Alltid aktuellt…


OHLINS FUNDERINGAR

fundering1
Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

_______________________________

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011
(Innehåller uppdateringar av Temadagar med vår undervisning om Ändens tid som vi har haft sedan 2008)

________________________________

 KUNDALINIVARNING

Kundalini

Håller orena andar på att invadera kyrkan?
Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se)
/Elvor Ohlin

______________________________

FAITH UNDONE

FaithUndoneLäs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

_______________________________

EMERGENT CHURCH

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

ECDet verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

_________________________________

PURPUSE DRIVEN

Leva

WarrenCHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA (svensk text)

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? I USA – som ligger långt före Sverige – har Warrens inflytande fört med sig att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Alltid aktuellt…

De två skördarna

De två skördarna
Del 1

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor Ohlin

De två skördarna
Två skördar – två väckelser


Undervisning: Elvor Ohlin 

26 mars 2010
Del 1
finns även här >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2
Tillägg
till De två skördarna Del 3


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>
Del 3 >>

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.

Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända världsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt istället).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män (fel enligt grundtexten) som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män (fel enligt grundtexten), så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…(fel enligt grundtexten)

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, (fel enligt grundtexten) de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman (fel enligt grundtexten), håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män (fel enligt grundtexten) som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte “han skall” i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form utan uttalat kön. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Här är nämligen enda tillfället där det står “han” i sammanhanget. Om det gällde månggifte (vilket de flesta tror)  behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där också orden “en enda kvinnas man” står med.

Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, 1Tim 3:11. Här menar jag att  hela sammanhanget förklaras eftersom det syftar på tjänsterna i församlingen! Allt som räknas upp gäller på samma sätt kvinnorna – både församlingsledare och församlingstjänare. Detta stämmer överens med Guds rikes helhetssyn i det Nya förbundet, där man och kvinna är ett i Kristus (Gal 3:28) och den övriga undervisningen i den här serien.
KJ översätter: “Even so (must there) wifes (be) grave…” men det visar snarare på översättarnas egen åsikt i detta fall. Grundtexten säger: “Även kvinnor på samma sätt” eller som SFB översätter helt korrekt: “Kvinnorna skall på samma sätt…” eller 1917 års översättning: “Är det kvinnor så bör de…”

När vi läser breven i NT som skrevs till församlingsledare, är det uppenbart att kvinnor fanns med både som mottagare och genom hälsningar i avslutningen av breven.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, (fel enligt grundtexten)
[Grundtexten: …som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Inte varande självgod,…]
inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till (fel enligt grundtexten) [Grundtexten: Hållande sig till lärans tillförlitliga ord…] lärans tillförlitliga ord…

Paulus uppmanade Timoteus att anförtro budskapet till “pålitliga människor” [anthropos]. SFB översätter helt korrekt här. Ordet anthropos betyder människa/människor och syftar både på män och kvinnor.

2Tim 2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. 2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor [Grundtexten: anthropos – både män och kvinnor], som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1Tim 3:1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar [han] sig en god uppgift.
[Grundtexten: Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, önskar/åstundar sig en god uppgift. = “han” saknas]
2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 [Han] får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. 4 [Han] skall ta väl hand om sin familj och se till att [hans] barn lyder och visar all respekt.
[Grundtexten: 3. Inte missbrukande vin eller vara våldsam, vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär, tagande väl hand om sin familj, barn hållande i lydnad och visa respekt. = “han” saknas]
5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall [han] då kunna ta hand om Guds församling?
[Grundtexten: 5. För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur Guds församling kunna sköta? = “han” saknas]
6 [Han] skall inte vara nyomvänd, så att [han] blir högmodig och döms av den som förtalar honom.
[Grundtexten: 6. Inte nyomvänd, för att inte sedan blivit högmodig, må falla i djävulens dom. = “han” saknas]
7 [Han] skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att [han] inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
[Grundtexten: 7. Måste själv (autos = själv – han eller hon) ha gott anseende bland dem som står utanför, för att inte få dåligt rykte och fastna i djävulens snara.]
8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. 11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. [Han] skall ta väl hand om sina barn och sin familj.
[Grundtexten: 12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man, sina barn väl ledande och sina hus]
13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Manliga äldste och kvinnliga äldste

Paulus tar också upp äldstetjänsten i 1 Tim 5:1-2 och 5:17-19. Här översätts ofta texten med “äldre man” och “äldre kvinna”. Enligt Thayer´s Lexicon handlar texten om tjänst och borde därför översättas “manliga äldste” respektive “kvinnliga äldste”.

1Tim 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man [presbuteros = äldste]. När du förmanar honom, så tala som till en far [= manliga äldste]. Förmana yngre män  som bröder, 2 äldre kvinnor [presbuteros = äldste] som mödrar [= kvinnliga äldste] och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare = församlingsledare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen han eller hon har. Detsamma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv eller till och med en lagisk och livlös “kropp”. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

Vissa påstår att kvinnor kan tjäna på alla sätt och alla områden precis som män – UTOM att vara församlingsledare. Men då gör man genast en nivåskillnad och rangordning där en uppgift upphöjs över andra – och så är man tillbaka under syndafallets konsekvens och är blind för Guds rike! Exempel: “Kvinnor kan vara allt utom äldste” men genom det har man upphöjt äldstetjänsten till något högre än pastorstjänsten, evangelisttjänsten osv.

I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare, församlingstjänare och i alla slags nådegåvor. Tidvis har möjlighet till den tjänst som Gud har lagt i deras liv varit hindrade i hemförsamlingarna. Kanske är det därför som Gud istället sände ut dem i mission till andra länder, för Guds verk kan ingen människa stoppa.

En dag kommer allt detta stå fram i ljuset och var och en skall få sin lön från Herren själv – och det gäller både män och kvinnor.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”. Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta, menar man, måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – som han nu svarar på. Citatet är nämligen hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och definitivt inte en källa som motsäger Guds ord eller Guds lag).  36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”). Det förklarar den här versen, som annars blir helt obegriplig. 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder (bröder och systrar/trossyskon),var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma som gällde vid den här tiden och som alltid är aktuell i liknande situationer. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Tillägg 2016-07-29
Här är ett citat från Philip B Payne, som är mycket insatt och kunnig i dessa texter och som bekräftar att meningen om att “kvinnan ska tiga” verkligen är ett citat som från början enbart funnits i marginalen. Uppmaningen har inget som helst stöd i Bibeln som helhet och ingen uppmanas någonsin att gräva ner sitt pund.

“1 Corinthians 14:34-35 on pages 217-267. I conclude that transcriptional probability makes it virtually certain that these verses first appeared in the margin (what we call a gloss) and were then copied into the text either after verse 33 or after verse 40. It was commonplace for text in the margins to be put into the body text by later copyists. For instance 17 of the 20 instances of readable small uncial text in the margins of Matthew in Codex Vaticanus B are in the body text of virtually all subsequent manuscripts, and in 8 of them the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece does not list a single manuscript that does not have them in their body text. In contrast, there is not any other instance of any block of text nearly this long being moved this far in any manuscript of Paul’s letters without an obvious reason. In light of Paul’s large handwriting, there would not have been room in the margin for him to write it on a typical page. Although theoretically it might have been put in the margin by Paul’s secretary at his command, it if did, it was probably done so to identify the false prophecy intended by the adjacent text “if anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him know that what I write to you is the Lord’s command.” Even if it was written at Paul’s command, as marginal text it lacks sufficient context to know if this is something Paul approved or a prophesy he repudiated, so it should not be used to establish church practice.”
(slut på tillägg)

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Den som ska undervisa andra måste själv ha tagit emot undervisning – en rätt sådan. Dessa kvinnor hade inte fått auktoritet att undervisa eftersom de inte hade tagit emot undervisning och de dessutom spred villoläror. De måste tillrättavisas kraftigt.

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. “personer”, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och var lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet

Fil 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag att de skola vara ens till sinnes i Herren. 3 Ja, också till dig, min Synsygus – du som med rätta bär det namnet – har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män, av naturliga skäl.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en föreståndare (äldste)

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja” eller “övervaka”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [pluralis: både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Vers 2 kan likaväl översättas: “…Hon har också varit en övervakare (församlingsledare/äldste) för många, även mig.”

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

MIN FÖRLOSSARE LEVER

Herren visade mig en gång en vision hur pappa lärde mig bygga pussel. Han sa då att lägg undan de svåraste bitarna till sist. Herren sade att visdom och kunskap kommer att förökas steg för steg. Med andra ord få de sista pusselbitarna från himlen kan du inte få dig givet innan den smala porten. Mat 7:14 Och den port är trång (Begränsad i förväg) och den väg är smal (En förökad Process av förökade Smärtor och Lidanden) som leder (Till Döden) till (In I) livet (Uppstå med Kristus och gå in i Guds Rike) och det är få (De Små Fattiga) som (Blir ett genom samma bekännelse) finner den. (Bara de som upplevt och förstått den kan visa den för andra)

Jag vaknade i morse med tårar i djup förkrosselse. Herren talade genom en profetisk dröm. Jag såg en samling människor som samtalade om sina kallelser om vad vi är i Kristi kropp. Jag sa: Jag vet inte om jag är någon evangelist! Så fick jag se en kvinna som jag vet blivit slagen och övergiven hennes förre man har dött. Hon har fått en ny man som hon nu är gift med. (En bild på Guds församling) Jag får se henne och upplevde samtidigt en djup sorg och förkrosselse i mitt hjärta. Hon ropade ut i hjärtesorg och tårar: Mat 5:4 Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. (Kallade nära för att få tröst och kallade för att ge tröst = Andens Kraft i Guds Rike. Hur börjar saligprisningarna? Mat 5:3 “Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Matt 7:14) Vid porten kläs du av och dör blir fattig och liten när du kommer in får du nya kläder och skor att vandra i som passar dig perfekt. (Du blir rik)

En dag kommer vi fram till en bestämd tidpunkt när vi ger upp, och det levande ordet tränger igenom vårt hjärta och Jaget dör. Det finns bara en väg och det finns bara en dörr ingen kommer till fadern utan genom Jesus Kristus. Bara huvudet för församlingen kan kalla någon forma hans fötter tukta honom låta honom dö med honom vid porten. När det sker lyfter han upp honom och sätter honom på en klippa (Sela) Där ger han instruktion och fötterna får nu vandra i en redan i förväg arrangerad ordning. Låt oss titta på David så ser vi att den eviga vägen redan finns uppenbarad i förebilder hela tiden.

Psa 40:1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa (Heb: Sela) och gjorde mina steg fasta. 4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN. 5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar.

1/ David vandrade samlade manna löften och hoppades (Rep)
2/ Han kom fram till porten där Jaget skulle dö
3/ Det finns inga mänskligt hopp kvar all egen kraft tar slut
4/ Det är det du samlar som gör att din lampa inte slocknar
5/ Han upphöjer dig ställer dina fötter på och i Uppståndelsen
6/ Du kommer att förstå vem han är och vem du är
7/ Han upphöjde mina fötter för att fullborda sitt verk med mig
8/ Han ställde mig i en förberedd kallelse och visade mig en förutberedd väg
9/ Gud är domaren han förklarades rättfärdig och gladdes (Guds Rike)
10/ Många skall själva få uppleva och förstå och se denna eviga väg
11/ Men den är fördold för de stora de kommer följa en lögn

Det David gjorde i början var att förbereda ett förråd i hjärtat. Det folket i öknen gjorde var att varje dag böja sig samla manna till kakor och äta. Löften drömmar och alla tilltal samlas ihop i ditt hjärtas förråd. Nu skall du få se att det är olja som du samlar till din lampa.

4 Mos 11: 7 Mannat liknade korianderfrö och såg ut som bdelliumharts. 8 Folket gick omkring och samlade det och malde det på handkvarn eller stötte det i mortel. De kokade det i gryta eller bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. 9 När daggen föll över lägret om natten, föll också mannat över det.

På hebreiska kan man läsa in orden att nu startade en såningstid. Ordet som används för smak på hebreiska kan betyda nypressad olivolja. Så du sår och du samlar olja i ditt hjärtas förråd. Samtidigt pågick något annat fördolt för dem prästen fyller varje morgon på ny olja i ljusstaken (Kallades Jungfruolja) som skulle kasta ljus på ett bord med 12 genomborrade bröd av vete (Hans ansiktes bröd) Bara Arons (Ljusets) söner fick göra tjänst inför Guds ansikte.

Först blir du kallad sedan blir du prövad sedan vänder allt tillbaka till startpunkten. Så var det för Petrus inför den uppståndnes ansikte. I ljuset från den uppståndnes ansikte fick han förlåtelse och en förnyad kallelse. Detta är en helig kallelse och när du förstår vad den betyder kommer du att förstå vad Gudsfruktan är. Du skall representera Herrens Namn inför människor i församlingen. Du skall med evangelium uppenbara hans namn även inför människor Gud leder dig till.

VITTNESBÖRD

Han förde mig tillbaka igen till mina hemtrakter på semestern. Det var så många saker som skedde så vi förstod att Herren stod bakom resan. Plötsligt startar en serie av händelser som om djävulen själv var lös. Jag upplevde samtidigt hur mitt sinne attackerades med depressions tankar jag kände att jag bara ville dö. Det blev för mycket för mig i min sjukdom så jag blev så dålig att Elvor ville ringa ambulans. Elvor bad på knä vid min sida och kämpade i bön och påminde Gud om alla löften. Det var fler som bad för mig det blev en svår natt när jag vaknade såg jag att det gick från natt till morgon. Nu gjorde jag en upplevelse med Herren så stark att jag förstod direkt att han fört mig hit i mitt svaga tillstånd för att kunna dö med honom.

Jag fick i ett enda nu se hur Anden samlade ihop allting han talat till en enda bild. Han påminde mig särskilt om den sista profetiska drömmen jag haft den liksom spelades upp igen för mina hjärtas ögon. Den började med att jag fick se en jättelik skinande vit raket stå upprätt med toppen högt uppe bland molnen. Jag såg att plötsligt hade jag inga skor på mig jag står barfota. Jag tittade ner på mina fötter och då zoomades min högra stortå in tydligt. Anden lyfte mig upp till toppen av raketen där såg jag i Anden en osynlig dörr som öppnades framför mig jag gick in. Anden uppenbarade vad som pågick därinne. Jag fick se in i själva innandömet jag såg att där pågick ett arbete med att allting måste ställas i en bestämd ordning speciella platser förbereddes därinne. Jag förstod att detta måste vara i Kristus och att här skedde allting på direkt order från Huvudet och härinne rådde Andens ordning. Jag fick se att Elvor hade just fått sina skor hon nu gick omkring och fick direkt information om vilka platser som skulle iordningställas för dem som skulle ha dem. Jag fick den tanken att längre ner var det redan klart och färdigställt. Nu skulle verket fullbordas för oss som lever i de sista tiderna jag tänkte allting som byggs upp här vilar och byggs upp på en evig säker grund nämligen klippan Kristus.

Han som har friköpt alla människor med sitt dyrbara försoningsblod här inne är alla människor upprättade och alla får exakt samma värde. Här inne råder ett och samma tankesätt ingen kan göra tjänst härinne och vandra omkring i sina gamla sandaler. Jag hörde Herren tala till mig: Din fader (Alla i Adam) har en stor skuld att den kan han aldrig någonsin betala. Jag förstod att han som talade till mig kallas för förlossaren. (Heb: Goel) Han har trätt in i mitt ställe och betalat min skuld på Golgata. Han är den som personligen tar ansvaret för att strida mot alla fiender för att föra oss in i vår arvedel i Jesus Kristus som är vårt Löftesland. Han sa: Jag ger er försoningens ämbete!

Innan floden kom så var arken försonad med försoning både invändigt och utvändigt. Alla brädor var sammanfogade de hade samma värde. Noa betyder både tröst och vila den som förkunnar rättfärdighet vandrar inte längre i sin egen kraft. Anden representerar tröstaren och hjälparen bara han kan överbevisa människor och visa den sanna bilden av Jesus Kristus för dem. Bara Anden kan göra ordet levande för oss och förklara de andliga hemligheterna.

Ord 3:11 Min son, förakta inte HERRENS fostran, förarga dig inte över hans tuktan. 12 Ty den HERREN älskar tuktar han liksom en far den son som han har kär.

Den som växer upp skall alltså representera och föra vidare sin fars namn. En son betyder en uppbyggare av ett familjenamn. Vad är det då all tuktan skall leda fram till? Att du skall bli en fullvuxen Son för att ge dig ansvar att representera hans namn och överlåta ett arv till dig. Den dagen kommer du att förstå vad andlig visdom är. Guds visdom är Kristus!

Ord 24:3 Genom vishet (Kristi avtäckta ansikte) byggs huset, genom förstånd (Andens uppenbarelse till hjärtats ögon av exakt samma bild) hålls det vid makt. (Heb: Byggs upp på en grund där han uppfyller allt) (Nåden)

Matt 7:14 – Bara den som gjorts liten genom tuktan kan gå in genom dörren. Där får du uppleva att Kristus är det mest värdefulla. Inget i världen kan mäta sig med hans härlighet. (Värde)

Ord 3:13 Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd. 14 Ty det är bättre att få vishet än silver, den vinst den ger är bättre än guld. 15 Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går ej upp mot den. 16 Långt liv bär den i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. 17 Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga. 18 Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den, de som håller fast vid den må prisas lyckliga.

Knäböjd och liten är den som kommit igenom den smala porten för därbakom får du se den andliga himmelska visdomen: Du får se livets träd det är Gud härlighet som strålar fram i Kristi ansikte.

Janne Ohlin – Göteborg.

Posted in BIBLE STUDY, PROPHECY | Comments Off on MIN FÖRLOSSARE LEVER

Stark i köttet eller stark i Herren?

Stark i köttet eller stark i Herren?

Predikan: Elvor Ohlin
2022-08-07
Parousia Mission

I början av den här sommaren var det ett bibelord som jag fastnade för:
Ingen trolldom hjälper mot Jakob, ingen spådom mot Israel”

Orden kommer från Bileam som var hyrd av Moabs kung Balak, för att förbanna Israels folk. Gud hindrade honom och han måste säga det Gud gav honom att tala.

Varför ville kungen Balak i Moab förbanna Israel? Han fruktade för dem. Han kände till alla segrar de hade vunnit. ”De är starkare än jag”, sa Balak. Sanningen var att ingen kunde stå emot Israels Gud. Den hebreiska roten till namnet Balak betyder att förinta, tillintetgöra, döda. Han var Guds motståndare, styrd av mörkrets furste.

4Mos 23:18  Då framförde han (Bileam) detta budskap: “Stå upp, Balak, och hör, lyssna till mig, du Sippors son. 19  Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det? [Det står att Gud ”ångrade” att han gjort människor i 1Mos 6:7. Men Gud ångrar inte för att han har gjort något fel eller misstag, som vi. Orsaken var att människorna vände sig bort från Gud och deras hjärtan var fulla av ondska (nicham – ångra, att förändra sinnet gentemot ngn)]. 20  Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat, och jag kan inte ändra det. 21  Ingen ofärd kan skådas i Jakob, ingen olycka kan ses i Israel. HERREN, hans Gud, är med honom, en konungs jubel hörs bland dem.22  Gud förde dem ut ur Egypten. Hans styrka är som vildoxens. 23  Ingen trolldom [hebr. nachash – besvärjelse, förtrollning, viskande – rot till nachash som betyder orm] hjälper mot Jakob, ingen spådom [qesem – (eller) häxkraft] mot Israel. När tiden är inne skall det sägas om Jakob och Israel: Vad har inte Gud gjort!

Barak förstod att om han kunde förbanna Israels folk, skulle han få makt över dem och hindra dem att komma vidare. De skulle bli kraftlösa och lätta besegra.

Han insåg inte att ingen besvärjelse, ingen förbannelse, magi eller häxkraft… har makt över Guds folk, Guds utvalda. Ingen förbannelse har makt över den som tillhör Herren. Vi blir attackerade och ansatta från mörkrets makter. Men ingen kan hindra Guds vilja med våra liv, när vi följer Jesus och lyder honom.

”en konungs jubel hörs bland dem” eller: “jublet till en konung hörs bland dem”. Konungen, Jesus Kristus/Messias är mitt ibland sitt folk och han beskyddar dem.

Att vara förbannad innebär att vara bortvisad från Gud och motarbetad av honom. Men ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus (Rom 8).

Bileam riskerade att själv bli förbannad om han lydde Balak. Vi känner till löftet till Abraham, som Bileam också fick citera:
1Mos 12:3 ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna [arar] den som förbannar [qalal] dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” [I det folket som kallas Guds egendomsfolk, det judiska folket, Israels folk, skulle världens Frälsare, Messias födas]

Grundtexten säger att Gud står emot och han gör den maktlös [arar] som föraktar och ringaktar [qalal] den som Gud har välsignat [barak], dvs. som Guds välbehag vilar över. Att välsigna Israel är att att hålla med om det Gud har sagt och bestämt om Israel – och att agera utifrån det. Fr a att be för Israels frälsning.

Det var Gud som räddade Bileam. Många nationer och människor genom historien har fått känna på konsekvenserna av att förbanna Israel.
Det var Gud som räddade Israels folk. Josua profeterade senare:
Jos 24:10  Men jag ville inte höra på Bileam, utan han måste välsigna er, och jag räddade er ur hans hand. [Det var Guds beskydd och israeliterna visste inte ens om den andliga striden som pågick där uppe bland bergen med Bileam, förrän efteråt].

Så kan Guds Ande komma över vem han vill så att den personen måste tala det Gud vill.
Personligt: När Gud öppnade dörren för oss (Janne och mig) till heltidstjänst, fick vi nästan omgående börja kämpa emot falska läror, framför allt framgångsteologin och herradömesteologi, från medlemmar i LO och andra trosrörelseförsamlingar.

En del år senare blev vi anklagade för att ”gå emot Guds vision”, när man införde företagstänk och en ny maktstruktur i församlingen, cellkyrkan, som byggdes som en pyramid. Det var inte ”Guds vision”, utan världens ande som man hade öppnat för. Lockbetet var ”framgång” och ”tillväxt” och många församlingsledare förfördes in i själviska, köttsliga ambitioner genom Global Leadership Summit (GLS).

Vid ett tillfälle var några av oss i Förkunnarteamet i bön i kyrkan. Plötsligt började samme person – som sagt att vi ”gick emot Guds vision” – att profetera över mig och Janne, en klockren profetia.
Efteråt sa han: ”Det var det konstigaste! Jag profeterade tvärt emot mina egna tankar!”

Bileam kunde inte lyda Balak och förbanna Israel men han kom på ett annat sätt att göra dem kraftlösa: genom förförelse till avgudadyrkan och locka dem till avfall, bort från Guds vilja. Här fick djävulen sitt tillfälle, en ingång. Ef 4:27 och ge inte djävulen något tillfälle [topos – plats, rum, ingång].

Stark i köttet eller stark i Herren?
Bileam var ”stark i köttet”.
Han hade själv lämnat den raka vägen och förts vilse (2Petr 2:16) och han ville bli rik med hjälp av sin nådegåva. Istället för att vända om och bekänna sin synd, valde han att locka andra på samma väg… bort från Guds väg.

“Bileamiter”
Finns det sådana falska apostlar och profeter idag? Ja, många, tyvärr. Det har till och med blivit ett kännetecken för vår tid.
”Gud vill att du ska vara rik”, ”Dröm stort! Gud vill uppfylla dina drömmar…”
Låter det bra?
-det är förförelse till högmod
och avgudadyrkan.
-de skulle kunna kallas ”BILEAMITER” för de följer i Bileams fotspår
.
Den surdegen har spridits genom ekumeniken, in i nästan alla kristna sammanhang.

De säger att ”Adam var som Gud men han förlorade sitt herravälde och gav det till djävulen vid syndafallet och det måste återtas. Gud väntar på att du ska förstå vad du är i Kristus… Du har allt redan nu – det är bara att proklamera och ta ut och ta auktoritet. Ta tillbaka det djävulen har stulit”.
Det är ju nonsens! Men det lurar människor in i högmod och tron att de kan styra Gud.

(”Ja, men Gud vill göra dig rik så att du kan ge till Guds rike”
Svar: Så du menar att hela universums Skapare skulle vara beroende av dina pengar?
”Jo, men rikedom är tecken på att man är välsignad”.
Svar: Jaha? Är det därför de stora summorna alltid hamnar i era pastorers egna fickor?)

Så länge sådana församlingar inte bekänner och gör upp med sin falska grund och rötter hos EW Kenyon och K Hagin, har inget förändrats på riktigt. Surdegen är kvar.

Herraväldesteologi och Framgångsteologi gör dig ”stark i köttet” och ”stark i jaget” men inte stark i Herren. Det är skadliga och farliga läror. Falska läror och religioner uppmuntrar alltid köttet, den fallna naturen. Som hos Bileam blir frukten själviskhet, girighet och obarmhärtighet. Jesus sa att vi ska känna igen dem på deras frukt, ”vargarna i fårakläder”.

Kom ihåg Esau…
Hebr 12:16  Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt. 17  Ni vet att han avvisades, när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau under tårar sökte få välsignelsen.

Esau ”älskade njutning istället för Gud”, som Paulus beskriver människor i de sista dagarna: älskar pengar, har ett sken av gudsfruktan (2Tim 3). Esau grät inte över sin synd. Han grät över konsekvensen av sin synd och skyllde på Jakob. Precis som kung Saul senare grät över konsekvenserna av sin synd och skyllde på folket… men han grät inte över sin egen synd. Det är ett ganska allvarligt tillstånd.

Många kristna är skadade av de här lärorna. Men ge inte upp!
Bekänn villoläror som synd och ta avstånd ifrån dem. Lita på att Jesus älskar dig. Han lägger den rätta grunden och bygger upp ditt liv, när du överlåter dig åt honom. Sen kommer han att använda din erfarenhet för att hjälpa andra.

Stark i Herren
Ef 6:10  Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.          

Att vara ”stark i Herren” är att ha Herren som sin starkhet.
Hur går det till? Ja, inte genom att gå upp på höga platser och proklamera eller befalla över andefurstar – som Gud tillåter att vara där tills han ska döma dem(!). GUD ska döma dem. Inte genom att proklamera stora visioner och planer ”för Guds rike”.

Det är i livet med Jesus vi lär oss vad det innebär att bli ”starka i Herren”: genom ödmjukhet, gudsfruktan, lydnad och sann förtröstan på honom. Dvs. allt det som den köttsliga människan föraktar och ser ned på och brukar kalla ”gammaldags”.

Jak 4:4  Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5  Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6  Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot [färdig att strida emot] de högmodiga [och Högmod går före fall (Ords 16:18, 18:12)], men de ödmjuka ger han nåd.Underordna er [grek. tapeinoo] därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort [springa, försvinna] från er.Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. [Ni som är förförda och dras till världen men som vill tillhöra Gud: gör upp med synden] 9  Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 10  Ödmjuka er alltså inför Herren [inför Herrens ansikte], så skall han upphöja er.

Underordna er – grek. tapeinoo – underkasta er och lyd (Gud), ödmjuka er [böj er], bli liten, bli hjälplös och behövande. Ställ er under Guds herravälde (alltid, i allt), ”att stå i rätt ordning”.
(David Hedegårds översättning) Ge Gud det fulla herraväldet över er.
Då blir vi ”starka i Herren” för vi förtröstar på honom och inte oss själva. ..så skall han upphöja er Gud ger upprättelse. En del här i livet och fullständigt i evigheten.

Hur närmar vi oss Gud?
En syn jag fick på 90-talet: Jag såg Guds härlighet som en eld för mitt inre, när jag var i bön. Elden förvandlades till ett kors. Jag ville gå närmare men det gick inte. Vid mina fötter var det som en ring runt korset [det var helig mark] och Gud sa: ”Du måste böja dig mer för att komma nära”.

Hur böjer vi oss?
Genom att be Gud “ge mig ett ödmjukt hjärta, gör ett djupare verk i mitt liv”. Ordet (v 10) kan översättas: tillåt er att bli ödmjuka, acceptera att underkasta er Gud (fri)villigt. Det är alltså Guds verk i oss och då flödar nåden. Gud ger kraft att lyda.

I vers 13 (Jak 4) får vi veta att vänskap med världen handlade om stora och självsäkra planer för framtiden, för att tjäna pengar och ”få framgång”. Men det går inte i längden att kompromissa med den här världens Agenda, som är i uppror emot Guds bud, med religiös ekumenik och religionsblandning. Det går inte i längden att vara beroende av bidragspengar från staten och samtidigt bevara troheten till Jesus.

En skiljeväg
Nu prövas kyrkor och samfund vem man väljer att följa.
Vill man lita på Gud eller på människor? Vill man hålla sig till Guds ord eller vill man anpassa sig [och sitt budskap] för att vara världens vän? Den som vill vara världens vän [i den bemärkelsen], kommer att sakna kraft att stå emot tsunamivågen av orenhet och ondska. Men den som underordnar sig Gud, får kraft att stå emot djävulens alla attacker på vårt land.

Det är dags för församlingsledare att lägga ner själviska ambitioner att få ”tillväxt och framgång med världsliga metoder” och vända tillbaka till de urgamla, upptrampade stigarna… och hålla sig på den goda vägen (Jer 6:16).

Gå in i bön, ödmjuk bön, och påminn om Guds ord och hans väg.
Det djävulen fruktar mest är bedjande kristna, överlåtna till Jesus, fyllda av Helig Ande – de som underordnar sig Gud.
Då måste djävulen fly!
-Vi ska vara fruktade i mörkrets rike.
-Vill du vara fruktad i mörkrets rike? Jag vill det!

2Petr 3:1  Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka [diegeiro] ert rena sinne, 2  så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. [Petrus ville uppmuntra det Gud uppmuntrar i varje pånyttfödd troende. Grekiska grundtexten: ”jag har velat väcka ert rena sinne helt och fullt, så att ni vaknar och uppstår…”  så att ni kommer ihåg och håller er till Guds ord] 3  Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er.. [Vi kan få höra: ”Är ni så gammaldags så ni tror på Herrens dag och Harmagedon och Jesu återkomst? Det har vi omtolkat för länge sen..”]

Men för dem som håller sig till Jesu ord och det profetiska ordet läser vi:
Fil 1:6  Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.
…9  Och min bön är att er kärlek
[agape – Guds kärlek i er] mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt [epignosis – en rätt och exakt kunskap] och klart omdöme, [Grundtextens ord: ..min bön är att er kärlek fortsätter att överflöda som en flod – men samtidigt begränsad av flodbankar – och (att kärleken) blir mer och mer rik på rätt kunskap genom personlig erfarenhet och all urskiljning (förstånd eller klart omdöme) i varje situation)] 10  så att ni kan avgöra vad som är rätt [bäst] och vara rena [eilikrino – bedömda i ljuset vara äkta] och fläckfria [aproskopos] på Kristi [Messias] dag, 11  rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. [Jesus ger och vi bär Andens goda frukt. Att lära känna Jesus och bevara hans ord, gör att allt kommer på rätt plats och Gud får all ära].

Fläckfriaaproskotos – betyder utan anstöt, att (ni) inte leds till synd eller leder (andra) in i synd, att inte få andra att snubbla och falla.
(Kom ihåg vad Bileam gjorde).

Det betyder att vi lever beroende av Guds nåd, så att inget kan locka bort oss från vägen. Att Jesu liv och Andens frukt kan bli synligt genom oss. En tro som är verksam i kärlek (Gal 5:6).

Före Getsemane och korsfästelsen sa Jesus till lärjungarna:
Joh 14:30  Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste [djävulen] kommer. Mot mig förmår han ingenting.

David Hedegårds översättning (NT): Han har ingen rätt över mig.
KJB: …He has [echo – besittning, relation, tillstånd] nothing in me.
1917 års bibelöversättning: I mig finnes intet som hör honom till;

Jesus hade ingen synd gjort. Det fanns inget att anklaga honom för.
Ingen kunde ta hans liv. Han gav sitt liv för att sona våra synder. ”I mig finns inget som tillhör honom”. Det är målet som Jesus har med oss.

I Kolosserbrevet beskriver Paulus livet i Kristus. Han är helt fokuserad på Jesus. Han gladde sig mitt i det mått av lidande som ingick i hans liv, med ett enda mål i livet: att leva helt i Guds vilja, stark i Herren. I kapitel 2 får vi veta att Paulus kämpade och bad för församlingen i Laodicea.

Kol 2:1  Jag vill att ni skall veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen, 2  för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt [epignosis – exakt och rätt kunskap] i Guds hemlighet, Kristus.I honom [Vi har inget i oss själva, bara i honom] är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. 4  Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord [pithanologia = lockande, övertygande ord (förförelse som bedrar)].

Paulus varnade för han såg vad som hotade. Han bad de kristna i Kolosse att se till att det här brevet också blev uppläst i Laodicea (Kol 4:16).

Senare fick Johannes sin uppenbarelse.
Nu var församlingen i Laodicea bedragen och genomsyrad av Framgångsteologi. De märkte inte ens att Jesus stod utanför och ville komma in. Jesus säger:
Upp 3:17  Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting [de trodde att pengar var tecken på deras stora andlighet [de säger: gudsfruktan är en god affär, 1Tim 6:5, ett tecken på Guds välsignelse. Det är ett falskt evangelium], och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. [de var ”starka i köttet” men inte i Herren. De föraktade ödmjukhet, korsets väg och Guds fostran] 18  Jag råder dig [ett av hans namn är ju Underbar i råd (Jes 9:6)] att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. [De verkar vara helt förblindade av högmod och trodde att de var rättfärdiga i sig själva]. 19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

”Guld som är renat i eld”
Jes 43:1  Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel [Vi kan sätta in våra egna namn här]: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. (Jag läser nu som det står i hebreiska grundtexten) 2 När du måste gå genom vatten, är jag med dig [nära dig], eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. När du måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

Varför måste vi gå genom vatten och eld? Svaret står i lagen när man hade tagit byte i strid:
4Mos 31:23  allt som tål eld skall ni låta gå genom eld, så blir det rent. Men det skall också renas med stänkelsevatten. Och allt som inte tål eld skall ni låta gå genom vatten. [Gud prövar inte över förmåga, 1Kor 10:13]

Det här är löften som betyder att inga prövningar som vi möter och ingen fostran som Gud gör, kan skada oss! Men det gör oss ”starka i Herren”, för vi får del av hans väldiga kraft.

När David mötte Goliat läser vi: Goliat förbannade David med hjälp av sina gudar (demoner, ockulta krafter). Men hans förbannelser hade ingen som helst verkan på David. David hade sin starkhet i Herren. Guds vilja och plan är att få äga oss så helt, så att vi alltid lever under hans beskydd.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Stark i köttet eller stark i Herren?

Inre eller yttre sken eller värde

En vetenskapsman på 90 talet räknade ut att själva det materialistiska värdet på en man på 90 Kg låg på ungefär 30 Kr. En kille på båten som studerat biologi och naturvetenskap satt och samtalade med en annan person i matsalen. Han tyckte det var så häftigt att vi finner samma material i kroppen som vi finner i Jorden.

Vad intressant sa jag det bekräftar ju bara att bibeln har rätt.
1/ Gud skapade först allt av ingenting både osynligt och synligt (Heb: Bara)
2/ Gud formade människan av jorden som en Krukmakare (Heb: Yatsar)

Killen visste inte vad han skulle säga utan såg förvånad ut. Bibeln säger att människan från början visste att Gud skapat världen. Sedan förblindades människan av sin egen visdom så man till och med förlorade synen på skaparen.

Rom 1:20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Gud är Ande och Gud är det sanna Ljuset och det Eviga livet i ett rike som inte tillhör den här världen. Vi människor är skapade lerkärl vars mening egentligen är att upptäcka Gud och bli fylld av honom. Meningen med livet är att födas på nytt av hans Ande i vår ande så att vi kan se Herrens Härlighet och underordna oss Kungen i Guds Rike.

Det som sker när våra hjärtans ögon öppnas är att vi genom trons ögon får se Guds stora hemlighet Jesus Kristus. (Kol 2:2) Gud skänker oss av nåd ett Andligt förstånd en helt ny förmåga att kunna se och väga och bedöma saker utifrån. Bara den som fått ett Andligt sinne kan liksom se och förstå att de Andliga skatterna vi har i ljuset är mer värda än de vi endast kan se med våra naturliga ögon.

Detta är exakt vad Paulus ber att Gud skall uppenbara mer och mer för oss! Vågskålen med de Andliga skatterna skall väga tungt medan vågskålen av de jordiska skatterna skall väga lätt. Ge akt på vad ni hör med det mått ni mäter (Väger) med skall mätas upp (Vägas upp) åt er (Mark 4:24)

EF 1:18 Jag ber att era hjärtan (Ögon) skall upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet (Värde Tyngd ) hans arv är bland (I) de heliga, (Guds Rike) 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. (Detta finns i Nåden)

1/ Guds Hemliga visdom uppenbarad i sitt hjärta genom tron.
2/ En oerhörd värdefull skatt Gud uppenbarat för de små.
3/ Gud som är Allsmäktig är verksam genom Nåd i oss.
4/ Detta är hoppet som är i Kristus för inget kan stoppa det Gud lovat

Det som startar genom trons ögon måste får fortsätta med trons ögon, det är därför det står att det är så viktigt att fixera våra ögon på Jesus: Trons upphovsman och Trons fullkomnare (Heb 12:2) Här ligger alltså det vi kallar för den Andliga striden. Att stå fasta i nåden och genom Anden hålla hjärtans ögon öppna och högt värdera de Andliga skatter som är placerade där av Gud. Kampen gäller våra Hjärtan och sinnen Satan vill förblinda dem och släcka elden som brinner där. Om han lyckas förblinda oss börjar vi  tycka Världens skatter väger mer än de Andliga skatterna

Det vi kallar frälsningsbönen är ingen engångsgrej utan måste vara en process (Rom 10)
1/ Anden uppenbarar Guds ord (Ljuset)(Rhema)
2/ Med hjärtat tror man ser värderar (Väger) man (Andliga Skatterna)
3/ Med munnen bekänner (Homologos) man (Herren Jesus Kristus)

Anden uppenbarade i en dröm för länge sen som jag tror börjar gå i uppfyllelse nu framför våra ögon. Anden visade att det yttre skenet kommer att inta våra kristna konferenser.

När dessa 3 punkterna börjar att suddas ut kommer snart våra kristna konferenser intas av talare som värderar skapelsen och det yttre skenet och tycker det väger mer än skaparen själv. Det är just de kristna stora konferenserna som går före och visar vilken väg man har slagit in på. Det som håller på att ske med andra ord är detta: Joh 12:43 De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. (På grund av fruktan för världen)

Den stora starka kyrkan har börjat ta steget över till den världsagenda som kommer att beröra varenda levande varelse på den här Jorden: Agenda 2030 eller som Påven själv kallar det: Vårt gemensamma goda och vårt enda hållbara mål! Ser ni vart Rick Warrens böcker och teologi har lett fram till? Har Påvens och Rick Warrens budskap exakt samma mål och mening? Svar: Personligen måste jag dra den slutsatsen!

Vi kommer med andra ord att se en samlad ekumenisk rörelse växa fram som har samma mål och mening. Sakta men säkert anpassas den genom att teologin förändras så den passar Agenda 2030. Vi som känner till bibelns profetiska ord förstår att den här vägen som ser ut vara svaret på människans problem kommer att sluta i en katastrof.

Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning (Härligheten Själv) mot lögnen (Vi utvecklas mot målet genom vår visdom och kunskap) och tog sig för att dyrka (Värdera och Väga) och tjäna det skapade (Det Jordiska) i stället för (Gk: Mer än) Skaparen (Härligheten Själv) han som är välsignad i evigheter, amen.

Lögnen kan alltså vara den utveckling mot Transhumanism som med vår kunskap och tekningens hjälp utlovar mänsklighetens räddning och ett evigt liv. Lögnen som står i bestämd form måste handla om att vi ständigt utvecklas genom kunskap och visdom för att nå målet: Ni skall bli som Gud! (1 Mos 1:3:5) Djävulen förde in Evolutionen genom Darwin för den passar rakt in i hans plan. Även då som nu det de rikaste köpmännen i världen som öppnade vägen för dess spridning.

Det blir tydligt och uppenbart för dem som vill se: Det finns bara två vägar framåt! Det finns en väg för de små som fått skåda Herrens härlighet och värde förstått sanningen och älskat den. Den andra vägen är lögnens väg att vår visdom och kunskap ständigt utvecklas att vi skall nå målet att bli som Gud. (Kristus) Den visdomen är demonisk och den upphöjer sig mot sanningen. (Jak 3:14-15)

Bara de små som får sina ögon öppnade genom tron kan se rättfärdighetens väg och välja den. Många reagerade tack o lov när Antje Jackelén fick tala på Nyhemskonferensen 2022. Hon tror inte ens att Jesus är enda vägen till Gud.

Citat från tidningen Dagen: Beskedet har väckt reaktioner men Pingstledaren Daniel Alm betonar vikten av att samfunden håller ihop när världen blir mer sekulariserad.

Detta tankesätt kommer ju leda till att man slår ihop kreti o pleti för man tänker ju fler ju starkare och fruktan finns egentligen i grunden. Jag kom direkt att tänka på Saul som är en bild av köttet det starka yttre skenet. Saul skulle vänta på Guds instruktion och ledning genom Samuel (Guds ord) vid Gilgal innan han gjorde någonting.Jag ser detta som en profetisk bild här. (1 Sam 13:8-15)

Innan Israel kunde gå in i löfteslandet skulle Josua omskära dem vid just Gilgal. Det står alltså för Korsets kraft för hjärtats omskärelse i NT.
> Striden gällde mot Filisteerna de är en bild på Egypten (Världen)
> När vi förblindas kan vi bara se till det yttre skenet och handla efter det.

1 Sam 13:11 Men Samuel frågade: “Vad har du gjort?” Saul svarade: “När jag såg att folket skingrades och gick ifrån mig och du inte kom inom den bestämda tiden, medan filisteerna samlades vid Mikmash, 12 tänkte jag: Nu kommer filisteerna ner hit mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bett om HERRENS hjälp. (Nåden) Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret.” 13 Samuel sade: “Du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit (Vaktat och Älskat) det bud (Det Ord) HERREN, din Gud, har gett dig. Om du hade gjort det, skulle HERREN ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid.

Men det är just här vid Gilgal (Korset) Gud vill öppna våra ögon för hans möjligheter. Där måste vi lägga ner det yttre och lägga det på altaret för att få skåda härligheten från Gud. Det är där nåden kommer in så vi kan komma in i hans vila och vandra i Anden på rättfärdighetens väg.

Jesus beskriver domen som är en separation det är två vägar – Mörker eller Ljus!

Joh 3:18 Den som tror på honom (Ser Härligheten själv) blir inte dömd, men den som inte tror (Ser Härligheten Själv) är redan dömd, eftersom han inte tror på (Ser) Guds enfödde Sons namn. (Guds härlighet) 19 Och detta är domen: (Separationen) ljuset (Härligheten från Gud) kom till världen och människorna älskade (Tänk Värdera och Väga) mörkret (Det Jordiska) och inte (Gk: Mer Än) ljuset (Härligheten från Gud) eftersom deras gärningar var onda.

Att få en tro av bra Guds nåd det är att få förmågan att se det osynliga det är Guds Hemlighet – Jesus Kristus. Att kunna få skåda ett oerhört värde med hjärtats ögon och värdera det större än det vi kan se med våra naturliga ögon det är nåd. Rättfärdigheten som kommer av tro kommer alltså att leda in oss i kärleken mer och mer till vad Jesus Kristus betyder för oss. Men som sagt var det krävs ett Gilgal eller hjärtats omskärelse. Skillnaden mellan gott och ont kan alltså bara Gud uppenbara för oss och separera genom det ljus vi får genom det levande ordet. (Heb 4:12)

Så den som inte är Andligt omskuren är fortfarande blind han kommer fortsätta värdera allt utifrån mänsklig visdom. Han kommer att göra exakt som Saul då kommer vi frukta för människor mer än Gud och tänka som man gör nu: Ju fler vi blir ju starkare är vi!

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet (Värde och Tyngd) han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva (Det yttre skenet) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret“, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (Värde och Tyngd) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

En blind väger bara det han kan se det yttre skenet (Orättfärdighet)
Den som får ett upplyst hjärta älskar Herrens Härlighet (Rättfärdighet)

Så bara trons öga har förmågan att värdera och älska Gud som är osynlig genom Anden högre än det skapade.

Vad var den sista förförelsen ormen sa i Eden? Ni skall bli som Gud (Kristus) Handlar den sista stora villfarelsen om att lerkärlen (Vi som är skapade) kommer att tro att vi har större härlighet än Krukmakarens? (Skaparen) Detta är alltså en profetia över ett falskt ledarskap som tar huvudets plats (Antikrist) – Det betyder också Istället för Kristus på Grekiska.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?” 16 Hur dåraktiga är ni inte! Skall leret anses lika med krukmakaren? Skall verket säga om sin mästare: “Han har inte gjort mig”? Eller skall det formade säga om honom som har format det: “Han förstår ingenting”?

Alla kan bedras men alla kan genom Guds nåd på nytt få öppnade ögon. Vi kan då åter få se att vi är bräckliga lerkärl som är totalt beroende av honom. Vi får på det sättet vår klädnad tillbaka och räknas som rättfärdiga på hans våg. Detta kan bara ske om vi får se Guds fördolda visdom det är en hemlighet som bara Gud kan uppenbara. Paulus kallar det här för Guds fördolda visdom!

1 Kor 2:7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet (Värde och Tyngd) för oss. (För de små)

Ord 3:13 Lycklig (Välsignad) den människa som finner visheten, (Guds) den människa som får förstånd. (Guds) 14 Ty det är bättre att få vishet än silver, den vinst den ger är bättre än guld. 15 Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt (Yttre Värde) du äger går ej upp mot den. 16 Långt liv bär den i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. 17 Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga. (Vägen leder till Sion ej till Katastrofen)

Det finns två visdomar beskrivna i bibeln de är samtidigt:
1/ Två olika hus
2/ Två olika vägar
3/ Två olika mål
4/ Två olika kvinnor
5/ Andens Visdom ovanifrån
6/ Jordiska själiska visdomen är från den fallna andevärlden

Den ena kvinnan eller visdomen smickrar eller föraktar aldrig sin nästa för hon står för den sanna rena kärleken från Gud. Den visdom som kommer ner ovanifrån är alltså Guds hemliga visdom som är ren. Den som följer den visdomen värderar och väger Herrens Härlighet och sin nästa genom trons och kärlekens ögon.

Den andra visdomen däremot ser bara till det yttre alla hopsamlade titlar blir viktigt det yttre skenet vägs och bedöms och blir hennes identitet och mål. Man kan säga att så fort den andliga blindheten kommer och kärleken börjar kallna tar mänsklig visdom över Kristi plats som församlingens huvud. Om Jesus Kristus inte får bygga upp i kärlek måste ju det yttre skenet ta över. Då finns det inte längre plats för de små utan yttre sken att berömma sig av.

Bibeln säger att när Andlig blindhet råder där kommer man göra skillnad på människor så det hus som nu byggs upp kommer att berömma sig av egen kraft och styrka. De som har mest medaljer och meriter högst upp på pyramiden sedan de små längst ner. Jämför detta med två visdomarna jag tog upp förut.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på (Bygga På) vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.

Jak 2:9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Den visdom och den kunskap som vi blir välsignade med den måste Gud alltså först uppenbara för oss. Vi måste alltså se den osynliga Herrens Härlighet ha mer värde än människors yttre sken. Och det vi värderar mest är alltså det vi älskar mest och det vi bygger på.

Ord 24:3 Genom vishet byggs huset (Församlingen) genom förstånd hålls det vid makt. 4 Genom kunskap (Om Gud) fylls rummen (Förrådet) med allt som är dyrbart och ljuvligt. (Härligheten från Gud)

Detta är naturligtvis den Andliga visdomen Guds hemlighet Jesus Kristus den förhärligade (Värdet) Vad sa jag det vi ser och bedömer som mest värdefullt det är det vi älskar (Agape) det står att församlingen skall byggas upp i Kärlek. (Agape)

Må Herren öppna våra ögon idag så vi kan skåda Herrens Härlighet! För där Herrens Ande är där är Frihet!

Janne Ohlin – Göteborg!

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on Inre eller yttre sken eller värde

Bevara din frihet!

Bevara din frihet!
Psalm 91

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
19 juni 2022

Psalm 91 beskriver människors onda planer i mörkret. Det kan se ut som en räddning för många men det är förrädiskt, en snara, som kostar all frihet. Någon vill ta kontroll över våra liv och göra oss till slavar. Ytterst är det djävulens mål och han som styr.

24 mars 2021 fick Janne och jag var sin dröm samma natt med samma innehåll. Många har läst om det men jag vill berätta igen.

Min dröm: Fågelfängarens snara
Vi (jag och Janne) stod och beundrade ett stort antal fåglar. Det var starar som flög omkring i formationer. De flög fram och tillbaka över kvällshimlen i en vacker flyguppvisning. Synen andades frihet och det vackra som Gud har skapat, det som är naturligt och äkta.
Plötsligt när den stora fågelflocken kom flygande från vänster och befann sig rakt framför, stoppades de tvärt och hastigt, sögs in i något och fastnade. Friheten var slut.
Det som fåglarna hade fastnat och sugits in i framträdde nu på natthimlen som ett stort stjärntecken med många stjärnor. Men det var inte äkta. Stjärnbilden var digital
ljuspunkterna var sammankopplade som ett nät. Det såg ut som ett stort tjurhuvud (symbol för Baal). Samtidigt påminde den om Baphomet (ett gethuvud med horn), som är en symbol för djävulen. Ovanför det här digitala huvudet eller ”digitala stjärnbilden” var en stor, rund fullmåne.   

Ett citat från en artikel på nätet: Transhumanism är en kombination av maskiner och människor med avsikten att övervaka vårt beteende så att de senare kan kontrollera vårt beteende och även våra tankar. …Temat för Transhumanism är att slå samman “de fysiska, digitala och biologiska världarna” …att omvärdera vad en människa är. (slut citat)

Det här kallas den Fjärde Industriella Revolutionen (4IR).
NowTheEndBegins hemsida kallar detta ett digitalt Megavers-fängelse. Megavers är konstgjorda, digitala världar.

Vi kan tillägga att man också vill styra människans andlighet. Allt detta ska uppfyllas med hjälp av inopererade chip, AI, digitalt id, vaccin /läkemedel, digital valuta.. Man talar om ett poängsystem liknande det som finns i delar av Kina. Poäng handlar om hur man uppför sig, enligt deras order. Så kan man i en förlängning till sist bestämma vem som får köpa och sälja. Allt registreras.

Vi jämför naturligtvis med beskrivningen om ändens tid (Upp 13) med världskontroll ekonomiskt, politiskt och religiöst. Men det finns en plats som är trygg:

Ps 91:1  Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2  han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” [(Gr.t och KJ) Den som bor i den Högstes hemliga plats skall förbli under den Allsmäktiges skugga].

En hemlig plats av trygghet. Orden syftar först och främst på det Allra heligaste i templet eller det innersta rummet. Det är en helig [avskild] plats. Andligt är platsen ”att vara i Jesus Kristus”. Det syftar därför också på det personliga bönelivet.

Bönen är central för att vi ska kunna vila och förtrösta på Herren.
Versens innebörd blir: den som lever i bön kommer att förbli /kommer att stanna under Guds beskydd. Vi behöver inte irra omkring i panik. Vi vet vem vi ska vända oss till. Jesus uppmanar först och främst till den enskilda och personliga bönen

Matt 6:5  När ni ber [proseuchomai] skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. [De ville uppfattas som väldigt andliga för att få människors ära och beröm. Dvs. den jordiska lönen]. Det är viktigt att motivet är rent när ”böneinitiativ” startas.
6  Nej, när du ber [proseuchomai], gå in i din kammare [tameion] och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig [öppet (hebr)].
Om vi har rätt motiv kommer Gud att belöna så att det lyser igenom, betyder ordet (phaneros). Det både syns och märks.

Ordet för bön här, är varken det som enbart står när Jesus ber till Fadern [deomai att be till en jämlik] eller det som oftast stå när vi ber [aiteosom en fattig tiggare kommer inför en mäktig Herre]
Här är ett annat grekiskt ord för bön, att be: proseuchomai
-en personlig och specifik bön.
-en önskan för ett speciellt behov.

Proseuchomai beskrivs: en medvetenhet att man talar ansikte mot ansikte med Gud, en medvetenhet om Guds närvaro och att Gud hör min bön.

Paulus bad om förbön med det här ordet:
Kol 4:3  Be [proseuchomai] också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet – det är för den jag är fånge – 4  och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den. [Paulus bad om något specifikt här: en öppen dörr + att tala öppet (phaneroo)]

Som ofta i NT står orden i pågående form: var bedjande, fortsätt be för mig /be för oss. Vi får ”tjata” på Gud och vi uppmanas vara uthålliga i bönen.

Det grekiska ordet för kammare är tameion. Det har betydelsen ett lagerutrymme och ett förråd där man förvarar sina mest värdefulla ägodelar. Det talar om två saker:

 1. Det säger att det finns skatter som väntar på den som ber och söker Guds ansikte och hans vilja – ett Guds förråd.
 2. Det säger att Jesus är skatten och gemenskapen med honom är det dyrbaraste vi äger.

Han ger sin nåd. Han ger ”frid och glädje i den Helige Ande”. Han ger förökad insikt och förstånd..

Ords 8:17  Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig [tidigt], [Tidigt vid soluppgången. Det syftar på ett ivrigt och flitigt sökande (inte tidpunkten)], de finner mig. [Samme person som talar här sa också: ”Den som ber [är bedjande] han får, den som söker [är sökande] han finner…”. Det är alltså Jesus som talar] 18  Rikedom och ära finns hos mig, skatter som består och rättfärdighet. [dvs. himmelska andliga skatter, Guds nåd, frälsning, evigt liv = eviga värden] 19  Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld, det jag ger är bättre än utvalt silver. [Jesus ger… den goda frukten kommer från honom. Vi bär Andens frukt (gudomligt guld). Vi är förlåtna och försonade med Gud (gudomligt silver). Vad är miljarder kronor värda för någon som är döende och inte har frid med Gud? Vad är då pengar värda, guld eller silver? Ingenting! Frälsningen kan inte köpas. Alla världens ”avlatsbrev” är också värdelösa.] 20  Jag vandrar på [leder på] rättfärdighetens väg, mitt på det rättas stigar, 21  för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd.

Ge rikedom i arv (1917 års översättn.) en rik arvedel (KJ Bibel) substans”. Det är verkligheten av löftena. När Gud talar är det aldrig tomma ord. Här i bönekammaren fylls förrådet på och här stärks vår tro.

Jesus har gått före och öppnat vägen genom sin död och uppståndelse. Testamentet är öppnat och arvet förvaras i himlen (1Petr 1:4) en försmak eller handpenning (bildligt) nu och allt sen.

Snaran
(Ps 91) 3  Han skall rädda [natsal] dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten [deber – pest, epidemi, förstörelsen. Bildligt: något som är utsänt för att förstöra].

Herren skall befria och bevara [natsal] från snaran. Ordet kan också översättas ”Han skall rycka undan dig från snaran”. David visste när han skrev psalmen:
Ps 25:14  HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. 15  Mina ögon ser alltid upp till HERREN, ty han drar mina fötter ur nätet.

Fågelfängaren är Satan (djävulen) som lägger ut snaror och vill fånga och snärja i synd. Det var så Israel blev slavar under olika hednafolk men Gud räddar alla som åkallar honom. Jesus besegrade djävulen och allt det onda på korset och han löfte är sant. Därför fick Jesaja profetera:
Jes 54:17  Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.

Det finns andligt beskydd mot mörkrets alla makter. Ingen kan rycka oss ur Guds hand (Joh 10:29). Jesus beskyddar från villfarelser, från det onda, från ond påverkan som finns i världen, från att avfalla och gå vilse – om vi väljer att följa honom och tro på hans ord.

Ordet för ”pest” (hebr. deber) kan stå för alla slags sjukdomar. Det finns sjukdom som är orsakad av personlig synd. Exempelvis blir många som har varit inne i nyandlighet (New age), spiritism, det ockulta, har blivit helade från någon sjukdom eller besvär, direkt när de vänder om och tar emot Jesus.

En del av Egyptens plågor var sjukdomar som inte drabbade Israels folk. Plågorna som drabbade egyptierna var Guds domar över Egyptens gudar /avgudar som också ledde till förföljelsen av Guds folk.
2Mos 15:26  Han sade: “Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.

Vi är inte lovade ständig hälsa. Vi blir både sjuka och vi åldras. Vi kan dö i pandemier. Gud kan bota, han kan bevara från sjukdom, han kan tillåta sjukdomar men det viktigaste är att han i alla lägen bevarar oss i tron. Den värsta ”pesten” är synden och vi kan läsa psalmen andligt, först och främst.

Det är ändå lite märkligt att Gud gav Janne och mig var sin profetisk dröm om snaror samma natt och samtidigt som corona-pandemin pågick..?

Den förödande [havvah] pesten.
Utifrån hebreiskan verkar det kunna betyda: ”pesten som gör att förstörelsen (ondskan) skyndar på”, ”att arrangera [dabar] plågan [deber] som skyndar på ondskan [havvah].

Har ”snaran” med pandemier att göra? Det står i samma vers om snaran och pesten… Är fågelfängarens snara kopplad till FN och WHO (WEF)?
För några veckor sedan kunde vi läsa: ”Genom att ändra ett befintligt hälsoavtal, kallat International Health Regulations från 2005 (IHR), kan de kringgå godkännandet från den amerikanska senaten, vilket innebär ingen offentlig debatt och ingen mediabevakning av detta suveränitetsdödande maktövertagande. Det hela kommer att ske under mörkrets täckmantel i Genève, Schweiz, när WHO:s världshälsoförsamling sammanträder 22-28 maj. …Dessa 13 föreslagna ändringar skulle skapa ett odjur med tänder i FN. Låt oss vara tydliga med vad som händer. De bygger infrastrukturen för global styrning (världsregering) och stärker den infrastruktur som redan finns på plats. …Om dessa ändringar går igenom och WHO:s medlemsländer följer dem kommer det att få katastrofala konsekvenser för världen. Ljuset kommer att släckas mot individuell frihet i USA och alla andra tidigare fria länder. (Gäller även Sverige)

NTEB: Bill Gates och Världshälsoorganisationen har börjat utarbeta ett globalt pandemifördrag för New World Order om pandemiberedskap som skulle ge det absolut makt över global biosäkerhet, såsom makten att implementera digitala identiteter, vaccinpass, obligatoriska vaccinationer och reserestriktioner.

Det här är den värld som vi lever i och så som Bibeln beskriver den sista tiden. Men vi påminns hela tiden om Guds hjälp och beskydd. Vi ska låta allt driva oss till Jesus.
(Ps 91) …4  Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.

Jesus sa, om folket i Jerusalem som inte ville tro på honom:
Matt 23:37 …Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.

Exempel:
Gud talar genom sin skapelse. Jag tänker på bilden av en liten vadare, Större strandpipare. Vi var på Ölandssemester för en del år sedan.
Vi har sett det många gånger och varit på Öland ett antal gånger sedan dess. Men den här gången satt vi gömda under kamouflage-nät i högt gräs på stranden på Eckelsudde. Det var en tidig morgon och vi kunde lugnt studera fåglarna. Så fort honan (mamma Större strandpipare) varnade, sprang ungarna till henne så fort de kunde och kröp in under hennes vingfjädrar. Hon burrar upp sig så att ungarna är skyddade. Här är de trygga. Det är bara alla små ben som syns. Om man ser efter noga ser det ut som om hon har 4, 6, 8… ben, beroende på antal ungar.

Ps 57:1 David: Var mig nådig, Gud, var mig nådig! Ty till dig flyr min själ, under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran [havvah – förstörelsen] är över.

(Ps 91) …5  Du skall inte frukta nattens fasor [deber – terror, skräck, planer i mörkret], inte pilen som flyger om dagen, 6  inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. [Om det kommer smygande i mörkret eller synligt och öppet… skall du inte frukta – Ordet för farsot – qeteb – kan syfta på krig, stormar, pest eller svält] 7  Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. [Fruktan skall inte övervinna dig. Du ska vara trygg i Guds hand].

Detta kommer att uppfyllas bokstavligt och slutligt för alla som lever när ”märket 666″ kommer.
Upp 16:2 …onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. [Det drabbar inte Guds folk som vägrar ta märket].

Pilen om dagen kan syfta på krigsvapen men också på ord för att snärja.
Ps 64:4 Ty de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar 5 för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter de på honom utan att frukta. 6 De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt, de talar om hur de skall lägga ut snaror. De säger: “Vem skulle se oss?” [Vi säger: Det är ingen idé att försöka dölja något för Gud!].

Hur lockar man en fågel till en snara?
Ofta med något frestande som ser gott ut men som döljer den ”dödliga baksidan”. Fågeln vet inte att friheten upphör och döden väntar. Människan lockas på samma sätt. Det kan vara med ett behov eller något som man har begär efter: pengar, trygghet, fördelar (även onda begär som t ex sexuell perversitet som inte är laglig i den verkliga världen). Men det har ett högt pris för det har en dödlig baksida, för det innebär alltid kompromisser med tron. “Det här kan du få om du…”

Vi kan jämföra med den som lockas till en sköka, som det står om i Ordspråksboken. Andligt sett är det att lockas in i det antikristna globala systemet skökan Babylon.

Ords 7:19 Ty min man är inte hemma, han har rest långt bort. 20 Han tog pengarna med sig, först när det blir fullmåne kommer han hem.” [Syftade fullmånen i drömmen på Jesu återkomst? Skökan tillhör naturligtvis inte Jesus men hon utger sig för att göra det]. 21 Så förleder hon honom med mycket fagert tal, med hala läppar förför hon honom. [Det är mycket idag som kallas “kärlek” men som Gud säger är avskyvärt och fördärvligt]. 22 Han följer genast efter henne, lik oxen som går för att slaktas, lik en fånge som skall straffas för sin dårskap, 23  till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. 24  Så hör mig nu, ni barn, ge akt på mina ord. 25  Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. [Jesus kallar!] 26  Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. [Bibeln varnar för ett stort avfall från den sanna tron] 27  Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar. [Hit samlas alla som förkastar sanningen och Guds nåd och väljer Satans väg där alla religioner blandas och människan avgudas].

Pred 9:12  Människan känner inte heller sin tid. [Hon förstår inte tidens tecken] Som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människors barn i olyckans tid, när ofärd plötsligt kommer över dem. [Därför ska evangeliet ut. Gud älskar människan. Han vill frälsa och rycka undan från snaran. I Upp 18 läser vi att domen över skökan Babylon också kommer med hast eller plötsligt].

Gud kan stoppa varenda hot, varenda fara emot oss – men det gör han inte. Han visar sin makt på många olika sätt.
Elisa omringades av fiendehärar, Elia måste fly och gömma sig, David förföljdes länge av Saul, Daniel kastades i lejongropen. Gud grep in på märkliga sätt! Jeremia kastades i en brunn och fick utstå mycket lidande, många andra av Guds profeter blev dödade. Men t o m ”döden är en vinst”, säger den Helige Ande genom Paulus.
Fil 1:21  Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst.

(Ps 91) …8  Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.  9  Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. [Du har gjort ett medvetet val] 10  Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. 11  Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. 12  De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Det här löftet gäller om vi lyder Gud och går hans väg. Olycka och plåga här, syftar på syndens konsekvenser och straff då man förlorar Guds beskydd. Även om vi får gå en svår väg, ser Gud till att vi inte tar skada.

Vem ger änglarna befallning? Det gör Gud. Inte vi! Det finns falska lärare (t ex i Bethel Church, Redding) som påstår att de kan ”befalla änglar” men det är lögn.

(Ps 91) …13  Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar. 14  “Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn [”Han/hon känner mig”, Jesus].

Hur djävulen än kommer för att ”bedra hela världen”, som det står i Upp 12:9..
Om han kommer…
-som ett rytande lejon för att [skrämma, paralysera och uppsluka] (1Petr 5:8)
eller som en drake [en stor orm] – Lögnens fader (Joh 8:44)
-eller som en listig orm [han gör sig lik en ljusets ängel] (2Kor 11:14)
…vill Gud ge sina barn beskydd och vishet att avslöja alla hans listiga anslag, läror och attacker.

De mäktigaste, starkaste, rikaste antikristna världsledare ska komma på skam. Djävulens tjänare –”lejon och drakar” – har ingen framtid, om de inte vänder om till Gud!

Jesus har själv lovat
Luk 10:19  Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. [Andligt är det demoner, onda andars läror och falska ledare] Ingenting skall någonsin skada er. [Det gäller vår inre människa. Jesus sa också att vi inte ska frukta för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen, (Matt 10:28) …istället ska vi frukta honom som har makt att fördärva både själ och kropp = frukta Gud /älska Gud] 20  Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” [Vi ska inte glädja oss för mycket åt makt över demoner och onda andar när vi är Guds redskap att befria människor, utan över frälsningen och nåden i Jesus Kristus].

Det är Jesus i och genom oss som avslöjar och trampar ned falska läror. Han ger kraft att stå emot den Onde och det är Jesus som befriar den som är bunden och fast i snaror. Paulus skriver:
Rom 16:20 Fridens Gud skall snart [= snabbt] krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.

(Ps 91) …15  Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. 16  Jag skall mätta honom med långt liv [Jesus ger evigt liv] och låta honom se min frälsning” […se min Yeshua. Vi får se Jesus som han är. Den som tror och tillhör honom får allt i honom som frälsningen innebär].

Gud har kontroll
Vi kan hamna i situationer när det känns som mattan dras undan, under våra fötter. Allt blir kaos och vi har ingen kontroll. Hur tryggt är det inte då att veta att Gud har kontroll. Alltid.
Det kan hända sådant som förändrar hela tillvaron. Omständigheterna ser ut som att allt är kört. Men när vi ber om Guds hjälp får vi uppleva:
Än en gång hjälpte Herren!
Än en gång hörde han min bön och svarade!
Än en gång visade Gud sin trofasthet!

Vi ska uppmuntra varandra att bevara vår frihet. Bevara friheten i Jesus Kristus!
-vi tillber inga andra gudar än den ende sanne Guden. Bibelns Gud.
-vi bekänner Bibeln som Guds ord och som den enda sanningen.
-vi tillhör Jesus, Guds Son och bor i hans närhet, under hans beskydd.
-vi ber alltid till honom om hjälp för vi har gjort den Högste till vår tillflykt.

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Bevara din frihet!

Lidandet och Uppbyggandet

Från ett mail igår: Janne, Igår lyssnade vi på undervisning av dig från 2015 – ”Vi får de ledare vi förtjänar”…Lika aktuellt idag!!! Vi ber för er! Gud välsigne er!

Mailet kommer från en grupp som samlas i Skara. Där jag även vet att en del drabbats av svåra prövningar. Samma rapporter om prövningar strömmar in från lite olika bönegrupper och personer i landet. Det finns vänner jag personligen känner som nyligen sagt att man aldrig i sitt Kristna liv attackerats i tankelivet så starkt som nu. Så brukar mailen sluta med: Snälla bed för mig! (Och det gör vi också)

Här är ett citat ifrån en vi träffat och bett för som besökt oss i Parousia Mission. Hon skriver så här på FB idag! Citat: Det känns som en mardröm som aldrig tar slut. Som att vara ute på öppet hav utan land i sikte, och skulle det finnas land någonstans så är det antagligen värre där än att driva runt på det öppna havet. Jag förstår inte hur Gud kan tillåta det här. Det är svårt just nu.

Det hon beskriver är precis som om det var hämtat ur en Psalm.
Psa 107:28 Men de ropade till HERREN i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. 29 Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. 30 De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. 31 Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn,

Herrens Nåd innehåller all hans Auktoritet och Makt!

Om man skall kunna trösta människor i nöd är det några saker man måste ha för annars fungerar det inte. Herren kallar samman folk för att hjälpa andra i den här tiden och där måste det i huvudsak finnas 3 saker:
1/ Nåd – Tro – Kärlek – Empati
2/ Kunskap om Gud
3/ Guds visdom

Det måste alltså finnas Kärlek och Empati och kunskap och visdom om Gud. Om man saknar detta i en grupp byggs den på mänsklig visdom och kring och av starka ledare. Mänsklig visdom vill bygga med och använda dig som ett hus de vill berömma sig av. Här är det vad du kan prestera för gruppen och ledaren som gäller. Känner du igen dig i min beskrivning här råder jag dig till att dra dig undan en sådant sällskap det kan skada din själ för livet. Här skall du få ett bibelord som visar att sådana människobyggda verk kommer det att finnas gott om vid ändens tid. Detta är mycket viktigt att vi lär oss att förstå att den som inte älskar (Agape) han värderar och har inte empati för henne (Det är vad bibeln kallat hat). Detta är grunden och den första punkten vi tog upp (Kärlek och Empati och en äkta tro)

Så hat i bibeln är inte vad mänsklig visdom naturligt tror att det är utan det är att inte visa kärlek och empati genom den äkta tron för din kristne broder eller syster. (Det är mörker) Det bevisar nämligen att den personen saknar de andra två viktiga punkterna jag tog upp: Kunskapen om Gud + Guds Visdom. Härefter kan vi bedöma om en grupp är i ljuset eller om den ljuger eller vandrar i mörkret. Kom ihåg att det handlar aldrig om moralisk lagisk perfekthet till 100 %.

Det är totalt omöjligt att uppbyggnad skall kunna ske och befrielse av andra människor om vi inte vandrar i ljuset. Och de som är i ljuset är på en rätt grund och på den byggs på Kunskapen om Gud och Guds Visdom. Är du min vän med i en grupp som vandrar i ljuset älskar du eller hatar du? (De 3 Punkterna) eller mörkret? (Lögnen – Villfarelse)

Kain är en bild av den som hatar sin broder och ljuger och bygger allt kring sig själv. Hans namn kommer nämligen av en rot som betyder. Det är den församlingen vi kan se i Matt 7 de som ropar Herre Herre vi ser här. Det är dessa som har trätt in på Kains väg! Här ser du de falska Apostlarna o Profeterna med sina byggen med sig själva i centrum.
1/ Att lägga en grund (Avsaknad av empati och kärlek = Hat och Iskyla)
2/ Att bygga på den (Använda människor för egen vinning)
3/ För att nå berömmelse och ära (Falskt ljus – Lögn)

Gud visade oss båda två i en dröm för bara några veckor sedan att domen nu kommer en separation mellan Ljus och Mörker. Nu kommer bygget av dårarna de starka på sanden. Men Gud har förberett ett folk åt sig själv som kommer att byggas upp på den rätta grunden. Jag talar profetiskt till er direkt ifrån Guds Ande för Herren har redan visat att han själv förbereder detta. Gud talade själv till oss i drömmen från himlen och visade att det kommer två vägar. Den ena är en jämn väg de som vandrar på den vandrar under ett starkt vitt ljussken. Men nu kommer vi se den laglöses väg byggt utan grunden Empati och Kärlek. Det huset kommer att byggas upp för att samla människor för att bara använda dem. Detta bygge har samma motiv och mål som Satan själv har nämligen att uppträda som ljuset fast det är mörker (Villfarelse-Lögn)

Vad sa dåren och den kärlekslöse Kain till Gud? Kom ihåg att hat är att inte ha empati och kärlek för din syster och bror. Det står också om Kain att han blev åkerman som betyder att han byggde och skötte om Jorden. Därför tror jag allt som kommer nu har med Agenda 2030 att göra.

1 Mos 4:6 Och HERREN sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick så mörk? (Tankesätt förblindat öga väg i mörker lögn villfarelse)

1 Mos 4:9 Och HERREN sade till Kain: “Var är din bror Abel?” Han svarade: “Jag vet inte. Skall jag hålla reda på (Sköta om och se till och vakta från skada) min bror?” (Detta är alltså att hata att sakna empati och kärlek som är grunden och bygga församling runt sig själv)

Kain är en bild av Satan som vill kopiera Guds församling med sitt falska sken som är mörker men det är lögnen som uppträder som ljuset. Men i en sådant falskt församlingsbygge som nu växer upp som svampar ur jorden som liknar Kain. Saknas samtliga 3 Punkter jag sa var ett måste för att vandra i och bygga på.

1/ Kärlek och Empati en äkta tro (Grunden)
2/ Kunskap om Gud (Lära känna Gud och han dig)
3/ Guds visdom (Gud församling av den kvarleva Gud bygger på Sion)

Gud kommer nu Kungen i Babylon (Satan) låta få sin vilja fram det är att låta mörkret framträda som ljuset. Endast de som Gud nu genom nåd görs svaga genom olika saker han tillåter kommer att kunna urskilja sanningen ifrån lögnen så lika kommer det att se ut. Men kom ihåg att kvarlevan som lever på Sions berg är en profetisk församling Anden kommer redan innan att varna dem genom de sanna profeterna inte de falska. Vem tror ni annars skall blåsa i basunen på Sion och varna dem för faran som kommer? Vad säger Jesus är den största faran? Villfarelsen! Bibeln säger att massor av falska profeter skall träda fram för att bistå Satan bygga upp sin falska församlingskopia. Massor av människor engagerar sig redan i dessa saker men har ingen aning de har förlorat sin urskiljning och fått sina ögon förblindade av Mörkret. Där har ljuset försvunnit de 3 punkterna driver inte längre församlingen utan de har trätt in på Kains väg de bygger Satans kopia där finns ingen grund (Empati eller Kärlek) då försvinner automatiskt de andra 2 mer och mer.
2/ Kunskap om Gud (Lära känna Gud och han dig)
3/ Guds visdom (Gud församling av den kvarleva Gud bygger på Sion)

Kain var alltså en bild av hur Satan redan i den första familjen lyckades smyga in sitt församlingsbygge som är en kopia av Guds verk. Detta är exakt det du kan se ske idag överallt följer man “församlingsbyggare” på Kains väg utan grund. De har bara det yttre skenet de saknar grund empati och kärlek och utnyttjar istället andra för sin egen vinning och det är alltid rikedom och antal som räknas här. Jag är så glad att jag är med i en liten grupp här i Göteborg där de 3 Punkterna finns tydligt och klart. Jag kan även säga det att jag vet att den gruppen i Skara existerar också den grunden där finns Empati och Kärlek. Där detta finns existerar Guds Nåd för att övernaturligt befria människor.

När Herren sa till mig för många år sedan att han skulle föröka min Kunskap och Visdom steg för steg förstod jag inte vad han menade. Det är alltså inte vilka steg som helst han menade utan Punkt 1 måste vara grunden (Empati och Kärlek) kom ihåg att Paulus sa att det måste vara grunden till att verka i nådegåvorna. För är det något Satan nu kommer att göra är det att kopiera nådegåvorna men det sker utan grunden. (Empati och Kärlek)

SATAN SKALL BEDRA GENOM ATT BYGGA EN FÖRSAMLING UTAN GRUND

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.‘ (Antikrist)

Titta nu vilka mörkret kommer att få auktoritet över för att bedra dem. De som inte gav kärleken till sanningen rum i sina hjärtan. Med andra ord de som inte har någon grund i sina hjärtan utan liknar Kain. Han kommer att kopiera nådegåvorna. Men eftersom kärlek och empati saknas som är grunden och punkt 1. Finns inte heller punkt 2+3

2/ Kunskap om Gud (Lära känna Gud och han dig)
3/ Guds visdom (Gud församling av den kvarleva Gud bygger på Sion)

Att bli bedragen det är att tro att man tjänar Herren till 100 % och är i ljuset. Fast man lurats att överge grunden (Kärlek och Empati) att vandra på . Alla prövningar som nu drabbar de sant troende sänder Gud av nåd över oss för att vi skall förbli på den grunden och vandra på den grunden. (Kärlek och Empati) Han har sagt till oss 1996 i ett tilltal: När kärleken kommer att kallna i församlingarna då kommer jag att föröka den hos er. Vet du vad det betyder med andra ord när församlingarna drabbas av det stora avfallet (Gk: Apostasia) lämnar en grund (Kärlek och Empati) då skall jag föröka den hos er. (Det förstod vi heller inte då 1996)

Jag kan förklara vad det menas endast därför att Gud själva har visat det av nåd och jag själv upplevt det och Gud sa att jag vill att ni två skall få gå före. Och endast därför kan vi använda vår profetiska tjänst på Sion och lysa upp vägen framför oss! Vi har alltså vandrat den vägen och Herren sa: Ni skall föra många in på samma väg och uppmuntra mitt folk i sitt lidande! Därför kan vi tala tro och uppmuntran till dig för att bevara dig på grunden (Kärlek och Empati) är det Gud nu tuktar oss och formar oss. Jag kan bara tala i vad jag har upplevt själv händer i mitt liv senaste åren.
1/ Det hela började med Ishias
2/ Det fortsatte med allvarlig knäskada med fruktansvärda smärtor
3/ Jag blev sjukskriven efter en operation som inte ville bli bra
4/ Smärtorna fortsatte åt morfin som jag inte tålde fick ångest
5/ Sedan åkte jag akut in på sjukhuset med misstänkt hjärnblödning
6/ Menieres sjukdom (fruktansvärt lidande yrsel + kräkningar)
7/ Jag får ångest och anfall varje vecka hjärntrötthet efter detta
8/ Blodtrycket var så högt som 190/117 – Puls 101 när det var som värst
9/ Jag har suttit på sängen med min älskade hustrus tröst och bara storgråtit
10/ Kraftiga attacker på sinnet och känslolivet från Djävulen
11/ Jag har fått felmedicinering så jag blev ännu sämre ett tag
12/ Jag har ropat till Gud nu får det räcka jag orkar inte mer om jag ska tjäna dig jag orkar ju knappt samla kraft till en predikan när det är som värst.

Jag vet inte vad som skall hända sedan jag vet bara att allting som jag har skrivit upp har Herrens visat att han har tillåtit. Nu kanske du tillhör de som har en helt annan teologi med en annan Jesus som bygger utan grund (Kärleken och Empatin) Detta jag beskrivit för er kallas Guds tuktan och de som han älskar (De på grunden) dem tuktar han. När jag fått gått igenom dessa 12 steg har mina ögon öppnats nu fattar jag vad han menade: Jag skall föröka din kunskap och din visdom steg för steg. Jag är ju kallad till att undervisa sa Herren redan 1989 sedan sa han: Men du måste dö ner från dig själv först innan jag kan använda dig. Så den tuktan Gud sänder över oss får vi uppleva i olika steg det är Korsets kraft att förvandla oss. Elvor har haft sin svåra väg där jag fått trösta henne. Vänner till oss som han har fört oss tillsammans med har haft sina svåra stunder vi har fått trösta dem. Nu har de verkligen vuxit i nåd så nu kan de trösta oss. Det är först nu jag kan se klart vad Herren egentligen menat med Kristi Kropp. Tuktan gör oss alltså svaga allting med ett enda syfte och det har ju Paulus redan beskrivit att kunna hjälpa och bygga upp andra människor det kan endast de som har förblivit på grunden göra (Kärlek och Empati)

Dessa 12 lidanden som jag har beskrivit för er har gjort att Gud har kunnat använda oss i de gåvor som vi har för när JAG är svag så är Kristus stark i mig – Jag skulle ta äran och berömmelsen från Gud och det är ju exakt på det sättet Satan vill bygga sin falska kopia. Det är därför Satan hatar talet om korset han vill ju att ditt Jag skall bli starkt mänsklig visdom regera över Andens visdom. Tänk att det har blivit så illa att Gud måste arbeta med sitt folk utanför församlingen därför att pastorerna är blinda och har förlorat förmågan att se vägen.

De som känner mig och det är många vet vad vi gått igenom och Gud varnade oss redan innan att vi skulle få möta svårigheter. Missförstånd fientligheter från människor. De som ni trodde var vänner kommer att vända er ryggen. Detta har redan skett och det har också varit oerhört smärtsamt och ibland har frestaren sagt: Är det lönt att ni fortsätter stå upp ni ser ju att pastorer och andra ledare visar er öppet förakt. Vi som älskade den äkta Pingströrelsen (Ni vet vad jag menar) och gör det ännu men det är mest de äldre prövade kämparna kvar som orkar stå emot och är kvar på grunden (Empati och Kärlek)

Varför då denna tuktan över oss varför kommer den just nu tror ni? Jo därför att domen är på väg över Guds hus. Gud tvingar ju ingen att vara kvar på grunden i empati och kärlek. Men de som vill vara kvar där kan vi vittna om upplever tuktan för nu tänker Herren bygga upp sitt eget hus. Varenda sten som han bygger det huset med på den grunden kommer att tuktas för att tömma oss på vår egen kraft. Det som Gud sa till oss händer framför våra egna ögon. Paulus var en förebild Vi har också blivit förebilder det finns ingen annan grund det finns ingen annan väg vår egen kraft Jaget måste göras svagt. Annars kommer vi att ha det som kommer att känneteckna Satans falska kyrka – Det yttre skenet vi kommer att berömma oss om ett under sker eller om det kommer mycket folk.

Jag har sett att en del älskar att presentera hur många som var på mötet hur många helanden som skett mm (Matt 7) Läs gärna igen de 12 stegen av lidanden jag nämnt de är uppfyllelsen av profetian: Om jag inte skulle dö ner skulle inte Herren kunna använda mig till att undervisa i hans Kunskap och visdom! Det var det han menade med att jag skulle vandra in i detta steg för steg han talad om korsets kraft att döda det i mig som skulle stjäla äran från honom. Jag skulle nog kunna stå där och predika med min egen visdom och min egen visdom om bibeln. Jag skulle nog kunna stå där och skina i mig själv för det är exakt vad Satan är ute efter. Ormen i lustgården heter Nachash på hebreiska det betyder “Den skinande” Både Jes 14 och 1 Mos 3 visar hans plan att bedra oss: Om han lyckas få oss att uppträda som ljusets budbärare fast vi vill att Jaget skall berömma sig då har han vunnit seger. De där 12 punkterna som jag nämde av tuktan och lidande har gjort Jaget svagt Jaget är för kraftlöst för att berömma sig (Heb: Skina av = Ormen)

Dessa bibelverser i Jer 9:23-24 där det står berömma sig betyder på hebreiska. “Att skina av” (samma som ormen) därför ser vi här de där 3 punkterna jag sa måste finnas med om en församling skall byggas upp på grunden. (Empati – Kärlek) Eller om den skall bli Satans kopia som byggs utan grunden (Kärlek och Empati) De som säger Herre Herre men saknar Kunskapen om Gud insikt och Visdom från Gud (Matt 7) de har förlorat urskiljningen de ser inte längre skillnaden mellan ljus och mörker som uppträder som ljuset.

2/ Kunskap om Gud (Lära känna Gud och han dig då måste du få nåd)
3/ Guds visdom (Guds församling av den kvarleva Gud bygger på Klippan)

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av (Han skall skina av) att han har insikt och känner (Heb: Yada – Ginosko – Andlig Kunskap o Visdom) mig: Att jag är HERREN (Kristus – Guds Son) som verkar (Heb: Fullbordar allting efter sin egen Plan) med nåd (Guds makt och Auktoritet) rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri (Kristus Guds Son) har jag min glädje (Heb: Välbehag och Vilja – Rådslut) säger HERREN.

Glädje på hebreiska här ger oss den hemligheten som Paulus talar om i Ef 1:9-10 Glädje är en bild på ljus på hebreiska men själva ordet betyder även följande intressanta saker: Guds Välbehag! Guds Vilja och hans rådslut) Nu talar här om att ljuset skall uppenbara en andlig kunskap och visdom som inte vi har förut om Gud och vem han är och vad han vill i en mycket djupare relation i vår ande. Vi blir födda på nytt med andra ord!
Vid dopet: I Sonen har Gud sin glädje vilket betyder välbehag vilja och hans rådslut. Här står det att den planen skall uppfyllas genom Guds Nåd som är Guds Makt och Guds Auktoritet. Bara Gud kan förklara en människa som frikänd genom sin makt och auktoritet. Men bara Gud själv är rättfärdig det innebär att Gud är ingen som säger något så är det inte så noga sedan. Utan här säger Gud att han måste slutföra det han säger det är hans väsen Gud kan omöjligt ljuga han är rättfärdig rakt igenom.

Så vad är det nu för sken som Paulus talar om han har i ett lerkärl för att kraften måste komma från Gud? Han har fått den här nya insikten som Jeremia profeterade om. Gud har ett rådslut och därmed en vilja för varje människa på grunden.

Här ser vi alltså ett sken som uppträder som det äkta skenet. Det är Kains väg församling kan du bygga med Jagets kraft och en falsk Nåd. Ett hus utan grund där Satan kan berömma sig av vårt Jag vårt yttre sken (Kött)

Men så har vi då den sanna grunden som är byggt på den sanna grunden Kärlek Empati och Äkta Tro)(Bygga upp på hebreiska 1 Mos 15) Här har vi den äkta gemenskapen från det äkta skenet inifrån vår ande. Det är det enda sättet som vi kan lära känna Gud på och han oss. Om uppbyggnad skall vara möjlig måste de som byggs upp vara på samma grund. Om de är på samma grund måste de befinna sig i det sanna ljuset ha samma äkta tro samma empati och samma kärlek.

Det äkta skenet som skiner inifrån vår ande den kommer ifrån Jesus Kristus själv. Det innehåller alltså allt som är sant och äkta och det tillhör Jesus Kristus. Detta äkta skenet representerar alltså all makt och all auktoritet som Jesus Kristus själv äger. Det som sker när det sanna ljuset tränger in i hjärtat är att mörkret där förlorar sin auktoritet. Ordet Exousia betyder tilldelad auktoritet och rätt att bruka sin makt endast Gud har all Auktoritet.

(Den sanna grunden Kärlek och Empati och sann tro) Det här bevisar nämligen återigen de där 3 punkterna som jag har repeterat så många gånger för er.

1/ Nåden – Tro – Kärlek och Empati
2/ Kunskap om Gud
3/ Guds visdom

Psa 145:17 HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör.

Rom 11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. (För det Naturliga sinnet) 34 Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? 35 Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? 36 Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.

Så följer då mitt svar på brevet från Skaragruppen! Tack skall ni ha som du vet har jag det jobbigt med sjukdom precis som ni har haft en tid. Lidandets varför? I går hände något märkligt jag Anden kom över mig så jag började gråta. En blandning av ren frustration och smärta ledsen över att ha denna Menieressjuka som faktiskt kan vara så illa att folk inte längre orkar leva med den. (Gud har dock hjälpt mig kunde varit mycket värre) Jag åkte på ännu ett anfall idag men det gick ganska snabbt över! Följden blir liksom en hjärntrötthet efteråt man blir helt slut.

Något säger mig att Gud tillåter prövningar och smärta över oss som följer honom just nu. Men tänk att Gud har bestämt att använda oss mitt i den här smärtan och svagheten. Det var nämligen något starkt som hände mig igår plötsligt går tankarna ifrån mig till ett par nära vänner till oss. Under tårar fick jag skriva ner ett budskap i kärlek av uppmuntran och uppbyggelse till dem. Jag visste inte att det var exakt det de behövde just i den stunden!

För första gången i mitt liv förstod jag vad Paulus menade och jag känner så starkt att detta gäller även er andra familjer och det ni går igenom tillsammans av smärta. Det kommer en frukt och uppbyggelse i andras liv som skulle vara totalt omöjligt utan lidandet Gud tillåter. (Vi kan inte förklara det här men bara acceptera att detta är nyckeln till att något nytt skall kunna förlösas genom Guds Allsmakt och Nåd)

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. 10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp.
11 Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. 12 Så (På det sättet) verkar döden i oss, och livet i er. (Guds väldiga kraft för livsförvandling och uppbyggelse i andras liv) 13 Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi.

Vems kraft var det som förflyttade fokus ifrån mitt lidandet till andra lidande? Den kom bara där spontant genom ljuset mörkret släppte sitt grepp. Hos mig själv verkar lidandet döden men hos de människor Herren älskar verkar han liv. Guds väldiga kraft för livsförvandling och uppbyggelse i andras liv. Denna kraft kallar Paulus för Ljuset och det sanna Ljuset besegrar alltid Mörkret.

Det innebär att en som skall bli en ledare för Herrens små måste först lida det Gud bestäm. Jag vet att det som skett oss de senaste åren har Gud tillåtit han har personligen visat det för oss. Detta är en fullkomlig dårskap i människors ögon det måste upplevas Andligt genom din ande. Jag hade svårt att ta in det här men nu begriper jag varför Herren talade om att om vi sa ja till hans kallelse och accepterade det han tänkte “lägga på oss” (Smärta Lidande) då kommer samma sak ske som Paulus talar om.
Guds väldiga kraft för livsförvandling och uppbyggelse i andras liv. Denna kraft kallar Paulus för Ljuset och det sanna Ljuset besegrar alltid Mörkret. Mörkret måste nämligen tilldelas auktoritet av Gud som är Ljuset så där Ljuset börjar skina tas mörkrets auktoritet bort ifrån människors liv .

Han sa åt oss denna väg jag stakar ut åt er att gå nu kommer att innebära både smärta och att en del människor kommer att vända er ryggen.

Han sa till oss för många år sedan jag vill att ni leder mitt folk mina små och jag vill att ni går före. Han har visat redan och bekräftat att han tillåtit oss gå igenom det vi går igenom.. (Ni med) Alltid bär vi Jesu död i vår Kropp (Smärtan och lidanden) Om det inte sker kan Gud inte uppenbara sitt LIv (Andens väldiga Kraft) genom oss till andra i kroppen till uppbyggelse.

Ser du vad grunden är för att Gud skall börja verka med sin väldiga kraft? Nu förstår jag varför han sa till oss så här om ni säger ja och böjer er för det jag kommer att lägga på er (Lidande) då skall jag Herren börja verka med min Kraft: Ni kommer då att få se hur jag befriar och löser människor från bojor. (Mörkret) i min makt och auktoritet (Ljuset)

Posted in Different Stuff | Comments Off on Lidandet och Uppbyggandet

Våga släppa masken

På 90 talet börjar det dyka upp en förändring man börjar tala om ett starkt ledarskap nu skulle det bli tillväxt till varje pris. På våra större konferenser kom då ofta ledare från USA som skröt om hur de byggt kyrka kastat ut vad de kallar för det religiösa och fört in vad de nu kallade det nya det Gud gör nu i den här tiden. Allt började nu handla om tillväxt allt organiserades om precis som ett företag. Gudstjänsterna blev inte längre fria där Anden kunde fritt. Predikningarna skulle handla om Visionen och hur Gud skulle komma nu och göra storverk. Nu skulle den stora väckelsen bryta ut!

Jag tror jag detta skifte i ledarskap som automatiskt gjorde att man övergav Guds väg att leda till Världens sätt att leda. Klockan 3 en natt vaknade Elvor o Jag av att Herren talade till oss: Exakt samtidigt uttalade vi vad Herrens Ande sa: Sakta för jag Moderfåren fram!

Jes 40:11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

1/ Han för hjorden i bet!
2/ Han samlar lammen i sina armar!
3/ Han bär dem i sin famn när deras kraft är slut!
4/ Han för moderfåren fram det är de som skall ge mjölk och näring och föda fram barn!

Idag bor han i oss som skall utföra dessa underbara saker. Det är Jesus Kristus som genom Anden vill befria oss. Det är därför Jesus sa:

Luk 11:21 När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22 Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. 23 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar

Den starke mannen är Satan det har fått tilldelad auktoritet över mörkret som är syndens konsekvens. Om Satan kan lyckas få oss att förlita oss på vår egen kraft och visdom (Köttet) kommer vi aldrig att bli fria från Babylon

Det är när man drog ut ur Babylon profetian kom: (Sak 4) Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. (1917)

TRÖSTA HERRENS FOLK GÅ UT I FRIHET

Kapitel 40 i Jesaja handlar om att dra ut ur Babylon som är en bild av Mörkrets välde. Är det något vi behöver höra Guds sargade folk idag så är det tröst!

Jes 40:1 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. 2 Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder. 3 En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. 4 Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. 5 HERRENS härlighet (Heb: Kabod) skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.”

Babylon är ett tankesätt eller en väg där gäller bara en enda sak: Bara det du kan producera genom din egen kraft och visdom läggs på en våg och det bestämmer ditt värde och din identitet. Detta är den bild av slaveri som den starke mannen (Satan) driver allt Kött till och här hamnar till slut all mänsklig visdom och kraft.

Jes 40:1-5 Babylons väg leder alltså till den Starke Mannens hus! Det är vad vi kan kalla för Världen (Kosmos) Det är exakt samma tankesätt i Babylon som det är i Egypten: Om du inte producerar en viss mängd tegelstenar så duger du inte du är värdelös du samarbetar inte och bidrar till vårt gemensamma goda.

Det var exakt det här Herren väckte oss och talade till oss om: De falska profeterna håller på att leda mitt folk in i detta slaveri att producera ett Yttre sken. (Värde) Vägen in i Babylon handlar om att vi inte längre kan se Herrens Härlighet (Värde) Hur kommer vi ut ur den starke mannens hus (Världen)

Jes 40:5
Hjärtats Ögon (Sinnen) måste öppnas!
Herrens Härlighet (Kabod-Värde) uppenbaras!
En väg måste beredas för Gud i människors hjärtan.

Vi föds och växer upp utvecklar ett tankesätt (Öga) med det tankesättet (Ögat) gör vi sedan våra vägval i livet. Vårt eget öga kan inte se värdet eller härligheten från Gud så vi kommer alltid att dras till det vårt naturliga öga ser (Köttet) och värderar högt.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten (Värdet) från Gud (Födda andligt blinda)

Vet du vad det kallas att värdera annat högre än Herrens Härlighet? Det kallas för en Avgud! Det hebreiska ordet för avgud kommer av en rot som betyder stock. Av en stock så gjorde man ju en bjälke eller hur. Så när Jesus börjar att tala om att ha en bjälke i ögat så innebär det en person som värderar sitt eget falska sken högre än Herrens Härlighet. (Avgud)

VI SKALL INTE DÖMA

Mat 7:1 Döm inte, så blir ni inte dömda. 2 Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. 3 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 4 Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? 5 Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.

Den som har en stock (Avgud) i sitt öga (Sinne) bedömer alltså det som är i värden mer värt än Herrens Härlighet. Det är ett falskt yttre sken det är en mask han uppträder bakom (Hyckleriet) hans ögon (Sinne) kommer att dras till det han värderar högst. Han följer alltså sina ögon och bedömer andra utifrån dessa värderingar.

Han kommer alltid att jämföra sig och bedöma sitt eget sken och värde med någon annans sken och värde. Vi kan aldrig själva förstå att detta är mörker som uppträder som ljuset. Det var exakt det ormen gjorde i Edens lustgård. Vad var det för kunskap som gjorde att de blygdes för varandra? De började alltså att jämföra sig med varandra det är synd säger bibeln. Mänsklig visdom kan omöjligt se Herrens Härlighet (Värde) den dras mot det vi bedömer och värderar högt i våra egna ögon.

Det innebär att bara de som fått öppnade ögon kan leva i ljuset och bara i ljuset kan vi bedöma och väga en människas värde och det finns bara ett värde Jesus Kristus i oss. Herrens Härlighet (Värde) som strålar fram ifrån hans ansikte. Om vi saknar detta sken så måste vi ju själva producera ett eget det kommer att misslyckas gång på gång. Detta sken måste ju upprätthållas till varje pris om någon försöker avslöja kommer det ofta en kraftig reaktion.

FÖRUNDRA ER INTE OM VÄRLDEN HATAR ER FÖR DE KAN ALDRIG FÖRSTÅ

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. (Omöjligt att vandra på två vägar samtidigt)

Vi kan alltså omöjligen se Herrens Härlighet (Värde) med våra ögon (Sinne) och samtidigt väga och bedöma människor genom det yttre skenet. Den som vandrar i ljuset kommer direkt att förstå om en person säger sig vara kristen eller inte det hans hjärta är fullt av kommer snart ut ur hans mun förr eller senare. Därför måste en som skall hjälpa en annan människa först få sitt hjärta upplyst. Hans stock måste bort ifrån hans öga annars kan han aldrig vägleda en annan människa. Han kommer då att påverka den människan på samma väg som han själv vandrar på. (En blind kan ej leda en blind)

Jak 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska (Agape) din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Agapekärleken väger din nästa till samma värde som du själv. Den som är blind och har en avgud eller stock i sitt öga kan omöjligt vandra på samma väg som den som älskar. Vart kommer kärleken ifrån? Den kommer ifrån Anden och Gud är Kärlek (Agape) Vad är Andens frukt? Agape! Vad sa ormen? Ni skall bli som Gud! Det är totalt omöjligt! Bara Gud är Kärlek och Gud har inte anseende till personen.

Joh 7:24 Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!

Det är det skenet som är mörker men uppträder som ljus. Det är stocken eller bjälken i ögat (Avguden) det kommer snart att avslöja sig genom munnen eller gärningarna.

Alla med stock i ögat följer en Avgud det yttre skenet är viktigast. Vi kan byta det yttre skenet eller masken helt beroende av vår omgivning. Du kan manipulera din omgivning för de har inte förmågan att tränga igenom ditt sken eller din mask. Men när hon möter en Andlig människa som Gud gett ljus i hjärtat blir hon avslöjad direkt. Bara en Andlig människa kan öppna ögonen på en annan människa och avslöja mörkret. Det kostade Jesus Kristus en hel del att alltid stå för sanningen du kan få ovänner men Kärleken dömer inte efter det yttre skenet.

Vet du vad Paulus säger skall känneteckna den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka?
2 Tim 3:1 Svåra tider skall komma = De skall tömmas på Kraft!
2 Tim 3:5 De skall ha ett yttre sken = Byta yttre ideal och identiteter (Stocken i Ögat)
2 Tim 3:2 Olydiga mot sina föräldrar och otacksamma
2 Tim 3:3 Fientliga mot de Goda (Andliga)

Kärleken bedömer alltså inte vår nästa utifrån det yttre skenet. Men det är exakt vad bibeln säger kommer att ske när Andens Kraft försvinner. Det är nämligen en annan ande som tar över när Andens Kraft och Kärlek försvinner.

1 Joh 4:16 Och vi har lärt känna den kärlek (Agape) som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek (Agape) och den som förblir i kärleken (Agape) förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17 I detta har kärleken (Agape) nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. (Ej anseende till personen)18 Rädsla (Fruktan) finns inte i kärleken (Agape) utan den fullkomliga kärleken (Agape) driver ut rädslan. (Fruktan) Rädslan (Fruktan) hör ju samman med straff, och den som är rädd (Fruktar) är inte fullkomnad i kärleken. (Agape) 19 Vi älskar (Agape) därför att han först har älskat (Agape) oss. 20 Om någon säger att han älskar (Agape) Gud och hatar (Föraktar) sin broder, så är han en lögnare. (Falsk) Ty den som inte älskar (Agape) sin broder som han har sett, kan inte älska (Agape) Gud som han inte har sett. 21 Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar (Agape) Gud också skall älska (Agape) sin broder.

Varför såg han inte Guds härlighet? Han har en bjälke i ögat (Avgud) Då kommer han att bedöma eller väga en broder efter det yttre skenet (Upphöja smickra eller förakta och förtala) Mänsklig visdom kan bara bearbeta det yttre skenet (Psykologi) Bara Anden kan genom Korsets Kraft förvandla en människa inifrån och ut. Ge henne en sann identitet som aldrig behöver förändras efter omständigheterna hon möter. Gudsfruktan (Härligheten uppenbarad inom oss) kommer att bli större än människofruktan (Mänsklig visdom – Psykologi). All psykologi har sin rot i kunskapens träd därifrån kommer problemet med fruktan att misslyckas. Detta är alltså en andlig verklighet som vi människor aldrig kan förklara. Ta bort korsets kraft ifrån evangeliet och du kommer få en församling som hela tiden måste klä sig i nya kläder. Vi kommer då att se på varandras kläder (Sken) och bedöma och väga varandra utifrån det vi kan se med våra naturliga ögon. Kom ihåg vad jag sa vi kommer att följa det vi tycker är mest värt i våra egna ögon (Sinnet) Det är just därför som en blind aldrig kan leda en blind! Det här är så tydligt i Laodicea.

Upp 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom (Värde) och behöver ingenting, och du vet inte (Förstår inte) att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Här har ett blint ledarskap lett församlingen i en vision som även gjort de andra blinda. Jaget är här en bild på det yttre skenet och kläderna som vi väger och bedömer andra med alltså mänsklig visdom. Alla var ett med ledarskapets vision och klädda med den visdom som kommer från kunskapens träd. De hade alla ett yttre sken av fina kläder bara en Andlig människa som ser Herrens Härlighet har ögon och urskiljning att kunna se igenom detta falska yttre sken. Pressen kommer att bli enormt stark på en medlem att hänga med tåget och likforma sig och byta kläder för att duga i den församlingen. Ledarskapets predikningar och undervisning kommer att sätta normen på hur du skall klä dig hur det yttre skenet skall se ut för att du skall duga att bygga med i deras församling byggt på jorden. (Mänsklig visdom) Den kommer alltid att se ut som en pyramid ju finare yttre sken ju högre kommer du i det här pyramidbygget. (Du kommer att smickras) Men de som nu gått korsets väg och blivit av med stocken i ögat som vågar vara sig själva och gå i enkla kläder (De kommer att föraktas)

Herren visade mig en gång att detta är exakt hur Satan vill ta över en församling. Han vill upphöja ledarskapet och förblinda det och få dem i högmod (Smicker) de kommer att sätta normen på vilka kläder som duger och vilka kläder som inte duger. Om du inte formar dig enligt den kulturen och kläder dig i samma kläder kommer du att föraktas och förtalas. Kom ihåg nu att det är en andemakt bakom det som vill ta över församlingen. Antingen likformas du eller också föraktas och förkastas du av den stora massan som byter kläder och sken för att passa in. (Hyckleri) Vi måste ha Andens kraft (Nåd) för att våga uppträda som Jesus gjorde utan mask och det yttre skenet och vara hans vittnen i världen. Paulus vågade uppträda i svaghet utan yttre sken med ett Evangelium om Korsets förvandlande kraft som stod i total motsats till mänsklig visdom (Kunskapens träd)

I en dröm kom Herren en gång och uppenbarade för mig vad som sker när ett ledarskap förblindas man väger rikedom (Det yttre skenet) mer värt än Herrens härlighet (Jesu person) det var precis vad Judas gjorde.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: “Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: “Du kan stå där” eller: “Sätt dig vid mina fötter”, 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 7 Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? 8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. (LJUS) 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, (MÖRKER) och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Den som älskar Herren har sett hans härlighet! Han har sett hur Herren verkligen är de får kraft att vara honom lika i världen. Det är dessa som har fått stocken borttagen i sitt öga. De väger inte människor efter kläderna eller det yttre skenet de “Smickrar inte” (Upphöjer) eller de “Föraktar inte” (Bedömer mindre värda) Kan du se att bibeln säger att detta är synd och syndens konsekvens är mörker. Exakt så byggs en församling upp som drivs av kunskapens träd den måste skina eller berömma sig av något yttre (Jer 9:23-24) Den upphöjer mänsklig visdom kraft rikedom den skiner av det och berömmer sig av det. (Bjälken i ögat) Den föraktar de som känner Herren och är så svaga att de behöver hans nåd och hjälp.

Bygget på jorden av de ovisa (Har med mörker att göra)
Frukten av det onda trädet (Har med mörker att göra)
Bygget på klippan (Är Kärlek och Ljus)
Frukten från det goda trädet (Är Kärlek och Ljus)

Församlingen byggs upp av ett ledarskap vars hjärta är fullt av någonting nu har vi lärt oss att kärleken och ljuset vare sig bygger med “Smicker” eller “förakt” – Så det hjärtat är fullt av kommer ut ur munnen på ett ledaskap och det bygger upp på två olika sorters visdom.
> På Jordisk (Du tvingas att likforma dig genom påtryckningar)
> På Klippan (Du får kraft att vara fri svag och likna Jesus utan mask)

Det är totalt livsviktigt att vi förstår dessa bibelverser idag! För de handlar om dessa två sätt att bygga församling på. När Jesus kommer för att döma har det byggts upp ett hus på jordisk visdom. Men det finns ett annat hus på klippan. (Som han är är också vi i denna världen svaga och beroende av Nåd)

EF 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, (Genom Undervisningen som kommer ut ur hjärtat genom munnen) 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad (Urskiljning) att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 14 Vi skall då inte längre vara barn (Utan Urskiljning) som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger (I Kärlek) alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. (I Kärlek)

Villfarelse kommer alltid ifrån Kunskapens Träd (Ormens List)
Kärlek och Sanning kommer från livets träd (Jesus Kristus)

Varför satte man på sig kläder tror ni efter man åt av trädet? Vad symboliserar de kläderna jo det yttre skenet som vi talat om. Så när Guds Kraft och Kärlek förvinner så kommer fruktan för straff en stark känsla av att man inte duger. Så det här är Andligt i allra högsta grad bara den som har Kärlek kan uppträda som han är utan en hel klädgarderob. Det krävs Andens Kraft att vara som Jesus i denna världen utan masker för världen föraktar svaghet den kan inte begripa detta.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? (Härlighet) 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. (För Mänsklig visdom) 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Vad läste vi nyss! Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. (1 Joh 4:17) Hur kom Paulus till Korint? 1 Kor 2:3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. (Utan Mask)

När Mose såg honom såg han inget värde för han hade en bjälke i sitt öga. Han satte istället ett täckelse för sitt ansikte det symboliserar det yttre skenet vi följer det våra ögon (Sinnen) tycker är värdefullt. Mose ville inte predika om honom som korsfäst och svag han upphöjde mänsklig visdom istället det som kommer från Kunskapens Träd. (Villfarelse)

Janne Ohlin – 15/5-22 Parousia Mission – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Våga släppa masken

Ense med Gud eller med människor

Ense med Gud eller med människor

Parousia Mission
15/6-2022

Den enheten (överskriften) kan, som vi vet, vara två helt skilda saker och två helt olika vägar.

1Sam 4:1  Samuels ord kom till hela Israel. Och Israel drog ut till strid mot filisteerna och slog läger vid Eben-Haeser [betyder Hjälpstenen, byggnadsstenen som hjälper – i Nya förbundets ljus förstår vi att det är en förebild på Jesus], medan filisteerna hade slagit läger vid Afek [Afek betyder styrka, störtflod, skyfall. Jmf Dan 9:26 …men slutet kommer som en störtflod.]. 2  Filisteerna ställde då upp sig i slagordning mot Israel. Striden spred sig, och israeliterna blev slagna av filisteerna, som nergjorde omkring fyratusen man på slagfältet. 3  När folket kom tillbaka till lägret, sade de äldste i Israel: “Varför har HERREN i dag slagit oss inför filisteerna? Låt oss hämta HERRENS förbundsark från Silo så att den är här bland oss och räddar oss från våra fienders hand. 4  Folket sände män till Silo, och de bar HERREN Sebaots förbundsark därifrån, hans som tronar på keruberna. Elis båda söner Hofni och Pinehas följde med Guds förbundsark. 5  Då HERRENS förbundsark kom in i lägret, brast hela Israel ut i ett så högt jubelrop att marken skakade. 6  Filisteerna hörde jubelropet och sade: “Vad betyder detta höga jubelrop i hebreernas läger?” När filisteerna fick veta att HERRENS ark hade kommit in i lägret 7  blev de rädda ty de tänkte: “Gud har kommit in i lägret.” De sade: “Ve oss! Något sådant har inte hänt förut. 8  Ve oss! Vem kan rädda oss från denne mäktige Guds hand? Det var denne Gud som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen. 9  Men fatta mod och var män, ni filisteer, så att ni inte blir slavar åt hebreerna, som de har varit slavar åt er. Ja, var män och kämpa!” 10  Så stred filisteerna, och israeliterna blev slagna och flydde var och en till sitt tält. Nederlaget blev mycket stort, och Israel förlorade trettiotusen man av fotfolket. 11  Dessutom blev Guds ark erövrad, och Elis båda söner Hofni och Pinehas miste livet. (Eli och hans båda söner var präster i Israel).

Efter första nederlaget: ”Vad gör vi nu? Jo, vi hämtar förbundsarken. Då måste Gud ge seger”. Herrens förbundsark var förebilden /symbolen för Guds närvaro bland sitt folk och på förbundet med Gud. Allt med arken pekade på Guds Messias, Frälsaren – Segraren.

Det här får mig att tänka på Huset på sand [mänsklig visdom] i Jesu liknelse (Matt 7). När huset började falla samman här, byggde man upp det igen. Då kom nya prövningar och motstånd och fallet var mycket stort.

De var ense med varandra – här kan vi tala om SYNLIG ENHET.
Det var lovsång och jubel så ”att marken skakade. Värre än värsta Azusa now-konferens. De hade en hög bekännelse att de är Guds folk. Det såg ju ut som “väckelse”!? Fienden fruktade och var livrädd för Israels Gud. Ändå blev det ett ännu större nederlag. Total katastrof.

De hade vunnit stora segrar tidigare.
Jos 23:9  HERREN har fördrivit stora och mäktiga folk för er, och ingen har kunnat stå er emot intill denna dag. 10  En enda man bland er jagade tusen framför sig, ty HERREN , er Gud, stred själv för er, så som han hade lovat er. 11  Var ständigt på er vakt så att ni älskar HERREN, er Gud. [Det finns villkor för att Gud ska ge kraft och seger].

Nu var folket ense med varandra men de var inte ense med Gud.
Med andra ord: Vi kan vara hur många som helst, hur eniga som helst, hur högljudda och lovprisande som helst, hur inspirerade och engagerade som helst. Om inte Gud är med, är alltihop meningslöst och leder till misslyckanden och nederlag.

Jag tycker att det känns igen idag i den ekumeniska rörelsen.

När Israel vann segrar och hade haft framgång handlade de på Guds befallning. Nu kunde ingen säga att man hade frågat efter Guds ledning eller att Gud hade talat.

Vi kan handla på samma sätt. Vi kan ta för givet att Gud är med när vi tar beslut. När det går fel undrar vi hur detta kunde hända? Varför hjälpte inte Gud? Men vi kan inte styra Gud, inte tvinga Gud att ge seger eller tvinga Gud att göra under.

Paulus skriver i Gal-brevet att Förbundsarken var ”en skugga av verkligheten själv, som är Kristus”. Arken var en symbol och förebild, inte ämnad som en ”lyckoamulett /lyckobringare” eller en teknik för att få framgång. Så fungerade hedningarnas avgudadyrkan: metoder, tekniker, strukturer, ritualer, andliga övningar…

Det var HERREN själv som de behövde omvända sig till och ödmjuka sig inför.

Elis söner hade en egen ”teologi”. Den gick ut på att man kunde roffa åt sig det bästa av det som offrats i templet och det som tillhörde Gud. De levde i synd, sexuell omoral och utsvävningar – utan gudsfruktan.

1Sam 2:17  De unga männens synd var mycket stor inför HERREN, eftersom folket därigenom lärde sig att förakta HERRENS offer. [Med Nya förbundets ord: De lärde sig förakta korsets budskap och innebörd. De lärde sig förakta Guds ord och Gud själv].

Var kommer föraktet ifrån? Köttets gärningar, synden, världens visdom som står emot och sätter sig upp mot Guds visdom. Den lagiske föraktar den gudfruktige, liksom den laglöse föraktar den gudfruktige. Idag låter man världens kändisar lära kristna ledare ”ledarskap”. Det leder alltid till lagiskhet och/eller laglöshet och andligt slaveri.

Se närmare på alla ”trendiga kyrkor”: Herdarna uppträder som ”herrar” [slavdrivare] och snart avslöjas den ene efter den andre: förskingring, girighet, lyxliv av offrade medel, otrohet och skilsmässor/omgifte, homosexuella förhållanden, missbruk av alkohol mm mm… Precis som i det övriga samhället.

Lagiskhet och laglöshet är två sidor av samma mynt.

Det är bara den Helige Ande som kan ge liv och bygga Guds verk på Guds sätt. Då måste man först vara ense med Gud.
Ords 16:17  De rättsinnigas väg är att fly det onda [ingen är undantagen frestelser men vi kan välja att fly till Herren. Fly, som Josef gjorde när Potifars fru försökte förföra honom. Fly det onda! Fly till Jesus!], den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. 18  Stolthet [eng. pride] går före undergång och högmod går före fall. 19  Bättre vara ödmjuk bland de ringa [KJ – bättre ha en ödmjuk ande bland de ringa] än dela byte med de stolta.

Kompromisser brukar börja med små avsteg från tron.
När Gud varnar visar han något i framtiden. Det kan vara svårt att tro (jag har själv erfarenhet av det) att det ska gå så illa men Gud vet vart allt leder. Vi gör bäst i att ta Guds varningar på allvar. Gud hade varnat prästen Eli långt tidigare.

Ni kanske minns Emerging /Emergent Church från våra Temadagar om Ändens tid? På svenska “den framväxande /frambrytande kyrkan”, med företrädare som Rob Bell och Brian McLaren. EC-rörelsen ville ena det evangelikala med katolicism och ortodoxi, föra tillbaka alla under påven och sprida ”ett nytt evangelium”. McLaren förnekade en absolut sanning och sa ”allt behöver omtolkas”. Det ledde till att han förnekade att Jesu offer är ställföreträdande.

Bell och McLaren hamnade i new age/nyandlighet. Det var ju det de själva släppte in. Men det mest skrämmande är att man kan se mer och mer av EC liberalteologi i kristenheten idag. Till och med där man minst kunde ana. Det finns…
…kyrkor som är påverkade av universalism. Den säger att “alla blir frälsta till sist” och får som konsekvens att man kan leva hur som helst.
…kyrkor som accepterar samkönade äktenskap. Vi kan inte hindra något i samhället som lagen tillåter men vi kristna kan aldrig välsigna det som Gud inte välsignar. Vi ska inte tillåta det i församlingen och vi kan inte välsigna sambo-förhållande heller. Bibeln är tydlig om att Guds väg är äktenskapet mellan en man och en kvinna.
…kyrkor som inte bekänner Jesu gudom. ”Han är (bara) en förebild, ett exempel”, säger man.
…kyrkor som tar in kontemplation /kontemplativ bön, som är att tömma sitt sinne och visualisera. Det hör hemma i mysticism och det ockulta, liksom yoga är hinduism.
Man omtolkar och omdefinierar bibelordet genom att ta ut bibelverser ur sitt sammanhang. Upplevelsen ställs över Guds ord. Allt detta är exakt de villfarelser som EC-pastorerna spred.
Vi varnade. Flera andra varnade. Vem lyssnade?

Eli och hans söner var alltså präster.
Hofni betyder en som gillar att slåss.
Pinehas betyder ormens mun.
”Ormen” lockar alltid med makt, kraft, rikedom, framgång, upphöjelse Man kan utan vidare säga att Hofni och Pinehas representerade ”onda andars läror”.

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Hofni kan stå för dem som ”gillar att strida”. Jag vill jämföra med s k andlig krigföring, när man säger sig strida mot ”(territoriella) andefurstar och andemakter”. Detta trots att vi allvarligt varnas för det i Judas brev och 2Petr 2. Det leder till högmod och öppnar upp för villoandar.

Andlig krigföring ingår i Herraväldesteologi /Dominion /Kingdom now, ibland också i 7-bergen-läran och 24-7-bönen som Sverigebönen sprider. Det finns säkert ödmjuka och ärliga kristna som är med i bön men man bör känna till vad syftet är när man deltar. Se till att man inte släpper in ”en annan ande”!

När det gäller 24-7-bönen vill jag läsa ett citat från en artikel på nätet: ”Pete Greig är en ledande figur (grundare) i organisationen 24-7 Bönen, ett ekumeniskt initiativ som öppet och ogenerat främjar ekumenisk kompromiss med Rom”. (slut citat)

Ni kanske läste artikeln i Världen idag: ”Pastor varnar för Receptiv Ekumenik”. Det gäller Per-Arne Imsen som har uppmärksammat och varnat länge för Receptiv Ekumenik.
Citat: ”I Asien säger man att den som har blivit kristen inte ska upphöra med att vara hindu. En person som talar om ”hinduiskt kristna” är den indiske katolske prästen Mathew Chandrankunnel, chef för det ekumeniska kristna centret i Bangalore. Han är också en av huvudtalarna under konferensen om receptiv ekumenik i sommar. Under en digital förkonferens förra året höll Chandrankunnel en kort föreläsning med titeln ”Bredare ekumenik: En pilgrimsfärd mot kosmiskt kristusmedvetande”,.. (slut citat)
Pingstföreståndaren Daniel Alm tycker att “kritiken är överdriven men man bör vara vaken över riskerna. RE handlar inte om att ta över varandras läror utan mer om att förstå varandras andliga liv… (Förstod någon det? Hur undviker man varandras läror då?)

Precis som 24-7-bönen är Receptiv Ekumenik ett initiativ från Katolska kyrkan. Första konferensen hölls år 2006. Bönen spelar en central roll. Mottot är att lära och ta emot av den andre.

SKR står som värd för den femte konferensen i sommar i Sigtuna. “Huvudtalaren vill likställa alla religioner. Han vill korsa religiösa gränser, bjuder in till såväl tempel som moskéer och tror att andligheten inom Yoga kan ena mänskligheten”, säger P-A Imsen.

Det här är egentligen inget nytt. Det har pågått länge och nu tar man nya tag. Läs Ohlins funderingar november 2011 eller gå till SKR i Ordregistret. Målet är synlig enhet – synlig andlig enhet. Det är exakt samma tankar som spreds genom Emergent Church. Borde man ha tagit Guds varningar på allvar?

Här är man ense med varandra – men inte ense med Gud.
Sann enhet grundar sig i att vi är ense med Gud och Guds ord, Guds vilja och rådslut. Låt oss be att Gud gör ett så djupt verk i oss så att vi aldrig kompromissar med det som står klart och tydligt i Bibeln. Att vi alltid håller oss till Jesus och den han är, enligt Bibelordet. För utan Guds närvaro och Guds välsignelse vinner vi inga segrar – vi går under.

Det står om prästen Eli:
1Sam 3:1  Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. [dvs. äkta profetord, syner och biblisk undervisning var sällsynt] 2  Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. [Elis andliga ögon hade också blivit skumma]Guds lampa [oljelampa] hade ännu inte slocknat [kava – kvävts], och Samuel låg i HERRENS tempel där Guds ark stod. [Oljelampan i templet var en förebild på Guds närvaro och den Helige Ande som lyser upp Jesus (hur Gud är)].
Paulus skriver:
1Tess 5:19  Släck [utsläck] inte Anden. 20  Förakta inte profetior, 21  men pröva allt [inte prova allt, utan pröva allt], behåll det goda, 22  och håll er borta från allt slags ont. [Falska profetior som uppmuntrar synden kan vi förkasta direkt. Här höll man på att ”utsläcka Anden” genom att ta lätt på synd och strunta i Guds varningar].

Jag vill ta upp två grupper som Eli får representera:

 1. Kristna föräldrar
 2. Kristna ledare
 1. Kristna föräldrar

Eli hade kompromissat med sanningen på grund av sina barn, sina söner. Det handlar om vem man älskar mest. Om du känner Gud, älskar du dina barn men du älskar Gud mest av allt. Det är ju Gud som har gett dig barnen.

1Sam 2:29  Varför föraktar ni då mina slaktoffer och mina matoffer som jag har befallt i min boning? Hur kan du ära dina söner mer än mig, så att ni göder er själva med det bästa av varje offergåva från mitt folk Israel? [Vi kan nog alla höra sorgen i Guds röst].

Alltför många föräldrar har fått skumma andliga ögon för att de har kompromissat för sina barns skull. Men ingen kan räddas genom att gå emot sanningen.
2Kor 13:8  Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen.

Gud välsigne er föräldrar som står fast i Guds ord och inte kompromissar för era barns skull. Det är ni som verkligen har förstått vad [Guds] kärlek är och som verkligen älskar era barn. Ni har möjlighet att rädda dem för evigheten. Era böner är dyrbara inför Gud. (Jag menar att man visar all kärlek till sina barn men ändå står för sanningen, oavsett hur barnen lever och vad de tycker).

Eli var i en ställning så han kunde både varna och hindra sina söner. Men efter ett tafatt försök att tillrättavisa, valde han att tyst acceptera deras livsstil. Båda sönerna blev dödade i striden med filisteerna. Det var Guds dom för de hade gått så långt att de var förhärdade. De hade ett stort ansvar eftersom de påverkade hela folket.

 1. Kristna ledare

Hur är det med de äldre generationernas kristna ledare? Jag tänker på drömmen jag fick 2009 som fick heta Harmagedon, därför att Gud visade att det finns ett andligt/religiöst Harmagedon och inte bara ett sista politiskt samlande av arméer mot Israel. Gud visade att det andliga Harmagedon samlar och enar alla religioner. Det gäller både 24-7-bönen och Receptiv Ekumenik idag.

Varför har det varit det så tyst från äldre (kristna) ledare när hela ekumeniken så tydligt leder dit? Det var det som Gud visade i drömmen. En något yngre man med en tuff stil och överlägsen attityd ”hade tagit över”. Den äldre mannen intill mig i drömmen visste exakt vad som pågick men han satt där apatisk, utan att opponera sig. Han visste, men accepterade det. Av feghet?

Gud välsigne varje kristen ledare som vågar stå för Guds ord trots förakt och utfrysning. Gud välsigne varje ledare som vågar varna för avarter, för falska apostlar, falska läror och rörelser.

Det som saknades i Israel var korsets budskap och Guds kraft. Den som tar bort korset, förlorar både Guds närvaro och Guds kraft.

Vi hoppar fram till kapitel 7 och ser hur allt vände till seger. Det fanns en som fortfarande predikade hjärtats omvändelse och visade på Guds väg: Samuel. Gud behöver varken många, de starka eller högljudda.

1Sam 7:3  Men Samuel sade till alla israeliterna: “Om ni av hela ert hjärta [lebab – vilja, sinne, själ, förstånd = hela den inre människan] vill vända om till HERREN, så skaffa bort ifrån er de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till HERREN och tjäna endast honom, så skall han rädda er från filisteernas hand.” [Israeliterna tillbad både Gud och avgudar i en blandreligion. Avgudarna representerade allt det som upphöjdes vid sidan om Gud, tillägg som står i uppror mot Guds helighet.]

Astarte var ”modergudinnan”.
Roten till astarte är ashterah som betyder förökning, tillväxt.
Roten till ashterah är ashar som betyder att bli rik, att vinna rikedom.

Filistee betyder vilseledande och deras avgudadyrkan handlade också om materialism. En av gudarna som filisteerna tillbad var Beelsebul, ett (judiskt) namn på Satan.
Beelsebul betyder flugornas herre.

Pred 10:1  Döda flugor kommer parfymerarens olja att stinka och jäsa. Så uppväger liten dårskap både vishet och ära.

Det är samma innebörd som “lite surdeg syrar hela degen“. Djävulen (Beelsebul) sprider lögner: Skulle då Gud ha sagt? Det vållar stank i det som är äkta och från Gud. Den som älskar Jesus behöver inga avgudar eller ”tillägg” (något mer).

Tillägg stinker! Mariadyrkan -tillbedjan av Himlens drottning, Gaya, Moder jord– stinker. Helgontillbedjan stinker. Framgångsteologi [Baalsdyrkan] stinker. Nyandliga tekniker och österländska andliga övningar stinker. Synden stinker. Högmod jäser. Den församling som försvarar det som Gud säger är en synd och avskyvärt, riskerar att lukta illa, att börja stinka (andligt).

Parfymerarens olja påminner om den heliga smörjelseoljan.
2Mos 30:22  HERREN sade vidare till Mose: 23  Tag kryddor av bästa slag: femhundra siklar flytande myrra, hälften så mycket doftande kanel, alltså tvåhundrafemtio siklar, tvåhundrafemtio siklar doftande kalmus, 24  femhundra siklar kassia efter helgedomssikelns vikt och en hin olivolja. 25  Av detta skall du göra en helig smörjelseolja, en doftande blandning, en konstmässigt beredd salva. Det skall vara en helig smörjelseolja.
Bibelkommentar: Den ska inte hällas över människans kött: Eftersom olja är symbol för den Helige Ande, ser vi att den Helige Ande inte hälls ut för att förbättra vårt kött, utan för att förhärliga sig själv. Inte heller ska du göra någon annan som den. . . det är heligt, och det ska vara heligt för dig: Detta visar att den Helige Andes verk aldrig kan efterliknas. Det ska inte finnas någon plats för att uppmuntra en köttslig imitation av den Helige Andes gåvor eller verksamhet. Att göra detta förnekar den Helige Andes helighet, och betraktar hans verk som något vi kan göra lika bra på egen hand. (slut citat)

HV 1:3  Ljuv är doften av dina salvor, en utgjuten salva är ditt namn,… Namnet är JESUS och smörjelseoljan är den Helige Andes utgjutande. Gud är kärlek men han är också helig, fullkomlig, rättfärdig och sann. Han är läkedom och balsam för en sårad själ.

1Sam 7:4  Då skaffade Israels barn bort baalerna och astarterna och tjänade endast HERREN. 5  Sedan sade Samuel: “Samla hela Israel till Mispa, så skall jag be till HERREN för er.” 6  Då samlades de i Mispa och öste upp vatten och hällde ut det inför HERREN och fastade den dagen och sade: “Vi har syndat mot HERREN.” Och Samuel dömde Israels barn i Mispa. 7  När filisteerna hörde att Israels barn hade samlats i Mispa, drog filisteernas furstar upp mot Israel. Israeliterna fick höra detta och blev förskräckta för filisteerna. [Märkte ni förändringen? Förra gången var israeliterna högljudda och självsäkra!] 8  Israels barn sade till Samuel: “Upphör inte att ropa till HERREN, vår Gud, för oss, så att han räddar oss från filisteernas hand.” 9  Då tog Samuel ett dilamm och offrade det som ett helt brännoffer åt HERREN. Samuel ropade till HERREN för Israel och HERREN bönhörde honom. 10  Medan Samuel offrade brännoffret ryckte filisteerna fram till strid mot Israel. Men HERREN lät ett starkt åskväder dundra [KJ Herren dundrade med dunder] över filisteerna på den dagen och förvirrade dem, och de blev slagna av Israel.

Synden var bekänd. Avgudarna var förstörda. Ytligheten var bytt i syndaånger och falska läror var bortrensade. Nu var de ense med Gud och med Guds ord och Gud gav en övernaturlig seger.
Offerlammet pekar framåt på Jesus och hans offer på Golgata. Det var deras bekännelse nu. Då ger Gud seger. Seger genom Jesu blod! Seger i Jesu namn!
När vi står för ett äkta omvändelsebudskap och hela Guds rådslut, ger Gud seger. Vi försvarar inte något som Gud kallar synd.

Jag tror att det börjar bli dags att lämna kyrkor och församlingar som inte har allt detta klart för sig, dvs. om det inte finns tecken på uppvaknande och omvändelse. Annars kommer de bara att fortsätta avvikelsen bort från Guds väg.

Samuels mamma Hannas profetiska bön uppfylldes nu bokstavligt. Hon bad den bönen när Samuel var liten. Segern fanns redan beredd hos Gud.
1 Sam 2:10 De som strider mot HERREN blir krossade, ovan dem dundrar han i himmelen; ja, HERREN dömer jordens ändar. Men han ger makt åt sin konung, han upphöjer sin smordes horn.

Sin smorde – det är första gången som benämningen Messias nämns. Gud ska ha all ära för seger i Jesu namn. Namnet JESUS ska äras och förhärligas i evighet. Amen.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Ense med Gud eller med människor

Ledarskap som en Herde


Ingen Psalm är mer känd än Ps 23 därför att den berör det djupaste i vår existens att vi innerst inne är skapade för just den relationen med Gud. Vi kommer aldrig att bli lyckliga och tillfredsställda om vi inte kommer in i det Gud har skapat oss till att vara från evig tid. Johannes Kapitel 10 berör samma sak – Jesus säger här att han är: Den Gode Herden som ger sitt liv för Fåren! Någonting oskyldigt måste ge sitt liv för att rädda oss undan Guds egen vrede (1 Mos 3:21) – Ni skall döden dö (1 Mos 2:1) det börjar med en separering nu som skall bli evig sedan. (Upp 21:8)

Jesus säger att han är den gode Herden då är han alltså samma Herre som David bekänner.
Psa 23:1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas.

Jesus måste vara den Herde som Gud själv slår som tar fårens straff!
Sak 13:7 Svärd, upp mot min herde, mot den man som står mig nära! säger HERREN Sebaot. Slå herden så att fåren skingras. Ty jag skall vända min hand (Makt o Kraft) mot (Till) de små.

Jesus säger själva att han skall dö istället för fåren som den herden men uppstå igen
Mar 14:27
Jesus sade till dem: “Ni skall alla komma på fall. Det står skrivet: Jag skall slå herden, och fåren skall skingras. 28 Men när jag har uppstått, skall jag gå före er till Galileen.” (Där vid elden omvänds Petrus och Herden talar till honom personligen om att vara en herde för hans får JOH 21)

Skriften säger att Herren eller Herden skall uppstå från de döda.
Hes 34:23
Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Skriften säger att Davids Herde eller Herre är Guds Son och sitter på Faderns högra sida.
Psa 110:1 En psalm av David. HERREN sade till min Herre: “Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.” 2 Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender.

Det var predikan om allt detta som gav resultatet på Pingstdagen 3000 fiender omvända
Apg 2:31
I förväg såg han (David) Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida 35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. 36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?”

Innehållet i Petrus predikan är det Jesus själv talade med Emmausvandrarna om fast nu var det i Andens kraft och Andens eld istället. Anden skulle ju påminna om vad Herren redan sagt (Joh 14:26) Bibelordet för det har förmågan att genom Anden tända en eld i hjärtat på dem som lyssnar.

Luk 24:25 Han sade till dem: “Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. 26 Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?” 27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

Luk 24:32 Och de sade till varandra: “Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?”

Evangelium är alltså budskapet om Jesus Kristus i GT:s skrifter, lägg noga märke till vad som står här:
Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. (Det inre) Han hade varken skönhet eller majestät. (Yttre) När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

När Gud slagit Herden skulle han vända sin hand till de små (Sak 13:7)
1/ Det är de som tror predikan
2/ Det är de som förstår Evangeliet

Joh 10:26 Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. 27 Mina får lyssnar (Heb: Shema) till min röst, och jag känner dem (Gk: Levande beröring) och de följer mig. 28 Jag ger dem evigt liv (Anden) och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. (Vända min hand till de små Sak 13:7)

Joh 10:1 Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem.

I dag har det vuxit fram en hel rörelse som är helt koncentrerade på att höra Guds röst! Man menar att alla kan höra Guds röst och kan profetera. Jesus varnade oss för att en sådan rörelse skulle uppstå i Kristenheten men de har aldrig gått in genom dörren till fårafållan. (Matt 7)
De tror de är ledda in i himmelriket
De tror de är hans Får
De tror de hört hans röst: De profeterar i hans namn!

Att höra Guds röst är på hebreiska är Schema vilket har 3 steg.
1/ Lyssna till Evangeliet
2/ Förstå Evangeliet
3/ Göra eller Lyda Evangeliet

FÅRFÅLLANS BETYDELSE

Jag läste en gång en artikel som handlade om den fårfålla som beskrivs i Joh 10. Den som bara hans små Får kan och vill följa med in genom den smala porten till.

Bilden här i Joh 10:1-3 är att i Israel fanns det 2 olika sorters fårfållor en ute på landet sedan en i staden. Varje större by i Israel hade sin egen fårfålla. Innan natten föll så ledde herden sina får in genom dörren (Korset) till denna fårfålla som var en säker plats med ungefär 4 meter höga murar. Meningen med detta var att inga vilda djur eller fårtjuvar skall komma åt dem. Efter det att Herden gått genom dörren överlät han dem åt dörrvaktaren han skulle nu ta över arbetet att vakta fåren i fårfållan tills herden kom tillbaka. När herden gått in med fåren var det bara dörrvaktaren som hade nyckeln till fårfållan ingen annan kunde öppna dörren än han.

Alla som skall vara herdar måste alltså följa Herden in genom samma dörr som han själv gått in genom med fåren. Fårfållan är alltså att befinna sig i Guds Rike eller i Kristus. Dörrvaktaren är Anden som agerar direkt på order av överherden och utövar hans makt och kraft till hjälp för de små. Vi måste helt enkelt ha hjälp att bli små för att komma in genom dörren till fårafållan. Hjälpen heter Andens Kraft som naturligtvis är samma som Korsets Kraft. Vi vill inte ens höra talas om att Gud kan tillåta Svagheter i våra liv för att göra oss små. Saulus blev Paulus (Den lille) och ingen talar så mycket om Korset som han gör. Många bad för honom och ljuset från himlen kom över honom och hans slogs av hästen (Bild på Mänsklig visdom och Kraft) Gud tillät att han till och med blev blind en tid och behövde hjälpas av andra.

Paulus var en förebild på dem som skulle komma till tro alltså dem som Gud skulle göra till sina små genom Korsets Kraft.

1Tim 1:12 Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst 13 fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. 14 Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. 15 Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste. 16 Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv.

Det hebreiska ordet för barmhärtighet har med livmoder att göra och det kan även beskriva hur en moder och en fader älskar sitt barn så mycket att de aldrig ger upp utan visar tålamod. Så det var alltså Guds barmhärtighet som slog honom av hästen och gjorde honom liten och hjälplös.

Paulus säger att han att därför att han har denna tjänst genom Guds Barmhärtighet ger han inte upp (2 Kor 4:1) En sann Herde måste ha upplevt Guds Barmhärtighet det måste vara vår drivkraft. (Matt 5:7) Ödmjukhet hör ihop med barmhärtighet (1 Petr 3:8) Det var precis vad Jobs vänner inte var (Job 19:21)

Heb 12:5 Ni har glömt den uppmaning ni får som söner: Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av honom.  6 Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. 7 Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. (Heb: Med barmhärtighet och Kärlek) Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? 8 Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. 9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva? 10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet. 11 För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Han gör det alltså för att föra oss in i sin fårfålla in genom rättfärdighetens port (Ps 118:14-23) Bara här finns beskyddet mot fiendens raseri som är ute efter oss. Det är alltså Guds barmhärtighet som skall föra oss till omvändelse han kommer som en God Fader och en God Moder aldrig att ge upp. Om vi inte vill böja oss sänder han tuktan över oss för att dra oss tillbaka till fadershuset igen. Den “förlorade Sonen” kom inte tillbaka igen förrän bensinen var slut så att säga.

Den förlorade Sonen värderade världen mer än fadershuset för han hade inte förstått värdet av att vara i fårafållans beskydd. Men när han var där under djävulen i främmande land står det att han kom till sig själv. Nu först så började han förstå Evangeliet och ville omvända sig under sin Fader. Tro inte ett ögonblick på att Fadern som är allsmäktig inte vakar över oss och bryr sig om oss i vårt tillstånd där borta i Grisarnas land. Det är bara Gud som kan omvända en människa och få henne ur syndens nät och öppna hennes ögon så hon kan förstå värdet av fadershuset.

När han kom hem fick han nåd istället för straff! Det är ju Evangeliets grundbudskap vi får se i den gödda kalven som slaktades: Jesus Kristus dog istället för mig!
Han fick en ring på sitt finger!
Han fick skor på sina fötter!
Han blev klädd i den finaste dräkten!
Det blev stor glädje i Fadershuset!

Liknelsen om den förlorade sonen nämns tillsammans med en annan liknelse för att visa Guds barmhärtighet mot oss. Han är beredd att gå långt och göra drastiska saker för att vinna en Son tillbaka igen precis som en God moder och Fader gör alltså. Jag avslutar med bilden vi startade med om hur den Gode Herden verkligen är.

Luk 15:4 Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? 5 Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det på sina axlar. 6 När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. 7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

Då ser vi av liknelsen som följer om den förlorade Sonen att det var Gud som i sin barmhärtighet förde den förlorade Sonen till omvändelse och hem till fårafållan igen. Han hade nu lärt sig och uppskattat värdet av att vara där istället.

Nådig (Heb: Chesed) och Barmhärtig (Heb: Rechem) är Herren! (2 Mos 34:6) Heb: Rechem (Barmhärtighet) är ett känslomässigt laddat ord det har med det innersta livet att göra det betyder bokstavligen livmoder. Barmhärtighet eller medlidande är här en kärlek som känns, en mors djupa kärlek till sitt lilla barn (Jes 49:15) en fars ömhet för sin avkomma (Ps. 103:13) en innerlig kärlek mellan bröder och systrar (1 Mos. 43:30).

Likt Paulus måste Mose gå i ökenskolan tills han mötte Elden där en dag. Alla måste lära sig vem Jag Är först! Innan man kan vara Herde för Guds egna Får! Ingenting kännetecknar Guds härlighet så mycket som hans Nåd och hans barmhärtighet det finns i Guds väsen det är hans Kärlek.

2 Mos 34:4 Mose högg ut två stentavlor, likadana som de förra, och tidigt följande morgon gick han upp på Sinai berg, så som HERREN hade befallt honom, och han tog med sig de båda stentavlorna. 5 Då steg HERREN ner i molnskyn och ställde sig där nära intill honom och ropade ut HERRENS namn. 6 Och HERREN gick förbi honom där han stod och ropade: ” HERREN! HERREN! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning,

Joh 1:15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd

Hur skall han kunna bli känd för världen? Anden skulle komma och hjälpa oss vittna för världen och göra honom känd.

1/ Genom att vi bär Andens Frukt (Hjärtat)
2/ Genom ett äkta Evangelium (Munnen)

Janne Ohlin – predikan: Emanuelskyrkan i Kungsbacka 1/5-22Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Ledarskap som en Herde

Ljus i mörkret!

Ni som känner mig vet att jag fått gå igenom tuffa prövningar senaste åren först gick knät sönder och nu fick jag Menieres sjukdom. Att jag ens klarade av att predika och arbeta i helgen är ett stort under i sig.

Jag har vänner och en underbar hustru som är till stor hjälp. Men utan Guds hjälp är man faktiskt totalt hjälplös. Jag gick runt i natt på skeppet och bad inom mig till Gud om hans hjälp jag var helt slut och kände mig så totalt kraftlös och attackerad i mitt sinne. Jag sa till Herren att om du inte griper in nu vet jag inte vad jag skall ta mig till jag orkar inte mycket mer nu. Kanske kan det här budskapet vara till en hjälp för någon för jag upplever att Djävulen verkligen är vred just nu och attackerar oss troende hänsynslöst.

1Pet 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 10 All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 11 Hans är makten i evighet, amen.

Jag fick så klart för mig att jag skulle läsa Ps 27 och tack o lov vilken underbar överskrift. “The Lord Is My Light and My Salvation

Psa 27:1 Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd? 2 När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då skall de själva stappla och falla. 3 Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. 4 Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter: Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel. 5 Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning, han för mig upp på klippan. 6 Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda, jag vill sjunga till HERRENS ära och lova honom. 7 Hör, HERRE! Jag höjer min röst och ropar, var mig nådig och svara mig. 8 Mitt hjärta tänker på ditt ord: “Sök mitt ansikte!” Ja, ditt ansikte, HERRE, söker jag, 9 dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du, min frälsnings Gud. 10 Om än min far och mor överger mig, tar HERREN emot mig. 11 Visa mig, HERRE, din väg, led mig på en jämn stig för mina förföljares skull 12 Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja, ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. 13 Jag är viss om att få se HERRENS godhet i de levandes land. 14 Hoppas på HERREN, var stark och frimodig i ditt hjärta, ja, vänta på HERREN!

Tack för alla förböner vänner !
Mvh Janne Ohlin

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Ljus i mörkret!

Lidandens välsignelse

För mig har dessa 2 år inneburit mycket lidande både kroppsligt men också själsligt massor av mediciner en del mår jag speciellt inte bara på. Men jag var tvungen att ta dem ändå annars får jag yrselanfall. och blir utslagen. Prisa Gud du som fortfarande har hälsan under kontroll sånt tänkte man aldrig på som ung. Man tror att man skall leva för evigt !

Det är ju påskveckan och det är ju en vecka som talar om Jesu lidanden. Men den andliga principen är ju alltid att korset kommer först och kronan sedan. Det är ju mycket roligare att tala om kraft istället för kors men egentligen hör ju båda två ihop. Det är både korset och pingsten samtidigt som verkar i våra liv varje dag liksom.

Vi vill gärna vandra i Andens Kraft och tala om Andens fullhet. Ett tag efter min frälsning läste jag en massa böcker en del bra och en del mindre bra. Jag visste ju redan att Gud kallat mig till att undervisa så jag plöjde igenom massor av böcker. Jag gick enh natt på toaletten och lade mig och upplevde att Herren sa att jag inte skulle läsa en massa böcker för att jag vill undervisa dig. Då förstod jag inte vad han sa men han sa att han skulle undervisa mig steg för steg klockan var då exakt 03:00. Han började tala om ett kors i mitt liv det var bara en teori då i mitt huvud det var inte praktiskt upplevt ännu.

Nu 32 år sedan kan jag stå här och berätta att budskapet om korset måste bli en praktiskt erfarenhet i våra liv som bara kan upplevas genom livets skola. Det är bara genom att följa Jesus som korset kan bli en verklighet i våra liv. Det är den enda vägen som vi kan få uppleva den sanna kunskapen om Gud och den sanningen som lyser upp våra hjärtan och driver ut mörkret och befriar oss. Det är på Guds uppenbarade sanning i våra hjärtan som Herren kan trona. Det är han som är smörjelsen det är en person som lyser upp ditt innersta det är Jesus Kristus den smorde Messias.

Han kom till Nasaret (Fullt av rövargäng och kriminella) De tog inte emot hans budskap gör vi det? Han kallades till och med Jesus från Nasaret typiskt av Gud att uppenbara sig mitt bland samhällets utstötta. Han korsfästes till och med mitt ibland kriminella med en rövare på varje sida av honom.

Luk 4:18 Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet

Här möttes alltså Jesus som predikande Andens kunskap med de förblindade som inte förstod hans budskap. Andens smörjelse och kunskap som leder till frihet kan bara komma ifrån Jesu Kristi ansikte avtäckt i mörkret i våra hjärtan. Om Herren inte hade uppenbarat sig för mig och talat om att korset måste gå hand i hand med min växande kunskap hade min kunskap ärat mig istället för Jesus.

Den tjänst som Herren planterar i oss växer upp genom Korset och Andens kraft det är din identitet som skall förhärliga Jesus och inte oss själva. Jag hade aldrig förstått det här om inte Herren hade uppenbarat det för mig. Djävulen är så listig så enbart Kunskapen om Gud och hans ljus kan kasta ut honom ur ditt liv. Om han lyckas styrka din egen förmåga och förblinda oss för korsets kraft kommer vi att berömma oss av vår egen förmåga och det är exakt det som är andlig fångenskap.

Det måste komma en påsk i våra liv förr eller senare och det måste bli större än bara tradition med påskris och fjädrar. Jag hade ju byggt på min egen förmåga att samla kunskap men jag förstod inte då att det bodde ett mörker i mitt hjärta som uppträder som ljus och ville berömma sig av den kunskapen. Detta är exakt vad han vill md ditt hjärta (Jes 14

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Kristus sänder inte någon med en bara en inlärd kunskap om evangelium. Kristus sänder en som har fått kunskap om evangelium tillsammans med en upplevelse av Kristi Kors! Om inte båda delarna finns med i det redskap som förmedlar kunskapen blir åhörarna inte påverkade eller befriade. Det var alltså det här Gud ville tala till mig om för 32 år sedan. Janne du kan bli en bra föreläsare och debattör genom all din pålästa kunskap men om jag inte får lägga mitt kors på dig samtidigt kommer Guds kraft och Korsets kraft att saknas.

Vet du vad jag har upplevt genom åren som den största frestelsen? Satan vill alltid få dig att tro att du är andligare än du är. Det slår aldrig fel det kommer en prövning som snabbt plockar ner oss igen ganska snabbt har du varit med om det? Men det finns en underbar hemlighet och välsignelse från Gud i detta han vill nämligen åter lära oss en läxa vi har så svårt att lära oss.

Det vi har som vi kallar Andlighet det som jag för 32 år sedan trodde att jag själv kunde utveckla genom kunskap. Vi kan aldrig äga den det är detta som är skatten i lerkärlet när prövningarna kommer är de tillför att du skall klart förstå att du är ett bräckligt lerkärl och han själv äger skatten.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Den väg Anden för dig på är Korsets väg! Vägen Anden leder dig in på skall föra oss in i hela den sanning vi nyss har beskrivit. Det är omöjligt att vandra i Anden och samtidigt inte följa Korset det är en och samma väg.

1/ Sanningen om vem Gud är och vad han vill Han vill plocka av dig allt eget sken (1 Kor 1:29)
2/ Sanningen om vem du är och alla motiv bakom det du försöker prestera för Gud (1 Kor 1:29)

Jag har målat ut alla svagheter genom åren för att visa de andliga fällorna Satan försöker att rigga för att fånga dig. Jag jagade ju Andens fullhet genom böcker och olika knep för att inte tala om hur många fastor jag gjort men jag blev ju bara andligare i mina egna ögon och inte Guds. Det jag verkligen saknade var ett förvandlat sinne så jag kunde förstå Guds vägar. Gud måste göra detta genom sin kunskap som övergår mitt förstånd. Guds visdom är korset och om du följer Andens ledning kommer du hamna där tillsammans med Jesus Kristus.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Så kommer vi då fram till jakten på Andens fullhet som så många jagar idag. Men man hoppar över att Andens fullhet för dig till korset. Vi kan inte välja vilka delar av Kristus vi vill ta emot: Kristus är inte delad! Vi kan heller inte ta emot olika delar av Anden för Anden ges ifrån honom som utgjuter den ock han är inte delad. Precis likadant är det med Andens frukt (Gal 5:23-24) vi kan ju inte välja olika delar.

Nu vill jag att ni skall tänka till lite för det finns en ny andlighet som sprider sig som en präriebrand i vårt land. Ni har själva sett det man söker andens manifestationer. Helst skall det stå en känd predikant från USA och skrika: Fire Fire! Folk skall falla ner och helst uppvisa manifestationer av olika slag. Kommer det en sådan till Sverige fylls lokalen snabbt med människor.

Precis när detta startade 1984 talade Anden starkt till oss var detta verkligen Andens eld som föll?

Då sa Herren något till oss jag aldrig glömmer!

Rom 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!”

Ser du att Anden för dig till Golgata kors?
Det gör inte den falska ande som kommer ifrån Fire! Fire!

Nu sa Gud till oss att denna eld kommer att sprida sig som en löpeld över jorden. Han sa att han hade en annan väg för oss det blir ingen lätt väg men om ni böjer er ner för det jag lägger på er så skall jag låta min nåd och min smörjelse vara med er. Detta kommer att föra med sig en lång ökenperiod för er genom trånga passage.

Jag kommer att på grund av mitt sjukdomsstillstånd idag att hålla en kort predikan. Jag vill ställa en fråga: Vad har nu denna ande folk fått över sig egentligen skapat?
Du kan omöjligt får Anden som Kristus äger som förlöser någon kraft över dig.
Om den samtidigt inte leder till att korsfästas med Kristus (Rom 8:13)

Det här är exakt hur du skall pröva Andarna idag.
1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (Fulla Kunskapen om Gud) som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning (Fulla Kunskapen om Gud) och inte lögn. (Pseudo Kopia) Förbli i honom, så som den har lärt er.

1/ Jesus äger allt Anden undervisar oss och förhärligar Jesus Kristus
2/ Nu kommer dessa som inte förstår Kunskapen om Gud de säger att du kan äga den
3/ Inte bara det utan den här nya smörjelsen förmedlas nu till andra som gör upplevelser
4/ Lägg märke till att lögn handlar om att dra ifrån och lägga till
5/

När det här började spridas som en löpeld över världen sa Herren till oss ungefär så här. Jag har en väg för er det kommer inte att bli en lätt väg men lyder ni och böjer er för det jag lägger på er så skall min nåd och min smörjelse vara över er. Är inte detta märkligt?

Här har vi en hel rörelse som flög jorden runt och jagade smörjelse. Då säger Gud att han skall lägga ett kors på oss föra oss bort från detta och låta hans nåd och smörjelse vara med oss. Nej det är inget konstigt det var ju det Gud sa till mig i början: Andens Kunskap och Andens visdom (Smörjelse) kan du omöjligt få del av Janne om du inte går Korsets väg.

Då kan omöjligt det vara Guds smörjelse och Guds Visdom och Kunskap man lär ut eftersom Gud sa att vi skulle dra oss undan dem. Det är ju uppenbart att man menar att denna smörjelse kan överföras genom handpåläggning från person till person. Ju mer manifestationer det skedde ju mer smord kallades nu den här personen ju mer lyx och rikedom uppvisade man. Budskapet om korset fick den betydelsen nu att han tog all förbannelse för att göra dig frisk hel och rik.

Detta måste jag fullständigt ha missat allra helst idag. Jag har ont och dagliga smärtor och mår illa till och från varje dag tillsammans med många fler. Men det här är Guds väg för våra liv och endast när oliven pressas kan den äkta oljan komma ut. Så äkta jungfruolja och ljus till lampan kan bara fås genom sann förkrosselse. Det här är de visa jungfrurna med olja i sina lampor de representerar den Andliga Kunskap och Visdom du bara kan få på korsets väg.

Vad innebär det nu att vara smord jo från Messias (Den Smorde) utgår hela Anden (Smörjelsen)
1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla (Hela) sanningen. 21 inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i (Hela) sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn (Pseudo) kommer från (Hela) sanningen.

Det ar ju Andens fullhet som skulle leda oss in i hela Sanningen (Joh 16:13)
Hela Sanningen innebär ju att Anden skall får kraft från Jesus och döda vårt kött (Rom 8:13)
Det är bara de som drivs av detta som är Guds söner (Rom 8:13)

Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Lidandens välsignelse