Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

FieldUndervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(innehåller uppdateringar med vår undervisning om Ändens tid och Temadagar som vi harhaft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Moria berg – där Gud förser

Moria berg – där Gud förser

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
23/2-2020
Lyssna på mp3

Vi läser:
1Mos 22:1  En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: “Abraham!” Han svarade: “Ja, här är jag.” 2  Då sade han: “Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.” 3  Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer, gav han sig i väg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. 4  När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. 5  Han sade då till sina tjänare: “Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er.” 6  Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. [Isak bar veden – långt senare skulle Guds Son bära ett träkors] 7  Isak sade till sin far Abraham: “Far!” Han svarade: “Ja, min son?” Han sade: “Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” 8  Abraham svarade: “Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans. 9  När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. 10  Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. 11  Då ropade HERRENS ängel [är oftast Guds Son i GT] till honom från himlen: “Abraham! Abraham!” Han svarade: “Här är jag.” 12  Då sade han: “Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din ende son.” 13  Abraham såg sig omkring [(KJ) lyfte blicken] och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer i stället för sin son. 14  Och Abraham kallade platsen HERREN förser. I dag säger man: Berget där HERREN förser. [JHWH Jireh – (1917) Herren utser… Herren låter sig ses] 15  HERRENS ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: 16  “Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, 17  skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. 18  I din avkomma [singular: Messias] skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till [shama = lyssna och lyda] min röst.”

Människooffer var vanligt i hedna-religioner men förbjudet i Guds lag /Mose lag (5Mos 12:31). Kanske visar det på en slags medvetenhet hos människan att det krävs ett offer?
Det svåra med altaret [som är korset för oss] är att vi inte vet vad som kommer efter.
Vad får vi istället? Vad kommer sen?

Kände Abraham på sig att han var på väg att göra en handling som pekar på det största och värdefullaste som någonsin har hänt – på Golgata och sen den tomma graven?

Nu skulle Abrahams tro visa sig i lydnad, som det står: ”tron samverkar med gärningar” (Jak 2:22). Han hade vandrat med Gud och han visste att Gud är alltigenom god, alltigenom helig och rättfärdig.

Abraham visste att Gud har sin glädje i att frälsa och leda och befria människor. Han visste att Gud är sann och trofast.

Det Gud har bestämt och lovat det kommer han att göra hur omöjligt det än ser ut!

Hebr 11:17  I tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin ende son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena. 18  Och till honom hade Gud sagt: Genom Isak skall du få dina efterkommande. [plural – betyder ett folk] 19  Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat.

Tron sträcker sig bortom det omöjliga, bortom döden om så är.
(Abraham sa till sina tjänare) “…Jag och pojken går dit bort för att tillbe [Shachah], och sedan kommer vi tillbaka till er.”
Sedan kommer vi (!) tillbaka. Abraham måste ha haft en orubblig tro på Guds löfte.
Ordet shachah (hebr) betyder att tillbe, böja sig, att falla ned i tillbedjan.

När Gud ger ett löfte tar han själv ansvar för att det uppfylls.

Vi ska ha klart för oss att…
-Guds löften är alltid bortom det vi kan åstadkomma
-Guds löften är alltid utom räckhåll för mänsklig förmåga

 • om Gud har sagt att Guds rike ska komma fysiskt är det inget som vi åstadkommer.
 • om Gud har lovat en äkta väckelse är det inget som vi kan veva igång.
 • om Gud har lovat att ett under ska ske är det inget som vi kan “ta ut” när vi vill.

Gud uppfyller sitt eget ord.

Det Gud ville göra gällde naturligtvis Abrahams hjärta. “Släpp taget om det du älskar mest!” Ge det till Herren! Lägg det på altaret. Först då är du fri – verkligt fri!

Vår naturliga kärlek är ofullkomlig. Abraham fick tillbaka Isak som Guds gåva och hans kärlek renades så att Guds fullkomliga kärlek kunde ta över. Nu kunde Abraham verkligen älska Isak på rätt sätt. Gud var först i hans liv.

Jesus sa:
Matt 10:37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. 39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

(Vi brukar säga att “Gud blir aldrig någon något skyldig”. Jag tror det var Leif Tholin som sa för många år sedan: “till och med graven gav Jesus tillbaka”).

Bakgrunden känner vi till:
Det är en lektion
i hur viktigt det är att vi inte försöker uppfylla Guds löften på egen hand. Fast Gud lät Abraham och Saras plan bli till förebilder och lärdomar.

Gud hade lovat Abraham och Sara ett barn.
Sara var för gammal att kunna få barn och Abraham fick sonen Ismael [betyder Gud hör, Gud har hört] med den yngre tjänstekvinnan Hagar [betyder fruktan, den som fruktar, främling] från Egypten (bild på världen). Det var Saras idé och en gemensam plan med Abraham för att försöka uppfylla Guds löfte. Tjänstekvinnan /slavinnan är en förebild på ett sinnelag och ett tillstånd när man lever under lagen i det Gamla förbundet (Gal 4).

Men Gud gjorde ett under och Abraham och Sara fick Isak, löftessonen [betyder leende, skratt]. Det blir glädje när Gud uppfyller sina löften och det är en förebild på det Nya förbundet som är Jesu liv istället för lag.

Det mänskliga och köttsliga brukar ringakta och förakta Guds verk. Hagar föraktade Sara när hon själv ”hade framgång”.

1Mos 16:4  Han (Abram) gick in till Hagar och hon blev havande, men när hon märkte att hon var havande, började hon förakta sin husmor. [Hagar skulle vara en tjänarinna och hjälp för Sara – och Gud uppmanade Hagar att ödmjuka sig inför Sara]

Senare – i nästa generation – fortsatte föraktet från Ismael gentemot Isak.

1Mos 21:8  Barnet växte och blev avvant, och den dag då Isak avvandes gjorde Abraham en stor fest. 9  Men då Sara såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade, den son som Hagar fött åt Abraham, [(hebr) Ismael hånskrattade och förlöjligade Isak]10  sade hon (Sara) till Abraham: “Driv ut den här slavinnan och hennes son, för den här slavinnans son skall inte dela arvet med min son, med Isak.” [Gud sa till Abraham att han skulle lyda Sara i detta]

Gud välsignade Ismael också till att bli ett folk p g a Abraham (1Mos 21:13). Men det mänskliga kan inte ersätta Guds verk, det kan inte bestå i längden och det får konsekvenser. Avundsjukan och föraktet från dem som räknar sig som Ismaels avkomma råder än idag hos många. Av sammanhanget kan vi ana att Ismaels förakt mot Isak gällde Guds löften till Isak och hans efterkommande: om folket, landet och Messias.

Driv ut slavinnan och hennes son!
Nästa steg i Abrahams liv var alltså att driva ut slavinnan och hennes barn. Abraham måste skiljas från Ismael – bara arvingen [löftessonen] fick bo kvar.

Att driva ut Hagar och Ismael är en bild på…
-att driva ut sina egna planer och lösningar för att försöka uppfylla Guds löften och Guds ord.
-att överge köttets sinnelag.

Jesus sa vid ett tillfälle:
Joh 8:35  Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. 36  Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Det eviga arvet kan inte fås genom laggärningar utan bara genom löftet [Sonen – Guds löftes-Son] av nåd.

Gal 4:29  Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning [Ismael] förföljde den som var född i kraft av Anden [Isak], så är det också nu. 30  Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. 31  Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. [dvs. vi är trons barn]

Gal 5:1  Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. [det är vad som sker när mänskliga planer och yttre verk och strukturer förs in i Guds hus och får ersätta Guds verk  – det leder alltid till lagiskhet och slavok]

Vi är löftets barn i Jesus Kristus. Han är Abrahams säd (singular) som alla folk skulle bli välsignade genom – dvs. alla som har en tro som Abraham. (Gal 3:5) Likafullt föddes Jesus mitt ibland Isaks avkomma (plural) som jude i Israel, ställd under lagen för att uppfylla den och sluta det Nya förbundet genom sitt eget blod. Evangeliet erbjöds först till judarna och sen till hedningarna.

Varför får vi dåligt samvete när vi syndar eller misslyckas?
-lagen avslöjar och dömer oss skyldiga
-samvetet är som en inre kompass

Vad var lagens uppgift?
-att övervaka och vara en hjälp och en uppfostrare till [eis – i riktning mot] Kristus(Gal 3:24). Dvs. att driva oss till Jesus, att driva oss till nådens tron för att få hjälp. (Hebr 4:16)
Jesus formar och fostrar oss inifrån i enlighet med lagen /Guds bud (Rom 8:4; Jer 31:33).

Paidagogos är ordet för uppfostrare. Det betyder övervakare, handledare, pedagog, “en tjänare som tar barnen till skolan”.

Vem anklagar och vill få oss att fortsätta att känna skuld och att fokusera på våra fel och brister?
– Åklagaren (djävulen)

Vad händer om vi lyssnar på djävulen, ”lögnens fader”?
-vi lever under lagen
Det är inte Guds vilja! Den helige Ande säger: ”Se, på Jesus!”

Gal 5:18  Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

Vi fäster blicken på Jesus” (Hebr 12) och säger som det är till honom. Vi kan tacka för hjälp, tacka för förlåtelse (när vi behöver det) och tacka för att han verkar i oss. Gud prövar oss därför att han älskar oss. I provet visar det sig vad motivet är. Många bra initiativ kan tas – men vad är motivet? Är det på Guds befallning och inspiration eller finns det andra motiv?

Porten – viljan
”din avkomma skall inta sina fienders portar”
N
är Israels folk följde Guds vilja och litade på Gud hade de framgång – Gud var med. Porten /stadsporten var den viktigaste platsen. När porten var intagen, var i princip hela staden intagen. Stadsporten kan också vara en bild på en människas vilja när hon/han vill och väljer att ta emot evangeliet, tar emot Jesus. Då måste fienden lämna och Jesus tar över. Det som var ”fiendens port” intas och människan blir fri – evangeliet har framgång och Jesu seger blir en verklighet i den människans liv.

Gud uppenbarade sig som JHWH Jireh (hebr) som betyder Herren som ser, ger sig själv, utser, förser, är nära, möter, respekterar.

Abraham kallade Moria berg:

 • Berget där Herren utser”Herren utser offret”

1Petr 1:20  Han (Jesus) var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, [och vi är utvalda i honom]

 • Berget där Herren låter sig ses – Jesus uppenbaras

När vi ger upp vårt eget, uppenbarar Gud sig själv, sin vilja, sitt rådslut, sitt förbund. (Ps 25:14)
Jesus sa:
Joh 8:56 Abraham, er fader, jublade över [ordet betyder “att hoppa av glädje”] att få se min dag. Han såg den och blev glad.” [chairo = glad, fylld av uppmuntran /glädje/ jubel – kanske också med anspelning på Isak som betyder leende, skratt (glädje)]

 • Berget där Herren förser …han vet vad vi behöver för varje dag.

Rom 8:32  Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

En skänk eller gåva går inte att köpa för pengar. I vers 30 ser vi att Gud har förutbestämt oss i Kristus och han kallar…rättfärdiggörförhärligar.
Det Gud gör har med eviga och andliga värden att göra. Han hjälper också på alla områden i livet när vi ber, för han vet vad vi behöver.

Hur sjukt är det då inte när (falska) apostlar säljer “smörjelse på flaska”?! Säljer avlatsbrev? “Heligt” vatten? Eller säljer helande? Bedrövligt, rent ut sagt.

 • Berget där Herren utrustar 

Här ingår att vi kan få stå inför omöjliga situationer. Det är då vi inser vårt totala beroende av Herren och vi kan få se att Gud gör det som är omöjligt för människor.

Vi går framåt i tiden:
Ornans tröskplats på Moria berg – Golgata

(1 Krön 21) Här står det att ”Satan uppeggade David till att räkna Israel”. En folkräkning var förbjuden om inte Gud befallde det. Innebörden här var att förlita sig på antal och mängd och sin mänskliga styrka. Det verkar som en stolthet i Davids hjärta kom upp till ytan som Gud måste ta itu med. Guds dom föll över landet – folket brukade följa sin ledare – men när ängeln stod vid jebusiten Ornans tröskplats i Jerusalem sa Gud ”det är nog”.

David var förkrossad men Gud uppmanade honom att bygga ett altare på den platsen. David köpte därmed Ornans tröskplats och byggde ett altare – platsen var Moria berg. Gud svarade med eld från himlen på brännoffret, ett heloffer. Det är en förebild på när Andens eld föll /faller på Jesu lärjungar p g a Jesu offer. (Apg 2)

En tröskplats – där skiljs agnar och vete. Det som är äkta skiljs från det oäkta. David var bildligt talat böjd vid korset för att ta emot förlåtelse och nåd och här fick han en uppenbarelse från Gud:

1Krön 22:1  David sade: “Här skall HERREN Guds hus stå och här altaret för Israels brännoffer.”

2Krön 3:1  Salomo började bygga HERRENS hus i Jerusalem på Moria berg, där HERREN hade uppenbarat sig för hans fader David, på den plats som David hade ställt i ordning, jebusiten Ornans tröskplats.

Moria berg är Tempelplatsen och Sions berg i Jerusalem. Idag kan man nog säga att det är världens mest omstridda och känsliga plats, rent geografiskt.

Moria berg är prövningens berg och välsignelsens berg. Här är grunden som vi lever på och som vi uppmanas att stå fasta på – Jesu försoning.

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

– vi är med i ett andligt tempelbygge
– vi har kommit till ett andligt ”Sions berg” och vi tillhör ”det himmelska Jerusalem” (Hebr 12).

På tredje dagen
Abraham ”lyfte blickenpå tredje dagen och såg platsen. Tredje dagen är uppståndelsedagen. Han tänkte: Gud har makt att uppväcka från de döda”. Vi förstår att det var Guds Ande som gav den tanken till Abraham. Vi läser i Upp-boken:

Upp 13:8 …Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Inför Gud var det som om det redan hade hänt och var fullbordat.
Därför kunde Abraham tryggt lyda Gud – och det kan vi också.
Segern är vunnen genom Jesu dyrbara blod. Allt är fullbordat. Jesus är uppståndelsen och livet. Att lyda Gud ger en djup och äkta glädje. Abrahams liv gjorde avtryck och det kan våra liv också göra.

 

 

Posted in Different Stuff | Comments Off on Moria berg – där Gud förser

Guds Kallelse och Ledning

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Han skapade den här världen genom och till sin egen Son. Sonen är Guds Plan och samtidigt alltså Guds Logos.

Herrens ord kom till Abraham och Han sade (1 Mos 15:1) Vi vet samtidigt att Abraham är en förebild för vår vandring i Tro (Rom 4:12)

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet (LOGOS) och Ordet (LOGOS) var hos Gud, och Ordet (LOGOS) var Gud. 2 Han (CHRIST) var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom (CHRIST) har allt blivit till, och utan honom (CHRIST) har inget blivit till, som är till.

Gud har alltså en Son! Det tror inte Islam! Men det är ju genom Sonen vi ber och har kontakt med Fadern.
1 Joh  5:11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Detta vittnesbördet skall alltså gå ut över hela världen och bära frukt!
Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Jes 55:10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Anden + Ordet från Guds mun skall verka fram vad Gud vill. (Cypresser och Myrten) Men det står alltid i motsats till det vi vill. (Törnen och Nässlor) Myrten används som prydnad i brudekronor) (Jes 55:13)

2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig (PERFEKT) väl rustad för varje god gärning.

Evangelium som utgår ur Guds mun har ett mål!
1/ Undervisning!
2/ Bevis eller Överbevisning
3/ Göra krokigt till rakt igen
4/ För att forming skall ske till att göra tjänst

När vi nu tar och läser samma Kaptel från V 1- 9 Ser vi en annan grupp som tydligen också har Guds ord. Men de ödmjukar sig inte under sanningen det märkliga är att de skall tappa Andens Kraft (Grekiska 2 Tim 3:1) Det slutar med att de uppfylls av en annan kraft istället och står emot sanningen istället som Jannes o Jambres (2 Tim 3:8-9) de Egyptiska Trollkarlarna.

5 Mos 18:9-12 räknar upp en lista över styggelser som får Gud att driva ut hedningarna ur löfteslandet. Han varnar Israel för att ta efter deras sätt! I den listan står exakt de krafter som byggarna på Jord berömmer sig av. (MT 7)  5 Mos 18:13 Du skall vara fullkomlig inför HERREN, din Gud. Du finner de perfekta på ett berg i Heb 12:22-23 Sions Berg eller Nya Jerusalem. (De som vandrat enligt 2 Tim 3:16-17 4 Punkter)

Jesaja 55 som vi läste nyss är en underbar profetia om en Kung av Davids hus. Han skall bli förhärligad och den som lyder honom skall få vatten som släcker människans djupaste törst. (Jes 55:1-2) Men det gäller inte bara Judarna utan ett hopsamlat folk. (Jes 55:3-5)

Jesus knyter Jes 55 till sig själv på tempelberget och hans förhärligande!
Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. På Pingstdagen efter det att Jesus förhärligats utgjuts Anden över allt kött. (Apg 2:17)

Apg 2:32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd (FÖRHÄRLIGAD) och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör.

En annan intressant profetia finner vi i profeten Mika.

Mik 5:2 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. (OLAM) 3 Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. (Lk 2:11) Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. 4 Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft (ANDEN) i HERRENS, sin Guds, namns höghet. (EXOUSIA) Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar.

Födas i Betlehem Davids Stad (V 2)
Han skall vara Kung (V2)
Han skall vara en Herde (V 4)

Ordet för evighet är OLAM vilket också kan betyda en gömd hemlighet. Både Jesus själv och Paulus beskriver Guds Rike eller Himmelriket och Kungen som Guds hemlighet. (Mk 4:11 1 Kor 2:1 Kol 2:2 Upp 10:7) En hemlighet i bibeln är något Gud måste öppna för att vi skall kunna förstå den. När vi förstår den är den fullkomligt livsförvandlande!

JAG ÄR innan Abraham var till (Joh 8:58) JAG ÄR innan Jeremia föddes (Jer 1) JAG ÄR innan Mose föddes. När Mose kommer till busken får han alltså möta JAG ÄR. När Paulus möter ljusskenet och kastas av hästen får han höra en röst: JAG ÄR (EGO EIMI) JESUS!

(Apg 9:5) Alla de här redskapen får alltså nåd från honom som bodde i busken (5 Mos 33:6) Gud kallar varenda en av oss och ger oss nåd men lägg märke till att vi är begränsade. EF 4:7 Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut.

Paulus säger något viktigt!
1 Kor 15:10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.

Paulus säger att han själv är en förebild på alla som kommer till tro (1 Tim 1:16) Så om vi nu tittar lite på hur Gud leder Paulus kan vi lära oss hur Gud arbetar. När vi förstår hur han arbetar skänker det vila och förtröstan men framför allt förundran över hans oerhörda makt.

Vi hoppar rakt in i ett sammanhang som understryker det jag sagt om Guds Nåd!
Apg 14:26 Därifrån seglade de (BARNABAS OCH PAULUS) tillbaka till Antiokia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort.
Hur blev de kallade till det uppdraget kan man ju undra? Jo de var redan i tjänst som lärare och profeter i församlingen i Antiokia. De visste redan om i sina hjärtan båda två något som Gud uppenbarat för dem. Så har det alltid varit i våra liv också Gud talar sedan formar han och så sänder han.

Exempel: Jag ligger i Influensa hemma och ser en syn som jag upplevde måste vara landskapet Bohuslän. Elvor är på möte och får en profetia med en syn. Predikanten ser henne resa upp och ner till församlingar längs denna kust. Då förstod vi att vi kommer att kallas till Bohuslän. Efter ett tag ringde styrelsen i Bohuslänsmission.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. 2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

Paulus sa att det var genom Guds Nåd han var den han var (1 Kor 15:10) Han hade även fått lära sig att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud och är kallade efter hans beslut. (Rom 8:28) Hur kom nu Paulus in i sin kallelse från det att han låg raklång på marken? Om vi ser saker som bara enskilda händelser missar vi det. Det börjar med att han hatar Guds församling och Stefanus stenas (Apg 7)

Han slås ner från Hästen av ett starkt Ljussken! (Apg 9:1-4) Han skall bli ett utvalt redskap för hedningarna (Apg 9:15-16) Han förs ut i öknen för formning i 3 år (Gal 1:17-18) 14 år senare till Jerusalem genom en uppenbarelse (Gal 2:2) Guds tid var inte inne för hedningarnas frälsning ännu och redskapet skulle formas genom Guds Nåd.

Paulus var alltså i formningens tid men Gud själv förberedde vägen till händelsen där dörren till hedningarnas frälsning började öppnas. (APG 10) Petrus var nere vid havet hos en garvare vid Joppe han ber vid 6:e timmen och får en uppenbarelse från himlen. Ett lakan som åker hiss från himlen upp och ner med orena djur: Gud säger slakta och ät Petrus! Nej säger Petrus! Herren: Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent (Detta hände 3 ggr)

Kommer vi ihåg vad Jesus sagt åt honom i Mt 16: Gud skulle bygga sin församling på Klippan. Han skulle få himmelrikets nycklar. Vad han såg löst i himlen skulle vara löst på Jorden. Nu förstod han att hedningarna skulle byggas på klippan också. Vilket samarbete mellan himlen och jorden!

Innan Petrus fick sin uppenbarelse måste ängeln talat till Kornelius. Han sändebud till Petrus som precis då haft denna uppenbarelse och funderade över den. Just då knackar det på dörren då säger Anden till Petrus att 3 män står där och att det är Anden som sänt dem dit. Petrus följer med dem och predikar evangeliet för dem och Anden faller över dem precis som över Judarna. Detta var tvunget att ske för det var stort motstånd från de omskurna i församlingen. Han berättar allt han varit med om för församlingen (Apg 11)
Nu skall vi se hur Paulus kommer in i sin tjänst om vi ser det uppifrån nu och kan föra ihop alla bitarna till ett pussel. Då ser vi Guds mäktiga hand i rörelse! Paulus har fått jämn mark han har formats i Öknen han är nu hemma i sin stad Tarsus en vanlig dag när han får gå in i en öppnad dörr. Han hade varit Guds vittne innan men det höll på att kosta honom livet (Apg 9:29-30) Det är inte vår sak att öppna dörrarna om det är nåd utan det är Guds sak. När Paulus får gå in i sin uppgift är det en annan som leder honom in nämligen Barnabas.

Apg 11:19 De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar. 20 Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, och när de kom till Antiokia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. 21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. 22 Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiokia. 23 När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. 24 Barnabas var en god man, uppfylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. 25 Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. 26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.

Det var alltså efter denna tid Anden ledde dem vidare in i nästa uppgift (Apg 13:1-3 Apg 14:26) Om nu Paulus säger att han är en förebild för alla som kommer till tro så förstår vi snart att vi måste lära oss att vänta på Gud. Vi skall formas och marken skall jämnas! Det är alltså bara de ödmjuka som Gud kan ge Nåd! (FORMA) Ett stort tecken på ödmjukhet är att vi kan vänta på Gud. (Jes 40)

Janne Ohlin Parousia Mission 23/2-2020

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Guds Kallelse och Ledning

Uppenbarelsens ljus

Uppenbarelsens ljus

Predikan: Elvor Ohlin
Emmanuelskyrkan Kungsbacka
2020-02-02
Lyssna >> (Mp3)

Uppenbarelsens ljus talar om något som vi inte kan se utan den Helige Andes hjälp. Därför bad Paulus:

Ef 1:17  Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18  Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Vi läser om uppenbarelse i…
Ords 29:18 Utan uppenbarelsen [Eng. vision] går folket vilse [1917 års översättn. blir folket tygellöst], lycklig [esher = salig, välsignad] är den som tar vara på Guds undervisning.

Första delen av versen har ofta använts i kristenheten för att uppmana till att planera, drömma och ”visionera” – rättare sagt fantisera eller visualisera – om stora planer (inte sällan med sig själv i centrum). Det gäller då att sätta upp 5-10- eller 20-årsplaner.

Den andra delen av versen brukar glömmas bort. Den talar om att uppenbarelsen syftar på Guds ord, på undervisningen – att vi ser och förstår det som står. När Gud ger en syn, en profetisk dröm, profetia och talar på olika sätt, uppenbarar det alltid det som står skrivet i Bibeln, Guds ord.

Vi fick frågan av en pastor en gång: “Vad gör ni om fem år?” Jag svarade: “Ingen aning!”. Pastorn sa då: “Men ni måste ju ha en vision”. Mitt svar blev då: “Javisst, vi har löften från Gud. Det är vår vision(er). Men när eller hur det kommer att ske, det vet bara Gud!”.

Walter C Kaiser, en professor i GT har sagt: ”Versen syftar inte på människans förmåga att formulera framtida mål och planer (5 år, 10 år..). Det hänsyftar till det profetiska ordet, till uppenbarelsen, till förmedlandet av Guds ord”. (slut citat)
Det är också vad ordet i  grundtexten betyder.

När Guds folk säger att ”anden gör dem druckna och berusade så att de raglar, då vill jag påstå att folket är ”tygellöst” och ”vilse”. Man har släppt in en främmande ande. Gud har varnat:

Jes 29:9  Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10  Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11  All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12  Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.”

Vi kanske undrar: Ser de inte vad det står skrivet? Förstår de inte att de sprider falska läror? Nej, antagligen inte. En andlig blindhet och andligt mörker gör att Bibeln, uppenbarelsen, är stängd för dem!

Jag vill nämna tre uppenbarelser som jag fick i bön på 1990-talet (och allt ska prövas enligt Bibeln, som sagt).

 • Uppenbarelse nr 1
  Jag satt vid köksbordet med Bibeln uppslagen. Plötsligt var det som att Guds närvaro fyllde rummet och Bibeln liksom öppnades och strålade av en himmelsk strålglans och allt sammanfattades i namnet Jesus, som strålade fram. Jesus ÄR uppenbarelsens ljus. Synen var i mitt inre men den var lika verklig som Bibeln, som låg uppslagen framför mig.

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. [Jesus är inte bara gudomlig – han är Gud -Fader, Son och Helig Ande] 2  Han var i begynnelsen hos Gud. 3  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4  I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5  Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Joh 8:12  Jesus: …“Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Det är som att Jesus säger: ”Hur mörkt det än är runtomkring, är jag ditt ljus och jag lyser upp livsvägen för dig” . Vi vet vem vi tror på och vart vi är på väg. David skrev:

Ps 36:10  Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

När Jesus senare säger till sina lärjungar och alla troende: Ni är världens ljus…är det enbart för att Jesus är det ljuset i oss. Vi har inget ljus i oss själva (Matt 5:14).

 • Uppenbarelse nr 2
  Jag var fortfarande ganska nyomvänd (hade ganska nyss kommit tillbaka och överlåtit mig till Gud) och när jag var i bön såg jag en syn för mitt inre: En slöja, som en gardin, drogs undan. Det var en underbar Guds-närvaro och stillhet i bönen. Jag förstod att Gud skulle visa sådant som jag inte hade sett eller förstått.

Då kände jag inte till betydelsen av ordet ”uppenbarelse” som brukar användas i NT:s grekiska:
Apokalupsis
översätts uppenbarelse och betyder också manifestation, avslöjande, något som tidigare var dolt blir känt eller synligt. Roten betyder avtäckande, ” en slöja dras undan / ett täckelse tas bort”.

Paulus skriver om ”en slöja över hjärtat” (2Kor 3) hos dem som försöker tjäna Gud genom lagen och laggärningar (här gällde det judar som inte trodde på Jesus). Mose ansikte strålade när han hade fått lagen och instruktioner om tabernaklet från Gud på Sinai berg men den härligheten eller strålglansen bleknade och försvann för det var ju …en skugga av det som skulle komma: verkligheten själv, är Kristus (Kol 2:17). För att dölja att strålglansen bleknade hängde Mose en slöja för sitt ansikte (2Mos 34). Sven Reichmann brukade säga att ”Mose försökte verka andligare än han var”. Paulus fortsätter:

2Kor 3:14 …Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. 15  Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16  Men närhelst någon omvänder sig [epistrepho = vänder om, vänder tillbaka] till Herren, tas slöjan bort.

Det innebär att Jesus – det sanna Ljuset – kommer in i hjärtat, han som ger ”vishetens och uppenbarelsens Ande”. Därför skrev också Paulus, fylld av helig Ande:

2Kor 4:6  Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Den strålglansen kommer aldrig någonsin att blekna och vi sjunger i en gammal sång: ”När alla andra namn en gång förbleknar, står dock namnet Jesus kvar. Dess purpurglans skall hela evigheten, stråla lika underbar. Namnet framför andra är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än hans.”

Nu läser vi en av dagens texter om en äldre man och en äldre kvinna som hade fått ”uppenbarelsens ljus”.

Luk 2:25  På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. [namnet betyder den som hör (och gör)] Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26  Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. [= Herrens Messias] 27  Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, 28  tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: 29  “Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. [(KJ) enligt dina ord] 30  Ty mina ögon har sett din frälsning, [på hebreiska: din Yeshua /din Jesus] 31  som du har berett att skådas av alla folk, 32  ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.”
33  Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. 34  Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: “Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. 35  Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.”
36  Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam.

Namnet Hanna betyder nådefull. Fanuel betyder ungefär Guds ansiktes uppenbarelse och Aser betyder glädje, lycka. Jag satte ihop namnens betydelse och fick: ”Guds ansiktes uppenbarelse ger glädje för han är nådefull”.

(v 36) …Hon (Hanna) hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru, 37  och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. 38  Just i den stunden [vi förstår att hon var ledd av Anden i rätt stund och på rätt plats] kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning.

Uppenbarelsens syfte
Jag vill säga något om
Guds-uppenbarelsens syfte.

Uppenbarelsens syfte är att peka på Jesus och ge kunskap om Gud:
Han är Israels tröst…han är ljusethärlighetenGuds frälsning …han är världens Frälsare.

Uppenbarelsens syfte är att förklara Guds vilja och rådslut /Guds plan:
”han är satt till fall och upprättelse …ett tecken som blir motsagt”

Den helige Ande påminde och bekräftade Jesajas profetia om Messias, genom Simeon:
Jes 8:14  Han skall vara en helgedom. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. 15  Många bland dem skall snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. 16  Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. [det sista syftar på Jesu lärjungar, att uppenbarelsen bevaras hos dem som tog emot honom och trodde]

Jes 42:6  Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, 7  för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker.

”ett ljus som uppenbaras för hednafolken” (Simeon). Frälsningen gällde inte bara det judiska folket och Israel. Det gäller alla. Det fick Petrus förstå genom en syn. och hedningarnas väckelse började i Kornelius hus där en Guds ängel hade uppenbarat sig (Apg 10) och Paulus skriver:

Ef 3:3  …hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. [Vilken hemlighet? Jo, den Helige Ande hade visat att frälsningen inte bara gäller judarna utan att hedningarna (vi) är medarvingar och har del i samma löften]

Uppenbarelsens syfte är att ge uppmuntran, uppbyggelse och bekräftelse.
Gud håller det han har lovat!
Simeon hade levt med ett löfte i många år. NU var tiden inne. Plötsligt händer det – antagligen en helt vanlig dag. Anden manar… “gå till templet”. Vilken lycka, vilken helig stund, vilken bekräftelse för Simeon! Och profeten Hanna fick samma uppenbarelse: Han är Messias, Frälsaren! Hon vittnade frimodigt för alla runtomkring.

Uppenbarelsens syfte är att hjälpa inför kommande prövningar.
”också genom din själ skall det gå ett svärd”, sa Simeon till Maria. Maria skulle gå genom en mycket svår prövning men efter lidande och död kom uppståndelsen. Personliga löften från Gud har hjälpt många av oss genom smala passage i livet så att vi inte ger upp. Gud vet vad vi kommer att möta och hans ord bär genom allt.

Gudsuppenbarelsen förändrar oss inifrån
Vi läser en annan av dagens texter:
Apg 2:42  De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43  Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44  Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45  De sålde sina (jord)egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46  Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.

Ibland hör man någon säga att ”alla sålde sina hus och ingen ägde något” men vi läser att de var tillsammans ”i hemmen”, så det stämmer nog inte på alla. Troligen sålde de sådant som de inte behövde, för att dela med sig. Här är Andens enhet “i endräkt”. De var samlade som ett ackord (grundtexten), i harmoni [i tro och lära och liv]. Guds kärlek förändrar hjärtat så att vi bryr oss om de svaga och de fattiga och utstötta. Vi vill dela med oss så som Anden leder var och en – inte roffa åt oss för att få mer.

Uppenbarelsens syfte är att ge oss urskiljning och att avslöja mörkret.
I Matt 13 beskriver Jesus i olika liknelser att det sker en åtskillnad på det som är äkta och det som är falskt, sanning och lögn, den som lever i ljuset och den som lever i mörkret.

Matt 13:31  Han framställde också en annan liknelse för dem: “Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. 32  Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna.” 33  Ännu en liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in [egkrupto] i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”

Evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror och det sprids utöver världen men det är något mer som Jesus vill säga här, för orden är märkliga.

Surdeg (jäst) står alltid för något negativt och ont i Bibeln, skrifterna i GT. I en deg till ett spisoffer (matoffer) – som detta troligen syftar på – var all surdeg förbjuden (3Mos 2:11). Surdegen står för falska läror som blåser upp det köttsliga sinnet. Degen sväller. Surdeg verkar i mörker och sprider sig snabbt. Jesus sa vid ett annat tillfälle:

Matt 16:12  Då förstod de att han inte hade talat om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och sadduceernas lära.

Egkrupto som översätts blandar in,  betyder gömma, smyga in, hemligen blanda in, att dölja något, att dölja under täckelse. Jesus varnar alltså för falska läror och avfall inifrån i kristenheten.

Mjölet står för undervisningen och budskapet om Guds rike, himmelriket – det sanna Gudsriket. Avfallet (där läror om ett falskt gudsrike uppenbarligen ingår, som Kingdom now/Riket nu) finns beskrivet på flera ställen, exempelvis: 2Tess 2, 2Tim 3, 2Petr 2). Jesus sa:

Matt 24:11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

2Petr 2:1  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. [de utger sig för att vara Guds tjänare och predikar Guds ord men samtidigt smyger de in falska läror i sin undervisning – allt för egen vinst]

Det är stor skillnad mot det som Jesus sa och som också Paulus gav uttryck för:

Joh 18:20  Jesus svarade honom: “Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet, där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls.

2Kor 3:12  Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga
4:2  Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. [det talar om öppenhet och ärlighet – ingen dold agenda]

 • Uppenbarelse nr 3
  Den här gången var jag också i bön när jag såg en syn för mitt inre. Jag var på väg söderut (upplevde att jag stod vid relingen på en båt) och vände mig om. Hela Europa var som en karta och jag såg uppåt Sverige. Ett kompakt mörker var över Sverige och det var så mörkt att jag förskräckt drog efter andan. Nu zoomades bilden in och då såg jag att det fanns ljuspunkter över hela landet. De var små men när det kom ännu närmare såg jag att det var eldar som brann. Jag drog en suck av lättnad för jag visste att det var Guds eldar som brann mitt i mörkret.

Dagens bibelord från profeten Mika beskriver ett mörker och en mörk tid med laglöshet som kan jämföras med uppenbarelserna och profetiorna om den yttersta tiden:

Mika 7:7  Men jag, jag skall skåda efter [tsapha – spana efter] HERREN, jag skall hoppas på [yachal – vänta tålmodigt på] min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig. 8  Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, skall jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är HERREN mitt ljus.

Det är ett vittnesbörd fullt av hopp och förtröstan. Vi kan tillägga Davids ord:

2Sam 22:29 Ty du, HERRE, är min lampa, HERREN gör mitt mörker ljust.

Jag tror att det också gäller oss i Sverige idag.
Samtidigt som vi sörjer och bävar över mycket som sker och mörkret som tätnar när laglösheten ökar, har vi fått uppenbarelsens ljus i våra hjärtan och hoppet som strålar från den himmelska världen. Guds ord  och Guds Ande leder oss på rätt väg.

Vi ska hålla oss utanför all slags religionsblandning (surdeg) men Guds-uppenbarelsen om JESUS bevarar vi som den dyrbaraste skatt. Då kommer också Gud att bevara oss.

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Uppenbarelsens ljus

När vi går genom Bakadalen (tåredalen)

När vi går genom Bakadalen (tåredalen)

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2020-01-26

Psalm 84
Överskrift: Den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar (SFB)

Den här psalmen kan uppfattas som att den är skriven av någon som förhindras att besöka Guds hus. Jag tänker på dem som inte längre kan gå till sin kyrka, därför att mänskliga strukturer har införts och blivit en avgud [läs cellkyrka, G12] eller underhållning, sjuka manifestationer och t o m oren (ockult) andlighet har blandats in eller ersatt Guds ord och äkta tillbedjan.

Ps 84:1  För sångmästaren, till Gittit, en psalm av (för) Koras söner. [skrervs på kung Davids tid] 2) Hur ljuvliga [yedid = älskade] är ej dina boningar [mishkan], HERRE Sebaot! [Härskarornas Gud] 3) Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jublar mot levande Gud.

Orden uttrycker den starkaste och djupaste längtan efter Gud och Guds hus. En längtan ända till utmattning.

Mishkan betyder boning, tält, mötesplats, tabernakel, tempel – platsen där Gud mötte sitt folk i GT. Nu är vi tempel [boningar] åt den Helige Ande och Gud möter oss där vi är (1Kor 6:19).

Ps 84:4 Ty [även, också] sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot, min konung och min Gud.

Trygghet
Småfåglarna har funnit en trygg plats för sina ungar. Det är som psalmisten säger:”min trygga plats är vid dina altaren, Herre Sebaot”. Guds altaren i det Nya förbundet är korsets budskap och verk (Hebr 13). Det är i Jesu försoning till frälsning, enda platsen där vi finner ro och trygghet.

Jesus sa en gång om sparvarna:
Matt 10:29  Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. 30  På er är till och med alla hårstrån räknade. 31  Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

Luk 12:6  Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud.

Två sparvar för ett öre och fem sparvar för två öre? Det blir en sparv på köpet. Den var ofta skadad eller mindre än de andra. Det kan beskriva en människa som känner sig värdelös eller mindre värd – men inte inför Gud. Det är skillnaden av att ha sitt värde och sin identitet [”sitt hus”] i Kristus Jesus. Bara Gud kan ge oss vårt rätta värde, tack vare Jesu rättfärdighet.

Ps 84:5 Saliga [esher betyder också överlyckliga, välsignade] är de som bor i ditt hus, de lovar dig ständigt.

Att ”bo i Guds hus” är detsamma som att vara [i Kristus] och förbli i honom och i hans ord.

Jesus är uppfyllelsen av tabernaklet. Hela tabernaklet var möblerat som ett kors och allt vittnade om Jesu blod som offrades och renar från all synd – beviset för Guds fullkomliga kärlek.

Ps 84:6 Saliga [hebr. esher – överlyckliga, välsignade] är de människor som har sin styrka [hebr. oz – frimodighet, säkerhet, beröm] i dig, de som har dina vägar [hebr. mesilla] i sitt hjärta.

Det beskriver hjärtats inställning och öppenhet för Guds ledning på alla områden.

Mesilla på hebreiska betyder (jämn) väg, ”highway”, huvudgata, kurs eller inriktning.  Samma ord finner vi bland annat i:

Ords 16:17  De rättsinnigas väg [mesilla] är att fly det onda, den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.

Det kan också läsas som att vägen är som en jämn huvudgata för den som flyr det onda.
Jesaja profeterade om Johannes Döparen:

Jes 40:3  En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg [mesilla] i ödemarken för vår Gud. 4  Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark [akov = uppsvälld, krokig, bedräglig, förorenad] skall jämnas, kuperat land [= bergsrygg, något som är bundet] bli slät mark. 5  HERRENS härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.”

Jämn väg
Hur banar vi en jämn väg i hjärtat?

Varje dal av uppgivenhet, missmod, förkastelse… höjs upp när vi vänder oss till Gud och ber om hjälp. Det kan ta lång tid men Gud utför ett verk.
Varje berg av stolthet, uppror, bitterhet [och andra hinder] sänks ned, utjämnas, utplånas när vi bekänner och ödmjukar oss inför Herren. Den som är bunden blir fri.

Det vanliga ordet för ”bekänna” [grek. exomologeo] har innebörden att hålla med Gud och sitt samvete.

Vi ska också jämna vägen för andra. Fienden – som var Assyrien när Jesaja profeterade – förstörde vägar som behövde rustas upp. På samma sätt gör Satan allt för att hindra människor att finna Jesus, genom att ”förstöra vägen”.

Vi ska bevara budskapet rent och oförfalskat (1Tim 6:14).

Johannes döparens budskap var:
Matt 3:2 …”Omvänd [metanoe] er, ty himmelriket är nära.” [vänd er till Gud]

Det grekiska ordet metanoeo betyder tänk annorlunda, [gör sinnesändring], tänk efter, att vara ångerfull gentemot Gud, att vilja ändra riktning, att vända sig bort från det onda.

2Kor 7:11  Se, just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er, vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan,…

Utan omvändelsen och omvändelse-budskap riskerar vi att hamna i samma budskap som ockultisten Alice Bailey: att finna ljuset [”gud, gudagnistan”] som redan finns i dig. Det är ”den gamle ormens” (djävulens) lögn.

5Mos 5:29  Om de ändå hade sådana hjärtan att de fruktade mig och alltid höll alla mina bud! Då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn.

Det innebär inte att livet alltid är lätt men det innebär att allt samverkar till det bästa (Rom 8:28).

5Mos 32:18  Du övergav Klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet.
…29  Vore de visa skulle de inse detta, de skulle förstå vilket slut de måste få. [med andra ord: de skulle förstå vart vägen leder]

Vishet är: 

 • att frukta Gud (Ps 111:10)
 • att fly det onda [Exempel: Josef i Potifars hus, (1Mos 39)]
 • att förstå vart vägen leder (jag tog upp det i predikan om Vishet och Urskiljning för en del år sedan)

Guds löften gäller på Guds väg men inte på syndens vägar eller på våra “köttsliga” vägar. Gud möter oss var vi än befinner oss när vi vänder oss till honom men vi kan inte räkna med Guds löften om vi lever i uppror och medveten synd mot honom, utan att vilja förändring.

Att ha Guds vägar i sitt hjärta måste också innebära att ha det himmelska hoppet i sikte, att gå den [smala] vägen som leder dit. Vi fortsätter läsa om vandrarna:

Ps 84:7 När de [KJ – var och en] vandrar genom tåredalen [Bakadalen /Tårarnas dal] gör de den rik på källor [mayan], och höstregnet [moreh] höljer den med välsignelser [KJ – höstregnet fyller poolerna].

Höstregn
Höstregnet var en stor välsignelse för marken är torr och bränd efter sommaren. Någon har sagt att man byggde reservoarer med stenar för att samla upp regnet till vandrarna. Gud är deras källa här och regnet har med undervisningen /Guds ord att göra.

Hebreiska moreh betyder tidigt regn [höstregn] och lärare.
Roten: yarah betyder att flöda som vatten, att lära/undervisa eller att skjuta en pil. Jesja profeterade om Jesus:

Jes 49:2Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger”.

Jesus är Läraren [rabbi] som uppfyllde Joels profetia om höstregnet. När den Helige Ande kom över Jesu lärjungar talade de om Guds väldiga gärningar. De spred Guds ord och fick kraft att vittna om Jesus Messias (Apg 2). Mose talade om regnet som bildspråk för lära. Äkta väckelse har alltid med den sunda läran, Guds ord, att göra.

5Mos 32:2  Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda, som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs. 3  Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. 4  Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Ords 18:4  Orden i mannens mun är som djupa vatten, vishetens källa som en flödande bäck.

Vi sjunger i en gammal sång: ”Skurar av nåd skola falla, O, att de fölle just nu! Gud, medan här vi dig bedja, Sänd oss välsignelse du!”

Paulus skrev:
1Tim 1:14  Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.

Bakadalen /Tåredalen

Vägen upp till Sion och Jerusalem beskrivs här gå genom en dal som kallas Bakadalen. Det är osäkert om det bokstavligt fanns en sådan dal eller om det är bildligt talat.

Baka [baca] betyder tårar, klagan.
Bakaträd kallas ”de gråtande träden” eftersom saven ”droppade som tårar”, en sorts balsam-träd. Ibland översätts ordet mullbärsträd (även om den översättningen är tveksam enligt en del teologer).

Det finns bara ett sammanhang till i Bibeln där Bakaträd nämns och det är på kung Davids tid. David hade nyss vunnit seger över filistéerna i Baal-Perasim som betyder genombrott, spricka [i fiendens attacker].
David sa: ”Gud har brutit ned mina fiender genom min hand, likasom en vattenflod bryter fram”. Baals makt var bruten [med den Helige Andes kraft].

Filisté betyder kringflackande, vilsefarande, vilseledande, en som rullar sig i dammet /smutsen.

Filistéernas avgudar skulle hjälpa dem att övervinna Guds folk. Dessa hade lämnats kvar när de förlorade striden. David gav order att bränna upp avgudarna i eld som det står i lagen.

5Mos 7:5  Men så här skall ni göra med dem: Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder, hugga ned deras aseror och bränna upp deras avgudabilder i eld. (Jmf Apg 19)

Ett nytt anfall
Nu anföll filistéerna igen. Det kan liknas vid “själafiendens”, den Ondes, återkommande attacker på Guds folk.

2Sam 5:22  Men filisteerna drog upp än en gång och spred sig i Refaimdalen [= jättarnas dal. Det talar om en mäktig fiende som gärna attackerar när man är nere ”i dalen”]. 23  När David då frågade HERREN, svarade han: “Du skall inte dra dit upp. Gå runt dem bakifrån och kom över dem från det håll där bakaträden står. [det var en omväg] 24  Så snart du hör ljudet av ett steg [tseada = marscherande] i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har HERREN dragit ut framför dig för att slå filisteernas här.” 25  Och David gjorde som HERREN hade befallt honom. Han slog filisteerna och förföljde dem från Geba ända till Gezer.

Samma berättelse finns i 1Krön. 14 med ett tillägg.

1Krön 14:17 Och ryktet om David gick ut i alla länder, och HERREN lät fruktan för honom komma över alla folk.

Människor fick gudsfruktan när de såg hur Israels Gud handlade genom David. Det kan också jämföras med att vara känd i den andliga världen när vi lyder Herren (Apg 19).

David frågade Herren om råd och ledning. Gud gick före/framför David.
Det är enda sättet att vinna seger och då får Gud äran!

Vi är inte gudar. Inte ens med litet g.
Vi är Guds tjänare (och vänner) som är kallade att utföra Guds vilja.
”När du hör ljudet av steg” …då har Herren dragit ut framför dig.

Ljudet i bakaträdens toppar kan liknas vid att den Helige Ande berör våra hjärtan och manar till bön. Det kan liknas vid att vi förstår att Gud manar och vi är redo att följa. Det beskriver också att vara villig att gå en annan väg än vi hade tänkt eller förväntat oss.

Vi har en förmåga att vilja bestämma själva och tro att Gud hänger med…eller kanske säga att ”Gud har sagt” det vi vill att han ska säga.

Vänta… lyssna… gå

Personligt: När jag var ung vågade jag inte be ”ske din vilja med mitt liv” helhjärtat. Några av oss ungdomar skämtade med varandra ibland. ”Du ska nog bli missionär i Zimbabwe”. Zimbabwe stod då för det värsta man kunde tänka sig. Det var visserligen på skämt men där fanns en baktanke, att Gud vill säkert något (tråkigt) som inte jag vill.

När jag kom tillbaka och överlät mitt liv till Jesus år 1989 gav jag upp allt det där. Sommaren 1992 var jag på en konferens med några hundra andra. Vi skulle ut i evangelisationsteam i olika länder den sommaren. Vid avslutningen på en samling gav predikanten tillfälle för förbön. Han sa ungefär så här: Jag upplever att ni är många här som vill ta ett beslut att säga ja till Guds vilja för din framtid. Du som är villig att be: ”jag är beredd att åka var som helst, vart du än vill sända mig i världen”, ni ska komma fram nu.

Jag gjorde mig redo att gå fram för den bönen kunde jag verkligen be uppriktigt nu. Men det märkliga var att jag inte kunde resa mig. Det var som om en osynlig hand höll mig tillbaka. Jag kämpade med Gud inom mig och förstod ingenting. ”Men jag vill gå fram! Du vet att jag är villig att åka var som helst…!” (Kan man be en andligare bön?) Det gick inte.

När förbönen var färdig sa predikanten: ”Nu ska ni komma fram som är villiga att ge era liv för den ort som ni bor på. Om du till exempel bor i Göteborg, ska du komma fram nu om du är villig att ge ditt liv för Herren för din ort.” (Varför sa han just Göteborg? Själv bodde han i Stockholm). Gode Gud, de orden berörde och grep hela mitt inre och jag reste mig snabbt (fortfarande förvånad över Guds handlande) och gick fram.

När vi ställer villkor och begränsar Gud blir vägen inte bred [huvudgata] i hjärtat. Det är som att säga ”jag (ett stoftkorn) vet bättre än dig, Gud (hela universums Skapare)”. Det låter lite pinsamt, eller hur?

Vi bosätter oss inte i tåredalen
När Guds folk vandrar genom Bakadalen/Tåredalen ”gör de den rik på källor”, läste vi. Det står inte ”om” de vandrar, utan ”när”. Vi måste alltså gå den vägen.

2Kor 1:3  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4  han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

Bland de starkaste vittnesbörden är när vi går genom tårarnas dal och står fasta i tron och kan vittna om Guds trofasthet! Ännu mer om vi går den vägen för andra människor skull.

Ps 126:5  De som sår med tårar skall skörda med jubel.
Ps 30:6 …Om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel.

vandrar genom” – inte flyger eller svävar fram, även om det skulle kännas andligare.
”vandrar genom – inte bosätter oss. Vi passerar genom dalen. Vi kan låta besvikelser och sorger bygga bo i våra hjärtan. Missförstå mig inte – jag säger inte detta lättvindigt. Det finns sorger som vi bär med oss hela livet. Det viktigaste är att vi släpper in Jesus helt och fullt och lämnar över till honom. Annars finns risken att besvikelsen riktas mot Gud och vi blir bundna av sorgen. Vi kan få leva med obesvarade frågor men Jesus ger läkedom för själen och hans kärlek förvandlar.

Lidandet och prövningen har ett slut och det finns en fortsättning. Gud bereder en utväg (1Kor 10:13). Gud leder på en väg som går genom ”tåredalen” där tron prövas och löftena blir realiteter och erfarenheter.

1Petr 1:6  Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7  Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Skeppsbrott i tron
Det är en farlig teologi att påstå att ”kristna inte behöver lida”. Människor kan lida skeppsbrott i tron, för det stämmer varken med verkligheten eller med Guds ord.

1Tim 1:18  Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, 19  i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. [ett skepp som bryts i bitar] 20  Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar. [Alexander var en av dem som påstod att uppståndelsen redan skett, dvs. ”allt här och nu”, vilket är en obiblisk lära]

En omväg
David fick gå en annan väg – en omväg – för att vinna seger. Ibland är det är enda sättet för Gud att utföra det han vill i oss (Läs 2Mos 13).

Josef hade säkert inte räknat med åratal i fängelse. Det ingick inte i hans framtidsplan men det ingick i Guds fostran och förberedelse.

Mose gick före Gud och Gud kunde inte använda honom då. Han måste lära sig att lyssna och lyda Gud och han fick gå en lång omväg. Mose hade kunnat dra fördel av sin maktposition som ”Faraos dotterson” för att rädda folket. Men Mose kände inte till 7-bergen-läran eller Dominion. Han förstod inte vikten av att sträva efter pengar och position och makt. Stackars Mose… Han visste inte att hans ord hade samma makt som Guds…? (Jag är ironisk). Det är ju så de falska apostlarna lär.

Vi läser:
Hebr 11:24  I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. 25  Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. 26  Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.

Ett (väg)val
Mose valde ”Kristi smälek” istället för ”syndens njutning” dvs. att försöka tjäna Gud på köttsligt vis. Mose var inte intresserad av makten och rikedomen, stora planer och drömmar. Han hade blicken på den himmelska lönen som ges av nåd och hör till evigheten.

Ps 84:8 De går från kraft till kraft, de träder fram [raah] inför Gud på Sion.

Jesu blod har öppnat vägen in till det allra Heligaste och vi får därför träda fram frimodigt (Hebr 10:19). Raah kan översättas: träda fram för att höra, ta emot, förstå och se.

Ps 84:9 HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud! Sela. 10 Gud, se vår sköld, (1917 – Gud vår sköld, se härtill) ge akt på din smordes ansikte! [en bön för David som var kung – och profetisk bön om Messias] 11 En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boningar. [med andra ord: ”jag är nöjd med den minsta uppgiften i Guds rike hellre än gillande i världen”. (Mose)”Hellre Kristi smälek än syndig njutning”] 12 Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. [(1917) ostrafflighet]

Fullkomlighet betyder här ärlighet och uppriktighet, helt och fullständigt – att ha Guds vägar i sitt hjärta, vara upptagen av Guds vilja. Guds nåd ger oss kraft att följa Jesus och leva för honom. Gud ger ljus och värme (sol) och beskydd (sköld), kraft (nåd) och upprättelse (ära). Samma löfte:

Fil 4:19  Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

Gud vet vad vi behöver här och nu och för att förberedas för framtiden, det eviga livet.

Ps 84:13 HERRE Sebaot, salig [esher = överlycklig, välsignad. Rot: ashar som har innebörden ledd på en jämn väg] är den människa som förtröstar på dig.

Gud jämnar vägen för var och en som förtröstar på honom och ger kraft att fortsätta framåt.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När vi går genom Bakadalen (tåredalen)

Ärans Konung

Psa 24:1 Av David. En psalm. Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den. 2 Ty han har grundlagt den på haven, och givit den fäste på strömmande vatten. 3 Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? 4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. 5 Han skall få välsignelse från HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. 6 Sådant är det släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte, de är Jakobs barn. Sela. 7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. 9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela.

Han knackar på dörren! Du frågar vem är det? Det är Herren Sebaot! Vågar du öppna?
Vi har rätt att hålla dörren stängd men han har rätt att döma oss för det.

Gud har skapat världen och allt i världen tillhör honom.
Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Gud har lagt in vittnesbörd om honom i hela sin skapelse.
Rom 1:20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Även vi är skapade som en 3 enighet. Vi är skapade från början att vandra i gemenskap med en 3 enig Gud. En gemenskap fungerar ju bäst med ett rent samvete att uppleva skuldkänslor får oss nedböjda och ledsna. Våra samveten är väldigt känsliga när vi är barn. Om vi gör fel kommer en stark känsla inom oss upp av skuld. Det här vittnar också om Gud för ordet för Samvete är på Grekiska SUNEIDESIS. I detta ordet ligger EIDO som betyder Se och Förstå men det kan även ha med Intuition att göra. Det betyder rätt och slätt att du och en annan delar kunskapen om något tillsammans. Du är den ena vem tror du då är den andra? Vi är precis som Gud skapade i en 3 enighet! Den fallna människans ande är ur funktion så vi behöver uppleva helande.

Det är meningen att vi skall kunna fungera som ett Herrens tempel.
1/ Allra Heligaste (Ande)
2/ Det Heliga (Själ)
3/ Förgården (Kropp)

Så en 3 enig Gud vittnar om en 3 enighet både hos människan men också i hela skapelsen.
Psa 8:3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained 4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

Här ser vi alltså hur Gud som skapade allt nu gör sitt inträde i den här fallna världen. För att bereda frälsning till den kommande världen.

Heb 2:5 Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. 6 På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom? 7 En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära. 8 Allt har du lagt under hans fötter.  När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom.

Han som skapade universum skall ta sig an människan. Vad är då människan? Enligt vetenskapen är människan bara en fysisk massa som liksom kommit ur ingenting. En slump gjorde alltså att liv uppstod i ett urslem och evolverade till en människa. Vetenskapen kan trösta oss med att en normal människa är värd ungefär 30 kronor idag. Det var väl uppmuntrande eller hur? Det är väl inte undra på att människan längtar efter något annat? Det hon längtar efter är sin skapare som skapade henne till sin avbild.

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Den här skapelsen bär vittnesbörd om en 3 – Enig Gud. Exempel:
Atomer: Neutroner – Elektroner – Protoner
Materia: Fast – Gas – Flytande
Mått: Längd – Bredd – Höjd
Tid: Dåtid-Nutid-Framtid
Solen strålar med 3 sorters strålar: Alfa-Beta-Gamma
Färg – All färg härstammar från: Rött-Gult-Blått
Människans kapacitet: Tankar – Ord – Handlingar
Blodet lär också innehålla 3 delar

När Jesus döps uppenbaras en 3 enighet:
Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.

Jesus vandrade alltså omkring som Guds perfekta tabernakel eller tempel på Jorden. Jesus hade ett perfekt rent samvete och ett perfekt hjärta. Men framför allt han vandrade i perfekt lydnad inför Gud. Han var Guds fläckfria rena offerlamm för våra synder.

Han uppfyller alltså verserna vi startade med: (PS 24:3-4)
Han får gå upp på Herrens Berg (GUDS RIKE)
Han får stå i Det Allra Heligaste (GUDS HELGEDOM)
Han får Välsignelsen från Gud (ANDEN)

BUDSKAPET OM KUNGEN

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden 11 och alla tungor bekänna (HOMOLOGOS) Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. (KUNGEN I RIKET)

1/ Gud har upphöjt honom över allting (Hans är Riket)
2/ Han skall böja alla Knän inför sig (Hans Är Makten)
3/ Han skall uppenbara vem han verkligen är (Hans är Härligheten)

Det som ligger till grund för mitt budskap idag hände mig på morgonen den 13 Januari.
Efter en god nattsömn vaknar jag med ett Guds ord ringande inom mig. Det var samma ord hela tiden. Herren sa: Fräls oss från ondo ty riket är ditt!

Jag blev förvånad när jag slog upp Folkbibeln och inte fann att det stod så! Men i KJ står det exakt så här. Mat 6:13 And lead us not into temptation but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

Nu är det så här att han har gått in i en helgedom inte gjort med människohänder i himlen.
Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste (ANDE) 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21 Vi har en stor präst över Guds hus. 22 Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.

Det Paulus undervisar oss om är alltså hur tabernaklets delar symboliserar en 3 Enighet. Han har gått in i ett allra heligaste. Vad symboliserar nu det? Guds Rike och hans Makt på Jorden. Han tronade ju på Keruberna att gå in här är att böja knä vid hans fotapall. En orenhet här inne hade dödat ÖP direkt på försoningsdagen. Han skulle ju tala till Israel och uppenbara sin härlighet på nådastolen mellan keruberna. Det här var ju den gamla vägen men hur är då den nya vägen? Wow! Han vill ju upprätta det här i mitt hjärta han bygger sin helgedom där han upprättar sitt rike där.

Vad läste vi nu i Ps 24:7-10 Han som då ville komma till sin helgedom vill nu inta oss som tempel. På lagens tid var det dunder och brak men nu är det Nåd och Sanning och en mild vädjande stämma.

Ps 24: 7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. 9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela.

Så vad gör nu Kungen när han har upprättat sin helgedom och tron i vår ande? Jo han börjar att regera på det sätt han tänkt från början. – (Ande – Själ – Kropp) (1 Tess 5:23-24) Det här är alltså att komma in i Guds Rike för hans Tron symboliserades ju av Arken med Nådastolen.

För att kunna upprätta sitt rike och kunna regera oss människor måste det för det första ske frivilligt. Vi lämnade Gud frivilligt och måste därför komma tillbaka till honom frivilligt. Just därför måste ju Herren vara väldigt mild och nådefull mot oss särskilt i början av vår vandring. Han sa till mig som nyfrälst att du har så djupa sår så jag kan inte pröva dig ännu. Han låter oss då få tider av vederkvickelse och det ser ut att flyta på för oss i livet på alla områden till det yttre.

SK säger: Samvetet är kanalen eller dörren mellan anden och din själ. Gud måste komma in därigenom om han skall upprätta sin tron och bli Kung över oss. Ps 24:7-10
Ärans Kung
Herren Sebaot

Han kommer in genom vår ande och vill passera vår hjärtas dörr som kallas för Samvetet och vill befria och regera över våra själar. Din själ är där din personlighet sitter dina känslor ditt förstånd och din vilja. Lagen kunde inte prestera någon kärlek (A) och underordnande till Gud. (Rom 7)

Både vi som enskilda och så församlingen skall vara ett Herrens Tempel. Vad tror ni nu det var för dörr som Herren knackade på i Laodicea? Samvete betyder ju att både Gud och vi får en kunskap som vi vet tillsammans. Vi kan stänga honom ute eller vi kan släppa in honom det han kommer med är Agapekärlek vilket betyder att underordna sig en Kung.

Vi får reda på att Jesus visste allt vad som fanns i människan därför måste han vara Gud. Han besitter alltså en kunskap om oss som vi måste ha för att bli befriade och upprättade. Vi vet inte om att vi är blinda och nakna men det har han kunskap om. Han har alltså en Kunskap som leder till frälsning av våra själar.

Joh 2:23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Vet du vad jag tänkte när jag läste det här? Jo att upp boken talar ju om något som skall ske innan Herrens Dag kommer som hans tjänare skall förstå. Det gäller ju hans hus eller hans tempel. Här kommer Herren för att vittna för eller emot oss. Vad står det om domen kommer den först över Guds hus? Svar Ja! (1 Pet 4:17) Vilka drabbas då av domen?

Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

2 Tess 2 Beskriver dem som de laglösa som upphöjer sig i Guds Hus (TEMPEL)

Kan det här ha och göra med en teologi att göra? Herren säger att han skall komma till sitt tempel och vara ett vittne mot Trollkarlar/Häxor. (Mal 3:1-5) Det är ockultism! Det är ordets makt över materian. Men det kan väl ändå inte vara möjligt att det finns Häxor och Trollkarlar i Herrens Tempel? Eller? De uppträder i Herrens namn!

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Jag vill berätta för er att det har gått så långt att Trolldom/Häxeri är något som ligger på Himlen 7 helt öppet och riskerar bedra människor. Vi hade vänner hemma här hemma hos oss på nyårsafton så jag spelade upp programmet. Det var en kvinna vid namn Anne Lucca: Kraften i våra ord!

Jag Citerar: Det sker precis som du säger det blir till precis som när Gud skapade världen. Så vad vill du att det skall skapas något bra eller något dåligt? Vi är ju skapade till Guds avbild och är ju kopior av pappa Gud han har skapat oss på samma sätt. Hur skapade Gud? Jo han talade och det blev till och med oss är det exakt på samma sätt – Vi skall tala och det blir till! = Ockultism Häxeri och Trolldom – Ordets makt över Materian!

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. (New Age)

Elvor berättade en sak jag blev skakad av! Betel Church säger att vi skall använda New Age lärorna för de är egentligen från början Kristna. Ve dem som kallar det onda gott! (Jes 5:20) Vet du hur det går till när de lär sig profetera? Ja en person kommer in i rummet och den första tanken som kommer till dig är profetiskt. Den här förmågan kan du sedan själv träna upp i grupper! Vet du mer att det bara är positiva saker som är profetiskt.

En kvinna vid namn Doreen Virtue som varit i New Age i över 15 år säger: Det här är exakt samma sätt som du får lära dig Psycic Reading i New Age. Hon fick även lära sig att detta med att tala skapande ord är ju något väldigt vanligt inom New Age.

Jag hör Herren säga: Dra ut ur Babylon! Följ inte med den stora skaran nu!
Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl.

Skökan, som Johannes såg, omtalas som stor. Hon har fått stort inflytande och hon har varit stor i sig själv (Upp 17:8). Men för Gud är denna sköka inte stor. Han betraktar det stora Babylon, som ett fallet religiöst system (Upp 14:8). Grunden till det är att skökan har förfört folken med sin trolldom och förföljt Jesu sanna vittnen (Upp 18:23, 17:6). Tänk att det som skulle vara sanningens stöttepelare och grundval, fick utveckla sig till en plats för orena andar (Upp 18:2). Inte konstigt att aposteln Johannes storligen förundrade sig när han såg denna stora sköka (Upp 17:6).

Janne Ohlin – Predikan från Parousia Mission 26/1 – 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Ärans Konung

Vem tror du att du är ?

OBS! Detta är mer än vad jag hinner med i predikan Söndag! Men jag har valt att lägga ut detta ändå.

Den som tror på bibeln och förstår skrifterna om ändens tid skall inte förvånas över världsläget. Månadens profetiska nyhet Iran – Kina – Ryssland har gemensamma militärövningar. Ryssland och Iran nämns ju tydligt i Hes 38-39. Bibeln säger att en jättestor militärmakt i ett land längst uppe i norr skall med Iran anfalla Mellanöstern och dra genom många länder på sin väg dit. Samtidigt kan vi läsa i uppenbarelseboken om en jättearmé från öster med 250 miljoner man. (Upp 9:16 + Upp 16) gamla bibelläsare har alltid tolkat detta som Kina.

Ja vänner mörkret blir allt kompaktare och hatet mot Herren och hans Smorde blir allt tydligare. Allt oftare smyger sig reklam in i Tv om en annan Kristus nämligen den österländska versionen. En reklam gav undertonen att Yoga kan göra dig till supermänniska. Constance Cumbey säger att många i den här gröna rörelsen är
New Agare och de gillar inte bibelns Jesus. Jag tror att den här armén från öster också
handlar om demoniska krafter. Det är märkligt att ledaren över dem kallas för Abbadon eller Appolyon. (Upp 9:11) Det är tydligen samma mörker som kom över Egypten innan befrielsen.

Bibeln uppmanar oss hela tiden att förbli i honom för utanför honom blir ingen rolig plats att befinna sig när Guds vrede upptänds. Gud kallade Abraham ut ur Babylon där man tillbad Österländska avgudar. Gud kallar oss precis på samma sätt till sig själv. Du är ju skapad av honom och till honom själv (Kolosserbrevet 1) Herren visar Abraham Rättfärdighetens väg. Det är Herren själv som uppenbarar sig för honom.

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.7 Sedan sade han till honom: “Jag är HERREN, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel. 8 Han svarade: “Herre, HERRE, hur skall jag veta att jag kommer att ärva det?

Abraham trodde på Herren – Herren räknade nu tron på honom till rättfärdighet. Det är samma sak som att frikänna honom från Domen. Löftet han får är större än landet det gäller hela världen. Då måste ju Kanaans folk samtidigt representera jordens innebyggare.

Det är ju tydligt att Abraham genom tron fick se in i den nya tiden efter Jesu tillkommelse när de Rättfärdiga skall bo på en ny Jord.
Heb 11:13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.

Rom 4:13 Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro.

Säden (Pluralis) kommer att ärva jorden genom tro på säden (Singularis)

Gal 3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. 15 Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen: inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. (ARVET) 16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. (SING) Det heter inte: “och åt dina avkomlingar” (PLURAL) som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus. (SING)

Kristus blev en förbannelse i vårt ställe! Ordet “Förbannelse” på hebreiska handlar om att ”Huggas av” ”Kastas ut”. Ordet “Välsignelse” betyder exakt tvärt om ”Inympas” ”Välkommen” ”Böja Knä”. Bilden förstår vi för den finns liknelsen om Vinträdet (Joh 15)

Abrahams tro börjar med att Gud tar initiativet och avtäcker sig själv. (SANNING) Abraham blir berörd och tar emot (TRO) Herren agerar igen: Han förklarar Abraham rättfärdig! Herren agerar igen: Han lovar Abraham att ärva jorden! Abraham frågar: Hur skall jag veta det? Gud talar nu om trons och rättfärdighetens väg! Det är faktiskt den urgamla vägen.

I Eden fick ett oskyldigt lamm offras för människan. Nu skulle Abraham stycka och offra oskyldiga djur. Abraham gör som Gud säger! Han bär fram och styckar offren. De djur som Abraham styckar och skall offra är alltså en bild på Jesus Kristus och Golgata kors. Här har vi alltså trons grund det är därför vi i nattvarden påminner oss: Detta Vin och detta Bröd var för din skull! Så varje gång du äter och dricker så proklamerar vi och förkunnar det oskyldiga lammets död istället för mig. Han var totalt oskyldig men blev en förbannelse för vår skull ”Avhuggen” ”Utkastad”.

Du är precis på samma sätt lovad att ärva jorden tillsammans med Abraham. Detta måste bli vår drivkraft det enda vi kan berömma oss av är Kristi Kors. När Abraham lyder och väntar på Gud kommer fåglar och försöker stjäla hans offer. Abraham jagar bort fåglarna som symboliserar ondskans andemakter!

 

Det finns ingen annan väg att få uppleva Andens välsignelse. Du måste träda fram med honom som blev en förbannelse för din skull. Det kommer en förbannelse över jorden men du kan genom tro på honom komma undan. Det är alltså ingen skillnad på Abels offer och Abrahams offer de symboliserar samma sak Jesus Kristus.

Abel trädde fram med ett oskyldigt lamm (LYDNAD RÄTTFÄRDIGHET)
Kain förkastade den urgamla vägen – (OLYDNAD ORÄTTFÄRDIGHET)

1 Mos 4:4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer 5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk.

När Abraham presenterar sitt offer kommer ett stort mörker! När Jesus dör på Golgata kommer också ett stort mörker. När Israels barn är bakom blodet av det slaktade lammet kom också ett stort mörker. Men för dem som väntade på Gud i tro kom tillslut ljuset och eldslågan. Den ledde Israels barn i öknen den ledde dem till Landet (Nya Jorden) Samma tydliga ledning kommer vi få om vi i tron väntar på honom vid våra “Stycken”

Så när tåget går mot Babylon så väntar vi i Tro på vår Herre Jesus Kristus. Han kommer tillbaka i Eld.

1 Mos 15:17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena.18 På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat.

Landet tillhör Judarna som folk. Men när de kommer in i Kristus hela värden (Rom 4:13) Så det finns en tydlig väg men den är fördold och måste uppenbaras av Herren först.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. 17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Här ser vi rättfärdighetens väg uppenbaras precis som för Abraham. Evangelium beskriver alltså Guds kraft som frälser oss från förbannelsen ”Huggas av” ”Kastas ut”. Tron drar oss istället in i Jesus Kristus så du blir välsignad istället. Mitt i förbannelsen uppenbaras istället en eldslåga den kom på pingstdagen över var och en av lärjungarna som väntade i Tro. Abraham frågade: Hur skall jag veta att jag skall ärva jorden? Han fick se en Eldslåga!
Detta måste vara en bild på Anden som skall vara panten på arvet (Ef 1:1-14)

Apg 2:3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Apg 2:11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.

För att få Andens eldslåga krävdes alltså att vi träder fram med samma offer som Abraham och Abel gjorde. Ingenting bevisar tydligen vår trofasthet inför Gud som väntandet. Därför sitter vi ofta i mörkret med våra “Stycken” och väntar och väntar. Gud vill nämligen inte att vi skall tillbe honom på hedningarnas vis det är för att få något. (ALLADIN) Herren visade mig en viktig sak! De falska profeterna kommer att dra med sig alla som har det tankesättet. Det är nämligen så att den som väntar på Gud gör det för den han är inte för det han kan ge.

Sven Reichman sa en gång:
> Det jag gör för min egen skull är Kött.
> Det jag gör för Jesu skull är Ande.

Den som drivs av Kött kan aldrig vänta på Gud han kan alltid byta sin identitet efter sin omgivning. Men den som drivs av Guds kärlek har sin identitet fast förankrad i vem Gud är inte i det han kan ge. Han känner Herren och Herren känner honom. (Joh 10:14)

Gal 6:3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är han bedrar sig själv.

Den som drivs av Anden är en Kristi tjänare! (IDENTITET) Den som drivs av kött han jagar en Identitet. Han är helt beroende av att människor ger honom sin identitet. (ELLER ONDA ANDAR) En sådan människa bedrar sig själv! Gud själv gav Abraham en identitet – Du hette Abram nu skall du heta Abraham. Gud gav Jakob namnet Israel.

2 Petrus 2 att massor av falska profeter skall komma och många skall följa med den ut. Detta tåget har jag sett i minst 3 profetiska drömmar! Dessa kan inte vänta på Gud! Dessa falska profeter predikar exakt vad köttet vill höra. De som nu följer dem ut ur Kristus vill ha denna bilden av Gud. Det är den hedniska bilden av Gud (ALLADIN) det kusliga är att det ser äkta ut på ytan.
1/ Du får här falska identiteter av läror och falska profetior
2/ Du får starka andliga krafter och energier
3/ Du kan få en oerhörd nitälskan som ser ut som kärlek

Men om inte drivkraften är Agape säger Paulus är detta kött hur andligt det än ser ut (1 Kor 13) Därför måste vägen till sann Andlighet alltid innehålla en lång väntan då vi sitter där. Men det ser ut som om alla andra hittar sina identiteter och drar förbi dig i 300 Km. Låt oss titta på en man med starka andekrafter som demoner sagt att han är något stort. Det är nämligen exakt vad de försöker lura i dig.

Apg 8:9 Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. 10 Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften.11 De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. 

> Han sa sig vara något stort (Gal 6:13 – Falsk Identitet)(Böcker också)
> Han drog människor till sig
> Han var ockultist eller Trollkarl – Det innebär att jag genom något jag gör eller säger kan jag påverka den osynliga världen så att den lyder mig så jag får vad jag vill i den materiella världen. Det finns massor av bevis för att det är verkliga under som sker men det är mörkrets makter som får tillåtelse. Kan det finnas något mer fängslande?

Varför tror du att folk flockades till honom? De ville också ha del av den här kraften så de också kunde bli något stort. (Den som säger dem sanningen blir hatad Gal 4:1) Men kunde Anden tränga igenom det här mörkret då kan han göra likadant idag också.

Apg 19:18 Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. (10 Miljoner kronor idag) 20 På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka.

Vet du att hela grunden för den villolära som infiltrerade församlingarna då och som infiltrerar församlingarna idag handlar om identitet. Simon han trodde sig vara något stort men det var han inte han var bedragen. Han drog en massa människor efter sig och deras motiv var att få kunskap om hur man blir som Simon. De satsade en förmögenhet i trolldomsböcker för att få tag i hemligheten. Men Paulus predikar att det är Kristus som är Guds hemlighet.

Gud gav mig en natt en dröm där vi kom fram till ett hus där inne rådde ett grågult sken. Vi fick uppleva en oerhörd nöd det var hjärtskärande att höra. De ropade: Tjuvar har smugit sig in och tagit alla skatter men vi förstår inte hur det gått till. En syster jag känner har haft en liknande dröm. Gud kallade oss att gå in och avslöja hur det kom sig att härligheten från Gud försvunnit.

Den här veckan läste jag om hur Härligheten från Gud försvunnit från Guds hus på Eli tid. Vi kan börja med det djupa nödropet: Härligheten från Gud är borta! Kolla hur tillståndet var hos ledarskapet.

1 Sam 4:15 Men Eli var nittioåtta år gammal, och hans ögon hade gråstarr så att han inte kunde se.

Men Samuel förstod eftersom Gud redan berättat detta för honom! När domen kommer över Guds hus kommer de som hör vad Anden säger till församlingarna att kunna förstå.

1 Sam 4:13 När han kom dit satt Eli på sin stol vid sidan av vägen och vaktade, ty hans hjärta bävade av oro för Guds ark. Så snart mannen kom in i staden med budskapet, brast hela staden ut i klagorop.

Detta klagorop var det jag hörde! Det kan betyda ett rop som härstammar från djup sorg och ångest jag kommer aldrig glömma smärtan i ropet.

1 Sam 4:18 När han nämnde Guds ark, föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten, bröt nacken och dog. Ty mannen var gammal och tung. Eli hade då varit domare i Israel i fyrtio år. 19 Hans sonhustru, Pinehas hustru, som var havande och nära att föda, fick höra nyheten att Guds ark var bortrövad och att hennes svärfar och man var döda. Hon sjönk då ner och födde sitt barn, ty födslovärkarna kom över henne. 20 När hon höll på att dö, sade kvinnorna som stod omkring henne: Frukta inte, du har fött en son. Men hon svarade inte och brydde sig inte om det.21 Hon kallade pojken I-Kabod, och därför att Guds ark var tagen och hennes svärfar och man var döda, sade hon: “Härligheten är borta från Israel”. 22 Hon sade: “Härligheten är borta från Israel, för Guds ark är bortrövad.

Den här katastrofen var bara resultatet av en resa ELI stoppade inte den yngre generationens FÖRAKT FÖR HERRENS OFFER. Tror ni att det är en slump att det ser ut som det gör idag i våra församlingar. Alla offer i bibeln pekar fram mot Golgata kors och utan kors kan du inte bli Herrens tjänare (IDENTITET)

1 Sam 2:12 Men Elis söner var onda män, som inte kände HERREN. 13 Så här brukade prästerna göra med folket: När någon offrade ett slaktoffer, kom prästens tjänare medan köttet kokades och hade en treuddig gaffel i handen. 14 Den stack han ner i kitteln, pannan, krukan eller grytan, och allt som gaffeln fick upp tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. (Obs Se Judas 1:12)

1 Sam 2:17 De unga männens synd var mycket stor inför HERREN, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta HERRENS offer. 18 Samuel gjorde tjänst inför HERRENS ansikte och var redan som pojke klädd i linneefod.

Den första drömmen jag berättade handlade om midnatt jag hörde en röst och det handlade om Ljus. Den andra drömmen jag hade handlade också om att det var midnatt jag hörde en röst och den handlade om ljus. Jag tror det är något Herren vill säga till oss.

Mat 25:1 Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.

Nu tror jag att nödropet kommer de saknar härligheten från Gud. Det är Ikabod därinne istället för den utlovade “jätteväckelsen” kommer motstånd och nöd.

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Här är det uppenbart att det är Gnosticismen Johannes vill åt. De lärde alltså att vi kunde få en ny identitet men Anden säger att det är bättre att låta vår identitet förbli i honom. Gnosticismen låter väldigt andlig men den är faktiskt väldigt köttslig. Deras lära handlar om att vi blir någonting mer än vad Gud menat när vi föds på nytt. Andrew Wommack är en falsk lärare som får illustrera hur många på våra kära tv kanaler är smittade av.

1/ Han fick en uppenbarelse som han sa förändrade hela hans liv. Han fick ett helt nytt sätt att se på sin egen identitet.

1/ Janne: Han testade aldrig anden bakom för den sätter aldrig oss i centrum: Joh 16:14 Han (ANDEN) skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

2/ Han fick nu en helt ny kunskap om hur Gud har egna lagar som han redan har skapat. Denna kunskap kan gå in och koppla ihop oss med dessa lagar. Han säger att det finns ett universum bortom vår förmåga att förstå. Då talar jag inte bara om den andliga sfären därute utan också om den andliga sfären som finns i alla människor så vi är egentligen andliga varelser.

2/ Janne: Samma sak som ”As Above so Below” det här ä r grunden i all trolldom och magi. Det finns en parallell värld som du genom tankekraft kan koppla ihop dig med. Då blir saker i den osynliga sfären synlig i den materiella världen.

3/ En falsk pånyttfödelse!
2 Kor 5:17 Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Det är i anden som förändringen skett du har blivit en helt ny varelse. Det är din ande som är helt ny och där finns absolut ingen synd kvar i dig. De flesta kristna har blivit lurade att tro att de har två naturer att kämpa med. Denna kristendom skapar schizofreni bland de troende. Detta producerar kristna som inte liknar Kristus.

3/ Janne: Nu får vi se om du hänger med i svängarna kolla Punkt 2. Du har blivit ett med den Kraft som redan finns i universum och som redan finns i alla människor. (PANTHEISM) Den identitet hans uppenbarelse gett honom är att han blivit bedragen att tro att han är något som han inte är (Gal 6:3)

Detta är ju Satans lilla specialitet
Hes 28:2 Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud.

Hes 28:6 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom du menar att dina tankar är Guds tankar.

Det är när vi tränger in i den gnostiska världen vi förstår varför man hela tiden bara rabblar bibelord och alltid talar positivt med sin mun. Ja för man tror att man skapar utifrån sin rättfärdiga ande.

4/ AW – Du kan läsa i Genesis 1 att Gud skapade vår värld genom att tala så den blev till. Därför måste du också använda ord för att skapa vad du vill ha. Ja vad det än är helande framgång fred eller något annat Gud vill du skall ha.

Jag kallar denna uppenbarelse för Ande – Själ – Kropp jag har fått vägen uppenbarad för mig. Det här är sanningen Jag har fått en ny Kunskap. Jag är egentligen en ande men jag har en kropp och jag lever i en kropp. Men det sanna Jag är min andliga person. Det är alltså i anden jag har förvandlats och det är där jag blivit exakt lika Jesus.

Eftersom Gud är ande så handlar han med mig utifrån den jag är i anden. (Joh 4:24) Denna uppenbarelse har förändrat hela mitt liv. Detta ger mig en helt ny position det tillskriver mig allt som Gud är och allting som Gud har. Nu har jag fått Guds auktoritet att använda och när jag gör det så har jag upplevt mirakulösa resultat. Jag är så inspirerad av detta att jag vill gå ut i hela världen och berätta denna sanning.

5/ Janne: Det är kusligt att förstå hur bedragen han är. Men det förklarar ju hur syndens människa skall upphäva sig i Guds hus. Du kan se hur du genom denna lära tror dig ha en högre auktoritet än vad Gud menar. Han kommer alltså i Jesu namn och han säger ju att han är Kristus!

Full text av den predikan Janne höll i Parousia Mission 1/12 – 19
Tiden tillåter inte att jag säger allt som är skrivet här så håll tillgodo och läs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vem tror du att du är ?

Hela skapelsens Återlösare

Hela skapelsens Återlösare

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission

2019-12-01
Lyssna på Mp3

Upp 5
Johannes såg en bokrulle med sju sigill.
Det är ett köpebrev och ett testamente som bara arvingen eller motsvarande återlösaren kunde öppna. Sigillen bevisar fullkomligt godkännande och giltighet. Det handlar om hela skapelsens befrielse genom domar. Men vem har rätt att döma?

Upp 5:2  Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: “Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?”

Johannes “grät bittert” (storgrät) för att ingen kunde öppna den. Han förstod vad det innebar: ingen rättvis kan skipas. Ingen frälsning kommer, allt är meningslöst och hopplöst. Allt går förlorat. Men en av de äldste tröstade Johannes och sa:

Upp 5:5  “Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam [symbol för Messias som Kungen], Davids rotskott [ur Davids släkt], har segrat [grammatiskt har segrat en gång för alla], och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.” 6   Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm [ett litet lamm (grek. arnion)] stå där, som såg ut att ha blivit slaktat…

Lammet beskriver Messias som den lidande tjänaren, offerlammet. Det hade 7 horn, dvs all makt, fullkomligt herravälde och 7 ögon som symboliserar all visdom/allvetande. Vidare: ”ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden”. Detta betyder inte 7 andar bokstavligt, men det talar om Guds Andes fullkomliga verk.

7  Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.

En sång ljöd i himlen:
(v 9) “Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt [friköpt, lösköpt (grek. agorazo)] människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

Här är Arvingen som ärver allt och här är Återlösaren som har friköpt allt! Han är både Lejonet och Lammet.

Upp 16:7 “Ja, Herre Gud Allsmäktig, sanna och rätta är dina domar.”

Vi går tillbaka i tiden.
Adam och Eva drevs ut ur Eden efter att de ätit eller fyllt sig med förbjuden frukt /förbjuden mat. Grekiska Anomia som brukar översättas laglöshet, har också betydelsen förbjuden mat.

1Mos 3:22 …Hon (människan) får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och äta och leva för evigt.” [att ” äta och leva…” Att äta av livets träd i det läget, hade inneburit att leva som syndare utan någon räddning i evighet].

”Syndens lön är döden”, säger Bibeln och det innebar att människan förlorade gemenskapen med Gud och sin arvslott och framtid som Gud hade avsett. De stod i skuld inför Gud som är helig och blev slavar under syndens makt. Gud slaktade ett oskyldigt djur för att skyla deras nakenhet med djurhuden. Det var en tillfällig förlåtelse och lösning samtidigt ett löfte om en framtida fullkomlig frälsning.

Vi skyller ibland våra misstag och synder på uppväxten, omständigheter, påverkan utifrån, samhället mm. Men om vi hade växt upp med de bästa förutsättningar och omständigheter som finns – hade vi ändå syndat. Vi är alla födda i “Adams avbild” med en natur som gör att vi syndar.

Lögnen säger att ”synd och död inte existerar, bara kärlek och fred. Du är perfekt som du är och du har potential inom dig att bli gudomlig, för du är innerst inne god och du är en medskapare”. Med andra ord: Du behöver ingen frälsare för du kan frälsa dig själv. Vi kan frälsa oss själva.

Döden är (tvärtom) beviset på att alla är syndare. Skulden måste betalas och sonas [med ett allt för högt pris]. Människan är i desperat behov av en Frälsare /en Återlösare /en Befriare – eller en Bördeman som det kallas i GT.

Vi går till Ruts bok (GT)
Berättelsen sker under Domartiden och det var hungersnöd i Israel. Troligen befinner vi oss på Gideons tid när ”Gud gav Israel i midjaniternas hand i 7 år” p g a allt ont de gjorde. Midjaniterna förtryckte och förstörde all gröda så fort israelerna sådde något.”De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor” (Dom 6). Vi kan konstatera att det var hungersnöd både lekamligt och andligt.

I Betlehem [som betyder brödhuset] bodde en familj som drog till Moabs land för att få det bättre. När ”brödhuset” är tomt söker sig en del människor till annat, ibland ut i världen men det leder aldrig till något gott. Familjen var Elimelek och Noomi [betyder: den lyckliga, den ljuvliga, behaglig, angenäm] och deras två söner. Både mannen och sönerna dog i Moab och Noomie blev ensam med sina sonhustrur Orpha och Rut.

Orpha betyder gasell, nacke/rygg. I hebr. finns betydelsen ”vända tillbaka”.
Rut betyder vänskap, tillfredsställd.

Rut 1:6  Noomi bröt upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. Ty medan hon var i Moabs land, hade hon hört att HERREN hade tagit sig an sitt folk och givit dem bröd. [ofta är det nöden som driver oss till bön – och Gud svarar]

Om detta var Guds räddning genom Gideon, har vi en beskrivning av vad som hände “i Midjans tid” i Jesajas profetia som också förutsade Messias födelse och frälsning.
Jes 9:4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. [Gideon var domare och Guds redskap att befria folket från midjaniterna] 5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. 6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Nu följer en skilsmässa – ett vägval – en skiljeväg
Noomie ville inte att Orpha och Rut skulle följa henne av plikt eller tvång. Därför uppmanar hon dem att stanna i Moab. De båda gråter men gör olika val. Det handlade om var deras hjärtan fanns.

Jesus sa: ”Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara”. Det är ett val som gäller oss alla och det vi älskar mest, är det som avgör vilket val vi gör. Moab står här som förebild för hednafolken och att ”anpassa sig efter denna världen” (Rom 12:1-2). Att följa ett folk innebar också att följa det folkets gudar.

Rut 1:15  Noomi sade då (till Rut): “Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska.” 16  Men Rut svarade: “Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. 17  Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. HERREN må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig.”

Rut säger här att hon vill följa Israels folk och Israels Gud. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är Bibelns Gud, som för alltid låter sitt namn förknippas med det judiska folket. Guds kallelse över Israel står kvar och allt han har sagt kommer att uppfyllas. Därför har det betydelse idag hur vi ser på det judiska folket och Israel, likaväl som de frälsta av Israel. Allt handlar om hur GUD ser på saken och vad han har sagt. Det val som Rut gör, är att tillhöra Israels Gud och som det står i Rom 12:2: “låt er förvandlas genom sinnets förnyelse”.

Tillbaka i Betlehem
“Är det inte Noomi?”, sa vännerna i Betlehem.

Rut 1:20  Men hon sade till dem: “Kalla mig inte Noomi [den lyckliga], utan kalla mig Mara [den bedrövade, den bittra], för den Allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. 21  Rik [male = fullhet, fylld] drog jag härifrån, och tomhänt [reyqam = tom, värdelös] har HERREN låtit mig komma tillbaka. [Noomie hade förlorat allt, sin arvslott och sin framtid,  när hennes man och båda söner dog] Varför kallar ni mig då Noomi? HERREN har vittnat mot mig, den Allsmäktige har låtit det gå illa för mig.” 22  …Och de kom till Betlehem när kornskörden började.

”Gud har tillåtit… Gud hjälpte inte… han är emot mig”.
Ibland förstår vi inte Guds handlande eller det vi tycker är brist på handlande. Flytten till Moab var ett eget val men Gud kan även använda våra misstag som förberedelse för något nytt. Noomi hade inga framtidsplaner nu. Hon var ”tömd” på sitt eget. Men Gud hade en plan och en väg för henne.

Rut beslutar nu att gå ut och plocka ax på någon åker, för att de skulle överleva. Som fattig hade man rätt enligt lagen att gå och plocka efter skördemännen (resterna). Hon ”råkar” hamna på Boas åker. Boas som är en mäktig man och släkting till Noomis och Ruts avlidna män. Just då ”råkar” Boas komma dit.

3Mos 23:22 När ni bärgar skörden i ert land, skall du inte skörda intill yttersta kanten av din åker, och du skall inte heller plocka ströaxen efter din skörd. Detta skall du lämna kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är HERREN, er Gud.

När vi läser i Guds ord att det hände sig eller det föll sig då vet vi att det är Guds hand som är med och leder människor och omständigheter i exakt rätt tid. Boas lägger märke till Rut, uppmuntrar henne och ger henne extra korn. Hon får äta, bli mätt och får t o m över.
När Rut berättar allt för Noomi utropar hon:

Rut 2:20  …”Välsignad vare han av HERREN, som inte har tagit bort sin nåd [chesed] från vare sig de levande eller de döda!” Och Noomi tillade: “Den mannen är vår nära släkting. Han är en av våra bördemän.” [goel]

Chesed betyder nåd, vänlighet, kärleksfullhet, barmhärtighet, godhet, trofasthet. Definitionen är att en starkare böjer sig ned och hjälper frivilligt en svagare. När det gäller Gud, är det baserat på ett [evigt] förbund.

Lagen om bördeman (3Mos 25)

Goel (fr gaal) är ordet för bördeman, återlösare, förlossare eller blodshämnare. Bördemannen var den närmaste manlige släktingen.

Bördemannens uppgift:

 • att köpa tillbaka egendom /arvslott som släktingen förlorat (ofta p g a fattigdom)
 • att friköpa sin släkting som hamnat i slaveri och betala skulden
 • att gifta sig med änkan till en avliden för att bevara hans namn

Bördemannen hade alltså rätt att köpa loss /köpa fri /förlossa och ”rätt att bringa liv ur det döda”.  Det var viktigt att bevara familjen och att familjens namn inte dog ut. Boas var Ruts bördeman /återlösare, som hade rätt att köpa loss hennes arvslott.
Boas betyder kraft och styrka.

En natt var Boas på tröskplatsen för att skilja korn från agnar. Noomi uppmanade Rut att gå till Boas när han lagt sig och lägga sig vid hans fötter under hans mantelflik [hebr. kanaph]. Noomie hade sagt till Rut: “Jag vill försöka skaffa dig trygghet”. Här får vi lära hur vi kommer in i [Guds] vila.  Vi kan jämföra med Maria som satt vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord (Luk 10:39). Att ligga under hans mantelflik är detsamma som att söka hans hjälp och beskydd. Rut är en förebild för oss alla att komma i ödmjukhet inför HERREN. Kanaph är förknippat med att sluta förbund (Hes 16:8).

Ps 36:8  Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars [kanaph = mantelflik, utbredande] skugga.

Den förste återlösaren
Nu fanns det en annan återlösare [släkting] som stod närmare än Boas.

Rut 4:2  Därefter tog Boas till sig tio män av de äldste i staden och sade: “Sätt er här.” Och de satte sig.

Boas förklarar saken inför 10 vittnen och den “förste” återlösaren/bördemannen får ge besked.

…6  Återlösaren svarade: “Då kan jag inte lösa in den, för då skulle jag skada min egen arvslott. Lös du in det jag skulle ha löst in, för jag kan inte göra det.” 7  Vid inlösen och ägarbyte var det förr i tiden sed i Israel att den ena parten, för att stadfästa avtalet, drog av sig sin sko och gav den åt den andre. Detta gällde som bekräftelse i Israel. :8  Återlösaren sade till Boas: “Köp det du!” Och han tog av sig skon. [Att ta av skorna var ett tecken på att ge upp sin äganderätt. Här fanns det ett hinder i vägen]

10 vittnen satt i porten med Boas, precis som Lagen sammanfattas i 10 budord. Den förste återlösaren [Lagen] säger: ”Den människa som håller lagen skall leva genom den.” (Gal 3:12). Men vi kan inte hålla buden och därmed kan lagen inte frälsa oss.

Rom 8:3  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.
Lagen är rättfärdig och god – men den kan inte befria oss från synden.

Lagen eller Guds Son?
Återlösaren måste vara en släkting och därför står det:

Hebr 2:11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder, (/systrar) [Tack vare det är Jesus vår Bördeman, vår Återlösare]

Vem kan ”bringa liv ur det döda”?
Lagen dömer den skyldige – en ”Blodshämnare” – men den domen föll över Jesus!

Joh 10:17  Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18  Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. [Guds nåd (chesed) genom Jesus]

Hur behandlade man en oduglig bördeman som inte ville ta sitt ansvar (GT)?

5Mos 25:9  då skall hans svägerska träda fram till honom inför de äldste och dra skon av hans fot och spotta honom i ansiktet och säga: “Så gör man med den man som inte vill bygga upp sin brors hus.” [hand hus var en skam och kallades den barfotades hus / den föraktades hus]

Jesus sa:
Mark 10:33  “Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. 34  Dessa skall håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar skall han uppstå.”

Mark 15:20  Och när de hade hånat honom, tog de av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder.
Jes 53:3 Han var föraktad och övergiven av människor,…

Jesus behandlades som en oduglig och ovärdig Bördeman.

 • men han uppfyllde lagens krav och dog för oss – Synden är sonad och skulden är betald!
 • inte betald (inget är betalt) till djävulen (!) utan inför Gud som är helig och rättfärdig
 • Jesus är därmed vår Bördeman, Återlösare och (gamla bibelöversättn.) Förlossare.

Lagen kräver rättvisa
Guds helighet kräver rättvisa.

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Lagens uppgift – den förste återlösaren – är att driva oss till korset, till Jesus. När vi syndar får vi dåligt samvete eftersom vi är skyldiga. Då får vi be Jesus om förlåtelse och hjälp.

Noomie sa till Rut:
Rut 3:18  ..”Vänta, min dotter, tills du får se hur saken utfaller. För den mannen kommer inte att ge sig någon ro, förrän han i dag fört saken till sitt slut.”

Be – var stilla – vänta på Herren. Boas hade lovat att ta hand om Rut.
När vi ödmjukar oss, kommer Gud oss till mötes med sin nåd.

Tro är inte att visualisera, en tankekraft eller ”en kraft som du ska förlösa”. Sådant är villfarelse. Tro är att lita på Gud, att fatta tag om ett givet löfte från Gud. Sedan ber vi enligt det löftet och så får vi vandra in i det när tiden är inne (Guds tid).

Återlösaren måste kunna återköpa slaven och betala alla skulder.

Kol 2:13  …Han har förlåtit oss alla överträdelser 14  och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder..
…11  I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,

Jesus köpte tillbaka allt. Därför har vi evigt liv och en arvslott i honom.

1Petr 1:18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19  utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

Jesus friköpte hela skapelsen som längtar efter sin befrielse (Rom 8:19-22).

Ruts son med Boas fick heta Obed [tillbedjande, tjänande]. Han blev Davids farfar och tillhör messiaslinjen, Jesu släkttavla.

Rut 4:14  Då sade kvinnorna till Noomi: “Välsignad vare HERREN, som i dag inte har låtit dig vara utan återlösare. Må hans namn bli prisat i Israel! 15  Han skall ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom…
(1917 års övers.) Han skall bliva dig en tröstare och en försörjare på din ålderdom

Återlösaren är en tröstare och en försörjare – född i Betlehem. Jesus sa: ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut”.

Det var 10 vittnen i stadsporten med Boas och det är vittnen i himlen när köpebrevet eller testamentet [med de 7 sigillen] ska öppnas (Upp 4). Bland annat läser vi om 4 väsen som liknade ett lejon [vilda djur], en tjur [boskapsdjur], en människa och en flygande örn [fåglar]. Bilderna kan ha symboliska betydelser var och en men kanske är det en påminnelse om hela skapelsens befrielse, för Jesus har friköpt allt med sitt eget dyrbara blod.

En dag ska alla frivilligt och med glädje bekänna eller motvilligt tvingas erkänna att Jesus är Förlossaren, Återlösaren och hela världens Frälsare och Befriare enligt lag och rätt.

Låt oss vara bland dem som tar emot och bekänner vår Återlösare med glädje!

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Hela skapelsens Återlösare

Maj-Dec 2019

Australien: Katastrofen drabbar allt fler – nu sätts flottan in
Brandbomber kastades mot polis i Växjö
Misstänkt mord i Tumba – död person hittad utomhus
Brandkatastrofen i Australien – enorm yta har brunnit
Nattlig bilbrand i Härnösand misstänks anlagd
Ung man skjuten i Rinkeby – hittades i bil
Två personer skjutna i Göteborg
13 bilar brann i Västsverige
Flera bilbränder i Trollhättan i natt
Macheteattack i New York mot Channukah-firande
Fyra till sjukhus efter brand i Göteborg
Det bruna pulvret som får forskarna att jubla
Elbilar extremt farliga vid brand
Boris Johnson jultalade om förföljda kristna
Flygplan i Kazakstan har störtat in i byggnad
Person skjuten i huvudet i Norsbro
Uppgifter: Tidigare Malmöbo mördad i London
Kraftig explosion utanför Helsingborg
Stigande dödssiffra efter tyfon
Bilar satta i brand – för andra natten i rad
Efter demonstrationerna – Iran släcker internet
Tre skadade vid skottlossning i Norsborg
Hål har öppnat sig i vägbanan i Trollhättan
Samhälle utplånat av brand 10 mil från Sydney
Kritiskt läge för bränderna i Australien – närmar sig Sydney
Man till sjukhus efter skottlossning i Helsingborg
Sparbanken kunde ha stoppat misstänkt bedragare – får kritik
Nordamerikanskt handelsavtal godkänt
Man död efter skottlossning i Kristianstad
Man skjuten i Uppsala – ingen gripen
Lägenhet beskjuten i Helsingborg – en skadad
Man svårt knivskuren i Göteborg i natt
Busschaufför attackerad av gäng
Här är alla skjutningar i Uppsala 2019
En dö efter skottlossning i Uppsala – en allvarligt skadad
Skottlossning i Sundsvall – en avliden
Mer amfetamin i Stockholm än i övriga städer i Europa
Över 40 bilar skadade efter bilbrand i garage
Minst en död i vulkanutbrott i Nya Zeeland
Skottlossning – personer i lägenhet beskjutna
Nordkorea: Kärnvapennedrustning inte längre aktuellt
Ingen ljusning syns i franska storstrejken
Kvinna skjuten – hittades av ambulans
Över 30 döda efter brand i Delhi
Två bilar utbrända i centrala Göteborg
De samlar in julklappar – till ekonomiskt utsatta
140 000 dog i mässling förra året – de flesta barn
Ung man hittad död i Malmö – sköts ihjäl
Två skjutna utanför nattklubb
Äldre över 80 år ökar kraftigt
Kritiskt för skottskadad man
Krogbesöket minuter efter förnedrande dubbelmordet
En person gripen efter dödsskjutning i Malmö
Ny vapenstöld på Regeringskansliet
Här drabbar polis och demonstranter samman i Chile
Stor sökinsats efter försvunna Emilia, 20
Uddevalla efter försvunna flickans död
Två personer skjutna i Rågsved
Två explosioner i Stockholm – inom en dryg timme
Misstänkt skottlossning i Linköping
Flera döda i protester i Colombia
Man hittad knivskuren i park-vårdas för livshotande skador
Tre bilar totalförstörda i brand i Araby
Amnestys varning om Google och Facebook
Beskjutning mot butik i Ängelholm
Man knivhuggen – flera personer sprang från platsen
En av tre rädd att drabbas av gängvåld: ”Förståeligt”
En man skadad i skottlossning i Göteborg
Minst 106 döda under protesterna i Iran
Man hittad död i lägenhet efter tre år
Våldsamma protester mot chockhöjda bensinpriser i Iran – en dödad
Nya dödsoffer i Bolivias politiska protester
Personbil beskjuten under färd i Landskrona
Ung kvinna hittad död i bil – utreds som mord
Svår brand rasar i radhuslänga
Flera döda i bombdåd i Kabul
Misstänkt skottlossning i Stockholm
Misstänkt skottlossning i Malmö
Flera bilar eldhärjade på Vallås
Kraftig explosion vid gym i Helsingborg
Kraftig explosion i bostadsområde i Malmö
Tonåring sköts ihjäl på pizzeria i Malmö
Kraftig explosion i Rönninge
Explosion krossade fönster i Salem
Ilskan stiger: ”De kriminella tar över hela Sverige”
Svåra bränder i Australien – “himlen glödde”
Explosion i Hässleholm – boende uppmanas hålla sig inne
Män i Adidasbyxor jagas efter mordförsök
Man i 20-årsåldern skjuten i Uppsala
Många gripna i kaotiskt Hongkong
Demonstrationerna i Chile fortsätter
Massevakuering efter nya storbränder utanför LA
Ännu en explosion i Malmö
En död efter skottlossning i Malmö
Unga muslimer ska betala tillbaka bidrag
Industribyggnad i Årsunda brinner
Handelspessimismen sprider sig över Europa
Bilbränderna oroar Lundaborna
Över 250 gängkriminella har inflytande i centrala Göteborg
IS-anhängare bet Ica-anställd
Amnesty: Turkiet tvingade syriska soldater tillbaka till krigszonen
39 döda hittade i lastbil utanför London
9 personer funna vid liv i lastbil på motorväg
Google bekräftar bygget av överlägsen kvantdator
Larm om explosion i Stockholm
Antalet skottlossningar har fördubblats i Uddevalla
Skottlossning i Skövde – misstänkt mordförsök
Anställd på Hall får sparken efter ha levt med dubbla identiteter
Johnson ber EU om förlängning av Brexit-processen
Denis Mukwege blir hedersdoktor
Fortsatt oro i Katalonien
Tre explosioner i Stockholmsområdet inatt
Brand vid bilfirma i Malmö
Trumps krav på Erdogan: Avbryt invasionen i Syrien
Antänd bil fick garagelänge på Bäckby att brinna
Bil sattes i brand på parkering
Bilbränder i Norsborg
Polisen: “Det är en vidrig och fruktansvärd händelse”
En halv miljon kan ha dött förgäves
Syriska styrkor skickas att möta turkiska offensiven
Skottskadad man hittad vid väg
Misstänkt dubbelmord i Västerås
Man bortförd och skjuten – lämnades i Vaxholm
Två män hittade döda i lägenhet – mord utreds
Explosion vid polishus i Staffanstorp
Två bränder inom mindre än en timme
Pojke pistolrånad av gäng vid skola
Person hittad död utomhus – fem anhållna
Trump inför mötet med Liu He: ”Går riktigt bra”
Detonation vid butik – nationella bombskyddet på väg
15-åring knivhuggen på trottoar – 16-åring gripen
Kvinna sköts ihjäl – man begärd häktad
Nationella bombskyddet i Husby oskadliggjorde handgranat
Explosionsrisk vid brand i bostadsområde
Flera bilbränder i Skåne under natten
Misstänkt anlagd brand i Kungsbacka i morse
Det behövs mer vårdpersonal och de måste kunna svenska
Nästan 6 våldtäkter om dagen – bara i Stockholm
Ny våg av bilbränder – 7 bilar totalförstörda
IS-svenskar anmäls av polis som jobbar med terroroffer
Misstänkt mordbrand på skola
USA: Vi hade bra diskussioner med Nordkorea
Lever vi i ett pyramidspel?
Färre bränder i Amazonas
15-årig pojke rånad av fyra personer i samma ålder i Ludvika
Minst en polis död i knivattack i  Frankrike
Jordskalv söder om Skellefteå
Socialdemokratisk kommunpolitiker pekas ut som människosmugglare
Minst nio döda i demonstrationer i Irak
Skottlossning i Södertälje
Misstänkt anlagd brand – tre bilar stod i lågor
Kraftig villabrand i Sjöbo kommun
Tre personrån på tio minuter • Polisen: ”Finns flera likheter”
Polisen: ”Bildelar flög iväg uppåt hundra meter”
Bilbrand på parkering
Person skjuten i bostadsområde – plats avspärrad
Räddningsmissionen: Rekordmånga utsatta söker hjälp
Ekonomiskt våld mot kvinnor ökar
Hundratals pojkar fritagna från tortyrbyggnad
Barn kastade sten mot äldre – efter bingon
El i hjärnan kan tysta tinnitus
Misstänkt anlagd brand i skola i Sjöbo
Många bolag utsätts för brottslighet – överväger lägga ner sin verksamhet
Över 15000felbyggda vägar på svenska vägar
Tusentals felformade kurvor på svenska vägar
Skottlossning under rån på pizzeria – flydde på cykel
Ännu en explosion i centrala Borås
USA varnar sina turister för Köpenhamn: ”Håll låg profil”
Allt fler mässlingsfall i Norge
Skottlossning i Uppsala
Explosion i Lund – bombskydd på väg
Dopningsgömma hittad på gym
Sex skjutna i Washington
Sex bilar i brand – garagelänga i Ljungskile totalförstörd
Skottlossning i Bromölla
Hotade skjuta skolbarn i handskrivna brev
Stor bilbrand i Gävle
Student träffades i ögat under Nacka-skjutning
Stor bilbrand i Askim
Tre till sjukhus efter skottlossning i Malmö
Polisen misstänker: Förskolebranden i Borlänge var anlagd
Misstänkt skottlossning i Örebro
Misstänkt skottlossning i Markbacken: ”Vittnen har hört smällar”
Sporthall i Göteborg totalförstörd i brand – misstänkt anlagd
Brand i radhus i Linköping
Skottlossning mot lägenhet i Malmö
Larm om skottlossning mellan bilar i tunnel i Stockholm
Ung man huggen med machete – fem gärningsmän jagas
Anlagd brand i pizzeria i Alingsås
Storbrand i Enköping – 30-tal lägenheter evakuerade
Skottlossning i Upplands Väsby – en gripen
Kraftig explosion i Lund – kvinna skadad
Två knivskurna i Karlskoga
Mayron, 75, fick vänta på akuten i 12 timmar
Misstänkt gruppvåldtäkt i Umeå
Fem bilar brann i Gränby i Uppsala
Tolv personer gripna för stöldturné
Två misstänkt farliga föremål i Göteborg
Krossade rutor och dränkte fem bilar i bensin
Två personer skadade efter skottlossning i Nacka
Man rånad på sin bil – hotades med pistol
Man skjuten med luftvapen i Göteborg
Över 40 döda efter Dorian – oljeläckage på ö i Bahamas
Skottlossning på parkering – mörk bil söks av polisen
Larm om skottlossning i Helsingborg
Larm om skottlossning på Drottninghög
Brexit-nederlag för Boris Johnson – hotar med nyval
Explosion i Malmö: ”Stora skador”
Två garage skadade i misstänkt mordbrand
Bilbränder i Trollhättan i natt
Sex personer åtalas efter bilbränderna
Kvinna knivskuren på köpcentrum i Malmö
Man misshandlad i centrala Bollnäs – misstänkt grov misshandel
Fyra bilar skadade av bränder i Helsingborg
Samtliga sex döda i helikopterolyckan i Norge
Ny attack av Ekerömannen i natt
Ett gängmord – över hundra poliser
Man skuren i ryggen av maskerade män
En man gripen misstänkt för våldtäkt i Söderhamn
Man i Kiruna anhållen för våldtäkt
Lilla Edet: Kvinna överfallen och knivskuren utomhus
Misstänkt mord i Kungsbacka
Tre bilar satta i brand under natten
Vi håller på att slå rekord i skjutningar
Så har gängvåldet förändrats – oron ökar efter Malmömordet
Kvinna död efter skottlossning i Vällingby
Kvinna till sjukhus efter skottlossning
Skottlossning i Trollhättan
Ilskan mot SVT – efter hånet mot kristna: ”Ingen hänsyn”
Bränder i Östersund i natt misstänks vara anlagda
Kvinnans grymma öde får inte bli plakatpolitik för dagen
Man anhållen för mordet i Malmö
Våldet i Hongkong eskalerar
Oron för blåskrabba växer på västkusten
20 miljoner dollar till till brandbekämpning i Amazonas
Över hundra personer dör i USA av opioider varje dag
Mordförsök i Stockholm
Larm om skottlossning i Eskilstuna
30-årig kvinna död efter skottlossning i Malmö
Fyra bilar skadade i brand i Växjö
Explosion i lägenhet i Huskvarna
Finland: Misstänkta i polisskjutningen greps i svenskskyltad bil
Kokainliga i lyxlägenhet i Turning Torso sprängd
Två poliser skjutna i Finland
Brand hotar populär turistort
En till sjukhus efter skottlossning i Uppsala
Kriminella i Malmö har tillgång till mer vapen och sprängmedel än tidigare
Våldsamt upplopp: ”Attackerade polisen”
Man allvarligt skadad – efter mordförsök
Kraftig explosion i gatukök i Solna
Bilbrand i Lund – nära att sprida sig till garage
Bombcykeln i Linköping innehöll minst 15 kg sprängmedel
Man i 25-årsåldern skjuten med flera skott i Uppsala
Kraftiga smällar i Skäggetorp
Stort bråk i Malmö – två personer gripna
Undersköterskor kräver bättre arbetsvillkor
Skottlossning mot bostad i Bro
Misstänkt skottlossning i Uppsala
Man i 50-årsåldern död efter skottlossning i Danderyd
Kraftig explosion i polisbyggnad i Linköping
Hongkongs kritiserade ledare vädjar om dialog
Minst 63 döda i explosion på bröllopsfest
Explosion vid bostad i Helsingborg
Tonåringar knivskurna vid skola – ingen gripen
Kvinna rånad – fick kniv mot halsen
Rekordmånga rån mot unga
Amerikanska bönder lider – men står bakom Trump
Gert-Inges misstänkta mördare kan ha lämnat landet: ”Blir svårt”
Tågstopp väntas i dryg en vecka efter storbrand
Misstänkta terroristen i Norge ändrar sig – villig att prata med polisen
Det handlar konflikten i Hormuzsundet om
Två kvinnor knivhögg man allvarligt i Kållered
Japan förberedder sig inför kraftiga stormen Krosa
Man skottskadad i Borås
Bilbrand på Carlshem i natt
Tvåbarnspappa misstänks för barnvåldtäkt – minst tolv brottsoffer
Överfallsvåldtäkt i Stockholm
Lådcykel från explosionen i Linköping hittad
Pojke rånad under knivhot
1000 platser saknas på svenska anstalter och häkten
Man knivskuren på Norrmalm i Stockholm
Sex bilar i brand i Ronneby
Nya protester i Hongkong trots förbud
Ung man misshandlades av flera personer
Skottlossning mot lägenhet på Rosengård i natt
Ny misstänkt våldtäkt utomhus i Stockholm
Misstänkt föremål i Landskrona var oladdad granat
51 kvinnor stämmer USA:s olympiska kommitté
Explosioner och skottlossning – våldsveckan som skakar Landskrona
Försvaret förberett på Hormuzinsats
Minst tre döda på matfestival i USA
Man skjuten i Västerås – allvarligt skadad
2 500 strömlösa efter åska
40 000 granater exploderade vid militärbas i Sibirien
Nya köpcentrum riskerar stå tomma när e-handeln tar över
Man misstänkt skottskadad i Malmö
40 döda efter drönarattack mot bröllop i Libyen
Masskjutning i Texas – minst 20 personer döda
Tre gripna efter bråk – en person död
Fyra skadade i skalvet i Indonesien
Nervöst Kreml griper fler oppositionella inför lördagens protestaktion
Stort slagsmål i centrala Gävle – en person knivskuren
Mord i Uppsala – man huggen i överkroppen
Nordkorea testar uppskjutning av vapen
Ny skottlossning genom fönster – en till sjukhus
Historiskt allvarligt dengueutbrott i Asien
”En våldsam natt i Landskrona”
Hongkong-demonstranter stormade kollektivtrafik

Bil brändes ut vid tågstationen i Knivsta
Maskerade män attackerade man och stal hans bil
Kvinna och två ungdomar knivskurna – en gripen för mordförsök
Här sker drogförsäljning helt öppet: ”Blivit värre”
Pizzeria i lågor – sprider sig
Mord efter skjutning i Borlänge i morse
Barngäng sätter skräck – boende håller sig inne
Misstänkt samband mellan Ludvikabränder
I natt: Misshandel i centrala Gävle
I natt: Stort bråk i Hofors kommun
Nytt jordskalv i södra Kalifornien
Män knivskurna på festival
Skottlossning i Stockholm
Anlagd brand på Engelska skolan
Bilbrand i Norsborg under natten
Ung man hittad skjuten – område avspärrat
Monsunregn ramslår Bombay – 15 döda i ras
Tre skjutningar på 4,5 timmar – två döda
Ännu en natt med bilbränder i Lund
Man allvarligt skadad i ladugårdsbrand
Värsta skogsbranden på 20 år i Katalonien
Misstänkt anlagd brand i Tibro – hotell utrymt
Man svårt skadad efter mordförsök vid kyrka
Två personer slagna och rånade i Hjällbo
Stort bråk i Gävle i natt – över tio personer inblandade
Tonåring knivhuggen i Surahammar
Svår brand – spridningsrisk till skog
100 våldtäkter i Sverige begås varje dygn
Explosion i Örebro – bombtekniker på väg
Skott in i lägenhet i Uppsala
Man skjuten i Västerås – förd till sjukhus
Bilbrand i Lund spred sig till skola
Man skjuten i Västerås
Flera skadade efter protester i Georgien
Göteborg: Flera bilar skadade efter brand
Väktare knivskuren i ansiktet
Man beskjuten på väg hem från jobbet
Blommor och bin livsviktiga för livsmedlen
Hagelskur bucklade bilar i Lidköping
Skottlossning i Uppsala
Kokain värt 9,5 miljarder beslagtaget i USA
Man anhållen för försök till dråp
Familjerna miste allt i branden – “alla vill hjälpa till”
Först våldtagen – sedan diskriminerad av lagen
Explosion i Flemingsberg – bombskyddet på plats
Överfulla häkten allt vanligare
Tre skadade i storbråk – bostadsområde avspärrat
Tiotal bilar brann i södra Stockholm
Larm om misstänkt skottlossning i Gottsunda
Barn och unga offer för de brutala gängrånarna
Explosion nära kyrka i Södertälje
Maskerade män tilltvingade sig moped vid gångtunnel
Storbrand i centrala Malmö
Kvinna avled vid villabrand utanför Piteå
Två 18-åringar anhållna efter explosionen i Gränby
Ny explosion i Rosengård
Två explosioner i Malmö: ”Jag vaknade av smällen”
Två Malmöbor beskjutna i ännu en skottlossning
Larm om skottlossning i Gottsunda
Restaurang brann i Norrköping i natt
Två bilar och ett garage förstördes i explosionsartad brand
Massmord i Mali krävde nära 100 liv
Fem knivhuggna på Islands Brygge
Fem bilar skadade efter bilbrand
Hus brann ner till grunden – misstänkt mordbrand
Kille knivskuren och rånad
Sprängdådet: “Det är inte en attack mot oss”
Sprängdådets måltavla: 29-årig gängledare
Skott avlossade mot lägenhet
Explosion på Hisingen
Brand i Ica-butik släckt – vittne såg lågor slå ut
En till sjukhus efter skottlossning i Malmö
Trumps handelshot mot Mexiko: Tullar på måndag
En hittad död – polisen utreder mord
70-årig kvinna överfallen under villainbrott i Malmö
Bilar i brand i natt – misstänkt anlagda
Skottlossning i Gottsunda
Skottlossning vid protest i Sudan
Hemtjänstpersonal i chock – däcken på alla tjänstebilar i Saltskog sönderskurna
Minst sju döda efter båtolycka på Donau
Man skjuten till döds i Göteborg
Kraftig explosion i Malmö
Misstänkt våldtäkt på gymnasieskola
Resultat i EU-valet
Skottskadad man hittad på bänk
Misstänkt våldtäkt i skogsparti i Borlänge
Man blev huggen i halsen: ”Ett vansinnesdåd”
Man misstänks mördad i Helsingborg
Tiotal personer i knivbråk – en person hittad skadad
Brandattentat mot barnfamilj i Malmö
Man nedslagen och rånad i gångtunnel i Sundsvall
Hög smäll i södra Stockholm – polis på plats
Bidragsfusk för 650 miljoner avslöjat
Kraftigt oväder härjar i USA – tornador på 30 platser
FN befarar långt och blodigt krig i Libyen
Brand i villa – fullt utvecklad när räddningstjänsten kom till platsen
Skottlossning på Hisingen – en person skadad
Minst elva döda i skjutning på bar i Brasilien
Minst tolv personer skadade vid explosion i Egypten
Två mordförsök i Jönköpings län
Man knivskuren i Åkersberga
Pojke knivskuren i buken – en gripen
Två män skjutna i Malmö
Mordförsök i Halmstad i natt
Uppgifter om våldtäkt på högstadieskola
Lagen om särskild utlänningskontroll – så funkar den
Brand på tåg – stor insats

Posted in Different Stuff | Comments Off on Maj-Dec 2019

Rättfärdighet och Dom

DOMSÖNDAGEN (Sv kyrkans texter)
2019-11-24 Domsöndagen – Kristi återkomst Joh 5:22-30, Dan 7:9-10, Upp 20:11-21:5, Ps 102:26-29

Joh 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.25 Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.26 Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv.

Efter min frälsning på Linneahuset blev jag kallad till rättegång, detta låg som en börda över mig. Jag var tvungen att möta rätten det fanns ingen annan utväg som man sår får man skörda. Men jag visste ju att Gud var med mig så jag var inte ensam.

En advokat mötte upp Sven Olof (Föreståndaren) och mig i Norrköping. När vi gick in i rättssalen satt domare samt åklagare. Jag fick villkorlig dom alltså frikänd på vissa villkor. Dessa villkor var ju egentligen Guds vilja för mitt liv nämligen fortsatt rehabilitering på behandlingshemmet. Herren visste givetvis om detta för innan hade han sagt till mig: Jag vill att du skall vara här och jag skall ta hand om resten. Han som leder konungarnas hjärtan som vattenbäckar (Ord 21:1)(1917)

En präst sa en gång: En stor hjälp att kunna förstå bibelns teologi är att kunna se det som en rättegång i högsta domstolen.

< Du ser en Domare
< Du ser en Advokat
< Du ser en Åklagare

Människan står nu inför domen med en lång skuldlista och den växer. Domaren som vet allt har ju redan fällt domen över oss en gång: Ni skall döden dö! När vi då vandrar bort ifrån Gud läggs mer och mer till på vår skuldlista.

Rom 2:5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

För att ett fall skall kunna tas upp igen i den högsta domstolen krävs ju att nya bevis framkommit i fallet som leder till en frikännande dom. Rättfärdighet handlar om en frikännande dom i en rättegång. Vårt fall kan alltså tas upp på nytt säger bibeln därför att det framkommit nya bevis i fallet.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Evangeliet uppenbarar alltså det bevis vi behöver för att vårt fall skall tas upp på nytt igen så att säga. Det står att beviset är fördolt så det måste avtäckas för våra ögon först. Så när vi får se den hemligheten genom trons ögon blir den en Guds Kraft som frälser och förvandlar oss. Guds hemlighet är Jesus Kristus och vad han har gjort för oss.

Kol 2:14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.

Evangelium är gömt i gamla testamentets skrifter! Paulus evangelium handlar om GT förklarat. Den som inte förstår evangeliet kommer att försöka komma undan domen genom gärningar (RELIGION)

Domen närmar sig för Laodicea vad var deras bekännelse! Eller skall vi säga det med andra ord! Vad berömde de sig av? Egenrättfärdighet! De ägde ett yttre sken utan inre realitet (2 Tim 3:5)

< De tolkade bibeln på sitt sätt!
< De berömde sig och lyste av sina egna gärningar!
< Men Gud sa att de var både blinda och nakna

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av (SKINA) sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, (SKINA) han skall berömma sig av (SKINA) att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Här ser vi saker som inte håller i domen! Alltså de saker som den nakne och blinde försöker komma inför Gud med. Det imponerar säker på människor men inte på Gud. (Visdom – Styrka – Rikedom)

Sen kan vi frimodigt redan nu träda upp inför Guds ansikte. Men då är det inte vårt eget ljus vi skiner av utan Herrens. Vi kan berömma oss av honom därför att. Lägg märke till att allt startar med en beröring av Gud i våra liv.

1/ Han känner mig (YADA – Berörd av) att Jag är Herren
2/ Herren ger Nåd!
3/ Herren Dömer!
4/ Herren ger en frikännande dom här på Jorden
5/ Detta är vad som behagar mig säger Herren

Detta är ju exakt det vi läste i Joh 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen.

Vi läser ofta omedvetet kanske in att bibelns orättfärdighet gäller Judarna som försökte nå rättfärdighet genom lagen. Men vi finner samma sak hos dem som sa Herre Herre i Mt 7 – Det går inte heller att berömma sig och ha sin sin drivkraft i Karismatik. Vi läste nyss om Laodicea som på samma sätt berömde sig av det yttre skenet. Det vi har så svårt att kunna förstå är att mörkret uppträder som ljus och bara han kan skilja det åt.

 

Det är detta Paulus beskriver här!
2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Här ser vi att vi att den som fått blicka in i sanningen berömmer sig av det sanna ljuset Jesus Kristus. Men det samtidigt förminskas vi till enkla lerkärl. Här ser vi alltså vägen uppenbarad som leder till frälsning. Då kan vi precis som Paulus berömma oss av Jesu Kristi kors.

Varför det? Jo det är ju det nya bevis vi behöver för att vårt fall på nytt skall tas upp i den nya rättegången i HD (Rom 1:16-17)

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Heb 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Det finns stora två begrepp för tid som Gud använder
1/ Kronos = En löpande tidsaxel.
2/ Kairos = Bestämda händelser på denna löpande tidsaxel.

Gud har alltså bestämt exakt hur många år timmar och minuter världen som vi ser den med våra ögon skall bestå. När tidens timglas runnit ut så kommer alltså den rättfärdige domaren som aldrig kan göra fel eller ljuga på himlens skyar han som bestämde hur mycket sand det skulle vara i timglaset. Nu vill jag läsa från 1917 års översättning….

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (KRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.

TIDERNAS OCH HÄNDELSERNAS KLIMAX
När människans högmod når sin topp och när jordens kungar har bildat en världsregering.
Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde 3 Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.

Vi ser idag hur den sanne Jesus Kristus drivs bort från skolor och arbetsplatser medan TV och Media godkänner ”En annan Kristus”. En Kristus som vi vill ha honom en som absolut inte dömer någon. Kommer ni ihåg vad Ormen sa i Eden: Ingalunda skall ni Dö! Nej ni skall bli som Gud (Kristus)

Jesus sa själv att när ni ser detta så är tidernas och händelsernas klimax nära.
Mat 24:1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna.2 Men han sade till dem: “Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner.” 3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

När den här andre Jesus tagit över då kommer alltså den sanne Jesus.
Dan 7:9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.

Men den som förstår vad Gud gjorde i Jesus Kristus på Golgata behöver inte vara rädd att dömas här.

Jes 53:3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jag vill avsluta här med att läsa ett stycke av A Frostensson från Svenska Psalmboken nr 289. (Vers 4)

O döm oss, Herre, frisäg oss i domen. I din förlåtelse vår frihet är. Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar bland alla mänskor, folk och raser här. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.
> Det är en frihet och förlåtelse du har med dig!
> Det är en kärlek som är med oss och som kan beröra andra!

Jag skall aldrig glömma en riktig bråkstake på båten men plötsligt kom Guds kärlek över mig. Jag gick ut och höll om honom och sa: Jag önskar dig Guds välsignelse! Det blev knäpptyst i matsalen! Allas ögon var på oss! Jag visste att detta var någonting jag inte ägde själv. Det var samma kärlek som sträckte ut handen till mig fast jag inte förtjänande den. Det är kärleken som ger och ger och inte kräver något för sig själv.

Det här innehåller en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Emanuelskyrkan i Kungsbacka 24/11-2019

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Rättfärdighet och Dom

Trons kraft

Trons kraft

Predikan Elvor Ohlin
Emmanuelskyrkan Kungsbacka
2019-10-27
Lyssna HÄR
(Mp3)

En av dagens texter:
Joh 9:1  När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. 2  Hans lärjungar frågade: “Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” 3  Jesus svarade: “Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. 4  Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. 5  När jag är i världen, är jag världens ljus.” 6  När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg  [grekiska pelos betyder lera (som krukmakarens lera)] av saliven och strök den på den blindes ögon 7  och sade till honom: “Gå och tvätta dig i dammen Siloam.” – Ordet Siloam betyder “utsänd”. – Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se.

Vad menas med ”natten då ingen kan verka”? Vi har nog svaret i Predikaren.

Pred 9:10  Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet.

”Dagen” är alltså vår livstid. Alla har en begränsad tid här på jorden.

”Han är blind (sjuk), han måste ha syndat eller också är det en generationssynd…”
Samma tankar finns idag, att all sjukdom måste bero på personlig synd.
Jesus förkastade båda alternativen här.

Visst kan vi åsamka oss sjukdom genom vårt sätt att leva och sjukdom kan också bero på personlig synd men så var det inte här. Sjukdomar, åldrande och död är konsekvenser av syndafallet som drabbar alla människor. Gud hade något viktigt att säga till Mose när han inte ville lyda Gud och tala, utan skyllde på att han hade “en trög tunga”.

2Mos 4:11 HERREN sade till honom: “Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, HERREN?

När det gällde den blinde mannen hade Gud alltså gjort mannen blind med ett speciellt syfte. Guds gärningar skulle uppenbaras på honom, förklarade Jesus.

Forts. Joh 9
…24  De (fariséerna) kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: “Ge Gud äran! Vi vet att den mannen är en syndare.” 25  Han svarade: “Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser.” 26  De frågade honom: “Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?” 27  Han svarade: “Jag har redan sagt er det, men ni har inte hört på. Varför vill ni höra det en gång till? Kanske ni också vill bli hans lärjungar?” (en underbar kommentar som naturligtvis retade gallfeber på motståndarna) 28  De hånade honom och sade: “Det är du som är hans lärjunge, vi är Moses lärjungar. 29  Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.” 30  Han svarade: “Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och han har öppnat mina ögon! 31  Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. 32  Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. 33  Om den mannen inte vore från Gud, kunde han ingenting göra.” 34  De svarade: “Du är helt och hållet född i synd, och du undervisar oss!” Och de drev bort honom. 35  Jesus fick höra att de hade drivit bort honom, och när han fann honom sade han: “Tror du på Människosonen?” [KJ (och grundtexten) Tror du på Guds Son?] 36  Han svarade: “Vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom.” 37  Jesus sade: “Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det.” 38  Då sade mannen: “Jag tror, Herre.” Och han tillbad honom. [mannen förstod att Jesus var en profet – nu fick han ännu mer ljus över vem Jesus är: Guds Son, Messias och ett ännu större under sker: ett frälsningsunder!] 39  Jesus sade: “Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda.”

Jesus talade om en annan blindhet här: andlig blindhet och andligt mörker. De som inte trodde på Jesus var [andligt] blinda därför att de vägrade bekänna sin synd, hur bra fysiska ögon de än hade och kanske aldrig ens behövde glasögon. Den andliga blindheten är förödande och långt värre än fysisk blindhet.

Bakgrund
Det finns ett sammanhang i GT, Jesaja kapitel 8, som jag tror har betydelse och kan ses som en bakgrund.
Nordriket Israel hade sökt hjälp hos Damaskus kung i Syrien – istället för hos Herren.
Sydriket Juda sökte hjälp och allians med Assyrien – istället för hos Herren.
Det betydde att de litade mer på människors hjälp än på Guds hjälp, som de var kallade till. Det skulle ha varit ett vittnesbörd för alla nationer om Israels Gud.

Jes 8:5  HERREN talade åter till mig. Han sade: 6  “Detta folk föraktar Siloa(m)s vatten som flyter så stilla, och jublar över Resin och Remaljas son, [det var Syriens kung och Israels kung] 7  se, därför skall HERREN låta den väldiga flodens vattenmassor komma över dem, nämligen Assyriens kung med all hans härlighet. Den skall stiga över alla sina bräddar och täcka alla sina stränder. 8  Den skall tränga in i Juda, svämma över och utbreda sig så att den når ända upp till halsen. Med sina utbredda vingar [arméer] skall den täcka ditt land i hela dess vidd, Immanuel.” [Assyriens arméer liknades vid floden Eufrats väldiga vatten som svämmar över – när den intar hela landet]

Eufrat – världens styre
Floden Eufrat beskrivs som ”våldsam, stark, häftig, snabb, överfylld” och ”går inte att styra” (som ett vilddjur). Det är en bild på Assyriens [eller världens] regering och styre. Det är de ogudaktigas kraft och styrka som verkar starkt och mäktigt i människors ögon.

Siloam – Guds styre
Siloa /Siloam var en liten bäck som rann från Sions berg och bildade en damm. Jerusalems invånare var beroende av det vattnet. Siloams vatten beskrivs som ”en mild, stilla, långsam, fridsam och söt, riklig ström”. Det är en bild på Guds goda och nådefulla styre – Guds evangelium. Guds styre kan utåt synas svagt och föraktas av människor.

Siloam betyder utsänd och sänd. Jesus var ”utsänd” (sänd från himlen).
”Ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde Son…” (Joh 3:16)

Siloam är en bild på den helige Ande och Jesus som Herre och Kung …mild och ödmjuk i hjärtat” (Matt 11:29). Siloams vatten rann ner i Josafats dal som också kallas domens dal.

Joel 3:12  Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring. [”Harmagedon” när alla vänder sig emot Israel]

”Till en dom har jag kommit i världen”, sa Jesus. Jesus vill ge oss andlig syn och ljus, frälsa och rädda oss från domen. Hans framträdande leder alltid till en uppdelning bland människor.

På Lövhyddohögtiden hämtade prästen vatten i Siloa(m)dammen. Bägaren skulle fyllas så att vattnet flödade över. Sedan han bar den till templet i Jerusalem och hällde ut det på offeraltaret, medan folket sjöng lovsången Hillel (Ps 113-118).

Siloam återupptäcktes år 2004 (bara 15 år sedan) i Jerusalem när ett avloppsrör i området behövde repareras och en arkeolog stod i närheten och såg på. Han såg att två trappsteg kom i dagen och det visade sig sen vara platsen för dammen från Jesu tid.

Jes 12:3  Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. 4  På den dagen skall ni säga: “Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt.

Joh 7:37  På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”

När Jesus skickade mannen att tvätta sig i Siloam var det ett starkt profetiskt budskap om vem Jesus är. Han är den levande källan som ger blinda syn och döper i Helig Ande, förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.” (2Petr 2:4)

Kraften är Guds
Andens uppfyllelse är trons kraft
som vi behöver för att vara Jesu efterföljare och vittnen. Den blinde mannen fick sin syn därför att han trodde på Jesu ord. Kraften är Guds – inte människans, inte vår egen. Levande tro är en Guds gåva som gör att vi kan förtrösta på Gud och utföra hans befallningar. Gud kallar – vi väljer – trons kraft får vi av Gud som svar på vårt ”ja” till honom.

Det är skillnad att tro på sin tro och att tro på Jesus:
-den som tror på sin tro kan få för sig att göra tecken och under när han själv vill.
-den som tror på Jesus är beroende av Guds ledning och vilja, antingen svaret är ja, nej eller inte än.

Matt 7:22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! [det går alltså att göra saker ”i Guds namn”, ”med hjälp av Jesu namn”, utan att äga trons kraft i lydnad till Jesus]

Äkta tro visar sig i lydnad
Jesus uppmanade den blinde att gå och tvätta sig i Siloam – och han fick sin syn! Han var blind från födseln, precis som vi alla har Adams fallna (svaga) natur från födseln som gör att vi kommer att synda och som gör oss andligt blinda. Ett spädbarn är naturligtvis oskyldigt men barnet kommer ändå att synda förr eller senare (Rom 6:6). Guds under måste ske för att våra andliga ögon – ”hjärtats ögon” – ska öppnas och det kan ske i tidig ålder.

Lera
Varför smorde Jesus mannen med lera? Han som skapade människan av jord visar vem han är? Mannen fick gå iväg insmord i lera! ”…Bli en dåre för att bli vis”, ”den här världens visdom är dårskap inför Gud…” (1Kor 3). Under antiken ansågs det finnas läkedom i saliv på sjuka ögon. Enligt de äldstes stadgar var det förbjudet att utföra läkarbehandling på sabbaten. Likaså var det förbjudet att göra eller knåda en deg. Kanske ville Jesus (än en gång) visa hur fel det blir när människors stadgar sätts över eller ersätter Guds bud.

Kanske beröringen av Jesu händer är det viktigaste här? Det var, Jesus, som gjorde det! ”Han rörde vid mig!” Det var inget speciellt med själva vattnet i dammen – ingen magi. Men det fanns ett budskap.

”Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind”, sa mannen frimodigt till de religiösa ledarna som svarade med falska anklagelser och ursinnig vrede. Mannen blev utesluten från synagogan. Det innebar att bli avstängd från den sociala trygghet som fanns. Men vad gjorde det? Han hade mött Jesus och han hade fått sin syn.

Kämpa trons goda kamp
Paulus uppmanar oss att ”kämpa trons goda kamp”. Vi börjar med versen innan som beskriver vad ”trons kamp” inte handlar om, för att komma in i sammanhanget.

1Tim 6:10  Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 11  Men du gudsman [antrophos = (guds)människa], håll dig borta från sådant! Sträva efter […tecken och under och stora manifestationer?? Nej, inte ens det – även om det är underbart när Gud gör under. Nej, sträva efter: ] rättfärdighet, gudsfruktan, tro (= förtröstan på Gud), kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 12  Kämpa trons goda kamp [pågående form: ”var kämpande”], sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen.

Kraften handlar framför allt om att Gud vill och måste förändra oss inifrån. Tron ska vara inriktad på eviga värden, inte att sträva efter jordiska rikedomar. Falska läror idag går ut på att kristna ska göra affärer, söka positioner och starta företag för att tjäna pengar “för Guds rikes skull” – men det är inte vad Gud kallar oss till. Tvärtom varnas vi för det!

Trons kamp måste utkämpas med Guds kraft

1Petr 1:5  Med Guds makt [dunamis = (mäktiga) kraft] blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. [dvs. vi förvandlas när Jesus kommer tillbaka] Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.

Kol 1:28  Honom (Kristus) predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. [= att varje människa som tar emot evangeliet lever överlåten och i lydnad till Kristus] 29  För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Gud ger sin kraft för den uppgift han kallar oss till. Äkta tro får alltid konsekvenser i handling, annars är den död, säger Jakobs brev (Jak 2). “Tron samverkar med gärningar”. Men det är aldrig tvärtom. Ingen blir rättfärdig genom laggärningar (Rom 3:20).

Tom och kraftlös
Vi kan säga till varandra: ”att du orkar tjäna Gud som du gör”. Ja, därför att Gud har kallat och han ger den kraft vi behöver var och en, om vi är i rätt uppgift.

Men vi kan bli trötta och känna oss tomma ibland. Det hände mig på 90-talet efter fyra år då vi hade ansvarat för Den öppna kyrkan i Gileadkyrkan. Vi hade många timmars bön varje dag och undervisning, soppa (för utslagna) på tisdagar och evangelisation på torget bl a. Jag var på knä i lilla salen i bön den där dagen men kände som att all kraft var borta. Jag såg mot dörren på andra sidan kyrksalen och tänkte: ”jag skulle kunna gå ut nu och aldrig återvända”…men jag blev stilla i bön och fick då en inre syn:
Ovanför tätnade mörka, hotfulla moln som de värsta åskmoln. Jag rös av synen för det såg skrämmande ut men då hördes en stilla maning inom mig: ”Se uppåt!”. Jag befann liksom mitt i kyrksalen och när jag såg uppåt, var där en öppning bland molnen. Jag förväntade mig att solen och ljuset skulle lysa fram – men det var natt och mörkt. Då såg jag: på natthimlen var det stjärnor. Orden som kom var inte vanliga ord. Det var Guds levande ord som fyllde hela mitt inre med segerförvissning, frid, glädje och ny kraft: ”Ge inte upp nu. Fortsätt du bara, för det kommer det jag har lovat: väckelsen kommer”.

En och en och ibland flera kommer till tro i vårt land. Jag tror att det kommer en speciell tid av nåd från Gud men genom svårigheter, nöd (och hot?) som kan driva människor till Jesus. Mina tankar gick naturligtvis till Abraham (Abram) och stjärnhimlen.

1Mos 15:5  Sedan förde han honom ut och sade: “Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem”, och han sade till honom: “Så skall din avkomma bli.” 6  Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Abram trodde på det Gud sa och han trodde att Gud är mäktig att uppfylla det han säger. Därför räknades han som rättfärdig, liksom vi räknas som rättfärdiga som har en sådan tro. Abraham blivit kallad trons fader och “Guds vän” (Jak 2:23). Han är en förebild för oss.

Asaf var uppgiven och kraftlös när han såg på livets alla orättvisor. Det kanske är ett ord som vi kan behöva i Sverige idag (och var man än bor).

Ps 73:2  Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta, 3  ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de ogudaktiga väl. [det kan också gälla dem som vill bli rika “i Guds namn”, som vi läste om tidigare i 1 Tim 6]
…12  Så är det med de ogudaktiga, det går alltid väl för dem och deras rikedom växer. [hebreiska: de har framgång i världen] 13  Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. [är det värt detta?] 14  Jag blev plågad hela dagen, var morgon blev jag tuktad. 15  Om jag hade sagt: “Så vill jag tala”, då hade jag svikit dina barns släkte. 16  När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17  till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut.

Kortsiktigt kan det verka meningslöst att leva ärligt och rätt, när de som fuskar och utnyttjar på falska grunder tycks tjäna på det och komma undan. Men ordspråket “ärlighet varar längst”, är en biblisk sanning som alltid gäller i alla tider.

Kortsiktigt kan det verka meningslöst att leva ett rättfärdigt liv för Herren, när lögnen uppmuntras och sanningen slås till marken (Dan 8:12), som beskriver den sista antikristna tiden, då en global Agenda ses som räddningen och evangeliet om Jesus tystas och förkastas av mängden (Upp 13).

Kortsiktigt kan ”Assyriens väldiga ström” verka så mycket starkare än ”Siloams fridsamma vatten”… Vad läser vi Uppenbarelseboken 13?

Upp 13:3 …Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

      
Foto: Ju Zhenhua/AP

(Forts Psalm 73)
…20  Liksom drömmen är borta när man vaknar, skall du, Herre, förakta dem som skuggbilder, när du griper in. [hebreiska: “…när du griper in ska du förakta deras avbild” – jag tror att avbilden är syndens människa men det kan vara samma betydelse som “vilddjurets bild” i Upp 13:14 – en representativ avbild]


                                  En världsreligion

21  När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, 22  då var jag oförnuftig och förstod ingenting, som ett djur var jag inför dig. 23  Men jag är alltid hos dig [= jag stannar (förblir) alltid hos dig], du håller mig i min högra hand. 24  Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. [tar emot mig till härligheten] 25  Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. 26  Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.

Mänsklig kraft och ”köttslig kraft” kan se stark och framgångsrik ut – men vad blir slutet? Vi åldras och dör. Kroppen bryts ner. Guds ord och Guds kraft – trons kraft – består genom allt, ända in i evigheten. Det är värt allt.

…och när vi känner oss kraftlösa, då får vi be till Herren Jesus om förnyelse och ny kraft!

Amen

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Trons kraft