Vilket ljus driver oss?

KENNETH HAGIN – TROSRÖRELSENS FADER

Jag vet en del som tänker att man har misslyckats så många gånger så Gud kan omöjligt ha någon perfekt plan för dem. Man ser på sig själv utifrån sin mänskliga visdom istället för Guds visdom. Jag blir så ledsen när jag börjar förstå hur djup skada fel undervisning har orsakat i människors liv. Du kommer alltså bedöma dig själv i enlighet med det ljus som driver dig! Du kan se på dig själv som någon som skall prestera något. Herren vill att du skall skall förstå att allt som anklagar dig är ju redan avklarat! Du är ju blodköpt just för att du skall slippa stå i någon skuld och betala något till Gud för det är omöjligt. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds sanna nåd och ljus och därifrån skall tacksamheten driva oss till gärningar utan svett och ansträngningar. Kenneth Hagin sa; Jesus kan ingenting göra han har överlåtit ansvaret på oss! Han menar att du har allting i din ande att sköta om skapelsen! (Gnosticism) Han menar att du kan genom din ande tala ut skapande ord precis om Jesus! Men allt är ju redan färdigskapat! Om du tror att det här är en liten rörelse så sök på nätet på: “Create with your words” – Bibeln sa ju att det skulle komma falska “Kristusar” (New Age)

Sanningen är den istället att du har redan dött och Jesus Kristus är nu din nya identitet eftersom han är ditt nya liv. Allt som nu växer upp i dig är Kristus och du kommer att uppleva mer och mer befrielse.

EF 4:17 I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, 18 deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten.

1 Joh 3:11 Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra 12 och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda men hans brors var rättfärdiga. 13 Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. 14 Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden.

Kains namn kommer av en rot som betyder
1/ Plantera (Grundlägga)
2/ Få att växa (Bygga upp)
3/ För egen ära (Hus)

Den som älskar sin broder han har sitt liv i Jesus Kristus. Jesus Kristus är hans skatt och hans identitet. Han jämför inte sina gärningar eller sitt hus med andra.

Gud började med att skapa något perfekt (1 Mos 1:1) Sedan föll Änglavärlden och det blev kaos och total oordning (1 Mos 1:2) (Jes 14:11-5)(Hes 28:13-18) Men Gud talade ut sitt ord: Varde Ljus! Paulus beskriver att detta har nu skett i hans hjärta.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Något är i mörker det är syndens konsekvens och mörkrets välde. Det råder alltså i det hjärtat som saknar härligheten från Gud (Rom 3:23) Mörkret är ett falskt ljus som förblindar oss att se och förstå det sanna ljuset (2 Kor 4:4) Problemet som kommit in i korint är exakt samma problem som sprider sig som ogräs idag i våra församlingar: Gnosticism! (Ett falskt evangelium) Jag kan vittna om att den sanna kunskapen om Gud eller det ljus som Paulus beskriver här ges bara till dig tillsammans med ett Kors! Paulus lerkärl är troligen gammal lampa av lera utan eget värde han beskriver. Såna lampor fanns i fattiga hem eftersom de var så billiga att tillverka.

Budskapet är väl solklart en annan kunskap om Gud hade kommit in i församlingen. Ett ljus som vill att du skall se och tänka på lerkärlet istället för innehållet. Alltså ett falskt sken som förblindar dig och får dig att jaga ett eget värde och jämföra ditt värde med andras värde. Det är en skada som härstammar från syndafallet och är mörker (Jak 2:1 + Jak 2:9)

När Herren uppenbarade sig för Abraham sa han:
Jag vill vara din oerhört värdefulla skatt! (1 Mos 15:1)
Jag vill vara ditt försvar och ditt beskydd eller mur! (1 Mos 15:1)
Abraham var helt upptagen med att tänka på sitt yttre sken (1 Mos 15:2)

1 Mos 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward. 2 And Abram said, Lord GOD, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?

Lägg märke till vad Abraham säger det kommer ju ifrån hans hjärta!
1 Mos 15:2 Men Abram sade: Herre HERRE vad skall du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinge till mitt hus är Elieser från Damaskus. 3 Abram sade vidare: Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig.

Vart kom Abrahams tankar ifrån tror du? Det kom från mörkret i hans hjärta! Han var helt upptagen med att jaga efter det han saknade och vi kan omöjligt förstå det här i oss själva. Det blir ju inte mycket till vila eller tacksamhet här utan det finns helt klart en ton av besvikelse mot Gud i Abrahams hjärta (1 Mos 15:2-3) Vart kom Abraham ifrån? Babylon! Hur tänker man i Babylon då?
Den avgud du tillber skall skaffa alla saker du behöver och uppfylla dina drömmar! (Visioner)

Har vi förstått att det var exakt detta tänkande Paulus varnar församlingen i Korint för. Det hade nu kommit in ett falskt evangelium som förblindade dem för sanningen. Samma evangelium kommer in idag i våra församlingar genom Trosrörelsen. Själavård handlar ju en hel del om att kunna lyssna när andra talar man fiskar upp det som finns i hjärtat. För det hjärtat är fullt av det uttrycker man både i skrift eller genom talade ord. Bibeln är en ofattbar kunskapskälla för den fångar inte bara upp vad som finns i Guds hjärta. Anden lyser samtidigt upp vad som finns i människors hjärtan!

På Facebook kan man ju läsa hur många ser på sig själva för hjärtats tankar kommer ju även fram i skrift! Det här har gett mig en bekräftelse på hur kraftlöst detta falska evangelium verkligen är det lovar människan frihet men förslavar istället.

2 Pet 2:18 For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error.19 While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.

2 Pet 2:18 De talar stora och tomma ord och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. 19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.

Det här är exakt samma människor Paulus beskrev kom in i församlingen i Korint! De har förvandlat Evangeliet så att det blivit avgudadyrkan. Den Jesus som nu framträder skall tjäna mig istället det går Gud aldrig med på, Det lämnar alltid människan besviken det var ju vad vi tog upp om Abraham och Herren.

När Herren uppenbarade sig för Abraham sa han:
Jag vill vara din oerhört värdefulla skatt! (1 Mos 15:1)
Jag vill vara ditt försvar och ditt beskydd eller mur! (1 Mos 15:1)
Abraham var helt upptagen med att tänka på sitt yttre sken (1 Mos 15:2)

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Varenda en av oss när vi kommer till Herren har mörker boende i våra hjärtan. Var och en av oss kan omöjligt se och förstå att vi tänker precis som Abraham på vårt yttre. Den som hela tiden drivs av det yttre kan omöjligt lära känna Gud! Det är alltså helt enkelt tvunget till att finnas ett korsets kraft på något sätt i våra liv. Om Gud skall få oss att överge ett tänkande till förmån för ett annat tänkande måste han sätta in olika problem för det felaktiga tänkandet. Det finns inget annat sätt att göra det på än att bryta ner vår egen kraft. Men det är en underbar väg när du förstår det här.

När jag blev frälst sa Herren: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas!
Sedan sa han: Mitt älskade barn du skall få se mig som jag är!

Då i början av min frälsning för Ca 30 år sedan förstod jag ingenting av det här. Men idag förstår jag vad han menade efter många smala passage på vägen har han äntligen öppnat ögonen. Jag kan se för att kunna hjälpa andra att se! Vet du vad det är för Sanning som gör dig fri? Det är samma sak som omskärelsen i Kristus.

Rom 2:29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.

Kol 2:11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur

Här kan vi se att om hjärtat inte omskärs kommer jag söka mitt eget värde! Men om jag låter omskära mitt hjärta kommer jag få min skatt i hjärtat av Gud. Med andra ord samma sak som ”Skatten i Lerkärlet” som Paulus talade om med Korintierna. (2 Kor 4:6-7)

Livets träd representerade (Ljuset)
Kunskapens representerar (Mörkret)

Mörkret är alltså det falska ljuset som orsakar att vi tänker precis om Abraham gjorde. Det är detta som är avgudadyrkan som driver oss att tänka på det yttre istället för det inre. Vad tror du det var för tankesätt som dödade Jesus? Vad tror du det var för tankesätt som dödade Abel? Det här är exakt det tankesätt som nu skall dela upp hela världen i en dom från Gud. Mörker eller Ljus = Vi måste välja!

Mörkret representerar att vi drivs till att jaga vårt eget värde. Ljuset som går upp i våra hjärtan besegrar mörkret och driver ut det: Kristus i oss är vårt värde! Kärlet där skatten placerades är i sig själv så värdelöst och vanligt att det är löjligt att jämföra med andra lerkärl.

Sanningen har alltså två delar precis som ett tveeggat svärd.

Det uppenbarar vem Gud är (Skatt)
Det uppenbarar samtidigt vem du är (Lerkärl)

Men bibeln säger att det är en process så det kan ta flera år till befrielsen kommer och vi slutar jaga runt. Egypten – Ökenvandring – Alla löftens uppfyllelse genom Kristus I dig!

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Jesus sa att domen skall komma mellan Ljuset o Mörkret och det är vi själva som väljer! Nu vet vi ju precis vad det är jag har ju förklarat det.

Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.

Ljuset är Vilan och där jämför sig ingen för värdet sitter i lerkärlet. Alla som har den här skatten i lerkärlet har en underbar gemenskap med Herren och med varandra.

Gal 3:27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus (LJUSET) har blivit iklädda Kristus. 28 Här (I LJUSET) är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. (LJUSET) 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.