Ohlins fundering och Ändens tid

fundering

Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

Field

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011 http://elvorochjanne.se/undervisning/svenska/ljud/Andetiden_Trunna.html
(innehåller uppdateringar med vår undervisning om Ändens tid och Temadagar som vi har haft sedan 2008)

Posted in DISCERNMENT | Comments Off on Ohlins fundering och Ändens tid

Kundalinivarning och Faith Undone

KundaliniKundalinivarning

Håller orena andar på att invadera kyrkan?

Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se )
/Elvor Ohlin

FaithUndone

Faith Undone

Läs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

 

 

Posted in KINGDOM NOW | Comments Off on Kundalinivarning och Faith Undone

Ursprunget till Emergent Church

Det verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

Det verkliga ursprunget till Emergent Church >>

EC

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

 Leva
Warren
Video med svensk text >>

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? Svaret finns här på en video med svensk text. >> I USA som ligger långt före Sverige, har Warrens inflytande lett till att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne Ohlin

 

Posted in DISCERNMENT | Comments Off on Ursprunget till Emergent Church

De två skördarna

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor

Fieldbible-vete-1

De två skördarna
Två skördar – två väckelser

Undervisning av Elvor Ohlin 
26 mars 2010 >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984 >> . Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2  >>
Tillägg
till De två skördarna >>


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

(Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.)
Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända värdsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män, så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte män i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Om det gällde månggifte behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där orden “en enda kvinnas man” står med. Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, I vilket fall är det naturligt att nämna “han” i en sådan text. På svenska säger eller skriver vi på liknande sätt ofta “hon” i allmänhet om människan som varelse, oavsett om det är en man eller kvinna.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan [Grundtexten: Om någon – dvs. man eller kvinna] skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara [Grundtexten: Inte varande… – gäller både män och kvinnor] självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till [Grundtexten: Hållande sig till… – gäller både män och kvinnor] lärans tillförlitliga ord…

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen. Samma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer?) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”.Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – det är det som han svarar på nu. Citatet är hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och dfinitivt inte en källa som emotsäger Guds ord eller lagen) 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”) 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder,var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag?!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. personer, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet:

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en förståndare

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [plur. både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

FÅGELFÄNGARENS SNARA

parousia6

Detta är en mer komplett studie av den predikan jag höll 3/1-16 med Parousia Mission i Göteborg. >> Upplevde redan på morgonen att Herren ville tala till oss om faran att fastna i den snara som nu läggs ut för att fånga ovetande fåglar (själar)

Om 2015 kan beskrivas som kaotiskt så blir 2016 troligen ännu mer kaotiskt. Bibeln säger att det kommer ett globalt avtal som gäller alla jordens innebyggare. Det avtalet kommer att ha en religiös gren exakt som i Upp 13. Har vi har fått det? Svaret på den frågan måste bli: JA!
Vi har redan fått ett globalt avtal i FN som skall gälla varje innevånare på jorden. Det har ett namn Agenda 2030 – Världens mäktigaste religiöse ledare Påven är dess främsta förespråkare.

Man enades i September om planen i FN.
Planen skall börja implementeras över hela jorden 1 Jan 2016

Det här är en stor profetisk händelse på jorden det inte har skett sedan Nimrods dagar. Nimrod var en mäktig jägare inför Herren 1 Mos 10:9 Hans namn betyder ”Låt oss göra uppror” Att han var jägare betyder att han ”fångade mat” (FÅGELFÄNGARENS SNARA)

Herren har lovat oss att visa tecken i himlen i Solen Månen och Stjärnorna (ASTRON) när tiden är inne för att hans rådslut sker. Ja det gör han också men ändå finns det de som inte vill se.

bloodmoons

Luk 21:25 Tecken (SEMEION) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, (ASTRON) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Alltså tecken på att Guds Rådslut sker..

I Annapolis 2007 kom Guds fiender samman (Hedningarna) och lade fram vägkartan för fred för första gången. Holmes 17 P. En komet som senare ökade i storlek så den blev med dess omkrets det största objekt som visat sig i vår Galax. Nu när hela världen enas i en global plan som gäller samtliga jordens innevånare kommer den sista i serien av Tetrader på Israels högtidsdagar. Det är ju när Fikonträdet åter står där efter förskingringen år 70 som det här med tecken skall börja visa sig.

Jag tror det här i Jesaja 40 visar Guds trofasthet i förbundet till Israel. Han ber dem titta uppåt för att kunna förstå och där är ju både Solen och Månen för att visa tiden.

Jes 40:25 Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige. 26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir. 27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: “Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”? 28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas.

Luk 21:28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” 29 Han gav dem också en liknelse:  Se på fikonträdet (ISRAEL) och alla andra träd. (HEDNINGARNA) 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren (DOMEN = HERRENS DAG) redan är nära.

fig-tree-and-israelLägg märke till här att det måste vara frågan om tecken som sker från och med Israels bildande som nation 1948. En del som utger sig för att vara väktare ser och förstår inte det här men det får stå för dem själva. Man sänder med sina bloggposter istället förvirring över Guds folk.

Vad är det nu tecknen skall gälla? Jo Guds rådslut och inget annat:
Vad är då Guds Rådslut? Tecknen är ju att Guds rådslut sker.

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken (HUVUDEN och HORN I AGENDA 2030) för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.(HERRENS DAG)

1/ Hela världen kommer samman i en global plan (UPPROR)
2/ Herrens Dag kommer (TJUV 2 PETR 3:10/ EJ OSS 1 TESS 5:4)

Hur kan man egentligen förneka det vi ser hända nu? Jo de som lever för den här världen kommer att förneka alla tidstecken.

2 Pet 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er (SOM TALAR OM TIDSTECKEN) 4 och frågar: Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.

2000px-World_citizen_badge.svg

Så det kommer ett samlande av alla jordens folk i ett globalt avtal i FN. Det avtalet har även en religiös gren. Dessa kommer att göra uppror mot Gud och den religiösa grenen med Påven i spetsen också. Man kommer att dra med sig många i den bekännande evangelikala delen som leker kristendom.

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma (GLOBALT UPPROR) och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen

Även Petrus såg det här och varnade för det, precis som vi gör nu med dem som vill se det.

2 Pet 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Jämför det här med vad vi skrev innan om Herrens rådslut Sef 3:8
1 Samlingen av de laglösa (Upproret 2 Tess 2)
2 Domen och Elden

Här varnar alltså Petrus för att vi riskerar att dras med i de laglösas uppror och dömas på Herrens dag (Tidsperiod) Tidstecknen skall alltså göra att vi skall förstå när det här sker innan Herrens Dag som inträder strax INNAN Jesus personligen kommer tillbaka och avslutar tiden. Det är det här med att Herrens Dag är en tidsperiod innan den sista basunen som gör att man misstar sig.

fagelI höstas hade jag en natt en dröm innan ett Parousiamöte. En fågel/människa kom ut ur en skog jagad utsvulten och sökte hjälp. Jag upplevde sådan kärlek till den här människan/fågeln (SJÄL) Jag lovade Herren att försöka hjälpa om jag kunde!

1 Mos 10:9 _ Vi läste att Nimrod (UPPROR) var en väldig jägare inför Herrens Ansikte. Åklagaren träder fram inför Herrens ansikte i Jobs bok (EXOUSIA)

EXOUSIA betyder: Ges legal Juridisk rätt att bruka makt.

Nimrod fick rätt (EXOUSIA) att fånga själar i ett uppror mot Gud. Satan fick rätten men han gav den till Nimrod. I Upp 13 ser vi exakt samma sak igen Satan får rätten (EXOUSIA) men ger den åt Vilddjuret. (JESUS HAR ALL EXOUSIA MT 28)

Satan är också en som är ute efter människor som bär hans upproriska natur för att fånga dem i sin snara. Men han får bara ta dem som Gud prisger åt honom, och det är precis vad han kommer att göra.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud (DOMAREN) en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda (FÅNGADE I SNARAN) alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

1 Tess 5 säger Paulus samma sak igen men med andra ord, vi kan förstå att på Herrens dag kommer många att fastna i snaran för man ser eller förstår det inte en gång. Måste fråga vad skall du med tecknen i månen till om Herrens Dag redan kommit? Tecknen är ju till för att du skall förstå att Herrens Dag är nära.

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (SNARAN) 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. (DJÄVULENS SNARA)

Precis så är det, vi som tillhör Jesus skall alltså förstå när Herrens Dag kommer så att vi inte hamnar i snaran. Det som sker nu bland en del är ju livsfarligt, man hånar och driver gäck med dem som ser och varnar för att Herrens Dag är nära. Kanske är det så att man har gått in på områden som man inte är kallad till överhuvudtaget?

Psa 91:1 Den som sitter under den Högstes beskydd (1) och vilar under den Allsmäktiges skugga (2) 2 han säger: I HERREN har jag min tillflykt och min borg min Gud som jag förtröstar på. (3) 3 Han skall rädda dig (4) från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

1/ Den högstes hemliga plats (I KRISTUS)
2/ Den allsmäktiges försvar (ALL AUKTORITET)
3/ Tro (RÄTTFÄRDIGHET)
4/ Frälsa = Från en makt till en annan makt Satans makt över de orättfärdiga

1/ Har Gud en hemlig plats? Ja det har han en hemlighet som heter “i Kristus”

Kol 2:2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

Kol 1:26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop (SNARAN AGENDA 2030) sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.(HERRENS DAG) 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. 8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

2/ Vila i den allsmäktiges försvar. När vi förblir i Kristus kan den onde inte komma åt oss. Om inte Gud skulle strida för oss vore vi chanslösa och det är därför det står så här.

Upp 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.

3/ Punkt 1 – 2 handlar egentligen om att Tro på någonting som redan är fullbordat för oss. Rättfärdighet genom Tro = Juridiskt frikännande från dom genom en överbevisning i ditt hjärta.

4/ Ordet rädda dig här handlar om att bli räddad från en makt (EXOUSIA) till en annan makt.(GUDS) Fågelfängarens snara är alltså Satans auktoritet (EXOUSIA) att bedra.

Om du nu skall älska (AGAPE) Herren din Gud av allt ditt hjärta måste du ha dina ögon öppnade och se och förstå Guds ord. Det är totalt omöjligt annars. Vad skall du göra sedan? (AGAPE) din nästa! Om nu din nästa sitter fast i Djävulens snara skall du inte försöka få loss henne därifrån då?

Paulus kallelse var att rädda folk från fågelfängarens snara (EXOUSIA) till Gud

Apg 26:16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig 18 för att du skall öppna deras ögon (SINNEN) så att de vänder sig från mörker till ljus från Satans makt (EXOUSIA) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. 19 Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen.

Paulus lärde sin lärjunge Timoteus samma sak. Lägg märke till att det måste vara att älska (AGAPE) sin nästa. Vill du förstå vad Agape ordet på grekiska betyder så kolla här. >>

Ett av orden Agape betyder är just att i blind lydnad följa en rabbin – Det är också att följa sin faders bud. Men det betyder även att underordna sig en konungs regler (gränser).

Bible

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida.25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa (EJ DIALOG) sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse (ÖPPNADE ÖGON) så att de kommer till insikt om (SER) sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara (EXOUSIA) där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Vet du hur det kommer sig att så många idag inte vet Guds vilja? Vet du inte Guds vilja så gör du djävulens och hamnar i hans snara.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte (FORMAS EJ) efter  den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4 Ty liksom vi i enkropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift.

Om vi skall kunna älska och hjälpa vår nästa måste vi ha våra ögon öppnade och hålla oss borta ifrån att forma oss efter världen. Annars kan vi ju inte hjälpa någon ur fågelfängarens snara. Nu när vi fått en definition på vad Agapekärlek verkligen är >>

Så låt oss kolla på den här liknelsen och förstå att det faktiskt är kärlek (AGAPE) som Jesus talar om här.

bad eye

Luk 6:39 Han gav dem också en liknelse: Kan väl en blind leda en blind? (ORD UTAN NÅD ATT HJÄLPA) Faller då inte båda i gropen? 40 En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. 41 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte (BLIND) bjälken i ditt eget öga? 42 Hur kan du säga (MUNNEN) till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser (BLIND) bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. 43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. (AGAPE) Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, (AGAPE) och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Jesus som var kärleken (AGAPE) själv var kallad av Gud att befria människor och att upprätta dem igen och föra dem in i Guds vilja. Vi är alltså kallade på precis samma sätt som vår mästare till kärlekens verk. Det är alltså inte mycket till Agape att hålla dialog med Katolska Kyrkans villoläror som håller miljoner av människor fångna i Djävulens snara.

Smörjelsens resultat över en människa skall alltså vara kärlek (AGAPE) och leda fram till befrielse för människor ur djävulens snara.

Jes 61:1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna,

Men det ser vi inte i hyperkarismatiska kretsar. Man liksom förvrider allt sanning till lögn.

Jes 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!

Luk 11:46 Han svarade: “Ja, ve också över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem.

kenneth-hagin-srDöda ord utan Nåd bokstav utan Ande och Liv, Villoläror är konstruerade av Satan för att stänga våra hjärtas ögon för Kristus så vi fastnar i snaran. Nu skall vi titta på en lära som jag tror är en väldigt vanlig företeelse idag nämligen “Trosrörelsen”. Det Kenyon/Hagin lärde ut som kallas för trosrörelsens fäder är inte alls något nytt. >>

2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

Att uppståndelsen redan har skett är tydligen en lära som kommer att få mycket stor framgång över hela världen. Det är alltså en kristen lära som lär att genom Jesu uppståndelse så kan du identifiera dig med honom och därmed begära ut ditt arv helt och hållet redan nu.

Känner vi igen detta?
Du har rätt till helande
Du har rätt till ekonomiskt välstånd

Jesu uppståndelse är en verklighet men konsekvensen av den kommer inte fullt ut att gälla i den här tidsåldern utan i nästa. Det framgår klart och tydligt i de här verserna

Ef 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. (= ATT HAN ÄGER OSS) 14 Anden är en handpenning (ARRABON = FÖRLOVNINGSRING ELLER PANT) på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Vi har bara fått en del av det genom Anden men det skall bli Bröllop och då skall vi förlossas helt och fullt och få del av allting som Jesus givit oss.

Upp 19:7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: “Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: “Dessa Guds ord är sanna.”

30 c peter wagnerPå senare år har det här spårat ut fullständigt CP Wagner säger att vi genom att Kristus uppstått är som Adam var innan syndafallet då han skulle råda över hela skapelsen. (DOMINIONISM – KINGDOM NOW) Så fort du hör ordet ”Mandat” nämnas skall du dra öronen åt dig.

Man menar alltså att man har ”Exousia” men han som har all makt ger oss bara ”Exousia” att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Underordna sig en lärare i både lära och liv)
På vår hemsida finns ett bibelstudie jag lade upp som heter ormens 3 lögner >>

1/ Skulle då Gud ha sagt
2/ Ingalunda skall ni dö
3/ Ni skall bli som Gud (All Exousia och all Ära (DOXA) tillhör honom)
Det kan vi ju inte så därför måste vi ju stjäla något från Gud. Judas är en bild på en som stjäl ifrån Gud. Han kallas för “Son of Perdition”

Joh 17:12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, (SON OF PERDITION) för att Skriften skulle uppfyllas.

Det finns endast ett ställe till då “Son of Perdition” används
2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son (Son of Perdition) öppet träda fram 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel (NAOS) och säger sig vara Gud.

Judas – Stjäl ära från Gud
Påvens titel på Latin har exakt samma betydelse som Antikrist på Grekiska.
Kolla nu i V 4 så ser vi de här båda betydelserna i en och samma vers:
Motståndaren = Antikrist
Istället för Kristus = Antikrist

Det jag fick höra som nyfrälst var att antikrist skall kliva in i ett nybyggt tempel i Jerusalem och sätta sig på en tron där och utropa sig själv till Gud. Nej jag tror inte alls på den tolkningen för det är ju den alla nästan förväntar sig.

Joh 2:14 I templet (HIERON) fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar.

Joh 2:19 Jesus svarade: Bryt ner detta tempel, (NAOS) så skall jag resa upp det på tre dagar.
När Paulus som är så noga med ord skriver om Jesu efterföljare som tempel använder han hela tiden (NAOS) om de som tempel.

1 Kor 3:16-17 1 Kor 6:19 2 Kor 6:16 Ef 2:19-22
Vi går tillbaka igen till 2 Tess 2 igen

En motståndare eller En ”Istället för” skall sitta i Guds tempel (NAOS) mitt bland Guds bekännande folk alltså. Det som han representerar måste ju vara så likt Kristi lära för annars hade ingen gått på det. Vi ser alltså något som är en “Motståndare” till Kristus samtidigt som det är “Istället för”

I Mt 13 kommer en liknelse om Himmelriket eller Guds Rike som är samma sak. Sedan kommer en liknelse där en motståndare sår ogräs (KOPIA) Här ser vi alltså den exakta betydelsen på antikrist, det betyder lika mycket “motståndare” som det betyder “istället för” Kristus och det sås nu som laglöshetens hemlighet rakt in i Kristenheten.

Ogräset växer upp var? I Köttets åker (Ägandeskap) skörda fördärv (Gal 6:8)
Vetet växer upp var? I Andens åker (Ägandeskap) skörda evigt liv (Gal 6:8)

Låt oss nu titta lite på hans namn får vi se om det inte finns en liten lurig betydelse på namnet ”Fördärvarens Son” i liknelsen om ogräset och vetet är ogräset: Den ondes söner! (ÄGANDESKAP) Och Vetet: Rikets (KUNGENS) söner (ÄGANDESKAP)

Så det är helt klart här att ”Fördärvets Son” är inte ”Guds söner”. Är det så att Satan nu får tillåtelse av Gud att hämta i sin snara de som tillhör honom?

I Egypten kallar Gud alla Israels barn för min Son och alla Faraos för hans son.
2 Mos 4:22 Du skall säga till farao: Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son 23 och jag har sagt till dig: Släpp min son, så att han kan hålla gudstjänst åt mig. Men du har inte velat släppa honom. Se, därför skall jag döda din förstfödde son.

Vi är alla ett i JK och är du inte i honom som är ljuset så är vi i mörkret. I 1 Tess 5 kallar Paulus detta för mörkrets söner eller ljusets söner.

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet” då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (KOMMA UNDAN EN FÄLLA/SNARA) 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Nu måste jag säga något till dessa som hånar tidstecknen som påstår att det skall vara kosmiska katastrofer i himlen som är det bibeln talar till oss om som tidstecken. Om det vore så skulle väl alla se och förstå det? Här skall alla vara i trygghet när snaran dras åt!

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden.(GK: BYGGA FASTA BONINGAR PÅ BLOTTA JORDEN) 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly (KOMMA UNDAN EN FÄLLA/SNARA) allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Lägg märke till att det är en varning för Kristna det här! Herren har sagt gång på gång läs om Israels barns befrielse från Egypten det är en bild på er slutbefrielse från den här Världen. Jag blev så skakad när jag fick se det här med fågelfängarens snara i relation till Satan och “The destroyer” i Egypten som skulle döda alla förstfödda.

Vad kallades han för som dödade Faraos förstfödde Son i Egypten?
2 Mos 12:23 ”The Destroyer”

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn.

1/En stjärna som fallit ner på jorden
2/Fick auktoritet att öppna avgrundens brunn
3/Sen ser vi massa demoner och villoandar

Upp 9:11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. = ”The Destroyer”

Upp 9:4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. (ÄGANDESKAP)

Upp 12:23 Påskens regler – lammets blod skall beskydda dig bakom stängd dörr.
Du skall äta lamm
Du skall äta osyrat bröd

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

new-world-order

BABYLONS KUNG
Låt os nu gå till Jes 14 lite för att kolla upp en intressant sak det handlar om Babylons Konung.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: (DE I SNARAN) Jag skall stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. (Jag skall sätta mig på mötesberget (MOED = BESTÄMD TID) längst upp i norr. (GÖMT SOM EN HEMLIGHET I MÖRKER) 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder jag skall göra mig lik den Högste. (KRISTUS)

Ordet för ormen i lustgården är ”Nachash” kan även betyda – en som viskar eller ”Den skinande” Här finns översättningar som har ”Den skinande” som strålande stjärna.

Upp 22:16 Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.”

Då vet vi vad Upp 9 Handlar om: Det antikristliga upproret mot Gud i det synliga templet Kristi Kropp (SOM VI BESKRIVIT INNAN) vi ser exakt samma sak
1/ Vi ser ett uppror och “ett motstånd”
2/ Vi ser något “istället för”

Här kommer alltså fågelfängaren med sin snara och det får han nu. (2 TESS 2:11)
Vers 13 Moed kan betyda både en plats där församling samlas men också ”En av Gud bestämd tid ”
Vers 13 Norr = Det som är gömt och ligger i mörkret

Det här är ju som att läsa 2 Tess vilket troligen är en produkt av Paulus uppenbarelse i ordet på det Hebreiska språket av Jes 14.

Laglösheten finns som en hemlighet (2 Tess 2:7) Det kommer inte att bli synligt och förstås förrän den bestämda tiden är inne. (KAIROS) (2 TESS 2:6)

Vi vet att detta kommer strax innan Herrens Dag (2 Tess 2:1-3) Sefanja bok säger exakt det samma att de högmodiga skall tas bort innan Herrens dag (SEF 2:1-2) (SEF 3:11 Innan HERRENS DAG står det i grundtexten)

Det stora upproret mot Gud är i Romarbrevet 11 av Paulus benämnt som en stor trädfällning. Och Paulus säger där att domen från Gud är en stor hemlighet.

Rom 11:20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21 Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. 22 Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen.

Rom 11:25 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

(Hedningarnas fullhet är alltså ett uppror mot Gud och hans folk) Det kan du se att vid Amoreernas fullhet skulle de ärva landet. Nu vid hedningarnas fullhet skall vi ärva jorden då skall hela Israel bli frälst = Alla i Kristus alltså

Tecknet på att hela Israel skall bli frälst är alltså att när en bestämd tid är inne (KAIROS) (2 Tess 2:6) Skall någon som är “motståndare till Kristus” och “istället för Kristus” träda fram öppet på världsscenen och leda det här upproret. I Jes 14 på hebreiska så heter bestämd tid Moed, och det har med Solen och Månen att göra.

För i 1:a Mosebok så står det att Herren satt månen och solen för att ge oss bestämda tider.
Gen 1:14 Gud sa: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken (OTH) som utmärker särskilda (MOED: BESTÄMDA) tider, dagar och år.

Det här är inte vilket tecken som helst det är tecken för Jesu Tillkommelse och Guds Rikes kommande för det är det centrala i hela Guds plan. När det står Särskilda Tider (MOED) så tänker ju vi på årstider men det Hebreiska ordet pekar mot de judiska festerna. Ordet betyder rätt och slätt en Gudomlig bestämd tidpunkt (Bestämd tid)

eucharist

Frågan är ju om vi inte har sett detta ske? När då? Jo exakt då Supermånen i den sista Tetraden kom 28 September 2015. Då steg Påven Francis fram på världsscenen i FN och propagerade för den Agenda 2030 som jag uppfattar är exakt samma sak som Upp 13. Han är motståndare till Kristus och säger sig själv vara “Kristi Ställföreträdare” = ANTIKRIST

Den agendan klubbades igenom i FN
Den skall implementeras med kraft från 1 Januari 2016

Joel 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara (SOM KOMMER UNDAN KATASTROFEN) så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Herren har vid flera tillfällen gett mig flera drömmar som varnar för den här kommande katastrofen. Vår uppgift är att varna för den, men en del tycks istället förakta Guds rådslut, men det är ju inget att förvåna sig över för även det säger det profetiska ordet.

Apg 13:40 Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er: 41 Se, ni föraktare, häpna och gå under: en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro, när man berättar den för er”.

SNAKE

I bibeln så säger Predikaren att han fann en kvinna som bara den som var rätt inför Gud kunde slippa undan.

Predikaren 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Här ser vi alltså att fågelfängaren får auktoritet att använda falsk religion till att snärja fast sitt byte med. Kvinnan är ofta en bild på falsk religion i bibeln.

Ord 3:24 När du lägger dig skall inget förskräcka dig, och när du lagt dig skall du sova gott. 25 Du behöver inte frukta för plötslig skräck, eller för ovädret som kommer över de ogudaktiga. 26 Ty HERREN skall vara din förtröstan, han skall bevara din fot för snaran.

Psa 124:2 om HERREN inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss, 3 då hade de slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss, 4 då hade vattnen dränkt oss, strömmen sköljt över oss, 5 ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss. 6 Lovad vare HERREN, som inte gav oss till rov åt deras tänder. 7 Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara, snaran gick sönder och vi kom undan.

Mystery-Babylon

Ord 7:21 Så förleder hon honom med mycket fagert tal, med hala läppar förför hon honom. 22 Han följer genast efter henne, lik oxen som går för att slaktas, lik en fånge som skall straffas för sin dårskap, 23 till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet.

Pred 9:12 Människan känner inte heller sin tid. Som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människors barn i olyckans tid, när ofärd plötsligt kommer över dem.(Herrens Dag)

Jes 24:17 Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. (DE SOM BYGGER FASTA BONINGAR PÅ BLOTTA JORDEN) 18 Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. (SOM NOAS FLOD) 19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. 20 Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig. 21 På den dagen skall HERREN straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. 22 De skall samlas ihop som fångar i fånggropen, de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem. 23 Då skall månen blygas och solen skämmas, ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet.(PRECIS SOM JOELS PROFETIA)

Det drar ihop sig se till vem du följer nu bara för jag hör många röster som vill samla och göra nått/ Mvh Janne Ohlin, Göteborg

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on FÅGELFÄNGARENS SNARA

FRÅN EDEN TILL FRÄLSNINGEN I JESUS KRISTUS

eden_mallen

Man skulle kunna beskriva händelserna i Eden som att Gud (domaren) först slaktade ett lamm vid dörren intill sin byggnad och klädde dem. Han satte sedan svärdet Heb: som vände sig emot alla andra vägar och Keruberna som jag tror symboliserar Guds vittnen. Allt detta vände han österut och det är viktigt att vi ser det i fortsättningen. Åt samma håll skulle ju tabernaklet och templet sättas upp också vilket är en progressiv uppenbarelse mot fullheten i Jesus Kristus.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Hur räknades man som rättfärdig förr på Abels eller på Noas tid? Jo man hade givetvis muntligen hört det här så man visste om att ett oskyldigt lamm dog för att klä dem. Låt oss nu titta på ordet för altare på hebreiska som ger mer ljus över den här hemligheten.

Truth21 Mos 4:4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer. (Lammet)

1 Mos 8:20 Noa byggde ett altare (Heb: Mitzbeach) åt HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret.

Mitzbeach lär enligt en uppgift jag fått betyda “platsen där djuret slaktades” Om det skall ha en andlig mening överhuvudtaget måste det betyda lammet som offrades framför dörren i Eden till Guds hus. Så vi ser här evangeliet förkunnas men gömt. Vi kan även se detta när lamm offrades i Egypten. Lammet slaktades vid dörren till huset och blodet ströks på dörrkarmarna.

tabernacle

Ljuset ökar när Gud säger åt Mose att bygga ett tabernakel i öknen som senare blir till ett Tempel i Jerusalem. Lägg märke till Altaret (Mitzbeach) vid ingången till Tabernaklet (Guds hus) Att det här syftade på både Lammet i Eden och Lammets död på Golgata kan vi förstå av följande.

När vi lyfter upp de här täckelserna som Tabernaklet är täckt med så uppenbaras för oss ett tydligt kors. För det andra så under den stora försoningsdagen Yom Kippur så skulle man offra på altaret (Mitzbeach) men Gud säger att han redan har skänkt offret redan innan man offrade, han menar då lammet framför huset i Eden vilket allt bara är en förebild på tills Jesus kommer på Golgata.

3 Mos 17:11 Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret (Mitzbeah) till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det.

Allt kötts (= alla männskors) liv är i blodet (lammets) och här ser vi hur det måste till en rättfärdiggörelse först för vi är ju dömda till döden i våra synder. (Ef 2:1) Han har redan givit oss detta lammet till altaret (upp 13:8)

Ordet försoning som Lammets blod ger oss betyder följande:
1/ Att göra någon rättfärdig
2/ Att skriva över någonting = vår skuld på honom (Skuldbrevet)
3/Att “övertäcka” och här har vi kläderna som övertäcker vår nakenhet
4/ Att upphöra med vrede (Jes 54)
5/ Att inväxla oss till ett rätt värde

Öp skulle gå från altaret igenom förlåten i heliga kläder och frambära blod som bara var en förebild på Kristi blod. För en Jude var detta att gå Vägen – Sanningen – Livet (Guds hus) så det måste ha väckt förundran när Jesus säger.

Joh 14:6 Jesus svarade honom: “Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

8069980f051ac9f356b9f7fe7ea27fae

Heb 10:18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. 19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21 Vi har en stor präst över Guds hus.

Lammet har frälst oss ordet Jesus på Hebreiska Yeshuwa har en rot som betyder att “öppna upp” vad hände när Jesus dog? Jo förlåten vi ser med Keruberna på rämnade uppifrån och ner. Förebilden från Eden är nu fullbordad i Jesus Kristus (Lammet)

Luk 23:45 Solen förmörkades, och förlåten i templet brast mitt itu. 46 Och Jesus ropade med hög röst: “Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” Och när han hade sagt detta gav han upp andan.

veiltornVi har nu fått ett levande altare (Mitzbeach) att äta (Inspireras av) tack vare att han gick hela vägen in för din och min skull. Heb 13:10 Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta.

elias-2Vi önskar att Jesus skulle välsigna oss med en väckelse en sann eld istället för alla de här falska eldar vi ser. Man ropar att det är väckelse här och där men efter ett tag blir det bränd mark istället, pengabedrägerier, äktenskapsbrott, mm vittnar om en frukt eller hur? Skall vi få en äkta väckelse i det här landet måste altaret (Mitzebach) byggas upp igen. (Korset)

1 Kon 18:30 Elia sade då till allt folket: “Kom fram hit till mig!” Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp HERRENS altare, som hade blivit nerrivet. 31 Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Det var ju Jakob som fick detta ord från HERREN: “Israel skall vara ditt namn.” 32 Av stenarna byggde Elia ett altare i HERRENS namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för ett utsäde av två seamått. 33 Han lade upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. 34 Sedan sade han: “Fyll fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden.” Han sade vidare: “Gör så en gång till.” De gjorde så för andra gången. Därefter sade han: “Gör så för tredje gången.” De gjorde så för tredje gången. 35 Vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät också fylla diket med vatten. 36 Då tiden var inne att frambära matoffret, trädde profeten Elia fram och sade: ” HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt i dag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. 37 Svara mig, HERRE, svara mig, så att detta folk förstår att det är du HERRE som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.” 38 Då föll HERRENS eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. 39 När allt folket såg detta, föll de ner på sina ansikten och sade: “Det är HERREN som är Gud! Det är HERREN som är Gud!”

Mvh / Janne Ohlin, Göteborg

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on FRÅN EDEN TILL FRÄLSNINGEN I JESUS KRISTUS

6/5-15_SÄND LAMMEN TILL SION

AW-Tozer-Quotes

Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan

Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga Matt 23:37-38: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde.

När den här tiden kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sådant avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.

Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga Kvinnor och män upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle få svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i ande och sanning. Världen skulle ta över kyrkan och de skulle sjunka ner i djupet.

Mänsklig visdom (SJÄLISK) har tagit över Guds visdom (ANDEN) så att man har tolkat om skriften så att dess betydelse förändrats. När mänsklig visdom tar över stängs automatiskt dörren för att kunna ta emot Guds visdom. Det har gjort att folket har blivit förblindat och vare sig kan förstå tidens tecken eller Guds rådslut. (GUDS VILJA)

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat (AVTÄCKANDE) det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.14 En oandlig (SJÄLISK) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

En själisk människa tycker att Gud vishet är dårskap vers 14
Gud tycker mänsklig visdom är dårskap (1 Kor 3:19) Men han låter oss få precis som vi vill ”Han fångar oss i den”

1679017-bigthumbnailResultatet blir Laodicea – ”folk styre” full fart därinne på verksamheten perfekt organiserat i olika strukturer. Man trodde man hade allting men man hade ingenting. Det är talande att det står att Herren står utanför och bultar på dörren!

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Här är kyrkan TOZER såg ingen som är fylld av Anden kan stå ut med att vara kvar här man kvävs. Det värsta är att du blir en dåre om du nämner att ledas av Anden eller Profetior eftersom Guds visdom är en dårskap för dem.

craneJer 8:7 Till och med storken under himlen vet sin bestämda tid, (MOED) och turturduvan, svalan och tranan passar (SHAMAR) tiden (AYTH/LÖPANDE TID) när de skall komma tillbaka. Men mitt folk känner inte HERRENS domslut. (RÅDSLUT) 8 Hur kan ni då säga: Vi är visa, och vi har HERRENS lag. Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen (TORAH) till lögn. 9 De visa skall komma på skam, förskräckas och tas till fånga. Se, de har förkastat HERRENS ord. Vad har de då för vishet?

Här ser vi igen hur mänsklig visdom stängt igen dörren för Guds visdom. Man känner inte Guds Rådslut (VILJA) Att han har bestämda händelser (KAIROS) på en löpande tidsaxel (CHRONOS)

Det är exakt vad det står om solen och månen
1 Mos 1:14 Gud sade: Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten! Heb: De skall vara tecken (OTH) som utmärker särskilda tider (MOED) dagar och år (LÖPANDE TID)

V 8 Tolka skriften med mänsklig visdom = alltid likformas världen!
V 9 Leder alltid till fångenskap under människor och olika system

Jer 2:13 Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet (ANDEN) och gjort sig (MÄNSKLIG VISDOM) usla brunnar (CISTERNER) som inte håller vatten.

Jag har sett i en drömsyn hur ett folk drar upp på ett ljust berg för det kommer en katastrof för dem som är fångade i mänsklig visdom. Senaste tiden kan jag säga är det flera Herren har talat till direkt att lämna det världsliga och börja ta sin kristna tro på allvar.

Hur ska vi kunna komma undan katastrofen?
Bli som Lamm (Sef 2:1-3) Söka ödmjukhet o rättfärdighet
Agera som lamm
Luk 11:9 Jag säger er: Be (AITEO) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.10 Ty var och en som ber (AITEO) han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Vi måste gå ifrån att vara själiska människor till att bli andliga människor som går upp på Sions Berg. Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd!
Satan vill stänga oss men Gud vill öppna oss och han har sina metoder

lambJes 16:1 Sänd lamm till landets (JORDENS) herre från Sela genom öknen till dottern Sions berg. /eller sänd lammen (DE ÖDMJUKA) som skall regera på jorden (Upp 5:9-12)

Va det ska bli krig emot Vilddjur, Ormar , Satan, Drakar , Antikrist , Falske Profeten, och hela världens samlade arméer och Herren väljer att samla ihop lamm?

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Upp 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.

Vilken armé (SMILE) rena dårskapen! En massa lamm som står med lammet på Sion. Så totalt beroende av honom och förkrossade. Ingen av oss kan berömma sig av något annat än honom. Vi är så hjälplösa i oss själva så vi kan inte ens ta emot något ifrån Gud. Han måste även göra oss mottagliga så att vi kan ta emot. Yeshuwa – Yasha “Att öppna upp ”

beblessedApg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (KRISTUS – SING) skall alla folk på jorden välsignas. (BARAK) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”

Ordet har två betydelser “Inympas” och “Böja Knä”

Här ser du att alla folk skall in i Kristus och han skall in i oss. “Inympas” När han kommer in i oss börjar ett ljus skina mer och mer och vi börjar förstå att han är Kung. (EF 1:17)

begNu tar vi ordet “böja knä”

Fil 2:9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig “Böja Knä” i himlen och på jorden och under jorden 11 och alla tungor bekänna, (HOMOLOGOS) Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Herren har många vägar för att kunna nå sitt mål och kunna välsigna oss. Det som han leder oss in i för att kunna välsigna oss kan se ut som rena förbannelsen när vi är mitt inne i det.

Psa_66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. (En mkt fruktbar plats)

Heb 12:7 Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? 8 Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. 9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?

Det är ibland med Herren så att han gör något nu som du kanske förstår om 15 år. Han har ett helt annat tidsbegrepp än vi har.

Joh 13:7 Jesus svarade: “Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram skall du förstå det.”

desertMänniskor som gått igenom öknen kan Gud använda för de har blivit öppnade av honom att ta emot välsignelsen så att de sedan kan bli en välsignelse för andra. De som har gjort ökenerfarenheten har tömts på sitt eget och blivit små som lamm.

Mose har gått igenom en ökenperiod när han möte Herren i elden och kunde bli ett redskap i Herrens hand. Lägg märke till att Herren sa att Mose kommit till ett andligt berg.

2 Mos 3:12 Han svarade: “Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg.”

Vad är det för berg? Jo Guds berg är ett andligt berg kallat för Sions berg. Det himmelska Jerusalem där bor Gud som är en förtärande eld. (HEB 12)

xxApg 1:7 Han svarade dem: Det är inte er sak att veta (GINOSKO = VETA HELT OCH FULLT) vilka tider (CHRONOS) eller stunder (KAIROS) som Fadern i sin makt har fastställt. (RÅDSLUT)

Det profetiska ordet stiger i klarhet ju närmare dagen vi kommer. Det är pusselbitar som läggs samman så vi ser hela bilden. Nu skall vi titta på något intressant.

När Petrus predikar citerar han Joel och säger: Nu sker detta (BÖRJAR DET)
Apg 2:20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Varför fortsätter han inte och citerar Joel? Här avslutas tiden och Tempelbygget
Joel 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. (MALAT) Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Det här var ju en uppenbarelse som kom fram i breven senare hos både Petrus och Paulus. Det skall komma ett stort avfall och ett uppror mot Gud på jorden ledd av “Den laglöse”

De som hör Guds röst drar upp på ett andligt berg (SION) för att de förstår att en katastrof är nära. De ropar på eller predikar Herrens namn. (SOM HAN VERKLIGEN ÄR) Det är en direkt motsats till laglöshet!

1/För dem som vaktar på Herrens ord skall vägen bli (MALAT) = Jämnad.
2/På Sion skall det finnas en kvarleva = en del kvar av ett större antal.
3/ En kvarleva = Överlever en katastrof (1 TESS 4:17)
4/Herren själv skall kalla den kvarlevan genom sin Ande

Ni som har hört mina predikningar senaste tiden i Parousia Mission har väl hört att jag talat om de här 4 punkterna som Herren har visat mig i drömmar genom Anden. Här ser vi återigen hur Anden verkligen samarbetar med ordet när han talar till oss.

 

parousia6

Mvh/ Janne Ohlin – Parousia Mission , Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on 6/5-15_SÄND LAMMEN TILL SION

VI SAKNAR HÄRLIGHETEN FRÅN GUD

kristen_grund_skv

Vi är i oss själva totalt hjälplösa att vare sig förstå eller ens kunna göra något åt det här problemet synden orsakat i vår gamla människa. Inte ens när Gud genom Kristus åtgärdade det här problemet och erbjuder oss lösningen som en fri gåva av nåd genom evangeliet har vi svårt att ta emot det.

1/ Vi måste levande få uppleva Guds gåva (Riket)
2/ Vi måste se och förstå vem han är (Kungen i Riket)
3/ Då skall vi be (Aiteo)

beg
Allt handlar om att vi måste komma i en rätt relation till honom om vi överhuvudtaget skall kunna ta emot något från honom. Och ordet för bön här AITEO visar att (S-K-V) människan inte själv kan ödmjuka sig för att ta emot. AITEO betyder: Man är så fattig i sig själv att man är nära svältdöden, men kastar sig framför en som har makt att hjälpa och ropar på hjälp.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

1 Kor 2:12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa (S_K_V) tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

1/ (S_K_V) kommer jag i fortsättningen att kalla den människa som drivs av själen att gå till världen (KOSMOS) som är i Satans våld för att få sina behov (Begärelser) fyllda.

2/ (A_S_K) kommer jag i fortsättningen att kalla den människa som fått sina ögon öppnade. Hon ser sin egen litenhet och hjälplöshet men hon ser samtidigt en stor konung i sitt rike som hon kan vädja om hjälp.

S_K_V är en högmodig människa medans en A_S_K är den ödmjuka människan som kan ta emot Nåden ifrån Herren.

Jak 4:1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? 2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni trolösa, vet ni inte (EIDO) att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga (S_K_V) men de ödmjuka (A_S_K) ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

Här ser vi att det här med (S_K_ V) vs  (A_S_K) inte bara handlar om de “ofrälsta” utan också innanför kyrkans väggar. Vi ser att begären V 1 Har dragit dem till Världen V 4

Den som är rik i sig själv har ju väldigt svårt att ta emot någonting som han anser sig själv inte behöva. En högmodig människa (S_K_V)  kan helt enkelt inte ta emot den nåd Gud vill ge henne (1 Kor 2:14)

Mat 19:24 Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik (S_K_V) att komma in i Guds rike. 25 När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: “Vem kan då bli frälst?” 26 Jesus såg på dem och sade: “För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” (GENOM ATT ARRANGERA VÅRA OMSTÄNDIGHETER SÅ ATT KRISEN KOMMER = ROM 8:28-31) Den krisen är Herrens välsignelse för att “öppna” våra hjärtan för att kunna ta emot.

Frälst betyder ju frihet och befrielse och helande, Gud måste hjälpa oss att gå från en (S_K_V) till en (A_S_K) människa. Men han gör ingenting om vi inte ger honom tillåtelse att göra det. Han kommer att tillåta olika kriser att komma in i våra liv och jag talar här av egen erfarenhet.

Det är de som är fattiga i anden som får gå in i Guds Rike. Ingången i riket är trång så vi kan inte ta med oss en massa eget in där. Lägg märke nu till att ordet (AITEO) används även här. Jesus beskriver hur man skall komma in genom en port.

Luk 11:9 Jag säger er: Be (AITEO) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber (AITEO) han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Observera att det står i pågående form alltså ett pågående ödmjukande (A_S_K) som är grunden för att kunna söka för att finna. (EJ I VÄRLDEN som (S_K_V) Det är grunden för att dörren skall öppnas för mig att ta emot Guds Rike i mitt hjärta. V 10

Alltså är det omöjligt att kunna ta emot Guds rike utan att samtidigt böja knä för kungen i riket. Att komma in i Kristus (KUNGEN – RIKET) är ju samma sak som att han (KUNGEN – RIKET) kommer in i ditt liv.

Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Återigen så står det i pågående form så det handlar om en pågående ödmjukhet exakt det som Lk 11:9-10 beskriver. Om vi inte förbli i honom riskerar vi att kastas ut. (Joh 15:6) Rom 11:16-20 beskriver att vi kan huggas bort från trädet om vi förhäver oss över de andra grenarna och ej förblir i tron.

Vi ser alltså att vi kan gå från ett stadie där vi är mottagliga för Guds nåd (A_S_K)  och komma in i ett tillstånd där vi stänger oss (S_K_V) 

beblessed

Ordet välsignad på hebreiska är Barak – Den vanligaste betydelsen är att böja knä, men roten till ordet lär också betyda att bli inympad. (Rom 11)  Alltså bli ödmjukade för att bli inympade är den rätta andliga betydelsen av att bli välsignad av Herren. Att gå från en (S_K_ V) till en (A_S_K) genom en händelse som bara Guds välsignelse kan genomföra.

Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (SÄD – SING = KRISTUS) skall alla folk på jorden välsignas. (BARAK = BÖJA KNÄ OCH INYMPAS)  26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er (BARAK = BÖJA KNÄ OCH INYMPAS)  genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.” (S_K_V)

light-from-the-sky

Så den som blir välsignad av Herren han får sina ögon öppnade och får se ett ljus stråla fram, som han inte har sett förut.  Eller om han redan är i Kristus och blir välsignad så får han se att ljuset lyser ännu starkare. Vad är det han får se i det ljuset?

Jo en mycket högt uppsatt kung och i det ljuset blir vi förminskade till ringa tjänare Paulus försöker beskriva det här.

2  Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

När ljuset blir starkare och starkare i våra hjärtan blir också Jesus härligare och mer uppsatt ju mer välsignelsen strålar fram inför våra avtäckta ögon. I Efesierbrevet kommer de här två betydelserna på välsignelsen fram gång på gång.

Att böja knä (BARAK) inför Fadern Ef 3:1 Ef 3:14
(INYMPADE) I Honom eller I Kristus bla Ef 1:4,6,7,10,12,20 Ef 2:6,7,10,13,15,22

Därför står det så här i Ef 1:17-23  Det är vad Herren vill att vi skall se och förstå i det välsignade ljuset.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår (EIDO) vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Wow!!! Vilken stor Herre vi tjänar, allt är honom underlagt och han fyller allt i alla. Jag behöver inte jaga runt till världen för att släcka min törst. Han fyller allt i alla!

 

Guds välsignelse önskar Janne Ohlin, Göteborg

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on VI SAKNAR HÄRLIGHETEN FRÅN GUD

KONTROLL AV SAMFUNDSLOKALER MED KAMERA

kamera

Regeringen vill att kameraövervakning ska kunna användas mer, bland annat på asylboenden, redaktioner och i trossamfunds lokaler. Nu tillsätts en utredning som även ska undersöka övervakning med kamerautrustade drönare. (GP) >> /NWO är ett kommunistiskt – marxism (RÖD HÄST) – Kolla drömmen en Kristen Kvinna vi känner fick >>

OHLINS: Det här har en del varnat för ända sedan Tyskland enades 1989 / Tornen föll 2001 / Agenda 21/2030 är Upp 13 och införandet av en Ny Världsordning – Kontroll av Politik – Ekonomi – Religion. Först ordnar man lite kaos så skickar man Islamister in i Europa utan någon kontroll så händer det Terror. Nu kommer man och erbjuder lösningar på problemet man själva har ställt till med. Undrade vad Herren menade när han visade synen med World Trade tornen i slutet av 90 talet. Nu förstår jag sloganen: “Ordning ur kaoset” genom en Ny Världsordning = Agenda 21/2030. Kände på oss att efter sista Tetraden skulle saker och ting (PLANEN) spinna på i en väldig fart!

Rockefeller_krisHur många kommer att palla trycket när det kommer? Förbudet att predika att säga – Joh 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger (APATI = SE DAVID WILKERSON >>) så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

lissabonKära vänner hur kort tid är det kvar tills snaran dras åt över hela världen i det antikristliga kontrollsamhället? Många reagerade på händelserna efter dåden i Paris då ledaren åberopade Lissabonfördraget istället för NATO. Elvor skrev idag sin fundering om den röda hästen >> / Man har på olika forum nämnt att kontrollen kommer och är på väg.

Idag 29/11 – 15 gick vi alltså in och läste om en profetisk dröm en kvinna fått före 2009 då hon berättade den för oss. Vi väljer att lägga ut hela posten här i dess helhet för vi är rädda för att globalisterna nu håller på att genomföra deras dröm om en ny världsordning, man gör det genom att tvinga nationerna att underordna sig en “kontroll och säkerhetsmekanism”. Den kommer över oss i “skydda oss från terrorns namn”

DRÖMMEN

I vissa församlingar idag proklameras en “superväckelse” och framgång, framgång! Däremot inte ord om tidens tecken. Precis som på Jeremias tid ville många bara höra “positiva budskap“. När Gud talade och avslöjade hur det egentligen var ställt, var det få som ville lyssna. Jeremia hade inget val utan måste tala det Gud la på hans hjärta. Ingen skulle senare kunna säga att de inte blivit förvarnade.

Idag talar Gud till dem som vill lyssna och många har fått uppenbarelse om den tid vi lever i och prövningar som ligger framför. Ofta talar Gud till de “små ” människorna, som han brukar göra. De “små” är sällan de som syns i de stora sammanhangen och inte de som följer trenderna. Gud talar till dem som läser Bibeln, förtröstar på honom och vet att människans önsketänkade väger lätt mot det Herren talar och uppenbarar.

Det finns löften om väckelse och skörd även i Sverige men det går hand i hand med prövningar och nöd. Löftena gäller inte dem som förlitar sig på människostyrda verk – bara dem som går Guds väg, dvs bönen och Ordets väg.

På slutet av 90- talet lärde vi känna en ung kvinna som Herren använde profetiskt. Hon hade en stark uppenbarelsens Ande och fick många gånger profetera med exakthet. Sådana gåvor behöver vi i kristenheten idag!

Denna kvinna gifte sig och flyttade till ett annat land. Det var tydligt att det var Guds vilja som skedde. Även om hon trivdes ganska bra där, saknade hon sina vänner i Göteborg. Hon bad till Gud över detta och undrade bedrövat en kväll varför inte Herren hade låtit dem bo i Göteborg istället.

Som ett svar på hennes fråga fick hon en dröm samma natt. Hon berättade drömmen för oss och sa: Elvor och Janne, något fruktansvärt kommer över Göteborg och Sverige. I drömmen befann hon sig i Göteborg. Det hon såg var militärer överallt. Hon uppfattade det som ryssar och de kontrollerade allt. Hela landet var under totalkontroll. Ingen fick beträda någon byggnad eller spårvagn utan att kontrolleras. Hon kände inte direkt fruktan för att bli dödad men allt kändes mycket hotfullt.

Hon kände en stor lättnad när hon vaknade och tackade Gud att hon inte behövde vara i Sverige vid den här tiden.

Uttydningen av drömmen ser vi nog ta form idag. New World Order är en kommande världsregering som har en marxistisk ideologi. Därav var det “ryssar” i drömmen som kontrollerade allt och alla.

Javier Solana har nyligen indirekt sagt att EU skapats för att leda fram till en världsregering >> EU har redan tydliga Marxistiska influenser – Statens totala kontroll av människan. För att inte nämna partnern i den nya världsordningen USA som håller på att totalt förvandlas till kommunism >> & >> & >> & >>  

Den 30/10-09 kommer en undersökning av EU från England som avslöjar en skrämmande utveckling. Här är ett sammandrag av undersökningen.

ajubel-euro_2EU – MOT EN KONTROLLSTAT

Open Europes Research (forskning) om EU: s inverkan på de medborgerliga rättigheterna publicerat 28/10/2009.

Detta är en sammanfattning av artikeln. EU-ministrarna och den Europeiska kommissionen förhandlar för närvarande om en rad kontroversiella förslag som förväntas att radikalt öka EU: s roll i polisarbetet med straffrätt (juridiska frågor) och säkerhetsfrågor.

De omfattar ett mål att utbilda en tredjedel av alla poliser i hela EU i den “gemensamma kulturen” för polisarbete för att massinsamla personuppgifter – inklusive DNA-register i ett stort EU dataregister. The Mail konstaterar att pengar från EU: s rätts -och inrikesfrågor kan tas från budgeten för 2010. De skall också titta på om övervakningskameror kan installeras för att förebygga om någon är på väg att begå ett brott, inte bara för att fånga dem om de gör brott.

Artikeln konstaterar också att Lissabonfördraget kommer att skapa en kommitté för EU: s inre säkerhet.

Open Europes Stephen Booth: Ratificeringen av Lissabonfördraget innebär att vi får se att makten över rättsliga och inrikes frågor nästan helt övergår till EU-nivå. Vi närmar oss snabbt en situation där EU kommer att ha full kontroll över en enskild nation, men utan den demokratiska kontrollen som medborgarna har förväntat sig.

The Telegraph konstaterar att Open Europes redovisning visar att Lissabonfördraget är en rökridå, som ökar statens makt över individen. (Med andra ord mot Marxism och NWO). Källa: >>

I en Marxistisk stat kommer förföljelse mot oliktänkande, precis som i tidigare Sovjet. Här ser vi nu ett slags KGB formas som kommer att kontrollera medborgarna. De kristna i USA är oroliga för hur man juridiskt kommer att tolka de nya lagarna om “hatbrott” som nyss har gått igenom där. >> & >> USA och EU arbetar sida vid sida för att upprätta denna nya Marxistiska världsordning.

Antikrist kommer att förändra lagar står det i profetian. Man kommer att förändra lagarna så att det kommer att bli ett brott mot andra “världsmedborgare” att ha en åsikt som går emot den “gemensamma värderingen”.

Irwin Baxter på Endtime Ministries beskriver hur den stora vedermödans förföljelse kommer genom att man upprättar en Internationell lag. Lyssna >>

Citat Baxter: Vi talar alltså om en internationell lag. Vad kommer nu att hända under den stora vedermödan? Det kommer att handla om en internationell lag. Människor kommer att stå anklagade för “religiös exklusivitet” och de kommer att anklagas för att vara “religiösa terrorister”. För de sant troende kommer inte att hålla med om att alla religioner är lika. Och bibeln gör det klart för oss att det kommer en tid av förföljelse som aldrig förr.

När EU blir ett med det bibliska vilddjuret och går upp i världsregeringen 3 1/2 år innan Jesu tillkommelse så kommer man att kunna ändra vilka lagar hur som helst och dessa ändrade lagar kommer att stå över nationella grundlagar. (Läs Ps 2)

(Ohlins: samtidigt kan vi se hur FN nu gör liknande lagar under Agenda 21/2030/

Citat Runes hörna:  “Vid en första anblick kan avsikterna med Agenda 2030 verka positiva och innehålla konstruktiva idéer syftande till att skapa en miljövänligare, rättvisare och fredligare värld. Detaljstuderar vi Agenda 2030 framträder dock en helt annan, mycket otäck och förrädisk bild av en snabbt framväxande världsregering, en New World Order. Vi får höra att individuell frihet är “farlig” detta eftersom människorna då handlar på eget bevåg vilket är en riskfaktor för planetens fortsatta utveckling. Tveklöst är det så att Eliten/NWO vill utnyttja “hållbar utveckling” som en ursäkt för att detaljstyra livet för varje man, kvinna och barn på hela planeten

Dan 7:24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan (Mr 666) uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne (Mr 666) skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. (Judar och Kristna) Han (Mr 666) skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand (Mr 666) under en tid och tider och en halv tid. (3 1/2 år eller 42 månader) 26 Men dom skall hållas (Jesu återkomst ) och hans välde skall tas ifrån honom (Mr 666) och han (Mr 666) skall fördärvas och förgöras i grund. (se 2 tess 2)

Till sist en påminnelse om Guds löfte:
Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Mvh Ohlins

Posted in PROPHECY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on KONTROLL AV SAMFUNDSLOKALER MED KAMERA

Ohlins funderingar (EO) 29/11-2015

Innehåll:
1. Den röda hästen
marxist-kommunistisk global världsordning
2. Fötter som en björn –
Ryssland tar initiativ, arméer samlas
3. Bakom kulisserna –
politiska maktspel i världspolitiken men Gud råder över allt, diktatorers fall, profeten Daniel och Nebukadnessar
4.
En politisk antikrist & en religiös antikrist– antikristligt uttalande av påven avslöjas med hjälp av grundtexten
5. Herraväldesteologin (Dominion) passar ihop med New age-budskapet –
världsherravälde och 7 Bergen-läran, ordets makt, visualisering och gudomlighet mm
6. (Ny)apostoliska reformationens maktfullkomliga kyrka –
falska apostlar och profeters anspråk och strävan
7. Ledarskapsstruktur som skapar maktmänniskor –
många maktmänniskor som chefer och detsamma i kyrkan när ledarskapsmodellen tas in genom Global Leadership Summit, frihet i Kristus

2q

1. Den röda hästen

Det är en hel del profetiska pusselbitar som lagts på plats den här hösten och det här blir en mindre sammanfattning av de senaste händelserna med bakgrund i vår undervisning Ändens tid >> . Efter FN:s konferens i september 2015, om Agenda 21 grunden för Agenda 2030, tycks det som om den globala planen påskyndas. Tiden är kort för FN att “med kraft” kunna införa den Nya världsordningens agenda 1 jan 2016. På Nyheter har vi tidigare länkat till en profan hemsida som på ett klart och enkelt sätt förklarar vad Agenda 21 handlar om HÄR >> . (Rekommenderas)

En kort beskrivning kan vara: “Ge upp din frihet för rättvisa och rättvis fördelning”. Hur det går med den “rättvisa fördelningen”, avslöjar Bibeln. Det är de rikaste som styr världen och ser sin “guldålder” men även den tar slut, när Guds dom faller.

Upp 18:3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.”

Upp 18:15 Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne, skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga:

Vi märker redan att det finns “en regering över regeringarna” som agerar och tar beslut, dvs en världsregering, precis som det beskrivs av Johannes i Uppenbarelseboken 13. Terrordåd och hot kommer väldigt lägligt och globalisterna kan enkelt införa ytterligare kontroll, för att vi ska känna oss “trygga”. (Idag! HÄR “Regeringen vill att kameraövervakning ska kunna användas mer, bland annat på asylboenden, redaktioner och i trossamfunds lokaler”).

Den Nya världsordningen är röd till färgen, för den är marxist-kommunistisk i sin utformning och tankarna kommer bland annat från den man som var med och grundade FN (då NF) – Alger Hiss, som avslöjades vara en rysk spion.

Gorbatjov som var med 1989 och proklamerade den Nya världsordningen efter Berlinmurens fall [dvs. Europas sår var nu läkt]tillsammans med president Bush d ä och påven Johannes Paulus II, har sagt: 
”Vi rör oss mot en ny världsordning, en kommunistisk värld. Vi ska aldrig vika av från den vägen”.
The New World Order >>

q3

2. Fötter som en björn

Här har vi ismen – den röda hästen – som tillsammans med de övriga hästarna (-ismer, enligt Irving Baxters tolkning) får 4 vilddjur – 4 världsriken/makter – att resa sig, samla sig och agera. När Johannes såg de fyra världsmakterna i de yttersta dagarna sammansatta i en global världsordning, hade den “fötter som en björn” (Upp 13). Det är just björnen – Rysslandsom tog kraftfullt initiativ emot den nu gemensamma fienden i Mellanöstern: IS.

Dan 7:2 Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar [eller hästar = andekrafter] stormade fram mot det stora havet [folkhavet]. 3 Och fyra stora (vild)djur [världsriken /världsmakter] steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. [vår tolkning är Kvartetten: EU, USA, Ryssland, FN]

Upp 13:2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard [Tysklands symbol], och det hade fötter som en björn [Ryssland] och ett gap som ett lejon [engelsk-språkig talesman eller engelsman]. Och draken [djävulen] gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. [det yttersta målet i NWO är att utrota tron på evangeliet om Jesus Kristus som den enda sanningen, enda vägen]

När vi läser i Hesekiel 38-39, Dan 9:27 och 1Tess 5:3, förstår vi att det kommer en falsk fred i Mellanöstern och Israel – falsk eftersom den vilar på falska löften, på svek och på delning av Israel och Jerusalem.

Hes 38:7  (om Gog i Magogs land – Rysslands ledare) Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. [=FÖTTERNA] 8  Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet [fred o trygghet /fred med säkerhet]. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet.

Terrordåden i Paris den 13 november 2015 >> gav nytt bränsle åt den globala agendan. “Enheten” sprider sig plötsligt överallt. Det var obehagligt att läsa dagen efter terrordådet i Paris, att en av låtarna som spelades i konserthuset där närmare hundra människor blev ihjälskjutna var “Kiss The Devil” – med Eagles Of Death Metal >> . Men vi återgår till några tidningsrubriker som beskriver samlandet av arméer.

 • President Putin säger nu: “Låt oss begrava våra skillnader och enigt slå till mot mot det barbariska ISIS” (Eng) >> .
 • Obama och Putin ska utplåna Islamiska staten – gemensamt >>
 • Den muslimska världen går samman emot ISIS >>
 • Vid G20, Obama lovar förnyad ansträngning för att eliminera Islamic State (Eng) >>
 • Hollande: Frankrike är i krig >>
 • >> Vowing to destroy terrorism, France seeks global coalition against Islamic (…Frankrike söker global koalition emot islamism)
 • Frankrike ber EU om hjälp utifrån Lissabonfördraget, i enlighet med artikel 51 i FN:s stadga >>
  ”Sverige kan inte tvingas ge Frankrike militärt stöd”

  Citat: “Vad betyder det för Sveriges del? Kommer Sverige att tvingas stödja Frankrike militärt nu? Nej, Sverige kan inte tvingas ge stöd. Men det finns ett politiskt tryck att hjälpa ett EU-land som angrips. Det trycket kan bli stort på Sverige eftersom vi på egen hand i Lissabonfördragets anda 2009 utfärdade en solidaritetsförklaring. Den lyder: ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller ett annat nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd.”

Till sist kommer världens arméer att samlas emot Israel och Jerusalem, som Gud har förutsagt genom sina profeter. DÅ kommer Jesus Kristus/Messias tillbaka som han har lovat! (Sak 12-14)

De tio hornen – statsledare med länder – kan snabbt träda fram på arenan, (Dan 7, Upp 13). Aldrig någonsin förut genom historien har den globalism som Bibeln har förutsagt, uppfyllts som den gör idag. Det som tidigare har kallats “konspirationsteorier” kan inte längre förnekas. Allt spelar den nya världsordningen (NWO) och FN:s globala Agenda 21 i händerna och det talas alltmer öppet om planen.

q13

3. Bakom kulisserna

Bakom kulisserna pågår ofta ett maktspel och ett “rävspel” för att nå sina syften. USA orsakade splittringen i Irak och beväpnade dem som idag är IS. Denna video – Truth in Media: Origin of ISIS – har jag sett på Facebook men det kanske finns andra fungerande video med samma innehåll på nätet. Även diktatorer måste underordna sig den Nya världsordningen och globalismen, i annat fall blir de avsatta och dödade med hjälp av uppror och upplopp. Det gällde Saddam Hussein i Irak, Gaddafi i Libyen och Mubarak i Egypten. I dessa länder är det lätt att underblåsa missnöjet som pyr under ytan.

Jag tror att det kan vara Guds prisgivning och dom över diktatorerna – Gud visar hur lätt en skräckinjagande ledare kan göras till intet på kort tid – men likväl kommer de krafter och maktmänniskor som står bakom uppvigling och krigshandlingar, att få stå till svars för sitt agerande utifrån själviska och inte sällan svekfulla motiv. Vi ser samma mönster i GT när världsriken fick tillåtelse att utbreda sig och ibland utföra Guds dom och tuktan över ogudaktighet, avfall och ondska i nationerna. Men likväl fick dessa riken stå till svars för sitt agerande om de missbrukade sin makt och dessutom tog äran från Gud.

Jes 14:3 Och på den dag då HERREN låter dig få ro från din vedermöda och ångest, och från den hårda träldom som har varit dig pålagd, 4 då skall du stämma upp denna visa över konungen i Babel, du skall säga: “Vilken ände har icke plågaren fått, vilken ände pinoorten!

Nebukadnessar i Babel var ett exempel på en världsledare som Gud tillät att utbreda sig men han växte i högmod.

Jer 28:14 Ty så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Ett ok av järn har jag lagt på alla dessa hednafolks nacke, för att de skall tjäna Nebukadnessar, kungen i Babel, ty honom skall de tjäna. Jag har också givit honom markens djur.”

Profeten Daniel som var bland de bortförda judarna till Babel fick uttala Guds dom över kung Nebukadnessar. Straffet ledde dock till att kungen fick insikt om hur allvarligt det var att upphöja sig själv till gud.

Dan 4:22 Du skall stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dagg. Sju tider [profetiskt uttryck för 14 år] skall gå fram över dig till dess du har insett att den Högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. 23 Men att det gavs befallning om att trädets stubbe med rötterna skulle lämnas kvar, det betyder att du skall få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten. 24 Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig: Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga, om din framgång skall bestå.” 25 Allt detta hände med kung Nebukadnessar.

Guds straff över Nebukadnessars högmod blev ett starkt vittnesbörd om Guds förlåtelse, fostran och återupprättelse när kungen ödmjukade sig och bekände sin synd. Nebukadnessar skrev:

v 33 Vid samma tid återfick jag mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och glans, mitt rike och min ära. Mina rådsherrar och stormän sökte upp mig, och jag blev på nytt insatt i mitt rike och fick ännu större makt. 34 Nu prisar, upphöjer och ärar jag, Nebukadnessar, himmelens Konung, ty alla hans gärningar är sanning och hans vägar rätta, och han kan ödmjuka dem som vandrar i högmod.

4. En politisk antikrist & en religiös antikrist

1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

Samma taktik som inom politiken hörs på det religiösa området: “Låt oss förenas emot den gemensamma fienden”. Det är ett listigt sätt att verka för den globala agendan att blanda religioner. “Låt oss inte se på det som skiljer åt utan på det som förenar”, “tillsammans ska vi rädda planeten…” . Dessa mantran har vi hört många gånger men det kommer inte från Guds ord, utan från människors agenda. Vad kommer det oheliga dokumentet Charta Oecumenica att innebära när den religiösa agendan 21 drar igång på allvar med sina lagar och regler? Har man redan förbundit sig till Agendan? Vi kan förvänta oss att det kommer att bli svårt att missionera och kanske till och med förbjudet att påverka andra men likväl har Gud bestämt att evangeliet ska nå ut till alla folk och folkgrupper. Guds folk ska vara fria att tjäna Gud och inte vara bundna av mänskliga dokument.

Gud visade mig i en profetisk dröm 2009 att det finns både ett politiskt och ett religiöst “Harmagedon” HÄR. Harmagedon står för slutstriden, när Gud samlar alla för att döma. I människors ögon ser det ut som en enad värld som samlar sig men den “enheten” är bedräglig eftersom det är i uppror och fientlighet emot Gud – ett sista Babels torn.

q3

Jag skulle vilja säga att det finns på samma sätt en politisk antikrist [en kommande världsledare] och en religiös antikrist [den falske profeten], vilken den sistnämnde stämmer in på påven och Romkyrkan som vill dra alla till sig och under sig och sedan länge har dialog med andra religioner. Första bönemötet med alla religioner hölls med påven 1986 och det var ett stort steg till en blandad världsreligion. Detta kommer att lyckas eftersom New age-tankarna accepteras och möts, inte minst i katolsk mysticism. 2014 gjorde påven ett uttalade som går i den riktningen.

Påve Franciscus: ”Det finns de som tror att de kan ha en personlig, direkt och ögonblicklig relation med Jesus Kristus utanför gemenskap och kyrkans medlande. Dessa frestelser är farliga och skadliga…” >> (video)

Uttalandet avslöjar snarare katolicismens avsaknad av ANDE och LIV! Frälsning och helgelse handlar om och förutsätter en personlig relation och gemenskap med Jesus Kristus. JESUS är Medlaren och ingen annan finns – varken kyrka, präster eller sakrament, inga “hjälpmedel” och inga av(guda)bilder och definitivt inte Maria.

q9

1Tim 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne,

Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner [ginosko] mina får, och mina får känner [ginosko] mig, 15 liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.

Joh 17:3 Detta är evigt liv att de känner [ginosko] dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

1Joh 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner [ginosko] den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

Ginosko
Det grekiska ordet ginosko betyder “att känna genom en nära och intim relation”. Det beskriver också (sexuell) relation mellan en man och en kvinna, “att veta genom erfarenhet (inte bara ha kunskap om)“, “att känna väl, ha kunskap om, känna igen”.

Ginosko beskriver i allra högsta grad en personlig och nära relation med Jesus! Påvens ord stämmer alltså inte med Bibelns ord. Jesus varnade den som utgav sig för att följa honom utan att ha en personlig relation med honom.

Matt 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt [ginosko] er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Katolska kyrkan sätter upp en rad hedniska påfund och “medlanden” som hindrar människor att få uppleva pånyttfödelsens under – precis som många fariséer på Jesu tid. Jesus avslöjade och tillrättavisade dem allvarligt och mycket skarpt. Denna varning borde nog också riktas till den påve som varnar för en personlig relation med Jesus Kristus/Messias.

Luk 11:52 Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat.”

Mark 7:6 Han svarade dem: “Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 7 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. 8 Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”

1q

5. Herraväldesteologin (Dominion) passar ihop med New age-budskapet

Herraväldesteologin (Herradömesteologi) eller Dominion sprids över hela jorden och infiltrerar många kyrkor. Denna “teologi” handlar om mänsklig makt och herravälde, framgång, PENGAR och rikedom. Målet är världsherravälde. De 7 bergen-läran [se i ordlistan till Ohlins funderingar >> och Karin Janssons Nyhetsbrev >> ] utgör 7 pyramid-berg som skall intas genom s k “andlig krigföring” och genom (makt)positioner i samhället.

MAKT OCH INFLYTANDE
Bergen är Religion – Familj – Utbildning – Regering – Media – Konst/Underhållning – Affärslivet. Tankarna återfinns i en mängd nätverk inom trosrörelsen, Nyapostoliska reformationen (NAR) och har en mängd förgreningar innanför och utanför många kyrkor och samfund (Karin Jansson har lagt ned otroligt mycket arbete på att avslöja dess olika förgreningar).

Alla kanske inte menar att strategin ska gå så här långt, utan man ber för samhällets olika områden och människors frälsning (ex. Sverigebönen). Men det är likväl en stor risk att följa mängden på den breda vägen här, som leder till Rom. Bit för bit formas teologin efter denna plan och bygger på människans makt och förmåga med hjälp av biblisk terminologi. Affärsmän/affärskvinnor som bekänner sig som kristna kan lätt dras med i 7 bergen-agendan, då framgång och rikedom motiveras med att de “utvidgar Guds rike på jorden”. Likaså motiveras succé och höga maktpositioner på de övriga områdena och lockar människor bort från Jesus.

Dessa ledare är helt klart bedragna. Hur många bekännande kristna har inte lockats och lurats med i detta nonsens att “kriga ned” statyer, pyramider, monument mm som påstås representera “territoriella andemakter”. INGET har förändrats men lögner har frodats för att försvara dårskapen. Om de inte vänder om kommer de allihop att finna sig själva mitt i den antikristna världsordningen. Människans lockelse har alltid varit makt, inflytande, rikedom, stort, många, högt…

Aldrig någonsin uppmanas vi att övervinna världen genom att “inta världens system”, som man säger, varken andligt eller fysiskt. Det finns alltför många exempel på ekonomisk brottslighet och andra synder som har begåtts, när kristna ledare har hakat på dessa villoläror. Senast i den långa raden är den kinesiske pastorn Kong Hee >> , som har fått “välgångsprofetior” och uppmuntran av sin “mentor och andlige far” Ulf Ekman. Nu väntar 8 års fängelse för Hee.

Mark 8:34 Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 35 Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. 36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37 Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?”

Tankarna i Herradömesteologin möter New age-läran – som i sin tur går hand i hand med Frimurar-planen – om ordets makt, visualisering, humanism, “upplysning”, människans gudomlighet och världsherravälde. “Ordets makt”-läran inom kyrkan kommer från påståendet att den troendes ande är rättfärdiggjord, fullkomlig. Om du är “gudomlig/Gud” i din egen ande – dvs din ande har blivit ett eller densamma som Guds Ande – har dina ord samma makt som Guds ord och du är Guds röst, “du är gud”. Du kan därför skapa med dina ord och proklamera, precis som Gud. I ditt sinne kan du skapa genom att visualisera dina drömmar och önskningar, lär man. Detta har sina rötter i New Thougth och har samma rötter som New age men det har inget med biblisk tro att göra.

Rom 8:16 Anden [den Helige Ande] själv vittnar med [=tillsammans med] vår ande att vi är Guds barn.

Bibeln klargör att en pånyttfödd kristen får Guds Ande i sin ande. De två(!) vittnar tillsammans.

 • Läs mer om Herradömesteologi på Kingdom now HÄR
 • Läs mer om New age och “upplysningen” – HÄR

q5

6. (Ny)Apostoliska Reformationens maktfullkomliga kyrka

Man säger att “Guds rike regerar egentligen över hela jorden och kyrkans uppgift är att förlösa riket” och “inta världens system för att utbreda Guds rike” (De 7 bergen).

Apostlar och profeter har fått “mandat” över världsdelar, länder, städer och samhällen och ett fysiskt Guds rike skall utbredas innan Jesus kommer tillbaka (Kingdom now) “annars kan inte Jesus komma tillbaka”. Dessa skall “kristna” hela nationer och därför talar man om “en jätteväckelse” (Latter Rain) och enhet över hela jorden (Oneness). Denna “väckelse” föregås av (väckelse)vågor där de mest kända har varit i Toronto, Pensacola och Lakeland – i själva verket är detta falska väckelser där man blandar med ockulta krafter som märks tydligt i yttringar och manifestationer. Man vill åstadkomma ett paradigm – ett nytt tänkesätt. Först “när detta är slutfört kan Jesus komma tillbaka och ta emot riket” som då överlämnas av (de övermåttan höga/väldiga) apostlarna och profeterna (NAR – Nyapostoliska Reformationen) till honom (2Kor 11:5, 13).

Apostlar och profeter inom NAR skall nu alltså inta herraväldet genom s k andlig krigföring… trots att Bibeln varnar mycket starkt för att förhäva sig i den andliga världen (Jud. v 8-11; 2Petr 2:10-11). Denna höga position har kyrkan redan om alla underordnar sig, menar man, för Gud är och har gjort sig begränsad. Allt vilar i dessa (självutnämnda) apostlar och profeters händer. TVÄRTOM säger Bibeln att herrdömet vilar på Messias Jesus axlar och han är den som både befäster och uppehåller sitt rike i tid och evighet!!

Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron [förebild på Messias] och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

På ytan och till en början kan människorna verka kärleksfulla i dessa sammanhang, som det på samma sätt kan verka inom New age. I själva verket hårdnar och kallnar hjärtat därför att man vänder sig bort från sanningen och den fullkomliga kärleken, Bibelns Jesus. Dessa uppräknade falska väckelserörelser och likaså kända pastorer inom Kyrkotillväxtrörelsen talar naturligtvis inte om Bibelns beskrivning av den yttersta tiden: villfarelsens makt, ett avfall, laglöshet och antikrists framträdande mm. Sådant passar inte in i deras övermåttan stora välgångs-framgångs-plan till världsherravälde.

qq

q11

När Rick Warren verkar för att alla religioner ska samarbeta i sociala projekt, är det lätt att se att det leder till “oneness” och synkretism. Vi minns väl Yale-deklarationen från 2007 där kristna ledare skrev under på att man ville ha djupare trossamhörighet med islam och att “kristna och muslimer ber till samma Gud”? HÄR – Bland namnunderskrifterna fanns Bill Hybels, Colin Chapman, Brian McLaren, David Yonggi Cho, Rick Warren och Robert Schuller. Bill Hybels brukar säga att “församlingen är världens svar” och det är så förskjutningen kan gå till när kyrkan ersätter Jesu plats och tror sig om att utvidga gudsriket på världsligt sätt.

q4q6

Alla möts de i ändetidens maktfullkomliga framgångsrika marknadsinfluerade kyrka och allihop är välvilligt inställda till Påven och Romkyrkan! Förvånad?

q7

BIBELN säger…

..att hela världen är i den ondes våld och Guds rike bryter fram fysiskt vid Jesu återkomst. Riket skall därmed inte “intas av människor och överlåtas till Jesus”. Tvärtom skall Jesus upprätta sitt rike och det ska ges till dem som tillhör honom. De skall få ta emot riket.

1Joh 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld.

Gal 1:3 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus, 4 som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

Dan 7:18 Men den Högstes heliga skall ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet.”

… att Guds vilja inte sker genom mänsklig kraft/styrka eller förmåga – utan enbart genom Guds Ande.

Sak 4:6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

…att riket utbreds när en människa tar emot Guds erbjudande om frälsning genom Jesus Kristus, Guds Son.

Luk 17:20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.” [1917 års övers.Guds rike är invärtes i eder]

… att Guds rike inte är av den här världen och det skall inte utbredas genom att man intar världens system.

Joh 18:36 Jesus svarade: “Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”

…att strida på mänskligt sätt eller med militärmakt och vapen, tog Jesus bestämt avstånd ifrån.

Matt 26:51 En av dem som var med Jesus förde handen till sitt svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat. 52 Då sade Jesus till honom: “Stick ditt svärd i skidan! Ty alla som drar svärd skall dödas med svärd.

Den här versen är högst aktuell i vår tid EMOT herraväldesteologin där somliga talar om militärmakt och blandar ihop Guds rike med den nya världsordningens agenda. Jesus talade till Petrus, en av sina lärjungar. Bibelversen gäller Guds folk och Guds rike – inte ett lands försvarsmakt eller polismyndighet (Rom 13:4).

q8

7. Ledarstruktur som skapar maktmänniskor

Rapporter om mobbning på arbetsplatser och maktfullkomliga chefer är inte ovanligt. Jag tror att det beror på ledarskapsutbildningar som medvetet eller omedvetet förbereder för den nya världsordningen och den uppmuntrar maktmänniskor. En maktmänniska kan till en början vara både trevlig och uppmuntrande. Äntligen någon som tar itu med saker och förändrar, effektiv… men efter ett tag infinner sig kanske känslan av att något inte stämmer. Den som kritiserar eller ifrågasätter får se en annan sida, med hot och manipulation. Maktmänniskan är expert på att sätta in kilar mellan andra, för att själv vinna allas “vänskap” och framstå som “god”. Det är som en liten påminnelse om hur “antikrist” beskrivs i Bibeln och hur Satan gör sig lik en ljusets ängel på ett mycket raffinerat sätt.

Varför har detta blivit allt vanligare inom kyrkorna med lagiskhet som följd? Svaret kan vi troligen finna i dagens ledarskapskonferenser. De mest kända är “The Global Leadership Summit” där man hämtar strukturer och tankar från världen och från världens experter i företag, politik och ekonomi. Konceptet och modellen tycks gynna och till och med forma fram maktmänniskor. Antikrist ande – världens ande – har släppts in och det är förödande för Guds församling. Det verkliga, andliga livet kvävs när Guds Ande får allt mindre utrymme. Friheten ersätts alltmer av krav och tvång när den helige Andes inspiration slocknar. Tiondegivande är inte längre ett frivilligt val utan en skyldighet och ett krav. Engagemang och närvaro likaså. Sådana maktstrukturer passar väl in där Herraväldesteologin och Kingdom now (Riket nu) råder. Fly sådant!

q12

Där Guds Ande leder och råder är frihet och ansvar genom Andens inspiration.

2Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Gal 5:13 Ni är kallade till frihet, bröder (systrar). Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. 14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.

Bevara din tro och din frihet i Kristus Jesus och lev i personlig relation och gemenskap med honom!


Mvh
Elvor Ohlin

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Ohlins funderingar (EO) 29/11-2015

BIBELSTUDIER /ELVOR O JANNE

Dessa studier kan du hitta på vår andra sida Elvor & Janne. se >>

E-O Logga

 • En förgiftad flod >>
 • Anden vittnar om Jesu verk >> 
 • Ett mkt intressant studie: Lerkärlet >> 
 • Förkrosselse på Hörnstenen >> 
 • Andens röst och Ökenvandringen >> 
 • Sabbat och Högtider Del 3 >> 
 • Sabbat och Högtider Del 2 >>
 • Det ekumeniska pusslet Av Roger Oakland >>
 • Sabbat och Högtider Del 1 >>
 • Andedop och Tungotal >>
 • Täckt huvud tecken på fördömelse >>
 • Att komma in i en äkta sabbatsvila ( Av Ryan Habbena) >>
 • Som en utgjuten salva >>
 • Evangeliet en underbar verklighet >>
 • Adam och Eva Del 1 – Man & kvinna i Guds rike >>
 • Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >>
 • Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> 
 • Varför ökenvandring? Av Andrew Stroem >>
 • Vandra i Ljuset i Guds Nåd >>
 • Lydnadens välsignelse >>
 • Håller du fast? >> 
 • Guds tempelbygge i Frid >> 
 • Budskap till den modlöse (Elvor: predikan)  >>
 • Psalm 138 (predikan) >>
 • “Styggelsen som orsakar Katastrofen” (Profetiskt) >>
 • Kunskapens träd (gott – ont) och Skökans (blandade) vin >>
 • En annan Jesus >>
 • Vem är Bruden och vilka är Guds utvalda? >> 
 • Vad skall vi göra? >>
 • Guds eller människors visdom? >>
 • De 2 skördarna >> + Del 2 >> Profetiskt 26/3-10
 • Jesu Gudom och grundtexten >> Av Bo Hagstedt
 • Bevara eller att mista >>
 • Ändetidens Tidsbegrepp “Floden” (Profetiskt) >>
 • Det eviga arvet nu eller sedan? >> 
 • Vad är synd till döds? >>
 • Den nya Adam del 3 >>
 • Den nya Adam del 2 >> 
 • Den nya Adam del 1  >>
 • Var och hur skall kristna samlas? >> Av H.L.HEIJKOOP
 • Ett förnyat sinne 1 >>
 • Mt 13 Sådden på “Stenig mark” >>
 • Vem äger ditt hjärta och vart är du på väg? >>
 • Profetisk: Varning för “Företagstänkandet” (G12 /cellkyrka) >>
 • Att Köpa och Sälja – En profetisk varning!  >> 
 • Föd mina får >>
 • Guds härlighet >>
 • Man – Kvinna som Guds avbild >>  – Av Per – Axel Sverker
 • Jesu Kristi Gudomlighet – Av G Nyström >>
 • Att konfrontera synd i församlingen – John Mc Arthur >>
 • Dopet en tvistefråga idag >> Av Stig Andreasson
 • Judaisternas återkomst – av Andrew Stroem (Svenska – Kommentarer: Ohlins) >>
 • Lite tankar om Gud och hans skapelse >> 
 • Ett mkt bra studie över urförsamlingens uppbyggnad och styre >>
 • Ur Midnattsropet: Amos en obekväm profetröst >>
 • Ett andligt Babylon i utveckling  del 1 >> del 2 >>  del 3 >>
 • Laglöshetens människa träder fram >>
 • Vilka är de 2 vittnena? >>
 • Med eller utan mask >>
 • Guds hus de förkrossade på Sion >>
 • Guds enda plan del 1 >>
 • Guds enda stora eviga plan del 2 >>
 • Synden och Synderna av Watchman Nee >>
 • Var Maria syndfri? Och vilka konsekvenser får den läran >>
 • Vilket ljus lyser i din lampa? >>
 • Sann enhet och falsk enhet  >>
 • Lär dig känna igen din fiende >>
 • Påskalammet som befriar och förenar >>
 • Rättfärdiggörelse och Gudsfruktan >>
 • Hebr ordstudie – Kvinnan smartare än mannen? >>
 • Jesu fullbordade verk >>
 • Eva och Kvinnan i Upp 12 >>
 • Numret 666 mm >> 
 • När Gud varnar >>
 • Falska profeter och spasmiska skakningar >>
 • Hur får jag urskiljning så jag kan skilja ont från gott? >>
 • Nattvarden i Hebreiska ögon eller i västvärldens? >> 
 • Guds frälsningsplan för Judarna >>
 • Antikrists ande >>
 • Gå in i landet genom Jordan >>
 • Rättfärdighet >> 
 • Vi lever i ett nytt förbund >>
 • Vi lever i Guds Echad >>
 • Fall eller Upprättelse >>  
 • Lite tankar om Avgudar >>
 • Det är svält i landet –  av Bob Phillips >>
 • Blodsförbundet – av Bob Phillips  (8 delar) 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Ta itu med vrede – av Bob Phillips >>
 • Messias förebild i ett litet barns namn >>
 • Våra vägar och Guds väg >>

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on BIBELSTUDIER /ELVOR O JANNE

ORMENS 3 LÖGNER

SNAKEJag tror att det är just de här sakerna ormen attackerade Eva med i Eden som gjorde att han själv kastades ut ur Eden i Hes 28. Han gjorde uppror mot ljuset och tog med sig de fallna änglarna (Demoner) och senare får han nu tillåtelse att pröva människan. För att försöka få henne att göra samma sak som han själv gjort emot Gud. Mot slutet av denna tidsålder kommer kulmen på hans attacker och de som gör sig ett med honom kallas för “de laglösa“. Det är de som dras med i “den laglöses” (2 Tess 2)  stora uppror mot Gud och slutdestinationen för dem är Eldsjön.

Mat 25:41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

2 Pet 3:17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap (I LJUSET) om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran (KABOD – DOXA) nu och till evighetens dag, amen.

Här kan vi av sammanhanget redan förstå att ” de laglösa” har en villfarelse som gör att de på något sätt stjäl ära ifrån Gud. Vi skall snart analysera det här lite närmare.

Hes 28:13 I Eden, Guds lustgård, var du, (satan – ormen) höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. 14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. 15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, */ till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. 16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.

*/ Heb: Tills laglösheten fanns i ditt hjärta som en grund.

Här ser vi alltså hur “lögnens fader” lägger laglösheten som en grund. Och senare är han i Eden i skepnad av en orm. I GT betyder laglöshet att förvrida skriften så att den passar mig. Och i NT är det A-nomia vilket bokstavligen betyder förbjudet att äta för mig (Kosher) och att äta är i bibeln bilden av att inspireras av något. Precis vad det Hebreiska tankesättet för Fader innebär.

Låt oss nu titta på de här 3 stegen i ormens förförelse av människan.

1 Mos 3:1 Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?”

1/ Här ser vi lockelsen att det Gud sagt eller skrivit i sitt ord kanske inte gäller nu. Eller lockelsen att vi kan förändra meningen med vad han skrivit. Jesus varnar oss för att tänka på det sättet och förklarar att den som gör det älskar (AGAPE) inte honom.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller (TEREO) fast vid dem, han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.” (Anden uppenbarar honom) 22 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? 23 Jesus svarade: “Om någon älskar (AGAPE) mig, håller (TEREO) han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar (AGAPE) mig håller (TEREO) inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.

V 21 Håller (Tereo) mina Bud = Instruktion och Lära
V 23 Håller (Tereo) fast vid hans ord

Tereo betyder här: Att vakta så att någonting inte förstörs eller förändras från dess ursprungliga skick. Då ser vi att vi skall passa oss för att göra om hans ord så att det inte längre betyder vad Jesus instruerade sina lärjungar och apostlar.

rob-bell

Här ser vi ett typiskt uttalande av en av ledarna i Emerging Church – Rob Bell – Han säger ju det rätt ut: SKULLE DÅ GUD HA SAGT ?

2/ 1 Mos 3:4 Då sade ormen till kvinnan: Ni skall visst inte dö!

Ormen säger: Det blir ingen dom eller något straff och därför finns inget helvete heller.

3/ 1 Mos 3:5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

Ormen säger här att vi kan få del av Guds egenskaper (härlighet) Det har aldrig Gud menat vi är skapade bara för att reflektera hans härlighet inte äga hans härlighet i oss själva.

Guds härlighet (KABOD) är hans egenskaper och hans namn. Kabod på hebreiska kan betyda både värde och tyngd och det finns bara i Guds väsen i hans eget liv. Han är den enda som alltid varit är nu och kommer för all framtid att vara den samme.

Jes 42:8 Jag är HERREN, det är mitt namn. (KARAKTÄR) Jag ger inte min ära (KABOD) åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Det här är liksom grunden när det gäller att kunna förstå hur villoläror uppstår. Villoläror har en symbol i bibeln av en kvinna.

Predikaren 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna (SKÖKAN/FALSK RELIGION) vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

I bibeln och ofta i ordspråksboken ser vi hur kan få vishet och kunskap av Gud (NÅD) så att vi undkommer den här onda kvinnan. Hon representerar de som gjort sig ett med hennes tankesätt och överträtt alla dessa 3 punkter vi beskrivit.

thiefPunkt 3 är allvarlig för då måste vi stjäla ära ifrån Gud. Jag tror Judas är en bild på det, han som stal ifrån Gud bildligt talat.

Joh 12:6 Detta sade han, icke därför, att han frågade efter de fattiga, utan därför, att han var en tjuv och plägade taga vad som lades i penningpungen, vilken han hade om hand.

Både om Judas och om laglöshetens människa används samma titel i Joh 17:12 och 2 Tess 2:3 – Eng: “The son of perdition” vilket betyder: En människa som är dömd eller avskiljd till undergång.

Straxt innan Herrens dag så kommer Herren att låta Satan med hjälp av sina falska profeter dra ut ” de laglösa” i ett stort uppror/avfall som straff därför att de inte gav kärleken (Agape) till sanningen rum i hjärtat. Vi har ju redan tagit upp detta med att de som vaktar (Tereo) på hans ord är de som älskar (Agape)  honom. (Se punkt 1)

En kvinna ropar ut ett budskap (FALSKT EVANGELIUM) i ordspråksboken som lyder:
ORD 9:16 Den som är fåkunnig, han komme hit.” Ja, till den oförståndige säger hon så: 17 “Stulet vatten är sött (ANDE) bröd i lönndom (FALSKT EVANGELIUM) smakar ljuvligt.” 18 han vet icke att det bär till skuggornas boning, hennes gäster hamna i dödsrikets djup. (Heb: Han förstår inte att demonerna är där)

Det är exakt vad Paulus menar när han beskriver: 1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. (Demoners läror) GK: Roten är Daio = To distribute fortunes = Framgång, lycka mm

Upp 18:1 Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, (= GJORT SIG ETT MED HENNE) och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. 6 Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. 7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära (STULIT / DOXAZO = KABOD) och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

Mystery-BabylonDå förstår vi varför den som själ skall bli ett med en kvinna i en skäppa som skall till Babylon i Sak 5 hela stycket hör ihop och alla som gör sig ett med kvinnan gör sig ett med ormen. Och de själ ära (Kabod) och uppträder i hans namn (Karaktär) falskt.

Sak 5:1 Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, en bokrulle flög fram. 2 Ängeln sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en bokrulle flyga fram. Den är tjugo alnar lång och tio alnar bred.” 3 Då sade han till mig: “Detta är förbannelsen som går ut över hela landet. (heb: Jorden) Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift, och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. 4 Jag har låtit den gå ut, säger HERREN Sebaot, för att den skall komma in i tjuvens hus och in i huset hos den som svär falskt vid mitt namn. Den skall stanna där i huset och fräta upp det med trävirke och stenar.” 5 Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: “Lyft nu upp dina ögon och se vad som kommer fram.” (Alltså konsekvensen av detta V 1 till V 5)  6 “Vad är det?” frågade jag. “Det är en sädeskorg” (EFA = FULLHET) svarade han och tillade: “Så förhåller det sig med dem i hela landet.” (Heb: Det är deras öga (tankesätt) över hela jorden = 1 Mos 11:1-4)  7 Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna satt mitt i korgen. (Symboliserar de som gjort sig ett med Henne) 8 Han sade: “Detta är ondskan.” Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. 9 Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen. 10 Och jag sade till ängeln som talade med mig: “Vart skall de föra korgen?” 11 Han svarade mig: “Till Sinears land (BABYLON) för att bygga ett hus åt henne, och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats.”

Det här ovan har jag predikat över förut och vi ser här att de avfallna “de laglösa” görs sig till ett med New World Order (Upp 13) och de ställer sig under FN:s agenda 21 eller 2030.

5 Mos 5:11 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Och om vi tittar på NT ser vi att församlingen i Korint riskerade att bedras på exakt samma sätt som Eva (3 stegen)

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. (Jmfr Ord 9:16-18 ovan)

latter rainlogganbill_johnson_lgLatter Rain/ Kingdom Now är en lära och en rörelse som stjäl äran från Gud. Man talar mycket om “Glory” men vem blir störst Jaget eller Gud? Bill Johnson, Jesus Culture and Bethel Church (bra artikel)

Likaså i mystiken och i New Age finner du läran att du kan bli som Gud. Se även Varning för villfarelse !!!! – En annan Jesus Del 1 Del 2 / En annan ande Del 1 / Del 2/ Alla vägar går mot Rom? >> / Lyssna till din Fader >> /

judgement560_7

Så det vi kallar väckelse och sann omvändelse i bibeln har med alltid med ljusets utbredande att göra, vi vänder om från mörkret till ljuset. Det blir så klart i Andens ljus att många har lurats att göra de här 3 punkterna vi talat om. Innan Jesus kommer tillbaka så står det att domen skall börja med Guds hus. Herren visade mig en gång ett otroligt starkt ljussken som lyste upp en vingård (Guds Församling) Jag fick även se en jämnad smal väg som öppnades och Herren sa Gå!

Det var fullt av huggormar i vingården som inte tålde ljuset som strålade på dem så de reagerade med ett väsande (Hatade ljuset) och de samlade ihop sig i stora bollar i hela vingården. Dom i bibeln är alltid avskiljning (Ogräset) så det stora avfallet är en dom för man vill inte vandra i ljuset.

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

20121021-151403

Med samma andliga betydelse säger Jesus
Mat 21:42 Jesus sade till dem: “Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon? 43 Därför säger jag er att Guds rike (AV LJUS) skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. (LJUSETS FRUKT)

Vad är det för grund man bygger på då? Om man kastat bort den sanna grunden. Jo i början av studiet läste vi Hes 28:13-16 Satan faller tillsammans med sina änglar därför att han lägger laglösheten som en grund i sitt hjärta. Sedan testar han människan för att föröka få dem att göra samma sak. Det måste vara det Jesus menar här. Även Paulus beskriver samma sak.

1 Kor 3:10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig (Gk: Guds Visdom) byggmästare lagt grunden, (= Hörnstenen) och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. 11 Ty någon annan grund (= Hörnsten) kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

Om vi byter ut hörnstenen (Guds visdom) och bygger med en annan så är det mänsklig visdom och det är alltid de här 3 punkterna vi varnat för. Laglöshet som en grund (Hes 28:13-16)

1 Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. (= Tro Heb 11:1-2) 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom (De 3 punkterna) utan på Guds kraft. (Kristus-Guds hörnsten)

Det här bibelordet visar verkligen att mänsklig visdom är de 3 punkterna och att det finns en visdom som kommer ovanifrån – vi kan bygga med båda men bara den från ovan kommer att bestå.

Jak 3:14 Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. 15 En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. 16 Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning (BABEL – MÖRKER) och allt som är ont. 17 Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. 18 Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.

EF 5:6 Låt ingen bedra er med tomt prat. (Mänsklig visdom) Allt sådant nedkallar Guds vrede (DOMEN) över olydnadens barn. 7 Ha därför ingenting med dem att göra. 8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. (HAN I OSS) Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt (= RIKETS FRUKT) består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.”

Här ser vi vad sann väckelse är för något V 6 – V 14 Jämför det här mönstret med vad som sker idag i många församlingar. Det här är äkta församlingsutveckling det här är att “leva med mål och mening”

1/ Ljuset börjar skina
2/ Man vaknar upp ur sin sömn
3/ Man avslöjar mörkrets gärningar
4/ Man drar sig undan dem som talar villfarelse
5/ Då kan ljusets frukt börja växa i människor

En gång kom det ett profetiskt budskap till en församling som idag är omtalat för sina många och stora möten. Om ni inte vänder om så skall jag flytta på ljusstaken! Jag blir skakad när jag tänker på vad det innebär andligen. Gud flyttar bort vittnena därifrån som brinner och har ljus = De 5 punkterna ovan. Vad tror du konsekvensen blir då?

AW-Tozer-Quotes

Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan

Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga – Mat 23:37-38: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde.

När det här kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sånt avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.

Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga Kvinnor och män, upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle får svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i sanning. Världen skulle ta över kyrkan inifrån och genomsyra församlingarna och de skulle sjunka ner i djupet.

Välkomna till våra möten med Parousia Mission – Göteborg

parousia6

Mvh Janne Ohlin,Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on ORMENS 3 LÖGNER

KRISTEN MYSTIK

Heaven1

KRISTEN MYSTIK

Av Solveig Hendriksen: Luthers och Wesleys mystika upplevelse >> / Klyftan i mystik teologi >> /

Posted in NEW AGE AND MYSTICISM | Tagged , , , , , , , | Comments Off on KRISTEN MYSTIK

KABBALAH – JUDISK MYSTIK

MYSTIKEN INOM JUDENDOMEN – KABBALAH

kabbalah-art2-580x360

Adam Kadmon >> / är urtypen och själva formen för den perfekta människan. Detta är den form som enligt tradition har en maskulin form. Men för kvinnor så är målet Eva Kadmon.
Kabbala – Judisk Mysticism >> /

Posted in NEW AGE AND MYSTICISM | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on KABBALAH – JUDISK MYSTIK