Människan spår men Gud rår!

Jag blir så full i skratt åt politikerna idag som säger när problemen kommer – (Löven brukar säga: Vi har nyss satt till en utredning i frågan! Människan kommer att få sätta till många utredningar nu när problemen i världen bara blir fler o fler. De skulle aldrig förstå att svaret på alla deras frågor finns i en gammal bok!

När det gäller mig själv är jag i ett stort lidande med mitt knä som jag inte kan förstå! Det är absolut ingenting jag gräver ner mig i utan jag kan i mitt inre acceptera detta lidande tills det behagar Gud att göra något åt det. Tänk att vi kan se så olika på vad en välsignelse kan vara för något. Om ett lidande leder till att jag får bli mindre så att Gud kan uppenbara sig mer genom mitt liv då ser jag det som en välsignelse.

Men du kanske ser på ditt liv och undrar hur kan detta vara en välsignelse? Hur Gud arbetar finns det klara mönster för i bibeln. Gud kan ställa oss i olika situationer där vårt förstånd inte har en chans att skaffa en lösning.

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. (Ordning – Lösning – Seger)

På en stor bönesamling för oss predikanter på västkusten befann vi oss under stor nöd i hjärtat. Jag kan vittna om att det var oerhört jobbigt just då det fanns ingen framkomlig väg! Men Gud vet om när vi prövas! En predikant lade handen på min axel och började tala profetiskt! Han sa att just nu förstår du inte varför detta händer men ljuset skall öka lite senare på vägen då kommer du att förstå att även detta ingick i min plan för ditt liv! Detta var många år sen nu men idag prisar jag Gud för den prövningen. Kom ihåg Gud vet alltid bäst vad som händer kring dig och din familj! Kanske är det som sker Guds plan för att orsaka en kris för att öppna ögonen!

Jag tror att det som sker i världen just nu även kan leda till att dem vi ber för nära och kära skall bli frälsta. En del av dem kanske i sista sekunden som genom en eld. (Svår prövning)

Jag har berättat det förut men den första gången Herren talade till mig i en djup kris var i September 1989 – Han sade: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Den stämman tycktes komma utifrån nästan som han sa det i mitt öra.

Den andra gången han talade med hörbar stämma var på rehabiliteringshemmet Linneahuset i Göteborg. – Då hade han flyttat in i mitt hjärta och då talade han inifrån: Det är tid för dig att gå till Gileadförsamlingen! Tiden hade nu kommit för att lämna barnstadiet och den särskilda omsorgen man upplever i början. Det var tid för att växa upp och fostras av Herren! Av egen erfarenhet kan jag säga till dig som befinner dig just här att det är både smärta och välsignelse samtidigt.

Pris och Lov och Halleluja! För att något år senare befinna oss mitt i en prövning och inget förstå av vad som händer i din omgivning. Det här är den vanliga vägen för den som verkligen vill följa Jesus. Det är en väg som är välsignad där du får lära känna och uppleva att Gud verkligen är Allsmäktig. Så många gånger jag har trott att nu blir det säkert så här eller så här så plötsligt svänger allt och du förstår ingenting.

Psa 66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd.

Överflödet handlar inte ett dugg om pengar utan om kunskapen om Gud. Det är när Gud fostrar oss och välsignar oss som ljuset kan börja lysa i ditt hjärta. Med det ljuset kan du lysa upp vägen för andra människor för du har fått gå före.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet (Värde) som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Lysa upp vägen för andra)

1 Mos 12:1 HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 4 Abram begav sig i väg som HERREN hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abram var sjuttiofem år när han lämnade Haran.

Ordet välsigna betyder två saker!
1/ Böja knä
2/ Att inympa

Tänk efter nu Abraham lämnade allt som kunde bli honom till vinning! Han lämnade Babylonien och Gud gav Abraham ledning under vägen. Lot drog ut med Abraham och så är det med oss alla Lot betyder ”Täckelse”. Lot symboliserar mänsklig kraft förstånd och visdom! Alla är vi barn i början så Lot var starkare än Abraham vid den här tiden.

Ord 3:5 Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. (Lot) 6 Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.7 Håll dig inte själv för vis, frukta HERREN och fly det onda.

Bildligt talat skulle vi kunna säga här!

Bygg på Herren av hela ditt hjärta
Bygg inte på Lot

Hur skall Gud nu kunna lära oss att vi inte skall bygga på Lot? Det hebreiska ordet för omvändelse är Shuva som betyder: En rörelse runt tillbaka till startpunkten igen. Du kan se detta i Jakobs liv!

Han började i Betel
Han tuktades förlorade sin kraft
Han kom tillbaka till Betel igen

Abraham fick löften i Kanaan
Han tuktas i Egypten
Han kommer tillbaka till Kanaan igen

Israels barn hade löften i Kanaan
De tuktades i Babylonien
De kom tillbaka in i löfteslandet igen!

Det här gäller oss alla jag har själv fått det här profetiskt!
Luk 22:31 Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.

Du blir kallad
Du kommer att bli prövad
Sedan kan Gud använda dig att andligt styrka andra

Lot som Abraham hade med sig symboliserar kunskapens träd och mörkret men det ser ut att vara ljus! Du och jag har i oss själva ingen möjlighet att skilja det här åt i våra hjärtan. Så länge Lot är den starkare i Abrahams familj så blir det val efter hans förstånd. Men den allsmäktige Guden vet vilka händelser som du skall möta för att välsigna dig!

Han hade ju lovat välsigna Abraham och han tänker uppfylla sina löften till honom.
Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (Jesus) skall alla folk på jorden välsignas. (Böja Knä och Inympas) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.

Här är ett löfte på att Gud skall göra exakt samma sak i våra liv som han gjorde med Abraham. Han har gjort det i våra liv och vi är kallade att styrka andra och peka på Guds vägar. Nu skall vi alltså titta på en mönsterbild på hur Gud handlar med oss. Den här rörelsen runt tillbaka till ursprungspunkten (Heb: Shuwa) innebär nu i Abrahams fall att han börjar tro på lita på och lyda Gud mer än Lot.

MÖNSTERBILDEN

1 Mos 12:7 Och HERREN uppenbarade sig för Abram och sade: “Åt dina efterkommande skall jag ge detta land.” Då byggde han ett altare åt HERREN som hade uppenbarat sig för honom. 8 Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält så att han hade Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt HERREN och åkallade HERRENS namn. 9 Sedan bröt Abram upp därifrån och drog sig allt längre söderut.

Lägg märke till platsen han lämnade nu V 8 Han närmade sig Egypten mer och mer V 9. Nu skall vi se att Lot som var den starkare ledde Abraham ner till Egypten. Vad gör vi när det blir ökentorka och svält i Löfteslandet? Abraham förlitade sig på Lot och drog mot Egypten! (Världen)

1 Mos 12:10 Men det blev hungersnöd i landet och Abram flyttade ner till Egypten för att bo där som främling, ty hungersnöden var svår i landet. 11 När han närmade sig Egypten, sade han till sin hustru Saraj: “Hör på, jag vet att du är en vacker kvinna. 12 När egyptierna får se dig kommer de att säga: Hon är hans hustru! Och så kommer de att döda mig, men låta dig leva. 13 Säg därför att du är min syster, så går det bra för mig för din skull och jag får leva tack vare dig.” 14 Så kom Abram till Egypten. Egyptierna såg att Saraj var en mycket vacker kvinna, 15 och när faraos hövdingar fick se henne, prisade de henne inför farao och hon fördes in i faraos palats. 16 Och det gick bra för Abram för hennes skull, och han fick får, nötboskap och åsnor, tjänare och tjänarinnor, åsninnor och kameler. 17 Men HERREN lät farao och hans hus drabbas av stora plågor för Abrams hustru Sarajs skull. 18 Då kallade farao till sig Abram och sade: “Vad har du gjort mot mig! Varför berättade du inte för mig att hon är din hustru? 19 Varför sade du: ‘Hon är min syster’, så att jag tog henne till hustru? Här har du din hustru, tag henne och ge dig av!” 20 Och farao gav sina män order att skicka i väg Abram med hans hustru och allt han ägde.

Det första som skedde när de kom in i Egypten var att Gudsfruktan ersätts men människofruktan. Det andra som sker är att Abraham börjar ljuga! Alltså Gud ordnade omständigheterna så att det som finns i hjärtat skall uppenbaras för oss! Men det som nu sker i Abrahams hjärta är att han i hemlighet troligen bad till Gud om hjälp! Det är så här att man är ju ganska glad att det endast är Gud som vet vad för tankar som finns i våra hjärtan. Dessa skulle nog ingen av oss vilja att Gud spelade upp inför andra på en bioduk håll med om det.

1 Mos 13:1 Så bröt Abram upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde, och Lot var med honom. 2 Abram var mycket rik på boskap och på silver och guld. 3 Han färdades från lägerplats till lägerplats, från Negev ända till Betel, till den plats där hans tält tidigare hade stått mellan Betel och Ai 4 och där han förra gången hade rest ett altare. Där åkallade Abram HERRENS namn.

Här ser du att Abraham vände tillbaka igen till exakt samma plats där han startade sin resa till Egypten. Altaret är en bild på Golgata kors! Där åkallade han Herrens namn! Med andra ord han bad om hjälp för han hade förstått att det går inte att ”lita på” eller ”bygga på” sitt eget förstånd (Lot)

Gal 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.

Köttet här är en bild på det Abraham skulle ha lämnat från början. Lot skulle ju aldrig ha följt med det var inte Guds vilja. Köttet är ju en bild på Lot och att ”bygga på” och ”Vandra efter” mänsklig visdom kraft och förmåga. Lot måste bort från Abrahams liv om Guds vilja skulle kunna ske! Denna skilsmässa som nu kommer är en bild på Andens omskärelse av hjärtat! Det är detta som egentligen är att bli välsignad av Gud!

1 Mos 13:5 Lot, som följde med Abram, hade också får och nötboskap och tält, 6 och landet kunde inte livnära dem där de bodde i samma område. De hade så mycket boskap att de inte kunde bo tillsammans, 7 och det uppstod tvister mellan Abrams och Lots herdar. Dessutom bodde kananeerna och perisseerna i landet vid den tiden. 8 Då sade Abram till Lot: “Inte skall det vara någon tvist mellan mig och dig eller mellan mina herdar och dina. Vi är ju bröder. 9 Ligger inte hela landet öppet för dig? Skilj dig från mig. Vill du åt vänster så går jag åt höger, och vill du åt höger så går jag åt vänster.” 10 Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten, som överallt var vattenrik. Innan HERREN fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som en HERRENS lustgård, som Egyptens land, ända till Soar. 11 Och Lot utvalde åt sig hela Jordanslätten. Han bröt upp och drog österut, och de skildes från varandra. 12 Abram bodde kvar i Kanaans land och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända in mot Sodom. 13 Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför HERREN. 14 HERREN sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom: “Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. 15 Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. 16 Och jag skall låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden skall också dina efterkommande kunna räknas. 17 Bryt upp och drag igenom landet i hela dess längd och bredd, ty åt dig skall jag ge det.” 18 Abram flyttade då med sina tält och kom till Mamres terebintlund vid Hebron. Där bosatte han sig och byggde ett altare åt HERREN.

Lot fick välja först och valde givetvis efter det som var enligt mänskligt förstånd! Det såg ut som Eden som Egyptens land! Med andra ord Lot trodde att det han såg var Guds vilja! Han drog dit och byggde på det han såg för ögonen! Lot bygger alltså ett hus i Sodom! (1 Mos 14:12) Vägen till Sodom var österut precis samma riktning som till Babylon (1 Mos 11:2) Om du och jag skall kunna lära oss andlighet samverkar våra omständigheter med Guds uppenbarelse i våra liv. Aldrig i livet vågade Abraham följa och ”bygga på” Lots ledning i sitt liv.

Heb 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det var alltså Guds ords uppenbarelse + De yttre omständigheterna som gjorde att Abraham och Lot skiljdes åt.

Rom 2:29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.

Kol 2:11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.