Author Archives: Janne

Välsignelsen från Gud! (1)

Nu skall jag arbeta 2 nätter på Betelskeppet och bed gärna att jag får säga nått fint om Jesus Kristus. Här är det människor som nått en kris av något slag och en del har svår ångest – dessa behöver … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Välsignelsen från Gud! (1)

När människor bygger!

Det måste finnas ett visst klimat för att ett totalitärt ledarskap skall kunna komma fram och ta över en församling. Ett falskt ledarskap kommer ofta in bland vanliga ordinära kristna som verkligen vill tro att ledarskapet verkligen menar väl annars … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on När människor bygger!

Korset Anden Riket

Nikodemus som kom till Jesus den där natten var farisé och medlem i Sanhedrin. Han representerar alltså det visaste och mäktigaste som fanns i det Judiska samhället. (Joh 3) Det kom senare en ung rik man som frågade hur man … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Korset Anden Riket

Den som har öra han höre Del 2

Repetition från del 1 måste vi nästan ta för att förstå resten. Johannes får komma fram till Herrens Dag och höra en basun tala till honom. Breven till församlingarna tror jag är till hela den med munnen bekännande kristenheten. Det … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Den som har öra han höre Del 2

Den som har öron han höre del 1

Upp 3:6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.Det budskapet står det i slutet av samtliga brev till församlingarna i uppenbarelseboken. Hur börjar förresten den boken? Det är en jättesvår bok som du måste tränga in … Continue reading

Posted in Different Stuff | Comments Off on Den som har öron han höre del 1

Vad hjärtat är fullt av talar munnen

Vad är egentligen bibeln? Varför blir man berörd av Guds ord? Jo därför att Guds Ande har berört skriften när den nedtecknades. Det är exakt samma Ande som nu berör dig när du läser bibeln. 2 Tim 3:14 Men håll … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vad hjärtat är fullt av talar munnen

Jag tror på Nådegåvorna

Jag tror på att nådegåvorna är verksamma idag också och att vi verkligen behöver dem i funktion i denna mörka värld. Men jag tror också att de missbrukas och att mörkret kan kopiera dem. Mat 7:22 Många skall säga till … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Jag tror på Nådegåvorna

Nygnosticism: de skall säga Herre Herre

2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Nygnosticism: de skall säga Herre Herre

Profetiskt: The Great Reset

Har lyssnat på en video som förklarar hur allting är samordnat mot vad Globalisterna kallar: The Great Reset! Man planerar att dela in jorden i 10 zoner. Macron talade nyss om ett D 10 ? Påven har startat vad som … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Profetiskt: The Great Reset

Från anden till själen

1 Mos 2:7 Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (Heb: Själ)Bibeln säger att vi består av 3 delar. 1 Tess 5:23 Må fridens Gud … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Från anden till själen