Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

RIK INFÖR GUD

Ps 49:6-12 Kyrkoårets text 26/9-21

Psa 49:4 Min mun skall tala visdom, mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. 5 Jag vill böja mitt öra till visdomsord, tyda mitt gåtfulla tal till toner från lyran 6 Varför skulle jag frukta under olyckans dagar, när mina förföljares ondska (de laglösa) omger mig? 7 De litar på (Heb: Batach) sina ägodelar (Heb: Kraft och Visdom) och berömmer sig av (Heb: Ett yttre sken) sin stora rikedom. (Förökade rikedom av något tex Kunskap -Teknik) 8 Men sin broder kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom. 9 För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, 10 så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.11 Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under liksom de och måste lämna sina ägodelar åt andra. 12 De tror att deras hus skall bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn, 13 men mitt i sin härlighet har en människa ingen beständighet, hon är lik djuren som förgås. 14 Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som gläder sig åt deras ord. Sela. 15 Som en fårhjord drivs de ner i dödsriket, döden blir deras herde. De rättfärdiga skall råda över dem när morgonen gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket, de får ingen upphöjd boning. 16 Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig. Sela.

Guds hemlighet är Jesus Kristus. Mörkret förblindar människor från att se hemligheten (2 Kor 4) Hemligheten måste Gud uppenbara i våra hjärtan (2 Kor 4) Den som är blind kommer alltid att värdera det yttre mer än det inre.  
Det finns andliga rikedomar från en källa som aldrig sinar genom Guds nåd. Det är här korset måste hjälpa oss och plocka bort vår styrka och vår visdom som hindrar oss kunna ta emot. Bara genom Kristi kors kan vi föras in i ett tillstånd där vi kan ta emot mer nåd. Det tillståndet kallar bibeln ödmjukhet och förkrosselse.
> Vi skall bli stilla först genom Kristi Kors
> Vi skall bli gripna sedan av Kristi Kraft

Det finns ett mönster uppenbarat för oss i Kol 2:2 som är underbart! Den svenska texten får tyvärr inte fram det så tydligt som grundtexten säger.

Kol 2:2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

Col 2:2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ 3 In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. (King James)

1/ Anden skall kalla och trösta och leda oss in i enhet i Agapekärlek (Frukt)
2/ Anden skall ledas oss in hela det oerhörda värde som finns i Jesus Kristus
3/ Anden skall genom detta ge oss full övertygelse och full urskiljning
4/ Anden skall låta oss få förstå Guds hemligheter

Anden tar emot från Jesus Kristus det han äger och för in det i församlingen för att bygga upp oss med (Joh 16:13-15) Är inte det underbart Jesus bygger upp oss med sig själv och på sitt verk. Paulus beskriver sig själv bara som en arkitekt med en ritning han kan bara uppenbara en hörnsten Gud redan lagt. Gud ger växten!

Guds församling är på grekiska ”Ekklesia” (115 ggr i NT) och betyder ”Den utkallade”. Jesus ger Anden uppgiften att genom ordet:
1/ Fånga vår uppmärksamhet och öppna våra ögon
2/ Bryta ner det som han ser behöver brytas ner
3/ Bygga upp det som han ser behöver byggas upp
4/ Föra oss från världens värderingar mot Guds värderingar

När Anden kommer så erbjuder han oss istället att investera i något som har ett evigt värde inför Gud.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Anden skall förhärliga Jesus Kristus det betyder följande:
1/ Beskriva någonting som är värt att investera i
2/ Beskriva någonting som väger mer än någonting annat
3/ Beskriva något som är mer värt än någonting annat

Sann andlighet kommer alltså från församlingens huvud genom Anden. Men det finns en fara nämligen falsk andlighet. Paulus varnade Korintierna för att de kunde bedras precis som Eva i 2 Kor 11:3. I stort sett gällde frestelsen att du kan vara ägare istället för förvaltare.

Fiendens attack: Står det verkligen skrivet?
Fiendens attack: Ni kan äga andligheten och föra utvecklingen framåt själva!

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter (Andlighet) skall man alltså betrakta oss. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.

Det hade smugit in ormar i församlingen i Korint som sa: Ni kan äga andligheten och föra utvecklingen av församlingen framåt själva! Lägg märke till att attacken alltid börjar med: Står det verkligen skrivet så här eller menar Gud verkligen så här?
Eva såg – En annan andlighet!
Eva tog – En annan andlighet!
Eva åt eller inspirerades av – En annan andlighet!

När den falska andligheten försöker attackera är det alltid: Ägande eller Förvaltande!

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det?

Ormen börjar alltid med att ifrågasätta: Vad som står skrivet!
Går vi utanför skriften är vi öppna för lögnen: Äga istället för Förvalta!

Vad har vi av andlighet som vi inte fått att förvalta? Att ni skryter över er andlighet är beviset på att ni tror ni äger andligheten istället för att bara förvalta den. Nu är församlingen vidöppen för splittring för en sådan församling börjar gradera vad andlighet. Ser du vart det startar? Om våra tankar går utanför skriftens gränser tar mörkret över.

HIMMELSK KASSABOK

Herren har låtit ljus lysa upp mörkret i Paulus hjärta (2 Kor 4:6) Herren har uppenbarat en hemlighet för honom av ofattbart värde i hans hjärta (2 Kor 4:6-7) Samma ljus samma Jesus Kristus vill Gud uppenbara i oss och i församlingen. Vi är alltså förvaltare och inte ägare av en ofattbar förmögenhet som kan förökas om vi är pålitliga.

Paulus tar bilden av en förvaltares kassabok. Gud vet naturligtvis om hur det är ställt med varenda siffra i den boken i våra och församlingens hjärta. Om vi fortsätter vara pålitliga förvaltare kommer mer ljus och mer andligt värde in på den himmelska kassaboken. Det här med att bara vara en förvaltare och inte äga någonting av värdet är en bild av att vara i Guds nåd. Meningen är ju att vi verkligen skall förstå värdet av vad vi fått i Jesus Kristus att förvalta genom Tron.

Paulus säger att vi kan få mer och mer värde att förvalta om vi förblir i Guds Nåd. Petrus säger exakt samma sak som Paulus.

1 Pet 1:2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

1/ Guds helgelse innebär också tuktan till lydnad (Pålitlighet – Kärlek)
2/ Vi blir bestänkta med Jesu dyrbara blod!
3/ Nåden och Friden skall då förökas i den himmelska kassaboken

Det är ju värdet på Jesus Kristus som hela tiden förökas genom Nåden.

Då kan vi förstå vad Jesus menade i en liknelse!
Luk 8:16 Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare, så att de som kommer in ser ljuset. 17 Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen. 18 Ge därför akt på vad (Hur) ni hör. Ty den som har skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror sig ha.

Här står på grekiska vakta på hur ni hör! Innan hade han berättat liknelsen om såningsmannen. Anden skulle ju leda oss in i hela sanningen (Joh 16) Vet du vad jag tror Jesus menar här? Ljuset är ju en bild av skatten i hjärtat sa ju Paulus. Det är en bild av den himmelska kassaboken! Det är summan av den himmelska kassaboken människor skall får se när de kommer till församlingen.

Den som har öra att höra och blir en förvaltare han skall få mer ljus och värde i sin kassabok. Den som inte blir en förvaltare kommer att förlora det han trodde sig ha på kassaboken. Det är alltså att bli bedragen att tro sig äga istället för att förvalta.

ÖRA ATT HÖRA VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA

Om vi förvaltar Evangeliet kommer Kassaboken att fyllas genom Guds Nåd. Men om vi tror att vi äger Evangeliet som en möjlighet till självupphöjelse kommer vi förlora ljuset. (Villfarelse)

Förvaltarna av Evangeliet är en bild på de Rättfärdiga
Ägarna av Evangeliet är en bild på ”De Laglösa”

1 Pet 5:1 Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. (LK 12:42-46 – Trogen förvaltare eller herrar)

Att vara Herde för Guds Hjord är att vara förvaltare!
Att uppträda som Herrar över dem är ägandeskap!

Jesus sa till Johannes att han skulle visa sina tjänare (Doulos) vad som måste ske snabbt. En Doulos är en förvaltare (av andlighet) och absolut inte en ägare. (av andlighet) Sedan skulle han skriva till samtliga församlingar och varna för att domen. Så står det till alla församlingarna detta som vi beskrivit redan: Den som har Öra han Hör vad Anden säger till församlingarna!

Har vi nu förstått vad det menas? Fram med Kassaböckerna nu får vi se om ni varit förvaltare eller om ni har skrivit över något värde (sken) på er själva? Man blir förvånad över brevet till Laodicea du vet människor kan vi lyckas lura men aldrig Gud!

Nu när vi vet vad ormen attackerade korintierna med ser vi att han lyckats bedra hela församlingen här. Det handlar inte direkt om pengar utan om att äga istället för att förvalta. Jesus sa ju (Lk 8:16-18) att om inte ljuset fick den rätta platsen i huset (Förvaltning) kommer vi att förlora även det vi har (Ägande)

Upp 3:15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet (Förstår) inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa (Byteshandel) guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

På grekiska står det att:
Jag är rik och har förökat min rikedom vilket inte behöver vara pengar utan Ps 49:4-7 beskriver det kunna vara ett förökande av – Mänsklig Visdom – Mänsklig Kraft – eller Yttre sken.

Då ser vi vad himmelsk visdom är då förstår vi vad kärleken är!
Den är ren och söker inte sitt eget!
> Kärleken förvaltar andlighet
> Laglösheten tar andlighet

Janne Ohlin 26/9-21

Posted in Different Stuff | Comments Off on RIK INFÖR GUD

85 till 90 procent av alla C 0VID-inläggningar berör fullt vaccinerade personer” i Israel

Kobi Haviv, medicinsk direktör vid Herzogs sjukhus i Jerusalem, har sagt att …”85 till 90 procent av alla C0VID-inläggningar berör fullt vaksinerade personer”. Pfizer har fått getts möjlighet till en kommentar till detta, men har inte svarat.
✅ I början av augusti hade drygt 5,5 miljoner av de mer än 9 miljoner vaksinerade människor erhållit sin andra dos av vaksinet, och 349,707 människor har fått sin tredje injektion enligt uppgifter från hälsoministeriet. Israel har registrerat mer än 3,000 positiva C 0VID-19 fall sedan den 4 augusti, varav 261 varit allvarligt sjuka. Sex patienter har avlidit.
✅ I Israel anses människor vara fullvaksinerade först två veckor efter sin andra vaccindos.
✅ I Sverige räknas en vaksinerad person som OVAKSINERAD 42-63 dagar efter det att man fått den första sprutan?”Det tar i praktiken mellan 4-7 veckor efter dos 1 innan man tar dos 2 och 14 dagar efter dos 2 har man fullgott skydd”, enligt professor Sören Andersson på Folkhälsomyndigheten. ⁠I dagar räknat så innebär det att man räknar en vaksinerad person – som OVAKSINERAD 42-63 dagar efter det att man fått den första sprutan.
✅ Israel var ett av de första länderna att sjösätta ett massvaksccineringsprogram i december 2020, och inom loppet av tre månader hade åtminstone 50 procent av befolkningen vaksinerats, vilket gjort Israel till världsledande i vaksinering mot C 0VID-19-viruset.Men under de senaste sex veckorna har landet sett en kontinuerlig ökning av antalet C 0VID-19-fall och inläggningar på grund av deltavarianten som först identifierades i Indien.
✅ Deltamutationen har visat sig bli den mest olycksbringande varianten som spridit sig i Israel, och står för över 90 procent av C 0VID-19 fallen som registrerats. Forskare gör gällande att den är mer smittsam men huruvida den orsakar allvarligare sjukdom, fler inläggningar eller dödsfall är fortfarande okänt.
✅ Enligt professor Ran Balicer, folkhälsoläkare och ordförande för Israels nationella expertlag för C 0VID-19, har deltavarianten spridits snabbare än väntat.– Antalet fall har överstigit farhågan. Vi har inte enbart sett sjukdomen hos ovaksinerade … vad vi har bevittnat är en stegring av fall även bland vaksinerade grupper.
✅ Den förre vice ordförande professor Christian Perronne i Världshälsoorganisationen European Advisory Group of Experts in Immunization sade den 8 september att alla vaksinerade måste vara i karantän under vintermånaderna för att inte riskera att få en allvarlig sjukdom.Perronne specialiserar sig på tropiska patologier och nya infektionssjukdomar. Han var ordförande för den specialiserade kommittén för smittsamma sjukdomar i Högsta rådet för folkhälsa.Han bekräftar den snabbt försämrade situationen i Israel och Storbritannien och tillade:
✅ ”Vaksinerade människor bör sättas i karantän och ska isoleras från samhället.”Professor Christian Perronne fortsatte:
✅ ”Ovaksinerade människor är inte farliga men vaksinerade människor är farliga för andra. Det är nu bevisat i Israel:”Jag har kontakt med många läkare i Israel – som berättar att de där har stora problem. Många allvarliga fall på sjukhusen är bland de vaksinerade. Och i Storbritannien har de det större vaksinationsprogrammet och där finns också problem. ”Den nuvarande arbetsgruppen för C 0VID-19-pandemin i Frankrike rapporterades vara: “fullständigt panikslagen” vid mottagandet av nyheten.
Tipstack till Thomas Grau

Saxat från Sven Allan Johanssons öppna FB inlägg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on 85 till 90 procent av alla C 0VID-inläggningar berör fullt vaccinerade personer” i Israel

Mrna Vacciner vad händer i blodbanan – Leg. Sjuksköterskan Helena Berättar

40 trillioner nanokapslar går in i människokroppen vid injicering av mRNA-vätskan i axeln”, berättar den legitimerade sjuksköterskan Helena, i den här videon:https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BRD6R1t_Plg…✅ Meningen är att allt i C0VID-injektionen ska stanna i muskeln men bara 25 % av sprutans innehåll stannar där. Resten av mRNA-strängarna, som finns i lipid-kapseln, sprids via lymfsystemet ut i kroppens olika blodbanor. Slutligen hamnar dessa i de jättesmå kapillärerna, som finns i kroppen. Kapillärer är de allra minsta blodkärlen och finns överallt i människokroppen. mRNA-vätskan absorberas i cellerna – i de allra minsta blodkärlen. Det är där som 30 trillioner av dessa 40 trillioner nanolipidkapslarna hamnar.
✅ Vid injektionen kommer nanokapseln med mRNA-strängen in i cellen. Cellen känner då igen den – som en gen – och börjar producera spikproteinet. Det är i cellerna, runt blodbanan, som spikproteinerna sitter och blir en del av cellväggen. Spikproteinerna sitter där som vassa ”spröt”, vilket medför att cellväggen inte längre är len och fin. Den har nu fått spikar på insidan av blodbanan och kan liknas vid ett skrovligt ”sandpapper”.
✅ Blodplättarna som kommer forsande tror då att ”cellen är skadad” och försöker att laga den genom att sätta en blodplätt där – och då uppstår en blodpropp. Cellen var inte skadad men den tror att den var det genom att spiken fanns där. Problemet är att blodpropparna är mikroskopiskt små och väldigt svåra att upptäcka. De är jättesmå och finns precis överallt. ✅ Man kan kolla upp detta genom att ta ett blodprov med D-Dimer. Provet visar om blodproppar har skapats i närtid och ska tas en vecka efter injektionen. Statistik visar att 62 % av alla personer som tagit injektionen har fått blodproppar.Symtomen kan vara andfåddhet, smärta, huvudvärk och annat. Provet visar att en blodpropp finns i kroppen men inte var den sitter någonstans.
✅ Kroppen har nu blivit en giftfabrik och fortsätter att skada blodkärlen.

Kopierat från en öppen FB sida – Sven Allan Johansson

En annan intressant sida nu börjar du kanske förstå varför folk vägrar ta vaccinet?

Posted in Different Stuff | Comments Off on Mrna Vacciner vad händer i blodbanan – Leg. Sjuksköterskan Helena Berättar

Kallade till tjänare och vittnen

Kallade till tjänare och vittnen

Predikan: Elvor Ohlin
Emauelskyrkan Kungsbacka
15/9-2021
Lyssna –HÄR

(Apg 26)
De judiska religiösa ledarna ville ha dödsstraff på Paulus för hans vittnesbörd om Jesus. Gud använde romarna för att rädda Paulus här, genom att fängsla honom. Paulus var jude men också romersk medborgare och enligt romersk lag måste man höra den som var anklagad. Senare kom Paulus till Rom, precis som Gud hade sagt och uppenbarat för Paulus tidigare, när han vädjade till Kejsaren för sin sak.

I sitt försvarstal inför kung Agrippa vittnade Paulus om sin omvändelse och sa:
Apg 26:12  När jag i ett sådant ärende [ärendet var att förfölja de Jesustroende] var på väg till Damaskus med översteprästernas fullmakt och på deras uppdrag, 13  fick jag under resan, konung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen, klarare än solen, stråla omkring mig och mina följeslagare. 14  Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. 15  Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. 16  Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig,

Den som förföljer Guds folk, attackerar och förföljer Jesus själv.
Paulus fick en speciell kallelse från Gud men vi är alla kallade till tjänare och vittnen. Inte så att Gud behöver något av oss. Vi gör inte Gud en tjänst när vi tjänar honom. Det gjorde Paulus klart när han tidigare vittnade i Aten:
Apg 17:24  Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25  Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.

Alla är beroende av Gud för sin existens. Att Gud ”ger anda åt allt” innebär inte att alla har Guds Ande. Sådana villoläror förekommer men Bibeln har tydliga gränser.

Rom 8:9  Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

Jag har haft två predikningar i Parousia Mission med överskriften ”Skapade till Guds avbild”. Det är väldigt viktigt att vi har grunden klart för oss, både vem Jesus är och vilka vi är. 

Jesus är sann Gud och sann människa [Gud uppenbarad som människa]. Johannes skriver om Jesus:
Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud [Jesus är Gud]. 2  Han var i begynnelsen hos Gud.
…14  Och Ordet blev kött [Jesus som människa] och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Jesus är Kristus/Messias [den Smorde] av evighet – ingen annan än han!
1Joh 2:22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

Alla är skapade av Gud men Guds barn blir vi genom tron på Jesus Kristus/Messias genom omvändelse och pånyttfödelse.
Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

Barnaskapet handlar om relation och det andliga livet. Det är ”att gå från död till liv”. Vi adopteras som Guds barn [”en gudomlig adoption”] men vi behandlas och räknas som Guds äkta barn i frälsningen. Ordet adoption finns i 5 bibelverser i NT i grundtexten. Bland annat i:
Ef 1:5  I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn [uihothesia: tas upp /förutbestämda till adoption /att adopteras som hans barn – (KJ) the adoption of children], enligt sin vilja och sitt beslut,

Gud är skild från sin skapelse – det visar inte minst Guds domar som drabbar skapelsen – även om han uppehåller allt. Hela skapelsen tillhör Gud och den vittnar om Gud (Rom 1).
Asaf profeterade i den helige Ande:
Ps 50:11  Jag känner alla fåglar på bergen, allt som rör sig på marken är mitt. 12  Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig, ty hela jorden är min med allt den rymmer.
Gud sa till Job:
Job 41:2 Vem har givit mig något som jag måste betala igen? Mitt är allt som finns under himlen. [Gud äger allt och han har inga skyldigheter mot någon]
Det är Gud som först söker oss. ”Vi älskar för att han först har älskat oss” (1Joh 4:19) .

Istället för att söka, tro och förtrösta på Gud väljer majoriteten av människor att lita på sig själva och sin egen förmåga. Bibelns profetior beskriver en sista global världsordning med en världsregering och en världsledare som kallas Antikrist, understödd av en religiös ledare som är en falsk profet (1Joh 2:18, Upp 13).

World Economic Forum (WEF) skapades 1971 för att stödja FN:s Agenda 21, idag Agenda 2030. Där finns hela planen och målet med en global regering [Global Governance – världsregering], global superkontroll och en s k Ny världsordning. ”En värld, en regering, inga gränser”, säger man. Allt ska digitaliseras… och vi kan förstå att planen leder fram till ”märket” så småningom (Upp 13).

Här är det ”jordens kungar[ledare/politiker] som styr tillsammans med ”jordens köpmän” [de rikaste företagsledarna]. De ska ”förvilla alla folk” (Upp 28:23). Synden i detta sista ”stora Babylon” (profetiskt bildspråk för det sista globala systemet, världsherraväldet) är avgudadyrkan, ockult religionsblandning, självförgudning, omåttlig girighet och själviskhet – det blir en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar(Upp 18) och kommer att förfölja Guds folk. Dvs. de som vägrar att bekänna lögnen (Upp 14:5) att ”Gud och universum är ett/ alla har gud inom sig /världsalltet är gud” [panteism] eller att Gud är i allt och alla [panenteism] – allt det som leder till tillbedjan av skapelsen, ”Moder jord” istället för Skaparen (Rom 1). Men Gud kommer att döma och förinta hela den världsordningen, det sista upproret mot honom.

Guds Ande säger genom Paulus att det är nåd att få tjäna Gud, i alla tider – det gäller också vår tid.
1Kor 15:9  Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. 10  Men genom Guds nåd [charis] är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer [perissoteron = superöverflödande] än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.

Guds nåd verkade genom Paulus. Nåd är Guds kraft att göra hans vilja, Guds oförtjänta godhet till oss och (definition): Ett gudomligt vidrörande i hjärtat som reflekteras i livet genom tacksamhet och glädje.

Charis [nåd] kommer från chara /chairo som betyder glädje, jubel, att glädjas [grundorsaken är att vara älskad av Gud].

Vi kan känna oss modiga som lejon när Guds nåd verkar. Det gjorde säkert Paulus också men han plågades ibland av svaghet. Han kallade den ”en törntagg i köttet”, som han bad att bli fri ifrån. Men när han förstod syftet med ”svagheten”, ville han hellre tacka Gud för den.

2Kor 12:8  Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9  men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Svagheten ger sig uttryck i en hjälplöshet som gör oss helt beroende av Guds nåd och Guds Ande. Vi är medvetna om att vi klarar inte detta på egen hand.

Falska apostlar hade nästlat sig in i Korint-församlingen. Deras kännetecken kan vi utläsa i texten: de ville ha kontroll och makt och bli rika. De var starka, skrytsamma, självsäkra och auktoritära. De ville bli många och stora men de tog gärna äran för andras arbete. Församlingen i Korint hade börjat se upp till de falska apostlarna trots att de infiltrerade falska läror. Kristenheten har matats i många år med att ”tro gott om alla” och ”bara tala positivt” – därför är vi få som vågar bedöma och pröva, som Bibeln uppmanar oss till och som är vårt ansvar. Så agerade inte Paulus:

2Kor 11:20  Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. [deras budskap gick ut på att skuldbelägga för att själva tjäna på det]

Känner vi igen skuldbeläggning och falska beskyllningar i världspolitiken för att fösa alla i samma riktning? Javisst! När världen tas in i kyrkan, blir budskapet, metoderna och strukturerna samma som i världen… och kärleken (agape) kallnar.
Vad mer? De föraktade svaghet, enkelhet och ödmjukhet.
– De falska apostlarna byggde på starkhet och ”styrkor”.
– Gud bygger på svaghet.

Gud använde sjukdom för att leda Paulus i en annan riktning än han hade tänkt vid ett tillfälle.
Gal 4:13  Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er.

Gud botade inte Paulus utan använde sjukdomen den här gången. Han beskriver också när han kom till Korint. Hans egen image verkade inte spela någon roll.
1Kor 2:3  Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4  Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. [mänsklig visdom kan vara vältalig och sofistikerad men när Guds Ande verkar genom ett svagt redskap, då berörs hjärtat – det är den stora skillnaden]

Gud kan tillåta att vi blir svaga eller känner oss svaga. Syftet är att göra oss beroende och fyllda av Guds nåd. Vår svaghet öppnar för Guds kraft om vi är villiga att acceptera Guds väg och Guds sätt att verka.

Ef 3:14  Därför böjer jag mina knän för Fadern, 15  han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft [dunamis (rot till dynamit)] och styrka [krataioo] åt er inre människa genom sin Ande, (KJ) att ni ska styrkas med kraft…

-ordet ”styrka” är kopplat till bibelord som handlar om ”att vänta på Herren”. Gud ger kraft och kapacitet eller förmåga att utföra hans vilja och ära honom. Här ingår också att Gud ger styrka att bära lidande utan att vackla i tron. Orden kan översättas: att visa sig vara starka med Guds kraft…
Hur? Gud kan kalla oss till omöjliga uppgifter – där bara Han kan göra det möjligt. Först och främst förmågan att leva ett kristet liv i överlåtelse, ödmjukhet, helgelse, vittnande, fungera i olika gåvor… mitt i en ond värld. Det kostar på ibland att ses som ”en dåre för Kristus”. Vi kan få göra sådant som vi aldrig kunnat förut.

Personligt: Gud kallade mig till tjänst år 1990. Kallelsen gällde att predika Guds ord: att varna och uppmuntra Guds församlingar. När jag var i bön uppenbarade den Helige Ande att jag kommer att få en man med samma kallelse. Vi skulle tjäna sida vid sida.Det var en omöjlig uppgift som bara Gud kunde göra möjlig – både i våra liv och i yttre omständigheter
Det är precis så det står skrivet:

Ef 2:10  Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. [Eller: som Gud förut har berett oss till – Gud förbereder oss och vi vandrar in i det han har förberett ”i Kristus”/i frälsningen]

När det gäller kallelsen att vittna verkar Gud ha en förkärlek att skicka mig på uppdrag där jag inte alls passar in – jag känner mig helt hjälplös och beroende av Guds nåd. Det är en hemlighet som är dold för den som ser upp till mänsklig styrka: att vår svaghet öppnar för Guds kraft.

2Kor 13:3 Ni vill ju ha ett bevis på att Kristus talar genom mig. Han är inte svag gentemot er utan är mäktig bland er. 4 Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna. [vi är svaga i oss själva men vi litar på Gud]

Jesus sa att han hade kunnat be sin Fader att sända mer än tolv legioner (72 000) änglar till hans tjänst. (Matt 26:53) Men Jesus kom för att ge sitt liv. Han verkade svag och hjälplös i syndiga människors ögon. Men Guds svaghet är starkare än människor, (1Kor 1:25). Jesus segrade över allt det onda genom att ge sitt liv till lösen. Vi ”är svaga i honom” – vi utsätts för prövningar och lidande – men hemligheten är att Guds kraft fullkomnas i vår svaghet. Tron stärks och fördjupas när vi håller fast.

När kristna är förföljda eller får lida martyrdöden för tron på Jesus ser det ut som om de är hjälplösa och svaga. Men det är då som de största segrarna vinns för Guds rike. Desto större lidande, desto större väckelser följer. (Kina som exempel).

När Gud vill använda någon i sin tjänst är det inte för att han eller hon är stark och framgångsrik i människors ögon. Nej, den som Gud verkligen kan använda är den som är medveten om sitt totala beroende av Guds nåd och inget annat.

Ords 3:5  Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Vi kan aldrig räkna ut Guds vägar.
Vi är alla kallade att vara tjänare och vittnen, oavsett vilken uppgift vi står i. Vi kanske vill vara där det är populärt och bekvämt. Men när Gud kallar till tjänst kan det vara där ingen annan har varit förut. Det kan vara en väg dit vi inte ville – men där Gud har valt att verka och använda just dig eller mig.

Gud leder oss in i sina löften, in i förut beredda gärningar. Han lägger ingen skuld på oss och inga tunga krav. Gud tvingar oss inte. Han frågar om vi vill följa? Det finns ett pris att betala, när köttet strider mot Anden. Ibland går Guds väg tillsammans med andra men tidvis kan det vara en enslig väg.

Gud ledde mig på en väg som jag inte hade valt eller ville. Jag fick frågan en dag i bilen på väg till det uppdrag som jag visste var Guds vilja:
Är du villig att ge ditt liv för en annan människa? Det handlade om att ta sitt kors och följa Jesus.
Mitt svar var: Bara jag får vara med dig, Jesus, bara jag får följa dig.
Min bön var och är: Ske din vilja med mitt liv.

Men jag grät ofta över min brist på villighet. Jag sa till Gud ibland: ”Jag vet att jag kommer att kunna tacka dig längre fram, men nu är det svårt”. Mitt val var gjort men det var inte med glädje utan med tårar och kamp. Jag tänkte ofta Lina Sandells sång:

1. Jag vill följa dig, o Jesus,
följa dej om vägen går
över solbelysta höjder
eller genom dunkla snår.
Där du, Mästare, går före
vill jag följa efter glad,
viss att varje steg mej närmar
hem till levande Guds stad.

2. Må jag då ej ängsligt fråga: 
“Herre säg mej vart du går”
eller med en hemlig tvekan
träda ut i dina spår.
Nej, här gäller det att följa,
ej att välja väg och stig,
bara uti barnslig lydnad
gå den väg du valt åt mej…

En dag i början på den här vägen suckade jag inom mig:
Hur ska jag orka? Den helige Ande gav mig svaret tydligt och klart inom mig: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft (Fil 4:13)
Mina tankar gick då till:
Klag 3:22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23  Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

Vad gör vi med ett löfte från Gud?
Vi ber
i enlighet med löftet. Vi håller fast vid löftet och vi tackar redan nu. Vi vet att om Gud har sagt att det kommer att ske, då kommer det att ske hur omöjligt det än ser ut. Jag bad om ny nåd varje dag – inte en månad i taget, inte en vecka i taget men dag för dag.

Vi bekänner inte bara med ord när vi har följt Guds kallelse. Vi får uppleva verkligheten av Guds ord. Det är sant! Gud är trofast! Det är precis som det står skrivet och vi får gå in det, vara med om det, uppleva det. Jag kan säga att Gud var trofast varenda dag i 10 år och gav ny nåd, ny kraft och inspiration i den Helige Ande. Det var bara Jesus och jag på den här vägen. Min bön var: ”Jag är här så länge du vill, Jesus”.

1Kor 15:57  Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. [den helige Ande leder oss in i Jesu seger] 58  Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet [perisseuo] för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Ordet Perisseuo kan översättas överflödande och till och med superöverflödande för Herren. Paulus uppmanar: Ge er helt till Herren och i tjänsten för honom [med allt ni är och har]. Arbete i Herren, läste vi. Det betyder att han har en personlig plan som han leder oss in i.

Hur sker ett arbete ut som inte är ”i Herren” (kanske sägs vara “för Herren”)?
-det kan vara när vi tjänar för att visa att vi duger. Det leder in i gärningslära och lagiskhet.
-det kan vara när vi tjänar för att vara människor till lags. Det blir slaveri.
-det kan vara när vi tjänar för att få mänsklig upphöjelse för köttet vill ha ära. Det leder till fall.
Gud vill befria oss från allt sådant!

Det har talats mycket i pingströrelsen om Lewi Pethrus sista predikan. Den handlade om att vinna en och en. Hur mycket bryr Gud sig om en enda människa? Hur mycket tid ska vi ge? Jag är inte emot stora satsningar i evangelisation – bara budskapet är rent och rätt. I vår tjänst ”i Herren” har Janne och jag evangeliserat på gator och torg, bryggor och från fiskebåt, dörrknackning, soppbespisning och öppen kyrka – ja, på alla möjliga olika sätt.

Men jag vill framför allt uppmuntra det där enkla som kanske inte syns och hörs:
-kontakten med en granne
-det enkla samtalet som gav ett tillfälle att säga något om Jesus
-mailet eller telefonsamtalet
-hjälpen du ger någon
-framför allt bönerna som du ber för människor.
Med andra ord: allt det där du gör som kanske bara Jesus känner till – för där i det fördolda älskar Gud att arbeta och verka.

Det är Jesus/Gud som gör verket och frälsningsundret men vi är kallade att vara med troget, uthålligt, i lydnad och när Gud kallar ger han också kraft att lyda.

Jag har sagt till Jesus ibland: Du vet att jag inte är någon typisk evangelist och jag förstår inte dina vägval för mig… Jag fick lära mig att ”Kraften fullkomnas i svaghet”. Jag har gärna samtal om Bibeln, om gudstron, om Jesus, frälsningen och diskuterar teologiska frågor. Här handlade det framför allt om att under lång tid bygga upp ett förtroende hos en medmänniska som ledde till att mina ord om Jesus, till sist togs för att vara sanna.

Att vara i Guds vilja är det största och det bästa. Det förutsätter så klart att vi kan be med hjärtat ”ske din vilja”, utan förbehåll, utan flyktvägar, utan nödutgångar. Och Gud börjar alltid där vi är. Om han vill flytta på oss, kommer han att visa det på ett eller annat sätt. Det utmanar oss alla att lita på den Helige Ande.

Gud kan tillåta att en människa kraschar för att bli mottaglig för hans nåd och kärlek, frälsning och evigt liv. Men oavsett hur han eller hon kommer till sitt beslut att säga ja: Tänk att få finnas där! Att få vara Guds redskap där och då! Så stort.

Gud bryr sig om en enda människa så mycket så ge inte upp, hur omöjligt det än ser ut i dina ögon.
Mark 4:26 Jesus sade: “Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. 27  Han sover och stiger upp, natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden, han vet själv inte hur. 28  Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. 29  Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran, eftersom skördetiden är inne.”

Så verkar Gud i det fördolda. Han visade det tydligt en natt i en profetisk dröm. Där i drömmen fick jag liksom se in i en del av Guds verk i det fördolda och hur han påverkar människor som jag bad för och ber för. Det var en stor uppmuntran och det gäller oss alla.

”Allt som har liv växer”, sa man i Naturlig församlingsutveckling (NFU). Då räknar man bara med det synliga: siffror, statistik, resultat… Så fel! Så kortsynt! Man förkastar det som är Guds verk: det som inte syns och som bara Guds Ande kan uppenbara.

Det står om uppståndelsen:
1Kor 15:43  …Det som sås i svaghet uppstår i kraft.
Det handlar om den stora uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka men jag tänker att det kan också gälla när vi vittnar och får så Guds ord i människors hjärtan. Vi ser inte vad som händer men Gud vet, för han ger växten. Vi kan känna oss både svaga och tafatta ibland men Guds ord har kraft. Det står också skrivet:
Ps 126:5 De som sår med tårar skall skörda med jubel.

Vet du att Gud lönar din lydnad?
Hebr 6:10  Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga.
Kol 3:24  Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar.

Vi får lön trots att det bara är nåd. Det är Guds beslut.

Posted in Different Stuff | Comments Off on Kallade till tjänare och vittnen

Skapade till Guds avbild (Del2)

Skapade till Guds avbild (Del 2)

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
2021-09-05
Lyssna -HÄR-

Jag fortsätter här med samma ämne som förra predikan och tar bland annat upp en del som jag inte hann med då.

Vi är kallade att vara sanna vittnen. Gud är allsmäktig och han har varnat oss för att lägga till eller ta bort något från sitt eget ord.

Som vi vet står Satan bakom alla falska läror. Hans lögner går ut på att så tvivel på Guds ord – att ”klippa och klistra” och så gör också hans tjänare.

5Mos 4:2  Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån [(hebr) gara – klippa bort, undanhålla] utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er.
12:32  Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa. Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.

Ords 30:5  Allt Guds ord är rent från slagg [prövat och bevisat vara som rent guld eller silver prövat i eld –det pekar på Jesus], han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. 6  Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn [eller: överbevisar dig om att vara en lögnare (KJ)].

14:5  Ett sannfärdigt vittne ljuger inte, ett falskt vittne främjar lögn [främjar Satans falska läror].

2Joh 1:9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.

Upp 22:18  För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.

I Edens lustgård sa djävulen: ”Har Gud verkligen sagt?” Sen kom lögnen som går långt utanför Guds ords gränser: ”…ni blir som Gud..” [= ni blir jämlika Gud utan att behöva lyda honom, ni blir gudar].

Falska läror brukar gå ut på att antingen göra Jesus till en vanlig människa eller att göra människan till gud. Idag sprids ormens gift: ”Är Jesus verkligen Gud?”

Det är väldigt viktigt att vi har klart för oss vem Jesus är och vilka vi är.

Jesus är Gud uppenbarad som människa. Om Jesus inte vore sann Gud och sann människa fanns det ingen frälsning. Då kan man blanda samman alla religioner. Det är ju Satans mål: att förleda och förgöra alla i en falsk andlighet, en falsk världsreligion [religionssynkretism] som accepterar och jämställer alla filosofier, världsåskådningar och religioner och mynnar ut i att människan är gud [alternativt: alla har Gud inom sig] och “människan är god innerst inne”. Det är ett sista globalt uppror i ett sista globalt ”Babylon” (enligt Uppenbarelseboken) eller ”Babels torn” (mänsklighetens verk utan Gud och i uppror mot Guds ord).

Det finns bara ett hinder för Satan: Guds evangelium om Jesus. Det kan aldrig någonsin blandas samman med främmande religioner. Guds evangelium säger att alla människor är syndare men att Jesus dog för våra synder och uppstod. Han är världens Frälsare. Ett kors restes som ett vittnesbörd om Guds förlåtelse och försoning.

För många år sedan gjorde jag en lista på bibelverser som tydligt och klart säger att Jesus är Gud. Här är några av dem. Det är viktigt att vi har en fast biblisk grund för vår tro.

Matt 1:23  Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. [profetian i Jes 7:14 skulle nu uppfyllas]

Fil 2:11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren [Gud].

Efter uppståndelsen:
Joh 20:27  Sedan sade han till Thomas: “Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!” 28  Thomas svarade honom: “Min Herre och min Gud!” 29  Jesus sade till honom: “Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.” [Jesus bekräftar själv att han är Gud]

Vid Jesu himmelsfärd:
Luk 24:51  Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. 52  De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. [enbart Gud får tillbes]

Jes 42:8  Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Joh 5:23  …alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. [Jesus bekräftar själv att Fadern och Sonen är ett]

Upp 5:12  Och de sade med hög röst: “Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.” [Jesus är värd all ära liksom Fadern]

1Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han [Jesus] är den sanne Guden och det eviga livet.

Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är [samme Gud [Jag Är] eller [JHWH] som kallade Mose], skall ni dö i era synder.”

Treenigheten i Gud är uttalad när Jesus säger:
Matt 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Jes 41:4  Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade fram människors släkten. Jag, HERREN, är den förste och den siste. Jag är denne Gud.
..44:6  Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.

Johannes skrev om Jesus:
Upp 1:7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. 8  Jag är A och O [den förste och den siste], säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.

Sakarja profeterade om när Jesus kommer tillbaka och ställer sina fötter på Oljeberget:
Sak 14:5  …Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig. [”de heliga” är änglarna]

Luk 9:26  Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

2Tess 1:6  Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7  och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar,

Men lika viktigt som det är att överbevisa att Jesus är Gud – lika viktigt är det att han blev sann människa, ”kommen i köttet”.

Hebr 1:3  Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 4  Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras.
1:7  Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. 
…2:6  På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom?  7  En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära. 
2:9  Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna
[som människa ödmjukade sig Jesus och gick frivilligt in under våra begränsningar], honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Citatet är hämtat från Psalm 8 och Hebreerbrevet förklarar att den handlar om Jesus:
Svenska Folklbibeln (SFB)
Ps 8:5  vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? 6 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte honom till HERRE över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter:
1917 års översättning är annorlunda och har lett till missförstånd eftersom den har tolkats som att den handlar om Adam och Eva (människan).
Ps 8:5  vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom. 6 Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter:

För att förstå Psalm 8 måste vi alltså läsa Hebreerbrevet som förklarar att vers 6 är profetisk och handlar om Jesus och ingen annan. ”Låt skrift förklara skrift”.

Hebr 2:10  Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner [huios – söner och döttrar, barn (genom adoption) – Guds barn är de som tror på Jesus och tillhör honom] till härlighet, måste han fullkomna honom (Jesus) genom lidanden, han som för dem till frälsning. 11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt [det syftar på Jesu människoblivande]. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder (och systrar), [Jesus skäms inte för oss] 12  då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. [citat från Ps 22] 13  Han säger också: Jag skall förtrösta på honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. [profetia från Jes 8:17-18 om Jesus och alla som tror på honom]

Jesus är fullkomlig. Han hade ingen brist men han måste gå genom lidandet – offra sig själv – för att bli vår Återlösare och Frälsare.

Hebr 12:2  Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Fler bibelställen som säger att Jesus är Gud:
Jes 9:6, 43:25, 44:24, Hos 13:4, Mika 5:2-3, 2Mos 33:12-14, Sak 12:10, Joh 1:1, 18, 5:18,23, Fil 2:6-11, 1Kor 15:47, 1Joh 2:22, 1Joh 5:7-8, 20, Joh 8:58, Apg 20:28, Joh 10:30, 1Tim 3:16, Mark 2:5-7, 10, Apg 4:11-12, Fil 2:6-7, 9-11, Kol 1:15-17, Rom 1:4, 9:5, Tit 2:13, 1Tess 3:13, Hebr 7:3, Luk 1:16-17, 24:52

Paulus talade i Aten:
Apg 17:28  Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. 29  Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. 30  Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig.

”Av Guds släkt” betyder inte att vi är gudar eller gudomliga. Som släkte är vi skapade av Gud och beroende av honom för vår existens. Vi är ämnade att ha gemenskap med Gud, tillbe och ära honom. Vi skapades till Guds avbild men föll i synd och föll från avbilden. I tron på Jesus upprättas avbilden. Men alla har ett speciellt värde som Gud har gett och det innebär också ett ansvar inför honom. Vi måste relatera till Gud för att finna vår sanna identitet och vårt sanna värde men många relaterar till djuren – och tror att de är däggdjur från aporna (Evolution – Apteorin).

Personligt: Min storasyster blev retad för sin kristna tro när hon gick i grundskolan. När hon gick i 5:an på Mellanstadiet gick jag i 3:an. En dag på skolgården gick jag bort till hennes klasskompisar och frågade: ”Kommer ni från aporna?Ja, än sen så? svarade de. ”Då är jag från en mycket finare släkt än er, för jag är skapad av Gud”, sa jag – lagom uppkäftig men med övertygelse. (Jag minns det fortfarande fast jag bara kan ha varit 9 år. Det var inte det visaste sättet att säga det på men ett ganska roligt minne).

Petrus gör en jämförelse om falska lärare som smyger in falska läror:
2Petr 2:12  Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under. 13  Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är [Det var inte det som Gud hade ämnat dem till, utan deras eget val].

Hesekiel fick profetera till fursten i Tyrus som upphävde sig:
Hes 28:9  Skall du då säga till den som dräper dig: ‘Jag är en gud’, du som är en människa och inte en gud,..

Gud uppehåller allt i skapelsen men han är ändå skild från sin skapelse. Det är väldigt tydligt i Guds domar över synden, som också drabbar skapelsen. Orsaken till jordens nedbrytande och förstörelse är människans synd i uppror mot Gud.

Jes 24:5  Jorden [erets – landet, jorden. Det syftade då på Juda och Israel men syftar profetiskt på hela världen] har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning [torah – Guds ord], kränkt [chalaph – förändrat, överträtt, bytt ut] lagarna [(hebr) choc – ordet används om Guds förordningar, stadgar och gränser – man har överträtt Guds gränser], och brutit det eviga förbundet. [de har förkastat Guds evangelium om Jesus] Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

Hebr 1:9  Du (det syftar på Jesus) älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud [Sonen], har din Gud [Fadern] smort dig med glädjens olja [Anden] mer än dina medbröder.  [citat från Jes 61:3] 10  Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. [citat från Ps 8:4] 11  De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. [Ps 102, Jes 51:6] 12  Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut. 

Skapelsen vittnar om Gud, säger Romarbrevet 1 men att tillbe skapelsen är en synd mot Gud.

5Mos 4:19  Och när du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem

2Kon 23:4  Därefter befallde kungen översteprästen Hilkia och prästerna under honom liksom dem som höll vakt vid ingången, att de ur HERRENS tempel skulle föra bort alla de föremål som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himlens hela härskara. Och han brände upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, men askan efter dem lät han föra till Betel.Han avsatte också de avgudapräster som Juda kungar hade tillsatt för att tända offereld på offerhöjderna i Juda städer och runt omkring Jerusalem, liksom dem som tände offereld åt Baal, åt solen, åt månen, åt stjärnbilderna och åt himlens hela härskara.

Idag finns det många avgudapräster som tillber det man kallar ”Moder jord”. Den avgudadyrkan har t o m trängt in i många kyrkor.

Falska läror försöker skilja på Jesus och Kristus (Messias). Så gör man i New age och påstår att Jesus är en av många Mästare”, en kristus eller han blev kristus.

Vi kunde läsa i kristen media för ett tag sedan (augusti 2021) att ”lovsångsledaren Michael Gungor säger [citat]: ”Alla är kristus. Buddha var kristus, Jesus var kristus, Muhammed var kristus. Vi tillhör alla Kristi kropp. Kristus är en benämning för det universella seendet (kristusmedvetandet).”

1Joh 2:22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus [Jesus är den Smorde – ingen annan än han]? Den är Antikrist som förnekar (motsats till bekänna) Fadern och Sonen. 23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner [homologeo – bekänner i enlighet med Guds ord] Sonen har också Fadern.

Hur hamnade Michael Gungor i detta andliga [antikristna] mörker? Han har utövat kontemplativ bön i nästan 20 år, berättar Lighthouse Trails hemsida.

Gud har talat om hur vi ska tillbe honom. När judarna började tillbe på samma sätt som hedningarna öppnade man för villfarelser och Satans lögner. Detsamma pågår idag.

5Mos 12:29  När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, 30  se då till att du inte lockas till [naqash – fångas, snärjas (som fåglar i en snara) – se till att inte blir snärjda genom att följa dem – jag tänker på drömmen som jag hade i somras om fria fåglar som fastnade i ockulta utbud på internet och mammonsdyrkan (Baal)] att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: “Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 31  Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära..

Kontemplativ bön är en farlig väg
Jag skrev om det i Ohlins fundering 12/11-2010
Utgångspunkten för kontemplation är panteism [alla är Gud] och panenteism [Gud är i alla]. Alla kan praktisera kontemplativ bön – oavsett religion, säger man. Företrädarna är mystiker. Tekniken i kontemplativ bön är samma som används i [det ockulta] och i österländska religioner. Det är alltså hämtat i orena källor – det som Gud har varnat för.

-upprepande av ord (mantra)
-fokusera på andningen/andningstekniken
-betrakta en bild eller ikon

Peter Halldorf har skrivit förordet till boken Vägen till kontemplation. Författaren är Thomas Merton, som var en trappistmunk och mystiker.
Ett citat av Thomas Merton: Om bara [människor] kunde se sig själva som de verkligen är … Jag antar att det stora problemet skulle vara att vi skulle falla ner och dyrka varandra. I centrum inom oss finns en punkt av intet som är orört av synd och illusioner, en punkt av ren sanning. Det är den rena Guds härlighet inom oss. Den är i alla.

Merton sägs ha blivit zenbuddhist. Han såg inga några motsättningar mellan buddhism och kristendom och han kallade buddhisten Dalai Lama ”Hans Helighet”…
Vad var det Peter Halldorf sa om tiden när han började läsa kyrkofäder och mystikernas böcker? ”Jag sökte något mer”. Då är det lätt att bli förförd.

Det fanns en artikel om Magnus Persson i Malmö i tidningen Dagen för någon vecka sedan. Han säger att han har upptäckt naturen och pilgrimsvandringar och läser Martin Lönnebos bok Enhetens språk. Martin Lönnebo är Peter Halldorfs mentor sedan många år.

Martin Lönnebo är (var) frimurare i 10:de graden (år 2008 – kanske högre idag?). Han är skaparen av Frälsarkransen som är ett radband. Hur var det nu med att inte tillbe Gud på samma sätt som hedningarna?!

Kontemplativ bön ingår i Lectio Divina som handlar om “att bli så ett med Gud så att du blir Gud”.

Meister Eckhart från Tyskland var en katolsk mystiker i Dominikanerorden.
Om kontemplation: ”Jag är” kan inte uttalas av någon skapelse, bara av Gud. Jag måste bli Gud och Gud måste bli mig så fullständigt att vi delar samma ”jag” i evighet. Vårt sannaste ”jag” är Gud.”

M. Basil Pennington: “Han [Gud] vill föra oss vidare, till en medvetenhetsomvandling, till enhetsmedvetenhet, till full besittning av vår gudomlighet.”

Thomas Keeting var en annan katolsk mystiker som säger att ”alla religioner hör ihop”, Kundalini verkar idag i otaligt många personer som hänger sig i kontemplativ bön”.

Richard Rohr: Guds hopp för mänskligheten är att vi alla en dag ska inse att det gudomliga inneboendet är i hela skapelsen. (Panenteism)

Deras ”Kristus” är utan tvekan Antikrist.
Mysticism leder till att ena alla religioner. Att öppna sig för den här andligheten är att öppna sig för onda andar och demoners läror.

2Kor 11:14Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15  Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. [Följ dem inte! Gud har talat om att den vägen slutar i fördärvet]

Jag skrev i Ohlins fundering: Johanna Michaelsen var ockultist, medium, healer, utövade yoga, meditation från österländsk mysteriereligion. Hon fick se falska tecken och under. Hon fick se djävulen framträda som ”en fantastisk, ljusets ängel” som utgav sig för att vara ”Jesus”. Sådant kan man alltså uppleva i meditation och kontemplation. ”Den guden var den ekumeniske guden som Thomas Merton talade om”, säger hon.

Kortfattat: Mitt i förtvivlat mörker och fruktansvärda demoniska attacker ropade hon till Gud om förlåtelse, när hon insåg att hon tillbad en falsk Jesus. Johanna blev frälst och befriad och hon är ett sant vittne för evangeliet.

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla [(grek) aphistemi – överge, avvika, dra sig undan] från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Jesus hade berättat om en fattig änka som ropade till Gud i sin nöd.
Luk 18:7  Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? 8  Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?”

Det vill säga en ödmjuk, uthållig, enträgen, förtröstansfull tro på Gud, bedjande i Ande och sanning.

Varför skulle Jesus inte finna den tron?
Kanske för att den stora mängden väljer att tro på lögnen? Väljer att tro på en falsk Kristus [Antikrist], en falsk new age-Jesus och ett falskt evangelium? En falsk lära som bygger på ”jaget”? …som säger att ”Människan behöver bara inse att hon är gudomlig innerst inne, att alla är Guds barn och alla tillhör Kristi kropp… de måste bara inse det”?

Lögnen är förförisk, förrädisk och dödlig. Den leder till undergång. Ett avfall pågår där ormgiftet har infiltrerat medan många herdar sover. Dags att vakna! Det är dags att vakna nu!

Den finns räddning och beskydd i Jesus Kristus [Messias] och i hans ställföreträdande död på Golgata för våra synder och i uppståndelsen. Det gäller för oss att vända om till Gud. Att vi står fast i Guds ords sanning, rotade i Guds kärlek [i Jesus] och att vi avslöjar lögnen.
Därför hörde Jesaja något på avstånd under den mörkaste tiden som den här världen kommer att uppleva och som beskrivs i Jes 24.

Jes 24:14  Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet [folkhavet] jublar de högt över HERRENS höghet: 15  “Ära därför HERREN i öster, ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.” 16  Från jordens ände hör vi lovsånger: “Ära till den Rättfärdige!”

Vi ska ta tid för stillhet och bön, bibelläsning och tillbedjan – men vi förkastar alla knep, alla så kallade ”hjälpmedel” och bönetekniker, gamla radband och andra hedniska metoder.

Vi säger som David:
Ps 86:11  Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn. 12  Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet.

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Skapade till Guds avbild (Del2)

Paulus sänd till de små

Detta är samtidigt del 2 i Serien: Avslöja Mörkret – Det handlar om 2 visdomar som samtidigt är bilden av 2 kvinnor. Här visar jag att om vi inte får himmelsk visdom “Den Korsfäste Kristus” – Kommer vi att fångas i den demoniska kvinnans snara. Inte undra på att Paulus så tydligt beskriver korsets centrala betydelse i Guds frälsningsplan. Detta är vad Herren uppenbarade för mig efter en tid av sjukdom och lidanden. Det gav mig samtidigt svaret på alla profetiska drömmar jag haft sedan Gud kallade mig in i den här tjänsten. Aldrig hade jag förstått det här om inte Gud uppenbarat det för mig av nåd. Hoppas det här kan vara en välsignelse för dig och öppna dina ögon för Djävulens Listiga Anslag och Läror.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet (Jesus Kristus) för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag (Gk: Astheneia) rädd (Gk: Phobos) och mycket orolig (Gk: Tromos – Darrande av oro) kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. (Nåden) 5 Vi ville inte att er tro (Gk: Pistis) skulle ”bygga på” människors visdom (”Jaget”) utan på Guds kraft. (Guds arm = Nåden)

Mänsklig eller jordisk visdom eller det vi kan uppfatta med sinnet kan bara påverka och forma det yttre. Men det var inte det Paulus var ute efter så Paulus uppträder utan masker och spel han kom som han var:
1/ Svag – Sjuk
2/ Mycket orolig
3/ Skakande

Budskapet han levererade handlar om en Kristus som också var förkastad av mänsklig visdom. Det står i Jesaja 53:2 När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Paulus kom för att uppenbara Herrens Arm för de små – För vem var Herrens arm uppenbarad? (Jes 53:1)

Hur ser då ett redskap ut som Herren sänder till de små? För det första måste redskapet stå i Guds nåd själv och vara totalt beroende av den. Hur skall den som kommer i mänsklig visdom kunna uppenbara Guds arm för andra små? Det innebär alltså att Paulus har fått stöta på saker väldigt likt Mose.

1/ Gud måste kalla redskapet
2/ Gud måste forma redskapet
3/ Gud måste fylla redskapet
4/ Gud måste sända redskapet

Paulus kunde därför vara och uppträda precis som han var därför att han mött honom som säger : Jag Är! – Den Mose mötte i Elden! Den Jag Är! Bor nu och uppenbarar sig själv i oss.

När Mose Egyptiska visdom dog precis den dagen fick han möta” Jag Är”! Då bekänner Mose att “Jaget” har dött! Mose kastade det han hade i handen och tog det igen! Detta är en symbol på att den visdom och auktoritet människan tog från trädet måste dö. Han tog nu emot Guds visdom och auktoritet han sändes till en befrielsetjänst för Israels barn.

Men både Mose och Paulus sände ju till Egypten med en annan visdom. “Jag Är” har nu ersatt “Jaget” endast så kan Herren få äran!

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Skina av) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen (Egypten) är korsfäst för mig och jag för världen. (Egypten)

Men det är exakt vad den fallna andevärldens visdom (Kvinna) vill du skall bygga på. “Jaget” skall “Upphöjas” (Falska läror – Uppenbarelser) Berömma sig (Skina av)

För enkelhetens skull skriver jag de 5 punkter som grundtexten beskriver att den visdomen står för (Jak 3:14-16) – Den fallna andevärlden alltså!
1/ Jordisk – Själisk – Demonisk
2/ Den skapar en falsk drivkraft i hjärtat att bygga hus
3/ Den vill ha ett eget sken berömma sig och upphöja “Jaget”
4/ Den vill ljuga (Pseudo) upphöja sig över/mot Sanningen
5/ Den ger splittringar och onda gärningar

Lägg märke till att Herrens visdom säger att “Jaget” skall ersättas med “Jag Är!” Demonisk visdom är tvärtom! “Jag är” (Ljuset – Jesus Kristus) skall ersättas av “Jaget”. Hur skall han lyckas med det? Genom Onda Andars Läror. Bill Johnson – Kenneth Hagin – Där har du 2 av flera andra!

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste. (Kopiera Jesus Kristus)

Bara himmelsk visdom och given auktoritet kan övervinna detta. Bara om “Jag Är” får ta över och tända sin Eld och ge ljus i vårt hjärta kan “Jag” besegras. Detta är alltså det budskap Paulus upplevt och så blev han sänd.
Hela Paulus teologi är uppbyggt på en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. Att dö från “Jaget” genom Korset så att “Jag är” (Jesus Kristus) kan ta över mitt hjärta.

Vet du varför detta är så viktigt för vår frälsning? Därför att när Salomo beskriver den demoniska visdomen (Kvinnan) säger han: Bara den som är rättfärdig inför Gud (Domaren) kan komma undan den fallna änglavärldens listiga anslag (Snaror)

Predikaren 7:26 Och jag vände mitt hjärta till att lära känna, utforska och söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ogudaktighet är dårskap och dåraktigheten galenskap. 27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Jesus beskrev dårskapen bygga hus på jordisk visdom
Paulus varnade för att göra likadant och bygga på den
Jakob skrev och varnade oss för den visdomen – Jordisk – Demonisk

Låt oss nu titta på den visdomen Salomo och Paulus beskriver som dårskapen som är den fallna andevärlden (Mörkret) Ord 9:13-18 för enkelhetens skull beskriver jag även här direkt vad hebreiskan säger om henne. Anden inspirerar Salomo att skriva detta om den fallna andevärldens listiga anslag.

1/ Hon skrävlar ljudligt men saknar kunskap (Ord 9.13)
2/ Hon tronar på höga platser över staden och har ett Hus (Ord 9:14)
3/ En visdom man tar och som ger en hemlig kunskap (Ord 9:17)
4/ Det är en kunskap som upphöjer “Jaget” och “berömmer sig”
5/ Det här är mörker men det uppträder som ljus
6/ De som går in genom porten till hennes hus förstår inte att det är stark demonisk aktivitet som pågår.

Ps Kolla in punkt “Jagets upphöjelse” är mörker men framställs som ljus i Jesu Namn – Är det inte märkligt att när det handlar om andlig krigföring så nämner Paulus detta i Ef 6:12
EF 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

EF 6:12  For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (King James)

Paulus beskriver alltså den här fallna andevärldens vilja (Jes 14) Mörkret som uppträder som ljus som vill “Upphöja ditt “Jag” som vill att du skall berömma dig och skina av “Jaget”. Det här får en helt annan betydelse hos dem som är fångade och tror att de strider mot Djävulen i Jesu Namn. Detta beskriver jag lite mer i slutet av predikan.

En laglös människa är en som är tvärtemot en rättfärdig människa. Så hon fångas alltså i den fallna andevärldens visdom som är bilden av en kvinna med en snara som fångar den orättfärdige (Predikaren 7:27)

Jesus beskriver alltså de laglösa vid ett hus byggt på jorden. De är alltså fångade de tror på den kopia djävulen kommer med (Jes 14 – “Jag” skall göra mig lik “Jag är”. De ser ut att strida mot djävulen men istället är de fångade i Kvinnans snara så de gör den fallna andevärldens vilja.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. (Predikaren 7:27 + Fågelfängarens snara Ps 91:3)

Hur hamnar man här då? Titta på ordningen på Ord 9:13-18 Vad är den första punkten? Man säger nej till Kunskapen om Gud och hans vägar. Vad är den sista punkten? De går in igenom porten till något de tror är ett “kraftfält” men eftersom de förlorat urskiljningen förstår de inte att det är stark demonisk aktivitet.

Men vi skall titta på hur vi kan gå in genom dörren till ett annat hus till en annan visdom – Den enda som kan rädda oss från den andra kvinnans snaror. Men både Jesus och Apostlarna och Salomo säger att det finns en annan kvinna (Visdom) som är ren och oförfalskad. (Jak 3:17)

Profeten Jesaja beskriver att denna kvinna ger mjölk till sina äkta barn. Han menar Jerusalem som är därovan Sions berg det himmelska Jerusalem.

Jes 66:10 Gläd er med Jerusalem, fröjda er med henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. 11 Ty ni skall få dia er mätta vid hennes trösterika bröst, ni skall suga och njuta av hennes härlighets rikedom. 12 Ty så säger HERREN: Se, jag leder frid till henne som en flod och folkens rikedomar som en översvämmande älv. Ni skall få dia och bli burna på höften och få sitta i knäet och bli smekta.

Även Petrus säger att denna kvinna har andlig oförfalskad mjölk genom ordet att ge oss som vi skall längta efter som nyfödda barn.

1Pet 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken (Undervisningen från Guds Visdom) så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen (Guds visdom – Korsfäste Kristus) som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.

Paulus beskriver kvinnan däruppe som hon som fött oss genom ordet till frihet och är vår moder det himmelska Jerusalem eller Sion.

Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak.

Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Bara den med himmelsk visdom från ovan kommer undan den här kvinnan beskrev Salomo. Bara den som är byggd på klippan sa Jesus. Den som är fångad tror alltså han strider mot Satan i Jesu namn. Men gör i själva verket hans vilja “Jaget – “Tar Auktoritet” “Jaget stiger upp” “Jaget skiner och berömmer sig” – Genom Trosrörelsens Fader Kenneth Hagin bedras millioner – Han lär bokstavligen ut att “Jaget” är din ande. Gud har redan gett oss allt han kan inget göra. “Jaget” som nu är din ande.
1/ Tar Auktoritet
2/ Stiger i Auktoritet
3/ Skiner och berömmer sig av sin Auktoritet
4/ Detta är alltså i Jesu Namn

Alla som nu tänker och handlar på det här sättet kommer nu samlas ihop till en enhet VI detta VI kommer att stiga upp för att tillsammans strida mot Djävulen – Det kommer att ske stark demonisk aktivitet när de passerar in genom dörrarna till det kraftfält de tror är Guds Rike. De kommer aldrig att förstå att “Jagets Självupphöjelse” är Satans vilja.

”Reawaken America” ägde rum 19-21 Augusti – Leon Benjamin Senior Pastor and Bishop of New Life Harvest Church in Richmond, VA” avslutade konferensen och sa fritt översatt: Vi är redo att ta tillbaka Amerika igen. Nu är det nog!  Vi är redo att resa oss upp och slå någons svans. Vi är nu redo att utmana och göra det vi är tvungna att göra. Vi har makten i våra munnar att förstöra BLM, Antifa ja allt som står emot. Har ni fattat det? Det ligger i våra munnar! Detta har med Den Helige Andes kraft (Smörjelsen) i oss att göra att dina ord i din mun blir till ett mäktigt svärd. Fattar du? Du kan genom att tala ut orden med din mun förändra styret över regeringen och landet. Du förstår Gud har inte tänkt att stiga ner nej han lever nu i dig. Guds Rike (Arvet) är placerat inom oss, det är vi som skall stiga upp. Jesus kommer inte att komma tillbaka för en nedsjunken församling. Han kommer tillbaka till en församling som har stigit upp en som har blivit stark. Den församlingen som han skall komma till är en rik församling, en mäktig församling: (Ni är redan Rika och Mätta) DET ÄR DEN FÖRSAMLINGEN SOM KONTROLLERAR OCH REGERAR ÖVER NATIONEN. (Som Kungar över andevärlden)

Detta är alltså NAR eller New Apostolic Reformation ett av de största nätverken inom karismatisk kristenhet. Det här är Manifested Sons of God eller “Dominionism” eller “Kingdom Now.”

Obs! När jag drömde att det yttre skenet skulle ta över församlingarnas undervisning eller ta över tåget hade jag inte den insikten Gud av nåd gett mig till den här predikan. Vem var det som inte skulle komma undan kvinnans snara? Det var de som var rättfärdiga inför Gud.
Vem är den Rättfärdige = Jesus Kristus
Vem är den Laglöse = Satan

Vilka dras bort från till ett hus byggt på jordisk demonisk visdom sa Jesus:
De Laglösa (Matt 7) Vilka säger Paulus skall dra till laglösheten? Vilka skall dras till “Den Laglöse” och fångas av honom sa Paulus?

2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (KOPIAN) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Det här kommer att se ut som om det kommer en tid då många ser ut att ha gått genom porten till Guds Rike. Men i själva verket har de gått in till den fallna andevärldens hus. Det kommer att se ut som om det är en väldig strid mot Satan som sker i Jesu namn. Att vi springer omkring och gapar “Jesus” med munnen har ingen betydelse. Om “Jaget” genom demoniska läror tror att den kan ta auktoritet istället för att dö.

Jag tror detta kan vara en nyckel för att kunna förstå en del rörelser som uppstår nu i Jesu namn. Det var bönedag på ett ställe där man undervisade om helande och andlig krigföring två av våra vänner var där. De mådde illa och ville hem så fort som möjligt, en av den såg en syn: En stor orm som ringlade runt i bänkraderna, det var demonisk aktivitet. Men hela cirkusen var ju i Jesu namn ja precis. Men det handlade om att “Jag” kunde upphöjas och inte behöva dö. Att “Jag” har rätt att ta auktoritet i Jesu namn.

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg 5/9-21


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Paulus sänd till de små

DEL 1 Ormen i Eden attackerar med samma lögner!

2 Kor 11:3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. (Kallna och Förlora Kärleken) 4 För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar “.

Den “kristna versionen” av ormen i Eden som kom till Korint är densamma som försöker bedra oss. Det hela handlar om att “ta bort” eller “lägga till” något till det Gud redan talat genom sin son. Resultatet blir ett “Förvridet” evangelium “Laglöshet” på hebreiska. (Avon) Eller “Förbjuden Mat” som “Laglöshet” kan betyda på grekiska. (A-Nomos)

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Ord 30:5 Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. 6 Lägg ingenting till hans ord (Gå ej utanför gränserna) så att han beslår dig med lögn (Mörker)(Förblinda dina ögon)

Upp 22:18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Bibeln ger oss alltså inget utrymme alls för “nya uppenbarelser” som påstås komma från några nya Apostlar eller Profeter. Inte ens om de kommer från USA och har miljontals efterföljare. Dessa falska lärare för in “nya uppenbarelser” i församlingarna som klart går utanför skriftens gränser. Men skriften är solklar den säger oss säger att Anden tar endast det Jesus Kristus redan talat färdigt och påminner oss om det.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
(Jesus har ju redan talat allt vad Lagen och Profeterna sagt Heb 1:1-2 – Lampan skiner redan)

Ormen kommer alltså med ett falskt evangelium som lockar oss att gå utanför skriftens gränser. Jerry Potter sa en gång: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse.

Vad var det viktigaste i skriften som Paulus predikade? Jo det var budskapet om Jesu Kristi kors! Det var budskapet om att “Jaget” eller “Köttet” måste dö ner för där har mörkret sin kraft att dra oss bort ifrån Gud.

KENNETH HAGIN

Då är det inte undra på om Satan konstruerar ett Evangelium som “Trollar bort” Korset. Mörkret kommer med list att försöka fånga våra tankar och styrka vårt “Jag” eller “Kött” så att vi tror att vi är goda och verkar i Herrens namn. Att bli “övervinnare” handlar om att “Jaget” eller “Köttet” förlorar makten över mitt liv. Men om Mörkret lyckas genom Onda Andars läror få vårt “Jag” eller “Kött” att upphöja oss och berömma oss “Skina” vinner mörkret den striden.

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er.

Förstår ni vad skett här i församlingen i Korint? Det var exakt vad som skedde även i alla andra församlingar i närheten. Ormen har redan startat sina attacker mot församlingen för att som jag skrev nyss.
Satan konstruerar ett Evangelium som “Trollar bort” Korset. Mörkret kommer med list att försöka fånga våra tankar och styrka vårt “Jag” eller “Kött” så att vi tror att vi är goda och verkar i Herrens namn.

Superapostlarna som nu infiltrerat församlingen uppträdde ju först som ljusets budbärare men var sända av Ormen själv.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska (Pseudo) apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Här ser vi att Mörkret uppträder som Ljuset. Han har falska (Pseudo) Apostlar och redskap för sitt mål att “Fånga våra tankar” “Styrka vårt “Jag” eller “Kött” och göra oss så förblindade så vi tror att vi är goda och verkar i Herrens namn. Förstår vi nu att “Starke Mannen” vill göra det här med den “Kristne” för att göra oss till hans egendom och byte? Jag repeterar vad Jerry Potter sa: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse. (Inget är så klart budskap i evangeliet som Korset)

Då ser vi att Ormen har “Småormar” (Kopior) som kommer till församlingarna precis på samma sätt som när Ormen (“Starke Mannen”) kom till Eden och Guds familj då (2 Kor 11:13-15) Glöm inte bort att de skulle vakta Eden precis som vi skall vakta församlingen.

Ormen kom till Eden (Heb: Gemenskap och harmoni)
Småormarnas mål är Församlingen (Guds Hus och Åkerfält eller plantering)

Paulus och de sanna apostlarna beskriver det verk Gud gjort genom dem i Korint som Guds Hus eller Guds Plantering eller Guds Åker.
1 Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.

Men vad var då dessa falska arbetare ledda av “Ormen” eller “Starke mannen” De var Guds motarbetare som nu sådde en kopia av Guds verk mitt ibland Guds Folk i Guds Åker eller Plantering. Eller de försökte ersätta själva grunden till Guds byggnad.

Här har vi alltså det grekiska ordet för Antikrist uppenbarat genom Paulus. Det är precis vad “Ormen” eller “Den Starke Mannen” är ute efter. Grekiska ordet Anti kan betyda både “Motståndare” som “Istället för”.

Guds motarbetare är ute efter att så ett evangelium som alltså ersätter själva grunden eller hörnstenen med en Kopia. Guds motarbetare är ute efter att få åkern att producera ogräs istället för vete. Guds motarbetare är ute efter att vi skall luras att styrka “Jaget eller Köttet” och tro att vi tjänar Herren med vår egen kraft.

Superapostlarna är alltså Guds motarbetare de är Ormens medtjänare de är fångade av honom för att göra hans vilja. De är uppenbart “Antikrister” de är “Den Starke mannens” byte och egendom. När de säger att de vill vinna människor för Gud är det till “Den Starke Mannen” de samlar och inte till Jesus Kristus,

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Attacken mot församlingen i Korint är alltså samma attacker som skall drabba varenda församling och dess ledarskap idag.

Varför är vi så rädda att tala om att det just nu i församlingarna finns ogräs mitt ibland vetet? Inte nog med det Jesus bekräftar ju bara vad Paulus säger till Korintierna. Jesus sa ju en motståndare skall komma att så ogräs (En Kopia) mitt bland vetet i åkern då folket sover. (Matt 13)

Vem sår den goda säden i åkern ? Jesus Kristus
Vem sår ogräset i åkern? Djävulen eller Ormen

Vi skall inte vara rädda för att repetera och göra saker tydligt för jag tror att inte många förstår allvaret i vad som sker nu i församlingar över hela världen. Församlingen och även den i Korint är alltså “en åker” eller “en byggnad” precis som vilken Pingstförsamling eller annan församling som helst här i Sverige. (1 Kor 3:9)

Jesus sa att detta skulle ormen få hålla på med ända tills en bestämd tid som han kallade för skördetiden. (Matt 13) Då sa Jesus att kopiorna på vetet skulle samlas ihop och skiljas ifrån det äkta vetet. När nu Petrus i sitt brev varnar alla församlingar för det här säger han att ormen kommer att försöka så i alla församlingar så håll er vakna och förbliv Jesus trogen.

DIN FÖRSAMLING KOMMER ATT ATTACKERAS

2 Petr 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (Pro-Ginosko) var på er vakt, (Vakta och somna inte för då sås ogräset Matt 13) så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Här profeterar Petrus om att ormen skall komma till församlingarna och försöka så sin kopia på evangeliet i åkern precis som Jesus sa. Men så beskriver han samma bestämda skördetid av kopian som Jesus sa. Men nu kallar Petrus samma bestämda skördetid som en transport ut av “De Laglösa” (Ogräset eller Kopian) eller bort från en grund.

Ni som nu kallar er för ledare av församlingar som är “äldste” kan inte göra mycket åt vad Ormen gör globalt mer än att avslöja hans gärningar. Vi måste väl ändå hålla med om att Paulus brev är instruktioner till församlingsledare först och främst. Korint är under attack från fienden och Paulus instruerar och avslöjar och vädjar till dem att välja kärleken och den sanna nådens utflöde genom den (1 Kor 12:31 Vägen till att överflöda i Nåden är Agape kärleken (1 Kor 13 – Inte upphöjelse av “Jaget eller “Köttet”)

Hur stod det nu till med ledarnas kärlek (Agape) till Jesus Kristus? Vandrade man nu på den väg som leder till att nåden flödade allt starkare. (1 Kor 12:31) Eller vandrar man på den nya väg eller kopia av Evangelium som “Superapostlarna” sått in genom ormens list?

Lägg noga märke till att det finns alltså 2 sorters säd i församlingen i Korint som är en Guds Åker (1 Kor 3:9)

2 Kor 11:3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. (Kallna och Förlora Kärleken) 4 För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar “.

Om du är ledare och gärna accepterar att de “nya Apostlarna och Profeterna” (Exempelvis Bill Johnson) får så ogräs i din församlings åker utan att göra något åt det utan bara tiga är din kärlek inte Guds Kärlek (Agape) utan endast människokärlek och fruktan.

Här har vi alltså den kristna versionen av Ormens förförelse i Eden. Nu gäller alltså attacken Guds Åker eller Hus församlingen. Både Petrus och Jesus sa att den kommer att hålla på tills en bestämd tid då det falska tas bort först. De kommer att göra uppror genom sin teologi innan domen faller.

1/ Gud har inte begränsat oss genom sitt ord och har inte talat färdigt genom Jesus Kristus. (Nya Uppenbarelser förför och förblindar vårt sinne)
2/ ”Jaget” eller ”Köttet” behöver inte dö (Satan fångar Jaget genom att stärka det)
3/ Ni skall bli som Kristus (”Jagets” eller ”Köttets” upphöjelse för ”berömmelse eller skinande”)

1/ Vi ser idag nya översättningar som främjar new age budskapet som “the message bible” och så har vi massor av nya uppenbarelser genom nya apostlar och profeter som inte stämmer med skriften,

2/ Vi ser att istället för att göra oss mjuka och mottagliga för Guds Nåd säger det nya Evangeliet att du kan “Ta Auktoritet” (Eva såg och Tog och Åt)
Satan fångar ditt “Jag” eller ditt “Kött” för att göra dig stark och rik i dig själv han berusar dig.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

3/ Satans vilja är ju inte så svårt att kunna förstå egentligen han vill ha ära och ha en kopia på Guds församling. De vars Jag eller Kött är berusade och fångade att göra Satans vilja: De Upphöjer sig själva och Berömmer sig av sig själva! (De skiner eller Lyser av) Det är detta som ger Ormen ära det är hans namn det är hans vilja med dig.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ (Antikrist betyder Mot eller Istället för Kristus)

Kom ihåg en viktig sak: Han säger fortfarande till den som han äger hjärtat på exakt samma sak som när han gjorde uppror i himlen. Han jagar samma uppror på jorden bland Guds folk och bibeln säger att ett sådant kommer.
Han äger alltså ett hjärta där inte ljuset fått gå upp. Han äger ett hjärta hos ett folk som inte har kunskap om Jesus Kristus.

Paulus sätter Jaget och Mörkret i samma lag. Glöm inte att det är ett mörker som uppträder som ljus annars missar vi det här. Nu får vi inte missa att Paulus talar till en församling vars åker har två stycken olika säd planterat där. Han försöker få dem förstå att det nu har blivit två läger i församlingen men de förstår inte vad Satans plan är.

Det blir så uppenbart klart när vi läser de här verserna att det handlar inte om världens människor därute. Mitt i åkern har ormen sått sitt evangelium och det kännetecknas av att “Jaget eller Köttet” upphöjer sig och söker berömma sig.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen (Ljuset) och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud (Ormen) har förblindat de otroendes (A-Pistos = Ej Trofasta) sinnen (Här i er församling) (Precis Som han gjorde med Eva som med dem 2 Kor 11:3) så att de inte ser ljuset (Vittnesbördet om Jesus) som strålar ut från evangeliet (Lampan) om Kristi härlighet han som är Guds avbild. (De förstår inte vem Jesus verkligen är) 5 Vi predikar inte oss själva, (Jaget) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare (Utan rättigheter) för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Lampan = Lagen och Profeterna
Ljuset = Andens vittnesbörd i skriften om Herrens Härlighet

Här ser vi alltså en församling där ormen har kommit in genom falska apostlar och profeter och sått ett annat evangelium. De som tar emot detta evangelium som handlar om “Jaget eller Köttets” upphöjelse är de som är förblindade bland dem. Det är alltså de som har förlorat kärleken till Jesus Kristus även om det är de som ´kanske mest talar om kärlek idag förde vet inte vad det är.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. (Kallna och Förlora Kärleken) 4 För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar “.

1/ Nya uppenbarelser
2/ Jagets eller Köttets styrkande
3/ Jagets eller Köttets upphöjande och berömmelse

Detta går Paulus tillrätta med här och det är samma sak idag också.
1 Kor 4:7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. 9 Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. 10 Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade.

Vetet är totalt beroende av Guds oerhörda nåd. När Vetet ber är det med en hjälplös längtan man vänder sig till en barmhärtig Gud. Det här är kännetecken på en som sett vem Jesus verkligen är.

Hur är det då med ogräset då? Ja för det första så är de blinda sa Paulus. Sen bryr de sig inte om att det finns villoläror utan de accepterar dem. De älskar alltså inte Jesus. Sedan är de fångade i Jaget eller Köttet så de styrks i det. (De är Mätta och de är Rika) Sedan kommer alltså Jaget eller Köttets upphöjande (Vi är redan Kungar och har auktoritet som Kristus i Andevärlden)

Idag når villolärorna rakt in i våra hem och jag förstår att många har inte urskiljning så att de förstår vilken rot de kommer ifrån. Alla träd har en rot och den kan vara god eller ond. Den onda leder alltid till frukten som är “Jagets” eller “Köttets” självupphöjelse – se ovan” (Vi är redan Kungar och har auktoritet som Kristus i Andevärlden)

Vilken rot kommer då följande ifrån? Jmfr med 1 Kor 4:7-10
”Reawaken America” ägde rum 19-21 Augusti – Leon Benjamin Senior Pastor and Bishop of New Life Harvest Church in Richmond, VA” avslutade konferensen och sa fritt översatt: Vi är redo att ta tillbaka Amerika igen. Nu är det nog!  Vi är redo att resa oss upp och slå någons svans. Vi är nu redo att utmana och göra det vi är tvungna att göra. Vi har makten i våra munnar att förstöra BLM, Antifa ja allt som står emot. Har ni fattat det? Det ligger i våra munnar! Detta har med Den Helige Andes kraft (Smörjelsen) i oss att göra att dina ord i din mun blir till ett mäktigt svärd. Fattar du? Du kan genom att tala ut orden med din mun förändra styret över regeringen och landet. Du förstår Gud har inte tänkt att stiga ner nej han lever nu i dig. Guds Rike (Arvet) är placerat inom oss, det är vi som skall stiga upp. Jesus kommer inte att komma tillbaka för en nedsjunken församling. Han kommer tillbaka till en församling som har stigit upp en som har blivit stark. Den församlingen som han skall komma till är en rik församling, en mäktig församling: (Ni är redan Rika och Mätta) DET ÄR DEN FÖRSAMLINGEN SOM KONTROLLERAR OCH REGERAR ÖVER NATIONEN. (Som Kungar över andevärlden)

Detta är alltså NAR eller New Apostolic Reformation ett av de största nätverken inom karismatisk kristenhet. Det här är Manifested Sons of God eller “Dominionism” eller “Kingdom Now.”

Auktoritet är något man får ta emot genom Nåd! Men deras Auktoritet är stulen Eva TOG av frukten och åt.

Ord 9:13 Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. 14 Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. 15 Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16 “Alla okunniga kan vända sig hit.” Till den utan förstånd säger hon: 17 “Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt.” 18 Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.
(Hebreiska ordet tyder på demonisk aktivitet)

Så är det alltid i de här sammanhangen bara på den här platsen av den här läraren – kan du får en speciell kunskap som ingen annan äger. Det använder de här giriga människorna för att lura dig “Köpa” en specialkunskap (Gnosticism) (För att upphöja ditt “Jag”)

5 Mos 29:29 Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.

Hur tycker du de uppträder som lockar dig till sina bibelskolor för att du skall få del av en “specialkunskap” om Gud? Du förstår Paulus evangelium var öppet och lätt att förstå för alla människor. Men det är bara det att Evangelium lättare kan tas emot av de små.

2 Kor 1:13 Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. 22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” (Guds Hemlighet = Jesus Kristus)

Guds hemlighet handlar alltså om en person – Jesus Kristus! Han som är 100 % människa och 100 % Gud. Vet du vad som sker när du förstår den hemligheten? “Jaget eller “Köttet dör istället för att “Attraheras och styrkas ” och “Upphöjas” som i det falska Gnostiska evangeliet.

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

Du lever i Jesus Kristus! – “Jaget” har förlorat alla rättigheter! (Du är död)
Jesus Kristus lever i dig! – “Jaget” har förlorat alla rättigheter! (Du är död)

Vet du i vilket hus alla onda andar drar människor till med sina läror?
Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.
Slut på Del 1

Ps! Om du undrar varför jag använder begreppet “Starke Mannen” så ofta tillsammans med Ormen eller Satan så är det samma person. Jes 49 uppenbarar att Jesus Kristus skall strida mot “Starke Mannen” genom baneret som är Korset (Jes 49:22)

Jesu Kristi Kors är enligt Paulus inte bara en engångshändelse där vi köps fria utan även det segervapen som Gud kommer att använda för att bryta ner din “Starkhet och Kraft” = “Jaget eller Köttet”

Jes 49:22 Så säger Herren HERREN: Se, jag skall lyfta min hand mot folken, resa mitt baner (Jesu Kristi Kors) för hednafolken. Då skall de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar.

Det korset är alltså ett segerbaner vi vandrar efter Jesus Kristus och bär hans kors. Det är det enda sättet att bli befriad från “Den Starke Mannen” och hans hus.

Jes 49:24 Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? 25 Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes (Den starke Mannens) fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn.

Satan är den som har en juridisk rätt och mörkret har givits makt endast över dem som enligt Jerry Potter: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse. (De Laglösa)

Paulus hade begripit det här endast därför att Gud genom sin nåd uppenbarat det för honom. Han var hette först Saulus sedan genom Korsets Kraft blev han Paulus (Den lille) – Då föst kunde han ta emot uppenbarelse och kunskap om Gud (Ljuset) utan att bli stor i sig själv. Nu kunde han bli Guds medarbetare! Nu kunde han med Guds Visdom och Kunskap i Anden få vapen att strida mot “Starke Mannen” (Mörkrets tilldelade auktoritet över “Jaget och Köttet”)

Apg 26:15 Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer.16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans (Den Starke Mannens) makt (Exousia = Tilldelad Auktoritet) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse (Jesu Kristi offer på Golgata Kors) och arvslott bland dem som är helgade. (Genom Korsets fortsatta kraft att bekämpa “Jaget och Köttet”)

Luk 11:20 Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. 21 När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22 Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. 23 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

Guds Rike är vad Jesus Kristus gör i mig genom Anden den befriar mig från den starke mannens mörker och tilldelade auktoritet (Exousia)
1/ Jesu Kristi död på Korset ger en juridisk rätt till frihet (Rättfärdighet)
2/ Men det måste tas av Anden och uppenbaras för oss (Sanningen)
3/ Vi måste frivilligt fortsätta välja Ljuset inte Mörkret (Fortsatt vandring)

Jerry Potter sa: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse. (Inget är så klart budskap i evangeliet som Korset)

Janne Ohlin – 27/8-21 Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , | Comments Off on DEL 1 Ormen i Eden attackerar med samma lögner!

AVSLÖJA MÖRKRET SERIE

Del 1 – Ormen i Eden attackerar med samma lögner!
Del 2 – Det finns 2 kvinnor en av dem vill fånga dig den andra befria dig

Här följer en serie i PDF som vi lägger ut efter hand. Mycket av det fakta nedskrivet här är hämtat från Keith Malcomson Limerick Church. Från videoserien The Great Reset. Folk vill veta vad som egentligen pågår angående Covid 19 hysterin. Keith berättar hur människor har blivit frälsta när de läst och förstått vad som sker nu det har nämligen med tidens avslutning att göra. Ladda hem filerna så du har dem på din dator skriv ut dem dela dem med dina vänner. Skulle tro att det är bara en kort tid för oss att kunna nå ut med information. Allting kommer att förändras blixtsnabbt det internet du har idag kommer inte längre vara det internet du har imorgon. Ta vara på tiden nu den är kort!

Upp 22:20 Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

Del 1 – Evolutionen är mörkrets agenda från start till mål 14/9-21
Del 2 – Covid 19 en “Täckmantel” Uppdaterad 21/9-21
Del 3 – The Great Reset – Den kommande ekonomiska krisen 16/9-21
Del 4 – En Socialistisk (kommunistisk) världsregering 16/9-21
Del 5 – Den 4:e Industriella revolutionen 17/9-21
Del 6 – Förändra människan genom Bio/Data teknik 18/9-21
Del 7 – Transhumanism Uppdaterat 20/9-21

Kommer att uppdatera hela tiden när ny information dyker upp och lägga till i dessa filer. Läs dem från början annars riskerar du missa poängen.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

För att du skall förstå varför Babylon är en hon måste du läsa de 2 studier som är i början på denna sida.

Del 1 – Ormen i Eden attackerar med samma lögner!
Del 2 – Det finns 2 kvinnor en av dem vill fånga dig den andra befria dig

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , | Comments Off on AVSLÖJA MÖRKRET SERIE

FÖRBLIV I VINTRÄDET

Det står att genom lidandet och bekymmer så öppnas våra ögon så vi kan se och förstå mer och mer av Guds hemligheter. Varje small passage vi möter tycks bara leda till att vi ser Jesus Kristus stråla fram allt starkare för våra ögon. Att få gå in i Guds Rike är något vi gör mer och mer ända tills riket en dag upprättas fullt ut när Jesus Kristus sätter sina fötter på Oljeberget.

Du kan se detta i liknelsen om såningsmannen att riket “Tas emot” mer och mer i det goda hjärtat (Matt 13) ger 30 -60 -100 falt.

Den trånga porten och den smala vägen leder alltså till livet mer och mer. (Process) Apostlarna bekräftar bara detta genom deras undervisning yttre formning och betryck (Korsets väg) leder bara oss som tror allt mer in i Guds Rike av Ljus (Mer och Mer)

Apg 14:22 och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. (Ljuset – Vinträdet eller Guds Son mer och mer)

Jag kan själv vittna om att det här är sanna Guds ord! Själv har jag senaste året fått gå igenom en hel del prövningar. Jag vet att många av mina vänner har också fått gå igenom smärtsamma saker. Men om detta kan föra med sig att jag dras närmare Jesus Kristus och får mina ögon öppnade är det ju Guds vilja kan jag ju ändå glädja mig i Herren.

Förra predikan hade jag aldrig kunnat förmedla om inte Gud visat mig hemligheten genom en dröm jag hade för många år sedan. Jag drömde om en Vingård och en Lampa som sänkte sig ner från Himlen och lyste upp en väg som hade en fast grund.

1/ Lampan är Lagens och Profeternas vittnesbörd
2/ Ljuset är Jesus Kristus uppenbarad genom Lampan.

Nu fortsätter vi uttydningen av vingården Gud visade mig att där fanns falska människor som bara hade ett falskt sken till det yttre. Medans de var tomma och mörka i sina innersta. De uppträdde med ett yttre sken som försökte likna Guds sken. Herren visade att bakom dem stod Ormen och verkade genom dem (2 Kor 11:13-15) . Herren visade mig en händelse som kommer att ske i slutet av tiden. Det som var så tydligt i drömmen var att Gud kommer skilja det äkta från det oäkta genom att väcka upp fiendeskap emellan dem (Han sa det från Himlen i drömmen)

Det kommer att finnas grenar som förlorar sitt inre liv med Herren på grund av Satans aktivitet att bedra. Det är exakt vad Jesus beskriver här i liknelsen om Vinträdet. Glöm inte bort att Jesus även varnade lärjungar för att om vi inte förbliver i hans ord kan mörkret övervinna oss.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Joh 15:1 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) den sanna vinstocken (En bild på Israel och Guds Rike) och min (Han är Guds Son) Fader (Heb: Av = Grundläggare av ett Hus eller Familjenamn) är vingårdsmannen. (Planteraren och den som sköter om Vingården och Vaktar den) 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli (Bo Kvar) i mig (Sonen) så förblir jag (JHWH) i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir (Bor Kvar) i mig och jag (Bor kvar) i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. (Guds Vilja) 6 Om någon inte förblir (Bor kvar) i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

VINTRÄDET

Jesus säger här att han är Jag Är (Gk: Ego Eimi) det vill säga han som själv slöt förbundet med Israels folk som är en bild på vinträdet. Varför tror ni Jesus Kristus säger att han är det sanna vinstocken? Då är naturligtvis hans lärjungar grenarna.

Jes 49:8 Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet (Jorden) och utskifta de förödda arvslotterna (De som tror likt Abraham skall ärva världen med Jesus Kristus)

Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. / Som nu säger Jag Är (Gk:Ego Eimi = JHWH) det sanna vinträdet (Guds Rike)

Först kommer alltså lagen och profeterna och Israel som folk som levde i ett förbund med Gud vi kallar dem för Judarna. Men skrifterna pekar fram på en person som Gud skall göra till ett förbund för folket. Det är den personen som själv är 100 % Människa och 100 % Gud som nu själv säger att vinträdet och förbundet nu gäller. (Guds Rike)

Luk 22:14 När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom. 15 Och han sade till dem: “Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar.16 Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. (I Det sanna Vinträdet) 17 Och han tog en bägare (Med Vin) tackade Gud och sade: “Tag detta och dela mellan er. 18 Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. (I Det Sanna Vinträdet) 19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: “Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig. 20 På samma sätt tog han bägaren (Med Vin) efter måltiden och sade: Denna bägare (Med Vin) är det nya (Gk: Kainos) förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

Vi ser det sanna påskalammet
Vi ser det sanna vinträdet
Vi ser det sanna brödet
Vi ser det nya förbundet i Jesu Kristi blod (Jes 49:8)

Heb 9:15 Därför är Kristus medlare för ett nytt (Gk: KAINOS) förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. 16 Där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död.17 Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. 18 Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod.

Det finns ett djup i det här så vi skulle få hålla på länge och förklara den profetiska uppfyllelsen av allt det här. Förra predikan tog jag alltså upp Emmausvandrarna Jesus Kristus förklarade Lagen och Profeterna (Lampan) Då började deras hjärtan att lysa eller brinna. (Jesus är Ljuset) Men när han bröt brödet så försvann han bort från deras åsyn. Brödet symboliserar alltså hans offer på Golgata. (Alla Offer i GT skulle ätas av Prästerna på en Helig Plats och det finns bara en sådan plats)

I det heliga där prästerna samlades i tabernaklet fanns bara ett ljus från en Ljusstake (Lagen och Profeterna) och det lyste upp ett bord med 12 genomborrade osyrade bröd. (Jesu fullbordade offer)

Jag tror att Översteprästen Jesus Kristus nu profetiskt tar bilden av att prästerna samlas i tabernaklet på den heliga platsen för att äta av offret som är bilden på honom själv. Jesus säger nu att påskalammets uppfyllelse får sin fullbordan i Guds Rike alltså på den heliga platsen där prästerna samlas. Hemligheten med Vinet får också sin fullbordan i Guds Rike för det är ju en bild på Jesus Kristus själv. Jag har ju redan visat att Ljusstaken och Brödet också får sin fullbordan i Guds Rike.

Vinet i bägaren är alltså bilden av Jesu Kristi blod och det nya förbundet. På grekiska står det att det är ett kvalitativt nytt förbund (Gk: Kainos) alltså inte ett annat förbund. Jesus Kristus kom alltså för att uppfylla (Ljuset) vad Lagen och Profeterna skrivit om (Lampan) Nattvarden måste därför förstås symboliskt och genom skrifterna. Det handlar nu om att komma in i ljuset och tro på och göra sig ett med detta nya vinträd (Guds Rike) som är I Kristus. (Guds Son)

Profetiskt ser vi här Guds Folk som grenar inympade i ett vinträd som från början har en rot. Det vill säga Jesus Kristus säger att han är begynnaren till allt nämligen JHWH (Gk: Ego Eimi) förbundsguden själv. Han menar alltså att han startade förbundet och nu kommer han att fullborda förbundet i sig själv genom ett förnyat förbund. (Gk: Kainos) Profetiorna säger att Messias skall fullborda förbundet med folket som är Israel och bilden av Vinträdet som är Guds Rike. (Jes 49:8) Vinträdet har fortfarande samma rot men nu är alltså Guds Rike i Jesus Kristus. Grenarna i Vinträdet är alltså de som tror och lyder Kungen i Riket och får därigenom del av Anden.

Hebreiska bilden av en fader och en son är väldigt betydelsefullt om vi vill kunna förstå vad Jesus undervisar om som ställd under lagen. Fadern är den som grundlägger eller planterar någonting som är i begynnelsen som skall växa upp eller byggas upp för att bära hans namn. Sonen är själva begynnelsen grunden eller roten till allt som planteras och växer eller byggs upp och förhärligar faderns namn.

Det är precis därför Guds Son är begynnelsen eller roten till Vinträdet som skall växa upp och bära frukt. Du ser exakt samma bild tagen ifrån Matt 16 där Sonen är grunden och uppbyggaren till ett hus eller en familj som skall bära hans namn och förhärliga honom.

UT UR EGYPTEN KALLADE GUD SIN SON

Detta bibelord gällde Israels hur ut ur Egypten.
Nu tar Anden och pekar på samma bibelord när det gäller Jesus Kristus.

Det är egentligen inga konstigheter alls…
Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Så Jesus tar alltså Sanningen och pekar på ett Vinträd som Gud flyttar från Egypten till Israel som samtidigt är Guds Son.

Psa 80:9 En vinstock flyttade du från Egypten, du jagade bort hednafolken och planterade den.

Psa 80:15 Gud Sebaot, vänd åter, blicka ner från himlen, se till och vårda dig om denna vinstock! 16 Skydda den vinstock som din högra hand har planterat, den son som du har fostrat åt dig. 17 Den är förbränd av eld och nerhuggen. Inför din förebrående blick går de under. 18 Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig.

Här ser vi att Gud flyttade en Son från Egypten till Nasaret (Rotskottet)
Men vi ser att ”rotskottet” samtidigt är en Son som flyttar till Nasaret.

Mat 2:23 Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret (Rotskott) för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasaré. (Rotskottet)

Jes 5:7 HERREN Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet.

Men nu har Paulus något att säga om Judar och Vingården som föröver allting till vad Jesus Kristus sa i Joh 15 – Det sanna Vingården är Jesus Kristus! De sanna grenarna är de i honom! Det pågår en pågående omskärelse av grenarna för att bära frukt.

Rom 2:28 Den är inte jude (Grenar i Vinträdet) som är det till det yttre, och omskärelse (Rensning av Vinträdet) är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29 Den är jude (Gren i ett Vinträd) som är det i sitt inre (I Anden) och hjärtats omskärelse (Rensning av Vinträdet) sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.

Vi skulle lika gärna kunna säga att den är ej en gren i vinträdet längre (i Guds Rike) som förlitar sig på något yttre precis som Judarna gjorde. Den är gren i vinträdet (Guds Rike) genom Andens verk i det innersta genom hjärtats omskärelse.

Då repeterar vi igen det vi sa från början om att Jesus Kristus är vinträdet som är en bild på Guds Rike. Vi har sett att lagen och profeterna pekar ut vinträdet som Guds Son. Lärjungarna sitter nu alltså med Jesus Kristus på en helig plats för vi är NT:s prästerskap (Nattvarden) Det var på helig plats prästerna skulle äta och dricka det var här smörjelsen fanns (Kunskapen om Gud)

Psa 133:1 En vallfartssång av David. Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor (I Kristus) endräktigt (Samma Tankesätt) tillsammans. (I Jesus Kristus Vinträdet) 2 Det är som när den dyrbara oljan (Smörjelsen) på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. (Kunskapen om Gud levererat av Messias huvudet och Kungen till Kroppen genom Anden) 3 Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger HERREN befallning om välsignelse, om liv till evig tid.

Det är exakt därför Apostel Johannes skriver sin varning gällande ”Smörjelsen” och ”Villolärare”

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (Andens Kunskap om Gud) som ni har tagit emot av honom (Jesus Kristus vår Överstepräst i Det Heliga) och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse (Hans Kunskap genom Anden) lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom (Vinträdet – Guds Rike) så som den har lärt er.

Guds Son är Vinträdet och Kungen i Guds Rike eller Översteprästen som ger Prästerna smörjelse kunskap och urskiljning. Nu tar vi Jesu Liknelse igen då kommer vi direkt förstå vad han menar.

Joh 15:1 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) den sanna vinstocken (En bild på Israel och Guds Rike) och min (Han är Guds Son) Fader (Heb: Av = Grundläggare av ett Hus eller Familjenamn) är vingårdsmannen. (Planteraren och den som sköter om Vingården och Vaktar den) 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli (Bo Kvar) i mig (Sonen) så förblir jag (JHWH) i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir (Bor Kvar) i mig och jag (Bor kvar) i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. (Guds Vilja) 6 Om någon inte förblir (Bor kvar) i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Bill Johnson står starkt bakom en rörelse nu som kallar sig för New Wine som säger att Guds Rike är ”Under och Tecken”. Medan skriften klart säger att Vinträdet är Guds Son och att ”Smörjelsen” (Ljuset) kommer från Messias till oss för att ge oss Kunskapen om Gud så vi kan bära frukt åt Gud. Andens Frukt är: Kärlek Glädje Frid ! Inte “Under och Tecken” inte ens att samla en kyrka full av människor vars yttre skiner och man med munnen säger Jesus!

EF 5:8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt.

Lägg noga märke till de här verserna som är från 1917 års översättning. Smörjelsen är alltså Ljuset från Lagen och Profeterna (Lampan) genom vår ÖP Jesus Kristus. Den enda platsen det kan ske är på en helig plats nämligen i det heliga som symboliserar Guds Rike (Vinträdet) eller i Kristus.

Kol 1:9 Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för er och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja (Smörjelsen från vår Överstepräst) i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. (Ljuset från Lampan = Lagen och Profeterna) 10 Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. (Förbliva i Vinträdet eller i Kristus) 11 Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt (Förbli där trots yttre svårigheter och Villoläror) 12 och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet (Förstfödslorätten) i den arvslott som de heliga hava i ljuset. (Från Lampan = Jesus Kristus) 13 Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike. (Det sanna Vinträdet)

Janne Ohlin / Göteborg 24/8-21

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , | Comments Off on FÖRBLIV I VINTRÄDET

Rom 5 Jesus i vårt ställe

Rom 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Adam var inte född av en människa han var född i Gud avbild (1 Mos 2:27) Men han var mänsklighetens representant. Han var som en ambassadör som tog beslut för mänskligheten. När Adam valde olydnaden mot Gud (1 Mos 2:16-17)(1 Mos 3:6)  kastades hela mänskligheten in i synden

Då överträdde vi alla Guds bud men något mer hände ett mörker kom över var och en av oss som håller människan fast och ger oss en syndaskuld som vi aldrig kan betala själva. Denna synd håller oss fast i ett järngrepp från den stund då vi föds ända tills vi dör.

Adam var olydig Gud bud som han hade fått direkt ifrån Gud. Gud gav Adam fria tyglar att äta av varje träd utom ett träd (1 Mos 2:16-17) Gud gav inte Adam frihet att välja utan att först klart förklara varför de skulle undvika att äta av det förbjudna trädet.

Därför att detta träd höll kunskapen om Gott och Ont i sig. Välsignelse och Förbannelse på en gång kan man säga. Innan syndafallet hade de ju endast upplevt och fått känna till Guds välsignelse. Adam var en representant för människan så resultatet av olydnaden drabbade oss alla.

Vi kan få uppleva både det goda och det onda men när vår tid är ute så dör vi. Vi lever vårt liv som i en fångenskap med fruktan för att död. Någonstans därinne har Gud i samvetet lagt in en fruktan för straff och död.

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

Det är Jesus Kristus som blev en ny representant för människosläktet den siste Adam. Det är bara om den 1:a Adam dör och inte räknas mer som vi kommer in i honom där skulden utplånas och fruktan försvinner mer och mer.

1 Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. 46 Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. 47 Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen.

Jesus Kristus kom alltså som 100 % Människa och 100 % Gud
Han är människosonen för att föra oss till Gud (Medlare)
Han är Guds Enfödde Son för att föra Gud till oss (Medlare)

Han representerar alltså den som tror att han är den han säger sig vara inför fadern. Vad glad jag är att jag slipper stå där i mitt eget namn i klädd mina egna kläder den dagen för att representera mig själv.

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. 7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

1 Pet 3:18 Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.

Här ser vi att Jesus Kristus är medlaren mellan människan och Gud igen.
1/ Han trädde in i ditt och mitt ställe
2/ Han kan föra oss till Gud

Du kan inte och behöver inte längre komma i ditt eget namn du kommer i Jesu namn.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Rom 5 Jesus i vårt ställe