Jordens Köpmän bedrar världen del 2

Antingen är vi alltså fria och nyktra i Jesus Kristus då kommer vi undan ”Den Onda Kvinnan” vilket är Satan och hans onda andemakter. (Pred 7:27) Bara den rättfärdige kommer undan hennes snara eller nät.
Du behöver läsa det här om du ska förstå “Onda Kvinnan

2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. (Det är som en spindel med sitt nät)

Vet du vart de här motståndarna befann sig? Var det stadens medborgare han menade eller fanns de mitt i församlingen? Ordet tillrättavisa betyder att fostra upp ett barn! Så det handlar alltså om att i församlingen fanns det uppror mot den sunda läran.

Varför är det så viktigt att vi växer upp ?
EF 4:10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet nämligen Kristus.

Många hamnar under en falsk ledare men Gud kan ha ett syfte med det också. Gud kan använda det att fostra oss och lära oss olika saker! Vi har vart där också men det var det som drev oss till Korset.

Psa 66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. (Kunskap om Gud)

Vi har en del favoritverser de där särskilt fina som vi gärna stryker under med rött. Den här brukar vara en sådan men vi glömmer att läsa i vilket sammanhang det står.

Jer 29:10 Ty så säger HERREN: När sjuttio år har gått för Babel skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats.11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Fångenskapen och betrycket skulle forma kärlet till det som Herren ville! Synd och misslyckanden är ingen match för den allsmäktige Guden! Ett litet tag i Babylon det mest ogudaktiga land på jorden skulle få leran mjuk och formbar igen!

Samtidigt som det var oerhört tungt att vara under ständig press öppnade Herren en väg ut! Vi drog ut med stor glädje och med förrådet fyllt av andliga skatter. Det Herren uppenbarade där lade grunden till det vi står i idag. Att avslöja Djävulens listiga anslag och läror både mot oss själva och mot andra! Det finns ingen större andlig välsignelse än att lida om det är Guds vilja. När vi kom ut från detta lidande sa Elvor: Nu vet vi precis hur antikrist kommer att gå tillväga vi har sett mönstret!

Vi har varit under en föreståndare som försökte bygga ett eget hus för att göra sig ett namn. Men det så att om inte Gud bygger huset är det totalt meningslöst. Allt nu för tiden verkar så otroligt samordnat av Gud så man förvånas! Gud sammanför oss med andra Kristna som upplever samma saker.

Efter det att jag lagt ut Jordens Köpmän bedrar hela världen blev det en stark reaktion på många. Studiet handlade inte om att ta Vaccinet eller ej. Men reaktionen på FB blev – För och emot Vaccinet ändå! En del jag trodde bättre om förlöjligade saken men det förstod jag redan innan att man skulle göra. Jag lovar att snart kommer ingen att förlöjliga detta för lite lagändringar och mutationer så är vi där vid tvånget. Det är bäst att du förbereder dig världen kommer aldrig mer att gå tillbaka till det normala som rådde före Pandemin.

Nu tillbaka till de lärdomar Gud gav oss profetiskt när vi var under föreståndaren som ville bygga sig ett eget hus. Tack o lov talade Anden starkt att inte delta i det här så kallade “Bygget”. Det fanns då en hel del bedjande människor som började få varningar genom Anden för skeendet i församlingen: Trolldom och Witchcraft! Det var till och med ett resande team från en församling där och en Kvinna profeterade över oss: Ni är utsatta för “Witchcraft”. Då hade jag ingen aning om vad det var mer än att det var något med mörkrets makter.

Men ju mer och yngre folk som kom med ju mer anklagad kände man sig ju när pressen ökade att engagera sig i “Bygget”. Föreståndaren sa rätt ut till oss att om ni inte predikar det jag vill får ni sluta predika här! Några år senare skulle Pastorer hota oss på samma sätt. Lägger ni inte ner sidan och slutar skriva som ni gör kommer konsekvenser. Hörde att en vän utsattes för samma sak för bara några månader sedan. Ära Halleluja att vi idag står utanför! All profetisk skärpa hade försvunnit för länge sedan om vi hade kompromissat. Så säger Herren har ersatts med så säger Rick Warren! – Man slutar aldrig att förundras hur djupt man kan sova andligt! Kolla i videon hur Rick Warren upphöjer Påven!
Rick Warren calls all christians to submit to the pope

Det här är precis det scenario vi snart skall snart se i världens stora bygge. Därför visste jag ju detta med Åklagaren – Herren visade det ju innan! Det sista riket innan Jesus kommer

Igår ringde vår kära vän Magnus till mig! Han sa att det ordet Farmakeia även betyder ”Trolldom” eller ”Witchcraft” eller Magi. Efter samtalet som jag inte tror var en slump tänkte jag på sambandet mellan Föreståndarens Bygge och Världens Bygge (Är det samma Witchcraft?) detta måste jag studera djupare!

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst (GK: PHARMAKEIA) blev alla folk (ETHNOS) vilseledda.

Här står det alltså att världens rikaste och mäktigaste män skall bedra alla jordens folkslag genom Grekiska ordet: “Pharmakeia“. Nu blev det profetiska ordet ännu tydligare!

Pharmakeia har alltså även innebörden trolldom eller häxkraft och på engelska sorcery och witchcraft. Allt detta har sin rot i ockultism och magi. Jag vågar påstå att dessa jordens köpmän är frimurare och de kallar sig själva för ”de upplysta” (Illuminati) De menar sig veta något vi inte vet! Nu skall du få se att de tvingas utföra Guds Rådslut. Vem har kontroll och all auktoritet även över den onda andevärlden? Vem ger den tillåtelse att agera? Svaret är Gud den allsmäktige!

Upp 13 och Upp 18:23 Handlar ju profetiskt om exakt samma sak! ”Den onda Kvinnan” får makten att bedra hela världen genom världens ledare och jordens köpmän. Obs ! Det skall alltså ske genom Farmakeia!

Alla onda andar och upproriska människor skall samlas till ett och samma hus. Eller ”Den onda Kvinnan” (Pred 7:27) och de som gör sig ett med henne skall samlas i samma hus. (Upp 18:2-3) Läs studiet ”Totalsumman” Är det en slump att världens rikaste köpmän nu talar om en “Global Reset” och att Pandemin och dess påstådda lösning nu kommit?

Gud har bestämt en tid! När den tiden är inne kommer ”Den onda Kvinnan” att fånga alla orättfärdiga i hennes snara och föra dem till sitt hus. (Upp 18:2-3 + Ord 9:13-18) Då kommer det stora upproret eller avfallet att ske! Hon har miljoner fallna änglar i sin tjänst som skall bedra med:
Falska profetior
Falska uppenbarelser
Falska under och tecken

Jag skall säga er blev förvånad när jag började studera ordet witchcraft och magi för ordet innefattar mer än vad jag trodde. Vi ser kanske framför oss en trollkarl i svart hatt som plötsligt gör en massa otroliga saker. Men ordet har en vanligare betydelse än så det förklarar mitt i prick vad världens rikaste köpmän och Upp 13 beskriver för oss. Lägg märke till att själva målet är att märka alla människor. Man skall alltså manipulera sig dit med olika lagförlag och skapa svårigheter som de själva har lösningen på. (Detta ligger i ordet Witchcraft)

Witchcraft’ is a broad term, and commonly refers to ‘the use of magic’, whilst magic itself can be defined as ‘the manipulation and coercion of hidden powers in order to act on specific events… or individuals, manipulating hidden powers in order to benefit or heal people or to cause them harm.’ (Ann Jeffers, Magic and Divination in Ancient Palestine and Syria, Leiden: E. J. Brill, 1996, p.1.)

Vad är nu ”Hidden Powers” jo det är ockultism! Det är alltså att göra sig ett med skökan och att äta av hennes mat och dricka av hennes vin. Gud låter alla som gör sig till ett med henne få falska uppenbarelser och profetior och falska under och tecken.

Skulle tro att varenda en av dessa i Illuminati har fått höra röster som säger att man är speciellt utvalda. Ja det är det också de är redskap i Guds väldiga hand för att utföra hans vilja.

Gud har alltså tillåtit den onda andevärlden att fånga världens ledare genom att uppenbara specifika händelser redan i förväg. När så dessa sker så kommer de att tro att Gud är med dem! De kommer då att agera tillsammans med makterna för att få en fördel och makt. Eller när det gäller en person hela eller skada en person!
OS London 2012 (Video)

Nu kanske du förstå hur man kan göra olika saker i förväg innan de skett och ge budskap i media och annat se OS London 2012 (Pandemin) eller 9/11 eller videon “I Petgoat 2” Gud har låtit Satan ge dem denna kunskap! Vilken oerhört mäktig Gud vi har. Det är därför Paulus sa till Galatierna:
Gal 4:8 Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. 9 But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?

När man slår upp ordet Coerson i wikipedia som alltså beskriver vad som finns i ordet Witchcraft finner vi följande.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coercion
Coercion is the practice of forcing another party to act in an involuntary manner by use of threats or force.[1] It involves a set of various types of forceful actions that violate the free will of an individual to induce a desired response,

Jordens köpmän skall alltså tillsammans med de onda makterna agera för en plan. De skall tvinga en annan grupp att agera på ett ofrivilligt sätt genom hot eller makt. Det innebär varierande slag av aktioner för att fånga den fria viljan hos individen för att få det resultat man vill ha. Vi kan se vart vi är på väg Upp 13: Märket!

Det börjar alltså med en Pandemi och en spruta! (NU BÖRJAS DET)
Sedan kommer Hyperinflation och ett märke! (HÄR SLUTAR DET)

Du måste öppna dina ögon och förstå det andliga i det här Gud tillåter detta för att få sin vilja slutförd till den sista basunens ljud (Upp 10:5-7)

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

Till och med Bileam profeterade:
4 Mos 23:22 Gud förde dem ut ur Egypten. (VÄRLDEN) Hans styrka är som vildoxens. 23 Ingen trolldom hjälper mot Jakob, ingen spådom mot Israel. När tiden är inne skall det sägas om Jakob och Israel: Vad har inte Gud gjort!

Vilka kan då detta vara? Cory Morningstar beskriver att alla dessa är med i “Konspirationen” Cory explains that these players are trying to manufacture “social license” for their Great Reset by packaging it as a combined response to the climate/environmental crisis and to the Covid-19 “pandemic”.

Alla dessa skall alltså förändra världen till det bättre genom att bygga “En Ny Världsordning” De har ingen aning om att de samlas ihop för att dömas!

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 “Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.” 4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. 5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: 6 “Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” 7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött dig. 8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom.
9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.” 10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan!

The World Economic Forum
The World Economic Forum’s Center for the Fourth Industrial Revolution
The Bill & Melinda Gates Foundation
The Rockefeller Foundation
The World Bank
The Business Roundtable
The Imperative 21 RESET campaign
The Global Inclusive Growth Summit
The B Team
JUST Capital
B Lab
Chief Executives for Corporate Purpose Inclusive Capitalism
Conscious Capitalism
The Center for Humane Technology
PepsiCo
MasterCard
Unilever
Facebook
Amazon
Google
Apple
Microsoft
Salesforce
Ericson
Huawei
SpaceX
WWF
The Unfinished Network
Ashoka
Aspen Institute
Ford Foundation
Imperative 21
The Max Steinbeck Charitable Trust
McCourt
Mil M2
PolicyLink
The Shed
The Internet Society
Access Now
Avaaz
The Center for Democracy & Technology
Charles Koch Institute
RAND Corporation
Walmart
Twentieth Century Fox
Verizon
The World Health Organization
COVID Action Platform
The United Nations
The UN Broadband Commission for Digital Development
The UN High Level Panel on Digital Cooperation
The UN Industrial Development Organization
The Children’s Investment Fund Foundation
The World Food Programme
Aliba
The Nature Conservancy
Breakthrough Energy Ventures
The United Arab Emirates’ Council for the Fourth Industrial Revolution
ABRY
IrisGuard
Vodafone
BenevolentAI
Tencent
The Social Dilemma
Upworthy
Greenpeace International
Klaus Schwab
Bill Gates
Melinda Gates
Jeff Bezos
Mark Zuckerberg
Marc Benioff
António Guterres
Elon Musk
Jay Coen Gilbert
Bob Work
Tristan Harris
Julie Brill
Philippa Scarlett
Vint Cerf
Jack Ma
Eli Pariser
Chris Hughes
Mohammad Al Gergawi
Fadi Chehadé
Marina Kolesnik
Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Ajay Banga
Nick Read
Fekitamoeloa Katoa ‘Utolkamanu
Joanna Shields
Pony Ma Huateng

Många Många fler! Det spelar ingen som helst roll vem som vunnit valet i USA! “De Upplysta” hade vunnit ändå! Det blir liksom deras politik som segrar! De äger alla större media bolag så du kan lita på att bara deras forskarrapporter kommer fram! Allt annat de inte vill skall komma fram tystas effektivt.

Nu till sist var det olika tyckanden om en viss Jakob Prasch på min FB sida. Jag lyssnade mycket på J Prasch förr i tiden. Men Andens vittnesbörd när jag lyssnat på honom de senaste åren gör att jag helt slutat. Var väldigt rädd om den där inre rösten när Anden varnar den kan rädda livet på dig! Du får gärna lyssna på honom men jag kan inte göra det. För många år sedan lånade en syster ut en bok med Francis Frangipane. När jag kom till halva boken började Anden reagera jag kände en sån motbjudande lust att fortsätta läsa. Hade ingen aning om vart han stod! Han är ingen man kan rekommendera men det visste givetvis Anden!


JANNE OHLIN – GÖTEBORG
This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.