Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning: Elvor Ohlin 

26 mars 2010
Del 1
finns även här >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>
Del 3 >>

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Bli inte en stötesten för Jesus och din nästa

Det är allvarligt att gå emot Anden och den uppenbarade Skriften och jag vill säga att Satan har lyckats mycket väl att bedra obalanserade Kristna. Det är nämligen så att det är de som säger att vi inte skall nämna namn på villolärare kan bli en stötesten för Kristus som är vägen och för de troende som följer den vägen. En väg är i bibeln både tankesätt och handling om vi inte följer vägen så blir vi “stötestenar” både för Jesus och för andra människor.

Vad är få en “stötesten”? Det är människotankar som inte överensstämmer med bibelns tankar. Och många sådana stötestenar använder Satan att bygga sitt hus med han bedrar dem så de fastnar i lögn och tankebyggnader. Bara Guds visdom och Guds kraft kan i sanning bryta ner sådana tankebyggnader. Så ofta räknas det som visdom för en människa att tiga än att yttra sig om saker som hon inte känner till. För det är genom våra ord säger bibeln som vi skall dömas.

Jag vill påstå att många människor riskerar att dra på sig en dom genom att man blir en stötesten både för Jesus och samtidigt för andra människor. Om du går emot bibelns klara lära och genom din mun eller genom att skriva saker vägleder du faktiskt människor vare sig du vill eller inte.

1/ Antingen håller du med om vägen och vill att andra också skall följa den.
2/ Eller så håller du inte med om vägen och då hindrar du med ord och tal och skrift andra.

Amos 3:3 Vandrar två tillsammans (På en väg) utan att de kommit överens om det? 

Här säger skriften att vi inte vandra tillsammans med Herren i Ljuset om vi inte är helt överens med honom vägen alltså Jesu Kristi lära och liv. Med andra ord den som nu vandrar på den smala vägen är den som har Jesus Kristus som sin förebild. Då kommer vi till de Apostlar som Jesus Kristus utvalde och uppenbarade sin väg och sin lära för de är ett med honom. De lever alltså i ljuset och de har Jesus Kristus som sin förebild i lära och liv. Så det Apostel Paulus undervisar oss om och gör är exakt vad Jesus Kristus uppmanar oss till att göra det går aldrig att skilja på.

EF 2:20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren.22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. 

Det innebär att vi kan vara levande stenar bara om vi vilar på Apostlarnas och Profeternas grund och har Jesus Kristus som vår förebild i lära och liv. Du kan antingen vara ”en stötesten” eller ”en levande sten” helt beroende på om du är en förebild och lever och lär som Jesus och Apostlarna gjorde.

Apostel Paulus hade Jesus Kristus som förebild och levde och lärde och sa
1/ Bli Guds efterföljare (Imitera) ha honom som förebild och exempel (Ef 5:1)
2/ Paulus vädjade till Korinterna att bli hans efterföljare (Imitera) (1 Kor 4:16)
3/ Att följa Apostlarna var att följa Herren (1 Tess 1:6)
4/ Församlingarna var efterföljare till den Apostoliska urkyrkan i Judeen (1 Tess 2:14)(Inte Rom alltså)

Så alla församlingar idag och alla medlemmar skall också se på Jesus Kristus och den lära som en gång för alla överlämnades till de äkta Apostlarna att försvara och bevara och för att sprida. Bara den som fylls av Anden kan vandra i enlighet med det budskapet på den smala vägen. Alla församlingar som vill leva i ljuset måste ha den församlingen i Judeen där Apostlarna startade som sin förebild.

Vishet är alltså att vandra och handla och att tala helt i enlighet med summan av vad Guds ord säger och detta är sanningens väg och det innebär frihet. Ovishet eller dårskap är att inte vandra och handla och tala helt i enlighet med summan av vad Guds ord säger. Den som vandrar i ovishet eller dårskap är alltså en obalanserad kristen som riskerar att bli en stötesten för både Jesus och din nästa.

Jag kände i morse att jag skulle ta upp detta för att sända ut en varning till den som nu går emot skriften och säger att du inte får döma eller nämna namn. Det är nämligen så att du riskerar att bli en stötesten för Jesus Kristus eftersom du inte handlar och vandrar och talar helt i enlighet med summan av Guds ord. Titta noga på dessa 4 Punkter jag skrev så ser du din skyldighet om du vill bli vis och vandra i gemenskap med Herren på vägen.

Det är just denna dårskap och ovishet som säger tvärt emot summan av bibelns sanning som fått Satan att lyckas infiltrera hela kristenheten och dra ner Jesu namn i smutsen. Du som har handlat så här det är du som har blivit en stötesten för Jesus och det är din ovishet och människofruktan som riskerar dra på dig en dom.

Apostlarna nämner villolärarna vid namn vid flera tillfällen. Apostlarna beskriver i detalj vad de undervisade. Apostlarna och bibeln säger att vi skall imitera dem för de imiterade Herren. Det är alltså summan av vad Guds ord säger som är vägen och sanningen och du som går emot detta är en stötesten både för Jesus Kristus och hans tjänare. Jag vill säga detta till dig av kärlek så att Satan inte förblindar dina ögon.

De här verserna talar just om en stötesten för Johannes döparen var sänd ifrån Gud han vandrade på vägen och var en profet och vägvisare. Lägg märke till att han gjorde exakt det kristna idag säger att vi inte får göra men som Jesus säger här i sammanhanget är absolut rätt.

Mat 11:6 Och salig är den som inte tar anstöt av mig.” (1917 står det Stötesten) 7 När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: “Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. 9 Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er: Han är ännu mer än en profet. 10 Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig. (Tankesätt + Handling + Tal + Skrift)

Johannes avslöjade mörkret! Han dömde skulle många säga!
Men om inte omvändelse sker kan aldrig Guds härlighet uppenbaras!
Så väckelse är omöjligt om inte stötestenarna eller surdegen rensas ut!

Då måste vi ställa oss frågan genom de 4 Punkterna är vi vägvisare eller stötestenar?
1/ Bli Guds efterföljare (Imitera) ha honom som förebild och exempel (Ef 5:1)
2/ Paulus vädjade till Korinterna att bli hans efterföljare (Imitera) (1 Kor 4:16)
3/ Att följa (Imitera) Apostlarna var att följa Herren (1 Tess 1:6)
4/ Församlingarna var efterföljare (Imitera) till den Apostoliska urkyrkan i Judeen (1 Tess 2:14)

Jag avslutar detta med att visa hur vi skall imitera och avslöja de människor som lever i mörkret
EF 5:1 Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. 2 Och lev i kärlek (Gk: Agape) så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. 

EF 5:6 Låt ingen bedra er med tomt prat. (Gnosticismen) Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. 7 Ha därför ingenting med dem att göra. 8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då (På vägen) som ljusets barn. (Imitera alltså Jesus och Apostlarna de 4 Punkterna) Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” 15 Se alltså noga till hur ni lever (Alla 4 Punkterna) att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. (Efter de 4 Punkterna16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. 17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 

Sedan kommer ett klart budskap från Paulus som vi ju skulle imitera och vandra efter eftersom han följer Jesus. Kolla vad han skriver och uppmanar församlingen att göra!

1/ Ge noga märke till dem som följer Apostelns lära. (Gk: Märk dem)
2/ Ge noga märke till dem som inte gör detta. (Gk: Märk dem)

Detta är ju omöjligt att göra om man inte nämner namn! För ett namn står för en person och hur denne vandrar och är.

Fil 3:17  Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. 

Rom 16:17  Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem (Avslöja dem och varna för dem) som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 

Kan det sägas tydligare min vän? Vi riskerar att bli stötestenar och gå fiendens ärenden om vi går emot bibelns klara uppmaningar givet av Jesu och Apostlarna.


Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Bli inte en stötesten för Jesus och din nästa

Frihet från lagiskhet

Frihet från lagiskhet

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
2023-03-19

Vad är lagiskhet?
Hur ska vi förhålla oss till lagen och buden i GT? Mose lag?

Israels folk, det judiska folket, kallas ”lagens folk” (Rom 4) eftersom de fick lagen från Gud. De utvaldes av Gud som hans egendomsfolk och ingick förbund med Gud.

Gal 3:23  Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. 24  Så blev lagen vår övervakare [paidagogos – väktare, pedagog] fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25  Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. 26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 

Paidagogos (grek) – ordet användes om “en tjänare som tog barnen till skolan för att de skulle få undervisning”. Pedagogen (tjänaren) vakade över barnen för att hindra dem från frestelser och onda handlingar. En annan bild av ordet är ”att pedagogen (väktaren) vakta fångar som har brutit mot lagen och är dödsdömda. De har bara en enda räddning att hoppas på: Benådning, att få nåd och förlåtelse. Så fungerade lagen som en god väktare och övervakare. Jag lägger till “en god” eftersom det står skrivet så om lagen (1Tim 1:8).
Hoppet för fångarna här var tron på löftet om en Återlösare, ett försonande blod, som djuroffren var förebilder på och som Mose fick instruktioner om samtidigt som lagen.

Kol 1:14  I honom (Jesus, Guds Son) är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 

Gal 4:4  Men när tiden [chronos – löpande tid] var fullbordad [tidpunkten var inne] sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 5  för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt [Grek: adopteras som söner och döttrar]. 6  Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba! Fader!” 
Jesus är den ende äkta Sonen [själv Gud]. Grundtexten säger att vi är adopterade men vi räknas som äkta barn i tron på Jesus. Här faller Herradömesteologin och alla falska läror som ett korthus, när de jämställer oss med Jesus på ett obibliskt sätt. Vi är inte gudar.

1Tim 1:14  Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.
Övervakaren är ersatt av Guds nåd och vi står inte längre under lagen. 

Rom 3:28  Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. 
…31  Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen. 

Paulus skriver om sina judiska landsmän som försökte hålla lagen utan Jesus:
Rom 10:3  De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4  Ty Kristus är lagens slut [telos – avslut, ände, syfte, mål, fullbordan = syftet med lagen är uppnått], till rättfärdighet för var och en som tror. 

Vad var alltså målet med lagen? JESUS
Hela lagen rörde sig mot en fullbordan /uppfyllelse av Messias Jesus.
Jesus sa:
Matt 5:17  Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda [(grek) pleroo – uppfylla]. 18  Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. 
…och i JESUS är alla skiljelinjer mellan lagens folk och oss andra borttagen:
Gal 3:28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 

Judarna brukar dela in lagen i tre delar.
Ceremoniella lagar – Här ingick djuroffer [brännoffer, syndoffer, skuldoffer, spisoffer… och hela tempeltjänsten osv. Allt det är uppfyllt av Messias Jesus.

Civila lagar – Dessa gällde den tiden och kulturen och mycket går inte att följa idag rent praktiskt. Men innebörden och principen bakom kan vi ha hjälp av och förstå andligt.
Till exempel att inte blanda lin(ne) med ull. Linnet står som bild på Jesu rättfärdighet. Blanda inte Jesu rättfärdighet med din egen rättfärdighet. Ull framkallar svett och förebildar självrättfärdighet, våra egna försök att rättfärdiga.

Moraliska lagar – Här gäller framför allt de tio budorden som är aktuella i alla tider.
GT ger oss kunskap om Gud och Guds vägar. Vi läser GT för att lära känna Gud och hans mäktiga gärningar. Som någon uttryckt det: ”hela GT är ett vittnesbörd om Jesus”.

Paulus skriver som vi läste: ”Vi upprätthåller [fastställer] lagen” . Vilken lag är det som inte upphävs utan upprätthålls?
Jer 31:33  Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. [där JESUS får bo i hjärtat]

Budorden gäller och uppfylls i oss som tror och har överlåtit våra liv till Herren. Det handlar inte i första hand om vad vi gör eller inte gör. Det handlar först om vad eller vem som är drivkraften till det vi gör. Vad är motivet och vem motiverar? Är det Guds Ande som inspirerar eller är det människor vi följer och vill vara till lags?

Personligt: I övre tonåren började jag uppleva församlingen som ett ”fängelse”. Den första orsaken var min brist på överlåtelse till Herren men det fanns fler orsaker. Efter en väckelsevåg i början på 70-talet med mycket liv och verksamhet i många kyrkor, mattades det av – och kvar var alla verksamheter.
Nu gällde det att ställa upp och hålla verksamheterna igång. Det är min bild av det som hände. Jag var engagerad i sång och musik och deltog i allt, precis som mina kompisar. När det saknades ledare för lördagsgruppen (som ersatte söndagsskolan) måste vi ställa upp. Krav och plikt och måste… Det slutade med att jag vägrade gå dit.
Vad skulle man ha gjort annorlunda? Mitt svar är:
-tala mer om överlåtelsen till JESUS och den Helige Andes verk och inspiration inifrån
-tala mindre om att ställa upp, vara aktiv och engagerad – det är bra med ansvar och disciplin men det räcker inte i Guds verk.

Grunden måste vara rätt och i relationen med Jesus själv, så hans liv kan flöda till oss genom den Helige Ande.
Joh 15:5  Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. [Detta står grammatiskt i “dubbel negation”. Ni kan absolut ingenting göra…]

Jag förstod inte på den tiden vad de här orden betydde:
2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet [eleutheria].
Eleutheria betyder frihet och oberoende [motsats till slaveri], generositet.
1Petr 2:16  Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud. 
Gal 5:13  Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

Vad är vi fria ifrån?
1) Vi är fria från syndens makt och fängelse. Vi var i “fängsligt förvar”.
2) Vi är fria från lagens fördömelse. Den dömer oss skyldiga som syndare.
3) Vi är fria från laggärningar.

Därför sa Jesus: Kom till mig, ni alla som arbetar och är tyngda av bördor…
Vid den här tiden tyngdes folket av tunga bördor, krav och lagok. Det är som om Jesus säger: Kom till mig ni alla som anstränger er för att klara något som ni inte kan, vara något som ni inte är..

Vår rättfärdighet måste komma från det som Gud gör i oss / det Guds Ande gör i oss.
Gal 3:1  Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 2  Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 
När vi går in under lagen – blir lagiska – gör vi saker för att förtjäna och kräva Guds välsignelser. Det är vad som händer när Jesu försoningsdöd och korsets budskap tonas ned eller ersätts av gärningsläror.
…9  Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. 
…13  Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14  Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. 

Äkta tro är inte heller ”en egen makt” som vi kan ”aktivera”. Äkta tro är förtröstan på Gud. Lagiskhet finns i många sammanhang och jag tror inte att någon av oss undgår att hamna i lagiskhet någon gång, kanske då och då.

Ef 1:18  Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19  och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 

Alltså är det inte våra ansträngningar utan Guds nåd som då verkar och påverkar inifrån. Guds vilja är att vi ska tjäna i frihet, drivna och inspirerade av den Helige Ande.
Jag vill ta upp några frågor som kommer upp ibland.

Sabbaten och högtiderna
Är man ”lagisk” om man håller sabbaten och de judiska /bibliska högtiderna?
Kol 2:16  Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. 17  Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. 

Om man bor i Israel är det helt naturligt att fira judiska /bibliska högtider för de följer den judiska almanackan. Men vi som bor i Sverige?
Rom 14:5  Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. 

-du är inte lagisk om du håller sabbaten eller lägger vikt vid en viss dag.
-du är inte laglös om du inte håller sabbaten eller söndagen.
Men om du håller sabbaten och säger att alla andra också måste hålla sabbaten, då är du lagisk. Vad ska vi förstå med sabbaten? Vi ska förstå innebörden, att sabbaten handlar om att det är Gud som helgar (2Mos 31:13). Det är Guds verk och inte vårt.

Maten
Vi läser verserna innan som gällde maten. I lagen finns en mängd matregler.
Rom 14:1  Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. 2  En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker . 3  Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. 

Det viktiga är att ingen får förakta den som inte vågar äta allt och vegetarianen har inte rätt att döma den som äter allt. Om du säger att alla måste göra som du, då är du lagisk.
Vi kan även här upptäcka andlig föda i de lagarna eftersom vi ser i nytt ljus utifrån Nya förbundet.

Tiondegivande
2Mos 35:29  Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som HERREN hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga gåva åt HERREN. 

2Kor 9:7  Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. [Grundtextordet för frihet betyder också generositet, läste vi tidigare]

Många av oss som växte upp i frikyrka lärde oss om tionde. Tiondegivande kan vara en hjälp och en bra princip men det är inte ett krav eller en lag. Om vi tvärtom aldrig ger något till Guds verk, är det brister i tron. Men givandet ska komma från hjärtat så att vi ger med glädje och det kan vara en mognadsprocess.

Vi kan skapa egen lagiskhet och egna regler, precis som fariséerna.
Smycken och örhängen ansågs vra “en synd” förr [inte minst i väckelser]. Jag menar att det är lagiskhet. Jag önskar att man hade läst om när Gud bildligt beskriver när han utvalde Israels folk och jag tänker på Hesekiel 16. Detta är Gud som säger genom profeten:

Hes 16:11  Jag prydde dig med smycken, satte armband på dina armar och en kedja om din hals. 12  Jag satte en ring i din näsa och örhängen i dina öron och en vacker krona på ditt huvud. 
Var kom lagiskheten ifrån? Jag vet inte. Kanske från att örhängen användes som amuletter i Egypten? (Israels folk bar sådana vid uttåget ur Egypten). Hur vore det att läsa hela Bibeln!?
Visst, det står om utsmyckning i 1Tim 2 men det handlar om att det inre är det viktiga och inte det yttre.

 • DW gjorde sig av med tv:n på Guds uppmaning, för många år sedan. Om han hade sagt att alla måste göra sig av med tv:n – då skulle han ha varit lagisk.
 • Om Gud säger åt dig personligen att göra dig av med ägodelar och ge till andra, ska du göra det. Men om du säger att alla andra måste göra så – då är du lagisk.
 • Om Gud kallar dig att ta hand om trasiga människor i ditt hem – gör det!
  Men om du säger att alla andra ska göra samma som du, då är du lagisk.
 • Anden kan inspirera dig att gå ut på gator och torg och evangelisera, då ska du göra det.
  Men om du säger att alla andra måste göra precis som du – då är du lagisk.

När man tar in en struktur och företagsmodell i församlingen får man en lagisk församling.
”Att lära ut att profetera”, skapar inte bara falska profetior. Det skapar lagiskhet.

Var och en ska söka Guds personliga vilja för sitt eget liv. Vi behöver inte en uppenbarelse för varje uppgift men vi ska be Gud att leda och visa hur vi ska tjäna.

Allt i Guds rike är frivilligt.
Samtidigt är det så att bara den som lyder Gud får uppleva de andliga rikedomarna!

Personligt: Gud kallade mig och Janne till tjänst att starta bön på dagtid i Gileadkyrkan 1993. Vi bestämde oss för att inte göra något annat än det som den Helige Ande ledde oss till. En evangelist i församlingen försökte ”jaga ut oss” ur bönerummet för ”Ni måste ut! Ni kan inte bara be”. Men Gud ledde oss steg för steg: bön /förbön, undervisning, evangelisation, socialt arbetet…
När Gud får leda faller alla bitar på rätt plats i rätt tid.
När Gud kallar, då utrustar han för just den uppgiften.
Vi gjorde allt med glädje och Andens inspiration. Det var inte en lätt väg. Men det finns mycket att minnas med tacksamhet och glädje.

Jak 2:8  Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9  Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 
…12  Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. 

Jesus talade om de största buden:
Bud 1. Älska Gud – därför att han först har älskat oss och gett oss av sin kärlek.
Bud 2. Älska din nästa… – att ge vidare det vi har fått.

Hur upprätthåller vi lagen? Genom att Jesus får vara Herre och Kung på hjärtats tron.
Hur fungerar Frihetens lag? Den fungerar genom att vi ber den Helige Ande att leda oss in i gärningar som Gud har förberett (Ef 2:10).

Döda gärningar
Jakobs brev säger att tron utan gärningar är död. Vi gör inte (längre) gärningar för att duga inför Gud eller för att vara människor till lags. Det är lagiskhet och av lagiskhet kommer döda gärningar.

Vi talar ibland om arvssynden, som är [den fallna naturen[den onda naturen, syndanaturen eller den svaga naturen] och är den som gör att vi själva vill bestämma över våra liv. Vi tror att oberoende är ”frihet”. Vi kanske vill ha Gud på våra villkor och ha nytta av Gud när det passar oss? Den inställningen producerar ”döda gärningar” och det är en återvändsgränd.

Jag trodde att jag var fri tills jag kapitulerade och överlät mig helt till Jesus, för många år sedan. Jag var bunden i alla möjliga synder, föreställningar och attityder som jag delvis inte ens var medveten om. Det var först då som jag insåg att Guds löften gäller mig, inte bara vissa som är mer andliga. Jesus sa:

Joh 8:36  Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. 
Våra hjärtan måste förändras. Därför skärpte Jesus lagens bud.

Goda gärningar kommer som en konsekvens och frukt av den äkta tron när JESUS är Herre. Vi påverkas och inspireras att göra Guds vilja och leva enligt den, dvs. ”vi upprätthåller lagen” och vi vill inte leva emot Guds bud.

Fil 2:13  Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. 

Vi kan inte alltid avgöra vad som är Guds vilja men vi får be om Guds ledning hela livet, många gånger. Om du känner krav och tunga ok av ”måsten” och ”borde”, ska du veta att det inte kommer från Jesus/Gud. Avslöja och stå emot den Ondes anklagelser.

Vi får be om renhet från lagiskhet och döda gärningar, be om ett rent samvete.
Framför allt får vi be om att leva och tjäna i Andens frihet!
Och den helige Ande leder oss in i Jesu seger för oss och därför alltid i enlighet med Guds ord och en rätt förståelse av bibelordet.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , | Comments Off on Frihet från lagiskhet

Hebreerbrevet Del 2 Kristi Härlighet

Heb 1:3 (Den enfödde) Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 4 (Den enfödde) Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 

Sonen själv har alltid utstrålat samma härlighet som fadern
Sonen iklädde sig kött och levde och dog för att sona människans synd
Sonen uppstod och sitter nu på faderns högra sida i samma härlighet

Spiro Zohiathes skriver i sin kommentar följande: En person av mycket hög dignitet som sätter en annan person på sin högra sida anser att den personen har exakt samma nivå av dignitet och makt som han själv har. Guds Son iklädde sig mänsklig natur och därmed var han samtidigt Människosonen i en och samma person. När det står den enfödde Sonen betyder det: Den ende unike i sitt slag!

Guds Son kom för att föra Gud till oss = Han är 100 % Gud
Människosonen kom för att föra oss till Gud = Han är 100 % människa

Bill Johnson har en lära som kallas Kenosis som falskt påstår är att Jesus Kristus någon gång från inkarnationen lade ner sin härlighet som Guds Son. En som kan bli av med sin härlighet måste ju i detta fall upphört att vara Gud vid något tillfälle. Hur fel detta är bevisar om inte annat de ställen där Jesus tar Gudsnamnet på sig själv under sin jordevandring. “JAG ÄR” (Gk: Ego Eimi) sa Jesus om sig själv vid ett flertal tillfällen. (Joh 6:35 Joh 8:12 Joh 10:11 Joh 11:25, 26 John 14:6 Joh 15:5)

Mat 22:44 Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter.

Mat 26:63 Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: “Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son.” 64 Jesus sade till honom: “Du själv sade det. Men jag säger er: Härefter skall ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” 

Petrus säger till Jesus: Du är Messias den levande Gudens Son! Jesus utbrister: Ingen annan än min fader som är i himlen kan ha uppenbarat detta för dig. För Översteprästen i Israel var Guds hemlighet fördold men den var uppenbarad för en enkel fiskare. Så att Guds Son blev Människosonen Jesus Kristus i en och samma person är Guds hemlighet bara uppenbarat för de små.

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. 22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” 23 När de var ensamma, vände sig Jesus till lärjungarna och sade: “Saliga är de ögon som ser det ni ser. 24 Ty jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.” 

Apostel Johannes skriver:
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. 

Jesus säger:
Joh 4:20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.” (Realtid)

Jag vet att Messias eller Kristus skall komma han skall uppenbara allting om Gud för oss. Jesus eller Heb: Yeshuwa (Frälsningen) är nu här och talar till henne i realtid. Han säger: Grekiska ”Ego Eimi” vilket bara kan översättas med ”Jag Är” (JHWH) vilket pekar på samma person som Mose mötte i den brinnande busken. Det namnet som förde Israels barn ut ur Egypten var alltså en förebild på den frälsning som skulle uppenbaras senare i Jesus Kristus.

Hebreerbrevet startar med: “Gud har talat till oss i sin Son” och det innebär att Gud har många söner men bara en Son (Singular) som kallas ”Den Enfödde” Sonen och det är Jesus Kristus själv och ingen annan. På uppståndelsens morgon mötte Herren 3 skrämda kvinnor.

Joh 20:17 Jesus sade till henne: “Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” 18 Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. 

Här är det tydligt att Herren ärDen EnföddeSonen som står högst i auktoritet och makt och ändå får vi av nåd kallas hans söner och döttrar.

1 Joh 3:1 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 

Bara den som är född på nytt av Anden genom tron på Jesus Kristus får kallas och är Guds barn. Men Judarna då de måste ju vara Guds barn eller hur? Nej inte ens dom är Guds barn av födseln.

Rom 9:6 Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, 7 och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. 8 Det vill säga: Guds barn (Söner och döttrar) är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. 

Luk 20:34 Jesus svarade dem: “De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. 35 Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. 36 Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn.

Här är skriften oerhört tydlig även efter det att uppståndelsen har skett kan vi bara räknas lika änglarna som också är skapade. Jesus Kristus står däremot mycket högre i makt och härlighet än änglarna han är ju skaparen genom vilket allting är till.

Heb 1:3 (Den enfödde) Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 4 (Den enfödde) Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min (Enfödde) Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son? 6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom. (Den enfödde Sonen)  

Alla villoläror går ut på att klä av Herren has härlighet och klä människan i ge henne en falsk identitet som upphöjer människan till en position hon inte har.

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 

Rom 8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. 18 Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. 19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. 

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar (Säd – Plural) arvingar enligt löftet. 

Men Jesus Kristus den enfödde Sonen på Guds högra sida är arvingen singularis och står i samma nivå som Gud själv i makt och härlighet.

Gal 3:16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. (SINGULARIS) Det heter inte: “och åt dina avkomlingar”(PLURALIS) som när man talar om många, utan som när det talas om en enda (SINGULARIS) och åt din avkomling (SONEN) som är Kristus. (Messias är Guds Son och Människosonen på en gång)

Den enfödde Sonen har all makt nu i denna tidsålder och för all tid. Den enfödde Sonen som är Guds Son och Människosonen är satt på faderns högra sida över allting som kan nämnas och är skapat och över alla änglarna. Här råder en skarp uppsatt gräns som inget skapat får överträda inte ens när uppståndelsen skett kan vi passera den gränsen. Vi kan aldrig bli som Gud bokstavligen men detta kommer Satan alltid att försöka få oss att tro. Jesus själv sa att när de troende har nått fram till uppståndelsen kan vi bara bli som änglarna och de underordnar sig alla och tillber Jesus Kristus (Heb 1:3-6 + Luk 24:34-36)

Skriften vittnar om att innan uppståndelsen skett lever vi i denna tidsålder och här råder lidande (Rom 8:18-21) Hela den här skapelsen är lagd under förgängelsen tills förvandlingen av Guds barn sker vid uppståndelsen (Rom 8:18-21) Vi lever alltså här i denna tidsålder i hoppet om vår frälsning genom tron på Jesus Kristus. För om vi kunde se det uppfyllt redan nu så vore ju hoppet inget hopp längre (Rom 8:24) Skriften är solklar den begränsar oss som lever här i världen ifrån det som kommer efter denna tidsålder vid uppståndelsen från de döda. Här lever vi alltså i tron och i hoppet på Jesus Kristus skall förvandla vår förgängliga kropp vid den sista basunens ljud. (1 Kor 15)

Paulus varnar oss att inte gå utöver den gräns som skrifterna vittnar så klart om. (1 Kor 4:6) Satan försöker att få oss kristna att ta steget över på hans sida precis som i Eden (2 Kor 11)

1/ Skulle då Gud ha sagt? (Det finns ingen gräns det är bara en illusion)
2/ Ingalunda skall ni dö (Ingen skilsmässa ingen dom)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus)

Redan på Apostlarnas tid kom Gnosticismen in och förde många utanför skriftens gränser och den vägen går alltid från Punkt 1 mot Punkt 3. De påstod nu att uppståndelsen redan skett men inte ens då blir vi som Kristus det säger aldrig skriften bara Satan och han kommer att bedra många.

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. (Gå aldrig över skriftens gränser) 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. (Gnosticismen – Trosrörelsen) De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet (De kommer att multipliceras) 17 och deras ord (Falska lära = Gnosticismen – Trosrörelsen) kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron (Och Hoppet Rom 8:18-21) för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. (De menar att arvet och Guds Rike är redan nu) 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. (De Laglösa på den breda vägen Matt 7) 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa (Läror som de laglösa har) blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. 

Paulus nämner dem vid namn för att avslöja dem och de läror de predikar så att församlingarna skall förstå och ta avstånd från de läror som orsakar Cancer som man dör av. Han säger uttryckligen att Hymenus och Filetus var de mest framstående villolärarna på den här tiden. (Gnostiker)

Det finns ett ställe till där Paulus nämner exakt samma sak men med lite andra ord. Här säger Paulus att han är en förebild på alla sant troende som skall ärva evigt liv så att avslöja och nämna namn som Paulus gjorde skall vi göra. Detta säger Paulus hur tydligt som helt till Efesierna avslöja de som är i mörker (Ef 5:9-13)

1 Tim1:16 Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. 17 Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen. 18 Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen19 i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. 20 Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar. 

1/ Paulus var en förebild
2/ Paulus skrev de pastorala breven
3/ Dessa är instruktioner om hur man skall uppföra sig i Guds hus
4/ Ledarna måste vara kallade av Gud att både undervisa och förmana samt varna.
5/ Paulus var en förebild så vi måste nämna namn och läror
6/ Om vi inte gör det så strider vi inte den goda kampen
7/ Bara lejda herdar flyr den goda kampen sa Jesus

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on Hebreerbrevet Del 2 Kristi Härlighet

VANDRING GENOM HEBREERBREVET

Del 1 /Youtube / Guds Ord (Parousia Mission 19/3-23)
Del 2 /Youtube >>
Del 3 /Youtube >>
Del 4 /Youtube >>
Del 5 /Youtube >>
Del 6 /Youtube >>
Del 7 /Youtube >>
Del 8 /Youtube >>
Del 9 /Youtube >>
Del 10 /Youtube >>
Del 11 /Youtube >>
Del 12 /Youtube >>
Del 13 /Youtube >>
Del 14 /Youtube >>
Del 15 /Youtube >>
Del 16 /Youtube >>
Del 17 /Youtube >>
Del 1 /Youtube >>
Del 2 /Youtube >>
Del 3 /Youtube >>
Del 4 /Youtube >>
Del 5 /Youtube >>
Del 6 /Youtube >>
Del 7 /Youtube >>
Del 8 /Youtube >>
Del 9 /Youtube >>
Del 10 /Youtube >>
Del 11 /Youtube >>
Del 12 /Youtube >>
Del 13 /Youtube >>
Del 14 /Youtube >>
Del 15 /Youtube >>
Del 16 /Youtube >>
Del 17 /Youtube >>
Del 18 /Youtube >>
Del 19 /Youtube >>
Del 20/Youtube >>
Del 21 /Youtube >>
Del 22 /Youtube >>
Del 23 /Youtube >>
Del 24 /Youtube >>
Del 25 /Youtube >>
Del 26/Youtube >>
Del 27 /Youtube >>
Del 28 /Youtube >>
Del 29 /Youtube >>
Del 30 /Youtube >>
Del 31 /Youtube >>
Del 32 /Youtube >>
Del 33 /Youtube >>
Del 34 /Youtube >>


Posted in Different Stuff | Comments Off on VANDRING GENOM HEBREERBREVET

BIBELSTUDIER & SKRIVNA PREDIKNINGAR JANNE OHLIN

Vandring genom Hebreerbrevet >>

Posted in Different Stuff | Comments Off on BIBELSTUDIER & SKRIVNA PREDIKNINGAR JANNE OHLIN

Guds ord uppenbaras

En vandring genom Hebreerbrevet del 1

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 

Vilka ord kunde passa bättre att inleda detta underbara brev skrivet till Hebreerna! Jesus är alltings centrum alla kristna strukturer och byggnadsverk måste vila på Honom som är den enda grunden. Varje gott träd måste ha Honom som sin rot; och varje gärning vi gör för Gud måste ha honom som sin drivkraft och källa.

I Begynnelsen eller “i Begynnaren” (Jesus Kristus) måste allting startas han skänker både inspirationen och kraften till de gärningar som utförs i hans namn. (Utan honom kan vi inget göra – Joh 15:5) Och genom det namnet JAG ÄR startades Exodus ur Egypten och genom samma namn nådde de sitt mål nämligen löfteslandet. Samma sak gäller för den troende vi har vårt löftesland i Jesus Kristus eller vi skulle kunna kalla det för det ”Himmelska” till motsats till det ”Jordiska”.

I grundtexten så är det två olika ord innan det står ”Gud” i Heb 1:1 dessa beskriver hela den mångfald som Gud redan har uppenbarat för människan. Redan den bok som Mose skrev berättar hur Gud skapat och uppenbarat sig i naturen genom historien. Ta till exempel Noas flod där den kände tyske arkeologen Werner Keller åkte till mellanöstern för att bevisa att Noas flod och bibeln var en lögn. Han kom sedan hem blev en Kristen och skrev en tjock bok som heter: Men bibeln hade rätt!

Det var nämligen så att ju mer han och hans team grävde ju mer förvånad och chockerad blev han över hur bibelns historia helt och hållet stämde in med de arkeologiska fynden de hittade. Jag kom ihåg när jag blev frälst det blev precis som om ögonen öppnades jag såg Gud oändligt vackra skapelse. Ute på öarna kunde jag knäfalla och studera den blomma som var det vackraste jag sett nämligen Violen. (Jag längtar till våren så jag får se den igen)

Men mitt i all mångfald så existerar en förunderlig komplex enhet och harmoni genom hela skapelsen. Det är precis som att hela universum är länkat samman för att skapa en total harmoni. Om någon del i den här kedjan börjar att släppa kommer det att sända chockvågor genom hela systemet som håller universum samman. (Bibeln säger att detta skall bli obalans Jes 24, Heb 12)

Bibeln säger att Jesus Kristus håller samma allting i kraft av sitt mäktiga ord.
Heb 1:3
 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Rom 11:36 Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.

1 Kor 12:6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 

Den förundrade skönhet och harmoni som möter oss I naturen är för komplex för att ha kommit till av en slump. Du har inte kommit till av en slump ur någon slemmig massa från början som en utveckling från en ur amöba. Du är skapad av en kärleksfull Gud som har en mening med att du kom till livet inte för att leva för dig själv men för att leva tillsammans med honom som har skapat dig.

Kol 1:15 Han (Jesus Kristus) är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 

Du skapades med ett syfte och Gud har en plan för ditt liv. Det märkligaste av allt när du går till Jeremia bok och läser hur Herrens ord kom till honom och kallade honom till gemenskap och tjänst avslöjas en hemlighet:

Jer 1:4 HERRENS ord (Guds Son) kom till mig. Han sade: 5 “Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” 

Hebreiskan och King James har andra ord
Jer 1:5 BeforeH2962 I formedH3335 thee in the bellyH990 I knewH3045 thee (Här uppenbaras han som var (Dåtid) är (Nutid) och kommer (Framtid)
1/ Före tiden var inne för befruktningen i hans mors livmoder
2/ Innan jag formade dig och sammanvävde dig i moderslivet
3/ Så kände jag hela dig och hela ditt liv och din personlighet
4/ Nu var tiden inne för kallelsen och framtiden som är lika känd för Gud

När bibeln skall beskriva tid för oss har den olika grekiska ord för detta
1
/ Chronos är hela den löpande tidsaxeln
2/ Kairos är bestämda tider när Gud handlar och agerar

Inget kan hindra honom att agera när hans Kairos är inne.

Jes 14:26 Detta är det beslut som är fattat om hela jorden, detta är den hand som är uträckt över alla folk. 27 Ty HERREN Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är uträckt, vem kan då hindra den? 

Jes 46:10 Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.

Chronos är alltså Guds löpande tid – Fråga: När är tiden slut då?
Kairos är Guds bestämda tid – Fråga: När sker det sista Gud bestämt?

Vet du att dessa två saker kommer att byggas upp till klimax: Svaret på båda dessa frågor kommer nämligen att ske vid Jesu Tillkommelse. (Parousia)

När Guds Rådslut är fullbordat behöves ju inte Kairos eller Chronos
Det innebär slutet på denna tidsålder och en övergång in i en förvandling för alla som tror. (Uppståndelsen från de döda 1 Kor 15 + 1 Tess 4 )

Jag läser nu från 1917 års översättning här:
Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid  (Gk: Chronos) skall mer givas, utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap (Evangelium) som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.

När den 7:e ängeln blåser i sin basun skall tiden fullbordas (Chronos)
Då är hela Guds Rådslut fullbordat som han utför på bestämda tider (Kairos)

1/ En röst skall höras
2/ Den sista basunen skall ljuda
3/ Vad säger rösten tror ni?

Mat 24:30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. 

Jag tror vi kan läsa om exakt samma händelse i Psalm 50
Psa 50:1 En psalm av Asaf. Gud, HERREN Gud, har talat, han kallar på jorden från öster till väster. 2 Från Sion, fullkomlig i skönhet, träder Gud fram i glans. 3 Vår Gud kommer, han skall ej tiga. Förtärande eld går framför honom och kring honom stormar det våldsamt. 4 Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk: 5 (Här har du rösten) “Församla till mig (Det är Änglarna) mina fromma, som sluter förbund med mig vid offer.” (Det är de som förbliver kvar i sanningen6 Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, ty Gud är den som dömer. Sela. 

Men den här gången är det inte som ett lamm som Jesus kommer utan som en kung med så fruktansvärd makt att alla jordens innebyggare kommer att skaka av fruktan. Det finns idag en gnostisk rörelse som lär ut hur man gör resor till himlen och tror att man kan dra kraft ur heligas gravar. Jag har själv hört hur en del av dem vittnar om att de upplever en stark kraft. Så vi ser idag en kristen karismatisk rörelse som i sin natur är ockult och har satt upplevelser och under och tecken över Guds ord. Det är den rörelsen som nu påstår att vi måste sätta in nya (Ockulta) Apostlar och Profeter som kyrkans nya grund för att upprätta Guds rike på jorden. Kära vänner detta kan omöjligt vara Guds Rike det är en kopia på Guds Rike och Satan har lyckats ganska bra med att så ut denna villfarelse mitt i kristenheten.

RESOR TILL HIMLEN UTAN GUDSFRUKTAN

Detta med resor till himlen är inget nytt för den gnostiska trosrörelsen en man vid namn Roberts Liardon som var en av C Peter Wagners – Guds generaler (Joels Armé) han får stå som ett exempel för hela denna falska rörelse – Han skrev en gång en bok vid namn: Jag såg himlen!

Den Jesus han fick se där i himlen guidade honom runt och visade honom förråd av olika kroppsdelar och grät över att människor inte tog ut dessa i tro. Det finns ett avsnitt i den boken där Jesus och Roberts skrattade och lekte och plaskade vatten på varandra. Precis som de flesta som upphöjer sig själva föll Roberts Liardon i kraftig omoralisk synd och fick lämna sin tjänst. Men precis som Todd Bentley är han tillbaka igen med samma gnostiska teologi men han har inte tagit tillbaka sin uppenbarelse.

Det är någonting som är fel när man kan påstå sig möta en Jesus Kristus som bibeln beskriver som en förtärande eld utan att uppleva Gudsfruktan. Johannes uppenbarelse startar med att han faller ner som död av fruktan när han får se honom i en syn. (Upp 1) När Jesaja får se honom i en syn och utbrister: Ve mig jag förgås! (Jes 6) Johannes säger att vi inte kan se honom som han är på denna sidan evigheten (1 Johannes brev) Guds Son kom och blev människa och hans härlighet uppenbarades på förklaringsberget och resultatet = De greps av stor fruktan! (Matt 17)

En viktig sak! All falsk uppenbarelse tar ner Jesus och upphöjer människan till samma nivå

_________________________________________________

Men bibeln är skriven av enkla människor med fel och brister men Gud kan ändå få igenom Andens budskap om Jesus Kristus genom dem därför att han vakar över sitt eget ord (2 Tim 3:16) De var av olika skikt i samhället herdar och fiskare. Krigsmän och Kungar, Psalmister Profeter och Präster.

Men bibelns sammanlagda kanon kan bara uttryckas med att en förunderlig Gud kan bara ha vakat över den sammanlagda enheten av de här 66 böckerna i boken kallad bibeln. Det råder utan tvekan en osynlig häpnadsväckande röd tråd genom hela bibeln precis som Ps 119:160 säger.

Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. 

Det är omöjligt för en människa att kunna producera en sådan produkt som bibeln. Den måste ha producerats av någon som vet allting redan innan världen startade det bevisar de profetiska böckerna om inte annat. Det finns en massa religiösa böcker i världen men bara en som är inspirerad av sanningens Gud som bara sanningens Anden kan öppna. Detta är boken vars innehåll uppenbarar allting om Gud och allting om människan inspirerat av Anden själv. Där uppenbaras en himmelsk visdom som vida övergår den jordiska visdomen.

När Anden kommer och öppnar den här boken så kommer vi att se en förunderlig enhet mellan gamla testamentet och nya testamentet. Vi får se att det måste finnas en skapare och att denna skapare uppenbarar sin vilja för människan genom Anden och ordet. Bara den som är ödmjuk kan välsignas av nåd och få nyckeln till att öppna boken och se dessa förundrade hemligheter i Guds ord.

Det är inte de stora gnostiska nya Apostlarna och Profeterna som får nyckeln till denna bok eftersom de upphöjer sig över denna skrift. Nej bokens välsignelse och Andens kraft är till för de små.

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. 22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” 

Vi startade detta med Heb 1:1-2 Exakt samma Herre som inspirerade och talade till fäderna är alltså exakt samma person Jesus Kristus som inspirerar oss som lever i de sista dagarna. Han är nämligen Guds ord uppenbarat i en person som gick omkring bland oss och uppenbarade vem Gud är.

Så skrifterna är Guds sätt att tala till oss människor och att tänka och att underordna sig den uppenbarelsen är vägen till enhet. Därför kan sann Andlig enhet aldrig uppnås utanför skriftens uppsatta gränser det är en lögn. Sanningens Ande kan bara leda oss på Sanningens Väg aldrig utanför den för där är mörkrets välde eller världen. Bibeln säger att en sådan falsk enhet kommer att dyka upp i ändens tid.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner (GK: I enlighet med Skriften bekänna) att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, (Gk: Inte I enlighet med skriften bekänner) han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande. 

Jag tog upp detta i min serie Gud människan och Andemakterna att detta handlar om den grekiska grammatiken i de här verserna. Vid prövning av personers teologi håller inte Bill Johnson, Kenneth Hagin och hela denna gnostiska rörelse för prövningen. Vi kommer alltså få se en hel ekumenisk rörelse samlas bakom: Ett annat evangelium En annan Jesus och En annan ande.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Guds ord uppenbaras

Smord teologi 2 fortsättning på profetiskt budskap

Den profetiska varningen om Pingströrelsen och hela den Karismatiska i Del 1 kan (Se även Youtube) vara på väg mot en uppfyllelse? I förra delen varnade Herren att NAR kommer att infiltrera och ta över Pingströrelsen genom att ge oss profetiska varningar. Jag såg en stor splittring komma när man släpper in detta i Filadelfia i Stockholm.

När jag fick se denna nyhet från USA blev jag mycket oroad men detta som sker ni i USA kan senare uppfylla profetian även i Sverige snart. Jag såg en artikel skriven av Holly Pivec som rapporterar om en oroande utveckling i Pingströrelsen i USA (AOG)

Ni som känner till Pingst vet att det som sker där kommer ofta till Sverige. Jag rekommenderar alla att skaffa den bok som hon skrivit som heter: The Counterfeit Kingdom (Det falska Gudsriket) Finns att beställa från Amazon.Se

A “Week of Power”—En femdagarskonferens med “apostlarna” Bill Johnson och Randy Clark-kommer att hållas söndagen den 12 mars till torsdagen den 16 mars i James River Church nära Springfield, Missouri, vilket får en hel del Assemblies of God-pastorer (Pingst i USA) att fråga vad detta kommer att innebära för framtiden för Assemblies of God-världens största pingstsamfund. Det är nämligen nu som dess inställning till den kontroversiella rörelsen New Apostolic Reformation (NAR) kommer att prövas på allvar.

James River Church, Med pastorerna John och Debbie Lindell, är en av de största Pingstförsamlingarna i USA med mer än 12,000 människor. Församlingens storlek, tillsammans med dess läge nära AG:s nationella huvudkontor i Springfield, gör den till den mest inflytelserika församlingen i USA:s Pingströrelse. Det som nu startar i morgon den 12 Mars till den 16 Mars i församlingen James River Churchs blir till en prövning för hela denna jättelika Pingströrelse.

Det är ytterst allvarligt att man bjuder in 2 av de mest framstående NAR apostlarna att tala i församlingen. Det är alltså ungefär som att godkänna att NAR är ifrån Gud.

Enligt information på James River Churchs webbplats ber kyrkan att konferensen Week of Power ska resultera i “andligt uppvaknande” för delstaten Missouri och nationen, “Guds kraft och närvaro i gudstjänsterna“, “helanden, tecken, under och befrielse” och ett “utgjutande av den Helige Ande“. Noterbart är att det inte är första gången som James River Church är värd för Bill Johnson (den högsta ledaren för Bethel Church i Redding, Kalifornien). Han besökte kyrkan även i mars 2021, när han levererade ett profetiskt ord – som skrevs på församlingens webbplats – om att kyrkan skulle “överflöda i härlighet, smörjelse och stå inför ett genombrott“. (Typiskt Nar – Språk) eftersom Guds Ande inte utgjuts över någon eller något som inte förhärligar Jesus är detta en annan ande. Det är exakt samma andemakt som attackerade församlingarna på Apostlarnas tid nämligen Gnosticism.

Judas brev varnar oss att detta kommer att leda till stora splittringar för där NAR kommer in där sker det stora splittringar.

Jud 1:19  Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 

Konferensbeskrivningen, inklusive Bill Johnsons profetiska ord, kanske inte låter så kontroversiell för en Karismatisk Pingstförsamling som James River. Men församlingens beslut att ta dit den falske Aposteln Bill Johnson, tillsammans med den falske Aposteln Randy Clark (grundaren av Global Awakening), väcker oro bland många eftersom deras NAR-läror strider mot grundläggande AG -doktriner. (Inom Pingströrelsen)

Dessa läror nedskrivna som beskrivs som rörelsens grundläggande sanningar, måste AG-Pastorer årligen bekräfta att de är överens med. De läror som nu Bill Johnson och Randy Clark står för strider också mot AG:s ståndpunktsdokument, som tar upp kontroversiella doktriner. Så att låta dessa två falska Apostlar med dess NAR teologi går emot allting som AOG har satt upp som en grund för läran som alla pastorer måste hålla sig till.

NAR:s undervisning om att dagens apostlar och profeter måste vara de som innehar ledande topp positioner i församlingen strider nämligen mot ett officiellt AOG-ståndpunktsdokument med titeln “Apostlar och profeter”, som förklarar att ledningen för Pingströrelsens församlingar inte erkänner ett nutida ämbete som Apostel eller Profet. (OBS! Kom ihåg bråket om den Apostoliska reformationen här i Sverige samtidigt som Knutby om just denna rörelse)

Segrande eskatologi“: Enligt denna NAR-syn på den sista tiden kommer kyrkan i de sista dagarna – under ledning av NAR Apostlar och Profeter – att uppleva stora segrar genom att utföra tecken och under och bygga upp Guds Rike på jorden och inta samhällets 7 berg. (Sverigebönen har också de 7 bergen inbakade i sin teologi)

De menar att just detta att sätta församlingen i en ny ordning med Apostlar och Profeter i toppen kommer förlösa en världsomspännande väckelse där hela länder skall bli frälsta innan Jesus Kristus kommer tillbaka.De menar helt allvarligt att hela nationer kommer att omvända sig till Kristus före Kristi återkomst. Deras undervisning om den sista tiden står i skarp konflikt med bibeln som talar följt om en tid av stora prövningar på jorden och ökande ogudaktighet (inte ökande rättfärdighet).

Flera “Latter Rain”-doktriner och metoder: Följande läror och metoder främjades av ledare för “Latter Rain” -rörelsen efter andra världskriget (en föregångare till NAR-rörelsen) men fördömdes i en resolution som antogs av General Council of the Assemblies of God den 23 september 1949.

1/ En överdriven tro på att kunna förmedla, identifiera, skänka eller bekräfta [andliga] gåvor genom handpåläggning och profetia
2/ Den felaktiga läran att församlingen är byggd på de nutida Apostlarna o Profeternas grund (Ef 2:22) = Ren hädelse!
3/ Det överdrivna sättet att få personlig ledning med hjälp av gåvor av [profetiska] uttalanden över personer

Det som gör Bill Johnsons och Randy Clarks kommande framträdande i James River Church ännu mer intressant är AG: s konstitution och stadgar (senast uppdaterade i augusti 2021) som är till för att säkerställa att “oskriftliga” och “opassande läror och praxis” – Inte lärs ut i AG-kyrkor.

Det står till och med i den konstitutionen att de pastorer som överträder dessa ordningar kan varnas för AG vill skydda sina predikstolar från främmande extrema villfarelser och läror. (Precis sådana som Bill Johnson och Randy Clark predikar) AG rekommenderar till och med AG kyrkor att inte låta andra än Pingstpastorer predika i deras samfundskyrkor eftersom de menar att andra skapar förvirring och kan skada gemenskapen. De har alltså järnkoll på vad som sägs och predikas i sina Pingstkyrkor och allt främmande skall rapporteras.

Utöver allt detta är Bill Johnsons inbjudan att beträda predikstolen i en AOG kyrka ännu desto mer förvånande med tanke på att han 2005 ledde sin egen kyrka i en kontroversiell omröstning för att lämna Pingstgemenskapen. Ända sedan dess har Bill Johnson och Assemblies of God (Pingst) haft en ansträngd relation. Då förstår vi kanske allvaret i vad som sker nu i landets mest betydelsefulla Pingstkyrka.

Hur skall de andra Pingstgrupperna nu reagera på detta återstår att se. Om vår profetiska varning stämmer som jag talade om i del 1 av denna serie så kommer detta att sprida sig från Pingst i USA till Pingst i Sverige och Filadelfiakyrkan i Stockholm (Som symboliserade hela Pingst i Sverige)

Så varför skulle en Pingstförsamling som den kanske mest betydelsefulla i USA James River Church bjuda in Bill Johnson och Randy Clark? Det är fullkomligt otänkbart att ledarskapet i James River Church skulle vara omedvetna om Bill Johnsons och Randy Clarks kontroversiella och falska NAR -läror. De måste veta om att detta går rätt emot de konstitutioner som är uppsatta av AOG (Pingst) för att skydda församlingarna i samfundet mot för villoläror och falska lärare.

Eftersom man kan utesluta oskyldig okunnighet så måste man dra den slutsatsen att hela ledarskapet i James River Church har valt att godkänna och stå bakom och godkänna den falska NAR lära som Bill Johnson och Randy Clark står för. Detta innebär att man går emot hela pingströrelsen i USA:s praxis och vägledning för sina församlingar. Många är nu oroliga över hur detta skall sluta för det ser ut som en stor splittring är på väg inom Pingströrelsen i USA.

Det finns nu en växande skara pastorer som är djupt oroade över utvecklingen som hoppas och ber att församlingarna skall beskyddas ifrån dessa falska NAR influenser som hotar splittra hela Pingströrelsen. Det finns redan en växande skara pastorer som sagt att de kommer att lämna Pingströrelsen om de släpper in NAR där.

Det som sker nu i Pingst i USA har ju en förmåga att ta sig till Filadelfia och Pingströrelsen i Sverige – Så vi får väl se om vår profetiska dröm gå i uppfyllelse snart och kommer Pingst i Sverige också stå inför en splittring?

Glöm inte bort att både Bill Johnson och Randy Clark var i Lakeland och välsignade och profeterade över Todd Bentley – Århundradets karismatiska katastrof var en varning till hela den karismatiska rörelsen att man totalt förlorat urskiljningsförmågan.

Jag tror personligen att vi ser den gruppen samlas ihop som nämns om som de laglösa i Matt 7. Detta som kommer att se ut som en andeutgjutelse är absolut inte från Gud utan villfarelsens ande som samlar ihop ogräset. (Hör Ljudklippet med Jerry Potter HÄR)

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Mvh Janne Ohlin

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on Smord teologi 2 fortsättning på profetiskt budskap

Smord teologi del 1 – Profetiskt budskap

SMORD TEOLOGI 1 = Ett Profetiskt budskap!

1 Joh 2:24 Låt det ni har hört från början förbli i er. (Evangeliet/Läran = Vad Jesus Kristus redan har fullbordat för människan) Om det som ni har hört från början förblir i er (Evangeliet/Läran = Vad Jesus Kristus redan har fullbordat för människan) kommer ni också att förbli (Gk: Meno = Förbliva kvar på en given plats det är i hans hus) i Sonen och i Fadern. (De kommer då att förbliva i oss Joh 14:23 + 15:4) 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. (Då måste först en frikännande dom kommit = Rättfärdighet) 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. (Gk: Planao = Leda någon bort från denna säkra plats i Guds Andliga Hus) 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (Andens uppenbarelse om Sanningen) som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er (I De Gnostiska ockulta hemligheterna) utan vad hans smörjelse (Anden uppenbarar är ljus = Ef 5:14) lär er om allting är sanning (Gk: Aletheia = Uppenbarad realitet och ljuset) och inte lögn. (Gk: Pseudo = Skickligt gjord kopia på den kristna tron men ändå mörker) Förbli i honom så som den (Smörjelsen eller Anden uppenbarade ljus) har lärt er. (Gk: Meno = Förbliva kvar på en given plats det är i hans hus)

Detta har i allra högsta grad med min förra serie att göra: Gud människan och andemakterna! Elvor och Jag har nämligen haft exakt samma dröm när vi har det är det något viktigt Gud vill säga och varna för. Vi börjar att förstå att detta är en varning ifrån Gud ställd till Kristenheten i vårt land! Jag drömde att falska Apostlar och Falska Profeter intog Pingströrelsen och Herren förflyttade mig i Anden i drömmen till Pingströrelsens högkvarter symboliserat av Filadelfiakyrkan i Stockholm. När de kom in där blev det först en jättestor splittring jag såg hur hela läktaren bara reste på sig och gick rakt ut ur kyrkan. Sedan visade Herren mig att sensualitet tog över plattformen medan Elvor såg att plattformen blev som is. Allting såg ut som en amerikansk megakyrka där Guds ord ersätts av uppträdande och olika upplevelser av själiska ”kickar”

Mat 24:11 Många falska (Pseudo: En skickligt gjord kopia) profeter (Gå före och lysa upp en väg eller sak som ser ut att vara äkta och värdefull) skall träda fram och bedra (Gk: Planao = Leda någon bort från denna säkra plats i Andliga Guds Hus) många.12 Och eftersom laglösheten tilltar (Ju mer man älskar den här lögnen kommer man in under Guds dom) kommer kärleken (Agape som bara finns i Guds Ande) att svalna hos de flesta. (Det kommer att bli iskallt och mörker där den här lögnen råder) 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. (Den som förblir i Guds andliga Hus och vaktar på Evangeliet och inte följer de falska Apostlarna och Profeternas väg kommer att bli frälst när tiden är slut)

För några månader sedan fick jag lämna ett profetiskt budskap till en pastor som är inblandad i den här falska Apostoliska – Profetiska rörelsen (NAR)
1/ Han var drucken
2/ Han sov och vaktade inte Guds Hus
3/ Herren skulle ställa honom till ansvar att han släppt in en annan ande i församlingen
4/ Guds välsignelse skulle tas bort och ersättas av förbannelse
5/ Allting som han förlitade sig på skulle bli ostabilt
6/ Jag Herren ger dig tid att omvända dig från din stolthet
7/ Jag såg en fruktansvärd dom komma över dem som använder evangeliet som handelsvara
8/ Herren själv talade från himlen och sa: Denna dom är för länge sedan bestämd och kommer över alla som handlar så här!

Jag fick nog en bekräftelse på detta budskap genom en artikel av Holly Pivec så det får bli budskap nr 2 i den här serien. Vad jag menar med smord teologi är ju lite ironi bakom det kanske ni förstår. Trosrörelsen kallar ju allting för “smort” men de lägger en helt annan innebörd i orden.

Janne Ohlin Göteborg

Posted in Different Stuff | Tagged , , | Comments Off on Smord teologi del 1 – Profetiskt budskap

BALANS

Jag har ett budskap jag upplever att Anden manar mig att skriva! Då är det alltså till någon eller några som behöver höra detta !

1 Kor 1:4 Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. 5 Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt,

Församlingen i den antika staden Korint startades genom aposteln Paulus arbete. Efter att ha besökt Aten kom Paulus till Korint (Apg. 18:1–17) och tillbringade ett och ett halvt år där, förde många till tro på Jesus Kristus och försökte göra lärjungar och få dem att växa upp i tron till mognad.

Hans två brev till församlingen i Korint visar att det fanns stora problem i församlingen. 1 Korintierbrevet visar att det fanns moraliska problem, problem angående läran, problem i församlingens ledarskap, problem när det gällde de karismatiska nådegåvorna, andliga tjänsterna. Ja det var allmänt strul och skall vi tro en del kommentarer så hade det ockulta som den här staden var känd för börjat strömma rakt in i församlingen. Nej Paulus hade inget emot kvinnorna utan dessa ockulta kvinnor som kom in och störde ordningen.

Vad skall man göra med en sådan problemkyrka? Kan du tänka dig att istället för att skrika och bli frustrerad bad och tackade Paulus alltid Gud för dem. Paulus tillbringade mycket tid i detta brev med att tillrättavisa synd och korrigera olika problem. Men han var ändå uppriktigt tacksam för Guds verk i de kristna i Korint för det var som många församlingar idag en splittrad församling. När du tittar på breven till församlingarna i uppenbarelseboken kan vi se på dem med både glädje och sorg precis som Jesus gör i de breven.

Det är någonting som jag upplever är så viktigt det finns alltid det äkta vetet och så finns det för det mesta även ogräs. Om vi tappar balansen kommer vi snart att bara se ogräs och glömma bort att uppmuntra det äkta vetet samtidigt. Den som känner sig kallad att predika och peka ut synder och korrigera villfarelse måste samtidigt visa kärlek och uppmuntra de små. Om vi inte aktar oss kommer obalansen smygande vi ser bara fel överallt och det kan leda många in i en negativism. Alla som står i den här tjänsten att kalla sig väktare måste väga med kärlek och det kan bara Den Helige Ande skapa i oss. Sen finns det en annan fara du tror att du gör Gud en tjänst när du pekar ut alla fel detta är inget annat än självrättfärdighet och det leder förr eller senare till fördömelse.

Paulus var särskilt tacksam för den nåd de fick av Jesus Kristus. Allt gott, allt värt att vara tacksam över bland korintierbrevet kom till dem av nåd. Nåd betyder att Gud ger fritt, av sina resurser där han tycker att det behövs. Den som står i väktartjänst måste ha upplevt mycket av Guds Nåd själv för annars finns det inget av värde som strömmar ut från hans tjänst.

Guds nåd hade en effekt bland de kristna i Korint. Korintierna var en “rik” kyrka, inte bara materiellt, utan också i sitt tal och sin kunskap om Jesus (allt tal och i all kunskap … vittnesbördet om Kristus, 1:6), de överflöde i gåvor som kom genom Guds nåd 1:7)

Lägg noga märke till vilken balans Paulus har när han ser på problemkyrkan i Korint. En del av dem höll på att spåra ut i gnosticism men en del höll kvar det verkar vara som dagens församlingar. En obalanserad kärlekslös väktare hade säkert dömt ut alltihop men vi brukar säga dra inte ut ur din församling om du inte upplever en maning att göra det. Så var det för oss vi hade legat på knä och bett för församlingen i flera år. Det var hjärtskärande att se utvecklingen. Vi visste att Gud kallat oss till den församlingen vi visste också när Gud kallade oss ut ur den församlingen. Det är oerhört viktigt att vara i Andens ledning och vara på den plats där Gud ställt dig.

Den tjänst du har inför Gud är oerhört viktigt att det är han som ställt dig i annars finns inget beskydd när fiendens attacker kommer. Många vill upp på en plattform och resa runt och tala men förstår inte vilka attacker man får möta i en sådan tjänst. Vi har rest runt på många platser i Sverige och predikat Guds ord. Vi reste över helgerna från Fredag till Söndag kväll och predikade under flera år hade inte Gud kallat oss till det hade vi aldrig orkat kampen kunde vara så hård att det hände att man grät på Söndagskvällarna. Att stå i en förkunnartjänst är ingen lek det är att ge sig in i en krigszon om inte hela rustningen är på kan vi bli allvarligt skadade.

Naturligtvis tror jag Paulus inte gladde sig åt allt som var tokigt i läran han gladde sig att det fanns äkta vete i åkern mitt bland allt ogräset. Där ser vi det igen vad vi talade om balansen måste finnas där annars tappar vi vår glädje och åklagaren kan gå segrande fram. Framför allt måste vi förstå att det är Guds församling och inte vår. Det är Guds verk och inte vårat tack och lov vi måste balansera upp negativismen mot positivismen det kommer både vi och vår omgivning att må bra av.

Till sist tack o lov för alla människor som nu hört av sig på både mail och telefon den senaste tiden. Vi är inne i ett nytt spännande skedde i Guds plan i Parousia Mission och i våra liv – Bed gärna för oss att Guds vilja får ske nu i alla kontakter med människor. Utan bön är det omöjligt för Guds verk att gå framåt så tack alla ni som ber för oss jag vet att det är en hel del som gör det.

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

OBS! Nästa möte med Parousia Mission blir Sönd den 19/3-23 Kl 14:00 – Vi skall testa att livesända den i Parousia gruppen på FB (OBS! Privat Grupp) om det går

Mvh Janne Ohlin Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on BALANS

Den falska andligheten Del 3

Undervisning: Elvor Ohlin
2023-03-08
Lyssna –HÄR

Många kyrkor idag accepterar sådant i församlingen som var otänkbart, inte så långt tillbaka. Jag syftar på samboskap, skilsmässa och omgifte utan giltiga [bibliska] skäl, homosexuell livsstil, samkönade äktenskap och en hel del annat, där man inte tar bibelordet och Guds kärlek på allvar. Gränserna flyttas och suddas, allt efter den världsliga och politiska agendan. Är det av feghet eller kompromiss med sanning och övertygelse när liberalteologin breder ut sig? Att bli accepterad av den här världen och slippa förföljelse till varje pris, tycks vara en gemensam nämnare.

Hur försvarar man den här förändringen som skett och acceptansen av det som inte har biblisk förankring? Ett sätt är att framhålla att “Gud använder ofullkomliga människor”. Ja, naturligtvis är det så. Annars hade ingen av oss kunnat tjäna Herren.

1Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har synd (en syndanatur, vi är syndare), bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder (brott mot Guds bud p g a vår fallna natur), är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Problemet är att man använder detta till att försvara [pågående] medveten synd och glömmer vad Johannes skriver längre fram i brevet:
1Joh 3:5 Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6 Den som förblir i honom syndar inte (kan inte fortsätta leva i medveten synd i uppror mot Guds vilja). Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. 7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar (Jesus ger inspiration och kraft genom den Helige Ande till befrielse och lydnad).

Den som av feghet inte vågar undervisa Guds ord för “rädsla att förlora medlemmar” är redan körd. Att förlora Guds välsignelse och närvaro kan bara leda åt ett håll och det är utför. Ljuset slocknar och kärleken kallnar. Gud är kärlek och har bevisat sin fullkomligt rena, osjälviska och äkta kärlek [agape] genom Jesus Kristus. Då är det också Gud och inte vi (!) som avgör vad äkta kärlek är, hur den ger sig uttryck och vad Guds nåd i Jesus Kristus åstadkommer.

Ef 4:21 Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, 23 och ni förnyas nu till ande och sinne. 24 Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet (så sker vid pånyttfödelsens under och dess konsekvens).

Själafienden [Satan] kommer inte bara från ett håll för att förleda och förföra Guds folk. Han kommer på många sätt. Det räcker inte att se en fara om man inte ser de andra farorna som leder till samma mål, samma avfall och uppror mot Gud.

Det är skillnad på sann och falsk andlighet, liksom sann och falsk karismatik. Det som idag kallas “karismatiskt” är ofta inte värt namnet eftersom det kommer från villoläror (onda andars läror) som öppnar för mysticism och New age, andliga övningar från österländsk religion, [demoniska] manifestationer och yttringar.

Om vi vill stå för urskiljning räcker det inte med att veta att katolicism inte är biblisk utan snarare babylonisk religion. Tydligast visar det sig i tillbedjan av modergudinnan, himlens drottning, som man kallar Maria. Det räcker inte att inse att den globala Agendan och ekumeniken leder fram till det sista Babylon, den sista tidens världsreligion i den Nya världsordningen (NWO), beskriven i Uppenbarelseboken. Många vägar leder till Rom.

Vad hjälper det om man vet att frimureri och New age är ockult(ism), om man inte förstår att de senaste s k väckelserna (inte bibliska) inom NAR [Trosrörelsen, New vine, Toronto, Pensacola, Lakeland, Hillsong, Willow Qreek [företagsmodell och globalism], Saddleback Church [NWO], Bethel Church med nyandlighet] infiltrerar på bred front och leder till samma mål?! Den som har gjort minsta kompromiss här är känslig för kritik mot dessa rörelser. Den som varnar kan bli anklagad av sådana personer för att ha problem med allt karismatiskt. Ett mycket dåligt försvar, som påminner om det klassiska från Livets Ord om f d medlemmar som vaknat till andlig sundhet (i alla fall tidigare år): “De är bittra”.

En liten kompromiss räcker för att börja förlora urskiljningen. Varningar ska därför vara tydliga.
1Kor 14:8 Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?

Vi är kallade att:
1) Avslöja
mörkrets gärningar, falska läror och falska lärare. (Gal 1:6-7, Ef 5:11, 2Kor 11:13)
2) Ta avstånd
efter varning och inte ha med dem att göra, om ingen omvändelse sker. (Ef 5:7, 2Kor 6:14, 2Tim 2:21, Tit 3:10)
3) Varna
med tydlighet och namnge när det krävs. (1Kor 14:8, 2Tim 1:15, 2:17, 4:14)

Vi ska vara medvetna om Satans plan att infiltrera, fresta till kompromiss med sanningen och föra in lagiskhet och splittring.
2Kor 2:9 När jag skrev till er, var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt (lydiga Guds vilja som är nedskriven i Bibeln). 10 Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, 11 för att vi inte skall bli överlistade (lurade) av Satan. Hans avsikter känner vi till (i det här fallet var tillrättavisningen tillräcklig).

Satan använder falska ledare till att smyga in villoläror som bryter ned den äkta tron (2Petr 2:1). Falska läror har som kännetecken jaget och människan i centrum. Dessa säger tvärtemot Bibeln att du inte får ifrågasätta, pröva eller kritisera för då går du “emot Gud” och är “dömande”. Så låter det när en kristen ledare har tagit Jesu plats och satt sig själv i centrum. Tvärtom är vi skyldiga att lära oss att pröva allt utifrån Bibeln.

Att ha blivit lurad av falska lärare kan efter omvändelse och insikt användas av Gud till något mycket gott och starkt, nämligen att varna andra av sin egen erfarenhet. På det sättet gör Gud att “allt samverkar till det bästa” (Rom 8:28) och tillrättavisningar gör oss gott och är till vår räddning.

Ps 119:71 Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar.

Paulus varnar genom den Helige Ande för vad som händer om falska läror inte får motstånd bland Guds folk. De kommer att sprida sig likt cancertumörer. Vi vet idag att cancer brukar ha en s k modertumör, från vilken dottertumörer eller metastaser sprider sig. Vad är modertumören i falska läror? Jag tror att man kan säga att det är djävulens lögn i Eden, “ni blir som Gud” (“ni blir gudar”). Därifrån sprider sig en mängd ismer, filosofier, ordnar, religioner och “kristna” villoläror som mynnar ut i samma vi-är-gudar-lögn och bryter ned den äkta tron.

2Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, (observera att Paulus ofta namnger) 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

Om vi vill vara Herrens kärl till heder för honom, gäller det att vi håller oss borta från “dessa” som sprider falska läror och låter Herren rena oss från dem. Jag vill citera en del av vad Anna-Karin Stenberg har skrivit öppet på Fb. Anna-Karin har skrivit en bok om sin tid i trosförsamlingen Arken i Kungsängen. Boken heter Jakten efter seger på Timoteus förlag (Rekommenderas).

Anna-Karin Stenberg: Den här församlingen Arken har jag varnat för många många gånger, vis av dåliga erfarenheter. Här predikar de framgångsteologi och prestationskristendom / trosförkunnelse som bryter ner människors tro. Jag vill särskilt varna för Thorbjörn Holst Larsens undervisning som verkligen lägger bördor på människor att vi ska utföra allting i Guds ställe och vara som små gudar med allt vad det innebär. Gud sitter inte vid rodret utan det gör vi och han ska bara lyda våra befallningar enligt denna s.k undervisning tex genom munnens bekännelse, tron att vi får allt vi säger för våra ord har skapande kraft säger de. Thorbjörn predikar totalt tvärtom vad Bibeln säger. Om jag låter hård så kom ihåg att det är tillåtet att namnge personer när man varnar enligt Bibeln.

Detta påminner mig om en predikan av Gunnar Bergling på Öppna kanalen för många år sedan. Ämnet var “tro” och han sa ungefär så: “Om vi bara hade tillräckligt med tro, skulle vi inte behöva åldras eller dö”. Vi hörde liknande budskap från T H Larsen den enda gång vi har hört honom predika. “Allt är färdigt på Golgata och vi kan ta ut allt här och nu…

Här är tron inte kopplad till JESUS eller i relation med honom, utan en egen kraft man tror sig ha. De tror på sin egen tro, brukar vi säga, och den vägen går rakt in i lagiskhet och prestation, överandlighet, högmod, självrättfärdighet med fördömelse som följd. Att det kan blandas med en del bra undervisning leder enbart till förvirring. Lägg märke till att Anna-Karin uttrycker just de orden: “trosförkunnelse…som bryter ner människors tro”.

Den äkta tron är helt beroende av JESUS, i förtröstan på honom och av den Helige Ande. Den som har en äkta tron vet, att vi inte kan ta ut eller kräva något alls. Vi får ut en försmak men inte hela arvet i det här livet. Tron är en gåva – Jesu tro (enligt grundtexten) – och Jesus för oss in i trons vila genom fostran, inte prestation och krav. Ingen undgår åldrande, där sjukdom för det mesta ingår. De enda som inte behöver dö, är de frälsta som lever när Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet. De ska förvandlas på ett ögonblick (1Kor 15).

Nu har vi en ny “NAR-väckelse”i Asbury Universitet att pröva och ta ställning till. Jag kommer att lägga ut texten i Parousia Missions Nyhetsbrev nr 1 år 2023, som jag skrev nyligen. De rykten som fanns om att homosexuella och queer-personer ingår i Lovsångsteamet är nu bekräftade. Allt tyder på att en dold Agenda är på gång att drivas fram. Vad säger de som tror att detta är en äkta väckelse? Att Gud har ändrat sig, handlar emot sitt eget ord och accepterar synd? Alla som tror sig ha urskiljning kanske inte är så vakna, trots allt? Tar de varning?

Guds frid, vänner!
Ännu en gång hör vi rykten om en ”väckelse”. Denna gång i Asbury Universitet, USA. Vi läser om lovsång och bön dygnet runt och ungdomar som vill uppleva Gud. Många är positivt avvaktande, medan andra sprider vidare utan betänkligheter.

Vi har ett ansvar att pröva allt enligt Bibeln, om det är äkta eller falskt. En sak är vi säkert överens om och det är att Herren ser till hjärtat. Han kan möta den som söker honom ärligt, var som helst och när som helst. Det är vår önskan och bön för studenterna i Asbury.

Finns det frågetecken? Ja det finns flera. På Universitetets Fb-sida berättar man att [den österländska andliga övningen] Lectio Divina har använts i många år, likaså Vespers (en katolsk liturgi). Kontemplativ bön som ingår i 24/7-bönen, har också rötter i österländsk religion och mysticism. Mysticism kan sammanfattas: ”Människan får direktkontakt och blir ett med Gud i tomheten och utan någon medlare”.
Dessa andliga övningar kan alltså användas i alla religioner eftersom Medlaren JESUS inte behövs. Guds folk varnas allvarligt för att använda hedniska metoder i bön och tillbedjan, (5Mos 12:29-32).

På skolan har en del studenter krävt liberal teologi när det gäller HBTQ. Om det är sant som det påstås att detta ingår bland lovsångsledarna, så verkar det som sker inte ha lett till någon syndaånger eller omvändelse, vilket man borde kunna förvänta sig. Mycket talar för att det är en ny NAR-väckelse.

Från Asbury universitet har avslöjats att allt var planerat i förväg tillsammans med Rick Warren och Francis Chan, med start 8/2 och avslut 20/2 i samband med Collegiate Day of Prayer. Liksom alla inom NAR, vill dessa leda ekumeniken in i en världskyrka med påven i spetsen.

Om vi summerar detta kan vi nog konstatera att en sådan “väckelse” kan vem som helst starta när som helst, om man har tillräckligt många som orkar hålla igång lovsången och bönen dygnet runt.

Om det är en äkta väckelse kommer en god frukt: äkta omvändelser, syndanöd och en vilja att följa Guds bud, att inte  anpassa sig till världen (Rom 12:1-2). Predikan av Guds ord är rent och klart. Evangeliet om JESUS, hans försoningsoffer och frälsningsverk är i centrum. Alla österländska andliga övningar kommer då att rensas bort och förkastas!

I äkta väckelse blir inte bara kristna berörda av Herrens helighet och kärlek till en djupare överlåtelse. Gud verkar på ofrälsta som dras av Guds Ande till JESUS med Andens “överbevisning om synd, rättfärdighet och dom”, (Joh 16:8). Anden överbevisar om nödvändigheten att få sitt liv rätt ställt med himlens Gud, Guds förlåtelse och nåd.

Detta är den väckelse som vi ber om och behöver. Gud har inte lovat en jätteväckelse utan snarare är avfall ett kännetecken för ändens tid. Men skördar ska bärgas för Guds rike från alla folkslag, så låt oss fortsätta att tjäna Herren så länge det finns tid.

Tiden är sen och mörkret i världen tätnar men det innebär också att dagen närmar sig då Jesus kommer på skyn i stor makt och härlighet. Det är vårt hopp och det kan inte slå fel.

Ett allvarligt kännetecken för ändens tid som jag skrev, är ett stort avfall från biblisk undervisning och från den äkta tron (2Tess 2, Matt 24:4-5, 11, 2Petr 2). Trots det har inte besökelsetider och äkta väckelseskeenden från Gud upphört. Den största [äkta] väckelsen i vår tid har pågått och pågår i Kina under svår förföljelse. Likaså pågår väckelse i Nordkorea och i muslimvärlden för att nämna några. Rapporterna är ofta knapphändiga för att skydda människor som är förföljda.

Vi ska inte ge upp hoppet om en äkta väckelse i Sverige och Nordens länder. Men vi måste hålla oss borta från och rensa ut falska kopior som öppnar för falsk andlighet och sprider ett annat [falskt] evangelium, en främmande [oren] ande och en annan Jesus. Dvs. en “Jesus” som tolererar synd och uppmuntrar den livsstil som skiljer människan från Gud. Så förskapar sig Satan till en ljusets ängel, för att bedra och förslava och binda människor i synd (2Kor 11:14, Gal 1:6-8).

Gal 1:8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.

Varför kan vi ana Guds vrede över synden och falskheten? Därför att det trasar sönder och leder människan till fördärvet. Jesus kom för att söka upp människor och frälsa. Han gör detsamma idag för att ge nåd, förlåtelse och upprättelse. Budskapet om Guds nåd och kärlek ska spridas. Därför ska vi också kalla synd för synd och ge människor klarhet över vad som är vad, även om det inte är populärt.

1Kor 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

_______________________

Länkar:
Vittnesbörd: Restored Hope Network
NAR and the Asbury Revival: Why We Should Be Concerned

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Den falska andligheten Del 3