelisation. Att ge sitt liv för andras frälsning är bortkastad tid, möda och bortkastat lidande!

Sammanfattning

Gud erbjuder oss att vandra på en väg som han själv kallat för ”smal”. På båda sidor av vägen finns det diken. Det finns också avfarter som leder bort från vägen. Och det finns en annan väg som är bred och som går i motsatt riktning, direkt till fördärvet.

När det gäller Guds suveränitet, hans allmakt och hans förmåga att se i både dåtid, nutid och framtid (Gud bara ÄR), så innebär detta att inget sker utanför Guds kontroll. Detta är en tydlig röd tråd genom hela Bibeln. Samtidigt är Bibeln tydlig med att människan har en fri vilja och ett eget ansvar för sina handlingar. Det ser vi ju redan i Första Moseboken och detta är sedan en röd tråd genom resten av Bibeln. Så den smala vägen omfattar bl.a. båda dessa sanningar. Gud utväljer, men människan har ändå en fri vilja att på sin sida välja Gud. Detta kan liknas vid ett järnvägsspår med två parallella skenor som båda måste finnas på plats för att rälsen skall vara farbar. Det är här vi måste befinna oss om vår teologi skall stämma överens med ”summan av Guds Ord”.

Detta är trots allt något av ett mysterium, och vi bör nog låta det få förbli ett mysterium. Att det är på detta sätt har säkert att göra med just det faktum att för Gud finns ingen tid. Gud bara ÄR, både i det som var, är och skall komma. Han är utanför vår linjära tid som har en början och ett slut. Att namnen i Livets bok kanske skrevs in där redan före vår begränsade tidsålder och sedan även stämmer med facit efter att denna tidsålder tagit slut, är kanske inte något konstigt alls – sett ut Guds perspektiv. För min del kan jag vila i att det kan vara så. Men den största vilan har jag funnit i det evangelium som Gud presenterade för mig en gång. I det har jag svart på vitt att det är genom omvändelse och tro på Jesus Kristus och Guds försoningsverk genom Jesus som jag HAR evigt liv. Där finns hoppet, barnaskapet, glädjen, friheten, friden och vilan. Till detta liv kallar Gud ALLA människor:

/Janne Ohlin – Om Kalvinismen från Bibelfokus.se

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Är det Guds fel när allt går precis som du inte tänkt dig?Calvinismen

Slutfegat nu Guds folk våga testa profetiorna.

The True Father of the Modern Word of Faith Movement

Det vi ser just nu inom New Wine och Trosrörelsen är inget annat än stark demonisk aktivitet som skall förbereda en hel värld på Satans Parousia. De som tillber honom fast de tror de tillber Jesus kommer gå på detta. Jag gick igenom detta i predikan laglöshetens hemlighet (Mp3) /Text

Det finns mycket inbyggt i detta bland annat Covid 19 och Evolutionen var ett Sataniskt samarbete för att nå hit. Du kan läsa mer om detta i min serie mörkrets plan

Här börjar krafter att verka som verkar starta trosrörelsens farfar sedan kommer Kenyon och Kenneth Hagin. Så redan här börjar församlingen söka andra krafter till helande och uppenbarelse än hos Gud själv. Du kan själv ta reda på mycket genom denna bok av Sven Reichmann “Allt är inte Gud som Glimmar” – Gratis PDF Jag vill personligen varna dig att överträder du bibelns klara gränser får mörkret makten över dig!

Allt som manifesterar kraft utom Gud måste få tillåtelse (Exousia) att göra det annars skulle inget fungera alls. Så naturligtvis band Gud alla fallna andar och band dem att upprätta det onda system som vi kallar för världen. Och där finns också mörka ockulta krafter det vet alla.

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Världen = Exousia har fått tilldelad auktoritet att fånga och bedra) och fört oss in i sin älskade Sons rike.14 I honom (Där upphör hans tilldelade auktoritet att plåga oss) är vi friköpta (Blodet) och har fått förlåtelse för våra synder. (Rättfärdiga och frikända från Gud av inverkan från detta onda system eller denna tidsålders gud) (BAAL)

Tror ni att Israel föll av till ´Baalsdykan av en slump?) Nej samma falska eld som i Toronto och i New Wine verkade. Samma var det med trollkarlarna som stod emot Mose de hade fått tilldelad makt att verka. Detta är alltså Baalsdyrkan fast under andra namn i historien.

Kristen Baalsdyrkan

2 Tim 3:6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

I den här videon kan du få höra att korset inte betyder något. Man övergår till att upphöja upplevelserna mer. Men Guds väg har alltid varit NÅD (Tuktan uppfostran – Korset) endast om du följer den sanna Nåden följer SANNINGEN (Vem är Gud? – Vem är Du? Vad är hans vilja ?) Här förvrider man NÅDEN (Tuktan uppfostran- Korset.) Du hamnar automatiskt på en fel väg LÖGNEN (Pseudo-Kopia) Mörkret får tilldelad auktoritet (Exousia) av Gud att bedra dig. Detta bevisar nämligen att de som går in i Toronto eller som det nu är New Wine inte känner Gud. Du kan omöjligt uppleva SANNINGEN (Vem är Gud? – Vem är Du? Vad är hans vilja ?) Utan att först uppleva den SANNA NÅDEN (Tuktan uppfostran- Korset.) först.

När Herren uppenbarade mig för vad NÅD och SANNING verkligen var gjorde han det genomen uppenbarelse ifrån PS 118. Vi vet att Nåden (Korsets Kraft) och Sanningen (Ljus hjälp bekräftan av din tjänst kom genom Jesus Kristus.

Gud har valt att förs oss högmodiga stolta alltid bättre vetande till en krasch. Den kommer att komma förr eller senare om någon ber för dig! Om du inte vänder om kommer den drabba dig flera gånger ända tills du ödmjukat dig. Det kommer att se ut som om allting kommer gå emot dig på varenda område innan du krashen kommer. För det gör den för den allsmäktige Guden har planerat ödmjuka dina stolta tankar. Jag har drabbats av den jag har drömt om en vän som kommer drabbas av den och den ser ut att närma sig nu. Försök inte du högmodiga människa att stå emot Gud ju mer du kämpar emot ju större kan kostnaderna bli av ditt handlande.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden (Korset och personlig fostran) och sanningen (Svaret på vem du är? Vem Gud är ? Vad Gud vill?) kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

SER DU VAD JAG SER GUD HAR VALT ENDAST EN ENDA VÄG ATT UPPENBARA.

1/ Vem Gud är hans härlighet
2/ Vem du är din verkliga identitet i honom
3/ Vad Gud vill med ditt liv i honom

VET DU VAD SOM SKER I DEN ANDLIGA VÄRLDEN NÄR DU BESTÄMMER DIG ATT GÅ ÖVER GUDS GRÄNS? MÖRKRETS GES OMEDELBAR AUKTORITET AV GUD ATT FÖRBLINDA DINA TANKAR DITT SINNE ELLER SINA ÖGON.

Jag kan bevisa att detta påstående är sant för om vi inte kan förstå att Gud har Andliga Lagar som alltid gäller församlingen idag kan du sluta läsa min under visning nu. Antingen talar jag sanning då måste jag ha ett äkta kors med. Står jag och ljuger för er måste jag förvrida Guds Nåd (Korset och Lydnaden för Guds ord) Det är därför vi ser alla förvillade människor söka konferenser där lögnen råder och bara fortsätter och lovar o lovar.

1/ Varför tror du folk dras till konferenser? De vill ha bekräftelser från Gud det kommer de aldrig att få om de inte gått nådens väg. (Korsets och uppfostran o smala vägen) Vi har gått den vägen och till och med varit med om att en uppenbart falsk kristen tvingades av Gud att tala sanning och bekräfta vår tjänst. (Skrattretande men absolut sant)

2/ Konferenskristna lockas dit för att man är för omogen och har för dålig urskiljning själva. Att låta en sån profet fortsätta tala bara därför han är känd gör ju honom till ett livsfarligt vapen i fiendens händer. Du kommer bara få höra spådom blandat med bibelord och löften. Dessa löften är lögn i har hjälpt folk som felaktigt profeterats ihop.

Lögnprofetior som cirkulerat de senaste 40 åren. Lögnprofeternas fortsatta löften om väckelse från Smygehuk i Söder till Treriksröset i Norr och så naturligtvis för ekonomins skull nämns Smyrna samtidigt. Frågar du mig personligen; Jag tror inte ett enda dugg på en sådan profetia! Den gör bara att konferenserna fortsätter med ytterligare löften år efter år. Håll med om det Villfarelsen har invaderat församlingarna absolut ingen väckelse! Det var en falsk ande som lovade och talade från början och ju kändare namn ju mer tror folket som alltid ser upp till människor.

Det Jesus säger sker alltid läs nu vidare så skall ni se hur man kan missbruka Guds ord att upphöja sitt eget namn : LÄGG NOGA MÄRKE TILL HUR VI BEDRAGITS GENOM ÅREN MED FALSKA PROFETIOR = DETTA ÄR KONSTRUERAT ATT LEDA TILL EKUMENIKEN OCH SKR (Bileams ande är fortfarande verksam)

5 MOS 18:18 En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. 19 Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. 20 Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. 21 Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? 22 så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.”

Detta är en profetia där han talar om en jättetsunami som skall komma över Sverige, Han står här och bekräftar den mycket ifrågasatte Ekumenisk öppne Daniel Alm (Som står och låtsas han är berörd och fället tårar. Det märkliga är att den Tsunamin har profeterar om är ingen välsignelse. Utan En dom av de laglösa lögnarna! Elvor drömde om denna Tzunami den skalade inte det hus vi var i för vi ropade till Herren om Nåd! Denna Tzumami liknar mer den som kommer över Toronto – Trosrörelsen – New Wine,

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

3/ Den som tar sitt kors på eller fostrats o tuktas av fadern till mognad vad är målet med den sådan uppfostran? Eller vad skall vi säga att NÅDEN skall ge dig för resultat? SANNINGEN: Gud själv och inga människor skall bekräfta och tala om för dig om du är rätt eller om du är fel.

Galaterna hade fallit ur Nåden (Gal 5:4)
Trosrörelsen hade fallit ur sanningen (2 Tim 2:18)
Samma personer som stod emot sanningen (2 Tim 3:8)
Vi är i det stora avfallet 2 Tess 2 ( Vi fattar NOLL (2 Tim 2:

Då sammanfattar vi det vi lärt oss Gud visar oss en väg vi väljer bort den vägen. Gud ger Mörkret får automatiskt auktoritet över oss. Välj bort Korset du får villfarelse.

GÅ ÖVER GRÄNSEN OCH ORMEN BITER DIG

Predikaren 10:8 Den som gräver en grop, han faller själv däri, och den som bryter ned en mur, honom stinger ormen. (Heb: Nashash)

Gränser har Gud satt upp för att han älskar oss det är Andliga lagar och gränser, Profetiskt bet ormen Eva för att hon passerade Guds gränser. Vem hade gett ormen auktoritet att göra det? Gud naturligtvis som visat dig gränserna innan tydligt!

Adam = En förebild på Kristus (Rom 15:14)
Eva = En förebild på Församlingen (Ef 5)

Kingdom Now – New Wine – Dominionism är redan ormbitna. När förebilderna är solklara så är det ju inte något yttre rike som skall sättas upp med 7 berg i denna tidsålder.

Jag vill ställa dig en fråga om du inte läser bibeln utan i denna sena tid ägnar dig åt aktieaffärer eller annat. Vad är Gud svar inte mitt eller någons annans: Han kommer att se det som om det inte intresserar dig ett dugg utan världen betyder mycket mer för dig!

1 /Mörkret kommer för du behandlar honom med förakt /2 Tess 2:10
2/ Det ingår i hans rådslut du får den ägaren du verkligen älskar
3/ Han avskiljer dig från Jesus du ägs nu av mörkret
4/ Detta är sanning men det finns tid för att omvända tid
5/ Samma sak hotade församlingen i Laodicea (Upp 3:16)
6/ Satan kommer med en falsk tillkommelse (Parousia) Text
7/ När de första valt ägare kommer Jesus med änglarna (Matt 24:31)
8/ Då är Guds rådslut fullbordat (Ef 1:9-10) (Upp 10:6-7)

Kingdom Now eller Dominionism faller direkt om Adam bara var en förebild på den Jesus Kristus som exakt enligt skulle komma hit för att avsluta sitt verk (Rom 5:14) Ännu lättare att avslöja är det att Eva är en förebild på församlingen (Ef 5) Den sanne Jesus är medlare och alla rättfärdi´ga är med honom med alla änglar på Sions berg där tänker han bryta ner allt skapat en sista gång (Heb 12:18-29)(Ef 1:9-10)

Låt mig ställa en fråga så får du se hur lögnen är så tokigt konstruerad att man fattar inte hur det är ställt med bibelskunskapen. Det Rike eller Makt som vi bygger måste vara antingen Lögn eller Sanning. När jag blev jättesjuk och hamnade i en natt i Augusti där jag trodde jag skulle dö vaknade jag kl 3-4 på Morgonen.

Herren talad till mig personligen om mitt liv och min kallelse han hade fört mig in i denna dödsprocess för att få ge mer ljus i mitt liv. Jag fick vara med om saker jag inte ens vill nämna mer. När du tror att det är kört med både din framtid och din tjänst då får Gud chansen att tala.

Det finns någonting Gud lagt ner i hennes ande som alltid uppmuntrat mig eller rört mig till tårar. Ingen annan sångare har någonsin gjort det! Gått så djupt i ner i mitt liv och spelat på de finaste strängarna där. Jag är säker på att många kan hålla med mig.

Jag vet precis vilket område Herren tänkte föra OSS in när ändetiden kommer och det gjorde mig lite skakad av Gudsfruktan. Han bekräftade det dessutom genom 2 drömmar i rad. Vi samtalade om detta och vi förstod att det kommer nya tider med starkare ljus och mer personliga varningar till både församlingar och till enskilda personer som leder hans folk fel. Han bekräftade detta i Augusti och visade en pastor som förde en församling rakt in i New Wine = New Age! En syster var vid den församlingen och fick en uppenbarelse som i detalj bekräftade vad Gud sagt! Om inte Herren hade gjort det hade jag aldrig förstått hur farlig den läran är för Sveriges Kristenhet.

Jag är verkligen glad åt den systerns bekräftelse den var mitt i prick. Men fattar vi allvaret i de ledare som tillåter New Wine = New Age att kidnappa ungdomarna för vinnings skull. – Jag såg hästhuvuden av dessa ledare ligga avkapade med ett svär så skapt att det måste varit Herrens eget ord.

Heb 4:11 Så låtom oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet. 12 Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap.

Jag har hittills bara sett 4 namn (Hästhuvuden med namn på)
1/ Förutom den pastorn här
2/ Han som splittrade Gileadförsamlingen
3/ De två som splittrade Vallhamrakyrkan för länge sedan

Aldrig tidigare fått direkta namn på det här sättet så det var en skrämmande upplevelse att få det bekräftat att Gud har tjänster för det Äkta Sions Berg också och han håller på att återupprätta Evangliet och dess tjänster. Satan skapar en kopia på det Gud håller på att göra i det tysta. Alla videos som ligger ute pekar på Satans kopia av sitt eget berg där han upphöjer denna skapelse. Men hans tid är räknad och snart slut! Ursäkta men hur kan man tala, om ett upprättande av en jord som är lagd under förgängelsen.

Nu är det dags att testa profetiskt tal vi har varit för fega bara inse det /Mvh Janne Ohlin – Göteborg

Parousia Mission År 2022
Elvor o Janne besöker fler församlingar det går och nå dem på
ohlinelvor@gmail.com 0733521689
ohlinjanne@gmail.com 0733521680

Vi samarbetar för att rensa ut villfarelse från församlingar och evangeliet
genom sund och ren undervisning i Evangeliets grunder.

Söndag 2 oktober Kl 14:00  Mötesplats: Wartagården Hisingen
Söndag 30 oktober Kl 14:00 Mötesplats: Wartagården Hisingen
Söndag 27 november Kl 14:00 Mötesplats: Wartagården Hisingen

Vägbeskrivning (spårvagn) till Wartagården:
Wartagården ligger på Södra Sälöfjordsgatan 29, i närheten av Eketrägatan, på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum: gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.

Med bil till Wartagården:
Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på Norra Sälöfjordsgatan. Du passerar under leden (Hjalmar Brantingsgatan) och kommer in på Södra Sälöfjordsgatan. Du ser snart en stor byggnad med texten Wartagården på vänster sida på Södra

Start 1400: kom gärna tidigare predikan brukar hållas av Elvor o Janne
Fika
Nattvard
Förbön
Musik och sång
Vi håller oss borta från Trosrörelsen och New Wine
Grundläggande befriande själavårdande profetiskt undervisning
Vi har döpt flera genom åren skynda dig nu innan det blir för kallt

Alla är välkomna hit med en ödmjuk ton och respekt för andra människor.
Här diskuteras allt mellan himmel o jord på fikastunden ingen lätt tid för en kristen att leva i. /Mvh Parousia Mission /GöteborgPosted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Slutfegat nu Guds folk våga testa profetiorna.

TROSRÖRELSEN O NEW WINE = NEW AGE (BAAL)

1/ Phineas Quimby & New Thought

Posted in Different Stuff | Comments Off on TROSRÖRELSEN O NEW WINE = NEW AGE (BAAL)

LYSSNA TILL PROFETEN

Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje. (Heb: Min godhet = Mitt ljus!)

1 Mos 1:3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

1/ Jesus Kristus är Ljuset
2/ Jesus Kristus är Det Goda
3/ Utanför honom är Världen eller Mörkret dem äger han

1Pet 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Då är vi där igen NÅD och SANNING går inte att skilja på. Här ser du att vi skall lägga bort saker som vi egentligen vill ha kvar för det ger oss njutning. (1 Petrus 2:1) Så det måste börja med att Gud griper in med sin uppfostran (NÅD) eller kalla det för Korset det är exakt samma innebörd. Gud börjar sig alltså lägga sig i och han börjar för dig in i omständigheter för att uppfostra dig. Det är allt helga dig att lägga bort det han inte vill se i ditt liv.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är.

Det är egentligen att ta korset på och få uppleva hans reningskraft även kallas helgelse!
Heb 12:14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.

Vi är kallade att bära ett Kors lämna mörkret och få uppleva och förstå Guds Hemligheter!
1 Petr 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Om du säger ja till Guds kallelse kommer Gud att börja tukta dig som en far. För att föra dig till full mognad och urskiljning för att sätta dig in i sitt hus. Detta är alltså exakt samma sak som Abrahams välsignelse. (Böja Knä + Inympning i Kristus)

Apg 3:22 Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. 23 Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur (Avhuggas) folket. 24 Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. 25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (KRISTUS) skall alla folk på jorden välsignas.  26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”

I 400 år var det knäpptyst
Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje. (Heb: Min godhet = Mitt ljus!)

Ni läste väl rätt och förstod att Johannes döparen talade om att profeten skulle komma med yxan domen var nära:
Mat 3:7 Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: “Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 9 Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. 10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

År 70 exakt 40 år efter Jesu varning kom yxan fällde hela fikonträdet (Israel) men otroligt nog dog inte en enda en av de kristna de kunde profetiorna. Kom ihåg nu vad skrifterna säger om Israel som ett mönster för församlingen på ändens tid 1 Kor 10. Det finns så mycket falska eskatologiska läror men de får predikanterna svara för själva att ha lurat in Guds folk i en falsk förhoppning.

Nästan alla i Israel hade hört vad som skett vid Jordan och med Jesus vid dopet. Nu skulle profeten komma och Gud själv bekräftade detta från himlen själv. Ha detta nu i åtanke när vi flyttar oss fram till Johannes 7 efter en sådan uppenbarelse först av Johannes sedan gjorde Jesus de tecken som bevisade att han var den han var.

Joh 7:11 Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade: “Var är han?” 12 Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sade: “Han är god.” Andra sade: “Nej, han vilseleder folket. 13 Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. 14 När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa.15 Judarna blev förvånade och sade: “Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?” 16 Jesus svarade: “Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom.

Jag lovar han målade upp bilden av Guds rådslut så tydligt att ingen kunde tveka efter detta. Men han var den han sade sig vara och år 70 kom domen över nationen. Jag citerar senaste predikan från Kungsbacka! Vi har inte fattat vi västerländska kristna att samma sak kommer inträffa igen. Vi tror vi blir uppryckta innan men Yxan är på väg istället.

Guds Hemligheter

Posted on August 29, 2022 by Janne

Predikan i Emanuelskyrkan i Kungsbacka 28/8-22 – Janne Ohlin
Den innehåller en del profetiska varningar för en kommande dom som jag sett komma över falska Apostlar och Profeter. Den kommer över alla som använder evangeliet för att få eget ära. Jag berättar om några omskakande profetiska budskap Herren gett mig senaste tiden.

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet (Eido) vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet (Eido) heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens (Kosmos) ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (Eido) vad vi har fått av Gud. (GK: Det som genom Nåd redan är skänkt) 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa (Själisk) tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Ordet Eido här använder Jesus som en förutsättning att kunna uppleva och gå in i Guds Rike. Så det handlar alltså om en kunskap som bara Anden kan ge dig genom tro. Det innebär att precis som Paulus säger kommer det att finnas de som bara är kristna till det yttre skenet. Dessa är födda av kött men uppträder som om de vore andliga.

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt (Och blir en nyskapelse i Kristus) kan inte se (EIDO – Uppleva sann Andlig kunskap från Kungen) Guds rike. (Rättfärdighet Frid Glädje och Guds Kraft) 4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av (Inspirerade av) vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. (Genom den smala Porten) 6 Det som är fött av (Inspirerat av) köttet är kött (De på den breda vägen är själiska de kan inte ta emot något från Anden) och det som är fött av Anden är ande. (De på den smala vägen är Andliga de har tuktats och deras hjärtas ögon har upplysts och de känner Herren)

Herren har sagt till mig att han kommer att sätta fiendeskap mellan en kristendom som bara har ett yttre sken. Det är de själiska som kallas de laglösa de som inte kan ta emot vad Anden har att ge (se ovan 1 Kor 2 9-14)

Det är dessa som blir bedragna genom de falska profeterna eftersom de inte kan få den Visdom och Kunskap som endast Herren kan ge genom sin Ande.
De vandrar på den breda vägen de säger Herre med munnen. Kraften och Profetiorna kan omöjligt komma från Anden så den måste komma ifrån Demonisk aktivitet. Samtliga tycks vara hopsamlade genom en lära som är en kopia på Guds Rike. Det är exakt vad Herren håller på med just nu för att han sänder falska Apostlar och Profeter med demonisk aktivitet rakt in i kristenheten för att skilja dem som älskar (Agape) honom ifrån de som inte Älskar (Agape) honom. Ni tror väl inte det råkar vara en slump att alla som nu talar om Nya Apostlar och Profeter och bygger församlingar i en cellgruppsstruktur som liknar en pyramid samtidigt helt plötsligt uppstått? Där genomsyras hela pyramidstrukturen av en ny lära där Guds Rike är väldigt lätt att komma in i. Nu skall någon bara lägga händerna på dig du skall underordna dig allt som kommer ifrån toppen av pyramiden nedåt. I praktiken innebär ju det här att du börjar lyda människor mer än huvudet för församlingen Jesus Kristus. Från toppen av pyramidstrukturen måste alla under dem i cellgruppsstrukturen ha deras tankesätt och lära.

Det innebär att Guds ord formas från ledarna för att passa en helt ny syn på Guds Rike som endast existerat i de församlingar som splittrades på Paulus tid. Samma villfarelse Gnosticism som kom in genom falska Apostlar och Profeter på Paulus tid kommer nu i en förklädd skepnad att komma in i den sista församlingens tidsålder. Detta är en prövning från Herren som kommer att åtskilja det Äkta ifrån det Falska. Men eftersom vi redan vet att de själiska inte kan ta emot något från Guds Ande så måste de som följer med de falska Apostlarna och Profeterna ut ur Kristus och bort från grunden (2 Tess 2) agera med en stark demonisk aktivitet som är mörker.

Många kristna luras nu att tro på ett nytt evangelium om Guds Rike som genom alla de falska under och tecken och spådomsandar (Falska Profetior) och den stora mängden av dem som följer dem ser ut att vara äkta. Men förkastar vi Guds visdom Kristus och hans väg Korset (Den smala vägen) Fångas vi nu av den visdom som egentligen redan är demonisk och tillhör den starke mannen och vi kommer inte bort från hans ägandeskap vi blir hans byte och hans egendom (Jak 3:15 Jes 53:10-12) Satan den starke mannen som även är mörkret och äger nattens barn hämtar bara de som är hans byte och tillhörighet (1 Tess 5) Alla dessa hämtas nu och förs helt druckna och förblindade till hans stad Babylon. Där gör de sig till ett med honom och där bor samtliga fallna änglar också (Upp 18) Detta är en del av Guds hemligheter i hans rådslut som uppenbaras för de som älskar honom (Ef 1:9-10) Hela Uppenbarelseboken är en uppenbarelse som gäller endast för Herrens tjänare (Doulos) Där uppenbaras att domen på Herrens dag innebär att av samtliga 7 församlingar (Alla som kallar sig Kristna) dras med antingen till Babylon av demonisk aktivitet och mörkret. Eller till Sions Berg genom Anden och uppenbarelsen av Ljuset. Det kommer från och med nu bara att finnas två vägar var och en av dem leder till en konsekvens och uppfyller Guds Rådslut. Det finns en djupen hemlighet uppenbarad i de 5 första verserna i bibeln. Ljuset skall genom Jesus Kristus växa i styrka och uppfylla Dagen. Mörkret skall genom demonisk aktivitet uppfylla Natten (Midnatten)

Här kommer min översättning av Jes 53:10-13 Nattens Barn tillhör Den starke Mannen (Satan och alla hans fallna änglar) Ljusets barn tillhör Jesus Kristus de är kvar under hans Huvud och Ägs av honom.

Jes 53:10 Det var Guds godhet och vilja (Ljuset) att han skulle bli helt ituriven och uppdelad i småbitar. När detta sker så skall hans själ bli en betalning och ett borttagande av all skuld och all synd. Då skall han som är Abrahams säd (Sing) (Messias) få se massor av säd växa upp och han skall alltså starta soluppgången som leder fram till uppfyllelsen när solen stigit upp mitt på himlen och Dagen uppfylls och han samlar in sin egendom (Matt 24:31 + Malaki 4:1) (1 Tess 5) Men de som inte lyder honom kommer alltså mörkret att samla ihop till midnatten (Då hörs ett skrik Matt 25)

Jes 53:11 Genom den vedermöda Jesus Kristus gått igenom skall han få Andens fulla makt kraft och visdom och kunskap tilldelat sig. Den kommer min rättfärdige tjänare min egen Son att få bli tilldelad när han uppstår och blir Herren och förbundets och alla löftens fullbordare över hela universum. Han kommer genom Anden att ifrån det han själv äger väcka upp människor och föda dem på nytt. Där i de pånyttföddas ande skall han uppenbara sig själv för dem som tror på hans verk. Dessa skall få ljus i sitt innersta och få delaktighet (Aldrig ägandeskap) av all min makt och styrka som är min nåd. Jag som nu är den rättfärdige skall i dem vittna genom Anden och överbevisa dem att de är frikända från skulden och synden. Jag skall i dem starta en utrensning av allt det gamla som är i uppror mot mig (Mörkret) och istället ersätta det med det som kommer ifrån mig själv (Ljuset) Jag skall själv ta på mig och bära det straff som redan har kommit över er som en konsekvens av synden nämligen att bli bunden och få göra ett slavarbete med det Jordiska. Detta som jag redan har bundit och befallt alla fallna änglar (Mörkret) att utföra och vakta som slavdrivare över. Bara de laglösa skall förbli under den förbannelsen alla de som förkastar mig som Herren. Dessa laglösa kommer under mörkrets tilldelade auktoritet att tvingas att bygga upp ett hus utan grund på bara jorden. De som vägrar lyssna till mig kommer aldrig att få Andligt förstånd av mig så att de förstår Evangeliet.

Jesaja 53:12 Har ni förstått att hela min plan och rådslut som är en stor hemlighet (Ef 1:9-10) som bara uppenbaras för dem som ödmjukar sig rensar ut mörkret och låter mig växa upp och ta över deras liv så jag själv kan utföra allting genom dem så de inte kan ta åt sig någon ära och skina som ormen gör genom deras egen kraft (Jesaja 53:1-3) Jag har redan befallt mörkret att uppfylla natten (1 Mos 1 1-5) Och alla som tillhör mörkret och natten har druckit ur samma bägare som skökan (Bild på den fallna andevärlden) (1 Tess 5) De har ätit och druckit och slutit avtal och gjort sig ett med henne och allting de står för (1 Kor 10:21 Rom 11:9) Därför skall de överlämnas till den som de själva med sin mun bekänner som sin Herre och sin ägare och huvud. (Heb: Baal = Nimrod) De kommer att istället för att välja att bli formade till min avbild och få min genuina stämpel genom Anden på mitt ägandeskap av deras själar och bevaras som min egendom.
Plötsligt kommer Gud att använda sina bundna fallna änglar att samtidigt som ekonomin rasar i en gigantisk katastrof även kallad The Great Reset. Vända de fallna andemakterna och hela det politiska systemet mot dessa högmodiga laglösa som tror att de skall upprätta Guds Rike synligt på Jorden. Först luras de in i en falsk teologi om ändens tid genom demoniska läror de tror att de är Kristus på Jorden och skall därför upprätta Guds Rike synligt på Jorden genom under och tecken och det kommer att ske med demoners kraft och falska profetior drivna av spådomsandar (Detta är exakt vad vi ser ske nu överallt i västvärlden) Det här är exakt det Herren visade mig och Elvor i drömmar.

När sedan de samlat ihop sig och är som högmodigast genom sina Nya Apostlar och Profeter kommer något att ske som de aldrig hade kunnat föreställa sig. Det kommer en stor flod likt en jättetsunami rakt emot huset de byggt på jorden. Samma Tsunami kommer även emot det hus som är byggt på klippan. World Economic Forum kallar själva The Great Reset för en jättelik Tsunami som kommer över världen helt plötsligt. Det hus som är byggt på klippan den uppståndne består för han som byggt huset har redan bundit alla fallna änglar i sin hand. Det är han som också befallt denna mörkrets Tsunami våg att komma och han har befallt dem att de får inte röra vid det som är hans tillhörighet. Elvor såg en drömsyn där vi i Parousia Mission samlades och hon ser denna Tsunami komma. Vi kastade oss på golvet i bön och ropade på Herrens hjälp! Tsunamivågen passerade över huset utan att någonting skadades där vi samlades.

Själv har jag två gånger nu sett en och samma församling som leds av en som kallar sig Apostel där man fört in Gnostiska läror drabbas av exakt samma tsunami. Vi varnade människor därinne i drömmen att fly undan katastrofen som är på väg: Ingen ville lyssna fast vi ropade högt 3 gånger: Ut härifrån snabbt en katastrof är på väg. Så kom flodvågen med sådan kraft att hela kyrkväggen bara brakade sönder. Det var kolsvart avloppsvatten i floden som kommer så det är mycket stark demonisk aktivitet bakom det här. Men som sagt var de är bundna redan vid änglarnas fall att utföra den allsmäktige Gudens befallning på hans bestämda tider. Jag hade själv nyss en dröm om exakt samma församling så det tyder på att domen är väldigt nära. Då visade Herren varför den kommer också församlingen här är bara en bild på det som kommer över varje hus byggt utan honom. Detta visade Herren mig står bakom varför dessa ledare kommer att dömas först och främst.


1/ De är bygger på det jordiska med Egyptiska hästar (Jes 29-31)
2/ Jag såg att hästhuvudena kapades med ett skarpt svärd
3/ Jag såg personliga namn skrivna på varje hästhuvud
4/ Jag såg att de formade Guds ord för att passa deras teologi
5/ Denna teologi är det falska Guds Riket jag redan beskrivit
6/ De samlas i mörkret i hemliga nätverk för att planera att inta andra församlingar och lägga dem under deras influens och makt.
7/ Dessa ledare liknades vid hundar som sover och söker sin egen ära
8/ Alla kommer i Herrens namn och täckmanteln är ett falskt Guds Rike
9/ Demonerna kommer att bekräfta deras teologi med falska under och tecken. Mycket profetia skall förekomma men bakom dessa är spådomsandar som kommer att tala och det de säger kommer också att ske. Så plötsligt ser det ut som om alla får samma drömmar och samma tilltal och det är Gud som tvingar dem för att uppfylla hans rådslut.
10/ Det kommer alltså att födas fram en enhet som genom demonisk aktivitet samarbetar på Herrens order för att de allesammans skall tro på en och samma lögn (Pseudo) det är en skicklig gjord kopia på Jesu tillkommelse Parousia.
11/ Jesus säger att han kommer som en blixt över himlen. Satan kommer att kopiera detta det såg ut som en blixt när han kastades ut från himlen. Kan det vara så att den laglöse är Satan själv? Helt plötsligt kommer det att ske att Gud befaller demonerna att fara in i Svinen. Varför måste det här ske då? Jo därför att skriften måste uppfyllas! Mörkret måste ju uppfylla Midnatten kan du tänka dig skriket och skräcken som hörs från världen när detta sker? Men domen måste börja med Guds hus först!

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst (Parousia) är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade (De byter ägare från Jesus till den starke mannen) eftersom de inte tog emot sanningen och älskade (Agape) den, så att de kunde bli frälsta. (Få en full förlossning av sin skuld) 11 Därför sänder Gud (Domaren) en kraftig villfarelse över dem (Alla fallna Änglar över dem) så att de tror på lögnen (Pseudo ) 12 och blir dömda (Blir den starke mannens ägodel) alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Vad är det i huvudsak de falska Apostlarna och Profeterna kommer att ha gemensamt. Det är Gnosticism att du i din ande har blivit bokstavligt ett med Kristus. Då kan du alltså tala skapande ord som Gud och du kan även göra alla kraftgärningar och profetera som Kristus och göra större gärningar än han gjorde precis när du vill. Vad skall du då vänta på när du själv redan blivit Kung? Nu har man fått en demonisk lära med exakt samma tankar som Satan själv hade vid sitt fall. Jag kan alltså bli som Kristus och om vi alla som tillsammans tror samma sak kommer samma sak når vi ett genombrott det klimax de väntar på. Guds Rike kan äntligen komma och förgängelsen bytas ut mot förnyelse av hela Jorden.

Om du sväljer den här teologin kommer du naturligtvis att tala precis som den lära ditt hjärta är fullt av. Så här är Guds ordning tills Jesus kommer tillbaka igen om vi inte ödmjukar oss under den ordningen ägnar vi oss åt vad bibeln kallar för laglöshet.
1/ Jesus Kristus som död och uppstånden är huvudet för sin kropp församlingen. Från honom själv och det han äger utgår order genom Anden. Från honom själv som äger all auktoritet (Exousia) måste allting som sker både i Världen och i Guds Hus tilldelas auktoritet (Exousia)
2/ Han trofasta änglar i himlen som inte föll vid upproret fungerar som våra medtjänare de tar aldrig emot tillbedjan.
3/ De änglar som föll håller han bundna att utföra hans rådslut
4/ Vi som tror på Jesu död och uppståndelse har en grund och en lära
5/ De som inte tror på det sanna Evangeliet om Jesu död och uppståndelse har ingen grund därför är de slavar under den fallna andevärlden och tvingas tjäna det jordiska som Gud redan lagt under förgängelsen. Man kan säga att de som inte fått sitt eget personliga skuldbrev fastspikat på korset tillhör den starke mannens familj eller hus.

Herren kommer att släppa lös ett sådant mörker och en sån ångest och fruktan över alla de laglösas själar så de drabbas av skräck och terror. Den stad de sökte som sin säkerhet det som alla onda andar påverkat dem att söka först nämligen det yttre skenet. Allting som den här världen ser som säkerhet kommer helt plötsligt att på Herrens order kollapsa på ett enda ögonblick. Detta kommer att ske strax innan Herren kommer med alla sina änglar för att hämta alla de som valt honom först och inte deltagit i de laglösas uppror (Matt 24:31)(2 Tess 2) Då har Mörkret uppfyllt Natten och då kommer Herren för att slutföra Dagen. Herren kommer att göra exakt det som skedde i Egypten han sände ett stort demoniskt mörker snabbt som uppfyllde natten. Fördärvaren som är samma sak som den starke mannen kom inte in i de hus som hade blodet på dörren och där man vakade i ljuset och där man åt av lammet och var redo. Vem har total kontroll över alla de demoniska krafterna som verkar i världen? Han har bundit dem redan när de föll att tvingas utföra hans vilja att binda alla olydiga på jorden

Den världsliga själiska människan kan inte få information och ledning av Guds Ande för Anden uppenbarar sig bara genom en pånyttfödd människas ande. Där blir det som en Guds helgedom där Herren kan möta oss och ge oss ett nytt sinne och öppna våra hjärtans öga. Gud kan nu ge oss en levande kunskap och börja uppenbara sina hemligheter. Anden hämtar ifrån Jesus själv och börjar avtäcka sitt ansikte för dig. Det du får uppleva fördömer dig aldrig utan älskar dig och han vill att ljuset ökar i dig. Vår gamla själiska människa däremot är något som måste försvagas för hon står i vägen och kan inte ta emot fullkomlig Andlig kärlek och den driver ut fruktan. Fruktan och Fördömelse kan upplevas väldigt obehagligt det är ett samband mellan din själ och ditt samvete.

När Djävulen attackerar dig kommer han förklädd som Gud för att bedra dig. När vi växer upp och mognar och lär känna att Herren är fullkomlig kärlek och enbart ljus växer vår urskiljning. Nu kan du genom Anden och Ordet på ett Andligt sätt skilja på vad som är Ljus och vad som är Mörker.

Men av egen erfarenhet kan jag säga att ju mer du växer och mognar ju listigare blir attackerna från mörkret. När Djävulen testade Jesus ville han att han skulle göra sten till bröd. Jag tror den attacken är mycket mer listig än vi tror. För den går vi ofta på själva nämligen att sten står för människotankar och bröd står här för att göra Guds vilja. Jesus svarar med skriftens uppenbarelse just för den stunden det är nämligen Rhema vad säger Gud nu. Det är exakt vad Andens svärd är för oss också det är det levande uppenbarade ordet direkt i nutid. (Ef 6) 

Luk 4:4 Andemeningen: Jesus applicerar skriften rakt mot den listiga attacken. Han vet direkt att Satan vill att han skall välja att agera med sin själ först och förse sitt eget behov. Guds Son kom för att helt och hållet i varje svår situation helt lita på Guds ledning och omsorg. Det står skrivet att människans liv (Andliga – Det Rättfärdiga) handlar först och främst inte om att starta agera med själens tankar. (Att börja rabbla bibelord) Det var alltså tänkt att människan från början skulle starta med och fortsätta med anden först inspirerad av Guds mun (Ande) med levande ord (Rhema) för varje situation och vägval i livet. Adam föll för frestelsen och fick hjärtat fullt av sten. Den andre Adam Jesus var helt övertygad att han som kallade honom utföra sin vilja på jorden. Han skulle uppenbara lösningen genom att fortsätta uppenbara sin vilja till honom i sin ande.

Därför gavs lagen skrivet på stentavlor i en öken för att synden skulle bli så mycket tydligare för människan. Därefter kommer Jesus och uppfyller allting och erbjuder oss att födas på nytt genom sitt levande ord för att byta ut stenhjärtat mot ett levande hjärta som drivs av Anden först. Så länge vi startar med själen och förståndet först är det absolut ingen skillnad mellan oss och en Jude på Jesu tid. Då fungerar bibeln vi har här i vår hand som gamla testamentet på deras tid för Evangelium är Gamla testamentet uppfyllt av Jesus. Bokstaven vi läser är stendöd om inte Anden gör den levande i vår ande och då är det bara en person som vi får se: Guds avbild uppenbarad genom Anden. Du får se och uppleva Jesu ansikte då sker något märkligt. Du förvandlas från en som bara ser fel både hos dig själv och andra till en som förstått att det är bara Jesus som har härlighet.

Du kommer in i en underbar vila du behöver inte ständigt jämföra ditt yttre sken och mäta det värdet mot andras sken. Du börjar nu byta ut det skenet och får hans sken istället och när hjärtats ögon öppnas helt kommer du förstå vad synden egentligen handlar om. Jakobsbrev säger att om vi fått skådat den uppståndnes härlighet och fått oss tron och Guds Ande kan vi omöjligt göra skillnad och värdera skillnaden mellan människors yttre sken. Allting sådant är nämligen Mörker men det uppträder som Ljus detta kommer ifrån Lögnens Fader. Detta är nämligen exakt vad som sker när han oupptäckt krälar in och infiltrerar en församling. Han gör det på olika sätt men resultatet han är ute efter är att förblinda våra ögon så vi inte längre kan skåda härligheten från hans ansikte. Då börjar församlingen att rivas ner istället för att byggas upp och förenas av Herren i samma tro och genom samma Ande.

Öppnade hjärtas ögon avslöjar och lyser upp mörkret och kopian
Öppnade hjärtas ögon förenas i samma ljus de ser bara ett enda värde Herrens Ansikte.

Det är när vi dör ner från att börja med själen och istället börja drivas av Andens uppenbarelse av Herrens Härlighet i vår ande som vi ständigt kan förnyas så därför ger vi inte upp sa Paulus. (2 Kor 4:1) Om Satan lyckas att placera ett täckelse mellan Herrens Ansikte och ditt ansikte då startar vi att börja jämföra sken med varandra igen. (2 Kor 3 – Detta är mörker och synd men uppträder som Ljuset) Tro inte för ett ögonblick att mörkret blir påverkad av en andligt blinds högmodiga proklamationer och deras så kallade andliga krigföring. Det han är livrädd för är när Guds visdom börjar uppenbara sig mitt i en församling när hjärtats ögon börjar öppnas. För då avslöjas hans planer och när människor får skåda Herrens Härlighet (Värde) förlorar hans falska sken direkt sin falska andliga dragningskraft som har bedragit våra ögon. Det som du tidigare kanske trodde var andlighet kommer genom Guds Visdom direkt genom Andens uppenbarade ord avslöjas som mörker.

Ord 21:22 Heb: En enda vis man kan komma rakt in i den starkes stad (En bedragen församling av Ormen) och där kan han genom Andens uppenbarelse i ordet. Bryta ner och avslöja och förklara varför deras kraft och visdom som de trodde var ljus är mörker.

Detta är de Andliga vapen Paulus talar om som inför Guds Ansikte och genom Guds kraft är mäktigt att bryta ner och avslöja alla djävulens listiga anslag och läror. (Att byta ut visdomen och driva den ur församlingen)

Jag var med om detta i somras när Gud la mig på sjukbädden totalt hjälplös vaknade på morgonen upplevde en övernaturlig händelse med Gud i realtid. Jag fick se bakåt och såg att Gud med sin stora mäktiga hand har genom yttre omständigheter samverkat allting just för att lägga mig här och uppleva honom. Han som är densamme igår och idag och i all evighet bryr sig om små korn i universum som mig och dig. Jag blev så överväldigad av denna upplevelse och så otroligt tacksam mitt i mina prövningar och min sjukdom. Vilken trygghet att ha Jesus som Herre och Huvud i sitt liv. Jag tänkte framåt med Guds löfte till Abraham i tankarna: Herren ville vara hans stora belöning och hans värde Jesus har betalat priset för min räkning med sitt blod. Han skall även bevara mig genom tron och vara min försvarare tills den stora förlossningens dag då min själ blir helt återlöst och en sluträkning sker. Jag läste något intressant i Luk 21 jag inte lagt märke till förut att det nämns en viss ordning och när vi ser och förstår den skall vi göra oss redo.

LK 21:28 Parafras: När ni ser och förstår att dessa saker jag talat om börjar att ske och återupprepas igen från början (Archomai) och börjar fullbordas. Då skall ni öppna ögonen och börja sträcka er och upphöja ert huvud (Kephale = Den uppståndne Herren) för då börjar er fulla sluträkning för era själar att närma sig. (Jag skall berätta en profetisk dröm för er sedan)

Jag slog upp ordet i ett lexikon och det är solklart för mig: Det grekiska ordet Archomai kan faktiskt översättas som denna text = I think we need to rehearse the first scene again. = Då tar vi om det från början igen och dubbla profetiska uppfyllnader är inte ovanligt i bibeln.

Lägg märke till liknelsen om fikonträdet i versen efter (Lk 21:29) hur väl timat detta är av Jesus. Exakt 40 år senare förstörs alltså Jerusalem Templet och folket förs bort i fångenskap landet blir som en öken tills 1948 då står fikonträdet där igen. 

Om det är så som jag beskrivit hur texten tolkas kanske en del som skämtat om de där blodmånarna får skrämselhicka istället. år 70 som Jesus förutsåg år 30 skall återupprepas från början igen. I så fall är omstarten från början när Israel 1948 blir fikonträdet (LK 21:29) Det här med blodmånarna som kallas Tetrader är så märkligt. 1 Mos 1 beskriver att Gud satt Sol o Måne för att visa tid för ett bestämt möte.

Blodmånarna på högtiderna i Israel stämmer exakt med vad Jesus sa:
Nationen Israel 1948 följs upp 1949–50 4 blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid
Jerusalem intas 6 Juni 1967 1967–68 4 Blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid
Agenda 2030 – Invigs september 2015 2014-15  4 Blodröda månar Påsk – Lövhyddohögtid. Denna sista Tetrad avslutades med en ovanlig Superblodmåne – Nu startar the great reset som är samma sak som Agenda 2030 Så det vi såg då är en signal om starten på det stora uppror som leder till Jesu Tillkommelse.

Vad jag tror Jesus säger är att händelserna som skedde år 70 kommer att återupprepas från början igen. Då flydde församlingen i Jerusalem till Petra ca 3 ½ till 4 år innan detta skedde en belägring av Jerusalem startade ca år 66 General Gallus. Det är ett fullständigt mirakel att den kristna församlingen kom undan massakern år 70 skriver flera. Petra är en klippa och det hebreiska namnet påminner oss om församlingens uppståndne Herre klippan Sela (Huvudet för Församlingen). Att upphöja Huvudet är alltså att vakna upp för tidens tecken stå stadigt fast i tron på det sanna evangeliet ända in i mål

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner (Enligt Evangeliet) att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir (EIS = In emot centrum) rättfärdig, med munnen bekänner man (Enligt Evangeliet) och blir (Eis = In mot centrum) frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.

Luk 9:26 Den som skäms för mig (Visar Förakt) och mina ord (Min Lära) honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.
Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Jag har haft två riktigt allvarliga drömmar och varningar från Gud. Båda handlar om den utveckling vi ser nu med ett evangelium som gör oss till kungar och därmed i praktiken avsätter honom som kung och huvud över ditt liv. Låt mig få berätta den ena av dem så du som kanske lyssnar på internet kan börja varna dina vänner att dra sig undan samma gnostiska evangelium som kom in bland annat i Korint. De väldiga nätverken av nya Apostlar och Profeter som i mörkret samarbetar för att inta nya områden de upphöjer sig över andra. Jag vill blåsa i basun lite här idag för jag har i Anden sett ett knivskarpt svärd komma mot alla som höjer upp sig över andra och mot dem som använder Evangeliet för egen vinnings skull. Jag fick se att det kommer blixtsnabbt och totalt oväntat och Anden visade att han redan innan noterat namnen på dem detta gäller.

Drömmen var så här att jag var ute och gick så plötsligt stannar jag till och har kommit fram till en enormt stor blänkande raket med toppen likt ett huvud eller stor knopp uppe bland molnen. Jag tittar ner på mina fötter mina skor har nu plötsligt försvunnit jag stirrar ner på min högra stortå minns jag. Plötsligt lyfts jag upp till toppen av raketen där öppnades en dörr framför mig och jag gick in. En röst talar direkt till mig och talar om att min far har en sån stor skuld att den kan han aldrig betala av. Jag förstod att det var min förlossare som talade och han som betalt min skuld från Adam på Golgata kors med sitt eget blod. Han sa nu att det finns skor här som kommer att passa dina fötter perfekt de är gjorda för dig. Det fanns massor av skor där de såg ut som mjuka fina mockasiner jag såg direkt vilka som var mina jag körde in mina fötter i dem det var perfekt passform. Precis när jag gjord det hörde jag en tyst stämma som lovade att min far skulle få en plats också. Jag upplevde Elvor hålla på någon våning ner och hon satte saker och ting i en viss ordning. Jag upplevde att detta var förberedelsen till att göra Kristi Kropp i ordning inför slutet. Härinne rådde ett lugn och en vila det var ingen stress. Rösten talade till mig igen: Men då talade han om Elvor och min tjänst och säger att jag vill ge er försoningens ämbete! Så tog drömmen slut och jag vaknade och undrade vad allt detta kunde innebära. Min första tanke var att Noas ark var försonad med försoning både invändigt och utvändigt varenda planka var alltså exakt lika mycket värda. Noa betyder ju tröst och vila så det handlar ju om att förstå att sann försoning kan bara upprättas genom Anden och Blodets Kraft.

Jakobsbrevet varnar oss för att göra skillnad på människor är synd.
Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade (Huvudet) och på samma gång göra skillnad på människor.

Jak 2:9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Vår tro kommer ifrån Herren till oss genom Anden som tar ifrån det Jesus äger och förmedlar det in i din ande. Så vi äger alltså inte tron det är därför det står på grekiska ofta att vi får Jesu Kristi tro. Nu skall du få se varför Gnosticism är en fiende till Gud.

1 Kor 4:7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter (Skiner = Mörker) du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er.

Detta sken är egentligen mörker men det uppträder som ljus. Det kommer av ormen i lustgården vars namn är ”Nachash” (Den som Skiner) Ordet högmod på grekiska betyder: (Att Skina över)

Inte undra på att Herren talade om försoningens ämbete för det nämns särskilt till Korintierna som en motsats till Ormens attacker. Där ormen får skina där råder skillnad på människor men där försoningen får tillträde där förlorar ormen sin makt. Försoningen talar om att Jesus Kristus har dött och uppstått och enbart i ljuset från hans ansikte upprättas allting och får sitt rätta värde.

Nu skriver Paulus sitt andra brev till Korint villoläran har ökat i kraft och därför har ormens sken ökat i kraft. Detta gör skillnad på människor så det är mörker och synd fast det ser ju väldigt andligt ut hur många skulle idag kunna genomskåda skillnaden mellan mörker och ljus? Att uppleva Kungen som uppstånden i sitt hjärta och bekänna det med sin mun lämnar inget utrymme för något falskt sken.

2 Kor 5:12 Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av (Skiner av) yttre ting (Deras falska Apostlar) och inte av det som finns i hjärtat.

Detta falska sken hade tagit över församlingen de övermåttan höga Apostlarna. Har satt sig som Herrar över lärjungarna här råder mörkret för där det råder skillnad mellan människor.
1/ Där finns inte tron som skänks av nåd från huvudet som äger den
2/ Så fort något skiner av något yttre där råder synden
3/ Där synden råder där skall ju lön utbetalas och det är död
4/ Då vet du att där kan nåden inte verka

Vad kan då Guds Visdom ge dem för svar? Paulus gapar inte och skäller han höjer inte sin röst han låter Anden inspirera orden. Han är nog troligen väldigt ledsen och bedrövad men du ser Paulus vet att vi människor måste få göra våra val även i Kyrkan.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Paulus attackerar tankebyggnaderna som råder i församlingen och han gör det inför Guds ansikte. För den sanna tron och nåden som skänks från huvudet till församlingen gör inte skillnad på människor. (Jak 2:1)

Det utplånar det gamla och skapar om oss till nya skapelser. Men den processen har genom er nya lära stannat av för den nya skapelsen i Kristus ger enbart honom äran. Paulus har nu sänt ett meddelande från Huvudet själv som också är Gud (Domare) Vad gör man med ett sådant meddelande? Det är en direkt varning ifrån Gud själv till hela församlingen i Korint. De Nya Apostlarnas lära har fört er utanför Försoningsverket ni är nu utanför Kristus och ni står i en stor skuld till Gud. Men Gud sände alltså Jesus för att i ditt ställe bli både din synd och ditt syndoffer. (Återställd från Skulden) Men det finns faktiskt villkor från Gud som måste uppfyllas. Du måste få en levande tro av honom först för att annars kan vi inte komma in i Kristus. När vi väl har kommit in i Kristus måste vi förbli där genom tron och då kommer domaren att förklara oss frikända från en skuld i en rättegång inför Guds tron. 

Exakt detta kommer nu ske över den högmodiga församlingen som lämnat vägen för länge sedan och följer demoniska läror (Se gårdagens text) Gud vore inte rättfärdig om inte yxan faller över dessa Baalsläror som infiltrerat större delen av den kristna församlingen, (New Age och Occultism genom Trosrörelsen) Se till att du inte går på häxmöten där möter sig demonerna de kopierar alla nådegåvor som finns för att se om du verkligfen älskar Gud.

Rom 11:17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. 19 Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. 20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan.

1/ Tron
2/ Gudsfruktan

Det är väl saker som de moderna andevärldens Krigare har förkastat för länge sen. Detta är Baalsdyrkare och Trollkarlar hela bunten!

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , , , | Comments Off on LYSSNA TILL PROFETEN

VAD ÄR HÄDELSE? DET ÄR DET BILL JOHNSON SÄGER HÄR.

The “Born Again” Jesus of Bill Johnson, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland and Todd White

Detta är vidrigt att lyssna till men viktigt att förstå!
Bill Johnson: Visste du att Jesus var tvungen att födas på nytt? Han var tvunden att bli det om han skulle göras till synd.

Kenneth Hagin: Varför måste Jesus födas på nytt? Jo därför att han var tvungen att komma som vi var. Han betalade den andliga döden för varenda människa. Det var därför hans inre människa gick ner till dödsriket i mitt ställe.

Kenneth Copeland äger samma vidriga saker…..Jesus blev gjord till synd.

Todd White bekänner exakt samma teologi.

DIN LILLA KYRKA KANSKE ALLTID HAFT SÖNDASGSSKOLA HÄR HAR DET VARIT SUND UNDERVISNING OM JESUS FÖRSONINGSDÖD FÖR VÅRA SYNDER.
Men idag har det dykt upp ett hot som gör att pastorns undervisning kan förbytas mot något helt annat. Du har fått in en Youtube predikan från Bethel Church eller Kenneth Copeland. Eller den livsfarlige villoläraren Todd White. Villolärorna kan du både se och höra idag direkt in i ditt vardagsrum vad tror du ungdomarna talar om sedan?

Om nu dessa möten på TV är sant med alla som ser ut att möta en väldig kraft och ingen kan ju förklara för dem varför det inte skulle vara det. Vet du hur vi själiska människor tänker då? Jo något som följt oss sedan Eden = Då måste ju det ju sakna något hos vårt evangelium som inte finns i vårat evangelium. Jo de jämför det de sett med det de har vad blir ofta slutsatsen? Precis den som i Eden om ormen har rätt då har vi missat något här.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (Ögon – Tankesätt) fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

Apostlar kommer och folk börjar skaka av en kraft de kan se det!
Det ser ut som profetior men det kopior på andens gåvor. De upphöjer sig alltid själva med sina gåvor. Det är omöjligt att äga nåden den kan bara förvaltas.

1 Pet 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva (GK:CHARIS-MA) alltså med det utflöde av han har fått, som goda förvaltare (EJ Ägare) av Guds mångfaldiga nåd. (Nu skall jag förklara exat vad Gud menar)

Det här låter ju i människors öron att nådegåvor är samma sak som en smörjelse” eller en “närvaro” som du själv kan bestämma när du skall förmedla eller förlösa över människor “istället för” när ägaren av både nåden och och medlaren själv ger sitt eget klartecken. Det grekiska ordet här för nådegåva betyder rätt och slätt ett utflöde av nåd från Gud i hans bestämda tid. Du har absolut ingen rätt att bestämma när vattnet skall börja att flöda eller inte. Detta tankesätt satte ett täckelse för Mose ansikte och de upphöjde sig över den uppståndne och sa:

VI HAR FÖRLORAT GRUNDEN I DEN KRISTNA TRON

4 Mos_20:8 “Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka.” 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: “Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” (VI KAN PRECIS SOM IDAG i TORONTO)

Vad skulle Mose ha staven till från början? 2 Mos 4:17 Du skall ta den här staven i handen, och med den skall du göra dina tecken. (HEBREISKA OTH) Dessa gamla hebreiska bokstäver får meningen: Ledaren är fastspikad på Korset! Kan du gissa vad Mose gjorde istället? Han gjorde exakt samma sak som kommer att hugga av de falska läror (grenar) som upphöjde sig över de andra grenarna,

Rom 11:17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.

4 Mos 20:10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: “Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan (TZELA) och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. 12 Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.”

4 Mos 20:12 Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.”

Först skulle han ju slå!
När han gjorde det kom han inte in i löfteslandet. Var ligger hemligheten?
Exo 17:6 Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa (Heb:: TZUR) och du skall slå på klippan. Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka.” Mose gjorde så inför de äldste i Israel.

1/ Klippan i 2 Mos 17:6 = Korsfäste Kristus (Blodet)
2/ Klippan han skulle vittna om 4 Mos 20:6 – Uppståndne Kristus (Vattnet)

Katolikerna slår ju den uppståndne varje mässa så att säga. Men det gör även alla Torontoföljare med: Stjäl vatten!
Heb 10:9 Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra. 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

1 Joh 5:6  This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. 7  For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.  8  And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one. 9  If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son. (Klippan slagen men upphöjd

Vi är tjänare förvaltare och vittnet vi äger ingenting av detta.
Nu hade Mose ett täckelse för sitt ansikte bedragen av djävulen: Staven skall nu upphöja Jesus Kristus som död och uppstånden och ingenting annat. (2 Kor 3 = Du tror du kan glänsa av Evangeliet)

Joh 7:31 Bland folket kom många till tro på honom, och de sade: “När Messias kommer, ska väl han göra fler tecken än den här mannen har gjort?” (= Han bevisade och gjord de tecken som stod skrivet om honom)

Joh_11:47 Översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet och sade: “Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. (Som bibeln sa Messias skulle göra när han kom till Israel)

Joh 12:36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. 37 Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. 38 Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? (De tecken bibeln sa skulle bevisa att det var han)

Joh 20:30 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 31 Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.

VAD MENAR NEW WINE MED TECKEN?

Är dessa tecken det Jesus menade eller är det en annan ande? Vittnar detta om Jesus död och uppståndelse? Detta är inget annat än ockultism att vi aldrig lär oss det här. Spar dina pengar åk inte på New Wine möten eller åk med ditt Kyrkoteam till Bethel Church du blir intagen av en kraft du garanterat kommer att ångra en vacker dag.

Vad ville egentligen Apostel Paulus lära Korintierna han visste redan att de vill ha gåvorna att äga och skryta med. Jag kan bara vittna om min egen långa ökenvandring: Hur har min gåva ökat egentligen vad sa Herren åt mig innan: Allt det du skall tjäna mig genom kommer att öka steg för steg:
1/ Profetisk smörjelse i ordet
2/ Kraft att befria människor
3/ Urskiljnings förmåga
4/ Lärarämbetet
5 /Ljus att avslöja djävulens alla listiga angrepp
6/ Om ni vandrar denna väg kommer ingen att hindra det att kunna ske

Gud måste låta dina steg vandra på den stig som är specialpreparerad för dig innan världen ens skapades. Passagen är konstruerad för dig eller er som ett gift par tillsammans. Ett gott råd efter 25 års heltidstjänst inför Herren du kan aldrig påskynda den här processen.

Nåd = Korsets fostran tuktan utifrån på olika sätt
Sanninger = Gud uppenbarar sig bekräftar vittnar för dig
Vem är det du får uppleva genom denna process tror du?

Joh 1:16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Nåden = Kristi lära och korsbärande
Sanningen = Vittnesbördet inom dig bekräftan av din väg.

Titus 2:11 Ty Guds nåd (Charis) har uppenbarats till frälsning (Befrielse från Köttet som vill ta ära från Gud) för alla människor. 12 Den fostrar oss (Barnauppfostran till Mognad) att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är.

Efter 33 års frälsning är jag ganska frustrerad över den felaktiga synen vi har fått genom åren av vad nåd och nådegåvor är. Det Herren uppenbarat för mig efter alla år har stämt exakt – Nådegåvorna eller som det står på grekiska Charis-Ma har ökat efter alla års korsbärande och din begränsning han satt upp för mig. Jag överflödar just nu igenom nåden (Charisma) det blev exakt som han sa steg för steg genom åren.

Guds Nåd i GT har samma innebörd en uppfostran av en kärleksfull far till visdom. Så att han kan mogna och sköta om Guds hus sedan. Har du tagit kallelsen själv kommer aldrig bekräftelsen Gud vittnar bara i sina egna vittnen. Tro inte för ett ögonblick att ett starkare utflöde av Guds Nåd i forma av Nådegåvor eller Tjänstegåvor eller Kraftgärningar kommer att ges köttsliga kristna att glänsa över.

1/ Korsets väg är kärlekens väg det är tuktan av en fader till lydnad
2/ När Faderns ser din lydnad kommer han föröka din kallelse
3/ Alla smärtsamma tårar ingår du kommer ibland tro att du är fel
4/ Det är mycket av den nya Torontoflodens falskhet bakom detta

VI HAR FÅTT EN NY BRED VÄG UTAN KORS BETALA FÅR DU GÅVOR
Satan vill få dig övertygad att du måste vara fel du håller trofast fast vid din undervisning precis som Timoteus gjorde. Jag gör nu en modern bild av dagens Timoteus så vi förstår dagens problem. Det är att Timoteus undervisar om Nåd (Korset) och Sanning (Bekräftelse av tjänst och det Gud sagt dig blommar ut du ser det och märker det andra märker det.

Så har Elvor och jag alltid hållit på sedan vi blev kallade Korset först sedan kommer bekräftelsen det tar många år att låta Herren växa upp i dig som du skall ära. Varför tror du Timoteus blev modlös? Jag vet exakt varför New Wine hade tagit över församlingen (Gnosticismen) Paulus hade ändå sagt till honom precis som till oss du kommer märka att gåvorna (Charis-Ma) kommer öka

2 Tim 1:6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. 7 Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Timoteus visste naturligtvis vad han var kallad till Paulus bara påminde honom om det han redan visste om. Hur kan man tappa modet?

Titus 2:14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 15 Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. (Föraktet)

Vet du vad jag tror hade sket här i Efesus ?. Runt Timoteus samlades de som var intresserade av Guds ord. Men Gnosticismen kom in New Wine med en mycket högre kunskap här skedde det manifestationer och en väldig energi och smörjelse skedde i deras möten. Timoteus möten mindre o mindre folk New Wine drog fler och fler folk. Detta hade ju redan Paulus profeterat om skulle komma i Efesus där Timoteus ung som han var fick stå emot enorma prövningar. Precis likt de splittringar som drabbade oss sen Livets Ord startade i Sverige 1984. Det finns knappt en enda församling som inte är påverkat på ett eller annat sätt.

Det här är en viktig video det avslöjar varför New Wines huvudlära är att kunna höra Guds Röst! (Men de tolkar det totalt teologiskt fel)

Apg 20:26 Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod. 27 Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. 28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar. 32 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade.

De ´falska apostlarna startade en kyrka mitt emot och kallade sig för ett Kristet Center. Ockulta krafter började att kopiera Guds Nådegåvor men utan Kors är klart. De lockades över av andra som drabbats av våldsamma skakningar och skrattanfall. De sa detta måste ju bara vara äkta ni skall se vad som sker i mötena. (Men var det Guds Anden eller Demoner?) Kolla in ett möte med Kennet Hagin där det till 100 % är demoner i mötet.

Ingen av de här vet vad korset (Tuktan) är de predikar det aldrig då vet de heller inte vad Nåd (Tuktan) och Sanning (Bekräftan är heller)¨ Ärligt talat ingen av dessa ledare är mogna att leda en söndagsskoleklass.. Du måste vara ärlig tycker du verkligen dessa människor ära Gud?

1 Pet 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

1/ Vi är förvaltare av hans äkta nåd alltid genom korset
2/ Den som tuktats genom korset talar alltid i enlighet med Guds nåd
3/ Korset tar bort vår kraft så bara Gus kraft blir kvar
4/ Om inte Gud blir ärad finns det inget kors
5/ Hans startar och han avslutar och hans är all ära

Vet du varför jag inte ber för dessa ledare men för de oskyldiga som de bedrar? Det de gör är vad jag tror är den synd du inte får förlåtelse för. De skapar ett evangelium som säger:
1/ Du ä en Ande
2 /Har en Själ
3 Bor i en Kropp

1 Joh 5:16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den.

Den synden måste handla om Gnosticism. Den måste vara exakt det Kenneth Hagin lär ut i sina böcker! Sven Reichman: Trosrörelsen är likt Jehovas man hoppar mellan olika bibelställen urryckta ur sitt sammanhang.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

Nu säger Kennet Hagin helt utan biblisk grund; Vi är en ande har en själ och bor i en kropp. Men visste ni att det är precis vad man lär inom de ockulta källorna. Kenyons resonemang är följden av Mänsklig visdom inte Guds. Han säger: Om vi är skapade till att vara Guds Avbilder och han är Ande så måste vi ju vara en ande. Det finns inte ett enda bibelord som bekräftar detta tankesätt. Guds gyllene regel är alltid: Summan av Guds ord där är Sanning ! (Ps 119: 160) Eller på två eller tre samstämmiga vittnesbörd skall allt avgöras! (Dan 19:15)

MÄNNISKAN ÄR INTE BARA EN ANDEVARELSE

Många inom trosrörelsen har svalt en livsfarlig villfarelse. Var Jesus verkligen gjord till bokstavlig synd eller var han ett rent syndoffer.

2 Kor 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Naturligtvis är Paulus expert på den Judiska offersystemet i GT. Härifrån kommer ju NT och det är solklart att Paulus och de andra apostlarna pekar på ett perfekt syndoffer. Det offret krävdes vara 100 % människa samtidigt som han är 100 % Gud. Apostel Johannes tycker detta är så viktigt för den kristna grunden så han skriver, Testa andarna som ligger bakom det evangelium du hör.

Jag kör en egen parafras för att andemeningen ska bli tydligare.
1 Johannes 1:4:1 Tala här till dem som lyder Evangeliuem (Agape) när ni nu sitter ensamma utan påverkan av andra och är inne på Youtube. Då måste ni väga varje ord som sägs emot det sanna evangeliet. Gud har nämligen tillåtit massor av falska budskap lämna Kristus och gått in i New Age. Klarar ni verkligen av att urskilja vilken ande som påverkar era tankar.

Vers 2 Den helige Ande kommer alltid klart att fortsätta det gamla budskapet o Korset och du kommer uppleva att inre vittnesbörd från Gud i din ande. från Anden när det budskapet förkunnas. Detta sanna evangelium som Gud bekräftar har bara en enda grund.
1/ Guds Son blev människa från sin inkarnation
2/ Människosonen var den sista Adam för att föra oss till Gud
Men inte nog med det predikanten måste ha ett klart vittnesbörd ifrån Guds ord att han för all framtid är idet tillståndet och förändrar sig aldrig.

Vers 3 Detta måttet på Jesus Kristus får Bill Johnsson Kenneth Copeland hela Trosrörelsen och nu senast New Wine att passera gränden och komma ut ur Kristus och in i New Age.

Vers 4 Varje ande som driver en förkunnare att tala eller agera utanför skriftens klara vittnesbörd. Gällande Jesu Födelse Jesu Dop Jesu Död Jesu Uppståndelse och Himlafärd. Detta är Antikrists ande

1Jn 4:3 och varje ande som inte bekänner (Homologos) Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists (Istället för) ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. (Det system Gud tillåtit dem bygga för en tid)
1Jn 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större (Mycket Starkare) än den (Starke Mannen = Satan Jes 53:4-5) + Jes 49:24-26) som är i världen (Kosmos)(Denna tidsbestämda period)

Det vill säga att någon syndfri måste träda in i vårt ställe och frivilligt ge sitt liv. Han måste vara 100 % Människa + 100 % Gud. Bara Jesus Kristus Guds lamm kan vara den personen som kan försona världens synd. Därför är det mycket lätt att överlista de falska profeterna om man sätter sig in och djupstuderar Evangeliet. Ordet försoning har innebörden att först har något förlorat sitt värde sedan blir det oerhört värdefullt genom Kristi blod genom tron.

Paulus beskriver att om vi inte får kunskap om detta viktiga förblir vi värdelösa för det är ju för och till honom vi skapades. Om vi inte uppfyller det vi är skapade till att vara så förlorar vi vårt värde inför honom.

Jesus Kristus fanns innan tidens start!
Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

1 Kor 2:6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång.

1Joh 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Kan det beskrivas tydligare Jesus Kristus kom som Guds son och den siste Adam. Eva och Adam (Ef 5 + Rom 5) var alltså förebilder på det som skulle komma en ny Himmel o en Ny. Detta blir konsekvensen av den dårskap som nu predikas av Bill Johnson och dårarna kring de 7 bergen.

1Kor 7:31 och de som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång,


Det fanns massor av vittnen till detta och journalister i mötet. Visste du att ingen människa blev ens helad från förkylning i mötet. Det handlar bara om pengar ingenting annat men i Jesus namn.

När vi läser i den grekiska grundtexten säger Paulus alltså att Jesus Kristus måste vara ett perfekt syndoffer för oss. Det finns absolut ingen annan möjlighet att bli frälst på. Likadant är det med alla förebilderna de måste stämma exakt ifrån GT också. På hebreiska är ordet för synd och syndoffer exakt samma namn. Ordet “Chattah” och det står för syndoffer 118 ggr och för synd 168 ggr.

Hebreerbrevet förklarar hur syndsystemet i Israel fungerar. När vi kommer till Heb 10:6 läser vi.

Heb 10:5 När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. 6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. 8 Först säger han: “Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen. 9 Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra.10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Återigen kommer vi fram till Jesus dop där fadern förklarade att endast i dig har jag mitt Goda och inte i Offersystemet.

Mar 1:9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. 10 Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva.
Mar 1:11 Och en röst kom från himlen: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”
(Heb har jag mitt Goda = Ljuset)

Du behöver bara gå till Ps 40 för att få det bekräftat vad Gud egentligen planerat i kristus innan tiden ens startat.

Psa 40:7 Slaktoffer och matoffer vill du inte ha – du har öppnat mina öron – brännoffer och syndoffer begär du inte. 8 Därför säger jag: “Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig. 9 Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta. 10) Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar, du, HERRE, vet det. 11 Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och din sanning för den stora församlingen.

Vem skulle mu ersätta offer systemet med ett offer som öppnade förlåten? Vem skulle ersätta Lagen (Offren genom att bli ett perfekt offer och föra in Nps occh Sanning i Israel. Med andra or fullbora det förbundet som redan fanns där genom Mose. Guds vilja var ju att han själv Jesus Kristus skulle bli den sista Adam en givare av liv i varje människa som trodde på honom.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 6 En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. 7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. 8 Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. 9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och

Joh 1:11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. :14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.”16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Vad betyder “Den Enfödde” det betyder absolut inte att han blev född pånytt som vi kristna måste bli. Heretic Bill Johnson says Jesus was Born again

2 Kor 5:21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Det finns två bibelstället Djävulen använder mot Kristna för att fördöma dem som inte är mogna och utan urskiljning. Djävulen vet bibeln och läser den högt för oss ibland. Jag tor att dessa två bibelställen har samma svar!

Heb_6:6 men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son (Som Mose gjorde på klippan) och öppet hånar honom.

1Joh 5:16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den.
17 All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds. 18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.

Det är när du tror på ett evangelium som själv förvandlar dig till Kristus i din Ande- Då är det nämligen totalt omöjligt att bli frälst för blodets kraft och korset förlorar ju dess rätta värde för dig. Detta är precis vad vi ser sker framför våra ögon precis idag!

2 Pet:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.2 Många skall följa dem (Ur ur Kristus) i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

1/ Det evangelium som växte fram nu är exakt samma som vi ser idag Gnosticicismen: Livets ords Bibelskola 1984 och den falska orena andeutgjutelse som följde i spåren.

Kenneth Hagin Ulf Ekmans och trosrörelsens fader:
1/ Du är en ande
2/ Har en själ
3/ Bor i en kropp

Åklagare uppträder ofta genom människor du kan göra ett fel och falla men det felet drabbar egentligen bara dig själv. Var nu riktigt ärlig mot dig själv!
1/ Svarta Pengar är vanligt
2/ Kanske du faller i en drog eller liknande?
3/ Du plågas av sexuella fantasier du kommer inte ur dem det är som klister
4/ Det bibeln menar är synd synd är att du vill vill leva som du vill utan en fråga vad Gud vill.
5 Synd är alltid självrättfärdighet därför ligger alltid tankar på att jag är högre och den som fallit är lägre. (Alltid så vi tänker det är synd)
6 Att göra skillnad mellan människor är synd e´nligt bibeln och är i totalt motsats till kärleken – Det visar sig ofta genom hjärtat ut genom tungan.

Luk 18:9 För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också denna liknelse: 10 “Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. 11 Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. 12 Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. 13 Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. 14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

Fariseen predikade varje söndag fast han inte ens var rättfärdig inför Gud. Jag gjorde ett fel som jag ångrade jag gjorde upp med Gud han förklarade mig rättfärdig genom sitt blod omedelbart när jag bekände detta som en synd inför honom. Men om människor skulle få reda på ditt felsteg upphöjer de sig själva och tycker de är bättre automatiskt (Självrättfärdighet)

Människor förstår helt enkelt inte bibelns budskap
1Joh_2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig.

1Joh_3:9 Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.

Det här betyder att den som är född på nytt kommer inte att kunna fortsätta att drivas att synda som ett tvång. Han har nu andens kraft han kan omöjligt fortsätta med de synder han förut tvingades att göra.
1/ Han slutar med att sätta sig själv i centrum i alla lägen
2/ Han måste ha rätt i samtliga disskutioner
3/ Han slutar upp med att likna djävulen och anklaga alla människor fel eller rätt.
4/ Han slutar upp att dras ill de personer som kan ge honom egen vinning
5/ Han slutar upp att söka efter lösa sexuella förbindelser på nätet
6/ Han slutar definitivt att uppträda som en hycklare och förråder andra som han tror kan gynna honom.
7/ En kristen ledare som gjort fel som enbart drabbat honom gör upp det inför Gud och kan även berätta det inför dem det gäller. Om han får förlåtelse och förståelse upprättas relationerna omedelbart i Anden. Vet du hur det går till?

Anden själv kommer att vittna i en himmelsk rättegång rättfärdighet och frikännande! Det sker inom dig i dit hjärta och påverkar de som är fyllda med Anden.

EF 4:2 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. 3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band 4 en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud (Domare) som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.7 Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut.

Med Gud upprättar dig direkt invändigt! Men det kan ta ett tag innan själiska människor gör det så det kan bli en utrdragen process!

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor 26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Tänk efter vad Jesus anklagades för! Tänk dig själv sedan att under det masstrycket som pågick välja Barabbas eller Jesus fri! Alla tittade på allas ansikten och undrade masstryket avgjorde. Kommer historien upprepas i ändens tid New Age (Barrabas) eller Kristus? (Sanningen)

Mat 27:15 Vid högtiden brukade landshövdingen frige en fånge, en som de själva önskade. 16 Just då hade man en beryktad fånge, som hette Barabbas. 17 När de nu var samlade, frågade Pilatus dem: “Vem vill ni att jag skall frige, Barabbas eller Jesus, som kallas Messias?” 18 Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom.

Janne Ohlin Göteborg- 23/9-22Posted in DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on VAD ÄR HÄDELSE? DET ÄR DET BILL JOHNSON SÄGER HÄR.

New Wine – EN STOR FARA!

Herren har talat sedan 1989 när jag blev frälst om att vi närmar oss tidens slut. Jag undrade ibland om jag höll på att bli knäpp men han helade mig natten mellan den 9-10 November 1989. Där kallade han mig och väckte mig till och med mitt i natten och började tala till mig direkt. Jag kunde knappt ett dugg om bibels profetior så jag fick ibland gå upp och söka den i en gammal biblisk ordbok jag fick hittade på Saron Second hand. Då var det 1917 år översättning som gällde Gud har hela tiden bekräftat det han talade till mig under den här första tiden. Så det är aldrig någon kavajprydd person med ett starkt yttre sken som berättar vad Gud kallar dig personligen till. Jag hade ingen aning om att Korset måste utföra sitt verk i mig först innan jag skulle få gå in i det han talade till mig om. Då förstod jag inte att NÅD (Fostran – Tuktan) alltid leder till SANNING (Bekräftelse av att du är på rätt väg – Inre uppbyggelse av din sargade själ – En personlig stark upplevelse på olika sätt av att den du följer alltid står för sina löften och är totalt trofast)

Det innebär att den sanna NÅDEN.
Alltid följs av uppenbarad SANNING

Jag har lärt mig en sak genom åren och det är exat vad Josef i bibeln fick lära sig. Han berättade om sina upplevelser och sin kallelse med sina syskon som naturligtvis var avundsjuka och ville döda honom. När jag försökte få tala om mina upplevelser för en del pastorer förstod jag att de såg ner direkt på mig på grund av mitt förflutna bland droger och depressioner. Jag var totalt föraktade och jag vet hur det känns tro mig jag har verkligen gråtit nätterna igenom och känt mig totalt övergiven och ensam. Om inte Gud på den tiden hade skänkt mig uppmuntran och gjort stora under. Han skickade mig med direkta tilltal på resor till platser i direkt tid som innebar att en del av mina släktingar blev frälsta. Det skedde i absolut sista sekunden innan de lämnade jordelivet.

Det jag vill lära dig nu är att det Herren säger kommer alltid att ske i ditt liv oavsett hur dina omständigheter ser ut just då. Han uppenbarade på Moholm att jag skulle träffa Elvor och att vi skulle tjäna sida vid sida. Kom ihåg om Gud talar och kallar dig till bekräftar han alltid det själv också! Elvor sade märkligt nog exakt det Herren talat till mig om på Linneahuset och sedan bekräftades det för oss genom andra sanna profeter och genom upplevelser.

NEW VINE ÄR DET EN VÄLSIGNELSE ELLER ÄR DET EN FÖRFÖRELSENu startar en församling i Göteborg på Linnegatan 35. Nu började man anställa folk från Citykyrkan i Stockholm där ledaren för Linnekyrkan i Göteborg har sin bror som föreståndare. Där i Citykyrkan har man Bill Johnson och Colin Dye som sina stora inspiratörer. (Kolla länkar får du se)
Kingdom Now = 7 Bergen och er synligt Guds Rike på jorden.
Heaven on Earth = Under o tecken

Denna är naturligtvis hämtad från den farligaste av alla villolärare just nu Bill Johnson: When Heaven Invades Earth: ”A Practical Guide to a Life of Miracles” Kan du gissa vem som skrivit förorden till boken? Samma person som hämtade den falske profeten Rodney Howard Brown till Toronto.  – Randy Clark. (Vilken Linda Bergling Arken fortfarande har kontakter med)

På Amazon kan du läsa följande lögn: Det är genom att återupptäcka vår identitet i Kristus som vi kan börja gå in i hans löften om det mirakulösa. Bill Johnson lär inte bara ut det övernaturliga, han förmedlar det genom att förändra vårt sätt att tänka. Genom att lägga en solid biblisk grund för att vandra i Guds övernaturliga kraft, tillhandahåller When Heaven Invades Earth den utrustning du behöver för att uppleva mirakel varje dag. Nu ingår en 40-dagars andakt, vi firar nu en period som har förvandlat jorden!

Hur kan man i sin livligaste fantasi tro att den smutsflod Herren varnade Tricia Tillin för 1994 skulle vara Gud absoluta rena Ande? När du vet att källan direkt kommer ifrån Kenyon och Kenneth Hagins New Age läror? Detta är direkt bevisat till 100 % !

Bill JohnsonNew Apostolic Reformation (Kingdom Now)
Randy ClarkNew Apostolic Reformation (Global Awakening)
New Wine – New Apostolic Reformation (Vilken slump att de har samma läror?)
Citykyrkan I Stockholm (New Wine)(Kingdom Now)
Kensington Temple I London Colin Dye (Dominionism/Kingdom Know)
Hillsong rörelsen (New Apostolic Reformation)
Samfunden är redan infiltrerade av dessa enorma hemliga nätverk.’

VÄKTAR TJÄNST ELLER SANN PROFETTJÄNST EXISTERAR FORFARANDE

Men den nya Apostoliska Reformationen saknar total urskiljning och många påstår att sedan Toronto 1994 började Herren lägga en ny grund. Denna falska andemakt kommer ju över själiska människor och de kan omöjligt ta emot det Anden uppenbarar. De tillhör alltså de dårar som Gud avskiljer ifrån sin kropp genom en dom på en bred väg för att dit samlas ihop av demonerna till ett hus. 

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta (De visa) är det en Guds kraft. (Förvandlar ditt sinne) 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.

Ovisa Kristna fortsätter men tvingas in av sina egna tankar leder dem in på en bred väg. Visa Kristna kommer uppleva att ordet blir levande och de förs mot en smal väg

Det finns bara en enda väg som aldrig kan skiljas och det är NÅD och SANNING. (Jesus Kristus) Om du vandrar i Guds sanna Nåd

Den senaste profetiska drömmen skakade om mig rejält det är nu andra gången jag får en profetisk varning gällande en församling som släppt in som släppt in New Wine. Men kan gälla all annan trosundervisning driven av Hagin/Kenyons vlllolära (Trosrörelsen)

Jag vill härmed varna att Guds dom är på väg och börjar med Guds Hus. Allt håller på att uppfyllas Herren varnat oss för under så många år som startade med Toronto 1994. Den här orena anden kommer samla ihop till en Ekumenik som slutar i Rom. Det som såg ut att vara en enda rörelse ser vi nu precis som Gud varnade för en jättelik flod. Den kommer att sluta i Rom som alltid haft samma syn på Guds Rike där kyrkan har inflytande där råder Guds Rike.

PROFETISKA VARNINGAR SKALL PRÖVAS INTE FÖRAKTAS

Redan innan Toronto startar 1994 får Tricia Tillin en profetisk varning hon skriver i sitt nyhetsbrev några månader innan att hon ser en flod av en falsk ande släppas lös. Strax efter detta sker talar Herren till oss genom drömmar o syner exakt samma sak. Jag såg hur allt genomträngdes o dränktes och Sions berg är räddningen undan vattenmassorna där kvarlevan och Herren själv finns.

Joel 2:32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar. (En kvarleva som överlever domen på Herrens Dag)

Läs gärna igenom Heb 12:18-29
Där finns de rättfärdiga (Frikända från Domen
Där finns medlaren (Villoläran behöver ingen medlare de är ju Kristus själva)
Där har vi alla Gud änglar som inte föll
Där har de rättfärdiga beskyddet för den vrede som är på väg

PROFETISK VARNING TILL DIG SOM LEDARE DRA DIG UR BABYLON NU

Jag är för det första rädd att vi varit för upptagna med att diskutera Corona och för eller emot sprutor. Missförstå mig inte nu det är viktigt men det viktigaste är vad Satan gör i den fördolda världen han har en andlig strategi också. De falska änglarna har redan tilldelats auktoritet att råda i mörkret och att organisera världen (Kosmos = Babylon) men bara för en tid och endast inom de gränser Herren redan bestämt.

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Hans folk finns fortfarande med och berörs av denna falska andlighet jag undervisade om i Laglöshetens Hemlighet. Jag tror personligen att dessa skakningar och själiska upplevelser de söker i dessa sammanhang slutar med en kopia på Jesu tillkommelse. Detta är Laglöshetens Hemlighet! Den Herre de verkligen tillber (Satan) kommer personligen att närvara bland sitt folk. (Det grekiska ordet är Parousia) Jag beskrev det i detalj i Parousia Mission senast 4/9 – 22

Efter så många år i väktartjänst med Elvor och så många tilltal har jag lärt mig och fruktar när han kommer på det sätt han gjorde denna gång. Nu är det andra gången han talar direkt till mig om en församling inblandad i New Wine. Förra gången skulle vi varna för en mörk flod som var på väg att rasera hela väggen på byggnaden vi skrek i nöd till ungdomarna därinne att lämna snabbt. Det är exakt samma flod Tricia Tillin varnade för 1994 innan Toronto. Det var inte en flod av andlig välsignelse utan en kraftig villfarelse som var på väg som en dom över Guds hus. Lite längre ner kan du se hur år 2015 en av ledarna i New Wine Hans Wolfbrant profeterar med en falsk uppenbarelse beskriver Villfarelsens ande som Guds Ande.

Wolfrbt´ansts profetia från profeterar 2015:  (Den måste prövas) Det jag upplever Herren vill säga är att platser och församlingar som upplever att floden nästan torkat ut, Gud vill komma med sin mäktiga flod. Vi ska kasta oss ut i floden, vi kommer då att bäras och drivas att strömmen i floden, så att vi själva tappar kontrollen. Att vara med i det Gud gör framöver, innebär att vi själva får tappa kontrollen, vi får istället flöda med i något som är mycket större än oss själva. Att floden är djup är uttryck för att vi inte kan kontrollera när Anden flödar. Där floden väller fram, där frodas livet, vi kommer att få se saker hända där Guds flod väller fram. (Den profetian låter direkt som hömtad från ´Toronto)

Denna artikel är talande vädjande eller befallande bön? http://itpastorn.nu/tag/new-wine/

Det har alltid varit så i Israels historia och 1 Kor 10 säger att Israels historia kommer att vara ett mönster på hur den Kristna eran skall sluta. Det vet vi redan med ett stort avfall drivet av Nya Apostlar och Nya Profeter. Hur lät det innan Israel drabbades av katastrofen? Det är exakt samma andemakter bakom som på Elias tid Baals och den fallna andevärlden (Skökan) mot Guds Sanning.

Elia och Jeremia var nästan ensamma men på framgångssidan där Baal rådde kryllade det av falska profeter. Naturligtvis var de med om exakt samma manifestationer på Elia tid som de vi ser idag. Det fanns en närvaro demoner som fejkade Gud. Massvis av spådomar som visste om framtiden så de trodde naturligtvis att de hade med Gud att göra då också. Det var alltså 950 falska profeter mot 1 Sann Herrens profet som vågade säga sanningen och förlitade sig på att Gud själv tog hand om mat och kläder. Precis på samma sätt är det idag också enligt det mönster som 1 Kor 10 målar upp för oss om församlingen i ändens tid.

Du skall inte för ett ögonblick inbilla dig att Guds varningar kommer från någon korrumperad populär Pastor med fet lön och talets gåva. Nej du kan förvänta dig att han sänder någon precis tvärtom föraktad av mänsklig visdom men ärrad och sårad av sitt korsbärande. En som fruktar människor mer än Gud vågar säga sanningen hur mycket det än kostar. Ingen perfekt person utan en med svagheter precis som vi men totalt beroende av Gud för sin försörjning.

Jak 5:17 Elias was a man subject to like passions as we are (Svagheter och Frestelser) and he prayed earnestly that it might not rain: and it rained not on the earth by the space of three years and six months. 

När Gud sände 2 vittnen direkt ifrån himlen vittnade han för 3 kvinnor om Jesus uppståndelse. På 2 eller 3 vittnens utsago skall allt avgöras: Kvinnor fick inte vittna i rättegångar på den tiden! Männen kom på skam nu i Guds Rike gäller andra regler en ny skapelse inget annat.

När Gud sände det viktigaste budskapet i världshistorien kom Jesus i en form som stötte den mänskliga visdomen som bara ser till det yttre. Tror du verkligen Jesus såg ut som de fina målade tavlor du sett om honom upphängda i våra kyrkor blond med lockar och fagert ansikte? Absolut inte det är aldrig Gud vilja att sända sitt budskap med något som skulle attrahera oss. Ändå så står vi idag och gör om honom och evangeliet för att han skall passa in här i världen.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Hallå hela New Wine handlar om ett nytt Evangelium där vi bedras att täcka över den sanna Jesus och presentera en ny Ekumenisk Jesus. De kompromissar på varje område som stöter världen! Det kan omöjligt leda fram till något annat än vad Herren så tydligt sa till mig en natt: Jag själv skall väcka upp fiendeskap mellan Ormens säd (Ogräset) och Kvinnans säd (Den sanna församlingen)

Den ende Jesus som världen kan acceptera är en som liknar New Age Jesus (Antikrist) detta är exakt vad denna mörka flod lett fram till.
1/ Du har fått en New Age Kristus (Bill Johnsons teologi)
2/ Du har fått en Ekumenisk Jesus som passar överallt (Kompromiss)
3/ Du har blivit vän med Världen (Då blir du Guds fiende

Jak 4:4 Ni trolösa (Andlig otukt) vet ni inte att vänskap med världen (Kompromissa genom att forma om Guds ord) är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Gud visade att de som följer dessa ledare kommer ur Kristus (2 Petrus 2:1-3) Gud visade att dessa ledare är hans vrede redan nu upptänd mot. De som nu tillåter denna orena flod komma in i deras församlingar och bedra ungdomarna i första hand kommer han själv ställa till svars. Ni för in Baals dyrkan mitt bland mitt folk och New Age om ni följer den Jesus och den lära Bill Johnson undervisar. Drömmen jag hade sist gjorde mig så skakad att jag är tvungen att berätta den för jag vill inte ha något blod på mig och övertäcka det profetiska ljuset.

Lyssna nu ni alla som följer dessa läror och tror att detta är en välsignelsens flod ni kastat er i det är istället en förbannelse och en dom som Gud tillåter komma över er för att pröva er. Älskar ni och följer de falska profeterna och deras demoniska läror eller följer ni mitt ord säger Herren. Det är just för detta ändamål denna orena flod drabbat er.

Hesekiel 3:17 “Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 18 När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 19 Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. 20 Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då skall jag lägga en stötesten i hans väg och han skall dö. Om du då inte har varnat honom skall han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag skall utkräva hans blod av din hand. 21 Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv.”

Vi har predikat och varnat sedan Toronto startade och följt utvecklingen jag vill inte ha något oskyldigt blod på mig – Därför måste jag tala det Herren uppenbarat och sagt till mig och jag fruktar för vad Gud kommer att tillåta komma över Guds hus.

Drömmen började med att jag får se in i en samling där man planerar onda saker mot Guds folk. Man planerar att underlägga sig områden för att utöka sin makt och sitt eget inflytande på olika områden i samhället. (Kingdom Now och den nya läran om de 7 Bergen?) Detta pågick i hemlighet i mörkret där var det absolut kolsvart utan ljus.
Fram ur detta mörker träder det fram en man jag känner igen han är ledare för en av dessa kyrkor som släppt in New Wine. Sedan hör jag mig själv höja rösten och peka honom rätt i ansiktet och säga: Tro inte för ett ögonblick att du kan gömma dig och planera något som Herren inte hör. Gud jag fruktar inte dig och jag fruktar inte ens att förlora mitt jobb!

Jag visste inte i denna stund att jag faktiskt uppfyllde ett bibelord: Jes 58:1 Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder.

DET PROFETISKA BUDSKAPET

Tydligare är det i King James:
Jes 58:1 Cry aloud (Adressera vid namn) spare not, (Dölj inget av det jag visar dig) lift up thy voice (Utan fruktan) like a trumpet (En varning från en väktare) and shew (Övertäck inte vad du ser) my people their transgression, and the house of Jacob their sins. (Om de inte omvänder sig nu vad konsekvensen blir)

Skulle du inte bli rädd om du får ett sådant tilltal direkt ifrån Herren själv? Herren upprepar här för profeten två gånger att inte dölja något av det Herren uppenbarar för väktaren. Kommer du ihåg varför? Då kommer Herren att hålla väktaren ansvarig för detta så snälla våga inte ens träda upp som någon självutnämnd profet för att göra dig ett namn. Du måste vara kallad av Gud och du själv kommer att ställas till ansvar för det du säger i hans namn.

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad (Förklarad rättfärdig) som missbrukar hans namn. (För egen vinning eller ära)

Gud sa till och med åt mig att jag inte skulle frukta för någon falsk ledare. Eller frukta för att säga sanningen skulle kosta oss våra personliga jobb. Du skall veta att det priset har vi redan fått betala 2 gånger redan. Du kan själv handla fel men omvänder du dig och gör upp inför Gud är du omedelbart återställd i rättfärdighet. Om Gud kallat dig kommer han också att ta hand om dig men det kommer han inte göra om du går in under en falsk andlighet och kompromissar med världen och sanningen.

Drömmen fortsatte med att jag kom in i själva församlingen där Herren öppnade varenda rum. Där pågick synd där var man bildligt talat nästan nakna och såg ut som om de var påverkade eller druckna av någonting. Jag upplevde att Herren visade den andemakt som den där smutsiga floden med början från Toronto påverkat människorna med. De var utsatta av en stark förblindelse den liknade en berusning som gjord dem sömniga. Det var som om allt var i oordning och människor uppträdde som om de var i en slags trance.

Chocken var väl ändå i drömmen när dörren öppnades till Pastorns rum som själv. Anden pekade på hans sovplats i församlingen och den såg ut som om den var bäddad för en hund. Detta följdes direkt upp av ett bibelord att han som skulle vakta på församlingen liknades mer vid en hund än en herde för Guds får. (Detta är väldigt allvarligt)

Jes 56:10 Hans väktare (Den avfallna församlingens väktare) är alla blinda, de märker inget. (Att domen är på väg) De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans. 12 “Kom, jag skall hämta vin, låt oss berusa oss av starka drycker. Och morgondagen skall bli denna lik, ja, ännu bättre!”

Det här är väl en exakt beskrivning av den katastrof (Domen) Paulus beskriver skall drabba Nattens Barn (De ägs inte av Jesus utan har en annan Jesus) De dricker om Natten och festar därför att de kan bara se en framgångsrik framtid för sina Apostoliska Nätverk. (New Wine)

1 Tess 5:6 Låt oss därför inte sova som de andra (Andlig berusning = En dom) utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten (Andligt berusning = En dom) och de som berusar sig är berusade om natten. (De festar för de tror på framgång och ekonomisk vinning och egen ära

1 Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker (Andlig berusning = Dom) så att den dagen (Domen över Guds hus startar) kan överraska er som en tjuv. (Starke Mannen kommer för att ta de som han är Herre över) 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör (Ägareskap) inte natten eller mörkret.

Denna andliga berusning är ju inte så svårt att förstå att den började 1984 vid Toronto när Rodney Howard Brown och Randy Clark startade ”The River” ”Helig Fylla” en total hädelse emot Gud. Så nu börjar domen över Guds hus kristna börjar nu kalla det onda Gott och det Goda ont. Här har du vad Hagin/Kenyons teologi via Toronto – Pensacola – Lakeland – Bill Johnson nu i dagslägen strömmat in i New Wine – Allt detta samlat under Den Nya Apostoliska Reformationen dit vi även måste kalla Hillsong med flera olika underavdelningar.

3:e delen av drömmen handlar o New Wine nätverk och NAR konferens i November 2022 tydligen ett starkt fäste för både New Wine och Kingdom Now,


2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. (Exakt) De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Nu står alltså i drömmen utanför öppningen en vagn där man sålde våfflor. Dessa våfflor kostade nu 35 Kronor styck. Från himlen sa en röst: Man gör alltså 35.000 i vinst varje dag på denna verksamhet. Det är omöjligt att tolka detta på något annat sätt än att gå till bibeln och titta på vilket motiv de falska profeterna har viken drivkraft driver dem? Är det girighet och längtan efter nådegåvor som de tror de äger själva för att få egen ära att glänsa med? (New Wine) Ja det är exakt varför falska läror och profeter sänd in bland oss för att kolla älskar vi Gud och vaktar på hans ord? Eller lockas vi med av den nya falska läran som formar om ordet som i ett våffeljärn och lär att vi kan äga istället för att bara förvalta? Det är så tydligt att de som säger Herre Herre tror att de äger förmågan i sig själva och inte bara förvaltar den. (Matt 7) Den konsekvensen får Bill Johnsons läror och du kan ge dig på att demonerna kommer att låta det se ut som om den fungerar.

4:e delen av drömmen hänger ihop med tredje delen
2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem (EX = UT – de förlorar sin frälsning) i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte. (Det var svärdet som var beställt men som till slut kom fram och kapade hästhuvudena)

Nu kommer en syn jag chockerades och gjorde mig livrädd över bibeln är bokstavlig varför tror du det står att lärorna de för in i församlingen skapar följande saker:
1/ De skall forma Guds ord så det passar deras planer
2/ De drar lärjungarna efter sig ut ur Kristus (Ex)
3/ Det uppstår en splittring mellan dem och de som stannar kvar
4/ Domen är redan bestämd i Guds rådslut den kommer hastigt och blixtsnabbt

Jag fick se att det låg avkapade hästhuvuden överallt det stod tydliga namn på varenda ett av dem. De såg ut som om hästhuvudena var avkapade med ett superskarpt värd i ett enda snitt

Jag stod där chockad och förundrad över den fasansfulla synen som drabbade villolärare som använder Herrens eget namn för egen vinnings skull. Det var tyst ett bra tag sedan hörde jag röster tala uppifrån himlen. De sa dessa svärd är beställda sen urminnes tider men precis nu har de anlänt! Guds ord är så exakt så du kan lita exakt på att när Herren talar till dig personligen om du är kallad till väktartjänst personligen av honom står han för resultatet. Redan i början sa han att jag skall lägga en sån fruktan och en sån kärlek till mig i ditt hjärta så du kommer att lyda mig blint. Jag ryser av Gudsfruktan när jag förstår att Guds Rättfärdighet kräver att han är tvingen att döma. Du kan inte vara utanför Kristus när Gud skall döma världen du måste se till att du är försonad med Gud och innanför gränserna. De falska apostlarna har i princip samma lära som Bill Johnson lär ut idag. En dag i bönen sa plötsligt Gud till Paulus: Ledarskapet har passerat gränsen för min försoning blodet äger dem inte längre 2 Co 5:20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. (De själupphöjda apostlarna var utanför gränserna de ägdes inte längre av Kristus) Gud säger exakt samma sak till Laodicea: Öppna ögonen och förstå de Andliga sakerna jag säger nu annars skall jag spotta ut er ur min mun. Vet du vad han menar jo annars är ett värde inför mig som en värdelös snorlobba!

BILL JOHNSONS KRISTUS ÄR EN NEW AGE KRISTUS

Du får snart efter lite eftersökningar reda på att Citykyrkan som är en stor del av New Wines ledarskap är Partner med Kensington Tempel och Här är en sida som avslöjar vad Colin Dye undervisar.

Där bevisas att man öppnade för Toronto anden! Colin Dye är en Dominionist/Kingdom Now lärare precis det rike New Wine och Bill Johnson talar om. Vi skall bara ha segrar genom de nya Apostlarna o Profeterna ska jordens sista superväckelse komma. Vi skall ta kontroll över jordens regeringar (de 7 bergen) Vi skall sätta upp riket i en ny smörjelse utgjuten i Latter Rain. Konsekvensen förstår man inte nämligen den att bruden måste ju själv göra sig perfekt.

Om nu Linnekyrkan i Göteborg startade bra hur kommer det sig att den förvandlas till en New Wine kyrka. Vi vet från säkra källor att precis de böcker de inte skulle ta in i församlingen Manipulerades in ändå. Varför skulle samma böcker som påverkade Citykyrkan tvingas in i Linnekyrkan tror tror du? Colin Dye från Kensington Tempel i London skulle få in samma nytänk som i CVitykyrkan. Om nu alla här höll med om exakt samma lära bakom ryggen på dem som startade församlingen från början hur kunde man tro något annat än att man började snabbt tala om Apostlar och Profeter. Sakta men säkert förändras församlingen idag är det ingen hemlighet de är med i nätverket New Wine. Samtidigt under större nätverk naturligtvis för här är det stora or och stora planer på gång det kommer vi nog snart få se tydligare träda fram. Vilka andra i församlingar tycks gilla New Wine?
Vallhamrakyrkan
Kungsbacka Pingst
Falun – Lugnetkyrkan
Halmstad – Kornhillskyrkan
Malmö – Immanuelskyrkan
Vänersborg – Pingstkyrkan

Jag är inte ett dugg rädd att säga att trosrörelsen är gnosticism och Torontofloden med dess manifestationer har dragit över en döm över dessa ledare var så säker den är på väg och då sker det snabbt! Todd Bentley som ledde denna cirkus i Lakeland var både vulgär lyste av högmod.  Och uttalade stora ord inför Herren och vanhelgade hans namn. Var det denna falska eld man nu ville ta hem till Sverige eller har han förändrat sig? Han talade nyss med våra vänner om vad han ville se förändra Sverige. Han sa: personligen Det kommer att ske genom under o tecken! Med andra ord New Age tänkandet i Bill Johnsons New Age bok: När Himlen invaderar jorden!

New Wine grundades 1989 av David Pytches som då var kyrkoherde i den anglikanska kyrkan St. Andrews Chorleywood i Hertfordshire, England. Under Davids ledning gick församlingen genom en stark andlig förnyelse, vilket drog till sig tusentals andra kyrkoledare som ville lära sig från vad som hände där. Detta lede till att David och hans fru Mary började ordna årliga förnyelsekonferenser för att förmedla till andra något av vad Gud gjort hos dem. New Wine var nu fött. Det hela har sedan dess vuxit och utvecklats och 1998 såg ”The New Wine Network” – ett nätverk som syftar till att stödja kyrkor och ledare i förnyelsen – dagen ljus. Holy Trinity Brompton i London, församlingen där Alpha har sin hemvist, är ett exempel på en kyrka inspirerad av New Wine.  (Superekumenisk och Vatikanvänlig)

I mitten av 90-talet hölls de första ledarkonferenserna i Sverige på initiativ av Andrew Thompson som då var pastor i Salemkyrkan, Vargön. Dessa konferenser blev början till nätverket New Wine Sverige. 2001 genomfördes den första sommarkonferensen i Töcksfors, Värmland.

Ledarkonferenser och sommarkonferenser är årligen återkommande evenemang i New Wines regi. Utöver det arrangerar New Wine ledarretreater och helgkonferenser i samarbete med lokala församlingar. Nystart
2006 gjordes en nystart och en breddning då New Wine Sverige och Kairos gick samman. Kairos startades 1996 som ett forskningsinstitut under Carl-Erik Sahlbergs ledning i S:ta Clara kyrka, Stockholm. Kairos har också gett ut en tidning för att dokumentera församlingstillväxt. Under åren har S:ta Clara kyrka mer och mer blivit en plats som ger hopp till ledare i Sverige.

Beslutet om ett samgående mellan Kairos och New Wine Sverige fattades för att öppna upp dörrarna till ett stort, levande och sunt internationellt nätverk av likasinnade ledare som längtar efter att se kyrkan förnyas genom lokala församlingar och enskilda kristna som är fyllda av Helig Ande, som tillber Jesus Kristus och som tillämpar hans ord i sina liv och gör Guds rikes gärningar.

Janne Ohlin: Jag blev frälst 1989 och detta tog jag precis nyss upp 4/9-22 i en predikan som heter Laglöshetens hemlighet.

Här är lite historia bakom så ni ser hur den orena anden som startade det hela också kommer att samla allt till Babylon och Rom
2011 Den 10-13 augusti 2011 var Bill Johnson huvudtalaren i Sverige bredvid Randy Clark (han som tillsammans med John Arnott startade “Toronto-väckelsen”) på ”Healing School” i Malmö (kan man lära sig helande på skola?!?). Denna helandeskola arrangerades också av bl.a. New Wine och hölls i Europaporten (Saxat från Bibelfokus)
2012 höll förnyelsenätverket New Wine en sommarkonferens i Vänersborg. Huvudtalare där var Heidi Baker
2013
Huvudtalare Randy Clark indikerar att New Wine inspireras från Toronto
2014 Huvudtalare Kris Vallotton från Bethel Redding i Kaliforninen. (Bevisad falsk profet)
2015 Hans Wolfbrant: Han får en vad jag upplever en uppenbarelse av en annan ande samma språk som de inblandade i Latter Rain och Bethel Church och Ny Apostoliska Reformationen. Citat: Det jag upplever Herren vill säga är att platser och församlingar som upplever att floden nästan torkat ut, Gud vill komma med sin mäktiga flod. Vi ska kasta oss ut i floden, vi kommer då att bäras och drivas att strömmen i floden, så att vi själva tappar kontrollen. Att vara med i det Gud gör framöver, innebär att vi själva får tappa kontrollen, vi får istället flöda med i något som är mycket större än oss själva. Att floden är djup är uttryck för att vi inte kan kontrollera när Anden flödar. Där floden väller fram, där frodas livet, vi kommer att få se saker hända där Guds flod väller fram. (Varför prövar ingen denna profetia nu tror jag att New Wine går in under NAR.

Just detta år 2015 sker saker i Bethel Church där New Wine hämtar sin andliga inspiration ifrån. Budskapet från Bill Johnson (Falsk Apostel) och Kris Kris Vallotton (Falsk Profet) är tydliga. Teologi och gammalt tänkande måste bort om förnyelse av anden skall kunna ske. Det är exakt vad de kallar för ”smörjelse” eller ”närvaro” de menar att detta skall förvandla församlingarna och nationerna i världen. Detta är exakt samma tankar som började 1994 i Toronto av Rodney Howard Brown. Tänk inte kasta dig bara rakt in i det övernaturliga så du får uppleva något. Nu dyker det upp falska under och tecken på löpande band i Bethel ChurchÄnglafjädrar och Guldstoff!

2017 Är ett intressant år här bevisas att talarna läs noga igenom den här bloggen så ser ni starka indikationer för att New Wine tillhör det vi misstänkt. Den Ny Apostoliska Församlingen som bokstavligen tror att Guds Rike synligen upprättas på Jorden ledda av Apostlar (Falska) och Profeter (Falska) innan Jesus kommer tillbaka igen. Lägg märke nu till orden Purpose (Rick Warren och används ofta inom New Age) Danny är pastor i Bethel Church i Redding, Californien. Han ansvarar för församlingens många herdar/pastorer och har byggt upp många av församlingens verksamheter. Han har stor erfarenhet av att jobba med familjer och relationer och har grundat organisationen Loving on Purpose. (Låter som Rick Warren) Eftersom han undervisat om aposteln i Sverige, bland annat skriver om aposteln i svensköversatta Heder i Guds rike och tillhör en inflytelserik movement så vill jag granska hans undervisning i ämnet.

2018 Konferensen bekräftar bara misstankarna att 2015 eller tidigare gick New Wine in under NAR – Budskapet var solklart på konferensen det året en stark (Men falsk) Apostolisk rörelse nu vaknar i vårt land!
2019 Huvudtalare är Mike Pilavachi och Alan Hirsch
Mike Pilavachi är nämlingen en person med nära anknytning till Vatikanen och bekräftar bara att hela New Wines ledning tänker som Rom alltid gjort: Vatikanen har alltid velat upprätta Guds Rike synligen på jorden. New Wine verkar få bli ett redskap i Vatikanens händer att få oss tillbaka till Rom igen. False prophets of the UK Church Apostasy/ (Mike Pilavachi)

Beware of Mike Pilavachi and Soul Survivor. Part A
Beware Of Mike Pilavachi and Soul survivor Part B
Beware of Mike Pilavachi and Soul Survivor Part C

The Truth and news about Mike Pilavachi. Han har precis som Todd Bentey upphöjt magikern och villoläraren William Branham. När hans Todds ängel Emma dök upp då gjordes under precis så lärde Branham. Om någon gör ett under i ett möte genom Anden är äran endast Herrens. Nu är detta utbytt mot ”Smörjelsen” eller ”Närvaron” Herrens ära förminskas alltid när en villolära kommer in detta det är A och O.

2022 kommer en ledarkonferens på Linneakyrkan i Nov 2022 (Undvik den om du kan) Det kommer även stor sommarkonferens i Vänersborgs arena 29/6-4/7- (Undvik helst den med) Deras slogan:

New Wine är ett ekumeniskt nätverk av lokala församlingar. (Som leder mot Rom) Vi bär en gemensam vision om att se nationer förändras genom kristna som upplever glädjen i att tillbe Gud, genom friheten att följa Jesus och genom kraften av att bli fylld av den Helige Ande. (Energi)?) New Wine anordnar utrustningsdagar, ledarhelger och en årlig sommarkonferens. Fokus i närverket är på Guds rike (Ogräsets version) och hur vi kan vara med och breda ut det. Och detta (Falska) evangelium om riket (Ogräset) ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. (Matt 24:14).

Hur väl chockartat stämmer inte detta med Matt 7: När Dagen kommer floden åklagaren Laglöshetens Hemlighet då först kommer chocken. Men lägg märket till att tiden ännu inte är slut.
1/ Floden drabbade dem men inte dem på klippan
2/ De trodde sig vara innanför riket men var utanför
3/ De utför exakt Bill Johnsons lära under o tecken spådomar o tror de hör Guds röst
4/ Gud kallar dem laglösa så det här vi ser nu är en dom av Herren
5/ Vad älskar vi mest ägs vi nämligen av upplevelser o manifestationerna

Lite om sommar konferensen i Vänersborg! Påstående: Resan kan få börja här, och sen mellanlanda i din församling och nå sin destination när plats efter plats får ta emot evangeliet om riket. (Ogräset) Med vänliga hälsningar /styrelsen i New Wine genom Paul Orlenius, nationell ledare New Wine Sverige.

Mat 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

1/ Ogräset samlas ihop först av honom som äger dem (En falsk Parousia)
2/ Vetet samlas ihop av Herrens sanna änglar genom den sista basunen (Matt 24:31)
3/ Nu som först avslutas Herrens Dag med att han sätter fötterna på Oljeberget (Sak 14:4)

Skulle du vilja hoppa i Hans Wolbrants Toronytoflod?

2015 Hans Wolfbrant: Han får en vad jag upplever en uppenbarelse av en annan ande samma språk som de inblandade i Latter Rain och Bethel Church och Ny Apostoliska Reformationen. Citat: Det jag upplever Herren vill säga är att platser och församlingar som upplever att floden nästan torkat ut, Gud vill komma med s in mäktiga flod. Vi ska kasta oss ut i floden, vi kommer då att bäras och drivas att strömmen i floden, så att vi själva tappar kontrollen. Att vara med i det Gud gör framöver, innebär att vi själva får tappa kontrollen, vi får istället flöda med i något som är mycket större än oss själva. Att floden är djup är uttryck för att vi inte kan kontrollera när Anden flödar. Där floden väller fram, där frodas livet, vi kommer att få se saker hända där Guds flod väller fram. (Varför prövar ingen denna profetia nu tror jag att New Wine går in under NAR.

Ps! 19/9 -22 fick vi personsamtal ifrån några som besökt Linnekyrkan. De fick själva en personlig varning från Herren att hålla sig därifrån. Hon blev varnad i en syn att församlingen drevs framåt genom ryttare och hästar. (Anden är inte med) Nu förstod hon att det var den Helige Ande som varnat dem för att gå dit. Människor kan du lura men aldrig Gud. Anden uppenbarade till och med för oss att de planlade med varandra i mörker för att ta över församlingen. Vad du än försöker tuta i mig om Hillsong? Säger Herren att det är mörker så är det mörker och då får du tycka precis vad du vill. Vi upplever själva att New Wine är det farligaste hotet mot Kristi Kropp idag och det är mycket få i Sverige som kan förklara skillnaden tydligen eftersom den sprider sig så snabbt.

Vad vet vi om Ledaren för Linnekyrkan idag? 2002 Citykyrkan i Stockholm får nytt ledarteam. John Brandström. (Ofattbart effer GBC:s högmodskrasch i trosrörelsen något år innan) från Rörö blir ny föreståndare och Jacob Orlenius från Öckerö blir ungdomspastor där det ren historia.

Citykyrkan reste till korrumperade falska väckelse världen någonsin skådat skådat Todd Benleys manifestationer först. Se min utläggning om den falska Parousisan från “The Abyss”, vet du vad Parousia betyder? Ogräsets Kung med sina fallna demoner kommer på en av Gud bestämd tid.

Det säger mig lite om hur det står till med urskiljningen i Citykyrkan på den här den tiden. Har det förändrats? Nej inte vad jag kan förstå! Jag är inte ett dugg rädd att säga att trosrörelsen är Gnosticism och Torontofloden med dess manifestationer har dragit över en döm över dessa ledare var så säker den är på väg och då sker det snabbt! Todd Bentley som ledde denna cirkus i Lakeland var både vulgär lyste av högmod.  Och uttalade stora ord inför Herren och vanhelgade hans namn. Var det denna falska Baalseld Teamet ville hämna hem till Sverige eller har han förändrat sig? Nej Absolut inte Baalselden bara byt plats från Lakeland till Bethel Church. Detta påstående bekrä¨ftade han nyss för ett par vänner som nu slutat besöka kyrkan efter de profetiska varningarna. De frågade vad var framtiden för Sverige tror du? Vad tror du han svarade? Jo som varenda en i New Wine skulle gjort. Guds Rike måste manifesteras synligen på Jorden genom under o tecken som människor kan se. = Exakt vad de laglösa skall säga på den breda vägen! (Matt 7)

Det kommer att ske genom under o tecken! Med andra ord New Age tänkandet i Bill Johnsons New Age bok: När Himlen invaderar jorden!

Huvudtalare på Sommarkonferensen 2022
1/Paul Harcort (UK)
2/Becky Harcort (UK)
3/Derek Morphew (SA)

Här följer en varning för New Wine i England redan 2017 det är exakt samma mönster här med. De har redan infilrerat det mesta där så denna varning är befogad. WOLVES IN SHEEP’S CLOTHING: FALSE PROPHETS AND BIBLE TEACHERS IN THE LAST DAYS

EIGHT LOCAL LEICESTER CHURCHES NOW PARTICIPATING IN THE NEW WINE PROGRAMME!

You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. (Matthew 16:3).

New Wine was established in 1989 as a Christian festival run by Anglican clergy David Pytches and Barry Kissell. Pytches had close associations with a number of false prophets/teachers such as John Wimber, the Kansas City (false) Prophets, including Paul Cain and Mike Bickle, Mark Stibbe and “Mr Bam” himself aka Todd Bentley. (= New Apostolic Reformation)

New Wine is currently advertising R.T. Kendall as a speaker at their 2017 July event.{1} R.T. Kendall is yet another hireling who has close connections with all of the above, as well as fraudster Morris Cerullo, Trinity denier Tommy Tenney and false prophet Gerald Coates.

GERALD COATES FALSE PROPHECY 1995 (Från Torontoutgjutelsen)
On April 20 1995 before 4,000 Christians at Spring Harvest, Gerald Coates, leader of the Pioneer network of charismatic churches, delivered the following prediction to Dr. R.T. Kendall, pastor of Westminster Chapel. Dr. Kendall believed it and circulated a letter containing the text of the prophecy to every member of his home congregation (dated December 16 1995). The full text of the prophecy is as follows: “I wonder Dr. Kendall if you could come here please. TESTA NUNDENNA PROFETIA

God has put such a deep concern – the seed in your heart for that place of Westminster. Not just the Chapel but for all of those that live in it – within its shadow. I see that God has narrowed you down and narrowed you down and narrowed you down and the cry has gone up so long as you walk the streets on a Saturday morning, as you’ve been at home in your apartment – ‘How long, how long, how long, how long, how long, how long?’ God has continued to narrow you down and narrow you down and narrow you down. He’s beginning to take away everything that you thought you could trust in, all the things that were safe, but the Spirit of the Lord is upon you. The Spirit of the Lord will come upon you in increasing power, but you need to understand that over these next eighteen months although many attacks will come, that if you are faithful to God, faithful to all that He’s taught you, faithful to your brothers and not seek to achieve in human strength what only God can achieve by His Holy Spirit, in eighteen months from this month, in eighteen months from April 1995 your church, Westminster Chapel, will be unrecognisable, completely utterly and totally unrecognisable. And as you walk with your God and allow Him to narrow you down and narrow you down, you will indeed become a man of great laughter and many tears, and as a result of that humility that God will bring about your attempts to bring about the things that you long to see will diminish and the Holy Spirit will increase in power. In eighteen months, in eighteen months, in eighteen months, in eighteen months the Spirit of God – not just upon Westminster Chapel, but upon Westminster itself, upon the high of the land, upon many who live in that area, is going to come on that place and many of your prayers – taxi drivers would get out of their taxis because the Spirit of God is so strong in that place – you’re going to see them fulfilled. And it will come from the most unlikely sources, it will not come through the people you would like it to be through, it’ll come through the most unlikely sources. And if you keep your heart and your eyes open the Spirit of God is going to surprise us all. The Spirit of God is going to surprise us all. I ask, Lord, for my friend Dr. Kendall, that You will fill him with Your Holy Spirit from the top of his head to the toes of his feet, fill with the presence of God, saturated and learning to carry that presence in his heart and his mind, in Jesus’ Name… ” {2}

In fact Westminster Chapel actually declined and numbers dwindled in the months and years that followed Coates’ prophecy. This particular prophecy was one of a number of false prophecies made by Gerald Coates.

Seeker-Driven Pastor John Mark Comer will be the speaker for the second week of the New Wine event. Comer apparently promotes polytheism into the mainstream. {3}

John Wimber (1934-1997) was a major influence upon Pytches and New Wine. Wimber built what is known as “power evangelism” on the teachings of theologian George Eldon Ladd (Kingdom Now) which led him to the opinion that miracles such as healings, words of knowledge and speaking in tongues play an essential role in bringing people to faith in Christ. Wimber: “I felt that God wanted me to concentrate on the relationship of supernatural signs and wonders to church growth during the decade.” I personally do believe in the gifts of the Holy Spirit and I am not writing this post from a cessationist point of view. I believe the problem with Wimber’s theology is that it over emphasises the miraculous at the expense of the Gospel. In other words, Wimber subverted the biblical teaching that faith comes by hearing (Romans 10:17) and replaced it with the diametric opposite, pragmatism – if it works I will accept it and believe it. The great commission is very simple: Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation (Mark 16:15). Paul tells us that the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes (Romans 1:16). Wimber ventured into excessive experientialism and a dangerous mixture of truth and error which he later distanced himself from. The Bible tells us that an evil and adulterous generation seeks for a sign (Matthew 12:39; 16:4; Luke 11:29). Wimber’s mantra: “God is bigger than his written Word.”  This arrogant statement is an outright denial of the sufficiency of the scriptures which are divinely inspired and give us EVERYTHING needed to live the Christian life. Christians are specifically warned not to go beyond what is written (1 Corinthians 4:6).  I have gone into more detail in a previous post. {4}

Paul Harcourt (Talare på Vänersborg 2022) Regional Director for London and East: Now and Not Yet of the Kingdom. “

…..We want to press in to signs and wonders and miracles…  restoring the whole of creation…  Gods kingdom is pressing into this world and restoring the whole of creation. God is becoming once again Lord and King over His world…. As well as pressing in for the miraculous we also want to stand with those who haven’t yet experienced their miracle. We want to pray that they would experience God’s comfort, His love, His joy, His peace, even in the midst of their suffering…..” {5}

“…..We want to press in to signs and wonders and miracles…  restoring the whole of creation…  Gods kingdom is pressing into this world and restoring the whole of creation. God is becoming once again Lord and King over His world…. As well as pressing in for the miraculous we also want to stand with those who haven’t yet experienced their miracle. We want to pray that they would experience God’s comfort, His love, His joy, His peace, even in the midst of their suffering…..” {5}

This man teaches the diametric opposite of God’s Word. There will be no restoration of creation until Jesus Christ returns and begins his millennial reign. (Isaiah 11:6-9). In the meantime we are called to preach the gospel and to worship God in Spirit and in Truth. (John 4:23). New Wine offers false hope, lies and ultimate disappointment to its followers.

This man teaches the diametric opposite of God’s Word. There will be no restoration of creation until Jesus Christ returns and begins his millennial reign. (Isaiah 11:6-9). In the meantime we are called to preach the gospel and to worship God in Spirit and in Truth. (John 4:23). New Wine offers false hope, lies and ultimate disappointment to its followers.

As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?” And Jesus answered them, “See that no one leads you astray. For many will come in my name, saying, ‘I am the Christ,’ and they will lead many astray. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains. (Matthew 24:3-9).

Jesus goes on to speak about tribulation, apostasy, persecution, betrayal, false christs and false prophets, lawlessness, false signs and wonders, great tribulation culminating in the appearance of the man of sin and the abomination of desolation.

Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name’s sake. And then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come…..For false christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. (Matthew 24:9-28).

Jesus warns his followers explicitly about false teachers, false Christs and false signs and wonders three times in Matthew 24!

An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah.” So he left them and departed. (Matthew 16:4).

But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people. (2 Timothy 3:1-5).

John McGinley, Regional Director for the Midlands and East: Continuity and Change. John McGinley quotes Isaiah 43:18-19: Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, do you not perceive it? “He (God) is teaching them about continuity and change. ‘You need to forget what I did in the past because I am going to do it in a new way.’ We need to be willing to let go of how we have done it in the past and to seek the new things that God is calling us to. ..hold together these values of continuity and change.” {6)

Notice that change, miracles, experience and new things are at the epicentre of the New Wine Movement. They talk about unity and diversity, continuity and change…. their hopes are centred upon a new thing, but this hope is not what God’s Word tells us to rely upon. New Wine offers something apart from the gospel of Jesus Christ. (Proverbs 30:6).

The Meadows Community Church in Wigston Leicester has also jumped onto the New Wine apostate bandwagon which operates under the authority of John McGinley of Holy Trinity Church in Leicester. I cannot say I am surprised. Apparently New Wine now has eight local churches in Leicester participating in its programme.

“The Learning Community is a group of eight local churches who meet every six months for prayer and planning for vision and growth.” {7}

{1} https://www.new-wine.org/
{2} http://op.50megs.com/ditc/coates.htm
{3} http://www.donotbesurprised.com/2013/01/seeker-driven-pastor-brings-polytheism.html
{4} https://bewareofthewolves.blogspot.co.uk/2015/05/new-wine-deception-holy-trinity-church.html
{5} https://www.youtube.com/watch?v=7pzuKcRWMrs&list=PLKUxSrvacjrU4vfQ6FGM5L45nd5rCnUqR&index=7
{6} https://www.youtube.com/watch?v=DnCiZ5GZc88&index=1&list=PLKUxSrvacjrU4vfQ6FGM5L45nd5rCnUqR
{7} http://meadowscc.org.uk/#

Janne Ohlin / Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on New Wine – EN STOR FARA!

New Wine och lite annat smått och gott

Personligen vädjar jag alla som kommit ur New Wine att sända vilken undervisnig de lär privat. För vi se nog detta som det farligaste som sker i Sveriges Kristenhet just nu för det liknar mer New Age än Kristendom.

Det som jag nu kommer att skriva kommer kanske tala till en del eller inte alls beröra en del. De som känner Gud känner nog på sig att saker är på gång och vet att domen kommer över Guds hus först. Det vill säga han kommer att som en kärleksfull fader tukta oss för att växa upp i mognad och visdom (NÅDEN) Vill du följa Jesus nu det är alltid frivilligt! Du skall veta att dina böner och din bekännelse inför honom tar han på fullaste allvar han vet om du menar allvar med vad du säger inför honom. Kom inte till mig och säg att du inte förstår att tiden håller på att ta slut och Jesus kommer snart tillbaka igen. Vi har varnat för detta sedan 1994 gjort allt vad vi kunnat evangeliserat predikat varnat på hemsidan.

När du följer Korset följer du alltså Guds Nåd det är alltid Gud tuktan över en son han älskar och om du lyder kommer alltid Sanning (Ljus och Bekräftelse av din väg och din tjänst) Så har det alltid varit för oss i vår vandring inför Gud – Att vandra i NÅDEN uppenbarar alltid SANNINGEN.

Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Herren har sagt åt oss att det finns ingen annan väg att nå full mognad och nå det Gud lovat än denna väg. Kanske just därför att det tar så lång tid kommer heller inte alla in i det man är fullt kallade till. Men om du fortsätter stånga dig framåt bärande ditt kors kommer en dag löftenas uppfyllelse nästan aldrig som du räknar med. Vi är ju sådana att vi kör på framåt även om vi skulle vara ensamma på vägen. Men plötsligt en dag förnyade Gud alla löften under en möteshelg tre olika platser i Småland. Hur stor är chansen tror du att du skulle få uppleva exakt samma profetia på alla tre olika platserna av 3 olika personer som inte kände till ett dugg om oss.

De bekräftade den tjänsten som vi precis just står i och det innebar att vi skulle varna folk för djävulens listiga anslag och läror och stå på berget och blåsa hårt i basunen. Det var inget nytt vi visste det redan Gud hade redan sagt allt detta för flera år sedan. Det är sådan vila att få höra att Herren nu säger att jag skall själv stå för och ge er allting ni behöver för att kunna stå i den tjänsten. Det har med åren visat sig att han stått för varje ord som han lovat. Om du låter dig fostras av Korset kommer Sanningen automatiskt att följa. Det vill säga att då kommer du förstå att sann andlighet är ingenting du äger du bara förvaltar. Ingenting handlar om dig det handlar om vem han är och vad han gör i ditt liv. Och framför allt du springer inte omkring och gör saker i hans namn när du vill. Du kommer in i en djup vila i Jesus Kristus där du fattar han skall göra det och öppna för det du skall bara gå efter och göra det han säger.

1/ Uppenbarelser och syner i Guds Ord
2/ Andens nyckel att öppna skriften med
3/ Talat om redan vad vi skall möta innan det sker
4/ Gett kraft att stå emot alla attacker från olika religiösa ledare
5/ Alltid öppnat nya dörrar när gamla har stängts
6/ Gett oss personliga vänner som är barmhärtiga och förstår
7/ Han kommer ge dig en kärlek och en stark Gudsfruktan i ditt hjärta

Så kommer då våren 2022 och den efterlängtade semestern och den största krisen i mitt kristna liv hade varit ett ett faktum med sjukdomar och elände. Det är egentligen först nu som jag börjar känna igen mig själv efter den fullständiga krasch och fullständig utmattning som drabbade mig jag under semestern när vi befann oss i Valdemarsvik i Östergötland.

Jag bara rasade ihop och fick panikångest kunde inte andas var livrädd för hjärnblödning eller något liknande. Elvor tänkte ringa Ambulans direkt men det lugnade ner sig så jag bäddade ner mig. Det var en fruktansvärd natt där Elvor bad på knä och ropade om Guds ingripande över mitt liv. På morgonen när det började dagas vid 3-4 tiden upplevde jag Herrens ljus i mitt hjärta på ett sätt som enbart kan beskrivas med bibelns ord.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Jag har upplevt ett ögonblick av denna oerhörda makt och härlighet som endast tillhör Gud och jag är livrädd att skymma den härligheten, Det var Gud som i ett heligt ögonblick uppenbarade sig för mig jag vet inte tiden det verkade bara som en glimt i vår tid men det kan ha varit ett tag i hans tid.

Innan jag somnade låg jag för mig själv som vi människor gör: Jaha var det så här det skulle sluta? Allt mänskligt hopp var totalt som bortblåst jag låg som naken inför honom som kallat mig och skapat mig och format mig lovat en massa saker som skall ske. Har du känt så här är du nog inte ensam tänk på Abraham. Gud måste låta oss få förstå att vi har ingenting att bidra med till hans verk.

Rom 4:18 Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli.

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Så just nu visste Gud att precis som han kallade mig första gången 1989 när jag var hjälplös. Nu var jag i samma läge igen totalt hjälplös totalt berövad på allt mänsklig kraft. Då uppenbarade sig Herren och gav mig den starkaste upplevelsen i mitt liv. Han visade mig personligen att mina böner hade han hört. Jag hade ju bett att följa honom kosta vad det kosta vill men att det hade detta pris var jag inte beredd på. Jag såg det uppmålat som en hel andlig bild som ett enormt pussel inom mig. Redan innan du föds känner Gud till din själ och din personlighet.

Guds storhet och att han äger all makt kan vi aldrig någonsin ta in det är för oss fullständigt ofattbart att Gud kan få sin vilja fram med oss genom historien. När jag låg där ensam i mina tankar helt kraftlös talade Herren direkt genom sitt ord till mig. Gud visade att han kände till min själ och min personlighet redan innan han skapade mig i min mammas mage. Men det bekräftar han också för J eremia

Jer 1:5 “Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” 6 Men jag svarade: “O, Herre, HERRE! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung.” 7 Då sade HERREN till mig: “Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. 8 Frukta inte för dem (För deras Ansikten) ty jag är med dig för att rädda dig, säger HERREN.

Gud gjorde Jeremias själ passande för uppgiften. Gud sänder ingen med budskap att profetera dom rakt i ansiktet på dem som har makt utan att först utplåna hans fruktan för människor. Vet du hur Gud gör det? Jo han uppenbarar sig personligen för dig då blir Gudsfruktan större än människofruktan.

Gud har tillåtit allt detta svåra drabbat mig för att föra mig till den oundvikliga dödspunkt och kunna för oss in i den han kunde uppenbara sig för mig. Detta hade jag aldrig någonsin kunnat räkna ut själv försök inte ens du tröttar bara ut dig Herrens vägar kan du inte räkna ut.

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.

Så nu ligger jag här på min säng orkar med några promenader men varje morgon när jag slår upp mina ögon var jag med om saker med Herren där han: Talade om olika bibelställen och dess förklaring jag var med om drömmar jag började förstå vi var på väg in i det Gud talat redan för länge sedan. Det kommer att handla inte om att bara varna församlingar utan också ledare personligen. De som bär ansvaret för att ha bedragit oskyldiga får utan urskiljning rakt in i villfarelse.

Det är inte lätt att vara en församlingsledare idag när villfarelsen kommer in direkt genom internet och Youtube till får utan urskiljning. Där finns en stor blandning på både mörker och ljus! Omogna Kristna har inte den skärpan att avgöra som fullvuxna kristna har.

Heb 5:13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

Det är viktigt att vi förstår att om Gud kallar dig kommer han personligen till dig själv tala med dig om din kallelse och tjänst. Men han kommer använda bland annat profetians nådegåva eller på annat sätt att bekräfta att du är på rätt väg. Profetens tjänst i Kristi Kropp hör alltid ihop med en lärartjänst det är alltså en tjänstegåva.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. (Paulus hade inte kallats till Apostel för att sändas som Missionär ännu)

En sann profettjänst är alltid samtidigt en lärartjänst! För detta måste finnas om det är en sann profet. Han måste vara kallad av Gud och bekräftad annars orkar ingen stå emot trycket och attackerna som kommer. Sedan måste han eller hon ha fått blivit utrustad med följande:
EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

1/ Anden kommer med tiden med syner drömmar
2/ De skall ge ljus över skriften eller varna och avslöja fiendens attacker mot församlingen
3/ De är menade att skänka full urskiljning och lära skilja mörker från ljus

Det är en otrolig skillnad mellan det man kallar profetia eller profeter idag och vad skriften menar. Profettjänsten är alltid inriktad på att varna genom skriften och det är skriftställen Andens uppenbarelse genom drömmar o syner gäller och inte någonting annat. Detta är tex en äkta profettjänst idag vill jag mena ett samarbete i Anden med Guds hjärta baserat på skriften. Du kan inte åka till Bethel Church och lära dig bli profet och lära dig höra Guds röst det är inte bibliskt det är ren villfarelse.

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

NÄR NEW WINE FÖRSKER FÅ DIG HÖRA GUDS RÖST ÄR DET ANDRA RÖSTER DU KOMMER ATT HÖRA. DE HAR MISSUPPFATTAT ALLTING

Det hebreiska ordet för att höra är Shema och det är absolut inte vad Bethel Church eller New Wine lurar dig att tro. Eftersom deras Jesus är en New Age Kristus kommer demoner istället att ersätta Anden. Resultat kommer att bli falsk profetia nämligen spådom (Se Bileam) Satan kopierar i Betel och New Wine. Han gör det så skickligt att ytterst få kan förstå att Satan ens kan arbeta på det här sättet för allt de gör sedan kommer ju i Jesu namn. Hur skall gamla Hulda eller farbror Bertil i församlingen förstå det här? Hur skall ungdomarna i församlingarna kunna överlista detta? Det kan de inte och det är just detta jag har fått sån nöd över senaste tiden.

Jesus använder hela tiden det hebreiska ordet ”Shema” i sin undervisning.
1/ Ett intensivt lyssnade som om det gällde det viktigaste i hela världen
2/ Ett intensivt mottagande av det jag hör så jag förstår att det är det viktigaste
3/ Då först kommer en förvandling i hjärtat och där växer frukt och jag blir lydig Kungen

Matt 13 Guds Rike är att Jaget dör och ersätts med Jesus Kristus istället1/ Den som sår Guds ord är såningsmannen genom att undervisa
2/ En del är inte intresserade av läran alls (Vill inte Höra eller ge upp sina Själar)
3/ En del är intresserade men efter ett tag (Förlorar intresset att Höra)
4/ En del har ett gott hjärta (De fortsätter att HÖRA och bär god frukt)

Men nu tror många att liknelsen om ogräset och vetet betyder något annat. Vet du vad meningen är? Det är att man inte ger kärleken till Guds ord rum i hjärtat. Vi tror ofta att dessa måste var Kalle på krogen eller pundaren Nisse eller nån annan vi bedömer helt utanför vår kultur. Men så enkelt är det inte för nu ser du plötsligt att Bill Johnsons läror har växt till i New Wine det påverkar nu de flesta sammanhang även på båten. Satans falska Guds Rike är att Jaget kan upprätta det själv på jorden. Demonerna kommer att lura dig att tro på att det är sant för de kan göra under och tecken också. Fråga alla som varit i New Age får du klart svar på den frågan.

1/ Den som inte vill höra sanningen väljer hellre Betel Church
2/ Hit kan du ju resa för att bli profet eller få falsk eld och bli något utan korset
3/ Det är bara det att du blir förblindad och dras till Babylon
4/ Gud kallar dig aldrig att resa hit falska profeter bekräftar din tjänst

Jag vågar frimodigt påstå att följer du Bill Johnsons läror följer du New Age Kristus och den har redan tagit sig in i New Wine.

Citat Bill Johnson: “Smörjelsen” är vad det som länkar mannen Jesus till det gudomliga, det var detta som gav honom förmågan att bryta ner alla djävulens verk. Dessa mirakulösa vägar hjälpte till att sätta något i rörelse som människan själv kan ärva när hon blir förlossad. Himlen är den övernaturliga sfären skulle nu bli människans dagliga bröd. (Ur boken: A Life of Miracles)

Den ”Smörjelsen” som länkar mannen Jesus till det gudomliga. Detta är en New Age Kristus enligt skriften dessa läror tränger in överallt så håll ett öga på New Vines utveckling framöver. Lägg märke till att de samlas för många konferenseer både i höst och i sommar. (Undvik dem om du frågar oss om råd)

Apostel Johannes varnar oss för en annan Jesus kommer att dyka upp i kristenheten i slutet av denna tidsålder. Tyvärr har de flesta av våra ungdomar vare sig kunskap i Guds ord eller det mod som krävs att stå upp mot en falsk ledare som frimodigt med en brinnande falsk eld förkunnar Betel Churchs Jesus som inte är någon annan än Baal själv. Men det är bara det att denna Baal som på olika sätt nu börjar manifesterar på olika sätt kallar han för Jesus! Vad skall de stackars ungdomarna tro de litar ju på ledningen i församlingen som kallad honom och satt honom i tjänst.

VAD GÖR VI FÖR ATT RÄDDA DEM?

Det är en fråga som gripit mig sedan min dröm i Grekland långt innan allt detta startade. Gud visad att massor av ungdomar skall dras med i en rörelse som en stark karismatisk rörelse från Gud. Men plötsligt avslöjade Anden sanningen i en annan syn de befinner sig i slaveri och på väg mot Babylon och Rom. Vi är kallade att varna och har gjort så i flera år de som väl känner oss vet att detta har kostat oss allt. Jag vet att Gud kallar människor direkt nu att gå den väg vi redan vandrat på i så många år nu och tränats på. Det kommer aldrig att handla om att bli moralisk perfekt och att aldrig drabbas av frestelser.

Förra predikan Laglöshetens Hemlighet/Text visade jag de andliga hemligheterna i de 5 första verserna i bibeln. Två nätter senare kom Herren i en dröm tydligt men kort. Det blev snabbt mörkt och nattsvart! En röst talade: Jag vill ge dem en ny rättegång! Inför mig börjar en bild träda fram och tankarna gick till förbundsarken och nådastolen där ovanför såg jag som ett vitt sken. Det hela avslutades med en direkt uppmaning ifrån Herren: Ni får inte övertäcka detta!

Gud talade så tydligt så att det går inte att missuppfattas:
Bill Johnason och New Wine = På gränsen eller över till New Age!
Det sanna Evangeliet genom ljuset = Avslöja dem var inte rädda för dem!
Jag har haft nöd för de oskyldiga ungdomar som av ovisa ledare dras med nu i en andlighet som mer liknar New Age än kristendom. Herren visade att detta kommer att utveckla sig ekumeniskt och dras mot Rom. Det är exakt vad vi sett ske från Toronto 1994 också. Smutsfloden byter namn hela tiden men i Sverige ser jag Bill Johnson och New Wine som den största faran.

Att det är precis så bekräftade Herren i en drömsyn strax innan jag började arbeta efter semestern. Den här nya andligheten sprider sig snabbt den har tagit över hela Linnekyrkan i Göteborg och nu infiltrerat mitt eget arbete på skeppet. Det fick jag veta när jag kom tillbaka igen från semestern av en arbetskamrat som själv var orolig över utvecklingen. Herren har alltid varnat mig innan faror dyker upp mot oss och det gjorde han även denna gång.

Denna dröm är en profetia om hur Herren Gud ser på sker och ting och den började med att folk samlades att planera saker i mörkret. Det måste all villfarelse göra eftersom inte Sanningens Ande är med därför måste alla falska Apostlar syssla med smussel och manipulation bakom stängda dörrar. Vi har ju varit under den tid då David Johansson var föreståndare i Giealdförsamling då fick vi på nära håll de hur mörkret arbetade. Och ibland får du även höra hur Anden uppenbarade vad man viskade bakom stängda dörrar. Fortsättningen känner alla till Hillsong framträdde och det såg ju ut som ljus. Alla som stod emot förklarades som oandliga och förktades!

Linnekyrkan visade Gud som en profetik bild i en dröm. Här höll New Wine på att infiltrera och Colin Dyes böcker på att förvandla församlingen. Profetiska drömmar skall prövas som allt profetiskt tal en dröm från en Gud kan omöjligt bara rättegång. En ny andlighet börjar spridas i den kyrkan visade Anden var mer lik New age än Kristendom. Det märkliga är att tiden när jag får den profetiska drömmen är innan jag kommer tillbaka från semestern. Pekar ledaren rakt i ansiktet och varnar honom med en profetisk varning. Jag ropar följande med hög röst: Tro inte för ett ögonblick att du kan hota mig eller att jag skulle vara ett dugg rädd för dig! Sedan sa jag något märkligt: Inte ens om du skulle hota säga upp mig från jobbet kommer jag att hålla tyst Fattar du det jag har förlorat min människofruktan du kan ingenting göra mot mig jag tjänar inte dig utan Gud!

Jes 58:1 Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder.

Det var ju exakt det Herrens hade sagt så tydligt! Vi fick inte dölja skillnaden för människor mellan det sanna evangeliet och det falska.

Gud talade så tydligt så att det går inte att missuppfattas:
Bill Johnson och New Wine = På gränsen eller över till New Age!
Det sanna Evangeliet genom ljuset = Avslöja dem var inte rädda för dem!

Det verkar som Gud nu kallar oss djupare rakt in i en tjänst där personliga varningar kommer att förmedlas till både personer och till församlingar. Vi känner bara till 4 stycken personer som Gud varnat direkt genom sin personliga heliga vrede på detta sättet: Alla dessa har Gud redan visat kommer att få till svars för att splittra hans församling! Gud skämtar aldrig när han talar sådana här varningar!

Act_20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

Redan de falska Apostlarna i Korint klev övergränsen där ett ägarbyte inträffar Jesu egendom blir Satans egendom. = Ut ur kristus!

2 Kor 5:20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

Det är nu andra gången Herren avslöjade ett hot mot Linnekyrkan. Första gången skulle det komma en splittring i toppen och det skedde. I den drömmen blev konsekvensen att en annan ande tog över den som du släppte in om ett falskt Guds Rike. Vi känner två vänner personligen som i detalj beskrivit precis allt som skett där. De lyckades vända styrelsen emot dem sedan vet jag resten. Men i den profetiska drömmen är det föreaståndaren i försmligen som Gud personligen ser som ansvarig för att ha släppt in denna falska andlighet med hjälp av andra bedragna förståss.

Den Jesus som Bill Johnson undervisar är en ”New Age Kristus” Citat Bill Johnson: “Smörjelsen” är vad det som länkar mannen Jesus till det gudomliga, det var detta som gav honom förmågan att bryta ner alla djävulens verk. Dessa mirakulösa vägar hjälpte till att sätta något i rörelse som människan själv kan ärva när hon blir förlossad. Himlen är den övernaturliga sfären skulle nu bli människans dagliga bröd. (Ur boken: A Life of Miracles

Nu uppenbarade alltså Herren för mig i Augusti 2022 följande du Ledaren församlingen är den som själv anser dig vara Apostel och överlägsen alla andra där. Anden visade mig att ni är inblandad i nätverk som inte är i ljuset det har jag förstått länge för får inte Anden leda då måste ju man träffas för att smida planer.

Utanför Kyrkans dörr stod i drömmen enn gammal handelsvagn där man sålde våfflor för 35 Kr/st – En röst talade nu direkt ifrån himlen och sa; Detta gör man 35000 Kronor på varje dag!

Detta är lätt att förstå ni använder evangeliet eller religiös verksamhet för att bereda er vinning eller egen glans och ära (Yttre sken av vad vi åstakommit)

2 Pet 2:1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies (Splittringar) even denying (Ej Bekänna Jesus enligt Läran) the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. 2 And many shall follow their pernicious ways; (Ett exodus utifrån Kristus) by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. And through covetousness (Egen ära girighet) shall they with feigned words (Formad teologi om ett falskt Guds Rike) make merchandise (Tjäna pengar på Evangeliet och söka egen ära) of you: (De planerar hela tiden nya områden att lägga under sig) whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. 

Hoppas att ni förstår att Bill Johnsons Jesus är en hädelse mot Bibelns Jesus!

Anden tog mig innanför dörrarna precis likt Hesekiels syn:
Hes 8:8 Han sade till mig: “Män­niskobarn, bryt igenom väggen.” Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. 9 Han sade till mig: “Gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här.”

Här är ledaren i församlingens sovplats det var nämligen som en hundkorg bäddat som till en hund. Ledaren själv som ser sig som en Apostel av hög rank liknar Gud vid en Hund. Och det finns bibelord på det också:

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker ingenting. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de ska vara herdar, de som inget förstår! Alla går sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, (Vinning ära o Girighet) allesammans. 12 “Kom, jag hämtar vin, vi berusar oss med starka drycker! Och morgondagen ska bli som i dag, ja, ännu bättre!” (Bara framgångrika tider ligger framför oss)

Detta är ett bildspråk som Paulus använder i 1 Tess 5

1 Tess 5: 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

En katastrof är på gång drickandet och sovandet är en bild på total förblindelse på grund av egen vinning och äreslystnad hos ledarna. Katastrofen som drabbar dem är därför att Gud har utgjutit en tung ande av sömn och villfarelse över dem. Alla håller med om att efter Toronto byttes all sann bibelundervisning ut mot jakt efter upplevelse och mirakler och det är Gud själv som tillåtit det ske.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda och var blinda! De är druckna men inte av vin, de raglar men inte av starka drycker. 10 För Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn. Han har slutit era ögon, profeterna, och täckt över era huvuden, siarna. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bokrulle. Räcker man en sådan bokrulle till någon som kan läsa och säger: “Läs det”, så svarar han: “Jag kan inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den till någon som inte kan läsa och säger: “Läs det”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Detta folk kommer nära med sin mun och ärar mig med sina läppar, men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras vördnad för mig bara ett inlärt människobud. (Den Nya teologin om Guds Rike har förblindat dem)

Sedan kommer vi in i Jes 30 där David Wilkerson beskriver vara vår tid den sista tiden:

Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och nerteckna det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar (Herren talade detta till Elvor efter att hon fick en stark syn år 1990 om en äkta väckelse genom förkrosselse och nöd. Detta gäller den sista tidens församling enligt David Wilkerson). alltid och för evigt. 9 För det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning 10 och som säger till siarna: “Sluta med era syner!” och till profeterna: “Profetera inte det som är sant för oss! Tala något smickrande till oss, profetera något bedrägligt.

Varför är Gud nu så fruktansvärt arg på ledarna i den sista tidens församling? Jo det kan jag tala om för er de tror de kan bygga upp Guds Rike (de 7 Bergen) med världens kraft och visdom = Symboliseras av Hästar från Egypten. Profetian är så oerhört träffsäker! Men kolla vad Gud kommer att göra med dem? Sända förföljelse och hot efter dem och de kommer att förgås av skräck! De trodde ju att de var så säkra nyss!

Jes 31:1 Ve dem som drar ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar för att de är många, och på ryttare för att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter Herren. 2 Men också han är vis och låter olyckan komma, han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig mot de ondas hus och mot hjälp från förbrytare. 3 För egyptierna är människor och inte Gud, deras hästar är kött och inte ande. Herren ska räcka ut sin hand, och hjälparen ska vackla och den hjälpte falla, båda går under tillsammans.

Då kommer vi fram till den sista delen av den profetiska synen och detta skrämde mig så att jag stod förstummad inför vad jag såg framför mig. De ledare som inte vänder om tillbaka igen till de kristna rötterna riskerar hamna här och detta var fasansfullt. Dessa är en bild på dem som gör sifg till vänner med världen nu.

Framför vagnen som sålde dessa våfflor och alltså formar ordet så det passar den nya falska teologin om Guds Rike som Bill Johnson och New Vine inför. Fullt av hästhuvuden ligger avkapade på marken med ett oerhört skarpt svärd de såg ut som det var gjort i ett enda hugg. Det märkliga var att det stod namn på varenda avkapat hästhuvud. Det här bekräftar bara en profetia vi fick för över 20 år sedan jag skall använda er mitt i den stora trädfällningen och jag kommer att noga markera träden som skall fällas. Detta kommer att gälla Guds hus först var beredd på det och förändringen kommer väldigt snabbt. Nu har ni alltså dragit in denna New Age andlighet på skeppet och jag vill varna er att detta kan få konsekvenser som ni inte räknat med.

Skulle du vilja hoppa i Hans Wolbrants Torontoflod? (Du måste Pröva den)
2015 Hans Wolfbrant: Han får en vad jag upplever en uppenbarelse av en annan ande samma språk som de inblandade i Latter Rain och Bethel Church och Ny Apostoliska Reformationen. Citat: Det jag upplever Herren vill säga är att platser och församlingar som upplever att floden nästan torkat ut, Gud vill komma med sin mäktiga flod. Vi ska kasta oss ut i floden, vi kommer då att bäras och drivas att strömmen i floden, så att vi själva tappar kontrollen. Att vara med i det Gud gör framöver, innebär att vi själva får tappa kontrollen, vi får istället flöda med i något som är mycket större än oss själva. Att floden är djup är uttryck för att vi inte kan kontrollera när Anden flödar. Där floden väller fram, där frodas livet, vi kommer att få se saker hända där Guds flod väller fram. (Varför prövar ingen denna profetia nu tror jag att New Wine går in under NAR.

Ps! Fick idag 19/9 _22 ett samtal från några som besökt Linnekyrkan ett tag de hade ingen aning om vad jag jag varnat om hästarna. Kvinnan blev varnad i en syn att församlingen drevs framåt genom ryttare och hästar. (Heller inget förtal utan profetia) Nu förstod hon att det var den Helige Ande som varnat dem för att gå dit. Vi upplever själva att New Wine är troligen det farligaste hotet mot Kristi Kropp idag och det ör mycket få i Sverige som kan förklara skillnaden.

Följande är rent fakta och inget förtal! Vad vet vi om Ledaren för Linnekyrkan idag? 2002 Citykyrkan i Stockholm får nytt ledarteam. John Brandström. (Ofattbart effer GBC:s högmodskrasch i trorsrörelsen något år innan) från Rörö blir ny föreståndare och Jacob Orlenius från Öckerö blir ungdomspastor.

Jakob och Teamet reste till Lakland från Citykyrkan de trodde Todd Bentleys manifestationer först måste vara äkta eld från Gud. Men när skall vi någonsin lära oss att Gud aldrig utgjute äkta eld över gnosticism. Se min utläggning om den falska Parousisan från “The Abyss”, vet du vad Parousia betyder? Ogräsets Kung med sina fallna demoner kommer på en av Gud bestämd tid att hämta sin egendom mitt bland ditt folk.

Det säger mig lite om hur det står till med urskiljningen i Citykyrkan på den här den tiden. Har det förändrats? Nej inte vad jag kan förstå! Jag är inte ett dugg rädd att säga att trosrörelsen är Gnosticism och Torontofloden med dess manifestationer har dragit över en döm över dessa ledare var så säker den är på väg och då sker det snabbt! Todd Bentley som ledde denna cirkus i Lakeland var både vulgär lyste av högmod. Och uttalade stora ord inför Herren och vanhelgade hans namn. Var det denna falska Baalseld teamet från Citykyrkan fick med sig hem ? Det är ju det moderna betala 10,000 kr res få väckelsen ta hem till Sverige eller har han förändrat sig? Jag måste fråga mig Hur dumma får vi får bli egentligen? får Nej Absolut inte men nu har Baalselden bara byt plats från Lakeland till Bethel Church. Vi förstår inte som Guds folk att när Israel tillbad avguden Baal var det samma makter och manifestationer i rörelse som nu de kunde uppfatta med sina sinnen. Vi har så svårt för att lära oss att allting går bara runt igen. Det finns bara två makter som har möjlighet att producera övernaturliga manifestationer Gud (Anden) eller Baal (lögnen)

Detta på stående bekrä¨ftade han nyss för ett par vänner som nu slutat besöka kyrkan efter de profetiska varningarna. De frågade vad var framtiden för Sverige tror du? Vad tror du han svarade? Jo som varenda en i New Wine skulle gjort. Guds Rike måste manifesteras synligen på Jorden genom under o tecken som människor kan se. = Exakt vad de laglösa skall säga på den breda ´vägen! (Matt 7

Det kommer att ske genom under o tecken! Med andra ord New Age tänkandet i Bill Johnsons New Age bok: När Himlen invaderar jorden!

Janne Ohlin / Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on New Wine och lite annat smått och gott