Author Archives: Janne

Bli inte en stötesten för Jesus och din nästa

Det är allvarligt att gå emot Anden och den uppenbarade Skriften och jag vill säga att Satan har lyckats mycket väl att bedra obalanserade Kristna. Det är nämligen så att det är de som säger att vi inte skall nämna … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Bli inte en stötesten för Jesus och din nästa

VANDRING GENOM HEBREERBREVET

Del 1 /Youtube / Guds Ord (Parousia Mission 19/3-23)Del 2 /Youtube >>Del 3 /Youtube >>Del 4 /Youtube >>Del 5 /Youtube >>Del 6 /Youtube >>Del 7 /Youtube >>Del 8 /Youtube >>Del 9 /Youtube >>Del 10 /Youtube >>Del 11 /Youtube >>Del 12 … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on VANDRING GENOM HEBREERBREVET

BIBELSTUDIER & SKRIVNA PREDIKNINGAR JANNE OHLIN

Vandring genom Hebreerbrevet >>

Posted in Different Stuff | Comments Off on BIBELSTUDIER & SKRIVNA PREDIKNINGAR JANNE OHLIN

Guds ord uppenbaras

En vandring genom Hebreerbrevet del 1 Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Guds ord uppenbaras

Smord teologi 2 fortsättning på profetiskt budskap

Den profetiska varningen om Pingströrelsen och hela den Karismatiska i Del 1 kan (Se även Youtube) vara på väg mot en uppfyllelse? I förra delen varnade Herren att NAR kommer att infiltrera och ta över Pingströrelsen genom att ge oss … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Comments Off on Smord teologi 2 fortsättning på profetiskt budskap

Smord teologi del 1 – Profetiskt budskap

SMORD TEOLOGI 1 = Ett Profetiskt budskap! 1 Joh 2:24 Låt det ni har hört från början förbli i er. (Evangeliet/Läran = Vad Jesus Kristus redan har fullbordat för människan) Om det som ni har hört från början förblir i … Continue reading

Posted in Different Stuff | Tagged , , | Comments Off on Smord teologi del 1 – Profetiskt budskap

BALANS

Jag har ett budskap jag upplever att Anden manar mig att skriva! Då är det alltså till någon eller några som behöver höra detta ! 1 Kor 1:4 Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on BALANS

Vara Lärjunge och Ljus

Jud 1:3 Mina älskade (Agape), fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen (”Epi-Gonizomai”) för den tro som en gång för … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Vara Lärjunge och Ljus

Gud människan och andemakterna del 6

I del 5 såg vi att:1/ Kenneth Hagin: ger oss en falsk syn på vår identitet och på vår auktoritet.2/ C Peter Wagner: pekar ut vägen hur du praktiskt skall använda denna falska identitet och falska auktoritet. Jag utgår hela … Continue reading

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 6

Gud människan och andemakterna del 5

Vi lämnade del 4 med att nämna att Toronto var startskottet på vad vi tror är början på en process som kallas för det stora avfallet. Vi tittade på Roodney Howard Browns tjänst och jämförde med Sven Reichmans bok – … Continue reading

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 5