Ohlins fundering och Ändens tid

fundering

Följ det religiösa, politiska och ekonomiska skeendet i Bibelns ljus i Ohlins funderingar

Field

ÄNDENS TID

Undervisning om Ändens tid från Trunnagården 2011 http://elvorochjanne.se/undervisning/svenska/ljud/Andetiden_Trunna.html
(innehåller uppdateringar med vår undervisning om Ändens tid och Temadagar som vi har haft sedan 2008)

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , | Comments Off on Ohlins fundering och Ändens tid

Kundalinivarning och Faith Undone

KundaliniKundalinivarning

Håller orena andar på att invadera kyrkan?

Del 1 – Del 2Del 3Del 4Del 5

Det här är mindre sammanfattningar, citat och mina egna tankar utifrån boken Kundalinivarning, skriven av Andrew Strom. Den finns på engelska men inte på svenska (än). Här kan även ni som inte läser engelska få inblick i innehållet. Mina egna tankar är markerade med lila text… (utlagd 2010 på www.elvorochjanne.se )
/Elvor Ohlin

FaithUndone

Faith Undone

Läs utdrag och egna kommentarer till Roger Oaklands bok Faith Undone
/Janne Ohlin

 

 

Posted in KINGDOM NOW | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Kundalinivarning och Faith Undone

Ursprunget till Emergent Church

Det verkliga ursprunget till Emergent Church

Vi har varnat för Emerging Church-rörelsen (EC) i ganska många år nu. Det som går att ta del av sedan vi på senare år också gick ut på nätet, finns framför allt på Ohlins funderingar och inspelad undervisning/predikan & >>  för att förklara rörelsens (negativa) påverkan på kristenheten. Ofta syns konsekvenserna medan få känner till varifrån det kommer men det sprider uppenbarligen mörker och andlig död omkring sig i längden.

Vi vill starkt rekommendera denna video på 2 timmar, där man gör en mycket noggrann genomgång – med svensk text!

Det verkliga ursprunget till Emergent Church >>

EC

Vi vill uppmana alla att sprida denna video till så många som möjligt. Om din pastor citerar eller sprider böcker av exempelvis Brian McLaren, Rob Bell, Tony Campolo, Tony Jones och Doug Pagitt – uppmana honom eller henne att ta del av videon och varna!

 Leva
Warren
Video med svensk text >>

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med mål och mening. Men vad lär han ut egentligen? Svaret finns här på en video med svensk text. >> I USA som ligger långt före Sverige, har Warrens inflytande lett till att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av annat.

/Elvor & Janne Ohlin

 

Posted in DISCERNMENT | Comments Off on Ursprunget till Emergent Church

De två skördarna

Läs också om Guds tilltal och varning för att föra in (Bill Hybels och liknande) företagsstrukturer och företagstänk i församlingen som är vanligt i ledarutbildningar idag >> .
/Elvor

Fieldbible-vete-1

De två skördarna
Två skördar – två väckelser

Undervisning av Elvor Ohlin 
26 mars 2010 >>

Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984 >> . Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

Jesus förklarar liknelsen:

Matt 13:36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Ogräset samlas först

Grundtextens ord beskriver ”ogräset” som darnell. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta.

Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det “ivraie” (betyder berusning/dryckenskap), som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap, en förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken: skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor.

Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig ”Guds bartender” och uppmanar människor att bli ”fulla av anden” så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt (kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat!). Omdömet i sådana sammanhang är lika ”stort” som hos en berusad människa.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Den helige Ande är just HELIG och förnedrar inte. Den helige Ande gör oss nyktra och vakna (1 Petr 4:7, 5:8), ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda.

Jes 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk (vetet). 6 Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten (lever i helgelse). 7 Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar (eng. misstar sig på visioner), de stapplar när de skipar rätt(kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt). 8 Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck (lever i medveten synd).

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Grundtexten beskriver all slags berusning [G3178 methe], inte bara av alkohol.

Ef 5:18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Darnell är tomt och värdelöst

Ogräset, darnell, har inget korn i axet. Det saknar ”frukt” och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll, substans [hupostasis G 5287]. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att ”gå i tro” är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren, att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet (till Jesus).

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
(KJ) Now faith is the substance [hupostasis] of things hoped for, the evidence of things not seen.

Hupostasis är sammansatt av hupo som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran, tillförsikt och histemi som betyder att stå, förbli, hålla fast vid (rot: stauros som betyder kors). Vi kan beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus (Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv) och får sitt amen i honom (Gud gör det han har bestämt och lovat) 2 Kor 1:20.

Ogräset får inte rensas bort för tidigt för då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som lockats fel och som omvänder sig! Det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är i ett av de sista kapitlen i Bibeln:

Upp 18:4 “Dra ut ifrån henne, ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder…!”.

Ropet gäller att dra ut från ”skökan”. Uppenbarelseboken kallar ogräset för Skökan Babylon i motsats till ”bruden”, församlingen som är trogen Jesus (brudgummen). Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utger sig för att vara andlig och söker enhet.

Ords 7:14Gemenskapsoffer har jag burit fram, i dag har jag infriat mina löften.

Hon leder istället till andlig död.

Ords 7:25 Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. 26 Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. 27 Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar.

Hon – världskyrkan/världsreligionen – kan alltså använda Jesusnamnet men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina ”andra män” dvs. avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne (Matt 24:12).

alkohol

Berusning/dryckenskap – alltid om skökan!

Skökans ”vredesvin” berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden/vetet (Upp 18:2), som väljer Jesus som Herre i sitt liv. Skökans synder når ända upp till himlen 18:5. (Jämför Babels torn där man ville göra sig ett namn och ”nå ända upp till himlen” och göra sig till gudar 1 Mos 11).

Skökan beskrivs i Ords 23:27-35. Hon har stor framgång och förökar ”de trolösas antal” (v 28). Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer (v 33), falska visioner. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser (v 31) men de blir ”ormbitna” (v 32) eftersom det öppnar för det ockulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar (30, 35) och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer alltmer.

Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna Gudsfolket (v 10). Att flytta gamla råmärken är detsamma som att hindra eller flytta på människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst (v 7).

Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i gudsfruktan (v 12, 15-19). Deras bördeman (förlossaren Jesus, v 11) är stark och deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån desto bättre. Gå inte dit! Lyssna inte eller ta del av det! Tag varning för nyandlighet och s k karismatisk dryckenskap! (v 20) En dag kommer när Gud själv ska döma skökan Babylon för alla som blivit vilseledda och för dem som hon har förföljt.

Jer 51:2 Jag skall sända skördemän mot Babel, och de skall rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor skall de komma emot det på olyckans dag.
Jer 51:11 Vässa pilarna, fatta sköldarna! HERREN har uppväckt de mediska kungarnas ande, hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är HERRENS hämnd, hämnden för hans tempel. (Jämför de som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel 1 Kor 3:17. Samma ord fördärva står i Upp 19:2 om skökan som fördärvade (hjärtats jord) jorden).
Jer 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighets mått är fyllt. 14 HERREN Sebaot har svurit vid sig själv: Sannerligen, jag skall fylla dig med människor så talrika som gräshoppor, och de skall höja segerrop (skördeskri) mot dig.

Ett annat exempel där någon är drucken:

Luk 12:42 Herren sade: “Vem är den pålitlige och förståndige [phronimos G5429] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. 44 Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. 45 Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, 46 då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. 47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning [hetoimazo G2090] och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Här saknas med andra ord gudsfruktan!

Den förståndige [phronimos G5429] betyder även vis, klok och uppmärksam på någons intresse. Han/hon är alltså mån om sin Herres vilja och ställer i ordning [hetoimazo G2090] mat (Guds ord) och ger i rätt tid. Hetoimazo betyder att noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas (inre uppbyggelse) och att bygga. Det är den helige Andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud.

toronto1toronto

Den andre (den onde) tjänaren bryr sig egentligen inte om sin Herres vilja, reder inte till mat utan dricker sig redlöst berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man ”varit så drucken i anden att man inte kunnat predika”, i karismatiska sammanhang där ”man dricker sig fulla i anden”? Eller att man har lagt undan Bibeln och ”slutat gneta med läran för upplevelsens skull”? Han slår ([tupto G5180] kränker, sårar samvetet) sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige Ande. För dem som följer Jesus och är känsliga för Guds Ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag.

Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och t o m kan misshandla, på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel (exempelvis det som hände i Lakeland, Florida). Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men med samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner.

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.

Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet, är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin/alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När de avslöjas brukar det förklaras med att de är så ansatta av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse…(!) Förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Läs >> och gå till villolära nr 7 – Den troendes rättfärdighet här och nu. Eftersom de bygger på ett falskt evangelium saknas Guds kraft att stå emot synden. Det är den verkliga orsaken!

Nykterhet och den helige Ande

Om vi jämför falsk karismatisk ”dryckenskap, fylla och berusning” med den helige Ande, ser vi att Anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid (Rom 14:17).

1Tess 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten (mörker är ett liv i synd och andlig blindhet). 8 Men vi som hör dagen till (ett liv i helgelse), låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [G3709 orge = den eviga vreden som drabbar alla som förkastar Jesus Kristus – handlar  INTE om att slippa vedermödan] utan till att vinna frälsning (evigt liv) genom vår Herre Jesus Kristus.

1Petr 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

1Petr 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

Det står ingenstans i Apg att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och ”förkunnade Guds väldiga gärningar”.

Apg 2:7 Häpna och förundrade sade de: “Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, 10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.” 12 De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: “Vad kan detta betyda?” 13 Men andra sade hånfullt: “De har druckit sig fulla av sött vin.” 14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord…

Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige Ande och jublande glad men också alldeles nykter när han talade till folket i Andens smörjelse och kraft. Den helige Ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom!

Ledas samman eller rafsas ihop

Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiska. Ogräset samlas [sullego] och vetet samlas [sunago]. Sullego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. De blev orsak till otro och uppror mot Gud. Orsaken till att Gud dömer henne är alla hennes synder och ondska och för att hon förföljer Guds folk och dem som söker Gud. De som utgör (gör sig ett med) ”skökan” har förkastat världens Frälsare, Jesus Kristus.

Vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse!

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

borste

Att ogräset ”rafsas ihop” är dess egen strävan när det församlar sig och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta och Jesu frälsning gäller alla människor (1 Tim 2:4), men Gud tvingar ingen. Valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig kommer en punkt när Gud prisger (Rom 1). Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna.

Ogräset kan jämföras med den ”blandade hop” [Aspesuph H628 som betyder lösaktig, kritiklös, ihopskrapad folkhop] bland Israels folk som längtade tillbaka till Egypten (världen) och som aldrig hade omvänt sig i hjärtat och som nu föraktade mannat (Jesus och talet om korset).

4 Mos 11:4 Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sade: “Vem skall ge oss kött att äta? 5 Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och för intet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. 6 Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna.”

Skördetiden – tidens avslutning

Upp 14:14-16 Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans, och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: “Låt din lie gå, och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd.” Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad.

Matt 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

vetekarve

Vetet samlas

Sunago betyder att ledas tillsammans, sammankallas, föra samman, inkallas och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet som leds tillsammans genom den helige Ande i en äkta (Andens) enhet.

Jer 23:3 Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4 Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger HERREN.

Hes 34:21 Eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess ni har drivit ut dem och skingrat dem, 22 därför skall jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag skall döma mellan får och får. 23 Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David (förebild på Messias Jesus). Han skall föra dem i bet och vara deras herde.

Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige Ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är Andens verk. Antingen är man ett i Anden eller inte. Då tar man sig till vara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridda över hela jorden är den enheten ett faktum.
Johannes Döparen:

Matt 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla [sunago] sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Vetet är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom (Fil 3:8-9).

Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

Simon (Petrus) var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den säkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen oförmåga. Detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds Andes verk i våra liv.

Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

vete-skord

Guds rikes skörd

Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet är Guds ord, Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid (omkring en människa). Sådant är alltigenom människoverk.

Äkta väckelse är Guds verk, som i Apg 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, 120 män och kvinnor i Jerusalem, hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var i uthållig bön och bad enligt löftet om den helige Ande för att få kraft att vittna (Luk 24:49).

Varje äkta väckelse/skörd har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en ”metod”, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes de också själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning.

Hebr 10:36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige Ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen var otålighet. Det visar på brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud!

Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010: Detta tankesätt (”blink of an eye”) har börjat infektera kyrkan, och påverka beslut som tas inte bara av ”ögonblicks-kristna” utan även ”ögonblicks-tjänster”. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse: ”Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxt-konferens och annonserade omedelbart, att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över en natt! Han bad oss inte ens att be över det…vi är alla förvirrade”.
Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna, “Har du bett över detta? Har du sökt Herren angående det här? Omger dina bröder och systrar dig i bön? Har du fått ta emot gudomlig ledning?”
Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du “i ett ögonblick”? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer – vilket är precis det som dessa “ögonblicks-beslut” leder till.

Se inte upp till det som är stort

Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom bör vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och inte ta för givet att det är rätt ”skörd”.

Matt 24:11 Många [polus 4183] falska profeter skall träda fram och bedra många [polus 4183]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [polus 4183].

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Finns det räddning för den som vänder om?

Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser.

Jud 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Det finns befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren (demonisk) andlighet.

Signaturen ”marie” skrev på Bernt Isakssons samtalsforum:
Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det s k IMPARTATION. Efter detta började jag få energi uppskjutningar, jag hade t o m blå gloria runt huvudet vilket är väldig vanligt i bl a New age. När jag berättade det för en vän så sade hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor, läkaren sade att jag hade astma, medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalini anden. Efter det har jag känt en markant skillnad.
Mina vänner sök inte manifestation, eller underverk, dessa är inte i sig ett bevis på att det är Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar…

Det är viktigt att vi ödmjukar oss, bekänner och tar avstånd.

1Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

 

/Elvor Ohlin

Gå till De två skördarna Del 2  >>
Tillägg
till De två skördarna >>


UTDRAG FRÅN
De två skördarna DEL 2

Undervisning av Elvor Ohlin från mars 2010

“…Mat som stinker

Antikrist kommer att “sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud” (2 Tess 2:4). Han kommer att sätta “Förödelsens styggelse” (Matt 24:15, Dan 9:26) eller “styggelsen som orsakar förödelse!” . Åsikterna går isär om det verkligen är ett bokstavligt tempel eller om det bara är “andligt”, i avfallna kristna (avsedda att vara tempel åt den helige Ande). Grundtexten i NT antyder nämligen det men jag tror att det är både och. Det börjar andligt men tar sig uttryck bokstavligt. Jesus sa “när ni ser…” och det borde betyda att vi klart kan se när det sker. Det som föregår den bokstavliga uppfyllelsen är att laglösheten (den förbjudna maten) sprids och tas emot.

Styggelse [bdelugma G946] betyder mat som stinker, dålig lukt av mat som ger illamåendedet är en talande bild på vad alla som älskar Jesus upplever när förbjuden och stinkande (andlig) mat eller villoläror serveras. Det “stinker” när zen/djupmeditation, yoga, oneness, katolsk (och annan) mysticism, panteism, ikondyrkan, företagstänkande och andra kontroll -och maktstrukturer tas in i församlingen! Det är inte i harmoni med Guds ord.

Att lyssna på flummiga förkunnare som inte predikar Guds ord rent och klart, utan citerar och upphöjer mystiker eller österländsk mystik mm, ger illamående!

Var hör våra dagars kristna självförverkligande och självupphöjande böcker hemma? Var hör metoderna hemma, som ska ”stärka självkänslan” och ”ge inre bilder och nya tankar”, istället för omvändelsebudskap till Jesus Kristus, den ende som kan förvandla en människas liv på djupet?!

padda

Paddorna i mängder som stinker – onda andars läror

Lägg märke till att det är onda andarpaddor – som samlar alla till Harmagedon. Klartecknet är när Eufrat torkar ut (händer bokstavligt idag). Det öppnar för kungarna från Östern – politiskt (den stora armén i Upp 9:16) och religiöst (österländsk religion). Både den politiska och den religiösa “armén” är det slutliga antikristliga upproret mot Gud.

Upp 9:13 Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. 14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: “Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat.”

Änglarna håller de 4 vindarna4 hästarna som driver fram 4 vilddjur (Dan 7, Sak 2, Upp 6). Många upplevde att 11/9 terrorattacken i World Trade Center och Irak-kriget var en startsignal för något. “Världen kommer aldrig att vara densamma mer”, sa man. Var det den sjätte basunen som ljöd?!

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15 “Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

En av plågorna i Egypten var paddor som vållade stank i landet när samlade dem högvis i mängder – jmf Förödelsens styggelse.

2 Mos 8:13 HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Paddorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank.

Paulus varnar för onda andars läror som man samlar i hoptals.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars (“paddor”) läror.

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder (hoptals) av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Joels armé stinker

Joels armé (Nordlandskaran) “stinker” när den besegras. Den är med andra ord full av onda andars läror – förödelsens styggelse. (Läs om Joels armé i Kundalinivarning Del 2 >> . Den utgör i ändens tid hela det religiösa upproret mot Gud och Guds folk. STANKEN kommer av att människan tror sig nå gudomlighet och säger sig vara “Gud”. Därför tar man också emot världsledaren – antikrist.

Joel 2:20 Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. 21 Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort.

Borde vi inte desto mer höja beredskapen till vaksamhet idag. Vi ska avslöja och varna för all villfarelse som vill förgöra människor. Annars är vi kärlekslösa. Alla som älskar Jesus och hans folk, vill skydda och rädda. Det är herdarnas (och alla ledares) skyldighet. Det är det som är äkta kärlek [agape].
Vi lever verkligen i den yttersta tiden.

kyl

Kärleken kallnar när själiska läror tar över

Guds kärlek [agape] kommer att kallna (svalna) [psucho G5594] (Matt 24:12). Psucho beskriver ett kylskåp som kyler, en kall vind, att andas eller blåsa (jmf vindkast i läran, Ef 4:14).
Definition för psucho: En andlig kraft som fördärvar genom en ondskefull och giftig vind. Vi ska inte bara låta bli att äta sådan “mat” utan också hålla oss därifrån, för “vinden kyler ner”.

Matt 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (följ inte mystiska ökenfäder), så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (ta inte del i djupmeditation eller katolsk eukaristi), så tro det inte.

Från psucho kommer ordet för själ, psuche. Då förstår vi att det som får kärleken att kallna är själiska läror eller världens tankesätt. Paulus kallar det för läror som ”kliar i öronen” och ”onda andars läror”.

Laodicea församling höll på att kallna. Den var ljum av samma orsak. De blandade sanning och lögn i kompromissens spår. Lägg märke till vem som får äran för den falska framgången! De hade nått den genom sin egen styrka och förmåga och de föraktade Guds fostran och helgelse (Upp 3:19). Jag är, jag har…

Upp 3:15-17 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum(kärleken kallnar) och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun (samma hände med Israels folk i landet 3 Mos 20:22). Du säger ju: ‘Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
3:19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Imitatörer som splittrar

Judas v 16-19 talar om bespottare (1917 års övers.) – imitatörer (grek) som splittrar, talar stora ord och vandrar efter egna begär. De smickrar för att vara människor till behag. De är själiska [psuchikos = oandlig, sensuell, själisk – psuche] och har inte Anden (v 19).

Matt 24:4-5  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse [planao G4183].

Planao[G4183]betyder att leda bort från sanningen, förvilla, leda vid sidan av vägen, orsaka att man flackar omkring, går vilse och avfaller från sanningen. Jesus frestades av satan i öknen att gå en till synes lättare väg, satans väg (den breda vägen) och att vika av från korsets väg (den smala vägen). Men Jesus vann seger i allt och gick korsets väg för vår skull.

Att gå i ok med ”Beliar”…”
Läs fortsättningen >>

 

Posted in DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , | Comments Off on De två skördarna

Serie: Jesu återkomst

 

Video-serie om Jesu återkomst

För att förstå Bibelns profetiska ord om ändetiden och Jesu återkomst, tror jag att man måste ha innebörden av Gamla förbundet och Nya förbunden klart för sig. Det här är därför en genomgång som jag gjorde 2011 med mycket bibeltext, för att inte bara citera en vers här eller där, som ofta görs i olika tolkningar (ibland p g a tidsbrist). All bibelläsning får du som text framför dig på videon tillsammans med bilder. Serien finns även på YouTube.
/Elvor Ohlin
Del 1 Gamla förbundet: Israel – folket och landet >> HÄR
Del 2 Nya förbundet >> HÄR
Del 3 Högtider och sabbater – Jakobs nöd >> HÄR
Del 4 Allas ögon ska se honom >> HÄR
Jesu återkomst: När? Var? Hur?
a) Den sista generationen – fikonträdet
b) Darbyismen
c) Grekiska ord om ankomsten
Del 5 Vedermödan – Avfall – Antikrist – Förödelsens styggelse
a) >> HÄR b) >> HÄR
Del 6 Basunljud – De dödas uppståndelse – Änglarna – De utvalda – Skökan eller Bruden >> HÄR
Del 7 Falska kopior – Kan Jesus komma när som helst? a) >> HÄR
Som en tjuv om natten – Harmagedon [politiskt & religiöst] b) >> HÄR

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Serie: Jesu återkomst

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT
Undervisning: Elvor Ohlin

Ledarskapet i NT

Studier i Bibeln och därtill undervisning, erfarenheter och Guds bekräftan på många sätt och till många, har övertygat mig om att det från Guds sida inte finns någon nivåskillnad mellan man och kvinna eller någon ”ordning”, så att bara män kan vara ledare i församlingen. Adam och Eva fick samma kallelse och uppgift av Gud själv (1Mos 1:27-28). Det är mer än uppenbart i alla tider att Gud har utrustat och bekräftat både män och kvinnor i alla funktioner, om det så gäller predikan, ledarskap eller andra uppgifter i församlingen. Gal 3:28 kan här ses som en ”nyckelvers” för Guds rike. Debora i GT, var kallad av Gud och framstår som ett av exemplen, som pekar fram emot det Nya förbundet.

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

(Från Adam Clarkes bibelkommentar: …Enligt den välsignade kristendomens anda, har de (kvinnorna) lika rättigheter, lika privilegier, och lika välsignelser, och låt mig tillägga, de är lika användbara.)
Vi kan inte förvänta oss att det ska bli synligt i alla församlingar i den här tidsåldern innan Jesu återkomst, men vi borde kunna förvänta oss att det ska bli mer och mer synligt i de bibeltrogna församlingarna. Så har det varit i alla äkta väckelser och vi ser det exempelvis i väckelsen i Kina, framför allt bland de förföljda kristna.

Bland väckelsens redskap är inte bara män, som det ibland låter som när det berättas om väckelsehistoria. Nej, det är bara det att kvinnorna ofta “glöms bort”, kanske därför att män lättare kommer ihåg män. Det kan också bero på bristande kunskap eller förutfattade meningar.

I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Grunden är ingen tidstrend. Då kan det lika snabbt vända och så är man tillbaka i mänskliga traditioner eller lagiskhet. Vi behöver den helige Andes ljus över Bibeln, så att vi ser Guds rike. Problem uppstår när vi upphöjer ämbeten eller tjänster på ett felaktigt och köttsligt sätt. Bibeln är främmande för sådant positions- och nivåtänkande.

Där en ensidig uppmaning till kvinnans underordnande ges, är gudsbilden ofta hård och dömande, oavsett om det kommer från män eller kvinnor. “Ty bokstaven dödar men Anden ger liv.” (2 Kor 3:6). Lagiskhet leder till förblindelse och hårdhet. När Anden får leda och uppenbara upptäcker vi Guds rikes principer: “underordna er varandra”, “var så till sinnes som Kristus Jesus var…” etc.

Profeterna i GT som föredömen

Framgångsteologin passar som hand i handske för syndanaturen som vill ha makt, en upphöjd position och beundran. Då beskriver vi kanske Bibelns människor på det sättet, som vi själva strävar efter att bli. När Bibeln talar om profeterna som föredömen, handlar det inte om en hög status och kändisskap, makt eller herradöme. Nej, i Jakobs brev står det att de är föredömen i “att tåligt uthärda i lidanden“, Jak 5:10. Det står att “Elia var en människa, med samma natur som vi” (1917 års övers.) eller “Elia, som också fick lida…” (SFB), Jak 5:17. Lidandet var en följd av det budskap som de förmedlade. Det var inga smickrande, inställsamma budskap som gjorde dem populära och inte heller hotelser för att tvinga folket till underkastelse och lydnad under sig själva. Sådana budskap stod de falska profeterna för och sådana fanns det gott om, precis som det gör idag.

Guds profeter fick tillrättavisa, varna och avslöja mörkret likaväl som att uppmuntra och visa på Guds lösningar. De avslöjade synden och ställde folket inför ett val. Mänskligt sett hade de inget att vinna men allt att förlora och Satan gjorde allt för att förgöra dem men Gud höll sin hand över dem.

Korsets väg är lidandets väg men det är också läkedomens och upprättelsens väg. Guds vågskål kan väga tung i “nöd-skålen” men “nåd-skålen” kommer alltid att väga tyngst i det långa loppet (Rom 8:18, 2 Kor 4:17). Pingströrelsens första kvinnliga föreståndare Wasti Feldt sa till oss vid flera tillfällen: ”Den som inte har gått igenom lidanden, har heller inget djup i sin förkunnelse”.

Den som står bakom kvinnoförakt – och annat förakt – är Satan själv. Timoteus mötte förakt för att han ansågs vara för ung för sin uppgift. Paulus ville inte att han skulle låta föraktet få ingång i hans liv så att han drog sig tillbaka.

1Tim 4:12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.
(KJ) 1Tim 4:12 Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
…men var en förebild för de troende, i ord, i samtal, i kärlek, i ande, tro och renhet.

Det finns en frestelse för alla oss som predikar, att “stryka medhårs” för att bli populär. Därför prövar Gud våra hjärtan. Paulus skrev om detta och om att vara “betrodd” därför att han inte försökte vinna egen popularitet eller vinst genom budskapen.

1Tess 2:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. 4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

Val av församlingsledare

Det första och viktigaste är naturligtvis att söka Guds ledning i alla stora beslut, eftersom det är den helige Ande som kallar och utrustar var och en. Att vara ledare i församlingen handlar om andlig mognad och ödmjukhet, gudsfruktan och insikt i Guds ord. Den som har en hög befattning i samhället kan vara minst lämpad och den som har en enkel status kan vara mest lämpad – eller tvärtom. Andlig mognad har inte med status, yrke eller kön att göra och det är ganska fantastiskt i Guds församling. I Apostlagärningarna kan vi läsa att det var under bön och fasta som Anden visade vilka han hade utvalt för en viss uppgift.

Apg 13:2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

När företagstänket eller “världens ande” tas in i församlingen bygger man på mänsklig förmåga och kraft, mänskligt resonemang och mänskliga planer. Den som har en position som chef eller vd i samhället blir en självklar ledare i församlingsledningen. Sådant har ibland fört med sig att man tar in frimurare mitt i församlingsledningen, vilket är minst sagt förödande, för det sprider andlig död omkring sig. Det gör också att ledarskapet handlar om positionstänkande. Om vi människor väljer att lita på vårt eget förstånd istället för på Gud, får vi också ta konsekvenserna av det. (Ett skrämmande exempel på vägvisare är, där man kallar kända värdsliga politiker och ekonomer för att lära pastorer och andra församlingsledare om ledarskap. Den som inte känner Jesus och inte har Guds Ande, kan inte leda Guds församling eller visa på Guds väg. Då uppmuntras det som är köttsligt och oandligt).

1Kor 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

För övrigt löser sig många praktiska uppgifter naturligt. En kassör måste rimligtvis kunna en hel del om ekonomi. Den som är vaktmästare kan inte “ha tummen mitt i näven“, som vi säger. Den som planerar för ett församlingsläger, bör ha viss organisationsförmåga osv. Gud har skapat och utrustat oss på olika sätt. Var och en får tjäna med den utrustning han eller hon har. Men även här är vi beroende av Guds ledning, på samma sätt som med de andliga tjänsterna och gåvorna, så att var och en kommer in i sin rätta uppgift.

Tjänande ledarskap

Företagstänket har öppnat för [pyramidliknande] maktstrukturer i många församlingar och skapar maktmänniskor och småpåvar. När sådana ledare med rätta kritiseras, upptäcker man till sin förvåning att de tror sig “lida för Kristus”. Sådana strukturer är också en farlig “tillvänjning” för den antikristliga världsreligionen och världskyrkan som Bibeln har förutsagt och som får allt tydligare konturer idag, i den organiserade ekumeniken. Den står för maktkoncentration och hierarki. Problemet är inte bara en tidstrend utan finns mycket närmare än så, nämnligen i vår fallna (synda)natur.

Att vara kung i GT handlade inte om att imponera med makt och få egen vinst och rikedom. Gud gjorde klart vad som gällde för att få det viktigaste av allt, nämnligen Guds välsignelse.

Jer 22:14 Ve den som säger: “Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar” och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! 15 Är detta att vara kung, att tävla med cederträ? Din far åt och drack, men han utövade rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. 16 Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN. 17 Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter egen vinning, och att utgjuta oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.

Jesus visade oss Guds ledarskapsmodell i tjänande och det är enbart möjligt genom Andens utgjutande och påverkan i våra liv.

Matt 20:25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. 26 Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Anarki

Det “allmänna prästadömet” är inte ämnat att leda till anarki i församlingen. Enskilda medlemmar kan ställa till stora problem, likaväl som maktlystna ledare. Bibeln är tydlig med att församlingen ska ha ledare som är goda föredömen och att ödmjukheten gäller alla.

1Petr 3:8 Till sist, var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna [bröderna och systrarna], var barmhärtiga och ödmjuka.

Goda och dåliga föredömen

Ledare som är goda föredömen ska respekteras och efterföljas.

3 Joh 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Heb 13:17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.

Ledare som är dåliga föredömen och som leder fel, ska man dra sig undan och absolut inte följa.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder [bröder och systrar], att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

2Tim 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa människor [anthropos] emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.
3:13 Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan…
1Tim 6:11 Men du gudsmänniska [anthropos], håll dig borta från sådant!…

Män och kvinnor som förebilder

Att det behövs och bör finnas både män och kvinnor som förebilder, är en självklarhet. Inom vissa sammanhang lär man att kvinnor endast får undervisa kvinnor. Sådant är ett mänskligt påfund och har inget stöd i Bibeln. En annan fråga som styrs av mänskliga påfund, är när homosexfrågan buntas ihop med ämnet kvinnliga präster/pastorer. Det är två helt skilda saker och ska aldrig blandas ihop!

Jes 2:11 Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen.

Slut på gubbvälden med andra ord… Gud kan pröva våra hjärtan med att använda just de redskap (budbärare) som vi har lätt att se ned på och ringakta eller rent av förakta. Det är nämligen synd att ha anseende till person, enligt Jak 2. Om det handlar om att göra skillnad utifrån status är det lika allvarligt som att göra skillnad utifrån ålder eller kön. Guds redskap är för övrigt ofta “den som ingenting är” i världen, för att ingen ska kunna berömma sig (1 Kor 1).

Jak 2:1 Mina bröder [/systrar/”syskon”], ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Vi måste ha klart för oss att orsaken till att hela samhället ser ut som det gör, är på grund av människans synd och Gud informerade om konsekvenserna. Före syndafallet rådde harmoni, balans och jämlikhet mellan Adam och Eva. I hela skapelsen rådde harmoni, för allt som Gud hade skapat var mycket gott och Guds kärlek var drivkraften. Synden fanns inte och därför inte heller maktkamp eller nivåskillnad. (Läs mer om det i del 1 och del 2 i Adam och Eva-serien).

Exempel på olika översättningar

Översättningen kan ha stor betydelse. Här är några exempel där översättningen i Svenska Folkbibeln (SFB) och 1917 års översättning i vissa fall visar på översättarnas egen åsikt, istället för grundtextens ord.

Svenska Folkbibeln
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

1917 års översättning
1Petr 1:12 Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium…

Paulus skriver om ledare i plural (och om Diotrefes som var ett dåligt föredöme):

Svenska Folkbibeln
3Joh 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra.

1917 års översättning
3Joh 1:8 Därför äro vi å vår sida pliktiga att taga oss an sådana män, så att vi bliva deras medarbetare till att främja sanningen. 9 Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, vill icke göra något för oss.

Paulus skrev om mänsklig visdom och Guds visdom:

Svenska Folkbibeln
1Kor 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare (klyftiga) (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor)?

1917 års översättning
1Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män?…

Om ledarna i Jerusalem:

Svenska Folkbibeln
Gal 2:6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda (rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) inte ålägga något mer.

1917 års översättning
Gal 2:6 Och vad angår dem som ansågos något vara – hurudana de nu voro, det kommer icke mig vid; Gud har icke anseende till personen – så sökte icke dessa män, de som stodo högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser.

Det Paulus skriver om förkunnare gäller både män och kvinnor – i positiv eller negativ bemärkelse. Här är det den gamla översättningen som är korrekt:

Svenska Folkbibeln
1Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, 11 Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1917 års översättning
1Tim 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord – vår Herres, Jesu Kristi, ord – och till den lära som hör gudsfruktan till, 11 Men fly sådant, du gudsmänniska (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor), och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Timoteus blir uppmanad att ge vidare den undervisning han har fått, till andra män och kvinnor (!) som i sin tur kan undervisa andra:

Svenska Folkbibeln
2Tim 2:2 Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, (anthropos = människor, rätt enligt grundtexten – gäller både män och kvinnor) som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.

1917 års översättning
2Tim 2:2 Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

Äldste – församlingsledare

När Paulus skrev till Titus om att utse äldste står det inte män i grundtexten, utan “varande… hållande…”, alltså i presens particip-form. Att inte motsvarigheten till “en enda kvinnas man” nämns, är ganska naturligt. Om det gällde månggifte behövdes ingen sådan uppmaning till kvinnor. Detsamma läser vi i 1 Tim 3, som är riktat till församlingsledare och församlingstjänare, där orden “en enda kvinnas man” står med. Paulus lägger till “är det kvinnor bör de på samma sätt…”, I vilket fall är det naturligt att nämna “han” i en sådan text. På svenska säger eller skriver vi på liknande sätt ofta “hon” i allmänhet om människan som varelse, oavsett om det är en man eller kvinna.

Tit 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbuteros] efter mina anvisningar. 6 En sådan [Grundtexten: Om någon – dvs. man eller kvinna] skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. 7 Församlingsledaren [episkopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara [Grundtexten: Inte varande… – gäller både män och kvinnor] självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig…
Tit 1:9 Han skall hålla sig till [Grundtexten: Hållande sig till… – gäller både män och kvinnor] lärans tillförlitliga ord…

Som jag förstår Bibelns undervisning består församlingsledningen av de äldste (en del församlingar har valt benämningen församlingstjänare eller församlingsledare), av vilka en del är kallade till “bönen och ordets tjänst”, alltså predikotjänsten (Apg 6:4), som vi kallar pastor, evangelist, missionär etc. I större församlingar kan man ha ett förkunnarteam, där olika förkunnargåvor framträder. Oftast är dessa anställda av församlingen och det är helt i sin ordning. Paulus valde själv att avstå från lön i Korint, som han egentligen hade rätt till.

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet.

1Kor 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

Ordet som översätts äldste (eller församlingsledare) är presbuteros som egentligen har med ålder att göra, den som är äldst eller äldre. Tillvägagångssättet som var vanligt förr, att den äldre fungerade som en slags mentor för den yngre, är alltså bibliskt. Erfarenheter med Gud får vi i det dagliga livet och andlig mognad sker inte på en dag. Mognad handlar om att lära känna Jesus och Guds vägar. Att låta enbart ungdomarna styra och vara i centrum, är inte bibliskt. Bibeln uppmanar till respekt för äldre och det saknas helt i en del församlingar idag. Mångfald och respekt måste ju finnas i alla åldrar.

Paulus var själv en av de äldste som predikade och undervisade.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den…

1Tim 5:17 Sådana äldste [presbuteros] som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.

Klagomål på en församlingsledare eller “äldste”, ska ske på två eller tre vittnens utsago, skriver Paulus (1 Tim 5). Om en församlingsledare begår en synd öppet, ska det däremot tillrättavisas inför alla (v 20). Då får ingen partiskhet, förutfattad mening eller människofruktan hindra och inget anseende till person. Det är vid avskiljning till äldstefunktionen som Paulus varnar för att ha för bråttom med handpåläggning.

1Tim 5:19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning. 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. 22 Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren.

Grundtext och grammatik

Grammatik i hebreiska och grekiska [pluralis av presbuteros som exempel]:

 • enbart män – maskulin form [presbuteros]
 • både män och kvinnor – maskulin form [presbuteros] (obs!)
 • enbart kvinnor – feminin form [presbuteras]

Avskiljning av äldste i församlingen:

Apg 14:23 Därefter utvalde de åt dem äldste [presbuteros, flertal] för var särskild församling och anbefallde dem efter bön och fastor till Herren, som de nu trodde på.

Presbuteros = ambassadör, äldste, äldre (ålder)
Ordet beskriver funktion och tjänst (jmf episkopos)
Översätts: äldste, församlingsledare

Apg 11:30 – nämns här första gången om församlingsledningen i Jerusalem

Äldste = föreståndare

Äldstekåren utgör ett team som här visar att det är desamma som föreståndarna i NT. Ordet för föreståndare brukar därför stå i plural. Vi har ett exempel i Apg 20, där det framgår att de äldste [presbuteros – plural] och församlingsföreståndarna [episkopos – plural] är samma personer. De två orden beskriver olika sidor av samma tjänst: utrustning och uppgift, att föda och att vaka över. Detsamma ser vi i Tit 1:5-7 och i 1 Petr 5:1-4 som också visar att äldste [presbuteros] och församlingsledare [episkopos = “biskop”] är olika uttryck för en och samma uppgift och gäller samma personer.

Apg 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig de äldste [presbuteros]. Och när de hade kommit till honom..
28) ..så ha nu akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare [episkopos], till att vara herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod.

1 Petr 5:1 till de äldste [presbuteros] bland er ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden och som jämväl har del i den härlighet, som kommer att uppenbaras: 2 Var herdar [poimaino = att föda, vägleda, mata, ge näring] för Guds hjord, som finns hos er och vaka över [episkopeo (från episkopos)] den…

Filipperbrevet är skrivet till alla de heliga, församlingsföreståndarna (de äldste) och församlingstjänarna.

Fil 1:1 Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna [episkopos, 1917 – församlingsföreståndare] och församlingstjänarna [diakonos].

Episkopos = övervakare, väktare, vårdare (översätts ibland “biskop” och används felaktigt för en högre position)
Ordet beskriver ledarens karaktär och uppgift (jmf presbuteros) – i evangelierna betecknar det dem som är satta ”att stå framför, att gå i spetsen och leda” (proistemi) och förvaltare (oikonomos). Ordet episkopos översätts “bishop” på engelska och därav kommer benämningen “biskop” på svenska.
Översätts: församlingsledare, församlingsföreståndare, vårdare
Beskrivning av episkopos:

 • Tit 1:6-7     ledare, församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:1    ledare
 • 1 Petr 2:25 [själens] vårdare (om Jesus)
 • Apg 20:28  ledare, föreståndare

Proistemi = att sätta före/över, leda, gå i spetsen, övervaka, ha uppsikt över, väktare, försvarare, stödja
Översätts: församlingsföreståndare, stöd, ledare

 • Rom 6:1-2 stöd (om Febe som därmed var föreståndare/församlingsledare enl. grundtexten)
 • 1 Tess 5:12 föreståndare, ledare
 • 1 Tim 5:17 församlingsföreståndare
 • 1 Tim 3:5 ..sköta, förestå, ta hand om
 • Rom 12:8 (satt till) föreståndare, leder

Oikonomos = förvaltare, övervakare, ombud, predikant (guvernör)
Översätts: förvaltare, värd

 • oikos = bostad, hem, hushåll (underförstått familj)
 • nomos = mat eller bete (foder) för djur (får), lag, förordning
 • oikonomos – en Guds förvaltare som är satt att vaka och därmed också skydda och varna

Äldste i singular (ental):

 • Rom 9:12 ”Den yngre skall tjäna den äldre” (om ålder)
 • 1 Tim 5:1   ”en äldre (ålder) man må du inte tillrättavisa med hårda ord”
 • 1 Tim 5:2 ..”till äldre (ålder) kvinnor såsom mödrar”
 • 1 Tim 5:19 ”upptag inget klagomål mot någon av de äldste (ledare) om det inte styrks av två eller tre vittnen”

Bland de äldste ingår förkunnare/predikanter. Alla församlingsledare/äldste är inte förkunnare (men det verkar som alla förkunnare, även apostlarna dvs. missionärerna i NT var äldste precis som Paulus, så att de utgick ifrån en församling):

1 Tim 5:17 äldste [presbuteros] som är goda församlingsföreståndare [proistemi, se ovan] må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbetar med predikan och undervisning

Förkunnare har någon (ofta en blandning) av tjänstegåvorna/förkunnargåvorna:

Ef 4:11 ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare”. (För att uppbygga Kristi kropp, v 12)

Pastor är latin och betyder herde – ingår bland förkunnargåvorna

Herdesinne

Gemensamt för alla ledare är herdesinnet, även hos dem som inte är utpräglade “herdar och lärare”. Jesus är överherden, den högste, den store och den gode herden (Joh 10), och herdesinnet ska också känneteckna Guds församlings ledarskap.

1Petr 5:1 Jag uppmanar nu de äldste [presbuteros] bland er, jag som själv är en av de äldste [sum-presbuteros] och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord [= herdeskap, ledare med herdesinne] som finns hos er och vaka över den [episkopeo – fr episkopos], inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden (Jesus Guds Son) uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre [presbuteros – här om ålder – både män och kvinnor]. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Hebr 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

En kropp med olika lemmar

Församlingen kallas Kristi kropp. Med en större uppgift följer ett större ansvar. Gud har förordnat det så, att alla behövs och alla är lika värdefulla. Den som verkar oansenlig i våra ögon har Gud gett en större heder och de som vi tycker är svagast, är så mycket mer nödvändiga. Vi kanske har en del att (åter)upptäcka och lära här. En församlingskropp som fungerar, visar på Guds fantastiska mångfald. Alla har en uppgift som Gud har bestämt och lagt ned och vi är alla beroende av den helige Ande och varandra, både när det gäller plats och utförande.

1 Kor 12:20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, 25 för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra. 26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. 27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

Först och främst utväljer Gud ledare som är goda föredömen för församlingen. Jag tror att apostlar i följande vers avser dem som planterar församlingar, därför nämns de “först”. De är banbrytare. Idag är missionärer som startar församlingar ett exempel och det betyder inte att de är stationära i församlingen. Precis som Paulus drar de kanske vidare till nya fält och onådda folkgrupper.

28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?

Förkunnargåvorna i Efesierbrevet 4:

Ef 4:11 Och han gav några till apostlar [apostolos], andra till profeter [prophetes], andra till evangelister [euaggelistes] och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

När vi läser om apostlarna och de äldste” i Apostlagärningarna, syftar apostlarna framför allt på de tolv, men de blev efter hand fler. Varken Paulus, Andronikus eller Junia hörde till de tolv men de räknades som apostlar (1 Petr 5:1, Rom 16:7).

Apg 15:6 Apostlarna [apostolos] och de äldste [presbuteros] samlades då för att behandla frågan.

Apostlar [grek. apostolos] betyder budbärare, den som skickas/utsänds eller en ambassadör (för evangeliet). Roten är apostello som betyder “sänd på ett uppdrag, sänd från en plats till en annan”.

 • apo = från, framåt
 • stello = att sända
 • apostolos – Guds ambassadör som är sänd att gå framför

Definition: “att sändas ut som en lie bland korn(skörd)” och “att kastas till skördefältet“. Det beskrivs även “att vara villig att gå från en plats till en annan dit Gud sänder”. Ursprungligen är ordet från sjöfartsterminologi, speciellt i militära expeditioner, där det sägs ha innebörden “att sända över vatten, fullastad och rustad för ett uppdrag”. Sammantaget kan vi summera att det handlar om skördearbetare och banbrytare i Guds rike.

Profeter [prophetes] här syftar nog framför allt på profetisk förkunnelse men ofta kallas även de med en profetisk nådegåva för profeter.

 • pro = att gå före
 • phemi = att tala, ropa ut, tala om någons tankar, förutsäga
 • prophetes – roten kan härledas från att lysa upp, få att lysa = [att gå före och lysa upp]

Evangelister [euaggelistes] är de som kommer med goda nyheter, evangeliets förkunnare. Ordet kommer från [euaggelizo] som betyder att evangelisera, att förkunna goda nyheter. Även om alla troende är kallade att vittna om Jesus, finns det vissa som kallas “evangelister” därför att de har en särskild gåva i att förklara evangeliet och nå människor, oavsett om det är predikanter eller inte.

 • eu = goda, bra
 • aggelos = budbärare, ängel
 • euaggelistes – budbärare med goda nyheter

Herde [poimen] och lärare [didaskalos – instruktör] verkar höra ihop och dessa är ofta stationära och står för den kontinuerliga undervisningen.

Väktare

I herdekallet ingår väktartjänsten [episkopos] men den tycks alltför många ha lagt på hyllan. Det är obekvämt att varna för populära “vargar”. Man kan ju bli kallad “kritisk” eller “bakåtsträvare…” Är man mest rädd om sitt eget skinn eller är man rädd om hjorden? Beror det på andlig omognad? Då borde de äldre gå före. Varningar ska utfärdas när det finns orsak, oavsett om ingen vill lyssna. Alla i herdefunktion bör ha detta klart för sig, även om det finns några som har en mer framträdande “väktaruppgift” eller profetisk tjänst.

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var och en söker sin egen fördel, allesammans.

Paulus ord till församlingsledarna i Efesus, borde aktualiseras som aldrig förr. Det vilar ett ansvar på varje förkunnare och varje ledare när det gäller vaksamhet och att varna för “vargar i fårakläder”. Äkta kärlek [Guds agape] visar sig i omsorg och att man skyddar och varnar fåren för det som kan leda vilse, skada eller splittra.

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [episkopos], till att vara herdar [poimaino] i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

Sammanfattning:
Enskilda ledare i Gamla Testamentet pekar framåt på Jesus Kristus/Messias. Det gäller Mose (profet), Aron (överstepräst), Josua (härledare), Debora och Gideon m fl (domare), David (kung) m fl. Deras enskilda liv visar också hur Gud kallar, fostrar och leder oss människor på ett fantastiskt sätt.

Vi kan konstatera utifrån bibeltexterna att församlingsledningen i NT utgörs av en grupp/ett team av ledare. Det är män och kvinnor som kallas äldste (presbuteros), församlingsföreståndare (episkopos, “biskop”) eller församlingsledare. Bland dem ingår förkunnare som har en speciell kallelse att predika och undervisa, stationära eller resande. Hos dessa framträder olika gåvor som apostel, profet, evangelist eller herde och lärare.

Alla ledare skall ha ett herdesinne, även om inte alla är utpräglade herdar (“pastorer”) och lärare. Pastor är det latinska ordet som betyder herde – vilket är en sida av förkunnargåvorna – men alla ledare beskrivs som herdar. På engelska används också ordet pastor för herde. Under NT:s tid benämnde man ofta förkunnarna efter den förkunnargåvan eller de förkunnargåvor som var särskilt framträdande. Benämningen pastor användes inte på samma sätt som idag, utan det talades om dem som förkunnade, predikade eller tjänade i evangeliets tjänst etc.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare

Apg 21:8 Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus…

Till detta kommer församlingstjänarna, som avlastade och underlättade för förkunnarna, så att de kunde ägna sig helt åt “bönens och ordets tjänst” (Apg 6:1-4). Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning.

Att vi använder benämningen “pastor” som vi gör idag, tror inte jag är något problem om inställningen är att ledarna utgör ett team, där pastorer ingår. En pastor kan där verka som profet, lärare eller evangelist i sin förkunnelse, beroende på den personliga utrustningen. Samma gäller reseevangelister/resande förkunnare. En församling är inte utan herde om ingen pastor är anställd, för alla församlingsledare är ämnade att vara herdar. Men Ordets predikan måste tillgodoses på ett eller annat sätt.

Först som sist är det församlingssyn med allas lika värde och beroendet av den helige Andes ledning och kraft som är det viktigaste. Församlingen tillhör Gud och vi människor är förvaltare och redskap. Ett bedjande ledarskap som söker Guds vilja och väg, är nödvändigt och livsviktigt. Annars riskerar församlingen att bli en “skrällande symbal” eller som en förening eller ett företag utan Ande och liv. Men en levande och sund biblisk församling med Jesus och Guds ord i centrum och beroende av den helige Ande, är trots våra mänskliga fel och brister, det Guds redskap och ljus som den är ämnad att vara.

Vi kan härmed konstatera att all hierarki med olika “ämbeten” och där man skiljer på äldste, biskopar eller föreståndare, saknar stöd i Bibeln.

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> & >>
Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga? >> & >>

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT

Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?


Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Undervisning: Elvor Ohlin

Det jag tar upp här är en blandning av egna studier i Bibeln, inte minst i grundtexten och böcker som jag har läst genom åren.
/Elvor

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. 39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning.

Hur många har inte med hjälp av detta bibelord, försökt att tysta kvinnor – och tyvärr även lyckats ibland. Lösryckta bibelord ligger till grund för många villoläror, av människor som saknar insikt och inte ser helheten eller summan i Bibeln. Det behövs en god bibelkunskap för att inte hamna fel, om man citerar eller diskuterar enstaka verser.

Kapitlet här (1Kor 14) handlar om nådegåvor och hur de ska brukas på rätt sätt. Sedan pingstdagen, när den helige Ande föll över 120 bedjande män och kvinnor i “den övre salen”, hade alla nådegåvor i funktion. “Ni kan alla få profetera…” (v 31). Hur kunde Paulus sedan gå emot uppfyllelsen av profetorden i Joel 2 och säga att kvinnorna ska tiga? Eller gjorde han det? Nej, naturligtvis inte!

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män [plur. ungdomar = unga män och kvinnor] skall se syner, och era gamla män [de äldre bland er, plur. = äldre män och kvinnor] skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Det finns flera förklaringar och det första vi måste ha klart, är att se problemen i sitt sammanhang. Det är ett lokalt problem och det visar också grundtexten. Det är ingen allmän befallning och det skulle inte stämma med helheten i Bibeln. Det är helheten vi måste se och känna till, när vi stöter på svåra bibelord.
Ibland finns förklaringen helt enkelt i…

 • översättningen från grundtexten
 • att översättarna är påverkade av sina egna åsikter (är tydligt även när det gäller eskatologi)
 • den speciella situationen som pågick när texten skrevs

Jag väljer att redovisa det som även förklarar de övriga verserna, som annars blir ganska obegripliga. Jag vet inte hur länge det är känt och av vem eller vilka (teologer?) som har konstaterat detta från början. “Nyckeln” är i vers 34. Där det står “…som också lagen säger”.Problemet” är att lagen, alltså Gamla testamentet och fr a Moseböckerna, INTE någonstans säger att kvinnorna skall tiga i församlingen! Däremot finns sådana citat i Talmud (muntlig judisk tradition med rabbinska kommentarer). Jag lägger in förklaringen emellan verserna för att tydliggöra.

KLARGÖRANDE:

1Kor 14:31 Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. (Alla = män och kvinnor, ung och gammal kan profetera/tala… men det får inte ske i munnen på varandra utan i ordning och respekt.) 32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna. (Den som profeterar väljer när och hur, inte i något tillstånd som inte personen själv kan styra) 33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (Detta måste vara ett citat från tidigare brev som Paulus har fått – det är det som han svarar på nu. Citatet är hämtat från Talmud, inte från lagen i GT. Paulus skulle aldrig bygga sin undervisning på en mänsklig källa istället för på Guds ord. Och dfinitivt inte en källa som emotsäger Guds ord eller lagen) 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? (Paulus går här till rätta med männen, som försöker tysta kvinnorna i tidigare citat! “Är det bara NI MÄN som har fått Guds ord?”) 37 Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (Herrens bud är att alla får nådegåvor och att Guds Ande uppfyller “söner och döttrar”, “tjänare och tjänarinnor” enligt Joels profetia med början i Apg 2) 38 Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. (Att försöka tysta kvinnorna drabbade personerna själva. Att inte erkänna eller att tysta kvinnorna ledde till att de själva inte blev erkända och borde själva tiga) 39 Därför, mina bröder,var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. (“Hindra inte…” kvinnorna eller någon annan som har en nådegåva från Gud) 40 Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. (Troligen talade man i munnen på varandra. Det är också väl känt att kvinnorna inte hade blivit undervisade i Skrifterna, som männen blev redan från tidig ålder och kvinnorna hade mycket att ta igen. Vissa menar att detta ledde till störningar när de ställde frågor som störde gudstjänsten. Den förklaringen är nog mindre trolig här. Även översättningen kan ha bidragit till att texten kan missförstås).

Det finns en annan aspekt som vi inte ska glömma. Det nya förbundets upprättelse av kvinnan var revolutionerande, likaväl som att evangeliet gäller alla hednafolk. (Petrus måste ju överbevisas med en syn och Guds direkta tilltal, för att inse). Jag brukar tänka på en del afrikanska länder efter upphörandet av koloniseringen. Den frihet som det innebar slog över ibland, i brist på erfarenhet och kunskap. Säkert var det också så på NT:s tid när det gällde kvinnans ställning. Många kvinnor saknade kunskap och undervisning i Skrifterna och troligen “slog det över” ibland i den nya friheten. De måste först ta emot undervisning, innan de hade rätt att undervisa andra.

Får kvinnor inte undervisa?

I församlingen i Efesus kämpade man med gnosticism [bibelkommentarer] som kommit in genom kvinnor som ville lära andra, trots att de själva saknade kunskap och inte var grundade i Guds ord. Paulus ville komma åt villolärorna – inte kvinnor(na) – som riskerade att spridas och infiltrera. I detta fallet var det kvinnor som gjorde sig skyldiga till det, men det finns gott om exempel i NT när det var män som gjorde sig skyldiga till villolära. Grundtexten visar också att det rör sig om ett lokalt problem, ingen allmän befallning.

1Tim 2:11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Paulus pekar på Adam och Eva, eftersom han var rädd att dessa kvinnor skulle påverka männen på samma sätt som Eva påverkade Adam. Det fanns gnostiska läror här, som sa att kvinnan skapades först och hade större insikt än mannen. Orden i grekiska [authentein] som översätts “gör sig till herre” eller “råda” (1917 års övers) finns bara här i NT och det betyder att “dominera, att utöva auktoritet över någon, total auktoritet“. Det är ett mycket starkt ord som även kan betyda “förstöra” eller “mörda”. Detta går naturligtvis helt emot Guds rike, med ömsesidigt tjänande!

Att det var gnostiska tankar visar också vers 15. Gnosticism och osund andlighet [och överandlighet] fick förödande konsekvenser i familjelivet. En slarvig läsning kan göra att vi missar vers 15. Vi har nog alla klart för oss att ingen blir frälst genom att “föda barn” (hoppas jag?!) och denna tillrättavisning gällde i en speciell situation till de berörda kvinnorna. Kanske var dessa ibland dem som Paulus nämner i 2 Tim 3:6, som nästlade sig in i hemmen [grek. personer, inte enbart “män” som i vissa övers.] istället för att sköta sina egna hem och förledde kvinnor som var bundna i synder och lättpåverkade.

Det finns gott om exempel och stöd för kvinnor som undervisar, predikar och profeterar i Bibeln – och genom hela historien. Paulus ville att ALLA skulle profetera. Att profetera är att TALA. Det kan vara ett budskap, ett tilltal direkt från Herren: “så säger Herren…” eller en profetisk predikan eller undervisning. Här gällde det profetiska budskap:

1Kor 14:5 Jag önskar att ni alla (alla = män och kvinnor) skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd (den som profeterar talar till alla i församlingen).

1Kor 11:5 Men om en kvinna ber eller profeterar(Här är det inget tvivel om att det var självklart att både män och kvinnor var aktiva i gudstjänsten. Problemen i Korint-församlingen var delvis gnosticismen som kan jämföras med vår tids nyandliga infiltration och judaisterna som ville tysta kvinnorna).

Ps 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas [predikas], stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet:

Att påstå att kvinnor bara kan undervisa kvinnor, har inte heller stöd i Bibeln. Profetera, predika och undervisa görs för alla, oavsett ålder eller kön i församlingen. Likaså är Bibeln skriven lika för alla. Gud talar samma till både män och kvinnor.

I själavårdssamtal bör man däremot tänka sig för (i alla fall om det gäller under en period och inte enstaka samtal) och helst vara ett par eller låta kvinnor hjälpa kvinnor och män hjälpa män.

Kvinnor som ledare i GT

Löftet om Guds rike och upprättelsen kom i det Nya förbundet med Jesus Messias som medlaren mellan Gud och människa och förebilderna syns då och då redan i GT, även om löftena gällde nya förbundet. Vi läser om Mirjam (2 Mos 15:20), Debora som var domare, militär ledare och profet(issa) (Dom 4), Hulda (2 Kon 22) och en rad andra kvinnor som på olika sätt hade inflytande, dvs. var starkt använda av Gud.

I det Gamla förbundet som slöts mellan Gud och Israels folk, var omskärelsen det yttre förbundstecknet och det gällde bara pojkar. På Jesu tid var kvinnorna hänvisade till kvinnornas förgård i templet och de var passiva i gudstjänsterna. Kvinnans enda värde sägs ha varit som hustru och som mor, alltså genom sin man. En kvinna som var singel eller en änka stod alltså lågt ner på samhällsstegen.

Lagen gav kvinnor och särskilt änkan trygghet och skydd men detta kännetecknar tider av avfall bland Guds folk. Hur är det idag för kvinnor som är singel? Är församlingarna föredömen i vår tid på att visa i ord och handling att alla har lika värde? Det är frågor som vi måste ställa oss.

Ps 68:5 Sjung till Guds ära, prisa hans namn! Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, gläd er inför honom. 6) Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare, 7) en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka.

I det Nya förbundet i Kristus finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, gifta som singel. Alla har samma värde! Frälsningen erbjuds till alla av nåd, genom tro, och Gud kallar och utrustar både kvinnor och män till tjänst för honom på alla områden.

Jesu mor Maria var en vanlig människa som behövde frälsningen precis som alla vi andra. Men ur judiskt synsätt på den tiden måste profetian ha varit mycket stötande för de religiösa ledarna med den tidens kvinnosyn – en kvinna som tecken och hon skulle namnge Messias:

Jes 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss].

Guds rike bryter in. Kvinnan upprättas till mannens jämlike och barnen ställs i fokus, av Jesus själv (Luk 18:17). Det måste ha varit både omtumlande och omvälvande.

Kvinnor som ledare och predikanter i NT

Paulus hade många [predikande] kvinnor som medarbetare. Vi läser om Priskilla [hon undervisade tillsammans med sin man Akvilla och de förestod en husförsamling], Junia [nämns bland apostlarna, som översättare ändrade namnet på, eftersom man inte ville acceptera att det var en kvinna], Tryfena och Tryfosa [församlingsledare och predikanter], Persis [en av församlingsledarna], Febe [föreståndare och predikant], Lydia [Guds redskap i Filippi], Evodia och Syntyke [församlingsledare i Filippi] Tabita, Claudia, Olympia, Maria…

Johannes andra brev är skrivet till en kvinna som troligen är föreståndare [en av de äldste] i en husförsamling. Det har ibland omtolkats till att gälla “församlingen”. Men det är en dålig (bort)förklaring då alla andra brev är skrivna till ledande personer i församlingarna.

2Joh 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 5 Och nu har jag en bön till dig, min fru [kyria = kristen kvinna, dam] – det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början – jag ber: låt oss älska varandra.

Junia – en kvinnlig apostel

Man vet att översättare la till ett “s” i namnet Junia, för att man inte ville acceptera att det var en kvinna, trots att det inte fanns något sådant manligt namn på den tiden som “Junias”. Till och med kyrkofadern Krysostomos, som inte verkade ha några högre tankar om kvinnor, erkände att Junia var en kvinnlig apostel.

Rom 16:77 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän (plur. både män och kvinnor) och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Nymfa – en kvinnlig äldste

Kol 4:15 Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas (andra texter säger “Nymfa”, en kvinna) och församlingen som kommer samman i hans hus (annan övers. “i hennes hus”).

Även Nymfa menar en del teologer var en kvinna och äldste, som översättarna har ändrat namnet på. Förutom ändringar av namn fanns det målningar på 800-talet som beskrev kvinnliga ledare – både med klädsel och utseende – som senare ändrades och konstverken förfalskades. Men sådana förfalskningar var lätta att avslöja.

Febe – en förståndare

På 90-talet blev jag väldigt förvånad, när jag studerade grundtextens ord om ledare i NT. Jag såg att ordet proistemi är översatt “föreståndare, församlingsföreståndare” och “att förestå”. Innebörden är också “att gå i spetsen, hjälpa” och “att stödja”. Den enda gången som ordet är översatt “hjälp” eller “stöd”, är om Febe , alltså en ledande kvinna. I övrigt är det översatt “föreståndare”. Märkligt..!

Det är tydligt att översättningen färgas av översättarnas eget synsätt. Senare fick jag detta bekräftat när jag läste böcker och avhandlingar i ämnet. Vi kan med hjälp av grundtexten utgå ifrån att Febe var en föreståndare, en äldste som också predikade. Paulus hälsningar till församlingsledarna i Romarbrevet 16:

Rom 16:1 Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och ge henne den hjälp hon behöver. Hon har också varit till hjälp [prostatis – femin. av proistemi, 1917 års övers “stöd”] för många, även för mig. 3 Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, 4 som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag utan också alla hednakristna församlingar. 5 Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronikus och Junias [eg Junia, en kvinna], mina landsmän [plur. både män och kvinnor] och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus.

Manliga och kvinnliga äldste

Husförsamlingarna brukade samlas hemma hos de äldste och breven riktar sig först och främst till församlingsledarna. Jag tror för min del att föreståndarna är de äldste, där en del av dem predikar och tjänar som vi idag kallar “pastor, bibellärare” och “evangelist” mm. Det framgår bland annat i Apg 20:17, 28. Tanken med en enda ledare är inte heller korrekt. Ledarskapet är ämnat att vara ett team med både män och kvinnor.

Apg 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros i plural. kan vara både män och kvinnor]. 28 Ge akt på er själva (gäller samma personer som i vers 17) och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över [1917 års övers. föreståndare – episkopos (plural både män och kvinnor)], till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

När Paulus skrev till Timoteus om förståndare och diakoner är det ganska givet att vers 11 syftar tillbaka på hela sammanhanget (1 Tim 3). Kvinnorna var både föreståndare och diakoner/församlingstjänare. Det stämmer också med summan av Bibeln.

1Tim 3:11 Kvinnorna skall på samma sätt [1917 års övers. “Är det kvinnor, så böra dessa likaledes …”] vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt…

Dessutom var en av diakonernas uppgifter att undervisa (Kol 1:7, 1 Tess 3:2, 1 Tim 4:6).

Priskilla och Akvila – ett strålande exempel

Personligt: Om man får ha favoriter så är det gifta paret Priskilla (Priska) och Akvila något av “favoriter” för mig. Det har förstås att göra med att deras tjänst och kallelse är likt det som Herren beskrev om min framtid, innan jag mötte Janne. Vi skulle tjäna Herren sida vid sida, i likadan tjänst/kallelse och bland annat resa i församlingar och predika. Detsamma hade Janne fått genom profetiska budskap. Det fanns nog skäl att reagera ungefär som Sara, när Gud talade. Det står att hon log, för det Gud sa var omöjligt. Men vi vet att för Gud är ingenting omöjligt.

Priskilla och Akvila förestod en husförsamling – man “samlades i deras hus” (inte “hans” hus) – men de beskrivs också som resepredikanter och medarbetare till Paulus. Vi kan läsa att de arbetade som tältmakare för sitt uppehälle, precis som Paulus (Apg 18:2-3). Idag hade de antagligen kallats pastorer, bibellärare eller evangelister. Allt talar för att de levde i (Guds rikes) jämlikhet. Åtskilliga teologer har påpekat att Priskilla nämns före Akvila, vilket också bekräftar deras teamarbete (Apg 18, Rom 16, 2 Tim 4:19, 1 Kor 16:19).

Jesus upprättar kvinnan

Undra på att kvinnorna drogs till Jesus – han behandlade män och kvinnor lika. Undra på att det var kvinnor som stod vid Jesu kors på Golgata! Han hade gett dem deras rätta värde, uppmuntran och upprättelse.

Med Talmud som rättesnöre istället för Guds ord, levde kvinnorna under förtryck. Jesus måste ha skakat om hela det religiösa etablissemanget när han sände kvinnor att vittna, dvs. TALA(!). På den tiden ansågs kvinnor (och även herdar) inte vara trovärdiga vittnen. När vi läser om hur man behandlade Jesus och om fariséernas inställning mot kvinnor, ser vi hur allvarligt det är när Bibelns budskap misstolkas och används i fel syfte. Hur mycket av sådana tankar och attityder, som är en konsekvens av syndafallet, finns i vår tid?

 • Jesus samtalade och umgicks med kvinnor – Guds rike bröt in
 • Jesus lät kvinnorna sitta vid hans fötter som lärjungar och bli undervisade, något som rabbinerna bara tillät pojkar och män
 • När Jesus berättade liknelser och undervisade var det ofta med kvinnor som exempel
 • Jesus sände kvinnor att vittna
 • Jesus tog även barnen som det stora exemplet för att komma in i Guds rike

Maria som en lärjunge hos en rabbin

Maria i Betania satt vid Jesu fötter, lyssnade och blev undervisad som en lärjunge hos en rabbin. Det hon blev undervisad av Jesus själv, kunde hon sedan undervisa till andra. Evangeliet ska ges vidare och Guds Ande gör den troende utgivande. “Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”

1Kor 1:28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till [det som ingenting var], har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

Kvinnan i centrum hos fariséen Simon

Fariséen Simon blev tillrättavisad för att han inte hade handlat som kvinnan, när hon visade Jesus sin uppskattning och tacksamhet. Frågan som Jesus ställer måste ha skakat om Simon. “Ser du den här kvinnan?” Fariséen Simons kvinnosyn är tydlig. Han såg henne med förakt, bara som en kvinna och synderska, inget annat.

Luk 7:44 Sedan vände han (Jesus) sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. 45 Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. 46 Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. 47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.”

Kvinnan vid Sykar jämställs med männen

Kvinnan vid Sykars brunn är en mycket älskad berättelse (Joh 4). Jesus chockade både kvinnan och sina egna lärjungar genom att samtala med henne – en kvinna och dessutom samaritiska. Nästa chock kommer när han ber kvinnan om vatten. Judarna ansåg att samariternas dryckeskärl var orena.

Att Jesus drack ur kvinnans kärl var det starkaste uttrycket för gemenskap och Jesus visade härmed inte bara att frälsningen gäller alla men också att kvinnan var på samma nivå som judiska män (och kvinnor) när Guds rike bryter fram.

Jesus sände Maria att vittna

Maria från Magdala var den första som insåg att Jesus hade uppstått och Jesus sände henne att förkunna hans seger! Hon sändes dessutom att vittna för de manliga lärjungarna. Jesu uppdrag till henne var ingen tillfällighet. Guds rike hade kommit, något nytt hade brytit in!

Varför förändras inte allt med detsamma? Svaret är ganska enkelt. Vi klarar inte av en sådan förändring på en gång och det gäller också trovärdigheten utåt. Guds verk måste göras på längre sikt, så att det inte blir onödiga konfrontationer eller missförstånd.

Jesus ställde sig på kvinnans “nivå”

Profeten Sakarja fick förutsäga penningsumman som Judas tog emot, för att förneka Jesus.

Sak 11:12 Och jag sade till dem: “Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.” Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver. 13 Och HERREN sade till mig: “Kasta det åt krukmakaren!” – det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i HERRENS hus åt krukmakaren.

Matt 26:14 Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15 och sade: “Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” Då vägde de upp trettio silvermynt åt honom. 16 Och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.

Löftesoffer gällde om någon hade gett ett löfte som inte kunde hållas. Då måste lösen betalas, för det var allvarligt att svika löften inför Gud. Summan motsvarade det egna värdet som slav. Att lösensumman för kvinnan var lägre än för mannen enligt lagen, berodde helt enkelt på att man inte skulle förvänta sig lika hårt arbete av en kvinna. Om man hade lovat hela sin familj till tjänst var de minsta barnen också inbegripna och därför var också de värderade – 5 siklar för en pojke och 3 för en flicka. “Den som inte hade råd att betala fick åberopa nåden”, som någon har uttryckt det, och betala vad man kunde och prästen bestämde summan.

3 Mos 27:1 HERREN talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Om någon gör ett heligt löfte, skall du bestämma lösensumman åt HERREN för personerna ifråga. 3 Om det gäller en man som är mellan tjugo och sextio år gammal, skall du bestämma det till femtio siklar silver efter helgedomssikelns vikt. 4 Om det är fråga om en kvinna, skall du fastställa värdet till trettio siklar.

Felaktigt användes detta för att utgöra människans eget värde, vilket ledde till en gradering mellan kön och folkslag. Det är ändå talande att Jesus och hans gärning, värderades till samma värde som en kvinnas, enligt lagen.

Nasirer i GT var både män och kvinnor

I GT kunde både män och kvinnor bli “nasirer” (4 Mos 6:1-2). Nasiratet i Gamla förbundet fullbordades av Jesus som gjorde Faderns vilja i allt, och för oss innebär det överlåtelse till Jesus Kristus – både för män och kvinnor, jude och hedning… i tjänst för Herren.

Ämbete

I NT som förklarar det nya förbundet, finns ingen “manlig ämbetssyn”. Vi talar med rätta om “det allmänna prästadömet”. Någon har uttryckt det: “Ämbete är Guds ord i funktion”. Bibeln ger inte utrymme för någon maktposition eller hierarki av något slag.

Det finns bara en som har ett högre ämbete och det är Jesus Guds Son (Hebr 8:6).

/Elvor Ohlin

 

LÄNKAR
Täckt huvud – tecken på fördömelse? >>
Adam och Eva Del 1 – Man och kvinna i Guds rike >> &  >>
Adam och Eva Del 3 – Ledarskapet i NT >> & >>

Man och kvinna som Guds avbild av Per-Axel Sverker >>

 

 

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Adam och Eva Del 2 – Ska kvinnan tiga?

Att bedöma är inte att döma

The Accuser

Satan är mycket listig och smart och så är även hans redskap de falska profeterna och lärarna. Av erfarenhet kan vi säga er att favorit meningarna  man använder sig av när de skall försvaras är: ” Om du dömer andra skall du själv bli dömd ” det är som ett mantra i de här kretsarna. Ett annat är ”Rör inte Herrens smorde” man menar då att dessa giriga ”Trosrörelsesnubbar” som Todd Bentley och Copeland, Benny Hinn Mfl  (Skräckexempel) skulle vara sända av Gud och vara ”smorda”.

Det krävs verkligen att man är fast grundad i Guds ord för att kunna stå emot “trycket”. Så vill man att du skall känna dig gammalmodig och träig för du förstår ju inte det nya som sker i församlingen.

2 Joh 1:9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.
Elvor har skrivit en bra artikel om att döma eller bedöma.

toronto1

Man använder ofta ordet kärlek men man har ingen som helst kunskap om vad Guds kärlek verkligen är. Guds kärlek handlar inte om att vi ska “gulla” med villolärare. Nej bibeln säger precis tvärtom att Agape är att bevara hans ord så det ej ges en annan mening.
Joh 14:21 Den som har mina bud (EVANGELIET) och håller fast vid dem (GK: VAKTA FRÅN SKADA) han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad (AGAPE) av min Fader, och jag skall älska (AGAPE) honom och uppenbara mig för honom.

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

Bibelns klara budskap är att om vi skall kunna förbliva i Kristi Kärlek måste vi själva vakta på evangeliet men även peka ut de som vållar splittring. Det kommer nämligen en stor splittring i ändens tid och bibeln varnar oss för den.

2 Pet 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna.17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. (VAKTA SÅ NI INTE BEDRAS AV ETT FÖRVRÄNGT EVANGELIUM)

Splittringen ser vi tydligt:
1/ Sanningens evangelium leder till Frälsning
2/ Det förvrängda evangeliet leder till Fördärv

De som splittrar dyker upp igen i Judas brev
Jud 1:18  De sade till er: I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga (SJÄLISKA) och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar (GK: VAKTANDE) i Guds kärlek (AGAPE) medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

Watchman_neeElden brinner alltså inifrån vår ande i Agape när vi vaktar på att Evangeliet inte förändras. Om vi inte gör det dras vi med i de laglösas villfarelse. Släpper vi in laglösheten och accepterar att annat evangelium kommer känsligheten inifrån vår ande att kylas ner. Elden kommer att slockna och vår förmåga att höra Guds röst kommer att försvinna mer och mer. Det är exakt därför Jesus skriver det här.

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.12 Och eftersom laglösheten tilltar (EVANGELIUM FÖRVRIDS) kommer kärleken (AGAPE) att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet (OCH INTE DRAS MED I DE LAGLÖSAS VILLFARELSE) skall bli frälst.14 Och detta evangelium om riket (ÄKTA RIKET INVÄNDIGT) skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Har vi verkligen förstått konsekvensen av det här bibelordet? Tänk gärna efter ett par gånger till. Den som håller ut till slutet skall bli frålst! Vad då hålla ut? Jo ifrån att dras med i de laglösas villfarelse som kommer att bli jättestort, att bevara kärleken (Agape) till Gud ända till slutet.

SNAKE

2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Hur i hela friden kan Jesus säga som han gör om allt han säger och gör är kärlek?
Mat 10:34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar (AGAPE) sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar (AGAPE) sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.

Ja men det är Agape Jesus menar och inte vanlig mänsklig kärlek, han menar att kärleken till Gud (Agape) är viktigast.

Vi har själva erfarenhet av att Gud varnat människor för villfarelse men sedan har man kompromissat av olika anledningar och tillslut tystnar den varnande rösten. Långt senare när det ofta redan är försent börjar man vakna upp men då är församlingen redan ”ockuperad” och full med ogräs.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Att bedöma är inte att döma

Drivas Inifrån – Undervisning i Bönegruppen 29_4_16

Watchman_nee

Så här ser bilden ut av en människa som är född på nytt av Guds Helige Ande.  Samvetet är “kanalen” mellan anden och själen. Det grekiska ordet för samvete innehåller EIDE eller EIDO. I ordet finns betydelsen av Intuition.

Vad är nu vår själ? Först och främst vår personlighet för där sitter vår vilja vårt förstånd och våra känslor. Innan en människa är född på nytt drivs hon av själen, därför är vår kropp också slav under själen.

Människans egna ögon (SINNEN) öppnades ”Jaget” blir nu människans första prioritering. Nu börjar egenintresset ersätta Gudsintresset.

1 Mos 3:7 Då öppnades ögonen (SINNET) på dem båda, och de märkte (YADAH) att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

Yadah betyder som Ginosko i NT. Lära känna genom en intim beröring!
Fruktan för straff kom in genom samvetet (INTUITION)
De försöker göra något för att duga inför människor och inför Gud (RELIGION)

En själisk människa vill styras av:
Sitt förstånd och sina känslor

Jud 1:17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: I den sista tiden skall det finnas människor som hånar (FÖRAKTAR) och följer sina egna gudlösa begär. 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga (SJÄLISKA) och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek (AGAPE) medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

Guds Kärlek (AGAPE) som betyder att underordna sig en kungs bud kommer alltså inifrån (SE BILDEN) Vi kan alltså se på vilket sätt Gud bestämt att Jesus skall bli Kung och regera i våra liv. Men det går alltså att komma ur det här inre flödet. (SE JOH 15 Vinträdet – Grenarna)

1/De drivs av själen
2/Upphöjer sig över och föraktar andra

Det här att drivas av Själen istället för Anden är att komma ut ur Kristus och in i Världen. Vi kan alltså komma ur flödet från Anden och bli drivna av själen igen. (Förhärda sitt Hjärta)

1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.
Lyssnar till oss = Andens väg!
Lyssnar till dem = Lögnens väg!

Vet du varför korsets väg är en dårskap för de själiska? De åt manna o vandrade mot löfteslandet dag efter dag. De själiska tycker Guds väg är en dårskap för vi måste korsfästa vår styrka o kraft annars tar vi äran från Gud.

4 Mos 21:5 Och folket talade emot Gud och emot Mose och sade: Varför har I fört oss upp ur Egypten, så att vi måste dö i öknen? Här finnes ju varken bröd eller vatten, och vår själ vämjes vid den usla föda vi få.

Detta förde med sig ormar som bet dem. Sedan gjorde Mose en orm och satte den på en stång så att alla som såg upp på den och förstod blev helade (Golgata – Korsets väg) Det är så att ju fortare vi dör ner från att dra vår kraft från vår själ ju snabbare blir vi andliga och kan ta emot vår information från vårt innersta genom Jesus Kristus och Anden.

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (EIDO) vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig (SJÄLISK) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Vi är själiska i oss själva
Men Gud är Ande
Du måste alltså bli född på nytt för att EIDO Guds Rike (Joh 3)

Den nya informationen som strömmar från Kungen i Riket in i din ande och vidare till din själ tas alltså emot på ett helt nytt sätt (EIDO)

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (GK: EIDO) Guds rike.

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor.

Joh 3:5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

vete

Vi kommer alltså att få se 2 olika församlingstyper utvecklas innan Jesus kommer.
En Andlig (Vetet)
En Själisk (Ogräset)

Eftersom den själiska församlingen VILL drivas av sitt förstånd och sina känslor kan vi genast förstå hur en sån församling kommer att se ut.

1/ Man måste ha starka strukturer (Cellgrupper) (Apostlar – Profeter)
2/ Man måste ha en ledarstruktur som är som världens (Starka ledare = Mycket tal om ledarskap)
3/Man måste basera möten och verksamhet på det som stimulerar själen så det innebär en massa nya konstigheter som vi kan se i Emerging Church och i sådana församlingar som Bill Johnsons. Musik är en annan sak som stimulerar oss.

1 Petrus 1 beskriver en församling som är på rätt väg som drivs av:
1/Guds Kärlek (AGAPE) 0 lydnad för Kungen
2/Intuition (TRO)(EIDO)
3/Guds Rike (Andens glädje Rom 14:17)
4/Man är på Frälsningens Väg på väg mot målet själens slutfrälsning.

1 Petrus 1:2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (AGAPE) ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Drivas Inifrån – Undervisning i Bönegruppen 29_4_16

För att uppleva Guds Rike måste vi födas pånytt

Den här bilden visar Watchman Nee och Stephen Kaungs bild av människan som är född på nytt. Guds Ande flyttar in i din ande och börjar inspirera dig på ett nytt sätt. Eftersom ditt tankesätt och dina handlingar är en väg i bibeln så är detta nu Guds väg. Det är faktiskt den väg 1 Kor 13 säger är Kärlekens (Agape)

1 Kor 12:31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra

Sedan börjar ju 1 Kor 13 som vi ofta feltolkar och ersätter med mänsklig kärlek fast det står Agape överallt.

1 Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek (Agape) vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.

manniskan_nee_kaung

Nu kan vi börja drivas av något som vi tidigare aldrig upplevt förut nämligen att Kristus (Kungen) i oss genom sin Ande och sitt ord kan börja regera i våra liv. Det är exakt det som menas  med Agapekärlek. Agape betyder att underordna sig en Kungs bud.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. (I Anden)

Nu skall vi titta på några bibelsammanhang som bekräftar allt det här. Lägg märke till att det är inifrån och ut som Jesus Kristus genom sin Ande utför hela sitt frälsningsverk i oss. Kanalen mellan vår ande och vår själ är samvetet och det har med intuition att göra (Gk: Suneidesis) Det finns ett grekiskt ord Eido som har med intuition att göra som ligger i ordet samvete.

Låt oss nu börja med hur Guds Rike (Kungen) skall börja påverka en person. Vad säger Jesus (Kungen)?

Joh 3:3 Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (EIDO) Guds rike. 4 Nikodemus sade: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.

Vad är det då för mening med att kunna få uppleva och se den här kungen i riket på ett andligt intuitivt sätt (Eido)? Jo det finns bara en enda mening och det är att Guds vilja skall ske i våra liv så att vi kan bli frälsta. Hur blir jag frälst då? Jo du måste se och uppleva att Jesus är Herre och Kung i sitt rike. Och när du gjort det så måste vi be – Herre öppna för mig!!!

Psa 118:20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

Vad ser vi här då? Jo!
Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred (Själisk Inspiration) som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. (Byggnadsarbetarnas väg = De Själiska) 14 Och den port är trång, och den väg är smal (Andens Inspiration) som leder till livet, och det är få som finner den. (De Rättfärdigas väg = De Andliga)

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar (Agape) honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. (I vår ande) Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet (Eido)vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet (Eido) heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, (I vår ande) för att vi skall veta (Eido) vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär (I vår ande) när vi återger andliga ting med andliga ord. (Som Anden uppenbarat i vår ande)  14 En oandlig (Själisk) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

beg

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

Du måste alltså bli född på nytt och genom trons ögon (Eido) skåda en kung i sitt rike och bekänna honom som Anden visat dig först i din ande men senare ut ur din mun. (Inifrån och Ut) Det är den enda väg till att bli ETT som bibeln talar om.

EF 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Vers 10 (Grekiskan) Göra allting till ETT under EN KUNG = Agape

Då skall vi titta på en församling som är ETT och som nu upplever att alla är på samma väg. Det här är givetvis vägen till sann enhet och inte den ekumenik som tvingar ihop olika lärosystem och religioner idag och kallar det för enhet i Guds Rike.

1Pet 1:2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar (Agape) ni utan att ha sett honom (Eido) och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom (Heb 11:1-2 Överbevisning inifrån genom Anden) och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje (Rom 14:17  Guds Rike)  9 då ni nu är på väg (Tankesätt + Handling) att vinna målet för er tro, era själars frälsning. (Underordna oss Kungen i Riket istället för Världens Kung)

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on För att uppleva Guds Rike måste vi födas pånytt

Varifrån skall min hjälp komma?

Varifrån skall min hjälp komma?
Undervisning: Elvor Ohlin

Frågan är hämtad ur Psalm 121.

berg3


Ps 121:1  En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? 2  Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3  Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. 4  Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. 5  HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. 6  Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten. 7  HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ. 8  HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.


Vers 1 – Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma?

Berg i negativ betydelse, står för bekymmer och problem. Det kan också stå för maktcentra och människans stolthet och upphöjelse.

När Guds berg beskrivs som högst av alla berg, betyder det däremot att Jesus är högst och den ende som är upphöjd och som skall upphöjas!

Jes 2:2  Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit.
[betyder inte alla men från alla folkslag]

LÄS: Profetiska syner om ändetidens världsreligion (Pyramid-berg) – HÄR

pyramid2Ett sista globalt världsrike – det sista Babylon eller Babels torn – beskrivs i Bibeln som ett stort berg.

Jer 51:25  Se, jag vänder mig mot dig, du fördärvets berg, säger HERREN, du som fördärvar (hebr. mashchiyth) hela jorden, och jag skall sträcka ut min hand mot dig och störta dig ner från klipporna och göra dig till ett förbränt berg, 26  så att man inte från dig skall kunna ta vare sig hörnsten eller grundsten, utan du skall bli en ödemark för alltid, säger HERREN.

Ordet mashchiyth betyder fördärv, korruption, EN SNARA. Roten är shachath som betyder avfall, förfall, ruin.

Babylons synd var tyranni, slaveri, förföljelse, korruption, girighet, lögn och annan orättfärdighet. Det står också för allt som försöker hindra människor att finna JESUS. Bakom står djävulen och alla som går hans ärenden. Babylon står för religionsblandning och kallas därför en andlig SKÖKA.

Upp 19:1  Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: “Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud, 2  ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade (grek. phteiro) jorden med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.”

vissen

Phteiro betyder:

 • fördärva
  orena
  skrumpna /bli rynkig
  göra vissen
  korrumpera
  förbränna/förtorka

Det handlar först och främst om att hjärtats jordmån fördärvas och blir torr och hård och det leder till andlig död. Många som har varit i nyandlighet (som härstammar från det gamla Babylons religionssynkretism och mysteriereligioner) vittnar om att de bara blev mer och mer tomma och torra inom sig. Det fanns inget liv.

trad

Jag tycker om att jämföra beskrivningen av BRUDEN (Jesu lärjungar/Guds folk) med “SKÖKAN BABYLON”. Bruden beskrivs som:

 • rättfärdig och frälst (Rom 5:9)
  ren (Upp 15:6)
  trogen – älskar brudgummen JESUS och följer honom (Upp 12:11)
  utan fläck och skrynka /rynka (Ef 5:27)
  grönskande (Jer 17) = att förtrösta på Herren
  har liv i överflöd (Joh 10:10)

jord

Vers 2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

Det är som om psalmförfattaren vill säga: Förstå hur stor och mäktig Gud är! Han har kontroll över allt!

Sak 4:6  Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka [chayil], inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7  Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!” [Serubbabel är här en förebild på JESUS]

Med ordet chayil kan orden översättas: Inte genom makt eller arméer, inte med rikedom och välstånd, inte med mänsklig förmåga, eller tapperhet, mod eller dristighet… utan genom min Helige Ande, säger HERREN.

Guds verk måste ske på Guds sätt – in i det sista. Det gäller också det sista globala berget som reser sig i uppror emot himlens Gud och Guds Messias. Det berget kan bara Gud själv övervinna och jämna med marken.

vaktVers 3-4 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.

Orden i grundtexten beskriver både herden och väktaren. Herden vakar över fåren, skyddar, leder, föder, söker det förlorade… Väktaren vaktar och får aldrig somna på sin post. Gud är den store VÄKTAREN (Jer 1) och Jesus är den gode HERDEN (Joh 10).

Förbundet med Israel visar på Guds trofasthet. Det är ett bevis på att Gud är trofast emot oss och att Guds ord är sant. Därför gäller också varningarna som Gud ger på samma sätt, när Guds folk vänder Gud ryggen och inte vill lyssna utan gör sig själva till “gudar”.

Mika 3:12  Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd.

Det uppfylldes bokstavligt efter att templet förstördes av romarna år 70.

5Mos 29:22 Det kommande släktet, era barn som träder fram efter er, och främlingen som kommer från ett avlägset land, de skall säga, när de ser detta lands plågor och de sjukdomar som HERREN slagit detta land med

Exakt så beskrev en författare och resande landet i slutet på 1800-talet.

Hes 36:8 Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka.

Judarna förskingrades till alla länder men de skulle få återkomma till sitt land. Det lovade Gud för det hade han bestämt. Judarna återfick sitt land Israel år 1948 och de återtog staden Jerusalem år 1967.

Jerus

Jes 27:6  I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt.

FN: ”Israel producerar mer frukt och grönsaker än ngt annat land i hela världen, i förhållande till landets storlek”.

jaffa

Rom 11:15 Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, (Evangeliet gick till hednafolken) vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? (Israels frälsning och Jesus Messias återkomst)

Judarna ska ta emot Jesus som sin Messias och det pågår idag…

Rom 11:17 Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.

Vi varnas mycket allvarligt här för all slags Ersättningsteologi.
Läs om Christ at the Checkpoint som är ett skrämmande exempel – HÄR

    sol
Vers 5-6 – HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten.

moonSolen och månen nämns här ”till skada”. De representerar dag och natt bokstavligt men i detta fall måste det menas i en djupare mening..? Några tankar omkring detta (som jag nog fick från den helige Ande):

SOLEN – står för dagens hetta som i det profetiska ordet beskriver betryck, nöd, förföljelse, hot.

MÅNEN – står då för nattens kyla. Kärleken kallnar när människan vänder sig bort från Gud och laglösheten ökar (Matt 24). Hela världen vittnar om det med maktkamp, krig, hat och ofattbar grymhet.

Jes 4:5 Och HERREN skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om dagen och skenet av en flammande eld om natten. Ja, över allt det härliga skall det finnas ett skyddande tak. 6 Och det skall finnas en hydda, som ger skugga om dagen undan hettan och tillflykt och skydd undan storm och regn. 

Jes 49:8 Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna 9 och säga till de fångna: “Drag ut”, och till dem som sitter i mörkret: “Kom fram.” De skall finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder. 10 De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och föra dem till vattenkällor.

Jes 25:4 Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta. Ty de skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg. 5 Som du kuvar hettan när det är som torrast, så kuvar du främlingarnas larm. Ja, som hettan dämpas av molnets skugga, så dämpas de skoningslösas sång.

Det har gjorts många försök att utrota Guds folk och dem som följer JESUS men Herren hjälper genom allt. Förföljelse brukar leda till det motsatta, att fler tar emot Jesus som sin Frälsare. Under ökenvandringen ledde och följde Gud sitt folk med en molnstod om dagen och en eldstod om natten.

eldstod

2Mos 13:21  HERREN gick framför dem, om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt. 22  Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstoden på natten.
2Mos 14:19  Guds ängel, som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnstoden, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom dem, 20  så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena hären inte komma inpå den andra. [Guds ängel /Förbundets ängel i GT är JESUS som uppenbarade sig i Gamla förbundet]

Nyckeln till seger är att det är GUD/Jesus som sänder oss och som har sänt oss.
Då går han både före och efter, han som är A&O, den förste och den siste.

MOLNSTODEN
gav skugga och lindring = HERREN beskyddar tankar och sinne

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

ELDSTODEN
värmde och lyste upp nattens mörker = Guds Ande bevarar hjärtat i Guds kärlek

2Tess 3:5 Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Vers 7HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ.

Herren bevarar inte från alla prövningar i livet men han bevarar från allt ont. Det får inte fördärva eller förgöra. Även det som är svårt får leda till det bästa.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. (vilka är alla som säger ja till Guds kallelse)

door

Vers 8”HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.”

Herren skall bevara din ”utgång” från ett meningslöst liv och din ”ingång” i Guds rike.
Herren skall bevara dig när du…
…går in i bön inför Guds tron och går ut med budskapet om Jesus.
…går ut från det jordiska livet och går in i paradiset/himlen.

När Israels folk gick UT UR öknen och IN I löfteslandet kan vi läsa vad Kaleb sa:

Jos 14:11 Än i dag är jag lika stark som den dag Mose sände i väg mig. Som min kraft var då, så är den än i dag, vare sig det gäller att strida eller vara ledare eller anförare. (en militär term: “att strida eller vara ledare eller anförare” på hebreiska är här orden “min utgång och min ingång”) 12 Ge mig nu denna bergsbygd, som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med stora och befästa städer. Om bara HERREN är med mig, skall jag fördriva dem så som HERREN har lovat.” 

Han var lika stark i den Helige Andes kraft nu vid 85 år, vilken uppgift han än hade! Vet du vad han gjorde? Han intog bergsbygden där anakiterna (“jättarna”, en folkgrupp som var väldigt starka och kraftiga) hade sitt högkvarter. Framgång och seger får vi med JESUS även om vi är svaga och osäkra fysiskt, för det ska ske genom den Helige Andes kraft. Det enda vi behöver – precis som Israels folk – är att Gud har sagt: ”Jag är med dig!”, “Jag är med er!”

För oss handlar det om en andlig kamp emot mörkrets makter.

När Gud sa till sitt folk att “ni ska vara mina”, är innebörden: ”du var min, du är min, du kommer att vara min”. Ja, det är det som sker när du tar emot och inbjuder Jesus att ta över ditt liv. Han tar hand om din bakgrund, han tar hand om dig nu och han tar hand om din framtid i all evighet.

/Elvor Ohlin

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Varifrån skall min hjälp komma?

En superkyrka byggs av de visa och starka

Predikan Parousia Mission av Janne Ohlin  24/4-16
Väldigt bra överblick av Kingdom Now/Dominionism (Svenska) >> 

boken_synen-179x300

(Citat från David Wilkerson Synen från 1972)
Denna Superkyrka kommer att bli andlig bara till namnet, man använder fritt Jesu Kristi namn, Men är själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, Väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten att fylla alla mänskans behov och man kallar folk till ett förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. (Exakt vad FN talar om nu?)

Just när det ser ut som om den ekumeniska rörelsen skulle dö får vi se en underlig kedja av händelser som åstadkommer ramen för denna ekumeniska union. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ledarna och får sin vilja igenom. Denna union kommer att betrakta Påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter.
Man begär inte att dessa skall betrakta den helige fadern som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer istället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare. Jag menar inte att Påven eller någon annan kyrklig ledare i denna Superkyrka gör sig skyldig till antikristliga handlingar. Bibeln har mycket att säga oss i det ämnet men nu är inte tid att spekulera i det. Jag ser nämligen något annat som skrämmer mig. Jag ser en Arme´ av karriärmänskor inta de mest inflytelserika posterna i denna Superkyrka.

Många av dessa kommer att vara ogudaktiga, antikristliga och besatta av tanken att denna Superkyrka måste bli en Politisk maktfaktor som är stark nog att utöva påtryckningar mot de som opponerar sig mot den. Medan de som innehar de högsta posterna talar om underverk kärlek och försoning så kommer mutkolvarna under dem att plåga förfölja de religiösa organisationer som motsätter sig deras ledarskap. (Slut Citat)

Vi har nu sett hur man har haft stora konferenser i USA där man just försöker pressa fram ett ekumeniskt mirakel. Vem minns inte Påven på video hos Kenneth Copeland? På vår sida kan du lyssna till ett budskap med Jerry Potter där han profeterar om att Ogräset samlas tillsammans. Han säger att vi kommer att se det och de samlas tillsammans genom deras gemensamma tro (Dominionism)(Kingdom Now). Det är dessa som tillsammans utgör det stora avfallet som (2 Tess 2) talar om. Det är dessa Petrus varnar oss för så att vi inte skall dras med i ”De Laglösas villfarelse” (2 Petr 2:13-17)

De skall alltså förvrida skrifterna 2 Petr 2:16
Samlas under ett ”förvridet evangelium”
Vi ser hur skökan rider på vilddjuret (FN) Hon sitter även på 7 Berg (Upp 17)

Kan det vara en slump att just Dominionismen eller Kingdom Now har ett evangelium som handlar om att vi skall inta samhällets 7 berg eller 7 pelare? Man har nu förvridit evangeliet om Guds Rike så meningen blir att vi skall sätta upp det och det innan Jesus kommer.

HAGIN KENYON

Grundbudskapet i deras lära är mycket kort: (Hagin)(Gnosticism)
Syndafallet förlorade vi auktoriteten över skapelsen (Riket förlorades)
Jesu död gav kyrkan tillbaka den igen fullt ut (Riket nu i anden)

Konsekvensen får mer makt än Kungen själv. Det är ju exakt vad ormen säger att det förbjudna trädets frukt (Mänsklig visdom) skall ge oss: Ni skall bli som Gud (Kristus) ”Messias den smorde”

Det Kenneth Hagin lärde är exakt vad C Peter Wagner och Bill Johnson tror och det här är ett förvridet evangelium. (Gnosticism) en väg som slutar i en katastrof om du följer dem.

1/ I din ande har du nu fått rättfärdigheten (Right Standing)
2/Du har i din ande fått tillbaka all förlorad auktoritet igen. (Smörjelsen)
3/Vad väntar du nu på? Förlös andra så att dom också fattar det här, nu skall vi komma tillsammans och återställa skapelsen och upprätta riket. (Vi har Mandat – Plikt)

Dale Neill (ICCCC International Christian Chamber of Commerce)
Kyrkan måste nu gå vidare och inte fastna vid budskapet om människors frälsning. Det är bara när vi förstår och börjar implementera ”Principerna som gäller för evangeliet om Guds Rike”. Det är först då som vi kan få se människor städer och länder förvandlas. Men Kyrkan har ingen kunskap (Gnosis) om den här sfären. Nu måste kyrkan börja växa upp!

Eftersom det här evangeliet helt och hållet förkastar Kristi Kors är man nu inne på exakt samma väg som Kain i bibeln. Hans namn betyder enligt en kommentar i E-Sword
1/Plantera
2/Få att växa upp
3/För egen ära

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Books_When-Heaven-Invades-Earth_Thumb

Bill Johnsons böcker han har ju inflytelse över New Wine så det är viktigt vad han skriver: ”When Heaven Invades Earth” (Han menar Himmelriket) han har exakt samma lära som Hagin. Av vilken anledning springer hans lärjungar omkring och gör under och tecken och profeterar överallt ? Är det på samma grund som Hagin lär ut så är det definitivt laglöshet.

Bill Johnson 1: Vårt Mandat (Kingdom Now Term) är enkelt vi skall resa upp en Elia generation av Elitkristna som skall manifestera Guds Raw Power. (Googla på det)

Bill Johnson 2: Vi har fått tillbaka den auktoritet som vi förlorade i Eden. Det innebär att i vår ande finns det en inneboende kraft som är i total avsaknad av sjukdom fattigdom och synd.

Janne Ohlin 1: Nu skall vi se vad han menar med under och tecken och att manifestera Guds Rawpower.

Bill Johnson 3:
Mat 6:9  Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat.10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.

Han menar att det betyder följande och det visar ifrån vilket träd den här läran kommer ifrån: Eftersom Gud hela tiden vill förlösa det fullkomliga (NU) så är det så att om vi upplever problem eller sjukdomar så ber vi fel. (Se Bill Johnson 2)

Janne Ohlin 2: Den här generationen Elia kristna som nu springer omkring för att förlösa det här fullkomliga som bor i deras andar uppfyller vad Jesus säger i Mt 7.
Falska profeter lär ut en lära och pekar ut en väg
Människor följer den läran och vägen
Man kommer inte in i riket för att man säger Herre Herre
Man kommer in därför att man gör Faderns vilja

Bill Johnson säger ju att Guds vilja och din plikt är att förlösa det fullkomliga du fått i din ande genom under och tecken.

Mat 7:22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Han säger till och med att de som inte förstår den verkliga betydelsen av Fader vår är motståndare till ”Väckelsen” Hur väl stämmer inte detta in på Laodicea? Det var en kyrka som sade sig ha allt. ”Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting” (I sin ande?)

Don Koenig: ”Kingdom Now” tankarna har tagit över i de karismatiska sammanhangen. Nästan alla Radio och Tv program är infekterade av detta. De har öppnat profet och helande skolor överallt. De håller stora megamöten för massorna. De har nu även tagit över nästan all litteratur som ges ut i de kristna bokhandlarna idag som handlar om Anden. De har nu tillsammans med Rick Warrens purposedrivna kyrkor och Emerging Church slagit in på ett nytt tankesätt: Nämligen den att kyrkan skall bygga upp Guds rike på jorden innan Kungen kan komma tillbaka igen. Men detta stämmer inte med bibeln!

De flesta av ledarna i den här rörelsen lär att 1000 års riket är redan här och nu. Man proklamerar därför med slagord att vi skall inta landet. Vi skall inta och förändra kulturen menar man och styra den sedan. Man lär också att du har blivit som en gud i ditt innersta så därför kan du gå omkring och med din mun tala ur din smörjelse ord som förlöser realiteter.

bible-

DET SANNA EVANGELIET

Det viktigaste vi har i den kristna tron är väl evangeliet. Vi har 4 olika budbärare som förmedlar evangeliet direkt från Jesus i skrift.
1/Matteus 2/Markus 3/Lukas 4/Johannes

Herren valde Paulus att ta samma evangelium till Hedningarna.

Gal 1:15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, (Genom Ordet) för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

Men det hände något i Galatien som bibeln säger skall vara väldigt vanligt strax innan Jesu tillkommelse. Förvirring och villfarelse.

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium 7  fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.

Det finns bara ett evangelium säger Paulus det är Kristi evangelium. Lägg märke till att det är Kristi evangelium, vi äger det inte utan vi bara förvaltar det. Om vi förvaltar det och inte förändrar dess ursprungsmening så förblir vi under en Kung i hans kärlek (Agape)

Joh 14:21 Den som har mina bud (Evangeliet) och håller fast vid dem (Vaktar från skada) han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. (Ge honom ljus och uppenbara min härlighet)

Evangelium om Guds Rike
Evangelium om Himmelriket
Evangelium om Riket

EF 1:9-13 handlar om vad det sanna evangeliet om Guds Rike står för.
1/Vi skall underordna oss en Kung. (Agape)
2/Vi skall bli ett under honom. (Vi är hans Hus eller Åker 1 Kor 3:9)
3/Vi får Anden som ett sigill (Arrabbon – Pant – Förlovningsring)
4/Vi skall prisa hans härlighet och ära. (Mun och Handling)
5/Det sanna evangeliet handlar om vår frälsning (Befrielse från Synd)

003-jesus-cleansing-temple

Jesus drev ut dem som sålde i Templet innan påsk då all surdeg skulle rensas ut ur husen i Israel. Det här visar den sanna Sabbaten = Gud har gjort allting klart vi går in i förutberedda gärningar och ger honom äran för det.

Mar 11:17 Han undervisade dem och sade: “Är det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus (Bön men även Lovprisning) för alla folk? (Etnos) Men ni har gjort det till ett rövarnäste. (Stjäla ära från Gud)

Här ser du den rätta Sabbaten!

Psa 118:20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den.21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. (YESHUWA) 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

1/Kungen har gjort något en gång för alla (KORSET)(NYCKELN)
2/Alla som kommer in i riket måste underordna sig detta (KORSET)(PORTEN)
3/Alla som vill förbli i riket måste fortsätta underordna sig

Du och jag har fått ett budskap att förvalta om en kung i sitt rike. Vi har fått ett budskap att förmedla om att Kungen vill att vi skall komma in till honom i riket.

Han har gett oss en nyckel till en trång port och en smal väg (Mt 7:14)
Den leder in till hans tempel eller hus (Vila och Sabbat)

Vad var nu själva nyckeln i Paulus budskap om Guds Rike eller Himmelriket? Vad var kärnan i Paulus frälsningserbjudande till människor på den tiden? Problemet med Synd är att vi inte förstår att vi är korrumperade i vår visdom: Vi vill bli som Gud!

Gud själv kom hit genom sin Son och talade till oss och visade oss vem Gud var men det var vår visdom (Synd) som korsfäste honom säger Paulus (1 Kor 2:8)

När Petrus predikade detta på Pingstdagen högg det (ORDEN TRÄNGDE IGENOM) till i hjärtat på dem: Bröder vad skall vi göra? (VI HADE SKRIFTEN OCH PROFETERNA MEN VÅR VISDOM KORRUMPERADE DEN)

Apg 2:37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: Bröder, vad skall vi göra? 38 Petrus svarade dem: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.39 Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.

Budskapet om Kungen i riket och vad han har gjort frambärs i Andens kraft. Vad sa Jesus det första Anden skulle göra när han kom? Överbevisa om Synd! (Joh 16:8)
1/Nyckeln
2/Omvändelse Mt 7  (Porten) +  (Smal väg)
3/In i Livet  = Huset – Sabbaten – Riket (Alltså ej Byggare)

PAULUS OCH NYCKELN (TOTALT BEROENDE)

Korint var ett område med mycket Gnosticism/New Age det var alltså en kultur som liknar vår. Hur skulle nu Paulus kunna sprida Guds Rike här? Sanningen är den att vi kan omöjligt sprida Guds Rike om vi inte använder oss av nyckeln. Och även när vi använder oss av nyckeln så måste Anden hjälpa oss och överbevisa med sin kraft. Så för att detta skall ske måste vi ju först ha gått in själva (3 Stegen) annars har vi ju varken nyckeln eller Anden som är Guds Kraft att överbevisa.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er.2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er.4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft.5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (Överbevisar om Kungen)

Paulus som redskap: Svag, Rädd, Mycket orolig (Inre)(Ej Gnosticism)
Paulus budskap: Nyckeln! Budskapet om Kungen och vad han har gjort!
Paulus Vapen: Ord som skall överbevisa människor i Ande och Kraft.
Resultatet: Människor som bygger på klippan istället för på Jorden (Guds hus)

PAULUS OCH FRAMGÅNG

Fråga: Vad är framgång i Guds Rike? Svar: När du gör vad Herren bestämt och sagt att du skall göra och vad han sedan inspirerar dig till. Inte vad människor säger att du skall göra för Guds Rike. Exempel: Se på ”Herre Herre” sägarna i Mt 7

Vad skulle nu Paulus bli och vad skulle han göra?
Apg 26:15 Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer.16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Redskapet och Budskapet: Kom sänd till Korint svag och rädd för att predika om Kungen i en kultur genomsyrad av New Age.
Paulus Vapen: Öppna deras ögon = Samma sak som Ord som överbevisar i Ande och Kraft. (1 Kor 2:4)
Resultatet: Människor lämnar mörkret när deras ögon öppnas (NYCKELN) så att de får se en Kung.

Vad är vår kallelse? Idag är det förvirring!
Göra kulturen Kristen och kalla det Guds Rike? ELLER Öppna människors ögon genom Anden och ordet så att de får se en Kung? När det sker skall Kungen börja leda den frälste framåt genom Anden och inte människor.

Petrus beskriver en församling 1 Petrus 1:1 (SLÅ UPP) där Kungen har fått bli Kung. Andens överbevisande Kraft genom Guds ord har fått Guds Rike att komma i människors hjärtan.

V 23 Guds ord har överbevisat dem, fött dem på nytt så att de fått se en Kung (Joh 3: 3 + 5) (Se och gå in i Riket) V 8 De ser honom inte med sina naturliga ögon: Men de Älskar (Agape) honom och Tror (Överbevisning om det vi inte kan se) på honom.

Herren sa en gång till oss: Er uppgift är att säga det jag lägger på era hjärtan. Jag själv står för resultatet! = Överbevisar och föder på Nytt!

DEN GUD SÄNDER FORMAR OCH RUSTAR HAN FÖRST

Hans mål med våra liv är alltså att han skall göra oss till människofiskare. Han som är allsmäktig skall alltså forma oss så att vi blir helt beroende av honom. Svaga i oss själva så att vi får de vapen som öppnar människors ögon och överbevisar dem genom Andens kraft. Så att de byter rike från mörker till ljus. Så om du känner dig svag och otillräcklig i dig själv kan det faktiskt vara Guds vilja det med.

2 Kor 12:7 Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8 Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Herren sände en försvagad Paulus till Korint.
Herren tillät Paulus att gå igenom svårigheter som tömde honom.
Herrens syfte var att Andens kraft att överbevisa skulle öka.

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on En superkyrka byggs av de visa och starka

Profetiska syner om ändetidens världsreligion

Detta är ett tillägg till det jag skrev i Ohlins Fundering 31/3-2016 – HÄR –

Pyramiden är en välkänd symbol och jag vill berätta om några av de tillfällen då den har förekommit i syner som Gud har gett, under bön.

pyramid

Pyramider hör hemma i Egypten och det är gravar för kungligheter, de innehåller alltså “döda ben”. Andligt sett är Egypten ofta en bild på världens visdom, världens ande och människans självtillräcklighet som är i uppror mot Gud. Det är en bild på syndens slaveri (Israels slaveri i Egypten, 2 Moseboken) och djävulens ondska (Farao). Jesus kallas “Guds Lamm” och hans blod “renar från all synd” (ett felfritt lamm dödades i varje israelisk familj och blodet ströks på dörrposterna som ett tecken på att en annan har dött istället). Herren befriar och leder ut i frihet (uttåget). Jesus sa till fariseerna:

Matt 23:27 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. 28 Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

Pyramiden är också som ett berg. När berg står i negativ betydelse, står det oftast för hinder och problem eller den kan stå för strävan efter makt och positioner.

pyramid2

Syn 1
Jag satt i “lilla salen” i kyrkan där vi hade bön. Den här dagen var jag ganska nedstämd, för i mina tankar fanns allt det som var hinder för det som Gud hade lovat. Gud kan flytta varje hinder men vi människor kan välja – också välja bort Guds vilja och väg. Jag tyckte att allt det där blev som ett stort berg. För mitt inre blev berget bara tydligare och så ändrades bilden till en svart pyramid, vilket förvånade mig.

Då kom en tjej in, som också tillhörde församlingen. Vi nickade hej och hon satte sig. Efter en stund lade hon en hand på min axel och började be. Bönen övergick i ett profetiskt tilltal: “Se inte på det stora berget säger Herren. Nej, se upp till mig, säger Herren för jag kommer själv att spränga berget i bitar. Så se inte på det stora berget, utan se upp till mig och förtrösta på mig, säger Herren”.

Ingen kunde ju veta vad jag satt där och såg eller tänkte! Men Gud visste och det är förunderligt när han talar rakt in i våra liv!

Syn 2
Vid ett annat tillfälle kom en man i församlingen till samma bönerum och ville ha förbön. Han hade tankar och planer som han ville att vi skulle be över. För mitt inre såg jag under bönen en tydlig bild. Jag såg än en gång den mörka pyramiden, berget, och jag upplevde att den här mannen planerade att börja klättra uppåt. Men vid sidan om berget/pyramiden stod ett kors, som såg väldigt litet ut i jämförelse. Vid korsets fot låg mannen på knä med huvudet nedåt i bön. Jag upplevde att det var där Gud ville att han skulle vara – inte klättra upp på berget.

kors

Syn 3
Nya församlingsstrukturer spreds (1990-talet) och församlingen var helt intagen av Bill Hybels företagstänk, den berömda cellkyrkostrukturen/G12.
Läs varningen från Gud – HÄR – Det hade gått så långt så att den som inte ville underordna sig “visionen”, uppmanades att lämna församlingen. Antikrists ande hade fått ingång i församlingen genom strukturen och de metoder som nu gällde. Det fanns också en ny öppenhet för trosrörelsen.

Jag satt hemma i soffan med Bibeln och läste medan jag sörjde över läget – och upplevde att Gud talade. Texten var:

Jer 12:5 Om du springer ikapp med fotgängare och de tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår?

Det var som om Herren sa: “Om du klagar över det här lilla sammanhanget, vad ska du då säga när det stora kommer?” Än en gång såg jag en syn med en stor mörk pyramid – men nu över hela jorden, hela planeten. Samtidigt upplevde jag som att jag satt i en stor hand, Guds hand. Där var frid och trygghet. Men det var ändå med bävan som jag tänkte på synen.

planet

 

 

Gudshand

 

Jag förstod att det handlar om den sista tidens stora världsvida, globala, antikristna kyrkosystem och ekumeniska världsreligion. Idag ser vi hur “hästarna” (andekrafter) drar fram över jorden. Den vita hästen, förebilden på en falsk religion, samlar skaror till ett falskt evangelium, där människan är i centrum. Jesus-namnet används för att nå sina egna själviska ambitioner i ett lyckoevangelium som förnekar lidande, sjukdom och prövningar och knappast talar om omvändelse, synd eller dom. Begär efter makt, inflytande, pengar och människoupphöjelse uppmuntras och försvaras istället. Framgångsteologin och herraväldesteologin har infiltrerats med stor framgång. Förgreningarna är många men allt leder till samma mål – ekumenik under påvedömet och världsherravälde över samhällets “sju pelare/berg”.

vithast

Guds rike är ett evigt rike som blir synligt först när Jesus kommer tillbaka. Han är Kungen som ska uppfylla alla Guds löften! Jesus ska leda och bevara alla som tillhör honom. Kändisskap och maktpositioner är inget värt i Guds rike. Gärningar och andliga manifestationer är inte den frukt som han söker.

Det som har värde är att vi har en levande tro och gemenskap med Jesus, att vi känner honom och följer honom och förblir i hans ord. Då kan han också verka genom oss på olika sätt med sin Ande och både göra gärningar, under och tecken (2Kor 4:7).

Matt 7:20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Laglöshet är inte bara att förakta och bryta Guds bud. Det är också att vrida Bibelordet för att passa egna syften (enstaka verser tas ur sitt sammanhang) dvs. att göra om Evangeliet så att det passar det man själv vill uppnå.

apost aa

bbcc

2Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.
(Paulus är ironisk när han kallar de falska apostlarna “väldiga”)

Det globala berget – pyramiden – kommer att jämnas med marken för det står emot Guds plan och allt gott som han har bestämt för var och en som tror. Det som inte är byggt på den rätta grunden kan inte bestå.

new-jerusalem

Sak 4:6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel (förebild på Messias): Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel (Messias) skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen (Messias Jesus återkomst) medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

/Elvor Ohlin

Posted in KINGDOM NOW | Tagged , , , , , | Comments Off on Profetiska syner om ändetidens världsreligion

JANNES_PROFETISKA SYN OM CP WAGNER_NAR

Det har alltså dykt upp nya Apostlar och Profeter (NAR) med budskap som inte stämmer med bibeln. Men de stämmer helt överens med FN:s agenda 2030 istället. Det här är något som vi har oroat oss för en längre tid. Det var ju en tidig morgon i Mars innan vi åkte upp till Sala som Herren visade mig att Satan kommer att “synka” villoläran så att den passar den nya världsordning han skapar.

Det här har inte släppt mig sedan dess utan jag blir mer och mer medveten om att det här har troligen infiltrerat mer församlingar än vi kanske ens vill tro. Det är en djup nöd vi upplever en sån hjärtesorg och bedrövelse, ungdomar dras in i villfarelse och fastnar i NAR:s garn. Det Herren visade oss i slutet av 90 talet har kommit. För oss är det i alla fall klart att det Guds Rike NAR talar om är inte samma sak som det rike Jesus talar om. (Se CP Wagners nyhetsbrev >>)

Man har börjat tala väldigt mycket om att bygga Guds Rikes kultur i olika sammanhang. Men vi ställer oss frågan – Är det samma rike som CP Wagner och Bill Johnson talar om eller är det Riket som Jesus talar om. ? Studerar du bibeln så kommer du att se att det är skillnad!

Eftersom Bill Johnson är i samma apostoliska nät som CP Wagner så måste vi även ifrågasätta New Wines budskap om Riket. Det är i alla fall utom all tvivel att många av dem har samma falska teologi bakom som CP Wagner har.

school-title2

Så vi har alltså fått 2 budskap på riket och är inte det exakt vad Jesus sa skulle ske innan tidens avslutning. (Mt 13 Ogräset – Vetet)  Jerry Potters Profetia  stämmer exakt in här (Mp3) >>

dkb_logo

Vad sa Jesus skulle vara det största tecknet på att tiden var slut?
Mat 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” 4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Det var precis det här som vi diskuterade med varandra om under förmiddagen. Men idag den 12/4-16 var det en otroligt vacker och fin dag. Solen ske och det var nästan 15 grader varmt på en del ställen. Vi bestämde oss för att ta med oss fika och åka ut och sätta oss någonstans i solen. Till slut kom vi fram till en solig plats vid havet vid Kippholmen som ligger vid Nordre älvs mynning.

hhh

Vi satte oss ner och njöt i den härliga vårsolen ute vid Kippholmen. Jag blundar och säger för mig själv “Tack käre Jesus” då ser jag  plötsligt en bild. Jag förstod att Herren ville tala till mig genom en profetisk syn för bilden är starkare än mitt sinne jag ser tydligt en person framträda.

reformerspledgecontributors

Jag ser en bild på CP Wagner från midjan och uppåt stå där med sina armar utsträckta från hans händer gick det liksom 1000 tals små trådar ut. Herren visade även en bild på en mörk figur alldeles bakom och ovanför hans huvud. Jag såg inte först vad det var men bilden klarnade och nu såg jag tydligt att det var en mörk klädd person som en munk eller nått i svarta kläder med en svart kåpa. Jag har tänkt på detta nu ett tag och undrar om inte Herren menar att han är en Jesuit. När jag sökte på nätet om Jesuiter fann jag att det som kännetecknade dem var bland annat den svarta färgen.

Anden bekräftade alltså mina farhågor om att dessa nätverk vi ser komma över jorden genom NAR har med det stora avfallet att göra. Något är i alla fall på gång nu i andens värd jag tänker på NAR:s globala samling i USA. >> / >> Flera vi känner har senaste tiden fått varningar om att något släpps lös nu! Det har bland annat att göra med ogräset – vetet och avgrundens brunn (Upp 9)

En sak har jag lärt mig genom åren och det är att de syner och drömmar som han gett mig skall läggas ihop för att man skall se en större bild. Därför måste jag berätta om en dröm jag hade en gång. Jag har predikat detta en gång i Parousia Mission och den har med Judas brev och ogräset och vetet att göra.

budskap

VAD HÄNDER MED VÅRT BUDSKAP OCH VÅRT MÅL

Jag tror väl att ingen har undgått den förändring som vi sett bara de senaste 20 åren. Jag har varit sjuk i influensa en vecka och lyssnat och läst väldigt mycket om vad som gäller just nu i kristenheten särskilt i de karismatiska sammanhangen.

Är det någon mer än som har funderat på vart kyrkan är på våg?

Vad har hänt med vårt budskap?
Vad har hänt med vårt mål?

För vårt budskap är det evangelium som fyller våra tankar. Det budskapet driver oss sedan mot det mål vi har för våra ögon. (SINNET) Vårt budskap och vårt mål är alltså den väg vi vandrar på.

Om vi byter väg.
Har vi redan bytt både budskap och mål.

Så den andliga striden ligger alltså i hur du och jag tänker som Kristna. Om du bevarar ditt budskap i ditt hjärta kommer du automatiskt att vandra rakt fram mot ditt mål. Men om budskapet i ditt hjärta förändras kommer du att gå in på fel väg och förlora ditt mål.

Jag skrev ovan att jag inte tror att det Guds Rike som nu börjar förkunnas om att förändra kulturen inte samma Guds Rike som Jesus talar om.

När du lyssnar till undervisning eller predikan kommer det att påverka ditt tankesätt. Jag drömde en gång om en Pastor som var blind stod och pekade ut en väg som gick på en röd jord och senare slutade i en katastrof för de som följde den vägen.

Gud visade mig alltså att budskapet skulle förändras. Om budskapet förändras påverkar det alltså vårt tankesätt och driver oss in på en annan väg och mot ett annat mål. Den här blinde pastorn släppte in ett nytt budskap i kyrkan och åkte själv på konferenser och förvandlades.

OBS! Det här var alltså under den tid då den Apostoliska Reformationen splittrade massor av församlingar i vårt land.

En kväll under en konferens i församlingen skulle en gammal Kinamissionär predika. Han öppnade sin predikan genom att säga att han var skakad, för Herren hade talat till honom under natten. Han hade fått ett budskap profetiskt till församlingen. Det han sa bekräftade min dröm exakt!

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro (Budskap) som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Alltså om budskapet förändras kommer vi att byta väg och missa vårt mål. Vi har fått betala ett pris för att kämpa för budskapet men jag kan säga det ärligt: Det är alltid värt det!

Det här är nu nästan 15 år sedan Herren varnade för dessa människor. Församlingar har kraschat den ena efter den andra men de återuppstår alltid i nya former och med nya namn. Nu har dessa uppstått igen och deras budskap handlar om ett slags kristet rike som skall inta samhället och förändra kulturen vi lever i. Ja inta de 7 berg som samhället vilar på förändra nationer på hela jorden. (Dominionism eller Kingdom Now)

eagle

DRÖMMEN OM TJUVARNA OM NATTEN

Kommer ni ihåg att jag berättade en gång om en dröm Herren gav mig en natt då vi fick ett uppdrag. Det var så att oerhört värdefulla saker försvann spårlöst ur ett hus och ingen kunde förstå vilken väg tjuvarna tog för att ta sig in I huset.

Vi blev satta i huset för att vakta det och vi hade ljuset tänt hela tiden. Nu blev det spännande vi kollade noga men ingenting hände. Vid midnatt hördes det plötsligt viskande ljud från taket och rösterna kom närmare och närmare de liksom hördes inifrån väggen. Nu ser vi en sak som var omöjlig att se utan Guds ljus. Det fanns en lönndörr på vänster sida en sidodörr gömd för ögat bakom bokhyllan, för ett kort ögonblick såg vi hur något som liknade en människa men var kompakt mörker tittade in men slog igen dörren blixtsnabbt. Sen hördes en ilsken stämma: Nu går det inte längre att komma in för ljuset är på och de vaktar.

Låt oss nu läsa vidare i Judas brev.
Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (ARNEOMAI) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. 5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde.

Clarke
For there are certain men crept in unawares – Παρεισεδυσαν· They had got into the Church under specious pretences and, when in, began to sow their bad seed.

Robertsson (RWP)
Are crept in (pareiseduēsan). Second aorist passive indicative of pareisduō (̇nō), late (Hippocrates, Plutarch, etc.) compound of para (beside) and eis (in) and duō to sink or plunge, so to slip in secretly as if by a side door, here only in N.T.

Ordet på grekiska är alltså den exakta betydelsen av hur de tog sig in I huset. De stiger ner för att sedan ta sig in genom en hemlig sidodörr. Väl inne kommer deras budskap om Riket att ta över Jesu budskap om Riket. Det här kommer givetvis orsaka stora splittringar.

Jud 1:16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av.

zombies run

Jud 1:19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande.(De är som Zombies levande döda som en vän till mig drömde)

Vi har alltså fått 2 olika budskap om Guds Rike så det är ganska förvirrande nu. Ännu mer förvirrande kommer det att bli om det falska Guds Riket som förkunnas åtföljs av falska under och tecken. Det är exakt vad jag tror håller på att ske nu. Men vem skall då kunna skilja på det? (Mt 13:26-30)

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Allt är så blandat idag så att det nästan omöjligt att skilja på så domen får vi överlåta åt Gud. Men budskapet kan vi bedöma och det skall vi göra enligt skriften.

parousia6

Mvh Janne Ohlin, Göteborg

Posted in KINGDOM NOW | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on JANNES_PROFETISKA SYN OM CP WAGNER_NAR

Bibliska Lejon

Befolkningen I djungeln har alltid haft respekt och vördnad för Lejonet. Ett lejons rytande ger rädsla och respekt.

Amos 3:4  Ryter ett lejon i skogen utan att det funnit något rov? Ger ett ungt lejon till ett rytande i kulan utan att det har tagit byte?

Ord 30:30  lejonet, hjälten bland djuren som ej viker tillbaka för någon,

lejon

Jesus Kristus är symboliserad av Lejonet i bibeln. Men inte ett lejon som smyger omkring och försöker sluka sina offer som Djävulen. När Jesus symboliseras av Lejonet är det för hans majestät och hans makt. Men när Djävulen beskrivs som ett lejon handlar det om att han är grym och listig och anfaller ofta från ett bakhåll där han ligger gömd.

1 Pet 5:8  Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

En flock lejon kan anfalla byten som är mycket större än de själva. De jobbar i team med en strategi för att få ner bytet. De är så grymma för det händer att de äter av bytet redan innan det dött. Mörkret arbetar på samma sätt genom listiga planer för att få andra på fall.

EF 6:11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.

coatarms-01

Men det finns ett Lejon till som är mycket starkare än Djävulen. Han kallas för Lejonet av Juda

Upp 5:5  Men en av de äldste sade till mig: “Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.”

Hos 11:10  HERREN skall de följa, och han skall ryta som ett lejon, ja, han skall ryta och barnen skall med bävan samlas västerifrån.

Jes 49:25  Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn.

Här beskrivs att en som är ännu starkare än den starke skall ta bytet från honom. Det är exakt vad som sker i Lejonens värd. Det är bara det att det starkare Lejonet skall rädda oss istället för att äta upp oss.

Här är en profetia om att Messias
1 Mos 49:9  Ett ungt lejon är Juda. Du reser dig från rivet byte, min son. Han böjer sig, han lägger sig som ett lejon, som en lejonhona – vem vågar väcka honom? 10 Spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken lyder honom.

1 Mos 49:9 Judah is a lion’s whelp: from the prey, (Hans offer) my son, thou art gone up (Uppstigen till himlen) he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; (Makten är I hans hand) who shall rouse him up? (Satan har ingen chans) 10 The sceptre shall not depart from Judah (Jesus kommer från Juda) nor a lawgiver (Jesu Lära) from between his feet, until Shiloh come (Messias Jesus Kristus) and unto him shall the gathering of the people be. (Församlingen)

Lion of Judah (Wikipedia)

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg
Tillbaka till Bibelstudierna

 

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Bibliska Lejon

Guds Plan

Vi kanske inte riktigt förstår konsekvensen av det bibelställe Paulus beskriver i Efesierbrevet

File--Saint_Paul_Writing_His_Epistles-_by_Valentin_de_Boulogne

EF 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. 9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen (Änglar) och på jorden. (Människor)

EF 1:9 Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure (Eudokia) which he hath purposed (Protithemai) in himself.

V 9 Eudokia betyder då exakt samma sak som Eden gör på Hebreiska välbehag
V 9 Protithemai betyder att Gud innan någonting alls fanns till beslutat sig för en plan eller en väg.
V 10 Gk: Föra allting i himlen och på jorden in under en Kung (Kristus)

christ_the_king_sunday

V 10 Han sätter sedan den planen i verket och skapar allt genom Kristus  (1 Mos 1:1) (Kol 1:15-20) Tiden startar och Guds plan fortsätter uppenbaras genom historien.

Så när Adam och Eva placeras i Eden kan vi inte tolka något som sker där utanför Guds plan med Kristus som Herre. Gud har bara en plan och en väg och kommer aldrig att ändra sig……

Alltså Guds väg och vilja Ef 1:9-10 har uppenbarats 1 Mos 3 måste ju handla om den planen eller vägen för Gud har ingen annan. På hebreiska hittar vi följande kring händelserna som utspelas i Eden.

Vi ser en väg (Plan)
Vi ser ett svärd (Domen över Kristus)
Vi ser ett offer (Mitzbeach)
Vi ser ett hus (Fader AV + Son BEN)
Vi ser keruber (Förlåten)
Vi ser kläder (Rättfärdighet)

Det här låter väl som evangeliet om Jesus Kristus Han som “tabernaklade” bland oss.
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, (Gk: Tabernaklade) och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Det vi ser kring händelserna i Eden
Ser vi i Tabernaklet
Ser vi i Templet
Ser vi i Evangeliet om Guds Rike

Så Guds Rike eller Himmelriket är exakt samma sak som den plan Gud hade innan han skapade någonting och satte människan i Eden. Det kan vi se i det här bibelstället.

Mat 25:34 skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. (Kosmos)

Så vad är det för väg (Plan) Johannes Döparen skall bereda ute i öknen? Lägg märke till att från Johannes predikas Guds Rike (Planen)

Luk 16:16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in. (Genom tro Joh 3)

Riket skall alltså inte uppenbaras synligen innan Jesus kommer tillbaka igen. För fadern skall underlägga honom allting och den sista fienden är döden 1 Kor 15. Då kommer Herrens rike!

parousia6

Janne Ohlin /Göteborg
Tillbaka till bibelstudier

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , | Comments Off on Guds Plan

Moln utan vatten hjälper inte torra åkrar

parousia6

Utkastet till den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission i Göteborg Sön 27/3-16

Om vi tittar på Joels bok ser vi att strax innan Herrens dag kommer så råder det stor torka. Joel 1:14-20 Jag ser det här även som en bild av en andlig torka…

Jer 2:13 Ty mitt folk har begått en dubbel synd: mig har de övergivit, en källa med friskt vatten, och de har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte hålla vatten.

Jesus själv är källan med levande vatten. Men Paulus sa att man även i församlingen skulle byta ut honom mot: (2 Kor 11:4)
Ett annat evangelium
En annan Jesus
En annan ande (Hosea 13:15 Vind från Öster torkar upp)

spiritual_dryness

Det är exakt vad jag tror kännetecknar dessa falska evangelier det finns inget vatten i dem. De kan inte föda någon till ett nytt liv. Alltid när folket vände sig från Herrens undervisning till Baal (Österländska religioner) kom det torka i landet.

IMG_1811

Begreppet predika kommer i hebreiskan från samma ordstam som ordet droppe. Lehattiif, predika, betyder bokstavligen åstadkomma droppar. Så när det sanna evangeliet kommer till en plats och uppenbarelsens Ande verkar börjar det att regna. När det sanna evangeliet försvinner och ersätts av ett annat kommer torkan.

I ändetiden skall det komma predikanter som har ett evangelium som är som:
Moln utan vatten  Jud 1:12  Eller ”brunnar utan vatten” 2 Petr 2:17¨

EF 5:25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den 26 för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. (Rhema)

grave_sucking_by_artngame215-d78ucy6 (1)

Rhema har alltså med vatten att göra, Men det märkligaste är att i det sammanhang man mest talar om Rhema finner vi de kanske torraste åkrarna. Just i den rörelse som kallas för Latter Rain är det just nu så torrt och råder en sån svält att man nu lägger sig på gravar för att försöka få lindring.

När evangeliet uppenbaras av Anden i oss så flödar det av vatten och det vattnet tillfredsställer själens behov. Många falska profeter står där och utlovar vatten men man finner inget vatten “De är som moln utan vatten” de lovar regn men inget kommer!

På Elia tid rådde även en stor hungersnöd men när vände det? Jo när Elia byggde upp Guds nedrivna altare igen (Mitzbeach)(1 Kung 18:32) Detta uppbyggda altare symboliserar Guds eviga rådslut och hans väg. Det är när vi får våra ögon öppnade så att vi ser vägen som Gud kan börja välsigna och regnet faller  över våra åkrar.

elijah_carmelOmvändelsen kom i Israel och man såg vägen och ropade: Herren är det som är Gud! (1 Kung 18:39) Då hörde Elia bruset av regn (1 Kung 18:41)

Hur var tiden när Herren kom första gången? Var det som i Elia tid? Torrt som fnöske?
Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. (Heb: Öken) Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

Luk 7:26 Eller vad gick ni ut för att se? ( I öknen) En profet? Ja, säger jag er: ännu mer än en profet. 27 Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig. = För detta “Rotskott” eller Herrens Arm (Messias)

Han var rösten i öknen:
Luk 3:4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom.

Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: “Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” (Eudokeo – Behag och Vilja)

Vilket språk tror du fadern talade från himlen? Alla som står här kunde hebreiska: Översätter du nu orden Fadern säger så skulle man kunna säga: I DIG ÄR EDEN!

Anden förblev alltså över honom och han smordes till Israels konung Messias.
Luk 16:16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in. (Genom tro Joh 3)

Man missade honom genom sin teologi, Man trodde nu att Kungen skulle börja rensa ut alla fiender och riket skulle komma synligt till Israel.

Men Jesus sa:
Luk 17:20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.” (Kungen är i er)(Behaga Gud = Eden)

Det är så otroligt men kristenheten är på väg att göra samma sak som judarna gjorde genom böcker. Man hade tolkningar Talmud och annat istället för att studera skriften. På morgonen den 4 Mars upplevde jag hur Herren sa genom Anden.

rick-warren-and-barack-obama (1)

Det är Jag som ger Satan tillåtelse att forma den nya världsordningen (Kosmos) Men lägg märke till att han även kommer forma villolärorna så att de synkar med den. Wow vad klart det blev helt plötsligt FN:s Agenda 2030 kommer att ”Synkas” med tex Rick Warrens – Purpose Driven PEACE plan. Vi gör precis som Judarna gjorde läser hellre böcker än fördjupar oss i Guds rådslut.

the whore

Istället för att underordna sig ett huvud ser vi att skökan i en öken hon rider på ett vilddjur som har 7 huvuden och 10 horn. (Upp 17:3) (Till skillnad på Andens flöde Apg 5 Underordna sig en Kung)

EF 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. 9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen (Änglar) och på jorden. (Människor)

EF 1:9 Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure (Eudokia) which he hath purposed (Protithemai) in himself:

V 9 Eudokia betyder då exakt samma sak som Eden gör på Hebreiska välbehag
V 9 Protithemai betyder att Gud innan någonting alls fanns till beslutat sig för en plan eller en väg.
V 10 Gk: Samla allting i himlen och på jorden in under en Kung (Kristus)

V 10 Han sätter sedan den planen i verket och skapar allt genom Kristus (Kol 1:15-20) Tiden startar sedan och Guds plan fortsätter uppenbaras genom historien.

Så när Adam och Eva placeras i Eden kan vi inte tolka något som sker där utanför Guds plan med Kristus som Herre. Gud har bara en plan och väg och kommer aldrig att ändra sig……

eden_mallen

Vi ser mönsterbilden i Eden
Mose såg samma mönsterbild på berget /Tabernaklet
David och Salomo fick se samma mönsterbild /Templet
Johannes uppenbarar vägen i öknen (2 Petr 1:16-21)
Jesus fullbordar planen på Golgata/Det är fullbordat förlåten rämnar
Herren uppenbarar sedan sin plan för församlingen
Församlingen skall genom Anden vittna om denna plan för andra och nu gäller den alla människor på hela jorden.

Han sitter redan på faderns högra sida (Ps 110:1)
Han väntar på att fadern skall underlägga honom allt (Ps 110:1)
Hela världen skall komma samman mot planen (Ps 2)
Då skall vi vänta tills han står upp för att ta bytet (Sef 3:8)
Sista fienden som underläggs är döden (1 Kor 15)
De döda i Kristus först sedan vi (1 Tess 4)

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.

Vi ser här alltså att redan innan människan skapades och Eden fanns till så har Gud redan bestämt sig för att sätta Kristus som kung. Han vill ha ett folk som älskar honom och lyder honom (Agape)

När den sista basunen ljuder och tiden är slut (Upp 10:6-7) kommer de trofasta änglarna i himlen som inte föll hämta de trofasta på jorden som inte föll. Mt 24:31 Nu skall riket ges åt de små det som förut var i Anden skall först nu bli synligt.

Mat 25:34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. (KOSMOS)

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja (Plan och Behag) att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja (Plan och Behag) skall ha framgång genom honom. (Kungen i Riket) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Precis som han säger att den som tror in i mig (Floden) Ut ur hans innersta skall komma floder (Plural) Joh 7:37-39

garden-of-eden

Där i Eden i Kristus alltså fanns det 1 flod som förgrenade sig till 4 stycken.
1/Pison = Förvandling, Förändring, som ger Frihet
2/Gihon = Nådens dal eller överflöd av Nåd
3/Hiddekel = En skarp röst kan även betyda Kraft
4/Frat = Fruktbärande eller Gräns

(1) PISON TALAR OM EN FRIHET FRÅN INRE TVÅNG OCH SLAVERI
Här börjar det alltid i flödet från Anden slipper du jaga efter en identitet. Du blir fri att tjäna Herren precis efter de förutsättningar du har. Anden uppenbarar ju hela tiden Guds Son och det är när vi får se honom som han är som friheten kommer.

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar 32 och ni skall förstå sanningen (Aletheia) och sanningen (Aletheia) skall göra er fria.

Då först förstår vi att det vi trodde var frihet faktiskt är slaveri. Vi är skapade för att ha Kristus som huvud och kung och tjäna honom är frihet.

Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

(2) GIHON ÄR ETT ÖVERFLÖDANDE LIV (NÅDEN)
Psa 23:5 Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. (INIFRÅN DIN ANDE)

Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

(3) HIDDEKEL STÅR FÖR ETT KRAFTFLÖDE
Man kan ju inte låta bli att tänka på Dunamis här. Inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Öppnade dörrar av Gud att verka med den kraft och de gåvor du rustats med.

(4) FRAT HAR MED URSKILJNING ATT GÖRA
Detta är alltså en bild på vad den troende får uppleva när han är i Jesus Kristus. Kommer ni ihåg förra mötet? Jag talade om att bygga upp en mur vi talar ofta om Andens fullhet men i den ligger även urskiljning i Andens flöde Frat.

Detta sker när det blir torka i Israel och likadant i Församlingarna

Hes 22:26 Prästerna kränker min lag (Undervisning) och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad (Profan) mitt ibland dem.

Det som är utanför muren är Profant
Det som är innanför muren är Heligt

parousia6

Janne Ohlin/ Göteborg
Tillbaka till bibelstudierna

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Moln utan vatten hjälper inte torra åkrar