Ditt Öga och Husets Port

Idag är det bättre med oss förutan den jobbiga hostan som hela tiden gör sig påmind. Jag inandas kolloidalt silver med en nebulisator (Som används av Astmatiker) och då släpper det men proceduren måste upprepas under dagen. Räknar idag helt klart med att kunna återvända till arbetet på Fredag om den goda utvecklingen fortsätter.

https://www.youtube.com/watch?v=YtjJ9dhC2dE&ab_channel=J.D.Farag

En sammanfattning:

OHLINS: Eskatologin håller vi inte med om och en del annat om DNA men utvecklingen gällande Vaccinet är ganska skrämmande! Helt kort så säger han att läget verkar vara så här. Han bekräftar nu min tolkning på Vaccinet som jordens köpmän skall bedra hela världen med. Anden talar ett och detsamma till sitt folk nu.
Kommer vaccinet utvecklas till märket = Ja
Tvångsvaccineringar alltså = Ja
Påverkar Vaccinet DNA = Ja
Aborterade foster i Vaccinet = Ja
Vaccinet blir ett slags operationssystem i kroppen = Ja
Operationssystemet blir kopplat till finansiella systemet = Ja
Koncentrationsläger för nekarna = Det verkar så = Ja!
Har det med reducering av befolkningsmängd att göra = Ja
Bill Gates vaccin orsakade stora skador i Indien = Ja (Obs! inte Fakenews)

Nu tar vi och går till undervisningen! Jag citerar i början från AW Tozers: Att testa andarna! (Hittade ett gammalt citat)

Många Kristna är rädda för att bryta mot kärleksbudet genom att ifrågasätta saker som kommer i Jesu namn och iklätt Kristna kläder. Man vågar helt enkelt inte pröva den senaste profeten eller hans budskap för de tror de kan missa något som är från Gud. De tänker på hur fariseerna vägrade att ta emot Jesus Kristus när han kom så man vill inte hamna i samma snara. Man tänker att det är bättre att blunda och acceptera allting istället. De menar att göra så skulle vara tecknet på andlighet fast i praktiken är det precis tvärtom.

Tron handlar inte om att öppna munnen och svälja allting som ser ut som övernaturligt. Sann tro är att hålla hjärtats ögon öppna för vad som kommer från Gud. Det är samtidigt att stänga ögonen för allt som inte kommer från Gud oavsett hur underbart det än ser ut. Att pröva andarna är ett bud från Herren till sin församling. Den pågående trenden att vägra ta ställning i någon fråga uppfyller inte det budet Herren gett oss. Att kunna urskilja saker med ett hjärta fyllt av kärlek och sedan handla på det är alltså den troendes plikt i världen.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Kära vänner på vandringen försök att bevara er frid! Många är utom sig av rädsla för uppror i USA – talet om vaccin DNA som skulle kunna beröva oss från frälsningen mm. Det är för mig uppenbart att en massa falsk ryktesspridning pågår undrar vad motivet är? Kanske i samma manipulerade syfte som följer deras plan. En hel drös fejkade budskap genomströmmar sociala medier. Det ger dem sedan orsak att göra något åt det (Stänga av och kontrollera) Blir överöst med konstiga videos om både det ena och det andra just nu. Rykten om inbördeskrig i USA mm – Påstådda häktningar av Obama o Påven vågorna går höga just nu. Jag säger er: VAR PÅ ER VAKT NU!!!!

Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.
6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Profeter kallades förr i tiden : De som såg! Eller för väktare och då var ju ögonen bra att ha. När profeten som var ögat varnade så stängde man igen porten för den fara som hotade staden. Just Öga och Port används i bibeln för att beskriva våra sinnen.

Våra andliga ögon är alltså en bild på vårt sinne alltså hur vi ser och hur vi bedömer saker och ting. Jesus sa att om vårt öga är helt och friskt så får hela vår kropp ljus. (Lk 11:34) Genom att Jesus upplyser mina hjärtas ögon skall jag alltså samtidigt få förmågan att kunna stänga igen hjärtat för det onda. Så vi ser hur Öga och Port är samma sak.

En port kan du öppna och stänga ute det du själv vill. Du kan släppa in det som kommer från Herren eller du kan låta bli att öppna dörren för honom när han knackar på. Om huset är Herrens så öppnar du upp för honom men om huset är ditt eget stänger du dörren för honom.

Det finns alltså inget mellanting kommer Herren in då förlorar vi äganderätten även till innehållet i huset. Nu står det att Jerusalem på Jesu tid också är en bild på kristendom fött av köttet idag (Gal 4:21:31) Det står att Jesus kom till Guds Hus med ett budskap om Guds Rike eller Guds Hus som de vägrade ta emot.

Jesus kom alltså till sitt eget hus och de släppte inte in honom. Men de som gjorde det gav han rätt att bli Guds barn. Det innebär alltså att de som förstod hans budskap och öppnade sina hjärtan för honom gick in i hans hus eller de blev hans hus eller hans rike. Jag har ju tidigare sagt att ju mer vi har kapat det hebreiska tankesättet ju mer har mänsklig visdom tagit över.

Heb 3:5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus (Familj) för att vittna om det som senare skulle förkunnas. 6 Men Kristus (Kungen) är betrodd som Son att råda över (Regera över) Guds hus (Familj och Guds Rike) och hans hus (Familj och Rike) är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Luk 16:14 Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom. 15 Då sade han: “Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. 16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.

Mose skulle alltså vara ett vittnesbörd och en förebild på Evangeliet om Guds Rike eller Guds Hus! Varför är de här nya SK Apostoliska församlingarna som säger sig bygga Guds Rike så rädda för sanningen? Jo därför att de avslöjas! Guds ord avslöjar dem och de förlorar sin makt om det sker! Människor kommer att överge dem och springa till Jesus! Fariseerna på den tiden tänker nämligen exakt likadant idag!

Joh 11:48 Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. (Vårt Hus – Vår Församling)

Laodicea är en bild på ett hus byggt på egen kraft och styrka! Men det är ju Herrens folk och Herrens rike eller hus det handlar om eller?

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.


Vi har gjort om betydelsen det är ingenting gulligt utan fruktansvärt allvarligt! Han står alltså vid dörren till ett hus om han blir insläppt blir vi hans hus eller hans barn. Här ser vi att porten och ögat är exakt samma sak som ditt sätt att se och förstå.

Upp 3:16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Blind!
Stängd dörr!

På hebreiska har ett hus (BAIT) betydelsen: Familj eller Hus! Här ser vi att Herren kommer till något som bekänner sig till ”det yttre” att vara Guds Hus eller Guds Rike. Det är alltså ingen skillnad på det Israel som Herren kom till som inte tog emot honom som denna blinda församling som inte tog emot honom. Det är exakt därför det står så här!

Joh 1:9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom (ÖPPNADE SITT SINNE ELLER PORT) gav han rätt att bli Guds barn (FAMILJ och HUS och RIKE) åt dem som tror på hans namn. (LJUSET) 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.

Alla som öppnade dörren och släppte in ljuset blev Guds barn skulle man ju kunna säga! Eller på hebreiska att alla som öppnade dörren och släppte in ljuset blev Guds Hus (Bait) eller Familj bestående av Ljusets söner! Alla dessa är födda och inspirerade av Gud eller från ovan av Anden!

Hebreiska ordet för Son är Ben vilket betyder: Grundläggare av ett Hus eller ett Familjenamn! Då har vi med skriftens hjälp bevisat att Guds Hus är exakt samma sak som Guds Rike. Guds Rike och Guds Hus är grundlagt och uppbyggt av Kungen som är Guds Son (Ben)

Mat 16:16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias (KUNGEN) den levande Gudens Son. (BEN) 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag (BEN) bygga min församling, (HUS och RIKE) och helvetets portar (MÖRKRET) skall inte få makt över den.

Guds Son (BEN) som är både grunden och uppbyggaren av ett Hus och ett Rike, Han skall bygga sitt hus med alla som tar emot honom och öppnar dörren för honom = Porten + Ögat

Det var nu natt och Nikodemus kom till Herrens Hus! Han såg på det yttre ”Under och Tecken” han förstod inte alls budskapet om det verkliga Guds Huset eller Guds Rike. Lägg märke till att detta bara bekräftar mitt påstående från igår.

Bibeln säger att Guds Rike (KUNGEN) kan inte råda över någonting annat än över det Korset har utfört sin influens över och lagt under sig. Men nu säger en populär gren av Kristendomen att Guds Rike eller Guds Hus är att vi med hjälp av under och tecken och rika företagare kan influera världen. Båda påståendena kan inte vara sanning en av dem måste vara en lögn. Det är ju bra att förstå vilken av dem.

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. (Han citerar Jes 29:14-15 Dom över Guds hus)

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.