Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

FieldUndervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(innehåller uppdateringar med vår undervisning om Ändens tid och Temadagar som vi harhaft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

Fieldbible-vete-1

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning av Elvor Ohlin 

26 mars 2010

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Det är Guds nåd som gör det

DET ÄR GUDS NÅD SOM GÖR DET

Detta är en mer full bild av den predikan Janne höll i Parousia Mission Göteborg 9/9 – 2018

bibeln

Det hänt att Gud talat till mig med hörbar stämma. Det är inte hans vanliga sätt att tala jag har bara upplevt det några få gånger. Vi skulle ha två möten nere i Småland ett vanligt Söndagsmöte och sedan ett kvällsmöte.

Det var när jag läste igenom texten till första mötet som det händer Herren kommenterade samma text som jag läste. Ju mer jag tänker på detta ju större blir det Jesus som själv är Guds levande ord kommenterar sitt nedskrivna ord. Alltså snacka om en levande bibelkommentar! Jag läser från Jes 53 följande:

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

planta

Plötsligt kommer Herrens stämma: Precis så kommer jag i era liv också! Det här stämmer ganska bra med liknelsen om såningsmannen. Vi bestämmer alltså själva om han skall få växa upp i oss eller ej. När han får växa upp i oss så kommer vi också att tänka som han och tala i enlighet med Guds ord. Vi kommer att bli som de i Filadelfia som inte förnekat hans namn (Gk: Onoma = Hur någon är! )

Det finns två bilder på församling: Ett Träd ! Och en Byggnad! (1 Kor 3:9)
1 Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker (Plantering)  en Guds byggnad.

> Trädens tillväxt kommer från Roten!
> Byggnadens från Hörnstenen!

Herren uppenbarade sig för Abraham – Han Trodde = Byggde !
1 Mos 15:6 Och Abram trodde (Heb: Tot: “Aman” – Bygga på) på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Han uppenbarade sig för Petrus = På denna Klippa = Bygga !
Mat 16:16 Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

För en som kan hebreiska är detta oerhört intressant. För ordet Fader betyder: “Grundläggare av ett hus eller ett familjenamn”. Och ordet Son betyder: “Grund och uppbyggare av ett hus eller ett familjenamn”

Detta kommer tydligt fram i Jakobs dröm i Betel som betyder Guds hus.
1 Mos 28:12 Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. 13 Och se, HERREN stod ovanför den och sade: “Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. 14 Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma (Kristus Gal 3:16) skall alla folkslag på jorden bli välsignade. (Heb: Inympade eller att Böja Knä)

1 Mos 28:16 När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17 Han greps av fruktan och sade: “Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” 18 Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. 19 Och han kallade platsen Betel. (Guds Hus) Tidigare hette denna stad Lus. 20 Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21 och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud. 22 Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.”

Hörnstenen blir alltså ett Andligt hus som byggs av Guds Son som är Klippan (1 Kor 10) Eller Jesus blir som en levande rot som växer upp till ett träd. (Joh 15) Om vi förkastar hörnstenen förkastar vi roten! Det vi producerar kommer att bli ormungar! För vi har redan en giftig bitter rot i oss som producerar ond frukt (Synden – Rom 7) Den kom in i Eden när ormen gav dålig frukt till människosläktet att äta (Inspireras av). Den roten producerar i vårt kött 3 saker som tar över vårt tankesätt! (Ormens 3 Lögner)

1/ Skulle då Gud ha sagt! (Skriften)
2/ Ingalunda skall ni dö (Missa märket)
3/ Ni skall bli lika Gud ändå (Utvändigt)

Herren sa i en dröm att han kommer att uppväcka fiendeskap mellan de här två tankesätten. Ormens säd kommer att komma i konflikt med Kvinnans säd. Jag tror det redan har börjat och det är mitt ibland oss och det kommer även att gå rakt igenom församlingar och familjer.

När du nu läser Ps 118 så gör det med Jakobs upplevelse i Betel i åtanke. (1 Mos 28: 12-22) Jakob fick liksom gå runt och tuktas av Gud ett tag sedan kom han tillbaka igen till samma plats. Gud tar hand om Jakobs liv på sitt eget precis som han gör individuellt med våra liv. Ordet för omvändelse på Hebreiska kan vi se i Jakobs liv när han gör denna resa och kommer sedan tillbaka till Betel igen.

Ordet Shuwa som betyder omvändelse är en rörelse runt och tillbaka igen till utgångspunkten

Psa 118:18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. (Korsets handlande i våra liv) 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten (Jesu Verk) som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. (HUS) 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

Vi ser en port in till ett andligt hus! Det husets grund är en sten en hörnsten! Men vi måste ödmjuka oss och Herren måste tukta oss för att vi skall se det här. Vi skulle lika gärna ta bilden av en rot som växer upp till ett träd som bär god frukt det är exakt samma sak.

Mat 13:20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.

Förkastar vi hörnstenen så förkastar vi roten det är exakt samma sak! Föraktar vi eller förkastar Roten Jesus Kristus så inte han får växa upp i oss. Då kommer en annan rot att växa upp och bli till ett träd eller en växt. Så vi kan alltså bära God frukt eller dålig frukt! Det hjärtat är fullt av det talar munnen!

Mat 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd (Växt) som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

Om vi nu både är en åker och en byggnad så måste vi ju tolka liknelsen om ogräset och vetet utifrån detta tankesätt. Ormen kommer alltså in i åkern och sår och det har han ju redan gjort i Eden (Förebild) Han sår nu samma sak! Kom ihåg att ordet Antikrist betyder
1/ Motståndare (Till Kristus)
2/ Istället För (Han Kopierar)

Så någon ny växt sår han egentligen inte utan ett nytt evangelium. Det är ett evangelium och en ande som ger näring till den rot som redan finns där redan. (Synden) Ormen vill gärna krypa in och ge näring åt den roten.

Heb 12:9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva? 10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet. 11 För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. (Från Kristus roten i oss) 12 Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. 13 Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. 14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. 15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. 

Guds Nåd verkar alltså så att den håller ormens rot i schack så att den inte växer upp och bär frukt. Istället verkar Guds nåd så att Roten Kristus i oss får mer och mer plats att växa och bära Frukt. (Guds Rike Rom 14:17) Om ormen får tillfälle kommer han alltså att snabbt skapa grupperingar och sprida detta i Kristi Kropp som Cancer. Det är exakt vad Paulus beskriver om Gnosticismen (Trosrörelsen)

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare (Trädgårdsarbetare) som inte behöver skämmas (Misslyckas) utan rätt delar (Beskära och Rensa) sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

För att få fram andemening som Paulus vill ha fram till oss vill jag här parafrasera det lite.

Timoteus jag ser en fara komma så hänge dig åt att studera Guds ord. Det är ju din kallelse och då hjälper Guds Nåd dig att utföra din tjänst. Timoteus jag vet att Gud har satt dig som en Trädgårdsarbetare i Guds Trädgård. (Rike) Du är satt där för att vakta så att ormen inte kommer och ger näring åt ogräset eller den bittra roten. För om den ges näring kommer den att växa och skapa grupperingar och sprida sig mitt bland er i Guds trädgård  (Heb 12:15) Din utrustning är Anden och Ordet! Det är som en skalpell eller som en beskärningskniv de rensar bort saker om kan vålla skada (Jesus tar samma bild om hans ord Joh 15 Rensning och Beskärning)

Guds ord är som en skalpell och så skarp genom Anden att den blottlägger vad det är för rot som påverkar och driver oss. Andlig krigföring handlar om att hålla ormen borta från Lustgården för han vill ge näring åt den här bittra Roten! Men ljuset håller honom i schack!

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det här tog jag upp förra gången om Doulus! Den som frivilligt kommer till dörren på huset och blir genomborrad där. Han tillhör nu Herrens hus evinnerligen. Han får sin skuld fastspikad vid dörren (Korset) Herren har nu ansvaret för hans försörjning och beskydd. Jesus var en Doulus och vi skall vara det (Fil 2) Tömma oss själva är exakt samma sak som talet om Korset. Det är även samma sak som att bli beskärd med skalpellen eller kniven av Trädgårdsmästaren. (Joh 15)

1 Kor 1:17  Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Kristi Kors i våra liv drar oss mer och mer in genom en smal port till ett Hus. Förkastar vi det dras vi mer och mer mot en bred port till Babylon.

Gud vill plantera något underbart in i våra liv. Han sätter ett rotskott där som senare börjar växa upp till ett olivträd. Det finns en enorm kraft i ett växande olivträd för det kan till och med flytta på klippblock. Det flyttar på det omöjliga i våra liv när det får växa upp. Det är min uppgift på båten känner jag att samtala med människor i sin nöd och försöka så in något av Jesus i hjärtat på dem. Jag har nyss fått ett tillfälle att få så in Jesus i ett hjärta så be gärna för honom.

PIX-TFMYG2

Psa 52:9 “Se, där är en man som ej gjorde Gud till sitt värn! Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig.” 10 Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. 11 Jag skall alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma skall jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.

i David finns ett grönskande Olivträd och han är i ett grönskande Olivträd! Detta är att komma in i Kristus och Kristus kommer in i dig. Nu har Plantan vuxit upp till ett träd som bär frukt (LJUS) Gud har gjort något underbart i hans liv! Han vill alltid tacka Gud för det. När han ser mannen som hela tiden jagar fram såg han sig själv innan Gud handlat med honom (52:9) Nu när han är i Kristus Jesus kan han tacka Gud för hans nåd!

tabernacle

Förra gången tog jag upp vad ordet synd betyder: Att missa märket! (DÖRREN) Det handlar om en kraft som kallas synd. Den är lik mannen i  Ps 52:9 slaveriet under begäret att jaga efter ett värde blir bunden till slut. Men sen finns det en annan kraft som Gud lägger ner i oss som drar oss till Gud som kallas för Nåd. Utan att Gud handlar med oss så är vi ohjälpligt förlorade!

Den har till grund i vad Jesus gjorde på Korset och den sanna tron drar oss alltid mot honom. Det är genom Guds nåd han ger oss Tron som gör oss Rättfärdiga och som leder till Frälsning. Inte undra på att bibeln skriver så mycket om Guds nåd. Vad är vår respons till Guds nåd?

1/ Tacksamhet!
2/ Lydnad!

Rom 6:17 Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar (DOULOS) men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. 18 Nu är ni slavar (DOULUS) under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden.

Det är exakt vad nåden gör! Den skapar tacksamhet genom att du kommer att förstå att det är Guds handlande i ditt liv som för dig till lydnad. (AGAPE) Jag tog just upp tuktan förra gången att det är Gud som fostrar oss genom de omständigheterna vi möter. Resultatet vi ser och förstår Guds Nåd och kommer till porten till Guds hus.

Jag berättade att jag drömde innan förra predikan att jag besökte två vänner med bil. Jag såg en väldig flod komma jag sprang upp på ett högt berg. När jag kom upp på berget så var jag plötsligt i Anden mitt i ett Parousia Möte. Jag vet att det finns de här i mötet som haft liknade drömmar!

Berget är naturligtvis inte ett berg du kan ta på eller se med dina vanliga ögon. Gud måste öppna våra ögon genom sin Nåd. (TUKTAN) Anden talar genom David som förklarar vad detta berg är! Han Här förklaras även vad den här floden är jag drömde om är.

Psa 36:6 HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet (EMMUNAH) ända till skyarna. 7 Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar (YASHA) du, HERRE. 8 Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. 9 De mättas av de rika gåvorna i ditt hus, av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. 10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. 11 Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över de rättsinniga.

Låt oss nu titta på några intressanta saker här!

Hans Nåd!
Hans Tro! (Gal 2:16 Rättfärdiga genom Hans Tro)
Hans Rättfärdighet! Hans Berg!
Under Hans Vingars skugga! (Jesu Verk Rom 3:23 + Heb 9:5)
I Hans Hus!

Sedan står det om Hans fällande Dom – Den är som en oerhört snabbt stigande Flod av väldiga vattenmassor! Det är exakt samma ord som används om Noas flod! Det är troligen därför det står att han öppnar (YASHA) för människor och djur.

1 Mos 7:11 Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades.

Plötsligt steg en flod från underjorden upp och skapade väldiga vattenmassor. Den drog med sig alla som inte gått in i Arken. Att gå in i arken genom rättfärdighetens port den smala porten det var Noas budskap. Den som har Öra han hör (LYDER) vad Anden säger till församlingarna.

Arken symboliserade alltså även Sions berg och det Nya Jerusalem! (Heb 12) Tron på Jesus når ända upp i himlen det når ända upp i skyarna står det.  Vi har alltså ett namn givet! Det första Noa gör när han går ur Arken är att bygga ett altare. Det var alltså exakt samma altare bildligt talat som fört honom min i Arken. Altare på hebreiska kan betyda: Platsen där djuret slaktades (GOLGATA) Lammet är slaktat från begynnelsen (UPP 13:8)

BABYLON

Noa fortsatte som rättfärdighetens förkunnare även när floden dragit bort. Han var fortfarande en förkunnare på Sions berg. Hans Altarbygge var alltså evangeliet! Vad är egentligen frälsning? Noa förflyttades från en gammal värld rakt in i en ny. På samma sätt skall vi komma från denna tidsålder rakt in i nästa.

Apg 4:11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (YASHA)

För att komma in i nästa tidsålder och bli frälsta måste vi alltså komma in genom dörren till Guds hus. Den som kommer in i Guds hus har accepterat hans namn! Det är hur någon verkligen är! Den som är vänd mot ingången till Herrens Hus han har ansiktet mot Altaret. Den som har ansiktet vänt mot Altaret och inte förnekar hans namn han är samtidigt på Sions berg och i Det Nya Jerusalem.

Massor av människor far runt som skottspolar och letar efter sammanhang där man tror att Jesus är och där Jesus verkar. Hur skall jag veta om det är det sanna namnet eller inte? Det finns nämligen ett annat evangelium en annan Jesus och en annan ande (2 Kor 11:4)

Berg i bibeln symboliserar riken! Sions Berg är Guds Rike! Herrens Doulus Johannes hörde där ljudet av en Basun! Budskapet förstås av hans Doulusar! Sedan hörde han ljudet av väldiga vatten (Exakt som Noas Flod)

Så om du kommer till Sions berg så kommer du att få höra ljudet av en Basun! Basunljud har ju med väktare att göra alltså de som inte sover utan vaktar. Noa hörde detta eller hur?

1/ Varning!
2/ Floden kommer!

Noa fortsatte alltså att vara Rättfärdighetens förkunnare! Han fortsatte vända människors ansikten mot det altare han byggt. Men Satan kommer alltid som ett ljusets ängel och bedrog dem ANTIKRIST betyder både MOT och ISTÄLLET FÖR.

Bakom principen Babylon står alltså Satan! Lägg märke till att det är MOTSTÅNDAREN som mitt bland de Kristna sår någonting som är EN KOPIA (MT 13)

De vände altaret ryggen
De kommer till Sinerars land (Folket sover)
Där förändras namnet (Laglöshet)
Där försöker de nå Himlen (Ps 36:6) Tron!
Där bygger de ett hus

Är det inte lite märkligt att Jesus sa att Antikrist ande kommer in där folket sover?

Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän (MOTSTÅNDARE) och sådde ogräs (KOPIA) mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Kvinnans säd (Jesus Kristus i oss)
Ormens säd (Antikrists ande)

Så när man rört sig tillräckligt långt Österut bort ifrån Altaret kommer man till platsen där väktarna sover! Det är exakt vad namnet Sinear betyder enligt en kommentar jag har. Där startar alltså Babylon som var och som kommer. Antikrist är en andlig princip och Antikrists ande är floden som drar människor dit.

Det verkar som om Jesus hänvisade till allt detta när han undervisade om Babylon för sina lärjungar. Judarnas fiender var ju ofta Babylon! Lärjungarna kände ju väl till deras historia! Så när Jesus talade om en sådd av ormen där folket sov (SINEARS LAND) Det samma gällde när han talade om Portar! Det var en port i Babylon som var världsberömd det var Ishtar Gate.

Det var en oerhört stor och med dyrbart material prydd port in i staden Babel. Denna väldiga port räknades som en av världens sju underverk. Ishtar var Himmelens Drottning vars andra namn var Semiramis och Astarte. Gick man in genom den porten ärade man alltså Himmelens Drottning som även var Magins Gud! Men samtidigt även en annan avgud som hette Adad som var beskyddade mot naturkatastrofer som Stormar och Slagregn.

Det var ju exakt vad som var bakom porten till det Hus Jesus talade om i Mt 7. Jag slutar aldrig förvånas över det oerhörda djup som finns i bibeln. Här står det talas om falska under och tecken profetia och stora kraftgärningar som Satan lätt kan kopiera. Astarte eller Ichtar var även magins stora avgud!

Det står även talas om Naturkatastrofer som Stormar och Slagregn som den där avguden Adad skulle beskydda emot. Bakom Babylons avgudaport fanns alltså en Magi! Vet du att många som kommer ur New Age tror att de tjänar Gud. Ja en del är så blinda att de faktiskt tror att de tjänar Jesus! Johanna Mickaelsen skapade ett tomrum i sitt innersta där en person som kallade sig Jesus uppenbarade sig.

Det här är precis vad den sanne Jesus varnade oss för i Mt 24

Mat 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

V 26 Öknen kan likagärna översättas: Tomheten! Det här var ju exakt vad Johanna Mickalesen råkade ut för. En annan Jesus uppenbarade sig för henne i det tomrum hon skapade när hon mediterade och tämde sig själv på sina tankar.

V 27 Inre rummen kan betyda behållare eller litet tabernakel. Det är exakt vad som sker i en mässa i Katolska Kyrkan. Våfflan blir upphöjd av människohänder och genom magi förvandlad till Jesus. Den läggs sedan in i en Monstrance som är en behållare formad som en sol. Sedan läggs Våfflan in i ett litet Tabernakel och när det görs tänds en lampa som visar Jesus är Här.

Bob Dylan skrev en sång en gång som handlar om att vi människor kan sätta på oss olika titlar en del höga och en del ännu högre. Men vi måste tjäna någon!

Du måste tjäna någon ja så är det du måste vara någons tjänare. Ja det kan vara Djävulen eller det kan vara Herren men du måste tjäna någon.

1/ Om vi tjänar Herren dras vi till porten på hans hus!
2/ Om vi tjänare Djävulen dras vi till porten på hans hus!

Vid porten till hans hus finns ISHTAR och bibeln beskriver henne som sensuellt attraherande. Hon kallas även som sagt var för Himmelens Drottning! Hon vill gärna att du tar och dricker lite vin tillsammans med henne. Går du in till henne gör du dig ett med Henne! Detta kallas i bibeln för andlig otukt!

Det som fångade Johanna Mikaelsen var en andlig upplevelse!
Det som fångade Warren B Smith var en andlig upplevelse!
Det som fångar människor i Latter Rain är andliga upplevelser!
Det som fångade mig i Knarket var också upplevelse!
Den som tjänar Djävulen är kvar i Babylon! Han eller hon är Drucken!

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Här talar han mot Gnosticismen föregångare till den Latter Rain och Trosrörelse vi ser idag.  Uppståndelsen har redan skett och arvet är redan vårt men vi har inte fattat detta. Du måste först åka till Tulsa sedan till Uppsala. Sedan gör du helt enkelt andra upplevelser och förändrar din teologi till Katolska Kyrkans. Det är exakt samma andemakt bakom! Men vad är det som gör att de kommer att ha sådan stor framgång? Vad är det som gör att deras evangelium kommer att ha sådan framgång? Jo då som nu: Upplevelser!

Jesus sa: Om de Falska Profeterna säger han är här eller där gå inte dit!
Varför åkte så många till Toronto?
Varför åkte så många till Pensacola?
Varför åkte så många till Lakeland?
Varför åker så många till Bethel Church?

Därför att på dessa ställen kan du få gå in genom Ichtars port (Den breda porten) Magins Drottning vill gärna ge dig lite vin och smutta på så du kan få göra en egen lite upplevelse. Vad är det nu för skillnad på de här ställena och på de som gått in genom den smala porten? En av upplevelserna är lite märklig – Gud är bara kärlek han skulle aldrig döma någon nej det är inte min Jesus! (VIDEO)

Men de som går in genom den smala porten kommer Herren också att ge upplevelser! Men det är tydligen drömmar och syner och andligt förstånd om vilken tid vi lever i. Till skillnad från bygget i Sinears land sover inte Sions väktare.

parousia6

Janne Ohlin / Parousia Mission – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Det är Guds nåd som gör det

När bönesvaret är på väg

När bönesvaret är på väg

Parousia Mission 9/9-2018
Predikan: Elvor Ohlin

Rökelse var förebilden för bön i GT. Bibelord är viktigt, så att vi inte tror att vi ska gå omkring och svänga rökelsekar idag.

Ps 141:2 (David) Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer, mina lyfta händer som ett aftonoffer.

Upp 5:8  Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner. [Här ryms inte våra själviska och köttsliga böner men de som den Helige Ande har inspirerat till, som alltid är enligt Guds vilja]
8:3  Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. 4  Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. [kanske “mycket rökelse som lades till” är Jesu förböner]

skold1

Vi ska gå till GT och läsa om rökelsealtaret i tabernaklet och  som senare också gjordes till templet. Herren sa till Mose:

2 Mos 30:6  Du skall ställa altaret framför förlåten som hänger framför vittnesbördets ark. Det skall stå framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet, där jag skall uppenbara mig för dig.

Aron skall tända väldoftande rökelse på altaret. Varje morgon när han gör i ordning lamporna skall han tända rökelse. 8  Aron skall också tända rökelse när han sätter upp lamporna i skymningen. Detta skall vara det dagliga rökelseoffret inför HERRENS ansikte från släkte till släkte. 9  Ni skall inte låta någon främmande rökelse komma på det och inte heller brännoffer eller matoffer och ni skall inte utgjuta något drickoffer på det. [Bönen är inget medel för egen rättfärdiggörelse. Den Helige Andes verk får inte förfalskas genom att blandas med hednisk tillbedjan som är falsk eld]

Rökelsen /bönen måste ha sin grund i brännoffret, dvs. i Jesu offer och blod. Jesus är den ende Medlaren som gör att vi får komma inför Guds tron.
Brännoffersaltaret stod allra först i förgården när kom in genom porten. Det var överdraget med koppar som bildligt står för dom och rättfärdighet. Här dömde Gud synden när Sonen Jesus tog all vår synd på sig på Golgata.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten…

Elden på rökelsealtaret togs från brännoffersaltaret [korset]. Andens eld /Guds eld faller bara där Jesu blod och försoning har fått rena hjärtat. Då blir bönen i Ande och sanning, som Jesus sa.

Rökelsealtaret hade en central plats. Likaså ska bönen ha en central plats i våra liv. Rökelsealtaret hörde till det Allra heligaste men stod i det Heliga, framför förhänget till det Allra heligaste. Det kan vi läsa om i Hebr 9. Det var det förhänget som brast uppifrån o ner när Jesus dog. Draperiet som var 18 x 9 m och som ”4 hästar i varje kant kunde inte få den att rämna”, skrev historieskrivaren Josefus.

Vilken chockvåg det måste ha varit! Vägen var nu öppen in till det Allra heligaste! Öppet till nådastolen /Guds tron!

Rökelsen var väldoftande och noga sammansatt enligt Guds föreskrifter till Mose.

2 Mos 30:34  HERREN sade till Mose: Tag väldoftande kryddor, stakte, sjönagel och galban, och dessutom rent rökelseharts, lika mycket av varje slag, 35  och gör rökelse av dem, en konstmässigt beredd blandning, saltad, ren och helig. 36  En del av den skall du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet, där jag skall uppenbara mig för dig. Höghelig skall den vara för er. 37  Den rökelse ni gör med denna sammansättning får ni inte göra åt er själva. Den skall vara helig för dig inför HERREN. 38  Den som gör en sådan för att njuta av doften skall utrotas ur sitt folk.
[Vad är det vi söker? Andliga upplevelser? Spekulativa andliga manifestationer? Andliga gåvor för själviska syften? Eller ber vi om den Helige Ande för att vi verkligen vill leva helt för Jesus i efterföljelse och helgelse?]

rokelse-kryddor

Det skulle vara ren rökelse med 4 ingredienser av väldoftande kryddor.
Bönen är ju först och främst gemenskap med Gud, med Jesus och att närma sig honom.

 1. Stakte
  Stakte
  var självrunnen kåda från träd – om man högg med en yxa i stammen och ”sårade” trädet, strömmade kåda till för att läka såret.
  Det är en bild på förkrosselse, bekännelse och åkallan. Anden överbevisar om synd och gör samvetet känsligt.

Ps 34:19  HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.

Jes 48:18  O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor.

Stakte var den finaste myrra. ”Myrraberget” läser vi om i Höga Visan. Det är en bild på Getsemane och Golgata där synden blev sonad.

HV 4:6  När dagen blir sval och skuggorna flyr, vill jag gå bort till myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. 7  Du är alltigenom skön, min vän, på dig finns ingen fläck.
(1917 års översättn.) Till dess morgonvinden blåser och skuggorna fly, vill jag gå bort till myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. [Detta är också en profetia om kvinnorna som gick till graven tidigt på morgonen och upptäckte att den var tom för Jesus hade uppstått!]

 1. Sjönagel
  Sjönagel
  var skalet av en viss mussla från havets botten som fanns i Röda havet.
  Det är därför en bild på begäran (begärbön) och önskan från djupet av hjärtat som ofta kommer genom nöd.
  Det är också en bild på förbön, i samarbete med den Heliga Ande.

Asaf profeterade:
Ps 50:15  Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.”
[(1917 års översättn.) Åkalla mig i nöden så skall jag hjälpa dig och du skall prisa mig]

David skriver:
Ps 18:7  I min nöd åkallade jag HERREN, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. [det är något väldigt speciellt när vår bön är ett nödrop – det rör Guds hjärta. I Synen jag fick (1990) om en äkta väckelse var bönen ett nödrop].

 Jag tror att vi som Guds folk i Sverige får be på samma sätt som profeten Daniel gjorde:
Dan 9:18  Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. 19  O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja – för din egen skull, min Gud, ty din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.” [Vi har inget gjort för att förtjäna Guds nåd eller förtjäna en besökelsetid men vi får vädja till Guds barmhärtighet].

 ”du skall prisa mig” – då kommer vi till nästa ingredienser i rökelsen/bönen.

 1. Galban
  Galban beskrivs som en olja (mjölkliknande vätska) från en flockblommig planta. Den har använts för medicinskt bruk (bl a mot kolera).
  Galban är en bild på tacksamhet, tacksägelse. Jag kom in i ”klagande” en period när jag bad om ett speciellt löfte jag hade fått eftersom jag tyckte att ingenting hände. En dag upplevde jag ett tilltal från Herren: ”Du kan tacka redan nu!”. Å vilken förändring det blev! Jag fylldes av tacksamhet och trosvisshet.

Kol 4:2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.

1Tess 5:18  och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. [Det händer något när vi börjar att tacka. Det är som vårt öppnas upp inför Herren].

David skrev i Ps 30:12: Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång…
Vi behöver inte vänta att tacka tills vi ser med våra ögon. Vi kan tacka redan nu för det som Gud har sagt och lovat. Vi behöver påminnas om det. Jag tror att Sven Reichmann sa: ”Inget dunstar så snabbt som vår tacksamhet” och det är nog tyvärr sant många gånger.

 1. Rent rökelseharts
  Rent rökelseharts
  var en mycket väldoftande kåda från vissa barrträd, från granar. Det är en bild på tillbedjan och lovprisning.

2Kor 2:14  Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. 15  Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, 16  för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta?

Svar på den frågan finner vi i 3:5:
…inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud.

Så har vi de fyra ingredienserna i bönen:
Bekännelse – Begärbön & förbön – Tacksägelse – Tillbedjan & lovprisning
Ingredienserna syns i böner som bads av Hanna, Nehemja, Daniel, David och många andra i Bibeln som bad inspirerade av Guds Ande.

1Tim 2:1  Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2  för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3  Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4  som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5  Ty Gud är en [= enhet (Fader, Son, Helig Ande)], och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne…

Nu, i Lukas kapitel 1, var tiden inne…

Vi läste innan att rökelsen skulle tändas varje morgon och kväll (så att den inte slocknade). ”Detta skall vara det dagliga rökelseoffret inför HERRENS ansikte från släkte till släkte.”

När judarna återvände från de 70 fångenskaps-åren i Babylon byggde de upp templet i Jerusalem (Esra och Nehemja, Sakarja och Haggai bok). De återinförde prästtjänsten med prästavdelningarna (1 Krön 24). 20.000 präster tjänstgjorde i templet vid den här tiden. Att tända rökelse morgon eller kväll tillföll bara en gång i livet och det avgjordes genom lottning.

Den här veckan tjänstgjorde Abias prästavdelning
Abia betyder Herren är min Fader

Luk 1:5  På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. 6  De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. 7  Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren. 8  En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, 9  fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. 10  Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. 11  Då visade sig för honom en Herrens ängel, som stod till höger om rökelsealtaret. 12  Sakarias blev förskräckt vid denna syn, och fruktan kom över honom. 13  Men ängeln sade till honom: “Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. 14  Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. 15  Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. [beskriver en nasir i GT, en man eller kvinna som var helt avskild för Guds syfte och vilja över sitt liv] 16  Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. 17  Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.” 18  Då sade Sakarias till ängeln: “Hur skall jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren.” 19  Ängeln svarade honom: “Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. [det är samme mäktige ängel som sändes till profeten Daniel med väldigt starka budskap …man nästan hör hur ängeln Gabriel drar efter andan… “jag är sänd direkt ifrån den himmelska tronen, från Gud själv…”] 20  Och se, du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne.” [det var en tillrättavisning och en konsekvens av Sakarias tvivel på Guds ord/löfte] 21 Folket stod och väntade på Sakarias, och de förundrade sig över att han dröjde så länge inne i templet. 22  När han sedan kom ut, kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem och förblev stum.

Sakarias betyder Herren kommer ihåg.
Elisabeth betyder Guds edfästa löfte, Guds fullhet.

Herren kommer ihåg sitt edfästa löfte – profetorden skulle uppfyllas för Tiden var inne.

Bible

Detta profeterades ca 400 år innan:
Mal 3:1  Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig.
Detta profeterades ca 700 år innan:
Jes 40:3  En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.  [Med andra ord: öppna era hjärtan! ”Den rösten” var Johannes döparen]

Johannes betyder den benådade, den som finner nåd hos Herren (JHWH).
Gud hade bestämt tiden för Messias ankomst /Jesu första ankomst. Han har bestämt tiden och stunden för Jesu andra ankomst också. Vi kan inte ”påskynda” den dagen men vi kan ”ivrigt åstunda /längta till”. Jag tror inte på den första översättningen av 2Petr 3:12. Det finns gott om andra bibelord som talar om att dag och sund är bestämd av Fadern. m du känner ett ansvar eller tvång att be så mycket som möjligt för att påskynda – släpp den tanken!

Gud kan hålla tillbaka något för att göra något större. Vi har exempel som  Lasarus som hann dö, för att Jesus kom ”för sent”. Jesus hade hunnit fram om han ville men han skyndade inte, som vi tycker att han borde. Nej, Jesus skulle inte bara bota Lasarus. Han skulle uppväcka honom från de döda.
Hur skulle det gå för Abraham och Sara som ett helt folk skulle komma från? De blev bara äldre och kunde inte längre få några barn. Det svåra blev värre och till sist omöjligt. Men för Gud är inget omöjligt.

Vad säger det oss? Håll ut i bön även om det mänskligt sett ser omöjligt ut! Det är lätt att ge upp när allt ser ut att gå åt ett annat håll..

godstime

…men bönesvaret var på väg!

Varför hade Sakarias svårt att ta emot? Varför var han uppfylld av tvivel och otro?
Det finns en hemlighet i grundtexten: Orden som ängeln Gabriel säger: ”Din bön är hörd…” kan översättas: ”Den bön som du inte längre frambär, var hörd”.
Sakarias hade gett upp. Han bad säkert för sitt folk och för Messias ankomst – men det där med ett barn, det kunde ju inte ske nu.

I Bönen förbereds vi för att ta emot löftet.

Gud verkar tro i oss när vi ber likaväl som han verkar i det han lägger på våra hjärtan att be om.
Sakarias:

 • kunde inte välsigna folket, som var hans prästerliga uppgift.
 • kunde inte berätta att Messias snart kommer att födas.
 • tvivel och uppgivenhet gjorde att ”vittnesbördet tystnade”.

Trots Sakarias tvivel höll Gud sitt löfte – för det var bestämt.

Sackarias

Och när pojken skulle omskäras och namnges på åttonde dagen ville släktingar och grannar att han skulle heta Sakarias, som sin far och de ställde frågan till Sakarias:

Luk 1:63  Då bad han om en tavla och skrev: “Johannes är hans namn”, och alla förundrade sig. 64  Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes, och han började tala och prisa Gud. [det måste nästan ha varit som en vulkan som exploderade, när han äntligen kunde uttrycka sin tacksamhet till Gud – sen står det att han uppfylldes av den helige Ande och profeterade]

bön

Låt oss aldrig ge upp i bönen!
Jag måste ofta be: Jesus, tänd bönens ande, tänd din eld starkare i mitt hjärta!
Rökelsen måste ju vara tänd för att doften ska kännas och gå uppåt. Om bönen tystnar falnar tron och vittnesbördet tystnar. Bönen måste vara tänd med den Helige Andes eld.

Jesus sa:
Matt 7:7  Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta (knacka) och dörren skall öppnas för er.
Orden står som så ofta i NT i pågående form: var bedjande, var sökande, var bultande (knackande)… Det talar om hängivenhet och uthållighet och löftet om bönesvar hör ihop med det som är Guds vilja.

Sakarias bönesvar (Johannes) skulle bana väg för Messias och ”skaffa åt Herren ett folk som är berett.” Ordet är  grek. kataskeuazo [Strong 2680], som betyder förberett, sätta (satt) i beredskap och bygga upp. Det var  Johannes döparens tjänst.

Bönen är också en förberedelse för svårigheter som vi möter – så att vi håller oss till Jesus. Johannes var ett vittne som fick förbereda människor för att ta emot Messias Jesus. Han pekade på Jesus och sa: ”Se Guds Lamm, som tar bort världens synd”.

Så vill Gud förbereda och utrusta ett folk idag inför Jesu återkomst, hans andra ankomst. Och vi får leva och verka i den store himmelske Översteprästens förbön – Jesus /Yeshua – och bana väg för honom.

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När bönesvaret är på väg

Missa inte Guds Märke!

Predikan av Janne Ohlin i Parousia Mission/ Göteborg (Mp3)

Budskapet som jag upplevde Herren lade på mitt hjärta handlar om 1:a Versen i Romarbrevet och 1:a versen i Uppenbarelseboken. Det här budskapet bekräftades sedan av en dröm jag hade nu på natten mellan 8-9 Augusti. Jag drömde exakt likadant för något år sedan.

Båda drömmarna handlade om hus !
Det kom en flod mot båda husen!
Det ena huset skadades av floden men inte det andra!

I den första drömmen skulle jag cykla med min Elcykel för att besöka två vänner. När jag kom dit var huset redan översvämmat av en hastigt stigande flod. Jag vände min cykel och flydde undan floden. Jag blev oerhört bedrövad av händelsen så jag utbrast! Det är inte klokt det här de borde förstått bättre! Deras fönster var ju vänt emot floden som så hastigt steg!

landscape-1431033830-flooded-house

Nästan exakt så här fast ett rött hus med svarta knutar i första drömmen!

I onsdags natt hade jag en exakt likadan dröm men den här gången körde jag bil och skulle besöka två vänner. Jag körde även denna gång bredvid en flod. Plötsligt började floden stiga så fort att jag vågade inte vågade köra vidare. Jag lämnade bilen och sprang upp på ett berg för att komma i säkerhet undan vattnet. Plötsligt befinner jag mig på ett möte med Parousia Mission. Vännerna jag skulle besöka var där och sa: Vattnet nådde aldrig upp till oss! Du kan åka med oss och hämta bilen nu.

Psa 32:1 En läropsalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt.2 Salig är den människa som HERREN ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. 4 Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela.5 Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. 6 Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om än stora vattenfloder kommer skall de inte nå dem. 7 Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Sela. 8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Jag tror att David här beskriver en tid då han töms på sin egen kraft för att kunna få Guds kraft. Guds fadershand tuktar oss för att kunna ge oss mer av det som är från honom.

När Gud välsignar oss i Kristus Jesus handlar det om det inre livet före det yttre. Bibeln säger att Herren vill vända oss bort från det onda. Vi vet inte själva vad som är ont och gott vi tror vi vet det. Men det är Guds välsignelse i våra liv genom Kristus i oss som gör det (Apg 3:36) Gud låter oss alltså gå igenom perioder som kan vara tuffa men de är välsignade. Paulus säger att han visste genom att i honom bodde inget gott (Rom 7:18)

När jag i fortsättningen talar om “Märket” är det Guds “Märke” jag skall försöka förklara innebörden av.

the-key-to-heaven

Sanningens Väg och Vandra i Ljuset är exakt samma sak! Synd betyder att ”Missa Märket”. Vi talar ofta om en Syndaskuld! Alla har vi Syndat alla har vi ”Missat Märket”. (Rom 3.23) Andens arbete är bland annat att överbevisa oss om Synd (Missat Märket) Så att få tag i det här märket verkar ju vara lösningen på problemet! Men vad är märket då?

Jesus säger att han är Dörren! (Joh 10:9)
Jesus säger att vi skall gå in genom en trång Port! (Mt 7:13)
Jesus säger även att vi skall ta vårt kors och följa hans exempel (LK 14:27)

Så Guds märke som vi inte får missa är här måste ju handla om att komma in genom porten. För den porten leder in till Herrens Hus. Så det här är alltså målet med vår vandring! Att finna den trånga porten och den smala vägen! Och att frivilligt gå in genom den!

JesusOnCross

En annan Psalm som undervisar om Porten till Guds hus!
Psa 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. (FLODEN) 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (YESHUWA) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (MIRAKEL) är det i våra ögon.

Hårt har Herren tuktat mig. Men han lämnade mig inte åt döden (FLODEN). Man skulle kunna säga att korset har verkat fram det här. Nu ville han komma till dörren! Nu ville han gå in i Herrens Hus. Nu ville han tacka Yeshuwa. (JESUS) Nu hade han fått öppnade ögon genom hård tuktan. Han har blivit så liten att han förstår Herrens väg! Detta är ett fullkomligt mirakel! Vaddå?

Vad står byggnadsarbetarna för? Jo de står för de visa och kloka i sina egna ögon. Att tuktas och bli små genom Kristi Kors och få sina öron och ögon öppnade är inget för dem. Nej de går in genom en annan dörr istället en bred. Det leder fram till ett annat hus och en annan Herre. 

Så vägen in till Herrens Hus och Märket går alltså genom att Herren hjälper oss in. Han är själva målet för vår vandring. Så den som inte går in genom Dörren till Herrens Hus. Han kommer automatiskt att gå in i det här andra huset och är bokstavligen en slav under den andra Herren. (Dödsrikets Port)

Jesus säger att vi kan inte vara slavar (DOUELEO) under två Herrar (LK 16:13) Varför kan vi inte det? Jo jag skall förklara det! Ordet DOUELEO kommer från ordet DOULOS. För att bli en DOULOS i Guds Hus krävs följande!

korset

DOULOS (SLAV)

Det är mycket enkelt att komma in genom den här breda porten än det är att komma in genom den trånga porten. Att vara syndens slav är naturligt för oss! Men för att komma in igenom den trånga porten behöver vi hjälp! Jesus var en bild på en DOULOS  och han uppfyller alla bilder i GT. Han gör det för att kunna hjälpa oss att kunna “Pricka märket”. SYND (Hamartia) är att missa märket!

Fil 2:5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares (DOULOS) gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset. (DÖRREN ÖPPNADES TILL GUDS HUS)

Många kommentarer pekar på 2 Mos 21:1-6 Slaven som av frivillig kärlek till sin Herre älskar honom så mycket att han vill tillhöra honom för alltid.

DOULOS är en slav som har förlorat alla sina rättigheter. Han har frivilligt valt att ge sig själv åt sin Herre på livstid. 2 Mos 21:1-6 vi läser från vers 5 Men om slaven säger: “Jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri 6 då skall hans herre föra fram honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan skall han för alltid vara sin herres slav.

Innebörden: Om en människa inte kunde betala en skuld så blev han slav till den som han var skyldig för att han skulle få arbeta av skulden tills nästa sabbats år. Under tiden som han gjorde sitt slavarbete att betala av skulden började han förstå att Herren är ju god och barmhärtig. Han kunde när han själv ville komma till sin Herre och begära få bli hans DOULOS. Så genom att slava under lagen kunde man aldrig bli verkligt fria. Jesus sa ju till Judarna att de var Syndens slavar (DOULOS) (Joh 8:34)

Nu skulle Herren kallade till sig vittnen som hörde denna bekännelse. Inför vittnen skulle nu slaven föras till dörren på sin Herrens Hus. Han skulle sätta sitt huvud mot dörren och hans öra skulle genomborras mot trät. Slaven fick nu en Guldring i sitt öra om ägaren var en rik man.

ring_70613456

Förstår vi budskapet? Öra och Doulus? Vad symboliserar nu Trädörren? I samma stund som örat genomborrades förlorade slaven all rätt till sitt eget liv. Förebilden är ju så tydlig Korset är en bild på Dörren eller Porten. Paulus säger att var och en av oss är skyldiga inför Gud. Vi har alltså ett skuldbrev som vi omöjligt kan betala! Men Jesus tog ditt och mitt skuldbrev och spikade fast det på Korset eller skall vi säga Dörren (Kol 2:14)

När Jesus dog så öppnades bokstavligen dörren till Guds hus. När vi blir Doulusar spikas vårt skuldbrev inför Gud och vittnen på samma sätt fast vid Korset eller Dörren. Det finns alltså ingen annan väg in i Guds hus än att gå in genom Dörren eller Korset.

Kol 2:13 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande (RÄTTFÄRDIGHET) med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. (DÖRREN) 15 Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset (DÖRREN) triumferade över dem. (DOULOS)

EGYPTEN OCH DÖRREN

Folket var Slavar i Egypten under Farao. Men Gud ville att de skulle vara hans Slavar! Som sagt var vi kan inte vara Slavar under två Herrar. Vad tror ni symboliken ligger i med blodet på dörren? Dödsängeln (FLODEN) fick inte tillåtelse att komma vid det folk som lyder hans ord och gått in genom de blodsbestänkta dörrarna. Vad tror ni gjorde att de valde att lyda och gå in? Jo det kom en svår tuktan över Egypten men de som lydde Herren klarade sig.

PAULUS ANVÄNDER ANDRA ORD FÖR SAMMA SAK

När Paulus kommer till Korint berättar han inte det han berättar till Filipperna om Jesus som en Doulos direkt. Jo han gör det indirekt istället för Dörren så är det Korset! (1 Kor 1) Istället för ett totalt uppgivande av all rätt så är det Agape (1 Kor 13) Paulus använder ordet Doulus på sig själv! (Rom 1:1)

JOHANNES DOULUSBUDSKAP

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare (DOULOS) vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare (DOULOS) Johannes.

Brevet sänds ut till samtliga Kristna! Till samtliga församlingar! Lyssna nu vilka kommer att förstå att det kommer en Flod? Vilka kommer att förstå att det som skedde i Egypten kommer över hela världen.? Jo den som har Öra att höra står det i budskapet som går ut till alla! Oj vilket sammanträffande?

ÖRA
DOULOS
DÖRR – KORS – BLOD
HERRENS MÄRKE

Olive

EDEN SOM HERRENS HUS

Det fanns en gång i begynnelsen något vi kan kalla för Herrens Hus! (EDEN) Där sattes Människan vars mål var att frivilligt bli en DOULOS. Vi skapades för att lyda HERREN 100 % i livets alla förhållanden. Det är lagens mål – (AGAPE) (KRISTUS)

De missade märket! (SYND) – De kom inte frivilligt till dörren för den var gömd! Adam är en förebild på Kristus den andra Adam som kom bokstavligen till Dörren (KORSET) Han öppnade den dörren så att vi skall kunna DÖ från vår SYND (VÄLDE) Han leder oss in i Guds hus på den rätta vägen så att vi inte skall missa märket (DOULOS – ÄGANDESKAP) Vägen till Livets Träd måste därför symbolisera Korset och Dörren in till Guds Hus! Här ser vi alltså den bortgömda porten den som så få finner (MT 7) Sanna profeter visar alltså vägen till Guds Port eller Korset där vi blir DOULUSAR och får Öra att Höra. Paulus och Johannes tex….

Akta er för Falska Profeterna de symboliserar ormen i lustgården. Han kommer att göra allt han kan för att hindra dig att nå målet och märket. Vad gör han? Det här är det som nu skett när ormar kryper in i Församlingarna idag. Han erbjuder en Bred Port och en Bred Väg! Det leder ut ur Guds hus medan den trånga porten och den smala vägen leder in. Det ormen nu gjorde med människan i Eden är exakt samma sak som de falska profeterna gör med medlemmar i församlingar idag.

Han gör en bred port och bereder en bred väg för våra ögon! Det här handlar om ett tankesätt. Det tankesätt vi väljer att lyda är det tankesätt vi bokstavligen blir slavar under. Synd betydde ju att ”missa märket” och det var ju att ge upp all rätt till sitt eget liv vid dörren och gå in i Guds Hus.

Vad händer nu med alla som inte är Guds Doulusar? Ja vad hände egentligen med Människan i Eden? De valde frivilligt att lyssna på Ormen! Vars budskap de Falska Profeterna också har. Det är budskapet om den breda dörren! Deras budskap leder ut ur Kristus! (EX)

1/ Skulle då Gud sagt? (Är verkligen Evangeliet så smalspårigt?
2/ Ingalunda skall ni dö (Ge upp allt vid Korset eller Dörren)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus = Kopia)

I Mt 7 ser du:
1/ Du kan välja en bred dörr och en bred väg
2/ Därför att det finns Ormar (Falska Profeter)
3/ De trodde att de gått in i Guds Rike

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket (PORTEN) utan den som gör min himmelske Faders vilja. (JESU VILJA)(TRÅNG PORT)

Man har alltså gått in i ett hus! Man har trott att man ”Träffat Märket” Men man hade ”Missat Märket”. De andliga manifestationerna som villfarelsens ande kommer med har gjort dem 100 % säkra på att: Då måste det vara från Gud!

För att föra det här tillbaka igen till Doulusbilden vi hittade i Egypten. De hade alltså inte gått in genom porten på den blodsbestänkta dörren. De var nu utanför! Vem var Herre över dem? SYNDEN!

De var alltså inte Guds Doulusar. De hade alltså inte öra att höra med! Nu kom det en flod och svepte bort dem och förstörde deras hus. Det här är exakt vad som håller på att ske nu och det är vår bön att människor skall räddas undan vattenmassorna.

Är det inte lite märkligt att vi finner Lammets budskap. Tillsammans med det här omtalade märket i samma kapitel? Upp 13 Vad sa Johannes nu? Budskapet var till hans Doulusar! De som kommer att förstå det är de som har Öra att Höra! Det är de som går in genom den blodsbestänkta dörren och äter lamm. Det är inspireras av och i det ligger det både glädje och tacksamhet.

Vi kommer alltså in genom dörren genom Tuktan och Ljus! Där lever vi i tacksamhet och glädje över Jesus. Det är exakt vad de här Psalmerna profeterade om.

Psa 118:17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. (FLODEN) 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (YESHUWA) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart (MIRAKEL) är det i våra ögon.

boken_synen-179x300

PROFETISKT (Om jag hinner i mötet?

Jag tror att alla de här bränderna och den övernaturliga hettan vi har upplevt tillsammans med tecknen i himlen visar att Herrens Dag är nära.

Joels bok beskriver en väldig torka med problem för bönderna. Det skall vara Eld och Rök (Massor av Bränder) och en måne i blod! Strax före Herrens dag! Klimativrarna går nu igång på högtryck något måste göras nu! Man använder det här för att få till en ny världsordning! Denna världsordning drivs på av framför allt Europa nu. Mitt i allt det här kan den med ett profetiskt öga se hur väst tvingar ihop en annan stor makt. Man har satt Ryssland Kina och Iran och Turkiet under ekonomiska sanktioner. Det har tvingat dem in i samarbete tillsammans med Indien. Vad jag kan se i bibeln den konstellation som startar kriget på Herrens Dag. (Hes 38) Med Turkiet och Norra Afrika sedan kommer Kungarna från Öster med 250 Milj man.

Jag tror att bakom allt står givetvis en allsmäktig Gud som styr kungars hjärtan som vattenbäckar exakt dit han vill. En som skriver historia i förväg och som talar om för sina tjänare vad som kommer hända snabbt.

Märkligt vad exakt det är David Wilkerson skriver i boken Synen! Boken kom ut 1972 många Pastorer varnade honom för att ge ut boken. Men så många saker har slagit in med en kuslig profetisk precision.

Sidan 31: Regionerna i söder får uppleva rekordartad kyla medan nordliga områden drabbas av enastående värmeböljor. Perioder av lättnad kommer då människor säger ja allt är ju som det alltid varit sedan världens skapelse. Det är inget ovanligt som sker så ta det bara lugnt. Men de visa kommer att ha en inneboende kunskap om att det är Gud som står bakom dessa underliga händelser. Han utgjuter naturens vrede för att få människan att tänka på de eviga värdena. Dessa våldsamma reaktioner är klart styrda av Gud. Just för att varna mänskligheten för kommande domar. Det är som han ropar: Lyssna till hans kallelse du Jord! Han håller Jordens grundvalar i sin hand. Han är Kung över Jorden och Havet och Himlen. När hans röst hörs så skakar Jorden!

parousia6

Parousia Mission 12/8-2018 Janne Ohlin

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Missa inte Guds Märke!

Gud är en förtärande eld

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission/ Göteborg
17/6-2018

Truth2

1 Pet 1:1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien.

Petrus skriver här ett brev till ett folk som är I KRISTUS de är alltså alla medlemmar i KRISTI KROPP de är andligt ETT I KRISTUS men lever på olika platser. Han talar alltså till dem som är underordnade en Kung och hans lära. (AGAPE) De är alltså ETT i ANDEN!

1 Kor 12:12 Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många utgör en kropp, så är det också med Kristus. 13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Varje troende har gemenskap med Kristus. Och genom Jesus Kristus och Anden blir vi då förenade till ETT och Lemmar för varandra. Dopet han talar om här är Andens som för oss IN I KRISTUS.

1 Kor 6:17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Anden och Bruden har samma budskap! De är ETT med Honom!
Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Det här är väldigt intressant! Budskapet till alla Församlingarna i början av boken var ju.
Upp 3:6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Höra är det Hebreiska: Schema vilket betyder Lyssna – Förstå – Göra. Vi har nu plötsligt fått en nyckel att öppna skriften med!

Kvinnan som förstår (HÖR) (Ord 9)
Kvinnan som inte förstår (EJ HÖR) (Ord 9)

Bibeln är solklar vi kan lyssna till budskapet men ändå inte förstå det. I Liknelsen om såningsmannen Mt 13 ser vi att det är det hjärtat som förstår som också bär frukt. (Äkta kärlek Agape) Det är alltså bruden och hon har ett budskap: Upp 22:17 (LÄS OVAN)

beg

Även när vi blir frälsta finns det två naturer i oss vi kan drivas av. Vi är så djupt skadade att vi inte själva kan förstå det här. Vi kan producera en slags kärlek också som till ytan kan vara väldigt lik den äkta kärleken från Gud (AGAPE). Vi kan bli lurade av känslomänniskor som har nära till tårar. Eller så kan vi möta Pastorer som drivs av väldiga Visioner och de kan lura oss och tro att detta måste ju vara Kärlek (AGAPE)

Men bibeln säger att det kan vara fel drivkraft och kärlek bakom (PHILEO) Den Kärlek Gud bygger upp i oss är (AGAPE) Vi kan lyckas lura människor men vi kan aldrig lura Gud. När Petrus mötte Jesus på stranden med elden upptänd så såg Herren rakt igenom Petrus! På exakt samma sätt så ser Jesu Eldsögon rakt igenom varje församling i uppenbarelseboken. Vilken befrielse det ligger i Petrus bekännelse!

Joh 21:17 För (DEN) tredje gången frågade han: “Simon, Johannes son, har du mig kär?” (PHILEO) Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: “Har du mig kär? (PHILEO) och han svarade: “Herre, du vet (EIDO) allt. Du vet (GINOSKO) att jag har dig kär. (PHILEO) Jesus sade: “För mina får på bete.

Vilken skillnad!
PHILEO innebär att jag bara kan ha samma intressen som någon! Det innebär också att jag själv kan räkna med att få något igen. Detta är den kärlek som bor i alla människor och den är mörker hur gott det än ser ut att vara.
AGAPE innebär att jag underordnar mig en Kungs ord även om det skulle innebära att jag förlorar min prestige eller mitt eget liv. Det är ljus! Det är hans älskade Sons Rike!

Vad drevs Saul av? Agape eller Phileo? Det är exakt vad berättelsen om Saul och David handlar om. 

1/ Han höll på att förlora sin prestige vid Gilgal! Folket började lämna honom!
Han offrade (PHILEO) istället för lydnad! (AGAPE) Det står att han förlorade Riket där.
(1 Sam 13)

2/ Sedan skulle Saul utrota Amalek (SYND) Men han behöll det bästa av Synden han ville använda det för Gud (PHILEO ÄR DET BÄSTA VI KAN PRESTERA)

1 Sam 15:22 Då sade Samuel: “Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad (AGAPE) är bättre än offer (PHILEO) och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. (MÖRKER) Eftersom du har förkastat HERRENS ord, (LJUSET) har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.” 24 Saul sade till Samuel: “Jag har syndat genom att inte lyda HERRENS befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. (HAN VILLE INTE FÖRLORA SIN PRESTIGE)

Inte undra på att Jesus varnade oss! Nu såg det ut som om Saul fortfarande höll masken uppe och regerade i Ljus men Mörkret hade övervunnit honom. Vi har inte en chans att kunna stå emot Mörkret om vi inte blir rustade av Anden. Vi kan i oss själva inte skilja på Ljus och Mörker.

heaven-light-christian-cross-19837067

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Mat 6:22 Ögat (SINNET) är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga (SINNE) sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

För att kunna förstå skillnaden mellan Ljus och Mörker måste Gud öppna vårt Sinne. Annars kommer vi att vandra i Mörkret och vi kommer att tro att det är Ljus! Vi kommer att tro att PHILEO är AGAPE. Bibeln säger att massor av Under och Tecken aldrig kan föra oss till Målet att TRO på HONOM = LYDNAD! (AGAPE)

Efter versen vi tog upp om Ljuset i Joh 12:35 säger Jesus!
Joh 12:36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. 37 Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom.

Det som vi ser hända idag i våra församlingar är tyvärr precis som med Saul. När församlingarna minskar väntar ledarna inte på Guds tid och hjälp. Man tar det bästa av Amalekiterna för att offra till Gud och så kallar man det sedan för Guds Rike. Men det är inte ljus utan mörker! Man förstår inte det! Vad är domen ? Vad är avskiljning? Jo att vi inte kommer till honom för att få omskurna hjärtan! Det var vid Gilgal man omskar Israels barn! (Jos 5:9) Vi måste komma på samma sätt till den sanne JOSUA och får EGYPTENS MÖRKER bort från våra liv (DOM)

Rom 2:29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor (PHILEO) utan av Gud. (AGAPE)

Här ser vi det igen att vi är totalt hjälplösa att skilja på ljus och mörker!
PHILEO = Söker människors beröm (MÖRKER)
AGAPE = Söker berömmelse av GUD (LJUS)

Vi måste alltså komma till Herren och han måste döma våra hjärtan. Han måste skilja mörker och ljus. Han måste bevisa för oss om våra gärningar är Agape eller om de är Phileo. Han gör det genom att låta ljuset från hans ord tränga allt djupare ned i våra hjärtan. Vi skall se att Paulus här tar bilden av Josua och Jesus och omskärelsen som nu sker i Anden.

Heb 4:8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Vilken befrielse det ligger i det här! Det är ju underbart att få komma till honom och få ljus och förstånd! Kommer du ihåg Petrus ord när han blev genomlyst av Herrens Eldsögon? Herre du vet allt! (EIDO) Jag behöver inte vara som Saul! Jag behöver inte söka min berömmelse av människor ! Det är bara inför ditt ansiktes ljus Herre jag kan uppleva mig värdefull utan att mäta prestationer. Det är Herren som för oss in i den Vilan!

Om så alla människor lämnar oss förändras inte mitt värde i hans Ljus! Det här är den sanna Kärleken (AGAPEN) Därför säger Jesus om domen som är underbar och positiv för den som får förstånd och öppnade ögon.

Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Ljus och Eld är samma sak i Bibeln.
Mose kom till en Eld
Petrus kom till en Eld på standen
Församlingarna kommer genomträngas av Jesu Eldsögon (UPP 1)
Varje verk vi byggt i hans namn skall elden Pröva

VÅR GUD ÄR EN FÖRTÄRANDE ELD

Truth2

Jag vaknade upp i fredags morse med att ett bibelord hela tiden kom till mig: Vår Gud är en förtärande eld! Han är samtidigt Ljus! Hans eld eller hans ljus måste få brinna i våra hjärtan. Det här är underbart för den som söker sin berömmelse hos Gud (AGAPE) Men den är fruktansvärd för den som söker sin berömmelse av människor.

Jag har en känsla av att Gud nu kommer att döma sitt hus! Elden eller Ljuset symboliserar Dom!
Mal 3:3 Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram åt HERREN en offergåva i rättfärdighet. (AGAPE)

Detta kommer att ske innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen i sin Härlighet! Han skall alltså tända upp en luttringseld eller sända ett starkt ljus i Sion. (SITT HUS) Vem kan bestå då?

Jag berättade en gång om en dröm där Gud sände ner ett enormt ljus från himlen. Detta ljus är samma sak som den förtärande Elden. Detta ljus eller eld drev bort alla huggormarna i vingården.

Jes 33:14 Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. “Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?” 15 Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda, 16 han skall bo på höjderna, klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom. 17 En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land.

Guds Kärlek gav oss Jesus!
Jesus Frälser oss från Elden!

5 Mos 4:23 Tag er till vara (VAKTA) så att ni inte glömmer det förbund som HERREN, er Gud, har slutit med er, så att ni inte gör er en avgud, en bild tvärtemot vad HERREN, din Gud, har befallt dig. 24 Ty HERREN, din Gud, är en förtärande eld, han är en nitälskande Gud.

Den perfekta avbilden av Gud är Jesus Kristus (Kol 1:15) Den skall vi tillbedja och ingen annan bild. Du skall inga andra Gudar ha jämte mig (2 Mos 2:23) Man bar “smycken” i öknen. Vad tror ni de symboliserade? Det var bilder av avgudar på Amulletter och Örhängen och Ringar.

Apg 7:42 Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok: Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? 43 Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag skall föra er bortom Babylon.

Vart kommer tankarna ifrån tror ni som formade dessa bilder? Himlens här är Ondskans andemakter i Himlarymderna som råder här i Mörkret (Ef 6:12)

Rom 1:23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Det vi skådar framför våra ögon just nu är samhällets totala sönderfall.
Den odödlige Gudens härlighet = Jesus Kristus!
Det är Guds sanning! = Avtäckt Realitet!

Bilder av Människor eller bilder som människor gjort – Mystik! (IKONER)
Lögnen! = Det står i bestämd form här precis som 2 Tess 2

UPPENBARELSE
New Age: Vi kan genom mystika upplevelser bli medvetna om alltings gudomlighet och vi kan i genom övningar uppleva förening med livskraften. Vi kan vi bli vägledda genom andliga guider i andevärlden eller olika gurus.

Kristen tro: Gud har uppenbarat sin existens genom skapelsen, våra samveten och frälsningshistorien. Vi lär känna Gud som vår Frälsare genom den uppenbarelse Han gett oss i Kristus Jesus, budskapet om honom kommer till oss genom Guds Ord, Bibeln.

Vad är det för upplevelse många gör när man kommer in i Mystik eller New Age? Jo man gör en mystisk upplevelse” att man är ett med Världsalltet och Skapelsen. Då blir Jorden Gud! Och allting som Växer där också! För att förstå vad som ligger bakom FN:s Agenda 2030 och Klimatlögnerna så är New Age tankarna som ligger bakom.

HELIG OCH OHELIG ELDS

Både inom New Age och Mystiken kan den här upplevelsen som förändrar tankesättet vara som en eld. Det märkliga är att likadana upplevelser är de ledare med om som nu formar de här galna lärorna vi ser och hör. Laglöshet är att ta Guds ord och forma det till någonting annat så att det får en annan mening. Upplevelsen av den här Elden gör alltså att deras tankar förändras om Gud och hans ord.

Bibeln beskriver att Ljus och Eld är samma sak! Så det finns alltså en helig eld så finns det ohelig eld! Det finns ett falskt ljus och ett sant ljus! Så det finns alltså upplevelser som försöker kopiera elden eller ljuset. Massor av människor springer nu omkring och söker upplevelser. Många falska profeter erbjuder handpåläggning och skriker FIRE! FIRE! Men vad är det för Eld eller Ljus? Jesus varnade sina lärjungar för falskt ljus eller eld!

Luk 11:34 Ditt öga (SINNE) är kroppens lykta. När ditt öga är friskt (LYDNAD) får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. 35 Se därför till att ljuset i dig inte är mörker.

Vi skall alltså vakta noga på hur vi tänker! För hur vi tänker kommer att bestämma hur vi vandrar. Om nu Satan är ute efter att förblinda våra ögon hur gör han då?
1/ Han måste kopiera Kärleken (AGAPE_PHILEO)
2/ Han måste kopiera Andens manifestationer

Gud är inte imponerad av 1000 tals sk omvändelser i stora känslofyllda konferenser med någon kändis som talare. Gud är intresserad av vilken Eld eller vilken Ljus är det som brinner? Är det Mörker eller Ljus som påverkar människors hjärtan? Är det en Eld eller ett Ljus som formar om hans ord till något det aldrig var menat som? Vi har fått en hel generation som springer runt och söker manifestationer och under och tecken. Vi har även fått en hel hord av falska profeter och lärare som möter upp behoven i den här marknaden.

Profet är en vägvisare och en falsk profet manifesterar ett ljus eller en eld som är mörker. En sann profet manifesterar ett ljus eller en eld som är sant ljus! Paulus beskriver sig själv som en sann profet mitt i mörkret lyser han upp vägen för andra. (2 Kor 4)

Det sanna ljuset som brann i Paulus Hjärta var Agape. Han tog inte Guds ord och formade det till bilder eller “smycken” som vi människor gillar.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

Vad då för tjänst?
2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Här kom jag att tänka på att Paulus såg Stefanus ansikte när de stenade honom och jag tror detta berörde honom djupt.

Stefanus berättade sanningen utan täckelse! (Apg 7:)
Stefanus ansikte lyste som en ängels tyckte de (Apg 6:1)
Stefanus fick se rakt in i himlen medan han vittnade (Apg 7)
Saulus var en som samtyckt att han skulle dödas (Apg 8:1)
Stefanus sken med det sanna ljuset! Han formade inte om Guds ord !
Detta är Agape och inte Phileo!

Vilken Ljus eller Eld driver då den Ekumeniska agendan?  Lägg märke till att Skökan i Uppenbarelseboken är “Smyckad” och vad det betydde profetiskt?

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Hon är en stor hemlighet ! Hit kommer alla att dras som går omkring med “Smycken” det är alltså 5 Mos 23-24 och Rom 1:23-24 Det är alltså lögn och New Age ! Det är därför det är så oerhört farligt att låta upplevelserna forma vår teologi. Elvor beskrev förra gången hur Bill Johnson mer och gått in i ren New Age.

2 Mos 33:5 Och HERREN sade till Mose: “Säg till Israels folk: Ni är ett hårdnackat folk. Om jag bara för ett ögonblick gick med dig skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dig dina smycken så skall jag besluta vad jag skall göra med dig.” 6 Folket tog då av sig smyckena och var utan dem alltifrån vistelsen vid berget Horeb.  7 Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga HERREN måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.

Alltså vi kan inte ha “smycken” med oss om vi skall förvänta oss att Gud skall tala till oss och leda oss. När Jakob hade mött Herren och var på väg till Betel drabbades han av en stor Guds fruktan. Han visste en sak! Det är ingen ide att tillbe Gud om man gick omkring med “Smycken” eller bilder människor bar med sig i hemlighet. Vi måste göra oss av med olika tankesätt som står tvärtemot den bild Gud har befallt oss (5 Mos 4:23-24)

valckenborch_babel_1568

Dessa smycken symboliserar “Tankebyggnader” som står emot Kunskapen om Gud.

2 Kor 10:4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

Vi vill att Gud skall komma nära vi kallar det för “Väckelse” kolla nu vad som händer när Israels barn “Omvänder sig” och “De lägger ner sina smycken”

1 Mos  35:1 Gud sade till Jakob: “Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din bror Esau.” 2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: “Gör er av med de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder, 3 och låt oss dra upp till Betel. Där skall jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på den väg jag gick.” 4  Och de gav Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig och alla sina örringar, och Jakob grävde ner allt detta under terebinten vid Sikem. 5 Sedan bröt de upp, och en förskräckelse från Gud kom över städerna runt omkring, så att man inte förföljde Jakobs söner.

Att han är en förtärande eld eftertrycks också i NT där 5 Mos 4:23 är i ett förnyat förbund.

Heb 12:24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Hur talar Gud idag från Himlen? Jo han talar till oss genom evangeliet om sin son. Det är den bild som Gud har gett till oss att tillbe! Jesus Kristus skall formas och växa till i dig och mig!

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (OLYDIGAS) sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

1/ De olydigas Tankesätt eller Ögon
2/ De varken ser eller förstår vem Gud är

Nästa vers är intressant för den visar att de otrogna här är de Gnostiker som tagit över församlingen i Korint med ”En annan Jesus” ”Ett annat Evangelium” ”En annan ande”

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

desert

MOSE KOM INTE IN I LÖFTESLANDET

Det Paulus säger här har sin grund i förra Kapitlet där Mose sätter ett täckelse för sitt ansikte. Han ville att Israels barn skulle tro att han ägde härligheten från Gud i sig själv. Alltså att Guds egenskaper skulle vara något som kom ifrån exempelvis vår egen ande.

Det här mina älskade syskon är faktiskt vad Gnostikerna i Trosrörelsen och Bill Johnson lär idag också. Det är exakt samma sak som Mose gjorde som inte kom in i landet!

2 Kor 3:12 Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga 13 och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann.

Mose började vi med! Vad var det som gjorde att han inte kom in i landet? Vad har det med ett täckelse att göra? Vad symboliserar nu detta täckelset? Jo täckelset symboliserar det Satan hela tiden försöker göra i våra liv med sina attacker. Förblinda våra sinnen precis som med Mose!

5 Mos 4:22 Ty jag kommer att dö i detta land och inte gå över Jordan, men ni skall gå över den och ta det goda landet i besittning. 23 Tag er till vara så att ni inte glömmer det förbund som HERREN, er Gud, har slutit med er, så att ni inte gör er en avgud, en bild tvärtemot vad HERREN, din Gud, har befallt dig. 24 Ty HERREN, din Gud, är en förtärande eld, han är en nitälskande Gud.

Det här är väl orättvist kan man tycka? Det står på så många ställen att Mose tog staven och gjorde som Herren befallt! Han tog Staven en gång som Herren befallt och slog på Klippan vid Horeb! Men den andra gången så slog han på Klippan istället för att tala till den.

4 Mos 20:6 Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig HERRENS härlighet för dem. 7 Och HERREN talade till Mose. Han sade: 8 Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan (SELAH) inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan (SELAH) och ger menigheten och dess boskap att dricka. 9 Då tog Mose staven som låg inför HERRENS ansikte, så som han hade befallt honom. 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan (SELAH) och han sade till dem: Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan (SELAH) och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. 12 Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig (BYGGA PÅ) och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.

Bilden som Paulus beskriver att Gnostikerna gjorde i Korint stämmer exakt in på vad Mose gjorde i öknen. Då förstår vi att Mose nu stod framför Israels barn med Täckelset framför sitt ansikte! Hans ansikte sken därför att Guds härlighet hade lyst upp det. Nu skulle han alltså ställa sig inför Klippan och tala om eller i enlighet med honom.

V 6 Herrens Härlighet uppenbarade sig för dem. (LJUS)
V 8 Samla folket genom att tala i enlighet med Klippan inför deras ögon (SINNEN) Klippan här är SELA vilket pekar på den ”Uppståndne Kristus” Klippan han slog på första gången är TSUR vilket pekar på den ”Korsfäste Kristus”.

4 Mos 20:12 And the LORD spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not, (AMAN) to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them.

Ni trodde inte på mig ordet är AMAN och det dyker upp även hos Abraham. Först uppenbarar sig Herren för honom!

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på (AMAN) HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Efter detta lovar Herren Abraham att han skall ärva Landet. Abraham frågar: Hur skall jag veta det? Jo genom mer ljus!

1 Mos 15:17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena.

När natten kommer skall inte ditt ljus eller din låga slockna ut!

parousia6

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Gud är en förtärande eld

Hur Gud ser på saken

Ett Facebook inlägg om Gott – Ont 13/6-18
hämtning
Jaha det krävs urskiljning att se som Gud ser det. Alltså när Gud ser på en församling med sina Eldsögon ser han inte på människors vis. De bedömer en del församlingar i uppenbarelseboken som sunda medan Gud säger tvärtom. (Sardes och Laodicea) Tex….Bibeln säger att såsom ormen bedrog Eva skulle Korintierna riskeras att bedras (2 Kor 11:3) Många “ormungar” skulle alltså komma (Falska Profeter)
 
Människan vandrade på rätt väg så länge man vandrade så att de inte åt av trädet = Agape-Lydnad) Kunskapens träd symboliserar alltså en blandning av Gott-Ont. Att äta är i bibeln att inspireras av något.Laglöshet i GT kommer av en rot som betyder att “förvrida”. Ormens lögn börjar med: Skulle då Gud han sagt! (Evangeliet)
 
Laglösheten och Agape står alltså som varandras motpoler i Mt 24:11-13 Vi tror att ont bara är grovt våld bankrån mm. Men Guds ord säger att det är att förändra meningen med vad Gud ursprungligen har sagt….Lägg märke till hur han i Mt 7 säger åt en församling (Med Karismatiska nådegåvor) som trodde de gjorde gott. (LÄGG MÄRKE TILL AGAPE-LAGLÖSHET IGEN)
 
Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. (AGAPE)
Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?
Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (NI HAR FÖRÄNDRAT MENINGEN MED MITT ORD)
 
Du lade väl märke till ordet Himmelriket? Det är exakt samma sak som Guds Riket. De laglösa har alltså förändrat den ursprungliga meningen med vad Guds Rike är för något. När vi väl förstår detta kan vi se hur liknelsen med ogräset och vetet stämmer exakt. I alla dessa falska sammanhang och konferenser brukar ämnet vara Guds Rike osv osv… Men de har förändrat betydelsen av det så nu handlar det om att inta samhällets kultur eller 7 berg. Har Gud verkligen sagt det? Svar NEEEEJJJ!
 
Du skall nu titta på en kommande samling av de laglösa i stora konferenser och ämnet kommer att vara INTA för GUDS RIKE eller liknande…. Det kommer att se så Gott ut men det är alltså Ont. Alltså det falska hopsamlandet vi ser nu!
Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Hur Gud ser på saken

NÄR KRUKMAKAREN FORMAR

Detta är från den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission/ Kungsbacka 6/6 2018

Jer 18:1 Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN. Han sade: 2 Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. 3 Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. 4 Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. 5 Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 6 Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand.

elia

Jeremia blev kallad av Gud till Profettjänst Ca år 626 enligt uppgifter. Det var under en period av oerhörd välgång och fred i Israel. Hans uppdrag var att få ledarna och folket att lyssna och underordna sig Guds ord. Gud som är totalt rättfärdig hade sagt att om Israel glömde Gud fick det konsekvenser. Precis som det håller på att få för Sverige! Innan en dom faller talar han om detta för sina tjänare.

Amos 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Vi kan se samma sak i Uppenbarelseboken.

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, 2 som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

cross-lamb

Johannes var på Pathmos i sitt lidande och Jeremia var så djupt ner ibland att han ångade att han var född. Ledarna förföljde honom och även hans närmaste vänner förtalade honom. Men samme helige Ande som då styrkte Jeremia styrker även oss idag. Det viktigaste är inte att hålla sig väl med människor utan med Gud.

Jer 15:10 Ve mig, min mor, att du har fött mig, en man som ställer till osämja och träta för hela landet! Jag har inte lånat dem något och de har inte givit lån till mig. Ändå förbannar alla mig. 11 Men HERREN svarade: Sannerligen, jag skall styrka dig så att det går dig väl. Sannerligen, jag skall göra så att dina fiender kommer och bönfaller inför dig i olyckans och nödens tid.

Jesus sa: (Ingen som inte gått Korsets väg kommer att förstå detta)
Mat 5:10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

När Anden griper ens hjärtat innebär det både glädje och sorg. En stor bedrövelse att se det världsliga inta Guds hus. Men den stora glädjen är att få bli Guds vän och få se in i hans rådslut. Jeremia försökte i många år att vända Israel tillbaka till Gud igen. Det var inte för sin egen skull han gjorde tjänst då hade han snart gett upp. Men den Gud kallar rustar han också!

Jeremia föraktades hans varningar förringades!

Jer 17:14 Hela mig, HERRE, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång. 15 Se, de säger till mig: Vad blir det av HERRENS ord? Låt det inträffa!

Det är exakt vad Petrus beskriver att en del skall säga idag också.

2 Pet 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: Hur går det med löftet om hans återkomst?

KRUKMAKARENS HUS

depositphotos_81892780-stock-photo-hands-of-a-potter-creating

Nu är vi framme vid berättelsen vi började med om Krukmakaren. Efter Kapitel 17 där Jeremia är så nedslagen kommer då Kap 18 som börjar med: ”Stå upp” (HAN VAR JU NEDSLAGEN) Gå ner till Krukmakarens Hus! Där skall jag låta dig förstå mina ord. (PLAN)

Vi kan se exakt samma sak hos profeten Samuel. Han var nedslagen över den världslige ledaren Saul! Gud lät folket få en värdslig ledare när de inte ville lyssna på Gud! Samma sak gäller oss! Men Gud måste låta oss förstå hur han arbetar! Han börjar alltid om! (1 Sam 16) Han söker alltid en David!

Jeremia skulle nu resa sig upp och gå ner för Jerusalem ligger högt upp på ca 800 m,ö,h så han skall gå ner till den dal där Krukmakarna hade sitt hus. Varför gav Gud honom inte bara en profetisk dröm eller nått? Nej det här var så viktigt så Jeremia måste få uppleva det i det riktiga livet. Det vi möter på vår vandring samverkar till det bästa för dem som älskar honom (Rom 8:28)

Jeremia skulle noga lägga märke till vad Krukmakaren gör!

1/ Han ser Krukmakaren arbeta vid drejskivan och det är ett mycket svårt hantverk att hantera. I den hebreiska texten står det att Krukmakaren misslyckades, och det var inget ovanligt alls.

2/ Jeremia får lära sig är att Krukmakaren inte slänger lerklumpen han misslyckats med. Nej han kör på med mer vatten och börjar om flera gånger ända tills han lyckas forma fram det kärl han ville ha gjort. Det är endast Krukmakaren som vet hur kärlet skall se ut när det är färdigt.

> Vattnets bad i kraft av ordet (Ef 5:26)
> Händerna som formar = De Omständigheter Gud ställer oss i.

3/ Jeremia får lära sig något om själva materialet. Han får höra från Gud så här:
Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör? säger HERREN. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. (JER 18:5-6)

hand

Israels Hus är i Herrens Hand och det är hans makt och auktoritet! Jeremia börjar nu förstå att det finns ett hopp bakom den dom och den katastrof som han själv sett. Jag tror Jeremia började förstå hur Gud alltid handlat och tänkte på en annan fångenskap nämligen den i Egypten. Där formades leran till ett folk berett för Gud (2 MOS 3:7) Där bodde de i Gosen vilket betyder: Att dra sig närmare! Där var det ljus när hela Egypten var i mörker när Guds vrede drabbade.

Vi människor är väl bra korkade? Trots allt Gud gjort släppte inte tankarna på Egypten! Många längtade tillbaka dit igen! När man skulle gå in knotade man! Vad gör Gud? Jo han börjar om! Ny ökenvandring och ny formningsprocess!

Varför förde Gud dem genom öknen? Jo för att förnya deras tankesätt! Han ville ha ett folk som trodde på honom (TROFASTHET) Vi måste ställa oss frågan för vem och för vad är vi skapade? Vi kan se hur Krukmakaren redan från begynnelsen formade människan av Lera sedan blåste han livsande i dem.

Leran i sig själv har inga livsutvecklande möjligheter. Så det innebär att bara det som finns i oss som Gud blåst in har det. När är då formningen klar? Hur vill egentligen Gud att våra tankar skall vara? Har vi förstått att det handlar om hur vi tänker? Paulus i 2 Kor 4 Väldigt många saker som handlar om Krukmakaren o Leran. Den som är formad av Herren kommer att säga som Paulus!

cross

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Då är det väl klart varför Gud handlar med oss som en Krukmakare? Han vill att vi skall få förstånd och lära känna honom! Och när vi väl får göra det i sanning kommer en stor Kärlek och en stor Gudsfruktan att infinna sig. Krukmakaren ville att Paulus skulle bli ett svagt lerkärl men genom honom skulle livet och kraften manifesteras. Han skulle med andra ord bli ett kärl för gott bruk.

Du och jag kan inte välja själva vad Gud har tänkt att vi skall formas till. När jag blev frälst sa Herren vad han hade tänkt forma mig till: När jag idag vänder mig om och tittar ser jag Guds hand! Både det vi möter som vi tycker ser ont ut och det som vi tycker ser gott ut använder han för sin formning

EF 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Elvor sa en gång att det kan översättas: Till de gärningarna har Gud förberett (Format) oss…. Men sedan vem skall göra dem? Lerkärlet eller är det innehållet? Vilken vila vi kommer att få uppleva när vi verkligen kan släppa taget och överlåta oss till honom. Han som är barmhärtig och nådig han som har makten att kunna börja om igen där leret misslyckades.

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. 7 Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig.

WOW! Alla lerkärl som har ett Gudomligt innehåll som är födda på nytt vi hör ihop. Vi har en framtid som sträcker sig bortom det här jordiska. Det beror inte på oss utan på innehållet i oss. Jesus Kristus är det eviga livet!

Tron är det enda som lyser i mörkret när allting annat vekar vara rent kaos. Jag hade mina planer det jag trodde var Gud jag hadde bett så mycket men plötsligt raseras allt. Jag är totalt villrådig! Den Kristne kommer in i sådana tvivel förr eller senare. Gud måste få våra ögon att släppa lerkärlets egenvärde så att innehållet blir mer värdefullt för oss. Paulus vet vi fick gå igenom mycket strapatser just för att få uppleva detta som han predikar om.

Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Vi befinner oss i en formningsprocess.
– Vi är Jordiska
– Men i oss bor det himmelska Jesus Kristus

Ibland befinner vi oss alla i en process där vårt innersta är i kaos. Vi kommer aldrig att öppna dessa tankar för någon annan än Gud. Herre vad är det som sker nu i mitt liv? Varför känner jag sån bedrövelse och tomhet? Men vi måste lära oss att även sånt kan faktiskt Gud stå bakom.

D Wilkerson sa en gång: Det hör Guds vishet till att han ibland drar undan den kännbara nåden för oss. Så det behöver inte alls vara fel att känna och uppleva det så här?

Det står i Hebreerbrevet så här att Gud tränar oss så vi kan ta emot mer.

Heb 12:10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet 11 För stunden tycks ingen tuktan (FORMNING) vara till glädje utan till sorg men för dem som fostrats (FORMATS) genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Det är alltså för att vi skall kunna ta emot mer helighet eller härlighet från Gud. Så vi ser att Gud berett något efter tunneln för oss. En allt större härlighet väntar ett allt starkare flöde i nåden. Lerkärlet kan nu flöda ut kraft utan att ta äran själv.

Gud vill alltså föra oss in i en formningsprocess! Men han för oss också ur den formningsprocessen när han tycker tiden är inne och när lerkärlet är format. Om vi inte formas kommer vi att sätta vår förtröstan på människor.

Jag vill avsluta med en Psalm av en som formats av Herren nämligen David.
Psa 118:6 HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? 7 HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. 8 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på människor. 9 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på furstar.

Han hade av erfarenhet formats och lärt sig känna Gud. Det är bättre att förtrösta på Herren än att lita på människor. David hade av erfarenhet förstått att de människor som han förlitat sig på var både svaga och trolösa. Men han hade samtidigt upplevt att Gud är en klippa som aldrig någonsin sviker!

1/ Människor viker ner sig när pressen kommer – Men Gud är Allsmäktig!
2/ Människor är själviska – Men Gud är Barmhärtig och full av Kärlek!
3/ Människor han mött var Trolösa – Gud är alltid Trofast!
4/ Människor har begränsningar – Gud kan hjälpa oss även genom döden.
Att känna Gud är en nödvändighet för han kommer att skaka allt skapat (Heb 12)

Psa 46:1 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót. 2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 3 Därför skall vi inte frukta, om än (HEB: NÄR) jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet 4 om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. 5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning. 6 Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr.

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on NÄR KRUKMAKAREN FORMAR

Fader, Son och Helige Ande

Fader, Son och Helige Ande

Emauelskyrkan Kungsbacka 27 maj 2018
Predikan: Elvor Ohlin

Vi läser en av dagens texter:

5Mos 6:4  Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. 5  Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. 6  Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. 7  Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8  Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. 9  Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Dagens tema är Fader, Son och Helige Ande, det vi kallar treenigheten. Den benämningen har ibland kritiserats och man har sagt att ordet står inte i Bibeln, och därför vill man inte riktigt acceptera det. Men jag tror inte man kan hitta ett bättre uttryck för att beskriva Gud och det som är vår bekännelse.

Vi läste här att ”Herren är en”. Det är ett ord som många har snubblat på och menar att vi tror på ”tre gudar”. Nej, säger vi, det gör vi inte… men hur ska vi förklara?

Ordet för en eller ett är echad på hebreiska. Roten till echad är achad som betyder att förena eller en enhet.
-det behöver alltså inte betyda en i singular
-vi tror inte på ”tre gudar”

Vi tror och bekänner att Gud/ i gudomen är tre personer som är ett i sitt väsen och som är i en fullkomlig harmoni och enhet. Därför läser vi redan om skapelsen:

1Mos 1:26  Gud [Elohim – plural] sade: “Låt oss göra [verbet i singular] människor till (i) vår avbild, till att vara lika oss…

Elohim (Gud) beskriver Gud (i Bibeln) som Skaparen, Kungen, Domaren, Frälsaren och Herren och Guds karaktär som är medkännande och barmhärtig, nådig och trofast i sitt förbund.

Jag minns en kvinna som kom till Gileadkyrkan på 90-talet. Efter ett möte sa hon: ”Jag förstår inte. Karlsson säger att Jesus är här och Johansson säger att den Helige Ande är här. Hon säger att Jesus bor i henne men han är väl i himlen hos Fadern… vem är var egentligen?”

Jo, det råder en sådan total enhet så att Jesus sa:

Joh 10:30 Jag och Fadern är ett.”

Joh 14:10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.

Den helige Ande kallas också Guds Ande och vid något tillfälle Jesu Ande. Därför kan vi säga att ”Guds närvaro är här” – eller att ”Jesus är här” – trots att han sitter på Faderns högra sida i himlen – och att Guds Ande är utgjuten här ibland oss.

Enhet förutsätter att man är på samma nivå och har samma värde.
Hur är det då med Fadern, Sonen och Anden? Vi får gå till grundtexten igen.

Joh 14:16 Och jag skall be [grek. erotao] Fadern, och han skall ge er en annan [grek. allos] Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er.

Jag roade mig med att skriva ner många grundtextord i min Bibel på 90-talet. Jag höll på med att skriva ned ordet för ”be” överallt i NT. Men så upptäckte jag ett annat ord för be i grekiskan. Det finns nämligen fyra olika ord på grekiska som översätts be eller bön på svenska. Det mest intressanta var jag såg var att det finns ett ord som bara används om Jesus, ingen annan. Det var ordet som vi läste här. ”Jag skall be Fadern…”

Ordet är erotao och det betyder att be till en jämlik, en på samma nivå. Det står alltså om Jesus när han ber till Fadern.
Det vanligaste ordet när lärjungarna eller någon annan ber är aiteo. Det beskrivs som ”en utfattig tiggare som kommer till en rik Herre och ber om hjälp”. Sådan är vår ställning inför Gud och det finns en vers som beskriver exakt det.

Ps 123:1  Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. 2  Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd.

Vi står alltså inte som rättfärdiga jämsides med Jesus när vi ber. Vi är förklarade rättfärdiga i och genom honom, i tron på honom.

Jesus avstod att använda sina gudomliga rättigheter och gjorde i allt Faderns vilja när han blev människa. Därför sa Jesus om sig själv vid ett tillfälle:

Joh 14:28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.

Det hade att göra med det tillstånd som Jesus befann sig i som människa, inte med hans natur gentemot Fadern, för Jesus har aldrig upphört att vara Gud. Han bad till Fadern:

Joh 17:4  Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5  Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Och Johannes skrev:

Joh 1:14  Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.
…18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

Vi läste innan att Jesus skulle sända ”en annan Hjälpare” när han återvänt till Fadern. Det här ordet är viktigt. Det grekiska ordet för ”annan” är allos och det betyder en likvärdig eller jämlik Hjälpare, av samma kvalité. Vi läser Petrus ord på pingstdagen när löftet uppfylldes:

Apg 2:29  Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30  Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31  I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32  Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33  Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör.

Om det hade varit en Hjälpare med en annan kvalité hade det grekiska ordet heteros använts, som kan betyda annorlunda eller annan (sämre) kvalité. Sämre, eftersom det ju inte finns något bättre än det som kommer från Gud. ”Allos innebär att den Helige Ande är jämlik Fadern och Sonen i Gudomen.

Paulus använde ordet heteros när han skrev till församlingarna i Galatien, som var en provins, ett område.

Gal 1:6  Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat [heteros = av sämre kvalité] evangelium, 7  fast det inte finns något annat [allos = det finns bara ett sant och äkta evangelium].

Det är Hjälparen – den Helige Ande – som gör att vi kan tro, även om vi inte helt kan förstå med vårt begränsade förstånd och Jesus utropade vid ett tillfälle:

Matt 11:25  …”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26  Ja, Fader, detta var din goda vilja. 27  Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Lärjungarna skulle inte vara ledsna. Jesus var begränsad till rum och tid och han kunde bara vara på en plats men den Helige Ande skulle utgjutas och fylla dem som tror.
Som vi också läser i en av dagens texter:

Apg 2:32  Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33  Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34  Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren [Kurios] sade till min Herre [Kurios]: Sätt dig på min högra sida,  35  tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 

För att förtydliga:
Herren [Kurios = Gud Fadern] sade till min Herre [Kurios = Gud Sonen]

Paulus skrev till församlingen i Korint:

1Kor 3:16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?

Vi läste tidigare i 5 Mos 6 att Israels folk uppmanades:
…att binda Guds bud som ett tecken på sin hand, och som ett band till påminnelse på sin panna och skriva dem på dörrposterna i sitt hus och på sina portar…

Tefillin
Troende eller religiösa judar bär något som kallas tefillin. Det är små läderaskar och inuti finns det pergamentrullar med bibelord. De fästs med läderremmar på panna och ena handen och armen när de ber (morgonbön). Det här gör man på grund av den befallning som gavs genom Mose. Man sätter också märke på sina dörrposter (mezuza).

Men genom den Helige Ande behöver vi inte detta som påminnelse för Jesus sa:

Joh 14:26  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Nu verkar den Helige Ande /Guds Ande i oss som tror. Han förvandlar våra sinnen och förnyar våra tankar (pannan) (Rom 12:2)
..och han verkar i både vilja (porten) och gärningar (handen) så att Guds goda vilja får ske. (Fil 2:13)
..och han ger oss en ny vilja och nya önskningar (portar och dörrposter) så att vi kan älska Gud av hela hjärtat och av hela vår själ och av all vår kraft – och älska varandra och andra som oss själva, som det står.

Det ska vi sträva efter och ha som vår inriktning och vår bön!
Då kan vi också stämma in i Ps 113:

Ps 113:1  Halleluja! Prisa, ni HERRENS tjänare, prisa HERRENS namn! 2  Välsignat vare HERRENS namn från nu och till evig tid! 3  Från solens uppgång ända till dess nedgång skall HERRENS namn bli prisat. 4  HERREN är upphöjd över alla folk, till himlen når hans ära. 5  Vem är som HERREN, vår Gud, han som tronar så högt, 6  han som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden?

Vilken underbar Gud och Skapare!
”Han som ser ner så djupt..” Ingen människa kan vara så djupt ned så att inte Gud förmår att lyfta upp, frälsa och upprätta.

Någon har sagt: ”Tryggheten i Gud är inte att vi vet (jag tillägger: förstår) allt om Gud men att han vet allt om oss”. Ja, för vi vet att han och älskar oss.

Och vi kan tillägga med Paulus:

1Kor 13:12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då [När? Jo när Jesus kommer tillbaka!] skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Fader, Son och Helige Ande

Jakobs stege

Jacobs-Ladder
Jakobs stege

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission Kungsbacka
22/5-2018
Lyssna HÄR (Mp3)

Bakgrund:
Jakob hade köpt förstfödslorätten från sin bror Esau och lurat till sig Välsignelsen av pappa Isak. Förstfödslorätten handlade om att föra Messiaslinjen vidare och att underordna sig Guds vilja. Den värdesatte inte Esau alls – till skillnad mot Jakob – men Välsignelsen hade Esau gärna velat ha. Gud hade talat till mamma Rebecka om att han hade utvalt Jakob men det manipulativa tillvägagångssättet som det gjordes på var inte Guds sätt. NU är Jakob på flykt bort från Esau som var så arg så han ville döda honom.

1 Mos 28:10  Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. 11  Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. 12  Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. 13  Och se, HERREN stod ovanför den och sade: “Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. 14  Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade. 15  Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig.” 16  När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17  Han greps av fruktan och sade: “Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” 18  Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. 19  Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. (Betel betyder Guds hus och Lus betyder skilsmässa eller separation) 20  Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21  och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud. 22  Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.”

Det blev natt och Jakob måste stanna upp. När det är mörkt ser man inte. Ibland är det svårt att se vägen. Vi vet inte riktigt vad som är Guds vilja. Då är det bäst att stanna upp, vänta och be.

Jakob hade ingen lösning på sin situation men Gud visade att han hade allt i sin hand.

Jakobs dröm
Jakob fick en profetisk dröm och han utbrister: ”Gud är här! Jag visste det inte!”
Ordet ”han kom till…”(paga) har också i sig betydelsen att (två) möts. Gud hade bestämt möte med Jakob redan innan men det visste han inte. Gud kan möta oss när vi minst anar.

Helig plats
Platsen var helig därför att Gud mötte honom där. Människan vill gärna göra stenar eller berg eller öknar heliga men det finns inget heligt i materian. En plats är helig där Gud möter, därför att Gud är där, Guds närvaro, och han kan möta var som helst.

När Gud talar och ger uppenbarelser är det alltid enligt Guds ord och det upphöjer och förhärligar Jesus! Om ett tilltal, en profetia eller annan uppenbarelse leder bort från Guds ord eller förringar Guds ord/Bibeln – då är det inte från Gud och vi kan förkasta det.

Lägg märke till att det centrala i drömmen var inte Jakob – det var STEGEN. Jakob skulle vara ett redskap åt Gud och en bärare av Guds löften. Men det centrala är stegen.

Stegen
Stegen stod som Medlare mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Den är en bild på JESUS. Vi kan inte nå Gud men Gud har tagit initiativet och böjt sig till oss, kommit ned till oss. Synden är hinder emellan himmel och jord. Stegen talar om vad Jesus gjorde på korset. Här återfår vi gemenskapen med Gud för Jesus har sonat våra synder. Jesus citerar Jakobs dröm vid ett tillfälle och det visar att Jesus uppfyller drömmen, utifrån det han själv säger.

Joh 1:45  Filippus fann Natanael och sade till honom: “Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” (Natanael var inte särskilt imponerad) 46  Natanael sade till honom: “Kan något gott komma från Nasaret?” Filippus svarade: “Kom och se!” 47  När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: “Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.” 48  Natanael frågade honom: “Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: “Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.” 49  Natanael svarade: “Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.” 50  Jesus svarade honom: “Därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta skall du få se.” 51  Sedan sade han till honom: “Amen, amen säger jag er: Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.” Namnet Jakob betyder ”bedragare”. Den som är ”utan svek” har ångrat och bekänt sin synd. Den är ärlig och en ”verklig israelit”. Jakob fick ju namnet Israel av Gud. Israel betyder Guds kämpe och Guds prins.

Änglarna var väldigt involverade i Jesu död och uppståndelse.
– Jesus blev styrkt av en ängel i Getsemane
– 2 änglar satt inne i graven där Jesu kropp hade legat. En satt vid huvudändan och en vid fotändan. Det var uppfyllelsen av GT:s skugga (förebild), med keruberna på arken, en i var ände.
– änglar förkunnade att Jesus hade uppstått

Det är en ständig aktivitet i den himmelska världen. Änglarna var i full aktivitet – och är det idag – även om vi inte ser det. ”Änglavakt” har blivit ett uttryck även hos dem som inte ens tror att änglar finns. Vi vet att de finns. Ibland kan vi ana det och blir påminda om det och vi säger: det där måste ha varit en ängel som hjälpte.

Jag läste en gång om missionärer och det finns många liknande berättelser, inte minst från missionsfälten. Fientliga infödingar /urinvånare omringade en natt missionsstationen för att döda missionärerna och bränna upp platsen. Missionärerna hade upplevt att de skulle be på natten och inget farligt hände den natten. Ett år senare blev en av dessa urinvånare frälst. Han berättade om planerna som funnits mot missionsstationen. Så frågade han vad det var för mäktiga män som omringat hela missionsstationen den där natten för ett år sedan. De hade skinande kläder och stora svärd! Därför vågade de inget göra mot missionärerna!

”När du var under fikonträdet”, sa Jesus. Vad är det som är speciellt med det? Jo, det fanns en sed bland judarna att sitta under ett fikonträd och be och läsa Skrifterna. Det uttryckte gudslängtan. Jesus citerade Mika 4 om det kommande fridsriket efter Jesu återkomst när Guds rike blir synligt.

Mika 4:2 Ja, många folk skall gå i väg och säga: “Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” 4 Och var och en skall sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och ingen skall förskräcka honom, ty så har Herren Sebaots mun talat (Herren Sebaot = Härskarornas Gud, har talat).

För judarna betydde ”att sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd” harmoni, trygghet, glädje och frid. Och vi läser om Guds rike:

Rom 14:17  Ty Guds rike består inte i mat och dryck (detta yttre) utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Fikonträdet pekade också tillbaka till Eden/Edens lustgård, begynnelse, för man menade att livets träd var ett fikonträd.

Vi vet inte vad som rörde sig inom Natanael. Kanske hade han suttit där under fikonträdet och längtat och sökt att få komma nära Gud, att få lära känna honom. Han kanske hade gråtit över sina misslyckanden, i den situation som rådde i landet med tunga ok och lag-ok. De religiösa, andliga ledarna som la bördor, som vi läser om. Fariséer och skriftlärde där de flesta helt hade gått ifrån Guds väg. Utan barmhärtighet, la krav och bördor på människorna. Kanske Natanael suttit där med sin längtan …och Jesus talar, förstår vi att talar rakt in i Natanaels liv, rakt in i hans hjärta. Det Jesus säger kan man – utifrån den uppfattningen som judarna hade om detta med fikonträd – kan man säga att Jesu ord sa till Natanael:

“Jag såg dig och utvalde dig redan vid tidernas början, tidernas begynnelse, och jag är den som kan möta din djupaste längtan!” ..Jag är den som kan möta och mätta ditt inre”, säger Jesu.

”Låt oss gå upp till Jakobs Guds hus”, läste vi. Eller ”låt oss gå till Jakobs Betel, som det blir.

Så är det också när Jesus får komma in i våra liv. Vi blir det ett Betel, ett Guds hus, ett tempel åt den Helige Ande, säger Guds ord. Vi var separerade, skilda, som det hette innan. Lus hette ju platsen innan. Vi var skilda från Gud. vi var i mörker och i synd men nu har vi fått gemenskap med Gud igen, tack vare Jesus.

Israel

Löften
Det var löften här som Jakob fick i drömmen från Gud. De gällde folket, landet och alla folkslag.
Folket är Jakobs efterkommande. Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande skulle vara Guds egendomsfolk och det är de vi kallar judarna idag.
Landet som Gud gav Jakobs efterkommande och avkomma är Israel.
Alla folkslag skulle bli välsignade genom Jakobs efterkommande och hans avkomma. Här vi evangeliet om Jesus och genom honom är vi delaktiga i det Nya förbundet och i Guds löften, ett evigt förbund. Många judarna som tror på Skrifterna (GT) och som tror på Israels Gud har grunnat på hur den profetian skulle uppfyllas om det inte handlar om oss kristna /hednakristna..? Det måste väl vara så? Javisst är det så.

Motstånd och kamp
Tänk vilken kamp och vilket motstånd som plötsligt reser sig när Gud ska uppfylla sitt ord, sina löften. Vi läser om i Bibeln och vi vet historien om Guds löften till Israel. Folket vände Gud ryggen och Gud varnade, manade och kallade men de inte ville höra och till slut måste Gud låta dem gå den väg de ville. Det står att Gud ”prisgav”. Det betyder att människan får gå den väg som hon själv vill och har valt.  Då förlorade man också Guds beskydd, vilket ledde till att landet blev invaderat av fiender. Folket is stort spreds ut även om det alltid fanns en kvarleva kvar. En lång tid låg landet öde som står om i Hes 36:34. Landet var öde och 1800-talet var detta som mest uppfyllt. Resande beskrev hur de kunde resa mil utan att se en enda människa. Ingen brydde sig om landet. Men när judarna återvände och fick landet tillbaka DÅ reste sig motstånd. Då var det andra folk som vill ha landet och det blev plötsligt väldigt intressant. Människor som aldrig har bott där, kallar det sitt och säger att det är stulet. Sådant hör vi idag. Vad är det som händer? Jo, det är onda krafter som inte ens vill erkänna judarnas rätt till sitt eget land. Jerusalem som kung David gjorde till judarnas huvudstad för 3000 år sedan – därför att Gud hade sagt det. Därför att Gud hade talat.

Men det här kan vi också se i våra liv. Eller hur?
Det var väl ganska lugnt så länge du inte brydde dig om Gud eller levde för honom. Men från den dagen som du sa ditt ”JA” till Jesus DÅ började det hända saker. Så är det för att den Onde vill hålla kvar oss. Han gör allt för att vi ska lämna Gud och inte följa Jesus.

1Petr 5:8  Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

Hur vinner vi seger i den kampen?

Jak 4:7  Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er…

Här har vi svaret. Ödmjukhet inför Gud. Att vi som det också står: ödmjukar oss under Guds mäktiga hand. Vi överlåter vår sak till Gud, även i prövningar, i kamp, i strid. För segern är redan vunnen av Jesus och när vi ödmjukar oss ger oss Gud nåd, står det. Han står emot den högmodige men den ödmjuke ger han nåd – och då får vi del av Jesu seger. Och så får vi vinna seger i prövning och frestelse.

Gud förnyar sitt förbund och sina löften och vi får förnya förbundet när överlåtelse på nytt till Herren, för det får vi göra många gånger i livet.

Utvald  
Jakob var utvald av Gud men det fanns en hel del som han måste lära sig att. Bland annat att Guds vilja ska ske på Guds sätt och i Guds tid. Inte att man försöker manipulera fram.. självuppfyllda profetior brukar leda till problem. Han måste också lära sig att lita på Gud. Det går inte på ett ögonblick. Vi kanske tror det och säger : ”Jag förtröstar på Gud!”.

Men så kanske det är som när lärjungarna var med Jesus i båten på Gennesarets sjö och det kanske blåste upp till storm. En ordentlig storm som det kan blåsa upp till där. Vågorna slog över båten och Jesus låg och sov. En del av lärjungarna var garvade fiskare men de blev livrädda. ”Herre hjälp, vi går under!”. de skakade säkert Jesus så att han vaknade. Jesus reser sig upp och talar till vind och vågor – och allt blir stilla. Och han säger: ”Varför är ni rädda? Så liten tro ni har”. De hade inte lärt sig än vem Jesus är. Att han har makt över naturen. Han är Skaparen. Varför hände det här? Vad var syftet med stormen? Att lärjungarna skulle få se att Jesus har makt över naturen? Ja säkert. Men kanske också för att de skulle inse att de hade en hel del fruktan i sina hjärtan. De blev än en gång påminda om att lita på Jesus. Han var ju där! Han var med i båten och när vi är med honom, så är vi ju trygga.

olivolja

Stenen
Jakob lutade sig mot stenen, står det längre fram i texten. Att ha en sten som huvudkudde låter inte jätteskönt.. Men det har naturligtvis en djupare mening. Stenen på hebreiska [eben] som också kan betyda ”byggnadsstenen”. Vi läser om när Petrus och Johannes var i förhör inför Stora rådet i Jerusalem för förföljelsen var igång och Petrus säger:

Apg 4:11  Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12  Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Jakob reste upp stenen till en stod och göt olja över den. Det var en profetisk handling, för Jesus är stenen/byggnadsstenen som ÄR Den Smorde: Messias /Kristus. Guds hus måste byggas på den grunden [Kristus], med den hörnstenen. Den grunden som redan är lagd.

Ef 2:20  Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Hörnstenen är den som hela Bibeln sammanfattas i och apostlarna och profeternas grund menas Gamla testamentets skrifter och Nya testamentet. Det som är nedskrivit. Färdigt. Den grund som redan är lagd. Det finns många falska, självutnämnda apostlar idag som påstår att de ska lägga ”en ny grund” med ”nya uppenbarelser” men det är lögn. Det är inte från Gud.

Jakob kom tillbaka till den här platsen många år senare, som Gud hade lovat. Jakob uttrycker sin tacksamhet till Gud.

1 Mos 32:10  Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror.

stav

Staven 
Vad har en herde sin stav till? Den används för att leda fåren, beskydda, korrigera, samla, rädda o jaga bort vilddjur. Staven i Bibeln är ibland en förebild på korset men det är också en förebild på Guds ord.

2Tim 3:16  Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning (tillrättavisning/överbevisning), till upprättelse (/att stärka det som är svagt) och till fostran i rättfärdighet,

Ps 23:4 …Din käpp och stav, de tröstar mig. (= Ditt ord är min tröst. Ditt ord tröstar mig.)

”Det enda jag hade med mig var min stav”, sa Jakob. Man kan säga likaväl: ”Det enda jag hade med mig var ditt ord. Ett ord ifrån dig!” för det är det enda vi behöver för framtiden – Guds ord och Guds löften. Det är vårt hopp. Sedan är det Guds välsignelse som verkar och ger växten, som han gjorde för Jakob de där åren.

Gud visste vad Jakob skulle gå igenom och vad han måste gå igenom för sin fostran. Därför fick han drömmen, tilltalet, löftet. Men vad är det som bär genom allt? Han hade ingen lätt väg framför sig. Guds ord och Guds löften!

Jag vill avsluta med orden som Herren sa till Jakob, för de är lika levande och sanna idag och de gäller oss idag:

”Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, säger Herren …Jag skall föra dig tillbaka till detta land [Land? Löfteslandet, dvs in i löftena, in i Kristus. Jesus säger: ”Jag ska föra dig in i de löften jag har för dig och ditt liv, och de som finns runt dig”] Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig”.

Amen

 

 

 

 

 

Posted in Different Stuff | Comments Off on Jakobs stege

Kärleken har sin glädje i sanningen

heart

Kärleken har sin glädje i sanningen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission 20/5 -2018

Vi läser några verser från det som kallas Kärlekens lov:

1Kor 13:4  Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5  den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. 6  Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.

Kärlek på grekiska är agape, som är gudomlig kärlek, osjälvisk, uppoffrande, utgivande, ren kärlek och välvilja. Det innebär att Gud ger det som är bäst till oss människor. Det kanske inte är det vi vill ha eller tycker vi ska ha men Gud vet vad vi behöver bäst.

Vi ska också ha med vers 2, Kärlekens lov, som talar om att om vi har all kunskap och all tro men inte har kärlek, då är vi ingenting.

Jesus stod i förhör inför Pontius Pilatus:

Joh 18:37  Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” 38  Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?”

Vilka lyssnar till Guds röst? Jo, Jesus hade sagt tidigare:

Joh 8:47  Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.” [dvs. tror på Gud]

Det grekiska ordet för sanning är aletheia, som betyder en avtäckt eller uppenbarad verklighet och sakens äkta och sanna natur eller väsen.

Allt som Jesus sa och gjorde var sanning!
Sanningen är grunden och en förutsättning för kärleken – och för att ta emot (Guds) kärlek.

 • Äkta kärlek bygger på sanning.
 • Sanningen är kunskap om Gud och Guds rådslut, Guds vilja.
 • Sanningen – läran – för oss till Guds kärlek.
 • Sanningen avslöjar oss som syndare men erbjuder också förlåtelse och befrielse av nåd.
 • Kärlek (agape) är att vandra i sanningen, i lydnad till Guds vilja.
 • Utan sanning finns ingen Guds kärlek och ingen kraft att leva för Gud. Inte heller någon enhet, för
  kärlek och sanning går inte att skilja åt.

Det finns de som säger: ”Om vi bara visar kärlek kommer människor till Gud”. Jag tänker, ja det kan dra en del människor. Men Jesus är Guds kärlek personifierad och vad hände? ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son…” Gud gav det absolut bästa. Han bevisade sin kärlek och erbjuder människan förlåtelse men alla tog ändå inte emot Jesus när han var på jorden. Istället visade sig syndens yttersta konsekvens – att döda Jesus, Guds Son, den helige och syndfrie.

Korsets budskap är anstötligt för det tar itu med synden – men sanningen gör oss fria. Kärlek måste alltså gå hand i hand med sanningen.

Joh 3:20  Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21  Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” [du älskar sanningen och läser Bibeln och tar emot Guds ord och ber om mer av Jesus… du vill leva i ljuset och leva heligt liv]

Det är inte kärlek att påstå att Gud är nöjd med dig som du är, för Gud vill helgelse. Det är inte kärlek att säga till den som kämpar med en synd, att du är ok som är. Det är som att säga att det inte finns någon hjälp och det är inte kärlek.

Jag vill ta upp ett bibelord som har missförståtts ibland. Jesus var hembjuden till farisén Simon, då en ”synderska” kom in gråtande och föll ner vid Jesu fötter. Det står att hon tvättade hans fötter med sina tårar och smorde dem med olja. Simon blev missnöjd och Jesus tillrättavisade honom genom en liknelse. Simon hade inte visat Jesus någon som helst kärlekshälsning när han kom till hans hem.

Luk 7:47  Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.”

Jaha, så f d kriminella och grova brottslingar är dom som älskar mest, eller..? Nej, det inte alls självklart. Ordet handlar om den Helige Andes överbevisning om synd – att förstå och inse hur illa det är ställt med mig som människa p g a synden och vad den leder till och gör med mig. Du behöver alltså inte ha levt i de värsta synder för att kunna älska mycket.

Vi var inte med och korsfäste Jesus men vi är alla delaktiga p g a synden. Ibland behöver vi påminnas om nåden som vi har upplevt, för att vi ska vara barmhärtiga mot andra.

Johannes skrev till en av de äldste i en församling:

2 Joh 1:4  Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen efter det bud som vi har tagit emot av Fadern. 5  Och nu har jag en bön till dig, min fru – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra. 6  Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken. 7  Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. [”bedragarna” har gått ut i världen – ordet kan betyda att ”gå ut” i allmänhet men också att de inte förblev i Kristi lära utan gick utanför, bort från den och ut i världen. Här gällde det gnostiska läror, gnosticism] 8  Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10  Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Läran är Guds undervisning. Därför lever vi inte hur som helst. Vi gör inte heller upp stora och mångåriga planer, utan vi ber om Guds vilja och Andens ledning.

Det finns många röster idag som säger att ”Vi ska inte hålla på med läran, det handlar inte om lära, bara om kärlek …det som känns bra”. Paulus skrev:

1Tim 6:3  Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 4  så är han högmodig och begriper ingenting.

Kännetecken på falska lärare brukar vara högmod, girighet och uppror mot Guds vilja. Ibland är det väl kamouflerat men de avslöjas förr eller senare av sina ord och sitt levnadssätt.

Vi måste lära oss att förkasta allt som inte stämmer med Guds ord.

himlens-fysik2

Vi läste förut att det finns ”många bedragare”. Jag vill ge ett exempel. Jag läste några kapitel i en bok som ligger ute på nätet av ett gäng sådana ”bedragare”. Det är en bästsäljande bok där Bill Johnson är pastor, i Bethel Church, Redding Kalifornien. Boken heter ”The Physics of Heaven” (”Himlens fysik”).

De skriver själva om boken: Några av de mest inflytelserika och profetiska rösterna i den andeuppfyllda rörelsen (= NAR) har kommit samman för att hjälpa dig att börja höra himmelens ljud och upptäcka hur naturliga element – ljud, ljus, energi, vibrationer och till och med kvantfysik – övernaturligt tar himlen till jorden. Med bidrag från Bill och Beni Johnson, Larry Randolph, Jonathan Welton, Bob Jones, Cal Pierce… (m fl)

Bill Johnson påstår att Gud har sagt att han ”vill föra oss utanför gränserna, ut på nya områden”. Här är några citat ur boken:

 • ”Vi inbjuder er att komma med oss på vår upptäcktsfärd till områden som inte är kartlagda”
 • ”Nu har vi börjat höra mer och mer uppenbarelse som är i linje med det som new age-are har sagt hela tiden och vi hör mer och mer undervisning om kristna som ”tar tillbaka sanningar” från New age, som verkligen tillhör medborgarna i Guds rike”
 • Ett kapitel i boken heter: Dolfin- och Healing energi
 • ”Bill Johnson skriver att vi kan inte bara campa omkring gamla sanningar utan söka nya avslöjade sanningar för vår generation och ge dem vidare till nästa generation. Och sen, eftersom vi utforskar områden som en del folk fruktar är fulla förfalskningar, förklarar Jonathan Welton att kristna inte behöver vara rädda för att luras av villfarelse men borde inse att när helst vi ser en förfalskning, ska vi försöka upptäcka den verkliga saken bakom den.”

Bakom?? Bibeln säger att ”bakom förfalskningar och villfarelse” finns onda andar:

1Kor 10:20  Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Paulus gjorde klart att Bibelns undervisning [”gamla sanningar”] gäller i alla tider!

Rom 15:4  Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

newage

Ytterligare ett citat ur boken Himlens fysik (The Physics of Heaven):

 • ”New Age stal alla sina mystiska tekniker från kristendomen och vi avser att stjäla dessa tillbaka”.

Här ställer man dörren vidöppen för ockult och demonisk andlighet (new age)!

En annan hemsida berättar att en av Bethels egna ”profeter” utbildade på deras ”övernaturliga skola” (School of Supernatural Ministry) profeterade, omedveten om att det var en verklig häxa och sa till henne ”Gud är nöjd med dig! Fortsätt göra vad du gör!”

Mina tankar gick direkt till Ords-boken, där visheten och dårskapen beskrivs poetiskt som två kvinnor.

Ords 9:13  Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. [kan inte vänta på Gud och vill inte höra från honom] 14  Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. [upphöjer sig själv] 15  Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16  ”Alla okunniga kan vända sig hit.” Till den utan förstånd säger hon: 17  ”Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet [kan översättas: från hemliga platser] smakar ljuvligt.” 18  Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup. [dit leder vägen för den som går utanför och bort från Kristi lära, utanför Guds ords gränser och in i detta mörker]

Är det ockulta gott? Är det ”stulet vatten som är sött” och ska stjälas tillbaka?!
Nej! Nej! Nej! Det ockulta har aldrig någonsin tillhört Gud. Det kommer från djävulen och leder till honom.

5 Mos 18:10  Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11  ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12  Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Mitt råd:
Ta helt avstånd. FLY från församlingar och sammanhang som har minsta samröre med Bethel Church, Bill Johnson, New Wine – för det är New wine som har fört hit dem till Sverige, New wine (ett nätverk) som har öppnat för denna mörkrets andlighet i vårt land. De påverkar många församlingar och blandar och mixtrar med demoniska läror, onda andars läror, som man blandar med Guds ord. Nyapostoliska reformationen NAR – ta avstånd! Den värste av dem alla, Kenneth Copeland. Han som påstår att protestantismen är en demon. Jag vågar säga och jag är övertygad om att om någon har en demon (minst en) så är det Kenneth Copelnad själv. Han är demonisk. Han är en antikrist, ingen stor men ändå. De leder människor in i andligt mörker, in i det ockulta, demonisk andlighet! In i New age. De är bedragna och bedrar andra.

Även om vi har varnat i många år blev jag chockad när jag läste den här boken. När man ser hur de så öppet säger detta själva. Ändå är det så många kristna som inte vill se. Som inte vill ta varning. Inte vill lyssna. Detta är fruktansvärt allvarligt. Ta avstånd från dessa bedragare så att du inte ”gör dig medskyldig till deras onda gärningar”, skrev Johannes.

Detta har räddat Janne och mig i alla år, för Gud gav oss drömmar och syner som vi visste var från Gud, som han talade i enlighet med sitt ord. Det höll vi fast vid och det räddade oss från allt det som svepte in och även svepte in i vår församling på 90-talet. Det var Guds Andes kraft för vi höll bara fast vid det som Gud hade visat och talat till oss. Och vi bestämde oss för – och så har vi gjort i alla år – och det räcker om man får ett mail eller en fråga ”Är det en sann apostel? Är det en sann profet? Är det en sann lärare?” Vi säger: Sök på nätet vad de har för samröre, nätverk. har de minsta samröre med NAR, Bethel Church, trosrörelsen… ta avstånd! Som Jesus sa: Gå inte dit! Riskera inte att bli påverkad. Håll dig ren. Håll dig till Jesu Kristi sunda, rena lära.

kompass

Kristi lära

Didasko är det grekiska ordet för lära och betyder också levande instruktion. Först och främst handlar läran om hur vi bekänner Jesus.

(v 7) ”…att Jesus är Kristus som har kommit i köttet…” [inte en av flera ”kristusar” – Jesus är den Smorde [Kristus/Messias] av evighet som blev människa]

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2  Han var i begynnelsen hos Gud.

…14  Och Ordet blev kött och bodde [tabernaklade – ”Guds tabernakel” bland människorna] bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

…18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. [Jesus har aldrig upphört att vara Gud]

1Joh 2:23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner [homologeo = i enlighet med Guds ord] Sonen har också Fadern.

Varje lära som inte bekänner Jesus så – den som säger att Jesus någon gång har upphört att vara Gud eller den som förnekar att Jesus blev människa – är en falsk lära. Antikristlig.

Kärleken bygger på en lära som har gränser – som vi inte ska gå utanför, läste vi.
Guds ords gränser är det beskydd som vi är kallade att leva inom.
Guds Ande är Hjälparen som leder oss rätt och ger oss kraft att leva för Gud.
Guds instruktion /Kristi lära leder till andlig mognad och gör oss rotade i Kristi kärlek.
(Ef 3:16-17)

Falska läror går emot det som är frälsningsavgörande och bibliska grundsanningar.
Falska läror gör att kärleken kallnar. Här ser vi vad människocentrerade läror leder till. Inte undra på att de gör en bibelöversättning som är new age-inspirerad (The Message).

bible

Vad innebär Kristi lära mer? Vi ska läsa om de första grunderna.

Hebr 6:1  Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, 2  med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.

 • Omvändelse från döda gärningar

Det är omvändelse från all slags gärningslära, all slags tanke på rättighet, vinst och prestationstro. Frälsningen är av nåd.

(Ps 127) …Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves…

De största människoverk – även om det byggs i Guds namn – kommer att rasa men när Gud bygger huset, då vakar han själv över att det består och blir färdigbyggt. Ordet för omvändelse är metanoia. Det betyder också att göra bättring, tänka efter, ompröva. Det innehåller betydelsen att höra vad Gud säger, att hålla med Gud och att vända sig till honom.

 • Tro på Gud

Tro är överlåtelse och förtröstan på Gud, på Guds ledning och hjälp i allt.

1Joh 5:3  Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. 4  Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5  Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Vår tro vilar på ett fullbordat faktum, på sanningen, på Guds ord.
Tro är också att äta – inspireras och fyllas – av Gudsordet genom bön och bibelläsning.

 • Reningar

Ordet är baptismos, som betyder dop och står i plural. Vi brukar tala om ett dop med två sidor: dop i vatten och dop i Anden.

Rom 6:4  Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

(Pingst) Andedopet eller uppfyllelsen av Anden. Den Helige Ande är sanningens Ande som utgår från Fadern. Anden är Hjälparen som ”skall leda er in i hela sanningen”, sa Jesus till lärjungarna. Enligt David Hedegårds översättning av NT kan det läsas ”inom hela sanningen”. Anden leder oss aldrig utanför Guds ord och Guds gränser som de falska lärarna påstår. Han leder oss in i och inom Guds ord, sanningen. Vi har hela sanningen nedskriven här (Bibeln).

Jesus sa också:  …”ni ska förstå sanningen och sanningen skall göra er fria”. Då får Guds kärlek utrymme i våra hjärtan. Men villkoret var: ”Om ni förblir i mitt ord..”

 • Handpåläggning

Handpåläggning nämns vid flera olika handlingar.

– vid förbön (Apg 28), bön för sjuka
– bön om den Helige Andes uppfyllelse (Apg 8)
– när man avskiljs till tjänst (Apg 6), Paulus varnar för att inte vara för snabb eller oaktsam (1Tim 5:22)

Handpåläggning praktiserar vi ofta och det är helt bibliskt. Det är en symbolisk handling för det är Gud som döper i Helig Ande, botar sjuka eller insätter i tjänst. Vi är bara Guds redskap.

 • De dödas uppståndelse

Det talar om Jesu återkomst som ska vid Guds basun, då Herren själv (Jesus) stiger ner till Oljeberget (Sak 14, Apg 1:11).

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar [Gr.t. överlevt katastrofen] ryckas upp bland moln tillsammans med [sun] dem för att möta [eis apanthesis = gå till mötes] Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos [sun = tillsammans med] Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord.

1Kor 15:51  Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud [= den 7:e basunen]. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53  Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

Sjunde basunen beskriver också att Jesus träder fram som konung.

Upp 11:15  Den sjunde ängeln blåste i sin basun. …17  …”Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung.

Jesus talar om ”uppståndelsen från de döda sker på den yttersta (sista) dagen” 5 ggr Joh 6.
(Upp 10)  …”Tiden är ute [chronos = löpande tid – ”ingen mer dag, timme eller minut…”]  då den sjunde ängeln.. stöter i sin basun…”

 • En evig dom

Bibeln säger att det kommer en dom som har eviga konsekvenser. Det står om att alla människor skall uppstå och stå inför Guds domstol.

Apg 17:31  Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

Upp 20:12  Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

Det här hör alltså till grunderna i tron.

Kristi /Jesu lära är som sagt en levande instruktion. Bibeln beskriver hur Gud har handlat med människor, så att vi förstår vem Gud är.

Rom 6:6  Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt [katargeo], så att vi inte längre är slavar under synden.

Katargeo kan översättas ”arbetslös”. Syndens makt är bruten, den är arbetslös och nu har den Helige Ande tagit över. Jag upptäckte den där översättningen för många år sedan när jag förberedde predikan. Efter ett möte kom en man fram och sa: ”Jag vet vad det är att vara arbetslös. Oj, det där var häftigt, att syndakroppen är arbetslös!”

Rom 6:17  (1917 års översättn.) Men Gud vare tack för att den tid är förbi, då I voren syndens tjänare, och för att I haven blivit av hjärtat lydiga, så att I följen den lära som har givits eder till mönsterbild, 18  och för att I, när I nu haven gjorts fria ifrån synden, haven blivit tjänare under rättfärdigheten –

Vem är det som står kvar om alla andra skulle överge dig eller svika dig? Jesus!
Vad är det som består när allt annat förgår? Guds ord /Jesu ord.

”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.” (Matt 24:35)
”Förbli i mig, så förblir jag i er…” (Joh 15:4)

HA

Vi förvrider inte Guds ord (laglöshet) och vi håller oss innanför Guds gränser. Den som ber om Guds kärlek och verkligen älskar sanningen, lyssnar till Jesu ord och blir inte bedragen för Gud bevarar honom/henne. Kärlek till sanningen kan bara Gud ge – synden gör att vi föredrar lögnen.

När den helige Ande började verka och påverka oss för att förända det som är hinder och står emot Gud i våra liv – då svarar vi: ”Jag vill!” På det sättet ger vi kärleken till sanningen rum i våra hjärtan.

Pingst (det är Pingstdagen idag)

Den kallas också Veckohögtiden eller Skördehögtiden. Enligt rabbinerna firas att lagen gavs på Sinai berg. I Nya förbundet utgöts den Helige Ande och Anden undervisar och lär oss Guds vilja och rådslut… för ”kärleken har sin glädje i sanningen” och den böjer sig under Guds vilja.
Amen.

 

 

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kärleken har sin glädje i sanningen

Bunden i Fruktan

Detta är utkastet till den predikan Janne Ohlin höll 20/5-2018 i Parousia Mission /Göteborg

Med avstängt inspelning berättar jag om en profetisk dröm som Herren har bekräftat. För flera år sedan visade Herren en förkunnare sitta i vita kläder och tala med sin mamma i himlen. Det verkade bra mellan himlen och honom. När han nyligen avled förstod jag att det var ett tidstecken från Gud. Då skulle nämligen antikrists ande ta över konferenserna i det här landet. Det var nyligen en stor konferens som handlar om Kingdom Now och Dominionism. (Kingofkingsconference)

Herre tack att du välsignar den andliga maten vi bär fram här idag. Låt det bära frukt och leda till frälsning och befrielse. Låt bojor brista Herre! Låt bojor brista! Låt den öppna ögonen på människor så de förstår dina vägar hur du handlar med oss.

frihet

När vi får Ljus så uppenbaras Herren det skall leda till en Gudsfruktan som befriar oss från en annan fruktan nämligen Människofruktan.

Ord 29:25 Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.

Vi läser här som att det bara betyder att vara rädd för människor. Kj – ”The Fear of man” Men i ordet ligger det även att oroa sig för saker och ting. Den här osunda fruktan leder alltså inte till frihet utan till slaveri i olika former. Det kan till och med gå så lång att det blir en Fobi!

Vad är då Fobi? Gjorde en sökning på ordet Fobi! Från BUP
Fobi hänger ihop med ångest, det vill säga stark oro och rädsla. Oro och rädsla är egentligen en naturlig del av livet. Det signalerar för oss att något är farligt så att vi kan undvika det eller förbereda oss på att klara av det. Men ibland kan man känna sig överdrivet rädd eller rädd fast det inte finns någon fara.

Ulf_Ekman

En del har blivit så svikna att man är livrädd för relationer. Man har kanske varit med i en församling där man utsatts för manipulation och maktmissbruk. Många är därför fångade i ensamhet och behöver hjälp att komma ut. Vägen in i slaveriet börjar ofta när vi upphöjer våra tankar över Guds tankar. Falska Profetior har därför fört många in i mångårigt slaveri! Jag vet att Elvor har med Herrens hjälp fått loss en vän till henne!

Psa 107:8 Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn, 9 ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. 10 De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor 11 ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den Högstes råd. 12 Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande, de kom på fall och hade ingen hjälpare.

stav

Den som har fostrats av Herren han kan faktiskt tacka Gud både för Nöden som för Nåden. Vi har något i oss som kallas för synd. Ibland kommer perioder i våra liv då vi får förstå vad som finns i oss för att förstå att i oss bor inget Gott. (Rom 7:8)

V 9 Vi kan få uppleva tider av Hungrande och Törstande
V 10 Tider av Fruktan och Ångest!
V 11 Vi gör det om vi står emot Andens maning igenom Ordet
V 12 Då kommer vi att inse vi har ingen Hjälpare

Halleluja! Men det som kan se ut som fullständigt nederlag kan plötsligt vända till fullkomlig seger! Gud gör inga misstag han vet vad som finns i våra hjärtan! Vägen in till Guds Rike är smal!

VALTERS VITTNESBÖRD

1 Sam 2:7 HERREN gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. 8 Han reser den ringe upp ur stoftet, ur dyn (THE DUNGHILL) lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Ty jordens grundpelare är HERRENS, och på dem har han byggt världen.

Kände en kille från Säffle vars vittnesbörd är exakt så! Han kom till ett Rehab uppe i Bohuslän som heter Fjällgården. Han kämpade emot Gud och skulle aldrig böja sig hans pappa var pastor och bad för grabben! Men han stod emot Gud men mådde bara sämre och sämre så en dag när han körde ut dynga från ladugården då böjde han sina knän på dynghögen och tog emot Jesus. Han berättade för oss att han inte längre orkade stå emot han började ropa till Gud om Förlåtelse och Frälsning. Ibland måste Gud föra oss den här vägen!

Vi går tillbaka till Ps 107 och fortsätter där vi slutade!

Psalm 107:13 Men de ropade till HERREN i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål. 14 Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga, han slet sönder deras bojor.15 Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn 16 ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar.

När vi kommer ut ur Nöden blir alltid Nåden så värdefull! Då hamnar fokus alltid på Herren istället för på oss! Först då kunde David bekänna och förstå att det var du Gud som gjorde något i mitt inre! Det var alltså en mening i allt lidande som han fick gå igenom.

I Psalm 34 Bekänner David att Guds handlande i våra liv är rätta och sanna oavsett vad vi tyckt om dem då de inträffade! Det leder alltid till mer frihet om vi accepterar hans vägar! Men försök inte ens räkna ut dem för det står att de är outgrundliga.

Psa 34:2 Min själ skall berömma sig av HERREN, de ödmjuka skall höra det och glädja sig. 3 Lova med mig HERREN, låt oss tillsammans upphöja hans namn! 4 Jag sökte HERREN och han svarade mig, ur all min förskräckelse (RÄDSLOR) räddade han mig. 5 De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel. 6 Här är en betryckt som ropade och HERREN hörde honom, han räddade honom ur all hans nöd. 7 HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. 8 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom. 9 Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.

Vers 4 He delivered me out of all my Fears
Vers 6 Den som är fattig kommer ut ur den trånga Passagen.

Det är alltså när vi inser att vi behöver ständig hjälp och ser upp till honom som Nöden förvandlas till Nåd.  Den nöd som Tuktan för med sig Herren leder till Fridsfrukt! (Heb 12:7) Men den nöd vi drabbas av om vi medvetet väljer synden leder till Slaveri.

Slaveri handlar alltså om tvång och gör så att vi inte längre frivilligt kan välja utan vi är slavar under vårt tankeliv. Att få ett förmörkat sinne är alltså samma sak som att få ett förblindat öga (Andligt sett) – Satan hade alltså bedragit Kain det ser vi (2 Kor 4:4)

1 Mos 4:6 Och HERREN sade till Kain: Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.

Kains öga var förblindat! Han var slav under syndens makt! Vem är Herre över syndens makt? Djävulen eller Denna Tidsålders gud som han även kallas! Den andemakt som råder över de olydiga (Ef 2:1-3) Han råder med Tvång!

Jag känner flera stycken som är jättesnälla när de är nyktra och kan bli riktigt otäcka när de är fulla. Bibeln tar bilden av den som inte är under Andens Herravälde han är under en ande som gör honom berusad och för honom in i slaveri.

Paulus säger:
2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

1/ Undervisning om Sanningen
2/ Gud ger omvändelse (METANOIA) i Tankelivet
3/ Det ger befrielse från Tvång (Bojor)

Kommer ni ihåg att Judas brev beskriver avfallna Kristna som att de trätt in på Kains väg (Jud 11) så att vi förstår det här är av högsta betydelse så att vi inte följer dem. En väg börjar alltid i vårt tankeliv eller ditt sinne (ÖGA) alltså hur vi börjar att se på saken.

Den församling som vi tillhörde kom det en gammal missionär med ett budskap. Det var ur JUDAS brev! En varning att man höll på att lämna vägen och träda in på Kains väg! Senare drömde jag att människor åkte fångtransport under lovsång och karismatiska uttryck! (SLAVERI)

Efter frestelsen av ormen så började Eva se på trädet på ett fel sätt.
1 Mos 3:6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat.

Vi läser om Kain igen!

1 Mos 4:6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.

Grundtexten beskriver här ett vilddjur som ligger utanför dörren och är färdig att sätta klorna i oss.

Göra det som är gott? Det låter ju precis som om man kan bli rättfärdig genom gärningar? Men sanningen är ju den att Kain genom sina föräldrar redan har hört sanningen. Ett oskyldigt lamm fick sätta livet till för våra synder! (1 Mos 3:22) (Upp 13:8)

Cain-Able

Salomo skriver att det finns inget nytt under solen…
Predikaren 1:9 Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.

Det finns en del om ändens tid som stämmer rätt bra i historien om Kain. Man skulle kunna sätta ordet Kain på jordens innebyggare. Man skulle även kunna sätta Abel på de som är skrivna i livets bok.

Det står att det var när tiden gick mot sitt slut som de bar fram sina offer! (1 Mos 4:3)
Jag har sagt det förr men Kains namn och ordet ”Alla jordens innebyggare” har samma andliga betydelse. ”Att bygga fasta boningar på blotta Jorden”.  Kains namn kommer av en rot som betyder – Grundlägga – Bygga upp – Egen ära!

NWO

1 Mos 13:8 Alla jordens invånare (KAIN) kommer att tillbe det (VILDDJURET) alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (ABEL)

Är det inte intressant att det står ett Lamm och knackar på dörren till Laodicea? Den du öppnar dörren för kommer att få din tillbedjan!
Vad handlar hela uppenbarelseboken om? Jo lydnad och tillbedjan!
Antingen öppnar vi vår dörr för Lammet! (Upp 3:20)
Eller så öppnar vi dörren för Vilddjuret!

Det var exakt därför Gud såg till Abels och hans offer! Abels namn betyder ”Vindfläkt”. Han gjorde det goda och Anden inspirerade honom att komma med förstlingen av sin hjord. Han bar fram det enda Gud accepterar! Jesus Kristus (Lammet) och inget annat vid sidan av!

Både Abel och Kain hade hört genom sina föräldrar evangeliet predikat i förtid. Lammet eller djuret som slaktades för deras skull. Abel gjorde alltså det som var Gott! Han kunde därför se frimodigt uppåt och stråla av fröjd (Psalm 34:6)

Abel fick ljus av Gud och han höll fast vid det han har hört! Kain fick också höra evangeliet men troligen något annat också. Han fick höra en falsk profetia genom Eva om den kommande frälsaren av världen! Att denna frälsare skulle vara han! Att löftena nu skulle uppfyllas Messias är nu här!

boss

Inte undra på då att det står att han blev en slav till det Jordiska. Jag tror att Kain var Kingdom Now eller Dominionisten. Han tjänade alltså det Jordiska! Här kommer alltså Synden fram: Ni skall bli som Gud (Kristus)

Så redan i det första Guds Hus eller familj på Jorden kommer ormens säd in och försöker att ödelägga Guds Plan. Gud har alltid haft en familj och Satan har alltid velat förstöra den. Idag har Gud också ett hus och en familj! Den kallas för Guds hus eller församlingen eller Kristi Kropp.

Så när skriften varnar oss för antikrists ande så ser vi att den har redan verkat i den första familjen i det första Guds hus. Bibeln säger att det kommer att ske igen vid tidens slut!
De kommer att träda in på Kains Väg! (Judas brev V 11) Vilka då? “De Laglösa”

I det första Guds Hus kom Kain istället för Messias! Hur gick det till? Jo genom att Eva felaktigt profeterade över Kain! Glöm inte bort vad hans namn betyder! De gav honom det namnet genom vad de trodde om honom!

1/ Grundlägga (Plantera)
2/ Bygga upp (Växa)
3/ För egen ära…

Då måste man ju undra varför detta är ett sådant vanligt ämne i Paulus brev till Korintierna? Jo för stämmer förebilderna in så var Kain den förste Gnostikern. Det som nu började komma in i Guds Familj (HUS) kommer att utveckla sig och sprida sig till ett stort uppror i Guds Hus. Laglöshetens hemlighet är redan verksam det startade i det första huset och kommer att blomma upp fullt ut i det sista huset.

Gnostikerna fick en egen Sk “väckelse”  1994 I massor av profetior kom då att en global kropp nu skulle födas fram – Corporate Christ – Manifested Sons of God mm mm. Det här är alltså en förenad kropp som kommer samman vi kan kalla den för Kain. För de har nu exakt samma teologi som han hade fått genom en falsk profetia. Det är vi som nu skall återupprätta Jorden! Det är genom oss det Nya Riket skall komma! Det är vi som är Kingdom Builders!

Gör vi som Kain så kommer vilddjuret att komma in genom vår port vår dörr. Vad symboliserar nu en Port eller en Dörr i bibeln ofta? Jo din vilja! Men även urskiljning! Förr var det så att alla rådslag skedde i porten! Där satt de äldste i staden!

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten. 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.

toronto
Vad var det vi sa om fylla förut? 2 Tim 2:24-26
Den som är berusad är fast i Djävulens snara så att han tvingas göra hans vilja! Det är något annat som sker också man förlorar förmågan att se klart. Man förlorar sin visdom och blir dårar!

 

Howard-Brownes

RODNEY HOWARD BROWN – En falsk profet som kallas “Holy Bartender”

Andlig Kunskap kommer till oss i styckverk. Medan Andlig Visdom är förmågan att kunna sätta ihop det till en hel bild. Ordet Sofia kommer av det hebreiska ordet för Väktare (SOPHIM) Innebörden är att Väktaren gick runt staden som ofta byggdes på en höjd! Av de olika bilderna han fick sattes det ihop till en hel bild! Om den bilden var hotande skulle han blåsa i basun och varna folket!

Är det därför det hörs så få varningar idag? Man ser helt enkelt inte vilken tid vi lever i. Man har förlorar förmågan att kunna sätta olika bibelord samman till en hel bild! Har man ingen bild så ser man inte det profetiska pusslet! Det är bara en massa pusselbitar med kryptiska bilder på. När Herren kallade oss att varna för Ändens Tid gav han mig en drömsyn när Pappa skulle lära mig lägga pussel när jag var liten.

Jes 28:13 Och HERRENS ord blev för dem “bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där.” Så skall de, bäst de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade.

Jag ser ett annat profetiskt budskap i Abel och Kain nämligen att i hebreiskan står det att Kain var en slav till det Jordiska. Så även om Abel dog så får han åter bo i Herrens hus evinnerligen efter uppståndelsen precis som David uttrycker i Psa 23:6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.

Men bibeln säger oss att en slav inte får bo där…..

Joh 8:34 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35 Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. 36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Friheten kommer alltså genom det fullkomliga offret som ha sin förebild redan i det slaktade djuret i Eden. Ordet altare på hebreiska betyder ”Platsen där djuret slaktades” så vi ser redan från början fram till Golgata Evangelium fördolt. Sedan kom Jesus själv som det slaktade lammet och gav oss äkta kläder att ta på oss. Nämligen hans rättfärdighets klädnad!

Vi ser nu den 1:a familjen på Jorden få barn! Sedan den familjen kan vi spåra Messiaslinjen genom historien. Den 1:e Adam har alltså ett hus och det står att han är en förebild på Kristus som skulle komma den 2:e Adam (Rom 5:14) I den förste Adams familj så fanns det två sorters söner

Abel och Kain i slutet av tiden står det så skall det visa sig vad vi är bundna vid. Vi ser då att Abel var bunden till Herren genom Sanningen. Kain var slav till det Jordiska genom Lögnen.

Han som skulle komma Kristus har också ett hus som kallas Guds Hus! I slutet av tiden så skall det också visa sig vad vi är bundna till. Vi som Tror och har Den Helige Anden är bundna till Jesus genom hans Offer! (Ef 1:7-14)

Låt oss se lite på Kain!
Han var fångad i en Lögn! Han trodde på en Felaktig Profetia!
Kain varnades för Synden som ett Vilddjur vid dörren!
Kain upphöjde sig själv i Guds Hus första hus över Abel och slog honom
Kain i Guds första hus var en slav som drevs ut och fick ett märke
Kain i Guds första hus tyckte inte att han behövde “Vakta” (Shamar)

Då går vi till Guds Hus och familj idag!
Kain i den sista familjen tycker inte han behöver “Vakta”
Kain i den sista familjen är bedragen av en Lögn
Kain i den sista familjen upphöjer sig själv i Guds hus och dödar (Jak 4:2 + 2 Tess 2)
Kain i den sista familjen kommer också att ta emot ett märke
Kain i den sista familjen kommer också att lämna huset (Slav)

Vi kan läsa i Judasbrev att Kain i den sista familjen
Tar en auktoritet han inte äger!

Kommer ni ihåg vad Sigvard Svärd sa förra gången? Han blev utsatt för ett prov!
Om du tillber mig skall jag ge dig allt! Jesu Prov!

Luk 4:5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: “Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig. 8 Jesus svarade: “Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

För ett tag sedan skrev jag i ett forum ungefär i den här stilen: En de av dessa Nya Apostlar och Profeter tror jag kör med rena lögner. Men många av dem har mött änglar som de tror är ljusets men de har bara förskapat sig. De lovar dem något verkligt högt och betydelsefullt en kvinna drog in i en New Age sekt. Hon berättade att ett medium sett att hon var Drottningen av Saba i sitt förra liv! Ser du att folk som inte har någon identitet är vidöppna för villfarelse!

Jesu prövningar handlade om identitet så vi förstår att det här är viktigt!

Djävulen kommer att testa om vi vet vilka vi är! I Guds Rike är det så att vi inte kan få någon annan identitet än den Herren ger oss! I det ögonblick du försöker bli någon annan förkastar vi den identiteten. Den som bygger på klippan vet sin identitet den som bygger på sanden han är ständigt flyttbar och utbytbar och råkar ut för den ena besvikelsen efter den andra.

parousia6

Janne Ohlin /Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Bunden i Fruktan