Mänsklig visdom har inte en chans mot mörkret

Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Herren skickade oss till en församling med ett profetiskt budskap en gång. Budskapet handlade om hur man såg på människors värde! Jag vill ställa en fråga: Handlar Talenter om något yttre eller om något inre? Om Talenter skulle handla om något du kan se är det ju vare sig nåd eller tro. Det profetiska budskapet handlade om att man värderade och byggde Guds Rike med människors yttre mer än människors inre. Budskapet vi fick leverera till ledarna var från ett bibelstycke taget från Jakobsbrevet.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: “Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: “Du kan stå där” eller: “Sätt dig vid mina fötter”, 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 7 Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? 8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Inte visste jag då att det tänkandet skulle invadera församlingarna så att man började ”bygga på” det här sättet i de flesta församlingarna. Vet du vad man kallar detta för? Att bygga Guds Rike! Vart har man fått detta tänkandet från? Rick Warren med flera! Vad leder det till? Ett bygge utan någon som helst grund. Man bygger på mänsklig visdom eller jordisk visdom människor med yttre sken och kapacitet blir upphöjda de små som satsar på det inre blir föraktade. Denna artikel på engelska är ett typexempel på hur man tänker Guds Rike idag! Using Your God-Given Talents – Det kan ju inte annat än bli splittring mellan Vetet och Ogräset när ogräset får blomma upp!

Det här är exakt vad som skall hända i Guds församling i ändens tid. Man skall bli förblindad att man bygger Guds Rike på det yttre istället för det inre. Den församling som tänker på det här sättet förlorar sitt beskydd och tjuven berövar den på alla andliga rikedomar. Detta ersätts nu av ”det yttre skenet” som i verkligheten är mörker. Det yttre skenet är alltså att bygga Guds Rike med mänsklig förmåga och kraft istället för det inre Andens Kraft.

INNAN DOMEN KOMMER SKALL MAN FÖRLORA HÄRLIGHETEN

2 Tim3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 Falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. (ÖGA) Deras tro håller inte provet. 9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Vers 1 Kan översättas att de töms på kraften som ett batteri töms ut. Alltså härligheten från Gud och Ljuset i det innersta skall försvinna och ersättas av ett yttre sken. Det här är exakt samma sak som att ta din talent och gräva ner den i det jordiska. Kan du komma till någon annan tolkning än att de har haft en förmåga att se klart men den förmågan har Satan berövat dem. Det kommer att se ut som om de har framgång med att bygga sitt falska Guds Rike tills Gud sätter stopp.

Du blir alltså född på nytt så du kan se och förstå och gå in i Guds Rike in i Kungens Hus eller tempel. (Joh 3) Men i samma stund så kommer Kungen in i ditt Hus eller tempel genom Anden. Det har blivit ljus i ditt hus kan man säga! Din förmåga att kunna förstå (Se = Öga) andliga saker är helt beroende av detta sanna ljus som strålar fram ur Kungens ansikte i ditt hjärta.

DET LJUS SOM ÄR MÖRKER

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken

Det vi har så oerhört svårt att förstå är att mörkret som är syndens konsekvens vars ledare är Satan kommer som ljuset. Han har alltså sin egen version på evangeliet om Guds Rike och det har vi ju redan tittat på. Hans namn i GT är ”Den skinande” men det ljus han manifesterar är en kopia på det sanna ljuset men det är mörker. Det Paulus säger är att de falska Apostlarna är bedragna så de manifesterar ett ljus som i verkligheten är mörker.

Paulus hjärta och tempel är fyllt av ljus från Herrens ansikte! Samma ljus skall han nu sprida till andras hjärtan så de också blir fyllda av samma oerhörda skatt och värde. Eller som jag skrev innan så att vi också skall kunna få en förmåga att kunna se och förstå andliga saker och få Kunskap om Guds härlighet.

Den som blir förblindad kommer att se och bedöma saker genom mörkret det falska ljuset. Den som ser och förstår härligheten från Gud han kommer att se och bedöma saker utifrån det ljus han får i hjärtat. Det är det här som är seger att: Ljus skall bryta fram ur mörkret! Det är alltså att Guds sätt att se och bedöma saker (GOTT) kommer att ta över vårt sätt att se och bedöma saker på. (ONT)

Vad skall nu Guds välsignelse vara bra för? Ordet på hebreiska betyder 2 saker.
1/ Att böja Knä (För Kungen)
2/ Att inympas (I Kristus och Han i dig)
3/ Det finns också innebörden att övernaturligt förökas

Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”

Onda gärningar (Mörker) kommer av vårt sätt att se och bedöma saker på.
Goda gärningar (Ljus) kan alltså bara komma genom ett nytt sinne.

Vart bor han som skall välsigna dig och vad kallas han för? Hans namn är Guds ord! Är Evangelium om Guds Rike hans ord? Paulus sa ju att hans motståndare har förblindat deras ögon så de inte ser!
1/ De som ser är alltså Segrare! De är välsignade!
2/ De som inte ser är Förlorare! De är förbannade!

Upp 3:14 Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa (Byteshandel) guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. (Och Förstå Evangeliet om Guds Rike)19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. (Tankesätt) 20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 21 Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. 22 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.”

De bedömde saker genom mänskans sätt att bedöma saker på. Det är alltså exakt det tankesätt som vi läste i Jak 2:1-9 Mäktigt folk som har en position i samhället kommer högst upp på stegen. De fattiga och små hamnar längst ner på värdestegen.

De har nu faktiskt fyllts av ett mörker som uppträder som ljus!
Enligt deras sätt att se på Guds Rike är det seger!
Men enligt Gud den rättfärdige domaren har fienden redan besegrat dem!

Upp 3:9 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.
Alltså om de inte får ett nytt tankesätt från det de hade skall jag spy ut dig ur min mun! Då ser vi alltså av V 21 Du ser här att segern handlar om hur du tänker! Precis som jag sa att seger var: Ljus skall bryta fram ur mörkret! (2 Kor 4:6)


Anden kommer med Ljuset = Endast Jesus Kristus blir förhärligad! Då kommer ju alla på samma nivå så att säga. Det är exakt vad Johannes döparen predikade: Höjderna skulle sänkas och dalarna höjas! Villfarelsens ande kommer med en kopia ? Du kan upphöja dig i hans namn! Då kommer pyramidsystemet automatiskt att ta över som vi tog upp (Jak 2:1-9)

Om man nu väl har kommit upp på pyramiden blir det ju väldigt svårt att stiga ner igen. Prestigeförlusten gör ju det nästan omöjligt alla är ju rädda om den position man uppnått. Så det hela kommer nog att bara rulla på tills Gud dömer. Men om du nu klart får se sanningen och ändå förkastar den då kommer han prisge oss åt lögnen.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (Pseudo) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten

Vad är lögnen? Ordet på grekiska är Pseudo och det är en skickligt gjord kopia. En skicklig gjord kopia på vad?

På Evangeliet!
På Anden!
På Jesus Kristus!

Låt mig sluta genom två stycken profetiska drömmar Gud gett mig genom åren om hur Satan arbetar genom att byta ut Guds ljus mot sitt Mörker som ser ut som ljus. Men det är en Lögn en mästerligt gjord kopia (Pseudo)

1:a drömmen om Tjuven

Det hela började med att massor av människor beundrade denna värdefulla diamant inne i något som var som en stor sal. Denna diamant befann sig i en monter mitt i salen och jag tror den representerar det äkta evangeliet om Jesus Kristus. Vi var liksom där i Anden för att lära oss hur Djävulen arbetar när han bedrar församlingen. Nu samlades en massa säkerhetsexperter som sa: Ingen kunde passera deras larm system för att ta den (Man förlitar sig på mänsklig visdom)

Nu blev det midnatt och vi fick se hur en tjuv klädd i en mörk dräkt smidigt tog sig in genom ventilationen uppe vid taket. Scenen såg ut som den var tagen ur en gammal James Bondfilm. Genom olika tekniker tog sig tjuven lätt igenom det säkerhetssystemet experterna satt upp. Han lyckades ta sig till montern och tog upp en svart säck där hade han en exakt kopia på den riktiga diamanten. (Pseudo) Sedan försvann tjuven lika smidigt som han tog sig in. Nästa dag öppnades salen och människor kom och beundrade kopian istället för det äkta. Ledarna stod där och njöt av att denna diamant (kopia) drog så mycket människor dit för de hade heller inte sett att den var utbytt. Men efter några månader kom en verklig diamant expert dit han såg att diamanten inte strålade ut det ljus som den borde! Han sa att Diamanten var falsk! Drömmen slutar med att diamantexperten blev ifrågasatt och cirkusen verkade fortsätta precis som inget hade hänt.

2:a drömmen om Tjuven

Det hela började med att jag hör våldsamt ledsna människor som gråter över att härligheten är borta från Guds hus. De ropar och undrar hur det kan komma sig att oerhört värdefulla saker bara försvunnit utan att någon kunde upptäcka ett enda spår. Det är märkligt med hur Anden talar jag förstår ju nu varför Gud gav 1:a drömmen. Nu blir vi kallade att gå in i huset och ta reda på hur det kunde gå till. Vi kommer in i denna församling och slår på Guds säkerhets system istället. Vi sa: Gud måste ge oss ljus om vi skall kunna förstå detta. Plötsligt tändes ett starkt kritvitt ljus som lyste upp hela lokalen. Nu visste vi att det blev midnatt vi hörde plötsligt ljud uppe vid taket som senare förflyttade sig i väggen. Blickarna drogs till en stor bokhylla fyllt med teologisk litteratur. Plötsligt öppnades en lönndörr bakom bokhyllan och en budbärare från mörkret syntes han slog igen dörren och skrek av ilska: Nu går det inte att ta sig in längre för att stjäla dom har tänt ljuset!

Budskapet är ju solklart onda andars läror har ersatt evangeliet
2 Pet 2:1 Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. (1917)

Som sagt var om inte Anden lyser fram genom mitt mörker har jag inte en chans att bli någon: Övervinnare!

Ps! Här kommer i klartext uttalande från Rick Warren själv! Han menar att du skall använda dina naturliga gåvor utan att det finns ett kors i ditt liv. Då blir det här egenrättfärdighet och leder till fördömelse för då kräver ju Gud redovisning. Försöker du leva upp till detta får du fördömelse!

” You are the steward of your talents, and God is watching to see if you use what he gave you effectively on Earth. If you use those talents effectively on Earth, he’s going to give you more responsibility in Heaven. Have you ever thought about why didn’t God just create us and take us to Heaven? Why does he put us here on a broken planet for 70 or 80 years? He put you here because life is a test and a trust and a temporary assignment. He’s watching to see if you are faithful to use what he gave you here on Earth to bless other people.”

Vilken skillnad på att komma in i Guds vila och vandra in i förutberedda gärningar!

Heb 4:3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan.
8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk.10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.