Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

FieldUndervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(innehåller uppdateringar med vår undervisning om Ändens tid och Temadagar som vi harhaft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

Fieldbible-vete-1

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Den heliga vägen

 

 

Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan….

Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga Matt 23:37-38: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde.

När den här tiden kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sådant avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.

Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga Kvinnor och män upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle få svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i ande och sanning. Världen skulle ta över kyrkan och de skulle sjunka ner i djupet.

Det är en stor sorg att människor hör av sig runt hela vårt land och undrar var de kan finna en gemenskap som inte är besmittad av de här nya New Age influenserna. Många är undrande skall jag stå kvar eller skall jag dra ut? Svar: Det måste du fråga Herren om! 

VARNINGAR TILL GUDS FOLK!

2 Kor 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus (gemensamt) med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar (komma överens?) Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 16 Vad kan ett Guds tempel ha för (gemenskap) med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och Vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Beliar = Lögnens Fader = Mörkret
Kristus = Vägen – Sanningen – Livet = Ljuset

1/ Gemensamt (Sanningen)
2/ Komma överens (Ett i Herren)
3/ Gemenskap (Andens Enhet)

Vi är ju ett heligt prästerskap (1 Petrus 2:5)
Hes 44:23 De (Prästerna) skall lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent.

De här sakerna handlar om en relation i ett äktenskap som Herren vill ha med oss var och en. Innan en skilsmässa så brukar det ju vara de här 3 Punkterna som havererar. Men tänk efter nu det är av exakt av samma anledning många lämnar besmittade församlingar idag.
1/ Det som förut var gemensamt byts ut mot Pseudo (Lögn)
2/ Det skapas en falsk själisk enhet med varandra istället för Herren

Bibeln beskriver ofta relationen mellan Herren och sitt folk som en äktenskapsrelation. Nu lever Guds folk i förlovningsstadiet men det skall komma ett bröllop en dag. 2 Kor 6:14-18 beskriver alltså hur Bruden lämnar Skökan.

V 16 Han skall bo och vandra med dem!
V 16 Han skall vara Gud och vi hans folk (Bruden)

Det finns alltså karaktärsdrag hos bruden som inte är så noga hos de Laglösa.
1/ Kärlek till Sanningen
2/ Komma överens och bli Ett med Herren
3/ Andens Enhet

Amos 3:3 Vandrar två tillsammans (YACHAD) utan att de kommit överens om det? Tillsammans = YACHAD = Bli Ett Överens = Kan betyda överens om förlovningen för att sedan bli ett i äktenskapet.

I sammanhanget det är skrivet har Israel övergivit vägen! Man har alltså lämnat den väg man kommit överens om och gjort en egen. Det ormen satsar stenhårt på idag är en slags falsk nåd som gör om Gud till en domare som aldrig dömer någon. Det här skall alltså känneteckna de falska profeterna i ändens tid! Det gjorde det på det gamla Israels tid och så gäller även oss (1 Kor 10) I NT så blir vi förlovade med Herren och får Anden! Men vi kan naturligtvis göra som Israel och överge vägen!

EF 1:13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning (GK: Förlovningsring) på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas. 15 Sedan jag hört om er tro (TROFASTHET) i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. (Den vill Satan förstöra 2 Kor 11:3)

Här ser vi Andens enhet!
Här ser vi Tron i Herren (3 Punkterna)
Här ser vi de Heliga!

Nu skall vi ta och gå tillbaka igen till 2 Kor 6:17 – 18 De Heligas Väg! Tvärtemot de Heliga står de Laglösa! Nu ska vi titta på något intressant!

1/ Helighet har gränser!
2/ Laglöshet har inga gränser!

2 Kor 6:17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Spiro Zodhiates – Aphorízō; fut. aphorizṓ, from apó (G575), from, and horízō (G3724), to define. Ordet Horizo betyder: Att definiera vart gränserna går! Det är exakt samma sak som att klart kunna förstå och peka ut vart gränserna för vägen går. Detta är alltså den heliga vägen! Det är ju Prästens uppgift att se och undervisa skillnaden (Hes 44:23)

DEN HELIGA VÄGEN

Betelskeppet som är gjort 1962 har varit på varv för renovering. Ni får gärna be att båten får bli ett frälsningsskepp i fortsättningen också. Under tiden så var Gubbarna och all personal på en fritidsanläggning i Floda. Mellan nattskiften hade jag jag som vanligt med mig kameran och vandrade i skogen. På stigen framför mig hör jag plötsligt ett konstigt ljud. Ett vildsvin springer blixtsnabbt över stigen och in skogen jag blev rädd fanns det flera? Jag fortsatte vandra och vägen var sedan helt fri från ”Vilddjur”. När jag går där kom ett bibelord till mig jag kommer till det snart men först.

Jes 35:8 En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas “den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. 9 Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta (GAAL) skall färdas på den. 10 HERRENS friköpta (PADAH) skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

Herrens återlösta här GAAL pekar på att du och jag var totalt utblottade och hade en lång skuldlista. Alla som har den här skuldlistan kommer att hamna i slaveri under skuldindrivare. Det är ju inte så svårt att förstå vem denne är nämligen Satan. Men om din närmaste släkting var så rik så att han kunde köpa loss dig fick han rätt att göra det först.

Bibeln säger att vi har en vän som är närmare än en broder! (Ord 18:24) Han är inte bara Guds Son utan han är även Människosonen.

Luk 7:34 Människosonen har kommit, och han både äter och dricker, och nu sägen I: Se, vilken frossare och vindrinkare han är, en publikaners och syndares vän!

Judarna förstod inte att det var som den andre Adam han talade till dem om blodet som ger liv. Hela offersystemet handlar om blod! Men det pekade bara fram mot den stora återlösningen genom människosonen.

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Det andra ordet här PADAH har också med att köpa loss något att göra. Men det finns ytterligare en mening med ordet som har med bevarande att göra. Så Herren bryr sig verkligen om dem han har köpt med sitt blod till sin egendom.

Köpa loss till sin egendom! (Gaal)
Bevara oss som sin egendom! (Padah)

När vi läser om bevarandet är det lätt att tänka att vi skall slippa lidande! Men så är det absolut inte utan bevarandet handlar om det eviga och inte det jordiska. Bibeln beskriver oss som slipade Juveler! Juveler är slipade på ett speciellt sätt! De återkastar ljuset på ett underbart sätt! De beskriver de troende som slipats genom lidandet för att återspegla Herrens Härlighet!

Psa 119:66 Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud.67 Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. 68 Du är god och gör det goda, lär mig dina stadgar.

Jerry Potter: Det är inte mängden av lidande utan vad vi lär oss av lidandet!

Det innebär alltså att om du upplever prövningar och misslyckanden på samma områden. Då är det dags att fråga Gud: Vad är det jag missat? Vad vill du lära mig genom detta? Det som är värdefullt är en tro som är prövad…

1 Pet 1:5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Det nya Jerusalem är Andligt talat byggt med Juveler och rent Guld! (Upp 21)

Mal 3:16 Men då talade de som fruktar HERREN med varandra, och HERREN gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar HERREN och ärar hans namn. 17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom (Heb: MINA JUVELER) på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. 18 Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag

Vi avslutar med något jag tror är profetiskt som vi skall hålla ögonen på.

På tal om Herrens Dag så har Arabstater och Israel börjat förhandla fram en fredspakt, gällande fred och säkerhet. (1 Tess 5:1-3) Allt skall läggas under FN:s lagar och förordningar står det i nyheterna idag på vår sida.

Pope Francis speaks at a multi-religious gathering at the National September 11 Memorial Museum in New York, September 25, 2015. Ray Stubblebine/EPA/POOL

Men det är märkligt att innan detta sker så har någon varit här nere innan nämligen Påven som är en stark kandidat till titeln: ”den falske profeten”. Vänner det är ju just något sånt här vilddjuret (FN) måste lyckas med om hela världen skall förundras och följa det.

Upp_13:3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

 

Predikan av Janne Ohlin – Parousia Mission 6/10-19  – Göteborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Den heliga vägen

Bibeln -livets kartbok

Bibeln-Livets kartbok

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-10-6

Kartor
Jag gillar kartor och samlar på kartor. Vi har en hel låda full med kartor över alla möjliga länder och städer (som jag aldrig kommer att besöka). När jag var barn hade jag perioder då jag älskade att rita av kartor och måla länderna i olika färger.

Janne har ett helt annat förhållande till kartor. Jag tänker på våra resor i USA och speciellt på den tiden då vi hade en jättestor karta över alla staterna, av vilka vi har besökt 42 sammanlagt. Vi byts om att köra och jag brukar köra i städerna. Då är Janne kartläsare men det brukade bara sluta på ett sätt: Janne utropar ilsket: ”det här går inte att läsa, jag har ingen aning om var vi är!” …och slänger kartboken i baksätet.

GPS
Senare kom GPS:en. ”Den är jättebra! Den ska vi ha!” sa Janne… tills den ledde oss rakt ut i en åker i Rumänien, när vi skulle till ett Björnreservat. Men jag får tillägga att vi har hittat mer eller mindre hemliga fågelställen som bara guider känner till, tack vare att Janne har läst reseskildringar på nätet. Men då var ingen karta inblandad.

Guds kartbok
Bibeln kan man kalla ”Guds kartbok” och den älskar både Janne och jag.  Den talar om vårt ursprung och livets mening och livets mål. Den talar om att vi är skapade till Guds avbild men att synden kom in när människorna valde att tro på ormens/djävulens lögn istället för på Gud. Lögnen kan sammanfattas: ”Ni behöver inte Gud, ni kan själva bli gudar”. Så förstördes relationen mellan människan och Gud och konsekvenserna ser vi överallt i skapelsen. Den vägen ledde fel och fick ödesdigra konsekvenser. Den leder till undergång.

Jordens undergång
Det är populärt idag att tala om ”jordens undergång” – inte i kyrkorna (där talar man mest bara om positiva saker) utan i klimathetsen och då ofta i syfte att föra in oss i den globala Agendan. Många kristna hakar på med föresats att ”människan är satt att värna skapelsen”.

Jag har tre punkter som svar på det:

 • Människan var ämnad att sköta skapelsen i lydnad och beroende av Skaparen. Det var det som Livets träd handlade om. Kunskapens träd handlade om att göra sig oberoende av Gud.
 • Vi som älskar Guds skapelse värnar om den utan att vi måste vara globalister. Det finns inget motsatsförhållande i det.
 • Bibeln säger att den här världen går mot sin undergång – det är sant. Gud kommer själv att ta hand om sin skapelse.

1Kor 2:5  Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6  Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång.
7:31  …Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång,

2Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,

Matt 24:35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. (Jesus)

Människan kan inte ”frälsa sig själv” eller rädda planeten. Men det finns en [evig] framtid för alla som tror på Gud [i Jesus Kristus] och sätter sitt hopp till honom.

 • Jesus ska komma tillbaka
 • Hela skapelsen ska förvandlas (Rom 8)
 • Bibeln talar om: ”en ny [förnyad] himmel och en ny [förnyad] jord” (Upp 21)

Jes 53:6  Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg

Vilsenhet
I vilsenheten försöker vi hitta mening med livet på olika sätt. Det kan vara i relationer (”om jag bara hittar en livskamrat blir allt bra”), i arbete, i nöjen… Många går så vilse så att missbruk tar över (spel, porr, alkohol och droger t ex).

Andra söker i andliga kickar som ”andlig berusning”, mystika övningar, seanser och mycket annat som Gud varnar oss för. Att gå vilse eller att gå sin egen väg är att utestänga Gud från sitt liv. Det är att vara bortvänd eller gå bort från Gud och det säger Bibeln är synd. Jesus sa:

Joh 16:7  Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8  Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 9  om synd, ty de tror inte på mig,

Synd
Grundproblemet är människans synd. Alla är syndare. Alla är vilse utan Gud. ”Syndare” är ett tillstånd som gör att vi syndar och det leder i fördärvet.
-synd är hinder mellan oss och Gud som gör oss till Guds fiender, fientliga mot Gud.
-synd är att bryta mot Guds bud /Guds vilja.
-synd är en ond makt som bara Gud kan bryta.

Får man säga så? Då kan ju människor bli ”kränkta”..? Jag hörde om någon som predikar att ”synd är när vi gör misstag”. Ja, tänk om det vore så enkelt! Då hade Jesus inte behövt ge sitt liv och dö för våra synder. Vi kan få möta samma reaktion som Paulus, när han avslöjade självgodhet som ledde tillbaka under lagen och lagiskhet.

Gal 4:16  Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen?

En grupp judar blev ”kränkta” av Jesu ord vid ett tillfälle.

Joh 8:33  De svarade honom: “Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?” 34  Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav.

Det samtalet utmynnade i att de blev så arga för att bli kallade slavar under synden så att de anklagade Jesus för att ha en ond ande. Det kostar på att stå för sanningen idag med. Människan vill helst ha ett ”evangelium” som hon kan acceptera – dvs. en bred och lätt väg. Uppmuntra människans godhet så blir du accepterad men säg inget om synd och omvändelse…

Att missa målet
Hamartia (grekiska) är det vanligaste och starkaste ordet för synd. Det betyder bland annat att missa målet. Bibeln talar om två vägar och två slutmål – Livets väg och Dödens väg.

”Ty så älskade Gud världen…”
Gud älskar oss och vill att vi ska nå målet. Då måste vi finna Livets väg som leder dit.

Ps 25:8  HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. [Vilken nåd från Gud – och när syndaren blir frälst kommer fortsättningen:] 9  Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka [anav] sin väg. 10  Alla HERRENS vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. 11  För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor. 12  Den som fruktar HERREN får undervisning av honom om den väg han skall välja. 13  Ty din nåd är stor över mig, du räddar min själ ur dödsrikets djup.

Därför varnar oss Gud för fel vägval. Han älskar oss och vill oss väl. Det finns alltså vissa förutsättningar för att vi ska förstå Guds ledning och Guds väg.

Ödmjukhet och gudsfruktan
Anav
(hebreiska) betyder ödmjuk, fattig, låg, behövande, böjd. Ordet beskriver den som inte litar på sitt eget förstånd utan är beroende av Gud och underordnar sig eller böjer sig för Guds vilja.

David bad
Ps 86:11  Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn. [(King James Bible) …ena [yachad] mitt hjärta vid att frukta ditt namn] 12  Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet.

Hjärtat eller viljan kan vara delad. Vi vill lyda Gud på de områden som vi själva väljer. Den som är ödmjuk (böjd) ställer inte upp villkor för Gud, för Guds vilja eller ledning, utan ber ”Ske din vilja!” Det är en bön utan förbehåll eller nödutgångar. (Jag har berättat någon gång om när Gud löste mig från cigarettbegäret, rökning. Första gången hade jag en ”nödutgång” och snart var jag fast igen. Det funkar inte).

Vi kan stå och stampa på samma ställe i många år därför att vi vägrar att ödmjuka oss inför Gud. Vi kan åsamka oss själva onödigt lidande och tro att det är ”Guds prövning” – när vi i själva verket är utlämnade till våra egna vägar.

Ps 81:12 Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. [= inbillningar, fantasier, föreställningar, visioner] 14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! [Gud vet var vägarna leder och vill rädda oss från att gå vilse]

Ords 14:12 En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.

Livets kartbok
Bibeln kan kallas Livets kartbok – den måste läsas – och läsas på rätt sätt. Jesus sa:

Joh 5:39  Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. 40  Men ni vill inte komma till mig för att få liv.

De här judiska skriftlärda studerade Bibeln (GT). De hade stor kunskap och citerade långa texter utantill. Problemet var att de läste för att se vad de skulle göra för att bli goda [genom gärningar]. De läste Bibeln som en lagbok, en vanlig kartbok: ”Nu ska jag göra så – sen ska jag gå dit, nästa steg…”

Idag hör vi ofta om liknande program: ”10 steg till framgång”. Köttet /syndanaturen älskar sådant. ”Jag ska lyckas! Vi kan!”

Jesus är vägen
Hela Bibeln har ett centrum som pekar på en person:
Joh 14:6  Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vi läser Bibeln först och främst för att lära känna Jesus, lära känna Gud.
Jesus är vägen, den enda vägen! Petrus sa:

Apg 4:12  Hos ingen annan finns frälsningen. [syndernas förlåtelse] Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Och på den vägen rensar Gud bort skräpet i våra liv så att vi blir mer och mer fria.

Kartläsaren
Vi ställs ju inför många olika vägval och beslut på vår livsväg. då finns det ett underbart löfte.

Jes 48:17  Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra.

Guds väg leder alltid rätt när vi låter Herren leda oss och ber om hans ledning! En konsekvens av att vi tror på JESUS är att vi älskar den här boken: BIBELN
…men vi behöver en ”Kartläsare” och det får vi också – en expert: den Helige Ande.

Ps 32:8  Jag vill lära [sakal] dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd [yaats] och låta mitt öga vaka över dig. [som en personlig rådgivare eller ”kartläsare”]

De hebreiska grundtextens ord beskriver en expert som lär och instruerar [sakal], ger råd, [KJ guidar], ger lösningar, planerar, förvandlar och fastställer [yaats]. Den Helige Ande leder oss alltid till och in i Guds ord – aldrig utanför eller bort från Bibeln.

Fel adress
Vi hade semester några veckor i våras och åkte till Gotland. Då var GPS:n med igen. Men där hamnade vi ute på en äng mitt i natten och mörkret. Vi hade knappat in fel adress.

Många har försökt och försöker att ändra Bibeln, att ”rita om kartan”. Det leder alltid fel, alltid vilse och på villovägar.

Jer 8:8  Hur kan ni då säga: “Vi är visa, och vi har HERRENS lag”. Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. 9  De visa [sådana visa] skall komma på skam, förskräckas [komma till korta] och tas till fånga [snärjas]. Se, de har förkastat HERRENS ord. Vad har de då för vishet?

Jeremia såg att folket inte hade sökt Herren helhjärtat utan lyssnade på falska lärare. Det var också en profetia om tiden för Messias Jesus första ankomst (NT). Jeremia pekade ut Guds väg.

Jer 7:23  Det bud jag gav dem var detta: “Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl.”
24  Men de ville inte höra eller lyssna till mig utan följde sina egna tankar [egna rådslag /planer] och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet.

Ensam kvar?
Jeremia hade nöd för folket men han var väldigt ensam, precis som så många andra Guds tjänare (män och kvinnor) genom historien. Idag finns det också kristna som känner sig som  Jeremia eller Elia: ”Jag är ensam kvar… det predikas inte bara enstaka bibelord utan det predikas ur andra böcker än Bibeln och falska läror… men det är bara jag – vi – som reagerar” – ”en främmande ande tas in men ingen tycks märka det”…

Hur viktigt är det att just du står fast i Guds ord – trots motstånd (kanske utfrysning)? Jo, den dag som din vän, släkting, granne eller andra du känner vaknar eller tvingas att vakna: Vem ska han eller hon gå till? Till dig! Till dig som inte följer mängden, utan följer Jesus och läser din Bibel.

Många i Juda visste att Jeremia var sänd från Gud men vägrade ändå tro honom.
Vi kan läsa om tre olika kungar:

Kung Jojakim rev sönder Guds ord (ritch-ratch) och kastade det i elden. Han trodde han kunde hindra Guds ord att uppfyllas om han förstörde det. ”Kasta bort Bibeln så kommer inget att hända som är förutsagt”(?). Liknande idag? ”Sch! Predika inte om tidstecken och avfall eller undergång… så kommer inget sådant att hända(?)Låt oss istället hjälpa till att rädda planeten…” den nya klimatreligionen.

Babylonierna hade belägrat Jerusalem [babylonier kallas också kaldéer. De var kända för sina ockulta spåmän/teckentydare – österländsk religion]
Guds folk hade avfallit och tillbad Babyloniens avgudar. De hade till och med fört in avgudadyrkan i Guds hus, i templet. Därför tillät Gud att de blev givna i Babyloniens hand så att de kunde tillbe sina avgudar hur mycket som helst.

Det är farligt att leka med synden – vi kan få som vi vill. Men när synden tar makt över oss i ett järngrepp är det inte lika roligt längre.

Jeremia profeterade
Jer 38:3  …så säger HERREN: Denna stad skall överlämnas åt den babyloniske kungens här och han skall inta den.” 4  Då sade furstarna till kungen: “Den här mannen (Jeremia) bör dödas. Han gör ju soldaterna som lämnats kvar i staden liksom allt folket i övrigt modlösa genom att tala så till dem. Han söker inte folkets välfärd utan dess ofärd.” [tvärtom var det Jeremia som ville folkets välgång genom att ödmjuka sig inför Gud. Här ser vi hur antikrists ande arbetar och kallar det onda gott och det goda ont]

Kung Sidkia – är ett av de sorgligaste exemplen. Han skickade hemliga bud och bad om Jeremias förbön och han sände efter Jeremia i hemlighet vid ett par tillfällen och frågade ”Har det kommit något ord från Herren? Ändå tog han inte emot Guds råd genom Jeremia och hans liv slutade i en total tragedi.

Vägen till frihet
Kung Jojakin
– var kung före Sidkia och fördes till Babylon [i den 2:a deportationen av 3]. Han var inte en rättfärdig kung men han böjde sig för det Gud hade sagt och fick en helt annan framtid, enligt Guds löfte:

Ps 106:43  Han (Gud) räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. 44  Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. 45  Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. 46  Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap.

Jer 52:31  …Evil-Merodak, kungen i Babel – samma år han blev kung – (tog) Jojakin, Juda kung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. 32  Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. 33  Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. 34  Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel, visst för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde.

Gud öppnade vägen till frihet. Jojakins upprättelse och benådning finns beskrivet och bevarat på babyloniska lertavlor med kilskrift bland arkeologiska fynd.

Vi vet också vad Herrens ord genom Jeremia betydde för profeten Daniel i Babylonien och vilka enorma konsekvenser det fick för hela folket (Dan 9). Jeremia är en mycket stark förebild i trohet och att inte ge upp eller ge vika.

Gud är så god!
Om en människa än omvänder sig till honom på de allra sista stegen på sin livsväg, så är Jesus där och möter och förlåter och ger evigt liv. Jag har sett det några gånger när jag har fått be frälsningsbönen med olika vänner på dödsbädden.

Vi läste i början ”Vi gick alla vilse som får…” David skrev:
Ps 23:1  …HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2  Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3  Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. [Davids liv vittnar om Guds trofasthet och ledning – han gick inte ensam. Han följde den gode Herden] 4  Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. [“Jesus är med och hjälper genom allt. Vad jag än möter är jag trygg för mitt liv är i Guds händer”] 5  Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. [jag tror att David flödade över av tacksamhet till Gud] 6  Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen. [“jag ska nå målet därför att du Herre, leder mig” och det gäller oss alla.]

David bad också:
Ps 139:23  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 24  Se till om jag är på en olycksväg [KJ – olycksväg inom mig] och led mig på den eviga vägen.

Med andra ord: ”Låt inte något finnas inom mig [i mitt hjärta] som kan locka mig vilse, bort från din väg. Led mig och bevara mig alltid på livets väg, vad det än kostar.”

Amen

Tillägg:
I morse (6/10-2019) hade jag en dröm innan jag vaknade.

Jag befann mig på en väg och framför mig kom ett backkrön, när allt omkring mig blev mörkt och totalt kaos och drömmen övergick till ett budskap. Det var omöjligt att se vägen – jag såg ingenting  – men jag visste ungefär hur den såg ut framåt. Efter backkrönet gick det nedför i en lång högersväng. Jag fortsatte i den riktningen, bad till Gud inom mig, och hoppades att jag skulle komma rätt. Efter ett tag klarnade det runt omkring och jag såg att jag fortfarande befann mig på vägen. Det sista i drömmen var att jag berättade om det för någon annan, innan jag vaknade.

Livet och omständigheterna kan se ut som kaos. Jag tror också att det är en profetisk bild om framtiden. Vi vet ungefär vad Bibeln säger måste komma men vi vet inte exakt hur allt kommer att ske förrän vi är där. Vi förstår inte och ser ingenting men vi vet att bönen och Guds ord (Bibeln) alltid är rätt väg. Vi kan hålla fast vid det och lita på Guds hjälp, att han bevarar oss på vägen genom allt.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Bibeln -livets kartbok

Hoppet om Jesu återkomst och Riket – Guds tron i Elam

Hoppet om Jesu återkomst och Riket
Guds tron i Elam

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-09-08

Rom 8:16  Anden själv vittnar [tillsammans] med vår ande att vi är Guds barn. 17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Paulus syftar på detta livet i Jesu efterföljd och det som ”korsets väg” kan innebära, i förhållande till de dödas uppståndelse och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka.

Rom 8:22  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet [uihothesia = adoptionen], vår kropps förlossning. 24  Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25  Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt [hupomone].

Uthålligt – inte otåligt
Hupomone
betyder att stanna under.
Roten är hupomeno – att stanna under (svårigheter), uthärda, lida (under förföljelse och motstånd). Vi väntar inte otåligt utan uthålligt. Det är stor skillnad på de orden. Ibland är det bra att stanna upp och tänka efter.

 • Uthållighet har i sig förtröstan på att Guds tid är rätt och bäst. Gud är trofast och han är historiens Herre.
 • Otålighet kan leda till synd om vi försöker uppfylla Guds löften på mänskligt /köttsligt sätt.

Ökenvandringen berättar om israeliternas återkommande otålighet som ofta ledde till synd och uppror mot Gud. ”Vänta uthålligt” är att bevara och leva i hoppet och lita på att Gud verkar och har allt i sin hand.

Hoppet
Vi väntar på att hoppet ska uppfyllas! Vad är hoppet, då vi skall få ut hela arvet?

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram [epiphaneia] i härlighet.

Ordet epiphaneia kan översättas att skina/lysa på, bli synlig, att visa sig, bli känd, framträda, ankomma /ankomst.

Det står INTE: ”det saliga hoppet när Jesus kommer hemligt och osynligt och vi rycks bort”. Tvärtom! Paulus skriver: Vi har avsagt oss allt hemligt… vi lägger öppet fram sanningen..” Hoppet är att Jesus ”träder fram”. Det är samma ord som beskriver Jesu första ankomst.

2Tim 1:9  Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet 10  och som nu har blivit uppenbarad [phaneroo], när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram [epiphaneia]. Han har gjort slut på döden [= gjort döden arbetslös, maktlös – den har inte makt över oss längre] och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. [som att tända ljus/tända en lampa]

Det Paulus säger är att han har överlåtit både sin ande, själ och kropp till Jesus och har satt allt sitt hopp till Jesus och inget utanför honom – och han ska inte uppstå som en ”andevarelse” utan få en ny, odödlig och evig kropp.

Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka och att han kommer synligt ”i makt och härlighet”.

 • får vi barnaskapet [uihothesia = adoptionen] Vi är varken ”gudar” eller ”gudabarn”, som vissa påstår.
 • får vi ut hela det utlovade arvet – inte nu!
 • blir Guds rike synligt och manifesterat på jorden och i hela skapelsen – inte nu!

Rom 8:35  Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd [tlipsis = vedermöda] eller ångest [det kan handla om tillfällig ångest eller psykisk sjukdom], förföljelse eller hunger, nakenhet, [fattigdom – gudfruktiga människor kan vara fattiga] fara eller svärd [krig]? 36  Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. [fienderna önskade apostlarnas död] 37  Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39  höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, som är mer värt än allt annat.

1Kor 15:50  Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. [Aha! Vi måste alltså först förvandlas och få den nya uppståndelsekroppen innan Guds rike blir synligt på jorden – Kingdom now/Riket nu-läran kan vi kasta på sophögen] Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. 51  Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. [7:de basunen är den sista (Upp 10)]

Fil 3:18  Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19  De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. [den som påstår att en kristen aldrig ska vara sjuk eller fattig eller gå igenom lidande är fiender till Kristi kors och korsets väg eftersom lidande ingår och har ett syfte i Jesu efterföljd – att tro att Guds rike handlar om makt och pengar och herravälde, det är att bara tänka på /leva för det jordiska ”i Guds namn”] 20  Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21  Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet [= barnaskapet, hela arvet och Guds rike]. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Låt oss gå tillbaka till början.

1Mos 1:27  Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28  Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

Det står inte ”ta herravälde över människor och mänskligheten och lägg denna världen under er”.
”bruka jorden” – ordet är abad som betyder att arbeta, tjäna [göra sig till en tjänare] och ”bevara den” – är ordet shamar som betyder bevara, vaka, vakta, beskydda (som herden sin hjord). Ordet används ofta om en herde.

Allt detta skulle naturligtvis göras i Guds gemenskap och under Guds ledning. Det är det som livets träd också handlar om, att lära känna Herren.

Det är som att Djävulens lögn ekar än idag: ”Ni blir som Gud” = ”ni får samma makt och auktoritet som Gud att ta herravälde och utbreda Guds rike, era ord blir också skapande när ni proklamerar och ni kan förändra genom tankekraft och visualisering göra ännu större tecken och under…”

Bibeln säger att hela världen kommer att enas i uppror mot Gud och i de sista dagarna följa Satan, antikrist och den falske profeten. Men det är mycket lättare och trevligare att lyssna på de falska profeterna som säger att kyrkan ska ta herravälde och hela världen ”kristnas” och ”guds rike” göras synligt och fullbordas här och nu innan Jesus kommer.

1Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21  Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

Avgudar
Definition på en villolära är: En lära som används för att rättfärdiga en avgud. (Något förenklat men ändå sant)

 • Dominion /herraväldesteologi – rättfärdigar maktbegär och själviska ambitioner.
 • Framgångsteologi – rättfärdigar girighet och habegär.
 • Kingdom now/ Riket nu – rättfärdigar människans högmod och självupphöjelse.
 • ”Jesus culture” – rättfärdigar att ta in världen i kyrkan för att bli många och stora(?)

Guds tron i Elam
Gud verkar och uppfyller sitt eget Ord mitt i och trots det antikristliga mörkret i världen. Det ska vi läsa om i Jeremia.

Jer 49:34  Detta är HERRENS ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av Sidkias, Juda kungs, regering. Han sade: 35  “Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder [= slå i bitar] Elams båge, deras främsta makt.
Bågen står för militärmakt. Den var nationalvapnet och elamiterna var kända som bågskyttar. Idag kan det jämföras med andra ”bågar”: missiler och långdistansrobotar. Elam är nämligen ett persiskt område i Iran.
36  Jag skall låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag skall skingra dem åt alla väderstreck, och inget hednafolk skall finnas dit de fördrivna från Elam inte skall komma.
Detta uppfylldes delvis när Nebukadnessar och Babylon intog området. I vår tid är många iranier kringspridda som flydde revolutionen på 70-talet och senare kriget med Irak.
37  Jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som står efter deras liv. Jag skall låta olycka komma över dem, min brinnande vrede, säger HERREN. Jag skall sända svärdet efter dem, till dess jag har gjort slut på dem.
Profetian gick i uppfyllelse: elamiterna som folkslag på den tiden upphörde men profetian talar ändå om en fortsättning.
38  Jag skall sätta upp min tron i Elam och utrota både kung och furstar där, säger HERREN.
Ordet är inte bokstavligt utan betyder att Gud skall slå ned fiendens fästen och Guds rike skall bryta fram när Jesus blir Kung i människors hjärtan
39  Men i kommande dagar [achariyth betyder i de sista/yttersta dagarna] skall jag göra slut på Elams fångenskap, säger HERREN.
(1917 års översättning) …skall jag åter upprätta Elam.

Elam i Iran
I Elam finns Irans första kärnkraftverk. Kärnkraftverken är det som man fruktar ska leda till framställande av kärnvapen. Iran satsar på långdistansmissiler och har den största ballistiska långdistansroboten i Mellanöstern.

Elam och elamiter nämns då och då i Bibeln och idag syftar det på Iran. Det fanns elamiter i Jerusalem på Pingstdagen (Apg 2:9).
Susan
Susa(n) var en stad som beskrivs som ett centrum i Elam. I synen i Dan 8 befann sig Daniel “i Susans borg i hövdingdömet Elam“. Vi kan läsa i Ester 3:15 att befallningen med Hamans plan att ”utrota, döda och förgöra alla judar” i Persien (Iran) utgick från Susans borg i persiska Elam – men Gud hörde bön och ondskan vände tillbaka över Hamans eget huvud. Det gick som Obadja fick profetera och det är lika aktuellt idag. Det som hände Elam var en dom. Det handlar om hur man behandlar Guds folk, Israel.

Ob 1:15 Ty HERRENS dag är nära för alla hednafolk. Som du har gjort, så skall det göras mot dig. Dina gärningar skall komma tillbaka över ditt eget huvud.

Det finns en annan och positiv bild av Iran. Kung Kores var Persiens kung som på Guds uppmaning sände hem judarna för att bygga upp templet, Jerusalem och landet.

Idag är Iran däremot Israels största fiende sedan revolutionen 1978-79 och islamiseringen som skedde. Iran beväpnar Hamas, Hizbollah och andra terrororganisationer i Syrien, Yemen och Irak. Och i Hes 38 läser vi att perser/iranier kommer att vara med i Gogs [Rysslands] härnadståg som drar mot Israel för att utrota och förgöra.

Söndagen 31/8 -2019 kunde vi läsa om en iransk terrorcell [Hizbollah] i Golanhöjderna som besköt en israelisk armépostering och dessutom förberedde ”en storskalig attack av en mångfald av mördar-drönare” som skulle döda många civila israeler. Israel hade observerat dem i flera månader.
Läs Paul Widen´s intressanta artikel om det som hände.
Israelisk armépostering beskjuten av Hizballah
Citat: ”..Hizballah-kontrollerade nyhetskällor hävdade omedelbart att flera israeliska soldater hade dödats och sårats i attacken, däribland en högt uppsatt befälhavare, samt att flygtrafiken till och från Ben Gurion-flygplatsen hade dirigerats om med anledning av attacken. IDF besvarade omedelbart angreppet med artillerield och beskjutning från stridshelikoptrar mot Hizballahs positioner i södra Libanon. Informationen från den israeliska sidan var inledningsvis mycket knapphändig, samtidigt som IDF (Israels försvarsstyrkor) genomförde en välplanerad skenmanöver med helikopter-evakuering av till synes sårade soldater från den angripna armébasen för att förleda Hizballah och skapa intrycket att något mycket allvarligt hade inträffat. Som väntat valde då Hizballah att betrakta angreppet som en framgång, avbröt eldgivningen och drog tillbaka sina styrkor från området..
En knapp timme senare uppgav dock IDF att inga soldater hade dödats eller skadats i attacken.”

Citat från överbefälhavare Hussein Salami i Iran: ”Iran kommer att utöka och påskynda sitt kärnvapenprogram… slutmålet är att utplåna Israel. …Ingen kan stoppa oss från den precision och förstörelsekraften i våra långdistansmissiler.. Jag vill att alla makter ska inse den nya verkligheten om Islamiska Republiken Irans missilkraft”. Vår mission är inte bara på en plats, vi ska slå ned världsmakterna.

Men en märklig nyhet nådde oss också i augusti. Irans minister för underrättelsetjänsten erkände:
-massomvändelser till kristen tro sker framför deras ögon i Iran (= fler blir kristna nu än sammanlagt på 1300 år)
-myndigheterna försöker hindra att det sker (förföljelsen är fruktansvärd sedan länge)

Jag vill dela en del från en video – Sheep Among Wolves VolumeII – som en vän på nätet skickade länk till, om det som pågår i Iran. Det kan vara uppfyllelsen av profetian i Jeremia 49. (Den profetian nämns inte i videon men de kanske känner till den ändå).

Väckelsen i Iran beskrivs som den största och snabbast växande just nu. Ayatolla Khomeini kallas  av en del för ”den bäste evangelisten”. Det låter minst sagt märkligt men orsaken är att man säger att han har visat Islams rätta ansikte – därför vänder sig många iranier emot islam.
När kyrkorna förstörs, ger de namnkristna upp. Död religion avslöjas för vad det är. Men en underjordisk kyrka med Jesu sanna efterföljare växer istället hela tiden. De flesta är kvinnor. I det område som kvinnor är mest förtryckta gör Gud ett verk och ger den mesta frukten, får man veta. Gud verkar inifrån och förvandlar ”vanliga”, sargade och ofta fattiga människor! Många kvinnor i Iran har blivit misshandlade och våldtagna… när Gud tar hand om dem blir det dom ”starkaste vittnena om Jesus”. Det byggs inte runt stora ledare, system, metoder eller en tjänstegåva. Allt handlar om Jesus.
Kännetecken
De nyfrälstas liv vittnar om nåd, förlåtelse, barmhärtighet, tacksamhet och ödmjukhet. De har lagt ned sina liv helt och är beredda att dö för Jesus.
Citat: Västvärldens kristna säger: Hur kan vi göra detta livet till det bästa möjliga?
Dessa pånyttfödda kristna i Iran säger: Det handlar inte om det jordiska, ett gott och bekvämt liv här – det handlar om evigheten!”.
De går korsets väg och som vi läste innan: lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom”. (Rom 8:17)

Jag tänkte: Vem vågar påstå att ”Guds händer är bakbundna”?! Vilka dumheter! Vilken lögn! Detta som sker i Iran är Guds verk. Gud behöver inte NAR:s självutnämnda apostlar och profeter. Gud behöver inga rika företagare eller entreprenörer. (Gud kan använda allt men han är inte beroende av oss. Vi är beroende av honom och Gud gör vad han vill). Gud vill inte ha GLS med ledare som i själva verket är ”fiender till Kristi kors”. I Sverige: talas om ”att församlingen träder upp i en ny dimension, antar utmaningen och påverkar världen genom enhet och skapar social välfärd…” Man vill se Guds rike manifesterat i sitt företag för Guds rike är oförlöst i församlingen, säger man.
Vi hörde det för ett tag sedan och sa till varandra: Vart tog korset vägen?!
Vad läste vi? ”Var på er vakt mot avgudarna”.

(tillbaka till videon)
Budskapet och frukten
De nyfrälsta förstår vem Jesus är, vad han har gjort och att han kommer tillbaka. Det är före detta muslimer som blir pånyttfödda, fyllda av den helige Ande och ”förälskade” i Israels Gud, Israels Messias(!). De läser i Bibeln att Jesus var jude och därför älskar de Israel och det judiska folket. Det har lett till en bönerörelse inne i Iran där man ropar och ber för Israels frälsning! (Visst är det mäktigt vad Gud gör i det land som mer än någon annan nation uttrycker sitt hat emot Israel!)

De vet att Jesus kommer tillbaka till Israel, Jerusalem, Oljeberget och de ser att Jakobs nöd närmar sig och de vill stå sida vid sida med det judiska folket.
(slut på sammanfattning om videon)

Vi vet att den vedermödan [Jakobs nöd] leder fram till Israels frälsning. Ängeln Gabriel talade till profeten Daniel:

Dan 12:1  “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd [vedermöda], som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk [judarna] bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

Daniel fick en inblick i änglarnas strid i himlarymden. Kom ihåg att det inte är vi som strider där och Daniel fick ingen uppmaning till det. Vi ber till Gud här nere.

Rom 11:13  Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt 14  i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. 15  Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?

Israels omvändelse och frälsning är förutsättningen för och sker i samband med uppståndelsen från döda och förvandlingen, det som är vårt hopp och som uppfylls vid Jesu återkomst. Man kan få höra de mest fantasifulla tolkningarna om Jesu återkomst. Till och med av israelvänliga predikanter. En del tycks läsa Johannes uppenbarelse bokstavligt och försöker sen tvinga in en (pre-trib)tolkning i andra bibelord…!? Jag förstår inte hur man läser. Vi bör börja i rätt ände och läsa det som står tydligt och klart först och sen får Uppenbarelseboken – som är en uppenbarelse fylld av symbolik och bildspråk – sin förklaring genom de övriga bibelböckerna.

Guds rike är detsamma som himmelriket och enligt judiskt synsätt är det Gud själv – där Gud är. Någon har uttryckt: Där Jesus är, där är himmel. Väntan på Guds rike var ett messianskt rike där Gud bor bland människorna – inte att  ”fara bortom månen och mars”, vilket inte heller står i Bibeln. Frågan som lärjungarna ställde till Jesus var relevant och Jesus säger inte emot. Tiden var bara inte inne än.

Apg 1:6  När de nu var samlade frågade de honom: “Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” 7  Han svarade dem: “Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 8  Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 9  Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn.
Ängeln sa sedan: ”…han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” Då ser vi efter om det stämmer.

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd [vedermöda] skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda [= alla frälsta] från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. [DÅ sker ”uppryckandet”]

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar [orden har betydelsen: har överlevt katastrofen] ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta [apantesis = att gå någon till mötes som kommer till en, Jmf Apg 28:15)] Herren i rymden [luften]. Och så skall vi alltid vara hos [sun = tillsammans med] Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord.

Upp 1:7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. [samma som i Matt 24]

Den som väntar uthålligt kommer att jubla när Jesus kommer men inte den som har förkastat honom. Hela grunden för NT:s budskap har vi i Skrifterna (GT). Daniel såg:

Dan 7:13  I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar [anan = moln], och han närmade sig den Gamle [= Fadern] och fördes fram inför honom. 14  Åt honom gavs makt [dominion] och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde [dominion] är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike [Guds rike] skall inte förstöras.

Det är vårt stora hopp!

Allt som händer i Sverige kanske behöver skaka om oss och påminna om att vår trygghet inte är i det jordiska och materiella, utan bara i Jesus Kristus/Messias och hans återkomst.

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Hoppet om Jesu återkomst och Riket – Guds tron i Elam

Korsets Kraft och Riket

Inget land i världen är så andligt laddat som Israel och det är något visst att vandra omkring på gatorna i Jerusalem. Vi gifte oss förresten på Israels vänners hotell Orit i Netanya. Jag fick stå på ovanvåningen och vänta på att Elvor skulle göras klar därnere. Jag var klar och väntade bara på signal att få gå ner! Nu ropade man nerifrån: Nu är hon redo! På samma sätt så väntar Herren på att vi skall göras redo till lammets bröllop. Det är bara genom Nåd som Korsets kraft handlar med oss.

På tal om Nåd! När jag dagen därpå skulle betala hela kalaset blev jag förvånad! De sa: Det är redan betalt! Någon hade i hemlighet betalat hela kalaset! Men lammets bröllop kan aldrig betalas med pengar.

1 Pet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, 21 ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. 22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, (= Agape) så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska (A) då varandra uthålligt av rent hjärta.

1 Pet 1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. (KI)

Lägg märke till ordningen….
1/ Anden uppenbarar sanningen = Kungen Jesus Kristus (LJUSET)
2/ Då blir vi överbevisade och underordnar oss Kungen (LJUSET)
3/ Endast i det ljuset kan vi älska vår nästa utan mask och ha sann gemenskap
Detta är alltså en bild på hur Guds Rike intar våra hjärtan!

 

Alltså är Guds Rike uppfyllelsen av lagen (TORAH) och det kommer genom Kungen i riket. Vi kan läsa om en skriftlärd ställs ansikte mot ansikte med Jesus (KUNGEN)

Mar 12:33 Och att älska (A) honom (KUNGEN) av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska (A) sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” 34 När Jesus (KUNGEN) hörde att mannen hade svarat förståndigt, sade han till honom: Du är inte långt från Guds rike. 

Wow! Den skriftlärde stod ansikte mot ansikte med Kungen i Riket! Guds Rike kommer alltså när Ljuset från Jesu Kristi ansikte får stråla och lysa upp mitt hjärta (2 Kor 4:6)

Joh 3:17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.

Lägg märke till:
Vers 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset
1 Petrus 1:22
Som vi läste nyss det är Andens verk.
> Obeying the truth through the Spirit!

Men vart kommer nu korset in i bilden? Den som känner Gud känner också hans väg! Hur leder Anden? Israel leddes av Gud genom Eldstoden och Molnstoden vilket är en bild på Anden (1 Kor 10) Jesus drevs av Anden ut i öknen för att testas (Matt 4:1) Idag har ett nytt evangelium uppstått vi vill gärna ha Jesus som en förebild. Men vi vill gärna ha den förebild som passar oss! Förebilden säger att Jesus lärde sig lydnad genom sitt lidande. (Heb 5:8)

Andens ledning förde Folket in i Öknens fostran!
Andens ledning ledde Jesus in i Lidande!
Andens ledning skall alltså föra oss in saker som skall leda till lydnad av sanningen!
1 Petrus 1:22 Obeying the truth through the Spirit!

Så det är ju helt klart att ökenvandringen symboliserar Guds handlande med oss! Lägg märke till hur Anden samarbetar med Korset (STAVEN) Mose lyfte staven och där ovanför var Molnstoden! Folket lämnade nu Egypten under Staven och Molnet (ANDEN). Man gick in i Löfteslandet genom Jordan (DÖD) genom att följa Arken med Nådastolen (KUNGEN)

Men vad är detta förebilden på då?
Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Men det var en del som aldrig förstod Andens ledning eller Korsets kraft i öknen. Frågan är ju om vi förstår?
De klagade på Mose
De klagade på Maten
De klagade på Vägen

Det måste finnas 3 saker i hebreiska ordet höra:
1/ Aktivt lyssna!
2/ Att förstå!
3/ Att lyda!

Det Jesus gjorde på Golgata Kors kan besegra den synd vi drivs av sedan Eden. Mänsklig visdom är nämligen motståndare till Kristi Kors! Alla är vi alltså ormbitna och om vi inte förstår och får uppleva korsets kraft i våra liv kan vi aldrig segra.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Staven – Anden – Öknen – var Guds Kraft för dem som gick in i löfteslandet
Staven – Anden – Öknen – var en dårskap för dem som inte kom in.

Paulus evangelium är ju exakt samma sak som det såningsmannen sår. Därför ser vi att Evangelium om Guds Rike är exakt samma sak budskapet om Korsets Kraft. Evangelium om Guds Rike sås i våra hjärtan men hur många förstår det? (Andligt Förstånd)

Mat 13:23 Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.
1/ Hör ordet om Guds Rike
2/ Förstår ordet om Guds Rike
3/ Bär frukt! Underordnar sig Kungen!

Nikodemus kom till Jesus för att han såg under och tecken. Jesus börjar tala om Guds Rike! I samtalet ser man ju att Nikodemus inte förstått Guds Rike! Jesus går vidare och förklarar vad Guds Visdom och Guds Kraft är genom att tala om Korset. Ökenvandringen är alltså Andens handlande med oss till Lydnad.

Joh 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

Paulus själv förklarar ju vad Korsets Kraft handlar om!
Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs (LEDS) av Guds Ande är Guds söner.

Återigen ser vi hur Anden och Korset samarbetar för att vi skall dö ner. De följde Arken med Nådastolen genom Jordan in i landet! Nådastolen framställs som Jesu seger och för Judarna var det Guds tron på Jorden.(Rom 3:25) (Heb 9:5) Så man följde alltså Kungen in i hans Rike!

Ormen som hängs upp på en stav i öknen  är alltså det som har makt att driva oss till de gärningar vi gör. Rom 7 – Vi kan inte förstå att vi handlar som vi gör!

4 Mos 21
> Folket blev irriterade på Mose
> De klagade på maten (Mannat = Talet om Korset)
> De förstod inte varför de gått från Egypten till Öknen

Nu sker alltså detta Jesus talade med Nikodemus om:
4 Mos 21:6 Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog.7 Då kom folket till Mose och sade: Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. 8 HERREN sade till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.9 Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. (KORSET) Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

Den som blev biten av ormen men som lyfte upp sin blick och verkligen FÖRSTOD det han såg överlevde ormgiftet inom sig. Ordet för kopparorm här betyder ett brinnande väsen! Det hänsyftar på ormen i lustgården vars namn var Nachash ”Den skinande” ”Den strålande”. Ormen kör med samma budskap som i eden: Ingalunda skall bi dö!

BUDSKAPET PÅ TRÄHJÄRTAT

Senaste tiden har jag lyssnat en del på nyheter direkt från Israel. Jag märker hur nyheter som kommer från Svensk media hela tiden förvrider konflikten i Mellanöstern. När jag satt och lyssnade till några väldigt visa Judar från en studio i Jerusalem blev bibelns profetior levande. Trump är i konflikt med Iran och med Kina. Har länge känt på mig att det bara kommer att föra Iran till Ryssland och förena Kina och Ryssland ännu starkare.

Jag lyssnade nu i veckan nyheter direkt från Israel och upplevde hur den profetiska bilden blev så tydlig. Det står att Herren leder Kungars hjärtan som vattenbäckar dit han vill. (Ord 21:1)

I studion i Jerusalem satt:
> En judisk statsvetare
> En judisk före detta ambassadör i USA
> En Judisk professor i ekonomi

Programmet handlar om vilken väg Israel skall välja i framtiden eftersom man är så beroende av exporten. Nu sitter man alltså och analyserar världsläget och man var ganska överens.

1/ Europas karta kan mycket snabbt ritas om i nya maktkonstellationer. Man talade om att Javier Solana var den enda Israel kunde lita på. Men nu finns det ingen att tala med bara en massa byråkrati. (Man eftersöker alltså en stark man i Europa)

2/ Läget är världspolitiskt väldigt oroligt för Israel. Hur länge kan vi förlita oss på USA? Sedan ser vi nu hur Ryssland och Kina dyker upp som en motvikt och verkar vara fiender till väst. Man säger också att Iran troligen kommer att knytas allt mer och gå in under Rysslands beskydd.

Jag blev så förvånad när jag bara någon dag senare får se Irans ledare och Rysslands ledare i TV. De tillkännager att de nu har kommit överens om att verkligen stärka banden länderna emellan. Sedan såg jag ett program om de väldiga bränderna senaste tiden jättebranden i Ryssland och nu denna i Amazonas. Tankarna gick runt i mitt innersta! Det står i Joel att ett av tecknen som skall komma innan Herrens Dag (Vilket Ryssland startar och Kina hänger på) Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder.

Då såg jag på ett hjärta av trä som hängde där på lampan vid min dator. Detta hade jag fått av Elvor en gång för länge sen. Men nu fick det vara ett profetiskt budskap i nutid! Jag ser att det står skrivet ett budskap på hjärtat: Älskar dig! Jag ser att det på andra sidan står ett bibelställe som Elvor skrivit. Detta bibelord talade rakt in i den situation jag befann mig av en blandning av olika känslor. Ps 112:7 Jag läser vers 1 också för sammanhangets skull!

Psa 112:1 Halleluja! Salig är den människa som fruktar HERREN och har sin stora glädje i hans bud.
Psa 112:7 Han fruktar inte ett ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN.

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Korsets Kraft och Riket

En falsk Kristus med ett falskt Rike

Jerry Potter profeterade för många år sedan att det kommer en falsk väckelse som bara är på ytan. Det kommer att se ut som om många människor har kommit in i Guds Rike.

David Wilkerson ”SYNEN” (Sid 53) En falsk rörelse kommer som starkt framhåller:
> Andeutdrivning
> Helandets gåvor (Skenbara underverk)
> Socialt Evangelium (Goda gärningar)
> Predikar mycket om Kärlek

Sedan Toronto 1994 har vi sett en tydlig trend. Man talar mer om anden än om Jesus. Man talar mycket om ett Guds Rike men nästan inget om Korset. (Lk 24:27) Jag lyssnade till en predikan från Vision Norge. Han tonade ner Synden och upphöjde oss och sa att vår skyldighet är att i tro tala ut Herrens Ord! Tanken är här att Gud redan har skapat allt men vår uppgift bli att gå omkring och förlösa det.

TROSRÖRELSENS FADER KENNETH HAGIN

Det är samma tankesätt som i ockultismen. Att vi inom oss har en spegelbild av det som redan är skapat i universum och är Guds medskapare på jorden. Om vi nu kallar det som skall förlösas ut på jorden för Guds Rike så förstår vi hur lätt vi kan luras in i New Age. Kom ihåg att Hagin lärde att Jesus inget kan göra allt är överlåtet på oss!

Gnostikerna på Apostlarnas tid menade att anden är den nya människan och därför regerar vi som Kungar redan (1 Kor 4:8) Uppståndelsen menade man har redan skett i anden (2 Tim 2:8) De har gått ut från oss (1 Joh 2:19) De skulle splittra församlingen i Efesus inifrån (Apg 20:20-31) Om man har detta tankesätt är ju Guds Rike något vi bara går ut och löser ut. Man menar ju att Gud redan helat alla genom korset nu skall du tala ut
och förlösa detta på gator och torg.

Jag vill berätta om en kille från USA vid namn Steven Bancarz. En vanlig kristen kille från USA som började fascineras av det övernaturliga. Han drogs över linjen rakt in i New Age där han fick göra upplevelser och fick övernaturliga krafter. Han blev både rik och känd och menade själv att han funnit hemligheten kyrkan egentligen sökte efter nämligen Guds Rike. Hans andliga guider sa nämligen att det ”Kristusmedvetande” han nu funnit var Guds Rike. Han såg sig själv som ett Guds redskap som skulle hjälpa andra in i Guds Rike.

Han kände sig helt överlägsen de här vanliga kristna som gick i kyrkan varje söndag. Han försökte övertyga sin gamle troende far och ropade överlägset från sin lyxbil. kolla här vad Jesus sa är sant: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. (Mt 6:33)

När man läser om den sista tidens villfarelser ser man att det måste finnas:
> En falsk Kristus
> En falsk ande som ger en massa upplevelser
> Ett falskt Gudsrike

Bibelöversättningar som ”The Message” som Rick Warren använder är medvetet översatt så att gränsen suddas ut mellan det falska ”Guds Riket” och det sanna ”Guds Riket”. “The Message” använder en urgammal Gnostisk ockult term: As Above so Below!
Här är en sida som tar upp denna förvridna översättning (Eng)

Men detta innebär för den invigde samma ”Kristus” och samma ”Gudsrike” som Steven skulle vara en ambassadör för. Det som i verkligheten är en bön om Jesu kommande rike ersätts nu med en skyldighet ”Set the world right”.

Här görs ett tydligt försök att bedra oss genom att förvrida Fader vår!
Matt 6:10 Set the world right; Do what’s best as above, so below.
Matt 6:10 Tillkomme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Översättningen “The Passion Bible” (NAR Bill Johnson) använder medvetet ”Purpose” och ”Realm”

Matt 6:10 Manifest your kingdom realm, and cause your every purpose to be fulfilled on earth , just as it is fulfilled in heaven.

Man gömmer allt i New Age termer för att fånga våra tankar. Jag kan riktigt höra ormen viska: Skulle då Gud ha sagt? Han vill få oss att tro det Gnostiska tankesättet att vi är hans medskapare på Jorden. Det är hans mål: Ni skall bli som Gud (KRISTUS)

Steven längtade efter upplevelser och det drog honom över gränsen in i Mörker. Människor som såg på hans liv kunde bara se det yttre skenet men inte det inre så det var jobbigt att hålla upp masken. Steve berättar att han ropade till Herren om frälsning i total förkrosselse! Plötsligt hände något! Istället för den upplevelsen han hade i New Age när han var ett med Universum och hela Skapelsen. Gjorde han nu upplevelsen av att Jesus Kristus är skild från Skapelsen och upphöjd över allt. Han gick nu ut efter sin omvändelse och vittnade på sin egen New Age kanal hur han hade blivit bedragen av en ”annan Kristus” med ett ”annat Rike”. Han berättade hur han mött sanningen Jesus Kristus! Steven avslutar med: Den här andligheten öppnar vägen rakt in i hyckleri och självbedrägeri!

Här ser vi alltså en slags ”Gnosticism” där ”hemlig kunskap” och ”upplevelser” upphöjer oss själva över alla. Lägg märke till att den saknar fullkomligt kraft att förvandla en människa invändigt!

NYGNOSTICISMEN
Den urgamla tron och vägen har alltid varit att Guds rike är något som:
1/ Har kraft att förvandla oss på insidan genom Korset.
2/ Kommer till våra hjärtan genom en Medlare.
3/ Bara denne Medlare kan uppenbara för våra hjärtan vem Gud är.
4/ Guds Kraft är alltså något som kommer genom en Medlare i hjärtat.
5/ Denne Medlare skall komma tillbaka och själv sätta upp sitt Rike på Jorden.

Mörkret vill föra oss in på en annan väg! Kommer ni ihåg att jag berättade en gång en profetisk dröm om ”Den urgamla vägen”? Hur människor står på en gräsmatta och är förvirrade och undrade vart vägen går. Några säger: Det går en väg lite längre bort som ser ut att vara rätt! Men det var den breda vägen som Satan berett att bedra Kristenheten med. Nu innan semestern hade jag ytterligare en dröm om samma sak! Herren varnade starkt: New Wine är på väg att välja denna breda väg!

Det var en sak Herren visade med den breda vägen! Du behöver där ingen medlare utan du kan själv göra affärer och ta dig fram. Slutet på den vägen såg jag Satan samla ihop Svinen! Gud sa med hög röst: Den som går den här vägen till slutet har ingen chans att komma undan elden!

Vad är det för Väg och vad är det för Eld som han varnade för? Jo den här nya vägen handlar om ett falskt Guds Rike. Det finns bara en enda väg och den leder in i Guds Rike. Att missa den vägen är alltså den ”Breda Vägen” det leder till att elden förtär oss. Satan kommer att göra allt han kan för att förblinda ögonen så att vi inte kan se vägen!

Mörker på hebreiska har även innebörden av: Att täcka över något! (Förhärda och förblinda hjärtats ögon) Vad är det han vill att vi inte skall se? Att vi är totalt beroende av medlaren och hans ljus i våra hjärtan. (Den smala vägen) Vi måste förstå det är inte om vanliga människor i världen Paulus pekar på när han skriver till Korintierna följande budskap.

Paulus beskriver att en del redan blivit både mätta och rika och regerar redan som Kungar (1 Kor 4:8) Om du redan har fått allting i din ande genom Jesu uppståndelse vad skall du då med medlaren till (Den smala vägen) Då finns det ju bara en väg kvar! (Den breda vägen) Det är alltså om Gnostikerna inte människor i allmänhet Paulus beskriver här. (Det förstår vi av sammanhanget också)

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Mörkret har alltså täckt över gnostikernas hjärtan så att de inte förstår vägen! Om vi inte förstår vägen och vandrar på den har vi heller ingen gemenskap med medlaren. Här ser vi att Guds Kraft kommer från Medlaren genom att han uppenbarar vem Gud är för våra hjärtas ögon. Om Gnostikerna redan kommit in i Korint på Paulus tid hur mycket mer idag?

När Jesus kommer tillbaka ser vi ett hus bestående av dem som inte funnit den smala vägen. De är helt klart ambassadörer för samma ”falska Gudsrike” och tjänar samma ”falska Kristus” som Steven gjorde.

Matt 6:10 Set the world right; Do what’s best as above, so below

Steven Bancarz ”Guds Rike” med sin ”Kristus” kan:
> Göra Mirakler
> Hela Sjuka
> Profetera och förutsäga framtiden!

Detta är exakt vad Bill Johnson säger att Guds Rike är i boken: ”When Heaven invades Earth”. Allan Scott talare i New Wine konferensen 2016 säger samma sak. Men det var en sak som Steven Bankarz ”Guds Rike” med sin ”Kristus” inte kunde: Nämligen förvandla insidan hjärtat på människan.

Låt ditt rike komma låt din vilja ske! Har nu genom Gnostikerna förvandlats till Karismatisk lagiskhet. Vi ser att man misstolkar Herrens bön till att vi måste göra något.
Mt 7 ser vi en avfallen gnostisk karismatisk församling som är totalt blind.
> De har missuppfattat Riket
> De har missuppfattat Guds vilja
> De har gjort sig av med Medlaren

Vi har varnat i flera år nu att det här kommer att ske med en sovande Kristenhet! Samma ”Kristus” och samma ”Guds Rike” som Steven Bancarz mötte i New Age, är samma ”Kristus” och samma ”Guds Rike” som Bill Johnson och Betel Church talar om.
Paulus beskriver Guds Rike komma genom Anden – Men vad är det? Vad skall det göra? (Rom 14:17) (1 Kor 4:20)

> Rättfärdighet = Inte bara frikännande utan även en förvandling av hjärtat!
> Frid
> Glädje
> Kraft – Det är alltså Guds Nåd!

En gång råkade vi ut för en Gnostisk sekt där vi stod med vårt bord på en New Age mässa. De uppträdde mycket föraktfullt. De kunde inte begripa hur vi kunde vara så dumma att vi trodde bibeln var färdigskriven. De hade fått en större uppenbarelse och vi har inte förstått att man kan gå till kraftfältet direkt istället för att gå en omväg.

MEDLAREN

Det som de kallar för en ”omväg” är den sanne Jesus Kristus! Han som är medlaren till det nya förbundet! Den ende som kan förvandla vårt innersta!

Hebreerbrevet 12 Beskriver den sanne Jesus Kristus på ett berg som kallas för Sion. Detta ord Sion kommer av hebreiska ord vars rötter betyder: En Grund! Här får vi svaret på vad det var för Eld Gud talade om i drömmen skulle drabba de som valde den breda vägen.

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Men i King James står det något viktigt!
KJ: Heb 12:28 Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: 29 For our God is a consuming fire.

Att ta emot Riket i hjärtat! Är alltså att ta emot Guds Nåd i hjärtat!
Resultat: Tjäna Herren enligt hans vilja med Gudsfruktan! Det skall leda till frälsning och att vi kommer undan Elden! (Vredesdomen – Jud 1:7 Heb 10:26-30)

Wow! Om det här är Guds Rike vad är det då för Guds Rike ”Kingdom Now” predikanterna talar om? Då är det Guds Rike Paulus talar om här också.

Heb 4:16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. ( Alltså komma till Kungen eller medlaren för att kunna ta emot Nåd till hjälp)

Den person som nu ger Guds Rike av Nåd i våra hjärtan är både Kung och Medlare! Kännetecknet för Gnosticismen är att ”Medlaren” kan vi avvisa för ”Kristus” och ”Guds Rike” har vi ju fullt ut redan i vår ande.

1/ Gamla förbundet skrevs som bokstäver (Moses)
2/ Nya förbundet genom Jesus Kristus (Medlaren Nåd o Sanning)

Man försöker bedra oss genom att säga att Guds Rike är en sak och Nya Förbundet en annan sak! Men det är exakt samma sak! NT handlar om hjärtats förvandling genom att vi tar emot Guds Rike eller Guds Nåd genom medlaren eller Kungen.

Men hur konstigt det än låter kan en hyperkarismatisk församling uppsätta olika karismatiska lagar. Dessa lagar är inget annat än Mörker. Den nya Karismatiska lagen handlar om ett rike som du och jag är skyldiga att upprätta på Jorden!

Slutligen vi måste förstå att det är inte mot människor av kött och blod striden står emot utan mot dessa andemakter som “sätter täckelse över” människors hjärtan. Vi känner flera som dragits in i det här som vi upplever stor nöd över. Underbara människor men de saknar urskiljning!

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Det Herren visade i drömmen när han varnade för att New Wine var på väg in i New Age var att de saknade Kraft att kunna stå emot dessa andemakter. De kunde inte vinna seger över dem!

TILLÄGG:

Bethel Church: Incorporating New Age Mysticism, Spirit Guides, Auras, Angels, Revival,Healing Energy  (VIDEO)

När det gäller “As In Heaven, So On Earth” så är denna länk värdefull att läsa (Eng)
The Doctrines of Dominionism

Även denna The Bethel version of “As above so below,” Drawing heaven to earth

Att titta på våra kristna TV kanaler innebär att man får höra en blandning av sunt och osunt. Först då det gamla vanliga framgångsevangeliet som gör mig bedrövad. Men jag blev jag glad över det evangelium Sebastian Stakset predikade den 10/8-2019 på Tjörn. Vad härligt att höra om Jesus som sann Gud och sann människa som fullbordade verket på Golgata kors. Det finns hopp ! Tack o Lov !

Här är ett litet studie som verkar helt okej men som är Sataniskt listigt. Jag är glad att jag hittade detta för det visar att Kingdom Now är den bro som New Age behöver för att attackera den kristnes tankeliv  Global Initiatives Foundation

CITAT: “When Jesus said to go into all the world and make disciples, it involved commitment, commitment for both those going and those becoming disciples. The Kingdom culture unfolds with faithful dedication and commitment. Followers believe, but it is not until a follower becomes a disciple that they enter the realm of the Kingdom with the authority and the supernatural power to create and to build and to restore”

MINGLED ANOINTINGS

Här kommer ett till studie som visar att han har Trosrörelsens läror och alltså tror att han är Guds medskapare på Jorden. Lägg märke till namnen han nämner !
Individual anointings are multiplied exponentially when mingled, combined and released with the anointings of others. The scope of Elisha’s mantle expanded as Elijah mentored, nurtured and prepared him. It is the reason why biblical community represents a safe-place to foster the diversity of gifts and anointings; where they are allowed to incubate and work together. However, since Jesus’ resurrection and the outpouring of the Holy Spirit, shared, mingled anointings have taken on an even greater potential.

The charismatic revival of the late sixties and early 70s began when believers hungry for more of God, began gathering to seek Him more diligently. What resulted was shared and passed on by prayer and the laying on of hands. Ripples went out that became a torrent of revival as the anointing was imparted and the presence of God manifested to satisfy the growing hunger of those not satisfied with the status quo.

Over the years, within my calling in the marketplace, I have been given opportunity to apply my gift and impart my anointing as a consultant/ advisor to a number of respected ministries, ranging from CBN to Oral Roberts, to Morris Cerullo to Marilyn Hickey. In each of these cases not only did result come from the application of my gift; but I emerged with a dimension of the anointing from these ministries I had served.

Här kommer ytterligare en New Age sida för att visa hur de försöker bedra den troende. När du läser det här tänk då de 7 bergen och Kingdom Now
CITAT: Directly above the seventh sphere is a new realm known as the ‘kingdom’. It is not as ancient as the seven spheres, for it is just over two thousand years old, and was created at the time of Jesus’s birth. The kingdom is clearly the central theme of the New Testament and is mentioned more than a hundred and fifty times: “Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.”
A.G. Riddle (law partner of medium): “The kingdom, as a place, is real and independent of the state of the soul, though it is necessary for the soul to be in a corresponding state in order to enter the kingdom. The many mansions spoken of are there and change not, and whether they shall have occupants depends upon the soul’s harmony with the laws of God to enter this kingdom.”

The kingdom is of great spiritual importance because its purpose is the redemption of all humanity. When the kingdom is completed, the hells of the spirit world will be emptied, and the world will be restored to the paradise that it once was. The kingdom is under construction, though, it is not being built with bricks and mortar, but with souls of humans transformed by God’s love into divine angels.

God knows very will that men will never bring peace and harmony to the world through their own efforts. So, in God’s wisdom and goodness, a plan has been devised whereby this will be achieved through the building of this spiritual kingdom high up in the spirit world. When the kingdom is completed, all hatred, envy, bigotry, greed, anger, and selfishness will be removed from the hearts of men, all will be brothers, ending the want and suffering of the world forever.

Här har vi en som gått över gränsen och förespråkar de 7 sfärerna!

In advancing the kingdom of God we are to influence the earth for Christ. The Church must be a positive agent of change and transformation in the community. We are a Governmental Church – The saints must rise and taking their place in the society as God’s agent.

There is what is known today as the Seven (7) Mountains of Influence, and the nations of the earth is changed and transformed through these Seven (7) Mountains.

1. Family
2. Religion – (Spirituality)
3. Business – (Economy, Finance)
4. Politics – (Government)
5. Education
6. Media – (Communication)
7. Arts – (Entertainment, Celebration, Sports)

 

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on En falsk Kristus med ett falskt Rike

Det allra viktigaste

Det allra viktigaste
Varning för New age-infiltrationen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-08-11
Lyssna på Mp3

Vi läser:
1Kor 15:1  Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, 2  och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. 3  Jag meddelade er det allra viktigaste [grek. protos], vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4  att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna..

Paulus fortsätter sedan att berätta om alla som Jesus visade sig för, alla ögonvittnen – mer än 500 personer – som med egna ögon såg Jesus uppstånden från de döda.

Det allra viktigaste
Ordet [en] protos betyder först i tid, plats och/eller betydelse. Det allra viktigaste är korsets budskap om Jesus, försoningen på Golgata och vem Jesus är så att vi lär känna den sanne Jesus, i ödmjukhet och trohet. Det är grunden för våra liv och på den grunden ska vi ska växa upp till mognad. På den grunden ska vi vara befästa och djupt rotade [orden pekar med fokus på källan i Ef 3] i Guds kärlek

Vi uppmanas: ”Stå fasta i tron (1Kor 16:13) Stå fasta i Herren (Fil 4:1) Stå fasta (i Guds sanna nåd)” (1Petr 5:12). ”Förbli i mig”, sa Jesus. Det gäller tron. Efterföljelsen beskrivs däremot som en vandring och en livsväg.

Ef 4:13  tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad [= ordet syftar på att bli vuxen i motsats till att vara barn och omogen] att vi blir helt uppfyllda av Kristus. [att allt är underordnat Herren, Jesus Kristus] 14  Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse [methodeia plane = bedrägligt, metodiskt och med list leder vilse]. 15  Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16  Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

I den här tiden infiltreras New age och det ockulta överallt i samhället.
New age-rörelsen säger – tvärtemot Bibeln /Guds ord – att ”korset var meningslöst”.

 • vi måste ha beredskap
 • vi behöver veta hur lögnen smygs in så att vi kan avslöja den, avslöja mörkret (Ef 5:11)

I undervisningen som vi hade temadagar om Ändens tid för en del år sedan, tog jag upp Emerging Church (EC) väg bort från korset och bort från den sanna grunden.

Brian McLaren och många andra EC-pastorer är sedan länge inne i New age. Idag arbetar McLaren med en mängd ockulta ledare i The Vision Project som går ut på att ”mänskligheten ska inse sin egen gudomlighet”. Om korset säger han: ”det är en falsk reklam för Gud” och “Jesu död var ingen ställföreträdande död”. Han säger också: ”Guds ande bodde i Jesus, precis som den bor i varenda person (alla människor). Varje person har potentialen att uttrycka kristusfullkomlighet som Jesus gjorde”. Det började med att McLaren presenterade “ett nytt evangelium”.
Det är inte nytt men det är ett falskt och korslöst “evangelium”.

Varför skrev Paulus att korsets budskap om Jesus Kristus/Messias är det det allra viktigaste? Därför att den som tar bort eller förnekar korsets budskap på det här sättet, är i mörker och hamnar i det ockulta New age.

Tidningen Dagen (31/7): Megakyrkopastor Joshua Harris uppger att han lämnar sin fru efter 21 års äktenskap och han är inte längre en kristen.

Vi kan nog bereda oss på att det kommer många fler sådana nyheter!
I de här sammanhangen liksom i stora delar av den s k karismatiska rörelsen talar de om att ”lämna den passerade sanningen” (Bibeln) för den ”nuvarande sanningen” och ”nya uppenbarelser”, som brukar visa sig vara influenser och tankar från New age, det ockulta. Detta är förutsagt av Guds Ande genom sina tjänare i Bibeln.

1Joh 2:18  Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19  Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

2Petr 2:1  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2  Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3  I sin girighet kommer de att med falska argument [plastos logos] sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Plastos logos betyder en konstgjord /förvrängd / påhittad /falsk mall eller gjutform. Utifrån grundtexten kan man översätta “en konstgjord och falsk mall som stöper alla i samma form med förvrängda ord efter sina begär”.

1Kor 1:18  Ty detta budskap om korset är en dårskap [moria] för dem som blir förtappade [går förlorade], men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. [dunamis = [Guds] dynamit, dvs kraft till frälsning och befrielse]

Grekiska moria betyder dårskap, dumhet, meningslöst och något som ingenting betyder. Det är precis det man uttrycker i New age-rörelsen och i alla trosuppfattningar som förnekar korsets budskap.

Enligt Skrifterna
Den som älskar Gud går aldrig utanför Skrifterna eller utöver det som står skrivet. Paulus gick aldrig utanför Skrifterna. Allt var förutsagt och skedde “enligt Skrifterna”. Nutida självutnämnda apostlar som påstår att de kommer med “nya  uppenbarelser”, säger däremot att “Gud leder oss utanför sitt ord, ut på nya områden” (Bill Johnson) och “Gud är större än sitt ord”. Detta är en lögn och den som säger så gör Gud till en lögnare. I själva verket har de öppnat för ockult andlighet och mörker.

Bibeln säger:

 • att alla är syndare – och vi är ovärdiga Guds kärlek och frälsning
 • att det finns förlåtelse för synd för varenda människa (Joh 3:16)
 • att bara Gud kan förlåta synder och ge evigt liv genom sin Son, Jesus Kristus /Messias
 • att Jesu blod renar från all synd
 • att Gud helgar och fostrar alla sina barn

Rom 4:24  …Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på [epi = in i, till (en rörelse till centrum)] honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, 25  han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.
Uppståndelsen bevisade att Jesus är Messias, Guds Son, den Rättfärdige. Döden kunde inte behålla Jesus för han var syndfri och det var våra synder han bar. Jesus har därmed övervunnit synden, världen, djävulen och döden.

I kristenheten är vissa tecken varningssignaler:

 • när upplevelser, manifestationer och känslor ställs över Guds ord, läran och sanningen.
 • när jordisk och social rättvisa /att rädda planeten ställs över frälsningen, Jesu återkomst och evigheten.

Fel fokus
Här är fokus på det jordiska och på människan och människans begär.
Rätt fokus
Bibeln har fokus på JESUS, Guds ord, på det himmelska hoppet och evigheten.

Jag blev tillrättavisad av en pastor en gång när jag sa ordet ”ofrälsta”. ”Vi säger inte ofrälsta för det kan få människor att känna sig utanför”, förklarade han.
Frälst eller ofrälst /inte frälst? Innanför eller utanför? Bibeln är kristallklar:

1Joh 5:10  Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11  Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12  Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13  Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

Jag håller med om att vi inte ska stöta bort människor. Frälsningen gäller alla och i den bemärkelsen ska vi vara ”inkluderande”. Men inte så att vi slutar tala om synd och syndens konsekvens och nödvändigheten med omvändelse och bekännelse. Annars är risken stor att ingen sann omvändelse eller pånyttfödelse sker och Jesus blir en cool /häftig grej bland andra. “Jesus kan få ta min ångest och depression så att jag kan fortsätta leva mitt liv som JAG vill…och nu har JAG kraften att förlösa, tala ut, göra under som Jesus gjorde…” – istället för att omvända sig och följa Jesus! När det inte  funkar som man trodde, kanske den människan tror att alltihop var fejk. Fruktansvärt allvarligt och förödande när människor tror att de är frälsta men inte är det.

Var kommer detta påståenden ifrån: ”Vi ska inte tala om synd för det ger människor skuld och kan stöta bort dem …vi talar om kärlek, godhet, att du är älskad och Gud tar emot dig som du är…” ?
Här är man farligt ute för dessa tankar kommer från New age [antikrists ande] som förnekar synden, ondskan och djävulen.

Bibeln säger att synden är hindret [som separerar] oss och Gud och gör oss till Guds fiender.

1Joh 1:8  Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. [= new age och den antikristna globala agendan] 9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10  Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. [Lögnaren = new age-kristus /antikrists ande]

”Alla människor är Guds barn”, ”alla är goda innerst inne”, ”alla har en gudagnista” (mystikerna) är andra påståenden som har trängt in i kristenheten. Var kommer sådana påståenden ifrån? Från New age, antikrists ande.

Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

 • inte en Jesus som iklädde sig en ”Kristusform”
 • inte en Jesus som lämnade sin gudomlighet och bara blev människa och ”utförde tecken och underverk som människa” – så att vi kan göra samma som han” (Bill Johnson)
 • inte en Jesus som bara var en modell för oss

Jesus är Gud som blev människa – sann Gud och sann människa – i en och samma person och han är Medlaren.

Mika 5:2  Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Joh 10:31  Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. 32  Jesus sade till dem: “Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?” 33  Judarna svarade: “Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”

Dessa judar ville döda Jesus för att han sa att han och Fadern är ett, dvs. Gud.

Jesus sa: ”..för att alla skall ära Sonen, liksom de ärar Fadern” (Joh 5:23) Bibeln säger tydligt och klart att endast Gud tillhör äran och han delar inte sin ära med någon (Jes 42:8). Alltså är Jesus Gud.

Rom 1:3  evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt [= judisk] 4  och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.

Uppståndelsen bevisade att Jesus är Messias/Kristus, världens Frälsare och helt unik! Den ende.

Innan Ketriel Blads lära och MFS blev kända skickade en vän Blads undervisning till oss. En del var väldigt lagiskt och en del var bra men jag undrade varför det var så “dött”, tills jag upptäckte att han förnekar Jesu gudom.  För MFS är Jesus som Adam före syndafallet (samma som Jehovas vittne). Jag gjorde därmed en lista på bibelord som säger att Jesus är Gud. Det blev 45 st och det finns säkert fler. I vilket fall är det en himmelsvid skillnad mellan Adam och Kristus.

1Kor 15:47  Den första människan var av jord, jordisk. [= Adam] Den andra människan kom från himlen.
(King James översättn.) Den andra människan [är Herren] från himlen = Jesus är Gud.

Joh 5:26  Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. 27  Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.

Vad säger då New age och den globala Agendan?

(Info bl a från Warren B Smith som själv var djupt i New age och som har en otrolig insikt och andlig vaksamhet). Lägg märke till den kristna vokabulären, fast det är en falsk kopia.
New age-planen:

– man talar om mänsklighetens evolution – utveckling – till enhet [oneness]
– alla är ett, mänskligheten är en enda stor familj som bröder och systrar
– tillsammans ska vi rädda planeten, utrota fattigdom o svält och få världsfred
– världen förbereds för att kalla fram och ta emot en världsledare (en världsregering)
– det kommer en ”tillkännagivandets dag” när han träder fram

Världsledaren beskriver man på följande sätt:
”En modern man engagerad i moderna problem”: politiska, ekonomiska, och sociala – han är ingen religiös ledare men han har extraordinär andlig styrka och han är universell i sin ståndpunkt, han har kärlek till hela mänskligheten och kommer för att inspirera och stödja…”
världsledaren är ”Kristus, Herren” (Herren Maitreia)”

Den här vokabulären används inte i världspolitiken men vi kan se att alla strävar åt samma håll, eftersom hela världen är i den Ondes våld.

1Joh 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

(nu kommer något mycket intressant)
Först vill jag säga att hela den globala Agendan/New age-planen /Frimurarplanen / FN:s fredsplan / Rick Warrens Peaceplan /Trebenta stolen bekräftar den tolkningen av Upp 13 som vi lyfte fram i Ändens tid, tack vare pastor Irving Baxter. Inget hördes om den tolkningen i Sverige vid den tiden om vem Den falske profeten kan vara, nämligen Påven. Det fanns i princip bara två olika uppfattningar: är påven Antikrist eller inte?

New age-planen:

-tillsammans med världsledaren ska 12 ledare [visdomslärare] träda fram
-en av dem är ”Mästare Jesus” (jmf The Message: kallar Jesus “Mästare” men aldrig Herren. För övrigt är The Message en parafras som är full av new age-termer)

-han [Mästare Jesus] ska betjäna världsledaren [Maitreia] från ”Helige Petrus stol i Rom” (!!!)
Påven  som kallas ”Kristi ställföreträdare” på jorden enligt romerska-katolska kyrkan!? Här har vi Den falske profeten i Ändens tid enligt New age-planen, som får alla utom Guds folk att följa världsledaren/antikrist (Upp 13).

-han har ansvar för ”den Nya reformationen av den kristna församlingen”
Aha? En Ny Reformation som ska samla alla till Romkyrkan och Påven?! De flesta känner till Nyapostoliska Reformationen (NAR) idag med hundratals falska apostlar som alla samlar till påven. Hur många kristna har inte redan svalt det dödliga giftet?!

– man väntar på en ”planetarisk (världsvid) sista Pingst” som ska ena alla religioner i en världsreligion

Hela den ekumeniska rörelsen som vill ena alla kyrkor med påven är exakt det som ingår i New age-planen.

– några ledord är ” mål o mening, syfte” [purpose /purposedriven] och ”Guds dröm”

”Guds dröm” är en new age-term som betyder att ena världen och kyrkan, att ena alla människor.
Rick Warren kallar sin PEACE- plan ”Guds dröm för världen”. Bill Johnson, Kenneth Copeland, Brian McLaren, Joel Austeen, Leonard Sweet, Joyce Meyer… talar om ”Guds dröm”. Det är människor som försöker styra över Gud.
BIBELN talar om Guds rådslut och Guds plan! Aldrig om ”Guds dröm”.

New age-planen:

– ”du behöver ingen yttre frälsare, för du ska lära dig att nå inre Kristusmedvetande”
…ett nytt ”kristus-sinne” så att du inser att du är gudomlig för ”vi kan frälsa oss själva”
– ”om du inte erkänner att du är gud, skadar du Kristi kropp, som är mänskligheten”
”Jesus var en modell som nådde Kristusmedvetande… frälsning är att inse att Guds rike är inom dig och inom alla = att vi är Kristus”
”världsledaren ska förkroppsliga medvetandet och ena världen – då kan vi förändra framtiden [
så att inget Harmageddon kommer utan allt blir bra]” – samma som NAR och många andra i Kyrkotillväxtrörelsen som inte vill kännas vid Bibelns tidstecken och det profetiska Ordet.

Detta är förförelse på högsta nivå med det värsta ockulta mörker och sataniska lögner. Vi ska vara mycket uppmärksamma när de bibliska orden ges ett ”nytt” innehåll. Det låter “kristet” men det är helt utanför Skrifterna, utanför och emot Guds eget ord. I världspolitiken används inte samma vokabulär om globala Agendan men det är tydligt att man strävar emot samma mål och att det är andemakter bakom.

Matt 24:4  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5  Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [= ”jag är Kristus /vi är alla Kristus”], och de skall leda många vilse.

De förnekar att Jesus Kristus.

Bill Hamon, en NAR-apostel och en av vargarna i fårakläder lärde:
…att kyrkan ska utbreda Guds rike fysiskt på hela jorden som korstågen förr [Kingdom now]. ”Manifested sons of God /Latter rain handlar om att ”Guds uppenbarade söner” kommer att vara jämställda Jesus Kristus: odödliga, syndfria, perfekta som delaktiga i gudomlig natur. De har all rätt att kallas gudar och de kommer att vara gudar och då kommer hela skapelsen att förvandlas som i en kedjereaktion”.

Kenneth Copeland – en annan varg (som inte ens har fårakläderna på sig): ”Jesus är inte längre den ende enfödde Guds son. Nu är vi i Kristus Jesus. Det betyder att Jesus var mönstersonen, inte unik, utan bara den förste sorten av många, många fler”.
http://www.letusreason.org/Latrain1.htm

Detta är New age-läror. Det är New age-planen. Vi kan genom dem förstå att hela trosrörelsen, kyrkotillväxtrörelsen och många andra i kristenheten riskerar att hamna i New age om de inte gör upp med lögnläror (ormgift) som Framgångsteologi = girighetslära / Herraväldesteologi /Kingdom now / 7-bergen-läran /JDS mm.

Denna antikrists ande och ”laglöshetens hemlighet” var redan verksam på NT:s tid, skrev Paulus, och vi förstår varför Johannes var så tydlig om att [Jesus ÄR Kristus] – ingen annan någonsin.

1Joh 2:21  Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus [= Jesus är Messias]? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24  Låt det ni har hört från början förbli i er. [de hade fått den sunda utläggningen av Skrifterna och Guds evangelium] Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25  Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26  Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse [planao].

Planao betyder gå vilse/vilseledas, gå fel, vika av från vägen (sanningen), bli förförd, vandra bort [från den sanna grunden].

New age-planen:
”Kristus /Herren Maitreia [världsledaren] för alla till Fadern Sanat Kumara” [Satan]
”Maitreia ska utrota alla självcentrerade = dvs. de som inte erkänner sin och allas gudomlighet och Oneness [enheten] – de är separerade och de hindrar manifestationen av människans gudomlighet”

“Ett sista hinder – gudsfruktan”
Det finns ett sista hinder för Oneness enligt den globala Agendan och New age-planen:
Det är gudsfruktan. Intressant. Nej, låt oss bevara gudsfruktan och hålla Jesus helig i våra hjärtan.

Ords 9:10  Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ords 8:13  Att frukta HERREN är att hata det onda…

Vi vill ha gudsfruktan i våra hjärtan! Vi älskar gudsfruktan! Vi älskar JESUS för den han är, för vad han har gjort för oss [på Golgata] och det han gör idag! Vi älskar Jesu tillkommelse!

Det allra viktigaste, skrev Paulus och Johannes såg:

Upp 14:6  Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. 7  Han sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”

………….
Tillägg 2019-08-17
Dagen efter denna predikan kunde vi läsa i kristen media om ännu en ledare (Hillsong) som avsäger sig sin kristna tro. Samma vecka stod detta i tidningen Dagen:

Kristen rockstjärna: Farligt när unga lovsångsledare “styr”
“Nu har vi en kyrklig kultur där vi snarare lär oss vem Gud är genom att sjunga moderna lovsånger än via undervisning från Ordet”, skriver han. “Det är dags för kyrkan att återupptäcka Ordets överlägsenhet. Och att värdera Ordets undervisning. Vi måste värdera sanningen framför känslan. Sanning över känslor.

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Det allra viktigaste

Att få se med Guds ögon

Detta bibelstudie innehåller en mer komplett bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission 16/6 – 2019.

Flera av våra samfund kopplar nu Klimatfrågan till Missionsbefallningen att nå alla folk. Nyss skrev Svenska Kyrkan skrev att Greta är Guds röst i tiden. Påven och Vatikanen har denna fråga som topp prioritering! Eftersom denna fråga kräver en global lösning pressas allt mot att FN tar den rollen. Hur du och jag ser på den här frågan kommer troligen ha en större betydelse än vi kanske anar.

Redan nu har frågan väckt bitter debatt både på Arbetsplatser Sociala Medier och inom släkt och familj. Jag lovar att det kommer rakt in i våra församlingar också. Det verkar som om allting delas upp som om det börjar bli två vägar att följa liksom. Det jag vill med denna predikan är att vi måste få ögon att kunna se med. Bara de som kan se som Gud ser kommer att kunna välja rätt väg ! Men vi måste ödmjuka oss för att bli upphöjda så att vi får förmågan att kunna se. En gammal sång kom till mig i morse! Gud är rolig! Jag började nynna på Edward Persons gamla sång : Jag är en liten Gåsapåg från Skåne. Jag tänkte att jag skulle leta reda på texten till den… När jag läste den sista versen i sången blev jag Paff! Den beskriver lite av vår tid! Youtube – LÄNK
Sången handlar en del om att han får sitta på en Gås och se ner över den här Jorden…

Nu jordens alla murar börjar skaka, en samling dårar satt vår värld i brann Vad fäderna byggt upp blir pannekaka, det ryck och slits i gamla vänskapsband Ack, kära ni som slåss därner på jorden kom upp och ta en liten titt med mig Jag är ganska säker på att ni skäms en smula då när ni ser vår gamla jord så här från ovan.

Nu vill jag citera från Runes Hörna 24/1 – 2019
“Eftersom människor enligt FN-agendan är orsaken till klimat-förändringarna kommer detta att resultera i åtgärder av genomgripande befolkningskontroll och påtvingad familjeplanering. En berättigad fråga blir då, är det de som ur ett elitistiskt normperspektiv inte bidrar med något av ”värde” som i första hand inte anses önskvärda?”

Nu i veckan förklarade jag för en kille med bibeln i hand vad profetiorna sa om NWO. Då utbrast han: Ja och i det systemet kommer vi inte vara värda någonting! 

När Israels barn var i Egypten var deras värde till slut beroende om de kunde leverera något till systemet. Deras förstfödda slängdes i Nilen som inget värde! På det sättet skulle ju Israels barn gå under inom några generationer.

Den här tanken kommer från Babylon. Där skulle man också göra sig ett namn. Där måste alla producera tegelstenar till bygget. Vilka var det som utnyttjades av alla stenar högre upp och fick göra smutsjobbet åt Herrarna?  De som var mest föraktade är klart! Så är det alltid när människor bygger! På toppen av pyramiden finner vi ett ljus som strålar! (JES 14) det ser ut att vara ljus men det är mörker! Satan sitter alltid överst på de här pyramiderna och glänser på detta sätt får han äran. New Age säger helt öppet att den som inte tror att Gud är i allt och alla är inte välkomna i systemet.

Precis det här tankesättet kan även ta över en församling. Ledarna låter de små generera äran till toppen av pyramiden. Genererar du ingen ära så sparkas du ut ur församlingen ja eller “mobbas” ut.
Gal 4:17 Dessa människor (FALSKA LEDARE) är ivriga att vinna er men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem. (GE DEM ÄRA OCH BERÖMMELSE I DERAS BYGGE)

Ef 4:10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

Detta förvrids av de laglösa NAR exempelvis bygger pyramider med de 5 Tjänsterna. Men stenarna de bygger med genererar inte ära åt Gud utan åt dem själva. Det kan omöjligt bli annat än Guds dom över ett sådant bygge….

Mat 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Ut ur Babylon kallade Herren sedan Abraham! Av hans säd blev det sedan Israels barn som kom i fångenskap i Egypten. Pyramiden i Egypten symboliserar alltså samma tankesätt som den pyramid som jag beskrev i Babylon. Just nu byggs en annan maktstruktur upp människan kallar den för NWO. Men bibeln kallar den Babylon och nu förstår vi den andliga principen.

EN PROFETISK BILD

Abraham kallades alltså ut ur Babylon: Herren uppenbarade sig för honom och sa att Han själv var hans stora värde eller skatt och även hans försvarare (1 Mos 15:1) Att han är försvarare innebär att Gud skall beskydda Abraham och hans säd så att löftena uppfylls! Vad var det för löften? Det var faktiskt mer än landet det var hela Jorden genom tron på Jesus Kristus (Rom 4:13)

Gud låter Abraham få se in i sitt rådslut!
1 Mos 15:13 Och HERREN sade till Abram: Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land (PÅ EN JORD) som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem (FÖRAKTA DEM) i fyrahundra år. 14 Men det folk som gör dem till slavar (JORDENS INNEBYGGARE) skall jag döma. Sedan skall de dra ut med stora ägodelar.15 Men du själv skall gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. 16 I fjärde släktledet skall de återvända hit. Ty ännu har inte amoreerna (HEDNINGARNA) fyllt sina synders mått. 17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena. 18 På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: Åt dina efterkommande (SÄD) skall jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat

Också det är märkligt för ur Eufrat drog man lera och byggde Babylon
och ur Nilen drog man lera och byggde i Egypten.

Det går att översätta V 13 med att de skall bo som främlingar på en Jord som inte är deras. Och denna dubbla bild bekräftas även av ett annat bibelord.
Heb 11:13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.

Jag hade en natt en dröm som handlade om att vi skulle snabbt lämna vårt hus som vi bara lånat att bo i. Dammluckorna skulle öppnas och allt som var byggt med Jordiskt material skulle förstöras. Han förde oss sedan upp på en höjd där vi klart kunde se kklart med Guds ögon vad som hände. Det enda vi kunde ta med oss upp dit var en grön militärväska. Den symboliserar vår andliga utrustning. (Gal 6:2-5) = Talenterna !

Om nu Landet de skulle ärva samtidigt är en bild på att ärva hela Jorden! Då måste ju folkets betryck i Egypten samtidigt peka på Guds Folks betryck på hela den här Jorden. Som Gud dömde Egypten kommer han alltså att döma den här Jorden.

Heb 3:5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. (FÖREBILDERNA) 6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Det Mose och Guds Folk mötte av Farao och hans folk i Egypten kommer Kristus och hans folk att få möta i Världen! Det är bara det hus som är byggt på klippan som kommer att bestå provet! (Mt 7) De är stenar som producerar ära åt Gud!

Hur tänker Guds folk på Klippan? Jo som Mose!
Heb 11:24 I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. 25 Han valde (VÄG) att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. 26 Han räknade Kristi smälek (KORSET) som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.

Lönen? Vad var nu det Gud lovat? Det var ju mer än Landet för det var hela Jorden! Mose förstod ju den profetiska klockan för Guds Folk då! Folket på klippan kommer att förstå den profetiska klockan idag!

Varför hatar mänsklig visdom korset? Jo den som är korsfäst med Kristus har ju slutat upp att bidra till Egyptens sammanlagda värde. Han vill inte längre vara med och bygga monument över döda kungar (Pyramider) Jesus ärade ingen människa och han tog heller inte emot ära av någon! Inte undra på att Hörnstenen förkastades? Att bygga sitt liv på honom måste ju därför vara en total dårskap! Men den som lyder kommer att få se in i Guds Rådslut.

ÄNDETIDEN I EGYPTEN OCH ÄNDETIDEN I VÄRLDEN
Abraham får alltså se en eldslåga och en tidsrymd! Eldslågan är en person! Han lovar att stå bakom Abraham och hans säd så löftena uppfylls. Johannes får se samma sak glöm inte det när du försöker tolka Uppenbarelseboken

Nu får Mose får se en Eldslåga ges en stav och ett budskap blir sänd precis i slutet av de 400 åren! Eldslågan symboliserar ju Herren som står för löftena! Vad handlar allt om egentligen som Mose gör? KLIMATFÖRÄNDRINGAR! Vad fick det för konsekvenser? Guds Folk börjar acceptera Mose budskap. De slutar nu upp med att leverera tegelstenar till Farao från Nilens dy.

Uppenbarelseboken handlar också om ett budskap från samma Eldslåga. Nu var tiden inne för Herrens Dag (Tidens Slut) Johannes får se vad då? KLIMATFÖRÄNDRINGAR! Men han får också se hela världen samla sig till ett hus!
Politisk Ledning (FARAO)
Religiös Ledning (ALLA TROLLKARLAR OCH SPÅMÄN)

Bibeln beskriver klimatförändringarna så att det är meningen att det skall brytas ner.
Gud lade hela världen från syndafallet under förgängelsen (Rom 8:20-22) Men det finns ett hopp och det finns hos Jesus.

Om den profetiska bilden är som på Mose tid skall vi se efter en toppstyrd politisk ledning (FARAO) men vi skall även se efter en New Age rörelse (SPÅMÄN OCH TROLLKARLAR) Strax innan slutet kommer klimatförändringarna drastiskt att öka men det är Gud bakom dem.

FÅNGAS I SIN EGEN VISDOM
Klimatförändringarna som nu drastiskt kommer att öka förstods inte av Farao. Gud sa ju att han skulle förhärda hans hjärta. Makten idag med New Age rörelsen kommer inte att förstå heller när de verkliga omvälvningarna kommer på Jorden. Han skall fånga hela världen i deras egen visdom! (1 Kor 3:19) Dåren säger i sitt hjärta: “Det finns ingen Gud.” (Ps 53:2)

Innan 9/11 trädde New Age rörelsen fram och hånade Gud och sa: Nu ser vi att den gamla vägen inte fungerade så nu måste vi ha en ny! Alla som nu vänder sig emot pyramiden som byggs föraktas och förlöjligas. Vi ser ett kraftigt motstånd resas upp emot sann kristen tro! Precis som då handlar hatet om Israels Gud! Han är ju liksom svår att ge sig på så man ger sig istället på hans folk.

GUDS VISDOM BEFRIAR
Den som ser från Guds perspektiv och får sin visdom från ovan kommer att förstå vad som sker. Klimatförändringarna är ju inget annat än den förgängelsen Gud redan sagt skall ske. Man använder detta för att kunna vrida om armen på Gud själv. Men Gud gäckar man inte! Han är rättfärdig och därför måste hans domar drabba Jorden och Orättfärdigheten.

Jes 26:4 Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. 5 Han störtar ner dem som tronar i höjden, den stolta staden förödmjukar han. Han slår den till jorden, han låter den komma ner i stoftet. 6 Den trampas ner under fötterna, fattigas fötter, svagas steg. 7 Den rättfärdiges väg är jämn, du, den Rättfärdige, jämnar den rättfärdiges stig. 8 Ja, på dina domars väg, HERRE, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. 9 Min själ längtar efter dig om natten, ja, anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet.

Psa 37:29 De rättfärdiga skall ärva landet (JORDEN) och bo där för evigt. 30 Den rättfärdiges mun talar visdom, hans tunga säger det rätta. 31 Hans Guds undervisning är i hans hjärta, hans steg vacklar inte. 32 Den ogudaktige (DEN ONDE-DÖDSRIKET) vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom. 33 Men HERREN överlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld, när han ställs inför rätta. 34 Vänta på (QAVAH) HERREN och håll dig på hans väg. Han skall upphöja dig så att du får ärva landet. (JORDEN) Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade.

Upphöja är alltså Ödmjuka oss! Plocka bort från oss den här visdomen som vill upphöja sig själv. Herren eller den Ljuslågan som Abraham såg skall bli både din skatt och din försvarare.
> Han kommer att fylla ditt hjärta med Visdom.
> Han kommer att låta din mun tala den Visdomen.
> Han kommer inte låta dödsrikets portar besegra honom.

Detta är alltså exakt vad Herren beskriver för Petrus.
(MT 16:16-19) Den som Gud upphöjer är den som sätts på klippan! Grundtexten säger att Himlen skall visa för dig personligen först vad som är bundet och vad som är löst. Alltså hur skall undervisningen appliceras i den situation jag befinner mig i just nu.

Uppenbarelseboken är skriven till oss på klippan! (Hans Tjänare)
Johannes ser en öppen dörr i himlen (NYCKLAR) Bilden är inte att han rycks upp till Himlen bokstavligen! Han upphöjs för att Gud ville visa honom och oss vad som måste ske!
Först får han ju se Eldslågan som en person nämligen Herren själv. (Upp 1) Han som talade med Abraham om de 400 åren i Egypten. Nu efter att nycklarna givits honom går han in i Guds visdom.

1/ Först får han se en personlig Gud som skapat allt!
2/ Sedan står det att denne personlige Gud – Var Är och Kommer! (Upp 4:8)
3/ Kapitel 5 Lammet har all makt han har köpt oss med sitt blod
4/ Kapitel 6 Lammet bryter sigill Johannes både får se och förstå! 4 hästar släpps lösa eller 4 vindar! Vi kan se dessa vindar komma över Jorden i Dan 7 – Det för med sig ett Vilddjur som skall försöka kontrollera hela Jorden! Samma Vilddjur som i Upp 13.
Dit dras inte den som fått Guds Visdom!

Så just nu ser vi alltså redan hur klimatfrågan påverkar i stort sett hela Jorden. Om vi inte får se saker och ting ifrån himlens perspektiv tvingas vi göra det ur ett mänskligt perspektiv. Då blir vi fångade i fågelfängarens snara! (Ps 91) De blir fångade i sin egen visdom (1 Kor 3:19) Klimatfrågan ännu en gång ur ett bibliskt perspektiv. Läs gärna 2 Petrus 3:1-11 tillsammans med detta i Jes 51:1-7 För det är härifrån Apostel Petrus hämtar
sin undervisning.

Jes 51:4 Tänk på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken. 5 Min rättfärdighet är nära, min frälsning (YESHA) är på väg, och mina armar skall döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. 6 Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning (YESHUA) skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner. 7 Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser, var inte rädd för deras hån. (FÖRAKT)

Först och främst ser vi då två grupper av människor här. Vi ser en grupp som förstår att Jesus kommer tillbaka igen för att upprätta jorden. De får se på jorden från ett himmelskt perspektiv. Det är de som är rättfärdiga och känner Gud och har hans undervisning i sitt hjärta.

Men så ser vi en annan grupp som inte får se från Guds perspektiv vad som sker på Jorden. De skall upphöja sig själva och bespotta och förakta den första gruppens trosuppfattning. Det här ser för mig ut som de laglösa Paulus beskriver i 2 Tess 2.

1/ De älskade inte Sanningen!
2/ Satan får förblinda dem! (Förhärda dem)
3/ De kommer att upphöja sig själva! (I sina egna ögon)
4/ De kommer att tro på Lögnen! (PSEUDO)

Pseudo betyder: Något som utger sig för att vara någonting det inte är! De som nu tror på Lögnen kommer att Bespotta och Förakta de som inte tror på den. Här ser vi tydligt att Satan bara är ett redskap i Guds allsmäktiga hand att skilja en skara från en annan (DOMEN)

PROFETISK DRÖM

Det är så märkligt hur allt jag undervisat om nu stämmer exakt in med en dröm jag hade för några år sedan. Nästan alltid när Herren vill visa mig någonting lyfts jag upp i Anden i oftast i någon dröm. Så jag förstår precis vad Johannes beskriver när han kom i Anden till Herrens Dag (Upp 1) Det är ingenting annat än att Anden levandegör något för oss genom att ta dig dit i drömmen eller i synen. Det är alltså en uppenbarelse från Gud! Eftersom han kallat oss för att varna Guds folk för vad de skall möta handlar det ofta om just det.

Hes 3:17 “Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 18 När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 19 Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ.

Hela drömmen börjar med att vi vandrar ut från ett hus för vi ser att hela himlen är som en brinnande eld. Framför våra fötter jämnas marken när vi går. Vi kommer fram till några platser på vår väg där det fanns både kläder och mat berett i förväg åt oss. Till slut kommer vi fram till en stor gräsmatta där en massa kristna människor stod. Det var särskilt ett par där vi kände igen för de kommer från öarna här utanför Göteborg. Dessa kristna hade kommit fram till en plats där man inte längre kunde se vart vägen gick.

Hela gänget samtalade nu med varandra om vart vägen gick det verkade vara förvirring. Paret som vi kände pekade nu på en annan väg som gick parallellt med vägen vi tidigare vandrat på. Mannen sa: Där är en väg som ser ut att vara den rätta! Den måste det vara!

Vi svarade då: Nej så leder aldrig Gud! Men vi skall kolla upp vägen så skall vi ge er svar! Nu for vi dit i drömmen (I Anden) Så här såg alltså den vägen ut! Det var som en stor bred gata mitt i en stor stad! Det var affärer på båda sidor så du kunde köpa och sälja och skaffa dig precis vad du själv ville. Men något som slog mig var att det var som om beläggningen var som dy eller lera. Ju längre ner på denna vägen vi kom ju mer dy eller lera fanns det. Hela vägen slutade i en stor inhägnad där massor av Svin var fångade och där Djävulen var deras Herde. Nu kom en röst från himlen till oss! Herren sa: Dessa som är fångade här har inte en chans att komma undan elden. Plötsligt så stod vi mitt ibland de här Kristna igen!

Vi varnade dem för att gå på den här vägen och berättade hur den såg ut! Vi sa även att så här leder aldrig Gud ! Nu kom något jag upplevde som en bedrövelse eller nöd! Alla började ropa till Herren! Vart går vägen? Vart går vägen?

Plötsligt kom det svar från Himlen: Ser ni inte vägen? Den urgamla vägen! Plötsligt som genom ett under uppenbarades en urgammal väg som hela tiden legat dold under gräsmattan. Den vägen var precis lika jämnad som den väg vi tidigare vandrat på! Den vägen ledde till frälsning!

Är det inte lite märkligt? Idag har jag precis predikat om de här två vägarna! Men vilka är då Svinen som gått på vägen av Dy? De massor som fångats i slutet i dyngan under Svinherden? Vi tror ofta att Dyn representerar grova synder! Men vi har ju redan undervisat om vad Dyn eller Leran är för något.

Man drog dy från Nilen eller Eufrat och byggde den stora staden med. Det symboliserar alltså mänsklig visdom. Man byggde alltså Babylon för att generera ett Namn eller ett Värde. Varför förkastade man Jesus? Jo han vare sig tog emot eller genererade ära till någon. Så mänsklig visdom förkastade Hörnstenen och dödade honom! Du och jag är alltså kallade att bygga på honom och bli levande stenar.

Mannen som jag kände pekade ju på en väg: Som såg ut som om den var riktig! Det är ju exakt det grekiska ordet för Lögn (PSEUDO) Lögnen såg ju ut som den rätta vägen men den fångade alltså Svinen som valde den vägen. Den fångade inte dem som vandrade på en jämnad väg. Här ser vi alltså två grupper av människor “De Rättfärdiga” (VISA) och så ser vi de “Orättfärdiga” (MÄNSKLIG VISDOM) Jag har ju redan beskrivit att jag tror att klimatfrågan är en del av den lögn som skall fånga “De Orättfärdiga” (MÄNSKLIG VISDOM)

De med mänsklig visdom kommer välja lögnens väg! De är alltså stenar i “Den stora Staden” De både tar emot och ger ära till människor! Det står om den Babyloniska skökan i Uppenbarelseboken att hon skaffat sig ära. (VÄRDE) Hon är ett Svin ändå i Guds ögon hur andligt mänsklig visdom än kan se ut. Bibeln säger att allt som inte är byggt på hörnstenen är byggt på och av Jord. (Dy)

Huset i Mt 7 såg ju ut som om det hade mycket gåvor: Gud sa: Ni är Svin!
Ord 11:22 Som en guldring (NÅDEGÅVOR) i svinets tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. (SOM BYGGER SITT HUS AV OCH PÅ JORD)

Min förvåning blev stor när jag såg hur detta bibelord bara bekräftade min undervisning om Vägarna och Klimatfrågan.

2 Petrus 2:21 Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. 22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.

Svinet är alltså en som tidigare lärt känna rättfärdighetens väg! Vänt sig från Dyn och vandrat den här jämnade vägen! Nu vänder sig till en annan väg (Tankesätt) och blir därmed i fiendeskap till de rättfärdiga.

De rättfärdigas bygge är av ett bygge av levande stenar på hörnstenen. De tar ej emot ära och ger heller ingen ära åt människor. Svinen vänder åter till dyn som profetiskt är en bild på att jaga och ge ära till människor i systemet (VÄRLDEN) Just därför är Smicker ofta drivmedlet i ett Svinbygge!

Vi har så svårt att tänka klart så det gör att vi ofta tänker i vissa förutbestämda mallar när vi tolkar bibeln. När vi nu läser om de här människorna som följer de falska profeterna ut i Världen (2 Petr 2:1-2) Då tänker vi ofta på djupa synder Äktenskapsbrott Knark Fylla Sex mm mm. Men i Guds ögon är det istället: De har vänt sig bort från min visdom från ovan till sin egen visdom. (DY) Den visdomen handlar ju i grunden om att ta emot och ge ära åt människor. Den mänskliga visdomen dödade både Abel och Herren!

Jag sa till Elvor en dag! Det är otroligt men de här människorna ljuger faktiskt så de tror sig själva! Och Gud kommer faktiskt att låta dem få tro det! Det är så tydligt när vi läser i grekiskan 2 Petrus kapitel 2+3 att det här är alltså de som en gång gått med Gud som nu vänder sig till den här vägen: Som ser ut som någonting men inte är det (Pseudo)

1 Kor 3:19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. 21 Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert,

Här ser vi Världens Visdom + Berömma sig av = “To shine”
Ta emot och ge ära och berömmelse! Det sa vi ju var den församling som byggde sitt på dy (Mt 7) Kolla nu vad Paulus säger vidare så förstår vi tankesättet!

1 Kor 3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.
Alltså hörnstenen och hans tankesätt! Bygga på honom är att tänka och handla som han!

Så det kan bara bli äkta enhet och sammanhållning genom detta? Så då måste det ju föra med sig att Svinen samlar sig först i dypölen? Ja och det är ju exakt vad bibeln också säger!

 

Janne Ohlin / Göteborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Att få se med Guds ögon

Ett förnyat sinne

Ett förnyat sinne

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 2019-06-16

Rom 11:25  Bröder/systrar, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet [en hemlighet från Gud är en uppenbarad sanning som bara kan fås genom den Helige Ande], för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.  26  Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. 27  Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

Ordet Frälsaren har också betydelsen Förlossare, bördeman, återlösare – en som betalar priset för att återköpa /befria [sitt folk]. Det talar om att Jesus Guds Son blev människa och att han var jude. Citatet är från från Jes 59 ”När fienden bryter fram lik en flod, skall Herrens Ande driva honom på flykten. Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren”. 

Hemligheten
Vad var ”hemligheten”? Jo, att Gud har en plan med Israel hela vägen och att det kommer en folkväckelse i Israel strax innan Återlösaren kommer tillbaka. Hur? Paulus skriver om att väcka deras avund (11:11). De ser att pånyttfödda kristna känner deras Gud på ett sätt som de inte gör. Så har många judar kommit till tro på Jesus genom hednakristna. Gud har inte förkastat Israel och vi har ingen rätt att se ner på dem.

…28  I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. 29  Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.  32  Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. [fångar: ordet betyder att hamna i fängelse därför att man bryter mot lagen – alla är syndare inför Gud] 33  O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. 34   Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare?  35   Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen?  36  Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. [med andra ord är Gud inte skyldig oss någonting och vi har inget att kräva av honom och ingen rätt ”att ta ut” något]

Rom 12:1  Så förmanar jag nu er, bröder, vid [dia = genom, p g a ] Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga [logikos] gudstjänst.

Jaha? Vi som trodde att vår andliga gudstjänst är att gå i kyrkan! Man blir frälst, går i kyrkan, engagerar sig i verksamheten, som ett paket” för att Gud skall vara nöjd.

Ungefär så trodde jag i min ungdom. Men de sista åren i tonåren upplevde jag kyrkan som ett fängelse av krav och plikt och ställa upp. Efter gymnasiet gjorde jag det jag helst ville: Resa utomlands. Det innebar också ”frihet” från kyrkan för att leva som jag själv ville i världen.
Nio år senare var jag så sökt av Gud och så gripen av gudslängtan, så – hör och häpna – jag var beredd att gå tillbaka in i ”det fängelset” eftersom jag trodde att det var så det skulle vara. En dag gav jag upp, kapitulerade som vi brukar säga och överlät mitt liv och min framtid 100% till Jesus.
Jag väntade på att Herren på något sätt skulle tala om kyrkan men inget hände. Istället fick jag lära mig under minst ett år i ensamhet (med Jesus, bibeln och bönen) att det är JESUS jag ska överlåta mig till och lära känna. Jag var chockad! Det var inte alls Guds vilja att tjäna honom på det sätt som jag hade gjort – med krav och plikt, utan glädje. Det är “att leva efter köttet”.

2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
Guds rike …består i rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande (Rom 14:7)

Senare kom längtan efter en andlig gemenskap /församling helt naturligt. Men under drygt ett år tog Herren mig åt sidan i ensamhet med Jesus och Bibeln, i bön och bibelläsning för att jag skulle förstå vad det handlar om.

Vad var felet? Varför blev det så fel?
Fel nr 1 …var i mitt hjärta: Jag hade bara gett Jesus en del (inte allt).

Jer 29:12  Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13  Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. [hela viljan/allt]

Fel nr 2 …gällde församlingen: jag tror att det var en brist i undervisningen att uppmuntra till överlåtelse och be om och söka Andens liv och ledning. Istället var verksamheten på något sätt viktigare. I stort sett var undervisningen god men jag tror att det handlade för mycket om ”rätt och fel” (syndakatalog) än om hur vi lever i Guds vilja och hur vi får uppleva det som Bibeln talar om. Mina föräldrar talade om hur viktigt det är med den personliga relationen och ensamheten med Jesus men kompisarna i kyrkan lockade mer då.

Tyvärr finns det många förlorade söner och döttrar som missade just detta som är viktigast av allt. Överlåtelsen av hela hjärtat är grunden, så att JESUS är i centrum och inget annat. Idag försöker man locka ungdomar med lovsång och tror att det är lösningen. Det tror jag inte alls att det är.

2Kor 3:6  Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

En helig kallelse
Guds verk är heligt och det finns inget som går att jämföra med eller som går upp emot en helig kallelse från Gud. När vägen är svår, när vi möter motstånd, blir missförstådda, kanske föraktade… inom oss finns en fasthet och en ”grundglädje” och Guds kraft att fortsätta. Guds vilja för oss är starkare än något annat, för det är den Helige Ande som verkar.

Andliga spädbarn
Missförstå inte att tro att man inte är frälst om man lever som jag gjorde i kyrkan. Man kan mycket väl vara pånyttfödd. Problemet kan ligga i överlåtelsen och den fortsatta vandringen med Jesus. Vi kan vara andliga spädbarn trots många år som troende och ibland är det hela förklaringen.

I församlingen i Korint var Andens nådegåvor i funktion men Paulus kallade dem ”köttsliga människor, spädbarn i Kristus”. (1Kor 3)

De saknade andlig mognad [som ger urskiljning] och släppte därför in falska apostlar. Det förekom tvister och avund och kiv i församlingen, troligen positionstänkande. Man upphöjde människor felaktigt och skröt över sina ledare. Det pågick otuktssynd som man inte tog itu med och därmed signalerade att det var ok.

Andliga spädbarn har ännu inte fått ett förnyat sinne genom Anden.
-det krävs ett förnyat sinne för att se Guds plan med Israel.
-det krävs ett förnyat sinne för att se att Guds vägar.

Andlig mognad
Andlighet och andlig mognad har med Guds-beroende och ödmjukhet inför Guds ord att göra i en mognadsprocess (kanske mer mogen på ett område, mindre på ett annat?).

Jag har sagt det förut:
Frälsning handlar inte om att vi är bättre än andra. Frälsning handlar om att vi har erkänt och bekänt hur illa det är ställt med oss, att vi är syndare och behöver Guds förlåtelse och frälsning. Vi behöver Jesus på alla områden i livet.

På samma sätt är det med andlig mognad:
Andlighet /andlig mognad handlar inte om att vi blir duktigare och får Anden och Andens nådegåvor som några ”meriter”. Andlig mognad handlar om att vi ännu mer förstår vårt totala beroende av Guds Ande och Guds ord för att fortsätta vandringen med Jesus och leva i Guds vilja.

Vad är grunden till överlåtelsen? Det är Guds godhet och hans fullkomliga kärlek.

Rom 8:3  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. [i köttet – i vår egen kraft – kan vi inte lyda Guds bud som vi är kallade att göra, hur vi än strävar och presterar – ”leva efter Anden”, de orden är väldigt viktiga!]

(Rom 12:1) ”Frambärandet”/ överlåtelsen står i pågående form (dag för dag) – men det är viktigt att vi tar det där heliga beslutet som gäller för hela våra liv och vår framtid.

”ett levande och heligt offer som behagar Gud”, beskriver ett heloffer. I GT offrades hela djuret (kroppen). Jesus offrade sig själv för våra synder och vi överlåter oss helt till honom. Det är att gå in under Guds vilja helt och fullt.

Vad är det som för oss dit? Det är återigen Guds oförtjänta kärlek till oss i Jesus, genom den Helige Ande och den gör oss tacksamma.

Hebr 13:15  Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 16  Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till.

Först och främst sträva efter att lära känna Jesus. Sen kommer frukten [en naturlig följd] av det… i gärningar.

”andlig gudstjänst”
Ordet är grekiskans logikos som betyder andlig, rimlig, Reformationsbibeln översätter förnuftig. Vi börjar tänka, tala eller agera i överensstämmelse med det Gud vill.

Roten är logos. Det har alltså med Guds ord att göra: rätt insikt, biblisk förståelse.
”Ordets gudstjänst”

1Petr 2:1  Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2  Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken [KJ eng. Ordets rena mjölk], så att ni genom den växer upp till frälsning, 3  då ni nu har smakat att Herren är god.

Om vi är omvända och pånyttfödda älskar vi sanningen och det rena och enkla evangeliet.
”lägg därför bort…”, skrev han. Då måste vi fråga: Varför? Hur?

I verserna innan läser vi: ”Ni är födda på nytt… av Guds levande ord… allt kött är som gräset, det vissnar och blomman faller av…” Ja, vi åldras. Många gör skönhetsoperationer för att bevara yttre skönhet och ungdom men kroppen åldras ändå – vissnar som gräset och blommorna – och vi dör. Men Guds ord [inom oss] förblir i evighet, fortsätter Petrus. Här är kraften till ett liv i helgelse och lydnad. Gud verkar i er, både vilja och gärning… (Fil 2:13)

2Kor 13:8  Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen. 9  Vi är glada, när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni skall nå fram till allt större mognad.

Mognaden handlade tydligen om att korinterna skulle inse att deras egen styrka var självtillit och ett hinder för Guds kraft. Paulus skrev ”när jag är svag då är jag stark”, för då var han helt beroende av Gud som hade sagt ”Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet”.

Ett förnyat sinne
(Forts. i Rom 12)
2  Och anpassa er inte [sunschematizo] efter den här världen [aion = tidsålder], utan låt er förvandlas [metamorphoo] genom sinnets förnyelse [anakainosis], så att ni kan pröva [dokimazo] vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom [= helt överensstämmer med det Gud vill]. 3  Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4  Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5  så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. 6  Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått.

”Heloffer” [hel-överlåtelsen] har alltså ett samband med att förstå Guds vilja. Om vi anpassar oss efter denna världen kan vi inte förstå Guds vilja. Vi måste ha ett förnyat sinne genom den Helige Ande för att kunna pröva. ”Köttet” är ett sinnelag i strid med Guds ord och Guds vilja.

Att anpassa sig åstadkommer vi själva – att låta sig förvandlas är att låta Gud verka i oss. Jag översätter direkt utifrån betydelserna av grundtextens ord:

Formas inte efter denna världens mönster, schema och yttre form eller trend och tänkesätt [sunschematizo] utan låt Anden (den Helige Ande) få göra en djup inre förvandling och omskapande [metamorphoo] i sinnet (står för hela själslivet: tankar, känslor, vilja, förstånd), en kvalitativ förnyelse och renovering [anakainosis].
(Hedegårds översättning) Låt förvandla er genom ert sinnes förnyelse.

Metamorpho beskriver en förvandling inifrån, som bara Gud kan göra. Ordet används t ex om en fjärils förvandling [biologisk metamorpho] –”en förändring i fyra stadier: ägg, larv, puppa och vuxen individ”. Vilken bild! Kan du förstå hur den där larven kan bli en vacker fjäril!?

Samma ord:
2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18  Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas [metamorphos] till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker (genom projekt och gärningar och prestationer? Nej!!) genom Herren, Anden.

Gärningsläror
Många kyrkor anpassar sig tyvärr till världens mönster och tänkesätt idag. En del bygger församling för de unga, starka och friska för att få effektivitet, resultat och vinst. Sådant brukar leda till att de svaga, de sjuka och de gamla är till besvär (om de inte kan ge pengar, förstås). Vi känner igen världens tänkesätt. Andra vill vara PK (politiskt korrekta) och kompromissar med Bibeln för att bli accepterade i världen. Allt detta leder in i gärningsläror.

”Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha…”, läste vi. Först och främst gällde det att inte förhäva sig över judarna men det står om olika sammanhang och relationer.

Rom 12:16  Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. [= vi är på samma nivå]

Hes 21:26 …Allt skall inte förbli som det nu är [världens mönster och tänkesätt ska upphöra och få ett slut]. Det som är lågt [den som ödmjukar sig] skall upphöjas, och det som är högt [den som upphöjer sig] skall förödmjukas.

Luk 12:32  Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Det är ett sätt att tänka, vilket kan innebära att uppmuntra de små stegen och de till synes ”små gärningarna”:
vittnesbördet i vardagen
bönerna vid köksbordet
hjälpen du gav någon, uppmuntran till någon, hembesöket
hjälpsändningen du åkte med

Det är inte säkert att de stora (om än sunda) evangelisationssatsningarna är de mest effektiva, även om de behövs. Guds rike består av en stor mångfald där vi alla har en uppgift. Att hålla sig det ringa kan också handla om att se till de svaga och de som är särskilt utsatta. Att inte göra skillnad på människor utifrån position eller status.

David såg konsekvenserna när Guds folk anpassade sig efter denna världen.

Ps 12:2 Fräls, HERRE, ty de fromma [rättfärdiga] är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn. 3  De talar lögn [shav = värdelöst, tomt prat], den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de [= delat hjärta, delad vilja]. 4 HERRE, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord. [talar utifrån högmod – ja, det finns s k kristna som påstår att de kan styra vädret och kriga bort andefurstar…stora ord!] 5 De säger: “Genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss, vem är herre över oss?”

“Vi kan, vi vill, vi ska…” Mänskliga planer, stora ord, drömmar och visioner och en global antikristen världsordning. I kristenheten talar man om att utbreda Guds rike med makt, positioner, pengar, kändisskap, andlig krigföring och kontroll för att ”kristna världen” och ta herravälde– de har anpassat sig efter denna världen och ser upp till det som är stort och de har väldigt höga tankar om sig själva.

 

Gud svarar:
6 “Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar [det är frukten av världens ande som visar sig förr eller senare], vill jag nu gripa in”, säger HERREN, “jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter.”

Vilket löfte! Gud ger frälsning till varje människa som längtar och söker honom uppriktigt. Det är när vi blir små – som barn – som vi kan se Guds rike. Inte sällan är det förtryck och hopplöshet som driver människan att söka Guds hjälp.

7 HERRENS tal är ett rent [tsaraph] tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger.

David prövade deras tal utifrån Guds ord. Ordet tsaraph betyder renat, luttrat och handlar egentligen om att rena silver och guld i eld för att få bort orenhet.

7 gånger, betyder fullkomligt rent. Jesus blev prövad i allt och var helt utan synd. Helt ren.
Guds ord är fullkomligt. Det är bevisat vara rent och sant och värt att lita på 100%.

”Pröva vad som är Guds vilja” (Rom 12)

Här är det motsvarande ordet i grekiska – dokimazo. Betydelsen är pröva, utforska /utröna och undersöka. Ordet beskriver metaller som prövas i eld för att se om de är äkta och värdefullt.

Vi uppmanas att pröva allt, också andarna. T ex ställa frågan: leder detta närmare new age? I så fall är det en främmande (ond) ande. Leder detta till religionsblandning och kompromiss med sanningen? Då är det inte Guds Ande, utan en främmande (ond) ande.

Till sist kommer löftet till Guds barn /alla Jesu efterföljare.

8 Du, HERRE, skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte (denna generation). 9 Runt omkring drar ogudaktiga fram, när uselhet prisas av människors barn. [orden betyder: när de uslaste / de mest omoraliska människor upphöjs]

Gud lovar att beskydda var och en som ber om ett förnyat sinne genom Anden och han begär inget av oss som han inte själv ger oss kraft och inspiration till. Han vill att vi ska tjäna honom med glädje.

Amen

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Ett förnyat sinne

Bönen /Bönsöndagen

Bönen /Bönsöndagen

Predikan: Elvor Ohlin
Kungsbacka 26/5-2019
Lyssna -HÄR-

Idag är det bönsöndagen och jag kommer att hålla mig till kyrkoårets texter. Vi ska läsa det som kanske är en favorittext för många.

Jer 29:11  Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens (jag vill er inget ont) för att ge er en framtid och ett hopp. 12  Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13  Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. 14  Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger HERREN. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.

Grunden
Detta är grunden för all bön:
Gud är god och han vill oss gott. Han vill och han vet vårt bästa.
-Gud har berett en underbar framtid och ett säkert hopp.
-Han vill att vi alla ska nå det himmelska målet.

En annan grundsanning är att bönen först och främst är gemenskap och umgänge med Herren. Vi kan lätt hamna i krav och måste… ”vi borde be mer, vi måste, vi skall”, för vi vet att bönen och Ordet [Guds ord/Bibeln] är det viktigaste av allt. Vi vet också att vi har en fiende som alltid vill tysta bönen på alla sätt han kan. Det är en kamp att utkämpa.

Bakgrunden
Bakgrunden och situationen när Jeremia profeterade det här budskapet, är att vi befinner oss i sydriket Juda och Jerusalem. Guds profeter – däribland Jeremia – hade predikat omvändelse och varnat för en dom på grund av synd och avgudadyrkan som alltid leder till orättvisor, sönderfall i samhället, förtryck mot de svaga, våldsdåd mm mm.

Nordriket Israel hade redan fallit under Assyrien av samma orsaker. Hur tänkte man? ”Nej sådant kan inte drabba oss!” Ja, kanske tänkte man så. Istället för att lyssna på Guds ord, förföljde man Guds profeter och dödade många. Jeremia fick utstå svår förföljelse och mycket lidande.

Babylonien började inta landet och föra bort judarna i fångenskap och det var i den katastrofen som Jeremia fick ett ord från Gud med tröst och hopp för framtiden. Gud skulle själv församla folket och uppfylla sina löften. ”Det finns en framtid och hopp. Det slutar inte i fångenskap och förskingring”.

Likväl måste folket vara i Babylonien så länge som Gud hade bestämt: 70 år. Detta drabbade alla, både rättfärdiga och ogudaktiga. Gud har inte lovat att vi ska slippa prövningar men han lovar att hjälpa sitt folk, sina barn genom allt.

HUR skulle Guds löften uppfyllas? Hur skulle de gudfruktiga agera? Och hur skulle de som vänt Gud ryggen komma i rätt förhållande till honom igen?
Svaret är: genom BÖN (och omvändelse i det senare fallet)! ”Kom och be till mig, och jag skall höra er.”

Bönekamp
David uttrycker det vi brukar kalla ”en bönekamp”. Han var i djup nöd när han skrev Psalm 13.
-Psalmen beskriver när bönesvaret dröjer.
-Gud känns långt borta… i tystnad.
Men ändå… höll David fast vid Guds godhet och trofasthet. Ibland – för att inte säga ofta – är nöden eller lidandet ett effektivt redskap för att driva oss till bön.

Ps 13:2  Hur länge, HERRE, skall du alldeles glömma mig? Hur länge skall du dölja ditt ansikte för mig? 3  Hur länge skall jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge skall min fiende triumfera över mig? 4  Se till mig och svara mig, HERRE, min Gud! Upplys mina ögon, så att jag ej somnar in i döden. 5  Låt inte min fiende säga: “Jag blev honom för stark” och mina ovänner glädja sig när jag vacklar. 6  Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig.

Här kanske vi kan säga att David ”bad igenom”, ett uttryck som ofta användes förr i tiden. Det står inget om att någon yttre eller synlig förändring hade skett men i bönen fick han kraft och visshet att lita på att Herren skall och kommer att gripa in och svara. Han hjälper mig igenom detta.

Vi är helt beroende av den Helige Ande för att ”be igenom”. Gud har gett löften och vi uppmanas att be och söka enligt dem för att få del i dem och förberedas för att gå in i dem. Men vi ska också tacka och förtrösta. Oro och tvivel finns inte hos Gud – men det kan finnas hos oss.

Tacka redan nu!
Har ni varit där? Gud har gett ett löfte men inget händer. Jag hade fått löften (det var i början när Gud hade kallat oss till tjänst) både genom profetiska budskap och personliga tilltal i bönen. Men jag såg ingen förändring, nästan tvärtom och tiden gick. Jag bad och bad. En dag hörde jag plötsligt inom mig den Helige Ande: ”Du kan tacka mig redan nu!”
Det var ord som vände hela situationen och gav mig tröst och förvissning. Ett tilltal som jag bär med mig och aldrig glömmer.

Orden i Jeremia beskriver innerlig och hängiven bön, inte ytlig eller lättvindig. Vi uppmanas att be och söka Gud i pågående form, att fortsätta be och vara uthållig. Lite senare får Jeremia uttrycka orden från Herren:

Jer 31:9  Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte skall stappla.

Orden är också andliga löften om den Helige Ande, “Andens flöde” och en jämn väg där vi kan följa Jesus.

Var bedjande
Jeremia 29 är bakgrunden till Jesu ord i en annan av dagens texter. Den grammatiska formen är presens particip, dvs. pågående form.

Luk 11:9  Jag säger er: Be [var bedjande] och ni skall få, sök [var sökande] och ni skall finna, bulta [var bultande] och dörren skall öppnas för er. 10  Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. [= pågående, uthållighet i bön] 11  Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, 12  eller en skorpion när han ber om ett ägg? 13  Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

Ödmjukhet
Vi får komma som vi är i vår svaghet men det är viktigt hur vi kommer inför Gud, när det gäller attityd och inställning. Jag har tagit upp det tidigare men vill nämna det igen. Det vanligaste ordet för att bedja när det gäller oss (inte Jesus) är det grekiska aiteo. Om Jesus står det erotao, som betyder att en jämlik kommer inför en annan som är jämlik honom själv. Aiteo har däremot innebörden ”en utfattig tiggare kommer inför en mäktig Herre och ber om hjälp”. Jag brukar läsa från Psalm 123 för den versen beskriver ordet “aiteo” väldigt bra.

Ps 123:1  Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. 2  Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd.

Det beskriver bön i ödmjukhet.

Hjärtats bön
Helhjärtad bön var villkoret för bönesvaret här”om ni söker mig av hela ert hjärta”. Det är viktigt att vi inte har en delad vilja eller vacklar hit och dit. Ena dagen vill vi det ena och nästa något annat. Nej, det gäller hela viljan, hela hjärtat. Första kapitlet i Jakobs brev talar om att ha en delad håg och att den som kastas hit och dit inte kan förvänta sig något av Herren. Vi ska vara överlåtna helt och då också räkna med den Helige Andes hjälp och kraft.

Hinder för bönesvar
Bibeln talar också om hinder för bön och bönesvar.

1. Omständigheter

Tiden är inte inne och vi får lära oss tålamod. 70 år var bestämda för judarna i Babylon.  Alla skulle inte ens få se det bönesvaret uppfyllt. I Romarbrevet 5 skriver Paulus om prövning som ger tålamod, tålamodet ger fasthet och fastheten hopp. Det är alltså något djupt och gott och verkligt och har ett evigt syfte, detta som Gud gör. Bönesvaret sker i Guds tid och vi har inget att förlora men har allt att vinna.

Ibland kommer Gud i sista stund men han är trofast och håller alltid sitt ord. Kanske till och med i sista sekunden i våra ögon?

Vi stod mitt emellan två “tjänster” eller anställningar som reseevangelister. Det enda vi visste den sommaren var att om drygt en månad har vi ingen inkomst (inte heller a-kassa). Vi åkte till Nyhemsveckan, som vi brukade, och mötte en pingstpastor på gångvägen som vi kände för vi hade besökt hans församling när vi reste och predikade i församlingar. Han kom emot oss med öppna armar, kramade om oss och började be för oss utan att veta något om vår situation. Bönen övergick i profetia och han sa ungefär så: “Frukta inte och bli inte frustrerade, säger Herren, för jag har en väg för er och ska leda er. Jag är med er så fortsätt bara rakt fram…”
Jag sa det inte högt men tänkte för mig själv: Jaha… fortsätt rakt fram..(?) men vägen tar ju slut, gode Gud!? Men vägen tog inte slut och i sista stund öppnades nästa dörr som fältmissionärer/evangelister i Bohuslänsmissionen, där vi sedan var i tjänst i många år.

Efter 70 år fick judarna återvända till landet precis som Gud hade sagt. Vi vet att löftet uppfylldes och kan läsa om det i Esra, Nehemja, Sakarja och flera andra bibelböcker.

2. Vi är inte mogna för att ta emot bönesvaret än

Det är inte Gud som behöver förändras eller övertalas i bönen. Det är vi som behöver formas och förändras och förberedas (helgas). Vi läser om Israels folk efter befrielsen från Egypten. Det är ett ord som jag har tänkt på många gånger men inte riktigt tagit till mig rent praktiskt – men det är värt att lägga märke till.

2Mos 13:17  När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom filisteernas land, fast det var den närmaste vägen. Ty Gud tänkte att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten, när de fick se krig hota. 18  Därför lät han folket ta en omväg genom öknen åt Röda havet till…

Vi kan dra en parallell till 1 Kor 10. Ordet “frestelse” borde nog hellre översättas “prövning” på svenska.

1Kor 10:13  Ingen annan frestelse (prövning) har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas (prövas) över er förmåga, utan när frestelsen (prövningen) kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Gud bereder en utväg och vi prövas inte över förmåga. Men Gud kan låta oss gå en omväg för vårt eget bästa, av omsorg om oss. Har ni tänkt på det? Det var viktigare att de blev bevarade i Guds vilja och Guds hand och i tron (än att försöka komma fram snabbt).

3. Vi styrs av köttsliga begär och fel motiv

När vi läser i Jakobs brev förstår vi att det inte var ”bön efter Guds vilja” som var det centrala.

Jak 4:1  Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? 2  Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3  Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. 4  Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Här hade ett högmod kommit in ser vi när vi läser brevet, så att man gjorde skillnad på människor utifrån status. Man såg ner på de fattiga och svaga. Världens ande hade släppts in i församlingen.

Den köttsliga människan söker inte Guds vilja först utan försöker styra Gud efter sina egna begär efter rikedom, ägodelar, positioner, människors ära eller vad det än är. Vi kan räkna upp en hel del här.
Den andliga människan däremot söker Guds vilja så att Jesus/Gud ska bli förhärligad. I bönen kan Gud också förändra oss, så att hans vilja också blir vår vilja.

Bön enligt Guds vilja
Vi uppmanas att be enligt Guds vilja. Det är bön i enlighet med Guds ord /Bibeln.

1Joh 5:13  Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. 14  Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. 15  Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.

Att veta Guds vilja har ju delvis med mognad att göra. Desto mer vi lär känna Jesus och desto mer vi lär känna Bibeln förstår vi Guds vilja. MEN vi vet inte alltid vad vi ska be ändå och vad som är Guds vilja.  Då har vi ett annat underbart löfte:

Rom 8:26  Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27  och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. 28  Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

4. Brist på ödmjukhet och förtryck i ett äktenskap

I verserna innan ges uppmaning till hustrur och sen kommer detta.

1Petr 3:7  På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. [här menas fysiskt vilket generellt är skillnad på män och kvinnor, som vi vet] Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade 8  Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka.

Ordet för “hindrade” är grekiska ekkopto som också betyder huggas ner, huggas av. Det betyder att bönen faller platt till marken! Inte roligt alls, nej, så vill vi inte ha det.
Ett kristet äktenskap ska kännetecknas av samarbete i ödmjukhet och kärlek, inte makt och hierarki eller förtryck. Det gäller naturligtvis ömsesidigt, både man och hustru.
Annars kan bönen hindras och himlen vara stängd.

5. Otro

Luk 4:23  Då sade han (Jesus) till dem: “Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 24  Och han fortsatte: “Amen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. [Ingen blir profet i sin egen hemstad]

Felaktiga förställningar gjorde att de föraktade Jesus. Det har stor betydelse att vi har en rätt kunskap om Gud. Rätt kunskap i Guds ord. Detta är ett världskänt citat och det finns säkert många som inte ens vet att det var Jesus som sa det, när det används i massmedia och i alla möjliga sammanhang.

Otro har med viljan – eller oviljan – att göra. Det är ett val. Otro är inte samma som tvivel. Vi kan drabbas av tvivel på grund av yttre omständigheter och annat även om vi vill tro. Otro har med ovilja att göra och det kan vara att handla mot bättre vetande.

Joh 12:42  Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. 43  De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. [= otro]

Vi läser fortsättningen av det Jesus sa i Lukas 4:

Luk 4:25  Jag säger er sanningen: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. 26  Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. 27  Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien.” 28  Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta.

Här avslöjades stora hinder av otro för att kunna ta emot Guds nåd och hjälp i ödmjukhet.

6. Olydnad och upproriskhet

Om vi lever tvärtemot Guds vilja och hans bud som Bibeln lär oss. Då hindras Guds goda vilja att ske i våra liv.

Jes 48:17  Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra. 18  O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor.

Folket levde här i upproriskhet. När Gud varnade dem för olyckan som skulle drabba om de inte vände om då ”ville de inte höra”. När olyckan sen kom, då sa de: ”Gud bryr sig inte om oss”. Total förvirring. Gud måste än en gång förklara och påminna om sina löften och beslut för framtiden men det var inte för att de förtjänade det. Det var bara Guds nåd.

Det största av allt
”Jag ska låta mig finnas av er”

Av alla bönesvar som vi får är väl detta det största! Att finna Jesus och att vara funnen av honom! Att leva så i Guds kärlek, som vi får göra! Att ha gemenskap med honom i bön och veta att han hör oss när vi ber. Paulus skrev om det.

Paulus (Fil 3): ”…att jag må vinna Kristus och bliva funnen i honom”.

Allt annat han räknar upp som i världen kan ha betydelse och värde är värdelöst i jämförelse med detta: att finna Kristus och vara funnen i honom.

Bön i kammaren
Jesus lärde sina lärjungar bönen Fader vår i Lukas 11, när de bad honom direkt: “Lär oss be! Hur ska vi be?”. Matteus skriver detsamma och innan bönen talade Jesus om att be rätt. Att inte vara hycklare och be för att synas av människor eller imponera för människor.

Matt 6:5  När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. 6  Nej, när du ber, gå in i din kammare [tameion] och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Detta motsäger naturligtvis inte den gemensamma bönen som är självklar. Jesus talar om motivet för bönen och det är i ensamhet i “kammaren” är den bönen som är det första och det viktigaste. Det kan vara i vårt hem, i naturen eller på olika ställen. Det grekiska ordet tameion för kammare betyder också förrådsrum, där man gömmer sina mest värdefulla ägodelar. Vad säger det? Jo, det talar om att det finns himmelska skatter som väntar på oss när vi ber. Så mycket som Gud vill ge… han inte bara verkar i vårt inre, han kan tala till oss. Genom en tanke, genom ett ord, en syn, en bild eller bara ge oss sin frid. Säkert har vi mycket som vi skulle kunna berätta allihop av himmelska skatter, som vi bär med oss.

Det står också i Hebreerbrevet att ”Gud (be)lönar dem som söker honom.” (Hebr 11:6).

Fader vår
Till sist ber vi bönen Fader vår (gamla versionen) tillsammans:
Fader vår, som är i himmelen
helgat varde ditt namn
tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen, så och på jorden.
Giv oss idag vårt dagliga bröd
och förlåt oss våra synder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga är
och inled oss inte i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten och härligheten
i evighet.
Amen

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Bönen /Bönsöndagen

Nyheter jan-april 2019

Lägenhetsbrand i Rottneros – hela huset rökfylldes
Anmälningarna om rån mot ungdomar ökar
Kraftig smäll i västra Stockholm
En person gripen misstänkt för källarbränder
Villa brinner utanför Vara
Tiotal lägenheter evakuerade efter brand i Karlstad
Kraftig brand i villa i Hässleholm
Brand i Norsborgs herrgård
Bränderna i Gislaved och Motala inte under kontroll
Jordbävning på Filippinerna
Kraftig skogsbrand på Ramsö i Blekinge
Två män allvarligt skadade efter skottlossning i Helsingborg
Stor skogsbrand – kommer släckas hela natten
En gripen för mordförsök – skadad man till sjukhus
Kvinna misstänkt mördad i Gamla stan
Misstänkt mordbrand utanför Alingsås
IS har attackerat styrkor i Syrien
Malmö: Polisen sköt knivbeväpnad man i benet
Två män gripna för mordförsök
Kvinna ihjälskjuten i kaoset på Nordirland
Okänd man bröt sig in i 84-årings sovrum
Brand rasar i villa – stort pådrag
Skottlossning i Angered
Skottlossning i Örebro
Konflikt om Israeltal på gymnasieskola
Brand i Spångholms bruk i Mjölby
Åtta folkracebilar brann i Västervik i natt
Brand i Ica-butik – allmänheten varnas
Nordkorea har testskjutit nytt ”taktiskt vapen”
Branden i Notre-Dame under kontroll
Misstänkt skottlossning i Mölndal
Skogsbrand stort räddningspådrag
Explosion i centrala Malmö
Flera knivskurna i lägenhet i Malmö
Brand i Stockholm: ”Vi har ej kontroll”
Man knivhuggen flera gånger – förd till sjukhus
Kraftig explosion – hela centrum avspärrat
Gängexperten: Risk för upptrappning
Man anhållen för mordförsök i Tierp
Man skadad i skottlossning
Misstänkt dubbelmord i Sätra
Bilbränder i Tyresö i natt
Skottlossning på restaurang i Eskilstuna
Skottlossning i Bredäng
Larm om skottlossning i Högdalen
Skottlossning mot villa – misstänkt sågs fly
Brand rasar i radhuslänga
Brexit skjuts fram till halloween – May hoppas på snabba ryck
Villa brinner i Bjästa
”Bonde-Maries” stall brann ner – misstänkt mordbrand
Skyskrapa brinner i Bangkok – människor döda
Två bränder inom loppet av en timme: “Misstänkt”
Kraftig brand på konstgräsplan i Limhamn
Vittne: Skott har avlossats i Sudan
Försökte köra på polis – sköts i benet
Mer än vart tredje svenskt fängelse är överfullt
Radhus i brand: ”Beskrivs som totalskadat”
Explosion – en person allvarligt brännskadad
Brand i flerfamiljshus i Säffle
30 personer i storbråk i Kristinehamn
Man skjuten i benet i Norsborg
Brand i industrilokal i Göteborg
Villa totalförstördes vid brand i Leksand
Tusentals flyr skogsbrand i Sydkorea
Skola i Västerås stängs efter hot
Panamaläcka drog in 11 miljarder i skatt
Moskéskytten i Nya Zeeland åtalas för 50 mord
Detonation vid villa
Byggföretagare från Mölndal offer för beställningsmord
Flera bilbränder i Majorna i natt
Restaurang totalförstörd i brand i södra Stockholm
Brand i radhuslänga – uppges helt övertänd
Två till sjukhus efter altan exploderade
Misstänkt våldtäkt på hotell – två män gripna
Algeriet inför övergångsregering
Man döms för flera våldtäkter mot barn
Bomb exploderade i centrala Jönköping
Svårare för funktionsnedsatta få jobb
Misstänkt våldtäkt på flicka – två gripna
Detonation vid restaurang i Märsta
Misstänkt mordbrand i Skaraborg
Gänget sprider rädsla på biblioteket i Kinna
Grannarnas ilska: 45 bilar förstörda – på två månader
Fullt utvecklad villabrand i Haverdal – person befaras kvar i byggnaden
Två tonårspojkar gripna för rån i Malmö
Omfattande polisjakt i Göteborg – jagade svartklädd mc-förare
Så besegrades terrorstaten IS
Pentagon godkänner miljard till muren mot Mexiko
Swedbank mörkade kännedom om rysk penningtvätt
Fullt utvecklad brand i byggnad i Mora
Joannas son knivhöggs av annan elev i skolan
Man stickskadad i Ulricehamn – misstänkt mordförsök
Man rånades i sin bostad
75-åring rånad och slagen i huvudet
Villabrand i Orsa – en person kan finnas i huset
Brand i flerfamiljshus i Gröndal
En seger som kan bädda för Trumps omval
Flera butiksanställda hotas varje månad
Brand i skola i Upplands-Väsby
Brinner i friluftsanläggning i Gisslaved
Albin, 27 knivhöggs till döds sitt studentrum
Malmö: Flera knivrån i natt
Ung man hittad utomhus i Göteborg med skärskador
Kropp hittad i vattnet i Landskrona
Flera skadade under storbråk i Örebro
Ladugård intill lägenhetskomplex brinner kraftigt
Två gripna för mordförsök i Stockholms city
En person hittad skadad i Göteborg
Knivbråk i Trollhättan – en man död
Sju bilar har brunnit vid industriområde i Uddevalla i natt
Över 40 död efter fabriksexplosion i Kina
Bränder, mordförsök och rån – Krylbo hårt drabbat 2018
Storbrand i stall – flera hästar stängdes in
Villa i Kungälv totalförstörd i brand
Villabrand i Bollnäs i natt
Kvinnor och barn fast i trädtoppar efter cyklonen
Misstänkt explosion i Frölunda
Norge och Island skriver brexitavtal
Villabrand utanför Fagersta
Brand i natt – polisen: “Anlagd”
Malmö: Skulle träffa vänner – sköts i parken
Kraftig detonation vid nattklubb i Malmö
Explosion i bil – bombskyddet på plats
Psykisk ohälsa bland unga ökar – här räcker personalen inte till
Polisen utreder grovt brott i Skellefteå
Här bor 36 svenska terroråtervändare
Attackerade kvinna slumpmässigt på Ica med kniv
Grovt brott i Malmö
Misstänkt mord i Arvika
Stickskadad man hittad i villabrand
Trio jagas – knivrånade pojke
Butik utsatt för väpnat rån i centrala Malmö
Region Sörmland vill ha fler kameror på sjukhusen
Kraftig brand i bygghandel
Överfölls av gäng – misshandlad med hammare
Nytt nederlag för May om brexit
Våldtäktsutredningar läggs ner utan förhör
Extremismen i Göteborg växer
Fyra bilar i brand i Göteborg i natt
Gäng kastade stenar och rev ner varor i matbutik
Misstänkt mordförsök – tonåring allvarligt skadad
De levde lyxliv – lurade till sig miljoner av cancersjuk kvinna
Man skjuten till döds på Älvsjö pendeltågsstation
Man skjuten utanför järnvägsstation i Uddevalla
Tre personer rånade i Göteborg i natt
Polisen söker svart bil efter våldsamt rån i Göteborg
Taxichaufför rånad och knivhuggen
Flera länder drar in IS-terroristers medborgarskap
Kvinna hittad död i bostad – polisen misstänker mord
Man knivskuren i natt
Låg tilltro till demokratin i Sverige
Fler döda efter indonesiskt jordskred
Brand i byggnad i Berga centrum
Taxichaufför rånad under natten
Tusentals strömmar ut ur IS sista fäste – terrorister kapitulerar
Storbråk i Kristinehamn – knivar beslagtagna av flera män
Storbrand på skånsk gård inatt
Förskola brann ned – misstänkt mordbrand
Sågverk i brand i Kalmar
Flera bilbränder i Gävle inatt
Hundratal i storbråk i Göteborg
Misstänkt mordförsök i Västerås
Allvarlig misshandel på torg – två gripna
Nu bor hemlöse Håkan i eget hus: ”Nästan overkligt”
Stor polisinsats i Malmö – en person till sjukhus
Misstänkt spion häktad
Dåd stänger ebolakliniker i Kongo
Spänningarna lättar vid gränsen på Koreahalvön
Trump och Jong-Un möts i dag
Misstänkt mord i Göteborg
Flera kilo knark hittades i Borås
Indien bekräftar flyganfall mot Pakistan
Kraftig explosion i bil – bombskyddet inkallat
Flera tusen hushåll utan el efter stormen
Skottlossning i Jakobsberg i natt
16-åring häktad för mord på skolkamrat i Märsta
Tumult mitt i centrala Göteborg
En miljon skogsbosatta indier tvingas flytta
Gäng i Uppsala Väsby kastade sten mot polis-tre gripna
Ny bilbrand på Håsten i natt
Brand i Upplands-Väsby – två hus totalförstörda
Två hittade ihjälskjutna i Bro
Asfaltsläggarna tillbaka i väst – polisens varning
Ovanliga stjärnan förbryllar NASA
Anmälda patientskador i vården ökar
Brand i flerfamiljshus – öppna lågor från taket
Elva ungdomar rånade utanför Lund
Man i 20-årsåldern dök upp skottskadad på sjukhus
60-åring död efter skottlossning i Uppsala
Storbråk – stenkastning mot polis och vakter: ”Kalabalik”
Strypgrepp, dödshot och vapen – elevernas vardag
Explosion i centrala Malmö – bombskyddet kallades in
Misstänkt mordförsök i Alingsås
Malmö: Två skjutningar samma kväll
Tonårspojke hittad död – misstänkt mord
Man knivskadad i storbråk
Kraftig källarbrand i åttavåningshus
Fler barn vräks – men inte i länet
En man skjuten till döds i våldsamma protester på Haiti
Kriminalpolis utreder mord utanför Motala
Man och kvinna skadade i misstänkt knivbråk – man jagas
Död man i Malmö identifierad
Ytterligare en bilbrand i Gävle
Lastade fordon med koppar – tre män gripna inatt
Byggnad i Emmaboda helt övertänd
Undantagstillstånd på rysk ö – efter isbjörnsinvasionen
Flera döda efter protester i Haiti
Kraftig brand på Orust
Husbil i lågor – flera bilar brinner
Kraftig explosion i fastighet – ”Huset skakar”
Explosion i trappuppgång i Malmö
Man huggen i huvudet med kniv
Offensiv mot IS “sista ficka” i Syrien
Maskerade knivmän rånade Ica – bakband personalen
Fem anhållna efter mord i Norsborg
Ung man skjuten i benet i Solna – förd till sjukhus
Dödliga strider i östra Ukraina
Lars Adaktussons angrepp – mot kommunistsymbolerna
Brand i kyrka – stort pådrag
Putins och Rysslands nya supervapen
Bombhotat flygplan på Arlanda
Grovt rån i Norrköping
Polisens larm: Bedragarna ger sig på de allra svagaste
14-åring körde ifrån polisen
Fem tonåringar inför rätta efter skolbranden på Sandsbro
Villa på Öland totalförstörd efter kraftig brand
Storbrand i Paris
Margot Wallström KU-anmäls av Lars Adaktusson
Man gripen misstänkt för mord på kvinna i Hässleholm
Två skadade i knivskärning på Arlanda flygplats
Pojke överfallen på väg till skolan
Gotland: Misstänkt mord – två gripna
Filippinerna: Misstänkta för bombning överlämnade sig
Bilar totalförstörda i brand på Brynäs
Jo, sjukhusen måste få ha kameraövervakning
USA: Snökaos, Super Bowl och fem döda i flygkrasch
Orsak till tågförseningar – inte varit så illa sedan 2010
Återuppbyggnad påbörjad i Aleppo
Sverige: Fler ihjälskjutna i år än någonsin 2018
Snö stoppade flyg till flera svenska flygplatser
Äldre man utsatt för grovt våld i hemmet
Saknade upphållstillstånd – fick säkerhetsklassad tjänst
Skola brann inatt
Gravid kvinna misshandlad – fördes till sjukhus
Bomb hittad i väska på hotellrum i Stockholm
En anhållen för mordförsök i Lund
Man svårt misshandlad – fyra gripna
En till sjukhus efter vådaskott
Man död efter skottlossning i Jakobsberg
Skadad man lämnad på sjukhusparkering i Uppsala
Vargavädret i Amerika “nästan som på Mars”
Skottlossning i Jakobsberg – en person skadad
Flera skjutna i Houston
En skottskadad i Tensta
Männen ville hitta och döda västerlänningar
Man anhållen för misstänkt mordförsök
Smash and grab ledde till stor polisjakt
Kraftig brand i industrilokal i Umeå
Två personer knivhuggna i Västerås
Hundratal saknas efter dammras i Brasilien
Många döda i explosioner vid katedral
Man hittad skottskadad i Jakobsberg
Tonåringar gripna efter våldsamt personrån
Man attackerades med järnrör
Medvetslös man hittad i Avesta – misstänkt gripen
Våldsam brand rasar i villa
Tre bränder i Täby misstänks vara anlagda
Storbråk i Alingsås: “En enda stor röra”
Dödsskjutningen: Anhållne mannen släppt
Våldsamt på grekiska gator – här skjuter demonstranter raketer på polisen
Duon misstänks för flera brott mot äldre – polisen släpper bilder
Misstänkt morddrama i Sala – polisen har hittat tre döda personer
Vittnen förhörs efter skotten i Umeå – en död och två skadade
Polisen på plats på skola efter hot om skjutning i Kungsbacka
Ytterligare en sprängning i Värnamo
Löfven medger – hederskulturen har inte tryckts tillbaka
Livlös person hittad utomhus – förd till sjukhus
Inbrottsvåg under natten i Sydsverige
Anlagd garagebrand vid vårdcentralen i Arvika
Kraftig detonation på pizzeria – flera anhållna
Explosion på restaurang i natt
Forskaren: ”Barn som är födda på 2000-talet kommer ha skörare skelett”
Man från Malmö inför rätta i danskt terrormål
Mördarna använder gps-sändare för att hitta sina offer
Explosion vid bostadshus – dörr sprängdes bort
LRF: ”Ett hot mot demokratin”
Knivskuren man hittades av tidningsbud
Ung man knivrånad i Borgholma
Jordskalv skakade Chile – två döda
Kalmar: Flera män gripna misstänka för våldtäkt på minderårig
Man i 30-årsåldern till sjukhus efter misshandel
Man allvarligt skadad i brand
Kvinna misshandlad på Busstorget
Extrem hetta drabbar Australien
Colombia: Minst 20 döda efter bilbombsattentat
Idag möter kyrkorna migrationsverket
Storbrand i natt – restaurang totalförstörd
Fullt utvecklad brand – en person till sjukhus
Nya explosioner vid terrordådet i Nairobi
Theresa May hånas i brittisk media – efter brexitfiaskot
Man jobbade som läkare med falskt intyg på flera sjukhus
15 döda efter terrorattacken i Nairobi
Misstänkt mordbrand i byggnad på Gärdet
Man svårt knivskuren på gata
Kvinna knivhuggen i Partille
Man gripen i natt efter två bilbränder
Två bilbränder – misstänkt anlagda
Polis sköt mot aggressiv man
Tre anhållna efter dödsskjutning i Stockholm
Michels bil rammad av Postnords förare: ”Jag var livrädd”
Raketer sköts in på äldreboende
Två män skjutna i Borlänge – en död
Gula västarnas nya drag: Göra revolution genom bankomaterna
Orkanstyrkor när stormen Jan drar in
Polisens teori om massiva ökningen av sprängningar
Man huggen på asylboende – två till förhör
Nej, vi lärare kan inte stoppa våldet själva
Misstänkt mordbrand på asylboende
Skottlossning mot flera personer i bil
Kvinna död i villabrand
Garagedörr i Malmö förstörd vid explosion
Stor insats efter skottlossning i Värnamo
Skottlossning mot hus i Värnamo
Kraftig explosion i Norrköping
Krossa gängvåldet nu!
Polisens listor: Attackerna i Göteborgs förorter
Kraftiga smällar i Landskrona
Ung man knivhuggen i Göteborg
Våldsam brand på Orust – kan vara anlagd
Boende vid gränsen: Hoppas Trumps mur blir av
Utvisa fler män som begår sexualbrott
Biltjuv häktad misstänkt för mordförsök
Polisen varnar: Nu är det högsäsong för skotertjuvarna
Misstänkt mord i Täby
Flicka misstänkt för mordförsök på sina föräldrar
Mordförsök i lägenhet – en gripen
Polisen varnar för nya farliga ungdomsdrogen
Man gängrånad utanför McDonald’s
Misstänkt farligt föremål i Malmö – område avspärrat
Träden har brutits som tändstickor
Kvinna utsatt för överfallsvåldtäkt
Explosion vid två taxibilar i Malmö
En person skadad vid radhusbrand i Åkersberga
Närmare 100 000 utan ström i stormen
Fler döda hittade efter husraset i Ryssland
Man knivskuren i Haninge – en person gripen
Stökigt under nyårsnatten – ordningsvakter attackerade

Posted in Different Stuff | Comments Off on Nyheter jan-april 2019