Ohlins fundering och Ändens tid

fundering1

Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

Field

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(innehåller uppdateringar med vår undervisning om Ändens tid och Temadagar som vi har haft sedan 2008)

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Ohlins fundering och Ändens tid

Kundalinivarning och Faith Undone

KundaliniKundalinivarning

Håller orena andar på att invadera kyrkan?

Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

FaithUndone

Faith Undone

Läs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

 

 

Posted in KINGDOM NOW | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Kundalinivarning och Faith Undone

Ursprunget till Emergent Church

Det verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

Det verkliga ursprunget till Emergent Church >>

EC

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

 Leva
Warren
Video med svensk text >>

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? Svaret finns här på en video med svensk text. >> I USA som ligger långt före Sverige, har Warrens inflytande lett till att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne Ohlin

 

Posted in DISCERNMENT | Comments Off on Ursprunget till Emergent Church

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

Fieldbible-vete-1

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984 >> . Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Kundalinivarning Del1

Kundalinivarning – del 1

Håller orena andar på att invadera kyrkan?

Det här är första delen av mindre sammanfattningar, citat och egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Egna tankar är markerade med blå text.
/Elvor Ohlin

Andrew Strom från Nya Zeeland har nyligen gett ut boken Kundalini varning. Själv har han varit del i den karismatiska rörelsen i 25 år och involverad med den s k Profetrörelsen i 11 år. Det han känner till är alltså inte av studier på avstånd, utan genom att ha deltagit och sett utvecklingen med egna ögon. Mycket som har kommit in i den karismatiska rörelsen är bisarrt och obibliskt, särskilt de senaste 16 åren.

Andrew Strom var med i Profetrörelsen, samma del av den karismatiska rörelsen som Todd Bentley, Rick Joyner, Bob Jones, Paul Cain och Mike Bickle. Men 2004 hade allt gått så fullständigt snett att Andrew såg sig tvungen att lämna den. Varningar hade gått ut under åratal men istället blev allt bara värre.

Många kristna har läst böcker av Rick Joyner och har lurats att han är en profet. Vi blev uppmanade att köpa boken Finalkampen av en kristen för en del år sedan. Efter att ha läst några kapitel och ögnat igenom resten av boken, rev vi sönder den (för att inte riskera att någon skulle hitta den och läsa) och kastade den i soptunnan. Den är vidrig, bibelstridig och troligen inspirerad av demoner, för att tala klartext.  Här finns utdrag ur Finalkampen med samma reaktion som vi hade >> . Här är en video med Rick Joyner på Morningstar med bisarra manifestationer som är vanliga i de här sammanhangen. >>

Den första bilden Andrew Strom ger i Kundalinivarning är två män på en plattform på ett stor kristet Event. Männen verkar inte bara druckna utan påtända, bokstavligt ”stenade”. En av männen ser ut att röka något som liknar en marijuanacigarett. Men det är i själva verket en liten ”Jesusdocka”. De uppmanar publiken att ”bli druckna i anden” på samma sätt som de…

De två männen är John Crowder och Ben Dunn. Dessa två har under senare år delat plattform med många kända karismatiska ledare. Crowder har skrivit boken The new Mystics som är populär bland dem som räknar sig till ”Förnyelsefloden”/River (den karismatiska rörelsen). Crowder är en stor beundrare av Todd Bentley. Dunn har inbjudits att undervisa i Bill Johnsons kyrka i Kalifornien. Den som läser på Crowders hemsida ser att inte ens en hinduisk guru skulle förneka att det är New age.

Det finns åtskilliga video på You Tube med Crowder. Här är exempel >> . Man frågar sig hur det kan gå så här långt?

Profetrörelsen är en gren av den karismatiska rörelsen, som tror på moderna apostlar och profeter. Men istället för att föra församlingen tillbaka till omvändelse och helighet, renhet och kraft som den tidiga församlingen i Apostlagärningarna, leder de människor vilse. Det handlar om en rörelse som tar betalt för att tyda drömmar, lär ut hur man visualiserar sig in i ”tredje himlen” och som erbjuder bokningar för en halvtimmes samtal med en profet, för en rejäl kostnad. Det är en rörelse som fokuserar på manifestationer, portaler och mystiska besök. Det är mer New Age än kristet. Det är snarare demoniskt.

Var började Floden/The River?
Det många inte har förstått är att ”Torontovälsignelsen”, Todd Bentley, John Crowder och Profetrörelsen och ”Sloshfest” hör samman. Det hela började med framgångspredikanten från Sydafrika, Rodney Howard-Browne. Han kallade sig ”helige andes bartender” och uppmanade sin publik att ”hälla upp i baren och dricka”.

Snart blev ”Torontovälsignelsen” eller ”skrattväckelsen” stora nyheter världen över och det visade sig att det i själva verket var ” Rodney Howard-Browne-smörjelsen” det handlade om. Det var 1994 som pastor Randy Clark hade tagit in detta i Toronto Airport Vineyard church. Huvudledaren i Toronto, John Arnott, hade stora möten med Howard Browne.

Man vill egentligen inte uppmana någon att se dessa avskyvärda beteenden som både hädar, förlöjligar och förnedrar Guds namn. Men det kanske är nödvändigt för att förstå hur obibliskt och ogudaktigt det är och ta varning! John Crowder, Ben Dunn och David Vaughan kallar sig nya mystiker.

“Sloshfests” kallas deras partyn där man istället för att använda alkohol och droger, blir berusade och påtända på ”Gud” och “dricker God-ka istället för vodka”, som man säger. Det handlar om en falsk och demonisk andlighet. Det började med små till synes ganska oskyldiga steg men här är man idag. Troligen kommer man att gå ännu längre i villfarelsen. Här >> & >> .

Andrew Strom: “Första gången som jag kan minnas att jag såg Howard-Browne var på video i min hemstad i Auckland, Nya Zeeland. Året var antingen 1993 eller 1994, och vid den tiden var jag redaktör för en liten profetisk tidskrift på NZ. Men det jag såg på videon fick mig att må illa. De kallade det en väckelse som Howard-Browne ledde i Florida, men jag blev så skakad över vad jag såg, att jag sa till kvinnan att hon fick inte föra in sådant farligt material till Kristi kropp på NZ. Jag började inse att om det skulle bli en invasion av sådant, då måste jag tala emot det öppet – en tanke som bokstavligen fyllde mig med bävan. Lite förstod jag då vart allt det här skulle leda.”

Invasionen och uteslutning
“Toronto” invaderade pingst-karismatiska kyrkor i Storbritannien (Europa), Australien och Nya Zeeland, mer än i USA, där det finns många många konservativa evangeliska kristna. Till NZ kom nu de stora Toronto-ledarna, Rodney Howard-Browne och John Arnott, och hade stora möten. Så även den mindre kända Jill Austin från Kansas City. När Andrew Strom en gång besökte ett möte med Jill Austin, flög människor många meter upp i luften (en del landade på barn). Människor gjorde onormala rörelser och uttryckte spöklika, klagande ljud. Det var som en spökfilm.

Möte efter möte hölls, i veckor, där man sökta främmande manifestationer och upplevelser. Hela kyrkor fylldes av hyena-liknande skratt, berusade beteenden, ryckningar, skällande som hundar, rytande och andra djurläten. Alla låg på golvet och man insöp (soaking) den nya “smörjelsen”. Andrew Strom säger att det gick så långt att han inte tillät någon alls att lägga händerna på honom (för att inte besmittas).

Mycket av spridningen berodde på grupptryck. De “stora” ledarna var inne i det, så varför inte hänga på.. Art Katz var en av dom få som varnade. Derek Prince gjorde en video där han gick emot djur-manifestationerna och Clifford Hill från Storbritannien gav skarpa varningar. Visserligen gick Hank Hanegraaff och John MacArthur emot alltihop. Men de ansågs som anti-karismatiska och ingen lyssnade på dem i den karismatiska fållan.

1995 blev Toronto Airport Vineyard church uteslutna ur den internationella Vineyard –rörelsen efter många varningar från John Wimber.

I vår grupp av bedjare vid den här tiden, varnade Gud från något som skulle komma från Kanada. Därför var vi till viss mån förberedda när “Toronto” invaderade en av kyrkorna i stan. Många åkte till Toronto för att få del av “smörjelsen” och manifestationer, spådomar och skratt följde. Det gjordes försök att föra in det i vår församling. Men Gud hörde våra böner och mötet blev en löjlig flopp med vittnesbörd om att “det handlar inte om manifestationer”, samtidigt som det inte talades om annat än just – manifestationer. Inget gensvar följde på den kvällen, vilket vi tackade Gud för.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Berusning och dryckenskap andligt sett, står alltid för falsk andlighet och avfall i Bibeln (Skökan, Babylon). Den helige Ande står alltid för nykterhet och vaksamhet. Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande. Den är grundad i nåden och sanning i Jesus, Guds Son. Läs gärna bibelstudiet De två skördarna >>

En sann väckelse för alltid Guds folk till förkrosselse och ödmjukhet, omvändelse och rening. Det för Guds folk ned på knä. Det här var något helt annat och obibliskt.

Tillrättavisning
Andrew Strom diskuterade under lång tid, frågan om tillrättavisning offentligt och om att namnge personer. Många vill framhäva Matt 18 i alla situationer. Men genom hela NT kan vi se att Jesus tillrättavisade alltid öppet, när det gällde sådant som påverkade Kristi kropp, församlingen. Det är av omsorg om hjorden och falska profeter eller ulvar i fårakläder behandlades aldrig väl, utan avslöjades. Paulus både talade klarspråk, avslöjade och namngav.

Äldste uppmanas att korrigera strängt och tillrättavisa öppet för synd (Tit 1:13, 1 Tim 5:20), med saktmod (2 Tim 2:24-26). Paulus tillrättavisade Petrus offentligt för hyckleri (Gal 2), Jesus tillrättavisade Petrus öppet och Jesus rensade templet med kraft. Paulus namngav ett antal falska ledare när de var en fara för församlingen. Vi har en skyldighet att avslöja (Ef 5:11).

Kundalini
Redan från början reagerade många på likheterna med den världsvida hinduismen/New age´s manifestationer och Kundalini, som hinduistiska gurus arbetar under. Inga sådana manifestationer nämns i Bibeln. Istället uppmanas till nykterhet! Indiska gurus kan överföra kraft (impartation) bara genom att nudda människor på pannan. De börjar skratta eller gråta okontrollerat. Vanliga Kundalini -manifestationer är rytande, okontrollerat skratt, gråt, hundskall, skakningar och djurläten. En del upplever tillfällig glädje, frid och kärlek medan andra upplever ångest och fruktan. Det enda som krävs av mottagaren är att överlåta sig och öppna för den kraft som verkar genom gurun. Är det en tillfällighet att det förekommmer exakt likadana (obibliska) manifestationer i Torontoväckelsen?

Dessa manifestationer kallas Kundalini –uppvaknande (eller Shakti). Även helande och mirakler förekommer. Man sträcker sig alltså efter en kosmisk kraft som är demonisk och verklig. En populär Kundalini–typ i Kina är Qigong.

I hinduismen beskrivs Kundalini som en ormkraft, placerad i ryggraden. Man säger att kundalini-uppvaknande är när det tredje ögat chakras (i pannan) öppnas. Enligt f d New age:are Peter Bell kan kraften få dig att tro att det är du själv, när det i stället är en främmande ande som intagit dig. Alla dessa spöklika manifestationer har synts i kyrkor utöver världen och det har vällt in genom den karismatiska rörelsen sedan 1994. En hinduisk guru skulle utan tvekan kalla dessa manifestationer för Kundalini –uppvaknande. Samma manifestationer är också kända hos den ockulte helaren Franz Mesmer, grundare till Mesmerism, den moderna hypnotismen.

Det finns åtskilliga vittnesbörd från kristna f d New age-are som kände igen samma ande och manifestationer i Torontorörelsen som i New age. Även praktiserande New age:are besökte möten i “Torontoanda” och stortrivdes med att kyrkorna äntligen “insett den rätta andligheten”.

En av våra vänner hade en dröm om den pastor som tagit in “Torontovälsignelsen” i en kyrka, som nämndes tidigare. I drömmen gick denne pastor, följd av en skara människor, utklädd som clown och han lekte med en stor orm. Hon försökte varna honom för den hemska och farliga ormen men han bara skrattade och sa att den var ofarlig. (Vid den här tiden, 1994, hade ingen av oss en aning om vad “kundalini” var för något).

2Tess 2:3  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,
2Tess 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10  och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Avfallet förbereder för antikrists framträdande. Målet är att kyrkan ska förlora sin urskiljning och i toleransens namn acceptera obibliska manifestationer och metoder, mystik och främmande andlighet. Om ekumeniken inte är grundad i sanningen, är det en falsk enhet som öppnar för villfarelse, där beröringspunkter alltid går att finna. Om inte annat förenar, så är vi ju alla människor. Med sådant tänkesätt öppnas för enhet mellan allt och alla. Varför hindrar inte Gud allt detta, undrar många. Vi har svaret i Guds ord. Han prövar våra hjärtan genom att tillåta falska profeter att stiga fram.

Orsaken till kompromiss finns alltid i våra hjärtan. Om inte Jesus är Herre, och våra liv är överlåtna till honom, drivs och lockas vi av begär. Om det är begär efter makt, framgång, upplevelser, pengar och välstånd eller något annat, så finns det “bete” som kastas ut från de falska profeterna. Om vi sväljer betet fastnar vi och dras viljelöst med. Det är inte utan orsak som många följer och stöder framgångspastorerna. Efterföljarna vill bli som ledarna.

Men det finns också de som lurats med och egentligen vill följa Jesus. Istället för att lära sig att följa Jesus och pröva allt, har de blivit lärda att de sätter sig upp mot Gud om de går emot ledarna. Sådana ledare har själva tagit Jesu plats i församlingen och är att jämföras med antikrist. Därför har Gud lovat i Jeremia kapitel 23 att Herden, Jesus, ska själv rädda sina får från de falska herdarna.

5 Mos 13:1  Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2  och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3  då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Språket lurar kristna
Det som lurar många kristna är att dessa falska apostlar och profeter kan det kristna språket. Men det betyder inte att anden är från Gud!

Torontos “gud” kan beskrivas som någon som vill vidröra och ge kroppsliga sensationer på sitt folk, som älskar att ha party för att mjuka upp dem så att de kastar all återhållsamhet och gör dåraktiga saker som de aldrig skulle göra normalt. Detta kan vem som helst uppleva som inte är troende.  En del av dessa ”vidröranden” kan verka hemska för utomstående iakttagare (liknande sinnessjukdom eller drogpåverkan etc.) men, kom igen, lämna sinnet, slappna av och ta del i allt! Vem bryr sig om det verkar demoniskt (djurläten, hysteriska skratt, bisarra skaningar…) så länge det känns bra…en tomte-gud som passar perfekt för den ytliga, vällustälskande tidsålder, i vilken vi lever. (Detta är inte Bibelns Gud).

Efter ´Toronto´:
Vineyard-pastor Paul Gowdy gjorde en summering några år efter att man släppte in ”Torontoväckelsen”:

“Efter att ha varit med tre år i ”Toronto-väckelsen” och i ”Soaking” blev vår Vinyard -församling utanför Toronto nästan självutplånad. Vi åt upp varandra med förtal, sekterism, splittringar, kritik m.m. Vi verkade mitt i Toronto Airport Christian Fellowship och levde nästan där. Men vad hade hänt med oss? Vi hade blivit de mest köttsliga, omogna, bedragna kristna som ni kan tänka er. Jag sade då till en pastor i Scarborough Vineyard Church, att sen den här ”Toronto-väckelsen” kom så har hela församlingen smulats sönder i bitar – och han höll med. Min upplevelse var att de nådegåvor som nämns i 1 Kor 12 var mycket vanligare i församlingen före januari 1994 (året när Torornto-väckelsen startade) när den påstådda andeutgjutelsen kom. Under åren 1992-93 när vi bad för människor upplevde vi äkta profetia och befrielse och mycket nåd från Herren. Efter Toronto-väckelsen startade så förändrades allt det äkta till: ”Mer Herre, ge MIG MER Herre” och en massa rop på ”Eld” och konstiga skakningar och uttrycken ”ooh, ooh, OOH, WOOOAAH” i bönerna”.

Den sammanfattningen visar att frukten inte var god utan dålig. Jesus sa att vi ska känna igen de falska profeterna på deras frukt. Den syns inte alltid direkt men visar sig förr eller senare. Många som deltog i manifestationerna tycks ändå inte inse att det här inte är från Gud. Istället skyller man på församlingen, motståndet eller andra omständigheter som orsak att framgången uteblev.

Att man möter motstånd tas ibland som ett tecken på att det är från Gud. Det är sant att Guds verk alltid möter motstånd eftersom fienden vill hindra det som den helige Ande gör. Men motståndet i sig är inget tecken på att det är rätt. Dessa falska profeter är inte “förföljda” och lider inte motstånd därför att de går Guds väg. De lider för sina synder, eftersom de förleder Guds folk och Gud reser upp sina sändebud för att varna dem.

Kung Ahab ansåg sig vara illa behandlad av Guds profet Mika, därför att Mika “aldrig profeterade lycka, utan bara olycka” (1 Kon 22:18). De falska “framgångsprofeterna” lovade däremot kungen framgång i sin ondska. Det är ett exempel på att motsåndet var från Herren, därför att ledaren var på fel väg.

1Petr 3:17 Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.

Ur en artikel av Andrew Strom: “För mig verkar det utan tvekan vara en främmande ande, som är lössläppt i många kyrkor senda en längre tid. Bara för att “Toronto-manifestationerna” är omgärdad av kristen terminologi betyder det inte att det är från Gud. Faktum är att inga sådana manifestationer finns i Bibeln, däremot rakt igenom hela New age-rörelsen. Självklart skulle väl bara den “flugan” ensam ha fått varningsklockor att ringa?”

Ett av många vittnesbörd: “Jag har ett färskt vittnesbörd om befrielse som kanske kan vara till hjälp för någon. 2003 var jag med på ett “Toronto -inspirerat” möte. Jag var ungdomsledare för en kristen organisation vid den tiden. Jag fick en del andliga upplevelser i den här Toronto-kyrkan. Något överfördes till mig då.

Hur vet jag det? Gud hade börjat verka i ungdomarnas liv där jag tjänade, vid den här tiden. Efter Toronto-mötet när jag nu delade med mig, började andliga fenomen visa sig. Skratt bröt ut, några kände sig berusade, några föll till golvet när jag bad. Jag förstod det inte då fast en del gjorde mig fundersam. Men jag ville inte släcka det, om det var från Gud. En sak som störde mig var att en av dem som “kände sig berusad” i flera dagar, var inte ens frälst.

I vilket fall hade jag alltid en kärlek till Guds ord, sund lära och sanningen. En del av Toronto-grejerna stämde aldrig för mig. Jag förstod att det var en del New age -influenser. Jag gav efter för manifestationerna ändå och har skrattat, skakat, ryckt och “whooooaaahhhat” med de värsta av dem. Sedan dess var jag en försvarare av “Toronto”…

Efter att ha fått handpåläggning av många “Toronto-människor”, började jag undra över impartation (överföring) och vad det var jag hade tagit emot. En dag när jag var ute på stan fick jag se några amerikanska indianer som gjorde sin naturdans på gatorna. Jag stannade och lyssnade, och när jag lyssnade kände jag hur det började röra sig i magen. Rörelsen jag kände var väldigt lik den jag brukade känna vid “bön -och lovsångsmöten”. Jag tänkte för mig själv: varför blir min ande berörd (på ett njutbart sätt) av denna hedniska musik? I den stunden började jag undra vad det var för andar jag hade öppnat mig för.

I vilket fall, dessa “new-mystic”-mötena (ny mysticism) som jag var med på förra veckan (jag visste inte att det var det som det handlade om) fick mig att fortfarande känna att något inte stod rätt till. Även om mina ögon hade öppnats för villfarelsen, kände jag fortfarande att det fanns en andlig lockelse. Jag säger så eftersom min ande fortfarande gensvarade på det som hände i mötena även om det var uppenbart kaotiskt. Även när jag lovsjöng och tillbad kom några upp och bad för mig och återigen kände jag att det här inte var bra.

Dagarna som följde efter det här mötet var ganska hemska känslomässigt. Jag kände mig dränerad, nere och deprimerad. Då kom jag ihåg att jag ofta hade känt så när jag gick ut från Torontomöten. På den tiden hade jag tolkat det som att Gud förde dessa negativa saker till ytan för att ta itu med det. När det nu började hända igen började jag tvivla på att det var så. Jag upplevde också att det var svårt att be och läsa Ordet.

I vilket fall, till sängs en kväll några dagar senare kände min fru att hon skulle be för mig. När hon la händerna på min mage och bad såg hon “något litet svart”. Hon la märke till att det lilla svarta hölls hårt fast med en knytnäve. När hon bad försvann det. Men hon talade inte om det förrän nästa morgon. Efter att hon bett kände jag mig mycket bättre, somnade och vaknade nästa morgon mycket lättare till mods. Jag tolkar det så här: genom att öppna mig för villfarelsen hade fienden fått ingång.

De senaste mötena fick mig att se sanningen om villfarelsen angående den ande som verkade, öppnades mina ögon men det fanns fortfarande en bindning inuti (som troligen hade med överföring att göra)…”

En respons på vittnesbördet ovan: “´Väckelse-eld´- jag fann ditt inlägg mycket intressant. Särskilt när det gäller den respons som du kände inom dig till saker som du visste inte var från Gud (indianmusiken), och hur likt det var som gensvar till “gud” i mötena. Jag har haft samma upplevelser och det har verkligen oroat mig. Även när jag såg klipp om Kundalini, kände jag hur jag började gensvara och vrida, rycka och skaka och jag stängde av för det fick mig att “flippa ut”. Jag har aldrig varit i Toronto eller haft direkt kontakt med någon som varit där – men jag har sett det på God TV och jag har lagt händerna på Tv-apparaten och tagit emot och trott att allt var från Gud…”

Befrielse
För att bli fri från dessa orena villoandar är det nödvändigt att bekänna sitt deltagande som synd och ta avstånd ifrån det. Den som inte gör upp med och bekänner beblandning med orena andar, riskerar att dras med i nästa ockulta “väckelse”/rörelse. Troligen är det därför vi ser att nyandligheten väller fram och får fäste genom zenmeditation /djupmeditation, mystik, oneness, yoga (och liknande övningar), magi (t ex eukaristen) mm.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Andrew Strom skriver att för den som har fått handpåläggning eller varit med i “soaking prayer” i någon av dessa organisationer/Ministries, är det mycket viktigt att avsäga sig och befalla ut dessa Kundalini-andar och vilken annan “smörjelse” som man har mottagit i dessa sammanhang. Omvändelse och ånger i hjärtat, inte bara med munnen, är nödvändig. Då skall det onda lämna i Jesu Kristi namn (2 Kor 10:4).

Guds heliga karaktär
Mycket av denna typ av villfarelse kommer av en felaktig förståelse om VEM GUD ÄR och hans karaktär. Gud är helig. Han är ingen “party-gud” eller “välsignelse-gulle-pappa”. Vi måste ha detta klart för oss för att inte öppna upp för villfarelser i den denna yttersta tid.

Det finns alltså en koppling mellan Rodney Howard-Browne, Torontorörelsen, Profetrörelsen, Lakeland och Todd Bentley och John Crowder etc. Det är samma s k ”smörjelse”, exakt samma ande (kundalini).

Brownsville Pensacola
Åren 1996-97 bombarderades Andrew Strom av arga mail från kristna ledare runt om i världen, som försökte få honom att backa med sina varningar. Det blev ännu värre när den första artikeln om Brownsville Pensacola kom ut. Det är viktigt att notera att Toronto var en smittsam “smörjelse”. Den spreds överallt, framför allt genom handpåläggning (överföring).

“Brownsville-väckelsen” som bröt ut 1995 var mer av en gåta, en blandning mellan gott och ont. Dess centrum var i en Assembly of God -kyrka. Till skillnad från Toronto predikades omvändelsebudskap i Pensacola. Men Toronto-anden hade stort utrymme redan från början och de försökte inte ens dölja det. John Kilpatrick beskrev manifestationerna i Brownsville. Det var egentligen samma manifestationer som pågick där som i Toronto. Inte att förvånas över, eftersom huvudtalaren Steve Hill besökte den stora “Toronto-kyrkan” Holy Trinity Brompton i London, strax innan Brownsville.

Problemet med denna “smörjelse” man sägs överföra (impartation), som leder till den “andliga berusningen” och den andliga dårskapen är att det är samma ande som belastar människor med kundalini. Skakningar, ryckningar, hysteriskt skratt och “orm”sensationer, kommer alltihop från samma källa. Faktum är att denna ande har förstört så mycket i Kristi kropp de senaste 16 åren att det är svårt att överblicka. Kanske har det ställt till med mer kaos än någonsin i historien. Man kan nästan tro att det är domen – som börjar i Guds hus.

1Petr 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?

Det är mycket allvarligt när människor blir frälsta men sedan leds vilse. Vi såg en video från Pensacola med dopförrättningar. Det verkade äkta och flera som döptes hade starka vittnesbörd om omvändelse och förvandling när de bekände sina synder och upplevde Jesus till frälsning. De hade lyssnat och tagit emot omvändelsebudskapet. Men hur gick det sedan?

Vad ska man säga? Lite surdeg syrar hela degen… Man riskerar att leda de nyfrälsta vilse in i en förrädisk nyandlighet. Det fanns anledning att ta avstånd från det som påstods vara en väckelse i Pensacola, eftersom blandningen var stor med orena andar och sjuka, obibliska manifestationer. En trosrörelsepredikant sa till oss att “det är sista tåget som går. Om vi inte är med nu, är det för sent. Då hamnar vi utanför Guds verk”. Eftersom vi kände till kopplingen till Toronto, “hoppade vi inte på tåget”. Det ångrar vi inte.

Elvor Ohlin

 

Video:

 • Andrew Strom berättar om Kundalini Warning >>

http://www.youtube.com/watch?v=1YjhCimojjc&feature=related

 

 • True or false religion (Andrew Strom) >> & >> & >> & >> & >>

http://www.youtube.com/watch?v=B-Y5R_raf6M&feature=related

 

 • Lennart Jareteg jämför falsk karismatik och hinduism/New age i Det stora avfallet Del 2 (Sv) >>

http://bibelfokus.se/avfallet

 

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kundalinivarning Del1

Ett rop i nöden till Gud

Psa 61:1  För sångmästaren, till stränginstrument, av David. 2 Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön! 3 Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. 4 Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.5 Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela. 6 Du, Gud, hör mina löften, du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. 7 Du förökar kungens dagar, hans år skall vara från släkte till släkte. 8 Han skall sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. 9 Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag.

burdens1

David ber till Gud att han skall föra honom upp på en klippa högre än honom. (V3)
David bekänner att Herren är hans tillflykt och starka torn. (V4)
David vill bo i Herrens tält (TABERNAKEL) för evigt (V5)
David söker sin tillflykt under hans vingars skugga (NÅDASTOLEN) (V5)

Sedan kommer Anden och pekar på Messias som Davids son (V7-V8)

Då ser vi hur underbart den här Psalmen pekar fram på Guds hemlighet nämligen livet i nya testamentet.

stav

Klippan är Jesus Kristus (V3)
1 Kor 10:4  och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.

Mat 16:16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

På den klippan har vi vårt försvar (V4) Se ovan Mt 16:18 Dödsrikets portar skall inte ….

Vers 5 syftar ju tydligt på tabernaklet och på nådastolen vars keruber överskuggade.

tabernacle

Tabernaklet är en bild på Jesus..
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (GK: Tabernaklade) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Nådastolen är en bild av Kristi försoningsverk på golgata för på insidan av Tabernaklet fanns ju både det heliga och det allra heligaste. Där inne stod Guds ark och på toppen av arken fanns en nådastol av guld med keruber.
Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

Så vi ser att bilderna i GT får sin fulla sanning i Jesus Kristus.
Heb 9:5  Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta skall jag inte nu gå in på i detalj. 6 Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. 7 I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. 8 Därmed visar den helige Ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består. 9 Detta är en bild av den tid som nu är: gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar.10 Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. (INRE) 11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Tabernaklet är alltså en bild på att vara i Kristus. Vårt nya löftesland är alltså i honom.
2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom (I OSS) sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Så hoppet David hade när han ropade till Herren i sin bedrövelse (Ps 61) är exakt samma hopp som vi har I Kristus. Gud måste göra det för vi kan inte klara av vare sig fienden eller vår gamla natur.

Rom 7:22 Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ett rop i nöden till Gud

När sigillen öppnas och du får se

 

valckenborch_babel_1568

I onsdags kväll kollade jag på CNN det var Obama som talade: Han sa att nu skulle planeten räddas ! Man menade att det är dags att skynda på, detta innebär nu att internationella lagar kommer att läggas på nationerna. (OM 30 DAR) Det här låter kanonbra men i praktiken är det en världsregering man vill ha utan Jesus Kristus.

Men bara Gud kan gå till roten av problemet som heter Synd.
1 Joh 2:2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. (KOSMOS)

KOSMOS=”Världsordning eller arrangerad ordning”. Den arrangeras av ”denna tidsålders gud” som får hålla på tills tiden är slut och den sista basunen ljuder (UPP 10:6-7)

Vi närmar oss själva slutfasen i världshistorien det är kaos i världen. Många tror till och med att den situation vi befinner oss i är fram manipulerad. Hur som helst Gud bestämmer och sätter gränserna för tid och stund. En falsk frälsare med ett kontrollsystem skall träda fram men han får inte träda fram förrän hans tid är inne (KAIROS = BESTÄMD TID) (2 TESS 2:6)

Jag lyssnade på messianska Juden Jakob Prash i en profetisk uppdatering nyss. Han tror att antikrist kan komma fram genom alla dessa nationalistiska krafter som nu börjar hota politikerna som inget gör åt problemen. Folk i västvärlden kräver upprättad säkerhet mot det muslimska hotet och det är precis vad den här mannen lovar. (1 TESS 5:3)

J Prash säger vidare: Sedan muren föll förstod jag att konflikterna i världen skulle vara Nord mot Syd och vi har sett att alla stora konflikter har varit det. Det står i Danielsboken 11 och det stämmer….. Muslimska världen emot Västvärlden.. (SLUT PRASH)

Den som ger akt på det profetiska ordet blir inte förvånad för det här måste komma sa Jesus. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste först hända (MT 24:6) Etnos mot Etnos och Stridslarm!

Dan 11:32 Säger alltså att en stor uppdelning kommer att ske vid tidens slutskede. De som faller av (DE SOM EJ FÖRSTÅR ) De som står fast (DE FÖRSTÅR)
Dan 12:10 De visa skall förstå De ovisa skall inte förstå.

Vadå? Jo både Dan 11 och Daniel 12 handlar om ändetiden och ”Styggelsen som orsakar förödelsen” men orden är under sigill till ändens tid. (DAN 12:9) Elvor tog upp det här förra gången ”Ta bort det dagliga” (JESUS) och ”Upphöja styggelsen” (NÅGOT ISTÄLLET FÖR)

Det är exakt samma sak som att förkasta sanningen och upphöja lögnen. När vi läser om styggelsen eller lögnen i Mt 24 säger Jesus att bara Anden kan uppenbara för oss vad det är för ordet EIDO används.(JOH 3:3)

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.12 Och eftersom laglösheten tilltar (ANOMIA) kommer kärleken (AGAPE) att svalna hos de flesta.13 Men den som håller ut (FÖRBLI UNDER LYDNAD TILL KUNGEN) intill slutet skall bli frälst.14  Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.15 När ni då ser (I ENLIGHET MED DETTA EIDO) ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå (UPPHÖJAS) på helig plats (KRISTI PLATS) den som läser detta bör noga lägga märke till det.

Vers 15 Jesus knyter här samman de falska profeternas budskap med ”Styggelsen” eller ”Lögnen”. Daniel sa ju att de visa kommer att förstå men inte de ovisa Dan 11:32 och Daniel 12:10.

Så grekiskan säger här v 15 att när ni i enlighet med detta förstår (EIDO) Daniel 12 säger att det här är gömt under sigill till ändens tid. Så bara Herren kan alltså uppenbara det för oss så vi förstår. (DAN 12:9)

Vers 15 När ni då i enlighet med detta förstår (EIDO) vad styggelsen (LÖGNEN) som orsakar katastrofen är upphöjas till Kristi plats eller position. Ett sigill måste ha öppnats för våra ögon av Anden för att vi skall kunna förstå det. (DAN 12:9)

Låt oss kolla på det första sigillet i Uppenbarelseboken.

Upp 6:1 Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: “Kom!” 2 Jag såg (EIDO) och se (IDOU): En vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

nimrod

Intressant är att Nimrod är avbildad i utgrävningar just på det sättet ridande på en häst med en båge. (NIMROD JÄGARE 1 MOS 10:9)  Hans namn betyder: “Låt oss göra uppror!” Han fick sedan ett annat bekant namn Baal. Man trodde att han var solguden och att hans synliga manifestation på jorden var elden. (FIRE)

Historieberättaren Alexander Hislop skriver: Utgrävningar och urgamla texter har visat att i Babylon föddes Moder – Barnkulten. Nimrod eller Baal dog och hans fru Semiramis blev nu upphöjd till Himmelens Drottning. Hon blev med barn (LJÖG OM 1 MOS 3:15) och nu tillbads både hon och hennes barn som de trodde var Baal inkarnerad till Tammus. (GJORTS PERFEKT GENOM ELD)

Detta spreds sedan ut över hela jorden
Tyskarna – Herta med barn
Skandinavien – Disa med barn
Kina – Shingmoo med barn
Efesus – Diana

När Israel föll av så var det också moder – barnkulten Baal (TAMMUS) och Astarte.

I Egypten var det vanligt att religiösa monument bar bilder av ISIS och hennes barn HORUS. Om du tar och tittar på NWO loggan på 1 dollarsedeln. Du ser bilden av HORUS öga ovanför en pyramid med texten: Vi proklamerar födelsen av en ny världsordning! Exakt vad man sade efter murens fall 9 November 1989.
1/ Gorbathev – New Age
2/ Påven – Moder barnkulten i Rom
3/ GW Busch – Hög frimurare och Illuminati

Det ser ut som om historien upprepar sig eller hur? Vi ser en Kvinna i Upp 17 som sitter på ett vilddjur (NWO) hon är moder till all falsk religion. Hon har påverkat alla jordens ledare och politiker med sin andlighet. DET STÅR MYSTERIET BABYLON PÅ HENNES PANNA.

Förstår vi symboliken från gamla Babylon?
Kvinnan som rider på vilddjuret (GUDAMODERN)
Mannen som rider på vita hästen med bågen vinner seger (NIMROD)(HORUS)

Är det inte märkligt att jordens politiker hatar äkta kristendom men till Rom åker man i skytteltrafik. Hur kan det komma sig? Vet du vad jag tror? Den Kristus som manifesterar sig i mässan är exakt samma som manifesterar sig i New Age.

Roger Oaklands syn på Mt 24 visar detta.
Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (TOMHETEN) så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (BEHÅLLARE TABERNAKEL) så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

1/Han är i tomheten (NEW AGE)
2/Han är i behållaren eller tabernaklet (KATOLICISM)
3/En falsk Jesu tillkommelse (BÅDA)

Kontemplativ andlighet är grunden till Emerging Church. Vad är nu detta? Någon definierar det så här: “För att hjälpa sinnet att nå tystnaden så kan vi följa vår andning. Vi kan också stilla upprepa en utvald bön en fras eller ett ord.” Kontemplativ andlighet är ett “trossystem” som använder sig av gamla tekniker som mystikerna använde sig av för att nå till en Mystisk upplevelse (KRISTUSMEDVETANDE) = Tystnaden Eng: Altered state of consciousness (NEW AGE)

Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.

I grundtexten står det att de tömde sina tankar
Så att mörkret sänkte sig ner och tog över

Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen (PSEUDO) och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. (PANTEISM)

Men vänta nu där kommer ju ”LÖGNEN” igen som var samma sak som ”STYGGELSEN” = MT 24:11-15 PANENTHEISM (GUD ÄR I ALLT)

Brian Mc Laren. (MYSTIKER) Han är en som bytt världsbild till Panentheism (GUD ÄR I ALLT)

Brian McLaren: “Evangelisk eskatologi som handlar om att jorden skall förstöras på 7 år stämmer detta i den moderna världen?” McLaren förkastar varningarna i Uppenbarelseboken och fortsätter: “Kristna som var vid makten på 1800-talets England och USA på 1900-talet, såg ingenting komma att utvecklas i den industriella utvecklingen. De tittade och såg bara en andlig nedgång och till slut en global förstörelse. Vad hade de som hopp ? Jo en jättekrok som skulle komma och ta skapelsen och kasta den i en stor sopcontainer så att han skulle kunna ta själarna till himlen. I den åskådningen finns det ingen virtuell fortsättning mellan skapelsen och den nya himlen. I den åskådningen skall skapelsen bli utplånad som något misstag och smulas sönder som en gammal mjölkkartong. Varför skall vi bry oss om skapelsen? Ja varför skall vi vara sentimentala över en slags modell som nu har tjänat ut sitt syfte och blir hoptryckt till inget och kastat i en kosmisk sopcontainer?”

McLaren menar att de som tror på ett ändetidsscenario är fullkomligt fel ute. Vad MacLaren är ute efter, är “att förvrida skriften” för att finna en grund för att Guds Rike skall kunna sättas upp här på jorden av människohänder. (HAN ÄR EN AV DESSA MED TOMMA TANKAR PANENTEISM)

Katolska Kyrkans planerar att upprätta Guds Rike på Jorden och att vinna världen för den Katolske Jesus. (EUCHARIST CHRIST – NEW AGE CHRIST) Man menar att detta kommer att ske när världen (inklusive de separerade bröderna) kommer in under Roms ledarskap och deras Eukaristiske Jesus. Den Eukaristiske Jesus menar man är “den närvaro” som uppstår, då en Katolsk präst genom Transsubstantiation, förvandlar våfflan till Kristus. Detta är höjdpunkten i den Katolska mässan.

Eukaristi är den katolska termen för nattvarden där man säger, att brödet och vinet har förvandlats till Jesu kropp och Jesu blod bokstavligen. Katolska läroboken säger att Eukaristin innehåller även Jesu själ och hela hans Gudomlighet och man menar då att hela Kristus är i brödet och vinet bokstavligen. Den här “våfflan” placeras efter “förvandlingen till Kristus” i någonting som man kallar för Monstrance och sedan tillber man denna “våffla” som Jesus Kristus, Guds son. Det innebär att frälsningen har blivit ett sakrament (delaktighet i en ritual)

Både Katolikerna och New Age tror att Jesu Tillkommelse är en ”Närvaro”
Scott Hahn: “Jesu andra tillkommelse är vad NT kallar på grekiska för ‘Parousian’. Det är ingenting som är långt borta alls. Det är ‘närvaron vid Eukaristin’. Fundamentalisterna reducerar meningen med denna ‘Parousia’ till att mena att det är när Jesus kommer vid tidens slut.

New Age drar fram som en flodvåg över världen i FN har meditationsrum. Agenda 2030 tror jag har med New Age att göra. Bra att rädda jorden låter det som men jag är rädd för att det är en andemakt bakom som kräver tillbedjan.

Warren Smith: Uppresandet av “styggelsen” som orsakar förödelsen kan därför mycket väl vara en världsregering (NWO) som har en NEW AGE livsåskådning och som kommer att förfölja alla dem som inte delar den visionen (VÄRLDSBILDEN).

Babyloniska vinet jordens kungar är berusade av tror jag är New Age. (LÄRA) Du skall tömma dina tankar med olika metoder så att får du ett nytt medvetande. (ALLT HÄRSTAMMAR FRÅN BABYLON)

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken (UPPROR) varför tänker folken fåfängliga tankar? (HEB: TOMHET) 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem.5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: 6 Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: Du är min Son, jag har i dag fött dig.8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom.9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. 10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Uppror bland hedningarna? (DE SOM ÄR UTANFÖR FÖRBUNDET)
Varför mediterar de tomhet? (GER EN PANTEISTISK VÄRLDSBILD)

Jordens Kungar och Politiker samlas och rådslår mot Herren och hans Kristus (JESUS) varför det? Jo Upp 17:2 säger att de och dess innevånare har druckit babyloniskt vin. De har blivit berusade och fått en helt annan livsåskådning: Det finns ingen personlig Gud för Gud är ju i allting.

V 3 Man skall försöka utplåna varje spår av honom. Vilka är det man hatar som är hans vittnen? Judar och Kristna och vi ser nu hur våldet ökar både mot Kristna och mot Judar och Jordens ledare gör ingenting åt det.

Den som är född på nytt kan inte hata Israel det är omöjligt för vi har blivit delaktiga av förbundet som Gud slöt med deras fäder. (EF 2:11-13)

Nu fortsätter vi läsa PS 2:4-5 så ska vi se vad Gud tycker om saken
1/Han som bor i himlen ler
2/Herren gör narr av dem (LAAG)

Det hebreiska ordet 3992 LAAG betyder även följande:
Ljudet av en främmande tunga som man inte förstår.
En stark attack och anklagelse mot någons position och ord.
(Plågorna i Egypten var mot farao och deras gudar)

Fortsätter med Ps 2:5
1/Han talar till dem i sin vrede
2/I glödande harm förskräcker han dem (Heb: Kraftig skakning)

1/När Gud talar så var det Logos lärde vi oss. Och det innebär även hans rådslut och hans plan och vilja. Här är det hebreiska ordet Dabar som betyder samma sak. Så Gud arrangerar sitt rådslut och sin vilja i vrede mot dem de högmodiga (JAK 4:6) Men han arrangerar också sin vilja och sitt rådslut för de ödmjuka. När Gud talar brukar det jämföras med en basuns ljud i bibeln. (UPP 1:10) I Uppenbarelseboken finns det 7 basuner, vid den sista basunens ljud är Guds rådslut fullbordat.

2/ Heb: I hans brinnande vrede skall han helt plötsligt börja skaka om.

ANTIKRIST OCH HANS VÄRLDSORDNING MOT KRISTUS

Här ser vi alltså hur världen (KOSMOS) kommer samman och man kommer att få en ny Farao. Man föraktar Guds ord och försöker att sudda ut varje spår av honom bland nationerna. Men då kommer Gud att börja blåsa i basuner och skaka om hela jorden i sin vrede.

Varför är det så saligt att läsa uppenbarelseboken tror ni? Ja för den som förstår budskapet och förblir i Kristus är det saligt.

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes 2 som har vittnat om Guds ord (LOGOS) och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar (SHEMA) till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

Vaddå? Kolla PS 2:6-12 Se även EF 1:9-10
Gud har redan bestämt redan innan världen skapades att Jesus skall bli kung.
Alla som tror på honom skall få ärva universum tillsammans med honom.

Basunerna och domarna i Uppenbarelseboken är skakningar som måste komma enligt Guds rådslut. De är kopior på Egyptens plågor för dess andliga bild är samma.

>Då skulle Israels barn befrias ur Egypten och ärva Löfteslandet>
>Nu skall vi befrias ur Världen för att ärva Riket och hela Jorden>

Hur är de visas kunskap? De har förmågan att kunna se och förstå det som de ovisa ej kan se. De visas kunskap kan alltså förstå Guds rådslut den fördolda.

1 Kor 2:6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen (AION) eller den här världens härskare, (HUVUDEN OCH HORN) som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet (KJ: BEFORE TIME) har bestämt (PROORITZO) att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare (HUVUDEN OCH HORN) känt om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud

1 Kor 1:21 Jo, eftersom världen (KOSMOS) i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. (HEB: 11:1-2 SE DET OSYNLIGA OCH BYGGA PÅ DETTA)

>Världen måste alltid göra och bygga något och det måste synas>
>Tron ser och accepterar något som redan är gjort fast det inte syns>

1 Kor 2:5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (DUNAMIS)

Anden faller på Pingstdagen o Petrus predikat kommer frågan: Vad skall vi göra!
När Jesus frestas: Om du är Guds Son så gör något!
Modern frestelse: Om du är Guds barn skall du göra under och tecken!

När Gud säger något till dig som du skall bli finns det ofta ingen som helst möjlighet i dig själv. Inte heller ser omständigheterna ut att passa det han sagt heller. Det är exakt vad roten till det grekiska ordet Dunamis betyder. Han själv i dig växer till och ger dig den inre mognaden och kapaciteten. När tiden är inne börjar Gud att förändra omständigheterna och föra dig in genom en öppnad dörr.

Men av egen erfarenhet kan jag säga att från din kallelse tills den här processen är klar innebär det en smärta men också upprättelse och helande. När jag själv har upplevt Gud som starkast har nog varit vid olika kriser…. Det är det säkert många som lyssnar säkert vittna om.

Jag glömmer aldrig när min riktiga mor dog och jag åkte på begravning på vägen hem i bilen var det något som brast inom mig. Jag kunde inte sluta gråta, jag stannade bilen och bara skrek: Gud grip in jag klarar inte smärtan! Då kom en stark uppfyllelse och närvaro av Anden in och efter det här kände jag mig mer helad än förut.

Jag kom då att tänka på ett löfte som Herren gett mig på Linneahuset en natt. Herren talade till mig ur Joels bok om upprättelse och gottgörelse för förlorade år.

Joel 2:25 Jag skall ersätta er för de årsgrödor som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er. (SYNDENS KONEKVENSER) 26 Ni skall äta och bli mätta, (FULLHET JOH 1:16) och ni skall lova HERRENS, er Guds, namn, hans som har handlat så underbart med er, och mitt folk skall aldrig mer komma på skam.27 Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, (KRISTUS I ER) att jag är HERREN, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam.

Vi skall prisa vår Guds namn
Han har gjort ett mirakel med oss
Vi skall förstå genom erfarenhet och beröring att han bor i oss
Han skall aldrig göra oss besvikna, förvirrade eller torra (JOH 7:38)

Vem är han? Vad är hans namn? Jesus Kristus! Låt oss gå till Jes 9

Jes 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. 4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. 5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld.

Det är slut med gräshoppornas härjningar i ditt liv! För att följande har skett!

Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under (MIRAKEL) Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

På hans axlar vilar Riket: Han är alltså en Kung! Han som bor i oss har alltså ett namn som uppenbarar hans härlighet: Jesus Kristus i oss är ett mirakel i ditt liv.

Kungen syns inte
Anden (RUACH) vinden syns inte

Jesus säger själv att Anden är som en osynlig kraft som ibland visar sig tydligt genom att träden rör sig.

Joh 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av (INSPIRERAD AV) Anden.

Med andra ord vi har ingen kontroll över Anden. Då har vi heller ingen som helst kontroll över riket. (ROM 14:17) (JES 9:6)

Men Kungen som vi inte ser han har kontroll över Anden och bibeln säger att den kommer vår svaghet till hjälp. (ROM 8:26)

Vi kan se i en del sammanhang människor som utåt sett ger sken av att vara ständigt framgångsrika och oerhört starka. När de sedan även agerar som om de hade kontroll över Guds ande är det något som inte stämmer.

Paulus som var en äkta Apostel beskriver sin tjänst så här.

2 Kor 12:7 Och för att jag inte skall bli högmodig (TO SHINE OVER) på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8 Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig 9 men han svarade mig: Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma (TO SHINE) mig av min svaghet, för att Kristi kraft (DUNAMIS) skall vila över mig.

Till sist missa inte att läsa den här boken helt gratis på nätet: Babylon Mystery Religion (Eng)

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on När sigillen öppnas och du får se

Den nya människan

Hebreiska tankesättet är att ditt hjärta är centrum för din personlighet. Så när vi byter hjärta enligt Hes 36 innebär det att vi även förändras i vår personlighet och får andra tankar nämligen Kristi tankar.

heart

Hes 36:26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar (TÄNKER OCH HANDLAR)  efter mina stadgar och håller (SHAMAR = TEREO i NT) mina lagar och följer dem.

Med andra ord Agape kärlek är det hjärtat fyllat av.
Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast (TEREO = SHAMAR i GT) vid dem, han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

Ditt nya hjärtas tankar är också en bild på ett öga. Paulus ber att Gud skall upplysa deras hjärtans ögon (EF 1:17-18)

EF 1:17 Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig, 18 och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, (1917)

Din nya personlighet har alltså fått någonting helt nytt nämligen en förmåga att se och uppleva saker och ting som kommer från Gud. Vår gamla personlighet som är driven av själen kan omöjligt ta emot något från Gud.

Vår gamla personlighet ser på ett sätt
Vår nya personlighet ser på ett annat sätt

Vi måste alltså födas på nytt för att kunna se Guds Rike (Hes 36 + Joh 3:3)
1 Kor 2:9 Men vi känner (NYA HJÄRTAT)  som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss (FÖDDA PÅNYTT) har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (EIDO) vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa (SJÄLISK) tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Vad som finns i människan – Hennes egen ande
Vad som finns i Gud – Guds Ande

En kommunikation uppstår alltså mellan Gud och Människans nya hjärta genom medlaren Jesus Kristus. Rom 8:16 Anden själv vittnar (MARTUR) med vår ande att vi är Guds barn.

King James är 1 Kor 2:12 översatt så här:
1Kor 2:12 Now we have received, not the spirit of the world (KOSMOS) but the spirit which is of God; that we might know (EIDO) the things that are freely given (CHARIZOMAI) to us of God.

CHARIZOMAI kommer av CHARIS (NÅD) ordet har i bibeln mest med Guds förlåtelse att göra. Gud vill alltså uppenbara sin förlåtelse för oss och genom sin Ande kan vi få uppleva det bästa Gud har att ge oss Kristus i oss. Varje gång vi upplever något sant andligt som seger över min gamla människa så handlar det om att Gud uppenbarar sin Sons seger i oss.

Bibeln talar om att det finns en kamp mellan den gamla människan och den nya människan. Gamla hjärtat och det Nya Hjärtat, mitt nya sätt att se och uppleva Gud. Kontra det gamla hjärtat som bara drivs av sinnet.

Rom 7:22 Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar.24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

Det här är alltså någonting Gud vill att du och jag skall få uppleva genom hans Nåd som vi talade om i 1 Kor 2:12 – Det som Gud av nåd har gett oss fritt och för intet genom nåden är även seger över synden. När “villolära” kom in i Galatien står det att de fallit ur nåden, vilket nu i ljuset av vad vi lärt oss enligt 1 Kor 2:12 förklarar att vittnesbördet i dem försvinner och Gud vittnar inte längre.

Gal 5:4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.

En som är i världen är alltså påverkad av den ande som driver världen. Gud kallar en sådan människa för ovis eller ogudaktig. Hon är en dåre i Guds ögon.

Psa 53:1 För sångmästaren, till Mahalát; en sång av David. 2 Dårarna säga i sina hjärtan: “Det finnes ingen Gud.” (DOMARE)

Finns det ingen domare finns det ju automatiskt ingen synd heller. Det var ju exakt vad ormen sa i lustgården. 1 Mos 3:4 Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! (Ingen dom)

I ändens tid skall det här bli ganska vanligt budskap säger bibeln. Låt oss nu kolla på den här videon i serien om de 7 bergen Nr 27. Handlar om att det inte finns någon synd.

OHLINS: De som kommit ut nu finns på vår sida Truereformation.net I detta avsnitt NR 27 avslöjas Kris Vallotton från Belel Redding USA (Bill Johnsons kyrka) undervisa ett antikristligt budskap.

KRIS VALLOTTON: “De som har lärt känna Gud är inte längre i strid med sitt kött vii är inte längre några syndare“:
(Ur boken Spirit Wars sid 64) På sidan 44 i samma bok säger han så här: Jag har lärt mig en sak på min resa och det är att vi är nya skapelser i Kristus. “Vår kamp är därför aldrig med vår gamla natur, den kan vara svag men aldrig korrupt.” FORTSÄTTER: “I motsats till denna kraftfulla sanning så sprider det sig en lögn i kritna sammanhang. En lära som säger att det ligger i vår natur att synda efter det att vi blivit födda på nytt. Detta är demoners läror, han vill övertyga oss att begärelser och ondska och annan slaveri är rotat i vår natur.

1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Rom 7:22 Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

Här är en församling som Jakob skriver till och problemet handlar om den gamla naturen. Precis i motsats till Kris Vallotton skriver Jakob:

Jak 4:1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? 2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Jas 4:10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

Kris Vallottons påstående är en Gnostikers livsåskådning. Vi sökte lite på Kris Vallotton och Gnosticism på Google och hittade hur mycket material som helst. Här är en avslöjande artikel om honom. Kris Vallotton on Becoming an Incarnation through Holy Communion. Här föjler ett litet axplock av deras obibliska läror. Hit lockas ungdomar från hela världen för att förgiftas.

62_bill

Men Bill Johnson då kan han verkligen ställa sig bakom detta? Ja tydligen med hela sitt hjärta det är just han som skrivit förordet till denna hemska bok.

The theology promoted by Bill Johnson (senior pastor at Bethel) along with sycophants teachers like Kris Vallotton is what should be raising RED FLAGS for Members and anyone looking at this group! What these guys teach is a far cry from Orthodox Christianity! This church movement falls more in line with the “Word Faith” “Signs & Wonders” New Age Mysticism Hypnotherapy and the Prosperity movement. These teachers are embracing such teachings like;
1. They demote God and deifies man.
2. You are or can become a god, they teach that you can heal yourself and others. (the same temptation the serpent came to Eve and Adam with in Genesis) Johnson teaches that Jesus was simply a man who was some how was spiritually connected to God.
3. Jesus became sinful and had to be born again (see bill Johnson’s teachings).
4. They teach that Jesus went to hell
5. Bethel’s association with the New Apostolic Reformation NAR embracing the many false teachings coming from this group. Such as modern Gnosticism. The teachings of the ‘Latter Rain’ with self proclaimed prophets like Bob Jones who would have women come into his office and disrobe in front of him in order to get a supposed word from god. More like a word from a pervert.
6. IF you are not healed it is because You Do Not have enough Faith Basically MIND OVER MATTER…HYPNOTHERAPY

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Den nya människan

ormen-mästerförfalskaren

Det hebreiska ordet för ormen i 1 Mos är Nachash vilket enligt uppslagsverk lär betyda.
Att praktisera spådom. Att viska, eller att skina…

Intressant är att ordet demon kommer av en rot som betyder: “To distribute fortunes”
Så falsk lycka och framgång är nog vad vi kan förvänta oss komma genom de falska profeterna i ändens tid. Strax innan katastrofen och domen så kommer de att invagga till en falsk frid eller fred.

Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras.

stenar

Ordet lögn i NT är PSEUDO det är något som till det yttre ser ut att vara något äkta men vid noga granskning ser man att det är Fejk. Fienden förfalskar det äkta. Kinesiska klockor kan se ut exakt som en Rolex men vid test så håller de inte vad en äkta Rolex lovar. Vi var vid världens största loppmarknad i FT Lauderdale en gång. Där stod försäljare som sålde såna här kopior. Vi gick förbi där en gång då hörde vi en arg kund skrika: Men du sa ju att klockan var vattentät!

PSEUDO håller inte vad det ÄKTA lovar. Vad lovar då det äkta?
Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

Vidare säger Paulus….

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Vi ser 3 gemensamma saker i de här verserna:
1/Vi har ett budskap, ett evangelium
2/Genom detta budskap manifesteras Guds Kraft
3/Guds Kraft frälser oss

Guds Kraft handlar om vad då? En person en Kung!
1 Kor 1:24 Kristus är Guds Kraft! (I ER)
1 Kor 4:20 Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.
Joh 18:36 Hans Rike är inte av den här världen
Joh 3:3 Du måste bli född på nytt för att kunna uppleva det
Joh 3:5 Bara Anden kan öppna upp för dig in i det riket

JUDAS BREV

Författaren av Judas brev hade tydligen en väktartjänst Gud hade uppenbarat att falska profeter hade lyckats kräla in i församlingen. (De liknas I Mik 3:5 vid ormar I som bits och deras gift får folk att ragla och vingla som fulla)

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro (DET SANNA EVANGELIET) som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in (KRYPIT) vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar (EXCHANGE) de vår Guds nåd (FOSTRAR TITUS 2:11-12) till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (ARNEOMAI) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

TJUVEN I AGENTFILMEN

Satan arbetar alltså med att byta ut sanningen mot lögn. (PSEUDO) blev jag påmind om en sån här agentfilm jag tittade på som liten. Det var en tjuv som tog sig in genom taket till ett Museum och passerade med tekniska prylar alla larm och bytte ut en äkta berömd diamant mot en oäkta. Det dröjde länge innan man ens upptäckte det! Folk som nu kom in var ju väldigt imponerade av den här diamanten för den såg ju exakt ut som den äkta. Det är ungefär vad man kan säga om det grekiska ordet för lögn (PSEUDO) konstruerat för att likna den äkta varan så mycket som möjligt.

Glöm inte att en kopia kan skapa en väldig hänförelse 2 Mos 32
Guldet (Guds ord) gjöt man en kalv (En form innan man gjuter) Baal – Nimrod
Det är exakt vad Rom 12 varnar oss för:

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte (GJUTS INTE) efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

gjuta

Babel? Låt oss bygga oss en stad och ett torn som når himlen!
Babel idag: Låt oss bygga ett rike på jorden NAR + Agenda 2030 = Samma gjutform.

2 Mos 32:5 När Aron såg detta byggde han ett altare (KORSET) framför den och utropade: I morgon är det en HERRENS högtid. 6 Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket slog sig ner för att äta och dricka, och sedan steg de upp för att förlusta sig. 7 Då sade HERREN till Mose: Gå dit ner, ty ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land drar fördärv över sig. 8 De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem att gå. De har gjort sig en gjuten kalv som de har tillbett och offrat åt och sagt: Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

Ett kors finns med som en symbol (Utan Kraft) V 5
Man åt och drack V 6
Man började nu gapskratta och håna V 6

toronto1

Det här är exakt vad man ser under den falska Latter Rain andeutgjutelsen. Hysteriska gapskratt och en total avsaknad av Gudsfruktan. Sök på nätet skall du se massor av klipp där man gapskrattar och hånar Guds ord.

WARREN SMITH

Den före detta New Age Kristus lärjungen Warren Smith skriver i en av sina böcker: “Deceived on Purpose” följande: “När jag kom ut ur New Age lärorna så förstod jag på en gång hur viktigt det var att jag förstod varje del av hans undervisning som handlade om hans tillkommelse. Jag hade ju blivit så förförd av en annan Kristus som jag följt i mina New Age läror. Det var när jag började läsa i bibeln om den sanne Jesus och om hans sanna tillkommelse som jag klart kunde förstå hur svårt bedragen jag var. Nu förstod jag klart att det finns en annan Kristus som just nu förbereder att bedra en hel värld med att försöka komma genom att kopiera den sanne Kungen Jesus Tillkommelse. Jag fick avsäga mig den Kristus jag följt och helhjärtat ge mitt liv åt att följa den sanne Jesus Kristus.”

MISSIONSBEFALLNINGEN

Låt oss nu se på missionsbefallningen i det här ljuset. Vi brukar ofta korta ner missionsbefallningen genom att säga att vi skall vinna människor för Gud så att de kommer in i Kristus. Ja men det är ju bara en del av den, vi är även kallade att lära dem att vakta så att de förblir där också. Det är exakt det Judas brev handlar om. Om det vore så att vi automatiskt skulle förbli där vore ju alla varningar totalt meningslösa.

Mat 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt (EXOUSIA) i himlen och på jorden.19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt (TEREO) vad jag har befallt er (LÄRAN). Och se, jag är (EGO EIMI)(JHWH) med er alla dagar intill tidens slut.

1/Detta evangelium skall predikas för alla folk
2/De som omvänder sig till Herren skall döpas in Guds namn (ONOMA)
3/Lära dem att hålla allt (TEREO) vad jag lärt er
4/Då skall Jag är (EGO EIMI) vara med er tills tidens slut

Vi måste ha missat något? Det finns ett villkor inbakat här!
Punkt 4 gäller bara om Punkt 3 uppfylls.

Punkt 4 Barnes
Jag är med er med min Ande, och min omsorg. Jag skall då styrka er och jag skall assistera er och peka ut vägen för er och befria er. Det här visar också att Jesus Kristus är Gud, om han bara var en vanlig människa skulle han aldrig kunna uppfylla dessa löften.

Villkoret är Punkt 3
Lärande dem att hålla (TEREO) allt vad jag lärt er! Det är precis vad vi saknar idag? Lära dem att vakta så att inte ”ORMEN” kommer och förändrar och förvrider den ursprungliga meningen.

Det här är precis vad vi sysslar med här i Parousia Mission. Att lära folk att vakta på vad Jesus har sagt.

Laglöshet på Heb: Att förvrida Guds budskap (2 Petr 3)
Lögnen var Pseudo: Det som bara ”ser ut” att vara äkta men är mycket skickligt gjord kopia. Laglöshetens hemlighet och Lögnen (PSEUDO) står båda 2 tillsammans i 2 Tess 2.

TÄNK PÅ MISSIONSBEFALLNINGEN NU NÄR VI LÄSER JEREMIA

Jer 15:19  Därför säger HERREN så: Om du vänder om, skall jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun. Detta folk skall då vända tillbaka till dig, men du skall inte vända tillbaka till dem. 20  Jag skall göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig för att hjälpa dig, och för att rädda dig, säger HERREN. 21 Jag skall rädda dig ut ur de ondas våld och befria dig ur våldsmännens hand.

Vem får vara den mun Herren använder? Vem får tjäna Herren?
1/Den som skiljer det oäkta från det äkta (TEREO)
2/KJ: Låt dem omvända sig till dig
3/KJ: Du skall inte omvända dig till dem

Så kommer löftena precis som i Missionsbefallnngen
4/Du skall bli en fast kopparmur mot folket (Tillbad avgudar)
5/De skall inte besegra dig om de börjar strida mot dig
6/Jag är med dig för att ”Yasha” öppna vägen för dig så du kommer undan faran.

Sista punkten 7 är riktigt intressant på Hebreiska
Jag skall rädda dig från de ondas hand (EXOUSIA)
Jag skall friköpa dig från Vilddjurets eller Tyrannens Fotsula

Det märkliga är att båda begreppen nämns i Dan 7 om ändens tid.
Dan 7:23  Då svarade han: Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. 26 Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund.27 Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det.

Men när vi läser Upp ser det ut som om det är seger mitt i svårigheterna:
Upp 17:12  Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. 13 De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. 14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende (TROFASTA) eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter (ORMAR) har gått ut i världen. (KOSMOS)

Nu skall vi testa anden bakom denna uppenbarelse från en NAR/LATTER RAIN APOSTEL vid namn Brian Simmons. Han har bland annat översatt en bibelöversättning han kallar PASSION BIBLE. Vad är det för fel på den då? Han har där tagit verser som inte alls handlar om NAR/LATTER RAIN och förvridit dess mening så att de nu plötsligt gör det.

Men vem vågar ifrågasätta hans smörjelse? Han påstår precis som Todd Bentley gjorde att han väckt upp döda men det finns inga bevis. Han berättar att en gång gick han in i en mataffär då verkade smörjelsen att 60 personer föll raklånga till golvet. Men så har han ju rest till himlen för det måste ju en riktigt smord Apostel göra förstår ni. (EXAKT SAMMA MÖNSTER HOS ALLA DE HÄR)

Simmons påstår att när han sov så gjorde han en resa upp till ett stort bibliotek I himlen. Väldigt lik uppenbarelsen i Roberts Liardons bok: Jag var i himlen, där handlade det om olika kroppsdelar där i en stor lada och Jesus grät för att vi inte tog ut dem i tro.

Simmons fortsätter: Och Herren kom till mig i biblioteket och sa: Brian jag har fört dig hit för att du skall välja två böcker här. Han valde 2 men så såg han en tredje som han ville ha som hette Johannes 22 (Det finns bara 21 kapitel) Han tjatade på Jesus som sa, okej då men vid ett senare tillfälle.

Simmons säger vidare: att den boken Johannes kapitel 22 kommer att föra med sig en ”Awakening i alla Nationer” det är ju exakt samma sak som att säga ”Global Awakening” eller ”Global Transformation”. I deras värld innebär det att en global andeutgjutelse skett som nu förvandlar dessa till Corporate Christ eller Manifested Sons of God. Nu skall man alltså regera som kungar och lägga allting under sina fötter, till och med använda medel så att alla skall böja sig under dem. Lägg märke till att de tror att detta skall ske innan Jesus kommer tillbaka igen.

Nu kommer alltså attacker från alla håll. De (NAR) säger nu att vi inte har fattat att det finns 2 evangelier.

1/Gospel of Salvation (Själen)
2/Gospel of the Kingdom (Kulturen din Kropp)

Men bibeln säger att det finns bara ett Evangelium. (GAL 1:6-7) Risken är att ”The gospel of the Kingdom” och FN:s Agenda 2030 kommer att dras samman. (Skökan på Vilddjuret)

HERESCOPE BLOGSPOT 2008

Rick Warrens budskap ”Att göra goda gärningar” är det som nu börjar kallas för ”The Gospel of the Kingdom” Rick Warren nämns i en artikel i Washington Post 2008 .

Rick Warren, a megachurch pastor och Filantropiker aktad av politiska ledare världen över. Han säger att Kristendomen nu behöver ”En andra ”Reformation”. Den skulle styra kyrkan bort från splittrande tendenser till gärningar och inte lärofrågor. (Samlas ihop för gärningar)

Warren säger vidare i artikeln: Jag ser ett nytt skifte från det gamla till det nya som handlar om att förändra kulturen. Det skall ske genom Politik Konst Musiken mm. Denna förändring av är ingenting annat än Dominionism – Kingdom Now som vi så länge varnat för.

Det blir ännu tydligare att om vi följer detta går vi rakt i armarna på NWO. Warren beskriver hur detta skall förverkligas och nämner en trebent stol. Nu upprättas enligt honom partnerskap mellan regeringar kyrkan och företagare. Han säger vidare att den här globala alliansen som bildas nu handlar inte längre om evangeliet (Det Gamla) (Utan det nya om Riket)

Vad handlar det om då? Han säger i Poster på nätet följande!

” Regeringar och Företagare kan inte lyckas själva med att lösa de sociala problemen, det måste finnas stora trosgrupperingar. Bara tillsammans med dessa stora frivilligkrafter och stora nätverk kan vi lyckas ”

” Folk är så oroliga att kyrkorna skall handla om omvändelse. Men det handlar inte om detta utan om en världsåskådning. Kristendom är en världsåskådning, Jag bryr mig inte ett dugg om varför du gör goda gärningar så länge du gör goda gärningar ”

Det här evangeliet om riket som Rick Warren talar om är exakt det Bill Johnson och den här killen Brian Simmons predikar. De här killarna lär inte ut missionbefallningen precis utan precis tvärtom. De lär faktiskt pastorerna i sina nätverk att inte vakta (TEREO) på det sanna evangeliet.

Resultatet MT 28 Se jag är med er ….. Herrens kraft försvinner…….. Men det är profetiskt föreskrivet av Paulus. Men glöm inte att han kommer med en kopia, och en energi (en ande) som gör under och tecken… Mt 7:22

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
(Gk: Som kraften töms ur ett batteri när det blir kallt)

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on ormen-mästerförfalskaren

Vem är Gud för dig

Vi har lärt känna en del härliga ungdomar som verkligen vill att människor skall få kunskap om vem Gud är. Vi brukar tillsammans fixa ett möte någon gång i månaden i en väns lokal på Hisingen. Dessa möten är helt privata och i första hand till för de som inte känner Gud ännu. Den här gången kom vi överens om att vi skulle låta en tjej bland oss få vittna om sin omvändelse från Islam och från profeten Muhammed till Gud och Profeten Jesus. (Du kan läsa en del av hennes vittnesbörd här men under fingerat namn >>)

Hon jämförde Muhammeds liv med Jesu liv. Muhammed är Islams vägledare och Jesus är de Kristnas vägledare. När hon helt ärligt satte sig ner och började studera de här två vägarna blev hon fullkomligt överbevisad att de här två vägarna ledde till två helt skilda mål. Hon såg klart att Muhammeds väg stod för Mörker,Hat och Jesu väg står för Ljus, Kärlek, Sanning. Hon valde Jesus, wow vilket underbart vittnesbörd ! Hon sa: Det finns absolut ingen chans att Allah och bibelns Gud är samma person.

Nu på morgonen och tänkte på det här, jag tänkte också på den här unga tjejens nöd för sina egna släktingar som är Muslimer. Vem skall nå dem? Om man ens börjar tala om Jesus riskerar man ju att bemötas med våld. Vem skall visa vägen för dem? Ungefär så låg jag och tänkte för mig själv… Då sker plötsligt något märkligt jag får se en syn från Herren. Min erfarenhet av honom säger mig att när Gud vill tala använder han sig av ordet som blir levande för oss genom sin Ande.

kalhygge

Jag kommer fram i en syn till ett kalhygge som nästan exakt såg ut som det på bilden ovan, Det fanns en väg men den var otroligt ojämn. Då får jag plötsligt se en ny bild av en vält den var vit och en sån där man drar för hand. Så Gud skall på nått sätt jämna vägen så att alla folk skall få se hans härlighet.

gg

Ungefär så där fast vit och jättelik var välten Herren visade!

Jes 40:3 En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. 4 Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. 5 HERRENS härlighet (VEM GUD ÄR!) skall uppenbaras, alla människor (KÖTT) skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.”

En del av mina predikningar har jag fått ta emot på det här sättet.
EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Ljuset som lyser upp våra hjärtan skall sprida sitt sken till andra.
2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

lamp

Lampan på den här tiden var av lera och det var inget värdefullt material. Oljan på insidan däremot är en bild på Herren (Den Smorde) eller Anden. Kommer du in i ett mörkt rum så är det inte lampan som drar till sig uppmärksamheten utan skenet. (Härligheten)

Luk 11:33 Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet.

Ljuset skall alltså uppenbara för oss vem Gud är. Gud vill ta oss enkla lerlampor och sätta oss där han vill för att där uppenbara vem Gud är för människor. (Hans härlighet) När Guds härlighet uppenbaras där blir det också en banad och jämn väg för Gud.

När jag blev frälst fick jag en intressant profetia som jag höll i mitt hjärta. Han ville ha mig som en lerlampa i Göteborg. Han sa att han ville placera mig runt om Göteborgs berg för att bara lysa. Vilken underbar vila det ligger i det att vi själva inte har något ljus.

Joh 5:33 Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. 34 Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli frälsta. 35 Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus.

Johannes var alltså en enkel lerlampa vars sken uppenbarade Herrens Härlighet. Precis på samma sätt är vi hans lampor av lerkärl. Där Herren sätter oss där skall vi lysa upp vägen och visa vem Gud är (Härlighet) där skall vägen jämnas för Gud. Du kan inte göra någonting av det här i egen kraft. Men Gud har makten att både rensa vägen från motstånd och göra den jämn med sin Ande.

Mat 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt (EXOUSIA) i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk (ETNOS) till lärjungar! (DE SOM KÄNNER GUD) Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt (TEREO) vad jag har befallt er. Och se, jag är (JHWH) med er alla dagar intill tidens slut.

Vem är med oss? GUD
Han som har all makt! (DEN ALLSMÄKTIGE)

Men det finns faktiskt ett villkor många inte tänker på i V 20
1/Lär dem att vakta (TEREO = FÖR ATT INTE GE DET EN ANNAN MENING)
2/På mina bud (EVANGELIET – MIN LÄRA)

Detta är alltså Kärleken till Gud (AGAPE)
Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast (TEREO) vid dem, han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad (AGAPE) av min Fader, och jag skall älska (AGAPE) honom och uppenbara mig för honom.” (Uppenbara sig som den Allsmäktige)(Mt 28:20 Exakt det villkor som sätts upp i Missionsbefallningen)

Hans lära och hans bud vi skall vakta på så det inte får en annan mening vad kan det vara?
Evangelium om Kungen Jesus Kristus enligt Ef 1:9-10.  Mt 28:20 Lär dem att hålla allt (TEREO) vakta på allt vad jag sagt…… DÅ endast DÅ är JHWH med oss…….

Inte många vågar ta den strid som det innebär att bevara (TEREO) det sanna Evangeliets betydelse och innebörd  Man utsätts nästan för förföljelse och förtal. Att förändra evangeliets betydelse är nämligen Laglöshet.

Mat 24:11 Många falska profeter (VÄGVISARE) skall träda fram och bedra många. (MED ETT FÖRVRIDET EVANGELIUM) 12 Och eftersom laglösheten tilltar (FLER OCH FLER TROR PÅ DETTA FÖRVRIDNA EVANGELIUM) kommer kärleken (DEN MOTIVATIONEN SOM STRIDER FÖR ATT BEVARA DET SANNA) att svalna hos de flesta. (I KYRKAN) 13 Men den som håller ut intill slutet (MED ATT BEVARA DET SANNA EVANGELIET I AGAPE) skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket (DET SANNA OCH OSKADADE) skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd (VEM GUD VERKLIGEN ÄR) för alla folk (ETNOS) och sedan skall slutet komma. (KUNGEN OCH HANS RIKE) (Ef 9-10+ Upp 10:6-7 + Mt 24:31)

Lägg märket till Vers 14 Detta evangelium om Riket

Det exakt vad som sker nu: Evangeliet om Riket håller på att förändras! Dess ursprungliga mening håller på att förvridas (LAGLÖSHET) och det bara förökas. (Mt 24:11-12) Eftersom de är så många (FÖRÖKAS OCH GÖR SIG ETT MED SKÖKANS HJÄRTA ORD 23:28  DE FÅR KÄRLEK TILL EN ANNAN MAN) därför minskar givetvis också de i antal som fortfarande strider för att bevara det oskadat (AGAPE)  BRUDEN!

Så den som nu aktivt arbetar för att bevara evangeliet om riket oskadat är den som älskar (AGAPE) honom. Joh 14;21 Mt 28:20

1 JOH 2:3 Vi vet (GINOSKO) att vi har lärt känna (GINOSKO) honom, när vi håller fast (TEREO – VAKTAR FRÅN SKADA) vid hans bud. (LÄRAN -EVANGELIET) 4 Den som säger: “Jag känner honom” och inte håller fast (TEREO – VAKTAR FRÅN SKADA) vid hans bud, (LÄRAN – EVANGELIET) han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. (2 TESS 2 – DE LAGLÖSA) 5 Men hos den som håller fast (TEREO – VAKTAR FRÅN SKADA) vid hans ord (LOGOS – UPPENBARADE RÅDSLUT) har Guds kärlek (AGAPE) verkligen nått sitt mål. Så vet vi (GINOSKO) att vi är i honom.

Det kommer alltså att finnas två slags budskap om riket i ändens tid. “De laglösa” som förändrar och förvrider innebörden i Evangeliet om Riket. På grekiska har ordet för laglöshet Anomia betydelsen av mat som inte är godkänd. Att äta mat är också en bild i bibeln på att inspireras av något, Först åt Eva av trädet sedan åt Adam och den inspirationen var ond. Eva delade ut icke godkänd mat (Laglöshet) åt Adam, vi skulle kunna säga att laglösheten förökades eller hur?

Senare i Mt 24 berättar Jesus en intressant berättelse om att dela ut mat i rätt tid. Då skall vi veta att det du har i hjärtat är den frukt (Mat) din mun talar . Vi liknas vid träd som bär frukt gott eller dålig. Laglöshet eller Kärlek (Agape)

Mat 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont.

De har Ormen till Fader = De är inspirerade av honom till de gärningar de gör
Frukten ur deras mun = Förvridet och Förbjudet att äta.

Herren säger alltså att vi är som en Herrens trädgård.
Planterade för att bära frukt god frukt (Agape) det är lärde vi oss att strida för att bevara evangeliet så att dess mening inte förloras. Så vi är nu tillbaka igen i lustgården och de där två träden vi kan äta av. Vi är antingen Agape träd eller Laglöshets träd……

Kom ihåg vad Johannes Döparen predikade om:
Huggormsyngel och om Träd som inte bar God frukt! Det är exakt samma sak!

Luk 3:4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. 5 Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. (ETT HELT OCH UPPRÄTTAT EVANGELIUM) 6 Och alla människor (FOLKSLAG)  skall se Guds frälsning. (HÄRLIGHET står FRÄLSNING) 7 Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: “Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? (NI SOM TROR ATT NI REPRESENTERAR GUD REPRESENTERAR SATAN) 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. (NI MÅSTE BÖRJA ATT UPPENBARA VEM GUD ÄR) Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. 9 Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt (AGAPE) nerhugget och kastat i elden.”
(VARJE TRÄD SOM INTE BEVARAR EVANGELIET OSKADAT SÅ ATT ANDRA FÅR SE HUR GUD VERKLIGEN ÄR)

Mat 24:45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat (BÅDE PRESENTERAR DET OFÖRFALSKADE EVANGELIET OM RIKET OCH FÖRSVARAR DET) i rätt tid. 46 salig (VÄLSIGNAD OCH UPPLYST I HJÄRTAT) är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. (RIKET)

Mat 24:48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna,

Han tar emot detta förändrade evangelium om Riket. Han dras till dem som gör sig ett med Skökans hjärta och dricker av hennes vin. – Och börjar att längta efter en annan man.. De kommer att få en sådan också (2 Tess 2) Mycket energier och skakningar kommer han att bjuda på en man som passar skökan perfekt. Automatiskt börjar man bli fiende till de som predikar det sanna evangeliet (2 Tim 3:1-9)

Mat 24:50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till  51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. (ATT UPPTRÄDA BAKOM EN MASK) Där skall man gråta och skära tänder.

Det mesta av det här tog vi upp i undervisningen 14/8 – 16 på Parousia Mission
14/8-16 Elvor: “De är många” Janne: Herren varnar!

parousia6

Mvh Janne Ohlin/Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Vem är Gud för dig

Laglöshetens hemlighet del 2

Herren visade en gång vad som händer när man inte längre vaktar på Guds ord. Mörkret får legal rätt att komma in och det som sker nu är att fienden sakta men säkert byter ut sanning mot lögn. Fortsätter man nu på den här vägen blir man kanske inte fast i de grövsta synderna. Nej Satan vill göra något många inte förstår. Mörkret vill ta sig in i Guds församling besegra den genom att med list få oss att byta objekt för vår tillbedjan.

Uppdaterat: 28/8-16
Det här är helt i enlighet med Guds ords varning genom Judas brev:
Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in (1) vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet (De laglösa) att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de (2) vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar (3) och förnekar (4) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. 5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde.

800px-Dispholidus_typus

1/ GK: Det har obemärkt krälat in genom en lönndörr vid sidan om. De har kommit in precis som tjuvar gör genom skicklighet och list i skydd av mörkret. Eller som falska profeter brukar en täckmantel och förklädnad för att komma in.

Mika 3:5 på hebreiska beskriver falska profeter som giftormar vars bett ger en förgiftning och en berusning som gör att offret vinglar av berusningen effekt så att de inte längre ser den rätta vägen.

2/GK: Ordet betyder att man byter ut det äkta mot det oäkta.
3/GK: Resultatet blir att en hårdhet och brutalitet kommer in. Ordet betyder även att man öppnar sig för begärelser och sexuella synder och eftersom församlingen andligen framställs som en kvinna börjar hon nu längta efter en annan man. (SKÖKAN)
4/GK: Arneomai är alltså motsatsen till Homologos så resultatet blir att man vare sig bekänner eller lever som evangeliet säger (Laglöshet)

Vi finner en identiskt beskrivning i 2 Petrus 2 Men där blir det tydligt att Herren tillåter dem komma för att testa om vi älskar honom. (5 Mos 13) Hur visar vi egentligen att vi älskar honom? Jo vi är vakna och strider för att evangeliet skall bevaras helt så att dess rätta mening inte förändras (Jud 1:3 + Joh 14:21)

Tjuvarna kommer att bryta sig in för att förändra evangeliet om riket till ett annat evangelium om riket (Dominionism – Kingdom Now) Det skall med brutalitet sättas upp av starka ledare och ve den som står i vägen (Mt 24:43-51)

En som vi tror mörkret använt på ett listigt sätt är Rick Warren och hans böcker. Han lär att profetior är inte vår sak. Evangelisation är vår sak säger han utan att förstå att i evangeliet ingår även allt det att kämpa för att samtidigt bevara dess ursprungliga mening. Hans budskap är rena förkvävningen av all vaksamhet.

Jesus sa att det var den som vaktade evangeliet från skada som älskade honom. (GK: TEREO)(Joh 14:21) Med det menade han givetvis, de som strider för att bevara vad evangeliet om riket från början var menat att betyda. Warren är dominionist och tror att vi skall sätta upp ett rike här på jorden innan Jesus kommer tillbaka. Han är alltså en som klart uppfyller kriterierna vi skrivit om ovan (Jud 1:4-5)

Låt oss nu titta på Missionsbefallningen får vi se nu.
Mat 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt (TEREO) vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Vi skall alltså lära dem att vakta på allt som Kungen sagt. Inte plocka bort som Rick Warren lär sina lärjungar. De som vaktar som Jesus befaller är alltså de som gör vad han säger. Rick Warrens budskap är exakt det Jesus beskriver här.

Mat 24:48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, (DÄRFÖR ATT HAN FÅTT ETT FÖRÄNDRAT EVANGELIUM OM RIKET) 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, (HAN BLIR EN STARK LEDARE SOM SÄTTER UPP DETTA FÖRÄNDRADE EVANGELIUM OM RIKET.) 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Den före detta New Age Kristus lärjungen Warren Smith skriver i en av sina böcker: “Decieved on Purpose” följande:
När jag kom ut ur New Age lärorna så förstod jag på en gång hur viktigt det var att jag förstod varje del av hans undervisning som handlade om hans tillkommelse. Jag hade ju blivit så förförd av en annan Kristus som jag följt i mina New Age läror. Det var när jag började läsa i bibeln om den sanne Jesus och om hans sanna tillkommelse som jag klart kunde förstå hur svårt bedragen jag var. Nu förstod jag klart att det finns en annan Kristus som just nu förbereder att bedra en hel värld med att försöka komma genom att kopiera den sanne Kungen Jesus kommande. Jag fick avsäga mig den kristus jag följt och helhjärtat ge mitt liv åt att följa den sanne Jesus Kristus.”

Denne falske kristus är precis den som driver de falska profeterna och den falska tillkommelse Warren Smith talade om ovan. Det är exakt vad bibeln säger kommer att ske med Satans hjälp och med Guds tillåtelse. Vilka drabbar denna lögn? Jo det drabbar de som inte står upp för att försvara det sanna evangeliet om Rikets mening.

Många idag tycks inte förstå att det är just församlingen som är målet för mörkret. För många år sedan tjänade vi i en församling. Herren varnade för att mörka soldater tog sig in genom muren – nu är den församlingen kanske mer lik världen än de flesta. Idag har vi lite mer hur kunskap om hur mörkret arbetar så vi förstår vad som skedde.

Det är märkligt att så få ser den utveckling och den likformning med världen många Hip_hop församlingar gått igenom som är så “inne” idag på den kristna kartan. Men ve den som vågar yttra sig i frågan de fryses ut och anses dömande och kritiska. Där prestigen styr vågar ingen öppna munnen till försvar för sanningen. Det tycks vara bättre att sjunga lovsång istället för att ställa sig i gapet i muren. (Hes 13:5) För länge sedan sa Gud vad han tyckte om lovsång utan sanning och kärlek. Vad säger han idag?

1 Kor 10 säger att Israels historia är något vi kan titta på som varning vi som har ändens tid inpå oss. I den tid Amos profeterade var det en väldig ekonomisk välgång likt vår.

Amos 5:15 Hata det onda (VÄRLDEN) och älska det goda (SANNING – ANDE) och låt rätten (RAK VÄG) härska i porten. (DÄR DE ÄLDSTE SAMLADES I STADEN) Kanske skall HERREN, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.

2dc753183f95478b84435bd793ae77e0Amos 5:23 Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra. 24 Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten (ANDE och SANNING) som en ständigt rinnande ström.

Eller man skulle lika gärna kunna uttrycka det med Jesu ord.
Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Så att massorna samlas till lovsång behöver inte alls vara andligt. Istället kan det tyda på att sanningens väg försvunnit och ersatts av en bred. För på den vägen underhålls massorna…..

Mat 7:13 Gå in genom den trånga (Och Raka) porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Jmfr Amos 2:15 + 23 betydelsen är exakt samma

 

thiefFör många år sedan såg jag en sån där agentfilm på Tv ? Det var en tjuv som tog sig in genom taket till ett Museum och passerade med tekniska prylar alla larm och bytte ut en äkta berömd diamant mot en oäkta. Det dröjde länge innan man ens upptäckte det! Folk som nu kom in var ju väldigt imponerade av den här diamanten för den såg ju exakt ut som den äkta. Det är ungefär vad man kan säga om det grekiska ordet för lögn (Pseudo) konstruerat för att likna den äkta varan så mycket som möjligt.

Mat 24:24 Ty falska (PSEUDO) messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg.

Pseudo_Kristusar gömmer sig i falska evangelier och bekräftas av falska under och tecken
2Th 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens (PSEUDO) alla tecken och under

Det är precis så här laglöshetens hemlighet fungerar (2 Tess 2:7) Det är exakt samma sak som Anti-(Istället för) krists ande (1 Joh 4:1-6) Guds hemlighet kan vi läsa om i EF 1:9-10. Det är Kristus som Kung och ett folk som tillber honom i Ande och sanning (Joh 4:23)

Petrus beskriver en församling som är i en rätt tillbedjan man tillber Kungen i Ande och sanning. Och man älskar Kungen (Agape) det handlar om att underordna sig en Kungs bud. (Lydnad)

1 Pet 1:6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.8 Honom (KUNGEN) älskar (AGAPE) ni utan att ha sett honom, (KUNGEN) och fastän ni ännu inte ser honom (KUNGEN) tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.

Gud har själv öppnat deras hjärtas ögon så att de ser Kungen (Joh 3:3-5)
De vandrar i sanningen i ljuset (V 9)
Det är Kungen som råder i deras hjärtan med sitt rike (Rom 14:17)
Detta är en äkta tro men mörkret vill få oss att byta ut den (2 Tess 2)
Denna frälsning är profeterat om i GT (V 10)

Antikrists ande eller Laglöshetens hemlighet var verksam redan på Apostlarnas tid. Om nu Paulus varnar församlingen i Korint att de riskerade att bedras hur är det med oss vi som lever i den tid då detta skall få tillåtelse att nå sitt klimax?

Frågan är nu ställd till oss och våra församlingar (HUS) Kan en tjuv bryta sig in i vårt hus och ersätta den äkta Jesus och vår äkta tillbedjan mot en annan Jesus (Anti-Krist) som får vår tillbedjan istället. (Mt 24:43)

Ja det kan han han och då byter vi ganska snart Eskatologi också till Kingdom Now (Mt 24:43-51) Har vi bytt Kung så byter vi också rike glöm aldrig det…… Lägg märke till att verserna Mt 24:43-51 måste läsas i ett sammanhang då ser vi att om tjuven bryter sig in kommer vi att byta budskap……..

Låt oss nu läsa Paulus varning till Korintierna, vi måste samtidigt förstå att det är exakt samma lära de falska Apostlarna hade då som är grunden till Trosrörelsen (Kanyon – Hagin). Tjuven bryter sig alltså obemärkt in i huset och byter ut det Äkta mot det Oäkta. Vi skulle lika gärna kunna säga att fienden sådde ogräs i åkern. Paulus sa att församlingen är både ett hus och en åker (1 Kor 3:9) Så bilden i Mt 13 bara bekräftar att det handlar om ett falskt (PSEUDO) evangelium om en falsk (PSEUDO) kung bekräftat av en falsk (PSEUDO) ande.

2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. (EF 1:9-10) 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Ser vi bilden?
1/Församlingen i Korint är ett hus eller åker (1 Kor 3:9)
2/Satan kommer för att bryta sig obemärkt in i huset
3/Han har sina falska budbärare med sig (Tjuvarna)
4/Han vill byta ut sanningen mot lögnen…..(Mt 13:24-43)
5/Han är så skicklig att Paulus tror han kommer att lyckas (2 Kor 11:3)
6/Han fångar deras tillbedjan och hänförelse genom att byta ut:
Evangeliet – Jesus – Anden.

Han gör det här både mot oss individuellt men också mot församlingen kollektivt.
Jes 14:13 Du sade i ditt hjärta: Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr.14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste. (KOPIERA KRISTUS)

Här ser vi vad han själv vill och han påverkar ”de fångade” att göra likadant.
2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Läs nu om drömmen jag hade med tåget i Del 1 – Det var en ”fångtransport” av människor alltså fångade av en annan (PSEUDO) Jesus i ett annat (PSEUDO) Evangelium drivna av en annan (PSEUDO) ande. Laglöshetens hemlighet skall snart uppenbaras Jmfr Jes 14:13-14 med 2 Tess 2

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son (JUDAS) öppet träda fram 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Först innan Herren kommer tillbaka igen så skall vi alltså se den här ”fångtransporten” komma ut. Och vad vill de då? Jo samma som Satan (Jes 14:13 2 Tim 2:23) Detta är alltså en dom ifrån Gud, han tillåter dem att sätta tro till lögnen. Mycket tyder på att detta handlar om NAR/Latter Rain apostlarnas gnostiska evangelium. Det handlar om att bygga hus på jorden, ett falskt Guds Rike en kopia på Guds församling. (Ogräset)

eee

Jes 66:1 Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus (RIKE) kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? 2 Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. (Alltså Guds hemlighet Kristus Ef 1:9-10)

Att vara öga i kroppen (Väktare) är inget man tar sig själv man blir både kallad och rustad för det av bara Nåd. Ingen kan ju berömma sig av att man sover och Herrens ord blir genom Anden levande så att han själv lyser upp mörkret så att du får se. (Förstå)

1 Kor 12:13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 14 Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. 15 Om foten sade: “Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen”, så hör den ändå till kroppen. 16 Och om örat sade: “Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen”, så hör det ändå till kroppen. 17 Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? 18 Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. 19 Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? 20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga.

Väktarna i GT brukar ju skriva att: Herrens ord kom till mig han sade…. Av nåd händer detta även oss ibland som tjänare i NT men det är egentligen ingenting nytt som kommer eftersom budskapet är komplett genom Jesus. Ingenting får läggas till eller dras ifrån men det är nåd att få vara med om att Anden ger kunskap om Gud.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Alltså kunskap om Gud och hans rådslut! Till oss kommer det här ofta i drömmar men även i syner. Det Anden gör då är att han visar ofta på grundspråket vad det verkligen står. Alltså inte som de här falska Latter Rain profeterna med sina “nya uppenbarelser” som de menar står över Guds eget ord.

Det gör att man kan vara vara riktigt frimodig när jag predikar för Tro kommer av predikan och predikan kommer av Rhema (Guds uppenbarade ord personligt) (Rom 10)

Så en stor del av våra predikningar kommer av sånt Herren själv uppenbarat som bara bekräftar hans eget ord. Fångtransporten i förra studiet har jag inte hittat på själv, Anden uppenbarade det i drömmar om natten (3 ggr) Likadant är det med undervisningen om Ändetiden vi brukar ha, om inte Herren visat oss olika pusselbitar skulle det bara bli torra föreläsningar och spekulationer.

2 Kor 3:5 inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. 6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Min sista predikan på Parousia Mission ”När Gud varnar” var heller ingenting jag i min egen skicklighet kunnat se utan Guds Nåd. Det är 2 drömmar som ligger till grund för det budskapet. Låt oss titta på texten.

Mat 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla så skall Människosonens ankomst vara. 40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. 42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

eagleDetta kan nu vara ett av de sista varningarna du får höra innan floden kommer.
Herren har visat många att det kommer en flod och det är laglöshetens flod. Alltså samma betydelse som tåget i förra budskapet.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Noa gick alltså in i Arken innan floden kom därför att Herren hade uppenbarat för honom att han skulle gå in just då (1 Mos 7:1) Ordet EIDO används i Joh 3 om att födas på nytt för att se (EIDO) Guds Rike.

Samma ord använder nu Herren igen
Mat 24:43 Men det förstår ni att om husets ägare visste (EIDO) när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.

Vems hus är det? Herrens! Vem vaktar sitt hus Herren!
Psa 127:1  En vallfartssång av Salomo. Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves.

Men nu är det så att Herren vet när tjuven kommer. Han varnar sina tjänare för faran så att han inte kan komma in och placera kopian i huset och stjäla originalet.

Dröm 1
Jag och Elvor kom fram till ett hus där man tydligen vaknat upp och sörjde över att så mycket skatter hade försvunnit ur ett hus. Man sörjde mycket och var riktigt bedrövade men de sa: Snälla kan ni inte ta reda på hur dessa skatter försvinner utan att tjuven avslöjats och det inte finns minsta spår

Vi fick då ett uppdrag och vi sa ja: Vi skulle ta reda på hur det var möjligt att tjuven kunde ta sig in! Vi kom in i ett rum och såg till att det var riktigt ljust i rummet. Nu var det midnatt och plötsligt hördes ett ljud uppifrån himlen och det kom ner på taket. Innan för väggen hördes skrapande och viskande röster, plötsligt öppnades en lönndörr bakom en bokhylla full med böcker. (Läror?) Det hördes en ilsket väsandet röst från en mörk vålnad som sa: Nu kan vi inte komma in längre för de har ljuset brinnande!

Den andra drömmen handlar om fortsättningen
Vi är i ett hus och vi såg hur elden närmade sig det var som om hela himlen brann. Vi visste i drömmen att detta skulle komma så det kom inte som någon överraskning för oss. Vi tog med oss en jättekastrull av rostfritt stål. (MAT) plötsligt jämnades vägen framför oss så vi kunde lätt putta jättekastrullen framför oss. Vi mötte olika folk på vägen som alla försökte springa undan elden. Jag såg att det var platser förberedda så man överlevde. Så kom vi fram till en grupp människor som jag upplevde var bruden eller kvarlevan som vandrat den smala vägen. Det fanns nu plötsligt 2 vägar framför oss men vi kände oro för den ena vägen. Vi sa att den vägen liknade inte alls den väg vi vandrat förut men vi skulle kolla upp den. Den blev bredare och bredare och tillslut full med dy oc slutade med en inhängnad där miljoner svin var fångade och där svinherden var Satan. En röst sa från ovan: Dessa har inte en chans att komma undan elden!

Bible

Vi kom nu tillbaka till kvarlevan som väntade på Herren. Vi började nu ropa av hjärtat till honom: Herren var går vägen nu? Vi kan inte se den själva. Rösten kom ner från himlen tydligt och klart! Ser ni inte vägen? Nej Herre sa vi! Titta nu se den urgamla vägen. Plötsligt öppnade sig en gammal väg för våra ögon vi fick se det som förut var fördolt. Vägen jämnades igen och vi liksom kom ut ur världen.

Amen! Säger jag bara för den vägen leder till Frälsning. Det är få som vandrar på den för det är få som finner den. Varför då? Jag har aldrig sett detta förut i just det här sammanhanget…..

Det kommer givetvis att finnas oerhört många fler falska profeter än äkta. I ändens tid kommer det att vara svårt att finna platser där den smala vägen (Den urgamla vägen) förkunnas överhuvudtaget. Ordet profet eller profetera kan ha betydelsen: Att lysa upp en väg! Elia och Baals profeterna är också en bild på hur det skall se ut vid ändens tid!

shofar2Altaret som symboliserade den äkta vägen var övergivet
Elia var en som pekade på vägen.
Baalsprofeterna var många som pekade på en annan väg.

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Drösvis av “ormungar” kommer ! Just mängden kan bedra många (Elvors Predikan)

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna (VÄGVISARNA) som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Mat 24:5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. (PÅ EN BRED VÄG)

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter (VÄGVISARE) skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra (FÅ DEM ATT BYTA VÄG) även de utvalda.

Luk 21:8 Han svarade: “Se till att ni inte blir vilseledda. (VÄG BYTE) Ty många (FALSKA – PSEUDO) skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte! (PÅ DERAS BREDA VÄG)

Ser du de här drömmarnas betydelse? Vi har fått ett budskap att varna Guds folk! Vakna upp Herrens dag är nära se till att ni inte bedras så tjuven kommer in. Han kommer att byta ut eran Jesus mot en kopia Antikrist. Han vill fånga oss så han blir Herre över oss! Den vägen han nu kommer att locka oss med är riktigt nära sanningen…… Bara Gud vet vår väg.

parousia6

Janne Ohlin/ Göteborg

 

Posted in PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Laglöshetens hemlighet del 2

Laglöshetens hemlighet del 1

Ed Tarkowski nu hemma hos Herren drev BannerMinistries före Tricia Tillin tog över. Han har skrivit en del intressanta bibelkommentarer (Eng) låt oss nu titta lite på Laglöshetens hemlighet.

2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Ed Tarkowski:
Församlingen här hade redan blivit påverkade av ett budskap som sa att Herrens Dag redan kommit. Denna undervisning var en del av den strategi som senare skulle blomma ut i vad bibeln kallar för det stora avfallet. Eftersom församlingen är den enda platsen där sanningen bor så därför måste församlingen vara platsen där villolära placeras för att ett avfall skall kunna ske.

Janne Ohlin:
Mt 24 verserna 24-27 Här kan vi tydligt se att man skall försöka få oss att tro att han redan har kommit med sitt rike. Så vi ser alltså laglöshetens hemlighet i action här också.
Även Paulus varnar Timoteus för en undervisning som säger att “Uppståndelsen redan har skett” och att den skall få framgång (2 Tim 2:18) – Man lärde alltså att man redan på denna sida kunde plocka ut en massa saker Gud lovar när han kommer tillbaka.

Ed Tarkowski:
Laglöshetens hemlighet måste Satan alltså manifestera inne i församlingen. Tillsammans med mycket kraft och under och tecken. Varför gör han detta? Jo han vill försöka hindra kristna att följa och underordna sig den sanne Kristus. Han vill att vi skall följa syndens människa den laglöse som är lögnen. Det är därför högst nödvändigt för honom att manifestera falska energier och falska under och tecken. Om vi faller för det så förökas avfallet och drivs mot sitt mål. Den laglöse kommer då att kunna träda fram med nästan inget motstånd alls. Med andra ord kommer avfallet att göra så att inget längre kommer att hindra Antikrists framträdande. Skriften säger att klimax kommer när avfallet i framtiden nått sitt fulla mått.

Janne Ohlin:
Vi som nu lever i de sista dagarna precis innan detta klimax borde fått tillräckligt med ledtrådar så vi kan börja ana vad det är. Förutom Katolicismen finns det ett hett spår att följa för Gnosticismen då är ju samma sak som Kenyon och Hagins läror idag. Se Grunden till Dominionism och Kingdom Now (Svenska)

Ed Tarkowski:
2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

green

 

 

 

 

 

 

 

Greens översättning skiljer sig alltså från de övriga. Jag har studerat detta väldigt noga en tid och funnit att den här översättningen har rätt. Det är inget (objekt) som håller tillbaka.
2 Th 2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.

Vi kommer att finna att ordet “Until” pekar på en tid i framtiden då något skall manifesteras, bli synligt och förstås (Av de som lever i ljuset) låt oss nu gå vidare och titta på resten av de grekiska orden Ginomai – Ex – Meson.

green2

 

 

 

 

 

ny1

 

 

 

 

 

 

meson
Janne Ohlin:
Jag tror att Ed Tarkowski har rätt när han pekar på att hindrandet av laglöshetens hemlighet från att manifestera sig handlar om en tidpunkt då det nått sitt klimax.

Vi ser alltså en falsk kristendom (Ogräs) mitt bland det äkta (Vetet).
Vi har en tidpunkt när det kommer att manifestera sig och öppet visa sig.
Hans tjänare som lever i ljuset skall förstå det.
Många som inte är vakande kommer att dras med i tåget (2 Petr 3:17)
Det handlar om samma Gnosticism som då (Kenyon – Hagins läror)
De kommer att lära att Riket kommit och Kungen är här innan Jesus kommer
De förvrider skriften om ändens tid (2 Petr 3:10-18)
Falsk energi kommer med Helande  Profetera (Spådom) och driva ut andar (Mt 7)
De skall förhäva sig över andra i Guds hus
De kommer sakta men säkert dras mot Rom
De orsakar stora splittringar (Judas 1:19)
De träder in på Kains väg (Jud 1:11)
Deras lära beskrivs av Jesus i (Mt 24:45-51)
Dess mål är världsfred (PEACE) (1 Tess 5)

Ordet Kain kommer av en rot som betyder att
Plantera (Grundlägga)
Att få att växa upp (Bygga upp)
För egen ära

Stora konferenser hålls idag som handlar om att plantera och att bygga frågan är bara
Till vems ära? Vilken ande driver dem? Det kommer att avslöjas när vi får se dem komma ut i “de laglösas tåg” när de tror att de är segrare fast i själva verket är förlorare.

Elvor o Jag har fått en del varningar som går i exakt samma linje. Det jag vill göra nu är att berätta några saker som jag tror är varningar från Herren att vi närmar oss klimax och den tidpunkt då laglöshetens hemlighet kommer att manifestera sig. Jag vill försöka i detalj beskriva en dröm om ett tåg som går mot en katastrof. (Jag har haft flera)

Den drömmen började så här att jag liksom förflyttades i luften så att jag hamnade över en tågbana. Det första jag såg var en tågtunnel men tåget var fortfarande inne i tunneln så jag såg det inte. Jag har tidigare drömt om detta tåg så jag vet att passagerarna är fångar på tåget men de tror att det är ett segertåg. Jag hörde tydligt segervrål och Karismatiska hejarop. Jag tror detta är exakt vad många upplevt som varningar från Herren den senaste tiden – Se predika “När Herren varnar” eller på Mp3 Janne och Elvor

images

Ungefär så här såg vagnarna ut i drömmen, de liknade transporterna som gick till
Koncentrationslägren under kriget. Man lovade dem frihet men det ledde till en fruktansvärd död. Loket som drev dessa vagnar tror jag symboliserar den energi och kraft som Satan verkar med i Laglöshetens hemlighet. Samma kraft som nu är verksam i de falska profeterna.

a_007

Om vi bortser ifrån att detta nu är ett modernt tåg så var bilden ungefär snarlik i drömmen. Bilden i drömmen koncentrerade sig nu på tunneln där tåget skulle komma ut i hög hastighet (Se Ovan!)

Nu flyttades fokus i drömmen till en viadukt som tåget skulle passera på för att komma över ett jättebrant stup. Jag förundrades över att det enda som höll bron uppe var en sprucken Romersk pelare.

220jewishidolatryMan tillbad himmelens drottning och Baal (lägg märke till pelarna)

Jer 44:16 “Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i HERRENS namn, 17 utan vi kommer att göra allt vad vår mun har lovat, att tända rökelse åt himlens drottning och utgjuta drickoffer åt henne, så som vi och våra fäder, våra kungar och furstar gjorde i Juda städer och på Jerusalems gator. Då hade vi tillräckligt med bröd och det gick bra för oss, och vi såg inte till någon olycka. 18 Men sedan vi slutat att tända rökelse åt himlens drottning och utgjuta drickoffer åt henne, har vi lidit brist på allt och går under genom svärd och hunger. 19 Och när vi tände rökelse åt himlens drottning och utgöt drickoffer åt henne, så var det inte utan våra mäns samtycke som vi gjorde offerkakor åt henne, kakor som bar hennes bild, och utgöt drickoffer åt henne.” 20 Men Jeremia svarade allt folket, männen och kvinnorna och alla som hade givit honom detta svar. Han sade: 21 “Skulle inte HERREN komma ihåg att ni själva och era fäder, era kungar och furstar och folket i landet, har tänt rökelse i Juda städer och på Jerusalems gator, och skulle han inte bry sig om det? 22 HERREN kunde inte längre tåla era onda handlingar och de avskyvärda ting som ni höll på med, utan ert land lades öde och blev till häpnad och förbannelse så att ingen kunde bo där, så som det är i dag. 23 Därför att ni tände rökelse och syndade mot HERREN och inte lyssnade till HERRENS röst eller vandrade efter hans lag, hans stadgar och vittnesbörd, därför har denna olycka drabbat er, så som det är i dag.”

Om det nu är symboler Gud vill tala i så har Påven en titel Pontifex Maximus
Det betyder “brobyggare”.  Men vad betyder pelaren som allt vilar på? Kan pelaren symbolisera den “Kristus” påven tillber alltså en annan Kristus?

images (1)

Exakt samma pelare finner vi där man tillber Maria och Eucharist Christ (Baal) Latter Rain/Nar ser mer och ner ut att drivas mot Rom. Mer om detta! Det kommer annan Jesus del 1del 2 / Det kommer en annan ande del 1 / del 2 /

mariaVarför varnar Herren så starkt just nu? Det finns nämligen en del som tror att vi inte alls kan bli bedragna. Men varför skriver då Apostel Johannes denna varning?
1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.
Jo just därför att Satans attack kommer mot både dig och mig personligen. Den kommer också mot församlingen. Antikrists ande är samma sak som den laglöshet som varnas för i 2 Tess 2.

parousia6

Janne Ohlin, Göteborg

Posted in Different Stuff, PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Laglöshetens hemlighet del 1

När Gud varnar

Tricia Tillin:
Jag upplever en stark känsla av att snart kommer vi att få möta den mest utmanande och farligaste förförelsen hittills. Den kommer att vara så listig och så tilldragande att det nästan är omöjligt att kunna stå emot. Den ”Lögnen” som nu kommer ser inte ut att vara en uppenbar och tydlig villolära. Nej den kommer att vara attraktiv för den kristne och se biblisk ut.

Den kommer att vara så listig och så kraftig att den kommer att:
1/Orsaka en delning i Världen.
2/Orsaka en delning av Kyrkan.
3/Orsaka en delning till och med i familjer och bland vänner.

Den kommer att dra med alla som inte är vakna.
Den kommer att utmana och pröva den starkaste tron.
Den kommer att pressa oss att ge upp och dras med och följa den stora skaran. Den kommer att krävas tro på den fasta grunden för att stå emot

Jag hade en precis liknande upplevelse strax innan Torontoväckelsen bröt ut 1994. Men jag hade då ingen aning om vilka följdverkningar det här skulle få för hela Kristenheten.

VARNINGAR OM ANDLIGA KATASTROFER

Tricias dröm: Bedjande människor har fått varningar om att en katastrof kommer och det har jag med: ”Jag var i en liten grupp och en ledare tog dem utanför ett hus. Där var det väldigt ödsligt och torrt han sa åt dem att titta på horisonten. Plötsligt föll det eld från himlen ner på jorden och bildade en stor tidvattenvåg som kom rakt mot oss. Mannen (Herren) ledde oss in i huset igen och vi hörde stormen dra över huset utan att skada oss ”

Herren har varnat oss och flera andra för liknande saker. Det är saker på gång i mörkret men Herren ger alltså sitt folk profetiska varningar. Det kommer en falsk ande som utgjuts för att bedra dem som inte ger kärlek till sanningen rum (2 Tess 2:10) Det är Antikrists ande (1 Joh 4:1-6)

Har Gud ett Rike och en kung så kommer Satan att se till att han gör en kopia på det också (Jes 14 + 2 Kor 11:14)

En av de första varningarna vi hörde då kom från en Amerikansk förkunnare vid namn Jerry Potter. Herren sagt till honom innan han reste till Sverige 1984: ”Det kommer en Ogräsets väckelse innan Vetet samlas ihop” (Mt 13) Ni måste förstå att den falska väckelsen kommer först.

KALLADE ATT VARNA!

Herren började nu tala till oss på flera olika sätt. Något kommer släppas lös från mörkret som innebär en katastrof för dem som inte står stadigt på klippan.

Då på den tiden visste vi ingenting om Latter Rain. Vi visste inte heller om att det fanns dolda planer på att sätta upp nätverk och konferenser för detta i hela världen. Jag kommer ihåg att vi såg en video som hette Transformations en gång i vår församling en kväll.

KGTN-logo

Budskapet i filmen var att om bara vi kristna kommer samman i stora arenor och möten i en Corporate Anointing förlösas. (Tänk Hagin – Kenyons lära här) Bara på det sättet kan vi bryta igenom i andens värld och få se en förvandling av våra städer. Videon visade att till och med naturen förvandlades och nu växte det helt plötsligt jättegrönsaker.
(Påminner om New Age drömmarna)

Videon  menade att det här förlöste Guds Härlighet och detta var tecknet på det. Jag glömmer aldrig hur vi efteråt samtalade med varandra och mådde väldigt dåligt. Vi visste inte vad det var men sökte på nätet och tack o lov så hittade vi då bland annat Tricia Tillins gamla hemsida Bannerministries.

Vi fick nu svar på varför Anden hade varnat oss så starkt. Vi hade nu fått kontakt med den ande och den energi som nu i allt större mått utgjuts för att kopiera Den Helige Ande nämligen Antikrists ande. Videon som förespråkade Latter Rain/NAR med sin agenda av Dominionism (Kingdom Now)

När vi läste detta förstod vi snart att den här rörelsen bygger dolda nätverk mellan olika Pastorer och Församlingar. En del är knutna till den Engelska – Apostla – Profetrörelsen en del till den Amerikanska. Men de har ett gemensamt Latter Rain läran och New Apostolic Reformation.

Tricia Tillin skrev så här redan då:
Just nu är denna lära den som påverkar mest i Engelska kyrkor och den attraherar många ärligt pånyttfödda kristna att följa med i dess läror och mål. Nästa hela den karismatiska rörelsen är idag påverkad av dessa läror.

Latter Rain Läran ”Kingdom Now” är rotat i det jordiska för att leda människan in i ett nytt tankesätt. Grunden till läran är en lögn, nämligen den att människan måste ta Dominion över jorden och förändra den till det bättre innan Jesus kan komma tillbaka.

Fokuset skiftar från ”att vara hjälpbehövande och titta uppåt” till ”att pumpa upp vår egen kraft” och själva förkasta hörnstenen och bygga. Vi ser idag den superkyrka ta form som David Wilkerson nämner i synen.

New World Orders elit talar om en kommande global ”Transformation”
New Age talar om en kommande ”Transformation”
Latter Rain talar om en kommande ”Transformation”
Rick Warren talar om en kommande “Transformation”

Om man riktigt börjar sätta sig in i Rick Warrens undervisning så blir slutsatsen den att bli “Purposedriven” är samma sak som att bli “Transformed” in i ett nytt tankesätt. Man hamnar alltså i samma Tranformation som drivs av Anjtikrists ande mor en Ny Världsordning.

Vet du vad jag tror? Det är Antikrists ande som nu driver på och att det slutar med att ”Skökan rider på Vilddjuret” (Upp 17:3)

David Rockefeller (NWO) : Vi är precis på gränsen till att få uppleva en Global Transformation. Allt vi behöver nu är en riktigt stor kris! Sedan kommer nationerna att acceptera en Ny Världsordning.

Har ni hört talas om den globala ekonomin? Alla ekonomier är idag sammankopplade så en kris påverkar alla andra ekonomier. I synen ser David Wilkerson vad som skall förlösa den här globala krisen. (Ekonomin)

Latter Rain – Videon ”Transformations” Otis och Sentiel group själva säger att:
Starka ledare skall träda fram för att leda denna ”Transformation”
Satans rike kommer att besegras genom andlig krigföring och hans fästen att rivas ner. Då detta sker kommer stora väckelser att bryta ut som kännetecknas av stora under och tecken. Hela samhällen skall förvandlas där riket bryter fram och detta kommer att leda fram till världsfred och total enhet.

Lägg märke till: Inte ett ord om ett kommande avfall och Guds domar här? Vänner det är dags att börja ropa: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. (Upp 18:4)

Mt 24:21-30
Budskapet i verserna säger oss svåra tider kommer.
Falska Profeter o läror kommer
Man kommer att tro att riket kommit. (Ordningen exakt 2 Tess 2:1-12)

Vers 30 Men Kungen kommer (EF 1:9-10)
Vad var rådslutet? Församla allt under ett huvud i himlen och på jorden.
Vilka är det i himlen? Änglarna som inte gjorde uppror!
Vilka är det på jorden? De som har förblivit i honom!
När skulle det rådslutet ske? Vid tidens fullbordan!

Låt oss då läsa Upp 10:5-7 Får vi se den perfekta harmonin i skriften.

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid skall mer givas (TIDEN ÄR FULLBORDAD) 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

Så vi har alltså Guds hemliga rådslut fullbordat (EF 1:9-10)
1/Tiden är fullbordad!
2/En överängels röst skall höras
3/En basun skall höras (givetvis den sista och den 7:e)
4/Kungen skall träda fram och samla ihop de trogna I HONOM

Herren har nu alltså trätt fram som Kung enligt rådslutet
Han har med sig änglarna som inte föll med Satan!
Han skall nu hämta alla som inte föll på Jorden

Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Det finns en liknelse som vi tror fullkomligt beskriver den här falska lärans utbredning i ändens tid och det är senare i Matt 24

Matt 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte (EIDO) vilken dag er Herre kommer.43 Men det förstår (GINOSKO) ni att om husets ägare visste (EIDO) när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.

Alltså EIDO används i Joh 3:3 Där betyder det att om inte Gud föder mig på nytt är det omöjligt att förstå eller se Guds Rike. Paulus säger ju att för Ljusets barn skall det inte komma som en överraskning (1 Tess 5:4-5)

 

Vi går nu tillbaka några steg i MT 24 och läser men innan skall jag ge några nycklar så att vi förstår vad vi läser.
Guds ord Logos är samma sak som Guds rådslut (EF 1:9-10)
Israel (Fikonträdet) måste stå där igen för att Kungen skall komma (Hos 3-4-5)
Gud uppenbarade sitt rådslut för Noa (EIDO) (1 Mos 6:8 + 13 + 1 Mos 7:1)

Mat 24:32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. (LK 21) Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära.33 När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han (KUNGEN) är nära och står vid dörren. 34 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer.35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord (LOGOS) skall aldrig förgå.

Mat 24:36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken 39  och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla så skall Människosonens ankomst vara.

Bara Gud visste när floden kom och uppenbarade detta för NOA (EIDO)
Men de andra förstod ingenting när floden kom….

Heb 11:7 I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

2 Pet 2:5 Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.

Är det inte att döma? Han varnade alltså sin generation för en kommande dom samtidigt som Guds ord visade en räddning (Arken) det var alltså rätt mat de fick i rätt tid. Tiden var inne för Guds dom och Noa bara förmedlade vad Herren uppenbarat.

En som predikar rättfärdighet vad gör en sådan? Jo han jämför sin generations väg med bibelns väg. Det står att Johannes Döparen var en sån.

Nu fortsätter vi där vi slutade efter MT 24:42-43

Mt 24:44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid (GUDS ORD) 46 salig (I HJÄRTAT ELLER UPPLYST) är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. (ÄRVA RIKET)

Finns det någon rättfärdighetens förkunnare som Noa och Johannes? Som vågar jämföra vägar idag? Kom ihåg vad Jesus sa: Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er (HJÄRTAT)

Mt 24:48 Men om tjänaren är ond (OGRÄS) och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer (KINGDOM NOW) 49 och han börjar slå de andra tjänarna (Uppträder som ledare) och äter och dricker med dem som är druckna 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till.

Det är väl ganska uppenbart att den tjänaren tillhör dessa MT:24-21-30 Som tror att Riket kommit. Jag skall nämna lite orsaker här som gör att vi måste förkasta den här läran.

Orsak 1: Det här kräver ett universellt Guds Rike på jorden. (NWO)
För att man skall kunna förändra samhället och föra in de bibliska lagarna för nationerna så kommer det att krävas en världsregering och en övervakning av dessa lagar genom ”Kingdom Now” kristna.

Orsak 2: Det tar ifrån judarna dess rätt.

För att kunna förse sig med bibliska bevis för sin roll som världsfrälsare och att kunna ha rätt till Riket på jorden så har Latter Rain – helt enkelt stulit löftena gällande Israel som nation ur GT och satt dem på församlingen. De säger helt enkelt att Israel inte har någon mer plats i Guds plan. Inte heller kommer löftena om riket till Israel längre att gälla utan nu är det kyrkan som styr. Men Gud har löften till Israel och han varnar andra för att upphöja sig över grenarna Rom 11 se även löftena i Jer 31: 35-37.

Latter Rain läran är full av GT bibelord tagna ur sitt sammanhang och givna en helt annan innebörd än vad de ursprungligen stod för. Särskilt när det gäller ändetiden Petrus varnar oss just för detta
2 Petr 3:10-17 (De laglösas villfarelse)

Orsak 3:
Detta med att vi måste skynda på att bygga upp Guds Rike på jorden får konsekvenser.
Dels självrättfärdighet eftersom VI måste BYGGA något för Gud.
Vaksamheten för Herrens riktiga tillkommelse försvinner.
Du kommer att pressas på olika sätt att vara med – Uteslutning!

Orsak 4:
De förnekar de skriftliga profetiorna om ändens tid. Eftersom Latter Rain, ”Kingdom Now” först placerar ett bindande av det onda och dominans av de rättfärdiga vid Jesu första tillkommelse så får det en farlig konsekvens av förståelsen av Uppenbarelseboken och de andra profetiorna om ändens tid.

Enligt deras schema blir vedermödan, antikrist och avfallet och så vidare placerat som något som redan skett eller är bara en symbolisk tolkning. Latter Rains förståelse av profetia är i huvudsak Post millenialism. Och de placerar Jesu tillkommelse efter de rättfärdigas styre i fred.

Vad de väntar sig i en vedermöda är triumf, och det är väldigt farligt för Jesus själv kommer tillbaka under en tid då en som är en falsk messias regerar.

Orsak 5:
Latter Rain/ “Kingdom Now” förnekar Kristus som huvudet. Eftersom de lär att Jesus inte kan komma tillbaka igen innan församlingen har lagt alla hans fiender (även döden) under sina fötter.

De lär att hans tillkommelse inte är på en tidpunkt bestämd av Gud. Apg 1:7 utan måste vänta på att kyrkan måste göra sitt jobb först.

Men helgelsen och förberedelsen av bruden sker genom Kristus Kungen i oss och inte genom några supersmorda ”Apostlar o Profeter (1 Kor 1:30)

Orsak 6:
Detta kräver en stor synlig religiös enhet! Eftersom den här läran säger att “Kingdom Now” -evangeliet ska ut till alla folk och jorden sedan skall bli rensad på oliktänkande så kan det här inte ske genom individuella kyrkor. Utan här måste alla komma samman för att utföra jobbet.

Du skall alltså kolla efter stora nätverk och stora synliga manifestationer och konferenser.

Deras plan för världsevangelisation ligger att kasta undan alla lärosatser som skiljer sig åt t o m läran om ”rättfärdighet genom tron endast” för att tillåta katolska kyrkan och liberaler att hjälpa till att ”kristna hela världen”, men så säger inte skriften. 2 Kor 6:14

Orsak 7: Det hela vilar på mänsklig kraft och visdom (SAND)

Istället för en visdom och en kraft från den helige Ande så handlar denna s k “Kristianisering” av världen om att vi måste utveckla vår själiska skicklighet och kunskap att organisera och att leda och att kunna övervinna fienden. (Global Leadership Konferens – Världsliga ledare)

Herrens lilla hjord har i alla tider till den största delen varit de mest ointellektuella de med sämst utbildning och deras största behov har alltid varit att få del av Kristi kraft genom Kristi kors. Aldrig någonsin har Jesus uppmanat de sina att gå in i världen i sin egen kraft för att kunna förändra den genom sociala insatser. (1 Kor 2:1-5)

Mat 16:24  Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Vad hjälper det en människa att utveckla sina själsegenskaper i olika ledarkurser för att ”kristna” hela världen? Det är kusligt men det är precis exakt vad som sker nu! Varför är företagsledare och världsliga ledare med i ledarskapsträningarna?

Orsak 8: Detta kräver ett strikt kontrollerat kyrkosystem baserat på mänskligt ”starkt själsligt” ledarskap. För att upprätta världsherravälde så måste ”Latter Rain – Kingdom Now” läran spridas över hela jorden och detta kan inte ske utan absolut lydnad av dess lärjungar.

Därför måste ett strikt system av ”ledarskapsträning” införas för att försäkra sig om att de som är underordnade deras ledarskap inte kommer ur ”lärosystemet”. Det innebär att de som inte håller med om dessa läror om ”ett kristet världsrike” blir exkluderade från andra kristna i Kristi kropp.

Med andra ord, dessa läror skapar en stor splittring i Kristi kropp som även är profetiskt förutsagt i Bibeln. (Mt 13 Ogräset + Jud 1:19)

Orsak 9: Detta lärosystem ersätter Jesus med kyrkan. Konsekvensen av läran om det synliga Gudsriket och dess felaktiga lärosystem om ”ledarskap” blir att ”kyrkosystemet” ersätter Jesus.

Jesu auktoritet och hans egenskaper som huvudet för församlingen tas bort genom att man lär att han har överlåtit detta till sin synliga kropp på jorden och där gett ”det nya ledarskapet” sina funktioner som huvud och regering.

Konsekvensen av denna lära blir att ansvaret för att rensa ut de onda (enl deras syn de som inte går in under systemet) och resa upp Gudsriket på jorden i egen kraft. Det leder till högmod och arrogans och maktkamp och byter ut lydnaden till Gud mot underkastelse under kyrkan och dess ledarskap.

Orsak 10  Hela lärosystemet är en förvanskning av den rätta betydelsen av Bibelns budskap om Ändens tid. Det är exakt vad Herren varnar oss för 2 Petr 3:1-17

Fångade i dessa system och nätverk finns nu totalt oförstående Kristna. Som inte förstått vad dessa falska progressiva uppenbarelser och profetior nu fått för konsekvenser. Det är dags att hoppa av det här tåget medan tid är innan det är för sent.

parousia6

Mvh Janne Ohlin, Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on När Gud varnar

Sann smörjelse uppenbarar sanningen

Apg 11:24 Barnabas var en god man, uppfylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren.25 Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus.26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.

Det betyder smorda och det har med hebreiska ordet för Messias att göra ”Den smorde”. Att vara uppfylld av den Helige Ande och Tro är samma sak som att Kristus ”Den Smorde” bor i oss. Detta med “smörjelsen” har missbrukats till gränsen till hädelse i många Karismatiska kretsar idag. Lägg märke till hur man skiljer på Anden och Jesus Kristus i de här kretsarna. Men de är ETT säger Guds ord. Det Anden gör skall alltid peka på Kungen och aldrig på människor som det så ofta gör i dessa kretsar.

Joh 14:24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. (Vaktar från skada) Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

V 26 Anden kommer i Hans Namn och av sammanhanget ser vi att det har med uppenbarelse av Sanningen att göra. (Kungen)

1A1A4

Vad tror ni att Barnabas och Paulus undervisade en stor skara om då i Antiokia?  Jo givetvis handlade det om grunden i den Kristna tron. (Se del 1 2 3 )  och här kommer Paulus specialämne: ”I Kristus eller Kristus i er” Smörjelsen visar oss alltså på den person som bor i oss som själv är Guds Son. Det som är Gud rådslut och plan 

Bible

1 Johannesbrev bekräftar att Anden skall uppenbara sanningen och det är Guds Rådslut och plan med Jesus Kristus (Guds ord = Homologos)(EF 1:9-10)

1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.21  Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar (ARNEOMAI) att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar (ARNEOMAI) Fadern och Sonen.23 Den som förnekar (ARNEOMAI) Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner (HOMOLOGOS) Sonen har också Fadern.24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern.25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

V 24 Talar om en undervisning som de hört från början. Den är identisk med den undervisningen i Antiokia ”I Kristus eller Kristus i er”.

Bekänna är HOMOLOGOS vilket får betydelsen att i enlighet med Guds Ord bekänna. Alltså att se och underordna sig Guds Rådslut att Kristus är bestämd att bli Kung redan innan Jorden skapades. Ordet ARNEOMAI betyder alltså de som förnekar detta. De har alltså en annan Jesus en Antikrist.

V 26 Men nu dyker det upp villolärare och falska profeter som försöker leda dem vilse.
Herren säger själv att detta är ett prov. (2 Petr 2:1-2)

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under 2  och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem, 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar (AGAPE) HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

2 Tess 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen (ALETHEIA) och älskade (AGAPE) den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (EN ANNAN JESUS)

parousia6

Mvh Janne Ohlin/Göteborg

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Sann smörjelse uppenbarar sanningen