Den kommande mörka vintern

Hur orkar man bara hålla på att varna år efter år och skriva och skriva? Jo det beror på att det är Herren och ingen människa som gett oss den här kallelsen. Här skriver jag alltså från mitt eget hjärta så det här är personligt från mig: En gång så kom det en resande evangelist till vår församling som har en stark profetisk gåva. Han började tala över saker som han sa Herren skall använda mig till. Han sa: “Anden kommer att ge dig både drömmar och syner som gäller ändens tid och du skall blåsa i basunen och varna mitt folk” Det märkliga var att det började ske samma natt! Och drömmen Anden gav mig då uppenbarade saker bara Gud kan veta om. Den uppfylldes till punkt och pricka och gällde den församling vi då tjänade! Jag ville inte tro vad Gud uppenbarade men det skedde för Gud får alltid rätt.

Vi var strax efter nere i Småland på möteskampanj då bekräftades detta ytterligare. Det var en märklig helg vi fick samma profetiska tilltal på alla 3 platserna:
Jag vill att ni varnar mitt folk för de svårigheter som kommer i ändens tid ni kommer att bli missförstådda och få gå igenom mycket motstånd! Men frukta inte jag skall vara med er.

Joel 2:1 Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda (Glädjeljud – Triumfljud – Varningsljud) på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet (På Jorden) darrar (Skakas av Fruktan eller Vrede). Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära (Alltså Katastrofen från Gud Joel 1:15)

Ser du här att blåsandet i basunen för med sig två olika resultat! Vi kan alltså höra basunens ljud på två olika sätt! För den som bygger på klippan är det Glädjeljud – Segerproklamation – Varningsljud. Mottagandet i oss kommer som:
1/ Skakas om av Gudsfruktan
2/ Eller skakas om Vrede
Det är exakt det här du får möta när du idag blåser i basunen. Den som hör och förstår ljudet är det en glädje ljud. Men den som inte förstår blir det som en vrede mot Gud. Ingen får störa min strävan att bygga mitt hus på den här jorden – Det är dessa du kommer att få uppleva det största motståndet från. Antingen är Gud någon du älskar och beundrar! Eller också upplevs han som ett hot som vill ta det du har. Du ser alltså Gud som en fiende som vill förstöra ditt syndaliv och det vore ju tråkigt.

Jag har drömt både om både tvångsvaccinationer och en kommande “iskall vinter” som var kallare än någon annat vi upplevt (andligt – profetiskt?) Tricia Tillin en som vi följt i åratal fick i anden ett tilltal om att: En vinter kommer! Kan det vara en slump att följande sker nu framför våra ögon?

Joe Biden Keeps Telling You About The Coming ‘Dark Winter’, Did You Know That Phrase Is Connected To Event 201 And The COVID-1984 Plannedemic?

Operation “Dark Winter” was a military simulation of a bio-terrorist attack on the United States, and one of the main players in this end times intrigue was Johns Hopkins. Yes, the very same Johns Hopkins that was also a major player in Bill Gates’ ‘Event 201’. Joe Biden has been dropping the phrase ‘dark winter’ constantly in recent days, starting to see the connection?

När jag drömde om vintern så cyklade jag emot Göteborgs city men ju närmare jag kom ju kallare blev det. En olidlig polarkyla det gick knappt att vara utomhus. Betelskeppet låg totalt fastfruset i Göta Älv det verkade vara totalt öde! Jag hoppade ombord såg ingen men hörde någon på övre däck. Det var en kille där så jag frågade: Var är alla? Han svarade: De har flyttat till andra boenden nu visste du inte det? Jag tog tag i elementet som var ljummet! Men elementet är ju fortfarande varmt sa jag: Då svarade han ja det här har ju nyss skett!

Mat 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Strax efter hade jag en dröm att jag cyklade i min gamla hemstad Finspång. Det var en väldigt obehaglig stämning i luften. Jag cyklade förbi vårdcentralen och fick liksom se in där: Massor av människor satt med uppkavlade armar precis som man gör när man skall få en spruta. I det ögonblicket upplevde jag som ett dödshot över mig, jag kände hur skall jag kunna komma undan det här? Plötsligt såg jag en väg som bara fanns där en nyasfalterad jämn väg som jag aldrig sett förut. Yes !! Jag cyklade i riktning mot den vägen jag upplevde att den ledde till räddningen. Då hörde jag hans röst från himlen: Du kan inte cykla in där ännu för den är ännu inte invigd!

1 Kor 10:11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. 12 Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. 13 Ingen annan frestelse (PRÖVNING) har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen (PRÖVNINGEN) kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Men denna utväg gäller inte alla utan de trofasta!
Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Det gäller naturligtvis inte för dem som har förvridit evangelium där människan helt plötsligt är god. Då behöver man ju inget kors eller predikningar om omvändelse. Då gör man istället om “kulturen” så att syndarna inte blir stötta. Där kan alla trivas och känna sig hemma! Jag har inget emot sökarvänliga atmosfärer men det evangelium man ofta får är förvandlat till rena sirapen!

These are the end times where there are no coincidences and things just don’t happen by accident. Take, for example, the Joe Biden campaign slogan of ‘Build Back Better’, a phrase that was crafted by the United Nations and the New World Order, long before Joe Biden started using it. So why did he start using it, and why is he now talking about a ‘dark winter’? I will tell you why. The global elites who brought you Event 201 and COVID-1984 and preparing you for the next step – forced vaccinations. Dark winter? You have no idea. Forced lockdowns, mandatory vaccinations, human implantable Immunity Passports, and something that will send you out of the room running when you understand what it is – the ‘green zone shielding scenario’ that takes place inside your own home.

Det finns en film på nätet skapat av mörka krafter. Där finns ett fördolt budskap om vad de tänker göra. Filmen heter ” I Petgoat 2 Här ser du ett dolt budskap om vad eliten planerar och en del har de redan lyckats med.
Du ser 9/11 du ser Obama men sedan vill jag att du skall lägga märke till att sedan handlar allting om en “Dark Winter”. Det finns en del tolkningar på den här filmen – här är en det finns flera du får pröva själv om det ligger något i det här. Jag är rädd för att det gör det!

EF 5:11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset,
14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.”

Den som sover kan inte förstår vad mörkret planerar det är ju uppenbart av den här versen. Men det är ju också uppenbart att du kan inte förstå det om inte Jesus Kristus uppenbarar det för dig!

Jag kan innerligt erkänna att om inte Guds lampa hade lyst upp mörkret för mig hade jag aldrig sett eller förstått vad som sker just nu. Om vi inte vaknar upp nu utan fortsätter att sova riskerar vi bli totalt tagna på sängen av det bibeln säger skall ske. Mörkret planerar att smula sönder alla nationer för att upprätta en ny världsordning. Denna nya världsordning är marxistisk och där tror man ju att människan är god. Det är samhällets fel att människans godhet inte kan komma fram. Det här förklarar ju allt du hör på nyheter och läser i tidningar.

Då är det ju inte de kriminellas fel utan samhällets fel.
Hela västvärldens samhälle bygger ju på de Judeo-Kristna värderingarna. Då kan vi förstå varför man vill först bryta ner USA men sedan kommer Israel att hamna under press (Precis vad profetiorna säger)

Då är det lätt att förstå Upp 12 där ser du hela världen och denna tidsålders gud komma samman i ett kommunistiskt tankesätt. Det tankesättet är Agenda 2030 Illröd världskommunism. Vad är det man hatar? Judeo – Kristna värderingar det är ju helt uppenbart! USA-Israel är ju den största fienden och måste förgöras till varje pris.

Bibeln säger att de som sover de är samtidigt druckna vilken andemakt formar nu dem? Denna tidsålders gud eller Guds Ande? Jakob Prasch säger att Rom 12:1-2 måste tolkas som “Zeitgeist” alltså att den andemakt som styr världens tankesätt just då kan forma tankesättet hos en kristen om hon inte är vaken. Då vet vi att det finns 2 riktigt stora krafter som råder nu:
1/ New Age = Ni skall bli som gud!
2/ Marxism – Socialism – Människan är god ni måste bara bygga om kulturen så blir det bra = Det finns ingen synd!

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

För att styrka det här går vi till Johannesbreven där Antikrist och Antikrists ande beskrivs skall komma över världen och hota församlingen. Är det inte märkligt hur väl det stämmer?

Då börjar Johannes att beskriva New Age infiltrationen. Jesus är bara en opersonlig kraft eller bara en mönsterson.
1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Sedan vänstertankarna som säger att människan egentligen är god. Vi måste bara bygga en ny världsordning (Transformation) så kommer hon att blomma ut skall du se.
1 Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.

Är det undra på att vi finner hela New Age rörelsen stå bakom detta om en ny världsordning? Det passar ju dem som handsken. De som sover har inte den ringaste aning om vad det amerikanska valet handlade om. Det är inte just Trump eller hans konstiga relationer det här handlar om. Nej det är andliga mäktiga krafter som uppenbart ligger bakom alltihop. Den mörka vintern de beskriver är alltså samhällets sammanfall och uppbyggandet av en marxistisk värld. Där människan är god och där antikristliga lagar upprättas (Ps 2) kolla nu!

Upp 12:13 När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. (JUDARNA)

Upp 12:17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. (DE TROENDE)

Vi kan alltså förvänta oss att de som sover djupt och är druckna kommer att ha vänstertankar (Människan är God)
Påven är djupt engagerad i detta och är dess främsta förespråkare han är “Illröd” och man kallar honom till och med: Red Francis. Mycket troligt är han vad bibeln kallar: Den falske profeten!

Kom ihåg att nu tänker jag helt fritt: Vad jag kan förstå är Joels armé antikrists armé. (Upp 13) Det är exakt samma hästar Johannes ser i uppenbarelseboken. (Går inte mer inpå nu varför jag tror det)

Men det är en sak vi skall lägga märke till här:
Joel 1:15 Ve oss, vilken dag! Ty HERRENS dag är nära, som förödelse (KATASTROF) från den Allsmäktige kommer den.

Herrens dag är alltså en tidsperiod som börjar med dom och slutar med Jesu tillkommelse på oljeberget. Kolla här nu att på Sion skall det finnas de i Guds församling som skall få detta uppenbarat och som blåser i en larmbasun. Lägg märke till tidpunkten!

Joel 2:1 Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära,

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen.24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. (HERRENS DAG)

Vet du vad jag tror? The great Reset kommer alldeles innan Herrens Dag startar. Joel 1 Beskriver nämligen en ekonomisk katastrof! Har vi förstått vad den här armén vill göra? Jo upprätta en ny världsordning och en ny ekonomi! Läs händelserna i Upp 13 det är samma sak som nu sker! Detta är alltså vad mörkret planerar de gör ingen hemlighet av det nu!

Upp 13:7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Dan 11:31 Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. 32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut. 33 De förståndiga bland folket skall ge många insikt, men ändå skall de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring.

Här är ordningen som jag ser det komma nu:
1/ Finanskris – hyperinflation – laglöshet och våld – Pandemin fortsätter blåsas upp. Man målar upp skräckbilder vad som sker genom media för att skrämma. Nya kraftigare restriktioner kommer! Företag tvingas i konkurs och du får inte röra dig eller resa var du vill.
2/ Antikrist stiger fram tillsammans med den Falske Profeten. Snabba lagändringar vad du får äga och vad du får säga. Alla människor kommer att hamna i register och kontrolleras i realtid. Det kommer att framställas att det är för vårt eget bästa! Motstånd mot detta kommer givetvis!
3/ Militären börjar nu tvinga in människor i systemet
4/ Israel blir sista målet för dem
5/ Jesus kommer på oljeberget med Änglarna
Samtidigt alltså som de döda uppstått och änglarna hämtar oss till samma plats (Matt 24:31)

Hes 33:8 När jag säger till den ogudaktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand.
9 Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv.

Joel kommer till Herrens Dag och får se saker komma mot Israel
Johannes får komma till Herrens Dag och får se saker mot församlingen
Joels syn liknade Hästar
Johannes syn liknade Hästar

Irwin Baxter Endtime Ministries:
> Sigillen beskriver en längre tidsrymd mot slutet
> Basunerna beskriver en kortare tidsrymd mot slutet
> Vredesskålarna beskriver en mycket kort tidsrymd mot slutet

Irwin Baxter: Röd häst = Kommunism!

PS! En sak som jag kom och tänka på när Coronan bröt ut som idag gör mig misstänksam är. Kommer ni ihåg när det kom ut när vissa (fejkade?) filmer man visade hur människor bara föll ihop. Varför gör man inte det idag då? Därför att jag tror att man medvetet vill skrämma dig. Lättare då att få in folk i sin plan!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.