Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Ny Bibel med nya uppenbarelser

Don Pirozok.(författare)
Sverigebönen har 7 bergen glöm inte det när du fortsätter läsa.

“Is It Deep DeceptionNow that President Biden has been sworn in, what of the four years of false Predictions from dozens Charismatic prophets. Dr Michael Brown stated if the Trump predictions were proven false, the prophets and prophetic Movement was in deep deception. RT Kendall, a major Charismatic theologian stated God was mad at the Prophetic Movement for all the false Prophecy.

I trust all those who are self proclaimed prophets, will now attempt to minimized the damage, as they lead millions of Charismatics into deception. So great was the false belief, thousands of Charismatics refused to face reality, and dozens of prophets kept on saying Trump would over throw the election. Of course, the prophets are going to keep saying President Trump really won the election, it was just robbed by Democratic fraud. The sad thing is the persistence to keep up the delusion as long as possible.

One might challenge the prophets in corrupting the character of God, for would not the omniscient Lord of Glory see the reality of fraud corrupting the elections? Why did He then not inform one of the prophets of such a fact? The truth is, the self declared prophets were not speaking for the Lord, and are guilty of being false witnesses.

Will the prophets admit to years of delusion, I have never seen even one inside the prophets Movement expose the corruption as it really has existed. Some are forced to admit their re-election prediction failed, but that is about how far they want to admit deception.Is it deep deception? One might as how did “all the prophets get it wrong?” The fruit of the false re-election predictions are just symptomatic of serious deep foundational practices.

The first real serious issue which has lead the Movement off the course into treacherous waters, is to put private revelations, and subjective experiences before the written word of God. Of course the prophets would protest they are an orthodox practice. If this were true those who exposing the false prophetic would have been given credence to their confrontation. What was the main concern in those exposing the false prophetic, a departure from what was already written, and using private interpretations as their final authority.Do we understand real discernment comes from having your senses exercised by the written Word of God.

If you don’t have the Scriptures as your final authority, then your senses of discernment will be underdeveloped, and your discernment shallow. What has happened with the apostles and prophets when they exchanged private revelations for Gods written word. In effect they became blind, and deceived to their own false predictions, and prophecy.Here is the stark reality. As much as the prophets have said they are speaking for God, they could not even tell if God had truly spoken.

As they had abandoned the written word of God, and used their own revelations instead, they had no real measurement to judge their “supposed predictions.” For decades those outside the Movement could see how supposed apostles and prophets had become blind, and were leading the Charismatic Movement away from the true Gospel unto another Jesus, by a false Gospel, and by another spirit, not the Holy Spirit. Just imagine those who see themselves as more spiritually advanced because of “predictive prophecy,” are in reality become the most blind, and incapable of true discernment. Just look at the millions of Christians who attempted to follow their “political predictions,” who ended up following a man, away from the Lord. A whole Movement blinded by political predictions and misguided beliefs Trump would bring revival by government.

As Dr Michael Brown has stated, the Kingdom of Heaven is not spread by Government. However, Lance Wallnau the author of the Trump is King Cyrus prophecy has believed in another Gospel which does teach Government can be Christianized. Wallnau has virtually influenced every single apostle and prophet to promote the 7 Mountain Gospel which has fallen to the ground. Some might think I have gone to far in exposing the prophets. I protest Christians, especially Charismatics have never seen the depth of deception which is leading the Church into some deep blindness. Take for example how one self declared apostle/prophet of the Movement said Jesus took into Heaven to commission him to rewrite the Bible. Brian Simmons has said a secret book has existed in Heaven, John chapter 22 which has never been revealed to any other generation.

No Charismatic questioned Simmons Revelation of a personal Jesus who taught the “cannon of Scriptures is not yet complete.” Which really demonstrates how the prophetic Movement puts private revelations and experiences above the written Word of God. How deceived is the whole Movement? When Brian Simmons used the “false Jesus” to rewrite thousands of passages of the Bible, the whole of the apostles and prophets celebrated this new Bible. No apostle or prophet cried out against this practices saying an angel of light had deceived Brian Simmons.

Where is the discernment and spiritual maturity to see how great the danger in allowing Srcrprures rewritten into the Passion Translation Bible. No cry of danger instead is has become the official translation of the the apostles and prophets.Should Christians take it easy now some are admitting false predictions. No, instead the leaders of the Movement need to be deeply confronted and called to an account . So they can confess their deception, before millions of Christians fall into apostasy through deep disillusionment and disappointment.

2 Timothy 4:1-51 I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; 2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsufferingand doctrine. 3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears; 4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. 5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thyministry.”

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Ny Bibel med nya uppenbarelser

Dominionismen ett fallande korthus!

Don Pirozok (Författare)

Dominion Theology Failed CharismaticsThe Cross is the Gospel of the Scriptures. The preaching of the Cross is the power of God unto salvation for those who believe. Unto the lost the Cross is foolishness. The temptation then is to improve upon the message of the Cross to make it more attractive in the eyes of mankind.

When we add to the Cross or take away a false Gospel then is created which brings great deception into the Church. The apostle Paul warned about false apostles who preached another Gospel, and brought in a false Jesus, and did so by another spirit other than the Holy Spirit. Today we have many self proclaimed apostles and prophets who preach a false Gospel called Dominion Theology. Right now CHARISMATIC dominion Theology is exposed by its false prediction of a world wide Church reformation and revival. Dominion Theology led to the prophets failed predictions attempting to bring revival through the Trump Presidency, and it has fallen to the ground bringing great reproach to the Lord.Now these apostles and prophets will insist they are orthodox and preach the Cross.

However, theirs is a false twisting of Scriptures which gives a dominion to the Church which God never gave. The Charismatics insist the Cross has restored to the Church dominion which Adam lost in the Garden. From a false restored dominion the Charismatics then set out to subdue the world and rule over it. The Charismatics have called this false Gospel the Dominion Mandate to rule over the world the way God commissioned Adam to rule over the Garden. With the Dominion Mandate in hand the Charismatics teach the Church is in the Kingdom Now and can restore Garden like conditions to the earth before Jesus Christ can return. Of course God did not give restored Adam dominion to the Charismatics, so they attempt to bring credibility to their false Gospel by using false prophetic predictions.

As what they say in the name of the Lord is not actually a prophetic word, instead a doctrinal statement of Dominion Theology using a prophetic model to attract the Charismatics to their false Gospel. For decades the apostles and prophets have preached their dominionism through false prophecy, and treating it as it were a true prophetic utterance given by the Lord. Thousands of false prophecies have been compiled and marketed over several decades by the apostles and prophets. Making this the single largest aberrant Charismatic Movement in Church history. Leading millions of Charismatics into a false Gospel, which has gotten so far out of hand the Movement is in gross danger of leading millions into apostasy. The sheer amount of false predictions and commitment to New Age practices demonstrates the absolute abandonment by the Movement from the Foundation of the Christian faith, the message of the Cross.Now the house of cards is come crashing down as Dominion Theology has failed to produce the Trump revival which was so often promoted by the prophets in the last four years.

Of course the apostles and prophets inside the Movement are down playing the seriousness of the failed predictions. Charismatics must Remember these are the very same prophets who wrote books on the Trump revolution. Instead of one failed Presidential prediction this is the false Gospel which has seduced Charismatics for decades. Any Christian who wants to make light of the false prophets who carry false Prophecy, and have promoted a failed False Gospel are just inviting the a church into ship wreck.Many Charismatics will have not understood how they have been taught to exchange the Gospel of salvation for Dominion Theology. The most common name by which Dominion Theology is promoted by apostles and prophets is called the 7 Mountain Mandate.

The basic philosophy of the 7 Mountain Gospel is the Charismatic Church will cleanse the seven pillars of culture making for Christian cities and nations before Jesus Christ can return. As there is no single shred of evidence the Charismatics have even one ounce of ability to Christianize the world, the prophets affixed the Seven Mountain Dominionism upon the Trump Presidency. The prophets declared President Trump a modern day King Cyrus who would cleanse the pillar of government and bring revival to the United States. Now that Trump was not re-elected the Charismatic Church is in an up roar, with all manner of delusion, hate and anger.

The 7 Mountain Gospel has brought great division to the body of Christ, and has produced a great amount of false messengers who the Charismatics believe are apostles and prophets. In truth the Seven Mountain Charismatic Movement has divided he body of Christ, making for Christians to choose men over the Lordship of Jesu Christ. Christians idolizing and glorifying men who have drawn them away from the Lord and unto themselves to make disciples after own image. To make a personal profit off the Church by gaining glorification from man and their devotion and riches.

The whole Seven Mountain Movement has been corrupted by this manner of bad fruit, and to this point is so highly exalted by man to make it without correction.

2 Timothy 3 1 This know also, that in the last days perilous times shall come. 2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, 3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, 4 Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God; 5 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away. 6 For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts, 7 Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. 8 Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corruptminds, reprobate concerning the faith. 9 But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. 10 But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience, 11 Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me. 12 Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. 13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived. 14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing ofwhom thou hast learned them; 15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise untosalvation through faith which is in Christ Jesus. 16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: 17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Dominionismen ett fallande korthus!

Guds suveräna makt

Guds suveräna makt

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2021-01-24

Vi människor tycker ibland att Gud ska gripa in tidigare än han gör mot ondskan men Gud låter allt ha sin gång till den bestämda tiden. Vi måste invänta Guds tid.

Profeten Habackuk hade tidigare klagat inför Gud om ondska och orättvisor omkring honom. Han valde sen att gå upp på sin vaktpost och invänta Guds svar. Jag nämner det eftersom det var den bildsyn jag fick i bön en dag: en mur med ett vakttorn och tankarna gick till Habackuk.

Hab 2:1  Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han skall tala till mig, vilket svar jag skall få på min klagan.

Gud svarade Habackuk att domen kommer på en bestämd tid och det fanns också löften om en slutlig och fullkomlig seger för Guds folk och Guds rike. Synen han fick beskrev både den tiden och ändens tid när alla hednafolk samlas under en ogudaktig ledare som utger sig för att vara “god”. Han skaffar sig orätt vinst och det är framför allt en beskrivning på den siste antikrist. Habackuk kämpade på sin tid med vetskapen om att den världsmakt som fick vara ett domsredskap mot det avfallna gudsfolket, var ondare än de som blev dömda i Juda. Här gällde det Babylonien. Men Gud vet hur han ska ta itu med sådana människor.

Hab 1:13  Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt, hur kan du då se på de trolösa och tiga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han?

Namnet Habackuk betyder omfamning, brottare, den som omfamnar, den som klamrar sig fast. Vi ”brottas” på samma sätt med svåra frågor ibland och vi får precis som profeten ”klamra oss fast” vid Jesus, vid Gud. Han är Allsmäktig och god.

Hab 1:2  HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att du hör, ropa högt till dig över våld, utan att du räddar? 3  Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig, split och kiv uppstår. 4  Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd.

Senare kunde han summera:
Hab 2:20  Men HERREN är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!
Hab 3:11  Sol och måne står stilla i sin boning vid skenet av dina pilar som far fram, vid glansen av ditt blixtrande spjut. 12  I förbittring går du fram över jorden, i vrede trampar du ner hednafolken. 13  Du drar ut för att frälsa ditt folk…

Vi kan jämföra det budskapet med Jesu ord:
Matt 24:27  Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.
…29  Strax efter de dagarnas nöd
(vedermöda) skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Gud vet när syndens mått är fullt och när domen ska falla. Då är straffet rättmätigt, rättvist och gudomligt. Herren ger tid till omvändelse. Israelerna fick vara i Egypten 430 år tills amoréerna hade fyllt sina synders mått. Fiendefolken hade intagit landet som Gud hade utlovat till sitt folk. Gud lät dem bo där tills tiden var inne för straff och dom. De hade gott om tid att ändra sig innan dess. Egentligen var det sju gudsfientliga folk men amoréerna brukar stå som representant för dem alla eftersom de var störst.

Ibland förstår vi å andra sidan inte Guds domar förrän ondskan avslöjar sig. På Hesekiels tid lät Gud ondskan bli uppenbar för folket. Den skulle till och med bli en tröst (!), för den bekräftade att Guds dom var rättfärdig och rättvis.

Hes 14:22  Men se, några skall räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och de skall föras bort. De skall komma hit till er, och när ni får se hur de lever och handlar skall ni finna tröst för den olycka som jag har låtit komma över Jerusalem, ja, för allt som jag har låtit komma över staden. 23  De skall vara er till tröst, när ni ser hur de lever och handlar. Ni skall då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, HERREN.”

När Guds folk släpper in världens ande blir de mer och mer lika världen – både i tänkesätt och gärningar, istället för att förtrösta på Gud och leva i Andens förnyelse av sinnet (Rom 12:1-2). I Israel sökte man allians med hednafolken (Egypten och Assyrien) och släppte snart in deras avgudadyrkan. Det gjorde man istället för att söka Gud och Guds hjälp. Detsamma sker idag när kristenheten söker enhet med Påvekyrkan och dess gemenskap med andra religioner för att bli många och starka. Gud kallar det för ”hor”.

Det som sker när Guds folk kompromissar är att skärpa och urskiljning försvinner. Förkunnarna blir som strån som vajar för vinden. Man vågar inte predika emot synd och orättfärdighet eller predika korsets väg och sann efterföljelse. Man vill inte stöta sig med världens människor. Den sanna gudsbilden byts ut till en falsk gudsbild, som accepterar allt och alla som de är. Budskapet blir kraftlöst när inte Guds Ande är med.

Hes 16:35  Hör därför HERRENS ord, du sköka [kompromiss och avfall från sann gudstro och blandning med andra religioner]. 36  Så säger Herren, HERREN: Eftersom du har varit så frikostig med din liderlighet och blottat din nakenhet när du bedrev hor med dina älskare, och på grund av alla dina vidriga avgudar, åt vilka du gav dina barns blod, 37  skall jag samla alla dina älskare, som du har glatt, alla som du har älskat och alla som du har hatat. Alla dessa skall jag samla mot dig från alla håll och klä av dig naken inför dem, så att de får se hela din nakenhet.

Vad menar Gud med att ”klä av naken”?
Jo, det betyder att Gud avslöjar synd och orättfärdighet. Här kommer totala avslöjanden av korrupta ledare, oheliga allianser, mutor, lögner, hyckleri, girighet osv. På den tiden offrade man bokstavligen sina spädbarn till avguden Molok – samma som Baal – för att få personlig framgång. Det kan jämföras i vår tid med det som vi nyligen kunde läsa, att aborter var den största dödsorsaken i världen år 2020. Den stora majoriteten försvarar ”rättigheten” att beröva människor deras liv och framtid, trots att väldigt många görs av enbart själviska motiv. JESUS förlåter även den synden om man ångrar och bekänner men vi kan inte försvara det som är avskyvärt inför Gud. Ytterst tillhör barnen Gud.

Hes 16:20  Du tog dina söner och döttrar, som du hade fött åt mig, och offrade dem till mat åt bilderna. Var det inte nog att du bedrev hor? 21  Du slaktade mina barn och offrade dem åt dessa bilder.

Trots att folket i Juda hade sett Nordrikets Israels fall när det intogs av Assyrien, hade de inte bara fortsatt på samma sätt. De hade gjort ännu värre synder.

Guds dom hade två syften:
1. att leda till omvändelse
2. att stoppa ondskan

Daniels bok
Juda intogs av Babylonien precis som Guds profeter hade varnat för och vi förflyttar oss till Daniels bok, som börjar med domsord över kung kungen i Juda. Det som gjorde att kung Jojakim i Juda utlämnades och prisgavs till den babyloniske kungen Nebukadnessar hade flera orsaker. Han hade med total avsaknad av gudsfruktan förföljt Guds profeter och särskilt Jeremia. Han hade rivit sönder och bränt upp Guds ord, Jeremias skriftrulle (Jer 36:11-). Det viktigaste att notera är att det inte kunde hindra att Guds ord och Guds vilja gick i fullbordan. Jämför med dagens Kina där många biblar har bränts upp och förstörts. Väckelsen fortsätter ändå. Jojakim byggde ett lyxigt palats åt sig själv med hjälp av slavarbetare (Jer 22:13-). Han hade ”utgjutit oskyldigt blod och utövat förtryck och våld” (Jer 22:17). Synd och olydnad mot Gud var hela orsaken till att judarna fördes bort som fångar till Babylonien.

Fångenskapen drabbade även de rättfärdiga men Gud var med dem på sitt alldeles speciella sätt. Gud är trofast.

Nebukadnessars hovmarskalk Aspenas fick order att hämta unga män i Juda som var atletiskt byggda, hade lätt för att lära och var av förnäm släkt. De fördes bland de övriga judiska fångarna till Babylon. Några av dem var Daniel och hans tre vänner:
Hananja betyder: Herren är nådefull
Misael betyder: Vem är som JHWH /Herren
Asarja betyder: Den som hör Herren, Herren har hjälpt
Daniel betyder Guds dom, Gud är min domare.

Gud utrustade dem med sina nådegåvor.
Dan 1:17  Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar.

De fick andra namn i Babylon efter babyloniska gudar: Sadrak, Mesak och Abednego. Daniel fick heta Beltesassar. Så gjorde man för att utplåna deras judiska identitet och gudstro – men det påverkade inte alls dessa Guds tjänare!

Nebukadnessars dröm
I kapitel 2 läser vi om Nebukadnessar dröm. Det var ingen trevlig situation för Daniel och hans vänner men med facit i hand kan vi jubla inför Herren och hans underbara makt och suveränitet!

Kaldéer som nämns i texten, är ett annat namn för babylonier (från början var det ett område i södra Babylon). Det som kännetecknade kaldéer, är att de var astrologer, stjärntydare. Här fanns också spåmän, teckentydare, besvärjare och trollkarlar. Detsamma som vi kallar ockultism, spiritism och är demoniskt mörker. Detta var världens ”vise” och det bästa man kunde få fram i Babylon. De lovade att ge uttydningen om de fick veta Nebukadnessars dröm.

Dan 2:3  Kungen sade till dem: “Jag har haft en dröm och är orolig och vill veta vad jag har drömt.” 4  Då sade kaldeerna till kungen på arameiska: “Må konungen leva för evigt! Berätta drömmen för dina tjänare så skall vi tyda den.”

Det som Nebukadnessar gör nu, är inte bara att kräva uttydningen av drömmen som han hade haft.
Dan 2:5  Kungen svarade kaldeerna: “Detta är mitt orubbliga beslut: Om ni inte säger mig drömmen och tyder den skall ni huggas i stycken och era hus göras till sophögar. [ett sätt att utplåna minnet av den som straffas – att rasera hus brukar Israel göra än idag mot terrorister som mördar oskyldiga] 6  Men om ni låter mig veta drömmen och hur den skall tydas, skall ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Meddela mig därför drömmen och uttyd den för mig.”

Kaldéerna försökte naturligtvis övertala kungen att berätta drömmen, vilket gjorde att kungen blev irriterad och anklagade dem för att: ”försöka vinna tid, eftersom ni ser att detta är mitt orubbliga beslut” (v 8).

Dan 2:9  Om ni inte säger mig drömmen kan domen över er bara bli en. Ni har kommit överens om att ljuga och bedra, i hopp om att tiderna skall förändras. Säg mig nu vad jag har drömt, så vet jag att ni också kan tyda drömmen för mig.” 10  Kaldeerna svarade kungen: “Det finns ingen människa på jorden som kan meddela konungen det han vill veta. Det har aldrig hänt att någon kung, hur stor och mäktig han än varit, har begärt något sådant av någon spåman eller besvärjare eller kaldé. 11  Det som konungen begär är alltför svårt, och det finns ingen som kan meddela konungen det, ingen utom gudarna. Men de bor inte bland de dödliga.” [naturligtvis hade de helt rätt!] 12  Detta gjorde kungen så vred och förbittrad att han befallde att man skulle förgöra alla de vise i Babel. 13  När påbudet om detta hade utfärdats och man skulle döda alla de vise männen, sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem.

Vi lyfter blicken och ser i ett högre perspektiv. Himlens Gud vakar över allt som sker och det var han som hade gett drömmen till Nebukadnessar. Gud visste hur kungen skulle reagera och han visste att alla dessa mörkrets tjänare, skulle stå svarslösa och totalt hjälplösa. Dödsdomen hängde över deras huvuden och var nu beslutad. Gud visste naturligtvis också att dödsdomen skulle drabba Daniel och hans vänner. Inget kan överraska eller förvåna HERREN.

När Daniel fick höra om dödsdomen från översten Arjok som skulle utföra kungens befallning, visste Daniel att situationen var helt omöjlig. Det fanns ingen utväg. Han sökte inte efter mänskliga lösningar. Här hjälpte inga demonstrationer eller proklamationer, inga upprop eller kompromisser. Här fanns det bara en som kunde hjälpa. Daniel förstod att Gud måste ha en plan med alltihop.

Vad gjorde Daniel?

 1. han bad kungen om lite tid för att be till Israels Gud över drömmen
 2. han bad sina tre vänner om förbön – ödmjuk bön om Guds förbarmande
 3. han gick själv in i åkallan och bön för att få veta drömmen och uttydningen

Bönesvaret kom på natten och Daniel prisade Gud. Vad är världens mäktigaste man (Nebukadnessar) emot GUD?! Ett stoftkorn. Ingenting.

Dan 2:20  ..”Lovat vare Guds namn från evighet till evighet. Ty vishet och makt [gebura betyder ”du har ensam makt att uppenbara dina hemligheter”] tillhör honom. 21  Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. 22  Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset [som det står i Hebr 4:13 Inget skapat är dolt för honom,.. – Gud avslöjar mörkret med sitt ljus]. 23  Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet och förmåga och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Ty vad kungen ville veta har du uppenbarat för oss.”

Drömmen var speciell och profetisk. Den beskrev världshistorien.

Daniel kunde ha valt att bara rädda sig själv och sina vänner och struntat i alla andra men han gjorde inte det. Han ville rädda alla från dödsdomen. Det gav kaldeerna en chans att omvända sig till Israels Gud. Daniel blev förd till kung Nebukadnessar.

Dan 2:27  Daniel svarade kungen: “Den hemlighet som konungen vill veta, kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. 28  Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar [(hebr) ashariyth – i de sista /yttersta dagarna – det gällde alltså inte bara då utan gäller oss idag]. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd (uttydningen ger Daniel senare i samma kapitel och jag tar med det här):
31  Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. 32  Huvudet på statyn var av fint guld [det var Nebukadnessar och Babylon], bröstet och armarna av silver [Medien-Persiska riket], buken och höfterna av koppar [det Grekiska riket]. 33  Benen var av järn [Romarriket], och fötterna delvis av järn och delvis av lera. [den tolkning från pastor Irving Baxter som vi brukar föra fram på Temadagar om Ändens tid: ett återuppstått Romarrike – The Holy Roman Enpire. Religion och politik i samarbete, som blir globalt genom FN (7:23)] 34  Medan du såg på den revs en sten [(hebr) eben] loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. 35  Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. [helt utplånat!] Men av stenen [eben] som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.

En tröskloge – Tempelberget i Jerusalem hette från början Moria, platsen där Abraham skulle offra Isak – senare Sions berg – här låg jebuseen Ornans tröskplats när David fick en uppenbarelse – och här byggde Salomo templet. Alltsammans är förebilder på Golgata och Jesu försoningsdöd. Här skiljs agnar från vete, de ogudaktiga från de frälsta genom Jesu blod.

Stenen [eben] som krossar allt, är samma ord som byggnadsstenen, som de religiösa ledarna förkastade: Jesus Messias.

Matt 21:42  Jesus sade till dem: “Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon? [den stenen som förkastades av människor som värdelös, var Guds Son som ger frälsning och på den grunden har Gud byggt sin församling] 43  Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. [evangeliet sändes till hedningarna] 44  Den som faller på den stenen skall krossas [det här kan uppfattas som att Jesus blir en stötesten för syndens människa som inte vill omvända sig (vilket är sant och stämmer med GT:s profetia som vi snart ska läsa) men det kan istället tolkas att den som faller ner för Jesus blir förkrossad eftersom roten (hebreiska sun) betyder att förenas, bli lik, bli helad och fullständig – det slutliga målet som Jesus gör i den som tror], och den som stenen faller på skall smulas sönder.” [det drabbar dem som förkastar evangeliet när Jesus kommer åter – precis som i Nebukadnessars dröm]

Sion är en benämning på Guds folk och Sions berg är där Guds närvaro är, där Gud bor, det himmelska Jerusalem som vi tillhör (Hebr 12). Vi har vårt medborgarskap i Guds rike, i himlen. Att stå på Sions berg är att stå på klippan eller att bygga sitt hus på hälleberget (på Jesus och hans ord) och inte på sand (mänsklig vishet och det jordiska) Matt 7:24-27.

Jesus citerade profetian i Jesaja som nu höll på att uppfyllas.
Jes 8:13  Håll HERREN Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. [då behöver vi inte frukta något annat – Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan 1Petr 3:15] 14  Han skall vara en helgedom [Jesus är hörnstenen i Guds tempel av levande(gjorda) stenar]. Men för Israels båda hus skall han vara en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. 15  Många (inte alla men många i Israel) bland dem skall snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. [resultatet när Guds beskydd viker blev tydligt år 70 när Jerusalem intogs och templet raserades av romarna] 16  Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. [evangeliet /Guds ord i troendes hjärtan] 17  Jag vill vänta på [yachal betyder jag vill vänta med tillförsikt, vänta uthålligt (på att Herren kommer /hjälper)] HERREN, som döljer sitt ansikte för Jakobs hus, och hoppas på honom.  

Jerusalem är i centrum när den sista ”tröskningen” och slutstriden kommer: Harmagedon. Gogs arméer lockas ned till Israel för att dömas.

Hes 39:2  Jag skall föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst uppe i norr (Ryssland tar initiativet – “fötter som en björn” (Upp 13:2) – och många arméer som är med, Hes 38:5-6) och låta dig komma till Israels berg (berg i plural). 3  Där skall jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand. [missilramp och missiler – eller andra vapen?]Israels berg skall du falla med alla dina härar och med de folk som följer dig…

Daniel uttyder det sista riket i Nebukadnessars dröm
Dan 2:42  Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43  Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål [det uppfylldes bokstavligt på den tiden men kan också stå för förbund] men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. [politik och religion kan inte hålla ihop – det politiska järnet (militär-makt?) kommer att förgöra det religiösa systemet leran (som kommer ur jorden: jordisk, oandlig, demonisk vishet, Jak 3:15). Järn fick inte komma vid Guds altare i GT och inga järnredskap användes när man högg ut stenar till templet (1Kon 6). Lera användes för att bygga Babels torn. Guds rike är inte av denna världen, varken av ”järn eller lera”] 44  Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. [profetian säger att det ska finnas fyra världsmakter/riken samtidigt, när Messias kommer. I serien Ändens tid har vi fört fram tolkningen att det kan vara ”Kvartetten”. Detta samtidigt som den globala agendan pågår. Man får hålla isär de olika begreppen och bilderna för det ena utesluter inte det andra]

Nebukadnessar tillbad sitt lands gudar men efter Daniels besked, ärade han himlens Gud över andra gudar. Ändå byggde han senare en stor staty av guld och krävde tillbedjan. Han ville själv ha tillbedjan för guldet i drömmen var ju hans eget rike. Alla som inte tillbad statyn skulle kastas i den brinnande ugnen. Än en gång fick han se att Israels Gud har all makt men det var först när Gud bröt ner hans högmod, som han verkligen ärade Gud. Detsamma kommer inte att ske med den siste världsledaren, antikrist, eller den falske profeten. De är förhärdade i ondska och får ett annat slut.

Daniel fick senare en syn med samma betydelse men då som fyra vilddjur och det sista globala riket (vilddjuret) beskrivs.

Dan 7:7  …Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn [samma som de 10 tårna av järn och lera på Nebukadnessars staty]. 8  Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn [Antikrist] som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. [Det här är inte Guds rike! Det står så tydligt och klart men ändå påstår en del kristna helt felaktigt att “Guds rike ska utbredas och ta herravälde över hela jorden innan Jesus kommer”. Tvärtom är det Antikrists rike som utbreds globalt].

Antikrists ande leder alltid fokus till människor, människans förmåga, strukturer, planer, pengar, rikedom… jagets religion.
Den Helige Ande leder alltid fokus till JESUS, ett liv i helgelse, gudsfruktan och efterföljelse.

Dan 7:11  Sedan fortsatte jag att se, för de skrytsamma ords skull som hornet talade. Medan jag såg blev djuret dödat, och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. [samma som i Upp 19:20 när vilddjuret och den falske profeten kastas i eldsjön] 12  De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund. [här syftar det på ändens tid och visar att alla riken raseras när Jesus kommer tillbaka i makt och härlighet]
..24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. [Jag tänker på Marguerites dröm: är det de tio som står redo och väntar på order? Vi vet inte hur nära uppfyllelsen är men tio ledare kommer att inta sina positioner före antikrist träder fram]

Johannes såg detsamma i sin uppenbarelse
Upp 19:17  Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som -flyger högst uppe på himlen: “Kom och samlas till Guds stora måltid, [“Harmagedon” – detta i motsats till Lammets bröllopsmåltid som väntar Guds folk] 18  så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora.” (rovfåglar i profetian kan stå för onda makter som dras till ”köttet”, syndanaturen, syndens människa, Matt 24:28) 19  Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. [världen samlas för att strida mot Jesus och alla Guds änglar Matt 24:31-] 20  Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild [märket 666]. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel.
Här ingår alla lögnens tecken och under som leder till mörker och leder vilse. Därför ska vi vara väldigt uppmärksamma och pröva allt. Pröva utifrån Guds ord och med hjälp av Guds helige Ande urskilja om det är äkta eller falskt.

Det underbara i dessa profetiska drömmar och syner är att Guds rike består när alla andra riken och makter faller! Guds suveräna makt blir uppenbar för alla.

 • Varför tillåter Gud att ondskan får regera för en tid?
  Jag tror att vi kan komma fram till flera slutsatser:
  1. det gör att vi värdesätter Guds frälsning [i Jesus Kristus] ännu mer i den här världen.
  2. det gör att vi längtar efter att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike, Guds rike.
  3. vi inser hur hemsk synden är och blir ödmjuka när vi ser vad vi är frälsta ifrån.
  4. det lär oss att hata det Gud hatar och älska det Gud älskar.
  5. det ger oss motiv att vittna för andra och att be för människors frälsning.
  6. syndens mått skall fyllas för att Gud ska döma och han är en alltigenom rättvis Domare.

Fil 2:9  Därför (därför att JESUS ödmjukade sig och gav sitt liv till lösen) har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10  för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

För den som förkastar Jesu frälsning och evangeliet blir den bekännelsen av tvång. För den som tar emot Jesu frälsning, görs bekännelsen med himmelsk glädje och evig tacksamhet. Tills den dagen kommer handlar Gud med oss mitt i och genom allt som sker här och nu. Han utrustar och ger sin Helige Ande till alla som lyder honom och väljer korsets väg, precis som med Daniel och hans vänner.

Petrus visste att JESUS är Klippan och han är “den Levande stenen” som ger oss liv så att vi kan uppbyggas tillsammans som levande stenar. Vi har inte liv i oss själva, bara i honom. Jesus är stenen som ska krossa och utplåna antikrists rike och utbreda Guds rike. Jesus är hörnstenen och slutstenen [begynnaren och fullkomnaren] i Guds andliga tempelbygge, Sion.

1Petr 2:4 Kom till honom [pågående, inte bara en gång utan fortsätt att komma nära], den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Guds suveräna makt

Stå fast eller vika av

Det blir lite repetition av profetian jag fick ta emot natten mellan 20-21 Januari-2021 – Eftersom jag fick ett budskap att predika från Psalm 40

Vi skulle åka till en viss församling och predika om ändens tid och blev där vi mottagna med stor värme och bjudna på kaffe innan mötet. Med mig hade jag en hel väska med olika saker. Denna församling känner jag personligen väl till för jag är nämligen döpt där.

Det är en församling som gått igenom svåra prövningar genom åren. Det kom in saker i den församlingen som gjorde att den splittrades. Precis innan den gjorde det skickade Herren oss med ett budskap riktat till de 2 ledarna i församlingen vid den tiden. Den gången var det en helt annan atmosfär som rådde dessa ledare som styrde med hårdhet och iskyla hade tagit över. De 2 Pastorer som ledde församlingen vid det tillfället gjorde exakt tvärtom vad Anden sa den gången. De splittrade hela församlingen.

Men den här gången var det en totalt förändrad atmosfär av Andens kärlek och godhet och vänlighet. Genom dörrarna kom det in människor som förvandlades i den här härliga och ljusa atmosfären. Bänkarna fylldes av glada människor som inget annat ville än höra Guds sanna ord. (Märkligt i dessa Coronatider) Det var så tydligt att de var där för att få höra Guds ord och de längtade verkligen efter det.

Amos 8:11 Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord.

Det kommer en tid då de många ärligt sökande har tröttnat på alla de falska profeter som säger sig förmedla Herrens ord. Ingenting har ju hänt av alla fagra profetiska budskap om “Väckelse “Väckelse”. Jag undrar om inte Coronan har avslöjat hur det är ställt med deras kraft! Den här svåra tiden med alla begränsningar har skapat en hunger efter Guds ord. Vad säger egentligen Herren nu mitt i allt kaos? Det är ju det som är det väsentliga inte vad vi tycker.

Lokalen fylldes alltså av människor som ville höra Herrens ord. Mötesledaren och Sångarna var klara och snart skulle mötet starta. Nu satt vi där och skulle började göra oss beredda att tala till dem. Nu kommer den riktiga chocken jag böjer mig ner och skall ta upp mitt utkast från väskan men jag hittade det inte. Inte heller hittade jag mina läsglasögon eller min favoritbibel med alla favorit understrykningar och noter. Elvor sa åt mig läsglasögonen är ju inga problem jag har ju 7 stycken med mig. Som tur var hade vi en helt ny bibel med oss i väskan, den låg där helt oöppnad och oanvänd.

På med nya läsglasögonen jag lånade av Elvor sedan fick jag sprätta upp förpackningen på den helt nya bibeln. Då återstod bara ett problem nämligen utkastet! De var ju där för att höra vad Herrens ord sade! Jag våndades inom mig vad skall jag ge dem att äta de är ju uthungrade.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.

Mar 6:37 Men han svarade: “Ge ni dem att äta.” De frågade honom: “Skall vi gå och köpa bröd för två hundra denarer och ge dem att äta?”

Här sitter jag alltså med en nya glasögon och med en helt ny oöppnad bibel men jag vet inte vad jag skall “ge dem att äta”

Plötsligt kommer Herren mig nära med sin djupa stilla röst! Du skall säga till dem exakt vad jag säger att du skall säga! Jag ställer mig i talarstolen och börjar förmedla budskapet (Maten) till församlingen så tar drömmen slut. Det här är precis vad Herren sa att jag skulle säga.

Psa 40:1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt (Heb: Qavah) på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa (Sela) och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN. 5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar. (Lögnen) 6 HERRE, min Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men de är fler än man kan räkna.

Det jag aldrig sett förut var att det här beskriver två vägar. Ps 40:2 står hebreiska ordet Qavah vilket innebär att jag både väntar på och gör mig ett med Herren. Jag väljer alltså att stå fast vid Herren och hans ord och jag ödmjukar mig inför honom. Då kommer välsignelsen och upprättelsen.

1/ Gud böjer sig ner och hör min bön
2/ Han befriar mig från dyn och min egen otillräcklighet
3/ Han sätter mig på klippan Sela (Uppståndelsekraften)
4/ Han arrangerar stegen i förutberedda gärningar
5/ Ljuset kraften och glädjen kommer att förökas
6/ Församlingen blir ett vittne som påverkar andra människor

Den första vägen är alltså att vänta på och göra sig ett med Herren på Klippan (Sela) eller på Sion det är i princip samma sak. Här uppenbaras alltså en väg bort därifrån den kallas för Lögnens väg. När jag har haft mina drömmar om tåget och avfallet var det så tydligt: Man kunde inte längre vänta på Gud. Man hoppade på ett tåg och valde en väg som inte var god. Vad jag upplever så starkt att Anden säger är att det snart kommer en skiljeväg.

2 Mos 17:6 Se, jag skall stå där framför dig på Horebs klippa (Tzur) och du skall slå på klippan. (Tzur) Då skall vatten komma ut ur den, så att folket får att dricka.” Mose gjorde så inför de äldste i Israel.

4 Mos 20:8 Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan (Sela) inför deras ögon (Sinnen) och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan (Sela) och ger menigheten och dess boskap att dricka.

Parafras: Tag staven och kalla samman församlingen predika nu helt ”i enlighet med” eller ”om den” upphöjda klippan (Sela) inför deras ögon eller sinnen.

Det är alltså exakt den vägen som Ps 40 beskriver! Grunden är alltså ”Den lågt liggande klippan” När Herren satt dig där kommer du att få se Herrens Härlighet som strålar fram ur Jesu Kristi ansikte. Att förbli i Jesus Kristus innebär alltså att ”Jaget” och mitt ”Yttre sken” måste bort om jag skall kunna förmedla skenet som strålar fram ur Jesu Kristi ansikte.

Vad var det Mose gjorde som hindrade honom från att komma in i löfteslandet?

Paulus sa att Mose satte ett ”Täckelse för sitt ansikte eller sitt hjärta” (2 Kor 3) Andemeningen är ju att ”Jaget” eller mitt ”Yttre sken” tar över ledningen av församlingen istället för Herren. Det här är exakt vad Herren visade mig på berget ske med Kristenheten nu i ändens tid. Nu går vi tillbaka till PS 40 igen så får vi se att vi kan bara förbli på klippan (SELA) om vi stadigt förbidar honom. Det är alltså att bli totalt ett med honom – det är att bara reflektera hans härlighet!

Vad gör nu Mose? Det han gör beskriver alltså Paulus i 2 Kor 3 + 4 kan ske även i Guds församling idag. För det första står nu alltså Mose med ”Täckelset” för sitt ansikte när han predikar för församlingen. Han predikar om människors kraft och möjligheter istället för att reflektera ljuset från Gud ansikte. Han blev alltså stolt och högmodig och följde avgudar (Ormen) istället för att bara vara en som reflekterade Guds ljus.

Paulus säger alltså att församlingen idag kan göra exakt vad Mose nu gör (2 Kor 3+4)

4 Mos 20:10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan (Sela) och han sade till dem: Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa (Sela) skaffa fram vatten åt er?” 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan (Sela) och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. 12 Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig (Aman) och inte höll mig helig (Heb: Förhärligade mig) inför Israels barns ögon (Sinnen) därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.

Hebreiskan här är ju ganska talande om vi jämför med Matt 16 På denna klippa skall jag bygga upp min församling. 4 Mos 20:12 kan översättas så här: Eftersom ni inte ”byggde på” mig (Klippan) och inte ”förhärligade mig” inför församlingens ögon skall ni heller inte leda in församlingen i löfteslandet.

Nu tar alltså Paulus detta som förebilder på att vi kan göra exakt som Mose gjorde. Ps 40:6 Vi kan vika av på en väg som är en lögn. Vi kan alltså åter bli så förblindade av Satan så vi gör som Mose och faller för en lögn. Vad är då lögnen? Pseudo är en skickligt gjord kopia som Satan gör för att likna det äkta så mycket som möjligt. Jag eller Vi kan alltså ”Bygga upp” någonting både en Väg eller ett Hus och vi gör det i Herrens namn men den reflekterar inte hans härlighet vi vill äga den. Det är exakt vad gnosticismens budskap är som försökte infiltrerar församlingen i Korint. Det är exakt vad Kenneth Hagin förde in i trosrörelsen och som infiltrerar idag också.

HUR SKALL ALLTSÅ FÖRSAMLINGEN BYGGAS UPP?

2 Kor 3:12 Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga 13 och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. 14 Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. 15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar (Och Reflekterar) Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Här står det att vi kan göra precis som Mose gjorde (4 Mos 20:12) Istället för att ”Bygga på” och förhärliga Herren genom att bara reflektera det ljus vi får. Kan vi istället sätta på oss ett ”Täckelse” och bedras så vi tror att vi kan producera andlighet och att vi äger skenet i oss själva. Paulus fortsätter nu tankarna in i nästa Kapitel

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. (Täckelsen) Vi förfalskar inte (Laglöshet på hebreiska) Guds ord utan lägger öppet fram sanningen (Reflekterar ljuset) och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. (Sinne) 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva (Som de laglösa gör) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret” (Syndens konsekvens) han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Reflekteras till andra) 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften (Att förvandla liv) skall vara Guds och inte komma från oss.

Så vår enda existensrätt och vår enda uppgift vi föds till är att ta emot ljus och att reflektera exakt samma ljus. Våra hjärtan är här bilden av ett kärl och om vi reflekterar hans ljus och förhärligar honom är vi alltså kärl till gott bruk. Vad jag har upplevt Anden säga till flera är nu skilj er från dem som gör precis som Mose gjorde.

HÄR HAR DU ALLTSÅ GNOSTICISM ELLER TROSRÖRELSEN

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet,17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus,18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron (Grunden) för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

Här ser vi alltså Paulus varnar för hur Gnosticismen kommer at sprida sig över hela världen och se ut som framgång. Deras budskap: Uppståndelsen har redan skett! Om den har skett så har ju vi fått ut arvet redan här och nu? Då har ju Guds Rikes fullhet redan kommit.

KÄRL SOM JÄMSTÄLLER SIG MED KRUKMAKAREN

Jes 29:13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?” 16 Hur dåraktiga är ni inte! Skall leret anses lika med krukmakaren? Skall verket säga om sin mästare: “Han har inte gjort mig”? Eller skall det formade säga om honom som har format det: “Han förstår ingenting”?

Paulus använder de här orden när han undervisar mot Gnosticismen i Korint. Ordet Paulus använder till ”berömma sig av” är att ”skina av” på hebreiska. (Jeremia 9:23-24) Med andra ord du kan anamma en lära som säger att ”Du kan skina själveller så kan du bara “Reflektera” det ljus du fått. Här ser du alltså hur ett kärl (Hjärta) kan bli så bedraget att hon tror hon är Kristus.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

Korsets Kraft – Befriar oss från att drivas av vår visdom och kraft. Gnosticism är inget annat än samma förbjudna kunskap som härstammar från kunskapens träd i lustgården.

Det var ju exakt vad Paulus också sa till Korintierna.
2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (Ögon) fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

Alltså “Täckelset” kommer på ansiktet som vi undervisade om tidigare. Vad sa Ormen? Ni kan bli som Gud eller Ni kan bli Kristus! Trädet symboliserar alltså en ny lära som säger: Varför skall ni nu springa omkring och bara reflektera ljuset nu när ni själva kan äga det och skina i er själva. ?

När nu bibeln talar om Kraft kommer vi naturligtvis tolka det utifrån vårt tankesätt. Om vi skiner i oss själva så blir ju kraften för oss:
> Mirakler
> Under och Tecken
> Profetior

Detta är ju precis vad den församlingen manifesterar som inte bygger och gör sig till ett med Herren på klippan har. (Matt 7:21-23)(Ps 40:2) Detta är alltså det som kommer att dra dem som följer en lögn (Ps 40:5) De kommer alltså att tro att de kan “skina själva” istället för att “bara reflektera” ljuset.

Då skall vi se hur Paulus ser på kraften? Han ser korsets kraft som det som kan förvandla och befria oss ifrån synden: “Att skina själva” Att producera ett “Yttre sken” Det kan vi se här.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. (GK: Kristenheten skall tömmas på sin Kraft) Men det kommer ju inte de i Matt 7:21-23 hålla med om. De såg ju på Guds Kraft som: Mirakler Under och Tecken och “De laglösa” skall ju vara många.

Nu beskriver Paulus precis som vi redan har beskrivit: Det är Korsets Kraft som har försvunnit ifrån dem. Just därför beskriver han också att ondskan skall ta över. Ett annat sken tar automatiskt över nämligen “Det Yttre”
2 Tim 3:5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

De skall ha ett “Yttre sken” utan inre realitet står det! Lägg märke till att Paulus sa; Håll dig borta från dem! Jaha vilka är det då som han menar? Exakt samma människor som vi tidigare beskrivit: Gnosticism – Trosrörelsen! Den avfallna Karismatiska rörelsen i ändens tid.

Det är alltså exakt samma människor som vi skall hålla oss borta ifrån som dem vi beskrivit i 2 Tim 2:15-21. Det var ju samma människor som lärde att: Uppståndelsen redan hade skett! Det är alltså “de laglösa” de som ser Guds Kraft som Under och Tecken och Profetior (Matt 7:21-23) Det är de som viker av från Herren till Lögn (Psalm 40:5)

När jag har haft mina drömmar om tåget har jag alltså sett hur människor dras med och de kommer att tro en lögn. Du har väl lagt märke till att det är just under och tecken och falska profetior som kommer att få dem att lämna grunden. (2 Tess 2)

De som är kvar på grunden ser alltså Guds Kraft på ett sätt. De som lämnar grunden kommer att se på Guds Kraft på ett annat sätt. De som är kvar på grunden kommer att förstå att Guds Kraft är att Kristi Kors tar bort mitt “täckelse” så att jag inte “berömmer mig” eller “skiner av” något utan bara reflekterar ljuset.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Heb: Att skina av) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Då är det så att äkta profeter ser och lyser upp en väg. Det är Korsets väg! Det är vägen som öppnar ögonen så vi förstår vad Guds Kraft verkligen är.

Men så har vi då falska profeter de säger att Guds Kraft och ljus är något du kan äga i dig själv. Du kan producera Profetior – Mirakler – Under och Tecken!

This image has an empty alt attribute; its file name is fox.jpgMat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg.

Alltså ett annat Evangelium en annan ande och en annan Jesus. Lägg märke till ordet: Jag har nu sagt er detta i förväg.

Detta är exakt vad Petrus varnar oss för när han beskriver att “de laglösa” kommer innan slutet på tiden för att bedra församlingen. Då vet vi ju redan vad de skall predika: Under och Tecken och mycket Profetior! De kommer att säga att ni kan äga ljuset i er själva istället för att bara reflektera det.

Det är de som ser och tror så här som kommer att “Transporteras” ut ifrån Klippan och gå emot en Katastrof som drabbar dem på Herrens Dag. Det bli ganska långt det här så jag talar inte in allt kanske i inspelningen. Vi får se om jag hinner det märker ni.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger (Heb: Laglöshet) till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med (GK. Transporteras ut) i de laglösas villfarelse (Gnosticism) och förlorar ert fäste.

Vi har ett löfte om en ny himmel och en ny jord som vi väntar på och det gör vi alltså på Klippan som är vår fasta grund. Strax innan det löftet kommer fullbordas så kommer det Paulus varnat för att ske i ändens tid.

Falska Profeter skall predika ett annat Evangelium om en annan Jesus drivna av villfarelsens andemakt. Dessa kallas här för “De Laglösa” och beskrivs som att de kommer som ett Tåg. Om vi hoppar på tåget och inte kan vänta på klippan (Grunden) längre förlorar vi vårt fäste. (Jesus Kristus)

Nu vet ni att jag har beskrivit det här tåget för er för jag har drömt om det flera gånger. När nu flera stycken blir varnade om det här tror jag att tiden är nära för “Det stora avfallet”

Herren bekräftade det här i en annan stark dröm för några år sen: Han visade oss då som en symbol för dem som ville följa Jesus. (Kvinnans säd) Sedan visade han “de Laglösa”

Kvinnans säd hade inget sken utan fick skenet från ovan.
“De Laglösa” hade ett eget sken men i deras inre var det Mörker.

Herren talade från himlen följande: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan ormens säd (De Laglösa) och kvinnans säd. (Bruden)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on Stå fast eller vika av

Profetiskt budskap

PROFETISKT BUDSKAP MOTTAGET NATTEN 20-21 JANUARI – 2021

För några år sedan så talade Herren till oss om att ni skall få en nyckel att gå in genom en dörr. När ni kommer in bakom den dörren så skall ni förvånas över det ni får se och uppleva. Ja och jag är väldigt förvånad!

I natt talade Herren genom en dröm igen och jag fick gå upp och skriva ner den direkt så att inga detaljer försvinner ur minnet. Jag tror att det både är ett budskap till mig själv och dig som privatperson men samtidigt gäller det en församling. Budskapet var alltså följande ……..

Vi skulle åka till en viss församling och predika om ändens tid och blev där mottagna med stor värme och bjudna på kaffe innan mötet. Med mig hade jag en hel väska med olika utklipp och papper. Denna församling känner jag personligen väl till för jag är nämligen döpt där.

Det är en församling som gått igenom svåra prövningar genom åren. Det kom in saker i den församlingen som gjorde att den splittrades. Precis innan den gjorde det skickade Herren oss med ett budskap riktat till de 2 ledarna i församlingen vid den tiden. Den gången var det en helt annan atmosfär som rådde i andevärlden när dessa ledare som styrde med hårdhet. Pastorerna gjorde nu exakt tvärtom vad Anden sa genom det profetiska budskapet den gången det ledde till splittring.

När Anden talade den här gången var det en totalt förändrad atmosfär av Andens kärlek och godhet och vänlighet. Genom dörrarna kom det in människor som förvandlades i den här härliga och ljusa atmosfären. Bänkarna fylldes av glada människor som inget annat ville än höra Guds sanna ord. (Märkligt i dessa Coronatider) Det var så tydligt att de var där för att få höra Guds ord och de längtade verkligen efter det.

Amos 8:11 Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord.

Det kommer en tid då de många ärligt sökande har tröttnat på alla de falska profeter som säger sig förmedla Herrens ord. Ingenting har ju hänt av alla fagra profetiska budskap om “Väckelse “Väckelse”. Jag undrar om inte Coronan har avslöjat hur det är ställt med deras kraft! Den här svåra tiden med alla begränsningar har skapat en hunger efter Guds ord. Vad säger egentligen Herren nu mitt i allt kaos? Det är ju det som är det väsentliga inte vad vi tycker.

Lokalen fylldes alltså av människor som ville höra Herrens ord. Mötesledaren och Sångarna var klara och snart skulle mötet starta. Nu satt vi där och skulle började göra oss beredda att tala till dem. Nu kommer den riktiga chocken jag böjer mig ner och skall ta upp mitt utkast från väskan men jag hittade det inte. Inte heller hittade jag mina läsglasögon eller min favoritbibel med alla favorit understrykningar och noter. Elvor sa åt mig läsglasögonen är ju inga problem jag har ju 7 stycken med mig. Som tur var hade vi en helt ny bibel med oss i väskan, den låg där helt oöppnad och oanvänd.

På med nya läsglasögonen jag lånade av Elvor sedan fick jag sprätta upp förpackningen på den helt nya bibeln. Då återstod bara ett problem nämligen utkastet! De var ju där för att höra vad Herrens ord sade! Jag våndades inom mig vad skall jag ge dem att äta de är ju uthungrade.

Mar 6:34 När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.

Mar 6:37 Men han svarade: “Ge ni dem att äta.” De frågade honom: “Skall vi gå och köpa bröd för två hundra denarer och ge dem att äta?”

Här sitter jag alltså med en nya glasögon och med en helt ny oöppnad bibel men jag vet inte vad jag skall “ge dem att äta”

Plötsligt kommer Herren mig nära med sin djupa stilla röst! Du skall säga till dem exakt vad jag säger att du skall säga! Jag ställer mig i talarstolen och börjar förmedla budskapet (Maten) till församlingen så tar drömmen slut. Det här är precis vad Herren sa att jag skulle säga.

Psa 40:1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt (Heb: Qavah) på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN. 5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar. 6 HERRE, min Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men de är fler än man kan räkna.

Det jag aldrig sett förut var att det här beskriver två vägar. Ps 40:2 står hebreiska ordet Qavah vilket innebär att jag gör mig ett med Herren. Jag väljer alltså att stå fast vid Herren och hans ord och jag ödmjukar mig inför honom. Då kommer välsignelsen och upprättelsen.

1/ Gud böjer sig ner och hör min bön
2/ Han befriar mig från dyn och min egen otillräcklighet
3/ Han sätter mig på klippan Sela (Uppståndelsekraften)
4/ Han arrangerar stegen i förutberedda gärningar
5/ Ljuset kraften och glädjen kommer att förökas
6/ Församlingen blir ett vittne som påverkar andra människor

Men så finns då en annan väg vi kan välja som är precis motsatsen till välsignelsens väg. Vi kan välja människors väg för att de är många vi kan vika av till de stolta. Vi kan överge det sanna evangeliet och följa ett falskt. Anden säger tydligt att det snart kommer en skiljeväg!

När jag vaknade från drömmen var det särskilt två personer jag omedelbart kom att tänka på. Skall aldrig att glömma deras vänlighet mot mig och andra när jag först kom med i den här församlingen efter mitt dop den ene av dem döpte faktiskt mig. Det är med stor glädje och kärlek jag kan förmedla det här budskapet om upprättelse och jag vågar inte göra något annat heller. Herrens Tjänare – Janne Ohlin – Göteborg.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on Profetiskt budskap

PROFETISKA NYHETSBREV


Ny bibel med nya uppenbarelser >> 23/1-21
Dominionismen faller >> 23/1-21
Understanding the Times >> 21/1- 21

Posted in Different Stuff | Comments Off on PROFETISKA NYHETSBREV

UNDERSTANDING THE TIMES

Hej följande är urklipp från Jan Markell Newsletter gick inte att lägga upp det så jag var tvungen att kopiera in detta. Det finns 3 videos i slutet av nyhetsbrevet med intressant undervisning. Globalisternas plan är alltså Världskommunism och att utrota Kristendomen. Hur otroligt lett av Gud är det inte då att vår vän Robert skickar sin till oss precis nu.

Har en stark känsla av att nu när USA fallit i globalisternas händer kommer det att gå fort.

Dröm 1
Jag såg i min dröm människor som gick och demonstrerade, de hade händerna uppsträckta och med hänförelse ropade bort med korset, bort med korset. En del gick och samlade ihop pengar i bössor för ändamålet, jag frågade människorna varför de gjorde detta. De visste inte varför de demonstrerade, de hade inget svar.

Jag har haft en liknande dröm då sa Herren att “de har hatat mig utan orsak” Hela det politiska klimatet kommer vända i vårt land när detta kaos kommer. Jag såg att det liknade “Kristallnatten” i min dröm!

Syn!
Vid senare tillfälle såg jag för min inre syn, nordens flaggor ligga(varje flagga låg ner över sitt land) istället för att vaja på stången. / Robert

Roberts syn är ju helt i enlighet med deras Agenda att ta bort alla nationers gränser. Det är detta “The Great Reset” och “Agenda 2030” handlar om. De som har följt korset och vandrat med Herren kommer att finna både beskydd och mat och husrum under denna tid på ett övernaturligt sätt.

Markells Nyhetsbrev!

Have you heard about the Great Reset? This Great Reset is not new – it’s just a fresh coat of lipstick on an old pig designed to finally sneak in an agenda.

What agenda? Agenda 21, Agenda 2030, and the Green New Deal – are all the same plan. In a sentence, it’s global socialism/Marxism. The plan includes:

Eliminate national sovereignty and independence
Destroy and replace the free enterprise economic system
Eliminate private property 
Own nothing and be happy
Abolishing Christianity
A cashless society
A universal income

In a sentence, everyone will be equal, everyone will be secure from the ravages of competition, and as a result, the whole world will be happy and be at peace! And, the new Biden/Harris Administration cannot wait to implement this.

The ultimate goal is godless global government.
Could the Great Reset actually be the Tribulation and Great Tribulation? Could the reset for the believer be the Rapture of the Church?

The first three videos below give a detailed examination of this heaven-on-earth scheme by the World Economic Forum. The plan is hiding in plain site.

Antichrist Kingdom Rising (Part 1) – Pastor Brandon Holthaus and Pastor Billy Crone

Antichrist Kingdom Rising (Part 2) – Pastor Brandon Holthaus and Pastor Billy Crone

Storm Warning – Michele Bachmann

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , | Comments Off on UNDERSTANDING THE TIMES

Bibelnycklar och profetiskt pussel

NYCKLAR TILL DIN BIBELLÄSNING
Att kunna förstå bibelns budskap är A och O i den tid vi lever i idag med så mycket förvirring och villoläror. Den onda andevärldens mål är att fånga den troendes hjärta och ersätta sanningen med lögn. Bibelns budskap (Djup) handlar ju inte om de därute utan vi som läser det. Det vi läser inspireras vi av det fyller alltså våra hjärtans kärl. Det våra hjärtans kärl fylls av det kommer också ut ur våra munnar och våra handlingar.

Här följer lite nycklar jag har lärt mig genom åren som kommer att bli en välsignelse och ögonöppnare och hjälp för dig att kunna förstå din bibel. Här kommer några exempel de är långt ifrån hela bilden av orden men beskriver grundbetydelsen.


1/Att äta mat är att inspireras av någonting (Joh 6:55)
2/För att gå en väg måste du ha blivit inspirerad av något först
3/Fader = Den som inspirerar en annan till de gärningar vi gör
4/Fader (AV) Den som lägger en grund för en familj eller ett hus
5/Son (Ben) Grunden och uppbyggaren till en familj eller ett hus
6/Laglöshet = Att äta mat som Gud förbjudit (1 Mos 3:1)(Jes 66:16-17)
7/Laglöshet = Att ”Förvrida” vad Guds har sagt. (1 Mos 3.1)
8/Guds Härlighet = Vem Gud är och hans Värde!
9/Vittne Martur = Ett bevis som leder till ett frikännande i en rättegång
10/ Mörker = Oftast en bild på Syndens konsekvens
11/ Rättfärdighet = Friande dom i en rättegång
12/ Sanningen = Uppenbarelse och ljus om Gud men samtidigt om dig själv
13/ Ljus = Den Sanningen uppenbarad
14/ Öga är din förmåga att se och ta emot Ljus
15/ Guds Rike = Kan endast regera där Korset har utfört sin död
16/ Lögn (Pseudo) En skickligt gjord kopia av sanningen
17/ Agape – Att underordna sig en Kungs ord (Joh 14)
18/ Bön – En utfattig tiggare som kommer och ber (Gud) om hjälp
19/ Tjänare är en som har förlorat alla sina egna rättigheter
20/ Visdom – Gå runt ett berg och lägga samman till en hel bild
21/ Visdom – Att förstå hur en väg slutar
22/ Sann Profet – Att lysa upp vägen för andra
23/ Urskiljning = Att kunna se skillnad mellan 2 vägar
24/ Antikrist – Motståndare eller Istället för Kristus
25/Höra (Heb: Shema) Lyssna – Förstå – Göra
26/ En väg är Tankesätt + Handling

Det finns ett ord som har varit min ledstjärna genom åren och det är detta:
Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

En gång för en del år sedan var jag med om en märklig upplevelse med Herren. Det var då vi fick kallelsen att undervisa i det profetiska ordet. Då förstod jag inte att Herren samtidigt visade att du kommer att tjäna genom 2 stycken nådegåvor. “Kunskapen” och “Visdomen” men genom åren har jag förstått hur det hela fungerar.

Han sa då at dessa 2 kommer att förökas steg för steg om du vandrar korsets väg. ”Kunskapen” det är alltså som ”Pusselbitar”
”Visheten” det är förmågan att lägga ihop ”Pusselbitarna” till en hel bild.

Ordet för visdom Sofia från de hebreiska ”Väktarna” (Sophim) De befann sig i en stad som ofta var byggt på ett berg. De skulle vandra runt berget så skulle de av den fulla bilden de såg kunna förstå om staden var i fara. Om staden var i fara skulle de blåsa i basunen och varna om en fiende närmade sig!


När jag blev frälst från missbruket 1989 kom det första profetiska budskapet om mitt liv. Du skall stå runt Göteborgs berg jag vill att du varnar mitt folk. Du skall få blåsa i basunen starkt i ändens tid. Är inte detta fullkomligt otroligt? Det är ju exakt vad som skett! När allt det här startade sa Herren: Jag skall tala till dig genom drömmar och syner!


Nu skall jag berätta om en syn jag tycker Gud har talat genom drömmar oftare men det är ju han som väljer och inte jag. Om han kallar dig till något så förser han alltså genom nåd allting som du behöver till din tjänst. De är otroligt vad Herren den senaste tiden har gett andra ”pusselbitar” där vi tillsammans kan få se ett pussel ta form. På Sions berg är det ett pågående samarbete mellan Guds tjänare och tjänarinnor just nu i Andens värld.
När jag var en liten grabb så satt ofta min far vid det stora vardagsrumsbordet med jättepussel på flera tusen bitar. Jag var imponerad av min pappa och nu påminde mig Gud i en syn jag faktiskt har svårt att förklara. Jag liksom fick uppleva den här händelsen igen och min pappa sa: Nu skall jag lära dig hur man lägger pussel
1/ Du börjar med de 4 hörnen
2/ Sedan tar du själva ramen
3/ Sedan kan du lägga samman alla mönster du ser
4/ De svåra bitarna kan du lägga undan till senare

Sedan sa Herren: Börja med det du vet och förstår!
Jag sitter alltså här och försöker att lägga ett pussel som startade 9 Nov 1989 när jag blev frälst. Det finns bara en enda bibeltolkning som har stämt in perfekt under resan. Det är Irwin Baxters som beskrev Sovjets fall som en planerad händelse. Den 9 Nov 1989 kom Eliten överens om att de skulle driva den kommande världsordningen genom Kommunism. Han beskrev Tyskland som huvudet som blev helat efter Hitlers 3:e rike. Då börjar alltså utvecklingen mot det vi ser och förstår idag.

Då stämmer alltihop månförmörkelserna vars sista Tetrad avslutades med en Supermåne. Samma dag står Påven i FN och inviger Agenda 2030. Vilket är vad vi kommer att få se nu efter Pandemin och The Great Reset. Vi ser en Världskommunism ta form framför våra ögon!


Joel 2:1 Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära
Joel 1:15 Ve oss, vilken dag! Ty HERRENS dag är nära, som förödelse (Katastrof) från den Allsmäktige kommer den.

Ordet för Katastrof kan betyda mer än katastrof. Det är Gud som gråter över sitt folks synder som anfalls och plundras av fiende (Jes 22:4) Ordet beskriver alltså hur ett byte tas från ett hus av en inbrottstjuv.

Nu när vi förstår den hebreiska bilden är det ju solklart att Tjuven är samma sak som “dödsriket” Det kommer inte år det hus Herren bygger. (Mt 16) Men ta en titt på den här liknelsen nu får vi ljus så vi förstår WOW! Tjuven är Herrens Dag och Dödsrikets makter! Fördärvaren kommer innan Exodus! Dödsriket kommer inte in i husen där lammets blod var och där de käkade lamm. Där vakade man och hade osyrat bröd! Ett rent Evangelium!

Mat 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.
44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid,
46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer,
49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Tjuven kommer alltså innan Herren Kommer!

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (Katastrofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. (Paulus använder båda orden)


Skall se om jag får tid att undervisa lite sen om bibelns tidsbegrepp. Men det är viktigt att vi förstår att Herrens Dag startar med en tidpunkt vi inte har en aning om. Men vi vet hur den slutar nämligen att han sätter sina fötter på Oljeberget. Herrens Dag är en tidsperiod som börjar med en dom och slutar med Jesu tillkommelse. Det är en dom över Guds hus med andra ord! Kära vänner det är dags att förkasta eskatologisk tradition och börja läsa och begrunda vad bibeln säger istället. Katastrofen kommer alltså innan Jesus kommer tillbaka igen och uppståndelsen sker.

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst (Vid slutet av Herrens Dag) skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter (DÅ) skall vi som lever och är kvar (Efter Katastrofen – Tjuven) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.


Vers 17 Vi som har bevarat tron och livet när katastrofen (Herrens Dag) kommer skall alltså få evigt liv. Katastrofen är alltså samma sak som inbrottstjuven som kommer för att stjäla.

Ännu tydligare blir ju detta när han skriver det 2:a brevet till samma församling.
Avfallet kommer först
Katastrofen kommer sedan
Jesu tillkommelse avslutar det hela


Nu ber jag er att läsa det här utan ”den inlärda” eskatologiska tolkningen som tyvärr inte stämmer med bibeln ”Herrens Dag” och ”Hans Tillkommelse” är inte ett och detsamma.

Herrens Dag är ingen vredesdom över oss på berget Sion. Herrens Dag kommer som en vredesdom över alla dem som överger honom i det stora avfallet. Det är Herrens Dag som skall komma som en Tjuv inte Herrens Tillkommelse. Då kör vi!

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst (PAROUSIA) och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

De har ju redan fått undervisningen i 1:a brevet om att Herrens Dag kommer som en katastrof eller tjuv innan Herrens ankomst där de döda uppstår och då vi skall församlas hos honom (1 Tess 4)

I Kapitlet efter 1 Tess 5 beskriver han alltså ”de som håller fast” och de ”avfallna”. Det skulle ju bli oerhört förvillande om han inte skulle fortsätta förklara samma sak nu. Men det är exakt vad han gör! Han fortsätter nu givetvis att beskriva samma två grupper!


2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?
2 Tess 2:6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Han beskriver alltså här exakt samma grupp som han redan gjort i 1 Tess 5 det är ju helt uppenbart. Det är alltså dessa som kommer att drabbas av katastrofen och där tjuven bryter sig in på Herrens Dag innan Jesus kommer tillbaka igen för att avsluta tiden.

De gör sig till ett med den onda andemakten eller hur? Vad kallar bibeln sådana för? Skökan! Vill ni veta mer läs detta bibelstudium om kvinnan. (Predikaren 7:27)

Men nu till den andra gruppen då de som kommer undan katastrofen. De som är på Sions berg de som inte hoppar på tåget. De som har lyssnat till larmtrumpeten! Läs denna profetia förstår vi att tiden är kort!


2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Bibelnycklar och profetiskt pussel

Varför blev de arga på Jesus?

Det här är verkligen bara en snabb reflektion jag skrev ner på grund av ett telefonsamtal idag med en vän blev det levande för mig.

Joh 15:20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord.

Vet du varför de blev arga på Jesus?
Joh 8:39 De svarade honom: Vår fader är Abraham.” Jesus sade: “Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar. 40 Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham.

Samma sak råkade Paulus ut för i Galatien!
Gal 4:16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen? 17 Dessa människor är ivriga att vinna er men har inte rätt iver, utan vill skilja er från oss för att ni med så mycket större iver skall hålla er till dem.

Varför var man ivriga att vinna dem?
De hade fel motiv!

De tänkte använda sig av människor för att låta sitt eget inflytande växa sig större. Ju större mitt hus är ju större blir ju mitt yttre sken och mitt värde. Det här är Kains väg!

Roten till Kains namn betyder på Hebreiska:
1/ Grundlägga
2/ Få att växa upp
3/ För att ge mig ära (Yttre sken)

Kains väg är alltså Kains tankesätt!
Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. 12 De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna.

De är alltså mitt bland oss i den stora Kristenheten!
De är levande döda som Zombies!

Vad gjorde egentligen Abel som var så fruktansvärt så Kain dödade honom? Jo – Han bara levde och praktiserade sanningen. Mörker kom över Kain och han blev vansinnig! Allt handlade ju helt enkelt om att föra vidare Guds Rike! Abel visar ju att det kan du bara göra genom att offra allt på ett altare. Abels sanning blev förmycket för Kains som byggde Guds Rike på jorden!

Kain tänkte som fariseerna tänkte. De visste egentligen innerst inne att Jesus talade sanning men det kostade för mycket att lyda den. Istället för att ödmjuka sig och inse det förhärdade man sig och blev fiender till Evangeliet.

Joh 11:48 Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk.

Sanningen var obekväm för de skulle förlora kontrollen o makten
1/ Vårt tempel eller hus (Församlingen är Guds hus)
2/ Vårt folk! (Medlemmarna är ju Guds Folk)

Jag gjorde några uttalanden på FB för ett tag sedan om dagens rörelser i kristenheten kanske de blir lika arga som Kain blev? Resten jag skriver nu är bara saxat från facebook men intressant om du känner igen dig för det gjorde en del.

Citat 1:

Latter Rain är ju ungefär så här! Väldigt likt Sverigebönen eller hur? De blir väldigt arga om du påpekar det här! Men lyssna på budskapen får du höra…..

1/ Nu är det dags för alla att förstå att vi är ju inte svans utan huvud
2/ Vi har nu fått all auktoritet i vår ande så nu skall vi samla en stor armé – Vi skall jaga bort Satan ur staden eller landet!
3/ Viktigt att även “lovsångare” engagerar sig för man menar att dessa “bygger ju en tron” så att “Närvaron” kan trona på vår lovsång så under o tecken och det profetiska blir förlöst. (Allegorisk tolkning av Davids lovsångare)
4/ Dundrar vi på riktigt bra nu och följer “mönstret” så kommer vi skapa genombrott i andevärlden – Vi intar landet!
5/ De nya stridsgeneralerna de nya Apostlar och Profeterna håller i dirigentpinnen Nätverk och Partners och Pengaflödet är på gång! En ny ekonomi som kallas för rikets ekonomi…..Ett flow av rikedomar i vems fickor?
6/ Nu kommer alltså “den stora väckelsen” som vi har organiserat fram och som vi har offrat allt för.
7/ Nu är det dags för Jesus att komma tillbaka för nu har ju vi gjort allt jobbet färdigt. (Falska Guds Riket)

Citat 2:

Jag struntar i vad han heter det står att av frukten skall man lära känna trädet. Namn är för mig helt betydelselöst. Du skall se nu vad som händer vad man följer – Det kommer bara att finnas två grupper det är därför allt idag handlar om Guds Rike. (Ogräset bland Vetet) Ogräset kräver organisation och grupperingar – pengar – inflytande. Ogräset samlas först!

Vad jag kan se håller följande på att ske ute i Kristenheten just nu. En grupp söker upprätta Guds Rike genom att ha med sig företagare för att influera samhället med “moraliska lagar” och “Under o Tecken” (Mt 7) En annan grupp får sina ögon öppnade och förstår att Guds Rike kan bara upprättas där Korset får verka död i människors hjärtan.

Den första gruppen bygger på ett sätt….
Den andra gruppen låter sig uppbyggas…

Den 1:a gruppen kräver omfattande nätverk och organisation och konferenser och media. Den 2:a gruppen är totalt beroende av Anden. Ganska avslöjande eller hur? Den 1:a gruppen kan inte vänta på Gud. Den 2.a gruppen kan vänta hur länge som helst. TITTA SJÄLV ÖVER KRISTENHETEN KANAL 10 VISION SVERIGE HIMLEN TV _ Bedöm efter dessa kriterier så kommer du förstå vad som händer det är ju uppenbart (Ogräset och Vetet är blandat) När trycket och hotet kommer från världen vilken grupp tror ni kommer att få en övernaturlig kraft och ledning från Gud? Eller vilket hus består?

Citat 3:

Ja men om väckelse börjar med oss vad är det vi måste förstå? Vad jag kan se håller följande på att ske ute i Kristenheten just nu. En grupp söker upprätta Guds Rike genom att ha med sig företagare (Partners) för att influera samhället (7 Berg) med “moraliska lagar” och “Under o Tecken” (Mt 7) En annan grupp får sina ögon öppnade och förstår att Guds Rike kan bara upprättas där Korset får verka död i människors hjärtan.

Den första gruppen bygger på ett sätt….
Den andra gruppen låter sig uppbyggas…

Den 1:a gruppen kräver omfattande nätverk och organisation och konferenser och media. Den 2:a gruppen är totalt beroende av Anden. Ganska avslöjande eller hur? Den 1:a gruppen kan inte vänta på Gud. Den 2.a gruppen kan vänta hur länge som helst.

När Gud skulle avslöja världshistoriens största hemlighet sände han inte budskapet genom något som kunde attrahera människan utan precis tvärtom.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad?
2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

När Gud skall sända profeter till de moderna fariseernas “husbyggen” hur tror ni redskapet han skickar ser ut? “Maskulint läderklädd innepredikant” eller en som de kommer att förakta? Jag tror jag vet! Definitivt någon de starka föraktar och upphöjer sig över det är likt Gud.

Varenda gång Herren har skickat oss med profetiska budskap har han redan visat: De kommer att förakta det ni säger! Exakt så har det varit nästan varenda gång hittills.

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.

Guds väldiga kraft uppenbaras i lerlampor! De brann i fattiga hus och deras värde var noll kronor. Man kunde tillverka en själv om man hade lera. Den som ser på lerkärlet kommer att missa ljuset! De väldiga falska Apostlarna i Korint föraktade Paulus.

1 Sam 16:6 När de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: “Det är säkert HERRENS smorde, som står här inför HERREN.” 7 Men HERREN sade till Samuel: “Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat.”

Men oljan hamnade i ett föraktat lerkärl!
1 Sam 16:12 Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. “Stå upp och smörj honom”, sade HERREN, “ty han är det.” 13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och HERRENS Ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama.

Herren skickade oss till en Karismatisk församling en gång med en profetisk varning. Den kvällen härjade en falsk profet i församlingen: Vi hade en känsla av att det var en spådomsande som verkade i mötet. Nästan alla budskap var så att de uppenbarade en slags dold kunskap men upphöjde inte Herren! Typ: Du har nyss kommit från Kreta och nu har du suttit hemma och sagt att du vill resa till Mallorca! – Budskap av denna typ är vanligt bland – New Age medium.

Jag känner en kvinna som till och med arbetat som Medium innan hon blev frälst. Hon var intagen av onda andar de talade med hörbar röst till henne. Hon trodde att hon tjänade “det goda” följande har hon själv berättat: andarna (De bytes ut och blev starkare under tiden) sa att: Nu kommer ett telefonsamtal och du skall skriva ner och säga henne detta budskap! 5 Minuter senare uppfylls detta och en kvinna ringer! Allt som utger sig för att vara från Gud kan alltså vara mörker men uppträda som ljuset.

Hon gjorde goda inkomster på att spå andra människor! När vi nu har läror som Trosrörelsens (Hagin) som mer liknar New Age än Kristendom förkastar jag allt “profetiskt” som kommer från denna rörelse.

2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron (Grunden) för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

Här ser vi Gnosticismen med exakt samma budskap som Hagins efterföljare. “Du har allting redan i din ande” du har redan blivit Kristus i din ande det är din nya identitet. (Detta är en Lögn)

Är det inte tydligt vilka de är som bygger utan grund i Mt 7.
De berömmer sig att vara i Himmelriket.
De berömmer sig av “Under o Tecken” och “Falska Profetior”

Men de har ingen grund för Herren känner dem inte! Nu vet du vilka “de laglösa” är som du skall hålla dig borta ifrån. Du är ett fint kärl till fint bruk!

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG
Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Varför blev de arga på Jesus?

Klädbytet

KLÄDBYTET
Utslitna kläder

Undervisning: Elvor Ohlin
2021-01-15

Det finns en sång som heter ”I wanna be forever young”. Texten uttrycker önskan att leva för evigt och sorg över livets korthet, över att åldras och till sist försvinna bort. Vi hade Temadagar i Kristendom med Bibeläventyret på Mellanstadieskolor under många år. I en skola frågade en liten kille efter förmiddagens lektioner: ”Om Adam och Eva inte hade ätit av den där frukten, hade vi inte behövt dö då?” När han fick bekräftat att så säger Bibeln eftersom synden var det som ledde till döden (man får inte säga ”så är det”, utan ”Bibeln säger att…”, eftersom det är frivilligt att tro), utbrast han spontant: ”Vad arg jag blir på Adam och Eva nu!” Han ville inte åldras och dö. Nej, vem vill det? Men tack och lov har Gud satt gränser och det gäller både för syndens härjningar, all ondska och djävulen.

Rom 6:23  Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

 • Ingen behöver lära oss att synda, det gör vi ändå.
 • Ingen behöver lära oss att vara själviska, det är vi ändå.

Orsaken är att vi har en fallen natur. Den fallna naturen kallas också syndanatur, för den gör att vi alla syndar och är syndare, i uppror mot Gud. Gud ger oss bilden av en klädnad. Den fallna naturen är som en utsliten klädnad. Ja, den är så sliten så att den är färdig för sophögen. Men den som vill ödmjuka sig inför Gud, bekänna och ta emot Guds förlåtelse i Jesus Kristus/Messias, får en ny och fräsch klädnad och blir en ny skapelse. Härligt!

Färdiga för sophögen

Ef 4:22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla [palaios] människan som går under, bedragen av sina begär, 23  och ni förnyas nu till ande och sinne. 24  Ni har iklätt er den nya [kainos] människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Rom 6:6  Vi vet att vår gamla [palaios] människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt [katargeo], så att vi inte längre är slavar under synden. 7  Ty den som är död är friad från synd. 8  Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.

Gal 5:13 Ni är kallade till frihet, bröder (systrar). Använd bara inte friheten så att den onda naturen (syndanaturen) får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

Orden betyder att vår gamla [palaios] människa är utsliten, oanvändbar och färdig för sophögen. Jesu förlåtelse och frälsning innebär att syndens kropp (syndanaturen) har berövats sin makt [katargeo] Den har blivit arbetslös, har förlorat sitt inflytande och är maktlös. Jesus befriar från synden och syndens makt. Man är inte längre slav under synden, utan en ny [kainos] skapelse, kvalitativt bättre eller förvandlad och en förnyad skapelse.

Då borde det vara självklart att alla vänder sig till Jesus och tar emot hans frälsning? Nej, så enkelt är det ju inte. Problemet med oss människor är att vi ofta älskar, ursäktar och försvarar synden. Vi vill ogärna göra upp med den eller att erkänna orsak och konsekvens. Vi vill hellre bestämma över våra liv än att låta Gud vara Gud. Detta trots att universums Skapare är fullkomligt god, Allsmäktig och vet vad som är bäst för oss.

Nya kläder

Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17  Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18  Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19  Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Till vår räddning kan Gud prisge eller utlämna oss till våra egna val (Rom 1), så att vi tvingas att inse att vi är slavar under begären eller på andra sätt få oss att inse följden av vår egen väg. I annat fall kan Gud i sin godhet låta oss se hur meningslöst livet är om allt är en slump, som gudsförnekarna påstår. Många finner Guds frälsning i Jesus Kristus/Messias genom sitt sökande efter sanningen och meningen med livet.

Den trånga porten och den smala vägen

Matt 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Pånyttfödelsen sker när vi lyder Gud och väljer att gå in genom den trånga porten, som Jesus sa. Korsets väg är smal. Där finns inte plats för våra planer och drömmar, som alltid sätter oss själva i centrum. Inte heller för kompromisser för att vara människor till lags eller få världens gillande. På korsets väg lägger vi ned allt och ber av hjärtat: ”Ske din vilja, inte min”.
På vägen kan vi möta olika smala passage. Läs om Den smala passagen

Pånyttfödelsen gäller vår inre människa. Kroppen åldras och bryts ned men för alla som har lagt sitt liv i Guds händer, väntar ett underbart hopp för framtiden.

Synden sliter ut hela skapelsen

Jes 51:6 Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. [synden och dess konsekvens gör att den sliter ut Guds skapelse] Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner. 7  Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser, var inte rädd för deras hån. 8  Ty mal skall förtära dem som en klädnad, mott skall äta dem som ylle. Men min rättfärdighet skall förbli för evigt, min frälsning från släkte till släkte.

Ps 102:26  För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk. 27 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad, du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. 28 Men du (Gud) är densamme och dina år har inget slut. 29  Dina tjänares barn skall bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig (evigt liv).

Vad vilar vår tro på? Guds ord och Guds verk med starka löften om framtiden.

Luk 21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Precis lika omöjligt som det är att frälsa sig själv, precis lika omöjligt är det att rädda skapelsen. Ingen kan befria sig själv från synden. Ingen kan hindra de konsekvenser som synden åsamkar hela skapelsen. Trots det finns det många kristna som både säger att de ska utbreda ”Guds rike över hela jorden” och ”rädda planeten”. Sådana kristna tror alltså inte på Guds eget ord. Gud har talat om allt för oss, väldigt tydligt och klart. Ingen som läser sin Bibel kan missförstå det. Gud har inte förutbestämt människornas val men han känner till framtiden och har talat om att majoriteten av världens befolkning kommer att förkasta hans erbjudande om frälsning.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det (en falsk världsfrälsare och dess gudsfientliga system), alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet…

2Petr 3:9  Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
…13  Men nya
[kainos] himlar och en ny [kainos] jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Den här världen och dess system kommer inte att bestå och kommer inte att kunna räddas. Den kommer att gå under och avslutningen kommer att vara en global agenda (Upp 13). Den kommer att tvinga oss alla att välja om vi vill tillhöra Jesus, Guds Son, eller om vi vill tillbe en människa, som utgör sig för att vara en världsfrälsare (antikrist). Det handlar om var vi vill tillbringa evigheten. Det finns inte frälsning i något annat namn än i namnet JESUS, Bibelns Jesus.

En syn
Jag fick en syn under bön för många år sedan efter att jag hade valt att ge mitt liv helt till Herren. I synen gick jag på en smal väg. På båda sidor syntes människor och den ena efter den andra vände sig bort ifrån mig. Det såg ut som om jag var ensam kvar. Jesus frågade: ”Är du villig att följa mig ändå?”. Mitt svar var ungefär så: ”Ja! Men bara genom att du gör det möjligt”. Jag hade förstått att det är totalt omöjligt i min egen kraft men mitt val var gjort.

Mark 8:38  Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.”

Marxism leder till fördärv

Varningar går ut till Guds folk men det verkar som om många stänger igen. “Allt står väl till”. De vill inte se eller höra att den globala agendan leder till fördärv. Det vore märkligt om inte detta är det sista stora globala (upproret) riket, som Bibeln talar om. Tror inte det är möjligt att det skulle kunna bli mer globalt än i vår tid?! Politiskt är inte ”partiskalan” det som är avgörande – det är den ensidiga propaganda som vill få oss att tro på Agendan som den stora lösningen. Även om den är marxistisk, ingår människor från olika partier och samhällsskikt. Marxism är en falsk utopi som har misslyckats gång på gång i historien och kostat många människors liv. Målet idag är en global diktatur med en världsregering och en världsledare. Även om t o m agendan skulle se ut att misslyckas, kommer de att ha ”sin man” (antikrist), redo att träda fram.

Religion kommer bara att tillåtas om man accepterar alla religioner som likvärdiga. Här är påven den samlande faktorn. Ekumeniken är i det närmaste som ett sömngångartåg där man följer blinda ledare, på väg till ett stup.

Min främsta bön är att kristna som inte ser, ska vakna innan det är för sent. För den som kompromissar nu kommer att bli alltmer påverkad och indoktrinerad i den här världens tänkesätt. Bibeln ger ljus, vishet och klarhet. Om andra källor eller eget förstånd hålls högre, förlorar man urskiljning och klarsyn. Sinnet fördunklas och förmörkas när man sätter sin tro till människor och människors planer istället för på Gud och Guds ord.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Det väntar ett slutligt klädbyte för Guds folk

Ett sista och fullständigt klädbyte väntar Guds folk. Den “klädnaden” är evig och kan aldrig förstöras. Alla människor är inbjudna och uppmanade att göra sig redo men inte på människans villkor. Det är Guds villkor som gäller. “Omvänd er och tro evangelium!”, sa Jesus. Bara så kan önskan om att vara “evigt ung” och evigt liv uppfyllas. Paulus skrev om att den yttre människan (kroppen) bryts ner men den inre människan förnyas genom den helige Ande. Han längtade efter den “boning” som är evig.

2Kor 5:1 Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen.
2 Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning,

1Kor 15:51  Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53  Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.
…58  Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Till sist ska hela skapelsen byta klädnad

I hela Guds skapelse finns en “längtan” efter Jesu återkomst och den befrielse och förvandling som det innebär. Det finns ingen själ i döda ting eller i naturen och djuren är skapade i olika arter. Bara Gud vet vad den längtan innebär men den ska få sin uppfyllelse.

Rom 8:20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen (tomhet, meningslöshet), inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , | Comments Off on Klädbytet