Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning: Elvor Ohlin 

26 mars 2010
Del 1
finns även här >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>
Del 3 >>

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Bön i Jesu namn

Det har alltid funnits bekännande kristna som argumenterar och insisterar: “Jag är okej – jag tillber i Jesu namn.” De verkar tro att tillbedjan av Gud är baserad på en formel. De verkar tro att det finns en slags magi i att uttala Jesu namn! Studera Bibeln noggrant med hjälp av den Helige Ande och du kommer att finna att Jesu namn och natur är ett.

Det räcker inte att veta hur man stavar till Jesu namn! Om vi har kommit att bli lika honom i naturen, om vi har kommit till den punkt där vi kan be i enlighet med hans vilja, kommer han att ge oss de goda saker vi önskar och behöver. Vi tillber Gud som ett resultat av en ny födelse från ovan i vilken Gud har behagat ge oss i hans namn. Han har gett oss en förvandlad natur, och Petrus uttrycker denna sanning på detta sätt:
2 Pet 1:3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Lägg märke till att detta handlar om 2 drivkrafter som påverkar en människa

Hur får vi då tag i detta som Gud vill ge oss? Allt handlar om korsets kraft som gör att jag blir stilla och får förmågan att kunna ta emot och det kan vara en smärtsam men härlig väg. Men korsbärandet för med sig en mirakulös förvandling inte bara väcks mitt intresse för det Gud har på sitt hjärta. Jag själv blir uppväckt över hur det är ställt med heligheten och rättfärdigheten i mitt inre liv. Vi kommer att få uppleva en förkrosselse i hjärtan över hur oerhört beroende vi är av Guds nåd.

När det står världen kan det i bibeln även beskriva i vilken dimension vi är i och vad som egentligen är drivkraften bakom det vi säger och det vi gör. Denna drivkraft står alltså i en direkt motsats till den som Anden vill driva oss med. Det finns alltså en värld som vi lever i varenda dag men så finns det en ordning i världen och en kraft som påverkar människor i den här världen som kommer från den onde själv

Joh 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och det befaller jag er att ni skall älska varandra. 18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.

Posted in Different Stuff | Comments Off on Bön i Jesu namn

Där vill Herren fästa sitt namn

I Fredags var vi uppe i Bohuslän på begravning för en Herrens tjänare. Detta var nog den märkligaste begravning som jag varit på och en kraftig påminnelse till oss alla att inte sörja som världen gör när någon dör.

1 Tess 4:13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.

Det fanns en sång som den här evangelisten älskade och den spelades ut i lokalen och vi ställde oss upp och började att klappade takten. Jag älskar också den här låten så mycket att jag hade den som signal i telefonen. Den första versen och refrängen går så här:
I’ve a home prepared where the saints abide,
Just over in the glory-land;
And I long to be by my Savior’s side,
Just over in the glory-land

Refräng:
Just over in the glory-land, I’ll join the happy angel band, Just over in the glory-land; Just over in the glory-land, There with the mighty host I’ll stand, Just over in the glory-land

Hur nära Guds härlighet kunde lagen komma? Bara fram till förhänget och förebilderna.
1/ Israel
2/ Jerusalem
3/ Templet
4/ Förgården
5/ Det heliga
6/ Det allra heligaste
7/ Livet uppenbarades

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.” 5 Thomas sade: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Jesus undervisade dem om att de jordiska förebilderna pekade på den himmelska uppfyllelsen. En Jude visste naturligtvis vad Vägen – Sanningen – Livet var för något men inte vid denna tid att Jesus skulle uppfylla lagen.

Joh 3:12 Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till (FÖREBILDERNA) hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till? (DET SOM ÄR UPPFYLLT I JESUS KRISTUS) 13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. 14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen (SOM EN FÖREBILD) så måste Människosonen bli upphöjd 15 för att var och en som tror på (Gk: EIS) honom skall ha evigt liv. 

Man skulle kunna ha en hel predikan bara på dessa verser det finns ett oerhört djup finns i skriften.
1/ Människosonen stigit upp och ner från himlen (Gud)
2/ Människosonen skall dö på Golgata (Huvudskalleplatsen)
3/ Tron på Honom är som en dörr man kan gå in genom
4/ När du kommer in genom dörren finner du livet (DAH)
5/ Det allra heligaste kallades för Guds hus (Betel – Guds Familj)

Skriften säger att vi skall byggas upp på vår allraheligaste tro – Halleluja!
Jud 1:17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 

Petrus säger nästan likadant: Han säger att de skall förakta er och håna er tro på en Gud som dömer en syndig värld! Man skrattade åt Noa när han hamrade på sin stora ark. Till och med Lots närmaste trodde han skämtade när han berättade att Gud skulle förgöra Sodom och Gomorra.

Satan är vred och synden och ondskan flödar nu över i länderna på ett sätt som måste sluta med Guds dom. Det skall vi veta att bakom den förföljelse och hat vi ser början på just nu ligger en andemakt vi måste förstå att det är ej mot människor av kött och blod striden står i första hand. Det är mot ondskans andemakter på höga platser som råder i mörkret. (Ef 6)

Judarna är utvalda av Gud själv som ett folk och de är faktiskt vittnen om en levande Gud.
James Kaddis som själv är en Egyptisk arab med stor kärlek till Israel säger du kan omöjligt skilja på Jerusalem och landet Israel. Just där vid västra muren fick jag uppleva att Apostlagärningarna är lika levande idag som då: Jag fick nåden på vår bröllopsresa bära fram ett budskap på flytande Hebreiska till en ortodox Jude där… Halleluja det är dit den stora bröllopsresan blir till oljeberget i Jerusalem.

2 Kung 21:7 HERREN hade sagt till David och till hans son Salomo: I detta hus och i Jerusalem som jag har utvalt bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid. 

Gud Har har satt sitt namn i Jerusalem, ser vi även i andra bibelställen som Esra 6:12, 2 Krönikeboken 6:6; 33:4, 1 Kungaboken 11:36 och 1 Kungaboken 14:21.

Det finns 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet, och varje bokstav har en specifik betydelse och ett numeriskt värde kopplat till den. Den 21:a bokstaven är “שׁ SHIN” och uttalas “sheen”. Den liknar något en engelsk “w” och har samma form på hebreiska och det har talvärdet 300.

Shin ש bokstaven används av Judar för att beteckna det osägliga namnet “HaShem” eller “The Name.” Samma bokstav representerar också “Shaddai” eller “El Shaddai,” ett annat namn för Yahweh. “ש [Shin] står högt bland de Heliga Bokstäverna eftersom den representerar två Guds namn: … den Allsmäktige, den Obegränsade och … Frid.”

I Israel och judiska hem över hela världen är det vanligt med en “mezuzah” eller böneruta monterad på dörrkarmarna i hem och företag. Bokstaven Shin ש är präglad på varje judisk mezuzah, och det som finns inuti bönerutan är den skriftliga delen av Femte Moseboken 6:4, känd som “Shema” på hebreiska, vilket betyder “Att höra.”
“Hör, o Israel: Herren vår Gud är en Herre.” (Femte Moseboken 6:4)

Med framväxten av flygfotografi, satellitbilder och topografiska kartor framträder en anmärkningsvärd vy när man ser på Jerusalem från en högre utkiksplats. Faktum är att det som framställs även kan ses i många kartinfogningar i biblar.

Det finns tre betydelsefulla dalar som utgör staden Jerusalem, två som markerar dess ytterkanter och en som löper nära stadens centrum. Dessa är Kidrondalen, Hinnomsdalen och Tyropeandalen. När man ser detta på en karta markerar det omkretsen av en perfekt hebreisk Shin ש. Det pekar alltså direkt på Guds namn på hebreiska.

När kung David först erövrade detta område och bosatte det som sin huvudstad, hade han ingen aning om att staden var belägen på Guds namn.

2 Krön 6:5 Från den dag då jag förde mitt folk ut ur Egyptens land har jag inte i någon av Israels stammar utvalt en stad för att i den bygga ett hus där mitt namn skulle vara, och jag har inte heller utvalt någon man till att vara furste över mitt folk Israel. Men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn skall vara där, och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel. 

Detta är idag känt och berättas av turistguider för människor över hela världen. Men det finns mer geografiska vittnesbörd om Jerusalem. Staden Jerusalem består också av tre bergstoppar som bildar ett berg känt som Zion, och det är därför Jerusalem kallas “Zion” eller “Zions stad”. Men Zion har definitivt tre huvuden, det översta huvudet kallas Moria, det centrala huvudet kallas Ophel, och bottenhuvudet på berget kallas Zion. Ett berg med tre distinkta huvuden.

När du läser om Zion och Jerusalem ser vi att det kopplas direkt ihop med Guds rike på flera ställen. Du kan tydligt se det i Nya Testamentet i Heb 12:22-29. Du kan omöjligt ha Guds Rike utan att ha Fadern Sonen och Anden med för de är en odelbar enhet de är Echad.

Man brukar beskriva Zions centrala huvud Ophel vilket beskriver Fadern: “mitt fäste, torn, stark fästning.” (Strongs #H6076) Alla dessa är namn för Yahweh särskilt i Psaltaren.

Zion betyder “märke, tecknen, eller sigill.” (Strongs #H6725)  
EF 1:13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill

Moria betyder “att se Gud eller att bli sedd av Gud.” (Strongs #4179). I 1 Mosebok 22 är Moria platsen där Abraham tog med sin ende son Isak som ett offer innan Herren ingrep och skänkte offret själv, en bagge fångad i snår. Det är Tempelberget idag, som pekar på Guds enfödde Son som en dag skulle vara vårt offrande lamm. Och det är i Jesus Kristus, när vi kan se Gud och Fadern genom Anden.

Ophel – “Min Fästning” – Gud Fadern
Moriah – “Att få skåda Gud” – Gud Sonen
Zion – “Sigillet” – Den Helige Anden

När Gud förklarade att Jerusalem var där Han hade satt sitt namn menade Han det bokstavligen. Till och med dalarna I Jerusalem vittnar om hans namn. Och bergen som Hans stad vilar på ropar bokstavligen ut Hans namn.

Guds ord är fullkomligt och ofelbart. Och Guds Namn är inte bara skrivet i Israels land, i dalarna och på bergen de är fysiskt skrivna på våa hjärtan! Hela mänskligheten har den ovedersägliga märkningen av Guds skapelse, men var och en av oss måste välja om vi vill ge våra hjärtan helt till Honom eller inte. När vi ger våra liv till Kristus, då får vi Hans märke på oss, sigillet av den Helige Ande. Den vackra aspekten av detta är när fienden kommer emot oss, säger Gud till honom: “Du kan inte ha dem, för Mitt namn är skrivet där! Han/Hon tillhör Mig.”

Psa 121:1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. 4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. 5 HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. 6 Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten. 7 HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ. 8 HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

Den kände teologen Albert Barnes skrev i sina kommentarer att denna vallfartssång beskriver bergen där Jerusalem är byggda på. Alltså de bergen där Gud själv har stämplat in sitt namn. Om det är någon som tvivlar angående Israels bergs betydelse så kan han läsa Hes 36
1/ Bokstavlig berg = Ledare regering och Kung
2/ Bokstavligt folk = Det Judiska folk
3/ Bokstavligt land = Israels land

Det måste finnas ett Israeliskt ägt Land = 1948 (Tetrad)
Det måste finnas ett Israeliskt ägt Jerusalem = 1967 (Tetrad)
Det måste finnas ett förbund alla hedningar skriver på = 2015 Agenda 2030 (Tetrad)

Posted in Different Stuff | Comments Off on Där vill Herren fästa sitt namn

Messiaslinjen genom Bibeln

Messiaslinjen genom Bibeln

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
26/11-2023

Någon tog alla de första 10 generationerna och översatte nmnen till en mening: Adam-Set-Enos-Kenan-Mahalel-Jared-Enok-Metusela-Lamek-Noa.
”Människan är beskärd dödlig sorg men den välsignade Guden skall komma ner och lära att hans död skall frambringa tröst och vila”.

Guds rike är ett andligt rike
-det kan aldrig försvaras med vapenmakt
-samtidigt har vi ett fysiskt land och folk som Gud handlar med genom historien: judarna och Israel

Gud har aldrig ersatt sitt egendomsfolk, som sitt utvalda folk. Det kan inte nog ofta sägas i den här tiden, med så många lögner och villoläror som sprids.

Gud går själv emot ”ersättningteologin” (lögnen att Gud har ersatt judarna med kristna).

Jer 33:23  HERRENS ord kom till Jeremia. Han sade: 24  Har du inte märkt vad detta folk säger: “De båda släkter som HERREN utvalde, dem har han förkastat.” De föraktar mitt folk och anser dem inte längre vara ett folk. 25  Så säger HERREN: Om mitt förbund med dag och natt inte består och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, 26  då skall jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Ty jag skall åter göra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. 

Här är ett ord till alla som tror på konspirationsteorier om judarna och till kristna som tror att de är ”bättre” än judarna:

Rom 11:1  Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 

…17  Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd [du som inte är jude], har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18  då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. [Jesus är roten i det judiska trädet ”med all den himmelska världens andliga välsignelse”. Han bär oss, inte tvärtom. Därför säger Jesus att ”frälsningen kommer från judarna”].

…25  Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 26  Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. [Annan översättning: För Sions skull skall Frälsaren komma…]

Jes 59:20  Återlösaren skall komma till Sion [Jerusalem i Israel] och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN. 

Trots att israelerna avföll till avgudadyrkan, fick inte Bileam förbanna dem för Gud! Läs 4Mos 23-24.

Guds Son, Jesus Kristus /Messias föddes i Israel som jude. Alla judar som tar emot Jesus är kvar i det andliga Israel, likaväl som det fysiska. De som förkastar Jesus går förlorade för det räcker inte att vara av judisk härkomst. Man måste bli “född på nytt”. Vi kristna har inympats i det andliga Israel genom tron på Jesus Messias. Väckelsen bland judarna blir en folkväckelse som leder till Israels slutliga frälsning.

Vi är för alltid sammankopplade med det judiska folket och Israel. Någon har sagt: ”Den som älskar Jesus, älskar Israel och judarna”. Det är sant. Det är lika sant att den som hatar judarna kommer att hata Jesus. Hela Bibeln handlar om Israels folk och allt är nedskrivet till undervisning för oss, 2Tim 3:16.

Messiaslinjen går tillbaka till Guds löfte i Edens lustgård

1Mos 3:15  Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.” 

Det här Bibelordet är kallat ”det första evangeliet”. Martin Luther lär ha sagt: “Denna text omfattar och förstår inom sig, allt ädelt och härligt som finns överallt i Skriften”. Messias kommer att såras men han ska krossa ormen [djävulen].

Som Gud handlar med judarna, handlar han också med oss.
5Mos 30:1  När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hednafolk dit HERREN, din Gud, fördriver dig, 2  och du vänder om till HERREN, din Gud, och lyder hans röst, i allt vad jag i dag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 3  då skall HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. 4  Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. [Vad säger det oss? Hur långt borta du än är från Gud, kan han föra dig tillbaka i den stund som du vänder om till honom. Jag såg ingen väg tillbaka när jag var ”en förlorad dotter”. Jag var så långt bort från Gud, tyckte jag men när jag gjorde valet och vände om, då öppnades en väg. Gud öppnade vägen]. 5  HERREN, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det. Han skall göra dig gott och föröka dig, mer än dina fäder. [Jesus insätter dig på din rätta plats i livet och in i förberedda gärningar. Han gör så att du bär Andens frukt, för nu vill du formas efter Guds goda vilja]. HERREN, din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva. [Jesus ger nytt liv redan här och evigt liv. Dina böner ska gälla dina barn och barnbarn, ”dina efterkommande”] 7  Och HERREN, din Gud, skall lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig.

Förbundsguden – dina fiender blir Guds fiender. Jag har sett kristna som går emot Israels försvarskrig mot terror-organisationen Hamas i Gaza med orden: ”Men Jesus sa att vi skulle älska våra fiender. Vi kan inte försvara krig…”

Då vill jag säga:
1. Hur i hela världen kan du uppmana icke-kristna att ”älska sina fiender”?! Det är helt omöjligt i egen kraft – det kan vi enbart göra med Guds kraft och kärlek – och det kan vara ett svårt val även för oss kristna.

2. Hur skulle en nation som attackeras av barbariska terrorister kunna stå apatisk och inte försvara sina medborgare?! Det vore orättfärdigt och brottsligt och laglöst, omänskligt.

När Gud samlar judarna tillbaka till Israel är det bäst att vi står på Guds sida och står med Israel, så att vi inte blir Guds fiender. Den som vill utrota judarna är ytterst djävulen, den gamle ormen och hans tjänare.

Ef 6:11  Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. [De onda andemakterna står bakom Hamas och andra islamister].

Jorden fylldes av våld [hamas] och ondska. Gud lät syndafloden komma med undergång. Noa hade tre söner: Sem, Ham och Jafet. Noa välsignade Sem [hebr. Shem] och det var samtidigt en profetia om Messias. Shem betyder namn. Judarna säger inte ”Gud” (de anser det för heligt att uttala). De brukar säga Hashem – Namnet.

1Mos 9:26  Han sade vidare: “Välsignad vare HERREN, Sems Gud,…

Gud kallade Abraham, en semit (han härstammade från Sem) och slöt förbund med honom.
1Mos 12:1  HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 

Messiaslinjen genom Abraham lär oss om trons lydnad och Guds ledning och vilja.

Förbundet fortsatte med Isak.
…17:20  Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. 21  Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.” 

Messiaslinjen genom Isak: löftessonen, lär oss om Guds trofasthet. Gud gör under och uppfyller sina löften när tiden är inne.

Abraham uppmanas att offra Isak på Moria berg vid Salem – den plats som sen skulle heta Jerusalem [betyder fridens boning, vision av frid, fridens grund]. Abraham litade på att Gud kunde uppväcka honom från de döda. Det var ett prov och en förebild på att Gud utgav sin Son att dö för våra synder.

Messiaslinjen genom Jakob lär oss om Guds fostran och handlande till ett förnyat sinne, ett förvandlat hjärta och liv – att bli Guds tjänare och förstå Guds handlande. Efter kampen med sig själv och med Gud i Peniel var Jakob förändrad. Jakob kallar Herren: ”den Starke i Jakob, Herden, Israels klippa.” Jakob blev liten och svag och Gud blev hans styrka.

Nu såg Jakob till de minsta och gick i takt med dem [de små barnen och får och kor som diade, 1Mos 33:13] – han gick i Guds takt. Jakob fick ett herdesinne – han blev lik ”den gode Herden”.

Jes 40:10  Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. 11  Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. [Jesus tar sig an de svagaste] Sakta [nahal – varsamt, försiktigt] för han moderfåren fram. [Ledare efter Guds hjärta].

Messiaslinjen genom Jakobs 12 söner: lär oss att Gud använder oss trots brister och fel. Han förlåter när vi ångrar och bekänner. Allt får tjäna Guds syften och hans goda vilja.

1Mos 50:20  (Josef sa till sina bröder) Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. [Josef fick gå lidandets väg för att bli till välsignelse för många andra].

Messiaslinjen fortsätter genom en av de tolv bröderna: Juda [betyder Herrens pris /den som prisar Herren]

Jakob profeterar och välsignar sönerna:
1Mos 49:8  Juda, dig skall dina bröder prisa. Din hand skall vara på dina fienders nacke, din fars söner skall buga sig för dig. 9  Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son.
[Eller: som ett rivet byte har du kommit hem, min son] Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna – vem får honom att resa sig? [Därför kallas Messias ”Lejonet av Juda”] 10  Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga.  [Hebr. förrän Shilo kommer – ett epitet på Messias – Rot: shalah – trygghet, lugn och ro, framgång – Jesus sa: ”Kom till mig, ni alla som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila (ro).” Matt 11:28] 11  Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan…

Mika 5:2  Men du, Betlehem [Brödhuset – livets bröd] Efrata [Fruktbärande, överflöd], som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel [härskarstaven]. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. [Messias är av evighet].

Jes 7:14  Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss]. 
…9:6  Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 

Messias kallas både Människosonen och Gud.
Runt år 6 blev Judeen en romersk provins. Till dess hade man haft judiska ståthållare och lydkungar fast landet var kontrollerat av romarna.
En judisk rabbin skrev: ”Ve oss, spiran är tagen från Juda, och Messias har inte kommit!” Messias hade kommit – men det visste han inte! Guds ord var redan uppfyllt – bönesvaret var redan ”på plats”. Messias var redan född av en jungfru i Davids stad Betlehem i Judeenen jude av Juda stam.

Tillbaka till GT: Jakobs 12 söner blev ett folk som Farao gjorde till slavar i Egypten. Gud kallar Mose att leda sitt folk ut därifrån tillbaka till landet.
Vilka är judar? Alla som härstammar från Abraham, Isak och Jakob.
Mose var profeten som förebild på Messias.
Aron var översteprästen som förebild på Messias.
David var kungen som förebild på Messias.

Hebr 7:28  Ty lagen insätter svaga människor till överstepräster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter Sonen, som är fullkomlig för evigt. 

Under ökenvandringen får israeliterna lära sig att offra djuroffer för att få tillfällig förlåtelse för sina synder. Allt det fick Guds profeter inblick i om Messias. Därför kallas han ”Guds lamm” (Guds offerlamm).

-Messias är Frälsaren som bar våra synder på korset och ger liv – som kopparormen som Mose hängde upp på en stång
-Messias är Klippan [tsur – lågt liggande] som Mose fick slå på – för att ge levande vatten.
-Messias är Klippan [sela – högt liggande] som Mose skulle ha talat till – därför att Jesus uppstod på tredje dagen.
-Messias är Klippan [tsur – lågt liggande] som Mose fick slå på – för att ge levande vatten.
-Messias är Klippan [sela – högt liggande] som Mose skulle ha talat till – därför att Jesus uppstod på tredje dagen.

Så har vi en förebild i Mose som stod för lagen medan Josua [Yeshua (Jesus) – Herren frälser, frälsare, frälsning, befriare] fick föra folket in i landet. Här var allt redan färdigt. En förebild på allt av nåd.

Joh 1:15  Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16  Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17  Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. 

Då och då framträder ”Herrens ängel” i GT och varenda en som möter honom vet att det är Herren Javeh [Skaparen, den Högste, /Gud. Han talar i jag-form som Gud själv.
-efter Domartiden kom Kungariket med Saul, David och Salomo
-efter Salomo delades riket i Nordriket Israel och Sydriket Juda

Messiaslinjen fortsätter i släktled – han skall vara en ättling till kung David.
2Sam 7:12  När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans kungadöme. 13  Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt. [Därför kallas Messias ”Davis son. Profetian sträcker sig mycket längre än om Salomo]. Det är David som gör Jerusalem [Sions berg] till huvudstad.

Här har vi den dubbla bilden igen:
Sions berg står för det fysiska Jerusalem i Juda där Gud har fäst sitt namn.
-Sions berg står andligt för det himmelska Jerusalem där Guds församling möter Gud.

Andligt står vi redan nu på ”Sions berg” när vi är pånyttfödda.
Hebr 12:22  …ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23  till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24  Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. [Vi har våra namn skrivna himlen, vårt medborgarskap i det himmelska Jerusalem].

Jer 31:31  Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, 

Messias kom först som ”den lidande tjänaren”, Guds lamm som Jesaja 53 beskriver:
-kapitlet som många rabbiner har förbjudit judar att läsa i nära 2000 år och som många judar har läst på senare år och kommit till tro på Yeshua /Jesus.

Jes 53:3  Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4  Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5  Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6  Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. 7  Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. [Jesaja såg att Guds lamm [Messias] skulle själv bli brännoffret, slaktoffret, syndoffret, skuldoffret och fridsoffret för hela mänsklighetens alla synder, och ge frälsning]

Vi befinner oss fortfarande bland det judiska folket i Israel. Vi läser i GT om kungar som gjorde det som var ont, vi läser om kungar som gjorde det som var rätt och gott inför Herren. Vi läser om väckelser i Juda och Israel och vi läser om avfall och avgudadyrkan… Gud sände profeter för att föra folket tillbaka till sig själv men när de fortsatte och inte ville lyssna utlämnade Gud dem till deras egen vilja.

Nordriket Israel intogs av Assyrien och upphörde 721 f Kr – Guds beskydd var borta.
Sydriket Juda intogs av Babylonien och upphörde 586 f Kr.

Ändå gav Gud alltid löften om återupprättelse. Efter 70 år, som Jeremia fick profetera, kom återvändandet till landet.

Jer 29:10  Ty så säger HERREN: När sjuttio år har gått för Babel skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. 11  Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12  Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13  Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. [Gud uppfyllde sitt löfte exakt och bokstavligt till judarna. Det lär oss att vi kan lita på Guds ord helt och fullt och gäller oss också].

Hur gjorde Gud? Han lät det Medo-Persiska riket uppstå med kung Kores som besegrade Babylon och uppmanade alla judar att återvända till sitt land. Vad förmår inte Herren, Israels Gud?!

Den sista förskingringen – diasporan – kom år 70 när romarna raserade templet i Jerusalem. Jesus hade varnat. År 135 slog romarna ner ett judiskt uppror. Kejsar Hadrianus ville förödmjuka judarna och kallade dem ”palestinier” och landet ”Palestina”, efter Filisteen och filisteer.

Hes 36:24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. [Judarna hade aldrig varit så utspridda i världen som på 1800-talet].
Efter sexdagarskriget 1967 började araberna kalla sig ”palestinier” för att försöka kräva en stat på judisk mark. Hela den s k ”pro-palestinska rörelsen” bygger på en lögn. Den senaste tiden har ett bibelord ringt inom mig och det är från 2Tess 2. Gud sänder villfarelsens makt, för att de som inte har trott på sanningen, tror på lögnen. I lögnen ingår även att landet Israel inte tillhör judarna, att de har “tagit landet från palestinierna”. Ändetiden kommer att kretsa omkring Israel och Jerusalem och med antisemitismen fula tryne som plötsligt syns över hela jorden, kan detta ingå i lögnen.

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. [Först juden och sen greken /hedningen. Lagen kom med yttre krav, nåden förändrar oss inifrån] 12  Den fostrar oss [Guds nåd påverkar samvete, vilja och gärning] att säga nej till ogudaktighet [Asebeia – ringaktning för Guds person] och världsliga begär och att leva anständigt [nyktert], rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. [Hoppet är Jesu återkomst till Jerusalem och Oljeberget. Han kommer lika synligt som när han for upp till himlen men nu i makt och härlighet. Gud handlar i ljuset och i öppenhet – ”smygvägar” står Satan för med sina lögner och sitt agerande] 14  Han [Jesus] har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet [Ordet friköpa (lutroo) användes när en slav köptes på marknad, togs därifrån och kedjorna togs bort. Han/hon var fri. Vi är friköpta och frikända i domen] och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. [Ett egendomsfolk av alla folk].

Hoppet sviker oss inte. Då kommer Jesus Kristus /Messias, konungarnas Konung och herrars Herre, Guds lamm och Lejonet av Juda, den klara Morgonstjärnan, han som är Vägen, Sanningen och Livet, den gode Herden och Fridsfursten, världens Frälsare…

Sak 2:11  Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till HERREN och bli mitt folk, och jag skall bo i dig. Du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till dig. 12  HERREN skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall han utvälja Jerusalem. 13  Var stilla inför HERREN, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning. 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Messiaslinjen genom Bibeln

Ett liv som inte saknar någonting

Joh 4:14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.” 

Hur värdefullt är inte detta ord! Det talar inte om en speciell typ av kristen. Det säger inte att endast de som har fått särskild nåd från Herren kan ha en källa av vatten som strömmar upp till evigt liv. Herren sa detta till en samaritansk kvinna som Han tidigare aldrig hade träffat. Han sa att om hon trodde skulle hon få levande vatten.

Detta levande vatten skulle vara i henne som en källa som strömmar upp till evigt liv. Bröder och systrar, vad betyder det att vara törstig? När någon är törstig innebär det att han inte är nöjd. De som dricker av det vatten som Herren ger kommer aldrig att vara törstiga igen. Tack och lov Herren! En kristen är inte bara en nöjd person utan en person som är för evigt nöjd!…

Varför säger Herren att en troende inte kommer vara törstig igen? Detta beror på att han har blivit annorlunda inuti. Inom honom finns nu en levande Andlig lag ett kristet liv utan en massa bördor och krav. Herren säger att Han själv personligen är allt vi behöver, så om vi springer omkring och jagar kickar utan honom är det ju inte hans fel om vi misslyckas med vår tillfredsställelse. Den som handlar så han bekänner egentligen sin otro på Herrens löften att fylla honom. Tvivla inte på Herrens löften men glöm inte att vi ständigt är i en process av oss själva för att mer av honom skall kunna uppfylla oss.

Jes 12:1 På den dagen skall du säga: “Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. 2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.” 3 Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. 4 På den dagen skall ni säga: “Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. 5 Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. 6 Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er.” 

Nehemja 8:10  Och han sade till dem: “Gå i väg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt, ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i HERREN är er starkhet.” 

Detta är en bild att inspireras av det Anden uppenbarar för oss om Jesus Kristus. Den glädjen som kommer av denna uppenbarelse är vår starkhet och allt vi behöver.

Posted in Different Stuff | Comments Off on Ett liv som inte saknar någonting

Spring ditt lopp

“Ingen är undantagen från plikten att vittna om Jesus. Ingen alls. Bibeln säger att du måste berätta om de underbara saker som den som förde dig från mörker in i Hans underbara ljus har gjort. Han säger att Han tog dig från det, så du ska vittna, du ska berätta för alla om Hans härlighet. Det är en plikt som vi behöver komma ihåg. Bibeln berättar för oss om alla dessa saker och vi måste komma ihåg att de troende är löparna i detta lopp, och ingenstans i Bibeln säger det att vissa kan springa och andra inte. Om Gud kallar dig till sig själv kommer Han också att rusta dig för att springa loppet.

Att springa loppet är att leva ett liv i gudfruktighet och uppfylla uppdraget att vittna om evangeliet om Jesus för människor runt om i världen. Jag tror inte att det är något som endast några få kan göra. Och varför springa, förresten? Varför springa? Varför inte gå? Att springa är något utmanande. Att springa kräver mycket ansträngning. Att springa kräver färdigheter, och att springa beskriver ofta hur vi flyr från världens saker. Vi måste fly från saker. Så det är så vi behöver komma ihåg det.

Bibeln berättar för oss i 1 Korinthierna 9 hur vi ska springa. ‘Vet ni inte att de som springer i ett lopp alla springer, men bara en får priset? Spring på ett sätt så att du kan vinna det, och alla som tävlar om priset är måttfulla i allt. De gör det för att få en förgänglig krona, men vi för en oförgänglig krona. Därför springer jag, inte osäkert, inte som en som slår i luften, utan jag disciplinerar min kropp och gör den undergiven, så att jag, när jag har predikat för andra, inte själv ska bli diskvalificerad.’ Paulus berättar för oss att när du går in på löparbanan ska du inte springa på ett sätt så att du vet att du kommer att förlora från allra första början. Med andra ord kan du inte bara gå och promenera genom det loppet. Du måste springa och springa på ett sätt så att du kommer att vinna.”

Jesus berättade för sina lärjungar i Johannes 14:12 att de skulle göra större gärningar än de hade sett eftersom Han skulle gå till sin Fader. Det de skulle bli rustade att göra skulle vara större än att helbreda sjuka, driva ut demoner, föda folkmassor genom mirakulösa medel, och till och med väcka döda. Vad är den kraften och vad skulle vara resultaten?

Apostlagärningarna 1:8
“Men ni ska få kraft när den Helige Ande kommer över er, och ni ska vara mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Detta är det större verk som Jesus hänvisade till, arbetet att vara ett vittne. Alla som blev helade av Jesus dog senare. Alla som blev matade blev hungriga igen. Alla som hade demoner kastade ut från dem och även de som väcktes från de döda dog fortfarande, och deras möte med Jesus mirakulösa kraft förändrade deras liv förvisso. Men det ledde inte nödvändigtvis till frälsning för deras själar.

Många kristna längtar idag efter att se Guds kraft manifesterad på mirakulösa sätt, och tyvärr gör få de saker som leder till att Gud manifesterar sin kraft på sätt som är större än temporära mirakel. Framträdande bland dessa saker är att vara ett vittne.

Apostlagärningarna 2:36-39

“Därför må alla Israels hus veta med visshet att Gud har gjort denne Jesus, som ni korsfäst, både till Herre och Messias.” När de hörde detta blev de genomborrade i sina hjärtan och sade till Petrus och de övriga apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” Då sade Petrus till dem: “Omvänd er, och låt var och en av er döpas i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, så ska ni få den Helige Andes gåva. Ty löftet gäller er och era barn och alla som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

Om gåvan av den Helige Ande ges till alla som kommer till tro på Kristus, då har alla som kommer till tro på Kristus kraften att vara ett vittne för Kristus.

Paulus liknar att vara ett vittne vid att springa en tävling och kämpa den goda trons kamp. Det innebär att det krävs disciplin, som hos en löpare som måste träna och avstå från saker som andra gör som skulle vara skadliga för dem på tävlingsdagen. Han säger att vi inte kämpar som en skuggboxare som slår i luften med sina nävar. Istället disciplinerar kämpen sin kropp så att de inte diskvalificeras. Det Paulus syftade på var att för att delta i de grekiska spelen var varje deltagare tvungen att ägna sig åt 10 månaders träning före sitt evenemang och svära att de hade hållit detta löfte. Om de inte kunde det blev de diskvalificerade.

Det största vi kan göra i livet är att leda andra människor till Jesus, och Han har gett oss sin Ande för att bemyndiga oss att göra det. Ibland kommer det att vara som en tävling – utmattande. Ibland kommer det att vara en kamp att göra det vi är kallade och bemyndigade att göra, men det vi behöver erkänna är att vi alla är kallade att göra det.

Markus 16:15
Och han sade till dem: “Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.”

Markus 16:19-20
Sedan Herren hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade med dem och bekräftade ordet genom de medföljande tecknen. Amen.

Om du vill se Guds mirakulösa kraft manifesterad i ditt liv, gå och berätta för människor om Jesus. All kraft som behövs för att göra det kommer du att ha. Om det är ett kunskapsord, kommer Han att ge det till dig. Om det är skiljekraft du behöver, kommer du att ha det. Om någons helande kommer att få dem att vända sig till Kristus, kan Han till och med göra det genom dig.

Vi har redan uppmaningen att gå ut. Alltför många kristna idag vill se Guds kraft bara för upplevelsens skull. Markus säger att tecknen som bekräftar ordet fanns överallt där lärjungarna predikade.

Gå ut och berätta för människor om Jesus och se vad Herren kommer att göra genom dig!
Även så, kom snart Herre Jesus,

Amir Tsarfati

Posted in Different Stuff | Comments Off on Spring ditt lopp

Bristen på urskiljning idag

1 Tess 3:11 Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. 12 Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör 13 så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. 

Fil 1:9 Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme 10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. 

Det är betydelsefullt att Paulus bad om att deras kärlek skulle överflöda “i full kunskap och allt omdöme.” Filippernas troende hade mycket kärlek. Ändå behövde deras kärlek överflöda, växa sig större och större, inte tanklöst, utan i full kunskap; inte i okunnighet, utan med allt omdöme, för att de skulle kunna pröva och särskilja det som skiljer sig åt.

1/ Ett rent samvete kanalen mellan ande och själ (Stephen Kaung)
2/ En förvandling från anden in i själen upplysning av känslor vilja och förstånd

Paulus bad inte om att filippernas kärlek skulle överflöda i iver eller i den goda hjärtats känsla. Som vi alla vet är kärlek kopplad till känslor. Men Paulus bad om att deras kärlek skulle överflöda i full andlig kunskap och allt andligt omdöme, båda kopplade till sinnet eller förståndet. Vanlig mänsklig erfarenhet är en kärlek kopplad till känslor en sådan kärlek är en blind kärlek hur andlig den än ser ut. Paulus bad om att vår kärlek skulle överflöda mer och mer i full andlig kunskap och allt andligt omdöme.

Det grekiska ordet för omdöme betyder känslig uppfattning, moralisk fingertoppskänsla. Omdöme är förmågan att känna av saker och kunna läsa av ett sammanhang. Paulus ville inte att filipperna skulle älska på ett tanklöst sätt. Tvärtom uppmanade han dem att älska med ett förnuft fyllt av andlig kunskap och andligt omdöme, känslig uppfattning och moralisk fingertoppskänsla att kunna läsa av ett sammanhang genom Anden. Den kunskap och det omdöme som Paulus talar om i 1:9 är faktiskt Kristus själv. När vi upplever Kristus blir Han vår kunskap och omdöme. Anledningen till att vi brister i kunskap och omdöme för att särskilja olika sammanhang av villfarelser är att vi saknar erfarenhet av Kristus. Den erfarenheten kan bara uppnås genom att korset får verka mitt Jags död.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Bristen på urskiljning idag

Så i Anden eller Köttet

När vi läser Bibeln är det viktigt att beakta sammanhanget. Om Galaterbrevet 6:7 tolkades som ett absolut påstående, något alltid sant i varje fall, skulle ingen gå till himlen och Bibeln skulle motsäga sig själv. Detta är inte en lag om karma eller attraktionsprincipen; det är ett sant påstående i sitt sammanhang, med tanke på vad som kommer före och efter versen.

Gal 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. 

I versen innan (Galaterbrevet 6:6) uppmanade Paulus troende att stödja dem som undervisar dem i tron, att “dela i allt gott” med dem. Detta är en grundläggande, om än ibland försummad andlig princip. De som föder och välsignar troende andligt bör också stödjas ekonomiskt (1 Kor 9:11, 9:14, 1 Tim 5:17).

Därför, för dem som tvekar att “dela i allt gott” (Galaterbrevet 6:6) med dem som undervisar dem, påminde Paulus dem om Guds princip om att så och skörda. Deras givande skulle inte vara som att slänga bort pengar; det skulle vara som att plantera frön, och det som en person sår, det ska han också skörda. Paulus huvudpoäng var inte att Guds folk borde stödja dem som undervisar dem eftersom det är bra för läraren. Snarare bör de stödjas eftersom det är bra för den som undervisas och delar, vilket visas av principen om sådd och skörd.

Det blir tydligare när vi överväger versen efter Galaterbrevet 6:7. Där skrev Paulus om att så i köttet och så i Anden, och skörden som uppnås genom varje typ av sådd. Om troende vill skörda i Anden bör de inte tveka att så i Anden med de resurser som Gud ger dem. Bonden skördar samma som han har sått, men inte exakt. Äppelkärnan växer inte bara fler äppelkärnor, utan fler äpplen som innehåller kärnor. På samma sätt, när vi sår i Anden – även med materiella ting – är det vi skördar inte nödvändigtvis materiella ting, utan något bättre: vi skördar evigt liv (Galaterbrevet 6:8). Vi ger inte som en grov “investering” eller pengaförsörjningssystem, även om troende är övertygade om att de aldrig kommer att förlora på att ge.

I sammanhanget har uttrycket “det som en person sår, det ska han också skörda” tillämpning bortom givande och stöd till lärare och tjänare. Det gäller generellt: vad vi får ut av livet är ofta vad vi lägger in i det. Ändå, om bara goda människor fick goda saker från Gud, skulle vi alla gå under – eftersom alla har syndat och kommit på kort i Guds härlighet. Här kopplar Paulus helt enkelt principen om sådd och skörd till hur resurser förvaltas (som i 1 Korinthierbrevet 9:11 och 2 Korinthierbrevet 9:6-10).

Vi kan lura oss själva genom att förvänta oss mycket när vi sår lite, men vi kan inte lura Gud, och resultaten av vår dåliga sådd kommer att bli uppenbara. När du förvaltar det som Gud ger dig, så rikligt och skörda rikligt.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Så i Anden eller Köttet

Massmanipulation och Kontroll

Vi lever i en tid där den yngre generationen har vuxit upp med sociala medier. Deras förmåga att tänka och resonera har begränsats genom att de blir tillsagda vad de ska tro genom en massiv mängd videor och offentliga åsikter. T det faktum att sociala medier använder algoritmer och censur är säker bevis på en massiv manipulation av allmänna åsikter. Till och med vårt utbildningssystem har mycket svårt att lära våra barn att läsa, skriva, räkna och de grundläggande färdigheterna, eftersom behovet av att tänka och resonera har eliminerats genom att titta på sociala medier. Nu, med framsteg inom artificiell intelligens, minskas behovet av att själv lösa problem avsevärt. En obildad generation som är kulturellt fixerad tar över positioner där AI-teknologi kommer att ta över grundläggande funktioner. Behovet av arbete och ansträngning minimeras eftersom det helt enkelt görs åt oss av teknologin.

Såsom du vet, när den äldre generationen växte upp, var vi utomhus och lekte, cyklade och spelade idrotter. Det var ingen stor sak om vi cyklade utan hjälmar långt hemifrån utan att berätta för våra föräldrar vad vi höll på med. Så länge vi höll oss ur trubbel och ingen skadades var det vardagligt normalt liv. Förmågan att tänka och anpassa sig till situationer lärdes genom vår egen viljekraft och tankeansträngning. Möjligheten att få tillgång till stora mängder information fanns inte vid våra fingertoppar, så kommunikationen tog tid att spridas. Du var mer en självständig tänkare med egna åsikter om ämnen, och att argumentera och debattera var en naturlig del av barndomens kommunikation.

Kyrkan var en del av det, eftersom det religiösa Amerika var mer traditionellt då med helgdagar som hade större värde än idag, och söndagar hade ett starkare samband med kyrkan. Som medlem av den äldre babyboom-generationen har jag bevittnat förändringarna från en generation till den yngre, och det jag ser är förlusten av personlig frihet och rättigheter. Självklart tror de flesta att de har rätt att göra det på sitt eget sätt, men i verkligheten har en konstant manipulation av övertygelser kommit genom propaganda och algoritmer på sociala medier. Om du ställer dig upp mot dessa kommunikationer är du troligen föremål för censur, och allmän missnöjdhet kan enkelt leda till risker för jobbsäkerhet och framtida framgång. Hotet om att inte dela samma åsikter och kulturella normer mäts nu som standarder för vem du är. Du förväntas bli omskolad till kulturell känslighet om du bryter mot dessa kulturella normer. Nu, med AI-teknik, krävs att ditt liv övervakas och kommer att leda till ett socialt granskningssystem med censur och bestraffning i verkliga livet.

Vart leder allt detta? Eftersom livet är mer andligt än någon teknisk utveckling är en sak säker, den kristna tron passar inte in i systemet. Eftersom det kristna tänkandet står utanför dagens kulturella normer, särskilt när det gäller moralisk tro och etik. De yngre generationerna rör sig snabbt bort från kristen moral, in i moralisk relativism utan någon tro på normer för absoluta moraliska principer. Eftersom det inte finns någon slutgiltig standard för rätt och fel, är det lätt för massor av människor att manipuleras mot Guds morallag. Ökningen av sexuell perversion är anmärkningsvärd med de yngre generationerna som inte känner någon skillnad, så de utbildas mot Guds moraliska normer.  Vad betyder det? Sex omdefinieras mitt framför våra ögon, eftersom äktenskap och familj inte längre är traditionella. Inte heller könet på man och kvinna. Nästa steg är acceptansen av pedofili, med sänkningen av åldern för samtycke till sex med minderåriga. Tills några hinder eller gränser för minderåriga verkligen inte existerar alls, eftersom det kommer att bestämmas av individuellt samtycke och inte ålder. Sannerligen, Sodoms dagar utspelar sig, precis som Jesus Kristus varnade för skulle inträffa precis innan hans andra ankomst.

Vad kommer att hända med den kristna tron? Jesus Kristus varnade för att du kommer att bli hatad av alla nationer. Det är lätt att se om man lever i en kultur som är sexuellt omoralisk och baserad på lögner om moralisk relativism. Att tala om för en person att det är fel kommer att undertryckas och hatas. Ja, den andliga världen kommer att falla mot “antikristlig tro” och kommer att hata kristna och beskylla judarna för deras oberoende judisk/kristna etik och tro. Kommer massorna att röra sig mot kristna och censurera deras röster, och kommer massorna att resa sig med antisemitiskt hat? Svaret är enkelt, tekniken tänker för de yngre generationerna och utesluter den kristna tron och är anti-Israel. Så enkelt är det, eftersom tekniken inte tillåter kristen undervisning. Det vi ser idag i protester mot Israel och antisemitiskt hat, kommer så småningom att övergå till att hata kristna och deras moraletik.  

Hur lätt kommer inte den stora massan av människor att acceptera Antikrist, eftersom scenen redan är klar för massiv kulturell manipulation och kontroll. Varför lär Bibeln nationerna att resa sig för att ta vilddjurets märke, du kan se hur allt utvecklas med yngre generationer just nu. Som får som leds till slakt och blinda som leder blinda.

Don Pirozok

Posted in Different Stuff | Comments Off on Massmanipulation och Kontroll

Anledningar till varför karismatiker reagerar när ledare avslöjas

Låt oss inse det, köttet är en ständigt närvarande källa till potentiell synd. Aposteln Paulus sa att om han inte håller sitt kropp under kontroll av den Helige Anden, skulle han kunna bli förkastad. Nu säger mannen som Gud upphöjde för att skriva två tredjedelar av Nya testamentet att efter att ha predikat för andra kunde han hamna i ett syndigt tillstånd och bli diskvalificerad inför Herren. Hur naiva är karismatiker som tror att deras berömda högprofilerade ledare är bortom “inspektion” och bara blint följer den “legend som byggts upp kring deras gåva”. Till och med Satan erbjöd Jesus Kristus samma tre frestelser som han erbjuder människan varje dag i sina liv. Köttets lust, ögonens lust och livets högmod. Ingen människa är undantagen från frestelse, oavsett hur helig och rättfärdig de kan verka.

Det är farlig mark att få människor att tro på din “bild” som du har skapat för att få dem att tänka på dig på ett sätt som inte är sant. Det är därför optimism firas istället för den kristna tron när det gäller “idealism om en person”. Eftersom Bibeln börjar med människans fall och depravation, utan förmåga att förbättra sin syndiga natur. Ändå låter vi på något sätt våra högprofilerade ledare leva på sina “missionslegender” som om de på något sätt har undkommit det som alla andra frestas med och dagligen behöver ta korset i självförnekelse och dödande av köttet. Om inte frestelsen till synd bryter ut som en plåga. Det är lätt att stiga upp på en scen på en kristen konferens där tusentals människor hejar på dig och du framför din prestation med den Helige Andens gåva. Men vad är du egentligen när du är hemma bakom stängda dörrar när inte alla tittar på din prestation.

Här är var karismatiker misslyckas med testet. Hur hanterar mannen pengar, särskilt när han utnyttjar kyrkan. Varför känner karismatiker sig så berättigade att tro att Gud vill att den berömda personen ska vara rik, som en multimiljonär. Berätta för mig, aposteln Petrus och Paulus, som ledde tusentals till tro på Kristus, som utförde djupa mirakel och till och med uppståndelse av de döda, var de multimiljonärer med sina “mirakelmissioner”? Eller dog de som martyrer, korsfästa eller med avhuggna huvuden? Pengar avslöjar en människas hjärta lika mycket som något annat i denna värld. En girig person, en person som tror på sin egen legend och använder sin mission som ett sken av girighet och självberättigande, har inte korsfäst sitt kött. Frestelsen att bli rik har varit fördärvet för många multimiljonär “berömda män”. Du kan inte tjäna Gud och mammon, i slutändan bygger du ett imperium i din egen bild. En avgud till dig själv, som tusentals kristna kommer att stötta för dig. När avguden faller är det någon förvånad över att de tusentals som avgudar dig “försvarar din legend.”

Så har vi köttets lust i girighet och berömmelse som gör att kristna blir rika, precis som de kändisar i världen som underhåller massorna. Men bakom offentliga personan hos kändisar och berömda kändisar finns katastrofala liv av moraliska misslyckanden och självbetjänande avguderi. Att vara rik och berömd som kristen underhållare med människor som beundrar din missionspersona är bara en show, det får människor att lita på din scenbild. Du använder din berömmelse för att få en publik och rikedom. Det är därför så många högprofilerade verk som hyllas av kristna ger intrycket att det är Guds verk. Istället är det “människans bild och ära,” med en stor organisation som står bakom mannen som stöder honom. När organisationer inte längre kan dölja “synden av girighet och tomma ära,” och mannen avslöjas för att utnyttja kvinnor i sexuell omoral, borde någon vara förvånad. Sexuell omoral är bara en annan form av självberättigande och girighet. I åratal har samma man marknadsfört och sålt sin bild för vinst, skulle han nu sluta att ta från kyrkan för att tillfredsställa sina syndiga lustar och passioner på andra sätt?

Aposteln Paulus påminde kyrkan om att all ära som kom från människor var Jesu Kristi ära och de lerkärl som Kristus hade satt sin ära i. Med andra ord är det inte mannen som är en vanlig kärl, istället är det den ärorika Herren som bor inom mannen. Tyvärr har kyrkan föll i avgudadyrkan av lerkärl och har glömt att ge all ära åt Jesus Kristus vars bild blev mer förstörd än någon annan man någonsin kommer att förstå. Hur ärorik är den nakna mannen som hänger på korset i ett korsfäst liv i alla fall. Hur litet upphöjs korset i den moderna eran av multimiljonär karismatiska apostlar.

2 Korinthierbrevet 4 1 Därför, eftersom vi har denna tjänst, såsom vi har fått barmhärtighet, tappar vi inte modet. 2 Men vi har övergivit de dolda sakerna av oärlighet, vi går inte i listighet, och vi hanterar inte Guds ord bedrägligt; men genom sanningens manifestation rekommenderar vi oss själva för varje människas samvete inför Gud. 3 Men om vårt evangelium är dolt, är det dolt för dem som är förlorade: 4 I vilka denna världens gud har bländat de som inte tror, så att ljuset från den härliga evangeliet om Kristus, som är Guds avbild, inte ska lysa för dem. 5 För vi predikar inte oss själva, utan Kristus Jesus Herren; och oss själva är vi era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud, som befallde ljuset att lysa ur mörkret, har lyst i våra hjärtan, för att ge ljuset om kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte. 7 Men vi har denna skatt i jordkärl, så att den utmärkta kraften ska vara av Gud och inte av oss. 8 Vi är bekymrade på alla sidor, men inte förtvivlade; vi är förvirrade, men inte i förtvivlan; 9 Förföljda, men inte övergivna; kastade ner, men inte förgörda; 10 Alltid bär vi döden av Herren Jesus i kroppen, så att också Jesu liv kan bli uppenbarat i vår kropp. 11 För vi som lever blir alltid överlämnade till döden för Jesu skull, så att också Jesu liv kan bli uppenbarat i vår dödliga kropp. 12 Så arbetar döden i oss, men livet i er. 13 Eftersom vi har samma troens ande, i enlighet med vad som är skrivet, trodde jag, och därför talade jag; vi tror också, och därför talar vi; 14 Med tanke på att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus, och ska presentera oss med er. 15 För allt är till er fördel, så att den överflödande nåden kan genom tacksägelsen från många fler till Guds ära. 16 Därför tappar vi inte modet; men även om vår yttre man förgår, blir vår inre man förnyad dag för dag. 17 För vår lätta lidande, som är bara för en stund, arbetar för oss en långt mer övervägande och evig ära; 18 Medan vi inte ser på de synliga sakerna, utan på de osynliga sakerna; de synliga sakerna är temporära, men de osynliga sakerna är eviga.

Don Pirozok

Posted in Different Stuff | Comments Off on Anledningar till varför karismatiker reagerar när ledare avslöjas

Amir Tsarfati – Händelser och Judarna

Amir Tsarfati 1/11 Meddelar följande på telegram och lägg märke till att det är nog första gången han inte skriver om något uppryckande som nästa händelse.

Judar runt om i världen vaknar upp till en värld som hatar dem för att de helt enkelt protesterar mot det brott mot mänskligheten som begicks mot andra judar den 7 oktober.

Demonstranter över hela världen kunde inte bry sig mindre om de 1400 massakrerade israeler och 240 kidnappade som ledde till detta krig från första början. Judar kan slaktas och kidnappas, men Gud förbjude bör aldrig svara.  Plötsligt inser många progressiva liberala judar både i och utanför Israel – främst inom media och den akademiska världen – att de är omgivna av hat som inte är politiskt motiverat. Folk väntade bara på en anledning att avslöja sitt hat mot judar. Period!

Jag observerar två saker som händer just nu: 1. Många judar över hela världen kommer att migrera till judarnas land – Israel.

2. Många i Israel kommer att flockas för att finna andlig tillflykt genom att praktisera ortodox judendom.

Trots det tragiska pris som vi redan har betalat och kommer att betala inom en snar framtid kommer Israel att gå segrande ur detta krig.

Men kommer det att stoppa försöket att förgöra oss? NEJ! Damaskus fall och Hesekiels krig kommer härnäst. Då kommer antikrists uppkomst att leda till en falsk fred och därefter till byggandet av ett tredje tempel – en händelse som kommer att få många att dyrka honom.

Då kommer förödelsens styggelse att resas i Jerusalems tempel och därmed kommer den mest fruktansvärda förföljelsen i Israels historia att ske. Den tiden av Jakobs nöd kommer att sluta med Israels nationella frälsning som ett resultat av deras ånger och deras erkännande av sin Messias vid hans fysiska återkomst till Jerusalem.

Dessa saker är förutsagda! Vi kan inte ändra dem. Dessa sanningar kvarstår:

* Gud är inte färdig med Israel
* Gud iakttar hur nationerna behandlar Hans folk.
* Gud kommer att döma varje fiende till Israel hårt!
* Gud kommer att fortsätta att vara där för sitt folk
* Gud kommer så småningom att frälsa dem när de väl omvänder sig.

Som profeten Jeremia skrev i sitt 29:e kapitel:

11 Ty jag vet vilka tankar jag tänker för er, säger Herren: fridens tankar och inte ondskans, för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Då ska ni åkalla mig och gå och be till mig, och jag ska lyssna till er. 13 Och du kommer att söka mig och finna mig, när du söker mig av hela ditt hjärta. 14 Jag skall bli funnen av dig, säger Herren, och jag skall föra dig tillbaka från din fångenskap. Jag skall samla er från alla hednafolk och från alla platser dit jag har fördrivit er, säger Herren, och jag skall föra er till den plats varifrån jag låter er föras bort i fångenskap.

Posted in Different Stuff | Comments Off on Amir Tsarfati – Händelser och Judarna