Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning: Elvor Ohlin 

26 mars 2010
Del 1
finns även här >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>
Del 3 >>

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

New World Orders Slavesystem

OHLINS: Översatt med Google översättning. (Fetstil av oss).

Den Nya Världsordningens Slavsystem

Mercola: Planen att tagga oss för New World Order SlavSystem

ANALYS. Dr Vladimir Zelenko, som jag har intervjuat två gånger tidigare, var bland de första amerikanska läkarna som utvecklade ett tidigt behandlingsprogram för den nya SARS-CoV-2-infektionen. Han populariserade användningen av hydroxiklorokin och zink, och när hydroxiklorokin blev allt svårare att få tag på var han också bland de första att identifiera quercetin som ett gångbart alternativ.

Analys av Dr. Joseph Mercola | Intervjuutskrift | Videolänk Berättelse i ett ögonkast Dussintals peer-reviewade studier visar att när covid-19 behandlas inom de första dagarna efter symtomdebut, finns det en 85% minskning av sjukhusvistelse och dödsfall. Med Omicron har vi fått ett bästa scenario.

Det mycket smittsamma viruset kan tränga igenom befolkningen och bara orsaka milda förkylningssymtom, och på så sätt producera flockimmunitet utan risk för massolyckor. Två månader före lanseringen av covid-skotten var den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten medveten om att de kunde orsaka allvarliga problem, inklusive hjärtinfarkt, stroke, myokardit, blodproppar, neurologiska problem med mera, men de tryckte på dem ändå.

Dr Vladimir Zelenko tror att SARS-CoV-2 är ett biovapen. Patent som sträcker sig över två decennier stödjer denna uppfattning. De som skapade vapnet undersökte och identifierade också motgift, som inkluderar zinkjonoforen hydroxiklorokin. Motgiftet mot covid undertrycktes avsiktligt för att uppmuntra människor att få covid-jab, som Zelenko tror är ett verktyg för att tagga människor för New World Order-slavsystemet.

När pandemin började övade Zelenko i New York. Han har sedan dess flyttat till Florida, där han har gett intervjuer flera timmar om dagen för att försöka sprida budskapet om tidig behandling och förebyggande. Som noterat av Zelenko:

“Det är en mycket behandlingsbar infektion – eller ska jag säga biovapen? — om det görs inom de första dagarna, eftersom covid är två sjukdomar. Det är virusets infektionsstadium, och sedan en vecka senare har du den patogena inflammatoriska reaktionen som gör all skada på lungorna och orsakar blodproppar.

Så det handlar om timing. Och uppgifterna är mycket tydliga. Det finns dussintals peer-reviewed studier som visar att om du behandlar covid inom de första dagarna, har du en 85% minskning av sjukhusvistelse och dödsfall. Det är en no-brainer. Du kunde ha räddat 700 000 människor från att gå till sjukhuset av 800 000.”

Medan Zelenko är licensierad att utöva medicin i Florida, ägnar Zelenko nu större delen av sin tid åt att utbilda allmänheten och andra läkare. Han är också tillgänglig via telemedicin, men hans passion har blivit att forska och utveckla enkla, naturliga metoder för komplexa hälsoproblem – inklusive hans egna.

Zelenko har en sällsynt typ av cancer som kallas pulmonell artär sarkom, som vanligtvis är dödlig. Han har också genomgått två öppna hjärtoperationer och tre år av cellgifter och strålning, varav ingen har löst hans problem.

“För nästan fyra år sedan fick jag diagnosen lungartärsarkom. Det finns bara 10 fall i genomsnitt per år, och alla hittas vid obduktion. I mitt fall trodde de att det var en blodpropp som inte svarade på blodförtunnande medicin.

Så beslutet togs att göra en embolektomi, öppna mitt bröst, gå in i lungartären och ta ut blodproppen. Men när de gjorde det såg de att det var en tumör, och den hade helt förstört min högra lunga. Så jag tappade min högra lunga. Och de resekerade en stor del av lungartären och var tvungna att rekonstruera den eftersom man behöver den artären för att leva. Sedan gick jag på cellgifter … jag var ganska bra i två år, och sedan kom det tillbaka och hade spridit sig till min höft också. Och så gjorde jag en annan öppen hjärtoperation. De var tvungna att byta ut en av mina hjärtklaffar, lungklaffarna.

Sedan gick jag för strålning till min höft [följt av] riktigt tung cellgifter. Efter två månader efter det gick jag in i hjärtsvikt och utvecklade kardiomyopati … jag återhämtade mig från det och fick medicin för hjärtsvikt … En månad efter det … utvecklade jag covid-lunginflammation … jag var ganska säker på att jag skulle lämna i en box (kista), men jag återhämtade mig.

Några månader senare gick jag på en ny datortomografi och de upptäckte återigen att tumören var tillbaka i lungartären, men den här gången ville ingen läkare operera mig. En tredje öppenhjärtprocedur är mycket farlig. De uppskattade mer än 50 % sannolikhet att jag skulle dö på bordet, vilket jag inte gillade. Så det slutade med att jag fick ganska intensiv strålning mot mitt mediastinum, där tumören var.

Det var då du kom in i bilden, vad gäller att ge mig råd om behandling. Det slutade med att jag fick immunterapi i Europa under två månader med checkpoint-hämmare, men också hypertermi och mistelinjektioner, och alfaliponsyra, högdos C-vitamin [infusioner] och olika andra metoder. Och jag mår bättre än någonsin.

Jag gjorde en datortomografi förra veckan, och den visade att tumören krympte med en tredjedel. Jag pratade med strålningsonkologen som sa till mig att ett bra resultat skulle ha varit lika stort eller mindre. Det tar år att lösa. Så det får tiden utvisa, men det är lättare för mig att gå, och hemodynamiskt är jag stabilare och mår bra. Amen.”

Immunterapins överraskande roll vid cancer

Sammantaget har “COVID-berättelsen helt förändrat hur jag ser på livet”, säger Zelenko. När han såg hur naturliga, effektiva receptfria lösningar för covid undertrycktes, medan experimentella genöverföringsskott sköts, insåg han att andra behandlingar också kunde undertryckas, såsom cancerbehandlingar.

“Förmodligen har effektiva tillvägagångssätt marginaliserats i stället för de dyrare farmaceutiska metoderna”, säger han. “Jag ska ge dig ett exempel. Dr [William] Coley var en onkologisk kirurg som levde för cirka 100 år sedan, kanske 120 år sedan. Han märkte att han skulle operera sina patienter, och tumören skulle komma tillbaka och de skulle dö. Och så observerade han något mycket intressant.

Han hade en patient med cancer i bukspottkörteln, steg 4, inoperabel. Den patienten blev mycket sjuk av en infektion och blev septisk. Han dog nästan, men han återhämtade sig och hans tumör försvann. Han märkte den typen av fenomen ytterligare några gånger, och insåg att det måste finnas någon immunreaktion, immunsvar mot infektionen som väcker immunförsvaret för att även attackera tumören.

Så i grund och botten, enligt min åsikt, var det födelsen av immunterapi. Feber verkar spela en roll. Det verkar ha antitumöregenskaper, samt aktivera vissa delar av ditt immunförsvar. Alltså, det är fascinerande. Och den informationen begravdes under en bra lång tid – 50, 60 år – tills några läkare återupptäckte den och började forska. Och det hade jag nytta av i Europa.”

Hypertermisk behandling för cancer

Vi har kommit långt sedan Coleys dagar, som använde gifter för att utlösa infektion och feber. Idag används istället hypertermisk behandling. I grund och botten handlar det om att höja din kroppstemperatur till cirka 104 grader Fahrenheit i fyra till sex timmar. Zelenko beskriver behandlingen han genomgick:

“Det var en upplevelse, att ha en temperatur runt 40 Celsius, låt oss säga 104 grader Fahrenheit, i fem timmar. Man blir lite slingrig och lite orolig, men jag drack mycket vätska och hade en sköterska med mig hela tiden.

Det var en ganska intressant upplevelse. Det fanns hypertermimaskiner för hela kroppen och lokaliserad hypertermi. Båda är i grunden en snygg bastu. Det var som ett spa faktiskt. Jag gillade behandlingen i de flesta fall.”

Dessutom tror jag uppriktigt att bastubad är en av de mest kraftfulla biohacks som finns. Jag gör det fyra gånger i veckan. Jag får min temperatur upp till cirka 102 grader F. eller så, i 20 minuter. Jag har tyckt att det är en mycket effektiv hälsovana att kväva infektioner i knoppen, och det kan också hjälpa till att bromsa eventuella maligniteter. Jag använder för närvarande en prototyp av helspektrum SaunaSpace-bastu som är EMF-fri, har åtta 250 watts glödlampor och kommer troligen att finnas tillgänglig senare i år.

Omicron är ostoppbar, men inte att frukta

För att komma tillbaka till frågan om COVID, under de senaste två åren har SARS-CoV-2-infektionen genomgått ett antal förändringar.

Omicron, till exempel, är mycket mer smittsam, men har mycket mindre allvarliga symtom. Som noterat av Zelenko: “Omicron är ostoppbar. Det är mer smittsamt än mässling. Alla kommer att få det. Förlåt, men så är fallet. Det verkar dock bara angripa de övre luftvägarna i de flesta fall, och det är väldigt få dödsfall. Det är väldigt lyhört för behandling också, så det finns ingen anledning att vara rädd för det.”

Faktum är att vi tycks ha begåvats med ett bästa scenario, där ett mycket smittsamt virus kommer att slita igenom befolkningen och bara orsaka milda förkylningssymtom, och på så sätt producera flockimmunitet utan risk för massolyckor. “När två tredjedelar av befolkningen tar sig igenom det, stänger det i princip ner pandemin”, säger Zelenko.

Vaccinering under en pandemi föder upp varianter

I intervjun förklarar Zelenko hur de många varianter vi har sett förmodligen har varit ett resultat av masskampanjen “vaccination”.

Tre respekterade immunologer, Dr. Luc Montagnier (som vann Nobelpriset 2008 för sin upptäckt av HIV-viruset), Dr. Sucharit Bhakdi, den mest publicerade immunologen i historien, och Dr. Geert Vanden Bossche, en toppimmunolog i Nederländerna , har alla varnat för att när du massvaccinerar mitt i ett aktivt utbrott, får du varianter att dyka upp.

“Ni evolutionära press och ras utövar mer varierande virus,” säger Zelenko. “Nu finns det två eller tre möjligheter. En kan vara att det var oavsiktligt. Goda, välmenande människor utvecklade vad de trodde skulle hjälpa – ett vaccin. Men att ge det till människor under en pandemi har varit ett absolut misslyckande. “Oj, vi är ledsna.” Det är en möjlighet.

Den andra möjligheten är att den som har orkestrerat detta vet exakt vad de gör, och de gör det med avsikt för att upprätthålla de nya varianterna och konsekvenserna av det, vilket i huvudsak är en psyop [att orsaka] en global psykos på grund av rädsla , låsningar och bär en ansiktsblöja. Det finns en möjlighet till.

Det finns ingen tvekan; alla som känner till fakta och har studerat frågan vet att covid-19 är ett vapen tillverkat i ett laboratorium. Gain-of-function forskning är inget annat än att göra ett vapen för massförstörelse och folkmord, och det finns ett patentspår som är 20 år långt som dokumenterar de olika utvecklingsstadierna av detta vapen.

Och här är min gissning. Jag har inga bevis för detta, men jag skulle kunna säga följande: Om jag kunde göra det ursprungliga viruset, skulle jag kunna göra varianter. Det är väldigt lätt. Du ändrar bara några sekvenser av koden som följer med spikproteinet. Du ändrar dess tredimensionella form, och om du gör det tillräckligt, eliminera befintliga antikroppar.

Så återigen, jag har inga bevis för det, men jag har bevis för att [SARS-CoV-2] är ett artificiellt tillverkat biovapen. Så varför skulle det inte vara möjligt att göra varianter på samma sätt? Jag tror att det är en sorts kombination, multifaktoriell orsak till varianter – den naturliga gudsfaktorn, det evolutionära trycket som utövas av att vaccinera människor under en aktiv pandemi, och sedan helt enkelt göra dem.”

Motgift mot biovapnet har utvecklats i förväg

Zelenko fortsätter med att berätta om en relativt ny prestation. Tillbaka i mars 2020 såg han en MedCram-video, avsnitt 34.1 där Dr. Roger Seheult förklarade några av principerna som han sedan byggde sitt COVID-protokoll på. Seheult citerade specifikt ett dokument som förklarade funktionen hos zinkjonoforer.

Den mekanismen är vad Zelenko talade om när han utvecklade sitt eget protokoll. Han insåg dock inte förrän i december 2021 att författaren till den centrala artikeln var Dr Ralph Baric. Varför spelar det någon roll? Zelenko förklarar:

“1999 kom Ralph Baric, finansierad av den amerikanska regeringen, vid University of North Carolina i Chapel Hill, på hur man kan ta ett djurvirus och få det att kunna infektera andra arter, olika djur, med andra ord kors- artinfektion.

År 2015 kom samma Dr Ralph Baric och Dr Zhengli [vid Wuhan Institute of Virology i Kina], finansierade av National Institutes of Health, ut hur man får ett coronafladdermusvirus att infektera människor och ökade dess dödlighet till människoliv. Det var 2015. Men 2010 publicerade Baric den tidningen som jag syftar på. Så utvecklingen av vapnet skedde i etapper, men innan det släpptes lös på den mänskliga befolkningen, eller utvecklingen av att det kunde infektera människor, gjordes ett motgift. Forskning betald av regeringen publicerades.

Samma personer som tillverkade bomben, låt oss säga, skapade också motgiften för att sprida bomben. Och sedan, när pandemin kom, kom läkare som jag, av nödvändighet, med kreativa lösningar, baserade – i mitt fall, omedvetet – på detta arbete. Och omedelbart, den informationen marginaliserades och undertrycktes, och läkare deplattformade (tvingades stiga av) för att de förespråkade den.

Så regeringen som tillverkade bomben visste också om lösningen. Och anledningen är att de inte ville dö. Intressenterna här vill inte att deras familjer ska dö. Men för dig och för mig har de en annan agenda. Så de hade den informationen.

Jag vet att Googles chefer alla tar hydroxiklorokin och ivermektin för profylax, liksom hälften av kongressen. Och så, människorna som har orkestrerat detta visste svaret och använder det själva. Även läkare vet svaret själva.

De skriver ut [dessa droger] åt sig själva, eller så ringer de mig. Men när patienterna kommer säger de att det inte finns någon behandling, gå hem, ta Tylenol. Så det här är massmord.”

The COVID Jabs—Another Crime Against Humanity

Förutom att döda ett otaligt antal människor genom att förneka och undertrycka tidiga behandlingsalternativ, dödar regeringar runt om i världen också människor med covid-jabs. Ett år in i den aggressiva kampanjen för att injicera så många människor som möjligt, är det troligt att skotten (sprutorna) har dödat fler människor än vad som har dött av infektionen. Det är mycket svårt att säga, tyvärr, eftersom uppgifterna är så allvarligt manipulerade. År 2015 sa Bill Gates att världens befolkning måste minskas med 15 % genom att använda vaccin på grund av den globala uppvärmningen. Samma Bill Gates 2020 sa att 7 miljarder människor måste vaccineras. Varför skulle jag ta ett vaccin för min hälsa från någon som förespråkar användningen av vacciner för att minska världens befolkning? ~ Dr Vladimir Zelenko

Zelenko uppskattar att någonstans mellan 500 000 och 1 miljon amerikaner har dödats av skotten hittills. Oroväckande nog var U.S. Food and Drug Administration medvetna om att skotten kunde få allvarliga konsekvenser, men de knuffade fram dem ändå. Dessutom vägrar de att ta itu med det häpnadsväckande antalet biverkningar som rapporterats till Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS). Säkerhetssignalen kunde omöjligt vara tydligare.

“I oktober 2020, två månader innan vaccinet lanserades, var det en intern presentation i FDA för dess forskare, och på bild 16 av den presentationen fanns en lista över biverkningar: död, hjärtinfarkt, stroke, blodproppar, fruktansvärda neurologiska sjukdomar, myokardit och många, många fler, säger Zelenko. “Tänk nu på att det här är två månader innan lanseringen. Efter att vaccinerna rullades ut, och några månader in i det, när VAERS-databasen började visa biverkningarna som människor upplevde, finns det en 100% korrelation med vad den bilden sa skulle hända, och vad som faktiskt hände med människor.

Det är överlagt massmord. FDA visste exakt vad det gjorde. De visste exakt biverkningarna, och de släppte det ändå…”

Vad är den verkliga agendan?

Varför skulle FDA bete sig så här? Varför skyddar de inte folkhälsan från en klart dödlig behandling? Och å andra sidan, varför tillåter de inte läkare att hjälpa människor med tidig behandling?

Zelenko förklarar:
“I mitten av 90-talet blev det uppenbart att den amerikanska ekonomin var dödsdömd. Medicare- och socialförsäkringssystemen skulle bli insolventa, och det skulle orsaka en tsunamiliknande effekt nationellt och internationellt. Och det var ostoppbart.

Det var [matematiskt oundvikligt]. Medicare, enligt Congressional Budget Office, kommer 2027 att påbörja processen mot konkurs. Så, säkerheten från och med idag [kommer att pågå till] 2034. Nu såg de stora intressenterna i världsekonomierna ett existentiellt hot. De förstod att deras makt och rikedom var i verklig fara.

Och så utvecklades en plan, som låg bortom tekniken på den tiden, men tekniken utvecklades. Så till exempel kartlades och slutfördes Human Genome Project.

Sedan utvecklades CRISPR-teknologin, som är genredigering eller gensplitsning på väldigt exakta sätt. Det såldes som ett sätt att bota genetiska sjukdomar. Det finns en defekt gen. Du kan bara klippa ut den och skarva in, klippa och klistra, i princip, en frisk gen. Det är framsidan. Nackdelen är att det skapar möjligheter att göra genredigering av otrevliga skäl. År 2015 sa Bill Gates att världens befolkning måste minskas med 15 % genom att använda vaccin på grund av den globala uppvärmningen.

Samma Bill Gates 2020 sa att 7 miljarder människor måste vaccineras. Så den uppenbara retoriska frågan är, ‘Varför skulle jag ta ett vaccin för min hälsa från någon som förespråkar användningen av vacciner för att minska världens befolkning?’

2016 sa Klaus Schwab i en intervju något mycket konstigt. Han sa att inom 10 år, till 2026, kommer varje enskild människa att vara taggad med en digital identifierare. Vad betyder det och varför?

Låt oss gå igenom händelseförloppet. Ett biovapen tillverkas med ett motgift, som håller på att undertryckas och döljs. [Biovapnet] släpps. Det är extremt lätt att behandla. Men den informationen undertrycks, och tillgången till dessa mediciner undertrycks, och läkare som förespråkar det förföljs.

Allt som verkar ge människor hopp, minska ångest, uppmuntrar återintegrering med dina nära och kära verkar omedelbart förtalas, till och med tidigt ingripande. Om du tittar på NIH rekommenderar de, från och med idag, att inte behandla COVID om de inte är på sjukhuset med lungskador. Gör inte det.

Och så, jag undrade, vad är det egentligen som händer? Och varför denna oupphörliga push för att vaccinera alla? Varför fängsla läkare för att de använder medicin på jobbet? Eftersom det uppmuntrar vaccinationstveksamheten.

Sedan insåg jag något. Det var två patent som jag blev medveten om. De är åtskilda av ett år, men de är länkade i pusslet, i konceptet. En var den 31 augusti 2021, som beskriver … nanoteknikteknik.2 Den beskriver i grunden följande:

Att det finns förmågan, tekniken, som redan finns, i dessa vacciner som möjliggör mätning av biometriska data, vilket betyder din hjärtfrekvens, din andningsfrekvens, temperatur och sedan överföringen av dessa data med din plats till en tredje part.

Det var inte ens vettigt för mig. Som vad? Men så insåg jag att det finns ett annat patent som ägs av Microsoft. Den här minns jag utantill. Det är ett internationellt patent, WO202060606. Du kan inte hitta på det här. Det patentet beskriver kopplingen av biometrisk dataöverföring till kryptovaluta.

Då fick jag det. Och förresten, 2026, när alla ska vara taggade med ett digitalt ID, låt oss kalla det en intern Auschwitz-tatuering, är ett år före början av Medicares insolvens och början på ekonomisk kollaps. Och så har den verkliga agendan blivit uppenbar för mig. Det har aldrig handlat om hälsa. COVID-19 är lätt att behandla. Det handlade alltid om att använda rädsla och masspsykos för att få 7 miljarder människor att medvetet injiceras med tekniken som skulle tillåta dem att delta i det nya kryptovalutabaserade systemet, systemet som världen kommer att använda för finansiering.

Fiats valuta och alla traditionella transaktionssätt kommer att försvinna. Det enda sättet att du faktiskt kommer att kunna delta i transaktioner, att köpa bröd, låt oss säga, är att ha en sändande sensor av information med din plats. Det är odjurets märke, om du verkligen vill veta. Med det kan du sedan köpa bröd till din familj…

Gates och Schwab pratar båda om hur dessa vacciner förändrar vem du är. Vad betyder det? De förklarar det. [Med] genredigeringstekniken gör de människan bättre. Det är transhumanism. Jag kallar det Human 2.0. Human 1.0 är versionen skapad av Gud. Vi är präglade [med Gud] i vår genetiska kod. Vi är skapade till Guds avbild eftersom vi har hans kod i oss.

Skulle du nu ge Bill Gates eller Klaus Schwab lösenordet till ditt hemsäkerhetssystem? Varför skulle vi ge honom tillgång till vår genetiska kod? Human 2.0, i dessa människors dementa, depraverade, förvirrade sinnen är nästa steg upp i människans utveckling. Och jag säger att om du låter det hända dig själv, är du inte längre skapad till Guds avbild. Du är gjord i bilden av Bill Gates och Klaus Schwab.”

Ett trick för att tagga oss för NWO:s slavsystem

Så sammanfattningsvis tror Zelenko att allt vi har upplevt hittills – den aggressiva marknadsföringen av skotten, tvång och hot som gjorts för att få så många injicerade som möjligt – allt har varit ett knep för att “tagga” så många människor som möjligt som förberedelse för den nya världsordningens kryptovalutasystem, som kommer att hanteras av en liten utvald grupp, och användas för att förslava hela mänskligheten.

Som noterats av Zelenko har World Economic Forum offentligt tillkännagett att 2030 kommer USA inte längre att vara en supermakt, och ett fåtal länder kommer att ha ansvaret för global styrning. Nu, hur destabiliserar man en ekonomisk motor som USA? “Du skapar en pandemi,” säger Zelenko.

“Du låser medelklassföretag, småföretag … Men du lämnar Walmart och Home Depot öppna … Det är en överföring av välstånd från medelklassen till makthavarna. Det är i grunden ett rån.

Detta är ett stort försök att förslava mänskligheten. Det är en lysande plan, förresten. Den är ond, men det är lysande eftersom slaveri alltid har varit den mest lukrativa industrin och tillgången genom mänsklighetens historia. Nu är det inte annorlunda. Och så, du har några sociopater som tror på sin odödlighet och tror att de kommer att överföra sitt medvetande till någon cyborg och njuta av hela världen som sin lekplats.”

Zelenko fortsätter med att diskutera uttalandena inskrivna på Georgia Guidestones, ett enormt granitmonument uppfört anonymt i en liten stad i Georgia, som innehåller 10 bud. Den första är att världens befolkning bör minskas till och bibehållas på 500 miljoner. Om covid-skotten fortsätter är det inte otänkbart att den mänskliga befolkningen kan reduceras till den storleken.

Varför bakom folkmordet

För några månader sedan debuterade Elon Musk med sina humanoida robotar och sa att eftersom dessa robotar kommer att eliminera 90 % av arbetsstyrkan behöver vi därför en universell basinkomst. Även detta är en del av The Great Reset-planen, som omfattar både teknokrati och transhumanism.

“Kom ihåg att i dessa människors sinnen är vi inte skapade i den gudomliga [bilden]. Vi är kackerlackor. Och de kommer inte att kasta oändliga universella inkomstresurser på kackerlackor för länge. De kommer att göra det först för att identifiera de värdelösa ätarna, och sedan kommer de att likvideras. Detta har hänt tidigare.

För bara 80 år sedan hade du den nazistiska ideologin baserad på eugenik, som skapade tre klasser av människor. Du har ubermensch, vad Nietzsche skulle kalla Stålmannen. Sedan mensch, som är människan, och sedan untermensch, som är undermänniskan. I den [nazistiska] modellen var [nazisterna] Stålmän, ättlingar till ariska gudar. Det gav dem makten att förslava andra.

Så till exempel var anglosaxarna, i grunden européer, menade att vara slavar till arierna. Och undermänniskorna, som jag tillhör – judar, zigenare, slaver, handikappade, politiska fångar – vi var menade att förångas, bli stoft.

Den ideologin försvann inte. Det dök upp igen med den nyans som inte är antisemitisk just nu. På ett slags abstrakt sätt är vi alla judar den här gången, eftersom hierarkin här inte är baserad på religion eller identitet, utan snarare på den förvirrade tron ​​att de har utvecklats, denna generations Stålmannen, till en högre nivå av medvetandet.

De är vakna och de förstår och är upplysta om det mänskliga tillståndets natur. De är väktare av planeten, och därför är det deras ansvar att se till att planeten har solvens, att den fortsätter att existera. Och därför måste vi minska världens befolkning.”

Anledning till optimism

Medan mänskligheten befinner sig i en mycket prekär situation är Zelenko optimistisk inför framtiden.

…Vi som samhälle har under de senaste 50, 60 åren gjort några mycket dåliga val. Till exempel har vi avsanktifierat eller smutskastat könsroller … Äktenskapet har förlorat sin helighet. De ofödda massakreras. I Bibeln finns det två städer som förstördes, Sodom och Gomorra, och det finns en analys av varför det hände.

Det var inte på grund av omoral, för hela världen var omoralisk. Det berodde på att de kodifierade omoral i landets lag. Det är precis vad som har hänt i [USA] Vi har delegerat … Vi tillber vetenskapens Gud, teknikens gud, pengarnas gud, maktens gud. Allt annat än [den sanne] Guden. Och vi utövar helt klart barnoffer.

Dr Michael Yeadon, tidigare VP för Pfizer, berättade personligen för mig, och sedan publicerade han det faktiskt, att för varje barn som dör av covid dör 100 av vaccinet. [COVID-skottet] är 100 gånger mer dödligt för barn än COVID. Vad kallar du det? Det är barnoffer.

Så jag känner att vi, analogt sett, befinner oss i översvämningsgenerationen. Huset kommer att städas, och varje individ får välja att gå på arken eller inte. Eller, för att göra det enklare, vem böjer du dig för? Böjer du dig för din skapare, som gör dig i varje ögonblick av tiden? Ber du [Gud] om styrka, uthållighet, styrka, beslutsamhet, förmågan att hantera det okända och rädsla?

Eller kommer du att ge efter för rädslan och böja dig för korrupta sociopater, oligarker, korrupta regeringar och det falska löftet om dessa vaccins guldkalv? För vid det här laget, åtminstone i det här landet, är det ingen som håller ner dig och sticker en nål i din arm. De flesta människor vill resa med flyg. De vill inte bli av med jobbet. De vill gå i skolan. Det är alla dessa typer av livskvalitetsbeslut. Med andra ord, i ett normalt samhälle offrar föräldrarna för barnens välmående. I hedniska samhällen offrar vi barnen för de vuxnas syfte.”

Fredlig civil olydnad är svaret

Så vad är svaret? Kan vi stoppa denna transhumanistiska bana som hotar själva kärnan i det som gör oss till människor? Kan vi förhindra att denna plan för vårt förslavande blir verklighet? Zelenko tror att det finns ett sätt, liksom jag.

“Svaret är att vi behöver organiserad civil olydnad. Följ inte. De kan inte fängsla alla. De kan inte sparka alla. De kan inte utvisa alla. De kan inte låsa in alla. Vi är många fler än dem. Och faktiskt, låt mig tala till militärledarna, till polisen, till människor som är anklagade för att skydda samhället.

Du har också barn. Du har också föräldrar. Och vi litar på att ni gör det som är bäst för medborgarna i detta land, för att skydda oss från alla fiender, utländska och inhemska. Allt vi behöver göra är att smälta samman med likasinnade. Ta ut dina barn från skolan. Hemundervisa dem. Du kan lära dem moral.

Världshälsoorganisationen kom ut med ett påbud att om dina barn går i skolan är det underförstått samtycke till vaccinet eftersom du inte kunde ha skickat dem. Och eftersom du skickade dem till skolan, betyder det att du samtycker till att de ska vaccineras, även utan din vetskap.

I grund och botten måste vi skapa små fickor, som tillflyktsstäder, på sätt och vis, av likasinnade; skapa ett alternativt samhälle; handla med oss ​​själva. Jag vet att det finns krafter som verkligen jobbar hårt för att skapa ett alternativt kryptovaluta- eller blockkedjesystem som är decentraliserat och som skulle göra det möjligt för människor som inte vill bli taggade med en digital identifierare att handla med varandra.”

Som noterat av Zelenko, blir det mer och mer uppenbart att pandemiåtgärderna aldrig handlade om att skydda oss från COVID. Det handlade alltid om att skapa en ny världsordning. Det handlade om att sätta scenen för en stor återställning till “Build Back Better”.

Men bättre för vem? Build Back Better-planen handlar om att bygga “ett samhälle som drivs av några sociopater och resten av oss förslavade”, säger Zelenko. Den goda nyheten är att fler och fler människor nu börjar se denna plan, och “när den insikten når en viss tröskel för människor kommer länder att förändras och falla som dominobrickor”, säger han.

När det gäller när vi kan få tillbaka vår frihet beror det på oss. Som noterat av Zelenko, “frihet är inte gratis.” Vi var fria (åtminstone fram till 2020) eftersom våra förfäder hade modet att konfrontera tyranni.

Om vi ​​vill att våra barn ska vara fria måste vi nu visa samma mod. “Om våra barn kommer att vara fria eller inte beror på om vi är redo att offra”, säger Zelenko. “Är vi redo att, i den här generationen, betala priset för att säkerställa att våra barn trivs i frihet och har förmågan att upprätthålla Guds medvetande?

Det kommer att hända. Den okända variabeln är kroppsräkning. Jag hoppas att den här intervjun når varje enskild människas medvetande. Folk måste välja att säga nej från och med nu.”

Analys av Dr Joseph Mercola

Posted in DISCERNMENT | Comments Off on New World Orders Slavesystem

KRISTUS ÄR MEST VÄRD

1 Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars (Demoner) bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars (Demoner) bord.

Roten till ordet Demon är “Daio” = To distribute Fortunes!
Satan lovar alltså Guld och gröna skogar men han har ingen som helst täckning. Just därför kallas han för lögnens fader! Så i ändens tid står det att människor skall bedras av onda andars läror (Demoners)


Texten säger att vi kan inte ha 2 Herdar (Herrar) på en gång. Vi kan inte tillhöra och hänge oss åt Mammon (Denna tidsålders gud) och Jesus (Anden) på samma gång.
(Ef 2:1-2)

Den andemakt som påverkar oss kommer att måla upp vad som är värdefullt för våra ögon. Denna tidsålders gud kommer värdera denna skapelse och vår värld högt

Den Helige Ande kommer att värdera Jesus Kristus högst av allting
Så den herde som inspirerar vår själs ögon är den som vi följer och enligt hans påverkan tänker vi och därefter värderar vi vår omgivning och ser på vår samtid. Den som är blind för den andliga världen är alltså den som Paulus säger vandrar i åskådning. (2 Kor 5:7)

Men så kan vi få våra ögon öppnade och då kommer vi att följa en annan Herde som inspirerar våra hjärtas ögon utifrån detta värderar vi vår omgivning och ser på vår samtid. Detta är att vandra i Tro här i världen. (2 Kor 5:7) Vad vi sätter ögonen på är det som vi kommer att följa.

Den som följer kunskapens träd kommer att värdera världen högre än skaparen. För den största skatten av alla skatter är fördold för de visa och kloka. Jesus Kristus som är Guds hemlighet.

Den som är andligt blind har ingen annan möjlighet än att värdera världen (Skapelsen) högre än Jesus Kristus. (Skaparen) För Jesus Kristus är nämligen Guds stora hemlighet som bara uppenbaras för de små (Luk 10:21)

Bara den som får sina ögon öppnade kan se Guds hemlighet! Förut när jag var blind bedömde allt utifrån mitt naturliga sinne. Man riskerar dras med i den sista stora lögnen som säger att människan skall bli som Gud i en sista evolution – Denna jord är sparat åt Elden!

1989 kom jag ur den lögnen: Herren sa att han skulle vara min Herde och att jag skulle vandra på sanningens väg. Mina ögon öppnades och jag förstod att det fanns något som var oerhört mycket mera värt en Herde som älskade mig och hade skapat mig.

Jag fick uppleva en stark överbevisning när denna händelse skedde! Nu började min vandring i tro istället för åskådning. Den tron som jag fick kom absolut inte från mig själv den kom som en fri gåva från Herden själv till mig.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Paulus hämtar detta ord ifrån Jer 9:23-24
Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av (Heb: Skina av) sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma (Heb: Skina) sig, han skall berömma (Heb: Skina) sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN. (Heb: Detta tycker jag är Gott)

Ser du att den sammanlagda skatten som du kan se är egentligen det människan ser som ett värde. Så kommer då Jesus Kristus och uppenbaras för världen i dopet. Då säger Gud att hans glädje är placerat i hans Son.

Luk 3:22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” (Heb: Här är mitt Goda = Mitt Ljus! Dagens barn)

Om vi nu tar Jer 9:23-24 + Lk 3:22 Så ser vi exakt 1 Mos 1:1:3-4 då förstår vi att detta “Skina av” ser ut som ljus men är mörker. (Syndens Konsekvens) Förstår vi nu? Vad mörker och ljus egentligen innebär? (2 Kor 4:4-6) Jag kan alltså både predika evangelium och tjäna Gud och bygga församling i ett mörker som ser ut som ljus. Nu förstår jag en sak! Jeremia 9:23 symboliseras av Hästar och Vagnar i Jes 30.

Just detta sken som ser ut som ljus kallar alltså bibeln för kött.
Jes 31:1 Ve dem som drar i väg ner till Egypten (Världen) för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN. 2 Men också han är vis, och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig upp mot de ondas hus och mot hjälp från ogärningsmän. 3 Ty egyptierna är människor och inte Gud, deras hästar är kött och inte ande. HERREN skall räcka ut sin hand, och hjälparen skall vackla och den hjälpte falla, båda skall tillsammans förgås.

Så den största potentialen av lycka och tillfredsställelse på jorden kommer alltså av att få Jesus Kristus uppenbarad för sina ögon.
1/ Få insikt och lära känna Herren
2/ Att få uppleva att Herren verkar med Nåd i mitt liv och förlåter synd.

Detta är vad David skriver i Ps 32
Psa 32:1 En läropsalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. 2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek.

Salighet är alltså att bli frikänd och insatt i Jesus Kristus. Salighet är att bli berörd av Anden. Salighet gör att vi totalt byter fokus det är hur Gud räknar och ser på mig som är värt något på den här jorden. Anden kommer och tillskriver mig ett värde inför Gud som ej är beroende av mig.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig (Tillskriva ett Värde) ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Det värde och den salighet som kommer in i våra hjärtan har vi inte förmågan att kunna beskriva i den här tidsåldern. Men vi vet att när han kommer skall vi se honom sådan han är (1 Joh 3:2)

Detta är alltså den maten som vi äter den kommer från vår Herde ju mer du äter ju större värde får Jesus för våra ögon. Satan vill göra precis tvärtom han attackerar dina hjärtans ögon för att få dig tillbaka till “Det Yttre Skenet” igen. (Ditt värde)

Lot var med Abraham och namnet Lot betyder “Täckelse” han stod ni mitt i Löfteslandet och valde utifrån sitt begär. Abraham stod på samma plats men väntade på att ta emot från Herren (Nåden) Han visste alltså och kände till att Herren verkar med Nåd – Rätt – Rättfärdighet på Jorden (Jer 9:24)

1 Mos 13:10 Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten, som överallt var vattenrik. Innan HERREN fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som en HERRENS lustgård, som Egyptens land, ända till Soar. 11 Och Lot utvalde åt sig hela Jordanslätten. Han bröt upp och drog österut, och de skildes från varandra.

Det är alltid det yttre skenet som driver en förblindad! Märk väl att han drog österut det är bilden av dem som avfaller från Herren. Abraham väntade på att Gud skulle ge honom löftena av Nåd.

1 Mos 13:14 HERREN sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom: “Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. (Ser du Korset?)

Detta är alltså hela löfteslandet som formar ett tydligt Kors. Hela Evangeliet är oss givet som ett löfte från Gud. Men att få uppleva det är bara Nåd och det måste tas emot genom Tron.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Berömma sig = Det falska skenet
Goda gärningar – Det sanna ljuset!

Jag vill hänvisa till det vi tog upp förut om att berömma sig (Falskt ljus) och Guds Nåd (Ljus) Detta ord goda motsvarar det sanna ljuset och berömma sig är mörker men uppträder som ljus. Läs och begrunda detta 1 Mos 1:3-4 + Jer 9:23-24 + Lk 3:22 + 2 Kor 4:5-6 Det finns alltså 2 sken!

Anden skulle ju hämta ifrån Jesus Kristus och föra in det i våra liv genom Nåden. Anden skulle också ta ifrån Jesus Kristus och visa oss vad som kommer i framtiden. (Joh 16:13-15) för att förhärliga sitt namn.

För oss människor blir det här omvälvande men inte för Gud som är allsmäktig.

Ernest ONeill sa en gång du vet att Gud är så stor och mäktig att han skapade den värden vi kan se och den världen vi inte kan se. Både den världen vi kan se och den världen vi inte kan se är under hans totala kontroll. Wow!

Det innebär alltså att en människa som är på nytt född lever i två realiteter. Allting som hon är lovad finns redan i Jesus Kristus när Guds tidpunkt är inne samverkar allt så du kan av Nåd ta emot det eller gå in genom en öppnad dörr som han har öppnat.

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Gud vill alltså uppenbara sin allsmakt för oss så vi skall vittna om den och ära Gud när det sker.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.17 Han är till före allting, och allt består genom honom.

Vi behöver måla upp Jesus som stor för våra ögon nu när kaoset breder ut sig i världen. Jag vet att folk är rädda för det som kommer nu över jorden precis som om Satan skulle ha mer makt än Gud. Naturligtvis visste han redan om vilddjuret och uppenbarelsebokens hemskheter redan innan något skapades också.

Han har sagt jag har en perfekt plan för ditt liv! Då har han det för dig också och om vi vandrar i tro och lydnad inför hans ansikte så kommer den osynliga världen att sammanfalla med den naturliga världen så plötsligt kommer du finna en öppen dörr som han har öppnat för sig.

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Där ser vi det igen goda gärningar = Ljus!
Den som berömmer sig “Skiner” kommer alltså inte in. = Mörker

Mat 25:10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! (Deras sken kommer att slockna det är ju mörker och det skall visa sig)

När Israels barn kommer fram till Röda Havet så var det så exakt i tid så när tiden var inne: Lyfte Mose Staven på Guds kommando så en tyfon kom in över Röda Havet. Tror du att den tyfonen kom till av en slump där och då? Nej den fanns med i Guds perfekta plan redan innan skapelsen början.

När vi tittar på hur Gud mäter tid så är hela tidsaxeln benämnd Chronos så detta är löpande tid. Denna tid har Gud mätt ut det är alltså timmar och minuter. På denna tidsaxel Chronos har Gud något som kallas för Kairos det är bestämda klockslag där han placerar olika händelser som skall ske.

Det som sker i slutet av den löpande tidsaxeln är det vi kallar för Ändens tid. Då är det fullpepprat med Kairos som skall ske i en av Gud bestämd ordning. Det är sigill och det är basuner och det är vredesskålar!

Detta är min tolkning när jag läser min bibel att Chronos tickar på när vi kommer in i uppenbarelseboken sker en massa Kairos väldigt snabbt.
När då Timglaset runnit ut har alla Kairos också gjort det.

Tänk dig ett jättestort tidtagarur med en jättelik hand som trycker på stoppknappen. Vad tror ni sker då? Jesu tillkommelse och alla änglar kommer från himlen för att hämta oss vid en stor basun.

Jag skall slutligen läsa ur Uppenbarelseboken 10:5-7 om denna händelse när det sista sandkornet runnit ner i timglaset. Jag läser nu ur 1917 års översättning.

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.” (1917)

Han som är allsmäktig och har hela historien redan skapad på förhand han är beskriven som ett lamm. Vilddjuret är beskrivet som något fruktansvärt med horn kronor som världens innebyggare tror ingen kan strida emot. Detta måste naturligtvis ses genom trons ögon och när vi gör det förstår vi att lammet har redan vunnit slaget innan han ens skapade den här världen.

Och ditt namn stod där i en bok upptecknat inför Himlen nu får du växla in Adams förlust mot Kristi vinst.

Janne Ohlin – Göteborg


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on KRISTUS ÄR MEST VÄRD

Pussla ihop originalbilden

Ord 2:1 Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, 2 så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten, 3 ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten, 4 om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt, 5 då skall du förstå HERRENS fruktan och finna kunskapen om Gud. 6 Ty det är HERREN som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd. 7 Åt de redbara har han visa råd i förvar, en sköld är han för dem som lever ostraffligt.

Här står det att Gud kommer att ge dig bitar av kunskap som du kan samla på hög. Men det står också att Gud är den som ger dig förmågan eller visdomen att sätta samman allt detta till en bild. Den bild du kommer att få se är vad vi kan kalla för originalbilden eller Guds rådslut: Ljuset som strålar fram i Jesu Kristi ansikte.

Det innebär att vi kan ha en massa bibelord (Pusselbitar) i vårt förråd (Förstånd) men sakna förmågan och visdomen att sätta samman dem till en enhet. (Originalbilden)

1/ Grunden för att kunna ta emot det här börjar alltså med att du bli Guds barn och han förklarar dig rättfärdig och föder dig på nytt med sin ande.
2/ Det kräver ett aktivt sökande för att finna skatterna
3/ Detta kommer ge dig Kunskap om Gud och Gudsfruktan

Om du visar Guds ord stort intresse och verkligen tar dig tid och läser och ber om ljus kommer du snart att märka att det börjar ske saker i ditt inre. Ibland verkar det vara tider av torka och absolut ingenting händer ge inte upp fortsätt bara skall du få se. Det verkar som om Gud verkligen prövar oss om vi verkligen vill ha mer ljus efter varje prövning ökar ljuset ännu mer. Det verkar som om prövningarna öppnar oss för att svärdet skall kunna tränga ner ännu djupare i oss varje gång. Det kan vara jobbigt under själva prövningen men belöningen är ännu mer vila och urskiljning.
Vad kommer nu från mig själv?
Vad kommer nu ifrån Gud?

Heb 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Det Lyser upp mitt innersta)

Mar 4:21 Han sade också till dem: “Inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skäppan eller under bänken? Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren? 22 Det som är dolt måste bli uppenbarat, och det som är gömt måste komma i dagen. 23 Hör, du som har öron att höra med!” 24 Och han sade: “Ge akt på vad ni hör! Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. 25 Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har.”

När vi slutar upp att söka Gud och pressa på utan blir passiva och inriktade på annat går det bakåt. Om ljuset försvinner tar ju mörkret över (Syndens Konsekvens)

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra (Var aktiv) medan ni har ljuset, så att mörkret (Syndens konsekvens) inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset (Aktivt) medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. (Så att mörkret i oss kastas ut) När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

En dag kom Herren till mig och visade mig en sak han tog mig med till en händelse då jag bara var ca 7 år – Jag stod bredvid min pappa som lade ett pussel på flera tusen bitar. Min pappa sa något som Gud Ande nu påminde mig om det var så levande så det upplevdes som det var igår.

Pappa sa: Nu när du börjar att lägga pusslet så börja med de 4 hörnen. Sedan fortsätter du med att bygga ihop ramen. Sedan kan du lägga samman olika mönster i bilden. Du lägger undan de svåra bitarna till sist de finner sin plats senare.

Bibeln har en massa pusselbitar i en massa olika böcker varje pusselbit kan vi kalla för kunskap. Men visdomen från Gud har den förmågan att den kan sätta ihop kunskapen till en enda bild. Då sa Herren jag skall föröka din kunskap och din visdom steg för steg.

Det grekiska ordet för visdom är Sofia som kommer av det hebreiska ordet Sofim. Dessa var väktare som skulle vandra runt staden som ofta var byggt på ett berg. De skulle lägga samman hela bilden till en enhet för att kunna avgöra om de skulle varna staden eller inte.

Varje bit av kunskap som sätts ihop till en bild i ditt pussel av Guds visdom som gör att du förstår är ju lik den bild som kartongen till pusslet visar. När Gud uppenbarar sig för dig genom sitt ord och ger dig Kunskap får du genom Guds visdom en större bild av Jesus Kristus. Detta är alltså att ha kärlek till sanningen! Ju större bild du har av Jesu Kristi ansikte ju mer ljus strålar det från Guds avbild ju mer värdefull blir han för dig.

2 Kor 3:15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

När du blir född på nytt tas slöjan bort och Herren börjar uppenbara sig genom sitt ord för dig. Först brukar det bli en hel hög med kunskap innan man får visdomen att lägga ihop pusslet. När det sker får du ett pussel som är precis som originalbilden och den kommer att förvandla dig. Här ser du att Pusslet läggs ihop av Anden och uppenbarar Herrens Härlighet. Alltså både vem Herren verkligen är men samtidigt hur värdefull han är.

Wow! Paulus hade inte en massa pusselbitar i oordning i sitt förråd här lyste bilden av Jesus Kristus fram genom Visdomen. Vad hjärtat är fullt av det kommer munnen att tala! Detta ljus visdomen från ovan har visat honom i skriften måste han bar presentera för andra.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Ormen förblindar människans sinne så att hon inte kan ta emot kunskap i Guds ord och lägga samman det till en enhet så hon ser Guds Härlighet (Orginalbilden) Men Gud har låtit Ljus lysa upp våra hjärtan. Det är Gud som har låtit ordet i GT (Kunskap) genom Andens Visdom (Ljus) satt ihop originalbilden som vi predikar.

Denna tidsålders gud representerar alltså ormen i lustgården som förblindade människan. Lägg märke till att den människan som är inspirerad av det trädet predikar sig själv. Men den som har fått sitt hjärta upplyst predikar om livets träd (Originalbilden)

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Vad är det nu för träd som manifesteras genom mitt förråd? Alla pusselbitar som nu samlas där kommer att presenteras genom min mun. Är det Guds visdom kommer du presentera originalbilden för människor. Är det Jordisk visdom saknas förmågan att presentera den originalbilden utan Jaget kommer ta hans plats. Allting handlar om vilket av de där träden i lustgården vi väljer!

Detta kan vi se när vi fortsätter i Lukas där ser vi att vi kan använda Guds ord genom 2 visdomar. Visdomen från Gud som handlar på det han har hört har förmågan att sätta ihop orden av kunskap till en hel bild. Den som är ovis och saknar den visdomen kommer Guds ord att handla om mitt eget och det jordiska. Det är exakt vad vi kommer att se nu när Gud kommer att döma sitt hus! De saknar visdomen från Gud de har en massa pusselbitar som de sätter samman med mänsklig visdom.

Luk 6:46 Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger? 47 Den som kommer till mig och lyssnar (Shema) till mina ord och handlar efter dem (Predika – Göra hans vilja) vem han är lik, det skall jag visa er. 48 Han liknar en (Vis) man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. (Den uppenbarade Jesus Kristus) När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. 49 Men den som lyssnar (Bara Kunskap) och inte handlar (Predikar – Göra hans vilja) liknar en (Ovis) man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.”

Hebreiskans Shema är följande 3 steg
1/ Lyssna (Aktivt hörande)
2/ Förstå (Lägga samman kunskap till en enhet)
3/ Handla – Predika – Utföra någons Vilja

Jag talar av egen erfarenhet att ditt hus kommer att prövas för det har Jesus Kristus byggt upp i dig. Det är när prövningarna kommer mot huset som det visar sig med vilken visdom det är byggt av. När floden kommer hjälper det inte att rabbla bibelord genom mänsklig visdom. Då kommer den sammanlagda bilden av den Gud som du verkligen upplevt genom erfaret vara det som gäller det kommer att vara din skatt.

2 Kor 4:7 Men denna skatt (Sammanlagda) har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

Varje gång du gått igenom prövningar som även kan innebära ångest och smärta i kampen mot världen och den onde. Då växer din sammanlagda skatt genom Guds visdom och det ger dig tro och hopp även för kommande tider. Detta som Gud lagt ner hos dig kommer att skina igenom lerkärlet som är en bild av vår mänskliga svaghet.

Med andra ord du kommer med ditt bräckliga lerkärl till människor som är både själiskt och fysiskt starkare än du är. Men du vet av erfarenhet att Gud är med dig och precis när du behöver kraft kommer den att manifesteras exakt i det ögonblick du behöver det. Jag kan vittna om att hur många gånger som helst har jag upplevt en kraftig upplevelse av frid och känsla av att Gud har kontrollen mitt i farliga situationer som kunnat sluta riktigt illa.

Jag har i anden sett hur ett motstånd kommer att resas upp mot Herrens tjänare. Men i samma syn såg jag en lampa sänkas ner från himlen med ett kraftigt ljus. Gud gjorde en väg att vandra på där det förut såg omöjligt ut.

Herren tänker bygga färdigt sitt hus vad än den onde hittar på med sina vilddjur och sina digitala märken. Kom ihåg det Gud har kontrollen inte Djävulen vad som än händer,

Sak 4:1 Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. 2 Han sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. 3 Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” 4 Och jag frågade ängeln som talade med mig: “Vad betyder dessa, min herre?” 5 Ängeln som talade med mig svarade: “Förstår du inte vad de betyder?” “Nej, min herre”, sade jag. 6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

De försöker stoppa Guds församling i Kina genom sina diktaturfasoner och det verkar komma här också. Men församlingen i Kina fortsätter att växa mer än någonsin – Tack Jesus för din seger över ondskan!

Mvh Janne Ohlin Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Pussla ihop originalbilden

FRITT UR HJÄRTAT 2022

Pussla ihop originalbilden >> 1/1-22

Posted in Different Stuff | Comments Off on FRITT UR HJÄRTAT 2022

Ett visst slags trä

Vi vet att Job prövades av Gud men att det var Djävulen som fick tillåtelse att testa Job.
1/ Domaren
2/ Åklagaren (Lögnaren)

Vet ni vad jag tror? Den som inte känner Gud kommer att tro att det är Gud som fördömer när allt går tvärtemot oss i det yttre. Prövningen kom över hela Jobs familj men Jobs hustru kände inte Gud.

Job 2:9 Då sade hans hustru till honom: “Står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö.” 10 Men han svarade henne: “Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?” Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.

Vi vet att stora svårigheter kommer över världen och över våra hus.
Det skall finnas ovisa (Blinda för Guds godhet)
Det skall finnas visa (Ser och håller fast vid Guds godhet)

Sedan dök Jobs vänner upp de kunde mycket teologi men de kände heller inte Guds godhet.
Job 13:3 Men jag vill tala till den Allsmäktige, jag önskar försvara mig mot Gud. 4 Ni däremot spinner ihop lögn, ni är alla värdelösa läkare.

Job stod fast i sin prövning för han var välsignad av Gud han kände Gud.
Jak 5:11 Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Nu kom alltså Jobs vänner och försökte tala med honom hur såg de på saken? Jo de försökte få Job att tro på en lögn: Du måste ha syndat Job och det är Gud som dömer dig nu det ser vi med egna ögon. Job förstår att de kommer i en annan ande och är faktiskt redskap för Djävulen.

Deras tunga skaffar ingen läkedom den spinner ihop lögn säger Job. De tror att de tjänar Gud men i själva verket har de fastnat i Djävulens snara eller nät så de gör hans vilja.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, (Nät) där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Djävulen är Åklagaren och här ser vi att Lögnen har fångat dem i ett nät eller en snara. De behöver få sina ögon öppnade för att lära känna Gud och få kunskap om honom. Jag vet om en familj som är utsatt för förtal och lögner och detta ökade markant när de överlät sig till Herren.

En dag när vi satt och bad för allt som de utsattes för såg jag en syn. En stor illröd spindel som satt på ett stort nät. Gud visade vilken andemakt som var bakom alltsammans och att han använder människor i din närhet för att anklaga dig. Elvor o Jag har fått gå igenom en hel del av samma anklagelser och prövningar också så vi vet hur Djävulen arbetar. När prövningen kommer försöker Djävulen lura dig att tro att det är Gud som gör det.

Som jag har sagt förut djävulen gör det genom starka känslor av intuition på samvetet. Men den som är född på nytt får genom Anden ännu starkare känslor av intuition genom tron. Hur skall jag kunna stå emot Djävulen och Världen som kommer att hata och anklaga mig? Hur skall jag kunna komma bort ifrån spindeln och spindelnätet? Det finns egentligen bara ett enda sätt du måste få en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus.

Låt oss titta på spindeln eller snaran den andemakt som nu är verksam i de otroende eller olydiga. Den andemakt som fångar dem som gör att de går åklagarens ärenden. (Ef 2:1-3) (2 Tim 2:24-26)

Den som själv är fångad i en lögn tvingas själv tala samma lögn till andra för att fånga dem i samma nät. Syndens makt är alltså en lögn och en andemakt som bara den rättfärdige kan komma undan säger bibeln.

Predikaren 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Bitterhet: Här ser vi alltså den andemakt som råder över alla som inte har rättfärdigheten från Gud genom Tron i sitt innersta. Den andemakten orsakar bitterhet det är mara på hebreiska. Alltså om mörkret (Syndens konsekvens) får övervinna mitt innersta istället för ljuset vinner bitterheten (Mara) seger.

Det hebreiska ordet Mara som är bitterhet skapar följande negativa saker i en människa. (Spiro Zohiathes Wordstudy)  
1/ Skapar en vrede utan orsak
2/ Skapar tomhet och meningslöshet med livet
3/ Skapar utbrändhet och en stark stress
4/ Skapar eviga motsättningar och stridigheter

Så när nu vår tro prövas liknas det vid en ökenvandring i bibeln och du kommer att få göra en Mara upplevelse vare sig du vill det eller inte. Åklagaren kommer att få tillstånd att testa din tro! Innan Jag mötte min största prövning någonsin sa Herren innan till mig.

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.

Jag kan frimodigt vittna om att den prövningen jag fick gå igenom handlade om att plötsligt förändrades allt vi stod i det såg ut som om Gud var emot oss. Det kom även en del vänner likt Jobs som anklagade mig direkt genom en falsk uppenbarelse sa att vi var i mörker. Ser ni vad det handlade om? Åklagaren ville få mig att tro på lögnen att det var Gud som var emot mig och straffade mig för något.

Men jag var född på nytt och hade en levande tro som Gud stärkte mitt under den här fruktansvärda tiden i Mara. Det var då jag fick den där synen ifrån Guds Ande att jag stod och höll i repet för det var det enda jag kunde göra då. Det var efter den prövningen dörrarna öppnades och Gud kunde sända iväg oss för att hjälpa andra.

Nu skall vi få se något nämligen att det var efter deras uppfyllelse med Anden genom Röda Havet som prövningen i Mara kom. Det var efter dopet som Jesus fylldes med Anden och prövades av Djävulen. Vi kan även se att 1 Kor 10 beskriver Israels barns vandring som en förebild på det Kristna livet i Gud. Titta noga på ordningen här

2 Mos 15:20 Och profetissan Mirjam, Arons syster, tog en tamburin i handen, och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade. 21 Mirjam sjöng för dem: “Lovsjung HERREN, ty högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet.”

Här är man enligt Guds ord fyllda med Anden enligt 1 Kor 10 sedan kommer prövningen av den tron man fått.

2 Mos 15:22 Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet, och de drog ut i öknen Shur. Under tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. 23 Sedan kom de till Mara (Bitterhet) men de kunde inte dricka vattnet där, eftersom det var bittert. (Mara) Därför kallade de platsen Mara. (Bitterhet) 24 Då knotade folket mot Mose och sade: “Vad skall vi dricka?” 25 Men han ropade till HERREN, och HERREN visade honom ett slags trä. (Korset) Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov. 26 Han sade: “Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare. (Obs se Heb 12:15 smittsam sjukdom)

Här ser vi prövningen och vi vet att Mara är bitterhet och hur skall vi nu besegra den andemaktens grepp om våra liv? Den säger nu att om Gud verkligen är ljus och alltigenom god då skulle ni aldrig få uppleva det här. Men Gud visade Mose ett visst sorts trä nämligen Golgata Kors som bevisar Guds Kärlek och hans godhet. När du prövas måste du hålla fast vid Guds godhet du har bittert vatten i dig som förgiftar dig men Herren vill hela oss. Vad är det nu för sjukdomar han menar som Egypterna fått? Ja vad var det Marah bitterhet skapade i en människa sa jag?

Det hebreiska ordet Mara som är bitterhet skapar följande negativa saker i en människa. (Spiro Zohiathes Wordstudy
1/ Skapar en vrede utan orsak
2/ Skapar tomhet och meningslöshet med livet
3/ Skapar utbrändhet och en stark stress
4/ Skapar eviga motsättningar och stridigheter
5/ Du ser hur allt detta får ett utlopp genom munnen

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Om det finns bitterhet kan det alltså sprida sig till andra så de också blir förbittrade. Om det finns en människa som hela tiden sprider ve och förbannelse och hat omkring sig kan det sprida sig.

Heb 12:15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. (Obs! se Marah 2 Mos 15:26)

Det finns alltså inget annat botemedel mot dessa sjukdomar än Jesu Kristi Kors. Endast genom tron på Jesu Kristi verk här kan du få uppleva helande och befrielse. Endast genom att få se och förstå korset kan du bli befriad från spindeln som vill förblinda dina ögon.
Israel var förblindat = De såg en fördömande och sträng Gud (Åklagaren-Lögnen) Den som tror får öppnade ögon och kan se Guds godhet och Korset (Nåden och Sanningen)

Paulus hade en gång en sådan Gudsbild han trodde han tjänade Gud. Den kunskapen om Gud som han en gång hade kallar han för dynga. Nu får han öppnade ögon och förstår att om vi inte kan se Guds godhet på Korset mot oss kan vi aldrig förvandlas och bli helade. Det är på Korset Gud bevisar sin kärlek och sin rättfärdighet för oss människor.

Vi ser alltså spindelns ungar = Blinda och har en felaktig Gudsbild (Marah)
Vi ser Guds barn = Anden vittnar och visar Guds godhet för Golgata

Vi vet att Paulus var i öknen och tydligen klarade han testet för han blev sänd för att öppna ögonen på Hedningarna. Vi kan se att Galaterna fick en rätt Gudsbild och de blev döpta i Anden och mäktiga inre förvandlingar skedde där. Men sedan kom falska predikanter dit och förblindade deras ögon. Nu byts Gudsbilden ut mot den stränga Guden igen. Nu blev församlingen alltså fångade i spindelnätet igen och upplevde bitterhet (Marah) åklagaren vann seger. Lägg märke till att Paulus som stod för sanningen blev deras fiende. (Gal 4:16)

Har vi verkligen förstått konsekvensen av vad korset innebär? Det kan omöjligt bli en sann gemenskap om inte korset får uppenbaras och Guds godhet mot oss bli synlig och förstådd. Samma slags trä som Gud visade Mose är det enda motgiftet mot Mara (Bitterhet)

Men spindeln uppträder naturligtvis inte som något farligt först när hon snärjer människan i sitt nät. En spindel spinner sedan sina trådar runt sitt byte och suger sedan ut innehållet. Bibeln varnar oss för lögnen som spindeln (Åklagaren) kommer med. Den lögnen kommer att föra dig till spindelns bo.

Ord 5:1 Min son, ge akt på min vishet, vänd ditt öra till mitt förstånd, 2 så att du tar vara på goda råd och dina läppar bevarar kunskapen. 3 Av honung dryper en trolös kvinnas läppar, halare än olja är hennes mun. 4 Men till sist blir hon bitter (Marah) som malört, skarp som ett tveeggat svärd. 5 Hennes fötter styr ner mot döden, till dödsriket drar hennes steg.

1/ Först erbjuder hon det onda som något gott
2/ Sedan blir hon anklagande och stjäl ditt innersta

Varför tror du att det står så mycket om just åklagaren i denna sista tid? Därför att det kommer prövningar och dom över Guds hus. Om vi inte har en sann tro så kommer vi att tro att det är Gud som anklagar oss fast det är Djävulen.

1 Pet 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

Det har vi ju redan visat att bara den rättfärdige kan komma undan spindeln och dess nät (Predikaren 7:27) Den ogudaktige och syndaren blir alltså fångade i åklagarens garn. Vi måste alltså hålla fast vid hans godhet så vi inte blir borthuggna.

Rom 11:20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21 Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. 22 Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen.

Guds godhet är uppenbarat vid Golgata vi måste hålla våra ögon öppnade och hålla fast vid det. Om Djävulen lyckas förblinda våra ögon byter vi Gudsbild vi blir som Galaterna.

En annan sak vi kan se är att det redan redan visat sig att det finns en stor spricka mitt i kristenheten gällande Pandemin och dess konsekvenser. En ande av anklagande har manifesterats tydligt den sista tiden i artiklar och annat. Jag skrev så här på en FB sida nyss!

En människa som inte har korsfäst sitt kött drivs av en andemakt (Ef2:1-2) Den gör att man formas efter denna tidsålder (Rom 12:1-2) Detta innebär att de “förvrider” teologin så att man passar in i den här världen. När man gör så “förblindas” ögonen och en andlig sömn inträffar. Vi ser nu fenomenet Saul igen som drevs av köttet. Den som drivs av köttet upplever måste bevara människans 2 stora behov av egen kraft nämligen:
1/ Att synas och bekräftas
2/ Hon måste se sin säkerhet med egna ögon

Detta gör man ju naturligtvis bäst som en grupp eller hur? Ju större majoriteten är ju bredare är ju naturligtvis porten. Så här fungerar människan därför kommer du att få se dem följa världens rekommendationer. Nu väntar de för ingen vågar säga någonting annat än majoriteten. Naturligtvis kan ingen av dem höja sin röst här talar vi om feghet och människofruktan det är köttets lilla lön.

Hur gick det till då man började bygga Babylon? Jo man samlade en majoritet naturligtvis nu tycker vi många på samma sätt så därför måste det ju anammas som en sanning. Nya Babylon kommer att skapa en digital lögnvärld för att möta människans behov för att fånga henne.

1 Mos 11:1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 2 Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. 3 De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. 4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Sinears land betyder: Platsen där väktarna sover! (Talande va?)

Janne Ohlin – Göteborg!

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Ett visst slags trä

Håll fast i repet nåd är på väg

1 Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Sedan säger Petrus att vi som är födda på nytt och inspirerade av Guds Ande är levande stenar. Alla människor är skapade av lera. (Rom 9:21) Men när livet från Gud genom Anden kommer in i oss förvandlas vi till levande stenar.

Herren är alltså den levande stenen (Hörnstenen)
Vi blir levande stenar som han kan bygga sitt Andliga hus med.

1 Pet 2:5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Vem ger Gud Anden till? Han ger Anden till de som lyder hans ord. Det är exakt samma sak som att Herren ger Anden åt dem som älskar (Agape) honom.

Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Ordet som beskriver lydnad betyder på grekiska: Att lyda därför att de först har blivit överbevisade av en Kung till att underordna sig honom. Agape måste därför handla om att jag underordnar mig en Konungs bud därför att jag är överbevisad av honom.

Kungen själv talade till Apostlarna och sa detta:
1/ Kungen talade om att lyda honom (Agape)
2/ Kungen talade om Anden
3/ Kungen talade om Tron (Överbevisningen)

Joh 14:24 Den som inte älskar (Agape) mig (Kungen) håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag (Kungen) har sagt er. 27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. 28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade (Agape) mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 29 Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett.

Det första som måste ske för att vi skall kunna bli levande stenar för honom att kunna bygga med är alltså att han uppenbarar sig för oss genom sitt ord. När det sker skapas alltså en stark överbevisning i vår ande genom hans Ande. Din själ blir utsatt för ett starkt ljussken av överbevisning av att Jesus Kristus är Messias och Kungen i Guds Rike.

Det är våra själar som skall bli frälsta för där sitter vår vilja våra känslor och vårt förstånd alltså vårt sinne (Öga) Den själ som inte ser det här överbevisande ljusskenet ifrån Guds ord om Kungen kallar bibeln för en otroende eller en blind och en olydig.

Den som Anden och Ordet överbevisar får alltså se en Kung som uppenbarar sig och föder vår ande på nytt. Detta hände mig 1989 Herren talade till mig och födde mig på nytt. Den upplevelsen överbevisade mig om att Jesus är Herren och Kungen som jag skall underordna mig. Jag kan bara beskriva denna händelse som övernaturlig den kom inte från mig själv.

Jag upplevde en stark känsla som innehöll två saker som innehöll två saker:
1/ En stark överbevisning att Jesus är Herren.
2/ En stark känsla av att jag kunde helt lita på den som talade.

Det grekiska ordet för tro är nämligen Pistis och det innehåller dessa två ingredienser.
Heb 11:1 Tron (Gk: Pistis) är en övertygelse om det man hoppas, en visshet (Överbevisning) om det man inte ser. 2 Genom tron (Gk: Pistis) fick fäderna sitt vittnesbörd. (Martureo)

Jag hade ingen aning om andliga saker men jag hade släktingar som bad till Gud för mitt liv. Det enda jag hade egentligen var ett liv totalt utbränt av ångest och droger. Jag förstod inte alls att det var mina begärelser som drog mig till avgudar (Av olika slag) och att Satan stod bakom.

EF 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde (Satan) den ande som nu är verksam i olydnadens söner. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. 4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.

Det kan vi grubbla ihjäl oss på för vi kan aldrig förstå Guds Nåd. Av Nåd är ni Frälsta det betyder på hebreiska: Befrielse Helande eller att få gå in genom en Dörr som Gud öppnar. Lite längre ner i samma kapitel står det.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Jag blev alltså frälst 1989 genom att Gud genom sin Nåd gav mig Tron som en fri gåva. Han uppenbarade för mig en Kung genom Anden och Ordet. Han förde mig sedan till Linneahuset i Göteborg 9 Nov 1989. En natt kom Kungen till mig igen med sin hörbara stämma igen och sa: Jag vill att du skall vara kvar här och studera mitt ord så skall jag ta hand om allt det andra. Jag lydde honom och nu gjorde Gud verkligen under och mirakler.
1/ Han helade mitt inre
2/ Han såg till att jag blev skuldfri
3/ Jag fick en lägenhet på Västergatan
4/ Jag fick ett avgångsvederlag från Posten
5/ Jag träffade Elvor och vi gifte oss i Israel
6/ Jag fick gå flera bibelskolor och fick uppehället betalt
7/ Vi blev kallade tillsammans i den tjänst vi står i just nu

Vilket äventyr med Gud! Det började en gång på en parkbänk i Finspång 1989 nu sitter jag här framför min dator 17/12-21 och jag kan bekänna: Gud är Trofast! Allt har gått i uppfyllelse med kuslig exakthet trots Satans attacker.

Det har varit så tuffa tider ibland så att om inte tron på Herren varit levande hade jag aldrig klarat det. Min vandring började alltså i tro och är det en äkta tro du fått så klarar den prövningarna som kommer också för den äkta tron är en gåva från Gud. Denna äkta tro är genom Anden placerad i din ande och när yttre omständigheter hotar kan Anden öka på Kraften i den.

En gång kom en riktigt tuff tid över våra liv det såg ut som om alla omständigheter gick åt fel håll på en gång. Vet du vad Herren sa åt mig innan detta skedde? Herren talade igenom sitt ord att en prövning kommer tro inte ett ögonblick att vi slipper undan sådana.

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.

Efter detta kastades vi alltså in i en prövning så svår att jag själv såg absolut ingen lösning på vår situation. Vi kommer att ställas på gatan utan inkomst eller någon ekonomi alls. Inte nog med det människor började vända oss ryggen utan anledning.

Under denna otroligt jobbiga tid gjorde Gud mycket under för att styrka vår tro. Profetior från människor som inte hade en aning om vad vi går igenom beskrev vår situation. En dag då det var som allra jobbigast fick jag ta emot en syn genom Anden.

Den beskriver jag som följande: Jag får se mig själv stå och hålla i ett tjockt tvinnat rep. Detta rep gick rakt upp genom molnen och satt fast vid ett himmelskt land i ett enormt stort Ankare.

Repet = Hebreiska ordet för Hoppet
Ankaret = Allt som Jesus Kristus fullbordat för oss är ett Löfte
Mina händer om repet = Jag greppar Hoppet genom Tron

Nu är det så här att på Golgata fullbordade Herren allting som vi behöver. Men allting gavs som ett löfte som måste tas emot genom tron så ibland tar det tid. Tiden mellan bönen och uppfyllandet så att säga kan ta lite tid då är det enda vi har Hoppet. Du kan bara tro och hoppas på en som du känner är trofast. Jag personligen upplevde att denna väntans tid lärde mig att se på Herren som gav löftet istället för själva löftet. Det är exakt därför prövningarna kommer vi ser på tjänsten före Herren som står för kraften till tjänsten.

Nu står jag alltså och får ta emot en syn ifrån Anden och det är Guds ord jag får se.
Heb 6:17 Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. 18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast (Genom Tron) vid det hopp (Repet) vi äger. 19 I detta hopp (Rep) har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten (Det som är fullbordat) 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Hans beslut om ditt liv står fast Jesus Kristus gick in genom förlåten för din skull. Om du genom tron greppar tag om hoppets rep kommer du när Guds tid är inne att få se allt uppfyllt som han har lovat. Kan någonting eller någon hindra Gud från att utföra sin vilja vad han bestämt för dig? Svar Nej!

Jes 14:27 Ty HERREN Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är uträckt, vem kan då hindra den?

Nu skall vi se på en häftig sak hur det är att vandra på sanningens väg i kärlek och lydnad i tro. Du får nu se en Kung och den Kungen underordnar vi oss med glädje. (Agape)

1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (Agape) ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.

Här ser vi Tro (Överbevisning) – Hopp (Repet) – Kärlek (Agape)

Det hela börjar alltså med att vi får en Tro av Gud. Om den Tron är äkta så kommer den att prövas och hålla provet. När prövningen kommer leder den till att Tron måste gripa tag om Hoppet. Det vi hoppas på är placerat i Himlen och det är ett fullbordat verk för dig. När Gud får se den här äkta Tron som håller ut och greppar Hoppet (Repet) kommer han att ge dig mer och mer kärlek (Agape) och uppenbara sig för dig. Detta kan vi se i Johannes 14

Joh 14:21 Den som har mina bud (Läran) och håller fast vid dem (Tron) han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.

Evangeliet är alltså givet oss som ett löfte att greppa tag om genom tron. Den som vill gå den här vägen är alltså den som älskar Herren. Det handlar alltså om din attityd gentemot Herren inte hur perfekt och stark du är i dig själv. Ser du att det är snarare hur svag du är i dig själv som är avgörande inför Gud.

Tron
Prövning
Hopp
Kärleken

Att det är exakt i den här ordningen jag undervisade nu kan jag bekräfta för om du går den här vägen och håller ut. Kommer Gud att öppna dörrar som ingen kan stänga. Efter vår prövning kommer vi till en församling och skall predika Guds ord. Det kommer fram en gammal pastor från ett annat land efter mötet med sin dotter. Det han sade fick oss att stå helt stumma av förvåning och förundran inför Gud.

Budskapet kom till oss genom tolk. Nu har jag sett beviset på att ni älskar (Agape) mig. Nu skall jag visa er att ingen människa förmår hindra de planer och den kallelse jag har för er säger Herren. Sedan började Herren alltså tala om öppnade dörrar för att han sett att vi stod fasta i prövningen.

Med den erfarenheten kan jag frimodigt beskriva att detta gäller alla som tror och greppar tag om hoppet och håller ut tills löftet blir en verklighet i våra liv.

Rom 4:16 Därför heter det “av tro”, för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader. 17 Så står det skrivet: Till fader för många folk har jag satt dig, och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. 18 Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. 19 Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft – han var då omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. 20 Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. 21 Han var övertygad (Överbevisad = Tro) om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.

Evangeliet är givet som ett Löfte
Det du skall bli är också givet som ett Löfte

Här ser vi att Tron greppar om Hoppet att Gud skall uppfylla sina löften. Den som håller fast vid Guds ord genom tron trots att allting ser ut att gå tvärtemot han Hoppas. Den som håller ut i Hoppet han är alltså den som Älskar Gud (Agape) Tro – Hopp – Kärlek (Agape)

Nu kommer vi fram till ändens tid där vi lever idag och då kommer de falska profeterna. Vet du att de har ett evangelium som inte är som det jag har beskrivit. Jesus Kristus säger att det evangeliet skall få kärleken (Agape) att kallna. (Matt 24) Den kärleken det står talas om här är Agape alltså den kärleken som visar sig äkta genom att hålla fast vid hoppet och vänta på Gud.

Paulus tar nu upp detta med frälsningen och hoppet i Rom 8:24-30 Här ser vi att frälsningen är fullbordad för oss genom Jesus Kristus på Golgata. Men att vi måste hålla fast vid hoppet i tro och kärlek till Jesus. Om vi gör det så kommer vi att få uppleva en mäktig förvandling av våra liv.

Rom 8:24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. 28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Här ser vi att vi redan är frälsta genom Jesus Kristus det är ett fullbordat faktum vi skall hålla fast vid denna frälsning är beviset på att Gud älskar oss. Det Jesus Kristus utförde på Golgata är alltså vad bibeln kallar för nåden. Denna nåd kan vi omöjligt ta oss utan den måste ges av Gud till oss människor. Det sanna evangeliet handlar om att vi aldrig kan ha några rättigheter mot Gud. Men det gör det falska evangeliet som invaderar våra församlingar idag.

Här ser vi alltså de ödmjuka = De som får nåd från Gud
Här ser vi de högmodiga = De som står inför en stängd dörr

Nu skall vi se vad Paulus säger om den ödmjukes vandring med Herren. (Rom 8:24-30) Han förstår att Golgata verk redan är fullbordat och här finns all nåd från Gud. Han ser på sitt eget liv och upplever massor av svaghet och ser sin synd. Med andra ord det som är fullbordat på Golgata har ännu inte fullbordats i mig. Men jag håller fast vid (Tror) och hoppas (Repet) att den Nåden (Himmelriket) skall bli en verklighet i mitt liv. Om jag nu hoppas (Rep) på det jag inte ser (Tro) så väntar jag uthålligt på det (Rom 8:25) Sedan ser du hur Paulus beskriver vår hjälplöshet men också att Anden för in Nåden i oss. (Rom 8:26-27) Då måste vi ju ställa oss frågan jag i mig själv är av naturen inte ödmjuk hur skall Gud få mig att bli en mottagare av hans nåd? Gud är allsmäktig så därför vet han redan precis vad du skall möta i livet som förändrar dig.

Rom 8:28-30 Beskriver på grekiska att Gud kommer att forma dig till Jesu Kristi avbild. Allt du möter kommer att samverka till detta. Här står det att Gud redan i förväg har begränsat din vandring för att kunna bryta ner din kraft så han kan ge dig av sin nåd.

Kära vänner om vi nu är framme vid den tiden nåden snart är slut hur många tror vi inte då får gå igenom prövningar just nu? Jag vill avsluta detta genom att lägga in en video som beskriver det vi alla går igenom just nu Pandemin. Men Pandemin kommer att ersättas av ett totalitärt system och en man som träder fram vid namn Antikrist.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on Håll fast i repet nåd är på väg

Budskap till förlorade söner och döttrar

Budskap till förlorade söner och döttrar

Elvor Ohlin
2021-12-13
Bibelstudier/predikan i text

Bibeltext:
Luk 15:11  Vidare sade han: “En man hade två söner. 12  Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. 13  Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. 14  Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. 15  Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16  Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. 17  Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. 18  Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. 19  Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. 20  Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. 21  Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. 22  Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! 23  Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. 24  Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. 25  Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården, fick han höra musik och dans. 26  Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. 27  Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har slaktat den gödda kalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. 28  Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, 29  men han svarade sin far: Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud, och mig har du aldrig gett ens en killing, så att jag kunde vara glad med mina vänner. 30  Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. 31  Fadern sade till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32  Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen.”

Den yngre sonen brukar kallas ”den förlorade sonen” i Jesu liknelse. Ibland har någon uttryckt att båda sönerna var förlorade och det kanske kan stämma men att den yngre sonen var förlorad utgår ifrån det fadern säger i liknelsen: Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen… Sonen kan tillämpas på dem som är uppväxta i kristna hem, har bekänt sig som kristna och varit med i en församling men som har lämnat den vägen. En del bekänner sig fortfarande som kristna. Andra lämnar både kyrkan och tron.

Vad menar man om man säger att man “måste gå bort för att komma hem”?
Eftersom jag var ”en förlorad dotter” under ganska många år, kan jag förstå vad man menar. Jag hörde till dem som hade en fast och orubblig tro på Gud och Bibeln, frälst vid 8 års ålder, döpt vid 12, medlemskap och engagemang i en församling. Ändå drogs jag åt ett annat håll i tonåren.

När jag ser tillbaka handlade ofta frågor och tankar i tonåren om rätt och fel, vad man får göra och inte får göra, vad är synd och vad är inte synd? Det kan sammanfattas med frågan: ”Hur långt kan jag gå utan att falla av?” Jag var egentligen bortvänd från Gud. Trots min orubbliga tro var jag inte helhjärtad i min personliga överlåtelse.

När jag kom tillbaka till Gud handlade mitt val om överlåtelse till Jesus 100%: ja eller nej, antingen eller. Efter beslutet blev frågan en helt annan: ”Hur kan jag komma närmare Jesus och lära känna honom mer?” Nu var jag vänd till Gud. Här är den stora skillnaden och själva kärnan, som jag tror att våra val utgår ifrån.

Det är inte ovanligt att de som växer upp i kristet hem och i kyrkan blir som någon av sönerna i liknelsen. Fadern var god och generös men sönerna hade en egen föreställning om honom och livet på gården. Ingen av dem hade en nära relation med sin far och det berodde inte på fadern.

Den yngre tyckte att ett liv hos fadern var tråkigt. Det verkade roligare borta från gården, att leva och vara som alla andra och göra vad man vill.
Den äldre var upptagen med att arbeta, vara duktig och prestera. Andras beröm kanske var belöningen? Han såg ner på sin yngre bror och valde tryggheten där hemma men äkta glädje saknades i hans liv.

Luk 15:12 Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. 13  Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde.

Sönernas inställning och val fick allvarliga konsekvenser.
Den yngre slösade bort sitt arv och hamnade i ett ”grisliv”.
Den äldre blev bitter och anklagande mot Fadern.

I längden är det jobbigt att halta på båda sidor – både att tro och att leva som man själv vill. Frågan varför man inte duger som man är brukar dyka upp och det saknas svar på frågor om vad som hände, varför det inte stämde med det bibelordet utlovar om frid och glädje osv.
Bitterheten kan ligga nära till hands om man anklagar sin församling, sin pastor/präst, sina föräldrar eller andra som haft inflytande.

Lagen
Lagiskhet betyder att vi läser Bibeln som en lagbok som vi försöker att lyda och följa så gott vi kan. Vi lever efter bud och förbud. Konsekvensen brukar bli självgodhet och/eller fördömelse. Den självgode tycker att han/hon lyckas ganska bra och förstår inte andras misslyckanden. Den som lever med fördömelse känner alltid skuld och att han/hon aldrig duger. Man kan även pendla mellan de båda.

Den äldre brodern i liknelsen är ett exempel på den som tycker att han är bra och förtjänar sin lön och sitt arv. Han är arbetsam och plikttrogen – goda karaktärsdrag. Ja, i arbetslivet är det så men hur är det i Guds rike? Vad är drivkraften och motivet? Det är ju det som Jesus syftar på.

Vi behöver förstå vad Gud menade med att ge lagen (buden). Var det inte så Israels folk skulle leva? Var kommer nåden in?
Gal 3:19  Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde…
..3:24  Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25  Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. 26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

1Tim 1:8 Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt 9 och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare…
Rom 5:20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer,

Lagen skulle få människan att inse sin synd och sitt beroende av Guds nåd och kärlek. Vi kan vara pånyttfödda men ändå bygga på vår egen rättfärdighet. Vi kan tro på Gud, utan att ha en nära relation. Det verkar ha varit så för båda sönerna i liknelsen och det är så för många förlorade söner och döttrar. Den äldre sonen tyckte att Fadern var krävande och den yngre att han var tråkig. Båda hade fel men de tog sig inte tid att lära känna sin far eftersom det krävde en ödmjukhet, som saknades hos dem.

Överlåtelsen och Nåden
Hur kommer vi nära? Svaret är överlåtelse. Det är först när vi ger upp och väljer att kapitulera inför JESUS som vi lär känna vår himmelske Far på riktigt. Och det är först då som Gud öppnar vägen och vi kan förstå hans vilja. Högtidsdräkten i liknelsen – den finaste och bästa klädnaden fanns redan färdig när den yngre sonen kom hem. Frälsningens klädnad innehåller Guds vilja, hans kallelse och plan. Den är färdig och väntar.

Jag menar att den avgörande frågan du måste ställa dig är om du är villig att lägga ned ditt liv i överlåtelse till Jesus? Eller vill du fortfarande bestämma själv över ditt liv och dina val? Vill du förlita dig mer på ditt eget förstånd än på Gud, din Skapare? Det är inte till församlingen/kyrkan du ska överlåta dig. Inte till människor eller verksamheter. Det är till JESUS du ska ge ditt liv.

Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Nåden är Guds Ande som ger en ny inspiration och drivkraft. Den helige Ande verkar inifrån. Nu vill vi lyda Gud. Vi vill följa Jesus. Vi vill inte längre leva eller göra sådant som kan skada eller störa relationen med honom. Vi vill inte längre leva emot Guds bud och vilja. Jesus är den ende som kan förlåta synd, ge nytt liv och ge kraft att leva i Guds vilja.

Ibland måste vi ställa till det ordentligt för oss själva för att förstå den sanningen. Det som hände den yngre sonen är en beskrivning på när ”Gud prisger”, alltså utlämnar till vår egen väg och vilja. Konsekvenserna kom så småningom: fattigdom, ensamhet, hungersnöd (andlig hungersnöd), vilsenhet, tomhet, besvikelser…

Luk 15:17  Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. 18  Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. 19  Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. 20  Och han stod upp och gick till sin far.

Gud kan verka och väcka på olika sätt. För min del kom Guds Ande starkt över mig när jag var i Australien. Jag tyckte livet lekte och var fantastiskt det där halvåret men plötsligt insåg jag en dag att alltihop var meningslöst, tomt och väldigt kortsiktigt. En stark gudslängtan och gudsfruktan grep mig. Jag ville komma tillbaka men var inte redo att ge upp riktigt än.

Det blev ”en runda till” (utomlands) innan jag kapitulerade helt inför Jesus. Då kom jag precis på samma sätt som den förlorade sonen, utan att vara medveten om den bibeltexten. Jag var tacksam om Jesus bara ville ta emot mig, om jag fick komma tillbaka.

Att få tjäna Gud skulle jag inte drömma om. Att få predika hans ord och bli reseförkunnare, fanns inte i min vildaste fantasi. Men när jag hade sagt mitt ja för hela livet och resten av mitt liv – som bönen var – började Gud så småningom att uppenbara sin kallelse för mitt liv. Pusselbitarna började falla på plats. Förkrossad insåg jag då vad jag hade missat och vad jag kunde ha gått miste om helt.

Under åren “i främmande land” (både andligt och till stora delar bokstavligt i mitt fall) hade jag haft märkliga gudsupplevelser vid flera tillfällen. Minnen som är tydliga än idag. Det förvånade mig stort eftersom de genomsyrades av Guds kärlek. Hur kunde Gud bry sig och älska mig nu när jag fullt medvetet hade valt att gå min egen väg? Långt senare förstod jag innebörden av det ordet, som beskriver att Gud alltid är trofast i sitt förbund. En ofattbar och gränslös kärlek! Sådan är Gud.
2Tim 2:13 Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.

Vändpunkten
Det var ett viljebeslut som blev den verkliga vändpunkten. Jag var inte ens intresserad av känslor och upplevelser. Tyckte att jag hade jagat efter det tidigare på möten och kristna konferenser. Jag ville inte bygga min tro på känslor, utan på ett viljemässigt och genomtänkt beslut. Jag hade “beräknat kostnaden” (Luk 14:28). Nu litade jag inte på mig själv och min egen förmåga att leva för Gud. Det berodde helt på Guds nåd.. men jag ville verkligen. De andliga gudsupplevelserna som jag fick senare var överväldigande men inget som jag hade bett om.

Så länge vi går vår egen väg, anpassas vi efter världen och kan inte förstå Guds vilja. Vi måste få ett förnyat sinne genom Guds Ande. Det är först då våra ögon öppnas och Gud öppnar vägen för oss.

Rom 12:1  Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga [grek. logikos – förnuftig, logisk grund] gudstjänst. [dvs. överlåtelsen] 2  Och anpassa er inte [suschematizo – följa ett schema, mönster, likformas i samma form som] efter den här världen, utan låt er förvandlas [metamorpho – förändras inifrån, omgestaltas (som puppan blir fjäril)] genom sinnets förnyelse [anakainos – renovering, förnyelse, återställande (som den helige Ande gör genom bön och Guds ord)], så att ni kan pröva [dokimazo – urskilja, undersöka och få bevisat] vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Skulden för vår vilsenhet lägger vi gärna på andra. Ja, det kanske fanns brister i församlingen och i undervisningen. Ja, föräldrarna kanske gjorde misstag. Visst, det kanske fanns andra som påverkade på fel sätt. Men till sist är det bara vi själva som står till svars. Vi kunde ha valt att överlåta våra liv till Jesus, oavsett omgivningen.

Bitterhet
Jag levde i anklagelser mot min hemförsamling, i alla fall mot en del av dem. Det sa jag i bön till Herren en dag. Jag tyckte att det fanns anledning att lägga skuld där. Guds svar gjorde mig förstummad. Som en tydlig röst i mitt inre hörde jag: ”Men din bitterhet är synd inför mig”. När Gud talar är det skärpa men samtidigt kärlek som visar utvägen. Kanske fanns där också sorg i rösten. Jag måste bekänna att jag var bitter, bekänna att det är synd och be om Jesu förlåtelse.

Det som hände var ett under som Gud gjorde. Bitterheten byttes mot Guds kärlek till församlingen. Jag kunde se klart det som inte var bra men utan bitterhet. Jag kunde också se allt som var gott och bra, i tacksamhet. Jag kunde förstå varför vissa saker var som det var. Guds Ande började visa och lära mig skillnaden på Ande och kött, lag och nåd. Att inse att vi alla är bristfälliga men också vad andlig mognad betyder. Det bör känneteckna andligt ledarskap, inte minst.

Det jag saknade i undervisningen när jag såg tillbaka var det jag hade upplevt nu. Att inte försöka duga och prestera (kött), utan låta Anden verka (Andens liv). Men det förutsätter att vi lägger ner våra liv och låter Jesus vara Herre och Kung. Var det jag som inte tog emot och var stängd tidigare? Det kanske är en del av sanningen. Det var mycket som var sunt och bra i församlingen men det fanns också en del lagiskhet [dvs. yttre påbud för att leva ett andligt liv]: borde och måste och skall. Det stämde inte med Jesu ord.

Matt 11:29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Men jag hade också varit i andra sammanhang med äkta tro och andligt liv och kunde ha gjort ett annat val än det jag gjorde.

Det var nog en ganska kämpig tid för många. Församlingen hade blomstrat och var berörd av 70-talets mindre väckelsevåg, med en fullsatt kyrka. När den avtog fanns det mest bara verksamhet kvar och antalet minskade eftersom de äldre ungdomarna flyttade från den lilla staden. Nu gällde att engagera oss övriga ungdomar så att vi stannade kvar och vi skulle bära det mesta. Kanske det påverkade undervisningen. Jag upplevde det mesta som krav och ok, bördor och indirekt tvång. Hjärtat var inte med. Jag ville bort, ville ha frihet och äventyr, leva mitt eget liv och jag hade redan ena foten där ute.

Luk 15:22  Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! 23  Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. 24  Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började.

Att komma tillbaka
Det första som hände när jag kom tillbaka många år senare var insikten att det är JESUS det handlar om. Inte kyrkan eller verksamheten. Jag trodde att Gud skulle leda mig till en församling direkt. För mig innebar överlåtelsen ett ”paket” där medlemskap i en församling och engagemang självklart ingick. Det var ju så jag växte upp i kyrkan. Nu ville jag göra allt ”rätt”. Men istället ledde Jesus – till min stora förvåning – mig åt sidan i bön och med Bibeln i över ett år. Det var som en lärjungaskola med bara oss två, tyckte jag. Först senare ledde han mig till en församlingsgemenskap. Jag måste lära mig att låta saker ske på Guds sätt, i Guds ordning och i Guds tid. Att förstå vad som är viktigast och det enda nödvändiga: lära känna Gud, vår himmelske Far.

Om jag hade stannat kvar i kyrkan från början, hade jag troligen varit som den äldre sonen i liknelsen. Delvis var jag redan det. En del av oss måste gå den där omvägen för att verkligen förstå nåden och sanningen och lära känna Jesus/Gud på riktigt. Vi måste få erfarenhet av konsekvenserna av vår egen väg och ett liv i synd för att inse hur ovärderlig Guds förlåtelse och frälsning är och vad den innebär. Samma väg som den yngre sonen i liknelsen.

Det viktigaste av allt är att vi kommer tillbaka igen. Inte till ett visst sammanhang, inte till en kyrka eller engagemang, utan till JESUS. Den köttsliga strävan som vi levde i tidigare byts då ut mot Andens frihet, när Gud får verka i vilja och gärning. Idag skulle jag kunna berätta länge om Guds märkliga ledning genom åren, många ekonomiska under och andra under, profetiska syner och uppenbarelser… allt det som jag saknade i mina tonår och som jag inte trodde gällde mig. Jag förstod inte då att “de andliga” var de som hade insett sin egen svaghet och hade all sin förtröstan i Gud.

Upprättelsen
Den bästa och finaste dräkten är Guds frälsning och plan för oss. Den är bäst, för den är vi skapade och ämnade till.
Den gödda kalven var sparad för speciella tillfällen och stora fester. Den beskriver den godaste och finaste andliga maten. Hela himlen gläds när en syndare omvänder sig till Gud. Det blir fest.
Ringen talar om tillhörighet och att vi är arvingar, (åter)insatta (adopterade) som barn i Guds familj. Vi får en försmak här i livet och kan få uppleva otroligt mycket i gemenskapen med Gud men det fulla arvet kommer i evigheten.
Skorna talar om Andens frihet. Slavar gick barfota. Skorna skyddar och gör det lätt att gå och i den andliga utrustningen kallas de “villighetens skor” (Ef 6:15). Det är slut på sökande, ständigt kretslopp och det slaveri som synden och vår köttsliga vilja leder in i.

Om vi drivs av fel motiv och fel drivkraft blir till och med församlingsengagemanget ett slags slaveri. Tron riskerar att bli en religion. Så har inte Gud menat att det ska vara.
Luk 15:28  Då blev han (den äldre sonen) förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, 29  men han svarade sin far: Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud, och mig har du aldrig gett ens en killing, så att jag kunde vara glad med mina vänner. 30  Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. 31  Fadern sade till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32  Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen.”

Den äldre sonen
Den äldre sonen kunde inte glädja sig åt lillebrors nyfunna relation med fadern. Han saknade själv den glädjen och tyckte att han minsann förtjänade mer. Han levde andligt sett under lagen och hade inte brytt sig om att söka en nära relation.

Församlingens mål får aldrig vara att engagera människor i verksamhet eller låta gemenskapen bli fokus. De nya företagsstrukturerna med företagstänk har tyvärr fört många in i en ny våg av lagiskhet och köttslighet. Lagiska läror leder till högmod och/eller fördömelse. Likaså leder en trosförkunnelse som har människan i centrum till slaveri. När inte alla blir helade och framgång och rikedom inte infinner sig som man blivit upplärd, kommer skuld och fördömelse.

Det finns ”hemmavarande söner och döttrar”, uppväxta i församlingar, som ser med avund på de nyfrälsta. Från ett ”grisliv” i synd, kanske i droger eller annat slaveri är de förvandlade och strålar av glädjen i Gud utan att ha förtjänat det. Varför får inte de duktiga och ansvarsfulla som har ställt upp i församlingen uppleva det? Så orättvist.

Vad skulle den äldre sonen ha gjort? Borde han ha gått samma väg som lillebror? Nej, absolut inte. Jag brukar uppmuntra att i stället tacka för allt som de har beskyddats ifrån. Inre trasighet läks inte på en gång. Det är en lång och smärtsam väg att gå. Men till den som känner igen sig i den äldre sonen vill jag uppmana till sann och helhjärtad överlåtelse.

Det är lätt att ta allt för givet när man är uppväxt i en kristen gemenskap och man kan missa det viktigaste av allt när livet rullar på. Kanske det yttre, som gemenskapen och verksamheten i kyrkan har för stor plats? Man förstår kanske inte att man kan tjäna i köttet mitt i verksamheten. Jesus måste få allt, hela hjärtat, hela livet, även hos de söner och döttrar som stannar kvar. Att förstå vägen är lika nödvändigt för alla Guds barn.

Om gemenskap och engagemang är orsaken till att människor stannar i kyrkan, är det en dålig grund. Där det finns en sann överlåtelse till Jesus, är det en självklarhet att stanna i den andliga gemenskapen om den är sund. Där behöver ingen övertalas att stanna kvar.

Om människan kommer i centrum i kyrkan istället för Jesus, tvingas däremot de överlåtna inte sällan att fly, för att bevaras i äkta tro. Det pågår i vår tid och det påminner oss om det Bibeln beskriver som avfallet i ändens tid (2Tess 2).

Målet och fokus ska vara att föra människor till JESUS, att läsa [mättas av] och förstå Bibeln. Först då kan andlig mognad och urskiljning växa till och det sker genom erfarenheter. Precis som biologisk mognad tar tid, tar den andliga mognaden tid. Guds ord är alltid dagsaktuellt i alla tider och det profetiska ordet och “allt Guds rådslut” ska finnas med i undervisningen. Annars förstår vi inte tiden vi lever i eller Guds handlande i den.

Hebr 5:13  Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. 14  Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.
Att få sitt sinne skärpt – vi brukar räkna med fem naturliga sinnen. Det kan vi överföra på det andliga området, utan att blanda ihop det andliga och det biologiska.

Lukt
2Kor 2:15  Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, 16  för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? 17  Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.
När Guds folk tillsammans tillber i Ande och sanning, stiger väldoften upp. ”En doft av liv till liv” sker där överlåtelsen fördjupas i gudsrelationen och när vi uppmuntrar varandra i tron. Vi lär oss att känna igen “doften av död” och akta oss för den. Den stanken kommer från världens ande som uppmuntrar det köttsliga, syndanaturen.

Jes 11:3  Han skall ha sin glädje [ruach] i HERRENS fruktan. Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör,
King James bible: …shall make him of quick understanding [ruach – snabb förståelse] in the fear of the LORD
Hebreiska ruach betyder här blåsa, andas, lukta, glädjas, uppfatta, snabb förståelse. Det är roten (subst. ruach) till ande och vind. Bibelordet är först och främst en profetia om Messias Jesus. Hans liv är den perfekta väldoften inför Fadern. Det är också ett löfte till Jesu efterföljare.
-Gud kan ge sina barn en ”snabb förståelse” av det andliga livet.
-vi lär oss att älska gudsfruktan så att vi kana vara en väldoft för Gud.
-urskiljningen följer och ökar genom träning.

Smak
Ps 34:9  Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom (har Herren som sin tillflykt).
I Jesu efterföljd upplever vi Guds godhet för hans syfte är alltid gott. Det är alltid i enlighet med Bibeln och Guds ord är vår andliga mat som ger själen näring och mättnad. Att äta är att tro och bli inspirerad av Guds Ande och Guds ord.
Ibland är blicken skymd och svårigheter gör att vi har svårt att se Guds godhet. Ändå blir vi allt mer rotade i Guds kärlek, när han är vår tillflykt som vi alltid flyr till. Prövningar stärker och fördjupar relationen så att vi än mer kan smaka Guds godhet.

Känsel
Jes 55:12  Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna.
Rom 15:13  Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck (det yttre) utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (det inre livet).
I det eviga himmelska hoppet kan vi finna glädje hur livet än ser ut för övrigt. Hoppet är fast och sviker oss inte. Det finns en ”grundglädje” och en ”grundfrid”, djupare än vanliga känslor. Det är en visshet om det man inte kan se (Hebr 11:1). Vi vet att Guds löften bär genom allt. Fostran i lydnadens spår kan kännas svår för stunden men det ger en frukt av frid längre fram, som är värt allt (Hebr 12:11).

Hörsel
Jer 33:3  Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.
Jes 30:21 Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: “Här är vägen, gå på den.”
Ef 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem (Kan också översättas: att vandra i sådana har Gud förberett oss).
Gud vill uppenbara sitt hemliga rådslut. Vi får andlig hörsel så att vi hör och förstår när Gud talar, både Guds ledning och varningar till våra hjärtan. Gud vill beskydda våra steg, så att vi inte går vilse.
Ps 81:14  Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15  Då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner.
När vi tillhör Gud strider han för oss och är vår försvarare mot fiendens (Satans) attacker. När vi anpassades efter världens form var vi världens vän och Guds fiende. Nu är vi Guds vänner och på Guds sida, den segrande sidan. Vi vill höra vad Gud säger.

Syn
Joh 3:3  Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”
Ps 46:9 Kom och skåda HERRENS verk! Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden.
När vi kom till tro fick vi andlig syn men så länge vi håller tillbaka och håller undan områden för Gud, finns det “blinda fläckar”. Överlåtelsen leder till öppnade ögon, syn och klarhet. Vi börjar se och förstå Guds väg och Guds verk.

Generationsklyftor
Att det sker en splittring mellan generationer är ett sorgligt tidstecken som uppfylls och som djävulen står bakom (Rom 1:28-31; 2Tim 3:1-3). Den splittringen kan finnas i familjer med “förlorade söner och döttrar”. Men det finns också löften om helade relationer och upprättade familjer.
Mal 4:5 Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. [Jesus sa att Johannes döparen var den ”Elia”, Mark 9:13] Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.

Jag tror att ”fäderna” inte enbart syftar på föräldrar. Det syftar också på Abraham, Isak och Jakob och deras gudstro – ytterst handlar det om att vända barnens hjärtan till Gud. Johannes döparens kallelse var att förbereda judarnas hjärtan till Messias Jesus och vittna om honom.
I Jesus möts generationer i kärlek.

Många av de judiska barnen växte upp i Babyloniens fångenskap därför att föräldrarna hade syndat mot Gud.
-ändå hade de ingen rätt att skylla på föräldrarna eller på andra.
-var och en står själv till svars för sitt liv inför Gud.

Barnen anklagade sina föräldrar och den äldre generationen.
Klag 5:7  Våra fäder har syndat, de finns inte mer. Vi måste bära deras missgärningar

Hes 18:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 “Vad menar ni med att bruka detta ordspråk om Israels land: “Fäderna har ätit sura druvor, och barnens tänder blir ömma”? 3 Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, ni skall inte längre ha orsak att använda detta ordspråk i Israel.

Jer 31:29 På den tiden skall man inte mer säga: “Fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma av dem.” 30 Nej, var och en skall dö genom sin egen missgärning. Den som äter sura druvor får själv ömma tänder.

Kol 3:13 Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. 14 Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.

I tron på Jesus Kristus är Guds bud ”skrivna i hjärtat”. “Barnen” skyller inte längre på föräldrarna, församlingen eller på andra. De har vänt om och tagit emot förlåtelse och de har sedan förlåtit andra. De är fria från bitterhet och anklagelser. De har insett att det största problemet fanns i deras eget hjärta.
Jer 32:38 Och de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud. 39 Jag skall ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig, för att det skall gå väl för dem och deras barn efter dem. 40 Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig.

Vi vet inte hur det gick för den äldre sonen i liknelsen. Förhoppningsvis insåg han att fadern först och främst ville ha en relation och en kärleksfull familj. Hemmavarande söner och döttrar behöver inse att vi inte är kallade att tjäna Gud för att duga, av plikt eller av skuldkänslor. Vi är kallade att leva i Guds närhet, inte på avstånd eller bortvända. Den inställningen vi har och livet vi lever, är det som vi förmedlar till andra.

Om vi föraktar våra trossyskon (som den äldre sonen gjorde), sedan “de förlorade” har kommit hem och insett skillnaden på lag och nåd, kött och Ande, världens ande och Guds Ande, slaveri och Andes frihet – då lever vi inte i rätt relation till Gud. Vi behöver omvända oss till Gud och inte lägga bördor, krav och ok på andra. Herren vill rensa bort vår lagiskhet och egen rättfärdighet, som vi alla har lätt att hamna i.

Att tjäna Gud inspirerad av den Helige Ande är nåd och ett utflöde av den inre källan. Det lär oss att vara tacksamma för vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud (Rom 8:28). Om vi själva lever i förtröstan på Gud, är det också det som vi förmedlar till andra. Om vi själva lever i överlåtelse till Jesus och Guds vilja, är det Andens frihet vi ger vidare och uppmuntrar hos andra.

2Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Även om våra bakgrunder och livsvägar är olika, är jag övertygad om att det är överlåtelsen – det avgörande beslutet – som brister hos “förlorade söner och döttrar”. Det finns ingen annan väg och det är samma väg för alla människor som vill bli Guds barn. Fadern väntade till sonen valde att vända hem. Till hans förvåning sprang far emot honom med öppna armar. På samma sätt tar Gud emot oss när vi kommer hem.

Rom 8:15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” (Pappa! Far!) 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Göte Strandsjö uttrycker det i sången:
Som när ett barn kommer hem om kvällen
och möts av en vänlig famn.
Så var det för mig att komma till Gud
Jag kände att där hörde jag hemma.
Det fanns en plats i Guds stora rum,
en plats som väntade på mig.
Och jag kände: Här är jag hemma.
Jag vill vara ett barn i Guds hem.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Budskap till förlorade söner och döttrar

Smaka och se att Gud är God

1 Pet 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.

Psa 34:9 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom.

Att äta är i bibeln en bild av att inspireras av någonting. Människan åt av något i Eden och det gjorde att hon blev andligt blind. Maten hon åt av dödade livet i hennes ande hon kunde inte uppleva att Gud var god längre. Men Jesus Kristus är en bild på livets träd så att äta av honom ger vår ande liv så vi kan uppleva att Gud är God.

Joh 6:48 Jag är livets bröd. 49 Era fäder åt manna i öknen, och de dog. 50 Men det bröd (Maten) som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av (Inspireras av) det inte skall dö. 51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter (Inspireras) av det brödet (Maten) skall leva i evighet (Ande) Och brödet (Maten) jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” (Få Andligt Liv)

Här ser vi alltså livets träd inspirationen som ger vår ande nytt liv. Det är ett Andligt liv som kommer ifrån Gud själv som inte har någon början inte heller något slut. Det liv vi har ifrån Adam kommer inte att räcka längre än från din födelse till din grav. Men det livet Gud placerar i vår pånyttfödda ande som vi skall leva och äta av eller inspireras av förflyttar oss bort ifrån världens begränsade tid till evig tid.

Denna eviga tidsrymd kallas för Ande och enligt bibeln är den osynliga världen lika verklig som den osynliga världen. Den synliga världen har alltså sin tillbedjan men när Jesus Kristus kom så fullbordas Guds rådslut det synliga får nu ersättas av det osynliga (Ande)

Då är det uppenbart att smakandet av Herren handlar om att inspireras av något osynligt (Ande)

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.”

Det var därför Jesus sa att han hade mat att äta som lärjungarna inte kände till (Ännu) Jesus Kristus var den enda unike som kom utan synd vars ande var inspirerad av Gud själv. Gud är Ande och tillbedjan av honom måste ske i anden och där är den enda plats där sanningen kan uppenbaras.

Återigen måste jag gå till min frälsningsupplevelse 1989 – Herren talade rakt in i mig: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Jag gjorde en stark upplevelse av två saker men det måste alltså ha skett i min ande. Jag fick av nåd ta emot tron som en gåva ifrån Jesus Kristus själv. Tron på grekiska är alltså Pistis och betyder två saker. Båda måste finnas om det är en äkta tro.
1/ En överbevisning av det jag inte kan se med naturliga ögon
2/ En upplevelse av att Gud är trofast och någon jag kan lita helt på

Från och med den stunden förvandlades hela mitt liv jag fick verkligen smaka och se att Gud verkligen är God. Gud var alltså ingen som fördömde mig utan han gav mig en ofattbar nåd och en förmåga att kunna inspireras av Gud som är Ande genom tron.

Om det här nya livet verkligen är något värdefullt för mig kommer jag att längta mer efter det. Men Satan har inte gett upp kampen även om han är besegrad. Bibeln säger att han kommer att försöka se till att du inte växer upp till frälsning.

För att vi nu skall kunna förstå vad Apostel Petrus vill få oss att förstå går vi tillbaka igen till ett stort sammanhang som börjar redan i Kapitel 1

1 Petr 1:20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, 21 ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. 22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. 23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. 24 Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av 25 men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er.

1/ Kungen har uppenbarats för dem som fått en tro och detta har nu skett genom Sanningens Ande som uppenbarat Kungen genom ordet (Sanningen) i din ande. (Vers 23)

2/ Anden kan nu uppenbara Kungen genom Tron och passera ditt Samvete för att bli Kung och befriare av din Själ. (Vers 22)

3/ Denna process skapar alltså frihet från hyckleri och gör att vi kan älska varandra med Guds Kärlek (Agape) (Vers 22)

Det hela börjar alltså med att Gud skänker oss en Tro! Den Tron kommer alltså av Guds Levande ord (Vers 23) Guds Levande ord uppenbarar alltså Sanningen som vi skall underordna oss (Vers 22)

Här ser vi alltså vad Gud menar från början långt innan han skapat någonting alls nämligen Guds Rike och Kungen i Riket – Det levande Guds Ordet. Det skall tränga djupt in i vår varelse och göra Jesus Kristus till Kung över oss. (Heb 4)

Om vi inte har förstått det jag beskrivit från 1 Petrus 1:20-25 kommer vi inte riktigt att kunna förstå resten Petrus skriver heller. Det är nämligen typiskt hebreiskt tankesätt att beskriva exakt samma sak igen fast med andra ord. Vi har nämligen i 1 Petr 1:20-25 beskrivit vad Lagen kräver och det skall Herren utföra i våra hjärtan genom Anden och Ordet. Läs noga igenom de tre punkterna jag beskrivit får du se att Agape kärlek kräver Guds Levande oförfalskade ord alltså Sanningen uppenbarad.

Mat 22:37 Han svarade:  Du ska älska (Agape) Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Det är det största och första budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska (Agape) din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

1 Pet 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Här ser vi att vi måste ha fått en Tro från Gud för att kunna se Hörnstenen i ett Andligt Tempel. Hörnstenen är precis som Kungen i ett Rike allting måste byggas enligt den. Vi är alltså levande stenar i ett Andligt husbygge samtidigt som vi lyder order från en Kung i ett andligt rike. Vi skall frambära andliga offer vilket är samma sak som att lyda Kungen.

Han har kallat oss från Mörker (Syndens Konsekvens) Till hans underbara Ljus (Seger över Syndens konsekvens) Då ser vi av sammanhanget vi läst att detta måste vara Guds Rike för vad annars skulle kunna vara det? Guds Rike i mig beror alltså på att Anden uppenbarar Guds Son i min ande. (Ljus) När detta ljus får lysa upp mitt innersta kastas mörkret (Syndens Konsekvens) ut hans makt måste släppa din själ. (Ef 2:1-8)

Joh 1:3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. (Seger över syndens konsekvens) 5 Och ljuset lyser i mörkret (Syndens konsekvens) och mörkret (Syndens konsekvens) har inte övervunnit det.

Som jag har beskrivit i de senaste studierna är syndens konsekvens förutom dåliga saker vi tvingas att göra även Fördömelse och Förkastelse. Jag sa det är inte Gud som fördömer oss det är Mörkret som gör det. Istället är Gud så god att han sände ljuset för att besegra mörkret i våra liv. Men det här har vi så oerhört svårt att förstå eftersom Djävulen uppträder som Gud så det upplevs ju som Gud fördömer mig.

Det är exakt det här som menas med att smaka och se upplev och förstå att Gud är God. Det är precis vad Jesus Kristus menar här kom ihåg nu att Liv och Ljus är samma sak (Joh 1:3-5) Jesus Kristus talar till dem som bara har en mänsklig uppfattning om vem Gud är de är inte födda på nytt.

Joh 6:53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter (Inspireras av) Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv (Ljus) i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv (Ljuset) och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Ty mitt kött är verklig (Gk: Sanning) mat och mitt blod är verklig (Gk: Sanning) dryck. 56 Den som äter (Inspireras av) mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.

Det Jesus Kristus gjorde på Golgata är alltså Nåden och Sanningen. Det är Ande och det kan tas emot i vår ande då blir det Sanning. Detta Ljus som kommer från Gud in i din ande det är Rättfärdighet från Gud. Det lyser upp och kastar ut mörker och fördömelse från din själ och det vittnar genom intuition genom Tron (Heb 11:1-2) Detta får du smaka och leva i varenda dag om du vill och om du väljer detta kommer du en dag bli helt fri från fördömelsen.

Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2 Ty livets Andes lag (Ljuset) har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. (Mörkret)

Allting är alltså givet på Golgata som ett löfte till oss att vilja ha del av. Om vi vill det kommer vi att komma till honom böja oss och ta emot. Om vi inte vill komma till honom böja oss får vi inte del av löftena som Gud redan har lovat.

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar (Frikännande dom i en Rättegång) med vår ande (Genom Tron = Intuition) att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Den som nu väljer att komma till Jesus Kristus får uppleva att Anden vittnar en frikännande dom i en rättegång i vår ande genom Tro (Intuition) (Heb 11:1-2) Anden eller Ljuset kastar därefter ut mörkret som Anklagar oss (Det är en andemakt bakom köttet Ef 2:1-2) Det är alltså den andemakten som är i mörkret som sänder fruktan och anklagar oss (Rom 8:15)

Gud är alltså God och inte Ond som Satan försöker att bedra dig att tänka. Så länge vi inte får urskiljning kommer vi att tro det vi kan inte skilja på tankarnas källor själva. Satan försöker alltså svartmåla Gud för att du skall dra dig bort från honom.

Fortsättningen i Rom 8 handlar om Anklagelse (Mörker) och Frikännande (Ljus)

Rom 8:32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? (Seger = Ljuset) 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? (Mörkret) Gud är den som frikänner. (Seger = Ljuset) 34 Vem är den som fördömer? (Satan – Mörkrets Herre) Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. (Kungen – Ljusets Herre) 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. 37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger (Ljuset) genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. (Om vi väljer att vandra i Ljuset)

Mina två tidigare studier i samma ämne
1/ Guds hemlighet
2/ Sanningen skall göra oss fria

När vi alltså växer upp till frälsning och befrielse kommer vi att kunna skilja på Ljus (Anden) och Mörker (Syndens Konsekvens) genom Guds levande ord.

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Guds levande ord är alltså Ljuset och segern från Golgata som Anden för in i din ande. Det måste ta vägen genom ditt samvete för att övervinna och befria din själ. När Ljuset får penetrera Samvetet och din Själ så kommer Mörkret att kastas ut från att regera och anklaga din själ. Det är nu du får förmågan att kunna skilja på Gott och Ont.

Djävulens plan är att hålla oss att växa upp till mognad han vill hålla oss i oförstånd om Guds vägar. Han vet att ett folk som går på hans falska anklagelser och fördömelse blir apatiska och fulla av fruktan.

Heb 5:12 Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. 13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

Men det kan alltså inte den som är barn i Kristus. De tror att upplevelserna och anklagelserna är Gud som står bakom fast det är Djävulen. Så länge Djävulen kan hålla kvar folket i mörker är vi ganska ofarliga. Det är när Guds folk börjar växa upp och få ljus hans rike tar skada.

Mvh Janne Ohlin

Posted in Different Stuff | Comments Off on Smaka och se att Gud är God

Sanningen gör oss fria

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen (Aletheia) och sanningen (Aletheia) skall göra er fria.

Sanning Aletheia betyder ”Uppenbarad realitet” på grekiska och den uppenbarelsen handlar om en person nämligen Jesus Kristus. Denna sanning kommer bara att befria oss om vi håller fast vid hans ord och det hela handlar om en process som tar tid.

Denna process som innebär att jag trofast håller fast och förblir i hans ord genom tron är kärlek. Det är Agapekärlek och det är Andens frukt.

Joh 14:21 Den som har mina bud (Läran) och håller fast vid dem (Vaktar)
han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara mig för honom.

Här ser du exakt samma sak men med andra ord
1/ Håller fast och vaktar på Jesu ord
2/ Vår respons i tro eller trofasthet är Agape (Kärlek)
3/ Hans respons är att uppenbara sig för oss (Mer Sanning – Ljus)

Vi var som träd som bär dålig frukt på grund av vår drivkraft (Gal 5:19-21) Den som lever ett sådant liv som en livsstil drivs av en andemakt. (Ef 2:1-3) Men nu skall den gamla roten huggas av (Korsfästas = Andens verk) och en ny rot planteras i våra liv nämligen Jesus Kristus – Kungen i Guds Rike.

Genom att Jesus Kristus mer och mer uppenbarar sig för oss får vi samtidigt lära känna Gud mer och mer. Sanningen uppenbaras och den nya roten (Kristus i oss) sätter oss fria från den gamla roten (Mörkret) som drev oss.

1/ En andemakt (Ef 2:1-3)
2/ Den andemakten tvingar oss till köttets gärningar (Gal 5:19-21)
3/ Den andemakten är åklagaren som står bakom förkastelse och fördömelse

Denna andemakt har ingång i våra liv genom syndens makt som bor i alla människor. Frälsning är alltså att sanningen om Jesus Kristus och dig själv uppenbaras. Du kommer både att få se vem Gud är och vem du själv är.

Jesus Kristus har redan övervunnit allt på Korset där han utgjöt sitt dyrbara blod för dig.

1/ Allt är redan fullbordat på Korset genom Nåden
2/ Men alla dessa löften måste tas emot i våra liv genom Tron

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

1/ Vi är alltså redan frälsta eller befriade (Dåtid)
2/ Men vi kan bara ta emot det genom Tron (Nutid)

Helandet handlar alltså om vårt innersta och inte om kroppsdelar i första hand. Jag tror att Helandet handlar om att din ande som var död kan nu bli ett redskap för Anden. Nu kan Gud som är Ande uppenbara sig för ditt innersta och sanningen kan alltså göra din själ fri. Den friheten eller den frälsningen har jag redan beskrivit kort.
1/ Fri från en andemakt (Ef 2:1-3)
2/ Den andemakt som tvingar mig göra köttets gärningar (Gal 5:19-29)
3/ Fri från den andemakt som anklagar mig med fördömelse och förkastelse

Nu nämner alltså Paulus den här kampen inom oss i Rom 7 där talar han om att syndens makt finns i oss (Rom 7:17) Syndens makt tvingar oss göra saker vi inte vill (Rom 7:19 + Gal 5:19-29) Det Paulus säger är att det onda finns samtidigt som det goda i mig. Men att frälsningen kommer genom vår Herre Jesus Kristus (Rom 7:21-25)

Så följer nu kapitel 8 och det finns ingen kapiteldelning i grundtexten. Det är alltså här den vers finns som vi så ofta citerar i kampen: Det finns ingen fördömelse! Hur många förstår den andliga kampen? Vad var det vi sa nu? Vi lever alltså i en process där Jesus Kristus redan har fullbordat allting på korset. Detta kan bara bli mitt genom att vi håller fast och vaktar i tro på hans ord.

Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. 5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.

Gud som är domaren har sänt Jesus Kristus som ditt syndoffer som fördömer den syndens makt som bor i dig. Detta är alltså något som är fullbordat men som genom en process genom Tron blir en verklighet i ditt liv. Om vi inte förstår det här blir det kristna livet inte verkligt för dig det är inte Gud som fördömer dig (Rom 8:1) Vart kommer då den förkastelse och den fördömelse ifrån som jag upplever då? Den kommer ifrån den andemakt som redan är besegrad på Golgata. (Rom 8:3) Den kommer ifrån syndens makt som bor i oss som ännu inte är besegrad men är på väg att bli det genom Jesus Kristus vår Herre (Rom 7:21-25)

Guds Nåd är alltså Guds fullbordade verk genom Jesus Kristus. Bara genom Tron kan vi få del av den fullheten i våra liv och den segern sätter oss fria. Har vi förstått processen? Jag har sett att många fördömer och förkastar sig själva de tror att Gud gör det. Det är en fullständig okunskap och en skär lögn från Satan som plågar dig med dessa tankar.

Jesus Kristus är Guds plan och Guds nådegåva till oss och beviset på att han älskar oss och inte hatar oss. Men denna Nåd måste tas emot genom Tron och det är alltså en process som ibland innebär lidande för att öppna våra ögon.

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

1/ Han måste tas emot genom Tron
2/ Då får vi auktoritet att bli Guds barn
3/ Guds barn får del av den Fullheten genom Tron
4/ De får det uppenbarat för sig vem Gud verkligen är.

Gud som är domaren har alltså istället för att döda oss gett oss nåden. Inte bara det utan även skänkt oss tron som en gåva. Det straffet som vi var värda drabbade Jesus Kristus! Det är oerhört viktigt för vår befrielse att vi tänker på det här.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta (Nya Roten i dig) sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Jag vill slutligen hänvisa till min senaste predikan där jag tog upp kriget i andevärlden. Hur både Tron och Samvetet verkar genom intuition. Både Gud och Satan verkar genom intuition i våra liv. Du upplever dig alltså både förkastad och anklagad genom en stark känsla av intuition. Men Gud ger Tron som Intuition också! Den vittnar om frihet och rättfärdighet i Jesus Kristus.

Evangeliet är alltså löften som bara kan upplevas som sanning för den som tror. Men för den som tror är det här alltså levande ord det är verksamma ord genom Anden. Det är dessa levande ord genom Anden som skall tränga igenom ditt innersta och besegra och ta bort förlåten. Det skall besegra mörkret och syndens konsekvens det skall kasta ut åklagaren och lysa upp hela vårt innersta.

Heb 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. (Gk: Otro) 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det tränger igenom och tar bort förlåten i vårt tempel som sitter mellan anden och själen. Det ersätter alltså fördömelsen i vårt samvete med rättfärdigheten som kommer igenom tron.

Evangeliet är alltså ett gott budskap om Jesus Kristus och hans verk. När Evangeliets löften uppfylls i våra hjärtan genom tron uppenbaras alltså Jesus Kristus och hans seger i oss. När Jesus Kristus det levande ordet dog för dig på Golgata kors revs alltså förlåten i templet. Paulus säger att när Guds Levande ord Jesus Kristus dog var det alltså tre underbara saker som skedde som vi kan få vara med om genom tron.

1/ När Jesus dog så revs Förlåten
2/ När Jesus dog så revs Skuldbrevet
3/ När Jesus dog besegrades Mörkret

Guds hemlighets fullbordan kan nu ske i Jesus Kristus  
Vi i honom (Joh 15:5)
Han i oss (Joh 15:5)
Jesus Kristus i oss är Guds hemlighet (Kol 1:27)

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Sanningen gör oss fria

En god hustru

En god hustru

Elvor Ohlin
Mer skriven undervisning
Text: Ords 31:10-31
Texten står i ljusrött med fetstil. Övriga bibelord står med mörkare röd färg.

Vi kan få många tankar och bibelverser till oss, när vi läser Ordspråksboken. Jag säger inte att det här är enda tolkningen, bara mina tankar. Det viktigaste är att vi låter den gamla regeln “Låt skrift förklara skrift” gälla.

Texten är skriven av “Lemuel”, som anses vara ett symboliskt namn på Salomo. Lemuel betyder den som tillhör Gud, helgad åt Gud. Salomos beskrivning av en god hustru har en djupare profetisk mening, på samma sätt som vi ska förstå hans beskrivning av “kvinnan” i Predikaren. 1917 års översättning kan uppfattas som kvinnofientlig och tyckas märklig. Svenska Folkbibeln (SFB) har en bättre och riktig översättning som förklarar:

1917 års översättning:
Pred 7:27 då fann jag något som var bittrare än döden: kvinnan, hon som själv är ett nät, och har ett hjärta som är en snara, och armar som äro bojor. Den som täckes Gud kan undkomma henne, men syndaren bliver hennes fånge.
SFB:
Pred 7:27 ..Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Det är alltså en viss typ av kvinna som menas. Kung Salomo tog sig många hustrur och här finns säkert en bokstavlig betydelse. Många av Salomos kvinnor var från andra religioner och folk, som Gud hade varnat för. De kunde locka honom att tillbe deras avgudar (onda andar). Det var också det som hände med Salomo på äldre dar. Men den verkliga innebörden är andlig och det “bittra, snaror och bojor” står symboliskt för falska läror och religioner, som fångar och snärjer i synden.

Parallellen finns bland annat i “en trolös kvinna” (Ords 5), “den främmande kvinnan” (Ords 7), “dårskapen, en rastlös kvinna” (Ords 9) och slutligen “skökan Babylon” i Uppenbarelseboken där alla falska religioner samlas och samlar alla världens människor. Med den synen kan vi också förstå Salomos beskrivning av “en god hustru”, som är Jesu brud, församlingen, Guds folk, tack vare Guds evangelium.

Ords 31:10  En god [chail] hustru, var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd.

Hebreiska chail betyder (moraliskt) god, stark, full av kraft, tapper, dygdig, värdig. Är hon svårfunnen? Guds folk (Lammets brud) har oftast varit i minoritet. Likaså har Guds profeter varit ett fåtal medan det har funnits och finns gott om falska profeter. Vi läser om det genom hela Bibeln och Jesus förutsade att det kommer att fortsätta så.
Matt 24:11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12  Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken [grek. agape – Guds fullkomliga kärlek och trohet till honom] att svalna hos de flesta.
Matt 7:14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Frågan var man finner en god hustru, den troende, kan också dras till det som beskriver de yttersta dagarna. I liknelsen om den fattiga änkan och domaren sa Jesus:
Luk 18:7 Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem? 8 Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro [trohet] här på jorden?”
Vad för slags tro? Den bedjande (likt änkan) som inte ger upp, även om det kan verka som om Gud (domaren) inte hör. Hon bad om sin ”rätt”, dvs. löften – personliga eller generella – som Gud har gett av nåd. Den tron är trohet och högst värdefull inför Gud och varje människa som tillhör Jesus, är dyrbar för honom.

…11 På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting.
(1917 års översättn.) På henne förlitar sig hennes mans hjärta, och bärgning kommer icke att fattas honom.

Jesus har bestämt att vi ska bära frukt. Utan honom kan vi ingenting göra, har han sagt. Om vi förblir i honom, förblir han i oss och vi bär frukt, som en konsekvens, (Joh 15). Eftersom det beror på relationen med Jesus, kommer bärgningen inte att fattas och hans namn blir då ärat genom oss.
Hebr 10:35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Hebr 6:10 Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga. 11 Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro (trohet) och uthållighet får det utlovade arvet.
Mycket görs för Guds verk som aldrig får bekräftelse eller uppmärksamhet här på jorden. Vi uppmanas att fortsätta tjäna Herren, för det är han som lönar var och en. Inget undgår Guds ögon och han är rättvis, om så hela världen är orättvis och det är Gud, som all ära ska ha.

12  I alla sina livsdagar gör hon honom gott, aldrig ont.

Vi misslyckas och vi kan falla i synd men vi kan inte fortsätta leva i medveten synd om vi älskar Gud och har gudsfruktan. Att vända om och bekänna sin synd, är också att göra det rätta eller det goda, i det fallet. Gud känner till våra brister, begränsningar och svagheter. Han lägger inga tunga ok eller omöjliga krav på våra axlar. Jesu ok är milt och hans börda är lätt (Matt 11:30). Guds nåd är den helige Andes kraft som kommer från honom. Den som anklagar och förtrycker är den onde (Satan), inte Gud.
Mika 6:8 Han (Gud) har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?

1Joh 1:8  Om vi säger att vi inte har synd [synd (sing.), en syndanatur, en fallen natur. Vi är “syndare frälsta av nåd”], bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9  Om vi bekänner våra synder (konsekvens av att vi följer syndanaturen istället för att leva i det nya livet i Kristus), är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
1Joh 3:4  Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5  Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6  Den som förblir i honom syndar inte. [syftar på medveten och pågående synd – en livsstil – emot Guds vilja och bud, då vi försvarar synden] Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. (om ingen förändring sker i viljan och i livet, är tron inte äkta)

…13  Omsorg har hon om ull och lin (linne), och hennes händer arbetar med lust.

Mose lag säger:
5 Mos 22:11  Du skall inte klä dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans.
Prästerna i GT var helt klädda i linne.
Hes 44:17  När de kommer in i den inre förgårdens portar, skall de ta på sig linnekläder… 18  De skall ha huvudbonader av linne på huvudet och benkläder av linne runt höfterna. De får inte klä sig i något som gör att de svettas [“svett” står här för det köttsliga, oandliga].
Likaså är Lammets brud [den goda hustrun] klädd i vitt linne:
Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg [KJ rent och vitt linnetyg].Linnetyget är de heligas rättfärdighet. (Upp 19:8).
Linnetyget är Jesu rättfärdighet som vi får ikläda oss.

En av syndens konsekvenser var orden till Adam.
1Mos 3:19  I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd…
Att arbeta för vår försörjning är en skyldighet, om vi är friska och i arbetsför ålder. Sådana ansträngningar (ull) är gott och bra.
På det andliga området däremot, är våra ansträngningar för att nå en egen rättfärdighet, köttslig och illaluktande (svett).

Att blanda ull och lin på det andliga området, är detsamma som att försöka lägga till något till Jesu rättfärdighet (linne) genom egna ansträngningar (ull). Paulus skriver om sina landsmän och framför allt de religiösa ledarna som strävade efter att lyda lagens alla bud.
Rom 10:3 De känner inte rättfärdigheten från Gud (linne – Andens liv) utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet (ull – “svett”, köttslighet) och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.

Även vi som tror hamnar ibland i den “köttsliga strävan” och går in under lagen. Därför skrev Paulus till församlingarna i Galatien, som hade börjat vända tillbaka in under lagen, alltså egenrättfärdighet.

Gal 3:2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?

Genom andlig mognad och träning får vi urskiljning att hålla isär de två begreppen: egenrättfärdighet och Jesu rättfärdighet, kött och Ande, världens ande och Guds Ande. Genom urskiljning kan vi dra oss bort från lagiskhet och vi får be Herren att han befriar oss från den.
Hebr 5:13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. (Mjölk står för det som är lätt att äta: Jesus älskar dig, Gud är god, osv.) 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning (träning) har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.
Inte så att vi når en punkt här i livet när vi aldrig tar miste eller väljer fel. Fast urskiljningen borde öka ju mer vi lär känna Gud och bibelordet. Vi kan snabbare genomskåda det som inte är äkta. Vi slipper luras av en falsk lärare eller en villolära för vi ser att det inte stämmer överens med bibelordet. Vi vågar pröva det som sägs eller görs och ta den helige Andes varningar på allvar. Även den nyomvände/nyfrälste behöver få veta tidigt att det finns falska lärare och läror, så att de undgår dem.

…14  Hon är som en köpmans skepp, fjärran ifrån hämtar hon sin mat.

Hon (eller han) hämtar Guds ord, visheten ovanifrån. Guds mat är Guds ord. Hon gör sig av med (väljer bort) världens tankesätt och låter sig förnyas i sitt sinne genom den helige Ande (Rom 12:2) och Guds ord.
Jak 3:17 Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.
Att äta är att tro, att ta emot Ordet, att inspireras av Guds ord. Vi söker Guds vilja och vi får be om Guds kraft att lyda. Guds folk går frimodigt inför Guds tron och hämtar nåd i bön, åkallan, tillbedjan och tacksägelse.
Joh 4:34 Jesus sade: “Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.
Att hålla ut och hålla fast, är därmed att lita på att Gud både leder på rätta vägar och hindrar att vi går fel. Paulus sa vid slutet av sin levnad:
2Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

Gal 6:2 Bär varandras bördor [baros], så uppfyller ni Kristi lag.
Gal 6:5 Ty var och en skall bära sin egen börda [phortion].
Det finns bördor som vi ska hjälpa varandra att bära [baros – prövningar, sjukdom, dagens slit, motgångar]. Det sker praktiskt men framför allt i bön för varandra.
Det finns också en börda som ingen annan kan bära – ansvaret för vårt eget liv. Vi ska stå till svars en dag inför Gud och här är den personliga relationen med honom, tron och förtröstan på hans ord, det viktigaste av allt. Ordet phortion betyder soldatens egen rustning eller skeppets last (“som en köpmans skepp”). Det är sådant som vi är ämnade att bära.
Ordet för köpman (sachar) betyder en som reser och pendlar fram och tillbaka. Så behöver vi dagligen hämta Guds ord och mättas av det.

…15  Medan det ännu är natt stiger hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del.

Trots att det är en sen och mörk tid (natt) ger hon inte upp. Guds tjänare (män och kvinnor) ger mat i rätt tid. Det för oss till uppmaningen till Timoteus.
2 Tim 4:2 ..predika ordet, träd fram i tid (när det är lätt och öppet) och otid (om natten: i den svåra, mörka och onda tiden), bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen (en svår och mörk tid).

Vittnesbördet får inte tystna. Många försök har gjorts att förbjuda evangeliet och tysta Guds folk. Många har misshandlats och satts i fängelse men där har de fortsatt att vittna, medan andra har blivit martyrer för sin gudstro. Vi har förebilder i förföljelsen i Jerusalem (Apg 8). Istället för att tiga, spreds budskapet ut ännu mer i Judeen och Samarien: “De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet.” (Apg 8:4). I det fallet ska vi lyda Gud mer än människor och be om frimodighet men också om Guds vishet. Vi läser i NT om hur Gud ibland stängde en dörr och öppnade en annan (Apg 16). Tankarna går också till Jesu liknelse.

Matt 24:45  Om det finns en trogen och förståndig tjänare (en förvaltare med ansvar och trohet, en tjänare/tjänarinna), som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46  salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47  Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48  Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49  och han börjar slå (ord och falska anklagelser är som slag) de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, (sätter sig över andra, uppträder som ”herre” istället för tjänare, en varg i fårakläder som tar lätt på helighet) 50  då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51  och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder. (Ingen går ostraffad som så missbrukar Guds namn)

…16  Hon har planer på en åker och skaffar sig den, av sina händers förvärv planterar hon en vingård.

Missionsfältet ligger alltid varmt om hjärtat hos Guds folk. Att sprida evangeliet, starta nya församlingar och att nå de onådda folken är en hjärtesak. Det kan innebära att gå dit Gud sänder eller att “med sina händer” vara med i bön och givande på hemmaplan. På det sättet har man del i missionens arbete ute på fältet.

Jag tänker på när kung David fick leda sin armé att besegra amalekiterna, som hade rövat bort deras familjer och ägodelar (1Sam 30). Amalek står ofta som en bild för det köttsliga, oandliga, och det som djävulen använder till sina onda syften.
Många orkade inte följa med hela vägen ut i striden med David, utan fick stanna kvar “vid trossen” och vakta förrådslägret. Några i armén som kom tillbaka från fronten tyckte då att de inte skulle få del av bytet men David sa:
1Sam 30:24 Och vem vill lyssna på er i fråga om detta? Nej, sådan deras lott är som drar ut i striden, sådan skall deras lott vara som stannar vid trossen. De skall dela lika.”
Vi kan ta Jesu ord som en parallell:
Matt 10:41 Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. 42 Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.”

…17  Hon fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar.

Att fästa upp sin klädnad var nödvändigt för att vara redo till tjänst och tjänande. Inget fick hindra. Kanske var det just det ordet som Jesus syftade på här:
Luk 12:35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande.
…37 Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem.
Jesaja profeterade uppmuntran och tro till den som fruktar och känner sig svag och uppgiven.
Jes 35:3 Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän 4 Säg till de försagda: “Var starka, frukta inte!” Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.
Låt inte dina händer och armar vara kraftlösa. Ge inte upp i bön utan utgjut ditt hjärta inför Herren och lita på honom. Han ger kraft och styrka. Han är mäktig att rädda ur varje hopplös situation. Han hör dina böner. Låt oss ivrigt söka Herren och be till honom, som David.
Ps 40:2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

…18  Hon märker att hennes arbete går bra [KJ – hon smakar att hennes handelsvaror är goda /utmärkta], hennes lampa släcks inte om natten.
19  Hon sträcker händerna mot spinnrocken, och fingrarna fattar om sländan.

Guds löften uppfylls på hans vägar. Det Herren ger är gott och mättar den inre människan, mer värt än allt annat i den här världen. Här blir vi påminda om andra delen av versen vi läste innan.
Luk 12:35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande.
Guds församling, bruden, har ljus/brinnande lampor i mörkret.
Ords 13:9  De rättfärdigas ljus lyser klart, de ogudaktigas lampa slocknar. (den ogudaktige är den som ringaktar Guds person)

Skökans ljus i Uppenbarelseboken slocknar. De ogudaktigas lampa slocknar eftersom de väljer att kompromissa med sin tro på Jesus som enda vägen till Gud och ger sig i lag med dem som förföljer Jesu efterföljare.
De frälsta som följer mängden dit, tar sig ut därifrån innan det är för sent. Johannes hörde en röst från himlen (Upp 18:4): Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.
Upp 18:23  och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän (världens rikaste företagare) var jordens stormän (hade makt), ty genom din svartkonst (pharmaceia) blev alla folk vilseledda. 24  I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden (förföljelse av Guds folk).”

Ljuset kommer av Andens olja och Gudsordet (Bibeln) så att den goda hustrun kan vara aktiv och tjäna sin Herre, fast timmen är sen. Hon har lärt sig att vara trogen i det lilla, i sin kammare.
Matt 6:6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

20  För den betryckte öppnar hon sin hand, hon räcker ut sina armar mot den fattige [behövande].

Guds hjärta böjer sig till de minsta och är utgivande. Guds Andes inre påverkan och inspiration ger sig uttryck på samma sätt hos Guds folk: att gå i takt och se till till med de minsta.

Jakob var manipulativ och viljestark. Han hade stora problem med att låta Gud verka och tog gärna saken i egna händer, tills han stod inför en situation som var honom övermäktig. Efter kampen med Gud i Peniel, som betyder Guds ansikte, blev han förändrad. Tidigare hade han varit feg och självupptagen men efter gudsmötet, blev han förändrad och fick del av Guds hjärta: nu såg han till de minsta först.
1 Mos 33:13  Men Jakob svarade honom: “Min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden. 14  Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.”

21  Hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer, ty alla i huset är klädda i scharlakansfärgad ull.

Här får ullen sin rätta betydelse. Fårullen talar om offerlammet och den scharlakansröda färgen är Lammets blod som renar från all synd. Det enda offer som behagar Fadern och är fullkomligt. Guds kärlek är bevisad i Jesus, Guds Son. När kärleken kallnar bevarar den goda hustrun, gudsfolket, Guds varma kärlek och sprider den. Hon förtröstar på Jesu rättfärdighet och dagliga omsorg. Kyla och vinter kännetecknar ändens tid, när kärleken kallnar. Villfarelser och falska religioner kyler ner.

Orden i Höga Visan har ibland uppfattats som ett skrivfel.
HV 5:10  Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland tiotusen. (Med andra ord: det finns ingen som han!)
Borde det inte stå “vit och ren”? Det är också sant men grundtexten har ordet röd (hebreiska adom), och vi förstår att det är med hänsyftning till Jesu blod som renar, befriar och skyddar.

…22  Täcken gör hon åt sig, hon har kläder av finaste linne och purpur. 23  Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste.

Finaste linnet är som vi vet Jesu rättfärdighet som hon har fått ikläda sig. Purpur brukar ses som den konungsliga färgen. Hon tillhör kungars Kung och har konungslig värdighet. Jesus är känd, upphöjd, förhärligad och ärad. Porten var stadens domstol och en dag träder han fram som den rättvise Domaren.
Joh 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

I porten hölls rådslag. Församlingens Herre, “den goda hustruns man” har många namn som beskriver vem han är. Ett av dem är Underbar i råd.
Jes 9:6 …På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.
(1917 års översättn.) …Underbar i råd

24  Linneskjortor gör hon och säljer, köpmännen förser hon med bälten. 25  Kraft (hebreiska: oz) och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer.

Guds församling sprider evangeliet om Jesu rättfärdighet som säljs utan pengar. Frälsningen är en byteshandel, där Jesus tar vår synd och vi får hans rättfärdighet. Den gudfruktige behöver inte frukta för framtiden. Hans/hennes liv är i Guds hand. Förtröstan på Gud ger styrka (oz) och frimodighet (oz).

26  Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. 27 Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja.

Paulus är skarp mot hycklare och falska lärare men tillrättavisar tålmodigt Guds barn. Sann gudsfruktan går inte ihop med ytlighet. Den tar Guds ord och ordningar på allvar. Visheten kommer ovanifrån och är både uppmuntran och förmaning.
1Tim 1:5 Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.

28  Hennes barn står upp och välsignar henne och hennes man berömmer henne: 29  “Många duktiga kvinnor har funnits, men du, du överträffar dem alla.” 30  Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt, men prisas skall den hustru som fruktar HERREN. 31  Låt henne få njuta frukten av sitt arbete och må hennes gärningar prisa henne i portarna.

Det yttre och det jordiska betyder inget emot den inre skönheten, som den helige Ande åstadkommer i en människa. Det handlar inte heller om yttre mängd, antal och storhet, utan om hjärtats tro(het). Goda förebilder uppskattas av nästa generation som följer dem. Jesus älskar sin församling och bekänner sig till den inför Fadern. De goda gärningarna vittnar om honom.
1Petr 2:12 Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on En god hustru