Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Fokus för vår tillbedjan

Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Guds Sanning = Vad Gud uppenbarat! (Evangelium)
Mot Lögnen = En skickligt gjord kopia! (Ett annat Evangelium)

När vi ser på villfarelse är det lätt att tänka att korrigeringen kommer bara de får kunskap. Men vet du vad det sitter mycket djupare än så här för den är rotad i världens första villfarelse och kallas för Synd. Ja det är faktiskt mörker för det är en bild på syndens konsekvens.

Eva såg på trädet som ormen beskrivit för hennes ögon (Sinne) Hon tog och åt frivilligt av trädet. Jaget åt alltså av trädet och därmed ”bytte” hon frivilligt bort det Gud stod för mot det Ormen stod för. Vi skulle kunna kalla detta för handel ja till och med byteshandel. David Wilkerson sa en gång att nyckeln till att förstå många liknelser är att det handlar om just byteshandel.

När vi tittar på Satan i Hesekiel 28 så var det för hans stora köpenskap han fördrevs från Eden. För att vi nu skall förstå vad det egentligen handlar om så måste vi förstå att härligheten från Gud är ett värde. Härlighet eller Namn har exakt samma betydelse nämligen: Hur någon verkligen är och för att kunna förstå detta måste du han en kunskap om objekten. Att förstå Härligheten från Gud innebär alltså att känna en person vars namn är Jesus Kristus.

Härligheten från Gud representerar alltså ett oerhört stort värde eller en stor skatt. Härlighet (Heb Kabod – Tyngd eller Värde) (Gk Doxa)

Det var det levande Guds ordet som talade med Abraham som sa att Han är Abrahams “Försvarare” och hans “Oerhört stora skatt eller värde” (1 Mos 15:1 – King James bible)

Gen 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward. (King James)

Hes 28:4 Genom din visdom och ditt förstånd har du blivit rik, guld och silver har du samlat i dina förrådshus. 5 Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.

Ordet som används för Rikedom här är det hebreiska ordet: CHAYIL vilket betyder mer än en summa pengar. Det innebär att jag förökar min egen styrka och kraft och mina egna själiska förmågor. Det här är alltså exakt samma falska ljus som Ormen kom med till Eva i lustgården. Det sammanlagda värdet av mänsklig visdom och kraft upphöjer sig därför över Jesus Kristus i hans eget hus. (666 kanske?)

Jag skrev i förra studiet en kristen version av frestelsen i Eden:
1/ Skulle då Gud ha sagt (Skapa Misstro)
2/ Skulle ni verkligen behöva dö ner först? (Korset)
3/ Ni skall bli som Kristus själva (Härligheten från Gud)

Här kan vi förstå vad som egentligen menas med Rom 1:25
Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Människan skulle alltså ge ära och tillbedjan tillbaka till Gud genom den uppenbarade härligheten som Gud skänkt henne i hjärtat (Sanningen). Människan valde frivilligt att genom byteshandeln med Ormen upphöja sitt jag som bor i själen.

Vi kan alltså med se tydligt att det finns två källor för uppenbarelse varav sanningen som alltid syftar till att Gud äras och tillbes. Sanningen som uppenbaras drar alltid uppmärksamheten till Herrens Härlighet.

Det som sker nu i Eden är att det kommer in en kopia för att pröva dem om de är villiga att fortsätta vandra i sanningen. Om vi inte är villiga att vandra i sanningen och ge Gud ära och tillbedjan när han uppenbarar sig för oss. Har ni tänkt på att den prövningen väldigt ofta handlar om att vänta på att Gud uppenbarar sig för oss och visar oss vägen.

Lögnen som kommer nu ser ju ut att vara lösningen eller genvägen till en mycket snabbare process till målet. Att äta av (Inspireras Av) något förbjudet är det grekiska ordet för Laglöshet (A-Nomia)

Är ormen och “Den laglöse” samma person? (2 Tess 2) Den som alltså äter och inspireras av lögnen kommer alltså inte att ge ära eller tillbedjan åt Herren. Det som nu händer i Eden är alltså exakt samma budskap som spridits av Kenneth Hagin till hela kristenheten.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.

Jaget skall göra sig likt Kristus! Förstår du nu varför jag tog en Kristen version på Eden? Det här är nu exakt vad som måste ske i våra församlingar över hela världen.

Jag skrev i förra studiet en kristen version av frestelsen i Eden:
1/ Skulle då Gud ha sagt (Gud är inte Trofast och Förvrida Evangeliet)
2/ Skulle ni verkligen behöva dö ner först? (Korset)
3/ Ni skall bli som Kristus själva (Härligheten från Gud)

Då börjar vi förstå lite mer om vad Laglöshetens Hemlighet verkligen handlar om. Nu förstår vi varför det står att de skall tro på lögnen (De 3 Punkterna)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Det enda du är skapad till när du kom till denna jord var att få tag i sanningen. När du får tag på den uppenbaras härligheten från Gud i en person som du skall ära och tillbe i Ande och Sanning. Jesus Kristus är bestämd att vara universums Kung långt innan något var till.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Det är därför Laglösheten också är en Hemlighet! Om Gud vill se om vi älskar honom så kommer han se till att vi får en chans att välja mellan två alternativ. Ormen stod för samma falska ljus (Lögn-Mörker) som redan bedragit den fallna änglavärlden. (Ef 1:9-10)

Det som nu händer är beskrivet i Rom 1:25-26
Rom 1:26 Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar
Rom 1:26 For this cause God gave them up unto vile affections,

Gud gav dem eller överlämnade dem i sin fiendes hand! Olydnaden ger alltså en straffdom av att komma ur löfteslandet. Lydnaden ger välsignelsen av att komma in i Löfteslandet och regera över fiendens attacker. Dörren in var vid Gilgal och omskärelsen!

Jos 5:8 När allt folket hade blivit omskuret, stannade de kvar i lägret, till dess de hade återhämtat sig. 9 Och HERREN sade till Josua: I dag har jag vältrat av Egyptens vanära från er. (Begärelser) Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än i dag. 10 På kvällen den fjortonde dagen i månaden, medan Israels barn hade sitt läger i Gilgal, firade de påskhögtid på Jerikos hedmarker. 11 Dagen efter påskhögtiden, just den dagen, åt de osyrat bröd och rostade ax av landets säd. (Löftenas uppfyllelse)

Vet du vad detta symboliserar då?
Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Skina Av) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. ( I Löfteslandet Jesus Kristus) 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.

Var det så att Adam och Eva redan innan skådat trädet men fruktan för Gud och hans dom gjorde att de avstått från frestelsen att äta det? Men när en falsk profet kommer i form av en orm som gav dem till synes ”Biblisk” undervisning från en annan ”Auktoritet” som lovade dem en falsk säkerhet. Hur gick det till då? Eva gick frivilligt in under denna falska auktoritet och makt hon ifrågasatte eller prövade aldrig vad Ormen sa.

Hon valde alltså frivilligt att underordna sig mörkret men Adam blev inte förledd på samma sätt. Han visste att det blev konsekvenser oavsett vad Ormen lärde. Men han trodde han skulle komma undan genom att skylla Gud för att gett honom en dålig hjälpare som nu förlett honom. Är det inte så vi vill tänka? Det är alltid någon annans fel. De ville ha vad trädet erbjöd så när tillfället dök upp frestade av en annan auktoritet att de kunde få göra det utan konsekvenser.

1 Mos 3:11 Då sade han: Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?

Sedan skyller Adam på Eva
1 Mos 3:12 Mannen svarade: Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.

Eva kastar nu skulden på ormen
1 Mos 3:13 Då sade HERREN Gud till kvinnan: “Vad är det du har gjort?” Kvinnan svarade: “Ormen förledde mig och jag åt.

Det här är väl ganska snarlikt vad man brukar säga i den karismatiska rörelsen. Har du någonsin hört detta uttryck? ”Han attackerades och prövades så hårt av djävulen därför att han är så andlig”. Eller Adam anklagade Gud för att han gett henne en så dålig ”hjälpare”. Det är exakt så många skyller sina fel på att man faktiskt frivilligt har följt en ”Smord ledare”

Många som reste till Knutby tror jag en gång hade Anden (Hjälparen) men man frestades av falska profetior och en annan ande. Bibeln är solklar man följer falska ledare på villovägar därför att man inte ger kärleken till sanningen rum i hjärtat.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens (Pseudo) alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (Pseudo) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.


Så när nu tiden är inne för domen över Guds hus vad kan vi förvänta oss? Det som slår mig är faktiskt att vi kommer att se en falsk karismatisk rörelse väldigt lik den äkta. Det är exakt vad det grekiska ordet Pseudo betyder V11. Över den falska karismatiska rörelsen så kommer en falsk utgjutelse av en annan ande som utger sig för att vara äkta. Lägg märke till att det står ”Med lögnens (Pseudo) alla tecken och under”. Alla tecken och under som vi kan läsa om i apostlagärningarna skall vi alltså se i den falska ”Nya Pingst” som kommer.

Vi avslutar här med vad vi började med.
Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Guds Sanning = Vad Gud uppenbarat! (Evangelium)
Mot Lögnen = En skickligt gjord kopia! (Ett annat Evangelium)

När vi ser på villfarelse är det lätt att tänka att korrigeringen kommer bara de får kunskap. Men vet du vad det sitter mycket djupare än så här för den är rotad i världens första villfarelse och kallas för Synd. Ja det är faktiskt mörker för det är en bild på syndens konsekvens.

Gal 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,

Som sagt var det krävs mer än bara kunskap och upplysning för att bli av med villolärorna. Vet du vad som krävs? Jo det krävs omvändelse och hjärtats omskärelse och ett personligt korsbärande.

Sanningen som kommer till oss skall alltså ge oss kunskap om och ära en person nämligen Jesus Kristus. Att vandra i sanningen är alltså samma sak som att tillbe i Ande och Sanning (Joh 4) Ordet sanning betyder “Uppenbarad Realitet” och den är progressiv vilket innebär att du får inte allt på en gång. Väntan kännetecknar alltså den här vandringen i sanningen. När sanningen uppenbaras så uppenbaras alltså härligheten och den skall alltså tillbaka till Gud. Vi kan aldrig någonsin äga härligheten från Gud i oss själva.

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.

Den som nu älskar sanningen han älskar att ge äran av den härlighet som uppenbaras tillbaka till Gud igen. Det som nu 2 Tess 2 så klart uppenbarar är att Lögnen skall få oss att tro att vi äger Härligheten i oss själva. Då måste vi tänka till lite finns det en teologi idag som säger det? Svar Ja! Sven Reichman – “Gud är inte allt som glimmar”

Den boken är väldigt upplysande för den som vill förstå mycket av de konstiga vindar som drar över kristenheten idag. Det verkar som om mycket av den falska karismatikens rötter sitter i Hagins grundtankar om vilka vi är när vi blir födda på nytt.

Han påstår att människan är skapad till Guds avbild. Människan är en ande har en själ och bor i en kropp. Hagin menar att när du blir född på nytt så äger du all härlighet i din ande. Hagin har givetvis totalt fel och Satan har genom denna falska undervisning totalt infiltrerat den karismatiska rörelsen idag.

Om Hagin skulle ha rätt så skulle vi aldrig behöva vänta på Gud? Varför skall vi vänta på någon som jag nu själv blivit tillfullo i min ande? Det var denna lära som smög sig in i församlingarna då och som gör det idag. De menade alltså att när Jesus uppstod ärvde du allt i din ande.

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

Sanningen är progressiv och uppenbarar härligheten från Gud när Gud vill. Det är alltså beroende på om vi tar vårt kors och följer honom eller inte. Samma härlighet som sanningen uppenbarar skall tillbaka till Gud igen från oss. Vi ger honom all ära med andra ord. Det innebär rent konkret att den som vandrar i sanningen kommer att göra så på en väg som ger Herren äran. Det vill säga en väg som bara är delvis upplyst hela tiden en väg som vi inte känner till. Detta kommer givetvis innebära händelser vi inte förstår eller kan kontrollera i oss själva.

Hagins lögn är däremot inte progressiv! Du skall bara förlösa något som du redan äger din ande! Du skall genom denna falska gnostiska tro skapa din egen framtid och din egen realitet. Jag har hört fasansfulla saker citeras på de Kristna TV kanalerna i vårt land.

> Du kan skapa genom dina ord
> Andlig krigföring blir rotat i dig själv du driver ju ut Djävulen
> Profetia blir ju rena fantasierna
> Lovsång blir ju helt perverterat
> Falska under binder dem ännu hårdare i villfarelse

Jag sa att samma sanning och härlighet som uppenbaras för os skall alltså tillbaka igen till Herren det är sann tillbedjan. Om vi tar och använder ett annat ord för exakt samma sak skulle vi kalla det en levande beröring. Eftersom vi inte har något Andligt liv alls så börjar det med att Herden berör sina får och fåren sedan berör herdens hjärta. (Ginosko)

Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner (Ginosko) mina får, och mina får känner (Ginosko) mig, 15 liksom Fadern känner (Ginosko) mig och jag känner (Ginosko) Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. 16 Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.

Härligheten från Herren berör oss!
Härligheten skänker liv i oss och vi berör Herren!

Joh 4:20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Janne Ohlin – Göteborg.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Fokus för vår tillbedjan

ATT BERÖMMA SIG AV

Apg 3:1 Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. 2 Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. 3 När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. 4 De fäste blicken på honom, och Petrus sade: “Se på oss!” 5 Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. 6 Men Petrus sade: “Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” 7 Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. 8 Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. 9 Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud.

Här ser vi förutberedda gärningar som Anden leder Apostlarna in i. Det är ju helt uppenbart att Anden gör det för att han vet att Apostlarna kommer att vittna om och förhärliga Guds Son. Det som slagit mig den sista tiden är att varför ser vi knappast detta ske i vår tid? Är motiven rätta för att det skall kunna ske? Endast Gud känner våra hjärtan!

Du ser i 2 Kor 3 Hur Mose sätter upp ett täckelse för sitt ansikte. Det är en bild på “Hyckleriet” (Uppträda bakom en mask) Gud ville göra under inför folket för att uppenbara Jesus Kristus. Mose tog äran själv ock kom inte in i löfteslandet.

Gärna säga utåt att man tjänar Gud!
Men i hjärtat tjänade han sig själv! Vi är hjälplöst fast i synden och endast kraften i Jesu Kristi kors kan få dessa motiv att dö ner.

1 Joh 4:6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Apg 3:10 Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten, och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. 11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. 12 När Petrus såg det sade han till folket: “Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? 13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. 16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.

Ett äkta under från Gud!
Från äkta vittnen från Gud!

Kan det vara så att Gud måste pröva våra hjärtan först? Den som inte har gått korsets väg kommer här att låta helandet vara något som får oss att ta emot ära och berömmelse från människor. Jag tror inte ett ögonblick på att Herren skulle utföra något sådant mirakel om han visste att vi sökte berömmelse själva.

Kan det möjligtvis vara så att en människa som vill ha karismatiska manifestationer till det yttre för att berömma sig riskerar att bedras? Hyckleri är när vi utåt sett uppträder som Kristi tjänare men i vårt inre vill ha makt och berömmelse. (Att skina i oss själva)

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten

Här står ju det jag beskrev eller hur? Hycklare kommer inte längre att hålla fast vid tron (Korset) just därför kommer de att få göra falska karismatiska upplevelser. Här står tydligt hur det kommer att gå till.
1/ Onda Andars läror = Ett falskt Evangelium
2/ Villoandar = Som ger falska Karismatiska upplevelser

SAMMA FALSKA RÖRELSE SOM DÅ – GNOSTICISM

Ormen kommer att satsa stenhårt på att få bort Kristi kors ifrån evangeliet. Kan han lyckas med att få oss att tro att vi slipper dö ner från oss själva kommer vi ju att förbli i mörkret. Det är endast genom kraften i Kristi Kors vi kan dö ner från att förhärliga oss själva och från att söka skaffa oss berömmelse genom något yttre.

Här kommer en kristen version av vad ormen sa i Eden.
1/ Skulle då Gud ha sagt.
2/ Ingalunda behöver ni dö ner från er själva genom något kors.
3/ Ni skall bli som Kristus.


Redan den första församlingen drabbades av vad vi ser infiltrera nästan alla karismatiska församlingar idag nämligen trosrörelsens evangelium. Lägg märke till hur Paulus använder ordet ”Berömma sig” här i 2 Kor 11. Ordet ”Berömma sig av” betyder alltså på hebreiska ”Att skina av” och han hämtar det ifrån Jer 9:23-24

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig (Att Skina) av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, (Att Skina) han skall berömma sig av (Att Skina) att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Ormen i lustgårdens namn är Nachash = ”Den lysande eller den skinande
Hans namn i Jes 14 har nästan samma innebörd = ”Lucifer

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ (Jesus Kristus)

Lägg märke till att han säger detta i det hjärta som bedras! Jag vill stiga upp! Det grekiska ordet för högmod betyder: ”Att skina över andra
Lägg märke till att det ljuset är mörker men uppträder som ljus för att bedra. Han vill alltså byta ut det sanna ljuset mot ett annat ljus. Det hjärta som blir bedraget kommer alltså att förvrida evangeliet för att berömma sig själv. (Att Skina)

Den som är trolovad till Herren fortsätter korsets väg för den människan är Jesus Kristus och Kristi Kors allt vad vi kan ”Berömma oss av” (Skina av)

TITTA NU NÄR SATAN FÖR IN ETT ANNAT EVANGELIUM I KORINT
2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

Här kommer alltså ormen med sin kristna version av Eden. Man skulle kunna säga att detta är en exakt beskrivning av vad vi ser nu Latter Rain – Kingdom Now – Trosrörelsen – Betel – Hillsong.

1/ Skulle då Gud ha sagt.
2/ Ingalunda behöver ni dö ner från er själva genom något kors.
3/ Ni skall bli som Kristus.

Paulus fortsätter:
2 Kor 11:6 Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. 7 Eller var det en synd jag begick, när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? 8 Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. 9 Och när jag var hos er och saknade något, låg jag ingen till last, ty bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med. 10 Lika säkert som Kristi sanning finns i mig skall man i Akajas bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen. 11 Varför? Därför att jag inte älskar er? Gud vet att jag gör det.12 Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse skall lyckas med det. 13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. 16 Jag upprepar: ingen får ta mig för en dåre. Men när ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre, så att också jag kan berömma mig lite. 17 Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga utan som i dårskap, i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. 18 Eftersom många berömmer sig själva, vill också jag göra det. 19 Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. 20 Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet.


Herren visade mig i en dröm för många år sedan hur han kommer att döma sitt eget folk. Han kommer själv att uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd. Han visade nämligen att de som står under hans kritvita sken är ”De som skiner av Kristi Kors” och ormens säd är de som ”Berömmer sig” (Skiner av) sig själva.

Rom 15:17 Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig (Att Skina) i Kristus Jesus. 18 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning,

1 Kor 9:16 Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, (Att Skina) eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium! 17 Om jag gjorde det frivilligt, hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen, så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare.

2 Kor 11:30 Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av (Att Skina) min svaghet.

2 Kor 12:9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av (Att Skina) min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Att Skina) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Det här är exakt vad Herren visade mig domen över Guds hus kommer att handla om:
1/ Vi kan alltså berömma oss av eller skina av Jesu Kristi kors
2/ Vi kan berömma oss av eller skina av något yttre i Jesu namn

Ormen kommer att satsa stenhårt på att få bort Kristi kors ifrån evangeliet. Kan han lyckas med att få oss att tro att vi slipper dö ner från oss själva kommer vi ju att förbli i mörkret. Det är endast genom kraften i Kristi Kors vi kan dö ner från att förhärliga oss själva och från att söka skaffa oss berömmelse genom något yttre.

När vi går till Matt 7 ser vi att de laglösa som kommer i Herrens namn berömmer sig av yttre manifestationer. Men det är så uppenbart att de gjort det för att skina och berömma sig själva. Alltså det är ”Hycklare” hela bunten.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Don Pirozok som själv varit i den falska karismatiska profetrörelsen skriver: Vad har hänt med den Karismatiska rörelsen? Den har blivit infiltrerad och övertagen av en rörelse kallad Ny Apostolisk Reformation eller NAR. Upphöjda ledare inom den rörelsen har fått gehör för nya uppenbarelser och upplevelser som står över bibeln. Vi skulle kunna säga att den karismatiska rörelsen är nu genomsyrad av falska läror och falska profetior.

Vi såg hemma hos några vänner den nya filmen om Knutby: Det är så uppenbart att det var Gnostiska läror från Trosrörelsen som infiltrerat hela församlingen. Istället för att ta varning och rensa ut allt och gå tillbaka till den kristna lärans grund från apostlarnas tid. Hur tänker man nu då i samfunden? Jo vi slår ihop allt och satsar på kyrkofäderna från 300 talet så hoppas vi allt ordnar sig. Vet du vad? Det kommer inte att ordna sig för det är en fel väg att slå in på.

Kyrkofäderna (Ökenfäderna) ledde fram till Katolska Kyrkan och massförföljelser av de sant troende.

Many people have walked into the Roman Catholic Church through the broad door of the “church fathers,” and this is a loud warning today when there is a widespread attraction to the “church fathers” within evangelicalism.

Church Fathers: A Door to Rome

Mvh Janne Ohlin Göteborg.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on ATT BERÖMMA SIG AV

ÖVERHERDEN

Predikan av Janne Ohlin – Parousia Mission 16/5-21 Göteborg
När jag nu talar om en Herde menar jag först och främst Jesus Kristus. Men det pekar även på oss både man och kvinna som går in genom dörren till fåren.

1 Pet 5:1 Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (1917 Överherden) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

Ledare kallas här för ”de äldste” de som har växt upp och mognat och är föredömen i både lära och liv. Ingen kan vara Herde om man inte först har upplevt Jesu Kärlek och därmed älskar hans små. Därför är alltid en Herde liten och svag i sig själv men han har kunskap om Guds vägar. Han kan därför föra andra på samma väg som han själv har vandrat.

Petrus står för ett äkta ledarskap som går före och visar vägen! Här ser vi att äkta Herdar både känner Herren och hans vägar och fienden och hans listiga planer.
Guds mäktiga hand måste ödmjuka oss innan han använder oss!
Guds mäktiga hand måste fortsätta hålla oss ödmjuka!
Guds mäktiga hand kommer då att ta hand om bekymmer och omsorger!

Petrus visste även hur församlingens motståndare arbetade för att ta över församlingen.
Han smyger omkring för att leta ett hjärta att så i
Han sår i hjärtat som somnat och inte vaktar längre
Det hjärtat som slutat göra motstånd och försvarar den sanna läran (The Faith)

Petrus visste också hur ledarskapet skulle se ut om Djävulen lyckades.
Ledarskapet skulle uppträda som Herrar över hjorden
Ledarskapet skulle i högmod upphöja sig själva
Ledarskapet skulle i apati sluta att stå upp för sanningen

Paulus såg att Ormen skulle lyckas att ringla sig in mitt bland ledarskapet i Efesus och föda “Ormungar” dessa skulle döda kärleken och orsaka “Splittring” och få lärjungar att följa dem (Apg 20:25-32) Nytt ledarskap med en ny väg är inte detta något vi känner igen i kristenheten de senaste 30 åren? Om ledarskapet nu uppträder som “Herrar över fåren” och kallar sig för Apostlar och Profeter hur blir då deras frukt?

Sven Reichmann sa en gång att om ledarskapet gör som Mose och sätter på sig “Ett täckelse” framför ansiktet kommer snart hela församlingen att försöka göra så. (2 Kor 3) Vad symboliserar egentligen “Täckelset” ? Läser du om Mose ser du att “Herrens ansikte skyms” Hebreiskan avslöjar här att det starka ledarskapets roll upphöjs (4 Mos 20:10) Vilket fick till konsekvens att Mose kom inte in i löfteslandet.

Om vi skulle göra denna liknelse levande i kyrkan idag så skulle Jesus säga: Ni kommer inte in i Himmelriket på denna väg! Ser ni nu vad jag ser?
Ett ledarskap kan antingen skymma Herrens ansikte! (2 Kor 3)
Ett ledarskap kan uppenbara Herrens ansikte! (2 Kor 4)

Herrens ansikte symboliserar alltså vem en person verkligen är.
Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Jag har ju berättat för er att den dag vi åkte på mötesserie talade Herren personligen till mig om plantan. Han sa: Precis så här växer jag upp ur och fyller era liv också! Paulus säger att kunskapen om Gud strålar fram ur hans ansikte! Problemet blir nu att vi måste acceptera hela evangeliet även det som är stötande för att komma in i himmelriket.

Ett starkt ledarskap kommer alltid att “täcka över” den stötande delen av evangeliet. Men om det är porten in så kommer man ju automatiskt att välja en annan port.

1 Pet 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god.
4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Plantan växer upp genom den rena andliga mjölken.
Vi byggs upp till ett andligt hus av Herren
Vi kan förakta stenen eller bli uppbyggda på den.

Av sammanhanget kan vi förstå att om vi skäms för evangeliet kastar vi bort hörnstenen (Jesus Kristus) Inte bara det vi föraktar den lilla porten in till himmelriket. Det gör vi genom att “Täcka över hans ansikte” och upphöja ett starkt ledarskap.

Den lilla smala porten!
För det lilla omvända barnet!

Mat 18:1 I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: “Vem är störst i himmelriket?” 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: “Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. 5 Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

Himmelriket eller Guds Rike eller Guds Hus på Klippan är alltså exakt samma sak. Bara de som omvänder sig och blir som barn kommer in genom porten. Här ser vi att ett sådant barn som kommit in genom porten är lik Jesus (V 5)

Mat 7:7 Bed (Gk: Fattig och liten) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren (Porten) skall öppnas för er.

Mat 7:14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Joh 10:1 Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren (Porten) utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom dörren (Porten) är fårens herde.

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.

De visa och kloka symboliserar här “Ett starkt ledarskap” som “Täcker över Herrens ansikte” som Mose (2 Kor 3) De små får se och skåda Herrens ansikte och kan gå in genom dörren till Guds hus på klippan.

PROFETISKT TILLTAL MAJ – 21

Jag har fått två stycken profetiska budskap senaste tiden att predika nu på mötet och det är ganska solklart vad de betyder. Det första budskapet Herren gav mig visade att han kommer i sin Kärlek att sända prövningar över sitt folk. Han vill ödmjuka de starka så de blir små för att öppna deras ögon så att de ser porten.

Tiden är inne för domen över Guds hus (1 Petr 4:17)
Han kommer att sända prövningar över sitt folk (1 Petr 4:12)
Genom lidandet vill han öppna både öron och ögon (Job 36:15)

Den andra drömmen han gav mig var att vi stod och predikade omvändelse och visade porten. När min Herre talar så tydligt vågar man inte annat än att lyda honom. Den som predikar omvändelse för andra måste själv ha gått in genom porten annars är man en Tjuv och rövare sa Jesus (Joh 10:1)

En herde kan bara den bli som själv blir liten finner porten och går in genom den. Porten står för korset och det är så föraktat att “det starka ledarskapet” döljer det.

PROFETISK DRÖM – MAJ 21

Jag kommer fram till ett enormt stort hus som påminde mig om en jättestor kyrka. Elvor och Jag står på en gräsmatta vid sidan om byggnaden och liksom sker det hela utspela sig framför våra ögon. Det verkar precis som vi är vägvisare och skall predika och vi har en bibel i handen.

Nu får vi se hur ledare och folk strömmar samman och blir ett på baksidan av denna enorma byggnad. Jag upplevde att det var som ett samfund som Pingst eller liknande. Ledarna som samlade dessa människor stod för det “Starka ledarskapet”. Det verkade som om de trodde att hela baksidan var en enorm port som de kunde öppna genom en haspel.

Vi ropade ut vårt budskap till dem: Det där sättet är omöjligt att komma in på ni måste gå runt för att finna porten för den sitter på framsidan.

Vi måste bli små i oss själva för att kunna se och förstå att ingången är Jesus själv. Att gå runt först och gå in genom porten är ett profetiskt budskap Elvor och jag själva fick för många år sedan. Det märkliga med det budskapet var att Herren sa – Ni kommer att få med er andra som går in genom den dörren.

Nu bekräftade Herren det här genom att visa en person från vår gemenskap stå och göra helig tjänst i tillbedjan och bön därinne.

_________________________________________________________________

I Johannes 9 öppnade Herren ögonen på en man som var blind och i Johannes 10 så säger Jesus: Jag är Dörren! Lägg märke till att det finns ingen kapitelindelning i grundtexten.

Jesus spottade tog lera och spottade på den och lade på mannens ögon. Han gick till Siloadammen och tvättade sig och hans ögon blev öppnade. Jesus sa till honom: Jag är världens ljus! (Det sa han redan i Kapitlet innan)
Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: “Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Den profetiska meningen här är att Herren öppnade hans andliga ögon så han såg och förstod att Jesus är Kungen i Guds Rike. Bara den Kungen öppnar ögonen på kan se Guds Rike och gå in där.

Fariseerna börjar nu undersöka fallet för de såg sig ju själva som en dörr till Guds Rike. De menade att om ingen underordnade sig deras uttolkningar av skriften skulle ingen komma in i den Sabbatsvilan.

Jesus däremot han säger nu att han är den dörren:
Joh 10:7 Då sade Jesus än en gång: “Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. (Guds Hus)

Nu ser vi idag precis samma sak i den karismatiska kristenheten som vi såg på Jesus tid. Drömmen jag hade som jag beskrivit handlade ju om två dörrar in till Guds hus.

De Nya Apostlarna och Profeterna säger att vi kan bara komma in i Guds Rike genom att underordna sig dem. De blir alltså ett hinder för de människor som vill komma till Jesus en stötesten för honom.

Vad är andemeningen med att Jesus säger att han är dörren? Jo Jesus säger att han bestämmer vem som skall komma in i Guds Hus eller Guds Rike inte det religiösa blinda starka ledarskapet. Istället säger Jesus att vi måste omvända oss och bli som ett litet barn för att komma in genom porten.

När nu Nikodemus kom till Jesus om natten så kommer han alltså med det tankesättet att det religiösa ledarskapet måste först godkänna Jesus om han skall accepteras och komma in. Han har inte förstått att Jesus Kristus är dörren till Guds Rike och det är han som bestämmer vem som kommer in. Han bestämmer vem som skall få uppleva Gud eller inte!

Nikodemus kommer och säger att nu börjar fler och fler av oss förstå att du duger Jesus – Du gör ju under och snart kan vi öppna dörren för dig det är bara en tidsfråga. Håll med om det att det är först i det ljuset vi kan förstå det här.

Joh 3:1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: “Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom.” 3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” 4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

Ledarna i Israel menade alltså att komma in i Guds Rike var alltså något som skulle komma genom ett starkt ledarskap och deras godkännande. (EN PORT) Det håller på att utveckla sig på exakt samma sätt idag också är inte det förunderligt?

Nu blir det helt plötsligt enklare att förstå vad Jesus menade med att gå in genom två olika portar. Att gå in genom den breda porten är att få det starka ledarskapets godkännande. Att gå in genom den trånga porten det är att få Herrens godkännande att få komma in i Guds Rike eller Guds Hus.

När jag nu har en dröm om ett samfund med LP stiftelsen stå på baksidan om en jättelik byggnad som jag tror representerade Guds Rike. Det var så tydligt att i drömmen det var ledarskapet som trodde att man kunde öppna hela baksidan som en jättelik port som satt fast med en gammal haspel.

Jag är så glad att jag fick uttydningen av drömmen nu på morgonen ingen kommer alltså in i tjänst för dem som inte blir godkänd av dem. Med den nya läran om upprättandet av Guds Rike på jorden har vi alltså fått samma slags fariseer som på Jesu tid. (PORT)

Men jag drömde ju att vi predikade omvändelse från detta och pekade på den port som fanns på framsidan. Vi ser alltså hur ett starkt religiöst ledarskap försöker hindra människor från att komma in och tjäna Gud i hans rike.

Mat 23:11 Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12 Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd. 13 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.

Ni uppträder som en port till himmelriket genom att ni agerar som domare över människor. Eftersom ni inte förstår att det är Jag Herren som är porten och inte ni själva och er lära. Paulus var ju själv en av dem en gång innan Herren öppnade hans ögon.

JANNE OHLIN GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on ÖVERHERDEN

Härligheten från Gud

När Gud uppenbarar sin härlighet för oss råder det ingen tvekan om att Gud är upphöjd och att vi är syndare som behöver både rening och hjälp. All lögn är uppbyggt på att sudda ut skillnaden mellan Gud och oss. Ju mer kraft vi har i oss själva ju sämre ser vi denna skillnad! Vi förstår inte att vi i vår själ faktiskt är fiender till Gud.

Många stackars människor börjar sin vandring med Gud i den moderna kyrkans nedvattnade evangelium. Gud är då för mig som en Aladdins lampa som bara skall välsigna mitt yttre: Det finns lärare som åker runt och lär folk att “Gnugga på rätt sätt” de blir ofta kallade och accepterade och gör sig en bra inkomst.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Men folk kommer förr eller senare fram till den slutsatsen att hur du än “gnuggar” kommer hjälpen inte ut ur lampan. Besvikna på “gud” lämnar de kyrkan och försvinner ut genom bakdörren. Jag har fått en djup nöd för dessa människor “Min Herre” får skulden för en “Annan Kristus” som inte kan hjälpas skull. Satan gör allt han kan för att dra ner “Min Herres” härlighet i smutsen.

Jag fick ju möta Min Herre starkt under mitt missbruk då han sa: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Jag blev härligt frälst och började min vandring och Herren började använda mig trots mina svagheter. Men sanningens väg är en väg där Gud uppenbarar sig på och nu började han tala om att jag måste dö ner från min styrka och kraft.

Nu över 30 år senare förstår jag vägen den urgamla vägen. Korsets väg är en underbar kombination av Guds yttre noga planerade omständigheter och Guds inre uppenbarade ljus. (Rom 8:28-30) Varje gång jag upplevt detta så blir Gud mer och mer personlig och upphöjd. Jag blir oerhört liten och helt beroende av honom detta föder samtidigt en tacksamhet över hans trofasthet.

Jag sitter ju här som alla vet med ett nyopererat knä och stor smärta. Normalt sett kan ju detta dra ner en person men jag har upplevt att Gud tillåtit detta på något sätt. Det är otroligt men mitt i mitt lidande har jag blivit starkare i Herren. Jag fick göra en stark förkrossande upplevelse här för några dagar sedan i min ensamhet. Jag satt och läste om David i bibeln när det hände! Det var ingen profetisk uppenbarelse eller något sådant men det var levande personliga ord som berörde mitt hjärta till tårar och förkrosselse. Jag fick se Herrens Härlighet i Guds ord!

2 Sam 7:22 Därför är du stor, Herre (JHWH) HERRE (ADONAY) ty ingen är dig lik, och ingen Gud (ELOHIM) finns utom dig efter allt vad vi har hört med våra öron. 23 Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk Israel, som Gud själv kom för att friköpa (PADAH) åt sig som sitt eget, för att göra sitt namn känt? Du har gjort storverk för dem och förunderliga ting för ditt land och inför ögonen på ditt folk, som du har friköpt (PADAH) från Egypten, från hednafolken och deras gudar. 24 Du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid, och du, HERRE, har blivit deras Gud.

Det var när jag läste att ordet Adonay betyder ”Min Herre” det blev så starkt för mig att jag personligen är köpt genom hans blod. Det var så oerhört befriande att få en levande tro på att jag har samma ”Herre” som David kallade ”Min Herre” (Adonay) och att det var upplevelserna om Herren som gjorde att han skrev herdepsalmen Ps 23. Jag är alltså blodsköpt och jag tillhör inte mig själv längre framtiden ligger i den gode herdens händer.

Det står även om “Min Herre” i Psalm 110
Psa 110:1 En psalm av David. HERREN (JHWH) sade till min Herre: (ADONAY) “Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.” 2 Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender.

Så det råder inte det minsta tvivel om vem David kallade: Min Herre! (Adonay) Det är Jesus Kristus som sitter på maktens högra sida i himlen. Men han bor samtidigt hos den som är ödmjuk och har ett förkrossat hjärta.

Jes 57:15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

Här uppenbaras faktiskt vägen igen Livet börjar alltså i vår ande Livet går genom vårt samvete (Dörren) Livet tar över de ödmjukas hjärtan (Själar)

Petrus beskriver den här vägen med Herren genom yttre omständigheter och inre uppenbarelse av hans härlighet. Precis som den upplevelsen jag beskrev att jag hade haft. (Förkrosselse)

1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

Bön: Herre min Gud! Tack för att du var trofast mot David och alla andra vittnen du låtit stå som exempel för oss kämpande kristna. Jag vet att många kära vänner går igenom både yttre och inre kamp just nu. Många har nöd för sina vänner och familjer för tiden är kort. Många står nu inför en del svåra vägval i livet. Herre min Gud jag ber att du skall leda ditt folk idag tydligt för vi behöver dig mer än någonsin.
Mvh Janne Ohlin

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , | Comments Off on Härligheten från Gud

Äktenskapet ett förbund

Äktenskapet ett förbund

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2021-05-16

Lyssna HÄR

Att vara grundad i Kristi kärlek/Guds kärlek (Ef 3), är också att vara grundad i Guds ord/Bibeln. Man kan inte vara grundad i Guds kärlek utan att vara grundad i Bibeln. Den som lever utanför och tvärtemot Guds ord och det Gud har sagt, lever inte i sanningen. Känslor kan förväxlas med Guds kärlek men Ordet överbevisar om synd.

Joh 14:23 Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord,.. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord...

Det jag tar upp i den här predikan är egna studier och erfarenheter i rådgivning och förbön. Jag har inte lyssnat på andra utan vill enbart utgå från Bibeln och det som står tydligt skrivet. Jag har därför inte heller lyssnat på den serie av pastor Ernest O´Neill om Äktenskap och skilsmässa, som Janne har lagt ut länkar till – men jag vill rekommendera att lyssna på dem. Janne har uttryckt att ”O´Neill säger precis som du brukar säga om äktenskap och skilsmässa”. Det märkliga var att Janne hittade O´Neills serie strax efter att jag hade börjat förberedelsen för undervisningen om äktenskapet.  

Gud leder eller talar aldrig emot eller utanför sitt eget ord. Det kan vi börja med att konstatera, eftersom det är en orubblig sanning. Vi får alltid be den helige Ande om en rätt förståelse av bibelordet. En grundregel är den välkända”Låt skrift förklara skrift” och ”Summan (helheten) av ditt ord är sanning”. Bibelord som är svårförståeliga måste läsas i sitt sammanhang, med dåtidens innebörd, förståelse och tillämpning i nutid. Det ska också jämföras med alla andra bibelord, som rör det aktuella ämnet. Det som står tydligt och klart får vi inte ändra på, varken lägga till eller ta bort något.

1Kor 4:6  Bröder (och systrar eller ”trossyskon”), detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger…

5Mos 4:1  Och nu Israel, lyssna till de stadgar och föreskrifter som jag vill lära er att följa, så att ni må leva och komma in i och ta i besittning det land som HERREN, era fäders Gud, vill ge er.
[det gäller också som förebild för det himmelska landet och den eviga arvslotten] Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er.

Upp 22:18  För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19  Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Äktenskapet ett förbund

Äktenskapet är ett förbund där man ger varandra löften: ”…tills döden skiljer oss åt”. Äktenskapet är instiftat av Gud och gäller enligt lagen, oavsett om man är kristen eller inte. Det är ämnat att vara livslångt och det gäller enbart mellan en man och en kvinna. Något annat finns inte i Bibeln och är inte tillåtet av himlens Gud. Gud tillät månggifte under lagens tid (vi läser om Abraham, Jakob, David, Salomo m fl) men det var inte Guds egentliga vilja eller tanke och det gäller inte i det Nya förbundet, i Kristus. Samboförhållande har ingen biblisk grund och är därmed inte Guds vilja. Den som väljer ett annat sätt att leva än vad Bibeln säger, kan inte räkna med Guds välsignelse.

1Mos 1:27  Och Gud skapade människan till (till, i) sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Gud har skapat allt i fullkomlig kärlek och han vet hur allt i detalj är ämnat att vara. Synden har förstört och påverkar allt men i Jesus Kristus/Messias upprättas allt som det var tänkt. Det börjar redan här i livet, trots våra brister. Det fullbordas när Jesus kommer tillbaka och alla som tillhör honom förvandlas. Överlåtelsen visar sig i att vi vill följa Jesus och lyda honom. Med Guds kraft i den helige Ande är det möjligt. Frukten är rättfärdighet, frid och glädje. (Rom 14:17, Hebr 12:11).

Fil 2:13  Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Bibeln talar om att Gud sluter förbund. När Gud slöt förbund med israeliterna på Sinai berg börjar bilden av ett äktenskap ta form. Budorden kan liknas vid ett äktenskapskontrakt.

Obesvarad kärlek och otrohet

När Gud långt senare prisgav Nordriket Israel till Assyrien, beskriver Gud att han gav ett skilsmässobrev till Israel. Orsaken var otrohet. Sydriket Juda lät sig inte skrämmas av avguderiets konsekvenser i Nordriket, trots alla varningar genom Guds profeter. Det var babyloniska avgudar som de tillbad i Juda och de fick därmed som de ville. Utlämnade helt till sina avgudar, förlorade de Guds beskydd och konsekvensen av den otroheten blev lika uppenbar som tidigare för Nordriket. Den ledde Juda in i Babyloniens fångenskap, bortförande och slaveri, för många misshandel och död. Förebilden är glasklar.

Jer 3:6  I kung Josias tid sade HERREN till mig: Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrivit otukt. 7  Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig sedan hon hade gjort allt detta. Men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster Juda såg det. 8  Och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och givit henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. 9  Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä. [de tillbad det skapade istället för Skaparen (Rom 1)]
…13  Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från HERREN, din Gud, och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger HERREN. 14  Vänd om, ni avfälliga barn, säger HERREN, ty jag är er rätte herre och jag skall hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion.

Gud ville inget hellre än att föra folket tillbaka till sitt rätta land och tillbaka in i gemenskap med sig själv. Han älskade sitt folk och bevisade det men hans kärlek var inte besvarad.

Trohet i förbundet

Gud stod kvar i förbundet för han sviker aldrig sitt ord och sina löften men han måste i det här läget skilja sig från sitt otrogna folk. 2Tim 2:13: Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Gud var hela tiden villig att förlåta och ta dem tillbaka, om de bara ville ödmjuka sig och vända om. Därför har Gud heller aldrig bytt ut sitt egendomsfolk, det judiska folket. Idag beror relationen på om de vill gå in i det Nya förbundet, genom tron på Jesus Messias och det valet är frivilligt. Kärlekens gensvar måste vara frivilligt. Det var endast en del av folket som gjorde det på NT:s tid och gudsfolket skulle inte bara omfatta det judiska folket. Genom sina profeter talade Gud många gånger om att hans folk skulle komma från alla jordens folk och stammar. Evangeliet måste ut överallt.

1Krön 16:23  Sjung till HERRENS ära alla länder! Kungör hans frälsning från dag till dag! 24  Förkunna hans ära bland hednafolken, bland alla folk hans under!

Ps 117:1  Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom, alla folk!

Gal 3:7  Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. 8  Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade.
[dvs. i Kristus]

Kristi brud

I Kristus Jesus är alla troende tillsammans Kristi brud (Rom 11, Ef 3:6) eftersom vi har samma tro och samma liv som apostlarna och alla frälsta/pånyttfödda judar i den första nytestamentliga församlingen (Apg 2). Det är en självklarhet för alla sanna kristna. Naturligtvis omfattar bruden också alla rättfärdiga i det Gamla förbundet, med en tro som Abraham. Bilden av ett äktenskap står kvar. Brudgummen har gett sitt liv för sin brud. Guds fullkomliga kärlek är bevisad.

Rom 5:8  Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9  När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen [grek. orge betyder den eviga vreden/den eviga domen – inte vedermödan (grek. thlipsis)].

Hebr 9:15  Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att de som var kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet.

Bröllopet

När Brudgummen kommer tillbaka är det till Jerusalem i Israel (där han for upp till himlen). Dit skall han samla och möta sin brud – alla frälsta – som älskat och älskar hans tillkommelse (Matt 24, 2Tim 4:8, 1Kor 15:22-23). Det himmelska bröllopet ska firas, tidernas största fest. Det sker efter att den antikristna orena “bruden” – skökan Babylon (ockult religionsblandning) är dömd (Upp 18-19).

Upp 19:7  Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. (Bruden är trogen Jesus och bekänner honom som den enda vägen till Gud och världens Frälsare).

Profeten Hosea

Israel och Juda – det judiska folket – stod i centrum och var ämnat att vara ett exempel som vittnade om att Israels Gud är den ende sanne Guden. Istället blev de periodvis varnande exempel på otrohetens och äktenskapsbrottets konsekvenser.

Hosea bok handlar om äktenskapet. Profeten Hosea fick på Herrens befallning gifta sig med en otrogen kvinna som hette Gomer. Namnet betyder att avsluta eller fullborda. Hoseas äktenskap med Gomer var en symbol för det som då pågick i Israel och Juda. Hon var en trolös kvinna som sprang efter andra män.

Hosea älskade sin hustru och gav henne all sin kärlek, liksom Gud älskade sitt folk och hade välsignat dem med goda gåvor i överflöd. Synden förmörkade deras sinnen så att de inte förstod att allt det goda kom från Herren. De hyllade istället de ockulta avgudarna (onda andar). När Gud tog bort sin välsignelse, blev ”hon” naken och fattig. Guds syfte var hela tiden att folket skulle lämna sin otrohet med baalerna (avgudarna) och återvända till ”sin rätte man”. Profetian beskriver Guds nåd och frälsning genom Jesu försoning och villighet till fullständig förlåtelse gentemot sitt ”trolovade folk”.

Hos 2:14  Därför skall jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. 15  Sedan skall jag ge henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal [synd,  misslyckande och död, (Jos 7)] till en hoppets port [profetian pekar framåt: korsets budskap om Jesu förlåtelse, frälsning och evigt liv]. Där skall hon sjunga som i sin ungdoms dagar, som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land. [befriade från Egyptens slaveri står för befrielse från syndens slaveri]

Olycklig kärlek

När Hosea inte såg någon utväg utan valde att lämna sin hustru, uppmanade Gud honom att ta henne tillbaka. Han måste köpa tillbaka Gomer som en slav. På samma sätt skulle Gud ta tillbaka sitt trolösa folk.

Hos 3:1  HERREN sade till mig: “Gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, HERREN, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor.” (avgudadyrkan) 2  Och jag köpte henne åt mig och gav för henne femton siklar silver och en homer och en letek korn.

Femton siklar silver var hälften av priset på en slav (2Mos 21:32). En homer var hälften av priset för mat till en slav. Grundtextens ord beskriver mat till djur. Förnedringen var total.

Otrohetens och syndens mörka konsekvenser beskrivs i flera kapitel. Både människor, djur och natur led stor nöd. Hosea bok beskriver folkets trolöshet och Herrens trofasthet och kärlek.

Hos 11:7  Mitt folk är benäget till otrohet mot mig, och hur mycket man än kallar dem till den som är därovan, upphöjer ändå ingen honom. 8  Hur skall jag kunna överge dig, Efraim? Skall jag lämna dig, Israel? Hur skall jag kunna göra med dig som med Adma och låta det gå dig som Sebojim? [dessa platser ödelades tillsammans med Sodom och Gomorra]  Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. 9  Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede, jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag ibland er, och med vrede vill jag ej komma.
14:2  Vänd om, Israel, till HERREN, din Gud, ty genom din missgärning har du kommit på fall. 3 Tag med er ord och vänd åter till HERREN. Säg till honom: “Förlåt oss alla våra synder och tag nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar.

Hosea fick profetera Guds löften till sitt folk, sin trolovade. Profetiorna är fullbordade i Jesus Kristus/Messias.

Hos 2:19  Jag skall trolova dig med mig för evig tid, ja, jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. 20  Jag skall trolova dig med mig i trohet, och du skall så känna HERREN.

Skilsmässa

Den enda orsaken som Bibeln ger för skilsmässa är otrohet/otukt. Förebilden ser vi i Guds förhållande till Israel. Den som väljer att skiljas för någon annan orsak, uppmanas att leva ensam (singel) eller återförenas med sin hustru/man. Naturligtvis ska ingen behöva leva under fysisk misshandel eller medveten psykisk misshandel i ett äktenskap. Först och främst bör man i sådana fall fly därifrån och söka hjälp. En separation är nödvändig.

Matt 19:3  Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: “Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning?” 4  Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna 5  och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? 6  Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” 7  De sade till honom: “Varför har då Mose befallt att mannen skall ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne?” 8  Han svarade: “Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. 9  Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt [porneia] och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.”

Mose hade aldrig befallt någon att skiljas, som fariseerna påstod. Mose hade tillåtit skilsmässa. Det grekiska ordet för otukt är [porneia] som betyder otrohet, hor, sexuell synd (äktenskapsbrott eller incest) och avgudadyrkan. Vi har också ordet porr därifrån.

1Kor 6:18  Fly bort från otukten [porneia]! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.

Hebr 13:4  Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

I Bergspredikan säger Jesus:
Matt 5:27  Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. 28  Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

Jesus vill rena våra hjärtan och sätta oss fria. Hans ord avslöjar var problemet är. Vem av oss kan säga att vi aldrig har haft orena tankar? I vår syndanatur har vi kanske brutit mot alla Guds bud i tankarna men när vi bekänner, får vi förlåtelse och rening i Jesu blod.

1Joh 1:9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Det är inte helt ovanligt att kristna försvarar sin skilsmässa med att ”Vårt äktenskap var inte sammanfogat av Gud, därför har vi rätt att skiljas”. Det påståendet har ingen biblisk grund. Då skulle man kunna gifta sig och skilja sig hur många gånger som helst och hur som helst, av den orsaken. Ett sådant resonemanget sätter Guds ord ur kraft och likt fariséerna upphäver man Guds bud och sätter människans ord högre.

Jesus sa:
Mark 7:8  Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Är Gud mäktig att förändra ett äktenskap?
Kan Gud förnya kärleken i ett äktenskap?
Kan Gud hela ett trasigt äktenskap?
Svaren är ja.
Är Guds arm för kort för att hjälpa? (Jes 50:2)
Svaret är nej.

Kärleken kan förnyas

Guds profet Jeremia fick å Guds vägnar påminna Israels folk om den första kärleken – tiden när de levde i och av Guds kärlek – och följde Herren var helst han ledde dem. Guds viljas väg ledde genom den torra öknen för att komma till ”det förlovade landet”. Gud ville väcka och tända kärleken på nytt i deras hjärtan. Det kan vara en bra början i äktenskapsrådgivning, att påminna parterna om tiden då de älskade varandra.

Jer 2:1  HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2  Gå och predika för Jerusalem. Säg: Så säger HERREN: Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår.

Johannes fick skriva brevet till församlingen i Efesus, som hade förlorat den första kärleken. Det är ingen tvekan om att Gud vill och är mäktig att förnya kärleken också i ett äktenskap mellan man och kvinna.

Upp 2:3  Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. 4  Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5  Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar…

När bara den ena parten är kristen

Paulus tar upp ett exempel med ett gift par som inte är kristna. Kvinnan blir frälst men inte mannen. Har hon rätt att skilja sig? Nej, inte ens då har hon rätt att skilja sig (om man skulle försöka leta efter en orsak till skilsmässa). Om den ofrälste mannen inte längre vill leva med henne, får hon däremot inte vägra honom skilsmässa. Hon får inte tvinga honom att vara kvar men som frälst har hon inte rätt att begära skilsmässa av någon annan orsak än att hennes man är skyldig till otrohet/otukt. Detsamma gäller naturligtvis i omvänd situation, om mannen blir frälst men inte kvinnan. Paulus skriver att det är hans egna ord men det har ändå sin grund i Guds bud. Texten läser vi här:

1Kor 7:10  De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – 11  skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. 12  Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. 13  Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. 14  Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga. 15  Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. 16  Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? [Att tvinga den andra parten kvar i äktenskapet är inte rätt, för det finns ingen garanti att den andre ska bli frälst] 17  Bara det vet vi, att var och en skall leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar.

Det är intressant att läsa hela kapitlet som visar fullständig jämställdhet i äktenskapet. Allt som Paulus nämner gäller exakt lika för mannen gentemot kvinnan och kvinnan gentemot mannen. Detsamma gäller Jesu undervisning (Mark 10:11-12). Felaktiga läror har gjort gällande att mannen bestämmer och alltid har sista ordet. Problemet är att man då egentligen predikar ett falskt evangelium som bygger på lag istället för nåd, makt istället för tjänande, självupphöjelse istället för ödmjukhet, själviskhet istället för utgivande kärlek. Sådant brukar genomsyra hela teologin och det har skadat många, inte minst har kvinnor blivit förtryckta ”i Guds namn”. Följden är olyckliga äktenskap.

Bilden av äktenskapet som den helige Ande ger genom Paulus brev beskriver Guds vilja: utgivande kärlek från båda parter och Guds fostran till ödmjukhet och samarbete. Det ger inget utrymme för maktbegär eller skadlig dominans från någon sida. Paulus inleder med orden:

Ef 5:21 Underordna er varandra i Kristi fruktan.

Exemplet som Paulus tar upp kan vi också överföra på en person som har avfallit från tron, gift sig utan att be om Guds ledning och nu vänt om och överlåtit sitt liv till Jesus. Det är den icke-kristne som avgör hur fortsättningen ska bli. Den som skiljer sig för att ”mannen (eller kvinnan) inte är tillräckligt andlig”, handlar emot Guds vilja och begår därmed en synd. Det är inte helt ovanligt i överandliga sammanhang men det strider emot Guds ord. Det brukar snart visa sig hur ”andlig” den personen själv är, som skiljer sig av den orsaken.

Omgifte

Paulus tar äktenskapet som bild när han förklarar lag och nåd.
Rom 7:2  Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. 3  Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru.
Jesus sa:
Mark 10:9  Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt.” 10  När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna honom om detta. 11  Han svarade dem: “Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna, han begår äktenskapsbrott mot henne. 12  Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig, begår hon äktenskapsbrott.”

Här finns det olika uppfattningar som har lett till att en del menar att den som är skild (blivit övergiven av sin man som har ingått ett annat äktenskap) inte har rätt att gifta om sig, för då begår hon äktenskapsbrott. Jag tror att den som är oskyldig, har rätt att gifta om sig eftersom äktenskapet i det här fallet redan är brutet och grunden har rivits upp, av den andra parten. Den som är trogen men blir sviken och därför är skild, har inte begått äktenskapsbrott. Men att söka Guds personliga vilja är alltid avgörande.

I vers 12 gör Jesus precis som i alla andra verser som gäller äktenskapet: han visar att detsamma gäller för mannen gentemot kvinnan som för kvinnan gentemot mannen.

Alltså:
Om mannen skiljer sig och gifter sig med en annan kvinna, begår han äktenskapsbrott. (vers 11)
Om kvinnan skiljer sig och gifter sig med en annan man, begår hon äktenskapsbrott. (vers 12)

Detsamma borde gälla här, där Jesus sa:
Luk 16:18  Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

 1. Mannen som skiljer sig och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott.
 2. Kvinnan som skiljer sig och gifter sig med en annan man begår äktenskapsbrott – och även hennes nye man begår äktenskapsbrott när han gifter sig med henne (detsamma gäller omvänt kvinnan i det första exemplet).

På den tiden var det vanligt att mannen var den som tog ut skilsmässa när det passade honom och det var relativt lätt att skiljas. Jesus riktade sig därför främst till männen och talade om vad som gäller i Guds rike. Även de manliga lärjungarnas syn på äktenskapet är avslöjande. Egen “vinst” stod i centrum.

Matt 19:10  Hans lärjungar sade till honom: “Om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig.” 11  Han svarade dem: “Inte alla förstår det ordet utan endast de som har fått den gåvan. 12  Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.”

I liberalteologins spår kan lydnad till Guds bud kallas ”lagiskhet” men då har man inte förstått eller lärt känna Jesus och hans ord. Vi som är pånyttfödda kristna vet att Gud är god och han vill och vet vårt bästa. Det Gud säger är sant, rätt och fullkomligt gott. Om vi väljer att handla eller leva på annat sätt än det Gud vill, får det konsekvenser och det gör i värsta fall Gud till en lögnare. Det är naturligtvis en allvarlig synd. Vi har inte heller rätt att ändra eller vrida Ordet för att passa våra begär och egna viljor. Det är laglöshet. Där så sker har man inte gått korsets väg i överlåtelse till Jesus och man kommer aldrig att förstå Guds väg och vilja om man inte ödmjukar sig och vänder om. Som jag skrev i en Fundering: Man kommer aldrig rätt på fel väg. För att komma rätt måste man vända om.

Det händer något i andevärlden när man börjar ta lätt på gudsfruktan och Guds helighet. Man släpper in en främmande ande. Jag minns för många år sedan att det berättades om en frikyrkoförsamling där den ena skilsmässan avlöste den andra bland medlemmarna. Två par till och med skiljdes och ”bytte partner” i omgifte. Det är som att synden smittar, när någon börjar kompromissa: ”om de kunde skiljas, kan vi också”. Mänskliga och ogudaktiga bud ersätter Guds bud när en oren ande släpps in och får övertaget om människor. Satan vinner segrar när på han på det sättet attackerar och lyckas rasera äktenskapen.

Vad gäller för den nyfrälste?

Den som har ett eller flera äktenskap och skilsmässor bakom sig när han (hon) blir frälst, får full förlåtelse och får börja om. Han/hon är en ny skapelse i Kristus. Här gäller samma som Paulus skriver om i 1 Kor 7. Den som är ogift ska be om Guds ledning och vilja för sitt liv och sin framtid. Den som är gift ska låta den andra (icke-kristne) parten avgöra fortsättningen.

2Kor 5:17  Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Jag vågar inte gå emot det som står i Bibeln. Det är inte utan motstånd men jag har aldrig behövt ångra att stå fast i samtal och rådgivning. Guds ord har alltid segrat. Motståndet som uppstår brukar vara kampen mellan köttet (det mänskliga begäret) och Guds Ande (Gal 5:17). Det är min fasta övertygelsen att Gud alltid har hjälp att ge. Där de största problemen finns, där vinns de största segrarna i Jesus Kristus, för Guds rike. Det kristna äktenskapet är ämnat att förhärliga Jesus, genom att han får leda och verka.

Jag tror att en ganska vanlig brist vid skilsmässa – där ingen otrohet har begåtts – är att man inte har överlåtit sitt liv helt åt Jesus och underordnat sig Guds vilja. Då har man inte heller varit bedjande och satt sin förtröstan på Gud, i lydnad till honom. För det handlar om bön, uthållig bön.

Skilsmässa och omgifte

Hur gör man då om man enligt Guds ord har begått äktenskapsbrott som kristen, genom skilsmässa och omgifte, emot Guds bud och vilja? Man lever utanför Guds ords gränser och saknar Guds välsignelse över sitt nya äktenskap. Ska man skiljas igen? Nej, det tror jag inte – om inte Gud talar personligt om det. Man kan inte backa eller göra sitt val ogjort. Det som måste göras, är att ödmjuka sig inför Jesus/Gud och bekänna att man har brutit hans bud. Det finns förlåtelse och jag är övertygad om att Herren utifrån hjärtats omvändelse, ånger och uppriktighet vill leda och verka från den stunden i det nya äktenskapet. Jag har svårt att se att man är lämpad för andligt ledarskap utifrån de krav som räknas upp i NT:s brev, men jag tror inte att något hindrar att man sedan kan tjäna Gud med sina liv.

Jesus vill skydda oss från felaktiga val. Att bryta Guds bud får konsekvenser. Det finns full förlåtelse men det måste föregås av omvändelse och bekännelse. Den som inte gör upp inför Gud, tenderar att påverka och råda andra till skilsmässa och därmed äktenskapsbrott på samma sätt, som man själv har gjort sig skyldig till. Andra områden i livet kommer utan tvekan också att påverkas negativt.

Att ingå äktenskap trots varningar

Vi känner till flera par som ingick äktenskap trots att Gud gav profetiska varningar i förväg, att valet var fel. Det kommer inte att gå bra. I ett sådant äktenskap föll mannen tillbaka i missbruk och var otrogen. En annan man hade inte varit ärlig om sin situation och var senare också otrogen… dessa båda äktenskap slutade med skilsmässa. När det finns barn i familjen, kan det leda till jobbiga tvivel, frågor och skuldkänslor för den som är kristen. Jag tror att barnen i alla situationer är Guds gåvor (Ps 127:3). Här visar Gud sin gränslösa kärlek. Trots ett fel val och misslyckande, blir barnen en välsignelse och en tröst. Tvivla aldrig på att barnen är Guds gåva!

Jag vill nämna några anonyma exempel som beskriver hur Gud leder i harmoni med sitt eget ord.

Exempel 1
En kristen kvinna levde med sin man, som hade fallit tillbaka i alkoholism. Hon var förtvivlad och bad Gud om hjälp. Hon ville lyda Guds ord och kunde därför inte skilja sig, för mannen var inte otrogen och hon ville inte heller tvinga fram en skilsmässa. Bönesvaret kom genom att mannen en dag begärde skilsmässa. Han ämnade inte sluta med sitt missbruk men kände press på sig, som han ville slippa. Kvinnan blev fri. Hon hade ingen tanke på att gifta om sig och gjorde det inte heller.

Exempel 2
En kvinna levde i ett jobbigt äktenskap och var förtvivlad. Mannen bekände sig som kristen men det fanns stora brister i hans liv som inte stämde överens med hans bekännelse. Vi hade en hel del samtal och hon började fundera på skilsmässa. Jag måste säga det Bibeln säger, att jag kan inte se att du har rätt att skilja dig i dagsläget. Istället uppmanade jag henne att fortsätta be till Herren om en lösning och jag lovade att vara med i bön.

En tid senare ringde hon och berättade att hon fått klart för sig att mannen var otrogen. Han hade erkänt ett förhållande med en annan kvinna och han ämnade inte avsluta det (!). Jag sa till henne: Nu har du rätt enligt Guds ord att begära skilsmässa, om du väljer att göra det.

När hon ringde och berättade att hon hade valt skilsmässa sa hon: Elvor, du var den enda av mina vänner som stod fast vid Guds ord. Tack! Nu vet jag att jag inte gör något emot Guds vilja och jag uppskattar verkligen ditt råd och din fasthet i Guds ord.

Exempel 3
Ett kristet par hade en del problem i sin relation. Kvinnan startade en kontakt med en icke-troende man. De beslutade att träffas och började en relation. Vi hade sporadisk kontakt och jag varnade henne gång på gång men för döva öron. Hon försvarade sin synd och försökte övertyga mig om att mannen som hon var otrogen med, var nära att bli kristen. Så blev det inte. Förhållandet tog slut och det hela slutade i skilsmässa med mannen som hon var gift med, trots att han var beredd att förlåta och börja om. Vi fortsatte att be för dem.

Efter ett par år kom ett meddelande. Kvinnan hade vänt om och gjort upp med sin synd. Det var fantastiskt att höra för hon visste hela tiden vad Bibeln säger. Hon hade återförenats med sin man och de hade gift om sig. Idag lever de för Gud tillsammans. Så helt förlåter Gud…

Det kan vara en lång och svår väg att finna varandra igen men med Guds nåd och kärlek är det fullt möjligt. Själavårdssamtal och förbön kan också vara en viktig del i den processen.

Exempel 4
Det var ett kristet par, där kvinnan började umgås med tanken på skilsmässa. Orsaken var obefogad eftersom hon hade en fin man på alla sätt. Inga varningar hjälpte för tanken hade redan slagit rot i hennes sinne. Hon ”gödde” de tankarna mer och mer, skilde sig och träffade snart en ny man som hon gifte sig med. Äktenskapet har kantats av problem.

Exempel 5
En kvinna berättade om sitt äktenskap där mannen hade fastnat i överandlighet och falska profetior. Det hela ledde till att han blev psykiskt knäckt och kvinnan fick ta hand om hemmet, barnen och försörjningen. Många runt henne uppmanade henne att ta ut skilsmässa. Kvinnan ville lyda Guds ord och valde att stanna kvar i äktenskapet. De lever sedan länge i en bra relation. Kvinnan har fått full upprättelse och tjänar Gud i en församling, till stor välsignelse.

Det finns olika och ibland speciella situationer.
Ett exempel är de två ungdomarna som ”profeterades ihop”. Det är inte lätt när man är ung, saknar erfarenhet och blir vilseledd. De två gifte sig i tron att profetian var från Gud men det fungerade inte, hur de än försökte. De var goda vänner men inget annat. I förtvivlan vände de sig till en pastor i själavårdssamtal. När pastorn hört deras berättelse och förstod att de hade byggt på en falsk profetia men i ödmjukhet trodde att de lydde Gud, förklarade han äktenskapet som upphävt. Jag tror att han gjorde rätt i den situationen. (Jag säger detta med reservation. Det får aldrig någonsin göras till en regel och jag känner själv en viss tveksamhet).

Det kristna äktenskapet

Relationer är inte lätt. Det krävs bådas vilja om ett äktenskap ska fungera. Om inte alla, så går de allra flesta äktenskap igenom kriser. Janne och jag har sagt ibland, att det är tveksamt om vi hade klarat de första åren, om vi inte varit kristna och haft Jesus. Det vi visste, var att han hade fört oss samman och därför var det en självklarhet att alltid förtrösta på Guds hjälp i allt. Gud är trofast!

Vår strävan och inställning bör alltid vara trohet till varandra och att bevara äktenskapet. Vi får gå till Jesus med allt. Vi får säga precis som det är och hur vi upplever vår situation. Att få vila på Guds fasta grundval, att ha Jesus och den helige Ande i relationen, är en fantastisk nåd och den bästa förutsättningen för ett äktenskap.

Det kan behövas hjälp genom äktenskapsrådgivning, själavård med biblisk undervisning och förbön från troende vänner som man litar på. Ibland kan en tillfällig separation vara nödvändig men det bör ske med målet att återförenas igen.

Bibelns budskap gäller det kristna äktenskapet. Vi kan inte förvänta oss att icke-kristna ska leva så, när de inte är öppna för Guds hjälp och ledning men vi kan alltid ge råd utifrån bibelordet. När det gäller kristna medmänniskor, vågar jag personligen aldrig ge andra råd än de jag ser i Bibeln. Guds välsignelse över våra liv är det värdefullaste av allt.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Äktenskapet ett förbund

Äktenskap och skilsmässa

På min födelsedag fick jag en plötslig lust att städa i mina förråd av gamla predikningar mm som jag haft utskrivet genom åren. Jag hittade lite anteckningar från en person som jag lyssnade på för många år sedan. Hans namn är Ernest O´Neill och jag kommer ihåg hur han berörde mitt hjärta då. Kanske är det så att dessa videor kommer att välsigna dig också det är en fantastisk undervisning. Därmed är inte sagt att jag har lyssnat och godkänt allt han säger i alla andra predikningar men dessa är bra.

Jag vill börja med hans vittnesbörd som är något som många troligen kan göra sig till ett med. Det pågår en inre kamp i våra hjärtan en kamp som bara Korsets Kraft rår på genom Andens Kraft.

Rom 7:15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

Sedan går vi vidare till äktenskap och skilsmässa och jag får nog säga att detta är nog det bästa jag har hört i dessa ämnen. Ernest tar upp skillnaden mellan ett “Kristet” äktenskap och ett “Världsligt”. Ett kristet äktenskap är och har Guds vilja i centrum. Här är första videon Grunden för äktenskapet.

Sedan kommer video nummer två: Vad är det för syfte med äktenskapet?


Video nummer Tre: Guds väg att få ett äktenskap att fungera.

Video nummer 4 Tro på Gud

Video nummer 5: Här tar Ernest upp ett känsligt ämne: Skilsmässa!

Citat från videon: Det är när de stora kriserna kommer som Guds möjligheter kommer att få oss in i Guds vilja med det.

Video nummer 6: Visste du att 50 % slutar i skilsmässa?

Janne Ohlin – Göteborg


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Äktenskap och skilsmässa

Det nya hjärtats längtan

Jag har drabbats av lidande och skall knä opereras den 29/4-21. Men mitt i lidandet har nåden och kärleken faktiskt ökat. Samtidigt så är det så fullständigt uppenbart att jag själv äger inte denna kärlek. Den kommer ifrån Jesus Kristus som bor i mig. När jag ger ut av denna Kärlek till de människor Herrens Ande leder mig till så verkar det som om den förökas. Det här är något som övergår mitt förstånd men är väldigt konkret för mig just nu. Det är verkligen fritt ur hjärtat och spontant det jag skriver nu.

Rom 5:2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek (Agape) är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss. 6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.

Paulus säger att Kärlekens väg leder till att nåden flödar över starkare.
1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor (Charis-Ma) som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra.

Ordet för nådegåvor (Charis-ma) kan översättas: Utflöde av Nåd!

Grekiskan: Sträva efter att överflöda allt starkare i nåden – Jag skall visa er den vägen som leder till detta överflödande. (Sedan kommer Kap 13)

1 Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, (Agape) vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, (Agape) så vore jag ingenting. 3 Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek (Agape) så skulle jag ingenting vinna. 4 Kärleken (Agape) är tålig och mild, kärleken (Agape) avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst.

Wow! Paulus menar alltså att Kärleken som är Andens Frukt (Gal 5:22) slår högre än en massa Helanden och Profetia mm. Paulus säger alltså att kärleken är en väg som leder till att Guds Nåd förlöses i människors liv.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga “ja” till Gud och säga “nej”. Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Guds kärlek (Agape) är alltså inget som kommer ifrån vårt gamla hjärta. Bibeln säger att vårt gamla jag bara tänker på och planerar för oss själva först hela tiden. Gud måste alltså få göra ett under med oss om vi skall byta tankesätt och gärningar här på jorden. Guds kärlek (Agape) är nämligen något som ligger i Guds eget väsen och finns alltså i hans härlighet.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,

Jer 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? 10 Jag, HERREN, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt.

Hes 36:25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Vårt hjärta eller vår själ är sjukt och djupt nedsjunket genom syndafallet. När vi nu talar om frälsning så innebär det att Herren ger oss ett förnyat hjärta med förnyade tankar. Om jag är i ett sunt sammanhang där Anden verkar hur vet jag det? Jo ditt hjärta och dina tankar börjar dras till Herren och du längtar efter hans levande ord.

När du fått det hjärtat kommer inte underhållning att kunna mätta din själs törst. Du kan inte känna tillfredställelse i en församling baserad på ytlig undervisning. Inte heller kommer du att känna din själs törst fyllas genom någon verksamhet. Jesus Kristus vet hur du har det han kommer att föra dig till vattenkällorna. Många är så till döden trötta på allt detta och längtar efter något nytt. Många sänder upp sina innersta hjärtans bön till Gud.

Psa 42:1 För sångmästaren, en sång av Koras söner. 2 Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. 3 Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?

Här ser vi en sådan själ som längtar efter en levande Gud. En sådan själ både hungrar och törstar efter en levande Gud. Om nu Gud ger dig ett nytt hjärta som så hungrar och törstar efter honom vad gör han då? Kolla vad herdepsalmen säger….

Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Tro inte för ett ögonblick att inte Gud ser din hjärtas rop? Du är absolut inte övergiven av honom han såg folkets hjärtan. Vi träffade nya vänner och fick höra hur det går till i de moderna församlingsbyggena.

Det vi fick höra är alltså direkt från människor som kommit ur dessa församlingsbyggen. Vi blev väldigt bedrövade och tänkte på hur många det måste finnas där som verkligen längtar efter den levande Guden.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. 35 Det var redan sent på dagen, när hans lärjungar kom fram till honom och sade: “Den här platsen ligger ödsligt till, och det är redan sent. 36 Sänd i väg folket så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. 37 Men han svarade: Ge ni dem att äta. De frågade honom: “Skall vi gå och köpa bröd för två hundra denarer och ge dem att äta?” 38 Han sade till dem: “Hur många bröd har ni? Gå och se efter.” De tog reda på det och sade: “Fem bröd och två fiskar.” 39 Då befallde han att alla skulle slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. 40 De satte sig ner i grupper om hundra eller femtio. 41 Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud och bröt bröden och gav åt sina lärjungar, för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut de två fiskarna så att alla fick. 42 Och alla åt och blev mätta. 43 Sedan plockade lärjungarna upp brödstyckena och det som blev över av fiskarna, tolv korgar fulla. 44 Det var fem tusen män som hade ätit.

Jer 23:1 Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN. 2 Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger HERREN. 3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

När Jesus Kristus kommer in i våra hjärtan kommer vi att få se och uppleva det han blir gripen av. Hans kärlek kommer att driva oss att bli herdar och ge fåren den mat de behöver. Om vi säger ja till hans kärlekskallelse kommer han att stå för det vi behöver både mat och beskydd.

När våra vänner berättade om de nya församlingarnas starka ledarskap kunde jag inte låta bli att tänka på vad Jesus sa om falska och sanna herdar i ändens tid.

Mat 24:45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Vet du vad jag tror? De onda herdarna är bedragna av den teologi som fullständigt invaderar församlingarna idag. Den teologin handlar om att vi skall genom ett starkt ledarskap med Apostlar-Profeter bygga upp Guds Rike på jorden synligt innan Jesus Kristus kommer tillbaka till jorden igen.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on Det nya hjärtats längtan

Huvud eller svans

HUVUD ELLER SVANS

Predikan: Elvor Ohlin
Lyssna HÄR
Parousia Mission
2017-05-21

Välsignelser av lydnad för Israel som nation i GT
Mose läste upp välsignelser och förbannelser. Välsignelser gällde om man levde i lydnad till Gud och förbannelser om man levde i olydnad. Det gällde Israel som nation i GT, i det gamla förbundet.

5Mos 28:13  HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till HERRENS, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem.

Det här bibelordet har misstolkats och felaktigt missbrukats till att handla om makt och herravälde /herradöme. Det finns många exempel på idag: Nyapostoliska reformationens (NAR) alla visioner, 7 bergen-läran, G12 mm.

Guds plan med Israel att vara ett huvud som nation, var att göra HERREN känd bland hedna-nationerna. Att leda människor till tro på himlens Gud, Israels Gud. Alla skulle kunna se att de var Guds folk. Man skulle förhärligade Guds namn. Det var det som det handlade om här, att vara huvud.

Att vara svans eller att ”vara under” här, har inte med ödmjukhet att göra, utan helt enkelt att vara människor till lags. Vi har ett uttryck: ”att svansa efter”. Man följer mängden (världen) och hänger bara med.

Huvud, beskriver här en början, början på något nytt, förstling, den som går före.

Intellektet, är det som vi tänker är “huvud”. För judarna och hebreiskt tänkesätt var det hjärtat, det inre, som är centrum av människans personlighet: vilja, tankar, sinne, känslor, intellekt.. Hjärtat är det centrala, människans personlighet.

Huvud i GT och i det profetiska ordet brukar syfta på kungar och ledare. I Upp 17 exempelvis, är det bildspråk men det står att det handlar om kungar.

Vi kan jämföra med när ledarna vek av från Guds väg:
Jes 9:15 De äldsta och högst uppsatta är huvudet, profeten som talar lögn är svansen. 16  Ty detta folks ledare för det vilse, och de som låter sig ledas går i fördärvet.

”Svansen” här, är profeterna. De sa det ledarna ville höra: ”Allt står väl till, allt står väl till..” Så uppmuntrades falska läror, hyckleri och orättvisor. Den ogudaktige uppmuntrades genom dem.

Mose läste upp förbannelser av olydnad mot Gud och vi läser om vad som hände.
5Mos 28:43  Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig allt högre och högre, men du skall sjunka ner allt djupare och djupare. 44  Han skall ge lån åt dig, men du skall inte ge lån åt honom. Han skall bli huvudet och du skall bli svansen.

Om vi nu går tillbaka till skapelsen:
1Mos 1:1  I begynnelsen [bereshit] skapade [bara = att frambringa av intet] Gud [Elohim – pluralform] himmel [himlarna – både synlig och osynlig] och jord.

Bereshit betyder i begynnelsen eller genom begynnaren.
Ordet reshit betyder först (i rum, tid, ordning) förstling. Det kan relatera till och beskriva början av en kungs regering. Det talar alltså om Jesus /Yeshua. Kungen i Guds rike är Jesus.

Reshit har samma rot som ordet “huvud” på hebreiska.
Roshhuvud, den förste, kapten, förstlingen, begynnaren (ordet kan stå för ledare).
Be reshit betyder i begynnelsen. Bokstaven b – beit – betyder hus.

”Ett hus för den främste (reshit) skapade Gud.”
”Himlarna och jorden är Reshits (Begynnarens) hus.”
Allt är skapat genom, till och för Messias Jesus.
JESUS är i centrum för hela skapelsen.

Gud äger skapelsen
Gud äger allt. Vi är förvaltare. Jag har sagt det många gånger, att vi hade en underbar liten svart bondkatt i många år, som vi älskade mycket. Jag pratade ofta med katten om att vi har samma Skapare. Det är skillnad på djur och människa men ändå… din hund eller katt eller annat husdjur, är Guds katt eller hund osv. Du får sköta om det där djuret åt honom. Jag blev alltid varm i hjärtat av att tänka, att det är Guds katt. “Du är Guds katt, förstår du“, sa jag till Milli. “Och vi får sköta om dig“. Men det var med Guds hjälp, för annars hade katten dött flera gånger om. Det var många bönesvar och vi brukar säga att “katten lever på förbön”. (Det här var ett sidospår).

Vad krävs av en förvaltare? Jo, det krävs trohet och pålitlighet till Gud (1Kor 4:2). Guds rådslut för hela skapelsen och hela mänskligheten, är att föra tillbaka och sammanfatta allt i Kristus. Därför erbjuds alla evangeliet och frälsningen.

Ef 1:9  Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10  den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Kol 1:16  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17  Han är till före allting, och allt består genom honom. 18  Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Joh 1:11  Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Detta är viktiga verser idag. Det är en klar skiljelinje att tillhöra Jesus eller att inte tillhöra honom. Att vara frälst eller inte frälst. Man halkar inte in på något. Det är ett fast beslut som man tar medvetet. Vi ska ära Gud med vårt förstånd – det är ett förståndsmässigt beslut. Söka honom med vårt förstånd, ett beslut att tillhöra honom, tillhöra Guds rike. Vi vill vända om och få förlåtelse för våra synder.

Ett annat huvud
Vi läser om Babels torn. Det var människan uppror mot Gud där man valde ett annat huvud.

1Mos 11:4  Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen [rosh – huvudet (huvudet i himlen)] uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.” [”låt oss göra oss ett annat namn / ett eget namn och ett annat huvud – så att vi blir lika Gud /gudar”]

Man skulle inte bygga ett torn som nådde himlen bokstavligt. Innebörden är “vi kan bli gudar (bli lika Gud)”. VI bygger… Vi gör oss ett eget namn, ett annat namn att samlas under istället för Kristus – på grekiska: anti-krist. Detta därför att man vill leva i synd. Man ville inte ha himlens Gud som huvud (Jesus), även om det inte var uppenbart på den tiden vem Jesus är. Vem Gud är, var uppenbarat och tron på honom.

“Låt oss göra oss ett annat huvud. Låt oss bli gudar.”
Människan utan Gud leder alltid till maktkamp, kaos och trasighet. Det är satans mål. Han vill förstöra. Han vill förgöra. Han vill fördärva det goda som Gud har skapat.

Det Gud skapar och gör i våra liv, det är ordning och harmoni. Han återställer.

Denna (falska) “enhet” eller enighet i uppror mot Gud är det värsta av allt. Gud grep in och förbistrade språket och spred ut dem så att de slutade bygga på det här bygget (Babels torn).

Babel betyder förbistring (språket), förvirring eller förskingring.
Babel kommer från balal som betyder att svämma över, att blanda (även foder), smörja, förväxla, mingla, blanda (själv)

Jag gjorde en gång en definition utifrån grundtexten: ”en blandreligion av andligt foder/mat, en falsk smörjelse (en oren ande) och en falsk enhet som leder till förväxling (av sanningen) och därför svämmar (laglösheten) över”            

Vad innebar det att vara ”huvud” i GT om man var kung? Hur ville Gud att en kung skulle vara?

Jer 22:14  (Gud talade genom Jeremia till kung Jojakim) Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15  Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack (han hade det också gott ställt), men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16  Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. [Guds hjärta] 17  Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld. [hans far Josia hade vänt folket till Gud]

Här ser vi Guds hjärta, hur han ville att en kung skulle vara och det viktigaste: han såg till den förtryckte och till den fattige. Han tog hand om människor. Det är ett ”huvud” enligt Guds vilja.

Jakob i Peniel
Jag vill ge ett annat exempel. Det är inte en kung men jag tycker att det är strålande exempel när vi läser om Jakob i Peniel. Det är ett textsammanhang som många älskar. Jag älskar i alla fall att läsa om hur Jakob förändras efter gudsmötet i Peniel, när Gud måste slå honom på höften – slå ner hans egen styrka så att han kunde ta emot Guds välsignelse, som han längtade efter.

När vi ser Jakob innan detta, så var han väldigt manipulativ. Hans namns betydelse när han bekände hur han han var och bekände sin synd, sa han: ”bedragare”.

Han bedrog sin bror Esau för att få förstfödslorätten och lura åt sig välsignelser. Innan han kommer till Peniel kan vi se att han är ganska feg och självisk. Han var livrädd för att möta Esau. Vad gör han när han ska tillbaka? Han skickade kvinnor och barn före sig själv (hotad). Har ni sett?!

Men efter Peniel är det en förändrad och förvandlad Jakob. Nu går han före själv för att skydda de andra. Det talar om utgivande och tjänande i hans hjärta nu och det är vad Gud hade gjort.

I takt med de minsta – Guds hjärta!
När vi läser längre fram kan vi se att han går i takt med de minsta. Esau vill skynda på när han hade mött honom. Nej, nej, säger Jakob… djuren och barnen får inte drivas för hårt för då orkar de inte. Vilken förändring!!

– han vill gå i takt med de minsta
– han satte andra före sig själv

Här kan man säga att Jakob blev HUVUD istället för SVANS.

Josef
Josef är ett annat exempel på frukten av Guds fostran i hans liv. Att han kunde möta sina bröder med förlåtelse, barmhärtighet och med kärlek – och vinna dem för Gud. Det var alltså Israels tolv stammar. Tänk på, vilken katastrof det hade kunna bli. Josef hade fått ljus över Guds plan och rådslut i hans liv. Han förstod varför detta hade hänt, varför han blev såld som slav, blev satt i fängelse och fick gå igenom så mycket lidande.

Gud hade gett Josef ljus över hans situation. Han säger till sina bröder:

1Mos 45:7  Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. 8  Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud…

Gud var med i det svåra. Det är som det står i Rom 8:28: Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud…

“Det bästa” står i bestämd form. Bra, bättre, bäst. Det står i superlativ. Det betyder: Det finns inget bättre!

Var Guds syfte med Josef att ge honom position, ära och makt?
Nej, det var att tjäna sitt folk. Att rädda sitt folk, var syftet med Josef.

Vi går till NT och läser om “huvud”.
Ef 1:22  Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud [kephale] över allting gav han åt församlingen, 23  som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

I det Nya förbundet (NT) har ordet huvud en lite annan innebörd. Vi tänker gärna att det är den som är “över” och “bestämmer” och “råder”. Men det är inte innebörden här.

Kephale betyder huvud, källa, tillgång och resurs.
Ordet beskriver:
-att se till den andres bästa, till den andres behov.
-att vara den andres resurs eller styrka.
-att stärka och uppmuntra den andre (andra) i sin kallelse.

Ordet används inte om auktoritet, utan utgivande och tjänande (NT). Det är vad huvud är, i Guds rike.

Hur är Jesus som ”huvud”?
Fil 2:3  Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4  Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var (huvudet).
Vad gjorde han? …han utgav sig själv…antog en tjänares gestalt…ödmjukade sig.. gav sitt liv på korset. Han gick i döden för oss. Det är vad “huvudet” gjorde.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” [detta är Kristi sinne, han som är huvudet och har visat oss vägen].

Fler exempel:
1Joh 3:16  Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder (/systrar). [det är huvudets funktion, vi läser om]

Rom 15:1  Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. 2  Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. [det är Kristi sinne, huvudets funktion].

Tit 2:7  och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet.

3Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda

2Tim 4:2  predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. [att varna för det som skadar och för vilse, är också att ha Kristi sinnelag]

Jesus tillrättavisade maktmänniskor, för att skydda sina barn, sitt folk, Guds barn. Här ser vi också Kristi sinne /sinnelag. De här ledarna – skriftlärde och fariséer – trodde att det handlar om makt, herravälde och egen vinst. Men Jesus säger:

Matt 23:11  Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12  Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd. 13  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.
16  Ve er, ni blinda ledare!…
25  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet.
26  Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren.
27  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare!
33  Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

Vi använder inte sådana uttryck men i hebreiska (eller grekiska) är det inte konstigt. Vad är ormar? Huggormsyngel? Med andra ord: ni är djävulens redskap och går hans ärenden (och ni hindrar människor att komma in i Guds rike).

Guds rike ger inget utrymme för maktbegär eller mänskligt styrande. Därför kan vi inte sträva efter positioner, plattformar, titlar eller hierarki. Då är vi fel ute. Vi uppmanas istället att underordna oss varandra.
Nyckelvers:

Gal 3:28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. [äkta enhet kan bara fungera när vi är jämställda, på samma nivå. Därför ska vi ödmjuka oss och underordna oss varandra utan maktbegär]

Passiv form
När det står ”underordna er varandra” mellan människor, mellan oss, mellan man och kvinna i relationer i Guds rike, bland Guds folk, församlingen (Ef 5), står det i passiv form. Innebörden är att samarbeta, att vara villig till samarbete, frivilligt tjänande.

Det skriver också Paulus om när det gäller man och kvinna. Han börjar med orden: Underordna er varandra. Det är utgångspunkten och summen blir det som texten beskriver. Gud hade ju redan bestämt från början att skapa människan: till man och kvinna skapade han dem.

Det var inte så att Gud plötsligt kom på, när han hade skapat Adam: Oj då, det här blev inte så bra. Han känner sig ju ensam... jag måste ordna en liten betjänt åt honom här..
Det står “en hjälp” och enligt en judisk professor i hebreiska kan det översättas en jämlik partner. De skulle tjäna sida vid sida.

Vi skrattar åt det idag.. men när vi var nygifta sa Janne: “Det är mycket bättre att du städar toaletten, för du gör det så mycket bättre än jag”. Jag gick inte på det och sa istället: “Jag kan lära dig hur man städar toaletten”.

Aktiv form   
När det står att vi ska underordna oss Gud, underordna oss Herren, står det i aktiv form. Det innebär att vi böjer oss och överlåter allt till HERREN. Gud får ta över ledningen helt och fullt. Det är inte Gud som följer och lyder våra planer. Vi styr inte Gud utan han leder oss. Han är Herre(n) och det har däremot med herradöme (herravälde) att göra. Därför står det skrivet:

1Petr 5:3 Uppträd inte som herrar [katakurioeuo betyder att utöva herravälde (dominion), högst i auktoritet – utöva inte dominans] över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden (framför allt sagt till andliga ledare).

Det här handlar om män och kvinnor som är föredömen i efterföljelse och som pekar på Jesus och för människor till honom, som har erfarenhet och med sitt liv kan visa vad det vill säga att följa Jesus. Att gå hans väg, att gå korsets väg.

När Guds folk blir svans
Vad händer då när människor/ledare försöker vara ”herrar” över Guds folk? Han eller hon tar Jesu plats, ”istället för” Kristus [anti-krist]. Man släpper in antikrists ande. Då blir Guds folk en svans.

En profetisk varning i en dröm
Det hände i en församling som vi (Janne och jag) väl känner till. Man tog in en s k dominion-struktur (G12) – företagsstruktur. En kvinna hade en dröm och hon var väldigt skakad av den och berättade för oss, för hon upplevde att det var en varning från Gud. Det handlade om församlingen och att ett barn föddes men huvud och kropp satt inte ihop. Hur man än försökte att sätta ihop det, så gick det inte. Betydelsen var tydlig: Det går inte att förena Guds Ande med världens ande, antikrists ande. Det som pågick hade inte med “huvudet” [Jesus] att göra! Det kommer inte från mig, sa Herren genom drömmen. Kvinnan var väldigt skakad.

Jag undrar ibland vad som kommer att hända, där man lär ut det här att “vi är huvud och inte svans, vi ska regera här på jorden” och man tror att man redan här och nu kan inta genom makt. Jag tänker på folket när Jesus hade gjort brödundret med 5 bröd och 2 fiskar. Det står att de ville göra honom till kung med våld. Wow, vilken bra kung! Han kan skaffa fram detta och detta… den här kungen vill vi ha!

Joh 6:15 Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam.
Jesus drog sig undan i ensamhet.
Inte så lång tid senare ropade folket: Korsfäst! Korsfäst! Det är inte vår kung!
Joh 19:15 De skrek: “Bort med honom, bort! Korsfäst honom!”

JESUS ÄR HERRE – ingen annan. Inte vi. Han har all makt och hans herradöme är av evighet. Men han styr inte som världens mäktiga människor – utan i kärlek och rättfärdighet, i nåd och sanning.

Vi ser nu att det sista försöket att bygga ett andligt (globalt) Babels torn pågår för fullt. Ett sista andligt Babylon med en annan ”herre”, ett annat ”huvud”. En världsledare istället för-Kristus [en antikrist] kommer att träda fram.

Vi ska inte vara svans och följa mängden som följer detta.
Vi ska följa Jesus, han som är både Huvud och Herre.
Vi ska stå för Jesus, stå för Korsets budskap tillsammans, för det är vår enda räddning och frälsning.

Vi ska ge vidare det vi har fått.
Vi ska hata synden men vittna för syndare – för vi är själva syndare som är frälsta av bara nåd.
Vi ska vara barmhärtiga, för vi har fått barmhärtighet.

På tal om huvud, när vi ser tidstecknen så står det att Jesus säger: ”När ni ser allt detta, lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning” (Luk 21:28). Vi ser att det närmar sig och vi kan glädjas åt det och sprida budskapet om “honom som är huvudet för folken” (Jer 31:7).

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Huvud eller svans

Guds rike i våra hjärtan

Guds rike i våra hjärtan

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
18 april 2021

I evangelierna står det att Jesus vandrade “från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike”. Vi läser Jesu liknelse om såningsmannen:

Matt 13:3  Och han talade till dem i många liknelser. Han sade: “En såningsman gick ut för att så. 4  Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 5  En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6  Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. 7  En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. 8  Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9  Hör, du som har öron!” 10  Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: “Varför talar du till dem i liknelser?” 11  Han svarade dem: “Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. 12  Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 13  Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. 14  På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. 15  Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. 16  Men saliga [makarios – välsignade] är era ögon som ser och era öron som hör.

Den saligheten (makarios) beror helt på att ha Jesus och därmed Guds rike i sitt hjärta och har inget med yttre omständigheter att göra.

Jesus talade inte i liknelser för att de inte skulle förstå men han döljer sanningen för den som inte vill höra. Här pågick något som kunde leda till att man förhärdade sitt hjärta, därför att man inte ville ta emot Guds ord. Många gav inte kärleken till sanningen rum (2Tess 2:10, 1917 års översättning), utan stod emot det ljus som man hade fått och stod emot den Helige Andes överbevisning om synd, rättfärdighet och dom. De stod emot Guds nåd.

Jesus sa vid ett tillfälle till “Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. …ni vill döda mig därför att ni inte förstår [choreo] mitt ord.” (Joh 8:36-37). Det Jesus säger är: Ni tar inte emot eller ger rum för [choreo] mitt ord.

”Den som har skall få mer men den som inte har skall tas också det han har”?
Vad betyder det? Svaret finns i:
Ords 9:9 Ge åt den vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. 10  Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.

-Gudsfruktan gör att vi tar Guds ord på allvar.
-Ordet får ingång, ges rum och pånyttfödelsen sker.
-Vi lär känna Jesus /lär känna Gud genom Anden och Ordet.

Ljuset ökar när vi ger kärleken till sanningen rum
I den processen – det är viktigt att komma ihåg att det är en process – lär vi känna Jesus mer och mer. Den som är nyfrälst ska uppmuntras av oss som har varit med länge – men inte jämföra sig. Vi lär känna Jesus genom Guds ord och genom erfarenheter i livet men vi får inte allt på en gång.

När Paulus var i förhör hos kung Agrippa, sa han:
Apg 26:19  Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, 20  utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna…

Paulus följde och levde i lydnad till det ljuset som han hade fått i mötet med Jesus och han fick mer och mer insikt från Gud.

Jesus förklarade liknelsen om såningsmannen:
Matt 13:18  Hör [på hebr shama /shma = hör och gör, ta emot, lyd och vakta ordet som en skatt] alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. 19  När någon hör budskapet om riket [Luk 8:10 Säden är Guds ord] men inte förstår det, kommer den onde (djävulen) och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. 20  Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21  men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. 22  Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. 23  Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår [suniemi] och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.” [Luk 8:8 hundrafaldig skörd]

Grekiska ordet förstå är suniemi, som betyder ”att föra tillsammans det man hör för att se helheten”, att lägga pusselbitar och att förstå med hjärtat.

Såningsmannen är Gud – såningsmannen är perfekt. Det finns inga fel hos såningsmannen.
Säden är Guds ord – levande ord. Samma säd såddes överallt. Det finns inga fel på sådden.
Budskapet om Guds rike handlar om att komma in under Guds vilja, in i lydnad till Kungen i riket. Kungen är Jesus, Guds Son.

Jesus talar om olika jordmån. Om sådden (budskapet) ska bära frukt, beror på hjärtats jordmån. Jordmånen är hjärtats mottaglighet, ett val – det beror på viljan och längtan att ta emot. Det är här problemen kan finnas. På Sakarjas tid (lika aktuellt i alla tider):

Sak 7:11 Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. 12  De gjorde sina hjärtan hårda som diamant [stenig mark] så att de inte hörde den undervisning och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från HERREN Sebaot [viljan är avgörande].

Hebr 3:15  Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring.

Hjärtat kan hårdna utan att vi märker det. Gud kan mjuka upp våra hjärtan på olika sätt – genom gudomlig beröring, genom omständigheter, genom profetiska tilltal och gudsmöten eller på andra sätt som Gud väljer. Syftet är att vi ska få förkrossade hjärtan som tar emot Guds ord.

1. Ordet vid vägen
Om det saknas ödmjukhet och mottaglighet kommer motståndaren, den onde (fåglarna) och tar bort ordet.

2Kor 4:3  Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4  Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

1Kor 1:18  Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade (går förlorade), men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

2. Ordet på stenig mark med grund jord
Det kan se bra ut på ytan men det saknar rötter och här finns bara en ytlig tro. Man kanske vill tjäna Gud på sina egna villkor? Bygger tron enbart bygger på känslor, en upplevelse, utan vilja att förändras? Så fort motstånd och förföljelse kommer, ger man upp och återgår till sitt liv i synd.

Stenig mark – stenar kan stå för människotankar som hindrar Guds ord att få ingång. Man kanske av högmod håller sig själv för klokare och visare än Gud?

Det finns många som har varit nära att tappa tron och det finns andra som har lämnat tron på grund av falska läror. De var upplärda sådant som ”kliar i öronen”, om att ingen kristen ska vara fattig eller sjuk eller behöva lida. Guds rike ska övervinna och utbredas i hela världen… När verkligheten kommer i kapp, förstår man inte Gud eller Guds verk.

Vad sa Jesus?
Jesus lärde att vi måste ge upp allt för att följa honom. Det betyder att släppa taget och överlåta – låta Jesus vara Kung i våra liv. Det är tvärtemot vad de falska lärorna säger.

3. Ordet bland tistlar
Världsliga bekymmer, materialism, rikedom och njutningslystnad kan kväva Ordet. Att försöka tjäna både Gud och mammon – det kanske är den största frestelsen för oss i Västvärlden? Vi måste ständigt vaka över våra hjärtan …så att inga tistlar växer upp.

DW skriver i Synen (sid 48-49): ”De sista kristna skall hemsökas av välstånd och prövas genom det mer än genom fattigdom. …De är så bundna av materialismens bojor att de blir ljumma, blinda, svaga och andligt utblottade. Trots sin materialism förblir de dock ömkansvärda och totalt otillfredsställda”.

1Tim 6:10 Kärleken till pengar är en rot till allt ont…
1Tim 6:17  Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.

Det är ingen synd att ha det gott ställt, att arbeta och ha en hög lön (om man har det). Det är inte fel att spara eller planera för framtiden men det är inte i pengar som vi ska ha vår trygghet, utan i Gud. Pengar kan försvinna på ett ögonblick – läs om The Great Reset. Vi ska heller inte vara slarviga med vår ekonomi. Vi är förvaltare med ansvar inför Gud.

När vi väljer att lyda Gud – lyda det ljus som han ger – då ger han också den kraft som vi behöver för att lyda.

4. Ordet i den goda jorden
Luk 8:15  Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller [katecho – håller fast], det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt [är fruktbärande] och är uthålliga [bär frukt i uthållighet /ståndaktighet].

-att höra
-vilja att förstå
-ta emot
-hålla fast och bevara som en skatt
-lydnad till den Helige Ande

(Mark 4:20) använder grekiska paradechomai som betyder att ta emot och omfamna med samtycke och lydnad. Man tar Guds ord på allvar.

1Petr 1:23  Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

Jesus talar om överflöd av liv, så att vi kan dela med oss till andra.

Uthållighet är som en nyckel här.
Hupomone [rot: hupomeno] betyder uthållig, att stanna kvar under fostran eller under omständigheter som kräver viljans underkastelse, som man i vanliga fall hade gjort uppror emot. Uthållighet här, är detsamma som fasthet, trofasthet, ståndaktighet. Det är vad ordet betyder. Att ha förmåga att fokusera på Jesus mitt i allt och att bevara hoppet. Jesus kan förvandla lidandet till underbar seger.

Lägg märke till att frukten kommer med uthålligheten!
Man kan säga att det beskriver den som håller fast vid övertygelsen att ”Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud…” (Rom 8:28)

Då har vi en visshet att Gud kommer att leda igenom.
Varifrån kommer kraft för att hålla ut?

Rom 15:4  Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. [det är alltså väldigt viktigt att vi läser Bibeln] 5  Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, [kraftkällan är Gud själv och allt sammanfattas i Jesus]

Det finns bara ett enda sätt att bära frukt:
Joh 15:4  Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Jag hör till dem som är ganska uthållig och inte ger upp så lätt…Jag brukar säga att ”Det finns inget som heter att ge upp”.

Men Gud har mer än en gång fört mig dit där min gräns är nådd, kraften tar slut – och Guds nåd tar över! Ibland måste Gud låta oss inse våra begränsningar, för att lära känna Guds kraft. Jag minns redan på 90-talet hur Gud visade det här så tydligt i mitt liv och sången blev väldigt levande:

Han ger mera nåd då min börda blir större
när arbetet växer, mer kraft han mig ger,
med ökade trångmål hans kärlek fördubblas
när prövningar möter, sin frid han mig ger.

När allt vad jag ägt utav mod syntes svika
när kraften är tömd fastän dag ej är slut
när jag har nått botten av tillgångar egna
vår fader då endast begynt att ge ut.

Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina eviga väldiga skatter
Han giver och giver och giver igen.

Guds rike börjar i våra hjärtan
När hela hjärtat tillhör Jesus får det konsekvenser på hela livet och hur vi lever. Frukten kommer av Andens verk. När Jesus kommer tillbaka blir Guds rike synligt. Det är det glada hoppet som vi äger.

Rom 5:1  Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. [Jesus har betalat priset för oss med sitt blod och vi står i en rätt relation till Gud – frid med Gud] Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. [allt i Jesus Kristus och inget utanför honom – nåden är Guds godhet till oss som vi aldrig har förtjänat eller kommer att förtjäna men som vi är ställda i – som vi står i – och uppmanas att stå kvar i] 3  Men inte bara det, vi jublar [vi triumferar] också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod [hupomone = uthållighet],tålamodet fasthet och fastheten hopp. [här växer rötterna djupare när fokus är på källan, på Jesus och på Guds löften] 5  Och det hoppet bedrar oss inte [hoppet är ”en glad säkerhet /glad övertygelse”], ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

I vår mänskliga natur kan vi reagera med uppgivenhet, besvikelse upprördhet, ilska osv. när vi drabbas på olika sätt. Men den Helige Ande i våra hjärtan kommer till vår hjälp, så att vi kan lyfta blicken och förstå att Gud använder allt som sker på ett underbart sätt för att forma våra liv.

Vem har inte beundrat den lilla blomman som tränger sig upp genom asfalten eller det vindpinade trädet som ingen storm har kunnat rubba? Det finns ett fördolt liv med rötter som söker sig till vatten, till källan. Det är i den bönekampen som våra rötter går allt djupare i Guds kärlek, för vi vet att Gud är god.

Så var det för Job när hans egen kraft och egna resurser var slut. Han lyfte blicken uppåt:
Job 19:23  O, att mina ord hade skrivits ner, att de hade blivit upptecknade i en bok 24  och för evigt inristade i klippan med ett stift av järn och med bly! 25  Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet.
…27  Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.

Ja, Job, dina ord blev uppskrivna och vi läser dina ord i den boken tusentals år senare. Helt säkert är de också uppskrivna i himlen. De är inristade – ingen kan utplåna dem – och de har varit till hjälp och tröst för många miljoner människor. Job fick djupare rötter i Guds kärlek för han lät Guds ord falla i god jord. Det kom en morgon… och Gud gav ljus och insikt till Job. Han höll fast vid sin tro och kom ut ”på andra sidan”.

Job 42:2  Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig.
… 5  Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon.

Tro är att ta emot kunskap om Gud och hålla Gud och hans ord för sant.

Vi påminns om Job och hans uthållighet:
Jak 5:11  Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet [hupomone] och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Att få djupare rötter
Job 29:19  Min rot sträcker sig till vatten, och i mina grenar faller nattens dagg.

Job sträckte sig mot Gud. Jag tror att daggen är de små tecknen och välsignelserna som Gud ger i mörka, svåra tider (natten) som bevis på sin närvaro.

Vi behöver bli djupt rotade i Guds kärlek
Ef 3:16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade [themelioo – befäst] i kärleken.

När vi är grundade i Jesus kan vi få djupare rötter. Att vara rotad i Guds kärlek är att veta att Gud är god. Rhizoo betyder rotad, fast, stabil men också orubblig med fokus på källan (Gud) som ger kraft.

Ords 12:3  Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men de rättfärdigas rot skall inte rubbas.

Falska läror om Guds rike
Det är en utopi och falska läror som säger att Guds rike ska bli synligt nu och få inflytande över hela världen. Vi kommer aldrig att påverka den här världen att bli bättre. Tvärtom! Därför uppmanas vi till omvändelse och avskildhetinte isolering men frihet att följa Jesus på den smala vägen genom allt. Ondskan och synden kommer att öka och förvärras, säger Bibeln.

Matt 24:12  Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.
22  Och om inte den tiden förkortades
[hade förkortats], skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas [den tiden är alltså redan förkortad].

Skökan Babylon i Upp-boken står för religionsblandning. Liberalteologi och andra falska läror har förstört många hjärtans jordmån. Hjärtats jordmån har blivit torr och hård.

Upp 19:2  ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden [förbränna, förtorka, göra vissen genom kompromiss – först och främst hjärtats jord] med sin otukt [avgudadyrkan, otrohet (mot Jesus)], och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.”

I slutet av den här tidsåldern har alla gjort sitt val.
Upp 22:11  Den orättfärdige må [kommer att] fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må [kommer att] fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.”

Petrus sa på Pingstdagen i Jerusalem:
Apg 2:40  …“Låt er frälsas från [apo] detta bortvända släkte.”

Apo – separera, (vänd er) bort från, skilj er från…detta onda släkte. Jämför Koras uppror i 4 Mos: ”Skilj er från dem”. Det sista antikristna upproret ”Babylon” uppmanas vi: ”Gå ut, från henne..! Dra ut! Fly ut!”

Falska visioner har framgång idag – de kliar våra öron och säger att det kommer en världsvid jätteväckelse och att allt blir bättre och bättre för Guds folk. Det påstås att Guds rike ska utbredas synligt på jorden och inta allt, innan Jesus kommer tillbaka.

Dessa falska lärare har missat det viktigaste av allt: att pröva allt utifrån Bibeln. Tvärtom är det mörkrets herravälde som råder och kommer att råda fram till Jesus kommer tillbaka.

Upp 13:7  Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem [utöva kontroll], och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9  Den som har öron må höra. [Vad ska vi höra och förstå? Vi kan inte bekämpa det antikristna, globala maktutövandet – men vi kan hålla fast vid vår tro på Jesus Kristus]

Därför behöver vi Guds kraft att vara uthålliga och tåliga.
Kol 1:11  Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12  Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13  Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14  I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

I Jesu liknelser om Guds rike /Himmelriket finns det en annan såningsman. Satan har sått ogräs mitt ibland vetet, liksom surdegen (falska läror) håller på att infiltrera hela degen, kristenheten. Gud tillåter falska profeter för att pröva våra hjärtan (5Mos 13:3) men Gud ser till varje hjärta. Han känner till var och en som ärligt vill tillhöra honom och som vill förstå och ta emot sanningen i sitt hjärta.

Israels trosbekännelsen
Vi ska läsa det som kallas Israels trosbekännelsen som Mose fick lära folket – den judiska trosbekännelsen. Den pekar direkt på Jesu liknelse och i Svenska Folkbibeln finns den som en kommentar.

5 Mos 6:4  Hör [shma /shama – hör och lyd, lyssna, ta emot och vakta], Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en [echad betyder en, ett eller enhet]. Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft [med alla förmågor i själ och kropp”]. 6  Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.

Jesus citerade detta:
Matt 22:35  En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: 36  “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37  Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd [förståndet är intellekt och sinne, inte en tro som bygger på känslor]. 38  Detta är det största och främsta budet. 39  Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 40  På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” [det andra kan inte ske utan det första – det är endast möjligt med Guds kärlek till oss först]

Den rabbinska tolkningen i 3 punkter är ganska intressant, även om den inte är heltäckande. Den beskriver hjärtat med god jord, utan stenar och tistel, med sådd som har rötter nedtill och frukt upptill.

 1. Älska Gud av hela ditt hjärta
  ”Ett odelat hjärta så att inga andra gudar får komma in i ditt liv”.
 2. Älska Gud av hela din själ [Nefesh betyder själ eller liv (samma ord)]
  ”Villighet att lyda även om det kostar ditt liv”.
 3. Älska Gud av all din kraft
  ”Av hela din rikedom – viljan till materiella offer för Guds skull.”

Jesus svarade den laglärde på frågan om det största budet och om liknelsen om såningsmannen säger han:
Mark 4:13 …”Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls?

Liknelsen om såningsmannen är alltså som en mönsterbild som vi ska förstå.

Jak 1:21 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. 22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Här är samma uppmaning som det hebreiska “shma /shama“. Hör och gör, lyssna och lyd. Att lyssna uppmärksamt, ta emot och lyda.

Än en gång är det Guds rike i våra hjärtan, i vårt inre, som det handlar om och som också får yttre konsekvenser. Det handlar inte om att gå ut och göra tecken och under när som helst och hur som helst, för att “manifestera Guds rike synligt”. Jesus varnar i Matteus 7:21-23 för att lura sig själv genom att vara upptagen med yttre gärningar, utan att verkligen känna Jesus i sitt hjärta.

Låt oss var och en be till Jesus att våra hjärtan får ha den goda jorden, som är lyhörd och öppen för Guds ord och Guds Ande. Att vi får djupa rötter i Guds kärlek som inget kan rubba och att vi bär frukt i uthållighet. Då kan vi be som lärjungarna när motståndet ökade:
Apg 4:29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, 30 genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.”
Amen

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Guds rike i våra hjärtan

TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ

Jag att och tittade på ett program om en som reste runt i världen för att fiska i olika floder i världen. Jag berördes av hur andligt programmet egentligen var. Han offrade tobak på en sten i sjön för att blidka andarna. Ändå fastnade han med kroken i armen och undrade om andarna var missnöjda med offret. Han var i Indien och för att fiska där gick han till ett Hinduiskt tempel med gåvor för att välsignas av en Hinduisk präst. Han fick ta emot ett märke i pannan och fick även en påse heligt ris att hälla i floden.
Vart kommer tankarna ifrån om att vi måste blidka en Gud? Detta finns ju på ett eller annat sätt i alla religioner.

Märket i pannan är ju något man genast hajar till över för det står ju i Upp 13 om en världsreligion.

Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Vi har ju länge skrivit om den troliga utvecklingen: (MOT KONTROLL)
1/ Pandemi
2/ Vaccinpass
3/ Hyperinflation
4/ Märket

Jag lade ut 15/4-21 en omfattande artikel om Klaus Swab och ”The Great Reset” som heter: “Tyrannernas Plan för världen

Jag kunde inte låta bli att tänka på Nazismen och Reinkarnationstanken. De här människorna har stora planer att regera över hela världen och agera precis som Gud. Nu idag 15/4-21 när jag spelar in detta budskap så reser jag mig upp och får tag i en bok av Håkan Arlebrand: Det Okända! Den handlar om Nyandlighet och Ockultism. Vad vi vet om ändens tid är att demoner alltså fallna änglar skall stå bakom utvecklingen mot denna sista Nya världsordning. (Gud varnar människorna Ps 2) Jag hade ju en omskakande dröm för ett tag sedan som bara bekräftar det här.

Nazisternas symbol Svastikan symboliserar Reinkarnation och är även symbolen för det Teosofiska sällskapet. (Blavatsky – New Age Profeten) Den Ockulta Världen och Datavärldens utveckling hör ihop: De tror allvarligt att de skall bli som Gud! De tror att de kan skapa evigt liv! Vilka tror ni då blir deras fiender? Alla som tror att Jesus personligen är: Vägen – Sanningen och Livet. Det är alltså en slags Nazism som dyker upp igen! Hitler trodde att den ariska rasen utvecklas till Gudar. Den siste Hitler: Människan och Vetenskapen är Gud. New Age och Vetenskap kommer nu samman framför våra ögon – Ta över jorden och frälsa den!

På senaste Runes Hörna som handlar om vaccinpass och kontroll skriver han: (Ingen kan väl tveka på att onda andar talade med Hitler?)

I Mein Kampf skrev Adolf Hitler i mitten av 1920-talet följande:
Det bästa sättet att ta kontroll över ett folk och kontrollera dem helt är att ta lite av deras frihet i taget, att urholka rättigheter med tusen små och nästan omärkliga inskränkningar. På så sätt kommer folket inte se att dessa rättigheter och frihet (Exakt vad vi ser nu men globalt)

Nedan en video som berättar om 3:e riket och Hitlers ockulta makt

Håkan ArlebrandDet Okända” sidan 63-64 Sammanfattning: Den västerländska evolutionstanken är att den odödliga människan inte kan gå bakåt utan alltid utvecklas framåt. För att människans gudomliga väsenskärna skall kunna utvecklas vidare mot att bli Gud måste följande ske. Det är totalt nödvändigt att självet eller jaget inkarneras med den materialistiska världen. (Läs Datorerna) Man menar att personlig utveckling (Själen) är vägen som gör att man kan nå det målet. (Matt 16:24-26) Det är alltså genom att förvärva erfarenheter/upplevelser och kunskap människan kan nå det målet att bli ett med världsalltet och det gudomliga. Denna Evolution betyder att alla skall uppnå fullkomning. Den som fullkomnade denna positiva reinkarnationslära var Helena Petrovna Blavatsky som 1879 tog denna lära och förde ihop den med västerländsk utvecklingsoptimism. (Exakt vad Hitler gjorde) Madame Blavatsky sade att detta Gudomliga var: Den mystiska evolutions och involutionskraften, den allestädes närvarande, allsmäktiga och allvetande potentialiteten. Utifrån vad hon själv säger så är det lätt att identifiera utvecklingen med Gud.

Guds folk behöver alltså Herrens hjälp och hans välsignelse i rätt tid. Det finns så stora hot nu så vi behöver hjälp i vår vandring.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

I ordet för ”svagheter” (ASTHENEIA) ligger det alltså moraliska svagheter och begärelser som vi inte klarar av att vinna seger över. Men genom Guds välsignelse och Nåd är det möjligt genom Jesus Kristus vår Herre.

TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ
I tisdags morse vaknade jag med en sång som jag inte hört på länge från segertoner. Vilken Gud jag har mäktig underbar, underbar i råd underbar i nåd. Hotar mörker här han min tillflykt är, uti sorg och nöd har han blivit mitt säkra stöd. Ref: Tänk vad Gud är god ändå som har ordnat allting så att för stora och för små finns det frälsning och hjälp att få.

Vår överstepräst Jesus sa att han skulle vara med oss alla dagar till tidens slut. (Matt 28:20) Vet du vad vår överstepräst gjorde sedan?

Luk 24:50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.

Vad var det översteprästen sa när han for upp genom himlarna för att åter sätta sig på sin tron i himlen som han lämnat tror ni? Jo han citerade givetvis välsignelsen som står i lagen. Den är nu alltså uppfylld genom Jesus Kristus.

4 Mos 6:24 Herren välsigne dig och bevare dig. 25 Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 26 Herren vände sitt ansikte till dig (Nåd) och give dig frid. (En bild på att Kungen ger dig tillträde och uppfyller din önskan)

Paulus använder ofta dessa 2 uttryck Nåd och Frid när han skriver till församlingarna. Här står välsignelse (Heb: Barak) tillsammans med att Herrens bevarar oss (Heb: Shamar)

(A) Välsigna (Barak) betyder alltså 2 saker:
1/ Inympa (I Jesus Kristus)
2/ Att böja Knä (Lyda en Kung som vi inte kan se)
3/ Det innebär ju att komma in i Herrens vila och göra hans vilja

Här ser vi alltså att Gud skall få oss att bli små och han skall bli stor. Det här kan vi säga symboliserar den trånga porten (Matt 7:13) Vi kan se den här bilden i Jakobs liv när han blir välsignad vid Peniel. Vi kan även se att det står i (Apg 3:25-26)

(B) Bevare (Shamar) betyder även det flera saker:
1/ Ha en stor omsorg om någon eller något
2/ Vakta så att egendomen inte tar skada eller blir stulen
3/ Som en herde som med omsorg sköter om och vaktar sina får

Först såg vi alltså bilden av den trånga porten (A) Nu ser vi bilden av den smala vägen (B – Matt 7:14) Att skriva så här är typiskt hebreiskt för resten i välsignelsen pekar på samma bilder som A + B.

Kungen vänder alltså sitt ansikte ner mot oss
Kungen vänder alltså sitt ansikte till oss

Vi är alltså de som är härnere och behöver hans hjälp vi behöver hans nåd. Kungen vänder alltså sitt ansikte till oss och ger oss allting vi kan behöva på vår vandring.

Bilden vi ser är alltså (A) Välsignelsen och (B) Bevarandet
1/ Han böjer alltså våra knän så han blir Kung över våra liv (A)
2/ Han vänder sitt ansikte till oss med stor omsorg (B)

Det är inte nyttigt för oss att falla ur Guds Nåd. (A + B)
Guds Nåd (B) innebär också att Gud fostrar oss som sina barn (Titus 2:11-13)
Guds Nåd (B) innebär att han agar den han har kär (Heb 12:5-8)

Kan vi sammanfatta detta vi sagt om välsignelsen (A) och omsorgen (B) ? Ja det är totalt omöjligt att bli välsignad (A) utan Korset. Det är totalt omöjligt att gå på hans väg och få uppleva Kungens omsorg om vi inte bär det (B)

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: Om någon vill följa mig skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv (Bred Port) skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. (GK: HEURISKO) 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Om någon vill följa mig på vägen alltså leva i min gemenskap och få uppleva kungen och herdens omsorg och beröring av själen eller hjärtat. (Alltså Guds omsorg och hjälp B) Då måste han först ta på sig hans Kors och förneka sig själv (Det är alltså den trånga porten A)

Den som nu väljer att göra precis som Herren sa och tar Korset på:
1/ Kommer in genom den trånga porten (A)
2/ Han kommer att få uppleva Herdens omsorg (B)

Skulle inte du vilja få uppleva att en allsmäktig Gud har omsorg om dig i den här svåra tiden vi lever i? Vad är det nu V 25 beskriver att den som tar korset på skall vinna? Det grekiska ordet här nämligen HEURISKO vad betyder nu detta ord? Svenska bibeln översätter det “Vinna det” King James: “Finna det” – Grundtexten beskriver ordet som att efter stort och långt sökande få uppleva och förstå något. Då är ju frågan vaddå?

Om vi tar och översätter det här ordet till ett annat ord med exakt samma innebörd är det Ginosko eller Eido. Det som Jesus nu beskriver i Joh 10 är exakt vad han säger i Matt 7 + Matt 16:24-26.

Både Ginosko och Eido innebär att vi får en kunskap om oss själva och om Gud som vi omöjligt kan få uppleva utan att ta vårt kors på.

Joh 10:2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner (EIDO) igen hans röst. 5 Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner (EIDO) igen främlingars röst.”

Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12 Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. 13 Den som är lejd bryr sig inte om fåren. 14 Jag är den gode herden, och jag känner (Ginosko) mina får, och mina får känner (Ginosko) mig,

Du skall alltså gå in genom den trånga porten det var samma sak som att ta upp ditt kors och förneka dig själv (A) Den som gör det skall finna Livet alltså exakt vad Matt 16:25 beskriver som GK: Heurisko.

Om du tar Korset går in genom den smala porten kommer du att få uppleva att din själ eller ditt hjärta har bytts ut mot ett nytt. På hebreiska så är själ och hjärta samma sak så vårt hjärta av sten skall Herren byta ut. Mot ett känsligt hjärta av kött och blod.

Hes 36:25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Här står det att Herren själv skall göra något i oss 5 ggr
> Vi kan behålla vår Själ eller vårt Stenhjärta OM vi vill.
> Vi kan ta vårt Kors på och följa Herren OM vi vill.

Den som inte vill ta korset på men behåller sitt stenhjärta kan aldrig komma in genom den smala porten. Det kristna livet det hjärtat försöker att leva är Stentråkigt.

Bibeln talar om våra själars frälsning eller våra hjärtans frälsning. En sann profet som har gått före har givetvis fått sitt hjärta utbytt genom Korsets Kraft. En falsk profet har stenhjärtat kvar och drivs av mänsklig visdom.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet (Stenhjärtat) så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. (Att påverka andra hjärtan) 18 Ty detta budskap om korset (Smala Porten) är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är (Förstå öppna upp och gå in) det en Guds kraft. (DUNAMIS) 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

Paulus blev inte sänd med ett Stenhjärta
Paulus blev sänd med ett av Korset förvandlat hjärta

Detta budskap om Korset som jag nu levererat pekar alltså på en öppning till en väg. (A) Om vi väljer att gå den vägen får vi uppleva Guds Kraft (Omsorgen och Livet) (B)

Paulus och Jesus är båda Hebreer och evangelium kommer av GT:s skrifter. Ordet för frälsning Yeshuwa kommer av en rot som är Yasha vilket betyder att “Öppna upp”. Återigen ser vi hur Korset knyts samman med Dörr och att få uppleva Guds Kraft (Dunamis)

Dunamis betyder:
Att få en inre kapacitet (Nya hjärtat Herrens Ande Hes 36:26)
Att få öppnade dörrar (Nycklar som öppnar)

De med stenhjärtan det är de som vill bevara sina själar i den här världen. De som får ett nytt hjärta eller finner sin själ det är de som tror på Korset. Det vill säga det är de som vill följa Herren de kommer att finna sin nya själ eller sitt nya hjärta. (Hes 36:25-27) Vad kan man kalla det för med andra ord? Född på nytt eller en ny skapelse i Kristus Jesus!

EN GAMMAL SÅNG TILL MEN SANN
Det finns en gammal känd sång som går så här: Everybody Wants to go to Heaven, But Nobody Wants to Die ”Alla vill in i himmelriket eller Guds Rike men ingen vill dö”

Stenhjärtan kommer alltså inte in i Himmelriket
Hjärtan av kött och blod som är påverkade av Anden gör det

Jag vill runda av denna predikan med att repetera vad ÖP välsignelse innebär och nu vet vi vad han menar helt klart. Den som inte vill ta sitt kors på kommer alltså inte in genom porten (A) (Trånga Porten) därför kommer han heller inte att få uppleva och finna vägen (Smala Vägen till Livet) (B) Han kommer då att få vandra efter sitt eget förstånd (Stenhjärtat = Bred Port + Bred Väg) Herrens välsignelse och hans bevarande är alltså helt och hållet beroende på om vi förstår talet om Korset eller inte.

(A) Välsigna (Barak) betyder alltså 2 saker: (Korset = Trång Port)
1/ Inympa (I Jesus Kristus)
2/ Att böja Knä (Lyda en Kung som vi inte kan se)
3/ Det innebär ju att komma in i Herrens vila och göra hans vilja

(B) Bevara (Shamar) betyder även det flera saker: (Smal väg och Livet)
1/ Ha en stor omsorg om någon eller något
2/ Vakta så att egendomen inte tar skada eller blir stulen
3/ Som en herde som med omsorg sköter om och vaktar sina får

Jag sa att det innebär det sanna evangeliet om Guds Rike eller Himmelriket. Ni vet att jag har haft en hel del drömmar om den sista tiden och hur Gud skall leda den som tror och följer honom. Han talade från himlen en gång och sa: Ser ni inte den urgamla vägen?

1/ Först så ser vi här en trång port (A)
2/ Sedan ser vi en smal väg (B)

Paulus sa att den som predikar ett annat evangelium än det han predikade är under förbannelse? Det betyder att istället (B) Punkterna 1-3 Kommer det bli tvärtom på Herrens Dag.

Bara “Stenhjärtan” predikar ett falskt evangelium de är under förbannelse. De med “Nya hjärtan” predikar ett sant evangelium de är välsignade.

Förbannade betyder att de är “Utkastade” “Nedhuggna” Välsignade har vi ju redan sett vad det betyder dessa går alltså in i något underbart. Medan de “Förbannade” blir utkastade från något.

Mat 25:34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.

Om Guds Rike har stått färdigt redan innan denna värld skapades vad är det då för evangelium om Guds rike som Bethel Church, Hillsong och New Wine talar om som de håller på att sätta upp? Paulus säger ju att det finns bara ett evangelium.

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. (Kastas Ut)

Jag har nu klart beskrivit det sanna och det enda evangeliet för er det som leder till att du kommer in genom den trånga porten (A Korset) Den väg som leder till att du gör ett hjärtbyte och får uppleva Guds omsorg (B – Den smala vägen)

Det som växer (Byggs) upp som Jesus är rot till: Välsignelse och Bevarande
Det som växer (Byggs) upp som mitt stenhjärta producerat: Förbannelse och Kastas ut

Heb 6:7 Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. 8 Men bär den törnen och tistlar är den värdelös och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av.

Det hjärtat som får välsignelse från Gud är det nya hjärtat
Det är Stenhjärtat som producerar Tistlar och Törnen

Nu när vi så tydligt får oss förklarat vad Evangelium är så förstår vi att såningsmannens budskap (Matt 13) – Det är alltså budskapet om Korset det kan inte vara någonting annat.

Goda hjärtat (Nya Hjärtat) har inte bara lyssnat det har även förstått korset (A) och det är ett måste för att kunna gå in på vägen och få uppleva Guds omsorg (B)

Det innebär att det kan ta tid mellan “lyssnandet” och när personen börjar “förstå”. När personen förstår vandrar den och gör vad Herrens Vilja är.

1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (Agape) ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.

Vi är födda på nytt till ett levande hopp
Vi har ett levande hopp och ett arv som är förvarat i himlen
Vi blir alltså både välsignade och bevarade genom Guds makt till frälsningen
Vi måste utstå prövningar av olika slag (Nåden + Tuktan Heb 12:5-8)
Vi älskar (Agape) honom utan att se honom (Heb 11) (Lyder honom Joh 14:21)
Vi är på en väg som leder till livet och våra själars frälsning
Det var denna väg och denna nåd alla profeter profeterade om

Janne Ohlin – Göteborg.
Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , | Comments Off on TÄNK VAD GUD ÄR GOD ÄNDÅ