När ropen tystnar och Pravda tar över

Här har det varit mycket tufft senaste tiden kan jag lova vi är sjuka dock ej Corona utan en kraftig förkylning? Hosta sprängvärk i huvudet och en väldig trötthet. Sedan är mitt knä inte bra tydligen blir det värre när det blir kallt säger dom. Nej jag tror inte att det är demoniska attacker (Smile) Har väl aldrig hänt att jag gått och lagt mig klockan 19:00 men jag orkade inte ens sitta uppe så trött var jag i förrgår.

Men upp igen på morgonen och fram med trumpeten varnas skall det tydligen göras så länge det bara går det är min uppgift. Du kan vara helt säker på att nådatiden att kunna få höra sanningen genom internet är väldigt kort tror jag. Det finns mäktiga krafter som vill förändra teologin och jag börjar förstå att det ligger på ett högre plan än bara här i Sverige. (Se varningen ! – Drömmen) Läs gärna om vad UNAOC är för något? Vi kom i kontakt med det här för många år sedan. Då i en Youtube video (Borttagen nu) hörde vi hur de sa att de arbetade på en mall som alla religioner måste följa. Allt detta kom då som en efterföljd till kriget mot terrorism efter händelserna i USA. Givetvis kan du väl förstå att du som inte följer deras mall blir klassad som en.

Se även de andra profetiska budskapen
Jordens köpmän bedrar världen Del 1 Del 2
Sista Riket innan Jesus kommer (Åklagarens)
Snart dags för avgång men gå inte på tåget mot Babylon (Avfallet)
Den mörka kommande vintern (Nwo)
Kan du räkna ut totalsumman? (666)

Jordens köpmän för in sin agenda med Vaccinet och Covidpassen mm. Vad händer samtidigt? Profetrösterna tystnar och tas bort från sociala medier! Det här är ju en naturlig följd när man för in ett kommunistiskt samhälle. Med USA:s fall så kommer detta nu bara att accelerera fortare och fortare. Jag skrev i senaste fritt ur hjärtat följande och ni som följt oss i undervisningen om ändens tid har hört oss säga det.

Berlinmurens fall startar globalisternas plan för världskommunism vilket New World Order är. Det sker alltså samma dag som jag blir frälst 9 Nov 1989! Avslöjar du detta blir du kallad: “Konspirationsteoretiker” Bibeln säger att jordens rika köpmän skall bedra hela världen med vaccin. Jag tror hela detta falska spel som pågår bakom kulisserna är: Laglöshetens Hemlighet!
1/ Ett stort uppror mot Gud (2 Tess 2)
2/ Det skall avslöjas (2 Tess 2)

Vi ser 4 vindar eller 4 hästar blåsa över havet. Upp kommer vilddjuret i Dan 7 vilket är exakt samma som i Upp 13.

1/ Vit häst (Falsk Religion)
2/ Röd häst (Kommunism)
3/ Svart häst (Ekonomi – Hyperinflation)
4/ Grön häst (Pandemin – Klimat – Islam)

De säger helt öppet nu att Pandemin skall leda fram till en helt ny Ekonomi! Planen är att haverera den gamla och det är precis vad alla “Lockdowns” kommer att ställa till med. Man trycker upp så kallade “Helikopterpengar” som leder fram till Hyperinflation. (Se Runes Hörna)

Jordens Köpmän som skall bedra Jordens innebyggare med Vaccin är samtidigt de som äger all media. Många profetröster varnar nu och säger att – Tiden att kunna förmedla sanningen över nätet är nu inne på de sista skälvande minuterna. Så när de nu bygger upp det röda Babylon kommer sanningen att ersättas med Pravda.

Upp 18:23 And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries (GK: Pharmakeia) were all nations (GK: Ethnos) deceived. (King James)

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst (GK: PHARMAKEIA) blev alla folk (ETHNOS) vilseledda.

Här står det att världens rikaste och mäktigaste män skall bedra alla jordens folkslag genom Grekiska ordet: “Pharmakeia“. (VACCIN?)

Nu vet jag att många som läser budskapet är väldigt rädda just nu men sanningen är att det här måste ske ändå hur illa vi än tycker om det. Profetian gäller alltså Babylon och då är det globalism vi talar om här. Köpmännen på jorden skall alltså bli ledare i New World Order! Nationernas gränser och ekonomier skall ju raderas och ett nytt ledarskap måste ju komma fram ur det här. Bibeln säger att det skall till slut bli 10 ledare och Antikrist som slutligen regerar på jorden.

Gud som låter köpmännen ta över kontrollen över jorden alltså det är väl exakt vad bibeln säger? Alltså de 1% som äger 80 % av världens tillgångar nöjer sig inte med det. Nu vill de även ta kontroll och förslava människor för att få mer makt. En stor seger för globalisterna är att USA faller under deras kontroll. Det verkar som om många är så totalt blinda för utvecklingen så de hejar på agendan istället för att avslöja den.

Agendan är att dela upp jorden i 10 olika zoner inga mer nationer skall mer finnas. Över dessa 10 zoner skall alltså den här eliten råda. Alltså de 1 % som redan äger 80 % bibeln kallar dem för jordens köpmän som blev stormän eller ledare i det sista Babylon. Under den här pandemin har människor fått sitt ljus och sina varningar genom Internet eller hur? Genom sociala medier och på hemsidor har det varnats genom åren hela världen har haft möjlighet att göra det. Den som har kärlek till sanningen har därför sökt efter sanningen och fått den. Men du ser också hur det profetiska ljuset hånats särskilt från vänsterhåll.

Vilka kommer att följa detta röda kommunistiska vilddjur? Jo det kommer jordens innebyggare att göra. Det här är inte bara alla jordens innevånare utan det är en bild på att ”Bygga fasta boningar på Jorden” och det är en profetisk bild på att värdera det jordiska högre än Herrens Härlighet! Gud vet precis vad du har i ditt hjärta vilket du värderar högst.

När Sovjet var på sin höjdpunkt hade man en enda tidning ”Pravda” som ironiskt nog betyder Sanningen. Allt utom det som det röda partiet ville ha fram i tidningen till folket stängdes effektivt av och förföljdes! Vi kommer att få se exakt samma sak ske och det har redan börjat på sociala medier. Jag känner många fina kristna människor som tror mer på nyhetsförmedlingen än på bibeln. De blir rasande på dig om du ens skulle nämna att det finns krafter bakom som styr allt i en enda riktning.

Vet du vad Gud kommer att göra då? Han kommer att ta bort sitt ljus genom att låta Babylons köpmän stänga ner internet. Han kommer nämligen att låta dessa som inte ger kärleken till sanningen rum få mörker istället för ljus.

De som följde det kommunistiska vilddjuret (Upp 13) kallas ”Jordens Innebyggare” det innebär alltså att deras hjärtan älskade världens härlighet (Värde) mer än Herrens Härlighet (Värde) Det var ju exakt vad Judas gjorde han kallades för ”Fördärvets Son”. Och det är därför ”Fördärvets Son” används om alla som gör sig delaktiga i det stora avfallet 2 Tess 2.

Det finns alltså bara två grupper här och det finns två olika sorters tankesätt och vägar. Vilket är mest värdefullt för dig? Eller vad tycker du är din skatt? Vad är ditt hjärta fullt av?
> Världens härlighet? (Lögn-Mörkret)
> Herrens härlighet? (Sanningen-Ljuset)

Gud har tillåtit hela världen att drabbas av en Pandemi. Gud har tillåtit hela världen att stängas ner och jordens befolkning har fått information genom Internet. Kristna har fått chansen att ta reda på sanningen om man verkligen velat höra den. Ja just det OM man verkligen velat höra den. Det är samma sak som att ha en kärlek till sanningen. Hur länge tror du att den här möjligheten att kunna bli varnad kommer att vara tillgänglig? Det som hände med Judas ”Fördärvets Son” kommer att hända med alla som inte ger kärleken till sanningen rum. (2 Tess 2)

1/ Fördärvets tankar fanns redan hos honom
2/ Satan for in i honom
3/ Han gick ut och det var natt
4/ Han värderade världen mer än Herrens Härlighet

Jordens Köpmän som är Jordens verkliga ledare äger alltså och har kontroll på allt nyhetsflöde och på alla affärer på hela jorden. De äger alla läkemedelsföretag och därmed också allt Vaccin! De kommer alltså att bedra ”jordens innebyggare” med en plan som skall ge dem världsherravälde. Alla som gör sig delaktiga av deras tankesätt dras alltså till Babylon. Där kommer alltså ljuset att slockna! Alla varningar att tystna! Vi har en kort nådatid kvar och bruden håller på att dra sig ut från henne!

Heb 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 11 Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste. 12 Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg. 

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Många är de som reagerade på min varning om att jordens köpmän skall bedra jordens innebyggare med Vaccin. Kanske lika många kommer att reagera när jag påstår att samma köpmän kommer att stänga av alla varnade röster. Men detta är en dom från Gud! Han prisger ”Judas” åt lögnen!

Så när ljuset och alla varningarna försvinner så kommer alltså händelserna som en “snara” för “Jordens Innebyggare” – men inte för de små!

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Vaddå för prov? Det tog jag ju redan upp i början av studiet med Judas. Vad värderar vi högst?
Världens härlighet (Värde)
Herrens härlighet (Värde)

Luk 4:5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: “Dessa rikens hela makt och härlighet (Värde) vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” 8 Jesus svarade: “Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen (Värdet) men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet (Värde) med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. (Vilket värde vi sätter högst) 28 Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de får se Människosonen komma i sitt rike.

Bibeln säger att Guds Rike kan inte råda över någonting annat än över det Korset har utfört sin influens över och lagt under sig. Men nu säger en populär gren av Kristendomen att Guds Rike är att vi med hjälp av under och tecken och rika företagare kan influera världen. Båda påståendena kan inte vara sanning en av dem måste vara en lögn. Det är ju bra att förstå vilken av dem.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. (Han citerar Jes 29:14-15 Dom över Guds hus)

Kan du förstå att Korset är det enda som har makt och kraft att få oss frälsta. Alltså få en rätt värdering så vi värderar Härligheten från Gud högre än Härligheten i världen.

Kan det då vara så att det de kallar konspirationsteorier är något annat? Har du följt utvecklingen sedan 1989 måste du väl ha lagt märke till att det sker en massa omskakande händelser. Sedan kommer reaktioner på dessa händelser och det blir kontroll. Tänk efter nu riktigt noga!

FN
Sovjetunionens fall 1989
EU
Gamla Jugoslaviens sammanbrott
World Trade Center (Väldigt konstiga händelser)
Bin Ladens hemliga avrättning och mystiska begravning
Krigen nere i Mellanöstern
IS
Arabvåren
Migrationskrisen
5 G (Tystnad av alla varningar)
Klimatet (Tystnad av alla andra forskare)
Terrordåden
Kriget mot Pengatvätt kontroll av kontanta medel
Pandemin och Vaccinet – Mystiska filmer på media för att skrämma
Nuvarande händelserna kring valet i USA (Valfusk + Upploppen?)
Uppsägning av Bankkonton (Terror)(Utestängningar kommer Upp 13)

Ovanstående saker har orsakat kriser som fört den nya världsordningen framåt? Många sätter ett stort frågetecken kring dessa händelser. Får jag föreslå lite kommande så kallade kriser?
Nedstängning av Internet på grund av hacker “attacker”
Problem med “kraftförsörjningen”
Problem med maten vi äter köttet och klimatet
Problem med att vi rör oss på fel områden i naturen (Skyddade Zoner)
Problem med att vi reser för mycket så alla kan ju inte ha bil

Vare sig det är manipulerat eller inte så handlar allting till slut om att Gud ger Satan Makt. Satan ger Eliten makt! Gud använder alltihop för att få sin vilja och sitt rådslut igenom vi måste se det nu.

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung) Lägg märke till att de samlas till ett rött (Kommunistiskt) vilddjur!

Då måste alltså lögnen stå tillsammans med detta röda vilddjur på nått sätt.
2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Håller ni med om det? De som nu blir bedragna följer ju vilddjuret (Upp 13) De frälsta följer ju Lammet! (Upp 13)

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött (KOMMUNISMEN) vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.