Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

2 Hemligheter vilken kommer först?

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

Det som gör mig orolig är att så många människor håller fast vid en tradition som startade 1830. Det har aldrig någonsin predikats något liknande innan, Visste du att läran om ett “hemligt uppryckande” innan vedermödan bygger på en profetia och inte på skriften? Otroligt svag grund att bygga något på och risken är ju tydlig. När profetiornas uppfyllelse nu sker framför våra ögon skjuter man upp dem – Det man är med om kan ju inte vara det bibeln varnar för. Läran säger ju att de skall försvinna innan den Falske Profeten kommer.

Om man nu trodde att Paulus talade om ett hemligt uppryckande i 1 Tess och det var vårt stora hopp. Varför nämner han inget om detta oerhörda i sitt andra brev? Istället varnar han dem för att bli bedragna gällande det som skall ske vid ändens tid. Jag vill mena att Petrus i sina brev säger att Paulus undervisning om ändens tid skall “förvridas” så att dess grundbetydelse förändras. Det är exakt vad man gjort när det gäller ett “hemligt uppryckande”

När han talar om ett uppryckande så är ju det samma sak som Jesu tillkommelse när de döda uppstår. Men vad är det för katastrof han varnar för skall komma som vi måste bevara vårt andliga liv igenom?

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter () skall vi som lever och är kvar (ÖVERLEVA EN KATASTROF) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Det finns mig veterligen inget annat som är en katastrof än att vara på fel sida när Herrens Dag kommer. Den benämns som en vredesdom över allt ont!

Joel 1:15 Ve oss, vilken dag! Ty HERRENS dag är nära, som förödelse (KATASTROF) från den Allsmäktige kommer den.

Joel 2:32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara (HEB: KOMMA UNDAN EN KATASTROF) så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar. (Många Kallade få Utvalda)

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

Vad är det man skall förvrida? Skrifterna om Herrens Dag! Om det som skall ske strax innan Jesus kommer tillbaka! Kan du se att det står samma här som Paulus säger i 2 Tess 2? DE LAGLÖSA MÅSTE KOMMA FÖRST!

Det är ju exakt samma församling som man hämtar texten om ett ”hemligt uppryckande” ifrån i 1:a brevet. Men nu i det andra brevet som kommer senare där förklarar han att Laglöshetens Hemlighet måste komma först.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (PAROUSIA) och hur vi skall samlas hos honom (EPISUNAGOGE) ber vi er, bröder 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Då skall vi se vad han menar med Herrens Dag? Jo det är en tidsperiod där hela världen samlas under ett huvud mot Israel. Då skall han med sina fötter stå på Oljeberget! (Sak 14:4)
Parousia = När Kungen eller Huvudet personligen kommer till sitt folk
Episunagoge = En Komplett samling av alla troende till en plats

Alltså när tiden är inne så kommer alla änglarna och de troende skall då “ryckas upp” (Av Änglarna?) och föras kungen till mötes och samlas på samma ställe. Detta är ju alltså Guds hemlighets fullbordan och den skall ske till ljudet av den sista basunen. (Upp 10:5-7 + Matt 24:31 1 Tess 4)

Det är exakt det han nu förklarar i det andra brevet alltså när vi ser hela världen samlats under ett huvud och drar till Harmagedon. Då kommer Herrens Dag och då kommer ”Uppryckandet” och Änglarna med Jesus det är då Guds Hemlighet fullbordas.

Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han (KUNGEN) sända ut sina änglar, och de skall samla (EPISUNAGOGE) hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.
Parousia = När Kungen eller Huvudet personligen kommer till sitt folk
Episunagoge = En Komplett samling av alla troende till en plats

Det är väl ganska uppenbart vilken hemlighet som kommer först? I 2 Tess 2 står det att innan laglösheten kommer fram skall den avslöjas. För vem? Guds Tjänare!

Dan 12:1 “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. 2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt. 4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.” 5 När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. 6 En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: “Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?” 7 Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat. 8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar.

De ovisa skall dras till ett Hus!
De visa skall dras till ett Hus!

Styggelsen som orsakar katastofen skall alltså förstås av Guds tjänare. Det här är gömt i en bok bakom sigill (Uppenbarelseboken) Det står inte här att Saliga de som “rycks bort hemligen” Det står Saliga de som häller ut! Kan du se nu att det finns kronologisk tid benämt här? Då är alltså inte Guds hemliga rådslut fullbordat – Då är tiden slut!

Jag citerar 1917 för enkelhetens skull! Alltså Laglöshetens hemlighet skall råda tills Guds hemlighet fullbordas! Varför vägrar man se detta i skriften?

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap (EVANGELIET) som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

CHRONOS = Löpande tid minuter timmar år dagar. Först kommer Laglöshetens hemlighet (Tidbestämt) Sedan kommer Guds Hemlighet!

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

En annan fälla vi inte får fastna i är Preterism många inom NAR tror att allt redan uppfylldes år 70 med Jerusalems förstörelse. Det vi skall göra då är ju naturligtvis att strunta i profetior: Rick Warren har sagt: Profetior är inte vår sak! Då kör man stenhårt med att vi skall uppfylla Guds Rike på jorden.

NAR is Dominionist, Kingdom Now thinking. In this theology, there can be no imminent Rapture because Christians have much work to do on the earth. We are to completely take back the culture by ascending to the top of its Seven Mountains:

1) Education
2) Religion
3) Family
4) Business
5) Government/Military
6) Arts/Entertainment
7) Media

Det här kallas 7 bergen läran eller 7 sfärer Bill Johnson Bethel Church – Sverigebönen – New Wine – Citykyrkan – Kensington temple – ICCC – Hillsong med flera talar direkt eller indirekt om detta.

Dominionism – Kingdom Now har genom trosrörelsen och Latter Rain har nu infiltrerat de flesta församlingar. De har en annan syn på Guds Rike än vad bibeln undervisar om. Det första du skall lägga märke till är att Kristi Kors är något man helt undviker att tala om. Här gäller det att du kommer som du är så kan Gud använda dig i din sfär. Det är en stor skillnad att vara Purpose Driven än att var Andedriven!
Rick Warren: Prophecy is None of our Business?

Never mentioned in his teachings (Rick Warren) is the Rapture of the Church, Great Tribulation, Second Coming and Millenium. Brother Rick has a better idea. Those nasty Biblical doctrines like sin, repentance, and the atoning blood, all bother brother Rick, so he has found that the Purpose Driven Church/Life books, are much handier and easier to believe than those old fashioned and archaic Bibles.

With the Christian Dominionist thinking, the opposite occurs. The world must be won to peace for Jesus before He can return. This mirror image contrast is intriguing. There cannot be a Rapture in this Christian NAR approach. As a result, the earth is our home. We are not strangers in this alien land, but residents who should want to remain in order to do the good work God has ordained for us. Being left behind is good; it’s what we should aspire to since those snatched away are the evildoers.


JANNE OHLIN – GÖTEBORG
Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on 2 Hemligheter vilken kommer först?

Vad för ett hus kan vi bygga för honom? (Del 1)

Rom 10:1 Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. 2 Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. (EPIGNOSIS)

Rom 10:3 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.

> Den som inte känner Jesus ”den rättfärdige”
> Strävar att ”bygga upp” sin ”egen rättfärdighet”
> Byggnaden är redan fullbordad för den som tror på honom eller in i honom.

Här ser vi att Paulus talar om Judar men det här gäller samtliga religioner idag. Verket är fullbordat och det skall skänka oss vila och en ny nitälskan och drivkraft nämligen kärleken (Agape)

Vet du vad Paulus strävade efter innan han blev frälst? Jo han strävade efter kärleken! Men han förstod inte vad det var! Han ville ju älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta! (5 Mos 6:5) Men vad ledde denna nitälskan till? Förföljelse av Jesu lärjungar!

Jesus Kristus både är grundstenen och slutstenen (Jesu 1:a och Jesu 2:a tillkommelse?)

Sak 4:2 Han sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. 3 Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” 4 Och jag frågade ängeln som talade med mig: “Vad betyder dessa, min herre?” 5 Ängeln som talade med mig svarade: “Förstår du inte vad de betyder?” “Nej, min herre”, sade jag. 6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!” 8 Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 9 “Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer skall också göra det färdigt och du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till er. 10 Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa HERRENS sju ögon som far omkring över hela jorden?”

Du ser nästan en identisk syn i Uppenbarelseboken! Gud har lagt grunden (JESUS) och skall bygga färdigt sitt hus när Jesus kommer tillbaka (SLUTSTENEN) Alla stenar han bygger med är levande stenar! Satan kan aldrig förhindra uppbyggandet av detta hus! (Mt 16)

Jes 66:1 Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? 2 Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.

Heb 4:2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.

Vänta nu är vilan samma sak som att komma in i Guds Hus? Ja just det för den som tror har ju slutat bygga något. Gud kommer att göra skillnad på ”de som bygger” och de som ”vilar”. Abraham kallade Gud ut från ”de som bygger” (Babylon) till ”sin vila” (Hus och Familj)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in Different Stuff | Comments Off on Vad för ett hus kan vi bygga för honom? (Del 1)

Som det var från början

Som det var från början

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
29/11-2020

I den här predikan vill jag påminna om Guds ursprungliga plan för skapelsen och hur han för alla som tror på honom, in i den igen genom sin frälsning. Jag hoppas också kunna ge svar på en del frågor som ställs då och då av kristna trossyskon. Det har getts önskemål om en sammanfattning om temat ändens tid och likaså relationen mellan man och kvinna. Det blir långt ifrån heltäckande men berör också de ämnena.

1Mos 1:1  I begynnelsen skapade Gud [Elohim] himmel och jord.

Elohim är pluralform av Eloah och betyder Gud (den högste), stor, mäktig och domare. Mose talade till folket:
5Mos 6:4 Hör, Israel! HERREN, vår Gud [Elohim], HERREN är en [echad].

Hebreiska echad betyder en, först, enhet, enad eller förenad. Man brukar ta en vindruvsklase som ett klassiskt exempel som beskrivning: en klase med flera druvor, dvs. Fader, Son och helig Ande.

I begynnelsen eller i Begynnaren skapade Gud [Elohim]. Parallellen finner vi i Johannes evangelium:

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud (evigt), och Ordet var Gud.Han (Jesus) var i begynnelsen hos Gud. 3  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Joh 8:23  Han (Jesus) sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är [JHWH], skall ni dö i era synder.” 25  De frågade: “Vem är du då?” Jesus svarade: “Begynnelsen [arche – den förste, chef, början], något som jag också har sagt er.

Kol 1:15  Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd [prototokos] före allt skapat. 16  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. [hela universum är skapat till honom] 17  Han är till före allting, och allt består genom honom.18  Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde [prototokos] från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Att Jesus är ”förstfödd” pekar alltså fram emot hans offerdöd och uppståndelsen. “Förstlingsfrukten” skulle enligt lagen viftas inför Herren ”dagen efter sabbaten”, dvs på första veckodagen, på söndagen (3Mos 23:11).

Prototokos betyder förstfödd och står i superlativ. Det betyder inte att Jesus är skapad. Ordet talar om att Jesus är före allt skapat.           

Från en bibelkommentar: På intet sätt anger titeln förstfödd att Jesus är lägre än Gud. I själva verket kallade de forntida rabbinerna Yawhew själv för “förstfödd i världen”.

Hebr 1:6  Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom [endast Gud får tillbes, alltså är Jesus Gud].

Jesus är Guds avbild [eikon – han uppenbarar den osynlige] och den förstfödde [prototokos] = Guds Messias av evighet. Vi är däremot skapade till eller i Guds avbild.

Mika 5:2 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Det finns de som påstår att Jesus aldrig sa att han är Gud …men det var ju därför som judarna ville döda honom.

Joh 10:32  Jesus sade till dem: “Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?” 33  Judarna svarade: “Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.” 34  Jesus svarade dem: “Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? 35  Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar – och Skriften kan inte göras om intet – 36  hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade: Jag är Guds Son.

Jesus citerar här Psalm 82:

Ps 82:1  Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom: 2  “Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga?
…6  “Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner. 7  Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller.”

Här snubblar en del kristna ibland: Det står ju att ”vi är gudar”? Har villolärarna K Hagin, K Copeland, Benny Hinn m fl rätt ändå, när de säger att vi är gudar? Nej, det har de inte!

Ordet “gudar” här syftar på domare. Domarna kallades ibland ”gudar” därför att de hade makt att ta beslut som gällde liv eller död. De var Guds representanter att utöva rätt och att döma (rättvist).

Människan skapades på den 6:e dagen. Människans första dag är Guds vilodag – en bra utgångspunkt. Gud vill föra oss in i “sin vila” och leva utifrån den (Hebr 4).

1Mos 1:26  Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild [tselem = skugga, representant], till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27  Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28  Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

1Mos 2:18  HERREN Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare [hjälp, jämlik partner] åt honom, en som är hans like.”

1Mos 5:1  Detta är boken om Adams fortsatta historia. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. 2  Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa [adam] den dag de skapades.

Adam och Eva fick samma uppdrag och samma kallelse från Gud: att råda över och vårda skapelsen i Guds kärlek med utgångspunkt i Eden. Guds vilja är ett ömsesidigt samarbete och ömsesidigt tjänande i kärlek. Det är dit vi ska sträva. Det Guds rikes principer.

Eden betyder behag och är en bild på “att vara i Kristus”, i innerlig gemenskap med Gud. Fadern sa (Matt 3:17): ”Denne är min Son, den Älskade [“min Son, David” (namnet David betyder den älskade) och David är en förebild i profetian på Messias som kung], I honom har jag min glädje [1917 års översättning: …i honom har jag funnit behag” [“…mitt Eden”, utan synd]. Där Jesus är kung, där är Guds rike.

Från Eden gick det ut en flod som delade sig i fyra huvudgrenar (1Mos 2). Numret 4 står för alla väderstreck. Levande vatten är en bild på den Helige Ande och Andens livgivande flöden. (Apg 2:17).

Flodernas namn var Pison, Gihon, Hiddekel och Eufrat.
Namnens betydelse beskriver: frihet, överflöd, kraft och fruktbärande och med facit i hand:
Frihet …i Kristus (Gal 2:4; 3:14; 2Kor 3:17).
Överflöd …av liv. Jesus sa: ”Jag har kommit för att de skall ha liv, ja liv i överflöd” (Joh 10:10).
Kraft …att förändras och tjäna Gud (Fil 2:13).
Frukt …bestämd till att bära Andens frukt som består (Joh 15:16; Gal 6).

När den Helige Ande fyller oss vill vi leva till Guds behag!

This image has an empty alt attribute; its file name is orm-IMG_6669-1024x702.jpg

Så kom ormen [Satan /djävulen] med lögnen:
1. “Har Gud verkligen sagt… uttrycker misstro mot Guds ord (sanningen) och Guds godhet (nåden).
2. “Ni skall visst inte dö! – förnekar synden och syndens konsekvenser.
3. …den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” ”ni blir gudar, ni får makt, ni blir domare, ni blir som Gud.”

Nachashorm på hebreiska betyder viskande, väsande, förtrollande, den som utövar spådom /magisk trollformel.

Eva och Adam föll i synd när de valde att tro på och följa lögnen.

1Mos 3:22  HERREN Gud sade: “Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.”

De fick sina ögon ”öppnade” men inte som ”gudar” utan som syndare i uppror och fiendskap mot Gud. Gud måste skydda dem från att leva utan chans till frälsning.

…24  Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.

Satan vill ständigt förvrida och ändra Guds ord. Det pågår också idag.
Helena Edholm har skrivit om ändrad teologi i Svenska kyrkan: Ett nytt ord förflyttar alltid betydelsen i aldrig så liten grad. …Från Gud i centrum till oss själva i centrum:
Från Jesus – till Gud
Från Gud – till det heliga
Från evangeliet – till kristna värderingar
Från Kristus – till kristen tro
Från lärjungaskap – till verksamhet
Från bekännelse – till tolkning
Från synd – till brustenhet
Från Ordet – till mysteriet

(slut citat)

Ändrad teologi gäller tyvärr inte bara i Svenska kyrkan. Det pågår i många andra kyrkor en vridning för att passa den breda organiserade ekumeniken.

Syndens konsekvenser påverkade som vi vet, hela skapelsen och alla relationer (1Mos 3):
-kvinnan får föda barn med smärta och mannen ska råda över henne (början till en maktkamp)
marken förbannades …och mannen kommer att ”äta sitt bröd i sitt anletes svett” (oro och tunga krav)
djuren fick fruktan för människan (Det var Guds beskydd för människan och varje gång vi får en sådan där fin relation till ett djur är det en påminnelse om hur Gud har skapat allt från början – och en försmak av skapelsens förvandling när Jesus kommer tillbaka).
döden var ett faktum

Hela skapelsen lades under förgängelsen (Rom 8)

Rom 8:19  Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. [uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet] 20  Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen [ordet betyder också: tomhet, meningslöshet, slaveri], inte av egen vilja utan genom honom (Gud) som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21  att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. [en befriad och förvandlad skapelse där rättfärdighet bor, 2Petr 3:13]

Vi måste kunna skilja på syndens konsekvenser och hur Gud skapade allt från början för i Kristus sker en pågående upprättelse till det Gud skapade från början.

I Kristus är alla ett – det är ingen skillnad på jude eller grek (icke-judar/hednakristna), slav eller fri (hög eller låg i världen) man o kvinna, (Gal 3:28). Frälsningen och helgelsen är lika för alla – både män o kvinnor osv. Läs om relationen mellan man och kvinna i serien Adam och Eva (3 delar).

”I ditt anletes svett…” Det gällde själsligt och kroppsligt arbete för livsuppehället.
Prästerna i GT var klädda i linne (2Mos, 3Mos).
(Hes 44:18) “De får inte klä sig i något som gör att de svettas”
Svett står för människans egna ansträngningar – så kan vi inte tjäna Gud.
Linnet står för Jesu rättfärdighet.

Eden – det Allra heligaste
Eden var mötesplatsen där Adam och Eva fick möta Gud. Nu är Eden – det Allra heligastestängt(!) …och keruber vaktar ingången. Därför hade Tabernaklet i öknen och senare templet i Jerusalem ett förhänge med broderade keruber på som stängde ingången till det Allra heligaste.
Detta var helgedomar där Gud ville bo mitt ibland sitt folk.

Gud handlar genom hela historien mitt i och trots syndens alla konsekvenser. Löftet om frälsning genom Messias går som en röd tråd genom Bibeln. Allt som Gud gör handlar om att föra människan tillbaka till den ställning som hon hade före syndafallet i relation med Gud. Salomo skrev:

Pred 7:30  Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna rättsinniga. Men sedan har de tänkt ut många onda planer.

Det var meningen att Adam och Eva skulle äta av Livets träd. Då hade de fått en alltmer fördjupad kännedom om Guds godhet och fullkomliga vilja. De hade fått leva och tjäna i Guds kärlek och glädje under Guds ledning, beroende av Gud som de var skapade till. Gud vill ge sin kärlek och ha gemenskap men människan vände ryggen till.

Att äta av Kunskapens träd är som att säga att man klarar uppdraget själv nu. ”Tack och hej, Gud! Nu klarar vi oss bra på egen hand. Vi räknar med att du välsignar våra verk(samheter)”. Så verkar en del kristna tro idag med? Att vänta in Guds ledning i bön tycks inte vara särskilt vanligt. ”…Nu ska vi göra oss ett med världen och ändra klimatet och rädda planeten och göra gärningar, för vi är alla en stor familj som avgör vad som är rätt och fel” = vi är alla gudar /domare”.

För att ta Jesu liknelse som exempel: Den förlorade sonen följer sina själviska begär och den hemmavarande sonen jobbar på i sin självrättfärdighetingen av dem hade frågat efter Faderns vilja, vad som gläder honom. Det är först då som ögonen öppnas på riktigt.

Nu föds Kain och Abel
Hebreerbrevet förklarar Guds handlande:

Hebr 11:4  Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han, fastän han är död.

Abel visade med sin tro (förtröstan på Gud) lydnad till Guds vilja: att det krävs ett offer för att mina synder ska förlåtas. En oskyldig måste dö istället för mig och ta mitt straff. Ett oskyldigt offer hade krävts när Gud klädde Eva och Adam med “kläder av skinn”, istället för deras egna vissnande fikonlöv (självfrälsning). Kain offrade av sitt eget arbete, egen ansträngning. Det kan jämföras med att försöka bli accepterad och rättfärdig genom lagen men är självrättfärdighet och upproriskhet mot Gud. Jag vet vad som är gott och ont… och jag gör mitt bästa på egen hand utan någons hjälp”.

Kains väg är en falsk ”godhetsreligion” som förnekar synd och dom. I Judas brev uppmanar Judas (en av Jesu halvbröder) ”att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga”. Med andra ord: Låt ingen förvrida eller förändra, ta bort eller lägga till något från Guds ord. Det är laglöshet och leder till fördärv och ruin. Kains väg leder bort från Gud medan Abel valde Guds väg.

Judas beskrivning i korta drag:
…det finns vissa som har nästlat sig in… de tror att de har rätt att befalla änglar och smäda andefurstar… de föraktar auktoritet men upphöjer sig själva och tar auktoritet över andra Judas kallar dem ”drömmare”. (Vilka säger idag att ”Gud drömmer? Gud har drömmar om dig”? Det är inte sant! De ljuger om Gud. Gud är ingen “drömmare”). De är giriga som Bileam… upproriska som Kora… De hatar och förföljer Guds sanna barn, som Kain gjorde mot Abel.

Som exempel kan vi ta en sammanfattning av vad Nyapostoliska Reformationens (NAR) “övermåttan höga apostlar” säger:
Hela nationer ska bli kristnade i en jätteväckelse genom tecken och under av de nya Apostlarna. De kastar ut andefurstar och djävulen ur länderna genom andlig krigföringDe 7 bergen. För att det ska kunna ske måste alla underordna sig dessa nya apostlarna som lägger en ny grund och har nya uppenbarelser och nya bibelöversättningar (dåliga parafraser med new age-terminologi: The Passion och The Message). ”Alla måste aktiveras i sina övernaturliga gåvor”, säger man. Det lär man sig på deras övernaturliga skolor: Schools of Supernatural Ministry. (Där kan man få lära sig att träna sin profetiska gåva genom att gissa vilken hiss som kommer först i ett hyreshus – vänstra eller högra – eller att uttala de första tankarna som du har i huvudet som profetia eller använda vykort eller tarotkort för att profetera). Förutsättning för jätteväckelsen är att det blir enhet under påven och Vatikanen står med öppna armar för en ny religiös ordning, så att den Nya världsordningen med en världsregering backas upp… Alla är en enda stor familj och om vi alla gör vårt bästa oavsett religion och livsåskådning kan vi rädda planeten – Moder Jord – och slippa Harmagedon …för Gud dömer ju ingen…?

Jes 56:7 …Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Påvarna tycks tro att det står ”ett bönehus för alla religioner” men det är helt fel! Fruktansvärt fel! Gud har sagt: ”ett bönehus för alla folk [folkslag]. Jesus sa att de som tillber Gud måste tillbe ”i Ande och sanning” (Joh 4:24). Det är omöjligt om man inte är pånyttfödd och bekänner Jesus, Guds Son som världens Frälsare och den enda vägen till Gud.

Pope Francis speaks at a multi-religious gathering at the National September 11 Memorial Museum in New York, September 25, 2015. Ray Stubblebine/EPA/POOL

Det var inte romarna i första hand som förföljde Jesus. Det var de religiösa ledarna, fariséer och skriftlärda [av Jesu eget folk] som förvred bibelordet till att passa dem själva och de förnekade sin synd. Senare förföljde också romarna de kristna svårt. Den Onde och det onda visar sitt rätta ansikte.

Sedan många år har vi anat vad som kommer:
-kontroll över vad som får predikas
-kontroll på vilka biblar som används
-kontroll på vem som får predika

Vem gör sig till domare? Vem är dömande?
Rom 2:1  Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. …4  Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? 5  Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

Den som inte har vänt om och ödmjukat sig inför Gud är dömande, säger Guds Ande genom Paulus.

De 144 000 har förkastat lögnen
Min uppfattning om betydelsen av Johannes syn kom när jag förberedde undervisningsserien Jesu Återkomst. Johannes såg 144 000 stå på Sions berg tills med Jesus, från Israels tolv stammar.

12 är förbundstalet
12 x 12 kan stå för alla i det gamla och nya förbundet, alla som är förklarade rättfärdiga
1000 står för många, ett stort antal
Synen vidgas sedan när han ser en stor skara som ingen kan räkna”. Här ser Johannes alla som är ”inympade” i Guds Israel (Rom 11).

Upp 14:4  Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. 5  I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria.

Med andra ord, de har förkastat djävulens lögn att ”vi är gudar/gudomliga och vi avgör vad som är gott eller ont”. Kvinnor står här för alla falska läror och religioner (självfrälsning). Jungfru är den som är trogen Jesus och väntar på hans återkomst, renad i Lammets blod, ”syndare frälsta av nåd”.

Tillbaka till 1 Mosebok:
1Mos 4:25  Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son som hon gav namnet Set. Hon sade: “Gud har gett mig en annan avkomling i stället för Abel, eftersom Kain dödade honom.” 26  Också Set (betyder beskärd, utnämnd) fick en son och han gav honom namnet Enos (betyder dödlig). Vid den tiden började man åkalla HERRENS namn (hebreiska shem).

Ha shem är bestämd form av shem – Namn(et) syftar på Jesus, Sonen, Skaparen. Här sker den första “väckelsen” men Kains avkomma beblandade sig senare med Sets avkomma (1Mos 6) och allt blev fördärvat.

1Mos 6:5  Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.
11  Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld.

När Jesus talar om Noas tid (Matt 24) beskriver han att människor levde precis som vanligt – hur tänkte de? ”Nu är det så här och det är bara att vänja sig”? Var det så de tänkte? Är det något som vi känner igen i vår tid?

This image has an empty alt attribute; its file name is Skärmklipp.jpg

Inte förrän på Ändens tid kommer man att finna en lika fördärvad (gudsfrånvänd) mänsklighet.

Matt 24:37  Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.

Gud beslutade att stoppa ondskan genom en global översvämning – ”Syndaflod”. Noa [betyder tröst, vila] ”vandrade med Gud” [vandrade i umgängelse med Gud]. Det betyder att han gjorde precis som de som “följer Lammet vart det går”. Han vandrade med Gud, vart Gud än gick eller ledde honom. Nu uppmanar Gud Noa att bygga en ark för att rädda sin familj och djuren, så att en fortsättning är möjlig – en känd förebild på Guds frälsning för skapelsen i Jesus Guds Son.

This image has an empty alt attribute; its file name is klocka-0213-20_20-x-1024x733.jpg

2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. 8  Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

Vi är inne på slutet av den den 6: dagen = ca 6000 år har gått. Enligt den judiska kalendern är det år 5781…? Är inte den mer rätt?
Tydligen inte, för man vet att det har gjorts felräkningar. Året bör egentligen vara 5950.
7:e dagen var Guds vilodag (sabbat).
Det 7000:de året tänker vi oss är ”Guds sabbat”, ”tusenårsriket”
eller evigheten, vilket det än blir …i så fall är vi nära.

Vi blir påminda om löftet om Guds beskydd och hjälp genom allt:
Jes 43:2 Om [när] du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om [när] du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

Noa uttalade en profetia om sina söner:
1Mos 9:27  Gud [Elohim] skall utvidga Jafet, han skall bo i Sems tält [tabernakel], och Kanaan skall vara deras slav.” [Guds tabernakel skulle byggas av ett folk som är semiter – hebreiska från Shem(iter) – namn. Hashem (Namnet) syftar på den som skulle födas i det folket och som har namnet över alla namn: Jesus /Yeshua, som betyder frälsning].

Profeten Daniel bad:
Dan 9:19 O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja – för din egen skull, min Gud, ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn (shem).”

Babels torn
Snart upprepades människans försök att ”bli som Gud” i Babels torn
-man bygger en stad, ett torn och gör sig ett namn. Dvs. ett annat namn [istället för Kristus = anti-krist] än Guds namn. “Ett torn som har spetsen (rosh = huvud, ledare) uppe i himlen” (“säger sig vara Gud”).

I Bab(b)els torn är människorna ense med varandra men inte med Gud – Gud är utesluten!

Troligen var det på Nimrods tid, han som var den förste världshärskaren /Antikrist. Nimrod betyder upprorisk, låt oss göra uppror. Det handlar om ett organiserat uppror mot Gud.
Nimrod började sitt rike i Babel och byggde “den stora staden” (1Mos 10, Upp 18). Här nämns Resen som betyder snara, betsel och som otvetydigt talar om kontroll. Nimrod beskrivs som “en väldig jägare inför Herren”. Det står i negativ mening och handlar om att han “jagade själar (människor)”. Hur mycket hot och våld ingick i det upproret, kan man undra?

Denna tidsålder slutar som den började – med ett globalt Babylon (Upp-boken) och Babels torn-bygge
-det leder till tillbedjan av ”draken”, den gamle ormen [djävulen] (Upp 13)
en falsk godhetsreligion där människorna ser sig som gudar (domare) utan Gud den Högste. Gud är utesluten.
-alltihop mynnar ut i en stad och ett hus där onda andar bor (Upp 18)

Människan styr [6 är människans tal eftersom hon skapades på den sjätte dagen]:
Ekonomiskt (6)
Politiskt (6)
Religiöst (6)
Alla ska bli världsmedborgare i systemet (666)


Vi hör allt oftare om termer som The Great Reset (video på Engelska) och FN:s Agenda. Kontroll och överstatlighet är det som gäller.

Citat från World Economic Forums hemsida:
World Economic Forum – The Davos Agenda 25-29 januari 2021
”Globala ledare kommer att starta The Great Reset och hjälpa till att återuppbygga globalt förtroende vid ett virtuellt möte i januari.
Davos Agenda är en banbrytande mobilisering av globala ledare för att forma principer
(grundsatser), politik och partnerskap som behövs i de nya utmanande omständigheterna. Det är viktigt för ledare från alla samhällsskikt att praktiskt taget samarbeta för en mer inkluderande, sammanhållen och hållbar framtid så snart som möjligt 2021.”

This image has an empty alt attribute; its file name is bön.jpg

Här vill jag påminna om synen som jag fick år 1990 om en äkta väckelse. Första delen (del 3 i synen) beskrev Guds folk i ensamhet i hemmen, i bön inför Guds ansikte med sin öppna Bibel. Kan det vara det som händer nu med isoleringen av coronapandemin? Gud kan, som vi vet, använda allt för sina goda syften. Nästa del – innan väckelsen kunde komma – var Guds församling på knä i bön. Det var i stor nöd och smärta de ropade till himlens Gud. Sedan bröt det igenom i den andliga världen och Jesu härlighet och närvaro (Guds Ande) drog människor till sig, dit där det bedjande folket fanns.

Vi vet inte exakt var vi är i det profetiska ordet men många – även en del icke-kristna – har en obehaglig känsla av att något konstigt pågår. jag undrar mer och mer om det inte närmar sig, det som Gud visade i synen. Vad är det som kommer? Vilka lagar? Hur kommer vi kristna att påverkas?

Vem vinner seger?
Upp 13:7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (inför Gud var det redan klart – men det skulle ske när den bestämda tiden var inne)

Gud tillåter att en global agenda och antikrist får makt över alla för en kort tid men de verkliga övervinnarna läser vi om:

Upp 12:11  De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. [Att övervinna är att bevara tron på Jesus, som Daniels vänner inför dödshotet, Dan 3:16-18].

De frälsta här kan gälla genom alla tider. Det finns två vägar sedan begynnelsen i Eden.

Luk 11:50  Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, 51  från Abels blod ända till Sakarjas blod

Här fortsätter man på syndens väg och syndens mått blir fullt. Den andra skaran är de som är renade i Jesu blod.

Hebr 9:22  Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. 23  Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. 24  Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. [Djävulen blev utkastad och nedkastad. Han kan inte längre komma inför Gud och anklaga Guds folk, Upp 12:9-10]

När Jesus dog rämnade förhänget med keruberna i templet i Jerusalem.
Vägen är öppen till det Allra heligaste… till Nådens tron och Livets träd

Det finns en stad som Gud har byggt (inte människor), det himmelska Jerusalem.

Hebr 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg [tillhör redan nu] och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen.

Upp 21:3  Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 4  Och han skall torka alla tårar från deras ögon. [Gud tröstar (Noa)] Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” 5  Han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt [kainos betyder förnyat, nytt]. Och han sade: “Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

Apg 3:21  Honom (Jesus) måste himlen behålla tills de tider kommer då allt det blir återupprättat [apokatastasis], som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

Tänk vilken underbar plan som Gud har för oss! Om vi bara vill ta emot detta. Alla är inbjudna. Alla är välkomna och ordet här [apokatastasis] betyder tillbaka till sin ursprungliga form. Det blir en återupprättelse för hela skapelsen och för alla dem som tar emot Guds förlåtelse genom Jesus Kristus/Messias. Gud vill alltså föra oss in i det underbara som han hade tänkt från början för oss människor.
Amen


Mer att läsa:
Ändetidens största bedrägeri…Ohlins fundering 21/3-2013

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Som det var från början

Totalsumman

Upp 13:18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Här betyder det alltså räkna samman till en total summa! Vad skall vi räkna samman? Här lever vi alltså i slutet av tiden och skall summera hela mänskligheten och hela vilddjuret, Talet blir 666! Jag tänker inte spekulera utan det är alltså Guds visdom det är frågan om och inget annat. När det börjar dra ihop sig kommer en del att få detta uppenbarat och en del inte.

Dan 12:8 Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Guds vilja och plan från begynnelsen (Ef 1:9-10) är att sätta Jesus Kristus som huvud och Kung! Sedan vill han samla ihop och göra till ETT under honom:
> Änglarna som prövades och inte föll i Himlen
> Människor som prövas och förblir honom trogna på Jorden

Det är exakt den prövning som nu bibeln säger kommer över hela jorden! Vem vill vi göra oss ett med? De fallna änglarna (Kvinnan) Eller böja oss in under Kungen?

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Detta kommer också att nå sin fullbordan vid den sista basunens ljud!
Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap (EVANGELIET) som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

Mat 24:30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda (SOM PRÖVATS) från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Detta är alltså exakt samma händelse som “uppryckandet” tro ingenting annat. Det råder total förvirring idag därför att år 1830 kom läran som sa: Ett hemligt uppryckande innan! (Det är Lögn)

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever (VI SOM BEVARAT DET ANDLIGA LIVET) och är kvar (ÖVERLEVT KATASTROFEN OCH PRÖVNINGEN) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. ( sätter han sina fötter på oljeberget Sak 14:4)

När sker denna händelse då? Det sker efter Upp 13 de som rycks upp här är alltså ETT med Herren. Bibeln säger att det skall komma en stor prövning på Jorden innan det här sker! Det du ser i Upp 13 är ju de som blir ETT med Vilddjuret istället och den Falske Profetens religion. Ser du att historien slutar som den börjar? Det var den slutsumman Gud vill att vi skall förstå.

En fallen andevärld blir ett med en fallen människoras! I början gjorde en fallen änglavärld uppror mot Herren och den goda änglavärlden. Slutsumman blir ju ett stort uppror kommer även på jorden framdrivet av den fallna änglavärlden.

Paulus kallar den fallna änglavärlden för en ond kvinna en sköka en prostituerad. Den som låter sig påverkas av henne blir fångad och ett med hennes synder! Obs! Det här är oerhört viktigt att vi förstår!

När Paulus skriver det här var ockulta gnostiska krafter på väg att infiltrera församlingen. Det fanns ett stort ockult centrum i Korint! Vi kan säga att det var som New Age idag!

1 Kor 6:15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Det märkliga sker att Gud alltså kommer att dirigera hela andevärlden i denna slutstrid. Han kommer låta den politiska makten och det system de trodde var säkert att nu bli deras fiende. Man ryser över Gud oerhörda makt!

Upp 17:16 Och de tio hornen som du såg och vilddjuret, de kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. De skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 17 Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse.

Om du tar ordet Sköka här så är det ju en ond Kvinna och en otrogen Kvinna i Guds ögon. Den här kvinnan är alltså samtidigt en bild på den fallna andevärlden som dem som hänger sig åt dess ockulta kraft och läror.

När vi vet det så kan vi gå till predikaren så förstår vi vad Salomo fick se.
Pred 7:25 Det som är långt borta (Det som har varit) och mycket djupt vem finner det? 26 Och jag vände mitt hjärta till att lära känna, utforska och söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ogudaktighet är dårskap och dåraktigheten galenskap. 27 Och jag fann: Bittrare än döden är “den kvinna” vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne. 28 Se, detta fann jag, säger Predikaren, när jag lade det ena till det andra för att få sammanhang. (HEB: Lägga samman allt till en summa)

V 25 Vem kan förstå det som har varit det som är oerhört djupt!
Det är i bibelns 1:a vers Satans uppror o fall! Mörkret o Djupet!
V 27 Han fann Kvinnan som är en bild på den onda andevärlden!
V 27 Bara den som är God inför Gud kommer undan hennes snaror
V 27 Alla syndare fastnar alltså i hennes snara
V 28 Lägga samman talen till en slutsumma

Predikaren 7:27 Behold,H7200 thisH2088 have I found,H4672 saithH559 the preacher,H6953 counting oneH259 by one,H259 to find outH4672 the account:H2808

En lärare sa en gång! Istället för att skrika så använder bibeln dubbla ord istället! Här står ordet Echad Echad = Både en och som en enhet!
Find out = Bli till eller födas fram!
Account = Totala slutsumman av en sak!

Det är exakt det som uppenbarelseboken beskriver som vi skall räkna ihop till ETT
1/ Alla andemakter och alla orättfärdiga människor är en enhet! (ECHAD)
2/ Jesus och änglarna och alla troende är en enhet! (ECHAD)

Då finns det ju ingen annan förklaring på 2 Tess 2 det är nästan kusligt lika Predikaren 7:28 Paulus lägger fram laglöshetens hemlighet! Bakom alla stängda dörrar arbetar laglösheten för att få ihop denna falska enhet. Onda andar står bakom och vet precis hur man skall spinna ihop lögnerna. Men denna enhet kan inte komma fram innan Guds bestämda tid är inne.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (PAROUSIA) och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder (Ryckas upp och samlas) 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

2 Tess 2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken (FÖDAS FRAM) out of the way. (UT IGENOM MITTEN)

Man kommer ju att tänka på ogräset bland vetet! (Mt 13) Först sår ovännen en massa ogräs – Hans tjänare skall förstå att det måste växa upp och mogna. Sedan skall det plockas bort från åker och bindas i knippor!

Psa 92:5  O LORD, how great are thy works! and thy thoughts are very deep.  6  A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this. 7  When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever

När de laglösa skjuter skott och blommar upp! När Gud dömer så kommer de laglösa att upphöja sig själva! Det kommer att se ut som om de har rätt!

Rom 11:3O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!  34 For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counsellor? 

Vi har skrivit om detta här också!
Laglöshetens hemlighet del 2

> De blir en enhet med Kvinnan!
> Sedan blir vi en enhet med Herren

Men det står att laglösheten skall avslöjas först! Det är precis vad jag tror håller på att ske på Sion just nu! Drömmar o Syner!

JANNE OHLIN GÖTEBORG


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , | Comments Off on Totalsumman

Ondska på höga platser

Om vi inte förstår att det är Gud som har makten över allting som sker nu kommer fruktan att paralysera oss. Jag sa i min predikan i Kungsbacka sist att jag ser hur Gud tillåter både pandemin som de kommande ekonomiska svårigheterna. Folket på Sion som är Guds folk är ett profetiskt folk som skall upptäcka faran långt innan den kommer. Vilka andra skall blåsa i basunen på Sion om inte de som har fått händelserna uppenbarade för sig?

2 Kor 2:11 för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.

Visste ni att i Korint fanns det ett centrum för ockultism så det var detta som försökte ta sig in i församlingen. Alltså andemakter från mörkret uppträdde som ljuset med nådegåvor och allt.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Vem står bakom alla dessa hemliga ordnar och hemligheter som nu pågår? Ja vi förstår att det är de fallna änglarna som håller på och förbereder något. Vi vet vad Gud planerar!

Han planerar att alla änglar som inte föll skall tillsammans med alla kallade som inte faller bli ett under ett huvud! (Ef 1:9-10) När kommer detta att ske?
Vid den sista basunens ljud! (Upp 10:5-7 + Matt 24:31) När detta ske så har Lammets brud gjort sig i ordning.

Upp 19:7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.

Den som inte gjort sig redo kommer att dras med i en annan hemlighet! Laglöshetens hemlighet! Det står att den skall avslöjas! för vem? För bruden! För Guds tjänare (Upp 1) (Dan 12)

2 Tess 2:6 And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. (KAIROS) 7 For the mystery of iniquity (LAGLÖSHET) doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out (FÖDS FRAM) of the way.  (UT FRÅN MITTEN) 8 And then (DÅ) shall that Wicked (LAGLÖSHETEN) be revealed, (AVSLÖJAS) whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming: 9  Even him, whose coming is after the working (ENERGIA) of Satan with all power and signs and lying wonders, 

Kairos betyder: Vid den bestämda tiden!
Skall något födas fram och komma ut från mitten.
Men innan det sker skall Guds tjänare få förstå vad.
Det är Satan och fallna änglarna som står bakom.

Vad säger nu de här gnostiska sekterna och New Age? Skall något födas fram snart vad väntar man på? Jag vill citera Dr Christina Collins! (New Age Medium)

DEN KOSMISKE GUDS SON

Vad har jag för nytta av om Guds Son föddes av Maria för 1400 år sedan, om han inte föds i min person i min tid och i min kultur. Mäster Echardt (1300 talets Mystiker och New Age Profet) Vem eller vad är Guds son? Hur skall jag eller vi kunna föda fram Guds son i vår person? Hur skall det ske i min tid eller i min kultur?

Jag är övertygad att Guds son är en “Kosmisk princip” den lever i hela vår skapelse. Den finns där och har upplevts av alla mystiska grenar som har försökt att föda fram denna princip. Matthew Fox skrev om den Kosmiske Kristus som ett mönster som förenar alla atomer och galaxer i universum. Denna “kosmiska princip” (Kristus) är ett gudomligt mönster som alla varelser och människor bär inom sig själva. Kyrkan har förklarat Kristus vara både Gud och Mänsklig.

Det vi måste göra nu vad som gäller för moder jord och alla hennes barn är att få en andlig vision. Så vi börjar be och fira och leva ut den sanning som finns i den Kosmiske Kristus. Den som levde och andades i Jesus och som finns i alla Guds barn. Den finns i alla religioners profeter och i alla universums varelser.

Nu har vi kommit fram till den tid då vi kan börja fira julen igen. Jag tror att tiden är inne för att “Den Kosmiske Kristus” skall födas fram i varenda en av oss. Det innebär att han föds fram i vår tid och i vår kultur. Precis som vilken födelse som helst så kommer födslovåndor.

Vi är alla havande med “Kosmiske Kristus Barnet” och vi kan alla bli en moder för denna medvetenhet och gudomliga princip. Tiden är ute då det bara var en person (Jesus) eller då ett fåtal Mystiker förstod principen. Nu har tiden kommit för varenda en av oss att få bekänna och få uppleva det heliga livet. När vi upplever det så kommer en stark vördnad för denna heliga skapelse. Det kommer ett “Skifte” hur vi förhåller oss till varandra och till hela världen. Kom och var med på ett av våra möten och var med och föd fram “Den Kosmiska Kristus” i ditt medvetande i din personlighet i din tid och i din kultur. Moder Jord och hela skapelsen behöver dig!

På en given signal skall alltså Satan få makten att göra så att det här kommer att se ut som en verklighet över hela världen. Varför är Satan så intresserad av det här? Jo för att alla som han kan fånga i sin snara är hans egendom! (Jes 49:25) Han har ju själv fallit och det är en del saker om den onda andevärlden vi behöver förstå – Varför den kallas för en Kvinna?

Obs! Läs detta om Eukaristins Moder – Ed Tarkowski:
“For a long time Our Lady has been appearing in private to Marisa Rossi in Rome. In June 1993 She asked in the name of God, that Her messages about the Eucharist be made public. Our Lady says: ‘I am THE MOTHER OF THE EUCHARIST ‘ and She wants to spread a renewed and strong devotion, all over the world, for this great Sacrament. These apparitions have been defined by Our Lady Herself:

“‘… She asks us: “…Speak about the Mother of the Eucharist, because the Mother of the Eucharist closes the history. The Virgin opens the history and the Mother of the Eucharist closes it. Look at the great circle: from the Virgin to the Mother of the Eucharist and from the Mother of the Eucharist to the Virgin. This great circle embraces all the names given to Me. I am the Mother of the Eucharist, I am the Mother of Jesus, I am your Mother…”.

The “Mother” said she is going to close history as the Virgin Mother of the Eucharist, just as she opened history by bringing Christ into the world the first time. The “Child” that Stef saw was in the form of the incarnated sun-god of Babylon of old. The “Mother” said that from the time of Christ to now, a circle embraces all her names (in Stef’s vision, the spirit-Virgin in her many forms), which can be summed up in her as the “Mother of the Eucharist.” She implied that as the Virgin of old, she will close history by bringing forth another birth of “Christ.” Who is this “Christ” child in modern terms? I confidently offer the suggestion that it is the Church of the Manifest Sons, a reborn corporate humanity which the Pope says Mary will bring forth. In New Age terms, it is Barbara Marx Hubbard’s transformation of all of humanity from Homo sapien to Homo universalis, the god-race of the Golden Age.

SALOMOS VISDOM VAD FÖRSTOD HAN

Pred 7:25 Det som är långt borta (Det som har varit) och mycket djupt vem finner det? 26 Och jag vände mitt hjärta till att lära känna, utforska och söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ogudaktighet är dårskap och dåraktigheten galenskap. 27 Och jag fann: Bittrare än döden är “den kvinnavars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne. 28 Se, detta fann jag, säger Predikaren, när jag lade det ena till det andra för att få sammanhang. (HEB: Lägga samman allt till en summa)

V 25 Vem kan förstå det som har varit det som är oerhört djupt!
V 27 Han fann Kvinnan som är en bild på den onda andevärlden!
V 27 Bara den som är God inför Gud kommer undan hennes snaror
V 27 Alla syndare fastnar alltså i hennes snara
V 28 Lägga samman talen till en totalsumma

Kvinnan här är alltså en bild på skökan eller den andevärld som gjorde uppror mot Herren! Det är alltså en bild på mörkret och djupet (1 Mos 1:2) Och på Natten (1 Mos 1:5) Guds Rike är alltså en bild på ljuset och dagen (1 Mos 1:5)

Bara den som är God inför Gud kommer undan henne! Vem är det? Jo eftersom det står att ljuset är gott så är det alltså den som vandrar i ljuset.

1 Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen (FÅ LJUS) 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara (KVINNANS) där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Vad kallas nu ljusets barn eller dagens barn med ett annat namn? Bruden!
Vad kallas de som är nattens barn och mörkrets barn? Skökan!

1 Kor 6:14 Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. 15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Salomo gav den fallna andevärlden namnet “Kvinnan” här tar Paulus och kallar dem för “Skökan”. Hon försöker att fånga människor i sin snara! Den hon fångar blir ett med henne!

Nu fortsätter Salomo sin undervisning och nu i Ord 9 nämner han två stycken kvinnor. Vi vet ju redan vem den onda kvinnan är (Pred 7:27) Då vet vi vem den visa kvinnan är det är Jesus Kristus och Anden verk.

Ord 9:1 Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina sju pelare. 2 Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. 3 Hon har sänt ut sina tjänsteflickor, hon ropar från stadens översta höjder: 4 “Den som är okunnig må vända sig hit!” Till den som saknar förstånd säger hon: 5 Kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. 6 Överge oförståndet, så får ni leva (ANDEN -LJUS) och gå fram på förståndets väg.

Nu kommer alltså en bild på den onda kvinnan igen! Nu kommer mer kunskap om henne!

Ord 9:13 Dårskapen är en rastlös (HAMAH) kvinna okunnig och utan förstånd. 14 Hon sitter vid ingången (ÖPPNINGEN) till sitt hus (FAMILJ) på en stol (TRONAR) högt uppe i staden. 15 Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16 Alla okunniga kan vända sig hit. Till den utan förstånd säger hon: 17 Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt. 18 Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Heb: HAMAH = Göra ljud som liknar djur!
En massa av folk som Hav och Vågor
Ett stort uppror i en stad!
Det beskriver oron i en människas hjärta!

Hon sitter vid öppningen till sitt hus eller familj hon tronar ”On High Places” Återigen ser vi hur Paulus kopplar detta till sin undervisning.

EF 6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (KVINNAN)

Vid öppningen till sitt hus eller familj tronar hon alltså! Hon kallar på ”Passagerare” står det i King James!

Ord 9:17 Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt.18 Han vet (Förstår) inte att de döda (Rapha = Demonerna) är där att hennes gäster (Kallelsen leder till) är i dödsrikets djup.

Det är alltså en kallelse som handlar om onda andars läror! Så den här Kvinnan kommer en stor del av Kristenheten att inspireras av. (1 Tim 4:1) Det blir alltså en tågresa som slutar i dödsrikets djup!
OBS! Här kan du läsa om Tågdrömmararna – Kusligt vad det stämmer överens med allt detta!

Hur lät människorna som blev berörda? Man skrek skakade och gjorde djurläten! Här finns allting som står i Ord 9:13-18 Men vad blir nu fortsättningen?

Modern till alla skökorna har sitt namn på deras pannor! Kundalini kallas för den universella modern eftersom hon är moder kan hon alltså föda sina barn! (Det har vi redan tittat på Cosmic Christ) Vad händer när du får en ny födelse enligt Shaktipat Gurus? Vad är förresten Shaktipat? Det är Sanskrit . ”Energi” + ”Att falla” En Guru kan överföra detta genom beröring (Handpåläggning?) eller tala ut mantra (Fire) det kan även fungera på avstånd! Kommer ni ihåg hur det såg ut Benny Hinn slänger sin kavaj och ropar Fire – Hela rader faller!

Nu skall jag läsa upp punkt 9 här på en lång lista om Kundalini Kraftens verkningar! Du kanske sitter med ögonen slutna och helt plötsligt så börjar din kropp att uppföra sig märkligt dina lemmar rycker kraftigt och din mun börjar att stöta fram konstiga ljud. Helt plötsligt så låter du som djur. Fåglar Grodor Hundar eller Tigrar det låter inte vackert. Men det är den stora Gudinnan Kundalini som har visat sin kraft. Nu blir man ju betänksam! Det var ju exakt vad Kvinnan i Ord 9:13 skulle manifestera. Göra ljud som liknar djurläten!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG


Posted in BIBLE STUDY, Different Stuff | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Ondska på höga platser

Snart dags för avgång men hoppa inte på tåget!

Om du läser alla stora New Age ledare så säger de att vi nu är på väg mot upplevelser istället för ord. Eftersom de får sin information ifrån den mörka andevärlden så förstår man snart vad som ingår i deras planer. Mörkret vill genom olika demoniska förförelser och läror få församlingen att öppna sig för andliga upplevelser som står över Guds ord. Samma upplevelser kom även in genom mystiken som trängde in i kyrkan på 300 talet. På 300 talet började grunden alltså läggas för Katolska Kyrkan vars inkvisition man nu försöker dölja.

Jerry Potter: Mörkret har absolut ingen makt över den som lever i ljuset! Om han skall få något inflytande över oss så måste vi luras att tillbe den sanne Guden på fel sätt. (Citatet är ur minnet)

Gud vill också ge oss Andliga upplevelser men de måste vara på den grund som redan ligger. Du kan ha både syner och drömmar men det är på Guds ord de måste vila. Gud har redan talat färdigt genom sin Son och grunden är redan lagd.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Det här är särskilt viktigt då vi läser en bok som uppenbarelseboken. Vi kan inte tolka den hur som helst vi måste hålla fast vid grunden. Det Herren visade mig nu är att man förkastar grunden och bygger en väg på bara jorden.

Vad jag har hört nu är att man planerar att bygga sina läror från 300 talet och Kyrkofäderna. Det här kommer oundvikligen att leda till mysticism och att man öppnar sig för de här upplevelserna som Warren B Smith varnade för. Den onda andevärlden kommer att bryta ner muren och invadera den församling som gör så här.

Citat om Kyrkofäderna: De är alltså fäderna till den Katolska Kyrkan och ingenting annat! Det var dessa som lade grunden till den villolära vi nu ser i Romerska och Ortodoxa kyrkan.

Jag har från säkra källor fått lite info hur teologerna nu tänker. Flera syskon har Gud varnat genom drömmar senaste tiden. Herren visar att bakom allt detta finns det en fördold agenda. (Jag tror Jesuiterna från Vatikanen på något sätt är inblandade). Man säger nu att man inte vill ha ett nytt Knutby med ondska och mord. Man arbetar nu på en väg som alla skall följa för att undvika sådana saker. Men man väljer alltså att gå till kyrkofäderna på 300 talet istället för att bygga på Jesus och Apostlarna. Samtidigt kommer Klimattänket att vara starkt i den nya rörelsen. Då kör vi lite profetiska drömmar igen så bekräftar de exakt vad som sker nu. Stefan Larsson Pingstpastor i Ed vaknade för någon vecka sedan med en varning: Vakna upp ett tåg kommer!

Man målar medvetet upp Knutby och mörkar Katolska kyrkans inkvisition med massor av dödade. Jag ser att man även gör det på Google. (Medvetet ?)

Jag har haft 3 drömmar om det här tåget och det kommer att leda till Rom! Det är därför jag tror att de redan infiltrerat samfunden. Nu planerar man för en ekumenik över alla gränser med riktlinjer för hur församlingarna styrs och vad man får predika. Du skall givetvis testa det profetiska jag säger nu.

Dröm nr 1: Jag står på ett berg på avstånd och får se en Pastor pekar ut en väg och säger: Här skall vägen gå! Det är samma sak som att säga så här skall ni tänka och så här skall ni göra. Folk kom med stockar för att bygga en järnväg när de var klara blev det alldeles tyst. Anden zoomade in en bit av denna järnväg och Herren sa: Janne ser du något fel här? Jag såg att hela järnvägen var uppbyggd på bara lös jord! Plötsligt så verkade tiden vara inne för avgången för tåget (Det stora avfallet) Jag såg och hörde människor ropa: Nu har vi inte tid att vänta längre nu kör vi! Nu fick jag se det här tåget komma körande och jag blev tagen: Det hördes Karismatiska tillrop och sång! Det var mycket ungdomar med på det här tåget! Men tåget var inget härlighetståg utan det såg ut som en fångtransport men det förstod inte passagerna. Plötsligt brister marken och tåget sjunker ner i ett bottenlöst hål alla halleluja rop tystnar och avloppsvatten kommer upp ur det bottenlösa hålet. Nu ropar plötsligt en person som stod mig nära som är hemma hos Herren: Va! Är ni inte riktigt kloka? Det måste ni förstå att ni måste ju lägga makadam (EN GRUND) under först annars håller det aldrig!

Dröm nr 2: Vi får nu se in i det här tåget och där visar Herren att den sanna läran kommer att bytas ut mot ett yttre sken. Nu så skall detta ta över alla samlingar och konferenser! Det var väldigt tydligt att man föraktade och såg ner på de som stod för sanningen.

Dröm nr 3: Nu kommer sista drömmen i serien och här visade Herren vart detta nu kommer att leda fram till. Jag står fortfarande på berget och får se ett berg med en stor tunnel nu får jag se järnvägsspåret igen. Anden zoomade in tunneln och jag visste att snart kommer ett tåg vilken sekund som helst. Plötsligt dyker tåget upp.  Det är samma tåg som i dröm 1 Man skriker och gapar och man tror att det är ett segertåg. Den här drömmen ger mer detaljer om katastrofen i dröm Nr 1. Nu visade Herren mig att det här tåget var på väg mot en viadukt alltså en bro gjort för tåg. Det jag såg chockade mig för hela bron hölls uppe av en trasig Romersk pelare. (Påven o Vatikanen) Tåget är alltså på väg mot en katastrof och ombord är de laglösa.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. (Grund) 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Så är det nu detta som man planerar i hemlighet nu? Ja jag tror faktiskt det! Man är ju kraftigt påverkade av Rick Warren och hans böcker alla församlingar. Och Påven är ju hans favorit! Jag tror att Rick Warren är en infiltratör från början.
If you love Pope Francis you will love Jesus says Rick Warren (Video)

Jag vill avsluta med ännu en dröm som bara bekräftar de 3 tågdrömmarna och att man slänger bort grunden och bygger utan.

Elvor och jag kommer fram till en församling (Som skall gå med i Pingst) dörren öppnades och vi stiger in. Plötsligt spricker hela fundamentet vi står på (Golvet). Vi upplever att vi skall varna människorna i kyrkan för en flod som är på väg! Vi rycker upp dörren till kyrkolokalen och ropar 3 ggr allt vad vi orkar: Ut härifrån det kommer en katastrof! Alla härinne var klädda i en slags turkosa gymnastikkläder och var helt upptagna med och leka. Ingen lyssnade och vi såg hur väggen började ge vika för trycket från vattnet! Plötsligt brakar väggen och avloppsvattnet väller in i kyrkolokalen! Vi var redan i säkerhet när katastrofen inträffade.

Ef 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset,
14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.”

Vi har en Jesus men den katolska kyrkan har definitivt en annan Jesus. Här är ett studie jag gjorde för flera år sedan men som är mycket aktuellt idag.

Mat 24:26 Om DE (Falska Profeterna) alltså säger till er: Han (Jesus) är i öknen (Kontemplativ bön) gå inte dit, eller: Han (Jesus) är i de inre rummen (Gk: Behållare eller Tabernakel) så tro det inte. (Pekar på Eukaristin)
Eukaristin eller våfflan du ter emot under mässan är alltså samma sak som RKK:s Jesus! Mike Gendron före detta Katolik tror att detta kan vara den bild vilddjuret skall tvinga oss ta emot!

TILLBEDJAN AV EN FALSK JESUS

Jesus ger en förunderlig bild på hur denna andra jesus tillbes i RKK
Mat 24:26 Om DE (Falska Profeterna) alltså säger till er: Han (Jesus) är i öknen (Kontemplativ bön = Tomheten) gå inte dit, eller: Han (Jesus) är i de inre rummen (Gk: Behållare eller Tabernakel) så tro det inte. (Pekar på Eukaristin)

Först tar prästen våfflan sedan förvandlar han den då är det jesus själv
> Sedan läggs den i en monstrance som en sol
> Sedan läggs den i ett litet tabernakel i kyrkan

Får man tänka till lite och fundera så undrar jag om inte följande scenario kommer att utspela sig när man slår sig ihop med katolska kyrkan i ekumeniken. Tänk dig att det plötsligt börjar ske en massa under o tecken i de här mässorna? Den här falske jesus bekräftas av falska under o tecken! Tror du folk kommer att dras dit? Ja varför tror jag det? Jo därför att massorna drogs till Lakeland där Todd berättade: Att han flög upp i rymden och en massa annan goja. Pastorer reste dit för man ville ha elden sa man! Trodde man på Todd Bentley då kommer man att vara villig att tro vad som helst. Bibeln pekar ut att de falska profeterna kommer snart!

Du kanske inte förstår varför de kommer men de kommer för att testa dig om du vill vara kvar på grunden eller ej!

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”,3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Lägg noga märke till vad det står sedan:
2 Petrus 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

WoW! Precis på samma sätt som Gud sände falska profeter för att testa Israel skall Gud göra mot församlingen! Exakt vad Jesus själv säger!

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte.

Älskar du Jesus? Då bevarar du det han har sagt som din käraste ägodel. Om Anden får verka vart för han all förnyelse? Från 300 talet eller tillbaka på den grunden som lagts från början?

Joh 14:23 Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Här ser vi dem igen!
Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. (GRUNDEN-FUNDAMENTET) 4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. (ORMAR) Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de (LAGLÖSHET) vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (ARNEOMAI) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Arneomai är exakt motsats till Homologos! Homologos är sammansatt av 2 olika ord Homo = Lika – Logos = Guds ord (Plan) Hur skall vi bli frälsta?

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner (HOMOLOGOS) att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner (HOMOLOGOS) man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.

Om man nu har “en annan Jesus” då bekänner (HOMOLOGOS) man ju honom inte med munnen i enlighet med Guds ord! Det är exakt vad Jesus säger åt de laglösa (Förvrida skriften)

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (ANOMOS)

Laglöshet på grekiska ? Äta förbjuden mat
Laglöshet på hebreiska: Att förvrida det Herren sagt!

Vem var det som kom in i Eden som vill förstöra grunden?
1/ Skulle då Gud ha sagt? (Grunden)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , | Comments Off on Snart dags för avgång men hoppa inte på tåget!

Profetiskt Ljus från Lampan

2 Pet 3:1 Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne 2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna (GT) och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna.

Här ser vi vad syftet är i båda breven! (V 1) Ordet betyder att väcka upp ur en sömn för att ställa sig upp och agera. Vad skall väckas upp? Vårt av Anden upplysta sinne som har förmågan att se och förstå skriften! (Jes 60:1-2) Ef 5:11-14)

Det är ju helt klart här att ett sinne som sover och är vad bibeln beskriver vara drucket. En ”Drucken” vänder sitt sinne till världen för att fyllas. En ”Nykter” vänder sitt sinne till Herren för att fyllas.

1 Tess 5:6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Nu lägger vi ihop vad Petrus och Paulus säger. Båda säger att när vi närmar oss slutet måste vi vara vakna och nyktra. Petrus förklarar att det är att vända sitt sinne till de profetiska skrifterna gällande GT:s profeter Jesus och Apostlarna. (2 Petrus 3:1-3)

Ljusets barn vänder sig till Herren och får profetiskt ljus.
Mörkrets barn vänder sig till världen får ett berusat och bedövat sinne.

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus (LAMPA) som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Den som ”Vaknar upp” och vänder sig till Gud vid den här tiden kommer att få ljus över det profetiska ordet. Jag drömde om detta bibelord!

EF 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.

Vakna upp! Alltså nyktra till! Petrus beskrev ju att vi då skall få ett profetiskt ljus från en lampa. Vi skall tänka på alla de profetiska skrifterna (2 Petr 3:1) Vi skall få ljus från Jesus som en lampa som lyser upp en mörk plats (2 Petrus 1:19) Han skall alltså uppenbara det profetiska ordet för oss i den tid vi lever i. Det märkliga är att många vi har kontakt med får samma budskap av Anden!

Jag drömde att det kom ner en lampa från himlen och lyste upp en mörk plats. Där rådde Satans hemliga planer mot Guds folk. Marguerite drömde att det fanns en plan i mörker men Gud lyste upp den med en lampa. Efter min predikan i Kungsbacka hade hon fått en dröm till som bara bekräftade hennes första. Men den bekräftade samtidigt min varning som skakade om mig så kraftigt.

Nu hade hon alltså en till dröm som bekräftar att snart kommer de laglösa!
Jes 65:1 Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig, jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag: “Här är jag, här är jag.” 2 Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, 3 ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. De bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren, 4 de har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen, äter svinkött och har oren mat i sina kärl. (LAGLÖSHET)

Jes 66:15 Ty se, HERREN skall komma med eld, och hans vagnar skall vara som en stormvind. Han skall låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. 16 Ty med eld och med sitt svärd skall HERREN gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av HERREN. 17 De som låter sig invigas och renas till gudstjänst i trädgårdar, anförda av en (ECHAD) som står där i mitten, de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss, de skall alla förgås, säger HERREN. (LAGLÖSHET)

Att äta icke godkänd mat är ordet för ”Laglöshet”. Så här ser vi alltså ”en massa laglösa” ledda av en mitt i trädgården ordet ECHAD betyder alltså förenade till ett eller en. Alla profetiska drömmarna pekar alltså på exakt samma sak: De laglösa (Ormarna) förenar sig till ett i en trädgård – Ledaren är den laglöse (Ormen) (eller en kommande Antikrist?)

Marguerite drömde ju om att de väntade på en startsignal. Sedan skall de genom föra sin plan! – Vem ger startsignalen? Vem har kontroll och uppenbarar sin vilja för sina tjänare? GUD!

2 Tess 2:6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. (Kairos = Bestämd tid) 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan (Gk: ) skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

2 Tess 2:8  And then (DÅ) shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming: 

Det står inte att det är en person utan det står att laglösheten skall avslöjas! Av vem? Av Gud med sitt ljus till sina tjänare vilka annars? Exakt vad Uppenbarelseboken 1 säger!

Varför skriver Aposteln nu 2 brev om exakt samma sak om det inte skulle vara livsviktig för församlingen som lever strax innan Jesus kommer? Han säger ju uttryckligen att vi skall studera både gamla testamentets Profeter och Jesus och Apostlarnas skrifter om ändens tid. Både Profeterna – Jesus – Apostlarna varnar för laglösheten!

Petrus säger att det är något redan bestämt av Gud som kommer mot församlingen i ändens tid (Tåget) om vi inte vänder oss bort från världen nu till Jesus och får ljus riskerar vi bedras.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. (LAGLÖSHET PÅ HEBREISKA) 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (PRO GINOSKO – VARNADE I FÖRVÄG) var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Man planera alltså en teologi som bygger på kyrkofäderna istället för de sanna Apostlarnas grund! Den vägen man nu kommer att gå har ingen grund! Det kommer att bli öppet för all konstig mystik och avfallen karismatik.

Det vi kommer att få se liknar det Jerry Potter profeterade om!

Elvor skrev en intressant fundering 2014 som ger ljus!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , | Comments Off on Profetiskt Ljus från Lampan

Guds ledning och en basunstöt på Sion

Vi är lovade en Guds ledning i våra liv om vi vill göra hans vilja. Om vi vill gå dit han leder oss kommer han också att försörja oss där. Herren sände Elia till vattnet vid bäcken Kerit och bjöd korparna hämta mat till honom. Bäcken började sina och Gud ledde honom vidare! (1 Kung 17) Ibland är det så att vi får vara kvar tills resurserna nästan är slut. Min tid står i dina händer (Ps 31:16

Psa 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Ord 3:6 Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. 7 Håll dig inte själv för vis, frukta HERREN och fly det onda.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Kommentarer pekar på ökenvandringen där han lyste upp natten där de vandrade. Alltså även när du ingenting förstår följ honom genom natten du kommer till löfteslandet. Nu skall vi se på lite praktiska saker när det gäller att ledas av Anden.

1/VÅRA SINNE MÅSTE RENAS

Mat 6:21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta (SINNE – TANKAR) att vara. 22 Ögat (SINNE) är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt (ENKELT) får hela din kropp ljus.

Vi har synd i oss och Satan har konstruerat den här världen så att den skall mätta våra begär. Om vi ser på världen som vår skatt kan ju inte Herren vara det samtidigt! Det är exakt detta Herren talade med Abraham om 1 Mos 15

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor. 2 Men Abram sade: Herre HERRE, vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus.

Jag är din försvarare och ditt beskydd! Jag är din oerhörda värdefulla skatt!
Abraham såg efter en annan skatt = Mitt hus i Världen!

Saliga de som har ett rent hjärta (ENKELSYN) han skall få se vem? Gud (Matt 5:8) Nu skall vi se här att det är kamp om våra ögon (Sinnen)
Denna Tidsålders Gud vill att du skall se Världen som din skatt!
Guds välsignelse är att du skall få se Herren som din skatt!

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Han har förblindat hjärtat eller sinnet för att du inte skall se Gud! Får du se Gud så har han ju förlorat dig i sitt system. Du gör dig ju oberoende av honom när Gud nu blir din nya källa till inspiration och glädje i livet. Det här nya befriande livet vill man ju gärna sprida till andra. Om vi vill göra det så har Gud bestämt att ställa sina kraftresurser bakom dig! Han kommer inte att låta Satan stå i vägen för planen han har över ditt liv.

Psa 23:3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Ordet här för Tröstaren är Nacham! Det är alltså exakt det ordet Jesus kallade Anden för! Mig är given all makt (Exousia) gå därför ut i mitt namn! Men se skulle vänta tills Anden kom! Det är gott att ha Anden boende i våra hjärtan när dödsskuggan börjar sprida sig över hela världen!
> Jesus ropade ut: Jag har förhärligat dig på Jorden!
> Det skall vara vår ärliga bön: Jag vill förhärliga dig på Jorden!

2 /VÅR VILJA MÅSTE ÖVERLÅTAS

Joh 7:17 Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom.

Här ser du det igen! Samma sak som Paulus beskrev i 2 Kor 4:4-6
> Den som söker sin egen ära får inte se Guds Kraftresurser

Hur ofta har inte en pastor eller en rörelse startat med storordiga uttalanden och visioner! Men är det inte Gud utan sökande efter egen ära kommer kraften att ta slut förr eller senare. Utanför Göteborg fanns en församling där man vevat igång en väldig rörelse. Nu kom det en falsk profet till platsen: Jag är med er säger Herren Härligheten från Gud skall komma mäktigt bland er och man skall åka till denna församling från Göteborg och till och med från Stockholm. Vet ni vad som hände? Pastorn brände ut sig och församlingen lade ner!

3/ GUDS LEDNING INNEBÄR JU INTE ATT VI STÄNGER AV HJÄRNAN
Gud har gett oss ett härligt förstånd också men genom förnyelsen så börjar vi ju tänka rätt och Gud använder ju vårt förstånd också. Anden samarbetar alltså med vårt förstånd så vi kan ta rätta beslut när det gäller församlingens eller vår egen framtid.

Det är en kamp att bevara oss i Andens enhet! Splittring är alltid att några närmar sig världens tankesätt – Det var till och med splittring i Paulus eget team. Demas som betyder ”Populär” vände Paulus ryggen för han älskade denna tidsålder (2 Tim 4:10) Om detta tankesätt kommer in förlorar vi förmågan att se Gud och hans vilja (Rom 12:1-2)

4/ GUDS MÖNSTER FÖR VÅR LEDNING FIL 4

Vi hämtar detta ifrån Fil Kapitel 2
1/ Stå fasta i Herren
2/ Var eniga i Herren – Ha ert ansikte vänt mot honom för uppfyllelse
3/ Gläd er i Herren = Ordet har sin rot i Nåden!

Vi är ju inte i kloster och har murat in oss utan vi lever ju i världen och där kommer församlingen att få möta bekymmer och det är bilden på berg i bibeln. (Mark 11:23)

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

> Oroa er inte för bergen ni möter
> Kom till Gud i bön och tacksägelse
> Då kommer Guds fullhet göra det omöjliga möjligt
> Då kommer bergen att explodera och vägen jämnas framför våra fötter

5/ PAULUS HÄMTAR SIN UNDERVISNING FRÅN JES 55

Vers 1-2 Här beskrivs att vi är fångar i ett system styrt av Satan – Världen! Vi Hungrar och Törstar använder våra pengar för att försöka stilla detta begär.

Vers 2-5 Här beskrivs tron på evangeliet om Guds Rike som skulle komma genom Davids Son som vi vet är Jesus Kristus! (Det kommer genom Anden i oss)
Vers 6 Här kommer exakt samma ord som Paulus sa (Fil:4:5) Jes 55:6 Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.

Vers 7-9 Sedan beskrivs två vägar eller två tankesätt – den ena vägen har vi redan beskrivit! Och det är den vägen vi måste lämna för den leder till fördärvet. Synden i oss är som en rot som driver oss till Världen – Det var ju Johannes döparens budskap – Yxan är redan satt till roten på träden! (LK 3)

Har vi förstått nu vad det här är? Det är mörkrets välde jag har vandrat på den här vägen! Herren uppenbarade sig för mig: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Denna nya väg är frihetens och frälsningens väg!

Vers 10-13 Den nya vägen är Guds Rike! Det är livet i Jesus Kristus! Det är livet i Anden!

Jes 55:10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. 12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut (Explodera) i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna. 13 Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas. (Agape)

Ordet om Guds Rike (Rom 14:17) Guds Rikes sprängkraft (1 Kor 4:20) Kommer ni ihåg när man kom in i löfteslandet! Man skulle inta Jeriko ett jätteproblem (Berg)

Man hade kommit in i landet lämnat Egypten (Världen – Systemet) Nu gäller alltså Guds underbara löften som är Ja och Amen i honom (2 Kor 1:20) 6 dagar vandra runt Jeriko med 7 basuner framför Guds ark förenade till ETT (ECHAD) men på den 7:e dagen (Heb 4:8-10)

Jos 6:5 När de blåser i baggens horn med utdragen ton och ni hör ljudet från hornet, skall allt folket ge upp ett kraftigt härskri. (TERUAH) Då skall stadsmuren störta samman och folket skall dra in över den, var och en rakt fram. OBS! Läs Ps 47 Detta syftar till Jesu uppståndelse! Kungen med all auktoritet!

Hebreiska TERUAH = Ett proklamation en stor glädje! Ett stort segerrop! En larmsignal! Man var alltså förenade till ETT och alla hade ett och samma BUDSKAP! WOW! Det här är ju exakt vad Pingstdagen beskriver! KJ: De var alla tillsammans på en plats i ett accord!

Apg 2:1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. När våra hjärtan och våra munnar producerar ett och samma budskap! Då kommer vi fram till skördefältet då får vi skörda!

Det upplever jag vår uppgift just nu att bli sammanstämda jag har spelat trumpet i en orkester i ungdomen. Den som har hört 7 ostämda trumpeter blåsa igång samtidigt vet vad jag talar om. Innan man drar igång musiken inför dem som lyssnar hade vi ett proffs med perfekt gehör. Vi stämde våra instrument efter hans ton. När vi var klara lät alla trumpeter som en trumpet! Det finns en hjälpare som hjälper oss nå den rätta klangen från himlen nämligen Anden.

Anden går tillbaka till vad Jesus själv har sagt från början! Han går inte tillbaka till några kyrkofäders lära på 300 talet som man nu påstår! Utan han för oss tillbaka till den grund som redan ligger!

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. 27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

> Vi kan vända oss till Jesus och få Frid! Guds Visdom!
> Vi kan vända oss till världen för att få en annan slags Frid! Mänsklig Visdom!

När nu dessa stora skakningar kommer över världen! Då ser vi en uppdelning 2 vägar! Mänsklig visdom väljer att fyllas av världen! Man går in i systemet igen! Man fångas i snaran! Fruktan och modlösheten kommer att tvinga dem in i en falsk fred!

1 Tess 5:3 När folk säger: Fred och trygghet då drabbas de av undergång (KATASTROFEN) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Folk vill veta vad som kommer att hända och det råder fullständig förvirring. Gud kommer att låta en finansiell kris drabba världen innan Herrens Dag. Jag vill idag blåsa en ton från himlen genom Anden så vi kan stämma våra trumpeter! Jag kan höra varningen ännu jag fick när jag vaknade ur drömmen ännu! Varna dem! Den skakade om mig!

Joel 2:1 Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära

Joel 1:15 Ve oss, vilken dag! Ty HERRENS dag är nära, som förödelse (KATASTROF) från den Allsmäktige kommer den. (Det är precis den Paulus talar om)

Joel fick se en finansiell katastrof drabba världen innan Herrens Dag kommer! Joel fick se samma sak som Johannes fick se. Joels budskap var till Israel Johannes var till Församlingarna. Gud tillåter nu Satan sätta upp en väg genom en ny ekonomi för att fånga alla som kommer till världen för att fyllas av den. Bibeln kallar de som är fångade i snaran för ”Druckna” och de som är fria för ”Nyktra”.

Gud sa till mig att han kommer att uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd! Det är alltså mellan ljusets barn och mörkrets barn!

Ljusets barn kommer till Herren för att bli fyllda (I Kristus)
Mörkrets barn kommer till mörkret för att bli fyllda (Världen)

Nu blir det lättare att förstå vad Jesus säger! Om vi vill fortsätta låta vår själ bli fylld av världen kommer vi att förlora vårt liv i en katastrof. (Herrens Dag)

Joh 12:25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. 26 Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Guds ledning och en basunstöt på Sion

Gud skakade om mig inatt!

Vaknade upp med tårarna rinnande på kinderna jag var skakad av drömmen den var ganska lik den Hesekiel fick se!

Hes 8:7 Sedan förde han mig till förgårdens ingång, och där fick jag se ett hål i väggen. 8 Han sade till mig: “Du människobarn, bryt igenom väggen.” Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. 9 Han sade till mig: “Gå in och se vilka onda vidrigheter de bedriver här.

Jag kom i anden till en stor byggnad där en massa kristna ledare i landet samlats. Jag kände igen en del av dem och visste att det var en massa teologer som samlats här. Det var särskilt en som jag kände igen som tidigare var ledare för Smyrna bibelskola och är vän med Peter Halldorf. (Obs! Ringde upp honom på middagen och varnade honom jag vågade inget annat) Jag fick se in och höra att det planerades för en ny teologi! En ny väg och riktlinje för Kristenheten skall snart presenteras (Kommer det tvång att följa den för anställda?) Jag fick höra att de var väldigt irriterade på hur man kan se på Israels Berg som vi gjorde.

Vi symboliserar alltså alla de som tror på himmel och helvete med synden och dess straff! Alltså den urgamla grundteologin man haft sen Apostlarnas dagar. Nu kommer man alltså att forma sig en egen teologi av skriften. Ordet för laglöshet på hebreiska är att ”forma och förvrida” och ordet för rättfärdighet på hebreiska är att ”göra rakt”. Här ser vi alltså de ”laglösa” hitta en teologi som skall passa in och den kommer att vara formad av denna tidsålders gud. Det kommer att vara en teologi som formas för att församlingen skall accepteras av världen. (Rom 12:1-2)

Precis när jag vaknade ur drömmen sa Anden: Varna dem! Jag går upp och in i köket där Elvor sitter och äter frukost! Jag berättar allt för henne medan bilderna fortfarande är solklara i mitt medvetande. Hon utbrister: Va! Det är ju precis som min dröm om Harmagedon! Min dröm om Israels berg och Elvor dröm om Harmagedon har alltså exakt samma innebörd. Det märkliga är att en vän till oss profeterade: Gud kommer att använda er mitt i den stora trädfällningen och han kommer att märka ut träden tydligt. Det hebreiska ordet Harmagedon betyder platsen där man huggs av!

Varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. (Matt 18:16) Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras. (2 Kor 13:1)

Den här drömmen blev för mig lösningen på ett stort profetiskt pussel:
> Kunskapen är styckverk
> Visdomen sätter ihop dem till en bild man förstår

Drömmen jag vaknade med i morse gav mig svaret på nästan alla profetiska drömmar vi haft de senaste åren. Nu tror jag att tiden är väldigt nära för uppfyllelsen av det här. Mitt i våra samfund och även i Pingströrelsen kommer en ”Formad och Förvriden” teologi och den kommer ta över tåget. Jag ser i anden alltså ett tåg stå på stationen färdigt för avgång men det går mot en katastrof. Det ”yttre skenet” tar över alla konferenser och större samlingar de som håller fast vid den traditionella Harmagedonsynen kommer att förlöjligas och hånas.

En vän till mig som är Pingstpastor hörde ett tilltal från Herren bara för några dagar sedan: Dags att vakna upp det kommer ett tåg! Det är exakt det tåg jag skrivit och varnat för!

Den drömmen jag hade i natt är även svaret på en annan dröm där Herren faktiskt sa: Jag skall visa dig varifrån de kommer! Vilka då? Jag skall förklara så kommer du att förstå att svaret kom i natt! Då måste jag berätta denna profetiska dröm så lägger vi ihop dem så förstår vi svaret! När Herren vill säga något riktigt viktigt till mig brukar han samtidigt med det profetiska budskapet ge mig ett tecken som verkligen sker i det naturliga också. Han visade mig en släktings död på en märklig plats! En vecka senare ringer min halvbror och bekräftade denna händelse! Absolut endast Gud kan ha känt till det här! Jag blev oerhört tagen när jag fick reda på det här! Den profetiska drömmen jag hade började med att vi befann oss på metern på exakt samma plats som släktingen dog.

Gud kallade oss att komma och vi såg en väg där en smal lite upplyst väg! När vi gick i den riktningen kom det små huggormsungar de såg snälla ut. Men plötsligt blev de väldigt arga och aggressiva och de försökte attackera våra ögon. Vi lyckades att stå emot dem och de flydde rakt in i mörkret i en vingård. De hade bara ett yttre konstigt gulgrått sken på utsidan men inuti var de kolsvarta! Nu kom det ner två enorma vita händer från himlen som vek undan en massa torrt gräs och jag hörde en röst från himlen sa: Jag skall visa er varifrån de kommer! Kom ihåg nu att vi representerar de som vill stå för sanningen!

Här är ett bibelord som passar exakt in hittills på drömmen!
EF 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.”

Nu fortsätter vi drömmen! Vi har alltså lämnat platsen där den döde släktingen låg. Vi blev attackerade av huggormsyngel som bara hade ett yttre sken men kolsvart inre. Det var ju exakt vad Jesus kallade de skriftlärda och fariseerna för på sin tid. Det kommer alltså att se ut som om händelserna runt Jesu första besök på jorden.
Nu i drömmen kommer det ner en stor lampa från himlen med ett enormt starkt sken! Samtidigt hörs rösten igen: Titta nu här! Hela vingården lystes upp av ett kritvitt sken som avslöjade minsta vrå därinne. Jag såg Satan som en orm som födde alla dessa huggormsyngel! När detta skedde kom rösten från himlen igen: Jag skall väcka upp fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd!

Drömmen i natt gav alltså svaret: Detta är de avfallna ledarna i svensk kristenhet. Vad är det för ny teologi? En antikristlig!
> De kommer att förneka Herren (Genom att göra om honom)
> De kommer att förneka Synden (Då behövs ingen frälsare)
> De kommer att ha samma teologi som Ormen

1/ Skulle då Gud ha sagt? (Förvrida skriften)
2/ Ingalunda skall ni dö (Det finns ingen synd)
3/ Vi skall bli som Gud (Domare)

Om du lyssnar till Teologen Peter Halldorfs video: Därför sörjer jorden! Så säger han där att alla som har en teologi där allt skall brinna kan inte kalla sig kristna. Med andra ord de som håller fast vid Harmagedon är inte kristna. Nu ser vi alltså vad Petrus varnade oss för läs 2 Petrusbrevet noga.

Här är Elvor Ohlins dröm om Harmagedon när du läst alltihop så pröva detta mot skriften. Jag tror att tiden är kort och Gud varnar oss för att hoppa på tåget för det leder ut ur Kristus och mot katastrofen.

Den här nya teologin kan ju förklara varför de skall säga “Fred och Säkerhet” (1 Tess 5) med den nu så populära “Kingdom Now” Dominionism- teologin så är det fullständigt möjligt.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , | Comments Off on Gud skakade om mig inatt!

Blås i basunen!

Joel 2:1 Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda (Glädjeljud – Triumfljud – Varningsljud) på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet (På Jorden) darrar (Skakas av Fruktan eller Vrede). Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära (Alltså Katastrofen från Gud Joel 1:15)

Ser du här att blåsandet i basunen för med sig två olika resultat! Vi kan alltså höra basunens ljud på två olika sätt! För den som bygger på klippan är det Glädjeljud – Segerproklamation – Varningsljud. Mottagandet kan komma till oss på två sätt.
1/ Skakas om av Gudsfruktan (Vi böjer oss i vördnad)
2/ Eller skakas om Vrede (Vi upphöjer oss i uppror)

När Jesus kom som ett lamm var det något i dem som reagerade med hat. Hans blotta närvaro och ord gjorde att man vände om till honom eller man hatade honom “Utan Orsak” han var ett hot för dem. Var kom då vreden ifrån? Det bor alltså något i oss som vill göra uppror mot honom han kommer och stör oss mitt i vår falska frid vi byggt upp. När profeterna gjorde det blev man rasande! Om du skulle få budskapet att gå till Laodicea och profetera – Hur tror du reaktionen skulle bli? Skulle de ta emot dig med öppna armar tror du?

Vi skulle ut på öarna till en missionsförsamling och undervisa när pastorn fick höra att vi skulle undervisa så vägrade han. Varför då? Han visste att vi är emot trosrörelsens budskap och Bill Johnson så vi var ett hot mot honom givetvis. Tänk om sanningen hade kommit fram då skulle ju fasaden spricka och människor få uppleva frihet.

Mat 5:10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.


Joh 15:25 Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning. 26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. 27 Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Gud sände alltså den store profeten som skulle komma till dem i en förpackning som inte såg så mycket ut för världen. När Anden kommer idag gör han likadant han väljer den som ingenting är. Han ger en visdom som ingen kan stå emot men han ger dem åt de små.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?
2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Mat 11:25 Vid den tiden sade Jesus: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.

Det är exakt det här du får möta när du idag blåser i basunen. Den som hör och förstår ljudet är det en glädje ljud. Men den som inte förstår blir det som en vrede mot Gud. Ingen får störa min strävan att bygga mitt hus på den här jorden – Det är dessa du kommer att få uppleva det största motståndet från. Antingen är Gud någon du älskar och beundrar! Eller också upplevs han som ett hot som vill ta det du har. Man ser alltså Gud som en fiende som vill förstöra ditt syndaliv och det vore ju tråkigt.
Vet du att det är exakt vad Gud kommer att göra! Han kommer att lägga sig i världens finansiella system. Han kommer att krascha det för att ge oss chansen att vända om till honom av hela våra hjärtan. Det här budskapet kommer alla som älskar att bygga på Jorden hata! Men bibeln säger att Gud kommer att göra det i alla fall. Joel får nämligen se en stor finanskatastrof strax innan Herrens dag kommer! Det är den jag blåser i basun för här för jag har sett den komma!

Alla som inte vänder sig till Gud nu kommer att göra uppror mot honom. Finanskraschen är Guds sista varning innan Herrens Dag kommer med domen. Då kommer det att bli två olika reaktioner
1/ Gudsfruktan och omvändelse
2/ Syndens människa upptänds av vrede!

Upp 11:18 Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.”

Det är precis så vi måste förstå Ps 2 tror jag! Jordens är Herrens inte människans. Pengarna och makten är Herrens inte människans. Vad kommer alltså resultatet bli när det händer? Alla prognoser i världen pekar fram mot en ”reset” av den här ekonomin för att ersättas av en annan (Upp 13)

När det här sker kommer alltså ”jordens innebyggare att reagera med vrede” de förstår inte att det är Gud som har den här Eliten i sin hand, Han använder sig av deras onda planer för att få sin vilja fram. Eliten utför kraschen men bakom allt är det Herren ändå. Han vill se vilken väg vi väljer här – Jag har även sett den vägen och det är affärer på båda sidor där du kan handla vad du vill. (Upp 13) Den smala vägen har jag även sett där finns det både mat och kläder. Det är att följa lammet vart det än går!

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig (Uppror) och furstarna rådslår (Blir Ett) med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 Låt oss (SOM EN ENHET) slita sönder deras band och kasta av oss repen. 4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. 5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: 6 “Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” 7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött dig. 8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. 9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.” 10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Heb 12:18 Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, 19 inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. 20 Ty de uthärdade inte befallningen: Även om det är ett djur som rör vid berget, skall det stenas. 21 Så förfärande var synen att Mose sade: Jag är förskräckt och skälver. 22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Upp 1:10 På Herrens dag kom jag i Anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sade: 11 “Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea.” 12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

Gk: Jag kom till Herrens Dag i Anden! Nu gäller basunen Församlingarna! Joel såg en arme som liknade hästar. Johannes ser hästar (Upp 6) samma andemening som Joel ser. Det är exakt vad vi se ske just nu! Lägg märke till Hyperinflationen och Pandemin! Du ser även en röd häst: Kommunism och en grön häst: Islam och Miljörörelsen… (Irwin Baxter)

Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: “Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, (HYPERINFLATION) och oljan och vinet får du inte skada.” 7 När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” 8 Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. (BAKTERIER o VIRUS)

Det här är väl som att läsa tidningarna ? Pandemin leder till Hyperinflation.

Jer 6:16 Så säger HERREN: “Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. (Urgamla vägen) Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.” Men de svarade: “Vi vill inte vandra på den.” 17 När jag satte väktare över er och sade: “Lyssna till ljudet från hornet”, svarade de: “Vi vill inte lyssna.”

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on Blås i basunen!