Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

FieldUndervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(innehåller uppdateringar med vår undervisning om Ändens tid och Temadagar som vi harhaft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

Fieldbible-vete-1

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Med Jesus genom stormen

När jag var liten byggde vi flottar och seglade på en liten sjö hemma. Som segel hade vi en rullgardin som vi kunde dra ner så vinden kunde ta tag i. Det var inte så avancerat utan vi paddlade upp på ena sidan sjön och segla i medvind vi kunde inte kryssa. Jag var ung då och livet var en lek. Men senare dök problemen upp och jag förlorade kontrollen på min egen båt. Jesus dök upp och förde min båt in i frälsningens hamn. Jag blev renoverad i det himmelska varvet och nu är Jesus alltid med mig i båten. Han lotsar mig genom alla faror. Förr fanns det vrakplundrare utmed kusten som flyttade sjömärken och tände falska eldar. År 1697 utfärdade Sveriges regering stränga straff för den som försökte förvilla sjöfarare.

29122017-IMG_1560

(FOTO: Janne Ohlin)

När jag läste det så tänkte jag på att bibeln höjer varningar för fienden ska försöka förvilla oss genom att ta bort bibliska sjömärken och tända upp falska ledljus. Han vill inte att du och jag skall nå målet för vår resa. Men Gud har satt upp stränga straff för den som försöker förvilla oss (UPP 22:18 -19) Man kan förlora sin del i Livets träd och det Himmelska Jerusalem.

I Hamnarna förr var det mer liv än nu och sjömännen trängdes för att få jobb och mönstra på båtar. Sjömanslivet förr ledde ofta in i alkoholism och omoraliskt liv i hamnstäderna. Det var just det som ledde fram till det första Betelskeppet som låg i New Yorks hamn och drevs av Metodisterna. Svenskar tog sedan visionen hem till Sverige där man startade Betelskeppet i Göteborgs hamn där jag nu arbetar mitt bland de utslagna.

SJÖMANNEN ALFONS BLEV FRÄLST

Redan innan något sker brukar det ofta börja med att Gud samarbetar tillsammans med Förbedjare. Bibeln säger att det är makt i våra böner för andra och att Gud kan ge Nåd genom dem.

2 Kor 1:10 Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss 11 när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått.

Kanske vi aldrig skulle blivit frälsta om inte människor bett för oss?

Jag upplevde att jag skulle nämna Alfons vittnesbörd här ikväll. Han kom nästan varje dag till den församling vi arbetade då i Göteborg. Han var lite originell och hade den där gamla härliga Göteborgsdialekten. Alfons var sjöman som ung kom han ganska snabbt in i alkoholismens fängelse. Han berättade att hans gamla mamma jämt bad till Gud för honom. Så mycket nåd var över Alfons liv redan som ung.

Under sin ungdom tänkte han mönstra på en båt. När han står där med papperen i handen hör han plötsligt en stämma säga till honom: Alfons ta inte båten! Detta hände 3 gånger! Han mönstrade av den båten och fick en riktig utskällning för så gjorde man bara inte. Han blev skakad när han senare fick höra att just den båten gick under med man och allt i en storm. Men det skulle ta några år innan han blev frälst.

Hans alkoholism blev nu värre och värre, han började få skador av Alkoholen. Läkarna hade gett upp hoppet! Men Alfons skulle få vara med om ett mirakel. Nu låg han på en madrass på golvet helt utblottad och tänkte att livet var slut. Plötsligt gick tankarna till mammas Jesus och Alfons bad: Om du räddar mig nu Jesus skall jag vittna om dig resten av mitt liv. Troligen var det Mammas alla förböner som genom Guds Nåd vände Alfons till att söka Herren och Livet vände tillbaka igen. Från den stunden slutade han att dricka. Han hade alltid traktat i fickan och höll sitt löfte han berättade om Jesus för alla han mötte.

VÄLJA RÄTT BÅT ÄR OCKSÅ VIKTIGT

Så vi förstår att det är viktigt att välja en båt där Jesus är med! Hellre en liten Optimistjolle med Jesus än en jättestor Titanic utan Jesus. I sin stolthet ignorerade man alla varningar, man trodde ju att båten var osänkbar. Kaptenen höll full fart mitt i natten framåt i de livsfarliga vattnen där Isberg inte alls var ovanligt. Fartygets orkester slutade att spela världslig musik och bytte till Psalmen: Närmare Gud till dig!  Även när fartyget sjönk. (Upp 20:13)

Även en del församlingar kör likt Titanic i full fart framåt i sin egen styrka och kraft. Man ignorerar alla varningar! Men Gud låter ingen människa berömma sig!

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Ordet berömma sig hämtar Paulus från Jer 9:23-24 Heb: ”To Shine”
Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

sotc1

Ormen Heb: Nachash: ” The shining one” (1 Mos 3:1)

Här kan vi ha hittat den rätta uttydningen av Liknelsen med Jungfrurna och Lamporna. (MT 25) De ovisas lampor slocknade = De skiner av fel ljus men de förstod det inte själva! De ovisas hus faller av samma anledning (MT 7) Herre har inte vi? Herre har inte vi? Herre har inte vi?

Vid Röda havet ställdes Israels barn inför ett jätteproblem det såg ut som om de skulle gå under. Men Herren Gud säger till Mose: Lyft upp staven så gör jag en väg till andra sidan (2 Mos 14:14-16) Israels barn lyder och börjar gå mot målet igenom en våldsam storm.

1 Kor 10 säger att det som skedde här är en bild för oss som har ändens tid inpå oss. Så vi skall se om mönstret stämmer!

Det står att de blev döpta i Anden:
1 Kor 10:1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet.2 Alla blev i molnskyn (ANDE) och i havet (VATTEN) döpta till Mose.

De blev alltså pånyttfödda här! JOH 3:5 Döpta i Ande och Vatten! De går Korsets väg i lydnad! (APG 5:32 – ANDEN) De börjar berömma sig av Herren på andra sidan (SKINA AV)

2 Mos 15:2 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

FÖDD PÅ NYTT

Att vara född på nytt är som att påverkas av en vind sa Jesus:
Joh 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.

Ande på hebreiska är Ruach som även kan översättas Vind. Ibland så blåser det till och du förstår att det är Gud först efteråt. Förra veckan var en sådan händelse på Betelskeppet. I mitten av kvällsandakten kom två muslimer in och ville vara med. Precis då var jag framme vid en berättelse om Abraham.

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Sedan bevisade med skriften att Han som uppenbarade sig för Abraham måste vara Guds Son genom att läsa Johannes 1 Kap.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Efteråt ute i matsalen satt sedan flera Muslimer och diskuterade. De tror ju inte att Jesus är Guds Son. Först efteråt förstod jag: Det måste ha varit Anden som verkade!

Anden verkade nu vid Röda Havet också. Exakt samma vind som verkade för Israels Hus verkade emot Faraos Hus.

1 Tess 5:9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen (VREDE) utan till att vinna frälsning (ÖPPNA) genom vår Herre Jesus Kristus.

Profeten Jeremia beskriver att en storm av vrede kommer i ändens tid. Men den skall inte drabba det huset byggt på klippan. Men det skall drabba huset byggt på sanden.

Jer 23:18 Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det? 19 Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner.20 HERRENS vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.

Ordet i den yttersta tiden här beskriver helt klart tidens slut. Sammanhanget är mycket märkligt! För det är en exakt beskrivning av Jesu undervisning i Mt 7.

> Falska Profeter Falska Herdar
> Ond Väg (BRED VÄG)
> En storm kommer (HUSEN MT 7)

Mar 4:35 På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: Låt oss fara över till andra sidan. 36 De lämnade folket och tog honom – som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med.37 Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den höll på att fyllas.38 Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? 39 Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: Tig! Var tyst! Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt.40 Han sade till dem: Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? 41 Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: “Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?

Bildligt ser vi här två stormar:
1/ Själva de yttre omständigheterna!
2/ Sedan de inre känslostormarna

Jesus har makt att kunna förändra båda! Vem är han? Hans härlighet var fördold för dem än så länge! Först när Anden kom förstod vi fullt ut hans härlighet!

Det finns en serie med 4 mirakler här i Markus som Anden målar upp för oss som visar vem Jesus är.

1/ (Mk 4) Jesus stillar stormen – Makt över yttre omständigheter
2/ (Mk 5) Den Demonbesatte – Makt över alla ondskans makter
3/ (Mk 5) Helar kvinnan från sjukdom – Makt över alla sjukdomar
4/ (Mk 5) Reser upp en flicka från döden – Makt över döden själv (andlig död med)

Jesus liknelser om Guds Rike handlar om Kungen! När ordet uppenbaras så får vi skåda ljus (Ps 119:130) Det är Kungen och hans härlighet. Då kommer sann tillbedjan.

Joh 4:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. /Sanning/Gk: Aletheia: Uppenbarad realitet!

De lämnade nu folkskarorna och följde Kungens ledning! Låt oss fara över till andra sidan! De följde Jesus! Vad säger Jesus om de som följer honom?

Den som följer mig skall ej vandra i mörker utan ha livets ljus (JOH 8:12)

Mörker är syndens konsekvens och det sätter ett täckelse för våra hjärtas ögon så att vi inte ser. Livets Ljus = Öppnade ögon så att vi utan täckelse får se Kungens härlighet.

Jesus lovar alltså att den som tar sitt kors på och följer honom skall få se och uppleva hans Härlighet. Paulus beskriver det så här…

2 Kor 3:17 Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.18 Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla (SKÅDAR) Herrens härlighet vi förvandlas till hans avbilder i det vi stiga från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är ande.

Det är exakt samma sak som att säga: Den som följer Jesus skall inte vandra i mörker utan ha Livets ljus (JOH 8:12)

Jesus sa: Nu drar vi över till andra sidan! De som följde honom drabbas av en storm som ingen kunde hantera trots att de var vana fiskare och kunde sjön utantill.

Vad vill den här berättelsen med båten i stormen säga oss?

1/Har ordet verkligen slagit rot i hjärtat?
2/ Vår egen styrka måste brytas och ersättas med hans styrka
3/ Vår egen härlighet bleknar i jämförelse med hans härlighet

Liknelsen om Såningsmannen visar en viktig sak! Det kommer stormar för att vi håller fast och vaktar på hans ord.

Mat 13:20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse (STORMAR) för ordets skull, så kommer han genast på fall.

Hur mycket av det han undervisat mig om som fått slagit rot i vårt hjärta? Det kommer alltså att visa sig i stormen om undervisningen bara sitter i huvudet. Om den sitter i hjärtat kommer också sann tro därifrån (Trofasthet)(Överbevisning)

Ett bibelord i det här sammanhanget:
NAH 1:3 HERREN är sen till vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad. HERREN har sin väg i storm och oväder, och molnen är dammet under hans fötter.

Vi måste förstå att det kommer att bli en stormig seglats. Det var det Jesus försökte visa de som följde honom in i stormen på Galileiska sjön. (Mk 4:35-41)

Det var inte stormens rytande eller båtens rörelse som väckte Jesus. Naturligtvis visste Jesus om vad som skulle ske redan innan de började sin resa. Det var lärjungarnas rop som väckte Jesus. Då började han att agera! Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?

Petrus som var med i båten har lärt sig en värdefull läxa! 1 Pet 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Omsorg Gk: Bryr sig verkligen om och oss!

Frågan i båten! Bryr du dig inte om att vi går under? (MK 4:38) Petrus 30 år senare: Jo Jesus bryr sig verkligen!

Heb 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. 6 Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?

Jesus väntar alltså tills människans härlighet bleknar innan han uppenbarar sin härlighet. Det leder fram till Gudsfruktan! De mötte en ”Mega Storm” som gjorde dem förskräckta. Men den skulle fruktan nu ersättas av en annan fruktan: Guds Fruktan!

Mk 4:39 Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: “Tig! Var tyst!” Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt. 40 Han sade till dem: “Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” 41 Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: “Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?

Nu står ordet ”Mega Fruktan” så nu var de mer rädda för honom än för ”Megastormen”. När hans härlighet uppenbaras för våra ögon fruktar vi alltså Gud mer än Människor. Och den vi fruktar för lyder vi!

Bibeln är så otroligt barnslig samtidigt som den är allvarlig. Vi lämnar nu stormen och lärjungarna är “Megarädda” och fulla av förundran över denne Jesus. De hade ju nyss ropat till varandra: Vem är han egentligen? Nu skulle de få svaret på frågan: Vem är Han? från en källa de aldrig räknat med! Nu möter de en skräckinjagande man full av onda andar. (De var rädda)

Mar 5:1 Så kom de över till kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. 4 Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. 5 Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar. 6 När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom 7 och skrek: “Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!” 8 Jesus hade just befallt honom: “Far ut ur mannen, du orene ande!” 9 Nu frågade han honom: “Vad är ditt namn?” Mannen svarade: “Mitt namn är Legion, för vi är många. 10 Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. 11 Där gick då en stor svinhjord och betade vid berget. 12 De orena andarna bad honom: “Skicka i väg oss till svinen, så att vi kan fara in i dem. 13 Det tillät han, och då for andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön. Det var omkring två tusen svin som drunknade.

Mat 8:29 Nu skrek de: Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? (Pro-Kairos) = Alltså före den bestämda tiden!

Det här tror jag är profetiskt de laglösa och de som inte vill höra är i bibeln bilden på Svin. De onda andarna och svinen skall i ändens tid bli ETT (Skökan)

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Med Jesus genom stormen

Sann Tro

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Rom 3:22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.

Det står på 2 ställen att den frälsande tron vi får ta emot av Gud inte är vår egen utan den kommer ifrån Gud själv. Det står : Jesu Kristi Tro i Grekiskan

Vi har alltså fått något oerhört värdefullt placerat i våra hjärtan ifrån Guds Ande som skall hjälpa oss i vår vandring med Gud. Vi får alltså en Tro men Tron har också ett objekt eller ett mål nämligen Jesus Kristus. Vår tro kommer alltså att växa och resultera i kärlek och sann tillbedjan av Gud genom Jesus Kristi Tro i oss.

När det står att Abraham Trodde på Gud används ett hebreiskt ord för Trodde som kommer av en rot som betyder “Att Bygga på”

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Vi kan förstå att det var Jesus Kristus som uppenbarade sig för Abraham. För han är ju ordet som senare blir Kött…
Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Det finns ett intressant kapitel i Hebreerbrevet tillägnad Tron.
Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Det står att Gud startar verket i oss genom Tro och han avslutar verket genom Tro.
Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Det innebär att den Tro som kommer in i våra liv från Gud är något som är till för att göra Guds vilja och inte vår vilja. Om vi gör hans vilja med hans tro är det inte mycket vi kan berömma oss av. Även i den största prövning håller den utan att svikta. Det är denna tro som kommer från honom som blir kvar när allting annat vacklar för det som är från Gud i våra liv kan inte vackla.

Heb 12:26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Vad är förmågan att höra? Jo det är vår förmåga att öppna oss och ta emot från Gud. En sann Tro är en förmåga av Gud att kunna ta emot Guds levande ord.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?

Heb 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

Här ser vi att Tron från Gud vänder sig till Gud och tar emot!

Heb 11:11 Genom tron fick (TOG EMOT) också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. 12 Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död.

Så vi ser att Tron handlar om att hålla fast vid vad Gud sagt åt dig personligen. Det han har lovat dig genom Tron. När tiden är inne kommer Gud på ett övernaturligt sett se till att det han lovat kommer att ske och det kommer alltid genom Tro.

En Tro som inte står i Guds sanning är ingen äkta Tro. Inte heller en Tro som inte innebär att jag ger mig själv till Gud i överlåtelse. Det är exakt vad jag tror menas med att en Tro utan gärningar är en död tro. En sann Tro tål att prövas och måste göra så för att växa.

Gud har aldrig sagt åt mig att gå och besegra något. Han har sagt åt mig att i Tro stå fast i den seger som Jesus redan har vunnit för oss. Den sanna Tron måste om den är äkta stå emot allting som utger sig för att vara äkta men är lögn. Vi behöver aldrig själva ”pumpa upp” en tro i oss själva som skall försöka nå upp till Gud. (Babel) Den sanna Tron vilar i det faktum att Gud redan genom JK har sträckt sig ner till oss. Tron handlar alltså inte om saker som står utanför Jesus Kristus den tron är bara ett själiskt antagande.

Det som händer i en prövning för en troende människa är att: Prövningen blir Guds verktyg att kunna bygga upp ännu mer Tro i oss. Prövningarna vi möter är bara temporära medan Tron du får när du går igenom dem hjälper oss att nå det eviga målet. Frågan som kommer i en prövning är om jag vill stå med Gud i Tron oavsett kostnad? En dag när evigheten kommer så kommer vi att förstå att även om vi inte såg det så gjorde Gud rätt varje gång.

På denna sida evigheten så måste vi tro utan att kunna se och förstå allt. Sann Tro närmar sig aldrig Gud med vår egen förmåga.

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on Sann Tro

Glädjebudbärarens fotsteg

Glädjebudbärarens fotsteg

Parousia Mission 5 november 2017
Predikan: Elvor Ohlin

Rom 10:13  Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14  Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15  Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga [horaios] är inte stegen (fotstegen) av dem som förkunnar det goda budskapet. 16  Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan?

Jag tog upp det grekiska ordet horaios i en annan predikan om Sköna porten.

Horaios betyder ljuvlig, skön, behaglig. Roten är hora som betyder bestämd tid, rätt tid.
Gud uppfyller sina löften i bestämd tid – vilken trygghet! Det står många gånger i Bibeln …”vid den bestämda tiden” ”…när tiden var inne”. Det kan gälla:
-personliga löften till människor
-när Jesus föddes, dog och uppstod
-om tidens slut, Jesu återkomst är bestämd och upprättandet av Guds rike
-vi lever i rätt tid som Gud har bestämt. Det är ingen slump att just vi lever nu!
-evangeliet om Jesus frambars ”när tiden var inne” (2Tim 2:6)

Paulus citerade här profeten Jesaja. Vi läser:

Jes 52:1  Vakna upp, vakna upp, [Bed! Gör dig redo! Tiden är inne!] kläd dig i din styrka, du Sion, kläd dig i din högtidsskrud, du Jerusalem, du heliga stad, ty ingen oomskuren eller oren skall härefter komma in i dig. [högtidsskruden: ta emot frälsningens klädnad] 2  Skaka stoftet [aphar] av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. [det var från Jerusalem som budskapet först gick ut och Jesus fullbordade försoningsverket – och det är där som det skall avslutas bland ett folk som är berett för Messias Jesus. Han ska komma tillbaka till Oljeberget och Jerusalem] 6  Därför skall mitt folk lära känna mitt namn, därför skall det på den dagen förstå att jag är den som säger: Se, här är jag! 6  Därför skall mitt folk lära känna mitt namn, därför skall det på den dagen förstå att jag är den som säger: Se, här är jag! [eller: “de skall förstå att det är jag Yeshua”och det är vad som sker bland judarna idag. Många inser vem Jesus är] Hur ljuvliga [hebr. naah  – passar in, att komma hem] är inte glädjebudbärarens [basar] fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning [Yeshua] och säger till Sion: “Din Gud är konung!” 8  Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de skall med egna ögon få se HERREN vända tillbaka till Sion. 9  Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty HERREN tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. 10  HERREN uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning. [(Upp 1) Jesu återkomst: han kommer med molnen och allas ögon ska se honom] 11  Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl. 12  Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg. [Judarna var i Babylon. Grips inte av panik om du inser att du är i fel sammanhang – det antikristliga systemet, det falska religiösa systemet eller världskyrkan “Babylon” – invänta Guds ledning också nu].

”Skaka stoftet av dig”
Ordet är hebr.
aphar som betyder (stoft) aska, jord, damm.
Paulus skrev till Timoteus:

2 Tim 1:6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. 7  Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 8  Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, [Paulus satt i fängelse för sin tro] utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger…

Jag läste för många år sedan att det ska finnas en kinesisk översättning som säger: ”skaka av dig askan så att det brinner friskare”.
Timoteus ”aska” var fruktan och modlöshet. Han uppmanas att skaka av sig det, för han hade fått Guds Ande och det är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Glädjebudbärare (hebr) basar, betyder att vara uppfylld av glädjebudet! Det är ett liv som vittnar både med ord och handling – man lever budskapet. Jag läste för många år sedan en beskrivning av ordet:

 • att vara fräsch som blommornas färger – jag glömmer aldrig när jag hade kommit tillbaka till Jesus och gick ut på innergården hemma. Jag tänkte att t o m ”gräset är grönare nu”. Det var som om hela naturen hade klarare färger..! Senare har jag hört många som har haft samma upplevelse.
 • att vara frisk som levande vatten – den Helige Ande är som kristallklart, friskt vatten till törstande själar
 • att vara färsk som en ny start – vi blir nya skapelser i Kristus. Något nytt har börjat. Kanske bara som ett senapskorn i början – men det räcker, säger Jesus. Så verkar Gud.. det fördjupas och förmeras och växer till.

JESUS är den store Glädjebudbäraren naturligtvis – men också alla vi som lever med o vittnar om honom. Jesus uppfyllde Jesajas profetia och vi läser:

Luk 4:16  Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17  och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: 18  Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet  19  och predika ett nådens år från Herren.  20  Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21  Då började han tala till dem: “I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” [= Jesus proklamerade ett Nådens år – det messianska Jubelåret (GT)]

..men han mötte en märklig reaktion.

22  Men alla vittnade mot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: “Är inte han Josefs son?” 23  Då sade han till dem: “Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 24  Och han fortsatte: “Amen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 25  Jag säger er sanningen: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. 26  Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. 27  Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad utan endast Naaman från Syrien.” 28  Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. 29  De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. 30  Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.

Vad hade hänt?! Jag tror att det hade hänt som det varnas för i Petrus brev.

2Petr 3:17  …var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18  Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. [det står innan att ”okunniga och obefästa människor förvränger” Skrifterna. Det är också en benämning på laglöshet]

 • det hade skett en missväxt här
 • de hade inte växt i Guds nåd – utan de hade växt i köttet / i sin egen starkhet /i sin självgodhet
 • de förlitade sig på sina egna gärningar, sitt eget förstånd
  och då förkastar man Guds nåd

Reaktionen blir: ”Hur vågar du, Jesus, komma här och kritisera och anklaga oss?”
De hade glömt varifrån de kom och att allt är av NÅD, Guds nåd.
Konsekvensen blir att man tar äran från Gud!

Köttet – den fallna naturen i människan/syndanaturen/den onda naturen som vi alla lever med här i livet – står alltid emot och i strid med Anden, för att hindra oss att göra det Gud vill. Paulus tar bl a upp det i Galaterbrevet. Därför står det att den här naturen blir korsfäst, när Jesus får bli Herre. Så att Guds Ande får ta över och vi kan göra Guds vilja istället och inspireras av Guds Ande. Därför kan vi också läsa:

1Kor 1:26  Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28  och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29  för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

ÄNDÅ kan vi läsa om ledarskapskonferenser som påverkar tusentals kristna ledare…
…som bygger på människors styrkor, människans starkhet.

GLS januari 2018 i Smyrnakyrkan Gbg.
Jag läser några citat från hemsidan:

Bill Hybels vision och syfte med GLS är att samla de bästa tänkarna och talarna för att ge världens ledare verktyg till att bli bättre på att leda och förändra världen.

XXoperativ chef på Facebook, och den första kvinnan i styrelsen. Dessförinnan arbetade hon för Google.
XX ..Affärsman och legendarisk ledare för personalavdelningen på Google. Under hans tid på Google växte företaget från 6 000 till mer än 75 000 anställda. Google har blivit uppmärksammade för sin ledarkultur och har en fantastisk attraktionskraft på unga talanger.
XX ..Författare och flitig talare som fokuserar på våra styrkor och vårt engagemang. Budskapet är att det är mycket smartare och mer effektivt att utveckla det vi är bra på, jämfört med att lägga tid på svagheter och brister.

Summit 2017 Highligths (starka ledare, stora ledare, kända..)
”..jag ber dig att utveckla din kreativitet så att du inspirerar ditt folk att bli mer kreativa. För det är så vi bygger en bättre värld.(människans kreativitet är svaret?)
”Livets dröm har aldrig byggts på fruktan för det som kan gå fel. I den stund som du börjar kritisera, slutar du att lära. Och när du slutar att lära, slutar du att leda.”

Pröva inget, svälj allt? Det är tvärtemot vad Bibeln säger! Antal och mängd, rikedom och kändisskap… är det succé och framgång i Guds rike? Ett evangelium för de starka, rika och kända?

Joni Eackardson Tada verkar vara det enda positiva. Joni blev förlamad efter en olycka som ung. Hon har ett fantastiskt vittnesbörd och älskar Jesus och ärar verkligen honom. Samtidigt kan man undra, vad gör hon här?

Det uppstår en rad frågor:
Ska vi driva Guds verk med världens visdom? Motivationspsykologi?
Ska församlingen drivas som ett företag?
Ska församlingen bygga på mänskliga ambitioner och lita på människans s k starkhet och styrkor? Humanism? Det är människan som vill ha kontroll, vill bli som Gud.

Någon kanske tror att jag inte vet vad det är jag talar om, när jag inte har varit där. Jo, vi har varit där för en hel del år sedan. Janne och jag blev skickade på en sådan här konferens, för att vi skulle indoktrineras i detta “fantastiska” koncept. Men det var bortkastade tusenlappar, eftersom vi inte var imponerade.

Jag har berättat förut vad Gud sa till mig om Bill Hybels koncept och det är därför jag inte drar mig för att varna för detta:
”…du kan aldrig blanda min Ande med världens ande”
Om världens ande tas in, drar sig Guds Ande undan.

1Kor 2:12  Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13  Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

Här gör man precis som Israels folk såg på hednafolken: ”Hur får ni framgång? Hur får ni tillväxt? Ni kan väl lära oss..?” Det ledde till att de tillbad hedningarnas avgudar.

Var kan våra “styrkor” leda oss? Vi har ganska många exempel i Bibeln.

Se på Mose
Han var “mäktig i ord och gärning”. Han visste att hans kallelse var att befria Israels folk. Men hans styrka gjorde att han slog ihjäl en egyptier. Det var efter att han hade vallat får 40 år i öknen som Gud mötte Mose i den brinnande busken. Han är så liten i sig själv så han säger (ynkligt) “vem är jag, att befria folket?” JAG ÄR med dig, säger Herren.

Se på Jakob
Jakob var ganska feg och manipulativ. Han försökte själv uppfylla Guds löften till honom, på sitt eget sätt. Gud måste brotta ner Jakob och slå honom där han var som starkast, på höften. Slå hans styrka – då fick Jakob ett nytt hjärta. Då såg han med kärlek och om sorg på andra. Såg de minsta. Såg de svagaste, och brydde sig om dom.

Och Petrus?
Var ledde Petrus styrka? Hans starkhet? Å hans frimodiga bekännelse! Hans höga bekännelse! “Jag ska aldrig svika dig, Jesus”. Å vad andlig han var. Och förkrossad, får Gud börja om i hans liv när han ödmjukade sig.

Paulus?
Ja, hans starkhet gjorde att han förföljde de Jesus-troende. Han såg till att de misshandlades, kastades i fängelse eller dödades. Gud måste möta Paulus (Saulus) så att han far i backen – han far av hästen och förlorade sin syn. Nu var han helt hjälplös. Nu får Gud börja om på nytt. Paulus med sitt intellekt och all sin otroliga kunskap. Han hade haft den bäste läraren, suttit vid Gamaliels fötter. Vart ledde den styrkan? Vart ledde hans starkhet?

Vilka budskap lyssnar vi på och fyller oss med?
Lyssnar vi på Guds ord eller människors ord?
Vilka fotspår följer vi?

Rom 4:12 …vandra i spåren (fotspåren) av den tro som vår fader Abraham hade

Abrahams fotspår leder oss till Jesus Kristus/Messias.

Rom 4:20  Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. 21  Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22  Därför “räknades det honom till rättfärdighet.” [Gud kan ställa oss i omöjliga situationer för att pröva om vi vill lita helt på honom]

”glädjens budskap för de fattiga”

I bergspredikan sa Jesus:
Matt 5:3 – ”Saliga är de fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.”

Fattig i anden, är att vara helt beroende av Guds nåd och Guds kraft. Ordet betyder att vara utfattig – utfattig på egna tillgångar och egna förutsättningar för att tjäna Gud. Paulus skrev till och med att han vill berömma sig av sin svaghet!

2Kor 11:30 Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet.

Inte styrka. Nej, SVAGHET! Han hade upptäckt någonting.

(12:10) Ty när jag är svag, då är jag stark.
Han hade upptäckt en hemlighet: När jag är svag, då är jag stark. För då vilar Guds kraft över mig. Och då får Gud äran.

Guds kraft fullkomnas i svaghet (2Kor 12:9).

Jesus proklamerade det messianska Jubelåret i Nasaret – ett nådens år [andligt] Han som själv är uppfyllelsen av högtiderna. Det Nya förbundets tid började.

3 Mos 25:10  Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt.

JUBELÅRET (GT) betydde vila och frihet både för människor och djur och naturen eller jorden. Jubelåret började med Yom Kippur [Försoningsdagen]. Det var en märklig upplevelse när jag var i Israel första gången, år 1980. Allt stod stilla i Israel. Inga bussar, inga bilar och allt är stängt.

Kippur betyder försoning, rening, förlåtelse.
Glädjebudskapet går ut: ”Din synd är sonad! Du är förlåten!”

JUBELÅRET firas var 50:ionde år i Israel efter 7 Sabbatsår. Sabbatsåret firas vart 7:de år.

Det var Jubelår 1967 då judarna återtog hela Jerusalem i 6-dagarskriget. Kanske det märkligaste kriget genom historien? (I alla fall ett av dem). Det är Jubelår i år (2017). Det  räknas från intåget i landet under Josua. Här kan vi tala om “historiens vingslag”, som man brukar säga.

3Mos 25:11  Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. Då skall ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och ni skall inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar. 12  Ty det är ett jubelår, heligt skall det vara för er. Av markens egen avkastning skall ni få er föda.

Detta har en andlig innebörd och verklighet, om att komma in i Guds vila. Att lära känna Jesus mer och mer. Överlåtelsen till honom. Att lära sig att lita på Gud.

Hebr 4:11  Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. [de som inte kom in, hade inte tagit emot i tro]

Allt skulle återställas i sitt ursprungliga skick – återupprättelse.

 • personlig frihet för alla – slavarna skulle friges – ofta hade de sålt sig p g a fattigdom och för att betala av en skuld
 • ekonomisk upprättelse – skulder efterskänktes – det innebar en utjämning mellan fattiga och rika
  och en påminnelse om att vi bara är förvaltare.
 • alla fick tillbaka sin arvedel/sin arvslott – det handlar om Guds egendomsrätt. Gud sa: ”Landet är mitt”. Därför fick inte arvslotter säljas permanent.
 • fullständig vila

50 står för frihet i den Heliga Ande. Pingstdagen var 50 dagar efter påsk.
5 är nådens tal. 10 kan stå för fullhet. Guds budord är 10.
Fullhet och frihet i den Helige Ande.

Vila från arbete betyder inre vila från självrättfärdiga gärningar när Gud får ta över i våra liv.
Frihet och frid från syndens slaveri och syndens makt, från religiösa slavok och satans makt. Allt det som kan hindra och binda. En läkedomsprocess har börjat. En frihetsprocess. Det står ju om den Helige Ande: ”Herren är Anden, och där Herrens Ande är där är frihet”.

Ps 49:7  De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. 8  Men sin broder kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom. 9  För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, 10  så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

Vi står som skuldfria inför Gud. Jesus har betalat vår skuld med sitt blod när han blev ett  skuldoffer och tog all vår skuld.
Arvedel /arvslott – det Gud har tänkt för våra liv.
Jag var så förvånad och förundrad när jag kom tillbaka till Jesus – att kallelsen stod kvar! Jag var bara tacksam att få komma tillbaka och hade ingen tanke på att tjäna Gud. Jag trodde att jag hade förbrukat (bränt) allt. Men Herren började tala väldigt starkt och tydligt om kallelsen för mitt liv. Arvslotten fanns kvar.

Ingen kan ta din arvslott. Det kvittar i vilken ålder vi än kommer till Herren, så är arvslotten kvar i Guds rike.

Sabbatsår och Jubelår förutsatte att man litade helt på Herren. Då skulle man få bo trygga i landet. Det är verklig trygghet. Man skulle ju varken så eller skörda. Gud talade genom Mose

3Mos 25:18  Ni skall följa mina stadgar och mina lagar skall ni ta vara på och följa. Ni kommer då att bo trygga i landet. 19  Och landet kommer att ge sin frukt, så att ni har att äta i överflöd, och ni kan bo där i trygghet. 20  Om ni frågar: “Vad skall vi äta under det sjunde året, om vi varken får så eller bärga vår gröda?” 21  så må ni veta att jag skall befalla min välsignelse att komma över er under det sjätte året, så att det ger gröda för tre år.

Det handlar om att lita på gud. Att inte vi ska lita på våra styrkor och våra förmågor. Det handlar om att förtrösta och lita på GUD.

Och det här handlar också om det eviga himmelska Jubelåret naturligtvis. Det himmelska. För alla som tar emot budskapet om Jesus!

Det handlar om att lita på Gud. Inte att vi ska lita på våra styrkor och våra förmågor. Det handlar om att förtrösta och lita på GUD.

Och det här handlar också om det eviga himmelska Jubelåret naturligtvis. Det himmelska. För alla som tar emot budskapet om Jesus!

Och så får vi sprida detta Glädjebudskapet överallt…
Det finns förlåtelse och frälsning!
Det finns frid och vila!
Det finns befrielse!
Det finns en evig framtid och ett hopp!

Jesus har segrat! Han är Konung! Han är på tronen! Underbart!
Vi får predika glädjens budskap för de fattiga. Den som ingenting är utväljer Gud. Ropa ut frihet för de fångna. Syn för de blinda – våra ögon öppnas så att vi förstår och kan se med andliga ögon. Och ge de betryckta frihet. Predika ett Nådens år från Herren!

Vi får skaka av oss allt som vill tynga och hindra (“askan”) och lita på Gud i allt!
Och vi får be: ”Gud, grip mig igen …jag vill vara din glädjebudbärare! Jag vill vittna om dig, Jesus! Vara din budbärare”

Det är vår kallelse varenda en som tillhör honom.
Amen

Posted in Different Stuff | Comments Off on Glädjebudbärarens fotsteg

Tro och Frimodighet

Här följer den fulla skrivna versionen av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission – Göteborg 5/11 – 2017

Heb 10:35 Kasta därför inte bort (GK: KLÄDERNA) er frimodighet, som ger stor lön.36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 37 Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. 38 Min rättfärdige skall leva av tro. Och vidare: Men om han drar sig undan (TÄCKER ÖVER SIG) finner min själ ingen glädje i honom. 39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan (TÄCKER ÖVER OSS) och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.

Både Tro och Rättfärdighet beskrivs i bibeln som något vi får av Gud. Detta flyter nu fram ifrån den överflödande nåden han skänkt oss.

Rom 5:18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Här står det i den grekiska texten två gånger:
Du skall stå som rättfärdig genom Jesu Kristi Tro” Även här: Rom 3:22 ”Rättfärdighet genom Jesu Kristi Tro”

Först så får vi alltså tro och liv av Gud men tron måste liksom riktas tillbaka till honom som gav den. Den sanna Tron drar oss alltså till Jesus!

Joh 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. (FRIKÄNNANDE)

Jag vittnade om min frälsning i Kungsbacka för 2 veckor sedan. Hur Gud talade till mig och jag fick tro och började dras till Jesus. Detta var inget som jag själv påverkade det var bara Guds Nåd. Men jag kan säga ett i min ande kunde jag nu uppleva 3 saker.

1/ Överbevisning – Trofasthet – Jag kunde lita på han som talade.
2/ Jag upplevde att jag fick ett Hopp.
3/ Jag ville lyda Gud och jag gjorde det av glädje.

Gud förbarmade sig över mig och skänkte mig tro genom sin Nåd. Jag fick liv i min ande och kunde uppleva Guds beröring i min ande.

Psa 107:20 Han sände sitt ord och botade (RAPHA) dem och räddade dem från undergång. (FÖRDÄRVET)

1 Pet 1:23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

1/ anden i oss få Gudsmedvetande när vi föds på nytt.
2/ Själen i oss har Självmedvetande.
3/ Kroppen har Världsmedvetande.

När de åt av det förbjudna trädet förlorade de bildligt talat sina kläder och därmed sin Frimodighet! Nu drivs man av Fruktan för Döden (STRAFF)

Vår ande kan nu ta emot information ifrån Gud som är Ande. Watchmann Nee säger att anden i oss får nu 3 egenskaper:
Vår pånyttfödda ande får nu 3 egenskaper…… (Watchmann Nee)
1/ Nu kan vi bli medvetna om hans närvaro i vår ande
2/ Nu kan vi ha en gemenskap med honom i vår ande
3/ Nu får vi ett nytt renat samvete genom anden

Men som jag sa det är inte för vår egen skull han föder oss på nytt utan för hans skull. Vi har alltså fått upplevt ett helt nytt liv men det skall levas för hans skull.

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

> Andliga är vi om vi lever för Jesus skull. (Ger Frimodighet)
> Själiska är vi om vi lever för vår egen skull. (Ger Fördömelse)

9 av 10 själavårdfall handlar mer eller mindre om Fördömelse (S Reichmann)
(Har vi missat något i vår undervisning?) (Mt 24:11-12 Agapen skall Kallna 0 bli själisk)

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (EIDO) vad vi har fått av Gud. (CHARIZOMAI)

EIDO – Att få uppleva något levande i anden
CHARIZOMAI = Talar om Guds överflödande nåd

Stephen Kaung beskriver det som vi kan ta emot av Guds ande genom Nåden i vår ande som 3 saker. (1 Kor 13:13)
1/ Tro
2/ Hopp
3/ Kärlek (Driver ut all Fruktan 1 Joh 4:8 = Tanke på straff)

1 Kor 2:14 En oandlig (SJÄLISK) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.
Galaterbrevet visar att det är fullkomligt möjligt att börja Gudsmedveten i den Tro Herren skänkt i anden. För att sedan försöka bli rättfärdig genom instruktion. (SJÄLISK)

Resultat:
> Man faller ur Nåden! (Gal 5:4)
> Kristus slutar verka (Gal 5:2)
> Den äkta tacksägelsen slutar (Rom 4:6 + Gal 4:15)

Men det finns hopp för Paulus säger att det kan börja om igen.
Gal 4:19 Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er.

Många församlingar har förlorat andliga rikedomar och förstår inte hur man skall ta sig tillbaka igen. Så man försöker med olika ”Paketlösningar” men de är instruktion och inte liv. De flesta går under namnet ”Församlingstillväxt”

1 Tim 1:5 Vad all förmaning (INSTRUKTION) syftar till är kärlek (AGAPE) av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.6 (EN TRO UTAN TÄCKELSE) Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat.

Om vi förblindas så vi inte ser det målet börjar vi tala tomhet. Den som talar tomhet gör det naturligtvis för att hans inre förlorat rikedomarna i Kristus. Det vårt innersta är fullt av det talar munnen (Mt 12:34)

En sån församling som inte har detta mål med sin VISION eller sin INSTRUKTION liknar Paulus vid Mose. När Härligheten från Gud försvinner måste vi ju ersätta den med olika program.. “Täckelser”

När Abraham offrade Isak så var det en bild på vad?

Mat 10:37 Den som älskar (A) sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar (A) sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.

Det blev sedan församlingstillväxt i Abrahams familj! Alla blev fruktsamma och förökade sig! Du kan läsa om detta i 1 Mos 22. Men nu till Mose! Detta är i stort sett vad vi läste i början i Heb 10:35-39 Att inte täcka över sig.

2 Kor 3:13 säger att Mose satte ett täckelse för sitt ansikte så att de inte skulle se att härligheten försvunnit (Saknades) Adam och Eva klädde över sin nakenhet. (Saknas)

Själen kan bara läsa och ta emot information och kunskap om Gud. Det blir en slags falsk tro som utåt sett verkar hur andlig som helst. Hon kan till och med ha en sån stor kunskap om Gud att hon tror sig kunna flytta berg. (Gnosticismen då är Trosrörelsen idag)

1 Kor 13:2 Och om jag ägde profetisk (gåva står ej) och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek (AGAPE) så vore jag ingenting.

1/ Det står inte gåva utan en förmåga att förutsäga framtid.
2/ Kände alla hemligheter och hade all kunskap (GNOSTICISM)
3/ En tro och en övertygelse så att den kunde flytta berg
4/ Men kommer den från själen istället för anden
5/ Så är Jag ingenting

Jag har nu i två predikningar innan visat att Gnosticismen som Paulus gick emot kommer idag i en ny form. Alltså man lärde att man redan på den här sidan evigheten är fullkomlig. Du skall komma in i den här fullkomligheten genom att lärarna invigde dig i Hemligheter. Gnostikerna var som Magiker.

2 Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.

Detta skall alltså komma att ske i den synliga Kristi Kropp innan Jesus kommer tillbaka igen.
> Herrens Ande gör under och tecken för att befria ifrån Slaveriet.
> Antikrists ande kopierar för att hålla människor kvar i Slaveriet.

DET VI KAN TA EMOT I DENNA TID ÄR BEGRÄNSAT

Paulus sa att fullkomligheten kommer endast när Basunen ljuder och Jesus förvandlar oss. Medan Gnostikerna säger att allting är här och ta ut till fullo redan här och nu. (Kingdom Now)

1 Kor 13:9 Ty vi förstår till en del och profeterar till en del 10 men när det fullkomliga kommer, skall det förgå.

1 Kor 13:12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. 13 Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. (AGAPE)

Gåtfull spegelbild” – alltså på den här sidan evigheten ser jag bara GK:
1/ Mig själv som reflekterad som i en gammal koppar spegel väldigt otydligt
2/ Jag ser Herren som genom ett Mörkt glas! (Titta på Solen)

Alltså det är inte fel på ljuset utan felet sitter hos mig som människa och min förmåga att kunna ta in ljus i min ande. Men en dag skall det bli en Soluppgång och en förvandling! Då skall vi få se honom som han är!

Jesus är en soluppgång (LK 1:78)
Jesus är världens Ljus (Joh 8:12)

En dag ska ljuset bli så starkt att vi förvandlas!

Mal 4:1 Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist. 2 Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. (Inne i ladugården släpper fönstren inte in så mycket ljus)

Vid hans inträdde i världen så var uppgiften att upplysa oss om vägen. Ingen kan vandra på den vägen om han inte är driven av Anden i vår ande. Nu skulle han lysa in i vår ande och ge oss sann kunskap om Gud och hans vilja.

De som nu frivilligt tar emot honom som Kung och lyder honom.
> De fruktar hans namn för de har förstått vem han är.
> De skall få se honom som han är och förvandlas på den dagen.

Då skall alla högmodiga det är motsats till förkrossade och ödmjuka. Det är alltså de som inte förstått vem han är och underordnat sig Kungen och Faderns vilja. (EF 1:9-10)

De förkrossade och de ödmjuka är alltså en bild på de Rättfärdiga. Vi läste att de skall ha liv genom Jesu Kristi Tro. De frikänns alltså i domen de drivs av Anden för de har upplevt det helande jag tror bibeln menar med sant helande.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Jes 57 Är ett intressant kapitel det börjar med Israels och människans alla olika svek och synder mot Gud (Vers 1-13 + 17) Guds vrede är upptänd men han har bestämt sig för att stilla den för han vill inte att någon skall förgås (Vers 16 + 1 Tim 2:4-6)

Han vill ge oss Landet eller Jorden till arvedel och de skall även få hans heliga berg till arvedel (57:13)

Dessa löften gäller nu för Abrahams säd som tror både Hedningar och Judar (Rom 4:16)(2 Kor 1:20)

Löftet gäller alla som kommer in under hans beskydd (V 13)

Guds Ande målar upp Ps 91:1-4 så här:

Det är en hemlig plats där du kan bo och där du kan finna vila. Platsen är belägen under Vingarna i det allra heligaste. I GT stillades Guds vrede på Nådastolen. Jesu verk beskrivs som en Nådastol för oss

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Allt som stod uppräknat nu i Jes 57:1-3
Gud stillar nu sin vrede Jes 57:16

Jes 57:16 Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat.

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Helande och frälsning handlar i första hand om vårt innersta. Det livet som började i vår ande skall arbeta sig utåt. Det skall övervinna själen så att vi blir helgade rakt igenom. Så väckelse är alltså ett tillstånd av Ödmjukhet och Förkrosselse.

Helandet handlar om att vi blir återupprättade som Herren har tänkt från början. anden i oss skall genom hans Ande väckas till liv så vi vandrar i Tro. Detta är väckelse att bli Ödmjuka och Förkrossade.

Jes 57:15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

Parafras: Så säger den uppståndne från de döda och den upphöjde han som farit upp till himlen. Jag bor och tronar nu i ett evigt tabernakel i himlen. (Arken) Men samtidigt så bor jag genom min Ande i de ödmjukas och förkrossades andar för att väcka upp och ge liv och reparera dem så att de blir hela.

1/Anden ger alltså Liv (2 Kor 3:6)
Det väcker upp min ande så jag kan inspireras på ett levande sätt. Jag kan nu både känna och få uppleva Gud.

2/Bokstaven dödar! (2 Kor 3.6)
Det ger bara själen en kunskap om Gud….Det är denna kunskap som kommer från Trädet i Eden (Gott och Ont)

Vi kan alltså förkasta Väg 1 och välja Väg 2
1 Pet 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god.4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Gud bygger upp oss! = Ande (Judas 20-21)
Vi bygger upp oss! = Själ (Judas 16-19)

parousia6

Janne Ohlin – Parousia – Mission Göteborg 5/11-2017

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Tro och Frimodighet

Att stå i gapet

Att ställa sig i gapet /Att stå i gapet

Predikan av Elvor Ohlin
Parousia Mission-möte 8 oktober 2017

Vi läser från Hesekiels bok (mina kommentarer inom parentes):

Hes 22:23  HERRENS ord kom till mig. Han sade: 24  “Du människobarn, säg till dem: Du är ett land som inte har renats och inte har sköljts av regn på vredens dag. (höstregn & vårregn var förknippat med skördetid – andligt kan det därför stå för ett ”reningsregn”, dvs. väckelsetid eller förnyelsetid) 25  De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon (det här var ledare som talade stora men tomma ord). De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet. (jag tror att detta kan beskriva många falska och giriga profeter som leder människor bort från Herren/Jesus o gemenskapen med honom. Deras läror är MÄNNISKOCENTRERADE. ÄNKA, andligt sett, kan då vara att förlora den sanna och nära relationen med Jesus.) 26  Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem.

HELIGT       = avskilt, det som är i Guds hand
RENT           = Guds ord och att vi formas efter det
OHELIGT /PROFANT = kan också översättas allmängods
Det kan betyda att man är öppen för allt möjligt. Man hämtar lite här och lite – även från orena källor – som man blandar samman.
ORENT         = handlingar och levnadssätt som strider mot Guds ord

Rent eller orent – det handlade om vad man åt i Mose lag. Det fanns mat som var förbjuden eller mat som var laglig. Andligt handlar det om vad som är uppbyggligt eller vad som är nedbrytande och destruktivt. Vad fyller vi oss med? Vad inspireras vi av?

SABBATEN var tecken på att Gud är den som helgar o förändrar, inte våra gärningar! Jesus uppfyllde sabbaten genom att göra Guds gärningar.
Sabbat           = är att komma in i Guds lydnad och därmed Guds vila.
Vi läser också om här att Gud blev “vanghelgad”.

Gud blir vanhelgad när man TAR LÄTT PÅ Guds ord och Guds helighet.
Gud blir vanhelgad – när man sätter mänskliga traditioner över Guds ord, som vissa religioner och sammanhang är välkända för.
Gud blir vanhelgad – när yttre gärningar [om det så kallas sakrament] ersätter det inre livet. Det är våra hjärtan som Gud vill ha och som ska tillhöra honom.

Det grekiska ordet för att helgas – hagiazo – betyder också att avskiljas. En definition av ordet är “att insättas för sitt rätta syfte och formas av Guds Ande”.

(forts. i Hesekiel kap 22)
27  Furstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning. (Jesus talade om ”vargar i fårakläder” som själva vill bli rika och kända och lever hur som helst ist f att omvända sig och leda folket till Herren/Jesus och in på Guds väg) 28  De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: Så säger Herren, HERREN, fastän HERREN inte har talat. (Många kallar sig ”apostlar” idag som vill ha “dominion” eller herravälde över Guds folk – sen kallar man på ”profeterna” som smickrar och säger det apostlarna vill. De målar vit färg över apostlarnas lögnläror så att det ska framstå som något från Gud).

Ursäkta om det blir tjatigt men detta är ett sådant praktexempel på falska apostlar och profeter i vår tid. Jag syftar på Todd Bentley i Lakeland Florida, predikanten som levde i missbruk, i otrohetsaffär, som beskrev typiska ockulta upplevelser, tatuerade ockulta, hinduiska bilder och texter efter att han blev kristen, som ljög om tecken och under (sa bland annat att han uppväckt 12 människor från de döa, vilket alltihop var påhittat), använde våld vid förbönen (och påstod att den Heliga Ande uppmanade till det)…
Mitt i allt detta träder NAR-apostlarna (Nyapostoliska Reformationen)upp: Bill Johnson, Peter Wagner, Che Ahn, John Arnott, Rich Joyner, Paul Cain m fl och välsignade hans tjänst och profeterade smörjelse och omåttlig framgång…!?

NAR (Nyapostoliska Reformationen), Awakening, den Sökarvänliga rörelsen, EC… allt detta är enorma nätverk som fångar och drar människor tillbaka till RKK och påven genom ekumenik. Dvs tillbaka till (babylonisk) avgudadyrkan och religionssynkretism.

Detta kallade man ”väckelse”?! Och de här falska ledarna har stort inflytande på kristenheten. Har man helt glömt bort det som står i Johannes brev?!

2Joh 1:9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10  Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.
11  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Det är alltså ganska allvarligt när man resonerar att ”alla måste få plats, alla ska rymmas.” Guds ord säger tvärtom att vi ska märka ut dem – skilja oss ifrån dem – ta avstånd ifrån dem.

(Forts. Hes 22)
29  Folket i landet begår våldsgärningar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker de, och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. (hela samhället påverkades och avfallet spred sig – när världens ande tas in talas det om ”kärlek” precis som i världen men istället blir klimatet kallare och hårdare – folket lyssnade hellre på de falska profeterna som spådde framgång och succé än på budskap om synd och omvändelse) 30  Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet [Hebr. perets] inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. (De hade snart inget beskydd p g a synden) Men jag fann ingen. 31  Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittrings eld. Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, HERREN.”

Kompromisserna hade gått så långt så att ”ingen bland dem” ville höra sanningen eller stå upp för den. Hesekiel fanns, Jeremia och Baruk fanns… men de blev förföljda istället.

Babylonien intog landet och rev ner Jerusalems murar, raserade templet och tog alla skatter till Babel. Guds beskydd var borta p g a synden.

gapet

Att stå i gapet handlar om att vara förebedjare och ett sant vittne. Gud sökte efter bedjare för han vill inte fördärva.
Vi läser om när Mose ställde sig i gapet. Här står samma ord i hebreiska: perets som betyder gap, spricka, rämna, klyfta.

Ps 106:23  Han sade att han skulle förgöra dem. Men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare [perets] inför honom för att vända bort hans vrede, så att den inte förgjorde dem.

När syndens konsekvenser hinner ikapp oss, vem kan då ge hopp o tröst? Kan drogen/alkoholen ge missbrukaren tröst när han/hon är fast?
Nej, den ger ångest, depression, sjukdomar, fattigdom, ensamhet, kanske hemlöshet.

BARA JESUS kan ge hopp och befrielse, frälsning och ett nytt liv!
Detsamma gäller med all slags synd.

Guds profeter Hesekiel och Jeremia fick nu ge hopp och tröst och löfte om befrielse från fångenskapen i Babylon. Folket skulle få vända tillbaka, bygga upp Herrens tempel och bygga upp Jerusalem igen …och långt där framme såg Hesekiel en helt ny tid med Messias som Kung i ett nytt Jerusalem!

Jeremia hade profeterat om 70 års fångenskap.

Ett nytt världsrike reser sig och Gud verkar mitt i det stora skenendet. Det Medo-Persiska riket med kung Kores besegrade och erövrade Babylonien. Det var om Kores som Guds tjänare Jesaja hade profeterat om 150-200 år tidigare. Kores sa nu att han hade blivit befalld av himlens Gud att bygga ett hus åt honom i Jerusalem” och det måste göras av Guds folk. Därmed uppmanades judarna att återvända och de fick med sig alla skatter som Babels kung hade tagit från templet. Så kan det gå till när Gud upprättar! Alla judar som var gripna av Guds ord och löften, började nu vända tillbaka till Israel. Vägen ut ur fångenskapen och tillbaka till Gud hade börjat.

Detta kan vi läsa om i Esra bok. De byggde först upp brännoffersaltaret som talar om Försoning och korsets budskap i centrum där vi kommer till tro.
Sedan byggdes templet och uppfyllde Jeremias “70 år”. Templet var en boplats åt den Helige Ande. Så kallas vi som tror, tempel åt den Helige Ande idag.

Profeterna Haggai och Sakarja med och fick tala tro till folket som finns skrivet om i deras böcker i GT. Det var en tid då man tappade modet och bygget upphörde i 15 år. Men så kom Herrens Ande över dem igen så att de fortsatte verket.

Nu kommer vi till Nehemja som verkligen ”ställde sig i gapet i ruinerna av muren” och han fick uppleva förnyelse och upprättelse. Vi läser:

Neh 1:1  Nehemjas, Hakaljas [= den som väntar på Herren] sons, berättelse. Det hände i månaden Kislev i det tjugonde året, när jag var i Susans borg, (Nehemja var bland de bortförda i Babylon) 2  att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna – de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen – och om Jerusalem. 3  De sade till mig: “De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerbruten och dess portar nerbrända.” 4  När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud.

Namnet Nehemja betyder Herrens tröst, tröstare [nacham = att andas tungt, sucka, ha medlidande]. Det pekar på den Helige Ande som är Tröstaren och Hjälparen.

Nehemja greps av nöd – han blev förkrossad – och han ”ställde sig genast i gapet!” och gick in i BÖN och FÖRBÖN. Bönen är mäktiga vapen inför Gud (2Kor 10:4). Vi kan lägga märke till några saker här.

burdens1
Nehemjas bön:

 1. Bekännelse – Nehemja bekände sina och folkets synd, en kollektiv skuld. Att bekänna sina förfäders synder och gräva i sådant är inte bibliskt. Men i det här fallet kan man bekänna allas skuld inför Gud. Jag tänker på det David Wilkerson sa när han var i Sverige, om apati bland oss kristna. Jag tror inte någon av oss kan slå sig för bröstet och säga att “jag har minsann gjort allt jag kunde”. Vi har alla orsak att ödmjuka oss inför Gud.

Att bekänna är att säga samma sak som Gud och att ta konsekvensen av det.
Metanoe (grek. NT) betyder omvändelse: att förstå + tillsammans med. Tillsammans med vem? Med Gud. Att inse situationen, att hålla med Gud och att handla därefter.

 1. Han påminde ödmjukt om Guds löften och Guds ord – det var inget befallande, inget proklamerande… Nej, i all ödmjukhet påminde Nehemja om Guds löften många år tidigare. Vi läser från kapitel 1:

8  Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sade: Om ni är trolösa skall jag skingra er bland folken. 9  Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att mitt namn skall bo där.

Nehemja visste att allt berodde på Guds ledning och utrustning och kraft!

 1. Han trodde på Gud. TRO kan vara att gripa tag om (och lita på) Guds löften och att låta GUD leda. Vi kan inte vandra i tro om vi vill bestämma själva. När vi går Guds väg finns det alltid en mängd omständigheter som är omöjliga för oss och som bara Gud kan förändra.

Ps 127:1  (Salomo skrev) Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves.

Vidare står det om det meningslösa att bara leva för jordiska och slita och sträva. “Detsamma ger han (Gud) åt sina vänner medan de sover” (v 2). Ja det är så mycket mer värt att gå Guds väg och tjäna honom och hans syften.

 1. Gud hade en plan och han ville göra Nehemja delaktig i sin plan. Det hände när Nehemja var i bön. Han fick en brinnande längtan att se Jerusalems murar uppbyggda igen. Nu väntar Nehemja på att Gud ska öppna vägen. Nehemja skriver att han var munskänk, alltså hovmästare hos kungen.

Neh 2:1  Det hände i månaden Nisan, i Artasastas tjugonde regeringsår, då vin stod framför kungen, att jag tog vinet och gav det åt honom. Och jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. 2  Han frågade mig: “Varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon hjärtesorg.” Då blev jag mycket rädd (man fick inte visa sorg inför kungen och rädsla och fruktan kunde ha stoppat Nehemja men Guds Ande var med honom. Det är viktigt att inte backa eller låta rädsla ta över då). 3  och jag sade till honom: “Må konungen leva för evigt! Skulle jag inte se bedrövad ut, när den stad där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nerbrända?” 4  Kungen sade till mig: “Vad är det då du begär? Då bad jag till himmelens Gud, (här förstår vi att han snabbt sände upp en bön till Gud inom sig!) 5  och svarade sedan kungen: “Om det behagar konungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, till den stad där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen.”

Nehemja bad sedan om ett brev med tillstånd och som sa att han skulle få virke till att bygga mm. Det är fantastiskt att läsa om hur Gud verkar mitt i det stora världsriket och leder som han vill och har bestämt. Vi läser sedan:

…Kungen gav mig detta, eftersom min Guds goda hand var över mig.

hand

Du kanske har upplevt “Guds goda hand” i ditt liv? Jag fick uppleva det i somras. Det var en situation som jag var förtvivlad över och en natt låg jag och bad. Det blev inte mycket sömn. Mitt i natten fick jag se en syn. Jag såg hur Guds hand vilade över alltsammans. Det går inte att förklara men det var som härlighet, en strålande underbar hand. Samtidigt kände jag en underbar frid och glädje inom mig. Det var bara för en kort stund men nu visste jag att alltsammans var i Guds hand. Tiden som följde fick jag se hur allt lades på plats och det var som om det aldrig hade hänt.

Nehemja fick gå i förberedda gärningar (Ef 2:10). Vi vandrar in i Guds löften när vi går på Guds väg. Jag brukar tänka på Psalm 97:11. “Ljus är utsått åt de rättfärdiga”. Jag tänker att det är löften /ljus som väntar på vägen framför och som vi vandrar in i. Ibland kan det vara längre avstånd mellan “ljusplatserna” och ibland mindre.

Nehemja kom till Jerusalem. Där väntade han i tre dagar. Det återkommer då och då i GT.
3 dagar eller 3:e dagen talar om uppståndelsedagen och uppståndelsekraften. Det är Guds kraft som verkar mäktigt i oss som tror.

På natten gick han runt och undersökte Jerusalems murar. Det är som det står om Guds Ande som utrannsakar.

Ords 20:27  Anden i människan är en HERRENS lykta, den utforskar varje rum i hennes inre.

Nehemja gav ingen falsk bild – ”sopande inte under mattan”. Han såg ruinerna och all trasighet. Men han såg något mer: han såg vad Gud skulle göra (trons ögon).
Gud verkade men ingen visste det. Så är det med Guds verk. Gud verkar i det fördolda även om vi inte ser det.

Muren och portarna står för kraft och beskydd – ibland också för sinne o tankar.

 • Ords 25:28  Som en nerbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne.
 • Rom 12:2 ”..låt er förvandlas genom sinnets förnyelse”
 • Jes 26:3  Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han.

Genom erfarenheter stärks vår tillit till Gud och vi kan stå emot fiendens hån o förakt. Han (satan) är expert på att peka på det som är nerrivet, trasigt och tala om hur hopplöst det är och att inget kommer att bli bättre.

Jerikos murar som föll, var en annan sak (Jos 6). Det var otrons och gudsfientlighetens (villfarelsens) murar som rasade – ”tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud”. Sådana murar bör rasa och jämnas med marken.

Nehemjas lydnad till Herren gjorde skillnad för alla i Jerusalem och hela folket.

Neh 2:17  Men nu sade jag till dem: “Ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nerbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur, så att vi inte längre behöver utstå förakt.” 18  Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sade de: “Låt oss stå upp och bygga!”, och de fattade mod för det goda verket.

Folket var genast med på att bygga upp muren. Den Helige Ande hade förberett deras hjärtan och alla reste sig för att sätta igång.
Lika snabbt reste sig fienden genom några män med hån – förakt – hot – smicker (försöka locka bort Nehemja bort från Guds vilja) – falska anklagelser – falska ”profetior” – förtal. Allt det som brukar ingå från mörkrets makter.

Neh 2:19  Men när horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia och araben Gesem hörde detta, hånade och föraktade de oss och sade: “Vad är det ni gör? Sätter ni er upp mot kungen?” 20  Då svarade jag dem: “Himmelens Gud skall låta det gå oss väl, och vi hans tjänare skall börja bygga. Men ni har ingen del eller rätt i Jerusalem eller anknytning dit.”

Var inte Nehemja kritisk och dömande? Var han inte kärlekslös? De kanske ville hjälpa till? Nej, han var mån om att skilja det heliga från det oheliga. Att skilja Guds folk från villolärare.

mur

Muren byggs upp:
Alla arbetade nära sitt hus. Gud använder oss i vardagen precis där vi är. Han kan säga till oss att flytta eller åka dit eller dit men det vanligaste är att Herren använder oss där vi är.
Portarna kan stå för olika saker och här följer exempel.

Fårporten – här bar man in offerlammen. Här red Guds offerlamm in. Det talar om  Jesus och korset, som är grunden för allt i våra liv. Det är det första och största – vi tjänar Gud för att han har älskat oss först. Drivkraften ska vara Guds kärlek.

Fiskporten – den låg nära en fiskmarknad. Jesus sa till sina lärjungar att han skulle göra dem till ”människofiskare”. Det gäller oss idag precis som de. Att ge vidare det vi har fått.

Gamla porten”fråga efter de urgamla stigarna” (Jer 6). Vi ska hålla oss till och älska sanningen och stå för den.

Dalporten kan stå för prövningar men också för ödmjukhet. David skrev i Psalm 23: ”…om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont för du är med mig, din käpp och stav (Guds ord) de trösta mig.” Jesus har gått före och han går med oss och hjälper oss igenom allt.

Dyngporten – här bar man ut sopor och skräp. Vi ska inte förtiga synden av rädsla för att stöta människor. Om inte synden bekänns finns det heller ingen befrielse. Vi ska bekänna synd. Tala om synd och vad det är enligt Guds ord.

1Joh 1:9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10  Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.
3:9  Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. (den som är frälst kan inte leva i pågående, medveten synd. Det går inte för då förhärdar man sitt hjärta och avskärmar sig från Herren).

Källporten – det talar om Livets källa och ”strömmar av levande vatten ur vårt innersta”, som Jesus sa om den Helige Ande. (Joh 7)

Vattenledningsdammen och Vattenporten kom sedan…Konungsdammen som var detsamma som Siloadammen. Siloam betyder utsänd och det kan få syfta på Guds ord och närvaro. Han sänder sitt ord…” (Ps 147:15, 18; Jes 55).

Vapenförrådet i Vinkeln – det kan stå för bönen, som är mäktiga vapen.

Hästporten – det brukar stå för styrka och strid eller kamp, “stridshäst”. Vi får Guds kraft i den andliga kampen.

Östra porten – öster där solen går upp – hoppets port. Det pekar fram emot Jesu återkomst och det eviga livet.

Mönstringsporten – hebreiska mifkad betyder överlåtelse och bud bland annat.

…och så är man tillbaka vid Fårporten igen, Golgata och Jesu försoning.

Det var en tid då folket var trötta och färdiga att ge upp. Arbetet var tungt och kampen hård. Fienderna var ständigt där för att störa. Då sa Nehemja: ”Tänk på Herren…” och då fick de nytt mod och ny inspiration ovanifrån så att de fortsatte verket. Det är som det står i:

Hebr 12:2  Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare,..
Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

Basunblåsare hade man för att samla alla när det behövdes. En dag skall den sista basunen ljuda och vi ska samlas till Jesus när han kommer!

När det gäller Sverige ser vi att mycket rasar.. både andligt och moraliskt och på andra områden, som ger otrygghet och oro.

Men vi har fått också löften från Gud, som vi får gripa tag i, som Nehemja gjorde!

Vi är alla kallade att bygga upp trons och förtröstans murarså att vi står fasta i Jesus när det skakar.. och kan ge hopp till människor och visa på JESUS!

Rom 8:31  Vad skall vi nu säga om detta? (skrev Paulus) Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
Amen.

/Elvor Ohlin

Posted in Different Stuff | Comments Off on Att stå i gapet

Kallad och Formad

Innehåller en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll 8/10-2017 i Parousia Mission – Göteborg

KALLAD OCH FORMAD

Gud utväljer sina redskap och formar dem också, när hans tid är inne låter han de yttre omständigheterna verka på ett sådant sett så att det blir möjligt. Det förstod tydligen Mordechai som vi kan läsa om i Esters bok. Guds folk hotades av utrotning men Gud hade redan en plan i den ingick en vacker kvinna som hette Ester. Hon var speciellt utvald till en speciell tid.

Mordechai säger till Ester i Est 4:14 Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?

Vi kan tycka ibland att Gud sover men han har redan svaret och förbereder en utväg för oss redan innan faran uppstår.

Psa 121:1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? 2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.

Aposteln Paulus skriver: 2 Kor 4:8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa. Paulus talar om en otrolig kraft som står till förfogande för de Troende men inte för ”Hycklarna med mask”

Vet du vad jag tror? Jag tror att Herren just nu förbereder ett folk i öknen ”Just för en tid som denna” – Han vill ha ett folk han kan lita på ett folk som älskar honom. Det folket kommer att få se och uppleva honom precis som han är och få uppleva hans härlighet.

FÖRVALTARE ELLER ÄGARE?

Jag tog upp det förra gången om de Gnostiska lärorna som kom in i bland annat Korint. De lärorna påstår att du kan äga Guds kraft och jag tror det är därför Paulus talar om förvaltarskap. Det du förvaltar äger du aldrig. Du ser till att det överlämnas till ägaren i ursprungligt skick. Paulus nämner de här ”övermåttan höga Apostlarna” (2 Kor 11:5) som påstod sig varit i Himlen flera gånger om. Jämför med det svaga lerkärlet Paulus likställde sig med.

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter (GUDS ORD) skall man alltså betrakta oss. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig (HEURISKO) pålitlig.(GK: HEURISKO innebär att det visar sig först genom ett test)

Paulus använder detta mot de falska Apostlarna som lärde Gnosticism = Att den hemliga kunskapen du får gör dig till något du inte är. Paulus säger alltså precis tvärtom! Vad jag kan se så är det exakt samma sak idag med testet i öknen.

Vi får skåda Herrens Härlighet och Ljuset
Underordnar vi oss och blir dess Tjänare och Förvaltare? Är jag införstådd med att mitt värde minskar (LERKÄRL) och hans värde ökar? (SKATTEN)

Joh 14:21 Den som har mina bud (EVANGELIUM) och håller fast vid dem (TEREO) han är den som älskar (A) mig. Den som älskar (A) mig skall bli älskad av min Fader, och jag (KUNGEN) skall älska honom och uppenbara mig för honom. (GUDS HEMLIGHETER – KUNGEN JESUS KRISTUS)

Exakt vad Paulus säger: Vi får evangelium genom att Anden tar bort täckelset för våra ögon. (Sanning = Aletheia eller Uppenbarelse – Ett avtäckande)
Vi får se en Kung som vi underordnar oss (= AGAPE) Kungen vi får se blir så värdefull för oss att vi är beredda att till och med lida för hans skull. En som sett Kungen behöver aldrig köpa biljett till de Gnostiska predikanternas arenor.

1 Kor 4:6-8 visar att det är samma Gnosticism i stort sett då som nu. Det kallas idag för Latter Rain eller Kingdom Now eller Dominionism.

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. (KINGDOM NOW)

Dessa falska Apostlar lärde att man kunde gå ur sin kropp i anden och möta himmelska varelser. Man fick budskap av dessa som man sedan predikade men budskapen stämde inte med skriften. Den som hade störst uppenbarelse var den störste ledaren bland dem. Därför kallar Paulus dem för ”De övermåttan höga Apostlarna” – Paulus säger till Timoteus att detta kommer att öka vid ändens tid (1 Tim 4:1)

Dessa uppenbarelser från den onda andevärlden kallade Gnostikerna kallade för ”Mysterier” och de förvred nu det sanna Evangeliet till Lögn.

Hebreiska ordet för laglöshet Avon = betyder ”att förvrida”
Grekiska ordet Anomia = förbjuden mat (Se Eden och Trädet)

satan

De här fallna änglarna har en plan med sitt budskap som uppenbaras genom dessa Gnostiska apostlar. Mörkrets änglar vill att vi skall gå samma öde till mötes som de. Paulus nämner att det kommer att finnas två mysterier i ändens tid.

Två Vägar
Två Hus
Två olika destinationer för människan

Laglöshetens Hemlighet (Satans plan med demonernas gnostiska evangelium)
Gudsfruktans Hemlighet (Leder till ett underordnande och till ett förvaltande)

Då börjar vi ana lite grann vad Paulus menar i 2 Tess 2 med Laglöshetens hemlighet. Satans plan genom alla de här budskapen från den onda andevärlden. Det skall leda fram till klimax strax innan Jesus kommer tillbaka. Vänner Herren visade ju mig i en dröm de här två vägarna där den breda vägen leder till fördärvet.

Vi har redan läst lite om det i 1 Kor 4:6-8
Gnostisk Uppenbarelse och Manifestationer upphöjer över Gud (SKRIFTEN)
Du förvaltar inte för du äger!
Du tjänar inte du regerar!

Laglöshetens hemlighet är alltså redan då verksam vad är det Satan vill? Jo han vill bedra människor så att han genom dem kan inta Guds tempel (NAOS) “Det stora avfallet” i 2 Tess 2:3 kan lika gärna översättas “Det stora upproret”

Fråga vart kommer detta upproret ske ? Jo mitt ibland den synliga kristenheten som utgör hans tempel (NAOS)

2 Tess 2:4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel (NAOS) och säger sig vara Gud. (KRISTUS)

Det var en motståndare som sådde ogräset i Mt 13
Guds tjänare i liknelsen som såg det
Guds tjänare fick uttydningen av ”detta mysterium”

Vem äger Vetet? Herren!
Vem äger Ogräset? Satan!

Det finns ett folk på Sion (Förvaltare och Tjänare) Heb 12
Det finns ett folk i Babylon (Ägare och Kungar)

Jes 14 “Konungen över Babel” De flesta teologer är helt överens om att det är Satan det här handlar om. Vi ser alltså både en människa samtidigt som vi ser Satan. Om vi använder den här tolkningen ser vi att Paulus faktiskt kan mena exakt samma sak i 2 Tess 2. (Hebre som han är)

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

aa

Är de på bilden förvaltare eller ägare?

Han säger exakt samma sak idag också i de hjärtan han äger. Kom ihåg att ordet som används för Judas är samma ord som 2 Tess 2 använder för den bedragne som Satan äger: ”Fördärvets son” Jesus använder samma titel om Judas Joh 17:12 (Används bara om honom)

Vad gjorde Judas?
Han var förvaltare åt Jesus men stal!
Han bedrog Jesus genom falsk tillbedjan! LK 22:48 Kyss!

bible___judas___kiss_by_karaii-d3elqq4

Ett av ordet för tillbedjan på Grekiska: ”Proskuneo” Komma emot någon för att visa sig underlägsen i form av en Kyss. Ett annat ord för tillbedjan uttrycker värdet av det jag tillbeder. (De vägde upp 30 silverpenningar)

För de som är i Babylons ande och är Kungar och Ägare istället för Förvaltare och Tjänare så är naturligtvis korset en dårskap. (1 Kor 1:18)

Det jag äger måste tillbaka till den som gett! Abraham lämnade allt för Herren var hans lön. (Det är därför Abraham offrade Isak när han prövades – Bildligt talat för att få Kristi Fullhet.)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Heb: Jag är din försvarare
Heb: Jag är din övermåttan höga rika Lön eller Belöning

Judas: Bytte bort Härligheten från Gud (= KRISTUS Heb 1) mot 30 Silverpenningar Mk 14:11 + Sak 11:12

Innan vi läser om Judas i Mt 14:11 kommer berättelsen om Kvinnan med alabasterflaskan full av dyrbar Nardus. Mk 14:1-9 Kvinnan hade Abrahams Tro och sann tillbedjan! Hon såg hans härlighet och tyckte att han var värd att satsa hela sin framtid på precis som Abraham gjorde när han lämnade allt.

Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

GUD KALLAR OCH FOSTRAR TJÄNARE OCH FÖRVALTARE I ÖKNEN

e768049007f5da49ee1c911d237d152b

Vad är det för mening med detta kan vi ibland fråga oss. Jo Kors och Ökenvandringarna skall forma oss till enkla lerkärl som bara är förvaltare. Johannes Döparen fostrades av Herren i öknen. Grekiskan säger en öken eller en plats som är som en öken med få innevånare. Han formades av Gud i 30 år för att göra tjänst i 6 månader. Vi har sannerligen olika syn på tid Gud och vi. På samma sätt fostrades även andra som Mose och Elia.

När Mose ökenvandring var slut:
Han ser då Herren som Kung (Jag Är)
Han ser på sig själv som – Vem är då jag? (2 MOS 3:11)

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Gud tar oss och börjar forma oss när han lägger handen på oss ser han slutet medan du bara ser vad som händer idag. Det kommer tider när kärlet känner sig både övergivet sprucket och totalt misslyckat men allt ingår i Guds evighetsperspektiv.

När vi nu läser 2 Kor 4 tänk då på:
Det sanna evangelietFörvaltarskap – Kungen uppenbaras i Härlighet (VÄRDE) vi förvaltar.
Det falska evangeliet – Ägandeskap – Kungens härlighet (VÄRDET) är vår egen och vi blir Kungar inte förvaltare.

Det vi nu skall läsa i 2 Kor 4 tror inte jag är världens människor i allmänhet. Jag tror han jämför resultatet av det sanna evangeliet (VETET) med det falska evangeliet (OGRÄS). Läs Mt 13:24-30 + Mt 13:36-43

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga  knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Det här avslöjar så mycket av Guds handlande i våra liv. Johannes Döparen när han klev fram var naturligtvis ingen superman han heller. Han hade ingen aning om när han skulle träda fram men plötsligt en dag skedde det. Jag tror att Johannes mycket väl kan symbolisera det folk Herren har sparat åt sig för den speciella tid vi lever i av villfarelse och förvirring.

Detta var alltså strax innan Jesus uppenbarade sig den 1:a gången. Men nu skall han komma den andra gången och han kommer att ha en beredd brud. Budskapet är det samma !

Luk 3:1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene 2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. 3 Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse 4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. 5 Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. 6 Och alla människor skall se Guds frälsning. (YESHUA) (Grundtexten Jes 40 De skall se Guds Härlighet! = Heb 1 Han är Guds Härlighet)

I LK 1:17 Så står det att meningen med hans tjänst är att Gud skall få ett berett folk
Vad är då ett berett folk?

Jo det är ett folk som är ödmjukt!
> Det är ett folk som är förvaltare!
> Det är bara förvaltare som kan förvandla andra!

Luk 1:16 Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. 17 Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag (= ÖPPNA ÖGONEN) och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

Fädernas hjärtan till barnen.
Omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag.
Omvända många till Herren deras Gud.

Jag tror att Paulus använder uttrycket: ”Olydiga mot sina föräldrar” när han beskriver Avfallet eller Upproret i den sista tiden (Rom 1:30) (2 Tim 3:2) Paulus kallar nämligen de som han fört till frälsning som sina barn.

Att vara fader är ett hebreiskt uttryck: Den som inspirerar andra till de gärningar de gör! Kommer ni ihåg att Jesus samtalar med Judarna en gång om Abraham. Abraham kallas ju för trons fader!

Joh 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, (PSEUDO) talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (PSEUDO)

BAAL ELLER JESUS?

elias-2

Ni kommer säkert ihåg hur Elia omvände Israels barn till Herren sin Gud. Men vad står egentligen Baal för här? Vad jag kan se är det kosmiska makterna New Age! Det är detta tankesätt som driver hela byggandet av Babel. Det är Baal som är kung i Babylon! Baal betyder Herre (KOPIA) nu uppträder han som Jesus.

Det är denna andemakt som skall ta över församlingarna och sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud. Det är exakt vad vi ser ske idag i form av Kenyon – Hagins och Bill Johnsons läror och Mystiken.

Jesus är Kung och har ett folk.
Baal vill också vara Kung och ha ett folk.

När Elia omvände Israels barn till Herren sin Gud. Vad var det första han gjorde?

1Kung 18:30 Elia sade då till allt folket: “Kom fram hit till mig!” Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp HERRENS altare, som hade blivit nerrivet.

Altare på Hebreiska kan ha den här betydelsen: “Platsen där djuret slaktades! (EDEN)
Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Elias ande och kraft handlade alltså om att föra folket tillbaka till Korset igen. Korset är platsen där Guds Lamm offrades istället för dig! Vi väntar i ödmjukhet och som förvaltare på den dag han fullt ut växlar in ditt liv mot hans i en evig förvandling.

Heb 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Människorna efter floden vände altaret Noa byggt ryggen och fick en Kung över sig i Babylon Nimrod (Baal)

De ville nå upp till Himlen (Gud)
De ville tillsammans bygga en stad (Babel)

LATTER RAIN
chi rho

Vi har redan tittat på Jes 14 som jag tror beskriver detta antikristliga uppror vi nu ser infiltrera församling efter församling. Baal betyder Herre men också Husbonde eller ägare av ett hus (MT 7 På sanden ett jordiskt rike) Men han är också en Fader glöm inte det.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Han har gjort uppror redan i himlen! Nu vill han ha ett folk på jorden som han äger! Genom deras hjärtan vill han upphöja sig. Kom ihåg att han är lögnens fader! Det är alltså han som har en kopia att erbjuda ”en annan Jesus” (2 Kor 11:4) (Gnosticism)

Bibeln säger att vi kan ha en rätt bild av Jesus. (SANNINGEN)(FADERN UPPENBARAR SONEN) Men vi få höra talas om en annan Jesus (PSEUDO)

Den här andre Jesus som förkunnas kan attrahera oss mer än den Fadern uppenbarar för oss. Om vi frivilligt väljer den här andre Jesus får mörkret legal makt över våra liv. Du kan se det i 2 Tess 2 och i Rom 1.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (PSEUDO)

Rom 1:21 Fastän de kände (GINOSKO) till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar.

1/Hjärtats ögon förblindas
2/Mörkrets välde tar över
3/Man byter hänförelse

Vem står bakom förblindandet? Denna Tidsålders gud (ORMEN)
2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (OLYDIGAS) sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (VÄRDET) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, (SOM VÄRDEFULLA)  utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Så går vi till Jesu prov i öknen vad handlade detta om egentligen? Vem är min Fader!
Om du är Guds Son? Med andra ord om Gud är din Fader så …. Då är frågan testas en som inte fått sett Guds härlighet? Svar Nej! För själva testet handlar ju om vem som är centrum för min hänförelse! Kommer vi att testas på samma sätt? Svar: Ja!

Testerna är samma som i Eden: Skulle då Gud ha sagt…..
Jesus: Det står skrivet…..
Djävulen citerar även skriften……Mt 4:6

Mat 4:5 Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång 6 och sade: Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.7 Jesus sade till honom: Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.

Ett bibelställe som är borttaget ur sitt sammanhang är typiskt för villolärare att använda sig av för att få till sin lära. Här gäller att summan av Guds ord är sanning (PS 119:160)

Den organiserade Ekumeniken använder just ett ord borttaget ur sitt sammanhang:
Joh 17:21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Alla skall vara ETT
Då skall Världen TRO

Sanningen är att om du är ETT med Herren det kommer att testas i öknen. Ordet ETT är kommer från ett hebreiskt ECHAD – Ett i samma tankesätt – Helt överens! Vandra helt i samma Plan på samma Väg!

Vad händer sedan när Jesus klarade provet?
Luk 4:14 I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring.

Det verkade ha varit ett prov som handlade om att agera utan att ha blivit ledd att göra under eller hur? Jag tror att det är exakt samma sak idag.
Joh 5:19 Jesus svarade dem: “Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

Det verkade ha varit ett prov som handlade om att agera utan att ha blivit ledd att göra under eller hur? Jag tror att det är exakt samma sak idag. Vad handlar hela den här Gnostiska smörjelsen egentligen om? Jo du kan göra under utan att vara ledd för du äger Härligheten du förvaltar den inte.

Du är utrustad med Anden – Igenom Anden finns det möjligheter.
Men inte när Du Vill – Utan när Han vill! Förvandla dessa stenar till bröd är alltså ingen omöjlighet för Gud – Om Han vill – När Han vill !

Jesus blev först ledd av Anden
Prövad!
Sedan fylldes han av Andens Kraft
Men han gjorde inget utan att Fadern inspirerade honom till att göra det.

parousia6

Predikan av Janne Ohlin från Parousia Mission 8/10 – 2017

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kallad och Formad

Vem är Gud och vem är jag?

Från predikan Parousia Mission 10/9-17 Mot Gnosticismen.

Jakob Prash förutsade för över 20 år sen det som skulle föra med sig en delning av den synliga evangeliska kyrkan i världen.

1/ Hur vi ser på de Sexuella avvikelserna
2/ Hur vi ser på den Ekumeniska utvecklingen
3/ Hur vi ser på Israel och på Judarna
4/ Hur vi ser på den Katolska Kyrkan

Men inget av det här borde förvåna oss egentligen för allt handlar ju om hur vi ser på Guds ord. Världens tankesätt liksom förändras genom tiderna. Det som var moral och standard för bara några år sedan har också förändrats i ett rasande tempo.

christtheking

Guds ord och det sanna evangeliet är exakt detsamma år efter år. Det är samma smala port och samma smala väg idag som då. Om vi säger oss älska Jesus är vi även skyldiga att försvara den vägen. En väg är alltid i bibeln hur du och jag tänker och hur du och jag sedan handlar. När Anden börjar skänka det sanna ljuset och lysa upp vårt sinne genom ordet kommer vi automatiskt att drivas att även handla rätt.

> Jag får se vem Gud verkligen är,
> Jag får se vem jag är i hans ljus.

Det är när Satan kommer med sitt falska ljus som de här gränserna suddas ut. New Age tankesättet suddar ut gränsen mellan Gud och Skapelsen. Därav uttrycket Oneness !

Hur vi ser på Evangeliet är alltså av högsta betydelse för vår frälsning. När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en “annan Jesus”. När vi öppnar vi upp oss för en “annan Jesus” öppnar vi automatiskt upp oss för en “annan ande.”

sudd

Den antikristliga anden som nu verkar försöker attackera våra sinnes ögon så att vi ”suddar ut” gränsen mellan Människan och Gud

opeth

Det är just ett sådant Gnostiskt evangelium Bill Johnson predikar. Vad sker? Är det äkta? ”Guldstoft och Fjädrar” en del i rörelsen upplever även ”Diamantpulver” Vi finner det inte i bibeln och Bills kommentar i en video: PS 91:4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.

Vad sa jag? När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en “annan Jesus”. När vi öppnar vi upp oss för en “annan Jesus” öppnar vi automatiskt upp oss för en “annan ande.”
(Bibeln säger att denna ande skall göra under och tecken för att bedra)

Ett “mantra” man hör i den här Gnostiska rörelsen är att vi skall bryta barriärer och tränga in i det övernaturliga flödet. Detta flöde kan bara ha två stycken källor: Antingen är det Gud eller också är det antikrists ande.! Ju mer man studerar det här och prövar anden bakom finner jag att det är New Age. Ju mer man försöker tränga in i detta övernaturliga flöde ju mer påverkas man av dessa Gnostiska New Age tankar.

VARNING FÖR GNOSTICISM

2 Joh 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner (HOMOLOGOS) inte att Jesus är Kristus (MESSIAS) som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

Kristus eller Messias är en titel som Guds enfödde Son bär.
Luk 2:11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, (KRISTUS) Herren. Herren här är JHWH på Hebreiska.

Bill Johnson teologi håller inte provet. Han påstår att Guds Son upphörde att vara Gud och var tvungen att bli född på nytt. Men bibeln säger att Gud sände sin “Enfödde Son” (JHWH) och var och en som tror på honom.. (JOH 3:16)

Vi ser att det har en väldig betydelse vilken Jesus du och jag tror på. Gnostikerna och dit räknar jag Bill Johnson. Bill Johnsons – Kenosis – Lära är exakt likamycket antikristlig som Kenneth Hagins JDS lära. De går i grunden ut på samma sak. Klä av ”den enfödde Sonen” hans härlighet och sätta oss på samma nivå som Kristus. (SUDDA UT GRÄNSEN)

Dessa läror behöver Gnostikerna lägga som en grund för att kunna bedra dig fullständigt med sin lära om “Smörjelsen”eller “Anointing” den kommer i olika skepnader men den Gnostiska “smörjelsen” (anden) upphöjer alltid människan och gör Jesus mindre.

Lyssna på Paula White som förnekar att Jesus är “Guds enfödde Son”
Här får du veta att han bara är en förstfödd son av många…..

Kom åter ihåg vad jag sa i början: När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en “annan Jesus”. När vi öppnar vi upp oss för en “annan Jesus” öppnar vi automatiskt upp oss för en “annan ande.” (Smörjelse)

aa

DEN FALSKA SMÖRJELSEN

I den här Gnostiska rörelsen är verkligen ordet smörjelse (ande) förvrängt. För det är en antikristlig ande kom ihåg det! Den skall alltså börja ta Kristi plats i församlingen och den gör under och tecken.

Den smorde är Messias på hebreiska och Kristus på grekiska, han är alltså den enfödde Sonen. Bara Han har Andens hela fullhet vi får bara del av den smörjelsen men vi äger den aldrig. Människan har sedan Eden alltid velat äga Guds härlighet i sig själv. Därför är det inte så konstigt att det Gnostiska evangeliet påstår att du kan äga både smörjelsen och Guds härlighet. Om du skulle kunna det vore ju Jesus inte längre ”Den Enfödde Sonen” Men inte bara det du kan även föra över smörjelsen genom handpåläggning eller att svinga med kavajen eller till och med blåsa på någon.

Det verkar som om ju mer av denna smörjelse och ande ju längre bort från vägen kommer man. Som jag sa i början: “När evangeliet förvrids så får vi automatiskt en annan Jesus. Öppnar vi upp oss för en annan Jesus öppnar vi automatiskt upp oss för en annan ande.”

2 Mos 30 31-32 Får Mose tydliga order av Gud att inte låta denna heliga smörjelse komma på något köttsligt. Denna heliga smörjelse som nämns här är en bild av Andens verk som kommer via Jesus och inspirerar våra liv.

Där den sanna smörjelsen verkar avtäcks och uppenbaras “Den Enfödde Sonens” härlighet. Där den Gnostiska smörjelsen verkar där täcks “Den Enfödde Sonens” härlighet över. Du kan se många videos på nätet där man säger att vi också blir “Söner som Jesus” och vi kan göra allting som han gjorde. Nej och åter nej! Vi kan inte alls bli Söner som Jesus för han är “Den Enfödde Sonen” – Han blev inte “Den Enfödde Sonen” och behövde “födas på nytt” Han var och är och kommer för alltid att vara “Den Enfödde Sonen”

Detta vi ser idag och kämpar emot är exakt vad som hotade församlingarna på Apostlarnas tid. Redan då var Laglösheten verksam, Redan då var Antikrists ande verksam…..Kunde de bedras på Apostlarnas tid så hur mycket mer nu?

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.4 Ty den här tidsålderns gud (ORMEN) har förblindat de otroendes sinnen (ÖGON) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, (GNOSTICISM) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Jesus Kristus som Messias (V4 = Den Enfödde Sonen)
Jesus Kristus som Herren (V 5 – JHWH)
Vi är bara tjänare (V 5 Doulos – Underordnade slavar av Herrens vilja)

Kommer ni ihåg när Trosrörelsen först kom till Sverige? Det är exakt samma grund i den läran som nu sprider sig som en präriebrand över hela jorden som Paulus nu går till rätta med. (GNOSTICISMEN)

Men många förstår inte att det är samma Gnosticism som presenteras där men kanske med lite finare omslagspapper.! Johannesbreven är skrivna just för att bemöta Gnosticismen på den tiden. Dessa brev är till hjälp för oss att bemöta Gnosticismen idag också. Apostel Johannes skriver om Smörjelsen.

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.(BEDRA ER) 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

sotc1

För att kunna byta sida liksom och tro ett gnostiskt evangelium (Kunskap) krävs att man tror lögnen som ormen serverade Eva i lustgården. Paulus själv säger ju det till Korinterna.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar (en annan Jesus) än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

1/ Skulle då Gud ha sagt (Evangeliet)
2/ Ingalunda skall ni dö (Ej någon Dom = Universalism)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus)

Herren visade mig att Satan när han förför vill få oss att byta ut Sanningen mot Lögnen. (PSEUDO) – En skickligt konstruerad Kopia. Den som ser han hänförs av Andens uppenbarade bild av Jesu Härlighet. Den som är förblindad hänföras av Pseudo istället för Kristus. Det står redan i profetiorna om honom att hans framträdande som skall förvridas

Jes 52:14 Liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors.

Laglöshet på Hebreiska kommer från  Avon – “Att förvrida skriften”

Lyssna nu för detta är viktigt att vi förstår.
En som blir bedragen har alltså frivilligt bytt bort sanningen mot lögnen. Prövningen
Eden: Vi väljer själva om vi tycker att lögnen är mer värd än sanningen. Om vi tycker att sanningen är mer värd kallas vi för visa. Om vi tycker lögnen är mer värd kallas vi för ovisa.

David Wilkerson sa en gång att nyckeln till att förstå många liknelser är att det är byteshandel som gäller.

Ord 23:22 Lyssna till din far som har fött dig (GENOM ORDET OCH ANDEN) och förakta inte din mor när hon blir gammal. 23 Förvärva (KÖP) sanning och sälj den inte, (BYT EJ BORT DEN) förvärva vishet, fostran och insikt.

Med andra ord Sanningen är något som är Värt så mycket att den som är vis byter aldrig bort den. Men som sagt var det är ju frivilligt eller hur? Då är frågan? Den Jesus som du fått lära känna en gång vill du behålla honom eller vill du byta bort honom? Det är exakt vad Paulus menar om någon kommer till er och predikar ”En annan Jesus” (2 KOR 11:4)

Apostel Paulus presenterar en sann Jesus. De Gnostiska Apostlarna som kom till Korint 2 Kor 11:3-5 Presenterade alltså exakt samma evangelium som Kenneth Hagin och Bill Johnson lär ut. Bådas evangelium är Gnostiskt och täcker över Herrens Härlighet och uppenbarar en annan Jesus.

Bill_Johnson

Bill Johnson har alltså en mycket farlig lära som kallas för KENOSIS och den har exakt samma syfte som JDS i trosrörelsen. Det är en förvriden tolkning av:
Fil 2:5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa.

Vi har väl alla hört om alla de här nya företeelserna som kommer ut ifrån Betel – Church
> Profetskola.
> Helandeskola.
> Dra kraft ifrån gravar (LIKSTRÖM)

Vi måste väl ändå säga att något “nytt” har kommit över Kristenheten men är det bibelns Jesus? Kan det här till och med vara den rörelse som beskrivs i MT 7 som Jesus säger att han aldrig har berört med sin Ande.
> Profetia
> Andeutdrivning
> Helande och Kraftgärningar i hans namn

Jesus profeterade om ändens tid:
Mat 24:5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (SMORD) och de skall leda många vilse. (BYTA UT SANNINGEN MOT LÖGNEN)

Kommer ni ihåg vad jag sa? Den som blir bedragen byter frivilligt ut Sanningen mot Lögnen. (2 Tess 2) Se även detta i ett Kalvinistiskt tänkande som är livsfarligt där kan du ju inte byta ut sanningen mot lögnen eftersom den fria viljan försvinner i deras teologi. Där lär man att man är utvald och kan inte förlora sin frälsning. Man menar en gång frälst alltid frälst….Hur många om inte alla som hör detta kommer ju att tro att de är utvalda…

Sanningen handlar om vem Jesus Kristus är och vem du är. Vi har redan tittat på bibelversen Aposteln Johannes skrev i 1 Joh 2:26-28 (OVAN – GNOSTICISM)

Vi gör det igen med det ljus vi nu fått!
1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. (BEDRA ER) 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

En annan smörjelse eller an annan ande kommer för att attackera Guds folk med Lögn. Det hela kommer alltså att handla om: Vem Herren är! Vem du är! När vi frivilligt väljer den falska bilden av vem Herren är och vem du är så är du bedragen. Det är just bedragna de är som Jesus talar om i Mt 24:5 som kommer i hans namn.

1/ Många skall alltså komma med en förvriden bild av Herren
2/ De skall ha en förvriden bild av sig själva: Jag är smord!
3/ Dessa skall presentera detta gnostiska evangelium med under och tecken på ett sådant sätt att många skall frivilligt byta ut sin bild av Gud och bilden av sig själva mot en annan bild. (SANNINGEN mot LÖGNEN)

Det finns alltså en Gnostisk rörelse idag som attackerar alla församlingar idag. De har exakt samma lära i stort sett som de som försökte infiltrera Korintierna. 2 Kor 11: 3-5 Exakt på samma sätt som ormen bedrog Eva på…. Jag fick ett nytt ljus över min dröm om trädgården med Jätteormen som födde småormar som försökte attackera våra ögon.

Den gamle ormen – Lögnens Fader
1/ Skulle då Gud ha sagt – Öppnar ju för nya uppenbarelser – hela Latter Rain och Trosrörelsen bygger helt och hållet på falska uppenbarelser. Hela 7 bergen teologin grundar sig på att personer har hört röster som sagt…… Här ligger också hela uppenbarelsen om vem Gud är och vad Gud vill.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Den enfödde betyder: Den ende unike i sitt slag!

Här ligger alltså första delen av den falska bilden vi tog upp som Ormen bedrar oss med
Vem Herren är! Nu följer två punkter som innehåller den andra delen av den falska bilden Vem du är!

2/ NI skall inte dö!
3/ Ni skall bli som Gud (KRISTUS)(SMORDA)

Nu skall jag ta upp något som sänder ljus över de här moderna villolärorna. Jag har tagit upp det här förut men vi behöver påminnas gång efter gång. Nu är det så här att Adam och Eva bara var vanliga själiska människor. Redan innan de ens var till var Messias Guds Son insatt.

De var på jorden liksom vi att finna Livet och underordna oss Kungen i lydnad. Livets träd symboliserar givetvis Guds vilja.

Joh 20:30 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. 31 Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias (DEN SMORDE) Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.

Alltså den enfödde Sonen – Den ende unike i sitt slag! När vi nu läser EF Kap 1 tänk då på den villfarelsen och lögnen jag nyss tog upp. Nu säger Paulus sanningen om:
Vem Han Är!
Vilka Vi Är!

Guds Plan var till redan innan världens grund var lagd V 3
Gud vill ha ett folk som älskar honom och underordnar sig honom som Kung. Han vill vid tidens fullbordan samla allt som är i himlen och på jorden till ett under ett huvud. (AGAPE) V 9-10

Vi som tror och älskar honom har fått Anden (SMÖRJELSEN) V 13
Men det står att det är en Pant (FÖRLOVNINGSRING) V 14

Johannes skrev skall smörjelsen ge oss sann kunskap om både Gud och Oss.
EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande (SMÖRJELSEN) så att ni får en rätt kunskap om honom.

Lägg märke till nu vad den sanna smörjelsen gör den sätter en tydlig gräns mellan den enfödde Sonen och vad som är hans och oss ofullkomliga som är så beroende av hans nåd.

EF 1:18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas (LJUS) så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Ser ni att alla ormens försök handlar om att sudda ut gränsen mellan vem Kristus är och vilka vi Är. Han är den enfödde Sonen själv Gud och insatt från evighet. Det är Hans namn det är hans härlighet! Vi är Syndare frälsta men helt beroende av hans nåd även i fortsättningen för att nå målet.

Hur är det då med undervisningen som utgår från Bethel? Av Frukten skall vi lära känna trädet. Är Frukten Agape? Är det Ljus eller Mörker? Vi lärde ju oss vad Ormen och Trädet står för!

1/ Skulle då Gud ha sagt (Attack på Vem Kristus är)
Vid punkt 2-3 Flyttas fokus över på vilka Vi är

Det är så tydligt att efter Mose möte med: Jag är!
2 Mos 3:11 Men Mose sade till Gud: “Vem är jag, att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten.

Eller när Johannes får sanningen på ön Patmos. Ser du att när ljuset kommer sätts gränserna upp mellan Gud och Människa. Synen han ser är så våldsam att han bara sjunker ner..

Upp 1:17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.

Vilken skillnad mot Gnostikerna som far till himlen titt som tätt. Där möter de en Jesus som absolut inte sänder någon som helst Gudsfruktan.

parousia6

Predikat av Janne Ohlin 13/9-2017 i Parousia Mission – Göteborg. Obs! Detta studie täcker mer än den predikan jag höll på 40 minuter. Sidan kommer att byggas på med mer citat och annat när tid ges.

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , | Comments Off on Vem är Gud och vem är jag?

Guds vilja i våra liv

Jag kan nog säga att den frågan är nog den vi fått mest av alla ungdomar vi arbetat med. Vart skall vi börja ? Jo det börjar alltid där du står med dina fötter just nu. Du vandrar inte heller ensam utan tillsammans med Herren.

EF 5:8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. (HAN I OSS) Vandra då som ljusets barn.

Herren börjar nu kommunicera i oss genom sin Ande i vår ande. Vi kommer att påverkas av den kommunikationen. Det handlar om en överbevisning i Tro (Heb 11:1-2) Det första Anden kommer att göra i ditt liv är att börja kommunicera Jesu Kristi rättfärdighet.

Rom 8:16 Anden själv vittnar (MARTUR) med vår ande att vi är Guds barn.
Heb 10:14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15 Om detta vittnar (MARTUR) också den helige Ande för oss.

hämtning

Grekiska ordet Martur betyder även att sett solklart bevis läggs fram i en rättegång som leder till en frikännande dom inför Gud. (Rättfärdighet)

Det är alltså en vandring i ett ljus och i ett liv vi själva inte äger. Det här är ett ljus som strålar fram från Kristi ansikte i oss genom Anden. Vi väljer om vi vill låta det ljuset beröra oss eller inte för Gud tvingar oss aldrig. Vi kan välja att sätta “annat före” och stänga oss för ljuset. Bibeln kallar detta för en ”Täckelse”

De som väljer att ledas av ljuset från hans ansikte kallas för Visa
De som väljer att sätta täckelse eller nått annat före kallas för Ovisa

Gud kommer att öka din Visdom och din Kunskap steg för steg. Gud uppenbarar sällan mer än ett steg åt gången. Men han sviker dig aldrig tar du ett steg på den väg han lyser upp åt dig kommer han också bekräfta det. (Jes 30:21)

EF 5:17 Var därför inte oförståndiga (OVISA) utan förstå (SUNIEMI) vad som är Herrens vilja.

Om vi väljer att vandra i ljuset inför Herrens ansikte. Så kommer vi att få en upplevd kunskap om hans väg för varje steg du tar. När Herren själv bekräftar din väg och är ditt ljus så blir du också befriad från vad andra människor tycker om dig. Var så säker de kommer att tycka både det ena och det andra om dig.

Men vi ser av bibeln och Jesu undervisning att alla kommer inte att vandra som visa utan som ovisa. Han undervisar oss om att det finns både ovisa Jungfrur (Mt 25) och ovisa byggare (Mt 7)

tiden
1 Kor 10 står det att Israels historia är ett mönster för oss som lever i ändens tid. När ett folk inte längre vill vandra i Herrens ljus kommer han först och främst att varna dem. När de inte vill lyssna får de ledare som de förtjänar. Jag ser detta exakt hända idag……

De ovisa som inte vill vandra i ljuset ville ha en Kung som skulle leda dem. De fick en ovis Kung.

1 Sam 8:6 Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: “Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till HERREN. 7 Då sade HERREN till Samuel: “Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem.

Så det var alltså Herren som genom sin Ande regerade över Israel igenom Samuel. Vars namn betyder: Den som hör och lyder Gud!

Saul undervisades av Samuel genom Anden. Anden sa genom Samuel att Saul skulle vänta på honom vid Gilgal. Om han lydde så skulle han få mer ljus! Anden sa åt mig att vänta i Linneahuset och studera hans ord! Om jag lydde skulle han ta hand om allt det yttre. Vilket han också gjorde jag blev skuldfri genom många under precis när jag träffade Elvor.
Jag gjorde precis vad han sade och därifrån kom det mer ljus och ledning……

Saul satte nu någonting före Gud kan man säga ”Täckelse” nämligen människors vilja. Samuel säger också mycket riktigt åt honom att du har handlat dåraktigt. (OVIST)

1 Sam 13:11 Men Samuel frågade: “Vad har du gjort?” Saul svarade: “När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash 12 tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om HERRENS hjälp. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret. 13 Samuel sade: Du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit (SHAMAR) det bud (MITZVA) HERREN, din Gud, har gett dig. Om du hade gjort det, skulle HERREN ha befäst (KUN)  ditt kungadöme över Israel för all framtid. 14 Men nu skall ditt kungadöme inte bestå. HERREN har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har han utsett till furste över sitt folk. Men du har inte hållit vad HERREN befallt dig.

Agape på grekiska betyder även att underordna sig en kungs ord.
Då ser vi och förstår av sammanhanget vad en man efter Herrens hjärta är. Det är en Vis människa och inte en Ovis. Det är en som väntar på Herren. Det Saul gjorde nu är precis vad många pastorer gör idag när de ser att antalet minskar. Man bygger helt enkelt en egen väg helst så bred som möjligt (Mt 7) man kallar den Andens men det är deras egen. Det här är dårarnas väg 2 Petrus 2:1-2 säger att många kommer att följa dem ut (Ex)

När jag ser eller hör ledare idag dras till det som är inne i det Kristna folkhavet är det för mig en varning. Vad är motiven bakom? Är det för Jesu skull eller är det för människors skull? Vi är väldigt skickliga att dölja våra motiv men Herren vet svaret.

För det här ljuset du får är nämligen som ett tveeggat svärd som tränger djupare och djupare ner i vårt innersta och avslöjar hur det är ställt. Saul försökte förandliga synden men allt blir uppenbart i ljuset. Gud visste givetvis redan att Saul inte skulle vända om från sina gärningar.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare (SAMUEL) över hjärtats uppsåt och tankar.13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Idag talas det mycket om ledarskap och hela konferenser handlar om detta ämne. Men vilket ledarskap är det egentligen? Är det efter Guds hjärta eller är det efter människors?Saul eller David – det är frågan?

Gilgal är platsen där Israels barn omskars!
Den platsen är nu I Kristus! Kol 2:11 Köttet måste bort ”Täckelsen”
För att kunna bli ledd och driven av Anden måste allt ”Kött eller ”Täckelse” bort.

lampa

Saul visste vägen för Anden hade genom Samuel visat honom den. Om vi inte vandrar på den kommer heller inget nytt ljus och det är exakt vad Samuel sa till Saul. (1 Sam 13:11-14) Gud vill alltså att vi skall kunna förstå hans vilja för våra liv. (EF 5:17)

Gud vill alltså att vi skall kunna förstå hans vilja för våra liv. (EF 5:17) Om vi väljer att vandra i ljuset inför Herrens ansikte kommer vi att få en upplevd kunskap om hans väg för varje steg vi tar.

Jag måste fråga en viktig sak här. Är det den gamla naturliga människan i oss eller den nya människan i Kristus som skall leda andra? Bibeln säger helt klart att vi skall växa upp i Kristus och det är samma sak som han i oss. Det är alltså den nya inre människan som skall leda andra eller hur? Varför undervisas det då inte om Korset när det gäller ledarskapet i de här starka moderna församlingarna? Vet du varför? Jo därför att de kör med Zoombie metoden. Vad är det? Jo de försöker att göra levande det Herren säger måste dö.

frankenstein-1931

Är det någon som sett den här gamla filmen Frankenstein? (1931) En professor som gjorde en kropp av gamla döda delar. Sedan sände han blixtrar i kroppen och den började skaka och tillslut fick den ett slags konstgjort liv. Det finns många som håller på med att försöka sända blixtrar och eld i döda kroppar idag. Man betalar till och med svindyra resor och hotell för att få uppleva lite Zoombiekraft. Men denna likström är inte den sanna kraften

apostZoombie träff i Lakeland

Rom 6:4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.

Ja du skall vandra i hans ljus i hans liv tillsammans med honom. Han kommer att uppenbara sin härlighet för dig och den som tror på honom kommer aldrig att komma på skam. Du skall få uppleva hur varje plats du sätter ner din fot har han berett åt dig. Du skall få uppleva hur ingen makt kan förhindra den segern. Satan kommer att försöka men Gud kommer att strida för dig och uppfylla allting han lovat dig. Men det är en viktig princip vi måste lära oss först.

Jos 1:3 Var ort som er fot beträder har jag givit er, såsom jag lovade Mose.

Kom ihåg nu att folket som kom in var Korsfästa med Kristus. Och de följde inte människor utan Anden.

cross

Folket drog in i öknen under en upplyft stav (KORSET)
De följde Arken in i löfteslandet (ANDENS KRAFT – JESUS SOM HERRE)

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Den som är utan täckelse (VIS) Han får uppleva Herrens härlighet! Det innebär allt som jag tidigare berättat – Visar vart du skall sätta ner din fot – Men han bekräftar också varje steg!

Kom ihåg att det inte finns kapitelindelning i grundtexten

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

V 1 Därför då vi har fått ta emot denna tjänsten genom hans barmhärtighet ordet talar om en Gudomlig Nåd och Gudomlig Kraft
Tappar vi inte modet
Tappar heller inte Kraften
V 2 Detta talar om ”Täckelsen” (OVISA)
De har andra motiv bakom deras tjänst och eftersom Gud har stängt igen för sin kraft är man nu tvungen att använda ”Zoombiekraft” och ”Blixtrar och Dunder”. Frankensteins monster andligen talat.

Ser du att Heb 4:10-13 stämmer här? Men då Jesus finner att vi har rätt motiv så får vi Kraft till hjälp: Heb 4:10-13

Vi måste alltså lära oss att vi kan inte ta emot något från honom om vi gör det med fel motiv. Men han vill hjälpa oss på traven – Ökenvandringen är till för detta ändamål. Ibland så låter han oss sjunka ner så att allt hopp är borta utan Gud. Vi kan bara hålla tag i löftena och ropa på hjälp och ingen människa är i närheten.

DAVID OM LEDARSKAP

En av de största ledarna i Israel han var inte perfekt han heller. Men han hade fattat principen samma sak hade Jakob gjort vid Peniel. Jakob ropade: Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig! Hur skall han få en människa som förut varit inne bland de mörka slotten där Zoombiekraften och Monstren vandrat bli fri från dem? Jo han kör Kvicksandsmetoden den är ganska enkel men väldigt effektiv. Han tillåter oss att sjunka ner i ett hål med Kvicksand om du ändå håller fast där trots att allt mänskligt hopp är ute drar han upp dig igen.

 

passive-income-system

Psalm 40:2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN.

1/ Vi sjunker ner för att vi skall förlora vår Kraft
2/ Vi dras upp ”Hopp” på Hebreiska = Tvinnat Rep

En gång när jag var nedsjunken och modfälld fick jag se en syn: Ett rep som gick ända uppe i himlen och där var det fastsatt i ett stort Jätteankare.

Det är Jesu Kristi uppståndelse och hans löften vi får grabba tag om ibland när vi ingenting ser och ingenting förstår. Det såg ut som om David aldrig skulle bli och komma in i det Herren talat till honom om. Det finns ingen plats så djup och så svår där inte Herren har makten att dra dig från.

godstime

Heb 6:15 Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. 16 Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar. 17 Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. 18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. 19 I detta hopp (REP) har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

När du kommer upp ifrån prövningen kommer du att vara starkare i Herren än innan. Din nya identitet i Herren kommer att bli tydligare än den var innan. Ljuset kommer att stråla klarare i din ande än den gjort tidigare.

1/Du står på en klippa
2/Han gör dina steg fasta (HEB: Förutbestämd ordning)
3/Din mun kommer nu att vittna och tala om honom
4/Många skall se det och så skall de börja Tro på Herren

Det som sker är att Kristus strålar fram genom ditt liv. Du börjar manifestera honom och resultatet blir att människor i din omgivning börjar bli påverkade.

JAG UPPLEVDE EN NATT PÅ JOBBET ATT HERREN TALADE

Det var ungefär klockan halv fyra under mitt första nattskift i Augusti 2017. Det han sa är ifrån Jesaja 42 vi kör lite från början för att tydligare få fram vad Herren säger. Han börjar med att proklamera Kristus och evangeliets utbredande över hela världen.

Jes 42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. 2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. 4 Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. (TORAH – INTRUKTION eller LÄRA)

Det här handlar först och främst om Jesus Kristus eller hur? Men det här är även bilden på hans folk som har Jesus Kristus boende inom sig genom DHA. Så vi som har Anden inom oss är alltså som Jesus är. (1 Joh 4:17)

Det var de här verserna som kommer nu som Anden gjorde levande den här natten när jag satt på jobbet och bad. Kom ihåg nu att profetian först och främst gäller Jesus Kristus men den uppfylls också med honom boende i dig. Jag satt nämligen och bad över Guds vilja i våra liv.

Jes 42:5 Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. 6 Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7 för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. 8 Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. 9 Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting, innan de visar sig låter jag er höra om dem. 10 Sjung till HERREN en ny sång, sjung hans lov från jordens ände, ni som far på havet och allt som finns i det, ni havsländer med era invånare.

Det är alltså Jesus Kristus i mig som är det nya förbundet. Han är Guds vilja i mitt liv! Lägg märke till vad det står i Jesaja 53…

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (I OSS)

Det finns ett intressant ställe I 1 Tess 5 som handlar om det inre livet med Gud. Elden som brinner därinne kan släckas så vi slutar att drivas av Anden.

1 Tess 5:16 Var alltid glada, 17 be oavbrutet 18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 19 Släck inte Anden.

1/ Chara – kommer av Charis nåden
2/ Bön och Tillbedjan
3/ Att tacka och tala väl om

Det här är alltså Guds vilja med oss i Kristus Jesus eller Jesus i oss. Det här är totalt omöjligt för oss i vår egen kraft. Men vi kan faktiskt släcka elden som brinner där.

parousia6

Detta innehåller ett mer fullt studie över den predikan jag höll i Parousia Mission 13/8 – 2017 – Mvh Janne Ohlin – Göteborg

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Guds vilja i våra liv

Prövning av profetia

Prövning av profetia

1. Profetian måste alltid vara i enlighet med Guds ord, Guds rådslut
1Tess 5:20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta från allt slags ont.
Det som är gott = innanför Guds ords gränser (inte det som är behagligt och kliar i öronen, typ att JAG/VI ska bli stor och känd, framgångsrika etc…)
5 Mos 13 –  talar om att falska profeter leder bort från den smala vägen (överlåtelsen till Jesus och ödmjukhet) men kan ändå göra tecken och mirakel.
En falsk profet kan också påstå att saker ska hända (ofta inom en bestämd tid), som inte sker  – även om de skyller på människor är det fel, för Gud är mäktig att göra allt som han säger – han lovar inget som han inte håller!

2. Om profetian säger att något ska hända vet man först när det händer – om det händer
Det får tiden utvisa.

3. Vi ska pröva andarna – vad har personen för bekännelse?
1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud,

När Guds Ande talar kan det vara både allvarligt och skarpt men det finns alltid nåd med. Om Gud varnar har han också alltid en väg till räddning. (Om man har valt att vägra lyda Gud och han prisger, är det troligt att han är tyst). När Gud talar finns det en helighet och renhet över budskapet.

4. Profetian upphöjer och förhärligar Jesus, inte människor. Det kan vara en stark uppmuntran till en person att få tjäna Gud – men det är alltid för att Jesus ska äras, inte att personen ska få ära.
Upp 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: ”Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

5. Profetia (personlig) är ofta bekräftelse på det man redan vet eller sätter ord på det man känner i sitt hjärta. Det ger sanktion, inte ofrid. Även om det innebär kamp och en kostnad, finns det en visshet i våra hjärtan.
Jes 55:12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram…

6. Guds Ande tvingar inte.
Det finns många exempel på att människor ”profeterats” ihop i äktenskap, som inte var Guds Ande. Då är det ofta ett tvingande och pushande som inte ger utrymme för prövning.

7. Om det är något allvarligt eller ”stort”, talar Gud på flera sätt eller genom flera personer (kanske många) som stämmer överens.
2Kor 13:1 …Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.

/Elvor Ohlin

Posted in Different Stuff | Comments Off on Prövning av profetia

Surdeg är Farligt

Ur predikan med Janne Ohlin på Parousia Mission 21/5 – 2017

pizza-dough6

Jes 55:12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna.

1/ Glädje (SIMKAH) En högtidsglädje!
2/ Föras fram (FLYTA)
3/ I Shalom (SHALOM = FULLHET)

Det här blev en verklighet för oss när Jesus dog och uppstod för oss. Han själv är detta inom oss genom DHA. Herren vill att vi skall leva i den här högtidsglädjen varje dag. Men det finns saker som kan hindra ”Flytet” nämligen ”Högmodet” ”Surdegen” ”Köttet”

Det är de små han vill leda på det här sättet inte de stora och starka de utgår från att de redan vet vägen. De små kommer att ha flyt! (Smile)

Psa 25:9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.
Jes 29:19 De ödmjuka skall få allt större glädje (SIMKAH) i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige.

De hebreiska orden här tyder på att högtiderna får sin uppfyllelse i Herren. Det är just därför tar Paulus upp detta. Kom nu ihåg att vid uttåget ur Egypten (PÅSK) var surdegen borta och utrensad.

stav

2 Mos 12:39 Av degen som de fört med sig ur Egypten bakade de osyrade brödkakor. Ty den hade inte hunnit bli syrad, eftersom de hade drivits ut ur Egypten utan att få dröja. De hade inte heller kunnat göra i ordning någon reskost åt sig.

Här ser vi alltså bilden av Jes 55:12 vi läste först gällande högtidernas uppfyllelse I Kristus.

1 Kor 5:6 Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? 7 Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.

Paulus beskriver här det hebreiska ordet för ”Högmod” som även beskriver något ”Svällande” precis som jäsande deg. Vart har man jäsande deg? Jo i ett baktråg som då blir en bild av ditt hjärta. Jag tror just att vi kanske har fått en liten ledtråd nu om ändens tid.

Innan högtiderna skall nå sin yttersta uppfyllnad med Jesu Tillkommelse kommer han själv att rensa bort ”Surdegen” ur sitt hus.

Sef 3:11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn.

Sef 3:11 In that day shalt thou not be ashamed for all thy doings, wherein thou hast transgressed against me: for then I will take away out of the midst of thee them that rejoice in thy pride, and thou shalt no more be haughty because of my holy mountain. 12 I will also leave in the midst of thee an afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the LORD.

Detta skall alltså ske innan Herrens Dag. Herren skall själv rensa ut från mitten de som talar högmodigt från Hjärtat! Det är exakt vad Tess 2:7 säger i grundtexten

2 Tess 2:7 (Parafras och Andemening)
Laglösheten är redan aktivt och verksamt bland er. Men när skördetiden är inne så kommer jag att låta det tas bort från er mitt.

Nu skall vi se att de som kommer ut från mitten har en syn på Guds Rike eller Himmelriket som inte stämmer överens med sanningen. De som tas bort är högmodiga och stolta de har alltså surdeg i hjärtat och talar stora svällande ord.

I mitt gamla liv var jag duktig på hembränning ja straffet är sonat och synden betald. Men då fanns det något man kunde snabbjäsa mäsken med som kallades ”Turbojäst” jag vet inte vad det innehöll men det började jäsa snabbt. Det verkar som om villolärarna idag använder detta för nu går det väldigt snabbt.

LIKNELSERNA OM RIKET

I Mt 13 beskriver Herren först liknelsen om såningsmannen. Där verkar det handla om det sanna riket som sås i hjärtat och som skall bära frukt.

Sedan kommer liknelsen om hur en fiende smyger in en falsk säd så nu uppstår en blandning på vad som är sant och vad som är falskt. (DE LAGLÖSA)  Men Herren säger att ogräset skall tas bort ifrån hans äkta församling vid skördetiden.

Både 2 Tess 2 och Sefanja 3:11-12 säger att den här tiden är strax innan Herrens Dag. Petrus säger att: Domen kommer först över Guds hus! (1 PETR 4:17)

Så om vi nu läser in det här i det sammanhang det står i så är Kvinnan som gömmer surdeg i degen. Exakt samma sak som fienden som sådde ogräset i åkern.

Mat 13:33 Ännu en liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”

King James och Grekiskan har:
Mat 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid (EGKRYPTO) in three measures of meal, till the whole was leavened.

Då börjar det jäsa I baktråget (HJÄRTAT) och ut genom munnen kommer det stora ”Svällande” ord av högmod. Men vad kommer deras stora ord att handla om då? Jo dags för en till liknelse som står i sammanhanget.

Mat 13:31 Han framställde också en annan liknelse för dem: “Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker.32 Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.”

Jag tror att hemligheten till att förstå det här ligger i att Jesus målar upp två bilder samtidigt. Både den sanna bilden men sedan också den falska bilden.

vete

Ogräset är alltså bilden på ett förfalskat evangelium om riket
Kvinnan som gömmer surdeg i degen är exakt samma sak

Här kommer resultatet och jag tog upp det förra gången precis som Konstantin så kommer man att ”Kristna” samhället utan omvändelse. (7 BERGEN – DOMINIONISM – KINGDOM NOW)

senap

Himmelriket är likt ett senapskorn blir som en stor köksväxt. Men det är just den här falska bilden som gör den till något mycket större än det är. Nu skall man föra in alla religioner och bygga och man kommer att kalla det ”Guds Rike” eller ”Himmelriket”

skylt2

Vi lever i ett sånt stressat samhälle med ett medieflöde utan dess like. Det är svårt att få tiden att räcka till det är så mycket vi måste göra hela tiden. Email – Hemsidor – Facebook ingen är idag utan påverkan från den här stressen. Jag personligen känner att när detta får ta för mycket tid så kommer mitt liv med Herren att påverkas.

Är det någon mer som upplevt detta? Jag upplever att det är något speciellt i atmosfären ljust nu, ett mörker som utbreder sig som vill tynga ner oss och dra ner oss. Det är en kraft som vill stjäla det vittnesbörd vi fått i vårt innersta. Attackerna upplever jag nu kommer i våra tankeliv

1/Han attackerar det som har varit (DÅTID)
2/Han attackerar även det som är nu (IDENTITET OCH NUTID)
3/Han attackerar även det som kommer (HOPPET)

Ofta utför han dessa saker genom andra människor som inte är fasta i Herren. Ofta kommer attackerna genom tungan och bibeln varnar oss för den.

Jak 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

Tungan kan säga välsignelser
Tungan kan även tala förbannelser (ORM)

Allt det här har sin källa i vårt hjärta därifrån kommer det! (SYND)
Mat 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Du kommer att bli attackerad på de här 3 områdena jag tagit upp. Om vi förlorar den här kampen om vårt hjärta blir vi redskap för åklagaren och blir hans tunga. Kristus han som är vårt liv bor i oss är lösningen på problemet.

addiction-and-support

Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp.5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

1/ Här ser du att vi förklaras rättfärdiga av Tro (DÅTID)
2/ Genom Kristus i dig (FRID) som är din nya identitet (NUTID)
3/ Hans härlighet är nu vårt hopp (FRAMTID)

Förra predikan jag höll kallade jag för ”Korset segerbaneret” och det är exakt det här det handlar om. Vår seger kommer inte genom vår egen ansträngning utan att Anden tar Jesu fullbordade verk och för in det i våra liv så att det blir en upplevd verklighet.

Ditt gamla liv i Adam: (KÖTTET)
Summan av dina gärningar (DÅTID) ger din identitet (NUTID)
Beroende på hur det ser ut värderar du sedan ditt hopp (FRAMTID)

När bibeln talar om frälsning så betyder ordet både att bli befriad men i ordet ligger även att bli helad. Även om Gud är mäktig att hela kroppsdelar så handlar frälsningen i huvudsak om människans helhet.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Vad är det för verk han talar om? Jo upprättelsen i oss var och en helgelse innebär alltid att vi lämnar något och går in i något nytt. Det vi lämnar är ändå inget att ha nämligen det gamla livet i Adam. Vi fylls i stället av det nya livet som strömmar ut från Kristus i oss genom Anden.

Det liv som bara Gud har
Det liv som var (DÅTID)
Det som är (NUTID)
Det som kommer (HOPPET)

Kommer ni ihåg att jag i min förra predikan kallade detta eviga livet för Jesu seger?
Jesus har alltså segrat över ditt gamla liv med dess gärningar (DÅTID)
Jesus har segrat över din gamla identitet han är din identitet (NUTID)
Jesus har redan segrat över allt som kommer (HOPP)

The Accuser

Rom 8:33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Här ser vi återigen de här tre sakerna striden innehåller:
1/Anklaga = Dina gärningar (DÅTID)
2/Fördömer = Din personlighet (NUTID) Han är din nya identitet
3/Hoppet sviker oss aldrig (FRAMTID)

Djävulens plan och listiga anslag handlar alltså om att få dig ut ur Anden och Nåden tillbaka till Köttet. Den som är i köttet kan inte behaga Gud han blir fiende till Gud. Men han eller hon förstår det ofta inte själv. Hur skall vi veta det då?

Rom 8:5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.

Rom 8:8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.
Hur tänker då den köttsliga naturen eller den syndiga naturen? Jo att summan av mina gärningar är den jag är. Hon drivs av att uppehålla ett yttre sken ett eget sken om du så vill.

Hon jämför sig hela tiden med andra människor! Paulus sa att Korintierna var barn i Kristus där hade de olika grupper som höll på sin favoritpredikant.

1 Kor 3:1 Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus.

Då förstår vi snart att djävulens villoläror är konstruerade på ett sånt sätt att de vill fånga oss och hålla oss kvar i vår gamla natur. Om inte Anden får tag i oss och renar oss från vårt gamla tankesätt så hålls vi kvar…. Villolärorna är alltså så listigt konstruerade att de kommer att möta syndens problem med mänsklig visdoms lösning. (SAND)

1 Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. 5 Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något – Gud är vårt vittne. 6 Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra.

När den äkta Aposteln Paulus kommer för att starta en församling gör han det genom att lägga en grund. Han gör det genom att predika evangelium om Jesus Kristus som är klippan. (MT 7) Alltså hans evangelium erbjuder lösningen på den synd som bor i oss genom att vi dör ner från vårt eget. Det sker genom omvändelse från vad bibeln kallar för döda gärningar som just har köttets drivkraft till grund.

När de falska budbärarna kommer för att starta församling gör de det utan att lägga någon grund först (SAND MT 7)

När den församlingen lämnade vägen som vi var med i visade Herren att man lämnade klippan och byggde en väg på blotta jorden. Andligen betyder detta att man förkastar hörnstenen och bygger utan den. En sådan församling har givetvis en mycket stor chans att växa sig stor för nu möter man människans behov men utan Anden. Eftersom Guds Ande aldrig går med på något sådant.

Så exakt det Paulus säger att han INTE GÖR – GÖR DE!
Bakom min predikan ligger – ingen fördold agenda!
Bakom min predikan vill jag inte vara människor till lags!
Jag smickrar aldrig någon!
Jag har inte spelat teater för att dölja min girighet
Jag har aldrig strävat efter att bli ärad av människor

Det som nu står uppräknat är exakt det som är gärningar i mörkret. Det falska evangeliet samlar alltså människor till ett hus byggt på sand. Det är totalt omöjligt att förena dessa två hus eller familjer.

Det är därför inte undra på varför huset på sand drar så många unga duktiga företagare och rika människor. Här får du höra smicker och att summan av dina gärningar verkligen är din identitet. Det här är exakt vad vi vill höra.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

Vet du med dig att Kristus som är ditt liv bor i dig? Vet du med dig att du börjar växa upp och bära frukt? Hur skall jag nu veta det?

Jo jag upplever att mitt liv är löst från:
Det som har varit (GÄRNINGAR)
Det som är nu (IDENTITET)(VÄRDE)
Det som kommer (HOPP)

Jag behöver inte hela tiden ha bekräftelse från människor, ord från någon ”smicker profet”.
Jag behöver inte hela tiden tala om gamla oförrätter.
Jag behöver inte upphöja mig och se ner på andra (LK 18:10-14)
Av samma princip fungerar förtal (JAK 3:8)

Jak 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.(ORM) 9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

När man förtalar någon så gör man honom ”Lätt” i mina ögon och det innebär samtidigt att jag blir ”Tung”. Därför ryms detta också i ordet synd för jag ärar och upphöjer mig själv på en annans bekostnad som publikanen och fariseen.

FRANK MANGS

Jag hörde nyss en predikan med Frank Mangs som grep mig starkt den heter ”Avfällingen”
Sista mötet han hade innan kriget i hans hembygd var en ung man med i mötet. Han var frälst och han var döpt i vatten han kallades ut i krig. Han fick uppleva fasansfulla saker där så att han gick sönder till både kropp och själ. Han kom sedan hem efter kriget förvirrad och omtöcknad av allt han varit med om och drog till stan och söp sig full. Han kom i bråk där med en man och stack kniven i honom. Han kom i fängelse och försvann till Helsingfors tukthus. Frank fick då en kallelse att predika för fångarna där.

Fängelseprästen sa att det var en ung man som sitter med här i mötet dömd för mord som kommer från dina hemtrakter och han säger att han känner dig. Jag vill gärna träffa honom efter mötet sa jag till honom. När fångarna lämnade salen en bänkrad efter en annan så kom en fånge fram. Hans ansikte var full av tårar och hans hand skakade när jag tog honom i handen. Jag förstod då vem det var men jag sa inger bara: Gud välsigne dig! Så tog jag honom i famnen och då brast han i gråt! Vi stod där och höll om varandra och bad. Plötsligt så faller Guds Ande när vi beder och den här mannen som lutade sitt huvud mot min skuldra i tårar började prisa Gud i nya tungor.

______________________________________________________________

I människors ögon var han utan värde men i Guds ögon var han värdefull. Paulus var också en mördare men fick också nåd av Gud. Men det går inte att ljuga för Gud det måste givetvis handla om en äkta omvändelse.

parousia6

Obs! Predikan som Janne Ohlin höll på Parousia Missionsmötet 21/5-2017

 

 

 

 

 

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Surdeg är Farligt