Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

FieldUndervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(innehåller uppdateringar med vår undervisning om Ändens tid och Temadagar som vi harhaft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

Fieldbible-vete-1

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Jordens undergång och den enda räddningen

Jordens undergång och den enda räddningen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 2019-03-24

Vi blir överösta med “klimattjat” (ursäkta med det är ganska tjatigt och obalanserat) om global uppvärmning, klimatförändringar och klimatångest. Det används främst för att driva igenom Agenda 2030 som innebär ett diktatoriskt globalt kontrollsamhälle i enhetens och fredens namn.

Samtidigt kan vi läsa om värre saker:
Dödlig 5G-teknik byggs ut i världen
”5G-teknik. Trots utbredd förnekelse är bevisen att radiofrekvent strålning är skadlig för livet redan överväldigande. …Om telekommunikationsindustrins planer för 5G-teknik kommer att uppfyllas, kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på Jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, till nivåer av radiofrekvent strålning som är tusentals gånger tätare än vad som finns idag, utan någon möjlighet att fly någonstans”.

”Jorden går mot sin undergång” hör vi nästan dagligen. Ja, utan tvekan är det så! Den här världen går mot sin undergång.

Jesus beskrev den sista tiden (Matt 24) med en mängd falska lärare och profeter, falska under och tecken, avfall/uppror, förföljelse, naturkatastrofer, matbrist och extremväder, en sista [global] vedermöda… och så Guds räddning, den enda räddningen:

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Upp 1:7  Se, han kommer med molnen [precis som när han for upp till himlen på molnskyn], och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Sol- och månförmörkelser är synliga tecken men också ett bildligt hebreiskt uttryck i GT när kungariken och makter störtas, exempelvis beskrivning om Babylon, Tyrus och Edom. Det är en dubbel bild, liksom solförmörkelsen när Jesus dog på Golgata.

Jes 50:3  Jag kläder himlen i mörker och ger den sorgdräkt att bära.

Jes 24:23  Då skall månen blygas och solen skämmas, [sammanhanget beskriver sjätte och sjunde sigillet: jordbävning, sol- och månförmörkelsen mm innan Jesus kommer i härlighet och uppryckandet sker] ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet. [det är över Oljeberget i Jerusalem som Jesus ska återvända, samma plats där han for upp till himlen].

Fortsättning i Matt 24:
31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar [det är änglarna som är ”de heliga” som han kommer med], och de skall samla hans utvalda [vilka är det? Det är alla frälsa, alla som tillhör Jesus – ordet står på många ställen i breven i NT och beskriver både judar och hednakristna] från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. [= Jesu andra ankomst ”parousia” /hans återkomst].
35  Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. [en bibelkomm. ”förvänta er snarare att himmel och jord förgår än mina ord, för de kommer aldrig att förgå”].

1Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Att fokusera på klimatet istället för på människors frälsning är inte sunt och att tala om för andra kristna vad de ska göra leder till lagiskhet.

Jag läste om en kristen organisation som ska hjälpa kristna att vårda och värna skapelsen, att leva osjälviska liv, att förverkliga Guds vision för jorden… men inte ett ord om synd och skuld, omvändelse, överlåtelse och lydnad till Jesus och Guds Ande och Guds ord. Om du tar dig i kragen och gör som dom säger, då går du in på självrättfärdighetens och självgodhetens väg. Det är inte Guds väg.

Först ska vara först och rätt grund betyder allt.
Jesus sa inteGå ut och rädda miljön, rädda klimatet! Gå ut och gör goda gärningar!”

Matt 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! [uppdraget syftar på individer i alla folkslag- inte hela folk och nationer som en del falska apostlar påstår] Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Förutsättningen för en förändring och förvandling i lära, liv och levnadssätt är att vi först tar emot Jesu frälsning och (Rom 6:33) först söker Guds rike och hans rättfärdighet, alltså Guds vilja. Det är bara Jesus [Guds Son] som kan förändra våra hjärtan. Det räcker inte att besluta sig för att leva rätt eller leva för Gud, för det är bara Guds nåd [Guds kraft] som gör det möjligt – när vi lever i överlåtelse och helgelse, kan tilläggas. Före och efter den versen (Matt 6:33) står det:

Matt 6:31  Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32  Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
…34  Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Jesus sa också:
Joh 14:27  Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Vi kan lugnt säga: Grips inte av klimatångest och låt ingen lagiskhet oroa er!

Synd
Orsaken till jordens undergång är människans SYND. Synd är fiendskap, bortvändhet och uppror emot Gud. Det är att bryta Guds bud. Synd är ett sinnelag och handlingar som är i strid med Guds vilja. Synd är att inte tro på Jesus: den han är, hans verk och hans ord.

Jer 12:4  Hur länge skall landet sörja och gräset på marken förtorka, så att både fyrfotadjur och fåglar går under på grund av invånarnas ondska? De säger: “Han kan inte se vår framtid.”

Hos 4:2  Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. 3  Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.

Vårda skapelsen? Ja, men inte utan beroende av Guds ledning i ödmjukhet inför honom. Det är det som Livets träd handlar om. Att råda över skapelsen är inte det primära utan en konsekvens av ett rättfärdigt liv – ändå är det också Gud som har gett människan möjlighet till forskning, mediciner, en viss maktbalans osv. för annars hade vi troligen utplånat oss själva för länge sen.

Ords 3:5  Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

För den som känner Jesus borde det vara självklart att se skapelsen som Guds egendom och ära Gud för allt han har skapat …men vårt uppdrag är framför allt att sprida Guds evangelium! Gud sörjer mer över all ondska som människor utför mot varandra och mot djuren än över klimatförändringar. Gud kommer själv att förvandla och förnya sin skapelse.

2Petr 3:13 Men nya [kainos = förnyad, samma men kvalitativt ny] himlar och en ny [kainos = förnyad, samma men kvalitativt ny] jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Gud har förutsagt att de flesta människor förkastar honom och därför kommer allt att gå under. Jorden vacklar, den ”slits ut” p g a människans synd.

Jes 24:3  Jorden blir helt utplundrad [baqaq = tom, töms, ödelagd, (avfall, skräp),] och fullständigt ödelagd [bazaz = plundra, förstöra, råna (destruktiv aktivitet)]. Ty HERREN har sagt detta. 4  Jorden sörjer [abal = klaga] och tynar bort [nabel = utplundras, vissna, försmäkta, förtvina, blekna, slitas ut, torka ut, dö, falla av], världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5  Jorden har blivit orenad [chaneph = oren och förorenad i moralisk mening, profanerad, korrupt] under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6  Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld…

Guds eviga förbund:
1Mos 9:13  Min regnbåge sätter jag i skyn, [obs! Regnbågen tillhör Gud och ingen annan!] och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. 14  När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn 15  skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv.

Har du sett reklamen på svt om att ”Rädda Moder jord”? Det är ingen tillfällighet. Gå in på New age-sidor så hittar du snart: ”Låt Moder jord bli helad”. Det är människan som tillber skapelsen [”Moder jord”] istället för Skaparen.

Rom 1:25  De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade [= Moder jord] i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. [Lögnen kom från ormen = ”ni blir som Gud”, alla är gudar, allt är gud, allt är ett]

Upp 14:7  Han (ängeln) sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”


Ockult enhet – Oneness

Här kommer en ”vetenskaplig artikel” från en kristen (en syster i Herren) med mina kommentarer emellan. Jag vill visa hur förföriskt och listigt new age-budskapet kan förmedlas. (Jag kan tillägga att vi fick påpeka för en frikyrkopastor en gång att texten som han hade citerat från talarstolen var hämtad från new age. Orden kanske lät bra men eftersom han inte var insatt i termerna, förstod han inte att meningen inte alls var kristen eller biblisk och då kan bli lurad).
Citat: “Forskare visar hur tacksamhet bokstavligen förändrar människans hjärta och molekylstruktur i hjärnan.”
Elvor: Problemet var det invävda förföriska new age-budskapet och jag måste reagera.
Citat: ”Sammantaget antyder denna typ av arbete att människans medvetenhet i allmänhet kan förändra hela världen.”
Elvor: “Ett nytt medvetandetillstånd/medvetandeupphöjande” …som ska förändra världen? Det är därför som man under många år har spridit och infiltrerat med meditation, yoga, mindfulness mm. Det är allmänt känt att också vetenskapen i stora delar är infiltrerad.
Citat: ”Vi är fundamentalt och djupt kopplade [förenade] med varandra och till själva planeten.”
Elvor: Källan är New age [Produced by Liquid Buddha studios]
Citat: ”Det andliga hjärtat – är på ett sätt som en smartphone, osynligt kopplar den oss till ett stort informationsnät. Det är genom en osynlig energi som hjärtat avger, som människor är djupt kopplade till allt levande. Hjärtats energi kopplar [förenar] oss bokstavligen med varandra.”
Elvor: Med andra ord säger man: Allt är ett [vi är ett med skapelsen, kosmos/Oneness /energin i kosmos som går genom hela skapelsen och enar allt], vilket de kallar “gud”. Detta är typiska New age-tankar. (På sajten finns öppen reklam för Mindfulness som kommer från buddhismen).

“Synd” finns inte enligt New age för ”alla är goda eller gudomliga innerst inne” men om synden nämns är det att vägra tro att vi alla är ett, att vi alla kan förändra världen genom ett nytt medvetandetillstånd. Synd i New age är division [delning]. Det är att vägra oneness – att vägra erkänna att alla är gudar eller gudomliga, att gud är i alla och alla är goda innerst inne och istället påstå att en del är frälsta och andra inte… att det bara finns en Frälsare och Herre: Medlaren Jesus, Guds Son. Det vill man inte höra.

Citat av K–G Severin från ett (gammalt) band på LO som en person la ut på Fb: ”Du är en ny skapelse i Din ande. Du är vad Gud är. Jag är Gud. Sådan Han är, äro också vi i den här världen. Detta är uppenbarelsekunskap. Att Din egen ande – Du själv – är helt uppfylld med gudomlig natur. Du är som en stålman på insidan. Där Du går, där går Gud. Sådan Han är, äro också vi i den här världen.”

Har han ändrat och tagit avstånd från det här offentligt? Detta är grunden för Herraväldesteologin som är gnosticism och och leder till new age-budskapet ”vi är gudar”, “Vi ska ta herravälde (Dominion) och styra över alla samhällets 7 berg”, säger man.


En falsk väckelse

Citat från New Wine Sverige på Facebook:
“En till röst på ledarkonferensen i Malmö är Kjell-Axel Johansson. Han har varit en man som varit på rätt plats i rätt tid för att öppna dörrar för New Wine, Willow Creek och Alpha i Sverige.
Elvor: Medan Bibeln uppmanar oss att rensa ut surdeg och falska läror, finns det andra som omhuldar och sprider den)
…I hans nyutgivna bok God and the Spiritual Tsunami beskriver Kjell-Axel hur Gud påtagligt är verksam idag. EN metaforisk, kulturell, politisk & religiös tsunanim är på väg och när den kommer i full kraft kommer den vända den värld som vi känner den uppochned…
Elvor: Läs den profetiska drömmen om
en Tsunami som jag fick 2009 -HÄR- Tsunamin är  en ockult våg, villfarelsens andemakt, inte Guds Andens verk. Om de tror att det är Guds verk är de bedragna. (2Tess 2)
…Kjell-Axels utgångspunkt för boken och för hans undervisning hos oss kommer vara: Det finns en Gud. Trosfrågan är en moralisk fråga inte en intellektuell. Gud skapade människan utifrån sin godhet som Hans representanter på Jorden. Då Gud är god och Hans natur är generositet – då blir essensen av synd att tvivla på Guds godhet och att vi fjärmar oss från honom. Och så mycket mer.”

New Wine låter väldigt likt New age-budskapet fast i kristen förklädnad.

Jag skrev en kommentar om New Wine på vår Nyhetssida härom dagen:
New wine är inget annat än den falska Nyapostoliska reformationen (NAR) som startade genom C Peter Wagner med förespråkare som John Wimber, Rodney Howard Brown [”bartendern” som bjuder på ”det nya vinet/new wine”, dvs. ockult andlighet], John Arnott, Kansas-city ”profeterna” och Emerging Church-pastorer, Bill Johnson och en mängd andra maktlystna och penningkära s k apostlar som förespråkar Dominion [Herraväldesteologi, med Kenneth Copeland som en av de mest kända inom trosrörelsen] och Kingdom now [en maktfullkomlig kyrka som ska ”kristna” världen och utbreda ”Guds rike” så att Jesus kan komma tillbaka]. New wine har öppnat för new age-andlighet och blandar detta med biblisk undervisning. Många har öppnat för falska under och tecken, hysteriska skratt (se videon när RH Brown ”predikar” om helvetet och hela församlingen skrattar hysteriskt) spådomsandar, djurläten (!) och andra ockulta manifestationer. New wines apostlar vill ta makt över kyrkor, städer, nationer och hela världen [de 7 bergen]. De säger att kyrkan inte kan slutföra sitt uppdrag förrän dessa apostlar har intagit sin position (överst i pyramiden som är deras maktstruktur) – och de kan utge sig för att vara ödmjuka men bara på ytan. En annan falang är Rick Warren och Bill Hybels koncept som bidrar med sina företagsmodeller. Det de har gemensamt är att de allihop är på väg till den stora världskyrkan under påven – skökan Babylon i Uppenbarelseboken.
Matt 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias [den smorde, Kristus, ”vi är alla Kristus”, ”vi är alla gudar”], och de skall leda många vilse.
Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Matt 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Tillägg: En villolära eller oren andlighet försvinner inte med tiden. Den måste bekännas och avvisas och det kräver också tydlighet och avståndstagande från sådana rörelser och nätverk.

Jag vill påminna om något som jag tog upp i undervisningen Ändens tid, första gången i Malmbäck 2010. Det gäller tolkning om det 4:e Inseglet och den gröna hästen. Av de 7 sigillen innehåller de 4 första olika hästar (Upp 6). Vad hästarna är får vi svar på i Sakarja bok, där Sakarja såg en liknande syn.

Sak 6:5  Ängeln svarade mig: “Det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens Herre.

Hästarna är vindar eller (ande)krafter som gör att vilddjuren [världsmakterna] reser sig upp (Dan 7:2-3).

Grön häst – Globalism
Vi brukade föra fram Irving Baxters tolkning att det är 4 ismer, där den gröna hästen står för Islam(ism). Här valde jag en egen tolkning, nämligen Globalism /NWO som öppnar upp för islam och islamism (kaos som ett maktmedel). Begreppet Agenda 21 /Agenda 2030 var inte känt då men handlingsplanen fanns. För mig var det grundtextens ord som utgjorde mitt val och idag är jag ännu mer övertygad.

Upp 6:7  När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” 8  Och jag såg, och se: en gulblek [chloros] häst. Och han som satt på den hette Döden [thanatos], och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd [ett allmänt ord om vapen] och med svält [hungersnöd, matbrist] och med pest [död, sjukdomar] och genom jordens vilda djur. [i roten finns betydelsen snara, bakterie – vilddjur kan stå för en ond och brutal människa eller världsmakt = dessa konsekvenser drabbar en fjärdedel – samma straffdomar som i Hes 14]

Grön [blekgul] häst: chloros betyder grön och är samma ord som klorofyll som gör att växterna blir gröna. På några andra ställen översätts chloros “grön”.

Mark 6:39  (1917 års översättn) Då befallde han dem att låta alla i skilda matlag lägga sig ned i gröna [chloros] gräset.

Jag tog upp The Global Green revolution, Den Gröna Revolutionen/Religionen och Gaias tidsålder:

Citat: ”Målen är att alla världens religioner utvecklas i ett tillstånd av upplysning [Kristusmedvetande] som erkänner Gaia [= Moder jord (jordens gudinna i grekisk mytologi)] som den sanna källan av liv och andlighet, och är det enda relevanta föremålet för dyrkan”
Gaia transformation är detsamma som “upplysningen”, kundaliniresning, ”awaken within”. Här kan nämnas Club of Rome (Romklubben).

Club of Rome eller The first global revolution. Den beskrivs som en global tankesmedja som behandlar internationella politiska frågor. De strävar efter en global överstatlighet med världsregering som mål och är emot demokrati.
James Lovelock: “Jorden, hon Gaia – Moder jord – är källan till evigt liv och lever nu; hon födde fram mänskligheten och vi är del av henne.”


Ockult andlighet – new age

The GaiaMind Project:
Eftersom vi tror att jorden är levande, och vi är en del av den, bekräftar vi också den store Anden i Oneness, som finns i hjärtat av alla världens stora andliga traditioner. Vad som är viktigast kanske inte är vad vi tror, men vad vi finner att vi alla delar, när vi lägger våra tankar åt sidan för att gå in i meditation och bön tillsammans (kontemplativ bön, djupmeditation). Tänk dig att människor över hela världen delar en stund av meditation och bön, ett ögonblick av enhetligt globalt medvetandet, när människor från världens många olika andliga traditioner samtidigt fokusera på vår sammanlänkade relation med Gaia – den levande jorden”

Från en ockult (new age) sida: Transformation: Fördjupa ditt sinne, din kropp och själsförbindelse [spirit conection] och utveckla ditt medvetande med Gaia.

Ett nytt medvetandetillstånd är den ockulta upplevelsen, “upplysningen” eller kundalini – uppvaknande, upplevelsen att allt är ett.
Detta är panteism och panenteism = ”allt är gud och gud är i allt = alla är gudar”. 

Det där tog jag alltså upp i Ändens tid 2010. För ett par veckor sedan blev jag påmind när jag läste något av Warren Smith, en underbar kristen och f d new age-are. Han säger att grön är New age:s färg. Det representerar extrem miljöaktivism och dyrkan av jorden som identifieras med hedendom och häxkraft. Han tar också upp Gaia-tron:

The Green movement (Den gröna rörelsen):
Gaya är tillbedjan av jorden /skapelsen och hjärtat av den globala gröna Agendan.
Gaya-filosofin är tron att mänskligheten kan rädda ”Moder jord” genom att inse sin enhet med henne = Oneness (kundalini-kraften, ormkraften).
Den Globala Gröna Agendan = New age och det finns begrepp som “grön häxkraft, den gröna överenskommelsen, den grön-hornade guden av Wicca, den gröna imamen mm…

Warren Smith tar också upp citat från den new age-inspirerade bibelparafrasen The Message. Exempel:

Svenska Folkbibeln:
Rom 15:13  Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

The Message:
Rom 15:13 Oh! Må det gröna hoppets Gud [the God of green hope] fylla er med glädje…

The Message har ett typiskt new age-språk.
Warren Smith förklarar: ”New age-Kristus kommer att ställa allt till rätta genom att lära alla Oneness-läran: att Gud är i alla och i hela skapelsen och i alla religioner, en ny världsreligion …”kristus kommer att föra samman alla religioner …(Bibelns) Jesus var bara en av 12 mästare som ska hjälpa New age-Kristus att göra sitt jobb = Jesus är inte Herre eller Kristus. Han är en Mästare …du kan bekänna dig till vilken religion du vill eller ingen alls – bara du bekänner att vi alla är ett, för gud är i alla och i allt.
The Message kallar Jesus ”Mästare” – men aldrig Herre (eng. Lord)”.(!)
(slut på citat av Warren Smith)

Vi läste att Döden är ryttaren på den gröna hästen och helvetet följde (Upp 6). Detsamma beskrivs i Jesaja bok om antikrists ande.

Jes 28:15  Ni säger: “Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket [= helvetet]. När gisslet far fram som en översvämmande flod, [= Guds straffdomar eller tsunami] skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.” [Lögnen en tillflykt? ”Inget kan drabba oss.. för vi är alla gudar, allt är gud, vi är Kristus…”]

Tidigare i kapitlet (Jes 28) beskrivs ledare som är andligt berusade, druckna. De kallas ”bespottare”, liksom i 2 Petr 3:3 och de är andligt blinda. Dessa ger inte rum för sanningen [Guds ord] utan sätter tro till lögnen /lögnläror. Man sluter förbund med synden [döden] och har därför ingen kraft att stå emot ”den översvämmande floden” [tsunamin?], som jag tror är ”villfarelsens makt” – en moralisk kollaps och ändetidens falska världsreligion och den ockulta enhetsupplevelsen, “ett högre medvetandetillstånd”.
Guds profeter [Jesaja här] hade varnat för syndens konsekvenser men man gömde sig bakom lögner, inbillningar, falska läror.  Det var samma andemakter då som nu, för djävulen är densamme, lögnen är densamma och andemakterna är desamma. Villfarelsens makt är stark men laglöshetens hemlighet är avslöjad.

Räddningen – Guds räddning
Jes 28: 16  Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. [här har vi den rätta grunden, den enda hållbara grunden!] Den som tror på den behöver inte fly. 17  Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet [korsets tecken]. Hagel skall slå ner lögnens tillflykt, vatten skall skölja bort gömstället. 18  Ert förbund med döden skall upplösas, ert fördrag med dödsriket skall inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall ni bli nertrampade av det.

Hag 2:23 Jag skall omstörta kungatroner och göra hednarikenas makt om intet. Jag skall välta omkull vagnarna och dem som kör dem, och hästarna med sina ryttare skall störta. Den ene skall falla för den andres svärd.

Med andra ord: Ingenting av det som människor litat på kommer att bestå men det finns en trygg och säker plats i Jesus Kristus/Messias – den enda räddningen och hela världens Frälsare:

Rom 9:33  så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. [de som förkastade och deom  Jesus, Guds Messias] Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.

Och vi ska veta att det finns hjälp. Det finns förlåtelse och befrielse i Jesu Kristi blod, i hans försoning – hans död och hans uppståndelse. Allt är färdigt och det finns hjälp för den som har varit eller är i mörker, för den som har varit i detta. Det finns befrielse och omedelbar förlåtelse för den som vänder sig till Jesus. Det måste vi också ha med för det är budskapet som vi får förmedla till människor för att rädda..

Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Jordens undergång och den enda räddningen

Kvarlevan som känner sin Gud 5

Dan 11:32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

Jag sa förra gången i del 4 att sedan 2001 och Twin Towers 2001 trädde många av de stora New Age profeterna fram och menade att nu måste vi ha en ny väg eftersom den gamla vägen inte fungerar.

< Det nya sättet att tänka och handla = New Age
< Det gamla sättet att tänka och att handla =  Kristendom

Många världsledare och frimurare uttalade sig i enlighet med New Age profeterna. Man sa Fred på jorden kan bara uppnås genom en ny Världsordning! Men den är inte ny utan härstammar från det gamla Babylon. Jag tror att det är upproret beskrivet i Ps 2 och kommer att tända upp Guds vrede. (Ps 2 + Upp 18:4 + 1 Tess 5)

Bibeln säger att Israels historia skall hjälpa oss förstå händelserna i ändens tid. (1 Kor 10)
När de inte ville vandra i sanningen kom konsekvenser (5 Mos 28:15-67) Samma sak kommer drabba oss också. (2 Tess 2)

Därför är det viktigt att vi förstår hur läget såg ut innan Babylons soldater kom in över Juda (586 f.kr) Först och främst tror jag att det är viktigt att vi kan identifiera oss med profeterna som hörde Guds röst då. (Jak 5:19 (Upp 10:7) den som hör vad Anden säger kommer att få se den profetiska klockan.

Jeremia hade fått Ljus: Han kände Guds Vägar! Jeremia visste att innan domen kommer Falska Profeter! Exakt vad Jesus och Apostlarna sa: (5 Mos 13 + 2 Petrus 2:1-2 Mt 24)

Jer 4:10 Men jag sade: O, Herre, HERRE, hur svårt bedrog du inte detta folk och Jerusalem när du sade: “Det skall gå er väl.” (SHALOM) Svärdet (Heb. YXAN) är ju nära att ta våra liv! (SJÄL)

Det är helt klart de falska profeternas budskap! Men Gud låg bakom för att testa dem! Känner vi igen det här från Jesu undervisning om Yxan och Träden som inte bär frukt?  Jeremia visste alltså Guds handlande gör vi det? Jesus säger ju själv att exakt samma sak kommer att ske med oss!

Gud kommer att sända dem för att testa sitt folk! Både i Mt 24 och Matt 7 kan vi se samma mönster!
1/ Det står att vi skall ta oss tillvara för dem (Mt 7)
2/ Vi skall känna igen dem av deras frukt (Mt 7)
3/ Dessa träd skall huggas ner av yxan (Mt 7)

Paulus säger att man skall sluta att lyssna till Herren. Då kommer man automatiskt att få lyssna till  “onda andars läror” (Demoniska) själva roten till ordet Demon gk: Daio: To Distribute Fortunes! De skall alltså ha ett budskap av Shalom – Helande – Framgång! Eller i Karismatiska Kretsar: Det kommer ingen dom utan en jätteväckelse!

Det var tre huvudprofeter som profeterade om domen över Juda Rike!
Jesaja
Jeremia
Hesekiel

Varje gång Israel kom in i tider av avfall var det en viss Baal som hade huvudrollen. Denna Baal var kungen i Babylon och symboliserar alltid Satans plan att kopiera Guds plan. I NT är det här ingen annan än “Den Laglöse” eller “Antikrist” (Jes 14) Baal är samme som den Nimrod som var den förste Kungen i Babel. Man är ganska säker på att man trodde att Nimrod var den utlovade frälsaren Gud lovat (1 Mos 3:15) Det budskapet hade ju människan med sig från Eden!

Man kan spåra allting tillbaka till det gamla Babel. De som studerat det här finner att detta budskap har vandrat runt Jorden. Nimrod (Baal) var gift med Semiramis som fick namnet Himmelens Drottning. Nimrod dog men Semiramis fick ett barn vid namn Tammus som hon sade var Nimrod (Baal)  inkarnerad. (Moder – Barnkulten föds)

Himmelens Drottning skall alltså föda fram ett inkarnerat barn som skall frälsa Jorden. Här ser vi Satans falska 3 enighet:
1/ Nimrod (Baal) = Fadern
2/ Semiramis = Himmelens Drottning (Anden)
3/ Tammus = Guds Son

På ovanstående lögn är alltså hela New Age rörelsen byggd! Hela den rörelsen säger att den skall föda fram en son som skall styra välden. Detta skall ske vid något som de kallar för en Kosmisk Pingst och kommer att ske innan Gud skall föda fram sina barn (Rom 8:23) Himlens Drottning (Antikrists ande) skall alltså föda fram en “Corporate Christ” en slags inkarnerad Tammus (Perfekted by Fire)

Det här är Satans Plan och denna födelse är själva “Klimax”. Det är hit alla falska eldar och Kundaliniupplevelser kommer att leda fram till. Det kommer att visa sig att både Latter Rain och New Age och Vatikanen väntar på en sista andeutgjutelse från “Himmelens Drottning” – Det är just det som 2 Tess 2 beskriver!

Jag har ju flera gånger berättat att Herren gav mig en dröm där en stark lampa kom ner från himlen Herren sa: Jag skall visa er varifrån de kommer! Vi måste alla vandra i det profetiska ljuset för vi är ju alla Ljusets Barn. (2 Petr 1:19) För att beskriva den kort: Massor av små huggormar föddes fram tills allt nådde sitt klimax i en jättestor sista födelse. Det som kom ut då växte upp till en jättedrake med röda ögon och 2 Huvuden! Irwin Baxter säger att två huvuden betyder ett rikes uppgång och fall genom historien. Det innebär alltså att det gamla Babylons lögn kommer att upprepas en sista gång. Sedan sa Herren: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan ormens säd och kvinnans säd!

Mysteriet Babylon som nu föder sitt barn kommer tro att de är Kristus på Jorden! De kommer att tro att vi är Antikrist! Som jag sa förra gången de kommer att tro att de kan upprätta Gud Rike på Jorden och återställa den i ursprungligt skick.

 

Himmelens Drottning (Antikrists ande) skall föda fram en “Corporate Christ”(Perfekted by Fire) (Kundalini)

Där man kallar ner falsk eld över folk vad har man för teologi?
1/ Anden skall föda fram en armé som kallas Manifested Sons of God
2/ Upprätta Guds Rike på Jorden innan Jesus kommer
3/ Eftersom de föds fram innan Jesus kommer måste det vara en Lögn (Rom 8:23)

Vad symboliserar röd färg i bibeln?
1/ Vår synd är blodrött (Jes 1:1)
2/ Den färgen symboliserar Babels Krigare och andlig otukt (Hes 23:14-17) De första följde ju Nimrod för att bygga upp Guds Rike här på Jorden. Det här stämmer ju exakt med “förödelsens styggelse”

Dan 11:31 Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.

Jesus själv pekar på Juda när han säger samma sak!

Mat 24:13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. 15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen.

Om det kommer en stark ockult andeutgjutelse som skall kopiera Jesu Tillkommelse! Vart någonstans tror ni centrum på den kommer att vara? JERUSALEM!

Idag tycks Gud tala väldigt starkt till sitt folk för att varna och vägleda dem. Detta hände Juris en vän till oss bara för några veckor sedan. Han fick en stark upplevelse från Guds Ande som bara bekräftar vad vi nu varnar för.

Det hela börjar med att han hade får en missionstidning från Livets Ord i brevlådan. Han lade sig ner för att kolla igenom den då han plötsligt får se en syn från Gud. Han fick se en massa hästar och röda ryttare komma emot honom i anden. Plötsligt liksom stannade de framför honom de kunde inte komma åt honom. Det var liksom en vit linje runt alltihop. Han upplevde att det betydde att det skulle till det yttre se ut som om det var från Gud.

Han upplevde samtidigt att han skulle beställa 3 stycken böcker från Livets Ord för att se vad de lär.
1/ Joel Osteen
2/ Kenneth Hagin
3/ Yongi Cho

Samtliga undervisar ett Gnostiskt evangelium! Vi har vid pånyttfödelsen blivit Kristus på Jorden. Hagin säger att vi skall nu upprätta jorden igen det är vårt Mandat. Vart kommer det här tankesättet ifrån? Är det inte Baal? Satans Plan att kopiera Guds Plan?

Är det inte märkligt att alla som har den här teologin talar mycket om en Kraft som de upplever som en stark energi och som en eld? Denna falska säd som skall födas fram skall ju liknas vid Tammus (Perfekted by Fire)

Baal – Semiramis – Tammus är alltså mysteriet Babylon som skall uppenbaras för Guds Barn som lever strax innan Jesu tillkommelse. Semiramis är en bild av Himlens drottning och samtidigt en bild av antikrists ande. Hon ses ofta med 12 stjärnor runt sitt huvud? Vad menas nu med detta? Det är en bild på den ockulta Zodiaken Babylonierna delade upp hela himlen i.

Håll i er nu men den här Kvinnan – Himlens Drottning menar man kunde förena himmel med Jord. Härav kommer det Ockulta uttrycket: As Above so Below. Titta noga på den här bilden under ser du vad konstiga stjärnorna ser ut? Det är ett budskap om hur EU skall bygga upp Babylon igen! I det här ligger ett Antikristligt budskap! Samma budskap som New Age profeterna sa efter 11 September 2001: Bort med det gamla tankesättet (Jesus Kristus) och in med det nya tankesättet (New Age)

Bilden överst är EU byggnaden i Strasbourg med en byggkran på. Det här är givetvis medvetet för det pekar på den Ockulta Get symbolen Baphomet. På större bilder av denna Baphomet kan du se att han pekar både neråt på Jorden samtidigt som uppåt mot Himlen. Budskapet “As Above So Below ” (Se Herrens bön i The Message) Det är alltså en bild på den planerade världsreligionen New Age – Pantheism! Där Påven är den falske Profeten!

Gnostikerna på Paulus tid menade alltså att Jesu död förenade Himlen o Jorden. Katolska kyrkan offrar Jesus gång på gång och förenar Himlen med Jorden. Men den som gör det i Rom är ju en Kvinna vars son kallas för den Eukaristiske Jesus. Himlens Drottning är alltså en bild på anden i den här Kopian.Du kan ofta se en låga som brinner i bilder på Himlens Drottning (Maria)

Barnet är ju egentligen inget barn utan Kristus som en Kraft Inkarnerad i oss. I New Age kallas det för “Kristus – medvetande”.

De Gnostiska tankarna hade redan kommit in i Korint!
2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva (SOM KRISTUS) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Frimurare och New Agare fullkomligt älskar symboler de tror att det är kraft i dem. Ju mer de anstränger sig med sina symboler ju mer varnad blir Guds folk. Ja det vill säga de som fått del av det sanna profetiska ljuset (2 Petr 1:19)

Bakom bilden med EU och Babelsbygget och de Ockulta stjärnorna finns alltså exakt samma budskap som Baphomet. Hans budskap är klart och tydligt: AS ABOVE SO BELOW!

I Kundalini Yoga som brukar upplevas som en kraft av brinnande eld är “Above” en stark kraft som kan matchas med personen “Below”. So Above kan kontrollera Belovs kraft. Tanken är att kraften från ovan måste synkroniseras till rätt frekvens eller rätt vibrationer med den människan på Jorden (Below)

Tror ni det var en slump att Todd Bentley som gick omkring i Lakeland och skrek: Fire och människor föll och skakade sa att det var en kvinnlig budbärare (EMMA) bakom anden som förlöstes. Han profeterade även om: Manifested sons of God! (Corporate Christ)

Ray Yungen: Grunderna till New Age tankarna handlar om att allt både synligt och osynligt är energi små små partiklar av vibrerande energi för dem är allt energi. Det är denna energi som de tror är Gud och därför är ju allt Gud. Och eftersom vi är en del av denna vibrerande Guds energi så måste ju vi också vara Gud. Gud ses inte som en Person som sitter uppe i Himlen nej Gud är universum.

Jag skall nu repetera från början så det blir helt klart! Tornen rasade New Age ledarna kliver fram budskapet: Den gamla vägen fungerade inte ! Nu skall vi ha en ny väg! Den gamla grunden slänger vi bort nu bygger vi ett nytt hus enligt en ny ordning. Gud är i allt och alla! AS ABOVE SO BELOW!

Först såg vi alltså ett hus som höll på att byggas!  Vi såg ockulta stjärnor! Men du skulle precis lika gärna ha satt en pyramid med ett allseende öga på toppen. Budskapet är exakt samma “AS ABOVE SO BELOW “.  Det allseende ögat är en viktig symbol och den pekar på Moder – Barnkulten i Babylon. ISIS (HIMLENS DROTTNING) – HORUS eller RA (BARNET) Dessa symboler av Ögat fanns överallt i de gamla Egyptiska avgudatemplen.

Även Nazitysklands symbol Swastikan symboliserar: As Above so Below! Men som jag sa förut Gud visar sitt folk vad som håller på att ske. Kommer ni ihåg att den ockulta treenigheten i Babylon bestod av:
Nimrod (Baal)(Fadern)
Semiramis (Himlens Drottning)(Anden)
Tammus (Barnet)(Sonen)

Sak 4 kan vi se samma bild som Johannes får se i Uppenbarelseboken! Kristus och hans församling! Det är ju tydligt Guds Hus som där skall byggas upp! De skall få olja och Ljus genom sanningens Ande!

Sak 5:1-4 Synen  handlar om en utrensning som skall ske en dom över Guds Hus!

Sak 5: Där får vi se en Kvinna som sitter i en korg (EFAMÅTT) med Lock (HEMLIGHETEN) De (Avfallna) de som rensas ut skall bygga ett hus åt henne i Sinears land. Där skall hon sättas ner! Vet du vad ordet Sinear betyder? Platsen där väktaren somnat!

Himmelens Drottning!
Sak 5:6 “Vad är det?” frågade jag. “Det är en sädeskorg” (Efa = Fullhet) svarade han och tillade: “Så förhåller det sig med dem i hela landet.” (Hela Jorden)

Zec 5:6 And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. He said moreover, This is their resemblance through all the earth.

Detta kan översättas:
Detta är deras öga över hela Världen!
Detta är deras “Tankesätt” över hela Världen!
Detta är deras “Symbol”

WOW ! Ögat eller Baphomet eller Kraften i Kundalini Yoga! AS ABOVE SO BELOW! Det är alltså exakt samma sak! När detta sker kommer man tro att det är Jesu Tillkommelse! Påven vill ha hem de separerade bröderna men jag tror han menar alla religioner. Barbara Marx Hubbard’s kristus sa till henne.

Ni har kommit hem till mig. Brödet och Vinet håller i sig den sanna substansen av min nya kropp. Nyckeln för er just nu är att varje dag inandas djupt i en ”födsloupplevelse” av min uppståndelsekropp. Ta sedan nattvarden (eukaristin) och upplev hur min kropp förvandlar er kropp. Gör allt detta i en förberedelse för den stora Planetariska födelsen som kommer att bli introducerad genom denna upplevelse som mina nya lärjungar i kristus kommer att ge dessa som arbetar tillsammans för en ny Planetarisk pingst som kommer att ske då ande blir utgjuten över allt folk. Detta är syftet med er mission på jorden.

I Filmen “Passion for Christ” finns det så många gömda Bayloniska symboler att det kan knappast vara en slump. Särskilt de symboler som pekar på “So Above So Below” det Ockulta Ögat och den Babyloniska falska treenigheten.

Vi kommer alltså få se klimax i Baal (Satans Plan) födas fram av Himmelens Drottning (Corporate Christ) strax innan Jesu tillkommelse (Då Guds Barn förvandlas) Låt mig få citera ur en bok av en falsk Latter Rain profet vid namn Francis Frangepane.

När Kristi ande kommer i den fysiska världen så måste han först gå in i en fysisk kropp. När Kristus först gick in i vår värld som ett barn så var det Maria som Gud valde att föda Kristus. Marias liv symboliserade de kvalitéer som kyrkan måste ha för att vandra i Kristi fullhet. Gud förbereder oss precis som han gjorde med Maria för att föda fram hans sons tjänst. Och nu i den andliga livmodern i jungfrukyrkan så växer Kristus i sitt syfte och väntar på mognad för att bli helt klar att födas fram i kraft i Guds tid. Jag säger er att jungfrun är i ”födslovånda” klar att föda Upp 12:1 Ja satan skakar och himlen står i förundran för jag säger er att jungfrun är havande med ett barn. INNAN JESUS KOMMER TILLBAKA så skall den sista jungfrun kyrkan bli havande med Guds löften. Ut ur denna födslovånda skall Kristi kropp födas fram upprest till samma nivå som huvudet – Herren Jesus Kristus. Corporately manifesterad i helighet kraft och kärlek ja Kristi brud skall resa sig upp. (Francis Frangipane, ‘In the Presence of God” Now Wine Press, 1994. Chapter: The Virgin Shall Be With Child)

Ledarna i Betel Church är medförfattare till en bok som heter: “The Physics of Heaven.”
Vad blir nästa stora händelse från Guds sida? Kom ihåg att Bill Johnson skrivit en bok innan som heter Heaven Invading Earth  


Alla håller de med om att nästa steg från Guds sida kommer att bli samma “Vibrations nivå” (Frekvens) som de har funnit redan i New Age. Han menar även att New Age har snott hemligheter och fördolda ting som som tillhör Kristenheten. Men många anser dessa ting totalt värdelösa men nu är det tid att omvärdera.

Vi kommer inte ifrån att många stora ledare talar nu samma språk och åker till Rom för att visa upp sig. På något sätt förstår vi att det ligger dold agenda bakom och Vatikanen är indragen i en process att förena världen och göra den klar för en världsreligion.

Men vänta nu Shiva och ett öppet Öga! Nu kommer vi till Indiska Gurus och kraftöverföring. Detta kallas för Shaktipat och skall öppna ditt medvetande (Öga) Detta har med “Kundalini Awakening” att göra! Ni hörde ju själva vad Betel Church säger:
Alla håller de med om att nästa steg från Guds sida kommer att bli samma “Vibrations nivå” (Frekvens) som de har funnit redan i New Age. Han menar även att New Age har snott hemligheter och fördolda ting som tillhör Kristenheten. Men många anser dessa ting totalt värdelösa men nu är det tid att omvärdera.

I Kundalini Yoga så är “Above” en stark kraft som kan matchas med personen “Below”. So “Abow” kan kontrollera människan Belows  kraft. Tanken är att kraften från ovan måste synkroniseras till rätt frekvens med den människan på Jorden (Below) Om det görs rätt blir det bra för människan Below. Om det görs fel blir det ont för människan Below.

Om man nu skall bedra någon så sätter man:
> Riket (Above)
> Jorden (Below)
Mat 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
Message Bible: Matt 6:10 Set the world right; Do what’s best as above, so below

Att en gud bokstavligen bygger  upp ett rike på Jorden är en nyckel för enhet mellan många religiösa grupperingar både kristna och icke kristna. Vi kan se att vi behöver bara förändra den traditionella teologin lite så får vi en ny. Men som sagt var den teologin är inte ny utan härstammar från Babylon. Där Nimrod trodde han var löftet kvinnan fick om barnet som skulle födas som skulle rädda mänskligheten.

Låt mig avsluta med en person med i nya Babylons – Apostla – Profetnätverk vid namn – Ryan Whyatt. Jämför det han säger här med Herrens varning till Juris om Babylons soldater. (Antikrist)

Ryan Wyatt: I flera hundra år har profetiska budskap gått ut att Gud skall resa upp en generation av andliga krigare. Dessa skall bygga upp Guds Rike runt hela Jorden och skörda den jätteskörd som kommer i ändens tid.

Jag är intresserad av att bidra till att Guds Härlighet skall få en boning på Jorden. Detta kallas “Guds Riket” – Det är alltså ingen rörelse vi skapar. Jesus kom inte för att upprätta en annan världsreligion på Jorden. Jesus kom för att “Återupprätta” Himmelriket på denna Jord. Jesus kom för att återkoppla Jorden med Himlen. Han kom för att återupprätta sin närvaro och sin atmosfär här och för att hans himmelska makt och auktoritet skall råda här på Jorden.

Hur börjar nu detta? Jo NAR säger att det handlar om upprättelsen av de 5 tjänstegåvorna. (EF 4) De nya makthavarna i denna Babylonska armé blir de nya Apostlarna-Profeterna.

Till slut sanningen! Vi skall vandra i spåren av Abrahams tro! (Rom 4:12)
Heb 11:8 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

Intressanta länkar om en kommande andeutgjutelse som en Tsunami av Roger Oakland. Det märkliga är att den tycks komma från (Maria) (Queen of Heaven)

Så har jag skrivit två stycken på vår gamla sida om Babylon
Babylon 1 – En falsk eld
Babylon 2 – Samling runt Eukaristin (Katolska nattvarden)

Här är länkarna till budskapen i Serien:

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud 5

Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Predikan: Elvor Ohlin
(Skara 16/2-2019)
Parousia Mission 24/2-2019

Hela skapelsen ärar Gud!

Ps 148:1  Halleluja! Prisa [halal] HERREN från himlen, prisa honom i höjden. 2  Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. 3  Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla lysande stjärnor. 4  Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. 5  Ja, de skall prisa HERRENS namn, ty han befallde och de blev skapade. 6  Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. 7 Prisa HERREN från jorden, ni havsdjur och alla djup, 8  eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning, 9  ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla cedrar, 10  ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar,

Hela skapelsen vittnar om Guds eviga makt och gudomliga natur (Rom 1).
(När vi hade katt brukade jag säga till Millie: ”Du ärar Gud genom att bara vara katt”.)

Halal är ordet för prisa, ära, berömma [vi berömmer oss av Gud!], lova/lovorda, skryta (om), att lysa, att utstråla /ha klart ljus. Halal är roten till Halleluja, som betyder Prisa Herren, Ära Herren, [Prisad vare Herren].

 

Uppmaning till alla människor:

11  ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domare på jorden, 12  ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga. 13  Prisa HERRENS namn, ty endast hans namn är högt, [Namnet [Ha Shem] är Jesus (Yeshua) som betyder frälsning] hans majestät når över jord och himmel. 14  Han har upphöjt ett horn [qeren] för sitt folk till en lovsång för alla sina fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

Qeren betyder horn, kulle och står för ära, styrka, kraft, härskande.
Vi läser om ”horn”:

Ps 75:3  “På den tid jag har bestämt skall jag fälla en rättvis dom. 4 Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga.” Sela. 5 Jag säger till de övermodiga: “Var inte övermodiga!” och till de ogudaktiga: “Upphöj inte hornet!” 6 Höj inte ert horn så högt, tala inte så trotsigt och fräckt. 11 Alla de ogudaktigas horn skall jag hugga av, men den rättfärdiges horn skall bli upphöjt.

Att höja sitt horn är alltså självupphöjelse, att uppträda arrogant och trotsigt mot Gud.
Jesus sa:

Luk 14:11  Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, [tapeino = nedkastad] men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var…9 Därför har Gud upphöjt..

Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var …han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden… 9 Därför har Gud upphöjt honom…

Att följa Jesus: den rättfärdige ödmjukar sig och upphöjer bara Jesus och hans namn – inte sitt eget namn eller kollektivet /församlingen eller människor.

”Församlingen är världens svar”, löd Bill Hybels slogan i början av 2000-talet på GLS (Global Leadership Summit). Jag reagerade omedelbart. Hur man än vänder och vrider så kan man aldrig påstå det. Läs Upp-boken kapitel 2-3. Församlingen kan vara katastrof, avfallen, ytlig, kall, andligt död…

GLS 2019 – Danielle Strickland uppmanar Pingströrelsen (huvudtalare i Norges GLS 2019 och hon ska till Sverige också) att närma sig Katolska Kyrkan men också andra religioner – och hon praktiserar yoga.

Andra talare presenteras på Svensk GLS 2019: ”en motivationstalare – en av de mest inflytelserika på Wall Street – en”expert på prestationsutveckling och rådgivare till företag och o idrottare runt om i världen – en ledarskapsexpert i USA med bästsäljande böcker – en världskänd konsult… som har i uppdrag att hitta företags potential – en annan lär ut globalt ledarskap och kulturell intelligens” .
Församlingar som har GLS är Smyrna Gbg, LO Uppsala, Kungsporten Huskvarna, Ryttargårdskyrkan Linköping och flera andra.

Här uppmanas att upphöja sig, “upphöja sitt horn” (bildligt talat) och göra sig ett namn (”du kan vinna” – människors ära?!). HUR började det? Man ville inte ödmjuka sig och vänta på Gud utan något måste göras NU. Det var Bill Hybels uppmaning och slog man  in på en annan väg, utan kors, utan ödmjukhet inför Gud.

”Du måste överlåta dig till församlingen”, är nästa uppmaning. (Det kanske snarare ska sägas: “Du måste överlåta dig till vårat program”).

JESUS är världens enda svar! Bara hans namn är högt! Honom ska du överlåta dig till, och det är förutsättningen för att det ens kan kallas en Guds församling och inte ett företag. All framgång måste gå genom korset. På GLS upphöjs människan och alla uppmanas att höja sitt horn högt.

Profetiskt står horn för kungar eller ledare med riken (Bibelord kommer).
Guds horn är JESUS, kungars Kung.

Nimrod
Nimrod var den förste världshärskaren – globalisten – som ”upphöjde sitt horn”.

1 Mos 10:9 …den förste som fick stor makt på jorden. 9 Han var en väldig [gibbor] jägare inför HERREN [1917 års översättn: den förste som upprättade ett välde]…

Gibbor betyder väldig, mäktig, tyrann, krigare.
Nimrod betyder rebell och upprorisk. Han var upprorisk inför Gud.

…10 Hans rike hade sin början i Babel,..

Det var detta som ledde fram till Babels torn i kapitel 11.
Gud förbistrade språket och spred ut dem.

1Mos 11:6 HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för [zamam].

Zamam betyder också “att utarbeta en plan eller agenda”, föreställning, ett syfte (Eng. imagination).

Babel betyder förbistring, förvirring. Roten är balal som har betydelsen att svämma över, smörja (olja), att blanda /mingla (foder), förväxla.

Jag gjorde en egen beskrivning för en gång utifrån betydelserna:
Blandreligion [mingel av andligt foder /mat] och en falsk smörjelse [olja = en oren ande] leder till förväxling [av sanningen] och därför svämmar [laglösheten] över.

Gud tillåter ett sista uppror – ett sista Babel /Babylon. Det är därför samma namn i Upp-boken. Globalismen betyder att mänskligheten ska rädda sig själv [politiskt, religiöst och ekonomiskt – 666] utan Gud [Guds frälsning i JESUS] men i en s k ”hållbar utveckling”. Det är  humanism, människan i centrum.

Som jag skrev (och sa) för ett par år sedan:
Det finns bara en ”hållbar utveckling”. Det är Guds rike som får sin fullbordan när Jesus – Kungen – kommer tillbaka!

Hur löd ropen i Babel? ”Låt oss göra oss ett torn som har sin spets [sitt huvud] i himlen – låt oss göra oss ett namn…
Man ropade efter en diktatorisk konstruktion som upphöjer sig till gud(ar). Det brukar beskriva det egna hjärtats strävan efter makt.

Skökan Babylon [är motsats till bruden] står för blandreligion /mingel – synkretism. Den falske profeten är ledaren (Upp 13). Vem ska man använda för att samla religioner? Påven, så klart. Han promotar den Nya världsordningen (NWO), Agenda 2030, den globala agendan.

Februari 2019
Påven i Marocko – logga: korset omslutet av månskäran (Chrislam). Det är hädelse.

Påven och den mest betydelsefulle imamen inom sunni-islam skrev på ett historiskt interreligiöst dokument till en Världsreligion i Abu Dhabi (4/2-2019). Enligt brittiska nyhetskällor, var detta avtal gjort med representanter från alla religioner. Påven uppmanade alla att skaka hand, omfamna varandra, kyssa varandra och be “med varandra… ” enligt Påven tror alla på samma Gud (i hans tal). ”Pluralism och mångfald av religioner är Guds vilja”, var ett gemensamt uttalande av påve Franciskus och en storimamen.

Påven talade några dagar senare till globala politiska ledare världstoppmötet i Dubai (”världsregeringsmöte”), där han betonade behovet av mer global enhet och global religiös enhet”religiöst uppförande måste renas från att döma andra eller se dem som motståndare”, ”vi kan inte tala om hållbar utveckling utan mer tolerans”.

Artikeln Svenska kyrkan har gått i fällan av Sameh Egyptson forskare i interreligiösa relationer: ”…I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige (genom infiltration, mission och dialog).…chefsteologen för Muslimska brödraskapet, skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.”

Vill man tro på lögnen? Gud svarar med att sända villfarelsen och dess andemakt är stark.

2Tess 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan [en sista antikristen global agenda med världsregering och världsledare: antikrist och den falske profeten] och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10  och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten [adikia].

Inte så att Gud vill att någon ska gå förlorad (Hes 18:23, 1Tim 2:4). Nej, han ställer människan i situationer som avslöjar hennes hjärta. Gud utlämnar. Det betyder att han låter människan följa sina begär, det man redan har valt och vill tro på.

Ordet adikia betyder orättfärdighet, lagöverträdelse, synd, att få något på ett oärligt sätt.
Definitionen är:  Att inte formas av Guds karaktär och principer – att inte vara rätt enligt samvetet och Guds ord. Det är motsats till rättfärdighet.

Avslutningen på kapitlet i 2 Tess:

2:15  Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. [Håll er till Bibeln, Guds ord!] 16  Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17  uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. [= rättfärdighet, vilket är att formas efter Guds vilja, hans karaktär och principer. Därför ska vi leva i överlåtelse och helgelse så att djävulen inte har några hållhakar på oss som binder och hindrar att lyda Gud. Fria från begär efter makt, position, rikedom, människors beundran och ära etc.].

Det sista globala världsherraväldet med 10 horn

Dan 7:7  Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Man har börjat tala om diktatoriskt tvång för att driva igenom FN:s Agenda 2030. Profeten Daniel såg sedan ett litet horn stiga upp (Dan 7:8) och ta makt genom list och slughet – han utger sig för att stå för fred men han hädar Gud – Antikrist. (Dan 8:23,25)

Upp 17:3  I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur [“Skökan Babylon” samlar alla falska religioner. Therion  betyder vilddjur och kommer från thera = jägare, jakt (Jämför Nimrod)], som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn…

Tolkning: Vi har i många år fört fram Irving Baxters tolkning att det röda står för en marxist-kommunistisk (socialistisk) agenda och är då den röda hästen (Upp 6:4). Hästarna står för  andemakter/andekrafter. Satan vill skapa ett fridsrike /ett ”tusenårsrike” /en Ny världsordning (NWO)/ en guldålder, där människan upphöjer sig till gud. Det är bokstavligen uttalat, med början i EU och vidare globalt i FN. Vi har inte sett de 10 hornen än. Kommer de i det återuppståndna Romarriket? Eller kan det ha att göra med de 10 delar som FN redan delat upp världen i, där varje del får en ledare…? Det vet vi inte än men de ska föregå ett framträdande av en världsledare.

…Upp 17:14  De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” [med andra ord: Guds horn JESUS, träder fram]

När det gäller 7 huvuden ser jag två tolkningar. I undervisningen Ändens tid tar vi upp djursymbolerna men jag tror inte att det behöver ersätta tolkningen med de olika världsrikena och dess kungar:
1. Egypten
2. Assyrien
3. Babylonien
4. Medien-Persien (Kung Kores, ett redskap till befrielse för Guds folk)
5. Grekiska riket (Alexander den Store)
6. Romarriket
7. The Holy Roman Empire (Grunden till det som Upp 13 beskriver – en politisk ledare [Karl den store] och en religiös ledare [påven] samarbetade för att få världsherravälde)
8. (men hör till de 7, Upp 17:11) Återuppstått “Heligt Romarrike” som blir globalt – samma principer och sinne.

Daniel bad ängeln om förklaring på synen.

Dan 7:21  Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, [samma som står i Upp 13:7] 22  till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. 23  Då svarade han: “Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. [ett globalt rike] 24  De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket (här får vi det svaret på vad hornen står för), och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25  Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. [antikrist] Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. [3,5 år om det är bokstavligt] 26  Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund. [”den som upphöjde sig…”]

Det kostar på att gå emot strömmen.
2Mos 23:2  Du skall inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda, så att du vränger rätten när du vittnar i något mål.

Guds gränser eller gränslöst?
Världshärskare /globalister vill lägga länder under sig och utplåna alla gränser. Detsamma hör vi om idag. Vi ska läsa om ett exempel:

Jes 10:12  Men när Herren har fullbordat allt sitt verk på Sions berg och i Jerusalem, skall jag ställa Assurs kung (Assyriens kung) till svars för frukten av hans hjärtas övermod och hans stolta ögons högmod. 13  Ty han säger: “Med min hands kraft har jag utfört detta och genom min vishet, eftersom jag är så klok. Jag tog bort folkens gränser, jag plundrade deras skatter, som den mäktige störtade jag härskarna. 14  Min hand har funnit folkens skatter. Liksom i ett fågelbo, där alla övergivna ägg är samlade, har jag samlat hela jorden. Det fanns ingen som rörde en vinge eller öppnade näbben och pep. [Var fanns föräldrarna som skulle skydda äggen? Var finns de ledare som ska skydda sitt folk och land?]

Assyrien och Assyriens kung var ett domsredskap i Guds hand men upphöjde sig själv som en ”gud”. Jag har haft en hel del diskussioner den senaste tiden om gränser med människor som är påverkade av tidsandan och Agendan. Bibeln visar att Gud har utstakat nationsgränser.

Apg 17:26  Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27  för att de skall söka Gud,

Ords 30:4 Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son – du vet det ju?

”Det gäller inte landsgränser”, kan man få som svar. Vi läser vidare (och det finns fler exempel, inte minst i 4Mos 34):

4Mos 33:53 Ni skall erövra landet och bosätta er där, ty jag har givit landet åt er till besittning. 54 Ni skall utskifta landet åt er som arvedel genom lottkastning efter era släkter.

5Mos 32:8  När den Högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn.

5 Mos 2:5  Ni skall inte inlåta er i strid med dem, ty av deras land skall jag inte ge er ens så mycket som en fotsbredd, eftersom jag redan har givit Seirs bergsbygd till besittning åt Esau. [Gällde detta landsgränser, eller?!]

9  Och HERREN sade till mig: “Du skall inte angripa Moab eller inlåta dig i strid med dem, ty av deras land skall jag inte ge dig något till besittning, eftersom jag redan har givit Ar till Lots barn.”

Gränser är inte statiska. De har ändrats när Gud har dömt folk och nationer.

Jer 51:37  och Babel skall bli en stenhög, ett tillhåll för schakaler, till häpnad och förakt. Ingen skall bo där.

Världsriken har uppstått som har fått utföra Guds domar – likaväl som befrielse för Guds folk: Persien (Medien-Persien) och kung Kores.

5Mos 2:21  (om rafaeerna) De var ett folk som var stort, talrikt och resligt som anakiterna. Men HERREN förgjorde dem för ammoniterna, som fördrev dem och bosatte sig i deras land.

Det allra största försvaret för att GUD har bestämt och givit nationsgränser: HUR skulle Guds löften till Israel kunna uppfyllas om alla gränser tas bort?!

Hes 11:17 …Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er Israels land.

Israel är ett tecken och vittnesbörd för hela världen om Guds makt och att Guds ord är sant.

Nationsgränser är ett skydd och de visar i vilka länder det råder störst frihet, rättvisa, jämställdhet…! Muslimska? Buddhistiska? Hinduistiska? Kommunistiska?
Nej, det är Judisk-Kristna länder, dvs. länder med Guds budord i grundlagen och judisk-kristna värderingar.  Vem vill blanda allt? Vem vill blanda sanning och lögn? Och av vilket motiv? Svaret är givet: Det är Satan, djävulen. Han vill hindra Guds verk och förgöra människorna.

Upp 7:9  Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. [Observera att inte ”länder” nämns om vilddjurets rike i Upp 13]

Hela skapelsen längtar efter Jesus, sin Kung och hans återkomst.

Rom 8:19  Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. 20  Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen [mataiotes = tomhet, meningslöshet, värdelöst, dårskap], inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21  att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. [födslovåndorna som Jesus beskriver om den sista tiden] 23  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, [ett förskott på arvet] också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. [den första uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka] 

Jesus är Arvingen – vi är medarvingar “i Kristus”, i tron på honom.

Hebr 1:1  Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2  har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Det är livsviktigt att inte vi ”upphöjer oss” och tror att vi ska få herravälde här och nu (Kingdom now, De 7 bergen-läran och Herraväldesteologi).

Rom 8:16  Anden själv vittnar med [tillsammans med] vår ande att vi är Guds barn. 17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom [= nutid], för att också bli [= framtid] förhärligade med honom. 18  Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att [= framtid] uppenbaras och bli vår.

Guds vågskål
Detta beskriver Guds vågskål med både nöd och nåd.

Antikrists ande samlar allt som saknar Jesu försoning och korsets innebörd. Då kan det låta i den avfallna kristenheten: ”Allt här och nu”, ”Jesus led för att vi ska slippa lida”, “vi ska ta herravälde nu”. Det är köttets sinnelag. Det är ”att bevara sitt liv.” Den som upphöjer sig kommer att följa antikrists ande. Köttet vill stiga upp och ta makt – ”upphöja sitt horn”. Ibland tillåter nog Gud även att vi kraschar, för att göra oss mottagliga för hans nåd.

Det är alltid ”det starka” som tar över om det inte stoppas. Därför måste köttet/det köttsliga sinnelaget stoppas och korsfästas. I annat fall tar det över. Detsamma gäller falska läror.

Gal 5:24  De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25  Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Den “som ödmjukar sig” följer JESUS och blir upphöjd av och i honom. Och Anden kommer vår svaghet till hjälp. “Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd” (Jak 4:6, 1Petr 5:5). Låt oss se en stund på Jobs liv.

Job
Job tyckte att nöden vägde alltför tungt i Guds vågskål.

Job 6:1  Då tog Job till orda och sade: 2  O, att min sorg kunde vägas och min olycka läggas i samma vågskål! 3  Den är nu tyngre än havets sand, därför kan jag inte styra mina ord.
16:15  Jag bär säcktyg hopfäst över min hud och har sänkt mitt horn i stoftet.

Vi läser om när Job såg tillbaka på den tid då alla visade honom respekt. Alla lyssnade på hans råd och såg upp till honom och han hjälpte alla (Job 29). Nu var han tvärtom föraktad och övergiven.

3:25 Ty det som förskräckte mig drabbar mig, vad jag fasade för kommer över mig. 26  Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig.

Hur var det ställt med Job nu? Fylld av ångest? Hade han frid med Gud som vi läser om..?

Rom 5:1  Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2  Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. [det är att ära Gud]

Vad är ”frid med Gud”?
Svar: Frid med Gud är ett tillstånd! Det är att stå i rätt relation med Gud. Känslan kan komma efter och den kan variera.

Ärade Job Gud? Ja, det gjorde han för han vägrade att vända Gud ryggen. Hur var det med Guds vågskål? Vilket väger tyngst i slutänden? Nöd eller nåd?

Job 42:12 Och HERREN välsignade slutet av Jobs liv mer än början. [“den som ödmjukar sig skall bli upphöjd”]

Det är inte självklart att den vågskålen fylls på det sättet här i det jordiska livet men den mörka tunneln hade ett slut. Ljuset bröt fram igen.

Vad var Satan ute efter i Jobs liv? Han ville att han skulle sluta att ära Gud.
“Förbanna Gud och dö”, sa Jobs hustru vid ett tillfälle och det var precis det som Satan ville. Men Job svarade: “du talar som en dåraktig kvinna…”

Vad var det GUD var ute efter i Jobs liv? Han ville göra ett djupare verk, befria och välsigna! Det var också en djupare överlåtelse i Jobs liv där han fick lära känna Herren. Även Jobs framgång måste gå genom korset.

Abraham
Hur ärade Abraham Gud?

Rom 4:20  Han tvivlade [diakrino] inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. [1917 – ty han ärade Gud] 21  Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22  Därför “räknades det honom till rättfärdighet.”

Diakrino beskriver här att tvivla (i otro), ett delat sinne, en delad vilja. Det beskriver alltså brist på överlåtelse.

Att ära Gud är inte bara att sjunga lovsång och tillbe eller be på bönemöte eller i ensamhet. Att ära Gud är att vara uppriktig mot Gud, att vänta på honom, att tacka, tillbe och förtrösta. Det är att lita på att Guds tid är bäst, Guds sätt är rätt.  Det är att lita på att Guds Ord är sant, att ödmjuka sig under Guds vilja och överlåta sig helt till honom – och att inte ge upp utan hålla ut. Håll ut!

I Upp 5:6 såg Johannes ”ett [litet] Lamm som såg ut att ha varit slaktat” och det hade  7 horn.
7 är fullhetens tal. Det är samma innebörd som Jesus själv sa: ”Mig är given all makt i himlen och på jorden…”

Vi upphöjer inte vårt eget horn – vi upphöjer Guds horn, Kungen: JESUS

“…För det namnet hatet viker, för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.
Namnet JESUS himlens hälsning, det mitt hjärtas kärlek vann.
I det namnet fann jag frälsning, ingen annan frälsa kan.”

Läs mer om det sista Babylon och himlens drottning >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Kvarlevan som känner sin Gud Del 4

Det här som står skrivet i det här studiet förklarar vad som händer i politiken både i Sverige men också globalt. Det kommer tillslut handla om vilken bild vi tillber! Vilddjurets bild är New Age och den Österländska. Guds Bild är Jesus Kristus och redan nu ser vi hur en skiljelinje går mellan dessa tankesätt!

Dan 11:31 Och härar, utsända av honom, ska komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret (GUDS AVBILD) och ställa upp (UPPHÖJA) förödelsens styggelse. (DEN ÖSTERLÄNDSKA GUDS BILDEN) 32 Och dem som hava kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall; men de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut.

I nästa studie skall jag visa att Förödelsens Styggelse = “Laglösheten” då vet vi vad “de laglösas villfarelse är” (2 Petrus 3)

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. 15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’ (DEN ÖSTERLÄNDSKA GUDSBILDEN) som profeten Daniel talar om, stå på (UPPHÖJAS)  helig plats  (TA KRISTI PLATS) den som läser detta bör noga lägga märke till det.

De falska profeterna är alltså Satans redskap: Deras mål är att attackera vårt tankesätt för deras tankesätt. De laglösa står alltså för det Österländska tankesättet: Gud är allt i alla! (LÖGNEN)

 

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

Gud samlar alltså ihop Kungariken och Folk. Den som dras med hit kommer att drabbas av hans vrede på Herrens Dag. Vi ser här ett politiskt vilddjur som samlas ihop genom något slags avtal som berör alla länder. Sefanja fortsätter att ge oss pusselbitar! Det är inte bara politiskt det kommer även att vara religiöst i sin natur.

Jag påmindes om hur David Wilkerson i en predikan nämner hur Herren talade till honom om gräshopporna i Joel 1. D Wilkerson säger att det är andemakter! Hur väl stämmer det inte på New Age rörelsen och deras falska rike. Detta har nu kommit in i församlingarna i form av ett falskt Gudsrike. Den här armén kommer att splittra ödelägga och fånga många
församlingar.

Joel 2:3 Framför dem går en förtärande eld och bakom dem kommer en förbrännande låga. Likt Edens lustgård var landet framför dem, men bakom dem är det en öde öken; ja, undan dem finnes ingen räddning.

Redan talar man om en revolution som skall ödelägga!
“In all revolutions there are noisy and dangerous times as THE OLD ORDER Is replaced by the now … after the dust settles. WE CAN PROCEED TO BUILD the beautiful kingdom that the Lord has purposed from the foundations of the World” – Vinson Synan, one of the leaders of A.D. 2000 (FULNESS, Jan – Feb. 1990. Vinson Synan. p. 24.)

Men det här är Antikrists ande alltså Gud är allt i alla! Det kommer rapporter om ödelagda församlingar överallt där det här kommer in.

Sef 3:11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja (TA BORT) från dig (OUT IN THE MIDST OF YOU) dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn. 13 Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem.

Av sammanhanget förstår vi att när Herrens Dag kommer med sin eld har redan detta avskiljande skett. Exakt samma mönster som Apostlarnas undervisning
2 Tess 2: De som förhäver sig skall tas bort :Gk Out in the midst of)
1 Joh 2:19 De skall komma ut för de tillhörde aldrig oss
Mt 13 Ogräset samlas i knippor före Herrens dag för att brännas

Vad är det som drar ihop dem då? En mycket stark villfarelse! Så att de tror på en Lögn (2 Tess 2) Vad är det som gör att kvarlevan förblir kvar? Jo en som är mycket starkare än den andemakt som är i världen (1 Joh 4:1-4) De som tas bort har ju också en slags tro för de skall ju tro på en lögn. (PSEUDO)

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Man skulle kunna säga att detta beskriver New Age och till den gruppen måste räknas en stor del av den osunda Kristendomen idag. Herren visade mig att de som nu kommer ur Kristus åker upp på en bro som hålls uppe av en sprucken gammal Romersk pelare.

Warren B Smith beskriver att New Age ser sig själva som en bro som skall leda mänskligheten in i en ny Guldålder. Så villfarelsens ande har under lång tid verkat så att teologin har förändrats så att “De Avfallna” har samma tankesätt som New Age har. Det verkar som en av de största farorna är Rick Warren
Rick Warren and His Purpose Driven Movement (Studie)

New Age skall genom att utbreda sin andlighet bygga ett rike på jorden. Den avfallna kristenheten skall genom att utbreda sin andlighet göra samma sak. Dessa två kommer att förenas nu under FN:s Agenda 2030. Är du förvånad att det kommer rapporter från avfallna karismatiska kyrkor gällande saker som mer liknar New Age än Kristendom? Det är inte jag utan de är på väg ut från Kristus och värre kommer det att bli!

Jordens ledare har alltså samlats för att skriva på FN:s Agenda 2030. Detta skedde under den sista Tetraden och Påven var där och talade sig varm för det här. 25-28 September 2015. Denne Påve var nyss och skrev på ett avtal som skall samla alla religioner! Det gäller mer än Katolicism det gäller New Age. FN är grundat på New Age så den enda religion som kommer att accepteras är: Gud är i allt och alla! Därför är skapelsen Gudomlig! Vilka förstör denna jorden? Judarna och de Kristna som tror att Gud är en person!

Bakom FN står alltså mäktiga Frimurare och New Agare. Frimurarguden är i stort sett lik New Age guden och en opersonlig kraft. När detta tankesätt har nått pyramidens topp så kommer svåra tider för Judar och Kristna. Frimurarna tror att de kan förena alla religioner och hjälpa jorden att bli en bättre plats! Det talar G W Bush om i sitt tal här NWO och FN skall bli den plats därifrån en ny lag skall komma (Agenda 2030)

De anser att den guden kan förena alla religioner.
“As the unifier of all religions, Freemasonry holds that “the Christian, the Hebrew, the Moslem, the Brahmin, the followers of Confucius and Zoroaster, can assemble as brethren and unite in prayer to the one god who is above all the Baalim.” (Pike, Morals and Dogma)

Om det nu är ett New Age världsrike som planeras genom Agenda 2030. Är det två saker vi skall titta efter för då gäller helt vad de själva säger.
1/ En Grön världsregering (FN – New Age – Ledare)
2/ Den enda Religion som accepteras (New Age)

Frimurare och Globalister och New Agare har kommit samman idag och driver på en Agenda. Förstår vi inte det här kommer vi aldrig att förstå händelser i politiken! Men det som de kallar “Den Goda Viljan” är “Fiende till Gud”. Ser du att det är en strid mellan Vilddjurets bild och Guds bild ? Den Judisk Kristna Gudsbilden måste elimineras till varje pris om Jorden skall kunna räddas. Man menar att den Österländska Gudsbilden är den enda som kan leva i harmoni med naturen! Så den är den enda “Hållbara utvecklingen” i det antikristliga Agenda 2030.Vi ska inte förvånas om världen hatar oss? (1 Joh 3:13)

Ps 2 Är profetiskt för den tid vi lever just nu! Den beskriver det stora upproret mot Gud och hans härlighets återsken och avbild  (Jesus Kristus).
Vers 2 Samling i FN
Vers 3 Utplåna den Judisk och Kristna (Gudsbilden)
Vers 1 Beskriver hur man kommer in i New Age och får ett förändrat medvetande: Man river ner beskyddet runt dina tankar och tömmer ditt sinne.

Vers 1 Hur exakt är inte bibeln? Meditera + Tomma Tankar! Det är exakt vad Jesus varnade oss för. Roger Oakland säger att Mt 24:26 kan översättas om de säger att han är i “Öknen” (TOMHETEN)  Romarbrevet 1:21 Talar om ett folk som kände Gud men “Tömde sina tankar”

Att tömma sina tankar är farligt för det öppnar upp för andra krafter. Detta är precis vad som är inkörsporten till de österländska religionerna. Satan vet att vi måste frivilligt bryta ner det skyddet. Den som bryter ner en mur honom stinger ormen (Predikaren 10:8) Den som får ormbettet kommer att byta Guds bild! Hon överger den gamla Gudsbilden för att hänge sig åt den Österländska. Det här är exakt samma sak som sker i Kristen Mystik! Emerging Church – Saddleback Churh – Willow Creek!

När man blir ormbiten kommer man i fiendeskap mot Gud. Man börjar kallar de som tror att Jesus är enda vägen till Gud för? Fundamentalister och Trångsynta!
> Fundamentalist har med en Grund att göra! (Klippan) Mt 7
> Trångsynthet har med ditt Tankesätt att göra! (Trånga porten) Mt 7
> New Age har ingen grund! (Klippa) Mt 7
> New Age vill expand the mind (Bred Port) Mt 7

Den här mannen talar sig Rick Warren sig varm för vilket bevisar att han är en falsk vägvisare. En Katolsk Mystiker vid namn Henri Nouwen

Idag tror jag personligen att samma dörr som Jesus öppnade till Guds hus kan hela mänskligheten gå in genom. Det spelar ingen roll om du hört talas om Jesus eller inte. Idag ser jag min kallelse att hjälpa varje människa att bekräfta hennes egen väg till Gud. (From Sabbatical Journey, Nouwen’s last book, page 51, 1998 Hardcover Edition)

Jesus säger i Mt 7 att du kan inte förena de här två tankesätten för det är två helt skilda tankesätt och de leder fram till 2 helt olika hus. När Katastrofen kommer så består bara huset byggt på Klippan. (SE GUDSBILDEN MT 16) Katastrofen är Guds vrede på Herrens Dag (Joel 1:15)

Grundtextens ord är slående i Ps 2:2 Jordens Kungar samlas för att lägga grunden till ett hus eller en stad. (BABYLON) Detta är ett hus fullt av fiender till Gud men de tror att de gör det goda.

1/ Globalister och Höga Frimurare har lagt Grunden (DE VISA)
2/ New Age är religionen här
3/ De skall bygga ett fredsrike på Jorden (1 Tess 5)
4/ De skall återställa Jorden i ursprungligt skick.

Jordens Kungar har kommit samman för att lägga en ny grund och bygga ett Hus! Till grund ligger ett dokument som heter Agenda 2030. Men i det här huset finns inte plats för “Trångsynta” “Fundamentalister” eller Judar för de är ju fiender till “det tankesätt” som skall förvandla jorden enligt New Age.

Råkade se programmen “Skavlan” en gång där var vår utrikesminister Margot Wallström där hon sa att hon “Mediterar” (Vilket kan förklara hur hon agerar mot Israel) Det är en antikristlig ande som är emot Herren och hans Smorde (Ps 2) (Judisk – Kristna Tankesättet)

Jag vi berätta om en händelse på mitt jobb där en kille som sysslade med New Age står i korridoren och jag i köket. Plötsligt ser jag hur hans ansikte förmörkades och han kom fram till mig och sa: Janne jag vet inte vad detta är men något inom mig hatar dig! Jag svarade: Han som bor i mig är mycket starkare än den som bor i dig! Min arbetskamrat hörde detta! Kära vänner nu vet ni vad det är det är antikrists ande. Alla som har den anden kommer att samlas tillsammans och bli ETT.

Vad är det för Tidstecken vi skall titta efter:
1/ Israel och Judarnas återsamlande och fler Frälsta
2/ Österländska Religioner
3/ Miljörörelsen – Grön andlighet!
4/ Ökad Motstånd mot Kristna och Judar
3/ Ett hus eller Världsregering där Psalm 2:  2-4 Råder

Nu till en dröm jag hade för bara någon månad sedan som jag tror är profetisk och från Herren. Den är skrämmande samtidigt som den är ett löfte till dig som håller fast vid Jesus Kristus.

Jag kommer på min cykel och befinner mig plötsligt i min hemstad Finspång. Det kommer människor som säger att vi måste samlas allihop för att ta en spruta. (Märket?) Man samlar ihop människor för att göra detta i olika lokaler. Jag upplevde då bokstavligen en dödsdom inom mig (Svårt att förklara) Jag sa Gud skall mitt liv verkligen sluta så här? Jag snurrade runt i cirklar med cykeln och var väldigt sorgsen och ledsen! Då får jag se en ny väg som jag aldrig hade sett förut det var en jämn och ny asfalterad väg. När jag såg vägen visste jag att den vägen kommer att rädda mig bort från dödshotet. Precis då jag tänkte cykla in på den stoppades jag av en röst från ovan! Nej Janne denna väg är ännu inte invigd och öppnad.

Jes 35:8 En banad väg, (JÄMNAD) en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas “den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar. 9 Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit. De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den. 10 HERRENS friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

Upp 15:2 Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna 3 och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: “Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung.

Vunnit seger över Vilddjurets Bild: Den Österländska gudsbilden: Gud är i allt och alla!

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kvarlevan som känner sin Gud Del 4

Om mitt folk ändå ville höra mig

Om mitt folk ändå ville höra mig!

Predikan av Elvor Ohlin
Parousia Mission 27-01-2019

1917 års översättning: O att mitt folk ville höra mig!
Vi läser:

Ps 81:1 För sångmästaren, till Gittít, av Asaf. [Gittit – tror man står för ett musikaliskt glädjefullt framförande] 2) Höj glädjerop till Gud, vår starkhet, höj jubel till Jakobs Gud! 3) Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda, ljuvliga harpor tillsammans med psaltare. 4) Blås i hornet [eller: blås i basunen] vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. 5) Ty detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. [det är framför allt en beskrivning på den judiska Påsken och Lövhyddohögtiden men vi uppmanas i Ef 5:19 …att tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunga och spela för Herren i våra hjärtan. (Vers 20) Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
Kol 3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.]
6) Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef, när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände: 7) “Jag lyfte bördan från hans skuldra, hans händer blev fria från lastkorgen. 8) I nöden ropade du, och jag räddade dig, jag svarade dig, höljd i åska (tordön), jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela. [Herren tog inte bara bort bördor och slavok – han förde dem ut från Egypten och in i Löfteslandet. Jesus tog inte bara bort syndens börda och slavok: ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike” (Kol 1:13)]
9) Hör, mitt folk, och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig! 10) Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud. 11) Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. [ett uttryck för att öppna ditt hjärta helt] 12) Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13) Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. [Gud prisger /utlämnar, som det står om i Rom 1 – människan står emot Gud mot bättre vetande] 14) Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! 15) Då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. [= fullt beskydd] 16) De som hatar HERREN skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. [de skulle aldrig resa sig upp igen så länge de står emot Gud] 17) Han skulle ge folket bästa vete att äta, ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.”

”Om du ändå ville höra [shama] mig…”

Hebreiska ordet shama betyder att lyssna och lyda, höra och göra, lyssna med odelat intresse, lyssna uppmärksamt. Det är som det står i Fil 2:13:”Gud verkar i oss, både i vilja och gärning” – om vi vill.

Vem var Asaf? Han insattes i tjänst under kung Davids tid.

1 Krön 16:4 Och han (David) förordnade vissa leviter till att göra tjänst inför HERRENS ark, för att de skulle prisa, tacka och lova HERREN, Israels Gud: 5 Asaf såsom anförare…
v 37 Och han gav där, inför HERRENS förbundsark, åt Asaf och hans bröder uppdraget att beständigt göra tjänst inför arken, var dag med de för den dagen bestämda sysslorna.

Asaf var en levit som gjorde tjänst inför Herrens ark och han ledde tillbedjan och lovsång.
Nehemja och Esra skrev ca 600 år senare:

Neh 12:46  Ty redan för länge sedan, på Davids och Asafs tid, fanns ledare för sångarna, och man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud.
Esra 2:41  av sångarna: Asafs barn: 128,
3:10  När byggnadsarbetarna lade grunden till HERRENS tempel, intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter. Tillsammans med leviterna, Asafs söner, prisade de HERREN med cymbaler efter den anvisning Israels kung David hade givit.

Asafs liv måste ha satt spår i många generationer efter honom.

Namnet Asaf betyder den som församlar, den som kallar samman (upptecknar).

Asaf församlade till Herren – han var en profetröst som kallade folket tillbaka till Gud och han skrev sånger. Han har skrivit Psalm 50 och 73-83 och där kan vi följa en del av det han såg omkring sig och upplevde inom sig. Första delen av Ps 50 är som en bakgrund till 2Tess 1:6-8 när den sista basunen ljuder och änglarna får befallning:

2Tess 1:6  Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7  och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8  i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

Ps 50:5 “Församla till mig mina fromma, som sluter förbund med mig vid offer.” [förbundet är slutet med Jesu offer på Golgata]
16  Men till den ogudaktige säger Gud: “Hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga, 17  du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig? [ett ord till framgångsprofeter och trosförkunnare, våra dagars “Laodiceaner”?]
23  Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen, skall jag låta se Guds frälsning [Guds Yeshua].”

När vägen är smal och livet är svårt kan lovet och tillbedjan upplevas som ett ”offer” men den som känner Gud vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar honom (Rom 8:28) och håller fast ändå.

I Psalm 73 kämpar Asaf med det som verkar så orättvist. De ogudaktiga och högmodiga har framgång, medan den som vill leva rent och lyda Gud är prövad och tuktad och föraktad. Vers 8-10 låter som en beskrivning av ändetidens (vår tids) många falska profeter och apostlar:

Ps 73:8 De hånar och talar om förtryck i sin ondska, överlägset talar de. [Vad säger de till Guds folk idag? ”Alla måste underordna sig de nya apostlarna? Glöm allt du har lärt dig tidigare för nu kommer det nya vinet (New wine), Gud för oss ut på nya områden, utanför Bibeln”] 9  Med sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. [ja, de talar stora ord (om herravälde)] 10  Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig. [Många ska bli bedragna och följa dem, sa Jesus (Matt 24)] 11  De säger: “Hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den Högste ha sådan kunskap?” 12  Så är det med de ogudaktiga, det går alltid väl för dem och deras rikedom [makt] växer. [högmod förblindar så att man t o m påstår att ”våra ord har samma makt som Guds”, ”Guds händer är bundna om inte vi agerar” – och det handlar alltid om pengar!]
13  Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. 14  Jag blev plågad hela dagen, var morgon blev jag tuktad. [i det korta perspektivet kan det se ganska lönlöst ut att gå den smala vägen] 15  Om jag hade sagt: “Så vill jag tala”, då hade jag svikit dina barns släkte. [det är alltid lättare att tala sådant som ”kliar i öronen” – men det är ett svek både mot Gud och människor]

Asaf blev till och med förbittrad över orättvisor men ytterst är förbittringen riktad mot Gud, för att han inte tar itu med situationen på en gång.

21  När mitt hjärta förbittrades [chemets] och jag kände styng i mitt inre, 22  då var jag oförnuftig och förstod ingenting, som ett djur var jag inför dig.

Chemets betyder förbittrat, surt, upphetsat, förblindat, jäst, syrat [av surdeg]
Surdeg måste bekännas och rensas ut… (1Kor 5:7)

Med sitt mänskliga förstånd förstod han inte men i Guds närhet fick Asaf klarsyn och insikt att se på längre sikt – i ett evighetsperspektiv och han fick se in i Guds rådslut, Guds plan.

16  När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, 17  till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut.
..19  Hur plötsligt går de inte under! De förgås och får en ände med förskräckelse.
23 Men jag är alltid hos dig, du håller mig i min högra hand. [”jag håller mig till dig vad som än händer”, sa Asaf] 24  Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. 25  Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. [vi lever inte bara för detta livet. Vi lever för det som väntar, det som är där ovan och en evighet med Jesus] 26  Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. [som Paulus skriver: även om vår yttre människa (kroppen) bryts ned, förnyas vår inre människa dag för dag (2Kor 4:16)]
Asaf avslutar psalmen:
28  Att vara i Guds närhet är lycka för mig. [(KJ) att närma mig Gud är gott för mig] Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om alla dina gärningar.

Det är i JESUS vi finner vår rätta identitet och sann lycka /glädje.

I Psalm 74 är Asaf förtvivlad när templet ohelgas. Templet profaneras eller förvärldsligas av det som tas in där. Psalmen är en bön och förbön från den som är förtryckt eller bortstött.

Detta måste vara en profetisk psalm eftersom det som Asaf beskriver hände bokstavligt ung 300 år efter att han levde. Det började under Asafs livstid men han fick se in i framtiden vad det skulle leda till. I 2 Kon 24:2 kan vi läsa att det som hände i Juda var ”i enlighet med det ord som HERREN hade talat genom sina tjänare profeterna.” Kompromisserna gick allt längre i avfall och gjorde att man inte hade kraft att stå emot fienderna, som blev en dom från Gud. Man kan nog säga att det beskriver vad som händer i varje generation eller tid, när världens ande tas in i Guds församling genom kompromisser.

Ps 74:3  Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. 4  Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss, de har satt upp sina egna tecken som rätta tecken. [det köttsliga och mänskliga tar över. Vilka tecken sätter de upp idag? 7 berg? Pyramidstrukturer? Dollartecken? (pengar). De leder människor in i världens tänkesätt och bort från Guds ord – tvärtemot Rom 12:2]
7  De har satt eld på [shalach] din helgedom, ända till grunden har de orenat ditt namns boning.

Shalach betyder att sända ut, sprida, att släppa fram (eld).

8  De har sagt i sina hjärtan: “Vi skall kuva dem fullständigt!” Alla Guds heliga platser har de bränt ner [saraph] i landet.

Saraph betyder att brinna. I roten till ordet finns betydelsen: brinnande, giftig orm.

Vad är det för eld som sprids på kristna konferenser idag när man blandar sanning och lögn och vill ena alla till påven? Han som påstår att muslimer ber till samma Gud som vi? Inom NAR (Nyapostoliska Reformationen) kan man få höra: ”det skrivna ordet hörde till den gamla tidsåldern och vi måste gå vidare in i en andlig tidsålder (det övernaturliga), Gud är större än sitt eget ord…han kan gå emot sitt eget skrivna ord”?

Det är inte Guds Ande. Det är en främmande eld, dvs. en främmande oren ande har sänts ut istället för Guds Andes eld.
Vad är det för krafter när kristna säger att de blir ”berusade av anden”, så att de raglar eller väser som ormar i släptåg på Rodney Howard Brown och Kenneth Hagin? Ormkraft (kundalini)?! Det är samma eld som beskriver Joels armé, vilket de med rätta kallar sig själva(!): ”Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. (Joel 2:3)

Det kan gå så långt så att själva grunden förstörs, att människor förlorar sin tro.

9 Våra tecken ser vi inte, [korset är borttaget! Skymt bakom svarta draperier?] ingen profet finns kvar och ingen av oss vet hur länge det varar. [sann profetia har tystats och ersatts med allsköns falska lyckoprofeter. Gud bekänner sig inte till detta och därför blir sann profetia varningar och emot detta, vilket man inte höra.]

Gud hade sagt: ”Du skall inte tillbe någon främmande gud”

När världens ande tas in i kyrkan blir frukten densamma som i världen. Politiker kör över folket – detsamma sker i kyrkan. Globalismen (NWO) leder till kontroll, övervakning, förslavande, maktkoncentration… pengar och girighet styr allt. Den guden heter Mammon.

Jag vill läsa ett citat om den organiserade ekumeniken från nätet:
Kyrkorna är inte längre oberoende och självstyrande. Allt det kommer att upphöra under det nya systemet. Pastorer uppmanas att underställa sig sin lokala apostel, och varje stad eller område kommer att krävas för att komma ihop med alla andra kyrkor i staden och att underteckna förbund som lovar (man förbinder sig) att inte diskriminera, inte stjäla andras medlemmar eller kritisera andras läror.

Det här innebär att alla samkörs genom digitala register och nätverk till en världskyrka under regionala, nationella och internationella ”apostlar” (som gör sig rika, förstås). Man säger sig vilja ”utbreda Guds rike här och nu över hela jorden” (Kingdom now och Herraväldesteologi).

Köttet strider mot Anden. Om inte det köttsliga stoppas tar det över och vad händer? Guds folk blir Guds fiender.

Rom 8:6  Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8  De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Ps 74:10  Hur länge, Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? 11  Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag fram den ur din barm och förgör dem! 12  Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden.

Enda räddningen är att Gud griper in!

…att det finns ett folk – om så bara en kvarleva – som ödmjukar sig inför Herren och ber om nåd.
…ett folk som VILL HÖRA Guds röst och hålla sig till hans ord [inte falska apostlar och profeters dårskap och självupphöjelse och falska löften]
…ett folk som lever under Jesu Kristi herravälde – inte under (giriga) maktmänniskor.
…ett folk som är tända med Guds eld.

15  Det var du som lät källa och bäck bryta fram, det var du som lät starka strömmar torka ut. [Guds Ande bryter fram i varje pånyttfött hjärta och när fienden bryter fram som en flod /ström, skall Herrens Ande driva honom på flykten (Jes 59:19)]
17  Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. 18  HERRE, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. 19  Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ, glöm inte för alltid dina betrycktas liv! [Vad är det för krafter [andekraft] idag som vill ta bort alla gränser?! Nationella, politiska, ekonomiska, moraliska, andliga, religiösa?] 20 Tänk på förbundet, ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen. 21  Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam, låt den fattige och behövande prisa ditt namn. [= ”Låt den som har lagt sitt liv i din hand få se dina gärningar”] 22  Stå upp, Gud, och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren. 23  Glöm inte bort dina ovänners rop, larmet som ständigt hörs från dina motståndare.

Den som förföljer en Jesu lärjunge, förföljer Jesus själv.

Vi har fått det starkaste försvaret och de mäktigaste vapnen: bön och förbön.

2Kor 10:4  De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför [borde översättas: genom] Gud [annan översättning:är inte svaga utan har Guds makt] att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5  och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud…

Stora delar av Asafs psalmer innehåller bön och förbön för folket och landet. I Psalm 77 är han förtvivlad och nästan deprimerad av sömnbrist, oro och grubbleri.

Ps 77:2  Jag vill höja min röst till Gud och ropa, jag vill höja min röst till Gud, och han lyssnar till mig. 3 På nödens dag söker jag Herren, om natten är min hand uträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. 4 Jag tänker på Gud och klagar, jag grubblar ty min ande tynar bort. Sela. 5 Mina ögonlock håller du öppna, jag är full av oro och kan inte tala. 6 Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. 7 Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta, min ande tänker efter. 8 Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? [Hade Gud så helt övergett dem?]

Här ser vi vägen ut ur tvivel: Asaf påminner sig om Guds gärningar förr i tiden. Han påminner om alla gånger han kunnat tacka Gud ”mitt i natten”, mitt i svårigheter.

12 Jag vill minnas HERRENS gärningar, jag vill minnas dina forna under. 13 Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. 14 Gud, i helighet går din väg. Vilken gud är så stor som Gud? 15 Du är den Gud som gör under, du har uppenbarat din makt bland folken.

Sången i natten
Vi kan dra parallellen till sången mitt i natten, fastkedjade i den innersta fängelsehålan.

Apg 16:25  Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. 26  Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av.
30  Sedan förde han (fångvaktaren) ut dem och frågade: “Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?” 31  De svarade: “Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” 32  Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. 33  Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. 34  Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.

Paulus skriver:
2Kor 1:4  han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

Desto större prövning desto större tröst så att vi kan trösta andra, därför att Gud för oss igenom allt.

I Psalm 75 uttrycker Asaf tacksamhet och glädje över att Gud ska döma, att Gud är Domaren och att han dömer rättvist.

En farlig väg
En fråga till oss: Gläds vi över Guds domar? Eller är vi så påverkade av tidsandan så att vi förminskar och ursäktar och bortförklarar synden och syndens konsekvenser? Det är en farlig väg. Den vägen leder till att man ”kallar det onda gott och det goda ont”. Gud som är god kallas ond när han dömer och den Onde kallas ”god”. Det är Antikrists ande och djävulen ”förklädd till en ljusets ängel” och då är han som farligast. (2Kor 11:14)

Om vi inte väljer och vill höra och lyda Guds ord och Guds Ande… då kommer vi att påverkas av Antikrists ande i den här tiden.

Vi läste innan att Gud lät dem gå ”i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer” (Ps 81:13). Hårdhet, är hebreiska ordet sheriyruth. Det betyder också inbillning, fantasi, man följer sina egna rådslag (10 årsplaner? 15 årsplaner?). Man väljer sin egen väg för att nå framgång, hämtad i världen. Men våra vägar är alltid i uppror mot Gud, för där är vi själva i centrum och ”på tronen”.

Synden bryter ned – Jesu nåd och rättfärdighet bygger upp.

Trots allt mörker var Asaf hoppfull. Det fanns hopp. Det finns hopp.
Gud har dukat ett bord för alla som vill höra, ödmjuka sig och ta emot!

Bästa vete – det är Guds ord till förvandling som mättar vår inre människa.
Det är uppenbarelsen om Jesus och att lära känna Honom.

Jesus är den ende som kan mätta vårt inre och ge liv.

Honung ur klippan – ordet är [tsur] – samma ord som när Mose uppmanades att slå på klippan [Kristus] i öknen – symbol för Golgata. Honung är näringen, sötma och tröst i Guds ord, i Jesus Kristus. Den får vi genom prövningar [korset] och Guds fostran i kärlek. I Psalm 19 står det att gudsfruktan och Herrens domslut är ”sötare än renaste honung”.

Ps 19:8  HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. 9 HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. 10 HERRENS fruktan är ren, den består i evighet. HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga. 11 De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung. 12 Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön. 13 Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.

Gud frågade inte efter gärningar och verksamheter.
Det enda Gud begärde – och begär – var att hans folk skulle höra och lyda hans goda vilja.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Om mitt folk ändå ville höra mig

KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 3

Detta innehåller en mer detaljerad bild av den predikan Janne Ohlin höll i mötet med Parousia Mission 27/1-19 – detta är nu den 3:e predikan i serien: Kvarlevan som känner sin Gud! I min förra predikan del 2 nämde jag en del saker som jag vill att vi skall lägga märke till.

1/ Det moderna samhället är väldigt känslocentrerat: På Facebook finns det till och med saker du kan trycka på för att visa hur du känner just för tillfället.

2/ Jag sa även att jag tycker mig se ett “skifte” i Kristenheten. Många skall överge vägen som leder till ”Kunskapen om Gud” för att istället jaga efter ”Upplevelser och Manifestationer”. I stort sett såg vi början på detta år 1994 med den så kallade Toronto – Välsignelsen.

Jag vill vara ganska personlig här idag och berätta vad man kan få vara med om. Jag höll på att förbereda den här predikan.  Jag har känt mig väldigt sliten det sista men Herren har mött mig och gett mig nya krafter. Detta hände inom 24 timmar en man ringer och ber om förbön för situationen där en man sköt sina egna barn och sig själv. Elvor meddelar mig om en kvinna i djup nöd hon är så attackerad och hon vet ingen annan hon kan vända sig till. Under tiden kommer en ny vän på Facebook. Jag känner till lite så där vem han är så jag godkänner hans vänskap. Efter det så börjar meddelanden komma från den här mannen som nu utger sig för att vara en profet. Profeten säger att Gud nu visat honom Uppenbarelsebokens rätta ordning och tolkning.

Han sa att Antikrists Rike kommer inte förränn Jesus hämtat hem sitt folk. Jag svarade: Det finns inte ett enda bibelord som styrker detta. Han envisades med: Köp min bok när den kommer ut så får du se! Jag svarade åter: Fortsätt du att pilla på din bok för någon Pretrib lära köper inte jag.

Nu “exploderade” profeten i ilska han skrev nu att han kände många i Parousia Mission och de blir inte glada när de får reda på hur du behandlat mig. Han skrev att jag var både hård och högmodig tydligen för att jag inte “köpte” hans uppenbarelse. Jag avslutade konversationen med: Jag tänker berätta den här händelsen för mina vänner i Parousia Mission för där har vi inga hemligheter för varandra.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Vår vision i Parousia Mission det är att öppet presentera sanningens väg! Om detta sker för Jesu skull (V 5) finns det oerhörda kraftresurser att få. Men om det sker för min egen skull vilket Paulus beskriver i V 2 “Hemligt och Skamligt” kommer man alltså att tappa modet och ge upp.

“Hemligt och Skamligt” kallas av Petrus för “Smygvägar” och det ger oss en bild av vad som driver de “Falska Profeterna”. Därför kan en falsk Profet säga väldigt bra saker men hans drivkraft kommer förr eller senare att avslöjas för den som verkligen vill se. Förr eller senare dras han till dem som “Vill göra sig ett namn”

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

För att förtydliga det hela så betyder en väg i bibeln: Tankesätt och handling! Sven Reichman sa: För att börja gå på en väg måste du först ha inspirerats av något. Att äta i bibeln har även den innebörden av att inspireras av. Så här på Parousia Mission vill vi alltså presentera mat till Guds Folk i rätt tid. Det är alltså en andlig bild på att inspireras att gå en väg! Läs Matt 24:45-51 Vad kan “äta med de druckna” då betyda? Jo den väg vi varnar för! Vi vill istället ge mat i rätt tid! Alltså innan det är försent!

Det var alltså när Toronto Välsignelsen startade som Herren uppenbarade för oss att det kommer 2 vägar och lade den kallelsen på oss att varna Guds Folk. Han berättade även att människor som ni minst anar kommer att väna er ryggen. Vi ber till Gud att om detta är din vilja får du kalla någon att göra en hemsida till oss. En dag ringer en kille från Småland som upplever ett tilltal från Gud att göra en hemsida till oss. Den hade vi i många år men den blev med åren ganska omodern för de nya Webbläsarna och den hakade upp sig. Precis då dyker en annan kille upp som återigen kände sig manad att göra en modern hemsida åt oss ett riktigt proffs. Ja sådär har det varit hela tiden så när Gud kallar dig ser han även till att du får de resurser du behöver.

Om vi sammanfattar vad Herren sa vid den här tiden och tittar på utvecklingen 25 år efteråt har det uppfyllts framför våra ögon. Han sa att det kommer en rörelse baserad på känslomässiga kickar. Den rörelsen kommer i huvudsak bestå av ungdomar som inte lärt sig att vänta på Gud. Det sista steget i den här rörelsen kommer att vara ekumenisk och dras mot Rom.

Jes 40:30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas (Heb: Väntar) på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Dessa verser pekar på andlig mognad! Unga i Herren som ej nått mognad:
EF 4:14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

Barnen tror nämligen att allt som rör sig är Gud. Men det gör inte de som vuxit upp till andlig mognad de har lärt sig att hoppas eller vänta på Gud. De får ny kraft vilket på grekiska betyder att de får både nya möjligheter och resurser att kunna fortsätta.

EF 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

“Hålla fast vid sanningen” hör ihop med “Kärleken” (A) som är målet och Andens Frukt. Det är också den enda väg som leder till sann enhet! Därför handlar Agapekärleken även om: Vad vi gör för Jesu skull!

EF 4:16 Från honom (I OSS) får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek (A) och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Agapekärlek!
Byggas upp!
Resurser och Kraft!

Många drömmer om en kallelse men förstår inte att man hela tiden står i en kallelse! Du växer alltså i din kallelse för den är baserad på Agape! Där Jesus växer upp i oss där växer Agape och där är motivet rent. Det handlar inte om att göra Andlig karriär! Det handlar om att bära ett kors varje dag! Om vi böjer oss kommer vi in och får uppleva både Ny Kraft och Nya Resurser. Det är Herrens Nåd och Välsignelse!

Många idag rusar runt och jagar sin identitet för många vet inte vem de är. De längtar efter att hitta den men den finns inte i en andlig titel. Du kan bara finna din identitet i Jesu Kristi Kärlek. (Mt 16)

Gud uppenbarar för Petrus vem Jesus Är!
Jesus uppenbarar för Petrus vem han Är!

Petrus jagade mot målet (Andlig Titel) det slutade i Krasch!
Vid stranden uppenbarar sig Jesus: För min skull! Föd mina Får!

Jakob blev välsignad av Gud och han förstod Guds hjärta! Sedan säger Jakob något vi ska lägga märke till! Han hade mött Agapekärleken. Petrus möte med Jesus liknar Jakobs möte med Gud. Han slutade upp att driva folket och sin hjord framåt i 300 Km/ Tim.

1 Mos 33:13 Men Jakob svarade honom: Min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden. 14 Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.

En natt var det något viktigt Herren ville säga oss: Han sa det samtidigt mitt i natten i vår ande och vi talade ut det exakt samtidigt.

Jes 40:11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

Är nu Toronto – Välsignelsen samma sak som Guds Välsignelse? (Nej Apg 3:25-26) Denna ande nådde sedan Pensacola i Florida. Den flyttade sig sedan till Lakeland i Florida. Där stod det en kille som påstod att han brann av helig eld nämligen Todd Bentley. Nu drogs 10,000 tals till Lakeland bland annat massa ledare från Sverige. Det som skedde nu tror jag var en varning för alla Kristna hur illa det verkligen står till med urskiljningen. Det Todd undervisade var ibland ren New Age.

När Todd Bentley skakade som mest och manifestationerna var som starkast levde denne man i dryckenskap och sexuell synd och otrohet. Ändå stod han där och förkunnade om Guds Rike som skulle ut och förvandla nationerna genom denna falska eld som han påstod Gud hade tänt. Todds teologi handlade ju precis som hans lärofäder Hagin mfl om att du redan fått ut arvet. Men vad säger bibeln om att ärva Guds Rike?

1 Kor 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Det var under denna tid vi fick kontakt med Sven Reichman och jag glömmer aldrig då vi besökte ett möte i Mölndal. Tänkte att då är det nog fullt i Kyrkan men jag tror att det faktiskt var ungefär som här. Det vi mötte i Mölndal var en man så tärd av smärta att han var tvungen att sitta ner och undervisa. Det var inget häftigt lovsångsband som skulle skapa någon atmosfär i mötet. Det var istället Sven som tog en gitarr och sjöng en enkel bibelkör. Sedan satte han sig ner och började undervisa och man bara visste: Han känner sin Gud!

Vilken kontrast jämfört med de mötena i Lakeland! Där sprang man omkring som trimmade Ekorrar och gapade att det var Guds vilja att alla skulle vara helade. Publiken stod upp och jublade när Todd skrek ut uppenbar villfarelse. Todd blev avslöjad som en Fejk ! Men han kom igen i samma ande som förut Bill Johnson var hans mentor under denna tid! Men som det står skrivet: Mat 15:14 Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.”

Todd skrev senare en bok som nästan är identisk med Bill Johnsons bok: When Heaven invades Earth. Låt oss titta på ett stycke från Todd Bentleys bok: Kingdom Invasion! Där kan vi tydligt spåra Bill Johnsons – Kenosis Teologi! (Bill var hans mentor.) (Antikrists ande 1 Joh) Jesus är här bara “en mönster son” Det är de manifesterade sönerna som skall upprätta riket på Jorden. Det är samma lära som han hade i Lakeland också!

Jag översätter vi börjar med förordet: Denna bok skall öppna dina ögon så att du kan se Guds Rikets härlighet stråla omkring dig. Detta kommer att utmana dig att lämna din egen trygga zon för att inta den plats som Gud har planerat för dig. Detta leder till att du kommer in i den position som du har i den oerhört mäktiga Guds Rikes armé som kommer att vandra helt i harmoni med himlens ordning.

Gud skapar nu en armé av krigare för Guds Rike dessa förbereds nu att bryta ner alla motståndsfästen och att upprätta och bygga upp Guds Rike på jorden. Vill du bli med i denna härlighets armé? Ja då kommer denna bok Kingdom Invasion att ge er instruktion hur du kan göra din del att bygga upp och avancera Guds Rike på Jorden. Gud mobiliserar nu ändetidens skördearbetare som skall se till att Guds ordningar och Syften blir förverkligade i vår tid. Denna bok visar den strategi som är nödvändigt för att manifestera Guds plan och vilja som är att införa Guds Rike på jorden i denna tid NU. Du måste få dina ögon och öron öppnade så att du kan deltaga i historiens största väckelse.

Den här boken har ett budskap den kallar någon att bli delaktig i någonting. Det finns bara två vägar och dessa vägar leder fram till två olika hus. (Mt 7) Vilket hus tror ni budskapet kallar till? Budskapet kommer helt klart att dra dem som inte kan vänta på Gud. Detta är nu del 3 i serien: Kvarlevan som känner sin Gud! 

Känner du igen Herdens röst? Det saknas en viktig sak! Det finns inget kors med i budskapet! Sedan överlåts ansvaret för rikets uppbyggande på människor. Det här är så långt bort från Herrens vila man kan komma följer du denna röst hamnar du i slaveriet.

Om du tillhör kvarlevan som Gud kallar så har alla en sak gemensamt: Hans Får känner igen Herdens röst! När en främmande röst ljuder flyr Fåren! Det finns en kraftig varning till oss i Uppenbarelseboken. Det Todd Bentley och likasinnade författare gör är exakt vad Uppenbarelseboken varnar oss för!

Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

Bruden har förstått Andens budskap för den här sista tiden! Det är ett helt annat budskap än de här lejda herdarna har. Den sanna Herdens röst leder oss alltid till Vattenkällan (Jer 2:13) Livets Träd och den heliga staden det handlar ju om Guds Rike vi skall ärva när Jesus kommer tillbaka.

Kan det vara så att det är samma frestelse som Adam utsattes för? Hur förlorade Adam Livets träd och Staden? För det står ju att Guds Rike har stått klart och berett åt de välsignade redan från begynnelsen (Mt 25:34) Adam åt av förbjuden mat! Bibeln säger att vi kan göra likadant (2 Kor 11:3) Laglöshet = Anomos = Förbjuden Mat! Vad kallas de ovisa husbyggarna? De laglösa” – Var ligger då ormens lockelse? Jo om de åt skulle de ju bli lika Gud det är Guds Son (Kristus) Ni behöver inte vänta nej nej ni har fattat fel: Äter ni så kommer riket till er NU.

Vilken skillnad det är på vägen till det Guds Rike Todd Bentley predikar och vägen till det Guds Rike vi skall ärva om vi väntar på honom.
Apg 14:21 De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, 22 och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Men detta är Herdens Röst!

Jes 49:8 Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna 9 och säga till de fångna: “Drag ut”, och till dem som sitter i mörkret: “Kom fram.” De skall finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder. 10 De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och föra dem till vattenkällor. (JER 2:13)  11 Jag skall göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banade vägar skall byggas höga.

De fångna!
De som sitter i mörkret!

De skall inte ledas in i någon människobyggd struktur. Istället talar Herdens röst om Vattenkällor! Mina berg skall bli jämnade vägar! Det är ingen pyramidstruktur det är en plats där vi alla som hör och förstår Guds röst kan mötas på samma grund: Klippan!

BÖNEBARNENS TID

Jag har tro för att vi skall få se Gud börja verka mitt bland våra familjer och släktingar. Gud vill ha sitt hus fyllt för där finns många rum (Joh 14:2) Kan liknelsen Jesus beskriver i Luk 14 vara profetisk om den sista tiden?

Det står att Herren vill ha sitt hus fyllt! Lägg märke till att hus betyder även familj på hebreiska. Så Gud vill ha en massa söner och döttrar från alla folk och tungomål. Jag tror på evangelisation ledd av Anden där vi kommer att få uppleva märkliga möten med människor. Jesus säger i LK 14:21

Gå ut på gator och gränder i staden!
Efter det står det vägar och stigar! (GK: Bakom staket eller fängelse)

Bönebarnen befinner sig kanske just bakom staket eller fängelse alltså platser där befrielse ser omöjligt ut. Men ingenting är så långt borta från Gud att inte hans frälsande makt kan nå dit. Det är dessa fångna eller som sitter i mörkret! (Jes 49:9) Vilken röst tror du kommer att kunna locka fram dem? Har du tänkt på att Jesus både kunde mullra och nästan viska!

Gud kallade mig att komma ut ur synden genom en kärleksfull viskning! Det fanns inget som helst hot om bestraffning bakom hans röst! Bruden måste lära sig tala som han talar!
Vi kallar till möte på Sions berg där finns en kvarleva som åberopar Herrens Namn. (JOEL 2:32)

Det står i bibeln att Satan är den som för oss människor in bakom de här staketen eller fängelserna. Men när Gud kommer till vår hjälp finns det inget fängelse i världen som kan hålla oss borta från honom. Satan beskrivs som en fågelfångare i bibeln han vill binda vår själ och hålla oss borta från Gud!

En natt för många år sedan i början av vår tid på Wartagården visade Herren att det kommer en tid när Gud kommer att sända människor i vår väg. De här människorna som kommer är just dessa bönebarn som Herren skall befria ur fågelfångarens snara. Han visade att många av dem är själiskt skadade men att vi skulle ta emot dem och hjälpa dem. Jag glömmer aldrig den nöden Herren gav mig i hjärtat den natten. Då predikade jag

Vi skulle ta emot människor som precis kommit undan fågelfängarens fälla! Det kanske innebär att de är väldigt skadade själiskt och kanske de har blivit så brända att de har svårt att lita på någon.

Psa 91:1 Den som sitter (VILAR) under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger: I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. 3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

Jag har aldrig läst den här Psalmen på detta sätt att V 3 här är mitt budskap till min nästa! Det hela börjar med att Gud vill ha in dig i sin vila och göra dig trygg. (Vers 1) Sedan när du kommit in i hans vila får du vila från dina gärningar (Heb 4) Då kommer vi att se och  förstå att Gud beskyddar oss och Herrens närvaro är med för att hjälpa. Det är först när den här stocken har försvunnit från våra egna ögon (SINNEN) vi kan förstå att hjälpa andra.

2 Kor 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5 Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

Du kan bara hjälpa den ödmjuke du kan inte hjälpa någon som anser sig ingen hjälp behöva. Det innebär ju att de Kristuslidanden Paulus talar om här fostrar till sant ledarskap. Här har vi en hemlighet du aldrig får höra på de moderna ledarskapskonferenserna.

Många vill ju kalla sig för både Profeter och Apostlar idag. Men lägg märke till att de tillhör en rörelse som förkastat Kristi Kors! Kristuslidanden är inget annat än just att bära hans kors!

2 Kor 12:9 men han svarade mig: Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Varför skall vi bära hans kors? Varför skall vi ha kraft? Vem söker vi upp när vårt andliga liv kraschar? Du kommer till den som du bedömer som genuin du går inte till någon “kavajnisse” som aldrig visar någon som helst svaghet.

Kvarlevan som känner sin Gud del 1
Kvarlevan som känner sin Gud del 2
Kvarlevan som känner sin Gud del 3
Kvarlevan som känner sin Gud del 4
Kvarlevan som känner sin Gud del 5

Janne Ohlin/  Parousia Mission – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on KVARLEVAN SOM KÄNNER SIN GUD DEL 3

God fortsättning på det nya året!

Guds Rika Välsignelser,

Den hedniska påve-kalendern har åter igen bjudit oss att gå in i ett nytt år…
Så låt oss nu göra det bästa vi kan av 2019 – så gott som bara går!

Trots att vi har ett land utan Riksdag med politiker som inte vill prata med sin nästa
och som faktiskt tycks bara vilja ha makten och totalt struntar i landets allra bästa

Trots dagliga rapporteringar om krig och våld – som förr endast skedde i andra länder
men – till vår stora sorg – nu är det i vårt eget land som dessa hemskheter händer

Så må vi fortsätta ha mod och vishet att våga ta ställning och göra det lilla vi kan
Våga stå för Guds Ord, bevara en Kristen hållning och göra egen självrannsakan

Ja, för det är många av oss Bibeltroende som faktiskt inte alls begriper
Hur Svenska Kyrkan och kristna ledare kunnat gå ifrån Guds heliga principer

Och visst kan vi inte annat än att längta efter stor förändring och en ny vår!
Och av Herren be och hoppas att vi ytterligare NÅD och Kärlek av Honom får

Att härda ut och stå pall för ondskans makter och angrepp – en dag i sänder
och våga möta det okända varje morgondag – det går när vi oss till Herren vänder

Vi har fått löftet om att få NYA krafter, inspiration och ledning av Guds Helige Ande
och sedan vi själva tröstats och blivit läkta kan vi osjälviskt hjälpa andra som är lidande

Må Gud, vår Herre och Frälsare, få äran genom oss och våra liv
När vi nu redan in i det nya året har tagit ett stort kliv!

Hälsningar
Karin Jansson

 

Posted in Different Stuff | Comments Off on God fortsättning på det nya året!

Nyheter augusti-december 2018

Man knivhuggen av flertalet gärningsmän i Bjurhovda
Våldet flyttar ut från storstäderna: “Aldrig haft så många mord”
Fler ihjälskjutna i år än någonsin
Explosion vid villa i centrala Lund
Sköt in i lägenhet i Tensta
Fler ihjälskjutna än tidigare år
Maskerade ungdomar sköt raketer mot polis
IS tar på sig dåd i Tripoli
En allvarligt skadad – misstänkt grov mordbrand i Göteborg
Man skjuten i Malmö
Vulkanutbrott i Italien stängde flygplats
Dödssiffran stiger efter gisslandådet i Kabul – 43 döda
Fullt utvecklad brand i villagarage i Salbohed
Väpnat rån i Örebro
Ny forskning: “Trädens klister” kan bli bensin och diesel
Trump litar på att Erdogan tar sig an IS
Här är de som åtalats för terrorplaner
Säpo-chefen: Två terrordåd avvärjda
Dödstalet stiger efter tsunamin – 168 döda
Tre bilar satta i brand
Knivskuren i ansiktet på Andra Långgatan
Polisförbundet: Våldet mot poliser har förändrats och blivit grövre
Stockholm: Bil har exploderat – bombskyddet på plats
Två explosioner i Mogadishu – flera döda
Två gripna efter drönarkaoset
Här protesterar de i Barcelona – 13 gripna
Mord på skandinaver utreds som terror
Knivskadad kvinna död – misstänkt anhållen
Knivbråk mitt i centrala Stockholm
Kvinna rånades i centrum
Brand i parkeringshus – kraftig rökutveckling
Bands fast och rånades i hemmet
Man hittad knivskuren i Göteborg
Tre anhållna för mord i Hedemora
Tyska flugplaster höjer säkerheten
Brand i Kåge – tolv lägenheter evakuerade
Hagelskador i Sydney för en halv miljard
Flygkaoset fortsätter: drönare över Gatwick kan skjutas ned
Gård avspärrad efter skolbomb
Nytt brutalt rån – personal tejpades fast
Flest döda i trafiken sedan 2009
Allvarligt skadad man hittad i Bollnäs- misstänkt mordförsök
Två gripna misstänkta för mordförsök i Haparanda
Facket larmar: Våld och hot ökar på vårdcentraler
Pojke knivskuren i Bålsta – minderårig gripen för mordförsök
Kvarter avspärrat i centrala Göteborg – misstänkt bomb i påse
Ungdomar krossade fönster och sköt raketer mot väktare
Dödsskjutningarna i Malmö fler än någonsin tidigare i år
Kommuner har dålig kontroll på IS-återvändare
Sverige: Nästan 300 skjutningar – 44 med dödlig utgång
Garage övertänt i Björna
Två explosioner i trapphus på kort tid i Malmö
Stora skador efter explosion i Rosengård
Så förbereder sig sjukhusen för gängkrigen: “Lockdown”
Extremväder i paradiset – gäster evakuerades
Finland – en förebild i arbetet med hemlösa
Misstänkt mord i Göteborg – två personer gripna
Man huggen på behandlingshem – allvarligt skadad
Man knivstucken i Stockholm – överfallen mitt i julruschen
Polisen rustar för nya Gula västarna-protester i Frankrike
Nu får Göteborgs gågator terrorskydd
Kraftig brand i bostad – flera villor evakuerade
Stor insats i Göteborg i natt – uppges vara terrorinsats
Säpo inkopplade vid stort terrortillslag i natt
Man skuren i halsen – misstänkt mordförsök
Taxibilar i brand i Malmö i natt: ”Tittare på kopplingar”
Flera döda och många skadade i dramatisk tågkrasch i Turkiet
Många döda i vietnamesiska översvämningar
100 våldtäkter begås i Sverige – varje dygn
Man ihjälskjuten i Malmö
Två män stickskadade – polisen jagar misstänkt gärningsman
Flera döda vid skottlossning i Frankrike
Familjevilla i Skultuna förstörd i brand
Försvunnen man hittad död – tre häktade för mord
Invandrares jobbsiffror kraftigt skönmålade
Misstänkt farligt föremål hittat i Västra Frölunda
Fem döda i skjutning vid brasiliansk katedral
Misstänkt handgranat undersöks av polis i Brämaregården
Polisen: Samband mellan Malmöexplosioner
Antalet granatattacker ökar kraftigt – experten: ”Extremt”
Maktkampen i undre världen – fyra döda i våg av skjutningar
Två män gripna för misstänkt våldtäkt i Åre
Malmö: Pojke svårt skadad i explosion
Misstänkt mordbrand – minibuss började brinna
Man knivskars och rånades på sina kläder
Brand på populärt nöjesställe
Merkels favorit tar över CDU
Skott mot radhus – misstänkt mordförsök
Bombhot mot CNN – livesändning fick avbrytas
Man svårt skadad efter lägenhetsbrand i Ludvika
Död kvinna funnen vid Delsjön Gbg – misstanke om mord
Anlagd brand på pizzeria – två personer fanns i lokalen
“Min systerson tog sitt liv efter vaccinsprutan”
Sparka alla mansgrisar
Ung man beskjuten i bilen – förd till sjukhus
Nordkoreas nya robotbas avslöjad – från rymden
Kvinna mördad i Åhus – sambon åtalas för mord
Polisen: Droghandel sker allt mer öppet
Skottlossning i Malmö – tonåring förd till sjukhus
Kraftig explosion i Malmö
Man skjuten från bil i södra Stockholm
Försvaret sköt varningsskott vid intrång på militärbas
Misstänkt mord i Lidköping – flera förhörda i natt
Mörka moln över G20-mötets öppnande
”Mycket tyder på att det är samma gärningsman”
Ladugård helt övertänd intill E4
Stora skador efter kraftigt jordskalv i Alaska
En person hittad död efter branden i Marks kommun
Jättelik narkotikarazzia i Nederländerna efter från Sverige
Ladugård fattade eld – kvigor evakuerade
Kraftiga skyfall skakar Kalifornien
Äldre man avled efter villabrand
En allvarligt skadad vid villabrand – hus i Saxhyttan får brinna ner
Stora översvämningar i Sydney efter regnoväder
Här stör ryska attackplan övningen utanför Skåne
Larmen inifrån – om krisen på Sahlgrenska
Man död efter knivdåd i Kävlinge
Taiwaneser sa nej till samkönade äktenskap
Polisen tvingas nedprioritera arbete mot narkotika
Kriminella använde stödboende för att sälja knark och begå brott
Självmord bland unga ökar
Stor brand i bussgarage
Lägenhetsbrand i Karlstad i natt
Brand i Lugnvik
Slutar köpa märkeskläder på grund av knivrån
Stödboende i Malmö blev tillhåll för gängkriminella – för miljonbelopp
Attack mot religiöst center i Somalia
Här är kommunen som tar tryggheten i egna händer
145 strandade valar döda på Nya Zeeland
Man anhållen misstänkt för våldtäkt i Sälen
Lada brann ned till grunden utanför Bergkvara
Kraftig brand vid Sävstaholms gård
Tårgas mot demonstranter i Paris
Stor brand i sågverk: “Lågor slog ut”
Giftig rök bildades vid brand i centrala Härnösand
Grov misshandel i Tenhult
Misstänkt våldtäkt i centrala Helsingborg
Brexiavtalet kan stoppas: “Stödjer det inte i nuvarande form”
Pastorn Thomas, 53, mördade kvinnan som vägrade ha sex med honom
Illegal avverkning ökar i Amazonas
Dödlig attack mot kinesiskt konsulat i Pakistan
Person död i Boden – polisen misstänker mord
Religionsfriheten hotad i vart femte land
Flera bilar förstörda efter bränder i Uddevalla
Ladugård i lågor utanför Höganäs
Misstänkt mordbrand vid MC-relaterad lokal i Sandviken
Fullt utvecklad lägenhetsbrand i Hovsjö
Kraftig explosion i Malmö
Tre bilar brand – står nära en byggnad
Ikea varslar 650 tjänster i Sverige – totalt försvinner 7 500 jobb
Misstänkt mordvapen kan tillhöra ungdomsboende
Skottlossning i Västra Frölunda – hylsor hittade
Fyra döda efter skjutning på sjukhus i Chicago
Sextonåring åtalas för mord på hemlös man
Terror plan avslöjad i Australien
Flera bilar i brand i Malmö i natt
Detonation i trapphus – bombskydd på väg
Ny tv-skatt kan drabba döda
Man sköts och knivskars i Nacka
Malmö: Var femte i nian lever under hedersförtryck
Sverige dras in i “Europas största svindel”
Rysk spion utbildades i Kalmar av svenska biståndsmedel
Efter bränderna: Nu hotas Kalifornien av giftig luft
Skottlossning i Rosengård i Malmö
Minst 33 döda i indisk cyklon
Explosion vid butik i Landskrona
Sverige kan ha förlorat miljarder i kontroversiella skatteupplägg
En död efter protester mot höjda bensinpriser i Frankrike
Fem misstänks ha misshandlat och rånat man i hem
Storbråk i Göteborg – två knivskurna
Man knivskuren i Malmö – misstänkt mordförsök
Ungdomar i storbråk i Örebro
Över 1000 saknas i bränderna i Kalifornien
Misstänkt våldtäkt i närheten av skola i Vällingby
Familj väcktes av rånare – tvingade till sig bilen
Flera bilar brann i Haninge söder om Stockholm
Nordkorea skryter om nytt strategiskt vapen
Fackförbundet Transport lyxresa kostade 600 000
Hundratals saknade efter bränderna i Kalifornien
Misstänkt mordbrand i Oskarshamn
Knivman hotade polis i Alvesta
Flicka gripen misstänkt för mordförsök
Man hittad svårt knivskuren i Örebro
Rånvåg i Helsingborg – fyra personer hotade med kniv
En död efter skottlossning i Biskopsgården
”Elden tros inte vara under kontroll förrän i december”
Polisen jagar våldtäktsman i Skellefteå
Bombskyddet inkallat efter explosion på Orust
Staffanstorp: Nej till halal och könsuppdelade bad
Skellefteå saknar härbärge – situationen akut för hemlösa
Bil beskjuten i norra Stockholm två skadade
Brand på skola – utreds som mordbrand
29 döda i Kaliforniens dödligaste brand
Explosion utanför lägenhet i Helsingborg
Bilbrand och misstänkt explosion i Malmö
Kvinna knivhuggen i ryggen på Hisingen
Kalifornien: Minst 25 döda i bränderna
Sverige i botten av statistiken på våldtäkter
Fyra skjutningar på 24 timmar i Malmö: ”Direkt hänsynslöst”
Tre män gripna efter gruppvåldtäkt vid Medborgarplatsen
Man knivrånad vid Resecentrum
Misshandel och personrån i Eskilstuna
12-åringen ännu inte identifierad fullt ut
Man jagas för mord i Malmö
Ung man skjuten i Göteborg på öppen gata
Person skjuten i axeln – fördes till sjukhus
Rekordstarkt jordskalv vid norsk vulkanö
Fem stora växthus nedbrunna i Östra Stackmora
Restaurang i full brand på Orust
Skottlossning efter bråk på krog – fem till sjukhus
Flera personer har skadats i stort bråk
Tre gripna för grovt vapenbrott i Hallstahammar
Dyster utveckling av antibiotikaresistens i EU

Höghus har rasat i centrala Marseille
Bilbrand i Kalix i natt
Man knivskuren – kvinna anhållen misstänkt för mordförsök

Man knivskuren – två personer har anhållits
Man misshandlad av fem personer
Man utsatt för mordförsök – hittades svårt skadad på marken
Hög explosion i Malmö – bombskyddet larmat
Minst sju kopter döda i bussattack i Egypten
Hur ska vi förhålla oss till islam och muslimer?
Polisen fick äggkastare att städa efter sig
Skottlossning i Hagsätra – två skadade

Mölnlycke: Sju skadade efter skottlossning vid festlokal – stor polisinsats i natt

Taxichaufför skjuten i sin bil – stor polisinsats i Malmö
Skott mot bostad i södra Malmö
Två anmälda våldtäkter i Jönköpingsområdet
Stora väderkontraster i oktober – från värmerekord till iskyla
En person död efter skottlossning i Uppsala
Kraftig explosion i Malmö
Högsbo: Man hotade med kniv – sköts av polis
Masskjutning i Florida – flera döda
Fortsatta oväder i Italien – minst 20 döda
Jobbar de för jämlikhet och kvinnoförtyck på samma gång?

Det är inte exkluderande att bli behandlad som alla andra
Man rånad och misshandlad

70-årig kvinna rånad av två män i park
Nej, sex av tio ryggradsdjur har inte alls utrotats
Mystiskt dödsfall på vandrarhem i Göteborg
Beväpnad man gripen i Malmö – flera misshandlade
Knivmord på 16-åring skakar norsk by
Grovt brott i Borlänge: Kvinna förd till sjukhus
Misstänkt mordbrand i Laholm
Stort gatuslagsmål i centrala Stockholm
Gör något nu – innan vi får medborgargarde
Man hittat skjuten med flera skott i Göteborg

Fler dödsoffer i det italienska ovädret
Benrester hittade i Vatikanens ambassad i Rom

Stor risk för att blodiga gängkriget trappas upp
SMHI varnar för kraftigt snöfall – kan snöa flera decimeter

Fullt utvecklad brand i bostad utanför Ystad
Man knivskadad i Norrköping

Kvinna överfallen i motionsområde
Passagerarplan har kraschat – 189 saknas
Agera – äldreomsorgen är på väg att haverera
Fem häktade för vapenbrott i Göteborg

Stockholm: 15-åringar sköts i ungdomskonflikt – sökte skydd i skolan
Svårbekämpad brand i radhus – tiotal personer utrymda
Ökad säkerhet runt synagogor
164 döda av ebola i Kongo-Kinshasa
Explosion i flerfamiljshus – bombtekniker på väg

Polisen söker vittnen till grovt brott i Malmö
Kraftig jordbävning nära grekisk semesterö
Man skjuten med flera skott i Göteborg

Här är dödsorsakerna i Sverige
Man knivhuggen i Borås
Skyhögt antal unga män skjutna till döds

Självmorden ökar i Värmland
Två bilbränder i Skellefteå

Larm om mässlingsutbrott i Skåne
Flera bilbränder i natt – tidningsbudsbil helt utbränd

En död efter beskjutning i Huddinge
Trump vill begränsa rätten att ändra juridiskt kön
Större jordskalv i Gävle

Afghanistan: Minst 130 döda på valdagen
Flera bilbränder i Trollhättan

Adaktusson: Vi måste stoppa islamismen

Mordmisstänkt pojke ska ha erkänt misshandeln av Gica

Brand i bilar på tre olika ställen
Skott mot villa på Hisingen
Misstänkt våldtäktsförsök – nu går polisen ut med bilder
Man knivhuggen – kvinna gripen
Skott genom fönster i radhus i Osby

Förvirrade körsbärsträd blommar i oktober
Tonåringar knivrånades i Örebro

Misstänkt överfall – park i Sollefteå har spärrats av
Misstänkt mordförsök utanför Östersund
Storbanker bakom skatteplundring
Stort polispådrag efter larm om skottlossning i centrala Göteborg

Israel: Raket avfyrad från Gaza

Censurerad sökapp på gång i Kina
Mordförsök i Filipstad – fyra anhållna

Skottfri helg i New York

Spänningen stiger kring brexit
Australien övervägar att flytta sin ambassad till Jerusalem
Transsexuell kvinna döms för övergrepp inne på kvinnofängelse
Värmerekord på flera håll – 21 grader i Mora
Makedonien röstar om namnbyte
Två våldtäkter i natt – flicka och kvinna utsatta
Brand i radhus i Frölunda
Stora värden förstörda i ladubrand vid E6
Politiskt jordskred hot mot Merkel
Skottlossning vid bensinmack: ”Hörde tre knallar”

Dödssiffran stiger efter översvämningen på Mallorca
Minst en död efter orkanen Michael
Minst tio döda efter oväder på Mallorca
Sänkt straff efter dödligt gängbråk
Bil brann i gångtunnel
Köpte vägsalt för 15 milj -borde kostat 100 000
Malmö: Man knivskuren till döds
Par utsattes för rånförsök i sin bostad

Tomhylsor hittade efter skottlossning
Radhuslänga evakuerad i Lund efter anlagd brand
Skola övertänd – två flickor misstänkta för mordbrand

Göteborg: Polisen söker vittnen efter mordförsök
Brand i flerfamiljshus i Lund
Bilbrand på Hisingen
Skott mot lägenhet i Göteborg
Kraftiga översvämningar i Costa Rica

Polis i USA skjuten till döds

“Det mullrar på sydkinesiska havet”
Villa i lågor i natt – en gripen för mordbrand

Här flyr restaurangens gäster från skjutningen
Larmet: Mer problem med råttor i svenska städer
Flera skadade i tyfonen Tramis framfart

Jordbävningen i Indonesien befaras ha orsakat tusentals dödsoffer
Jättebråk mellan grupper lamslog Halmstad i timmar

Man svårt skadad efter knivskärning
Sveriges kommuner behöver miljarder – då bygger egna organisationen dyrt
Stökig natt i Västra Götaland och Halland
Stormen Zorba drar in över Grekland och Turkiet

Nära 50 döda efter tsunami i Indonesien
Anmälningar om våld på skolor mer fördubblats på fem år
Knivbeväpnad tog sig in på skola

Man knivskuren vid busshållplats – gärningsman gick från platsen

Lägenhet i Malmö beskjuten

Misstänkt mordförsök i Norrköping
Kvinna gripen för dödsskjutning i Uppsala
Två gripna i stor polisinsats – koppling till mordförsök

Busschaufförens larm – hot och attacker ökar
Omröstning om statsministerposten i dag
Flera skakade efter storbråk på torg

Bilbrand spred sig till villa
Sömnproblemen bland unga har ökat kraftigt
Man i 20-årsåldern brutalt misshandlad med sparkar i natt

Flera döda i Iran under militärparad
Kraftig brand i radhuslänga i Södertälje

Ung man död efter skottlossning i Stockholm
Polisjakt efter dubbla knivskärningar i bostadsområde
Kvinna våldtagen i Stockholmsområdet i natt
Djävulssopp hittad i Sverige: ”Går inte att vara säker längre”
Attentat mot polisstation – kastade tårgasgranat
Sverige: Fem skjutna under sex timmar på onsdagskvällen
Misstänkt anlagd bilbrand spred sig till fler fordon
Stormen Knud drar in – SMHI varnar för vindarna
Vietnams president är död
Minst tre skadade i skottlossning i södra Stockholm

Skjuten kvinna hittad i Järfälla
Nytt filippinskt jordskred – tre döda
Man knivhuggen i Köping
Flera bilar utsatta för skadegörelse
Människor blåste omkull i Norge – ny storm på väg mot Sverige
Pengar skickades från Göteborg till IS-finansiär

Skottlossning i Trelleborg – en gripen
Våldsam 16-åring fick stanna kvar på skolan – begick sedan mord

Flera bilbränder runtom i Sydsverige
Två rånare slog ner offer
Misstänkt skottlossning i Malmö

Över 100 tros ha dött i gruvkollaps efter tyfonen Mangkhut

Sa sig ha dödat släkting med en sten – får stanna i Sverige

Uppgifter: Svenska gränskontroller bland Europas sämsta
Stigande vatten största faran i Carolina

Minst 25 döda – nu tar orkanen sikte på Kina
Unga man skjuten i Huddinge

Svensk polis i internationell razzia mot nätbedragare med koppling till Syrien
Mangkhut är kraftigaste ovädret på hela planeten
Efter jordskalvet: Malariautbrott på turistön
“Trump behöver inte ha deltagit i Manaforts skumraskaffärer”

Fattigpensionären Ing-Marie 65 fast i väntekaoset
Tig
gande kvinna utnyttjad av sina landsmän
Förråden sinar – krisen för bönderna inte över
Skott mot lägenhet i Skåne – misstänkt mordförsök
Försvunnen man söks i Borlänge
Orkanen Florence drar in över USA
Man till sjukhus med stickskador i huvudet
Sköt ihjäl fem andra och tog sitt eget liv

Elva till sjukhus efter brand i Jönköping
NMR utreds – misstänks för hotbrev: ”Vi vet var du bor”
Efter misstänkt valfusk – kan bli omval i Degerfors

Två gripna för mordet i Årbyskogen

Prognos: 103.000 migranter till Sveriges kommuner på 3 år

Trumps regering stänger PLO-kontor (Bra beslut)
Misstänkt mordbrand i Södertälje

Man rånad och nedslagen – gärningsmän hotade med kniv
Tre bilar brändes under valnatten

9 scenarion – det händer nu
Sju skadade i knivattack i Paris
Misstänkt explosion i centrala Stockholm
Misstänkt skottlossning mot hus i Rinkeby

Tre bilar i brand i centrala Halmstad under natten

Brand i skolbyggnad med öppna lågor
Park avspärrad efter skottlossning

Man erkänner i rätten – dödade sin familj

Man skjuten till döds i Malmö

Nya flygfoton över brandhärjade skogar

Man anhållen misstänkt för skottlossning mot barn i Tingsryd

Bilbränder i Västerås i natt

Man i 30-årsåldern skottskadad i Katrineholm
Hela Gotland strömlöst – gång på gång
Man skjuten i benet – polisen vädjar om hjälp

Man misshandlad av flera okända gärningsmän i Malmö
Man skjuten – förd med ambulans till sjukhus
Liggande man sparkades av flera
Tre män åtalas för kidnappning i Borås
Man knivskuren i Malmö – misstänkt mordförsök
Man till sjukhus efter mordförsök
Nya bilbränder i Trollhättan
Man gripen under natten – försökte sticka en polis
Många bilar i brand i Göteborg

Bilbränder i Lövgärdet i natt

Misstänkt bomb utanför Norrköpings polishus
Minst elva döda i självmordsdåd i Irak

Två misstänkta mordbränder i Tensta

Floridaskytten tidigare inlagd för psykisk sjukdom
FN diskuterar mördarrobotar
SVT avslöjar: Funktionshindrade barn tvingas flytta till barnboenden

Man skjuten i Göteborg – förd till sjukhus
Bilar brann i Borlänge

Ögonvittnen om skytten: Han blev arg för att han förlorade
Dömda våldtäktsmän ofta födda utomlands

Knivattack utanför Paris – två döda en skadad

Flera bränder hus och bilar i Kristianstad

Hyperinflation i Venezuela

Flera bilbränder i Uppsala
Man knivskuren i Borås
Uppsala: 100 bilar skadade i mordbrand
Sjuttonårig pojke knivhuggen till döds
Vänsterpartiet i diktaturens tjänst
Sex nya bilbränder i Västsverige

Nytt jordskalv i turistparadis
Flera bränder under natten i Vivalla
Skottlossning i Malmö

Bilbränder i Östergötland – misstänks vara anlagda
Rusning inför pengabyte i Venezuela
Man skjuten i Helsingborg

Ungdomsgäng vandaliserade bilar på Brynäs

Tonåring skjuten i Uppsala
Sex personer misstänkta för bränder i Göteborg
Misstänkt skottlossning i Trelleborg

Larm om skogsbrand i Vindeln
Fyra nya bilbränder i natt

Anlagda bränder under natten
Experter om italienska broraset

Adaktusson: Tänker inte vara passiv inför islam

Stenkastning och ett 80-tal bilar brandskadade i Göteborg och Trollhättan
Prishöjningar i Turkiet: “Vi är chockade”
Ungdomar misstänks ha vandaliserat polisbuss
Många döda i sjukhusbrand i Taiwan

Räddningstjänsten efter åskan: Vi hinner inte åka på alla larm

Getter dök upp på badplats i Lidingö
Kliniken ändrar sig – Isabella får tillbaka sina ögondroppar
Larm om skottlossning i Gamlegården

Saudiarabien flyttar patienter från Kanada
Minst 91 döda i skalv i Indonesien

Extremvärmen: Fler äldre som dött i juli än tidigare år
44 personer skjutna under 14 timmar – fem döda
Tre bilar skadades i brand
Nya extremhettan slår mot Sverige – kan bli nytt rekord
Värmen slog rekord i Lissabon
Afropastorer tackade Trump i Vita huset
Dödlig bussolycka i Pakistan
Okänd grupp påstår sig ligga bakom ”drönarattacken” mot Maduro

Posted in Different Stuff | Comments Off on Nyheter augusti-december 2018

Böneberget i Refidim

Böneberget i Refidim

Predikan: Elvor Ohlin
2018-12-05 Kungsbacka Emanuelskyrkan
Lyssna >> (Mp3)

2 Mos 17: 1  På HERRENS befallning bröt hela Israels menighet upp från öknen Sin och drog från lägerplats till lägerplats, och de slog läger i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka. 2  Då klagade folket på Mose och sade: “Ge oss vatten att dricka.” Mose svarade dem: “Varför klagar ni på mig? Varför sätter ni HERREN på prov?” 3  Men folket törstade efter vatten, och de knotade mot Mose. De sade: “Varför har du fört oss ut ur Egypten, så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst?” 4  Då ropade Mose till HERREN och sade: “Vad skall jag göra med det här folket? Snart stenar de mig.” 5  HERREN svarade Mose: “Tag med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. 6  Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan. Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka.” Mose gjorde så inför de äldste i Israel. 7  Och han gav platsen namnet Massa och Meriba, eftersom Israels barn hade klagat och satt HERREN på prov och sagt: “Är HERREN ibland oss eller inte?”

Hebreiska ordet för klippa här, är tsur som betyder lågt liggande hälleberg/klippa, tillflykt – en bild på Golgata. Vi kan förställa oss att det var märkligt för Mose att Herren sa “jag ska stå framför dig.. och du ska slå på klippan. Men det var på Guds uppmaning som fick göra det.  Slaget på klippan står för Guds dom över synden som drabbade Jesus istället för oss. Vi läser i 1Kor 10:4 ..De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Härifrån vet vi säkert att klippan är en bild på Kristus.

Senare kan vi läsa om att Mose slog på klippan när han skulle tala till den. Där är ett annat hebreiskt ord som är är sela. Det betyder högt liggande, fritt liggande klippa och är en förebild på den uppståndne Frälsaren, den uppståndne Jesus.

 • det kom vatten nu också – det “funkade” – men det fick konsekvenser för Mose och Aron
 • det var olydnad mot Guds befallning
 • det var missbruk av Guds ord – som att godtyckligt använda Guds ord som man vill och tro att det är ok för Gud eller att försöka tvinga Gud att göra under på våra villkor

…att ”slå på den uppståndne” gav en helt felaktig bild av Gud. Gud sa: ”Ni höll inte mig helig inför Israels barns ögon”. Gud är helig och det han gör eller säger är alltid i enlighet med den han är.

Refidim är plural av rephida som betyder sits eller ryggstöd på en bärstol, en sådan som kung Salomo hade t ex. Det kan också betyda vederkvickelse (raphad). Men det var ingen vederkvickelse för Israels folk, det förstår vi. Det här platsen beskrivs som en mycket ödslig och torr plats.

Det var en svår situation för israeliterna men de var på rätt plats – det var Gud hade fört dem dit – en rastplats. Gud leder oss ibland till platser – eller in i situationer – som vi kan uppleva som en öken eller en ökenvandring. Det ingår i våra liv.

Cracks in the desert

Öknen…

…är platsen där vi prövas och lär oss beroende av Herren och att vänta på honom.

Hur reagerar vi? Börjar vi klaga som Israels folk gjorde? Varför hjälper inte Gud?! Varför ska vi vänta? Ska vi behöva dö här!

…en plats där vi fostras – där vi mognar och blir befästa i tron.

Särskilt när inget händer och vi bara får vänta och hålla ut. Israels folks ökenvandring är en enda stor undervisning för oss. Här avslöjas om vi litar på Guds omsorg – hur lätt blir vi otåliga? Otåligheten är ofta orsak till att vi inte riktigt klarar av att vänta på Gud och vi drar iväg. Det måste hända något. Det är en väldig svaghet hos oss människor, troligen mer eller mindre för oss alla.

…en plats för uppenbarelse.

Det var i öknen som Gud talade till Mose ur den brinnande busken och senare fick han se Guds härlighet i öknen. Guds ledning var många gånger mirakulös under ökenvandringen.

…en plats där Gud uppenbarar sina hemliga förråd (som här):

Vem kunde ana att det skulle komma vatten ur en klippa? Någon sa vid ett tillfälle: ”en klippa är väl sista platsen man tror att vatten ska flöda”. På samma sätt passade Jesus inte heller in i människornas föreställning om Messias. Men klippa är en benämning på Gud i GT som står för fasthet, orubblighet, trygghet, beskydd, trofasthet – som Gud är.

Vi minns kanske Hagar som hade flytt ut i öknen och fick också del av Guds hemliga förråd:

1Mos 21:19  Och Gud öppnade hennes ögon, så att hon fick syn på en brunn med vatten. (hon var utan vatten och färdig att ge upp, sonen Ismael låg där och tänkte: jag orkar inte se honom dö). Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka.
= Guds hemliga förråd.

…en plats där vi lär oss vikten av bön och att Herren strider för oss.

Forts. (2Mos 17)

8  Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. [(stred) kan också betyda att uppsluka och råda över, ta makt över] 9  Då sade Mose till Josua: “Välj ut manskap åt oss och drag ut i strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen.” 10  Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. 11  Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget [gabar = starka, hade styrka o kraft], men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. 12  När Moses händer blev tunga tog de därför en sten [eben] och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. 13  Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. 14  HERREN sade till Mose: “Skriv upp detta i boken, så att ni inte glömmer det, och inpränta det hos Josua, ty jag skall utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen.” 15  Och Mose byggde ett altare och gav det namnet HERREN mitt baner. [Jahve-nissi] 16  Han sade: “En hand har lyfts mot HERRENS tron. HERREN skall strida mot Amalek från släkte till släkte.”

Amalek
Amalek var sonson till Esau. Esau beskrivs som ”profan och ohelig” i NT (otuktig och oandlig, Hebr 12) därför att han inte värdesatte Guds nåd och välsignelse. Han tog lätt på Guds ord.

Amalek var den första fienden som anföll israeliterna på vandringen till landet.

Amalekiter
“Amaleks folk” eller amalekiter, vill jag påstå är en bild på köttet – den gamla människan, den fallna människan eller syndanaturen. Det är den som alltid vill hindra oss att komma in i landet, in i Kristus, att vara i honom och helt överlåta oss till Herren.

Desto mer vi dör ned från oss själva som vi uppmanas till, desto mer får vi del av Landet: Det som är torrt (öken) och fruktlöst i oss, får liv och blir fruktbärande när Jesus tar över. Men vi får ofta kämpa i bön för olika områden. Paulus skrev:

Gal 5:16  Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17  Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.

Den kampen känner vi alla till för vi har alla den kampen att kämpa. Det där är så svårt att lära ibland – vi vill ju så mycket, vi vill göra rätt för oss, vi borde så mycket, leva upp till så mycket, prestera för att duga! …istället för att överlåta oss helt till Herren och  låta den Helige Ande vara drivkraften.

Amalekiter [köttets sinnelag] brukar gå djävulens ärende. Där kanske vi alla får erkänna att ibland är vi lite amalekiter.

Det också så att varje ”svag punkt” utnyttjades av Amalek – som här är en förebild på djävulen själv. Mose påminde folket:

5 Mos 25:17  Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen, när ni drog ut ur Egypten. 18  Utan att frukta Gud gick han emot dig på vägen och slog din eftertrupp, alla de svaga som hade blivit efter, medan du var trött och utmattad.

Detta är typiskt den Onde, eller hur? Han känner till våra svagheter och svaga punkter och där slår han till. Men det gäller också en uppmaning till oss alla utifrån..

Hebr 4:1  Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. [= att komma in i landet och ännu mer: den slutliga vilan /det himmelska landet]

Kung Saul blev befalld att förgöra Amaleks folk i (1 Sam 15). Men han ”skonade det bästa som hade något värde” och därför förlorade tronen.
Det köttsliga kan se bra ut på ytan men det hade inget värde inför Gud.
Det innehöll högmod och uppror och förakt emot Gud.
Det är ingen idé att bevara eller behålla det som Gud har förkastat. Gud hatar det som skiljer oss från honom – allt som fördärvar och bryter ned det fina som han har skapat och skapat oss till.

”Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden”

Mose betyder uppdragen, räddad (ur Nilfloden)
Aron betyder ljus, upphöjd, berg av styrka, lärare
Hur betyder vithet /vitt linne, frihet
Jag satte ihop det där till en mening och då kan få fram: Uppdragen och frälst – fått ljus och Guds kraft – iklädd Jesu rättfärdighet (vitt linne) …och nu står de på berget.

Bönekondition
Mose klättrade högst upp på berget. Det får mig att tänka på bönen. När bönen känns som en uppförsbacke. Har ni känt det? När det är tungt. Det är trögt och motigt och det är svårt att be. Det kan vi uppleva både nu och då.

Mose hade bra kondition – ”bönekondition – beslutsamhet. Det är att ha bönekondition, för Mose var att gå till Gud, van att be. Han är en underbar förebild för oss. Vi behöver inte gå upp på berg (bokstavligt) för att be. Vi kan be i dalar eller var vi vill. Det är inte som med araméerna i 1Kon. De trodde att Israels Gud var en bergsgud eftersom de förlorade striden på berget. Då anföll de på slätten men Gud stred för Israels folk som vann seger där med – för Gud är ju Gud överallt!

Mose blev trött och fick sätta sig på en sten.
Det är samma ord [eben] som byggnadssten i Guds tempel, som beskriver JESUS som byggnadsstenen, den dyrbara stenen. Jesus är den rätta grunden som vi alltid måste stå eller vila på.

Han höll Guds stav i händerna. Det intressanta med staven är att den tidigare var Mose stav. När han gav den till Gud och gjorde som Gud befallde, så blev den sen Guds stav.  Allt som Mose gjorde med staven var på Guds befallning! Det var inga spektakulära shower eller spektakel (för att imponera och tjäna pengar) utan på Guds befallning. Det ledde till Guds förhärligande och kännetecknades av Guds helighet och rättfärdighet.

Guds stav – är en bild på Guds ord och Guds löfte som vi håller högt när vi ber.

Arons stav
Arons stav var en gren av ett mandelträd (4 Mos 17). Mose fick lägga en stav av varje stam i det Allra Heligaste, där Arons stav representerade Levi stam. Det hade varit ett uppror mot Aron. Under natten hade den döda grenen /staven fått liv i Guds närhet (vid nådens tron). Den bar både knoppar, blommor och mandlar. Den bar frukt. Och så är det med oss också – kan tilläggas – det är i Guds närhet som vi bär frukt och blommar ut i det som Gud har skapat oss till. Guds ord ger kraft och bygger upp. Mandelträdet är en bild på Guds ord och Guds löften. Det ser vi också i Jeremia bok.

Jeremia
Jer 1:11  HERRENS ord kom till mig. Han sade: “Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: “Jag ser en gren av ett mandelträd.” (en syn från Gud) 12  HERREN sade till mig: “Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.”

Gud är Väktaren som vakar över sitt ord så att det går i uppfyllelse. Mandelträdet kallas “det vakande trädet”, det som blommar först på våren.

Jakob
1Mos 32:10 Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror.

Gud hade välsignat honom. Jakob är alldeles förkrossad och tacksam inför Gud. Det är detsamma som att säga ”jag hade bara Guds löfte, ett ord från Gud, när jag drog iväg men nu har jag allt detta”, för Gud hade uppfyllt sitt löfte. Gud är trofast!

David skrev i Ps 23:4 “Din käpp och stav de tröstar mig”. Det var när han beskriver dödsskuggans dal och Guds ord som tröstar och hjälper och styrker.

Guds stav är också en bild på korset och Jesu seger.

När seger var vunnen byggde Mose ett altare och gav det namnet ”Herren mitt banér”. Ordet banér på hebreiska är nes eller nissi. Det betyder något som sätts upp som ett tecken, en signal. Det kan vara ett banér, en flagga, ett segel (på fartyg), stång. Och här har vi ordet som står om när Mose gjorde kopparormen i öknen och hängde den på en stång. Det syftar på korset och att Jesus blev en förbannelse för vår skull. Han tog vår synd och alla som såg upp på kopparormen blev botade. Alla som ser upp till Jesus och bekänner hans död och uppståndelse får ta emot hans frälsning.

Korset är segertecknet – ”baneret”    

Ps 60:6  Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner [nes] att hålla upp för sanningens skull.
Jer 4:6  Res upp ett baner [nes] i riktning mot Sion, Sök skydd, stanna inte!

Jesus blev upphöjd på korset och han är Segraren!

2Kor 1:20  Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Vi ska alltid, alltid hålla korset högt, Jesu försoning.

Aron och Hur höll Mose händer stadiga

Ordet för stadiga [emunah – fasta trygga] kommer från ordet tro och trofasthet [aman]. “Styrk maktlösa händer!”  uppmanas vi i Hebr 13, citat från Jesaja. Dvs. ”Uppmuntra varandra i tron! Bed med och för varandra!” Aron och Hur som håller upp Mose händer och armar, är en underbar bild förbön.
Det gjorde tills solen gick ned: Med andra ord Bevara fältet! Ge inte upp!

Kol 4:2  Var uthålliga [= att hålla sig nära och troget till ngn] i bönen, vaka och be under tacksägelse.

…så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget… Lyfta händer inför Gud var tecken på beroendeställning inför Herren /Gud.

”Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd”. Vi vet säkert alla att Josua är samma namn som [Joshua, Yeshua] Jesus. Han  besegrade både Satan och köttet med Andens svärd. ”Herren skall strida för er”. Herren strider emot Amalek från släkte till släkte, från generation efter generation. Det är en livslång kamp för oss, för varje troende/kristen men Jesus är med och strider för oss så att vi har målet, vilan som väntar.

När vi håller ut i bön och håller korset högt och Guds ord och löften högt – då får vi seger! Då vet vi att Herren är med och han ger seger. Då kan inte köttet /det köttsliga ta över och få övertaget och få makt över oss. Herren vinner seger. Jesus vinner seger.

David skrev:

Ps 20:6  Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. HERREN må besvara alla dina böner. 7) Nu vet jag att HERREN frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. [David hade mycket erfarenhet av Guds hjälp] 8) Andra förlitar sig på vagnar och hästar, [ja, man förlitar sig på mänskliga planer och agendor, mänsklig kraft, pengar och makt] men vi berömmer oss av HERRENS, Guds, namn. 9) De sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående. 10 HERRE, fräls oss! Konungen skall svara oss när vi ropar.

Amen.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Böneberget i Refidim

Försoningsdagen – den stora dagen

Försoningsdagen – den stora dagen

Undervisning Elvor Ohlin
Parousia Mission 2018-12-02
Lyssna HÄR
(Mp3)
Mer undervisning >>

Idag är det 1 advent. Vi är inte så traditionsbundna här men vi läser om ”skuggan/skuggbilderna” i GT men ljuset och verkligheten kom, nämligen Jesus Guds Son.

3Mos 16:3  Detta skall Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4  Han skall ta på sig en helig livklädnad av linne och ha benkläder av linne på sin kropp, och han skall spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig skall han bada sin kropp i vatten. 5  Av israeliternas menighet skall han ta emot två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer.

7  Sedan skall han ta de två bockarna och ställa dem inför HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. [en benämning på Försoningsdagen är ”Ansikte mot ansikte”] 8  Aron skall dra lott om de båda bockarna: en lott för HERREN och en lott för att skaffa bort synden. 9  Den bock som lotten bestämmer åt HERREN skall Aron föra fram och offra till syndoffer. 10  Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden skall ställas levande inför HERRENS ansikte, för att försoning skall bringas genom honom. Och sedan skall han sändas i väg ut i öknen för att skaffa bort synden. 11  Aron skall föra fram sin syndofferstjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han skall slakta sin syndofferstjur. 12  Sedan skall han ta ett fyrfat, fullt med glöd från altaret som står inför HERRENS ansikte, och han skall fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse, och han skall bära in detta innanför förlåten. 17  Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen, till dess han går ut…[det här gjorde ju ö-prästen en gång om året] 19  och han skall stänka av blodet på altaret med sitt finger sju gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. 20  När Aron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, skall han föra fram den levande bocken. 21  Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta.

Försoningsdagen hör till hösthögtiderna och det kan synas lite märkligt eftersom Påsken hör till vårhögtiderna. Framför allt så är det försoningen eller Försoningsdagen som vi får förklarat för oss i Hebreerbrevet. Där får man förklarat alla gammaltestamentliga offer men vi kanske är vana att tänka just på påsken. Det hör naturligtvis samman med men det är framför allt försoningsdagen som förklaras där.

Hösthögtiderna börjar med Basunklangens högtid, det som idag är det judiska nyåret.  Profetiskt ser vi det i basunerna i Uppenbarelseboken i Ändens tid. Sen kom det 10 dagar av omvändelse fram till Försoningsdagen.

1 Kor 15:52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud [7:e basunen]. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

Det här handlar om Jesu återkomst och enligt den judiska traditionen i det gamla förbundet, i gamla testamentet, blåste man i basun alla de 10 dagarna fram till Försoningsdagen.

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Jag (och kanske många av oss) tror inte på en hemlig och delad återkomst utan på en synlig återkomst och det ser vi ganska klart här. Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han for upp bland molnen från Oljeberget, sa ängeln. Han ska komma tillbaka till Oljeberget. Och här står det att han kommer med himlens moln synligt för alla, för hela världen. Det då som alla utvalda, alla frälsta, ska hämtas av änglarna och som kallas “uppryckandet”.

Hebr 9:28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram (synligt), inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Försoningsdagen är en dag för rannsakan och omvändelse och försoning. Det också en tid att förbereda sig att möta Messias, att ha allt klart med Gud. Yom Kippur (hebreiska) i Israel är en väldigt speciell dag när allt står stilla, allt är stängt, inga kommunikationsmedel( bilar, tåg, bussar), inga flyg. Man tänker tillbaka på året som gått, ber varandra om förlåtelse och kanske lovar Gud att bli bättre eller ger löften. Många fastar, beroende på om man är troende/religiös eller inte.

Profetian beskriver ”En nationell försoningsdag”. När alla vänder sig emot Israel och Jerusalem ska väckelsen fullbordas i Israel och bland judarna.

Dan 12:1 …Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. [samma som Jesus säger i Matt 24:21] Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

“Ditt folk” (Daniel) är det judiska folket – och naturligtvis bland alla andra folk där Evangeliet går ut och människor tar emot Jesus.

Hos 5:15  Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig.

Vi ser hela tiden kopplingen till Försoningsdagen och innebörden av den dagen:

 • den pekar tillbaka på Golgata där allt är fullbordat av Jesus Messias /Kristus
 • den pekar framåt på Israels frälsning och Messias (andra) ankomst
 • det pekar också på den reningseld som förvandlar och upprättar hela skapelsen, för hela skapelsen är med i Jesu frälsningsverk på Golgata, både djur och natur. (Rom 8:19-23)

2Petr 3:6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade [thesaurizo tereo = bevarad som en skatt för framtida bruk] åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.
[här blir bibelordet i Jes 43:2 aktuellt både personligt och i det stora perspektivet: ”Om du än måste gå genom vatten är jag med dig… eller genom eld, skall du inte bli svedd… gäller den som är i Jesus Kristus]

Planeten kommer inte att gå under på det sätt som globalisterna hotar med.

Gud tar hand om sin skapelse. Han tar hand om den här planeten. Efter Försoningsdagen kommer Lövhyddohögtiden – en glädjehögtid då skörden är bärgad.

Den uppfylldes delvis på pingsten – och som en försmak – när vi blev pånyttfödda och fick den Helige Ande. Den talar om en ny start, något nytt har börjat. Den uppfylls helt när JESUS upprättar Guds rike (Tusenårsriket eller evigheten, vilket det nu kommer att bli. Vi har lite olika tolkningar och det är inte helt enkelt men vi ser till en del genom tydliga bibelverser).

Översteprästen
Det var bara översteprästen Aron som fick utföra offret på försoningsdagen, läste vi. Ingen annan. Det är en förebild på Jesus som kallas den himmelske översteprästen. Han skulle ha vita linnekläder. Det står för renhet, helighet, rättfärdighet –Linnetyget är de heligas rättfärdighet (Upp19). Det är inte en egen utan Jesu rättfärdighet som vi får ikläda oss. Linnet beskrivs som ett material som inte framkallar svett (jag har tagit upp det i en annan predikan). “Svett” står för människans strävan och människans självrättfärdighet.

Linnet står också för enkelhet här. Annars var prästdräkten väldigt utsmyckad och säkert vacker. Vi kan läsa hur man i detalj fick göra översteprästens dräkt men det här är alltså en enkel dräkt. Det talar om att Jesus blev som en av oss.

Gud blev människa – Medlaren – men det är ändå skillnad på den första människan Adam och på Jesus. Jesus sa själv:

Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”
[= om ni inte tror att jag är Herren, Jahve, Jag är = Gud]

Kenosisläran är en falsk lära som säger att Jesus tömde sig på sin gudomlighet och bara var människa som vi.

Fil 2:7  utan utgav sig själv [keno (fr kenos) = tömma sig, utblotta sig – därav “kenosis”] genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människaödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,
[Jesus använde inte sina gudomliga rättigheter utan gick frivilligt in under våra villkor och begränsningar]

Varför har Fadern upphöjt Jesus? Därför att han ödmjukade sig i lydnad… och vi är kallade att följa. Ödmjukhet och lydnad är “nyckelord”.

-om Jesus hade utfört allt enbart som människa… ”då är vi jämlika honom”, resonerar man – ”då kan vi också gå ut och bota alla”
Ändens tid beskriver ett omåttligt begär och fokus på under och tecken. Det kanske sker under och tecken. Det kanske inte alltid är påhittat och lögn som det ofta har varit. Men det är falskt och fel när det leder fel och det bygger på villoläror. Ytterst handlar det om att Satan vill styra Gud. Vi kan läsa i Mos 13, där en profet gör tecken eller under.

5Mos 13:2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”,

Eller han/hon kanske säger: “Gud för oss utanför Bibelns gränser för allt finns inte med i Bibeln. Gud för oss ut på nya områden..”

3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Aron måste först gå in med rökelse (bön). Nu gällde offrandet för hela folket. ”Han skall fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse, och han skall bära in detta innanför förlåten” . Av Jesu ord förstår vi att det är bön “i Ande och sanning”.

Aron var helt ensam där inne. Jesus var också ensam och övergiven av människor. Han utförde allt ensam…
-ensam i bön i Getsemane
-ensam i rättegången /ensam mot falska vittnen
-ensam under misshandel och gisselslag och vägen till Golgata
Men ha sa själv:

Joh 16:32  Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. 33  Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” [lidande ingår, enligt Jesus]

Försoningsoffret bestod av två bockar som tillsammans är förebild för ett offer. Den ene för att offras och slaktas – ett ställföreträdande offer. Ingen förlåtelse eller rening kan ges utan att blod utgjuts (och döden besegras). Den andra bocken skulle släppas levande ut i öknen när synden lagts på den. I min gamla 1917 års Bibelöversättning står det Asasel. Det har blivit en del konstiga tolkningar ibland. I ordförklaringen där står det att man trodde att det var ett ”trollväsen” eller Satan. Sådana tolkningar kan vi lämna helt. Det här handlar om Jesu offer! Asasel är ingen egennamn men det betyder att skaffa bort, skilja från, den utstötte, den förkastade.

Man drog lott:

Enligt judisk sed stod det ”Lashashem” [för Namnet -dvs Guds namn, Namnet över alla namn] på den ena och Lasasel [till att skaffa bort] på den andra. Synden förklarades försonad genom den offrade bocken. Härifrån har vi troligen ordet ”syndabock”.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten… [Jesus bröt djävulens makt över oss och är den som helgar /avskiljer – det betyder att han skiljer oss från våra synder till befrielse och frälsning]

Hebr 9:11  Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, [= det himmelska] 12  gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, [Försoningsdagen] och vann en evig återlösning.

Och utan det blodet kan ingen människa komma in i Guds rike. Ingen kan komma in i himlen eller det himmelska utan Jesu blod.

..men det står också  ”i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste” och det gör vi när vi ber (Hebr 10)

Den levande bocken skulle bära bort folkets synder – den fördes fram inför Herrens ansikte – sen la Aron sina händer på bockens huvud som visade att ”nu är alla folkets synder lagd på den”. Sedan släpptes den levande ut i öknen [mörkrets område]. Det här brukar ses som en förebild på att Jesus uppstod. Men jag tror att det också är en bild på att Jesus inte ”dog andligen”, som den falska JDS-läran (Jesus died spiritualy) säger: den innebär att han upphörde att vara Gud när han dog (att han fick Satans natur och plågades av honom i 3 dygn) och att han måste ”födas på nytt” precis som vi [samma som kenosisläran]. Detta är antikrists ande.

1Joh 2:22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? [att inte känna eller känna igen, bekänner inte enligt Guds ord] Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

Vår bekännelse är alltså väldigt viktig, att vi vet vad Guds ord säger. För de falska profeterna banar väg med sina falska läror och förbereder för Antikrist, som Bibeln talar om. Alltihop syftar på att människor blir små gudar. Men Guds ord är väldigt tydligt med  att Jesus är Kristus /den Smorde /Messias av evighet som blev människa.

Joh 1:5  Och ljuset (Jesus) lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. [Enl Gr t: ljuset lyste och lyser och har lyst oavbrutet och mörkret övervann det inte] Vi läser att Jesus blev en förbannelse när han korsfästes (Gal 3). Här här bilden i kopparormen som Mose hängde upp på en stång (korset). Gud sände giftiga ormar bland folket p g a deras upproriskhet och förakt emot Gud. På samma sätt sänder Gud villfarelsens makt… (2Tess 2). Den ormbitne som såg upp på kopparormen – med innebörden att bekänna och ångra sin synd – blev botad. På samma sätt utplånar Jesus synderna och befriar från ormgift = lögnläror, för var och en som vänder om och gör upp inför honom.

2Kor 5:21  Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd [syndoffer], för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. [inte bredvid honom som om vi är likvärdiga som ”kristusar/små gudar” nej: i honom!]

Hebr 4:16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron [Jesus öppnade vägen in i det Allra Heligaste] för att få barmhärtighet och finna nåd [få förlåtelse när vi behöver det och få kraft att göra Guds vilja (nåd)] till hjälp i rätt tid.
[boetheia – 2 ggr i NT – hjälp innan det är för sent – att ta fram nödutrustningen (på ett skepp Apg 27:17)]

Det finns hjälp hos Jesus i varje situation i våra liv. Det finns inget som är utanför det Jesus har gjort. Allt som vi går igenom är inneslutet där.

I GT gavs tillfällig förlåtelse. Djuroffrens betydelse:  ”jag bekänner att jag förtjänar döden men eftersom Gud är god och barmhärtig får jag offra det här oskyldiga djuret och Gud tar emot det istället”. Det står att det var en påminnelse om synden men den kunde inte utplånas. Men det var också då precis som för oss det fanns ingenting som människan kunde lita på av sitt egetbara på offret som Gud hade befallt – och de löften som hörde dit.

I NT i Kristus Jesus ges fullständig förlåtelse – inga mer offer får läggas till varken blodiga eller oblodiga. Allt är klart!

Ef 1:7  I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse [aphesis] för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit [super]flöda över oss, med all vishet och insikt. (ordet betyder “superflöda”)

Aphesis betyder fullständig förlåtelse, frälsning, frihet (från synd). Roten är aphiemi = att bära bort (synden), att skicka bort, lämna. (Jmf bocken)

Förebilderna i GT är inte bara symboler – de beskriver sanningar som skulle uppenbaras. Och det är samme Ande /Guds Ande och samma smörjelse i båda förbunden!

Det finns gott om lögnprofeter idag som påstår att smörjelsen i GT är föråldrad och gammal. Den gäller inte nu och nu är det en ny ande och en ny smörjelse [new wine]. Det är inte sant! De läser Bibeln väldigt dåligt.

1Petr 1:10  Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. [i GT] 11  De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12  Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

2Tim 3:14  Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15  och du känner från barndomen de heliga Skrifterna [GT] som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.

Roten till kippur [försoning] är Kaphar (verb)/kopher (subst) som betyder bringa försoning /försona, förlåta, förena, sona överträdelser, att täcka över [inte bara dölja utan också förändra].

Arken täcktes över med försoning [kopher] för att den inte skulle läcka in vatten.

1Mos 6:12  Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad [shachath = förstörd, förfallen, fullständigt avfallen, korrupt, perverterad], eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. 13  Då sade Gud till Noa: “Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden. 14  Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den [kaphar = försona] med jordbeck [kopher = försoning (becka den)] både på insidan och utsidan.

“Försona arken med försoning både på insidan och utsidan”. Då är man riktigt försonad i Frälsningsbåten!

Ändens tid beskriver en lika fördärvad generation som i Noas dagar. Några kännetecken: Människor styrs av begär, ett stort avfall från klassisk biblisk lära, kärleken [agape] kallnar, jorden fördärvas p g a girighet och synd, våldet ökar – samtidigt fortsätter allt ”som vanligt” – vi vänjer oss så snabbt

Matt 24:37  Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38  Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39  och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. [eller kommande – en tidsperiod – katastroferna i ändens tid liknas vid en ”störtflod”= det går fort (Dan 9:26)]

Lägg märke till hur människor lever – och hur Gud beskrev den här tiden. Människor lever som vanligt medan Gud beskriver vad som verkligen sker.

40  Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar [aphiemi = lämna ifred – rot till aphesis = vara helt förlåten]. 41  Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar [aphiemi] 42  Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag [hora = timme] er Herre kommer.

Här brukar man ha uppfattningen att det gäller uppryckandet av kristna – men det är troligare att det är tvärtom! Ordet “lämnas kvar” är samma ord som vi läste innan, fullständigt förlåten, lämnad ifred. Det är den som står kvar. Det kan alltså syfta på att dras med i världens strömmar så att han/hon inte är redo när Jesus kommer och katastrofen kommer väldigt snabbt. Den ene dras med, den andre lämnas ifred.

Noa stod emot den tidens strömningar – när floden kom var hans familj inne i arken. Det är att vara i Kristus, försonad med Gud.

Noa visste ungefär när floden skulle komma – som vi kan se tidstecken att dagen närmar sig. Den stora dagen, den stora försoningsdagens totala uppfyllelse.

1Tess 5:3  När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Man tror på en  världsfred, man tror på en ”guldålder, en evolution” men  det sanna Ljuset – Jesus – är utestängd. Då är det mörker. Det är mörkt.

4  Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen [hemera = tiden] kan överraska er som en tjuv. 5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6  Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. [det är vad den Helige Ande gör med oss! Han gör oss vaksamma och nyktra.]

Vi fick en profetia för många år sedan om att vara med och dra upp människor som håller på att drunkna. “Men ni får inte dra förrän jag säger dra”, sa Herren. Det tror jag att vi kommer att få vara med om allihop, att dra upp människor som håller på att drunkna.

För den som inte har gått in i Jesu frälsningsark – är det dags att gå in nu!
Det innebär: relation med Jesusatt bli upprättad som människaoch att få tjäna Gud.

För oss alla är det tid att förbereda oss för att möta Messias Jesus! Det handlar om Försoningsdagens innebörd, för snart är dagen här, den stora dagen, den underbara dagen när vi får se honom ansikte mot ansikte när Jesus kommer tillbaka. (Matt 24:29-31)

Det är fler profetior som måste uppfyllas innan Jesus kommer men det kan gå väldigt fort och det är mycket som händer i vår tid. Men vi har ett underbart hopp!

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Försoningsdagen – den stora dagen