Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

FieldUndervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(innehåller uppdateringar med vår undervisning om Ändens tid och Temadagar som vi harhaft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

Fieldbible-vete-1

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

När vi kommer inför Gud

Bönedag – Guds viloplats i våra hjärtan
17/3-2018 Kungsbacka Emanuelskyrkan
Undervisning: Elvor Ohlin

bön

När vi samlas till bön är det viktigt hur vi kommer inför Gud.

Jes 66:1  Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila (viloplats)? 2  Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt [aniy] och har en förkrossad [nakeh] ande, och till den som fruktar mitt ord.
5
  Hör HERRENS ord ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull, de säger: “Må HERREN förhärliga sig, så att vi får se er glädje.” Men de skall komma på skam. [vilka var de? Det var de som hade stora planer och ansåg att de gjorde väldiga saker åt Gud]

Gud har skapat allt och äger allt och uppehåller allt – hela universum.
Gud behöver inte oss men vi behöver Gud!
Men Gud har valt att använda oss människor i sin tjänst.

Apg 17:24  (Paulus på aeropagen i Aten) Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25  Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.

Vad skulle en liten människa kunna göra för Gud?!
..ändå sprids läror idag som säger:

Vi ska utbreda Guds rike, Vi ska göra Guds rike synligt” ”Vi ska inta samhällets 7 berg (sfärer) och vi ska ta herravälde…” Vi ska inta positioner i samhällets 7 sfärer: Näringsliv, Politik, Utbildning, Media, Kultur, Familj, Religion…
”Bli rik! Gör pengar! Inta positioner! Gör karriär! Planera! Strukturera! Leverera! Prestera! Nå din fulla potential och bygg på dina ”styrkor”!
Dröm stort! …för Guds rikes skull – sedan ska vi överlämna det vi har åstadkommit till Jesus – först då kan han komma tillbaka!
Vi ska åstadkomma världsfred men det förutsätter att vi är MÅNGA i antal och hjälps åt.

7-mountain-ecourse-session-1-7-638

Israels folk lyssnade till Baalsprofeterna på Jesajas tid.
Utåt såg det ut som om de tillbad Herren – med de hade avfallit att tillbe avgudar.

Jesus sa: ”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon”. Vi måste välja.

Vid den här tiden tillbad Israels folk Gad & Meni.
Det är samma som Baal och Astarte, gamla babyloniska gudar som står för moder-son-kulten.

 • Gad var solguden (Baal) som stod för folkskara, krigsskara, armé, folkvälde och framgång [Fortune], lycka och tillväxt.
 • Meni var månguden (Astarte) som stod för flertal, många, antal, [öde /destiny]. Hon kallades också modergudinnan, himlens drottning och (lady) Fortuna

mariaisisbuddha

Avgudar behöver inte vara en staty. En avgud är något som intar hjärtat. “Tillväxt och antal” kan bli en avgud om det görs med mänskliga strukturer. Hur märker vi det? Jo det märks när det avgörande inte längre är om du älskar Jesus och lever för honom. Det avgörande är om du är med i en strukturen, en modell som är hämtad i (företags)världen. Det märks också när man är beredd att kompromissa med uppenbara sanningar i Guds ord, för att bli MÅNGA och förlitar sig på mängd, mer än på Gud. En avgud försvaras sen med en villolära.

Den stora, avgörande skillnaden är KORSET och KORSETS BUDSKAP – att vi förstår innebörden i Jesu ord:

Matt 16:24  Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25  Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26  Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

light-from-the-sky

Det verkliga livet finner vi bara om vi ödmjukar oss inför Gud. Vi går tillbaka till Jesaja kapitel 66 där Herren sa:

 • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..betryckt
Det hebreiska Aniy betyder också ödmjuk, böjd (under Guds vilja), fattig

Matt 5:3  Saliga [makarios = välsignade, lyckliga] är de som är fattiga i anden dem tillhör himmelriket.

Det vill säga den som vet att jag har inget att komma med inför Gud och som bekänner “jag är helt beroende av Guds nåd och den Helige Ande”.

 • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..ödmjuk
Det beskriver motsatsen till stolthet och högmod. 

Jak 4:6  …Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Jesus sa också:

Matt 7:13  Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14  Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Porten kommer alltid att vara trång och vägen är fortfarande smal.

korset

Den smala passagen
Jag vill berätta om en syn som jag fick för många år sedan som jag kallade “Den smala passagen”. Vi hade ett par vänner på besök. Under kvällen bad vi tillsammans och det var då jag såg den här synen inom mig. Jag gick på en smal gångväg. Framför mig en bit bort, var det höga klippväggar på båda sidor av stigen. Det var väldigt trång men det öppnades nere vid vägen. Jag tänkte med viss oro: “Oj, det är så trångt att man inte kan gå igenom ens. Där måste man krypa fram..!” Men bortanför den smala passagen stod en strålande och ljus gestalt. Jag kände hans närvaro och visste att det var Jesus.

Just då kom jag ihåg en mening i en profetia som Janne och jag fick genom en pastor cirka ett halvår tidigare. Orden löd: ”…Jag ska hjälpa er genom varje smal passage, så frukta inte, säger Herren..”. Genast kändes det lugnt. Gud är trofast och Jesus hade redan gått före. Han hjälper oss att följa.

Att krypa eller vara ”på knä” uttrycker bön eller “bönevägen”. Det handlar om vårt sinnelag, inte nödvändigtvis att vi är fysiskt på knä, för det finns många som av olika orsaker inte kan vara det. Ofta när Gud för oss in i något nytt, får vi gå igenom en smal passage. Då får vi “be oss igenom”. Så vandrar vi in i Guds löften. Att komma igenom en smal passage innebär också att det finns saker som vi måste lämna, som inte kommer igenom.
Här måste vi lägga ner och ge upp våra egna planer och drömmar och överlåta allt. Vi säger: “Ske din vilja med mitt liv. Bara jag får vara med dig, Jesus! Det är allt som betyder något. DÅ kommer Gud att visa sin väg och sin vilja, steg för steg. Vi får del av det som är på Guds hjärta.

Det grekiska ordet för smal (väg) är thlibo som också kan översättas vedermöda, lidande, nöd, bedrövelse eller sjukdom.

Det märkliga var att det jag såg i synen är exakt det som står i grundtexten. Jag visste det inte då och upptäckte det när jag studerade verserna närmare ett bra tag senare. Ordet för trång (port) är stenos, som bildligt beskrevs i ett bibellexikon som en smal väg mellan klippväggar, att krypa igenom, en trång öppning. Jag blev verkligen förundrad men det som Gud talar, uppenbarar hans eget ord.

Vid den där bönen med våra gäster, visste ingen av oss att kvinnan stod inför sin sista smala passage. Det visade sig att hennes kropp var full av cancer och hon gick bort tre månader senare. Ingen kunde undgå att se att Jesus hjälpte henne igenom. Ju närmare slutet desto mer strålade av Jesus som bodde i hennes hjärta. Sjukhussalen där hon låg den sista tiden var fyllt av frid och Guds närvaro. Hon berättade om Jesus för alla i personalen. Det var “herdepsalmen” upplevd.

Ps 23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. (= ditt ord och din närhet tröstar mig)

Det hebreiska ordet för dal är gay som också betyder trång klyfta och beskrivs bildligt som trångt pass mellan branta klippor. Ordet kommer från gevah som betyder arrogans, stolthet, upplyft.
Den som följer Jesus möter arrogans och förakt tidvis, Fienden, djävulen, vet om våra svagheter och var han ska attackera. Det är bara på den smala vägen som vi lär känna Jesus.

herde

Paulus böjde sina knän i bön och tillbedjan. Böjd under Guds vilja bad han:

Ef 3:14  Därför böjer jag mina knän för Fadern, 15  han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 18  Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet 19  och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. 20  Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, 21  honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

En sista trång passage väntar allt Guds folk. Den kallas ”den sista vedermödan” och jag tror att vi kommer att vara med då (om vi lever). Då gäller också löftet varje troende: ”Jag ska hjälpa er genom varje smal passage, så frukta inte, säger Herren”. Sedan kommer Jesus tillbaka i härlighet och DÅ kommer Guds rike att bli synligt! Inte förrän den dagen och det vi upplever idag är en försmak.
Men först ska Evangeliet ut i hela världen till alla folk.

 • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som har en…”

förkrossad (ande) och det är ordet nakeh (hebr) som också översättas nedslagen, ångerfull, botfärdig, skadeskjuten eller lam/förlamad. Vi ber den Helige Ande att ”utrannsaka och pröva våra hjärtan, att ingen mörk vrå finns där”.

 • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..skadeskjuten (sårad i strid) – besviken? Kanske är du knäckt för något som inte blev som du trodde? Livet blev svårt. Herren vill hela och läka och kallar på nytt. Han vill förnya. Han vill förnya sitt förbund med dig.

 • Herren sa: ”Jag skådar ner till den som är…”

..lam/förlamad – den som är oförmögen att stå inför Gud (Guds helighet) och att gå Guds ärenden. Gud skådar ner till den som inget är i sig själv men som säger: ”Herre, här är jag, använd mig som du vill! Låt mig få leva i din plan för mitt liv! Jag vill lära känna dig och tjäna dig”.

rullstol

Vi ska läsa om Mefiboset som var “nakeh”, alltså lam, i båda fötterna.

2Sam 9:3  Kungen (David) frågade: “Finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet?” Siba svarade kungen: “En son till Jonatan finns ännu kvar, en som är förlamad [nakeh] i fötterna.” 4  Kungen frågade: “Var finns han?” Han svarade: “Han är nu i Ammiels son Makirs hus i Lo-Debar.” 5  Då sände kung David och lät hämta honom från Ammiels son Makirs hus i Lo-Debar.
(Lyssna nu på vad kung David sa till Mefiboset)
6  När Mefiboset, Sauls son Jonatans son, kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sade: “Mefiboset.” Han svarade: “Jag är din tjänare.” 7  David sade till honom: “Var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonatans skull, och jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordagods, och du skall alltid äta vid mitt bord.” 8  Då bugade han sig och sade: Vad är din tjänare, att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag?”

Namnet Mefiboset betyder ur min mun utgår skam (hur kul är det att heta så?)
I
nte nog med det. Han bodde i Lo-Debar som betyder utan bete(splats). Med andra ord hade han brist på mat och var utan arvslott!

Mefiboset sa om sig själv: ”..en död hund som jag”. Det betydde ”en värdelös hedning som jag”. Såg han så på sig själv? Var det så andra såg på honom för hans handikapp? Hur värderar vi människor?

Den här texten säger oss något om hur Gud värderar!

Jak 2:8  Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9  Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Eller kanske uttryckte Mefiboset känslan han upplevde inför kungens godhet?
”Han föll ner på ansikte…”
Det låter ungefär som det profeten Jesaja kände inför Guds helighet.

Jes 6:5  Då sade jag: “Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.”

”Orena läppar”- ”ur min mun utgår skam”. Munnen talar det som finns i hjärtat.

Paulus skrev i Rom 7:18: …”i mig finns inte något gott” – nej, allt beror på Guds kärlek och nåd. “Jag har inget gjort för att förtjäna detta”. Han var fylld av tacksam.
Detta uttrycker gudsfruktan som är vördnad och tillbedjan. Guds fruktan är viljan att älska och lyda Gud och att fly det onda.

Forts. om Mefiboset

…9  Därefter kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och sade till honom: “Allt vad Saul och hela hans hus ägde har jag gett åt din herres son. 10  Du med dina söner och dina tjänare skall bruka jorden åt honom (Mefiboset) och inbärga skörden, för att din herres son skall ha bröd att äta. Men Mefiboset, din herres son, skall alltid äta vid mitt bord.
…13
 Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt (lam) på båda fötterna.

kungensbord

Han var fysiskt lam i sin kropp men inte andligt. Innan Jesus frälste oss var vi andligt lama varenda en. Vi hade inte kraft eller möjlighet att stå inför Herren eller att gå Guds vägar.

 • Mefiboset fick alltid äta, varje dag, vid konungens bord. Vi får äta av Guds rätter varje dag och mättas av Konungen, Herren Sebaot.
 • Han fick bo permanent i Jerusalem. Vi har vårt medborgarskap i himlen och i det himmelska Jerusalem. Namnet betyder visionen av frid/fred, fridens boning, ”ställer dig i dubbel frid” (set ye in double peace) – frid med Gud och med varandra. Jesu frid.

Gud vill å sin sida bo i våra hjärtan – där vill han ha sin ”viloplats”

Jes 57:15  Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

heart

 • Herren säger: ”Jag skådar ner till den som…”

..fruktar mitt ord. Att frukta Guds ord är att ta Guds ord på allvar. Dvs allt Guds ord, hela Guds rådslut (dåtid – nutid – framtid). Vi tar både emot löften och profetiska varningar, både uppmuntran och uppbyggelse, korrigering och fostran.

Jag tror att Herren säger detta till oss utifrån Davids ord till Mefiboset:

Ur din mun utgick skam men jag har renat dig och frälst dig. ”Var inte rädd, för jag vill visa dig godhet”: Kom därför frimodigt inför Nådens tron! För min Son Jesu skull blir du insatt i din arvslott i Kristus och din ”betesplats”, för Jesus är Arvingen av allt (Hebr 1). Jag är den som upprättar dig, jag hjälper dig, jag hör dina böner och du ska alltid få äta mina rätter vid mitt bord och tjäna mig. Så förbliv i mig och mina ord, säger Herren Jesus.

Då kan vi göra som det står i Ps:47 – komma inför Herren med jubel och fröjderop i tacksamhet!

..och som Jesaja också fick profetera: “Jag skall ge glädje i mitt bönehus” (Jes 56:7)

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När vi kommer inför Gud

Nytändning

STÅ UPP VAR LJUS

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer (HAR KOMMIT) och HERRENS härlighet (KABOD) går upp över dig.2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

Joh 8:12 Jag är världens ljusMat 5:14 Ni är världens ljus (De som följer honom)

dep

Amplified Bible: Res dig upp från andlig depression!
En som har depression känner sig ofta både värdelös och förkastad! Hon ser inget ljus framåt och kan inte längre glädja sig! Men i det här sanna ljuset finns det befrielse för Herrens Härlighet (KABOD) skall lysa upp huset och föra tillbaka det tjuven har berövat dig!

Många har dragit sig undan kampen sårade och förvirrade! Man känner sig både utnyttjad och sviken men det var aldrig Guds Ljus från man följde! Det såg ut som ljus men det var i själva verket mörker och människors visioner!

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (DOXA) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (DOXA) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Profetiskt budskap i bönen till någon: Denna tidsålders gud har täckt över själens fönster i ditt hus. Du tittar ut men ser inte solen som strålar utanför fast det är fullt solsken ute. Idag så skall ditt fönster öppnas så Herren får lysa upp ditt sinne. Du har försökt själv genom så många böcker och metoder men inte lyckats! Men idag är frälsningens dag säger Herren din Gud!

Det finns två olika ljus som försöker att ta över vårt tänkande och komma in i vårt hjärtas fönster eller öga! Båda två ser ut att vara ljus men det ena är i själva verket Mörker! Det handlar här inte om ofrälsta som förkastat evangeliet. Det handlar om vanliga ”kristna” som fångats och förblindats av detta mörker. Det ser ut som ljus men det är mörker och försöker få in oss i ett pyramidliknande tänkande, där vi börjar jämföra oss med varandra.

Satan vill stänga våra ögon! Vi ser inte Herrens Härlighet! (Vi Jagar Värde)
Herren vill öppna våra ögon! Vi ser hans Härlighet! (Han är vårt Värde)

pyramid

Bibeln uppmanar oss att pröva andarna! Vilket ljus eller vilken eld ligger bakom?
1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Budskapet som presenteras i Sak 4 är egentligen samma som i Upp 1 – Han får se en 7 armad ljusstake. Vilket är en profetia som betyder:
Sak 4:6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

1/ Alltså inte genom Världens sätt (Resurser och Kosmiska krafter)
2/ Utan genom min Helige Andes ledning (Nåden)

1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, (1) och världen lyssnar till dem. (1) 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, (2) den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. (1) Det är så vi känner igen sanningens Ande (2) och villfarelsens ande. (1)

När du tittar på Villfarelsens ande i 2 Tess 2 ser du att den förknippas med att förhäva sig över! Den som förhäver sig över föraktar också hans små.
2 Tess 2:4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Vem sådde ogräset i åkern? Jo just det Motståndaren
Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän (Motståndare) och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Mat 13:27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän (Motståndare) har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det?

Det här innebär att Ogräset är ett annat evangelium som lär att du kan bygga på världens sätt. (Använda dess Resurser och Kosmiska krafter) Det innebär även att Ogräs lyssnar till och dras till Ogräs och Vete lyssnar till och dras till Vete (1 Joh 4:5-6)

Vi läste nyss 2 Kor 4:4-7 fortsätter vi några verser till ser vi hur Paulus beskriver att bergen jämnas till en jämn väg. Det är exakt det budskapet i Sak 4 som vi läste nyss! Det är alltså meningen med budskapet till de 7 församlingarna också. Johannes skulle ju skriva ner vad han sett och det är ju samma som Sakarja såg.
Upp 1:19 Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske härefter.

 

ljus

VI BEHÖVER NYTÄNDNING

På Hemsidan Hebrews for Christians kan vi läsa följande:
I Ljusstaken I Tabernaklet ser vi bilden av Vinträdet och Grenarna! (Se Joh 15) Om grenarna skall ha liv beror det på stammen. Precis på samma sätt när det gäller ljus och eld så berodde det på mittpelaren (MESSIAS)

Hur tändes nu ljusstaken i vittnesbördets tabernakel? Det var det exakt samma rena olja i varje lampa. Men den lampan i mitten var alltså en bild av Messias så den skulle tändas först. Sedan skulle varje lampa tändas från den lampan med samma eld som brann från den. Kan ni gissa varifrån man hämtade elden att tända lampan med från början?

elijah-mount-carmel

När det fullkomliga offret noga undersökts och lagts på altaret så föll Guds eld ner på Altaret. Elden föll därför att Gud bekräftade att detta behagade honom. Det var exakt samma eld som föll från himlen som ÖP tände lamporna med på Ljusstaken. Judisk tradition har ibland en del intressant att säga oss. Prästen började alltid med att tända ”Mittlampan” i ljusstaken. Sedan tog han den lampan för att tända de andra lamporna.

Mittlampan kallades även för ”Shemash” vilket betyder ”Min tjänare
Den kallades även för ”Nyr Elohim” man menade att detta är ”Världens Ljus

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. (ELD = LJUS)

Det står något underbart om ”Min Tjänare” i Jes 42
Jes 42:1 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. 2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.

Det sista här har samma andliga budskap i sig som vi började med: Stå upp var ljus!
En tynande veke skall han inte släcka” refererar till en veke i en lampa som håller på att slockna, oljan är nästan konsumerad. Den lyser inte upp någonting! Det kan betyda en person som är missmodig eller att kärleken till Gud nästan har utsläckts. Löftet gäller att han kommer genom sin stora nåd fylla på lampan igen så att den lyser upp igen.

Han skall i trofasthet utbreda rätten! Det här handlar om lampans funktion i världen.
Att överbevisa andra om en rättfärdighet! Den rättfärdigheten är Jesus Kristus!

UPPRÄTTELSE I JESUS KRISTUS

Jag vill ta er med till en tid i Israels historia när vi kan se att en lampa håller på att slockna. Men Gud börjar genom sin stora nåd verka för att tända sin lampa igen. Vi skall läsa om Samuel som senare blev domare i Israel och fick smörja David till Kung.

Det andliga läget just då var! Andlig blindhet och Synd i ledarskapet!
1 Sam 3:1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se.3 Guds lampa hade ännu inte slocknat, och Samuel låg i HERRENS tempel där Guds ark stod. 4 Då kallade HERREN på Samuel. “Här är jag,” svarade Samuel.

Gud skulle inte låta lampan slockna! ”Han skulle inte släcka en tynande veke”. Guds Nåd skulle verka fram det här när hans tid var inne. Samuels moder var Hannah vilket betyder just Nåd!

Vi skall komma ihåg det i dessa tider av avfall att Guds Nåd är full av Barmhärtighet!

Klag 3:21 Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp: 22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

Hebreiska: Nådens moderliv misslyckas aldrig! Det här har en tydlig referens till Samuels mamma Hannah (NÅD) / Det brukar alltid vara så att det som sker med själisk kraft ser nästan alltid ut att komma före det som får liv av Anden och Guds Nåd och Kraft.

I Samuels familj fanns det två mammor och båda fick barn: (Peninna – Hannah) Det är detta som är så förunderligt med Gud. Han hindrade Nåden att manifestera sig i ett resultat! Hannah sörjde och bad men det vilade ett profetiskt löfte över hennes liv! När sedan löftet fullbordades gav hon Gud all ära! Det är därför orsaken till att Gud väntar!

Vi ser en kvinna i Upp 12 vara havande (ISRAEL) Nådens livmoder kommer att föda fram i exakt rätt tid. Budskapet: Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss det är inte slut med hans barmhärtighet = NÅDENS MODERLIV MISSLYCKAS ALDRIG!

Trons öga börjar redan att tacka för löftet redan innan resultatet kommer. Vet du varför? Jo därför att Nådens moderliv misslyckas aldrig! Just därför står det så här:

Jes 54:1 Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger HERREN.

Heb 11:11 Genom tron fick också Sara kraft (NÅD) att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet.12 Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död.

PARALLELL

1 Kor 10 säger oss att Israels historia är en förebild för oss som har ändens tid inpå oss. Låt oss se berättelsen om Samuel i det profetiska ljuset! I Uppenbarelseboken 1 får vi en uppenbarelse om Herren och hans folk.

flag

Gud visar vad som snabbt måste ske!
1 Mos 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes.

Kom nu ihåg vad vi lärt oss om Messias i ljusstaken i början! Han var den ”Mittersta Lampan” det är genom hans ljus och hans eld de andra 6 lamporna tänds och brinner! Vi ser alltså profetiskt Vinträdet och grenarna som är ett i honom. De andra 6 lamporna som tänds är alltså bilden av hans tjänare! (Paulus Ljus i Hjärtat 2 Kor 4:6)

Upp 1:12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

Sedan sänder han ett budskap till alla församlingarna där han frågar efter sina tjänare. Den som hör vad Anden (GUD) säger till församlingarna! Det är ju exakt den hebreiska betydelsen av Samuel! I Silo i Guds hus på den tiden fanns det en Samuel som fötts fram av Nåd! Exakt samma sak kommer det att finnas i vår tid! Vad sa Samuel? Tala Herre din tjänare Hör!

Vad är det första som Gud talar och överbevisar Samuel om? Synd – Rättfärdighet – Dom! Exakt vad Anden skulle göra när den kom (Joh 16:8-9) Varför kom domen över Guds hus nu då? Därför att Gud redan varnat Eli och hans hus genom profetiskt tal (1 Sam 2) Det står att de föraktade Herren!

Det finns ett mycket effektivt sätt att släcka elden i en församling! Det är exakt vad vi ser ske idag! 1 Tess 5:19 Släck inte Anden.20 Förakta inte profetior 21 men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.

Alla som känner oss vet att vi arbetat på knäna i bön och ibland fasta i flera år. Vet du vad det första Anden uppenbarade för mig (oss?) (Synd – Rättfärdighet – Dom) Jag får se hur domen kommer över Guds Hus………

Uppenbarelseboken talar om Övervinnare (Världen)
1 Joh 5:3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

KJ: Detta är Guds Kärlek (AGAPE) = ELD och LJUS!

Den lampa som är tänd av kärlekens låga från Altaret kommer att överbevisas till lydnad av Anden och den lampan kommer att besegra Världen. När människor talar med dig om dina synder blir du mer bunden. När Gud talar till dig genom sitt ljus så blir du löst.

När Gud hus dömdes på Samuels tid var det 6 framträdande huvudsynder:
1/ Andlig blindhet (ELI)
2/ Förakt för Guds offer (Jesus Kristus)
3/ Förakt för Profetiskt tal (Guds ord)
4/ Ett makthungrigt ledarskap (Förtryck av de små)
5/ Girighet
6/ Sexuella synder (Porr idag ?)

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

Det Herren visade oss i Anden redan på 90 talet håller på att ske idag! När domen kom på Samuels tid var det strid mot Filisteerna (VÄRLDEN) Man hämtade Arken som symboliserade Herrens Härlighet eller Jesu Namn. Men man kunde inte stå emot och besegra världen! Bara den lampa kan besegra världen som är tänd av elden från Altaret (Korset)

Men kom ihåg vad vi sagt Ogräset kommer att blomma upp strax innan Skörden. Ogräset som rensas ut kommer att ha de här 6 Punkterna jag tog upp som kännetecken. (Mt 13) Lampan som höll på att slockna är profetiskt även en bild på Föräldrars uppfostran av ett Barn. 2 Tim 3:1-9 Beskriver exakt synderna hos Eli och hans Söner. (Det står olydiga mot sina föräldrar)

DEN HIMMELSKA LAMPAN

Jag drömmer en natt att Elvor och Jag stod under en Lampa som kom ner från himlen. Skenet från Lampan var ett oerhört intensivt vitt ljus. I en vingård vid sidan om vägen fanns det fientliga huggormsungar som lyste av ett yttre konstigt yttre sken sen såg jag att de var tomma och mörka invändigt. Jag fick se hur en smal väg lystes upp! Sedan talade Herren från Himlen: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd! Jag tror att lampan som kom ner från himlen är en bild på mittlampan (Messias) Ljuset han lyste upp vägen med var ett oerhört kraftigt överbevisande ljus! Huggormarna flydde in i mörkret så fort det sanna ljuset visade sig! (1 Tess 5:1-9)(Joh 3:19-21)

Vi går till Ordspråksboken!
Ord 6:20 Min son, bevara din fars bud (MITZVAH) och förkasta inte din mors undervisning. (TORAH) 21 Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. 22 Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar.23 Ty budet är en lykta (MITZVAH) och undervisningen (TORAH) ett ljus, förmanande tillrättavisning (ÖVERBEVISANDE UPPFOSTRAN) är en livets väg.

1/ Hela skriften är en lykta! (MITZVAH)
2/ Instruktionen är ett ljus! (TORAH) (ELD)
3/ Begränsning eller Tuktan! (ÖVERBEVISANDE FOSTRAN)
4/ Vägen till Livet (ANDE)

Det här är de som blir tända av elden från altaret av Messias. Det är de som hör vad Anden säger till församlingarna. (SAMUEL) Vi slutar där vi började!

Stå upp från andlig depression och var ljus! Säg ja till honom idag så skall han komma in till dig! Hälla ny olja i din lampa och tända dig! Du skall börja brinna och nu skall du får brinna för hans skull! Det är det som händer när den sanna kärlekslågan brinner i våra hjärtan!

Tänd din Eld och sänd ditt Ljus idag Herre! Låt oss få se dig som du är! Låt oss få stå på Helig mark idag inför ditt ansikte inför sin heliga eld!

Jesaja 6 beskriver hur hans mun blir berört av elden från Altaret.
Jes 6:6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret.7 Med det rörde han vid min mun och sade: När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning (AVON) tagits ifrån dig och din synd är försonad. 8 Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: “Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: “Här är jag, sänd mig!”

Bilden är att nu tänds kärlekens låga upp i hans hjärta! Ljuset bryter fram och det ljuset dödar alla själviska motiv så nu kan han sändas i Herrens Kraft. Han predikar nu för Herrens skull! Bildligt talat så är det samma sak Petrus är med om vid stranden. (Joh 21)

1/ Han fick höra att Herren var där! Han kände sig naken och kastade sig i sjön (21:7)
2/ Mitt bland dem var nu en eld upptänd (21:9)
3/ Herren talar till Petrus om hans motiv (FILEO – AGAPE)
4/ Han bekänner: Herre du vet allt! (EIDO)(ÖVERBEVISNING)
5/ Följ mig! Sa Herren och det betyder lyd mig!
6/ Pingstdagen kommer en eld med lågor på var och en (LJUSSTAKEN BRINNER)(APG 2)

Så vi ser alltså ett mönster som går rakt igenom GT och uppenbaras i NT. Du kan inte åka och hämta Anden någonstans i USA eller på någon ”Catch The Fire” konferens. Du måste gå samma väg!

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg 17/3-2018 Utkastet till den predikan jag höll på bönedagen
“Jesus for Life” (Emanuelskyrkan i Kungsbacka)

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Nytändning

I Mörkret behöver vi Gud

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

goodsheepherd

Även när vi vet om att vi vandrat med Gud och gått på hans väg så kan vi få möta olika svårigheter. Job var en rättfärdig man men oförklarliga negativa saker började drabba honom. Bibeln är skriven även som tröst åt den som tror och vi kan förstå att Gud måste ha hjälpt Job igenom.

Job 23:8 Se, går jag mot öster, är han inte där, går jag mot väster, finner jag honom ej. 9 Är han verksam i norr, skådar jag honom inte, vänder han sig åt söder, ser jag honom ej. 10 Han vet vilken väg jag har vandrat, prövar han mig, skall jag komma ur prövningen som guld. 11 Min fot har hållit fast vid hans spår, jag har följt hans väg utan att vika av. 12 Hans läppars bud har jag inte övergett, hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd. 13 Men han är den ende (Heb: Echad) vem kan stå honom emot? Vad han vill, det gör han. 14 Han fullbordar vad han har beslutat om mig, och mycket mer av samma slag.

Men det svåraste för Job var att Gud tycktes vara borta när han behövde hans närvaro som mest. Vi kanske inte har prövats lika hårt som Job som förlorade hela sin familj. Men det räcker att vi blir sjuka eller förlorar vårt Jobb eller något annat så undrar vi vad som händer och varför.

Grunden till varje prövning som kommer tycks vara att jag håller fast vid Herren. Trots att det jag nu går igenom tycks för mig själv motsäga att Gud är god mot mig. Jag kan säga av egen erfarenhet att Gud leder oss in i situationer som vi inte förstår hur vi än försöker. Hur hårt du än fastar eller ber om ett svar på din fråga så är Gud tyst. Då är det så att vill att du skall fortsätta rakt framåt ändå genom den tro han har lagt in i ditt liv. Han begärde det av Job och han kommer att begära samma sak av oss också. Det Herren vill är att vår tro skall mogna och bära frukt så att vi kan vänta på honom tills han öppnar dörrar eller leder.

Jes 40:28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas (Heb: QAVAH) på HERREN får ny (Heb: Byter) kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

1/Ynglingar
2/Unga män
3/De som (Heb: Tvinnar sig samman med honom) i svårigheterna.

Ynglingar och unga män kan liknas vid vilda hästar som behöver ”tämjas” för att de skall lyda honom och lära sig att ”Byta ut sin kraft (KÖTT) mot Guds Kraft” (ANDE)

Psa 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. 9 Var inte utan förstånd, som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att de skall komma till dig.

V 8 Gud vill lära oss vägen!
V 9 Gud vill genom prövningen (Töm och Betsel) ge oss förstånd!
V 9 Så att vi kommer till Herren! För att få lära känna honom!

Jag skriver till ”Ynglingar” och ”Unga” som idag rusar runt i den ”kristna hagen”. Det kommer en dag när Gud genom prövningarna fångar in och tämjer. Han är starkare än alla vildhästarna tillsammans. Jag har sett genom Anden hur stora prövningar kommer över dessa församlingar som likt hästar rusar framåt. (Utan Förstånd)

horse
“Hästpredikanter” som rusar fram på podiet med mikrofonen i högsta hugg. Klädda i senaste ”HipHop” munderingen talar de om en kristendom men utan Kors. De tar för givet att Gud skall ställa upp på deras visioner och ungdomar flockas till diskolamporna och följer med i den våldsamma galoppen framåt. Ledarna förbereder dem inte på de svåra tider som ligger framför men Gud kommer att göra dem ansvariga. Snart stiger Vattenfloderna och det kommer att prövas hur var och en byggt! Bara det Gud fått prövat och byggt kommer att hålla.

Jag vill hellre vara i Sion och där söka Herren i stillhet med de små än vara på galoppbanan med de starka. Den som har fostrats av Herren är stilla inför honom.

lamb

2 Mos 14:14 HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.

Pred 9:16 Då sade jag: “Vishet är bättre än styrka”, men den fattiges vishet blir föraktad, och ingen lyssnar till det han säger. 17 De visas ord som hörs i stillhet är bättre än ropet från en härskare bland dårar.

Psa 65:2 Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, till dig får man infria löften.

Klag 3:25 HERREN är god mot dem som väntar (Heb: Qavah) på honom, mot den själ som söker honom. 26 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. 27 Det är gott för en man att bära ett ok i sin ungdom. 28 Må han sitta ensam och tyst, när han lägger bördor på honom.

Det är väldigt intressant att dra parallellen med Israel då och Församlingen idag som lever i Ändens tid. 1 Kor 10 säger att vi skall göra det. Klagovisornas 3 Kapitel säger oss vilket hjärta som finns hos den kvarleva som kom undan Guds dom över sitt hus. Det påminner mycket om det vi läst om prövningar som vi inte förstår mm. Det här är vardag hos många lidande kristna idag i Kina och i Mellanöstern. Västvärldens framgångskristendom är ett skämt som kommer att kosta mer än det smakar för snart vänder vinden och det blir motvind för dem.

prophet-jeremiah

Profeten Jeremia:
Klag 3:1 Jag är mannen som har sett elände genom hans vredes ris. 2 Han har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. 3 Ja, han vänder emot mig sin hand, gång på gång, hela dagen. 4 Han lät mitt kött och min hud täras bort, han krossade mina ben. 5 Han byggde upp en mur mot mig och omringade mig med bitterhet och möda. 6 På mörka platser har han låtit mig bo likt de som länge varit döda. 7 Han har byggt en mur omkring mig, jag kan inte komma ut, han har lagt på mig tunga bojor. 8 Hur jag än klagar och ropar, stänger han ute min bön. 9 Med huggen sten har han spärrat av mina vägar, mina stigar har han gjort krokiga. 10 En björn som ligger på lur är han mot mig, ett lejon som ligger i försåt. 11 Han har fört mig på avvägar och rivit mig i stycken. Förödelse lät han drabba mig. 12 Han har spänt sin båge och ställt mig som ett mål för sin pil. 13 Han har låtit pilar från sitt koger gå in i mina njurar.14 Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa dagen lång. 15 Han har mättat mig med bitterhet, givit mig malört att dricka. 16 Han har krossat mina tänder mot stenar, han har täckt mig med aska. 17 Du har drivit min själ bort från friden, jag har glömt vad lycka är. 18 Jag sade: “Det är slut med min livskraft och mitt hopp till HERREN.” 19 Tänk på mitt elände och min hemlöshet, malörten och giftet! 20 Ständigt tänker min själ på det och är bedrövad i mig. 21 Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp: 22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. 24 HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. 25 HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. 26 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. 27 Det är gott för en man att bära ett ok i sin ungdom. 28 Må han sitta ensam och tyst, när han lägger bördor på honom. 29 Må han sänka sin mun i stoftet; kanske finns det ännu hopp. 30 Må han vända kinden till åt den som slår honom och låta sig mättas med smälek. 31 Ty Herren förkastar inte för evigt. 32 Om han än bedrövar, förbarmar han sig efter sin stora nåd. 33 Ty det är inte av hjärtat han plågar eller bedrövar människors barn. 34 Att man krossar under sina fötter alla fångar i landet, 35 att man förnekar en man hans rätt inför den Högstes ansikte, 36 att man handlar orätt mot någon i hans sak, skulle Herren inte se det? 37 Vem talade och det blev så, utan att Herren hade befallt det? 38 Kommer inte från den Högstes mun både ont och gott? 39 Varför klagar en människa här i livet, när hon straffas för sin synd? 40 Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem, låt oss vända om till HERREN! 41 Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer till Gud i himlen! 42 Vi har syndat och varit upproriska, och du har inte förlåtit. 43 Du har dolt dig i vrede och förföljt oss, du har dödat och inte visat förbarmande. 44 Du har dolt dig i moln, så att ingen bön når fram. 45 Du har gjort oss till avskum och förakt mitt ibland folken. 46 De spärrar upp munnen mot oss, alla våra fiender. 47 Faror och fallgropar möter oss, förödelse och undergång. 48 Vattenbäckar strömmar från mitt öga, ty dottern mitt folk går under. 49 Mitt öga flödar utan uppehåll, det får ingen vila, 50 förrän HERREN blickar ner från himlen och ser. 51 Mitt öga vållar min själ plåga på grund av alla unga kvinnor i min stad. 52 De har ivrigt jagat mig som en fågel, de som utan orsak är mina fiender. 53 De ville utsläcka mitt liv här i gropen, de kastade sten på mig. 54 Vatten steg mig över huvudet. Jag sade: “Jag är förlorad!” 55 Jag åkallade ditt namn, HERRE, längst nere i gropen. 56 Du har hört min röst, tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. 57 Du kom mig nära när jag åkallade dig, du sade: “Frukta inte!” 58 Herre, du tar dig an min sak, du förlossar mitt liv. 59 Du ser, HERRE, den orätt jag får utstå. Döm i min sak! 60 Du ser all deras hämndlystnad, alla deras anslag mot mig. 61 Du har hört deras smädelser, HERRE, alla deras anslag mot mig, 62 mina fienders tal och deras onda planer, som riktas mot mig hela tiden. 63 Vare sig de sitter eller står sjunger de nidvisor om mig 64 Du skall vedergälla dem, HERRE, efter deras händers verk. 65 Du skall lägga en slöja över deras hjärtan, din förbannelse skall komma över dem. 66 Förfölj dem i vrede och förgör dem, så att de inte kan bestå under HERRENS himmel

Lägg märke till att i Jes 30 nämner Jesaja om hur det såg ut innan domen föll och han profeterar till vår tid. Jes 30:8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt.

Vad kännetecknar nu ledarna i Kristenheten innan domen faller?
Jo där står det om “Hästpredikanterna (Jes 30:16)
De importerar dem från Egypten (Världen)

De vänder sig mot de sanna och väljer att lyssna till de falska:
Jes 30:9 Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra HERRENS undervisning10 och som säger till siarna: “Skåda inte!” och till profeterna: “Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting…..

Detta visade Herren Elvor en gång ……LÄNK

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg 4/3-2018

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on I Mörkret behöver vi Gud

Tjäna Gud i Anden o Räkna ej med Köttet

Fil 3:3 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting

Fil 3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.

En parafras på det här enligt Paulus teologi: Vi är ett förbundsfolk som tillber Gud i Anden, och skiner av Jesus Kristus och har förstått genom Guds handlande i våra liv att köttet är inget att förlita sig på.

eldstod

Så det här är egentligen målet med Guds handlande i våra liv och innebär ett visst mått av lidande. (KORSET) Detta är sammanhanget av Filipperbrevet 3:3-16 så vi måste ha det klart för oss när vi nu läser.

Fil 3:3 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss (To Shine) av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting, 4 fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer, 5 jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé, 6 i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. 7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. 12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. 13 Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför 14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. 15 Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. 16 Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.

Här ser vi att i Kristus drivs vi av Guds Ande och vi skiner och berömmer oss av Jesus Kristus. Vi har alltså inte saker utanför honom (Yttre Ting) som drivkraft. Den som gör det senare är alltså olydig och drivs av världens ande (EF 2:1-29) Det kan se ut som ljus men är i själva verket mörker och OTRO. Ordet berömma sig av hämtar Paulus helt klart från Jeremia 9:23-24.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av (SKINA AV) sin vishet, den starke inte av (SKINA) sin styrka och den rike inte av (SKINA AV) sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av (SKINA AV) att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN. (Berömma sig = ”To Shine”)

I de här verserna ser vi att det finns två ljus som vi kan skina av. Det finns ett ljus som kommer av yttre ting (Utanför Kristus) Men det är i själva verket Mörker. (Syndens Konsekvens) Att förlita sig på det som är utanför Kristus gör oss i praktiken oberoende av honom. (OTRO) men om jag skall kunna förlita mig på det som är I Kristus. Måste han ju på nått sätt få mig in i Honom. (TRO)

Människan är helt och hållet förblindad så hon jagar fram efter ett värde i livet. Hon saknar helt och hållet härligheten från Gud (Rom 3:23) Här ser vi vad människan jagar efter och vill göra och hon fattar inte att det är Mörker (Syndens Konsekvens) detta är exakt vad Paulus beskriver i Fil 3. Innan Gud grep in i hans liv!

1/Mänsklig Visdom vill BERÖMMA SIG
2/Mänsklig Styrka vill BERÖMMA SIG
3/Mänsklig Rikedom vill BERÖMMA SIG

Förut jagade han efter ett värde i det Yttre = De 3 Punkterna! (Fil 3:7-10) det är exakt vad religionen vill göra och Paulus varnar för att församlingen i ändens tid skall berömma sig av ”yttre ting” (2 Tim 3:1-9)

Paulus säger i Fil 3:3-16 att det som driver honom nu är att han har nu fått nytt ljus och en ny drivkraft som kommer av att han börjar känna Herren Jesus Kristus (Jer 9:24)
Några saker som står i Jeremia 9:24 som Paulus tar upp i Filipperbrevet 3

> Herren ger sina befallningar och vi lyder = RÄTT VÄG
> Herren verkar på den vägen med NÅD
> På den vägen är du RÄTTFÄRDIG och FRIKÄND
> Detta är TRONS väg……….
> På den vägen får vi uppleva HANS GLÄDJE!
> Den vägen leder fram till målet UPPSTÅNDELSEN!

Filipperbrevet  kallas just för Glädjens brev! Men vi ser också att det handlar om en Väg! Det är den smala begränsade vägen som leder fram till målet ett hus byggt på klippan som består provet (Mt 7) Den breda vägen leder också fram till ett hus men det består inte provet (Mt 7)

De falska profeternas budskap handlar alltså om att vi skall lockas att försöka bygga församling med “Yttre Ting” för att Skina och Berömma sig…(Jungfrurnas lampor slocknade Mt 25) Se Jer 23:24……

1/Mänsklig Visdom vill BERÖMMA SIG
2/Mänsklig Styrka vill BERÖMMA SIG
3/Mänsklig Rikedom vill BERÖMMA SIG

Gud varnar sitt folk att dra ut ur det Babyloniska systemet i ändetiden just för att de har berett sig egen ära. Och det är exakt samma sak som att göra sig ett namn (1 Mos 11)

Upp 18:7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission 28/2-2018

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Tjäna Gud i Anden o Räkna ej med Köttet

Vakna för nu gäller det

Uppdaterat 5/3-18 

Förra gången här i Parousia tog jag upp exakt vad som sker i världen politiskt som kommer att leda fram till Världsregering och tidens slut. Den här gången skall jag helt kort försöka göra ett försök att göra samma sak men då på det religiösa området. Jag kommer faktiskt knappt nämna Påven nu men under hans inflytande kommer allt detta till slut.

wheatweeds

Vakna för nu gäller det som jag döpte min predikan till här syftade jag på liknelsen med ogräset och vetet i (Mt 13) Det står där att: Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Det här var precis det en vän till mig drömde! Han drömde att Zoombies (Levande döda) kom in med frön som var livsfarliga… Det ledde till slut till att den blev två hus! (Mt 7)

Satan har en plan han jobbar efter för att bedra de utvalda! Han har redan en färdig plan en listig sådan och utan Andens uppenbarelse och ljus kommer vi att bedras. Jag ser två linjer som nu förts samman till ett. Latter Rains lära….. Kenyon Hagins lära…. Har nu lett fram till Dominionism eller Kingdom Now som den också kan kallas. Vem står egentligen bakom villoläror? Gal 5:20 säger att det kommer från köttet. Köttet symboliserar även olydnad  (Gal 5:17) Vad driver då olydnad? Bibeln säger en andemakt (Ef 2:1-2) Bibeln säger att det finns en andemakt bakom villoläror (1 Tim 4:1)

Därför det står så här:
1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. (Se Ef 2:1-2) Den här anden kommer att göra mycket under och tecken. (2 Tess 2 + Mt 7 + Mt 24) Kom ihåg att Antikrist även betyder “Istället för Kristus” som Mot Kristus. Så den här andemakten vill alltså ta Kristi Plats… Det är exakt vad den här läran vill göra…
2 Tess  2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

chi rho

Hagins teologi om den kristnes felaktiga auktoritet har nu  smält samman med Latter Rains lära om en oövervinnerlig armé av kristna ledda av superapostlar och superprofeter som skall underlägga sig Jorden. Detta har nu skett genom progressiva uppenbarelser och lett fram till den sista fasen innan Jesus kommer tillbaka NAR (New Apostolic Reformation) Grundare är CP Wagner. Bill Johnson är en av dessa Apostlar.

Hagin lärde helt kort!
Människan är en ande som har en själ och bor i en kropp. Människans sanna identitet är alltså hennes ande. Jag har i min ande nu allt vad Jesus menat att jag skall ha för att bli en övervinnare! Jag kan nu proklamera drömma och tala ut skapande ord precis som Gud. I praktiken innebär det att jag lockas till högmod och tar mig en auktoritet som jag aldrig fått och försöker utöva den för att kuva min synd. Den auktoriteten ger mig rätt att övervinna mörkrets hela auktoritet. Konsekvensen blir ju att jag aldrig behöver ödmjuka mig och bekänna att jag har synd! (1 Joh 1:18)

Han sa ofta att Gud har gett oss makten att vara huvud och inte svans (5 Mos 28:13) En vers tagen ur sitt sammanhang. Vi kan aldrig bli ”Huvud” det är Kristi plats som Herren. (Ef 1:22)

Han menar att Kristi seger ger oss samma auktoritet som Adam hade innan syndafallet att regera och ha dominion över hela jorden (1 Mos 1:26)

Sven Reichmann: ”Likaså skulle vi komma fram till att Adam skulle ha mera makt över skapelsen än Kristus själv, trots att allt i skapelsen är till genom honom och till honom och äger sitt bestånd i honom”

Latter Rain: En slags andlig evolution av församlingen genom Guds handlande så att den sista församlingen blir oövervinnerlig och kan lägga allt under sig genom smorda Apostlar och Profeter. Man väntar på en sista stor andeutgjutelse (JÄTTEVÄCKELSE) som skall transformera församlingen in i detta.

Vi talades vid nu i veckan och vi var överens om att allt Herren har talat till oss om genom åren i Drömmar och Syner börjar nu falla på plats.  Innan Jesus kommer tillbaka skall vi se ett evangelium om ett falskt Guds Rike eller Himmelrike spridas ut mitt i den stora kristenheten. (MT 13)  NAR och Kingdom Now läran uppfyller exakt det här. Det är som en Trojansk häst som genom olika nätverk infiltrerat hela kristenheten med sin lära. Det som gör det så farligt är att man använder samma vokabulär men man har förändrat bibelordets betydelse. (Laglöshet)

_______________Uppdaterat 5/3-2018 ________________________

Ett kodord som Dominionisterna/Kingdom Now använder är Mandate (Mandat). Man menar sig alltså ha fått mandat från Gud att underlägga sig skapelsen. Man har därmed tagit sig en auktoritet man aldrig ägt.

Christine Caine (Hillsong) >> /Video)
God has a word for his army >> /False Prophet

Det här är så typiskt denna lära att jag citerar det:
God has a word for his army. He is speaking to his elite group that are consumed with the Kingdom mandate to establish the kingdom of God in the earth.They are treading under their feet anything and everything that opposes the Kingdom mandate. We are not the beat up, bruised, and head in our hand army, but we are the army that carries His authority and moves forward in his Mighty Name. We are not the low flying, don’t rock the boat kind of army.

Så när vi har den här läran klart för oss! Då anser jag att Världen idag har artiklar som klart är influerat av detta tankesätt.
Guds rike och skapelseordningen Del 1 (Sven Nilsson)
Sverigebönen – Latter Rain och de 7 bergen >> / Går nu ihop med Bönenätverket ”Light the fire

När vi går in och läser deras vision blir det ganska tydligt vilken agenda som ligger bakom:
Vision: It is our vision to see a unity in the body of Christ in Sweden. That we pray and work together to bring Gods kingdom to earth. (OHLINS: NAR) We believe that God has a destiny for Sweden. A part of this destiny is that Sweden will be: A leader in arts, fashion and design. (ETT av de 7 bergen)

Sverigebönen 40 dags fasta och bön för Sverige och Stockholm 20 feb-31 mars
Lukas Berggren (Världen idag = Berget Media?)
Patrik Sandberg Sverigebönen

Vi vill tillsammans se: ”Ett Förvandlat Sverige & Storstockholm” Genom fasta och bön i enhet. Områden som vi kommer att be utifrån är: Omvändelse, Försoning och de sju samhällspelarna samt valet. (= DE 7 Bergen)(Dominionism/Kingdom Now) Kolla in deras länkar – Direkt NAR Tyvärr verkar Sebastian Stakset vara indragen.

Redan 2011 varnade vi för utvecklingen vi nu ser infiltrerar överallt!
Är Världen idag infiltrerad av Kingdom now?

Citykyrkan i Stockholm: Ur programmet:
08:30 – 7 berg av inflytande  Bill Johnson är inblandad (Förståss?) På denna NAR sida finns mycket: GENERALS INTERNATIONALS >>

Alvin Toffler  talade om 7 Spheres >> / Kallade detta “The Third Wave”

Newt Gingrich wrote the foreword to with Alvin and Heidi Toffler, where they were promoting that idea of transnational government, which a lot of us would see as a form of one-world government, Tofflers var New Agare >> / Läs detta och se hur världen har förändrat sig enligt deras Plan. Inte undra på att 7 bergen läran står på Lucis Trusts hemsida. (NEW AGE) Hur väl den stämmer in med NAR läran…

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

Tänk efter hus dumt det här är med de 7 bergen. Gud skulle alltså ha gömt missionsbefallningens rätta uttydning och så uppenbarat det 1900 år senare till bara två personer? Vakna upp sådant är Gnosticism!

Denna video tar upp vad som sker i en människa som fått sin Kundalini Awakening (New Age) Lägg märke till vad som sägs från 15 minuten i videon. CITAT: Punkt 11 Upptäckten av din framtid och din själs ”Purpose” (Driven?)
Du får genom meditation uppleva vad vi kom hit för att göra. (Vad som är ditt Purpose = Dominionism) energin kan komma på olika sätt för att få dig att uppleva din framtid med ”Purpose energi”för att göra ”What ever it Takes” för att göra tjänst och använda våra gåvor!

Jag undrar jag? C P Wagner och Rick Warrens uttryck: ”What ever it takes” och Dominionismverkar vara ren NEW AGE (SE LÄNGRE NED PÅ STUDIET) Rick Warrens Purpose Driven = Inte samma sak som att söka Guds vilja för ditt liv. Det är snarare att ”gjutas samman” med denna tidsålders ande (New Age) för att tjäna New World Order! Vänner varna alla ni kan innan det är försent! Den avfallna kristenheten kommer att tjäna (sitta på Vilddjuret)

Idag 5/3 Hittade jag denna video som bara bekräftar det jag funnit-
New World Order – 2018 – NAR Dominionists and the Luciferian New Age

På denna sida (ENG) finns nästan allt vi behöver veta om NAR LÄNK /

_____________ Slut på Uppdateringen ________________________

 

C PETER WAGNER – NAR (NEW APOSTOLIC REFORMATION)
Ett nyhetsbrev Wagner skickade ut 2007.

7-mountain-ecourse-session-1-7-638

Lance varumärke undervisning relaterar till vad han kallar  “de sju bergen” Dessa har nu blivit ett permanent inslag i min personliga undervisning för att ta herraväldet, och jag har refererat Wallnau i kyrkan på arbetsplatsen såväl som i min kommande bok Dominion! Enligt min mening är det inte möjligt att få ett operativt grepp om hur man kan inleda operativa åtgärder för en social förvandling utan att beakta de sju bergen. De sju är religionen, familjen, affärer, konst & underhållning, myndigheter, utbildning och media.

wagner

Vår teologiska grund är vad som varit känt som Dominion Theology. Det innebär att vårt gudomliga uppdrag är att göra allt som krävs, genom kraften av den Helige Ande, för att återta herraväldet av Guds skapelse som Adam förverkade till Satan i Edens lustgård. Det är inget mindre än att se Guds rike komma och hans vilja ske här på jorden som det är i himlen. Detta inkluderar behovet av att styra apostoliskt, liksom att innefatta andlig krigförings tekniker som neutraliserar våra motståndare inom de funktionella och geografiska områden vilket vi har tilldelats. För att göra detta, vi vet att vi måste så krävs att det att vi är i gemenskap, vi måste ta emot uppenbarelse, och vi måste apostoliskt och profetiskt förkunna denna uppenbarelse.

För det första är vårt uppdrag att utrusta de heliga för arbetet i Tjänsten. Vi är en apostoliskt enhet, och vi läser i Efesierbrevet 4:11-12 att det angivna ansvar apostlar (liksom profeter, evangelister, herdar och lärare) är att utrusta de heliga. Vi känner att vi måste utrusta de heliga inte bara präster utan alla Guds heliga både personligen och Corporately (Enhet). Däremot blir nästa fråga: Utrusta de heliga i vilket syfte? (PURPOSE)

Detta leder till den andra punkten, nämligen vårt mål. Vårt mål, med ett ord, är förvandling (TRANSFORMATION). Det första steget i detta mål är personlig transformation eftersom varje helgon måste vara beredda att göra sin del i processen för att ta herravälde.

rick-warren-and-barack-obama (1)

Kan det verkligen vara en slump att Wagner väljer orden Purpose och Transformation? Nej absolut inte för denne Wagner är nämligen mentor till Rick Warren.

Om du studerar Rick Warrens Purpose Driven skall du finna att han också ser fram mot en Transformation. Om han menar samma sak som CP Wagner så har de flesta påverkats av det här tankesättet. Rick Warren: Jag har sett Purpose Drivna principer Transformera 1000 tals församlingar och idag så undervisas de i över 500,000 kyrkor.

Wagner: Det innebär att vårt gudomliga uppdrag är att göra allt som krävs (ENG: Whatever it Takes) genom kraften av den Helige Ande, för att återta herraväldet av Guds skapelse som Adam förverkade till Satan i Edens lustgård. Det är inget mindre än att se Guds rike komma och hans vilja ske här på jorden som det är i himlen.

Rick Warren: April 2010 har han samlat 30,000 på en stor arena, Han har nyss släppt sin vision som han kallar PEACE – Plan – Han kallar nu detta för hans bergspredikan. Denna PEACE plan handlar i stort sett om att återupprätta den här skapelsen igen. Så säger han: Jag ser fram emot arenor fyllda med människor som säger till Gud. Att de vill göra vad som än krävs (Eng: Whatever it takes) för att kunna upprätta Guds Rike på jorden precis som det är i Himlen. (= Wagners Kingdom Now)

bill_johnson_lg

Bill Johnson: Han är apostel i exakt samma nätverk NAR och har påverkat millioner med sin undervisning. Vi kan läsa på hans egen blogg om hur han vill exakt samma sak som Wagner och Rick Warren – Han citerar faktiskt ordagrant Warrens Peaceplan här.

Vi är ute efter att förstöra Djävulens verk. Det som är känt som Herrens bön, Jesus sa ju klart och tydligt: Mat 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Guds vilja är helt enkelt detta: ”På Jorden som i Himlen” Är det inte underbart? När vi beder ”Tillkomme ditt Rike” ”Låt din Vilja ske” (PURPOSE) så ber vi att Kungens dominion skall bli sett och upplevt här och nu i realtid. Detta är en livsförvandlande (TRANSFORMATION) för att göra Kristendom. Vad som nu är fritt att operera I himlenGlädje – Frid – Visdom – Hälsa – Helhet ja alla de goda löften som du kan läsa om i bibeln.

Dessa skall nu frigöras (LÖST) så de kan operera här på jorden. I ditt hem, I din Kyrka, På din arbetsplats, och i din skola. Det som inte får frihet (BUNDET) att operera där är: Sjukdomar, Svaghet, andlig bundenhet, och Synd. Nej vi skall förstöra Djävulens verk (1 John 3:8). Å vad det är underbart att leva! Nu när vi har förstått vad Gud vill så kommer de andra sakerna att sortera sig själva (Mt 6:33)

När vi nu lever ut det här uppdraget i vår mission, blir resultatet att människor sätts i frihet, kroppar sätts i funktion igen, mörker lyfts bort från människors sinnen. Fiendens makt trycks tillbaka! Dina relationer och dina affärer kommer att blomstra. Nu kommer folk att ”Connect” för att gå in i deras kallelse och Purpose. Församlingar kommer att växa, Hela städer kommer att få uppleva vilken effekt det innebär när riket blomstrar upp inom dem. Den energin som nu förlöses för att utbreda riket kommer att verka på vägar vi aldrig sett förut. (Obs detta är inte Guds kraft)

Efter att ha fått ett telefonsamtal från en vän som sa: Jag får samma känsla av “Kingdom Now” som Occultism.. (Han har väldigt rätt) I The Message bible som används flitigt i de här kretsarna finns uttrycket: AS ABOVE, SO BELOW. (Vilket är en ren New Age term)
SE LÄNKEN Det uttrycket finns där istället för Herrens bön! >> / Så jag tror personligen att det inte är någon slump alls att nyckelversen i NAR just nu är  ”På Jorden som i Himlen”

Oh, and that other Bible I told you about? It’s Eugene Peterson’s “The Message.” Look at his “Lord’s Prayer” in Matthew 6. It changes “Hallowed be thy name” to “Reveal who you are.” Why? Is God hiding?

Then it changes “Thy will be done, in earth as it is in heaven,” to “Do what’s best, AS ABOVE, SO BELOW.” There’s those code words. Why did he use them, since they’re not in the text? What kind of “message” is he sending? —And to whom?
Kolla in den här sidan som visar en video: Pictures Say a “Million” Words About Bethel – “As Above, So Below”

Kanske ännu tydligare blir den nya Passion Bible översatt av NAR – Aposteln Brian Simmons.  Han har översatt en hel bibel så att den helt överensstämmer med deras Teologi. Hillsong förespråkar både den här och The message. Passion bible beskriver Mt 6:10 helt enligt Rick Warrens ”Purpose” och de 7 bergens realm eller spheres!

Mt 6:10
Manifest your kingdom realm,[a]
and cause your every purpose to be fulfilled on earth,
just as it is fulfilled in heaven.

Skärmklipp

Ta en titt på ovanstående Baphomet bilden. Budskapet det ger är vad som är på jorden (Below) kommer ifrån eller är påverkade av saker från ovan (Above) Detta är astrologi bland annat!. (BABEL)  Det här har med att göra att uppnå och realisera din fulla potential. Men vilken energi är det som verkar? Är det här Guds Ande eller Kosmiska Krafter? Är det andeguider (Demoner) så kommer de att lära dig vissa hemligheter för att du skall få den här kraften. Men det Gud gör sker alltid i full öppenhet så det går att se skillnad.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet.2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Bibeln säger att avfallet kommer att handla om kosmiska krafter och andeguider. Läran om de 7 bergen kom till genom att “gud” talade till två personer. In 1975 Bill Bright and Loren Cunningham met for the very first time. It just so happened that God spoke to each of these leaders that very week about the importance of the 7 cultural spheres, or mind molders, LÄNK

Jag tror det var andeguider (Demoner) som talade till dessa två män. Låt oss nu gå till Lucis Trusts hemsida. (Den största inom New Age) Överskriften där är: The Hierarchy of Light

CITAT: Throughout time, the idea of a group of wise and enlightened beings working behind the scenes to guide our planet has been conveyed in spiritual teachings, in literature and myth. This group, known by various names such as the spiritual Hierarchy, the Masters of the Wisdom, and the Elder Brothers has ever come forth in times of crisis and today will be no different. Great teachers such as Socrates, Shri Krishna, Mohammed, the Buddha and the Christ have all been members of the Hierarchy.

JANNE : Alltså upplysta varelser har alltid verkat bakom alla läror men underförstått vi måste ledas av dem för att få rätta uttydningen (Demoner)

CITAT: As we move through this difficult transition period our future stands in the balance. It is up to humanity to accept responsibility for instituting the necessary changes so that we will begin to realise our higher spiritual possibilities. The way will then be cleared for these great teachers to return to outer physical plane activity. It is important, therefore, that more people know about the fact of the Hierarchy and about what sort of individuals the Masters of the Wisdom really are.

JANNE: Vi är alltså på väg nu in i en transformation, då kommer vi att förstå och nå vår fulla potential. Då kommer vägen att öppnas för dessa stora lärare att agera på det fysiska planet. (Obs läs 2 Tess 2 – falsk Jesu tillkommelse)

CITAT; In ageless wisdom teachings we’re told that the Masters have been described as the “rare efflorescence of a generation of enquirers.” They work primarily behind the scenes, protected in the remote areas of Earth, and it is futile, therefore, to seek them out upon the physical plane. They are individuals of extraordinary capacities. Through the repeated experience of life in form, under the Law of Rebirth, they eventually achieved self-mastery and freed themselves from the confines of normal human existence and entered into a higher state of consciousness. Because of their relative freedom they possess a tremendous ability to wield spiritual energy — thus their power to serve, to love and to heal.

JANNE: De här varelserna kan du inte få kontakt med på det fysiska planet. Men dessa varelser har en oerhörd kapacitet att ge andlig energi (antikrists ande) att tjäna och att älska och att hela (Bill Johnsons lilla specialitet) Kommer ni ihåg Todd Bentleys berättelser att han mött döda? Vad är det för Jesus som kommer på besök hos dessa i NAR? Svar: Demoner eller Andeguider!

CITAT: The Hierarchy works ceaselessly and could be compared to a great army working for world upliftment. (SE APG 7:39-43)  They are the inspiration for the major changes being implemented in the world yet they take no credit for the work that they do. Through the process of spiritual impression they influence those leaders and progressive thinkers whose minds and hearts are receptive to the new and forward looking, incoming ideas. Their work extends to all aspects of our planetary life — politics, education, religion, art, science, psychology and economics.

JANNE: De avfallna talar om en jättearmé för Herren. Dessa andeguider i Hierarkin har nu inspirerat sinnet och hjärtat för ett nytt tänkande. DETTA RÖR DE 7 SFÄRERNA ELLER DE 7 BERGEN!.

The NAR and proponents of the seven mountain mandate have abandoned biblical teaching on the end times, choosing to believe that Christians must set the stage for Jesus’ second coming by achieving dominion over the world’s systems. According to 7-M theology, Jesus will only return to a world that mirrors the kingdom of God. This idea parallels the New Age teaching that anticipates a cosmic spiritual shift when man becomes a co-redeemer of Planet Earth.

Purpose Driven Rick Warren använder uteslutande the Message med dess New Age budskap varför då? Jo därför att jag är övertygad om att han tillhör New Age. Låt oss läsa New Age bönen och lägg märke till ordet PURPOSE.

THE GREAT INVOCATION*

From the point of Light within the mind of God
Let light stream forth into human minds
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into human hearts
May the Coming One return to Earth.

From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide all little human wills
The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the human race
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

Det här är exakt vad Herren prisgav sitt folk åt förr och han kommer att göra det igen om vi inte vill lyda honom. Har vi förstått att när det står himmelens härskara i bibeln handlar det om exakt samma krafter som i New Age.

2 Kung 21:3 Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört. Och han reste altaren åt Baal och gjorde en Asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och han tillbad och tjänade himlens hela härskara

Apg 7:39 Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. 40 De sade till Aron: Gör åt oss gudar som skall gå framför oss. Ty vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. 41 Och de gjorde vid den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. 42 Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok: Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? 43 Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag skall föra er bortom Babylon.

OBS!  Ovanstående verser ser vi alltså mönstret till det stora avfallet!
1 / De vill inte lyda
2/ De vänder sina hjärtan mot Egypten (VÄRLDEN)
2/ De gör en Guldkalv = Ett annat evangelium
3/ Då utlämnade dem Gud åt de Kosmiska Krafterna (NEW AGE)

WOW! Det här är exakt vad vi ser hända över hela vår värld?

Men hur är det då med Hillsong frågar en del? Enligt den här länken är de med i detta nätverk i Australien hur det är här vet inte men vi har våra misstankar, men vi tror att det finns många som inte har en aning om dessa teologier.  Även C P Wagner erkänner att Hillsong är NAR  >>

hagin

Konsekvensen blir ju en total brist på ödmjukhet. Hagin lärde ju ut att den troende nu har fått all makt över skapelsen. Vart tar Jesu auktoritet vägen? (Dominion)? Det här är helt klart ett annat evangelium som presenteras. Det här beskrivs både i 2 Petrusbrev och i Judas Brev.

Om det kommer någon och predikar ett annat evangelium än det vi predikat så vare han förbannad sa Paulus. (Gal 1:9) Herren sa till Kain: Du är förbannad (1 Mos 4:11) Motsatsen ser vi i välsignad (Apg 3:25-26)

Vad betyder ordet Förbannad? Hebreiska: ”Att vara Bunden” ”Att bli kraftlös att stå emot” (SYND) Det är alltså ett vägval vi gör som börjar i tankelivet. Vi kan se de jag talat om här… Ve dem! De har trätt in på Kains väg (Tankesätt + Handling)

Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (ARNEOMAI) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

1/De har smugit in i hemlighet på sidan om som en tjuv
2/De förvrider skiftens betydelse till något annat än Gud tänkt (LAGLÖSHET)
3/Arneomai är motsatsen till Homologos. (Den teologi förnekar Herren)

Punkt 1 Drömde jag exakt! Mörkret kom på en smygväg genom taket in genom en lönndörr på sidan som en Tjuv. Herren gav oss i uppdrag att vakta och att avslöja det här. Och det är exakt vad jag nu gör…..

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Ve dem! De har slagit in på Kains väg! (FÖRBANNADE) ”De är kraftlösa att kunna stå emot synd”  Vilket leder till Bileams villfarelse (GIRIGHET) (FALSKA PROFETER)
Vilket leder till Koras uppror (MAKT) (FALSKA APOSTLAR)

Detta gäller alltså strax innan Jesus kommer tillbaka (Judas 1:14-15) Om deras läror vore sanna om kommande Superapostlar som är större än Paulus och Petrus borde det inte står här.

Jud 1:16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av. 17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt (GK: Proeieo) av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: I den sista tiden skall det finnas människor som hånar (FÖRAKTAR) och följer (TRANSPORTERAS eller RESER) sina egna gudlösa begär. (FÖRBANNADE) 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande.

De följer alltså samma väg som Kain! ”De har tappat kraften att kunna stå emot” Dessa skall alltså transporteras och resa tillsammans på en tågresa ledda av ”Nya Apostlar och Profeter”. Men de sanna Herre Jesu Kristi Apostlar har förutsagt det här!

Samma tågresa varnar oss Apostel Petrus för!

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

1/ Falska Apostlar o Profeter.
2/ Många skall Följa dem eller transporteras ut med dem.

Både i Judas brev och här får vi reda på lite om grunden i deras lära. Den liknar ju Kenyons teologi och Kingdom Now. Att vi har fått all auktoritet i vår ande att bekämpa Djävulen!

2 Pet 2:9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag 10 särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter 11 under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren.

Jud 1:8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.”

Kommer ni ihåg att vi nyss lästa att vår Herre Jesu Kristi Apostlar redan förutsagt detta (Jud V 17)
Både 2 Petrus brev och i Judas brev beskriver dem som:
De föraktar Auktoritet insatt av Herren! King James är avslöjande: Despise Dominion! Helt klart av sammanhanget är att de Falska Profeterna och de Falska Apostlarna kommer att lära ut att den troende har fått mer Auktoritet över andevärlden än sanningen säger. De som tror dem hoppar alltså på samma tåg som dem och den resan slutar inte väl. Vilken skillnad mot bibelns sanna lära om äkta ödmjukhet.

Underordna oss andarnas fader så att vi får leva (Heb 12:9)
Underordna er Gud stå emot djävulen så skall han fly (Jak 4:7)

Till sist något som kanske är en liten pik åt Kingdom Now läran.
1 Pet 2:6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Vi som tror och lyder Herren skall inte ägna oss åt någon maktkamp som Kingdom Builders.

1 Pet 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. 11 Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.12 Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.13 Underordna er varje myndighet för Herrens skull, det må gälla kejsaren som högste härskare

 

En typisk undervisning om de 7 bergen kan du hitta här >>

Family (household and social sphere)
Religion (including church sphere and spirituality)
Politics (government sphere)
Economy (business+finance/science and technology)
Education
Media
Celebration (arts/entertainment/sports)

These Spheres can be spheres of influence for good or for evil. Spheres Receptive to the ideas, words, thoughts and actions of the Kingdom of God or Spheres receptive to the thoughts, ideas and actions of the Kingdoms of this World and of Satan who seeks to control them

Which Sphere has God placed you in?
What Sphere Do You Currently Work In?
How Does God want to use you in that Sphere to extend His Kingdom?
How can you make a difference in your Sphere?
How Are You Sowing Kingdom Seeds into Your Spheres of Influence?
Are You Acting Out Your Behaviour in that Sphere as a Seed and Citizen of the Kingdom of Heaven, or not?

På den här sidan kan man läsa att As Above so Below betyder:
Teachings that instruct man to look without in order to see within point out another fact: man is an incomplete being, an unfinished world that only partially mirrors the neighboring cosmoses. Asabove so below meaning the direction of man’s evolution, the way to fulfill his potential and become a complete man—a complete cosmos.

Mvh Janne Ohlin – Göteborg!

För mer nätverk och 7 bergen kolla in Karins Nyhetsbrev

 

Posted in BIBLE STUDY, KINGDOM NOW | Tagged , , , , , | Comments Off on Vakna för nu gäller det

Linnetyget

linne

Linnetyget

Undervisning: Elvor Ohlin
januari -2014

Prästerna var klädda i linne i GT (2Mos, 3Mos).

Hes 44:17  När de kommer in i den inre förgårdens portar, skall de ta på sig linnekläder… 18  De skall ha huvudbonader av linne på huvudet och benkläder av linne runt höfterna. De får inte klä sig i något som gör att de svettas.

“De får inte klä sig i något som gör att de svettas”

Svett står för människans egna ansträngningar. Det var en av syndafallets konsekvenser när det gällde “brödfödan”. Gud sa till Adam:

1Mos 3:19  I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd…

Andligt sett står “svett” för synd, självrättfärdighet och “köttets gärningar” (Gal 5:19).

Upp 19:7  Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8  Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg [KJ rent och vitt linnetyg].”Linnetyget är de heligas rättfärdighet.

Det vita linnet står för Jesu rättfärdighet, renhet och frälsning. Att förhindra blandning (andligt sett) betyder att bevara renhet, äkthet och enkelhet – att helt lita på Jesu (Guds) försoning och rättfärdighet. Lägg märke till att det står “hon har givits att klä sig…” Det är en oförtjänt gåva. Paulus skrev:

Fil 3:9 och bli funnen i honom (Kristus), inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.

svett

Ull och lin(ne)

5 Mos 22:9  Du skall inte så i din vingård två slags grödor. Gör du det kommer alltsammans, både det du har sått och det som själva vingården avkastar, att tillfalla helgedomen. 10  Du skall inte plöja med oxe och åsna tillsammans. 22:11  Du skall inte klä dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans.

3Mos 19:19  Mina stadgar skall ni hålla: Du skall inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. I din åker skall du inte så två slags säd. Ett klädesplagg av två olika slags garn skall du inte ta på dig.

Gud skapade allt ”efter sina slag”. Den främsta orsaken till att man inte fick blanda grödor var troligen för att de försämras i längden. Likaså fick man inte plöja med oxe och åsna. De har både olika storlek och styrka.

Ett citat från en äldre text: ”Lagen, som ska observeras, förbjöd inte israeliterna att bära många olika slags tyg tillsammans, utan bara de två som anges och observationer och undersökningar av modern vetenskap har visat att “ull, i kombination med linne, ökar förmågan att överföra elen från kroppen. I heta klimat leder det till ondartad feber och minskar kraften…”.

Blandningen med ull och lin kan jämföras med:

1Kor 10:21  Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord.

2Kor 6:14  Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

Vi är kallade att ta på Jesu ok, att gå i ok med honom. (Matt 11:29-30) Att gå i ok, förutsätter att man går tillsammans och har samma mål.

Att blanda ull och lin, är detsamma som att försöka lägga till något till Jesu rättfärdighet (linne) genom egna ansträngningar (ull). Den levande och äkta tron får alltid konsekvenser men inte så att vi ska försöka behaga Gud genom våra gärningar – tvärtom vill han genom den Helige Ande verka i och genom oss.

Att blanda lin(ne) med ull är också som att ha kommit till tro men genast göra upp egna planer, drömmar och visioner i Guds namn – och “göra sig ett namn” genom att själv vara i centrum.

”En god hustru”

Ett annat exempel där linnet nämns (egen tolkning):

Ords 31:22  Täcken gör hon åt sig, hon har kläder av finaste linne och purpur. (klädd och skyddad i Jesu försoning och rättfärdighet, friköpt genom Jesu blod) 23  Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste. (Jesus är mannen) 24  Linneskjortor gör hon och säljer (en byteshandel erbjuds: Jesu frälsning ges till den som bekänner och överger sin synd), köpmännen förser hon med bälten. (sändebuden blir uppbyggda och styrkta genom Guds ords förkunnelse och Andens gåvor) 25  Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer. (hon litar på Guds nåd och hans dagliga kraft och tjänar Herren med glädje) 26  Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. (hon predikar Guds ord och allt Guds rådslut, både uppmuntran och förmaning) 27  Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja. (vakar, beder och lever i gudsfruktan för hon förstår tidens allvar och det profetiska ordets värde)

Beskrivningen kan tillämpas både enskilt och på församlingen (Guds folk). Tyngdpunkten ligger framför allt på offerviljan och sinnet hon har – villighet, trohet och en  tjänande inställning i den Helige Andes kraft och inspiration.

wedding-dress

Bröllopsklädseln

Jesus berättade en liknelse om en inbjudan till ett bröllop som syftar på “det himmelska bröllopet” eller “Lammets bröllop”, då allt Guds folk är “bruden” och Jesus är brudgummen.

Matt 22:1  Jesus talade än en gång till dem i liknelser: 2  “Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. 3  Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma.

När en kung inbjöd till bröllop fick man också bröllopskläder från kungen, alltså en bild på Jesu rättfärdighet. Budskapet var: ”Allt är färdigt, Kom till bröllopet!”

Vidare berättar Jesus att de inbjudna var upptagna med sitt eget – jordbruk och affärer mm – och brydde sig inte om inbjudan. En del av kungens sändebud blev till och med förföljda och dödade. Kungen sände då ut sina tjänare att bjuda alla som de träffade på – en bild på att evangeliet går ut till alla folk. På det himmelska bröllopet skall alla folkslag finnas representerade.

11 När kungen kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder.

Den här mannen blev utslängd. Att inte ta på sig kungens kläder visade på ett stort förakt mot kungen och hans dyrbara gåva: bröllopsklädsel eller den vita linneklädnaden.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

På samma sätt kallar Gud idag att ta emot Jesus och hans rättfärdighet, att vara redo för det himmelska bröllopet!

wedding

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , | Comments Off on Linnetyget

Proklamation av Tro

 PROKLAMATION AV TRO

Sann tro på Gud skakas inte för den tron vet att Gud kan inte skakas. Många vi möter ser ut att ha en väldig tro och talar också om den vitt och brett. Men det är i prövningens stund det kommer att avgöras om det är en sann tro eller inte.

Heb 12:25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.

Tro är alltså inte en intellektuell fråga utan mer en hjärtefråga. Vad jag tror är alltså helt relaterat till vad som finns i mitt hjärta. Har Gud talat där? Om jag inte visar bort honom när han talar utan lyder kommer min tro att bestå provet och de skakningar som kommer över världen. Vi ser alltså att jag kan inte ha en tro som inte samtidigt innebär att jag ger mitt hjärta till honom. Det är den här tron som bibeln beskriver är att ha en tro utan gärningar. Men gärningar kommer automatiskt ur det här hjärtat som har en äkta tro. Alltså det börjar med att jag underordnar mig på den väg som leder mig till förutberedda gärningar.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Tron jag har måste prövas för Gud vill visa att jag bygger på sanningen. När jag får uppleva att min tro håller går Gud vidare till nästa steg. Så vi vandrar på det sättet steg för steg i tron och därför växer vi upp i sanning och kärlek.

Gud har aldrig sagt åt mig att vinna någon seger, nej han har istället sagt att jag skall stå fast i den seger som har redan har vunnit åt mig. Därför handlar tron och min kamp ofta om att stå fast och behålla den seger och det område Herren gett oss.

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

The Accuser

Namnet Djävulen är namnet på Åklagaren! Fördömelsens makt! Förtal och Fördömelse är hans lilla specialitet! Han råder i mörkret som är syndens konsekvens! Han får makt när vi är olydiga! Han använder även människor för att anklaga dig!

EF 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

1 Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Världen här står för mörkrets område där Djävulen försöker snärja den kristne och han använder sig av fördömelse och av anklagelser. (Läs även resten av 1 Joh 5) Den grekiska textens i kapitlet beskriver en rättegång! Ett där du har fått ett bevis som leder till en friande dom! Det vittnesbördet (Beviset) finns i ditt hjärta genom Tron.

sotc1
1 Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet (BEVISET) inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet (BEVISET) som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

Vi behöver aldrig försöka piska upp någon tro för att försöka nå Gud. Den sanna tron kommer vi att få när vi behöver den genom Guds nåd. Den strömmar från vår levande frälsare Jesus Kristus som nu bor i den troendes hjärta. Om du vandrar i hans vilja i ljuset kommer också han förse dig med allting du behöver för din tjänst för honom.

Församlingen betyder ”Den utkallade” på grekiska. Det intressanta är att ordet för kallad på hebreiska Qara innebär att han som kallar står också för allting du behöver för din tjänst. Då ser vi snart att det finns olika tjänster i kroppen. Därför måste det också finnas olika utrustningar i kroppen som Gud ger genom Anden. Olika förmågor för att bygga upp Kristi kropp i Kärlek.

Så vi kommer alltså att få möta prövningar och vår respons får inte vara att ”ge upp”. Om vi verkligen vandrar i ljuset och i sanningen så kommer vi att ge oss till honom i denna prövning. Vi kommer då att få uppleva hur prövningen bara var ett redskap till att Herrens Härlighet blir synlig för oss. Vi kommer efteråt att kunna förstå att den prövningen var värt allt. Den kommer bara att leda fram till att Herren blir större!

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

V 1 Vi ger inte upp!
V 2 Därför att vi vandrar i ljuset utan täckelse utan dolda avsikter

Om vi plockar ner prövningen till grunden så innebär den egentligen. Jag väljer att tro på Gud oavsett kostnaden, oavsett vad människor tycker väljer jag den smala vägen. När hela församlingen tycks välja den breda vägen kommer tron ändå välja den smala vägen. Prövningen vi möter är bara temporär men valet du gör i den och den tron du får i den är evig.

Jag fick en gång i början när jag blev frälst en profetia som löd: Jag kommer att ställa dig inför en skiljeväg, välj då mig!

Vi kommer en dag att nå slutet av den väg vi väljer. Då kommer vi oavsett vilken väg vi valt tvingas bekänna: Gud gjorde rätt i allting han gjorde! Så vi måste därför tro även om vi inte kan se!

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Därför är sann tro aldrig att komma till Gud på våra egna villkor. Det innebär alltid att vi kommer med en attityd av ovillkorlig kapitulation. Även ett litet barn kan tro för tron kräver inte en massa kunskap och fakta i huvudet. Nej den kräver bara att vi vilar i det fakta att Gud vet!

Det är aldrig bara det vi ger upp som Gud är ute efter i prövningen utan det är oss själva han vill ha tillbaka för vi är skapade av honom till honom.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

parousia6

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Proklamation av Tro

Andakter 2018

Andakter 2017 – HÄR 

I mörkret behöver vi Gud >> /4/3-2018
Tjäna Gud i Anden och räkna ej med Köttet >> /3/3-2018
Den sanna tron >> /16/2 – 2018

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on Andakter 2018

Vi går mot tidens slut

 

714eagle

Jag tror att det vi nu ser hända i världen är styrt efter en agenda som när tiden är inne kommer att utveckla sig mot Harmagedon och tidens slut. Det verkar som Berlinmurensfall 1989 och händelserna runt Twin Towers 2001 var något som verkligen speedade upp profetiornas uppfyllelse.

1/En Allsmäktig Gud styr allt och tillåter
2/Satan får ta emot auktoritet och handlar genom sin pyramid av andemakter
3/Mörkret är en andemakt som påverkar människors sinnen (EF 6)

Många har skrivit och varnat genom åren! Vi går mot elitstyrd kommunism! Irwin Baxter har länge sagt att den röda färgen symboliserar kommunismen. (UPP 6 Röd Häst) Påven talar sig så varm över detta att han kallas ”Red Francis”. Vi ser den även i Uppenbarelseboken då det gäller Vilddjuret. (NWO)

Det kommer ett uppror mot Gud bakom står Mörkret, Gud tillåter det!
4 Vindar (Upp 6:1-8) Hästar = Vindar (Sak 6 Elvor såg det) (Irwin Baxter)

1/ Vit häst – Katolicism
2/ Röd häst – Kommunism
3/ Svart häst – Kapitalism
4/ Grön häst – Islams färg

Kommer ni ihåg att Jesus talade om havets och vågornas dån? = Hästarnas/Vindarnas påverkan över Jorden.
Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.

Jes 57:19 Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger HERREN. Jag skall bota honom. 20 Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. 21 Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.

Dan 7:2 Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. (FOLKHAVET) = Resultatet blir en världsregering! Eller en Ny Världsordning!

I Daniel 7:7-10 Ser vi hur ett slutligt vilddjur kommer upp som har 10 horn och 7 huvuden. Det djuret har fötter som trampar ner hela jorden. Vi ser hur Jesus kommer! I V 8 Ser vi det ”Lilla Hornet” som talar skrytsamt!

nimrod

Exakt samma sak ser vi i Upp 13…….
Upp 13:1 (12:18) Och draken stod på sanden vid havet. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det? 5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen.7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra.

Vi ser alltså hur Guds rådslut EF 1:9-10 håller på att fullbordas och alla på jorden får välja väg. Upp 10:5-7 Tiden fullbordas vid basunens ljud och Guds änglar hämtar oss Mt 24:31.

jakob

Jordens innevånare kan översättas – ”De som bygger permanenta boningar på Jord” Vilket i sin tur är motsatsen till att bo i tält. (2 Kor 5:1-2) (Heb 11:8-11) Nu skall det alltså avgöras vad vi byggt våra liv på. Den levande stenen! Eller förkastar vi den? Mt 7 ser du att det slutar med två hus. Men det börjar med att vi måste välja väg! (Tankesätt och handling)

1 Pet 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Den som lyder byggs upp på klippan (Mt 16) På denna klippa!!!
Den som inte lyder bygger upp på sand (Upp 12:18)

Jag hade för några år sedan en profetisk dröm! Jag liksom flög i väg till min barndoms fiskeplats under en stor kraftanläggning med dammluckor. Men i drömmen bodde Elvor och jag därnere i ett hus som bara var lånat! Plötsligt hör vi en röst som talar från himlen! Nu är det tid att dra upp på säker mark! Vi säger till varandra! Vi hinner inte hämta någonting utan bara den gröna soldatväskan. (Gal 6:1-5) Sedan springer vi upp för slänten så vi kommer ovanför dammluckorna! Vi visste då att dessa kommer att öppnas när som helst och hela huset kommer att spolas med i floden!

Samma dag som Berlinmuren föll kom jag till Linneahuset och blev frälst. Står den händelsen i bibeln? För då proklamerade man födelsen av denna nya världsordning! Redan 1968 skrev den Amerikanske Pastorn Irwin Baxter en bok: Han beskriver att Herren har visat honom i Guds ord att vi kommer att få se Berlinmuren falla! Vad såg han?

Huvuden i bibeln är ofta en bild på rikens uppgångar och fall genom världshistorien. Anden visade Baxter att i Daniel 7 så råder ju dessa riken vid Jesu Tillkommelse så det kan ju inte vara de här gamla rikena som inte längre finns. Han började studera möjligheten om det inte är så att det är ländernas symboler som står där. Hans tolkning är faktiskt det vi ser ske!

Dan 7:2 Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet.3 Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. 4 Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det, rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa, och det fick ett mänskligt hjärta. 5 Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött. 6 Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard (PANTER) men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden, och det fick stor makt. 7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. (Dan 2 Tio Tår) Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Lejonet = England – Ur detta kommer USA (ÖRN-Människa)
Björnen = Ryssland
Panter eller Leopard = Tyskland (EU) (4 Huvuden)
Fruktansvärda djuret = FN

Om vi nu tar och räknar huvuden på dessa som nämns
Lejonet – Örnen (1)
Björnen (1)
Panter eller Leopard (4)
Det sista vilddjuret (1)

Hur många huvuden får vi då? Svar 7 stycken! Vilket huvud har då fått ett dödligt sår men blivit helat igen? Jo det finns bara ett med flera huvuden = Pantern eller Leoparden! Redan 1968 skrev alltså Baxter = Det är symbolen på Tyskland!
German government under fire over Leopard tanks in Syria

Upp 13:3 Ett av dess huvuden (PLURAL) såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. (NWO)

Alla vet att Hitler kallade sitt rike för: ”Det tredje Riket” sedan kom såret och landet delades upp i Öst – Västtyskland – Muren byggdes. Sedan går Tyskland upp som den ledande nationen i EU.

Profetiorna i bibeln är progressiva så de leder tillslut till dess fulla uppfyllelse. Vilddjuret som nu träder fram i den sista profetian är FN och troligen är Agenda 2030 det som leder fram till världsregeringen. Det är genom den agendan vi nu ser de mest konstiga besluten genom våra regeringar för reglering av samhällets miljö mm.

FREDSKONFERENSEN I ANNAPOLIS 2007

flag

Vägkartan för Fred presenterades för första gången! Det här är första gången Mellanösternkvartetten samlades! (Daniel 7) Man vill dela landet Israel!

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Sedan fortsätter ”Rullen” utan kapitelindelning

Joe 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

1/ Jerusalem och Juda blir en Nation efter fångenskap (1948)
2/ Samla alla Hednafolk (FN)
3/ Harmagedon (Dan 7 + Dan 2)
4/ De skall dela hans land

Kolla nu på ordningen! Och så jämför vi det med vad Jesus säger Lk 21
Luk 21:24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. 25 Tecken (SEMEION) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna (ASTRON) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Lk 21:24 År -70 diasporan och Landet och återtagandet av Jerusalem (1967)
Lk 21:25 Tecken (SEMEION) i solen månen och stjärnorna (ASTRON)
Lk 21:25 Havets och vågornas dån (Har vi redan nämnt med Hästarna/Vindarna)

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. (DAN 2) 32 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. (DE FYLLDE NYSS 70 ÅR)

Guds Rike kommer när de 10 tårna råder i Daniel 2:41-44 Samtidigt Dan 7.
Fikonträdet är Israel…..
1/ Joel 3:1 Göra slut på Juda och Jerusalems fångenskap.
Alla andra Träd är hedningarna:
2/ Joel 3:2 Skall jag samla alla hednafolk (FN)
3/ Joel 3:2 Harmagedon (Platsen där man huggs ner)

Lägg noga märke till resten.
Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

Vem handlar detta om i första hand?
Har Gud förskingrat församlingen bland hednafolken? = NEJ!
Domen kommer för Israels skull =  Hans folk!
Vems land är det? = Herrens Land!

Rom 11:1 Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam.

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. (OM INTE HAN UPPENBARAR DET)

Tänk er nu Israels folk och de som kommer ut ur Koncentrationslägren. Nästan hela folket på gränsen till förintelse. Profetian här gäller i första hand Jakob! (ISRAEL) som tror att Herren övergivit dem! HERREN (JHWH) är den som upprätthåller förbund! Så Gud tänker handla med Israel för sitt eget namns skull!

bloodmoons

Jes 40:25 Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige. 26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn ingen enda uteblir. 27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: “Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”? 28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Det som snurrar runt däruppe i himlen av kometer och himlakroppar Måne och Sol har han satt däruppe för att ”visa tecken” (1 Mos 1:14) Moed = ”Bestämma ett möte för en fest”

Joels bok talar om ”Tecken i himlen”
Jesus talar om ”Tecken” i solen månen och stjärnorna (Astron)

Det största tecknet är ”Israel och Jerusalem” (Fikonträdet)
Ett annat tecken var ”Alla andra Träd”

I upp 12 kan vi se de här två tecknen i ett nytt ljus.
Israel
Hedningarna – Drivna av Drakens ande

Upp 12:1 Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. 3 Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.

Nu skall jag ta upp något som jag tror är riktigt men som andra har överdrivit så det har blivit perverterat och liknar spådom. Men jag skall presentera fakta så får vi bedöma om det är profetiskt eller inte jag tror inte det här är en slump. När det blir total solförmörkelse nere i mellanöstern så blir månen blodröd (Joel 2:31) När det blir 4 totala Månförmörkelser utan någon partiell emellan kallas det för en Tetrad enligt NASA. Herren sa! Israel jag har inte glömt er kolla upp mot himlen, det är jag som för allt där i ordning. Dessa Tetrader inträffar alltså under Påsk och Lövhyddohögtid….

Låt oss se nu på de saker Herren (JHWH) själv sa:
Israel – 1948 – Tetrad 1949-1950
Jerusalem – Tetrad – 1967-1968
Det kom en till 2014-2015 avslutades med en Supermåne samtidigt som Påven talade i FN. (Vilddjuret) om Agenda 2030 (Upp 13 Politiskt – Religiöst)

”Alla andra träd” tecken i Stjärnorna (ASTRON) När alla andra träd samlade sig för fredskonferensen i Annapolis Nov 2007 händer något otroligt sensationellt bland Astronomerna. En sa: Det största under som skådats uppe i himlen! Det kom en liten komet vid namn Holmes 17 P som plötsligt ökade över 1 miljon ggr i omkrets så den var när den passerade i Nov 2007 det största objektet i vårt solsystem alltså större än solen själv.

Vi sa att de 10 tårna i Daniel 2 var samma sak som de 10 hornen i Dan 7. För vi ser att Jesus kommer för att upprätta Guds Rike på jorden. Daniel 9:26 säger att Antikrist kommer upp ur Romarriket.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

IDAG HAR VI FÅTT EN JÄTTEKRIS EUROPA INTE KAN HANTERA

När kriserna kommer så orsakar de splittringar, vi har sett dem både mellan länder men också i länderna. Nu uppstår starka motkrafter som inte vill ha någon immigration alls. Det verkar som om man medvetet skapar dessa kriser för att själva komma med lösningen: Kontroll och Världsregering!

Rockefeller gjorde ett uttalande i FN 1984. Vi står nu på randen av en global transformation. Det enda vi behöver är den rätta stora krisen, först då kommer nationerna att acceptera en ny världsordning.

Det här är skrämmande likt ett annat uttalande: Den enklaste vägen för att upprätta kontrollen över en befolkning är att utföra terrorhandlingar. Då kommer allmänheten att godta alla lagar som för deras personliga säkerhet är hotade. (Josef Stalin)

I Europa upplever vi nu en stark splittring mellan Väst och Öst! När Jesus kommer tillbaka igen ser vi att stenen träffar fötterna på den staty Nebudkadnessar ser i Dan 2. Många ser det som det sista splittrade riket i Europa där antikrist skall träda fram.

Dan 2:41 Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. 42 Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. 44 Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.

V 43 Här ser vi att integrationen inte kommer att lyckas i den ”Multikulturella Europa” Genom giftermål står inte i grundtexten! Utan det står en blandning av människosäd. Invandringen eller Migrationskrisen i Europa är alltså förutsagt i bibeln 2600 år innan det händer. Det är alltså genom  och ur denna kris en världsledare träder fram med lösningen på problemet.

Men återigen pekar denna kris på vad Jesus sa: Fikonträdet (Israel) och Alla andra träd (Nationerna)

Men dessa Islamister som kommer in i Europa hatar Israel och Guds folk. Så det har fått massor av Judar att lämna Europa och flytta till Israel. Genom det uppfylls Jeremias profetia.

Jer 16:13 Därför skall jag slunga er bort ur detta land till ett land som varken ni eller era fäder har lärt känna, och där skall ni få tjäna andra gudar både dag och natt. Jag skall inte ha något förbarmande med er. 14 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land 15 utan: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. 16 Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga (JAGA) dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor. (TILL ISRAEL)

 

Janne Ohlin Predikat Parousia Mission /Kungsbacka 14/2-2018

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vi går mot tidens slut

Europa mot tidens slut

Jag tror att det vi nu ser hända i världen är styrt efter en agenda som när tiden är inne kommer att utveckla sig mot Harmagedon och tidens slut. Det verkar som Berlinmurensfall 1989 och händelserna runt Twin Towers 2001 var något som verkligen speedade upp profetiornas uppfyllelse.

1/En Allsmäktig Gud styr allt och tillåter
2/Satan får ta emot auktoritet och handlar genom sin pyramid av andemakter
3/Mörkret är en andemakt som påverkar människors sinnen (EF 6)

Många har skrivit och varnat genom åren! Vi går mot en elitstyrd kommunism! Irwin Baxter har länge sagt att den röda färgen symboliserar kommunismen. (UPP 6 Röd Häst) Påven talar sig så varm över detta att han kallas ”Red Francis”.

maxresdefault

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Det här är givetvis en andlig bild: Alla som fångas av den andemakt som nu förlöses allt starkare över världen hamnar här. Alla som gör sig ett med Den Helige Ande hamnar på Sions berg och det nya Jerusalem (Heb 12:22-29)

Vi ser även tecknet i himlen i Upp 12
Upp 12:1 Ett stort tecken (SEMEION) visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. 3 Ett annat tecken (SEMEION) visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden.

SEMEION = Tecken på att Guds rådslut sker
KVINNAN = Israel men sedan även Församlingen (Senare i Kapitel 12)
ELDRÖD DRAKE = Satan och hans sista Vilddjur

När Jesus uppmanar oss att börja titta efter hans återkomst pratade han om en födslovånda (Mt 24:8 och en förlossning (LK 21:28). I ljuset av det här blir liknelsen om fikonträdet intressant vi måste läsa så att bibeln förklarar sig själv.

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Han tar liknelsen om fikonträdet och sätter det i relation till “Födslovåndan” V 28 innan handlade alltså om vår “Förlossning”. Liknelsen om Fikonträdet är alltså exakt samma sak som Upp 12:1-3 Jag tror vi ser Arabvåren i Liknelsen för att det är händelserna som har öppnat för IS och den våldsamma flyktingvågen upp i Europa. Arabvåren kommer att övergå till Sommar till slut och det betyder dom (Dan 2:35)

När Jesus kommer så skall det alltså finnas ett Eldrött vilddjur som har 7 Huvuden och 10 Horn Vi kan se ett sådant i Dan 7 när Jesus kommer.

Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. 8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. 9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.

Det ” lilla hornet” som kommer fram här är “Antikrist”. Vi kan även se det här i Uppenbarelseboken 13:5 Vilddjurets mun talade stora hädiska ord! Varifrån kommer då denne man? Låt oss nu läsa Dan 9 Som troligen gömmer hemligheten om de 7 sista åren.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Antikrist skall vid tidens slut träda fram ur samma folk som förstörde Jerusalem och Templet år 70 – Så vi skall på nått sätt få se ett nytt Romerskt imperium vid tidens slut jag tror det är EU. Ur detta EU skall alltså komma en Världsledare. Han kommer upp ur 10 horn som då blir exakt samma sak som 10 tår på statyn i Daniel 2. Hans kompis också från Rom kommer samtidigt och kallas “Den Falske Profeten” (UPP 13:11-18)

lissabon

Låt oss nu titta lite på vad Arabvåren har inneburit för Europa. Vad kan vi förvänta oss? Kan det verkligen vara så att det finns en dold agenda för att upprätta en världsregering? Efter att ha studerat det här ämnet i många år måste det bli Ja på den frågan.

Det arbetas febrilt av Globalisterna för att få till en ny världsordning (KOSMOS) helt klart är att Vatikanen och Storföretag och Banker och Regeringsledare inblandade.

En av de mest kända är Rockefeller som skriver i sin bok: ”Memoirs” (Sid 405)
Det finns de som tror att vår familj är inblandade i en hemlig sammansvärjning att arbeta emot USA:s intressen. De kallar oss även för Globalister som i hemlighet samarbetar med andra för att bygga upp en integrerad Politisk och Ekonomisk ordning för en enad värld. Om det är detta jag anklagas för så är jag skyldig och är stolt över det.

Rockefeller 1991 på väg till ett möte med Bilderbergergruppen.
Det hade varit omöjligt att kunna utveckla vår plan för världen om vi hade publicerat det öppet under åren. Men nu är världen mer beredd att marschera mot en världsregering.

Det fanns de som avslöjade det här ganska tidigt men som dog konstigt. En kongressledamot Larry Mc Donald som dödades när hans plan sköts ner av Sovjet 1976. ”Rockefellers och de andra allierade driver på för att skapa en världsregering. Den skall bli superkapitalistisk och kommunistisk på samma gång. Den kommer att kontrolleras av dem. (Eliten) Jag menar att det verkligen finns en konspiration. Den är internationell och har planerats under en lång tid! Denna plan är otroligt ond i sin natur”

IDAG HAR VI FÅTT EN JÄTTEKRIS EUROPA INTE KAN HANTERA

När kriserna kommer så orsakar de splittringar, vi har sett dem både mellan länder men också i länderna. Nu uppstår starka motkrafter som inte vill ha någon immigration alls. Det verkar som om man medvetet skapar dessa kriser för att själva komma med lösningen: Kontroll och Världsregering!

Rockefeller gjorde ett uttalande i FN 1984. Vi står nu på randen av en global transformation. Det enda vi behöver är den rätta stora krisen, först då kommer nationerna att acceptera en ny världsordning.

Det här är skrämmande likt ett annat uttalande: Den enklaste vägen för att upprätta kontrollen över en befolkning är att utföra terrorhandlingar. Då kommer allmänheten att godta alla lagar som för deras personliga säkerhet är hotade. (Josef Stalin)

I Europa upplever vi nu en stark splittring mellan Väst och Öst! När Jesus kommer tillbaka igen ser vi att stenen träffar fötterna på den staty Nebudkadnessar ser i Dan 2. Många ser det som det sista splittrade riket i Europa där antikrist skall träda fram.

Dan 2:41 Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. 42 Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. 44 Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.

V 43 Här ser vi att integrationen inte kommer att lyckas i den ”Multikulturella Europa” Genom giftermål står inte i grundtexten! Utan det står en blandning av människosäd. Invandringen eller Migrationskrisen i Europa är alltså förutsagt i bibeln 2600 år innan det händer. Det är alltså genom  och ur denna kris en världsledare träder fram med lösningen på problemet.

Denne världsledare som kommer från Europa kommer att ha en armé så det är ett tidstecken när vi ser Europa pressa fram en sådan. Ser vi det? Ja nu börjar till och med Stefan Löfven talar om möjligheten att sätta in militär i Sverige. Visste du att han varit med på Bilderbergergruppens möten (ELITEN)? Han vet i så fall mer än han öppet vågar säga! Obs! Även Reinfelt var med på de mötena !

eu-militar-620x372

I Ett EU Möte 3 september 2017 sa (Juncker): Vi skall pressa på för att få en EU arme, det skall vi göra utan att vi behöver något samtycke från väljare. (DIKTATORSFASONER) Med andra ord de ser det kaos som de själva skapat och säger: Nu kan vi pressa på vår agenda. Jag tror inte det är en slump att man vill ha militärer i Sverige för att reda ut kaoset. Man sa även nyligen i EU att: Vi vill ha en stark man som blir ledare över hela EUROPA!

Om det här blir en verklighet så blir det första gången sedan Romarriket som hela Europa kommer in under en enda ledare. (Dan 9:26) Eliten säger att de behöver en stor kris för att föra fram deras agenda.

En undersökning i Europa visar följande resultat
1/ Tror du att ett stor Terrorattentat är möjlig i ditt land?
Svar Ja: 90 %

Så vi ser alltså ett Europa i skräck! Många vågar inte gå ut en gång efter mörkrets inbrott!
2/ Ser ni det som ett stort problem att illegala immigranter kommer in i ert land?
Svar: Ja 81 %

3/ Hur mycket litar ni på er egen regering?
Svar: 50 %

Det här har skapat en stor kris i Europa! Eliten säger att de behöver en stor kris för att kunna genomföra sin agenda. Nu har de skapat en jättekris och splittringar i länder och mellan länder. Havets och vågornas dån har orsakat folkets behov av hjälp. Eliten kommer att fylla ropet på hjälp och deras lösning blir en världsregering och en världsledare.

David Wilkerson skriver i Synen om en sista världsledare från Europa som skall ordna upp ett stort finansiellt kaos. Vi har ju sett en stor ekonomisk kris i världen men jag tror att det kommer fler. Låt mig få citera Kommunismens centralfigur Karl Marx.

Kapitalägarna (ELITEN) kommer att stimulera arbetarklassen att köpa mer och mer dyrbara saker, hus och teknologi. De kommer att drivas till att ta mer och mer krediter tills de inte mer klarar av sina skulder. Detta kommer att leda till att bankerna går omkull och bli nationaliserade. Då kommer staten att komma in på den väg som slutligen leder till kommunism. (Karl Marx, Das Kapital, 1867)

Stefan Gustavsson hade en intressant artikel i Världen idag nyligen.
Vem hade för 20 år sedan trott att vi skulle föra samtal om barnäktenskap, antisemitism, klanvälde, muslimsk radikalisering, svenska medborgare som terrorister, handgranater på gatorna, bombattacker mot polishus, återkommande avrättningar på öppen gata och en statsminister som är öppen för att diskutera om svensk militär ska sättas in – i Sverige!

Församlingen skall vara profetisk ! Vi måste förstå vad som rör sig i “Tidsandan” så att vi inte dras med i den flod som nu börjar svämma över åt alla håll. Antikrists ande kommer före antikrist!

Varje Tidsepok (AION) Har sin egen Världsordning (KOSMOS)
Det här är exakt vad som nu sker genom de 3 Punkterna vi började med. Gud tillåter nu Satan att organisera världen en sista gång på ett sådant sätt att det till och med kan bedra de utvalda. Den nya Världsordningen formas som en slags kopia på Guds Rike på Jorden. Bara de som är födda på nytt och följer Anden och det Profetiska ordet kommer undan den här andemakten.

2 Per 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Meningen med det profetiska ordet är ju att vi skall förstå vår samtid. Det är också meningen att vi skall få se Gud som stor och Satan som bara hans redskap. Låt mig citera den Amerikanske förkunnaren Bill Randels.

Bill Randels citat: Enligt profetian i Dan 2 så skall den sista fasen av Romarriket bli 10 tår. Men riket skall vara som järnet (Starkt) men det skall vara ett försvagat rike för att det skall vara blandat med lera. Järn och lera kan aldrig förenas och hålla ihop.

Det förra stora starka Romerska imperiet skall vid tidens slut vara ett blandat rike. Hebreiskans ord är slående ”Arab” – För oss till tanken på ”Arabiserat”. Och jag tror att det fullständigt ologiska beslutet att låta millioner av Muslimer som vägrar integreras kan vara en möjlig uppfyllelse av profetian i Dan 2. (Slut citat)

Är det här planerat ? Ja jag tror det! Men Gud blir så otroligt stor eftersom man kan se att hans hand är över allt detta. En politiker från Sydafrika som hette A.K. Chesterton (1899-1973) Bedöm själva om det nu är en slump att terrorhandlingar utförs av just det folk som USA och de Allierade låter svämma in i Europa genom öppna gränser utan kontroll.

Jag påstår att det existerar en konspiration för att förstöra Västvärlden. Detta är förspelet för att föra mänskligheten in i en förenad värld av Tyranni

Men dessa Araber som kommer in i Europa hatar Israel enligt Islam. Så det har fått massor av Judar att lämna Europa och flytta till Israel. Genom det uppfylls Jeremias profetia.

Jer 16:13 Därför skall jag slunga er bort ur detta land till ett land som varken ni eller era fäder har lärt känna, och där skall ni få tjäna andra gudar både dag och natt. Jag skall inte ha något förbarmande med er. 14 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land 15 utan: Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. 16 Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger HERREN, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga (JAGA) dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor. (TILL ISRAEL)

ANDEN MÅSTE VISA OSS VÅR SAMTID !

Vi måste bli födda på nytt för att se Guds Rike. Men det är lika sant att vi måste bli födda på nytt för att förstå vilken tidsålder du lever i just nu och vad Gud gör i vår samtid.

EF 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis (AION) + (KOSMOS) och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

Här ser vi det igen AION (TIDSEPOK) + KOSMOS (VÄRLDSORDNING) alltså att varje tidsperiod har sin egen världsordning.

Rom 12:2 Och anpassa er inte efter (FORMAS) den här världen, (AION) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Lösningen:
Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst.

Heligt offer är motsatsen till Profan (Världsligt). Vi kan inte själva producera vare sig andlighet eller helighet. (Joh 15) Utanför Kristus förmår vi inget men i honom ”Rensas vi” för att bära mer frukt.

Rensas = Tuktan
Frukt = Helighet

Heb 12:6 Ty den Herren älskar tuktar (RENSAR) han, och han agar var son som han har kär.7 Det är till er fostran (RENSNING) som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? 8 Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. 9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva? (AGAPE – FRUKT) 10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet.

träd

Mycket prövningar och kamp har drabbat oss och flera andra den sista tiden. Men mitt i alla dessa prövningar har jag upplevt Herrens Frid! Då räcker det för mig om han står bakom prövningarna kommer det att föra med sig något gott. Herren visade nyss en intressant sak som gav svaret på en del drömmar jag haft. Jag drömde bland annat att när floden kommer så drar folk upp på ett berg.

Om vi läser Heb 12:6-10 med resten i Kapitel 12 förstår vi att det är just Tuktan och Rensning som gör att vi blir äkta söner på Sions berg och får del av Nya Jerusalem när domarna drabbar världen. Jag tror att även kvarlevan på Sion i uppenbarelseboken pekar på samma sak (Upp 14:1)

Det är det här jag tror sker nu mitt ibland oss en del av oss är i ett “Främmande land”. Anden väcker upp oss men vi måste börja röra oss i riktning mot Gud när han kallar. Det var exakt det jag tror hände med den förlorade  sonen därborta i “det främmande landet” med grisarna. Han började tänka på Gud mitt i smutsen. Han vände tillbaka igen! Han fick en ring på sitt finger och den finaste dräkten! Fadern förlät och upprättade! – Man skulle kunna säga att Gud faktiskt frikände honom!

1/ Han drog bort från Gud
2/ Han kom till sig själv!
3/ Prövningen ledde till ett vägval
4/ Han vände tillbaka igen till Gud
5/ Han dömdes rättfärdig av fadern och upprättades som son

1 Kor 11:31 Om vi gick till rätta med oss själva (DIAKRINO) skulle vi inte bli dömda. 32 Men när vi döms (KRINO) fostras vi (RENSAS) av Herren, för att vi inte skall bli fördömda (KATAKRINO) tillsammans med världen. (KOSMOS – VÄRLDSORDNINGEN)

DIAKRINO – Betyder – Att avskilja sig och separera sig själv från något (VÄRLDEN)
KRINO – En Prövning = ETT VÄGVAL
KATAKRINO – EN FÄLLANDE DOM

Innan man intog landet omskars Israels barn vid Gilgal – Det har med helighet att göra!
Jos 5:9 Och HERREN sade till Josua: I dag har jag vältrat av Egyptens vanära från er. Platsen fick namnet Gilgal, som den heter än i dag. (Obs! Det var Påsk)

Vanära här är en bild på gamla misslyckanden! Gamla misslyckanden kan åklagaren använda mot dig. Man lämnade öknen och gick in i landet för att ta del av hans helighet! Helighet är ett måste för att bli övervinnare. Varför går budskapet om att bli övervinnare går ut till alla församlingarna i Uppenbarelseboken? Jo annars kommer den här andemakten driva oss tillsammans med vilddjuret det kommer till och med att tro att det är Guds vilja men det leder till domen.

Predikan Parousia Mission/Göteborg 28/1-2018 av Janne Ohlin

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on Europa mot tidens slut